A CSALÁDI HÁTTÉR HATÁSA A GYERMEK VISELKEDÉSÉRE SURÁNYI KRISZTINA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CSALÁDI HÁTTÉR HATÁSA A GYERMEK VISELKEDÉSÉRE SURÁNYI KRISZTINA"

Átírás

1 A CSALÁDI HÁTTÉR HATÁSA A GYERMEK VISELKEDÉSÉRE SURÁNYI KRISZTINA

2 Mennyire számít egy kisgyermek magatartásában a családi háttér? Ötlettár Mennyire kell bevonni a gyermek szüleit az óvodapedagógiába? Számít-e, ha a gyermek óvoda előtt már járt bölcsődébe? Hogyan lehet megszerettetni a gyermekkel az óvodát? Hogyan integrálják/integrálódik a magatartászavaros gyermek? Hogyan szocializálódik a kisgyermek az óvónő segítségével valamint egyedül? Játszik-e valamiben fontos szerepet az a tény, hogy a gyermeknek van-e testvére vagy nincs? Mennyire játszanak fontos szerepet a készségfejlesztő játékok az óvodáskor első szakaszaiban (3 éves korban), és mennyire a későbbiekben (5 éves korban)? Milyen módon tanulja meg a gyermek a fegyelmet? Melyik az előnyösebb: 3 éves kórtól vagy 5 éves kortól óvodába kerülni, előbb vagy később küldeni a gyermeket iskolába? Van-e különbség a kisgyermek személyének alakulásában attól függően, hogy magán- vagy normálóvodába járt?

3 A CSALÁDI HÁTTÉR KIHATÁSA A GYERMEK SZOCIALIZÁCIÓJÁRA, VISELKEDÉSÉRE, KAPCSOLATAIRA AZ ÓVODÁBAN Absztrakt Témakörök: kisgyermek, óvoda, család, szocializáció Kulcsszavak: óvoda, gyermeki személy, viselkedés, családi háttér (státusz, családmodell) Mint minden korosztálynak, a kisgyermeknek is megvan a maga társadalma, ez az óvoda. A kisgyermek nem önálló ember, nagy hatással van rá közvetlen környezete, amely nem más, mint a családja. Egyéni témámban azt szeretném feldolgozni, milyen hatással van a gyermek maga társadalmán belüli viselkedésére az, ha összetartó családból jön, ha csonkacsaládból jön, ha vannak testvérei, ha családi tragédia árnyékolja be a napjaikat, ha foglalkoznak vele a szülei, vagy ha nem szeretetteljesen bánnak vele otthon, milyen viselkedési attitűdöket vesz át a szüleitől, és melyek hatnak csak közvetve a kapcsolatainak építésére és milyenségére. Manapság ez fontos kérdés, hiszen a család által közvetített értékek rendkívül meghatározzák a gyermek egészét, aki majdan a jövő nemzedékévé válik.

4 SZAKIRODALMI LISTA Buda Béla (1995): A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. Dombi Alice - Oláh János - Varga István (szerk.) (2004): A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC Stúdió. Horváth-Szabó Katalin (2011): A házasság és a család belső világa. Budapest, SE Mentálhigiéné Intézet: Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány Ján Grác (1979): Értsük meg a gyermeket! Budapest, Tankönyvkiadó. Pálhegyi Ferenc (2009): Keresztyén házasság. Budapest, Református Kálvin Kiadó. Popper Péter Ranschburg Jenő Vekerdy Tamás (2005): Sorsdöntő találkozások: szülők és gyermekek. Budapest, Saxum Kiadó. Ranschburg Jenő Popper Péter (1978): Személyiségünk titkai. Budapest, RTV- Minerva. Ranschburg Jenő (1995): Félelem, harag, agresszió. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. Solymos Katalin: A családi szocializáció jellemzői. In: Kollár Katalin N. Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Budapest, Osiris Kiadó. Solymos Katalin: Fejlődés és szocializáció. In: Kollár Katalin N. Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Budapest, Osiris Kiadó.

5 Galambos Katalin (2009): A fejlődéslélektan és a szocializáció alapjai. Budapest, Műszaki Könyvkiadó. Teleki Béla (2000): Kézikönyv a családról. Kecskemét, Korda. Vekerdy Tamás (2008): Az óvoda és az első iskolai évek - a pszichológus szemével. Budapest, Saxum. Velkey László (1984): Gyermekeink gondozása, nevelése. Budapest, Medicina Könyvkiadó. Virginia Satir (1993): A család együttélésének művészete. Budapest, BFI.

6 GONDOLATI TÉRKÉP

7 HOSPITÁLÁS KEREKERDŐ ÓVODA A csoport neve: Katica csoport Létszáma: 25 fő; a hospitálás napján jelen volt: 22 fő Nemi eloszlás: 15 lány, 10 fiú; a hospitálás napján jelen volt: 13 lány, 9 fiú SNI gyermekek száma: 1 fiú JÁTÉKMEGFIGYELÉS Helyszín: Kerekerdő óvoda, 1202, Mártonffy utca , csoportszoba Időpont: május 11., 8:47 8:51 Résztvevők: 3 lány, 4-4,5 évesek, nevezzük őket Katinak, Boginak, Szilvinek. A szituáció körülményei: Szabad játék ideje. Bogi és Szilvi az építőkockás sarokban játszik. Kati először odajön hozzám, megkérdezi: Megnézed, hogyan játszom? Azt válaszolom: Persze!, ő pedig odamegy a már játszó két kislányhoz a terem tőlem távolabb eső sarkába, ezért közelebb mentem hozzájuk. A megfigyelt játék: Kati bekapcsolódik a konstruáló játékba, őt beengedik a játszó lányok, és Kati újabb elemeket hozzáadva építi azt. Közben beszélnek mindhárman, de kevés a kapcsolat köztük, mindenki a maga részét építi. Kb. 2 perc elteltével Bogi azt mondta, amint egy építőelemet helyezett el: Ez lesz a királylány szobája. Kati viszont azt reagálta rá: Nem! Nem itt lesz! Hanem itt lesz! és egy építőkockát helyezett a már felépített kockák egy másik területére. Bogi reakciója erre az volt, hogy bár elfogadta Kati tettét, a sajátját is végrehajtotta, és azt mondta: Akkor az én királylányomnak itt lesz a szobája. Kati azonban nem akarta engedni, így először szóban hívta fel rá a figyelmet, hogy Bogi szedje le az építőkockáját, majd amikor Bogi nem volt rá hajlandó, akkor Kati lelökte onnan. Bogi mérges lett, megfogta a kockáját, és vissza akarta tenni oda, ahova eredetileg is szánta, de Kati kijelentette, hogy Nem!. Bogi még próbálkozott egy ideig, azt mondta: Legyen két királylány, és az enyém itt fog lakni!, de Kati nem akarta engedni. Szilvi viszont nem akart belefolyni a vitába, ezért csak nézte a jelenetet. Boginak nem tetszett a szituáció, ezért kilépett belőle, elment az orvosos játékokhoz. Szilvi továbbépített, Kata viszont zavartnak tűnt. Ezután az egyik

8 építőkockával azt kezdte el játszani, hogy az egy kisautó, majd amikor megunta, ő is odébbállt. Megjegyzendő: Szilvi testvére fogyatékos, ő maga visszahúzódó kislány, legtöbbször egyedül játszik akkor is, ha többiekkel együtt van, ettől függetlenül sok játékkal játszik. Bogi családi háttere az óvodapedagógus szerint rendben van, nincs különösebb probléma otthon. Kati szülei viszont elváltak, az óvodapedagógus úgy tudja, szülei sokat veszekedtek, és megfigyelése szerint Kati agresszív viselkedésre hajlamos, nem mindig szófogadó, gyakran provokálja a másik gyereket, és szeretne irányítani. Az óvodapedagógus az aznap délután tartandó ünnepségre készült, így erre a helyzetre nem figyelt fel. Mit tanulhatunk ebből a szituációból? Az általában visszahúzódóan viselkedő kislány most sem avatkozott közbe, pedig konfliktushelyzet bontakozott ki körülötte, viszont nem is ment el onnan, csak hagyta, hogy elmúljon. Az a kislány, akinek családja feltehetőleg harmonikusan működik, felajánlott egy kompromisszumos megoldást, hajlandó volt a helyzet megoldására. Az a kislány viszont, akinek családi háttere problémásnak mondható, nem hajlott a felajánlott kompromisszumos megoldásra, nem akarta elfogadni a másik ötletét, hanem a saját akaratát akarta véghezvinni, ehhez még a nyílt támadástól sem rettent vissza. A hirtelen felgyülemlett feszültségét úgy vezette le, hogy az építőkockával azt játszotta, az egy kisautó, így visszatért egy korábbi játékfejlődési szakaszhoz. Választott kutatási módszer: az óvodapedagógus véleményének kikérdezése az egyes gyermekek családi hátteréről, majd a gyermekek megfigyelése, tudatos észlelése. Azért a megfigyelést választottam, mert az volt a feltételezésem, hogy a problémásabb családból jövő gyerekek játékában megfigyelhető valamilyen deviancia, így már a feltételezésből adódott a kutatási módszer, a téma jellegéből adódóan azonban elengedhetetlen az óvodapedagógus véleménye, háttérinformációi.

9 A választott módszer jellemzői: rövid ideig tartó, egyéni, közvetett megfigyelés. A megfigyelés szempontjai: az óvodapedagógus felhívta a figyelmemet azokra a gyerekekre, akikről úgy tudta, nehezebb családi hátterük van. Feltételezésem szerint ők játékban is deviánsabb viselkedést mutatnak, így az alábbi tényezőkre figyeltem: - Játék közben mutat-e haragot, agressziót - Funkciójának megfelelően használja-e a játékot - Van-e társas kapcsolata játék közben, ha igen, az mire irányul, és kimenetele szerint pozitív vagy negatív-e. Interjú a csoport óvodapedagógusával (Kerekerdő Óvoda): - Előző évekhez képest lát-e valamilyen változást azzal kapcsolatban, hogy milyen családi háttérrel érkeznek a gyerekek az óvodába? - Igen, jelentős változás figyelhető meg az elmúlt évben. Romlott a gyerekek családi háttere, és a gyerekek is agresszívebbek, nehezebben nevelhetőek. - Általában milyen családból érkezik a gyermek? - A legtöbb gyermek szülei elvált, vagy épp folyamatban van a válás, emiatt sokat veszekszenek gyakran a gyerek előtt is, aki a felgyülemlő feszültséggel nehezen tud mit kezdeni, még a játékában sem. De vannak olyan gyerekek is, akik jó családból érkeznek, velük nincs semmi baj. Könnyen szoktathatóak. - Van olyan gyerek, aki különösen kötődik Önhöz? - Nem, nem igazán. Csak a szokásos kötődés figyelhető meg. De olyan sincs, aki meg egyáltalán ne lenne velem kapcsolatban. - Rendben. Köszönöm szépen!

10 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar A kisgyermekkor pedagógiája NBÁA-005/1 A családi háttér hatása a gyermek viselkedésére Szemináriumi dolgozat 2012 Oktató: Kerekes Valéria KEVLAAP.ELTE Készítette: Surányi Krisztina SUKTAAG.ELTE

11 Tartalomjegyzék A témaválasztás indoklása Sze mináriumi dolgozat: A családi háttér hatása a gyermek viselkedésére Össz egzés Felh asznált szakirodalom... 14

12 5.... Miért választottam ezt a témát? Szeretem megfigyelni az embereket, akár utazom, akár az utcán sétálok, munka vagy éppen játék közben, egy beszélgetés vagy egy konfliktus közepette. Gesztusaikból, mimikájukból sok mindenre következtethetünk: milyen a személyisége, hogyan reagálna egy-egy szituációban, jól érzi-e éppen magát vagy kikívánkozik az adott helyzetből. Számomra ezek fontos, ugyanakkor lenyűgöző dolgok is. Nézetem szerint személyiségünk nem merül ki pusztán a biológiailag öröklött tényezőkből rendkívüli módon befolyásol minket a környezetünk, de ami a legmeghatározóbb az életünkben, az a családunk, hiszen az ember egy bio-pszicho-.szociális lény. A családunkkal vagyunk nap mint nap, kisgyermekként ez az első közeg, ahol szocializálódunk. A család személyiségre való hatása bizonyított, mégis mindig rácsodálkozom, amikor a gyakorlatban találkozom ezzel a ténnyel. Mindig is nagyon érdekelt a családi légkör, nevelés problematikája. Vajon tényleg törvényszerű-e, hogy aki szeretetteljes családi légkörben nő fel, példaértékű életet fog élni, aki pedig nehéz családi körülmények közt élte gyermekkorát, tényleg hajlamosabb lesz-e a deviáns viselkedésre? Hogyan veszi át a gyermek az otthoni családmodellt, és ez hogyan mutatkozik meg az egyes helyzetekben? Valóban megállapítható, hogy a nyugodtan játszó gyermek családja harmonikus, szeretetteljes, az agresszívabb, elutasítóbb gyermek viselkedése hátterében pedig valamilyen családi probléma állhat? Vajon tényleg a családunk az, ami meghatároz minket egy életen át? Vajon a jó gyermekből tényleg szeretetteljes felnőtt lesz, a rossz kisgyermekkel pedig tényleg problémák lesznek a későbbiek folyamán is? Ennek eldőlésében mennyire van szerepe a családnak? Számomra izgalmas kérdések ezek. Tinédzser, felnőtt embereken látom, hogy a családjuk nagymértékben meghatározza őket. De vajon a gyermekeken hogyan mutatkozik meg a családjuk milyensége? Erre kerestem a választ projektem során. A családi háttér hatása a gyermek viselkedésére

13 A Szülők Kislexikona c. könyv definíciója alapján a család a következőképpen azonosítható be: A család a legalapvetőbb közösség, a két nemhez tartozó, egy háztartásban élő emberek szervezett együttélése, amely elsődlegesen házastársi kapcsolatra épül. ( ) A család társadalmi funkciói közül különösen hármat szoktunk kiemelni: 1. gazdasági funkció t (a család fenntartása, család szervezése), 2. biológiai és pedagógiai funkciót (utódok létrehozása és felnevelése), 3. a családtagok közötti egyensúlyt biztosító meggyőződésbeli és érzelmi funkciót (azonos vagy hasonló világnézeti alap, érzelmi harmónia). Kisgyermekként megtapasztaltuk, hogy a családunk az a hely, amely a biztonságot nyújtja számunkra, ahol vigaszt találunk, játszhatunk szabadon, mert anya mindig ott van, ha ő ott van, akkor semmi baj nem érhet. Amikor a kisgyermek megtapasztalja, hogy kap szabadságot, mégis törődnek vele, akármikor visszatér, szeretettel fogadják - ez egy jó anya-gyermek kapcsolat, ami annak válik alapjává, hogy a gyermek később nyílt legyen a világra: másik gyerekekre, új helyzetekre, ismeretlen dolgokra (Ranschburg, 1978). Harlow 1966-ban elvégzett majom-kísérlete is bemutatta: az anya és az utódja között nem pusztán testi kapcsolatnak kell kialakulnia, mert ahhoz, hogy az utód biztonságban érezze magát, szüksége van az érzelmi ingerekre is, a szeretetteljes kötődés pedig az egészséges személyiségfejlődés alapjául kell, hogy szolgáljon. A kísérletben megfigyelt kismajmok, amik anyukája egy szőrbábu és egy drótbábu volt, később agresszívek, félénkek lettek, hiszen bár ételt kaptak a pótanyáktól, semmi egyéb reakciót nem mutattak a kismajmok viselkedésére, mivel élettelenek voltak, sőt a későbbiek során az így felnőtt kismajmok nem gondozták utódjukat sem. Véleményem szerint ez a kísérlet az alapja annak, hogy mennyire meghatározza az utódot az anyával való kapcsolata. Emberekre kivetítve természetesen nem állhatunk meg pusztán az anya-gyerek kapcsolatnál, hiszen az apának is rendkívül fontos szerepe van, ő is a család tagja, érzelmileg neki is kötődnie kell a gyermekhez, és viszont (Buda, 1995). Mindezek után megállapítható, hogy a gyermek ép személyiségfejlődéséhez elengedhetetlen a harmonikus, elfogadó, szeretetteljes légkör, amit a két szülőnek kell biztosítania de ez nem tévesztendő össze azzal, hogy nem fordulhatnak elő viták, nézeteltérések, kisebb-nagyobb konfliktusok a családon belül. Azonban ha a fönt leírt

14 légkör biztosított, akkor a konfliktusok elrendezése is hasonló módon zajlik: egymást meghallgatják, segítenek, elmondhatják érzéseiket, a felek szabadsággal rendelkeznek. Ha az elfogadás biztosított, a gyermek is könnyebben él a kezébe akadó eszközökkel, bátrabban kipróbálja magát (Buda, 1995). Az alapvetően szükséges családi harmóniát azonban sok más körülmény, tényező is megbonthatja (Teleky, 2000). Elsőként a nem vagy rosszul kialakult kötődést kell megemlíteni. A sérült anya-gyermek kapcsolatnak többféle oka lehet: oka lehet egyrészről az anya elutasító magatartása vagy az ambivalens kötődése (a szeretete mellé negatív érzelem, pl. harag társul), másrészről az anya elvesztése (ez esetben az édesanya elhunyt, vagy pedig a gyermek állami intézetben nevelkedik). A kisgyermekre traumatizáló hatással van, ha magát a szülőt éri valamilyen érzelmi sokk, mert ez kihat a gyermekkel való kapcsolatára is; ha a szülők elválnak, hiszen az a biztonság, amit a két szülő együtt alakít ki, megbomlik; vagy a szülőknek rossz kapcsolata van egymással, esetleg családon belüli erőszak, szenvedélybetegség jelenik meg. Ezekben az esetekben a gyermek biztonságérzete mindenképpen sérül, a család harmóniája megbomlik. Nem érzi a határokat, nem érzi szabadnak sem magát, hiszen egy folytonos hiányérzet lép fel, olyan hiány érzete, ami nem valami konkrét történéshez, tárgyhoz, érzelemhez kapcsolható. A harmonikus családmodell mellett fontos megemlíteni a következő családmodelleket is, melyek káros hatással lehetnek a gyermek személyiségfejlődésére. Dr. Pálhegyi Ferenc gyógypedagógus, pszichológus szerint a következő családmodellek léteznek: a diktátor család, ahol az apát kell szolgálni, az anyakirálynő családja, ahol az anya a domináns fél, tőle függ a család (alá-fölérendelt szerepek a családon belül). A cipekedő modell az, ahol az anya minden fáradságot magára vállal, hiszen senki más nem csinálja meg helyette, de sem a nőies nő, sem a férfias férfi szerepét nem tanulja meg a gyermek. Az egyenlősdi családmodellben minden jogi alapon történik: a szülőknek joguk van önálló gondolatokhoz, bankszámlához, stb. a gyerekek viszont nem kapnak konkrét útbaigazítást, hiszen mindkét szülő mást mondhat a gyereknek. A veszekedő szülők modellje is egyértelműen negatív, hiszen azok az emberek pusztítják egymást, akiktől a gyermek élete függ. Az elszigetelt modellben a gyermek a két szülő közt ingázik, az anya

15 magához láncolja a gyermeket, az apa pedig közömbösen a munkába menekül, igazi érzelmi támaszt azonban egyik szülő sem ad a gyermeknek. A csonka család problémája nagyon összetett: először is eltűnik a családból vagy az anya vagy az apa nemi szerepe, így a másik félnek egyszerre két szerepet kell magára vállalnia, másrészről a gyermekhez is kétféleképpen viszonyulhat: vagy túl korán akarja a felnőtt szerepébe helyezni őt, vagy pedig magához láncolja, és lelkileg alig engedi el. A marionett mester családmodelljében legtöbbször a nagymama irányítja a családot, ami sok feszültséghez vezet a családtagok közt. A gyerekbálvány családban a szülők játékokkal fejezik ki a törődésüket, szeretetüket megfosztva a gyermeket az érzelmektől, az életkorának megfelelő követelményektől, a korlátoktól. A jó pásztor családja pedig a fönt említett harmonikus család modelljének felel meg, ami az optimális fejlődést segíti. Fontos azonban megemlíteni a testvérkapcsolatokat is, ami szintén meghatározó szereppel bírhat egy kisgyermek életében. A harmonikus családban a gyermekek léte természetes, a figyelem megoszlására figyelnek a szülők. Azonban itt is felborulhat az egyensúly: az idősebb gyermeket megviselheti, hogy a figyelem az újszülöttre összpontosul, esetleg féltékennyé válhat, de a fiatalabb gyermek is irigykedhet az idősebbikre, pláne ha a szülők a gyerekeket összehasonlítják, és a fiatalabbik viselkedése a nemkívánatosabb. A testvérek közt sajátos kapcsolat alakul ki: ha kicsi a korkülönbség, akkor az idősebbik jótékony hatással lehet a fiatalabbik fejlődésére, sajátos nyelv alakulhat ki kettejük közt, létrejöhet egy egymást segítő, szeretetteljes kapcsolat. Ez a kapcsolat azonban deformálódhat is: az egyik testvér domináns szeretne lenni, vagy nem alakul ki az egymást segítő kapcsolat ez leginkább azokban a családokban történik, ahol vagy az apa vagy az anya domináns félként van jelen (Ranschburg, 1978). Azonban az is meghatározó, ha a család elveszíti az egyik gyermeket, amely érzelmi sokkal járhat, illetve az is külön esetként említendő, ha a gyermeknek fogyatékos testvére van, vagy ha nincs testvére. Mindezek a családmodellek, a testvérkapcsolatok igen nagy hatással vannak a gyermek alaptermészetére, a temperamentumára (Buda, 1995).

16 Arra kerestem a választ, hogy egy óvodai csoport játékában, a gyermekek egyénenkénti viselkedésében mennyire szembetűnő, tipikus jelenségek figyelhetőek meg annak tudatában, hogy a gyermek kedvező vagy kedvezőtlen családi háttérrel jön az óvodába. Feltételezésem szerint, aki szeretetteljes családi közegből jön, olyanból, ami a gyermek személyiségfejlődésének optimális, az a gyermek játékában, interakcióiban nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, nem agresszív, a játékokkal pedig funkciójuknak megfelelően játszik. Sajnos több volt a csoportban az a gyermek, akinek valamilyen családi probléma felhőzi be a mindennapjait, így a békésen játszó gyermekek hamar feltűntek. A hospitálás megkezdésekor három kislány játszott három babával kb. 10 percen át. Megkérdeztem az óvodapedagógust, hogy tud-e a gyerekek valaminemű családi problémájáról. Azt mondta, egy kislány kivételével, akinek a szülei elváltak, nekik jó családi hátterük van. A későbbiekben az említett kislány kivált kettejük közül mind játékban, mind viselkedésben, erre a későbbiekben még visszatérek. A hospitálás során ez előbb említett kislányok egyébként rendesen viselkedtek: ha szerettek volna valamivel játszani, aminek használatáról az óvodapedagógust kellett megkérdezni, akkor ez nem okozott gondot nekik, a játékuk alatt csendesen, békésen játszottak, ha valamelyik társuk akart bekapcsolódni a játékukba, bevették őt, bár szívesebben voltak csak maguk ketten. Amint befejezték a játékot, visszapakolták a helyükre az eszközöket. Még egy hármast figyeltem meg, akik szívesen játszottak együtt, és akik ugyanígy békésen játszottak. Róluk is azt mondta az óvodapedagógus, hogy jó családból jönnek. Volt azonban egy kisfiú, akiről bár azt mondta az óvónő, hogy neki is rendben van a családja, mégis rendkívül visszahúzódóan viselkedett, alig kezdeményezett játékot a társaival, bár amikor őt hívták játszani, szívesen vette azt. Mégis az első adandó konfliktushelyzeteknél kilépett az adott szituációkból. Amikor a szabad játék után a délutáni műsorra próbáltak a gyerekek, ami egy irányított feladat volt, a kisfiú mindig szót fogadott, bár sokszor bizonytalan volt abban, hogy hol kellene éppen állnia. Egy másik kisfiú is felkeltette a figyelmemet. Gyönyörűen beszélt, a csoportban egyértelműen neki volt a legérthetőbb beszéde. Folyton mosolygott, békésen,

17 nyugodtan játszott, de legtöbbször egyedül. Mint azt az óvodapedagógus mondta, a kisfiú művészcsaládból származik: mindkét szülő zongoraművész, testvére nem született. Volt egy kislány, aki mindig egyedül játszott. Szinte senkivel sem került kapcsolatba. Majdnem biztosra vettem, hogy valami gond lehet a szüleivel, ám az óvodapedagógus rácáfolt, és teljes meggyőződéssel azt mondta, a szülei kapcsolata kiegyensúlyozott, viszont van egy fogyatékos testvére (a fogyatékosság típusára nem tértünk ki), akit szülei szintén szeretnek, viszont nagy mértékben megnehezíti a testvér gondozása a hétköznapokat, mert huszonnégy órás jelenlétet igényel a gyermek. Jelen esetben tehát a testvér volt hatással a kislányra, akinek egyébként finommotorikája rendkívül fejlett, csakúgy mint a konstruáló képessége, és az esztétikai érzéke ő volt az egyetlen, aki a reggeli után az asztal formájára merőlegesen, pontosan középre helyezte el a terítőt, és a virágos vázát is pontosan az asztal közepére tette, játékait is mindig a helyére rakta vissza, és meglehetősen önálló volt. Az tehát nem jelenthető ki egyértelműen, hogy azok a gyerekek, akik harmonikus családban nevelkedtek fel, mindig bátrak, magabiztosak, társaikkal jó kapcsolatuk van, hiszen ezt a tapasztaltak megcáfolták. Viselkedésük nem csak az otthoni légkör milyenségétől függ, hanem a gyermekbiológiai adottságaitól, az alaptermészetétől is (Grác, 1979). Az azonban közös volt mindegyikük játékában és viselkedésében, hogy nyugodtak, kiegyensúlyozottak voltak, törekedtek a rendre, csendben játszottak, nem keltettek feltűnést. A legtöbb gyermek azonban nehéznek mondható családból jön, sokszor nehezen kezelhetőek, ahogyan az óvodapedagógus állította, képességiek fejlettségi szintje a korukhoz mérten elmaradott, fejletlen a mozgáskoordinációjuk, beszédük, finommotorikájuk. A család tehát nem csak a gyermek viselkedésére van hatással, de a testi fejlődésükre is (Velkey, 1984). Az egyik kisfiú a padlón ülve (és nem a szőnyegen) játszott egy kisautóval. Bár ő volt a csoport legfiatalabb tagja, a negyedik évét nemrég töltötte, de játéka kimerült a funkcióörömben, ami a kocsi tologatása okozott. Miután megunta, a játékot ott hagyta a földön, és elment a szoba sarkában található paravánhoz játszani a többiekkel.

18 Azonban az itteni játéka is kimerült abban, hogy apró szivacslabdákat dobált pár társával a paravánon át. Amikor az óvodapedagógus rájuk szólt, az építőkockákhoz ment játszani. Ezután már csak az tűnt fel, amikor a szobában kezdett futkosni. Az óvodapedagógus azt mondta, szülei elváltak, a gyermek pedig általában nehezen kezelhető. De ha megtalálja a módját, ami a gyermek esetleges hangulatától nagyban függ, akkor sikeres is lehet az együttműködés. Egy másik kisfiú pedig rendszeresen odajött hozzám megkérdezni, hogy hívnak. Először bemutatkoztam neki, de odajött másodszorra, sőt harmadszorra is. Egy idő után pedig azt kezdte el kérdezgetni, hogy tényleg úgy hívnak-e engem, ahogyan mondtam, és megmondta, hogy ő valóban arra kíváncsi, hogy jól emlékszik-e. Folyamatos megerősítést kívánt meg, és azt mondta az óvónő, csak azokkal teszi ezt, akiket addig nem ismert. Amikor az építőkockákkal játszott, feltűnt, hogy a rövid ideig tartó építés után az egyik kockával azt játszotta, hogy az egy autó, és mellette a búgó motor hangját hallatta. Az óvodapedagógus azt mondta, az ő szülei is elváltak. A játékmegfigyeléskor leírt kislány viselkedése meglepő volt: legelőször is odajött hozzám, hogy megkérdezze, megnézem-e, ahogyan ő játszik, majd beleegyező válaszomra az építőkockákhoz szaladt, és nagyon koncentráló arckifejezéssel folytatta a már megkezdett építést. Sokszor ellenőrizte, figyelem-e, ugyanis sokszor rám pillantott. Amikor azt látta, hogy éppen másra figyeltem, amikor ő föltekintett, csalódottnak tűnt az arckifejezése, és játékában is leállt egy pillanatra. Majd amikor megerősítettem őt abban, hogy figyelem őt, újult kedvvel épített tovább, az építőelemeket nagy szakértelemmel, gondosan választotta ki. Amikor egy másik kislány a királylány szobáját szerette volna megépíteni, kijelentette, hogy a másik kislány által választott hely helyett az ő általa választott területen lesz a szoba. A másik kislány szeretett volna egy köztes megoldást találni a konfliktushelyzetre, nevezetesen, hogy legyen két királylány, de ez nem tetszett az érintett kislánynak, inkább a saját akaratát szerette volna véghezvinni. Amikor ezt nem engedte a másik kislány, ő egy idő után agresszívebben lépett fel, és lelökte azt az építőkockát a helyéről, amit a másik kislány a királylány szobájának szánt, és közben hangosan azt mondta, nem. Végül a másik kislány kilépett ebből a konfliktushelyzetből, ő pedig csalódottnak, elhagyatottnak tűnt arckifejezése alapján, és játékában is megállt egy rövid ideig. Az óvodapedagógus

19 elmondta, hogy szülei elváltak, apja és anyja felváltva, külön neveli őt, testvére pedig nincs. Sok hasonló helyzetű gyermek közül szeretnék még két gyermeket kiemelni, egy lányt és egy fiút. A kislány azért keltette fel a figyelmemet, mert folyamatosan negatív válaszokat adott a társainak, pl. Nem szeretlek, ha így viselkedsz!, Nem kell mesekönyv! Nem kapod meg! hangja mindig kihallatszott, ha valakit vagy valamit visszautasított, ezt pedig gyakran tette. Következő játékában hozzám hozta kis tálcán a játékgyümölcsöket. Egy idő után nagyon sok gyerek sereglett oda körém hasonló kistálcákkal, így kissé hátráltatták a megfigyelésemet, ezért azt mondtam nekik, már nem tudok többet enni. Többen elfogadták, de ez a kislány sokáig állt előttem értetlenül, bár nekem nem mondta, hogy vegyek még abból, amit ő adott. Az óvodapedagógus is megerősítette abban, hogy véget ért ez a játék, ekkor szomorúságot láttam az arcán, majd letette a tányért az asztalra, ami nem az eredeti helye volt, és az építőkockákhoz szaladt. Az óvodapedagógus elmondta, hogy a szülei gyakran veszekszenek, és az is előfordult már, hogy az édesanya kizárta a házból az édesapát. Mindez sokszor megnehezíti a gyermek hétköznapjait is, többször feszült, és gyakran elutasítóan viselkedik. A másik gyermek, akit kiemelnék, az a kisfiú, aki egy gyermekotthonban él, ugyanis elvették az édesanyjától őt kiskorában. A nagymamája gondoskodik róla, de magához venni nem tudja. A kisfiú szemüveges, beszédfejlődése megkésett, ezért logopédushoz jár. Mozgáskoordinációs problémákkal is küzd, és az óvodapedagógus említette, hogy gyakran hirtelen leül a padlóra és eszeveszett módon elkezd evezni a levegőben valamely okra visszavezethető ez a pótcselekvés. Ő is tagja volt azoknak a fiúknak, akik a paravánnál dobálták a szivacslabdákat és hangoskodtak. Legtöbbször egyedül játszott, és kevésbé kereste a többiek társaságát. Egyszer azt játszotta, hogy ő egy kismacska, nyávogott és az asztal alá bújt, ezt a szerepjátékot körülbelül negyed órán át játszotta. Többszöri felszólítás után sem volt hajlandó kijönni azt asztal alól, de az óvodapedagógus által irányított műsor gyakorlásának hatására véglegesen abbahagyta ezt a játékot. A fönt leírt helyzetek is mutatják, hogy azoknál a gyerekeknél, akiknél valamilyen családi probléma hálózza be a mindennapokat, legtöbbször valamilyen testi funkció

20 sérül. Játékuk sokszor nyugtalanabb, korukhoz képest látszólag fejletlenebb. Sokszor hangoskodnak, illetve egyedül vannak az antiszociális viselkedés alapja mindenképpen a korai kötődésben keresendő (Velkey, 1984). Többször haragosak, agresszívek, a negatív érzelmek megélésére hajlamosabbak (Grác, 1979). Véleményem szerint tudnak együttműködőek is lenni, de ehhez az szükséges, hogy ebben az együttműködésben kielégüljön valamely szükségletük, ugyanis csak így lelik örömüket abban a tevékenységben. Erre jó példa, amikor a fönt említett problémásabb gyermekek közül sokakra rá kellett, hogy szóljon az óvodapedagógus a műsor gyakorlása közben, ugyanis sokan nem figyeltek oda, hangosan beszélgettek, rendetlenkedtek az irányított feladat közben, tehát kevésbé voltak szófogadóak. A konfliktushelyzetektől nem rettennek vissza legtöbbször, ám rendezni nem tudják azt (Grác, 1979), ezt tükrözte a játékban megfigyelt kislány viselkedése is. Felnőttekkel szemben azonban feltételezésem ellenére meglehetősen nyíltan viselkedtek, szinte keresték a kapcsolatot mind az óvónővel, mind pedig velem, ellentétben azokkal a gyerekekkel, akik nem küszködnek családi gondokkal. Összegzés Feltételezésemet, mely szerint a szeretetteljes, ép családból jövő gyermek játéka és személye kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb, beigazolódottnak tartom a játékmegfigyelések és a szakirodalmak alapján, azt azonban feltételezésemmel ellentétben nem jelenthetjük ki, hogy ezek a gyermekek bátrabban is viselkednek azokhoz a gyermekekhez viszonyítva, akiknél gond van a családi fészekben. A következő feltételezésem is helyt állónak tűnik a szakirodalmak és a játékmegfigyelések alapján, mely szerint azok a gyerekek, akik problémásabb családi háttérrel érkeznek, hajlamosabbak az antiszociális viselkedésre, többet hangoskodnak, játékuk fejletlenebb az ép családból jövő gyermekekéhez képest. Arról azonban nem szabad megfeledkeznünk, hogy nem pusztán a családi háttér az egyetlen befolyásoló tényező, ami a kisgyermek viselkedését meghatározza rendkívül fontosak a gyermek öröklött tulajdonságai és az alaptermészete, amely vagy

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Kapcsolatok a gyulai Idősek Otthonában. Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus

Kapcsolatok a gyulai Idősek Otthonában. Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus Kapcsolatok a gyulai Idősek Otthonában Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus A kötődés önálló motivációs bázissal rendelkezik és törzsfejlődés során a csecsemő/gyermek túlélésének biztosítására alakult

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ. a két JÁTÉKBEMUTATÓRÓL

HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ. a két JÁTÉKBEMUTATÓRÓL HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ a két JÁTÉKBEMUTATÓRÓL Időpont, jelenlét: A csoporttal történő egyeztetést követően, a mentor óvodapedagógus határozza meg a Játékbemutatók időpontját. A Játékbemutatón való részvétel

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

A Nő természetrajza, a Férfi fejlődése

A Nő természetrajza, a Férfi fejlődése A Nő természetrajza, a Férfi fejlődése ingyenes e-book segítségül a másik nem megértéséhez életed sikeresebbé tételéhez 1 Az alábbiakban alapvető tudnivalókat olvashatsz arról, milyen fejlődési fázisokon

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

Gyöngyharmat Waldorf Óvoda

Gyöngyharmat Waldorf Óvoda Gyöngyharmat Waldorf Óvoda 2097 Pilisborosjenő Fő út 41. Kedves Szülők! Szeretnénk a óvodai jelentkezési lapok kitöltése és az elköteleződés előtt lehetőséget adni az óvodával és a Waldorf pedagógiával

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Családi vállalkozásokról

Családi vállalkozásokról REORGANIZÁCIÓ VAGYONKEZELŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT WWW.REORGANIZACIO.COM Családi vállalkozásokról KVK Horváth Dénes, MBA 2015.02.25. Budapest Forrás: Reorganizáció Vagyonkezelő és Tanácsadó KO. 2 Mi számít családi

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja.

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja. MEDIÁCIÓ A viták békés rendezésének útja. Ha megtanulunk a szívünkből beszélni, az asztalra tenni a különbségeinket, és kölcsönös tisztelettel és méltósággal párbeszédet folytatni, annak a konfliktus megoldása

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

A Mindenkinek Becsengettek! program

A Mindenkinek Becsengettek! program A Mindenkinek Becsengettek! program A Mindenkinek becsengettek! elnevezésű oktatási esélyegyenlőségi program 2009-ben Magyarországon jött létre azért, hogy teret biztosítson a fogyatékkal élők számára

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna Korai fejlesztés és gondozás Siktárné Aczél Zsuzsanna A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók OECD kezdeményezésére: A kategória: fogyatékos, B kategória: tanulási, magatartási nehézségeket mutató

Részletesebben

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia - Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Egyetemi év : I. év Félév : 1. Általános

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Európa és a világ országaiban egyre több iskolában alkalmazzák a mediációt - nem keverendő a meditáció (elmélkedés) szóval - mint

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

Sok olyan ember van, akik kapcsolatban, házasságban élnek, mégis valami nem gömbölyű.

Sok olyan ember van, akik kapcsolatban, házasságban élnek, mégis valami nem gömbölyű. Sok olyan ember van, akik kapcsolatban, házasságban élnek, mégis valami nem gömbölyű. Például párjuk magányos mellettük.. vagy állandóan követelőzik.. vagy sose ér rá... vagy nem sikerül a baba.. Ha egy

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Szociális szakmacsoport Kisgyermek gondozó-nevelő Modulszám: 019/3.0/1868-06 Szőkéné Halász Éva Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Munkafüzet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom Varga Patrícia Félig megvalósult álom Marina két gyermekes boldog, vagy boldognak hitt családanya volt. Férjével sokat dolgoztak, hogy középszinten tudjanak élni. Ezért meg is volt szinte mindenük. Ahogy

Részletesebben

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Életkorok rekreációja

Életkorok rekreációja Életkorok rekreációja Gyermekkor, iskoláskor Néhány alapfogalom auxológia: növekedéstudomány növekedés: mennyiségi változások fejlődés: minőségi változások érés, érettség: egy fejlődési folyamat eredménye,

Részletesebben

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve:

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: ADATLAP A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: Születési év, hely, idő: Foglalkozás: Munkahely megnevezése: Cím: Mobil telefonszám: E-mail

Részletesebben

Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló. A program címe: 3-7 éves gyermekek nevelésének alternatív lehetőségei

Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló. A program címe: 3-7 éves gyermekek nevelésének alternatív lehetőségei Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. Ideje : 2013. szeptember 20. A megvalósításban részt vevő

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

A milánói ( szisztémás ) iskola alapjai

A milánói ( szisztémás ) iskola alapjai A milánói ( szisztémás ) iskola alapjai Túry Ferenc 2010.10.27. 1 Centro Milanese di Terapia della Famiglia megalakulása:1972, Milánó Vezető: Mara Selvini-Palazzoli Tagjai: Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin,

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 8

MagyarOK 1.: munkalapok 8 1. Kire igaz az állítás? Jelölje be, kire igaz az állítás! Megoldásait hasonlítsa össze a partnerével! 1. Harmincnégy éves. az apa a nagymama a nagynéni az anya a nagypapa a nagybácsi a fiú a kutya 2.

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Ami állandó: az érintettek köre

Ami állandó: az érintettek köre Hm Ami állandó: az érintettek köre Fogyatékos gyermek Családi háttere Óvoda/iskola személyzete 1. Gyógypedagógiai támogatás lakóhelyen vagy messzebb; 2. Korai fejlesztés nálunk 3 éves korig (Európában

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Mentorálás a tehetséggondozásban. tamas.marta53@gmail.com

Mentorálás a tehetséggondozásban. tamas.marta53@gmail.com Mentorálás a tehetséggondozásban tamas.marta53@gmail.com MATEHETSZ Tehetséghidak program www.tehetseghidak.hu/tehetsegkonyvtar Dávid Mária-Gefferth Éva-Nagy Tamás- Tamás Márta: Mentorálás a tehetséggondozásban

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

Miért egészségesebbek a hordozott babák?

Miért egészségesebbek a hordozott babák? Miért egészségesebbek a hordozott babák? (Fotó: www.hordozokendo.hu ) 1 Egészségesebb az érzelmi életük A hordozás erısíti a bizalmat és a kötıdést baba és mama, baba és papa között. Azoknak a csecsemıknek,

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2011. március 18. Kora gyermekkori intervenció, mint rés a közoktatás ellátórendszerében. Nyíregyházi Főiskola. Mindenkinek becsengettek!

MEGHÍVÓ. 2011. március 18. Kora gyermekkori intervenció, mint rés a közoktatás ellátórendszerében. Nyíregyházi Főiskola. Mindenkinek becsengettek! MEGHÍVÓ 2011. március 18. Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B www.mbcs.hu Mindenkinek becsengettek! Kora gyermekkori intervenció, mint rés a közoktatás ellátórendszerében Tisztelettel

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

NAGYTESÓK MESÉJE. Avagy, utálom a kistesót! Írta: Hodos Enikő

NAGYTESÓK MESÉJE. Avagy, utálom a kistesót! Írta: Hodos Enikő NAGYTESÓK MESÉJE Avagy, utálom a kistesót! Írta: Hodos Enikő Hol volt, hol nem volt, éppen a világ kellős közepén álldogált egy madárfüttyös, kerek erdő. A kerek erdő közepén állott egy hatalmas hársfa.

Részletesebben

Képzési Felhívást tesz közzé

Képzési Felhívást tesz közzé A. Képzési Felhívást tesz közzé Autizmus - specifikus egészségnevelés curriculum alkalmazása című képzésre. A köznevelés területén az autizmussal élő személyek nevelését, oktatását közvetlenül végző -

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

Beszámoló Nagyvisnyó Erdei komplex tábor:szakmai gyakorlattal egybekötött kaland- és sporttábor 2013.október 25-29.

Beszámoló Nagyvisnyó Erdei komplex tábor:szakmai gyakorlattal egybekötött kaland- és sporttábor 2013.október 25-29. Beszámoló Nagyvisnyó Erdei komplex tábor:szakmai gyakorlattal egybekötött kaland- és sporttábor 2013.október 25-29. NTP-IKT-MPA-12-040. A táborozás célja: Szociális, életviteli és környezeti valamint szakmai

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Zöld Óvoda címpályázat

Zöld Óvoda címpályázat Zöld Óvoda címpályázat Miért jó zöld óvodának lenni? Müllerné Nagy Krisztina Miért jó Zöld Óvodának lenni?» Komoly szakmai rangot jelent, mit csak egy önként vállalt megmérettetéssel lehet elérni, hiszen

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉG AZ ÓVODÁBAN

ESÉLYEGYENLŐSÉG AZ ÓVODÁBAN ESÉLYEGYENLŐSÉG AZ ÓVODÁBAN Készítette: Kecső Zsuzsanna Tagóvoda vezető Csemetekert Óvoda Tartalom 1. Testi és lelki egészségnevelés célja és feladata 4. oldal 2. Az átlagtól eltérő gyermek mentálhigiénés

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Min múlik manapság az értékesítés sikere?

Min múlik manapság az értékesítés sikere? Min múlik manapság az értékesítés sikere? Az eredményes értékesítési munka feltételei és az üzletfelek, a gazdasági környezet is megváltoztak. Az értékesítők új helyzettel állnak szemben: az ügyfelek tájékozottabbak.

Részletesebben

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők Bevezető A pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben stúdium azon elméleti és gyakorlati ismereteket foglalja egybe, amelyekkel ma e kérdéskörben fel tudjuk vértezni a különös helyzetű (itt: tehetséges)

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben