Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira"

Átírás

1 1. BEVEZETŐ A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira évi tevékenységéről szóló beszámoló a évi munkaterv értékelése, és az egyes területek vezetői által készített beszámolók alapján készült. 2. AZ OTTHON BEMUTATÁSA 2.1. Lakólétszám alakulása A december 31-i állapot szerinti férőhely eloszlást az 1. sz. táblázat mutatja. 1.sz. táblázat Kastély épület 4/A.osztály 7 szoba 33 fő (ffi.) Kastély épület 4/B. osztály 7 szoba 35 fő (nő) Kastély épület 4/C. osztály 7 szoba 32 fő (ffi.) C épület 2/A osztály 11 szoba 30 fő (nő) B épület 2/B osztály 5 szoba 18 fő (ffi.) D épület 5. osztály 8 szoba 22 fő (ffi.) Peresznye női osztály 10szoba 38 fő (nő) Peresznye ffi. Osztály 13 szoba 36 fő (ffi.)+ 1fő nő Tréning ház I. 2 szoba 4fő (2 fő ffi., 2 fő nő) Tréning ház II. 1 szoba 2 fő (nő) Gondozóház Rubin ház 6 szoba 8 fő (ffi., nő) Lakóotthon - Opál ház 5 szoba 10 fő (ffi., nő) Ö s s z e s e n: 269 fő Lakóösszetétel osztályonkénti bontásban Az elmúlt év folyamán 7 fő hunyt el. (6 ffi, 1 nő) Halottaink átlagéletkora 58 év volt. Intézményi jogviszonya megszűnt: 1 fő (1 nő) Új lakó: 3 fő (2 ffi, 1 nő) A 269 fő nem szerinti megoszlása: 119 nő és 150 fő férfi december 31-én a várakozók száma: 2 fő. 1

2 2.2. Működési feltételek A négy telephelyből három határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik. Az otthon, Zsira, Rákóczi F. u. 12. szám alatti legnagyobb részlege az Anyaotthon működési engedélyének felülvizsgálata évben megtörtént december 22.-én kelt, GyGy-26-19/2008. számú határozat szerint december 31-ig érvényes, működési engedélyt adott az engedélyező hatóság. A működési engedélyben az alábbi feltétel teljesítését határozták meg: december 31-ig gondoskodni kell arról, hogy az egy lakóra jutó lakóterület nagysága érje el a 6 m 2 t úgy, hogy egy lakószobában négy főnél több nem helyezhető el. Ennek érdekében a Bp. Főv.Kgy.Eü. és Szocpol. Biz. 84/2009. (IV.16.) sz. határozata értelmében a 9476 Zsira, Rákóczi F. u. 12.sz. alatti intézményben napjával felvételi zárlatot rendelt el. Az eddigi engedélyezett 186 fő létszám 168 főre történő csökkentése szükséges, a felvételi zárlat ezután automatikusan feloldásra kerül Új lakók felvétele A felvételi zárlat bevezetéséig 3 fő felvételére került sor a múlt évben. A létszám csökkentés eredményeként a férőhely kihasználtság mutatószámai jelentősen elmaradtak a tervezettektől. Átlagos férőhely kihasználtság: fő/év a terv 278,5 fő volt. A gondozási napok számának alakulása: nap a terv nap volt. 2

3 3. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉVBEN 3.1. A szakmai ellátás célja Az otthon Alapító Okiratában meghatározottak alapján közép- és súlyos fokban sérült értelmileg akadályozott személyek ápolását, gondozását, foglalkoztatását végezte. A feladat megvalósítása során az egyéni szükségletekhez igazodó szolgáltatások nyújtása volt a cél A célok megvalósítása A évi munkatervben megfogalmazottak a különböző területeken eltérő mértékben de összességében megvalósultak. A tervben meghatározott feladatok végrehajtása biztosította az otthonban élők életminőségének emelését, a rendelkezésre álló források a cél elérése érdekében történő hatékony felhasználását. Az intézmény céljaként megfogalmazottak gyakorlati megvalósítása a személyre szabott bánásmód biztosítása érdekében, olyan segítő támogató rendszer működtetésére törekedtünk, amiben minden segítő a közös cél érdekében végezte tevékenységét. A évi szakmai munka az előző évek szakmai ellátásának folytatásaként valósult meg. Kiemelt céljaink voltak: Férőhely kihasználtság biztosítása érdekében marketing program további erősítése. A felvételi zárlat életbeléptetésével oka fogyottá vált. Program kidolgozása a munka-rehabilitációs szakértői szakvéleménnyel rendelkezők és jelenleg nem foglalkoztatottak munkába állítására mind két telephely vonatkozásában. A szükséges felülvizsgálat elvégzésre került, sajnos a csekély munkavégző képesség miatt számottevő eredménnyel nem jártunk. Összességében a szociális foglalkoztatásban foglalkoztatottak száma 119 főről 117 főre csökkent az elmúlt esztendőben, ezt részben a jogszabályi változások is előidézték. Hozzátartozók számára a távolság csökkentésére utazási lehetőségek bővítése. Nagy érdeklődéssel és örömmel fogadták az érintettek a megvalósított programot, miszerint minden hó egy napján térítésmentesen állt az otthon gépkocsija a látogatást jelző hozzátartozók rendelkezésére Budapest Zsira - Budapest viszonylatban. 3

4 Lakóönkormányzat működtetése a rólunk semmit nélkülünk program keretében Megvalósult 5 fő részvételével és hasznosnak bizonyult az otthonban élők mindennapi gondjainak megbeszélése és orvoslása során. Imaterem kialakítása Zsira, majd Peresznye helyszíneken. Csak Zsirán sikerült a díszteremben az imasarok kialakítása. A peresznyei megvalósítás 2010-re maradt. Egyéb, a célok megvalósulását segítő feladatok: Pályázatfigyelő, és jogi végzettségű szakember alkalmazása, a honlap, akadálymentesítése megvalósult. Sajnos a költségvetés jóváhagyásának elhúzódása, és a gazdasági vezetői állás betőltetlensége, a gazdálkodásban nehézségeket okozott és a jelentős anyagi vonzattal járó szupervízió biztosítása érdekében szükséges döntés meghozatalát megakadályozta Intézményi élet Otthonunkban az ellátás során nyújtott szolgáltatásokat a normalizációs elvnek megfelelően terveztük és valósítottuk meg a mindennapokban. Azaz, az otthonban élőknek jól strukturált napi, heti és éves életritmust igyekeztünk biztosítani, természetesen az egyén képességeinek, adottságainak figyelembevétel. A Foglalkoztató Centrum és a munkafoglalkoztatásának helyszíne, a két faház a lakótértől jól elkülönülten minden munkanap a strukturált élet lehetőségét biztosították. A szakmai tevékenység javítása érdekében megfogalmazottak az alábbiak szerint teljesültek: Szociális foglalkoztatás Ösztönző rendszer kidolgozása a munkavégzésben résztvevők számára, a munkában történő részvétel erősítése érdekében. A program elkészült feladat a évi bevezetése A szociális foglakoztatás hogyan tovább program készítése a foglalkoztatási formák, az értékesítési lehetőségek felmérésével. 4

5 A hatékonyság javítása érdekében szükséges teendők meghatározása, az intézeti programok és a munkaidő viszonyának összeegyeztethető és működtethető kialakítására javaslat. A program külön térjen ki a munka-rehabilitációs szakértői szakvéleménnyel rendelkezők munkába állítására, integrált munkalehetőségek felkutatására. A feladat szintén megvalósításra került, gyakorlati hasznosítása szükséges. A munkához való viszony javítása érdekében javaslat tétele az egyéni fejlesztési terv kiegészítésére a fejlesztő csoportnak. Folyamatosan megvalósult. A színjátszás, mint munkafoglalkoztatás problémáinak megoldása. Határidőre teljesítve lett. A szociális foglalkoztatás termékeiről katalógus terjesztése, új piacok felkutatása. Szintén határidőben teljesült a feladat. A szocioterápiás foglalkoztatásból 5 fő munka-rehabilitációs foglalkoztatásának megvalósítása. Részben teljesült mivel csak 3 fő munkába állítása valósult meg. További, az éves tervben megfogalmazottak a következőképpen teljesültek: A normatíva igényléssel kapcsolatos adminisztrációs teendők folyamatosan, szükség szerint elvégzésre kerültek. Októberben és decemberben a kiírt foglalkoztatási pályázatok elkészültek, elküldésre kerültek. Minden értékesített termékről készült árkalkuláció, ezt minden esetben látta és ellenőrizte a pénzügyi csoport vezetője. Az árak képzését a munkavezetők, foglalkoztatás szervezők mindig együtt teszik meg a foglalkoztatás koordinátorral. Az értékesítésekről nyugta, majd számla írására került sor. A 2008-as évre szóló adóbevallások határidőre elkészültek, elküldésre kerültek. 5

6 A foglalkoztatási tervek éves felülvizsgálata mind Peresznyén, mind Zsirán megtörtént. Az illetékes Szociális és Gyámhivatal minden esetben erről értesült, úgyszintén a gondnokok is. Peresznyén a színes, gyűrt csomagolópapír előállító műhelyben darab színes papírt készítettek, ezzel a tervben megfogalmazott darabot nem érték el. A selejt 9 % alá csökkentése sem sikerült, mivel még beküldés után is selejtezni kellett a papírokat, így selejtjük 10,9 % volt, 403 darab papír. A pet-palack zsugorító műhely darab palackot zsugorított az évben a vállalt darabbal szemben Peresznyén. Ennek oka, hogy ott jelentős ideig nem volt a csoportnak munkavezetője, illetve az egy karú zsugorító gépekkel nem lehet sokat egyszerre zsugorítani. 48 darab lábtörlő készült a vállalt 31 darabbal szemben ezzel teljesítették Peresznyén a tervet. Zsirán a színes, gyűrt, csomagolópapírt előállító műhely darab papírt készített, a vállalt darabbal szemben. Selejt 186 darab volt, jóval a munkatervben megfogalmazott 4 % alatt, ez 2,4 % volt. A pet-palack zsugorító műhely darabot teljesített a munkatervben vállalt darabbal szemben. A lábtörlő készítő műhelyben 15 darab lábtörlő készült, az éves munkatervben vállalt 60 darabbal szemben. Ennek oka az, hogy nem működött a műhely egész évben. A szövő műhelyben 39 darab szövött termék elkészítése volt a cél. 57 darab szőtt termék készült el. A varró műhely vállalása 400 darab kézi varrással készített termékek előállítása volt. Az elkészült termékek száma 200 darab lett. Ennek oka, hogy két hónapja horvát népviseleti ruhákat varrnak a műhelyben, és a ruhákat még nem lehet a késztermékek körébe sorolni. Cél volt továbbá 2 lakó varrógéppel való munkára magtanítása, illetve 1 fő tanulja meg önállóan az endlizőt használni. A kitűzött célok nem teljesültek, a lakók egyike sem használ varrógépet. 6

7 Az asztalos műhelyben darab fa ajándéktárgy, játék, kosártalp készült a vállalt darabbal szemben, a kitűzött cél teljesült. A dekorációs műhelyben darab termék készült, ez papírtáskákat, papírvirágokat, cserépcsomagolókat, kreatív csomagokat és karácsonyi angyalkákat, hóembereket jelent. A kitűzött cél darab volt, így itt is teljesült a terv. A kosárfonó műhelyben darab termék készült. Itt kenyeres kosarakat, vázákat, tálaló tálcákat, italtartókat, fakanáltartókat, papírzsebkendő tartókat, karácsonyi koszorúkat, csengőket készítettek. A kitűzött cél darab volt, a terv nem teljesült. Ennek oka, hogy az itt dolgozó lakók segítettek be többször a műanyag összeszerelő munkába. A kerámia műhelyben darab termék készült el az vállalt darabbal szemben. A színjátszó csoport éves terve 1 új darab elkészítése, a régi darabok felújítása és 25 fellépés megvalósítása. 1 új darab, az Ibolya elkészült, felújításra került a Valahol Európában c. musical és 12 darab fellépésük volt. A fellépések számának meghatározása túlzottnak tűnik, ilyen mérvű előadás szám megvalósításához önálló csak az előadások szervezésével foglalkozó szakemberre volna szükség. A szociális foglalkozatás termékeinek eladásából származó éves bevétel (pavilon, színes, gyűrt papírt készítő műhely, pet-palack zsugorítás és a vásárok): Ft. Összegezve: a műhelyekben az előző évek tapasztalatai alapján, hasonló szinten folyt a tevékenység, számottevő fejlődés nem tapasztalható. Ennek okait mindenképpen szükséges vizsgálni. Ugyan a szociális foglalkoztatás tölti be a központi szerepet a foglalkoztatásban, s ez így természetes, hiszen lakóink egy része aktív korú felnőtt, aki szerepe szerint munkavállaló kell, hogy legyen, ez szükséges a pozitív önértékelés megtartásához is, - továbbra sem feledkeztünk meg azonban esetükben sem - az egyéni fejlesztés fontosságáról, amely a képességek megtartásához, ill. új részképességek kialakításához, valamint a munkavállalói szerepkör megfelelő betöltésének elősegítéséhez szükséges. 7

8 A fejlesztő csoport tevékenysége A fejlesztő csoport feladatai a év során, mint előző években is: - mentálhigiénés feladatok biztosítása - fejlesztő tevékenység megvalósulása - szocioterápiás csoportok szervezése, vezetése - változatos szabadidős programok biztosítása voltak. Fejlesztő tevékenység: Az egyéni fejlesztések egyéni és kiscsoportos keretek között, órarend szerinti szisztéma szerint zajlottak, ill. a lakóegységhez integrált feladatok pedig napirendbe ágyazottan. A lakóegységekkel való együttműködés, konzultáció, párbeszéd jól elindult, jól működik, rendszeressé vált és van rá igény, van érdeklődés. Még néhány esetben az írásbeli dokumentálás tartalmának javítása szükséges, hogy abba ténylegesen lényegi információk kerüljenek bele, de általánosságban elmondható, hogy pozitív irányú az elmozdulás. A lakók részéről az egyéni fejlesztéseken való részvétel nagy többségben a megbeszéltek szerint zajlott, a lakók többsége rendszeresen részt vett a foglalkozásokon, sőt némely esetekben (főleg konfliktuskezelés, alkalmazkodási készség fejlesztése, egyéni beszélgetések témakörben fejlesztésen részt vevők) igényelték a foglalkozásokon kívüli segítséget, beszélgetést. Fontos területe az egyéni fejlesztő tevékenységnek a munka világában való eredményes részvételre való felkészítés, a munkavállalói szerep eredményes betöltésének támogatása. Tapasztalat, hogy az érintett lakók mindennek elméleti hátterével tisztában vannak, ismereteik szintje jó, csak éppen a gyakorlatban való alkalmazás nehézkes, mert ezek a lakók azok, akiknek munkafegyelme, munkában való kitartása ennek ellenére nem megfelelő szintű. Az egyéni fejlesztési tervekben meghatározott feladatok igazodtak a szükségletekhez, széles spektrumot öleltek fel a témaköröket illetően. Teret kapott a kultúrtechnikai ismeretek fejlesztése, folytatódott Az enyém a testem program, egyéni beszélgetések, konfliktuskezelés, alkalmazkodási készség fejlesztés, önrendelkezés fejlesztése, stb.) 8

9 Az egyéni fejlesztő tevékenységhez való módszertani segítségnyújtáson túl is rendszeres kommunikáció, konzultáció folyt a lakóegységek és a csoport tagjai között. Egy-egy kolléga heti 2 alkalommal (ill. szükség szerint is) a számára megjelölt lakóegységben dolgozó kollégákkal folytatott megbeszélést, információ cserét, nyújtott segítséget az esetlegesen felmerülő problémák kezelésében. Csoportos tevékenységek ( nagycsoportok ) Kialakult heti rend alapján folynak a foglalkozások, tevékenységek. Alapvető elem a napi testmozgásra való nevelés, így reggeli tornával kezdődik minden nap. A heti program részeként manuális foglalkozások, kommunikációt fejlesztő foglalkozások, sportfoglalkozások, munkára felkészítő foglalkozások zajlanak. Átlagos létszám 2 csoportban 24 fő. Az év végére 3 lakót sikerült visszaintegrálni a csoportokba. A kitűzött célt csak részben sikerült teljesíteni. Az egyéni fejlesztési tervekbe be kell építeni a képességek határát érintő kockázatos tevékenységek végzésére történő felkészítést. A feladatot a fejlesztő koordinátor határidőre teljesítette. Az egyéni fejlesztések keretében ezek megvalósítása folyamatosan megvalósításra került. Snoezelen terápia: Értelmileg súlyosan, halmozottan sérültek fejlesztése során egyik leghatékonyabban alkalmazható eljárás. Az eljárás az érzékelés, észlelés stimulálását helyezi a középpontba, ami alapját képezi a magasabb kognitív funkciók alapjainak megteremtésének. A felkínált ingereken keresztül az egyén új, pozitív tapasztalatokat gyűjthet, oldja az eljárás a fogyatékos személy feszültségét, s nem elhanyagolható szerepe, hogy kellemes ingereket, élményeket nyújthasson a részt vevő lakóknak. Snoezelen terápia alkalmával fejleszthető a hallás, ízlelés, szaglás, tapintás, szem-kéz koordináció, a játék, ok-okozati kapcsolatok felismerése, a magasabb szintű tanulás. Az időszak folyamán célunk a terápiás szoba eszközeinek felújítása, új eszközök készítése. A feladat sikeresen teljesült. 9

10 Zenei fejlesztés: Az intézményben működő színkottás zenekar munkáját a zenei fejlesztések segítik, melynek során lehetőség adódik a ritmusérzék fejlesztésére, énekhang finomítására, valamint hangszerhasználat tökéletesítésére. Cél, hangszerismeret bővítése, tudás elmélyítése. Résztvevők száma 4 fő. A feladat megvalósításába fennakadást jelentett a fejlesztést végző munkatárs kiesése, illetve pótlásának az elmaradása. Szociális, társas kapcsolatok minőségének javítása: Szociális, társas kapcsolatok fejlesztésére kiváló lehetőséget teremt az asztali játék, csoportos beszélgetés, szabadidős tevékenységekben való aktív részvétel, közösségi rendezvények rendszeres látogatása. Célja, oldani az izolációt. Előzetesen 17 fő részvételével számolunk. A feladat részben valósult meg, mivel jó képességű lakókat nem sikerült a közösségi programokba bevonni. Sporttechnikai fejlesztés: Gyakorolt sportágban a technikai elemek gyakorlása, pontos elsajátítása, melyre a szakköri keretek elsősorban a nagy létszám miatt nem biztosítanak lehetőséget. Cél, az egyes sportágakban szereplő lakók a sportághoz szükséges technikai elemek begyakoroltatása. 9 fő fejlesztését terezzük. Folyamatos megvalósítására sor került. Vagyon-, tűz-, és munkavédelemmel kapcsolatosan a lakók rendelkeznek ismeretekkel. Ismereteik rendszerezése, érdekében szükséges a képzési tematika összeállítása. Képzés megvalósítása az osztályos lakógyűlések keretében. A feladat teljesítése megtörtént. Tájékoztatás: A lakóegységekhez integrált kollégák megtartották a lakók számára a tájékoztatót, mely magában foglalta a segítő személyzet feladatait, kötelezettségeit, jogait, valamint kitért a lakók jogainak, kötelességeinek megbeszélésére is. Ezen felül tisztázásra került a vagyon, érték fogalma, s ehhez kapcsolódóan a személyi és közösségi, intézményi értékek és vagyontárgyak köre, ezek óvásának lehetőségei, szükségessége. 10

11 Az új lakó beilleszkedését segítő protokoll kiegészítése az orvosválasztás lehetőségével. Határidőre teljesült. A Lakó-, és Élelmezési Bizottság ülései a peresznyei képviselők részvételével havonta folytak. Az ételek minőségével és mennyiségével kapcsolatosan átlagosan 1-2 panasz fogalmazódott meg. Egyéb évben megvalósult további feladatok: Szabadidő szervezés, szakkörök: Főzőszakkör: szeptembertől a szakkör vezetőjének személye terén változás történt, egy fejlesztő kolléga vette azt át munkavezető kollégájától. Az érdeklődés továbbra is folyamatos a szakkör iránt, 2 csoportban tudnak dolgozni. Kondicionáló terem: Heti egy alkalommal szervezett keretek között tartott nyitva a terem, átlagosan 8-10 fő volt az, aki a gépeket használta, ill. kb. ugyanennyi fő Darts, valamint cso-csó miatt járt le. A szociális foglalkoztatás átalakítása után feladata lesz, új helyiséget kialakítani a konditerem számára. Színjátszó szakkör: Heti 2 órában, a szociális foglalkoztatáson túl, szakköri keretek között is működik. Résztvevői alapvetően a színjátszást szociális foglalkoztatás keretein belül is művelő lakók csoportja, de nyitva áll más érdeklődők számára is. Részben kiegészíti a munka keretében zajló foglalkozásokat, teret adva az egyéni gyakorlás lehetőségének, az ott zajló tevékenység megerősítésének. Aerobic: Néhány hónapja működik, átlagosan 10 lelkes résztvevővel. Rajzszakkör: Az elmúlt év folyamán is külső szakember irányításával, vezetésével működött. Gödöllőn a szakkör keretein belül készült munkákból kiállítást szervezett a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 11

12 Fotó és számítástechnika szakkör: A szakkört átlagosan 5 fő látogatja ben a számítástechnika szakkör bővült a digitális fényképezési ismeretek elsajátításával, esetenként mozgókép készítési gyakorlattal is. A részt vevők egyre magabiztosabban kezelik a számítógépet, fényképezőgépet, sőt a videokamerát is. Élvezik a különböző tevékenységek elvégzését, érdeklődőek az új technikai feladatok iránt. Hittan: Az imateremben tartják a foglalkozásokat. Hitbeli, vallási alapismeretekkel foglalkoznak. A 2. félév során fő célkitűzés volt, hogy a templomi szertartásokba minél nagyobb arányban bekapcsolódjanak (pl. felolvasás, ministrálás). A foglalkozások átlagosan 2 hetente zajlanak, fő részvételével. Íjászat: Új tevékenység, néhány hónapja működik, 10 fő részvételével. (4 fő Peresznyéről), heti egy alkalommal. Érdeklődésük töretlen, néhányan már önállóan is kezelik az íjat, sikeresen lőnek célba. Ilyenek voltunk filmvetítések: Átlagosan 25 fő nézi meg az elmúlt években, évtizedekben készült felvételeket, s eleveníti fel akkori élményeit, beszélik át az akkori eseményeket. Mozi: Átlagos résztvevői létszám: 40 fő, töretlen népszerűségnek örvend. Érdeklődésüknek megfelelő témájú, hangulatú filmek kerülnek levetítésre, a mozi hangulatot a sötét terem, a jó film, s a pattogatott kukorica biztosítja. Szombati szabadidő szervezés: Októbertől változott ennek rendszere. Két kolléga dolgozik beosztás szerint, a korábbi egy fővel szemben. Egyikük 8 órában dolgozik, s a lakóotthoni segítővel közösen ő végzi az uszodai kísérést. Délutánra áll szolgálatba a másik kolléga (4 órában), s előre kidolgozott programterv alapján kínálnak programot a lakók számára. Így további szabadidő szervező alkalmazása nélkül bővült a szolgáltatás színvonala. 12

13 Két új program bevezetését terveztük: A MSMME által szervezett egri továbbképzésen való részvétel után mozgásszínház alapjainak megteremtése. Ez megvalósult két előadás keretében, már bemutatkoztak az ebben résztvevők. Új szakköri tevékenységként néptánc oktatás lehetőségének megteremtése külsős segítő bevonásával. Sajnos ezen tervünk megvalósítása évre maradt. Ezeken túl további rendszeres programjaink: Uszoda: szombat Színházlátogatás: havonta egyszer Kézműves délután: havonta egyszer Rendezvények, események, üdülések: Szinte minden tervezett rendezvényt sikerült megvalósítanunk. Kivétel a kastély fennállásának 270 éves jubileumi rendezvénye. E programot a település vezetésének figyelmébe ajánlottuk, azonban nem éltek a felkínált lehetőséggel. A költségvetés késői elfogadása után és a település érdektelenségét látva döntöttünk a program külön rendezvényként való megszervezésének lemondásáról. Az Őszi Napok rendezvényt nyitó fotó kiállítását szerveztük ennek jegyében. A fotó kiállítás témája és helyszíne volt a jubiláló barokk kastély. Farsang: Vidám hangulatban zajlott, a hagyományos programot bűvész bemutató tette színesebbé. Ötletes jelmezek, jelenetek kerültek bemutatásra. Az intézményben dolgozók közreműködésének köszönhetően lehetőség volt az oly népszerű tombolasorsolás megtartására is. Húsvét: A hagyományok szerint közös tojásfestés, díszítés Vers- és prózamondó verseny: Lakóink nagy számban vettek részt a programon, így a zsűrinek nehéz feladata volt a búcsúszentlászlói Vers- és prózamondó találkozóra továbbjutók kiválasztása. 13

14 Egészséghét: Május elején egyhetes rendezvénysorozatot ölelt fel, ennek keretében az egészséges életmódra nevelés keretében zajlottak a programok. Szülőtalálkozó: A Szülőtalálkozó rendezvény a tavaszi időszak legfontosabb eseménye. Ez évben is jó színvonalon, zökkenőmentesen került lebonyolításra mindkét telephelyen. Filmfesztivál: Álmodtam egyet címmel első alkalommal került sor, hagyományteremtő szándékkal, sérült emberek által készített filmek fesztiváljára. A filmeket szakmai zsűri értékelte. A filmfesztivál az elmúlt év egyik legjelentősebb rendezvénye volt, újszerű kezdeményezésként. Nyári esték a Rimanóczy kastélyban: Egyhetes rendezvénysorozatot ölelt fel augusztusban, mely keretében naponta más programot kínáltunk lakóink számára, azzal a céllal, hogy minél többen be tudjanak kapcsolódni. Zsirai Őszi Napok: A rendezvénysorozat már hatodik alkalommal került megrendezésre. A főszerep a Homokszobrász Fesztiválé volt hagyományosan. A kézműves naptól színházi előadásokig, színházi és fotó kiállításokkal tervezett hét keretében a sokszínűségen volt a hangsúly. Az előzetes jó szervező munkának, a kollégák elkötelezett együttműködésének eredményeként tartalmas, színvonalas programokat kínált mind az intézményben élők, mind a társintézményekből érkezők, mind pedig a falu és a környező településekről érkező érdeklődők számára. Fogyatékkal Élők Világnapja: A délelőtti szentmisét délután vidám, kötetlen program követte: filmvetítés, vetélkedő, kézműves programok. Emellett a közönség egy szombathelyi tánccsoport produkcióját tapsolhatta meg. Ugyanezen nap késő délutánján volt a Mikulásvárás is. 14

15 Karácsony: A szentmisét követően a karácsonyi ünnepség a foglalkoztató kultúrtermében zajlott, ennek keretében az otthon művészeti csoportjai által összeállított, közös műsor során hangolódhattak a részt vevők az ezt követő, lakóegységenkénti meghitt ünneplésre, az ajándékok kibontására. Óév-búcsúztató: Egész napos programot kínáltunk a lakóink számára: játékok, vetélkedők, kézműves programok várták az érdeklődőket. Délután pedig a fő szerepet a zene vette át, s persze a hangulathoz hozzátartozott a virsli és a pezsgőzés is. Kirándulások, gyalogtúrák, nyaralások, társintézményi rendezvényeken való részvétel, főzéssel egybekötött délutánok színesítették a hétköznapokat hasonlóan az előző évekhez. Terven felüli program megvalósítására is sor került. Az SCA Product KFT. Felkérésére a régióban dolgozó szociális szakemberek 1 napos képzésének biztosítottunk helyszínt. Jelentősebb házon kívüli programok, amelyeken örömmel vettek részt az otthonban élők: Május 28. Rajztalálkozó Csákánydoroszlón Május 21. MSMME Regionális Fesztivál Zalaegerszeg Június 04. Torkos nap Kéthely Június 05. Kulturális találkozó Magyarszerdahely Június 10. Juniális Szentgotthárd Június 25. Kulturális találkozó Zalaapáti Július MSMME fesztivál Debrecen Augusztus 13. Garden Party Ágfalva Szeptember 24. Könyvtárlátogatás Szombathely Szeptember 30. Szüret Ivánc Október 06. Állatkert Győr Október12. Mozi Szombathely November 17. MSMME Fesztivál Győr Sport sikerek: Az otthonban élők annak ellenére, hogy az átlag életkor majdnem 50 év az alábbi sportágak közül választhattak: Asztalitenisz Atlétika Bocsa Bowling Csocsó 15

16 Darts Erősítés Futás Kerékpározás Labdarúgás Úszás Ezen sportágak közül a 2009-es évben a bocsa és a bowling, mint új sportág került bevezetésre. Bocsa sportágat az intézetünk területén június hónapban átadott pályán van lehetőségük gyakorolni lakóinknak, bowlingozásra pedig 2-3 hetente biztosítunk lehetőséget. Fontos motivációs tényező a sportolásnál a megmérettetés lehetősége. A 2009-es évben nagyon sok helyen mutathatták meg tudásukat lakóink: Január 11. MSOSZ Regionális Úszóverseny Kaposvár Április 22. V.Zsirai Asztalitenisz Találkozó Zsira Április 25. MSOSZ Regionális Labdarúgóverseny Darvastó Április 25. MSOSZ Regionális Bocsaverseny Darvastó Május Nemzetközi Váltófutás F.-Lux.-Fr.And. Június 6. Nemzetközi Labdarúgó Torna Ekecs Június 29. Bocsapálya Avató Zsira Június 30. Bajnokok Ligája (Labdarúgótorna) Zsira Augusztus 3. Rimanóczy Napok Sportnapja Zsira Augusztus 6. Bocsabajnokság (lakók) Zsira Augusztus 6-7. Bocsabajnokság (dolgozók) Zsira Augusztus 13. Garden Party Ágfalva Szeptember 1-4. Panoráma Kupa (Aszt.t.,Csocsó, Gokart) Zamárdi Szeptember 7. Zsirai Őszi Napok Sportnapja Zsira Szeptember 12. MSOSZ Országos Bocsaverseny Darvastó Szeptember 25. Női Labdarúgó Torna Tordas Szeptember 26. MSOSZ Regionális Labdarúgóverseny Csákánydoroszló Október 2-4. MSOSZ Bocs- Bowling edzőképzés Csabrendek Október 10. MSOSZ Regionális Atlétikaverseny Tapolca November 10. I. Zsirai Csocsóbajnokság Zsira November 28. MSOSZ 20. évforduló Gála Zalaegerszeg December MSOSZ Országos Labdarúgóverseny Tapolca December 13. MSOSZ Országos Bocsaverseny Tapolca 16

17 A versenyek közül lakóinknak 13 alkalommal volt lehetőségük érem szerzésre. Az elért eredmények: 13 db arany, 9 db egyéni, 4 db csapat 10 db ezüs, 6 db egyéni, 4 db csapat 7 db bronz, 6 db egyéni, 1 db egyéni Üdülés, nyaralás, kirándulások: Nem tartozik az alapellátás körébe, így a költségek viselése a programon részt venni kívánó lakót terhelik. Sajnálatos tendencia, hogy az elmúlt években a szolgáltatások ára jelentősen emelkedett, így egyre nehezebb olyan lehetőségeket találni, melyek ára még megfizethető, ugyanakkor megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtanak. Az anyagi terhek enyhítése érdekében üdülési csekket igényeltünk azon lakóink számára, akik az egyre szigorodó feltételeknek megfeleltek. Így több lakó számára sikerült üdülési csekket igényelni. A Szivárványhíd Alapítvány az önrészt 1 lakó esetében vállalta át. Üdülések: Gánt Fecskapalota IV./A. 19 lakó + 5 kísérő (4 nap) C 14 lakó + 5 kísérő (3 nap) Szolnok MSMME alkotótábor lakó + 2 kísérő Tata Öreg tó Peresznye, 15 lakó + 4 kísérő Szenta Török Lovastanya Zsira, Persznye 20 lakó + 4 kísérő Dudar D 11 lakó + 5 kísérő Zamárdi lakó + 5 kísérő Összesen: 116 fő lakó vehetett rész az üdülésekben. Családi Nap Budapest Ez évben 34 fő lakónk találkozhatott családtagjaival Budapesten, tölthetett néhány órát együtt szeretteivel. 17

18 Érdekképviselet, érdekérvényesítés Az Érdekképviseleti Fórum üléseit munkaterve alapján, a rendeletben előírtnak megfelelően megtartotta. Kivizsgálást igénylő panasz a Fórumhoz nem érkezett. A heti lakógyűlés keretében kaptak tájékoztatót lakóink az aktuális programokról, társintézményi rendezvényekről, közérdekű információkról, illetve tehették meg esetleges észrevételeiket, javaslataikat. Az ellátott-jogi képviselő fogadó óráját néhány állandóan visszatérő lakónk vette igénybe. 18

19 4. ÁPOLÁS, GONDOZÁS A lakóink fizikai ellátása az - egyéni képességek és szükségletek figyelembevételével - két telephelyen, hét gondozási osztály keretében, illetve két lakóotthonban valósult meg. Az önellátás, önkiszolgálás képességeinek fejlesztését az osztályközösségek még kisebb egységekre bontásával szobaközösségenként kívántuk biztosítani. Ezen közösségek és segítőik feladata volt a közvetlen fizikai környezet alakítása, mind otthonosabbá tétele, a lehetőségekhez mérten a személyes élettér kialakítása, szükség esetén a beteg ápolása. Az önkiszolgálással kapcsolatos egyéni fejlesztések végrehajtása szintén az itt tevékenykedő segítők szakszerű és következetes munkája során valósulhatott meg. Mindezek magasabb színvonalon történő megvalósításáért egy szempontrendszer meghatározására került sor. A segítő személyzet tevékenységének önkritikus átvilágítása, a lakók elégedettségi mutatóinak vizsgálatával teljesebb képet ad az otthon szolgáltatásainak hatékonyságáról. A megadott szempontok teljesülésének vizsgálata megtörtént. További tervünk volt az osztályvezetők felmérésének eredményeit az intézetvezető ápoló személyes tapasztalatai alapján felülvizsgálni és észrevételei alapján intézkedési terveket készíteni. Sajnos a feladat ezen része ben elmaradt, ezért a következő év egyik első és legfontosabb feladata lesz az intézetvezető ápoló személyes ellenőrzésének végrehajtása. A feladatvezérelt munkaidő beosztás lehetséges módozatainak kidolgozása, a feladatellátást jobban segítő munkarend előkészítése. / Háromtagú team: intézetvezető ápoló, egy fő osztályvezető ápoló, és egy fő szociális otthoni ápoló/ A munkatervben meghatározottak ebben az esetben jelentős eredményt sajnos nem hoztak. Mindennapi élettér jelentősége Az osztályközösségen belül egy-egy szobaközösség környezete befolyásolja a hétköznapi élet minőségét. Ezért folytattuk a környezet humanizálását, elősegítettük a személyes tulajdon olyan megjelenését, amely az ott élők igényének képességének leginkább megfelelt. 19

20 A szűken vett mindennapos élettér, lakószoba milyensége mellett az élhető élet jelentős befolyásoló tényezője az étkezések kultúráltsága, az esztétikus és higiénikus környezet, az étkezések hangulata. Továbbra is igyekeztünk ezeket folyamatosan biztosítani. Feladat volt felmérés készítése arról, hogy ki milyen folyadékot szeretne a reggelihez. Ennek elkészülte után bevezetésre került a mindennapi reggelinél a tea mellé valamilyen tejes folyadék. Ezzel a szolgáltatás színvonala emelkedett, illetve az otthonban élők döntési választási lehetősége bővült. Az otthonban élők amúgy is mozgásszegény életben az ebédlő felkeresése naponta többször, alkalom arra, hogy a mobilitás javítása kellően motivált legyen. Orvosi vélemény alapján felmérést kell készíteni azon lakókról, akiknél szóba jöhet a központi étkezés megvalósítása. A meghatározott feladat elvégzésre került. Amennyiben a felmérés alapján van felkészíthető lakó a központi étkezőben történő étkezésre, úgy ezt a felkészítést el kell végezni, akár a gyógytornászok bevonásával. Feladat, hogy az arra képes lakók a központi ebédlőben étkezzenek. A jelenlegi osztályokon étkezők 50 fő számának csökkentése. Ha kevéssel is /4 fő/, de sikerült a létszámot csökkenteni. A gondozási osztályon tartózkodó lakók mindennapjainak strukturálttá tétele érdekében a teendők meghatározása. Team működtetése /fejlesztő koordinátor, egy fő osztályvezető, egy fő szociális ápoló, egy fő osztályon dolgozó szociális mentálhigiénés munkatárs, szakmai vezető/ A program bevezetése és működtetése a 4/A, C, D, illetve peresznyei ápolási osztályokon. Sajnos itt nem sikerült eredményt elérnünk. A megoldásban reményeink szerint segíthet a jövőben - a decemberben kimondottan ilyen céllal - alkalmazott gyógypedagógus. 20

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be:

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be: Szám: 201-2/2010. Ü.i.: Engyelné Piekos Liliana Tárgy: 2009. évi szöveges beszámoló Hiv.sz.: 306-2/2010. Mell.: 1 garnitúra Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné dr. Kovács Ilona Főjegyző Asszony részére

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

KAPCSOLATOK avagy egyén-, csoport együtthatások

KAPCSOLATOK avagy egyén-, csoport együtthatások KAPCSOLATOK avagy egyén-, csoport együtthatások Budapest, 2012. október 9. Bagyinszki Zoltánné Valódi énünk szolgálatkész, mert kapcsolatainkban akkor lelhetünk örömet, ha készen állunk mások szolgálatára.

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató Házi Segítségnyújtás Székhely: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út. 2. Tel. 06 70 953 53 43.Telephely: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 35. Tel:

Részletesebben

SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS

SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS 28. évi Szakmai beszámolója Készítette: Turba Attila Székhely: 2181 Iklad, Szabadság u. 7. Ellátási terület appali Ellátás: Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz,

Részletesebben

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE .. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IDŐSEK KLUBJA CSOKVAOMÁNY I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZTŐ

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat

Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó, Mátyás király u.1. 7932 Tel/fax : 06-73 544900 / 901 E-mail: szocint.mozsgo@baranya.hu Web : www.foszemo.hu Tárgy: 2008. évi költségvetési

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FŐJEGYZŐ 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-021, Fax: (88)545-012 E-mail: mokfojegyzo@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FŐJEGYZŐ 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-021, Fax: (88)545-012 E-mail: mokfojegyzo@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FŐJEGYZŐ 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-021, Fax: (88)545-012 E-mail: mokfojegyzo@vpmegye.hu Szám: 02/21-8/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2006 óta támogatja a fogyatékos fiatal felnőtteket.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó

Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó A 2010. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be: Feladatellátás általános

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Adószám: 18549861 2 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888 BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. B E S Z Á M O L Ó A 2 0 1 1. É V I Ü Z L E T I T E R V T E L J E S Í T É S É R Ő

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2012. május 21. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető Az LK Oltalom Idősek

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

Fenntartó szervezet neve: Pest Megye Önkormányzata. Címe: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Fenntartó szervezet neve: Pest Megye Önkormányzata. Címe: 1052 Budapest, Városház u. 7. Fenntartó szervezet neve: Pest Megye Önkormányzata Címe: 1052 Budapest, Városház u. 7. Telefon: 06-1-485-680 Fax: 06-1-318-1946 E-mail: pestmegye@pestmegye.hu Fenntartó képviselője: Dr. Szép Tibor főjegyző

Részletesebben

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS Beszámoló a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról K VÁGÓÖRS Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képvisel -testület! Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Szociális Szolgálata

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 2011. HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Készítette:

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről A Vészlejárat Ifjúsági Klub alapvető céljaihoz igazodtunk a 2014.év során is, miszerint Kerekegyháza város közigazgatási területén élő gyermekek

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E 2012/2013-as tanév Készítette: Jóváhagyta: Czirják Attila mk.vez. Törökné Ofella Katalin igazgató Az idegen nyelvi munkaközösség tagjai: Angol nyelv: Czirják

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére 6129/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére Tárgy: Javaslat a megye szociális intézményeiben a szakosított szociális ellátások igénybevételének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

Beszámoló 2006. év. Szakmai dolgozók létszáma fő, amelynek megoszlása a következő.

Beszámoló 2006. év. Szakmai dolgozók létszáma fő, amelynek megoszlása a következő. Beszámoló 2006. év Intézményünk az eltelt egy év alatt sikeresen hajtotta végre az összevonással kapcsolatos feladatokat. Letisztultak a munkakörök és fixálódtak a feladatok. Pénzügyi helyzetünket a forráshiány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2013. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2013. január 30-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-51/2013. ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2013. január 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztatás az Új Út Szociális

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen Szociális szolgáltatások változásai Debrecen Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások A 2009. január 1-től hatályba lépett Szt. szabályok az irányadók, nincs újabb strukturális változás 2009-től.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen ZSKF Diploma és Kompetencia Konferencia Budapest, 2012. május.22. Dankó Viktória, Üzletág koordinátor Jabil Magyarország Jabil világszerte 2000-ben alapították Tiszaújvárosban Két telephely: Tiszaújváros/Szombathely

Részletesebben

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal Támogató szolgáltatás Támogató szolgálat vezetője: NÉMETH HAJNALKA Az intézmény elérhetőségei: Telefon: 94/554-168, 94/554-169 Fax: 94/554-169 E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu Támogató szolgáltatás ellátási

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

Csendes nap 2010.11.29-30.

Csendes nap 2010.11.29-30. 1 Csendes nap 2010.11.29-30. Bartimeus Védőotthon Jármi Református Egyházközség Bartimeus Védőotthon Fogyatékkal élők nappali intézményi ellátása 40 férőhely Idősek Klubja 30 férőhely Házi segítségnyújtás

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-15807-4/2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-15807-4/2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-15807-4/2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Gyermekjóléti rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

INTÉZMÉNYI PÉNZÜGYEKTŐL AZ ÖNJAVÍTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSIG

INTÉZMÉNYI PÉNZÜGYEKTŐL AZ ÖNJAVÍTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSIG 1 INTÉZMÉNYI PÉNZÜGYEKTŐL AZ ÖNJAVÍTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSIG A szociális ellátás kulcskérdései Mikor egy szociális szolgáltatást értékelni akarunk, akkor a következő szempontokat szokták vizsgálni: Szolgáltatások

Részletesebben

Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium

Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium KIEMELT FELADAT MEGNEVEZÉSE Felkészítő foglalkozások Az AJTP foglalkozási egység TEVÉKENYSÉG Felzárkóztató foglalkozások magyarból és matematikából Idegen nyelvi

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető.

A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető. Társadalmi egyeztetés A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének a

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu MELLÉKLET HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ 1. A Nemzeti Rehabilitációs

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M Z S I R A SZAKMAI PROGRAM 2014.

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M Z S I R A SZAKMAI PROGRAM 2014. 1 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsi Csoport Csilla Gondviselés Háza Különleges Lakásotthon 2008. évi működéséről

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsi Csoport Csilla Gondviselés Háza Különleges Lakásotthon 2008. évi működéséről BESZÁMOLÓ a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsi Csoport Csilla Gondviselés Háza Különleges Lakásotthon 2008. évi működéséről 2009. január 12. Engedély megnevezése, dátuma, száma: Különleges Gondoskodást

Részletesebben

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról A beszámolót a Képviselıtestület 108/2012. (IX.25.) Öh. számú határozattal elfogadta. NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Táncsics u. 9. szám alatti fogyatékosok nappali ellátójának működtetésével kapcsolatos kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A Táncsics u. 9. szám alatti fogyatékosok nappali ellátójának működtetésével kapcsolatos kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Táncsics u. 9. szám alatti

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. 2013. év

SZAKMAI PROGRAM. 2013. év Pszichiátriai Betegek Lakóotthona 9970 Május 1. út.19. SZAKMAI PROGRAM a pszichiátriai betegek lakóotthonának működéséhez 2013. év A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról

ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról Készítette: Szimoncsikné dr. Laza Margit

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyező Pénztár 9024 Győr, Szauter u. 12. Email: joszivp@axelero.hu Adószám: 18529777-1-08 Pénztárfelügy.nyilv.szám: E/97/95 Bírósági nyilv.végzés szám: Pk.NyP.4/1995

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U- 9683-6/2014. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása

Részletesebben

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint.

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint. . napirendi pont EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY MOSODÁJÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRE Az Egyesített Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

1. ÁTLAGOS ÁPOLÁST GONDOZÁST IGÉNYLŐ ELLÁTÁS

1. ÁTLAGOS ÁPOLÁST GONDOZÁST IGÉNYLŐ ELLÁTÁS ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

J3j. számú előterjesztés

J3j. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J3j. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselőtestület részére a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások és alapellátások önköltségeinek

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2004. év

Szöveges beszámoló 2004. év Szöveges beszámoló 2004. év Intézményünknek a TMÖ Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona Bonyhád az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül alapítványi támogatásból,

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

\t N Y R E G Y H Á Z A "'-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

\t N Y R E G Y H Á Z A '-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-3968-3j2014. Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás átszervezésére...~......

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Előzmények

Részletesebben