A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthonának évi beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthonának 2007. évi beszámolója"

Átírás

1 Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona 4029 Debrecen, Pacsirta u. 51. Telefon/Fax: 52/ A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthonának évi beszámolója A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona fogyatékosok nappali intézménye, mely közoktatási, egészségügyi és rehabilitációs feladatokat is ellát a szociális ellátás keretén belül. Alapító és fenntartó szerve a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség, irányító szerve a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Elnöksége, és felügyeleti szerve a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Presbitériuma, melynek egy 7 tagú bizottsága az Immánuel Bizottság felügyeli az intézmény munkáját. A Működési Engedélyben meghatározott ellátotti férőhely 65 fő. 76 főre való bővítéshez szükséges engedélyeztetési eljárás folyamatban van. Munkatársi létszám összesen 30 főállású, ebből 11 diplomás (gyógypedagógus, konduktor, gyógytornász), 14fő gyógypedagógiai asszisztens, gondozó, vagy csecsemő- és gyermek ápoló, Szakképzettségi arány tekintetében mindössze 1 szakképzetlen. Az Immánuel Otthon évi szakmai feladatai: - 65 fő 6-30 éves halmozottan fogyatékos gyermek, fiatal napközbeni gondozása, ápolása, szociális ellátása, - 22 fő 18 éven felüli fiatal rehabilitációs jellegű manuális foglalkoztatása, terápiás jelleggel, - 18 fő tanköteles korú gyermek pedagógiai célú, habilitációs ellátása, kiegészítve az osztályozó vizsgára felkészítéssel, melynek 2007 szeptemberétől a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájával való magántanulói jogviszony ad jogi keretet, - 26 tanköteles gyermek fejlesztő felkészítése 2007 szeptemberéig - 39 legsúlyosabban fogyatékos, tanköteles korú, gyermek fejlesztő iskolai oktatása, melyet a megyében csak intézményünk végez - 65 fő részére járóbeteg szakrendelésen belül orvosi ellátás (ortopédia, gyermekgyógyászat, gyermekneurológia), mozgásrehabilitáció (konduktív pedagógia és gyógytorna), gyógymasszázs, logopédiai fejlesztés. Egyéb szolgáltatások: Napi háromszori étkezést biztosítottunk, ehhez a Sodexho szolgáltatását vettük igénybe. Térítési díjként csak a törvényben meghatározott étkezési térítési díjat

2 kellett fizessék az ellátottak. Összesen 55 fő vette igénybe az étkezést, többen speciális diétát igényeltek. Az Otthon a felsorolt tevékenységeit Debrecen város és Hajdú-Bihar megye közigazgatási területére kiterjedően végezte az elmúlt évben is, melyhez a Haemobil betegszállító cég, ill. a Tiszántúli Református Egyházkerület Támogató Szolgálata, valamint a Nagytemplomi Egyházközség Nyitott Kapu és Nyitott Ajtó Támogató Szolgálata biztosította a feltételeket, ill. a szülők maguk végezték a szállítást. A szakmai egységek 200-ban végzett tevékenysége: Szociális ellátás: nehezen választható szét a többi területtől, főként a pedagógiai munkától és manuális foglalkoztatástól, hiszen ezekben a csoportokban, a napközbeni tevékenységek közepett valósult meg az ápolás, gondozás, szociális ellátás, mint például az önkiszolgálásra nevelés a szocializáció részeként. Minden ellátottunk részesült tehát szociális ellátásban, összesen 65 fő szeptemberig, szeptembertől 75 fő. Ez a létszám 5 iskolai, 2 képzési kötelezett és 1 manuális foglalkoztató csoportban oszlik meg szeptember 1-től a képzési kötelezett csoportokat 1 fejlesztő felkészítést és 2 (szeptembertől 5) fejlesztő iskolai oktatást végző csoport váltotta fel. Ezt az ellátást 5 fő szakképzett szociális gondozó, 1 fő szakképzetlen gondozó, két csecsemő és kisgyermek ápoló és 7 fő gyógypedagógiai asszisztens végezte. Az ő feladatuk még az adott iskolai, vagy fejlesztő csoportban a gyógypedagógus, pedagógus munkájának segítése és a gondozási feladatok ellátása volt. Manuális foglalkoztatás: Egy 22 fővel működő csoportban zajlott a terápiás jellegű foglalkoztatás. A 18 éven felüli, már nem tanköteles korú fiatalokkal 1 fő gyógypedagógiai asszisztens és 2 fő gondozó foglalkozott állandó jelleggel, valamint egy EVS önkéntes (és mozgásterapeuták, lelkész, gyógypedagógus időszakosan). A gyógypedagógiai asszisztens irányításával folyt a főként manuális tevékenységből álló foglalkoztatás, amit kiegészítettek egyéb tevékenységek, mint zenei foglalkozás, társasjátékozás, számítógéppel való tevékenység, videózás, séták a környéken, hittan stb. A fiatalok tehetőséget kaptak, hogy érdeklődésüknek megfelelően irányítsák a mindennapi programokat: szövés, papírvirág vágás, ragasztás, gipszkép készítés, gyertyaöntés stb. Újdonság volt a tevékenységeik között az agyagozás, melyet heti rendszerességgel gyakorolhattak pályázati finanszírozás révén. A sokféle ajándéktárgyat konferenciákon és karácsonyi vásár keretében árusítottuk több helyen a fiatalok bevonásával. Iskolai oktatás: 22 fő iskolásunk volt. Ezek a gyerekek a KFRTF Gyakorló Általános Iskola magántanulói, így kötelezően heti legalább 8 órában zajlott az

3 év végi osztályozó vizsgára történő felkészítés 2 fő gyógypedagógus, 2 fő tanító és 1 fő konduktor vezetésével, akik szeptembertől az iskola alkalmazottai lettek. A tanulók nagyobb részénél a súlyos mozgásfogyatékosság volt a vezető tünet, és ehhez társult a tanulásban és az értelmileg akadályozottság. A tantervben előírt tananyagot a pedagógusok a gyermek képességeihez és lehetőségeihez adaptálták, így szinte minden gyermeknek más és más volt az év végi követelmény szintje. Az osztályozó vizsgát az iskolából delegált vizsgabizottság előtt tették le a tanköteles gyerekek. A fentieken kívül a pedagógusok munkája volt még a szülőkkel való kapcsolattartás, a tanügyi és egyéb dokumentumok felelős vezetése, az ünnepségek szervezése és lebonyolítása, és a hatékony együttműködés, konzultálás a gyermekekkel foglalkozó többi szakemberrel. Fejlesztő felkészítés: ebben az ellátási formában szeptemberig 26 fő súlyosanhalmozottan fogyatékos képzési kötelezett gyermek részesült összesen 3csoportban szeptember 1-től megszűnt ez az oktatási forma a KTV változása miatt. Fejlesztő iskolai oktatás: ebben az ellátási formában 2007 szeptember 1-től az a 39 fő részesült, akik a Közoktatási Törvényben előírtak alapján jogosultak voltak. Ezen súlyosan és halmozottan sérült gyermekeink tankötelezettségüknek heti minimálisan 20 órában biztosított fejlesztő iskolai oktatás keretében tesznek eleget 6 csoportban gyógypedagógusok vezetésével, akiknek munkáját 3 mozgásterapeuta ( konduktor, gyógytornász), 3 fő szociális gondozó, két csecemő és gyermekápoló, 3 gyógypedagógiai asszisztens segítette. A gyermekek fejlesztése csoportos és egyéni formában történt. A fejlesztés meghatározó részét képezte a testorientált eljárások, úgy mint bazális stimuláció és bazális kommunikáció. Fejlesztési területek: érzelmi élet, kommunikáció, észlelés-érzékelés, a manipuláció fejlesztése, megismerő tevékenység, önkiszolgálás, szabadidős tevékenység. Mindkét közoktatási ellátásban(fejlesztő felkészítés, fejlesztő iskolai oktatás) fontos szerep jutott a játékos, zenés, énekes kiscsoportos foglalkozásoknak, ahol a társakkal való közösségi lét megélése, a szocializációra is lehetőség nyílt. A kommunikáció fejlesztést nagyban megkönnyítette néhány, az Egyesült Államokból kapott, számítógéphez is csatlakoztatható kommunikátor. Ezek segítségével több súlyosan mozgáskorlátozott, beszélni nem tudó és mozdulatokkal is nehezen kommunikáló gyermek vált képessé, hogy önmagát kifejezze, szükségleteit közölje.

4 Járóbeteg szakrendelés: ezen belül heti 2 óra, heti 3 óra gyermekgyógyászati és heti 5 óra neurológiai szakrendelés folyt. A nem szakorvosi rendelésbe tartozott a mozgásrehabilitáció és a fizioterápia. A mozgásrehabilitáción belül több szakember dolgozott, így egy konduktor, két gyógytornász, két gyógypedagóus és egy logopédus. Ők egyéni és kiscsoportos formában folytatták a fejlesztést. Mozgásfejlesztésben minden gyermekünk részesült legalább heti két alkalommal. Ezeken a foglalkozásokon a gyermek diagnózisának és mozgásállapotának megfelelően történt a mozgásminták kiépítése, korrekciója, az ízületek átjárhatóvá tétele, az önálló helyváltoztatás kialakítása, segítése. A gyógyászati segédeszközöket az ortopédiai szakorvos írta fel, majd a mintavételt és az eszközök elkészítését az intézetbe kijövő segédeszközgyártó cég vállalta. A fizioterápiás rendelésen belül egy gyógymasszőr végezte munkáját. Gyógymasszázsban minden ellátuttunk részesült heti egy, indokolt esetben heti két alkalommal. A masszázs külön erre a célra kialakított hidroterápiás helyiségben, masszírozó asztalon, kézzel és géppel történt. Itt zajlott a spasztikus, feszes izomtónusú gyermekek hidromasszázs kádban történő melegvizes lazítása is. Új tevékenység: 2007-ben pályázati forrásból terápiás céllal gyógyúszást és víz alatti tornát tudtunk biztosítani ellátottainknak heti rendszerességgel a sportuszodában. Az intézmény személyi és tárgyi feltételei 2007-ben Az intézmény épülete egyszintes, külön termekben, helyiségekben zajlottak a foglalkozások. A terület akadálymentes, jól megközelíthető. Kisebb-nagyobb csoportszobákban, termekben végezték a szakemberek a munkájukat. Így a 4 csoportnak, illetve az egyéni fejlesztést végző gyógypedagógusoknak különkülön kialakított terme van. A manuális foglalkoztató helyiség harmonikaajtóval összenyitható egy kb. 100 nm-es közösségi helyiséggé: a közös programok, ünnepségek itt zajlottak. Ezen kívül vagy egy hidroterápiás helyiség, egy tornatermünk és egy orvosi szobánk. A helyiségek jól felszereltek, gazdag az eszköztárunk: számítógép minden csoportban, mozgásfejlesztő eszközök, speciális asztalok, székek, ültetők, fejlesztő játékok, kommunikátorok stb. A személyi összetételt tekintve nagy volt a szakképzettek aránya. Az elmúlt évben 7 gyógypedagógus, 2 pedagógus, 7 gyógypedagógiai asszisztens, 5 szociális gondozó, 1 gondozó, 2 csecsemő és gyermekápoló 2 konduktor, 3 gyógytornász, 2 gyógymasszőr, 2 részmunkaidős szakorvos, 1 lelkész, 1 gazdasági ügyintéző adminisztrátor, 2 portás és 1 igazgató (gyógypedagógus, szociálpolitikus) dolgozott. A lelkészen kívül 1 pedagógus végezte a hittanoktatást. Az egyik portás pedig a gondnoki teendőket is ellátta.

5 Az intézmény működési rendje Reggel 7.00-től ig volt nyitva. Az oktatást és a fejlesztő foglalkozásokat délelőtt tartottuk, 8.30-től ig. Délután már csupán gyerekfelügyeletet, szociális ellátást biztosítottunk és néhány mozgásterápiás beavatkozást. Az intézmény szakmai tevékenysége az iskolai évhez igazodik, így az iskolai szünetekben csupán ügyeletet, szociális ellátást tartottunk az elmúlt évben is. A szünetekben minimum 5 fő esetén tartottunk ügyeletet. Tavaly nyáron is volt két ún. terápiás hét, amikor a szakemberek is dolgoztak, és a szülők behozhatták gyermekeiket a fejlesztő foglalkozásra. Ezen kívül nyári napközis táborokat tartottunk kreatív programokkal, foglalkozásokkal. Események, alkalmak Itt említeném a már hagyományosnak számító ünnepségeinket, mint a farsang, anyák napja, évzáró, évnyitó, reformáció, Mikulás és Karácsony. A tavalyi évben is minden ünnepségnek volt egy-egy felelőse, aki összeállította a programot, de minden alkalmon együttesen vettek részt az intézmény ellátottai, munkatársai, vendégként pedig a szülők és a külsős meghívottak szerepeltek. Az így közösen megélt ünnepségek a tavalyi évben is hangulatosak voltak, nagy élményt jelentettek mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek. Január végén történt az iskolai csoportokban a félévi szöveges értékelés, amit a szülőknek adtunk át. Ebben tájékoztatást kaphattak a gyermek éves fejlődéséről a különböző tantárgyakban, illetve készségekben. Június első napjaiban került sor az év végi osztályozó vizsgára. A két napos vizsgáztatást a Református Általános Iskola pedagógusai végezték. Mindamellett, hogy családias légkörben folyt a megmérettetés, mind kicsiknek, mind nagyoknak nagy kihívást, és izgalmat jelentett. Mindenki sikeresen megfelelt a követelményeknek, és a jegyek születésénél a vizsgáztatók figyelembe vették a csoporttanár javaslatait. A bizonyítványokat kiadtuk a szülőknek. Mivel a halmozottan sérült gyermekeinknél a fejlődésnek nem kizárólagos mutatója a tanulmányi átlag, sőt elsősorban nem ez a mérvadó, ezért nem számoljuk ki, így a tavalyi évben sem számoltunk tanulmányi átlagot. Nyáron került sor a már évek óta hagyományosnak számító berekfürdői táborozásra. Itt akadálymentes környezetben töltöttünk egy hetet gyerekeinkkel, családjaikkal, munkatársakkal. A programok között szerepelt a fürdőzés, tábortűz, közös játékos programok, tornáztatás, alkotás. A szülők is lehetőséget kaptak arra, hogy némileg tehermentesítve, másokat is megismerve kikapcsolódhassanak, töltődjenek. Összesen 76 fő vett részt a táborban, melynek finanszírozása alapítványi forrásból történt. Karácsony előtt került sor a karácsonyi árusításra, vásárra több helyszínen. Erre az eseményre tavaly is együtt készültünk, bevonva a szülőket is.

6 Átalakítás, felújítás, eszközbeszerzés Részben pályázati forrásból jelentős önerőt is bevonva újra szépülhetett és bővülhetett az intézmény. Az épület másik szárnyában a volt Református Óvoda helyén 2 új csoportot, egy vizesblokkot alakítottunk ki, a férőhelyünk is bővült ez által. A működési engedélyeztetési eljárási folyamat ezen a területen jelenleg még folyamatban van. Gazdasági, pénzügyi beszámoló Az intézmény tavalyi évi zárszámadása ismertetésre került a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Gazdasági Bizottsága, majd Presbitériuma előtt, és ott elfogadást nyert. Az előző évekhez hasonlóan, 2007-ben is fő bevételi forrásként az állami normatívák, valamint az OEP finanszírozás szerepeltek. Ezt egészítette ki az Ellátási Szerződés keretében kapott összeg, pályázatban nyert támogatás, az Immánuel Alapítvány által nyújtott támogatás, valamint kisebb tételek, mint szülői befizetések, étkezési térítés stb. A kiadási oldalunkon a szokásos személyi, tárgyi kiadások, közüzemi költség szerepeltek. Az Ellátási Szerződés keretében kapott forintos összeget bérköltségre fordítottuk a mellékelt részletes pénzügyi beszámoló szerint. Vad Zsigmond a fenntartó részéről Győri Zsófia igazgató 2008 január 15.

7 Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona 4029 Debrecen, Pacsirta u. 51. Telefon/Fax: 52/ Önkormányzati Ellátási Szerződés terhére elszámolt költségek évben Dolgozó neve Bérköltség Közteher (32%) Eü. járulék Munkaruha (adatok Ft-ban) Étkezési Utikölt- Összesen hozzájár. ség Balogh Ferenc Kovácsné SZ A Tőkésné L. K Adorján László Összesen Vad Zsigmond a fenntartó részéről Győri Zsófia igazgató január 15.

Járhat ő is iskolába! Nyertes pályázóink tapasztalatai a fejlesztő iskolai oktatás elindításáról (2005-2006)

Járhat ő is iskolába! Nyertes pályázóink tapasztalatai a fejlesztő iskolai oktatás elindításáról (2005-2006) 16:03 Page 2 Nyertes pályázóink tapasztalatai a fejlesztő iskolai oktatás elindításáról (2005 2006) 2008.09.02. Járhat ő is iskolába! jarhat-2spread:layout 1 Járhat ő is iskolába! Nyer tes pályázóink tapasztalatai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/228-5/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2009-ben ötödik, teljes évi tevékenységét zárta.

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű. Gyermekek Fejlesztéséért. Kiemelten Közhasznú Alapítvány. 2051 Biatorbágy Arany János u.

Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű. Gyermekek Fejlesztéséért. Kiemelten Közhasznú Alapítvány. 2051 Biatorbágy Arany János u. Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Alapítvány 205 Biatorbágy Arany János u. Számlaszám: AXA bank-700009-57986 Képviselő: Surányi Kornél

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A települési önkormányzat feladatai

A települési önkormányzat feladatai Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10399-26/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ 2008-ban végzett munkájáról

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ 2008-ban végzett munkájáról Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ 3100 Salgótarján, Füleki út 41. Tel/Fax: 32/431-349 e-mail: eszk@salgotarjan.hu Ikt. sz.: 143/2009 Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint:

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10902-42/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2013.

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1007-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben