Osztrák-Magyar Európaiskola. H-1l26 Budapest, Istenhegyi út 32. tel.: fax:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Osztrák-Magyar Európaiskola. H-1l26 Budapest, Istenhegyi út 32. tel.: +36 1 3564657 fax: 13564683 e-mail: direktion@europaschule."

Átírás

1 ft'eiropa5chu~ Osztrák-Magyar Európaiskola H-1l26 Budapest, Istenhegyi út 32. tel.: fax: Statisztikai számjel Nyilvántartási száma 5528 A szervezet megnevezése: ~psztrák-magyar Európaiskola Alapítvány A szervezet címe, 1126 Budapest, Istenhegyi út közötti időszakról szóló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Budapest, Március 27. P.H. a szervezet képviselőja Mag. Kurt Langthaler

2 Név: Osztrák-Magyar Európaiskola Alapftvány Cím: 1126 Budapest, Istenhegyi út 32. KSH: fordulónap: PK-60577/95/10 Nysz:5528 Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Onrevfzió Téravévi a b c d e A. Befektetett eszközök Inmateriális iavak II. Tárqvi eszközök Ill. Befektetett pénzűgyi eszközök B. Forgóeszközök Készletek 805 O II. Követelések Ill. Ertékpapfrok IV. Pénzeszközök C. Aktiv időbeli elhatárolások Eszközök összesen D. Saját tőke Induló tőke/jeqvzett tőke II. Tökeváltozás/ Eredmény Ill. Lekötött tartalék IV. Ertékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységéböl ( közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységéböl E. Céltartalékok F. Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív Időbeli elhatárolások Források összesen Budapest, Mag.Kurt Langthaler képviselő

3 Név:Osztrák-Magyar Eur6paiskola Alapítvány Cím: 1126 Budapest, Istenhegyi út 32. KSH: Egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása fordulónap: PK-60577/95/10 Nysz:5528 Sorszám A tétel megnevezése Előző év Ellenőrzés, Onellenőrzés TárQYév Alaptevékeny Vállalkozási Alaptevékeny Vállalkozási Alaptevékenys Vállalkozási Összesen Összesen ség tevékenység ség tevékenység ég tevékenvsén Összesen 1.1Ertékesítés nettó árbevétele O Aktivált saját teljesítmény értéke O O O 3. Egyéb bevételek O O O O O a -Iagdíi, alaoftötöl kapott befizetés O O b -támouatások O Pénzügyi műveletek bevételei O Rendkívűli bevételek 445 O 445 O O O O O a. -alaoltötöl kapott befizetések O O O b. -támogatások O O A. IOsszes bevéte/( ) O O O O O ebből közhasznú tevékenység bevételéi O AnyagjelleQű ráfordítások O Személvi jellegű ráfordítások O ebböl vezető tisztségviselők juttatásai O O O 8.1Ertékcsökkenési leírás O Egyéb ráfordítások O Pénzüovi műveletek ráfordításai O Rendkivüli ráfordítások O O B. IOsszes ráfordftás ( ) O O. 'O O O ebből kőzhasznú tevékenység ráfordításai O C. Adózás előtti eredmény ( A O O O O O Adófizetési kötelezettség O O O O. Adózott eredmény ( C-12) O O O O O Jóváhagyott osztalék O O O E. Tárgyévi eredmény ( 0-13) O O O O O Tájékoztató adatok A. Központi költsécvetésí támogatás Előző év Tárgy év % B. Helyi önkormányzat költségvetési tárnocatás Az. Európai Unió strukturális alapjalból, Illetve a Kohéziós C. Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támoaatás ,09 A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó E. rendelkezése szerinti felhasználásról szötö évi CXXVI törvény alapján kiutalt összeg ,64 F. Közszolgáltatási bevétel Budapest Mag. Kurt Langthaler képviselő

4 1. Szervezet azonosító adatai név: Osztrák-Magyar Európaiskola Alapítvány székhely: 1126 Budapest, Istenhegyi út 32. beejgyző határozat száma: 7.PK /95/1 O nyilvántartási szám: 5528 képviselő neve: MaQ.Kurt l.anqthaler 2. Tárgyévben végzett alapcél szerimi és közhasznú tevékenységek bemutatása Az Alapítványnak célja, hogy az általa fentartott német nyelvű általános iskolát üzemeltesse, és az iskolában sz oktatás keresztény szellemben és európai színvonaion folyhasson. Köszhasznú tevékenysége az alapítványnak, hogy az iskolában folyó oktatást kiegészítse azokkal a lehetöségekkel, melyek a gyermekek számára könyebbé teszik a nyelvtanulást, rászoruló családok tandíját átvállalja, valamint a tanári kar szakmai továbbképzését támogatja. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása ( tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Német-angol nyelwizsgák pénzügyi támogatása. Diákcsere projektek, osztálykirándulások támogatása. Taneszközök beszerzése az oktatás minőségénak javítása céljából. lnqvenes ném et nvelvü tankönyvek biztosítása. közhasznű tevékenység kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: közhasznú tevékenység célcsoportjai: közhasznú tevékenységből részesü lők száma: Valamennyi az iskolában tanuló diák és dolgozó pedagógus. közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az iskolában folyó magas színvonalú oktatás mellett az alapítvány részéről juttatott egyéb támogatások biztosították, hogy nagy számú a nyolcadik osztály végére a nyelvizsgázott tanulók száma, és a tovább tanulási esélyük kiemelt gimnáziumokba ioan magas. 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatás Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célia

5 5. Cé/szerintijuttatások Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Táravev Pénzbeli juttatás-adomány Vezetőtisztségvise/őneknyújtottjuttatás Tisztség Előző év (1) Táruvév (2). A. Vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatás összesern O O 7. Közhasznújogállás megál/apításáhozszükségesmutatók Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből a személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló évi CXXVI C. törvény alapján kiutalt összeg D. közszolqálati bevétel O O E. Normatív tárnoqatás Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós F. Alapból nyújtott támogatás O O G. Korrigált bevétel «B-( C+D+E+F» H. Összes ráfordítás( kiadás) ebből szemétvl ielleoü ráfordítás J. Közhasznúsáqi tevékenvsén ráfordításai K. Adózott eredmény A szervezet munkájában közremüködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma ( főben ;a közérdekú önkéntes tevékenységről szóló évi L LXXXVIII.törvénynek rneufelelöerú 1 1 Erőforrás -ellátottság mutatöl Ectv 32. (4)a) «81+82)/2>1.000,000 Mutató teljesítése mutatószám értéke igen nem Ft x Ectv 32. (4)b) (K1+K2>-0) x Ectv 32. (4)c) ((11+/2-A1-A2)/(H1+H2»=0,25» 0, x Társadalmi támogatottsági mutató Mutató teljesítése mutatószám értéke igen nem Ectv 32. (5)a) «C1+C2I( G1+G2»=0,02)) 0, x Ectv 32. (5)b) «J1+J2/( H1+H2»=0,5» 1 x Ectv 32. (5)c) «L 1+L2/2>=10 fől) 1 x

6 Közhasznúsági jelentés 2013 Az Alapítvány célja, hogy az általa fenntartott német nyelvű általános iskolát üzemeltesse, illetve ennek pénzügyi lehetőségeit biztosítsa ahhoz, hogy az iskolában az oktatás keresztény szellemben és európai színvonalon folyhasson. Az alapítvány magyar más nemzetiségű gyermekek számára biztosít magas színvonalú, kompetenciaorientált általános iskolai képzést. A 2013-as év közhasznú tevékenységei a többi között a következők említendők: Anémet és angol nyelvvizsgák letételének nagyvonalú pénzügyi támogatása Számos család segítése tandíjmérsékléssel Diákcsereprojektek és jó nyelvgyakorlási lehetőséget kínáló ausztriai-németországi osztálykirándulások pénzügyi támogatása Számos oktatási projekt lebonyolítása németül beszélő művészekkel (irodalom, színház, zene, film, rádió... ) Ingyenes délutáni lehetőségek biztosítása, pl. kóruséneklés, szabadidőcsoport... A spanyoloktatás nagyvonalú pénzügyi támogatása (szabadon választható tantárgy, anyanyelvi tanárok tanítják) anyanyelvi angoltanár biztosítása a normál angoltanításon kívül is Számos taneszköz beszerzése, amelyek az oktatás minőségét tovább javítják, és az egyénre szabott tanulás lehetőségét még inkább megteremtik (laptopok, projektorok... ) Új iskolai bútorok beszerzése Karbantartási- és felújítási munkálatok, amelyek a tanulási környezetet nagyban javították (pl.wc-kabimendszer+vizesblokk felújítás, tetőjavítás, kazánház felújítása, homlokzat javítása) Támogatás a magyar, mint idegen nyelv oktatásához és magyar nyelvvizsgák letételéhez Több nyilvános iskolai rendezvény szervezése (Irodalom az Európaiskolából, ádventi ünnepségek, projektbemutatók... ) Szociális projektek támogatása 5 új pedagógusi hely teremtése éves felsősök tanulószobai felügyeletének biztosítása kedvező áron Tanári továbbképzés az egész tantestület számára Ingyenes német nyelvű tankönyvek biztosítása Mindezeken kívül sok más támogatás, hogy a tanulók jó tanulmányi előmenetele biztosított legyen. Mivel az Európaiskola tanulói zömében magyar családokból jövő gyermekek, ezért anémet nyelv közvetítése mellett szívügyünk a magyar nyelvtan és irodalom, valamint a magyar történelem alapos megtanítása is. A nyolcadik osztály végére a diákjaink igen magas szintet érnek el, nem csak német és angol nyelvből. Az Alapítvány fő céljaihoz tartozik az a törekvés is, hogya tanulók a legjobb kéttannyelvű képzést kapják családbarát tandíjak mellett.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag NAGY Családi név Első utónév További utónevek KÁROLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 5 0 4 7 5 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pétery Családi név Első utónév További utónevek Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Zwickl Családi

Részletesebben

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szegedi Úszó Egylet Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Adószám:18452914-1-06 Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 Kiegészítő

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: Beküldő adatai 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Kiss Gabriella Születési név: Kiss Gabriella

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Előtag

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Fülzúgásban szenvedők támodatása Magánszemélytől kapott támogatás központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.09 17:40:31 Szervezet neve: Gyermekváros Egyesület Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 0 2 9 Település: Debrecen Közterület neve: Berek Közterület

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.08 14:01:08 Szervezet székhelye: Irányítószám: 8 2 0 0 Település: Veszprém Közterület neve: Diófa Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettös könyvvitelt vezetö egyéb szervezet egyszeruisitett beszámolója és közhasznüsági mellékiete. ElsO utónév I 1 1. IMaria. IMária.

A kettös könyvvitelt vezetö egyéb szervezet egyszeruisitett beszámolója és közhasznüsági mellékiete. ElsO utónév I 1 1. IMaria. IMária. egyszeruistett beszámolója és közhasznüsági mellékiete Torvényszék: Tárgyev: [is Nyregyházi Törvényszék PK 142 [jo BekuldO adatai Elötag Családi név Viselt név: jmarkóczi SzUletési név: Markóczi Anyja

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A beszámolási időszak: 2010.01.01-től 2010.12.31-ig. Az 1997.évi CLVL törvény 19 -ának (1) bekezdése szerint. a) Számviteli beszámoló: 1-es melléklet csatolva. A közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben