FELHÍVÁS. Grenzach Wyhlen-i táborozásra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHÍVÁS. Grenzach Wyhlen-i táborozásra"

Átírás

1 XXII. évf. 4. (179.) szám április iwiwen és facebookon - MÁJUS 11 Erdıspusztai Kék Túra III. Májusi Málé Fesztivál (10. oldal) Haja János kijutott a világbajnokságra Március 23-án, a Létavértes SC 97 színeiben indult a XV. IFJ. Masters Judo nemzetközi versenyen, Százhalombattán. Fotó: Magánarchívum március 26-án Konyáron megrendezett Babszem Jankó járási mesemondó versenyen sikeresen szerepeltek a létavértesi tanulók. (4 5. oldal) Fotó: Magánarchívum Tizenkét ország közel 350 versenyzıje között az M4 korcsoportban, a +100 kilogrammos súlycsoportban nyert aranyérmet. Négy mérkızésbıl négyszer gyızött iponnal, s ezzel jogosultságot szerzett a novemberben, Abu- Dhabiban (Egyesült Arab Emirátus) megrendezésre kerülı világbajnokságon való részvételre. A létavértesi judós gyerekek büszkék edzıjük sikerére. A Létavértes SC 97 várja a tisztelt vállalkozók segítségét, akik anyagilag támogatni tudják a város sportolóját a felkészülésében és kiutazásában. Köszönet a támogatóknak: Comtex ZRT (Debrecen, tulajdonos: Szabó János), Petrofszky Zoltán csontkovácsnak. FELHÍVÁS Grenzach Wyhlen-i táborozásra Létavértes testvérvárosi kapcsolatot ápol a Németország, Franciaország és Svájc hármas határnál található Grenzach Wyhlen-nel, melynek keretében minden évben lehetıséget kap 6 létavértesi fiatal felnıtt 1 késérıvel egy hetes nyelvi-és kulturális programon való részvételre. A tábor idén július között kerül megrendezésre, melyre várjuk azon éves létavértesi fiatalok jelentkezését, akik tanulnak német, francia vagy angol nyelvet, és vállalják a repülıút költségeit (kb forint), melynek 50 %-át a helyszínen visszakapják. A kinti teljes ellátás és program ingyenes. Jelentkezés: április 30.-ig a Létavértesi Polgármesteri Hivatal I. emelet 15. számú irodájában Vlajkné Czeglédi Melindánál. Telefon: 52/ ÓVODAI BEÍRATÁS a Debreceni u. 1. és az Irinyi u. 6. szám alatti óvodában, április ig, minden nap, 8-12 óráig, a Vezetıi irodában lehet beíratni a leendı óvodás gyermekeket. Az ehhez szükséges iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata a gyermek TAJ száma a gyermek lakcímkártyája az egyik szülı személyi igazolványa Beíratható az a gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a 3. életévét! Az óvodapedagógusok június ig sok szeretettel várják a leendı óvodás gyermekeket, hogy megismerkedjenek az óvodai környezettel, játékokkal és felnıttekkel!

2 2. oldal Létavértesi HÍREK ÁPRILIS Röviden Pályázat civileknek A Városi Önkormányzat hat témakörben pályázatot írt ki létavértesi egyesületek és alapítványok részére. A helyben megvalósuló programok támogatására szóló igényeket április 10-ig lehetett benyújtani. A testület április 30-i ülésén hoz döntést. Véradás Április 2-án kiszállásos véradó nap volt az Aranykalász irodaházában, melyen 40 fı jelent meg. Szőrést követıen 37 személy adott vért. Elsı alkalommal adtak vért: Újvárosi Zoltán, József Attila u. 12, ifj..kiss Tibor, Sándor u. 48. Köszönet minden önkéntes véradónknak! Szalai Ferencné véradásszervezı LÉT.A.MED. Zrt. Március 14-én közgyőlést tartott a LÉT.A MED. Zrt., melyen elfogadásra került az egységes szerkezető alapszabály. Az igazgatóság helyett egyszemélyi ügyvezetés és intézetvezetı megválasztására került sor. Állampolgársági eskü Március 20-án 40 személy tett állampolgársági esküt a Városházán, és vette át okmányait. Kokaddal közösen A Létavértes Városi Önkormányzat februárban a családsegítı és gyermekjóléti feladatok ellátására vonatkozóan Kokad községgel társulás létrehozásáról szóló döntés született. Ingatlanvétel Mint az elızı számban olvashatták, az önkormányzat pályázatot nyújtott be a felszámolás alatt álló LÉTA-COOP Kft. tulajdonát képezı, a valóságban a volt Kenyérgyárral szemben lévı két ingatlan megvásárlására, a meghirdetett 600 ezer forintos vételáron, melyet megnyert. A szerzıdéskötés folyamatban van. Vizelli Károly Sándor üzletember, vállalkozó Létavértes volt alpolgármestere Napirendjén Polgármesteri jelentés 1. A településüzemeltetési feladatok ellátásáról szóló tájékoztató Kiss Ernı település-szervezési irodavezetı az SZMSZ -ben rögzített nyolc területtel kapcsolatban készített tájékoztatót a testület március 26-i ülésére. Az iroda feladata a Polgármesteri Hivatal, a Napközi konyha, a Városi Sporttelep, a Köztemetı, az egészségügyi ellátást szolgáló helyiségek, piac, Vízi vágóhíd,, Kossuth kerti tájház, Irinyi park, a köztéri parkok, valamint minden, nem intézményi ellátást szolgáló önkormányzati tulajdonú ingatlan karbantartása, mőködtetése. Ezt az összetett feladatot részben saját dolgozókkal, közmunkásokkal, indokolt esetben külsı szakemberek megbízásával látják el. Mindezek a legszélesebb nyilvánosság elıtt, a rendelkezésre álló pénzügyi lehetıségek szerint történnek. Közremőködnek az oktatási intézmények üzemeltetésben, nyári karbantartásában. Elment egy lélek ma ismét a Földrıl, kit szívünk többé el sosem feled. Csendesen figyelsz ránk már odaföntrıl, legyen helyettünk Isten Veled! Charlie, akit mindenki csak így ismert és szeretett, április 13-án tragikus hirtelenséggel elhunyt Temetése április 20-án órakor lesz a Létavértesi Köztemetıben, ahol református szertartás szerint búcsúztatjuk. Gyászolják mindazok, akik tisztelték és szerették. Nyugodjon békében. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselı-testülete március 26-án ülésezett. 2. Különfélék keretében_ - Pályázati kiírás létavértesi civil szervezetek részére évi Közbeszerzési Terv módosítása (lásd: lent) Település-üzemeltetési feladatok ellátásáról Belvízvédelemmel, síktalanítással, közterület tisztításával, karbantartásával összefüggı feladatokat látnak el. Közremőködık valamennyi városi nagyrendezvény elıkészítésében. Ellátják az önkormányzati intézmények szabványossági, biztonsági, kockázatértékelési és értékelési teendık megszervezését. Vezetik a temetı- és ingatlanvagyonkatasztert. Illetékességük körébe tartozik a város közvilágításának koordinálása, a lakosság által jelzett hibák javításának szervezése. A település-üzemeltetési feladatok közé tartozik a 100 %-ban kiépült ivóvíz- és 30 %-ban megépült szennyvíz hálózat mőködtetésének, illetve az ütemezett ivóvízminıség javító programnak koordinálása. Az irodavezetı feladatait Kiss János és Szima Sándor csoportvezetık segítik, napi rendszeres egyeztetések útján. Létavértesi Városi Önkormányzat évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya Közbeszerzés becsült értéke /Ft Az eljárás megindításának tervezett idıpontja Tervezett eljárási típus Közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezetet,,létavértes város belterületi vízrendezése címő projekt kivitelezési feladatainak ellátása,,közösségi közlekedés fejlesztése címő projekt kivitelezési feladatainak ellátása Nettó I. negyedév Nemzeti értékhatárt elérı, nyílt közbeszerzési eljárás Nemzeti értékhatárt elérı, hirdetmény közzététele nélküli Nettó külsı II. negyedév tárgyalásos eljárás (Kbt (7) bek. a) pontja szerint ) Közbeszerzési szabályzat, elızmények: Önkormányzat /Közbeszerzés külsı

3 2013. ÁPRILIS Létavértesi HÍREK 3. oldal A Rozsnyai Győjtemény áprilisi programjai Regionális tájháztalálkozó április 26. (péntek) Idén a Rozsnyai Győjteményben kerül megrendezésre a Magyarországi Tájházak Szövetségének Észak-alföldi Regionális Találkozója, melyre Hajdú-Bihar és Szabolcs Szatmár -Bereg megyékbıl várjuk a tájházak vezetıit és szerelmeseit! A szakmai találkozón elıadások hangzanak el a határon átívelı turisztikai együttmőködések lehetıségeirıl és a tájházak iskolai hasznosításáról. A népi építészet e gyöngyszemei ugyanis nagyban hozzájárulhatnak a gyermekek testi-lelki-szellemi fejlıdéséhez. A 10:00 órától kezdıdı szakmai elıadásokat büféebéd és autóbuszos térségi kirándulás zárja. Szent György-napi jurtanézı április 27. (szombat) A Rozsnyai Győjtemény és a Bihari Jurtatábor szeretettel vár minden érdeklıdıt egész napos szabadtéri programjára, melyen felidézzük a Szent György-napi pásztorhagyományokat és megrendezzük a határon átívelı I. Bihari Íjásztalálkozót. A látványos harci bemutatón hagyományırzı íjászcsoportok mérettetik meg magukat. İseink nomád kultúráját népünk pásztorai tartották meg legtovább, akik minden év április végén, Szent György napján hajtották elıször legeltetni jószágaikat. Rendezvényünkön látogatóink olyan mesterségeket próbálhatnak ki, melyekben mind a honfoglalók, mind a pásztorok jártasak voltak. A gyermekek a hagyományos kézmőves játszóházban bütykölhetnek, kipróbálhatják ıseink híres fegyverét, az íjat, valamint népi játékokban mérhetik össze ügyességüket. VERSMONDÓ VERSENY A Költészet Napja alkalmából a Városi Könyvtár és Mővelıdési Ház április 11-én rendezte meg a XIII. Versmondó versenyét. A gyerekek két korcsoportban mérettetek meg. Helyezettek: évesek: 1. Tarnai Panna, 2. Tóth Lili, 3. Vónya Szabina, 4. Suta Petra, 5. Csizmazia Réka évesek: 1. Zilai Zsófia, 2. Kovács Sára, 3. Szilágyi Réka, 4. Mezei Kitti5. Hadházi Zsófia A zsőri tagjai voltak: Csarnai Károlyné, Diószegi Lászlóné, Vályi Éva. Köszönjük a zsőri munkáját és gratulálunk a résztvevıknek! Kép és szöveg: Szabó Mária Családi napunk 10:00-tıl 17:00 óráig várja az érdeklıdıket színes és tartalmas programjaival: - Kézmőves jurtáink várják a nemezelés, bırözés, szarufaragás iránt érdeklıdı kicsiket és nagyokat foglalkozásokkal, bemutatóval és vásárral. Népi sportjátékok, Íjászat - I. Bihari Íjásztalálkozó és verseny - Kiállítás a pásztorok tárgyi kultúrájáról - Bemutató: terelés, birkanyírás, körmölés, báránysimogató Délidıben birkapörkölttel csillapíthatják éhüket! Büfénk egész nap üzemel. Elérhetıségek: Rozsnyai István Muzeális Győjtemény, 4283 Létavértes, Irinyi u / (113 mell.), / Bihari-Horváth László Simándi László

4 4. oldal Létavértesi HÍREK ÁPRILIS Mesemondók Arany János Általános Iskola Természetismereti vetélkedı Gratulálunk! Sikeresen szerepeltek tanulóink a Babszem Jankó mesemondó versenyen Konyáron. Iskolánkat 4 tanuló képviselte. Az alsó tagozatos kategóriában Szabó Márton 3. c osztályos tanuló 4. helyezést, míg a felsı tagozaton Nagy Rebeka 8.a osztályos tanuló 2. helyezést szerezte meg. Matematika verseny Iskolánk idén is vállalta az Alapmőveleti Matematika Verseny megyei fordulójának megrendezését. Nálunk 6 iskola tanulói mérkıztek meg. Iskolánk diákjai most is kitettek magukért, a 30 díjazott tanulóból 18-at ık nyertek meg. Legjobb eredményeink: 4. évfolyam: 1. Katona Tibor, 2. Tarnai Panna, 3. Turucz Szabolcs, 4. Szabó Kitti, 5. Aranyosi Kristóf 5. évfolyam: 1. Fülöp Soma, 2. Fehér Dániel, 3. Suta Petra, 4. Kalmár Gabriella 6. évfolyam: 4. Mihucz Kristóf, 6. Szilágyi Réka 7. évfolyam: 3. Tarnai Péter, 5. Máté Gábor, 6. Gáspár Attila 8. évfolyam: 1. Zolnai Fruzsina, 2. Balogh János, 3. Turucz Dávid, 5. Kupec Kristóf Kémiaverseny A Hevesy György Kémiaversenyen iskolánkból négy diáknak sikerült a megyei döntıbe jutnia. Legeredményesebben Tarnai Péter szerepelt, ı a 13. helyezést érte el. Sajó Károlyról elnevezett természetismereti vetélkedın vett részt iskolánk csapata: Nyak Ágnes, Gáspár Attila és Tarnai Péter. A térségi döntın, ahol három megye legjobbjai versenyezetek a 4. helyezést szerezték meg. Víz Világnapján A Víz Világnapja alkalmából rendhagyó kémia órát tartottak kémia szakos tanáraink, ahol az elıadások, bemutatók mellett érdekes kísérletekkel is próbálkozhattak diákjaink. Fotók: Iskola archívuma Tarnai Panna 4.a osztályos tanuló a XIX. Országos József Attila Ifjúsági mese-, vers-, novellaíró pályázaton a Nyughatatlan falevél címő meséjével I. helyezést ért el. Meséje több díjazott diáktársa mővével együtt az Ének a csöndben címő gyermekés ifjúsági antológiában jelent meg. A díjátadó ünnepség és könyvbemutató Szombathelyen volt április 12-én. Megyei rajzversenyen A Megyei Rajzversenyre 13 diákunkat hívták be. A döntın a közös rajzoláson kívül többféle technikával is megismerkedhettek a gyerekek. Felhívás A Föld Napja alkalmából szeretnénk virágosítani iskoláinkban és környékén. Szívesen veszünk bárkitıl felajánlásokat egynyári virágok, virághagymák, évelık tekintetében! Nagy Józsefné igazgató ELKEZDİDÖTT A RALLY TÚRA A Létavértesi Rally Autó- és Ifjúsági Sportegyesület évi Rally Túra szezonja április 6-7.-én Egerben elkezdıdött. Vártuk a kezdést, hiszen alapvetı változások történtek télen. Vizelli Károly és Nagy Péter kategóriát váltottak, így felkerültek a H1-be, Ahol nagyon jól vették az akadályokat, az autó jól szerepelt, az idıjárás is kegyes volt, a csapat összehangoltan mőködött a szervizparkban. Volt is mit tenni, mert az idei évtıl még két autót kell leszervezni. A Léta RAISE két másik versenyzıje Szombati István - Dorcsin Zoltán és Kocsis Nándor -Szabó Gyula, akik H2 kategóriában versenyeznek. Az elsı futam eredményével mindenki elégedett volt. A két LADA és a BMW jól muzsikált az Eger környéki utakon. Eredmények: Szombati István - Dorcsin Zoltán BMW, H2 kat. 8. hely, Kocsis Nándor - Szabó Gyula LADA, H2 kat. 6.hely, ifj. Vizelli Károly - Nagy Péter LADA, H1 kat. 4. hely és H/LADA Kupa 3.hely. Gratulálunk fiúk! Szervizcsapat: Vida Sándor, Ujvárosi János, Nagy József, Pánya Levente, Kovács Imre-Tyutyu, Kocsel Tibor, Bökönyi Zsolt, Diószegi Enikı. Köszönjük a támogatóinknak, hogy segítették a szervizcsapat munkáját anyagi és dologi adományaikkal. Köszönjük az Egerbe látgató szurkolóknak, hogy a pálya szélérıl biztatták a fiúkat! Legközelebb május én Ózdra látogatunk el, ahol folytatódik tovább a verseny! Kép és szöveg: Diószegi Enikı

5 2013. ÁPRILIS Létavértesi HÍREK 5. oldal Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Teltházasra sikerült Március 23-án, szombat délután reményeinken felüli létszámmal kezdhettük meg a húsvétra hangoló programot az Irinyi János kiállítótermünkben. A több száz darabból álló húsvéti képeslap győjteménybıl készült idıszakos kiállítás megnyitója után tojásfújó verseny volt, mely egyaránt próbára tette a gyerekeket és a felnıtteket. Ezt követte a tojásfestés, origamis nyuszi hajtogatás, tojástartó győrők készítése. A legkisebbek addig mesekuckóban mulatták az idıt. A legnagyobb izgalmat a nyuszi- és bari simogató, és a programot záró tojáskeresı verseny jelentette. A délutáni ügyeskedés jutalmai a főben megtalált csoki tojások voltak. Fotók: Iskola archívuma Köszönjük, hogy nagyon sok család teljes létszámmal megtisztelte rendezvényünket, melynek lebonyolítói az Irinyi János Általános Iskola pedagógusai voltak. Versírásban jeleskedtek A debreceni Szent József Gimnázium által meghirdetett megyei versíró versenyre 5-6. osztályos tanulóink közül Bíró Márk, Bokor Boglárka, Katona János, Rézmőves Lırinc, Szabó Jutka, Ujvárosi Máté, Cifra Noémi és Som Viktória készítettek hosszabb, rövidített mőveket. Az eredményhirdetés március 20-án, ünnepélyes keretek között zajlott Debrecenben, a gimnázium dísztermében, melyen 44 iskola közel 200 tanulója vett részt. Fotó: Iskola archívuma Legjobb versenyzıink a Szent József Gimnázium bejárata elıtt Tanulóink közül Szabó Jutka 5. osztályos diákunk különdíjasként könyvjutalmat kapott. Minden tanuló munkáját emléklappal, tollal és egy medállal értékelték. 1 % Az Iskola alapítványa: "A KORSZERŐ ISKOLÁÉRT" ALAPÍTVÁNY 4283 Létavértes, Kassai u. 16. Adószám: Szeretünk verset mondani Fotó: Városi Könyvtár Április 11-én, a költészet napja alkalmából rendezett Városi versmondó versenyen iskolánk versmondó csapatból a zsőri a következı tanulók elıadását díjazta: Tóth Lili (4. o.) 2. hely, Csizmazia Réka (4. o.) 5. hely, Kovács Sára (8. o.) 2. hely. Mesélni is szépen tudunk Tanulóink március 26-án szépen szerepeltek a Konyáron, megrendezett Babszem Jankó járási mesemondó versenyen is. Fotó Magánarchívum Szőcs Alexandra 1. osztályos második helyezést ért el. A zsőri különdíját kapta Kádi Péter 3. osztályos, és Balogh Bence 6. osztályos tanuló. Vályiné Pápai Viola igazgató Meghívó Anyák napja alkalmából szeretettel várunk minden édesanyát, nagymamát, keresztanyát az Irinyi Kiállítóteremben tartandó rendezvényre május 4-én, szombaton 14 órától A programról: Gondolatok az anyaságról Édesanyám virágosat álmodtam az Irinyi iskola tanulóinak köszöntı mősora Kézmőves foglalkozás anyák napi ajándékok készítése a köszöntık és az ünnepeltek bevonásával. Projektoros vetítés Anya, csak egy van Hívunk várunk mindenkit, aki egy meghitt délutánt szeretne eltölteni, gyermeke és a szervezık társaságában! Irinyi J. Iskola pedagógusai MEGALAKULT A NİI LABDARUGÓ SZAKOSZTÁLY A Létavértes SC 97 beindította nıi labdarúgó szakosztályát, U-14 és U-17-es korosztályokban. Az MLSZ javaslatára a Hajdú Bihar megyei. Labdarugó Szövetség e két korosztály részére megyei bajnokságot indít, melyben 8 csapat vesz részt. Ennek keretében alakult meg az U-14-es csapat az osztályos gyerekekkel. Fotó: Magánarchívum Az edzések minden szerdán között vannak a városi sportcsarnokban. Az egyesület kéri a szülıket, támogassák a focizni vágyó lányaikat! Árva Barna SC 97 elnöke

6 6. oldal Létavértesi HÍREK ÁPRILIS ANYÁK NAPI VIRÁGVÁSÁR a HIRIPI KERTÉSZETBEN Kínálatunk: - cserepes növények: gerbera, muskátli, cseppecske, canna - kaspós növények: petunia, verbéna, muskátli, begónia, napocska, mandevilla, sétányrózsa - egynyári növények: petunia, verbéna, bojtocska, salvia, bársonyvirág, nikotiana - muskátlik: álló, futó, félfutó Palántáink: - paprika: édes, félcsípıs, csípıs - paradicsom: folyton növı, középmagas, törpe, - egyéb: padlizsán, zeller, dinnye, káposztafélék Anyák Napján egész napos nyitva tartással várjuk kedves vásárlóinkat! NYITVA: hétfıtıl vasárnapig 17 órától 19 óráig Cím: Hiripi Sándor, Létavértes, Teleki u. 12. Tel: , Házi gyermekorvos körzet rendelése és között Minden hét hétfı Dr. Mechler Andrea Minden hét kedd Dr. Mechler Andrea Minden hét szerda Dr. Buda Katalin Minden hét csütörtök Dr. Kovács Márta (járóbeteg szakrendelıben rendel) Páros péntek Dr. Mechler Andrea Páratlan péntek Dr. Buda Katalin Iskolaorvosi ellátás Minden hét kedd Dr. Mechler Andrea H-B. Megyei Kormányhivatal - Járási Munkaügyi Kirendeltsége Létavértes, Árpád tér 8. ügyfélfogadási idı április 02-tıl Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek Milyen szomorú mindig egyedül lenni, Valakit mindenütt hiába keresni. Valakit várni, ki nem jön többé, Valakit szeretni titkon, örökké. Könnyes szemmel megállunk sírodnál, Nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál. Mi szólunk, de a néma sír nem felel. Szomorú szívünkben örökké létezel Soha el nem múló szeretettel emlékezünk PAPP JÓZSEF halálának 1. évfordulójára Szeretı feleséged és gyermekeid Számunkra Te sohasem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok. Drága jó szívét, két dolgos kezét Áld meg Atyám! S mi köszönjük, hogy İ lehetett A mi Édesanyánk SUTA SÁNDORNÉ OLÁH ÁGNES halálának 1. évfordulójára Szeretı férjed, családod A temetı kapuja szélesre van tárva Útjait naponta sok- sok ember járja. Van aki virágot, mécsest visz kezébe, S olyan is, aki bánatot szomorú szívébe. Négy éve már, hogy ezt az utat járjuk, Lelkünkben megnyugvást még ma sem találunk. Eljöttünk újra tisztelni Téged, Szívünkben hordjuk örökké emléked. Te voltál nekünk a bíztató remény, Nehéz napjainkban az utat mutató fény. NAGY JÓZSEF ( ) halálának 4. évfordulóján fájó szívvel emlékeznek: Szeretı felesége, leánya, fia, veje, menye és unokái GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK fényképpel, (50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3048 Ft LEADER Egyesület fóruma Létavértesen A Dél-Nyírség Erdıspuszták Leader Egyesület szeptember 20-án tartotta alakuló közgyőlését Derecskén. A hivatalos bejegyzést követıen március elején Korbeák György irányításával elkezdıdött az operatív munka. Áprilisban a Leader csoportban résztvevı 22 település körzetközpontjaiban fórumok megtartására kerül sor, melyek célja az egyes települések helyi sajátosságainak figyelembevételével meghatározni a fejlesztések körét. Létavértesen április 3-án a Mővelıdési házban került megrendezésre ez a találkozó, melyen megjelent Álmosd, Kokad, Monostorpályi, Nyíracsád Vámospércs és a házigazda Létavértes polgármestere, jelen volt számos, az egyesülethez csatlakozott civil szervezet és vállalkozás képviselıje is. Megállapodás született arról, hogy minden településrıl a tagok az úgynevezett Helyi Vidékfejlesztési Terv alapján június elején adhatják be pályázataikat. A Helyi Vidékfejlesztési Terv pályázati témakörei: -Falumegújítás és fejlesztés -A vidéki örökség megırzése és fenntartható fejlesztése -Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése -Turisztikai tevékenység ösztönzése -Leader - Közösségi célú fejlesztés -Leader - Vállalkozási alapú fejlesztés -Leader - Rendezvény Papp Zoltán képviselı

7 2013. ÁPRILIS Létavértesi HÍREK 7. oldal Városi sakk és asztalitenisz verseny Március 23-án került megrendezésre a már hagyományosnak mondható városi amatır sakk és a asztalitenisz verseny. Közepes érdeklıdés kísérte a nıi és férfi asztalitenisz versenyt, de a résztvevık nagy lendülettel küzdöttek minden szettben. Óvodás focitorna Létavértesen Márciusban elsı alkalommal került megrendezésre településünkön a legkisebb futball palánták körzeti labdarúgó tornája. A gyerekek által nagyon várt, és a számos élménnyel teli nap résztvevıi voltak a következı óvodák csemetéi: Létavértes Gyermeksziget Óvoda, Irinyi utcai tagóvoda, Pocsaj, Hosszúpályi I-II. Óvoda, Monostorpályi Óvoda. A gyerekek hangos zsivaj közepette önfeledten rúgták a bırt, és kellemesen elfáradtak a torna végére. Fotók: Magánarchívum Helyezettek: Nık: 1. Juhász Ernıné, 2. Létai Ilona, 3. Katona Istvánné Férfiak: I. Nagy Károly, 2. Mezei László, 3. Papp Zoltán A sakkversenyen olyan játékosok vettek részt, akik korábban sikeresen képviselték Létavértest, például a Nyíracsádon, Mikepércsen rendezett versenyeken. Kanál Róbert tanuló személyében az utánpótlás is képviseltette magát, akinek játékáról elismeréssel szóltak a rutinosabb versenyzık is. Helyezettek: 1. Hosszú János, 2. Tarnóczki Gábor, 3. Zsíros Imre Papp Zoltán Létavértes SC 97 Fotó: Magánarchívum Az elsı helyet a Hosszúpályi I. csapata szerezte meg, a második és harmadik helyen a létai és a vértesi óvoda csapatai végeztek. A nagy sikerre való tekintettel jövıre is tervezzük a torna megrendezését. Papp Zoltán edzı A Profi Autós és Motoros Iskola gépjármővezetıi tanfolyamot indít május 10.-én 17 órai kezdettel a Könyvtár épületében, a Rózsa utca 1 szám alatt Ft-tal is elkezdhetı, részletfizetés, ingyenes kreszkönyv, Jelentkezés és tájékoztatás: Kertész József iskolavezetınél: 06-30/ Következı tervezett tanfolyam: június 14-én Létavértesi HÍREK LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ingyenes lapja Kiadó: Mővelıdési-, Sport- és Civil kapcsolatok Bizottság. Felelıs kiadó: Jóga Zoltán Felelıs szerkesztı: Turóczi Barnabás Cím: 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. Telefon: Interneten: a város honlapján iwiwen, facebookon Fax: (52) Nyomda: LICIUM ART Debrecen, Pacsirta u. 53. Telefon: 52/ Megjelent: 2500 példányban Terjeszti: Magyar Posta Zrt. Létavértes, Nagyváradi u. 1. Hivatalvezetı: 52/ ISSN A település eseményeirıl hónapról-hónapra tájékozódjon a Létavértesi HÍÍ ÍRR EEK - ben CIKKEK, FOTÓK, HIRDETÉSEK LEADÁSA: minden hónap 10-ig - vagy Városháza, Kossuth u. 4. I.. em ajtó

8 8. oldal Létavértesi HÍREK ÁPRILIS Apróhirdetés Díja: 670 Ft (ÁFA - val) Hirdetések leadása: május 10-ig Városháza, I. emelet 12. CSALÁDI HÁZ. Létavértes köz-pontjában, Batthyány u. 23. szám alatt 100 m 2 -es 3 szobás, összkomfortos családi ház 2 garázs-zsal, melléképületekkel, kerttel, gyümölcsössel eladó. Érdeklıdni lehet: 06-30/ ((C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes köz-pontjában, Kölcsey u. 3. sz. alatt családi ház eladó. Érdeklıdni lehet a helyszínen, Domján Tibornál. ( ) CSALÁDI HÁZ sürgısen eladó Létavértes, József A. utcában. A ház kívül belül szépen felújított. 2 szoba, konyha, fürdıszoba, 8 m hosszú üveges folyosó, mellék-épületek 400 n. öl telken. A lakás összkomfortos, gáz főti a lakást és a vizet, cserépkályha, kerekes kút, csemegeszılı az udvarban, kertben, + riasztó. Irányár: 2,6 millió Ft. Telefon: (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Halom u. 5. szám alatt eladó. Érdeklıdni lehet az alábbi telefonszámon: / (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes, István u. 20. szám alatti, 1436 nm. nagyságú telken lévı, 2 szobás, fürdıszobás, családi ház nagy kerttel, melléképülettel eladó. Irányár: 3.5Mft. Érdeklıdni: , és CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Zöldfa u. 6/a szám alatt 98 m 2 -es 2 nagyszobás, konyhás, fürdıszobás, gázfőtéses, cserépkályhás, telefonos lakóház kerttel eladó. Érdeklıdni a helyszínen, vagy a 06-52/ es telefonszámon lehet. (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Halom u. 5. szám alatti családi ház eladó. Telefon: 06-30/ (C LAKÁS. Létavértes, Hunyadi u. 25. szám alatti komfort nélküli lakás 1285 m 2 területen eladó. Érdeklıdni: 20 / (C ) SZEKRÉNYEK, TV. Fehér színő szekrények, fenyı színő vitrines és fiókos szekrények, 82 cmes Thomson TV. Érdeklıdni: Árva Barna, Népbolt u.8. Tel: 70/ (C REDİNY, szúnyogháló, reluxa, harmonikaajtó készítését, javítását, szerelését vállalom. Kiváló minısé-gő anyagok felhasználásával reális áron, rövid határidıvel. Ezen túl UV álló mőanyag párkányát is megrendelheti tılem! Érd:: ifj. Kéki Sándor, telefon: 06 20/ GEALAN, Roplasto mőanyag nyílászáró, 6 kamrás 1.0-ás hıszigeteléssel, Roto vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év teljes körő garanciával, alacsony árakon. Érdeklıdni: ifj. Kéki Sándor, telefon: 06-20/ (C ) ALBÉRLET KIADÓ. Létavértesen jó környezetben 3 szobás, összkomfortos, gázfőtéses, külön mérıkkel felszerelt tetıtéri lakás rendszeretı, rendszeres jövedelemmel rendelkezınek albérletbe kiadó. Ár: 25 ezer Ft + rezsi. Érd: 06-30/ (C ) Üzlethelyiség kiadó. Létavértes központjában, Kossuth utca 21 szám alatt (a piaccal szemben) irodának is alkalmas üzlethelyiség kiadó május 1- tıl! Érdeklıdni: lehet a 06-70/ telefonszámon. PULTOST FELVESZEK. Létavértesi sörözıbe megbízható nıi pultos alkalmazottat keresek. Érd: 06-30/ (C ) EBEK PÓTOLTÁSA Felhívjuk az eb tulajdonosok figyelmét, hogy akik a tulajdonukban lévı eb /ebek/ veszettség elleni oltását elmulasztották azok május 11-én szombaton délelıtt 8-10 óráig még megtehetik a sertésvásártéren. Az eb oltás díja: Ft. Az oltásra az oltási könyvet hozzák magukkal! PÁNYA KORNÉL FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KÖTELEZİ FELELİSSÉG BIZTOSÍTÁS, CASCO, SZÁLLÍTMÁNY-, VAGYON- ÉS LAKÁSBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÓ VÁLTÁS MÁR NEM CSAK NOVEMBERTİL!!! 4281 LÉTAVÉRTES ÁRPÁD TÉR 6. Telefon: 0620/ ; 0652/ MŐSZAKI VIZSGA, EREDETISÉG VIZSGÁLAT Személygépkocsi, terepjáró, utánfutó, lakókocsi teherautó és pótkocsi 24 tonnáig, motorkerékpár mezıgazdasági jármővek TELJESKÖRŐ GÉPKOCSIJAVÍTÁS SZÁMÍTÓGÉPES DIAGNOSZTIKA HELYSZÍNI KÁRFELVÉTEL ÜGYINTÉZÉS KARAMBOLOS GÉPJÁRMŐVEK JAVÍTÁSA GUMISZERELÉS, CENTRÍROZÁS INJEKTOROK ULTRAHANGOS TISZTÍTÁSA, JAVÍTÁSA RÉSZECSKESZŐRİK TISZTÍTÁSA, KLÍMAFELTÖLTÉS, JAVÍTÁS, TISZTÍTÁS, ELEKTROMOS JAVÍTÁS DÍJMENTES OLAJCSERE, FUTÓMŐ-, FÉNYSZÓRÓ ELLENİRZÉS MOTORKERÉKPÁR JAVÍTÁS, SZÉLVÉDİ, KAVICSFELVERİDÉS JAVÍTÁS MŐSZAKIRA DÍJTALAN ELİZETES ÁLLAPOTFELMÉRÉS Oldsmobil-Cargo Kft Létavértes, Árpád tér , ) HÍRDESSEN a Létavértesi Hírek -ben

9 2013. ÁPRILIS Létavértesi HÍREK 9. oldal FALUGAZDÁSZ HÍREI Tisztelt Termelık! A tavaszi munkák dandárjában a következı dolgokról tájékoztatjuk Önöket. A 2013 évi területalapú támogatások készítése a legfontosabb feladatunk (22/2013. IV.8. VM r.), melyben technikai közremőködıként veszünk részt, de a kérelmet egyéb módon is benyújthatja a termelı: amennyiben az ügyfél rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval saját ügyfélkapuján keresztül, amennyiben nem rendelkezik, technikai közremőködı, vagy meghatalmazott útján. A technikai közremőködı feladata az egységes kérelem benyújtására, az adatváltoztatás illetve adatváltozás bejelentésére, MePAR változásvezetési kérelem benyújtására, az ügyfél-nyilvántartási adatok módosítására, az ügyfél tájékoztatására, valamint technikai és szakmai segítségnyújtásra korlátozódik, a tartalmi felelısség az ügyfelet terheli. Az elızı évekhez megszokottan elektronikus úton készítjük a kérelmeket, melyhez szükség van az alábbi adatokra: Meghatalmazáshoz: - Regisztrációs számra, - Jelszóra (korábban az MVH-tól kapott, hiánya esetén G946 nyomtatványon kérhetı). Egységes kérelemhez: - Terület változása esetében hrsz-ra, terület nagyságra, - Növény kultúrákra, - Termésmennyiségekre tonnában (Agrárkár-enyhítés, biztosítási díj miatt) - Határozatokra (egyéb jogcímek esetén), - Aktuális telefonszámra. Az egységes kérelemben kell, lehet igényelni az alábbi jogcímek kifizetését (a teljesség igénye nélkül): - Területalapú (SAPS), - Agrárkár-enyhítési rendszer 1 pillér (kötelezı, önkéntes 3 év), - Mg-i biztosítási díj támogatása (A,B,C típusú), - EMVA AKG, KAT, Natura 2000 gyepterületek, Natura 2000 erdıterületek, - EMVA erdısítés, NVT erdısítés, - Szerkezet átalakító programok (zöldség, kérıdzı). Feltételek: A évi Egységes Kérelem keretében benyújtandó egységes területalapú támogatás (SAPS), agrár-környezetgazdálkodási támogatás (EMVA-AKG), kedvezıtlen adottságú területek támogatása (KAT) illetve Natura 2000 gyepterületek támogatása jogcímekkel kapcsolatban elengedhetetlen a kérelmezett területek földhasználati jogviszonyának rendezése. Fıszabály szerint a kérelmet benyújtó -MVH regisztrációs számmal rendelkezı- ügyfeleknek a támogatás alapjául szolgáló területek vonatkozásában a földhasználati nyilvántartásban kell földhasználóként bejegyzettnek lenniük. A SAPS kérelem benyújtása esetén az ügyfeleknek június 10- én kell a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában jogszerő földhasználónak lenniük. A KAT kompenzációs támogatásának igénybevételére, valamint a Natura 2000 gyepterületek támogatás igénylése esetén a kérelmezıknek szeptember 1-tıl augusztus 31-ig kell rendelkezniük földhasználati jogosultsággal a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában. Hasonló a helyzet az EMVA-AKG támogatások esetében is, ahol a földhasználati jogosultságot a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában a teljes támogatási idıszakra megszakítás nélkül igazolni kell, azaz szeptember 1-tıl augusztus 31-ig. Benyújtási határidı (szankció mentesen): május 15. Ide kapcsolódóan az MVH felhívja az érintett ügyfelek figyelmét arra (62 /2013. (III. 29.) MVH Közlemény), hogy az ügyfél nyilvántartási adatokban az ıstermelıi igazolvány szám megváltozását nem szükséges bejelenteniük az MVH-hoz. A beszállítási, illetve közvetlen értékesítési tejkvótával rendelkezı tejtermelı a saját gazdaságában a 2012/2013. kvótaévben megtermelt, és ténylegesen értékesített tej után legfeljebb a tejkvóta nyilvántartás szerint március 31-én rendelkezésére álló tejkvóta mértékéig különleges támogatást vehet igénybe (65/2013 IV.5. MVH közl.) A támogatási kérelmet május 15-ig a kell benyújtani papír alapon (K1283) a területileg illetékes MVH kirendeltséghez. Április elsı hetében elkezdıdött a kifizetés a termeléstıl elválasztott, történelmi bázis alapú extenzifikációs szarvasmarhatartás és hízottbikatartás támogatási jogcímekben is. Szima György falugazdász 1 % felajánlásáról Felhívjuk az adóbevallást készítık szíves figyelmét, hogy adóbevallásuk készítése során évi adójuk egy százalékát felajánlhatják civil szervezetek részére. A helyi egyesületek és alapítványok listája megtalálható a februári lapunk 2. oldalán. További 1 % felajánlható a magyarországi egyházak részére. Magyarországi Katolikus Egyház technikai számuk: 0011 Magyarországi Református Egyház - technikai számuk: 0066 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal III. Járási Munkaügyi Kirendeltsége Létavértes, Árpád tér 8. szám április 02-tıl az ügyfélfogadási idı az alábbiak szerint változott: Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián.

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián. XXII. évf. 3. (178.) szám 2013. március http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Múzeumi Húsvét a Rozsnyai Győjteményben A Rozsnyai István Muzeális Győjtemény

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

10. alkalommal megrendezendő Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra.

10. alkalommal megrendezendő Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra. XIII.ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. JÚLIUS Zsámbok Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját, 2012. augusztus 11-12-én 10. alkalommal megrendezendő Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra.

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Az elmúlt idıszak eseményeirıl

Az elmúlt idıszak eseményeirıl 1 2 Zsámboki Krónika Az elmúlt idıszak eseményeirıl Kedves Zsámbokiak! Az elmúlt idıszakban a képviselıtestület jóváhagyta a Településszerkezeti Terv módosítását, melynek végleges változata megtekinthetı

Részletesebben

A világháborúk áldozataira emlékeztünk

A világháborúk áldozataira emlékeztünk Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja Alapítva: 1995. XVII. évfolyam 4. szám 2011. április A világháborúk áldozataira emlékeztünk Hajdúsámsonban 1995 óta emlékezünk az I. és II. világháború

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS ÚJSÁG Szentmártonkáta Község Önkormányzata és a magam nevében ezúton kívánok a település minden kedves hölgy lakosának nagyon boldog nınapot. Fodor

Részletesebben

Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban

Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN MÓRAHALMI XXIV. ÉVF. 6. SZÁM 2013. JÚNIUS ÁRA: 100 FT Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban Egyesületünk táncosai és a szülők sem panaszkodhatnak, volt részünk bőven az

Részletesebben

Nyuszibriós, fakörhinta, tojásfestés

Nyuszibriós, fakörhinta, tojásfestés HAJDÚBÖSZÖRMÉNY HETILAPJA 2015. ÁPRILIS 10. A hét arca 2. oldal Múltunk értékei 3. oldal Nyuszibriós, fakörhinta, tojásfestés Húsvéti locsolkodásra várták az érdeklődőket a Tájházakba április 4-én. A kicsit

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

Kedves Édesanyák, Nagymamák!

Kedves Édesanyák, Nagymamák! 2015. április xxiv. évf. IV. szám Kedves Édesanyák, Nagymamák! Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. Az édesanyákat, akik

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA 2009. május XI. évfolyam, 3. szám Megjelenik havonta. Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA TÁJÉKOZTATÁS A BOJTI ÚTI SERTÉSTELEPPEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁKRÓL Városunk lakóinak

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

Csegei Napok 2010. Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Új Óvoda és Bölcsőde. - Menetrend - Kirándulások - Jótékonysági est

Csegei Napok 2010. Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Új Óvoda és Bölcsőde. - Menetrend - Kirándulások - Jótékonysági est CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 8. szám 2010. augusztus 23. Csegei Napok 2010 Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Új Óvoda és Bölcsőde - Menetrend - Kirándulások - Jótékonysági est 2 CSEGEI

Részletesebben

Melléklet: 2014-es falinaptár!

Melléklet: 2014-es falinaptár! XV. évfolyam 12. szám 2013. december Tar ta lom ból: Melléklet: 2014-es falinaptár Adventi gyertyagyújtás 2013 képekben Szociális Munka Napja Ilyen volt 2013 Ongán! Szép magyar beszéd 2013 versenyeredményei

Részletesebben

Május 1. Gyerekprogramok

Május 1. Gyerekprogramok 2. oldal 2013. június Május 1. Gyerekprogramok Fotó: Lukácsi Tibor Gyermekrajz pályázat A hely, ahol élünk Óvodás kategória: 1. hely: Buda Vanessza 2. hely: Horváth Boglárka Takács Adél Mós Anna 3. hely:

Részletesebben

Részeletek. a 3. oldalon.

Részeletek. a 3. oldalon. Közlöny Félegyházi Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja Megjelenik kéthetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén XXII. évfolyam 12. szám 105 millió forint vissza nem térítendő

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. ÁPRILIS havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok!

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Fábiáni Fábiánsebestyéni Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. január - június A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Tartalom: Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL 2 Zsámboki Krónika Kedves Zsámbokiak! Az eltelt hónapokban Önkormányzatunk több rendeletet is módosított. Változott a Hulladékgazdálkodási, a Szociális és a Költségvetési rendelet. Testületi üléseinken

Részletesebben

önkormányzat elnöke egy városi zászlót adott át Farsang Imrének, a motorosok vezetőjének,

önkormányzat elnöke egy városi zászlót adott át Farsang Imrének, a motorosok vezetőjének, KARCAGI HÍRMONDÓ Gyermeknap 2011. XXIV. évf. 22. szám 2011. június 3. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Motoros jótékonysági futam Tűzoltó bemutató, kézműves foglalkozások, arcfestés, néptánc bemutató, mazsorett,

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

a l a u z K K u n f e h é r t ó i Baba Mama Klubról HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2014. április 10-én 16.00 órától www.kunfeherto.

a l a u z K K u n f e h é r t ó i Baba Mama Klubról HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2014. április 10-én 16.00 órától www.kunfeherto. www.kunfeherto.hu K Községi közéleti havilap XX. évfolyam 4. szám Ára: 100 Ft LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályai A növényi hulladék égetése

Részletesebben