A. szul6k A HALLASSERULT GYERMEKEKERT ALAPiTV ANY ES EGYESULET ' idoszakos kiadvanya XI. evfolyam I. sum junius. Gyermekeink 2000.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A. szul6k A HALLASSERULT GYERMEKEKERT ALAPiTV ANY ES EGYESULET ' idoszakos kiadvanya XI. evfolyam I. sum. 2000. junius. Gyermekeink 2000."

Átírás

1 A. szul6k A HALLASSERULT GYERMEKEKERT ALAPiTV ANY ES EGYESULET ' idoszakos kiadvanya XI. evfolyam I. sum junius Gyermekeink tavaszan I

2

3 IN MEMORIAM FARAC6 PETER ElmentH Nehez elhinni. A kitartas, a kuzdes az elni akar:is mintakepc volta!. Nem csak a csajadodert - es ut6bb mar magadert is - kuzdottel, hanem elcred nagy reszebcn :.l nagyothall6kcrt. a nagyothal16 gyerekekert. Nem csak a mindig tokclctcsscgrc torekvo munkaddal a hal lokcszlilekckjavitasa soran, hancm minden olyan kozelcti szercplessel is ahol az 0 erdekiikben szot cmclhcttcl. Nchezen rudom leimi czcket az emiekezo sorokat. Szamomra oiyan mintha meg mindig koztiink Icnne!. Peldamutato cmberscged, vil a gos okfejtcseid maig a fiilembe cscngcnck. Mcgszenvedett tavozasod saj nos nem ert teljesen varatlanul minkcl. Egy ideje mar sza-..--_~~ molni lehetctt czzel a Icgrosszabb lehetoseggel. Bizlam benne, hoh'y eros szervezeted es vasakaratod - az orvosi segitsegekkel- legyozi konmk felelmctes betegseget. Nem igy tortent... Gigaszi kiizdelmedbcn mindig Ugycltel arra, hogy kemyezeted fele csak szcnvcdescid torcdeket mutassad. 5 igen betegen is meg bejartal munkadat vegezni. Tudtad. hogy igen ritka szakmad altai valla It ketelezettsegeidct nem mulaszthalod ci, 5 a javitasokat sokszor csak nil- 6raban tudlad idore befejezni. Szem elott tartottad az idos cmbcreket, 5 ugycltcl arm is, hogy a gyerckck sc maradjanak hall6ka nelkgl a sziikscgcsnel hosszabb idcig. Informaci6kkal tel i tarsadalmunkban jo\ tudtad mit jelent ezeknck az embercknek az clromlott ha1l6kesziilek. S a javitasokon nil cll<ittad okct j6 tamicsokkal is. Mint ahogy minket is infonmi.ltal az ujsagon keresztiil. Igaz, az ut6bbi id6bcn ki cs it rilkabban mert fogyolt az energifld. Hogy mennyirc veszesen azt csak kcvcsen sejteltek. Csahidod, barataid, ismcroseid nagyon Ic hunk att61 ami bekovetkezcu. Te is ugyancttol, de errol nemigen beszelgertel. Vivtad mindennapi csataidal a vegzet cllen, abban a hilben, hoh'y meg gyozhelsz. Az \1tols6 pillanatig nem adtad fel, pr6baltal cgeszscgcs emberkent elni. Ehhez c1eg erot ado" neked a esaladod. s a feladatok amikcl magad ele niztel ki. A rakkal val6 kgzdelem esak novelte sziv6ssagod, Illi mar regen fe ladnlk vol na. Dc Tc voltal az a fanyiiv6 Melak (anno Domb6var), aki a gyerckek korebcn ereztc legjobban magat, aki nem csak a ha1l 6kakat, hanem a szivcket is meg ludtad,javilani". Sok taborban voltal vcliink, sok sziilonck adtal hasznos tanaesokat. A gyerekck is szivescn vettek keri.il mert mindig j6kat m6kaztal vcliik. Barntsagos szemcidet esak eros igyekezenel tudtad szigoruva formazni egy-cgy gyenneki csinytcvescll. de a szigorusagnak itt vege is szakadt. jen a felszabadult k6z6s nevetes. Alapitvan)'lll1kl61 civalaszthatatlan voltal, mert kczdetektol fogva onkcntcs segitoje vo ltal munkanknak. A tagabb-sziikcbb komyczctcdbcn vegzctt ismerctterjcszto munka nagyban scgilette a mi ccljainkal is: mcgval-

4 toztatni azon cioiteictcket mciyek haiiasseruit gyennekcinket konilvette-konilvcszi. Szaros kapcsaialodat a heiyi mcdiakkal is ez tigy szoigaialaba tillflolt'ld. Banitsagl1nk, csajadjaink banltsaga a lavoh kezdetekbc nyiliik vissza. melynek kotcleket tavozasod lovij.bb erosili. Dc rcmelem szcreta gyermekcidet tagabb komyczctc scm hagyja magara, bar szereto edesapjl1kat nines aki visszaadja nekik. E sorok 1110s1 R6- lad sz61nak Tes6kftm, s eppen czert nagyon nehezen tudom gondolataimat kerek mondatokba olteni. Szomoru igazsag, hogy a J6K konln mennek el. Bannennyirc is akartad nem ludtad megemolni. Tobb mint ot evet kiizdottci czzel a fertciincs k6itai, s llgy runt az orvosok is csak drukkerek voltak ebben a j:itszmaban. Kevcset scgit az a rnasik iga7~<;ag, hogy csak az hal meg igazan akit cifclcjtenek. Tudom, meg nagyon sok terved volt ebben a vihigban, s nem raj lad mult, hogy ezek fe lbeszakadtak. Meg sikeriih befejezned lakasod fellijitasal, a csahldi fot6- album rendezeset, a haz elott a viragoskertedet. Az clvegezni tervezel! tctelek listaja sajnos hosszabb lenne... Mindig is nagyon szeretted a tcrmeszetel, s ennek szeretetere!levelled gyermekeidet is. Szerettel fenykepezni. Sokal ti ld ozl<~.1 eite a hobbira. Kozos szenvedelyunk emiekere a hatlapon levo fenykeppel bllcsllzoi11 Toled. S eite az oldalra aligha talalhattam volna mclt6bb keretet, mint azoknak a gyerekeknek a fenykepeit akikkel alig kct evve! ezelott meg egytitt fenykepezkedtcl. Vcglcg magad mogott hagytad c fo ldi vilagot. Talilll egy szebb szferilb61 pr6balod mcgszcrctteid lltjat igazgatni, talan onnan fontrol is atsugarzik hozz..i.nk lei ked vasercje, hogy immaron hianyoddai, de nem nclkiilcd va16sitsuk meg kiruzott koz6s celjainkal. Farago Peter baratunk szcnvedesei cz cv tiprilis IS-en, eltenek SO. eveben ertek vegct. NYllgodjal orok bckebcn. Tes6d, Fischer Zohan A hajad simogattam, Tc a sotetbcll bolorkaital, erted imadkozlam, Es az imam meghallgatttik, R,i.d nezlem, Es Te a lelkembe hiltal, Uluad, hogy szeretlck, Es Te atoleltel, Elengcdtem a kczcd, Tc meg egyszcr halranczt61, Ram mosolyogtal, Es "tleptel a fc"ybc, Ahogy imamban kertem aprilis 15. Farag611llll,-lS

