Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 2. Az intézmény székhelye: Veszprém, Tüzér u Az intézmény telephelye: Veszprém, Tüzér u Az alapító megnevezése és alapítás éve: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Alapító okirat kelte, száma: szeptember /2003 (IX. 11.) MÖK határozat 6. Fenntartó megnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7. Felügyeleti szerv megnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8. Az Intézmény módszertani tevékenységének ágazati irányítását és szakmai felügyeletét ellátja: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda 9. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolás: Az intézmény részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 10. Alaptevékenység szerinti szakágazati besorolás: Szociális ellátás szállásnyújtással Szociális ellátás szállás nyújtása nélkül 2

3 11. Szakfeladatok száma és megnevezése: Pedagógiai szakágazat (fejlesztő felkészítés, korai fejlesztés és gondozás) Járóbeteg szakorvosi ellátás és gondozás Csecsemőotthoni ellátás Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás Átmeneti elhelyezést biztosító ellátás, anyaotthoni ellátás Nappali szociális ellátás Egyéb szociális szolgáltatás (utógondozó) 12.A feladatmutatók megnevezése, köre és mértéke: - fogyatékos ápoló gondozó férőhelyek száma: 70 db - ellátottak száma: fő - csecsemőotthoni férőhelyek száma 16 db - ellátottak száma fő - anyaotthoni férőhelyek száma 3 db - ellátottak száma fő 13.Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok megnevezése: évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról - 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről - 9/1999. (XI.24) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról - 4/2000. (III.16) MÖK rendelet a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények által nyújtott szakosított ellátásokról, azok igénybevételéről. - 11/1997. (XI.27) MÖK rendelet a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított ellátást nyújtó intézmények térítési és egyszeri hozzájárulási díjának megállapításáról évi XXXI. törvény a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról és a végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabályok. - Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról és a végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabályok /2003. (XII.29) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30) Kormány rendelet módosításáról évi CXXV. Törvény az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. 14.Az intézmény alaptevékenysége, forrásai: a. Intézmény ellátási díjak b. Alkalmazottak térítései c. Átvett pénzeszközök meghatározott célra d. Kamatbevételek e. Egyéb bevételek f. Működési költségvetés támogatása g. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 3

4 15. Az intézmény által ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke, annak forrásai: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 16. Az intézmény vezetőjének kinevezése: Az intézmény igazgatóját a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre bízza meg. 17. Az intézmény személyisége: Az intézmény önálló jogi személy 18. Az intézmény képviselete: Az intézményt az igazgató képviseli. 19. A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok: a) Számlavezető pénzintézet neve: Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Veszprém Megyei Igazgatósága b) Veszprém Megyei Igazgatóság Veszprém Budapest u. 4. Bankszámla száma és neve: Költségvetési elszámolási számla c) Költségvetési elszámolási számla száma: d) Alszámla száma és neve: Vegyes elkülönített elszámolási számla, Az intézmény ÁFA alanyisága: Az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. Törvény 30. (1) bekezdése alapján az intézmény kizárólag adómentes szolgáltatást nyújt. 21. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek: A szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. 22. Az intézmény, mint költségvetési szerv kiadásait, bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás előirányzati keretei közt tartását biztosító feltétel és követelményrendszerét, folyamatát, kapcsolatrendszerét, tovább a kötelezettségvállalások célszerűségeit megalapozó eljárást és dokumentumai tartalmát a Gazdálkodási, gazdasági ellátás ügyrendje tartalmazza. 4

5 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATA 1. A gyermekotthon biztosítja a működési területéről beutalt különleges ellátás keretében a 0-3 éves korú gyermekek intézeti elhelyezését, gondozását, egészségügyi ellátását és nevelését. A csecsemőotthonban otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett, kora miatt különleges ellátást igénylő gyermekeknek nyújt gondoskodást, szocializációt, reszocializációt, valamint habilitációt és rehabilitációt. Szükség esetén befogadhatja a csecsemő édesanyját, szociális válsághelyzetben levő várandós anyákat. Elhelyezhetők mindazok a 3. életévet be nem töltött, sajátos ellátást igénylő gyermekvédelmi gondoskodás alatt nem álló gyermekek, akik családjukban egészségügyi-, szociális vagy egyéb rendkívüli körülmények miatt nem tarthatók, fejlődésükben veszélyeztetettek. 1/a Az anyaotthon ellátás átmeneti elhelyezését igénybe veheti, aki gyermekét szoptatja, kiskorú átmeneti vagy tartós nevelt gyámhivatali határozattal, utógondozási ellátás esetén szintén gyámhivatali határozattal illetve egyéb esetben igazgató befogadó nyilatkozattal. Biztosítani kell, hogy az anya elláthassa gyermekét, ezzel testi-lelki fejlődésével biztosítsa anya-gyermek kötődését segítse. Az otthonban az anyák teljes ellátásban részesülnek, segítve: személyiségfejlődésüket, tanulmányaik folytatását, személyes kapcsolataik erősítését. 2. A Fogyatékos Személyek Otthonában az a fogyatékos személy vehető fel, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. Elkülönítetten kell megszervezni a kiskorúak és a felnőttek enyhe értelmi fogyatékos személyek és a középsúlyos, illetve súlyos értelmi fogyatékos személyek ellátását. Biztosítani kell a korai fejlesztést és gondozást, ötéves kortól a fejlesztő felkészítést, valamint az iskolai tanulmányok folytatásának segítségét. A nagykorú fogyatékos személy intézményi ellátását úgy kell megszervezni, hogy számára az önálló döntési lehetőség biztosított legyen. Biztosítani kell számára a szinten tartó, képességfejlesztő, munkajellegű foglalkoztatást, továbbá sport- és szabadidős tevékenység végzését is. 2/a A mozgáskorlátozott csoportban az a gyermek vehető fel, akit a Mozgásvizsgáló Országos Szakértő és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgálati Központ véleménye alapján számára a speciális csoportot jelöli meg. A gyermek számára értelmi állapotuktól függően fejlesztésüket az értelmileg akadályozott illetve a középsúlyos fogyatékos gyermekek tanterve alapján végzik gyógypedagógusok, konduktív fejlesztésüket konduktor-tanító végzettségű szakember végzi. Biztosítani kell speciális fejlesztésük mellett az állapotuknak megfelelő gondozást, szabadidős, kulturális sport tevékenységet. 2/b Nappali ellátás keretében biztosítja a saját otthonukban élők részére a napközbeni tartózkodást, étkezést, tartós kapcsolatok lehetőségét valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítését. Állapotuknak, koruknak megfelelő speciális fejlesztésüket, szabadidős tevékenységeket 5

6 szervezi. 3. Mint a Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos személyek otthona, működteti saját szervezeti egységeit. 4. Feladatait törvények, szakmai rendeletek és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének döntései állapítják meg. III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE - Az intézmény vezetése - Gondozási részlegek - Gazdasági egység 1. Gondozási részleg szervezeti tagozódása 1.1 Csecsemőotthoni gondozási csoport: Csecsemő és kisgyermekgondozó csoport. Gondozónők, tejkonyha-vezető, gazdasági nővér. A gondozónők a gyerekek gondozását és nevelését csoportban végzik. Gyermeklétszámtól függően csoportlétszám maximum 8 fő. Óvónő, pszichológus, fejlesztő gyógypedagógus, családgondozó, konduktor. Orvosi ellátás. Anyaotthoni ellátás. 1.2 Fogyatékos személyek gondozási osztály: Mentálhigiénés csoport Gyógypedagógus, óvónő, családgondozó Gondozási ápolási egység A gondozónők a fogyatékos személyek gondozását és nevelését csoportban végzik. Létszámtól függően csoportlétszám maximum 8 10 fő. Osztályvezető gondozónő, csoportvezető gondozónő, gondozónő. Orvosi ellátás. 2. Gazdasági egység 1. Pénzügyi- számviteli feladatkör gazdasági ügyintézője. 2. Munkaügyi feladatkör ügyintézője. 3. Titkárnő, ügyintéző. IV. 6

7 AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE 1. Az Igazgató 1.1 Az intézmény igazgatója magasabb vezető beosztású közalkalmazott. 1.2 Az intézményt az igazgató vezeti. 1.3 Az igazgató egyszemélyben felelős az intézmény működéséért, az intézményben folyó gondozásért, az intézmény gazdálkodásáért. 1.4 Az igazgató feladatkörében: a. Biztosítja a korszerű, magas színvonalú gondozás megvalósítását. b. Figyelemmel kíséri az új gondozási módszereket, segíti intézkedésével az ellátottak közösségbe való beilleszkedését, az új korszerű módszerek bevezetését. c. Gondoskodik a gondozási tervek elkészítéséről és az abban meghatározott feladatok teljesítését ellenőrzi. d. Kijelöli a gondozási terv kidolgozóit. e. Értékeli az intézmény mutatóit, ellenőrzi az előírt normatívák betartását, ennek alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. f. Elkészíti az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, elkészíti az intézmény házirendjét, az intézmény költségvetését, költségvetési beszámolóját, az intézmény szabályzatait, az alkalmazottak munkaköri leírását. g. Irányítja az intézmény részlegeinek munkáját. h. Ellátja a hatályos jogszabályokban számára meghatározott munkavállalói jogokat, fegyelmi jogkört, gazdasági feladatokat és a jogszabályokban vagy a fenntartó által meghatározott feladatokat. i. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi az egyes részlegek munkáját, ellenőrzi a szervezeti egységek közötti együttműködést, munkamegosztást és a szabályzatokban foglaltak betartását, a munkafegyelem, az etikai követelmények betartását. j. Végzi a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálását, és ennek alapján intézkedik. k. Biztosítja az érdekképviseleti fórum működését. l. Kijelöli a belső ellenőrzést végzőt, meghatározza feladatait és felügyeletet gyakorol működése felett. m. Kapcsolatot tart társadalmi szervezetekkel, az intézményt patronálókkal, ellátottak hozzátartozóival. n. Kötelezettséget vállal és utalványoz. o. A MÖK rendeletében előírt vagyonkezelési és gazdálkodási szabályokat figyelemmel kíséri, betartja és betartatja. 2. Az igazgató feladatait a Veszprém Megyei Közgyűlés Elnöke által meghatározott munkaköri leírás alapján végzi. 3. A csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona igazgatójának szakmai helyettesei fogyatékos ápolás-gondozás területén az igazgató-helyettes (Intézeti-vezető-főnővér) csecsemőotthoni ellátás területén a részleg szakmai vezetője, gazdasági területen a pénzügyi-számviteli gazdasági ügyintéző, távolléte esetén egyszemélyi felelős helyettese az igazgató-helyettes (intézetvezető főnővér). 3. Igazgató helyettes (intézetvezető főnővér) 7

8 3.1 Az igazgató helyettes (intézetvezető főnővér) vezető beosztású közalkalmazott. 3.2 Vezetője a fogyatékos ápolási részlegnek. Munkáját az intézmény igazgatójának közvetlen irányításával végzi, tevékenységéről rendszeresen beszámol. 3.3 Feladata: e) Irányítja, ellenőrzi a gondozási részleg dolgozóinak munkáját. f) Az igazgató kijelölése alapján részt vez az egyéni gondozási- és ápolási terv kidolgozását végző munkacsoportban, figyelemmel kíséri és értékeli a gondozási terv végrehajtását, annak eredményeit. g) Szervezi, irányítja az igazgató által meghatározottak alapján a szakdolgozók rendszeres képzését, továbbképzését. h) Elkészíti a hozzá tartozó beosztott alkalmazottak munkabeosztását, engedélyezi szabadságukat. i) Gondoskodik a szükséges gyógyszerek beszerzéséről, nyilvántartásukat és kiadásukat ellenőrzi. j) Ellátja a munkavédelmi feladatokat az intézmény területén, koordinálva a Kozmutza Flóra Általános Iskolával. k) Közvetlen felügyeletet gyakorol a gondozási egységek munkája fölött. l) Részt vesz az új módszertani feladatok bevezetésében. m) Gondoskodik a szakmai nyilvántartások, adminisztráció bevezetéséről. n) Rendszeres kapcsolatot tart a gyermekorvossal, az ellátottak szüleivel, gondnokaival, gyámjaival, a külső fejlesztő szakemberekkel. o) A hatáskörébe utalt alkalmazottakkal kapcsolatban gondoskodik a feladatok elosztásáról, intézkedik az észlelt hiányosságok megszűntetésére, javaslatot tesz a munkaerő átcsoportosítására. p) Gondoskodik az ellátottak zsebpénzének felhasználásáról. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 3.4 Távolléte esetén az általa megbízott osztályvezető főnővér helyettesíti. 4. Csecsemőotthoni ellátás szakmai vezetője: 4.1 A szakmai vezető, vezető beosztású közalkalmazott. 4.2 Vezetője a csecsemőotthoni ellátás részlegnek. Munkáját az intézmény igazgatójának közvetlen irányításával végzi, tevékenységéről rendszeresen beszámol. 4.3 Feladata: a) A csecsemőotthoni ellátás ápolással, gondozással kapcsolatos feladatok tekintetében az Igazgató helyetteseként jár el. b) Irányítja, ellenőrzi a gondozási részleg dolgozóinak munkáját. c) Részt vesz és irányítja az igazgató útmutatása alapján az egyéni gondozási- és ápolási tervek elkészítését. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a gondozási tervek végrehajtását annak eredményeit. d) Szervezi, irányítja az igazgató által meghatározottak alapján a szakdolgozók rendszeres képzését, továbbképzését. e) Elkészíti a hozzá tartozó beosztott alkalmazottak munkabeosztását, engedélyezi szabadságukat. f) Gondoskodik a szükséges gyógyszerek beszerzéséről, nyilvántartásukat és kiadásukat ellenőrzi. g) Közvetlen felügyeletet gyakorol a gondozási egység munkája felett. h) Részt vesz az új módszertani feladatok bevezetésében. i) Gondoskodik a szakmai nyilvántartások, adminisztráció vezetéséről. j) Részt vesz az igazgató irányításával a szakmai program és házirend kidolgozásában. 8

9 k) Rendszeres kapcsolatot tart a gyermekkarossal, a korai fejlesztést végző külső szakemberekkel, TEGYESZ-szel, Gyámhivatalokkal, szülőkkel. l) A hatáskörébe utalt alkalmazottakkal kapcsolatban gondoskodik a feladatok elosztásáról, intézkedik az észlelt hiányosságok megszűntetésére, javaslatot tesz a munkaerő átcsoportosítására. m) Részt vesz az ellátottak részére történő beszerzések megtervezésében. n) Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 4.4 Távolléte esetén az általa megbízott osztályvezető főnővér helyettesíti. V. AZ INTÉZMÉNY RÉSZLEGEINEK FELADATAI 1. Csecsemőotthoni ellátás részleg 1.1 Fizikai ellátással kapcsolatos feladatkör a) Minden kisgyermek az életkorának, szükségleteinek speciális igényeinek megfelelő táplálékot kap. b) 0-1,5 éves korig szakorvos javaslata alapján gyógytápszert, speciális tápszert, gyümölcs pépet, főzeléket kapnak. c) 1,5-2 éves kor után az egyéni sajátosságokat figyelembe véve napi ötszöri étrend biztosított. d) Az ellátást igénybe vevő csecsemők és kisgyermekek otthonról hozott, saját ruhával nem rendelkeznek, ezért teljes körű ellátás részeként ruházatot biztosítunk számukra: - Több váltás (5-6) fehérnemű, életkoruknak megfelelő rugdalózó (4-5),kis gyermekek esetében szabadidő ruha (3-4) nadrág, pulóver (3-4) biztosított. - Minden kisgyermek saját szobai és utcai cipővel, szandállal rendelkezik (Siesta) - Személyi higiéné biztosítása érdekében gyermekeinknek 4-5 váltás ágyneműt, a tisztálkodást segítő 3 váltás textíliát, a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, eldobható nadrágpelenkát, nedves papírtörlőt szükség szerint biztosít. e) A korai fejlesztéshez az eszközöket és a fejlesztő játékok biztosítottak. 1.2 Az anyaotthoni ellátási részleg 1.1 Fizikai ellátással kapcsolatos feladatkör: - Az anyák részére az intézmény ágyneműt, tisztálkodási szereket, teljes ellátást biztosít (napi négyszeri étkezés). - A szobához tarozó külön mosdó, WC, konyha és mosókonyha használatával. f) Fogyatékos ápolási gondozási részleg 2.1 Fizikai ellátással kapcsolatos feladatkör a) Étkeztetés a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően, a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok 9

10 figyelembevételével. b) Az intézmény az ellátottak részére napi háromszori étkezést biztosít, kiskorúak a főétkezésen kívül naponta legalább kétszer kiegészítő étkezésben részesülnek. c) Ha az ellátott egészségi állapota indokolja, részére orvosi javaslatra az orvos előírásainak megfelelő étkezési lehetősége biztosít. d) Amennyiben az ellátást igénybe vevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körű ellátás részeként ruházatot biztosít. A teljes körű ellátás részekén nyújtott ruházat három váltás fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő két váltás felsőruházatot és utcai cipőt valamint kiskorúaknak az életkoruknak megfelelő sportruházatot is biztosítani kell. e) Az intézmény a textíliával való ellátás keretében, valamint a személyi higiéné biztosítása érdekében ellátottanként három váltás ágyneműt, a tisztálkodást segítő három váltás textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, az inkontinens betegek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket szükség szerint biztosítja. f) A korai fejlesztéshez, fejlesztő felkészítéshez valamint az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges iskolai felszerelést is biztosítani kell. 2.2 Az egészségügyi feladatkör Az intézmény az egészségügyi ellátás keretében gondoskodik az ellátást igénybe vevő a) Egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról b) Rendszeres orvosi felügyeletéről c) Szükség szerinti ápolásáról d) Szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról e) Kórházi kezeléshez való hozzájutásáról f) Szakmai rendeletben meghatározott gyógyszerellátásáról g) Gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról. Az intézmény a rendszeres orvosi felügyelet keretében biztosítja az ellátást igénybe vevő egészség állapotának folyamatos ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szűrést, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzését, -ha az intézmény keretei között megoldhatógyógykezelését. 2.3 Mentálhigiénés feladatkör Az intézmény e feladatkörében biztosítja a) A személyre szóló bánásmódot b) Konfliktushelyzetek megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést c) A szabadidő kultúrált eltöltésének feltételeit d) Szükség szerinti pszichotherápiás foglalkozást e) Az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit f) A gondozási tervek megvalósítását g) A hitélet gyakorlásának feltételeit h) Segíti, támogatja az intézmények belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését. i) Segíti a testi-lelki aktivitás fenntartását, megőrzését 10

11 j) Kornak, egészségügyi állapotnak, képességnek, egyéni adottságok figyelembevételével szervez: a. aktivitást segítő fizikai tevékenységet b. szellemi szórakoztató tevékenységet c. kulturális tevékenységet 3. Gazdasági egység 3.1 Pénzügyi számviteli feladatkörben: a) költségvetési ügyek b) gazdálkodás, pénzügyek, bankügyek c) pályázati elszámolások d) kapcsolattartás, egyeztetés könyveléssel a Kozmutza Flóra Általános Iskolával költségvetési tervezés, beszámoló, pénzforgalmi jelentések e) utalás, pénztárkifizetés f) belső ellenőrzés munkaterv alapján g) beszerzések, leltározás, selejtezés 3.2 Munkaügyi feladatkörben: a) bérügyek b) TB és adóügyek c) Pénztárellenőrzés d) Belsőellenőrzés munkaterv alapján e) Gondozási díj ügyek ellenőrzése f) Térügyek kapcsolata a költségvetési tervezés, beszámoló készítésével g) Beszerzések h) Leltározás, selejtezés 3.3 Titkárnő, ügyintéző a) intézmény levelezésnek, ügyiratainak iktatása b) levelek, jelentések, beszámolók gépelése, adminisztrációs feladatok ellátása c) a személyes gondoskodásban részesülő személyek esetében a gondozási díj megállapításának előkészítése d) a gondozási díjak nyilvántartása, kapcsolattartás a szülőkkel, gondnokkal, gyámokkal, valamint a MÁK Veszprém Megyei Területi Igazgatóságával. e) A gondozási díj befizetések alapján hátralék, túlfizetés ügyintézése, visszautalások előkészítése, az igazgató folyamatos tájékoztatása f) Gondoskodik a postai küldeményekről g) Minden gondozottról külön dossziét nyit és kezel A részletes feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák. 11

12 VI. Az intézmény csoportjai A.) Osztályvezető gondozónők (fogyatékos személyek otthona): Feladataikat az igazgató határozza meg, részben közvetlenül, részben a szakmai vezető közreműködésével. d. köteles betartani, betartani a gondozottak kezelésével, gyógyszerezésével kapcsolatos gyermekorvosi utasításokat, feladatokat, a gondozás és nevelés feladatait a munka ill. a balesetvédelmi előírásokat. e. Hatáskörük az intézetvezető által meghatározott gondozási részlegek szakdolgozóira, a betanított dolgozókra és a kisegítő állományra terjed ki. f. Irányítják, ellenőrzik, segítik az egészségügyi szakdolgozók és a kisegítő állományúak munkáját. g. A gondozási részlegen belső ellenőrzést végeznek. Oktatják, segítik a szakdolgozók munkáját, kiemelt gondot fordítanak a pályakezdő fiatalokra és a betanított gondozónők munkájára, csoportmegbeszéléseket tartanak. h. Kötelesek a munka és tűzvédelmi előírásokat betartani és betartását mások részéről is ellenőrizni. Kapcsolatot tartanak: a) az igazgatóval és helyettesével b) z élelmezési dolgozókkal (pl: ételek minőségi hibája, mennyiségi elosztás stb.) B.) Egyéb egészségügyi szakdolgozók, beosztott gondozónők: Munkájukat a szakmai vezető irányítja ellenőrzi. A gondozónők egymással mellérendelt viszonyban dolgoznak, s köztük folyamatos funkcionális kapcsolat van. Feladatuk: - az ellátottak nevelése, gondozása a szakma szabályai szerint - az állandó gondozónő a saját csoport elvének érvényesülésével hat az elhelyezettek érzelmi életére, s alakítja azt. - gondoskodik arról, hogy a gyermek személyiségének kialakítása, a személyiség alapjainak lerakása minél eredményesebb legyen. - habilitációs tevékenység a fogyatékos ellátottak érdekében - munkára, önkiszolgálásra nevelés, manipulációs tevékenység fejlesztése - az egyén fejlesztési ápolási tervben megfogalmazott célok megvalósítására. Kapcsolattartás: - az intézetvezető főnővér, szakmai vezető, vezető-gondozónők, óvónő, gyógypedagógus, családgondozó C.) Mentálhigiénés csoport: vezetője gyógypedagógus Tagjai: Óvónő, pszhychológus, családgondozó, tanító, pedagógus. Egyéni fejlesztési terv személyre szabott elkészítése, félévente a munkacsoport 12

13 értékeli az elért eredményeket, szükség esetén módosíthatja az egyéni tervet. Mentálhigiénés csoportvezető ill. a csoport részt vesz az előgondozás teendőinek végrehajtásában. A mentálhigiénés csoport gondoskodik: - a személyre szabott bánásmódról - a konfliktushelyzetek kialakítása, megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélésről - a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeiről - a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkoztatásról - az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeiről - a gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósításáról - a hitélet gyakorlásának feltételeiről - segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését. - Gondoskodik az ellátást igénybe vevő testi-lelki aktivitása fenntartásáról - Korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szükséges szervezni: a) fizikai tevékenységeket b) szellemi és szórakoztató tevékenységeket c) kulturális tevékenységeket d) az aktivitást segítő tevékenységeket az ellátást igénybe vevők közreműködésével előre kell tervezni és a megvalósítás folyamatosságát, rendszerességét biztosítani szükséges. D.) A családgongozó (csecsemőotthon): A gondozott gyermek és családja közötti kapcsolat ápolása, a családnak a gyermek visszafogadására alkalmassá tétele érdekében a gyermekotthon, a nevelőszülői hálózatot működtető, illetve a szakszolgálat családgondozója együttműködik az illetékes gyermekjóléti szolgálat családgondozójával. A családgondozást az egyéni elhelyezési terv szerint kell végezni. E.) A pszichológus (csecsemőotthon): Az örökbeadás előtti pszichológiai vizsgálatokat végzi. Javaslatokat tesz arra, hogy az adott gyermeknél milyen típusú örökbefogadó szülőt javasol. Nevelőszülői kihelyezésnél is végez vizsgálatot. Új gondozónők felvételénél (szakképzett és szakképzetlen) elvégzi a munka alkalmassági vizsgálatokat. Javaslatot tesz a másként fejlődő gyermekek problémáinak megoldására. Pedagógusokkal, gondozónőkkel, csoportfoglalkozást, csoport megbeszéléseket, szupervíziót tart. A gondozónők, pedagógusok fejlesztő munkáját segíti. Közvetlenül az igazgató irányítása alá tartozik, akit rendszeresen tájékoztat végzett munkájáról, elért eredményeiről. F.) Orvosi munkakör: Orvosi feladatokat az intézet gyermek szakorvosa látja el. Részletes feladatokat a megállapodás tartalmazza. 13 VII.

14 A gondozási részleg dolgozói Az intézmény egyes részlegeinek dolgozói 1. Ápoló gondozónők 1.1 Az ápoló-gondozó feladatát az osztályvezető ápoló irányítása alatt végzi. 1.2 Feladata: a) Az ápolási-gondozási munkát a szakmai követelmények, valamint az egyéni gondozási.-, és ápolási tervek figyelembevételével legjobb tudása és képességei alapján elvégzi. b) Kulturált környezet, higiénés rend kialakítása, alakítása, a lakószobák, foglalkoztatók otthonosabbá tétele. Ennek érdekében javaslatok, jelzések az osztályvezető főnővérek felé. c) Élelmezéssel kapcsolat ápolói-gondozói feladatok elvégzése. d) Az ellátottak ruházatának figyelemmel kísérése, szükség esetén cseréje, intézményi textília, ágynemű rendszeres cseréje. e) Az ellátottak személyi higiéniájának biztosítása. f) Az orvosi utasítás szerinti gyógyszerelés g) Az ellátottak állandó megfigyelése, egészségügyi és mentális változások jelentése írásban és szóban. h) Egyéni és csoportos foglalkoztatások segítése i) Az ellátottak kórházba, szakrendelésre, szűrővizsgálatokra való kísérése. j) Kórházban lévő ellátottak látogatása. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 2. Foglalkoztató (óvónő, pedagógus, konduktor) 2.1 Munkáját közvetlenül vezetője irányítása mellett végzi. 2.2 Feladata: a.) Foglalkoztatási tervek készítése b.) Az intézmény igazgatójának kijelölése alapján részt vesz az egyéni gondozási terv kidolgozásában. c.) Az intézmény igazgatójának kijelölése alapján részt vesz a korai fejlesztésben és fejlesztő felkészítésben. d.) Az ellátottak részére biztosítja a szabadidő kultúrált eltöltésének feltételeit, programokat szervez, pályázatokat készít kiírás alapján. e.) A foglalkoztatás felügyeletének ellátása és biztosítása. f.) A foglalkoztatások, rendezvények érdekében kapcsolattartás különféle szervezetekkel (intézményekkel, civil szervezetekkel, stb.) g.) Javaslattétel a foglalkoztatásokra, azok szervezése. Részletes feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. 3. Szociális munkás 3.1 Munkáját a mentálhigiénés csoport vezetőjének valamint az igazgató közvetlen 14

15 irányítása alapján végzi. 3.2 Feladata: a) Az intézmény igazgatójának kijelölése alapján részt vesz a gondozási terv kidolgozásában. b) Ellátja az ellátottak családgondozását. c) Segíti az ellátottak és családtagjaik kapcsolatait. d) Aktívan részt vesz az ellátottak érdekvédelmében. e) Egyes esetekben részt vesz a mentálhigiénés ellátással kapcsolatos feladatokban a mentálhigiénés csoportvezető megbízása alapján. f) Aktívan részt vesz a különleges ellátásban részesülő ellátottak elhelyezésének előkészítésében, kapcsolataik tartásában. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. VIII. Intézményi Fórumok Formái: - Érdekképviseleti fórum - Összevont munkaértekezlet - Részlegértekezlet, csoportmegbeszélés - Vezetőségi, kibővített értekezlet. 1. Gondozottak érdekképviseletét az Érdekképviseleti Fórum látja el. - Az érdekképviseleti Fórum az ellátottak érdekeinek védelmét szolgálja. - A Fórum tagjainak listáját és működését a 6/2 sz. melléklet tartalmazza. 2. Dolgozói érdekképviseleti szervek: - Közalkalmazotti Tanács Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. Az intézmény vezetése támogatja, segíti az érdekképviseleti szervezetek működését. Az intézmény vezetője, a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásának, illetve teljesítésének módjáról, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről, az érdekképviseleti szervek támogatásának mértékéről, a működési feltételek biztosításáról, jogszabályok idevonatkozó rendelkezései alapján megállapodást köt, ennek hiányában megállapodást köthet. Az intézmény működését segítő testületek, szervek és közösségek üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni; megőrzéséről az intézmény vezetője gondoskodik. 15

16 A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: - az ülés helyét és időpontját - a megjelentek nevét - a tárgyalt napirendi pontokat - a tanácskozás lényegét - a hozott döntéseket. 3. A munkahelyi értekezlet a) Összevont munkaértekezlet. Az intézet vezetője, akadályoztatása esetén az intézetvezető főnővér, mint általános helyettes hívja össze. Résztvevők: Az intézet összes dolgozója. Összehívására évente legalább egy alkalommal kerül sor. Az értekezletet az intézményvezető beszámolója alapján megtárgyalja: - az intézet éves működéséről szóló szakmai és gazdasági tevékenységet - bér és munkaügyi helyzetet. h) Részlegértekezlet, csoportmegbeszélés A részlegek vezetői hívják össze havonta és szükség szerint megtárgyalásra kerül: - a munkahelyi részleget érintő feladatok, problémák, - kapcsolattartás a többi részleggel. i) Vezetőségi, kibővített vezetőségi értekezlet A vezetőségi, kibővített vezetőségi értekezletet az intézet vezetője hívja össze havonta, illetve szükség szerint. A kibővített vezetőségi ülésre meghívásra kerül: - Közalkalmazotti Tanács elnöke - A Tárgy szerint érintett részlegek vezetői. 4. A Munkáltató biztosítja a törvényesen létrejött, törvényesen működő intézményi érdekvédelmi szervezetek tevékenységéhez elvárható tárgyi feltételeket. IX. Az intézmény működésének főbb szabályai 1. A Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona munkarendje: 1.1 A Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona folyamatosan működő intézmény. 1.2 A részlegek, egységek, csoportos részletes munkarendjét az intézmény igazgatója a helyi adottságok, és sajátosságok figyelembevételével készíti el, melyet a közalkalmazotti szabályzat alkalmaz. 2. Az ellátás biztosításának általános szabályai: 2.1 A csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthonában az ellátás biztosítása mindenkor 16

17 az alaptevékenységet meghatározó jogszabályokban (T.fejezet 13.pont9 szabályozott módon történik. 2.2 A fogyatékos otthoni ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A különleges ellátást igénybevevők elhelyezése a települési önkormányzat jegyzőjének illetve gyámhivatali határozata alapján történik. 2.3 A fogyatékos otthoni ellátás iránti kérelemről az igazgató dönt. A különleges ellátásra beutalt ellátottakat a férőhely befogadóképessége határozza meg. 2.4 A fogyatékos Otthoni ellátás igénybevételének megkezdésekor az igazgató az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. A megállapodás az ellátás szakmai programjának mellékletét képezi. Az anyaotthoni férőhelyre beutalt anyával az igazgató köt szerződést. A szerződés feltételeit az anyaotthoni házirend tartalmazza. 2.5 Az otthonban az ellátásban részesülő személyekről az ellátás igénybevételét követően egy hónapon belül egyéni gondozási terv készül, mely egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő személy állapotának megfelelő gondozási, ápolási feladatokat. A gondozási terv elkészítéséről és az abban meghatározott feladatok teljesítéséről az intézmény igazgatója gondoskodik. 2.6 A Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona belső életének rendjét a házirendek tartalmazzák. 2.7 Intézményünknél hivatali titoknak minősülének: - az ellátott személyek személyes adatai, egészségügyi, családi állapotukra, anyagi helyzetükre vonatkozó adatok, - az intézet belső ügyei, dolgozók adatai. A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 2.8 Az intézményben a hivatalos munkarend, amely a munkaidőd és a munkaközi szünetet (ebédidő) is tartalmazza a következő: Hétfőtől csütörtökig Péntek 7:00-15:30 óráig 7:00 13:00 óráig A hivatalos munkarendtől eltérő időben, külön beosztás szerint dolgoznak: - gondozónők: de.műszak: 6:00 14:00-ig du.műszak: 12:00 20:00-ig éj.műszak: 20:00 06:00-ig 2.9 A szabadság Az intézményben szabadságolási tervet nem kell készíteni. A szabadságot úgy kel kiadni, hogy az év végéig a dolgozó az összes szabadsága felhasználódjon, a neki megfelelő időpontban, de a gyermeknek ellátását és az intézet működését nem veszélyeztetheti. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az igazgató jogosult, egyéb esetekben a közvetlen munkahelyi vezető. A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról 17

18 szóló, valamint a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani. A dolgozókat megillető, és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. Az intézményben a szabadság nyilvántartásának vezetéséért az osztályvezető gondozónők a felelősek Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók díjazása A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződésben, vagy kinevezési okiratban kell rögzíteni Saját gépkocsi használata A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a mindenkor érvényes központi előírások rendelkezései, illetve adójogszabályok szerint kell kialakítani, melyet évente felül kell vizsgálni. A szabályzatban meg kell határozni a következőket: a) saját gépkocsi használatára jogosultak köre, b) a saját gépkocsi használatáért fizetendő díj mértéke c) az éves kilométerkeret nagysága stb Kártérítési kötelezettség A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésért okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át. Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek. Amennyiben a kárt többen okozták egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár összegének meghatározásánál a Munka Törvénykönyve a az irányadó Anyagi felelősség Az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül fele, ha a kár a dolgozó munkahelyén vagy már megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati értéket csak az igazgató engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki onnan. (pl.: írógép, számítógép, stb.) Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési és felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért Az intézmény ügyfélfogadása Az intézmény vezetője és az intézmény kijelölt dolgozói ügyfélfogadást tartanak. 18

19 Fogadásra kijelölt dolgozók: - intézetvezető főnővér - szakmai vezető - családgondozó - pedagógusok - gondozási díjnyilvántartó 2.15 A kapcsolattartás rendje Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső egységek egymással szoros kapcsolatot tartanak. Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van. Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény sz6akmai szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet Bélyegzők használata, kezelése Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent. Az intézmény bélyegzőit a gazdasági ügyintéző köteles naprakész állapotban nyilvántartani. Az intézményben cégbélyegző használatára a következők jogosultak: - igazgató, - igazgatóhelyettes - titkárnő Az átvevők személyesen felelősek a cégbélyegzők megőrzéséért. A cégbélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről, és évenkénti egyszeri leltározásáról a gazdasági ügyintéző gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén az előírások szerint jár el A helyettesítés rendje Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A dolgozók távolléte esetén a helyettesítés rendszerének kidolgozása az igazgatónak illetve felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység vezetőjének feladata. A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírásokban kell rögzíteni. Az intézményen belüli helyettesítés rendjét az igazgató belső utasításban szabályozhatja A munkakörök átadása 19

20 Az intézmény vezető állású dolgozói, valamint az igazgató által kijelölt dolgozók munkakörének átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: 1. Állománytábla - az átadás-átvétel időpontját - a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat - a folyamatban levő konkrét ügyeket - az átadásra kerülő eszközöket - az átadó és átvevő észrevételeit - a jelenlevők aláírását. X. A szervezeti és működési szabályzat mellékletei 2. Szervezési séma az intézmény szervezetéről 3. a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek 4. Házirendek 5. Munkaköri leírások 6. Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok: - iratkezelési szabályzat - érdekképviseleti fórum működésének szabályzata 7. Gazdasági szabályzatok: - gazdálkodás gazdasági ellátás ügyrendje. - gazdálkodási jogkör szabályzat - pénzkezelési szabályzat - leltározási szabályzat - selejtezési szabályzat. 8. Belső ellenőrzési szabályzat 9. Titokvédelmi szabályzat 10. Költőpénz felhasználás szabályozása 11. Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről a Kozmutza Flóra Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégiummal. XI. 20

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK OTTHONA (BÓLY) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK OTTHONA (BÓLY) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK OTTHONA (BÓLY) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Házi Segítségnyújtó Szolgálat

Házi Segítségnyújtó Szolgálat Házi Segítségnyújtó Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 Jóváhagyta Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete a../2015. (V.28.) határozatával 2015. május 28.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Székhelye: 7683 Helesfa, Nádassy-telep Telefon/fax: 73/378-643 Telephelye: 7953 Királyegyháza,

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona Zalaegerszeg, Posta út 144. Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 20. évi formanyomtatványok, mellékletek Zalaegerszeg, 20. február

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Alapadatok A szervezeti és működési szabályzat hatálya kiterjed: az intézmény vezetőire az intézmény dolgozóira az intézmény szolgáltatásait

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MIKROTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4243 Téglás, Kossuth u. 35. sz. 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/b. sz. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. december 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IDŐSEK KLUBJA CSOKVAOMÁNY I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZTŐ

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.)KT. határozata A

Részletesebben

Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános és bevezető rész Intézmény neve: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Székhelye: 2510 Dorog, Otthon tér 4. Intézményi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására van szükség az alábbiak szerint: A magyar Államkincstár

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ŐSZI FÉNY INTEGRÁLT GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ŐSZI FÉNY INTEGRÁLT GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu ŐSZI FÉNY INTEGRÁLT GONDOZÁSI KÖZPONT

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben