Doktori értekezés. Veress István

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Doktori értekezés. Veress István"

Átírás

1 Doktori értekezés Veress István Budapest 2005

2 Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mőszaki Menedzsment Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola ÚJ ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK A BIZTOSÍTÁSI SZEKTORBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KOCKÁZAT EGYES KÉRDÉSEIRE Doktori (PhD) értekezés Készítette: Veress István Témavezetı: Dr. Vágási Mária

3 Tartalomjegyzék NYILATKOZAT 6 ÁBRAJEGYZÉK 7 TÁBLAJEGYZÉK 8 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS BEVEZETÉS A TÉMAVÁLASZTÁS AKTUALITÁSA, JELENTİSÉGE ALKALMAZOTT MÓDSZEREK, MODELLEK A DISSZERTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE A KUTATÁS ÚJSZERŐ EREDMÉNYEI ÉS EZEK ALKALMAZHATÓSÁGA A BIZTOSÍTÁSI SZEKTOR ÁLTALÁNOS ÁGAZATI JELLEMZİI ÉS A MAGYAR BIZTOSÍTÁSI PIAC A HAZAI BIZTOSÍTÁSI PIAC FİBB ÁGAZATI JELLEMZİI ÉS ELHELYEZKEDÉSE A PÉNZÜGYI RENDSZERBEN A HAZAI BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLİI ( ) BIZTOSÍTÁSI PIAC SZERKEZETE ÉS MÓDOZATOK ÉLETBIZTOSÍTÁSI PIAC KÖTELEZİ GÉPJÁRMŐFELELİSSÉG BIZTOSÍTÁSI PIAC NEM ÉLET ÜZLETÁG (KGFB NÉLKÜL) A BIZTOSÍTÁSI SZEKTOR JELENTİSEBB FOLYAMATAI, ÉS ESEMÉNYEI: VERSENYTÁRSELEMZÉS JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSOK A BIZTOSÍTÁSI SZEKTORBAN RÖVID KITEKINTÉS A KÜLFÖLDI BIZTOSÍTÁSI SZEKTORRA A MARKETING SAJÁTOSSÁGAI ÉS ÚJ ESZKÖZEI A BIZTOSÍTÁSI SZEKTORBAN MARKETING ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK A BIZTOSÍTÁSI SZEKTOR JELLEGZETESSÉGEINEK A TÜKRÉBEN SZOLGÁLTATÁSMARKETING EGYES KÉRDÉSEINEK ELMÉLETI ÁTTEKINTÉSE SZOLGÁLTATÁSTERMÉK JELLEMZİI SZOLGÁLTATÁSI MODELLEK SZOLGÁLTATÁS-MINİSÉG MODELL A BIZTOSÍTÁSI SZEKTORRA ALKALMAZVA A DIREKTMARKETING EGYES KÉRDÉSEINEK ELMÉLETI ÁTTEKINTÉSE ONLINE MARKETING EGYES KÉRDÉSEINEK ELMÉLETI ÁTTEKINTÉSE AZ INTERNET ALKALMAZÁSI LEHETİSÉGEI ONLINE REKLÁM HAZAI ALKALMAZÁSÁNAK RÖVID ÁTTEKINTÉSE HAZAI ÉS A NEMZETKÖZI INTERNETHASZNÁLÓK E-KERESKEDELEM (E-COMMERCE) 49 3

4 3.3. E- KERESKEDELEM ÉS ONLINE REKLÁM A BIZTOSÍTÁSI SZEKTORBAN BIZTOSÍTÓK ONLINE REKLÁM-AKTIVITÁSA ONLINE BIZTOSÍTÁSKÖTÉS (E-KERESKEDELEM) ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNA ALKALMAZÁSÁNAK PÉLDÁJA A MAGYAR BIZTOSÍTÁSI SZEKTORBAN KOMMUNIKÁCIÓS MODELLEK ÚJ KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA AZ ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓNÁL DIREKTMARKETING ESZKÖZÖK TELEMARKETING ONLINE REKLÁMESZKÖZÖK ONLINE JELENLÉT: BIZTOSÍTÓK A NETEN (2004. NOVEMBER-DECEMBER) CALL CENTER KIALAKÍTÁSA AZ ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓNÁL A CALL CENTER ÉS AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉS CÉLCSOPORTJA CSATORNAKONFLIKTUS, AZ ÚJ ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNA VÁLLALATON BELÜLI HATÁSA CALL CENTER ÉS AZ INTERNET NYÚJTOTTA SZOLGÁLTATÁSOK AZ ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓNÁL MAXIMARKETING KAMPÁNY KAMPÁNYÉRTÉKELÉS A MAXIMARKETING ÉS AZ DIREKT ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNA ÚJDONSÁGÉRTÉKE A MARKETINGKOCKÁZAT ÚJRAÉRTELMEZÉSE (AZ ELEKTRONIKUS KAPCSOLATOK FELTÉTELRENDSZERÉBEN) A KOCKÁZAT ÉRTELMEZÉSE A SZOLGÁLTATÁSMARKETING RENDSZERÉBEN KOCKÁZATI ELEMEK AZ ONLINE MARKETING RENDSZERÉBEN KOCKÁZAT ELMÉLETI ALAPJAI A BIZTOSÍTÓI KOCKÁZAT EGYES ELEMEI ÜGYFÉLOLDALI KOCKÁZATOK AZ ELEKTRONIKUS CSATORNA ALKALMAZÁSÁNÁL KOCKÁZATCSÖKKENTÉSI LEHETİSÉGEK AZ ONLINE CSATORNA ESETÉBEN AZ ELEKTRONIKUS CSATORNA KOCKÁZATI MODELLJE A BIZTOSÍTÓ EGYES KOCKÁZATI ELEMEI AZ ELEKTRONIKUS KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN FELMÉRÉS A MAGYAR BIZTOSÍTÁSI PIAC ÚJ KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÉNEK, ÉS ÚJ ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁJÁNAK ISMERTSÉGÉRİL, ÉS FEJLİDÉSI LEHETİSÉGÉRİL A KUTATÁS CÉLJA, ÉS SZEREPE A DISSZERTÁCIÓBAN KUTATÁSI HIPOTÉZISEK A KUTATÁS MÓDSZERE ÉS FOLYAMATA TELEFONOS ÉS ONLINE ÉRTÉKESÍTÉS, VALAMINT AZ ÚJ MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK ISMERTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A POTENCIÁLIS FOGYASZTÓINK KÖRÉBEN (1999.) TELEFONOS ÉS ONLINE ÉRTÉKESÍTÉS, VALAMINT AZ ÚJ MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK ISMERTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A POTENCIÁLIS FOGYASZTÓINK KÖRÉBEN (2002.) AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOT KÍSÉRİ ÜGYFÉLOLDALI KOCKÁZATOK VIZSGÁLATA, ÉS A KOCKÁZATI ELEMEK RANGSOROLÁSA (2005. ÉV) AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM MEGÍTÉLÉSE A BIZTOSÍTÁSI SZEKTOR VEZETİINEK VÉLEMÉNYE SZERINT A KUTATÁS KORLÁTAI A KUTATÁS HASZNOSÍTHATÓ KÖVETKEZTETÉSEI, AJÁNLÁSOK A GYAKORLAT SZÁMÁRA A KUTATÁS ÚJSZERŐ EREDMÉNYEI JÖVİBELI KUTATÁSI LEHETİSÉGEK, KUTATÁSI IRÁNYOK 146 4

5 7. ÖSSZEFOGLALÁS CÉLKITŐZÉSEIM MEGVALÓSULÁSA A KUTATÁS KIEMELT, FONTOSABB KÖVETKEZTETÉSEI A KUTATÁS ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS FİBB EREDMÉNYEINEK GYAKORLATI HASZNOSÍTHATÓSÁGA IRODALOM PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK MELLÉKLETEK AZ 1. SZÁMÚ KÉRDİÍV: A BIZTOSÍTÓK ONLINE ÉS TELEFONOS ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁJÁNAK ISMERTSÉGE MÉLYINTERJÚ KÉRDÉSEK/INTERJÚVÁZLAT: AZ E-KERESKEDELEM MEGÍTÉLÉSE A BIZTOSÍTÁSI SZEKTOR VEZETİINEK VÉLEMÉNYE SZERINT A 2. SZÁMÚ KÉRDİÍV: ONLINE BIZTOSÍTÁSKÖTÉS ÜGYFÉLOLDALI KOCKÁZATAI A HAZAI BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLİI ( ) BIZTOSÍTÁSI PIAC SZERKEZETE ÉS MÓDOZATOK ÉLETBIZTOSÍTÁSI PIAC KÖTELEZİ GÉPJÁRMŐFELELİSSÉG BIZTOSÍTÁSI PIAC NEM ÉLET ÜZLETÁG (KGFB NÉLKÜL) NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ÜZLETÁG A BIZTOSÍTÁSI SZEKTOR JELENTİSEBB FOLYAMATAI, ESEMÉNYEI: VERSENYTÁRS ELEMZÉS SUMMARY 176 Az értekezés bírálatai és a védésrıl készült jegyzıkönyv a késıbbiekben a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának Dékáni Hivatalában elérhetı. 5

6 Nyilatkozat Alulírott Veress István kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és abban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint, vagy azonos tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelmően, a forrás megadásával megjelöltem. Budapest, június 1. 6

7 ÁBRAJEGYZÉK 1.1. ábra, A disszertáció elvi felépítése ábra, Biztosítótársaságok piaci részesedése (2004) ábra, Eiglier-Langeard szolgáltatásmarketing alapmodellje ábra, A szolgáltatás-minıség elvi modellje ábra, A szolgáltatás-minıség biztosítási modellje ábra, Online média-használat a hazai nagyvállalati körben ábra, A kommunikáció általános modellje ábra, Az e-kommunikáció modellje ábra, Az online kommunikáció interaktív modellje ábra, Európai fogyasztói árucikkeket termelı vállalatok direktmarketing módszerei ábra, Kommunikációs mix összetétele az Egyesült Királyságban ábra, Call center használat Magyarországon/funkciók szerint ábra, Call center használat Magyarországon/iparágak szerint ábra, Kötésstatisztikai ábra ábra, Bejövı hívásstatisztika ábra, A marketingkockázat megközelítési folyamata ábra, A kockázatérzet kutatási modellje ábra, Az e-csatorna kockázati modellje ábra, A kutatás elvi felépítése ábra, Biztosítótársaságok névismertsége ábra, Telefonos értékesítési csatorna ismertsége ábra, Internet használati szokások ábra, Biztosítótársaság választási szempontok ábra, Internetes biztosításkötés kockázati elemei említési sorrendben ábra, Hagyományos és új kommunikációs eszközök ismertsége ábra, DM elfogadottsága, olvasottsága ábra, Biztosítótársaságok névismertsége ábra, Telefonos értékesítési csatorna ismertsége ábra, Internet használati szokások ábra, Biztosítótársaság választási szempontok ábra, Észlelt kockázati elemek említési sorrendje ábra, Hagyományos és új kommunikációs eszközök ismertsége ábra, Levélreklámok elfogadottsága, olvasottsága ábra, Internetes biztosításkötés kockázati elemei 138 7

8 TÁBLAJEGYZÉK 2.1. táblázat, Nem-életbiztosítások üzletági felosztása (2003. év) táblázat, Biztosítótársaságok szerzıdés-állománya (ezer darab) (2003. év) táblázat, Biztosító társaságok díjbevétele táblázat, Piacvezetı biztosítók mátrixa táblázat, A szolgáltatások fizikai jellegének tipológiája Lovelock szerint táblázat, A fogyasztók elveszítésének okai táblázat, Az online marketing elınyei táblázat, Az online marketing elınyei és hátrányai táblázat, Gazdasági recesszió és a reklámipar kapcsolata, táblázat, Internet növekedési üteme a többi médiumhoz viszonyítva táblázat: Az Internet terjedés régió szerinti eloszlása táblázat, Internethasználók aránya a felnıtt népesség körében (2004) táblázat, Az Internethasználók nemzetközi összehasonlítása táblázat, Az e-kereskedelem elınyei, és hátrányai táblázat, Internet-használók aránya, akik online vásárlást terveznek táblázat, Hazai biztosító társaságok Internetes jelenléte I. negyedév táblázat, Biztosító társaságok online reklámjai táblázat: Direkt szolgáltatások a hazai biztosítási szektorban táblázat: Hazai biztosítók és online brókerek az e-kereskedelem tükrében (2004) táblázat, Az elektronikus kommunikációs eszközök történeti áttekintése táblázat: Biztosítók és brókerek Internetes jelenléte (2004) táblázat, Idırendi áttekintés (timing) év táblázat, Kampányelemzı üzleti tábla táblázat, Vírustámadások okozta károk táblázat, Ügyfél oldali és vállalati kockázatok a biztosítási ágazatban az elektronikus kapcsolatok feltételrendszerében táblázat, A kutatásban résztvevık nem szerinti megoszlása táblázat, Biztosítási módozatok statisztikája táblázat, Biztosításkötési hajlandóság táblázat, Biztosítótársaságok névismertsége táblázat, Csatorna kipróbálási hajlandóság 114 8

9 6.6. táblázat, Internet-használati szokások táblázat, Ügyfelek lojalitása a biztosítókhoz táblázat, Biztosítótársaság választási szempontok táblázat, A telefonon keresztüli biztosításkötés kockázatossága táblázat, Interneten keresztüli biztosításkötés kockázatossága táblázat, DM-ek elfogadottsága (olvasottsági statisztika) táblázat, A kutatásban résztvevık nem szerinti megoszlása táblázat, Biztosítási módozatok statisztikája táblázat, Biztosításkötési hajlandóság táblázat, Biztosítótársaságok névismertsége táblázat, Csatorna kipróbálási hajlandóság táblázat, Internet-használati szokások táblázat, Ügyfél lojalitás vizsgálat táblázat, Biztosítótársaság választási szempontok táblázat, Telefonon keresztüli biztosításkötés kockázatossága tábla, Interneten keresztüli biztosításkötés kockázatossága táblázat, A DM-el elfogadottsága (olvasottsági statisztika) táblázat, A kérdıívet kitöltık életkor szerinti megoszlása táblázat, Nemek szerinti megoszlás táblázat, Biztosítási módozatok statisztikája táblázat, Biztosításkötési hajlandóság táblázat, Csatornák ismertsége táblázat, A telefonon keresztüli biztosításkötés kockázatossága táblázat, Interneten keresztüli biztosításkötés kockázatossága táblázat, A mélyinterjúban résztvevık beosztása táblázat, Hipotézisek összefoglaló értékelése táblázat, Biztosítótársaságok piaci részesedése (1998) táblázat, Biztosítási szektor díjbevételének termékcsoportok szerinti megoszlása táblázat, Életbiztosítási piac megoszlás táblázat, Kötelezı gépjármőfelelısség piac megoszlás táblázat, A biztosítótársaságok kárkifizetési hányada táblázat, Nyugdíjpénztár üzletág összefoglaló táblája táblázat, Biztosító társaságok adózás elıtti eredménye 1998-ban táblázat, Piacvezetı biztosítók mátrixa 173 9

10 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondok köszönetet Dr. Veress József egyetemi tanárnak, tanszékvezetınek, és a tanszék valamennyi tanárának, hogy segítették, és támogatták munkámat, hogy levelezı hallgatóként is ugyanolyan értékes és hasznos szakmai segítséget kaphattam, mintha én is a tanszéki kollektíva tagja lennék. Kiemelten köszönöm Dr. Vágási Mária egyetemi docens asszonynak, témavezetımnek a kutatásaim során nyújtott szakmai segítségét, azt a magas szintő interdiszciplináris téma megközelítési szemléletmódot, amely segített abban, hogy témámat mind mélyebben feltárhassam, és átfogóan tudjam értelmezni. Köszönet a szigorú, de mindig a munkámat segítı, új ötletekkel gazdagító észrevételeiért, az ösztönzésért. Köszönet illeti meg Dr. Simon Judit egyetemi docens asszonyt, aki primer kutatásaim elıkészítése során hasznos gyakorlati tanácsokkal látott el. Hálával tartozom Dr. Bakonyi Péternek, a hazai Internetkutatások egyik kiemelkedı személyiségének, az Allianz Hungária Biztosító Direkt Centrumának ügyvezetı igazgatójának, aki értékes szakmai tanácsaival, több évtizedes gyakorlati és elméleti tapasztalataival segítette, és támogatta munkámat, kutatásaimat. Utolsó sorban szeretném megköszönni szüleimnek, barátaimnak, és csoporttársamnak, Szalkai Zsuzsannának, azt a támogatást, segítséget, amit az elmúlt években nyújtottak, és a bíztatást, hogy soha ne adjam fel a célkitőzéseimet. 10

11 1. BEVEZETÉS 1.1. A témaválasztás aktualitása, jelentısége A marketing modern, gyorsan változó és fejlıdı interdiszciplináris tudomány. A 90-es évek közepétıl hazánkban is egyre inkább elterjedt a pénzintézeti szektorban a hagyományos marketing eszközök és értékesítési (szolgáltatási) csatornák mellett egy teljesen új technológián alapuló marketingkommunikáció és ennek üzleti oldalát kiszolgáló értékesítési csatorna. A pénzintézeti marketing, azon belül is a biztosítási marketing hazánkban még a nem teljesen feltárt marketing területek közé tartozik. Az elsı hazai bankmarketing szakkönyv több mint 10 évvel ezelıtt jelent meg [Fehérvári, 1994], tudományos alapot adva a további marketingkutatásoknak. A külföldi szakirodalom [Robinson, 1992] részletesen bemutatja a pénzintézeti marketing sajátosságait, feltárja és kiemeli az Internetnek marketing stratégiában betöltött egyre növekvı jelentıségét [Hahn, 1993]. Széles körő angolszász szakirodalom foglalkozik az online marketinggel [Cunningham, 2001], és pénzintézeti online marketingstratégiával [Puccinelli, 2000], de ezek hasznosíthatóságát többnyire nem, vagy csak érintılegesen említik a biztosító társaságokkal kapcsolatban. A pénzintézeti szektoron belül a biztosítási ágazattal foglalkozom részletesebben a disszertációmban, bemutatva az általános hazai és nemzetközi trendeket, fejlıdési lehetıségeket, irányokat. Az ezredfordulóhoz közeledve a hazai biztosító társaságok is felismerték, hogy versenyképességük megırzése, piaci pozíciójuk megtartása, vagy növelése érdekében a fogyasztók igényeinek mind mélyebb feltárása, megismerése mellett szükségesé vált a szolgáltató szektor más vállalataihoz hasonlóan az új kommunikációs és értékesítési technikák alkalmazása. Az új jelzı azért is indokolt ebben az esetben, mivel a legkorszerőbb információ-technológián alapuló kommunikációs és értékesítési eszközök gyakorlati alkalmazásáról van szó. Az új értékesítési csatorna bevezetésének feltételeit elısegítette, hogy a biztosítási termékfejlesztés eltolódott az egyszerőbb, az ügyfél számára is könnyebben átlátható biztosítási termékek felé, és innen már csak egy lépés volt, hogy ezek a termékek értékesíthetık legyenek telefonon, vagy Interneten keresztül. A biztosítási termékek fejlesztését, módosítását követıen kötelezı vezérelvként jelent meg a biztosító társaságok stratégiájában [Veress, 2001], hogy az új termékeiket a megváltozott fogyasztói szokásoknak megfelelıen terjesszék, és ehhez illeszkedı szolgáltatási csomagot is kínáljanak. 11

12 Az új termék új marketingkommunikációt kíván, és a hagyományosnak tekintett reklámkampányok mellett megjelennek a direct mailek, faxok, kuponok [Hoffmann, 2002], perszonalizált és lánc e- mailek, teletext hirdetések, call centerrel támogatott outbound kampányok, bannerek, buttonok, weboldal szponzorálások, flashek, vagy letölthetı videók. A hazai biztosítótársaságok jelentıs része már nem csupán egy biztosítási tömegterméket igyekszik a kiválasztott célközönségének értékesíteni, hanem egyedi igényeket is kielégítı, speciális összetett szolgáltatási csomagot kínál. A szakirodalom részletesen bemutatja és feltárja a termékfejlesztésben és az új termék bevezetésben rejlı kockázatokat [Czegle, 1994; Vágási, 2001; Kotler, 2001]. A pénzintézeti szektor üzleti tevékenységének kockázatát részletesen bemutatja több külföldi [Allen, 2001; Puccinelli, 2000] és hazai [Fehérvári, 1994] szakirodalom, kiemelt szerepet kap az adósminısítés, és az ügyfélkockázat. A szolgáltatások megfoghatatlanságában, és a szolgáltatási termék tulajdonságaiból eredı kockázatokat, valamint az észlelt eredménykockázat részletes feltárását és megoldásának lehetıség mutatja be tanulmányában Upton [Upton, 2001]. A vevıi kockázat észlelés problémáját tárja fel és dolgoz ki modellt Schwenner, amelyet Dumoulin és Vignon (1999) fejlesztett tovább. A témaválasztás hazai aktualitását támasztják alá a következık: A hazai biztosítási szektor az egyik legdinamikusabban bıvülı iparág hazánkban [MABISZ Jelentés, 2005]. Az ezredfordulón fokozódott a verseny a hazai biztosítási szektorban. A biztosítók növekvı mértékben vették igénybe az új marketing eszközöket vevıik megtartása, vagy új vevık megszerzése érdekében. A 90-es évek közepétıl dinamikusan növekszik a hazai Internetfelhasználók száma, így növekszik az a potenciális vevıkör, aki képes és hajlandó lesz az Internetet, mint új elektronikus piacteret használni elején 2,7 millió internetezıt jelzett a GKI Magyarországon [Szurdi, 2005]. Egyes szolgáltatási szektorokban hangsúlyeltolódás figyelhetı meg a (hagyományos) fiókon keresztül elérhetı szolgáltatásoktól a telefonos és Internetes szolgáltatások felé. Példaként említeném a távközlési vállalatok ügyfélszolgálati tevékenységét (Matáv, T-Mobile, PannonGSM, Vodafone), ahol a hagyományos üzlethelyiségben végzett ügyfélfogadás és kezelés megszőnt, vagy erıteljesen háttérbe szorult. 12

13 1.2. Alkalmazott módszerek, modellek A téma elméleti megismerése, a primer kutatási program elkészítése, megvalósítása és feldolgozása, a biztosítási szektor mélyebb megismerése érdekében hazai és nemzetközi szakirodalmi forrásokra, vállalati kutatásokra támaszkodtam. A kezdeti feltételezéseimet, és célkitőzéseimet újragondolva primer és szekunder kutatásaimat hat alapvetı témakörre csoportosítottam: 1. A magyar biztosítási piac megismerése és a célkitőzéseimnek megfelelı részletezettségő bemutatása, 2. A szolgáltatásmarketing egyes, témámat érintı kérdéskörének részletesebb feltárása, és az új marketingkommunikációs eszközök bemutatása a gyakorlati hasznosíthatóság tekintetében, 3. A kommunikáció általános modelljének bemutatása, és az e-kommunikáció modellje, 4. Az új értékesítési csatorna részletes elméleti feltárása, és gyakorlati alkalmazása, 5. A jelenlegi és a potenciális ügyfelek körében az új értékesítési csatorna ismertségének, és kipróbálási hajlandóságának feltérképezése, 6. Az új értékesítési csatorna kockázati elemeinek részletes feltárása és egységes modellbe foglalása. Szekunder kutatásom módszertanát tekintve célom elérése érdekében részben hazai és nemzetközi tanulmányokra, publikációkra, szakkönyvekre, kutatási jelentésekre, hazai és nemzetközi marketing konferenciákon elhangzottakra, magyar és külföldi statisztikai adatokra, valamint az Allianz Hungária Biztosítónál szerzett gyakorlati ismereteimre támaszkodtam. Disszertációm témájának felépítése és feldolgozása során elıször a nemzetközi és hazai marketing szakirodalmat tekintettem át, és rendszereztem. Ezt követıen a kutatási céljaimnak megfelelı részletezettséggel ismertettem a hazai biztosítási piac szereplıit, és a biztosítási szektorban bekövetkezett változásokat az elmúlt években. A dolgozatom fı irányvonalát adja az új értékesítési csatorna, az értékesítési folyamatot követı új kockázati elemek és az új kommunikációs eszközök részletes elméleti megközelítése, majd gyakorlati feltárása a biztosítási szektor sajátosságainak figyelembe vételével. Az új kommunikációs eszközök bemutatása mellett kitértem a kommunikációs (alap)modellre, és az e-kommunikáció modelljére is. A gyakorlati oldalú megközelítés érdekében vállalati empirikus kutatási eredményeket, részben saját vállalati kutatásaimat is felhasználtam. A kutatási célomnak megfelelıen leszőkítettem a primer kutatásaimat az új értékesítés csatorna elemzésére, és az elektronikus értékesítési folyamat egyes kockázati elemeire. 13

14 A szekunder információk alapján felállított hipotézisek ellenırzésére, igazolására, vagy elvetésére kvantitatív kérdıíves felmérési módszert, és mélyinterjút alkalmaztam. A disszertáció az 1.1. ábra által bemutatottak alapján lett felépítve ábra, A disszertáció elvi felépítése A magyar biztosítási szektor Új kommunikációs eszközök, az e- kommunikáció modellje, Új értékesítési csatorna H i p o t é z i s e k f e l á l l í t á s a, Kockázati tényezık, kockázati modell, További kutatási irányok Eredmények, következtetések, (hipotézisek igazolása, vagy elvetése) Disszertációmban az alábbi elméleti modellekre támaszkodom: Eiglier-Langegard szolgáltatásmarketing modellje [Eigler, Langegard, 1976], Jobber szolgáltatási modellje [Jobber, 1998], Általános kommunikáció modellje [Weaver, 1978], A kommunikációs modell Kotler alapján, és az e-kommunikáció modellje [Nagy T.J. 2000], Parasuraman-Zeithaml-Berry szolgáltatás-minıség elvi modellje, [Parasuraman et al., 1985], Parasuraman-Zeithaml-Berry gap-modellje, [Parasuraman et al., 1985], Kolos kockázatérzet kutatási modellje [Kolos, 1996], A modellek közül kiemelem Kolos és Parasuraman modelljeit, melyek leginkább alkalmasak voltak arra, hogy a biztosítási szektor specifikációinak figyelembe vételével kidolgozzam a saját csatornakockázati modellemet. 14

15 1.3. A disszertáció felépítése A disszertáció az 1. ábrának, valamint az elızı pontban leírt témaköröknek megfelelıen épül fel. A hazai biztosítási szektor bemutatásánál szekunder forrásokra, hazai szakirodalomra, vállalati kiadványokra támaszkodtam. A biztosítási szektor átfogó elemzése érdekében a történeti vizsgálatot két részre bontottam, az elektronikus kereskedelem elıtti idıszakra (1999 elıtti évek), és az azt követı évekre. A harmadik fejezetben a biztosítási szektor új marketing sajátosságait mutatom be, hazai és nemzetközi gyakorlati példákat felhasználva. A téma elméleti és módszertani alapjait a szolgáltatásmarketing, a direktmarketing, és az online marketing elméleteibıl vettem. Ebben a fejezetben mutatom be a különbözı szolgáltatás-marketing modelleket, a kommunikációs modellt, melyekre támaszkodva a következı fejezetekben összeállítom a saját e-csatorna kockázati modellemet. A negyedik fejezetben az elektronikus kommunikációs eszközök és az új értékesítési csatorna alkalmazását mutatom be a hazai biztosítási szektorban. Kitérek a call centeres értékesítésre, és szolgáltatásra, valamint az új marketing eszközökkel megtervezett, és kivitelezett kampányt hasonlítok össze a hagyományos kampányokkal. Az összehasonlításban fontos szerepet kap a kampány-hatékonyság vizsgálat. Ennek érdekében hatékonysági mérıszámokat használtunk az Allianz Biztosítónál. (Hatékonyság alatt a kampányok eredményeként realizálódott állománydíj és a marketing ráfordítások hányadosát értem.) Az ötödik fejezet a marketingkockázatokat, a biztosítási tevékenységet kísérı kockázati tényezıket, és szolgáltatási kockázatok foglalja össze, és különbözı kockázati modelleket mutatok be hazai és nemzetközi szakirodalom felhasználásával. Ebben a fejezetben kap helyet a saját primer kutatásaimon alapuló és a felhasznált kockázati modelleket is figyelembe vevı, azokat szintetizáló - a hazai biztosítási szektor sajátosságaira épülı új értékesítési csatorna kockázati modell. A kockázati tényezık feltérképezése mellett kitérek egyes kockázat menedzselési módszerekre is, de ezek hatékonyságának vizsgálata már nem képezi a disszertáció tárgyát. A hatodik fejezetben primer kutatásaimat ismertetem. A primer kutatás köti össze az elızı fejezetek elméleti ismereteit, a bemutatott szolgáltatási, és kockázati modelleket, valamint a gyakorlati hasznosíthatóságot. A primer kutatások fókuszpontjába az új értékesítési csatorna ismertsége, az észlelt (csatorna)kockázati tényezık feltárása, és a biztosítási kockázatok rangsorolása került. A kérdıíves kutatásokat nem reprezentatív mintán végeztem el, a kutatási szándékommal megegyezıen. Elsıdleges célcsoportnak tekintettem a év közötti, diplomás, vagyontárggyal rendelkezı városi lakosokat, valamint a potenciális célcsoportként megjelölt fiatal, év közötti Internet-nemzedéket. Tekintettel arra, hogy a kutatást (ugyanazt a kérdıívet felhasználva) 3 évvel késıbb is elvégeztem, alkalmas volt arra, hogy a statikus helyzeten és állapotfelmérésen kívül az idıközben bekövetkezett 15

16 változásokat is bemutassam. A második kérdıíves kutatásom az online biztosításkötés ügyféloldali kockázatait tárja fel részletesen. Primer kutatásaim következı vizsgálati területe volt, hogy megismerjem az iparági szakértık véleményét az új értékesítési csatornával kapcsolatban. A téma jellegébıl következıen problémafeltáró, kvalitatív kutatást tartottam indokoltnak, melyre legalkalmasabbnak a kis mintán alapuló szakmai vezetıkkel folytatott mélyinterjú bizonyult. A kérdıíves kutatásokon kívül négy (biztosító)vállalati vezetıvel készítettem mélyinterjút. Célom volt, hogy megismerjem a véleményüket az új értékesítési csatornáról, az értékesítési folyamatot kísérı kockázati tényezıkrıl, a jövı, illetve a közeljövı fejlıdési lehetıségeirıl. A hetedik fejezet a dolgozat eredményeit foglalja össze, valamint további kutatási területeket, témákat javasol A kutatás újszerő eredményei és ezek alkalmazhatósága Kutatásom a biztosítási szektor vizsgálatára, azon belül is az új elektronikus értékesítési folyamatot kísérı kockázatok elemzésére irányult. A téma aktualitását adja, hogy a hazai biztosítási szektor az utóbbi évtizedben jelentıs változáson ment keresztül, új marketingkommunikációs eszközök jelentek meg, és a több évszázados múltra viszatekintı hagyományos értékesítési csatorna mellett egy új, alternatív értékesítési csatorna alakult ki. Mindezek a változások a biztosítási piac marketing szempontú vizsgálatának jelentıségét hangsúlyozták ki. A pénzintézeti szektoron belül a biztosítási ágazat, a biztosítási marketing ezidáig a kevésbé vizsgált, és kutatott területek közé tartozott. Ezért is tartottam fontosnak ennek a területnek a részletesebb feltárását kutatásaim során. A szolgáltatási szektor más területein már bevezetésre került elektronikus értékesítési csatorna, mint a hagyományos értékesítési csatorna alternatívája, a 90-es évek végén a biztosítási szektorban is megjelent. Az újdonság bevezetése a számos elıny mellett nagyon sok veszélyt, és kihívást is jelentett a biztosító társaságok számára. Egyik legnagyobb probléma a biztosítón belüli csatornakonfliktus. A problémák mélyebb megismerése, és feltárása a megoldásuk egyik kulcstényezıje: a szektor elemzésén túl gyakorlati megoldási lehetıségeket is kínálok. Az elektronikus értékesítési csatorna, mint új üzleti eszköz kiemelt jelentıségő az ágazat számára, annak ellenére, hogy az értékesítési forgalom egyelıre csak kicsiny, 1%-ot nem meghaladó része került át erre az új csatornára. A biztosítási szektor közeljövıjében mindenképp hangsúlyosabb szerepet kap ez az új értékesítési forma, ezért ennek részletes elemzése mind elméleti és gyakorlati oldalról fontos következtetéseket adhat a hazai biztosítási és marketing szakemberek részére. Az 16

17 értékesítési folyamatot követı kockázatok bemutatása, és elemzése, a következtetések gyakorlati eredményeket, és új alkalmazási irányvonalakat jelölnek ki a szakma számára. A marketing kampányok mérhetısége, és hatékonysági vizsgálata újszerő kampánytervezési megközelítést ad a biztosító társaságoknál dolgozó marketingesek részére. Az új elektronikus értékesítési csatorna vevı,- és eladói-kockázati feltérképezése fontos következtetéseket, és jövıbeli fejlesztési irányokat ad a kockázatok mérséklése, vagy kiküszöbölése irányába. Törekvéseimnek megfelelıen három fı elméleti, és gyakorlati alkalmazási területet jelölök meg: Újszerő marketingelméleti megközelítés: a disszertáció a szolgáltatásmarketing elméletnek egy újszerő, a biztosítási szektorra vonatkozó alkalmazási lehetıségét mutatja be. A szakirodalomban már ismert elméleti modellek segítségével egy új biztosításkockázati elmélet modellt alkotok. Kampányok mérhetısége és hatékonysága: az új kommunikációs eszközöket a biztosítási szektor sajátosságaira alkalmazva, gyakorlati eseteken keresztül marketing kampányokon kipróbálva, és elemezve - iránymutatást adok a hasznosíthatóságra. Újdonságként bemutatom a marketing kampányok üzleti szempontú mérési lehetıségét, és hatékonyság alapú összehasonlítását. Az új értékesítési csatorna kockázati tényezıi: az elméleti alapok, a szakirodalomban található modellek összefoglalásán túl a gyakorlati alkalmazhatóságot is szem elıtt tartva egy újfajta kockázati megközelítését adom az elektronikus csatornának, miközben a hagyományos értékesítési csatornával hasonlítom össze az újat. Bemutatom az új értékesítési csatornát jellemzı kockázati tényezıket, és azokat a kiemelt kockázati elemeket, amelyek csökkentése, vagy megszüntetése fontos feladat az Internet-technika fejlesztıi, és a biztosítási szakemberek számára. Új e-csatorna kockázati modellt állítok fel a további kutatások számára. A disszertáció két újszerő eredményét emelem ki: az ügyféloldali kockázatok feltárását, és kezelési módszereit, és a maximarketing kampányok hatékonyságának mérésére ajánlott módszereket. Kutatási eredményeim a pénzintézeti szektorral kapcsolatban álló gazdasági szereplıknek biztosítóknak, ügyfeleknek, vállalati partnereknek, kormányzati és más szakmai (informatikai) döntéshozóknak is adhat egyfajta támpontot, stratégiai irányt egy új, fióknélküli vállalat-ügyfél kapcsolatrendszer felé. 17

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS Levelezı tagozat

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS Levelezı tagozat BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS Levelezı tagozat ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÉS MARKETING AZ ONLINE BIZTOSÍTÁSPIACON Készítette: Mészáros Nikolett Budapest, 2010 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A kis- és középvállalatok versenyképessége

A kis- és középvállalatok versenyképessége Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Némethné Gál Andrea okleveles közgazda közgazdász tanár A kis- és középvállalatok versenyképessége Doktori értekezés Konzulens:

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Smahó Melinda okleveles közgazdász Doktori értekezés Témavezetı: Prof. Dr. Rechnitzer János az MTA doktora Gyır 2008. szeptember

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Tanszékvezetı: Dr. habil. Herdon Miklós, egyetemi docens ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI MEGOLDÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Budapest, 2008. november Szerkesztette és a kutatást irányította: Dr. habil Báger Gusztáv egyetemi tanár, az ÁSZ

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI BANKOK JÖVEDELMEZİSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE 2005 ÉS 2010 KÖZÖTT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Interdiszciplináris (Tájépítészeti és Döntéstámogató Rendszerek) Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Interdiszciplináris (Tájépítészeti és Döntéstámogató Rendszerek) Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Interdiszciplináris (Tájépítészeti és Döntéstámogató Rendszerek) Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS VERTIKÁLIS KOORDINÁCIÓ A SZİLİ- ÉS BORÁGAZATBAN A MAGYAR ÉS A FRANCIA GYAKORLAT

Részletesebben

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés és kultúraváltás MAGYAR ORSZÁGJELENTÉS 1998-2008 Készítette az a BME Információs Társadalom- és

Részletesebben

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK VIZSGÁLATA Szakdolgozat Témavezetı tanár: Bartal Anna Mária PhD. Egyetemi docens

Részletesebben

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 TM 58.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

Innovációs szolgáltatásigény felmérése és felkeltése a Dél-alföldi Régióban

Innovációs szolgáltatásigény felmérése és felkeltése a Dél-alföldi Régióban BAROSS GÁBOR PROGRAM: Innovációs szolgáltatásigény felmérése és felkeltése a Dél-alföldi Régióban Pályázati azonosító: DA_ELEM_07-NOSSZEGE Nyilvántartási szám: BAROSS_DA07-DA_ELEM_07-2008-0011 Munkaszakasz

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoportról röviden 5 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 6 Értékeink és jövıképünk 7 Éves jelentés 2012 10 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 11 Az

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3

Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...5 ELİSZÓ...7 1. A LOGISZTIKA SZEREPE A GAZDASÁGI ÉLETBEN...9 1.1 A LOGISZTIKA FOGALMA, ÖSSZETEVİI...9 1.2. AZ ELLÁTÁSI LÁNC...12 1.3. A VÁLLALATI LOGISZTIKA...15

Részletesebben

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Készítette: Amigo Pedro Roberto Konzulens: Lévai József Csizmadia Lászlóné Debrecen 2006. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı...

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

II. Innovációs sikertörténetek

II. Innovációs sikertörténetek Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu II. Innovációs

Részletesebben

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1.1. Elméleti alapok 1.1.1. A kis- és középvállalkozások fejlesztése, mint közgazdasági probléma A piacgazdaságokban

Részletesebben

Szabó Ágnes. A magyar szabadidısport mőködésének vizsgálata - Piacok, értékteremtés, feladatok a szabadidısportban

Szabó Ágnes. A magyar szabadidısport mőködésének vizsgálata - Piacok, értékteremtés, feladatok a szabadidısportban Szabó Ágnes A magyar szabadidısport mőködésének vizsgálata - Piacok, értékteremtés, feladatok a szabadidısportban Vállalatgazdaságtan Intézet Üzleti gazdaságtan tanszék Témavezetı: Dr. András Krisztina

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015)

KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ERDÉSZETI, HALÁSZATI ÉS VADÁSZATI FİOSZTÁLY HOP IH OSZTÁLY KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015) N y i l v á n o s a n y a g Európai Halászati Alap: A

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HATÉKONY BELSİ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI A TRADICIONÁLIS MAGYAR EGYETEMEKEN DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KECZER

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007.

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZEKFÜ TIBOR: MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZÉKESFEHÉRVÁR, 2007. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. NEMZETI KÖRNYEZET... 2 2. A MIKROFINANSZÍROZÁS EREDETE MAGYARORSZÁGON... 6 3. A MIKROFINANSZÍROZÁSI

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2 Globalizáció és regionalizálódás - pénzügyi folyamatok és kockázatok Írta: Gyulaffy Béláné dr. Berényi Mária

Részletesebben