5 EGYUTTMUKiiDES 5 Az elo')( felelossege Szamok iranyitjak vihigunkat. Kinek nagy szamok, kinck kicsik. Ki tdisdczik, ki a kcnyerreval6t sp6rolja. A slatisztikar is szamok uraljak. A statisztika mindenkibol szamot csinal. Van akibol tobbet cs van akib61 kevcsebbet. S bizony nem mindcgy. hogy mclyik oldalt erositjiik. A gazdagoket vagy a szegenyeket, az egeszsegeseket vagy a betcgckct, a gycnnekcsekct vagy a gycrmcktelcnckel. az cloke! va!.'y a holtaket? Mindcnki fclkcriilhct a csucsra, de cnnck sokszor tira van. Am van a puszta Ictnek is. S ara van az clmlliasnak. Dc a stat isztikaban mindczek csak ponlok vcssz6k. vonaiak, szamok. Szamok vagyunk ha chink cs szamok ha halunk. A statisztikanak mindcgy, hogy mclyik olda Ion :Hlunk. Nckiink, a csaladunknak anmil kevcsbe. Amit j6nak gondolunk azt megtessziik, amit nem azt kevesbe, Es ez igy van rendjen. Dc meg a legkisebb dolgokban scm ftiggellenedherunk a komyezerunkt61. Mcrt minden es mindenki egy rendszer resze. Aze a rendszere ahova tartozik. Es aze a rendszere ahova tartozni akar. Azokhoz aki(k)hez munkaja, kapcsolalrendszere, szeretetc katl Akikben megbizik, es akik 6bcnne megbiznak, Akikre bajban is szamitani Ichct. Mert baj bannikor erhel minket. Dc kannyebb elviselni bannit ha crezziik: nem vagyunk cgycdiil. Ha tamaszkodhalunk azokra akiknck ez idaig csetlcg mi segitettfink. A segitsegnck persze sok formaja van. Lehet assztarsadalmi, hcjyi, csaladi, egyeni. Mikor melyik a leghatekonyabb. Az ember tarsas leny. S mivel kommunikaci6ra - tobbfelekcppcn is- kepes, megosztja mflsokkal oromet, banatat. Valamifele egyiitterzcst vanmk el anol akit ily modon a bizalmunkba fogadtunk. Csalodni nem szeretiink, ezert megvalogatjuk, hogy kivcl milyen infonnflci6t osztunk meg. De meg a szemelycs hirek egy resze is tartozhat a nyilvanossagra, pl<ine ha abban kozcrdckii infonnaci6 is van. Az cl6z6 inisban egy ilyen nagyon szomonl, k6zerdckii hir talalhat6. Egy szereto ara, cgy csahldfennlart6, egy rendkiviil segitokesz, odaado bartll tavozott k6ziiliink. Hianyat nem csak k6zvetlcn k6myczete crzi, hanem mindazok akik tovabbra is a segitsegcrc szamilotiak velna. Akik rudtak, hogy a mcgbcszeit id6re pontosan kesz vo lt a hall6kesziilek, s mindig,.mellekclve" volt a j6tanacs, Ezck a dolgok sajnos mar a mtllte, Az elet nem all hat meg, a kiutat meg kell tala,lni. Akikct a tragedia nem kozvetlcniil erintett hamarabb felejlcnek, de a csaladnak, az anyanak cs kct gyennckenck, IIcki;"k is kell scgitcni talpra a,lini, A szamok egy kicsit itt is segilhclnck, Lelkiisrnererunk megnyugtatasara cs az egyiitterzcsiink kifejezesekent tamogathatjuk 6kct a kovctkcz6 bankszarnlaszamon: Az igazsaghoz tartozik, hogy nagyon nchczcn tudtam csak ravenni Zsuzsat a szamlaszam kozzetetelcre, de tobb sziil6vel beszelgetve nagyon hamar jutottunk a segitsegny{jjtas erne fonnajahoz. igy barkinek lehel6sege van megfelcl6en diszkret modon segit6 jobbol nyujtani. Ez ami - Ielkiismcrctiink- felel6ssege. Az cl6ke... Fischer

6 6 EGYiiTTMUKiioES A magyar Kozoktatasi torveny es az integralt oktatas - neveles A t6bbsegi intezmenyekbe jar6, integn\lt speciiliis nevelesi sziikseglctli (fogyatekos) gyermekek, tanul6k oktatas - neveltsset a kozoktatasr61 5z616, tobbsz6r modositott evi LXXIX torveny szabalyozza. Az alabbiakban a fent emhtett Kozoktatasi torveny. illetve A fogyatekos szemelyekjogairol es eselyegyenl6seglik biztositasarol sz610 torveny (1998. ev i XXV I. torveny) azon reszeir61 teszlink emhtest.melyek az integnlltan oktatott-nevelt speci,his nevelesi sziiksegletfl gyennckekre vonatkoztathatok. (A zarojelben feltiintetett paragrafus szamok lltbaigazitasul szolgalnak.) A K6zoktatasi torveny a "testi, erzekszervi, ertelmi, beszl:d-, vagy mas fogyatekos gyermck" elnevezeseket hasznalja. amikor a fogyatekosok korebe soroltakat erinti. Az erzekszervi fogyatekos megjel61es a latasseriiltekre (gyengenlato. aliglmo. yak) es a hallasseriiltekre (nagyothallo. siket) vonatkozik. a beszedfogyatekos elnevezes pedig pi. a dadogokra. A Kozoktatasi torveny altai a mas fogyatekos kategoriaba sorolt gyennekek a fejl6desi zavart mutatok (pi. autistak). a reszkepesseg-kiesessel kiizdak (pi. diszlexiasok. diszgrmiasok). tovabba a beilleszkedesi zavarral. mag_tartasi rendellenesseggel kiizd6 gyermekek. tanulok. Az Eselyegyenlosegi torveny kimondja, hogy az 6vodai Ileveh!sben es az iskolai oktams - nevelesben a t6bbi gyennekkel egyiiu vesz reszt a fogyatekos szemely, amennyiben ez fejl6dese. kepessegei kibontakoztatasa szempontjilbol el6ny6s (13. (2.)). A K6zoktatasi t6rveny k6telezettsegkent irja ela az integralt oktatas biztositasat, vagyis a magyar t6rvenyi szabalyoz{is tamogatja az integr I1t oktat<is - nevelest. EgyidejL'deg a specialis intezmenyrendszer is fennmarad. vagyis a K6zoktatasi t6rveny a kiil6nbozo fogyatekos gyermekek "ki.il6n vagy k6zos" neveleseben resztvevo oktatasi - nevelesi intezmenyekrol beszel. (30.~ (2.)). Ezze l cgy id6ben rendeletekbe foglalt gondoskodas tortenik a megfelel6 feltetelek. a minel optimalisabb korlilmenyek biztositasara. A Kozaktatasi torveny az integrilcio feltetelekent irja ela. hogy.. a gyogypedag6giai nevelesbcl1 - oktatasban resztvcvo iskohinak rendelkeznie kell azokkal a szcmelyi os tilrgyi feltetclekkel.... melyek a gycrmek cll,itasilhoz szliksegesek (30. (3.)). A neveles - oktatasi intezmenyt minden magyar gyermek eseteben a sziilo valasztja ki, ha azonban a gyennek fogyatekos, (Igy ehhez szakertoi velcmcnyre is sziikseg van (30. (3.)). A szakertai velemenyt a fogyatckossagi tipllsnak megfelel6 szakert6i es rehabilit,ici6s bizottsag adja kit mely hallasseriilt gyermekek eseteben a Hallasseriiltek Orszligos Szakert6i es Rehabilitacios Bizottsaga es Gyogypedagogiai Szolgaltato

7 EGYU'I"I'MUKiiDES 7 K6zpont (1147 Bp. Cinkotai ut 125/ 137. Tel. : ) Integnllt neveles eseten a szakertoi velemeny felteueniil sziikseges ahhoz, hogy a gyermek hozzajuthasson a segitseg kiil6nb6zo formaihoz. A szakertoi bizottsagok tamogatjak a sziilok intcgraci6s torekveseit, amennyibcn biztositva Ifttjflk a gyem1ck rejle sztt~se he z szukseges szemelyi es targyi felteteleket. Ha a szakertoi bizottsag oem tamogatja 3Z integrillt neveh~st. akkor az onkonn{lilyzatjegyz6je hat{lrol:1ttal kotelezheti a szulet, hogy gyermeket a kijel61t intezmenybe irassa. A sziil6 fellebbezhet a dolltes ellen, ami ujabh vizsgalatot eredmenyez egy masik, a jegyzo altai javasolt bizottsagnal. Ha a sziilo eseueg ezt az ujabb hatarozatot sem fogadja el, birosaghoz folyamodhat. Ezt azonban ce!szerii lenne elkeriilni, inkflbb t6rekedve az 6l1aspontok kozelitesere. A szakcrt6i bizottsagoknak - akar specialis intczmenybe, akar integnici6bajavasoltak a gyermcket - idoszakonkent feliil kell vizsgalniuk donteseiket (3/ rendelet). Lehetoseg van arra is, hogy a sziil6 kiilon keresere a szakert6i bizottsag abban az evben is megvizsgalja a gyermeket, amikorra a torveny azt ncm irja ela. A sziiloknek torvenybe foglalt jogllk, hogy a polgarmestcr scgitseget kerjek ahhoz, "hogy fogyatekos gyermekiik 6vodai nevelesehez vagy iskolai nevelesehez es oktat{\ sahoz a sziikseges fellmeleket a telepulesen megteremtse." (I3. (5.)). Ezt tamasztja ala az a paragrafus is, mely szerint a kozsegi, varosi, fovarosi, kertileti es megyei jogu varosi onkonnanyzat koteles gondoskodni a t6bbi gyermekkel cgyiitt oktathato 1"0- gyatekos gyennekek ellatasarol is (86. (2.)). A fogado intezmeny alapito okirahiban, valamint helyi nevelesi programjaban (ovoda), ill. helyi tanterveben (iskola) szerepelnie kell annak, hogy milyen tipusu fogyatekos gyennckek integralt oktatas - nevelesere vallalkozik. Ez egyben azt isjelenti, hogy az illetekes onkomlanyzat szlikseg eseten tamogatja az alapvet6 feltetelek biztositasat, megkeri es fo ly6sitja a fogad6 intezmeny szamara a kozponti tamogat3st. Amennyiben az intezmeny korabban meg nem integrait fogyatekos gyenneket llgy az alapito okirat modositasara van szukseg a felmeriilt uj vallalasoknak megfeleloen. A szakert6i velemennyel rcndelkeza fogyatekos gyennek ut{ul a nevelesi - oktntasi intezmenya kozponti koltsegvetesbo l lul. megemelt normatlv koltsegvetesi hozz{lj {lrujasban reszesu l, meiy j6cskan meghaladja a nem fogyatekos gyermekek utan kapon eves osszeget. Az intezmenynek ebb61 a megemelt osszegbol kell fedeznie a gyc011ck sziiksegleteinek kielegiteset. A fogyatekos gyermekek 6vodai neve lese az ugyancsak a Kozoktatasi torvenyben szabalyozott komi gondozast koveti. 3 eves kora utan csak az a gyemlek vehet reszt korai gondoz3sban, akit nem vettek fel ovodaba. Amennyiben a tobbsegi 6vodaban nem dolgozik legalabb reszidoben gyogypedagogus, es az lltazo tanari halozat szakszolgaltatasa sem erhet6 el, llgy az ovoda a fogyatekos gyennek uhin jar6 emelt osszeg(i

8 1/ EGYii'l''I'MUKiiDES normativ tamogatasbol k6teles megbizni es fizetni egy gyogypedagogust a szukseges szolgahauls biztositasara. A helyi 6nkormanyzatok ahal fenntartott ovodakban a fogyatekos gyennekek szamara napi ket ora felzarkoztato foglalkozas vegezheto (114. (I.a)). Az 6vodai csoport-, ill. az iskolai osztalyletszamot kedvezoen erinti a fogyatekos gyermekjelenlete, mivel egy-egy gyermek a fogyatekossag s(llyossaga szerint ketto, ill. harom gyermeknek szamit, vagyis ezahal cs6kkenthet6 a csoport, osztaly letszarna (3.sz. melleklet 11.3.). Integralt oktatas - neveles eseten szakirany(1 vegzettsegll gyogypedagogust foglalkoztathat az intezmeny. Ez az integnllt gyemlckek szamat61 ftiggocn foalhisu, vagy reszmunkaidos un. utazo gyogypedagogus, tovabba logopedus alkahnazasat jelenti meghatarozal! oraszamban (I.sz. melleklet "Pedagogusok" c. resz). (S gyermekenkent heti 5 ora faglalkaztatas kereteben I fo gyogypedagogus faglalkaztathato, kevesebb integnllt gyermck eseh~n aninyosan kisebb 6raszamban, reszmunkaidoben.) Azakban az intezmenyekben, ahal a fogyatekas gyermekek egy meghatarozatt elernek, gyogypedagogiai asszisztens faglalkaztathato (I.sz. melleklet). Az integraitan tanula gyermckeket a tanorai foglalkozasokon till un. egeszsegiigyi es pedagogiai celil habilitacios es rehabilitacios foglalkozasok illetik meg. Ezek heti id6kerete a fogyatl~kossag tipusmoj fiiggoen vflltozo, az adott evfoiyamra meghatarozott heti tanitasi ora 40%-a nagyathallo, es 50%-a siket gyennek eseteben. Integralt tanulok eseten ez a heti orakeret 8 fos csapartokra ertendo, vagyis a tenyleges letszamra eso oraszamat kells-cal asztani (52. (6.)). A faglalkozasokat nemcsak gyogypedagogus, hanem velem megasztva, vagy akar kizarolag a t6bbsegi pedagogus (pi. ov6na, tanit6, tan{lr) is tarthatja a gyogypedag6gus lltlnutatasaivai osszhangban (30. (10.)). Amennyiben a fogyatekos gyermeknek sziiksege van nl, megilletik a specialis tantervek, tank6nyvek, gyogyaszati es technikai cszk6z6k (121. (14.)). Az igazgato mentesitheti az integralt fagyatekas tanulot egyes tantargyak, tantargyreszek ertekelese es minositese alol (30. (9.)), illetve a gyakarlati kepzes kivetelevel reszben vagy egeszben mentesitheti az iskolai kotelez6 tan6nlkon val6 n!szvetel al61 is (69. (2.)). A tizedik evfolyam vegen leteheto alapmiivehsegi vizsgan, ill. az erettsegi vizsg{m az erintett tantargyak helyett masikat valaszthat a tanul6 a vizsgaszabalyzat szerint (30. (9.)). A szakertoi bizattsag, vagy a nevelesi tanacsado velemenye alapjan mar az elsa osztfllyba fclvett gyennek is mentesitheta a min6sites, ertekeles aiel. Ebben az esetben a gyemlek elokeszito cvfalyamkent vegzi es fejezi be a tanevet

9 EGYU'l'TMUKiiDES 9 (70. (7.) es (8.». Az igazgata egyeni tovabbhaladast is engedelyezhet a tanula sz" mara legfeljebb a negyedik tanev vegeig. Ebben az esetben a szakertai velemenynek kell tartalmaznia, hogy melyik tantargybal mikorra fogia utolemi tarsait a tanula (70. (7.) es (9.)). Az eredetileg javasolt elakeszita evet az elsa felevet kaveta hanapig egyeni tovabbhaladasra lehet vaitoztatni (70. (10.». Ha a tanulat az egyes tantargyak vagy tantargyreszek ertekelese alai mentesitik, az iskolanak egyeni foglalkozasokat kell szamora szerveznie meghatarozott idakeretben (30. (9.), 52. (7.) es (10.)). A szakertai velemeny tartalmazza azt a hataridat, ameddig a gyermeknek patolnia kell hianyait. Az egyeni foglalkozasokhoz egyeni fejleszt"si terv kesziil, melynek celja a gyermek felzarkaztatasanak segitese (30. (9.)). Az iskolai helyi tanterv az egyes evfolyamok kavetelmenyeinek te ljesitesehez egy tanitasi evnel hosszabb idiit is kijelalhet (50. b.). A kiilanbazii vizsgakon alkalmazkodni kell a fogyatekos tanulak specialis sziiksegleteihez, mint pi. a hosszabb felkesziilesi idii biztositasa, irasbeli helyeu szabeli vizsga es forditva, segedeszkazak hasznalatanak engedelyezese (30. (9.)). Teljes karli felmentes eseten a gyerrnek magantanulakent halad (7. (I.)), tanulai jogviszonya fennmarad (66. (1.), Os az igazgata ill. a neveliitestiilet aital meghatarozott madon ad szamot tudasaral (69. (3.». A magantanu lanak heti 10 ara egyeni fejlesztes jar, mel yet az az iskola biztosit, amely a tanul61 felvettc. Ennek k61tsegeit a szakertoi bizottsag fedezi. azonban, ha a szakert5i bizottsag nem ert egyet a gyermek magantanu16i statuszavai, akkor a k61tsegek a SZLil6t tcrhelik. Ha az igazgato szerint a gyermek haladasa szcmpontjab61 hatranyos a magantan ul6i heiyzet, akkor a kerdcs allamigazgatasi lltra tereladik, s a dantes a jegyzii feladata (7. (2.)). Remeljiik, hogy a fenti felsorolas segiti mindazokat, akik sziikseget erzik annak, hogy a torvenyben fogjaltakra hivatkozzanak, segitsek az integnilt ncvcles mind kedveziibb feiteteleinek kialakitlisat. Az osszeallitast dr. Csanyi Yvonne es dr. Perlusz Andrea keszitette

10 10 EGYUTTMUKiiDES HIREK Egyrc tobb konfcrenchira kapunk meghiv:ist... Az "Europa 1-fiiz" ~I magyar CS osztd.k civil szcrvezetek sz:im~inl marciusban becsi talalkozot szervezctt, mclycn az egyesi.ilet kcpviseleteben reszt vehettem. Ami Szocialis es Csaiftdiigyi Miniszteriulllunknak mcgfelel6 osztnik miniszteriumban tajekoztatot tartotlak szamul1kra. A fogyatekos emberek cigyeivel foglalkoz6 mindket miniszteriumi szakember kiz{u:6iag a ll10zgasseriiltek problemaival, segih~si lehetosegeivei fogialkozott. Megkerdcztem, hogy van-c a tabbi serliltekkel, igy a hallasseriiltekkel foglalkozo szakember a miniszteriumban. Nemmcl valaszoltak, de sietvc hozzatettek, hogy a tartomflllyaikban van. Az oszlnik Civil Szervezetek vezetonoje elmondta, hogy ez azert alakult Ausztri{tban igy, mert az Uni6s csatlakozasuk 6ta a mozgassertiltek nagyon j61lobbiznak. Elgondolkodtat6, mert nalunk is a mozgasserliltek elelk6rlilmenyeinek, problemainak az ismerete, s sokinlnyll tamogatasa domina!. Ez roleg a j6 szervezettseguknek koszonheto. Ez a szervezettseg, sokoidallls{lg I1cl11csak kirele irill1yul, hanem a MEOSZ-on (Mozgasseriiltek Szovetsege) belcil is ervenyesiil. TillTIogatjak a kisebb mozgasseriilt csoportokal, integralast, utaz6, egyuttmgk6do tamlrokat. stb-t is. o Egyre cgetobb az crdekvcdelcm mcguj ul :ls:l :l hall:'tssertiltck csctcbcn. Egyesi.ileti.ink evek 6ta visszatero problemaja. hogy a hall<lsseri.ilteknek megszavazott j6val 100 milli6 feletti koltsegvetesi tamogatasb61 a SINOSZ semmit sem juttat egyesuletlinknek, hoiott a K6ltsegvetesi Bizottsag odairilnyit bennlinket. A k61tsegvetesi osszegel hallasse rliltek tamogatas[lra adjilk. fiigget leniil attol, hogy szegregaltan, vagy integnlltan nevelkednek. A szemh!let es tamogatils valtozlatils igenyet jelzi a nagyolhall6k erdekeit es problemilit taglal6 "Nagyotha1l6 2000" erdekvedelmi fol y6irat els6 kiadvanyanak cikke is. A lapaszlalat azt sligallja, hogy ki.i1on kellene mgkodnie a siketek, klil6n a nagyothal- 16k es ki.il6n az integnhtan tanulok egyeslileteinek. A SINOSZ kozponti tbmlja a siketek jelnyelve. A nagyotha1l6ke a ha1l6kesziil ek, szajr61 olvasas es idezek: "szeretnenk. ha a hallitsserliit gyermekeink miei6bb a jol ha1l6kkal egy iskol:ibajarhatnanak."

11 EGYU'I"I'MUKiiDES Az integnllt gyerekek es fiatalok kozott siketek es nagyothallok is vannak. A hallokesziilek, az ertheto hangos beszed mellett a szajrol olvasas segit a beilleszkedesben. o Megdobbento szamomra az a SLNOSZ vezetosege altai kepviselt es hangoztatott felfogas, miszerint a siketek anyanyelv. a jelnyelv (akkor is, ha a sziilii ha llo), a magyar csa k az elsa idegen nyelv. Ezt az allaspontot kepviseltek aprilisban a X. Magyar Alkalmazott Nyelveszeti Kongresszuson is azzal, hogy eliiadasukkal az idegen nyelvi szekcioba jelentkeztck. A SlNOSZ fiatal, hallo munkatarsa beszamolt egy tesztfelmeres segitsegevel a hallasseriiltek es hallok keszsegeriil, altahlnos iskolai vonatkozasban. Kiemelte t6bbek k6z6tt, hogy a ragok, jelek hasznalataban milyen lemaradasok vannak. A Nagyothallok Iskolajanak igazgatoniije, Sari Janosne es az iskola egyik szinten jelenlevo tamira kritikaval elt a megallapitasokat illetoen. Hozzaszohisomban en is megjegyeztem, hogy nem varhato el, hogy egy azonos korl! hallasseriilt gyerek ugyanolyanjol. ugyanannyi ida alatt elsajatitsa mindazt. amit ha1l6 tarsaik. AZI is elmondtam, hogy ezt a lemaradast kesiibb behozzak. A kongresszus idegen nyelvi szekci6janak vezet6je csodalkozasfmak es nemtetszesenek adott kifejezest amiatt, hogy a hallasseriilt tema az idegen nyelvi szekcio temai koze keriilt, amikor a hallasseriiltek anyanyelve a magyar. Megkoszontem ezt a megallapitast, mondvan, hogy ez a SINOSZ vezetiisegenek az allaspontja, s mi is megdobbentlink ezen. o Mivel integniltan tanula gyennekeink, fiataljaink minden korosztalyt kepviselnek mar, igy minden csoporttal (korai fejlesztes, ovoda, altalanos iskola, kozepiskola, szakkepzes, felsiioktatas) fog lalkozunk, de emellett mindig egy csoporttal kiemelten is. A marciusi osszej6veteliink6n az ftitalanos iskolai teendok keriiltek napirendre. A kovctkezo oszi kiemclt temakoriink a kozepiskolai cs a szakkepzcs feladatkorc lesz. Erre mar elkezdllik a felkeszlilest: A szakkepzii isko la a szakkozepiskolm es a szakiskolat fog lalja magaban. Az utobbi evekben a szakkepzes rendszcrc atalakult. Erriil tajekoztat a Magyarorszagi SZliliik Orszagos Egyesuletenek kiadvanya: "A Szakkepzesr61 szii lokn ek." Palyavalasztast es k6zepfoku beiskohizast segito kiadvany ez szuiok szanulra, mely az Oktatasi Miniszterium tamogatasaval keszlilt. "

12 12 EGYiiTTMUKODES dr. Benedek Andras a miniszterium helyettes allamtitkiira bevezetojebol: "Ma; vilagullkball at erilellyesiiit!s, a l1"mka lii/tigliball elifrt siker liagymtfrtekben fligg afto/, hogy a fiatal plifyllkezlit!set IlOgyall segiti, kistit; ehi at oktalas tis szakktfpztfs. A sziilok vtfleme"ye, julius/ata, szakktfp u!ssel kapcso/atos lii egeltfgel/etf.wige Jlagy eppell kritiktija szaliiullkra rclldkiviii [Olltos auirt, /r ogy a!razai szakktfpu!s mi"dillktibb mcgfc/eljell a hazai tis ljemzetkozi e/j'{irtisokllak." A serlillek, ezen bellil a hallasserliltek szakkepzesi problen,,\i hilon is fontos feladatkor. Kerjuk a kedves szlilotarsakat, segitsenek tapasztalataikkal, problemaikkal tajekoztatni bennlinket, hogy tovabbithassuk ezeket a megfelelo szakemberekhez. o Majusban reszt vcttiink az Oktatasi M.iniszterium es a Nemzcti Szakkepzcsi Intezet kozos rendezeseben egy szakkepzessel kapcsolatos konfercnci{m_ Folytat6dik a szakkepzes korszeriisitese: A 2000-ik ev a kerettantervek bevezetesenek eve, 200 I. az uj Orszagos Kepzesi Jegyzek (OKJ) kozreadasa, tovabbi korszeriisitesek megval6sitasa: a kepzes-tovabbkopzes osszhangja, a gyorsabb korszer(isithetoseg, a gyakorlati igenyck. a konkretabb, piackepes szakkepzes, magasabb szintu kepzes es foglalkoztathat6sil, a szakma klilfoldi elismerese, stb. ordekeben. Peli LajoslIe

13 EGYUnMUKiioE5 13 Sziiltildub hirek SZULO-KLUB - MARCIUSBAN - "TELT HAZZAL". A Fogyatekos Gyennekek, Tanul6k Felzark6ztatasaert Orszagos Kozalapitvany tamogatasaval a sziilok-pedag6gusok-gy6gypedag6gusok szamara tartot! osszejovetellinkon szep sz{unmal vettek feszt nemcsak a sztil6k, hancm a gyerekeket tanit6 pedag6gusok, segito gy6gypedag6gusok is. Sok mindenrol beszeltiink, volt altalanos, kozerdekii tajekoztatas. Fesztilt fi gyelemmel hallgattuk Mikesy Gyiirgynek, a Vaei Siketek lntezete hallasserillt igazgat6janak, aki egyben God yaros kepviseloje is, beszamol6j at. Hogyan emlekszik vissza gyermekkonlra, hogy elte meg halhlsserillt volt:it nyole ha1l6testvere kozott, hogy.n kiizdotte Ie a halhlsseriilesebol ad6d6 hatranyokat, nehezsegeket. Beszelt esaladjar61, ha1l6 gy6gypedag6gus felesegerol, akivel egyiitt keszitettek fel hallasserillt gyennekeiket az integralasra. Mikesy Gyuri elmondta, hogy esak akkor kezdett hall6kesziileket rendszeresen hordani, amikor ezzel peldat mutatott halhisseriilt gyennekeinek. Milyen sokat segitett neki is. ha1l6kesziilek viselese, kitarult korulotte a vilag. Perlusz Andrea videofelveteleket mutatott be integraltan tanu l6 gyennekiikrol, nemcsak a Mikesy hazaspar, hanem mi is megillet6dve neztiik ezeket a par evvel ezel6tti felveteleket a gyerekek sikeres beilleszkedeserol. Nagyon tanulsagos volt a halhlssertilt kiizcpiskolas lanyok beszamoloirm kcsztilt videofelvo!el is. Tokes Sandorne nyole eve aktivan vesz Teszt egyesulettink munkftjaban. Integraci6s tamiri tapasztalatait folyamatosan atadja, ismerteti. Evek soran nagyon sok saj:it keszitesii szemlelteto anyagot gyiijtott assze, hogy elosegitse a kiilonbazo problemakkal, igy a ha llasserii lessel kiiszkado tanitvanyai fejl6- deset, fej leszteset, tanulasat. Ebbol tartott egy kis bemutat6t ajelenlevoknek videofelvetel es a keszitett szemlelteto anyagok segitsegevel. Errol irt Ie egy rovid osszefoglal6t azok szamara, akik nem voltak jelen. o Pel i Lajosne

14 14 EGYiiTTMUKiioES Tokes Sandorne tanitono rovid beszamol6ja az eload:ls:lb61: CommellillS: "Egy bii/cse/ollek kef li ovellddke 1'0/1. Egyik " elll 1'Oft itllllllt!kolly, II mtlsik kolllryelmll volt. Milllikettot elzavarla, mivel ilz egyik "em tudotf tallllllli, bar akarl, a IIulsik uelll llkart faull/ni, bar/udolf 110/lla. M; Villi akkor, IIlI ellllek a (rulolluilty irl;liti ellellszelllllwk mllgllk a lallitok ilz aka;?" Azt gondolom, ma mar minden pedag6gusnak rendelkeznie kell pszichologiai tudfl s sal, kepesnek kell lennie a speci,ilis sziiksegletu gyermekek oktatasara. Val6ban nem konnyu feladat, de az iskohik, illetve a felsooktat.s kotelessege erre felkesziteni tamiraikat. Jelenlegi negyedik osztalyomban 23 gyerek van, koziiliik ketto dyslexias, egy igen komoly tanulasi nehezsegekkel kiizd, ket filmak grafomotoros kepessegevel van problemaja, egy hinynak komoly psziches gondjai vannak, es egy yak kisfiu is veliink tanul. A tobbieket is tebb csoportra lehet osztani. Vannak gyorsan es jol halad6k, vannak gyenge kepessegu, de szorgalmas gyerekek. Ezeknek a gyerekeknek mind egyeni sziiksegletiik van, mas banasmodot igenyelnek. Ugy kell szerveznem a munkat, hogy ki-ki optimalisan fejlodjon, meghagyva es segitve egyeni fej lodesi iitemet. Azt gondolom, hogy egy ilyen osztalyban ugyanugy helye van egy erzekszervi seriilt gyereknek is. Neki is hilon feladatokat adhatunk. Nekiink pedag6gusoknak kell mcgtanulnunk a differencialt oktatast, a kiil6nb6zo tanuiasi technikakat. A gyerekck Ulhetnek szemben egymassa l, dolgozhatnak parban, vagy csoportban. irhatnak a tabiara, iilhetnek a szonyegen. A lenyeg, hogy tanuljanak. Segithetnek egymasnak, kerhetnek segitseget, lehet tevedniiik. Egy-egy anyagreszt kul6nb6zo szinteken lehet feldolgozni. Ezeket a videofelveteleken bemutattam. Az 6sszej6veteleken sok eszk6zt bemutattam. amely csak t6redeke a meglevoknek. Ezek a beszedkeszseg es az irasbeli kifejezes fejlesztesehez kesziiltek. Bemutatjak hogyan lehet erdekesen, jatekosan fejleszteni a keszsegeket. Ezekben a jatekokban oromrnel es aktivan vesznek reszt a gyerekck. A hallasseri.i lt gyerekct segitik a sz6kincs fejl eszteseben, a mondatalkotasban, ami egyebkent nagy gondjuk. Az eszkoz6k k6nnyen elkeszithetok, csak kitart6 gyiijtomunkat, 5 nemi 6tlelet kivannak. Hosszli evek alatt gytljtatte111 assze szines kepeket, 111elyekrol a gyerekek szavakat, mondatokat irhatnak. A szines sz6kartyak is a mondatalkotast szolgaljak.

15 Iszkaszentgyorgy majus

16 Gyenneknapi

17 piuanatlcepek

18 Repiilllnap Dunakeszin Szep, tiszta napsuteses reggelre ebredtunk 2000 majus 24-en, amikor is a PHONAK CENTER Kit. ajandekakent 60 hallasseriilt gyerek setarepiitesre gyiilekezett a Dunakeszi sportrepgloteren. A gyerekek az or5zag egesz teriileterol. a hallasseriiltek altajanos iskolaibol erkeztek. Az ajandek - a sctarepules biztosit3slmak - aprop6jat az adta, hogy a kozelrnutban mutatkozott be Magyarorszagon a PHONAK ceg legujabb digitalis ball6kesziilek csahidja: a CJaroTN. Ez a kesziiiek csa!ad amely szamtalan technikai ujdonsaggal rendelkezik a beszed es komfort erzes javitasaban meg abban is egyedulall6, hogy a Claro'" kcsziilekeknel alkalmaztak eloszor a vilagon a haij6kesziiiekbc epitett FM vevorendszert, amely a hallasseriilt gyerekek oktatasanal nagy segitseget jelenthel. A repuloteren a delelotti ismerkedes es tajekoztat6 meghallgatasa utan felaliitottak art a felfiijhat6 legvarat, abol az eppen a setarepulesre vorakoz6 gyerekek kedviikre ugrandozhattak. De termeszetesen volt lehetoseg labdazasra. fog6cskara, tollasozasra is. A repiiles tiz fos csoponokban AN-2 tipusu repiilogeppel tortent. A repul5gep a 15 perces ot alatt m magasra emelkedett es a tiszta id6nek koszonhet5en gyonyorii kihitas volt a gep utasterehol. A felszillas utan a gyerekek bepillanthattak a repula pil6tafiilkejebe is. K6zben a f61don sem unatkoztak, hiszen megerkezett vendegiink R6zsa Norbert, olimpiai, vilag es Eur6pa bajnok melhisz6nk, aki autogramot osztogatva szivesen valaszolt a gyerekek kerdbscire. A2 ebedet a szentendrei Obsitos Ettenn szakacsai egy guiyasagy600l szolgaltak rei a repull!stol es jatekt61 megehezett diokoknak. A PHONAK CENTER Kft. munkatarsai remelik, bogy egy cletre sz616 elmennyel ajandekoztak meg a tanulmanyi erdmenyekben, sportban, k6zossegi szellemben kiemelked6 taoul6kat. TALALKOZUNK JOVORE IS! Szab6 Attila pillanatok a gyerekek kozan. Budapest madwvlatb61

Elterjesztés két els osztály indításáról 2010/2011 Mellékletek:

Elterjesztés két els osztály indításáról 2010/2011 Mellékletek: Elterjesztés két els osztály indításáról 2010/2011 Mellékletek: 1.) 3. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. Törvényhez 2.) Jegyzkönyv: Szüli szervezet ülésérl 3.) Jelenléti ív: Szüli szervezet ülésérl 4.)

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják,

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják, Útmutató a szülõknek A kilencvenes évek elején a kisgyermekek, óvodások nevelésével foglalkozó hasznos és tanulságos angol könyv szerzõje külön fejezetet szánt az átlagostól eltérõen fejlõdõ gyermekeknek.

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Módszertani sokféleség

Módszertani sokféleség Módszertani sokféleség Egyéni anyanyelvi fejlesztés a Hallássérültek Tanintézetében A gyermeki személyiség egyénre szabott fejlesztése a korszerű pedagógia egyik legfontosabb követelménye. Fel kell mérni,

Részletesebben

Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE

Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE Az esélyegyenl ségi terv id tartama: 2007-t l visszavonásig 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Felsőoktatási tájékoztató

Felsőoktatási tájékoztató Felsőoktatási tájékoztató A MEOSZ kiemelten foglalkozik a mozgáskorlátozott hallgatók felsőoktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférésével. A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZegyezmény kimondja,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM tanulás egész SZK_106_29 é n é s a v i l á g életen át modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 418 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V.AROS ALPOLGA~ESTERET6L Bekiscsaba, Szent Istwin rer 7.

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V.AROS ALPOLGA~ESTERET6L Bekiscsaba, Szent Istwin rer 7. BEKESCSABA MEGYEI JOGU V.AROS ALPOLGA~ESTERET6L Bekiscsaba, Szent Istwin rer 7. Ikt. sz.: V. 44212010. E16ad6: Perenyine Czibolya Edit, Dr. UrbGn-Zsilak Klara Mell.: 1 Hiv. sz.: Postacim: 5601 PI 112.

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény rendelkezései 46. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény rendelkezései 48

A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény rendelkezései 46. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény rendelkezései 48 46 5. Oktatás* Tartalomjegyzék A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény rendelkezései 46 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezései 48 A szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Konzulens tanár: Dr. Makai Katalin Készítette: Uri Kovács Lászlóné Mottó: Thomas Gordon idézetét választottam, mely azt gondolom teljes mértékben,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

nevelésével kapcsolatos különféle feltételrendszereket tipizáljuk, és e feltételrendszerek

nevelésével kapcsolatos különféle feltételrendszereket tipizáljuk, és e feltételrendszerek Keszi Roland Kiss László Pál Judit Papp Gergő Autista gyermekek a mai magyar közoktatásban nevelésével kapcsolatos különféle feltételrendszereket tipizáljuk, és e feltételrendszerek feltételeit. A kutatás

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

A mentor. Szakmai nap 2014. Október 09.

A mentor. Szakmai nap 2014. Október 09. A mentor Szakmai nap 2014. Október 09. Ki a mentor? A görög mitológiában Mentór, Alkumusz fia Odüsszeusz jó barátja és Télemakhosz Odüsszeusz fiának atyai bölcs, figyelmes tanácsadója volt. A kifejezés

Részletesebben

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Sontráné dr. Bartus Franciska VÁZLAT: 1. Bevezetés 2. A gyakorlati képzés törvényi háttere, meghatározó

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2012. május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-24/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület Közmeghallgatásán A közmeghallgatás helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

Sasd v aros Onkormanyzata 13/2013.(X1.29.) onkormanyzati rendelete

Sasd v aros Onkormanyzata 13/2013.(X1.29.) onkormanyzati rendelete Sasd v aros Onkormanyzata 13/2013.(X1.29.) onkormanyzati rendelete a szocialis es gyermekvedelmi ellatasokrol szolo 2/2007.(111.6.) onkormanyzati rendelet modositasarol es egyseges szerkezetbe foglahisarol

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

Tanulási stílus kérdőív

Tanulási stílus kérdőív Szitó Imre(1987) A tanulási stratégiák fejlesztése, Iskolapszichológiai füzetek, 2.sz. ELTE Tanulási stílus kérdőív Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat. Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik

Részletesebben

A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3.) SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szövetségünk feladatát az alapszabályában

Részletesebben

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet)

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet) Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében (Részlet) 3. VEZETŐI, PEDAGÓGIAI PROGRAM... 3 3.1. A feltételek alakulása... 3 3.1.1. Tárgyi feltételek

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 Székhely: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Tagintézmény:

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja A fenntartó a pedagógiai programot jóváhagyta:. Dr. Kecskésné Dudás Erzsébet fenntartó részéről Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR!

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Fejezetek az Ember aki óvodás című kiadványunkból (4. rész) AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Nem véletlen, hogy az előzőekben csak a nagyon kirívó, gyerekeket és felnőtteket is nagyon zavaró,

Részletesebben

A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013.

A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013. A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Székhely: 1118 Budapest, Rimaszombati út 2. Tel: 1/606-7250 Fax: 1/606-7249 e-mail: dfk@deak-koll.sulinet.hu

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2010-2011 TANÉV ÖMIP 6. SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN, A SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTÉSEKKEL

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2010-2011 TANÉV ÖMIP 6. SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN, A SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTÉSEKKEL ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2010-2011 TANÉV ÖMIP 6. SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN, A SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTÉSEKKEL I. Minőségpolitika és minőségfejlesztési rendszer I.1. Az intézmény minőségpolitikájának megvalósítása:a minőségirányítási

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

Projektfeladat Földrajzi ismeretszerzés rajzolás segítségével

Projektfeladat Földrajzi ismeretszerzés rajzolás segítségével Projektfeladat Földrajzi ismeretszerzés rajzolás segítségével Készítette: Kedves Júlia - Toró Norbert - Tóth Enikő 2010. február 18. Megbeszéltük az előadás előtt, hogy mi leszünk majd egy csoportban.

Részletesebben

Az Állam-és Jogtudományi Kar fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról szóló szabályzata

Az Állam-és Jogtudományi Kar fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról szóló szabályzata Az Állam-és Jogtudományi Kar fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról szóló szabályzata 2009. december 16. DEBRECEN A Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Tájékoztató a 2007/2008. tanévi iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez (részlet)

Új Szöveges dokumentum Tájékoztató a 2007/2008. tanévi iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez (részlet) Tájékoztató a 2007/2008. tanévi iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez (részlet) A jelen tájékoztató a 2007/2008. tanévi iskolai tankönyvrendelés lebonyolítását, a tankönyvellátás megszervezését segítő

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A diszlexiás gyermekek angol nyelvi készségeinek vizsgálata Kormos Judit és Mikó Anna ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A kutatás háttere Keveset tudunk arról, miben különbözik a diszlexiás és

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Többségi nyelvű iskolaválasztás székelyföldi magyar nemzetiségű diákok körében

Többségi nyelvű iskolaválasztás székelyföldi magyar nemzetiségű diákok körében Márton János Többségi nyelvű iskolaválasztás székelyföldi magyar nemzetiségű diákok körében 1. Bevezető, előzmények A kisebbségi iskolaválasztás kérdéskörét egy 2012-ben készült kutatás keretében már vizsgáltuk:

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola beiskolázási tájékoztató a pedagógiai programunk alapján Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán 2 Iskolánk adatai: Neve: Bálint Márton Általános Iskola és

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez

Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez Inkluzív nevelés Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez Bevezető az óvodai nevelés kompetenciaterület ajánlásaihoz Szerkesztette Czibere Csilla sulinova Közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

GR tanfolyam vélemények

GR tanfolyam vélemények GR tanfolyam vélemények (amiket, ha te is csatlakozol, a zárt oldalon élesben olvashatsz majd) A véleményeket rendhagyó módon nem a végén, hanem a 13. leckénél, egy szusszanásnyi időt adva kérem remélem,

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4 Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit Tanítói kézikönyv tanmenetjavaslattal Sokszínû matematika. 4 Mozaik Kiadó - Szeged, 2007 Készítette: ÁRVAINÉ LIBOR ILDIKÓ szakvezetõ tanító MURÁTINÉ SZÉL EDIT szakvezetõ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA

PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA Készült: 2010. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 I. BEVEZETÉS... 6 Az összevont intézmény létrejötte:...

Részletesebben

Pedagógiai program. VII. kötet

Pedagógiai program. VII. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógia és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított Pedagógiai program VII. kötet

Részletesebben

Meghivo. Ertesitem, hogy kepvisel6testiiletiink 2004. julius 13-an (kedden) 15 6rakor rendkiviili illest tart.

Meghivo. Ertesitem, hogy kepvisel6testiiletiink 2004. julius 13-an (kedden) 15 6rakor rendkiviili illest tart. Tordas K/lzseg Polgarmestere 2463. Tordas, Szabadsag ut 87. Tel.(fax): 22-467-502, 467-655 Meghivo Ertesitem, hogy kepvisel6testiiletiink 2004. julius 13-an (kedden) 15 6rakor rendkiviili illest tart.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

A múzeumok oktatást támogató tevékenysége*

A múzeumok oktatást támogató tevékenysége* KÖZGYŰJTEMÉNYEK ÉS OKTATÁS A múzeumok oktatást támogató tevékenysége* Bereczki Ibolya Magyar múzeumok a XX. század végén a múzeumpedagógia szempontjából Amikor visszatekintünk az elmúlt néhány évtized

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola A Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai programja Nevelési program Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1. Az iskola helyzet-meghatározása...4 2. Az iskola bemutatása..6 3. Az iskola nevelési programja..12

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek...

Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek... Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek... A pénz-érzelmekkel kapcsolatos, országosan egyedülálló felmérést kezdeményezte, készítette és a tanulmányt írta 2011 szeptemberében

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága

A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága II. évfolyam 10. szám 2007. JÚNIUS A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága Előszó Itt az év vége! Mindannyian elfáradtunk. A vizsgák, küzdelmek a jobb jegyért lekötötték minden energiánkat. Ezért

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben