Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Szivárvány Óvoda 4110 Biharkeresztes, Alkotmány u Tel./fax.: Beszámoló A as nevelési év munkájának értékelése a Pedagógiai Program tükrében Készítette: Németh Ernőné Óvodavezető Biharkeresztes,

2 A beszámoló tartalomjegyzéke: 1. Az intézmény Alapító Okirat, SZMSZ szerinti működése....2.oldal 2. A gyermeklétszám alakulása... 6.oldal 3. Pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma.7. oldal 4. Tárgyi feltételek- pályázatok.9.oldal 5. Gyermek és ifjúságvédelem helyzete...11.oldal 6. Gyermekbalesetek alakulása...12.oldal 7. Együttműködés a Pedagógiai Szakszolgálattal.13.oldal 8. Az óvoda és a család kapcsolata, a kapcsolattartás formái...13.oldal 9. Speciális szolgáltatások, fakultációk 14.oldal 10. Tovább tanulás, továbbképzés..15.oldal 11. Intézményünk kapcsolatrendszere 15.oldal 12. Költségvetés-gazdálkodás eredményessége, problémái...16.oldal 13. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok oldal 2

3 Bevezető gondolatok: Úgy érzem, hogy nagyon gyorsan szaladt el ez az év is, Talán azért, mert sosem volt holt idő, mindig készültünk valamire, Talán azért, mert egy nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, szusszanni is alig volt alkalmunk Talán azért, mert a gyerekek mellett mindig úgy éljük át, az idő múlását, hogy hétfő van,.. péntek van,. újra karácsony, és farsang, s most megint vége van ennek az évnek is. Talán azért, mert szalad velünk az idő kereke s otthon is, a családban is mindig adódnak előre nem tervezett feladatok, gondok. Az eltelt időszak eseményteli volt, szerencsére bővelkedett számtalan örömben is. Vezetői beszámolóm értékelő gondolatai a szempontok kötelező elemei mellett ezekre is utalnak, mert úgy gondolom így lesz egyedi, így válik konkréttá, így lesz teljes. 1.Az intézmény Alapító Okirat, SZMSZ szerinti működése: A fenntartónk által jóváhagyott, kistérségi társulásban, úgynevezett intézményfenntartó társulásban működünk a következő települések óvodáival: Biharkeresztes Ártánd Bojt Nagykereki Told Biharkeresztes székhellyel, munkáltatói jogkörrel rendelkező részben önállóan gazdálkodó, részjogkörrel rendelkező költségvetési szervként, melynek gazdálkodással kapcsolatos feladatait megállapodás alapján- Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala látja el. 3

4 Biharkeresztes város, valamint, Ártánd, Bojt, Nagykereki, Told községek Önkormányzat Képviselő testületei augusztus 22-ei együttes ülésen határoztak így. Az intézmény működési területe: Biharkeresztes közigazgatási területe, külön megállapodás alapján: Ártánd, Bojt, Nagykereki, Told közigazgatási területe. Az intézményben működtethető csoportok száma: az évi törvény a közoktatásról szóló 102. (2) bekezdése értelmében évente kerül meghatározásra. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: Összesen: 300 fő OKÉV engedéllyel: 360 fő OKÉV engedéllyel Gyermeklétszám (fő) Gyermekek létszáma Csoportok száma (fő) Biharkeresztesen Ártándon Bojton Nagykerekiben Toldon Alaptevékenység: a.) Állami feladatként ellátandó alaptevékenység a biharkeresztesi óvodában: 3-7 éves korú gyermekek iskolai oktatását megelőző szakszerű csoportos foglalkoztatása, nevelése sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése: - Mozgáskorlátozott gyermekek fejlesztése - Látássérült gyermekek, ezen belül gyengén látók fejlesztése - Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztése - Középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztése - Beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott gyermekek fejlesztése 4

5 b.) Alapító által megfogalmazott alapfeladatok Tanfolyamok, szakkörök szervezése Amatőr művészeti csoportok működtetése Kizárólag magyar nyelven folyó cigány, kisebbségi óvodai nevelés Étkeztetés biztosítása Az intézmény igény szerint biztosít valamennyi ártándi, bojti, nagykereki és toldi óvodáskorú gyermek számára külön megállapodás alapján: 3-7 éves korú gyermekek iskolai oktatását megelőző szakszerű csoportos foglalkoztatást, nevelést Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését, így: - Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztése - Középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztése - Beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott gyermekek fejlesztése - Cigány, kisebbségi óvodai nevelést - Étkeztetést Az intézmény szervezete: Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat alapján működik, amelyet a Nevelőtestület fogad el és az Önkormányzat Képviselőtestülete hagyja jóvá. A társulás létrejöttével az intézmények megtartották szakmai önállóságukat, így a bevezetett pedagógiai programok alapján végezték nevelő-oktató munkájukat, melyek a következők: Szivárvány Óvoda Biharkeresztes: Epochális rendszerű Óvodai Nevelési Program Ártándi Tagóvoda: Tevékenység központú Óvodai Nevelési Program Bojti Tagóvoda: Tevékenység központú Óvodai nevelési Program Nagykereki Tagóvoda: Lépésről-Lépésre Óvodai Nevelési Program 5

6 Toldi Tagóvoda: Komplex Prevenciós Óvodai Nevelési Program Az intézmény működését meghatározó alapvető jogszabályok: A közoktatásról szóló módosított Évi LXXIX. Törvény A nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló módosított 11/1994. (VI.8) MKM rendelet A tagintézményekkel való együttműködés során törekedtünk a korrekt, minden tudásunkat kiaknázó, őszinteségen alapuló kapcsolat kialakítására, amely kisebb zökkenőkkel úgy érzem, sikerült. A felvetődő problémákat- több alkalommal személyes találkozások, látogatások, vezetői megbeszélések alkalmával- próbáltuk megoldani, megoldást keresni, amely nem volt mindig egyszerű. Az együtt gondolkozás kapcsán olyan belső szabályzókat, szabályokat alkottunk meg közösen, amely egyfajta rendszerességet, határidők betartását tette lehetővé, amely biztonságot, elégedettséget eredményezett. Nagy feladat volt számunkra az intézmény alapdokumentumainak egybeszerkesztése, egybefésülése, amelyre a fenntartónk időt hagyva, határidőt szabott meg, a törvényi szabályokat, rendeleteket figyelembe véve. Nehéz időszak volt, de összefogással sikerült. Köszönöm szépen azoknak a munkatársaimnak a munkáját, akik ebből a hatalmas feladatból kivették a részüket, segítettek, tudásuk legjavát adva, fáradságot nem kímélve, munkaidő után is, ha kellett, segítettek. Nehezen tudtuk megoldani, hogy valóban sokszor úgy üljünk le beszélgetni, hogy közben az intézmény működése zavartalan legyen, a napi állandó feladatokat is el kellett látni. Egybe szerkesztettük: az Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Pedagógiai Program, Minőségirányítási Program, SZMSZ mellékletei. Közben már tudtuk, hogy a fenntartónk megnyerte a pályázatot az óvodánk felújításával kapcsolatosan. Sok munka várt ránk ezen a területen is. A gyermekek biztonságos elhelyezését, jó szervezéssel sikerült megoldani, hiszen a vizesblokkok teljes átalakítása, akadálymentesítés, csatornázás, ajtók-ablakok cseréje, tetőszigetelés, mind-mind szorgalmi időben történt (október- december közepéig). Köszönöm a szülők, a munkatársak türelmét és segítségét. 6

7 Írtunk Gyakornoki Szabályzatot, van közös Munkatervünk, Feladatellátási Terv szeptemberdecember hónapokra, januártól-augusztusig, Ügyviteli és Iratkezelési Szabályzatot, Adatvédelmi Szabályzatot. A feladat és hatáskörnek megfelelően átszerkesztettük a munkaköri leírásokat, amely névre szóló lett, több adatot tartalmaz, és részletesebb feladat meghatározásokat, mint az előbbi. Átírtuk a Továbbképzési Szabályzatot, Továbbtanulási Tervet készítettünk: 1 évre illetve 5 évre. Szeptembertől a személyi anyag hozzánk került, januártól mát itt a biharkeresztesi óvodában írtuk meg a jogos értesítéseket, átsorolásokat, októbertől a statisztikát már egy intézményként, de új feladat-ellátási helyeket megjelölve küldtük el Győrbe a részletes statisztikai jelentést elektronikus és nyomtatott formában is. Novemberben költségvetési koncepciót készítettünk közösen, minden tagintézményre lebontva előirányzatonként, aztán egybeszerkesztve is, hogy lássuk a feladatainkat. Januárban elkészült ennek mintájára a költségvetési tervezet, amely már élesben jelölte meg egy-egy előirányzaton belül a feladatok ellátásához szükséges pénzösszegeket. Hozzánk került a dologi kiadás és a karbantartási munkák ellátása, megszervezése is. Nem könnyű feladat számunkra a konyhák működtetése. A főzéshez szükséges nyersanyagok beszerzése, tárolása az ehhez kapcsolódó számlák eljuttatása Biharkeresztesre a határidők betartásával, az étrend elkészítése, a beszerzések engedélyeztetése a kötelezettség vállalás miatt. A teljesítés igazolása, az utalványozás, ennek rendje mind nehézséget okozott a kezdeti időszakban. (Kicsit lehet, haragudtak rám a tagintézmény vezető munkatársaim, amikor azt kértem, hogy mindent írásban). Nekik nehézséget okoz, hogy nincs minden intézményben számítógép, nyomtató, fénymásoló, az internetről nem is beszélve, amely szinte már elengedhetetlen a napi munkavégzésünkhöz. Mi nem győztük gépre vinni mindenki kérelmét és beadványát, így az étrendeket, és az ezzel kapcsolatos nyersanyagigénylést kézzel írva is elfogadtuk. A kezdeti időszakban nehézséget okozott a szoros elszámolású számlák vezetése, biztonságos helyen való tárolása, a beszedett térítési díjak befizetése, de így évvége felé minden a helyére került, mindent beszabályoztunk és határidőket jelöltünk meg. Köszönöm, a tagintézmény vezetők türelmét, munkáját. Nem kis dolgot vittünk véghez! 2. Gyermeklétszám alakulása: Engedélyezett gyermeklétszám Biharkeresztesen: 5 csoport, 125 fő OKÉV engedéllyel: 150 fő 7

8 Felvett gyermeklétszám, nyitólétszám: 112 fő (mintegy 5 család 10 gyermekkel elköltözött) Záró létszám május 31-én: 126 fő. (A tagintézmények esetében ismertetik a vezetők) A gyermekekről készült adatok azt mutatják, hogy az óvodai beiratkozások és felvételek folyamatosak. Akik a nevelési évben január elseje után töltik a 3. életévüket, akkor jönnek beiratkozni, és már azonnal szeretnék a szülők hozni a gyermekeiket az óvodába. (ők többnyire 2H-s, illetve 3H-s gyerekek, így nem is tagadhatjuk meg a felvételt. Ebben az évben is így történt ez, a Katica vegyes csoportban tudtuk őket elhelyezni, amely egy kissé megzavarta a csoport nyugalmát, a csoportlétszám ennek következtében 31 főre emelkedett. A csoportszervezés szempontjai a nevelési programunkban megfogalmazottak szerint, a szülők igényei, a gyermekek személyisége, a gyermekközösségek életkori összetétele és az óvónők véleménye alapján történt. A szülők igénye zömmel a tiszta kis- középső- nagycsoportba való besorolás ( első-másodikharmadik nevelési éves). Az óvónők szívesen dolgoznak vegyes életkorú csoportokban is. Minden olyan csoport esetében, amely meghaladja a törvényben meghatározott maximális csoportlétszámot, OKÉV engedéllyel rendelkezünk. 3. Pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma Óvodapedagógusok: Pedagógus létszám (fő) Csoportok száma Ártánd 2 1 Bojt 2 2 Nagykereki 4 3 Told 2 1 Biharkeresztes 10 5 Szakképzett dajka: Biharkeresztesen: 5 fő Ártándon: 1 fő + 1 fő élelmezésvezető és 1 fő szakácsnő 8

9 Bojton: 2 fő Nagykerekiben: 3 fő Toldon: 1 fő (közhasznú dajka), őt szeretnék továbbra is alkalmazni, + 1 fő élelmezésvezető + 1 fő szakácsnő + 1 fő konyhalány Minden óvónő felsőfokú végzettségű, további 2 főnek van másoddiplomája. Összes óvónői létszám 20 fő, ebből 7 főnek van szakvizsgája, így van fejlesztő pedagógusunk és mentálhigénikusunk is. Itt szeretném elmondani és kiemelni, hogy január 17.-én végzett Pércsiné Marosán Andrea a budapesti Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Főiskolán pszichopedagógia szakon szerzett tanári diplomát dicséretes, kiváló eredménnyel. Gratulálunk, további munkájában sok sikert, kitartást, eredményeket és jó egészséget kívánunk. Büszkék vagyunk rád! A Nevelési Program alkalmazása óvodánkban a nevelőmunkánkat meghatározó alapdokumentum. A Pedagógiai Program egybeszerkesztése alkalmával minden tagintézményünk megtartotta szakmai önállóságát, a választott program alapján dolgozik. Helyi nevelési programunkban szereplő értékek közül az alábbiakat emelném ki: A gyermekek tisztelete és jogainak érvényesítése A családokkal való rendkívül szoros együttnevelésre törekvés (nem mindig partner a szülő) A tevékenység kiemelt szerepe Nyugodt, meleg, szeretetteljes nevelési légkör biztosítása Esztétikus, higénikus környezet Kulturális értékek átadása Az összehangolt, egymás munkájára épített, intézményen belüli, egységes nevelési elveket valló, egységes értékrendet képviselő nevelőközösség Az esélyegyenlőség biztosítása Elegendő idő, hely, és eszköz biztosítása a játékhoz A gyermek differenciált fejlesztése a csoporton belül, az egyéni képességek figyelembe vételével A fejlődéshez sürgetésmentes egyéni utak biztosítása Külső- belső környezetünk védelmére és szeretetére irányuló tevékenység 9

10 A gyermek személyiségének komplex fejlesztése Segítette a belső szakmai fejlődésünket a szakmai munkaközösség, melynek témája ebben a nevelési évben: Sajátos nevelési igényű gyermekekkel való bánásmód, a kognitív képességek fejlesztésének módjai, részképesség zavarban szenvedő gyermekek felzárkóztatásának lehetőségei. Mégis valamilyen hiányérzetem van ezt illetően. Akkor profitálunk belőle igazán, ha mindenki magáénak érzi a témát, és tesz annak érdekében, (utána olvas a témával kapcsolatosan, esettanulmányt hoz) hogy felkészüljön a munkaközösségi foglalkozásokra. Ha mindenki visz magával valamit saját óvodájába, amit a gyakorlatban kipróbálhat, megoldást hozhat az ő problémájára, segítséget ad abban, hogy mit tegyen! 4. Tárgyi feltételek: Úgy érzem, hogy a biharkeresztesi óvodánk tárgyi felszereltsége, ha nem is kiváló, de megfelelő feltételrendszert biztosít a gyermekek fejlesztése, fejlődése érdekében. Szépen, esztétikusan berendezett csoportszobák. A családias, barátságos környezet a nevelői és munkatársi közösség kreatív tevékenységének köszönhető. Az óvoda egésze tiszta, rendezett. A megalkotott dekorációban visszaköszön az évszakváltás, az ünnepre való készülődés, valamilyen jeles napunk közeledte. A tornaszoba fejlesztése során elértük, csaknem teljes az eszközünk a mozgásfejlesztéshez (sok van, amelyet még nem is használtak a gyermekek: pld. több funkciós mászó készletet én még nem láttam összerakva egészében, a legutóbbi pályázaton nyert eszközök beszerelésre várnak, AYRES-terápiás eszközök). A minimális eszközjegyzékbe betervezett eszközök a keresztesi óvodában 100%-ban teljesült, fenntartói, pályázati, alapítványi támogatással. Tagóvodák esetében az a kevesebb ami teljesült, pedig a fenntartó kötelezettséget vállalt as időszakra (ezért pályáztunk külön és együtt is eszköz beszerzésre). 10

11 Az udvari játékok felülvizsgálata, fontos a következő években, a balesetveszélyes fém villamos cseréje jó lenne; valamint a Dühöngő alatti gumiszőnyeg vagy faháncs telepítése. Udvarunk természeti adottságai a programunk tartalmi lehetőségeit magában hordja. Területe változatos:füves, bitumenes, sok fával- bokorral, napos és árnyékos részek váltakoznak. A rendszeres karbantartás, javítás, festés, amelyet most is a bezárás idejére tervezünk a tagintézményekben is. A Biharkeresztesen a karbantartó, vidéken közhasznú munkások segítségével fogjuk a munkálatokat elvégeztetni, a festéket mi vásároltuk meg intézményi költségvetési keretből. A gyermekek természetes mozgásigényének kielégítését szolgáló terek kialakítása elsődleges feladatunk. Minden évben igyekszünk pótolni az udvari homokozó játékokat, labdákat. Ezek megvásárlása alapítványi segítséggel történik, de hamar tönkremennek, a labdák eltűnnek?! Felújítottuk a régi csúszdát, alatta homokárkot alakítottunk ki, áthelyeztük a biciklitárolót, a tornaszobába szalagfüggönyt vásároltunk szponzori- alapítványi támogatással. Nagy segítséget jelent számunkra, hogy a költségvetési források mellett támaszkodhatunk a szülők, szponzorok, vállalkozók segítségére is, az Óvodás Gyermekekért Nevelési Alapítvány felajánlásaira, valamint a pályázatok is nagymértékben segítik céljaink megvalósítását. Hiányzó eszközeink nagy részét is, sikeres pályázatok útján sikerült beszerezni. A pályázat témája Pályázó neve Időpont Eredmény Kötelező minimális Biharkeresztesi óvoda október Ft eszközjegyzékben felsorolt hiányzó eszközök beszerzésére és Ártándi Tagóvoda Környezeti és vizuális Biharkeresztesi óvoda május Ft nevelés eszközeire Vezetői, akkreditált továbbképzések támogatására Tornaszoba felszerelései, mozgásfejlesztő játékok (AIRES) Éhikné Ecsedi Gyöngyi Pércsiné Marosán Andrea 30 órás tanfolyamra május 60 órás tanfolyamra május Ft Ft Biharkeresztesi Óvoda november Ft 11

12 Környezeti és vizuális nevelés eszközeinek beszerzése Ártándi Tagóvoda Bojti Tagóvoda Nagykereki Tagóvoda Toldi Tagóvoda Nem nyert! Alapítványunk nevében pályáztunk - az őszi ünnepkörök megrendezésére - a fenntartónk által kiírt pályázatra, ahol Ft-ot nyertünk. 5. Gyermek és ifjúságvédelem A jelenkor társadalmában minduntalan előtérbe került egy újabb igény, mely szociológiai indíttatású. Egyre inkább igazolódik az a tapasztalat, és megítélés, hogy a társadalmi különbségeket az intézménytípusok közül az óvoda tudja kezelni, mert legjobb eséllyel tudja kompenzálni, ellensúlyozni a kedvezőtlen családi körülményekből fakadó hátrányokat. Nő azoknak a szülőknek a száma, akik a család elsődleges feladatát is inkább az óvodára hárítanák, a gyermek nevelésében nem kívánnak, nem tudnak részt venni. (nehezen nevelhető gyermekek problémái=> nem következetes szülői nevelés). Vannak, akik nagy odafigyeléssel, reális igényeket támasztanak az óvodai neveléssel szemben, és vannak túlzott igényekkel fellépők is. Ez a helyzetkép óvodánk gyermek és ifjúságvédelmi feladatait is befolyásolja. Gyermekvédelmi munkánk fő feladata a prevenció, mely során a lehetőségeinkhez mérten igyekszünk megakadályozni a veszélyeztetett státusz kialakulását. Óvodánkban a gyermekvédelmi felelős az óvodavezető megbízása alapján szervezi, koordinálja a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Folyamatosan kapcsolatot tart a csoportban dolgozó óvónőkkel. A nevelőtestületnek beszámol a végzett feladatokról, a kapcsolódó jogszabályokról, a városi gyermekvédelmi tanácskozáson is beszámol minden évben, ismerteti problémáinkat, ahol a többi intézmény szakembereivel együtt próbálnak megoldást találni városunkban a felmerülő problémákra. Nem könnyű feladat! Óvodánkban évről-évre nő a hátrányos helyzetű, illetve a veszélyeztetett gyermekek száma. A családoknak nagy segítséget jelent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 12

13 ingyenes étkeztetése (az igazolás beszerzésével és bemutatásával sok gondunk van), illetve a nagycsaládosok, vagy tartósan beteg gyermekek 50%-os térítési díj kedvezménye. Problémák esetén, - a be nem íratott hátrányos helyzetű gyermekek, vagy ha hosszabb ideig nem látogatja az óvodát a gyermek minden jelzés, bejelentés nélkül, - az óvoda gyermekvédelmi felelőse és az óvoda vezetője családlátogatásra megy, így közvetlenül is próbálunk segítséget nyújtani a családok számára. (ruhagyűjtési akció fejtetvesség elleni szerek beszerzése). Ebben a munkában segítenek a védőnők. 6. Gyermekbalesetek alakulása Gyermekbalesetek történtek az óvodában. Kisebb horzsolások az esések következtében, nap mint nap előfordulnak, főleg a jó idő bekövetkeztével. Nem súlyos balesetnek ítéltük meg, Tóth Letícia esetét, amikor a csúszdán való játék, lecsúszás alkalmával szája szögletét ütötte meg, ahol az alsó foga miatt történt véraláfutás. Előfordulnak versenyjáték, futás közbeni összeütközések, ilyenkor általában a gyerekek feje koppan össze, amely egyáltalán nem veszélytelen. A gyermekbalesetek megelőzése a programunkban előírtak szerint történik. Csoportonként, szervezetten, az óvónők a gyermek egészsége és testi épségének megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják- ezt rögzítik a csoportnaplóban is- majd meggyőződnek arról, hogy elsajátították-e ezeket az ismereteket. Ezen kívül a nevelési év kezdetén, a kirándulások, séták előtt és egyéb szükséges esetekben, a gyermekek életkorához igazított ismereteket, veszélyforrásokat és az elvárható magatartást megbeszéljük a gyermekekkel. ( veszélyforrás: sok óvónéni jelezte, hogy az esővíz elvezetésre szolgáló, kaviccsal megtöltött árkot, jó lenne rácsos hálóval lefedni, mert a gyerekek dobálóznak a kaviccsal, kisvödrökbe összegyűjtik.) A gyermekbalesetek esetén A vezető belső utasítása címmel kiadott szabályok szerint kell eljárnia a gyermekekért felelős felnőtteknek. (gyermekcsoportot óvónői felügyelet nélkül hagyni, nem szabad, ha elhagyja az óvónő a munkaterületet, a bekövetkezett balesetért őt terheli a felelősség). 13

14 7. Együttműködés az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal A Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel a kapcsolattartásunk folyamatos és jó, hiszen idejárnak az óvodába a fejlesztő, illetve a logopédiai foglalkozásokat megtartani. Ez is a szülőket segíti, mert helyben mindent megkapnak a gyerekek (Ennek is van előnye, és hátránya is nem ismeri a szülő a gyermeke problémáit, otthon nem tudnak gyakorolni). Örülök, hogy kérésünkre több logopédiai foglalkozási óra keretet kapott az óvoda, így Bíróné Erdei Mária mellett Széchenyiné Maár Anikó is tartott, logopédiai foglalkozást, így talán kevesebb beszédhibás gyermek megy el az iskolába. Fejlesztőfoglalkozásra: 32 fő Logopédiára: - Bíróné, Marikához: 17 fő - Széchenyiné Anikóhoz: 9 fő járt. Iskolaérettségi vizsgálatot 4 gyermek esetében kértünk. 1 gyermeket küldtünk Tanulási Képességet Vizsgáló Rehabilitációs Bizottsághoz, ő megkezdheti iskolai tanulmányait, nem sajátos nevelési igényű. A Pedagógiai Szakszolgálat terápiás lehetősége a szenzomotoros integrációs terápia (AYRES) terápia, amely nem csak a hiperaktív, magatartászavarral küzdő gyermekeknek nyújt segítséget, hanem az autisztikus tüneteket mutató gyermekeknél is jól lehet alkalmazni. A foglalkozást mindig mozgásterápiával kell kezdeni. Ezeknek az eszközöknek meghatározó részével rendelkeztünk, hiányoztak a függesztett eszközök (cseppháló, tini-kondi), amelyet nyertes pályázattal tudtunk megvásárolni: ,- Ft értékben. Ezeknek az eszközöknek a beszerelése van hátra, amit a nyár folyamán jó lenne megvalósítani. 8. Az óvoda és a család kapcsolata, a kapcsolattartás formái Az Óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. Az együttműködés, a kapcsolattartás formái változatosak, a napi kapcsolattartástól a különböző rendezvényekig. Meggyőződésünk, hogy a szülőkkel való szoros kapcsolat kiszélesíti, és hatékonnyá teszi az óvodai nevelésünket. A szülők folyamatos tájékoztatást kapnak gyermekeik fejlődéséről, megismerhetik az óvodában folyó munkát, a csoportok napi tevékenységét. (nyílt napok 14

15 szervezése, PREFER mérés utáni tájékoztató gyermekük fejlettségéről, fogadóórák, ünnepségek, rendezvények) A szülők részt vesznek, és sokat segítenek az ünnepségek lebonyolításában (óvodabál, gyermeknap), segítik mindennapi munkánkat, segítik a helyszíni foglalkozások létrejöttét. Az óvoda életében a véleményezési jogkört a csoportok szülői szervezete látja el, melynek választmánya képviseli a gyermekeket, családokat az óvodai szülői szervezetben. 9. Speciális szolgáltatások, fakultációk Évente felmérjük a szülők igényeit, és annak megfelelően szervezzük a különböző szolgáltatásokat. Ezek megszervezésében kiemelt szempont, hogy szakszerű legyen, vegye figyelembe az óvodás gyermekek életkori sajátosságait, a napirendbe úgy épüljön be, hogy ne terhelje túl a gyermekeket, és jó kedvvel járjanak oda. Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett rajz tagozatára járt összesen: 18 gyermek, minden kedden délután 13 órától 14:30-ig. (köszönjük a buszt) (Papp Orsolya tanárnő tartotta a foglalkozásokat) Nagyon szép eredményeket, sikereket értek el a gyermekek Néptánc: 20 gyermek járt. Kovács Mónika tartotta, a zeneiskola igazgatója Balett:11 gyermek járt rendszeresen: Simonyi Kitty tánctanár tartotta. Hittan: minden héten szerdai napon volt. 13 gyermek járt. Semlyényiné Mizák Ágota óvó néni tartotta. Ovis angol: 10 fő járt. Gyökösné Gazsó Enikő tartotta. 15

16 10. Továbbtanulás- továbbképzés 1 fő Pércsiné Marosán Andrea elvégezte a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola a pszichopedagógia szakát kiváló eredménnyel, így végzettsége: tanári diplomát szerzett. 1 fő Németh Ernőné elvégezte a közoktatásvezetői szak első évét, a debreceni Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolán 11. Intézményünk kapcsolatrendszere Közvetlen partnereinkkel napi kapcsolatot tartunk, a mindennapi életünk meghatározói. A szakmai együttműködésünk, aktív munkakapcsolatunk biztosítja fejlődésünket és visszajelzést ad munkánkról, eredményeinkről. Folyamatosan a partneri kapcsolatok erősítésére törekszünk, melyet a Minőségirányítási Programunkban részletesen rögzítettünk. Arra törekszünk, hogy mint szolgáltató intézmény megismerjük partnereink és a velük szemben támasztott igényeket. Ennek alapján fejlesztjük az intézménypolitikánkat, tudatosan törekedve igényeik és elvárásaik teljesítése. Meggyőződésünk, hogy a minőségfejlesztés nem más, mint egy olyan önértékelésen alapuló folyamatos és tudatos tevékenység, amelyben céljaink és tényleges munkánk közelítését céloztuk meg. Óvodánk hagyományosan jó kapcsolatot alakított ki azokkal az intézményekkel, amelyek fontos szerepet töltenek be intézményünk és az idejáró óvodásaink életében. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvodánk nyitott és aktív kezdeményező. 12. Költségvetés gazdálkodás eredményessége, problémái Intézményünk részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az Önkormányzat az intézményi költségvetésünk meghatározása előtt, figyelembe veszi terveinket, problémáinkat, fejlesztési, felújítási elképzeléseinket megvizsgálja, egyfajta rangsort állít fel. 16

17 Költségvetési keretünket eddig nem léptük túl, de félő évvégéig a konyhák gazdaságos működtetése nem valósul meg. Bérünk és annak munkaadót terhelő járulékai biztosítottak voltak számunkra, mindenki időben megkapta a jogos juttatásokat. Dologi kiadásunk szűkös, nagyon körültekintő szervezőmunkával tudunk ebből a keretösszegből kijönni. Nyárra tervezett felújítási munkálatok a következők voltak: Szivárvány Óvoda Biharkeresztes: parketta csiszolása, lakkozása a nyár folyamán megtörtént, udvari játékok teljes körű festését meszerveztük. Ártándi Tagóvodában: Konyha és a mellékhelyiségek fertőtlenítő meszelését megszerveztük. Boti Tagóvoda: udvari mellékhelyiségek meszelése megtörtént, udvari homokozókat feltöltöttük, a felújítás utáni parkosítás megvalósult. Nagykereki Tagóvodában: csoportszobák festését, mellékhelyiségek fertőtlenítő meszelését hétvégeken és a téli szünetben szeretnénk megvalósítani, valamint a parketta felújítását is a téli szünetre tervezzük. Toldi Tagóvodában: Fertőtlenítő meszelés a konyhában és az óvodában is megtörtént, a balesetveszélyes parkettát lamináltra cseréltük, udvari játékok festését is megoldottuk a nyári szünetben 13. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Intézményi ünnepeink tartalmát, programját mindig előzetes megbeszélések alapján szerveztük. A programok lebonyolításában a főszerep mindig az alkalmazotti közösségünkké, nagy segítséget nyújtanak a szülők, a fenntartónk, az alapítványunk, szponzorok, vállalkozók, boltok, intézmények és azok vezetői. Szüret almabál Sportnap a sportpályán 17

18 Idősek köszöntése Mikulás ünnepség Jótékonysági bál Karácsony-advent 4 hete Karácsonyi műsor a Gondviselés Házában is Karácsonyi vásár az oviban Nőnap, Gondviselés Házában is Húsvét Nemzeti ünnep Föld napja, Anyák napja a Gondviselés Házában is Gyermeknap Évzáró műsorok Búcsú az óvodától Közben bábelőadások 2 havonta, zenés-énekes műsorok, amelyet meghívott művészek produkáltak. Kérem a Képviselő testületet a beszámolóm elfogadására. Biharkeresztes, Tisztelettel:. Németh Ernőné Óvodavezető 18

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL Tisztelt Képviselőtestület! A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda és az Egyházasdengelegi Tagóvodájának 2011/2012-es nevelési évre tervezett

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Nagykereki Tagóvoda. Beszámoló. A 2007/2008-as nevelési év pedagógiai munkájáról

Szivárvány Óvoda Nagykereki Tagóvoda. Beszámoló. A 2007/2008-as nevelési év pedagógiai munkájáról Szivárvány Óvoda Nagykereki Tagóvoda Beszámoló A 2007/2008-as nevelési év pedagógiai munkájáról Az intézmény működésének feltételei: Statisztikai adatok: Óvodai férőhely, alapító okirat alapján megállapított

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegységének 2008-2009 tanév féléves beszámolója Kocsánné Balogh Margit intézményegységvezető Bihartorda, 2009. Helyzetelemzés: Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Telefon: 54/ 534-070,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Beszámoló az óvoda-bölcsőde munkájáról és az óvodai konyha működéséről

Beszámoló az óvoda-bölcsőde munkájáról és az óvodai konyha működéséről Beszámoló az óvoda-bölcsőde munkájáról és az óvodai konyha működéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az óvoda az elmúlt tanévben is az előző évekhez hasonló feltételek mellett biztonságosan működött. A 2010/2011.

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló. 2011-2012-es nevelési év működéséről

Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló. 2011-2012-es nevelési év működéséről Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Beszámoló 2011-2012-es nevelési év működéséről Kt. 24. 1. Óvoda: Az

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2010-2011. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője Elfogadva:

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. június 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. június 24-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. június 24-ei ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde nevelési programjának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az esélyegyenlőséget

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító okirat száma: C/247/24/2010. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2./ A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az Intézkedési terv célja... 4 3. Kötelezettség és felelősség... 4 4. Akcióterv... 5 5. Megvalósítás... 7 6. Monitoring és nyilvánosság...

Részletesebben

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovaykataltisk.

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovaykataltisk. A esélyegyenlőségi ségi terve 2014-2015. 2015. 1 A esélyegyenlőségi terve a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének-oktatásának, fejlesztésének

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft.. működtetéséről 2008. szeptember o1-től 2009.augusztus 31-ig

BESZÁMOLÓ. A GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft.. működtetéséről 2008. szeptember o1-től 2009.augusztus 31-ig 1 BESZÁMOLÓ A GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft.. működtetéséről 2008. szeptember o1-től 2009.augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető 2 Ezen beszámolómmal intézményünk 2008. 09.01-től

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Számviteli beszámoló Jászalsószentgyörgy, 2012. május 31. 18829723949956916

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben