zeinek és s feladatainak gyűjtem sné Autizmus Alapítv 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "zeinek és s feladatainak gyűjtem sné Autizmus Alapítv 2009."

Átírás

1 Autizmussal élő tanulók adaptált taneszközeinek zeinek és s feladatainak gyűjtem jteménye Készítette: Nagy Emma, Őszi Tamásn sné Autizmus Alapítv tvány 2009.

2 Ez a gyűjtemény olyan egyedi taneszközöket és tantárgyi feladatokat mutat be különböző tantervekhez, tantárgyakhoz és osztályfokokhoz kapcsoltan, melyek reményeink szerint segítik a taneszközök autizmusspecifikus adaptációjának elveit a mindennapi iskolai gyakorlathoz kapcsolni.

3 Valamennyi itt bemutatott taneszköz úgy készült, hogy a pedagógus felmérte többek között az adott gyermek tanulási stílusát, az ingerek feldolgozásának egyéni sajátosságait, a tanuló finommotoros képességeit, szem-kéz koordinációját, figyelmének, emlékezetének, problémamegoldó gondolkodásának jellemzőit, az adott tantárggyal, tananyaggal, feladattal kapcsolatos motivációját, előzetes tudását, a feladatok megértéséhez és elvégzéséhez szükséges instrukciók szimbólumszintjét, komplexitását, a tanultak hosszú távú hasznosságát, funkcionalitását. Ezek a szempontok minden egyes gyermek minden tanulási feladata, tananyaga esetében gondos mérlegelést kívánnak, így a gyűjteményben bemutatott eszközök, feladatok természetesen nem általában alkalmasak az autizmussal élő gyermekek oktatására, hanem példaként szolgálnak, melyeken megfigyelhetőek az adaptáció szempontjai.

4 A gyűjteményben bemutatott feladatok az enyhe értelmi fogyatékos tanulók kerettanterve és a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók kerettanterve autizmusra adaptált változatához készültek, illetve azokhoz a speciális fejlesztő programokhoz, melyek mindkét tantervhez kapcsolódnak (Szociális-kommunikációs foglalkozás, Tér-idő szervezés, Társas viselkedés fejlesztése). A feladatok zöme az alsó tagozathoz kapcsolódik, mert ezeken a feladatokon lehetséges a legszemléletesebben demonstrálni az autizmus-specifikus adaptálás lényegi elemeit, az előrehaladás apró lépéseit.

5 Az autizmussal élő tanulók k oktatásában alkalmazott taneszközök kiválaszt lasztásának, egyénre szabásának és s elkész szítésnek snek alapelvei Az autizmussal élő tanulók számára egyénre szabottan kell megválasztani a tankönyveket és a taneszközöket. Elvileg bármely tantervhez kapcsolódó, az iskolarendszer bármely iskolatípusa készült taneszköz, tankönyv felhasználható lehet az egyedi taneszköz csomag összeállításához, mivel az autizmussal élő tanulók csoportja igen heterogén és minden közoktatási intézménytípusban jelen lehetnek, a gyógypedagógia intézményrendszerében és a többségi iskolákban egyaránt. A készen megvásárolható fejlesztő-és taneszközök egy része adaptáció nélkül is alkalmas az autizmussal élő gyermekek oktatásában, amennyiben az alábbi sérülés-specifikus szempontoknak megfelelnek. (Eleve ilyenek például Montessori típusú eszközök.)

6 Az egyes tanulók képességstruktúrája is rendkívül egyenetlen, ez további egyedi módosításokat tehet szükségessé. Vannak ugyanakkor olyan közös szempontok, melyek minden esetben, az iskolatípustól és a tanuló egyéni képességeitől függetlenül érvényesek: A tankönyvek, munkafüzetek, egyéb segédletek legyenek konkrét tartalmúak, jól variálhatóak, áttekinthetőek, tartalmazzanak minél több valósághű fotót, képet. Az egyes tantárgyak tanítása során lehetőleg a mindennapi életben előforduló valóságos tárgyakat használjuk. Fontos szempont, hogy az alkalmazott eszközök biztonságosak és tartósak legyenek.

7 A biztonsági szempontok például a következők lehetnek: Előfordulhat, hogy az autizmussal élő gyermek a taneszközöket nem funkciójuknak megfelelően használja, pl. nem ehető dolgokat megkóstol, apró tárgyakat testnyílásaiba dug, lenyel. Esetenként az új feladat, vagy önmagában a feladathelyzet nagyfokú stresszt és ennek következményeként viselkedésproblémát okoz, ezért előfordulhat, hogy a taneszközt a gyermek megrongálja. Fontos lehet tehát, hogy az eszköz könnyen pótolható, vagy nagyon tartós, az intenzív igénybevételre alkalmas legyen.

8 A feladatokhoz kapcsolódó írott vagy képes instrukció legyen rövid, konkrét jelentésű, a gyermek megértéséhez pontosan illeszkedő. A feladatlap, eszköz nem tartalmazzon felesleges, a megoldáshoz szükségtelen díszítést, ábrát, szöveget. A gyermek által jól értett instrukciók, kulcsszavak vonuljanak végig a feladatok variációin. A feladat vagy eszköz legyen világosan strukturált és tartalmazzon egyértelmű vizuális támpontokat használatának módjáról. Fontos, hogy a feladatok ne legyenek túlságosan nyitott végűek, mivel az autizmussal élő tanulók számára rendkívüli nehézséget okoznak az ilyen típusú problémák.

9 Az asztalnál végezhető, önálló feladatok legyenek alkalmasak az önellenőrzésre és illeszkedjenek a gyermek egyéni munkarendjéhez, munkaszervezéséhez, melyek a protetikus környezet részeként az autizmus-specifikus módszertan alapjai. Emlékeztetőül felidézünk két olyan fogalmat, melyek a tanulási feladatoknál is alapvetően fontosak: A munkarend jelzi, hogy meddig fog tartani egy önálló feladat, tevékenység. Meghatározza a feladatok, aktivitások mennyiségét, elvégzésük sorrendjét és rendjét (hogyan jut a gyermek a feladatokhoz).

10 Munkaszervezés A munkaszervezés eszközei segítenek a tevékenységekhez szükséges tárgyak, eszközök elrendezésében. Egyértelműen megmutatja adott tevékenységen belül, hogy milyen sorrendben és hogyan kell elvégezni azt. A gyermek számára egyértelmű, megfelelő számú lépésre bontja a feladatokat. A munkaszervezés megkönnyíti a gyermek számára, hogy megtanulja és elfogadja a dolgok változását, amikor a kezdeti állapot megváltoztatásával kész munkadarab, befejezett feladat készül. Adott probléma megoldásához készüljön sokféle, változatos feladat az általánosítás érdekében. A feladatok változatai azonban mindig csak egy új elemet tartalmazhatnak az előzőhöz képest.

11 A pedagógusok különleges szerepe a taneszközök autizmusspecifikus adaptálásában és alkalmazásában: A taneszközök megfelelő kiválasztása és színvonalas adaptációja sok időt, kreativitást és nagyfokú empátiát igényel. Valamennyi feladatot, problémát az egyes gyermekek szemüvegén keresztül is meg kell vizsgálni. A feladatnak lehetőleg önmagában jutalomértékűnek, élvezetesnek és a gyermek szempontjából is értelmesnek, jelentés-telinek kell lennie. Előfordulhat, hogy a motiváció és érdeklődés fenntartásához a feladatnak kapcsolódnia kell a tanuló speciális érdeklődési köréhez.

12 Fontos, hogy a feladatok struktúrája és tartalma folyamatosan kövesse a gyermeki fejlődést, különben tartalmatlan, mechanikus rutinná válhat a feladatmegoldás. Ez a veszély az autizmusban különösen nagy, hiszen a tanulók többsége szívesen végzi a megszokott feladatokat és megpróbálja elutasítani az újdonságokat. Tovább bonyolítja a fenti szempontokat, hogy a tanultak szinten tartása és folyamatos gyakorlása nélkül a megszerzett tudás elveszhet, ezért nagy mennyiségű változatos gyakorló feladatra lesz szükség. Bár az egyedi taneszközök megtervezése és előállítása meglehetősen munkaés időigényes feladat, alkalmazásuk során a tanulók és a pedagógusok óriási sikerélményhez juthatnak, így a befektetett energia többszörösen megtérül.

13 Taneszköz gyűjtemény Az 1. ábrától a 20. ábráig látható taneszközök a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének autizmusra adaptált változatához készültek alsó tagozatos tanulók részére. A feladatok a fejlesztés, tanítás szempontjából több tantárgyhoz is illeszthetőek, ezek a következők: számolás-mérés előkészítése, számolás-mérés elemei, olvasás-írás előkészítése, olvasás-írás elemei, környezetismeret, játékra nevelés és ábrázolás-alakítás. Az eszközök készítéséhez használtuk a Fejlesztőlapok, a Beszédfejlesztés és környezetismeret tankönyvek (Nemzeti Tankönyvkiadó) feladatait is, egyénre szabottan adaptálva.

14 1. ábra DUPLO benyomása dobozba. A feladat olyan tanulóknál is használható, akik nem tudják a tárgyakat megfogni, gyenge a nyomatékuk.

15 2. ábra LEGO benyomása dobozba.

16 3. ábra Pálcika bedobása vele megegyező nagyságú nyíláson.

17 4. ábra Golyó bedobása vele megegyező nagyságú nyíláson

18 5. ábra Golyó bedobása vele megegyező nagyságú nyíláson.

19 6. ábra Korong bedobása vele megegyező nagyságú nyíláson. A képen kétféle megoldás látható, a felső dobozba a korong bedobása vízszintes, az alsó dobozba függőleges irányba történik.

20 7. ábra Korong és golyó bedobása a vele megegyező nagyságú nyíláson.

21 8. ábra Kép tárgyegyeztetés

22 9. ábra Képegyeztetés

23 10. ábra Egydobozos szervezésben egyeztetés szín szerint. A feladat során a DUPLO elemek szétszedése és egymásra illesztése is feladat. Természetesen a feladatok kombinálására csak akkor kerülhet sor, ha a részfeladatokat már rutinszerűen végzi a tanuló.

24 11. ábra Egydobozos 4 rekeszes feladatszervezés. A feladat célja azonos színű, különböző formájú tárgyak szortírozása tárgyas minta alapján. Az elemek tépőzárral rögzíthetők.

25 12. ábra Képes minta alapján DUPLO illesztés 3 és 4 elemmel. A képes minta nagysága megegyezik az építmény nagyságával, pontosan illeszthető a tárgy a képre.

26 13. ábra Hasonló rajzos ábrák egyeztetése. Feladat célja az ugyanolyan ábra kiválasztása a bal oldali sorból, majd tépőzárral a megfelelő képre helyezése.

27 14. ábra Képegyeztetés Az előző ábrán látott képektől részletesebb rajzok egyeztetése, melyek tartalmilag egy fogalomkörbe tartoznak. A képek tépőzárral illeszthetők egymásra.

28 15. ábra A feladat az 14. ábrához hasonlóan egyeztetés, itt nagyon hasonlóak a tárgyképek.

29 16. Ábra Egydobozos szervezésű, 13 rekeszes fénykép-egyeztetéses feladat. A 13., 14., 15. feladatokhoz képest sokkal több elemből áll, 8 helyett 12 felé kell egyeztetni, válogatni a képeket. A képek tartalma a feladatot használó tanuló által ismert ételek fotói. Számára célként a nagyszámú elemek válogatása, a figyelemének koncentrálása volt a kitűzött cél. Lépésről-lépésre jutott el ideáig, mindig egy-egy elem bővítésével. Sok tanulónak gondot jelenthet a fotók sokszínűsége, a háttér vagy nem a tárgyhoz tartozó részlet megragadása. A fényképes feladatokat érdemes kezdetben úgy készíteni, hogy a megcélzott tárgyfotót pontosan kivágjuk, és az összes ilyen képet semleges, leginkább fehér háttérre ragasztva használjuk, a háttér megtartása egy következő szint lehet.

30 17. ábra Fényképegyeztetés. A képen a tanuló által ismert helyszínek és tárgyak képei láthatók, melyeket az adott gyermek megértési szintjéhez igazodva állítottunk össze. Cél a kép alapos megfigyelése. Feladat lehet a részletes, a tárgyak természetes környezetében készült fotók egyeztetése a valóságossal és az ugyanolyan fotóval, a róla készült rajzzal, majd később sematikus rajzzal.

31 18. ábra Színes, részletesen megrajzolt kép egyeztetése fekete-fehér megfelelőjével.

32 19. ábra Színes rajzon képrészlet keresés, a kép alá illesztés. Amikor először találkozik az autizmussal élő tanuló ilyen típusú feladattal, több probléma is jelentkezhet. Gondot okozhat az, hogy a kép alá kell illeszteni a nagy kép egy részletét, holott eddig, feladata szerint mindig pontosan ráegyeztette az ugyanolyan képet. Másik probléma a feladat összetettsége, egyik esetben különböző színű labdákat, másik esetben különböző színű autókat kell jó helyre tennie. Először érdemes a feladatnak csak az egyik felét megmutatni, és ha érti, akkor lehet a feladatot bővíteni.

33 20-as ábrán látható feladat egyeztetés, képes minta alapján, Tangram elemek felhasználásával. A két képen ugyanannak a feladatnak két lehetséges variációját mutatjuk be. A felső képen a fejlesztőeszközhöz tartozó mintát használva készítettünk egydobozos szervezésű feladatot egy tanulónak. Az eredeti Tangram keretből kivett mintát felragasztottuk egy doboz jobb oldalára, csak annyi eszközt helyeztünk el a dobozban, amennyire szüksége lesz a mintakövetésnél, ezeket színek és forma szerint csoportosítottuk, tépőzárra helyeztük a doboz bal oldali rekeszében. A feladatmegoldás során is tépőzárra rögzítve teheti helyére az elemeket, így nem zavarja meg az elemek elcsúszása, ami a játék eredeti használata során többször okozott számára frusztrációt. Az alsó képen látható feladat hasonló, itt a pedagógus által készített minta követése a cél. A megfelelő elemet a tanuló egy nagyobb halmazból választja ki, az illesztést itt is tépőzár segíti.

34 20. ábra Egyeztetés képes minta alapján Tangram elemek felhasználásával.

35 A 21-es ábrától az 51-es ábráig matematikai feladatok közül mutatunk be néhányat. A feladatok enyhe értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének (matematika) és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének (számolás-mérés előkészítése, számolás-mérés elemei) autizmusra adaptált változatához készültek alsó tagozatos tanulók részére. Az ábrák között láthatunk adaptált feladatokat a Fejlesztőlapok, a Beszédfejlesztés és környezetismeret, A számolás-mérés előkészítése és a Játékház tankönyvekből (Nemzeti Tankönyvkiadó), valamint pedagógus által rajzolt feladatlapokat, Boardmaker és Flash! Pro programokkal tervezett eszközöket.

36 21. ábra Számolás-mérés előkészítés tantárgy feladata. A mennyiség tudat kialakítása ezzel a feladattal napi szinten önállóan is gyakorolható. Fontos, hogy a jó megoldás rögzüljön a gyermekben, ezt ebben az esetben tépőzár segíti.

37 22. ábra Dominópöttyös kártyák egyeztetése, a 4 és az 5 mennyiségek differenciálása. A feladat a figyelem fejlesztését szolgálja, olyan tanulóknál használhatjuk, akiknek a mennyiségfogalmuk 5-ös számkörön belül kialakult, vagy kialakulóban lévő.

38 23. ábra Az előző faladattal megegyező a cél, a munkaszervezésben és a vizuális segítségben látható eltérés.

39 24. ábra Mennyiség-számjegyegyeztetés 1-5-ig. A felső feladaton a számjegyek és a dominópöttyös kártyák egyeztetése, az alsó feladaton önálló feladatmegoldás, mennyiség és számjegyegyeztetés a cél.

40 25. ábra Mennyiség-számjegyegyeztetés 1-5-ig. A felső feladaton a számjegyek és a dominópöttyös kártyák egyeztetése, az alsó feladaton önálló feladatmegoldás, mennyiség és számjegyegyeztetés a cél.

41 26. ábra Mennyiség-számjegyegyeztetés1-3-ig. Minta alapján is kirakhatja a tanuló a korongokat. A feladat variálható, számjegyhez mennyiséget, vagy mennyiséghez számjegyet rendelhet a tanuló. Az önálló feladatvégzés feltétele a balról jobbra haladás követése.

42 27. ábra A mennyiségek begyakorlásának egyik formája lehet a számjegyek átírása, a hozzá kapcsolódó tárgyképek színezése. A feladat tartalmazza a jó megoldást, a számkép és mennyiségek rögzülését kívánja elősegíteni. Ilyen feladat könnyen készíthető, egyénre szabható, vonzóvá tehetjük a felhasznált rajzokkal, vagy éppen ingerszegényé gyermektől függően.

43 28. ábra Számjegy egyeztetése számjegyhez 1-10-ig.

44 29. ábra Mennyiség-számjegyegyeztetés 1-5-ig egydobozos munkaszervezésű faladatban.

45 30. ábra Mennyiség-számjegyegyeztetés 1-5-ig egydobozos munkaszervezésű faladatban.

46 31. ábra Az előző faladat egy lépése látható, megfigyelhető, milyen módon szerveződik a feladat, hová kell a tanulónak tennie az eszközöket, hová teszi a kész munkalapot. Sok esetben nem a feladat megoldása, hanem az eszközök elhelyezése okoz gondot a tanulónak.

47 32. ábra Mennyiséghez számjegy rendelése, sor-és oszlopkövetés tépőzárral illeszthető színes számkártyákkal.

48 33. ábra A feladat teljesítésének a feltétele, hogy a tanuló képes legyen megszámolni a képen lévő tárgyakat, alá tenni a megfelelő számú pöttyös kártyát, mellé helyezni a számjegyet. A begyakorlás során tanári segítséggel végezheti, a későbbiekben önálló feladatvégzésre is alkalmas a feladat. A képek, a mennyiségek változtathatók a tanulók képességei szerint.

49 34. ábra Ez a feladat hasonlít a feladatlapra, a különbség az, hogy megoldható rajzolás, írás nélkül. Tépőzárral rögzíthető, előre gyártott pöttyökkel, számokkal készült. Ilyen feladatot képes használni az írni, rajzolni nem tudó, de az adott matematikai feladatot értő tanuló.

50 35. ábra Ezen a feladatlapon a tanuló rajzos, írásos megoldással dolgozik.

51 36. ábra Mennyiség-számjegyegyeztetés1-3-ig. A tanulónak a mennyiség meghatározásán kívül a tárgyképeket is egyeztetnie kell. A feladat jól variálható.

52 37. ábra Mennyiség-számjegyegyeztetés1-6-ig.

53 38. ábra Mennyiséghez számjegy egyeztetése, sor és oszlop követése tépőzárral illeszthető kártyákkal.

54 39. ábra Mennyiség számlálás, egyeztetés írott számokkal, relációs jel használata.

55 40. ábra Relációs jel használatának egy módja írást nem használó tanuló feladatában. A megfelelő számjegy egy áttetsző fóliára rajzolt karikával jelölhető, mely a ceruzával karikázást helyettesíti.

56 41. ábra Az előző munkalap feladatlapos változata. Itt a jó megoldást a halványan berajzolt relációs jel segíti. A feladat a begyakorlás fázisában használható.

57 42. ábra Az előző feladat relációs jel nélkül. Önálló megoldást vár a tanulótól.

58 43. ábra Munkafüzet eredeti és adaptált változata. Az eredeti feladatlap túl sok információt tartalmaz az adott tanuló számára, és a mérete is kisebb annál, amit ő képességei szerint használni tud.

59 44. ábra Mennyiség megszámlálása, egyeztetés szóképpel.

60 45. ábra Mennyiségek összehasonlítása vizuális segítséggel füzetben dolgozó tanuló számára.

61 46. ábra Sorozat folytatása.

62 47. ábra Sorozat folytatása.

63 48. ábra Sorozat folytatása.

64 49. ábra Nagyság összehasonlítása vizuális segítséggel. A nagyságot szimbólumok jelenítik meg. A feladatmegoldás feltétele, hogy a tanuló értse a szimbólumot.

65 50. ábra Tárgyképek közül a nagy és a kicsi felismerése feladatlapon. Feladat a megfelelő szimbólummal való összekötés.

66 51. ábra Az egész és a fél órák gyakorlására szánt faladat. Eleinte jó megoldást tartalmazó kontrollapot is használhatunk az ellenőrzéshez, melyen a tanuló maga ellenőrizheti feladatmegoldását.

67 Az 52. árától a 87. ábráig alsó tagozatos tanulók által használt eszközök láthatók, melyek az enyhe értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének Magyar nyelv és irodalom, és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének Olvasás-írás előkészítése, Olvasás-írás elemei tantárgyak autizmusra adaptált változatához készültek.

68 52. ábra Két igéhez csoportosítható képek egyszerű egyeztetéses faladatát láthatjuk. Több kép közül kell kikeresni a megfelelő táblához (igéhez) tartozó tárgyak képeit. A feladat egy nem beszélő, a beszédet korlátozottan értő tanuló számára készült, akinek a fésűk és villák funkciójának megértése nem minden esetben volt egyértelmű, így számos formában, köztük a képen látható módon is próbáltuk a különbséget szemléltetni, tanítani.

69 53. ábra Cselekvéseket ábrázoló fényképek szortírozása 4 felé egydobozos munkaszervezésben. A válogatást szimbólum kártyák segítik.

70 54. ábra Vizuális segítség a kérdések tanításához.

71 55. ábra Tanult kérdések alapján kétszavas válasz alkotása szimbólumkártyákkal

72 56. ábra Szimbólumkártyák gyűjteményét láthatjuk, melyek alapján az adott beszédet nem használó és nem értő- tanuló a felmutatott tárgyakról, fotókról, rajzokról (bal oldalon) a kért információt szavak nélkül is megadhatja. Feltétele, hogy a tanuló már ismerje ezeket a szimbólumokat, és képes legyen a nagyszámú kártyákból a megfelelőt kikeresni.

73 57. ábra Szóképegyeztetés, melléknév összekapcsolása főnévvel. A faladat egyszerű szóképegyeztetés, nem feltételezi az olvasást.

74 58. ábra Összetett feladat, az előző feladatokhoz hasonlóan a kérdések megértését, és a válaszadást szimbólumkártyák segítik.

75 59. ábra Kép-szóképegyeztetés. A következő 8 feladat a fentebb említett tankönyvcsalád adaptált feladatait mutatja be különböző témákban.

76 60. ábra Kép-szóképegyeztetés.

77 61. ábra Kép-szóképegyeztetés.

78 62. ábra Összetett feladat, melynek során kép szókép-egyeztetés, szókép kirakás betűkártyákból, és mennyiség megszámlálása a feladat. A képen a megoldott feladatot látjuk. A feladat jól variálható, ebben az esetben az állatok rajzai és a kérdés szimbólumok (mi ez, milyen színű) voltak megadva, a tanuló ehhez kereste ki a megfelelő szóképeket, betűkártyákat, mennyiséget jelölő kártyákat. Megadható pl.: a mennyiség és a szókép is, vagy más variáció, ha a tanuló képes a váltásra egy már jól ismert feladat során.

79 63. Kép-szóképegyeztetés szótagokkal.

80 64. ábra Szavak kiegészítése egy betűvel.

81 65. ábra Szavak összekötése a megfelelő kezdőbetűvel.

82 66. ábra Szókép-képegyeztetés.

83 67. ábra Olvasás. Kép-mondategyeztetés.

84 68. ábra Olvasás. Kép-mondategyeztetés.

85 69. ábra Olvasás. Kép-mondategyeztetés.

86 70. ábra Olvasás. Kép-mondategyeztetés.

87 71. ábra Olvasás. Sorozat összeállítása, kép-mondategyeztetés,

88 72. ábra Olvasás, másolás.

89 73. ábra Rajzolás mondatok alapján.

90 74. ábra Rajzolás mondatok alapján. Szövegértés.

91 75. ábra Szövegértés.

92 A 76. ábrától a 87. ábráig olyan feladatokat láthatunk, melyek egy haladási folyamat lépéseihez készített feladatsort mutatnak be. A feladatok egymásra épülnek, az adott gyermek által megismert betűkészletet tartalmazzák, és a tanuló által ismert, értett szavakból összeállított szókészletet tartalmazzák.

93 76. ábra Szókép egyeztetése szóképpel.

94 77. ábra Szókép egyeztetése szóképpel.

95 78. ábra Szókép egyeztetése szóképpel.

96 79. ábra Kép egyeztetése szóképpel.

97 80. ábra Szókép egyeztetése képhez.

98 81. ábra Szókép kirakása betűkártyákból egydobozos munkaszervezésben.

99 82. ábra Szókép kirakása betűkártyákból. A képen az előző feladat bővített eszköztárral látható. A tanuló feladata a betűkártyák kirakása, egyeztetése mellett a kirakott szó összeolvasása, illetve szóképes megértésnél a felismerése, és képpel való egyeztetése.

100 83. ábra Szókép kirakása betűkártyákból. A tanuló egy időben egy szó tábláját kapja meg, a betűtáblában viszont az összes ismert betű megtalálható.

101 84. ábra Az előző 3 feladathoz kapcsolódó feladatlap, melyhez íráskészség elemi ismeretei szükségesek: betűk átírása, másolása adott területre, adott nagyságban.

102 85. ábra Az előzőekben bemutatott feladatok munkafüzet formában.

103 86. ábra Feladatlapon szókép-képegyeztetés, összekötéssel.

104 87. ábra Feladatlapon szókép összekötése az ugyanolyan szóképpel.

105 A 88. ábrától a 108. ábráig írás-előkészítéshez tartozó feladatlapokat láthatunk. Ez egy kis ízelítő az egyénre tervezett eszközökből annak a példájára, hogy egyszerű eszközökkel hogyan tehetjük a feladatokat a gyermek számára vonzóvá, egyénre szabottá készségszinthez, érdeklődéshez, motiváltsághoz igazodva, valamint milyen vizuális támpontot alkalmazhatunk az adott tanuló önálló feladatvégzésének elősegítésére.

106 88. ábra Írás. Betűformálás vizuális segítséggel.

107 89. ábra Segédeszköz vonalvezetéshez. Ez az írássablon olyan gyermek számára készült, akinek a papíron való tájékozódása még kialakulatlan, nem motivált a spontán rajzolásra, firkálásra, esetleg a nyomhagyásra sem. A sablonban a lapok cserélhetők, a nyílás a rajzeszköz méretéhez igazítható. A kezdő- és végpontokat színezéssel jelölhetjük.

108 90. ábra Vízszintes egyenes vonal rajzolása. Két pont összekötése, kezdő és végpontok megtalálása rajzoláskor.

109 91. ábra Vízszintes egyenes vonal rajzolása. Két pont összekötése, kezdő és végpontok megtalálása rajzoláskor.

110 92. ábra Vízszintes egyenes vonal rajzolása. Két ábra összekötése, kezdő és végpontok megtalálása rajzoláskor.

111 93. ábra Vízszintes egyenes vonal rajzolása. Két ábra összekötése, kezdő és végpontok megtalálása rajzoláskor.

112 94. ábra Két pont összekötése ferde egyenessel, kezdő és végpontok megtalálása rajzoláskor.

113 95. ábra Két ábra összekötése vízszintes egyenes vonallal.

114 96. ábra Vízszintes egyenes vonal rajzolása, szaggatott és kipontozott vonal átírása.

115 97. ábra Íráselemek tanításához készült, kinagyított, jól vizualizált, felesleges elemeket nem tartalmazó munkalap.

116 98. ábra Kör átírása. A nagyság, a széles keret, a szaggatott vonalvezető és a kezdőpont megadása egyénre szabott, az adott tanuló így képes önállóan kört rajzolni. A begyakorlás után a nagyságot és segítségeket fokozatosan lehet csökkenteni.

117 99. ábra Az előző feladat módosított változata.

118 100. ábra Egyszerű mértani formák átrajzolása, másolása feladatlapon.

119 101. ábra Egyénre szabott munkafüzet a vonalelemek gyakorlásához. A tanár által rajzolt, és fénymásolással sokszorosított munkafüzet a tanuló készségszintjéhez, teherbírásához igazodva készült.

120 102. ábra Egyénre szabott munkafüzet a vonalelemek gyakorlásához.

121 103. ábra Egyénre szabott munkafüzet a betűelemek gyakorlásához.

122 104. ábra Formák másolása.

123 105. ábra Színes, egyszerű ábrák másolása vizuális segítséggel.

124 106. ábra Sablon a sor- és oszlopkövetés tanításához.

125 107. ábra Az előző ábrán látható sablon feladatlap változata. A feladat egyénileg variálható.

126 108. ábra Szókép átírása, ábra átrajzolása és színezése a feladat. A baloldalon szóképes, szimbólummal jelelölt instrukció látható, mely informálja a tanulót arról, hogy mi a feladata.

127 109. ábra Egyeztetés alaplapra. Fejlesztőlapok, a Beszédfejlesztés és környezetismeret (Nemzeti Tankönyvkiadó) tankönyvcsalád feldolgozott feladata

128 110. ábra Képrészlet illesztése képre. Fejlesztőlapok, a Beszédfejlesztés és környezetismeret (Nemzeti Tankönyvkiadó) tankönyvcsalád feldolgozott feladata

129 111. ábra Főfogalom alá rendezés egydobozos munkaszervezésben.

130 112. ábra Évszakok gyakorlása.

131 113. ábra Évszakok jellemző jegyeinek kiválasztása képi és írásos formában. Mondatképegyeztetés, szövegértés.

132 114. ábra Összetartozó tárgyak csoportosítása.

133 115. ábra Sorrendbe rendezés.

134 116. ábra Sorrendbe rendezés.

135 117. ábra Szövegértés, kép- mondategyeztetés. Téma: közintézmények.

136 118. ábra Kép-szóképegyeztetés. Téma: testrészek

137 119. ábra Ruhák és testrészek összekötése.

138 120. ábra Testrészek összekötése, megmutatása az egész alakos ábrán.

139 121. ábra A ma, holnap, tegnap fogalmak gyakorlása.

140 122. ábra Ellentétek párosítása.

141 A 123. ábrától a 127. ábráig Ábrázolás-alakítás tantárgyhoz készített feladatokat láthatunk.

142 123. ábra Golyó- és pálcikaillesztés egydobozos munkaszervezésű faladatban.

143 124. ábra Önkiszolgálási feladatok gyakorló kereteken.

144 125. ábra Gémkapocs illesztése kartonlapra vizuális segítséggel, egydobozos szervezésben.

145 126. ábra Csavarozás vizuális segítséggel, egydobozos szervezésben.

146 127. ábra Vágás vonal mentén vizuális segítséggel, egydobozos szervezésben.

147 128. ábra Fotógyűjtemény különböző témakörökben a taneszközök készítéséhez (tanár által gyűjtött anyag).

148 129. ábra Vizuális segítség, folyamatsor a tanulás előrejelzéséhez.

149 A 130. ábrától a 146. ábráig olyan feladatokat láthatunk, amelyek az enyhe értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének autizmusra adaptált változatához készültek. A feladatok felső tagozatos tanulók számára készültek Magyar nyelv és irodalom, Történelem, Matematika és Természetismeret tantárgyak tananyagaihoz.

150 130. ábra A feladatokat az adott tanuló számára a tanár előre jelzi, amit elvégeztek, azt áthúzással jelölik.

151 131. ábra Szövegértés.

152 132. ábra Szövegértés.

153 133. ábra Tananyagmegértést ellenőrző feladatlap.

154 134. ábra Adaptált irodalmi tananyag (Toldi Miklós).

155 135. ábra A tanuló rajzban megjelenítette a megértetteket.

156 136. ábra Összetartozó mondatrészek összekötése, mondat befejezése.

157 137. ábra Feladatlap.

158 138. ábra Feladatlap.

159 139. ábra Egyszerűen megfogalmazott információ a bérlethasználatról.

160 140. ábra Feladatlap az előző olvasmányhoz.

161 141. ábra Leegyszerűsített történelmi tananyag.

162 142. ábra Leegyszerűsített történelmi tananyag.

163 143. ábra Feladatlap.

164 144. ábra Szövegértést ellenőrző feladatlap.

165 145. ábra Szorzótábla gyakorlása vizuális segítséggel.

166 146. ábra Műveletek törtekkel. A feladatok elején a megoldáshoz szükséges szabály olvasható.

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerzők: Szerkesztők: Dr. Balázs Anna

Részletesebben

Esettanulmány: Dániel története

Esettanulmány: Dániel története Tapasztalatok a Picture Exchange Communication System (PECS, a képkártya-csere módszer) alkalmazásával kapcsolatban az Autizmus Kutatócsoport Általános Iskola és Szolgáltató Központban Havasi Ágnes Õszi

Részletesebben

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna Közreműködtek Gelencsérné Tamási Márta

Részletesebben

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez Írta Báthori Adél Ruff Ágota Somorjai Ágnes Székelyné Kárpáti Ildikó Szűcsné Göblyös Erika Vincze Gábor

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára

7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára 7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, általános iskola, 1 8. évfolyam

Részletesebben

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Módszertani ajánlások Tankönyv első kötet Összehasonlítások Kompetenciák, fejlesztési feladatok:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Németh Márta. Az eszközök készítése során az egyéni sajátosságoknak megfelelő kritériumok figyelembevétele

MUNKAANYAG. Németh Márta. Az eszközök készítése során az egyéni sajátosságoknak megfelelő kritériumok figyelembevétele Németh Márta Az eszközök készítése során az egyéni sajátosságoknak megfelelő kritériumok figyelembevétele A követelménymodul megnevezése: Általános gyógypedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mottó: Ha aszerint bánsz valakivel amilyennek képességei alapján

Részletesebben

MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV

MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV DR. CZEGLÉDY ISTVÁN DR. HAJDU SÁNDOR NOVÁK LÁSZLÓNÉ SCHERLEIN MÁRTA MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV Általános iskola 1 8. osztály Nyolcosztályos gimnázium 1 4. osztály Hatosztályos gimnázium 1 2. osztály

Részletesebben

Akadálymentes környezet. Autizmussal élő gyermekek vizuális támogatása

Akadálymentes környezet. Autizmussal élő gyermekek vizuális támogatása Akadálymentes környezet Autizmussal élő gyermekek vizuális támogatása Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna A fotókat a szerző készítette. Szakmai lektor Őszi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. A különböző fejlesztési területekre. irányuló gyakorló foglalkozások céljai, feladatai, módjai, lehetőségei

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. A különböző fejlesztési területekre. irányuló gyakorló foglalkozások céljai, feladatai, módjai, lehetőségei Schmehl Júlia A különböző fejlesztési területekre irányuló gyakorló foglalkozások céljai, feladatai, módjai, lehetőségei A követelménymodul megnevezése: Munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelen tanterv a NAT 2003-ban leírt célok és fejlesztési követelmények alapján készült. A középiskolai szakasz követelményeinek meghatározásánál a középszintű érettségi

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

MODINFO KFT MÓDSZERTANI FÜZETEK

MODINFO KFT MÓDSZERTANI FÜZETEK 1 MODINFO KFT MÓDSZERTANI FÜZETEK KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK, KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 2003 Felelős kiadó: MODINFO Kft Ügyvezető igazgató: Komár Dezsőné 2 KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK, KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 2003

Részletesebben

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában TÁMOP 3.1.4/08/2008-0150 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában Készítették: Fetzer

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Kajáry Ildikó Ruttkai Leventéné sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési

Részletesebben

2. számú melléklet a 2/2005. (III. 1.) OM rendelethez. A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve. 1.

2. számú melléklet a 2/2005. (III. 1.) OM rendelethez. A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve. 1. A sajátos nevelési igény meghatározása 121. (1) 29. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi,

Részletesebben