A 7. CIVIL LICIT SZOLGÁLTATÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 7. CIVIL LICIT SZOLGÁLTATÁSAI"

Átírás

1 Autonómia Alapítvány TAPASSZ VELÜNK! CSAPATÉPÍTŐ VÁLYOGHÁZ-FELÚJÍTÁS MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐKKEL Kikiáltási ár: Ft A 7. CIVIL LICIT SZOLGÁLTATÁSAI Árverés: november 12., Kiosk Budapest (Március 15. tér) További információk: Az Autonómia Alapítvány Tapassz Velünk! programjának célja kettős: rendhagyó csapatépítés és egy mélyszegénységben élő roma család otthonának megmentése. A program résztvevői izgalmas környezetben megtanulják a vályogozás és vályogházfelújítás hagyományos, környezetbarát és alacsony költségű technológiáját. A munkálatokat Baranya megyében, egy roma család felújításra szoruló vályogházán végzik az önkéntesek. Egyetlen nap, dagasztás, sarazás, fenntartható technológia, hasznos és továbbadható tudás! Vállalaton belüli célcsoport: A vállalat bármely munkatársa A megvalósuló projekt időtartama: 1 nap Hány főt érint a projekt?: 15 A program pozitív hatása kettős. Az érintett családoknak megtanítja, hogyan tudják otthonukat megmenteni és fenntartani, a vállalat munkatársai számára pedig az önkéntes segítségnyújtás élményét adja. Az érzékenyítő csapatépítés hatásaként összetartó, elfogadó, a társadalmi problémák iránt nyitott és tettre kész munkahelyi közösség alakul ki, amelynek tagjai az alkotás, segítés öröme mellett egy környezetbarát, olcsó, továbbadható technológiát is elsajátítanak. A programban résztvevő munkatársak elkötelezett, bátor csapatként megtanulnak egy környezetbarát technológiát, tudásukat a későbbiekben felhasználhatják és továbbadhatják. A mélyszegénységben élő család megsegítése pedig a munkatársak és az ügyfelek körében is a példamutató és felelős vállalati hozzáállást bizonyítja. Az Autonómia Alapítvány tevékenységének fókuszában a civil társadalom megerősítése, kirekesztett csoportok támogatása, elsősorban a roma integráció áll. Öt éve működő EU forrásokkal a romák integrációjáért keretprogramjukkal pályázati források helyes felhasználást támogatják, helyi megoldásokkal és fejlesztésekkel azért dolgoznak, hogy az esélyegyenlőséget javító uniós források célba jussanak, sikeres pályázatok szülessenek. Integrom programjuk diplomás romák elhelyezkedésében segít, a MERI program a roma integráció területén sikeres polgármestereket fogja össze. Kutatásokat vezetnek, szakmai kiadványokat állítanak össze, szakpolitikai ajánlásokat fogalmaznak meg szakembereknek és döntéshozóknak.

2 Demoszthenész Egyesület HANGADÓ Kikiáltási ár: Ft A Démoszthenész Egyesület Hangadó programja egy kétnapos, 15 órás kommunikációs tréning, amelynek első lépése a munkahelyi közösség beszédállapotvizsgálata (hang-, videofelvételek készítésével). A felmérés alapján és a megadott vállalati kommunikációs célok és stílus ismeretében alakítják ki az Egyesület szakemberei a beszédtechnikai-kommunikációs tréninget. Vállalaton belüli célcsoport: Felső- és középvezetők, PR-osok, HR-esek, marketingesek, titkárok, személyzeti osztályok munkatársai. A megvalósuló projekt időtartama: 1,5 nap, két egymást követő alkalommal. Hány főt érint a projekt?: 15 Az emberek többsége nem beszél jól, ami a pontatlan artikulációtól a félreérthető kommunikációig több formában is megjelenhet. A kommunikáció hatékonyságának egyik legnagyobb gátja a felületesség, ami miatt könnyen téves következtetést vonhat le a hallgatóság és ez jelentős hátrányokat okozhat. A siker érdekében minden megbeszélés menete pontosan megtervezhető: a lényeg, hogy képesek legyünk tudatosan beszélni, figyelni, meghallgatni, valamint jól kérdezni, összességében: hatékonyan irányítani a kommunikációt. Ehhez segíti hozzá a résztvevőket a Hangadó program. A képzésen résztvevő kollégák jártasságot szereznek: a beszéd mint munkaeszköz megismerése, a hangunkban rejlő kifejezőerő feltárása, a szavak teremtő erejének tudatosítása, a beszédhibáktól mentes, árnyalt, tiszta és színes beszéd kimunkálása, a beszéd tudatos és célszerű használata, a hatásos és hatékony megszólalás. A képzés elvégzése után a munkavállalók körében számos pozitív változást fog tapasztalni a munkáltató: határozottabb fellépés, hibás kommunikációs szokások elhagyása, kifejezőkészség fokozódása, kezdeményezőkészség növekedése, meggyőző erő fokozódása, kreativitás fejlődése, tartalmasabb informális és formális munkahelyi kapcsolatok. A 20 éve működő Démoszthenész Egyesület célja a beszédhibásokkal kapcsolatos érdekvédelem, valamint tájékoztatás és felvilágosítás a beszédhibákról, a megelőzésről, a kezelés lehetőségeiről és a logopédiai ellátás helyszíneiről. Az Egyesület önköltséges, egyéni és csoportos foglalkozásokat, beszédtechnikai, pszichoterápiás szemléletű kezeléseket, szakmai továbbképzéseket, valamint konzultációkat szervez. Klubprogramjai tájékoztatást, segítséget és szórakozást egyaránt nyújtanak a résztvevőknek. A beszédhibások érdekvédelmében az Egyesület tagjainak személyes támogatást nyújt minden olyan esetben, amikor kommunikációs képességük hiányossága miatt hátrányt szenvednek az élet bármely területén, szakmai, vagy etikai vitás ügyekben. Down Alapítvány KÉSZÍTSÜNK EGYÜTT KÉZMŰVES AJÁNDÉKOT! Kikiáltási ár: Ft A Down Alapítvány kézműves műhelyeiben az értelmi fogyatékos kézművesek fantáziadús, piacképes, egyedi termékeket készítenek a munkavezetők irányításával. Ezekbe a műhelyekbe várja az Alapítvány azokat, akik saját kezűleg, a fogyatékos kézművesek segítségével szeretnék elkészíteni karácsonyi, húsvéti, születésnapi stb. ajándékaikat. A szolgáltatás típusa: Családi nap, vállalati rendezvény Vállalaton belüli célcsoport: A vállalatvezető és beosztott munkatársai és családjuk. A megvalósuló projekt időtartama: 1 nap Hány főt érint a projekt?: 20 Az egész napos intenzív családi együttlét, a fogyatékos emberekkel közös munka, az alkotás olyan élményt okoz, ami alapjaiban változtatja meg a résztvevők szemléletét, nyitottságát, értékrendjét. Ezt a hozzáállást a munkájukban különösen az ügyintézők és a szolgáltató szektorban dolgozók tudják hasznosítani, akik minden nap ügyfelekkel kerülnek kapcsolatba. Elfogadási szintjük, problémamegoldó képességük fejlődik, pozitív hozzáállás alakul ki bennük az élmény hatására. Mindez a vállalat számára is kiemelten hasznos, hiszen a munkavállaló magasabb színvonalú ügyfélkiszolgálást, kimagasló munkaeredményt fog nyújtani. A résztvevők a programon kisebb bőrtárgyakat, ékszereket, dísztárgyakat készíthetnek el fogyatékkal élő segítőikkel, illetve megtanulhatnak képeslapot készíteni, üveget festeni, gyertyát önteni. A Down Alapítvány célja, hogy minden fogyatékos gyermek családban nőjön fel és felnőttként a lehető legönállóbb életet élje. Ennek elősegítésére az Alapítvány az alábbi tevékenységeket végzi: Családok korai habilitációja, korai fejlesztés, Down Ambulancia; Szociális szolgáltatások értelmi fogyatékos felnőtteknek: támogatott lakhatás, támogatott foglalkoztatás, támogatott önálló élet, támogatott ügyintézés, szabadidősport, képzések; Felnőttképzés: fogyatékosoknak, szakembereknek, szolgáltatóknak; Foglalkoztatás: munkahelyek 250 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló számára; Mentális akadálymentesítés Kutatás-fejlesztés Kiadói tevékenység

3 Igazgyöngy Alapítvány Kamasztér Alapítvány KÖRNYEZETTUDATOSSÁG ÉS MEGÉLHETÉS Kikiáltási ár: Ft Az Igazgyöngy Alapítvány projektje átfogó fenntarthatósági program, ami a környezeti, gazdasági és a társadalmi felelősségvállalást egyaránt magában foglalja. Mélyszegénységben élőknek teremt lehetőséget, hogy gyógynövénytermesztés-gyűjtés meghonosításával önfenntartó tevékenységbe kezdjenek, aktív résztvevői legyenek a gazdasági körforgásnak. Komplex ismeretbővítő és készségfejlesztő program, amelynek során újrahasznosított alumínium dobozokból gyógynövényszárításra alkalmas napkollektorokat építenek a résztvevők. A vállalati önkéntes programként megvalósuló esemény fejleszti a munkatársak szociális érzékenységét, csökkenti előítéleteiket, a kollégák informális kapcsolatai erősödnek és új tartalommal gazdagodnak. A szolgáltatás típusa: Önkéntes munka Kiknek kínálják: Közepes vállalat, nagyvállalat Vállalaton belüli célcsoport: Az önkéntes programban minden kolléga részt vehet, aki nyitott a jótékonyság, az esélyteremtés és a környezetbarát technológiák iránt. A megvalósuló projekt időtartama: 1 nap Hány főt érint a projekt?: A projekt fontos alapköve a környezettudatosság. Az önkéntesek segítségével megépített napkollektorok megtestesítik a különleges szaktudást nem igénylő, természeti erőforrásokat megfelelően hasznosító és értékteremtő segítő munkát. A vállalat munkatársai megismerik a szegregátumok problémájának összetettségét, a társadalom sokszínűségét. Megtapasztalják a tudásátadás fontosságát, az önkéntes munka társadalmi és egyéni hasznosságát, nyitottabbá és elfogadóbbá válnak. Környezettudatos hozzáállásuk fejlődik, magánéletükben és munkahelyükön is jobban odafigyelnek a környezeti fenntarthatóság szempontjaira. A programhoz csatlakozó munkatársak részesei lesznek egy könnyen adaptálható, esélyteremtő modell fejlesztésének. A jó ügyért tett erőfeszítéseknek köszönhetően fejlődik a résztvevők önértékelése, a munkáltató iránti elkötelezettségük és lojalitásuk nő. Az Igazgyöngy Alapítvány fő tevékenysége oktatáson alapuló esélyteremtő munka, amely a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek és családjaiknak segít kilábalni a nyomorból, és jövőképet ad számukra. Ebben a munkában három fő vonal mentén tevékenykedik az Alapítvány: oktatás, családgondozás-közösségfejlesztés, intézményi együttműködésének kialakítása. Alapvető céljuk az attitűdváltás elősegítése, a rossz beidegződések megszüntetése, a képessé tevés egyéni, családi, közösségi és intézményi szinten egyaránt. GAME STATION EXTRA Kikiáltási ár: Ft A Game Station Extra egy közösségi élményt nyújtó, gondolkodtató program, ahol a vállalat munkatársai logikai, stratégiai és absztrakt játékokkal mérhetik össze tudásukat. A projekt érdekessége, hogy a játszóházat a Kamasztér Alapítvány önkéntesei a vállalat 10 fő önkéntes munkatársával közösen bonyolítja le, úgy hogy a koordinátori feladatra jelentkező kollégák előzetesen játékmesteri képzésben vesznek részt. Így lehetőségük nyílik rejtett tehetségükkel, vezetői kompetenciáikkal is megmutatkozni a többiek előtt. A programot nagy méretű játékokkal teszi egyedülálló élménnyé a Kamasztér Alapítvány. A szolgáltatás típusa: Programelem családi napon, vállalati rendezvényen Vállalaton belüli célcsoport: A vállalat bármely csoportja, tagja beosztástól függetlenül. A megvalósuló projekt időtartama: 5 nap (2 nap előkészítés + 1 nap játékmester képzés + 1 nap rendezvény + 1 nap értékelés) Hány főt érint a projekt?: 100 A projekt egyik célja, hogy a munkavállalók megtapasztalják az önkéntességgel járó előnyöket, meglássák benne a személyes fejlődési lehetőséget és társadalomnak nyújtott hasznosság értékét. Ezen túl a projekt lehetőséget teremt az egyszerű alkalmazotti beosztásból való kiemelkedésre is. A programban koordinátorként résztvevő 10 munkatársnak egyedülálló élményben lesz része, hiszen a játékmesteri munka során bizalmi, segítő pozícióba kerülnek. Megtapasztalják az irányítás nehézségeit, a kommunikáció korlátait, aminek hatására elfogadóbbá válnak a főnökeik és kollégáik iránt. A játékosként résztvevő kollégák számára a játszóház lehetőséget ad a közvetlen kapcsolatteremtésre. A közös pozitív élmény alapvető változást eredményez a munkatársak egymáshoz való viszonyában, ami hozzájárul a jó munkahelyi légkörhöz, ami fokozza a kollégák belső motivációját és a teljesítményét. Játék közben a munkatársak olyan kompetencia területei mutatkozhatnak meg, amelyre egy átlagos munkanap során nincs lehetőség. Ez hozzájárul az egymás jobb megismeréséhez és az informális kapcsolatok építéséhez. A Kamasztér Alapítvány alaptevékenysége, a játékokon alapuló kompetencia-fejlesztés. Fejlesztő játszóházuk logikai, stratégiai, absztrakt, táblás és eszköz nélküli önismereti játékokból áll. Egyik fő tevékenységük a tehetségfejlesztés, melynek eszköze a coaching és a tréning. Másik fő feladatuk a megelőzés, melyet klubfoglalkozások, műhelyek és egyéb szabadidős elfoglaltságok biztosításával végeznek. Nagy hangsúlyt fektetnek a pedagógusok képzésére akkreditált pedagógusképzés formájában. Emellett szülőknek is biztosítanak tanácsadást és coaching lehetőséget.

4 Maladype Színház Egyesület Messzelátó Egyesület AZ ARANYBOGÁR MÓDSZER Balázs Zoltán, a Maladype Színház művészeti vezetőjének tréningje Kikiáltási ár: Ft Egy vállalat működése során a vezetők és a munkatársak számos váratlan, ismeretlen helyzettel találkoznak. Ezeknek a szituációknak a kezelése kihat a vállalat hatékonyságára, eredményeire és a vállalt filozófia hiteles képviseletére. Az Aranybogár-módszer kreatív kommunikációs analitikai tréning tudásbázisra épülő, elemző és értékelő szemléletet és mentalitást ad a résztvevőknek. Azokat a váratlan helyzeteket, ismeretlen területeket és szituációkat térképezik fel a résztvevők, ahol a mindennapokban megszokott ok-okozati összefüggések és rendszerek nem adnak azonnali megoldást. Vállalaton belüli célcsoport: Előzetes egyeztetés után lehetőség nyílik bármely belső csoport bevonására. A megvalósuló projekt időtartama: 1 3 nap (lehet hétvége is), vagy 5 nap (workshop) Hány főt érint a projekt?: 15 Az Aranybogár módszer segítségével a résztvevők számára tágabbra nyílik az asszociációs tér, építi a gyors reakció- és megoldó képességet, fejleszti az elemző, értékelő és kombinációs készségeket, támogatja a helyzetfelismerő és helyzetkezelő tudást. E készségek birtokában a résztvevők képessé válnak a hiteles és érzékeny kommunikációra. A tréning nem konkrét feladatra készít fel, hanem lehetőséget teremt, hogy a résztvevők bármilyen szokatlan, váratlan, ismeretlen szituációban magas minőségben és hatékonyan legyenek jelen. A résztvevők megismerik saját képességeiket és lehetőségeiket, így önállóan egyénként és a munkahelyi közösség tagjaként is alkalmasabbá válnak a vállalati értékrend képviseletére és az üzleti célok megvalósítására. A Maldype Színház Közhasznú Egyesület a hazai és nemzetközi színházművészet területén tevékenykedik. Bemutatókat, nemzetközi koprodukciókat, vendégjátékokat szervez, összművészeti projektek gazdája, nemzetközi workshopok szervezője. Az Egyesület egyik fókusza az átfogó, roma és nem roma, hátrányos helyzetű, kiemelkedően tehetséges fiatalok és pedagógusaik számára kialakított színházi nevelési program működtetése, amelyben jelenleg 58 közoktatási intézmény a partnerük. Százan százzal egyért! elnevezésű, rendhagyó CSR projektjüket közel 50 vállalati támogatóval közösen valósították meg. ÖKO EBÉDSZÜNET Kikiáltási ár: Ft Az Öko Ebédszünet több alkalmas gyakorlati képzés és programsorozat, amely az alábbi elemeket tartalmazza: Az Öko Szépségszalonban saját kozmetikumokat (pl: fürdőgolyó, ajakápoló, dezodor) készítenek a résztvevők. A foglalkozáson öko szépségápolási tanácsokat és recepteket osztanak meg az Egyesület munkatársai. A programon 3x10-15 munkatárs tud részt venni. A természettudatosság és újrahasznosítás jegyében kikelő képeslapot készítenek a kollégák papírhulladékból és növénymagokból, amelyek elültetés után kikelnek. A képeslapokat természetes festékkel díszítik a résztvevők. A foglalkozás ideális időtartama: 3 óra, melyen akár 150 kolléga is részt tud venni. A növénycsere igazi fenntartható közösségi élmény, ahová a kollégák elhozzák megunt, túlburjánzott, ajándékba szánt növényeiket és kedvenc növénymagjaikat. Ideális hossza: 1 2 óra. A szolgáltatás típusa: képzés, tréning Vállalaton belüli célcsoport: A vállalat minden kollégája számára hasznos program, akik szeretnének kikapcsolni, kreatív, minőségi időt együtt töltve öko-praktikákat tanulni A megvalósuló projekt időtartama: 3 alkalom, javasolt megvalósítási ütemezés: 2 hónap Hány főt érint a projekt?: 100 Az Öko Ebédszünet kikapcsolódást, kreatív energiákkal, öko- és egészségtudatos ötletekkel való feltöltődést kínál a nyertes vállalat munkatársainak. A program a környezettudatosság fejlesztése mellett kiváló csapatépítő esemény is, hisz a közös tevékenykedés során a kollégák közelebb kerülnek egymáshoz, informális kapcsolataik fejlődnek. A munkavállalók tudatosabb vásárlókká válnak és egészségesebben fognak élni a programok hatására, fejlődik környezetük iránti érzékenységük. Az ökokozmetikumok használatával csökken az alkalmazottak ökológiai lábnyoma, a káros vegyi anyagok mellőzésével a betegségek megelőzéséhez is hozzájárulunk. Az 1999 óta működő Messzelátó Egyesület a természetvédelem, környezetvédelem, oktatás és a kultúra területén munkálkodik, olyan sokszínű, értékközpontú, fenntartható társadalom megvalósítása érdekében, amely emberi léptékű, nyitott, és öntevékeny közösségek együttműködésén alapszik. A Messzelátó Egyesület két fő célja a fenntartható városi életmód és az önkéntesség eszmeiségének és gyakorlatának terjesztése. A 38 tagú Egyesületnek jelenleg 3 főállású munkatársa és kb 50 önkéntese van, közel 200 hazai és külföldi partnerszervezettel dolgozik együtt.

5 Paradicsom Sport Klub TANDEMTÚRA A DUNAKANYARBAN LÁTÁSSÉRÜLT IDEGENVEZETŐKKEL Kikiáltási ár: Ft A tandemkerékpár önmagában is hatékony és szórakoztató csapatépítő eszköz, használatához bizalomra, odafigyelésre és együttműködésre van szükség. Egy tandemen kiderül, hogyan működik együtt két ember. A Paradicsom Egyesület programja kibővíti a tandembiciklikben rejlő együttműködés-fejlesztő lehetőségeket: a kerékpárok hátsó ülésén látássérült csapattárs és idegenvezető kalauzolja a túrán résztvevőket. A program hatékonyan működő integrációs eszköz: bizalommérő és bizalomerősítő, együttműködésre, döntésre, és felelősségvállalásra tanít. Hazánk természeti kincsei között bringázva, játszva fejleszti és tanítja az egyént és a közösséget egyaránt. A szolgáltatás típusa: Családi nap, vállalati rendezvény, sportnap Vállalaton belüli célcsoport: Vállalaton belül minden munkavállaló számára elérhető A megvalósuló projekt időtartama: 2 nap Hány főt érint a projekt?: 25 A látássérültekkel közös tandemtúra Magyarországon egyedi és sikeresen működő tréning. Az Egyesület korábbi mintaprojektjeinek tanulságai alapján fejlesztette a képzési piacon egyedülálló és hiánypótló, hatékony vállalati csapatépítő programmá. A látássérültek által vezetett programmal szokatlan megközelítést és nézőpontot kínál az Egyesület, ami a kapcsolatépítés és a probléma megoldás területén is új távlatokat nyit a résztvevők számára. Fejlődést biztosít a cégen belüli és az üzleti kommunikációban és a hatékonyabb vállalati működésben. A fenntartható működés, előítélet-mentesség és hatékony csapatmunka minden cég számára fontos működési alapelv, a Paradicsom Egyesület tréningje ezek fejlesztéséhez biztosít hatékony gyakorlati eszközöket. A Paradicsom Sport Klub közel 15 éve foglalkozik környezetvédelemmel és a fogyatékkal élők, elsősorban a látássérültek támogatásával. Kulturális és sportprogramok szervezésével céljuk az integráció elősegítése, gyakorlati és intellektuális eszközökön keresztül a hibás társadalmi beidegződések megváltoztatása, a szegregáció csökkentése, és a társadalom toleranciaszintjének emelése. Az Alapítvány jelenleg futó programjai: Artventura utazó környezetvédelmi interaktív tapintható művészeti kiállítás és road show, érzékenyítő tréning; sportprogramok fogyatékos embereknek: vitorlázás, kerékpározás, sportversenyek; a Tandem Budapest program keretében tematikus tandemes túrákat szerveznek cégek, turisták és civilek részére, többek között látássérült idegenvezetővel is; vállalati fenntarthatósági és tréning együttműködések; akadálymentesített kulturális programok. Salva Vita Alapítvány ÍZEK, VERSEK, TALÁLKOZÁSOK LAKÁSÉTTEREM MÁSKÉPP Kikiáltási ár: Ft A Salva Vita Alapítvány által támogatott fogyatékos személyek saját készítésű, irodalmi fűszerezésű vacsorával várják a nyertes cég munkavállalóit. A vacsorán a vállalat önkéntesei és a fogyatékos személyek az Alapítvány szakembereivel közösen vesznek részt, akik segítik az ismerkedés első lépéseit. A jó hangulatról finom ételek-italok, kellemes muzsika és rövid, irodalmi betétek gondoskodnak. A valódi találkozáshoz, közös élményekhez a vendégek aktivitására is szükség lesz! A szolgáltatás típusa: Élmény alapú érzékenyítés Vállalaton belüli célcsoport: A projektbe cégvezetők, felsővezetők, középvezetők, HR-vezetők és a cég alkalmazottai egyaránt bekapcsolódhatnak. A megvalósuló projekt időtartama: 4 óra (2015. január és június közötti időszakban) Hány főt érint a projekt?: 12 A projekt a cég munkatársai körében segíti a fogyatékos emberekkel kapcsolatos előítéletek oldását és a pozitív irányú szemléletformálást. Az a kolléga, aki egyszer személyes kapcsolatba kerül sérült emberekkel, tudatosabban és bátrabban vállalkozik fogyatékos ügyfelek kiszolgálására, vagy fogyatékos kollégák befogadására. A projekt során átélt saját élmény és a megszerzett ismeretek az esélyegyenlőséget elősegítő szemléletváltoztatás hatékony eszközei. A munkavállalók egymásnak is továbbadják a tapasztalatokat, ami szervezeti szinten is hozzájárul a befogadás kultúrájának erősítéséhez, az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség megvalósulásához. A másság elfogadása, az empátia olyan értékek, amelyek hosszú távon segítik a változatos ügyfélkör kiszolgálását, valamint megteremtik a sokszínű munkaerő foglalkoztatás alapját. A befogadó munkahelyek számának növelése révén hosszú távon nő a fogyatékos személyek foglalkoztatottsági aránya. A sokszínű munkaerő gazdagítja a munkahelyet, és az egész társadalom nyer azáltal, hogy a megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek a szociális ellátórendszert tehermentesítik, és aktív, adófizető állampolgárokká válnak. Fogyatékos munkaerő kiválasztásában, beilleszkedésének segítésében Alapítványunk hosszú távon is tud segíteni a cégnek. A Salva Vita Alapítvány hátrányos helyzetű, fogyatékos személyek társadalmi integrációjáért dolgozik képzési és munkaerő-piaci programokkal. Az Alapítvány kiemelt programjai: támogatott foglalkoztatás, mely értelmi sérült és autizmussal élő emberek nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatását segíti; értelmi sérült személyek munkavállalásra felkészítése. Munkáltatóknak szóló szolgáltatások: fogyatékosügyi átvilágítás, tanácsadás, képzések. Az alapítvány kezdeményezésére alakult meg a Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma Egyesület, valamint megalapította és koordinálja a Fogyatékosság-barát Munkahely elismerést és a Segítő Vásár programot.

6 Speciál Pécs Fogyatékosokért Alapítvány Szelíd Szavakkal Alapítvány KARRIER MÁSKÉPP! Kikiáltási ár: Ft A Karrier Másképp! interaktív, életnagyságú, érzékenyítő társasjáték, ahol a játékosok egy-egy értelmi sérült ember életébe helyezkedve építenek karriert. A program során a játékosok szembesülnek azokkal a nehézségekkel és problémákkal, amiket sérült társaink napi szinten átélnek. A játék az iskolai évektől egészen az első igazi munkahelyig vezeti végig a résztvevőket az eltérő sérültségi szinten lévő ember életútján. A játékosok karakterkártyák alapján játszanak végig egy sérült életutat, amelynek során a munkaerő-piaci érvényesülés kiemelt figyelmet kap. A programot értelmi sérült játékmester vezeti. Vállalaton belüli célcsoport: A Karrier Másképp! társasjátékba minden munkatárs bevonható, beosztástól, kortól és nemtől függetlenül. A megvalósuló projekt időtartama: 1 nap (kb. 45 perc egy játék, egyszerre maximum 6 játékos) Hány főt érint a projekt?: 30 A szimulációs játék során a résztvevők olyan speciális környezetbe kerülnek, amiben előtte még sosem voltak. Saját élményen keresztül ismerik meg egy értelmi sérült ember életútját, kifejezetten munkaerő-piaci nézőpontból (a munkakeresés, állásinterjú, portfólió összeállítása, hivatali ügyintézés, beilleszkedés az új munkahelyi környezetbe). A játék egy létező társadalmi problémát dolgoz fel, így a résztvevők nyitottabbá válnak a másság iránt. A programnak köszönhetően a munkatársak számára nem okoz majd nehézséget értelmi sérült ügyfelek, vagy munkatársak kezelése. A játék során szerzett tapasztalataik hatására erősödik a munkatársak empátiája, nyitottabbá és elfogadóbbá válnak, illetve elsajátítják azokat az alapvető készségeket, amik az értelmi sérült emberekkel való kommunikációban lényegesek. Ez az ügyfélkezelésben és akár egy jövőbeli állásinterjún is hasznos tapasztalatot jelent. A Special Pécs Fogyatékosokért Alapítvány különös figyelmet szentel a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű értelmi és/vagy egyéb fogyatékkal élők, a tanulásban akadályozott, valamint autista hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű sérültek életvitelének, munkaerő-piaci esélyeinek fejlesztésére, javítására. Az alapítvány rehabilitációs tevékenységet folytat alternatív módszerek alkalmazásával. Céljuk, hogy személyre szabott és átfogó szolgáltatást nyújtsunk, és a sérült emberek normál munkahelyen, az elvégzett munkáért járó piaci munkabérért dolgozhassanak. NEVESS VELE! Kikiáltási ár: Ft A Nevess Vele! tréning a dolgozó szülőknek segít, hogyan tudják a rendelkezésükre álló időben maradéktalanul kielégíteni a gyerekeik lelki szükségleteit. Minden szülő által elsajátítható a meghallgatás különleges formáin, a nevetésen és a játékon alapuló gyakorlati eszközöket tanulnak arra, hogyan növeljék a gyerekek biztonságérzetét, hogyan fűzzék szorosabbra kapcsolatukat, hogyan támogassák gyermekeiket a nehézségek leküzdésében, és hogyan tudják átsegíteni őket és önmagukat is- a nehéz érzelmekből adódó élethelyzeteken. A tanfolyamon tanultak a legújabb agykutatási eredményeken alapulnak és bármilyen emberi, így a munkahelyi kapcsolatokban is kamatoztathatóak. A szolgáltatás típusa: Családbarát munkahely kialakítása, magánélet és a munkahelyi feladatok összehangolása Vállalaton belüli célcsoport: Minden kolléga, aki szülő és néha úgy érzi, hogy nincs elég ideje a gyerekeire A megvalósuló projekt időtartama: 6 héten keresztül heti 1*2,5 óra, a munkaidő végén rugalmasan. Hány főt érint a projekt?: 12 A tanfolyam résztvevői könnyebben teremtik meg a munka és magánélet egyensúlyát, hangolják össze munkavállalói és szülői szerepeiket; hatékony stresszkezelési módszert tanulnak, amit a munka és a magánélet területén is használni tudnak; kollégáikkal biztonságos, elfogadó kapcsolatokat építenek; elkezdik megszervezni saját támogató hátterüket, ami elősegíti a munkahelyi és a magánéletük harmonikus összehangolását; új eszközöket tanulnak saját maguk és mások nehéz érzelmeinek kezelésére, ezzel fejlődik konfliktusmegoldó képességük; a tanult gyakorlati eszközökkel képesek a jó családi és munkahelyi légkör kialakítására. Ennek köszönhetően a cég is hatékonyabban tudja kezelni a (kis)gyerekes munkavállalói helyzetét. A Szelíd Szavakkal Alapítvány fő tevékenységeit a szülőknek szervezett oktatásiképzési és támogató programok alkotják. Rendszeresen tartanak előadásokat és tanfolyamokat a kapcsolaton alapuló nevelés megközelítésmódjáról, valamint támogató csoportokat szerveznek szülőknek, a gyerekneveléssel járó kihívások könnyebb megoldására ben elindult az Alapítvány egyéves önkéntes programja, amelynek keretében önkénteseket képeznek. Koordinátorai egy nemzetközi együttműködésnek. Félévente családi napot szerveznek.

7 Tudás és Életmód Alapítvány WORK-FITNESS MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELMI PROGRAM Kikiáltási ár: Ft A Tudás és Életmód Alapítvány Work-fitness munkahelyi egészségvédelmi programja 4 egymásra épülő tematikai elemből áll: irodai torna, helyes testtartás beállítása, ergonómiai tanácsadás; stresszkezelés és lelki egyensúly (pánik, depresszió, szorongás); dohányzás, kávéfogyasztási szokások, szenvedélybetegségek; kozmetikai tanácsadás, frissítő arcmasszázs gyakorlatok. A komplex munkahelyi egészségmegőrző programban helyet kap az állapotfelmérés, célzott tanácsadás, fókuszált irodai mozgásprogram és a frissítő gyakorlatok elsajátítása. A program célja a munkahelyi megterhelés ellensúlyozása, a munkavállalók állóképességének fejlesztése, jó munkahelyi közérzet fenntartása, ezáltal növekszik a munkavégzés hatékonysága, csökken a betegségből adódó a hiányzás mértéke. A szolgáltatás típusa: Tanácsadás Vállalaton belüli célcsoport: Vezetők, irodai alkalmazottak. A megvalósuló projekt időtartama: 2 2óra Hány főt érint a projekt?: 20 A program keretén belül a kollégák rövid állapotfelmérésen és célzott tanácsadáson vesznek részt, illetve olyan irodai mozgásprogramokat és frissítő gyakorlatokat tanulnak meg, amelyekhez nincs szükség speciális eszközökre így később önállóan is el tudják végezni azokat. A felmérés és tanácsadás segíti az irodai alkalmazottakat a stressz kezelésében és a munkahelyi nehézségek leküzdésében. A felméréssel képet kapunk a munkavállalók pszichés állapotáról, így személyre szabott tanácsokat és gyakorlatsort kapnak az alkalmazottak. A mozgásgyakorlatok hatására kialakul a helyes testtartás, megelőzhetővé válnak a munkahelyi rossz testtartással és szokásokkal összefüggő mozgásszervi problémák, a csoportos foglalkoztatás pedig erősíti az informális kapcsolatokat. A program hatására a jobb lelki és fizikai állapotú munkavállalók hatékonyabban, pontosabban végzik el a rájuk bízott feladatokat, a hiányzások száma csökken és növekszik a dolgozói elköteleződés. A Tudás és Életmód Alapítvány országos hatáskörrel működő közhasznú szervezet 2010-ben azzal a céllal jött létre, hogy a napjainkban jelentkező kihívásokra innovatív megoldásokat dolgozzon ki és azokat a gyakorlatban is megvalósítsa. Az alapítvány küldetése a generációkon átívelő, hagyományt és innovációt ötvöző szemlélettel az emberi élet értékének és egész-ségének megőrzése, továbbá kulturális hagyományaink, örökségünk megújítása, ápolása. Tevékenysége során bizonyítékokon alapuló, tudományosan igazolt ismeretekre támaszkodik. Civil Licit fenntarthatósági árverés november 12., óra KIOSK Budapest, Március 15. tér 06/ Vegyen részt Ön is, legyen partner Ön is a Civil Liciten! A licitálás mindig egy hangulatos, izgalmakkal teli esemény, legyen szó akár műtárgyakról, vagy éppen az esélyegyenlőséget, fenntarthatóságot elősegítő szolgáltatásokról. A 2014-es Civil Liciten nem műtárgyak kerülnek kalapács alá, hanem olyan szolgáltatások, amelyekre vállalatának szüksége van: többek között csapatépítő tréningek, családi napok, képzések és önkéntes programok. Látogasson el a rendezvény honlapjára, tekintse meg árverési bocsátandó szolgáltatásainkat: A 2014-ben megrendezésre kerülő Civil Licitre várjuk vállalatok részvételi jelentkezését az címen és/vagy a 06/ as telefonszámon.

JÓ GYAKORLATOK. elektronikus kiadvány. TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázatok

JÓ GYAKORLATOK. elektronikus kiadvány. TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázatok JÓ GYAKORLATOK elektronikus kiadvány TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázatok 1 Tartalom Ajánlás 4 TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázati rendszer 5 Első pályázati kiírás - Családok

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben 2 Tartalom Sokszínű Szervezet TOP 10 díj Sokszínű Szervezet TOP 10 díjazottak Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására 5 7 17 Sokszínű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat A Budapest Bank társadalmi felelősségvállalása 2014. május 31. A pályázott kategória: Nemzetközi cég magyar nagyvállalata Pályázati anyag

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek:

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek: Szerzők: Jásper Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó Egyes fejezetek megírásában közreműködtek: Csányi Zsuzsanna, Janoch Monika, Kiss Gyöngyi, Németh Krisztina, Németh Regina, Őszi Tamásné, Dr. Stefanik Krisztina

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára (Segítség a foglalkoztatáshoz, segítség a növekedéshez) SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr.

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre. A pályázat kiírója A Civil Licit Közhasznú Alapítvány.

Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre. A pályázat kiírója A Civil Licit Közhasznú Alapítvány. Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre A pályázat kiírója A Civil Licit Közhasznú Alapítvány. A pályázat témája Magyarországi civil szervezetek pályázatot nyújthatnak be a 2015-ös Civil Licit

Részletesebben

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja Szociális képzések rendszerének modernizációja TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 kiemelt projekt A kiadvány a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 Szociális képzések rendszerének

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

Zuglói Jó Gyakorlatok Könyve

Zuglói Jó Gyakorlatok Könyve Változz a világgal a sajátos nevelési igényű tanulók inklúzív nevelésének oktatásának megvalósítása és fenntartása intézményi együttműködés keretében Zuglóban című projekt során kialakított Zuglói Jó Gyakorlatok

Részletesebben

intervenciós eszközként is alkalmazható. A nemzetközi gyakorlatban használatos eszközöket az 1. táblázatban és az 1. ábrán foglaljuk össze.

intervenciós eszközként is alkalmazható. A nemzetközi gyakorlatban használatos eszközöket az 1. táblázatban és az 1. ábrán foglaljuk össze. NEMZETKÖZI ÁTTEKINTÉS A KORAI ISKOLAELHAGYÁS KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS ESZKÖZÖKRŐL Adamecz Anna Nagy Edit Orosz Anna Scharle Ágota Váradi Balázs 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tanulmányunkban a

Részletesebben

Pedagógiai Program. Veszprém 2013.

Pedagógiai Program. Veszprém 2013. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Pedagógiai Program Veszprém 2013. II. II.

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben