zeinek és s feladatainak gyűjtem sné Autizmus Alapítv 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "zeinek és s feladatainak gyűjtem sné Autizmus Alapítv 2009."

Átírás

1 Autizmussal élő tanulók adaptált taneszközeinek zeinek és s feladatainak gyűjtem jteménye Készítette: Nagy Emma, Őszi Tamásn sné Autizmus Alapítv tvány 2009.

2 Ez a gyűjtemény olyan egyedi taneszközöket és tantárgyi feladatokat mutat be különböző tantervekhez, tantárgyakhoz és osztályfokokhoz kapcsoltan, melyek reményeink szerint segítik a taneszközök autizmusspecifikus adaptációjának elveit a mindennapi iskolai gyakorlathoz kapcsolni.

3 Valamennyi itt bemutatott taneszköz úgy készült, hogy a pedagógus felmérte többek között az adott gyermek tanulási stílusát, az ingerek feldolgozásának egyéni sajátosságait, a tanuló finommotoros képességeit, szem-kéz koordinációját, figyelmének, emlékezetének, problémamegoldó gondolkodásának jellemzőit, az adott tantárggyal, tananyaggal, feladattal kapcsolatos motivációját, előzetes tudását, a feladatok megértéséhez és elvégzéséhez szükséges instrukciók szimbólumszintjét, komplexitását, a tanultak hosszú távú hasznosságát, funkcionalitását. Ezek a szempontok minden egyes gyermek minden tanulási feladata, tananyaga esetében gondos mérlegelést kívánnak, így a gyűjteményben bemutatott eszközök, feladatok természetesen nem általában alkalmasak az autizmussal élő gyermekek oktatására, hanem példaként szolgálnak, melyeken megfigyelhetőek az adaptáció szempontjai.

4 A gyűjteményben bemutatott feladatok az enyhe értelmi fogyatékos tanulók kerettanterve és a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók kerettanterve autizmusra adaptált változatához készültek, illetve azokhoz a speciális fejlesztő programokhoz, melyek mindkét tantervhez kapcsolódnak (Szociális-kommunikációs foglalkozás, Tér-idő szervezés, Társas viselkedés fejlesztése). A feladatok zöme az alsó tagozathoz kapcsolódik, mert ezeken a feladatokon lehetséges a legszemléletesebben demonstrálni az autizmus-specifikus adaptálás lényegi elemeit, az előrehaladás apró lépéseit.

5 Az autizmussal élő tanulók k oktatásában alkalmazott taneszközök kiválaszt lasztásának, egyénre szabásának és s elkész szítésnek snek alapelvei Az autizmussal élő tanulók számára egyénre szabottan kell megválasztani a tankönyveket és a taneszközöket. Elvileg bármely tantervhez kapcsolódó, az iskolarendszer bármely iskolatípusa készült taneszköz, tankönyv felhasználható lehet az egyedi taneszköz csomag összeállításához, mivel az autizmussal élő tanulók csoportja igen heterogén és minden közoktatási intézménytípusban jelen lehetnek, a gyógypedagógia intézményrendszerében és a többségi iskolákban egyaránt. A készen megvásárolható fejlesztő-és taneszközök egy része adaptáció nélkül is alkalmas az autizmussal élő gyermekek oktatásában, amennyiben az alábbi sérülés-specifikus szempontoknak megfelelnek. (Eleve ilyenek például Montessori típusú eszközök.)

6 Az egyes tanulók képességstruktúrája is rendkívül egyenetlen, ez további egyedi módosításokat tehet szükségessé. Vannak ugyanakkor olyan közös szempontok, melyek minden esetben, az iskolatípustól és a tanuló egyéni képességeitől függetlenül érvényesek: A tankönyvek, munkafüzetek, egyéb segédletek legyenek konkrét tartalmúak, jól variálhatóak, áttekinthetőek, tartalmazzanak minél több valósághű fotót, képet. Az egyes tantárgyak tanítása során lehetőleg a mindennapi életben előforduló valóságos tárgyakat használjuk. Fontos szempont, hogy az alkalmazott eszközök biztonságosak és tartósak legyenek.

7 A biztonsági szempontok például a következők lehetnek: Előfordulhat, hogy az autizmussal élő gyermek a taneszközöket nem funkciójuknak megfelelően használja, pl. nem ehető dolgokat megkóstol, apró tárgyakat testnyílásaiba dug, lenyel. Esetenként az új feladat, vagy önmagában a feladathelyzet nagyfokú stresszt és ennek következményeként viselkedésproblémát okoz, ezért előfordulhat, hogy a taneszközt a gyermek megrongálja. Fontos lehet tehát, hogy az eszköz könnyen pótolható, vagy nagyon tartós, az intenzív igénybevételre alkalmas legyen.

8 A feladatokhoz kapcsolódó írott vagy képes instrukció legyen rövid, konkrét jelentésű, a gyermek megértéséhez pontosan illeszkedő. A feladatlap, eszköz nem tartalmazzon felesleges, a megoldáshoz szükségtelen díszítést, ábrát, szöveget. A gyermek által jól értett instrukciók, kulcsszavak vonuljanak végig a feladatok variációin. A feladat vagy eszköz legyen világosan strukturált és tartalmazzon egyértelmű vizuális támpontokat használatának módjáról. Fontos, hogy a feladatok ne legyenek túlságosan nyitott végűek, mivel az autizmussal élő tanulók számára rendkívüli nehézséget okoznak az ilyen típusú problémák.

9 Az asztalnál végezhető, önálló feladatok legyenek alkalmasak az önellenőrzésre és illeszkedjenek a gyermek egyéni munkarendjéhez, munkaszervezéséhez, melyek a protetikus környezet részeként az autizmus-specifikus módszertan alapjai. Emlékeztetőül felidézünk két olyan fogalmat, melyek a tanulási feladatoknál is alapvetően fontosak: A munkarend jelzi, hogy meddig fog tartani egy önálló feladat, tevékenység. Meghatározza a feladatok, aktivitások mennyiségét, elvégzésük sorrendjét és rendjét (hogyan jut a gyermek a feladatokhoz).

10 Munkaszervezés A munkaszervezés eszközei segítenek a tevékenységekhez szükséges tárgyak, eszközök elrendezésében. Egyértelműen megmutatja adott tevékenységen belül, hogy milyen sorrendben és hogyan kell elvégezni azt. A gyermek számára egyértelmű, megfelelő számú lépésre bontja a feladatokat. A munkaszervezés megkönnyíti a gyermek számára, hogy megtanulja és elfogadja a dolgok változását, amikor a kezdeti állapot megváltoztatásával kész munkadarab, befejezett feladat készül. Adott probléma megoldásához készüljön sokféle, változatos feladat az általánosítás érdekében. A feladatok változatai azonban mindig csak egy új elemet tartalmazhatnak az előzőhöz képest.

11 A pedagógusok különleges szerepe a taneszközök autizmusspecifikus adaptálásában és alkalmazásában: A taneszközök megfelelő kiválasztása és színvonalas adaptációja sok időt, kreativitást és nagyfokú empátiát igényel. Valamennyi feladatot, problémát az egyes gyermekek szemüvegén keresztül is meg kell vizsgálni. A feladatnak lehetőleg önmagában jutalomértékűnek, élvezetesnek és a gyermek szempontjából is értelmesnek, jelentés-telinek kell lennie. Előfordulhat, hogy a motiváció és érdeklődés fenntartásához a feladatnak kapcsolódnia kell a tanuló speciális érdeklődési köréhez.

12 Fontos, hogy a feladatok struktúrája és tartalma folyamatosan kövesse a gyermeki fejlődést, különben tartalmatlan, mechanikus rutinná válhat a feladatmegoldás. Ez a veszély az autizmusban különösen nagy, hiszen a tanulók többsége szívesen végzi a megszokott feladatokat és megpróbálja elutasítani az újdonságokat. Tovább bonyolítja a fenti szempontokat, hogy a tanultak szinten tartása és folyamatos gyakorlása nélkül a megszerzett tudás elveszhet, ezért nagy mennyiségű változatos gyakorló feladatra lesz szükség. Bár az egyedi taneszközök megtervezése és előállítása meglehetősen munkaés időigényes feladat, alkalmazásuk során a tanulók és a pedagógusok óriási sikerélményhez juthatnak, így a befektetett energia többszörösen megtérül.

13 Taneszköz gyűjtemény Az 1. ábrától a 20. ábráig látható taneszközök a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének autizmusra adaptált változatához készültek alsó tagozatos tanulók részére. A feladatok a fejlesztés, tanítás szempontjából több tantárgyhoz is illeszthetőek, ezek a következők: számolás-mérés előkészítése, számolás-mérés elemei, olvasás-írás előkészítése, olvasás-írás elemei, környezetismeret, játékra nevelés és ábrázolás-alakítás. Az eszközök készítéséhez használtuk a Fejlesztőlapok, a Beszédfejlesztés és környezetismeret tankönyvek (Nemzeti Tankönyvkiadó) feladatait is, egyénre szabottan adaptálva.

14 1. ábra DUPLO benyomása dobozba. A feladat olyan tanulóknál is használható, akik nem tudják a tárgyakat megfogni, gyenge a nyomatékuk.

15 2. ábra LEGO benyomása dobozba.

16 3. ábra Pálcika bedobása vele megegyező nagyságú nyíláson.

17 4. ábra Golyó bedobása vele megegyező nagyságú nyíláson

18 5. ábra Golyó bedobása vele megegyező nagyságú nyíláson.

19 6. ábra Korong bedobása vele megegyező nagyságú nyíláson. A képen kétféle megoldás látható, a felső dobozba a korong bedobása vízszintes, az alsó dobozba függőleges irányba történik.

20 7. ábra Korong és golyó bedobása a vele megegyező nagyságú nyíláson.

21 8. ábra Kép tárgyegyeztetés

22 9. ábra Képegyeztetés

23 10. ábra Egydobozos szervezésben egyeztetés szín szerint. A feladat során a DUPLO elemek szétszedése és egymásra illesztése is feladat. Természetesen a feladatok kombinálására csak akkor kerülhet sor, ha a részfeladatokat már rutinszerűen végzi a tanuló.

24 11. ábra Egydobozos 4 rekeszes feladatszervezés. A feladat célja azonos színű, különböző formájú tárgyak szortírozása tárgyas minta alapján. Az elemek tépőzárral rögzíthetők.

25 12. ábra Képes minta alapján DUPLO illesztés 3 és 4 elemmel. A képes minta nagysága megegyezik az építmény nagyságával, pontosan illeszthető a tárgy a képre.

26 13. ábra Hasonló rajzos ábrák egyeztetése. Feladat célja az ugyanolyan ábra kiválasztása a bal oldali sorból, majd tépőzárral a megfelelő képre helyezése.

27 14. ábra Képegyeztetés Az előző ábrán látott képektől részletesebb rajzok egyeztetése, melyek tartalmilag egy fogalomkörbe tartoznak. A képek tépőzárral illeszthetők egymásra.

28 15. ábra A feladat az 14. ábrához hasonlóan egyeztetés, itt nagyon hasonlóak a tárgyképek.

29 16. Ábra Egydobozos szervezésű, 13 rekeszes fénykép-egyeztetéses feladat. A 13., 14., 15. feladatokhoz képest sokkal több elemből áll, 8 helyett 12 felé kell egyeztetni, válogatni a képeket. A képek tartalma a feladatot használó tanuló által ismert ételek fotói. Számára célként a nagyszámú elemek válogatása, a figyelemének koncentrálása volt a kitűzött cél. Lépésről-lépésre jutott el ideáig, mindig egy-egy elem bővítésével. Sok tanulónak gondot jelenthet a fotók sokszínűsége, a háttér vagy nem a tárgyhoz tartozó részlet megragadása. A fényképes feladatokat érdemes kezdetben úgy készíteni, hogy a megcélzott tárgyfotót pontosan kivágjuk, és az összes ilyen képet semleges, leginkább fehér háttérre ragasztva használjuk, a háttér megtartása egy következő szint lehet.

30 17. ábra Fényképegyeztetés. A képen a tanuló által ismert helyszínek és tárgyak képei láthatók, melyeket az adott gyermek megértési szintjéhez igazodva állítottunk össze. Cél a kép alapos megfigyelése. Feladat lehet a részletes, a tárgyak természetes környezetében készült fotók egyeztetése a valóságossal és az ugyanolyan fotóval, a róla készült rajzzal, majd később sematikus rajzzal.

31 18. ábra Színes, részletesen megrajzolt kép egyeztetése fekete-fehér megfelelőjével.

32 19. ábra Színes rajzon képrészlet keresés, a kép alá illesztés. Amikor először találkozik az autizmussal élő tanuló ilyen típusú feladattal, több probléma is jelentkezhet. Gondot okozhat az, hogy a kép alá kell illeszteni a nagy kép egy részletét, holott eddig, feladata szerint mindig pontosan ráegyeztette az ugyanolyan képet. Másik probléma a feladat összetettsége, egyik esetben különböző színű labdákat, másik esetben különböző színű autókat kell jó helyre tennie. Először érdemes a feladatnak csak az egyik felét megmutatni, és ha érti, akkor lehet a feladatot bővíteni.

33 20-as ábrán látható feladat egyeztetés, képes minta alapján, Tangram elemek felhasználásával. A két képen ugyanannak a feladatnak két lehetséges variációját mutatjuk be. A felső képen a fejlesztőeszközhöz tartozó mintát használva készítettünk egydobozos szervezésű feladatot egy tanulónak. Az eredeti Tangram keretből kivett mintát felragasztottuk egy doboz jobb oldalára, csak annyi eszközt helyeztünk el a dobozban, amennyire szüksége lesz a mintakövetésnél, ezeket színek és forma szerint csoportosítottuk, tépőzárra helyeztük a doboz bal oldali rekeszében. A feladatmegoldás során is tépőzárra rögzítve teheti helyére az elemeket, így nem zavarja meg az elemek elcsúszása, ami a játék eredeti használata során többször okozott számára frusztrációt. Az alsó képen látható feladat hasonló, itt a pedagógus által készített minta követése a cél. A megfelelő elemet a tanuló egy nagyobb halmazból választja ki, az illesztést itt is tépőzár segíti.

34 20. ábra Egyeztetés képes minta alapján Tangram elemek felhasználásával.

35 A 21-es ábrától az 51-es ábráig matematikai feladatok közül mutatunk be néhányat. A feladatok enyhe értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének (matematika) és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének (számolás-mérés előkészítése, számolás-mérés elemei) autizmusra adaptált változatához készültek alsó tagozatos tanulók részére. Az ábrák között láthatunk adaptált feladatokat a Fejlesztőlapok, a Beszédfejlesztés és környezetismeret, A számolás-mérés előkészítése és a Játékház tankönyvekből (Nemzeti Tankönyvkiadó), valamint pedagógus által rajzolt feladatlapokat, Boardmaker és Flash! Pro programokkal tervezett eszközöket.

36 21. ábra Számolás-mérés előkészítés tantárgy feladata. A mennyiség tudat kialakítása ezzel a feladattal napi szinten önállóan is gyakorolható. Fontos, hogy a jó megoldás rögzüljön a gyermekben, ezt ebben az esetben tépőzár segíti.

37 22. ábra Dominópöttyös kártyák egyeztetése, a 4 és az 5 mennyiségek differenciálása. A feladat a figyelem fejlesztését szolgálja, olyan tanulóknál használhatjuk, akiknek a mennyiségfogalmuk 5-ös számkörön belül kialakult, vagy kialakulóban lévő.

38 23. ábra Az előző faladattal megegyező a cél, a munkaszervezésben és a vizuális segítségben látható eltérés.

39 24. ábra Mennyiség-számjegyegyeztetés 1-5-ig. A felső feladaton a számjegyek és a dominópöttyös kártyák egyeztetése, az alsó feladaton önálló feladatmegoldás, mennyiség és számjegyegyeztetés a cél.

40 25. ábra Mennyiség-számjegyegyeztetés 1-5-ig. A felső feladaton a számjegyek és a dominópöttyös kártyák egyeztetése, az alsó feladaton önálló feladatmegoldás, mennyiség és számjegyegyeztetés a cél.

41 26. ábra Mennyiség-számjegyegyeztetés1-3-ig. Minta alapján is kirakhatja a tanuló a korongokat. A feladat variálható, számjegyhez mennyiséget, vagy mennyiséghez számjegyet rendelhet a tanuló. Az önálló feladatvégzés feltétele a balról jobbra haladás követése.

42 27. ábra A mennyiségek begyakorlásának egyik formája lehet a számjegyek átírása, a hozzá kapcsolódó tárgyképek színezése. A feladat tartalmazza a jó megoldást, a számkép és mennyiségek rögzülését kívánja elősegíteni. Ilyen feladat könnyen készíthető, egyénre szabható, vonzóvá tehetjük a felhasznált rajzokkal, vagy éppen ingerszegényé gyermektől függően.

43 28. ábra Számjegy egyeztetése számjegyhez 1-10-ig.

44 29. ábra Mennyiség-számjegyegyeztetés 1-5-ig egydobozos munkaszervezésű faladatban.

45 30. ábra Mennyiség-számjegyegyeztetés 1-5-ig egydobozos munkaszervezésű faladatban.

46 31. ábra Az előző faladat egy lépése látható, megfigyelhető, milyen módon szerveződik a feladat, hová kell a tanulónak tennie az eszközöket, hová teszi a kész munkalapot. Sok esetben nem a feladat megoldása, hanem az eszközök elhelyezése okoz gondot a tanulónak.

47 32. ábra Mennyiséghez számjegy rendelése, sor-és oszlopkövetés tépőzárral illeszthető színes számkártyákkal.

48 33. ábra A feladat teljesítésének a feltétele, hogy a tanuló képes legyen megszámolni a képen lévő tárgyakat, alá tenni a megfelelő számú pöttyös kártyát, mellé helyezni a számjegyet. A begyakorlás során tanári segítséggel végezheti, a későbbiekben önálló feladatvégzésre is alkalmas a feladat. A képek, a mennyiségek változtathatók a tanulók képességei szerint.

49 34. ábra Ez a feladat hasonlít a feladatlapra, a különbség az, hogy megoldható rajzolás, írás nélkül. Tépőzárral rögzíthető, előre gyártott pöttyökkel, számokkal készült. Ilyen feladatot képes használni az írni, rajzolni nem tudó, de az adott matematikai feladatot értő tanuló.

50 35. ábra Ezen a feladatlapon a tanuló rajzos, írásos megoldással dolgozik.

51 36. ábra Mennyiség-számjegyegyeztetés1-3-ig. A tanulónak a mennyiség meghatározásán kívül a tárgyképeket is egyeztetnie kell. A feladat jól variálható.

52 37. ábra Mennyiség-számjegyegyeztetés1-6-ig.

53 38. ábra Mennyiséghez számjegy egyeztetése, sor és oszlop követése tépőzárral illeszthető kártyákkal.

54 39. ábra Mennyiség számlálás, egyeztetés írott számokkal, relációs jel használata.

55 40. ábra Relációs jel használatának egy módja írást nem használó tanuló feladatában. A megfelelő számjegy egy áttetsző fóliára rajzolt karikával jelölhető, mely a ceruzával karikázást helyettesíti.

56 41. ábra Az előző munkalap feladatlapos változata. Itt a jó megoldást a halványan berajzolt relációs jel segíti. A feladat a begyakorlás fázisában használható.

57 42. ábra Az előző feladat relációs jel nélkül. Önálló megoldást vár a tanulótól.

58 43. ábra Munkafüzet eredeti és adaptált változata. Az eredeti feladatlap túl sok információt tartalmaz az adott tanuló számára, és a mérete is kisebb annál, amit ő képességei szerint használni tud.

59 44. ábra Mennyiség megszámlálása, egyeztetés szóképpel.

60 45. ábra Mennyiségek összehasonlítása vizuális segítséggel füzetben dolgozó tanuló számára.

61 46. ábra Sorozat folytatása.

62 47. ábra Sorozat folytatása.

63 48. ábra Sorozat folytatása.

64 49. ábra Nagyság összehasonlítása vizuális segítséggel. A nagyságot szimbólumok jelenítik meg. A feladatmegoldás feltétele, hogy a tanuló értse a szimbólumot.

65 50. ábra Tárgyképek közül a nagy és a kicsi felismerése feladatlapon. Feladat a megfelelő szimbólummal való összekötés.

66 51. ábra Az egész és a fél órák gyakorlására szánt faladat. Eleinte jó megoldást tartalmazó kontrollapot is használhatunk az ellenőrzéshez, melyen a tanuló maga ellenőrizheti feladatmegoldását.

67 Az 52. árától a 87. ábráig alsó tagozatos tanulók által használt eszközök láthatók, melyek az enyhe értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének Magyar nyelv és irodalom, és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének Olvasás-írás előkészítése, Olvasás-írás elemei tantárgyak autizmusra adaptált változatához készültek.

68 52. ábra Két igéhez csoportosítható képek egyszerű egyeztetéses faladatát láthatjuk. Több kép közül kell kikeresni a megfelelő táblához (igéhez) tartozó tárgyak képeit. A feladat egy nem beszélő, a beszédet korlátozottan értő tanuló számára készült, akinek a fésűk és villák funkciójának megértése nem minden esetben volt egyértelmű, így számos formában, köztük a képen látható módon is próbáltuk a különbséget szemléltetni, tanítani.

69 53. ábra Cselekvéseket ábrázoló fényképek szortírozása 4 felé egydobozos munkaszervezésben. A válogatást szimbólum kártyák segítik.

70 54. ábra Vizuális segítség a kérdések tanításához.

71 55. ábra Tanult kérdések alapján kétszavas válasz alkotása szimbólumkártyákkal

72 56. ábra Szimbólumkártyák gyűjteményét láthatjuk, melyek alapján az adott beszédet nem használó és nem értő- tanuló a felmutatott tárgyakról, fotókról, rajzokról (bal oldalon) a kért információt szavak nélkül is megadhatja. Feltétele, hogy a tanuló már ismerje ezeket a szimbólumokat, és képes legyen a nagyszámú kártyákból a megfelelőt kikeresni.

73 57. ábra Szóképegyeztetés, melléknév összekapcsolása főnévvel. A faladat egyszerű szóképegyeztetés, nem feltételezi az olvasást.

74 58. ábra Összetett feladat, az előző feladatokhoz hasonlóan a kérdések megértését, és a válaszadást szimbólumkártyák segítik.

75 59. ábra Kép-szóképegyeztetés. A következő 8 feladat a fentebb említett tankönyvcsalád adaptált feladatait mutatja be különböző témákban.

76 60. ábra Kép-szóképegyeztetés.

77 61. ábra Kép-szóképegyeztetés.

78 62. ábra Összetett feladat, melynek során kép szókép-egyeztetés, szókép kirakás betűkártyákból, és mennyiség megszámlálása a feladat. A képen a megoldott feladatot látjuk. A feladat jól variálható, ebben az esetben az állatok rajzai és a kérdés szimbólumok (mi ez, milyen színű) voltak megadva, a tanuló ehhez kereste ki a megfelelő szóképeket, betűkártyákat, mennyiséget jelölő kártyákat. Megadható pl.: a mennyiség és a szókép is, vagy más variáció, ha a tanuló képes a váltásra egy már jól ismert feladat során.

79 63. Kép-szóképegyeztetés szótagokkal.

80 64. ábra Szavak kiegészítése egy betűvel.

81 65. ábra Szavak összekötése a megfelelő kezdőbetűvel.

82 66. ábra Szókép-képegyeztetés.

83 67. ábra Olvasás. Kép-mondategyeztetés.

84 68. ábra Olvasás. Kép-mondategyeztetés.

85 69. ábra Olvasás. Kép-mondategyeztetés.

86 70. ábra Olvasás. Kép-mondategyeztetés.

87 71. ábra Olvasás. Sorozat összeállítása, kép-mondategyeztetés,

88 72. ábra Olvasás, másolás.

89 73. ábra Rajzolás mondatok alapján.

90 74. ábra Rajzolás mondatok alapján. Szövegértés.

91 75. ábra Szövegértés.

92 A 76. ábrától a 87. ábráig olyan feladatokat láthatunk, melyek egy haladási folyamat lépéseihez készített feladatsort mutatnak be. A feladatok egymásra épülnek, az adott gyermek által megismert betűkészletet tartalmazzák, és a tanuló által ismert, értett szavakból összeállított szókészletet tartalmazzák.

93 76. ábra Szókép egyeztetése szóképpel.

94 77. ábra Szókép egyeztetése szóképpel.

95 78. ábra Szókép egyeztetése szóképpel.

96 79. ábra Kép egyeztetése szóképpel.

97 80. ábra Szókép egyeztetése képhez.

98 81. ábra Szókép kirakása betűkártyákból egydobozos munkaszervezésben.

99 82. ábra Szókép kirakása betűkártyákból. A képen az előző feladat bővített eszköztárral látható. A tanuló feladata a betűkártyák kirakása, egyeztetése mellett a kirakott szó összeolvasása, illetve szóképes megértésnél a felismerése, és képpel való egyeztetése.

100 83. ábra Szókép kirakása betűkártyákból. A tanuló egy időben egy szó tábláját kapja meg, a betűtáblában viszont az összes ismert betű megtalálható.

101 84. ábra Az előző 3 feladathoz kapcsolódó feladatlap, melyhez íráskészség elemi ismeretei szükségesek: betűk átírása, másolása adott területre, adott nagyságban.

102 85. ábra Az előzőekben bemutatott feladatok munkafüzet formában.

103 86. ábra Feladatlapon szókép-képegyeztetés, összekötéssel.

104 87. ábra Feladatlapon szókép összekötése az ugyanolyan szóképpel.

105 A 88. ábrától a 108. ábráig írás-előkészítéshez tartozó feladatlapokat láthatunk. Ez egy kis ízelítő az egyénre tervezett eszközökből annak a példájára, hogy egyszerű eszközökkel hogyan tehetjük a feladatokat a gyermek számára vonzóvá, egyénre szabottá készségszinthez, érdeklődéshez, motiváltsághoz igazodva, valamint milyen vizuális támpontot alkalmazhatunk az adott tanuló önálló feladatvégzésének elősegítésére.

106 88. ábra Írás. Betűformálás vizuális segítséggel.

107 89. ábra Segédeszköz vonalvezetéshez. Ez az írássablon olyan gyermek számára készült, akinek a papíron való tájékozódása még kialakulatlan, nem motivált a spontán rajzolásra, firkálásra, esetleg a nyomhagyásra sem. A sablonban a lapok cserélhetők, a nyílás a rajzeszköz méretéhez igazítható. A kezdő- és végpontokat színezéssel jelölhetjük.

108 90. ábra Vízszintes egyenes vonal rajzolása. Két pont összekötése, kezdő és végpontok megtalálása rajzoláskor.

109 91. ábra Vízszintes egyenes vonal rajzolása. Két pont összekötése, kezdő és végpontok megtalálása rajzoláskor.

110 92. ábra Vízszintes egyenes vonal rajzolása. Két ábra összekötése, kezdő és végpontok megtalálása rajzoláskor.

111 93. ábra Vízszintes egyenes vonal rajzolása. Két ábra összekötése, kezdő és végpontok megtalálása rajzoláskor.

112 94. ábra Két pont összekötése ferde egyenessel, kezdő és végpontok megtalálása rajzoláskor.

113 95. ábra Két ábra összekötése vízszintes egyenes vonallal.

114 96. ábra Vízszintes egyenes vonal rajzolása, szaggatott és kipontozott vonal átírása.

115 97. ábra Íráselemek tanításához készült, kinagyított, jól vizualizált, felesleges elemeket nem tartalmazó munkalap.

116 98. ábra Kör átírása. A nagyság, a széles keret, a szaggatott vonalvezető és a kezdőpont megadása egyénre szabott, az adott tanuló így képes önállóan kört rajzolni. A begyakorlás után a nagyságot és segítségeket fokozatosan lehet csökkenteni.

117 99. ábra Az előző feladat módosított változata.

118 100. ábra Egyszerű mértani formák átrajzolása, másolása feladatlapon.

119 101. ábra Egyénre szabott munkafüzet a vonalelemek gyakorlásához. A tanár által rajzolt, és fénymásolással sokszorosított munkafüzet a tanuló készségszintjéhez, teherbírásához igazodva készült.

120 102. ábra Egyénre szabott munkafüzet a vonalelemek gyakorlásához.

121 103. ábra Egyénre szabott munkafüzet a betűelemek gyakorlásához.

122 104. ábra Formák másolása.

123 105. ábra Színes, egyszerű ábrák másolása vizuális segítséggel.

124 106. ábra Sablon a sor- és oszlopkövetés tanításához.

125 107. ábra Az előző ábrán látható sablon feladatlap változata. A feladat egyénileg variálható.

126 108. ábra Szókép átírása, ábra átrajzolása és színezése a feladat. A baloldalon szóképes, szimbólummal jelelölt instrukció látható, mely informálja a tanulót arról, hogy mi a feladata.

127 109. ábra Egyeztetés alaplapra. Fejlesztőlapok, a Beszédfejlesztés és környezetismeret (Nemzeti Tankönyvkiadó) tankönyvcsalád feldolgozott feladata

128 110. ábra Képrészlet illesztése képre. Fejlesztőlapok, a Beszédfejlesztés és környezetismeret (Nemzeti Tankönyvkiadó) tankönyvcsalád feldolgozott feladata

129 111. ábra Főfogalom alá rendezés egydobozos munkaszervezésben.

130 112. ábra Évszakok gyakorlása.

131 113. ábra Évszakok jellemző jegyeinek kiválasztása képi és írásos formában. Mondatképegyeztetés, szövegértés.

132 114. ábra Összetartozó tárgyak csoportosítása.

133 115. ábra Sorrendbe rendezés.

134 116. ábra Sorrendbe rendezés.

135 117. ábra Szövegértés, kép- mondategyeztetés. Téma: közintézmények.

136 118. ábra Kép-szóképegyeztetés. Téma: testrészek

137 119. ábra Ruhák és testrészek összekötése.

138 120. ábra Testrészek összekötése, megmutatása az egész alakos ábrán.

139 121. ábra A ma, holnap, tegnap fogalmak gyakorlása.

140 122. ábra Ellentétek párosítása.

141 A 123. ábrától a 127. ábráig Ábrázolás-alakítás tantárgyhoz készített feladatokat láthatunk.

142 123. ábra Golyó- és pálcikaillesztés egydobozos munkaszervezésű faladatban.

143 124. ábra Önkiszolgálási feladatok gyakorló kereteken.

144 125. ábra Gémkapocs illesztése kartonlapra vizuális segítséggel, egydobozos szervezésben.

145 126. ábra Csavarozás vizuális segítséggel, egydobozos szervezésben.

146 127. ábra Vágás vonal mentén vizuális segítséggel, egydobozos szervezésben.

147 128. ábra Fotógyűjtemény különböző témakörökben a taneszközök készítéséhez (tanár által gyűjtött anyag).

148 129. ábra Vizuális segítség, folyamatsor a tanulás előrejelzéséhez.

149 A 130. ábrától a 146. ábráig olyan feladatokat láthatunk, amelyek az enyhe értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének autizmusra adaptált változatához készültek. A feladatok felső tagozatos tanulók számára készültek Magyar nyelv és irodalom, Történelem, Matematika és Természetismeret tantárgyak tananyagaihoz.

150 130. ábra A feladatokat az adott tanuló számára a tanár előre jelzi, amit elvégeztek, azt áthúzással jelölik.

151 131. ábra Szövegértés.

152 132. ábra Szövegértés.

153 133. ábra Tananyagmegértést ellenőrző feladatlap.

154 134. ábra Adaptált irodalmi tananyag (Toldi Miklós).

155 135. ábra A tanuló rajzban megjelenítette a megértetteket.

156 136. ábra Összetartozó mondatrészek összekötése, mondat befejezése.

157 137. ábra Feladatlap.

158 138. ábra Feladatlap.

159 139. ábra Egyszerűen megfogalmazott információ a bérlethasználatról.

160 140. ábra Feladatlap az előző olvasmányhoz.

161 141. ábra Leegyszerűsített történelmi tananyag.

162 142. ábra Leegyszerűsített történelmi tananyag.

163 143. ábra Feladatlap.

164 144. ábra Szövegértést ellenőrző feladatlap.

165 145. ábra Szorzótábla gyakorlása vizuális segítséggel.

166 146. ábra Műveletek törtekkel. A feladatok elején a megoldáshoz szükséges szabály olvasható.

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communinication Handicapped Children

TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communinication Handicapped Children 2014. TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communinication Handicapped Children A TEACCH az autizmussal élő, és hasonló kommunikációs problémákkal küzdő gyermekek kezelésére és oktatására

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Polgár Judit. Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 1. osztályos elemeihez

Polgár Judit. Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 1. osztályos elemeihez Polgár Judit Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 1. osztályos elemeihez 80471 Sakkpalota 1. Képességfejlesztő sakktankönyv 80471/M Sakkpalota 1. Munkafüzet Polgár Judit, Nemzedékek Tudása

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN. Készítették: Keszi Roland -Kiss László -Papp Gergő -Pál Judit

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN. Készítették: Keszi Roland -Kiss László -Papp Gergő -Pál Judit MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. FOGYATÉKOSSÁG ÉS INTEGRÁCIÓ SZEKCIÓ AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN Készítették: Keszi Roland -Kiss László -Papp

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55 IDEGENNYELV-OKTATÁS 1 2 SZAVAK, GYŰJTŐFOGALMAK 96 db CCA 4217 mindennapi tárgyak 21x15 cm-es fénykép CCA 2215 állatok 96 db 10x15 cm-es fénykép Tájékoztató ár: 23 410 Ft 96 db CCA 1245 élelmiszerek 96

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 1 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 1. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét

Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló az IKT használatáról első osztályban Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét

Részletesebben

Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet

Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet (TÁMOP 3.1.9/08/01) A sajátos nevelési igényő tanulóknak megfelelı diagnosztikus mérıeszközök és feladatbank kifejlesztése Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet SNI fogalom értelmezése Sajátos nevelési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Műszaki Könyvkiadó Kft. A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája

Műszaki Könyvkiadó Kft. A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája Cikkszám Cím CA 0230 MATEMATIKA 2. TANKÖNYV, elsõ kötet CA 0231 MATEMATIKA 2. TANKÖNYV; második kötet CA 0501B-K MATEMATIKA

Részletesebben

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is!

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is! Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer átfogó, komplex sorozat, mely az iskolaérettség szempontjából lényeges, összes képességet fejleszti: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó

Részletesebben

Csákberényiné Tóth Klára. Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ

Csákberényiné Tóth Klára. Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ Csákberényiné Tóth Klára Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ Ha a gyengének ítélt szövegértés okait kutatjuk, az alapoknál érdemes elkezdeni a vizsgálatot. Mennyire készítjük fel a gyerekeket

Részletesebben

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása Siófok, 2009-05-09 1 Készítette: Gáthy Péterné minőségügyi vezető, alsós munkaközösségvezető Részt

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HONGAARSE SCHOOL DEN HAAG http://www.federatio.org/hmoi.html TANTERV 2008-2009 A Hágai Magyar Óvodában és Iskolában a gyermekekkel életkoruknak megfelelően (pl. 6, 8 10 évesek,

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek

Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek Általános magyarázat Az olyan információt, amely könnyebben érthető az értelmi fogyatékos vagy egyszerű gondolkodású személyek

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam 3. ÉVFOLYAM

A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam 3. ÉVFOLYAM A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam A meglevő iskolai könyvtári állomány további használhatósága A 2014-ben életbe lépett jogszabályi változások miatt a 3., 7. és 11. évfolyamos tankönyvek

Részletesebben

NT 11189/1 Játékház feladatlapok I. FI 503010102 Matematika 1/2. FI 503010104 Matematika munkafüzet 1/2

NT 11189/1 Játékház feladatlapok I. FI 503010102 Matematika 1/2. FI 503010104 Matematika munkafüzet 1/2 1. évfolyam NT 11189/2 Játékház feladatlapok II. FI 503010101 Matematika 1/1 FI 503010102 Matematika 1/2 FI 503010103 Matematika munkafüzet 1/1 FI 503010104 Matematika munkafüzet 1/2 NT 11190/M/I Játékház

Részletesebben

Információk közvetlen kiadói rendeléshez

Információk közvetlen kiadói rendeléshez Információk közvetlen kiadói rendeléshez Amennyiben egy intézmény, alapítvány vagy szülői közösség úgy dönt, hogy a Mozaik Kiadó kiadványaiból akár nagyobb mennyiségben is kedvezményesen szeretne rendelni,

Részletesebben

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV MB 306029 Tapintós sétány 3 különböző mintával 6 négyzetet lehet összerakni, akár egymás után, akár egymás mellé. A gyerekek séta közben a talpukkal érzékelik a különböző mintázatot. Ezzel serkentik a

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk.

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Óravázlat 2. osztályos matematika Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Oktatási cél: Pénzhasználat, pénzváltás. Játék a játékpénzzel párokban. Megismerési képességek

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

I. II. III. IV. A B C D B C D A C D A B D A B C

I. II. III. IV. A B C D B C D A C D A B D A B C Körbargello Előre szólok, hogy nem olyan nehéz és bonyolult ám, mint amilyennek első ránézésre tűnik, de azért igényel némi gyakorlatot és pontos szabást-varrást. A körcikkek kiszabásához természetesen

Részletesebben

memóriajátékok 4/b modul Készítette: Abonyi tünde

memóriajátékok 4/b modul Készítette: Abonyi tünde memóriajátékok 4/b modul Készítette: Abonyi tünde Memóriajátékok A modul célja A tudatos észlelés, a megfigyelés, a figyelem és az emlékezet fejlesztése. Saját megfigyelések, megtapasztalások kifejezésének

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban A KUNSZENTMÁRTONI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMCSOMAGJA 2010. augusztus 20. 2011. augusztus 31. 1 Múzeumok és iskolák

Részletesebben

Együttnevelés és teljes befogadás. Kölcsönös folyamat:a befogadás és elfogadás tág értelmezése:mely szerint mindenki más

Együttnevelés és teljes befogadás. Kölcsönös folyamat:a befogadás és elfogadás tág értelmezése:mely szerint mindenki más Társadalmi felelősségvállalás a sajátos nevelési igényű gyermekekért Országos Konferencia B.K.M.Ö. Kiskőrösi Közoktatási Intézménye 2010. november 16. Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány Integráció,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Fejlesztı neve: GOCSÁL ÁKOS. Tanóra / modul címe: INTERNETES GALÉRIA KÉSZÍTÉSE PROJEKTMÓDSZERREL

Fejlesztı neve: GOCSÁL ÁKOS. Tanóra / modul címe: INTERNETES GALÉRIA KÉSZÍTÉSE PROJEKTMÓDSZERREL Fejlesztı neve: GOCSÁL ÁKOS Tanóra / modul címe: INTERNETES GALÉRIA KÉSZÍTÉSE PROJEKTMÓDSZERREL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: A modul

Részletesebben

1. osztályos taneszközök

1. osztályos taneszközök 1. osztályos taneszközök Kisalakú vonalas (14-3 Kötelező olvasmány: Magyar nyelv és Ablak-Zsiráf irodalom Írólap 2 Matematikai eszközök Matematika Betűkirakó 1 Egyenes műanyag vonalzó 30 Kisalakú négyzetrácsos

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

English for Hungarians

English for Hungarians English for Hungarians Kombi csomag (alapfok+középfok) Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Az English for Hungarians csomag az Angol Nyelv Kezdőknek és az Angol Nyelvvizsga csomagot tartalmazza. Angol

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Menő Matek Műhely (NTP-MTI-13-0144) NTP-MTI-13-0144 MENŐ MATEK MŰHELY 30 ÓRÁS MATEMATIKAI TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM MEGVALÓSULT TEMATIKÁJA

Menő Matek Műhely (NTP-MTI-13-0144) NTP-MTI-13-0144 MENŐ MATEK MŰHELY 30 ÓRÁS MATEMATIKAI TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM MEGVALÓSULT TEMATIKÁJA NTP-MTI-13-0144 MENŐ MATEK MŰHELY 30 ÓRÁS MATEMATIKAI TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM MEGVALÓSULT TEMATIKÁJA A program célja: Új tehetséggondozó műhelyprogram kidolgozása 5. évfolyamos tanulók részvételével, ahol

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON - Alapfokú angol nyelvtudással rendelkezel? - Szeretnél folyékonyan, bátran beszélni angolul? - Középfokú nyelvvizsgát szeretnél tenni,

Részletesebben

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 14.1. A verseny részei Első forduló Második (döntő) forduló Interaktív versenyrész Írásbeli versenyrész

Részletesebben

Polgár Judit. Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 2. osztályos elemeihez

Polgár Judit. Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 2. osztályos elemeihez Polgár Judit Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 2. osztályos elemeihez 80471 Sakkpalota 2. Képességfejlesztő sakktankönyv 80471/M Sakkpalota 2. Munkafüzet Polgár Judit, Nemzedékek Tudása

Részletesebben

Autizmus-specifikus terápiák kisgyermekkorban

Autizmus-specifikus terápiák kisgyermekkorban Autizmus-specifikus terápiák kisgyermekkorban Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! TÁMOP 3.1.6.-11/2-003 Mohács 2012. 09.28. Őszi Tamásné Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK Autizmus spektrum zavar o Organikus

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeumpedagógiai szolgáltatások Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Blaskovich Múzeum Pest Tápiószele 2766

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint

Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint I. Grafikai programok Grafika rajz I.1. Mit várunk el egy rajzolóprogramtól? Ld. tk. 57. oldal I.2. Szabadkézi rajz és számítógépes rajz Szabadkézi rajz Számítógép

Részletesebben

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Projektoktatás M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás, Gondolat Kiadó Kör, Bp. A projektoktatás története

Részletesebben

Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerbe illeszkedő Postázási modul ismertetése

Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerbe illeszkedő Postázási modul ismertetése Oldalak: 1/10 Ez a modulkiegészítés a Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerben elkészülő nyomtatványok postai vagy kézi kézbesítésének fárattságos dokumentálását hivatott felváltani gépi nyilvántartással.

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet Lakóház tervezés ADT 3.3-al Segédlet A lakóház tervezési gyakorlathoz főleg a Tervezés és a Dokumentáció menüket fogjuk használni az AutoDesk Architectural Desktop programból. A program centiméterben dolgozik!!!

Részletesebben

Ellenőrzés, értékelés

Ellenőrzés, értékelés Esélyteremtés a differenciált pedagógiai kultúra alkalmazásával Tanulómegismerés Az óvoda-iskola átmenet projektünk alapján e fejlesztés folyamatossága érdekében az óvónők átadják a tanítónak a gyermekekről

Részletesebben

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével A szalag kezelése Az új Fájl File menü A Gyorselérési eszköztár Az új nézetvezérlő elemek Összefoglalás Tudnivalók a Windows XP-t használó olvasók számára

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

4. sz. melléklet. Az integráltan foglalkoztatott értelmi fogyatékosa autista tanulók helyi tanterve

4. sz. melléklet. Az integráltan foglalkoztatott értelmi fogyatékosa autista tanulók helyi tanterve 4. sz. melléklet Az integráltan foglalkoztatott értelmi fogyatékosa autista tanulók helyi tanterve TARTALOMJEGYZÉK 1. A tanterv szerkezete, tantárgyak 3 1.1. A tantárgyak rendszere és óraszámok az értelmileg

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben