zeinek és s feladatainak gyűjtem sné Autizmus Alapítv 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "zeinek és s feladatainak gyűjtem sné Autizmus Alapítv 2009."

Átírás

1 Autizmussal élő tanulók adaptált taneszközeinek zeinek és s feladatainak gyűjtem jteménye Készítette: Nagy Emma, Őszi Tamásn sné Autizmus Alapítv tvány 2009.

2 Ez a gyűjtemény olyan egyedi taneszközöket és tantárgyi feladatokat mutat be különböző tantervekhez, tantárgyakhoz és osztályfokokhoz kapcsoltan, melyek reményeink szerint segítik a taneszközök autizmusspecifikus adaptációjának elveit a mindennapi iskolai gyakorlathoz kapcsolni.

3 Valamennyi itt bemutatott taneszköz úgy készült, hogy a pedagógus felmérte többek között az adott gyermek tanulási stílusát, az ingerek feldolgozásának egyéni sajátosságait, a tanuló finommotoros képességeit, szem-kéz koordinációját, figyelmének, emlékezetének, problémamegoldó gondolkodásának jellemzőit, az adott tantárggyal, tananyaggal, feladattal kapcsolatos motivációját, előzetes tudását, a feladatok megértéséhez és elvégzéséhez szükséges instrukciók szimbólumszintjét, komplexitását, a tanultak hosszú távú hasznosságát, funkcionalitását. Ezek a szempontok minden egyes gyermek minden tanulási feladata, tananyaga esetében gondos mérlegelést kívánnak, így a gyűjteményben bemutatott eszközök, feladatok természetesen nem általában alkalmasak az autizmussal élő gyermekek oktatására, hanem példaként szolgálnak, melyeken megfigyelhetőek az adaptáció szempontjai.

4 A gyűjteményben bemutatott feladatok az enyhe értelmi fogyatékos tanulók kerettanterve és a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók kerettanterve autizmusra adaptált változatához készültek, illetve azokhoz a speciális fejlesztő programokhoz, melyek mindkét tantervhez kapcsolódnak (Szociális-kommunikációs foglalkozás, Tér-idő szervezés, Társas viselkedés fejlesztése). A feladatok zöme az alsó tagozathoz kapcsolódik, mert ezeken a feladatokon lehetséges a legszemléletesebben demonstrálni az autizmus-specifikus adaptálás lényegi elemeit, az előrehaladás apró lépéseit.

5 Az autizmussal élő tanulók k oktatásában alkalmazott taneszközök kiválaszt lasztásának, egyénre szabásának és s elkész szítésnek snek alapelvei Az autizmussal élő tanulók számára egyénre szabottan kell megválasztani a tankönyveket és a taneszközöket. Elvileg bármely tantervhez kapcsolódó, az iskolarendszer bármely iskolatípusa készült taneszköz, tankönyv felhasználható lehet az egyedi taneszköz csomag összeállításához, mivel az autizmussal élő tanulók csoportja igen heterogén és minden közoktatási intézménytípusban jelen lehetnek, a gyógypedagógia intézményrendszerében és a többségi iskolákban egyaránt. A készen megvásárolható fejlesztő-és taneszközök egy része adaptáció nélkül is alkalmas az autizmussal élő gyermekek oktatásában, amennyiben az alábbi sérülés-specifikus szempontoknak megfelelnek. (Eleve ilyenek például Montessori típusú eszközök.)

6 Az egyes tanulók képességstruktúrája is rendkívül egyenetlen, ez további egyedi módosításokat tehet szükségessé. Vannak ugyanakkor olyan közös szempontok, melyek minden esetben, az iskolatípustól és a tanuló egyéni képességeitől függetlenül érvényesek: A tankönyvek, munkafüzetek, egyéb segédletek legyenek konkrét tartalmúak, jól variálhatóak, áttekinthetőek, tartalmazzanak minél több valósághű fotót, képet. Az egyes tantárgyak tanítása során lehetőleg a mindennapi életben előforduló valóságos tárgyakat használjuk. Fontos szempont, hogy az alkalmazott eszközök biztonságosak és tartósak legyenek.

7 A biztonsági szempontok például a következők lehetnek: Előfordulhat, hogy az autizmussal élő gyermek a taneszközöket nem funkciójuknak megfelelően használja, pl. nem ehető dolgokat megkóstol, apró tárgyakat testnyílásaiba dug, lenyel. Esetenként az új feladat, vagy önmagában a feladathelyzet nagyfokú stresszt és ennek következményeként viselkedésproblémát okoz, ezért előfordulhat, hogy a taneszközt a gyermek megrongálja. Fontos lehet tehát, hogy az eszköz könnyen pótolható, vagy nagyon tartós, az intenzív igénybevételre alkalmas legyen.

8 A feladatokhoz kapcsolódó írott vagy képes instrukció legyen rövid, konkrét jelentésű, a gyermek megértéséhez pontosan illeszkedő. A feladatlap, eszköz nem tartalmazzon felesleges, a megoldáshoz szükségtelen díszítést, ábrát, szöveget. A gyermek által jól értett instrukciók, kulcsszavak vonuljanak végig a feladatok variációin. A feladat vagy eszköz legyen világosan strukturált és tartalmazzon egyértelmű vizuális támpontokat használatának módjáról. Fontos, hogy a feladatok ne legyenek túlságosan nyitott végűek, mivel az autizmussal élő tanulók számára rendkívüli nehézséget okoznak az ilyen típusú problémák.

9 Az asztalnál végezhető, önálló feladatok legyenek alkalmasak az önellenőrzésre és illeszkedjenek a gyermek egyéni munkarendjéhez, munkaszervezéséhez, melyek a protetikus környezet részeként az autizmus-specifikus módszertan alapjai. Emlékeztetőül felidézünk két olyan fogalmat, melyek a tanulási feladatoknál is alapvetően fontosak: A munkarend jelzi, hogy meddig fog tartani egy önálló feladat, tevékenység. Meghatározza a feladatok, aktivitások mennyiségét, elvégzésük sorrendjét és rendjét (hogyan jut a gyermek a feladatokhoz).

10 Munkaszervezés A munkaszervezés eszközei segítenek a tevékenységekhez szükséges tárgyak, eszközök elrendezésében. Egyértelműen megmutatja adott tevékenységen belül, hogy milyen sorrendben és hogyan kell elvégezni azt. A gyermek számára egyértelmű, megfelelő számú lépésre bontja a feladatokat. A munkaszervezés megkönnyíti a gyermek számára, hogy megtanulja és elfogadja a dolgok változását, amikor a kezdeti állapot megváltoztatásával kész munkadarab, befejezett feladat készül. Adott probléma megoldásához készüljön sokféle, változatos feladat az általánosítás érdekében. A feladatok változatai azonban mindig csak egy új elemet tartalmazhatnak az előzőhöz képest.

11 A pedagógusok különleges szerepe a taneszközök autizmusspecifikus adaptálásában és alkalmazásában: A taneszközök megfelelő kiválasztása és színvonalas adaptációja sok időt, kreativitást és nagyfokú empátiát igényel. Valamennyi feladatot, problémát az egyes gyermekek szemüvegén keresztül is meg kell vizsgálni. A feladatnak lehetőleg önmagában jutalomértékűnek, élvezetesnek és a gyermek szempontjából is értelmesnek, jelentés-telinek kell lennie. Előfordulhat, hogy a motiváció és érdeklődés fenntartásához a feladatnak kapcsolódnia kell a tanuló speciális érdeklődési köréhez.

12 Fontos, hogy a feladatok struktúrája és tartalma folyamatosan kövesse a gyermeki fejlődést, különben tartalmatlan, mechanikus rutinná válhat a feladatmegoldás. Ez a veszély az autizmusban különösen nagy, hiszen a tanulók többsége szívesen végzi a megszokott feladatokat és megpróbálja elutasítani az újdonságokat. Tovább bonyolítja a fenti szempontokat, hogy a tanultak szinten tartása és folyamatos gyakorlása nélkül a megszerzett tudás elveszhet, ezért nagy mennyiségű változatos gyakorló feladatra lesz szükség. Bár az egyedi taneszközök megtervezése és előállítása meglehetősen munkaés időigényes feladat, alkalmazásuk során a tanulók és a pedagógusok óriási sikerélményhez juthatnak, így a befektetett energia többszörösen megtérül.

13 Taneszköz gyűjtemény Az 1. ábrától a 20. ábráig látható taneszközök a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének autizmusra adaptált változatához készültek alsó tagozatos tanulók részére. A feladatok a fejlesztés, tanítás szempontjából több tantárgyhoz is illeszthetőek, ezek a következők: számolás-mérés előkészítése, számolás-mérés elemei, olvasás-írás előkészítése, olvasás-írás elemei, környezetismeret, játékra nevelés és ábrázolás-alakítás. Az eszközök készítéséhez használtuk a Fejlesztőlapok, a Beszédfejlesztés és környezetismeret tankönyvek (Nemzeti Tankönyvkiadó) feladatait is, egyénre szabottan adaptálva.

14 1. ábra DUPLO benyomása dobozba. A feladat olyan tanulóknál is használható, akik nem tudják a tárgyakat megfogni, gyenge a nyomatékuk.

15 2. ábra LEGO benyomása dobozba.

16 3. ábra Pálcika bedobása vele megegyező nagyságú nyíláson.

17 4. ábra Golyó bedobása vele megegyező nagyságú nyíláson

18 5. ábra Golyó bedobása vele megegyező nagyságú nyíláson.

19 6. ábra Korong bedobása vele megegyező nagyságú nyíláson. A képen kétféle megoldás látható, a felső dobozba a korong bedobása vízszintes, az alsó dobozba függőleges irányba történik.

20 7. ábra Korong és golyó bedobása a vele megegyező nagyságú nyíláson.

21 8. ábra Kép tárgyegyeztetés

22 9. ábra Képegyeztetés

23 10. ábra Egydobozos szervezésben egyeztetés szín szerint. A feladat során a DUPLO elemek szétszedése és egymásra illesztése is feladat. Természetesen a feladatok kombinálására csak akkor kerülhet sor, ha a részfeladatokat már rutinszerűen végzi a tanuló.

24 11. ábra Egydobozos 4 rekeszes feladatszervezés. A feladat célja azonos színű, különböző formájú tárgyak szortírozása tárgyas minta alapján. Az elemek tépőzárral rögzíthetők.

25 12. ábra Képes minta alapján DUPLO illesztés 3 és 4 elemmel. A képes minta nagysága megegyezik az építmény nagyságával, pontosan illeszthető a tárgy a képre.

26 13. ábra Hasonló rajzos ábrák egyeztetése. Feladat célja az ugyanolyan ábra kiválasztása a bal oldali sorból, majd tépőzárral a megfelelő képre helyezése.

27 14. ábra Képegyeztetés Az előző ábrán látott képektől részletesebb rajzok egyeztetése, melyek tartalmilag egy fogalomkörbe tartoznak. A képek tépőzárral illeszthetők egymásra.

28 15. ábra A feladat az 14. ábrához hasonlóan egyeztetés, itt nagyon hasonlóak a tárgyképek.

29 16. Ábra Egydobozos szervezésű, 13 rekeszes fénykép-egyeztetéses feladat. A 13., 14., 15. feladatokhoz képest sokkal több elemből áll, 8 helyett 12 felé kell egyeztetni, válogatni a képeket. A képek tartalma a feladatot használó tanuló által ismert ételek fotói. Számára célként a nagyszámú elemek válogatása, a figyelemének koncentrálása volt a kitűzött cél. Lépésről-lépésre jutott el ideáig, mindig egy-egy elem bővítésével. Sok tanulónak gondot jelenthet a fotók sokszínűsége, a háttér vagy nem a tárgyhoz tartozó részlet megragadása. A fényképes feladatokat érdemes kezdetben úgy készíteni, hogy a megcélzott tárgyfotót pontosan kivágjuk, és az összes ilyen képet semleges, leginkább fehér háttérre ragasztva használjuk, a háttér megtartása egy következő szint lehet.

30 17. ábra Fényképegyeztetés. A képen a tanuló által ismert helyszínek és tárgyak képei láthatók, melyeket az adott gyermek megértési szintjéhez igazodva állítottunk össze. Cél a kép alapos megfigyelése. Feladat lehet a részletes, a tárgyak természetes környezetében készült fotók egyeztetése a valóságossal és az ugyanolyan fotóval, a róla készült rajzzal, majd később sematikus rajzzal.

31 18. ábra Színes, részletesen megrajzolt kép egyeztetése fekete-fehér megfelelőjével.

32 19. ábra Színes rajzon képrészlet keresés, a kép alá illesztés. Amikor először találkozik az autizmussal élő tanuló ilyen típusú feladattal, több probléma is jelentkezhet. Gondot okozhat az, hogy a kép alá kell illeszteni a nagy kép egy részletét, holott eddig, feladata szerint mindig pontosan ráegyeztette az ugyanolyan képet. Másik probléma a feladat összetettsége, egyik esetben különböző színű labdákat, másik esetben különböző színű autókat kell jó helyre tennie. Először érdemes a feladatnak csak az egyik felét megmutatni, és ha érti, akkor lehet a feladatot bővíteni.

33 20-as ábrán látható feladat egyeztetés, képes minta alapján, Tangram elemek felhasználásával. A két képen ugyanannak a feladatnak két lehetséges variációját mutatjuk be. A felső képen a fejlesztőeszközhöz tartozó mintát használva készítettünk egydobozos szervezésű feladatot egy tanulónak. Az eredeti Tangram keretből kivett mintát felragasztottuk egy doboz jobb oldalára, csak annyi eszközt helyeztünk el a dobozban, amennyire szüksége lesz a mintakövetésnél, ezeket színek és forma szerint csoportosítottuk, tépőzárra helyeztük a doboz bal oldali rekeszében. A feladatmegoldás során is tépőzárra rögzítve teheti helyére az elemeket, így nem zavarja meg az elemek elcsúszása, ami a játék eredeti használata során többször okozott számára frusztrációt. Az alsó képen látható feladat hasonló, itt a pedagógus által készített minta követése a cél. A megfelelő elemet a tanuló egy nagyobb halmazból választja ki, az illesztést itt is tépőzár segíti.

34 20. ábra Egyeztetés képes minta alapján Tangram elemek felhasználásával.

35 A 21-es ábrától az 51-es ábráig matematikai feladatok közül mutatunk be néhányat. A feladatok enyhe értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének (matematika) és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének (számolás-mérés előkészítése, számolás-mérés elemei) autizmusra adaptált változatához készültek alsó tagozatos tanulók részére. Az ábrák között láthatunk adaptált feladatokat a Fejlesztőlapok, a Beszédfejlesztés és környezetismeret, A számolás-mérés előkészítése és a Játékház tankönyvekből (Nemzeti Tankönyvkiadó), valamint pedagógus által rajzolt feladatlapokat, Boardmaker és Flash! Pro programokkal tervezett eszközöket.

36 21. ábra Számolás-mérés előkészítés tantárgy feladata. A mennyiség tudat kialakítása ezzel a feladattal napi szinten önállóan is gyakorolható. Fontos, hogy a jó megoldás rögzüljön a gyermekben, ezt ebben az esetben tépőzár segíti.

37 22. ábra Dominópöttyös kártyák egyeztetése, a 4 és az 5 mennyiségek differenciálása. A feladat a figyelem fejlesztését szolgálja, olyan tanulóknál használhatjuk, akiknek a mennyiségfogalmuk 5-ös számkörön belül kialakult, vagy kialakulóban lévő.

38 23. ábra Az előző faladattal megegyező a cél, a munkaszervezésben és a vizuális segítségben látható eltérés.

39 24. ábra Mennyiség-számjegyegyeztetés 1-5-ig. A felső feladaton a számjegyek és a dominópöttyös kártyák egyeztetése, az alsó feladaton önálló feladatmegoldás, mennyiség és számjegyegyeztetés a cél.

40 25. ábra Mennyiség-számjegyegyeztetés 1-5-ig. A felső feladaton a számjegyek és a dominópöttyös kártyák egyeztetése, az alsó feladaton önálló feladatmegoldás, mennyiség és számjegyegyeztetés a cél.

41 26. ábra Mennyiség-számjegyegyeztetés1-3-ig. Minta alapján is kirakhatja a tanuló a korongokat. A feladat variálható, számjegyhez mennyiséget, vagy mennyiséghez számjegyet rendelhet a tanuló. Az önálló feladatvégzés feltétele a balról jobbra haladás követése.

42 27. ábra A mennyiségek begyakorlásának egyik formája lehet a számjegyek átírása, a hozzá kapcsolódó tárgyképek színezése. A feladat tartalmazza a jó megoldást, a számkép és mennyiségek rögzülését kívánja elősegíteni. Ilyen feladat könnyen készíthető, egyénre szabható, vonzóvá tehetjük a felhasznált rajzokkal, vagy éppen ingerszegényé gyermektől függően.

43 28. ábra Számjegy egyeztetése számjegyhez 1-10-ig.

44 29. ábra Mennyiség-számjegyegyeztetés 1-5-ig egydobozos munkaszervezésű faladatban.

45 30. ábra Mennyiség-számjegyegyeztetés 1-5-ig egydobozos munkaszervezésű faladatban.

46 31. ábra Az előző faladat egy lépése látható, megfigyelhető, milyen módon szerveződik a feladat, hová kell a tanulónak tennie az eszközöket, hová teszi a kész munkalapot. Sok esetben nem a feladat megoldása, hanem az eszközök elhelyezése okoz gondot a tanulónak.

47 32. ábra Mennyiséghez számjegy rendelése, sor-és oszlopkövetés tépőzárral illeszthető színes számkártyákkal.

48 33. ábra A feladat teljesítésének a feltétele, hogy a tanuló képes legyen megszámolni a képen lévő tárgyakat, alá tenni a megfelelő számú pöttyös kártyát, mellé helyezni a számjegyet. A begyakorlás során tanári segítséggel végezheti, a későbbiekben önálló feladatvégzésre is alkalmas a feladat. A képek, a mennyiségek változtathatók a tanulók képességei szerint.

49 34. ábra Ez a feladat hasonlít a feladatlapra, a különbség az, hogy megoldható rajzolás, írás nélkül. Tépőzárral rögzíthető, előre gyártott pöttyökkel, számokkal készült. Ilyen feladatot képes használni az írni, rajzolni nem tudó, de az adott matematikai feladatot értő tanuló.

50 35. ábra Ezen a feladatlapon a tanuló rajzos, írásos megoldással dolgozik.

51 36. ábra Mennyiség-számjegyegyeztetés1-3-ig. A tanulónak a mennyiség meghatározásán kívül a tárgyképeket is egyeztetnie kell. A feladat jól variálható.

52 37. ábra Mennyiség-számjegyegyeztetés1-6-ig.

53 38. ábra Mennyiséghez számjegy egyeztetése, sor és oszlop követése tépőzárral illeszthető kártyákkal.

54 39. ábra Mennyiség számlálás, egyeztetés írott számokkal, relációs jel használata.

55 40. ábra Relációs jel használatának egy módja írást nem használó tanuló feladatában. A megfelelő számjegy egy áttetsző fóliára rajzolt karikával jelölhető, mely a ceruzával karikázást helyettesíti.

56 41. ábra Az előző munkalap feladatlapos változata. Itt a jó megoldást a halványan berajzolt relációs jel segíti. A feladat a begyakorlás fázisában használható.

57 42. ábra Az előző feladat relációs jel nélkül. Önálló megoldást vár a tanulótól.

58 43. ábra Munkafüzet eredeti és adaptált változata. Az eredeti feladatlap túl sok információt tartalmaz az adott tanuló számára, és a mérete is kisebb annál, amit ő képességei szerint használni tud.

59 44. ábra Mennyiség megszámlálása, egyeztetés szóképpel.

60 45. ábra Mennyiségek összehasonlítása vizuális segítséggel füzetben dolgozó tanuló számára.

61 46. ábra Sorozat folytatása.

62 47. ábra Sorozat folytatása.

63 48. ábra Sorozat folytatása.

64 49. ábra Nagyság összehasonlítása vizuális segítséggel. A nagyságot szimbólumok jelenítik meg. A feladatmegoldás feltétele, hogy a tanuló értse a szimbólumot.

65 50. ábra Tárgyképek közül a nagy és a kicsi felismerése feladatlapon. Feladat a megfelelő szimbólummal való összekötés.

66 51. ábra Az egész és a fél órák gyakorlására szánt faladat. Eleinte jó megoldást tartalmazó kontrollapot is használhatunk az ellenőrzéshez, melyen a tanuló maga ellenőrizheti feladatmegoldását.

67 Az 52. árától a 87. ábráig alsó tagozatos tanulók által használt eszközök láthatók, melyek az enyhe értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének Magyar nyelv és irodalom, és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének Olvasás-írás előkészítése, Olvasás-írás elemei tantárgyak autizmusra adaptált változatához készültek.

68 52. ábra Két igéhez csoportosítható képek egyszerű egyeztetéses faladatát láthatjuk. Több kép közül kell kikeresni a megfelelő táblához (igéhez) tartozó tárgyak képeit. A feladat egy nem beszélő, a beszédet korlátozottan értő tanuló számára készült, akinek a fésűk és villák funkciójának megértése nem minden esetben volt egyértelmű, így számos formában, köztük a képen látható módon is próbáltuk a különbséget szemléltetni, tanítani.

69 53. ábra Cselekvéseket ábrázoló fényképek szortírozása 4 felé egydobozos munkaszervezésben. A válogatást szimbólum kártyák segítik.

70 54. ábra Vizuális segítség a kérdések tanításához.

71 55. ábra Tanult kérdések alapján kétszavas válasz alkotása szimbólumkártyákkal

72 56. ábra Szimbólumkártyák gyűjteményét láthatjuk, melyek alapján az adott beszédet nem használó és nem értő- tanuló a felmutatott tárgyakról, fotókról, rajzokról (bal oldalon) a kért információt szavak nélkül is megadhatja. Feltétele, hogy a tanuló már ismerje ezeket a szimbólumokat, és képes legyen a nagyszámú kártyákból a megfelelőt kikeresni.

73 57. ábra Szóképegyeztetés, melléknév összekapcsolása főnévvel. A faladat egyszerű szóképegyeztetés, nem feltételezi az olvasást.

74 58. ábra Összetett feladat, az előző feladatokhoz hasonlóan a kérdések megértését, és a válaszadást szimbólumkártyák segítik.

75 59. ábra Kép-szóképegyeztetés. A következő 8 feladat a fentebb említett tankönyvcsalád adaptált feladatait mutatja be különböző témákban.

76 60. ábra Kép-szóképegyeztetés.

77 61. ábra Kép-szóképegyeztetés.

78 62. ábra Összetett feladat, melynek során kép szókép-egyeztetés, szókép kirakás betűkártyákból, és mennyiség megszámlálása a feladat. A képen a megoldott feladatot látjuk. A feladat jól variálható, ebben az esetben az állatok rajzai és a kérdés szimbólumok (mi ez, milyen színű) voltak megadva, a tanuló ehhez kereste ki a megfelelő szóképeket, betűkártyákat, mennyiséget jelölő kártyákat. Megadható pl.: a mennyiség és a szókép is, vagy más variáció, ha a tanuló képes a váltásra egy már jól ismert feladat során.

79 63. Kép-szóképegyeztetés szótagokkal.

80 64. ábra Szavak kiegészítése egy betűvel.

81 65. ábra Szavak összekötése a megfelelő kezdőbetűvel.

82 66. ábra Szókép-képegyeztetés.

83 67. ábra Olvasás. Kép-mondategyeztetés.

84 68. ábra Olvasás. Kép-mondategyeztetés.

85 69. ábra Olvasás. Kép-mondategyeztetés.

86 70. ábra Olvasás. Kép-mondategyeztetés.

87 71. ábra Olvasás. Sorozat összeállítása, kép-mondategyeztetés,

88 72. ábra Olvasás, másolás.

89 73. ábra Rajzolás mondatok alapján.

90 74. ábra Rajzolás mondatok alapján. Szövegértés.

91 75. ábra Szövegértés.

92 A 76. ábrától a 87. ábráig olyan feladatokat láthatunk, melyek egy haladási folyamat lépéseihez készített feladatsort mutatnak be. A feladatok egymásra épülnek, az adott gyermek által megismert betűkészletet tartalmazzák, és a tanuló által ismert, értett szavakból összeállított szókészletet tartalmazzák.

93 76. ábra Szókép egyeztetése szóképpel.

94 77. ábra Szókép egyeztetése szóképpel.

95 78. ábra Szókép egyeztetése szóképpel.

96 79. ábra Kép egyeztetése szóképpel.

97 80. ábra Szókép egyeztetése képhez.

98 81. ábra Szókép kirakása betűkártyákból egydobozos munkaszervezésben.

99 82. ábra Szókép kirakása betűkártyákból. A képen az előző feladat bővített eszköztárral látható. A tanuló feladata a betűkártyák kirakása, egyeztetése mellett a kirakott szó összeolvasása, illetve szóképes megértésnél a felismerése, és képpel való egyeztetése.

100 83. ábra Szókép kirakása betűkártyákból. A tanuló egy időben egy szó tábláját kapja meg, a betűtáblában viszont az összes ismert betű megtalálható.

101 84. ábra Az előző 3 feladathoz kapcsolódó feladatlap, melyhez íráskészség elemi ismeretei szükségesek: betűk átírása, másolása adott területre, adott nagyságban.

102 85. ábra Az előzőekben bemutatott feladatok munkafüzet formában.

103 86. ábra Feladatlapon szókép-képegyeztetés, összekötéssel.

104 87. ábra Feladatlapon szókép összekötése az ugyanolyan szóképpel.

105 A 88. ábrától a 108. ábráig írás-előkészítéshez tartozó feladatlapokat láthatunk. Ez egy kis ízelítő az egyénre tervezett eszközökből annak a példájára, hogy egyszerű eszközökkel hogyan tehetjük a feladatokat a gyermek számára vonzóvá, egyénre szabottá készségszinthez, érdeklődéshez, motiváltsághoz igazodva, valamint milyen vizuális támpontot alkalmazhatunk az adott tanuló önálló feladatvégzésének elősegítésére.

106 88. ábra Írás. Betűformálás vizuális segítséggel.

107 89. ábra Segédeszköz vonalvezetéshez. Ez az írássablon olyan gyermek számára készült, akinek a papíron való tájékozódása még kialakulatlan, nem motivált a spontán rajzolásra, firkálásra, esetleg a nyomhagyásra sem. A sablonban a lapok cserélhetők, a nyílás a rajzeszköz méretéhez igazítható. A kezdő- és végpontokat színezéssel jelölhetjük.

108 90. ábra Vízszintes egyenes vonal rajzolása. Két pont összekötése, kezdő és végpontok megtalálása rajzoláskor.

109 91. ábra Vízszintes egyenes vonal rajzolása. Két pont összekötése, kezdő és végpontok megtalálása rajzoláskor.

110 92. ábra Vízszintes egyenes vonal rajzolása. Két ábra összekötése, kezdő és végpontok megtalálása rajzoláskor.

111 93. ábra Vízszintes egyenes vonal rajzolása. Két ábra összekötése, kezdő és végpontok megtalálása rajzoláskor.

112 94. ábra Két pont összekötése ferde egyenessel, kezdő és végpontok megtalálása rajzoláskor.

113 95. ábra Két ábra összekötése vízszintes egyenes vonallal.

114 96. ábra Vízszintes egyenes vonal rajzolása, szaggatott és kipontozott vonal átírása.

115 97. ábra Íráselemek tanításához készült, kinagyított, jól vizualizált, felesleges elemeket nem tartalmazó munkalap.

116 98. ábra Kör átírása. A nagyság, a széles keret, a szaggatott vonalvezető és a kezdőpont megadása egyénre szabott, az adott tanuló így képes önállóan kört rajzolni. A begyakorlás után a nagyságot és segítségeket fokozatosan lehet csökkenteni.

117 99. ábra Az előző feladat módosított változata.

118 100. ábra Egyszerű mértani formák átrajzolása, másolása feladatlapon.

119 101. ábra Egyénre szabott munkafüzet a vonalelemek gyakorlásához. A tanár által rajzolt, és fénymásolással sokszorosított munkafüzet a tanuló készségszintjéhez, teherbírásához igazodva készült.

120 102. ábra Egyénre szabott munkafüzet a vonalelemek gyakorlásához.

121 103. ábra Egyénre szabott munkafüzet a betűelemek gyakorlásához.

122 104. ábra Formák másolása.

123 105. ábra Színes, egyszerű ábrák másolása vizuális segítséggel.

124 106. ábra Sablon a sor- és oszlopkövetés tanításához.

125 107. ábra Az előző ábrán látható sablon feladatlap változata. A feladat egyénileg variálható.

126 108. ábra Szókép átírása, ábra átrajzolása és színezése a feladat. A baloldalon szóképes, szimbólummal jelelölt instrukció látható, mely informálja a tanulót arról, hogy mi a feladata.

127 109. ábra Egyeztetés alaplapra. Fejlesztőlapok, a Beszédfejlesztés és környezetismeret (Nemzeti Tankönyvkiadó) tankönyvcsalád feldolgozott feladata

128 110. ábra Képrészlet illesztése képre. Fejlesztőlapok, a Beszédfejlesztés és környezetismeret (Nemzeti Tankönyvkiadó) tankönyvcsalád feldolgozott feladata

129 111. ábra Főfogalom alá rendezés egydobozos munkaszervezésben.

130 112. ábra Évszakok gyakorlása.

131 113. ábra Évszakok jellemző jegyeinek kiválasztása képi és írásos formában. Mondatképegyeztetés, szövegértés.

132 114. ábra Összetartozó tárgyak csoportosítása.

133 115. ábra Sorrendbe rendezés.

134 116. ábra Sorrendbe rendezés.

135 117. ábra Szövegértés, kép- mondategyeztetés. Téma: közintézmények.

136 118. ábra Kép-szóképegyeztetés. Téma: testrészek

137 119. ábra Ruhák és testrészek összekötése.

138 120. ábra Testrészek összekötése, megmutatása az egész alakos ábrán.

139 121. ábra A ma, holnap, tegnap fogalmak gyakorlása.

140 122. ábra Ellentétek párosítása.

141 A 123. ábrától a 127. ábráig Ábrázolás-alakítás tantárgyhoz készített feladatokat láthatunk.

142 123. ábra Golyó- és pálcikaillesztés egydobozos munkaszervezésű faladatban.

143 124. ábra Önkiszolgálási feladatok gyakorló kereteken.

144 125. ábra Gémkapocs illesztése kartonlapra vizuális segítséggel, egydobozos szervezésben.

145 126. ábra Csavarozás vizuális segítséggel, egydobozos szervezésben.

146 127. ábra Vágás vonal mentén vizuális segítséggel, egydobozos szervezésben.

147 128. ábra Fotógyűjtemény különböző témakörökben a taneszközök készítéséhez (tanár által gyűjtött anyag).

148 129. ábra Vizuális segítség, folyamatsor a tanulás előrejelzéséhez.

149 A 130. ábrától a 146. ábráig olyan feladatokat láthatunk, amelyek az enyhe értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének autizmusra adaptált változatához készültek. A feladatok felső tagozatos tanulók számára készültek Magyar nyelv és irodalom, Történelem, Matematika és Természetismeret tantárgyak tananyagaihoz.

150 130. ábra A feladatokat az adott tanuló számára a tanár előre jelzi, amit elvégeztek, azt áthúzással jelölik.

151 131. ábra Szövegértés.

152 132. ábra Szövegértés.

153 133. ábra Tananyagmegértést ellenőrző feladatlap.

154 134. ábra Adaptált irodalmi tananyag (Toldi Miklós).

155 135. ábra A tanuló rajzban megjelenítette a megértetteket.

156 136. ábra Összetartozó mondatrészek összekötése, mondat befejezése.

157 137. ábra Feladatlap.

158 138. ábra Feladatlap.

159 139. ábra Egyszerűen megfogalmazott információ a bérlethasználatról.

160 140. ábra Feladatlap az előző olvasmányhoz.

161 141. ábra Leegyszerűsített történelmi tananyag.

162 142. ábra Leegyszerűsített történelmi tananyag.

163 143. ábra Feladatlap.

164 144. ábra Szövegértést ellenőrző feladatlap.

165 145. ábra Szorzótábla gyakorlása vizuális segítséggel.

166 146. ábra Műveletek törtekkel. A feladatok elején a megoldáshoz szükséges szabály olvasható.

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communinication Handicapped Children

TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communinication Handicapped Children 2014. TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communinication Handicapped Children A TEACCH az autizmussal élő, és hasonló kommunikációs problémákkal küzdő gyermekek kezelésére és oktatására

Részletesebben

Pedagógiai program. VII. kötet

Pedagógiai program. VII. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógia és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított Pedagógiai program VII. kötet

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM

ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM Készítették: A tananyagfejlesztők 2015.

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Munkaformák. Dr. Nyéki Lajos 2016

Munkaformák. Dr. Nyéki Lajos 2016 Munkaformák Dr. Nyéki Lajos 2016 Az oktatás munkaformái Az oktatási folyamat szervezésében a szervezeti formák mellett további differenciálás is lehetséges, attól függően, hogy a tanár a tanítási-tanulási

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

Fejlesztı neve: VINCZÉNÉ CSETE GABRIELLA. Tanóra / modul címe: ALKALMAZZUK A SZIMMETRIÁT! SÍK- ÉS TÉRBELI TENGELYESEN TÜKRÖS ALAKZATOK ELİÁLLÍTÁSA

Fejlesztı neve: VINCZÉNÉ CSETE GABRIELLA. Tanóra / modul címe: ALKALMAZZUK A SZIMMETRIÁT! SÍK- ÉS TÉRBELI TENGELYESEN TÜKRÖS ALAKZATOK ELİÁLLÍTÁSA Fejlesztı neve: VINCZÉNÉ CSETE GABRIELLA Tanóra / modul címe: ALKALMAZZUK A SZIMMETRIÁT! SÍK- ÉS TÉRBELI TENGELYESEN TÜKRÖS ALAKZATOK ELİÁLLÍTÁSA 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7.

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. FOGYATÉKOSSÁG ÉS INTEGRÁCIÓ SZEKCIÓ AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN x¾ x ¾ f ¾¾ h¾ 9f½½ ¹ 9h - 1. A KUTATÁSRÓL

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet

Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet (TÁMOP 3.1.9/08/01) A sajátos nevelési igényő tanulóknak megfelelı diagnosztikus mérıeszközök és feladatbank kifejlesztése Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet SNI fogalom értelmezése Sajátos nevelési

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

AUTIZMUS SPEKTRUMZAVARRAL ÉLŐ TANULÓKAT NEVELŐ-OKTATÓ CSOPORTOK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AUTIZMUS SPEKTRUMZAVARRAL ÉLŐ TANULÓKAT NEVELŐ-OKTATÓ CSOPORTOK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai program 3. sz. melléklet AUTIZMUS SPEKTRUMZAVARRAL ÉLŐ TANULÓKAT NEVELŐ-OKTATÓ CSOPORTOK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató MOTTÓ... az autizmus ellen vívott harc

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55 IDEGENNYELV-OKTATÁS 1 2 SZAVAK, GYŰJTŐFOGALMAK 96 db CCA 4217 mindennapi tárgyak 21x15 cm-es fénykép CCA 2215 állatok 96 db 10x15 cm-es fénykép Tájékoztató ár: 23 410 Ft 96 db CCA 1245 élelmiszerek 96

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Általános iskola, felső tagozat Dr. Koreczné Kazinczi Ilona vezető szerkesztő 2014. 08. 21. Szombathely Magyar nyelv FELSŐ TAGOZAT Matematika Magyar nyelv Kalandozások

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Beszédjavító Általános Iskola TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Söpteiné Tánczos Ágnes Idő Tevékenységek (tananyag) 35. Az összeadás és kivonás egymás inverz művelete. Készségek,

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

A játékosok választanak különböző színű bábukat, mindenki 3 fél színből. Kettő a tényezőké, egy a szorzat bábu színe. Ezeket megjegyzik.

A játékosok választanak különböző színű bábukat, mindenki 3 fél színből. Kettő a tényezőké, egy a szorzat bábu színe. Ezeket megjegyzik. SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ FEJLESZTŐ ESZKÖZÖK 1 2 3 3 4 5 6 7 4 Szerző: Szabó Ottilia 1. SZORZÁS MÁTRIX TÁBLA Eszközök: - szorzatokat tartalmazó tábla, a tényezők fent és bal oldalon - 20-30 bábu - 1-1 vagy 2-2 db

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Dinamikus geometriai programok

Dinamikus geometriai programok 2010. szeptember 18. Ebben a vázlatban arról írok, hogyan válhatnak a dinamikus geometriai programok a matematika tanítás hatékony segítőivé. Reform mozgalmak a formális matematika megalapozását az életkjori

Részletesebben

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is!

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is! Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer átfogó, komplex sorozat, mely az iskolaérettség szempontjából lényeges, összes képességet fejleszti: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4 Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit Tanítói kézikönyv tanmenetjavaslattal Sokszínû matematika. 4 Mozaik Kiadó - Szeged, 2007 Készítette: ÁRVAINÉ LIBOR ILDIKÓ szakvezetõ tanító MURÁTINÉ SZÉL EDIT szakvezetõ

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása Bartos Károly

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Dinamikus geometriai programok

Dinamikus geometriai programok 2011. február 19. Eszköz és médium (fotó: http://sliderulemuseum.com) ugyanez egyben: Enter Reform mozgalmak a formális matematika megalapozását az életkjori sajátosságoknak megfelelő tárgyi tevékenységnek

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LOGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét használva különböző ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott alakzatok (kör, téglalap, szakasz, pont) meghatározó

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek

1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek 1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek 1.1. A verseny részei Első forduló Második forduló Interaktív versenyrész Írásbeli versenyrész Szóbeli versenyrész 180 perc 180 perc 20 perc 100

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban

GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez

Részletesebben

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0309 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: FemKrmM//50/Ksz/Ált/b// Fém és kerámiaművészet szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.2B PROJEKT

A TÁMOP 3.1.2B PROJEKT A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TÁMOP 3.1.2B PROJEKT Kojanitz László szakmai vezető A projekt célja Tanulásra

Részletesebben

Eszközök a tanórán. Fejlesztés eszközök használatával magyar nyelv- és irodalomórán. Fejlesztőeszközökkel a magyarórán (BPPOK)

Eszközök a tanórán. Fejlesztés eszközök használatával magyar nyelv- és irodalomórán. Fejlesztőeszközökkel a magyarórán (BPPOK) 2016. 12. 02. 1 Eszközök a tanórán Fejlesztés eszközök használatával magyar nyelv- és irodalomórán Fejlesztőeszközökkel a magyarórán (BPPOK) 2016. 12. 02. 2 Vázlat 1. Egy kis elmélet 2. Eszközök bemutatása

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja ÓRAVÁZLAT Az óra címe: Ismeretek a kis számokról Készítette: Nagy Istvánné Osztály nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja Tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem fejlesztése, pontosítása. Tapasztalatszerzés

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LEGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét és programozási eszközeit használva különböző dinamikus (időben változó) ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott

Részletesebben

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, 2014. 11. 14. Steklács János Olvasási stratégiák Mit jelent a kognitív stratégia? A kognitív stratégiák az

Részletesebben

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN. Készítették: Keszi Roland -Kiss László -Papp Gergő -Pál Judit

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN. Készítették: Keszi Roland -Kiss László -Papp Gergő -Pál Judit MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. FOGYATÉKOSSÁG ÉS INTEGRÁCIÓ SZEKCIÓ AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN Készítették: Keszi Roland -Kiss László -Papp

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. Kulcsfogalmak tanítása és gyakorlása

TÖRTÉNELEM 5-7. Kulcsfogalmak tanítása és gyakorlása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. Kulcsfogalmak tanítása és gyakorlása 2015. február 26. történelmi

Részletesebben

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 1. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító SZEPTEMBER 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, lateralitás, (4.) * 2.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 1 Kedves Kollégák! Tanmenet javaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani

Részletesebben

18. modul: STATISZTIKA

18. modul: STATISZTIKA MATEMATIK A 9. évfolyam 18. modul: STATISZTIKA KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA, GIDÓFALVI ZSUZSA MODULJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Matematika A 9. évfolyam. 18. modul: STATISZTIKA Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Műszaki Könyvkiadó Kft. A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája

Műszaki Könyvkiadó Kft. A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája Cikkszám Cím CA 0230 MATEMATIKA 2. TANKÖNYV, elsõ kötet CA 0231 MATEMATIKA 2. TANKÖNYV; második kötet CA 0501B-K MATEMATIKA

Részletesebben

MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM A KÍSÉRLETI TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZETEK KONCEPCIÓJÁRÓL ÉS FELÉPÍTÉSÉRŐL A tankönyvsorozat

Részletesebben

The project is funded by the European Commission. Az értő olvasás fejlesztése gyenge olvasási teljesítményt nyújtó fiatalokkal

The project is funded by the European Commission. Az értő olvasás fejlesztése gyenge olvasási teljesítményt nyújtó fiatalokkal Az értő olvasás fejlesztése gyenge olvasási teljesítményt nyújtó fiatalokkal Az értő olvasás tanítása felnőttkorban és olvasni tanuló bevándorlóknak Bögrés feladatok (Munkacím) A feladatok elolvasása előtt

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA Dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE Készítette: Pergel Júlia pedagógia fejlesztő Tartalom I. Standardleírások

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 STORYLINE KERETTÖRTÉNET STORYLINE METHODE, KERETTÖRTÉNET MÓDSZER: Élményalapú, felfedeztető tanítási forma FORRÁSA,

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Számolási eljárások 12. feladatcsomag

Számolási eljárások 12. feladatcsomag Számolási eljárások 3.12 Alapfeladat Számolási eljárások 12. feladatcsomag számok bontásának gyakorlása 20-as számkörben összeadás, kivonás gyakorlása 20-as számkörben A feladatok listája 1. Mennyi van

Részletesebben