A SZÜLETÉSI SÚLY ÉS AZ ALOMLÉTSZÁM HATÁSA A NYULAK ELHULLÁSÁRA ÉS NÖVEKEDÉSÉRE. Pálos Judit - Szendrő Zsolt - Lévai András

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZÜLETÉSI SÚLY ÉS AZ ALOMLÉTSZÁM HATÁSA A NYULAK ELHULLÁSÁRA ÉS NÖVEKEDÉSÉRE. Pálos Judit - Szendrő Zsolt - Lévai András"

Átírás

1 A SZÜLETÉSI SÚLY ÉS AZ ALOMLÉTSZÁM HATÁSA A NYULAK ELHULLÁSÁRA ÉS NÖVEKEDÉSÉRE Pálos Judit - Szendrő Zsolt - Lévai András PANNON Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kar, Kaposvár 7401 Guba S. u.40 BEVEZETÉS A házinyúl különösen alkalmas az anyai hatások vizsgálatára, mert az utódok életük jelentős részét anyjukkal szoros kapcsolatban töltik. A megtermékenyítéstól az értékesítésig 3,5-4 hónap telik el. Ebből 1 hónap a vemhesség. A szopósnyulak életük első három hetében kizárólag tejet fogyasztanak, az elválasztás 1-1,5 hónapos korban történik. A vágósúlytól függően1-2 hónapos hízlalás során a növendékek anyjukkal való szoros kapcsolata megszűnik ugyan, de ebben az időszakban is fontos szerepet játszik a szopóskorban szerzett súlybeli előny, vagy hátrány. A születési súly szempontjából legfontosabb tényező az alomlétszám, de az újszülött nyulak súlyában almon belül is jelentős eltérések lehetnek. A kisebb almot fialó anyanyulaknál a vemhesség alatt jobb a magzatok táplálóanyag ellátottsága. Az alomlétszám és az egyedi születési súly között r = -0,33 és -0,46 közötti fenotípusos korrelációt mutattak ki (Krogmeier és Dzapo, 1991; Moura et al., 1991; Polastre et al., 1992). Az almokon belüli szórásban a magzatok méhen belüli elhelyezkedésének van döntő szerepe (Lebas, 1982; Pálos et al.,1996). A születési súlynak fontos szerepe van a szopósnyulak életképességében és a növekedésben (Vicence és Garcia,1992; Argente et al.,1996, Szendrő et al., 1996). A nagyobb súllyal született fiókák a szoptatás néhány perce alatt előnyös helyzetben vannak a csecsért (tejért) folyó küzdelemben. Természetes körülmények között a 35g alatti súllyal született egyedek életképtelenek, a 35-45g-os újszülött nyulaknak is csak a fele éri meg a 21 napos kort. Az átlagos és az átlag feletti súllyal született nyulaknál csökken % alá a mortalitás (Szendrő,1978; Vicence és Garcia,1992). A születési súlynak a növekedésre gyakorolt hatása 12 hetes korig kimutatható (Szendrő et al.,1996). Az alomlétszám hatása az egy szopósra jutó tej mennyiségén keresztül is érvényesül. A két tulajdonság közötti korreláció r=-0,35 szorosságú (Lebas, 1975). A szoptatás első 21 napján, különösen a harmadik héten jelentős a népes alom tömeggyarapodásra kifejtett negatív hatása (Szendrő, 1993) Az irodalmi adatok szerint az alomlétszám és a szopósnyulak elhullása közötti kapcsolat gyenge (Krogmeier és Dzapo, 1991). A korrelációs koefficiens azonban nem fejezi ki pontosan az összefüggés szorosságát, mert a szélsőségesen kis almokban a teljes alompusztulás, a nagy almokban pedig a gyengébb életképesség és tápláltság miatt emelkedik meg az elhullás (Szendrő és Barna, 1984). Természetes körülmények között a népes almokban az átlagosnál kisebb, a kis almokban nagyobb nyulak születnek és nevelkednek; tehát nem különíthető el egymástól az A kutatást az OTKA (T ) támogatja

2 alomlétszám és a születési súly hatása. Korábban (Szendrő et al., 1996) úgy vizsgáltuk a két tényező hatását, hogy a 6-os, 8-as és -es almokba azonos súlytartományból (40-70 g) helyeztünk nyulakat, vagyis az almokon belül a jelentős (de minden esetben azonos terjedelmű) súlykülönbség miatt a szopósnyulak között verseny alakult ki. A jelenlegi kísérletben minden alomba (6-os, 8-as és -es) közel azonos (csak kis, csak közepes, vagy csak nagy) súlyú újszülött nyulat tettünk abból a célból, hogy az almon belüli súlykülönbség miatt ne alakulhasson ki verseny. A kísérlet célja annak megállapítása volt, hogy a leírt feltételek között a születési súly és az alomlétszám elkülönítve és együttesen milyen hatást gyakorol az elhullásra és növekedésre. ANYAG ÉS MÓDSZER Vizsgálatainkat a PATE kaposvári Állattenyésztési Karának kísérleti nyúltelepén, Pannon fehér állománnyal végeztük. A nyulakat zárt, télen fűtött épületekben, egyszintes ponthegesztett rácsból készült ketrecekben helyeztük el. Ad libitum fogyaszthattak kereskedelmi forgalomban kapható nyúltápot (szárazanyag-tartalom 88 %, emészthető energia,3 MJ/kg, nyersfehérje 16%, nyerssrost 15,5 %, nyerszsír 2,5 %), az itatás súlyszelepes önitatórendszerrel történt. Az anyanyulakat a vemhesség 31. napján, a hajnali órákban testsúly kilogrammonként 1 NE oxitocinnal fialtattuk. Az újszülötteket rögtön, még szopás előtt elvettük anyjuktól és megmértük őket. A születési súly alapján az alábbi súlykategóriákat alakítottuk ki: g (kicsi) g (közepes) g (nagy). Úgy hoztunk létre 6-os, 8-as és -es almokat, hogy egy-egy alomba csak kis, csak közepes, vagy csak nagy súllyal született nyulakat helyeztünk. Az anyanyulak közül azokat választottuk nevelőanyának, amelyek addig 2-5 alkalommal fialtak és megfelelő nevelési teljesítményt nyújtottak. A kísérletben összesen 60 alom, illetve 456 újszülött nyúl szerepelt (1.táblázat). 1. táblázat: Kísérleti csoportonkénti egyedszám (Number of newborn rabbits in the experimental groups) Alomlétszám Születési súly (Birth weight) (Litter size) kicsi (39-45 g) közepes (53-56 g) nagy (63-70 g) 6 n=54 n=48 n=54 8 n=56 n=48 n=48 n=50 n=50 n=50 Az elhullott szopósnyulakat választásig naponta, kísérleten kívüli almokból származó azonos korú és súlyú egyedekkel pótoltuk azért, hogy az alomlétszám hatása változatlan maradjon. (A pótolt egyedeket nem mértük.) A választás öt hetes korban történt. Az egyedi súlyt 6 hetes korig hetente, 6- hetes kor között kéthetente mértük. (A súlymérés a hajnali órákban, szopás előtt történt.)

3 A kísérleti adatok statisztikai feldolgozása STATGRAFICS programcsomaggal történt. Az értékelés során külön és együttesen vizsgáltuk az alomlétszám és a születési súly hatását az elhullásra (χ2 próba), a tömeggyarapodásra és az élősúly alakulására (egy- és kéttényezős variancia- és regresszióanalízis). Elhullás EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK A kisérlet alatt születéstől 12 hetes korig összesen a nyulak 15,1%-a hullott el. Az alomlétszám emelkedésével és a születési súly csökkenésével nőtt az elhullás; a 6-os, 8-as és -es alomból sorrendben 12,8; 15,1 és 17,3 %; a kicsi, a közepes és a nagy újszülöttek közül 23,1; 11,6 és 9,9% pusztult el (2. táblázat). Az alomlétszám és a születési súly hatása csak a szoptatás alatt, ezen belül is elsősorban az első élethéten volt jelentős. Ekkor a 6-os, a 8-as és a -es alomból 5,8; 6,6 és 8,7%; a kis, közepes és nagy súlyú újszülött nyulak közül 11,9; 4,8 és 4,6 % hullott el (2. táblázat). Az 1/a, ábrán jól látható, hogy kis alomlétszám és nagy születési súly esetén a legalacsonyabb a 0-3 hét közötti elhullás (5,5 %). Ezzel szemben a -es alomba helyezett kis súlyú nyulak közül 18 % hullott el. A mortalitás az alomlétszám növekedésével és a születési súly csökkenésével lépcsőzetesen emelkedett Elhullás (%) Elhullás (%) nagy köz. kicsi nagy köz. kicsi a, b, 1.ábra: A szopósnyulak 0-3 hét közötti elhullása az alomlétszámtól és a születési súlytól függően. a, minden alomban hasonló (csak kicsi, csak közepes, vagy csak nagy) súllyal született nyulat helyeztünk b, minden alomban minden súlykategóriából (40-70 g) volt nyúl (Szendrő et al., 1996) (The effect of birth weight and litter size on mortality of suckling rabbits between 0 and 3 weeks of age a, the weight of newborn rabbits in a litter was only small, only moddle or only large b, the weight of newborn rubbits in each litter was between 40 and 70 g.) Az eredmények alapján megállapítható, hogy az alomlétszám és a születési súly egyaránt hatással van a szopósnyulak elhullására. A mortalitás azonban jelentősen csökkenthető azáltal, ha az almokon belüli súlykülönbséget és az ebből adódó versenyt a minimálisra csökkentjük. Természetes körülmények között, amikor az alomlétszám emelkedésével a születési súly csökken, a 35 g alatti súllyal született egyedek mind elpusztultak, és a g közöttieknek is csak fele élte meg az egy hetes kort (Szendrő,1978; Vicence és Garcia, 1992). Amikor minden alomban minden súlykategóriából helyeztünk újszülött nyulakat, a -es alomban a g közötti egyedek mortalitása 24,2 % volt az első héten (Szendrő et al., 1996). Ezzel szemben az almon belüli

4 súlykiegyenlítés hatására a -es almokból a g közötti nyulaknak csak 14 %-a pusztult el az első héten, vagyis ezzel a módszerrel a szoptatás alatti elhullás felére csökkenthető. Súlygyarapodás Az alomlétszám és a napi átlagos súlygyarapodás között csak 6 hetes korig mutatható ki kapcsolat, ezt követően már nincs szignifikáns összefüggés a két tulajdonság között (2.táblázat). A népes (-es) alomhoz viszonyítva a 6-os alomban neveledő egyedek születéstől 3 hetes korig, illetve 3-6 hetes kor között 31%-kal és 14%-kal gyarapodnak jobban. Hasonló megállapítás tehető a két tulajdonság közötti regressiós egyenesek tanulmányozása alapján is (3. táblázat). Amíg 0-3 és 3-6 hetes kor között a korrelációs koefficiens értéke -0,63 és -0,39, addig 6 hetes kor után a tulajdonságok függetlenek egymástól. Teljesen megegyező eredményeket (r= -0,63 és r= -0,31) kaptunk abban az esetben is, amikor az almokba vegyesen helyeztünk el 40 és 70 g közötti újszülötteket (Szendrő et al., 1996). A fenti összefüggések azzal magyarázhatóak, hogy a szopósnyulak életük első három hetében kizárólag anyatejet fogyasztanak, a következő három héten térnek át szilárd takarmány fogyasztására. Az egy szopósra jutó tej mennyisége r=-0,35 korrelációban van az alomlétszámmal (Lebas, 1975). A hízlalási időszakban (6-hét) viszont - ahogy azt az irodalmi adatok (Szendrő et al.,1996) is alátámasztják - a napi súlygyarapodás már független az alomlétszámtól. A születési súlynak a súlygyarapodásra gyakorolt hatása -az alomlétszámmal ellentétben- a hízlalási időszak alatt is, hetes korig kimutatható (2. táblázat). A legkisebb (39-45 g) súllyal született nyulakhoz képest a legnagyobb csoport (63-70 g) egyedei az első 3 héten 7%-kal, 3-6 hetes kor között 8%-kal, a hízlalás alatt (6- hét között) 6,5%-kal gyarapodtak jobban. Ugyanezekben az életkorokban a két tulajdonság közötti korreláció 0,16-0,22; a regressziós együttható minden esetben szignifikáns (3. táblázat). Szendrő et al. (1996) a korábbi kísérletben szorosabb összefüggést kaptak (0-3, 3-6 és 6- hetes kor között r= 0,42; 0,53 és 0,18). A kis és nagy súllyal született nyulak súlygyarapodása közötti különbség is nagyobb (21, 23 és 9%) volt. A két kísérlet eredményének összehasonlítása azt mutatja, hogy az almon belüli verseny csökkentésével minden nyúl számára hasonló a tejhez jutás esélye, ami kiegyenlítettebb növekedést eredményez, a legkisebb és legnagyobb súlyú csoport közötti eltérés a szoptatási időszakban (0-3 hét) harmadára (21-ről 7%-ra) csökken. A korábbi és jelenlegi kísérlet eredményei abban is megerősítik egymást, hogy a születési súly mindkét esetben szignifikánsan befolyásolta a hízlalás alatti súlygyarapodást. Az összefüggés alapján feltételezhető, hogy a vemhesség és a hízlalás alatti súlygyarapodást részben ugyanazok az additív génhatások befolyásolják. Az alomlétszám és a születési súly együttes hatása a 2. ábrán jól követhető. Az alomlétszám csökkenésével és a születési súly emelkedésével javul a súlygyarapodás. A kis súllyal (39-45g) született, népes (-es) alomban nevelkedett, és a nagy súllyal (63-70g) született, kis (6-os) alomban nevelkedett nyulaknál 0-3 illetve 3-6 hetes kor között a súlygyarapodásuk közötti különbsége 35% és 20% volt. A kétismeretlenes regressziós egyenesek szerint a születési súly és az alomlétszám 6 hetes korig szignifikánsan

5 befolyásolta a súlygyarapodást (3. táblázat). Az előző kísérletben (Szendrő et al., 1996) megállapított regressziós együtthatókhoz képest az alomlétszám által meghatározott meredekség kissé, a születési súly hatását kifejező pedig jelentősen (felére - harmadára) csökkent, ami a korábban leírtakkal megegyezően az almokon belüli súlykiegyenlítés hatására következett be. napi súlygyarapodás (g) 2.ábra: kicsi köz. nagy 6 8 a, b, napi súlygyarapodás (g) kicsi köz. A születési súly és az alomlétszám hatása a., 0-3 és a b., 3-6 hetes kor közötti napi átlagos súlygyarapodásra (The effect of birth weight and litter size on the daily weight gain of suckling rabbits between 0 and 3 (a), 3 and 6 (b) weeks of age.) nagy 6 8 Élősúly Az alomlétszám és a testsúly között minden életkorban negatív az összefüggés. A születéskor még azonos súlyú, 6-os és -es alomban nevelkedő nyulak között 3, 6 és hetes korban 4, 234 és 229 g a különbség, vagyis 6 hetes kor után a csoportok közötti eltérés már nem nő, de kompenzáció sem tapasztalható (2.táblázat). A korrelációs koefficiensek az életkor előrehaladtával egyre gyengülő összefüggést mutatnak (3.táblázat). A regressziós egyenes meredeksége 3 és 6 hetes kor között -26,1-ről több mint kétszeresére, -58,7-re nő, utána viszont gyakorlatilag változatlan marad. Eredményeink más kutatók adataival történő összehasonlítását nehezíti, hogy mi az elhullott nyulakat pótoltuk és emiatt a szoptatási időszak alatt az alomlétszám és hatása változatlan maradt. Természetes viszonyok között az elhullás miatt a szoptatott nyulak száma folyamatosan csökken, és ennek megfelelően nő az egy szopósra jutó tej mennyisége. Ez lehet az oka annak, hogy az irodalomban, közölt (Poujardieu és Touri, 1980; Krogmeier és Dzapo, 1991) korrelációs együtthatók kevésbé szoros összefüggést mutatnak, mint amilyen eredményt kísérletünkben kaptunk. A születési súly hatására a legkisebb (39-45 g) és a legnagyobb (63-70 g) csoport közötti eltérés 3, 6 és hetes korban folyamatosan nő (50, 123 és 176 g, 2.táblázat), és a regressziós egyenes is egyre meredeksebb (b=2,2; 5,4 és 7,8; 3. táblázat), miközben az összefüggés szorossága nem változik (r=0,27-0,30). A legkisebb és legnagyobb súllyal született egyedek súlya között azonban nem olyan nagy az eltérés, mint Szendrő et al. (1996) a születési súly tekintetében kiegyenlítetlen almokkal végzett kísérletében, ahol a két csoport átlagsúlya közötti különbség 3, 6 és hetes korban közel a duplája (80, 253 és 368 g) volt. Az alomlétszám csökkenésével és a születési súly emelkedésével minden életkorban nő az élősúly (2.táblázat). A kéttényezős regressziós egyenesek (3.táblázat) hetes korig szignifikáns összefüggést mutatnak, bár az alomlétszám által befolyásolt meredekség 6 hetes kor után már nem változik. Előző kísérletünkhez (Szendrő et al., 1996) hasonlítva megfigyelhető, hogy a születési súly által meghatározott meredekség az almon belüli súlykiegyenlítés hatására kb. felére csökkent (3.táblázat).

6 KÖVETKEZTETÉSEK A kísérlet eredményei és ebben a témakörben publikált irodalmi adatok alapján az alábbi következtetések vonhatók le: - Az alomlétszám és a születési súly külön-külön, és együttesen is befolyásolja tejtáplálás alatti, ezen belül különösen az első heti elhullást. A születési súly hatása jelentősebb, és a későbbi életkorban is érződik a kis testsúlyból származó hátrány. - Az alomlétszám és a napi súlygyarapodás között 6 hetes korig mutatható ki kapcsolat. Ebből következik, hogy az alomlétszám nem csak az egy fiókára jutó tejmennyiségen keresztül hat a növekedésre, hanem a szilárd takarmány fogyasztására történő áttéréskor (3-6 hét között) is. - A születési súly hatása a növekedés minden szakaszában (a hízlalás alatt is) kimutatható. Valószínű, hogy a súlygyarapodást meghatározó additív genetikai hatás szerepe magzati kortól a hízlalás befejezéséig érvényesül. - Az almokon belüli súlykiegyenlítéssel jelentősen csökkenthető az elhullás, az állomány növekedése kiegyenlítettebbé válik. Különösen a kis súllyal született nyulak szempontjából előnyös a kiegyenlített alomban történő nevelés. Annak érdekében, hogy a termelő telepeken a vágónyulak azonos korban érjék el a vágósúlyt, g-os súllyal született egyedeket -es, az g-osokat 8-9-es, a kis súlyú újszülötteket (40-50 g) pedig 6-7-es létszámú alomban célszerű felnevelni. IRODALOMJEGYZÉK ARGENTE, M.J., SANCHEZ, M.J., SANTACREU, M.A., BLASCO, A. (1996): Genetic parameters of birth weight and weaning weight in ovaryectomised and intact rabbit does. 6th World Rabbit Congress, Toulouse, Vol. 2: KROGMEIER, D. DZAPO, V.(1991) : Performance traits of New Zealand White and Gigant Silver rabbits and their reciprocal crosses 2. Heterotic effects on growth, reproduction and variability. Arch. für Geflügelkunde, 55(4): LEBAS F., (1975). Le lapin de chair ses besoins nutritionnels et son alimentation pratique. ITAVI, Paris LEBAS, F. (1982): Influence de la position in utero sur le development corporel des laperaux. 3émes Journees de la Recherche Cuniculoe,- Paris MOURA A.S.A.M.T., POLASTRE R., NUNES J.R.V., (1991). Genetic study of litter traits at weaning in selected rabbits. J. Appl. Rabbit Res., PÁLOS, J., SZENDRŐ, ZS., KUSTOS, K. (1996) A 30 napos nyúlmagzatok súlya a számuktól és méhen belüli elhelyezkedésüktől függően. 8. Nyúltenyésztési Tudományos Nap, PATE Kaposvár POLASTRE, R.MOURA, A.S.T: CARMELO, M.J.V. (1992) : Estudo de efeitos genéticos sireto e materno em caracteristicas de producao de coelhos selecta. Rev. Sociedade Brasil. Zootec., POUJARDIEU, B. TOURE,S.. (1980) : Influence de la variation du taux de consanguiente sur les performances d' ' elevage de lapines utilisees en croisment de souches. II. World Rabbit Congress, Barcelona, SZENDRŐ ZS. (1978): A házinyúl születési súlyának jelentősége a tenyésztés szempontjából. Állattanyésztés, SZENDRŐ, ZS:(1993): A házinyúl anyai tulajdonságait befolyásoló néhány külső és belső tényező vizsgálata. Doktori értekezés SZENDRŐ ZS., BARNA J. (l984): Some factors affecting mortality of suckling and growing rabbits. 3rd World Rabbit Congress, Roma, SZENDRŐ ZS., PÁLOS Judit, RADNAI I., BIRÓ-NÉMETH Edit, ROMVÁRI R. (1996): Effect of litter size and birth weight on mortality and weight gain of pannon white rabbits. 6th World Rabbit Congress, Toulouse, Vol. 2: VICENTE, J.S., GARCIA-XIMÉNEZ, F. (1992): Growth limitations of suckling rabbits. Proposal of a method to evaluate the numercial performance of rabbit does until weaning. J. Appl. Res., 15:

7 3. táblázat: Az alomlétszámnak és a születési súlynak a különböző korú nyulak élősúlyára és súlygyarapodására kifejtett hatását becslő egyenletek (Equations for prediction of live weight and daily weight gain of rabbits) Y Equation a+bx Élősúly (live weight),g 3 hetes (weeks) 221+2,2 BW 9,2 0,30 *** 6 hetes (weeks) 895+5,4 BW 8,2 0,29 *** hetes (weeks) ,8 BW 7,2 0,27 *** Napi átlagos súlygyarapodás(daily weight gain),g 0-3 hetes korban (weeks),5+0,06 BW 2,96 0,17 *** 3-6 hetes korban (weeks) 32,3+0,15 BW 4,9 0,22 *** 6- hetes korban (weeks) 32,9+0,11 BW 2,5 0,16 *** Élősúly (live weight),g 3 hetes (weeks) ,1 LS 37,7-0,61 *** 6 hetes (weeks) ,7 LS 28,3-0,53 *** hetes (weeks) ,7 LS 11,5-0,34 *** Napi átlagos súlygyarapodás(daily weight gain),g 0-3 hetes (weeks) 23,5-1,2 LS 40,1-0,63 *** 3-6 hetes (weeks) 52,6-1,5 LS 15,3-0,39 *** 6- hetes (weeks) 39,5-0,06 LS 0,0-0,02 NS a + b x 1 +c x 2 R P Élősúly (live weight),g 3 hetes (weeks) 431+2,2BW -26 LS 0,46 *** 6 hetes (weeks) ,3 BW -58 LS 0,36 *** hetes (weeks) ,7 BW -58 LS 0,18 *** Napi átlagos súlygyarapodás(daily weight gain),g:: 0-3 hetes (weeks) 20,5+0,06 BW -1,2 LS 0,43 *** 3-6 hetes (weeks) 44,6+0,15 BW -1,5 LS 0,20 *** 6- hetes (weeks) 33,4+0,11 BW -0,06 LS 0,02 NS R (% ) r P *** = P 0,01 (BW: születési súly (birth weight), LS: alomlétszám (litter size) SUMMARY EFFECT OF BIRTH WEIGHT AND LITTER SIZE ON MORTALITY AND GROWTH OF RABBITS 458 Pannon White newborn rabbits were grouped according to their birth weight. The litter size was 6, 8 and ; in one litter were placed rabbits only with small (39-45 g) only with middle (53-56 g), or only with large (63-70 g) weight. The mortality of rabbits in litter size of 6, 8 and between birth and 3 weeks of age was 6.4, 9.9 and 12.0 % respectively, and in the group of rabbits weighing 39-45, and g at birth this was 15.6, 6.8 and 7.2 %. The difference in weight gain at 0-3 and 3-6 weeks between groups of litter size 6 and was 31 and 14 %, respectively. The same figures for groups of rabbits between and g were 7.6 and 8.0 %, respectively. The correlations between litter size and weight gain were significant till 6w, and between birth weight and weight gain till w. The difference of weight at 3, 6 and weeks between litter size 6 and were 4, 234 and 229 g, and the same values between groups of rabbits of and g were 50, 123, and 176 g.

8 2. táblázat: Az alomlétszám és a születési súly hatása a különböző korú nyulak elhullására, súlygyarapodására és élősúlyára (Effect of litter size and birth weight on mortality, daily weight gain an live weight of suckling and growing rabbits) Életkor Alomlétszám (Litter size) Születési súly (g) Alomlétszám Főátlag (hét) 6 8 (Birth weight) (Litter size) Age Születési súly (g) (Birth weight) (Overall) (weeks) g g g g g g g g g g g g 6 8 Elhullás (%) (Mortality) 0-1 9,3 2,1 5,5 12,5 4,2 2,1 14,0 6,0 6,0 11,9 4,8 4,6 5,8 6,6 8,7 7,2 ab ab ab ab ab a b ab ab a b b a a a ,0 6,2 5,5 16,6 6,3 6,3 18,0 8,0,0 15,6 6,8 7,2 6,4 9,9 12,0,0 7,5 4,8 2,7 4,4 5,2 5,3 0-20,0,4 7,4 21,4 12,5,4 28,0 12,0 12,0 23,1 11,6 9,9 12,8 15,1 17,3 15,1 Napi súlygyarapodás (g) (Daily weight gain) n (x) 15,2 cd 16,0 de 16,7 e 13,1 b 13,3 b 14,9 c,8 a 11,0 a 11,2 a 13,1 a 13,4 a 14,1 b 16,0 a 13,8 b 11,0 c 13,6 SD 2,6 2,8 2,7 2,5 2,5 2,2 2,0 2,8 1,2 3,0 3,4 3,2 2,8 2,5 2,1 3,2 n (x) 42,3 c 44,0 c 44,3 c 38,8 b 38,5 b 42,8 c 35,4 a 37,6 ab 39,4 c 38,9 a 40,0 a 42,3 b 43,6 a 40,1 b 37,5 c 40,5 SD 6,2 5,6 6,6 5,9 6,0 5,3 5,6 5,5 5,1 6,5 6,3 6,0 6,1 6,0 5,6 6,4 n (x) 38,6 abc 40,4 bc 39,4 bc 36,1 a 38,4 abc 40,4 bc 38,6 abc 37,8 ab 41,5 c 37,8 a 38,9 ab 40,4 b 39,5 a 38,4 a 39,3 a 39,1 SD 6,0 6,8 6,1 7,5 6,9 6,8 6,5 7,7 6,8 6,7 7,1 6,5 6,3 7,2 7,2 6,9 Élősúly (g) (Live weight) n szül. súly (x) 42,5 a 54,6 b 65,6 c 42,4 a 54,5 b 65,5 c 42,3 a 54,7 b 65,7 c 42,4 a 54,6 b 65,6 c 54,2 a 54,2 b 54,1 a 54,2 SD 1,9 1,2 2,2 2,0 1,1 2,3 1,9 1,2 2,4 2,0 1,2 2,3 9,8 9,7 9,8 9,8 nb hetes (x) 362 e 390 f 416 g 319 cd 334 d 379 ef 270 a 286 ab 300 bc 318 a 336 b 368 c 390 a 344 b 286 c 341 SD ,3 70 n hetes (x) 1251 d 1314 ef 1348 f 1134 bc 1147 c 1278 de 12 a 76 b 1127 bc 1135 a 1177 b 1258 c 1306 a 1188 b 72 c 1191 SD n hetes (x) 2336 cd 2439de 2446 e 2157 ab 2235 bc 2403 de 2112 a 2137 ab 2286 c 2209 a 2275 b 2385 c 2408 a 2270 a 2179 a 2292 SD Az azonos sorban különböző betűvel jelölt csoportok közötti eltérés szignifikáns (P<0.05)

AZ ÚJSZÜLÖTT NYULAK TESTTÖMEGE A LÉTSZÁMOKTÓL ÉS A MÉHEN BELÜLI ELHELYEZKEDÉSÜKTŐL FÜGGŐEN UNILATERÁLISAN OVARIEKTOMIZÁLT ANYANYULAKBAN

AZ ÚJSZÜLÖTT NYULAK TESTTÖMEGE A LÉTSZÁMOKTÓL ÉS A MÉHEN BELÜLI ELHELYEZKEDÉSÜKTŐL FÜGGŐEN UNILATERÁLISAN OVARIEKTOMIZÁLT ANYANYULAKBAN AZ ÚJSZÜLÖTT NYULAK TESTTÖMEGE A LÉTSZÁMOKTÓL ÉS A MÉHEN BELÜLI ELHELYEZKEDÉSÜKTŐL FÜGGŐEN UNILATERÁLISAN OVARIEKTOMIZÁLT ANYANYULAKBAN POIGNER J., SZENDRŐ ZS., LÉVAI A., BIRÓNÉ NÉMETH E., RADNAI I., SCHÁN

Részletesebben

A NYULAK TÚLÉLÉSÉRE HATÓ NÉHÁNY TÉNYEZŐ VIZSGÁLATA (Előzetes eredmények)

A NYULAK TÚLÉLÉSÉRE HATÓ NÉHÁNY TÉNYEZŐ VIZSGÁLATA (Előzetes eredmények) A NYULAK TÚLÉLÉSÉRE HATÓ NÉHÁNY TÉNYEZŐ VIZSGÁLATA (Előzetes eredmények) GYOVAI M., NAGY I., SZENDRŐ ZS., BIRÓNÉ NÉMETH E., RADNAI I., OROVA Z. Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, 74 Kaposvár, Guba

Részletesebben

AZ IDŐBEN KORLÁTOZOTT TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA A NÖVENDÉKNYULAK TERMELÉSÉRE

AZ IDŐBEN KORLÁTOZOTT TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA A NÖVENDÉKNYULAK TERMELÉSÉRE 91 AZ IDŐBEN KORLÁTOZOTT TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA A NÖVENDÉKNYULAK TERMELÉSÉRE SZENDRŐ ZS., MIHÁLOVICS GY., MILISITS G., BIRÓNÉ NÉMETH E., RADNAI I. Pao Agrártudomáyi Egyetem, Állatteyésztési Kar, Kaposvár

Részletesebben

A KÖZVETLEN FIALÁS UTÁNI MESTERSÉGES TERMÉKENYÍTÉS EREDMÉNYESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ NÉHÁNY TÉNYEZŐ VIZSGÁLATA

A KÖZVETLEN FIALÁS UTÁNI MESTERSÉGES TERMÉKENYÍTÉS EREDMÉNYESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ NÉHÁNY TÉNYEZŐ VIZSGÁLATA 113 A KÖZVETLEN FIALÁS UTÁNI MESTERSÉGES TERMÉKENYÍTÉS EREDMÉNYESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ NÉHÁNY TÉNYEZŐ VIZSGÁLATA SZENDRŐ ZS., RADNAI I., THEAU-CLÈMENT M., JOVÁNCZAI ZS., BIRÓ-NÉMETH E., MILISITS G., POIGNER

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ÉLETKOR, A KETRECMÉRET ÉS A TELEPÍTÉSI SŰRŰSÉG HATÁSA A HÍZÓNYULAK TERMELÉSÉRE. E-mail: eiben@sunserv.katki.hu

A VÁLASZTÁSI ÉLETKOR, A KETRECMÉRET ÉS A TELEPÍTÉSI SŰRŰSÉG HATÁSA A HÍZÓNYULAK TERMELÉSÉRE. E-mail: eiben@sunserv.katki.hu A VÁLASZTÁSI ÉLETKOR, A KETRECMÉRET ÉS A TELEPÍTÉSI SŰRŰSÉG HATÁSA A HÍZÓNYULAK TERMELÉSÉRE EIBEN CS. 1, SZENDRŐ ZS. 2, RADNAI I. 2, BIRÓNÉ NÉMETH E. 2 1 Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet

Részletesebben

A MAGZATI-, A SZOPÓS - ÉS A NÖVENDÉKKORI TÁPLÁLÓANYAG- ELLÁTOTTSÁG, VALAMINT A TENYÉSZTÉSBEVÉTELI KOR HATÁSA AZ ANYANYULAK TERMELÉSÉRE

A MAGZATI-, A SZOPÓS - ÉS A NÖVENDÉKKORI TÁPLÁLÓANYAG- ELLÁTOTTSÁG, VALAMINT A TENYÉSZTÉSBEVÉTELI KOR HATÁSA AZ ANYANYULAK TERMELÉSÉRE A MAGZATI-, A SZOPÓS - ÉS A NÖVENDÉKKORI TÁPLÁLÓANYAG- ELLÁTOTTSÁG, VALAMINT A TENYÉSZTÉSBEVÉTELI KOR HATÁSA AZ ANYANYULAK TERMELÉSÉRE ELŐZETES EREDMÉNYEK GYOVAI M. - SZENDRŐ ZS. - BIRÓNÉ NÉMETH E. - RADNAI

Részletesebben

AZ ELTÉRŐ FELNEVELÉSI MÓDOK HATÁSA A NÖVENDÉK- ÉS TENYÉSZANYÁK TESTSÚLYÁNAK ALAKULÁSÁRA

AZ ELTÉRŐ FELNEVELÉSI MÓDOK HATÁSA A NÖVENDÉK- ÉS TENYÉSZANYÁK TESTSÚLYÁNAK ALAKULÁSÁRA AZ ELTÉRŐ FELNEVELÉSI MÓDOK HATÁSA A NÖVENDÉK- ÉS TENYÉSZANYÁK TESTSÚLYÁNAK ALAKULÁSÁRA GYOVAI M., SZENDRŐ ZS., BIRÓ-NÉMETH E., RADNAI I., MATICS ZS. Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar 7400, Kaposvár,

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Sertés- és Kisállattenyésztési Tanszék A doktori iskola vezetője DR. HORN PÉTER akadémikus Témavezető DR. SZENDRŐ ZSOLT az MTA doktora

Részletesebben

A NAPI KÉTSZERI SZOPTATÁS HATÁSA A SZOPÓS ÉS A NÖVENDÉKNYULAK TERMELÉSÉRE. Merelbeke, Belgium E-mail: gyarmati@atk.kaposvar.pate.

A NAPI KÉTSZERI SZOPTATÁS HATÁSA A SZOPÓS ÉS A NÖVENDÉKNYULAK TERMELÉSÉRE. Merelbeke, Belgium E-mail: gyarmati@atk.kaposvar.pate. A NAPI KÉTSZERI SZOPTATÁS HATÁSA A SZOPÓS ÉS A NÖVENDÉKNYULAK TERMELÉSÉRE GYARMATI T. 1, SZENDRŐ ZS. 1, MAERTENS L. 2, BIRÓ-NÉMETH E. 1, RADNAI I. 1, MILISITS G. 1, MATICS ZS. 1 1 Kaposvári Egyetem Állattudományi

Részletesebben

VILÁGÍTÁSI PROGRAM (16V:8S ILLETVE 12V:6S) HATÁSA AZ ANYANYULAK TERMELÉSÉRE BEVEZETÉS

VILÁGÍTÁSI PROGRAM (16V:8S ILLETVE 12V:6S) HATÁSA AZ ANYANYULAK TERMELÉSÉRE BEVEZETÉS VILÁGÍTÁSI PROGRAM (16V:8S ILLETVE 12V:6S) HATÁSA AZ ANYANYULAK TERMELÉSÉRE MATICS ZS., GERENCSÉR ZS., RADNAI I., MIKÓ A., NAGY I., SZENDRŐ ZS. Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, 7400, Kaposvár, Guba

Részletesebben

ELTÉRŐ TARTÁSMÓDOK ÉS TÁPOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA NÖVENDÉK CSINCSILLÁKON (Chinchilla lanigera) Lanszki J. és Horváth P.

ELTÉRŐ TARTÁSMÓDOK ÉS TÁPOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA NÖVENDÉK CSINCSILLÁKON (Chinchilla lanigera) Lanszki J. és Horváth P. 1 ELTÉRŐ TARTÁSÓDOK ÉS TÁPOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA NÖVENDÉK CSINCSILLÁKON (Chinchilla lanigera) Lanszki J. és Horváth P. Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kar, Kaposvár Bevezetés Az utóbbi

Részletesebben

AZ ÉLETKOR ÉS A TESTSÚLY HATÁSA A HÚS KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE

AZ ÉLETKOR ÉS A TESTSÚLY HATÁSA A HÚS KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE AZ ÉLETKOR ÉS A TESTSÚLY HATÁSA A HÚS KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE METZGER SZ. 1, ODERMATT, M. 2, SZENDRŐ ZS. 1, MAKAI A. 2, RADNAI I. 1, SPIESS, J. 2, BIRÓNÉ-NÉMETH E. 1, NAGY I. 1 1 Kaposvári Egyetem, Állattudományi

Részletesebben

A CSOPORTNAGYSÁG HATÁSA A MÉLYALMON NEVELT NYULAK TERMELÉSÉRE.

A CSOPORTNAGYSÁG HATÁSA A MÉLYALMON NEVELT NYULAK TERMELÉSÉRE. A CSOPORTNAGYSÁG HATÁSA A MÉLYALMON NEVELT NYULAK TERMELÉSÉRE KUSTOS K. 1, JUHÁSZ ZS. 1, KOVÁCS D. 1, EIBEN CS. 2, SZENDRŐ ZS. 3 1 Lab-Nyúl Kft, 2100 Gödöllő, Malomtó u. 8. 2 Kisállattenyésztési és Takarmányozási

Részletesebben

AZ ANYAI ÉS AZ APAI GENOTÍPUS HATÁSA A NORMÁL SZŐRŰ ÉS ANGÓRA NYULAK, VALAMINT EGYSZERES KERESZTEZÉSEIK SZAPORASÁGÁRA. E-mail: eiben@sunserv.katki.

AZ ANYAI ÉS AZ APAI GENOTÍPUS HATÁSA A NORMÁL SZŐRŰ ÉS ANGÓRA NYULAK, VALAMINT EGYSZERES KERESZTEZÉSEIK SZAPORASÁGÁRA. E-mail: eiben@sunserv.katki. 12. Nyúltenyésztési Tudományos Nap, Kaposvár AZ ANYAI ÉS AZ APAI GENOTÍPUS HATÁSA A NORMÁL SZŐRŰ ÉS ANGÓRA NYULAK, VALAMINT EGYSZERES KERESZTEZÉSEIK SZAPORASÁGÁRA EIBEN CS. 1, SZENDRŐ ZS. 2, ALLAIN D.

Részletesebben

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom Felhasznált irodalom Könyvek, folyóiratok, időszaki kiadványok: 1. ALLAIN, D. THÉBAULT, R.G.: 1988. Effects of various melatonin treatments on summer wool production in angora rabbits. 4 th World Rabbit

Részletesebben

SZAPORASÁGGAL ÉS NEVELŐKÉPESSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ TULAJDONSÁGOK VIZSGÁLATA CSINCSILLÁN (Chinchilla laniger) Lanszki József, Jauk Edit és Bognár Zoltán

SZAPORASÁGGAL ÉS NEVELŐKÉPESSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ TULAJDONSÁGOK VIZSGÁLATA CSINCSILLÁN (Chinchilla laniger) Lanszki József, Jauk Edit és Bognár Zoltán 1 SZAPORASÁGGAL ÉS NEVELŐKÉPESSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ TULAJDONSÁGOK VIZSGÁLATA CSINCSILLÁN (Chinchilla laniger) Lanszki József, Jauk Edit és Bognár Zoltán PANNON Agrártudományi Egyetem, Állattenyésztési Kar,

Részletesebben

LIMOUSIN TENYÉSZÜSZŐK VÁLASZTÁSI MUTATÓINAK VIZSGÁLATA

LIMOUSIN TENYÉSZÜSZŐK VÁLASZTÁSI MUTATÓINAK VIZSGÁLATA Limousin tenyészüszők választási mutatóinak vizsgálata 1 () LIMOUSIN TENYÉSZÜSZŐK VÁLASZTÁSI MUTATÓINAK VIZSGÁLATA KOVÁCS A. 1 -BÁDER E. 1 - MIHÁLYFI I. 2 -GYÖRKÖS I. 3 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság-

Részletesebben

AZ ANYANYULAK TERMELÉSE A FELNEVELÉS ALATTI KÜLÖNBÖZŐ TAKARMÁNYKORLÁTOZÁSTÓL FÜGGŐEN

AZ ANYANYULAK TERMELÉSE A FELNEVELÉS ALATTI KÜLÖNBÖZŐ TAKARMÁNYKORLÁTOZÁSTÓL FÜGGŐEN 83 AZ ANYANYULAK TERMELÉSE A FELNEVELÉS ALATTI KÜLÖNBÖZŐ TAKARMÁNYKORLÁTOZÁSTÓL FÜGGŐEN EIBEN CS. 1, KUSTOS K. 2, KENESSEY Á. 1, VIRÁG GY. 1, SZENDRŐ ZS. 3 Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet

Részletesebben

SZOPTATÓ ANYANYULAK TESTÖSSZETÉTEL VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA CT-VEL. Legnaro, Italy BEVEZETÉS

SZOPTATÓ ANYANYULAK TESTÖSSZETÉTEL VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA CT-VEL. Legnaro, Italy BEVEZETÉS SZOPTATÓ ANYANYULAK TESTÖSSZETÉTEL VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA CT-VEL MILISITS G. 1, ROMVÁRI R. 1, DALLE ZOTTE, Antonella 2, SZENDRŐ ZS. 1 1 PANNON Agrártudományi Egyetem, Állattenyésztési Kar, Kaposvár 2

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS GYOVAI MÓNIKA HENRIETTA KAPOSVÁR 2006 KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Sertés- és Kisállattenyésztési Tanszék A doktori iskola vezetője DR. HORN PÉTER akadémikus Témavezető

Részletesebben

A SZOPTATÁS MÓDJÁNAK HATÁSA AZ ANYANYULAK TERMELÉSÉRE.

A SZOPTATÁS MÓDJÁNAK HATÁSA AZ ANYANYULAK TERMELÉSÉRE. A SZOPTATÁS MÓDJÁNAK HATÁSA AZ ANYANYULAK TERMELÉSÉRE EIBEN CS. 1, KUSTOS K. 2, GÓDOR S-NÉ 1, THEAU-CLÉMENT M. 3, SZENDRŐ ZS. 4 1 Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet (KÁTKI), 2101 Gödöllő,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Baromfi- és Társállattenyésztési Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. HORN PÉTER az MTA rendes tagja Témavezető: DR. SZENDRŐ ZSOLT

Részletesebben

EGYSZER ILLETVE KÉTSZER SZOPTATOTT NYULAK NÉHÁNY EMÉSZTÉSÉLETTANI PARAMÉTERÉNEK VIZSGÁLATA BEVEZETÉS

EGYSZER ILLETVE KÉTSZER SZOPTATOTT NYULAK NÉHÁNY EMÉSZTÉSÉLETTANI PARAMÉTERÉNEK VIZSGÁLATA BEVEZETÉS EGYSZER ILLETVE KÉTSZER SZOPTATOTT NYULAK NÉHÁNY EMÉSZTÉSÉLETTANI PARAMÉTERÉNEK VIZSGÁLATA ZOMBORSZKY-KOVÁCS M., GYARMATI T., PÁRIZS T., SZENDRŐ ZS., KAMETLER L., BENCS-KÖLLŐ Z. Kaposvári Egyetem Állattudományi

Részletesebben

AZ ANYANYULAK TERMELÉSÉVEL KAPCSOLATOS KUTATÁSI EREDMÉNYEK A KAPOSVÁRI EGYETEMEN (2008-2012)

AZ ANYANYULAK TERMELÉSÉVEL KAPCSOLATOS KUTATÁSI EREDMÉNYEK A KAPOSVÁRI EGYETEMEN (2008-2012) AZ ANYANYULAK TERMELÉSÉVEL KAPCSOLATOS KUTATÁSI EREDMÉNYEK A KAPOSVÁRI EGYETEMEN (2008-2012) GERENCSÉR ZS., MATICS ZS., RADNAI I., MIKÓ A., SZENDRŐ ZS. Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, Kaposvár Pf.:

Részletesebben

Michiel Vandaele Technical specialist Swine Trouw Nutrition. Life start sets life performance

Michiel Vandaele Technical specialist Swine Trouw Nutrition. Life start sets life performance Michiel Vandaele Technical specialist Swine Trouw Nutrition Life start sets life performance Kis súlyú malacok = gyenge eredmény?? Valóban a kis súlyú malacok felelősek a gyenge eredményekért? Vagy mi

Részletesebben

NÖVENDÉKNYULAK TESTÖSSZETÉTELÉNEK BECSLÉSE TOBEC MÓDSZERREL

NÖVENDÉKNYULAK TESTÖSSZETÉTELÉNEK BECSLÉSE TOBEC MÓDSZERREL 12. Nyúltenyésztési Tudományos Nap, Kaposvár NÖVENDÉKNYULAK TESTÖSSZETÉTELÉNEK BECSLÉSE TOBEC MÓDSZERREL MILISITS G., SZENDRŐ ZS., MIHÁLOVICS GY., LÉVAI A., BIRÓ-NÉMETH E., RADNAI I. Kaposvári Egyetem,

Részletesebben

A HÁZINYÚL TESTÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATA TOBEC MÓDSZERREL 1. ANYANYULAK

A HÁZINYÚL TESTÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATA TOBEC MÓDSZERREL 1. ANYANYULAK A HÁZINYÚL TESTÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATA TOBEC MÓDSZERREL 1. ANYANYULAK SZENDRŐ ZS., MILISITS G., ROMVÁRI R., LÉVAI A., GYARMATI T., RADNAI I., BIRÓNÉ NÉMETH E. PANNON Agrártudományi Egyetem, Állattenyésztési

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM AGRÁR ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR Élettani, Biokémiai és Állategészségügyi Intézet Doktori iskola vezetője: Dr. Kovács Melinda az MTA levelező tagja Témavezető:

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Sertés- és Kisállattenyésztési Tanszék Doktori iskola vezet je: Dr. HORN PÉTER az MTA rendes tagja Témavezet : Dr. SZENDR ZSOLT az

Részletesebben

A KÜLÖNBÖZŐ GENETIKAI HÁTTERŰ NORMÁL SZŐRŰ ÉS ANGÓRA NYULAK NÖVEKEDÉSI ÉS VÁGÁSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA.

A KÜLÖNBÖZŐ GENETIKAI HÁTTERŰ NORMÁL SZŐRŰ ÉS ANGÓRA NYULAK NÖVEKEDÉSI ÉS VÁGÁSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA. 12. Nyúltenyésztési Tudományos Nap, Kaposvár A KÜLÖNBÖZŐ GENETIKAI HÁTTERŰ NORMÁL SZŐRŰ ÉS ANGÓRA NYULAK NÖVEKEDÉSI ÉS VÁGÁSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA EIBEN CS. 1, SZENDRŐ ZS. 2, ALLAIN D. 3, THÉBAULT

Részletesebben

6. FEJEZET. A nyúl felnevelése

6. FEJEZET. A nyúl felnevelése 6. FEJEZET A nyúl felnevelése 6.1 A szopósnyulak nevelése 6.1.1 Tejtermelés A szopósnyulak 19-21 napos korukig kizárólag tejet fogyasztanak. Életbemaradásuk, növekedésük és fejlődésük eddig a korig az

Részletesebben

A NYULAK SZABAD HELYVÁLASZTÁSA KÜLÖNBÖZŐ MÉRETŰ KETRECEK KÖZÖTT ELŐZETES KÖZLEMÉNY

A NYULAK SZABAD HELYVÁLASZTÁSA KÜLÖNBÖZŐ MÉRETŰ KETRECEK KÖZÖTT ELŐZETES KÖZLEMÉNY A NYULAK SZABAD HELYVÁLASZTÁSA KÜLÖNBÖZŐ MÉRETŰ KETRECEK KÖZÖTT ELŐZETES KÖZLEMÉNY MATICS ZS., SZENDRŐ ZS., RADNAI I., BIRÓNÉ NÉMETH E., GYOVAI M. Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, 7400 Kaposvár,

Részletesebben

A TERMÉKENYÍTÉS ELŐTTI NAPON TÖRTÉNŐ SZOPTATÁS KIHAGYÁS HATÁSA AZ ANYANYULAK ÉS AZ IVADÉKAIK TERMELÉSÉRE. Franciaország

A TERMÉKENYÍTÉS ELŐTTI NAPON TÖRTÉNŐ SZOPTATÁS KIHAGYÁS HATÁSA AZ ANYANYULAK ÉS AZ IVADÉKAIK TERMELÉSÉRE. Franciaország 119 A TERMÉKENYÍTÉS ELŐTTI NAPON TÖRTÉNŐ SZOPTATÁS KIHAGYÁS HATÁSA AZ ANYANYULAK ÉS AZ IVADÉKAIK TERMELÉSÉRE SZENDRŐ ZS. 1, JOVÁNCZAI ZS. 1, THEAU-CLÈMENT M. 2, RADNAI I. 1, BIRÓNÉ N.E. 1, MILISITS G.

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 654 EGYEDILEG ÉS KETTESÉVEL ELHELYEZETT SZOPTATÓ KOCÁK TERMELÉSI EREDMÉNYEINEK

Részletesebben

VILÁGÍTÁSI PROGRAM (16V:8S ILLETVE 12V:6S) HATÁSA AZ ANYANYULAK SZOPTATÁSI VISELKEDÉSÉRE

VILÁGÍTÁSI PROGRAM (16V:8S ILLETVE 12V:6S) HATÁSA AZ ANYANYULAK SZOPTATÁSI VISELKEDÉSÉRE VILÁGÍTÁSI PROGRAM (16V:8S ILLETVE 12V:6S) HATÁSA AZ ANYANYULAK SZOPTATÁSI VISELKEDÉSÉRE Matics Zs. 1, Gerencsér Zs. 1, Mikó A. 1, Radnai I. 1, Odermatt M. 2, Nagy I. 1, Szendrő Zs. 1 1 Kaposvári Egyetem,

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 209 HÚSHASZNÚ MAGYAR TARKA BORJAK VÁLASZTÁSI TELJESÍTMÉNYE Szabó Ferenc,

Részletesebben

A Kaposvári Egyetem nyúltenyésztési programja PANNON NYÚLTENYÉSZTÉSI PROGRAM. Anyai vonal. Pannon fehér. Nagytestű vonal

A Kaposvári Egyetem nyúltenyésztési programja PANNON NYÚLTENYÉSZTÉSI PROGRAM. Anyai vonal. Pannon fehér. Nagytestű vonal A HÁROM GENOTÍPUS FŐBB JELLEMZŐI: A Kaposvári Egyetem nyúltenyésztési programja PANNON NYÚLTENYÉSZTÉSI PROGRAM A Kaposvári Egyetem három állomány szelekcióját végzi Anyai vonal Pannon fehér Nagytestű vonal

Részletesebben

Zika nyúlfajta üzemi teljesítményvizsgálatának eredménye

Zika nyúlfajta üzemi teljesítményvizsgálatának eredménye Zika nyúlfajta üzemi teljesítményvizsgálatának eredménye 2016 Performance test results of Zika rabbits 2016 2 Összeállította: Sándor Ferenc tenyésztésvezető Mohaupt Mónika szaktanácsadó Dr. Meleg István

Részletesebben

TAKARMÁNYOZÁSSAL ÉS HÚSMINİSÉGGEL KAPCSOLATOS KUTATÁSI EREDMÉNYEK A KAPOSVÁRI EGYETEMEN ( )

TAKARMÁNYOZÁSSAL ÉS HÚSMINİSÉGGEL KAPCSOLATOS KUTATÁSI EREDMÉNYEK A KAPOSVÁRI EGYETEMEN ( ) TAKARMÁNYOZÁSSAL ÉS HÚSMINİSÉGGEL KAPCSOLATOS KUTATÁSI EREDMÉNYEK A KAPOSVÁRI EGYETEMEN (2008-2012) MATICS ZS. 1, DALLE ZOTTE A. 2, KOVÁCS M. 1, RADNAI I. 1, GERENCSÉR ZS. 1, SZABÓ A. 1, NAGY I. 1, BIRÓ-NÉMETH

Részletesebben

AZ ÁNIZS-GÖRÖGSZÉNA TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTÉS HATÁSA AZ ANYANYULAK TERMELÉSÉRE. E-mail: eiben@.katki.hu

AZ ÁNIZS-GÖRÖGSZÉNA TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTÉS HATÁSA AZ ANYANYULAK TERMELÉSÉRE. E-mail: eiben@.katki.hu AZ ÁNIZS-GÖRÖGSZÉNA TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTÉS HATÁSA AZ ANYANYULAK TERMELÉSÉRE EIBEN CS. 1, RASHWAN A. A. 2, KUSTOS K. 3, GÓDOR S-NÉ 1, SZENDRŐ ZS. 4 1 Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, 2101

Részletesebben

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmánygyártás gyakorlatában

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmánygyártás gyakorlatában Fábián János, Ph.D. Kutatás-fejlesztési igazgató Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmánygyártás gyakorlatában Kukorica tőzsdei jegyzésének alakulása

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 9 Issue 3 Különszám/Special Issue Gödöllő 2013 147 NÖVENDÉKNYULAK KÜLÖNBÖZŐ PADOZATOK KÖZÖTTI SZABAD HELYVÁLASZTÁSA

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Sertés- és Kisállattenyésztési Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. HORN PÉTER az MTA rendes tagja Témavezető: DR. SZENDRŐ ZSOLT az

Részletesebben

A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA FEHÉR KÉK BELGA ÉS CHAROLAIS KERESZTEZETT HÍZÓBIKÁK ESETÉBEN

A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA FEHÉR KÉK BELGA ÉS CHAROLAIS KERESZTEZETT HÍZÓBIKÁK ESETÉBEN A vágási kor, a vágási súly és a rostélyos keresztmetszet alakulása fehér kék belga és charolais keresztezett hízóbikák esetében 1 () A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Sertés- és Kisállattenyésztési Tanszék A doktori iskola vezetője DR. HORN PÉTER az MTA rendes tagja Témavezető DR. MILISITS GÁBOR Tudományos

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) napi tömeggyarapodás: 0,8-1 kg. elhullási % : 1-4 % kényszervágási % : 2-5 %

ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) napi tömeggyarapodás: 0,8-1 kg. elhullási % : 1-4 % kényszervágási % : 2-5 % PÁLYÁZAT, TANÁCSADÁS, INFORMÁCIÓ Partner tájékoztató ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) Szarvasmarha Borjú: születési tömeg: 35-40 kg/db föcstej itatás: 3-10 napig tejpótló-szer itatás: 60-100

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

A GENOTÍPUS ÉS A TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA A NÖVENDÉK NYULAK VÁGÁSI TULAJDONSÁGAIRA. Szendro@mail.atk.u-kaposvar.hu

A GENOTÍPUS ÉS A TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA A NÖVENDÉK NYULAK VÁGÁSI TULAJDONSÁGAIRA. Szendro@mail.atk.u-kaposvar.hu A GENOTÍPUS ÉS A TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA A NÖVENDÉK NYULAK VÁGÁSI TULAJDONSÁGAIRA SZENDRŐ, ZS., 1 METZGER, SZ., 1 HULLÁR, I., 2 FÉBEL, H., 3 MAERTENS, L., 4 CAVANI, C., 5 PETRACCI, M., 5 RADNAI, I., 1 BIRÓNÉ

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. ELTÉRŐEN HŐKEZEL T KUKORICA HATÁSA VÁLASZTOTT MALACOK TELJESíTMÉNYÉRE. Megbízó: PAMAX Kft. (Monor)

ZÁRÓJELENTÉS. ELTÉRŐEN HŐKEZEL T KUKORICA HATÁSA VÁLASZTOTT MALACOK TELJESíTMÉNYÉRE. Megbízó: PAMAX Kft. (Monor) ZÁRÓJELENTÉS ELTÉRŐEN HŐKEZEL T KUKORICA HATÁSA VÁLASZTOTT MALACOK TELJESíTMÉNYÉRE Megbízó: PAMAX Kft. (Monor) Készült: ÁTK, Herceghalom, Modell Telep Témavezető: Dr. Gundel János, intézeti igazgató ÁTK,

Részletesebben

ELTÉRŐ TARTÁSTECHNOLÓGIÁK HATÁSA A TEJELŐ TEHÉNÁLLOMÁNYOK ÉLETTARTAMÁRA. Báder Ernő - Kertész Tamás Kertészné, Győrffy Eszter- Kovács Anita

ELTÉRŐ TARTÁSTECHNOLÓGIÁK HATÁSA A TEJELŐ TEHÉNÁLLOMÁNYOK ÉLETTARTAMÁRA. Báder Ernő - Kertész Tamás Kertészné, Győrffy Eszter- Kovács Anita Eltérő tartástechnológiák hatása a tejelő tehénállományok élettartamára 1 (6) ELTÉRŐ TARTÁSTECHNOLÓGIÁK HATÁSA A TEJELŐ TEHÉNÁLLOMÁNYOK ÉLETTARTAMÁRA Báder Ernő - Kertész Tamás Kertészné, Győrffy Eszter-

Részletesebben

VEMHES NYULAK TESTÖSSZETÉTELÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA TOBEC ELJÁRÁSSAL ÉS CT-VEL. MILISITS G. - ROMVÁRI R. - SZENDRŐ ZS.

VEMHES NYULAK TESTÖSSZETÉTELÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA TOBEC ELJÁRÁSSAL ÉS CT-VEL. MILISITS G. - ROMVÁRI R. - SZENDRŐ ZS. VEMHES NYULAK TESTÖSSZETÉTELÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA TOBEC ELJÁRÁSSAL ÉS CT-VEL MILISITS G. - ROMVÁRI R. - SZENDRŐ ZS. - GYARMATI Tünde PANNON Agrártudományi Egyetem, Állattenyésztési Kar, Kaposvár

Részletesebben

A fészekanyag hatása a fészek minőségére, és nevelési tulajdonságokra különböző fajtájú anyanyulak esetén

A fészekanyag hatása a fészek minőségére, és nevelési tulajdonságokra különböző fajtájú anyanyulak esetén Állattenyésztés és Takarmányozás, 2016. 65. 2. 35 A fészekanyag hatása a fészek minőségére, valamint a szaporasági és nevelési tulajdonságokra különböző fajtájú anyanyulak esetén Farkas Tamás Péter Szendrő

Részletesebben

24. Nyúltenyésztési Tudományos Nap, Kaposvár, 2012.

24. Nyúltenyésztési Tudományos Nap, Kaposvár, 2012. SPIRULINÁVAL (Arthrospira platensis) ÉS/VAGY KAKUKKFŰVEL (Thymus vulgaris L.) KIEGÉSZÍTETT TAKARMÁNY ETETÉSÉNEK HATÁSA A NÖVENDÉKNYULAK TERMELÉSÉRE ÉS VÁGÁSI TULAJDONSÁGAIRA GERENCSÉR ZS. 1, SZENDRŐ ZS.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ZSÉDELY ESZTER

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ZSÉDELY ESZTER DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ZSÉDELY ESZTER MOSONMAGYARÓVÁR 2008 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR TAKARMÁNYOZÁSTANI

Részletesebben

A HÁZINYULAK NAGYÜZEMI TARTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI

A HÁZINYULAK NAGYÜZEMI TARTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Egység, alprojekt/alprogram neve Rendezvény cím, dátum A HÁZINYULAK NAGYÜZEMI TARTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI Előadó neve SZÁRMAZÁS, ELTERJEDÉS, DOMESZTIKÁCIÓ Nyúlszerű rágcsálók

Részletesebben

BROJLER Teljesítménymutatók

BROJLER Teljesítménymutatók 08 BROJLER Teljesítménymutatók An Aviagen Brand ROSS 708 BROJLER: Teljesítménymutatók Bevezetés A füzet a Ross 708 Brojler teljesítménymutatóit tartalmazza, és a Ross Brojler Tartástechnológiai kézikönyvvel

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 3 Gödöllı 2008 164 A NEVELÉS KÜLÖNBÖZİ SZAKASZÁBAN MÉLYALOMRA HELYEZETT NÖVENDÉKNYULAK VISELKEDÉSÉNEK

Részletesebben

Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5)

Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5) Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5) Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén Kertész Tamás Báder

Részletesebben

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A Xellum Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 9 Issue 3 Különszám/Special Issue Gödöllő 2013 219 AZ ÚJSZÜLÖTT CSIKÓ EGYES ÉLETTEVÉKENYSÉGEINEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

Részletesebben

A NYULAK TARTÁSÁVAL, VISELKEDÉSÉVEL ÉS JÓLLÉTÉVEL KAPCSOLATOS KUTATÁSI EREDMÉNYEK A KAPOSVÁRI EGYETEMEN (2008-2012)

A NYULAK TARTÁSÁVAL, VISELKEDÉSÉVEL ÉS JÓLLÉTÉVEL KAPCSOLATOS KUTATÁSI EREDMÉNYEK A KAPOSVÁRI EGYETEMEN (2008-2012) A NYULAK TARTÁSÁVAL, VISELKEDÉSÉVEL ÉS JÓLLÉTÉVEL KAPCSOLATOS KUTATÁSI EREDMÉNYEK A KAPOSVÁRI EGYETEMEN (2008-2012) SZENDRİ ZS. 1, GERENCSÉR ZS. 1, RADNAI I. 1, MIKÓ A. 1, ODERMATT M. 2, DALLE ZOTTE A.

Részletesebben

BROJLER. Teljesítménymutatók. An Aviagen Brand

BROJLER. Teljesítménymutatók. An Aviagen Brand BROJLER 308 Teljesítménymutatók An Aviagen Brand Bevezetés A füzet a Ross 308 Brojler teljesítmény mutatóit tartalmazza, és a Ross Brojler Tartástechnológiai kézikönyvvel együtt használandó. Teljesítmény

Részletesebben

A mangalica sertés takarmányozásának sajátosságai. Sárközi Tamás UBM Feed kft

A mangalica sertés takarmányozásának sajátosságai. Sárközi Tamás UBM Feed kft A mangalica sertés takarmányozásának sajátosságai Sárközi Tamás UBM Feed kft Az előadás tárgya 1, Malac takarmányozás 2, Koca takarmányozás 3, Hízó takarmányozás 4, Malacszám növelésének lehetősége A SERTÉSTAKARMÁNYOZÁSI

Részletesebben

KÉTSZER SZOPTATÁS HATÁSA A KISNYULAK NÉHÁNY EMÉSZTÉS ÉLETTANI PARAMÉTERÉNEK ALAKULÁSÁRA.

KÉTSZER SZOPTATÁS HATÁSA A KISNYULAK NÉHÁNY EMÉSZTÉS ÉLETTANI PARAMÉTERÉNEK ALAKULÁSÁRA. KÉTSZER SZOPTATÁS HATÁSA A KISNYULAK NÉHÁNY EMÉSZTÉS ÉLETTANI PARAMÉTERÉNEK ALAKULÁSÁRA ZOMBORSZKYNÉ K.M. 1, GYARMATI T. 1, SZENDRŐ ZS. 1, MISETA A. 2, BENCSNÉ K.Z. 1, DONKÓ T. 1, TORNYOS G. 1 1 Kaposvári

Részletesebben

A sertéshústermelés takarmányozásának a hatékonysága

A sertéshústermelés takarmányozásának a hatékonysága Feed Price/100 kg A sertéshústermelés takarmányozásának a hatékonysága A sertéshústermelés hatékonyságát alapvetően befolyásolja a takarmányárak és a sertés felvásárlási árának szintje és aránya. A takarmány

Részletesebben

FAJTATISZTA FEHÉR-KÉK BELGA SZARVASMARHA POPULÁCIÓK VIZSGÁLATA

FAJTATISZTA FEHÉR-KÉK BELGA SZARVASMARHA POPULÁCIÓK VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉSTANI TANSZÉK Készült a VE Állattudományi Doktori Iskolája keretében Témavezető Dr. SZABÓ FERENC egyetemi

Részletesebben

Z Generáció - MeGeneráció

Z Generáció - MeGeneráció Z Generáció - MeGeneráció Kökönyei Gyöngyi 1, Urbán Róbert 1, Örkényi Ágota 2,3, Költő András 2,3, Zsiros Emese 2, Kertész Krisztián 2, Németh Ágnes 2, Demetrovics Zsolt 1 1 ELTE Pszichológiai Intézet

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló TARTALOM Módszertan

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA

ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 project ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA University of Debrecen University of West Hungary University of Pannonia The project is supported by the European Union and co-financed by

Részletesebben

MELATONINKEZELÉS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA ANGÓRANYULAK GYAPJÚTERMELÉSÉRE LANSZKI J. 1, THEBAULT R.G. 2, ALLAIN D. 3, SZENDRŐ ZS. 1, EIBEN CS.

MELATONINKEZELÉS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA ANGÓRANYULAK GYAPJÚTERMELÉSÉRE LANSZKI J. 1, THEBAULT R.G. 2, ALLAIN D. 3, SZENDRŐ ZS. 1, EIBEN CS. MELATONINKEZELÉS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA ANGÓRANYULAK GYAPJÚTERMELÉSÉRE LANSZKI J. 1, THEBAULT R.G. 2, ALLAIN D. 3, SZENDRŐ ZS. 1, EIBEN CS. 4 1 Pannon Agrártudományi Egyetem, Állattenyésztési Kar, 7401Kaposvár

Részletesebben

HOLSTEIN-FRÍZ KERESZTEZETT TEHÉNÁLLOMÁNYOK KÜLLEMI TULAJDONSÁGAINAK ALAKULÁSA

HOLSTEIN-FRÍZ KERESZTEZETT TEHÉNÁLLOMÁNYOK KÜLLEMI TULAJDONSÁGAINAK ALAKULÁSA Holstein-fríz keresztezett tehénállományok küllemi tulajdonságainak alakulása 1(6) HOLSTEIN-FRÍZ KERESZTEZETT TEHÉNÁLLOMÁNYOK KÜLLEMI TULAJDONSÁGAINAK ALAKULÁSA BÁDER P. 1 - BÁDER E. 1 BARTYIK J 2.- PORVAY

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Agrárgazdasági és Menedzsment Tanszék A Doktori Iskola vezetője: PROF. DR. KEREKES SÁNDOR MTA doktora Témavezető: PROF. DR. UDOVECZ

Részletesebben

A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE

A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE HORÁK A. P. HALAS V. CZÁR D. - TISCHLER A. TOSSENBERGER J. Összefoglalás A nagy teljesítményre képes genotípusok

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

XXI. századi lehetőségek a húsmarhatenyésztésben. Dr. Komlósi István egyetemi tanár Debreceni Egyetem

XXI. századi lehetőségek a húsmarhatenyésztésben. Dr. Komlósi István egyetemi tanár Debreceni Egyetem XXI. századi lehetőségek a húsmarhatenyésztésben Dr. Komlósi István egyetemi tanár Debreceni Egyetem Tenyészcélok a húsmarhatenyésztésben Termelési Reprodukciós Vágási tulajdonságok Termelési tulajdonságok

Részletesebben

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS Versenyképességünk helyzete Európában 2010 2014. Előzmények: a hazai agrár-élelmiszer ipar elmúlt 25 éve ~ A '80-as évek végére a tőkeigényes állattenyésztési

Részletesebben

Veszélyes áruk szállítási trendjei, fontosabb statisztikai adatok

Veszélyes áruk szállítási trendjei, fontosabb statisztikai adatok dr Sárosi György Veszélyes áruk szállítási trendjei, fontosabb statisztikai adatok A veszélyes áruk szállítására megbízható hazai statisztikai adatok csak korlátozottan állnak rendelkezésre. Az Eurostat

Részletesebben

Állatállomány, 2012. június 1.

Állatállomány, 2012. június 1. 212/56 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 56. szám 212. augusztus 3. Állatállomány, 212. június 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány 2 állomány 3 Baromfiállomány

Részletesebben

A K I. 300 Ft/kg. tonna

A K I. 300 Ft/kg. tonna PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I V. évfolyam/13. szám 7.12. 25/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési árai...

Részletesebben

Korreláció és lineáris regresszió

Korreláció és lineáris regresszió Korreláció és lineáris regresszió Két folytonos változó közötti összefüggés vizsgálata Szűcs Mónika SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Orvosi Fizika és Statisztika I. előadás 2016.11.02.

Részletesebben

Biometria az orvosi gyakorlatban. Korrelációszámítás, regresszió

Biometria az orvosi gyakorlatban. Korrelációszámítás, regresszió SZDT-08 p. 1/31 Biometria az orvosi gyakorlatban Korrelációszámítás, regresszió Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu Korrelációszámítás

Részletesebben

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 11. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Összefüggés vizsgálatok A társadalmi gazdasági élet jelenségei kölcsönhatásban állnak, összefüggnek egymással. Statisztika alapvető feladata: - tényszerűségek

Részletesebben

A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére

A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére Fehér Milán 1 Baranyai Edina 2 Bársony Péter 1 Juhász Péter

Részletesebben

SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ. Nyúltartás

SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ. Nyúltartás SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ Nyúltartás Nyúltartás Ajánlott fajta/genotípus:

Részletesebben

Az értékelés a Móricz Zsigmond Gimnázium 3 gimnáziumi osztályának eredményei alapján készült, 102 tanuló adatai kerültek feldolgozásra.

Az értékelés a Móricz Zsigmond Gimnázium 3 gimnáziumi osztályának eredményei alapján készült, 102 tanuló adatai kerültek feldolgozásra. I. A Gimnáziumi ágazat Az értékelés a Móricz Zsigmond Gimnázium 3 gimnáziumi osztályának eredményei alapján készült, 102 tanuló adatai kerültek feldolgozásra. matematika Az eredmények szerint a 4 évfolyamos

Részletesebben

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Korreláció, regresszió Két változó mennyiség közötti kapcsolatot vizsgálunk. Kérdés: van-e kapcsolat két, ugyanabban az egyénben, állatban, kísérleti mintában,

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, december

Mezőgazdasági termelői árak, december Közzététel: 2009. február 12. Sorszám: 22. Következik: 2009. február 13. Bruttó hazai termék (GDP) Mezőgazdasági termelői árak, 2008. december Az agrár termelőiár-szintje 2008. decemberben 22,6%-kal mérséklődött

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, november

Mezőgazdasági termelői árak, november Közzététel: 2009. január 14. Sorszám: 8. Következik: 2009. január 15. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. november Az agrár termelőiár-szintje. novemberben 22,3%-kal mérséklődött az előző év

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1 KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 ában 1 2004. ban a háztartási szektor folyószámlahiteleinek és fogyasztási hiteleinek átlagos kamatlábai csökkentek,

Részletesebben

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS - 1 - Építőanyag, 1954. 9. pp. 307-312 Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS 1. Bevezetés Az Építéstudományi Intézet Minősítő Laboratóriumába 1953.

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR július 28.

STATISZTIKAI TÜKÖR július 28. VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. 214/78 STATISZTIKAI TÜKÖR 214. július 28. www.ksh.hu Állatállomány, 214. június 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 Sertésállomány...2 Baromfiállomány...2

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, január

Mezőgazdasági termelői árak, január Közzététel:. március 12. Sorszám: 44. Következik:. március 17. Ipar Mezőgazdasági termelői árak,. január Az agrár termelőiár-szintje januárjában 3,6%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest.

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

Különböző esszenciális zsírsav tartalmú haltápok hatása a ponty (Cyprinus carpio) növekedési teljesítményére és természetes immunrendszerére

Különböző esszenciális zsírsav tartalmú haltápok hatása a ponty (Cyprinus carpio) növekedési teljesítményére és természetes immunrendszerére Különböző esszenciális zsírsav tartalmú haltápok hatása a ponty (Cyprinus carpio) növekedési teljesítményére és természetes immunrendszerére Ardó László, Csengeri István, Rónyai András, Jeney Zsigmond

Részletesebben

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS X PMS ADATGYŰJTÉS 2007 1 Tartalom Összefoglalás...3 A kutatásba beválasztott betegek életkora... 4 A kutatásba bevont betegek nem szerinti megoszlása... 5 Az adatgyűjtés során feltárt diagnózisok megoszlása...

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 7 Issue 1 Gödöllı 2011 15 NÉHÁNY TÉNYEZİ HATÁSA A MAGYAR NAGY FEHÉR HÚSSERTÉS SZAPORASÁGI ÉS MALACNEVELÉSI

Részletesebben

Kennelkönyv. ami tartalmazza:

Kennelkönyv. ami tartalmazza: a kutya tenyésztõk és fedezõkan tulajdonosok számára ami tartalmazza: " tenyészszukák nyilvántartása (egyéni lap + összesítő) " ellések nyilvántartása - ellési ló " kölykök listája " fedezõkanok listája

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 6.

Matematikai geodéziai számítások 6. Matematikai geodéziai számítások 6. Lineáris regresszió számítás elektronikus távmérőkre Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 6.: Lineáris regresszió számítás elektronikus távmérőkre

Részletesebben

-Vese körüli zsír tömege (g) (12) ,68 2,18

-Vese körüli zsír tömege (g) (12) ,68 2,18 KUTATÁSI JELENTÉS a Kvantitatív genetikai vizsgálatok a Pannon fehér nyúlpopulációban c. ifjúsági OTKA téma (2005-2007) eredményeiről. A kutasási munka célkitűzése, hogy a Kaposvári Egyetem Pannon fehér

Részletesebben