Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira"

Átírás

1 1. BEVEZETŐ A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira évi tevékenységéről szóló beszámoló a évi munkaterv értékelése, és az egyes területek vezetői által készített beszámolók alapján készült. 2. AZ OTTHON BEMUTATÁSA 2.1. Lakólétszám alakulása A december 31-i állapot szerinti férőhely eloszlást az 1. sz. táblázat mutatja. 1.sz. táblázat Kastély épület 4/A.osztály 7 szoba 33 fő (ffi.) Kastély épület 4/B. osztály 7 szoba 35 fő (nő) Kastély épület 4/C. osztály 7 szoba 32 fő (ffi.) C épület 2/A osztály 11 szoba 30 fő (nő) B épület 2/B osztály 5 szoba 18 fő (ffi.) D épület 5. osztály 8 szoba 22 fő (ffi.) Peresznye női osztály 10szoba 38 fő (nő) Peresznye ffi. Osztály 13 szoba 36 fő (ffi.)+ 1fő nő Tréning ház I. 2 szoba 4fő (2 fő ffi., 2 fő nő) Tréning ház II. 1 szoba 2 fő (nő) Gondozóház Rubin ház 6 szoba 8 fő (ffi., nő) Lakóotthon - Opál ház 5 szoba 10 fő (ffi., nő) Ö s s z e s e n: 269 fő Lakóösszetétel osztályonkénti bontásban Az elmúlt év folyamán 7 fő hunyt el. (6 ffi, 1 nő) Halottaink átlagéletkora 58 év volt. Intézményi jogviszonya megszűnt: 1 fő (1 nő) Új lakó: 3 fő (2 ffi, 1 nő) A 269 fő nem szerinti megoszlása: 119 nő és 150 fő férfi december 31-én a várakozók száma: 2 fő. 1

2 2.2. Működési feltételek A négy telephelyből három határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik. Az otthon, Zsira, Rákóczi F. u. 12. szám alatti legnagyobb részlege az Anyaotthon működési engedélyének felülvizsgálata évben megtörtént december 22.-én kelt, GyGy-26-19/2008. számú határozat szerint december 31-ig érvényes, működési engedélyt adott az engedélyező hatóság. A működési engedélyben az alábbi feltétel teljesítését határozták meg: december 31-ig gondoskodni kell arról, hogy az egy lakóra jutó lakóterület nagysága érje el a 6 m 2 t úgy, hogy egy lakószobában négy főnél több nem helyezhető el. Ennek érdekében a Bp. Főv.Kgy.Eü. és Szocpol. Biz. 84/2009. (IV.16.) sz. határozata értelmében a 9476 Zsira, Rákóczi F. u. 12.sz. alatti intézményben napjával felvételi zárlatot rendelt el. Az eddigi engedélyezett 186 fő létszám 168 főre történő csökkentése szükséges, a felvételi zárlat ezután automatikusan feloldásra kerül Új lakók felvétele A felvételi zárlat bevezetéséig 3 fő felvételére került sor a múlt évben. A létszám csökkentés eredményeként a férőhely kihasználtság mutatószámai jelentősen elmaradtak a tervezettektől. Átlagos férőhely kihasználtság: fő/év a terv 278,5 fő volt. A gondozási napok számának alakulása: nap a terv nap volt. 2

3 3. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉVBEN 3.1. A szakmai ellátás célja Az otthon Alapító Okiratában meghatározottak alapján közép- és súlyos fokban sérült értelmileg akadályozott személyek ápolását, gondozását, foglalkoztatását végezte. A feladat megvalósítása során az egyéni szükségletekhez igazodó szolgáltatások nyújtása volt a cél A célok megvalósítása A évi munkatervben megfogalmazottak a különböző területeken eltérő mértékben de összességében megvalósultak. A tervben meghatározott feladatok végrehajtása biztosította az otthonban élők életminőségének emelését, a rendelkezésre álló források a cél elérése érdekében történő hatékony felhasználását. Az intézmény céljaként megfogalmazottak gyakorlati megvalósítása a személyre szabott bánásmód biztosítása érdekében, olyan segítő támogató rendszer működtetésére törekedtünk, amiben minden segítő a közös cél érdekében végezte tevékenységét. A évi szakmai munka az előző évek szakmai ellátásának folytatásaként valósult meg. Kiemelt céljaink voltak: Férőhely kihasználtság biztosítása érdekében marketing program további erősítése. A felvételi zárlat életbeléptetésével oka fogyottá vált. Program kidolgozása a munka-rehabilitációs szakértői szakvéleménnyel rendelkezők és jelenleg nem foglalkoztatottak munkába állítására mind két telephely vonatkozásában. A szükséges felülvizsgálat elvégzésre került, sajnos a csekély munkavégző képesség miatt számottevő eredménnyel nem jártunk. Összességében a szociális foglalkoztatásban foglalkoztatottak száma 119 főről 117 főre csökkent az elmúlt esztendőben, ezt részben a jogszabályi változások is előidézték. Hozzátartozók számára a távolság csökkentésére utazási lehetőségek bővítése. Nagy érdeklődéssel és örömmel fogadták az érintettek a megvalósított programot, miszerint minden hó egy napján térítésmentesen állt az otthon gépkocsija a látogatást jelző hozzátartozók rendelkezésére Budapest Zsira - Budapest viszonylatban. 3

4 Lakóönkormányzat működtetése a rólunk semmit nélkülünk program keretében Megvalósult 5 fő részvételével és hasznosnak bizonyult az otthonban élők mindennapi gondjainak megbeszélése és orvoslása során. Imaterem kialakítása Zsira, majd Peresznye helyszíneken. Csak Zsirán sikerült a díszteremben az imasarok kialakítása. A peresznyei megvalósítás 2010-re maradt. Egyéb, a célok megvalósulását segítő feladatok: Pályázatfigyelő, és jogi végzettségű szakember alkalmazása, a honlap, akadálymentesítése megvalósult. Sajnos a költségvetés jóváhagyásának elhúzódása, és a gazdasági vezetői állás betőltetlensége, a gazdálkodásban nehézségeket okozott és a jelentős anyagi vonzattal járó szupervízió biztosítása érdekében szükséges döntés meghozatalát megakadályozta Intézményi élet Otthonunkban az ellátás során nyújtott szolgáltatásokat a normalizációs elvnek megfelelően terveztük és valósítottuk meg a mindennapokban. Azaz, az otthonban élőknek jól strukturált napi, heti és éves életritmust igyekeztünk biztosítani, természetesen az egyén képességeinek, adottságainak figyelembevétel. A Foglalkoztató Centrum és a munkafoglalkoztatásának helyszíne, a két faház a lakótértől jól elkülönülten minden munkanap a strukturált élet lehetőségét biztosították. A szakmai tevékenység javítása érdekében megfogalmazottak az alábbiak szerint teljesültek: Szociális foglalkoztatás Ösztönző rendszer kidolgozása a munkavégzésben résztvevők számára, a munkában történő részvétel erősítése érdekében. A program elkészült feladat a évi bevezetése A szociális foglakoztatás hogyan tovább program készítése a foglalkoztatási formák, az értékesítési lehetőségek felmérésével. 4

5 A hatékonyság javítása érdekében szükséges teendők meghatározása, az intézeti programok és a munkaidő viszonyának összeegyeztethető és működtethető kialakítására javaslat. A program külön térjen ki a munka-rehabilitációs szakértői szakvéleménnyel rendelkezők munkába állítására, integrált munkalehetőségek felkutatására. A feladat szintén megvalósításra került, gyakorlati hasznosítása szükséges. A munkához való viszony javítása érdekében javaslat tétele az egyéni fejlesztési terv kiegészítésére a fejlesztő csoportnak. Folyamatosan megvalósult. A színjátszás, mint munkafoglalkoztatás problémáinak megoldása. Határidőre teljesítve lett. A szociális foglalkoztatás termékeiről katalógus terjesztése, új piacok felkutatása. Szintén határidőben teljesült a feladat. A szocioterápiás foglalkoztatásból 5 fő munka-rehabilitációs foglalkoztatásának megvalósítása. Részben teljesült mivel csak 3 fő munkába állítása valósult meg. További, az éves tervben megfogalmazottak a következőképpen teljesültek: A normatíva igényléssel kapcsolatos adminisztrációs teendők folyamatosan, szükség szerint elvégzésre kerültek. Októberben és decemberben a kiírt foglalkoztatási pályázatok elkészültek, elküldésre kerültek. Minden értékesített termékről készült árkalkuláció, ezt minden esetben látta és ellenőrizte a pénzügyi csoport vezetője. Az árak képzését a munkavezetők, foglalkoztatás szervezők mindig együtt teszik meg a foglalkoztatás koordinátorral. Az értékesítésekről nyugta, majd számla írására került sor. A 2008-as évre szóló adóbevallások határidőre elkészültek, elküldésre kerültek. 5

6 A foglalkoztatási tervek éves felülvizsgálata mind Peresznyén, mind Zsirán megtörtént. Az illetékes Szociális és Gyámhivatal minden esetben erről értesült, úgyszintén a gondnokok is. Peresznyén a színes, gyűrt csomagolópapír előállító műhelyben darab színes papírt készítettek, ezzel a tervben megfogalmazott darabot nem érték el. A selejt 9 % alá csökkentése sem sikerült, mivel még beküldés után is selejtezni kellett a papírokat, így selejtjük 10,9 % volt, 403 darab papír. A pet-palack zsugorító műhely darab palackot zsugorított az évben a vállalt darabbal szemben Peresznyén. Ennek oka, hogy ott jelentős ideig nem volt a csoportnak munkavezetője, illetve az egy karú zsugorító gépekkel nem lehet sokat egyszerre zsugorítani. 48 darab lábtörlő készült a vállalt 31 darabbal szemben ezzel teljesítették Peresznyén a tervet. Zsirán a színes, gyűrt, csomagolópapírt előállító műhely darab papírt készített, a vállalt darabbal szemben. Selejt 186 darab volt, jóval a munkatervben megfogalmazott 4 % alatt, ez 2,4 % volt. A pet-palack zsugorító műhely darabot teljesített a munkatervben vállalt darabbal szemben. A lábtörlő készítő műhelyben 15 darab lábtörlő készült, az éves munkatervben vállalt 60 darabbal szemben. Ennek oka az, hogy nem működött a műhely egész évben. A szövő műhelyben 39 darab szövött termék elkészítése volt a cél. 57 darab szőtt termék készült el. A varró műhely vállalása 400 darab kézi varrással készített termékek előállítása volt. Az elkészült termékek száma 200 darab lett. Ennek oka, hogy két hónapja horvát népviseleti ruhákat varrnak a műhelyben, és a ruhákat még nem lehet a késztermékek körébe sorolni. Cél volt továbbá 2 lakó varrógéppel való munkára magtanítása, illetve 1 fő tanulja meg önállóan az endlizőt használni. A kitűzött célok nem teljesültek, a lakók egyike sem használ varrógépet. 6

7 Az asztalos műhelyben darab fa ajándéktárgy, játék, kosártalp készült a vállalt darabbal szemben, a kitűzött cél teljesült. A dekorációs műhelyben darab termék készült, ez papírtáskákat, papírvirágokat, cserépcsomagolókat, kreatív csomagokat és karácsonyi angyalkákat, hóembereket jelent. A kitűzött cél darab volt, így itt is teljesült a terv. A kosárfonó műhelyben darab termék készült. Itt kenyeres kosarakat, vázákat, tálaló tálcákat, italtartókat, fakanáltartókat, papírzsebkendő tartókat, karácsonyi koszorúkat, csengőket készítettek. A kitűzött cél darab volt, a terv nem teljesült. Ennek oka, hogy az itt dolgozó lakók segítettek be többször a műanyag összeszerelő munkába. A kerámia műhelyben darab termék készült el az vállalt darabbal szemben. A színjátszó csoport éves terve 1 új darab elkészítése, a régi darabok felújítása és 25 fellépés megvalósítása. 1 új darab, az Ibolya elkészült, felújításra került a Valahol Európában c. musical és 12 darab fellépésük volt. A fellépések számának meghatározása túlzottnak tűnik, ilyen mérvű előadás szám megvalósításához önálló csak az előadások szervezésével foglalkozó szakemberre volna szükség. A szociális foglalkozatás termékeinek eladásából származó éves bevétel (pavilon, színes, gyűrt papírt készítő műhely, pet-palack zsugorítás és a vásárok): Ft. Összegezve: a műhelyekben az előző évek tapasztalatai alapján, hasonló szinten folyt a tevékenység, számottevő fejlődés nem tapasztalható. Ennek okait mindenképpen szükséges vizsgálni. Ugyan a szociális foglalkoztatás tölti be a központi szerepet a foglalkoztatásban, s ez így természetes, hiszen lakóink egy része aktív korú felnőtt, aki szerepe szerint munkavállaló kell, hogy legyen, ez szükséges a pozitív önértékelés megtartásához is, - továbbra sem feledkeztünk meg azonban esetükben sem - az egyéni fejlesztés fontosságáról, amely a képességek megtartásához, ill. új részképességek kialakításához, valamint a munkavállalói szerepkör megfelelő betöltésének elősegítéséhez szükséges. 7

8 A fejlesztő csoport tevékenysége A fejlesztő csoport feladatai a év során, mint előző években is: - mentálhigiénés feladatok biztosítása - fejlesztő tevékenység megvalósulása - szocioterápiás csoportok szervezése, vezetése - változatos szabadidős programok biztosítása voltak. Fejlesztő tevékenység: Az egyéni fejlesztések egyéni és kiscsoportos keretek között, órarend szerinti szisztéma szerint zajlottak, ill. a lakóegységhez integrált feladatok pedig napirendbe ágyazottan. A lakóegységekkel való együttműködés, konzultáció, párbeszéd jól elindult, jól működik, rendszeressé vált és van rá igény, van érdeklődés. Még néhány esetben az írásbeli dokumentálás tartalmának javítása szükséges, hogy abba ténylegesen lényegi információk kerüljenek bele, de általánosságban elmondható, hogy pozitív irányú az elmozdulás. A lakók részéről az egyéni fejlesztéseken való részvétel nagy többségben a megbeszéltek szerint zajlott, a lakók többsége rendszeresen részt vett a foglalkozásokon, sőt némely esetekben (főleg konfliktuskezelés, alkalmazkodási készség fejlesztése, egyéni beszélgetések témakörben fejlesztésen részt vevők) igényelték a foglalkozásokon kívüli segítséget, beszélgetést. Fontos területe az egyéni fejlesztő tevékenységnek a munka világában való eredményes részvételre való felkészítés, a munkavállalói szerep eredményes betöltésének támogatása. Tapasztalat, hogy az érintett lakók mindennek elméleti hátterével tisztában vannak, ismereteik szintje jó, csak éppen a gyakorlatban való alkalmazás nehézkes, mert ezek a lakók azok, akiknek munkafegyelme, munkában való kitartása ennek ellenére nem megfelelő szintű. Az egyéni fejlesztési tervekben meghatározott feladatok igazodtak a szükségletekhez, széles spektrumot öleltek fel a témaköröket illetően. Teret kapott a kultúrtechnikai ismeretek fejlesztése, folytatódott Az enyém a testem program, egyéni beszélgetések, konfliktuskezelés, alkalmazkodási készség fejlesztés, önrendelkezés fejlesztése, stb.) 8

9 Az egyéni fejlesztő tevékenységhez való módszertani segítségnyújtáson túl is rendszeres kommunikáció, konzultáció folyt a lakóegységek és a csoport tagjai között. Egy-egy kolléga heti 2 alkalommal (ill. szükség szerint is) a számára megjelölt lakóegységben dolgozó kollégákkal folytatott megbeszélést, információ cserét, nyújtott segítséget az esetlegesen felmerülő problémák kezelésében. Csoportos tevékenységek ( nagycsoportok ) Kialakult heti rend alapján folynak a foglalkozások, tevékenységek. Alapvető elem a napi testmozgásra való nevelés, így reggeli tornával kezdődik minden nap. A heti program részeként manuális foglalkozások, kommunikációt fejlesztő foglalkozások, sportfoglalkozások, munkára felkészítő foglalkozások zajlanak. Átlagos létszám 2 csoportban 24 fő. Az év végére 3 lakót sikerült visszaintegrálni a csoportokba. A kitűzött célt csak részben sikerült teljesíteni. Az egyéni fejlesztési tervekbe be kell építeni a képességek határát érintő kockázatos tevékenységek végzésére történő felkészítést. A feladatot a fejlesztő koordinátor határidőre teljesítette. Az egyéni fejlesztések keretében ezek megvalósítása folyamatosan megvalósításra került. Snoezelen terápia: Értelmileg súlyosan, halmozottan sérültek fejlesztése során egyik leghatékonyabban alkalmazható eljárás. Az eljárás az érzékelés, észlelés stimulálását helyezi a középpontba, ami alapját képezi a magasabb kognitív funkciók alapjainak megteremtésének. A felkínált ingereken keresztül az egyén új, pozitív tapasztalatokat gyűjthet, oldja az eljárás a fogyatékos személy feszültségét, s nem elhanyagolható szerepe, hogy kellemes ingereket, élményeket nyújthasson a részt vevő lakóknak. Snoezelen terápia alkalmával fejleszthető a hallás, ízlelés, szaglás, tapintás, szem-kéz koordináció, a játék, ok-okozati kapcsolatok felismerése, a magasabb szintű tanulás. Az időszak folyamán célunk a terápiás szoba eszközeinek felújítása, új eszközök készítése. A feladat sikeresen teljesült. 9

10 Zenei fejlesztés: Az intézményben működő színkottás zenekar munkáját a zenei fejlesztések segítik, melynek során lehetőség adódik a ritmusérzék fejlesztésére, énekhang finomítására, valamint hangszerhasználat tökéletesítésére. Cél, hangszerismeret bővítése, tudás elmélyítése. Résztvevők száma 4 fő. A feladat megvalósításába fennakadást jelentett a fejlesztést végző munkatárs kiesése, illetve pótlásának az elmaradása. Szociális, társas kapcsolatok minőségének javítása: Szociális, társas kapcsolatok fejlesztésére kiváló lehetőséget teremt az asztali játék, csoportos beszélgetés, szabadidős tevékenységekben való aktív részvétel, közösségi rendezvények rendszeres látogatása. Célja, oldani az izolációt. Előzetesen 17 fő részvételével számolunk. A feladat részben valósult meg, mivel jó képességű lakókat nem sikerült a közösségi programokba bevonni. Sporttechnikai fejlesztés: Gyakorolt sportágban a technikai elemek gyakorlása, pontos elsajátítása, melyre a szakköri keretek elsősorban a nagy létszám miatt nem biztosítanak lehetőséget. Cél, az egyes sportágakban szereplő lakók a sportághoz szükséges technikai elemek begyakoroltatása. 9 fő fejlesztését terezzük. Folyamatos megvalósítására sor került. Vagyon-, tűz-, és munkavédelemmel kapcsolatosan a lakók rendelkeznek ismeretekkel. Ismereteik rendszerezése, érdekében szükséges a képzési tematika összeállítása. Képzés megvalósítása az osztályos lakógyűlések keretében. A feladat teljesítése megtörtént. Tájékoztatás: A lakóegységekhez integrált kollégák megtartották a lakók számára a tájékoztatót, mely magában foglalta a segítő személyzet feladatait, kötelezettségeit, jogait, valamint kitért a lakók jogainak, kötelességeinek megbeszélésére is. Ezen felül tisztázásra került a vagyon, érték fogalma, s ehhez kapcsolódóan a személyi és közösségi, intézményi értékek és vagyontárgyak köre, ezek óvásának lehetőségei, szükségessége. 10

11 Az új lakó beilleszkedését segítő protokoll kiegészítése az orvosválasztás lehetőségével. Határidőre teljesült. A Lakó-, és Élelmezési Bizottság ülései a peresznyei képviselők részvételével havonta folytak. Az ételek minőségével és mennyiségével kapcsolatosan átlagosan 1-2 panasz fogalmazódott meg. Egyéb évben megvalósult további feladatok: Szabadidő szervezés, szakkörök: Főzőszakkör: szeptembertől a szakkör vezetőjének személye terén változás történt, egy fejlesztő kolléga vette azt át munkavezető kollégájától. Az érdeklődés továbbra is folyamatos a szakkör iránt, 2 csoportban tudnak dolgozni. Kondicionáló terem: Heti egy alkalommal szervezett keretek között tartott nyitva a terem, átlagosan 8-10 fő volt az, aki a gépeket használta, ill. kb. ugyanennyi fő Darts, valamint cso-csó miatt járt le. A szociális foglalkoztatás átalakítása után feladata lesz, új helyiséget kialakítani a konditerem számára. Színjátszó szakkör: Heti 2 órában, a szociális foglalkoztatáson túl, szakköri keretek között is működik. Résztvevői alapvetően a színjátszást szociális foglalkoztatás keretein belül is művelő lakók csoportja, de nyitva áll más érdeklődők számára is. Részben kiegészíti a munka keretében zajló foglalkozásokat, teret adva az egyéni gyakorlás lehetőségének, az ott zajló tevékenység megerősítésének. Aerobic: Néhány hónapja működik, átlagosan 10 lelkes résztvevővel. Rajzszakkör: Az elmúlt év folyamán is külső szakember irányításával, vezetésével működött. Gödöllőn a szakkör keretein belül készült munkákból kiállítást szervezett a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 11

12 Fotó és számítástechnika szakkör: A szakkört átlagosan 5 fő látogatja ben a számítástechnika szakkör bővült a digitális fényképezési ismeretek elsajátításával, esetenként mozgókép készítési gyakorlattal is. A részt vevők egyre magabiztosabban kezelik a számítógépet, fényképezőgépet, sőt a videokamerát is. Élvezik a különböző tevékenységek elvégzését, érdeklődőek az új technikai feladatok iránt. Hittan: Az imateremben tartják a foglalkozásokat. Hitbeli, vallási alapismeretekkel foglalkoznak. A 2. félév során fő célkitűzés volt, hogy a templomi szertartásokba minél nagyobb arányban bekapcsolódjanak (pl. felolvasás, ministrálás). A foglalkozások átlagosan 2 hetente zajlanak, fő részvételével. Íjászat: Új tevékenység, néhány hónapja működik, 10 fő részvételével. (4 fő Peresznyéről), heti egy alkalommal. Érdeklődésük töretlen, néhányan már önállóan is kezelik az íjat, sikeresen lőnek célba. Ilyenek voltunk filmvetítések: Átlagosan 25 fő nézi meg az elmúlt években, évtizedekben készült felvételeket, s eleveníti fel akkori élményeit, beszélik át az akkori eseményeket. Mozi: Átlagos résztvevői létszám: 40 fő, töretlen népszerűségnek örvend. Érdeklődésüknek megfelelő témájú, hangulatú filmek kerülnek levetítésre, a mozi hangulatot a sötét terem, a jó film, s a pattogatott kukorica biztosítja. Szombati szabadidő szervezés: Októbertől változott ennek rendszere. Két kolléga dolgozik beosztás szerint, a korábbi egy fővel szemben. Egyikük 8 órában dolgozik, s a lakóotthoni segítővel közösen ő végzi az uszodai kísérést. Délutánra áll szolgálatba a másik kolléga (4 órában), s előre kidolgozott programterv alapján kínálnak programot a lakók számára. Így további szabadidő szervező alkalmazása nélkül bővült a szolgáltatás színvonala. 12

13 Két új program bevezetését terveztük: A MSMME által szervezett egri továbbképzésen való részvétel után mozgásszínház alapjainak megteremtése. Ez megvalósult két előadás keretében, már bemutatkoztak az ebben résztvevők. Új szakköri tevékenységként néptánc oktatás lehetőségének megteremtése külsős segítő bevonásával. Sajnos ezen tervünk megvalósítása évre maradt. Ezeken túl további rendszeres programjaink: Uszoda: szombat Színházlátogatás: havonta egyszer Kézműves délután: havonta egyszer Rendezvények, események, üdülések: Szinte minden tervezett rendezvényt sikerült megvalósítanunk. Kivétel a kastély fennállásának 270 éves jubileumi rendezvénye. E programot a település vezetésének figyelmébe ajánlottuk, azonban nem éltek a felkínált lehetőséggel. A költségvetés késői elfogadása után és a település érdektelenségét látva döntöttünk a program külön rendezvényként való megszervezésének lemondásáról. Az Őszi Napok rendezvényt nyitó fotó kiállítását szerveztük ennek jegyében. A fotó kiállítás témája és helyszíne volt a jubiláló barokk kastély. Farsang: Vidám hangulatban zajlott, a hagyományos programot bűvész bemutató tette színesebbé. Ötletes jelmezek, jelenetek kerültek bemutatásra. Az intézményben dolgozók közreműködésének köszönhetően lehetőség volt az oly népszerű tombolasorsolás megtartására is. Húsvét: A hagyományok szerint közös tojásfestés, díszítés Vers- és prózamondó verseny: Lakóink nagy számban vettek részt a programon, így a zsűrinek nehéz feladata volt a búcsúszentlászlói Vers- és prózamondó találkozóra továbbjutók kiválasztása. 13

14 Egészséghét: Május elején egyhetes rendezvénysorozatot ölelt fel, ennek keretében az egészséges életmódra nevelés keretében zajlottak a programok. Szülőtalálkozó: A Szülőtalálkozó rendezvény a tavaszi időszak legfontosabb eseménye. Ez évben is jó színvonalon, zökkenőmentesen került lebonyolításra mindkét telephelyen. Filmfesztivál: Álmodtam egyet címmel első alkalommal került sor, hagyományteremtő szándékkal, sérült emberek által készített filmek fesztiváljára. A filmeket szakmai zsűri értékelte. A filmfesztivál az elmúlt év egyik legjelentősebb rendezvénye volt, újszerű kezdeményezésként. Nyári esték a Rimanóczy kastélyban: Egyhetes rendezvénysorozatot ölelt fel augusztusban, mely keretében naponta más programot kínáltunk lakóink számára, azzal a céllal, hogy minél többen be tudjanak kapcsolódni. Zsirai Őszi Napok: A rendezvénysorozat már hatodik alkalommal került megrendezésre. A főszerep a Homokszobrász Fesztiválé volt hagyományosan. A kézműves naptól színházi előadásokig, színházi és fotó kiállításokkal tervezett hét keretében a sokszínűségen volt a hangsúly. Az előzetes jó szervező munkának, a kollégák elkötelezett együttműködésének eredményeként tartalmas, színvonalas programokat kínált mind az intézményben élők, mind a társintézményekből érkezők, mind pedig a falu és a környező településekről érkező érdeklődők számára. Fogyatékkal Élők Világnapja: A délelőtti szentmisét délután vidám, kötetlen program követte: filmvetítés, vetélkedő, kézműves programok. Emellett a közönség egy szombathelyi tánccsoport produkcióját tapsolhatta meg. Ugyanezen nap késő délutánján volt a Mikulásvárás is. 14

15 Karácsony: A szentmisét követően a karácsonyi ünnepség a foglalkoztató kultúrtermében zajlott, ennek keretében az otthon művészeti csoportjai által összeállított, közös műsor során hangolódhattak a részt vevők az ezt követő, lakóegységenkénti meghitt ünneplésre, az ajándékok kibontására. Óév-búcsúztató: Egész napos programot kínáltunk a lakóink számára: játékok, vetélkedők, kézműves programok várták az érdeklődőket. Délután pedig a fő szerepet a zene vette át, s persze a hangulathoz hozzátartozott a virsli és a pezsgőzés is. Kirándulások, gyalogtúrák, nyaralások, társintézményi rendezvényeken való részvétel, főzéssel egybekötött délutánok színesítették a hétköznapokat hasonlóan az előző évekhez. Terven felüli program megvalósítására is sor került. Az SCA Product KFT. Felkérésére a régióban dolgozó szociális szakemberek 1 napos képzésének biztosítottunk helyszínt. Jelentősebb házon kívüli programok, amelyeken örömmel vettek részt az otthonban élők: Május 28. Rajztalálkozó Csákánydoroszlón Május 21. MSMME Regionális Fesztivál Zalaegerszeg Június 04. Torkos nap Kéthely Június 05. Kulturális találkozó Magyarszerdahely Június 10. Juniális Szentgotthárd Június 25. Kulturális találkozó Zalaapáti Július MSMME fesztivál Debrecen Augusztus 13. Garden Party Ágfalva Szeptember 24. Könyvtárlátogatás Szombathely Szeptember 30. Szüret Ivánc Október 06. Állatkert Győr Október12. Mozi Szombathely November 17. MSMME Fesztivál Győr Sport sikerek: Az otthonban élők annak ellenére, hogy az átlag életkor majdnem 50 év az alábbi sportágak közül választhattak: Asztalitenisz Atlétika Bocsa Bowling Csocsó 15

16 Darts Erősítés Futás Kerékpározás Labdarúgás Úszás Ezen sportágak közül a 2009-es évben a bocsa és a bowling, mint új sportág került bevezetésre. Bocsa sportágat az intézetünk területén június hónapban átadott pályán van lehetőségük gyakorolni lakóinknak, bowlingozásra pedig 2-3 hetente biztosítunk lehetőséget. Fontos motivációs tényező a sportolásnál a megmérettetés lehetősége. A 2009-es évben nagyon sok helyen mutathatták meg tudásukat lakóink: Január 11. MSOSZ Regionális Úszóverseny Kaposvár Április 22. V.Zsirai Asztalitenisz Találkozó Zsira Április 25. MSOSZ Regionális Labdarúgóverseny Darvastó Április 25. MSOSZ Regionális Bocsaverseny Darvastó Május Nemzetközi Váltófutás F.-Lux.-Fr.And. Június 6. Nemzetközi Labdarúgó Torna Ekecs Június 29. Bocsapálya Avató Zsira Június 30. Bajnokok Ligája (Labdarúgótorna) Zsira Augusztus 3. Rimanóczy Napok Sportnapja Zsira Augusztus 6. Bocsabajnokság (lakók) Zsira Augusztus 6-7. Bocsabajnokság (dolgozók) Zsira Augusztus 13. Garden Party Ágfalva Szeptember 1-4. Panoráma Kupa (Aszt.t.,Csocsó, Gokart) Zamárdi Szeptember 7. Zsirai Őszi Napok Sportnapja Zsira Szeptember 12. MSOSZ Országos Bocsaverseny Darvastó Szeptember 25. Női Labdarúgó Torna Tordas Szeptember 26. MSOSZ Regionális Labdarúgóverseny Csákánydoroszló Október 2-4. MSOSZ Bocs- Bowling edzőképzés Csabrendek Október 10. MSOSZ Regionális Atlétikaverseny Tapolca November 10. I. Zsirai Csocsóbajnokság Zsira November 28. MSOSZ 20. évforduló Gála Zalaegerszeg December MSOSZ Országos Labdarúgóverseny Tapolca December 13. MSOSZ Országos Bocsaverseny Tapolca 16

17 A versenyek közül lakóinknak 13 alkalommal volt lehetőségük érem szerzésre. Az elért eredmények: 13 db arany, 9 db egyéni, 4 db csapat 10 db ezüs, 6 db egyéni, 4 db csapat 7 db bronz, 6 db egyéni, 1 db egyéni Üdülés, nyaralás, kirándulások: Nem tartozik az alapellátás körébe, így a költségek viselése a programon részt venni kívánó lakót terhelik. Sajnálatos tendencia, hogy az elmúlt években a szolgáltatások ára jelentősen emelkedett, így egyre nehezebb olyan lehetőségeket találni, melyek ára még megfizethető, ugyanakkor megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtanak. Az anyagi terhek enyhítése érdekében üdülési csekket igényeltünk azon lakóink számára, akik az egyre szigorodó feltételeknek megfeleltek. Így több lakó számára sikerült üdülési csekket igényelni. A Szivárványhíd Alapítvány az önrészt 1 lakó esetében vállalta át. Üdülések: Gánt Fecskapalota IV./A. 19 lakó + 5 kísérő (4 nap) C 14 lakó + 5 kísérő (3 nap) Szolnok MSMME alkotótábor lakó + 2 kísérő Tata Öreg tó Peresznye, 15 lakó + 4 kísérő Szenta Török Lovastanya Zsira, Persznye 20 lakó + 4 kísérő Dudar D 11 lakó + 5 kísérő Zamárdi lakó + 5 kísérő Összesen: 116 fő lakó vehetett rész az üdülésekben. Családi Nap Budapest Ez évben 34 fő lakónk találkozhatott családtagjaival Budapesten, tölthetett néhány órát együtt szeretteivel. 17

18 Érdekképviselet, érdekérvényesítés Az Érdekképviseleti Fórum üléseit munkaterve alapján, a rendeletben előírtnak megfelelően megtartotta. Kivizsgálást igénylő panasz a Fórumhoz nem érkezett. A heti lakógyűlés keretében kaptak tájékoztatót lakóink az aktuális programokról, társintézményi rendezvényekről, közérdekű információkról, illetve tehették meg esetleges észrevételeiket, javaslataikat. Az ellátott-jogi képviselő fogadó óráját néhány állandóan visszatérő lakónk vette igénybe. 18

19 4. ÁPOLÁS, GONDOZÁS A lakóink fizikai ellátása az - egyéni képességek és szükségletek figyelembevételével - két telephelyen, hét gondozási osztály keretében, illetve két lakóotthonban valósult meg. Az önellátás, önkiszolgálás képességeinek fejlesztését az osztályközösségek még kisebb egységekre bontásával szobaközösségenként kívántuk biztosítani. Ezen közösségek és segítőik feladata volt a közvetlen fizikai környezet alakítása, mind otthonosabbá tétele, a lehetőségekhez mérten a személyes élettér kialakítása, szükség esetén a beteg ápolása. Az önkiszolgálással kapcsolatos egyéni fejlesztések végrehajtása szintén az itt tevékenykedő segítők szakszerű és következetes munkája során valósulhatott meg. Mindezek magasabb színvonalon történő megvalósításáért egy szempontrendszer meghatározására került sor. A segítő személyzet tevékenységének önkritikus átvilágítása, a lakók elégedettségi mutatóinak vizsgálatával teljesebb képet ad az otthon szolgáltatásainak hatékonyságáról. A megadott szempontok teljesülésének vizsgálata megtörtént. További tervünk volt az osztályvezetők felmérésének eredményeit az intézetvezető ápoló személyes tapasztalatai alapján felülvizsgálni és észrevételei alapján intézkedési terveket készíteni. Sajnos a feladat ezen része ben elmaradt, ezért a következő év egyik első és legfontosabb feladata lesz az intézetvezető ápoló személyes ellenőrzésének végrehajtása. A feladatvezérelt munkaidő beosztás lehetséges módozatainak kidolgozása, a feladatellátást jobban segítő munkarend előkészítése. / Háromtagú team: intézetvezető ápoló, egy fő osztályvezető ápoló, és egy fő szociális otthoni ápoló/ A munkatervben meghatározottak ebben az esetben jelentős eredményt sajnos nem hoztak. Mindennapi élettér jelentősége Az osztályközösségen belül egy-egy szobaközösség környezete befolyásolja a hétköznapi élet minőségét. Ezért folytattuk a környezet humanizálását, elősegítettük a személyes tulajdon olyan megjelenését, amely az ott élők igényének képességének leginkább megfelelt. 19

20 A szűken vett mindennapos élettér, lakószoba milyensége mellett az élhető élet jelentős befolyásoló tényezője az étkezések kultúráltsága, az esztétikus és higiénikus környezet, az étkezések hangulata. Továbbra is igyekeztünk ezeket folyamatosan biztosítani. Feladat volt felmérés készítése arról, hogy ki milyen folyadékot szeretne a reggelihez. Ennek elkészülte után bevezetésre került a mindennapi reggelinél a tea mellé valamilyen tejes folyadék. Ezzel a szolgáltatás színvonala emelkedett, illetve az otthonban élők döntési választási lehetősége bővült. Az otthonban élők amúgy is mozgásszegény életben az ebédlő felkeresése naponta többször, alkalom arra, hogy a mobilitás javítása kellően motivált legyen. Orvosi vélemény alapján felmérést kell készíteni azon lakókról, akiknél szóba jöhet a központi étkezés megvalósítása. A meghatározott feladat elvégzésre került. Amennyiben a felmérés alapján van felkészíthető lakó a központi étkezőben történő étkezésre, úgy ezt a felkészítést el kell végezni, akár a gyógytornászok bevonásával. Feladat, hogy az arra képes lakók a központi ebédlőben étkezzenek. A jelenlegi osztályokon étkezők 50 fő számának csökkentése. Ha kevéssel is /4 fő/, de sikerült a létszámot csökkenteni. A gondozási osztályon tartózkodó lakók mindennapjainak strukturálttá tétele érdekében a teendők meghatározása. Team működtetése /fejlesztő koordinátor, egy fő osztályvezető, egy fő szociális ápoló, egy fő osztályon dolgozó szociális mentálhigiénés munkatárs, szakmai vezető/ A program bevezetése és működtetése a 4/A, C, D, illetve peresznyei ápolási osztályokon. Sajnos itt nem sikerült eredményt elérnünk. A megoldásban reményeink szerint segíthet a jövőben - a decemberben kimondottan ilyen céllal - alkalmazott gyógypedagógus. 20

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó A 2007. ÉVI MUNKÁRÓL Kiskunhalas, 2008. március 5. Simon Ilona igazgató 1 Intézményünkben

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {X!. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai és számviteli

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány a. Kalocsa Város Önkormányzata Értelmi fogyatékosok otthonának kiváltása

Megvalósíthatósági tanulmány a. Kalocsa Város Önkormányzata Értelmi fogyatékosok otthonának kiváltása Megvalósíthatósági tanulmány a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása című pályázati felhívás A Szociális intézmények komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.A-11/1 Kalocsa

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013-2014-es nevelési év Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 Készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest, 2014. 09. 15. Tartalomjegyzék I. Az intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

Egészség a legnagyobb gazdagság, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb boldogság! Tedd egészségessé népedet, s ezzel hatalmassá gazdaggá, boldoggá

Egészség a legnagyobb gazdagság, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb boldogság! Tedd egészségessé népedet, s ezzel hatalmassá gazdaggá, boldoggá BESZÁMOLÓ az Egészségügyi Alapellátó Intézet 2013. évi munkájáról Egészség a legnagyobb gazdagság, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb boldogság! Tedd egészségessé népedet, s ezzel hatalmassá gazdaggá,

Részletesebben

A települési önkormányzat feladatai

A települési önkormányzat feladatai Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10399-26/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Ikt. sz.: 1819-2/2012. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2009-ben ötödik, teljes évi tevékenységét zárta.

Részletesebben

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2013.

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben