Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 2. Az intézmény székhelye: Veszprém, Tüzér u Az intézmény telephelye: Veszprém, Tüzér u Az alapító megnevezése és alapítás éve: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Alapító okirat kelte, száma: szeptember /2003 (IX. 11.) MÖK határozat 6. Fenntartó megnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7. Felügyeleti szerv megnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8. Az Intézmény módszertani tevékenységének ágazati irányítását és szakmai felügyeletét ellátja: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda 9. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolás: Az intézmény részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 10. Alaptevékenység szerinti szakágazati besorolás: Szociális ellátás szállásnyújtással Szociális ellátás szállás nyújtása nélkül 2

3 11. Szakfeladatok száma és megnevezése: Pedagógiai szakágazat (fejlesztő felkészítés, korai fejlesztés és gondozás) Járóbeteg szakorvosi ellátás és gondozás Csecsemőotthoni ellátás Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás Átmeneti elhelyezést biztosító ellátás, anyaotthoni ellátás Nappali szociális ellátás Egyéb szociális szolgáltatás (utógondozó) 12.A feladatmutatók megnevezése, köre és mértéke: - fogyatékos ápoló gondozó férőhelyek száma: 70 db - ellátottak száma: fő - csecsemőotthoni férőhelyek száma 16 db - ellátottak száma fő - anyaotthoni férőhelyek száma 3 db - ellátottak száma fő 13.Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok megnevezése: évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról - 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről - 9/1999. (XI.24) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról - 4/2000. (III.16) MÖK rendelet a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények által nyújtott szakosított ellátásokról, azok igénybevételéről. - 11/1997. (XI.27) MÖK rendelet a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított ellátást nyújtó intézmények térítési és egyszeri hozzájárulási díjának megállapításáról évi XXXI. törvény a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról és a végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabályok. - Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról és a végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabályok /2003. (XII.29) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30) Kormány rendelet módosításáról évi CXXV. Törvény az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. 14.Az intézmény alaptevékenysége, forrásai: a. Intézmény ellátási díjak b. Alkalmazottak térítései c. Átvett pénzeszközök meghatározott célra d. Kamatbevételek e. Egyéb bevételek f. Működési költségvetés támogatása g. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 3

4 15. Az intézmény által ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke, annak forrásai: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 16. Az intézmény vezetőjének kinevezése: Az intézmény igazgatóját a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre bízza meg. 17. Az intézmény személyisége: Az intézmény önálló jogi személy 18. Az intézmény képviselete: Az intézményt az igazgató képviseli. 19. A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok: a) Számlavezető pénzintézet neve: Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Veszprém Megyei Igazgatósága b) Veszprém Megyei Igazgatóság Veszprém Budapest u. 4. Bankszámla száma és neve: Költségvetési elszámolási számla c) Költségvetési elszámolási számla száma: d) Alszámla száma és neve: Vegyes elkülönített elszámolási számla, Az intézmény ÁFA alanyisága: Az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. Törvény 30. (1) bekezdése alapján az intézmény kizárólag adómentes szolgáltatást nyújt. 21. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek: A szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. 22. Az intézmény, mint költségvetési szerv kiadásait, bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás előirányzati keretei közt tartását biztosító feltétel és követelményrendszerét, folyamatát, kapcsolatrendszerét, tovább a kötelezettségvállalások célszerűségeit megalapozó eljárást és dokumentumai tartalmát a Gazdálkodási, gazdasági ellátás ügyrendje tartalmazza. 4

5 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATA 1. A gyermekotthon biztosítja a működési területéről beutalt különleges ellátás keretében a 0-3 éves korú gyermekek intézeti elhelyezését, gondozását, egészségügyi ellátását és nevelését. A csecsemőotthonban otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett, kora miatt különleges ellátást igénylő gyermekeknek nyújt gondoskodást, szocializációt, reszocializációt, valamint habilitációt és rehabilitációt. Szükség esetén befogadhatja a csecsemő édesanyját, szociális válsághelyzetben levő várandós anyákat. Elhelyezhetők mindazok a 3. életévet be nem töltött, sajátos ellátást igénylő gyermekvédelmi gondoskodás alatt nem álló gyermekek, akik családjukban egészségügyi-, szociális vagy egyéb rendkívüli körülmények miatt nem tarthatók, fejlődésükben veszélyeztetettek. 1/a Az anyaotthon ellátás átmeneti elhelyezését igénybe veheti, aki gyermekét szoptatja, kiskorú átmeneti vagy tartós nevelt gyámhivatali határozattal, utógondozási ellátás esetén szintén gyámhivatali határozattal illetve egyéb esetben igazgató befogadó nyilatkozattal. Biztosítani kell, hogy az anya elláthassa gyermekét, ezzel testi-lelki fejlődésével biztosítsa anya-gyermek kötődését segítse. Az otthonban az anyák teljes ellátásban részesülnek, segítve: személyiségfejlődésüket, tanulmányaik folytatását, személyes kapcsolataik erősítését. 2. A Fogyatékos Személyek Otthonában az a fogyatékos személy vehető fel, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. Elkülönítetten kell megszervezni a kiskorúak és a felnőttek enyhe értelmi fogyatékos személyek és a középsúlyos, illetve súlyos értelmi fogyatékos személyek ellátását. Biztosítani kell a korai fejlesztést és gondozást, ötéves kortól a fejlesztő felkészítést, valamint az iskolai tanulmányok folytatásának segítségét. A nagykorú fogyatékos személy intézményi ellátását úgy kell megszervezni, hogy számára az önálló döntési lehetőség biztosított legyen. Biztosítani kell számára a szinten tartó, képességfejlesztő, munkajellegű foglalkoztatást, továbbá sport- és szabadidős tevékenység végzését is. 2/a A mozgáskorlátozott csoportban az a gyermek vehető fel, akit a Mozgásvizsgáló Országos Szakértő és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgálati Központ véleménye alapján számára a speciális csoportot jelöli meg. A gyermek számára értelmi állapotuktól függően fejlesztésüket az értelmileg akadályozott illetve a középsúlyos fogyatékos gyermekek tanterve alapján végzik gyógypedagógusok, konduktív fejlesztésüket konduktor-tanító végzettségű szakember végzi. Biztosítani kell speciális fejlesztésük mellett az állapotuknak megfelelő gondozást, szabadidős, kulturális sport tevékenységet. 2/b Nappali ellátás keretében biztosítja a saját otthonukban élők részére a napközbeni tartózkodást, étkezést, tartós kapcsolatok lehetőségét valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítését. Állapotuknak, koruknak megfelelő speciális fejlesztésüket, szabadidős tevékenységeket 5

6 szervezi. 3. Mint a Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos személyek otthona, működteti saját szervezeti egységeit. 4. Feladatait törvények, szakmai rendeletek és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének döntései állapítják meg. III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE - Az intézmény vezetése - Gondozási részlegek - Gazdasági egység 1. Gondozási részleg szervezeti tagozódása 1.1 Csecsemőotthoni gondozási csoport: Csecsemő és kisgyermekgondozó csoport. Gondozónők, tejkonyha-vezető, gazdasági nővér. A gondozónők a gyerekek gondozását és nevelését csoportban végzik. Gyermeklétszámtól függően csoportlétszám maximum 8 fő. Óvónő, pszichológus, fejlesztő gyógypedagógus, családgondozó, konduktor. Orvosi ellátás. Anyaotthoni ellátás. 1.2 Fogyatékos személyek gondozási osztály: Mentálhigiénés csoport Gyógypedagógus, óvónő, családgondozó Gondozási ápolási egység A gondozónők a fogyatékos személyek gondozását és nevelését csoportban végzik. Létszámtól függően csoportlétszám maximum 8 10 fő. Osztályvezető gondozónő, csoportvezető gondozónő, gondozónő. Orvosi ellátás. 2. Gazdasági egység 1. Pénzügyi- számviteli feladatkör gazdasági ügyintézője. 2. Munkaügyi feladatkör ügyintézője. 3. Titkárnő, ügyintéző. IV. 6

7 AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE 1. Az Igazgató 1.1 Az intézmény igazgatója magasabb vezető beosztású közalkalmazott. 1.2 Az intézményt az igazgató vezeti. 1.3 Az igazgató egyszemélyben felelős az intézmény működéséért, az intézményben folyó gondozásért, az intézmény gazdálkodásáért. 1.4 Az igazgató feladatkörében: a. Biztosítja a korszerű, magas színvonalú gondozás megvalósítását. b. Figyelemmel kíséri az új gondozási módszereket, segíti intézkedésével az ellátottak közösségbe való beilleszkedését, az új korszerű módszerek bevezetését. c. Gondoskodik a gondozási tervek elkészítéséről és az abban meghatározott feladatok teljesítését ellenőrzi. d. Kijelöli a gondozási terv kidolgozóit. e. Értékeli az intézmény mutatóit, ellenőrzi az előírt normatívák betartását, ennek alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. f. Elkészíti az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, elkészíti az intézmény házirendjét, az intézmény költségvetését, költségvetési beszámolóját, az intézmény szabályzatait, az alkalmazottak munkaköri leírását. g. Irányítja az intézmény részlegeinek munkáját. h. Ellátja a hatályos jogszabályokban számára meghatározott munkavállalói jogokat, fegyelmi jogkört, gazdasági feladatokat és a jogszabályokban vagy a fenntartó által meghatározott feladatokat. i. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi az egyes részlegek munkáját, ellenőrzi a szervezeti egységek közötti együttműködést, munkamegosztást és a szabályzatokban foglaltak betartását, a munkafegyelem, az etikai követelmények betartását. j. Végzi a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálását, és ennek alapján intézkedik. k. Biztosítja az érdekképviseleti fórum működését. l. Kijelöli a belső ellenőrzést végzőt, meghatározza feladatait és felügyeletet gyakorol működése felett. m. Kapcsolatot tart társadalmi szervezetekkel, az intézményt patronálókkal, ellátottak hozzátartozóival. n. Kötelezettséget vállal és utalványoz. o. A MÖK rendeletében előírt vagyonkezelési és gazdálkodási szabályokat figyelemmel kíséri, betartja és betartatja. 2. Az igazgató feladatait a Veszprém Megyei Közgyűlés Elnöke által meghatározott munkaköri leírás alapján végzi. 3. A csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona igazgatójának szakmai helyettesei fogyatékos ápolás-gondozás területén az igazgató-helyettes (Intézeti-vezető-főnővér) csecsemőotthoni ellátás területén a részleg szakmai vezetője, gazdasági területen a pénzügyi-számviteli gazdasági ügyintéző, távolléte esetén egyszemélyi felelős helyettese az igazgató-helyettes (intézetvezető főnővér). 3. Igazgató helyettes (intézetvezető főnővér) 7

8 3.1 Az igazgató helyettes (intézetvezető főnővér) vezető beosztású közalkalmazott. 3.2 Vezetője a fogyatékos ápolási részlegnek. Munkáját az intézmény igazgatójának közvetlen irányításával végzi, tevékenységéről rendszeresen beszámol. 3.3 Feladata: e) Irányítja, ellenőrzi a gondozási részleg dolgozóinak munkáját. f) Az igazgató kijelölése alapján részt vez az egyéni gondozási- és ápolási terv kidolgozását végző munkacsoportban, figyelemmel kíséri és értékeli a gondozási terv végrehajtását, annak eredményeit. g) Szervezi, irányítja az igazgató által meghatározottak alapján a szakdolgozók rendszeres képzését, továbbképzését. h) Elkészíti a hozzá tartozó beosztott alkalmazottak munkabeosztását, engedélyezi szabadságukat. i) Gondoskodik a szükséges gyógyszerek beszerzéséről, nyilvántartásukat és kiadásukat ellenőrzi. j) Ellátja a munkavédelmi feladatokat az intézmény területén, koordinálva a Kozmutza Flóra Általános Iskolával. k) Közvetlen felügyeletet gyakorol a gondozási egységek munkája fölött. l) Részt vesz az új módszertani feladatok bevezetésében. m) Gondoskodik a szakmai nyilvántartások, adminisztráció bevezetéséről. n) Rendszeres kapcsolatot tart a gyermekorvossal, az ellátottak szüleivel, gondnokaival, gyámjaival, a külső fejlesztő szakemberekkel. o) A hatáskörébe utalt alkalmazottakkal kapcsolatban gondoskodik a feladatok elosztásáról, intézkedik az észlelt hiányosságok megszűntetésére, javaslatot tesz a munkaerő átcsoportosítására. p) Gondoskodik az ellátottak zsebpénzének felhasználásáról. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 3.4 Távolléte esetén az általa megbízott osztályvezető főnővér helyettesíti. 4. Csecsemőotthoni ellátás szakmai vezetője: 4.1 A szakmai vezető, vezető beosztású közalkalmazott. 4.2 Vezetője a csecsemőotthoni ellátás részlegnek. Munkáját az intézmény igazgatójának közvetlen irányításával végzi, tevékenységéről rendszeresen beszámol. 4.3 Feladata: a) A csecsemőotthoni ellátás ápolással, gondozással kapcsolatos feladatok tekintetében az Igazgató helyetteseként jár el. b) Irányítja, ellenőrzi a gondozási részleg dolgozóinak munkáját. c) Részt vesz és irányítja az igazgató útmutatása alapján az egyéni gondozási- és ápolási tervek elkészítését. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a gondozási tervek végrehajtását annak eredményeit. d) Szervezi, irányítja az igazgató által meghatározottak alapján a szakdolgozók rendszeres képzését, továbbképzését. e) Elkészíti a hozzá tartozó beosztott alkalmazottak munkabeosztását, engedélyezi szabadságukat. f) Gondoskodik a szükséges gyógyszerek beszerzéséről, nyilvántartásukat és kiadásukat ellenőrzi. g) Közvetlen felügyeletet gyakorol a gondozási egység munkája felett. h) Részt vesz az új módszertani feladatok bevezetésében. i) Gondoskodik a szakmai nyilvántartások, adminisztráció vezetéséről. j) Részt vesz az igazgató irányításával a szakmai program és házirend kidolgozásában. 8

9 k) Rendszeres kapcsolatot tart a gyermekkarossal, a korai fejlesztést végző külső szakemberekkel, TEGYESZ-szel, Gyámhivatalokkal, szülőkkel. l) A hatáskörébe utalt alkalmazottakkal kapcsolatban gondoskodik a feladatok elosztásáról, intézkedik az észlelt hiányosságok megszűntetésére, javaslatot tesz a munkaerő átcsoportosítására. m) Részt vesz az ellátottak részére történő beszerzések megtervezésében. n) Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 4.4 Távolléte esetén az általa megbízott osztályvezető főnővér helyettesíti. V. AZ INTÉZMÉNY RÉSZLEGEINEK FELADATAI 1. Csecsemőotthoni ellátás részleg 1.1 Fizikai ellátással kapcsolatos feladatkör a) Minden kisgyermek az életkorának, szükségleteinek speciális igényeinek megfelelő táplálékot kap. b) 0-1,5 éves korig szakorvos javaslata alapján gyógytápszert, speciális tápszert, gyümölcs pépet, főzeléket kapnak. c) 1,5-2 éves kor után az egyéni sajátosságokat figyelembe véve napi ötszöri étrend biztosított. d) Az ellátást igénybe vevő csecsemők és kisgyermekek otthonról hozott, saját ruhával nem rendelkeznek, ezért teljes körű ellátás részeként ruházatot biztosítunk számukra: - Több váltás (5-6) fehérnemű, életkoruknak megfelelő rugdalózó (4-5),kis gyermekek esetében szabadidő ruha (3-4) nadrág, pulóver (3-4) biztosított. - Minden kisgyermek saját szobai és utcai cipővel, szandállal rendelkezik (Siesta) - Személyi higiéné biztosítása érdekében gyermekeinknek 4-5 váltás ágyneműt, a tisztálkodást segítő 3 váltás textíliát, a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, eldobható nadrágpelenkát, nedves papírtörlőt szükség szerint biztosít. e) A korai fejlesztéshez az eszközöket és a fejlesztő játékok biztosítottak. 1.2 Az anyaotthoni ellátási részleg 1.1 Fizikai ellátással kapcsolatos feladatkör: - Az anyák részére az intézmény ágyneműt, tisztálkodási szereket, teljes ellátást biztosít (napi négyszeri étkezés). - A szobához tarozó külön mosdó, WC, konyha és mosókonyha használatával. f) Fogyatékos ápolási gondozási részleg 2.1 Fizikai ellátással kapcsolatos feladatkör a) Étkeztetés a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően, a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok 9

10 figyelembevételével. b) Az intézmény az ellátottak részére napi háromszori étkezést biztosít, kiskorúak a főétkezésen kívül naponta legalább kétszer kiegészítő étkezésben részesülnek. c) Ha az ellátott egészségi állapota indokolja, részére orvosi javaslatra az orvos előírásainak megfelelő étkezési lehetősége biztosít. d) Amennyiben az ellátást igénybe vevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körű ellátás részeként ruházatot biztosít. A teljes körű ellátás részekén nyújtott ruházat három váltás fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő két váltás felsőruházatot és utcai cipőt valamint kiskorúaknak az életkoruknak megfelelő sportruházatot is biztosítani kell. e) Az intézmény a textíliával való ellátás keretében, valamint a személyi higiéné biztosítása érdekében ellátottanként három váltás ágyneműt, a tisztálkodást segítő három váltás textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, az inkontinens betegek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket szükség szerint biztosítja. f) A korai fejlesztéshez, fejlesztő felkészítéshez valamint az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges iskolai felszerelést is biztosítani kell. 2.2 Az egészségügyi feladatkör Az intézmény az egészségügyi ellátás keretében gondoskodik az ellátást igénybe vevő a) Egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról b) Rendszeres orvosi felügyeletéről c) Szükség szerinti ápolásáról d) Szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról e) Kórházi kezeléshez való hozzájutásáról f) Szakmai rendeletben meghatározott gyógyszerellátásáról g) Gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról. Az intézmény a rendszeres orvosi felügyelet keretében biztosítja az ellátást igénybe vevő egészség állapotának folyamatos ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szűrést, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzését, -ha az intézmény keretei között megoldhatógyógykezelését. 2.3 Mentálhigiénés feladatkör Az intézmény e feladatkörében biztosítja a) A személyre szóló bánásmódot b) Konfliktushelyzetek megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést c) A szabadidő kultúrált eltöltésének feltételeit d) Szükség szerinti pszichotherápiás foglalkozást e) Az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit f) A gondozási tervek megvalósítását g) A hitélet gyakorlásának feltételeit h) Segíti, támogatja az intézmények belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését. i) Segíti a testi-lelki aktivitás fenntartását, megőrzését 10

11 j) Kornak, egészségügyi állapotnak, képességnek, egyéni adottságok figyelembevételével szervez: a. aktivitást segítő fizikai tevékenységet b. szellemi szórakoztató tevékenységet c. kulturális tevékenységet 3. Gazdasági egység 3.1 Pénzügyi számviteli feladatkörben: a) költségvetési ügyek b) gazdálkodás, pénzügyek, bankügyek c) pályázati elszámolások d) kapcsolattartás, egyeztetés könyveléssel a Kozmutza Flóra Általános Iskolával költségvetési tervezés, beszámoló, pénzforgalmi jelentések e) utalás, pénztárkifizetés f) belső ellenőrzés munkaterv alapján g) beszerzések, leltározás, selejtezés 3.2 Munkaügyi feladatkörben: a) bérügyek b) TB és adóügyek c) Pénztárellenőrzés d) Belsőellenőrzés munkaterv alapján e) Gondozási díj ügyek ellenőrzése f) Térügyek kapcsolata a költségvetési tervezés, beszámoló készítésével g) Beszerzések h) Leltározás, selejtezés 3.3 Titkárnő, ügyintéző a) intézmény levelezésnek, ügyiratainak iktatása b) levelek, jelentések, beszámolók gépelése, adminisztrációs feladatok ellátása c) a személyes gondoskodásban részesülő személyek esetében a gondozási díj megállapításának előkészítése d) a gondozási díjak nyilvántartása, kapcsolattartás a szülőkkel, gondnokkal, gyámokkal, valamint a MÁK Veszprém Megyei Területi Igazgatóságával. e) A gondozási díj befizetések alapján hátralék, túlfizetés ügyintézése, visszautalások előkészítése, az igazgató folyamatos tájékoztatása f) Gondoskodik a postai küldeményekről g) Minden gondozottról külön dossziét nyit és kezel A részletes feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák. 11

12 VI. Az intézmény csoportjai A.) Osztályvezető gondozónők (fogyatékos személyek otthona): Feladataikat az igazgató határozza meg, részben közvetlenül, részben a szakmai vezető közreműködésével. d. köteles betartani, betartani a gondozottak kezelésével, gyógyszerezésével kapcsolatos gyermekorvosi utasításokat, feladatokat, a gondozás és nevelés feladatait a munka ill. a balesetvédelmi előírásokat. e. Hatáskörük az intézetvezető által meghatározott gondozási részlegek szakdolgozóira, a betanított dolgozókra és a kisegítő állományra terjed ki. f. Irányítják, ellenőrzik, segítik az egészségügyi szakdolgozók és a kisegítő állományúak munkáját. g. A gondozási részlegen belső ellenőrzést végeznek. Oktatják, segítik a szakdolgozók munkáját, kiemelt gondot fordítanak a pályakezdő fiatalokra és a betanított gondozónők munkájára, csoportmegbeszéléseket tartanak. h. Kötelesek a munka és tűzvédelmi előírásokat betartani és betartását mások részéről is ellenőrizni. Kapcsolatot tartanak: a) az igazgatóval és helyettesével b) z élelmezési dolgozókkal (pl: ételek minőségi hibája, mennyiségi elosztás stb.) B.) Egyéb egészségügyi szakdolgozók, beosztott gondozónők: Munkájukat a szakmai vezető irányítja ellenőrzi. A gondozónők egymással mellérendelt viszonyban dolgoznak, s köztük folyamatos funkcionális kapcsolat van. Feladatuk: - az ellátottak nevelése, gondozása a szakma szabályai szerint - az állandó gondozónő a saját csoport elvének érvényesülésével hat az elhelyezettek érzelmi életére, s alakítja azt. - gondoskodik arról, hogy a gyermek személyiségének kialakítása, a személyiség alapjainak lerakása minél eredményesebb legyen. - habilitációs tevékenység a fogyatékos ellátottak érdekében - munkára, önkiszolgálásra nevelés, manipulációs tevékenység fejlesztése - az egyén fejlesztési ápolási tervben megfogalmazott célok megvalósítására. Kapcsolattartás: - az intézetvezető főnővér, szakmai vezető, vezető-gondozónők, óvónő, gyógypedagógus, családgondozó C.) Mentálhigiénés csoport: vezetője gyógypedagógus Tagjai: Óvónő, pszhychológus, családgondozó, tanító, pedagógus. Egyéni fejlesztési terv személyre szabott elkészítése, félévente a munkacsoport 12

13 értékeli az elért eredményeket, szükség esetén módosíthatja az egyéni tervet. Mentálhigiénés csoportvezető ill. a csoport részt vesz az előgondozás teendőinek végrehajtásában. A mentálhigiénés csoport gondoskodik: - a személyre szabott bánásmódról - a konfliktushelyzetek kialakítása, megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélésről - a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeiről - a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkoztatásról - az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeiről - a gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósításáról - a hitélet gyakorlásának feltételeiről - segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését. - Gondoskodik az ellátást igénybe vevő testi-lelki aktivitása fenntartásáról - Korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szükséges szervezni: a) fizikai tevékenységeket b) szellemi és szórakoztató tevékenységeket c) kulturális tevékenységeket d) az aktivitást segítő tevékenységeket az ellátást igénybe vevők közreműködésével előre kell tervezni és a megvalósítás folyamatosságát, rendszerességét biztosítani szükséges. D.) A családgongozó (csecsemőotthon): A gondozott gyermek és családja közötti kapcsolat ápolása, a családnak a gyermek visszafogadására alkalmassá tétele érdekében a gyermekotthon, a nevelőszülői hálózatot működtető, illetve a szakszolgálat családgondozója együttműködik az illetékes gyermekjóléti szolgálat családgondozójával. A családgondozást az egyéni elhelyezési terv szerint kell végezni. E.) A pszichológus (csecsemőotthon): Az örökbeadás előtti pszichológiai vizsgálatokat végzi. Javaslatokat tesz arra, hogy az adott gyermeknél milyen típusú örökbefogadó szülőt javasol. Nevelőszülői kihelyezésnél is végez vizsgálatot. Új gondozónők felvételénél (szakképzett és szakképzetlen) elvégzi a munka alkalmassági vizsgálatokat. Javaslatot tesz a másként fejlődő gyermekek problémáinak megoldására. Pedagógusokkal, gondozónőkkel, csoportfoglalkozást, csoport megbeszéléseket, szupervíziót tart. A gondozónők, pedagógusok fejlesztő munkáját segíti. Közvetlenül az igazgató irányítása alá tartozik, akit rendszeresen tájékoztat végzett munkájáról, elért eredményeiről. F.) Orvosi munkakör: Orvosi feladatokat az intézet gyermek szakorvosa látja el. Részletes feladatokat a megállapodás tartalmazza. 13 VII.

14 A gondozási részleg dolgozói Az intézmény egyes részlegeinek dolgozói 1. Ápoló gondozónők 1.1 Az ápoló-gondozó feladatát az osztályvezető ápoló irányítása alatt végzi. 1.2 Feladata: a) Az ápolási-gondozási munkát a szakmai követelmények, valamint az egyéni gondozási.-, és ápolási tervek figyelembevételével legjobb tudása és képességei alapján elvégzi. b) Kulturált környezet, higiénés rend kialakítása, alakítása, a lakószobák, foglalkoztatók otthonosabbá tétele. Ennek érdekében javaslatok, jelzések az osztályvezető főnővérek felé. c) Élelmezéssel kapcsolat ápolói-gondozói feladatok elvégzése. d) Az ellátottak ruházatának figyelemmel kísérése, szükség esetén cseréje, intézményi textília, ágynemű rendszeres cseréje. e) Az ellátottak személyi higiéniájának biztosítása. f) Az orvosi utasítás szerinti gyógyszerelés g) Az ellátottak állandó megfigyelése, egészségügyi és mentális változások jelentése írásban és szóban. h) Egyéni és csoportos foglalkoztatások segítése i) Az ellátottak kórházba, szakrendelésre, szűrővizsgálatokra való kísérése. j) Kórházban lévő ellátottak látogatása. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 2. Foglalkoztató (óvónő, pedagógus, konduktor) 2.1 Munkáját közvetlenül vezetője irányítása mellett végzi. 2.2 Feladata: a.) Foglalkoztatási tervek készítése b.) Az intézmény igazgatójának kijelölése alapján részt vesz az egyéni gondozási terv kidolgozásában. c.) Az intézmény igazgatójának kijelölése alapján részt vesz a korai fejlesztésben és fejlesztő felkészítésben. d.) Az ellátottak részére biztosítja a szabadidő kultúrált eltöltésének feltételeit, programokat szervez, pályázatokat készít kiírás alapján. e.) A foglalkoztatás felügyeletének ellátása és biztosítása. f.) A foglalkoztatások, rendezvények érdekében kapcsolattartás különféle szervezetekkel (intézményekkel, civil szervezetekkel, stb.) g.) Javaslattétel a foglalkoztatásokra, azok szervezése. Részletes feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. 3. Szociális munkás 3.1 Munkáját a mentálhigiénés csoport vezetőjének valamint az igazgató közvetlen 14

15 irányítása alapján végzi. 3.2 Feladata: a) Az intézmény igazgatójának kijelölése alapján részt vesz a gondozási terv kidolgozásában. b) Ellátja az ellátottak családgondozását. c) Segíti az ellátottak és családtagjaik kapcsolatait. d) Aktívan részt vesz az ellátottak érdekvédelmében. e) Egyes esetekben részt vesz a mentálhigiénés ellátással kapcsolatos feladatokban a mentálhigiénés csoportvezető megbízása alapján. f) Aktívan részt vesz a különleges ellátásban részesülő ellátottak elhelyezésének előkészítésében, kapcsolataik tartásában. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. VIII. Intézményi Fórumok Formái: - Érdekképviseleti fórum - Összevont munkaértekezlet - Részlegértekezlet, csoportmegbeszélés - Vezetőségi, kibővített értekezlet. 1. Gondozottak érdekképviseletét az Érdekképviseleti Fórum látja el. - Az érdekképviseleti Fórum az ellátottak érdekeinek védelmét szolgálja. - A Fórum tagjainak listáját és működését a 6/2 sz. melléklet tartalmazza. 2. Dolgozói érdekképviseleti szervek: - Közalkalmazotti Tanács Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. Az intézmény vezetése támogatja, segíti az érdekképviseleti szervezetek működését. Az intézmény vezetője, a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásának, illetve teljesítésének módjáról, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről, az érdekképviseleti szervek támogatásának mértékéről, a működési feltételek biztosításáról, jogszabályok idevonatkozó rendelkezései alapján megállapodást köt, ennek hiányában megállapodást köthet. Az intézmény működését segítő testületek, szervek és közösségek üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni; megőrzéséről az intézmény vezetője gondoskodik. 15

16 A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: - az ülés helyét és időpontját - a megjelentek nevét - a tárgyalt napirendi pontokat - a tanácskozás lényegét - a hozott döntéseket. 3. A munkahelyi értekezlet a) Összevont munkaértekezlet. Az intézet vezetője, akadályoztatása esetén az intézetvezető főnővér, mint általános helyettes hívja össze. Résztvevők: Az intézet összes dolgozója. Összehívására évente legalább egy alkalommal kerül sor. Az értekezletet az intézményvezető beszámolója alapján megtárgyalja: - az intézet éves működéséről szóló szakmai és gazdasági tevékenységet - bér és munkaügyi helyzetet. h) Részlegértekezlet, csoportmegbeszélés A részlegek vezetői hívják össze havonta és szükség szerint megtárgyalásra kerül: - a munkahelyi részleget érintő feladatok, problémák, - kapcsolattartás a többi részleggel. i) Vezetőségi, kibővített vezetőségi értekezlet A vezetőségi, kibővített vezetőségi értekezletet az intézet vezetője hívja össze havonta, illetve szükség szerint. A kibővített vezetőségi ülésre meghívásra kerül: - Közalkalmazotti Tanács elnöke - A Tárgy szerint érintett részlegek vezetői. 4. A Munkáltató biztosítja a törvényesen létrejött, törvényesen működő intézményi érdekvédelmi szervezetek tevékenységéhez elvárható tárgyi feltételeket. IX. Az intézmény működésének főbb szabályai 1. A Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona munkarendje: 1.1 A Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona folyamatosan működő intézmény. 1.2 A részlegek, egységek, csoportos részletes munkarendjét az intézmény igazgatója a helyi adottságok, és sajátosságok figyelembevételével készíti el, melyet a közalkalmazotti szabályzat alkalmaz. 2. Az ellátás biztosításának általános szabályai: 2.1 A csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthonában az ellátás biztosítása mindenkor 16

17 az alaptevékenységet meghatározó jogszabályokban (T.fejezet 13.pont9 szabályozott módon történik. 2.2 A fogyatékos otthoni ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A különleges ellátást igénybevevők elhelyezése a települési önkormányzat jegyzőjének illetve gyámhivatali határozata alapján történik. 2.3 A fogyatékos otthoni ellátás iránti kérelemről az igazgató dönt. A különleges ellátásra beutalt ellátottakat a férőhely befogadóképessége határozza meg. 2.4 A fogyatékos Otthoni ellátás igénybevételének megkezdésekor az igazgató az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. A megállapodás az ellátás szakmai programjának mellékletét képezi. Az anyaotthoni férőhelyre beutalt anyával az igazgató köt szerződést. A szerződés feltételeit az anyaotthoni házirend tartalmazza. 2.5 Az otthonban az ellátásban részesülő személyekről az ellátás igénybevételét követően egy hónapon belül egyéni gondozási terv készül, mely egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő személy állapotának megfelelő gondozási, ápolási feladatokat. A gondozási terv elkészítéséről és az abban meghatározott feladatok teljesítéséről az intézmény igazgatója gondoskodik. 2.6 A Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona belső életének rendjét a házirendek tartalmazzák. 2.7 Intézményünknél hivatali titoknak minősülének: - az ellátott személyek személyes adatai, egészségügyi, családi állapotukra, anyagi helyzetükre vonatkozó adatok, - az intézet belső ügyei, dolgozók adatai. A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 2.8 Az intézményben a hivatalos munkarend, amely a munkaidőd és a munkaközi szünetet (ebédidő) is tartalmazza a következő: Hétfőtől csütörtökig Péntek 7:00-15:30 óráig 7:00 13:00 óráig A hivatalos munkarendtől eltérő időben, külön beosztás szerint dolgoznak: - gondozónők: de.műszak: 6:00 14:00-ig du.műszak: 12:00 20:00-ig éj.műszak: 20:00 06:00-ig 2.9 A szabadság Az intézményben szabadságolási tervet nem kell készíteni. A szabadságot úgy kel kiadni, hogy az év végéig a dolgozó az összes szabadsága felhasználódjon, a neki megfelelő időpontban, de a gyermeknek ellátását és az intézet működését nem veszélyeztetheti. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az igazgató jogosult, egyéb esetekben a közvetlen munkahelyi vezető. A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról 17

18 szóló, valamint a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani. A dolgozókat megillető, és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. Az intézményben a szabadság nyilvántartásának vezetéséért az osztályvezető gondozónők a felelősek Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók díjazása A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződésben, vagy kinevezési okiratban kell rögzíteni Saját gépkocsi használata A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a mindenkor érvényes központi előírások rendelkezései, illetve adójogszabályok szerint kell kialakítani, melyet évente felül kell vizsgálni. A szabályzatban meg kell határozni a következőket: a) saját gépkocsi használatára jogosultak köre, b) a saját gépkocsi használatáért fizetendő díj mértéke c) az éves kilométerkeret nagysága stb Kártérítési kötelezettség A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésért okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át. Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek. Amennyiben a kárt többen okozták egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár összegének meghatározásánál a Munka Törvénykönyve a az irányadó Anyagi felelősség Az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül fele, ha a kár a dolgozó munkahelyén vagy már megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati értéket csak az igazgató engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki onnan. (pl.: írógép, számítógép, stb.) Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési és felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért Az intézmény ügyfélfogadása Az intézmény vezetője és az intézmény kijelölt dolgozói ügyfélfogadást tartanak. 18

19 Fogadásra kijelölt dolgozók: - intézetvezető főnővér - szakmai vezető - családgondozó - pedagógusok - gondozási díjnyilvántartó 2.15 A kapcsolattartás rendje Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső egységek egymással szoros kapcsolatot tartanak. Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van. Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény sz6akmai szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet Bélyegzők használata, kezelése Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent. Az intézmény bélyegzőit a gazdasági ügyintéző köteles naprakész állapotban nyilvántartani. Az intézményben cégbélyegző használatára a következők jogosultak: - igazgató, - igazgatóhelyettes - titkárnő Az átvevők személyesen felelősek a cégbélyegzők megőrzéséért. A cégbélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről, és évenkénti egyszeri leltározásáról a gazdasági ügyintéző gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén az előírások szerint jár el A helyettesítés rendje Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A dolgozók távolléte esetén a helyettesítés rendszerének kidolgozása az igazgatónak illetve felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység vezetőjének feladata. A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírásokban kell rögzíteni. Az intézményen belüli helyettesítés rendjét az igazgató belső utasításban szabályozhatja A munkakörök átadása 19

20 Az intézmény vezető állású dolgozói, valamint az igazgató által kijelölt dolgozók munkakörének átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: 1. Állománytábla - az átadás-átvétel időpontját - a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat - a folyamatban levő konkrét ügyeket - az átadásra kerülő eszközöket - az átadó és átvevő észrevételeit - a jelenlevők aláírását. X. A szervezeti és működési szabályzat mellékletei 2. Szervezési séma az intézmény szervezetéről 3. a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek 4. Házirendek 5. Munkaköri leírások 6. Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok: - iratkezelési szabályzat - érdekképviseleti fórum működésének szabályzata 7. Gazdasági szabályzatok: - gazdálkodás gazdasági ellátás ügyrendje. - gazdálkodási jogkör szabályzat - pénzkezelési szabályzat - leltározási szabályzat - selejtezési szabályzat. 8. Belső ellenőrzési szabályzat 9. Titokvédelmi szabályzat 10. Költőpénz felhasználás szabályozása 11. Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről a Kozmutza Flóra Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégiummal. XI. 20

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános és bevezető szabályok 1. Az intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Székhelye:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02.

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 1 SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 2 TARTALOM: BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyva: MÖKT határozattal Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. (Áht.) valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben