ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona átszervezése Elıterjesztı: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke Elıadó: Süttı Erika, gyermekvédelmi referens

2 Tisztelt Közgyőlés! A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a március 25-ei ülésén a 64/2010. (III. 25.) számú határozatával kifejezte azon szándékát, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona intézményben szeptember 1-jétıl bevezeti a fejlesztı iskolai oktatást. A Közgyőlés felkérte a hivatalt, hogy vizsgálja meg az átszervezés lehetıségét. Az Országgyőlés a december 5-i ülésén fogadta el az oktatást érintı egyes törvények módosításáról szóló évi CXLVIII. törvényt, mely tartalmazta a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (Kt.) azon módosítását, mely szerint a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek részére szeptember 1-jétıl kötelezı megszervezni a fejlesztı iskolai oktatást. A Kt (2) bekezdése szerint az érintett tanulók tankötelezettségüket eddig az idıpontig teljesíthetik fejlesztı felkészítés keretében is. A módosítás annak jogi keretét teremtette meg, hogy a fejlesztı felkészítés helyett egy rendszeres, naponkénti 4 órás fejlesztés lehetısége álljon az érintettek rendelkezésére. A súlyosan, halmozottan sérültek szolgáltatásainak palettája úgy bıvül, hogy a fejlesztı iskolai oktatással párhuzamosan megmarad a fejlesztı felkészítés azok számára, akik az országos szakértıi és rehabilitációs tevékenységet végzı bizottság vagy a tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján nem tudnak részt venni a fejlesztı iskolai oktatásban. Fejlesztı iskolai oktatásban való részvételét a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet augusztus 1- jén hatályba lépı 33/C. -a alapján az a gyermek kezdheti meg, aki május 31-ig, vagy a szülı kérelmére az, aki december 31-ig betölti 6. életévét. A tanuló annak a tanévnek az utolsó napjáig köteles részt venni, amelyben betölti a 18. életévét. Lehetısége van a tanulónak a fejlesztı iskolai oktatásban való részvételre nagykorúsága elérése után is, addig a tanévnek a végéig, amelyben a 23. életévét betölti. A fejlesztı iskolai oktatást a tanév rendjéhez igazodóan kell megszervezni a Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı oktatása irányelvének alkalmazásával. A tanulókat fogyatékosságuk, fejlettségük és életkoruk alapján a nevelıtestület véleményének kikérésével az intézmény vezetıje osztja csoportokba. A csoportindításra vonatkozóan a Kt. egy korlátozást határoz meg, mely szerint egy csoportban legfeljebb hat gyermek fejleszthetı. A fejlesztı iskolai oktatás a tanév rendjéhez igazodó, tanítási évfolyamokra nem tagolódó, felépítésében az elért fejlıdési szakaszokat követı egységes folyamat. A személyre szabott, a tanuló fejlesztésének súlypontjait meghatározó egyéni fejlesztési tervet a tanév tizenkettedik hetének végéig kell elkészíteni. Áttekintve a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye által ellátott gyermekeket, az alábbi adatokból indulhatunk ki. Ellátott települések Korai fejlesztés, gondozás (fı) Fejlesztı felkészítés (fı) 1. Almásfüzitı 1 2. Csép 1 3. Komárom Kocs 2 5. Nagyigmánd 1 6. Naszály 1 7. Tata Bakonyszombathely 1 9. Kisbér Súr 1 2

3 11. Dorog Esztergom Lábatlan Mogyorósbánya Nagysáp Nyergesújfalu Tokod Tokodaltáró 2 Összesen A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye gyógypedagógusai megvizsgálták a korai fejlesztésben, fejlesztı felkészítésben részt vevık szakértıi véleményeit és két gyermek esetében javasolják a fejlesztı iskolai oktatásba történı bekapcsolódást. Egy további, tatai lakcímmel rendelkezı gyermek bevonására lehet számítani, akinek szülıje a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona vezetése felé jelezte igényét. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelıen lefolytattuk az átszervezéshez kapcsolódó eljárást. Az Oktatási Hivatal által kijelölt szakértı, Malomvári Klára szakértı szakterülete a sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai és iskolai nevelése-oktatása, a velencei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon igazgatója. A felkérésben arra kértük, hogy vizsgálja meg, hogy a Kt. 88. (6) bekezdésében foglaltak megvalósulnak-e átszervezés esetén. Jelent-e aránytalan terhet a gyermekeknek, tanulóknak, szülıknek a szolgáltatás igénybevétele, az átszervezést követıen az intézmény a tevékenységérıl továbbra is megfelelı színvonalon gondoskodik-e. A szakértı állásfoglalása: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat tervezett közoktatási intézmény-átszervezése, a fejlesztı iskolai oktatás feladatbıvítésével nem sérti az általa fenntartott közoktatási intézményben tanulói jogviszonyban álló gyermekek mindenek felett álló érdekét. Részükre a közoktatásról szóló törvényben meghatározott szolgáltatásokat továbbra is megfelelı színvonalon biztosítják oly módon, hogy annak igénybevétele sem a gyermek, sem a szüleik számára nem ró aránytalan terhet. A fejlesztı iskolai oktatás, pedig újabb közoktatási igényeket elégít ki a megyében élı súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és szüleik részére. A szakértıi vélemény támogatja az megvalósítást a nevezett közoktatási intézményben. Az intézmény alkalmazotti közössége, szülıi munkaközössége, a közalkalmazotti tanács, a pedagógus szakszervezet, a tatai és a komáromi diákönkormányzat élve a Kt (3) bekezdésében meghatározott jogával véleményt nyilvánított az intézményi átszervezéssel kapcsolatban. Az alaptevékenység bıvítésével kapcsolatban a vélemények támogatóak, ellenvetés nem fogalmazódott meg. A véleményezı szervezetek rendelkezésére bocsátottuk a közoktatási szakértı anyagát, melynek megállapításait a vélemények is kiemelték: átalakítások, tankonyha áthelyezése, személyi feltételek biztosítása. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének k) pontja szerint kikértük Tata Város Képviselı-testületének véleményét is. Tata Város Képviselı-testületének Humán és Intézményi Bizottsága április 21-én, a képviselı-testület április 28-án hoz döntést az átszervezés támogatásáról. Az intézményi átszervezés összhangban van a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 86/2008. (V. 22.) számú közgyőlési határozattal elfogadott, 121/2008. (VI. 26.) közgyőlési határozattal módosított Komárom-Esztergom megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervével. A megyei fejlesztési terv is a 2009/2010. tanévre irányozta elı a fejlesztı 3

4 iskolai oktatás bevezetésének megvizsgálását. A Kt. 88. (5) bekezdése szerint az önkormányzat a meglévı intézmény feladatát akkor bıvítheti, ha az új feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a költségvetési fedezet rendelkezésre áll, illetve megteremthetı. Tárgyi feltételek A fejlesztı iskolai csoportnak az intézmény székhelye ad otthont, mely a megye településeirıl jól megközelíthetı és fontos érvként szól mellette továbbá, hogy a földszinti helyiségei nagyrészt akadálymentesek. Tárgyi eszközök, bútorok, berendezések Van Átalakításra Nincs szorul Tanterem Fejlesztı szoba Öltözı Mosdó WC fényképezıgép Színes televízió, DVD lejátszó 2 db terápiás szék Elektromos emelı Speciális asztalok Fejlesztı játékok, eszközök Az iskola akadálymentesítése A fejlesztı iskolai oktatás céljára szolgáló helyiségek a tornaterem elıtti folyosóról nyílnak, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye nevelési tanácsadó intézményegysége mellett találhatók. A tanterem jelenleg tankonyhaként üzemel, melynek az épület másik szárnyába költöztetésével a hat fıs fejlesztı iskolai csoport számára megfelelı mérető tanterem alakítható ki. A terem kerekesszékkel is megközelíthetı, mivel az intézmény alsó szintjén található, ahová akadálytalanul lehet eljutni a fıbejárattól. A fejlesztı szobát jelenleg a nevelési tanácsadó használja, a fejlesztı iskolai oktatás bevezetésével azonban közös használatúvá válik. A mosdó esetében a keskeny ajtó lecserélésére van szükség. Eszközök, fejlesztı játékok rendelkezésre állnak, azonban a kifejezetten a súlyos, halmozottan sérült, mozgássérült gyermekek mozgatását, fejlesztését segítı eszközök (elektromos emelı, terápiás szék) beszerzésére szükség van, mely jelentıs kiadást ró az intézményre. (Hozzávetılegesen ,- Ft) Személyi feltételek Személyi feltételeket a képzési kötelezettségrıl és pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet határozza meg. A augusztus 1-jén hatályba lépı, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 1. sz. melléklete sem hoz változást a személyi feltételekre vonatkozó elıírásokban. Fejlesztı iskolai csoportonként: 1,5 fı gyógypedagógus vagy konduktor szakorvos heti 2 órában 0,5 fı gyógypedagógiai asszisztens 0,5 fı gyermekápoló 0,5 fı gondozó 4

5 Az oktatási szakértı által említett 120 órás tanfolyam elvégzése egy fı részérıl a speciális tudás megszerzéséhez elengedhetetlen, melynek költsége ,- Ft. A fejlesztı iskolai csoport az összetett iskolai intézményegység részeként jön létre, ezért vezetı kinevezésére nincs szükség. Várható, hogy a 2009/2010-es tanévhez képest a következı tanévben kevesebb iskolai osztály, kollégiumi csoport indítására lesz lehetıség, ezáltal a felszabaduló munkaerıt a fejlesztı iskolai oktatásra lehet átirányítani. A fejlesztı iskolai oktatás bevételi oldalát nézve a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló törvény 3. mellékletének 15. pontja szerinti közoktatási alap-hozzájárulás, valamint a Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és iskolában címszó alatt meghatározott normatíva 160%-a igényelhetı a fejlesztı iskolai oktatásban részt vevı gyermekek után. Fontos kérdésként merül fel a szolgáltatás tervezésekor és a diákönkormányzati véleményben is a gyermekek utaztatása. Az elképzelések szerint ezt a támogató szolgálatok bevonásával oldjuk meg, melyek feladata a lakáson kívül közszolgáltatások elérésének segítése, a szállítás megszervezése. Intézményi dokumentumok módosítása Az alapító okiratban az alaptevékenységek körében fel kell tüntetni a fejlesztı felkészítés alapfeladatot, valamint a fogyatékosság típusának meghatározását ki kell egészíteni a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók oktatásával. A Kt. 87. (1) bekezdésének f) pontja alapján a megyei önkormányzat köteles biztosítani a fejlesztı felkészítés feltételeit, így a fejlesztı iskolai oktatáshoz való hozzájutást a megye területén élık számára. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 61. (1) bekezdése szerint a megyei jogú város területén megfelelı eltérésekkel saját hatásköreként ellátja a megyei önkormányzati feladat- és hatásköröket is. Tekintettel arra, hogy a megyei jogú város szintén köteles az ellátás megszervezésére és azt a megyei önkormányzat a szolgáltatás hiányában nem köteles átvállalni, az intézmény mőködési köre az alábbiak szerint módosul: 15. Mőködési köre: - a fejlesztı iskolai oktatási tevékenység tekintetében: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területe kivételével - minden egyéb tevékenység tekintetében: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe A módosító okirat az elıterjesztés 3. sz. melléklete. A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet augusztus 1-jén hatályba lépı módosítása, valamint a Kt. 30/A -a szerint a szolgáltatás elindításához fejlesztı iskolai rehabilitációs pedagógiai programot kell készíteni, mely tekintettel arra, hogy többcélú intézményben egy pedagógiai programot kell elfogadni az intézményi pedagógiai program részét képezi. Elfogadására a pedagógiai program elfogadására és jóváhagyására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az intézmény házirendje szintén átdolgozásra vár. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy fogadja el az átszervezési javaslatot. Tatabánya, április Simon Géza

6 HATÁROZATI JAVASLAT A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1.bevezeti szeptember 1-jétıl a fejlesztı iskolai oktatást a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthonában. Felelıs: Simon Géza Határidı: szeptember 1. 2.elfogadja az intézmény módosító okiratát az elıterjesztés 3. sz. mellékletével egyezı tartalommal. Felelıs: Simon Géza Határidı: azonnal 3.felkéri az intézmény fıigazgatóját, hogy készítse el a házirendet, továbbá az intézményi pedagógiai program részeként a rehabilitációs pedagógiai programot és nyújtsa be jóváhagyásra a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottságnak. Felelıs: fıigazgató Határidı: május 25. 6

7 1. sz. melléklet SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona átszervezésérıl Készítette: Megrendelı: Malomvári Klára Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat közoktatási szakértı 2800 Tatabánya, Fı tér Velence Bárczi G. u. 6-6./5. 7

8 I. A szakértıi véleményezés tárgya: Az Országgyőlés a december 5-i ülésén fogadta el a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (Kt.) azon módosítását, mely szerint a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek részére szeptember 1-jétıl kötelezı megszervezni a fejlesztı iskolai oktatást. A Kt. 87. (1) bekezdésének f) pontja alapján a megyei önkormányzat köteles biztosítani a fejlesztı felkészítés feltételeit, így a fejlesztı iskolai oktatáshoz való hozzájutást a megye területén élık számára a megyei jogú város közigazgatási területén élık kivételével. A Kt. 30. (6) bekezdése szerint a fejlesztı iskolai oktatás megvalósítható a fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában nyújtott gondozás keretében, a fogyatékosok rehabilitációs intézményében, a fogyatékosok nappali intézményében nyújtott gondozás, a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás keretében biztosított fejlesztés és gondozás, a konduktív pedagógiai ellátás, valamint a gyógypedagógiai nevelésben és oktatásban részt vevı iskolában nyújtott fejlesztés keretében. Áttekintve a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményhálózatot és annak személyi, tárgyi feltételeit, úgy tőnik, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona tudja biztosítani a fejlesztı iskolai csoportok indításának feltételeit. II. A szakértıi véleményezés célja: Annak megítélése, hogy a Kt. 88. (5) bekezdése szerint az önkormányzat a meglévı intézmény feladatát akkor bıvítheti, ha az új feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a költségvetési fedezet rendelkezésre áll, illetve megteremthetı. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat közoktatási intézménye az átszervezése során: biztosítja-e az intézmények használóinak a gyermeki ill. tanulói kör mindenek felett álló érdekét, az átszervezés nem jelent-e a szülıknek aránytalan tehernövekedést, a tervezett változtatás továbbra is megfelelı színvonalon gondoskodik-e a közoktatási feladatai ellátásról. III. A vizsgált dokumentumok köre: 1. A tervezett átszervezéssel érintett intézmény alapító okirata: Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona Rövid neve: KEMÖ Speciális Oktatási és Nevelési Intézménye Székhelye: 2890 Tata, Új út 21. Telephelyei: 2900 Komárom, Báthory u. 11/a Komárom, Czuczor G. u Komárom, Jedlik Ányos u Kömlıd, Szabadság u Az intézmény átszervezésének tervezete. 3. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közoktatási Fejlesztési Terve 4. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlıségi Programja 8

9 IV. A szakértıi vélemény elkészítésének módszerei: Dokumentumelemzés Helyszíni látogatás Interjú Megállapítások V. A szakértıi vélemény tartalma: 1) Általános szakmai bevezetı 2) A dokumentumok elemzése 3) Helyszíni látogatás tapasztalatai 4) Megállapítások 5) Szakértıi állásfoglalás 1. Általános szakmai bevezetı A közoktatási intézmények fenntartói feladatait a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény szabályozza. Így a gyermek mindenek felett álló érdekeit, amely 4. -ának (7) bekezdése szerint: A közoktatás szervezésében, irányításában, mőködtetésében, feladatainak végrehajtásában közremőködık döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe. A közoktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy: 2890 az e törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelelı színvonalon biztosítsák részére oly módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet, Az aránytalan teher fogalmát a közoktatási törvény a (1) bekezdésének 3. pontja értelmezi: aránytalan teher: ha a gyermek, tanuló az óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást lényegesen nehezebb körülmények között vagy jelentıs költségnövekedés mellett tudja igénybe venni, figyelembe véve a gyermek, tanuló életkorát, sajátos nevelési igényét (pl. a változás miatt a nevelési-oktatási intézmény eléréséhez szükséges idıtartam jelentısen megnövekszik; a nevelésioktatási intézményt csak tömegközlekedési eszközzel, többszöri átszállással lehet megközelíteni); A gyermek mindenek felett álló érdekének elvét a fenntartó nem hagyhatja figyelmen kívül, amikor az intézményrendszerének alakításáról, átszervezésérıl, összevonásáról hoz döntést. A közoktatásról szóló törvény 88. -ának (6) bekezdése meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek megtartásával fel kell tárnia a helyi fenntartónak azt, hogy döntése összhangban áll-e a közoktatási törvényben meghatározott alapelvekkel. Így különösen: A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve egyes szolgáltatás ellátását részben vagy egészben akkor szüntetheti meg, közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységrıl, szolgáltatásról továbbra is megfelelı színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülınek nem jelent aránytalan terhet E két törvényi hely figyelembe vételével a fenntartó közoktatási önkormányzat feladatait intézmény létesítésével, fenntartásával, társulásban való részvétellel vagy más önkormányzattal, illetve fenntartóval kötött megállapodás útján láthatja el. 9

10 A feladat-ellátási kötelezettségének teljesítésérıl szabadon dönthet az említett korlátok között. A feladat-ellátási kötelezettségen túl az önkormányzatok felelıssége intézményeikbe felvett tanulók számára a közoktatásról szóló törvényben meghatározott szolgáltatások megfelelı színvonalon történı biztosítása. Ez nemcsak szolgáltatás-szervezést jelent, hanem azt is, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokat a jogszabályoknak és a szakmai szokásoknak megfelelıen biztosítsa. 2. A dokumentumok elemzése A rendelkezésemre bocsátott dokumentumok elemzése eredményeként az alábbiakat állapítom meg: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a közoktatási intézményének átszervezése elıtt a közoktatásról szóló LXXIX. Törvény 39. (2) bek., 59., 60., 88. -ban elıírt és szabályozott kötelezettségének eleget tett, mely szerint egyeztetési kötelezettségének a közoktatási intézményben mőködı szervezetek jogérvényesítését biztosítva, az eljárási szabályokat maradéktalanul betartotta, a döntés elıkészítés során a legnagyobb körültekintéssel járt el. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a közoktatási feladatainak ellátását, az átszervezést megelızıen is önálló fenntartóként, biztosította a megyében élı sajátos nevelési igényő tanulók számára az óvodai és iskolai nevelését és oktatását a fentiekben vizsgált intézményben. A tervezett átszervezést követıen az eddigi ellátási forma változatlan marad, a gyerekek továbbra is megszokott intézményben, és pedagógusaik irányításával folytatják tanulmányaikat, vehetik igénybe az intézmény azonos szolgáltatásait. A tervezett változtatás szerint az átszervezés után a székhely intézményben mőködne fejlesztı iskolai oktatás, amely az alaptevékenységek bıvítését jelenti. Szakmailag önálló, az alapító okiratban rögzített telephelyei nem változnak, eddig ellátott feladatait továbbra is ellátja, a feladat ellátáshoz rendelkezésre bocsátott vagyona, és mőködési rendje nem változik. Elfogadott szakmai programja és annak végrehajtása, a szolgáltatás minısége nem sérül. 3. A helyszíni látogatás tapasztalatai Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona intézményben nem elıször látogattam, így az intézmény mőködését, gyógypedagógiai szakmai munkáját régóta ismerem. A személyes tapasztalataimat megerısíti az a tény, hogy Velencén ugyanilyen többcélú intézményt vezetek, és a feladatellátás valamennyi szegmensében járatos vagyok. A fejlesztı iskolai oktatás megszervezésében, bevezetésében nagyon lényeges szakmai követelmények egyrészt a rehabilitációs pedagógiai program a tanköteles korú sajátos nevelési igényő súlyosan és halmozottan sérült gyermekeknek, fiataloknak (tanulóknak) nyújt fejlesztési lehetıséget fejlesztı iskolai oktatás keretei között, másrészt a személyi és tárgyi feltétek. Célcsoport: 6-18 éves korú, sajátos nevelési igényő súlyosan és halmozottan sérült gyermekek, fiatalok, akik csoportos keretek között, egyénre szabott terápiás fejlesztı eljárások segítségével fejleszthetık eredményesen. 10

11 Célja: szőkebb-tágabb környezet megtapasztalása, bıvülı megismerése saját életük mindennapi élményeinek megélése egyszerő társas kapcsolatok kialakítása és fenntartása. A fenntartó szándéka a törvényi elıírásoknak megfelelıen az intézményi alapfeladatainak bıvítését a fejlesztı iskolai oktatás bevezetésével ebben az intézményben látja biztosítottnak, Mert: A személyi feltételek a fejlesztı iskolai oktatásban rendelkezésre állnak: 2 Gyógypedagógus oligofrén szakos gyógypedagógiai tanár vagy, egyik értelmileg akadályozottak szakos, másik súlyosan-halmozottan fogyatékosok oktatásának 120 órás tanfolyamát végezte)* Gyógypedagógiai asszisztens Konduktor Ápoló Gondozó, dajka *Egy gyógypedagógus beiskolázása feltétlen indokolt a fent nevezett 120 órás tanfolyam elvégzésére. Konduktor munkakör beépítése a szakfeladatokban, biztosíték hosszú távon a szakember megtartásában. Az intézmény vezetése és nevelıtestülete maimálisan alkalmas az innovációra, a feladatellátás bıvítése közoktatási igényeket kíván kielégíteni a megye területén élı súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók és nem utolsósorban szüleik számára. Tárgyi feltételek: Tárgyi eszközök, bútorok, berendezések Van Átalakításra Nincs szorul Tanterem Fejlesztı szoba Öltözı Mosdó WC fényképezıgép Színes televízió, DVD lejátszó 2 db terápiás szék Elektromos emelı Speciális asztalok Fejlesztı játékok, eszközök Az iskola akadálymentesítése A tárgyi feltételek tekintetében kisebb anyagi ráfordításra feltétlen szükség lesz: a mosdó átalakítására (falbontással ajtó kialakítása a zuhanyzóban), elektromos emelı és 2db terápiás szék beszerzésére. Megállapítások 11

12 A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a közoktatási intézményének tervezett átszervezése körültekintı, következetes, mindenre kiterjedı és minimális anyagi ráfordítással teljes mértékben megfelelı a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvényben leírt feltételeknek. Az intézmény átszervezésekor a mérlegelésnek csak az egyik oldala a feladat ellátási hely meghatározása mellett az önálló fenntartása. Nagyon fontos szempont a mérlegelés másik oldala, hogy az adott körülmények között lehet-e biztosítani a szolgáltatások megfelelı színvonalát. E kérdés körben nemcsak a szükséges tárgyi feltételek, de az oktatásszervezési lehetıségek, a pedagógus ellátottság is a mérlegelés alapja. A fejlesztı iskolai nevelést, fejlesztést egyrészt a közoktatási törvényben, másrészt a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatása irányelvében (22/2006. (V.22.) OM rendelet) megfogalmazott ajánlásoknak megfelelıen kell megszervezni. Az intézménynek el kell készítenie a Rehabilitációs pedagógiai programot a súlyosanhalmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatásának megszervezéséhez, és a fenntartónak jóvá kell hagynia a 2010/2011-es tanév indításáig. Egy gyógypedagógus beiskolázása feltétlen indokolt a fent nevezett 120 órás tanfolyam elvégzésére. Konduktor munkakör beépítése a szakfeladatokban, biztosíték hosszú távon a szakember megtartásában. A tárgyi feltételek tekintetében kisebb anyagi ráfordításra feltétlen szükség lesz: a mosdó átalakítására (falbontással ajtó kialakítása a zuhanyzóban), elektromos emelı és 2db terápiás szék beszerzésére. A Közgyőlés tervezett intézmény átszervezése során: a gyermekek mindenek felett álló érdeke nem sérül, az önkormányzat az intézményfenntartó intézményében továbbra is képes a közoktatási törvényben meghatározott szolgáltatásokat oly módon biztosítani, hogy annak igénybe vétele nem jelent a tanulók és szüleik számára aránytalan terhet, Mert: 1. Az ellátott gyermekek számára nem teremt nehezebb körülményt, szüleik számára nem eredményez költségnövekedést, mivel helyben valósul meg a fejlesztı iskolai oktatás. A fenntartó változatlan formában biztosítja az intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 2. Az intézmény alapdokumentumaiban rögzített alapelvek, eljárások és módszerek az intézményi minıségirányítási rendszerrel együtt biztosítják, hogy valamennyi gyermek továbbra is minden segítséget megkapjon képességeinek kibontakoztatására. 3. Az átszervezés során kialakított új feltételek között folytatott fejlesztı iskolai oktatás személyi és tárgyi feltételei kis anyagi ráfordítással meg fognak felelni az elıírt szabványoknak, a közoktatási törvény 1. és 3. sz. mellékletében meghatározott elıírásoknak, és továbbra is biztosítottak maradnak az intézmény alapító okiratában rögzített alaptevékenységi formák is. 12

13 5. Szakértıi állásfoglalás: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat tervezett közoktatási intézmény-átszervezése, a fejlesztı iskolai oktatás feladatbıvítésével nem sérti az általa fenntartott közoktatási intézményben tanulói jogviszonyban álló gyermekek mindenek felett álló érdekét. Részükre a közoktatásról szóló törvényben meghatározott szolgáltatásokat továbbra is megfelelı színvonalon biztosítják oly módon, hogy annak igénybevétele sem a gyermek, sem a szüleik számára nem ró aránytalan terhet. A fejlesztı iskolai oktatás, pedig újabb közoktatási igényeket elégít ki a megyében élı súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és szüleik részére. A szakértıi vélemény támogatja az megvalósítást a nevezett közoktatási intézményben. Velence, április 2. Malomvári Klára közoktatási szakértı 13

14 2. sz. melléklet K-EMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona Móra Ferenc Tagintézménye 2900 Komárom, Czuczor G. u. 17. Tel./fa: 34/ , Tel.: 34/ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS Simon Géza Alelnök Úr Részére Ikt.sz.: K-343/2010. Tárgy: véleményezés Tatabánya Fı tér Tisztelt Alelnök Úr! Megküldjük a diákönkormányzat átszervezéssel kapcsolatos véleményünket. Fejlesztı iskolai oktatás Diákönkormányzat Iskolánkban a diákönkormányzati munka jó lehetıséget kínál a gyermekek közösségi életének szervezetté tételéhez. A diákönkormányzati tevékenység elsısorban a tanulók érdekében folyik, mely igazodik az iskolai programokhoz. Ennek összeállításának tekintettel kell lenni a különbözı korosztályú és képességő tanulókra. A hagyományok kialakítása és azok ırzése szintén fontos szerepet tölt be minden gyermek és felnıtt életében. Ezek a rendezvényeink évek óta kiválóan mőködnek és a továbbiakban is meg kell ıriznünk. (Tökmag buli, Mikulás, karácsony, farsang, Móra napok stb.) A DÖK munkájában részt vevı tanulók megtanulják a sorsukat minimálisan befolyásolni. Személyiségüket kiválóan fejleszti a társaikért végzett munka. A fejlesztı iskolai oktatás új lehetıségként jelenik meg a gyógypedagógiai nevelésben és oktatásban részt vevı iskolák életében. A rehabilitációs pedagógiai program iskolai körülmények között olyan fejlesztési lehetıséget biztosít a súlyosan és halmozottan sérült gyermekeknek, fiataloknak, amely hozzásegíti ıket szőkebb és tágabb környezetük egyre bıvülı megismeréséhez, saját életük mindennapi élményeinek megéléséhez, és az ezekben való egyre tevékenyebb részvételhez, továbbá egyszerő társas kapcsolatok kialakításához és fenntartásához, aminek eredményeképpen jobb minıségő életet élhetnek. Tudomásunk szerint a fejlesztı iskolai oktatás nem a komáromi tagintézményben kap majd helyet, 14

15 így nem tudnánk mindennapos kapcsolatba kerülni az itt tanuló gyerekekkel, fiatalokkal. Az iskolai és diákönkormányzat által szervezett programokon azonban szívesen látnánk ıket. Ez segítheti a lehetıség szerinti legnagyobb önállóság elérését, beilleszkedést. A tanév során sokszor szervezünk kézmőves foglalkozásokat. A közösen végzett feladatok a számukra lehetséges önkifejezési módok tudatos alkalmazására, gyakorlására adhat lehetıséget. A számukra idegen környezetben való kommunikáció megtanulására, a nagyobb önállóság és a szélesebb kulturális közösség életében való aktív részvétel lehetıségének megteremtésére is alkalmat teremthetnek ezek a látogatások. Iskolánk tanulói speciális oktatásban részesülnek. Saját életükben nap, mint nap megtapasztalják a másság -ot. Az egymás elfogadása, együtt mőködés, tolerancia számukra is fontos. De nem csak kapniuk kell, hanem meg kell tanulniuk nekik is a náluk gyengébbekkel, elesettebbekkel való együtt élés alapvetı szabályait is. Iskolánk tárgyi feltételei nem minden esetben adottak a halmozottan fogyatékos gyerekek fogadására és a pedagógusokat is új szervezési feladatok elé állítaná. Ennek ellenére iskolánk, diákönkormányzatunk természetesen szívesen venne részt a fejlesztı iskolai oktatásban részt vevı tanulók fogadásában, szabadidıs és játéktevékenységekben való aktív részvételük elısegítésében. Komárom, április 12. Tisztelettel: Sorbán Andrea 12.oszt. tanuló diákönkormányzat vezetıje Vízi Edit diákönkormányzatot segítı tanár 15

16 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája Diákotthona és Gyermekotthona 2890 Tata Új út 21. Telefon: 34/ Fa: 34/ Simon Géza Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökének Tatabánya Fı tér Tata, Tisztelt Alelnök Úr! A Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona intézményben fejlesztı iskolai oktatás bevezetésérıl a közalkalmazotti tanács az alábbi véleményt, javaslatokat alakította ki: Az 1993.évi LXXIX. törvény 125. (2) bekezdése szeptember elsejétıl kötelezıvé teszi a fejlesztı iskolai oktatás megszervezését, így örömmel vettük, hogy a megyében intézményünket választották ki ezen tevékenység színterének. Intézményünkben a fejlesztı iskolai oktatás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésével a megyében élı súlyos és halmozottan fogyatékos, tanköteles gyermekek törvényben elıírt képzése válna megoldhatóvá. A szakértıi vélemény ismeretében, a fejlesztı iskolai oktatás helyiség igénye belsı átalakítást tesz szükségessé, valamint személyi feltételeket is elıír. A fejlesztı szoba és tanterem megléte a szakértıi véleményben leírtak szerinti átalakítás után valóban adott. A fejlesztı szoba a jelenlegi tankonyhában kerülne kialakításra, az ott lévı eszközök, berendezések megtartásával. Így a tankonyha áttelepítése az intézményen belül, és annak berendezése plusz költséget jelent. Az új feladat a szakmai kihívás mellett pedagógus munkahelyek megtartását is jelenti intézményünk számára, de az asszisztensi munkakörben dolgozó alkalmazottak csak az intézmény eddigi tevékenységének kárára terhelhetıek további feladattal. A fél asszisztensi munkakörön túl, szükség lenne egy fél munkaidıben foglalkoztatott dajka felvételére is. A szakértıi véleményben - és a törvényben - elıírt gyógypedagógus ill. konduktor biztosítása intézményen belüli átszervezéssel megoldható, de ugyancsak költségigénye van az indokolt 120 órás tanfolyamra történı beiskolázásnak. A személyi és tárgyi feltételek fenntartó általi biztosítása esetén a fejlesztı iskolai oktatás bevezetésével kapcsolatos átszervezést a közalkalmazotti tanács támogatja. Tisztelettel: Bognár Márta 16

17 KAT vezetı 17

18 18

19 19

20 20

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-16/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-5/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 158/2010. (IV.29.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 156/2010. (IV.29.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona alapító okiratának módosításáról Fejér

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. július 3-i ülésére Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 172. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A nevelési és oktatási intézmények, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat között létrejövı feladat-ellátási megállapodások

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közoktatási intézkedési tervének esélyegyenlıségi szempontból történı felülvizsgálata

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közoktatási intézkedési tervének esélyegyenlıségi szempontból történı felülvizsgálata Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közoktatási intézkedési tervének

Részletesebben

HATÁROZATOK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata. a közgyőlés napirendjének elfogadásáról

HATÁROZATOK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata. a közgyőlés napirendjének elfogadásáról HATÁROZATOK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata a közgyőlés napirendjének elfogadásáról Fejér Megye Közgyőlése az ülést megelızıen kiosztott - napirendi javaslatot

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható osztályok valamint

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI /2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 25-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI /2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-10/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011.

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 50-184/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Intézményi létszámkeret csökkentés 4/2011. Elıterjesztı:

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-ei ülésére Tárgy: A 2010/11-es tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 230. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi óvodai, bölcsıdei és családi napközis csoportjaira E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására

E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására Készült: 2011. február 22-i ülésére Elıterjesztı: Tisztelt Képviselı-testület! A II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés 2007. június 28-ai testületi ülésére Tárgy: A Német Nemzetiségi Zene-és Mővészeti Iskola (Csolnok) fenntartására létrehozott társulási megállapodás

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS. intézményrendszer működésének minőségirányítási programja évre című dokumentum módosítása

Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS. intézményrendszer működésének minőségirányítási programja évre című dokumentum módosítása 1 / 5 Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS Előadó: Dr. Debrey Attila Tárgy: Makó város önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja 2004-2008. évre című dokumentum

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10545/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában S A J Ó S Z E N T P É T E R V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet 8. alapján benyújtandó

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája, Szakiskolája,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 168. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat közoktatási és szakszolgálati feladatok ellátására kötött feladat-ellátási megállapodások módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K E VI. 533 / 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 14-ei rendkívüli ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 14-ei rendkívüli ülésére 1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 14-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8557-2/2010. Tájékoztató - a képviselı-testületnek - az óvoda, iskolabıvítéssel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete január 28-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete január 28-i ülésére Tárgy: Alapító okirat módosítása Sorszám: IV/7 Elıkészítette: Sápi András oktatási referens Igazgatási Osztály Véleményezı bizottság: Egészségügyi és Szociális Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2012. Elıkészítı: Szabó Lajos / Egyed Irma ELİTERJESZTÉS a Képviselı testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben