Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Szivárvány Óvoda 4110 Biharkeresztes, Alkotmány u Tel./fax.: Beszámoló A as nevelési év munkájának értékelése a Pedagógiai Program tükrében Készítette: Németh Ernőné Óvodavezető Biharkeresztes,

2 A beszámoló tartalomjegyzéke: 1. Az intézmény Alapító Okirat, SZMSZ szerinti működése....2.oldal 2. A gyermeklétszám alakulása... 6.oldal 3. Pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma.7. oldal 4. Tárgyi feltételek- pályázatok.9.oldal 5. Gyermek és ifjúságvédelem helyzete...11.oldal 6. Gyermekbalesetek alakulása...12.oldal 7. Együttműködés a Pedagógiai Szakszolgálattal.13.oldal 8. Az óvoda és a család kapcsolata, a kapcsolattartás formái...13.oldal 9. Speciális szolgáltatások, fakultációk 14.oldal 10. Tovább tanulás, továbbképzés..15.oldal 11. Intézményünk kapcsolatrendszere 15.oldal 12. Költségvetés-gazdálkodás eredményessége, problémái...16.oldal 13. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok oldal 2

3 Bevezető gondolatok: Úgy érzem, hogy nagyon gyorsan szaladt el ez az év is, Talán azért, mert sosem volt holt idő, mindig készültünk valamire, Talán azért, mert egy nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, szusszanni is alig volt alkalmunk Talán azért, mert a gyerekek mellett mindig úgy éljük át, az idő múlását, hogy hétfő van,.. péntek van,. újra karácsony, és farsang, s most megint vége van ennek az évnek is. Talán azért, mert szalad velünk az idő kereke s otthon is, a családban is mindig adódnak előre nem tervezett feladatok, gondok. Az eltelt időszak eseményteli volt, szerencsére bővelkedett számtalan örömben is. Vezetői beszámolóm értékelő gondolatai a szempontok kötelező elemei mellett ezekre is utalnak, mert úgy gondolom így lesz egyedi, így válik konkréttá, így lesz teljes. 1.Az intézmény Alapító Okirat, SZMSZ szerinti működése: A fenntartónk által jóváhagyott, kistérségi társulásban, úgynevezett intézményfenntartó társulásban működünk a következő települések óvodáival: Biharkeresztes Ártánd Bojt Nagykereki Told Biharkeresztes székhellyel, munkáltatói jogkörrel rendelkező részben önállóan gazdálkodó, részjogkörrel rendelkező költségvetési szervként, melynek gazdálkodással kapcsolatos feladatait megállapodás alapján- Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala látja el. 3

4 Biharkeresztes város, valamint, Ártánd, Bojt, Nagykereki, Told községek Önkormányzat Képviselő testületei augusztus 22-ei együttes ülésen határoztak így. Az intézmény működési területe: Biharkeresztes közigazgatási területe, külön megállapodás alapján: Ártánd, Bojt, Nagykereki, Told közigazgatási területe. Az intézményben működtethető csoportok száma: az évi törvény a közoktatásról szóló 102. (2) bekezdése értelmében évente kerül meghatározásra. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: Összesen: 300 fő OKÉV engedéllyel: 360 fő OKÉV engedéllyel Gyermeklétszám (fő) Gyermekek létszáma Csoportok száma (fő) Biharkeresztesen Ártándon Bojton Nagykerekiben Toldon Alaptevékenység: a.) Állami feladatként ellátandó alaptevékenység a biharkeresztesi óvodában: 3-7 éves korú gyermekek iskolai oktatását megelőző szakszerű csoportos foglalkoztatása, nevelése sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése: - Mozgáskorlátozott gyermekek fejlesztése - Látássérült gyermekek, ezen belül gyengén látók fejlesztése - Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztése - Középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztése - Beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott gyermekek fejlesztése 4

5 b.) Alapító által megfogalmazott alapfeladatok Tanfolyamok, szakkörök szervezése Amatőr művészeti csoportok működtetése Kizárólag magyar nyelven folyó cigány, kisebbségi óvodai nevelés Étkeztetés biztosítása Az intézmény igény szerint biztosít valamennyi ártándi, bojti, nagykereki és toldi óvodáskorú gyermek számára külön megállapodás alapján: 3-7 éves korú gyermekek iskolai oktatását megelőző szakszerű csoportos foglalkoztatást, nevelést Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését, így: - Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztése - Középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztése - Beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott gyermekek fejlesztése - Cigány, kisebbségi óvodai nevelést - Étkeztetést Az intézmény szervezete: Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat alapján működik, amelyet a Nevelőtestület fogad el és az Önkormányzat Képviselőtestülete hagyja jóvá. A társulás létrejöttével az intézmények megtartották szakmai önállóságukat, így a bevezetett pedagógiai programok alapján végezték nevelő-oktató munkájukat, melyek a következők: Szivárvány Óvoda Biharkeresztes: Epochális rendszerű Óvodai Nevelési Program Ártándi Tagóvoda: Tevékenység központú Óvodai Nevelési Program Bojti Tagóvoda: Tevékenység központú Óvodai nevelési Program Nagykereki Tagóvoda: Lépésről-Lépésre Óvodai Nevelési Program 5

6 Toldi Tagóvoda: Komplex Prevenciós Óvodai Nevelési Program Az intézmény működését meghatározó alapvető jogszabályok: A közoktatásról szóló módosított Évi LXXIX. Törvény A nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló módosított 11/1994. (VI.8) MKM rendelet A tagintézményekkel való együttműködés során törekedtünk a korrekt, minden tudásunkat kiaknázó, őszinteségen alapuló kapcsolat kialakítására, amely kisebb zökkenőkkel úgy érzem, sikerült. A felvetődő problémákat- több alkalommal személyes találkozások, látogatások, vezetői megbeszélések alkalmával- próbáltuk megoldani, megoldást keresni, amely nem volt mindig egyszerű. Az együtt gondolkozás kapcsán olyan belső szabályzókat, szabályokat alkottunk meg közösen, amely egyfajta rendszerességet, határidők betartását tette lehetővé, amely biztonságot, elégedettséget eredményezett. Nagy feladat volt számunkra az intézmény alapdokumentumainak egybeszerkesztése, egybefésülése, amelyre a fenntartónk időt hagyva, határidőt szabott meg, a törvényi szabályokat, rendeleteket figyelembe véve. Nehéz időszak volt, de összefogással sikerült. Köszönöm szépen azoknak a munkatársaimnak a munkáját, akik ebből a hatalmas feladatból kivették a részüket, segítettek, tudásuk legjavát adva, fáradságot nem kímélve, munkaidő után is, ha kellett, segítettek. Nehezen tudtuk megoldani, hogy valóban sokszor úgy üljünk le beszélgetni, hogy közben az intézmény működése zavartalan legyen, a napi állandó feladatokat is el kellett látni. Egybe szerkesztettük: az Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Pedagógiai Program, Minőségirányítási Program, SZMSZ mellékletei. Közben már tudtuk, hogy a fenntartónk megnyerte a pályázatot az óvodánk felújításával kapcsolatosan. Sok munka várt ránk ezen a területen is. A gyermekek biztonságos elhelyezését, jó szervezéssel sikerült megoldani, hiszen a vizesblokkok teljes átalakítása, akadálymentesítés, csatornázás, ajtók-ablakok cseréje, tetőszigetelés, mind-mind szorgalmi időben történt (október- december közepéig). Köszönöm a szülők, a munkatársak türelmét és segítségét. 6

7 Írtunk Gyakornoki Szabályzatot, van közös Munkatervünk, Feladatellátási Terv szeptemberdecember hónapokra, januártól-augusztusig, Ügyviteli és Iratkezelési Szabályzatot, Adatvédelmi Szabályzatot. A feladat és hatáskörnek megfelelően átszerkesztettük a munkaköri leírásokat, amely névre szóló lett, több adatot tartalmaz, és részletesebb feladat meghatározásokat, mint az előbbi. Átírtuk a Továbbképzési Szabályzatot, Továbbtanulási Tervet készítettünk: 1 évre illetve 5 évre. Szeptembertől a személyi anyag hozzánk került, januártól mát itt a biharkeresztesi óvodában írtuk meg a jogos értesítéseket, átsorolásokat, októbertől a statisztikát már egy intézményként, de új feladat-ellátási helyeket megjelölve küldtük el Győrbe a részletes statisztikai jelentést elektronikus és nyomtatott formában is. Novemberben költségvetési koncepciót készítettünk közösen, minden tagintézményre lebontva előirányzatonként, aztán egybeszerkesztve is, hogy lássuk a feladatainkat. Januárban elkészült ennek mintájára a költségvetési tervezet, amely már élesben jelölte meg egy-egy előirányzaton belül a feladatok ellátásához szükséges pénzösszegeket. Hozzánk került a dologi kiadás és a karbantartási munkák ellátása, megszervezése is. Nem könnyű feladat számunkra a konyhák működtetése. A főzéshez szükséges nyersanyagok beszerzése, tárolása az ehhez kapcsolódó számlák eljuttatása Biharkeresztesre a határidők betartásával, az étrend elkészítése, a beszerzések engedélyeztetése a kötelezettség vállalás miatt. A teljesítés igazolása, az utalványozás, ennek rendje mind nehézséget okozott a kezdeti időszakban. (Kicsit lehet, haragudtak rám a tagintézmény vezető munkatársaim, amikor azt kértem, hogy mindent írásban). Nekik nehézséget okoz, hogy nincs minden intézményben számítógép, nyomtató, fénymásoló, az internetről nem is beszélve, amely szinte már elengedhetetlen a napi munkavégzésünkhöz. Mi nem győztük gépre vinni mindenki kérelmét és beadványát, így az étrendeket, és az ezzel kapcsolatos nyersanyagigénylést kézzel írva is elfogadtuk. A kezdeti időszakban nehézséget okozott a szoros elszámolású számlák vezetése, biztonságos helyen való tárolása, a beszedett térítési díjak befizetése, de így évvége felé minden a helyére került, mindent beszabályoztunk és határidőket jelöltünk meg. Köszönöm, a tagintézmény vezetők türelmét, munkáját. Nem kis dolgot vittünk véghez! 2. Gyermeklétszám alakulása: Engedélyezett gyermeklétszám Biharkeresztesen: 5 csoport, 125 fő OKÉV engedéllyel: 150 fő 7

8 Felvett gyermeklétszám, nyitólétszám: 112 fő (mintegy 5 család 10 gyermekkel elköltözött) Záró létszám május 31-én: 126 fő. (A tagintézmények esetében ismertetik a vezetők) A gyermekekről készült adatok azt mutatják, hogy az óvodai beiratkozások és felvételek folyamatosak. Akik a nevelési évben január elseje után töltik a 3. életévüket, akkor jönnek beiratkozni, és már azonnal szeretnék a szülők hozni a gyermekeiket az óvodába. (ők többnyire 2H-s, illetve 3H-s gyerekek, így nem is tagadhatjuk meg a felvételt. Ebben az évben is így történt ez, a Katica vegyes csoportban tudtuk őket elhelyezni, amely egy kissé megzavarta a csoport nyugalmát, a csoportlétszám ennek következtében 31 főre emelkedett. A csoportszervezés szempontjai a nevelési programunkban megfogalmazottak szerint, a szülők igényei, a gyermekek személyisége, a gyermekközösségek életkori összetétele és az óvónők véleménye alapján történt. A szülők igénye zömmel a tiszta kis- középső- nagycsoportba való besorolás ( első-másodikharmadik nevelési éves). Az óvónők szívesen dolgoznak vegyes életkorú csoportokban is. Minden olyan csoport esetében, amely meghaladja a törvényben meghatározott maximális csoportlétszámot, OKÉV engedéllyel rendelkezünk. 3. Pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma Óvodapedagógusok: Pedagógus létszám (fő) Csoportok száma Ártánd 2 1 Bojt 2 2 Nagykereki 4 3 Told 2 1 Biharkeresztes 10 5 Szakképzett dajka: Biharkeresztesen: 5 fő Ártándon: 1 fő + 1 fő élelmezésvezető és 1 fő szakácsnő 8

9 Bojton: 2 fő Nagykerekiben: 3 fő Toldon: 1 fő (közhasznú dajka), őt szeretnék továbbra is alkalmazni, + 1 fő élelmezésvezető + 1 fő szakácsnő + 1 fő konyhalány Minden óvónő felsőfokú végzettségű, további 2 főnek van másoddiplomája. Összes óvónői létszám 20 fő, ebből 7 főnek van szakvizsgája, így van fejlesztő pedagógusunk és mentálhigénikusunk is. Itt szeretném elmondani és kiemelni, hogy január 17.-én végzett Pércsiné Marosán Andrea a budapesti Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Főiskolán pszichopedagógia szakon szerzett tanári diplomát dicséretes, kiváló eredménnyel. Gratulálunk, további munkájában sok sikert, kitartást, eredményeket és jó egészséget kívánunk. Büszkék vagyunk rád! A Nevelési Program alkalmazása óvodánkban a nevelőmunkánkat meghatározó alapdokumentum. A Pedagógiai Program egybeszerkesztése alkalmával minden tagintézményünk megtartotta szakmai önállóságát, a választott program alapján dolgozik. Helyi nevelési programunkban szereplő értékek közül az alábbiakat emelném ki: A gyermekek tisztelete és jogainak érvényesítése A családokkal való rendkívül szoros együttnevelésre törekvés (nem mindig partner a szülő) A tevékenység kiemelt szerepe Nyugodt, meleg, szeretetteljes nevelési légkör biztosítása Esztétikus, higénikus környezet Kulturális értékek átadása Az összehangolt, egymás munkájára épített, intézményen belüli, egységes nevelési elveket valló, egységes értékrendet képviselő nevelőközösség Az esélyegyenlőség biztosítása Elegendő idő, hely, és eszköz biztosítása a játékhoz A gyermek differenciált fejlesztése a csoporton belül, az egyéni képességek figyelembe vételével A fejlődéshez sürgetésmentes egyéni utak biztosítása Külső- belső környezetünk védelmére és szeretetére irányuló tevékenység 9

10 A gyermek személyiségének komplex fejlesztése Segítette a belső szakmai fejlődésünket a szakmai munkaközösség, melynek témája ebben a nevelési évben: Sajátos nevelési igényű gyermekekkel való bánásmód, a kognitív képességek fejlesztésének módjai, részképesség zavarban szenvedő gyermekek felzárkóztatásának lehetőségei. Mégis valamilyen hiányérzetem van ezt illetően. Akkor profitálunk belőle igazán, ha mindenki magáénak érzi a témát, és tesz annak érdekében, (utána olvas a témával kapcsolatosan, esettanulmányt hoz) hogy felkészüljön a munkaközösségi foglalkozásokra. Ha mindenki visz magával valamit saját óvodájába, amit a gyakorlatban kipróbálhat, megoldást hozhat az ő problémájára, segítséget ad abban, hogy mit tegyen! 4. Tárgyi feltételek: Úgy érzem, hogy a biharkeresztesi óvodánk tárgyi felszereltsége, ha nem is kiváló, de megfelelő feltételrendszert biztosít a gyermekek fejlesztése, fejlődése érdekében. Szépen, esztétikusan berendezett csoportszobák. A családias, barátságos környezet a nevelői és munkatársi közösség kreatív tevékenységének köszönhető. Az óvoda egésze tiszta, rendezett. A megalkotott dekorációban visszaköszön az évszakváltás, az ünnepre való készülődés, valamilyen jeles napunk közeledte. A tornaszoba fejlesztése során elértük, csaknem teljes az eszközünk a mozgásfejlesztéshez (sok van, amelyet még nem is használtak a gyermekek: pld. több funkciós mászó készletet én még nem láttam összerakva egészében, a legutóbbi pályázaton nyert eszközök beszerelésre várnak, AYRES-terápiás eszközök). A minimális eszközjegyzékbe betervezett eszközök a keresztesi óvodában 100%-ban teljesült, fenntartói, pályázati, alapítványi támogatással. Tagóvodák esetében az a kevesebb ami teljesült, pedig a fenntartó kötelezettséget vállalt as időszakra (ezért pályáztunk külön és együtt is eszköz beszerzésre). 10

11 Az udvari játékok felülvizsgálata, fontos a következő években, a balesetveszélyes fém villamos cseréje jó lenne; valamint a Dühöngő alatti gumiszőnyeg vagy faháncs telepítése. Udvarunk természeti adottságai a programunk tartalmi lehetőségeit magában hordja. Területe változatos:füves, bitumenes, sok fával- bokorral, napos és árnyékos részek váltakoznak. A rendszeres karbantartás, javítás, festés, amelyet most is a bezárás idejére tervezünk a tagintézményekben is. A Biharkeresztesen a karbantartó, vidéken közhasznú munkások segítségével fogjuk a munkálatokat elvégeztetni, a festéket mi vásároltuk meg intézményi költségvetési keretből. A gyermekek természetes mozgásigényének kielégítését szolgáló terek kialakítása elsődleges feladatunk. Minden évben igyekszünk pótolni az udvari homokozó játékokat, labdákat. Ezek megvásárlása alapítványi segítséggel történik, de hamar tönkremennek, a labdák eltűnnek?! Felújítottuk a régi csúszdát, alatta homokárkot alakítottunk ki, áthelyeztük a biciklitárolót, a tornaszobába szalagfüggönyt vásároltunk szponzori- alapítványi támogatással. Nagy segítséget jelent számunkra, hogy a költségvetési források mellett támaszkodhatunk a szülők, szponzorok, vállalkozók segítségére is, az Óvodás Gyermekekért Nevelési Alapítvány felajánlásaira, valamint a pályázatok is nagymértékben segítik céljaink megvalósítását. Hiányzó eszközeink nagy részét is, sikeres pályázatok útján sikerült beszerezni. A pályázat témája Pályázó neve Időpont Eredmény Kötelező minimális Biharkeresztesi óvoda október Ft eszközjegyzékben felsorolt hiányzó eszközök beszerzésére és Ártándi Tagóvoda Környezeti és vizuális Biharkeresztesi óvoda május Ft nevelés eszközeire Vezetői, akkreditált továbbképzések támogatására Tornaszoba felszerelései, mozgásfejlesztő játékok (AIRES) Éhikné Ecsedi Gyöngyi Pércsiné Marosán Andrea 30 órás tanfolyamra május 60 órás tanfolyamra május Ft Ft Biharkeresztesi Óvoda november Ft 11

12 Környezeti és vizuális nevelés eszközeinek beszerzése Ártándi Tagóvoda Bojti Tagóvoda Nagykereki Tagóvoda Toldi Tagóvoda Nem nyert! Alapítványunk nevében pályáztunk - az őszi ünnepkörök megrendezésére - a fenntartónk által kiírt pályázatra, ahol Ft-ot nyertünk. 5. Gyermek és ifjúságvédelem A jelenkor társadalmában minduntalan előtérbe került egy újabb igény, mely szociológiai indíttatású. Egyre inkább igazolódik az a tapasztalat, és megítélés, hogy a társadalmi különbségeket az intézménytípusok közül az óvoda tudja kezelni, mert legjobb eséllyel tudja kompenzálni, ellensúlyozni a kedvezőtlen családi körülményekből fakadó hátrányokat. Nő azoknak a szülőknek a száma, akik a család elsődleges feladatát is inkább az óvodára hárítanák, a gyermek nevelésében nem kívánnak, nem tudnak részt venni. (nehezen nevelhető gyermekek problémái=> nem következetes szülői nevelés). Vannak, akik nagy odafigyeléssel, reális igényeket támasztanak az óvodai neveléssel szemben, és vannak túlzott igényekkel fellépők is. Ez a helyzetkép óvodánk gyermek és ifjúságvédelmi feladatait is befolyásolja. Gyermekvédelmi munkánk fő feladata a prevenció, mely során a lehetőségeinkhez mérten igyekszünk megakadályozni a veszélyeztetett státusz kialakulását. Óvodánkban a gyermekvédelmi felelős az óvodavezető megbízása alapján szervezi, koordinálja a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Folyamatosan kapcsolatot tart a csoportban dolgozó óvónőkkel. A nevelőtestületnek beszámol a végzett feladatokról, a kapcsolódó jogszabályokról, a városi gyermekvédelmi tanácskozáson is beszámol minden évben, ismerteti problémáinkat, ahol a többi intézmény szakembereivel együtt próbálnak megoldást találni városunkban a felmerülő problémákra. Nem könnyű feladat! Óvodánkban évről-évre nő a hátrányos helyzetű, illetve a veszélyeztetett gyermekek száma. A családoknak nagy segítséget jelent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 12

13 ingyenes étkeztetése (az igazolás beszerzésével és bemutatásával sok gondunk van), illetve a nagycsaládosok, vagy tartósan beteg gyermekek 50%-os térítési díj kedvezménye. Problémák esetén, - a be nem íratott hátrányos helyzetű gyermekek, vagy ha hosszabb ideig nem látogatja az óvodát a gyermek minden jelzés, bejelentés nélkül, - az óvoda gyermekvédelmi felelőse és az óvoda vezetője családlátogatásra megy, így közvetlenül is próbálunk segítséget nyújtani a családok számára. (ruhagyűjtési akció fejtetvesség elleni szerek beszerzése). Ebben a munkában segítenek a védőnők. 6. Gyermekbalesetek alakulása Gyermekbalesetek történtek az óvodában. Kisebb horzsolások az esések következtében, nap mint nap előfordulnak, főleg a jó idő bekövetkeztével. Nem súlyos balesetnek ítéltük meg, Tóth Letícia esetét, amikor a csúszdán való játék, lecsúszás alkalmával szája szögletét ütötte meg, ahol az alsó foga miatt történt véraláfutás. Előfordulnak versenyjáték, futás közbeni összeütközések, ilyenkor általában a gyerekek feje koppan össze, amely egyáltalán nem veszélytelen. A gyermekbalesetek megelőzése a programunkban előírtak szerint történik. Csoportonként, szervezetten, az óvónők a gyermek egészsége és testi épségének megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják- ezt rögzítik a csoportnaplóban is- majd meggyőződnek arról, hogy elsajátították-e ezeket az ismereteket. Ezen kívül a nevelési év kezdetén, a kirándulások, séták előtt és egyéb szükséges esetekben, a gyermekek életkorához igazított ismereteket, veszélyforrásokat és az elvárható magatartást megbeszéljük a gyermekekkel. ( veszélyforrás: sok óvónéni jelezte, hogy az esővíz elvezetésre szolgáló, kaviccsal megtöltött árkot, jó lenne rácsos hálóval lefedni, mert a gyerekek dobálóznak a kaviccsal, kisvödrökbe összegyűjtik.) A gyermekbalesetek esetén A vezető belső utasítása címmel kiadott szabályok szerint kell eljárnia a gyermekekért felelős felnőtteknek. (gyermekcsoportot óvónői felügyelet nélkül hagyni, nem szabad, ha elhagyja az óvónő a munkaterületet, a bekövetkezett balesetért őt terheli a felelősség). 13

14 7. Együttműködés az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal A Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel a kapcsolattartásunk folyamatos és jó, hiszen idejárnak az óvodába a fejlesztő, illetve a logopédiai foglalkozásokat megtartani. Ez is a szülőket segíti, mert helyben mindent megkapnak a gyerekek (Ennek is van előnye, és hátránya is nem ismeri a szülő a gyermeke problémáit, otthon nem tudnak gyakorolni). Örülök, hogy kérésünkre több logopédiai foglalkozási óra keretet kapott az óvoda, így Bíróné Erdei Mária mellett Széchenyiné Maár Anikó is tartott, logopédiai foglalkozást, így talán kevesebb beszédhibás gyermek megy el az iskolába. Fejlesztőfoglalkozásra: 32 fő Logopédiára: - Bíróné, Marikához: 17 fő - Széchenyiné Anikóhoz: 9 fő járt. Iskolaérettségi vizsgálatot 4 gyermek esetében kértünk. 1 gyermeket küldtünk Tanulási Képességet Vizsgáló Rehabilitációs Bizottsághoz, ő megkezdheti iskolai tanulmányait, nem sajátos nevelési igényű. A Pedagógiai Szakszolgálat terápiás lehetősége a szenzomotoros integrációs terápia (AYRES) terápia, amely nem csak a hiperaktív, magatartászavarral küzdő gyermekeknek nyújt segítséget, hanem az autisztikus tüneteket mutató gyermekeknél is jól lehet alkalmazni. A foglalkozást mindig mozgásterápiával kell kezdeni. Ezeknek az eszközöknek meghatározó részével rendelkeztünk, hiányoztak a függesztett eszközök (cseppháló, tini-kondi), amelyet nyertes pályázattal tudtunk megvásárolni: ,- Ft értékben. Ezeknek az eszközöknek a beszerelése van hátra, amit a nyár folyamán jó lenne megvalósítani. 8. Az óvoda és a család kapcsolata, a kapcsolattartás formái Az Óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. Az együttműködés, a kapcsolattartás formái változatosak, a napi kapcsolattartástól a különböző rendezvényekig. Meggyőződésünk, hogy a szülőkkel való szoros kapcsolat kiszélesíti, és hatékonnyá teszi az óvodai nevelésünket. A szülők folyamatos tájékoztatást kapnak gyermekeik fejlődéséről, megismerhetik az óvodában folyó munkát, a csoportok napi tevékenységét. (nyílt napok 14

15 szervezése, PREFER mérés utáni tájékoztató gyermekük fejlettségéről, fogadóórák, ünnepségek, rendezvények) A szülők részt vesznek, és sokat segítenek az ünnepségek lebonyolításában (óvodabál, gyermeknap), segítik mindennapi munkánkat, segítik a helyszíni foglalkozások létrejöttét. Az óvoda életében a véleményezési jogkört a csoportok szülői szervezete látja el, melynek választmánya képviseli a gyermekeket, családokat az óvodai szülői szervezetben. 9. Speciális szolgáltatások, fakultációk Évente felmérjük a szülők igényeit, és annak megfelelően szervezzük a különböző szolgáltatásokat. Ezek megszervezésében kiemelt szempont, hogy szakszerű legyen, vegye figyelembe az óvodás gyermekek életkori sajátosságait, a napirendbe úgy épüljön be, hogy ne terhelje túl a gyermekeket, és jó kedvvel járjanak oda. Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett rajz tagozatára járt összesen: 18 gyermek, minden kedden délután 13 órától 14:30-ig. (köszönjük a buszt) (Papp Orsolya tanárnő tartotta a foglalkozásokat) Nagyon szép eredményeket, sikereket értek el a gyermekek Néptánc: 20 gyermek járt. Kovács Mónika tartotta, a zeneiskola igazgatója Balett:11 gyermek járt rendszeresen: Simonyi Kitty tánctanár tartotta. Hittan: minden héten szerdai napon volt. 13 gyermek járt. Semlyényiné Mizák Ágota óvó néni tartotta. Ovis angol: 10 fő járt. Gyökösné Gazsó Enikő tartotta. 15

16 10. Továbbtanulás- továbbképzés 1 fő Pércsiné Marosán Andrea elvégezte a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola a pszichopedagógia szakát kiváló eredménnyel, így végzettsége: tanári diplomát szerzett. 1 fő Németh Ernőné elvégezte a közoktatásvezetői szak első évét, a debreceni Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolán 11. Intézményünk kapcsolatrendszere Közvetlen partnereinkkel napi kapcsolatot tartunk, a mindennapi életünk meghatározói. A szakmai együttműködésünk, aktív munkakapcsolatunk biztosítja fejlődésünket és visszajelzést ad munkánkról, eredményeinkről. Folyamatosan a partneri kapcsolatok erősítésére törekszünk, melyet a Minőségirányítási Programunkban részletesen rögzítettünk. Arra törekszünk, hogy mint szolgáltató intézmény megismerjük partnereink és a velük szemben támasztott igényeket. Ennek alapján fejlesztjük az intézménypolitikánkat, tudatosan törekedve igényeik és elvárásaik teljesítése. Meggyőződésünk, hogy a minőségfejlesztés nem más, mint egy olyan önértékelésen alapuló folyamatos és tudatos tevékenység, amelyben céljaink és tényleges munkánk közelítését céloztuk meg. Óvodánk hagyományosan jó kapcsolatot alakított ki azokkal az intézményekkel, amelyek fontos szerepet töltenek be intézményünk és az idejáró óvodásaink életében. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvodánk nyitott és aktív kezdeményező. 12. Költségvetés gazdálkodás eredményessége, problémái Intézményünk részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az Önkormányzat az intézményi költségvetésünk meghatározása előtt, figyelembe veszi terveinket, problémáinkat, fejlesztési, felújítási elképzeléseinket megvizsgálja, egyfajta rangsort állít fel. 16

17 Költségvetési keretünket eddig nem léptük túl, de félő évvégéig a konyhák gazdaságos működtetése nem valósul meg. Bérünk és annak munkaadót terhelő járulékai biztosítottak voltak számunkra, mindenki időben megkapta a jogos juttatásokat. Dologi kiadásunk szűkös, nagyon körültekintő szervezőmunkával tudunk ebből a keretösszegből kijönni. Nyárra tervezett felújítási munkálatok a következők voltak: Szivárvány Óvoda Biharkeresztes: parketta csiszolása, lakkozása a nyár folyamán megtörtént, udvari játékok teljes körű festését meszerveztük. Ártándi Tagóvodában: Konyha és a mellékhelyiségek fertőtlenítő meszelését megszerveztük. Boti Tagóvoda: udvari mellékhelyiségek meszelése megtörtént, udvari homokozókat feltöltöttük, a felújítás utáni parkosítás megvalósult. Nagykereki Tagóvodában: csoportszobák festését, mellékhelyiségek fertőtlenítő meszelését hétvégeken és a téli szünetben szeretnénk megvalósítani, valamint a parketta felújítását is a téli szünetre tervezzük. Toldi Tagóvodában: Fertőtlenítő meszelés a konyhában és az óvodában is megtörtént, a balesetveszélyes parkettát lamináltra cseréltük, udvari játékok festését is megoldottuk a nyári szünetben 13. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Intézményi ünnepeink tartalmát, programját mindig előzetes megbeszélések alapján szerveztük. A programok lebonyolításában a főszerep mindig az alkalmazotti közösségünkké, nagy segítséget nyújtanak a szülők, a fenntartónk, az alapítványunk, szponzorok, vállalkozók, boltok, intézmények és azok vezetői. Szüret almabál Sportnap a sportpályán 17

18 Idősek köszöntése Mikulás ünnepség Jótékonysági bál Karácsony-advent 4 hete Karácsonyi műsor a Gondviselés Házában is Karácsonyi vásár az oviban Nőnap, Gondviselés Házában is Húsvét Nemzeti ünnep Föld napja, Anyák napja a Gondviselés Házában is Gyermeknap Évzáró műsorok Búcsú az óvodától Közben bábelőadások 2 havonta, zenés-énekes műsorok, amelyet meghívott művészek produkáltak. Kérem a Képviselő testületet a beszámolóm elfogadására. Biharkeresztes, Tisztelettel:. Németh Ernőné Óvodavezető 18

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013-2014-es nevelési év Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 Készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest, 2014. 09. 15. Tartalomjegyzék I. Az intézmény

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyiségre támaszkodik,

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Fülöp Viktorné mb. intézményvezető A szabályzat hatályos: 2013. április 1.

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013/2014 NEVELÉSI ÉV MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ 2013/2014 NEVELÉSI ÉV MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A 2013/2014 NEVELÉSI ÉV MUNKÁJÁRÓL PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY Készítette: Papp Lászlóné intézményvezető 1 Feltételrendszerünk 2013 A 2013/2014 nevelési év kezdéséhez a karbantartási

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben