Egy 90-es évekbeli gyógypedagógiai tankönyv ezt tartja az értelmi fogyatékos gyermek pszichológiai jellemzésekor:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy 90-es évekbeli gyógypedagógiai tankönyv ezt tartja az értelmi fogyatékos gyermek pszichológiai jellemzésekor:"

Átírás

1 A szülők: elfogadás, feldolgozás, együttműködés Készítette: Hupkáné Kósik Andrea Lépésről Lépésre Alapítvány

2 Tedd meg, amire képes vagy, utána imádkozz Istenhez, hogy adjon erőt ahhoz, amire nem vagy képes (Szent Ágoston) Az előadásom során nemcsak a fizikailag vagy szellemileg súlyosan sérült gyermekekre gondolok, amikor problémás gyermekeket említek, hanem minden olyan gyermekre, aki - genetikai betegséggel született - vagy bármilyen születéskor, vagy később kialakult betegséggel, rendellenességgel küzd - enyhe fokban sérült fizikailag vagy szellemileg - részképesség zavara van

3 A sérült emberkép fejlődése Az, hogy egy társadalom hogyan viszonyul a sérült emberekhez függ - a róluk kialakult képtől - sokszor ellentmondásos - kultúránként ké t változó A masai indiánok megölték fogyatékos gyermekeiket. Az azand törzsek tagjai szerették és óvták őket. A szudáni jukunok azt tartották, hogy a fogyatékosság az ördögi lélek műve, gyermekeiket magukra hagyták. A malajziai sem angok fogyatékosaikat bölcs embereknek tekintették, törzsi viták megoldását tették tőlük függővé. Az északi népek istenként tisztelték fogyatékosaikat.

4 Az ókori zsidók betegségnek tartották a fogyatékosságot, jegyeit bűntől való megbélyegzésnek ítélték. A középkorban azt tartották, hogy az ördög szállta meg őket, ezért boszorkányként kellett elégniük. A reneszánsz korban szerencsétlen sors által üldözöttnek vélték őket és kórházban gondoskodtak róluk. Napjaink modern, humanista korában joggal feltételezhetnénk jelentős, pozitív változást.

5 Egy 90-es évekbeli gyógypedagógiai tankönyv ezt tartja az értelmi fogyatékos gyermek pszichológiai jellemzésekor: a gyermek számára atárgyi világ átélésének módja torzulást szenved, kizárólag a szükségletekhez kapcsolódik, és ezért egész világképe szegényesebb. Még az enyhébb fogyatékos is megmarad az ingerek feldolgozásának kezdetleges fokán, az események mozaikszerűen raktározódnak el benne. ( ) Asúlyos értelmi fogyatékos gyermek alig, vagy egyáltalán nem tud adekvátan játszani, a debilis ugyan már játszik, de játéka sivár, fantáziátlan, valamint önállótlan, világképe torz, tökéletlen és hézagos, semmiképpen nem tud egésszé alakulni.

6 Az emberek viszonyulását, attitűdjét befolyásolják: - félelmek és szorongások, ami annak észlelésekor keletkezik, hogy valami alapvető hiányzik, vagy torzul ( az egyén önmagát is definiálja a lehetséges hiányosságok mentén) - sztereotípiák, melyek egy része negatív előítéleteken alapul (pl.: fizikai jellegzetességek, g hiányosságok alapján belső tulajdonságokra, értelmi képességre következtetünk), - pozitív sztereotípiák, melyek különleges tulajdonságokkal, képességekkel ruházzák fel, mert többet szenvedtek mint mások, így megértőbbek, türelmesebbek,

7 Ezek a sztereotípiák mélyen, kulturális, társadalmi hagyományainkban gyökereznek és a szülők gondolkodásában is megjelennek. A szülőknek meg kell küzdeniük - saját előítéleteikkel, t l -szorongásaikkal.

8 Az elfogadás, feldolgozás útja

9 Egy problémás gyermek érkezése válságidőszakokat, úgynevezett kríziseket eredményez a család életében. Első krízis - amikor a szülő legelőször szembesül gyermeke problémájával l -Aszülő intenzív fájdalmat él meg. - Rengeteg kérdés merül fel a problémával kapcsolatban. - családi döntés, meg tudnak-e birkózni a problémával.

10 Második krízis Harmadik krízis - A gyermek találkozik a világgal és kudarcélmények érik. - A szülők szakemberektől kérnek segítséget. - Megváltozik a család élete. - Az új egyensúly megtalálásának időszaka. - A probléma gondozása intenzív, hosszú távú, az egész családra hat, pl: a házasságra, a többi családtagra. - A családnak meg kell birkóznia a környezet olykor nyílt, hátrányos á reagálásaival. l - A helyzet a család baráti, szomszédi kapcsolatait is befolyásolja.

11 Negyedik krízis -A szülő bizonytalan gyermeke jövőjét illetően. Ha én már nem leszek, mi lesz vele? - Új kérdések fogalmazódnak meg, pl.: Tud-e majd dolgozni? Élhet-e önállóan? Lehet-e majd családja? Mit lehet tenni, hogy a jövője jobb legyen? Ezeken a kríziseken, ha egy család nem tud túljutni, akkor előfordulhat lh - önvád, vagy a másik felelőssé tétele, - a család széthullása,. a fájdalmunkat nem tudja megérteni senki érzése.

12 Gyász - másképp A megnyugvás alapja az elfogadás, az ehhez vezető út a gyász. A gyászfolyamat lépései (Kübler Ross) -sokk - tagadás - harag - fájdalom - elfogadás. Mit gyászolnak a szülők? A 9 hónapos várakozás során eltervezett tökéletes utód képének eltemetése, a problémamentes, tökéletes gyermek képének meggyászolása zajlik

13 Mitől más ez a folyamat? - Nincsenek meg a rituális keretei, a kultúránk nem ad fogódzókat. - A gyászfolyamat beindulása érzelmileg megterhelő, a folyamatosan zajló események miatt nincs rá idő. -Atagadás, harag fázisában a szülők kétségbeesetten keresik a megoldást, mindent kipróbálnak ami javulást, gyógyulást ígér. - Az elfogadás nem egyszeri és örökérvényű. A gyermek életének minden egyes állomásán újra végigjárják az elfogadás útját.

14 Változások a szülőkben - Gyakrabban jelentkezik szorongás, félelem érzet. - Különböző elhárítási folyamatok figyelhetők meg. - Saját maguk felé, vagy a külvilágra kivetítve gyakrabban éreznek gyűlöletet, t haragot. - Szülői kompetencia érzésüket gyakrabban éri frusztráció. - Önértékelésük alacsony, saját személyes kudarcként élik meg a problémát. - Szocializációs zavar, szégyen fordulhat elő. - Ez gátolja kapcsolatteremtő képességeiket és befolyásolja a gyermekükkel való viszonyukat is.

15 Elhárító mechanizmusok Elfojtás - Bizonyos tudattartalmakat nem enged a tudatba bekerülni. Tagadás - A valóságot tagadó személy nem vesz tudomást szorongása külső okainak létezéséről, bagatellizálja, negligálja a problémát. Projekció - A probléma okát másnak tulajdonítja, j kivetíti másra az érzéseit. - A gyermek felruházása nem létező képességekkel. Reakcióképzés - Nem megfelelő viselkedéssel reagálja le az elfojtott tudattartalmakat, önbüntető életstílus.

16 Eltolódó egyensúlyok Megváltozik a szülők nevelési attitűdje. - A gyermeket nem vagy alig korlátozzák. - Engedékenyebbek problémás gyermekükkel. - Több türelemmel fogadják, jobban tolerálják a nem elfogadható viselkedését is. Következmény - Sérülhet a szocializációs folyamat. - A gyermek nehezebben alkalmazkodik.

17 Negatív megoldás - Nyílt elutasítás. Félmegoldás - Rejtett tt elutasítás. A szülő úgy tesz, mintha elfogadná, de megmarad a belső elutasítás, ami nem tudatos. Tünetképzés. Pozitív megoldás Pozitív megoldás - Az elfogadás.

18 Együttműködés Az én-védő, elhárító mechanizmusok akadályozzák a probléma elfogadását, megértését, a segítségkérést elodázzák, nehezítik az együttműködést. Az agresszív érzések társadalmilag elfogadott tevékenységben történő levezetése (szublimáció) segítséget jelent az elfogadás felé vezető úton. Az elfogadás eljuttathatja a szülőt a gyermekével közös azonosulási pontokig, segíti az együttműködést.

19 Mi zajlik a szülőkben 1. Az anya

20 Az elég jó anya Ezt a fogalmat Winnicott, a tárgykapcsolati iskola neves képviselője vezette be. Jelentése: amikor az anya megfelelő érzékenységgel és ráhangolódással képes arra, hogy csecsemőjével azonosulva alkalmazkodjon annak szükségleteihez. Problémás gyermek esetében a winnicotti dilemma ( elég jó anya vagyok-e?) kiélesedik. Okai: a problémával l való megküzdés folyamatos szorongással jár. Az anya állandó készenléti állapotban van, nem tud ellazult állapotban együtt lenni a gyermekével. Overprotekt magatartás, félreértések alakulnak ki.

21 Az anya jellegzetes reakciói - Benne marad az anya-gyermek szimbiózis állapotába. - Kisajátítja a gyermek gondozását. - Folyamatos szorongás, önértékelési probléma, készenléti állapot. -Belső tudattalan konfliktussal küzd saját előítéletei miatt. - Beindulnak az elhárító, én-védő mechanizmusok. - A gyermeki agresszió kezelésének nehézsége.

22 Mi zajlik a szülőkben 2. Az apa

23 Apává válni Míg az anya 9 hónapig tudatosan készül az anyai szerepre, az apának ez nem adatik meg. A férj a születés után, a gyermekkel való közvetlen kapcsolatban éli meg először az apai szerepet. Ez a kezdeti időszak nagyon érzékeny a férjek apává válásának szempontjából. Ha a házastárs ki van zárva a gyermek gondozásából, az apai szerep néha ki sem alakul.

24 Az apa jellegzetes reakciói - A problémás gyermeket kudarcként éli meg. - Retteg, hogy kárt okoz a gyermekben, kerüli a fizikai kontaktust. - A gyászfolyamat beindulásának időszakát érzelmileg nehezen viseli. - Nehezen mutatja ki, verbalizálja érzéseit. - Kiszorul a családi életből, feleslegesnek érzi magát. - Munkába, társadalmi tevékenységekbe menekül, vagy kihátrál a helyzetből.

25 Testvér, tágabb környezet Atestvércsakúgy, mint az apa kiszorul a problémás gyermekkel való kapcsolatból. Érezheti elhanyagoltnak, háttérbe szorítottnak magát. Reakciói: félelem, hogy kigúnyolják a testvér miatt, hogy majd neki kell ápolnia beteg testvérét. Szeretne elszigetelődni a családtól. Erősebben ragaszkodik a kortársaihoz. A tágabb környezet, pl. nagyszülő zavarban van, hogyan reagáljon a helyzetre, ezért viselkedésük mesterkélt lesz. A család hajlamos az elszigetelődésre.

26 Megoldások Lehetőséget kell adni, mind az apa, mind a testvér számára, hogy kapcsolatot tudjon kialakítani a problémás gyerekkel. A családi kapcsolatok helyreállítása érdekében családterápia, párterápia igénybevétele. Önsegítő csoportok. A cél, hogy a családtagok egymás felé tudjanak fordulni, felül tudjanak emelkedni fájdalmukon és azonosulási pontokat tudjanak találni a problémás gyermekkel.

27 És mi zajlik benne? A gyermek

28 Valóban szegényesebb a világképe, fantáziátlan, át a önállótlan, képtelen az adekvát játékra? Winnicott szerint a gyermek is csak akkor képes önmagát megtalálni, ha képes a kreatív tevékenységre. A legelemibb tevékenységek is lehetnek kreatívak, ha az egyén önmaga szabad kifejeződését éli meg benne. Például a játékban. A játék és kreativitás szorosan összekapcsolódó fogalmak. Ké blé á éldá l ét l il Képes e erre egy problémás, például értelmileg fogyatékos gyermek?

29 Nemcsak az anya hangolódik rá gyermekére, de gyermeke is érzékeli az anya rezdüléseit, szorongására szorongással, oldottságára, oldottsággal reagál. a játék olyan kreatív élmény, mely során az egyén képes alkotni, személyiségét használni, létezni. Azt a szülő, anya, vagy terapeuta visszatükrözi ezáltal az egyén önmagát, saját létélményét egységként élheti meg. (Winnicott)

30 Thalhammer német filozófus szerint a deficitek valójában nem éi érintik a pszichés vonatkozásokat, az identitást és az önértelmezést. é t A kognitív másmilyenség sajátos létélményt jelent, szubjektív megtapasztalást, t t amibe beletartozik t az öö öröm, szenvedés, harag képessége, a törekvés arra, hogy önmagát a világban és emberi kapcsolataiban határozza meg.

31 A mássággal küzdő gyermek fantáziája ugyanolyan sokszínű, mint az egészséges gyermeké. Az értelmi, vagy fizikális másság nem az értelmi képesség deficitje mentén határozható meg, hanem annak a kapcsolati világnak a mássága alapján, amelybe a problémás gyermek beleszületik. A képesség a játékra, kreativitásra számukra is adott.

32 Köszönöm a figyelmet!

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére!

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! 1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! P. Imréné, Éva 68 éves. Férje két évvel ezelőtti halála óta egyedül él egy 1200 fős kisfaluban. Egy lánya

Részletesebben

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás A fiatalok családi kapcsolatainak erősítését, családba történő visszaillesztését segítő, a további kriminalizálódást fékező stratégia és hozzá kapcsolódó cselekvési terv tanulmány formájában és végrehajtása

Részletesebben

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Schild Marianna andragógus, pszichológus schild.marianna@gmail.com A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Az egészség alapvető feltétele a kiegyensúlyozott

Részletesebben

ANYA-TÜKÖR A NAGYBOLDOGASSZONY ÚTJA A TÁRSADALMI TRAUMATIZÁCIÓK TÜKRÉBEN. Mentor: Dr. Bilkei Pál

ANYA-TÜKÖR A NAGYBOLDOGASSZONY ÚTJA A TÁRSADALMI TRAUMATIZÁCIÓK TÜKRÉBEN. Mentor: Dr. Bilkei Pál ANYA-TÜKÖR A NAGYBOLDOGASSZONY ÚTJA A TÁRSADALMI TRAUMATIZÁCIÓK TÜKRÉBEN Opponens: Dr. Földy Ferenc Készítette: Zaja Roland Mentor: Dr. Bilkei Pál 2008 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 I. HIPOTÉZIS...

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES ONLINE ABÚZUS)

PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES ONLINE ABÚZUS) ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827 2011 TÁMOP 5.6.1.c 11/1 2011 0003 PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola. Tóvári Ferenc. Doktori (PhD) értekezés. Témavezetők

Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola. Tóvári Ferenc. Doktori (PhD) értekezés. Témavezetők Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Tóvári Ferenc Az integrált oktatás magvalósíthatósága az iskolai testnevelésben / Esélyek, lehetőségek / Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Ezredeleji beszélgetés Halász Anna pszichológussal

Ezredeleji beszélgetés Halász Anna pszichológussal 1 Ezredeleji beszélgetés Halász Anna pszichológussal A GYEREK VÁLTOZOTT MEG AZ UTÓBBI ÉVSZÁZAD SORÁN, VAGY CSAK A GYEREKRŐL ALKOTOTT FELFOGÁSUNK? Bizonyos jelek arra utalnak, hogy a gyerek maga is változott,

Részletesebben

Gyerekbántalmazásról

Gyerekbántalmazásról 1 Borderline 2. A mentalizáció vagy reflektív funkció azt jelenti, hogy a másik ember gondolatairól, érzéseiről, vágyairól képesek vagyunk gondolkodni. Azt is lehet mondani, hogy elménk többek között arra

Részletesebben

FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ

FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ Fejlődés - olyan folyamat, amely minőségi változásokkal és egyre differenciáltabb szerveződéssel jár - a fogantatástól a halálig tart - a bekövetkezőváltozások egyaránt tükrözik

Részletesebben

Erőszak a négy fal között

Erőszak a négy fal között Kibicher Orsolya KIBICHER ORSOLYA Erőszak a négy fal között A családban megjelenő erőszak sokrétű jelenség, amely magába foglalja a gyermekbántalmazás, a házastárs és a családban élő idős emberek bántalmazását

Részletesebben

Találd meg az egyensúlyod! A hormonális egyensúly meglétének fontossága életünkben A stressz és az érzelmek hatása a hormonális egyensúlyra

Találd meg az egyensúlyod! A hormonális egyensúly meglétének fontossága életünkben A stressz és az érzelmek hatása a hormonális egyensúlyra Találd meg az egyensúlyod! A hormonális egyensúly meglétének fontossága életünkben A stressz és az érzelmek hatása a hormonális egyensúlyra Vajon mi volt előbb? A hormonális egyensúly felborulása vagy

Részletesebben

Gyerekek. Gyerekek Szülők Közösségek. Módszertani kézikönyv I. kötet

Gyerekek. Gyerekek Szülők Közösségek. Módszertani kézikönyv I. kötet Gyerekek Szülők Közösségek Módszertani ajánlások a gyerekekkel, a szülőkkel és a közösségekkel végzett munkához a Biztos Kezdet program munkatársai számára Módszertani kézikönyv I. kötet Gyerekek Szociálpolitikai

Részletesebben

13. Janovszki Gabriella: Az agresszív viselkedés és az iskolai agresszió pszichológiája

13. Janovszki Gabriella: Az agresszív viselkedés és az iskolai agresszió pszichológiája 13. Janovszki Gabriella: Az agresszív viselkedés és az iskolai agresszió pszichológiája 1. Bevezetés Az agresszió gyűjtőfogalom: motivációkat, gondolattartalmakat, érzelmeket és viselkedéseket ír körül,

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Ellenséges viszonyok, polarizált kapcsolatok A hibáztatás néhány jellemzője a családban

Ellenséges viszonyok, polarizált kapcsolatok A hibáztatás néhány jellemzője a családban Ohánovits Károly Ellenséges viszonyok, polarizált kapcsolatok A hibáztatás néhány jellemzője a családban 9. fejezet Az érzelmi összetartozás szintjei Ha a polarizációt el akarjuk helyezni az érzelmi kapcsolatok

Részletesebben

Mentálhigiéné. sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier

Mentálhigiéné. sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier Mentálhigiéné sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier A mentálhigiéne szó a köznyelvben a lelki egészséget jelenti. A fogalomnak két nagy értelmezési

Részletesebben

Szokolai Katalin MENTÁLHIGIÉNÉ AZ IDŐS BETEGEK KÖRÉBEN

Szokolai Katalin MENTÁLHIGIÉNÉ AZ IDŐS BETEGEK KÖRÉBEN Szokolai Katalin MENTÁLHIGIÉNÉ AZ IDŐS BETEGEK KÖRÉBEN A kórházban ápolt időskorúak mentálhigiénés gondozása az élet értelméről való időskori vélekedések tükrében Szakdolgozat Szociális munkás szak Levelező

Részletesebben

Melody Beattie: Társfüggő az a személy, aki engedi, hogy hasson rá egy másik ember viselkedése, s aki rögeszmésen uralni kívánja ezt a valakit.

Melody Beattie: Társfüggő az a személy, aki engedi, hogy hasson rá egy másik ember viselkedése, s aki rögeszmésen uralni kívánja ezt a valakit. Békési Tímea: a társfüggőségről az érintett szemszögéből Előadás Székesfehérvár, 2008.12.11. Téma: Társfüggőség Kezdő gondolat: A XVI. Kerületi KEF szervezte konferencia témafelvetésében olvasható: Magyarországon

Részletesebben

Képzési segédanyag. "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Lezárva: 2011. március www.debreceni-lstsz.hu

Képzési segédanyag. Segítőkéz Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Lezárva: 2011. március www.debreceni-lstsz.hu Tartalomjegyzék 1. Szociálpszichológia vázlata 2. 2. Segítőkapcsolatok pszichológiája 15. 3. Fejezetek az életkorok lélektanából 30. 4. Egyéb témák (önismeret, szupervízió, szexualitás, drog, hajléktalanság

Részletesebben

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának?

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Kitűnő írásában (Iskolakultúra, 2004. 5.) Pléh Csaba bemutatta a mai pozitív pszichológiai áramlatoknak a huszadik századi európai pszichológiában

Részletesebben

ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. AOK-K960 ÁOK IV. évfolyam 2014/2015. tanév őszi szemeszter

ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. AOK-K960 ÁOK IV. évfolyam 2014/2015. tanév őszi szemeszter Általános Orvostudományi Kar MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Faculty of Medicine DEPARTMENT OF BEHAVIOUR SCIENCES ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. AOK-K960 ÁOK IV. évfolyam 2014/2015. tanév őszi szemeszter MAGATARTÁSTUDOMÁNYI

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN Írták: Irinyi Tamás Ács Andrea Herceg Attila Ivánka Tibor Rácz Szilvia Szabó Zsuzsanna Szerkesztette: Irinyi Tamás Tartalom A pszichiátriai ápolás történeti áttekintése -------------------------------------------------

Részletesebben

Hiperaktivitás és figyelemzavar Tájékoztató szülők részére

Hiperaktivitás és figyelemzavar Tájékoztató szülők részére Hiperaktivitás és figyelemzavar Tájékoztató szülők részére Készítette Dr. Farkas Margit Vadaskert Kórház és Szakambulancia, Budapest 1. Aminek nem volna szabad megtörténnie... 2. Mi a hiperaktivitás? 3.

Részletesebben

Stang Tünde. Szociális munka családokkal

Stang Tünde. Szociális munka családokkal Stang Tünde Szociális munka családokkal A szakma különböző területein dolgozó szociális munkások egyre inkább érzik, hogy a családok belső forrásai kiapadnak, nem tudják biztonságban tartani beteg, bajba

Részletesebben

A depresszióról mindenkinek

A depresszióról mindenkinek A depresszióról mindenkinek Tartalom... a depresszió nem a lélek megsemmisülése; férfiak és nôk számtalan sokan tanusíthatják egyetlen megváltó kegyelmét: hogy legyôzhetô. Azoknak, akik bejárták a depresszió

Részletesebben

L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ

L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ 1 L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ 11 tévhit párkapcsolatainkról 3 L. Stipkovits Erika: Közelebb egymáshoz 11 tévhit párkapcsolatainkról L. Stipkovits Erika,

Részletesebben

Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája

Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája E munka megírásáért köszönettel tartozom mindazoknak, akikhez társul szegődhettem, akik megtiszteltek bizalmukkal, és a kölcsönös tanulás segítése által

Részletesebben

Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE

Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE Tájékoztató a gyermekbántalmazás megelôzéséhez A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! Szerkesztette: Donkó Erzsébet Takács Imre

Részletesebben