Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Szivárvány Óvoda 4110 Biharkeresztes, Alkotmány u Tel./fax.: Beszámoló A as nevelési év munkájának értékelése a Pedagógiai Program tükrében Készítette: Németh Ernőné Óvodavezető Biharkeresztes,

2 A beszámoló tartalomjegyzéke: 1. Az intézmény Alapító Okirat, SZMSZ szerinti működése....2.oldal 2. A gyermeklétszám alakulása... 6.oldal 3. Pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma.7. oldal 4. Tárgyi feltételek- pályázatok.9.oldal 5. Gyermek és ifjúságvédelem helyzete...11.oldal 6. Gyermekbalesetek alakulása...12.oldal 7. Együttműködés a Pedagógiai Szakszolgálattal.13.oldal 8. Az óvoda és a család kapcsolata, a kapcsolattartás formái...13.oldal 9. Speciális szolgáltatások, fakultációk 14.oldal 10. Tovább tanulás, továbbképzés..15.oldal 11. Intézményünk kapcsolatrendszere 15.oldal 12. Költségvetés-gazdálkodás eredményessége, problémái...16.oldal 13. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok oldal 2

3 Bevezető gondolatok: Úgy érzem, hogy nagyon gyorsan szaladt el ez az év is, Talán azért, mert sosem volt holt idő, mindig készültünk valamire, Talán azért, mert egy nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, szusszanni is alig volt alkalmunk Talán azért, mert a gyerekek mellett mindig úgy éljük át, az idő múlását, hogy hétfő van,.. péntek van,. újra karácsony, és farsang, s most megint vége van ennek az évnek is. Talán azért, mert szalad velünk az idő kereke s otthon is, a családban is mindig adódnak előre nem tervezett feladatok, gondok. Az eltelt időszak eseményteli volt, szerencsére bővelkedett számtalan örömben is. Vezetői beszámolóm értékelő gondolatai a szempontok kötelező elemei mellett ezekre is utalnak, mert úgy gondolom így lesz egyedi, így válik konkréttá, így lesz teljes. 1.Az intézmény Alapító Okirat, SZMSZ szerinti működése: A fenntartónk által jóváhagyott, kistérségi társulásban, úgynevezett intézményfenntartó társulásban működünk a következő települések óvodáival: Biharkeresztes Ártánd Bojt Nagykereki Told Biharkeresztes székhellyel, munkáltatói jogkörrel rendelkező részben önállóan gazdálkodó, részjogkörrel rendelkező költségvetési szervként, melynek gazdálkodással kapcsolatos feladatait megállapodás alapján- Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala látja el. 3

4 Biharkeresztes város, valamint, Ártánd, Bojt, Nagykereki, Told községek Önkormányzat Képviselő testületei augusztus 22-ei együttes ülésen határoztak így. Az intézmény működési területe: Biharkeresztes közigazgatási területe, külön megállapodás alapján: Ártánd, Bojt, Nagykereki, Told közigazgatási területe. Az intézményben működtethető csoportok száma: az évi törvény a közoktatásról szóló 102. (2) bekezdése értelmében évente kerül meghatározásra. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: Összesen: 300 fő OKÉV engedéllyel: 360 fő OKÉV engedéllyel Gyermeklétszám (fő) Gyermekek létszáma Csoportok száma (fő) Biharkeresztesen Ártándon Bojton Nagykerekiben Toldon Alaptevékenység: a.) Állami feladatként ellátandó alaptevékenység a biharkeresztesi óvodában: 3-7 éves korú gyermekek iskolai oktatását megelőző szakszerű csoportos foglalkoztatása, nevelése sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése: - Mozgáskorlátozott gyermekek fejlesztése - Látássérült gyermekek, ezen belül gyengén látók fejlesztése - Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztése - Középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztése - Beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott gyermekek fejlesztése 4

5 b.) Alapító által megfogalmazott alapfeladatok Tanfolyamok, szakkörök szervezése Amatőr művészeti csoportok működtetése Kizárólag magyar nyelven folyó cigány, kisebbségi óvodai nevelés Étkeztetés biztosítása Az intézmény igény szerint biztosít valamennyi ártándi, bojti, nagykereki és toldi óvodáskorú gyermek számára külön megállapodás alapján: 3-7 éves korú gyermekek iskolai oktatását megelőző szakszerű csoportos foglalkoztatást, nevelést Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését, így: - Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztése - Középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztése - Beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott gyermekek fejlesztése - Cigány, kisebbségi óvodai nevelést - Étkeztetést Az intézmény szervezete: Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat alapján működik, amelyet a Nevelőtestület fogad el és az Önkormányzat Képviselőtestülete hagyja jóvá. A társulás létrejöttével az intézmények megtartották szakmai önállóságukat, így a bevezetett pedagógiai programok alapján végezték nevelő-oktató munkájukat, melyek a következők: Szivárvány Óvoda Biharkeresztes: Epochális rendszerű Óvodai Nevelési Program Ártándi Tagóvoda: Tevékenység központú Óvodai Nevelési Program Bojti Tagóvoda: Tevékenység központú Óvodai nevelési Program Nagykereki Tagóvoda: Lépésről-Lépésre Óvodai Nevelési Program 5

6 Toldi Tagóvoda: Komplex Prevenciós Óvodai Nevelési Program Az intézmény működését meghatározó alapvető jogszabályok: A közoktatásról szóló módosított Évi LXXIX. Törvény A nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló módosított 11/1994. (VI.8) MKM rendelet A tagintézményekkel való együttműködés során törekedtünk a korrekt, minden tudásunkat kiaknázó, őszinteségen alapuló kapcsolat kialakítására, amely kisebb zökkenőkkel úgy érzem, sikerült. A felvetődő problémákat- több alkalommal személyes találkozások, látogatások, vezetői megbeszélések alkalmával- próbáltuk megoldani, megoldást keresni, amely nem volt mindig egyszerű. Az együtt gondolkozás kapcsán olyan belső szabályzókat, szabályokat alkottunk meg közösen, amely egyfajta rendszerességet, határidők betartását tette lehetővé, amely biztonságot, elégedettséget eredményezett. Nagy feladat volt számunkra az intézmény alapdokumentumainak egybeszerkesztése, egybefésülése, amelyre a fenntartónk időt hagyva, határidőt szabott meg, a törvényi szabályokat, rendeleteket figyelembe véve. Nehéz időszak volt, de összefogással sikerült. Köszönöm szépen azoknak a munkatársaimnak a munkáját, akik ebből a hatalmas feladatból kivették a részüket, segítettek, tudásuk legjavát adva, fáradságot nem kímélve, munkaidő után is, ha kellett, segítettek. Nehezen tudtuk megoldani, hogy valóban sokszor úgy üljünk le beszélgetni, hogy közben az intézmény működése zavartalan legyen, a napi állandó feladatokat is el kellett látni. Egybe szerkesztettük: az Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Pedagógiai Program, Minőségirányítási Program, SZMSZ mellékletei. Közben már tudtuk, hogy a fenntartónk megnyerte a pályázatot az óvodánk felújításával kapcsolatosan. Sok munka várt ránk ezen a területen is. A gyermekek biztonságos elhelyezését, jó szervezéssel sikerült megoldani, hiszen a vizesblokkok teljes átalakítása, akadálymentesítés, csatornázás, ajtók-ablakok cseréje, tetőszigetelés, mind-mind szorgalmi időben történt (október- december közepéig). Köszönöm a szülők, a munkatársak türelmét és segítségét. 6

7 Írtunk Gyakornoki Szabályzatot, van közös Munkatervünk, Feladatellátási Terv szeptemberdecember hónapokra, januártól-augusztusig, Ügyviteli és Iratkezelési Szabályzatot, Adatvédelmi Szabályzatot. A feladat és hatáskörnek megfelelően átszerkesztettük a munkaköri leírásokat, amely névre szóló lett, több adatot tartalmaz, és részletesebb feladat meghatározásokat, mint az előbbi. Átírtuk a Továbbképzési Szabályzatot, Továbbtanulási Tervet készítettünk: 1 évre illetve 5 évre. Szeptembertől a személyi anyag hozzánk került, januártól mát itt a biharkeresztesi óvodában írtuk meg a jogos értesítéseket, átsorolásokat, októbertől a statisztikát már egy intézményként, de új feladat-ellátási helyeket megjelölve küldtük el Győrbe a részletes statisztikai jelentést elektronikus és nyomtatott formában is. Novemberben költségvetési koncepciót készítettünk közösen, minden tagintézményre lebontva előirányzatonként, aztán egybeszerkesztve is, hogy lássuk a feladatainkat. Januárban elkészült ennek mintájára a költségvetési tervezet, amely már élesben jelölte meg egy-egy előirányzaton belül a feladatok ellátásához szükséges pénzösszegeket. Hozzánk került a dologi kiadás és a karbantartási munkák ellátása, megszervezése is. Nem könnyű feladat számunkra a konyhák működtetése. A főzéshez szükséges nyersanyagok beszerzése, tárolása az ehhez kapcsolódó számlák eljuttatása Biharkeresztesre a határidők betartásával, az étrend elkészítése, a beszerzések engedélyeztetése a kötelezettség vállalás miatt. A teljesítés igazolása, az utalványozás, ennek rendje mind nehézséget okozott a kezdeti időszakban. (Kicsit lehet, haragudtak rám a tagintézmény vezető munkatársaim, amikor azt kértem, hogy mindent írásban). Nekik nehézséget okoz, hogy nincs minden intézményben számítógép, nyomtató, fénymásoló, az internetről nem is beszélve, amely szinte már elengedhetetlen a napi munkavégzésünkhöz. Mi nem győztük gépre vinni mindenki kérelmét és beadványát, így az étrendeket, és az ezzel kapcsolatos nyersanyagigénylést kézzel írva is elfogadtuk. A kezdeti időszakban nehézséget okozott a szoros elszámolású számlák vezetése, biztonságos helyen való tárolása, a beszedett térítési díjak befizetése, de így évvége felé minden a helyére került, mindent beszabályoztunk és határidőket jelöltünk meg. Köszönöm, a tagintézmény vezetők türelmét, munkáját. Nem kis dolgot vittünk véghez! 2. Gyermeklétszám alakulása: Engedélyezett gyermeklétszám Biharkeresztesen: 5 csoport, 125 fő OKÉV engedéllyel: 150 fő 7

8 Felvett gyermeklétszám, nyitólétszám: 112 fő (mintegy 5 család 10 gyermekkel elköltözött) Záró létszám május 31-én: 126 fő. (A tagintézmények esetében ismertetik a vezetők) A gyermekekről készült adatok azt mutatják, hogy az óvodai beiratkozások és felvételek folyamatosak. Akik a nevelési évben január elseje után töltik a 3. életévüket, akkor jönnek beiratkozni, és már azonnal szeretnék a szülők hozni a gyermekeiket az óvodába. (ők többnyire 2H-s, illetve 3H-s gyerekek, így nem is tagadhatjuk meg a felvételt. Ebben az évben is így történt ez, a Katica vegyes csoportban tudtuk őket elhelyezni, amely egy kissé megzavarta a csoport nyugalmát, a csoportlétszám ennek következtében 31 főre emelkedett. A csoportszervezés szempontjai a nevelési programunkban megfogalmazottak szerint, a szülők igényei, a gyermekek személyisége, a gyermekközösségek életkori összetétele és az óvónők véleménye alapján történt. A szülők igénye zömmel a tiszta kis- középső- nagycsoportba való besorolás ( első-másodikharmadik nevelési éves). Az óvónők szívesen dolgoznak vegyes életkorú csoportokban is. Minden olyan csoport esetében, amely meghaladja a törvényben meghatározott maximális csoportlétszámot, OKÉV engedéllyel rendelkezünk. 3. Pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma Óvodapedagógusok: Pedagógus létszám (fő) Csoportok száma Ártánd 2 1 Bojt 2 2 Nagykereki 4 3 Told 2 1 Biharkeresztes 10 5 Szakképzett dajka: Biharkeresztesen: 5 fő Ártándon: 1 fő + 1 fő élelmezésvezető és 1 fő szakácsnő 8

9 Bojton: 2 fő Nagykerekiben: 3 fő Toldon: 1 fő (közhasznú dajka), őt szeretnék továbbra is alkalmazni, + 1 fő élelmezésvezető + 1 fő szakácsnő + 1 fő konyhalány Minden óvónő felsőfokú végzettségű, további 2 főnek van másoddiplomája. Összes óvónői létszám 20 fő, ebből 7 főnek van szakvizsgája, így van fejlesztő pedagógusunk és mentálhigénikusunk is. Itt szeretném elmondani és kiemelni, hogy január 17.-én végzett Pércsiné Marosán Andrea a budapesti Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Főiskolán pszichopedagógia szakon szerzett tanári diplomát dicséretes, kiváló eredménnyel. Gratulálunk, további munkájában sok sikert, kitartást, eredményeket és jó egészséget kívánunk. Büszkék vagyunk rád! A Nevelési Program alkalmazása óvodánkban a nevelőmunkánkat meghatározó alapdokumentum. A Pedagógiai Program egybeszerkesztése alkalmával minden tagintézményünk megtartotta szakmai önállóságát, a választott program alapján dolgozik. Helyi nevelési programunkban szereplő értékek közül az alábbiakat emelném ki: A gyermekek tisztelete és jogainak érvényesítése A családokkal való rendkívül szoros együttnevelésre törekvés (nem mindig partner a szülő) A tevékenység kiemelt szerepe Nyugodt, meleg, szeretetteljes nevelési légkör biztosítása Esztétikus, higénikus környezet Kulturális értékek átadása Az összehangolt, egymás munkájára épített, intézményen belüli, egységes nevelési elveket valló, egységes értékrendet képviselő nevelőközösség Az esélyegyenlőség biztosítása Elegendő idő, hely, és eszköz biztosítása a játékhoz A gyermek differenciált fejlesztése a csoporton belül, az egyéni képességek figyelembe vételével A fejlődéshez sürgetésmentes egyéni utak biztosítása Külső- belső környezetünk védelmére és szeretetére irányuló tevékenység 9

10 A gyermek személyiségének komplex fejlesztése Segítette a belső szakmai fejlődésünket a szakmai munkaközösség, melynek témája ebben a nevelési évben: Sajátos nevelési igényű gyermekekkel való bánásmód, a kognitív képességek fejlesztésének módjai, részképesség zavarban szenvedő gyermekek felzárkóztatásának lehetőségei. Mégis valamilyen hiányérzetem van ezt illetően. Akkor profitálunk belőle igazán, ha mindenki magáénak érzi a témát, és tesz annak érdekében, (utána olvas a témával kapcsolatosan, esettanulmányt hoz) hogy felkészüljön a munkaközösségi foglalkozásokra. Ha mindenki visz magával valamit saját óvodájába, amit a gyakorlatban kipróbálhat, megoldást hozhat az ő problémájára, segítséget ad abban, hogy mit tegyen! 4. Tárgyi feltételek: Úgy érzem, hogy a biharkeresztesi óvodánk tárgyi felszereltsége, ha nem is kiváló, de megfelelő feltételrendszert biztosít a gyermekek fejlesztése, fejlődése érdekében. Szépen, esztétikusan berendezett csoportszobák. A családias, barátságos környezet a nevelői és munkatársi közösség kreatív tevékenységének köszönhető. Az óvoda egésze tiszta, rendezett. A megalkotott dekorációban visszaköszön az évszakváltás, az ünnepre való készülődés, valamilyen jeles napunk közeledte. A tornaszoba fejlesztése során elértük, csaknem teljes az eszközünk a mozgásfejlesztéshez (sok van, amelyet még nem is használtak a gyermekek: pld. több funkciós mászó készletet én még nem láttam összerakva egészében, a legutóbbi pályázaton nyert eszközök beszerelésre várnak, AYRES-terápiás eszközök). A minimális eszközjegyzékbe betervezett eszközök a keresztesi óvodában 100%-ban teljesült, fenntartói, pályázati, alapítványi támogatással. Tagóvodák esetében az a kevesebb ami teljesült, pedig a fenntartó kötelezettséget vállalt as időszakra (ezért pályáztunk külön és együtt is eszköz beszerzésre). 10

11 Az udvari játékok felülvizsgálata, fontos a következő években, a balesetveszélyes fém villamos cseréje jó lenne; valamint a Dühöngő alatti gumiszőnyeg vagy faháncs telepítése. Udvarunk természeti adottságai a programunk tartalmi lehetőségeit magában hordja. Területe változatos:füves, bitumenes, sok fával- bokorral, napos és árnyékos részek váltakoznak. A rendszeres karbantartás, javítás, festés, amelyet most is a bezárás idejére tervezünk a tagintézményekben is. A Biharkeresztesen a karbantartó, vidéken közhasznú munkások segítségével fogjuk a munkálatokat elvégeztetni, a festéket mi vásároltuk meg intézményi költségvetési keretből. A gyermekek természetes mozgásigényének kielégítését szolgáló terek kialakítása elsődleges feladatunk. Minden évben igyekszünk pótolni az udvari homokozó játékokat, labdákat. Ezek megvásárlása alapítványi segítséggel történik, de hamar tönkremennek, a labdák eltűnnek?! Felújítottuk a régi csúszdát, alatta homokárkot alakítottunk ki, áthelyeztük a biciklitárolót, a tornaszobába szalagfüggönyt vásároltunk szponzori- alapítványi támogatással. Nagy segítséget jelent számunkra, hogy a költségvetési források mellett támaszkodhatunk a szülők, szponzorok, vállalkozók segítségére is, az Óvodás Gyermekekért Nevelési Alapítvány felajánlásaira, valamint a pályázatok is nagymértékben segítik céljaink megvalósítását. Hiányzó eszközeink nagy részét is, sikeres pályázatok útján sikerült beszerezni. A pályázat témája Pályázó neve Időpont Eredmény Kötelező minimális Biharkeresztesi óvoda október Ft eszközjegyzékben felsorolt hiányzó eszközök beszerzésére és Ártándi Tagóvoda Környezeti és vizuális Biharkeresztesi óvoda május Ft nevelés eszközeire Vezetői, akkreditált továbbképzések támogatására Tornaszoba felszerelései, mozgásfejlesztő játékok (AIRES) Éhikné Ecsedi Gyöngyi Pércsiné Marosán Andrea 30 órás tanfolyamra május 60 órás tanfolyamra május Ft Ft Biharkeresztesi Óvoda november Ft 11

12 Környezeti és vizuális nevelés eszközeinek beszerzése Ártándi Tagóvoda Bojti Tagóvoda Nagykereki Tagóvoda Toldi Tagóvoda Nem nyert! Alapítványunk nevében pályáztunk - az őszi ünnepkörök megrendezésére - a fenntartónk által kiírt pályázatra, ahol Ft-ot nyertünk. 5. Gyermek és ifjúságvédelem A jelenkor társadalmában minduntalan előtérbe került egy újabb igény, mely szociológiai indíttatású. Egyre inkább igazolódik az a tapasztalat, és megítélés, hogy a társadalmi különbségeket az intézménytípusok közül az óvoda tudja kezelni, mert legjobb eséllyel tudja kompenzálni, ellensúlyozni a kedvezőtlen családi körülményekből fakadó hátrányokat. Nő azoknak a szülőknek a száma, akik a család elsődleges feladatát is inkább az óvodára hárítanák, a gyermek nevelésében nem kívánnak, nem tudnak részt venni. (nehezen nevelhető gyermekek problémái=> nem következetes szülői nevelés). Vannak, akik nagy odafigyeléssel, reális igényeket támasztanak az óvodai neveléssel szemben, és vannak túlzott igényekkel fellépők is. Ez a helyzetkép óvodánk gyermek és ifjúságvédelmi feladatait is befolyásolja. Gyermekvédelmi munkánk fő feladata a prevenció, mely során a lehetőségeinkhez mérten igyekszünk megakadályozni a veszélyeztetett státusz kialakulását. Óvodánkban a gyermekvédelmi felelős az óvodavezető megbízása alapján szervezi, koordinálja a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Folyamatosan kapcsolatot tart a csoportban dolgozó óvónőkkel. A nevelőtestületnek beszámol a végzett feladatokról, a kapcsolódó jogszabályokról, a városi gyermekvédelmi tanácskozáson is beszámol minden évben, ismerteti problémáinkat, ahol a többi intézmény szakembereivel együtt próbálnak megoldást találni városunkban a felmerülő problémákra. Nem könnyű feladat! Óvodánkban évről-évre nő a hátrányos helyzetű, illetve a veszélyeztetett gyermekek száma. A családoknak nagy segítséget jelent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 12

13 ingyenes étkeztetése (az igazolás beszerzésével és bemutatásával sok gondunk van), illetve a nagycsaládosok, vagy tartósan beteg gyermekek 50%-os térítési díj kedvezménye. Problémák esetén, - a be nem íratott hátrányos helyzetű gyermekek, vagy ha hosszabb ideig nem látogatja az óvodát a gyermek minden jelzés, bejelentés nélkül, - az óvoda gyermekvédelmi felelőse és az óvoda vezetője családlátogatásra megy, így közvetlenül is próbálunk segítséget nyújtani a családok számára. (ruhagyűjtési akció fejtetvesség elleni szerek beszerzése). Ebben a munkában segítenek a védőnők. 6. Gyermekbalesetek alakulása Gyermekbalesetek történtek az óvodában. Kisebb horzsolások az esések következtében, nap mint nap előfordulnak, főleg a jó idő bekövetkeztével. Nem súlyos balesetnek ítéltük meg, Tóth Letícia esetét, amikor a csúszdán való játék, lecsúszás alkalmával szája szögletét ütötte meg, ahol az alsó foga miatt történt véraláfutás. Előfordulnak versenyjáték, futás közbeni összeütközések, ilyenkor általában a gyerekek feje koppan össze, amely egyáltalán nem veszélytelen. A gyermekbalesetek megelőzése a programunkban előírtak szerint történik. Csoportonként, szervezetten, az óvónők a gyermek egészsége és testi épségének megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják- ezt rögzítik a csoportnaplóban is- majd meggyőződnek arról, hogy elsajátították-e ezeket az ismereteket. Ezen kívül a nevelési év kezdetén, a kirándulások, séták előtt és egyéb szükséges esetekben, a gyermekek életkorához igazított ismereteket, veszélyforrásokat és az elvárható magatartást megbeszéljük a gyermekekkel. ( veszélyforrás: sok óvónéni jelezte, hogy az esővíz elvezetésre szolgáló, kaviccsal megtöltött árkot, jó lenne rácsos hálóval lefedni, mert a gyerekek dobálóznak a kaviccsal, kisvödrökbe összegyűjtik.) A gyermekbalesetek esetén A vezető belső utasítása címmel kiadott szabályok szerint kell eljárnia a gyermekekért felelős felnőtteknek. (gyermekcsoportot óvónői felügyelet nélkül hagyni, nem szabad, ha elhagyja az óvónő a munkaterületet, a bekövetkezett balesetért őt terheli a felelősség). 13

14 7. Együttműködés az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal A Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel a kapcsolattartásunk folyamatos és jó, hiszen idejárnak az óvodába a fejlesztő, illetve a logopédiai foglalkozásokat megtartani. Ez is a szülőket segíti, mert helyben mindent megkapnak a gyerekek (Ennek is van előnye, és hátránya is nem ismeri a szülő a gyermeke problémáit, otthon nem tudnak gyakorolni). Örülök, hogy kérésünkre több logopédiai foglalkozási óra keretet kapott az óvoda, így Bíróné Erdei Mária mellett Széchenyiné Maár Anikó is tartott, logopédiai foglalkozást, így talán kevesebb beszédhibás gyermek megy el az iskolába. Fejlesztőfoglalkozásra: 32 fő Logopédiára: - Bíróné, Marikához: 17 fő - Széchenyiné Anikóhoz: 9 fő járt. Iskolaérettségi vizsgálatot 4 gyermek esetében kértünk. 1 gyermeket küldtünk Tanulási Képességet Vizsgáló Rehabilitációs Bizottsághoz, ő megkezdheti iskolai tanulmányait, nem sajátos nevelési igényű. A Pedagógiai Szakszolgálat terápiás lehetősége a szenzomotoros integrációs terápia (AYRES) terápia, amely nem csak a hiperaktív, magatartászavarral küzdő gyermekeknek nyújt segítséget, hanem az autisztikus tüneteket mutató gyermekeknél is jól lehet alkalmazni. A foglalkozást mindig mozgásterápiával kell kezdeni. Ezeknek az eszközöknek meghatározó részével rendelkeztünk, hiányoztak a függesztett eszközök (cseppháló, tini-kondi), amelyet nyertes pályázattal tudtunk megvásárolni: ,- Ft értékben. Ezeknek az eszközöknek a beszerelése van hátra, amit a nyár folyamán jó lenne megvalósítani. 8. Az óvoda és a család kapcsolata, a kapcsolattartás formái Az Óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. Az együttműködés, a kapcsolattartás formái változatosak, a napi kapcsolattartástól a különböző rendezvényekig. Meggyőződésünk, hogy a szülőkkel való szoros kapcsolat kiszélesíti, és hatékonnyá teszi az óvodai nevelésünket. A szülők folyamatos tájékoztatást kapnak gyermekeik fejlődéséről, megismerhetik az óvodában folyó munkát, a csoportok napi tevékenységét. (nyílt napok 14

15 szervezése, PREFER mérés utáni tájékoztató gyermekük fejlettségéről, fogadóórák, ünnepségek, rendezvények) A szülők részt vesznek, és sokat segítenek az ünnepségek lebonyolításában (óvodabál, gyermeknap), segítik mindennapi munkánkat, segítik a helyszíni foglalkozások létrejöttét. Az óvoda életében a véleményezési jogkört a csoportok szülői szervezete látja el, melynek választmánya képviseli a gyermekeket, családokat az óvodai szülői szervezetben. 9. Speciális szolgáltatások, fakultációk Évente felmérjük a szülők igényeit, és annak megfelelően szervezzük a különböző szolgáltatásokat. Ezek megszervezésében kiemelt szempont, hogy szakszerű legyen, vegye figyelembe az óvodás gyermekek életkori sajátosságait, a napirendbe úgy épüljön be, hogy ne terhelje túl a gyermekeket, és jó kedvvel járjanak oda. Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett rajz tagozatára járt összesen: 18 gyermek, minden kedden délután 13 órától 14:30-ig. (köszönjük a buszt) (Papp Orsolya tanárnő tartotta a foglalkozásokat) Nagyon szép eredményeket, sikereket értek el a gyermekek Néptánc: 20 gyermek járt. Kovács Mónika tartotta, a zeneiskola igazgatója Balett:11 gyermek járt rendszeresen: Simonyi Kitty tánctanár tartotta. Hittan: minden héten szerdai napon volt. 13 gyermek járt. Semlyényiné Mizák Ágota óvó néni tartotta. Ovis angol: 10 fő járt. Gyökösné Gazsó Enikő tartotta. 15

16 10. Továbbtanulás- továbbképzés 1 fő Pércsiné Marosán Andrea elvégezte a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola a pszichopedagógia szakát kiváló eredménnyel, így végzettsége: tanári diplomát szerzett. 1 fő Németh Ernőné elvégezte a közoktatásvezetői szak első évét, a debreceni Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolán 11. Intézményünk kapcsolatrendszere Közvetlen partnereinkkel napi kapcsolatot tartunk, a mindennapi életünk meghatározói. A szakmai együttműködésünk, aktív munkakapcsolatunk biztosítja fejlődésünket és visszajelzést ad munkánkról, eredményeinkről. Folyamatosan a partneri kapcsolatok erősítésére törekszünk, melyet a Minőségirányítási Programunkban részletesen rögzítettünk. Arra törekszünk, hogy mint szolgáltató intézmény megismerjük partnereink és a velük szemben támasztott igényeket. Ennek alapján fejlesztjük az intézménypolitikánkat, tudatosan törekedve igényeik és elvárásaik teljesítése. Meggyőződésünk, hogy a minőségfejlesztés nem más, mint egy olyan önértékelésen alapuló folyamatos és tudatos tevékenység, amelyben céljaink és tényleges munkánk közelítését céloztuk meg. Óvodánk hagyományosan jó kapcsolatot alakított ki azokkal az intézményekkel, amelyek fontos szerepet töltenek be intézményünk és az idejáró óvodásaink életében. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvodánk nyitott és aktív kezdeményező. 12. Költségvetés gazdálkodás eredményessége, problémái Intézményünk részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az Önkormányzat az intézményi költségvetésünk meghatározása előtt, figyelembe veszi terveinket, problémáinkat, fejlesztési, felújítási elképzeléseinket megvizsgálja, egyfajta rangsort állít fel. 16

17 Költségvetési keretünket eddig nem léptük túl, de félő évvégéig a konyhák gazdaságos működtetése nem valósul meg. Bérünk és annak munkaadót terhelő járulékai biztosítottak voltak számunkra, mindenki időben megkapta a jogos juttatásokat. Dologi kiadásunk szűkös, nagyon körültekintő szervezőmunkával tudunk ebből a keretösszegből kijönni. Nyárra tervezett felújítási munkálatok a következők voltak: Szivárvány Óvoda Biharkeresztes: parketta csiszolása, lakkozása a nyár folyamán megtörtént, udvari játékok teljes körű festését meszerveztük. Ártándi Tagóvodában: Konyha és a mellékhelyiségek fertőtlenítő meszelését megszerveztük. Boti Tagóvoda: udvari mellékhelyiségek meszelése megtörtént, udvari homokozókat feltöltöttük, a felújítás utáni parkosítás megvalósult. Nagykereki Tagóvodában: csoportszobák festését, mellékhelyiségek fertőtlenítő meszelését hétvégeken és a téli szünetben szeretnénk megvalósítani, valamint a parketta felújítását is a téli szünetre tervezzük. Toldi Tagóvodában: Fertőtlenítő meszelés a konyhában és az óvodában is megtörtént, a balesetveszélyes parkettát lamináltra cseréltük, udvari játékok festését is megoldottuk a nyári szünetben 13. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Intézményi ünnepeink tartalmát, programját mindig előzetes megbeszélések alapján szerveztük. A programok lebonyolításában a főszerep mindig az alkalmazotti közösségünkké, nagy segítséget nyújtanak a szülők, a fenntartónk, az alapítványunk, szponzorok, vállalkozók, boltok, intézmények és azok vezetői. Szüret almabál Sportnap a sportpályán 17

18 Idősek köszöntése Mikulás ünnepség Jótékonysági bál Karácsony-advent 4 hete Karácsonyi műsor a Gondviselés Házában is Karácsonyi vásár az oviban Nőnap, Gondviselés Házában is Húsvét Nemzeti ünnep Föld napja, Anyák napja a Gondviselés Házában is Gyermeknap Évzáró műsorok Búcsú az óvodától Közben bábelőadások 2 havonta, zenés-énekes műsorok, amelyet meghívott művészek produkáltak. Kérem a Képviselő testületet a beszámolóm elfogadására. Biharkeresztes, Tisztelettel:. Németh Ernőné Óvodavezető 18

Tanévkezdés tapasztalatai a 2008/2009. évi nevelési évben

Tanévkezdés tapasztalatai a 2008/2009. évi nevelési évben Szivárvány Óvoda 4110 Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37. Tel./fax.: 54-430-096 Tanévkezdés tapasztalatai a 2008/2009. évi nevelési évben Biharkeresztes, 2008. szeptember 22. Készítette: Németh Ernőné

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: 1.) Alapító Okirat 1.

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Nyírmada, 2014. május 25. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy évi

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA A /2008. (VI. 26.) Kgy határozat melléklete TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról.

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. Nyírmada, 2012. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 VELENCEI MESELIGET ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 VELENCEI MESELIGET ÓVODA VELENCEI MESELIGET ÓVODA 1 A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. (6) bekezdése, valamint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda 5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19 Penza lakótelepi

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

JAVASLAT. intézményi alapító okirat módosítására

JAVASLAT. intézményi alapító okirat módosítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-3) *460-55 FAX: (06-3) 460-98 Szám: - 6/05. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT intézményi alapító okirat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben