FELHÍVÁS. Grenzach Wyhlen-i táborozásra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHÍVÁS. Grenzach Wyhlen-i táborozásra"

Átírás

1 XXII. évf. 4. (179.) szám április iwiwen és facebookon - MÁJUS 11 Erdıspusztai Kék Túra III. Májusi Málé Fesztivál (10. oldal) Haja János kijutott a világbajnokságra Március 23-án, a Létavértes SC 97 színeiben indult a XV. IFJ. Masters Judo nemzetközi versenyen, Százhalombattán. Fotó: Magánarchívum március 26-án Konyáron megrendezett Babszem Jankó járási mesemondó versenyen sikeresen szerepeltek a létavértesi tanulók. (4 5. oldal) Fotó: Magánarchívum Tizenkét ország közel 350 versenyzıje között az M4 korcsoportban, a +100 kilogrammos súlycsoportban nyert aranyérmet. Négy mérkızésbıl négyszer gyızött iponnal, s ezzel jogosultságot szerzett a novemberben, Abu- Dhabiban (Egyesült Arab Emirátus) megrendezésre kerülı világbajnokságon való részvételre. A létavértesi judós gyerekek büszkék edzıjük sikerére. A Létavértes SC 97 várja a tisztelt vállalkozók segítségét, akik anyagilag támogatni tudják a város sportolóját a felkészülésében és kiutazásában. Köszönet a támogatóknak: Comtex ZRT (Debrecen, tulajdonos: Szabó János), Petrofszky Zoltán csontkovácsnak. FELHÍVÁS Grenzach Wyhlen-i táborozásra Létavértes testvérvárosi kapcsolatot ápol a Németország, Franciaország és Svájc hármas határnál található Grenzach Wyhlen-nel, melynek keretében minden évben lehetıséget kap 6 létavértesi fiatal felnıtt 1 késérıvel egy hetes nyelvi-és kulturális programon való részvételre. A tábor idén július között kerül megrendezésre, melyre várjuk azon éves létavértesi fiatalok jelentkezését, akik tanulnak német, francia vagy angol nyelvet, és vállalják a repülıút költségeit (kb forint), melynek 50 %-át a helyszínen visszakapják. A kinti teljes ellátás és program ingyenes. Jelentkezés: április 30.-ig a Létavértesi Polgármesteri Hivatal I. emelet 15. számú irodájában Vlajkné Czeglédi Melindánál. Telefon: 52/ ÓVODAI BEÍRATÁS a Debreceni u. 1. és az Irinyi u. 6. szám alatti óvodában, április ig, minden nap, 8-12 óráig, a Vezetıi irodában lehet beíratni a leendı óvodás gyermekeket. Az ehhez szükséges iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata a gyermek TAJ száma a gyermek lakcímkártyája az egyik szülı személyi igazolványa Beíratható az a gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a 3. életévét! Az óvodapedagógusok június ig sok szeretettel várják a leendı óvodás gyermekeket, hogy megismerkedjenek az óvodai környezettel, játékokkal és felnıttekkel!

2 2. oldal Létavértesi HÍREK ÁPRILIS Röviden Pályázat civileknek A Városi Önkormányzat hat témakörben pályázatot írt ki létavértesi egyesületek és alapítványok részére. A helyben megvalósuló programok támogatására szóló igényeket április 10-ig lehetett benyújtani. A testület április 30-i ülésén hoz döntést. Véradás Április 2-án kiszállásos véradó nap volt az Aranykalász irodaházában, melyen 40 fı jelent meg. Szőrést követıen 37 személy adott vért. Elsı alkalommal adtak vért: Újvárosi Zoltán, József Attila u. 12, ifj..kiss Tibor, Sándor u. 48. Köszönet minden önkéntes véradónknak! Szalai Ferencné véradásszervezı LÉT.A.MED. Zrt. Március 14-én közgyőlést tartott a LÉT.A MED. Zrt., melyen elfogadásra került az egységes szerkezető alapszabály. Az igazgatóság helyett egyszemélyi ügyvezetés és intézetvezetı megválasztására került sor. Állampolgársági eskü Március 20-án 40 személy tett állampolgársági esküt a Városházán, és vette át okmányait. Kokaddal közösen A Létavértes Városi Önkormányzat februárban a családsegítı és gyermekjóléti feladatok ellátására vonatkozóan Kokad községgel társulás létrehozásáról szóló döntés született. Ingatlanvétel Mint az elızı számban olvashatták, az önkormányzat pályázatot nyújtott be a felszámolás alatt álló LÉTA-COOP Kft. tulajdonát képezı, a valóságban a volt Kenyérgyárral szemben lévı két ingatlan megvásárlására, a meghirdetett 600 ezer forintos vételáron, melyet megnyert. A szerzıdéskötés folyamatban van. Vizelli Károly Sándor üzletember, vállalkozó Létavértes volt alpolgármestere Napirendjén Polgármesteri jelentés 1. A településüzemeltetési feladatok ellátásáról szóló tájékoztató Kiss Ernı település-szervezési irodavezetı az SZMSZ -ben rögzített nyolc területtel kapcsolatban készített tájékoztatót a testület március 26-i ülésére. Az iroda feladata a Polgármesteri Hivatal, a Napközi konyha, a Városi Sporttelep, a Köztemetı, az egészségügyi ellátást szolgáló helyiségek, piac, Vízi vágóhíd,, Kossuth kerti tájház, Irinyi park, a köztéri parkok, valamint minden, nem intézményi ellátást szolgáló önkormányzati tulajdonú ingatlan karbantartása, mőködtetése. Ezt az összetett feladatot részben saját dolgozókkal, közmunkásokkal, indokolt esetben külsı szakemberek megbízásával látják el. Mindezek a legszélesebb nyilvánosság elıtt, a rendelkezésre álló pénzügyi lehetıségek szerint történnek. Közremőködnek az oktatási intézmények üzemeltetésben, nyári karbantartásában. Elment egy lélek ma ismét a Földrıl, kit szívünk többé el sosem feled. Csendesen figyelsz ránk már odaföntrıl, legyen helyettünk Isten Veled! Charlie, akit mindenki csak így ismert és szeretett, április 13-án tragikus hirtelenséggel elhunyt Temetése április 20-án órakor lesz a Létavértesi Köztemetıben, ahol református szertartás szerint búcsúztatjuk. Gyászolják mindazok, akik tisztelték és szerették. Nyugodjon békében. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselı-testülete március 26-án ülésezett. 2. Különfélék keretében_ - Pályázati kiírás létavértesi civil szervezetek részére évi Közbeszerzési Terv módosítása (lásd: lent) Település-üzemeltetési feladatok ellátásáról Belvízvédelemmel, síktalanítással, közterület tisztításával, karbantartásával összefüggı feladatokat látnak el. Közremőködık valamennyi városi nagyrendezvény elıkészítésében. Ellátják az önkormányzati intézmények szabványossági, biztonsági, kockázatértékelési és értékelési teendık megszervezését. Vezetik a temetı- és ingatlanvagyonkatasztert. Illetékességük körébe tartozik a város közvilágításának koordinálása, a lakosság által jelzett hibák javításának szervezése. A település-üzemeltetési feladatok közé tartozik a 100 %-ban kiépült ivóvíz- és 30 %-ban megépült szennyvíz hálózat mőködtetésének, illetve az ütemezett ivóvízminıség javító programnak koordinálása. Az irodavezetı feladatait Kiss János és Szima Sándor csoportvezetık segítik, napi rendszeres egyeztetések útján. Létavértesi Városi Önkormányzat évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya Közbeszerzés becsült értéke /Ft Az eljárás megindításának tervezett idıpontja Tervezett eljárási típus Közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezetet,,létavértes város belterületi vízrendezése címő projekt kivitelezési feladatainak ellátása,,közösségi közlekedés fejlesztése címő projekt kivitelezési feladatainak ellátása Nettó I. negyedév Nemzeti értékhatárt elérı, nyílt közbeszerzési eljárás Nemzeti értékhatárt elérı, hirdetmény közzététele nélküli Nettó külsı II. negyedév tárgyalásos eljárás (Kbt (7) bek. a) pontja szerint ) Közbeszerzési szabályzat, elızmények: Önkormányzat /Közbeszerzés külsı

3 2013. ÁPRILIS Létavértesi HÍREK 3. oldal A Rozsnyai Győjtemény áprilisi programjai Regionális tájháztalálkozó április 26. (péntek) Idén a Rozsnyai Győjteményben kerül megrendezésre a Magyarországi Tájházak Szövetségének Észak-alföldi Regionális Találkozója, melyre Hajdú-Bihar és Szabolcs Szatmár -Bereg megyékbıl várjuk a tájházak vezetıit és szerelmeseit! A szakmai találkozón elıadások hangzanak el a határon átívelı turisztikai együttmőködések lehetıségeirıl és a tájházak iskolai hasznosításáról. A népi építészet e gyöngyszemei ugyanis nagyban hozzájárulhatnak a gyermekek testi-lelki-szellemi fejlıdéséhez. A 10:00 órától kezdıdı szakmai elıadásokat büféebéd és autóbuszos térségi kirándulás zárja. Szent György-napi jurtanézı április 27. (szombat) A Rozsnyai Győjtemény és a Bihari Jurtatábor szeretettel vár minden érdeklıdıt egész napos szabadtéri programjára, melyen felidézzük a Szent György-napi pásztorhagyományokat és megrendezzük a határon átívelı I. Bihari Íjásztalálkozót. A látványos harci bemutatón hagyományırzı íjászcsoportok mérettetik meg magukat. İseink nomád kultúráját népünk pásztorai tartották meg legtovább, akik minden év április végén, Szent György napján hajtották elıször legeltetni jószágaikat. Rendezvényünkön látogatóink olyan mesterségeket próbálhatnak ki, melyekben mind a honfoglalók, mind a pásztorok jártasak voltak. A gyermekek a hagyományos kézmőves játszóházban bütykölhetnek, kipróbálhatják ıseink híres fegyverét, az íjat, valamint népi játékokban mérhetik össze ügyességüket. VERSMONDÓ VERSENY A Költészet Napja alkalmából a Városi Könyvtár és Mővelıdési Ház április 11-én rendezte meg a XIII. Versmondó versenyét. A gyerekek két korcsoportban mérettetek meg. Helyezettek: évesek: 1. Tarnai Panna, 2. Tóth Lili, 3. Vónya Szabina, 4. Suta Petra, 5. Csizmazia Réka évesek: 1. Zilai Zsófia, 2. Kovács Sára, 3. Szilágyi Réka, 4. Mezei Kitti5. Hadházi Zsófia A zsőri tagjai voltak: Csarnai Károlyné, Diószegi Lászlóné, Vályi Éva. Köszönjük a zsőri munkáját és gratulálunk a résztvevıknek! Kép és szöveg: Szabó Mária Családi napunk 10:00-tıl 17:00 óráig várja az érdeklıdıket színes és tartalmas programjaival: - Kézmőves jurtáink várják a nemezelés, bırözés, szarufaragás iránt érdeklıdı kicsiket és nagyokat foglalkozásokkal, bemutatóval és vásárral. Népi sportjátékok, Íjászat - I. Bihari Íjásztalálkozó és verseny - Kiállítás a pásztorok tárgyi kultúrájáról - Bemutató: terelés, birkanyírás, körmölés, báránysimogató Délidıben birkapörkölttel csillapíthatják éhüket! Büfénk egész nap üzemel. Elérhetıségek: Rozsnyai István Muzeális Győjtemény, 4283 Létavértes, Irinyi u / (113 mell.), / Bihari-Horváth László Simándi László

4 4. oldal Létavértesi HÍREK ÁPRILIS Mesemondók Arany János Általános Iskola Természetismereti vetélkedı Gratulálunk! Sikeresen szerepeltek tanulóink a Babszem Jankó mesemondó versenyen Konyáron. Iskolánkat 4 tanuló képviselte. Az alsó tagozatos kategóriában Szabó Márton 3. c osztályos tanuló 4. helyezést, míg a felsı tagozaton Nagy Rebeka 8.a osztályos tanuló 2. helyezést szerezte meg. Matematika verseny Iskolánk idén is vállalta az Alapmőveleti Matematika Verseny megyei fordulójának megrendezését. Nálunk 6 iskola tanulói mérkıztek meg. Iskolánk diákjai most is kitettek magukért, a 30 díjazott tanulóból 18-at ık nyertek meg. Legjobb eredményeink: 4. évfolyam: 1. Katona Tibor, 2. Tarnai Panna, 3. Turucz Szabolcs, 4. Szabó Kitti, 5. Aranyosi Kristóf 5. évfolyam: 1. Fülöp Soma, 2. Fehér Dániel, 3. Suta Petra, 4. Kalmár Gabriella 6. évfolyam: 4. Mihucz Kristóf, 6. Szilágyi Réka 7. évfolyam: 3. Tarnai Péter, 5. Máté Gábor, 6. Gáspár Attila 8. évfolyam: 1. Zolnai Fruzsina, 2. Balogh János, 3. Turucz Dávid, 5. Kupec Kristóf Kémiaverseny A Hevesy György Kémiaversenyen iskolánkból négy diáknak sikerült a megyei döntıbe jutnia. Legeredményesebben Tarnai Péter szerepelt, ı a 13. helyezést érte el. Sajó Károlyról elnevezett természetismereti vetélkedın vett részt iskolánk csapata: Nyak Ágnes, Gáspár Attila és Tarnai Péter. A térségi döntın, ahol három megye legjobbjai versenyezetek a 4. helyezést szerezték meg. Víz Világnapján A Víz Világnapja alkalmából rendhagyó kémia órát tartottak kémia szakos tanáraink, ahol az elıadások, bemutatók mellett érdekes kísérletekkel is próbálkozhattak diákjaink. Fotók: Iskola archívuma Tarnai Panna 4.a osztályos tanuló a XIX. Országos József Attila Ifjúsági mese-, vers-, novellaíró pályázaton a Nyughatatlan falevél címő meséjével I. helyezést ért el. Meséje több díjazott diáktársa mővével együtt az Ének a csöndben címő gyermekés ifjúsági antológiában jelent meg. A díjátadó ünnepség és könyvbemutató Szombathelyen volt április 12-én. Megyei rajzversenyen A Megyei Rajzversenyre 13 diákunkat hívták be. A döntın a közös rajzoláson kívül többféle technikával is megismerkedhettek a gyerekek. Felhívás A Föld Napja alkalmából szeretnénk virágosítani iskoláinkban és környékén. Szívesen veszünk bárkitıl felajánlásokat egynyári virágok, virághagymák, évelık tekintetében! Nagy Józsefné igazgató ELKEZDİDÖTT A RALLY TÚRA A Létavértesi Rally Autó- és Ifjúsági Sportegyesület évi Rally Túra szezonja április 6-7.-én Egerben elkezdıdött. Vártuk a kezdést, hiszen alapvetı változások történtek télen. Vizelli Károly és Nagy Péter kategóriát váltottak, így felkerültek a H1-be, Ahol nagyon jól vették az akadályokat, az autó jól szerepelt, az idıjárás is kegyes volt, a csapat összehangoltan mőködött a szervizparkban. Volt is mit tenni, mert az idei évtıl még két autót kell leszervezni. A Léta RAISE két másik versenyzıje Szombati István - Dorcsin Zoltán és Kocsis Nándor -Szabó Gyula, akik H2 kategóriában versenyeznek. Az elsı futam eredményével mindenki elégedett volt. A két LADA és a BMW jól muzsikált az Eger környéki utakon. Eredmények: Szombati István - Dorcsin Zoltán BMW, H2 kat. 8. hely, Kocsis Nándor - Szabó Gyula LADA, H2 kat. 6.hely, ifj. Vizelli Károly - Nagy Péter LADA, H1 kat. 4. hely és H/LADA Kupa 3.hely. Gratulálunk fiúk! Szervizcsapat: Vida Sándor, Ujvárosi János, Nagy József, Pánya Levente, Kovács Imre-Tyutyu, Kocsel Tibor, Bökönyi Zsolt, Diószegi Enikı. Köszönjük a támogatóinknak, hogy segítették a szervizcsapat munkáját anyagi és dologi adományaikkal. Köszönjük az Egerbe látgató szurkolóknak, hogy a pálya szélérıl biztatták a fiúkat! Legközelebb május én Ózdra látogatunk el, ahol folytatódik tovább a verseny! Kép és szöveg: Diószegi Enikı

5 2013. ÁPRILIS Létavértesi HÍREK 5. oldal Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Teltházasra sikerült Március 23-án, szombat délután reményeinken felüli létszámmal kezdhettük meg a húsvétra hangoló programot az Irinyi János kiállítótermünkben. A több száz darabból álló húsvéti képeslap győjteménybıl készült idıszakos kiállítás megnyitója után tojásfújó verseny volt, mely egyaránt próbára tette a gyerekeket és a felnıtteket. Ezt követte a tojásfestés, origamis nyuszi hajtogatás, tojástartó győrők készítése. A legkisebbek addig mesekuckóban mulatták az idıt. A legnagyobb izgalmat a nyuszi- és bari simogató, és a programot záró tojáskeresı verseny jelentette. A délutáni ügyeskedés jutalmai a főben megtalált csoki tojások voltak. Fotók: Iskola archívuma Köszönjük, hogy nagyon sok család teljes létszámmal megtisztelte rendezvényünket, melynek lebonyolítói az Irinyi János Általános Iskola pedagógusai voltak. Versírásban jeleskedtek A debreceni Szent József Gimnázium által meghirdetett megyei versíró versenyre 5-6. osztályos tanulóink közül Bíró Márk, Bokor Boglárka, Katona János, Rézmőves Lırinc, Szabó Jutka, Ujvárosi Máté, Cifra Noémi és Som Viktória készítettek hosszabb, rövidített mőveket. Az eredményhirdetés március 20-án, ünnepélyes keretek között zajlott Debrecenben, a gimnázium dísztermében, melyen 44 iskola közel 200 tanulója vett részt. Fotó: Iskola archívuma Legjobb versenyzıink a Szent József Gimnázium bejárata elıtt Tanulóink közül Szabó Jutka 5. osztályos diákunk különdíjasként könyvjutalmat kapott. Minden tanuló munkáját emléklappal, tollal és egy medállal értékelték. 1 % Az Iskola alapítványa: "A KORSZERŐ ISKOLÁÉRT" ALAPÍTVÁNY 4283 Létavértes, Kassai u. 16. Adószám: Szeretünk verset mondani Fotó: Városi Könyvtár Április 11-én, a költészet napja alkalmából rendezett Városi versmondó versenyen iskolánk versmondó csapatból a zsőri a következı tanulók elıadását díjazta: Tóth Lili (4. o.) 2. hely, Csizmazia Réka (4. o.) 5. hely, Kovács Sára (8. o.) 2. hely. Mesélni is szépen tudunk Tanulóink március 26-án szépen szerepeltek a Konyáron, megrendezett Babszem Jankó járási mesemondó versenyen is. Fotó Magánarchívum Szőcs Alexandra 1. osztályos második helyezést ért el. A zsőri különdíját kapta Kádi Péter 3. osztályos, és Balogh Bence 6. osztályos tanuló. Vályiné Pápai Viola igazgató Meghívó Anyák napja alkalmából szeretettel várunk minden édesanyát, nagymamát, keresztanyát az Irinyi Kiállítóteremben tartandó rendezvényre május 4-én, szombaton 14 órától A programról: Gondolatok az anyaságról Édesanyám virágosat álmodtam az Irinyi iskola tanulóinak köszöntı mősora Kézmőves foglalkozás anyák napi ajándékok készítése a köszöntık és az ünnepeltek bevonásával. Projektoros vetítés Anya, csak egy van Hívunk várunk mindenkit, aki egy meghitt délutánt szeretne eltölteni, gyermeke és a szervezık társaságában! Irinyi J. Iskola pedagógusai MEGALAKULT A NİI LABDARUGÓ SZAKOSZTÁLY A Létavértes SC 97 beindította nıi labdarúgó szakosztályát, U-14 és U-17-es korosztályokban. Az MLSZ javaslatára a Hajdú Bihar megyei. Labdarugó Szövetség e két korosztály részére megyei bajnokságot indít, melyben 8 csapat vesz részt. Ennek keretében alakult meg az U-14-es csapat az osztályos gyerekekkel. Fotó: Magánarchívum Az edzések minden szerdán között vannak a városi sportcsarnokban. Az egyesület kéri a szülıket, támogassák a focizni vágyó lányaikat! Árva Barna SC 97 elnöke

6 6. oldal Létavértesi HÍREK ÁPRILIS ANYÁK NAPI VIRÁGVÁSÁR a HIRIPI KERTÉSZETBEN Kínálatunk: - cserepes növények: gerbera, muskátli, cseppecske, canna - kaspós növények: petunia, verbéna, muskátli, begónia, napocska, mandevilla, sétányrózsa - egynyári növények: petunia, verbéna, bojtocska, salvia, bársonyvirág, nikotiana - muskátlik: álló, futó, félfutó Palántáink: - paprika: édes, félcsípıs, csípıs - paradicsom: folyton növı, középmagas, törpe, - egyéb: padlizsán, zeller, dinnye, káposztafélék Anyák Napján egész napos nyitva tartással várjuk kedves vásárlóinkat! NYITVA: hétfıtıl vasárnapig 17 órától 19 óráig Cím: Hiripi Sándor, Létavértes, Teleki u. 12. Tel: , Házi gyermekorvos körzet rendelése és között Minden hét hétfı Dr. Mechler Andrea Minden hét kedd Dr. Mechler Andrea Minden hét szerda Dr. Buda Katalin Minden hét csütörtök Dr. Kovács Márta (járóbeteg szakrendelıben rendel) Páros péntek Dr. Mechler Andrea Páratlan péntek Dr. Buda Katalin Iskolaorvosi ellátás Minden hét kedd Dr. Mechler Andrea H-B. Megyei Kormányhivatal - Járási Munkaügyi Kirendeltsége Létavértes, Árpád tér 8. ügyfélfogadási idı április 02-tıl Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek Milyen szomorú mindig egyedül lenni, Valakit mindenütt hiába keresni. Valakit várni, ki nem jön többé, Valakit szeretni titkon, örökké. Könnyes szemmel megállunk sírodnál, Nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál. Mi szólunk, de a néma sír nem felel. Szomorú szívünkben örökké létezel Soha el nem múló szeretettel emlékezünk PAPP JÓZSEF halálának 1. évfordulójára Szeretı feleséged és gyermekeid Számunkra Te sohasem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok. Drága jó szívét, két dolgos kezét Áld meg Atyám! S mi köszönjük, hogy İ lehetett A mi Édesanyánk SUTA SÁNDORNÉ OLÁH ÁGNES halálának 1. évfordulójára Szeretı férjed, családod A temetı kapuja szélesre van tárva Útjait naponta sok- sok ember járja. Van aki virágot, mécsest visz kezébe, S olyan is, aki bánatot szomorú szívébe. Négy éve már, hogy ezt az utat járjuk, Lelkünkben megnyugvást még ma sem találunk. Eljöttünk újra tisztelni Téged, Szívünkben hordjuk örökké emléked. Te voltál nekünk a bíztató remény, Nehéz napjainkban az utat mutató fény. NAGY JÓZSEF ( ) halálának 4. évfordulóján fájó szívvel emlékeznek: Szeretı felesége, leánya, fia, veje, menye és unokái GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK fényképpel, (50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3048 Ft LEADER Egyesület fóruma Létavértesen A Dél-Nyírség Erdıspuszták Leader Egyesület szeptember 20-án tartotta alakuló közgyőlését Derecskén. A hivatalos bejegyzést követıen március elején Korbeák György irányításával elkezdıdött az operatív munka. Áprilisban a Leader csoportban résztvevı 22 település körzetközpontjaiban fórumok megtartására kerül sor, melyek célja az egyes települések helyi sajátosságainak figyelembevételével meghatározni a fejlesztések körét. Létavértesen április 3-án a Mővelıdési házban került megrendezésre ez a találkozó, melyen megjelent Álmosd, Kokad, Monostorpályi, Nyíracsád Vámospércs és a házigazda Létavértes polgármestere, jelen volt számos, az egyesülethez csatlakozott civil szervezet és vállalkozás képviselıje is. Megállapodás született arról, hogy minden településrıl a tagok az úgynevezett Helyi Vidékfejlesztési Terv alapján június elején adhatják be pályázataikat. A Helyi Vidékfejlesztési Terv pályázati témakörei: -Falumegújítás és fejlesztés -A vidéki örökség megırzése és fenntartható fejlesztése -Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése -Turisztikai tevékenység ösztönzése -Leader - Közösségi célú fejlesztés -Leader - Vállalkozási alapú fejlesztés -Leader - Rendezvény Papp Zoltán képviselı

7 2013. ÁPRILIS Létavértesi HÍREK 7. oldal Városi sakk és asztalitenisz verseny Március 23-án került megrendezésre a már hagyományosnak mondható városi amatır sakk és a asztalitenisz verseny. Közepes érdeklıdés kísérte a nıi és férfi asztalitenisz versenyt, de a résztvevık nagy lendülettel küzdöttek minden szettben. Óvodás focitorna Létavértesen Márciusban elsı alkalommal került megrendezésre településünkön a legkisebb futball palánták körzeti labdarúgó tornája. A gyerekek által nagyon várt, és a számos élménnyel teli nap résztvevıi voltak a következı óvodák csemetéi: Létavértes Gyermeksziget Óvoda, Irinyi utcai tagóvoda, Pocsaj, Hosszúpályi I-II. Óvoda, Monostorpályi Óvoda. A gyerekek hangos zsivaj közepette önfeledten rúgták a bırt, és kellemesen elfáradtak a torna végére. Fotók: Magánarchívum Helyezettek: Nık: 1. Juhász Ernıné, 2. Létai Ilona, 3. Katona Istvánné Férfiak: I. Nagy Károly, 2. Mezei László, 3. Papp Zoltán A sakkversenyen olyan játékosok vettek részt, akik korábban sikeresen képviselték Létavértest, például a Nyíracsádon, Mikepércsen rendezett versenyeken. Kanál Róbert tanuló személyében az utánpótlás is képviseltette magát, akinek játékáról elismeréssel szóltak a rutinosabb versenyzık is. Helyezettek: 1. Hosszú János, 2. Tarnóczki Gábor, 3. Zsíros Imre Papp Zoltán Létavértes SC 97 Fotó: Magánarchívum Az elsı helyet a Hosszúpályi I. csapata szerezte meg, a második és harmadik helyen a létai és a vértesi óvoda csapatai végeztek. A nagy sikerre való tekintettel jövıre is tervezzük a torna megrendezését. Papp Zoltán edzı A Profi Autós és Motoros Iskola gépjármővezetıi tanfolyamot indít május 10.-én 17 órai kezdettel a Könyvtár épületében, a Rózsa utca 1 szám alatt Ft-tal is elkezdhetı, részletfizetés, ingyenes kreszkönyv, Jelentkezés és tájékoztatás: Kertész József iskolavezetınél: 06-30/ Következı tervezett tanfolyam: június 14-én Létavértesi HÍREK LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ingyenes lapja Kiadó: Mővelıdési-, Sport- és Civil kapcsolatok Bizottság. Felelıs kiadó: Jóga Zoltán Felelıs szerkesztı: Turóczi Barnabás Cím: 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. Telefon: Interneten: a város honlapján iwiwen, facebookon Fax: (52) Nyomda: LICIUM ART Debrecen, Pacsirta u. 53. Telefon: 52/ Megjelent: 2500 példányban Terjeszti: Magyar Posta Zrt. Létavértes, Nagyváradi u. 1. Hivatalvezetı: 52/ ISSN A település eseményeirıl hónapról-hónapra tájékozódjon a Létavértesi HÍÍ ÍRR EEK - ben CIKKEK, FOTÓK, HIRDETÉSEK LEADÁSA: minden hónap 10-ig - vagy Városháza, Kossuth u. 4. I.. em ajtó

8 8. oldal Létavértesi HÍREK ÁPRILIS Apróhirdetés Díja: 670 Ft (ÁFA - val) Hirdetések leadása: május 10-ig Városháza, I. emelet 12. CSALÁDI HÁZ. Létavértes köz-pontjában, Batthyány u. 23. szám alatt 100 m 2 -es 3 szobás, összkomfortos családi ház 2 garázs-zsal, melléképületekkel, kerttel, gyümölcsössel eladó. Érdeklıdni lehet: 06-30/ ((C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes köz-pontjában, Kölcsey u. 3. sz. alatt családi ház eladó. Érdeklıdni lehet a helyszínen, Domján Tibornál. ( ) CSALÁDI HÁZ sürgısen eladó Létavértes, József A. utcában. A ház kívül belül szépen felújított. 2 szoba, konyha, fürdıszoba, 8 m hosszú üveges folyosó, mellék-épületek 400 n. öl telken. A lakás összkomfortos, gáz főti a lakást és a vizet, cserépkályha, kerekes kút, csemegeszılı az udvarban, kertben, + riasztó. Irányár: 2,6 millió Ft. Telefon: (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Halom u. 5. szám alatt eladó. Érdeklıdni lehet az alábbi telefonszámon: / (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes, István u. 20. szám alatti, 1436 nm. nagyságú telken lévı, 2 szobás, fürdıszobás, családi ház nagy kerttel, melléképülettel eladó. Irányár: 3.5Mft. Érdeklıdni: , és CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Zöldfa u. 6/a szám alatt 98 m 2 -es 2 nagyszobás, konyhás, fürdıszobás, gázfőtéses, cserépkályhás, telefonos lakóház kerttel eladó. Érdeklıdni a helyszínen, vagy a 06-52/ es telefonszámon lehet. (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Halom u. 5. szám alatti családi ház eladó. Telefon: 06-30/ (C LAKÁS. Létavértes, Hunyadi u. 25. szám alatti komfort nélküli lakás 1285 m 2 területen eladó. Érdeklıdni: 20 / (C ) SZEKRÉNYEK, TV. Fehér színő szekrények, fenyı színő vitrines és fiókos szekrények, 82 cmes Thomson TV. Érdeklıdni: Árva Barna, Népbolt u.8. Tel: 70/ (C REDİNY, szúnyogháló, reluxa, harmonikaajtó készítését, javítását, szerelését vállalom. Kiváló minısé-gő anyagok felhasználásával reális áron, rövid határidıvel. Ezen túl UV álló mőanyag párkányát is megrendelheti tılem! Érd:: ifj. Kéki Sándor, telefon: 06 20/ GEALAN, Roplasto mőanyag nyílászáró, 6 kamrás 1.0-ás hıszigeteléssel, Roto vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év teljes körő garanciával, alacsony árakon. Érdeklıdni: ifj. Kéki Sándor, telefon: 06-20/ (C ) ALBÉRLET KIADÓ. Létavértesen jó környezetben 3 szobás, összkomfortos, gázfőtéses, külön mérıkkel felszerelt tetıtéri lakás rendszeretı, rendszeres jövedelemmel rendelkezınek albérletbe kiadó. Ár: 25 ezer Ft + rezsi. Érd: 06-30/ (C ) Üzlethelyiség kiadó. Létavértes központjában, Kossuth utca 21 szám alatt (a piaccal szemben) irodának is alkalmas üzlethelyiség kiadó május 1- tıl! Érdeklıdni: lehet a 06-70/ telefonszámon. PULTOST FELVESZEK. Létavértesi sörözıbe megbízható nıi pultos alkalmazottat keresek. Érd: 06-30/ (C ) EBEK PÓTOLTÁSA Felhívjuk az eb tulajdonosok figyelmét, hogy akik a tulajdonukban lévı eb /ebek/ veszettség elleni oltását elmulasztották azok május 11-én szombaton délelıtt 8-10 óráig még megtehetik a sertésvásártéren. Az eb oltás díja: Ft. Az oltásra az oltási könyvet hozzák magukkal! PÁNYA KORNÉL FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KÖTELEZİ FELELİSSÉG BIZTOSÍTÁS, CASCO, SZÁLLÍTMÁNY-, VAGYON- ÉS LAKÁSBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÓ VÁLTÁS MÁR NEM CSAK NOVEMBERTİL!!! 4281 LÉTAVÉRTES ÁRPÁD TÉR 6. Telefon: 0620/ ; 0652/ MŐSZAKI VIZSGA, EREDETISÉG VIZSGÁLAT Személygépkocsi, terepjáró, utánfutó, lakókocsi teherautó és pótkocsi 24 tonnáig, motorkerékpár mezıgazdasági jármővek TELJESKÖRŐ GÉPKOCSIJAVÍTÁS SZÁMÍTÓGÉPES DIAGNOSZTIKA HELYSZÍNI KÁRFELVÉTEL ÜGYINTÉZÉS KARAMBOLOS GÉPJÁRMŐVEK JAVÍTÁSA GUMISZERELÉS, CENTRÍROZÁS INJEKTOROK ULTRAHANGOS TISZTÍTÁSA, JAVÍTÁSA RÉSZECSKESZŐRİK TISZTÍTÁSA, KLÍMAFELTÖLTÉS, JAVÍTÁS, TISZTÍTÁS, ELEKTROMOS JAVÍTÁS DÍJMENTES OLAJCSERE, FUTÓMŐ-, FÉNYSZÓRÓ ELLENİRZÉS MOTORKERÉKPÁR JAVÍTÁS, SZÉLVÉDİ, KAVICSFELVERİDÉS JAVÍTÁS MŐSZAKIRA DÍJTALAN ELİZETES ÁLLAPOTFELMÉRÉS Oldsmobil-Cargo Kft Létavértes, Árpád tér , ) HÍRDESSEN a Létavértesi Hírek -ben

9 2013. ÁPRILIS Létavértesi HÍREK 9. oldal FALUGAZDÁSZ HÍREI Tisztelt Termelık! A tavaszi munkák dandárjában a következı dolgokról tájékoztatjuk Önöket. A 2013 évi területalapú támogatások készítése a legfontosabb feladatunk (22/2013. IV.8. VM r.), melyben technikai közremőködıként veszünk részt, de a kérelmet egyéb módon is benyújthatja a termelı: amennyiben az ügyfél rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval saját ügyfélkapuján keresztül, amennyiben nem rendelkezik, technikai közremőködı, vagy meghatalmazott útján. A technikai közremőködı feladata az egységes kérelem benyújtására, az adatváltoztatás illetve adatváltozás bejelentésére, MePAR változásvezetési kérelem benyújtására, az ügyfél-nyilvántartási adatok módosítására, az ügyfél tájékoztatására, valamint technikai és szakmai segítségnyújtásra korlátozódik, a tartalmi felelısség az ügyfelet terheli. Az elızı évekhez megszokottan elektronikus úton készítjük a kérelmeket, melyhez szükség van az alábbi adatokra: Meghatalmazáshoz: - Regisztrációs számra, - Jelszóra (korábban az MVH-tól kapott, hiánya esetén G946 nyomtatványon kérhetı). Egységes kérelemhez: - Terület változása esetében hrsz-ra, terület nagyságra, - Növény kultúrákra, - Termésmennyiségekre tonnában (Agrárkár-enyhítés, biztosítási díj miatt) - Határozatokra (egyéb jogcímek esetén), - Aktuális telefonszámra. Az egységes kérelemben kell, lehet igényelni az alábbi jogcímek kifizetését (a teljesség igénye nélkül): - Területalapú (SAPS), - Agrárkár-enyhítési rendszer 1 pillér (kötelezı, önkéntes 3 év), - Mg-i biztosítási díj támogatása (A,B,C típusú), - EMVA AKG, KAT, Natura 2000 gyepterületek, Natura 2000 erdıterületek, - EMVA erdısítés, NVT erdısítés, - Szerkezet átalakító programok (zöldség, kérıdzı). Feltételek: A évi Egységes Kérelem keretében benyújtandó egységes területalapú támogatás (SAPS), agrár-környezetgazdálkodási támogatás (EMVA-AKG), kedvezıtlen adottságú területek támogatása (KAT) illetve Natura 2000 gyepterületek támogatása jogcímekkel kapcsolatban elengedhetetlen a kérelmezett területek földhasználati jogviszonyának rendezése. Fıszabály szerint a kérelmet benyújtó -MVH regisztrációs számmal rendelkezı- ügyfeleknek a támogatás alapjául szolgáló területek vonatkozásában a földhasználati nyilvántartásban kell földhasználóként bejegyzettnek lenniük. A SAPS kérelem benyújtása esetén az ügyfeleknek június 10- én kell a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában jogszerő földhasználónak lenniük. A KAT kompenzációs támogatásának igénybevételére, valamint a Natura 2000 gyepterületek támogatás igénylése esetén a kérelmezıknek szeptember 1-tıl augusztus 31-ig kell rendelkezniük földhasználati jogosultsággal a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában. Hasonló a helyzet az EMVA-AKG támogatások esetében is, ahol a földhasználati jogosultságot a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában a teljes támogatási idıszakra megszakítás nélkül igazolni kell, azaz szeptember 1-tıl augusztus 31-ig. Benyújtási határidı (szankció mentesen): május 15. Ide kapcsolódóan az MVH felhívja az érintett ügyfelek figyelmét arra (62 /2013. (III. 29.) MVH Közlemény), hogy az ügyfél nyilvántartási adatokban az ıstermelıi igazolvány szám megváltozását nem szükséges bejelenteniük az MVH-hoz. A beszállítási, illetve közvetlen értékesítési tejkvótával rendelkezı tejtermelı a saját gazdaságában a 2012/2013. kvótaévben megtermelt, és ténylegesen értékesített tej után legfeljebb a tejkvóta nyilvántartás szerint március 31-én rendelkezésére álló tejkvóta mértékéig különleges támogatást vehet igénybe (65/2013 IV.5. MVH közl.) A támogatási kérelmet május 15-ig a kell benyújtani papír alapon (K1283) a területileg illetékes MVH kirendeltséghez. Április elsı hetében elkezdıdött a kifizetés a termeléstıl elválasztott, történelmi bázis alapú extenzifikációs szarvasmarhatartás és hízottbikatartás támogatási jogcímekben is. Szima György falugazdász 1 % felajánlásáról Felhívjuk az adóbevallást készítık szíves figyelmét, hogy adóbevallásuk készítése során évi adójuk egy százalékát felajánlhatják civil szervezetek részére. A helyi egyesületek és alapítványok listája megtalálható a februári lapunk 2. oldalán. További 1 % felajánlható a magyarországi egyházak részére. Magyarországi Katolikus Egyház technikai számuk: 0011 Magyarországi Református Egyház - technikai számuk: 0066 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal III. Járási Munkaügyi Kirendeltsége Létavértes, Árpád tér 8. szám április 02-tıl az ügyfélfogadási idı az alábbiak szerint változott: Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - fejlesztés jogcím (102/2012. (X.1.

Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - fejlesztés jogcím (102/2012. (X.1. Sorszám Pályázó neve Megvalósítási hely Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - Fülöp, Bánháza utcában épület tájházzá történő kialakítása 11 500

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

1 Szervezeti, személyzeti adatok

1 Szervezeti, személyzeti adatok Mezıberény Város Óvodai Intézménye Közzétételi lista 2014- nevelési év Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 2014- nevelési év A Nemzeti Erıforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

5. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

5. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 5. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. június 25. Leadta már a vasutasnapi étkezési jegyigénylı lapot? Idén hatvanadik alkalommal ünneplünk együtt

Részletesebben

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület A rendezvény ideje A rendezvény neve, jellege A rendezvény szervezıje A rendezvény helyszíne 2011. február 9. 90 éves a Vöröskereszt ifjúsági szervezete 2011. február 11. Látássérültek farsangi rendezvénye,

Részletesebben

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot:

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot: Intézményünk a pályázat útján nyert összegbıl táboroztatott hátrányos helyzető gyermekeket. A hét minden napján 16 gyermek és 4 családgondozó vett részt a programokon. Az Intézményünkhöz tartozó 6 település

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei:

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: Tankönyvrendelések Április hónapban megrendelésre kerültek a 2015/2016-os tanévben szükséges tankönyvek. A következő iskolai évben egyre több osztályunk

Részletesebben

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 A verseny idıpontja: V-VI. korcsoport: 2013. január 9. Helyszín: Pápai Termálfürdı uszodája A verseny kezdési idıpontja: V-VI. korcsoport: 15:00 Bemelegítés: 14.30-tól

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Magyar Floorball Szakszövetség elnökségének ülésén 2007. március 10-én, a Magyar Sportok Házában. Jelen vannak: - Siklósi Evelin MFSZ elnök - Kovács Barna elnökségi tag

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/6

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/6 VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/6 DECEMBER ÜNNEPI NYITVATARTÁS Tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket irodánk decemberi nyitva tartásáról: 2013. december 20. (péntek) munkanap, ügyfélfogadás: 8:00 12:00 óráig 2013.

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola iszkaisko la.hu http://iszkaisko la.hu/versenyek3.html Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Versenyek Archívum: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2010/2011 A 2011. évi Országos Z rínyi Ilona Matematikaverseny

Részletesebben

XIV. EUROP TEC ZALAVÍZ NEMZETKÖZI ÚSZÓVERSENY ZALAEGERSZEG

XIV. EUROP TEC ZALAVÍZ NEMZETKÖZI ÚSZÓVERSENY ZALAEGERSZEG XIV. EUROP TEC ZALAVÍZ I NEMZETKÖZI ÚSZÓVERSENY - Zalaegerszeg Meghívó 2010. Április 17-18 A VERSENY CÉLJA: Versenylehetıség biztosítása hazai és nemzetközi, korosztályos versenyzık részére 25m-es medencében.

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat

Részvételi és Játékszabályzat Részvételi és Játékszabályzat I. A szervezı neve: Katedra Nyelviskola Kft. székhelye: 1061 Budapest, Anker köz 1-3. cégjegyzékszáma: 01-09-162533 adószám: 10658996-2-42 További helyszínek: Katedra Nyelviskola

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen Hajdú-Bihar megye Az intézmény neve Benedek Elek Ímélcím A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányító A település Utca, Házszám Honlapcím -szám neve tér 4029 Bocskai www.benedekel 1 tér ekiskola.hu

Részletesebben

Program- és feladatterv 2014. évre

Program- és feladatterv 2014. évre HONVÉD BAJTÁRSI EGYESÜLET SÁRBOGÁRD Program- és feladatterv 201 évre Fsz. Központilag szervezett rendezvények: 1. BEOSZ küldöttgyőlés, választmányi ülés 201 április 2. BEOSZ-KDR tagegyesületi ök értekezlete

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére E lıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán projektmenedzser/pénzügyi lebonyolító

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz.

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Készítették: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

A VERSENYEZTETÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSA 2008.

A VERSENYEZTETÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSA 2008. Magyar Öttusa Szövetség A VERSENYEZTETÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSA 2008. 1./ Hivatalos versenyt valamennyi versenyszámban és korosztályban csak a MÖSZ által jóváhagyott versenykiírás szerint lehet rendezni.a

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY A verseny Fővédnöke: Szervezőbizottság tagjai: Pásztor

Részletesebben

XIX. Tisza Triatlon Triatlon Tour 2. forduló Klubcsapat Országos Bajnokság

XIX. Tisza Triatlon Triatlon Tour 2. forduló Klubcsapat Országos Bajnokság XIX. Tisza Triatlon Triatlon Tour 2. forduló Klubcsapat Országos Bajnokság Idıpont: 2010. május 15. Szombat Triatlon Tour 2010 Klubcsapat Országos Bajnokság Helyszín: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM. 2010/2011. tanév programjai

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM. 2010/2011. tanév programjai PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM 2010/2011. tanév programjai AUGUSZTUS 2010.08.23 hétfı 9 h ALAKULÓ értekezlet 2010.08.25 szerda 10 h Igazgatók értekezlete (NYME) 2010.08.26-27. cs-p 9 h Pótvizsgák

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Nádudvar Városi Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fı út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2011-2012

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2011-2012 1 ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2011-2012 A verseny idıpontja: I.-IV. korcsoport: 2012. január 18. V.-VI. korcsoport: 2012. február 16. Helyszín: Pápai Termálfürdı uszodája A versenyek kezdési idıpontja: 14:00.

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Fordulónap: 2009.december 31. Beszámolási idıszak: 2009.július 14-2009.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Kossuth L. u. 65-67 Azonosító adatok:

Részletesebben

ILS Kft. 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/a. súlyszám

ILS Kft. 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/a. súlyszám 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Állami Számvevıszék 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. december 13-án (hétfı) 17 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

LELÁTÓ. Salzburgban jártunk. A II. Kerület UFC információs magazinja. Wwww.keruletufc.hu

LELÁTÓ. Salzburgban jártunk. A II. Kerület UFC információs magazinja. Wwww.keruletufc.hu LELÁTÓ Wwww.keruletufc.hu A II. Kerület UFC információs magazinja Salzburgban jártunk 2012.ajúnius Tartalom 2012. Június-Július Búcsú Harmati Balázs összefoglalója Szépen csillogó bronz Dobogóra léphetett

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

Üdvözöljük Alsónémedin!

Üdvözöljük Alsónémedin! Üdvözöljük Alsónémedin! Egy kis útmutató az ismeretlenben Alsónémedi Nagyközség az 5-ös fıút mellett helyezkedik el, mindössze 9 km Budapest külsı kerületétıl (Soroksár). A fıváros innen volánbusszal közelíthetı

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

file:///c:/documents and Settings/Dr. Pátzay Péter/Local Settings/Temp... V É G Z É S

file:///c:/documents and Settings/Dr. Pátzay Péter/Local Settings/Temp... V É G Z É S 1 / 6 2013.11.12. 10:54 Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-046842/31 V É G Z É S A Fıvárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-10-046842 cégjegyzékszámon bejegyzett BIOMEDICAL COMPUTER TECHNOLOGIES

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

2015. március 28. Budapest

2015. március 28. Budapest TAEKWONDO DIÁKbajnokság és ENGRICH MARIANN Emlékverseny 2015. március 28. Budapest BHSE -TAEKWONDO FANATICS ENGRICH MARIANN 1964-1996 Eredményei: Év Sportág Szakág Esemény Eredmény 1992 Taekwondo WTF taekwondo

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete a városképet meghatározó hirdetı-berendezések, hirdetmények elhelyezésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. március 30-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Baktai Kálmán, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen Kitöltési útmutató Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 28/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 28/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 28/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2015.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090, E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090, E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-206/2011. Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090, E-mail: phkiszombor@vnet.hu Tárgy: Kiszombor és térségének színpadtechnika beszerzése

Részletesebben

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Kenguru és Gyermek Kupa. Országos Jamboree 2012.

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Kenguru és Gyermek Kupa. Országos Jamboree 2012. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Kenguru és Gyermek Kupa Országos Jamboree 2012. 2011/2012. KENGURU ÉS GYERMEK KUPA ORSZÁGOS JAMBOREE 2. Kenguru és Gyermek Kupa Versenykiírás 2011/2012. KIVONAT

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

Tisztelt Bihar megyei és nagyváradi magyarok!

Tisztelt Bihar megyei és nagyváradi magyarok! Tisztelt Bihar megyei és nagyváradi magyarok! Eltelt 20 év közösségünk és nyilván szervezetünk életében is. Saját szülőföldünkön való megmaradásunkért küzdöttünk és küzdünk ma is. Ezen küzdelmeinkhez számítottunk,

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Som ogy M egyei E rdész és Term észetvédı E gyesület 74 00 K aposvár B ajcsy-z s. u. 21. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal átmeneti ügyfélfogadási rendje 2013. augusztus 21-24. közötti időszakra A hivatal központi elérhetőségei

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben