A magyar biztosítási piac néhány jellemzője hallgatói szemmel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar biztosítási piac néhány jellemzője hallgatói szemmel"

Átírás

1 A magyar biztosítási piac néhány jellemzője hallgatói szemmel Gordos Lilla Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaságtudományi kar 2014

2 A magyar biztosítási piac néhány jellemzője Hogyan jellemezhető a biztosítások piaca? Mennyire éles a piaci verseny? Beszélhetünk-e innovatív szolgáltatókról? Az elmúlt években a koncentráció vagy annak csökkenése jellemezte a magyar biztosítási piacot, annak ágait? Kinek jelent előnyt az online biztosítások terjedése? Ez a rövid tanulmány a biztosítások piacát elemzi és többek között a fenti kérdésekre kíván válaszokat találni. Egy rövid bevezetés után a magyar biztosítási piacot jellemző koncentrációs mutatók értékei, illetve ezek változásai részletesebben, majd a belépési korlátok vázlatosan kerülnek bemutatásra. A tanulmány következő része a biztosítási termékekről, azok jellegéről szól. A szabályozási környezet bemutatásával és néhány versenyjogi esettel zárul a tanulmány. A biztosítási termékek olyan pénzügyi szolgáltatások, kidolgozott feltétel- és teljesítési rendszerek, melyek meghatározott kockázatokra vagy azok csoportjaira nyújtanak biztosítási fedezetet. A biztosításban a biztosítások kockázati ismérvei alapján két fő ág, a nem-élet- és az élettípusú biztosítási ág különül el egymástól. Ezen fő ágakon belül további ágazatok különíthetők el, szintén a kockázatok alapján ben a magyar biztosítási szektor bruttó biztosítási díjbevétele 770,1 milliárd forint volt. Ez az adott évi bruttó nemzeti termék (GDP) 2,8%-a. Az adatok alapján a szektor bevételei stabilan a GDP 3%-a körül alakulnak (MABISZ, 2013). A 2008-as pénzügyi válság hatására jelentős visszaesés következett be a biztosítási termékek, de különösen az életági biztosítások keresletében. (PSZÁF, 2009) Az elemzés fontos kezdeti lépése a releváns piac meghatározása. Jelen esetben a vizsgált piac földrajzilag Magyarország. A vizsgát termékpiac a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) által szabályozott piac termékeit jelenti. 1. A biztosítási termékek A biztosítási termékek piacán a termékválaszték rendkívül sokszínű. A választék nagyságára hatással van, hogy a fogyasztók a biztosítási termékek jellemzőit illetően erős és jól megkülönböztethető preferenciákkal rendelkeznek. A lakossági biztosítások túlnyomó részének fogyasztásában nem csak egy szűkebb csoport, egy jól behatárolható fogyasztói réteg érdekelt. Ezek mindenki számára elérhetőek. A potenciális fogyasztók magas száma, az 1

3 eltérő kockázati körülmények nagyobb termékválaszték, differenciált termékek megjelenését tették lehetővé. A biztosítási termékek helyettesítő termékeit külön-külön érdemes vizsgálni. Az azonos ágazatokhoz tartozó biztosítási termékek jellemzői és kockázatai is igen eltérőek, a biztosítás tárgya lehet személy, ingatlan, egyéb vagyontárgy, illetve esemény bekövetkezése is. A szerződések különböző, eltérő kockázattal rendelkező igényeket elégítenek ki. A biztosítási termékeknél fontos, hogy az adott fogyasztó mennyire hajlandó a kockázatot (akár részben) saját felelősségére vállalni, illetve, hogy mennyire keresi a biztonságot. A biztosításnak lehetnek más alternatívái is. Akik azonban kockázatkerülőbbek és a kockázataikat biztosításokkal fedik le, azok már csak szűkebb biztosítási választékból választhatnak helyettesítő terméket. A gépjárművek üzemeltetőit a gépjármű veszélyes üzemű jellegénél fogva felelősségbiztosítási kötelezettség terheli, mely a károsultat a teljes mértékű kártérítés lehetőségével, a károkozót pedig a kártérítés biztosító általi átvállalásával az anyagi teherviseléstől védi. A biztosítási kötelezettséget az alábbi ágazatok fedik le: - önjáró szárazföldi járművekkel összefüggő felelősség, - légi járművekkel összefüggő felelősség, - tengeri, tavi és folyami járművekkel összefüggő felelősség. 1 A közúti közlekedésben résztvevő gépjárművek és üzemeltetőik külön törvényi szabályozás 2 alá tartoznak, ami meghatározott gépjárművekre előírja a felelősségbiztosítás kötését és a hozzátartozó miniszteri rendeletekkel részletesen szabályozza azt. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnak (továbbiakban: kgfb.) tehát nincs helyettesítő terméke. Egy lakásbiztosítás esetében pedig igen nehéz a biztosításon kívül helyettesítő terméket találni. A kockázati életbiztosításoknak sem igazán találhatók helyettesítő termékük. A befektetési egységhez kötött (unit-linked) életbiztosításoknak két elemük van, a befektetés és a kockázati életbiztosítás. Mivel a unit-linked biztosítás részben maga is egy befektetési forma, ezért e tekintetben helyettesítő termékei a befektetések. Kapcsolatukat jól mutatja, hogy a pénzügyi válság hatására a megtakarítások szűkülésével mind a unit-linked életbiztosítási termékek kereslete, mind a befektetések volumene jelentősen esett vissza. A befektetési egységhez kötött biztosítási termékek piacán történt visszaesés jelentős mértékben járult hozzá az életági biztosítók díjbevételének csökkenéséhez. 1 Bit. 1. számú melléklet A) rész: A nem életbiztosítási ág ágazatok szerinti besorolása évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 2

4 Megállapítható, hogy a biztosítások különleges, specifikus jellege miatt azoknak igen kevés helyettesítő termékük van. A következő fejezet a magyar biztosítási szektort, annak két fő ágát, valamint a szabályozási okokból különleges helyzetű kgfb.-ok piacát vizsgálja. 2. A piaci koncentráció a biztosítási szektorban A piaci koncentráció mérésére, elemzésére számos módszert dolgoztak ki. A jelen elemzés a koncentrációs rátával és a Herfindahl-Hirschman-indexszel (HHI), valamint e mutatók értékeinek időbeli változásával vizsgálja a szektort, illetve az abban végbemenő változásokat. A koncentrációs ráta a szektorban tevékenykedő a szektor jellegétől függően meghatározott számú, a biztosítási szektor tekintetében általában kettő (CR 2 ), négy (CR 4 ), öt (CR 5 ) vagy tíz (CR 10 ) legnagyobb piaci részesedésű vállat százalékos részesedéseinek kumulált összegével jellemzi a vizsgált piacot. A tanulmányban az öt és a tíz legnagyobb biztosító koncentrációs rátájának kiszámításával történik az elemzés. A HHI a piaci koncentrációt méri, számítása az alábbi képlettel történik:! HHI = s!! ahol s! a szektor i-edik biztosítójának százalékos piaci részesedése és n a biztosítók száma. A HHI értéke tehát a vizsgált piacon működő biztosítók százalékos piaci részesedéseinek a négyzetösszege. A jelen elemzésben a piaci részesedések számítása a biztosítások bruttó díjbevételén alapul. A kapott eredményeket a szakirodalom három kategóriába sorolja (Kovács, 2010, 18. o.): - HHI > 1800 esetében a piaci koncentráció magas, az erőfölénnyel való visszaélés valószínűsíthető, több országban ez a beavatkozás küszöbe < HHI < 1800 esetében a piaci koncentráció közepes, a társaságok stratégiai interakciói, a piaci verseny szabadsága további vizsgálatokat igényelhet. - HHI < 1000 esetében a piaci koncentráció alacsony, a tapasztalat szerint a piac működése nem igényel beavatkozást. A HHI-elemzéssel kapcsolatos egyik fő probléma éppen a módszer előnye, vagyis a mutató tömörsége. Számítása során az összegzéssel lényeges információk vesznek el. Adott értéket többféleképpen meg lehet kapni. A mutató értékei hasznos információkkal szolgálhatnak, ha azok változását folyamatában vizsgáljuk. A piaci erő mérésére használt Lerner-index számítása a szektor sajátosságai (differenciált termékek, az egységes ár!!! 3

5 meghatározásának problémája, a költségek nem nyilvános volta) miatt korlátozottan lehetséges A biztosítási szektor A bruttó díjbevétel alapján számított öt (CR 5 ), illetve tíz (CR 10 ) legnagyobb biztosító piaci részesedése folyamatosan csökkent (1. ábra). A vizsgált öt év során az Allianz Hungária Zrt. piaci részesedése volt a legnagyobb, melyet a Generali-Providencia Biztosító Zrt. részesedése követett. E két biztosító együttes piaci részesedése 55% és 40% között mozgott. 1. ábra: Az öt, illetve a tíz legnagyobb biztosító piaci részesedésének alakulása [saját számítás, adatok forrása: MABISZ, ] A vizsgált időszakban 2002-től 2012-ig a teljes biztosítási szektor koncentrációja csökkent. A trendet a 2. ábra szemlélteti. 2. ábra: A biztosítási piac koncentrációjának alakulása a bruttó díjbevételek alapján [saját számítás, adatok forrása: MABISZ, ] A HHI mutató 2011-ben lépte át az 1000-es határt, a mutató értéke ebben az évben HHI!"## = 949, majd a rá következő évben tovább csökkent (HHI!"#! = 927). A piaci koncentráció 2011-től mozog abban a sávban, melyben a versenyhatóságok szerint nincs mód az erőfölény gyakorlására, így a piac működése versenyjogi szempontból nem igényel beavatkozást. 4

6 2.2. Az életbiztosítási piac Az elmúlt öt évben az életági biztosítások tekintetében a holland ING Group magyarországi leánybiztosítóának volt a legnagyobb a piaci részesedése. E területen a második legnagyobb piaci részesedéssel 2008-ban és 2009-ben a Generali-Providencia, azóta az Allianz rendelkezik. 3. ábra: Az öt, illetve a tíz legnagyobb biztosító piaci részesedésének alakulása [saját számítás, adatok forrása: MABISZ, ] A biztosítási ágak közül az életbiztosítások piacán alacsonyabb a koncentráció mértéke, a dekoncentrációs trend e piacot is jellemzi (4. ábra). 4. ábra: Az életbiztosítási piac koncentrációjának alakulása a bruttó díjbevételek alapján [saját számítás, adatok forrása: MABISZ, ] 5

7 2.3. A nem-életbiztosítási piac A nem-életági piacon az árbevételek 75-80%-át az öt legnagyobb biztosító realizálta. Tekintve, hogy a második öt legnagyobb biztosító a bevételek nagyjából 15%-án osztozott, a piac igen koncentráltnak mondható. A megfigyelt tendencia azonban ezen értékek csökkenését mutatja, idővel a legkisebb biztosítók piaci részesedése nő. ábra). 5. ábra: Az öt, illetve a tíz legnagyobb biztosító piaci részesedésének alakulása [saját számítás, adatok forrása: MABISZ, ] A nem-életbiztosítási piac koncentrációja a vizsgált időszakban szintén csökkent (6. 6. ábra: A nem-életbiztosítási piac koncentrációjának alakulása a bruttó díjbevételek alapján [saját számítás, adatok forrása: MABISZ, ] Az életbiztosítási termékek piacához képest e piacot a HHI magasabb értékei jellemzik. A HHI értéke 2007 előtt meghaladta az 1800-as szintet. Ez akár az erőfölénnyel való visszaélés aggályait is felvetheti, amennyiben elfogadjuk a közgazdasági folyóiratokban leggyakrabban használt 3 besorolásokat. A hazai biztosítási piac fiatal szabad piacgazdasági volta és fokozatos kiépülése azonban magyarázatot adhat a magas koncentrációra. Nem hagyható figyelmen kívül a magyar piac mérete, illetve a magyar lakosság száma sem. Az egy főre jutó 3 Kovács,

8 GDP és az életszínvonal jelentősen elmarad a fejlett nyugati országokétól. A biztosítási kultúra is eltér régiónként, országonként, ami szintén befolyásoló tényező A gépjármű-biztosítási piac A nem-életág biztosítások nagy részét kitevő gépjármű-biztosítások egyik fajtája a CASCO mellett a már említett kgfb. A pénzügyi válság hatására a gépjárművek eladása csökkent. E csökkenés és a kötelező biztosítások piacán élesedő árverseny hatásai a gépjárműpiaci biztosítási díjbevételek csökkenésében is megmutatkoztak. A szegmens koncentráltságának változását tekintve szintén csökkenő trenddel szembesülünk (7. ábra). 7. ábra: A gépjármű-biztosítási piac koncentrációjának alakulása a bruttó díjbevételek alapján [saját számítás, adatok forrása: MABISZ, ] A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy az előző két időszak koncentráltságához viszonyítva (HHI!""# = 1870 és HHI!""# = 1712) 2009-re koncentráltabbá vált a piac (HHI!""# = 1873). A koncentráció növekedésének egyik oka a MÁV Általános Biztosító Egyesület megszűnése. Továbbá hatással van a kapott eredményre a legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező Allianz Hungária Zrt as 35,5%-os bruttó díjbevételek alapján számított piaci részesedésének növekedése. A biztosító részesedése 2009-re 37,96%-ra nőtt. 4 Kiemelendő változás ebben az évben, hogy a TIR Biztosító Egyesület a kgfb. tevékenységét megszüntette és meglévő állományát az AIM Általános Biztosító Zrt.-nek adta át (PSZÁF, 2009). 4 Említésre méltó a MABISZ 2010-es 2009-re vonatkozó adataival kapcsolatban, hogy a gépjárműbiztosítások piacát illetően az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-re vonatkozóan bruttó díjbevételérték nincs feltüntetve. A társaság bruttó díjbevétele 2008-as időszakban 4154 millió forint, a 2010-es időszakban 3225 millió forint volt (MABISZ, 2010 és 2013). Az OTP, illetve a Groupama Garancia esetében is hiányzik ezen adat. A gépjármű-biztosítási szektor 2009-es összbevétele azonban nagyságrendileg megegyezik a Felügyelet (PSZÁF) által közzétett értékkel. 7

9 A gépjármű-biztosítási piacon a 2009-es év után tovább folytatódott a koncentráció csökkenése. 3. Belépési korlátok a magyar biztosítási szektorban A szakirodalomban nincs egyetértés a belépést korlátozó tényezőkről a biztosítási piacot illetően. A magyar biztosítási piacra való belépés a versenytársak által nem korlátozott, a belépés ilyen értelemben szabad. A jelen tanulmány két korlátozó tényező kiemelését tartja fontosnak. Akadályokat egyrészről a törvényben rögzített személyi és tárgyi feltételeknek való megfelelés jelenthet. Ezen feltételek közül a legszigorúbb a tőkemegfelelés. Az életbiztosítóknak például euró, a nem-életbiztosítóknak pedig euró minimális biztonsági tőkével kell rendelkezniük. 5 Másrészről a belépni szándékozó vállalkozás számára a jogi korlátokon kívül a piacon hosszabb ideje jelen lévő, inkumbens biztosítók hírneve, magas reputációja jelenthet további kihívást. A pénzügyi termékek piacán a magas kockázatok a fogyasztók többségét az ismertebb, kedvezőbb megítélésű szolgáltatókhoz vonzzák. Az újonnan megjelenő, kisebb vállalkozásokkal szemben érthető módon nagyobb a bizalmatlanság. A magyar biztosítási szektorra jellemző a felvásárlással történő piacszerzés. Kitűnő példa erre a francia Groupama S. A. térnyerése, mely 2008-ban vásárolta fel az OTP Garancia Biztosítót. Így jött létre a Groupama Garancia Biztosító Zrt., mely az ügyfelek megtartásával és az arculatváltás reklámozásával, ugyanakkor az OTP Garancia reputációjának tudatos fenntartásával vált ismertté, elfogadottá. A Groupama teljes piaci részesedése 2012-ben a harmadik legnagyobb mintegy 11% volt (MABISZ, 2013). A szektor nem minden szegmensét jellemzik magas belépési korlátok. A kis biztosítók, főleg a mezőgazdasági biztosítók vagy a kisebb egyesületek könnyebben jöhetnek létre. Ezen biztosítók esetében a behatárolt tevékenységgel összhangban csökkentett tőkekövetelmények kisebb belépési feltételeket, korlátokat jelentenek. 4. A biztosítások és a piaci verseny Már többször említésre került a biztosítási termékek széles választéka, differenciáltsága. A termékek homogenitását, differenciáltságát tekintve azonban igen színes képpel találkozunk. A lakossági biztosításokat vizsgálva, például a kgfb., a CASCO vagy az utasbiztosítás kifejezetten versengő termékeknek számítanak. Egyéb biztosítási termékekhez képest ezek jóval homogénebbek. 5 Bit

10 A kgfb. teljesen homogén termék. Már megállapításra került, hogy e termék piacán intenzívebb a verseny az árverseny. Általában az árverseny a fogyasztóknak kedvez. A növekvő versennyel az árak közelebb kerülnek a költségekhez. A pozitív hatások mellett is előfordulhat, hogy e folyamat nem tesz jót a piacnak, főleg egy kis méretű piacnak. A túlzott mértékű verseny is okozhat károkat. Például 2008-ban az árverseny (egyéb szabálytalanságokkal együtt) a már említett MÁV ÁBE biztosító csődjéhez vezetett. Közgazdasági szempontból azonban a MÁV ÁBE nem volt megfelelően hatékony, költségei valószínűsíthetően túl magasak voltak, ezért nem bírta az árversenyt. A helyét a hatékonyabb, alacsonyabb költségekkel működő társaságok vették át. A lakásbiztosítás például egy összetettebb biztosítás. E szegmensben differenciáltabb termékekkel versenyeznek a biztosítók. Itt a fogyasztók számára az árak mellett, sokszor a saját igényeik, preferenciáik játszanak nagyobb szerepet. Az eltérő preferenciák, kockázatok és az ingatlanokat jellemző sajátosságok miatt a biztosítók nagyobb termékválaszték kialakítására vannak ösztönözve. A műtárgybiztosítás vagy a villámcsapás másodlagos hatására szóló biztosítás nem elterjedt, de egyes biztosítók vállalják. Az efféle termékdifferenciálás versenyelőnyt jelenthet. Az ipari biztosítások nagymértékben differenciáltak, a biztosítók az adott létesítmény, esemény biztosítását biztosítóra szabják, egyedi, az ügyfél igényeihez igazított ajánlatokat dolgoznak ki. Általánosságban viszont megállapítható, hogy kevés az egytermékes biztosító, a szolgáltatók általában több piaci szegmensben is jelen vannak, több termékkel versenyeznek. 5. Innovációk és reklámok a biztosítási szektorban A biztosítási szektor egy igen innovatív szektor. Radikális innovációk kevésbé, csekély mértékű folyamatfejlesztések viszont annál inkább jellemzik. A termékújításokat illetően a termékek feltételei nyilvánosak, így az újítások terjedése igen gyors lehet. A szektor innovatív voltát, megújuló képességét jól mutatja több száz éves történelme. Az adott kor igényeihez és technológiájához való igazodás kulcsfontosságú. Napjainkban például az online biztosítások terjedése, az internetes díjkalkulátorok megjelenése segíti a fogyasztókat az árak és feltételek összehasonlításában és a szerződés megkötésében, így élesítve az árversenyt, tovább mérsékelve a díjakat. Az online kapcsolatfelvétel lehetősége az online biztosításkötés és kárbejelentés egyszerűsíti az ügyintézést, a fogyasztóknak így kevesebb időt és energiát kell biztosítási ügyeik intézésére fordítaniuk. Ezzel lényegében a fogyasztók képesek költségeket megtakarítani. A fogyasztókon kívül a biztosítók is érdekeltek az online ügyintéző felületek kialakításában, melyek hosszútávon számukra is jelentős 9

11 költség-megtakarítást jelenthetnek. Ezen innovációk ritkább fiókhálózat üzemeltetését, kisebb személyi állomány foglalkoztatását is lehetővé teszik. A telekommunikációs forradalommal új szokások, termékek, piacok jelennek meg. A technológiai haladás új távlatokat nyitva megannyi új költségcsökkentő folyamat és biztosítási termék bevezetéséhez vezet. Az utóbbi években megjelent például a piacon a felelősségbiztosítással kiegészült síbiztosítás. E termék már nem csak az elszenvedett (anyagi, baleset és betegség) károk térítését, hanem az okozott károk fedezetét is biztosítja a szerződési feltételeknek megfelelően. Megjelenésekor innovatív biztosításnak számított a likőrbiztosítás (Liquor Liability Insurance), melyeket főleg rendezvények, fogadások szervezésekor kötnek. Amennyiben a meghívottak kárt okoznak, melyért a rendezvény szervezőjét teszik felelőssé, helyette a biztosító viseli a kockázatokat. Újdonságnak számítanak és első hallásra különösnek tűnhetnek az elrablásra, váltságdíjra és zsarolásra kötött biztosítások (Kidnap, Ransom and Extortion Insurance). Innovációnak számít Magyarországon az útminőséget is minősítő kátyúbiztosítás. A termék-innovációkról, az új termékekről, az új feltételekről szóló híreket érdemes mihamarabb eljuttatni a fogyasztókhoz. Ebben a biztosítók segítségére lehet a reklám, mint csatorna, melyen az új megoldásokról való tájékoztatáson kívül az elhivatottságukat és a tőkeerejüket is érzékeltethetik. A reklámtevékenység a biztosítási piacon igen meghatározó. Együtt az oroszlán szárnyai alatt. hangzik a Generali Biztosító jól ismert szlogenje. Együtt A-tól Z-ig. szintén a biztonságot, az együttműködést sugallja az Allianz. Ki ne hallotta volna e szlogeneket televíziózás közben? A biztosítási termékek bizalmi termékek. Ezért is fontos a megnyerő arculat gondos kiépítése, a bizalmat, erőt és biztonságot sugárzó reklámok megfelelő célközönséghez való eljuttatása. A biztosítási reklámok részben jelzés céljából, részben emlékeztető, részben tájékoztató jelleggel készülnek. A presztízs-reklámoknál a mondanivaló kevésbé, de magának a reklámnak a ténye annál inkább számít. A kgfb. a biztosítási szakmában egyfajta kopogtató termékként ismertté, adott esetben pedig elfogadottá tehet újabb, belépő biztosítókat. E piacon lényegesen nagyobb az árverseny a termék homogén jellege miatt, ezért e termékeket hirdető reklámok tájékoztatóbb jellegűek és sokszor járulékos kedvezményekkel teszik vonzóbbá az ajánlatokat. 10

12 6. Szabályozás 6.1. Szabályozó szervezetek, szakmai szövetségek A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe tartozó évi IV. (2014. március 15-től évi V.) törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) vonatkozó fejezete szabályozza a biztosítás magánjogi területét (a biztosító és a szerződő kapcsolatát, a biztosítási feltételeket), továbbá a Ptk. általános háttérjogszabályként szolgál főleg a kártérítést, az ügynöki, megbízói jogviszonyt illetően. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a Kormány biztosítási piac szabályozásáért felelős tagjaként ellátja, illetve előkészíti a biztosítás elsődlegesen közjogi szabályozását, beleértve a biztosítókra vonatkozó személyi, tárgyi feltételeket, tőke- és tartalékképzési szabályokat. A legfontosabb biztosítási tárgyú felső szintű jogszabályok, melyek végrehajtását miniszteri rendeletek teszik teljessé: évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről, évi CLIX. törvény a viszontbiztosítókról, évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról, - 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A Magyar Nemzeti Bankról (MNB) szóló évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 4. - ának (9) bekezdése alapján az MNB ellátja a pénzügyi rendszer felügyeletét. Az MNB rendeletalkotási jogkörrel is rendelkezik, mely főként a piaci szereplők adatszolgáltatására irányul. Az Mnbtv.158. (1) bekezdése alapján az MNB elnöke a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitása érdekében javaslatot tehet a Kormánynak jogszabály megalkotására vagy törvényalkotás kezdeményezésére. A törvényi előírásoknak megfelelően az NGM gondoskodik arról, hogy a biztosítási jogszabály tervezete megismerhető és véleményezhető legyen, azaz a társadalmi egyeztetésre bocsátásról, annak lefolytatásáról és a beérkezett vélemények feldolgozásáról. A biztosítási tárgyú jogszabályok tervezeteit a tárcák és a központi szervek (MNB, Gazdasági Versenyhivatal 6 ) mellett a szakmai szövetségek is rendszeresen véleményezik. Ezek általában a piaci szereplők egyesületi formában működő érdekképviseleti szervezetei: MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége), FBAMSZ (Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége), MABIASZ (Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetsége), MANBESZ 6 GVH 11

13 (Magyarországi Nonprofit Biztosító Egyesületek Szövetsége), MAT (Magyar Aktuárius Társaság), MABÜSZ (Magyarországi Banki és biztosítási Ügynökök Szövetsége). A MABISZ (29 tag, melyből 2 egyesület és 6 fióktelep, továbbá 3 pártoló tag) fő célja a magyar biztosítási szakma képviselete és érdekvédelme, részvétel biztosítási jogszabálytervezetek véleményezésében, tagjai egyes tevékenységének koordinálása (pl. oktatás, biztosítási csalások elleni védekezés), tagozatai az azonos területen dolgozó szakemberek tapasztalatcseréjének fórumai. Ellátja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás központi feladatait: kezeli a Kártalanítási Számlát, Kártalanítási Alapot, működteti a Nemzeti Irodát, a Magyar Zöldkártya Irodát. Szakmai kiadványokat publikál, konferenciákat szervez. A független biztosításközvetítők szövetségei FBAMSZ (1991-ben alakult, jelenleg mintegy 100 tagja van, tagjain keresztül 1,5 millió lakossági és közel százezer biztosítói ügyfelet képvisel), MABIASZ (2002-ben alakult a magyar tulajdonú biztosítási alkuszcégek érdekképviseleteként, taglétszáma átlépte a 160-at). Fő feladatuk az alkuszi szakma érdekképviselete, a lakossági és biztosítói ügyfelek tájékoztatása a biztosítási termékekről, egyben új termékek és megoldások kezdeményezői, jogalkotási egyeztetések aktív résztvevői. Küldetésük a magyar biztosítási kultúra fejlesztése, konferenciákat, előadásokat szerveznek Versenyjog Az EU versenyjoga általánosan tiltja a szolgáltatók (így a biztosítók) versenyt akadályozó, torzító együttműködéseit. Ugyanakkor meghatározott esetekben a piac fejlődése és az ügyfelek érdeke miatt az EU Bizottsága Biztosítási Csoportmentességi Rendelet (Block Exemption Regulation, BER) formában engedélyezte a biztosítók néhány közös fellépését. Az új BER szabályok április 1-én kerültek megújításra, de az addigi négy mentesülési körből kettő már nem élvez csoportmentességet (a biztonsági rendszerek közös minősítése, valamint az általános szerződési feltételek közös kidolgozása). Továbbra is lehetséges a másik két együttműködési forma: - közös kockázati díjszámítás, statisztikák, tanulmányok készítése, - meghatározott típusú kockázatok együttbiztosítása (pool, co-insurance). Az összesített adatokat, tanulmányokat méltányos, megfizethető és megkülönböztetésmentes feltételekkel hozzáférhetővé kell tenni, illetve nem tartozik a mentesség hatálya alá az ad-hoc együttbiztosítási megállapodás, amelyben az adott kockázat egy bizonyos részét a vezető biztosító fedezi, a fennmaradó rész pedig a társbiztosítók. A változásokat a MABISZ vezetésével a hazai biztosítók követték. 12

14 6.3. Versenyjogi esetek Biztosítókartell néven vált ismertté a GVH 2006-ban hozott Vj-51/2005/184. (talán eddigi legjelentősebb) határozata. Versenykorlátozó megállapodásért elmarasztalt két piacvezető gépjármű-biztosítót, a gépjármű márkakereskedők szövetségét (GÉMOSZ) és három márkakereskedő alkuszt, összesen 6,8 milliárd forint bírságot rótt ki rájuk, ebből a legnagyobb hazai biztosítóra 5,3 milliárd forint rekordösszeg jut. A GÉMOSZ társadalmi szervezetként jogszabályi felhatalmazás hiányában a márkakereskedések javítói árait illetően ajánlott árakban állapodott meg a biztosítókkal az árversenyt korlátozta a 2003., a és a évben (más árak érvényesülhettek a piacon, mint az ajánlás hiányában). A Versenytanács azokat a megállapodásokat minősítette jogsértőnek, amelyek esetében az óradíj mértéke bizonyítottan összekapcsolásra került a biztosítási termékek értékesítésében elért eredménnyel. A fellebbezést követően a másodfokú bíróság 2009-ben a jogsértéseket megállapította, és a teljes bírságösszeget jogszerűnek találta. Fogyasztók megtévesztése miatt több biztosítót többször is elmarasztalt az elmúlt években a GVH, de ezen ügyek egyike sem volt kirívó, jelentőségük kisebb. 13

15 7. Összegzés Összességében megállapítható, hogy a biztosítási piac koncentrált, ugyanakkor megfigyelhető egy fokozatosan csökkenő trend. A belépési korlátot elsősorban a magas tőkekövetelmény, valamint a szigorú tárgyi és személyi feltételek jelentik. Ugyanakkor a piacra lépőknek meg kell küzdeni ismeretlenségük hátrányával és a piacon lévők reputációs előnyével, mivel a legjobb tőke a jó hírnév lehet. A belépési korlátok magasnak bizonyulnak. A biztosítások különleges, specifikus jellege miatt azoknak igen kevés helyettesítő termékük van. A unit-linked termékek esetében, a szektoron kívüli egyéb befektetési lehetőségek is helyettesítő termékeket jelenthetnek. Megállapítható, hogy a biztosítási termékek piacán igen kiterjedt a termékválaszték. A fogyasztók a biztosítási termékeket jellemzően erős preferenciákkal rendelkeznek, így a biztosítási szektorban a versenyképesség, a siker kulcsa az igényekhez való igazodásban, a termékdifferenciálásban, az innovációban rejlik. A homogénebb termékek piacaira az árverseny nagyobb foka a jellemző. A fogyasztók számára a megfelelő tulajdonságokkal, feltételekkel rendelkező termék kiválasztása, a kiválasztott termék ára és az azt kínáló szolgáltató hírneve, reputációja egyaránt fontos. A biztosítók ezért áraik megfelelő megválasztásában, arculatuk kommunikálásában, reklámozásában is érdekeltek. A 2006-os biztosítási kartellügy óta a Versenyhivatal a fogyasztók megtévesztése miatt több biztosítót is elmarasztalt, de ezen ügyek egyike sem volt jelentős. A szektor működése stabilnak, kiegyensúlyozottnak mondható. 14

16 Felhasznált irodalom A Bizottság 267/2010/EU Rendelete a biztosítási megállapodásokról (2010. március 24.) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény (Bit.) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló évi LXII. törvény (Kgfbt.) A Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) Biztosítási Szemle (2011): KGFB-kalkulátorok: A leegyszerűsítésnek ára van! (Biztosítási Szemle, Hazai Hírek, november 10.) FBAMSZ: A szövetségről (http://www.fbamsz.hu/ugyfeleknek/a_szovetsegrol, ) GVH (2009): Másodfokon GVH győzelem született a biztosítókartell perében (http://www.gvh.hu/gvh/alpha?m5_doc=6082&pg=72, ) GVH Vj-51/2005/184. határozata Kovács N. (2010): A piaci erő közvetett és közvetlen értékelése a biztosítási piacon (Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Győr) MABIASZ: Bemutatkozás (https://www.mabiasz.hu/bemutatkozas, ) MABISZ: Magyar Biztosítók Évkönyve MABISZ: Szövetségünk rövid története (http://mabisz.hu/hu/a-szovetseg/bemutatkozas.html, ) Pepall, L., Richards, D. J., Norman, G. (2008): Piacelmélet (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, a harmadik kiadás magyar fordítása) PSZÁF (2009): A felügyelt szektorok működése és kockázatai (Risk Outlook) (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) PSZÁF (2012): Kockázati jelentés 2012/II. (2012. november) PSZÁF (2013): Gyorselemzés a biztosítók II. negyedéves adatai alapján (2013. augusztus) 15

A magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai

A magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai A magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai Magyar Biztosítók Szövetsége 2010. február Magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai 1. A biztosítási piac alakulása A MABISZ tagbiztosítóinak

Részletesebben

6,8 milliárd forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal

6,8 milliárd forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal 6,8 milliárd forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 2006. december 21-én meghozott határozatában megállapította, hogy az Allianz Hungária Biztosító

Részletesebben

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A A MINŐSÉG BIZTOSÍTVA Független alkuszok kulcsszerepben a biztosítási piacon 2 Kik vagyunk? 3 A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) 1991-ben 13 alkuszcég elhatározásából jött

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. MÁSODIK NEGYEDÉV 2014. augusztus 12. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

A biztosítás lényege,

A biztosítás lényege, A biztosítás lényege, a biztosítók társadalmi szerepe Pandurics Anett 2014. április 10. 3 Alapfogalmak: biztosítás és veszélyközösség Biztosítás esetén a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. HARMADIK NEGYEDÉV 2014. november 13. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 10. Elõadás A biztosítás nemzetközi jogi környezete Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék Az Európai Közösség jogi háttere EGK - Római Szerzõdés Gazdasági célok Integráció, Közös piac áruk,

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. MÁSODIK NEGYEDÉV 2015. augusztus 18. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

A magyar biztosítási piac helyzete. Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia 2015. október 14.

A magyar biztosítási piac helyzete. Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia 2015. október 14. A magyar biztosítási piac helyzete Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia 2015. október 14. A biztosítási piac 2015 első félévében ismét nő9. 2013 és 2014 után 2015 lehet a 3. jó év 2 Ügyfelek száma: ca. 160

Részletesebben

A Posta versenyhelyzete a biztosítási piacon A biztosításközvetítés szerepe a Postán Európában és Magyarországon. Pandurics Anett

A Posta versenyhelyzete a biztosítási piacon A biztosításközvetítés szerepe a Postán Európában és Magyarországon. Pandurics Anett A Posta versenyhelyzete a biztosítási piacon A biztosításközvetítés szerepe a Postán Európában és Magyarországon Pandurics Anett Országos Postás Konferencia, Visegrád 2012. november 20. 14.11.2011 1 Biztosítás

Részletesebben

Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok

Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok A hazai cégeknél egyelőre a vagyonbiztosításoknál magas viszonylag a penetráció, a

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. ELSŐ NEGYEDÉV 2015. május 14. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA-BoS-15/106 HU Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Részletesebben

A biztosításról általában

A biztosításról általában ALAPJAI A biztosításról általában Dr. Banyár József Biztonság - kockázat Kockázat-definíciók szimmetrikus és aszimmetrikus: I. A kockázat valamely cselekvéssel, vállalkozással járó veszély, az anyagi veszteség,

Részletesebben

Éves Jelentés 2007 Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Éves Jelentés 2007 Generali-Providencia Biztosító Zrt. Éves Jelentés 2007 Generali-Providencia Biztosító Zrt. Biztonságban az oroszlán szárnyai alatt Számunkra minden feladat ígéret. Igéret, hogy mindíg ott leszünk, ahol szükség van ránk. Ígéret, hogy erősek

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2015.

A biztosítási adó szabályai 2015. A biztosítási adó szabályai 2015. 2013. január 1-jei hatállyal került bevezetésre a biztosítási szektort terhelő különadó, a biztosítási adó, amelynek megfizetése mentesíti a biztosítókat a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

A globalizáció hatása a magyar biztosítási piacon

A globalizáció hatása a magyar biztosítási piacon A globalizáció hatása a magyar biztosítási piacon Visegrád - 2008. november 27-28. Verseny vagy kannibalizmus? A biztosítási piac Magyarországon /MABISZ tagok adatai 2008. III. negyedév/ 2007. I-IV. negyedév:

Részletesebben

A QIS3 tapasztalatai. a Posta Biztosítónál. Góg Enikő 2008.03.20.

A QIS3 tapasztalatai. a Posta Biztosítónál. Góg Enikő 2008.03.20. A QIS3 tapasztalatai a Posta Biztosítónál Góg Enikő 2008.03.20. 1 Tartalom A Posta Biztosító bemutatása A projekt a munkaszervezés és a munkaterhelés tekintetében A számítások tapasztalatai Eredmények

Részletesebben

Éves jelentés 2003. Generali-Providencia Biztosító Rt.

Éves jelentés 2003. Generali-Providencia Biztosító Rt. Éves jelentés 2003 Generali-Providencia Biztosító Rt. Fõbb mutatók Millió forintban 2003 2002 Könyvelt díj 94 469 88 207 Nettó díj 62 217 60 976 Biztosítástechnikai tartalék, bruttó 152 385 129 346 Biztosítástechnikai

Részletesebben

Magyar Biztosítók Szövetsége Association of Hungarian Insurance Companies. Biztosítási piac. 2015. III. negyedév

Magyar Biztosítók Szövetsége Association of Hungarian Insurance Companies. Biztosítási piac. 2015. III. negyedév Magyar Biztosítók Szövetsége Association of Hungarian Insurance Companies Biztosítási piac Biztosítási ágak díjbevétele és piaci társaságonként Biztosító Összesen Élet Nem-élet Ebből kgfb Piaci Díjbevétel

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2014.

A biztosítási adó szabályai 2014. A biztosítási adó szabályai 2014. 2013. január 1-jei hatállyal került bevezetésre a biztosítási szektort terhelő különadó, a biztosítási adó, amelynek megfizetése mentesíti a biztosítókat a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2015. február 17. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

A biztosítási szektor helyzete fókuszban a nyugdíjbiztosítások. Pandurics Anett 2014. május 8.

A biztosítási szektor helyzete fókuszban a nyugdíjbiztosítások. Pandurics Anett 2014. május 8. A biztosítási szektor helyzete fókuszban a nyugdíjbiztosítások Pandurics Anett 2014. május 8. Mrd Ft 1 000 A díjbevétel megoszlása 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 420 426 395 406 410 370 365 358

Részletesebben

T/7032. számú. törvényjavaslat. a biztosítási adóról

T/7032. számú. törvényjavaslat. a biztosítási adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7032. számú törvényjavaslat a biztosítási adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi... törvény a biztosítási adóról A társadalmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Felügyelet 2007. II. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ a Felügyelet 2007. II. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ a Felügyelet 2007. II. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről A Felügyeletre 2007. II. negyedévében összesen 1350 db írásos fogyasztói bejelentés érkezett az engedély- vagy bejelentés köteles

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. ELSŐ NEGYEDÉV 2013. május 16. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

VERSENY-MÉDIA KÉRDŐÍV 2007. február

VERSENY-MÉDIA KÉRDŐÍV 2007. február sorszám VERSENY-MÉDIA KÉRDŐÍV 2007. február Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

Tájékoztató a Felügyelet 2006. IV. negyedévi panaszügyi tevékenységéről

Tájékoztató a Felügyelet 2006. IV. negyedévi panaszügyi tevékenységéről Tájékoztató a Felügyelet 2006. IV. negyedévi panaszügyi tevékenységéről A Felügyeletre 2006. IV. negyedévében összesen 1168 db írásos fogyasztói panasz érkezett az engedély- vagy bejelentés köteles tevékenységet

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot. 1. A Versenytanács megállapítja, hogy a verseny korlátozására alkalmas magatartást tanúsított

VERSENYTANÁCS. határozatot. 1. A Versenytanács megállapítja, hogy a verseny korlátozására alkalmas magatartást tanúsított VERSENYTANÁCS Ügyszám: Vj-51/2005/184. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Allianz Hungária Biztosító Rt. (Budapest), a Generali-Providencia Biztosító Zrt. (Budapest), a Gépjármű Márkakereskedők

Részletesebben

Biztosításközvetítés elektronikus felületen

Biztosításközvetítés elektronikus felületen Biztosításközvetítés elektronikus felületen Az MNB 5/2015. (V.5.). számú ajánlásának átültetése a gyakorlatba Elméleti és gyakorlati kihívások Sebestyén László vezérigazgató (Netrisk.hu Zrt.) online szekció

Részletesebben

AEGONdirekt.hu. Köszöntjük Önöket sajtótájékoztatónkon!

AEGONdirekt.hu. Köszöntjük Önöket sajtótájékoztatónkon! AEGONdirekt.hu Köszöntjük Önöket sajtótájékoztatónkon! Tartalom Zatykó Péter, AEGON Magyarország cégcsoport vezérigazgató Online biztosítási piaci helyzetkép Koncepció és stratégia Hagyományos és direkt

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére. Tárgy: Az önkormányzat vagyonbiztosításához kapcsolódó döntés

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére. Tárgy: Az önkormányzat vagyonbiztosításához kapcsolódó döntés 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonbiztosításához kapcsolódó döntés

Részletesebben

KPMG Biztosítási Konferencia

KPMG Biztosítási Konferencia KPMG Biztosítási Konferencia 15. május 14-15., Gárdony A résztvevők szavazás során megjelenő véleményeinek összefoglalója 16 KPMG.hu 2 KPMG Biztosítási Konferencia 15 Bevezetés KPMG Biztosítási Konferencia

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t VERSENYTANÁCS Vj 185/2006/24. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Axiál Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. HARMADIK NEGYEDÉV 2013. november 13. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

Biztosítási válaszok szűkülő piaci körülmények között. Erdős Mihály Generali-Providencia Zrt.

Biztosítási válaszok szűkülő piaci körülmények között. Erdős Mihály Generali-Providencia Zrt. Biztosítási válaszok szűkülő piaci körülmények között Erdős Mihály Generali-Providencia Zrt. Tartalomjegyzék 1. A biztosítási piac megváltozott körülményei 2. Ügyféligények 3. Lehetséges vállalati válaszok

Részletesebben

Azonosító VAU10035 Cím Jogvédelem-biztosítási termékek rendszere és a károk rendezése Verzió 4.0

Azonosító VAU10035 Cím Jogvédelem-biztosítási termékek rendszere és a károk rendezése Verzió 4.0 Azonosító VAU10035 Cím Jogvédelem-biztosítási termékek rendszere és a károk rendezése Verzió 4.0 1. Célkitűzés 1.1. A biztosító és ügyfelei között esetlegesen felmerülő érdekösszeütközések elkerülése érdekében

Részletesebben

Biztosítók belső ellenőrzése

Biztosítók belső ellenőrzése Biztosítók belső ellenőrzése dr. Juhász Istvánné ügyvezető igazgató dátum 1. A Biztosítási és Pénztári Felügyeleti Igazgatóság tevékenységének elvei A pénztári és biztosítási szektor zavartalan működésének

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t VERSENYTANÁCS Vj 45/2007/45. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a KBC Private Equity NV összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett Farkas

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2013.

A biztosítási adó szabályai 2013. A biztosítási adó szabályai 2013. 2013. január 1-jei hatállyal a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (Bit.) szerinti biztosítók új különadó megfizetésére kötelezettek,

Részletesebben

FBAMSZ Biztosításszakmai konferencia MJE-AIDA Közvetítői szekció Siófok, 2015. szeptember 21.

FBAMSZ Biztosításszakmai konferencia MJE-AIDA Közvetítői szekció Siófok, 2015. szeptember 21. Biztosításkötés és biztosításközvetítés elektronikus felületen az MNB ajánlás háttere Dr. Szebelédi Ferenc Biztosításfelügyeleti főosztály, főosztályvezető FBAMSZ Biztosításszakmai konferencia MJE-AIDA

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

Hatósági szerződés kulcs a jogkövetéshez

Hatósági szerződés kulcs a jogkövetéshez ÖRT Szakmai Fórum 2008. szeptember 9., Budapest Hatósági szerződés kulcs a jogkövetéshez Új fogyasztóvédelmi szabályok Az Országgyűlés 2008. június 9-én elfogadta: A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02.

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése Az Arany Világtanács (World Gold Council, WGC) közzétette a negyedévente megjelelő, "Gold Investment Digest" névre hallgató legfrissebb elemzését.

Részletesebben

Vissi Ferenc: Antitröszt piacdefiníció nélkül? avagy a SLC/SIEC teszt terjedése

Vissi Ferenc: Antitröszt piacdefiníció nélkül? avagy a SLC/SIEC teszt terjedése Vissi Ferenc: Antitröszt piacdefiníció avagy a SLC/SIEC teszt terjedése Az európai és magyar versenyjog aktuális kérdései Kajtár Takács Hegymegi-BarakonyiBaker & McKenzieÜgyvédi Iroda 2012. június 1. Tartalom

Részletesebben

Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Allianz Hungária Biztosító Zrt. Allianz Hungária Biztosító Zrt. Éves jelentés 27 Éves jelentés 27 A fõbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Biztosító Zrt. 25 25 millió Változás % 26 26 millió Változás % 27 27 millió Bruttó díjbevétel

Részletesebben

A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Kis Gábor Magyar Nemzeti Bank Statisztika Monetáris Statisztika vezetője

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Dr. Péterfi Éva UNION VIG Biztosító Zrt. 2015.09.28. www.unionbiztosito.hu 1

Dr. Péterfi Éva UNION VIG Biztosító Zrt. 2015.09.28. www.unionbiztosito.hu 1 Biztosításkötés és közvetítés elektronikus felületen Elvárások, kérdések, gyakorlat az MNB ajánlásának tükrében XII. Biztosításszakmai Konferencia és Kiállitás 2015.09. 21-22. Dr. Péterfi Éva UNION VIG

Részletesebben

EGY ÉVES A REGISZTER!

EGY ÉVES A REGISZTER! EGY ÉVES A REGISZTER! AZ ELSŐ ÉV TAPASZTALATAI, ÚJABB NEMZETKÖZI ELVÁRÁSOK Dr. Banyár József PSZÁF dátum 1 A regiszter legfontosabb jellemzői A felügyelet működteti de önépítő Regisztráló a biztosító és

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860. Vj 133/2004/12 Ikt.sz.: /2004

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860. Vj 133/2004/12 Ikt.sz.: /2004 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 133/2004/12 Ikt.sz.: /2004 A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Részvénytársaság

Részletesebben

Környezetelemzés módszerei

Környezetelemzés módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Környezetelemzés módszerei Dr. Musinszki Zoltán A vállalkozás és környezete Közgazdasági

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

FELHÍVÁS ÉS FIGYELMEZTETÉS A PANNON-SAFE ÜZLETI TITKAINAK MEGÖRZÉSE

FELHÍVÁS ÉS FIGYELMEZTETÉS A PANNON-SAFE ÜZLETI TITKAINAK MEGÖRZÉSE FELHÍVÁS ÉS FIGYELMEZTETÉS A PANNON-SAFE ÜZLETI TITKAINAK MEGÖRZÉSE ÉRDEKÉBEN! Jelen dokumentum minden információja üzleti titkot képez! Felhívjuk jelen dokumentum olvasójának figyelmét, hogy jelen dokumentációval

Részletesebben

Mit jelent az EMIR a nem-pénzügyi ügyfeleknek?

Mit jelent az EMIR a nem-pénzügyi ügyfeleknek? Jelen tájékoztató az ESMA (European Securities and Markets Authority) által készített, 2013 márciusa során közzétett összefoglaló nem hivatalos, magyar nyelvű fordítása, melynek eredeti angol nyelvű változata

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

Újabb versenyjogi követelmények magyar és európai fejlemények, valamint azok gyakorlati jelentősége a vállalatok számára

Újabb versenyjogi követelmények magyar és európai fejlemények, valamint azok gyakorlati jelentősége a vállalatok számára Újabb versenyjogi követelmények magyar és európai fejlemények, valamint azok gyakorlati jelentősége a vállalatok számára New antitrust challenges for companies recent Hungarian and European developments

Részletesebben

Tátrai Miklós Államtitkár Pénzügyminisztérium 2006. november 13-14. Lepence-völgy

Tátrai Miklós Államtitkár Pénzügyminisztérium 2006. november 13-14. Lepence-völgy A pénzp nzügyi rendszer aktuális kérdk rdései Tátrai Miklós Államtitkár Pénzügyminisztérium 2006. november 13-14. Lepence-völgy 1 A pénzp nzügyi rendszer szerepe a gazdaságban gban - A pénzügyi rendszer

Részletesebben

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek Sajtószolgálat 14. július 8. 14. július 8. Tisza Andrea B&P Consulting Tel.: (+36-1) 349-2939 Fax: (+36-1) 269-2504 E-mail: andrea.tisza@braunpartners.hu Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Extra Dániel 2015

SZAKDOLGOZAT Extra Dániel 2015 SZAKDOLGOZAT Extra Dániel 2015 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Útlemondás biztosítás piaci bevezetése Konzulens: dr. Kozák Tamás Főiskolai docens Készítette:

Részletesebben

Biztosító intézetek 2005. évi ellenőrzési tapasztalatai

Biztosító intézetek 2005. évi ellenőrzési tapasztalatai Biztosító intézetek 2005. évi ellenőrzési tapasztalatai Szakmai konferencia Készítette:Somogyvári Sándorné 1 2005. december 19. TARTALOM 1. Biztosítók működésére vonatkozó jogszabályok 2. Felügyeleti ellenőrzések

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

Az étrendkiegészítők, élelmiszerek reklámozása a GVH gyakorlata. 2010. május 18. dr. Balogh Virág

Az étrendkiegészítők, élelmiszerek reklámozása a GVH gyakorlata. 2010. május 18. dr. Balogh Virág Az étrendkiegészítők, élelmiszerek reklámozása a GVH gyakorlata 2010. május 18. dr. Balogh Virág Miről lesz szó? 1. Szervezeti háttér 2. Jogszabályi háttér 3. Közgazdasági háttér 4. A gyógyhatás -ra vonatkozó

Részletesebben

A MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP. 2012. III. negyedév

A MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP. 2012. III. negyedév A MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2012. III. negyedév 1 A MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP LEGFONTOSABB ADATAI Nyilvános, zárt végű alap Az alap indulásának dátuma: 2007. március 13. Az Alap induláskori nettó

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

SIGNAL Biztosító Partnereink a szakszervezetek. Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság

SIGNAL Biztosító Partnereink a szakszervezetek. Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság SIGNAL Biztosító Partnereink a szakszervezetek Tartalom 1. Bemutatkozik a SIGNAL Biztosító 2. Milyen kedvezményes szolgáltatásokat kínálunk? Egyéni biztosítások Csoportos biztosítások 3. Értékesítés támogatás,

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Összefoglaló (A harmadik fél letétkezelők bemutatása a harmadik fél országa, és a harmadik fél típusa szerint)

Összefoglaló (A harmadik fél letétkezelők bemutatása a harmadik fél országa, és a harmadik fél típusa szerint) TÁJÉKOZTATÓ A magyarországi székhelyű befektetési vállalkozások által igénybe vett harmadik fél letétkezelők közreműködésével kapcsolatos kockázatok feltérképezéséről Előzmény Az MF Global UK Limited (valamint

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása 7/1 AHE-10440 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1.1. Jelen

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez Am kötelező gépjármű-felelősség terméket terjesztő biztosító éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok,

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Alapozza meg nyugdíjas éveit! Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a gondtalan évek alatt az anyagi kérdések se okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS 22 Milyen

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát?

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a nyugdíjas évek alatt a pénzügyi kérdések ne okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS

Részletesebben

BÍRÁLATI LAP ELŐZMÉNYEK

BÍRÁLATI LAP ELŐZMÉNYEK Iktatószám: GYB-09/5613-63/2013. BÍRÁLATI LAP Bírálat helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal III. emelet 316. iroda Bírálat ideje: 2013. december 16-án 16.00 órakor Bírálóbizottsági tag neve: Bunya

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES JELENTÉS A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN 2013. HARMADIK NEGYEDÉV 2013. november 13.

Részletesebben

Posta Biztosító Felkészülés a Solvency II követelményeinek teljesítésére 2007. május 16. Előadó: Pandurics Anett 2007.05.16.

Posta Biztosító Felkészülés a Solvency II követelményeinek teljesítésére 2007. május 16. Előadó: Pandurics Anett 2007.05.16. Posta Biztosító Felkészülés a Solvency II követelményeinek teljesítésére 2007. május 16. Előadó: Pandurics Anett 1 Alapkoncepció A vállalat alapvető képességei, jellemzői Talanx AG biztosítási szaktudása,

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója. Tisztelt Partnerünk!

A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója. Tisztelt Partnerünk! A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója Tisztelt Partnerünk! Örömünkre szolgál, hogy biztosítási szerződése megkötéséhez társaságunkat választotta. 1) Szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatának

Részletesebben

A magyar költségvetésről

A magyar költségvetésről A magyar költségvetésről másképpen Kovács Árpád 2014. április 3. Állami feladatok, funkciók és felelősségek Az állami feladatrendszer egyben finanszírozási feladatrendszer! Minden funkcióhoz tartozik finanszírozási

Részletesebben

A compliance szerepe a versenyjog területén

A compliance szerepe a versenyjog területén A compliance szerepe a versenyjog területén dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán elnök Magyar Versenyjogi Egyesület Compliance Summit 2015. november 27. 1 A compliance jelentése a versenyjog területén: A hazai,

Részletesebben

FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től)

FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től) FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ (Hatályos: 2015. január 7-től) H0K: 0. számú kamatváltoztatási mutató forinthitelek esetén A mutató értéke fix nulla a hitel futamideje alatti kamatperiódusokban, azaz a

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Viszontbiztosítások és az ART. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

Viszontbiztosítások és az ART. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 11. Elõadás Viszontbiztosítások és az ART Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék VISZONTBIZTOSÍTÁS Nem biztosító 1. PASSZÍV VB. (NOSTRO ÜZLET) CEDENS BIZTOSÍTÓ CEDÁLÁS.... Nem biztosító n BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/014-011/2012. Nyilvános változat A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda által képviselt AHICO Elsı Amerikai-Magyar

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A

P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A Ügyszám: Vj-19/2011. A Gazdasági Versenyhivatal a Groupama Garancia Biztosító Zrt. és a Magyar Ingatlanszövetség eljárás alá vont vállalkozások

Részletesebben

1. melléklet a (./.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a (./.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő 42A1A A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén (darab) RT, NAGYEGY É tárgyévet követő

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK Nyilvános A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK 24/2010. (XI. 4.) számú határozata A Beva igazgatósága megvitatta a kockázatarányos díjrendszer bevezetésére vonatkozó döntés nyomán elkészített előterjesztést,

Részletesebben

A hitelbiztosítás aktuális kérdései a kilábalás kezdetén AZ EULER HERMES MAGYAR HITELBIZTOSÍTÓ ZRT ELŐADÁSA

A hitelbiztosítás aktuális kérdései a kilábalás kezdetén AZ EULER HERMES MAGYAR HITELBIZTOSÍTÓ ZRT ELŐADÁSA A hitelbiztosítás aktuális kérdései a kilábalás kezdetén AZ EULER HERMES MAGYAR HITELBIZTOSÍTÓ ZRT ELŐADÁSA Euler Hermes Csoport Euler Hermes Csoportról: 2010-es tények, számadatok A világ vezető hitelbiztosítója

Részletesebben

Tájékoztató a Felügyelet 2007. első negyedévi panaszügyi tevékenységéről

Tájékoztató a Felügyelet 2007. első negyedévi panaszügyi tevékenységéről Tájékoztató a Felügyelet 2007. első negyedévi panaszügyi tevékenységéről A Felügyeletre 2007 első negyedévében összesen 1463 db írásos fogyasztói bejelentés érkezett az engedély- vagy bejelentés köteles

Részletesebben