Magyar Máltai Lovagok Alapítványa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Máltai Lovagok Alapítványa"

Átírás

1 Statisztikai számjel 16.PK.63998/199/2 Bírósági végzés száma Szervezet megnevezése 114 Budapest, Fortuna utca 1. Szervezet címe Üzleti év fordulónapja Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Budapest, 214. május 29. Keltezés A szervezet képviselője

2 Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg Ssz. Megnevezés / E Ft Ellenőrzés hatása 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 11 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. SAJÁT TŐKE I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 17 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 19 E. CÉLTARTALÉKOK 2 F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 22 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 25 FORRÁSOK ÖSSZESEN május 29.

3 Ssz. Megnevezés / E Ft Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység 1 1. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 2 2. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 3 3. EGYÉB BEVÉTELEK ebből: 5 - tagdíj, alapítótól kapott befizetés 6 - támogatások adományok PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 1 ebből: Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás Előző évek helyesbítései alapítótól kapott befizetés 12 - támogatások 13 A. ÖSSZES BEVÉTEL ebből: közhasznú tevékenység bevételei ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ebből: vezető tisztségviselők juttatásai ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 22 B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 26 D. ADÓZOTT EREDMÉNY JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK 28 E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY Összesen Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 214. május 29. D. Normatív támogatás E. Az SZJA meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel

4 Kiegészítő melléklet 1. A szervezet azonosító adatai név: székhely: bejegyző határozat száma: nyilvántartási szám: képviselő neve: adószám: KSH-szám: 114 Budapest, Fortuna utca PK.63998/199/ Az alapítványnál a könyvvizsgálat jogszabályi előírások alapján nem kötelező, és önként nem választott. Engedélyhez kötött tevékenységek: - közhasznú minősítéssel rendelkezik - közérdeklődésnek nem kitett - tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban előírt információkkal rendelkezik - jogszabályban előírt egyéb beszámolókészítési kötelezettsége a közhasznúsági mellékletre terjed ki A tulajdonviszonyokat, illetve a vezető tisztségviselők körét az alapító okirat tartalmazza, a működés az ebben leírtak szerint történik. A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik (OCTOPUS program), amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja. A számviteli rendszer Könyvvezetés pénzneme: Forint Könyvelési rend: kettős könyvvitel, HAS (Hungarian Accounting Standards) Üzleti év fordulónapja: Eredménykimutatás típusa: 224/2 Korm. rend. 5. m. szerint (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás változata: "A" Mérleg változata: 224/2 Korm. rend. 4. m. szerint (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló - "A" típus) Mérlegkészítés cégi időpontja: március 31. A kötelező beszámolás formája: közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Számviteli alapelvektől való eltérés: nem merült fel Alkalmazott értékelési elvek változása: nem merült fel Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére: a mérlegfőösszeg 2%-a A devizás eszközök és források értékelésénél alkalmazott egységes árfolyam: MNB közép árfolyam. A jelentős, lényeges, meghatározó minősítések az adott eszközcsoport szabályai rögzítettek. Mérlegsor a római betűs sor, mérlegtétel az arab számos sor. Éves zárásunk, arról készített elszámolásunk előírásszerű, következetes. Munkánkban az óvatosság elve és valódiság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatásának elve mellett alkalmazzuk. A 213 évben sem végzett vállalkozási tevékenységet.

5 Az immateriális javak bemutatása Az Alapítvány sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett immateriális javakkal. A tárgyi eszközök bemutatása Az Alapítvány sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett tárgyi eszközökkel. A készletek bemutatása Az Alapítvány sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett készletekkel. A követelések bemutatása A követelések között csak bázis évben szerepel adat egyetlen szállítónak adott előleg 155 eft értékben, amely a tárgyévben felhasználtak. Tárgyévben nem keletkezett követelés. Az értékpapírok bemutatása Az Alapítvány sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett értékpapírokkal. A pénzeszközök bemutatása Az Alapítvány a pénztár és bankszámla értékét szerepelteti ezen mérlegsoron. A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Az értékelés módja: egyedi Elszámolt értékvesztés nem merült fel. Állománya egyeztetéssel igazolt. Megnevezés / eft ellenőrzés hatása változás eft változás % Pénztár % Bankbetét % Összesen % Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása Az Alapítvány sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett aktív időbeli elhatárolásokkal. A céltartalékok bemutatása Az Alapítvány sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett céltartalékokkal.

6 A kötelezettségek bemutatása Az Alapítvány tárgyévben 84 eft tartozást mutat ki, amely abból adódik, hogy a beérkező szállítószámláit ilyen értékben más rendezte helyette, amely tartozást 214 évben rendez a befizetővel. A passzív időbeli elhatárolások bemutatása Az Alapítvány sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett passzív időbeli elhatárolásokkal. A saját tőke bemutatása A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya egyeztetéssel igazolt. Megnevezés / eft ellenőrzés hatása változás eft változás % Induló tőke / jegyzett tőke % Tőkeváltozás / eredmény % Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény alaptev-ből % Tárgyévi eredmény váll.tev-ből Összesen % A bevételek bemutatása A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. Az Alapítványnál egyéb bevételek képződtek, amelyek adományokból és a zarándoklatokra történő támogatások befizetéséből adódott. Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. Szerkezete Megnevezés / eft ellenőrzés hatása változás eft változás % Anyagjellegű ráfordítások % Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások % Összesen %

7 Anyagjellegű ráfordítások között az utazási költségek, postaköltség, bankköltség és biztosítási díjak értékét mutatja ki a szervezet. Személyi jellegű ráfordítások között pedig a Lourdes-i tábor során felmerülő reprezentációs költséget mutatja ki a szervezet. Az egyéb ráfordítások között két személy orvosi kezelésének átvállalása szerepel. A pénzügyi eredmények bemutatása A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. A pénzügyi műveletek 29 eft-os veszteségét az okozta, hogy a bankszámla után kapott kamatok értéke (16 eft) és a devizás tételek árfolyamnyeresége (86 eft) együttes értéke jelentősen elmaradt a devizás tételekkel kapcsolatban felmerült árfolyamveszteségtől (131 eft). A rendkívüli eredmények bemutatása Az Alapítványnál rendkívüli esemény nem történt sem a bázis évben, sem a tárgyévben május 29. A szervezet képviselője

8 Közhasznúsági melléklet 1. A szervezet azonosító adatai név: székhely: 114 Budapest, Fortuna utca 1. bejegyző határozat száma: nyilvántartási szám: képviselő neve: 16.PK.63998/199/ Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Beteg, fogyatékos emberek Lourdes-i zarándoklatának támogatása, finanszírozása Orvosi szolgáltatás átvállalásával rászoruló személyek támogatása 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Beteg, fogyatékos emberek Lourdes-i zarándoklatának támogatása, finanszírozása közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Szociális ellátások biztosítása közfeladat Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások A fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében nyújtott szolgáltatások: rehabilitációs program, segédeszköz/ segédeszköz-ellátás fejlesztés, a szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében Pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek életvezetési képességének kialakítása, illetve helyreállítása jogszabályhely 211. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (4) évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (5) évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 21. a)-g) évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 72. (1) (2) a közhasznú tevékenység célcsoportja: beteg, fogyatékos személyek, hívő betegek, családtagok 8/11

9 a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 7 a közhasznú tevékenység főbb eredményei: fő beteg, fogyatékos személyt vittünk el Lourdes-ba zarándoklat keretében 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Orvosi szolgáltatás átvállalása közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: közfeladat A fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében nyújtott szolgáltatások: rehabilitációs program, segédeszköz/ segédeszköz-ellátás fejlesztés, a szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében Pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek életvezetési képességének kialakítása, illetve helyreállítása jogszabályhely évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 21. a)-g) évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 72. (1) (2) a közhasznú tevékenység célcsoportja: rászoruló, beteg személyek (gyermekek) a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2 a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Két személy (egy agydaganatos gyermek és egy tartósan beteg, súlyos fogyatékos gyermek) kezelési költségének átvállalása 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Vagyonelem felhasználására nem került sor, csak a tárgyévi bevételeket használta fel a szervezet közhasznú tevékenysége érdekében 9/11

10 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév Lourdes-i zarándoklat Nyári nemzetközi mozgássérült tábor Orvosi szolgáltatás 24 Összesen Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) Vezető tisztségviselők díjazásban, juttatásban nem részesültek A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. közszolgáltatási bevétel E. normatív támogatás F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. ebből személyi jellegű ráfordítás 83 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 25. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás-ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2>1..,- Ft] Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=,25] Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=,2] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>=1 fő] Mutató teljesítése Igen Igen Nem Mutató teljesítése Nem Igen Nem 1/11

11 8. Támogatási programok bemutatása Támogatási program elnevezése: nem volt támogatás Támogató megnevezése: Támogatás forrása központi költségvetés kormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása Budapest, 214. május /11

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag NAGY Családi név Első utónév További utónevek KÁROLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 5 0 4 7 5 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pétery Családi név Első utónév További utónevek Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Zwickl Családi

Részletesebben

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szegedi Úszó Egylet Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Adószám:18452914-1-06 Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 Kiegészítő

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: Beküldő adatai 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Kiss Gabriella Születési név: Kiss Gabriella

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Előtag

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Fülzúgásban szenvedők támodatása Magánszemélytől kapott támogatás központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.08 14:01:08 Szervezet székhelye: Irányítószám: 8 2 0 0 Település: Veszprém Közterület neve: Diófa Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A beszámolási időszak: 2010.01.01-től 2010.12.31-ig. Az 1997.évi CLVL törvény 19 -ának (1) bekezdése szerint. a) Számviteli beszámoló: 1-es melléklet csatolva. A közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Alkalmazott jogszabályok A számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv) 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név

Részletesebben