A 7. CIVIL LICIT SZOLGÁLTATÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 7. CIVIL LICIT SZOLGÁLTATÁSAI"

Átírás

1 Autonómia Alapítvány TAPASSZ VELÜNK! CSAPATÉPÍTŐ VÁLYOGHÁZ-FELÚJÍTÁS MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐKKEL Kikiáltási ár: Ft A 7. CIVIL LICIT SZOLGÁLTATÁSAI Árverés: november 12., Kiosk Budapest (Március 15. tér) További információk: Az Autonómia Alapítvány Tapassz Velünk! programjának célja kettős: rendhagyó csapatépítés és egy mélyszegénységben élő roma család otthonának megmentése. A program résztvevői izgalmas környezetben megtanulják a vályogozás és vályogházfelújítás hagyományos, környezetbarát és alacsony költségű technológiáját. A munkálatokat Baranya megyében, egy roma család felújításra szoruló vályogházán végzik az önkéntesek. Egyetlen nap, dagasztás, sarazás, fenntartható technológia, hasznos és továbbadható tudás! Vállalaton belüli célcsoport: A vállalat bármely munkatársa A megvalósuló projekt időtartama: 1 nap Hány főt érint a projekt?: 15 A program pozitív hatása kettős. Az érintett családoknak megtanítja, hogyan tudják otthonukat megmenteni és fenntartani, a vállalat munkatársai számára pedig az önkéntes segítségnyújtás élményét adja. Az érzékenyítő csapatépítés hatásaként összetartó, elfogadó, a társadalmi problémák iránt nyitott és tettre kész munkahelyi közösség alakul ki, amelynek tagjai az alkotás, segítés öröme mellett egy környezetbarát, olcsó, továbbadható technológiát is elsajátítanak. A programban résztvevő munkatársak elkötelezett, bátor csapatként megtanulnak egy környezetbarát technológiát, tudásukat a későbbiekben felhasználhatják és továbbadhatják. A mélyszegénységben élő család megsegítése pedig a munkatársak és az ügyfelek körében is a példamutató és felelős vállalati hozzáállást bizonyítja. Az Autonómia Alapítvány tevékenységének fókuszában a civil társadalom megerősítése, kirekesztett csoportok támogatása, elsősorban a roma integráció áll. Öt éve működő EU forrásokkal a romák integrációjáért keretprogramjukkal pályázati források helyes felhasználást támogatják, helyi megoldásokkal és fejlesztésekkel azért dolgoznak, hogy az esélyegyenlőséget javító uniós források célba jussanak, sikeres pályázatok szülessenek. Integrom programjuk diplomás romák elhelyezkedésében segít, a MERI program a roma integráció területén sikeres polgármestereket fogja össze. Kutatásokat vezetnek, szakmai kiadványokat állítanak össze, szakpolitikai ajánlásokat fogalmaznak meg szakembereknek és döntéshozóknak.

2 Demoszthenész Egyesület HANGADÓ Kikiáltási ár: Ft A Démoszthenész Egyesület Hangadó programja egy kétnapos, 15 órás kommunikációs tréning, amelynek első lépése a munkahelyi közösség beszédállapotvizsgálata (hang-, videofelvételek készítésével). A felmérés alapján és a megadott vállalati kommunikációs célok és stílus ismeretében alakítják ki az Egyesület szakemberei a beszédtechnikai-kommunikációs tréninget. Vállalaton belüli célcsoport: Felső- és középvezetők, PR-osok, HR-esek, marketingesek, titkárok, személyzeti osztályok munkatársai. A megvalósuló projekt időtartama: 1,5 nap, két egymást követő alkalommal. Hány főt érint a projekt?: 15 Az emberek többsége nem beszél jól, ami a pontatlan artikulációtól a félreérthető kommunikációig több formában is megjelenhet. A kommunikáció hatékonyságának egyik legnagyobb gátja a felületesség, ami miatt könnyen téves következtetést vonhat le a hallgatóság és ez jelentős hátrányokat okozhat. A siker érdekében minden megbeszélés menete pontosan megtervezhető: a lényeg, hogy képesek legyünk tudatosan beszélni, figyelni, meghallgatni, valamint jól kérdezni, összességében: hatékonyan irányítani a kommunikációt. Ehhez segíti hozzá a résztvevőket a Hangadó program. A képzésen résztvevő kollégák jártasságot szereznek: a beszéd mint munkaeszköz megismerése, a hangunkban rejlő kifejezőerő feltárása, a szavak teremtő erejének tudatosítása, a beszédhibáktól mentes, árnyalt, tiszta és színes beszéd kimunkálása, a beszéd tudatos és célszerű használata, a hatásos és hatékony megszólalás. A képzés elvégzése után a munkavállalók körében számos pozitív változást fog tapasztalni a munkáltató: határozottabb fellépés, hibás kommunikációs szokások elhagyása, kifejezőkészség fokozódása, kezdeményezőkészség növekedése, meggyőző erő fokozódása, kreativitás fejlődése, tartalmasabb informális és formális munkahelyi kapcsolatok. A 20 éve működő Démoszthenész Egyesület célja a beszédhibásokkal kapcsolatos érdekvédelem, valamint tájékoztatás és felvilágosítás a beszédhibákról, a megelőzésről, a kezelés lehetőségeiről és a logopédiai ellátás helyszíneiről. Az Egyesület önköltséges, egyéni és csoportos foglalkozásokat, beszédtechnikai, pszichoterápiás szemléletű kezeléseket, szakmai továbbképzéseket, valamint konzultációkat szervez. Klubprogramjai tájékoztatást, segítséget és szórakozást egyaránt nyújtanak a résztvevőknek. A beszédhibások érdekvédelmében az Egyesület tagjainak személyes támogatást nyújt minden olyan esetben, amikor kommunikációs képességük hiányossága miatt hátrányt szenvednek az élet bármely területén, szakmai, vagy etikai vitás ügyekben. Down Alapítvány KÉSZÍTSÜNK EGYÜTT KÉZMŰVES AJÁNDÉKOT! Kikiáltási ár: Ft A Down Alapítvány kézműves műhelyeiben az értelmi fogyatékos kézművesek fantáziadús, piacképes, egyedi termékeket készítenek a munkavezetők irányításával. Ezekbe a műhelyekbe várja az Alapítvány azokat, akik saját kezűleg, a fogyatékos kézművesek segítségével szeretnék elkészíteni karácsonyi, húsvéti, születésnapi stb. ajándékaikat. A szolgáltatás típusa: Családi nap, vállalati rendezvény Vállalaton belüli célcsoport: A vállalatvezető és beosztott munkatársai és családjuk. A megvalósuló projekt időtartama: 1 nap Hány főt érint a projekt?: 20 Az egész napos intenzív családi együttlét, a fogyatékos emberekkel közös munka, az alkotás olyan élményt okoz, ami alapjaiban változtatja meg a résztvevők szemléletét, nyitottságát, értékrendjét. Ezt a hozzáállást a munkájukban különösen az ügyintézők és a szolgáltató szektorban dolgozók tudják hasznosítani, akik minden nap ügyfelekkel kerülnek kapcsolatba. Elfogadási szintjük, problémamegoldó képességük fejlődik, pozitív hozzáállás alakul ki bennük az élmény hatására. Mindez a vállalat számára is kiemelten hasznos, hiszen a munkavállaló magasabb színvonalú ügyfélkiszolgálást, kimagasló munkaeredményt fog nyújtani. A résztvevők a programon kisebb bőrtárgyakat, ékszereket, dísztárgyakat készíthetnek el fogyatékkal élő segítőikkel, illetve megtanulhatnak képeslapot készíteni, üveget festeni, gyertyát önteni. A Down Alapítvány célja, hogy minden fogyatékos gyermek családban nőjön fel és felnőttként a lehető legönállóbb életet élje. Ennek elősegítésére az Alapítvány az alábbi tevékenységeket végzi: Családok korai habilitációja, korai fejlesztés, Down Ambulancia; Szociális szolgáltatások értelmi fogyatékos felnőtteknek: támogatott lakhatás, támogatott foglalkoztatás, támogatott önálló élet, támogatott ügyintézés, szabadidősport, képzések; Felnőttképzés: fogyatékosoknak, szakembereknek, szolgáltatóknak; Foglalkoztatás: munkahelyek 250 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló számára; Mentális akadálymentesítés Kutatás-fejlesztés Kiadói tevékenység

3 Igazgyöngy Alapítvány Kamasztér Alapítvány KÖRNYEZETTUDATOSSÁG ÉS MEGÉLHETÉS Kikiáltási ár: Ft Az Igazgyöngy Alapítvány projektje átfogó fenntarthatósági program, ami a környezeti, gazdasági és a társadalmi felelősségvállalást egyaránt magában foglalja. Mélyszegénységben élőknek teremt lehetőséget, hogy gyógynövénytermesztés-gyűjtés meghonosításával önfenntartó tevékenységbe kezdjenek, aktív résztvevői legyenek a gazdasági körforgásnak. Komplex ismeretbővítő és készségfejlesztő program, amelynek során újrahasznosított alumínium dobozokból gyógynövényszárításra alkalmas napkollektorokat építenek a résztvevők. A vállalati önkéntes programként megvalósuló esemény fejleszti a munkatársak szociális érzékenységét, csökkenti előítéleteiket, a kollégák informális kapcsolatai erősödnek és új tartalommal gazdagodnak. A szolgáltatás típusa: Önkéntes munka Kiknek kínálják: Közepes vállalat, nagyvállalat Vállalaton belüli célcsoport: Az önkéntes programban minden kolléga részt vehet, aki nyitott a jótékonyság, az esélyteremtés és a környezetbarát technológiák iránt. A megvalósuló projekt időtartama: 1 nap Hány főt érint a projekt?: A projekt fontos alapköve a környezettudatosság. Az önkéntesek segítségével megépített napkollektorok megtestesítik a különleges szaktudást nem igénylő, természeti erőforrásokat megfelelően hasznosító és értékteremtő segítő munkát. A vállalat munkatársai megismerik a szegregátumok problémájának összetettségét, a társadalom sokszínűségét. Megtapasztalják a tudásátadás fontosságát, az önkéntes munka társadalmi és egyéni hasznosságát, nyitottabbá és elfogadóbbá válnak. Környezettudatos hozzáállásuk fejlődik, magánéletükben és munkahelyükön is jobban odafigyelnek a környezeti fenntarthatóság szempontjaira. A programhoz csatlakozó munkatársak részesei lesznek egy könnyen adaptálható, esélyteremtő modell fejlesztésének. A jó ügyért tett erőfeszítéseknek köszönhetően fejlődik a résztvevők önértékelése, a munkáltató iránti elkötelezettségük és lojalitásuk nő. Az Igazgyöngy Alapítvány fő tevékenysége oktatáson alapuló esélyteremtő munka, amely a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek és családjaiknak segít kilábalni a nyomorból, és jövőképet ad számukra. Ebben a munkában három fő vonal mentén tevékenykedik az Alapítvány: oktatás, családgondozás-közösségfejlesztés, intézményi együttműködésének kialakítása. Alapvető céljuk az attitűdváltás elősegítése, a rossz beidegződések megszüntetése, a képessé tevés egyéni, családi, közösségi és intézményi szinten egyaránt. GAME STATION EXTRA Kikiáltási ár: Ft A Game Station Extra egy közösségi élményt nyújtó, gondolkodtató program, ahol a vállalat munkatársai logikai, stratégiai és absztrakt játékokkal mérhetik össze tudásukat. A projekt érdekessége, hogy a játszóházat a Kamasztér Alapítvány önkéntesei a vállalat 10 fő önkéntes munkatársával közösen bonyolítja le, úgy hogy a koordinátori feladatra jelentkező kollégák előzetesen játékmesteri képzésben vesznek részt. Így lehetőségük nyílik rejtett tehetségükkel, vezetői kompetenciáikkal is megmutatkozni a többiek előtt. A programot nagy méretű játékokkal teszi egyedülálló élménnyé a Kamasztér Alapítvány. A szolgáltatás típusa: Programelem családi napon, vállalati rendezvényen Vállalaton belüli célcsoport: A vállalat bármely csoportja, tagja beosztástól függetlenül. A megvalósuló projekt időtartama: 5 nap (2 nap előkészítés + 1 nap játékmester képzés + 1 nap rendezvény + 1 nap értékelés) Hány főt érint a projekt?: 100 A projekt egyik célja, hogy a munkavállalók megtapasztalják az önkéntességgel járó előnyöket, meglássák benne a személyes fejlődési lehetőséget és társadalomnak nyújtott hasznosság értékét. Ezen túl a projekt lehetőséget teremt az egyszerű alkalmazotti beosztásból való kiemelkedésre is. A programban koordinátorként résztvevő 10 munkatársnak egyedülálló élményben lesz része, hiszen a játékmesteri munka során bizalmi, segítő pozícióba kerülnek. Megtapasztalják az irányítás nehézségeit, a kommunikáció korlátait, aminek hatására elfogadóbbá válnak a főnökeik és kollégáik iránt. A játékosként résztvevő kollégák számára a játszóház lehetőséget ad a közvetlen kapcsolatteremtésre. A közös pozitív élmény alapvető változást eredményez a munkatársak egymáshoz való viszonyában, ami hozzájárul a jó munkahelyi légkörhöz, ami fokozza a kollégák belső motivációját és a teljesítményét. Játék közben a munkatársak olyan kompetencia területei mutatkozhatnak meg, amelyre egy átlagos munkanap során nincs lehetőség. Ez hozzájárul az egymás jobb megismeréséhez és az informális kapcsolatok építéséhez. A Kamasztér Alapítvány alaptevékenysége, a játékokon alapuló kompetencia-fejlesztés. Fejlesztő játszóházuk logikai, stratégiai, absztrakt, táblás és eszköz nélküli önismereti játékokból áll. Egyik fő tevékenységük a tehetségfejlesztés, melynek eszköze a coaching és a tréning. Másik fő feladatuk a megelőzés, melyet klubfoglalkozások, műhelyek és egyéb szabadidős elfoglaltságok biztosításával végeznek. Nagy hangsúlyt fektetnek a pedagógusok képzésére akkreditált pedagógusképzés formájában. Emellett szülőknek is biztosítanak tanácsadást és coaching lehetőséget.

4 Maladype Színház Egyesület Messzelátó Egyesület AZ ARANYBOGÁR MÓDSZER Balázs Zoltán, a Maladype Színház művészeti vezetőjének tréningje Kikiáltási ár: Ft Egy vállalat működése során a vezetők és a munkatársak számos váratlan, ismeretlen helyzettel találkoznak. Ezeknek a szituációknak a kezelése kihat a vállalat hatékonyságára, eredményeire és a vállalt filozófia hiteles képviseletére. Az Aranybogár-módszer kreatív kommunikációs analitikai tréning tudásbázisra épülő, elemző és értékelő szemléletet és mentalitást ad a résztvevőknek. Azokat a váratlan helyzeteket, ismeretlen területeket és szituációkat térképezik fel a résztvevők, ahol a mindennapokban megszokott ok-okozati összefüggések és rendszerek nem adnak azonnali megoldást. Vállalaton belüli célcsoport: Előzetes egyeztetés után lehetőség nyílik bármely belső csoport bevonására. A megvalósuló projekt időtartama: 1 3 nap (lehet hétvége is), vagy 5 nap (workshop) Hány főt érint a projekt?: 15 Az Aranybogár módszer segítségével a résztvevők számára tágabbra nyílik az asszociációs tér, építi a gyors reakció- és megoldó képességet, fejleszti az elemző, értékelő és kombinációs készségeket, támogatja a helyzetfelismerő és helyzetkezelő tudást. E készségek birtokában a résztvevők képessé válnak a hiteles és érzékeny kommunikációra. A tréning nem konkrét feladatra készít fel, hanem lehetőséget teremt, hogy a résztvevők bármilyen szokatlan, váratlan, ismeretlen szituációban magas minőségben és hatékonyan legyenek jelen. A résztvevők megismerik saját képességeiket és lehetőségeiket, így önállóan egyénként és a munkahelyi közösség tagjaként is alkalmasabbá válnak a vállalati értékrend képviseletére és az üzleti célok megvalósítására. A Maldype Színház Közhasznú Egyesület a hazai és nemzetközi színházművészet területén tevékenykedik. Bemutatókat, nemzetközi koprodukciókat, vendégjátékokat szervez, összművészeti projektek gazdája, nemzetközi workshopok szervezője. Az Egyesület egyik fókusza az átfogó, roma és nem roma, hátrányos helyzetű, kiemelkedően tehetséges fiatalok és pedagógusaik számára kialakított színházi nevelési program működtetése, amelyben jelenleg 58 közoktatási intézmény a partnerük. Százan százzal egyért! elnevezésű, rendhagyó CSR projektjüket közel 50 vállalati támogatóval közösen valósították meg. ÖKO EBÉDSZÜNET Kikiáltási ár: Ft Az Öko Ebédszünet több alkalmas gyakorlati képzés és programsorozat, amely az alábbi elemeket tartalmazza: Az Öko Szépségszalonban saját kozmetikumokat (pl: fürdőgolyó, ajakápoló, dezodor) készítenek a résztvevők. A foglalkozáson öko szépségápolási tanácsokat és recepteket osztanak meg az Egyesület munkatársai. A programon 3x10-15 munkatárs tud részt venni. A természettudatosság és újrahasznosítás jegyében kikelő képeslapot készítenek a kollégák papírhulladékból és növénymagokból, amelyek elültetés után kikelnek. A képeslapokat természetes festékkel díszítik a résztvevők. A foglalkozás ideális időtartama: 3 óra, melyen akár 150 kolléga is részt tud venni. A növénycsere igazi fenntartható közösségi élmény, ahová a kollégák elhozzák megunt, túlburjánzott, ajándékba szánt növényeiket és kedvenc növénymagjaikat. Ideális hossza: 1 2 óra. A szolgáltatás típusa: képzés, tréning Vállalaton belüli célcsoport: A vállalat minden kollégája számára hasznos program, akik szeretnének kikapcsolni, kreatív, minőségi időt együtt töltve öko-praktikákat tanulni A megvalósuló projekt időtartama: 3 alkalom, javasolt megvalósítási ütemezés: 2 hónap Hány főt érint a projekt?: 100 Az Öko Ebédszünet kikapcsolódást, kreatív energiákkal, öko- és egészségtudatos ötletekkel való feltöltődést kínál a nyertes vállalat munkatársainak. A program a környezettudatosság fejlesztése mellett kiváló csapatépítő esemény is, hisz a közös tevékenykedés során a kollégák közelebb kerülnek egymáshoz, informális kapcsolataik fejlődnek. A munkavállalók tudatosabb vásárlókká válnak és egészségesebben fognak élni a programok hatására, fejlődik környezetük iránti érzékenységük. Az ökokozmetikumok használatával csökken az alkalmazottak ökológiai lábnyoma, a káros vegyi anyagok mellőzésével a betegségek megelőzéséhez is hozzájárulunk. Az 1999 óta működő Messzelátó Egyesület a természetvédelem, környezetvédelem, oktatás és a kultúra területén munkálkodik, olyan sokszínű, értékközpontú, fenntartható társadalom megvalósítása érdekében, amely emberi léptékű, nyitott, és öntevékeny közösségek együttműködésén alapszik. A Messzelátó Egyesület két fő célja a fenntartható városi életmód és az önkéntesség eszmeiségének és gyakorlatának terjesztése. A 38 tagú Egyesületnek jelenleg 3 főállású munkatársa és kb 50 önkéntese van, közel 200 hazai és külföldi partnerszervezettel dolgozik együtt.

5 Paradicsom Sport Klub TANDEMTÚRA A DUNAKANYARBAN LÁTÁSSÉRÜLT IDEGENVEZETŐKKEL Kikiáltási ár: Ft A tandemkerékpár önmagában is hatékony és szórakoztató csapatépítő eszköz, használatához bizalomra, odafigyelésre és együttműködésre van szükség. Egy tandemen kiderül, hogyan működik együtt két ember. A Paradicsom Egyesület programja kibővíti a tandembiciklikben rejlő együttműködés-fejlesztő lehetőségeket: a kerékpárok hátsó ülésén látássérült csapattárs és idegenvezető kalauzolja a túrán résztvevőket. A program hatékonyan működő integrációs eszköz: bizalommérő és bizalomerősítő, együttműködésre, döntésre, és felelősségvállalásra tanít. Hazánk természeti kincsei között bringázva, játszva fejleszti és tanítja az egyént és a közösséget egyaránt. A szolgáltatás típusa: Családi nap, vállalati rendezvény, sportnap Vállalaton belüli célcsoport: Vállalaton belül minden munkavállaló számára elérhető A megvalósuló projekt időtartama: 2 nap Hány főt érint a projekt?: 25 A látássérültekkel közös tandemtúra Magyarországon egyedi és sikeresen működő tréning. Az Egyesület korábbi mintaprojektjeinek tanulságai alapján fejlesztette a képzési piacon egyedülálló és hiánypótló, hatékony vállalati csapatépítő programmá. A látássérültek által vezetett programmal szokatlan megközelítést és nézőpontot kínál az Egyesület, ami a kapcsolatépítés és a probléma megoldás területén is új távlatokat nyit a résztvevők számára. Fejlődést biztosít a cégen belüli és az üzleti kommunikációban és a hatékonyabb vállalati működésben. A fenntartható működés, előítélet-mentesség és hatékony csapatmunka minden cég számára fontos működési alapelv, a Paradicsom Egyesület tréningje ezek fejlesztéséhez biztosít hatékony gyakorlati eszközöket. A Paradicsom Sport Klub közel 15 éve foglalkozik környezetvédelemmel és a fogyatékkal élők, elsősorban a látássérültek támogatásával. Kulturális és sportprogramok szervezésével céljuk az integráció elősegítése, gyakorlati és intellektuális eszközökön keresztül a hibás társadalmi beidegződések megváltoztatása, a szegregáció csökkentése, és a társadalom toleranciaszintjének emelése. Az Alapítvány jelenleg futó programjai: Artventura utazó környezetvédelmi interaktív tapintható művészeti kiállítás és road show, érzékenyítő tréning; sportprogramok fogyatékos embereknek: vitorlázás, kerékpározás, sportversenyek; a Tandem Budapest program keretében tematikus tandemes túrákat szerveznek cégek, turisták és civilek részére, többek között látássérült idegenvezetővel is; vállalati fenntarthatósági és tréning együttműködések; akadálymentesített kulturális programok. Salva Vita Alapítvány ÍZEK, VERSEK, TALÁLKOZÁSOK LAKÁSÉTTEREM MÁSKÉPP Kikiáltási ár: Ft A Salva Vita Alapítvány által támogatott fogyatékos személyek saját készítésű, irodalmi fűszerezésű vacsorával várják a nyertes cég munkavállalóit. A vacsorán a vállalat önkéntesei és a fogyatékos személyek az Alapítvány szakembereivel közösen vesznek részt, akik segítik az ismerkedés első lépéseit. A jó hangulatról finom ételek-italok, kellemes muzsika és rövid, irodalmi betétek gondoskodnak. A valódi találkozáshoz, közös élményekhez a vendégek aktivitására is szükség lesz! A szolgáltatás típusa: Élmény alapú érzékenyítés Vállalaton belüli célcsoport: A projektbe cégvezetők, felsővezetők, középvezetők, HR-vezetők és a cég alkalmazottai egyaránt bekapcsolódhatnak. A megvalósuló projekt időtartama: 4 óra (2015. január és június közötti időszakban) Hány főt érint a projekt?: 12 A projekt a cég munkatársai körében segíti a fogyatékos emberekkel kapcsolatos előítéletek oldását és a pozitív irányú szemléletformálást. Az a kolléga, aki egyszer személyes kapcsolatba kerül sérült emberekkel, tudatosabban és bátrabban vállalkozik fogyatékos ügyfelek kiszolgálására, vagy fogyatékos kollégák befogadására. A projekt során átélt saját élmény és a megszerzett ismeretek az esélyegyenlőséget elősegítő szemléletváltoztatás hatékony eszközei. A munkavállalók egymásnak is továbbadják a tapasztalatokat, ami szervezeti szinten is hozzájárul a befogadás kultúrájának erősítéséhez, az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség megvalósulásához. A másság elfogadása, az empátia olyan értékek, amelyek hosszú távon segítik a változatos ügyfélkör kiszolgálását, valamint megteremtik a sokszínű munkaerő foglalkoztatás alapját. A befogadó munkahelyek számának növelése révén hosszú távon nő a fogyatékos személyek foglalkoztatottsági aránya. A sokszínű munkaerő gazdagítja a munkahelyet, és az egész társadalom nyer azáltal, hogy a megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek a szociális ellátórendszert tehermentesítik, és aktív, adófizető állampolgárokká válnak. Fogyatékos munkaerő kiválasztásában, beilleszkedésének segítésében Alapítványunk hosszú távon is tud segíteni a cégnek. A Salva Vita Alapítvány hátrányos helyzetű, fogyatékos személyek társadalmi integrációjáért dolgozik képzési és munkaerő-piaci programokkal. Az Alapítvány kiemelt programjai: támogatott foglalkoztatás, mely értelmi sérült és autizmussal élő emberek nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatását segíti; értelmi sérült személyek munkavállalásra felkészítése. Munkáltatóknak szóló szolgáltatások: fogyatékosügyi átvilágítás, tanácsadás, képzések. Az alapítvány kezdeményezésére alakult meg a Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma Egyesület, valamint megalapította és koordinálja a Fogyatékosság-barát Munkahely elismerést és a Segítő Vásár programot.

6 Speciál Pécs Fogyatékosokért Alapítvány Szelíd Szavakkal Alapítvány KARRIER MÁSKÉPP! Kikiáltási ár: Ft A Karrier Másképp! interaktív, életnagyságú, érzékenyítő társasjáték, ahol a játékosok egy-egy értelmi sérült ember életébe helyezkedve építenek karriert. A program során a játékosok szembesülnek azokkal a nehézségekkel és problémákkal, amiket sérült társaink napi szinten átélnek. A játék az iskolai évektől egészen az első igazi munkahelyig vezeti végig a résztvevőket az eltérő sérültségi szinten lévő ember életútján. A játékosok karakterkártyák alapján játszanak végig egy sérült életutat, amelynek során a munkaerő-piaci érvényesülés kiemelt figyelmet kap. A programot értelmi sérült játékmester vezeti. Vállalaton belüli célcsoport: A Karrier Másképp! társasjátékba minden munkatárs bevonható, beosztástól, kortól és nemtől függetlenül. A megvalósuló projekt időtartama: 1 nap (kb. 45 perc egy játék, egyszerre maximum 6 játékos) Hány főt érint a projekt?: 30 A szimulációs játék során a résztvevők olyan speciális környezetbe kerülnek, amiben előtte még sosem voltak. Saját élményen keresztül ismerik meg egy értelmi sérült ember életútját, kifejezetten munkaerő-piaci nézőpontból (a munkakeresés, állásinterjú, portfólió összeállítása, hivatali ügyintézés, beilleszkedés az új munkahelyi környezetbe). A játék egy létező társadalmi problémát dolgoz fel, így a résztvevők nyitottabbá válnak a másság iránt. A programnak köszönhetően a munkatársak számára nem okoz majd nehézséget értelmi sérült ügyfelek, vagy munkatársak kezelése. A játék során szerzett tapasztalataik hatására erősödik a munkatársak empátiája, nyitottabbá és elfogadóbbá válnak, illetve elsajátítják azokat az alapvető készségeket, amik az értelmi sérült emberekkel való kommunikációban lényegesek. Ez az ügyfélkezelésben és akár egy jövőbeli állásinterjún is hasznos tapasztalatot jelent. A Special Pécs Fogyatékosokért Alapítvány különös figyelmet szentel a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű értelmi és/vagy egyéb fogyatékkal élők, a tanulásban akadályozott, valamint autista hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű sérültek életvitelének, munkaerő-piaci esélyeinek fejlesztésére, javítására. Az alapítvány rehabilitációs tevékenységet folytat alternatív módszerek alkalmazásával. Céljuk, hogy személyre szabott és átfogó szolgáltatást nyújtsunk, és a sérült emberek normál munkahelyen, az elvégzett munkáért járó piaci munkabérért dolgozhassanak. NEVESS VELE! Kikiáltási ár: Ft A Nevess Vele! tréning a dolgozó szülőknek segít, hogyan tudják a rendelkezésükre álló időben maradéktalanul kielégíteni a gyerekeik lelki szükségleteit. Minden szülő által elsajátítható a meghallgatás különleges formáin, a nevetésen és a játékon alapuló gyakorlati eszközöket tanulnak arra, hogyan növeljék a gyerekek biztonságérzetét, hogyan fűzzék szorosabbra kapcsolatukat, hogyan támogassák gyermekeiket a nehézségek leküzdésében, és hogyan tudják átsegíteni őket és önmagukat is- a nehéz érzelmekből adódó élethelyzeteken. A tanfolyamon tanultak a legújabb agykutatási eredményeken alapulnak és bármilyen emberi, így a munkahelyi kapcsolatokban is kamatoztathatóak. A szolgáltatás típusa: Családbarát munkahely kialakítása, magánélet és a munkahelyi feladatok összehangolása Vállalaton belüli célcsoport: Minden kolléga, aki szülő és néha úgy érzi, hogy nincs elég ideje a gyerekeire A megvalósuló projekt időtartama: 6 héten keresztül heti 1*2,5 óra, a munkaidő végén rugalmasan. Hány főt érint a projekt?: 12 A tanfolyam résztvevői könnyebben teremtik meg a munka és magánélet egyensúlyát, hangolják össze munkavállalói és szülői szerepeiket; hatékony stresszkezelési módszert tanulnak, amit a munka és a magánélet területén is használni tudnak; kollégáikkal biztonságos, elfogadó kapcsolatokat építenek; elkezdik megszervezni saját támogató hátterüket, ami elősegíti a munkahelyi és a magánéletük harmonikus összehangolását; új eszközöket tanulnak saját maguk és mások nehéz érzelmeinek kezelésére, ezzel fejlődik konfliktusmegoldó képességük; a tanult gyakorlati eszközökkel képesek a jó családi és munkahelyi légkör kialakítására. Ennek köszönhetően a cég is hatékonyabban tudja kezelni a (kis)gyerekes munkavállalói helyzetét. A Szelíd Szavakkal Alapítvány fő tevékenységeit a szülőknek szervezett oktatásiképzési és támogató programok alkotják. Rendszeresen tartanak előadásokat és tanfolyamokat a kapcsolaton alapuló nevelés megközelítésmódjáról, valamint támogató csoportokat szerveznek szülőknek, a gyerekneveléssel járó kihívások könnyebb megoldására ben elindult az Alapítvány egyéves önkéntes programja, amelynek keretében önkénteseket képeznek. Koordinátorai egy nemzetközi együttműködésnek. Félévente családi napot szerveznek.

7 Tudás és Életmód Alapítvány WORK-FITNESS MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELMI PROGRAM Kikiáltási ár: Ft A Tudás és Életmód Alapítvány Work-fitness munkahelyi egészségvédelmi programja 4 egymásra épülő tematikai elemből áll: irodai torna, helyes testtartás beállítása, ergonómiai tanácsadás; stresszkezelés és lelki egyensúly (pánik, depresszió, szorongás); dohányzás, kávéfogyasztási szokások, szenvedélybetegségek; kozmetikai tanácsadás, frissítő arcmasszázs gyakorlatok. A komplex munkahelyi egészségmegőrző programban helyet kap az állapotfelmérés, célzott tanácsadás, fókuszált irodai mozgásprogram és a frissítő gyakorlatok elsajátítása. A program célja a munkahelyi megterhelés ellensúlyozása, a munkavállalók állóképességének fejlesztése, jó munkahelyi közérzet fenntartása, ezáltal növekszik a munkavégzés hatékonysága, csökken a betegségből adódó a hiányzás mértéke. A szolgáltatás típusa: Tanácsadás Vállalaton belüli célcsoport: Vezetők, irodai alkalmazottak. A megvalósuló projekt időtartama: 2 2óra Hány főt érint a projekt?: 20 A program keretén belül a kollégák rövid állapotfelmérésen és célzott tanácsadáson vesznek részt, illetve olyan irodai mozgásprogramokat és frissítő gyakorlatokat tanulnak meg, amelyekhez nincs szükség speciális eszközökre így később önállóan is el tudják végezni azokat. A felmérés és tanácsadás segíti az irodai alkalmazottakat a stressz kezelésében és a munkahelyi nehézségek leküzdésében. A felméréssel képet kapunk a munkavállalók pszichés állapotáról, így személyre szabott tanácsokat és gyakorlatsort kapnak az alkalmazottak. A mozgásgyakorlatok hatására kialakul a helyes testtartás, megelőzhetővé válnak a munkahelyi rossz testtartással és szokásokkal összefüggő mozgásszervi problémák, a csoportos foglalkoztatás pedig erősíti az informális kapcsolatokat. A program hatására a jobb lelki és fizikai állapotú munkavállalók hatékonyabban, pontosabban végzik el a rájuk bízott feladatokat, a hiányzások száma csökken és növekszik a dolgozói elköteleződés. A Tudás és Életmód Alapítvány országos hatáskörrel működő közhasznú szervezet 2010-ben azzal a céllal jött létre, hogy a napjainkban jelentkező kihívásokra innovatív megoldásokat dolgozzon ki és azokat a gyakorlatban is megvalósítsa. Az alapítvány küldetése a generációkon átívelő, hagyományt és innovációt ötvöző szemlélettel az emberi élet értékének és egész-ségének megőrzése, továbbá kulturális hagyományaink, örökségünk megújítása, ápolása. Tevékenysége során bizonyítékokon alapuló, tudományosan igazolt ismeretekre támaszkodik. Civil Licit fenntarthatósági árverés november 12., óra KIOSK Budapest, Március 15. tér 06/ Vegyen részt Ön is, legyen partner Ön is a Civil Liciten! A licitálás mindig egy hangulatos, izgalmakkal teli esemény, legyen szó akár műtárgyakról, vagy éppen az esélyegyenlőséget, fenntarthatóságot elősegítő szolgáltatásokról. A 2014-es Civil Liciten nem műtárgyak kerülnek kalapács alá, hanem olyan szolgáltatások, amelyekre vállalatának szüksége van: többek között csapatépítő tréningek, családi napok, képzések és önkéntes programok. Látogasson el a rendezvény honlapjára, tekintse meg árverési bocsátandó szolgáltatásainkat: A 2014-ben megrendezésre kerülő Civil Licitre várjuk vállalatok részvételi jelentkezését az címen és/vagy a 06/ as telefonszámon.

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal 2010. november 30. Fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon

Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal 2010. november 30. Fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon Salva Vita Alapítvány 1073 Bp. Erzsébet krt. 13. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal 2010. november 30. Fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon Előadó: Csányi Zsuzsanna,

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Global HR kompetenciák Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Tartalom Kihívások a vállalatvezetés számára Hatása a munkára Új tipusú munkavállalók Tehetségek megtalálása, megtartása HR csapat szerepe Slide

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása

Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása Röviden az Alapítványról Története: 1997-ben hozta létre egy idős pedagógus, aki lehetőséget kívánt teremteni, külföldi jóléti szolgáltatások

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0582 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Új horizont projekt A projekt összegző adatai: - A projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 1. -

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Civil Érték Egyesülettel együttműködési megállapodás

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS 1. A szolgáltatás célja A megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedési számának növelése, illetve felkészítésük a munka világára,

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

ÖKOMAMA PROJEKT BEMUTATÁSA

ÖKOMAMA PROJEKT BEMUTATÁSA ÖKOMAMA PROJEKT BEMUTATÁSA Magyar Természetvédők Szövetsége 2013. Október 17. Budapest TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0004 Mottó Tág a világ mint az álom, mégis elfér egy virágon Weöres Sándor az ország gazdasági

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Egy betegszervezet hozzájárulása az egészségügyi,

Egy betegszervezet hozzájárulása az egészségügyi, képek Egy betegszervezet hozzájárulása az egészségügyi, oktatási és szociális szolgáltató-rendszerhez Értelmi fogyatékos gyermek családban nevelkedését és önálló felnőtt életét támogató holisztikus szemléletű

Részletesebben

WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER. Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért

WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER. Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért HBLF ROMASTER Program a Jövô Roma Vezetôiért A ROMASTER tehetséggondozó Programot 2007 februárjában közösen hívta életre a Magyar Üzleti

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOP-1.4.5-2012/1-2012-0008 ZÁRÓ KONFERENCIA PÉCS-TUDÁSKÖZPONT 2014. DECEMBER 11.

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOP-1.4.5-2012/1-2012-0008 ZÁRÓ KONFERENCIA PÉCS-TUDÁSKÖZPONT 2014. DECEMBER 11. PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOP-1.4.5-2012/1-2012-0008 ZÁRÓ KONFERENCIA PÉCS-TUDÁSKÖZPONT 2014. DECEMBER 11. és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás A alapfilozófiája; Szakképzéssel,

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában X. Országos tranzitfoglalkoztatási konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon hátrányos

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

Felhívás középiskolák számára az Új Nemzedék Plusz BÁZISISKOLAI PROGRAMJÁHOZ való csatlakozásra

Felhívás középiskolák számára az Új Nemzedék Plusz BÁZISISKOLAI PROGRAMJÁHOZ való csatlakozásra Felhívás középiskolák számára az Új Nemzedék Plusz BÁZISISKOLAI PROGRAMJÁHOZ való csatlakozásra Az Új Nemzedék Plusz program a TÁMOP 3.3.12. Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló

Részletesebben

Környezeti nevelés, fenntarthatóság és közösségi terek Norvégiában

Környezeti nevelés, fenntarthatóság és közösségi terek Norvégiában XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Környezeti nevelés, fenntarthatóság és közösségi terek Norvégiában Tøyen Általános Iskola környezeti nevelés, szemléletformálás

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Az egészségtudatosság fejlesztése a munkahelyen

Az egészségtudatosság fejlesztése a munkahelyen Stresszkezelés a Munkahelyen- Magyarország Konferencia 2015. május 14. Az egészségtudatosság fejlesztése a munkahelyen Előadó: Faragó István Egészségtudatosság =? Mindenkinek más jelent! Egészségtudatosság

Részletesebben

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Megőrzi, ami jó A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Az összefoglaló célja Komplex vállalati dolgozói program bemutatása Mint a vállalati kultúra szerves eleme Az érdeklődés felkeltése

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

ÖKO-Pack Zöld Programcsomag

ÖKO-Pack Zöld Programcsomag ismeretterjesztő kiállítás oktatóprogram környezettudatos csapatépítő tréning öko játszóház családi program ParasztWellness ÖKO-Pack Zöld Programcsomag Célunk a környezettudatosság terjesztése és fejlesztése,

Részletesebben

Vállalati egészségprogramok

Vállalati egészségprogramok mert a cég legnagyobb értéke a munkaerő. Vállalati egészségprogramok Új megoldás AZ IRODAJÓGA TÖKÉLETES VÁLASZTÁS, HA felismerte, hogy a cég sikere a dolgozók erejében rejlik, ha tudja, hogy a motivált

Részletesebben

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp Ügyfélkapcsolat fejlesztése ALITER = másképpen Alapítva: 2004. Ügyfélkapcsolati Fejlesztő Központ programja a minőségi ügyfélkapcsolatokért

Részletesebben

TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001 pályázati projekt

TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001 pályázati projekt Hiánypótló program a pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási edukációban 2012-ben megkezdte működését a Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja (O.K. Központ) TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

a) Képzők képzése keretében választható képzési programok

a) Képzők képzése keretében választható képzési programok a) Képzők képzése keretében választható képzési Az ség és egyetemes építészeti (építész szakirány) Az ség és egyetemes belsőépítészeti (belsőépítész szakirány) Az ség és egyetemes épületgépészeti (épületgépész

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Baba-ház családintegrációs szolgáltatás TÁMOP-5.1.1.-09/2-2009-0004

Baba-ház családintegrációs szolgáltatás TÁMOP-5.1.1.-09/2-2009-0004 BABA-HÁZ CSALÁDINTEGRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS célja: Az iskolarendszeren kívüli támogató-segítő szolgáltatás kialakítása, a HH/3H főként roma gyerekek, családok felzárkózását elősegítő programmal. A többgenerációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP Az Év Képzési Programja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP 1.) A program címe: V e z e t ő k é p z é s "Vezetőképzés: Fiatal vezetők, a vezetői utánpótlás, illetve a frissen kinevezett vezetők kompetencia-fejlesztése

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA MUTASS UTAT! Budapest, 2013. november 28. Alapítás: 1993 Cél: A Zala megyében

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

a) Képzők képzése keretében választható képzési programok

a) Képzők képzése keretében választható képzési programok a) Képzők képzése keretében választható képzési Az ség és egyetemes építészeti szempontjai, műszaki követelményei (építész szakirány) Az ség és egyetemes belsőépítészeti szempontjai, műszaki követelményei

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Megvalósult és lezárt ÓMI projektek

Megvalósult és lezárt ÓMI projektek Megvalósult és lezárt ÓMI projektek Építő közösségek TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0056 Hagyomány tehetség korszerűség 2009. 07. 01.-2011. 06. 30. 33. 176. 089 Ft Tudásdepó expressz TIOP 1.2.3 /09/1-2009-0025

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről

1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről 1. A Kormány a) elfogadja az új Országos Fogyatékosügyi Programról

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31.

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31. A 4M program magyarországi gi gyakorlata Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ 2006. január 31. Magyarországi gi helyzetkép Foglalkoztatási arány: ~57 % Munkanélküliségi ráta: kisebb EU átlagnál Inaktivitási

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012. június 15-től 2017. június 14-ig terjedő időszakra Jelen Esélyegyenlőségi terv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 19. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a TÁMOP- 1.4.3-12/1-2012-0141,,e-KARRIER

Részletesebben

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen ZSKF Diploma és Kompetencia Konferencia Budapest, 2012. május.22. Dankó Viktória, Üzletág koordinátor Jabil Magyarország Jabil világszerte 2000-ben alapították Tiszaújvárosban Két telephely: Tiszaújváros/Szombathely

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Szabó Anna Felnőttképzési vezető Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott képzések Kreditpontos szociális szférában, munkatársi továbbképzés Felnőttképzési

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM

ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM A XVIII. kerületi SOFI (Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) OM-kód: 038432 Az intézmény felépítése: --óvodai csoport (2)

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

avagy Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: az iskolai kultúra és környezet átalakítása... címmel

avagy Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: az iskolai kultúra és környezet átalakítása... címmel Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Chit pa de* avagy Multikulturális

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság- barát

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 038451 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 10-14.. Tel.: 78/461-667, e-mail: nebulokalocsa@gmail.com ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben