ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona átszervezése Elıterjesztı: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke Elıadó: Süttı Erika, gyermekvédelmi referens

2 Tisztelt Közgyőlés! A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a március 25-ei ülésén a 64/2010. (III. 25.) számú határozatával kifejezte azon szándékát, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona intézményben szeptember 1-jétıl bevezeti a fejlesztı iskolai oktatást. A Közgyőlés felkérte a hivatalt, hogy vizsgálja meg az átszervezés lehetıségét. Az Országgyőlés a december 5-i ülésén fogadta el az oktatást érintı egyes törvények módosításáról szóló évi CXLVIII. törvényt, mely tartalmazta a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (Kt.) azon módosítását, mely szerint a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek részére szeptember 1-jétıl kötelezı megszervezni a fejlesztı iskolai oktatást. A Kt (2) bekezdése szerint az érintett tanulók tankötelezettségüket eddig az idıpontig teljesíthetik fejlesztı felkészítés keretében is. A módosítás annak jogi keretét teremtette meg, hogy a fejlesztı felkészítés helyett egy rendszeres, naponkénti 4 órás fejlesztés lehetısége álljon az érintettek rendelkezésére. A súlyosan, halmozottan sérültek szolgáltatásainak palettája úgy bıvül, hogy a fejlesztı iskolai oktatással párhuzamosan megmarad a fejlesztı felkészítés azok számára, akik az országos szakértıi és rehabilitációs tevékenységet végzı bizottság vagy a tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján nem tudnak részt venni a fejlesztı iskolai oktatásban. Fejlesztı iskolai oktatásban való részvételét a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet augusztus 1- jén hatályba lépı 33/C. -a alapján az a gyermek kezdheti meg, aki május 31-ig, vagy a szülı kérelmére az, aki december 31-ig betölti 6. életévét. A tanuló annak a tanévnek az utolsó napjáig köteles részt venni, amelyben betölti a 18. életévét. Lehetısége van a tanulónak a fejlesztı iskolai oktatásban való részvételre nagykorúsága elérése után is, addig a tanévnek a végéig, amelyben a 23. életévét betölti. A fejlesztı iskolai oktatást a tanév rendjéhez igazodóan kell megszervezni a Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı oktatása irányelvének alkalmazásával. A tanulókat fogyatékosságuk, fejlettségük és életkoruk alapján a nevelıtestület véleményének kikérésével az intézmény vezetıje osztja csoportokba. A csoportindításra vonatkozóan a Kt. egy korlátozást határoz meg, mely szerint egy csoportban legfeljebb hat gyermek fejleszthetı. A fejlesztı iskolai oktatás a tanév rendjéhez igazodó, tanítási évfolyamokra nem tagolódó, felépítésében az elért fejlıdési szakaszokat követı egységes folyamat. A személyre szabott, a tanuló fejlesztésének súlypontjait meghatározó egyéni fejlesztési tervet a tanév tizenkettedik hetének végéig kell elkészíteni. Áttekintve a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye által ellátott gyermekeket, az alábbi adatokból indulhatunk ki. Ellátott települések Korai fejlesztés, gondozás (fı) Fejlesztı felkészítés (fı) 1. Almásfüzitı 1 2. Csép 1 3. Komárom Kocs 2 5. Nagyigmánd 1 6. Naszály 1 7. Tata Bakonyszombathely 1 9. Kisbér Súr 1 2

3 11. Dorog Esztergom Lábatlan Mogyorósbánya Nagysáp Nyergesújfalu Tokod Tokodaltáró 2 Összesen A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye gyógypedagógusai megvizsgálták a korai fejlesztésben, fejlesztı felkészítésben részt vevık szakértıi véleményeit és két gyermek esetében javasolják a fejlesztı iskolai oktatásba történı bekapcsolódást. Egy további, tatai lakcímmel rendelkezı gyermek bevonására lehet számítani, akinek szülıje a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona vezetése felé jelezte igényét. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelıen lefolytattuk az átszervezéshez kapcsolódó eljárást. Az Oktatási Hivatal által kijelölt szakértı, Malomvári Klára szakértı szakterülete a sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai és iskolai nevelése-oktatása, a velencei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon igazgatója. A felkérésben arra kértük, hogy vizsgálja meg, hogy a Kt. 88. (6) bekezdésében foglaltak megvalósulnak-e átszervezés esetén. Jelent-e aránytalan terhet a gyermekeknek, tanulóknak, szülıknek a szolgáltatás igénybevétele, az átszervezést követıen az intézmény a tevékenységérıl továbbra is megfelelı színvonalon gondoskodik-e. A szakértı állásfoglalása: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat tervezett közoktatási intézmény-átszervezése, a fejlesztı iskolai oktatás feladatbıvítésével nem sérti az általa fenntartott közoktatási intézményben tanulói jogviszonyban álló gyermekek mindenek felett álló érdekét. Részükre a közoktatásról szóló törvényben meghatározott szolgáltatásokat továbbra is megfelelı színvonalon biztosítják oly módon, hogy annak igénybevétele sem a gyermek, sem a szüleik számára nem ró aránytalan terhet. A fejlesztı iskolai oktatás, pedig újabb közoktatási igényeket elégít ki a megyében élı súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és szüleik részére. A szakértıi vélemény támogatja az megvalósítást a nevezett közoktatási intézményben. Az intézmény alkalmazotti közössége, szülıi munkaközössége, a közalkalmazotti tanács, a pedagógus szakszervezet, a tatai és a komáromi diákönkormányzat élve a Kt (3) bekezdésében meghatározott jogával véleményt nyilvánított az intézményi átszervezéssel kapcsolatban. Az alaptevékenység bıvítésével kapcsolatban a vélemények támogatóak, ellenvetés nem fogalmazódott meg. A véleményezı szervezetek rendelkezésére bocsátottuk a közoktatási szakértı anyagát, melynek megállapításait a vélemények is kiemelték: átalakítások, tankonyha áthelyezése, személyi feltételek biztosítása. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének k) pontja szerint kikértük Tata Város Képviselı-testületének véleményét is. Tata Város Képviselı-testületének Humán és Intézményi Bizottsága április 21-én, a képviselı-testület április 28-án hoz döntést az átszervezés támogatásáról. Az intézményi átszervezés összhangban van a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 86/2008. (V. 22.) számú közgyőlési határozattal elfogadott, 121/2008. (VI. 26.) közgyőlési határozattal módosított Komárom-Esztergom megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervével. A megyei fejlesztési terv is a 2009/2010. tanévre irányozta elı a fejlesztı 3

4 iskolai oktatás bevezetésének megvizsgálását. A Kt. 88. (5) bekezdése szerint az önkormányzat a meglévı intézmény feladatát akkor bıvítheti, ha az új feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a költségvetési fedezet rendelkezésre áll, illetve megteremthetı. Tárgyi feltételek A fejlesztı iskolai csoportnak az intézmény székhelye ad otthont, mely a megye településeirıl jól megközelíthetı és fontos érvként szól mellette továbbá, hogy a földszinti helyiségei nagyrészt akadálymentesek. Tárgyi eszközök, bútorok, berendezések Van Átalakításra Nincs szorul Tanterem Fejlesztı szoba Öltözı Mosdó WC fényképezıgép Színes televízió, DVD lejátszó 2 db terápiás szék Elektromos emelı Speciális asztalok Fejlesztı játékok, eszközök Az iskola akadálymentesítése A fejlesztı iskolai oktatás céljára szolgáló helyiségek a tornaterem elıtti folyosóról nyílnak, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye nevelési tanácsadó intézményegysége mellett találhatók. A tanterem jelenleg tankonyhaként üzemel, melynek az épület másik szárnyába költöztetésével a hat fıs fejlesztı iskolai csoport számára megfelelı mérető tanterem alakítható ki. A terem kerekesszékkel is megközelíthetı, mivel az intézmény alsó szintjén található, ahová akadálytalanul lehet eljutni a fıbejárattól. A fejlesztı szobát jelenleg a nevelési tanácsadó használja, a fejlesztı iskolai oktatás bevezetésével azonban közös használatúvá válik. A mosdó esetében a keskeny ajtó lecserélésére van szükség. Eszközök, fejlesztı játékok rendelkezésre állnak, azonban a kifejezetten a súlyos, halmozottan sérült, mozgássérült gyermekek mozgatását, fejlesztését segítı eszközök (elektromos emelı, terápiás szék) beszerzésére szükség van, mely jelentıs kiadást ró az intézményre. (Hozzávetılegesen ,- Ft) Személyi feltételek Személyi feltételeket a képzési kötelezettségrıl és pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet határozza meg. A augusztus 1-jén hatályba lépı, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 1. sz. melléklete sem hoz változást a személyi feltételekre vonatkozó elıírásokban. Fejlesztı iskolai csoportonként: 1,5 fı gyógypedagógus vagy konduktor szakorvos heti 2 órában 0,5 fı gyógypedagógiai asszisztens 0,5 fı gyermekápoló 0,5 fı gondozó 4

5 Az oktatási szakértı által említett 120 órás tanfolyam elvégzése egy fı részérıl a speciális tudás megszerzéséhez elengedhetetlen, melynek költsége ,- Ft. A fejlesztı iskolai csoport az összetett iskolai intézményegység részeként jön létre, ezért vezetı kinevezésére nincs szükség. Várható, hogy a 2009/2010-es tanévhez képest a következı tanévben kevesebb iskolai osztály, kollégiumi csoport indítására lesz lehetıség, ezáltal a felszabaduló munkaerıt a fejlesztı iskolai oktatásra lehet átirányítani. A fejlesztı iskolai oktatás bevételi oldalát nézve a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló törvény 3. mellékletének 15. pontja szerinti közoktatási alap-hozzájárulás, valamint a Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és iskolában címszó alatt meghatározott normatíva 160%-a igényelhetı a fejlesztı iskolai oktatásban részt vevı gyermekek után. Fontos kérdésként merül fel a szolgáltatás tervezésekor és a diákönkormányzati véleményben is a gyermekek utaztatása. Az elképzelések szerint ezt a támogató szolgálatok bevonásával oldjuk meg, melyek feladata a lakáson kívül közszolgáltatások elérésének segítése, a szállítás megszervezése. Intézményi dokumentumok módosítása Az alapító okiratban az alaptevékenységek körében fel kell tüntetni a fejlesztı felkészítés alapfeladatot, valamint a fogyatékosság típusának meghatározását ki kell egészíteni a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók oktatásával. A Kt. 87. (1) bekezdésének f) pontja alapján a megyei önkormányzat köteles biztosítani a fejlesztı felkészítés feltételeit, így a fejlesztı iskolai oktatáshoz való hozzájutást a megye területén élık számára. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 61. (1) bekezdése szerint a megyei jogú város területén megfelelı eltérésekkel saját hatásköreként ellátja a megyei önkormányzati feladat- és hatásköröket is. Tekintettel arra, hogy a megyei jogú város szintén köteles az ellátás megszervezésére és azt a megyei önkormányzat a szolgáltatás hiányában nem köteles átvállalni, az intézmény mőködési köre az alábbiak szerint módosul: 15. Mőködési köre: - a fejlesztı iskolai oktatási tevékenység tekintetében: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területe kivételével - minden egyéb tevékenység tekintetében: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe A módosító okirat az elıterjesztés 3. sz. melléklete. A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet augusztus 1-jén hatályba lépı módosítása, valamint a Kt. 30/A -a szerint a szolgáltatás elindításához fejlesztı iskolai rehabilitációs pedagógiai programot kell készíteni, mely tekintettel arra, hogy többcélú intézményben egy pedagógiai programot kell elfogadni az intézményi pedagógiai program részét képezi. Elfogadására a pedagógiai program elfogadására és jóváhagyására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az intézmény házirendje szintén átdolgozásra vár. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy fogadja el az átszervezési javaslatot. Tatabánya, április Simon Géza

6 HATÁROZATI JAVASLAT A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1.bevezeti szeptember 1-jétıl a fejlesztı iskolai oktatást a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthonában. Felelıs: Simon Géza Határidı: szeptember 1. 2.elfogadja az intézmény módosító okiratát az elıterjesztés 3. sz. mellékletével egyezı tartalommal. Felelıs: Simon Géza Határidı: azonnal 3.felkéri az intézmény fıigazgatóját, hogy készítse el a házirendet, továbbá az intézményi pedagógiai program részeként a rehabilitációs pedagógiai programot és nyújtsa be jóváhagyásra a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottságnak. Felelıs: fıigazgató Határidı: május 25. 6

7 1. sz. melléklet SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona átszervezésérıl Készítette: Megrendelı: Malomvári Klára Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat közoktatási szakértı 2800 Tatabánya, Fı tér Velence Bárczi G. u. 6-6./5. 7

8 I. A szakértıi véleményezés tárgya: Az Országgyőlés a december 5-i ülésén fogadta el a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (Kt.) azon módosítását, mely szerint a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek részére szeptember 1-jétıl kötelezı megszervezni a fejlesztı iskolai oktatást. A Kt. 87. (1) bekezdésének f) pontja alapján a megyei önkormányzat köteles biztosítani a fejlesztı felkészítés feltételeit, így a fejlesztı iskolai oktatáshoz való hozzájutást a megye területén élık számára a megyei jogú város közigazgatási területén élık kivételével. A Kt. 30. (6) bekezdése szerint a fejlesztı iskolai oktatás megvalósítható a fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában nyújtott gondozás keretében, a fogyatékosok rehabilitációs intézményében, a fogyatékosok nappali intézményében nyújtott gondozás, a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás keretében biztosított fejlesztés és gondozás, a konduktív pedagógiai ellátás, valamint a gyógypedagógiai nevelésben és oktatásban részt vevı iskolában nyújtott fejlesztés keretében. Áttekintve a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményhálózatot és annak személyi, tárgyi feltételeit, úgy tőnik, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona tudja biztosítani a fejlesztı iskolai csoportok indításának feltételeit. II. A szakértıi véleményezés célja: Annak megítélése, hogy a Kt. 88. (5) bekezdése szerint az önkormányzat a meglévı intézmény feladatát akkor bıvítheti, ha az új feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a költségvetési fedezet rendelkezésre áll, illetve megteremthetı. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat közoktatási intézménye az átszervezése során: biztosítja-e az intézmények használóinak a gyermeki ill. tanulói kör mindenek felett álló érdekét, az átszervezés nem jelent-e a szülıknek aránytalan tehernövekedést, a tervezett változtatás továbbra is megfelelı színvonalon gondoskodik-e a közoktatási feladatai ellátásról. III. A vizsgált dokumentumok köre: 1. A tervezett átszervezéssel érintett intézmény alapító okirata: Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona Rövid neve: KEMÖ Speciális Oktatási és Nevelési Intézménye Székhelye: 2890 Tata, Új út 21. Telephelyei: 2900 Komárom, Báthory u. 11/a Komárom, Czuczor G. u Komárom, Jedlik Ányos u Kömlıd, Szabadság u Az intézmény átszervezésének tervezete. 3. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közoktatási Fejlesztési Terve 4. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlıségi Programja 8

9 IV. A szakértıi vélemény elkészítésének módszerei: Dokumentumelemzés Helyszíni látogatás Interjú Megállapítások V. A szakértıi vélemény tartalma: 1) Általános szakmai bevezetı 2) A dokumentumok elemzése 3) Helyszíni látogatás tapasztalatai 4) Megállapítások 5) Szakértıi állásfoglalás 1. Általános szakmai bevezetı A közoktatási intézmények fenntartói feladatait a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény szabályozza. Így a gyermek mindenek felett álló érdekeit, amely 4. -ának (7) bekezdése szerint: A közoktatás szervezésében, irányításában, mőködtetésében, feladatainak végrehajtásában közremőködık döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe. A közoktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy: 2890 az e törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelelı színvonalon biztosítsák részére oly módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet, Az aránytalan teher fogalmát a közoktatási törvény a (1) bekezdésének 3. pontja értelmezi: aránytalan teher: ha a gyermek, tanuló az óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást lényegesen nehezebb körülmények között vagy jelentıs költségnövekedés mellett tudja igénybe venni, figyelembe véve a gyermek, tanuló életkorát, sajátos nevelési igényét (pl. a változás miatt a nevelési-oktatási intézmény eléréséhez szükséges idıtartam jelentısen megnövekszik; a nevelésioktatási intézményt csak tömegközlekedési eszközzel, többszöri átszállással lehet megközelíteni); A gyermek mindenek felett álló érdekének elvét a fenntartó nem hagyhatja figyelmen kívül, amikor az intézményrendszerének alakításáról, átszervezésérıl, összevonásáról hoz döntést. A közoktatásról szóló törvény 88. -ának (6) bekezdése meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek megtartásával fel kell tárnia a helyi fenntartónak azt, hogy döntése összhangban áll-e a közoktatási törvényben meghatározott alapelvekkel. Így különösen: A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve egyes szolgáltatás ellátását részben vagy egészben akkor szüntetheti meg, közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységrıl, szolgáltatásról továbbra is megfelelı színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülınek nem jelent aránytalan terhet E két törvényi hely figyelembe vételével a fenntartó közoktatási önkormányzat feladatait intézmény létesítésével, fenntartásával, társulásban való részvétellel vagy más önkormányzattal, illetve fenntartóval kötött megállapodás útján láthatja el. 9

10 A feladat-ellátási kötelezettségének teljesítésérıl szabadon dönthet az említett korlátok között. A feladat-ellátási kötelezettségen túl az önkormányzatok felelıssége intézményeikbe felvett tanulók számára a közoktatásról szóló törvényben meghatározott szolgáltatások megfelelı színvonalon történı biztosítása. Ez nemcsak szolgáltatás-szervezést jelent, hanem azt is, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokat a jogszabályoknak és a szakmai szokásoknak megfelelıen biztosítsa. 2. A dokumentumok elemzése A rendelkezésemre bocsátott dokumentumok elemzése eredményeként az alábbiakat állapítom meg: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a közoktatási intézményének átszervezése elıtt a közoktatásról szóló LXXIX. Törvény 39. (2) bek., 59., 60., 88. -ban elıírt és szabályozott kötelezettségének eleget tett, mely szerint egyeztetési kötelezettségének a közoktatási intézményben mőködı szervezetek jogérvényesítését biztosítva, az eljárási szabályokat maradéktalanul betartotta, a döntés elıkészítés során a legnagyobb körültekintéssel járt el. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a közoktatási feladatainak ellátását, az átszervezést megelızıen is önálló fenntartóként, biztosította a megyében élı sajátos nevelési igényő tanulók számára az óvodai és iskolai nevelését és oktatását a fentiekben vizsgált intézményben. A tervezett átszervezést követıen az eddigi ellátási forma változatlan marad, a gyerekek továbbra is megszokott intézményben, és pedagógusaik irányításával folytatják tanulmányaikat, vehetik igénybe az intézmény azonos szolgáltatásait. A tervezett változtatás szerint az átszervezés után a székhely intézményben mőködne fejlesztı iskolai oktatás, amely az alaptevékenységek bıvítését jelenti. Szakmailag önálló, az alapító okiratban rögzített telephelyei nem változnak, eddig ellátott feladatait továbbra is ellátja, a feladat ellátáshoz rendelkezésre bocsátott vagyona, és mőködési rendje nem változik. Elfogadott szakmai programja és annak végrehajtása, a szolgáltatás minısége nem sérül. 3. A helyszíni látogatás tapasztalatai Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona intézményben nem elıször látogattam, így az intézmény mőködését, gyógypedagógiai szakmai munkáját régóta ismerem. A személyes tapasztalataimat megerısíti az a tény, hogy Velencén ugyanilyen többcélú intézményt vezetek, és a feladatellátás valamennyi szegmensében járatos vagyok. A fejlesztı iskolai oktatás megszervezésében, bevezetésében nagyon lényeges szakmai követelmények egyrészt a rehabilitációs pedagógiai program a tanköteles korú sajátos nevelési igényő súlyosan és halmozottan sérült gyermekeknek, fiataloknak (tanulóknak) nyújt fejlesztési lehetıséget fejlesztı iskolai oktatás keretei között, másrészt a személyi és tárgyi feltétek. Célcsoport: 6-18 éves korú, sajátos nevelési igényő súlyosan és halmozottan sérült gyermekek, fiatalok, akik csoportos keretek között, egyénre szabott terápiás fejlesztı eljárások segítségével fejleszthetık eredményesen. 10

11 Célja: szőkebb-tágabb környezet megtapasztalása, bıvülı megismerése saját életük mindennapi élményeinek megélése egyszerő társas kapcsolatok kialakítása és fenntartása. A fenntartó szándéka a törvényi elıírásoknak megfelelıen az intézményi alapfeladatainak bıvítését a fejlesztı iskolai oktatás bevezetésével ebben az intézményben látja biztosítottnak, Mert: A személyi feltételek a fejlesztı iskolai oktatásban rendelkezésre állnak: 2 Gyógypedagógus oligofrén szakos gyógypedagógiai tanár vagy, egyik értelmileg akadályozottak szakos, másik súlyosan-halmozottan fogyatékosok oktatásának 120 órás tanfolyamát végezte)* Gyógypedagógiai asszisztens Konduktor Ápoló Gondozó, dajka *Egy gyógypedagógus beiskolázása feltétlen indokolt a fent nevezett 120 órás tanfolyam elvégzésére. Konduktor munkakör beépítése a szakfeladatokban, biztosíték hosszú távon a szakember megtartásában. Az intézmény vezetése és nevelıtestülete maimálisan alkalmas az innovációra, a feladatellátás bıvítése közoktatási igényeket kíván kielégíteni a megye területén élı súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók és nem utolsósorban szüleik számára. Tárgyi feltételek: Tárgyi eszközök, bútorok, berendezések Van Átalakításra Nincs szorul Tanterem Fejlesztı szoba Öltözı Mosdó WC fényképezıgép Színes televízió, DVD lejátszó 2 db terápiás szék Elektromos emelı Speciális asztalok Fejlesztı játékok, eszközök Az iskola akadálymentesítése A tárgyi feltételek tekintetében kisebb anyagi ráfordításra feltétlen szükség lesz: a mosdó átalakítására (falbontással ajtó kialakítása a zuhanyzóban), elektromos emelı és 2db terápiás szék beszerzésére. Megállapítások 11

12 A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a közoktatási intézményének tervezett átszervezése körültekintı, következetes, mindenre kiterjedı és minimális anyagi ráfordítással teljes mértékben megfelelı a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvényben leírt feltételeknek. Az intézmény átszervezésekor a mérlegelésnek csak az egyik oldala a feladat ellátási hely meghatározása mellett az önálló fenntartása. Nagyon fontos szempont a mérlegelés másik oldala, hogy az adott körülmények között lehet-e biztosítani a szolgáltatások megfelelı színvonalát. E kérdés körben nemcsak a szükséges tárgyi feltételek, de az oktatásszervezési lehetıségek, a pedagógus ellátottság is a mérlegelés alapja. A fejlesztı iskolai nevelést, fejlesztést egyrészt a közoktatási törvényben, másrészt a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatása irányelvében (22/2006. (V.22.) OM rendelet) megfogalmazott ajánlásoknak megfelelıen kell megszervezni. Az intézménynek el kell készítenie a Rehabilitációs pedagógiai programot a súlyosanhalmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatásának megszervezéséhez, és a fenntartónak jóvá kell hagynia a 2010/2011-es tanév indításáig. Egy gyógypedagógus beiskolázása feltétlen indokolt a fent nevezett 120 órás tanfolyam elvégzésére. Konduktor munkakör beépítése a szakfeladatokban, biztosíték hosszú távon a szakember megtartásában. A tárgyi feltételek tekintetében kisebb anyagi ráfordításra feltétlen szükség lesz: a mosdó átalakítására (falbontással ajtó kialakítása a zuhanyzóban), elektromos emelı és 2db terápiás szék beszerzésére. A Közgyőlés tervezett intézmény átszervezése során: a gyermekek mindenek felett álló érdeke nem sérül, az önkormányzat az intézményfenntartó intézményében továbbra is képes a közoktatási törvényben meghatározott szolgáltatásokat oly módon biztosítani, hogy annak igénybe vétele nem jelent a tanulók és szüleik számára aránytalan terhet, Mert: 1. Az ellátott gyermekek számára nem teremt nehezebb körülményt, szüleik számára nem eredményez költségnövekedést, mivel helyben valósul meg a fejlesztı iskolai oktatás. A fenntartó változatlan formában biztosítja az intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 2. Az intézmény alapdokumentumaiban rögzített alapelvek, eljárások és módszerek az intézményi minıségirányítási rendszerrel együtt biztosítják, hogy valamennyi gyermek továbbra is minden segítséget megkapjon képességeinek kibontakoztatására. 3. Az átszervezés során kialakított új feltételek között folytatott fejlesztı iskolai oktatás személyi és tárgyi feltételei kis anyagi ráfordítással meg fognak felelni az elıírt szabványoknak, a közoktatási törvény 1. és 3. sz. mellékletében meghatározott elıírásoknak, és továbbra is biztosítottak maradnak az intézmény alapító okiratában rögzített alaptevékenységi formák is. 12

13 5. Szakértıi állásfoglalás: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat tervezett közoktatási intézmény-átszervezése, a fejlesztı iskolai oktatás feladatbıvítésével nem sérti az általa fenntartott közoktatási intézményben tanulói jogviszonyban álló gyermekek mindenek felett álló érdekét. Részükre a közoktatásról szóló törvényben meghatározott szolgáltatásokat továbbra is megfelelı színvonalon biztosítják oly módon, hogy annak igénybevétele sem a gyermek, sem a szüleik számára nem ró aránytalan terhet. A fejlesztı iskolai oktatás, pedig újabb közoktatási igényeket elégít ki a megyében élı súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és szüleik részére. A szakértıi vélemény támogatja az megvalósítást a nevezett közoktatási intézményben. Velence, április 2. Malomvári Klára közoktatási szakértı 13

14 2. sz. melléklet K-EMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona Móra Ferenc Tagintézménye 2900 Komárom, Czuczor G. u. 17. Tel./fa: 34/ , Tel.: 34/ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS Simon Géza Alelnök Úr Részére Ikt.sz.: K-343/2010. Tárgy: véleményezés Tatabánya Fı tér Tisztelt Alelnök Úr! Megküldjük a diákönkormányzat átszervezéssel kapcsolatos véleményünket. Fejlesztı iskolai oktatás Diákönkormányzat Iskolánkban a diákönkormányzati munka jó lehetıséget kínál a gyermekek közösségi életének szervezetté tételéhez. A diákönkormányzati tevékenység elsısorban a tanulók érdekében folyik, mely igazodik az iskolai programokhoz. Ennek összeállításának tekintettel kell lenni a különbözı korosztályú és képességő tanulókra. A hagyományok kialakítása és azok ırzése szintén fontos szerepet tölt be minden gyermek és felnıtt életében. Ezek a rendezvényeink évek óta kiválóan mőködnek és a továbbiakban is meg kell ıriznünk. (Tökmag buli, Mikulás, karácsony, farsang, Móra napok stb.) A DÖK munkájában részt vevı tanulók megtanulják a sorsukat minimálisan befolyásolni. Személyiségüket kiválóan fejleszti a társaikért végzett munka. A fejlesztı iskolai oktatás új lehetıségként jelenik meg a gyógypedagógiai nevelésben és oktatásban részt vevı iskolák életében. A rehabilitációs pedagógiai program iskolai körülmények között olyan fejlesztési lehetıséget biztosít a súlyosan és halmozottan sérült gyermekeknek, fiataloknak, amely hozzásegíti ıket szőkebb és tágabb környezetük egyre bıvülı megismeréséhez, saját életük mindennapi élményeinek megéléséhez, és az ezekben való egyre tevékenyebb részvételhez, továbbá egyszerő társas kapcsolatok kialakításához és fenntartásához, aminek eredményeképpen jobb minıségő életet élhetnek. Tudomásunk szerint a fejlesztı iskolai oktatás nem a komáromi tagintézményben kap majd helyet, 14

15 így nem tudnánk mindennapos kapcsolatba kerülni az itt tanuló gyerekekkel, fiatalokkal. Az iskolai és diákönkormányzat által szervezett programokon azonban szívesen látnánk ıket. Ez segítheti a lehetıség szerinti legnagyobb önállóság elérését, beilleszkedést. A tanév során sokszor szervezünk kézmőves foglalkozásokat. A közösen végzett feladatok a számukra lehetséges önkifejezési módok tudatos alkalmazására, gyakorlására adhat lehetıséget. A számukra idegen környezetben való kommunikáció megtanulására, a nagyobb önállóság és a szélesebb kulturális közösség életében való aktív részvétel lehetıségének megteremtésére is alkalmat teremthetnek ezek a látogatások. Iskolánk tanulói speciális oktatásban részesülnek. Saját életükben nap, mint nap megtapasztalják a másság -ot. Az egymás elfogadása, együtt mőködés, tolerancia számukra is fontos. De nem csak kapniuk kell, hanem meg kell tanulniuk nekik is a náluk gyengébbekkel, elesettebbekkel való együtt élés alapvetı szabályait is. Iskolánk tárgyi feltételei nem minden esetben adottak a halmozottan fogyatékos gyerekek fogadására és a pedagógusokat is új szervezési feladatok elé állítaná. Ennek ellenére iskolánk, diákönkormányzatunk természetesen szívesen venne részt a fejlesztı iskolai oktatásban részt vevı tanulók fogadásában, szabadidıs és játéktevékenységekben való aktív részvételük elısegítésében. Komárom, április 12. Tisztelettel: Sorbán Andrea 12.oszt. tanuló diákönkormányzat vezetıje Vízi Edit diákönkormányzatot segítı tanár 15

16 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája Diákotthona és Gyermekotthona 2890 Tata Új út 21. Telefon: 34/ Fa: 34/ Simon Géza Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökének Tatabánya Fı tér Tata, Tisztelt Alelnök Úr! A Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona intézményben fejlesztı iskolai oktatás bevezetésérıl a közalkalmazotti tanács az alábbi véleményt, javaslatokat alakította ki: Az 1993.évi LXXIX. törvény 125. (2) bekezdése szeptember elsejétıl kötelezıvé teszi a fejlesztı iskolai oktatás megszervezését, így örömmel vettük, hogy a megyében intézményünket választották ki ezen tevékenység színterének. Intézményünkben a fejlesztı iskolai oktatás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésével a megyében élı súlyos és halmozottan fogyatékos, tanköteles gyermekek törvényben elıírt képzése válna megoldhatóvá. A szakértıi vélemény ismeretében, a fejlesztı iskolai oktatás helyiség igénye belsı átalakítást tesz szükségessé, valamint személyi feltételeket is elıír. A fejlesztı szoba és tanterem megléte a szakértıi véleményben leírtak szerinti átalakítás után valóban adott. A fejlesztı szoba a jelenlegi tankonyhában kerülne kialakításra, az ott lévı eszközök, berendezések megtartásával. Így a tankonyha áttelepítése az intézményen belül, és annak berendezése plusz költséget jelent. Az új feladat a szakmai kihívás mellett pedagógus munkahelyek megtartását is jelenti intézményünk számára, de az asszisztensi munkakörben dolgozó alkalmazottak csak az intézmény eddigi tevékenységének kárára terhelhetıek további feladattal. A fél asszisztensi munkakörön túl, szükség lenne egy fél munkaidıben foglalkoztatott dajka felvételére is. A szakértıi véleményben - és a törvényben - elıírt gyógypedagógus ill. konduktor biztosítása intézményen belüli átszervezéssel megoldható, de ugyancsak költségigénye van az indokolt 120 órás tanfolyamra történı beiskolázásnak. A személyi és tárgyi feltételek fenntartó általi biztosítása esetén a fejlesztı iskolai oktatás bevezetésével kapcsolatos átszervezést a közalkalmazotti tanács támogatja. Tisztelettel: Bognár Márta 16

17 KAT vezetı 17

18 18

19 19

20 20

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás...

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés... 28 A szakképzés irányítása...

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere

Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere Budapest, 2007. BEVEZETİ... 3 A TANULMÁNY CÉLJA... 3 I. A LÁTÁSSÉRÜLÉS ÉS A HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁG

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű gyermekek

A sajátos nevelési igényű gyermekek Dr. Bíró Endre A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatáshoz való jogának érvényesítéséről Országos Oktatási Integrációs Hálózat Utolsó Padból Program Tartalom Ellentmondás a közoktatási jogok

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/228-5/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben