Gyógypedagógia rehabilitáció adaptált testkultúra és sport

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyógypedagógia rehabilitáció adaptált testkultúra és sport"

Átírás

1 2012. ÉVI VAS IMRE-EMLÉKELŐADÁS Gyógypedagógia rehabilitáció adaptált testkultúra és sport Aktuális gondolatok a mozgásterápiától a fogyatékos személyek sportjáig a paralimpia jegyében Benczúr Miklósné Az előadás a mozgáskorlátozott személyek rehabilitációjából a mozgásterápiától a paralimpiáig vezető utat mutatja be. Kiemeli a mozgás és a sportolás tanításának szerepét a gyógypedagógiai szomatopedagógia nevelés során. Összefoglalja a paralimpiai mozgalom aktuális jellemzőit, a sportolók osztálybasorolása rendjét és a hazai sportolók részvételét a XIV. Paralimpiai Játékokon (London). Kulcsszavak: mozgásnevelés, szomatopedagógia, fogyatékos személyek sportja, paralimpia Somatopedagogy rehabilitation adepted sportexercise in respect to paralympics Author evaluates the way of rehabilitation of the physically handicapped persons from physiotherapy leading to Paralympic Games. Gives special emphasis to the role of the teaching the sports movements and the special education (somatopedagogic) creating the competition condition in the Paralympic Games. Summarizes the current characteristics of the paralympic conception, the recent practice of the categorization of disabled persons and demonstrates the participation our national team at the XIV th Paralympic Games (London). Key words: physically handicapped, special (somatopedagogic) education, Paralympic Games Levelezési cím: BENCZÚR MIKLÓSNÉ DR., t-online.hu A mozgásrehabilitáció integrálása a mozgáskorlátozottak gyógypedagógiai nevelésébe. A gyógytornától a sportolásig iskoláskorban A Mozgásjavító Általános Iskola 1903 óta a mozgáskorlátozott gyermekek gyógypedagógiai nevelésének színtere. Ebben az iskolában a hatvanas évektől kezdődően alakult-módosult az ép értelmű, de mozgásában korlátozott iskoláskorú tanulók nevelése-oktatása. A testnevelés helyett mozgásnevelés tantárgyat tanítottunk, amelyben módszertanilag sikerült ötvözni a gyógytornát az adaptált testneveléssel és sportolással, a funkcionális foglalkoztatással (ergoterápiával), valamint a kommunikáció motoros feltételeinek javításával (1. ábra).3 Mindez az iskolai nevelés minden területén megjelent. A tantárgyi oktatásban és a nevelés más területein is hangsúlyt kapott a mozgásos akadályozottság és következményeinek sajátos korrekciója. A nevelési és oktatási folyamatba integrált ilyen irányú rehabilitáció újjá alakította a mozgáskorlátozott gyermekek gyógypedagógiai rehabilitációját, beleértve a súlyosan és halmozottan sérült mozgáskorlátozottak nevelését is.10 Ehhez speciálisan felkészült szakemberekre volt szükség. A hetvenes-nyolcvanas évekre megteremtődtek a feltételek a gyógypedagógus-képzésben egy új gyógypedagógiai szakterület létrehozására szomatopedagógia néven, amelyben olyan képzési anyagra épülő gyógypedagógus-képzés valósult meg hasonlón a gyógypedagógia többi szakterületéhez, amelyben ötvöző- 16

2 Adaptált Sport Gyógytorna testnevelés Napi Kommunikáció tevékenység motoros (ADL) feltételei Eszközhasználat 1. ábra. A mozgásnevelés komplexitása dik a gyógyítás, a pedagógia és a rehabilitáció.8,10 A képzés során az elmélet és a gyakorlat összekapcsolására kiemelt hangsúlyt fektettünk. Fontos volt, hogy az új szak mindenkor hiteles szakmai alapokon álljon. Megalapozott és kipróbált, tudományosan is elfogadott technikák, módszerek integrálódjanak a terápiás és rehabilitációs folyamatba, a személyiség fejlesztésének életkori és sérülésspecifikus nevelési-oktatási folyamatába. Ezért szoros szakmai kapcsolatot tartottunk a gyógytornász szakmával és a képzéssel, valamint a pszichológia és az orvosi rehabilitáció, illetve a gyógypedagógia más szakterületeivel. A tartós, maradandó mozgásos akadályozottság gyógypedagógiai rehabilitációjában a mozgásszervi rehabilitáció mellett az életkori sajátosságoknak megfelelő iskolai oktatás ismeretnyújtás is szükséges. A mozgásos akadályozottság nemcsak a motorium oldaláról kíván megfelelő rehabilitációt, hanem a személyiségfejlődés megsegítésén túl az életkornak megfelelő egyéb tevékenységek körében is, így például a kommunikáció, a tanulás, a mindennapi tevékenykedés és egyéb, a szocializáció köréhez tartozó képességfejlesztés területén is. A szomatopedagógia komplex összhatás, amelyben többtényezős rehabilitációs tevékenység ötvöződik, célja az eredményes fejlődés, a tanulás és a sikeres társadalmi beilleszkedés segítése (2. ábra).10 A rehabilitációs szemlélet továbbfejlesztése érdekében az ELTE Gyógypedagógiai Kar Szomatopedagógiai tanszéke ezért dolgozott ki olyan további, a rehabilitáció más részeivel foglalkozó szakirányú továbbképzéseket, amelyek a hazai képzési rendszerben mindaddig nem voltak jelen. Ezek diplomára épülő, ún. szakirányú továbbképzési szakok formájában integrálódtak az ELTE Gyógypedagógiai Kar képzési rendszerébe. A szakmai hitelesség érdekében a továbbképzések óra- és vizsgatervének, tananyagának kidolgozásában minden esetben együttműködtünk az illetékes társ-szakmákkal és szakemberekkel. Ilyen szakirányú továbbképzési programok voltak: a rehabilitáció foglalkoztató terapeuta (RFT) továbbképzési szak együttműködésben az OORIval, Mogánné Tölgyessy Szilviával és a SE EÜ Főiskola Fizioterápiai Tanszék szakembereivel, a rehabilitációs célú úszásoktatásra való felsőfokú szakot (RUO) tanszéki munkatársam, Bernolák Béláné együttműködésben az SE Testnevelés és Sporttudományi Karával, valamint az adaptált testnevelés és sport (ATS) szakirányú továbbképzési szakot együttműködésben a fogyatékosok sportja hazai szervezeteivel dolgoztuk ki. A testgyakorlás-sportolás hathatós eszköz a rehabilitációban Hosszú és nehéz a rehabilitáció útja a fogyatékos vagy fogyatékossá vált személy életében. Rehabilitációjuk egyik csúcseredménye, ha a fogyatékos vagy fogyatékossá vált személy olyan területen ér el eredményt, amelyben akadályozottsága alapvető módosító feltételként van jelen. Ennek egyik fontos területe a sportolás. A sportolás mint eszköz elősegíti nemcsak a mozgásbeli képességek javulását, hanem az elfogadás és a változó körülményekhez való fogyatékosság-specifikus alkalmazkodást is. A fogyatékos tanulók sporttevékenységének hatása integrálódik a szocializáció folyamatába. Hatással van az alapvető tartási és mozgási formákra, cselekvésformákra, a mozgáskreativitás fejlődésére, Szocializáció építése Környezeti tényezők Életkor- és fogyatékosság-specifikus Mozgásnevelés Ismeretnyújtás Kommunikáció fejlesztése Technikai megsegítés 2. ábra. Szomatopedagógia mint gyógypedagógiai diszciplína Benczúr Miklósné: Gyógypedagógia rehabilitáció adaptált testkultúra és sport 17

3 Sportolj velünk! 1986 Országos diáksportfesztivál Vereczkei Zsolt londoni paralimpiai csapattag Eddigi eredmények: hátúszás 50 méter S Barcelona arany; Atlanta arany; Athén bronz; Peking bronz; London bronz 3. ábra. Mozgásneveléstől a paralimpiáig Vereczkei Zsolt a Mozgásjavító Általános Iskola volt tanulója, ma többszörös paralimpiai bajnok a motoros képességekre (erő, ügyesség, gyorsaság, edzettség, mozgáskoordináció és mozgáskészség javulása), az egészségmagatartás alakulására, a szocializációra, az emberi kapcsolatokra, a magatartás alakulására, a konfliktushelyzetek megoldására és a küzdőképességre, és befolyással van a személyiségfejlődésre.3,4 Ezt felismerve már a hetvenes években elkezdtük a budapesti mozgásjavító iskolában a tanulók sportoltatását rendszeres iskolai, iskolák közötti és nemzetközi ügyességi versenyek, sportági vetélkedők formájában.6 Az iskolából kilépő mozgáskorlátozott fiatalok részére az intézmény létrehozta 1971-ben az első hazai sportklubot Halassi Olivér Sport Club néven. Ez volt az első lépés a mozgáskorlátozott személyek szervezett hazai sportélete felé. Ezt megelőzően csak egyéni kezdeményezések voltak, pl. Fejes András (1972, Heidelberg, atlétika, bronzérem) (3. ábra).14 A 2012 nyarán lezajlott paralimpia indokolja, hogy a továbbiakban összefoglaljam a fogyatékos személyek sportjának azokat a fontos ismereteit, amelyek a sport területén a nemzetközi, illetve a hazai sportéletben az utóbbi évtizedekben kialakultak és amelyek a paralimpia működésének megértését szolgálják. A paralimpia helye és szerepe a fogyatékos személyek sportjában Az első Stoke Mandeville-i (Anglia) nemzeti (1948) majd nemzetközi játékok (1950) sikere indította el nemcsak nemzetközi szinten, hanem az egyes országok életében is a szervezett sportéletet. Rohamosan szerveződtek, alakultak a munka koordinálására a fogyatékosság-specifikus világszervezetek:5,15, Nemzetközi Stoke Mandeville-i Játékok Szövetsége ISMGF (ISMWGF) (petyhüdt bénultak részére) 1964 Sérültek Nemzetközi Sportszervezete: ISOD (amputáltak és egyéb sérültek részére) 1978 Agyi Sérültek Nemzetközi Sport és Rekreációs Szövetsége: CP-ISRA 1981 Látássérültek Nemzetközi Sportszövetsége: IBSA 1981 Siketek Nemzetközi Sportbizottsága: CISS (Csendes Játékok Nemzetközi Bizottság jogutódja) 1982 Nemzetközi Koordinációs Bizottság: ICC (tagjai: CP-ISRA, ISOD, ISMGF, IBSA) 1986 Mentálisan Sérültek Nemzetközi Sportszövetsége: INAS FMH 1986 Szervátültetettek Világjátékának Szövetsége: VTGF A szabályok összehangolására 1989-ben megalakult a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (továbbiakban IPC). Alapító szervezetei: ISMGF, ISOD, IBS, CP-ISRA, CISS, INAS-FHM. A nemzetközi fogyatékosságspecifikus sportszövetségek az idők folyamán kialakították versenyrendszerüket, sportágaikat és azok szabályait. Jelenleg négy világszervezet működik, mindegyik saját versenyrendszerrel. A speciális olimpiai mozgalom (Nemzetközi Speciális Olimpia, SOI) a súlyosan és halmozottan fogyatékos sportolók eseményeit fogja össze, célja a testmozgásban való részvétel és nem a teljesítmény növelése. A siketlimpia és a szervátültetettek világjátékai nevükben hordozzák kompetenciájukat.5,15 A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság a látássérültek és mozgáskorlátozottak, valamint az intellektuálisan enyhén érintett személyek sportját fogja össze legmagasabb szinten. Mint ismeretes, a évi olimpiai játékot követő hetekben zajlott le a XIV. paralimpia Londonban 164 ország 4200 sportolója részvételével.17,19 A paralimpiai játékok, ha nem is ezen a néven, de 1960-ban kezdődtek és minden negyedik évben kerültek megrendezésre ben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság közötti megállapodás vezetett arra, hogy azonos feltételekkel, egymást követően, azonos helyen kell megrendezni az olimpiát és a paralimpiát től a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság feladata összehangolni a versenyrendezést, sportági és osztálybasorolási szabályokat, vizsgálóeljárásokat a paralimpiai sportágakban. A sportban a versenyzés feltétele a teljesítmények összehasonlíthatósága és az ennek alapján elvégzett rangsorolás. A fogyatékos sportolók kategória és osztály megállapítását nemzetközi szabályok segítik. A rendszer az IPC és a nemzetközi sportszövetségek közös munká- 18

4 ja alapján jött létre. A fogyatékosság és annak súlyossága, a sportmozgáshoz szükséges képességek változása indokolja, hogy a teljesítmények összehasonlíthatósága érdekében egységesen járjanak el, kidolgozzanak olyan, a lehetőségekhez mérten objektív rendszert, amely alapján a sportolók teljesítménye összehasonlítható és a rangsorolás elvégezhető.1,2 Látássérülteknél a látásélesség vizsgálatával, értelmi sérülteknél a mentális képességek minősítésével történik a sportolók besorolása. Például az úszósportágban három fogyatékosságspecifikus, mozgás, látás- és intellektuálisan károsodottak kategóriája szerepelt a londoni paralimpián, 14 osztályban. Tíz osztály a mozgás, három osztály a látássérültek részére és egy osztály az intellektuálisan sérült úszók részére. Asztaliteniszben a jelenlegi paralimpán 11 osztály volt. Mozgáskorlátozott kategóriában 10 osztály (5-5 osztály az ülő- és állójátékosoknak) és az intellektuálisan sérültek kategóriájában egy osztályt hirdetett meg az IPC.7,18,19 Mozgáskorlátozott személyeknél funkcionális vizsgálat alapján határozzák meg a sportolók versenyosztályait. Az 1. táblázat az évek során kialakult klasszikus sérülésspecifikus IPC kategóriákat mutatja: a CL kategória a harántlézió és polio utáni állapotok osztályait fogja össze, A jelzéssel a végtaghiányos és CP a cerebralis sérültek részére kialakított kategóriákat és alosztályokat mutatja. Most van kialakulóban, illetve egyre jobban terjedően a mozgásszervi diagnózistól független, ún. kombinált vagy funkcionális kategóriák rendszere, amelyben nem a mozgásszervi diagnózis, hanem a sportmozgás és a funkcionális károsodás viszonyát értékelik, és ennek alapján határozzák meg a sportoló sportági osztályát. Ennek legfontosabb indoka a kategóriák és alosztályok számának csökkentése, az integráció előrehaladásának segítése.2,7 A mozgáskorlátozott sportolók funkcionális vizsgálatát és a sportolók osztályba sorolását nemzetközileg kidolgozott vizsgálóeljárásokkal sajátosan felkészített szakemberek, orvosok, gyógytornászok és sportszakemberek végzik. A sportoló osztályba sorolása az izomerő, ízületi mobilitás, koordináció és egyéb paraméterek megállapításával történik függően a mozgásszervi diagnózistól és sportágtól. A besorolásban hangsúlyt kap a sportágspecikus mozgások vizsgálata is, például kerekesszékes sportoknál az ülésegyensúly vizsgálata vagy más sportágaknál a sporteszköz mibenléte. Nyilvántartásba veszik a sportoló gyógyászati segédeszközeit, sajátos sporteszközeit, gyógyszerelését és egyéb betegségeit. Meghatározzák a besorolás kötelezettségének mibenlétét, gyakoriságát, a segítségadás szükségességét, pl. progresszív kórformáknál előírják a verseny előtti besorolást.2,18 Példának az úszássportág besorolási vizsgálatát mutatjuk be. Mozgáskorlátozottság esetében a funkcionális felmérés két részből áll. A funkcionális státusz megállapítása egyrészt vizsgálóasztalon történik a mozgásszervi diagnózistól függően az izomerő, ízületi mobilitás vagy mozgáskoordináció vizsgálata alapján, másrészt a vízben végzett tesztelésből. A vízben végzett tesztelésnél értékelik a rajt kivitelezését (0 10 pont), a fordulás módját (0 10 pont) és a vízben az úszásnem kivitelezését. Koordinációs probléma esetében (pl. CP) úszásnemenként legalább 50 méter úszást írnak elő kötelezően, és ennek alapján szükségszerűen korrigálják a vizsgált sportoló funkcionális képességeit. Végül a felső és alsó végtagok, a törzs, a start és fordulás pontértékének összege alapján végzik el a sportoló besorolását a megfelelő sportági osztályba. A kettő számszerű eredménye adja meg a sportoló osztályát, 10 osztály a mell úszásnemre és 10 osztály a gyors, hát és pillangó úszásnemre. Végtaghiány esetében a megmaradt végtag/ok mértéke adja meg a besorolás alapját, természetesen a rajt és fordulás minősítésével összhangban.2,7,18 A számszerű értékelésre kidolgoztak és egységesítettek egy 5-ös értékelő skálát. A közismert izomerő-vizsgálat 5-ös értékelő formuláját alkalmazták nemcsak petyhüdt bénulásoknál, hanem annak adaptált formáját egyéb kórformák esetében, pl. az ízületi mobilitás és a mozgáskoordináció számszerűsítésére is. Ízületi mobilitás mérésére pl. arthrogryposis esetében, vagy a mozgáskoordinációs képesség értékelésére pl. CP esetében. Példa a számszerű értékelésre: a könyök flexió-extenzió minősítése folyamatos mozgáskivitelezés során teljes értékű 5 pont, 75%-os kivitelezés 4 pont, 50%-os kivitelezés 3 pont, 25%-os kivitelezés 2 pont. 1. táblázat. Mozgáskorlátozott sportolók esélyegyenlőségét segítő alapkategóriák és alosztályok7 Sérülésspecifikus kategóriák és nemzetközi jelük CL Súlyosság szerinti alosztályok Petyhüdt jellegű 1 a/ b /c - 6 alosztályok bénulások (harántlézió, polio stb.) A Végtaghiány 1-9 alosztály CP La Kombinált vagy funkcionális kategória Agyi bénulás utáni állapotok Egyéb (előzőkbe nem sorolható kórformák) Mozgásszervi dg.-tól független 1-8 alosztály Sportáganként változó (álló -, ülőkategóriák és ezen belüli alosztályok) Sportág- és mozgásállapot-függő alosztályok Benczúr Miklósné: Gyógypedagógia rehabilitáció adaptált testkultúra és sport 19

5 Látássérülteknél a látásélesség szerint 3 alosztály van, a látásélesség megállapítását szakorvos végzi: B 1 kategória: fényérzékelés teljes hiánya B 2 kategória: kéz alakjának a felismerésétől, 2/60 látásélesség és/vagy 5 foknál szűkebb látótér B 3 kategória: 2/60-nál nagyobb látásélesség és/vagy 5 foknál nagyobb látótér. 6/60 látásélesség és/vagy 20 foknál szűkebb látótér.16,18 XIV. Paralimpia aug. 29. szept. 9., London Hazai képviselet: 33 sportoló 9 sportág asztalitenisz, atlétika, erőemelés, evezés, dzsúdó, sportlövészet, kerekesszékes tenisz, úszás, vívás 4. ábra XIV. Paralimpia. 2012, London17 Engelhardt Katalin paralimpikon eredményei: 1992, Barcelona, 50 m pillangó (S6), ezüst; 1996, Atlanta, 200 m vegyes (SM5); és 50 m pillangó (S5), bronz; 4 50 m vegyes (S1-6.), arany; 2000, Sydney, 50 m pillangó (S5), bronz; 2004, Athén, 50 m pillangó (S5), bronz; 2008, Peking; 2012, London, 200 vegyes (S5) 8. hely 5. ábra. Engelhardt Katalin paralimpikon Sors Tamás 100 m pillangóúszás (S9 kategória) aranyérem Szabó Nikolett Dzsúdó (B1 kategória) bronzérem 2 aranyérem, 6 ezüstérem, 6 bronzérem Pálos Péter Asztalitenisz (TT11 kategória) aranyérem 6. ábra. Példaképek a XIV. londoni paralimpia hazai nyerteseiből17 A hazai helyzetről A hazai mozgáskorlátozott sportolók vizsgálata sajátos hazai vizsgálati rendszerrel történt a hetvenes években, majd a nemzetközi szabályokat fokozatosan adaptáltuk a hazai gyakorlatra és fokozatosan tértünk át annak használatára a hazai versenyrendszerben is. Végső formában 1992-ben vettük át a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott rendszert, kialakítva a hazai nyilvántartási rendszert. Ekkor már közel 900 hazai mozgáskorlátozott sportoló szerepelt nyilvántartásunkban között a vizsgálatokat és osztályba sorolást dr. Plesa István és dr. Szerb Imre, majd dr. Pantó Tamás szakorvosok és jómagam végeztük.1,2 Az utóbbi években dr. Bejek Zoltán és Kiss Erika végzi a mozgáskorlátozott sportolók osztályba sorolását. Az új sporttörvény a hazai sportszerveződésben jelentős változásokat hozott re a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) keretében működik minden hazai sportszövetség. A Magyar Olimpiai Bizottság koordinálja az olimpiai és nem olimpiai sportágakat, a szabadidő- és diáksportot. A fogyatékos személyek sportját képviselő MOB fogyatékosok sportjáért felelős szakmai tagozat keretében a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB, megalakulása 1997) integrálja a mozgás-, látás-, hallássérültek és az enyhe értelmi sérültek országos sportszövetségeit. A szervátültetett személyek sportjának országos szervezete a Magyar Szervátültetettek Sportszövetsége (megalakulása 1997) és a súlyosan értelmi sérültek részére működő Magyar Speciális Olimpia Szövetség (megalakulása 1984) nem tartozik közvetlenül a Magyar Paralimpiai Bizottsághoz. A fogyatékos személyek diákés szabadidősportját a Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége koordinálja (megalakulása 2008).15 A magyar sportolók hivatalosan 1976-ban Torontóban vettek részt először paralimpián 12 sportolóval. A megnyitót követő harmadik napon a magyar csapatot politikai okok miatt a kormány visszahívta. Így Tauber Zoltán asztaliteniszező aranyérmét, és Oláh József atléta bronzérmét a rendezők törölték.14 A hazai csapat azóta is folyamatosan részt vesz a négyévenként rendezett játékokon. A XIV. paralimpián Londonban 33 sportoló képviselte hazánkat (4. ábra). A fogyatékos vagy fogyatékossá vált személy életében a fizikai aktivitás és sportolás jelentősége nagy. Nem mindenkiből lesz paralimpikon, de a sport hozzásegít a teljesértékűség megéléséhez (5. ábra).9 Engelhardt Katalin többszörös paralimpikon útja szintén a mozgásjavító általános iskolából, a mozgásneveléstől vezetett a paralimpiáig: Orvosilag csak egy diagnózis, nekem viszont meg kellett tanulnom vele élni, ebben nagyon sokat segített a mozgás, a sport fogalmazza meg.12 20

6 Ezt a folyamatot mi, rehabilitációs szakemberek csak segíthetjük, de a végső megvalósulás személy szerint az Ő érdemük (6. ábra). Összegzés Előadásomban a munkám során szerzett tapasztalatok és szakirodalom alapján foglaltam össze a rehabilitációs folyamatnak a mozgásterápiától a sportolásig vezető útját. Aktualitása folytán röviden összefoglaltam a parasport néhány kérdését azzal céllal, hogy a rehabilitációban jártas szakemberek áttekintést kapjanak a jelenleg is folyó paralimpia szakmai hátteréről és elősegítsem ezzel is a rehabilitáció eredményességének bizonyítását a sport vonatkozásában. Köszönetnyilvánítás Köszönöm a Szomatopedagógiai Tanszék kollégáinak és külső munkatársainak, valamint a sport területén a közös munkában részt vevő munkatársaimnak támogatásukat! A Vas Imre-emlékérem nemcsak engem illetett, hanem munkatársaimat is. Köszönjük! Köszönetet mondok továbbá a Vas Imre-emlékbizottságnak, illetve a Társaság vezetőségének, hogy érdemesnek tartott a díjra. IRODALOM 1. Benczúr M-né: Az esélyegyenlőség elvének érvényesülése a mozgáskorlátozottak sportjában. Mozgáskorlátozott sportolók kategorizálása és osztályozása. Magyar Testnevelési Egyetem, egyetemi doktori értekezés. Budapest, 1992; Benczúr M-né: Mozgáskorlátozott sportolók osztályba sorolása. Kézikönyv. Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége, Budapest, 1992; Benczúr M-né: Sérülésspecifikus mozgásnevelés. Mozgáskorlátozottak mozgásterápiája, adaptált testnevelése és mindennapos tevékenységre nevelése. ELTE BG Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, 2000; Benczúr M-né (szerk.): Adaptált testnevelés és sport. I. kötet. Speciális nevelési szükségletű tanulók adaptált testnevelése és sportági felkészítése. Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Budapest, 2003; Benczúr M-né (szerk.): Adaptált testnevelés és sport. II. kötet. Fogyatékos személyek sportjának kiegészítő ismeretei. Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Budapest, Benczúr M-né: A mozgáskorlátozott gyermekek sportjának kialakulása. In: Nádas P (szerk.): Magyar Paralimpiai Történetek. Magyar Paralimpiai Bizottság, Budapest, 2005; Benczúr M-né: Esélyegyenlőség a mozgáskorlátozott személyek sportjában. In: Nádas P (szerk.): Paralimpiai Történetek. Magyar Paralimpiai Bizottság, Budapest, 2005; Benczúr M-né: A szomatopedagógia kapcsolata a gyógypedagógia speciális pedagógiáival. Gyógypedagógiai Szemle 2011; XXXIX: Benczúr M-né: Fogyatékos személyek fizikai aktivitásának, sportolásának sportszakmai és egészségi háttere. Sportágválasztás szempontjai mozgáskorlátozott személyeknél. Rehabilitáció 2011; 21: Benczúr M-né: Mozgáskorlátozottság miatt módosult tanítás-tanulásszervezés speciális színtereken. In: Gordosné Szabó A (szerk.): Gyógyító pedagógia. Második kiadás. Medicina Kiadó, Budapest, 2012; Benczúr M-né: A fogyatékos személyek sportja nemzetközi és hazai története, sportszakmai kérdései. A mozgáskorlátozott személyek sportja, besorolási és speciális szabályok, sportszervezés, sportágak. Budapesti Sportszövetségek Úniója, OKJ képzés, előadások. Budapest, Engelhart K: Önmagunkat legyőzni az egyetlen és tökéletes győzelem. Fejlesztő Pedagógia 2002; 4-5: Nádas P: A fogyatékos személyek sportjának általános kérdéseiről. In: Benczúr M-né (szerk.): Adaptált testnevelés és sport. II. kötet. Fogyatékos személyek sportjának kiegészítő ismeretei. Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Budapest, 2003; Nádas P: Paralimpiai történetek. Magyar Paralimpiai Bizottság, Budapest, 2005; Nagy J: Gondolatok a fogyatékosok sportjáról. Magyar Szervátültetettek Sportszövetsége. Konferencia, MTA, Budapest, Weisz I: Látássérült személyek speciális sportja. In: Benczúr M-né (szerk.): Adaptált testnevelés és sport. II. kötet. Fogyatékos személyek sportjának kiegészítő ismeretei. Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Budapest, 2003; (2005) 19. /sites /default /files /document / _2012 +Classification +Guide +2nd +edition.pdf Benczúr Miklósné: Gyógypedagógia rehabilitáció adaptált testkultúra és sport 21

Nemzetközi történet. Nemzetközi paralimpiai játékok története. Írta: Nádas Pál

Nemzetközi történet. Nemzetközi paralimpiai játékok története. Írta: Nádas Pál Nemzetközi történet Nemzetközi paralimpiai játékok története Írta: Nádas Pál A paralimpiai játékok története 1948-ban kezdődött azzal, hogy az angliai, London melletti Aylesburyben működő Stoke Mandeville-i

Részletesebben

Rövid történeti áttekintés

Rövid történeti áttekintés Rövid történeti áttekintés Kialakulása Európában a világháborúkhoz szorosan kapcsolódik sport, mint a rehabilitáció eszköze Oktatási intézmények (vakok, mozgássérültek) 1903. Nyomorék Gyerekek Menhelye

Részletesebben

A parakenu sport specialis orvosi sajátságai - kategorizálás. Dr. Bejek Zoltán Ph.D.

A parakenu sport specialis orvosi sajátságai - kategorizálás. Dr. Bejek Zoltán Ph.D. A parakenu sport specialis orvosi sajátságai - kategorizálás Dr. Bejek Zoltán Ph.D. Fogyatékosság Valamely természetes adottság veleszületett vagy szerzett hiánya: Mozgásszervi Érzékszervi Értelmi Belszervi

Részletesebben

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus FOGYATÉKOSSÁGRÓL ÁLTALÁBAN A fogyatékosságot meghatározhatjuk: - orvosi, - társadalmi,

Részletesebben

Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Továbbképzési Bizottság

Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Továbbképzési Bizottság FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SPORTOLÁSA Fogyatékos személyek fizikai aktivitásának, sportolásának sportszakmai és egészségi háttere. Sportágválasztás szempontjai mozgáskorlátozott személyeknél* Benczúr Miklósné

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint)

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) 23 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged. Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged. Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged Egyesületünk - Az ATSK Szeged alakulása: 1996 - Utánpótlás-nevelésre

Részletesebben

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport!

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ megalakulásának indítékai Közel 80.000 fogyatékos diák tanul integrált és szegregált oktatási intézményekben Magyarországon;

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) Tantárgyak A tantárgy felvételének féléve A tantárgy felvételének előfeltétele

Részletesebben

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén G Ö M ÖRI Z S O LT, E L N Ö K M AGYA R PA R A L I M P I A I B I Z OT T S ÁG Fogyatékosok sportját érő társadalmi hatások összetevői

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+ tanév) Tantárgy Félévek/óraszám/kredit Kredit Vizsgaforma KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ (75 kredit

Részletesebben

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Aphasia Centrum Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Magyar Triatlon Szövetség KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 A Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény a továbbiakban Stv.- 23.

Részletesebben

SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013.

SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013. SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013. EGYÜTTMŰKÖDÉSI FELHÍVÁS - ADATLAP A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZABADIDŐSPORT PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSÁRA 1 A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) együttműködési felhívás keretében

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

/2013/EH Határozati javaslat

/2013/EH Határozati javaslat MOB Elnökségi ülés -2013. október 14. 7. napirendi pont: Döntés a "Fogyatékosok versenysportjának támogatása - 70 M Ft", valamint a "Speciális Világjátékokon történő részvétel támogatás - 16 M Ft" felosztásáról,

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI FOGALMI MEGHATÁROZÁS KIK ŐK? HAZAI HELYZET fogalom 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 3. melléklet: A súlyos halmozott fogyatékosság

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Képesítési Szabályzat A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdésének f) pontja, a 77. p) pontja, a sport

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Az iskola szerepe a szabadidő sportra nevelésben. Boronyai Zoltán Magyar Diáksport Szövetség

Az iskola szerepe a szabadidő sportra nevelésben. Boronyai Zoltán Magyar Diáksport Szövetség Az iskola szerepe a szabadidő sportra nevelésben Boronyai Zoltán Magyar Diáksport Szövetség A sport hagyományos szerepe a köznevelésben SPORT ESZKÖZ Testnevelés - testkultúra CÉL Tehetséggondozás élsport

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

TENISZEZZ VELÜNK! JÓ GYAKORLAT bemutatása egy általános iskolában a mindennapos testnevelés keretein belül

TENISZEZZ VELÜNK! JÓ GYAKORLAT bemutatása egy általános iskolában a mindennapos testnevelés keretein belül TENISZEZZ VELÜNK! JÓ GYAKORLAT bemutatása egy általános iskolában a mindennapos testnevelés keretein belül KÖÁI József Attila Általános Iskolája Emelt szintű testnevelés oktatásunk 1979 óta évfolyamonként

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

2013.11.17. Tatabánya Megye Bajnokság, 50m gyorsúszás aranyérem 50m hátúszás aranyérem 100m mellúszás aranyérem

2013.11.17. Tatabánya Megye Bajnokság, 50m gyorsúszás aranyérem 50m hátúszás aranyérem 100m mellúszás aranyérem A Komárom város által meghirdetett programban Minden komáromi gyermek tanuljon meg úszni intézményünk, a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda harmadik éve vesz részt. Az óvodából a nagycsoportosok,

Részletesebben

Az Úszás és Vízi Sportok tanszék 2012. évi szakmai és tudományos jelentésének melléklete

Az Úszás és Vízi Sportok tanszék 2012. évi szakmai és tudományos jelentésének melléklete Az Úszás és Vízi Sportok tanszék 2012. évi szakmai és tudományos jelentésének melléklete Nemzetközi szereplések DEBRECEN, Európa-bajnokság dr. Sós Csaba - TV szakkommentátor Kovácshegyi Ferenc - Gyurta

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a 4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:. végzettségi

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia - Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Egyetemi év : I. év Félév : 1. Általános

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek és az FNO felhasználásával Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Vizsgálati személyek kiválasztásának szempontjai Akut stroke-beteg az intézményi

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

DIÁKOLIMPIAI 2013/2014

DIÁKOLIMPIAI 2013/2014 DIÁKOLIMPIAI 2013/2014 www.fodisz.hu KAPKODD a LÁBAD! JÁTÉKOS SOR- és VÁLTÓVERSENY ZALAEGERSZEG, 2014. ÁPRILIS 11-12. Általános Tudnivalók Csapatok érkezése: 2014. április.11. /péntek/ 14.00-ig Cím: Zalaegerszeg

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Mozgások, sportmozgások a terápia és a teljesítménynövelés szolgálatában

Mozgások, sportmozgások a terápia és a teljesítménynövelés szolgálatában Mozgások, sportmozgások a terápia és a teljesítménynövelés szolgálatában Kälbli Katalin Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kar Sportági Intézet 1. Bevezetés Napjainkban a rehabilitáció szót

Részletesebben

Magyar Paralimpiai Bizottság 2012. november 19. Beszámoló XIV. Londoni Paralimpiai Játékok Gömöri Zsolt elnök

Magyar Paralimpiai Bizottság 2012. november 19. Beszámoló XIV. Londoni Paralimpiai Játékok Gömöri Zsolt elnök Magyar Paralimpiai Bizottság 2012. november 19. Beszámoló XIV. Londoni Paralimpiai Játékok Gömöri Zsolt elnök Résztvevő országok száma a nyári játékokon Éremtábla Adatok Szlogen: Üdvözöljük egy korlátok

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

pedagógia szakos tanár, szociálpedagógia specializáció Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, pedagógia szak

pedagógia szakos tanár, szociálpedagógia specializáció Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, pedagógia szak Önéletrajz Név: Rózsáné Czigány Enikő Születési hely: Budapest Születési idő: 1953. szeptember 19. Tanulmányok: (fordított időrendi sorrendben) fénykép helye Tanulmányok 1998-2001 Végzettség / képesítés

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A sportpedagógia alapjai

A sportpedagógia alapjai Triatlon-edzők szakmai továbbképzése Balatonboglár, 2015. április 16-19. A sportpedagógia alapjai Dr. Poór Zoltán a neveléstudomány kandidátusa A sportpedagógia fogalma Tágabb értelemben: A sportpedagógia

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

A betegség reprezentáció tartalmi jellemzői és annak dimenziói a rehabilitációs teamben: a kommunikáció minőségi elemzése

A betegség reprezentáció tartalmi jellemzői és annak dimenziói a rehabilitációs teamben: a kommunikáció minőségi elemzése Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXIX. Vándorgyűlése Szeged, 2010. szeptember 2-4. A betegség reprezentáció tartalmi jellemzői és annak dimenziói a rehabilitációs teamben:

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Égéssérült gyermekek rehabilitációja

Égéssérült gyermekek rehabilitációja Égéssérült gyermekek rehabilitációja dr.paraicz Éva MRE Bethesda Gyermekkórház Rehabilitációs Osztály Kávészünet, 2012.05.11. A rehabilitáció fogalma (WHO) Az a szervezett tevékenység, amelyet a társadalom

Részletesebben

készítette: KOVÁCS TAMÁS paralimpiai vívóválogatott szövetségi kapitánya

készítette: KOVÁCS TAMÁS paralimpiai vívóválogatott szövetségi kapitánya készítette: KOVÁCS TAMÁS paralimpiai vívóválogatott szövetségi kapitánya I.OLIMPIÁK - PARALIMPIÁK 1896 Athén 1960 Róma (2004-től azonos helyszín) Olimpia - legnívósabb sportesemény, emberfeletti teljesítmények,

Részletesebben

A DESIGN FOR ALL TERVEZÉSI SZEMLÉLET A BME ERGONÓMIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK KÉPZÉSEIBEN, KURZUSAIBAN. Jókai Erika

A DESIGN FOR ALL TERVEZÉSI SZEMLÉLET A BME ERGONÓMIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK KÉPZÉSEIBEN, KURZUSAIBAN. Jókai Erika A DESIGN FOR ALL TERVEZÉSI SZEMLÉLET A BME ERGONÓMIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK KÉPZÉSEIBEN, KURZUSAIBAN Jókai Erika Alap- és mesterképzési kurzusok Ergonómia, Speciális termékmenedzsment ismeretek, Termékmenedzsment

Részletesebben

Asztalitenisz Hungarian Open, Eger: minden nap reggel 9-kor kezdődnek a mérkőzések

Asztalitenisz Hungarian Open, Eger: minden nap reggel 9-kor kezdődnek a mérkőzések Asztalitenisz Hungarian Open, Eger: minden nap reggel 9-kor kezdődnek a mérkőzések Minden nap reggel 9-kor kezdődnek a mérkőzések a péntektől vasárnapig tartó Hungarian Open nemzetközi asztaliteniszversenyen

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ - a rehabilitációs orvos gondolatai - Dr. Pettyán Ilona, Dr. Weinhoffer Judit HM ÁEK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet A foglalkoztatási rehabilitáció Egy folyamat,

Részletesebben

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Az IPC is tájékoztatást kapott az MPB körül kialakult helyzetről

Az IPC is tájékoztatást kapott az MPB körül kialakult helyzetről Az IPC is tájékoztatást kapott az MPB körül kialakult helyzetről A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) írásban tájékoztatta a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságot (IPC) a magyarországi szervezet körül kialakult

Részletesebben

SZÜKSÉGLETEK ÉS IGÉNYEK KOMPLEX FELMÉRÉSE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBEVEVŐ ÉRTELMI FOGYATÉKOS ÜGYFELEK SZÁMÁRA

SZÜKSÉGLETEK ÉS IGÉNYEK KOMPLEX FELMÉRÉSE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBEVEVŐ ÉRTELMI FOGYATÉKOS ÜGYFELEK SZÁMÁRA SZÜKSÉGLETEK ÉS IGÉNYEK KOMPLEX FELMÉRÉSE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBEVEVŐ ÉRTELMI FOGYATÉKOS ÜGYFELEK SZÁMÁRA Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések PONTSZÁMÍTÁS A DISZCIPLINÁRIS MESTERSZAKOKON Általános rendelkezések A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni, ennek elemei a tanulmányi pontok, a felvételi

Részletesebben

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 2011. A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. p) pontjának, valamint a sport területén képesítéshez

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. szeptember 15-től Kelt: Budapest, 2010. szeptember 15-én Lázár Vilmos elnök A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG (a továbbiakban: Szövetség) elnöksége a sportról szóló 2004.

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe A koragyermekkori intervenció, mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe Szűcs Sándor gyógytornász A korai fejlesztés és intervenció Születéstől kezdve jogosultak rá azok,

Részletesebben

T Ö B B, M I N T SPORT!

T Ö B B, M I N T SPORT! T Ö B B, M I N T SPORT! TISZTELT SPORTVEZETOK, TESTNEVELOK, SPORTSZAKEMBEREK, EDDIGI ÉS LEENDO PARTNEREINK! Engedjék meg, hogy az alábbi kiadványban röviden bemutassuk szövetségünket, legfőbb céljainkat,

Részletesebben

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat Dr. Szőrös Gabriella NRSZH Előadás kivonat Alkalmassági vizsgálatok Rehabilitációs alkalmasság Motivációs vizsgálatok Gépjárművezetői alkalmasság Munkaszimulátoros vizsgálatok Jogszabályi változás Mkcs

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex tételsor alapján történik. A szóbeli, központilag összeállított

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG 2015.03.17 tervezett bevételek (2015.)

MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG 2015.03.17 tervezett bevételek (2015.) tervezett bevételek (2015.) 4. számú melléklet ek 2015. bevételek MIND saját ok áthúzódó 2015. évi bevétel 1 361 777 863 577 436 519 1 797 800 000 451 589 628 2 826 826 147 423 600 000 3 250 426 147 1

Részletesebben

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:...

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:... OLIMPIAI KVÍZ Athéntól Londonig Kérdések az újkori olimpiák magyar vonatkozású eseményeiről Jelölje meg a helyes válaszokat, majd 2012. augusztus 3-án, pénteken 16 óráig dobja be a kölcsönzőpultnál elhelyezett

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Rehabilitációs támogató technológiák. Jókai Erika

Rehabilitációs támogató technológiák. Jókai Erika Rehabilitációs támogató technológiák Jókai Erika A könyv.. Még meg nem írt könyv egy le nem zárt témában.. Egységesítés, összehangolás folyamata Folyamatos változás, fejlődés Jelenlegi és jövőbe mutató

Részletesebben