FELHÍVÁS. Grenzach Wyhlen-i táborozásra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHÍVÁS. Grenzach Wyhlen-i táborozásra"

Átírás

1 XXII. évf. 4. (179.) szám április iwiwen és facebookon - MÁJUS 11 Erdıspusztai Kék Túra III. Májusi Málé Fesztivál (10. oldal) Haja János kijutott a világbajnokságra Március 23-án, a Létavértes SC 97 színeiben indult a XV. IFJ. Masters Judo nemzetközi versenyen, Százhalombattán. Fotó: Magánarchívum március 26-án Konyáron megrendezett Babszem Jankó járási mesemondó versenyen sikeresen szerepeltek a létavértesi tanulók. (4 5. oldal) Fotó: Magánarchívum Tizenkét ország közel 350 versenyzıje között az M4 korcsoportban, a +100 kilogrammos súlycsoportban nyert aranyérmet. Négy mérkızésbıl négyszer gyızött iponnal, s ezzel jogosultságot szerzett a novemberben, Abu- Dhabiban (Egyesült Arab Emirátus) megrendezésre kerülı világbajnokságon való részvételre. A létavértesi judós gyerekek büszkék edzıjük sikerére. A Létavértes SC 97 várja a tisztelt vállalkozók segítségét, akik anyagilag támogatni tudják a város sportolóját a felkészülésében és kiutazásában. Köszönet a támogatóknak: Comtex ZRT (Debrecen, tulajdonos: Szabó János), Petrofszky Zoltán csontkovácsnak. FELHÍVÁS Grenzach Wyhlen-i táborozásra Létavértes testvérvárosi kapcsolatot ápol a Németország, Franciaország és Svájc hármas határnál található Grenzach Wyhlen-nel, melynek keretében minden évben lehetıséget kap 6 létavértesi fiatal felnıtt 1 késérıvel egy hetes nyelvi-és kulturális programon való részvételre. A tábor idén július között kerül megrendezésre, melyre várjuk azon éves létavértesi fiatalok jelentkezését, akik tanulnak német, francia vagy angol nyelvet, és vállalják a repülıút költségeit (kb forint), melynek 50 %-át a helyszínen visszakapják. A kinti teljes ellátás és program ingyenes. Jelentkezés: április 30.-ig a Létavértesi Polgármesteri Hivatal I. emelet 15. számú irodájában Vlajkné Czeglédi Melindánál. Telefon: 52/ ÓVODAI BEÍRATÁS a Debreceni u. 1. és az Irinyi u. 6. szám alatti óvodában, április ig, minden nap, 8-12 óráig, a Vezetıi irodában lehet beíratni a leendı óvodás gyermekeket. Az ehhez szükséges iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata a gyermek TAJ száma a gyermek lakcímkártyája az egyik szülı személyi igazolványa Beíratható az a gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a 3. életévét! Az óvodapedagógusok június ig sok szeretettel várják a leendı óvodás gyermekeket, hogy megismerkedjenek az óvodai környezettel, játékokkal és felnıttekkel!

2 2. oldal Létavértesi HÍREK ÁPRILIS Röviden Pályázat civileknek A Városi Önkormányzat hat témakörben pályázatot írt ki létavértesi egyesületek és alapítványok részére. A helyben megvalósuló programok támogatására szóló igényeket április 10-ig lehetett benyújtani. A testület április 30-i ülésén hoz döntést. Véradás Április 2-án kiszállásos véradó nap volt az Aranykalász irodaházában, melyen 40 fı jelent meg. Szőrést követıen 37 személy adott vért. Elsı alkalommal adtak vért: Újvárosi Zoltán, József Attila u. 12, ifj..kiss Tibor, Sándor u. 48. Köszönet minden önkéntes véradónknak! Szalai Ferencné véradásszervezı LÉT.A.MED. Zrt. Március 14-én közgyőlést tartott a LÉT.A MED. Zrt., melyen elfogadásra került az egységes szerkezető alapszabály. Az igazgatóság helyett egyszemélyi ügyvezetés és intézetvezetı megválasztására került sor. Állampolgársági eskü Március 20-án 40 személy tett állampolgársági esküt a Városházán, és vette át okmányait. Kokaddal közösen A Létavértes Városi Önkormányzat februárban a családsegítı és gyermekjóléti feladatok ellátására vonatkozóan Kokad községgel társulás létrehozásáról szóló döntés született. Ingatlanvétel Mint az elızı számban olvashatták, az önkormányzat pályázatot nyújtott be a felszámolás alatt álló LÉTA-COOP Kft. tulajdonát képezı, a valóságban a volt Kenyérgyárral szemben lévı két ingatlan megvásárlására, a meghirdetett 600 ezer forintos vételáron, melyet megnyert. A szerzıdéskötés folyamatban van. Vizelli Károly Sándor üzletember, vállalkozó Létavértes volt alpolgármestere Napirendjén Polgármesteri jelentés 1. A településüzemeltetési feladatok ellátásáról szóló tájékoztató Kiss Ernı település-szervezési irodavezetı az SZMSZ -ben rögzített nyolc területtel kapcsolatban készített tájékoztatót a testület március 26-i ülésére. Az iroda feladata a Polgármesteri Hivatal, a Napközi konyha, a Városi Sporttelep, a Köztemetı, az egészségügyi ellátást szolgáló helyiségek, piac, Vízi vágóhíd,, Kossuth kerti tájház, Irinyi park, a köztéri parkok, valamint minden, nem intézményi ellátást szolgáló önkormányzati tulajdonú ingatlan karbantartása, mőködtetése. Ezt az összetett feladatot részben saját dolgozókkal, közmunkásokkal, indokolt esetben külsı szakemberek megbízásával látják el. Mindezek a legszélesebb nyilvánosság elıtt, a rendelkezésre álló pénzügyi lehetıségek szerint történnek. Közremőködnek az oktatási intézmények üzemeltetésben, nyári karbantartásában. Elment egy lélek ma ismét a Földrıl, kit szívünk többé el sosem feled. Csendesen figyelsz ránk már odaföntrıl, legyen helyettünk Isten Veled! Charlie, akit mindenki csak így ismert és szeretett, április 13-án tragikus hirtelenséggel elhunyt Temetése április 20-án órakor lesz a Létavértesi Köztemetıben, ahol református szertartás szerint búcsúztatjuk. Gyászolják mindazok, akik tisztelték és szerették. Nyugodjon békében. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselı-testülete március 26-án ülésezett. 2. Különfélék keretében_ - Pályázati kiírás létavértesi civil szervezetek részére évi Közbeszerzési Terv módosítása (lásd: lent) Település-üzemeltetési feladatok ellátásáról Belvízvédelemmel, síktalanítással, közterület tisztításával, karbantartásával összefüggı feladatokat látnak el. Közremőködık valamennyi városi nagyrendezvény elıkészítésében. Ellátják az önkormányzati intézmények szabványossági, biztonsági, kockázatértékelési és értékelési teendık megszervezését. Vezetik a temetı- és ingatlanvagyonkatasztert. Illetékességük körébe tartozik a város közvilágításának koordinálása, a lakosság által jelzett hibák javításának szervezése. A település-üzemeltetési feladatok közé tartozik a 100 %-ban kiépült ivóvíz- és 30 %-ban megépült szennyvíz hálózat mőködtetésének, illetve az ütemezett ivóvízminıség javító programnak koordinálása. Az irodavezetı feladatait Kiss János és Szima Sándor csoportvezetık segítik, napi rendszeres egyeztetések útján. Létavértesi Városi Önkormányzat évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya Közbeszerzés becsült értéke /Ft Az eljárás megindításának tervezett idıpontja Tervezett eljárási típus Közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezetet,,létavértes város belterületi vízrendezése címő projekt kivitelezési feladatainak ellátása,,közösségi közlekedés fejlesztése címő projekt kivitelezési feladatainak ellátása Nettó I. negyedév Nemzeti értékhatárt elérı, nyílt közbeszerzési eljárás Nemzeti értékhatárt elérı, hirdetmény közzététele nélküli Nettó külsı II. negyedév tárgyalásos eljárás (Kbt (7) bek. a) pontja szerint ) Közbeszerzési szabályzat, elızmények: Önkormányzat /Közbeszerzés külsı

3 2013. ÁPRILIS Létavértesi HÍREK 3. oldal A Rozsnyai Győjtemény áprilisi programjai Regionális tájháztalálkozó április 26. (péntek) Idén a Rozsnyai Győjteményben kerül megrendezésre a Magyarországi Tájházak Szövetségének Észak-alföldi Regionális Találkozója, melyre Hajdú-Bihar és Szabolcs Szatmár -Bereg megyékbıl várjuk a tájházak vezetıit és szerelmeseit! A szakmai találkozón elıadások hangzanak el a határon átívelı turisztikai együttmőködések lehetıségeirıl és a tájházak iskolai hasznosításáról. A népi építészet e gyöngyszemei ugyanis nagyban hozzájárulhatnak a gyermekek testi-lelki-szellemi fejlıdéséhez. A 10:00 órától kezdıdı szakmai elıadásokat büféebéd és autóbuszos térségi kirándulás zárja. Szent György-napi jurtanézı április 27. (szombat) A Rozsnyai Győjtemény és a Bihari Jurtatábor szeretettel vár minden érdeklıdıt egész napos szabadtéri programjára, melyen felidézzük a Szent György-napi pásztorhagyományokat és megrendezzük a határon átívelı I. Bihari Íjásztalálkozót. A látványos harci bemutatón hagyományırzı íjászcsoportok mérettetik meg magukat. İseink nomád kultúráját népünk pásztorai tartották meg legtovább, akik minden év április végén, Szent György napján hajtották elıször legeltetni jószágaikat. Rendezvényünkön látogatóink olyan mesterségeket próbálhatnak ki, melyekben mind a honfoglalók, mind a pásztorok jártasak voltak. A gyermekek a hagyományos kézmőves játszóházban bütykölhetnek, kipróbálhatják ıseink híres fegyverét, az íjat, valamint népi játékokban mérhetik össze ügyességüket. VERSMONDÓ VERSENY A Költészet Napja alkalmából a Városi Könyvtár és Mővelıdési Ház április 11-én rendezte meg a XIII. Versmondó versenyét. A gyerekek két korcsoportban mérettetek meg. Helyezettek: évesek: 1. Tarnai Panna, 2. Tóth Lili, 3. Vónya Szabina, 4. Suta Petra, 5. Csizmazia Réka évesek: 1. Zilai Zsófia, 2. Kovács Sára, 3. Szilágyi Réka, 4. Mezei Kitti5. Hadházi Zsófia A zsőri tagjai voltak: Csarnai Károlyné, Diószegi Lászlóné, Vályi Éva. Köszönjük a zsőri munkáját és gratulálunk a résztvevıknek! Kép és szöveg: Szabó Mária Családi napunk 10:00-tıl 17:00 óráig várja az érdeklıdıket színes és tartalmas programjaival: - Kézmőves jurtáink várják a nemezelés, bırözés, szarufaragás iránt érdeklıdı kicsiket és nagyokat foglalkozásokkal, bemutatóval és vásárral. Népi sportjátékok, Íjászat - I. Bihari Íjásztalálkozó és verseny - Kiállítás a pásztorok tárgyi kultúrájáról - Bemutató: terelés, birkanyírás, körmölés, báránysimogató Délidıben birkapörkölttel csillapíthatják éhüket! Büfénk egész nap üzemel. Elérhetıségek: Rozsnyai István Muzeális Győjtemény, 4283 Létavértes, Irinyi u / (113 mell.), / Bihari-Horváth László Simándi László

4 4. oldal Létavértesi HÍREK ÁPRILIS Mesemondók Arany János Általános Iskola Természetismereti vetélkedı Gratulálunk! Sikeresen szerepeltek tanulóink a Babszem Jankó mesemondó versenyen Konyáron. Iskolánkat 4 tanuló képviselte. Az alsó tagozatos kategóriában Szabó Márton 3. c osztályos tanuló 4. helyezést, míg a felsı tagozaton Nagy Rebeka 8.a osztályos tanuló 2. helyezést szerezte meg. Matematika verseny Iskolánk idén is vállalta az Alapmőveleti Matematika Verseny megyei fordulójának megrendezését. Nálunk 6 iskola tanulói mérkıztek meg. Iskolánk diákjai most is kitettek magukért, a 30 díjazott tanulóból 18-at ık nyertek meg. Legjobb eredményeink: 4. évfolyam: 1. Katona Tibor, 2. Tarnai Panna, 3. Turucz Szabolcs, 4. Szabó Kitti, 5. Aranyosi Kristóf 5. évfolyam: 1. Fülöp Soma, 2. Fehér Dániel, 3. Suta Petra, 4. Kalmár Gabriella 6. évfolyam: 4. Mihucz Kristóf, 6. Szilágyi Réka 7. évfolyam: 3. Tarnai Péter, 5. Máté Gábor, 6. Gáspár Attila 8. évfolyam: 1. Zolnai Fruzsina, 2. Balogh János, 3. Turucz Dávid, 5. Kupec Kristóf Kémiaverseny A Hevesy György Kémiaversenyen iskolánkból négy diáknak sikerült a megyei döntıbe jutnia. Legeredményesebben Tarnai Péter szerepelt, ı a 13. helyezést érte el. Sajó Károlyról elnevezett természetismereti vetélkedın vett részt iskolánk csapata: Nyak Ágnes, Gáspár Attila és Tarnai Péter. A térségi döntın, ahol három megye legjobbjai versenyezetek a 4. helyezést szerezték meg. Víz Világnapján A Víz Világnapja alkalmából rendhagyó kémia órát tartottak kémia szakos tanáraink, ahol az elıadások, bemutatók mellett érdekes kísérletekkel is próbálkozhattak diákjaink. Fotók: Iskola archívuma Tarnai Panna 4.a osztályos tanuló a XIX. Országos József Attila Ifjúsági mese-, vers-, novellaíró pályázaton a Nyughatatlan falevél címő meséjével I. helyezést ért el. Meséje több díjazott diáktársa mővével együtt az Ének a csöndben címő gyermekés ifjúsági antológiában jelent meg. A díjátadó ünnepség és könyvbemutató Szombathelyen volt április 12-én. Megyei rajzversenyen A Megyei Rajzversenyre 13 diákunkat hívták be. A döntın a közös rajzoláson kívül többféle technikával is megismerkedhettek a gyerekek. Felhívás A Föld Napja alkalmából szeretnénk virágosítani iskoláinkban és környékén. Szívesen veszünk bárkitıl felajánlásokat egynyári virágok, virághagymák, évelık tekintetében! Nagy Józsefné igazgató ELKEZDİDÖTT A RALLY TÚRA A Létavértesi Rally Autó- és Ifjúsági Sportegyesület évi Rally Túra szezonja április 6-7.-én Egerben elkezdıdött. Vártuk a kezdést, hiszen alapvetı változások történtek télen. Vizelli Károly és Nagy Péter kategóriát váltottak, így felkerültek a H1-be, Ahol nagyon jól vették az akadályokat, az autó jól szerepelt, az idıjárás is kegyes volt, a csapat összehangoltan mőködött a szervizparkban. Volt is mit tenni, mert az idei évtıl még két autót kell leszervezni. A Léta RAISE két másik versenyzıje Szombati István - Dorcsin Zoltán és Kocsis Nándor -Szabó Gyula, akik H2 kategóriában versenyeznek. Az elsı futam eredményével mindenki elégedett volt. A két LADA és a BMW jól muzsikált az Eger környéki utakon. Eredmények: Szombati István - Dorcsin Zoltán BMW, H2 kat. 8. hely, Kocsis Nándor - Szabó Gyula LADA, H2 kat. 6.hely, ifj. Vizelli Károly - Nagy Péter LADA, H1 kat. 4. hely és H/LADA Kupa 3.hely. Gratulálunk fiúk! Szervizcsapat: Vida Sándor, Ujvárosi János, Nagy József, Pánya Levente, Kovács Imre-Tyutyu, Kocsel Tibor, Bökönyi Zsolt, Diószegi Enikı. Köszönjük a támogatóinknak, hogy segítették a szervizcsapat munkáját anyagi és dologi adományaikkal. Köszönjük az Egerbe látgató szurkolóknak, hogy a pálya szélérıl biztatták a fiúkat! Legközelebb május én Ózdra látogatunk el, ahol folytatódik tovább a verseny! Kép és szöveg: Diószegi Enikı

5 2013. ÁPRILIS Létavértesi HÍREK 5. oldal Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Teltházasra sikerült Március 23-án, szombat délután reményeinken felüli létszámmal kezdhettük meg a húsvétra hangoló programot az Irinyi János kiállítótermünkben. A több száz darabból álló húsvéti képeslap győjteménybıl készült idıszakos kiállítás megnyitója után tojásfújó verseny volt, mely egyaránt próbára tette a gyerekeket és a felnıtteket. Ezt követte a tojásfestés, origamis nyuszi hajtogatás, tojástartó győrők készítése. A legkisebbek addig mesekuckóban mulatták az idıt. A legnagyobb izgalmat a nyuszi- és bari simogató, és a programot záró tojáskeresı verseny jelentette. A délutáni ügyeskedés jutalmai a főben megtalált csoki tojások voltak. Fotók: Iskola archívuma Köszönjük, hogy nagyon sok család teljes létszámmal megtisztelte rendezvényünket, melynek lebonyolítói az Irinyi János Általános Iskola pedagógusai voltak. Versírásban jeleskedtek A debreceni Szent József Gimnázium által meghirdetett megyei versíró versenyre 5-6. osztályos tanulóink közül Bíró Márk, Bokor Boglárka, Katona János, Rézmőves Lırinc, Szabó Jutka, Ujvárosi Máté, Cifra Noémi és Som Viktória készítettek hosszabb, rövidített mőveket. Az eredményhirdetés március 20-án, ünnepélyes keretek között zajlott Debrecenben, a gimnázium dísztermében, melyen 44 iskola közel 200 tanulója vett részt. Fotó: Iskola archívuma Legjobb versenyzıink a Szent József Gimnázium bejárata elıtt Tanulóink közül Szabó Jutka 5. osztályos diákunk különdíjasként könyvjutalmat kapott. Minden tanuló munkáját emléklappal, tollal és egy medállal értékelték. 1 % Az Iskola alapítványa: "A KORSZERŐ ISKOLÁÉRT" ALAPÍTVÁNY 4283 Létavértes, Kassai u. 16. Adószám: Szeretünk verset mondani Fotó: Városi Könyvtár Április 11-én, a költészet napja alkalmából rendezett Városi versmondó versenyen iskolánk versmondó csapatból a zsőri a következı tanulók elıadását díjazta: Tóth Lili (4. o.) 2. hely, Csizmazia Réka (4. o.) 5. hely, Kovács Sára (8. o.) 2. hely. Mesélni is szépen tudunk Tanulóink március 26-án szépen szerepeltek a Konyáron, megrendezett Babszem Jankó járási mesemondó versenyen is. Fotó Magánarchívum Szőcs Alexandra 1. osztályos második helyezést ért el. A zsőri különdíját kapta Kádi Péter 3. osztályos, és Balogh Bence 6. osztályos tanuló. Vályiné Pápai Viola igazgató Meghívó Anyák napja alkalmából szeretettel várunk minden édesanyát, nagymamát, keresztanyát az Irinyi Kiállítóteremben tartandó rendezvényre május 4-én, szombaton 14 órától A programról: Gondolatok az anyaságról Édesanyám virágosat álmodtam az Irinyi iskola tanulóinak köszöntı mősora Kézmőves foglalkozás anyák napi ajándékok készítése a köszöntık és az ünnepeltek bevonásával. Projektoros vetítés Anya, csak egy van Hívunk várunk mindenkit, aki egy meghitt délutánt szeretne eltölteni, gyermeke és a szervezık társaságában! Irinyi J. Iskola pedagógusai MEGALAKULT A NİI LABDARUGÓ SZAKOSZTÁLY A Létavértes SC 97 beindította nıi labdarúgó szakosztályát, U-14 és U-17-es korosztályokban. Az MLSZ javaslatára a Hajdú Bihar megyei. Labdarugó Szövetség e két korosztály részére megyei bajnokságot indít, melyben 8 csapat vesz részt. Ennek keretében alakult meg az U-14-es csapat az osztályos gyerekekkel. Fotó: Magánarchívum Az edzések minden szerdán között vannak a városi sportcsarnokban. Az egyesület kéri a szülıket, támogassák a focizni vágyó lányaikat! Árva Barna SC 97 elnöke

6 6. oldal Létavértesi HÍREK ÁPRILIS ANYÁK NAPI VIRÁGVÁSÁR a HIRIPI KERTÉSZETBEN Kínálatunk: - cserepes növények: gerbera, muskátli, cseppecske, canna - kaspós növények: petunia, verbéna, muskátli, begónia, napocska, mandevilla, sétányrózsa - egynyári növények: petunia, verbéna, bojtocska, salvia, bársonyvirág, nikotiana - muskátlik: álló, futó, félfutó Palántáink: - paprika: édes, félcsípıs, csípıs - paradicsom: folyton növı, középmagas, törpe, - egyéb: padlizsán, zeller, dinnye, káposztafélék Anyák Napján egész napos nyitva tartással várjuk kedves vásárlóinkat! NYITVA: hétfıtıl vasárnapig 17 órától 19 óráig Cím: Hiripi Sándor, Létavértes, Teleki u. 12. Tel: , Házi gyermekorvos körzet rendelése és között Minden hét hétfı Dr. Mechler Andrea Minden hét kedd Dr. Mechler Andrea Minden hét szerda Dr. Buda Katalin Minden hét csütörtök Dr. Kovács Márta (járóbeteg szakrendelıben rendel) Páros péntek Dr. Mechler Andrea Páratlan péntek Dr. Buda Katalin Iskolaorvosi ellátás Minden hét kedd Dr. Mechler Andrea H-B. Megyei Kormányhivatal - Járási Munkaügyi Kirendeltsége Létavértes, Árpád tér 8. ügyfélfogadási idı április 02-tıl Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek Milyen szomorú mindig egyedül lenni, Valakit mindenütt hiába keresni. Valakit várni, ki nem jön többé, Valakit szeretni titkon, örökké. Könnyes szemmel megállunk sírodnál, Nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál. Mi szólunk, de a néma sír nem felel. Szomorú szívünkben örökké létezel Soha el nem múló szeretettel emlékezünk PAPP JÓZSEF halálának 1. évfordulójára Szeretı feleséged és gyermekeid Számunkra Te sohasem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok. Drága jó szívét, két dolgos kezét Áld meg Atyám! S mi köszönjük, hogy İ lehetett A mi Édesanyánk SUTA SÁNDORNÉ OLÁH ÁGNES halálának 1. évfordulójára Szeretı férjed, családod A temetı kapuja szélesre van tárva Útjait naponta sok- sok ember járja. Van aki virágot, mécsest visz kezébe, S olyan is, aki bánatot szomorú szívébe. Négy éve már, hogy ezt az utat járjuk, Lelkünkben megnyugvást még ma sem találunk. Eljöttünk újra tisztelni Téged, Szívünkben hordjuk örökké emléked. Te voltál nekünk a bíztató remény, Nehéz napjainkban az utat mutató fény. NAGY JÓZSEF ( ) halálának 4. évfordulóján fájó szívvel emlékeznek: Szeretı felesége, leánya, fia, veje, menye és unokái GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK fényképpel, (50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3048 Ft LEADER Egyesület fóruma Létavértesen A Dél-Nyírség Erdıspuszták Leader Egyesület szeptember 20-án tartotta alakuló közgyőlését Derecskén. A hivatalos bejegyzést követıen március elején Korbeák György irányításával elkezdıdött az operatív munka. Áprilisban a Leader csoportban résztvevı 22 település körzetközpontjaiban fórumok megtartására kerül sor, melyek célja az egyes települések helyi sajátosságainak figyelembevételével meghatározni a fejlesztések körét. Létavértesen április 3-án a Mővelıdési házban került megrendezésre ez a találkozó, melyen megjelent Álmosd, Kokad, Monostorpályi, Nyíracsád Vámospércs és a házigazda Létavértes polgármestere, jelen volt számos, az egyesülethez csatlakozott civil szervezet és vállalkozás képviselıje is. Megállapodás született arról, hogy minden településrıl a tagok az úgynevezett Helyi Vidékfejlesztési Terv alapján június elején adhatják be pályázataikat. A Helyi Vidékfejlesztési Terv pályázati témakörei: -Falumegújítás és fejlesztés -A vidéki örökség megırzése és fenntartható fejlesztése -Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése -Turisztikai tevékenység ösztönzése -Leader - Közösségi célú fejlesztés -Leader - Vállalkozási alapú fejlesztés -Leader - Rendezvény Papp Zoltán képviselı

7 2013. ÁPRILIS Létavértesi HÍREK 7. oldal Városi sakk és asztalitenisz verseny Március 23-án került megrendezésre a már hagyományosnak mondható városi amatır sakk és a asztalitenisz verseny. Közepes érdeklıdés kísérte a nıi és férfi asztalitenisz versenyt, de a résztvevık nagy lendülettel küzdöttek minden szettben. Óvodás focitorna Létavértesen Márciusban elsı alkalommal került megrendezésre településünkön a legkisebb futball palánták körzeti labdarúgó tornája. A gyerekek által nagyon várt, és a számos élménnyel teli nap résztvevıi voltak a következı óvodák csemetéi: Létavértes Gyermeksziget Óvoda, Irinyi utcai tagóvoda, Pocsaj, Hosszúpályi I-II. Óvoda, Monostorpályi Óvoda. A gyerekek hangos zsivaj közepette önfeledten rúgták a bırt, és kellemesen elfáradtak a torna végére. Fotók: Magánarchívum Helyezettek: Nık: 1. Juhász Ernıné, 2. Létai Ilona, 3. Katona Istvánné Férfiak: I. Nagy Károly, 2. Mezei László, 3. Papp Zoltán A sakkversenyen olyan játékosok vettek részt, akik korábban sikeresen képviselték Létavértest, például a Nyíracsádon, Mikepércsen rendezett versenyeken. Kanál Róbert tanuló személyében az utánpótlás is képviseltette magát, akinek játékáról elismeréssel szóltak a rutinosabb versenyzık is. Helyezettek: 1. Hosszú János, 2. Tarnóczki Gábor, 3. Zsíros Imre Papp Zoltán Létavértes SC 97 Fotó: Magánarchívum Az elsı helyet a Hosszúpályi I. csapata szerezte meg, a második és harmadik helyen a létai és a vértesi óvoda csapatai végeztek. A nagy sikerre való tekintettel jövıre is tervezzük a torna megrendezését. Papp Zoltán edzı A Profi Autós és Motoros Iskola gépjármővezetıi tanfolyamot indít május 10.-én 17 órai kezdettel a Könyvtár épületében, a Rózsa utca 1 szám alatt Ft-tal is elkezdhetı, részletfizetés, ingyenes kreszkönyv, Jelentkezés és tájékoztatás: Kertész József iskolavezetınél: 06-30/ Következı tervezett tanfolyam: június 14-én Létavértesi HÍREK LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ingyenes lapja Kiadó: Mővelıdési-, Sport- és Civil kapcsolatok Bizottság. Felelıs kiadó: Jóga Zoltán Felelıs szerkesztı: Turóczi Barnabás Cím: 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. Telefon: Interneten: a város honlapján iwiwen, facebookon Fax: (52) Nyomda: LICIUM ART Debrecen, Pacsirta u. 53. Telefon: 52/ Megjelent: 2500 példányban Terjeszti: Magyar Posta Zrt. Létavértes, Nagyváradi u. 1. Hivatalvezetı: 52/ ISSN A település eseményeirıl hónapról-hónapra tájékozódjon a Létavértesi HÍÍ ÍRR EEK - ben CIKKEK, FOTÓK, HIRDETÉSEK LEADÁSA: minden hónap 10-ig - vagy Városháza, Kossuth u. 4. I.. em ajtó

8 8. oldal Létavértesi HÍREK ÁPRILIS Apróhirdetés Díja: 670 Ft (ÁFA - val) Hirdetések leadása: május 10-ig Városháza, I. emelet 12. CSALÁDI HÁZ. Létavértes köz-pontjában, Batthyány u. 23. szám alatt 100 m 2 -es 3 szobás, összkomfortos családi ház 2 garázs-zsal, melléképületekkel, kerttel, gyümölcsössel eladó. Érdeklıdni lehet: 06-30/ ((C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes köz-pontjában, Kölcsey u. 3. sz. alatt családi ház eladó. Érdeklıdni lehet a helyszínen, Domján Tibornál. ( ) CSALÁDI HÁZ sürgısen eladó Létavértes, József A. utcában. A ház kívül belül szépen felújított. 2 szoba, konyha, fürdıszoba, 8 m hosszú üveges folyosó, mellék-épületek 400 n. öl telken. A lakás összkomfortos, gáz főti a lakást és a vizet, cserépkályha, kerekes kút, csemegeszılı az udvarban, kertben, + riasztó. Irányár: 2,6 millió Ft. Telefon: (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Halom u. 5. szám alatt eladó. Érdeklıdni lehet az alábbi telefonszámon: / (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes, István u. 20. szám alatti, 1436 nm. nagyságú telken lévı, 2 szobás, fürdıszobás, családi ház nagy kerttel, melléképülettel eladó. Irányár: 3.5Mft. Érdeklıdni: , és CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Zöldfa u. 6/a szám alatt 98 m 2 -es 2 nagyszobás, konyhás, fürdıszobás, gázfőtéses, cserépkályhás, telefonos lakóház kerttel eladó. Érdeklıdni a helyszínen, vagy a 06-52/ es telefonszámon lehet. (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Halom u. 5. szám alatti családi ház eladó. Telefon: 06-30/ (C LAKÁS. Létavértes, Hunyadi u. 25. szám alatti komfort nélküli lakás 1285 m 2 területen eladó. Érdeklıdni: 20 / (C ) SZEKRÉNYEK, TV. Fehér színő szekrények, fenyı színő vitrines és fiókos szekrények, 82 cmes Thomson TV. Érdeklıdni: Árva Barna, Népbolt u.8. Tel: 70/ (C REDİNY, szúnyogháló, reluxa, harmonikaajtó készítését, javítását, szerelését vállalom. Kiváló minısé-gő anyagok felhasználásával reális áron, rövid határidıvel. Ezen túl UV álló mőanyag párkányát is megrendelheti tılem! Érd:: ifj. Kéki Sándor, telefon: 06 20/ GEALAN, Roplasto mőanyag nyílászáró, 6 kamrás 1.0-ás hıszigeteléssel, Roto vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év teljes körő garanciával, alacsony árakon. Érdeklıdni: ifj. Kéki Sándor, telefon: 06-20/ (C ) ALBÉRLET KIADÓ. Létavértesen jó környezetben 3 szobás, összkomfortos, gázfőtéses, külön mérıkkel felszerelt tetıtéri lakás rendszeretı, rendszeres jövedelemmel rendelkezınek albérletbe kiadó. Ár: 25 ezer Ft + rezsi. Érd: 06-30/ (C ) Üzlethelyiség kiadó. Létavértes központjában, Kossuth utca 21 szám alatt (a piaccal szemben) irodának is alkalmas üzlethelyiség kiadó május 1- tıl! Érdeklıdni: lehet a 06-70/ telefonszámon. PULTOST FELVESZEK. Létavértesi sörözıbe megbízható nıi pultos alkalmazottat keresek. Érd: 06-30/ (C ) EBEK PÓTOLTÁSA Felhívjuk az eb tulajdonosok figyelmét, hogy akik a tulajdonukban lévı eb /ebek/ veszettség elleni oltását elmulasztották azok május 11-én szombaton délelıtt 8-10 óráig még megtehetik a sertésvásártéren. Az eb oltás díja: Ft. Az oltásra az oltási könyvet hozzák magukkal! PÁNYA KORNÉL FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KÖTELEZİ FELELİSSÉG BIZTOSÍTÁS, CASCO, SZÁLLÍTMÁNY-, VAGYON- ÉS LAKÁSBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÓ VÁLTÁS MÁR NEM CSAK NOVEMBERTİL!!! 4281 LÉTAVÉRTES ÁRPÁD TÉR 6. Telefon: 0620/ ; 0652/ MŐSZAKI VIZSGA, EREDETISÉG VIZSGÁLAT Személygépkocsi, terepjáró, utánfutó, lakókocsi teherautó és pótkocsi 24 tonnáig, motorkerékpár mezıgazdasági jármővek TELJESKÖRŐ GÉPKOCSIJAVÍTÁS SZÁMÍTÓGÉPES DIAGNOSZTIKA HELYSZÍNI KÁRFELVÉTEL ÜGYINTÉZÉS KARAMBOLOS GÉPJÁRMŐVEK JAVÍTÁSA GUMISZERELÉS, CENTRÍROZÁS INJEKTOROK ULTRAHANGOS TISZTÍTÁSA, JAVÍTÁSA RÉSZECSKESZŐRİK TISZTÍTÁSA, KLÍMAFELTÖLTÉS, JAVÍTÁS, TISZTÍTÁS, ELEKTROMOS JAVÍTÁS DÍJMENTES OLAJCSERE, FUTÓMŐ-, FÉNYSZÓRÓ ELLENİRZÉS MOTORKERÉKPÁR JAVÍTÁS, SZÉLVÉDİ, KAVICSFELVERİDÉS JAVÍTÁS MŐSZAKIRA DÍJTALAN ELİZETES ÁLLAPOTFELMÉRÉS Oldsmobil-Cargo Kft Létavértes, Árpád tér , ) HÍRDESSEN a Létavértesi Hírek -ben

9 2013. ÁPRILIS Létavértesi HÍREK 9. oldal FALUGAZDÁSZ HÍREI Tisztelt Termelık! A tavaszi munkák dandárjában a következı dolgokról tájékoztatjuk Önöket. A 2013 évi területalapú támogatások készítése a legfontosabb feladatunk (22/2013. IV.8. VM r.), melyben technikai közremőködıként veszünk részt, de a kérelmet egyéb módon is benyújthatja a termelı: amennyiben az ügyfél rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval saját ügyfélkapuján keresztül, amennyiben nem rendelkezik, technikai közremőködı, vagy meghatalmazott útján. A technikai közremőködı feladata az egységes kérelem benyújtására, az adatváltoztatás illetve adatváltozás bejelentésére, MePAR változásvezetési kérelem benyújtására, az ügyfél-nyilvántartási adatok módosítására, az ügyfél tájékoztatására, valamint technikai és szakmai segítségnyújtásra korlátozódik, a tartalmi felelısség az ügyfelet terheli. Az elızı évekhez megszokottan elektronikus úton készítjük a kérelmeket, melyhez szükség van az alábbi adatokra: Meghatalmazáshoz: - Regisztrációs számra, - Jelszóra (korábban az MVH-tól kapott, hiánya esetén G946 nyomtatványon kérhetı). Egységes kérelemhez: - Terület változása esetében hrsz-ra, terület nagyságra, - Növény kultúrákra, - Termésmennyiségekre tonnában (Agrárkár-enyhítés, biztosítási díj miatt) - Határozatokra (egyéb jogcímek esetén), - Aktuális telefonszámra. Az egységes kérelemben kell, lehet igényelni az alábbi jogcímek kifizetését (a teljesség igénye nélkül): - Területalapú (SAPS), - Agrárkár-enyhítési rendszer 1 pillér (kötelezı, önkéntes 3 év), - Mg-i biztosítási díj támogatása (A,B,C típusú), - EMVA AKG, KAT, Natura 2000 gyepterületek, Natura 2000 erdıterületek, - EMVA erdısítés, NVT erdısítés, - Szerkezet átalakító programok (zöldség, kérıdzı). Feltételek: A évi Egységes Kérelem keretében benyújtandó egységes területalapú támogatás (SAPS), agrár-környezetgazdálkodási támogatás (EMVA-AKG), kedvezıtlen adottságú területek támogatása (KAT) illetve Natura 2000 gyepterületek támogatása jogcímekkel kapcsolatban elengedhetetlen a kérelmezett területek földhasználati jogviszonyának rendezése. Fıszabály szerint a kérelmet benyújtó -MVH regisztrációs számmal rendelkezı- ügyfeleknek a támogatás alapjául szolgáló területek vonatkozásában a földhasználati nyilvántartásban kell földhasználóként bejegyzettnek lenniük. A SAPS kérelem benyújtása esetén az ügyfeleknek június 10- én kell a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában jogszerő földhasználónak lenniük. A KAT kompenzációs támogatásának igénybevételére, valamint a Natura 2000 gyepterületek támogatás igénylése esetén a kérelmezıknek szeptember 1-tıl augusztus 31-ig kell rendelkezniük földhasználati jogosultsággal a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában. Hasonló a helyzet az EMVA-AKG támogatások esetében is, ahol a földhasználati jogosultságot a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában a teljes támogatási idıszakra megszakítás nélkül igazolni kell, azaz szeptember 1-tıl augusztus 31-ig. Benyújtási határidı (szankció mentesen): május 15. Ide kapcsolódóan az MVH felhívja az érintett ügyfelek figyelmét arra (62 /2013. (III. 29.) MVH Közlemény), hogy az ügyfél nyilvántartási adatokban az ıstermelıi igazolvány szám megváltozását nem szükséges bejelenteniük az MVH-hoz. A beszállítási, illetve közvetlen értékesítési tejkvótával rendelkezı tejtermelı a saját gazdaságában a 2012/2013. kvótaévben megtermelt, és ténylegesen értékesített tej után legfeljebb a tejkvóta nyilvántartás szerint március 31-én rendelkezésére álló tejkvóta mértékéig különleges támogatást vehet igénybe (65/2013 IV.5. MVH közl.) A támogatási kérelmet május 15-ig a kell benyújtani papír alapon (K1283) a területileg illetékes MVH kirendeltséghez. Április elsı hetében elkezdıdött a kifizetés a termeléstıl elválasztott, történelmi bázis alapú extenzifikációs szarvasmarhatartás és hízottbikatartás támogatási jogcímekben is. Szima György falugazdász 1 % felajánlásáról Felhívjuk az adóbevallást készítık szíves figyelmét, hogy adóbevallásuk készítése során évi adójuk egy százalékát felajánlhatják civil szervezetek részére. A helyi egyesületek és alapítványok listája megtalálható a februári lapunk 2. oldalán. További 1 % felajánlható a magyarországi egyházak részére. Magyarországi Katolikus Egyház technikai számuk: 0011 Magyarországi Református Egyház - technikai számuk: 0066 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal III. Járási Munkaügyi Kirendeltsége Létavértes, Árpád tér 8. szám április 02-tıl az ügyfélfogadási idı az alábbiak szerint változott: Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny

XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny SOPRON 2011. november 19-20. 33. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny Sopron Kupa 2011. november 19-20. A verseny célja Dr. Csik Ferenc Olimpiai Bajnok tiszteletére olyan úszóverseny

Részletesebben

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum

Részletesebben

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY megyei forduló Beke Norbert, Oláh Dávid, Beke Zoltán, Krucsó József Az országos döntőben a 16. helyezettek lettek.

Részletesebben

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7.

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Madzagfalvi Hírmondó BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA A VÁROSHÁZI KRÓNIKA KÜLÖNSZÁMA WWW.BEKESVAROS.HU INGYENES 2008. AUGUSZTUS XI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Tisztelt

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. IX. Nyílt Gyermek, Ifjúsági, Kadet, Junior, U21 és Felnıtt Súlycsoportos Egyéni WKF Karate Magyar Bajnokság

VERSENYKIÍRÁS. IX. Nyílt Gyermek, Ifjúsági, Kadet, Junior, U21 és Felnıtt Súlycsoportos Egyéni WKF Karate Magyar Bajnokság VERSENYKIÍRÁS A verseny megnevezése: A verseny célja: Idıpont: IX. Nyílt Gyermek, Ifjúsági, Kadet, Junior, U21 és Felnıtt Súlycsoportos Egyéni WKF Karate Magyar Bajnokság A 2009. évi WKF egyéni Kata és

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum és a belvízelvezetı

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - fejlesztés jogcím (102/2012. (X.1.

Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - fejlesztés jogcím (102/2012. (X.1. Sorszám Pályázó neve Megvalósítási hely Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - Fülöp, Bánháza utcában épület tájházzá történő kialakítása 11 500

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület A rendezvény ideje A rendezvény neve, jellege A rendezvény szervezıje A rendezvény helyszíne 2011. február 9. 90 éves a Vöröskereszt ifjúsági szervezete 2011. február 11. Látássérültek farsangi rendezvénye,

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. június 7. Újra vasutasnap Záhonyban A Záhony-Port aktív közremőködésével újra Záhony lesz a vasutas élet központja

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31.

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Meghívó Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Telefon: 96/516 050 Fax: 96/516 054 FEKETE ISTVÁN ÍRÓ EMLÉKÉRE Minden reggel fényesebb

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

XIV. EUROP TEC ZALAVÍZ NEMZETKÖZI ÚSZÓVERSENY ZALAEGERSZEG

XIV. EUROP TEC ZALAVÍZ NEMZETKÖZI ÚSZÓVERSENY ZALAEGERSZEG XIV. EUROP TEC ZALAVÍZ I NEMZETKÖZI ÚSZÓVERSENY - Zalaegerszeg Meghívó 2010. Április 17-18 A VERSENY CÉLJA: Versenylehetıség biztosítása hazai és nemzetközi, korosztályos versenyzık részére 25m-es medencében.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár VI. Suli-Sárkányok Mézes kenyér 4. o. 2. 4. évfolyam Lekváros kenyér 5. o. 3. 5. évfolyam Vajas kenyér 6. o. 3. 6. évfolyam Bundás kenyér 7. o. 1. 7. évfolyam Zsíros kenyér 8. o. 2. 8. évfolyam DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

XIX. Kihívás Napja S Z E K S Z Á R D. Részletes program óra Villám kézilabda torna (15 perces meccsek) K Ü Z D İ T É R Felelıs:

XIX. Kihívás Napja S Z E K S Z Á R D. Részletes program óra Villám kézilabda torna (15 perces meccsek) K Ü Z D İ T É R Felelıs: XIX. Kihívás Napja S Z E K S Z Á R D Részletes program I. Sportcsarnok 2010. május 18.(kedd éjféltıl) - 0. 00 óra Ünnepélyes megnyitó - 0. 10 óra Villám kézilabda torna (15 perces meccsek) K Ü Z D İ T

Részletesebben

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY A verseny Fővédnöke: Szervezőbizottság tagjai: Pásztor

Részletesebben

XXI. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

XXI. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG XXI. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG Idıpont: 2012. május 19. szombat Helyszín: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdı (3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 12.) Program: 11:00 - Versenyiroda

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI Tájékoztató a képvisel-testület 2009.03.17.-i ülésérl Március 17.-én kedden 15.00-kor tartott ülést a képvisel-testület,

Részletesebben

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Lajosmizse város 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Rendezvény megnevezése Szervezıje Idıpontja Helyszíne Magyar Kultúra Napi rendezvények Lajosmizse Város január Lajosmizse Szabadság bérletes felnıtt-

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére Elıterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 9/2016. (IV.26.) számú rendelete

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 9/2016. (IV.26.) számú rendelete LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 9/2016. (IV.26.) számú rendelete Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 A verseny idıpontja: V-VI. korcsoport: 2013. január 9. Helyszín: Pápai Termálfürdı uszodája A verseny kezdési idıpontja: V-VI. korcsoport: 15:00 Bemelegítés: 14.30-tól

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

LII. Magyar Vitorlázórepülı Nemzeti Bajnokság és II. Flatland Kupa 2007.

LII. Magyar Vitorlázórepülı Nemzeti Bajnokság és II. Flatland Kupa 2007. Bulletin LII. Magyar Vitorlázórepülı Nemzeti Bajnokság és II. Flatland Kupa 2007. Magyar Vitorlázórepülı Szövetség és Szegedi Repülı Egyesület Szeged 2007. április 24. II. Flatland Kupa és LII. Magyar

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 464/2011.(XII.15.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Az orvosi ügyelet ellátásának

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2011. június 30-i nyilvános képviselı-testületi ülésen hozott határozatok 36/2011. (VI. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Készült a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének megfelelıen.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl

Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl 5. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 26-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl Az elıterjesztést

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete. A rendelet hatálya

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.. (1)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

Program- és feladatterv 2014. évre

Program- és feladatterv 2014. évre HONVÉD BAJTÁRSI EGYESÜLET SÁRBOGÁRD Program- és feladatterv 201 évre Fsz. Központilag szervezett rendezvények: 1. BEOSZ küldöttgyőlés, választmányi ülés 201 április 2. BEOSZ-KDR tagegyesületi ök értekezlete

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot:

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot: Intézményünk a pályázat útján nyert összegbıl táboroztatott hátrányos helyzető gyermekeket. A hét minden napján 16 gyermek és 4 családgondozó vett részt a programokon. Az Intézményünkhöz tartozó 6 település

Részletesebben

2015. október 24. Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (Bvuss) 2040 Budaörs, Hársfa u. 6.

2015. október 24. Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (Bvuss) 2040 Budaörs, Hársfa u. 6. A verseny megnevezése: Hungarian Open - Céghmester Kupa Ifjúsági, kadet, junior és U21 nemzetközi bajnokság Kvalifikációs verseny a 2016. évi korosztályos Európa Bajnokságra A verseny időpontja: 2015.

Részletesebben

2011. Január Február

2011. Január Február 2011. Január 5. (szerda) Polgári Kör klubfoglalkozás (Cs. M. H.) 16.00 9. (vasárnap) Doni hısök megemlékezése 10. (hétfı) Nyugdíjas Klub klubfoglalkozás (Cs. M. H.) 15.00 20. (csütörtök) Ökomenikus imahét

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól

a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2013.(II.21.) valamint 22/2011.(IX.20.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt 1/2011.(I.20.) önkormányzati rendelete a házasságkötések,

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola Egyesület

Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola Egyesület Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola Egyesület SZAKMAI BESZÁMÓLÓ SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011-2012 SUSI 2007 Sárospatak Kossuth utca 44. 3950 SUSI 2007 Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG H-4025 Debrecen, Piac u. 71. Telefon/fax: (52) 413-179, 534-538 Web: adatbank.mlsz.hu E-mail: hajdu@mlsz.hu VERSENYBIZOTTSÁG HATÁROZATAI : H I

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. március 13-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Sporteredmények 2011/2012

Sporteredmények 2011/2012 Sporteredmények 2011/2012 Időpont Szeptember 22-24. Verseny megnevezése Tiszaligeti Napok Eredmény Résztvevők 4. hely Lány csapat: 12.D;; Hegyi Réka 12.A;;; Horváth Zsófia 10.B; Graff 11.C; Gazdag Zsófia

Részletesebben

50 m lány hát 1. versenyszám

50 m lány hát 1. versenyszám 50 m lány hát 1. versenyszám 1. Bertalanics Enikı 2004 Komthermál Komárom 1:25,00 2. Csurgó Lola 2003 Komthermál Komárom 59,00 3. Ollé Tamara 2001 Esztergomi Úszó Klub 54,90 4. Rákosi Panka 2002 Esztergomi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Versenykiírás MAGYARORSZÁG ÉVI PÁROS IDŐFUTAM BAJNOKSÁGA Debrecen-Bocskaikert, 354-es számú út, július 23.

Versenykiírás MAGYARORSZÁG ÉVI PÁROS IDŐFUTAM BAJNOKSÁGA Debrecen-Bocskaikert, 354-es számú út, július 23. Versenykiírás MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI PÁROS IDŐFUTAM BAJNOKSÁGA Debrecen-Bocskaikert, 354-es számú út, 2016. július 23. szombat 10:00 óra 1. A verseny védnökei: Tasó László, közlekedéspolitikáért felelős

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

XIX. Tisza Triatlon Triatlon Tour 2. forduló Klubcsapat Országos Bajnokság

XIX. Tisza Triatlon Triatlon Tour 2. forduló Klubcsapat Országos Bajnokság XIX. Tisza Triatlon Triatlon Tour 2. forduló Klubcsapat Országos Bajnokság Idıpont: 2010. május 15. Szombat Triatlon Tour 2010 Klubcsapat Országos Bajnokság Helyszín: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben