Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira"

Átírás

1 1. BEVEZETŐ A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira évi tevékenységéről szóló beszámoló a évi munkaterv értékelése, és az egyes területek vezetői által készített beszámolók alapján készült. 2. AZ OTTHON BEMUTATÁSA 2.1. Lakólétszám alakulása A december 31-i állapot szerinti férőhely eloszlást az 1. sz. táblázat mutatja. 1.sz. táblázat Kastély épület 4/A.osztály 7 szoba 33 fő (ffi.) Kastély épület 4/B. osztály 7 szoba 35 fő (nő) Kastély épület 4/C. osztály 7 szoba 32 fő (ffi.) C épület 2/A osztály 11 szoba 30 fő (nő) B épület 2/B osztály 5 szoba 18 fő (ffi.) D épület 5. osztály 8 szoba 22 fő (ffi.) Peresznye női osztály 10szoba 38 fő (nő) Peresznye ffi. Osztály 13 szoba 36 fő (ffi.)+ 1fő nő Tréning ház I. 2 szoba 4fő (2 fő ffi., 2 fő nő) Tréning ház II. 1 szoba 2 fő (nő) Gondozóház Rubin ház 6 szoba 8 fő (ffi., nő) Lakóotthon - Opál ház 5 szoba 10 fő (ffi., nő) Ö s s z e s e n: 269 fő Lakóösszetétel osztályonkénti bontásban Az elmúlt év folyamán 7 fő hunyt el. (6 ffi, 1 nő) Halottaink átlagéletkora 58 év volt. Intézményi jogviszonya megszűnt: 1 fő (1 nő) Új lakó: 3 fő (2 ffi, 1 nő) A 269 fő nem szerinti megoszlása: 119 nő és 150 fő férfi december 31-én a várakozók száma: 2 fő. 1

2 2.2. Működési feltételek A négy telephelyből három határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik. Az otthon, Zsira, Rákóczi F. u. 12. szám alatti legnagyobb részlege az Anyaotthon működési engedélyének felülvizsgálata évben megtörtént december 22.-én kelt, GyGy-26-19/2008. számú határozat szerint december 31-ig érvényes, működési engedélyt adott az engedélyező hatóság. A működési engedélyben az alábbi feltétel teljesítését határozták meg: december 31-ig gondoskodni kell arról, hogy az egy lakóra jutó lakóterület nagysága érje el a 6 m 2 t úgy, hogy egy lakószobában négy főnél több nem helyezhető el. Ennek érdekében a Bp. Főv.Kgy.Eü. és Szocpol. Biz. 84/2009. (IV.16.) sz. határozata értelmében a 9476 Zsira, Rákóczi F. u. 12.sz. alatti intézményben napjával felvételi zárlatot rendelt el. Az eddigi engedélyezett 186 fő létszám 168 főre történő csökkentése szükséges, a felvételi zárlat ezután automatikusan feloldásra kerül Új lakók felvétele A felvételi zárlat bevezetéséig 3 fő felvételére került sor a múlt évben. A létszám csökkentés eredményeként a férőhely kihasználtság mutatószámai jelentősen elmaradtak a tervezettektől. Átlagos férőhely kihasználtság: fő/év a terv 278,5 fő volt. A gondozási napok számának alakulása: nap a terv nap volt. 2

3 3. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉVBEN 3.1. A szakmai ellátás célja Az otthon Alapító Okiratában meghatározottak alapján közép- és súlyos fokban sérült értelmileg akadályozott személyek ápolását, gondozását, foglalkoztatását végezte. A feladat megvalósítása során az egyéni szükségletekhez igazodó szolgáltatások nyújtása volt a cél A célok megvalósítása A évi munkatervben megfogalmazottak a különböző területeken eltérő mértékben de összességében megvalósultak. A tervben meghatározott feladatok végrehajtása biztosította az otthonban élők életminőségének emelését, a rendelkezésre álló források a cél elérése érdekében történő hatékony felhasználását. Az intézmény céljaként megfogalmazottak gyakorlati megvalósítása a személyre szabott bánásmód biztosítása érdekében, olyan segítő támogató rendszer működtetésére törekedtünk, amiben minden segítő a közös cél érdekében végezte tevékenységét. A évi szakmai munka az előző évek szakmai ellátásának folytatásaként valósult meg. Kiemelt céljaink voltak: Férőhely kihasználtság biztosítása érdekében marketing program további erősítése. A felvételi zárlat életbeléptetésével oka fogyottá vált. Program kidolgozása a munka-rehabilitációs szakértői szakvéleménnyel rendelkezők és jelenleg nem foglalkoztatottak munkába állítására mind két telephely vonatkozásában. A szükséges felülvizsgálat elvégzésre került, sajnos a csekély munkavégző képesség miatt számottevő eredménnyel nem jártunk. Összességében a szociális foglalkoztatásban foglalkoztatottak száma 119 főről 117 főre csökkent az elmúlt esztendőben, ezt részben a jogszabályi változások is előidézték. Hozzátartozók számára a távolság csökkentésére utazási lehetőségek bővítése. Nagy érdeklődéssel és örömmel fogadták az érintettek a megvalósított programot, miszerint minden hó egy napján térítésmentesen állt az otthon gépkocsija a látogatást jelző hozzátartozók rendelkezésére Budapest Zsira - Budapest viszonylatban. 3

4 Lakóönkormányzat működtetése a rólunk semmit nélkülünk program keretében Megvalósult 5 fő részvételével és hasznosnak bizonyult az otthonban élők mindennapi gondjainak megbeszélése és orvoslása során. Imaterem kialakítása Zsira, majd Peresznye helyszíneken. Csak Zsirán sikerült a díszteremben az imasarok kialakítása. A peresznyei megvalósítás 2010-re maradt. Egyéb, a célok megvalósulását segítő feladatok: Pályázatfigyelő, és jogi végzettségű szakember alkalmazása, a honlap, akadálymentesítése megvalósult. Sajnos a költségvetés jóváhagyásának elhúzódása, és a gazdasági vezetői állás betőltetlensége, a gazdálkodásban nehézségeket okozott és a jelentős anyagi vonzattal járó szupervízió biztosítása érdekében szükséges döntés meghozatalát megakadályozta Intézményi élet Otthonunkban az ellátás során nyújtott szolgáltatásokat a normalizációs elvnek megfelelően terveztük és valósítottuk meg a mindennapokban. Azaz, az otthonban élőknek jól strukturált napi, heti és éves életritmust igyekeztünk biztosítani, természetesen az egyén képességeinek, adottságainak figyelembevétel. A Foglalkoztató Centrum és a munkafoglalkoztatásának helyszíne, a két faház a lakótértől jól elkülönülten minden munkanap a strukturált élet lehetőségét biztosították. A szakmai tevékenység javítása érdekében megfogalmazottak az alábbiak szerint teljesültek: Szociális foglalkoztatás Ösztönző rendszer kidolgozása a munkavégzésben résztvevők számára, a munkában történő részvétel erősítése érdekében. A program elkészült feladat a évi bevezetése A szociális foglakoztatás hogyan tovább program készítése a foglalkoztatási formák, az értékesítési lehetőségek felmérésével. 4

5 A hatékonyság javítása érdekében szükséges teendők meghatározása, az intézeti programok és a munkaidő viszonyának összeegyeztethető és működtethető kialakítására javaslat. A program külön térjen ki a munka-rehabilitációs szakértői szakvéleménnyel rendelkezők munkába állítására, integrált munkalehetőségek felkutatására. A feladat szintén megvalósításra került, gyakorlati hasznosítása szükséges. A munkához való viszony javítása érdekében javaslat tétele az egyéni fejlesztési terv kiegészítésére a fejlesztő csoportnak. Folyamatosan megvalósult. A színjátszás, mint munkafoglalkoztatás problémáinak megoldása. Határidőre teljesítve lett. A szociális foglalkoztatás termékeiről katalógus terjesztése, új piacok felkutatása. Szintén határidőben teljesült a feladat. A szocioterápiás foglalkoztatásból 5 fő munka-rehabilitációs foglalkoztatásának megvalósítása. Részben teljesült mivel csak 3 fő munkába állítása valósult meg. További, az éves tervben megfogalmazottak a következőképpen teljesültek: A normatíva igényléssel kapcsolatos adminisztrációs teendők folyamatosan, szükség szerint elvégzésre kerültek. Októberben és decemberben a kiírt foglalkoztatási pályázatok elkészültek, elküldésre kerültek. Minden értékesített termékről készült árkalkuláció, ezt minden esetben látta és ellenőrizte a pénzügyi csoport vezetője. Az árak képzését a munkavezetők, foglalkoztatás szervezők mindig együtt teszik meg a foglalkoztatás koordinátorral. Az értékesítésekről nyugta, majd számla írására került sor. A 2008-as évre szóló adóbevallások határidőre elkészültek, elküldésre kerültek. 5

6 A foglalkoztatási tervek éves felülvizsgálata mind Peresznyén, mind Zsirán megtörtént. Az illetékes Szociális és Gyámhivatal minden esetben erről értesült, úgyszintén a gondnokok is. Peresznyén a színes, gyűrt csomagolópapír előállító műhelyben darab színes papírt készítettek, ezzel a tervben megfogalmazott darabot nem érték el. A selejt 9 % alá csökkentése sem sikerült, mivel még beküldés után is selejtezni kellett a papírokat, így selejtjük 10,9 % volt, 403 darab papír. A pet-palack zsugorító műhely darab palackot zsugorított az évben a vállalt darabbal szemben Peresznyén. Ennek oka, hogy ott jelentős ideig nem volt a csoportnak munkavezetője, illetve az egy karú zsugorító gépekkel nem lehet sokat egyszerre zsugorítani. 48 darab lábtörlő készült a vállalt 31 darabbal szemben ezzel teljesítették Peresznyén a tervet. Zsirán a színes, gyűrt, csomagolópapírt előállító műhely darab papírt készített, a vállalt darabbal szemben. Selejt 186 darab volt, jóval a munkatervben megfogalmazott 4 % alatt, ez 2,4 % volt. A pet-palack zsugorító műhely darabot teljesített a munkatervben vállalt darabbal szemben. A lábtörlő készítő műhelyben 15 darab lábtörlő készült, az éves munkatervben vállalt 60 darabbal szemben. Ennek oka az, hogy nem működött a műhely egész évben. A szövő műhelyben 39 darab szövött termék elkészítése volt a cél. 57 darab szőtt termék készült el. A varró műhely vállalása 400 darab kézi varrással készített termékek előállítása volt. Az elkészült termékek száma 200 darab lett. Ennek oka, hogy két hónapja horvát népviseleti ruhákat varrnak a műhelyben, és a ruhákat még nem lehet a késztermékek körébe sorolni. Cél volt továbbá 2 lakó varrógéppel való munkára magtanítása, illetve 1 fő tanulja meg önállóan az endlizőt használni. A kitűzött célok nem teljesültek, a lakók egyike sem használ varrógépet. 6

7 Az asztalos műhelyben darab fa ajándéktárgy, játék, kosártalp készült a vállalt darabbal szemben, a kitűzött cél teljesült. A dekorációs műhelyben darab termék készült, ez papírtáskákat, papírvirágokat, cserépcsomagolókat, kreatív csomagokat és karácsonyi angyalkákat, hóembereket jelent. A kitűzött cél darab volt, így itt is teljesült a terv. A kosárfonó műhelyben darab termék készült. Itt kenyeres kosarakat, vázákat, tálaló tálcákat, italtartókat, fakanáltartókat, papírzsebkendő tartókat, karácsonyi koszorúkat, csengőket készítettek. A kitűzött cél darab volt, a terv nem teljesült. Ennek oka, hogy az itt dolgozó lakók segítettek be többször a műanyag összeszerelő munkába. A kerámia műhelyben darab termék készült el az vállalt darabbal szemben. A színjátszó csoport éves terve 1 új darab elkészítése, a régi darabok felújítása és 25 fellépés megvalósítása. 1 új darab, az Ibolya elkészült, felújításra került a Valahol Európában c. musical és 12 darab fellépésük volt. A fellépések számának meghatározása túlzottnak tűnik, ilyen mérvű előadás szám megvalósításához önálló csak az előadások szervezésével foglalkozó szakemberre volna szükség. A szociális foglalkozatás termékeinek eladásából származó éves bevétel (pavilon, színes, gyűrt papírt készítő műhely, pet-palack zsugorítás és a vásárok): Ft. Összegezve: a műhelyekben az előző évek tapasztalatai alapján, hasonló szinten folyt a tevékenység, számottevő fejlődés nem tapasztalható. Ennek okait mindenképpen szükséges vizsgálni. Ugyan a szociális foglalkoztatás tölti be a központi szerepet a foglalkoztatásban, s ez így természetes, hiszen lakóink egy része aktív korú felnőtt, aki szerepe szerint munkavállaló kell, hogy legyen, ez szükséges a pozitív önértékelés megtartásához is, - továbbra sem feledkeztünk meg azonban esetükben sem - az egyéni fejlesztés fontosságáról, amely a képességek megtartásához, ill. új részképességek kialakításához, valamint a munkavállalói szerepkör megfelelő betöltésének elősegítéséhez szükséges. 7

8 A fejlesztő csoport tevékenysége A fejlesztő csoport feladatai a év során, mint előző években is: - mentálhigiénés feladatok biztosítása - fejlesztő tevékenység megvalósulása - szocioterápiás csoportok szervezése, vezetése - változatos szabadidős programok biztosítása voltak. Fejlesztő tevékenység: Az egyéni fejlesztések egyéni és kiscsoportos keretek között, órarend szerinti szisztéma szerint zajlottak, ill. a lakóegységhez integrált feladatok pedig napirendbe ágyazottan. A lakóegységekkel való együttműködés, konzultáció, párbeszéd jól elindult, jól működik, rendszeressé vált és van rá igény, van érdeklődés. Még néhány esetben az írásbeli dokumentálás tartalmának javítása szükséges, hogy abba ténylegesen lényegi információk kerüljenek bele, de általánosságban elmondható, hogy pozitív irányú az elmozdulás. A lakók részéről az egyéni fejlesztéseken való részvétel nagy többségben a megbeszéltek szerint zajlott, a lakók többsége rendszeresen részt vett a foglalkozásokon, sőt némely esetekben (főleg konfliktuskezelés, alkalmazkodási készség fejlesztése, egyéni beszélgetések témakörben fejlesztésen részt vevők) igényelték a foglalkozásokon kívüli segítséget, beszélgetést. Fontos területe az egyéni fejlesztő tevékenységnek a munka világában való eredményes részvételre való felkészítés, a munkavállalói szerep eredményes betöltésének támogatása. Tapasztalat, hogy az érintett lakók mindennek elméleti hátterével tisztában vannak, ismereteik szintje jó, csak éppen a gyakorlatban való alkalmazás nehézkes, mert ezek a lakók azok, akiknek munkafegyelme, munkában való kitartása ennek ellenére nem megfelelő szintű. Az egyéni fejlesztési tervekben meghatározott feladatok igazodtak a szükségletekhez, széles spektrumot öleltek fel a témaköröket illetően. Teret kapott a kultúrtechnikai ismeretek fejlesztése, folytatódott Az enyém a testem program, egyéni beszélgetések, konfliktuskezelés, alkalmazkodási készség fejlesztés, önrendelkezés fejlesztése, stb.) 8

9 Az egyéni fejlesztő tevékenységhez való módszertani segítségnyújtáson túl is rendszeres kommunikáció, konzultáció folyt a lakóegységek és a csoport tagjai között. Egy-egy kolléga heti 2 alkalommal (ill. szükség szerint is) a számára megjelölt lakóegységben dolgozó kollégákkal folytatott megbeszélést, információ cserét, nyújtott segítséget az esetlegesen felmerülő problémák kezelésében. Csoportos tevékenységek ( nagycsoportok ) Kialakult heti rend alapján folynak a foglalkozások, tevékenységek. Alapvető elem a napi testmozgásra való nevelés, így reggeli tornával kezdődik minden nap. A heti program részeként manuális foglalkozások, kommunikációt fejlesztő foglalkozások, sportfoglalkozások, munkára felkészítő foglalkozások zajlanak. Átlagos létszám 2 csoportban 24 fő. Az év végére 3 lakót sikerült visszaintegrálni a csoportokba. A kitűzött célt csak részben sikerült teljesíteni. Az egyéni fejlesztési tervekbe be kell építeni a képességek határát érintő kockázatos tevékenységek végzésére történő felkészítést. A feladatot a fejlesztő koordinátor határidőre teljesítette. Az egyéni fejlesztések keretében ezek megvalósítása folyamatosan megvalósításra került. Snoezelen terápia: Értelmileg súlyosan, halmozottan sérültek fejlesztése során egyik leghatékonyabban alkalmazható eljárás. Az eljárás az érzékelés, észlelés stimulálását helyezi a középpontba, ami alapját képezi a magasabb kognitív funkciók alapjainak megteremtésének. A felkínált ingereken keresztül az egyén új, pozitív tapasztalatokat gyűjthet, oldja az eljárás a fogyatékos személy feszültségét, s nem elhanyagolható szerepe, hogy kellemes ingereket, élményeket nyújthasson a részt vevő lakóknak. Snoezelen terápia alkalmával fejleszthető a hallás, ízlelés, szaglás, tapintás, szem-kéz koordináció, a játék, ok-okozati kapcsolatok felismerése, a magasabb szintű tanulás. Az időszak folyamán célunk a terápiás szoba eszközeinek felújítása, új eszközök készítése. A feladat sikeresen teljesült. 9

10 Zenei fejlesztés: Az intézményben működő színkottás zenekar munkáját a zenei fejlesztések segítik, melynek során lehetőség adódik a ritmusérzék fejlesztésére, énekhang finomítására, valamint hangszerhasználat tökéletesítésére. Cél, hangszerismeret bővítése, tudás elmélyítése. Résztvevők száma 4 fő. A feladat megvalósításába fennakadást jelentett a fejlesztést végző munkatárs kiesése, illetve pótlásának az elmaradása. Szociális, társas kapcsolatok minőségének javítása: Szociális, társas kapcsolatok fejlesztésére kiváló lehetőséget teremt az asztali játék, csoportos beszélgetés, szabadidős tevékenységekben való aktív részvétel, közösségi rendezvények rendszeres látogatása. Célja, oldani az izolációt. Előzetesen 17 fő részvételével számolunk. A feladat részben valósult meg, mivel jó képességű lakókat nem sikerült a közösségi programokba bevonni. Sporttechnikai fejlesztés: Gyakorolt sportágban a technikai elemek gyakorlása, pontos elsajátítása, melyre a szakköri keretek elsősorban a nagy létszám miatt nem biztosítanak lehetőséget. Cél, az egyes sportágakban szereplő lakók a sportághoz szükséges technikai elemek begyakoroltatása. 9 fő fejlesztését terezzük. Folyamatos megvalósítására sor került. Vagyon-, tűz-, és munkavédelemmel kapcsolatosan a lakók rendelkeznek ismeretekkel. Ismereteik rendszerezése, érdekében szükséges a képzési tematika összeállítása. Képzés megvalósítása az osztályos lakógyűlések keretében. A feladat teljesítése megtörtént. Tájékoztatás: A lakóegységekhez integrált kollégák megtartották a lakók számára a tájékoztatót, mely magában foglalta a segítő személyzet feladatait, kötelezettségeit, jogait, valamint kitért a lakók jogainak, kötelességeinek megbeszélésére is. Ezen felül tisztázásra került a vagyon, érték fogalma, s ehhez kapcsolódóan a személyi és közösségi, intézményi értékek és vagyontárgyak köre, ezek óvásának lehetőségei, szükségessége. 10

11 Az új lakó beilleszkedését segítő protokoll kiegészítése az orvosválasztás lehetőségével. Határidőre teljesült. A Lakó-, és Élelmezési Bizottság ülései a peresznyei képviselők részvételével havonta folytak. Az ételek minőségével és mennyiségével kapcsolatosan átlagosan 1-2 panasz fogalmazódott meg. Egyéb évben megvalósult további feladatok: Szabadidő szervezés, szakkörök: Főzőszakkör: szeptembertől a szakkör vezetőjének személye terén változás történt, egy fejlesztő kolléga vette azt át munkavezető kollégájától. Az érdeklődés továbbra is folyamatos a szakkör iránt, 2 csoportban tudnak dolgozni. Kondicionáló terem: Heti egy alkalommal szervezett keretek között tartott nyitva a terem, átlagosan 8-10 fő volt az, aki a gépeket használta, ill. kb. ugyanennyi fő Darts, valamint cso-csó miatt járt le. A szociális foglalkoztatás átalakítása után feladata lesz, új helyiséget kialakítani a konditerem számára. Színjátszó szakkör: Heti 2 órában, a szociális foglalkoztatáson túl, szakköri keretek között is működik. Résztvevői alapvetően a színjátszást szociális foglalkoztatás keretein belül is művelő lakók csoportja, de nyitva áll más érdeklődők számára is. Részben kiegészíti a munka keretében zajló foglalkozásokat, teret adva az egyéni gyakorlás lehetőségének, az ott zajló tevékenység megerősítésének. Aerobic: Néhány hónapja működik, átlagosan 10 lelkes résztvevővel. Rajzszakkör: Az elmúlt év folyamán is külső szakember irányításával, vezetésével működött. Gödöllőn a szakkör keretein belül készült munkákból kiállítást szervezett a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 11

12 Fotó és számítástechnika szakkör: A szakkört átlagosan 5 fő látogatja ben a számítástechnika szakkör bővült a digitális fényképezési ismeretek elsajátításával, esetenként mozgókép készítési gyakorlattal is. A részt vevők egyre magabiztosabban kezelik a számítógépet, fényképezőgépet, sőt a videokamerát is. Élvezik a különböző tevékenységek elvégzését, érdeklődőek az új technikai feladatok iránt. Hittan: Az imateremben tartják a foglalkozásokat. Hitbeli, vallási alapismeretekkel foglalkoznak. A 2. félév során fő célkitűzés volt, hogy a templomi szertartásokba minél nagyobb arányban bekapcsolódjanak (pl. felolvasás, ministrálás). A foglalkozások átlagosan 2 hetente zajlanak, fő részvételével. Íjászat: Új tevékenység, néhány hónapja működik, 10 fő részvételével. (4 fő Peresznyéről), heti egy alkalommal. Érdeklődésük töretlen, néhányan már önállóan is kezelik az íjat, sikeresen lőnek célba. Ilyenek voltunk filmvetítések: Átlagosan 25 fő nézi meg az elmúlt években, évtizedekben készült felvételeket, s eleveníti fel akkori élményeit, beszélik át az akkori eseményeket. Mozi: Átlagos résztvevői létszám: 40 fő, töretlen népszerűségnek örvend. Érdeklődésüknek megfelelő témájú, hangulatú filmek kerülnek levetítésre, a mozi hangulatot a sötét terem, a jó film, s a pattogatott kukorica biztosítja. Szombati szabadidő szervezés: Októbertől változott ennek rendszere. Két kolléga dolgozik beosztás szerint, a korábbi egy fővel szemben. Egyikük 8 órában dolgozik, s a lakóotthoni segítővel közösen ő végzi az uszodai kísérést. Délutánra áll szolgálatba a másik kolléga (4 órában), s előre kidolgozott programterv alapján kínálnak programot a lakók számára. Így további szabadidő szervező alkalmazása nélkül bővült a szolgáltatás színvonala. 12

13 Két új program bevezetését terveztük: A MSMME által szervezett egri továbbképzésen való részvétel után mozgásszínház alapjainak megteremtése. Ez megvalósult két előadás keretében, már bemutatkoztak az ebben résztvevők. Új szakköri tevékenységként néptánc oktatás lehetőségének megteremtése külsős segítő bevonásával. Sajnos ezen tervünk megvalósítása évre maradt. Ezeken túl további rendszeres programjaink: Uszoda: szombat Színházlátogatás: havonta egyszer Kézműves délután: havonta egyszer Rendezvények, események, üdülések: Szinte minden tervezett rendezvényt sikerült megvalósítanunk. Kivétel a kastély fennállásának 270 éves jubileumi rendezvénye. E programot a település vezetésének figyelmébe ajánlottuk, azonban nem éltek a felkínált lehetőséggel. A költségvetés késői elfogadása után és a település érdektelenségét látva döntöttünk a program külön rendezvényként való megszervezésének lemondásáról. Az Őszi Napok rendezvényt nyitó fotó kiállítását szerveztük ennek jegyében. A fotó kiállítás témája és helyszíne volt a jubiláló barokk kastély. Farsang: Vidám hangulatban zajlott, a hagyományos programot bűvész bemutató tette színesebbé. Ötletes jelmezek, jelenetek kerültek bemutatásra. Az intézményben dolgozók közreműködésének köszönhetően lehetőség volt az oly népszerű tombolasorsolás megtartására is. Húsvét: A hagyományok szerint közös tojásfestés, díszítés Vers- és prózamondó verseny: Lakóink nagy számban vettek részt a programon, így a zsűrinek nehéz feladata volt a búcsúszentlászlói Vers- és prózamondó találkozóra továbbjutók kiválasztása. 13

14 Egészséghét: Május elején egyhetes rendezvénysorozatot ölelt fel, ennek keretében az egészséges életmódra nevelés keretében zajlottak a programok. Szülőtalálkozó: A Szülőtalálkozó rendezvény a tavaszi időszak legfontosabb eseménye. Ez évben is jó színvonalon, zökkenőmentesen került lebonyolításra mindkét telephelyen. Filmfesztivál: Álmodtam egyet címmel első alkalommal került sor, hagyományteremtő szándékkal, sérült emberek által készített filmek fesztiváljára. A filmeket szakmai zsűri értékelte. A filmfesztivál az elmúlt év egyik legjelentősebb rendezvénye volt, újszerű kezdeményezésként. Nyári esték a Rimanóczy kastélyban: Egyhetes rendezvénysorozatot ölelt fel augusztusban, mely keretében naponta más programot kínáltunk lakóink számára, azzal a céllal, hogy minél többen be tudjanak kapcsolódni. Zsirai Őszi Napok: A rendezvénysorozat már hatodik alkalommal került megrendezésre. A főszerep a Homokszobrász Fesztiválé volt hagyományosan. A kézműves naptól színházi előadásokig, színházi és fotó kiállításokkal tervezett hét keretében a sokszínűségen volt a hangsúly. Az előzetes jó szervező munkának, a kollégák elkötelezett együttműködésének eredményeként tartalmas, színvonalas programokat kínált mind az intézményben élők, mind a társintézményekből érkezők, mind pedig a falu és a környező településekről érkező érdeklődők számára. Fogyatékkal Élők Világnapja: A délelőtti szentmisét délután vidám, kötetlen program követte: filmvetítés, vetélkedő, kézműves programok. Emellett a közönség egy szombathelyi tánccsoport produkcióját tapsolhatta meg. Ugyanezen nap késő délutánján volt a Mikulásvárás is. 14

15 Karácsony: A szentmisét követően a karácsonyi ünnepség a foglalkoztató kultúrtermében zajlott, ennek keretében az otthon művészeti csoportjai által összeállított, közös műsor során hangolódhattak a részt vevők az ezt követő, lakóegységenkénti meghitt ünneplésre, az ajándékok kibontására. Óév-búcsúztató: Egész napos programot kínáltunk a lakóink számára: játékok, vetélkedők, kézműves programok várták az érdeklődőket. Délután pedig a fő szerepet a zene vette át, s persze a hangulathoz hozzátartozott a virsli és a pezsgőzés is. Kirándulások, gyalogtúrák, nyaralások, társintézményi rendezvényeken való részvétel, főzéssel egybekötött délutánok színesítették a hétköznapokat hasonlóan az előző évekhez. Terven felüli program megvalósítására is sor került. Az SCA Product KFT. Felkérésére a régióban dolgozó szociális szakemberek 1 napos képzésének biztosítottunk helyszínt. Jelentősebb házon kívüli programok, amelyeken örömmel vettek részt az otthonban élők: Május 28. Rajztalálkozó Csákánydoroszlón Május 21. MSMME Regionális Fesztivál Zalaegerszeg Június 04. Torkos nap Kéthely Június 05. Kulturális találkozó Magyarszerdahely Június 10. Juniális Szentgotthárd Június 25. Kulturális találkozó Zalaapáti Július MSMME fesztivál Debrecen Augusztus 13. Garden Party Ágfalva Szeptember 24. Könyvtárlátogatás Szombathely Szeptember 30. Szüret Ivánc Október 06. Állatkert Győr Október12. Mozi Szombathely November 17. MSMME Fesztivál Győr Sport sikerek: Az otthonban élők annak ellenére, hogy az átlag életkor majdnem 50 év az alábbi sportágak közül választhattak: Asztalitenisz Atlétika Bocsa Bowling Csocsó 15

16 Darts Erősítés Futás Kerékpározás Labdarúgás Úszás Ezen sportágak közül a 2009-es évben a bocsa és a bowling, mint új sportág került bevezetésre. Bocsa sportágat az intézetünk területén június hónapban átadott pályán van lehetőségük gyakorolni lakóinknak, bowlingozásra pedig 2-3 hetente biztosítunk lehetőséget. Fontos motivációs tényező a sportolásnál a megmérettetés lehetősége. A 2009-es évben nagyon sok helyen mutathatták meg tudásukat lakóink: Január 11. MSOSZ Regionális Úszóverseny Kaposvár Április 22. V.Zsirai Asztalitenisz Találkozó Zsira Április 25. MSOSZ Regionális Labdarúgóverseny Darvastó Április 25. MSOSZ Regionális Bocsaverseny Darvastó Május Nemzetközi Váltófutás F.-Lux.-Fr.And. Június 6. Nemzetközi Labdarúgó Torna Ekecs Június 29. Bocsapálya Avató Zsira Június 30. Bajnokok Ligája (Labdarúgótorna) Zsira Augusztus 3. Rimanóczy Napok Sportnapja Zsira Augusztus 6. Bocsabajnokság (lakók) Zsira Augusztus 6-7. Bocsabajnokság (dolgozók) Zsira Augusztus 13. Garden Party Ágfalva Szeptember 1-4. Panoráma Kupa (Aszt.t.,Csocsó, Gokart) Zamárdi Szeptember 7. Zsirai Őszi Napok Sportnapja Zsira Szeptember 12. MSOSZ Országos Bocsaverseny Darvastó Szeptember 25. Női Labdarúgó Torna Tordas Szeptember 26. MSOSZ Regionális Labdarúgóverseny Csákánydoroszló Október 2-4. MSOSZ Bocs- Bowling edzőképzés Csabrendek Október 10. MSOSZ Regionális Atlétikaverseny Tapolca November 10. I. Zsirai Csocsóbajnokság Zsira November 28. MSOSZ 20. évforduló Gála Zalaegerszeg December MSOSZ Országos Labdarúgóverseny Tapolca December 13. MSOSZ Országos Bocsaverseny Tapolca 16

17 A versenyek közül lakóinknak 13 alkalommal volt lehetőségük érem szerzésre. Az elért eredmények: 13 db arany, 9 db egyéni, 4 db csapat 10 db ezüs, 6 db egyéni, 4 db csapat 7 db bronz, 6 db egyéni, 1 db egyéni Üdülés, nyaralás, kirándulások: Nem tartozik az alapellátás körébe, így a költségek viselése a programon részt venni kívánó lakót terhelik. Sajnálatos tendencia, hogy az elmúlt években a szolgáltatások ára jelentősen emelkedett, így egyre nehezebb olyan lehetőségeket találni, melyek ára még megfizethető, ugyanakkor megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtanak. Az anyagi terhek enyhítése érdekében üdülési csekket igényeltünk azon lakóink számára, akik az egyre szigorodó feltételeknek megfeleltek. Így több lakó számára sikerült üdülési csekket igényelni. A Szivárványhíd Alapítvány az önrészt 1 lakó esetében vállalta át. Üdülések: Gánt Fecskapalota IV./A. 19 lakó + 5 kísérő (4 nap) C 14 lakó + 5 kísérő (3 nap) Szolnok MSMME alkotótábor lakó + 2 kísérő Tata Öreg tó Peresznye, 15 lakó + 4 kísérő Szenta Török Lovastanya Zsira, Persznye 20 lakó + 4 kísérő Dudar D 11 lakó + 5 kísérő Zamárdi lakó + 5 kísérő Összesen: 116 fő lakó vehetett rész az üdülésekben. Családi Nap Budapest Ez évben 34 fő lakónk találkozhatott családtagjaival Budapesten, tölthetett néhány órát együtt szeretteivel. 17

18 Érdekképviselet, érdekérvényesítés Az Érdekképviseleti Fórum üléseit munkaterve alapján, a rendeletben előírtnak megfelelően megtartotta. Kivizsgálást igénylő panasz a Fórumhoz nem érkezett. A heti lakógyűlés keretében kaptak tájékoztatót lakóink az aktuális programokról, társintézményi rendezvényekről, közérdekű információkról, illetve tehették meg esetleges észrevételeiket, javaslataikat. Az ellátott-jogi képviselő fogadó óráját néhány állandóan visszatérő lakónk vette igénybe. 18

19 4. ÁPOLÁS, GONDOZÁS A lakóink fizikai ellátása az - egyéni képességek és szükségletek figyelembevételével - két telephelyen, hét gondozási osztály keretében, illetve két lakóotthonban valósult meg. Az önellátás, önkiszolgálás képességeinek fejlesztését az osztályközösségek még kisebb egységekre bontásával szobaközösségenként kívántuk biztosítani. Ezen közösségek és segítőik feladata volt a közvetlen fizikai környezet alakítása, mind otthonosabbá tétele, a lehetőségekhez mérten a személyes élettér kialakítása, szükség esetén a beteg ápolása. Az önkiszolgálással kapcsolatos egyéni fejlesztések végrehajtása szintén az itt tevékenykedő segítők szakszerű és következetes munkája során valósulhatott meg. Mindezek magasabb színvonalon történő megvalósításáért egy szempontrendszer meghatározására került sor. A segítő személyzet tevékenységének önkritikus átvilágítása, a lakók elégedettségi mutatóinak vizsgálatával teljesebb képet ad az otthon szolgáltatásainak hatékonyságáról. A megadott szempontok teljesülésének vizsgálata megtörtént. További tervünk volt az osztályvezetők felmérésének eredményeit az intézetvezető ápoló személyes tapasztalatai alapján felülvizsgálni és észrevételei alapján intézkedési terveket készíteni. Sajnos a feladat ezen része ben elmaradt, ezért a következő év egyik első és legfontosabb feladata lesz az intézetvezető ápoló személyes ellenőrzésének végrehajtása. A feladatvezérelt munkaidő beosztás lehetséges módozatainak kidolgozása, a feladatellátást jobban segítő munkarend előkészítése. / Háromtagú team: intézetvezető ápoló, egy fő osztályvezető ápoló, és egy fő szociális otthoni ápoló/ A munkatervben meghatározottak ebben az esetben jelentős eredményt sajnos nem hoztak. Mindennapi élettér jelentősége Az osztályközösségen belül egy-egy szobaközösség környezete befolyásolja a hétköznapi élet minőségét. Ezért folytattuk a környezet humanizálását, elősegítettük a személyes tulajdon olyan megjelenését, amely az ott élők igényének képességének leginkább megfelelt. 19

20 A szűken vett mindennapos élettér, lakószoba milyensége mellett az élhető élet jelentős befolyásoló tényezője az étkezések kultúráltsága, az esztétikus és higiénikus környezet, az étkezések hangulata. Továbbra is igyekeztünk ezeket folyamatosan biztosítani. Feladat volt felmérés készítése arról, hogy ki milyen folyadékot szeretne a reggelihez. Ennek elkészülte után bevezetésre került a mindennapi reggelinél a tea mellé valamilyen tejes folyadék. Ezzel a szolgáltatás színvonala emelkedett, illetve az otthonban élők döntési választási lehetősége bővült. Az otthonban élők amúgy is mozgásszegény életben az ebédlő felkeresése naponta többször, alkalom arra, hogy a mobilitás javítása kellően motivált legyen. Orvosi vélemény alapján felmérést kell készíteni azon lakókról, akiknél szóba jöhet a központi étkezés megvalósítása. A meghatározott feladat elvégzésre került. Amennyiben a felmérés alapján van felkészíthető lakó a központi étkezőben történő étkezésre, úgy ezt a felkészítést el kell végezni, akár a gyógytornászok bevonásával. Feladat, hogy az arra képes lakók a központi ebédlőben étkezzenek. A jelenlegi osztályokon étkezők 50 fő számának csökkentése. Ha kevéssel is /4 fő/, de sikerült a létszámot csökkenteni. A gondozási osztályon tartózkodó lakók mindennapjainak strukturálttá tétele érdekében a teendők meghatározása. Team működtetése /fejlesztő koordinátor, egy fő osztályvezető, egy fő szociális ápoló, egy fő osztályon dolgozó szociális mentálhigiénés munkatárs, szakmai vezető/ A program bevezetése és működtetése a 4/A, C, D, illetve peresznyei ápolási osztályokon. Sajnos itt nem sikerült eredményt elérnünk. A megoldásban reményeink szerint segíthet a jövőben - a decemberben kimondottan ilyen céllal - alkalmazott gyógypedagógus. 20

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS

SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS 28. évi Szakmai beszámolója Készítette: Turba Attila Székhely: 2181 Iklad, Szabadság u. 7. Ellátási terület appali Ellátás: Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz,

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. BESZÁMOLÓ 2006. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. év költségvetése ez időszakban

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2006 óta támogatja a fogyatékos fiatal felnőtteket.

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató Házi Segítségnyújtás Székhely: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út. 2. Tel. 06 70 953 53 43.Telephely: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 35. Tel:

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület!

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21. december 9-ei ülésére a foglalkoztatás helyzetéről, munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be:

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be: Szám: 201-2/2010. Ü.i.: Engyelné Piekos Liliana Tárgy: 2009. évi szöveges beszámoló Hiv.sz.: 306-2/2010. Mell.: 1 garnitúra Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné dr. Kovács Ilona Főjegyző Asszony részére

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

ÉFOÉSZ VÉDŐOTTHON BESZÁMOLÓ. 2012. év

ÉFOÉSZ VÉDŐOTTHON BESZÁMOLÓ. 2012. év ÉFOÉSZ VÉDŐOTTHON BESZÁMOLÓ 2012. év 1. Az intézmény feladata H-GYH/283-15/2011. számú működési engedély alapján az intézmény a következő ellátási formát biztosítja: Lakóotthoni ellátás Fogyatékos személyek

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről A Vészlejárat Ifjúsági Klub alapvető céljaihoz igazodtunk a 2014.év során is, miszerint Kerekegyháza város közigazgatási területén élő gyermekek

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS A 2004. ÉVI INTÉZMÉNYIBESZÁMOLÓHOZ Az intézet 2004. évi gazdálkodásának értékelésekor megállapítható, hogy az ellátandó feladatok és a pénzügyi lehetőségek összhangja továbbra is kedvezőtlen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány (Budapest) Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Életünk értelme

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról 1. A megállapodó felek: Jelen megállapodás az alulírott helyen és napon létrejött egyrészről: Madárdomb Idősek Háza Közhasznú

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

1086 Budapest Balassa u. 6. Dr. Simon Lajos

1086 Budapest Balassa u. 6. Dr. Simon Lajos 1. Szervezet azonosító adatai 1.2. Székhely 1086 Budapest Balassa u. 6. 1.3. Bejegyző határozat száma: 1 6 P k 6 5 9 6 5 1 9 9 1 1 4 1.4. Nyilvántartási szám: 0 1 0 3 1 9 5 7 1.5. Szervezet adószáma: 1

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Az intézmény környezete, partnerek o A Kelemen László Szakközépiskola Szeged városában működik 2006 óta, fő profilként a színészképzést

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Székhely/postacím: 1082 Budapest, Üllői út 76. adószám: 15493857-1-42 statisztikai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18951987-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.007/1994. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai. Cs. J. tér 5/A. 2006. Fordulónap: 2006. december 31. Beszámolási időszak: 2006.

Részletesebben

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév Iskola egészségügyi munkaterv Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t 2014/2015-ös tanév Az iskola neve: Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A tanulói létszám:

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Hallgatói közvélemény kutatás, elégedettség/fontosság mérés a Terminus Kollégiumban

Hallgatói közvélemény kutatás, elégedettség/fontosság mérés a Terminus Kollégiumban Hallgatói közvélemény kutatás, elégedettség/fontosság mérés a Terminus Kollégiumban 00. december Terminus TKollHÖK Tartalom: oldal.. A közvélemény kutatás célja.. A kérdőív.. A kérdőívre adott válaszok

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI PÉNZÜGYEKTŐL AZ ÖNJAVÍTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSIG

INTÉZMÉNYI PÉNZÜGYEKTŐL AZ ÖNJAVÍTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSIG 1 INTÉZMÉNYI PÉNZÜGYEKTŐL AZ ÖNJAVÍTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSIG A szociális ellátás kulcskérdései Mikor egy szociális szolgáltatást értékelni akarunk, akkor a következő szempontokat szokták vizsgálni: Szolgáltatások

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY Statisztikai szám: 19183189 9190 569 13 SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA 2010. Részei: I. Számviteli beszámoló II. A Központi költségvetési szervektől, az elkülönített pénzalaptól, a helyi

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2013 Gyógyszerészeti és Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság AZ EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 214. november 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának munkájáról

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

ALSÓ-FELSŐ ÁTMENET projekt terve 2014./2015.

ALSÓ-FELSŐ ÁTMENET projekt terve 2014./2015. ALSÓ-FELSŐ ÁTMENET projekt terve 2014./2015. ÚJSZENTMARGITAI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az alsó-felső közötti átmenet program célrendszere: Értékek Elvek Célok Mutatók ok Zökkenőmentes Minél jobb

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 9666-1/2006. TERVEZET /2006. ( ) ICSSZEM r e n d e l e t e a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA Ikt. / H /2015 ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ MUNKATERV 2015. év 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Az intézmény célja, küldetése 3. oldal III. Általános ismertetés 3. oldal III/1. A működés

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELLENŐRZÉSI CSOPORTJA :1041 Budapest, István út. 14 231-3260; 231-3248 1. számú melléklet Éves ellenőrzési jelentés a Budapest Fővárosi

Részletesebben

2. SZEMÉLYKÖZPONTÚ, HOLISZTIKUS SZOLGÁLTATÁSRENDSZER, TÁMOGATÁSSAL

2. SZEMÉLYKÖZPONTÚ, HOLISZTIKUS SZOLGÁLTATÁSRENDSZER, TÁMOGATÁSSAL Támogatott életvitel 1 SLIDE HEADING A támogatás egy dinamikus folyamat, melynek elemei: 1. A cél meghatározása: általános cél a normalizált élet, vagyis úgy élni, mint bárki más, úgy lakni, mint bárki

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2014 ENKK Nyilvántartási és Képzési Központ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT LÉTSZÁM ÉS BÉRSTATISZTIKA, 2014. ÉV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Adatszolgáltatói

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben