Az Autizmus tünetei A korai felismerés jelentősége. Forrás: Theo Peeters Autizmus c. könyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Autizmus tünetei A korai felismerés jelentősége. Forrás: Theo Peeters Autizmus c. könyve"

Átírás

1 Az Autizmus tünetei A korai felismerés jelentősége Forrás: Theo Peeters Autizmus c. könyve

2 A DSM-IV és a BNO-10 szerint is az autizmus a pervazív fejlődési zavarok kategóriájában helyezkedik el az értelmi fogyatékosság és a specifikus fejlődési zavarok között. Az értelmi fogyatékosság jelentését értelmezhetjük úgy, hogy a fejlődés lelassult. A mentálisan sérült emberek ugyanúgy fejlődnek, mint mi, csak lassabban. Mentális koruk mindig alacsonyabb, mint a kronológiai koruk. A specifikus fejlődési zavarok esetében 1 konkrét készségterület lassú vagy hibás fejlődésével állunk szemben. A dyslexiások pl. egyetlen speciális tanulási nehézséggel rendelkeznek. Bár intelligenciájuk normális, az olvasás megtanulása nehézséget jelent számukra.

3 A pervazív fejlődési zavarok esetén több, minőségileg károsodott terület van. A domináns rendellenességek a kognitív, a nyelvi, a motoros és a szociális készségek elsajátításának nehézségét jelentik. Mínőségi károsodások A károsodás nem csupán a lassú fejlődésnek (mint a mentális retardáció esetén), vagy egy másodlagos fogyatékosságnak (szenzoros, motoros) tudható be. Ebből adódik, hogy az autizmust az értelmi fogyatékosság és a tanulási zavarok közé ékelődik be. A pervazív szó azt jelenti, hogy az embert valami nagyon mélyen, egész lényén keresztül érinti. Ez a helyzet az autizmusban szenvedő embereknél.

4 Jelentés problémája Tartalmi jelentés hozzáadása az észleléshez A gondolkodás célja a megértés. A gyerekek látnak, hallanak, éreznek és ízlelnek. Mit csinálnak mindezekkel a szenzoros információkkal? Megtanulnak észlelni, megérteni, elvontan gondolkozni, figyelni, emlékezni. Az autista emberek is hallanak, éreznek és látnak, az agyuk azonban ezekkel az információkkal másképpen bánik, sokszor nem képesek tartalmi jelentést hozzáadni az észleléshez. Ez sokszorosan érződik a szociális megértésnél, nem képesek a szociális percepciókhoz jelentést adni. A képesség nem hiányzik, hanem sérült!!!

5 Jelentés problémája A gesztusok értelmezésének korlátozott képessége Egy kísérlet elvégzése során arra a megállapításra jutottak, hogy az autista gyerekek számára problémát okozó összes gesztus az érzelmek kifejezésére szolgál. Tehát náluk speciális nehézséget okoz az emberi érzelmek nagy részének megértése. Ha úgy tűnik, időnként érzéketlenek velünk szemben, az csak kognitív fogyatékosságuk része. A világ eltérő módon való értelmezése Mivel a szavak nagyon keveset mondanak nekik, megjelennek életükben a tárgyak, mint kommunikációs formák. Egyes tárgyaknak kiemelkedő jelentőséget tulajdonítanak.

6 Kommunikáció Echolalia A szavak vagy mondatok azonnali vagy késleltetett, szó szerinti megismétlése. Az autisták többségére jellemző, de önmagában véve az autizmusnak nem lényegi vonása. A késleltetett echolalia példája lehet annak, hogy az autista gyerekek nagyon is próbálnak kommunikálni, csak éppen a rendelkezésükre álló korlátozott eszközök segítségével. Az azonnali echolalia azt is jelenti, hogy olyan szavakat használunk, melyek a nyelvi képességeit meghaladják, ezért szó szerint megismétlik azt.

7 Kommunikáció Merev kognitív stílus A látott dolgokon alapuló elemi megértésük túlságosan korlátozott ahhoz, lehetővé tegye a spontán módon történő általánosításokat. Az autista gyerekek hajlamosak arra, hogy pl. a szék hangsort egy konkrét, bizonyos magasságú, bizonyos színű, négy lábú székre alkalmazzák. A nehéz metafóra A jelkép szó szerinti értelmezése.

8 Szociális interakciók Az autisták számára problémát jelent az érzelmek, szándékok és gondolatok olvasása. Ezt elemi vakságnak vagy szociális vakságnak nevezhetnénk. Lehet, hogy úgy tűnik, nincsenek tekintettel másokra, ez azonban nem érzelmi egoizmusból, hanem inkább kognitív rugalmatlanságból fakad. Kétoldali szociális interakció sérülését mutatja az autista gyermekek tipikusan repetitív viselkedésmódja. Szemkontaktus

9 A képzelőerő problémája Azok, akik a megértés során más horgonnyal nem rendelkeznek, az érzékelésben kapaszkodnak meg. Sok autista ember a megértés hiányában kívülről megtanulja a világot, egy kiszámítható világ újra és újra történő felidézése egyfajta biztonságérzetet ad neki, a rend megmarad. Jellemző a korlátozott érdeklődési kör, a repetitív, sztereotíp viselkedés.

10 A korai jellemző tünetek kezdete A tünetekből egy-egy gyermeknél nem találjuk meg mindegyiket, és súlyosságuk is igen változó lehet. A régebben abszolút diagnosztikus kritériumként értékelt szemkontaktus-hiány például csak a legsúlyosabb autistáknál fordul elő. A diagnózis a gyakorlatban a lehetséges 18 hónapos kornál általában jóval később születik meg. Ennek oka egyrészt az ellátó rendszer és a szakemberképzés hiányossága, másrészt csak ekkor jelennének meg a normális fejlődés során az autizmusban érintett és mai módszereinkkel már vizsgálható funkciók. Az iskoláskorig vagy még tovább kezeletlenül maradt fejlődési zavar és deviancia gyógyító és fejlesztő célú ellátása a növekvő korral egyre nehezebbé válik, bár a nevelhetőség, taníthatóság időszaka az autizmussal élő fiatalok esetében benyúlik a felnőttkorba, így sohasem túl késő a fejlesztést elkezdeni.

11 Az autizmus korai felismerése Fontos, mert - a gyermek számára megnyílik, a korai fejlesztés lehetősége, amely lényegesen hatékonyabb és megnöveli esélyeit; - a szülők magyarázatot kaphatnak súlyos stresszt okozó kérdéseikre, csökken a bizonytalanság; - a család hamarabb juthat szociális támogatáshoz. Nehéz, mert - az autizmus egy spektrum, az állapot rendkívül sokszínű; - kevesebb, valóban megbízható kutatási adat áll rendelkezésre; - a diagnózis elfogadása nagyobb nehézségekbe ütközik (a szülők részéről), mint későbbi életkorokban.

12 Csecsemőkor Kevés vagy nincs specifikus tünet. Autizmusra utalhat: Szociális készség terén jól elvan egyedül ritka/hiányzik a másik arcának figyelése ritka/hiányzik a szociális mosoly ritka/hiányzik a közös figyelmi viselkedések Kommunikáció terén hiányzik/ritka a kölcsönös preverbális kommunikáció ritka/hiányzik a névre adott orientációs válasz kevés szemkontaktus gyenge gesztus repertoár, limitált arcmimika Viselkedés terén repetitív viselkedés, szenzoros ingerek preferenciája/averziója

13 Kisgyermekkor Szociális készség terén Hiányzik vagy csökkent közös figyelmi az érdeklődés vagy öröm megosztása Hiányzik vagy csökkent a tárgyak megmutatása Szívesebben van egyedül / anyáról nem leválasztható Az interakciók során kevés szemkontaktus Kevés meleg, örömteli arckifejezés Nem bohóckodik, hogy felkeltse a figyelmet Nem ismétli meg a nevetést kiváltó cselekvést Kevéssé igyekszik a szülők kedvében járni Idegeneken átnéz, kortársaktól elhúzódik.

14 Kisgyermekkor Kommunikáció terén Megkésett beszédfejlődés Echolália Kívánságát a szülő kezének húzásával jelzi Nem figyel a beszédre nem hall? Korlátozott beszédértés nem akarja megtenni Nonverbális kommunikáció zavara: Szemkontaktus, gesztusok és hangadás koordinációja gyenge Korlátozott gesztus használat és gesztusra adott reakció

15 Kisgyermekkor Rugalmatlan gondolkodás, viselkedés Mintha játék hiányzik Játékokat, tárgyakat sorba rendez Különös érdeklődés Sztereotip tevékenység tárgyakkal ( pörget dobál, ütöget) A megszokott dolgokhoz ragaszkodik, a változásokat nehezen tolerálja Szokatlan motoros manírok repkedés, pörgés, lábujjhegyezés Nehezen kezelhető makacs, alig megnyugtatható hisztik

16 Tünetek 4-5 éves kortól A szociális interakció terén Egyre nyilvánvalóbb a szociális kapcsolatteremtés és a kommunikáció alapvető fogyatékossága. Nem teremt vagy kezdeményez kapcsolatot, a szülőket is csak szükségletei kielégítésére használja. A társakat figyelmen kívül hagyhatja, átgázol rajtuk, fél tőlük. (magányos típus) Gyakran kezdeményez kapcsolatot, de a közeledése furcsa, nem a társas helyzetnek megfelelő, kritikátlan (aktív, bizarr típus) Nem kezdeményez, de ha hívják, akkor csatlakozik a többiekhez, és elviseli, hogy irányítsák (passzív típus) Örömeinek, élményeinek megosztására kevéssé törekszik kivéve speciális érdeklődési terület Fájdalmában, bánatában ritkán keres vigasztalást, ő maga nem nyújt vigaszt A dicséret nem motiválja, büszkeséget nem mutat Közös tevékenységbe nehezen vonható be Mások érzéseire, szükségleteire kevéssé van tekintettel

17 Tünetek 4-5 éves kortól Kommunikáció területén 1. A beszéd fejlődésének zavara, olykor visszafejlődés. Súlyos formában nem alakul ki a beszéd, vagy csak echolál. Közepesen súlyos formában - Személyes névmások, személyragok felcserélése - Rosszul szabályozott hangerő, ritmus, hangszín, furcsa intonáció, szokatlan prozódia Enyhe formában - Túlzottan pedáns beszéd - Saját érdeklődés szerinti monológok - Szociális csevegés hiánya - Kérdések ismételgetése - Sérülés a nyelv pragmatikus használatában

18 Tünetek 4-5 éves kortól 2. Beszédértés: Súlyos formában alig, vagy csak leegyszerűsített beszédet ért Enyhébb formában a szociális tartalmak, többértelmű fogalmak, irónia megértésének nehézsége Szó szerinti értelmezés Korlátozott gesztushasználat és mimika, mások nonverbális jelzéseit rosszul érti

19 Tünetek 4-5 éves kortól Rugalmatlan gondolkodás terén - Ragaszkodás a megszokotthoz (pl. saját rutinban, apró környezeti változásokban) - Nem funkcionális, ritualisztikus viselkedések

20 Tünetek 4-5 éves kortól További viselkedéses jellemzők - Sztereotip mozgásos tünetek (pl. kezek röpködő mozdulata, bizarr tartások, grimaszok, lábujjhegyen járás) - A szenzoros viselkedés furcsaságai pl. szagolgatás, vizuális ingerek keresése. - Jobb értelmű gyermekeknél a szűk körű, sztereotip érdeklődés már nem szenzoros ingerekre irányul, hanem szociális tartalommal nem bíró, vagy funkcionális értelmétől elvonatkoztatott témákra, érdeklődési körökre: pl. térképek, közlekedés, járművek, országok és fővárosok, lakcímek, és gyakori a zene szeretet.

21 Járulékos tünetek Kognitív eltérések: 30-50%-ban mentális retardáció Szigetszerű kiemelkedő képességek Szenzoros inger feldolgozási zavarok Hipo- vagy hiperszenzitivitás Alvászavar, táplálkozászavar Viselkedési zavarok Hiperaktivitás Dührohamok Önsértő magatartás Szorongás

22 Ha valaki autista, az nem azt jelenti, hogy nem ember. Azt azonban jelenti, hogy idegen. Azt jelenti, hogy ami mások számára normális, az az én számomra nem normális, és ami az én számomra normális, az mások számára nem normális. Bizonyos szempontból borzasztó hiányosan vagyok felszerelkezve a világban való túléléshez, úgy, mint egy földönkívüli, aki tájékozódási útmutató nélkül itt rekedt. Személyiségem azonban érintetlen. Énem sértetlen. Értékesnek és értelmesnek tartom az életet, és nem szeretném, ha kigyógyítanának abból, hogy önmagam legyek... Tiszteljenek meg azzal, hogy a saját feltételeimnek megfelelően érintkeznek velem ismerjék fel, hogy mi egyformán idegenek vagyunk egymásnak, hogy az én létezési módjaim nem csupán az Önök létezési módjainak hibás változatai. Kérdőjelezzék meg a feltevéseiket. Határozzák meg saját feltételeiket. Dolgozzanak velem együtt azon, hogy hidat tudjunk építeni egymás között. (Jim Sinclair)

23 Autizmus minden nap

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében 1 2 Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Szerkesztette: Havasi

Részletesebben

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerzők: Szerkesztők: Dr. Balázs Anna

Részletesebben

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek:

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek: Szerzők: Jásper Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó Egyes fejezetek megírásában közreműködtek: Csányi Zsuzsanna, Janoch Monika, Kiss Gyöngyi, Németh Krisztina, Németh Regina, Őszi Tamásné, Dr. Stefanik Krisztina

Részletesebben

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna Közreműködtek Gelencsérné Tamási Márta

Részletesebben

Esettanulmány: Dániel története

Esettanulmány: Dániel története Tapasztalatok a Picture Exchange Communication System (PECS, a képkártya-csere módszer) alkalmazásával kapcsolatban az Autizmus Kutatócsoport Általános Iskola és Szolgáltató Központban Havasi Ágnes Õszi

Részletesebben

7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára

7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára 7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, általános iskola, 1 8. évfolyam

Részletesebben

Akadálymentes környezet. Autizmussal élő gyermekek vizuális támogatása

Akadálymentes környezet. Autizmussal élő gyermekek vizuális támogatása Akadálymentes környezet Autizmussal élő gyermekek vizuális támogatása Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna A fotókat a szerző készítette. Szakmai lektor Őszi

Részletesebben

Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében

Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Kar Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében Készítette: Pál Enikő Témavezető: Kiss Ferenc Főiskolai docens Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3

Részletesebben

Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék

Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék Oktatási szakmacsoport Gyógypedagógiai asszisztens Modulszám: 1283-06 Dobosné Bányai Veronika Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék Tanári segédlet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tasnádi Ágnes. A pszichés fejlődés zavaraival küzdők. nevelésében, oktatásában, fejlesztésében. alkalmazott eljárások

MUNKAANYAG. Tasnádi Ágnes. A pszichés fejlődés zavaraival küzdők. nevelésében, oktatásában, fejlesztésében. alkalmazott eljárások Tasnádi Ágnes A pszichés fejlődés zavaraival küzdők nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások A követelménymodul megnevezése: Általános gyógypedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul

Részletesebben

Illés Anett. AI módszer a kutyás terápiában

Illés Anett. AI módszer a kutyás terápiában Illés Anett AI módszer a kutyás terápiában Vannak gyermekek, akiket a zene és hangok világa bűvöl el és abban találják meg nyugalmukat. Vannak, akik zsírkrétával, filccel és festékkel fejezik ki önmagukat.

Részletesebben

Ok, etimológia Tünetek Kompetencia Terápia Cél Feladatok Eljárások, gyakorlatok Értékelés, minősítés Intenzitás Eszközök

Ok, etimológia Tünetek Kompetencia Terápia Cél Feladatok Eljárások, gyakorlatok Értékelés, minősítés Intenzitás Eszközök 1. Tétel Mik a beszéd elsajátításának feltételei? Beszéljen a beszédfejlődés zavarairól (megkésett, akadályozott beszédfejlődés)! Hogyan segítheti az óvónő a terápiát? Melyek a kommunikáció alapelvei,

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

A World Health Organisation diagnosztikus rendszerébõl BNO-10 (1995) (Az ICD-10, 1992 fordítása)

A World Health Organisation diagnosztikus rendszerébõl BNO-10 (1995) (Az ICD-10, 1992 fordítása) A World Health Organisation diagnosztikus rendszerébõl BNO-10 (1995) (Az ICD-10, 1992 fordítása) F84 - Pervasiv fejlõdési zavarok A zavaroknak egy olyan alcsoportja, melyben a reciprok szociális interakciók,

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

A LOGOPÉDIÁRÓL ÉS RÓLUNK

A LOGOPÉDIÁRÓL ÉS RÓLUNK SZÜLŐKNEK A LOGOPÉDIÁRÓL ÉS RÓLUNK A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa TARTALOM A gyermek beszédfejlődése (Dr. Szentkeresztyné Bánhidi Judit)...2 Mikor beszélünk megkésett vagy akadályozott beszédfejlődésről?

Részletesebben

Fejlesztési modulok a fogyatékossági típusoknak megfelelően a sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó pedagógusok/könyvtárosok számára

Fejlesztési modulok a fogyatékossági típusoknak megfelelően a sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó pedagógusok/könyvtárosok számára Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál felesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4 Fejlesztési

Részletesebben

Képzési segédanyag. "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Lezárva: 2011. március www.debreceni-lstsz.hu

Képzési segédanyag. Segítőkéz Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Lezárva: 2011. március www.debreceni-lstsz.hu Tartalomjegyzék 1. Szociálpszichológia vázlata 2. 2. Segítőkapcsolatok pszichológiája 15. 3. Fejezetek az életkorok lélektanából 30. 4. Egyéb témák (önismeret, szupervízió, szexualitás, drog, hajléktalanság

Részletesebben

Segít a Négylábúak Szeretete. dolgozat. írta:

Segít a Négylábúak Szeretete. dolgozat. írta: 1 Segít a Négylábúak Szeretete dolgozat írta: 2008 1 2 AZ ÁLLATASSZISZTÁLT TERÁPIÁK ALAPJAI (kutyaterápia) Az állatasszisztált terápia helye a terápiák rendszerében meghatározott, állatokkal végzett, és/vagy

Részletesebben

Gyerekbántalmazásról

Gyerekbántalmazásról 1 Borderline 2. A mentalizáció vagy reflektív funkció azt jelenti, hogy a másik ember gondolatairól, érzéseiről, vágyairól képesek vagyunk gondolkodni. Azt is lehet mondani, hogy elménk többek között arra

Részletesebben

Nevelési Alapismeretek

Nevelési Alapismeretek Tordáné Hajabács Ilona Nevelési Alapismeretek a Népi játék és kismesterségek oktatója tanfolyam hallgatói számára HAGYOMÁNYOK HÁZA Népművészeti Módszertani Műhely 2010 Tartalom Bevezetés...5 A nevelés...6

Részletesebben

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. A különböző fejlesztési területekre. irányuló gyakorló foglalkozások céljai, feladatai, módjai, lehetőségei

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. A különböző fejlesztési területekre. irányuló gyakorló foglalkozások céljai, feladatai, módjai, lehetőségei Schmehl Júlia A különböző fejlesztési területekre irányuló gyakorló foglalkozások céljai, feladatai, módjai, lehetőségei A követelménymodul megnevezése: Munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos

Részletesebben

Gyerekek. Gyerekek Szülők Közösségek. Módszertani kézikönyv I. kötet

Gyerekek. Gyerekek Szülők Közösségek. Módszertani kézikönyv I. kötet Gyerekek Szülők Közösségek Módszertani ajánlások a gyerekekkel, a szülőkkel és a közösségekkel végzett munkához a Biztos Kezdet program munkatársai számára Módszertani kézikönyv I. kötet Gyerekek Szociálpolitikai

Részletesebben

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Szociálpedagógia Tanszék Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Konzulens: Kolozsvári Csaba

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE borito_2012_1.qxp 2012.02.25. 21:03 Page 1 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA Gyógypedagógiai Szemle 2012 XL. évfolyam 1 www.gyogypedszemle.hu 2012 XL. évfolyam

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Adaptációs kézikönyv Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív program 2.1 intézkedés Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének

Részletesebben