PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola /2010/LA

2 Tartalomjegyzék I. Ajánlás II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat b. Az intézmény alapítása, története c. Tanulónépességünk d. Személyi feltételek e. Tárgyi feltételek f. Kapcsolatrendszer III. Nevelési Program a. Nevelő-oktató munkánk célja b. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok c. Közösségfejlesztés d. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek e. Tehetség, képességkibontakoztatást segítő tevékenységek f. Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok g. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok h. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek i. Iskolai agresszió j. A szülő gyermek, pedagógus együttműködésének formái k. A nevelő, oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke IV. Egészségnevelési Program V. Környezeti nevelés VI. Fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok VII. Helyi tanterv a. Óvodai nevelési program b. Helyi tanterv a sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára c. Helyi tanterv a sajátos nevelési igényű középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára d. Helyi tanterv a pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) tanulók számára e. Fejlesztő iskolai rehabilitációs fejlesztési program f. Az ellenőrzés és értékelés rendszere g. Az iskola magasabb évfolyamra lépés feltételei h. A szabadon tervezhető és a nem kötelező tanórai foglalkozások felhasználásának elvei i. A tankönyvek és taneszközök kiválasztás elve j. Egyéb szolgáltatások VIII. Pedagógiai szakszolgálat a. Logopédiai ellátás b. Korai fejlesztés c. Gyógytestnevelés d. Nevelési Tanácsadó IX. Érvényességi rendelkezések 2

3 I. Ajánlás Ki az, ki nevem leveszi rólam? Szárnyamat bontja gubózó szóban Szívem celláját feltöri kézzel: Ömöljek egybe mennyei mézzel. Lesznai Anna: Gyermekrejtvény Pedagógiai programunkat ajánlom megismerésre mindazoknak, akik valamilyen okból kapcsolatba kerülnek intézményünkkel. A szülőknek, akik ránk bízzák gyermekük nevelését-oktatását, speciális fejlesztését, gondozását. A fenntartónak, aki biztosítja intézményünk működésének feltételeit. A szakembereknek, gyógypedagógus kollégáknak, akik érdeklődnek egy olyan intézmény munkája iránt, melyben sokrétű gyógypedagógiai tevékenység folyik. A képzési kötelezettek ellátása, korai gondozás, középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése és iskolai fejlesztése, valamint az enyhén értelmi fogyatékos tanulók alapfokú nevelése, oktatása. Programunkban benne foglaltatnak azok a közös célok és feladatok, melyeket minden fogyatékos gyermekeket nevelő iskola a magáénak vall, de megfogalmaztuk azokat a sajátosságokat is, melyek intézményünk egyedi arculatát tükrözik. A Pedagógiai Programot készítette: Kozmáné Bata Zsuzsanna Módosította: Árvai Beáta igazgató 3

4 II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat A Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola a sajátos nevelési igényű gyermekeket különleges gondozás keretében állapotuknak megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai konduktív pedagógiai ellátásban részesítjük attól kezdődően, hogy fogyatékosságukat megállapították. Gyógypedagógiai hitvallásunk a humán, empátia, elfogadás, a fejleszthetőségbe vetett hit és pedagógiai optimizmus. Célunk, hogy oktató-nevelő munkánk során minden tanulót önmagához mérten, képességeinek megfelelő képzéssel a maximális teljesítmény elérésére ösztönözzük. Módszertani központunk célja: a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók társadalmi integrálódását, esélyegyenlőségük megvalósítását, egyéni boldogulását biztosítani. A sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok integrált oktatását felvállaló iskolák és pedagógusok segítése. Mindezek során ápoljuk névadónk Lesznai Anna szellemi hagyományait. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének középpontjában a partnerközpontú szemlélet áll, amely a gyógypedagógiai szolgáltatások teljes körére kiterjed. b. Az intézmény alapítása, története Iskolánkat Kisegítő Iskola néven 1975-ben alapította Hatvan Város Tanácsa, a város általános iskoláiban működő kisegítő osztályokból. Első épületünk a Városi Bíróság fogdájából kialakított 5 tantermes iskola volt, melyben délelőtt és délután felváltva tanult az alsó és felső tagozat. 10 pedagógus és 2 technikai dolgozó látta el a munkát. A későbbiekben igényként jelentkezett foglalkoztató iskolai csoportok létrehozása is, melyeket a Csaba utcában egy családi házban helyeztek el. A két épület után, 1986-ban a Kossuth téri kollégium megszűnésekor egy harmadikba is beköltöztünk. Ekkor nevünk is megváltozott, 7. sz. Általános Iskola lettünk. Ez után megszűnt a váltakozó tanítás, majd 1989-ben egy óvodai csoporttal is bővült intézményünk. Hosszú ideig nehéz körülmények között, három épületben működött iskolánk január 1-től megváltozott fenntartónk. Hatvan Város Önkormányzata után iskolánkat Heves Megye Önkormányzata működteti. Ezzel egy időben új nevet is választottunk. Intézményünk Lesznai Anna Óvoda és Általános Iskola lett augusztusában egy számunkra új iskolaépületbe költözhettünk, egy megszüntetett általános iskola helyére. 4

5 Intézményünkben jó körülményeket tudunk biztosítani óvodásainknak, enyhe és középsúlyosan értelmi fogyatékos általános és szakiskolásainknak,fejlesztő iskolásainknak.2006-tól kistérségi logopédiai ellátást biztosítunk iskolánkban és 10 településen július 1-től pedagógiai szakszolgálati tevékenységgel bővült intézményünk profilja, ami a hatvani Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgálat összevonását jelenti intézményünkkel szeptemberétől autista csoport kezdi meg működését iskolánkban. Az intézmény hivatalos neve: Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola Az intézmény alapítója: Hatvan Városi Tanács (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), jogutódja Hatvan Város Önkormányzata (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) Fenntartója: Heves Megye Önkormányzata 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Intézményegységei: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola Nevelési Tanácsadó Működési területe: Heves megye Az iskola igazgatója: Árvai Beáta Az intézmény postacíme: 3000 Hatvan, Ratkó József út 10. Telefonszáma: 06/ Az intézmény alaptevékenysége: Sajátos nevelési igényű (enyhén vagy középsúlyosan értelmi fogyatékos) gyermekek óvodai nevelése, ellátása Enyhén értelmi fogyatékos,pervazív fejlődési zavarral küzdő gyermekek óvodai nevelése, ellátása. Középsúlyosan értelmi fogyatékos, pervazív fejlődési zavarral küzdő gyermekek óvodai nevelése, ellátása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 5

6 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Enyhén értelmi fogyatékos, pervazív fejlődési zavarral küzdő tanulók általános iskolai oktatása 1-8 évfolyamon, tanulmányi idő 8 év. Középsúlyosan értelmi fogyatékos, pervazív fejlődési zavarral küzdő tanulók általános iskolai oktatása 1-8. évfolyamon, tanulmányi idő 8 év. Súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő iskolai oktatása 1-8 évfolyamon, tanulmányi idő 8 év Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Enyhén értelmi fogyatékos, pervazív fejlődési zavarral küzdő tanulók szakiskolai oktatása évfolyamon, előkészítő évfolyam, tanulmányi idő 2 év. Középsúlyosan értelmi fogyatékos, pervazív fejlődési zavarral küzdő tanulók szakiskolai oktatása évfolyamon, előkészítő évfolyam, tanulmányi idő 2 év Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Az iskolai ellátás keretén belül gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, könyvtári tevékenység biztosítása Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Nevelési tanácsadás: Szakvélemény készítése a beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermek, tanuló óvodai nevelésével, illetőleg iskolai oktatásávalnevelésével kapcsolatos feladatok meghatározása céljából. Szakvélemény készítése az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából. Pedagógiai, pszichológiai tanácsadás, rehabilitációs célú, fejlesztő foglalkozások tartása. A szakértői és rehabilitációs bizottság vizsgálatára javaslattétel, ha a sajátos nevelési igény valószínűsíthető. Szakvélemény adása szakhatóságok kérésére, valamint jogszabály által meghatározott egyéb ügyekben. Logopédiai ellátás biztosítása a város környéki gyermekek számára. Gyógytestnevelésre szoruló gyermekek ellátása. Konduktív pedagógiai ellátás Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Utazó szakember feladatainak ellátása, integrált oktatás segítése. 6

7 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Éttermi, mozgó vendéglátás Óvodai, intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Kiegészítő tevékenység: Munkahelyi étkeztetés Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat Intézményünk alapfeladata a Hatvan városban és körzetében élő enyhe, középsúlyosan, súlyosan értelmi fogyatékos illetve autizmussal élő gyermekek nevelése-oktatása, valamint logopédiai és gyógytestnevelési ellátása. Biztosítjuk a tanköteles koron aluli értelmi fogyatékosok és autizmussal élő gyermekek korai fejlesztését, óvodai nevelését, iskolai életmódra való felkészítését. A családdal együttműködve elősegítjük a rendellenességek korrekcióját, megakadályozzuk a következményes ártalmak kialakulását. Ellátjuk a súlyos fogyatékos és/vagy halmozottan sérült tanköteles gyermekeket,és fejlesztő iskolát működtetünk. Gondoskodunk kistérségi logopédiai ellátásról, egyéni fejlesztésről, felzárkóztatásról, tehetséggondozásról. Biztosítjuk a napközis ellátást és a tanulók szabadidejének szervezését. Speciális gyógypedagógiai terápiás módszerek alkalmazásával végezzük az értelmi fogyatékos gyermekek különleges gondozási igényeinek megfelelő fejlesztést. Iskolánk "bemenet szabályozott" intézmény. Tanulóink a Heves Megyei Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottság szakvéleménye alapján kerülnek intézményünkbe. Jelenleg két iskolatípusunk10 évfolyamos, de a jövőben szeretnénk tanulóink számára befejezett képzést, 12 évfolyamos oktatást nyújtani, mivel így látjuk biztosítottnak a tankötelezettség végrehajtását és a társadalmi habilitációt. 7

8 2007 július 1-től pedagógiai szakszolgálati tevékenységgel és a Nevelési Tanácsadó tagintézménnyel bővült profilunk. c. Tanulónépességünk A tanulócsoportok száma az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében: 6 A középsúlyos fogyatékos tanulók esetében: 3 Óvodai csoport: 1 Fejlesztő iskolai csoport : 1 Autista csoport: 1 Előkészítő speciális szakiskola: 2 Előkészítő készségfejlesztő speciális szakiskola: 2 Napközis tanulócsoportunk száma : 2 A tanulói létszám növekvő tendenciát mutat különösen a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók esetében. Az óvodai csoport létszáma év közben is emelkedik, mivel az áthelyezés ide szinte folyamatosan történik. A gyermekek jelentős része hátrányos, illetve veszélyeztetett helyzetű. Hatvanban és a környéken élők közül is jelentős azok száma, akik számítanak a helyi önkormányzatok rendszeres támogatására, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságra. A társadalmi változások az elszegényedést, a létminimum alá kerülést jelentik a családok számára. Különösen így van ez az egyszülős családok esetében. Tanulóink szülei közül % tud megfelelő életszínvonalat biztosítani gyermekei részére, de az ő életterük is beszűkültebb az átlagosnál, hiszen nagy terhet ró a családra egy fogyatékos gyermek ellátása. Az iskola fontos társadalmi kapcsolatok helyszíne, ahol a szülők szinte naponta vagy szükség szerint találkozhatnak az iskola vezetőivel, pedagógusokkal, szülőtársakkal. Az iskolának egyfajta segítő színtérré kell válnia. Hangsúlyt kell fektetni minden olyan tevékenységre, amely magában foglalja a magatartás és viselkedészavarokkal, szorongással küzdők számára a megoldás keresését, családok, szülők megsegítését, egyfajta szociális ellátási tevékenységet. El kell látnunk minden szűkebb és tágabb értelemben vett gyermekvédelmi feladatot és ezzel kapcsolatos prevenciót. 8

9 d. Személyi feltételek Az intézményben alkalmazott dolgozók száma: 47,25 fő Képesítések Fő Pedagógiai képesítéssel rendelkező főállású alkalmazottak száma 34 A nevelő-oktató munkát segítő főállású alkalmazottak száma 5,5 Egyéb munkakörben foglalkoztatott főállású dolgozók száma 7.75 Összesen A nevelőtestület képzettsége: Szakvizsgázott 5 fő Két, vagy több diplomával rendelkező gyp. tanár: 22 fő Gyógypedagógiai tanár végzettségű : 2 fő Óvónő : 1 fő Gyógyúszás foglalkoztató 2 fő Konduktor 1 fő Jelenleg tovább tanul gyp. diplomáért : 1 fő Szakvizsgája folyamatban: 2 fő A gyermekvédelmi feladatok ellátására önálló GYIV-tanár alkalmazását látjuk indokoltnak. Mivel intézményünk területi feladatokat is ellát tanulóink 57 %-a bejáró, a 16 önkormányzattal és a szülőkkel való kapcsolattartás részmunkaidőben nehezen oldható meg színvonalasan. A nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak létszáma jelenleg nem éri el az oktatási törvényben előírtakat. Az iskola épülete e. Tárgyi feltételek Az iskola épülete a városközpontban helyezkedik el, m 2 -es telken, melyből m 2 az udvar, m 2 az épület. Az épület 45 éves, korábban egy többségi általános iskola működött benne. Intézményünk augusztusában költözhetett ide. Az épület adottságai 9

10 ideális feltételeket biztosítottak az imbecillis óvodai csoport, a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók csoportjainak és az enyhe értelmi fogyatékos tanulók osztályainak elhelyezésére. Az épület tágas, világos, otthonos, azonban korából adódóan több tekintetben is felújításra szorul. Szükség lenne a külső hőszigetelésre, fűtés korszerűsítésre, elektromos hálózat felújítására. Tantermek Oktatási helyiség 23 Tantermek száma : 7 Szaktanterem 8 Óvodai csoportszoba : 1 Logopédiai szoba : 1 Gyógytestnevelés szaktanterem : 1 Gyakorlókonyha : 1 Fazekasműhely 1 Tornaterem : 1 öltöző : 2 szertár : 1 Orvosi szoba 1 Étkező : 1 Tantermeink mérete 19 és 52 m 2 közöttiek. AZ 5 foglalkoztató csoport, az enyhe értelmi fogyatékosok alsó tagozata, az autista csoport, a fejlesztő iskola egész nap a saját termét használja, ezért úgy alakítottuk ki az osztályokat, hogy tanuló, pihenő-játszó rész is legyen benne. A felső tagozat szaktantermi rendszerben működik, így a tantermek berendezése ehhez igazodik. A foglalkoztatás egyéb termei Az óvodai csoportszoba berendezése megfelelő, hangulatos, otthonos környezetet biztosít óvodásainknak. Az autizmussal élő gyermekek számára már az óvodában megkezdjük a speciális környezet kialakítását, a tér-idő strukturálását, mely informálja a gyermeket arról, hogy mit hol hogyan mennyi ideig tegyen vagy tehet. A fejlesztő játék, az ügyességet, mozgáskészséget fejlesztő tornaszer mennyisége megfelelő. Ezeknek az eszközöknek a jegyzékét az óvodai nevelési program tartalmazza. A logopédiai szoba jól felszerelt. 10

11 Önálló könyvtárunk szabad polcos elhelyezésű. Az állományt a Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzata alapján gyarapítjuk. Könyvtárfejlesztésre évente mintegy forintot tudunk fordítani. Gyakorlókonyhánk a technika műhely volt szertárából került kialakításra. Berendezését felszerelését pályázati pénzből vásároltuk. Tornatermünk megfelelő méretű, felszereltsége bővítésre szorul. Sporteszközökre folyamatosan pályázunk. Étkezőnk a tízórai, ebéd és uzsonna kulturált elfogyasztására ad lehetőséget, melyet önkiszolgáló rendszerben használnak diákjaink. Informatika oktatás Az informatika oktatás alapfeltétele az informatika szaktanterem, melyben 17 számítógép áll tanulóink rendelkezésére. Gyakorlókert A tanulók praktikus ismereteinek előtérbe helyezése iskolánk egyik kiemelt célja. A pedagógiai program és a helyi tantervek megvalósítása érdekében kialakításra került egy gyakorlókert. Az iskola eszközkészlete Intézményünk eszközkészlete évek alatt folyamatosan bővül. Audiovizuális eszközeink már újabbak. A évtől önállóként belépő természettudományos tantárgyak (fizika, kémia) jobb megértését szolgáló demonstrációs eszközök szükségesek. Fejlesztő játékok, kellenek ahhoz, hogy a fejlesztő munka színvonala tovább emelkedhessen iskolánkban. A Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány által meghirdetett taneszköz-pályázatok biztosítanak lehetőséget e hiányok pótlására. f. Kapcsolatrendszer Az intézményt külső kapcsolataiban az intézményvezető képviseli. A külső kapcsolattartás jellegétől függően átadhatja e jogát közvetlen munkatársainak eseti, vagy állandó megbízás alapján. Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart: 11

12 a megyéhez tartozó általános iskolákkal és társintézményekkel; részt veszünk éves program alapján közös kulturális- és sportrendezvényeken, illetve alkalmankénti találkozókon a rendőrséggel: sajtóreferensük több ízben tartott előadást tanulóink részére, valamint problémás gyermekeink esetében is fordulhatunk hozzájuk segítségért a Vöröskereszttel, tisztiorvosi szolgálattal, iskolaorvossal, védőnői hálózattal: gyermekeink egészségügyi ellátásában támogatnak a polgármesteri hivatalokkal: segélykérés, hiányzások, mulasztások, étkezési térítések stb. jelentik közös ügyeinket nevelési tanácsadó, családsegítő szolgálat: esetenként közös gyermek- és családgondozást végzünk a Kisebbségi Önkormányzattal: a cigány etnikum alkalmankénti segélyezése, közös gondok megbeszélése az ÉFOÉSZ heves megyei szervezetével: évek óta szoros a kapcsolatunk, közös pályázatokon, fesztiválokon veszünk részt a hatvani kulturális intézményekkel / Moldvay Galéria, Hatvany Lajos Múzeum, Grassalkovich Művelődési Központ /; kiállításain, programjain rendszeresen részt veszünk a gyöngyösi József Attila Szakközépiskola és Szakiskolával, Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú Szakiskola és Szakközépiskola Művelődési Központtal Pályakezdők Szakiskolája lehetőséget ad tehetségesebb tanulóink továbbtanulására. 12

13 III. Nevelési Program a. Nevelő-oktató munkánk alapelvei Intézményünk küldetése alapján, a következő általános, kiemelt, minden gyermekre, óvodásra és iskolásra egyaránt vonatkozó célokat tűztük ki. Nevelőiskola megteremtése, mely a gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztésére irányul. A praktikus ismeretek elsajátításának előtérbe helyezése. Az óvodai nevelési program és a helyi tantervek műveltségi anyagának minél magasabb szintű befogadtatása. Differenciált és/vagy egyéni képességfejlesztés, a habilitáció, rehabilitáció megvalósulása érdekében. Az egészséges életmódra nevelés, mint prevenció. A gyermekvédelmi feladatok magas szintű ellátása. Névadónk, Lesznai Anna örökségének ápolása, művészetének felhasználása iskolánk díszítésében, képző-, és iparművészeti, valamint irodalmi alkotásainak beépítése a helyi tantervek anyagába, ezek feldolgozása a tanulók életkori sajátosságainak és képességeinek megfelelő szinten. Mindezekkel iskolánk egyedi arculatának megteremtése. Az általános célkitűzések teljesülése esetén: A 10. évfolyam végére tanulóink képesek lesznek elfogadni másságukat, megfelelő önismerettel, toleranciával rendelkeznek. Képesek lesznek konfliktuskezelésre, önuralomra, szabályok betartására, kulturált társas kapcsolatok fenntartására. Nyitottak lesznek a világra, szűkebb környezetükben biztosan tudnak tájékozódni, felismerik, óvják azok értékeit. Képesek lesznek különböző munkák elvégzésére fogyatékosságuk és képességeik arányában. Birtokolják a képességeiknek megfelelő tantervek által meghatározott műveltségtartalmakat. Reális elképzeléseket alakítanak ki továbbtanulásról, pályaválasztásról. A család és a társadalom hasznos tagjaivá válnak, fogyatékosságuk és képességeik arányában képesek önmaguk és mások ellátására, családfenntartásra. 13

14 Tisztában lesznek az egészségre káros szokásokkal, értéknek tekintik az egészséget és igyekeznek egészséges életmódot kialakítani. Nyitottá válnak a művészetek befogadására, képességeikhez mérten művelik azokat, védik értékeit. Az óvodai nevelés alapelvei Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a fogyatékos gyermekek óvodai nevelésében is érvényes, meghatározza az óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit. Az emberi személyiség teljes kibontakozására, az emberi jogok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia. A fogyatékos gyermeknek joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön, attól kezdődően, hogy fogyatékosságát megállapították. Gyermekeink az egri Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság döntése alapján kerülnek óvodánkba. Az óvodai nevelést megelőzően a korai fejlesztés és gondozás biztosítja a fogyatékos kisgyermekek fejlesztését, családi nevelésének segítését. A gyermeket, mint fejlődő személyiséget különleges védelem illeti meg. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak. Az óvodai nevelés a fogyatékos gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. Az óvoda funkciói Óvó-védő, szociális, nevelő- és személyiségfejlesztő funkció. Az óvodai nevelés alapelve, hogy a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze, a nevelés tegye lehetővé és segítse a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatását. Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: Az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor specifikus alakításáról 14

15 a gyermeki közösségben végezhető sokszínű és életkornak és fejlettségnek megfelelő- tevékenységről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékra e tevékenységeken keresztül az életkornak megfelelő műveltség tartalmak közvetítéséről a fogyatékos kisgyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelés-oktatásának alapelvei A kulcskompetenciák fejlesztése - anyanyelvi kommunikáció (fogalmak, gondolatok érzések, tények és vélemények kifejezése és értelmezése szóban és írásban; helyes és kreatív nyelvhasználat, - Matematikai kompetencia (a matematikai gondolkodás fejlesztése és alkalmazásának képessége, készítsen fel a mindennapok problémáinak megoldására is), - Természettudományos kompetencia, - Digitális kompetencia (információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használata), - A hatékony, önálló tanulás (az egyén képes legyen kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni), - Szociális és állampolgári kompetencia ( a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés), Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, - Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség (esztétikai megismerés, elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése a művészetek nyelvén). A 9. és 10. évfolyam célkitűzései: Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók előkészítő speciális szakiskolájának 9.évfolyamán a pályaorientáció és a szakmai előkészítő ismeretek; 10. évfolyamán a szakmai alapozó ismeretek követik az általános közismereti tantárgyak körét. Cél a társas-társadalmi együttéléshez szükséges nyelvi képességekre beállítódásokra, a kulturált nyelvi magatartásra felkészítés. 15

16 Az ítélőképesség, az erkölcsi és esztétikai érzékenység növelése. A kommunikációs szabályok betartása. Eligazodás a hétköznapi kommunikációs helyzetekben. Történelmi, nemzeti azonosságtudat erősítése, a humán értékek globális értékesítése a személyiség fejlesztésében. A képzési időszak végére képessé kell válniuk arra, hogy adott idegen nyelven tudjanak egyszerű információkat kérni és adni. A mindennapi életvezetésben biztonságot jelentő matematikai ismeretek nyújtása. Matematikai felkészítés szakképzési tanulmányok folytatására. Tudományosan megalapozott ismeretek elsajátítása az emberi testről. Az egészséget megóvó életvezetési szabályok, szokások tudatosság szintjére való emelése. Annak elfogadtatása, hogy a felnőtté válás során megnyíló lehetőségekkel együtt számos kötelezettség is hárul az egyénre. Környezet kímélő, óvó magatartás tudatos vállalására nevelés. A hazáért, a régióért, a világ problémáiért érzett felelősség felismertetése. A fizikai munkához elvárt állóképesség és mozgásos monotónia tűrés fejlesztése, állapothoz és egyéni terhelhetőséghez képest. A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók nevelés-oktatásának alapelvei 1. Anyanyelvi kommunikáció kompetencia Tudja megfogalmazni saját érzéseit, gondolatait. Törekedjen a helyes nyelvhasználat elsajátítására. Adekvátan tudja használni a nyelvet a különböző kommunikációs helyzetekben. Tudja alkalmazni a begyakorolt kommunikációs helyzeteket. 2. Matematika kompetencia A matematika a gondolkodás fejlesztését támogatja, segíti. Törekedjünk a biztos eszközhasználatra, az egyéni fejlődést figyelembe véve annak elhagyására. 3. Természettudományos kompetencia Értse a természeti folyamatokat, jelenségeket. Legyen nyitott és kíváncsi szűkebb és tágabb környezete iránt. Legyen igénye környezete tisztaságára, és óvja azt. Értse a kapcsolatot tevékenység és annak a környezetre gyakorolt hatása között. 16

17 4. Digitális kompetencia Ismerje a számítógép alapvető működését. Tudjon számára fontos információkat megkeresni, alkalmazni. 5. A hatékony önálló tanulás Törekedjen arra, hogy kialakuljon egy belső motiváltság a tanulás iránt. 6. Szociális és állampolgári kompetencia Tartsa be az alapvető erkölcsi szabályokat. Ismerje a szociális intézményeket, adekvátan használja őket. Tudja érvényesíteni saját érdekeit, ismerje jogait. Ismerje a nemzeti ünnepeket, nemzeti jelképeinket. 7. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Törekedjünk arra, hogy tudatában legyen anyagi helyzetének, és tudja igényeit ehhez igazítani. 8. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezők. Használja a művészet (báb, zene, tánc) eszközeit önkifejezésre. Legyen lehetősége szereplésre, alkotásai bemutatására. A Lesznai irodalmi és képzőművészeti alkotások hassák át a különböző iskolai tevékenységeket. Fejlődjön ízlése. Az autizmus spektrumzavarral élő tanulók nevelésének, oktatásának alapelvei Az autisztikus tanuló Az autizmus az egész személyiséget átható rendellenesség. Az autizmus-spektrumzavarok az idegrendszer igen korai, nagy valószínűséggel veleszületett ártalmának, illetve a genetikai, egyéb biológiai és környezeti tényezők együttes hatásának következményei. Az autizmus tág diagnosztikai fogalom. Az autizmussal élő gyermek intelligenciája a súlyos értelmi fogyatékosságtól a kimagaslóig terjedhet. Az agyi működés zavara egész életen át fennáll. A sérülés a kommunikáció, a szociális készség és a képzeleti működés fogyatékosságában mutatkozik meg, amely a viselkedés-tervezés, szervezés és az önszabályozás, azaz a kivitelezési stratégiák spontán fejlődésének akadályozottságát jelenti. Nem, vagy csak részlegesen érti a körülötte zajló események összefüggéseit. Az autizmussal élők számára a világ gyakran kiszámíthatatlan, fenyegető. Félelmeiket nem, nehezen, vagy szokatlan formában közlik. A változásokra dührohammal, agresszióval, passzivitással, vagy bizarr viselkedéssel reagálnak. 17

18 A halmozottan sérült autisztikus tanuló Az autisztikus szindrómák gyakran társulnak egyéb problémákkal, amelyek az ellátási szükségletet, a taníthatóságot és a gyermek jövőjére vonatkozó prognózist jelentősen befolyásolják. A társuló problémák lehetnek: - értelmi fogyatékosság, mint leggyakrabban társuló fejlődési zavar, - beszéd-, érzékszervi, mozgás-, vagy egyéb fogyatékosság, - viselkedésproblémák, (főleg, ha azok súlyosak, pl.: agresszió, autoagresszió). A fejlesztésnél, a tanítás lehetséges módszertanát illetően figyelembe kell venni, hogy a tanuló autizmusa az elsődlegesen meghatározó tényező, tehát az autizmus-specifikus pedagógiai módszerekhez kell a járulékos zavar speciális módszereit kombinálni. Pedagógiai szempontú jellemzés Pedagógiai szempontból az autizmus spektrumon elhelyezkedő, sokféle személyiségű, szintű és viselkedésű gyermekeket szociális viselkedés szerint négy típusra oszthatjuk: 1. Izolált típus Szociálisan nem kezdeményez kapcsolatot, kerüli, elutasítja, ill. nem érti a társas kapcsolatokat. Általában értelmi fogyatékos, gyakoriak a szenzoros ingerfelfogás zavarai is. Legrosszabb prognózisú, legnehezebben tanítható. 2. Passzív típus Szociálisan nem kezdeményező, de a közeledést passzívan fogadó, általában jól irányítható. A legjobban tanítható, legjobb prognózisú a távoli adaptáció szempontjából. passzivitása, együttműködési készsége miatt könnyű nem észre venni, amikor már nem követi a tananyagot, csak jelen van, ill. formálisan tanul. 3. Aktív, bizarr típus Szociálisan aktív. Viselkedése gyakran inadekvát. Szokatlan módon, esetleg túlságosan sokat kezdeményező gyermek. Kapcsolatteremtése többnyire egyoldalú, a partner személyiségét, szándékát nem látja át, csak a saját érdeklődési körébe tartozó témákra, kérdésekre szorítkozik. 4. Merev, formális típus Szociális, kommunikációs viselkedési formái, aktivitásai részlet gazdagok, merevek. Az elvártnál sokkal precízebbek, beszédük és tevékenységük lényegtelen, aprólékos elemek sorával nehezített, kölcsönösségi szintjük csökkent. Általában a legjobb értelmű és beszédszintű autisztikus személyekben alakulhat ki ez a jellegzetes viselkedés, általában serdülő, vagy felnőttkorban. A háttérben erős kompenzációs igyekezet áll. 18

19 A négy csoportra jellemző tulajdonságok az autizmussal élő gyermekek és felnőttek személyiségében keveredve is megfigyelhetőek, és a fejlődés során többször is típust válthatnak. Főbb fejlesztési területek Szociális-kommunikációs fejlesztés Nyelvi fejlesztés Matematikai fejlesztés Kézimunka Önálló kódos munka, munkára nevelés Házimunka, önállóság, önkiszolgálás fejlesztése Zenei nevelés Mozgásfejlesztés, speciális mozgásfejlesztés Adaptív viselkedés tanítása egyéni és csoportos helyzetekben A tanultak gyakorlati alkalmazása a csoportban és a csoporton kívül Játékra nevelés, a szabadidő hasznos eltöltése A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók nevelésének-oktatásának alapelvei A kommunikáció és az interakció elve A kölcsönös kommunikációs akadályozottság a súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek egyik központi problémája. A fejlesztő tevékenységet áthatja a kommunikatív megközelítés. A nevelési folyamat kölcsönös párbeszéden alapuló interperszonális kapcsolatként épül fel. A kommunikáció és az interakció kiegészíti és erősíti egymást, csökkenti a pedagógus és a tanuló közti távolságot. A normalizáció és participáció elve. A fejlesztő iskolai oktatásnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók számára olyan életfeltételek és életmodellek váljanak hozzáférhetővé, melyek a lehető legjobban megközelítik az életkoruknak megfelelő társadalmilag érvényes mintákat. Mindez a pedagógiai tevékenységgel szemben azt a követelményt támasztja, hogy segítse elő a tanulói képességekhez mért lehető legjobb szintű társadalmi beilleszkedést. 19

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MO TTÓ NK Akadálymentesítés, azaz a sérült, sajátos nevelési igényű

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben