6. Fizikai réteg Az adatátvitel elméleti alapjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. Fizikai réteg. 6.1. Az adatátvitel elméleti alapjai"

Átírás

1 6. Fizikai réteg Az OSI ill. TCP/IP hivatkozási modellek legalsó rétegével fogunk foglalkozni a következő fejezetben. Ez a réteg definiálja a hálózatok mechanikai, elektromos és időzítési jellemzőit. A tárgyalást az adatátvitel elméleti analízisével fogjuk kezdeni, amiből rögtön kiderül, hogy a természet korlátot szab a csatornákon átvihető adatmennyiségre. A fizikai réteg célja, hogy egy bitfolyamot szállítson az egyik géptől a másikig. A tényleges átvitelhez különféle átviteli közegeket használhatunk fel. Mindegyiknek megvan a maga alkalmazási területe, ill. jellemzői, mint a sávszélesség, késleltetés, stb. A közegeket durva közelítéssel két csoportba oszthatjuk: vezetékes, mint pl. a rézvezeték vagy a fényvezető szál, és vezeték nélküli közegek, mint például a levegőben terjedő rádióhullámok vagy lézer Az adatátvitel elméleti alapjai Információt úgy lehet vezetéken továbbítani, hogy valamilyen fizikai jellemzőt, pl. feszültséget vagy áramerősséget megváltoztatunk rajta. A feszültség vagy áramerősség változását egy egyváltozós időfüggvénnyel írjuk le. Tegyük fel, hogy egy 8 bites bájt formájában kódolt ASCII b karaktert akarunk elküldeni. A továbbítandó bitminta tehát a A köv. ábrán látható, hogy időben hogyan változik a feszültség értéke a vonalon a mintának megfelelően: Minél rövidebb ideig tart egy-egy bitnek megfelelő jel, annál több jelet (bitet) vagyunk képesek egységnyi idő alatt kiküldeni, ami meghatározza az adatátviteli sebességet. Egysége a b/s. Minél több bitet küldünk, annál több feszültségváltozás történik egységnyi idő alatt, s ezt a közegnek át kell tudnia vinnie. A közegek azonban létezik egy ún. sávszélesség (bandwidth) paramétere, mely az átviteli közeg fizikai tulajdonsága és általában a közeg

2 felépítésétől, vastagságától és hosszúságától függ. A sávszélesség egy időegység alatt átvihető adatmennyiséget, azaz átviteli kapacitást jelent. Egyes esetekben ún. szűrővel korlátozzák az egyes felhasználók rendelkezésre álló sávszélességet, pl. a telefonkábelek sávszélessége akár 1MHz is lehet rövid áthidalt távolságok esetén, költségkímélés okán azonban 3100 Hz-re korlátozták, mely elegendő volt a beszéd analóg módon való átvitelére. A sávszélesség tehát korlátozhatja az adatátviteli sebességet. Minél kisebb a sávszélesség, annál kevesebb feszültségváltozást engedhetünk meg magunknak egységnyi idő alatt, tehát annál kevesebb jelet tudunk továbbítani. Például egy zajmentes 3kHz sávszélességű csatornán nem lehet 6000b/s-nál nagyobb adatsebességet elérni bináris jelek továbbítása esetén Vezetékes átviteli közegek Sodrott érpár A legtöbb hálózati alkalmazás esetén on-line összeköttetésre van szükség, ami azt jelenti, hogy az adatok jelentős késleltetés nélkül kerülnek átvitelre, az átviteli időt pl. milisekundumokban mérhető. A manapság legelterjedtebb átviteli közeg a sodrott vagy csavart érpár (twisted pair). A sodrott érpár két szigetelt rézhuzalból áll, melyek kb. 0,5mm vastagságúak. A rézhuzalok spirálszerűen egymás köré vannak tekerve. A két eret azért sodorják össze, hogy csökkentsék a kettő közötti elektromágneses kölcsönhatást (zavarást). A sodrott érpárt leggyakrabban a távbeszélőrendszerekben használják. Szinte majdnem minden telefonkészüléket sodrott érpár köt össze a telefonközponttal. A sodrott érpár akár több kilométeres szakaszon is erősítés nélkül lehet használni. Amikor hosszabb távolságon keresztül több sodrott érpár fut egymás mellett, akkor a sodrott érpárokat kötegbe fogják, és ezt a köteget mechanikai védelemmel látják el. A sodrott érpár alkalmas mind analóg, mind digitális jelátvitelre. A vezeték sávszélessége a vastagságától és az áthidalt távolságtól függ, de sok esetben néhány Mb/s sebességet is el lehet velük érni pár kilométeres távolságon belül. A sodrott érpárnak számos változata van, de a számítógép-hálózatok szempontjából ezek közül csak kettőnek van jelentősége. A 3-as kategóriájú sodrott érpár két finoman egymás köré tekert, szigetelt vezetékből áll. Általában négy ilyen érpárt fognak össze egy műanyag köpennyel, ami védi és egyben tartja a nyolc vezetéket körül vezették be a fejlettebb 5-ös kategóriájú sodrott érpárokat. Ezek hasonlók a 3-as kategóriájú érpárokhoz, de több sodrás van bennük ugyanakkora hosszon, amely kevesebb áthatást és nagyobb távolságokon jobb minőségű jelet eredményez, így ezek jobban alkalmasak a nagysebességű számítógépes kommunikációra. A mostanában feltörekvő két kategória a 6-os (250MHz) és a 7-es (600 MHz) nagyobb sávszélességen képesek kezelni a jeleket (szemben a 3-as 16 MHzes és 5-ös 100 MHz-es sávszélességével).

3 Az itt bemutatott kábeltípusokat nevezik UTP-nek (Unshielded Twisted Pair árnyékolatlan sodrott érpár), hogy megkülönböztessék őket azoktól a vastag és jóval drágább árnyékolt sodrott érpáros kábelektől, STP-től (Shielded Twisted Pair árnyékolt sodrott érpár), melyeket majdnem sehol sem bizonyultak népszerűnek. Az FTP (Foiled Twisted Pair) kábel az előző kettő közötti átmenet, mely a négy érpár körül egy közös árnyékolást tartalmaz Koaxiális kábel Elsősorban régebben széles körben használt közeg a koaxiális kábel (coaxial cable), amit a kedvelői egyszerűen csak koax -nak hívnak. Jó árnyékolással rendelkezik, nagyobb sebességgel, nagyobb távolságot lehet vele áthidalni. A koaxiális kábel közepén tömöt rézhuzalmag van, amelyet szigetelő vesz körül. A szigetelő körül sűrű szövésű hálóból álló vezető található. A külső vezetőt mechanikai védelmet is biztosító műanyag burkolattal vonják be. Szerkezetét a köv. ábra mutatja: A koaxiális kábel kialakítása és árnyékolása a nagy sávszélesség és a kiváló zajérzéketlenség jó kombinációját adja. Az elérhető sávszélesség függ a kábel minőségétől és hosszától. A mai kábelek sávszélessége közel 1GHz. A koaxiális kábeleket gyakran használták telefonrendszeren belüli nagy távolságokat áthidaló vonalakon, de ezeket azóta már lecsrélték fényvezető szálakra. A koaxot még mindig széleskörben alkalmazzák a kábeltelevíziózásban Fényvezető szálak A mai fényvezető szálas technológiával elérhető legnagyobb sávszélesség több mint Gb/s (50Tb/s). A jelzési sebesség mai kb. 10Gb/s-os gyakorlati felső határa abból ered, hogy képtelenek vagyunk gyorsabban átalakítani a villamos jeleket optikai jelekké és vissza, bár laboratóriumi körülmények között megközelítették a 100Gb/s-ot. Hogyan is működik a fényvezető szálon történő adatátvitel? A fényvezető szálas adatátviteli rendszernek három fő komponense van: a fényforrás, az átviteli közeg és a fényérzékelő detektor. A fényimpulzus megléte szokás szerint a logikai 1 bitet jelenti, míg az impulzus hiánya a logikai 0 bitet. Az átviteli közeg egy rendkívül vékony üvegszál. Ha a detektorba fény jut, akkor a detektor villamos jelet állít elő. Ha az üvegszál egyik végére fényforrást, a másik végére pedig detektort teszünk, akkor egy olyan egyirányú adatátviteli rendszert kapunk, amely villamos jeleket fogad, átalakítja azokat fényimpulzusokká, továbbítja a fényimpulzusokat, majd a kábel másik végén a fényimpulzusokat visszalakítja villamos jelekké. Az üvegszálban a fény teljes visszaverődéssel terjed tovább az üveg faláról, s akár több kilométert is megtehet gyakorlatilag veszteség nélkül. Egyszerre sok, különböző szögben visszaverődő fénysugár halad az üvegszálban, az ilyen szálat többmódusú szálnak nevezik.

4 Ha az üvegszál átmérőjét néhány fényhullámhossznyira lecsökkentjük, akkor a fény visszaverődés nélkül, egyenes vonal mentén terjed a vezetékben. Az ilyen üvegszálat egymódusú szálnak nevezik. Az egymódusú szálak jóval drágábbak, viszont nagyobb távolságok áthidalására használhatók. A fényvezető kábel a fonott árnyékolástól eltekintve hasonlít a koaxiális kábelre. Az ábra oldalnézetben mutat egy fényvezető szálat. Középen található az üvegmag, amiben a fény terjed. Többmódusú szál esetén a mag 50 mikron átmérőjű, azaz kb. olyan vastag, mint egy emberi hajszál. Egymódusú szál esetén a mag 8-10 mikron átmérőjű. Az üvegmagot olyan üvegköpeny veszi körül, amelynek törésmutatója kisebb, mint a magé, így a fénysugár a magon belül marad. A szálat kívülről műanyag védőburkolattal látják el a köpeny védelme érdekében. A fényvezető kábelben általában több szálat fognak össze, és azokat egy műanyag csőbe helyezve védik a külső behatásoktól. A szárazföldi fénykábeleket általában egy méter mélyre fektetik, ahol gyakran okoznak kárt a markológépek. A tengeri kábeleket a partok közelében vízi eke segítségével beszántják a tengerfenék alá, míg a mélyebb vizekben egyszerűen csak leengedik a kábeleket a tengerfenékre, ahol a halászhajók és a cápák időnként megtépázzák őket. A fényvezető szálakat kétféleképpen szokták egymáshoz csatlakoztatni. A fényvezető szál végeit megfelelő csatlakozókkal látják el, és ezeket dugjuk össze. A csatlakozók 10-20% veszteséget okoznak. A másik megoldás a szálak összehegesztése. A hegesztett szál majdnem olyan jó, mint egy gyárilag húzott szál, de azért itt is van némi csillapítás, főleg ha nem illeszkedik pontosan a két szál tengelye. Mindkét csatlakozási módszernél van egy kis visszaverődés, mellyel megállapítható az illesztések helye, távolsága. A fényimpulzusok előállítására kétféle fényforrást használnak: az egyik a LED (Light Emitting Diode), a másik pedig a félvezető lézer. Az optikai kommunikáció három hullámhossz-tartományt használ, amelyek középpontjai a 0,85, 1,3 és 1,55 mikrométernél vannak, itt ugyanis legkisebb a szálak csillapítása, vesztesége. A fényvezető szál másik végén egy fotodióda található, amely elektromos impulzusokat állít elő, ha fény esik rá. A fotodióda tipikus késleltetése 1 ns körül van, ez

5 korlátozza az adatsebességet 1 Gb/s-ra. Ezen kívül a beérkező fénysugárnak elegendő energiával kell rendelkeznie, hogy detektálni lehessen. A fényvezető szál előnye a sávszélesség mellett a kis csillapítás, ill. hogy nem érzékeny az áramimpulzusokra, az elektromágneses zavarásokra, korrodáló környezetre. A telefontársaságok rendkívüli módon kedvelik a fényvezető szálakat, mégpedig két dolog miatt: vékonyak és pehelykönnyűek. A fényvezető szálból nem szivárog el fény, így megcsapolni is nehéz. Ez kiváló védelmet jelent a potenciális lehallgatók ellen. Ha túlságosan meghajlítják őket, megsérülhetnek. A fényvezetős átvitel természeténél fogva egyirányú, a kétirányú kommunikációhoz vagy két szálra vagy egy szálon két frekvenciasávra van szükség Vezeték nélküli átviteli közegek Az elektromágneses spektrum Az elektromágneses hullámok a szabad térben (sőt még vákuumban is) tovaterjednek. Létezésüket elsőként J. C. Maxwell angol fizikus ismerte fel 1865-ben, majd később, ben H. Hertz német fizikus elsőként állított elő és figyelt meg ilyen hullámokat. Az elektromágneses hullám másodpercenkénti rezgésszámát frekvenciának (f) nevezzük. A frekvencia mértékegysége H. Hertz tiszteletére a Hertz (Hz). Két egymást követő hullámcsúcs (vagy hullámvölgy) közötti távolságot hullámhossznak hívjuk, és a görög λ (lambda) betűvel jelöljük. Ha egy elektronikus áramkörhöz, mely ilyen elektromágneses hullámokat állít elő, egy megfelelő méretű antennát csatlakoztatunk, akkor az elektromágnese hullámokat szét lehet úgy szórni, hogy nagyobb távolságokba is venni lehessen őket. A vákuumban minden elektromágneses hullám a frekvenciájától függetlenül, ugyanazzal a sebességgel terjed. Ezt a sebességet fénysebességnek (c) hívjuk, értéke 3x10 8 m/s. Rézben és üvegszálban ez a sebesség a kétharmadára csökken. A fénysebesség egyben a végső sebességhatár is, semmilyen tárgy vagy jel nem képes ennél gyorsabban haladni. Az f, λ és a c között a következő összefüggés áll fenn: λ f = c. Mivel a c konstans, az f ismeretében meghatározhtajuk a λ-t, és fordítva. Például egy 1 MHz-es hullám hullámhossza kb. 300m, míg egy 1 cm hullámhosszú hullám frekvenciája 30GHz. Az elektromágneses spektrumot a köv. ábrán láthatjuk. A rádióhullám, a mikrohullám, az infravörös hullám és a látható fény a spektrumnak az a része, mely különböző modulációk lévén alkalmasak információtovábbításra.

6 Általános érvényű, hogy magasabb frekvenciákon több információt tudunk egységnyi idő alatt továbbítani, ezért szeretik annyira a hálózatos szakemberek a fényvezető szálakat Rádiófrekvenciás átvitel A rádióhullámok egyszerűen előállíthatók, nagy távolságra jutnak el, és könnyen áthatolnak az épületek falain, így széles körben használják ezeket mind kültéri, mind beltéri alkalmazásokban. A rádióhullámok minden irányba terjednek, így az adót és vevőt nem kell fizikailag precízen egymáshoz illeszteni. A rádióhullámok terjedési tulajdonságai frekvenciafüggők. Alacsony frekvencián a rádióhullámok minden akadályon áthatolnak, viszont a teljesítményük a forrástól távolodva erősen a levegőben nagyjából 1/r 3 szerint csökken. A nagyfrekvenciás rádióhullámok egyenes vonal mentén terjednek, és a tárgyakról visszaverődnek. Az eső elnyeli a nagyfrekvenciás hullámokat, a villamos motorok és más nagyteljesítményű berendezések nagyon széles frekvenciatartományban zavarják a rádióhullámokat. a) AM rádió jelek terjedése követi a Föld felszínét, b) FM rádió és TV hullámok visszaverődnek az ionoszféráról Mivel a rádióhullámok nagyon messzire eljutnak, ezért komoly problémát jelent a felhasználók közötti interferencia. Emiatt minden országban szigorúan engedélyhez kötik a rádióadóval ellátott eszközök használatát. Országos és nemzetközi egyezmények szabályozák, hogy ki milyen frekvenciát használhat. A kormányok adják ki a frekvenciasávokat az AM és FM rádiók, TV-k és mobiltelefonok számára, valamint a rendőrség, hajózás, hadsereg és más, egymással versengő felhasználók számára. Átjutnak az épületek falain, ezért tudjuk a zsebrádiót a lakásunkban használni. Adatkommunikációra kevésbé alkalmasak, mert viszonylag kicsi a sávszélességük Mikrohullámú átvitel 100 MHz felett a hullámok szinte teljesen egyenes vonalban terjednek, és így jól irányíthatók. Ha a teljes energiát egy szűk nyalábba sűrítjük egy parabola-antenna használatával, akkor jelentősen megnő az áthidalható távolság, de az adó és vevő antennáit nagyon pontosan kell egymás felé irányítani. Ez az irányítottság még azt is lehetővé teszi, hogy több egymás mellett elhelyezett adó interferencia nélkül kommunikáljon több egymás mellett elhelyezett vevővel, minimális távolságtartási szabály betartásával. Mivel a mikrohullámok egyenes vonal mentén terjednek, ezért a földfelszín görbülete problémát jelent abban az esetben, ha az adó és vevő túl messze vannak egymástól. Ezért meghatározott távolságokban ismétlőkre van szükség. Az alacsonyabb frekvenciájú rádióhullámokkal ellentétben a mikrohullámok nem képesek áthatolni az épületek falain. Ráadásul az adóegység hiába fókuszálja jól a mikrohullámú sugarakat, azok a levegőben mindenképpen szóródnak valamennyire. Az egyre növekvő sávszélesség iránti igény az egyre magasabb frekvenciák használatára készteti az üzemeltetőket. A 10 GHz-ig terjedő sávok használata mindennapos.

7 6.3.4 Infravörös és milliméteres hullámú átvitel A vezeték nélküli infravörös és milliméteres hullámokat elsősorban a kistávolságú adatátvitelben használják előszeretettel. A televíziók, hifi-készülékek távirányítóiban mind infravörös hullámú adóegység található. Az infravörös hullám viszonylag jól irányítható, olcsó és könnyen előállítható. Van azonban egy óriási hátránya: szilárd testeken nem képes áthatolni. Általánosságban elmondhatjuk, hogy minél jobban közeledünk a rádióhullámoktól a látható fény felé, a hullámok annál inkább fényhullámként, és annál kevésbé rádióhullámként viselkednek. Mindezek ellenére előnyökkel is jár az a tény, hogy az infravörös hullámok nem tudnak átmenni a falakon. Az épület egyik szobájában működő infravörös rendszer és a szomszédos szobák rendszerei között nem lép fel interferencia: nem irányíthatjuk a szomszédaink TV-jét a saját távirányítónkkal. Mindezen felül az infravörös rendszerek lehallgatás-biztonsága éppen emiatt jobb a rádiós rendszereknél. A rendszerek üzemeltetéséhez nincsen szükség külön engedélyre. Nagyobb áthidalt távolságokra is használnak infravörös összeköttetést, amikor pl. két épület lokális hálózatát a tetejükre szerelt lézerek segítségével kapcsolják össze. Az ilyen optikai adatátvitel alapvetően egyirányú, így mindkét épületnek külön lézerforrásra és fényérzékelőre van szüksége. Ez a megoldás nagy sávszélességgel rendelkezik és viszonylag olcsó, nem kell engedélyeztetni. A nagyon keskeny lézersugár bizonyos tekintetben hátrányos is. Ahhoz, hogy egy 1 mm széles lézersugarat egy 500 m-re levő 1 mm széles célra irányítsunk, igencsak pontos célzásra lenne szükség. Ezért lencséket alkalmazva egy kicsit szórják a fénysugarat, ill. a vevőnél összegyűjtik őket Kommunikációs műholdak Az 1950-es években olyan kommunikációs rendszereket próbáltak kialakítani, amelyekben a fémborítású meteorológiai léggömbök verték volna vissza a jeleket. Sajnos a vett jelek túl gyengék voltak ahhoz, hogy a rendszert a gyakorlatban is használni lehetett volna. Valamivel később az amerikai haditengerészet felfedezte, hogy az égen van egy álló gömb a Hold -, amit a léggömbök helyett használhatnak. A Holdról visszaverődő jelekre alapozva megépítettek egy ténylegesen is működőképes rendszert a hajók és a part közötti kommunikáció számára.

8 A kommunikációs műholdak, mint mesterséges holdak, néhány olyan tulajdonsággal rendelkeznek, melyek vonzóvá teszi őket több alkalmazás számára is. A műholdak jó néhány transponderrel (ismétlővel) rendelkeznek, amelyek közül mindegyik a spektrum egy részét figyeli, felerősíti a bejövő jelet, és azután egy másik frekvencián küldi vissza, ezzel kerülve el a bejövő jellel való interferenciát. A lefelé irányuló nyalábok általában szélesek, beteríthetik a földfelszín jelentős részét. Az így lefedett területet a műhold lábnyomának (footprint) hívják Geoszinkron műholdak A kb km magasságban keringő műhold mozdulatlannak tűnik az égen, mivel keringési ideje megegyezik a Föld tengelye körüli körbefordulási idejével, azaz 24h-val. Az ilyen műholdakat nevezzük geostacionáris (Geostationary Earth Orbit - GEO) műholdaknak. Amennyiben az interferenciának elejét szeretnénk venni, legalább 2 fok távolságra kell a műholdakat egymástól elhelyezni az egyenlítő síkjában. Tehát legfeljebb 180 műhold lenne elhelyezhető, de ezek mindegyike több transzpondert, frekvenciát és polarizációt is használhat. A modern műholdak elég nagyok is lehetnek, a súlyuk 4000kg-ig terjed, és több kilowatt elektromos teljesítményt is felvehetnek a napelemeikből. A Nap, a Hold és a Föld tömegvonzása hajlamos elmozdítani a műholdakat a kijelölt helyükről, de ezt a hatást kis fedélzeti rakétahajtóművekkel ellensúlyozzák. Ezt a finomhangolási tevékenységet nevezzük pozicionálásnak. Azonban amikor a hajtóművek üzemanyaga kb. 10 év után kifogy, a műhold tehetetlenül sodródni, billegni kezd, és ezért ki kell kapcsolni. Egy idő után a pálya instabillá válik, majd a műhold belép a légkörbe, és ott elég, vagy esetleg a felszínre zuhan. A kommunikációs műholdak sok tulajdonságukban radikálisan különböznek a felszíni kétpontos kapcsolatoktól. Először is, a GEO-műholdaknál a hosszú oda-vissza út annak ellenére jelentős késleltetést jelent, hogy a jelek fénysebességgel terjednek. A küldőtől a végcélig az átviteli idő 250 és 300 ms között mozog a felhasználó és a földi állomás távolságától függően. Az összehasonlítás kedvéért: a földi mikrohullámú kapcsolatok terjedési késleltetése nagyjából 3µs/km, a koaxilális kábelek és fényvezető szálak késleltetése kb. 5µs/km. A műholdak egy másik fontos tulajdonsága az, hogy természetüknél fogva adatszóró közegként viselkednek. A transzponder lábnyomán belül nem kerül többe néhány ezer állomásnak küldeni egy adást, mint egyetlen egynek. Ez a tulajdonság néhány alkalmazásban nagyon hasznos, pl. népszerű weblapokat juttat el egy nagy területen szétszórt nagyszámú számítógépnek. A biztonság és bizalmasság szemszögéből nézve viszont a műholdas rendszerek katasztrofálisak: mindenki minden adást hallhat. A titkosítás létfontosságú, amennyiben biztonságos átvitelt kell megvalósítanunk.

Fizikai Réteg. Kábelek a hálózatban. Készítette: Várkonyi Zoltán. Szeged, 2013. március 04.

Fizikai Réteg. Kábelek a hálózatban. Készítette: Várkonyi Zoltán. Szeged, 2013. március 04. Fizikai Réteg Kábelek a hálózatban Készítette: Várkonyi Zoltán Szeged, 2013. március 04. Bevezetés 2013. március 04. [KÁBELEK A HÁLÓZATBAN] A fizikai réteg célja az, hogy egy bitfolyamot szállítson az

Részletesebben

Adatátviteli eszközök

Adatátviteli eszközök Adatátviteli eszközök Az adatátvitel közegei 1) Vezetékes adatátviteli közegek Csavart érpár Koaxiális kábelek Üvegszálas kábelek 2) Vezeték nélküli adatátviteli közegek Infravörös, lézer átvitel Rádióhullám

Részletesebben

Hálózatok I. (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME. Segédlet a gyakorlati órákhoz. 2.Gyakorlat. Göcs László

Hálózatok I. (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME. Segédlet a gyakorlati órákhoz. 2.Gyakorlat. Göcs László (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME Segédlet a gyakorlati órákhoz 2.Gyakorlat Göcs László Manchester kódolás A Manchester kódolást (Phase Encode, PE) nagyon gyakran használják, az Ethernet hálózatok ezt a kódolási

Részletesebben

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak.

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Előnyei Közös erőforrás-használat A hálózati összeköttetés révén a gépek a

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 4. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 2 A jelátvitel fizikai közegei Történelem 3 A hálózatok fejlődésének kezdetén különféle célorientált hálózatok jöttek létre: távközlő hálózatok műsorelosztó hálózatok

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK Varga József FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT Elérhetőség Mail: endrei.varga@t-online.hu Mobil:30/977-4702 1 UTP kábel szerelés UTP (Unshielded Twisted Pair): Árnyékolatlan csavart érpár Külső

Részletesebben

Tartalom. 1. és 2. rétegű eszközök. Hálózati kábelek. Első réteg. UTP kábel. Az UTP kábel felépítése

Tartalom. 1. és 2. rétegű eszközök. Hálózati kábelek. Első réteg. UTP kábel. Az UTP kábel felépítése Tartalom 1. és 2. rétegű eszközök Kábelek és aktív eszközök első rétegű eszközök passzív eszköz: kábel és csatlakozó síntopológiás eszköz: ismétlő (repeater) csillag topológiás aktív eszköz: hub második

Részletesebben

Információátvitel Fizikai átviteli jellemzők és módszerek 1. Aktív és passzív eszközök 1.1. Hub (elosztó) 1.2. Bridge (híd)

Információátvitel Fizikai átviteli jellemzők és módszerek 1. Aktív és passzív eszközök 1.1. Hub (elosztó) 1.2. Bridge (híd) Információátvitel Fizikai átviteli jellemzők és módszerek A fizikai közeg a jelek hordozója, fémvezeték, fényvezeték vagy a puszta "éter". Attól függően, hogy vezetékes, ill. vezeték nélküli átvitelmódról

Részletesebben

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK a 11. B-nek Elektromos Kondenzátor: töltés tárolására szolgáló eszköz (szó szerint összesűrít) Kapacitás (C): hány töltés fér el rajta 1 V-on A homogén elektromos mező energiát

Részletesebben

Számítógép hálózatok kábelezése

Számítógép hálózatok kábelezése Számítógép hálózatok kábelezése A gyakorlat célja: Megismerkedni a hálózatok komponenseivel 2 számítógép közötti fizikai kapcsolat megvalósítása Elméleti bevezető: Hosztok / csomópontok: 1. Számítógépek,

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János HÍRADÁSTECHNIKA I. 3. Dr.Varga Péter János 2 Modulációk 3 4 A jelátvitel fizikai közegei 5 A jelátvitel fizikai közegei 6 Réz alapú kábelek 7 Üvegszál alapú kábelek Üvegszál alapú kábelek előnyei 8 Magas

Részletesebben

Digitális adattovábbítás, kommunikáció Az információs és kommunikációs technika (IKT) gyorsuló ütemben fejlődik. Az elektromágneses hullámok néhány

Digitális adattovábbítás, kommunikáció Az információs és kommunikációs technika (IKT) gyorsuló ütemben fejlődik. Az elektromágneses hullámok néhány Digitális adattovábbítás, kommunikáció Az információs és kommunikációs technika (IKT) gyorsuló ütemben fejlődik. Az elektromágneses hullámok néhány fajtájának (rádióhullámok, mikrohullámok, fény) segítségével

Részletesebben

Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta!

Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta! H Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta! AV 100 jelátadó segítségével vezeték nélkül továbbíthatja audio/video készülékeinek (videó lejátszó, DVD, dekóder/sat, videokamera) jelét egy második

Részletesebben

ÁTVITELI ALAPOK, ALAPFOGALMAK

ÁTVITELI ALAPOK, ALAPFOGALMAK HÁZI DOLGOZAT SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK II. (A FIZIKAI RÉTEGBEN HASZNÁLT ÁTVTELI KÖZEGEK) 2006. 04. 23. Készítette: Borbás Zoltán A dolgozat célja, hogy rövid áttekintést adjon a napjainkban legelterjedtebben

Részletesebben

A klasszikus Ethernet leggyakoribb típusai. 185 m BNC. 10Base-T sodrott érpár 100 m RJ45 A kábel 4 érpárjából 2 érpárat használ.

A klasszikus Ethernet leggyakoribb típusai. 185 m BNC. 10Base-T sodrott érpár 100 m RJ45 A kábel 4 érpárjából 2 érpárat használ. AST_v3\ 2.2. 2.2.5. A vezetékes átviteli közegek A fizikai réteg célja az, hogy küldött bitek egyenként és pontosan érkezzenek meg a vevő oldalára. Ezt a célt alapvetően kétféle közeg igénybevételével

Részletesebben

ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN 9. ELŐADÁS ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A logisztikai rendszerek irányításához szükség van az adatok továbbítására a rendszer különböző elemei között. Ezt a feladatot a különböző adatátviteli

Részletesebben

A Li-Fi technológia. Bagoly Zsolt. Debreceni Egyetem Informatika Kar. 2014. február 13.

A Li-Fi technológia. Bagoly Zsolt. Debreceni Egyetem Informatika Kar. 2014. február 13. A Li-Fi technológia Bagoly Zsolt Debreceni Egyetem Informatika Kar 2014. február 13. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. A Wi-Fi biztonsága 4 3. A Li-Fi 5 3.1. A Li-Fi bemutatása........................

Részletesebben

Hálózati architektúrák

Hálózati architektúrák Hálózati architektúrák Hálózati architektúra számítógép-hálózatok tervezését struktúrális módszerrel végzik, azaz a hálózat egyes részeit réteg-ekbe (layer) vagy más néven szint-ekbe (level) szervezik,

Részletesebben

Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások

Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások 2015 ősz Történeti áttekintés 1 A kezdetek 1. Emberré válás kommunikáció megjelenése Információközlés meghatározó paraméterei Mennyiség Minőség Távolság Gyorsaság

Részletesebben

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek Tartalom Hálózat fogalma Előnyei Csoportosítási lehetőségek, topológiák Hálózati eszközök: kártya; switch; router; AP; modem Az Internet története, legfontosabb jellemzői Internet

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA 2.ea Dr.Varga Péter János 2 Digitális jelek előállítása Digitális jelek előállítása 3 Híradástechnika I. (prezentáció) jegyzet 48.dia Digitális jelek előállítása 4 Híradástechnika I.

Részletesebben

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika Az elektromágneses hullámok egyik fajtája a szemünk által látható fény. Látható fény (400 nm 800 nm) (vörös ibolyakék) A látható fehér fény a különböző

Részletesebben

Audiofrekvenciás jel továbbítása optikai úton

Audiofrekvenciás jel továbbítása optikai úton Audiofrekvenciás jel továbbítása optikai úton Mechanikai rezgések. Hanghullámok. Elektromágneses rezgések. Rezgésnek nevezünk minden olyan állapotváltozást, amely időben valamilyen ismétlődést mutat. A

Részletesebben

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban Előadó: Putz József A fejlődés motorja HD műsorok száma nő 3DTV megjelenése- nagy sávszélesség igény Új kódolás- sávszélesség igény csökken Interaktivitás

Részletesebben

Alkalmazott hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok passzív elemei

Alkalmazott hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok passzív elemei Király László Alkalmazott hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok passzív elemei A követelménymodul megnevezése: Számítógép javítása, karbantartása A követelménymodul száma: 1174-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS Az I. részhez

MŰSZAKI LEÍRÁS Az I. részhez MŰSZAKI LEÍRÁS Az I. részhez Megnevezés: Automatizálási rendszerek bővítése korszerű gyártásautomatizálási, ipari kommunkiációs és biztonsági modulokkal. Mennyiség: 1 db rendszer, amely az alábbi eszközökből

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS OPTIKA Geometriai optika Snellius Descartes-törvény A fényhullám a geometriai optika szempontjából párhuzamos fénysugarakból áll. A vákuumban haladó fénysugár a geometriai egyenes fizikai megfelelője.

Részletesebben

Választható önálló LabView feladatok 2015. A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

Választható önálló LabView feladatok 2015. A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat Választható önálló LabView feladatok 2015 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat 1) Hálózat teszt. Folyamatosan működő számítógép hálózat sebességet mérő programot

Részletesebben

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date Wi-Fi alapok Speciális hálózati technológiák Date 1 Technológia Vezeték nélküli rádióhullámokkal kommunikáló technológia Wireless Fidelity (802.11-es szabványcsalád) ISM-sáv (Instrumentation, Scientific,

Részletesebben

3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN

3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN 3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN 3.1 Az informatika eszközei a kistelepülések szolgálatában 3.1.1 Irodaautomatizálás Tágabb értelemben vizsgálva, az irodaautomatizálás

Részletesebben

Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Transmitter Terméklap

Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Transmitter Terméklap Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Transmitter Terméklap Hexium Kft. VIDOC-JANUS-TWT 2 1. Általános leírás A TWT (Twisted Pair Transmitter) koaxiális kábelen érkező videojelet fogad, átalakítja differenciális

Részletesebben

POF (Plastic (Polymer) Optical Fiber)

POF (Plastic (Polymer) Optical Fiber) POF (Plastic (Polymer) Optical Fiber) A hozzáférési hálózatokban az FTTO, FTTH kiépítésekhez, és a LAN oknál, figyelembe kell venni a házonbelüli nyomvonylak célszerű kialakítását. Ennek egyik lehetséges

Részletesebben

Csomagok dróton, üvegen, éterben. Szent István Gimnázium, Budapest Tudományos nap Papp Jenő 2014 április 4

Csomagok dróton, üvegen, éterben. Szent István Gimnázium, Budapest Tudományos nap Papp Jenő 2014 április 4 Csomagok dróton, üvegen, éterben Szent István Gimnázium, Budapest Tudományos nap Papp Jenő 2014 április 4 Az Internet, a legnagyobb csomagalapú hálózat Az Internet, a legnagyobb csomagalapú hálózat Csomag

Részletesebben

Irányítástechnika fejlődési irányai

Irányítástechnika fejlődési irányai Irányítástechnika fejlődési irányai Irányítástechnikai megoldások Rendszer felépítések 1 Rendszer felépítést, üzemeltetést befolyásoló tényezők Az üzemeltető hozzáállása, felkészültsége, technológia ismerete

Részletesebben

HiCap a legjobb megoldás ha Gigabit Ethernetről

HiCap a legjobb megoldás ha Gigabit Ethernetről HiCap a legjobb megoldás ha Gigabit Ethernetről van szó. Ezzel kezdődött az Ethernet Source: 10 Gigabit Ethernet Alliance Az Ethernet fejlődési fokai 10Mbit/s 10Base 2, 10Base5, 10BaseT, 10BaseF 100Mbit/s

Részletesebben

Sodort érpár típusok: Vezeték és csatlakozó típusok

Sodort érpár típusok: Vezeték és csatlakozó típusok Sodort érpár típusok: Vezeték és csatlakozó típusok Csatlakozó típusok: - AUI (Attachment Unit Interface): 15 pólusú D-Sub csatlakozó, melyet a ma már kissé elavult 10Base-T Ethernethez használták -

Részletesebben

Ugye Ön is tudta már? Kérdések és válaszok a bázisállomás működése kapcsán

Ugye Ön is tudta már? Kérdések és válaszok a bázisállomás működése kapcsán Ugye Ön is tudta már? Kérdések és válaszok a bázisállomás működése kapcsán Mi az a bázisállomás? Bázisállomásnak hívják azokat az antennákat vagy adótornyokat, amelyek továbbítják a működéshez elengedhetetlen

Részletesebben

Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Receiver Terméklap

Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Receiver Terméklap Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Receiver Terméklap Hexium Kft. VIDOC-JANUS-TWR 2 1. Általános leírás A TWR (Twisted Pair Receiver) csavart érpáron érkező differenciális videojelet alakítja vissza koaxiális

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatika Kar

Debreceni Egyetem Informatika Kar Debreceni Egyetem Informatika Kar ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE EGY MULTINACIONÁLIS CÉGNÉL Témavezető: Dr. Papp Péter Főiskolai tanár Készítette: Béres Csaba Józsa Attila Mérnök informatikus hallgatók

Részletesebben

Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek

Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek Adó Adó Vevő Jellemzően broadcast adás (széles földrajzi terület besugárzása, TV, Rádió műsor adás) Adó Vevő Vevő Adó Különböző kommunikációs formák. Kis- és nagykapacitású

Részletesebben

Benkovics László ZTE Hungary K:. 2014-10- 09

Benkovics László ZTE Hungary K:. 2014-10- 09 Benkovics László ZTE Hungary K:. 2014-10- 09 A ZTE Eredményei a GSM-R területén! 1000+ R&D mérnök (BSS, CN és SCP). 2013.12! 4 Teherszállító vasútvonal 2013.04! Nanning- Guangzhou személyszállító vonal,

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SITRAFFIC CANTO. Kommunikációs rendszer, műszaki összefoglaló. I&S ITS U PSC, Version 1.4, 24.11.2006

SITRAFFIC CANTO. Kommunikációs rendszer, műszaki összefoglaló. I&S ITS U PSC, Version 1.4, 24.11.2006 Kommunikációs rendszer, műszaki összefoglaló I&S ITS U PSC, Version 1.4, 24.11.2006 Áttekintés (1) A CANTO elnevezés a következő kifejezés rövidítése: Communication in Advanced New Technology for Outstations.

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 Készlet tartalma: M Távirányító D,I 2 /16 Ohmos hangszóró E Vezérlő egység R Infra vevő Csatlakozó pontok F Tápellátás 230V N Tápellátás 230V I Bal hangszóró ( piros vezeték

Részletesebben

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával Optika Fénytan A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete Sokkal nagyobb összemérhető A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával Elektromágneses spektrum Az elektromágneses hullámokat a keltés módja,

Részletesebben

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek 9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek (Componente optoelectronice) (Optoelectronic devices) 1. Fénydiódák (LED-ek) Elnevezésük az angol Light Emitting Diode rövidítéséből származik. Áramköri

Részletesebben

Frekvenciagazdálkodás és ami mögötte van

Frekvenciagazdálkodás és ami mögötte van DigitMicro 1 Frekvenciagazdálkodás és ami mögötte van Szabályozás és alkalmazási lehetőségek minimum 2011.május 7. Széles István Távközlési Tanácsadó DigitMicro 2 Tartalom 1. Rövid tájékoztató a frekvenciagazdálkodás

Részletesebben

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. A sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés (termográfia),azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (273,16

Részletesebben

Számítógépes programokkal a fenti mérőszámok alapján meghatározhatók adott frekvenciákon az összeköttetések lehetőségei.

Számítógépes programokkal a fenti mérőszámok alapján meghatározhatók adott frekvenciákon az összeköttetések lehetőségei. 3.15. Hullámterjedés 3.15.1. A Föld légköre és rétegei Az elektromágneses hullámok terjedésében nagy szerepet játszik a Föld légköre. A légkör alsó, kb. 11 km. magasságig terjedő szakasza a troposzféra.

Részletesebben

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás Elektromágneses kompatibilitás EMC - a legtöbb alkalmazásban több elektromos készüléknek kell együttműködni - minél kisebb az elektromos alkatrészek méretet annál közelebb kerülnek egymáshoz nő az interferencia

Részletesebben

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN)

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN) Kommunikációs rendszerek programozása Wireless LAN hálózatok (WLAN) Jellemzők '70-es évek elejétől fejlesztik Több szabvány is foglalkozik a WLAN-okkal Home RF, BlueTooth, HiperLAN/2, IEEE 802.11a/b/g

Részletesebben

Alkalmazott hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok passzív. elemei

Alkalmazott hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok passzív. elemei Király László Alkalmazott hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok passzív elemei A követelménymodul megnevezése: Számítógép javítása, karbantartása A követelménymodul száma: 1174-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

72-74. Képernyő. monitor

72-74. Képernyő. monitor 72-74 Képernyő monitor Monitorok. A monitorok szöveg és grafika megjelenítésére alkalmas kimeneti (output) eszközök. A képet képpontok (pixel) alkotják. Általános jellemzők (LCD) Képátló Képarány Felbontás

Részletesebben

FM/MW/SW1-7-MINI 9 SÁVOS DIGITÁLIS RÁDIÓ ÉBRESZTŐÓRÁVAL

FM/MW/SW1-7-MINI 9 SÁVOS DIGITÁLIS RÁDIÓ ÉBRESZTŐÓRÁVAL Kezelési útmutató FM/MW/SW1-7-MINI 9 SÁVOS DIGITÁLIS RÁDIÓ ÉBRESZTŐÓRÁVAL VÁZLATOS MEGJELENÉS ÉS RENDELTETÉS 1. Sávkapcsoló 2. Kijelző 3. Órát beállító gomb 4. Tápkijelző 5. Kézi hordszíj 6. Megvilágítás

Részletesebben

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet. Jákó András goya@eik.bme.hu BME EISzK

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet. Jákó András goya@eik.bme.hu BME EISzK Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet Jákó András goya@eik.bme.hu BME EISzK Agenda Előzmények Gigabit Ethernet 1000Base-X 1000Base-T 10 Gigabit Ethernet Networkshop 2002. Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK MIT NEVEZÜNK SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATNAK? Egymással összekapcsolt számítógépek és a hozzájuk kapcsolódó perifériák, valamint a gépeken futó hálózati szoftverek együttese. A hálózat elemei:

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2011. okt. 5. Áttekintés Telefonvonali modemek Akusztikus modemek PSTN modemek ISDN modemek ADSL,

Részletesebben

6.A. Ön egy közepes vállalat megrendelésére új informatikai hálózat kábelezési rendszerének kiépítésére kapott projektvezetői megbízást.

6.A. Ön egy közepes vállalat megrendelésére új informatikai hálózat kábelezési rendszerének kiépítésére kapott projektvezetői megbízást. 6.A. Ön egy közepes vállalat megrendelésére új informatikai hálózat kábelezési rendszerének kiépítésére kapott projektvezetői megbízást. 6.1 Mutassa be a megrendelőnek a hálózatok leggyakrabban használt

Részletesebben

BME Mobil Innovációs Központ

BME Mobil Innovációs Központ rádiós lefedettség elméleti jellemzői és gyakorlati megvalósulása, elméleti alapok rofesszionális Mobiltávközlési Nap 010 Dr. ap László egyetemi tanár, az MT rendes tagja BME Mobil 010.04.15. 1 rádiókommunikáció

Részletesebben

ES-D1A. Vezeték nélküli mozgásérzékelő. www.etiger.com

ES-D1A. Vezeték nélküli mozgásérzékelő. www.etiger.com ES-D1A Vezeték nélküli mozgásérzékelő www.etiger.com HU A doboz tartalma 1 x PIR Mozgásérzékelő 1 x Konzol 1 x Felhasználói kézikönyv 1. Érzékelő ablak 2. LED jelző 3. Konzol Legelső használat előtt Nyissa

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA 7.ea Dr.Varga Péter János 2 Jelátalakítók Vizuális jelátalakítók 3 Kamerák CCD CMOS CCD 4 Charge coupled device Magyarul: töltéscsatlakozású képalkotó eszköz Félvezető lapkán képpontoknak

Részletesebben

Legrand multimédia megoldások - kommunikáció a lakás szívében

Legrand multimédia megoldások - kommunikáció a lakás szívében [ K OMMUNIKÁCIÓ ] Termékek és rendszerek Legrand multimédia megoldások - kommunikáció a lakás szívében A multimédiás elosztószekrények lehetôvé teszik az összes multimédiás eszköz használatát a lakás egész

Részletesebben

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Számítógépes hálózatok felépítése, működése

Számítógépes hálózatok felépítése, működése Számítógépes hálózatok felépítése, működése SZÁMÍTÓGÉPES ESZKÖZÖK A. Mobil számítógépek, perifériák (+telekommunikációs technika) a. személyhez rendelt b. járműhöz rendelt B. Telepített számítógépek, perifériák

Részletesebben

Az RFID technológia bemutatása

Az RFID technológia bemutatása Állami Nyomda Nyrt. RFID (Rádiófrekvenciás Azonosítás) Az RFID technológia bemutatása Rácz László, chipkártya és RFID tanácsadó racz@any.hu, Telefon: 431 1393 Állami Nyomda Nyrt. www.allaminyomda.hu RFID

Részletesebben

Dr.Varga Péter János HÍRADÁSTECHNIKA. 2.ea

Dr.Varga Péter János HÍRADÁSTECHNIKA. 2.ea Dr.Varga Péter János HÍRADÁSTECHNIKA 2.ea 2 Digitális jelek előállítása Kvantálás és kódolás Lineáris kvantálás Ekkor az ábrázolási tartományt lineárisan osztjuk 2 n részre Nemlineáris kvantálás Általában

Részletesebben

AC feszültség detektor / Zseblámpa. Model TESTER-MS6811. Használati útmutató

AC feszültség detektor / Zseblámpa. Model TESTER-MS6811. Használati útmutató AC feszültség detektor / Zseblámpa Model TESTER-MS6811 Használati útmutató TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Tulajdonságok... 3 3. A készülék leírása... 3 4. A hibák magyarázata... 4 5. Kezelés... 5

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés A fény Történeti áttekintés Arkhimédész tükrök segítségével gyújtotta fel a római hajókat. A fény hullámtermészetét Cristian Huygens holland fizikus alapozta meg a 17. században. A fénysebességet először

Részletesebben

Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia

Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia M ODIC ON Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia HMI Internet Ethernet TCP/IP Vállalati szerver Adat Vállalati Intranet Tűzfal I/O Ethernet TCP/IP Munka állomás Switch / Router Üzemi Intranet

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2014. szept. 23. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és

Részletesebben

FIZIKAI HOZZÁFÉRÉST NEHEZÍTŐ TECHNOLÓGIA A MŰHOLDAS TÁVKÖZLÉSBEN

FIZIKAI HOZZÁFÉRÉST NEHEZÍTŐ TECHNOLÓGIA A MŰHOLDAS TÁVKÖZLÉSBEN IV. Évfolyam 4. szám - 2009. december Fürjes János furjes.janos@chello.hu FIZIKAI HOZZÁFÉRÉST NEHEZÍTŐ TECHNOLÓGIA A MŰHOLDAS TÁVKÖZLÉSBEN Absztrakt Jelen írás a digitális műholdas kommunikációban alkalmazott

Részletesebben

AMP NETCONNECT XG Rendszer Korszerő kábelösszekötık, végelzárók.

AMP NETCONNECT XG Rendszer Korszerő kábelösszekötık, végelzárók. AMP NETCONNECT XG Rendszer Korszerő kábelösszekötık, végelzárók. MEE elıadás 2009 április 15. Endrész Viktor Strukturált Kábelezési Rendszer 3-as ép. Épület Belépési Pont Szinti Rendezı 2-es ép. Szinti

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

AC206/6M Jack - XLR kábel (6m)

AC206/6M Jack - XLR kábel (6m) Szerelt kábelek VOICE-KRAFT AC206/6M Jack - XLR kábel (6m) Szerelt kábelek VOICE-KRAFT AC206/9M Jack - XLR kábel (9m) Szerelt kábelek VOICE-KRAFT AC211/09M XLR - XLR kábel (90cm) Szerelt kábelek VOICE-KRAFT

Részletesebben

Optikai alapmérések. Mivel több mérésről van szó, egyesével írom le és értékelem ki őket. 1. Törésmutató meghatározása a törési törvény alapján

Optikai alapmérések. Mivel több mérésről van szó, egyesével írom le és értékelem ki őket. 1. Törésmutató meghatározása a törési törvény alapján Optikai alapmérések Mérést végezte: Enyingi Vera Atala Mérőtárs neve: Fábián Gábor (7. mérőpár) Mérés időpontja: 2010. október 15. (12:00-14:00) Jegyzőkönyv leadásának időpontja: 2010. október 22. A mérés

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 6. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 2 Műholdas kommunikáció 3 4 Helymeghatározás 5 Alkalmazott műholdpályák, tulajdonságaik 6 Alkalmazott műholdpályák, tulajdonságaik A LEO [Low Earth Orbiter ]

Részletesebben

Számítógép-hálózat. Célok: Erőforrás megosztás. Megbízhatóság növelése. Sebességnövelés. Emberi kommunikáció.

Számítógép-hálózat. Célok: Erőforrás megosztás. Megbízhatóság növelése. Sebességnövelés. Emberi kommunikáció. Számítógép-hálózat Számítógéprendszerek valamilyen információátvitellel megvalósítható cél érdekében történő (hardveres és szoftveres) összekapcsolása. Célok: Erőforrás megosztás. Megbízhatóság növelése.

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János HÍRADÁSTECHNIKA I. 7. Dr.Varga Péter János 2 Hálózatok 3 Távközlő hálózatok PSTN - Public Switched Telephone Network 4 PSTN - kapcsolt közcélú hálózat A telefonhálózatokat korábban tervezték, kizárólag

Részletesebben

A fény visszaverődése

A fény visszaverődése I. Bevezető - A fény tulajdonságai kölcsönhatásokra képes egyenes vonalban terjed terjedési sebessége függ a közeg anyagától (vákuumban 300.000 km/s; gyémántban 150.000 km/s) hullám tulajdonságai vannak

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hálózatok. Alapismeretek. Átviteli közegek

Hálózatok. Alapismeretek. Átviteli közegek Hálózatok Alapismeretek Átviteli közegek Az átviteli rendszer kiválasztásának főbb szempontjai: Sávszélesség Átviteli hibaarány (pl. zajérzékenység) Link maximális hossza Terjedési késleltetések (átviteli

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2014. szept. 30. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és

Részletesebben

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény elektromágneses sugárzás, amely hullámjelleggel és korpuszkuláris sajátosságokkal is rendelkezik. A fény hullámjellege elsősorban az olyan

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 1. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2014-15. tanév 1. félév Elérhetőség Göcs László Informatika Tanszék 1.emelet 116-os iroda gocs.laszlo@gamf.kefo.hu

Részletesebben

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0 Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0 Dr. Berke József berke@georgikon.hu 2006-2008 A MOBIL HÁLÓZAT - Tartalom RENDSZERTECHNIKAI FELÉPÍTÉS CELLULÁRIS FELÉPÍTÉS KAPCSOLATFELVÉTEL

Részletesebben

SVL1003 (3.0m) BVL1200 (0.5m)

SVL1003 (3.0m) BVL1200 (0.5m) HDMI KÁBELEK SVL1003 (3.0m) 1080p Full HD 24 karátos arannyal bevont csatlakozók 99,96% oxigén mentes réz vezetők Dual tone öntött dugó kivitel Biztonságos kábel árnyékolás Azonosító címkéket tartalmazza

Részletesebben

VID-TRANS150KN MAGYARUL. 2,4 GHz VEZETÉK NÉLKÜLI AUDIO/VIDEO ÁTVITELI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. www.konigelectronic.

VID-TRANS150KN MAGYARUL. 2,4 GHz VEZETÉK NÉLKÜLI AUDIO/VIDEO ÁTVITELI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. www.konigelectronic. VID-TRANS150KN 2,4 GHz VEZETÉK NÉLKÜLI AUDIO/VIDEO ÁTVITELI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SZABADALOM www.konigelectronic.info MAGYARUL 0336 1 Fontos biztonsági utasítások Ez a készülék rádióhullámokat

Részletesebben

DTRA 900 EDGE. Kétirányú erősítőről lévén szó a DTRA 900 EDGE berendezés vevőági része egy kis zajú erősítő (LNA),

DTRA 900 EDGE. Kétirányú erősítőről lévén szó a DTRA 900 EDGE berendezés vevőági része egy kis zajú erősítő (LNA), DTRA 900 EDGE A DTRA 900 EDGE berendezés a Teletechnika Kft. által kifejlesztett 900 -es kétirányú (booster+lna) toronyerősítő család új tagja, a DTRA 900 GSM berendezés korszerűsített és a hagyományos

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok Számítógépes hálózatok Hajdu György: A vezetékes hálózatok Hajdu Gy. (ELTE) 2005 v.1.0 1 Hálózati alapfogalmak Kettő/több tetszőleges gép kommunikál A hálózat elemeinek bonyolult együttműködése Eltérő

Részletesebben

Wireless technológiák. 2011. 05. 02 Meretei Balázs

Wireless technológiák. 2011. 05. 02 Meretei Balázs Wireless technológiák 2011. 05. 02 Meretei Balázs Tartalom Alapfogalmak (Rövidítések, Moduláció, Csatorna hozzáférés) Szabványok Csatorna hozzáférés PTP - PTmP Mire figyeljünk Az építés új szabályai SNR,

Részletesebben

KÁBELEK, HÁLÓZATOK, CCTV RENDSZEREK

KÁBELEK, HÁLÓZATOK, CCTV RENDSZEREK VI. Évfolyam 3. szám - 2011. szeptember Horváth Tamás tamhorvath@mvm.hu KÁBELEK, HÁLÓZATOK, CCTV RENDSZEREK Absztrakt Biztonságtechnikai megfigyelő rendszerek egyik legfontosabb építőeleme a rendszer alapvető

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

Hálózatok esszé RFID A rádiófrekvenciás azonosító rendszerek. Gacsályi Bertalan (GABMAAT.SZE)

Hálózatok esszé RFID A rádiófrekvenciás azonosító rendszerek. Gacsályi Bertalan (GABMAAT.SZE) Hálózatok esszé RFID A rádiófrekvenciás azonosító rendszerek Gacsályi Bertalan (GABMAAT.SZE) TARTALOMJEGYZÉK 1. RFID (Radio Frequency Identification) meghatározása... 3 2. A rendszer felépítése... 3 3.

Részletesebben

VIDEO KÁBEL - HDMI HS

VIDEO KÁBEL - HDMI HS VIDEO KÁBEL - HDMI HS PROV1200 HDMI kábel 1.4 [HDMI M - HDMI M] - 0.5m HDMI kábel, 1x HDMI dugó 1x HDMI dugó hossz 0,5 m High Speed HDMI v1.4, 10.2Gbps, Cat.2, 48bit, felbontás akár 4096x2160 3D jel

Részletesebben

Rézkábelek Méteres kiszerelésű kábel - Installációs kábelek L.5. Rézkábelek Szerelt kábel - Patchkábel L.17

Rézkábelek Méteres kiszerelésű kábel - Installációs kábelek L.5. Rézkábelek Szerelt kábel - Patchkábel L.17 Tartalom Áttekintés Rézkábelek.2 Galaxy Rézkábel konfigurátor.4 Rézkábelek Méteres kiszerelésű kábel - Installációs kábelek.5 Rézkábelek Méteres kiszerelésű kábel - Csatlakozó kábel.9 Rézkábelek Méteres

Részletesebben

IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI

IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI FREKVENCIAGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁG IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI URH FM RÁDIÓADÓ Budapest 2008 március I. A frekvenciaterv követelményei és kötelező tartalma 1. Tervezési feladat A

Részletesebben

Útmutatás és a gyártó nyilatkozata Elektromágneses kibocsátás és zavartűrés

Útmutatás és a gyártó nyilatkozata Elektromágneses kibocsátás és zavartűrés Útmutatás és a gyártó nyilatkozata Elektromágneses kibocsátás és zavartűrés Magyar Oldal AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 -as sorozat 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 -as sorozat II VPAP -as sorozat III 10-12 AirSense

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 10. GPS, GPRS (mobilkommunikációs) ismeretek Helymeghatározás GPS rendszer alapelve GNSS rendszerek

Részletesebben

VIDEO KÁBELEK - HDMI HS

VIDEO KÁBELEK - HDMI HS VIDEO KÁBELEK - HDMI HS PROV1601 HDMI kábel 1.4 [HDMI M - HDMI M] - 1.0m Lapos HDMI kábel, Ethernet-tel Támogatja a HDMI 1.4 szabványt és a 3D-t 4K támogatás Kompatibilis a többcsatornás hanganyagokkal:

Részletesebben