OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény"

Átírás

1 OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény Fogyasztókkal kötött pénzügyi lízingszerződésekhez Érvényes től Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről 1. Kamat Kamatbázis: Forint lízing: 3 havi BUBOR Euro lízing: 3 havi EURIBOR Kamatfelár: Kamatfelár: a Lízingszerződésben kerül meghatározásra Kamatláb: Kamatláb: a Lízingszerződésben kerül meghatározásra 2. THM A 83/2010 (III.25.) számú Kormányrendelet szerint: A teljes hiteldíj mutató (THM) értéke: 5 MFt hitelösszeg és 20 éves futamidő esetén.

2 Új lakás, nyílt végű pénzügyi lízing esetén, EUR Új lakás, nyílt végű pénzügyi lízing esetén, HUF Fix 5 Lakáslízing új lakásra, nyílt végű pénzügyi lízing esetén, HUF Használt lakás, zárt esetén, EUR Használt lakás, zárt esetén, HUF Full Extra Lakáslízing 5 végű pénzügyi lízinggel, EUR Full Extra Lakáslízing 5 végű pénzügyi lízinggel, HUF Fix 5 Lakáslízing esetén, HUF Full Extra Lakáslízing 5 Fix 5 Lakáslízinggel, esetén, HUF Szabad felhasználású (vissz-) lízing esetén, EUR Szabad felhasználású (vissz-) lízing esetén, HUF Akciós időszakban érvényes THM (az akció feltételeit lásd a 3. pontban) Akciós időszakon kívüli THM Munkavállalói kedvezmény esetén érvényes THM OTP Ingatlanpont által értékesített termékekre vonatkozó THM, akciós időszakban (az akció feltételeit lásd a 3. pontban) 8 OTP Ingatlanpont által értékesített termékekre vonatkozó THM, akciós időszakon kívül 8 6,52% 6,73% 6,52% 6,30% 6,43% 6,64% 6,85% 6,64% 6,43% 6,56% 7,74% 7,97% 7,74% n. a. n. a. 8,35% 8,59% 8,35% 8,07% 8,22% 8,64% 8,88% 8,64% 8,36% 8,51% 8,80% 8,89% 8,80% 8,52% 8,77% 9,08% 9,17% 9,08% 8,80% 9,03% 10,09% 10,35% 10,09% n. a. n. a. 10,55% 10,64% 10,55% n. a. n. a. 10,03% 10,29% 10,03% - - 9,75% 10,01% 9,75% - -

3 Új lakás, nyílt végű pénzügyi lízing esetén, EUR Új lakás, nyílt végű pénzügyi lízing esetén, HUF Használt lakás, zárt esetén, EUR Használt lakás, zárt esetén, HUF Full Extra Lakáslízing 5 végű pénzügyi lízinggel, EUR Full Extra Lakáslízing 5 végű pénzügyi lízinggel, HUF Szabad felhasználású (vissz-) lízing esetén, EUR Szabad felhasználású (vissz-) lízing esetén, HUF Fix 5 Lakáslízing új lakásra, nyílt végű pénzügyi lízing esetén, HUF Akciós időszakban érvényes THM, maximális Hűség kedvezménynyel (az akció feltételeit lásd a 3. pontban) Akciós időszakon kívüli THM, maximális Hűség kedvezménynyel től érvényes munkavállalói kedvezmény esetén érvényes THM, maximális Hűség kedvezménynyel OTP Ingatlanpont által értékesített termékekre vonatkozó THM, akciós időszakban (az akció feltételeit lásd a 3. pontban), maximális Hűség kedvezménynyel 8 OTP Ingatlanpont által értékesített termékekre vonatkozó THM, akciós időszakon kívül, maximális Hűség kedvezménynyel 8 5,58% 5,78% 5,58% 5,37% 5,57% 5,71% 5,91% 5,71% 5,50% 5,70% 7,14% 7,37% 7,14% 6,86% 7,09% 7,42% 7,65% 7,42% 7,15% 7,37% 7,66% 7,99% 7,66% 7,28% 7,80% 7,86% 7,95% 7,86% 7,59% 7,67% 8,80% 9,04% 8,80% - - 8,52% 8,76% 8,52% - - 6,89% 7,11% 6,89% Fix 5 Lakáslízing esetén, HUF Full Extra Lakáslízing 5 Fix 5 Lakáslízinggel, esetén, HUF 8,97% 9,22% 8,97% 9,42% 9,96% 9,42%

4 A Hűség kedvezménnyel kalkulált THM-ek a maximálisan adható Hűség kedvezmény figyelembe vételével (110 bázispont) kerültek kiszámításra. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a lízing kamatkockázatát. A THM meghatározása során a hatályos jogszabályok alapján figyelembe nem vett egyéb költségek becsült összege: - A lízingelendő ingatlan tulajdoni lapja beszerzésének költsége: Ft. - A lízingszerződés közokiratba foglalásának költsége: a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991 (XI. 26.) IM rendelet szerinti összeg, mely a közjegyző munkadíja, költségtérítése, illetve a közjegyzői okiratról készült hiteles másolatok száma alapján kerül megállapításra. Becsült költsége 5 millió forint lízingösszeg, és 5 db hitelesített másolat esetében körülbelül Ft. - A lízingelt ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás költsége a Lízingbevevő által választott biztosítónál legalább a vételárra kötött, teljes körű vagyonbiztosítás alkalmazott díjtétele. Ennek becsült éves költsége a biztosított kockázati körtől, és az épület jellegétől függően differenciált, de átlagosan a biztosításra kerülő vagyon értékének (biztosítási összeg) a 0,44-1,06 ezreléke/év. OTP Ingatlanlízing Zrt. szintén jogosult a Lízingtárgyra vagy a Fedezeti Ingatlanra biztosítás kötni, saját belátása szerinti feltételekkel, azzal, hogy annak díja nem haladhatja meg az 1,06 ezrelékes mértéket. Lízingbevevő ebben az esetben biztosítás megkötésére nem köteles. Lízingbevevő szintén tudomásul veszi és elfogadja, hogy az OTP Ingatlanlízing Zrt. által így megkötött biztosítás költségét OTP Ingatlanlízing Zrt. Lízingbevevővel szemben érvényesítheti, mely összeget terhel még a mindenkor irányadó általános forgalmi adó is. 3. Díj- és költség tételek Tavaszi díjelengedési akció május 1. és június 30. között, díjkedvezményes akció keretében benyújtott valamennyi forint és euro lakossági lakó ingatlan- és szabadfelhasználású lízing (visszlízing) ügyletek esetén (lakó-és üdülőingatlan esetén) az akció keretében a lízing igénylésével és folyósításával összefüggésben az alábbi díjat/költséget visszatérítjük ügyfeleink részére (lízingkérelmenként egy ingatlanra vonatkozóan): Értékbecslési költséget visszatéríti az OTP Ingatlanlízing Zrt. A szerződéskötési díjat elengedi az OTP Ingatlanlízing Zrt. Az értékbecslési költséget az ügyfeleknek meg kell fizetniük az OTP Ingatlanlízing Zrt. számlaszámára, annak visszatérítését az OTP Ingatlanlízing Zrt. utólag, az ügylet kifolyósítását követő 8 banki munkanapon belül (több ütemű folyósítás esetén az utolsó vételárrész kifizetését követő 8 banki munkanapon belül) vállalja. Az első három, illetve Fix5 Lakáslízing esetén az első hat ügyleti éven belül történő elő- vagy végtörlesztés esetén az ügyfél köteles visszafizetni az akció keretében fel nem számított, illetve elengedett díjakat/költségeket. A kedvezmény más akcióval (kivétel Full Extra ) nem vonható össze.

5 Díjak és Költségek a től között lízingszerződések esetén: Lízingszerződés szükséges díjak/költségek: aláírásához fizetendő Értékbecslési költség 1 : Szerződéskötési díj: Ft (Bruttó Ft-tól kisebb értékű ingatlan esetén), vagy Ft (Bruttó Ft, vagy azt meghaladó mértékű ingatlan esetén) (Lízingbeadónak az OTP Jelzálogbank Zrt-vel kötött szerződése szerint) Bruttó finanszírozott összeg 1%-a de maximum Ft Kalkulált illetékköltség 4 : A szerződés aláírásának napján és Lízingbeadó álláspontja (jogértelmezése) szerinti, forintban meghatározott összeg, azzal, hogy amennyiben a Lízingbeadó által előbbiek szerint kalkulált illetékmértéktől a jogerős illetékkiszabó határozatban foglalt mérték bármilyen okból eltér, úgy amennyiben a kalkulált illetékköltség több, úgy a különbözetet a Lízingbeadó haladéktalanul visszafizeti Lízingbevevőnek, amennyiben kevesebb, úgy a különbözetet Lízingbevevő köteles Lízingbeadónak megfizetni az erről szóló felhívástól számított 8 napon belül. Folyósításhoz szükséges fizetendő további díjak/költségek: Önerő: Közjegyzői okirat költsége: Pótfedezet esetén pótfedezeti ingatlan jelzálogbejegyzésének költsége: Hatályos biztosítás megkötésének költsége: Lízingbeadó által Finanszírozott Összeg és a Vételár közötti különbözet. A mindenkor hatályos közjegyzői díjszabás alapján megállapított és számlázott összeg. A közjegyzői díjat és költségtérítést a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendeletben foglalt díjszabás alapján a közjegyző állapítja meg, annak várható összegéről a 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2. -ának megfelelően a tevékenységének megkezdésekor a közjegyző tájékoztatja a feleket. Becsült költsége 5 millió forint lízingösszeg, és 5 db hitelesített másolat esetében körülbelül Ft. az évi LXXXV. törvény rendelkezései alapján az ingatlanügyi hatóság által kiállított számla szerinti összeg a Lízingbevevő által megkötött biztosítás után a biztosító által saját díjszabása alapján meghatározott, Lízingbevevő által megfizetendő összeg, de maximum a biztosításra kerülő vagyon értékének (biztosítási összeg) 1,06 ezreléke/év Futamidő során az OTP Ingatlanlízing Zrt. által a Lízingbevevő egyedi kérésére (vagy jogszabályi előírás alapján) végzett tevékenységek további lehetséges díjai/költségei: előtörlesztési díj A díj mértéke az előtörlesztett összeg 1%-a. Amennyiben a részleges, vagy teljes előtörlesztés részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által

6 folyósított kölcsönből történik, az előtörlesztett összeg 2%-a. A díjtétel nem kerül felszámításra: a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapot követően teljesített 1. (első) részleges, vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) alkalmával, kivéve, ha a részleges, vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik, vagy ha az előtörlesztett összeg meghaladja a lízingszerződésben meghatározott lízingösszeg felét, vagy Az ügyfél részleges vagy teljes előtörlesztésekor a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió forintot és a megelőző tizenkét hónap alatt előtörlesztést nem teljesített. Az elő-vagy végtörlesztési díj minden esetben forintban fizetendő, deviza lízing devizában történő előtörlesztése esetén az előtörlesztett összeget MNB középárfolyamon kell figyelembe venni. egyéb szerződésmódosítási díj (nem elő-, vagy végtörlesztés esetén) fizetési átütemezés díja: 3 egyenlegközlő díja (jogszabályban biztosítotton túli igénylése esetén) Ft Ft Ft levelezési költség (fizetendő minden olyan esetben, ahol a lízingszerződéssel kapcsolatban OTP Ingatlanlízing Zrt.-nek a lízingbevevő felé levélküldési feladata merül fel, kivéve ha jogszabály másként nem rendelkezik. A havi fizetési értesítő kiküldése esetén nem kerül felszámításra.) maximum az aktuális Magyar Posta díjszabásnak megfelelően ügyintézési díj Ft Késedelmes teljesítés esetén fizetendő további díjak/költségek monitoring díj: késedelmi kamat: fizetési felszólítás díja Ft/hó késedelmes szerződésenként Ügyleti kamat (Kamatláb) másfélszeresének 3 (három) százalékponttal növelt összege, azzal, hogy a késedelmi kamat mértéke nem lehet magasabb, mint a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 (huszonnégy) százalékponttal növelt mértéke Ft A Lízingszerződésben foglalt kötelezettségek Lízingbevevő általi nem teljesítése miatti

7 Lízingbeadói felmondás esetén felmerülő további költség: közjegyzői felmondás költsége: A mindenkor hatályos közjegyzői díjszabás alapján megállapított és számlázott összeg, melyet Lízingbeadó továbbszámláz Lízingbevevő felé. A közjegyzői díjat és költségtérítést a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendeletben foglalt díjszabás alapján a közjegyző állapítja meg Ingatlan visszaszármaztatása esetén felmerülő további költségek, amennyiben az ügyfél nem együttműködő: Visszabirtoklással megbízott cég munkadíja, kiszállási költsége: Eljárás ténytanúsításával megbízott közjegyző munkadíja Zárfeltörés és helyreállítás költsége Műszaki állapotfelmérés költsége Közmű változás bejelentés kezdeményezése, közös képviselő felkeresése Lízingtárgyban keletkezett kárral összefüggő feljelentési költség Takarítás és lomtalanítással összefüggő költség Megbízott számlája alapján, de max Ft (+ ÁFA) A mindenkor hatályos közjegyzői díjszabás alapján megállapított és számlázott összeg. A közjegyzői díjat és költségtérítést a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendeletben foglalt díjszabás alapján a közjegyző állapítja meg. Megbízott számlája alapján, de max Ft (+ ÁFA) Megbízott számlája alapján, de max Ft (+ ÁFA) Megbízott számlája alapján, de max Ft (+ ÁFA) Megbízott számlája alapján, de max Ft (+ ÁFA) Megbízott számlája alapján, de max Ft (+ ÁFA) Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a fentieken túl - szerződésszegésével összefüggésben - Lízingbeadó jogosult vele szemben igazolt kárait érvényesíteni a Polgári Törvénykönyv alapján. Tájékoztatás: Számlavezetési költség Hűség konstrukció választása esetén 0 Ft (OTP Bank Nyrt. Alap számlacsomag választásával) Az OTP Ingatlanlízing Zrt. az üzletszabályzat és a hatályos Ptk. alapján továbbhárítja az önkormányzat által kivetett építményadót, melyre nyílt végű lízingszerződés esetén ÁFA-t kell felszámolni. Az OTP Ingatlanlízing Zrt. az ÁFÁ-val megegyező mértékű díjkedvezményt nyújt visszavonásig. 4. Lakáshitel szerződés lakáslízing szerződéssel történő kiváltása Az OTP Bank/OTP Jelzálogbank által nyújtott hitellel finanszíroztatott ingatlanok OTP Ingatlanlízinggel történő kiváltása esetén a kezdeti járulékos költségek- értékbecslés költsége, közjegyzői okirat előállításának költsége, szerződéskötési díj- elengedésre illetve átvállalásra kerülnek.

8 5. Együttműködés a Duna House partner céggel: december 10-től a Duna House hitelközvetítő partnercég által közvetített, a Duna House ingatlanközvetítő cég által olyan tanúsítvánnyal ellátott ingatlanok megvásárlása esetén, amely igazolja, hogy az eladó és a Duna House Kft. közötti megbízási szerződés megkötése és a vételi ajánlat eladó általi elfogadása közötti időtartam nem haladja meg a 90 napot, a megvásárláshoz kapcsolódó bármely eurós vagy forint, lakáscélú lízingszerződés 7 esetén az OTP Ingatlanlízing Zrt. díjkedvezményt biztosít. Díjkedvezmény: Értékbecslési költség: az értékbecslési költség (ügyletenként egy felajánlott ingatlan esetében) teljes összegét a folyósítást követően az OTP Ingatlanlízing Zrt. visszatéríti az ügyfél részére. A díjkedvezmény más akciókkal összevonható. A feltételeknek megfelelő ingatlanról a Duna House külön tanúsítványt állít ki, amely a lízingkérelem mellékleteként csatolandó. 6. Együttműködés a HC Központ Pénzügyi Közvetítővel: december 10-től a HC Központ Pénzügyi Közvetítő Kft. hitelközvetítő partnercég által közvetített, ingatlanvásárláshoz kapcsolódó bármely lakáslízing igénybevétele esetén az OTP Ingatlanlízing Zrt. díjkedvezményt biztosít. Díjkedvezmény: Értékbecslési költég: az értékbecslési költség (ügyletenként egy felajánlott ingatlan esetében) teljes összegét a folyósítást követően az OTP Ingatlanlízing Zrt. visszatéríti az ügyfél részére. A díjkedvezmény más akciókkal összevonható. 7. OTP Ingatlanpont (korábbi nevén OTP Fedezetkezelő) által értékesített lakásokra vonatkozó kedvezmény december 10-től befogadott bármely olyan eurós és forint lakáslízing kérelem esetében, mely az OTP Ingatlanpont (beleértve az OTP Ingatlan Zrt. lakásait is) által forgalmazott lakóingatlanra vonatkozik, az OTP Ingatlanlízing Zrt. az alábbi kedvezményeket nyújtja: A futamidő végéig 0,25% kamatkedvezmény adható a kamatból, ha az ügyfél az ingatlan vételárához képest minimum 50% önerőt vállal A futamidő végéig 0,25% kamatkedvezmény adható a kamatból, ha az adott ingatlan forgási sebessége (az adott ingatlan adott áron történő piaci értékesítésének kezdete és a lízingbevevő vételi ajánlatának elfogadása között eltelt idő) nem haladja meg a 90 napot. Árcsökkentés esetén az eredeti árhoz képesti minimum 5%-os árcsökkentés esetében vehető figyelembe az értékesítés új kezdődátuma. A kedvezmény igénybe vételének alátámasztására az OTP Ingatlanpont hivatalos nyilatkozata szükséges, az OTP Ingatlanlízing Zrt. által kiadott nyomtatvánnyal. Az értékbecslési költséget visszatéríti az OTP Ingatlanlízing Zrt. A közjegyzői okirat előállításának költségét átvállalja az OTP Ingatlanlízing Zrt. A fent leírt, kamatkedvezményekre vonatkozó feltételek együttes teljesülése esetén a kamatkedvezmények összevonhatóak. 8. A Groupama Garancia Biztosító Zrt. által közvetített lakásokra vonatozó kedvezmény A Groupama-Garancia Biztosító Zrt. által közvetített, új és használt lakás vásárlási célú lakáslízing (ideértve a FIX 5 Lakáslízing konstrukciót is) esetén az ingatlanok lízingjéhez a lízingbevevő által biztosított legalább 50%-os önerő megléténél a közvetített lízinghez a következő díjkedvezményt biztosítja az OTP Ingatlanlízing Zrt.: Értékmegállapítási költség: a hitelbiztosítéki/forgalmi érték megállapítási költség (ügyletenként egy felajánlott ingatlan esetében) teljes összegét folyósítást követően visszatéríti az ügyfél részére. A díjkedvezmények más akciókkal összevonhatók.

9 9. A Mercedes Benz munkavállalói részére vonatkozó kedvezmény július 1-től a lakás- és szabadfelhasználású lízing igénybevételét induló költségek felszámítása nélkül biztosítja az OTP Ingatlanlízing Zrt. Értékmegállapítási költség: a hitelbiztosítéki/forgalmi érték megállapítási költség (ügyletenként egy felajánlott ingatlan esetében) teljes összegét folyósítást követően visszatéríti az ügyfél részére. A szerződéskötési díjat elengedi az OTP Ingatlanlízing Zrt. A közjegyzői okirat előállításának költségét átvállalja az OTP Ingatlanlízing Zrt. A lízing 3 éven belüli végtörlesztése esetén a meg nem fizetett díjakat az Ügyfélnek vissza kell térítenie. A díjkedvezmények más akciókkal összevonhatók. 10. Munkavállalói kedvezmény: Az OTP Ingatlanlízing Zrt. kamatkedvezményt és évente egy alkalommal a lízingigényléshez kapcsolódóan díjkedvezményt nyújt bármely, december 11-ét követően benyújtott lakáscélú 7 lakáslízing kivéve Áthidaló hitel igénylése esetén, a kedvezményt azon magyarországi székhelyű gazdasági társaság alkalmazottai vehetik igénybe: amely gazdasági társaság legalább alkalmazottja OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlára utalja a munkavállalók jövedelmét, ezen munkavállalóknak minimum 75%-a rendelkezik OTP Banknál folyószámla hitelkerettel a lízingigénylés benyújtásának napján. A kedvezményre való jogosultság évente felülvizsgálatra, ill. a munkaviszony megszűnésekor vagy megszűntetésekor visszavonásra kerül. (Kivéve, ha a munkaviszony nyugdíjba vonulás miatt szűnik meg.) A kamatkedvezmény mértéke maximum 50 bázispont, Az értékbecslési költséget (ügyletben szereplő egy ingatlan esetén) folyósítást követően az OTP Ingatlanlízing visszatéríti az ügyfél részére, A szerződéskötési díj 0 Ft, A közjegyzői szerződéskötés teljes költségét az OTP Ingatlanlízing fizeti meg. A kedvezmény más akcióval nem vonható össze. 11. HM albérleti támogatásra jogosultak kedvezménye Azon lízingbevevőknek, akik a lakáslízingre is kiterjesztett Honvédelmi Minisztérium által nyújtott albérleti hozzájárulásra jogosultak és ezt a kérelem benyújtásakor a munkáltatójuktól hozott nyilatkozattal ( Munkáltatói nyilatkozat c. dokumentum) igazolják, valamint a támogatást havi rendszerességgel, az ügyfél által aláírt lízingszerződés alapján, a munkáltató utalja a lízingbe vevőnek/vagy közvetlenül az OTP Ingatlanlízingnek: Minden szabad- és lakáscélú lízing konstrukció esetén: a mindenkori Hirdetményében meghirdetett általános kondícióihoz képest 1. 1%-os Kamatfelár/Kamat kedvezményt ad (a Futamidő teljes hosszára vonatkozóan), és 2. a Lízingszerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő induló díjat, költséget átvállalja, vagy nem számítja fel (értékbecslési költség, szerződéskötési díj, közjegyzői költség). Fenti kedvezmények kiegészíthetők a Hűség kamatkedvezmény konstrukcióval. Az első három, illetve Fix5 Lakáslízing esetén az első hat ügyleti éven belül történő, elő- vagy végtörlesztés esetén az ügyfél köteles visszafizetni az akció keretében fel nem számított, illetve elengedett díjakat. A kedvezmény a június 27-e után megkötött szerződésekre vonatkozik.

10 12. BM OKF albérleti támogatásra jogosultak kedvezménye Azon lízingbevevőknek, akik a lakáslízingre is kiterjesztett BM OKF által nyújtott albérleti hozzájárulásra jogosultak és ezt a kérelem benyújtásakor a munkáltatójuktól hozott nyilatkozattal ( Munkáltatói nyilatkozat c. dokumentum) igazolják, valamint a támogatást havi rendszerességgel, az ügyfél által aláírt lízingszerződés alapján, a munkáltató utalja a lízingbe vevőnek/vagy közvetlenül az OTP Ingatlanlízingnek: Minden szabad- és lakáscélú lízing konstrukció esetén: a mindenkori Hirdetményében meghirdetett általános kondícióihoz képest 3. 1%-os Kamatfelár/Kamat kedvezményt ad (a Futamidő teljes hosszára vonatkozóan), és 4. a Lízingszerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő induló díjat, költséget átvállalja, vagy nem számítja fel (értékbecslési költség, szerződéskötési díj, közjegyzői költség). Fenti kedvezmények kiegészíthetők a Hűség kamatkedvezmény konstrukcióval. Az első három, illetve Fix5 Lakáslízing esetén az első hat ügyleti éven belül történő, elő- vagy végtörlesztés esetén az ügyfél köteles visszafizetni az akció keretében fel nem számított, illetve elengedett díjakat. A kedvezmény a február 1-e után megkötött szerződésekre vonatkozik. 13. Hűség szolgáltatás keretében igényelhető kamatkedvezmény (csak forintos konstrukciók esetén, i szerződéskötéstől) A február 1-ét követően befogadott lakáslízing igénylések esetén, Hűség konstrukció kiválasztásakor (magánszemélyekre, valamint lakó-és üdülőingatlanokra vonatkozóan, kivéve Gyűjtőszámlahitel) az OTP Ingatlanlízing Zrt. Hűség szolgáltatásának keretében a futamidő teljes időtartamára, az 1. hónaptól kezdődően kamatkedvezményt nyújt. A futamidő 1. és 2. hónapjának időtartamára a Hűség szolgáltatás szempontjából irányadó feltételek teljesülését az OTP Ingatlanlízing Zrt. az Előzetes Értékelés keretében elvégzett Lízingbevevő ügyfélminősítése során megállapított adatok alapján veszi figyelembe. A futamidő 3. hónapjától a Hűség szolgáltatás szempontjából irányadó feltételek teljesülését az OTP Ingatlanlízing Zrt. havonta, minden hónap 16. napjától a következő hónap 15. napjáig terjedő időintervallumon belül vizsgálja (a továbbiakban: a vizsgálat hónapja). A Hűség Szolgáltatás keretében igényelhető kamatkedvezmény alapfeltétele a lízingdíj törlesztéshez kapcsolódó, OTP Bank Nyrt-nél vezetett lakossági bankszámlára történő, a mindenkori minimálbér mértékét meghaladó jövedelem átutalás. A jövedelem átutalás mindenkori minimálbért meghaladó mértéke szempontjából az OTP Ingatlanlízing Zrt. a vizsgálat hónapjában, és a vizsgálat hónapját megelőző hónapjában beérkező jövedelmek számtani átlagát veszi figyelembe. A további alábbiakban részletezett feltételek teljesítése esetén Hűség Szolgáltatás alapján kizárólag abban az esetben jár kamatkedvezmény, amennyiben a Lízingbevevők a mindenkori minimálbér mértékét meghaladó jövedelmüket lízingdíj törlesztéshez kapcsolódó, OTP Bank Nyrt-nél vezetett lakossági bankszámlára utalják. A jövedelemátutaláshoz kapcsolódó kamatkedvezmény mértéke: Mindenkori minimálbér és Ft közötti havi jövedelem átutalás esetén 40 bázispont (0,4%) Ft és Ft közötti havi jövedelem átutalás esetén 80 bázispont (0,8%) Ft illetve Ft közötti havi jövedelem átutalás esetén 90 bázispont (1,0%) Ft, illetve Ft közötti havi jövedelem átutalás esetén 130 bázispont (1,3%) Ft feletti mértékű havi jövedelem átutalás esetén 170 bázispont (1,7%)

11 Jövedelem átutalás alatt az ügyfél által a lízingdíj törlesztéshez kapcsolódó, OTP Bank Nyrt-nél vezetett lakossági bankszámlára munkabér, illetve nyugdíj jogcímen érkező jóváírást kell érteni. A további kamatkedvezmény alapjául szolgáló egyéb feltételek: Legalább két, csoportos beszedési megbízás adása az OTP Bank Nyrt. részére, a megbízások alapján a vizsgálat hónapjában a beszedés megtörténte (a havi rendszerességű beszedéseknek mindkét megbízás esetében a vizsgálat hónapjában kell teljesülniük, a lízingdíj törlesztésre megadott csoportos beszedési megbízást a kedvezmény szempontjából az OTP Ingatlanlízing Zrt. nem veszi figyelembe). Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a sikeres csoportos beszedési megbízások után, összességében, a csoportos beszedési megbízások számától függetlenül, de legalább két teljesült csoportos beszedési megbízás esetén 10 bázispont (0,1%) kamatkedvezményt nyújt. A kamatkedvezmény a vizsgálat hónapját követően kezdődő első teljes kamatperiódusra alkalmazandó, azaz a vizsgálat hónapját követő hónapra. Abban az esetben, ha a fentiekben meghatározott valamely feltétel a vizsgálat hónapjára vonatkozóan nem teljesül, a vizsgálat hónapját követő hónapban az adott feltételre irányadó kamatkedvezményt a Lízingbevevők nem vehetik igénybe. Abban az esetben, ha a Lízingbevevők a munkavállalói kedvezményre vagy kiemelt partneri kedvezményre is jogosultak, és a munkavállalói kedvezmény és kiemelt partneri kedvezmény együttes mértéke eléri, vagy meghaladja a 180 bázispontot (1,8%), a Hűség Szolgáltatás keretében kamatkedvezmény nem nyújtható. Amennyiben a munkavállalói kedvezmény és kiemelt partneri kedvezmény együttes mértéke nem éri el a 180 bázispontot, Hűség Szolgáltatás keretében legfeljebb olyan mértékű kamatkedvezmény nyújtható, amely esetében a munkavállalói kedvezmény, a kiemelt partneri kedvezmény és a Hűség Szolgáltatás keretében nyújtott kamatkedvezmény együttes mértéke nem haladja meg a 180 bázispontot. Amennyiben az ügyfél az adott hónapban annak ellenére, hogy teljesíti a Hűség szolgáltatás adott feltételeit nem teljesít szerződésszerűen (pld. de nem kizárólagosan fizetési elmaradása van), az OTP Ingatlanlízing Zrt. fenntartja a jogot a Hűség kedvezmény adott hónapra történő visszavonására. További részletek a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban találhatóak. 14. Fix5 lakáslízing 1. Fix5 Lakáslízing konstrukció új lakás lízingjére (Fix 5 Lakáslízing új lakásra), használt lakás lízingjére (Fix 5 Lakáslízing használt lakásra), továbbá szabad felhasználásra hitelkiváltásra vehető igénybe (Fix 5 Szabad felhasználású (vissz-) Lízing). A Fix 5 Lakáslízing használt lakásra típusú termékhez Full Extra konstrukció igényelhető, amely esetben az ügyleti kamat mértéke a mindenkori Hirdetményben közzé tett mérték szerint magasabban kerül meghatározásra. 2. Fix5 konstrukció esetén a Kamatláb, és ezzel a törlesztő részlet (tőke plusz kamat, az esetleges ÁFA nélkül) 5 éves periódusokban kerül rögzítésre, az üzletszabályzatban leírtak szerint. 3. Fix5 Lakáslízing konstrukcióban kizárólag magyar forint (HUF) alapon nyújtott finanszírozásról szóló Lízingszerződés köthető. 4. Fix5 Lakáslízing konstrukció esetén a Futamidő legalább 72 hónap, de legfeljebb 300 hónap. 5. Fix5 Lakáslízing is igényelhető Hűség konstrukcióval. 15. Elő-vagy végtörlesztés esetén akciós díjak/költségek visszafizetése A február 28-tól befogadott kérelmek esetében, amennyiben az ügyfél a futamidő első három FIX5 Lakáslízing konstrukció esetén az első hat - ügyleti évében elő- vagy végtörlesztést teljesít, köteles visszafizetni a hitelkérelem befogadásával, hitelbírálattal, szerződéskötéssel és folyósítással kapcsolatban a meghirdetett akció, vagy kedvezmény keretében az OTP Ingatlanlízing Zrt. által elengedett, megfizetett, vagy visszatérített díjtételeket. Ez alól kivételt képez a Full Extra Lakáslízing esetén az OTP Ingatlanlízing Zrt. által megfizetett 2% vagyonszerzési illeték és az elengedett szerződéskötési díj. Az ügyfél által teljesített előtörlesztés révén abban az esetben kell a díjtételeket az ügyfélnek visszafizetni, amennyiben az aktuális tőketartozás a folyósított lízing összegéhez képest 50% alá csökken.

12 16. Az OTP Ingatlanlízing Zrt. által igénybe vett ingatlan szakértők Az Üzletszabályzat meghatározott szakértő cég (amely a lízingszerződés megkötését megelőzően, illetve felmondását követően a Lízingtárgy beköltözhető állapotra illetve amennyiben a Lízingtárgy értékesítésére lakottan kerül sor, lakott állapotra vonatkozó piaci, forgalmi értékét (becsértékét) meghatározza): OTP Jelzálogbank Zrt. (1051 Budapest, Nádor u. 21.) 17. Az OTP Ingatlanlízing Zrt. elérhetőségei Az OTP Ingatlanlízing Zrt. (Lízingbeadó) internetes honlapja: Az OTP Ingatlanlízing Zrt. (Lízingbeadó) elektronikus elérhetősége ( cím), amelyre az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint értesítés küldhető, illetve közlés tehető: 18. Az OTP Ingatlanlízing Zrt. termékeit értékesítő OTP Bankfiókok nyitva tartásáról Az OTP Ingatlanlízing Zrt. termékeinek értékesítése során kiemelt közvetítőként az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) jár el. Az OTP Ingatlanlízing Zrt. termékeinek értékesítése az OTP Bank Nyrt. lakossági hitelezéssel foglalkozó bankfiókjaiban történik. A szerződéskötést követően a bankfiókokban lízingszerződéssel kapcsolatos ügyintézés nem lehetséges. A bankfiókok listája és elérhetősége a oldalon található. Jelen Hirdetmény elérhető az OTP Ingatlanlízing Zrt. honlapján (Kondíciók, költségek címszó alatt), illetve az OTP Ingatlanlízing Zrt. ügyfélforgalom számára nyitva álló ügyfélszolgálatán, Budapest, Vérmező út 4. alatt, nyitvatartási időben. A nyitvatartási időről kérjük érdeklődjön a *, vagy *, vagy *, vagy *, vagy * (* 6-os menüpont) telefonszámon. 1 Az értékbecslési költség lakóingatlan és az ingatlanhoz tartozó gépkocsi beálló, garázs valamint tárolóra vonatkozik. Egyéb ingatlanok esetében egyedi ajánlat szerint. 2 Fizetendő minden olyan esetben, amellyel kapcsolatban az ügyfelek kérésére az OTP Ingatlanlízing Zrt.-nek a lízingszerződésben foglaltaktól eltérő feladatokat kell ellátni 3 A díj előre fizetendő. A szüneteltetés 3 vagy 6 hónapra kérhető, jóváhagyása az OTP Ingatlanlízing Zrt. kockázatkezelési döntésének függvénye. 4 Minden nyílt szerződés esetén az Illetéktörvény által meghatározott illetékre ÁFA-t fel kell számítani. Az OTP Ingatlanlízing Zrt. az ÁFÁ-val megegyező díjkedvezményt nyújt azon ügyletek esetében, melyeknél a lízingszerződés aláírása és között, illetve után történt tól a díjkedvezmény visszavonásig, jelenleg is érvényes. 5 Full Extra Lakáslízing használt ingatlan lízingelése (ideértve a FIX 5 Lakáslízing használt lakásra konstrukciót is) esetén igényelhető. Igénylése esetén a szerződéskötési díj 0 Ft, a 2% vagyonszerzési illetéket pedig az OTP Ingatlanlízing Zrt. fizeti meg. Igénylésének feltétele, hogy a bruttó finanszírozott összeg haladja meg az ingatlan bruttó vételárának 60%-át. A Full Extra FIX 5 Lakáslízing konstrukció mellett való választása esetén a kamatfelár 40 bázisponttal magasabb az alap konstrukcióhoz képest. 6 Fogyasztó jelentése: jelenti a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyt. 7 Lakáscélú lízingszerződés: olyan Lízingszerződés, amelyben a Lízingbeadó és a Lízingbevevő által rögzített cél lakóingatlannak minősülő Lízingtárgy tulajdonjogának harmadik személy Eladótól történő Lízingbevevő általi megszerzése.

13 8 Az OTP Ingatlanpont termékeknél (ideértve a FIX 5 Lakáslízing konstrukciót is) megadott THM-ek 0,25%-os kamatkedvezmény figyelembe vételével kerültek kalkulálásra és feltüntetésre, lásd 7. pont. Közzététel: április 1. Megjegyzés: a THM táblában szereplő számokat véglegesen program számolja.

FHB INGATLANLÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA

FHB INGATLANLÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FHB INGATLANLÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Az FHB Ingatlanlízing Zrt. hivatalos tájékoztatója zálogkölcsön és pénzügyi ingatlanlízing termékek esetén alkalmazott, kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A PÉNZÜGYI LÍZINGRŐL

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A PÉNZÜGYI LÍZINGRŐL ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A PÉNZÜGYI LÍZINGRŐL Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: A Családok Otthonteremtési Támogatása kondícióinak közzététele, a THM értékek és reprezentatív példák

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

Bankunk 2014. december 17-től a lakossági jelzáloghitelek értékesítését felfüggesztette. 3 havi BUBOR+4,50% (6,59%) 0,50% 0,50% 0,50%

Bankunk 2014. december 17-től a lakossági jelzáloghitelek értékesítését felfüggesztette. 3 havi BUBOR+4,50% (6,59%) 0,50% 0,50% 0,50% Kondíciós lista és Terméktájékoztató KDB Pagoda és Biztosra mehet lakáscélú jelzálogkölcsönre és lakáscélú jelzálogkölcsön kiváltására vonatkozóan 2014. október 15-ét követően befogadott ügyletekre /magánszemélyek

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Közzététel: 2015. július 1. Hatályos: 2015. július 1-től. (Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a 2015. június

Részletesebben

Az euró alapú K&H ingatlanfedezetű személyi hitel kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében Hatályos: 2015. január 1.

Az euró alapú K&H ingatlanfedezetű személyi hitel kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében Hatályos: 2015. január 1. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Az euró alapú kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében

Részletesebben

Lakossági hitel HIRDETMÉNY

Lakossági hitel HIRDETMÉNY Lakossági hitel HIRDETMÉNY Lakossági hitel hirdetmény 1 TARTALOMJEGYZÉK Érvényben: 2015.02.16-tól 1. AKCIÓINK... 3 2. FORGALMAZOTT HITEL TERMÉKEK... 7 3. INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK... 8 3.1. Bankszámlahitel

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Közzététel: 2014. január 21. Hatályos: 2014. január 21-től. (Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a 2014.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek Hatályos: 2015. május 01. napjától Közzétéve: 2015. április 30. napján KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd Allianz Bank Zrt. által 2011. március 31. napjáig megkötött jelzálogkölcsön szerződések, illetve az ezen

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2014.09.30-2014.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2015.01.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2014.09.30-2014.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2015.01.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2014.09.30-2014.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2015.01.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt.

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40400800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK ÁLTOZÁSOK: Új promóció bevezetése Kapcsolódó

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF a Posta Személyi Kölcsönről POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 1. Általános rendelkezések, fogalom meghatározások

Részletesebben

Fogalomtár Adásvételi szerződés Adós és adóstárs/ társszerződő: Alacsony törlesztés: Annuitás (egyenletes törlesztés): Árfolyam: Árfolyamkockázat:

Fogalomtár Adásvételi szerződés Adós és adóstárs/ társszerződő: Alacsony törlesztés: Annuitás (egyenletes törlesztés): Árfolyam: Árfolyamkockázat: Fogalomtár Adásvételi szerződés: Lakáslízing esetén a lízingszerződés megkötését követően, az ingatlan eladója és a lízingbeadó, mint vevő között létrejövő szerződés. Adós és adóstárs/ társszerződő: Az

Részletesebben

OTP Lakáslízing igénylőcsomag

OTP Lakáslízing igénylőcsomag OTP Lakáslízing igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Lakáslízing Zrt., mint a lakáslízing piac vezető pénzügyi vállalkozása mellett döntött. Ezen

Részletesebben

A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata

A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata OTP Bank Nyrt. A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata Hatályos: 2014. május 14-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF

Részletesebben

Érvényes: 2014.május 1-től

Érvényes: 2014.május 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/34/2015. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

DRÁVAMENTI Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

DRÁVAMENTI Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY DRÁVAMENTI Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Kifüggesztés időpontja: 2012. augusztus 31. Hatályba helyezés időpontja: 2012. november 01. Jelen Hirdetmény a 2012. november 01-től befogadott igénylésekre érvényes

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. február 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

Hirdetmény. Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Hirdetmény. Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hirdetmény Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.február 1-től Kiadva: Otthonteremtési támogtásra vonatkozó

Részletesebben

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés (továbbiakban: Átruházási Keretszerződés)

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I. Biztosíték nélküli hitelek I.1. UniCredit Folyószámlahitel Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben