ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona átszervezése Elıterjesztı: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke Elıadó: Süttı Erika, gyermekvédelmi referens

2 Tisztelt Közgyőlés! A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a március 25-ei ülésén a 64/2010. (III. 25.) számú határozatával kifejezte azon szándékát, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona intézményben szeptember 1-jétıl bevezeti a fejlesztı iskolai oktatást. A Közgyőlés felkérte a hivatalt, hogy vizsgálja meg az átszervezés lehetıségét. Az Országgyőlés a december 5-i ülésén fogadta el az oktatást érintı egyes törvények módosításáról szóló évi CXLVIII. törvényt, mely tartalmazta a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (Kt.) azon módosítását, mely szerint a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek részére szeptember 1-jétıl kötelezı megszervezni a fejlesztı iskolai oktatást. A Kt (2) bekezdése szerint az érintett tanulók tankötelezettségüket eddig az idıpontig teljesíthetik fejlesztı felkészítés keretében is. A módosítás annak jogi keretét teremtette meg, hogy a fejlesztı felkészítés helyett egy rendszeres, naponkénti 4 órás fejlesztés lehetısége álljon az érintettek rendelkezésére. A súlyosan, halmozottan sérültek szolgáltatásainak palettája úgy bıvül, hogy a fejlesztı iskolai oktatással párhuzamosan megmarad a fejlesztı felkészítés azok számára, akik az országos szakértıi és rehabilitációs tevékenységet végzı bizottság vagy a tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján nem tudnak részt venni a fejlesztı iskolai oktatásban. Fejlesztı iskolai oktatásban való részvételét a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet augusztus 1- jén hatályba lépı 33/C. -a alapján az a gyermek kezdheti meg, aki május 31-ig, vagy a szülı kérelmére az, aki december 31-ig betölti 6. életévét. A tanuló annak a tanévnek az utolsó napjáig köteles részt venni, amelyben betölti a 18. életévét. Lehetısége van a tanulónak a fejlesztı iskolai oktatásban való részvételre nagykorúsága elérése után is, addig a tanévnek a végéig, amelyben a 23. életévét betölti. A fejlesztı iskolai oktatást a tanév rendjéhez igazodóan kell megszervezni a Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı oktatása irányelvének alkalmazásával. A tanulókat fogyatékosságuk, fejlettségük és életkoruk alapján a nevelıtestület véleményének kikérésével az intézmény vezetıje osztja csoportokba. A csoportindításra vonatkozóan a Kt. egy korlátozást határoz meg, mely szerint egy csoportban legfeljebb hat gyermek fejleszthetı. A fejlesztı iskolai oktatás a tanév rendjéhez igazodó, tanítási évfolyamokra nem tagolódó, felépítésében az elért fejlıdési szakaszokat követı egységes folyamat. A személyre szabott, a tanuló fejlesztésének súlypontjait meghatározó egyéni fejlesztési tervet a tanév tizenkettedik hetének végéig kell elkészíteni. Áttekintve a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye által ellátott gyermekeket, az alábbi adatokból indulhatunk ki. Ellátott települések Korai fejlesztés, gondozás (fı) Fejlesztı felkészítés (fı) 1. Almásfüzitı 1 2. Csép 1 3. Komárom Kocs 2 5. Nagyigmánd 1 6. Naszály 1 7. Tata Bakonyszombathely 1 9. Kisbér Súr 1 2

3 11. Dorog Esztergom Lábatlan Mogyorósbánya Nagysáp Nyergesújfalu Tokod Tokodaltáró 2 Összesen A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye gyógypedagógusai megvizsgálták a korai fejlesztésben, fejlesztı felkészítésben részt vevık szakértıi véleményeit és két gyermek esetében javasolják a fejlesztı iskolai oktatásba történı bekapcsolódást. Egy további, tatai lakcímmel rendelkezı gyermek bevonására lehet számítani, akinek szülıje a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona vezetése felé jelezte igényét. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelıen lefolytattuk az átszervezéshez kapcsolódó eljárást. Az Oktatási Hivatal által kijelölt szakértı, Malomvári Klára szakértı szakterülete a sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai és iskolai nevelése-oktatása, a velencei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon igazgatója. A felkérésben arra kértük, hogy vizsgálja meg, hogy a Kt. 88. (6) bekezdésében foglaltak megvalósulnak-e átszervezés esetén. Jelent-e aránytalan terhet a gyermekeknek, tanulóknak, szülıknek a szolgáltatás igénybevétele, az átszervezést követıen az intézmény a tevékenységérıl továbbra is megfelelı színvonalon gondoskodik-e. A szakértı állásfoglalása: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat tervezett közoktatási intézmény-átszervezése, a fejlesztı iskolai oktatás feladatbıvítésével nem sérti az általa fenntartott közoktatási intézményben tanulói jogviszonyban álló gyermekek mindenek felett álló érdekét. Részükre a közoktatásról szóló törvényben meghatározott szolgáltatásokat továbbra is megfelelı színvonalon biztosítják oly módon, hogy annak igénybevétele sem a gyermek, sem a szüleik számára nem ró aránytalan terhet. A fejlesztı iskolai oktatás, pedig újabb közoktatási igényeket elégít ki a megyében élı súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és szüleik részére. A szakértıi vélemény támogatja az megvalósítást a nevezett közoktatási intézményben. Az intézmény alkalmazotti közössége, szülıi munkaközössége, a közalkalmazotti tanács, a pedagógus szakszervezet, a tatai és a komáromi diákönkormányzat élve a Kt (3) bekezdésében meghatározott jogával véleményt nyilvánított az intézményi átszervezéssel kapcsolatban. Az alaptevékenység bıvítésével kapcsolatban a vélemények támogatóak, ellenvetés nem fogalmazódott meg. A véleményezı szervezetek rendelkezésére bocsátottuk a közoktatási szakértı anyagát, melynek megállapításait a vélemények is kiemelték: átalakítások, tankonyha áthelyezése, személyi feltételek biztosítása. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének k) pontja szerint kikértük Tata Város Képviselı-testületének véleményét is. Tata Város Képviselı-testületének Humán és Intézményi Bizottsága április 21-én, a képviselı-testület április 28-án hoz döntést az átszervezés támogatásáról. Az intézményi átszervezés összhangban van a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 86/2008. (V. 22.) számú közgyőlési határozattal elfogadott, 121/2008. (VI. 26.) közgyőlési határozattal módosított Komárom-Esztergom megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervével. A megyei fejlesztési terv is a 2009/2010. tanévre irányozta elı a fejlesztı 3

4 iskolai oktatás bevezetésének megvizsgálását. A Kt. 88. (5) bekezdése szerint az önkormányzat a meglévı intézmény feladatát akkor bıvítheti, ha az új feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a költségvetési fedezet rendelkezésre áll, illetve megteremthetı. Tárgyi feltételek A fejlesztı iskolai csoportnak az intézmény székhelye ad otthont, mely a megye településeirıl jól megközelíthetı és fontos érvként szól mellette továbbá, hogy a földszinti helyiségei nagyrészt akadálymentesek. Tárgyi eszközök, bútorok, berendezések Van Átalakításra Nincs szorul Tanterem Fejlesztı szoba Öltözı Mosdó WC fényképezıgép Színes televízió, DVD lejátszó 2 db terápiás szék Elektromos emelı Speciális asztalok Fejlesztı játékok, eszközök Az iskola akadálymentesítése A fejlesztı iskolai oktatás céljára szolgáló helyiségek a tornaterem elıtti folyosóról nyílnak, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye nevelési tanácsadó intézményegysége mellett találhatók. A tanterem jelenleg tankonyhaként üzemel, melynek az épület másik szárnyába költöztetésével a hat fıs fejlesztı iskolai csoport számára megfelelı mérető tanterem alakítható ki. A terem kerekesszékkel is megközelíthetı, mivel az intézmény alsó szintjén található, ahová akadálytalanul lehet eljutni a fıbejárattól. A fejlesztı szobát jelenleg a nevelési tanácsadó használja, a fejlesztı iskolai oktatás bevezetésével azonban közös használatúvá válik. A mosdó esetében a keskeny ajtó lecserélésére van szükség. Eszközök, fejlesztı játékok rendelkezésre állnak, azonban a kifejezetten a súlyos, halmozottan sérült, mozgássérült gyermekek mozgatását, fejlesztését segítı eszközök (elektromos emelı, terápiás szék) beszerzésére szükség van, mely jelentıs kiadást ró az intézményre. (Hozzávetılegesen ,- Ft) Személyi feltételek Személyi feltételeket a képzési kötelezettségrıl és pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet határozza meg. A augusztus 1-jén hatályba lépı, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 1. sz. melléklete sem hoz változást a személyi feltételekre vonatkozó elıírásokban. Fejlesztı iskolai csoportonként: 1,5 fı gyógypedagógus vagy konduktor szakorvos heti 2 órában 0,5 fı gyógypedagógiai asszisztens 0,5 fı gyermekápoló 0,5 fı gondozó 4

5 Az oktatási szakértı által említett 120 órás tanfolyam elvégzése egy fı részérıl a speciális tudás megszerzéséhez elengedhetetlen, melynek költsége ,- Ft. A fejlesztı iskolai csoport az összetett iskolai intézményegység részeként jön létre, ezért vezetı kinevezésére nincs szükség. Várható, hogy a 2009/2010-es tanévhez képest a következı tanévben kevesebb iskolai osztály, kollégiumi csoport indítására lesz lehetıség, ezáltal a felszabaduló munkaerıt a fejlesztı iskolai oktatásra lehet átirányítani. A fejlesztı iskolai oktatás bevételi oldalát nézve a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló törvény 3. mellékletének 15. pontja szerinti közoktatási alap-hozzájárulás, valamint a Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és iskolában címszó alatt meghatározott normatíva 160%-a igényelhetı a fejlesztı iskolai oktatásban részt vevı gyermekek után. Fontos kérdésként merül fel a szolgáltatás tervezésekor és a diákönkormányzati véleményben is a gyermekek utaztatása. Az elképzelések szerint ezt a támogató szolgálatok bevonásával oldjuk meg, melyek feladata a lakáson kívül közszolgáltatások elérésének segítése, a szállítás megszervezése. Intézményi dokumentumok módosítása Az alapító okiratban az alaptevékenységek körében fel kell tüntetni a fejlesztı felkészítés alapfeladatot, valamint a fogyatékosság típusának meghatározását ki kell egészíteni a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók oktatásával. A Kt. 87. (1) bekezdésének f) pontja alapján a megyei önkormányzat köteles biztosítani a fejlesztı felkészítés feltételeit, így a fejlesztı iskolai oktatáshoz való hozzájutást a megye területén élık számára. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 61. (1) bekezdése szerint a megyei jogú város területén megfelelı eltérésekkel saját hatásköreként ellátja a megyei önkormányzati feladat- és hatásköröket is. Tekintettel arra, hogy a megyei jogú város szintén köteles az ellátás megszervezésére és azt a megyei önkormányzat a szolgáltatás hiányában nem köteles átvállalni, az intézmény mőködési köre az alábbiak szerint módosul: 15. Mőködési köre: - a fejlesztı iskolai oktatási tevékenység tekintetében: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területe kivételével - minden egyéb tevékenység tekintetében: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe A módosító okirat az elıterjesztés 3. sz. melléklete. A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet augusztus 1-jén hatályba lépı módosítása, valamint a Kt. 30/A -a szerint a szolgáltatás elindításához fejlesztı iskolai rehabilitációs pedagógiai programot kell készíteni, mely tekintettel arra, hogy többcélú intézményben egy pedagógiai programot kell elfogadni az intézményi pedagógiai program részét képezi. Elfogadására a pedagógiai program elfogadására és jóváhagyására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az intézmény házirendje szintén átdolgozásra vár. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy fogadja el az átszervezési javaslatot. Tatabánya, április Simon Géza

6 HATÁROZATI JAVASLAT A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1.bevezeti szeptember 1-jétıl a fejlesztı iskolai oktatást a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthonában. Felelıs: Simon Géza Határidı: szeptember 1. 2.elfogadja az intézmény módosító okiratát az elıterjesztés 3. sz. mellékletével egyezı tartalommal. Felelıs: Simon Géza Határidı: azonnal 3.felkéri az intézmény fıigazgatóját, hogy készítse el a házirendet, továbbá az intézményi pedagógiai program részeként a rehabilitációs pedagógiai programot és nyújtsa be jóváhagyásra a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottságnak. Felelıs: fıigazgató Határidı: május 25. 6

7 1. sz. melléklet SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona átszervezésérıl Készítette: Megrendelı: Malomvári Klára Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat közoktatási szakértı 2800 Tatabánya, Fı tér Velence Bárczi G. u. 6-6./5. 7

8 I. A szakértıi véleményezés tárgya: Az Országgyőlés a december 5-i ülésén fogadta el a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (Kt.) azon módosítását, mely szerint a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek részére szeptember 1-jétıl kötelezı megszervezni a fejlesztı iskolai oktatást. A Kt. 87. (1) bekezdésének f) pontja alapján a megyei önkormányzat köteles biztosítani a fejlesztı felkészítés feltételeit, így a fejlesztı iskolai oktatáshoz való hozzájutást a megye területén élık számára a megyei jogú város közigazgatási területén élık kivételével. A Kt. 30. (6) bekezdése szerint a fejlesztı iskolai oktatás megvalósítható a fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában nyújtott gondozás keretében, a fogyatékosok rehabilitációs intézményében, a fogyatékosok nappali intézményében nyújtott gondozás, a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás keretében biztosított fejlesztés és gondozás, a konduktív pedagógiai ellátás, valamint a gyógypedagógiai nevelésben és oktatásban részt vevı iskolában nyújtott fejlesztés keretében. Áttekintve a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményhálózatot és annak személyi, tárgyi feltételeit, úgy tőnik, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona tudja biztosítani a fejlesztı iskolai csoportok indításának feltételeit. II. A szakértıi véleményezés célja: Annak megítélése, hogy a Kt. 88. (5) bekezdése szerint az önkormányzat a meglévı intézmény feladatát akkor bıvítheti, ha az új feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a költségvetési fedezet rendelkezésre áll, illetve megteremthetı. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat közoktatási intézménye az átszervezése során: biztosítja-e az intézmények használóinak a gyermeki ill. tanulói kör mindenek felett álló érdekét, az átszervezés nem jelent-e a szülıknek aránytalan tehernövekedést, a tervezett változtatás továbbra is megfelelı színvonalon gondoskodik-e a közoktatási feladatai ellátásról. III. A vizsgált dokumentumok köre: 1. A tervezett átszervezéssel érintett intézmény alapító okirata: Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona Rövid neve: KEMÖ Speciális Oktatási és Nevelési Intézménye Székhelye: 2890 Tata, Új út 21. Telephelyei: 2900 Komárom, Báthory u. 11/a Komárom, Czuczor G. u Komárom, Jedlik Ányos u Kömlıd, Szabadság u Az intézmény átszervezésének tervezete. 3. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közoktatási Fejlesztési Terve 4. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlıségi Programja 8

9 IV. A szakértıi vélemény elkészítésének módszerei: Dokumentumelemzés Helyszíni látogatás Interjú Megállapítások V. A szakértıi vélemény tartalma: 1) Általános szakmai bevezetı 2) A dokumentumok elemzése 3) Helyszíni látogatás tapasztalatai 4) Megállapítások 5) Szakértıi állásfoglalás 1. Általános szakmai bevezetı A közoktatási intézmények fenntartói feladatait a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény szabályozza. Így a gyermek mindenek felett álló érdekeit, amely 4. -ának (7) bekezdése szerint: A közoktatás szervezésében, irányításában, mőködtetésében, feladatainak végrehajtásában közremőködık döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe. A közoktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy: 2890 az e törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelelı színvonalon biztosítsák részére oly módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet, Az aránytalan teher fogalmát a közoktatási törvény a (1) bekezdésének 3. pontja értelmezi: aránytalan teher: ha a gyermek, tanuló az óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást lényegesen nehezebb körülmények között vagy jelentıs költségnövekedés mellett tudja igénybe venni, figyelembe véve a gyermek, tanuló életkorát, sajátos nevelési igényét (pl. a változás miatt a nevelési-oktatási intézmény eléréséhez szükséges idıtartam jelentısen megnövekszik; a nevelésioktatási intézményt csak tömegközlekedési eszközzel, többszöri átszállással lehet megközelíteni); A gyermek mindenek felett álló érdekének elvét a fenntartó nem hagyhatja figyelmen kívül, amikor az intézményrendszerének alakításáról, átszervezésérıl, összevonásáról hoz döntést. A közoktatásról szóló törvény 88. -ának (6) bekezdése meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek megtartásával fel kell tárnia a helyi fenntartónak azt, hogy döntése összhangban áll-e a közoktatási törvényben meghatározott alapelvekkel. Így különösen: A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve egyes szolgáltatás ellátását részben vagy egészben akkor szüntetheti meg, közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységrıl, szolgáltatásról továbbra is megfelelı színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülınek nem jelent aránytalan terhet E két törvényi hely figyelembe vételével a fenntartó közoktatási önkormányzat feladatait intézmény létesítésével, fenntartásával, társulásban való részvétellel vagy más önkormányzattal, illetve fenntartóval kötött megállapodás útján láthatja el. 9

10 A feladat-ellátási kötelezettségének teljesítésérıl szabadon dönthet az említett korlátok között. A feladat-ellátási kötelezettségen túl az önkormányzatok felelıssége intézményeikbe felvett tanulók számára a közoktatásról szóló törvényben meghatározott szolgáltatások megfelelı színvonalon történı biztosítása. Ez nemcsak szolgáltatás-szervezést jelent, hanem azt is, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokat a jogszabályoknak és a szakmai szokásoknak megfelelıen biztosítsa. 2. A dokumentumok elemzése A rendelkezésemre bocsátott dokumentumok elemzése eredményeként az alábbiakat állapítom meg: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a közoktatási intézményének átszervezése elıtt a közoktatásról szóló LXXIX. Törvény 39. (2) bek., 59., 60., 88. -ban elıírt és szabályozott kötelezettségének eleget tett, mely szerint egyeztetési kötelezettségének a közoktatási intézményben mőködı szervezetek jogérvényesítését biztosítva, az eljárási szabályokat maradéktalanul betartotta, a döntés elıkészítés során a legnagyobb körültekintéssel járt el. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a közoktatási feladatainak ellátását, az átszervezést megelızıen is önálló fenntartóként, biztosította a megyében élı sajátos nevelési igényő tanulók számára az óvodai és iskolai nevelését és oktatását a fentiekben vizsgált intézményben. A tervezett átszervezést követıen az eddigi ellátási forma változatlan marad, a gyerekek továbbra is megszokott intézményben, és pedagógusaik irányításával folytatják tanulmányaikat, vehetik igénybe az intézmény azonos szolgáltatásait. A tervezett változtatás szerint az átszervezés után a székhely intézményben mőködne fejlesztı iskolai oktatás, amely az alaptevékenységek bıvítését jelenti. Szakmailag önálló, az alapító okiratban rögzített telephelyei nem változnak, eddig ellátott feladatait továbbra is ellátja, a feladat ellátáshoz rendelkezésre bocsátott vagyona, és mőködési rendje nem változik. Elfogadott szakmai programja és annak végrehajtása, a szolgáltatás minısége nem sérül. 3. A helyszíni látogatás tapasztalatai Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona intézményben nem elıször látogattam, így az intézmény mőködését, gyógypedagógiai szakmai munkáját régóta ismerem. A személyes tapasztalataimat megerısíti az a tény, hogy Velencén ugyanilyen többcélú intézményt vezetek, és a feladatellátás valamennyi szegmensében járatos vagyok. A fejlesztı iskolai oktatás megszervezésében, bevezetésében nagyon lényeges szakmai követelmények egyrészt a rehabilitációs pedagógiai program a tanköteles korú sajátos nevelési igényő súlyosan és halmozottan sérült gyermekeknek, fiataloknak (tanulóknak) nyújt fejlesztési lehetıséget fejlesztı iskolai oktatás keretei között, másrészt a személyi és tárgyi feltétek. Célcsoport: 6-18 éves korú, sajátos nevelési igényő súlyosan és halmozottan sérült gyermekek, fiatalok, akik csoportos keretek között, egyénre szabott terápiás fejlesztı eljárások segítségével fejleszthetık eredményesen. 10

11 Célja: szőkebb-tágabb környezet megtapasztalása, bıvülı megismerése saját életük mindennapi élményeinek megélése egyszerő társas kapcsolatok kialakítása és fenntartása. A fenntartó szándéka a törvényi elıírásoknak megfelelıen az intézményi alapfeladatainak bıvítését a fejlesztı iskolai oktatás bevezetésével ebben az intézményben látja biztosítottnak, Mert: A személyi feltételek a fejlesztı iskolai oktatásban rendelkezésre állnak: 2 Gyógypedagógus oligofrén szakos gyógypedagógiai tanár vagy, egyik értelmileg akadályozottak szakos, másik súlyosan-halmozottan fogyatékosok oktatásának 120 órás tanfolyamát végezte)* Gyógypedagógiai asszisztens Konduktor Ápoló Gondozó, dajka *Egy gyógypedagógus beiskolázása feltétlen indokolt a fent nevezett 120 órás tanfolyam elvégzésére. Konduktor munkakör beépítése a szakfeladatokban, biztosíték hosszú távon a szakember megtartásában. Az intézmény vezetése és nevelıtestülete maimálisan alkalmas az innovációra, a feladatellátás bıvítése közoktatási igényeket kíván kielégíteni a megye területén élı súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók és nem utolsósorban szüleik számára. Tárgyi feltételek: Tárgyi eszközök, bútorok, berendezések Van Átalakításra Nincs szorul Tanterem Fejlesztı szoba Öltözı Mosdó WC fényképezıgép Színes televízió, DVD lejátszó 2 db terápiás szék Elektromos emelı Speciális asztalok Fejlesztı játékok, eszközök Az iskola akadálymentesítése A tárgyi feltételek tekintetében kisebb anyagi ráfordításra feltétlen szükség lesz: a mosdó átalakítására (falbontással ajtó kialakítása a zuhanyzóban), elektromos emelı és 2db terápiás szék beszerzésére. Megállapítások 11

12 A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a közoktatási intézményének tervezett átszervezése körültekintı, következetes, mindenre kiterjedı és minimális anyagi ráfordítással teljes mértékben megfelelı a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvényben leírt feltételeknek. Az intézmény átszervezésekor a mérlegelésnek csak az egyik oldala a feladat ellátási hely meghatározása mellett az önálló fenntartása. Nagyon fontos szempont a mérlegelés másik oldala, hogy az adott körülmények között lehet-e biztosítani a szolgáltatások megfelelı színvonalát. E kérdés körben nemcsak a szükséges tárgyi feltételek, de az oktatásszervezési lehetıségek, a pedagógus ellátottság is a mérlegelés alapja. A fejlesztı iskolai nevelést, fejlesztést egyrészt a közoktatási törvényben, másrészt a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatása irányelvében (22/2006. (V.22.) OM rendelet) megfogalmazott ajánlásoknak megfelelıen kell megszervezni. Az intézménynek el kell készítenie a Rehabilitációs pedagógiai programot a súlyosanhalmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatásának megszervezéséhez, és a fenntartónak jóvá kell hagynia a 2010/2011-es tanév indításáig. Egy gyógypedagógus beiskolázása feltétlen indokolt a fent nevezett 120 órás tanfolyam elvégzésére. Konduktor munkakör beépítése a szakfeladatokban, biztosíték hosszú távon a szakember megtartásában. A tárgyi feltételek tekintetében kisebb anyagi ráfordításra feltétlen szükség lesz: a mosdó átalakítására (falbontással ajtó kialakítása a zuhanyzóban), elektromos emelı és 2db terápiás szék beszerzésére. A Közgyőlés tervezett intézmény átszervezése során: a gyermekek mindenek felett álló érdeke nem sérül, az önkormányzat az intézményfenntartó intézményében továbbra is képes a közoktatási törvényben meghatározott szolgáltatásokat oly módon biztosítani, hogy annak igénybe vétele nem jelent a tanulók és szüleik számára aránytalan terhet, Mert: 1. Az ellátott gyermekek számára nem teremt nehezebb körülményt, szüleik számára nem eredményez költségnövekedést, mivel helyben valósul meg a fejlesztı iskolai oktatás. A fenntartó változatlan formában biztosítja az intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 2. Az intézmény alapdokumentumaiban rögzített alapelvek, eljárások és módszerek az intézményi minıségirányítási rendszerrel együtt biztosítják, hogy valamennyi gyermek továbbra is minden segítséget megkapjon képességeinek kibontakoztatására. 3. Az átszervezés során kialakított új feltételek között folytatott fejlesztı iskolai oktatás személyi és tárgyi feltételei kis anyagi ráfordítással meg fognak felelni az elıírt szabványoknak, a közoktatási törvény 1. és 3. sz. mellékletében meghatározott elıírásoknak, és továbbra is biztosítottak maradnak az intézmény alapító okiratában rögzített alaptevékenységi formák is. 12

13 5. Szakértıi állásfoglalás: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat tervezett közoktatási intézmény-átszervezése, a fejlesztı iskolai oktatás feladatbıvítésével nem sérti az általa fenntartott közoktatási intézményben tanulói jogviszonyban álló gyermekek mindenek felett álló érdekét. Részükre a közoktatásról szóló törvényben meghatározott szolgáltatásokat továbbra is megfelelı színvonalon biztosítják oly módon, hogy annak igénybevétele sem a gyermek, sem a szüleik számára nem ró aránytalan terhet. A fejlesztı iskolai oktatás, pedig újabb közoktatási igényeket elégít ki a megyében élı súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és szüleik részére. A szakértıi vélemény támogatja az megvalósítást a nevezett közoktatási intézményben. Velence, április 2. Malomvári Klára közoktatási szakértı 13

14 2. sz. melléklet K-EMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona Móra Ferenc Tagintézménye 2900 Komárom, Czuczor G. u. 17. Tel./fa: 34/ , Tel.: 34/ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS Simon Géza Alelnök Úr Részére Ikt.sz.: K-343/2010. Tárgy: véleményezés Tatabánya Fı tér Tisztelt Alelnök Úr! Megküldjük a diákönkormányzat átszervezéssel kapcsolatos véleményünket. Fejlesztı iskolai oktatás Diákönkormányzat Iskolánkban a diákönkormányzati munka jó lehetıséget kínál a gyermekek közösségi életének szervezetté tételéhez. A diákönkormányzati tevékenység elsısorban a tanulók érdekében folyik, mely igazodik az iskolai programokhoz. Ennek összeállításának tekintettel kell lenni a különbözı korosztályú és képességő tanulókra. A hagyományok kialakítása és azok ırzése szintén fontos szerepet tölt be minden gyermek és felnıtt életében. Ezek a rendezvényeink évek óta kiválóan mőködnek és a továbbiakban is meg kell ıriznünk. (Tökmag buli, Mikulás, karácsony, farsang, Móra napok stb.) A DÖK munkájában részt vevı tanulók megtanulják a sorsukat minimálisan befolyásolni. Személyiségüket kiválóan fejleszti a társaikért végzett munka. A fejlesztı iskolai oktatás új lehetıségként jelenik meg a gyógypedagógiai nevelésben és oktatásban részt vevı iskolák életében. A rehabilitációs pedagógiai program iskolai körülmények között olyan fejlesztési lehetıséget biztosít a súlyosan és halmozottan sérült gyermekeknek, fiataloknak, amely hozzásegíti ıket szőkebb és tágabb környezetük egyre bıvülı megismeréséhez, saját életük mindennapi élményeinek megéléséhez, és az ezekben való egyre tevékenyebb részvételhez, továbbá egyszerő társas kapcsolatok kialakításához és fenntartásához, aminek eredményeképpen jobb minıségő életet élhetnek. Tudomásunk szerint a fejlesztı iskolai oktatás nem a komáromi tagintézményben kap majd helyet, 14

15 így nem tudnánk mindennapos kapcsolatba kerülni az itt tanuló gyerekekkel, fiatalokkal. Az iskolai és diákönkormányzat által szervezett programokon azonban szívesen látnánk ıket. Ez segítheti a lehetıség szerinti legnagyobb önállóság elérését, beilleszkedést. A tanév során sokszor szervezünk kézmőves foglalkozásokat. A közösen végzett feladatok a számukra lehetséges önkifejezési módok tudatos alkalmazására, gyakorlására adhat lehetıséget. A számukra idegen környezetben való kommunikáció megtanulására, a nagyobb önállóság és a szélesebb kulturális közösség életében való aktív részvétel lehetıségének megteremtésére is alkalmat teremthetnek ezek a látogatások. Iskolánk tanulói speciális oktatásban részesülnek. Saját életükben nap, mint nap megtapasztalják a másság -ot. Az egymás elfogadása, együtt mőködés, tolerancia számukra is fontos. De nem csak kapniuk kell, hanem meg kell tanulniuk nekik is a náluk gyengébbekkel, elesettebbekkel való együtt élés alapvetı szabályait is. Iskolánk tárgyi feltételei nem minden esetben adottak a halmozottan fogyatékos gyerekek fogadására és a pedagógusokat is új szervezési feladatok elé állítaná. Ennek ellenére iskolánk, diákönkormányzatunk természetesen szívesen venne részt a fejlesztı iskolai oktatásban részt vevı tanulók fogadásában, szabadidıs és játéktevékenységekben való aktív részvételük elısegítésében. Komárom, április 12. Tisztelettel: Sorbán Andrea 12.oszt. tanuló diákönkormányzat vezetıje Vízi Edit diákönkormányzatot segítı tanár 15

16 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája Diákotthona és Gyermekotthona 2890 Tata Új út 21. Telefon: 34/ Fa: 34/ Simon Géza Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökének Tatabánya Fı tér Tata, Tisztelt Alelnök Úr! A Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona intézményben fejlesztı iskolai oktatás bevezetésérıl a közalkalmazotti tanács az alábbi véleményt, javaslatokat alakította ki: Az 1993.évi LXXIX. törvény 125. (2) bekezdése szeptember elsejétıl kötelezıvé teszi a fejlesztı iskolai oktatás megszervezését, így örömmel vettük, hogy a megyében intézményünket választották ki ezen tevékenység színterének. Intézményünkben a fejlesztı iskolai oktatás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésével a megyében élı súlyos és halmozottan fogyatékos, tanköteles gyermekek törvényben elıírt képzése válna megoldhatóvá. A szakértıi vélemény ismeretében, a fejlesztı iskolai oktatás helyiség igénye belsı átalakítást tesz szükségessé, valamint személyi feltételeket is elıír. A fejlesztı szoba és tanterem megléte a szakértıi véleményben leírtak szerinti átalakítás után valóban adott. A fejlesztı szoba a jelenlegi tankonyhában kerülne kialakításra, az ott lévı eszközök, berendezések megtartásával. Így a tankonyha áttelepítése az intézményen belül, és annak berendezése plusz költséget jelent. Az új feladat a szakmai kihívás mellett pedagógus munkahelyek megtartását is jelenti intézményünk számára, de az asszisztensi munkakörben dolgozó alkalmazottak csak az intézmény eddigi tevékenységének kárára terhelhetıek további feladattal. A fél asszisztensi munkakörön túl, szükség lenne egy fél munkaidıben foglalkoztatott dajka felvételére is. A szakértıi véleményben - és a törvényben - elıírt gyógypedagógus ill. konduktor biztosítása intézményen belüli átszervezéssel megoldható, de ugyancsak költségigénye van az indokolt 120 órás tanfolyamra történı beiskolázásnak. A személyi és tárgyi feltételek fenntartó általi biztosítása esetén a fejlesztı iskolai oktatás bevezetésével kapcsolatos átszervezést a közalkalmazotti tanács támogatja. Tisztelettel: Bognár Márta 16

17 KAT vezetı 17

18 18

19 19

20 20

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 158/2010. (IV.29.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. július 3-i ülésére Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 156/2010. (IV.29.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona alapító okiratának módosításáról Fejér

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-ei ülésére Tárgy: A 2010/11-es tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeiben Elıterjesztı:

Részletesebben

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai testületi ülésére

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai testületi ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás feladatainak

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár

A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár Elméleti alapok IDEA tanácsadó testület (2002. szeptember) Feltárta a

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 235/2010 Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei testületi ülésére Tárgy: Felterjesztés a szociális és munkaügyi miniszter részére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye Fıjegyzıje VI. 1225-2/2007. Elıterjesztés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor fıtanácsos

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 11998/2009. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Döntés középfokú kollégium alapításáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:... MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola maximális osztály létszám és a Meserét

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Az Állami Számvevıszék jelentésének ismertetése, intézkedési terv elfogadása Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/4

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 6. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /69-19/ 2010 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. április 30 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Alapító okiratok módosítása: Tapolcai

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 305/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. január 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. január 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. január 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat József Attila Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat József Attila Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 307/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat József Attila Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 83. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

49. számú elıterjesztés. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Szekszárd és kistérsége 2009. évi mőködésérıl

49. számú elıterjesztés. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Szekszárd és kistérsége 2009. évi mőködésérıl 49. számú elıterjesztés A határozat-tervezet elfogadásához egyszerő többség szükséges! Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a Kolping Támogató

Részletesebben

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008.

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. 21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e

Részletesebben

Törlésre kerülnek a 2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatszámok.

Törlésre kerülnek a 2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatszámok. F.M. Közgyőlése 306/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye alapító

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást

Részletesebben

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 825 /2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása

Részletesebben

4/2010. (I. 19.) OKM rendelet. a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

4/2010. (I. 19.) OKM rendelet. a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. (1) bekezdés

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Kommunális

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester Lajosmizse Város Önkormányzata Kihagyva a kihagyandókat! KIVONAT a Képviselı-testület 2012. szeptember 13-i ülésének jegyzıkönyvébıl 144/2012. (IX. 13.) ÖH. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének 5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Doborjáni Ferenc Egységes

Részletesebben

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ülésére

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Idıskorúak Otthona igazgatója Tata, Fényes fasor 2. Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a szociális területen

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12184/2009. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 9-i ülésére

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

5527 Bucsa, Kossuth tér 6. 5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520 Tel.: 66/494-022 M E G H Í V Ó

5527 Bucsa, Kossuth tér 6. 5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520 Tel.: 66/494-022 M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Kertészsziget Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527 Bucsa, Kossuth tér 6. 5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520 Tel.: 66/494-022

Részletesebben