PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola /2010/LA

2 Tartalomjegyzék I. Ajánlás II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat b. Az intézmény alapítása, története c. Tanulónépességünk d. Személyi feltételek e. Tárgyi feltételek f. Kapcsolatrendszer III. Nevelési Program a. Nevelő-oktató munkánk célja b. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok c. Közösségfejlesztés d. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek e. Tehetség, képességkibontakoztatást segítő tevékenységek f. Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok g. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok h. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek i. Iskolai agresszió j. A szülő gyermek, pedagógus együttműködésének formái k. A nevelő, oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke IV. Egészségnevelési Program V. Környezeti nevelés VI. Fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok VII. Helyi tanterv a. Óvodai nevelési program b. Helyi tanterv a sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára c. Helyi tanterv a sajátos nevelési igényű középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára d. Helyi tanterv a pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) tanulók számára e. Fejlesztő iskolai rehabilitációs fejlesztési program f. Az ellenőrzés és értékelés rendszere g. Az iskola magasabb évfolyamra lépés feltételei h. A szabadon tervezhető és a nem kötelező tanórai foglalkozások felhasználásának elvei i. A tankönyvek és taneszközök kiválasztás elve j. Egyéb szolgáltatások VIII. Pedagógiai szakszolgálat a. Logopédiai ellátás b. Korai fejlesztés c. Gyógytestnevelés d. Nevelési Tanácsadó IX. Érvényességi rendelkezések 2

3 I. Ajánlás Ki az, ki nevem leveszi rólam? Szárnyamat bontja gubózó szóban Szívem celláját feltöri kézzel: Ömöljek egybe mennyei mézzel. Lesznai Anna: Gyermekrejtvény Pedagógiai programunkat ajánlom megismerésre mindazoknak, akik valamilyen okból kapcsolatba kerülnek intézményünkkel. A szülőknek, akik ránk bízzák gyermekük nevelését-oktatását, speciális fejlesztését, gondozását. A fenntartónak, aki biztosítja intézményünk működésének feltételeit. A szakembereknek, gyógypedagógus kollégáknak, akik érdeklődnek egy olyan intézmény munkája iránt, melyben sokrétű gyógypedagógiai tevékenység folyik. A képzési kötelezettek ellátása, korai gondozás, középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése és iskolai fejlesztése, valamint az enyhén értelmi fogyatékos tanulók alapfokú nevelése, oktatása. Programunkban benne foglaltatnak azok a közös célok és feladatok, melyeket minden fogyatékos gyermekeket nevelő iskola a magáénak vall, de megfogalmaztuk azokat a sajátosságokat is, melyek intézményünk egyedi arculatát tükrözik. A Pedagógiai Programot készítette: Kozmáné Bata Zsuzsanna Módosította: Árvai Beáta igazgató 3

4 II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat A Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola a sajátos nevelési igényű gyermekeket különleges gondozás keretében állapotuknak megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai konduktív pedagógiai ellátásban részesítjük attól kezdődően, hogy fogyatékosságukat megállapították. Gyógypedagógiai hitvallásunk a humán, empátia, elfogadás, a fejleszthetőségbe vetett hit és pedagógiai optimizmus. Célunk, hogy oktató-nevelő munkánk során minden tanulót önmagához mérten, képességeinek megfelelő képzéssel a maximális teljesítmény elérésére ösztönözzük. Módszertani központunk célja: a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók társadalmi integrálódását, esélyegyenlőségük megvalósítását, egyéni boldogulását biztosítani. A sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok integrált oktatását felvállaló iskolák és pedagógusok segítése. Mindezek során ápoljuk névadónk Lesznai Anna szellemi hagyományait. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének középpontjában a partnerközpontú szemlélet áll, amely a gyógypedagógiai szolgáltatások teljes körére kiterjed. b. Az intézmény alapítása, története Iskolánkat Kisegítő Iskola néven 1975-ben alapította Hatvan Város Tanácsa, a város általános iskoláiban működő kisegítő osztályokból. Első épületünk a Városi Bíróság fogdájából kialakított 5 tantermes iskola volt, melyben délelőtt és délután felváltva tanult az alsó és felső tagozat. 10 pedagógus és 2 technikai dolgozó látta el a munkát. A későbbiekben igényként jelentkezett foglalkoztató iskolai csoportok létrehozása is, melyeket a Csaba utcában egy családi házban helyeztek el. A két épület után, 1986-ban a Kossuth téri kollégium megszűnésekor egy harmadikba is beköltöztünk. Ekkor nevünk is megváltozott, 7. sz. Általános Iskola lettünk. Ez után megszűnt a váltakozó tanítás, majd 1989-ben egy óvodai csoporttal is bővült intézményünk. Hosszú ideig nehéz körülmények között, három épületben működött iskolánk január 1-től megváltozott fenntartónk. Hatvan Város Önkormányzata után iskolánkat Heves Megye Önkormányzata működteti. Ezzel egy időben új nevet is választottunk. Intézményünk Lesznai Anna Óvoda és Általános Iskola lett augusztusában egy számunkra új iskolaépületbe költözhettünk, egy megszüntetett általános iskola helyére. 4

5 Intézményünkben jó körülményeket tudunk biztosítani óvodásainknak, enyhe és középsúlyosan értelmi fogyatékos általános és szakiskolásainknak,fejlesztő iskolásainknak.2006-tól kistérségi logopédiai ellátást biztosítunk iskolánkban és 10 településen július 1-től pedagógiai szakszolgálati tevékenységgel bővült intézményünk profilja, ami a hatvani Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgálat összevonását jelenti intézményünkkel szeptemberétől autista csoport kezdi meg működését iskolánkban. Az intézmény hivatalos neve: Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola Az intézmény alapítója: Hatvan Városi Tanács (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), jogutódja Hatvan Város Önkormányzata (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) Fenntartója: Heves Megye Önkormányzata 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Intézményegységei: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola Nevelési Tanácsadó Működési területe: Heves megye Az iskola igazgatója: Árvai Beáta Az intézmény postacíme: 3000 Hatvan, Ratkó József út 10. Telefonszáma: 06/ Az intézmény alaptevékenysége: Sajátos nevelési igényű (enyhén vagy középsúlyosan értelmi fogyatékos) gyermekek óvodai nevelése, ellátása Enyhén értelmi fogyatékos,pervazív fejlődési zavarral küzdő gyermekek óvodai nevelése, ellátása. Középsúlyosan értelmi fogyatékos, pervazív fejlődési zavarral küzdő gyermekek óvodai nevelése, ellátása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 5

6 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Enyhén értelmi fogyatékos, pervazív fejlődési zavarral küzdő tanulók általános iskolai oktatása 1-8 évfolyamon, tanulmányi idő 8 év. Középsúlyosan értelmi fogyatékos, pervazív fejlődési zavarral küzdő tanulók általános iskolai oktatása 1-8. évfolyamon, tanulmányi idő 8 év. Súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő iskolai oktatása 1-8 évfolyamon, tanulmányi idő 8 év Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Enyhén értelmi fogyatékos, pervazív fejlődési zavarral küzdő tanulók szakiskolai oktatása évfolyamon, előkészítő évfolyam, tanulmányi idő 2 év. Középsúlyosan értelmi fogyatékos, pervazív fejlődési zavarral küzdő tanulók szakiskolai oktatása évfolyamon, előkészítő évfolyam, tanulmányi idő 2 év Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Az iskolai ellátás keretén belül gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, könyvtári tevékenység biztosítása Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Nevelési tanácsadás: Szakvélemény készítése a beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermek, tanuló óvodai nevelésével, illetőleg iskolai oktatásávalnevelésével kapcsolatos feladatok meghatározása céljából. Szakvélemény készítése az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából. Pedagógiai, pszichológiai tanácsadás, rehabilitációs célú, fejlesztő foglalkozások tartása. A szakértői és rehabilitációs bizottság vizsgálatára javaslattétel, ha a sajátos nevelési igény valószínűsíthető. Szakvélemény adása szakhatóságok kérésére, valamint jogszabály által meghatározott egyéb ügyekben. Logopédiai ellátás biztosítása a város környéki gyermekek számára. Gyógytestnevelésre szoruló gyermekek ellátása. Konduktív pedagógiai ellátás Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Utazó szakember feladatainak ellátása, integrált oktatás segítése. 6

7 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Éttermi, mozgó vendéglátás Óvodai, intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Kiegészítő tevékenység: Munkahelyi étkeztetés Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat Intézményünk alapfeladata a Hatvan városban és körzetében élő enyhe, középsúlyosan, súlyosan értelmi fogyatékos illetve autizmussal élő gyermekek nevelése-oktatása, valamint logopédiai és gyógytestnevelési ellátása. Biztosítjuk a tanköteles koron aluli értelmi fogyatékosok és autizmussal élő gyermekek korai fejlesztését, óvodai nevelését, iskolai életmódra való felkészítését. A családdal együttműködve elősegítjük a rendellenességek korrekcióját, megakadályozzuk a következményes ártalmak kialakulását. Ellátjuk a súlyos fogyatékos és/vagy halmozottan sérült tanköteles gyermekeket,és fejlesztő iskolát működtetünk. Gondoskodunk kistérségi logopédiai ellátásról, egyéni fejlesztésről, felzárkóztatásról, tehetséggondozásról. Biztosítjuk a napközis ellátást és a tanulók szabadidejének szervezését. Speciális gyógypedagógiai terápiás módszerek alkalmazásával végezzük az értelmi fogyatékos gyermekek különleges gondozási igényeinek megfelelő fejlesztést. Iskolánk "bemenet szabályozott" intézmény. Tanulóink a Heves Megyei Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottság szakvéleménye alapján kerülnek intézményünkbe. Jelenleg két iskolatípusunk10 évfolyamos, de a jövőben szeretnénk tanulóink számára befejezett képzést, 12 évfolyamos oktatást nyújtani, mivel így látjuk biztosítottnak a tankötelezettség végrehajtását és a társadalmi habilitációt. 7

8 2007 július 1-től pedagógiai szakszolgálati tevékenységgel és a Nevelési Tanácsadó tagintézménnyel bővült profilunk. c. Tanulónépességünk A tanulócsoportok száma az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében: 6 A középsúlyos fogyatékos tanulók esetében: 3 Óvodai csoport: 1 Fejlesztő iskolai csoport : 1 Autista csoport: 1 Előkészítő speciális szakiskola: 2 Előkészítő készségfejlesztő speciális szakiskola: 2 Napközis tanulócsoportunk száma : 2 A tanulói létszám növekvő tendenciát mutat különösen a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók esetében. Az óvodai csoport létszáma év közben is emelkedik, mivel az áthelyezés ide szinte folyamatosan történik. A gyermekek jelentős része hátrányos, illetve veszélyeztetett helyzetű. Hatvanban és a környéken élők közül is jelentős azok száma, akik számítanak a helyi önkormányzatok rendszeres támogatására, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságra. A társadalmi változások az elszegényedést, a létminimum alá kerülést jelentik a családok számára. Különösen így van ez az egyszülős családok esetében. Tanulóink szülei közül % tud megfelelő életszínvonalat biztosítani gyermekei részére, de az ő életterük is beszűkültebb az átlagosnál, hiszen nagy terhet ró a családra egy fogyatékos gyermek ellátása. Az iskola fontos társadalmi kapcsolatok helyszíne, ahol a szülők szinte naponta vagy szükség szerint találkozhatnak az iskola vezetőivel, pedagógusokkal, szülőtársakkal. Az iskolának egyfajta segítő színtérré kell válnia. Hangsúlyt kell fektetni minden olyan tevékenységre, amely magában foglalja a magatartás és viselkedészavarokkal, szorongással küzdők számára a megoldás keresését, családok, szülők megsegítését, egyfajta szociális ellátási tevékenységet. El kell látnunk minden szűkebb és tágabb értelemben vett gyermekvédelmi feladatot és ezzel kapcsolatos prevenciót. 8

9 d. Személyi feltételek Az intézményben alkalmazott dolgozók száma: 47,25 fő Képesítések Fő Pedagógiai képesítéssel rendelkező főállású alkalmazottak száma 34 A nevelő-oktató munkát segítő főállású alkalmazottak száma 5,5 Egyéb munkakörben foglalkoztatott főállású dolgozók száma 7.75 Összesen A nevelőtestület képzettsége: Szakvizsgázott 5 fő Két, vagy több diplomával rendelkező gyp. tanár: 22 fő Gyógypedagógiai tanár végzettségű : 2 fő Óvónő : 1 fő Gyógyúszás foglalkoztató 2 fő Konduktor 1 fő Jelenleg tovább tanul gyp. diplomáért : 1 fő Szakvizsgája folyamatban: 2 fő A gyermekvédelmi feladatok ellátására önálló GYIV-tanár alkalmazását látjuk indokoltnak. Mivel intézményünk területi feladatokat is ellát tanulóink 57 %-a bejáró, a 16 önkormányzattal és a szülőkkel való kapcsolattartás részmunkaidőben nehezen oldható meg színvonalasan. A nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak létszáma jelenleg nem éri el az oktatási törvényben előírtakat. Az iskola épülete e. Tárgyi feltételek Az iskola épülete a városközpontban helyezkedik el, m 2 -es telken, melyből m 2 az udvar, m 2 az épület. Az épület 45 éves, korábban egy többségi általános iskola működött benne. Intézményünk augusztusában költözhetett ide. Az épület adottságai 9

10 ideális feltételeket biztosítottak az imbecillis óvodai csoport, a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók csoportjainak és az enyhe értelmi fogyatékos tanulók osztályainak elhelyezésére. Az épület tágas, világos, otthonos, azonban korából adódóan több tekintetben is felújításra szorul. Szükség lenne a külső hőszigetelésre, fűtés korszerűsítésre, elektromos hálózat felújítására. Tantermek Oktatási helyiség 23 Tantermek száma : 7 Szaktanterem 8 Óvodai csoportszoba : 1 Logopédiai szoba : 1 Gyógytestnevelés szaktanterem : 1 Gyakorlókonyha : 1 Fazekasműhely 1 Tornaterem : 1 öltöző : 2 szertár : 1 Orvosi szoba 1 Étkező : 1 Tantermeink mérete 19 és 52 m 2 közöttiek. AZ 5 foglalkoztató csoport, az enyhe értelmi fogyatékosok alsó tagozata, az autista csoport, a fejlesztő iskola egész nap a saját termét használja, ezért úgy alakítottuk ki az osztályokat, hogy tanuló, pihenő-játszó rész is legyen benne. A felső tagozat szaktantermi rendszerben működik, így a tantermek berendezése ehhez igazodik. A foglalkoztatás egyéb termei Az óvodai csoportszoba berendezése megfelelő, hangulatos, otthonos környezetet biztosít óvodásainknak. Az autizmussal élő gyermekek számára már az óvodában megkezdjük a speciális környezet kialakítását, a tér-idő strukturálását, mely informálja a gyermeket arról, hogy mit hol hogyan mennyi ideig tegyen vagy tehet. A fejlesztő játék, az ügyességet, mozgáskészséget fejlesztő tornaszer mennyisége megfelelő. Ezeknek az eszközöknek a jegyzékét az óvodai nevelési program tartalmazza. A logopédiai szoba jól felszerelt. 10

11 Önálló könyvtárunk szabad polcos elhelyezésű. Az állományt a Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzata alapján gyarapítjuk. Könyvtárfejlesztésre évente mintegy forintot tudunk fordítani. Gyakorlókonyhánk a technika műhely volt szertárából került kialakításra. Berendezését felszerelését pályázati pénzből vásároltuk. Tornatermünk megfelelő méretű, felszereltsége bővítésre szorul. Sporteszközökre folyamatosan pályázunk. Étkezőnk a tízórai, ebéd és uzsonna kulturált elfogyasztására ad lehetőséget, melyet önkiszolgáló rendszerben használnak diákjaink. Informatika oktatás Az informatika oktatás alapfeltétele az informatika szaktanterem, melyben 17 számítógép áll tanulóink rendelkezésére. Gyakorlókert A tanulók praktikus ismereteinek előtérbe helyezése iskolánk egyik kiemelt célja. A pedagógiai program és a helyi tantervek megvalósítása érdekében kialakításra került egy gyakorlókert. Az iskola eszközkészlete Intézményünk eszközkészlete évek alatt folyamatosan bővül. Audiovizuális eszközeink már újabbak. A évtől önállóként belépő természettudományos tantárgyak (fizika, kémia) jobb megértését szolgáló demonstrációs eszközök szükségesek. Fejlesztő játékok, kellenek ahhoz, hogy a fejlesztő munka színvonala tovább emelkedhessen iskolánkban. A Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány által meghirdetett taneszköz-pályázatok biztosítanak lehetőséget e hiányok pótlására. f. Kapcsolatrendszer Az intézményt külső kapcsolataiban az intézményvezető képviseli. A külső kapcsolattartás jellegétől függően átadhatja e jogát közvetlen munkatársainak eseti, vagy állandó megbízás alapján. Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart: 11

12 a megyéhez tartozó általános iskolákkal és társintézményekkel; részt veszünk éves program alapján közös kulturális- és sportrendezvényeken, illetve alkalmankénti találkozókon a rendőrséggel: sajtóreferensük több ízben tartott előadást tanulóink részére, valamint problémás gyermekeink esetében is fordulhatunk hozzájuk segítségért a Vöröskereszttel, tisztiorvosi szolgálattal, iskolaorvossal, védőnői hálózattal: gyermekeink egészségügyi ellátásában támogatnak a polgármesteri hivatalokkal: segélykérés, hiányzások, mulasztások, étkezési térítések stb. jelentik közös ügyeinket nevelési tanácsadó, családsegítő szolgálat: esetenként közös gyermek- és családgondozást végzünk a Kisebbségi Önkormányzattal: a cigány etnikum alkalmankénti segélyezése, közös gondok megbeszélése az ÉFOÉSZ heves megyei szervezetével: évek óta szoros a kapcsolatunk, közös pályázatokon, fesztiválokon veszünk részt a hatvani kulturális intézményekkel / Moldvay Galéria, Hatvany Lajos Múzeum, Grassalkovich Művelődési Központ /; kiállításain, programjain rendszeresen részt veszünk a gyöngyösi József Attila Szakközépiskola és Szakiskolával, Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú Szakiskola és Szakközépiskola Művelődési Központtal Pályakezdők Szakiskolája lehetőséget ad tehetségesebb tanulóink továbbtanulására. 12

13 III. Nevelési Program a. Nevelő-oktató munkánk alapelvei Intézményünk küldetése alapján, a következő általános, kiemelt, minden gyermekre, óvodásra és iskolásra egyaránt vonatkozó célokat tűztük ki. Nevelőiskola megteremtése, mely a gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztésére irányul. A praktikus ismeretek elsajátításának előtérbe helyezése. Az óvodai nevelési program és a helyi tantervek műveltségi anyagának minél magasabb szintű befogadtatása. Differenciált és/vagy egyéni képességfejlesztés, a habilitáció, rehabilitáció megvalósulása érdekében. Az egészséges életmódra nevelés, mint prevenció. A gyermekvédelmi feladatok magas szintű ellátása. Névadónk, Lesznai Anna örökségének ápolása, művészetének felhasználása iskolánk díszítésében, képző-, és iparművészeti, valamint irodalmi alkotásainak beépítése a helyi tantervek anyagába, ezek feldolgozása a tanulók életkori sajátosságainak és képességeinek megfelelő szinten. Mindezekkel iskolánk egyedi arculatának megteremtése. Az általános célkitűzések teljesülése esetén: A 10. évfolyam végére tanulóink képesek lesznek elfogadni másságukat, megfelelő önismerettel, toleranciával rendelkeznek. Képesek lesznek konfliktuskezelésre, önuralomra, szabályok betartására, kulturált társas kapcsolatok fenntartására. Nyitottak lesznek a világra, szűkebb környezetükben biztosan tudnak tájékozódni, felismerik, óvják azok értékeit. Képesek lesznek különböző munkák elvégzésére fogyatékosságuk és képességeik arányában. Birtokolják a képességeiknek megfelelő tantervek által meghatározott műveltségtartalmakat. Reális elképzeléseket alakítanak ki továbbtanulásról, pályaválasztásról. A család és a társadalom hasznos tagjaivá válnak, fogyatékosságuk és képességeik arányában képesek önmaguk és mások ellátására, családfenntartásra. 13

14 Tisztában lesznek az egészségre káros szokásokkal, értéknek tekintik az egészséget és igyekeznek egészséges életmódot kialakítani. Nyitottá válnak a művészetek befogadására, képességeikhez mérten művelik azokat, védik értékeit. Az óvodai nevelés alapelvei Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a fogyatékos gyermekek óvodai nevelésében is érvényes, meghatározza az óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit. Az emberi személyiség teljes kibontakozására, az emberi jogok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia. A fogyatékos gyermeknek joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön, attól kezdődően, hogy fogyatékosságát megállapították. Gyermekeink az egri Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság döntése alapján kerülnek óvodánkba. Az óvodai nevelést megelőzően a korai fejlesztés és gondozás biztosítja a fogyatékos kisgyermekek fejlesztését, családi nevelésének segítését. A gyermeket, mint fejlődő személyiséget különleges védelem illeti meg. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak. Az óvodai nevelés a fogyatékos gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. Az óvoda funkciói Óvó-védő, szociális, nevelő- és személyiségfejlesztő funkció. Az óvodai nevelés alapelve, hogy a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze, a nevelés tegye lehetővé és segítse a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatását. Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: Az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor specifikus alakításáról 14

15 a gyermeki közösségben végezhető sokszínű és életkornak és fejlettségnek megfelelő- tevékenységről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékra e tevékenységeken keresztül az életkornak megfelelő műveltség tartalmak közvetítéséről a fogyatékos kisgyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelés-oktatásának alapelvei A kulcskompetenciák fejlesztése - anyanyelvi kommunikáció (fogalmak, gondolatok érzések, tények és vélemények kifejezése és értelmezése szóban és írásban; helyes és kreatív nyelvhasználat, - Matematikai kompetencia (a matematikai gondolkodás fejlesztése és alkalmazásának képessége, készítsen fel a mindennapok problémáinak megoldására is), - Természettudományos kompetencia, - Digitális kompetencia (információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használata), - A hatékony, önálló tanulás (az egyén képes legyen kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni), - Szociális és állampolgári kompetencia ( a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés), Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, - Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség (esztétikai megismerés, elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése a művészetek nyelvén). A 9. és 10. évfolyam célkitűzései: Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók előkészítő speciális szakiskolájának 9.évfolyamán a pályaorientáció és a szakmai előkészítő ismeretek; 10. évfolyamán a szakmai alapozó ismeretek követik az általános közismereti tantárgyak körét. Cél a társas-társadalmi együttéléshez szükséges nyelvi képességekre beállítódásokra, a kulturált nyelvi magatartásra felkészítés. 15

16 Az ítélőképesség, az erkölcsi és esztétikai érzékenység növelése. A kommunikációs szabályok betartása. Eligazodás a hétköznapi kommunikációs helyzetekben. Történelmi, nemzeti azonosságtudat erősítése, a humán értékek globális értékesítése a személyiség fejlesztésében. A képzési időszak végére képessé kell válniuk arra, hogy adott idegen nyelven tudjanak egyszerű információkat kérni és adni. A mindennapi életvezetésben biztonságot jelentő matematikai ismeretek nyújtása. Matematikai felkészítés szakképzési tanulmányok folytatására. Tudományosan megalapozott ismeretek elsajátítása az emberi testről. Az egészséget megóvó életvezetési szabályok, szokások tudatosság szintjére való emelése. Annak elfogadtatása, hogy a felnőtté válás során megnyíló lehetőségekkel együtt számos kötelezettség is hárul az egyénre. Környezet kímélő, óvó magatartás tudatos vállalására nevelés. A hazáért, a régióért, a világ problémáiért érzett felelősség felismertetése. A fizikai munkához elvárt állóképesség és mozgásos monotónia tűrés fejlesztése, állapothoz és egyéni terhelhetőséghez képest. A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók nevelés-oktatásának alapelvei 1. Anyanyelvi kommunikáció kompetencia Tudja megfogalmazni saját érzéseit, gondolatait. Törekedjen a helyes nyelvhasználat elsajátítására. Adekvátan tudja használni a nyelvet a különböző kommunikációs helyzetekben. Tudja alkalmazni a begyakorolt kommunikációs helyzeteket. 2. Matematika kompetencia A matematika a gondolkodás fejlesztését támogatja, segíti. Törekedjünk a biztos eszközhasználatra, az egyéni fejlődést figyelembe véve annak elhagyására. 3. Természettudományos kompetencia Értse a természeti folyamatokat, jelenségeket. Legyen nyitott és kíváncsi szűkebb és tágabb környezete iránt. Legyen igénye környezete tisztaságára, és óvja azt. Értse a kapcsolatot tevékenység és annak a környezetre gyakorolt hatása között. 16

17 4. Digitális kompetencia Ismerje a számítógép alapvető működését. Tudjon számára fontos információkat megkeresni, alkalmazni. 5. A hatékony önálló tanulás Törekedjen arra, hogy kialakuljon egy belső motiváltság a tanulás iránt. 6. Szociális és állampolgári kompetencia Tartsa be az alapvető erkölcsi szabályokat. Ismerje a szociális intézményeket, adekvátan használja őket. Tudja érvényesíteni saját érdekeit, ismerje jogait. Ismerje a nemzeti ünnepeket, nemzeti jelképeinket. 7. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Törekedjünk arra, hogy tudatában legyen anyagi helyzetének, és tudja igényeit ehhez igazítani. 8. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezők. Használja a művészet (báb, zene, tánc) eszközeit önkifejezésre. Legyen lehetősége szereplésre, alkotásai bemutatására. A Lesznai irodalmi és képzőművészeti alkotások hassák át a különböző iskolai tevékenységeket. Fejlődjön ízlése. Az autizmus spektrumzavarral élő tanulók nevelésének, oktatásának alapelvei Az autisztikus tanuló Az autizmus az egész személyiséget átható rendellenesség. Az autizmus-spektrumzavarok az idegrendszer igen korai, nagy valószínűséggel veleszületett ártalmának, illetve a genetikai, egyéb biológiai és környezeti tényezők együttes hatásának következményei. Az autizmus tág diagnosztikai fogalom. Az autizmussal élő gyermek intelligenciája a súlyos értelmi fogyatékosságtól a kimagaslóig terjedhet. Az agyi működés zavara egész életen át fennáll. A sérülés a kommunikáció, a szociális készség és a képzeleti működés fogyatékosságában mutatkozik meg, amely a viselkedés-tervezés, szervezés és az önszabályozás, azaz a kivitelezési stratégiák spontán fejlődésének akadályozottságát jelenti. Nem, vagy csak részlegesen érti a körülötte zajló események összefüggéseit. Az autizmussal élők számára a világ gyakran kiszámíthatatlan, fenyegető. Félelmeiket nem, nehezen, vagy szokatlan formában közlik. A változásokra dührohammal, agresszióval, passzivitással, vagy bizarr viselkedéssel reagálnak. 17

18 A halmozottan sérült autisztikus tanuló Az autisztikus szindrómák gyakran társulnak egyéb problémákkal, amelyek az ellátási szükségletet, a taníthatóságot és a gyermek jövőjére vonatkozó prognózist jelentősen befolyásolják. A társuló problémák lehetnek: - értelmi fogyatékosság, mint leggyakrabban társuló fejlődési zavar, - beszéd-, érzékszervi, mozgás-, vagy egyéb fogyatékosság, - viselkedésproblémák, (főleg, ha azok súlyosak, pl.: agresszió, autoagresszió). A fejlesztésnél, a tanítás lehetséges módszertanát illetően figyelembe kell venni, hogy a tanuló autizmusa az elsődlegesen meghatározó tényező, tehát az autizmus-specifikus pedagógiai módszerekhez kell a járulékos zavar speciális módszereit kombinálni. Pedagógiai szempontú jellemzés Pedagógiai szempontból az autizmus spektrumon elhelyezkedő, sokféle személyiségű, szintű és viselkedésű gyermekeket szociális viselkedés szerint négy típusra oszthatjuk: 1. Izolált típus Szociálisan nem kezdeményez kapcsolatot, kerüli, elutasítja, ill. nem érti a társas kapcsolatokat. Általában értelmi fogyatékos, gyakoriak a szenzoros ingerfelfogás zavarai is. Legrosszabb prognózisú, legnehezebben tanítható. 2. Passzív típus Szociálisan nem kezdeményező, de a közeledést passzívan fogadó, általában jól irányítható. A legjobban tanítható, legjobb prognózisú a távoli adaptáció szempontjából. passzivitása, együttműködési készsége miatt könnyű nem észre venni, amikor már nem követi a tananyagot, csak jelen van, ill. formálisan tanul. 3. Aktív, bizarr típus Szociálisan aktív. Viselkedése gyakran inadekvát. Szokatlan módon, esetleg túlságosan sokat kezdeményező gyermek. Kapcsolatteremtése többnyire egyoldalú, a partner személyiségét, szándékát nem látja át, csak a saját érdeklődési körébe tartozó témákra, kérdésekre szorítkozik. 4. Merev, formális típus Szociális, kommunikációs viselkedési formái, aktivitásai részlet gazdagok, merevek. Az elvártnál sokkal precízebbek, beszédük és tevékenységük lényegtelen, aprólékos elemek sorával nehezített, kölcsönösségi szintjük csökkent. Általában a legjobb értelmű és beszédszintű autisztikus személyekben alakulhat ki ez a jellegzetes viselkedés, általában serdülő, vagy felnőttkorban. A háttérben erős kompenzációs igyekezet áll. 18

19 A négy csoportra jellemző tulajdonságok az autizmussal élő gyermekek és felnőttek személyiségében keveredve is megfigyelhetőek, és a fejlődés során többször is típust válthatnak. Főbb fejlesztési területek Szociális-kommunikációs fejlesztés Nyelvi fejlesztés Matematikai fejlesztés Kézimunka Önálló kódos munka, munkára nevelés Házimunka, önállóság, önkiszolgálás fejlesztése Zenei nevelés Mozgásfejlesztés, speciális mozgásfejlesztés Adaptív viselkedés tanítása egyéni és csoportos helyzetekben A tanultak gyakorlati alkalmazása a csoportban és a csoporton kívül Játékra nevelés, a szabadidő hasznos eltöltése A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók nevelésének-oktatásának alapelvei A kommunikáció és az interakció elve A kölcsönös kommunikációs akadályozottság a súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek egyik központi problémája. A fejlesztő tevékenységet áthatja a kommunikatív megközelítés. A nevelési folyamat kölcsönös párbeszéden alapuló interperszonális kapcsolatként épül fel. A kommunikáció és az interakció kiegészíti és erősíti egymást, csökkenti a pedagógus és a tanuló közti távolságot. A normalizáció és participáció elve. A fejlesztő iskolai oktatásnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók számára olyan életfeltételek és életmodellek váljanak hozzáférhetővé, melyek a lehető legjobban megközelítik az életkoruknak megfelelő társadalmilag érvényes mintákat. Mindez a pedagógiai tevékenységgel szemben azt a követelményt támasztja, hogy segítse elő a tanulói képességekhez mért lehető legjobb szintű társadalmi beilleszkedést. 19

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI. IX/1. Cél, feladat, tevékenység

IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI. IX/1. Cél, feladat, tevékenység IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI A nevelési és oktatási intézmények - és ifjúságvédelmi feladatait: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és módosításai, az iskolák működését

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna Korai fejlesztés és gondozás Siktárné Aczél Zsuzsanna A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók OECD kezdeményezésére: A kategória: fogyatékos, B kategória: tanulási, magatartási nehézségeket mutató

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez SNI gyermekek nevelése, oktatása Annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek biztosabban hozzájussanak

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008.

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. 21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában.

A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában. A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában. Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás Humán Szolgáltató

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének 5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Doborjáni Ferenc Egységes

Részletesebben

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A nevelő-oktató intézmények gyermekvédelmi feladatait alapvetően a többször módosított 1993. évi LXXIV tv. a közoktatásról tartalmazza. A törvény alapelvei

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere

Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere Intézményes ellátás A közoktatás intézményrendszere Nevelési - oktatási intézmények Óvoda Általános iskola Szakiskola Gimnázium Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatási intézmény Gyógypedagógiai, konduktív

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben