PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola /2010/LA

2 Tartalomjegyzék I. Ajánlás II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat b. Az intézmény alapítása, története c. Tanulónépességünk d. Személyi feltételek e. Tárgyi feltételek f. Kapcsolatrendszer III. Nevelési Program a. Nevelő-oktató munkánk célja b. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok c. Közösségfejlesztés d. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek e. Tehetség, képességkibontakoztatást segítő tevékenységek f. Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok g. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok h. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek i. Iskolai agresszió j. A szülő gyermek, pedagógus együttműködésének formái k. A nevelő, oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke IV. Egészségnevelési Program V. Környezeti nevelés VI. Fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok VII. Helyi tanterv a. Óvodai nevelési program b. Helyi tanterv a sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára c. Helyi tanterv a sajátos nevelési igényű középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára d. Helyi tanterv a pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) tanulók számára e. Fejlesztő iskolai rehabilitációs fejlesztési program f. Az ellenőrzés és értékelés rendszere g. Az iskola magasabb évfolyamra lépés feltételei h. A szabadon tervezhető és a nem kötelező tanórai foglalkozások felhasználásának elvei i. A tankönyvek és taneszközök kiválasztás elve j. Egyéb szolgáltatások VIII. Pedagógiai szakszolgálat a. Logopédiai ellátás b. Korai fejlesztés c. Gyógytestnevelés d. Nevelési Tanácsadó IX. Érvényességi rendelkezések 2

3 I. Ajánlás Ki az, ki nevem leveszi rólam? Szárnyamat bontja gubózó szóban Szívem celláját feltöri kézzel: Ömöljek egybe mennyei mézzel. Lesznai Anna: Gyermekrejtvény Pedagógiai programunkat ajánlom megismerésre mindazoknak, akik valamilyen okból kapcsolatba kerülnek intézményünkkel. A szülőknek, akik ránk bízzák gyermekük nevelését-oktatását, speciális fejlesztését, gondozását. A fenntartónak, aki biztosítja intézményünk működésének feltételeit. A szakembereknek, gyógypedagógus kollégáknak, akik érdeklődnek egy olyan intézmény munkája iránt, melyben sokrétű gyógypedagógiai tevékenység folyik. A képzési kötelezettek ellátása, korai gondozás, középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése és iskolai fejlesztése, valamint az enyhén értelmi fogyatékos tanulók alapfokú nevelése, oktatása. Programunkban benne foglaltatnak azok a közös célok és feladatok, melyeket minden fogyatékos gyermekeket nevelő iskola a magáénak vall, de megfogalmaztuk azokat a sajátosságokat is, melyek intézményünk egyedi arculatát tükrözik. A Pedagógiai Programot készítette: Kozmáné Bata Zsuzsanna Módosította: Árvai Beáta igazgató 3

4 II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat A Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola a sajátos nevelési igényű gyermekeket különleges gondozás keretében állapotuknak megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai konduktív pedagógiai ellátásban részesítjük attól kezdődően, hogy fogyatékosságukat megállapították. Gyógypedagógiai hitvallásunk a humán, empátia, elfogadás, a fejleszthetőségbe vetett hit és pedagógiai optimizmus. Célunk, hogy oktató-nevelő munkánk során minden tanulót önmagához mérten, képességeinek megfelelő képzéssel a maximális teljesítmény elérésére ösztönözzük. Módszertani központunk célja: a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók társadalmi integrálódását, esélyegyenlőségük megvalósítását, egyéni boldogulását biztosítani. A sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok integrált oktatását felvállaló iskolák és pedagógusok segítése. Mindezek során ápoljuk névadónk Lesznai Anna szellemi hagyományait. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének középpontjában a partnerközpontú szemlélet áll, amely a gyógypedagógiai szolgáltatások teljes körére kiterjed. b. Az intézmény alapítása, története Iskolánkat Kisegítő Iskola néven 1975-ben alapította Hatvan Város Tanácsa, a város általános iskoláiban működő kisegítő osztályokból. Első épületünk a Városi Bíróság fogdájából kialakított 5 tantermes iskola volt, melyben délelőtt és délután felváltva tanult az alsó és felső tagozat. 10 pedagógus és 2 technikai dolgozó látta el a munkát. A későbbiekben igényként jelentkezett foglalkoztató iskolai csoportok létrehozása is, melyeket a Csaba utcában egy családi házban helyeztek el. A két épület után, 1986-ban a Kossuth téri kollégium megszűnésekor egy harmadikba is beköltöztünk. Ekkor nevünk is megváltozott, 7. sz. Általános Iskola lettünk. Ez után megszűnt a váltakozó tanítás, majd 1989-ben egy óvodai csoporttal is bővült intézményünk. Hosszú ideig nehéz körülmények között, három épületben működött iskolánk január 1-től megváltozott fenntartónk. Hatvan Város Önkormányzata után iskolánkat Heves Megye Önkormányzata működteti. Ezzel egy időben új nevet is választottunk. Intézményünk Lesznai Anna Óvoda és Általános Iskola lett augusztusában egy számunkra új iskolaépületbe költözhettünk, egy megszüntetett általános iskola helyére. 4

5 Intézményünkben jó körülményeket tudunk biztosítani óvodásainknak, enyhe és középsúlyosan értelmi fogyatékos általános és szakiskolásainknak,fejlesztő iskolásainknak.2006-tól kistérségi logopédiai ellátást biztosítunk iskolánkban és 10 településen július 1-től pedagógiai szakszolgálati tevékenységgel bővült intézményünk profilja, ami a hatvani Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgálat összevonását jelenti intézményünkkel szeptemberétől autista csoport kezdi meg működését iskolánkban. Az intézmény hivatalos neve: Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola Az intézmény alapítója: Hatvan Városi Tanács (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), jogutódja Hatvan Város Önkormányzata (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) Fenntartója: Heves Megye Önkormányzata 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Intézményegységei: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola Nevelési Tanácsadó Működési területe: Heves megye Az iskola igazgatója: Árvai Beáta Az intézmény postacíme: 3000 Hatvan, Ratkó József út 10. Telefonszáma: 06/ Az intézmény alaptevékenysége: Sajátos nevelési igényű (enyhén vagy középsúlyosan értelmi fogyatékos) gyermekek óvodai nevelése, ellátása Enyhén értelmi fogyatékos,pervazív fejlődési zavarral küzdő gyermekek óvodai nevelése, ellátása. Középsúlyosan értelmi fogyatékos, pervazív fejlődési zavarral küzdő gyermekek óvodai nevelése, ellátása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 5

6 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Enyhén értelmi fogyatékos, pervazív fejlődési zavarral küzdő tanulók általános iskolai oktatása 1-8 évfolyamon, tanulmányi idő 8 év. Középsúlyosan értelmi fogyatékos, pervazív fejlődési zavarral küzdő tanulók általános iskolai oktatása 1-8. évfolyamon, tanulmányi idő 8 év. Súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő iskolai oktatása 1-8 évfolyamon, tanulmányi idő 8 év Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Enyhén értelmi fogyatékos, pervazív fejlődési zavarral küzdő tanulók szakiskolai oktatása évfolyamon, előkészítő évfolyam, tanulmányi idő 2 év. Középsúlyosan értelmi fogyatékos, pervazív fejlődési zavarral küzdő tanulók szakiskolai oktatása évfolyamon, előkészítő évfolyam, tanulmányi idő 2 év Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Az iskolai ellátás keretén belül gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, könyvtári tevékenység biztosítása Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Nevelési tanácsadás: Szakvélemény készítése a beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermek, tanuló óvodai nevelésével, illetőleg iskolai oktatásávalnevelésével kapcsolatos feladatok meghatározása céljából. Szakvélemény készítése az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából. Pedagógiai, pszichológiai tanácsadás, rehabilitációs célú, fejlesztő foglalkozások tartása. A szakértői és rehabilitációs bizottság vizsgálatára javaslattétel, ha a sajátos nevelési igény valószínűsíthető. Szakvélemény adása szakhatóságok kérésére, valamint jogszabály által meghatározott egyéb ügyekben. Logopédiai ellátás biztosítása a város környéki gyermekek számára. Gyógytestnevelésre szoruló gyermekek ellátása. Konduktív pedagógiai ellátás Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Utazó szakember feladatainak ellátása, integrált oktatás segítése. 6

7 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Éttermi, mozgó vendéglátás Óvodai, intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Kiegészítő tevékenység: Munkahelyi étkeztetés Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat Intézményünk alapfeladata a Hatvan városban és körzetében élő enyhe, középsúlyosan, súlyosan értelmi fogyatékos illetve autizmussal élő gyermekek nevelése-oktatása, valamint logopédiai és gyógytestnevelési ellátása. Biztosítjuk a tanköteles koron aluli értelmi fogyatékosok és autizmussal élő gyermekek korai fejlesztését, óvodai nevelését, iskolai életmódra való felkészítését. A családdal együttműködve elősegítjük a rendellenességek korrekcióját, megakadályozzuk a következményes ártalmak kialakulását. Ellátjuk a súlyos fogyatékos és/vagy halmozottan sérült tanköteles gyermekeket,és fejlesztő iskolát működtetünk. Gondoskodunk kistérségi logopédiai ellátásról, egyéni fejlesztésről, felzárkóztatásról, tehetséggondozásról. Biztosítjuk a napközis ellátást és a tanulók szabadidejének szervezését. Speciális gyógypedagógiai terápiás módszerek alkalmazásával végezzük az értelmi fogyatékos gyermekek különleges gondozási igényeinek megfelelő fejlesztést. Iskolánk "bemenet szabályozott" intézmény. Tanulóink a Heves Megyei Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottság szakvéleménye alapján kerülnek intézményünkbe. Jelenleg két iskolatípusunk10 évfolyamos, de a jövőben szeretnénk tanulóink számára befejezett képzést, 12 évfolyamos oktatást nyújtani, mivel így látjuk biztosítottnak a tankötelezettség végrehajtását és a társadalmi habilitációt. 7

8 2007 július 1-től pedagógiai szakszolgálati tevékenységgel és a Nevelési Tanácsadó tagintézménnyel bővült profilunk. c. Tanulónépességünk A tanulócsoportok száma az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében: 6 A középsúlyos fogyatékos tanulók esetében: 3 Óvodai csoport: 1 Fejlesztő iskolai csoport : 1 Autista csoport: 1 Előkészítő speciális szakiskola: 2 Előkészítő készségfejlesztő speciális szakiskola: 2 Napközis tanulócsoportunk száma : 2 A tanulói létszám növekvő tendenciát mutat különösen a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók esetében. Az óvodai csoport létszáma év közben is emelkedik, mivel az áthelyezés ide szinte folyamatosan történik. A gyermekek jelentős része hátrányos, illetve veszélyeztetett helyzetű. Hatvanban és a környéken élők közül is jelentős azok száma, akik számítanak a helyi önkormányzatok rendszeres támogatására, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságra. A társadalmi változások az elszegényedést, a létminimum alá kerülést jelentik a családok számára. Különösen így van ez az egyszülős családok esetében. Tanulóink szülei közül % tud megfelelő életszínvonalat biztosítani gyermekei részére, de az ő életterük is beszűkültebb az átlagosnál, hiszen nagy terhet ró a családra egy fogyatékos gyermek ellátása. Az iskola fontos társadalmi kapcsolatok helyszíne, ahol a szülők szinte naponta vagy szükség szerint találkozhatnak az iskola vezetőivel, pedagógusokkal, szülőtársakkal. Az iskolának egyfajta segítő színtérré kell válnia. Hangsúlyt kell fektetni minden olyan tevékenységre, amely magában foglalja a magatartás és viselkedészavarokkal, szorongással küzdők számára a megoldás keresését, családok, szülők megsegítését, egyfajta szociális ellátási tevékenységet. El kell látnunk minden szűkebb és tágabb értelemben vett gyermekvédelmi feladatot és ezzel kapcsolatos prevenciót. 8

9 d. Személyi feltételek Az intézményben alkalmazott dolgozók száma: 47,25 fő Képesítések Fő Pedagógiai képesítéssel rendelkező főállású alkalmazottak száma 34 A nevelő-oktató munkát segítő főállású alkalmazottak száma 5,5 Egyéb munkakörben foglalkoztatott főállású dolgozók száma 7.75 Összesen A nevelőtestület képzettsége: Szakvizsgázott 5 fő Két, vagy több diplomával rendelkező gyp. tanár: 22 fő Gyógypedagógiai tanár végzettségű : 2 fő Óvónő : 1 fő Gyógyúszás foglalkoztató 2 fő Konduktor 1 fő Jelenleg tovább tanul gyp. diplomáért : 1 fő Szakvizsgája folyamatban: 2 fő A gyermekvédelmi feladatok ellátására önálló GYIV-tanár alkalmazását látjuk indokoltnak. Mivel intézményünk területi feladatokat is ellát tanulóink 57 %-a bejáró, a 16 önkormányzattal és a szülőkkel való kapcsolattartás részmunkaidőben nehezen oldható meg színvonalasan. A nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak létszáma jelenleg nem éri el az oktatási törvényben előírtakat. Az iskola épülete e. Tárgyi feltételek Az iskola épülete a városközpontban helyezkedik el, m 2 -es telken, melyből m 2 az udvar, m 2 az épület. Az épület 45 éves, korábban egy többségi általános iskola működött benne. Intézményünk augusztusában költözhetett ide. Az épület adottságai 9

10 ideális feltételeket biztosítottak az imbecillis óvodai csoport, a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók csoportjainak és az enyhe értelmi fogyatékos tanulók osztályainak elhelyezésére. Az épület tágas, világos, otthonos, azonban korából adódóan több tekintetben is felújításra szorul. Szükség lenne a külső hőszigetelésre, fűtés korszerűsítésre, elektromos hálózat felújítására. Tantermek Oktatási helyiség 23 Tantermek száma : 7 Szaktanterem 8 Óvodai csoportszoba : 1 Logopédiai szoba : 1 Gyógytestnevelés szaktanterem : 1 Gyakorlókonyha : 1 Fazekasműhely 1 Tornaterem : 1 öltöző : 2 szertár : 1 Orvosi szoba 1 Étkező : 1 Tantermeink mérete 19 és 52 m 2 közöttiek. AZ 5 foglalkoztató csoport, az enyhe értelmi fogyatékosok alsó tagozata, az autista csoport, a fejlesztő iskola egész nap a saját termét használja, ezért úgy alakítottuk ki az osztályokat, hogy tanuló, pihenő-játszó rész is legyen benne. A felső tagozat szaktantermi rendszerben működik, így a tantermek berendezése ehhez igazodik. A foglalkoztatás egyéb termei Az óvodai csoportszoba berendezése megfelelő, hangulatos, otthonos környezetet biztosít óvodásainknak. Az autizmussal élő gyermekek számára már az óvodában megkezdjük a speciális környezet kialakítását, a tér-idő strukturálását, mely informálja a gyermeket arról, hogy mit hol hogyan mennyi ideig tegyen vagy tehet. A fejlesztő játék, az ügyességet, mozgáskészséget fejlesztő tornaszer mennyisége megfelelő. Ezeknek az eszközöknek a jegyzékét az óvodai nevelési program tartalmazza. A logopédiai szoba jól felszerelt. 10

11 Önálló könyvtárunk szabad polcos elhelyezésű. Az állományt a Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzata alapján gyarapítjuk. Könyvtárfejlesztésre évente mintegy forintot tudunk fordítani. Gyakorlókonyhánk a technika műhely volt szertárából került kialakításra. Berendezését felszerelését pályázati pénzből vásároltuk. Tornatermünk megfelelő méretű, felszereltsége bővítésre szorul. Sporteszközökre folyamatosan pályázunk. Étkezőnk a tízórai, ebéd és uzsonna kulturált elfogyasztására ad lehetőséget, melyet önkiszolgáló rendszerben használnak diákjaink. Informatika oktatás Az informatika oktatás alapfeltétele az informatika szaktanterem, melyben 17 számítógép áll tanulóink rendelkezésére. Gyakorlókert A tanulók praktikus ismereteinek előtérbe helyezése iskolánk egyik kiemelt célja. A pedagógiai program és a helyi tantervek megvalósítása érdekében kialakításra került egy gyakorlókert. Az iskola eszközkészlete Intézményünk eszközkészlete évek alatt folyamatosan bővül. Audiovizuális eszközeink már újabbak. A évtől önállóként belépő természettudományos tantárgyak (fizika, kémia) jobb megértését szolgáló demonstrációs eszközök szükségesek. Fejlesztő játékok, kellenek ahhoz, hogy a fejlesztő munka színvonala tovább emelkedhessen iskolánkban. A Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány által meghirdetett taneszköz-pályázatok biztosítanak lehetőséget e hiányok pótlására. f. Kapcsolatrendszer Az intézményt külső kapcsolataiban az intézményvezető képviseli. A külső kapcsolattartás jellegétől függően átadhatja e jogát közvetlen munkatársainak eseti, vagy állandó megbízás alapján. Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart: 11

12 a megyéhez tartozó általános iskolákkal és társintézményekkel; részt veszünk éves program alapján közös kulturális- és sportrendezvényeken, illetve alkalmankénti találkozókon a rendőrséggel: sajtóreferensük több ízben tartott előadást tanulóink részére, valamint problémás gyermekeink esetében is fordulhatunk hozzájuk segítségért a Vöröskereszttel, tisztiorvosi szolgálattal, iskolaorvossal, védőnői hálózattal: gyermekeink egészségügyi ellátásában támogatnak a polgármesteri hivatalokkal: segélykérés, hiányzások, mulasztások, étkezési térítések stb. jelentik közös ügyeinket nevelési tanácsadó, családsegítő szolgálat: esetenként közös gyermek- és családgondozást végzünk a Kisebbségi Önkormányzattal: a cigány etnikum alkalmankénti segélyezése, közös gondok megbeszélése az ÉFOÉSZ heves megyei szervezetével: évek óta szoros a kapcsolatunk, közös pályázatokon, fesztiválokon veszünk részt a hatvani kulturális intézményekkel / Moldvay Galéria, Hatvany Lajos Múzeum, Grassalkovich Művelődési Központ /; kiállításain, programjain rendszeresen részt veszünk a gyöngyösi József Attila Szakközépiskola és Szakiskolával, Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú Szakiskola és Szakközépiskola Művelődési Központtal Pályakezdők Szakiskolája lehetőséget ad tehetségesebb tanulóink továbbtanulására. 12

13 III. Nevelési Program a. Nevelő-oktató munkánk alapelvei Intézményünk küldetése alapján, a következő általános, kiemelt, minden gyermekre, óvodásra és iskolásra egyaránt vonatkozó célokat tűztük ki. Nevelőiskola megteremtése, mely a gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztésére irányul. A praktikus ismeretek elsajátításának előtérbe helyezése. Az óvodai nevelési program és a helyi tantervek műveltségi anyagának minél magasabb szintű befogadtatása. Differenciált és/vagy egyéni képességfejlesztés, a habilitáció, rehabilitáció megvalósulása érdekében. Az egészséges életmódra nevelés, mint prevenció. A gyermekvédelmi feladatok magas szintű ellátása. Névadónk, Lesznai Anna örökségének ápolása, művészetének felhasználása iskolánk díszítésében, képző-, és iparművészeti, valamint irodalmi alkotásainak beépítése a helyi tantervek anyagába, ezek feldolgozása a tanulók életkori sajátosságainak és képességeinek megfelelő szinten. Mindezekkel iskolánk egyedi arculatának megteremtése. Az általános célkitűzések teljesülése esetén: A 10. évfolyam végére tanulóink képesek lesznek elfogadni másságukat, megfelelő önismerettel, toleranciával rendelkeznek. Képesek lesznek konfliktuskezelésre, önuralomra, szabályok betartására, kulturált társas kapcsolatok fenntartására. Nyitottak lesznek a világra, szűkebb környezetükben biztosan tudnak tájékozódni, felismerik, óvják azok értékeit. Képesek lesznek különböző munkák elvégzésére fogyatékosságuk és képességeik arányában. Birtokolják a képességeiknek megfelelő tantervek által meghatározott műveltségtartalmakat. Reális elképzeléseket alakítanak ki továbbtanulásról, pályaválasztásról. A család és a társadalom hasznos tagjaivá válnak, fogyatékosságuk és képességeik arányában képesek önmaguk és mások ellátására, családfenntartásra. 13

14 Tisztában lesznek az egészségre káros szokásokkal, értéknek tekintik az egészséget és igyekeznek egészséges életmódot kialakítani. Nyitottá válnak a művészetek befogadására, képességeikhez mérten művelik azokat, védik értékeit. Az óvodai nevelés alapelvei Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a fogyatékos gyermekek óvodai nevelésében is érvényes, meghatározza az óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit. Az emberi személyiség teljes kibontakozására, az emberi jogok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia. A fogyatékos gyermeknek joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön, attól kezdődően, hogy fogyatékosságát megállapították. Gyermekeink az egri Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság döntése alapján kerülnek óvodánkba. Az óvodai nevelést megelőzően a korai fejlesztés és gondozás biztosítja a fogyatékos kisgyermekek fejlesztését, családi nevelésének segítését. A gyermeket, mint fejlődő személyiséget különleges védelem illeti meg. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak. Az óvodai nevelés a fogyatékos gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. Az óvoda funkciói Óvó-védő, szociális, nevelő- és személyiségfejlesztő funkció. Az óvodai nevelés alapelve, hogy a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze, a nevelés tegye lehetővé és segítse a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatását. Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: Az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor specifikus alakításáról 14

15 a gyermeki közösségben végezhető sokszínű és életkornak és fejlettségnek megfelelő- tevékenységről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékra e tevékenységeken keresztül az életkornak megfelelő műveltség tartalmak közvetítéséről a fogyatékos kisgyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelés-oktatásának alapelvei A kulcskompetenciák fejlesztése - anyanyelvi kommunikáció (fogalmak, gondolatok érzések, tények és vélemények kifejezése és értelmezése szóban és írásban; helyes és kreatív nyelvhasználat, - Matematikai kompetencia (a matematikai gondolkodás fejlesztése és alkalmazásának képessége, készítsen fel a mindennapok problémáinak megoldására is), - Természettudományos kompetencia, - Digitális kompetencia (információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használata), - A hatékony, önálló tanulás (az egyén képes legyen kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni), - Szociális és állampolgári kompetencia ( a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés), Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, - Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség (esztétikai megismerés, elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése a művészetek nyelvén). A 9. és 10. évfolyam célkitűzései: Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók előkészítő speciális szakiskolájának 9.évfolyamán a pályaorientáció és a szakmai előkészítő ismeretek; 10. évfolyamán a szakmai alapozó ismeretek követik az általános közismereti tantárgyak körét. Cél a társas-társadalmi együttéléshez szükséges nyelvi képességekre beállítódásokra, a kulturált nyelvi magatartásra felkészítés. 15

16 Az ítélőképesség, az erkölcsi és esztétikai érzékenység növelése. A kommunikációs szabályok betartása. Eligazodás a hétköznapi kommunikációs helyzetekben. Történelmi, nemzeti azonosságtudat erősítése, a humán értékek globális értékesítése a személyiség fejlesztésében. A képzési időszak végére képessé kell válniuk arra, hogy adott idegen nyelven tudjanak egyszerű információkat kérni és adni. A mindennapi életvezetésben biztonságot jelentő matematikai ismeretek nyújtása. Matematikai felkészítés szakképzési tanulmányok folytatására. Tudományosan megalapozott ismeretek elsajátítása az emberi testről. Az egészséget megóvó életvezetési szabályok, szokások tudatosság szintjére való emelése. Annak elfogadtatása, hogy a felnőtté válás során megnyíló lehetőségekkel együtt számos kötelezettség is hárul az egyénre. Környezet kímélő, óvó magatartás tudatos vállalására nevelés. A hazáért, a régióért, a világ problémáiért érzett felelősség felismertetése. A fizikai munkához elvárt állóképesség és mozgásos monotónia tűrés fejlesztése, állapothoz és egyéni terhelhetőséghez képest. A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók nevelés-oktatásának alapelvei 1. Anyanyelvi kommunikáció kompetencia Tudja megfogalmazni saját érzéseit, gondolatait. Törekedjen a helyes nyelvhasználat elsajátítására. Adekvátan tudja használni a nyelvet a különböző kommunikációs helyzetekben. Tudja alkalmazni a begyakorolt kommunikációs helyzeteket. 2. Matematika kompetencia A matematika a gondolkodás fejlesztését támogatja, segíti. Törekedjünk a biztos eszközhasználatra, az egyéni fejlődést figyelembe véve annak elhagyására. 3. Természettudományos kompetencia Értse a természeti folyamatokat, jelenségeket. Legyen nyitott és kíváncsi szűkebb és tágabb környezete iránt. Legyen igénye környezete tisztaságára, és óvja azt. Értse a kapcsolatot tevékenység és annak a környezetre gyakorolt hatása között. 16

17 4. Digitális kompetencia Ismerje a számítógép alapvető működését. Tudjon számára fontos információkat megkeresni, alkalmazni. 5. A hatékony önálló tanulás Törekedjen arra, hogy kialakuljon egy belső motiváltság a tanulás iránt. 6. Szociális és állampolgári kompetencia Tartsa be az alapvető erkölcsi szabályokat. Ismerje a szociális intézményeket, adekvátan használja őket. Tudja érvényesíteni saját érdekeit, ismerje jogait. Ismerje a nemzeti ünnepeket, nemzeti jelképeinket. 7. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Törekedjünk arra, hogy tudatában legyen anyagi helyzetének, és tudja igényeit ehhez igazítani. 8. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezők. Használja a művészet (báb, zene, tánc) eszközeit önkifejezésre. Legyen lehetősége szereplésre, alkotásai bemutatására. A Lesznai irodalmi és képzőművészeti alkotások hassák át a különböző iskolai tevékenységeket. Fejlődjön ízlése. Az autizmus spektrumzavarral élő tanulók nevelésének, oktatásának alapelvei Az autisztikus tanuló Az autizmus az egész személyiséget átható rendellenesség. Az autizmus-spektrumzavarok az idegrendszer igen korai, nagy valószínűséggel veleszületett ártalmának, illetve a genetikai, egyéb biológiai és környezeti tényezők együttes hatásának következményei. Az autizmus tág diagnosztikai fogalom. Az autizmussal élő gyermek intelligenciája a súlyos értelmi fogyatékosságtól a kimagaslóig terjedhet. Az agyi működés zavara egész életen át fennáll. A sérülés a kommunikáció, a szociális készség és a képzeleti működés fogyatékosságában mutatkozik meg, amely a viselkedés-tervezés, szervezés és az önszabályozás, azaz a kivitelezési stratégiák spontán fejlődésének akadályozottságát jelenti. Nem, vagy csak részlegesen érti a körülötte zajló események összefüggéseit. Az autizmussal élők számára a világ gyakran kiszámíthatatlan, fenyegető. Félelmeiket nem, nehezen, vagy szokatlan formában közlik. A változásokra dührohammal, agresszióval, passzivitással, vagy bizarr viselkedéssel reagálnak. 17

18 A halmozottan sérült autisztikus tanuló Az autisztikus szindrómák gyakran társulnak egyéb problémákkal, amelyek az ellátási szükségletet, a taníthatóságot és a gyermek jövőjére vonatkozó prognózist jelentősen befolyásolják. A társuló problémák lehetnek: - értelmi fogyatékosság, mint leggyakrabban társuló fejlődési zavar, - beszéd-, érzékszervi, mozgás-, vagy egyéb fogyatékosság, - viselkedésproblémák, (főleg, ha azok súlyosak, pl.: agresszió, autoagresszió). A fejlesztésnél, a tanítás lehetséges módszertanát illetően figyelembe kell venni, hogy a tanuló autizmusa az elsődlegesen meghatározó tényező, tehát az autizmus-specifikus pedagógiai módszerekhez kell a járulékos zavar speciális módszereit kombinálni. Pedagógiai szempontú jellemzés Pedagógiai szempontból az autizmus spektrumon elhelyezkedő, sokféle személyiségű, szintű és viselkedésű gyermekeket szociális viselkedés szerint négy típusra oszthatjuk: 1. Izolált típus Szociálisan nem kezdeményez kapcsolatot, kerüli, elutasítja, ill. nem érti a társas kapcsolatokat. Általában értelmi fogyatékos, gyakoriak a szenzoros ingerfelfogás zavarai is. Legrosszabb prognózisú, legnehezebben tanítható. 2. Passzív típus Szociálisan nem kezdeményező, de a közeledést passzívan fogadó, általában jól irányítható. A legjobban tanítható, legjobb prognózisú a távoli adaptáció szempontjából. passzivitása, együttműködési készsége miatt könnyű nem észre venni, amikor már nem követi a tananyagot, csak jelen van, ill. formálisan tanul. 3. Aktív, bizarr típus Szociálisan aktív. Viselkedése gyakran inadekvát. Szokatlan módon, esetleg túlságosan sokat kezdeményező gyermek. Kapcsolatteremtése többnyire egyoldalú, a partner személyiségét, szándékát nem látja át, csak a saját érdeklődési körébe tartozó témákra, kérdésekre szorítkozik. 4. Merev, formális típus Szociális, kommunikációs viselkedési formái, aktivitásai részlet gazdagok, merevek. Az elvártnál sokkal precízebbek, beszédük és tevékenységük lényegtelen, aprólékos elemek sorával nehezített, kölcsönösségi szintjük csökkent. Általában a legjobb értelmű és beszédszintű autisztikus személyekben alakulhat ki ez a jellegzetes viselkedés, általában serdülő, vagy felnőttkorban. A háttérben erős kompenzációs igyekezet áll. 18

19 A négy csoportra jellemző tulajdonságok az autizmussal élő gyermekek és felnőttek személyiségében keveredve is megfigyelhetőek, és a fejlődés során többször is típust válthatnak. Főbb fejlesztési területek Szociális-kommunikációs fejlesztés Nyelvi fejlesztés Matematikai fejlesztés Kézimunka Önálló kódos munka, munkára nevelés Házimunka, önállóság, önkiszolgálás fejlesztése Zenei nevelés Mozgásfejlesztés, speciális mozgásfejlesztés Adaptív viselkedés tanítása egyéni és csoportos helyzetekben A tanultak gyakorlati alkalmazása a csoportban és a csoporton kívül Játékra nevelés, a szabadidő hasznos eltöltése A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók nevelésének-oktatásának alapelvei A kommunikáció és az interakció elve A kölcsönös kommunikációs akadályozottság a súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek egyik központi problémája. A fejlesztő tevékenységet áthatja a kommunikatív megközelítés. A nevelési folyamat kölcsönös párbeszéden alapuló interperszonális kapcsolatként épül fel. A kommunikáció és az interakció kiegészíti és erősíti egymást, csökkenti a pedagógus és a tanuló közti távolságot. A normalizáció és participáció elve. A fejlesztő iskolai oktatásnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók számára olyan életfeltételek és életmodellek váljanak hozzáférhetővé, melyek a lehető legjobban megközelítik az életkoruknak megfelelő társadalmilag érvényes mintákat. Mindez a pedagógiai tevékenységgel szemben azt a követelményt támasztja, hogy segítse elő a tanulói képességekhez mért lehető legjobb szintű társadalmi beilleszkedést. 19

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI. IX/1. Cél, feladat, tevékenység

IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI. IX/1. Cél, feladat, tevékenység IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI A nevelési és oktatási intézmények - és ifjúságvédelmi feladatait: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és módosításai, az iskolák működését

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN Feltételeket ld. alább részletezve. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben