Gyógypedagógia rehabilitáció adaptált testkultúra és sport

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyógypedagógia rehabilitáció adaptált testkultúra és sport"

Átírás

1 2012. ÉVI VAS IMRE-EMLÉKELŐADÁS Gyógypedagógia rehabilitáció adaptált testkultúra és sport Aktuális gondolatok a mozgásterápiától a fogyatékos személyek sportjáig a paralimpia jegyében Benczúr Miklósné Az előadás a mozgáskorlátozott személyek rehabilitációjából a mozgásterápiától a paralimpiáig vezető utat mutatja be. Kiemeli a mozgás és a sportolás tanításának szerepét a gyógypedagógiai szomatopedagógia nevelés során. Összefoglalja a paralimpiai mozgalom aktuális jellemzőit, a sportolók osztálybasorolása rendjét és a hazai sportolók részvételét a XIV. Paralimpiai Játékokon (London). Kulcsszavak: mozgásnevelés, szomatopedagógia, fogyatékos személyek sportja, paralimpia Somatopedagogy rehabilitation adepted sportexercise in respect to paralympics Author evaluates the way of rehabilitation of the physically handicapped persons from physiotherapy leading to Paralympic Games. Gives special emphasis to the role of the teaching the sports movements and the special education (somatopedagogic) creating the competition condition in the Paralympic Games. Summarizes the current characteristics of the paralympic conception, the recent practice of the categorization of disabled persons and demonstrates the participation our national team at the XIV th Paralympic Games (London). Key words: physically handicapped, special (somatopedagogic) education, Paralympic Games Levelezési cím: BENCZÚR MIKLÓSNÉ DR., t-online.hu A mozgásrehabilitáció integrálása a mozgáskorlátozottak gyógypedagógiai nevelésébe. A gyógytornától a sportolásig iskoláskorban A Mozgásjavító Általános Iskola 1903 óta a mozgáskorlátozott gyermekek gyógypedagógiai nevelésének színtere. Ebben az iskolában a hatvanas évektől kezdődően alakult-módosult az ép értelmű, de mozgásában korlátozott iskoláskorú tanulók nevelése-oktatása. A testnevelés helyett mozgásnevelés tantárgyat tanítottunk, amelyben módszertanilag sikerült ötvözni a gyógytornát az adaptált testneveléssel és sportolással, a funkcionális foglalkoztatással (ergoterápiával), valamint a kommunikáció motoros feltételeinek javításával (1. ábra).3 Mindez az iskolai nevelés minden területén megjelent. A tantárgyi oktatásban és a nevelés más területein is hangsúlyt kapott a mozgásos akadályozottság és következményeinek sajátos korrekciója. A nevelési és oktatási folyamatba integrált ilyen irányú rehabilitáció újjá alakította a mozgáskorlátozott gyermekek gyógypedagógiai rehabilitációját, beleértve a súlyosan és halmozottan sérült mozgáskorlátozottak nevelését is.10 Ehhez speciálisan felkészült szakemberekre volt szükség. A hetvenes-nyolcvanas évekre megteremtődtek a feltételek a gyógypedagógus-képzésben egy új gyógypedagógiai szakterület létrehozására szomatopedagógia néven, amelyben olyan képzési anyagra épülő gyógypedagógus-képzés valósult meg hasonlón a gyógypedagógia többi szakterületéhez, amelyben ötvöző- 16

2 Adaptált Sport Gyógytorna testnevelés Napi Kommunikáció tevékenység motoros (ADL) feltételei Eszközhasználat 1. ábra. A mozgásnevelés komplexitása dik a gyógyítás, a pedagógia és a rehabilitáció.8,10 A képzés során az elmélet és a gyakorlat összekapcsolására kiemelt hangsúlyt fektettünk. Fontos volt, hogy az új szak mindenkor hiteles szakmai alapokon álljon. Megalapozott és kipróbált, tudományosan is elfogadott technikák, módszerek integrálódjanak a terápiás és rehabilitációs folyamatba, a személyiség fejlesztésének életkori és sérülésspecifikus nevelési-oktatási folyamatába. Ezért szoros szakmai kapcsolatot tartottunk a gyógytornász szakmával és a képzéssel, valamint a pszichológia és az orvosi rehabilitáció, illetve a gyógypedagógia más szakterületeivel. A tartós, maradandó mozgásos akadályozottság gyógypedagógiai rehabilitációjában a mozgásszervi rehabilitáció mellett az életkori sajátosságoknak megfelelő iskolai oktatás ismeretnyújtás is szükséges. A mozgásos akadályozottság nemcsak a motorium oldaláról kíván megfelelő rehabilitációt, hanem a személyiségfejlődés megsegítésén túl az életkornak megfelelő egyéb tevékenységek körében is, így például a kommunikáció, a tanulás, a mindennapi tevékenykedés és egyéb, a szocializáció köréhez tartozó képességfejlesztés területén is. A szomatopedagógia komplex összhatás, amelyben többtényezős rehabilitációs tevékenység ötvöződik, célja az eredményes fejlődés, a tanulás és a sikeres társadalmi beilleszkedés segítése (2. ábra).10 A rehabilitációs szemlélet továbbfejlesztése érdekében az ELTE Gyógypedagógiai Kar Szomatopedagógiai tanszéke ezért dolgozott ki olyan további, a rehabilitáció más részeivel foglalkozó szakirányú továbbképzéseket, amelyek a hazai képzési rendszerben mindaddig nem voltak jelen. Ezek diplomára épülő, ún. szakirányú továbbképzési szakok formájában integrálódtak az ELTE Gyógypedagógiai Kar képzési rendszerébe. A szakmai hitelesség érdekében a továbbképzések óra- és vizsgatervének, tananyagának kidolgozásában minden esetben együttműködtünk az illetékes társ-szakmákkal és szakemberekkel. Ilyen szakirányú továbbképzési programok voltak: a rehabilitáció foglalkoztató terapeuta (RFT) továbbképzési szak együttműködésben az OORIval, Mogánné Tölgyessy Szilviával és a SE EÜ Főiskola Fizioterápiai Tanszék szakembereivel, a rehabilitációs célú úszásoktatásra való felsőfokú szakot (RUO) tanszéki munkatársam, Bernolák Béláné együttműködésben az SE Testnevelés és Sporttudományi Karával, valamint az adaptált testnevelés és sport (ATS) szakirányú továbbképzési szakot együttműködésben a fogyatékosok sportja hazai szervezeteivel dolgoztuk ki. A testgyakorlás-sportolás hathatós eszköz a rehabilitációban Hosszú és nehéz a rehabilitáció útja a fogyatékos vagy fogyatékossá vált személy életében. Rehabilitációjuk egyik csúcseredménye, ha a fogyatékos vagy fogyatékossá vált személy olyan területen ér el eredményt, amelyben akadályozottsága alapvető módosító feltételként van jelen. Ennek egyik fontos területe a sportolás. A sportolás mint eszköz elősegíti nemcsak a mozgásbeli képességek javulását, hanem az elfogadás és a változó körülményekhez való fogyatékosság-specifikus alkalmazkodást is. A fogyatékos tanulók sporttevékenységének hatása integrálódik a szocializáció folyamatába. Hatással van az alapvető tartási és mozgási formákra, cselekvésformákra, a mozgáskreativitás fejlődésére, Szocializáció építése Környezeti tényezők Életkor- és fogyatékosság-specifikus Mozgásnevelés Ismeretnyújtás Kommunikáció fejlesztése Technikai megsegítés 2. ábra. Szomatopedagógia mint gyógypedagógiai diszciplína Benczúr Miklósné: Gyógypedagógia rehabilitáció adaptált testkultúra és sport 17

3 Sportolj velünk! 1986 Országos diáksportfesztivál Vereczkei Zsolt londoni paralimpiai csapattag Eddigi eredmények: hátúszás 50 méter S Barcelona arany; Atlanta arany; Athén bronz; Peking bronz; London bronz 3. ábra. Mozgásneveléstől a paralimpiáig Vereczkei Zsolt a Mozgásjavító Általános Iskola volt tanulója, ma többszörös paralimpiai bajnok a motoros képességekre (erő, ügyesség, gyorsaság, edzettség, mozgáskoordináció és mozgáskészség javulása), az egészségmagatartás alakulására, a szocializációra, az emberi kapcsolatokra, a magatartás alakulására, a konfliktushelyzetek megoldására és a küzdőképességre, és befolyással van a személyiségfejlődésre.3,4 Ezt felismerve már a hetvenes években elkezdtük a budapesti mozgásjavító iskolában a tanulók sportoltatását rendszeres iskolai, iskolák közötti és nemzetközi ügyességi versenyek, sportági vetélkedők formájában.6 Az iskolából kilépő mozgáskorlátozott fiatalok részére az intézmény létrehozta 1971-ben az első hazai sportklubot Halassi Olivér Sport Club néven. Ez volt az első lépés a mozgáskorlátozott személyek szervezett hazai sportélete felé. Ezt megelőzően csak egyéni kezdeményezések voltak, pl. Fejes András (1972, Heidelberg, atlétika, bronzérem) (3. ábra).14 A 2012 nyarán lezajlott paralimpia indokolja, hogy a továbbiakban összefoglaljam a fogyatékos személyek sportjának azokat a fontos ismereteit, amelyek a sport területén a nemzetközi, illetve a hazai sportéletben az utóbbi évtizedekben kialakultak és amelyek a paralimpia működésének megértését szolgálják. A paralimpia helye és szerepe a fogyatékos személyek sportjában Az első Stoke Mandeville-i (Anglia) nemzeti (1948) majd nemzetközi játékok (1950) sikere indította el nemcsak nemzetközi szinten, hanem az egyes országok életében is a szervezett sportéletet. Rohamosan szerveződtek, alakultak a munka koordinálására a fogyatékosság-specifikus világszervezetek:5,15, Nemzetközi Stoke Mandeville-i Játékok Szövetsége ISMGF (ISMWGF) (petyhüdt bénultak részére) 1964 Sérültek Nemzetközi Sportszervezete: ISOD (amputáltak és egyéb sérültek részére) 1978 Agyi Sérültek Nemzetközi Sport és Rekreációs Szövetsége: CP-ISRA 1981 Látássérültek Nemzetközi Sportszövetsége: IBSA 1981 Siketek Nemzetközi Sportbizottsága: CISS (Csendes Játékok Nemzetközi Bizottság jogutódja) 1982 Nemzetközi Koordinációs Bizottság: ICC (tagjai: CP-ISRA, ISOD, ISMGF, IBSA) 1986 Mentálisan Sérültek Nemzetközi Sportszövetsége: INAS FMH 1986 Szervátültetettek Világjátékának Szövetsége: VTGF A szabályok összehangolására 1989-ben megalakult a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (továbbiakban IPC). Alapító szervezetei: ISMGF, ISOD, IBS, CP-ISRA, CISS, INAS-FHM. A nemzetközi fogyatékosságspecifikus sportszövetségek az idők folyamán kialakították versenyrendszerüket, sportágaikat és azok szabályait. Jelenleg négy világszervezet működik, mindegyik saját versenyrendszerrel. A speciális olimpiai mozgalom (Nemzetközi Speciális Olimpia, SOI) a súlyosan és halmozottan fogyatékos sportolók eseményeit fogja össze, célja a testmozgásban való részvétel és nem a teljesítmény növelése. A siketlimpia és a szervátültetettek világjátékai nevükben hordozzák kompetenciájukat.5,15 A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság a látássérültek és mozgáskorlátozottak, valamint az intellektuálisan enyhén érintett személyek sportját fogja össze legmagasabb szinten. Mint ismeretes, a évi olimpiai játékot követő hetekben zajlott le a XIV. paralimpia Londonban 164 ország 4200 sportolója részvételével.17,19 A paralimpiai játékok, ha nem is ezen a néven, de 1960-ban kezdődtek és minden negyedik évben kerültek megrendezésre ben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság közötti megállapodás vezetett arra, hogy azonos feltételekkel, egymást követően, azonos helyen kell megrendezni az olimpiát és a paralimpiát től a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság feladata összehangolni a versenyrendezést, sportági és osztálybasorolási szabályokat, vizsgálóeljárásokat a paralimpiai sportágakban. A sportban a versenyzés feltétele a teljesítmények összehasonlíthatósága és az ennek alapján elvégzett rangsorolás. A fogyatékos sportolók kategória és osztály megállapítását nemzetközi szabályok segítik. A rendszer az IPC és a nemzetközi sportszövetségek közös munká- 18

4 ja alapján jött létre. A fogyatékosság és annak súlyossága, a sportmozgáshoz szükséges képességek változása indokolja, hogy a teljesítmények összehasonlíthatósága érdekében egységesen járjanak el, kidolgozzanak olyan, a lehetőségekhez mérten objektív rendszert, amely alapján a sportolók teljesítménye összehasonlítható és a rangsorolás elvégezhető.1,2 Látássérülteknél a látásélesség vizsgálatával, értelmi sérülteknél a mentális képességek minősítésével történik a sportolók besorolása. Például az úszósportágban három fogyatékosságspecifikus, mozgás, látás- és intellektuálisan károsodottak kategóriája szerepelt a londoni paralimpián, 14 osztályban. Tíz osztály a mozgás, három osztály a látássérültek részére és egy osztály az intellektuálisan sérült úszók részére. Asztaliteniszben a jelenlegi paralimpán 11 osztály volt. Mozgáskorlátozott kategóriában 10 osztály (5-5 osztály az ülő- és állójátékosoknak) és az intellektuálisan sérültek kategóriájában egy osztályt hirdetett meg az IPC.7,18,19 Mozgáskorlátozott személyeknél funkcionális vizsgálat alapján határozzák meg a sportolók versenyosztályait. Az 1. táblázat az évek során kialakult klasszikus sérülésspecifikus IPC kategóriákat mutatja: a CL kategória a harántlézió és polio utáni állapotok osztályait fogja össze, A jelzéssel a végtaghiányos és CP a cerebralis sérültek részére kialakított kategóriákat és alosztályokat mutatja. Most van kialakulóban, illetve egyre jobban terjedően a mozgásszervi diagnózistól független, ún. kombinált vagy funkcionális kategóriák rendszere, amelyben nem a mozgásszervi diagnózis, hanem a sportmozgás és a funkcionális károsodás viszonyát értékelik, és ennek alapján határozzák meg a sportoló sportági osztályát. Ennek legfontosabb indoka a kategóriák és alosztályok számának csökkentése, az integráció előrehaladásának segítése.2,7 A mozgáskorlátozott sportolók funkcionális vizsgálatát és a sportolók osztályba sorolását nemzetközileg kidolgozott vizsgálóeljárásokkal sajátosan felkészített szakemberek, orvosok, gyógytornászok és sportszakemberek végzik. A sportoló osztályba sorolása az izomerő, ízületi mobilitás, koordináció és egyéb paraméterek megállapításával történik függően a mozgásszervi diagnózistól és sportágtól. A besorolásban hangsúlyt kap a sportágspecikus mozgások vizsgálata is, például kerekesszékes sportoknál az ülésegyensúly vizsgálata vagy más sportágaknál a sporteszköz mibenléte. Nyilvántartásba veszik a sportoló gyógyászati segédeszközeit, sajátos sporteszközeit, gyógyszerelését és egyéb betegségeit. Meghatározzák a besorolás kötelezettségének mibenlétét, gyakoriságát, a segítségadás szükségességét, pl. progresszív kórformáknál előírják a verseny előtti besorolást.2,18 Példának az úszássportág besorolási vizsgálatát mutatjuk be. Mozgáskorlátozottság esetében a funkcionális felmérés két részből áll. A funkcionális státusz megállapítása egyrészt vizsgálóasztalon történik a mozgásszervi diagnózistól függően az izomerő, ízületi mobilitás vagy mozgáskoordináció vizsgálata alapján, másrészt a vízben végzett tesztelésből. A vízben végzett tesztelésnél értékelik a rajt kivitelezését (0 10 pont), a fordulás módját (0 10 pont) és a vízben az úszásnem kivitelezését. Koordinációs probléma esetében (pl. CP) úszásnemenként legalább 50 méter úszást írnak elő kötelezően, és ennek alapján szükségszerűen korrigálják a vizsgált sportoló funkcionális képességeit. Végül a felső és alsó végtagok, a törzs, a start és fordulás pontértékének összege alapján végzik el a sportoló besorolását a megfelelő sportági osztályba. A kettő számszerű eredménye adja meg a sportoló osztályát, 10 osztály a mell úszásnemre és 10 osztály a gyors, hát és pillangó úszásnemre. Végtaghiány esetében a megmaradt végtag/ok mértéke adja meg a besorolás alapját, természetesen a rajt és fordulás minősítésével összhangban.2,7,18 A számszerű értékelésre kidolgoztak és egységesítettek egy 5-ös értékelő skálát. A közismert izomerő-vizsgálat 5-ös értékelő formuláját alkalmazták nemcsak petyhüdt bénulásoknál, hanem annak adaptált formáját egyéb kórformák esetében, pl. az ízületi mobilitás és a mozgáskoordináció számszerűsítésére is. Ízületi mobilitás mérésére pl. arthrogryposis esetében, vagy a mozgáskoordinációs képesség értékelésére pl. CP esetében. Példa a számszerű értékelésre: a könyök flexió-extenzió minősítése folyamatos mozgáskivitelezés során teljes értékű 5 pont, 75%-os kivitelezés 4 pont, 50%-os kivitelezés 3 pont, 25%-os kivitelezés 2 pont. 1. táblázat. Mozgáskorlátozott sportolók esélyegyenlőségét segítő alapkategóriák és alosztályok7 Sérülésspecifikus kategóriák és nemzetközi jelük CL Súlyosság szerinti alosztályok Petyhüdt jellegű 1 a/ b /c - 6 alosztályok bénulások (harántlézió, polio stb.) A Végtaghiány 1-9 alosztály CP La Kombinált vagy funkcionális kategória Agyi bénulás utáni állapotok Egyéb (előzőkbe nem sorolható kórformák) Mozgásszervi dg.-tól független 1-8 alosztály Sportáganként változó (álló -, ülőkategóriák és ezen belüli alosztályok) Sportág- és mozgásállapot-függő alosztályok Benczúr Miklósné: Gyógypedagógia rehabilitáció adaptált testkultúra és sport 19

5 Látássérülteknél a látásélesség szerint 3 alosztály van, a látásélesség megállapítását szakorvos végzi: B 1 kategória: fényérzékelés teljes hiánya B 2 kategória: kéz alakjának a felismerésétől, 2/60 látásélesség és/vagy 5 foknál szűkebb látótér B 3 kategória: 2/60-nál nagyobb látásélesség és/vagy 5 foknál nagyobb látótér. 6/60 látásélesség és/vagy 20 foknál szűkebb látótér.16,18 XIV. Paralimpia aug. 29. szept. 9., London Hazai képviselet: 33 sportoló 9 sportág asztalitenisz, atlétika, erőemelés, evezés, dzsúdó, sportlövészet, kerekesszékes tenisz, úszás, vívás 4. ábra XIV. Paralimpia. 2012, London17 Engelhardt Katalin paralimpikon eredményei: 1992, Barcelona, 50 m pillangó (S6), ezüst; 1996, Atlanta, 200 m vegyes (SM5); és 50 m pillangó (S5), bronz; 4 50 m vegyes (S1-6.), arany; 2000, Sydney, 50 m pillangó (S5), bronz; 2004, Athén, 50 m pillangó (S5), bronz; 2008, Peking; 2012, London, 200 vegyes (S5) 8. hely 5. ábra. Engelhardt Katalin paralimpikon Sors Tamás 100 m pillangóúszás (S9 kategória) aranyérem Szabó Nikolett Dzsúdó (B1 kategória) bronzérem 2 aranyérem, 6 ezüstérem, 6 bronzérem Pálos Péter Asztalitenisz (TT11 kategória) aranyérem 6. ábra. Példaképek a XIV. londoni paralimpia hazai nyerteseiből17 A hazai helyzetről A hazai mozgáskorlátozott sportolók vizsgálata sajátos hazai vizsgálati rendszerrel történt a hetvenes években, majd a nemzetközi szabályokat fokozatosan adaptáltuk a hazai gyakorlatra és fokozatosan tértünk át annak használatára a hazai versenyrendszerben is. Végső formában 1992-ben vettük át a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott rendszert, kialakítva a hazai nyilvántartási rendszert. Ekkor már közel 900 hazai mozgáskorlátozott sportoló szerepelt nyilvántartásunkban között a vizsgálatokat és osztályba sorolást dr. Plesa István és dr. Szerb Imre, majd dr. Pantó Tamás szakorvosok és jómagam végeztük.1,2 Az utóbbi években dr. Bejek Zoltán és Kiss Erika végzi a mozgáskorlátozott sportolók osztályba sorolását. Az új sporttörvény a hazai sportszerveződésben jelentős változásokat hozott re a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) keretében működik minden hazai sportszövetség. A Magyar Olimpiai Bizottság koordinálja az olimpiai és nem olimpiai sportágakat, a szabadidő- és diáksportot. A fogyatékos személyek sportját képviselő MOB fogyatékosok sportjáért felelős szakmai tagozat keretében a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB, megalakulása 1997) integrálja a mozgás-, látás-, hallássérültek és az enyhe értelmi sérültek országos sportszövetségeit. A szervátültetett személyek sportjának országos szervezete a Magyar Szervátültetettek Sportszövetsége (megalakulása 1997) és a súlyosan értelmi sérültek részére működő Magyar Speciális Olimpia Szövetség (megalakulása 1984) nem tartozik közvetlenül a Magyar Paralimpiai Bizottsághoz. A fogyatékos személyek diákés szabadidősportját a Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége koordinálja (megalakulása 2008).15 A magyar sportolók hivatalosan 1976-ban Torontóban vettek részt először paralimpián 12 sportolóval. A megnyitót követő harmadik napon a magyar csapatot politikai okok miatt a kormány visszahívta. Így Tauber Zoltán asztaliteniszező aranyérmét, és Oláh József atléta bronzérmét a rendezők törölték.14 A hazai csapat azóta is folyamatosan részt vesz a négyévenként rendezett játékokon. A XIV. paralimpián Londonban 33 sportoló képviselte hazánkat (4. ábra). A fogyatékos vagy fogyatékossá vált személy életében a fizikai aktivitás és sportolás jelentősége nagy. Nem mindenkiből lesz paralimpikon, de a sport hozzásegít a teljesértékűség megéléséhez (5. ábra).9 Engelhardt Katalin többszörös paralimpikon útja szintén a mozgásjavító általános iskolából, a mozgásneveléstől vezetett a paralimpiáig: Orvosilag csak egy diagnózis, nekem viszont meg kellett tanulnom vele élni, ebben nagyon sokat segített a mozgás, a sport fogalmazza meg.12 20

6 Ezt a folyamatot mi, rehabilitációs szakemberek csak segíthetjük, de a végső megvalósulás személy szerint az Ő érdemük (6. ábra). Összegzés Előadásomban a munkám során szerzett tapasztalatok és szakirodalom alapján foglaltam össze a rehabilitációs folyamatnak a mozgásterápiától a sportolásig vezető útját. Aktualitása folytán röviden összefoglaltam a parasport néhány kérdését azzal céllal, hogy a rehabilitációban jártas szakemberek áttekintést kapjanak a jelenleg is folyó paralimpia szakmai hátteréről és elősegítsem ezzel is a rehabilitáció eredményességének bizonyítását a sport vonatkozásában. Köszönetnyilvánítás Köszönöm a Szomatopedagógiai Tanszék kollégáinak és külső munkatársainak, valamint a sport területén a közös munkában részt vevő munkatársaimnak támogatásukat! A Vas Imre-emlékérem nemcsak engem illetett, hanem munkatársaimat is. Köszönjük! Köszönetet mondok továbbá a Vas Imre-emlékbizottságnak, illetve a Társaság vezetőségének, hogy érdemesnek tartott a díjra. IRODALOM 1. Benczúr M-né: Az esélyegyenlőség elvének érvényesülése a mozgáskorlátozottak sportjában. Mozgáskorlátozott sportolók kategorizálása és osztályozása. Magyar Testnevelési Egyetem, egyetemi doktori értekezés. Budapest, 1992; Benczúr M-né: Mozgáskorlátozott sportolók osztályba sorolása. Kézikönyv. Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége, Budapest, 1992; Benczúr M-né: Sérülésspecifikus mozgásnevelés. Mozgáskorlátozottak mozgásterápiája, adaptált testnevelése és mindennapos tevékenységre nevelése. ELTE BG Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, 2000; Benczúr M-né (szerk.): Adaptált testnevelés és sport. I. kötet. Speciális nevelési szükségletű tanulók adaptált testnevelése és sportági felkészítése. Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Budapest, 2003; Benczúr M-né (szerk.): Adaptált testnevelés és sport. II. kötet. Fogyatékos személyek sportjának kiegészítő ismeretei. Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Budapest, Benczúr M-né: A mozgáskorlátozott gyermekek sportjának kialakulása. In: Nádas P (szerk.): Magyar Paralimpiai Történetek. Magyar Paralimpiai Bizottság, Budapest, 2005; Benczúr M-né: Esélyegyenlőség a mozgáskorlátozott személyek sportjában. In: Nádas P (szerk.): Paralimpiai Történetek. Magyar Paralimpiai Bizottság, Budapest, 2005; Benczúr M-né: A szomatopedagógia kapcsolata a gyógypedagógia speciális pedagógiáival. Gyógypedagógiai Szemle 2011; XXXIX: Benczúr M-né: Fogyatékos személyek fizikai aktivitásának, sportolásának sportszakmai és egészségi háttere. Sportágválasztás szempontjai mozgáskorlátozott személyeknél. Rehabilitáció 2011; 21: Benczúr M-né: Mozgáskorlátozottság miatt módosult tanítás-tanulásszervezés speciális színtereken. In: Gordosné Szabó A (szerk.): Gyógyító pedagógia. Második kiadás. Medicina Kiadó, Budapest, 2012; Benczúr M-né: A fogyatékos személyek sportja nemzetközi és hazai története, sportszakmai kérdései. A mozgáskorlátozott személyek sportja, besorolási és speciális szabályok, sportszervezés, sportágak. Budapesti Sportszövetségek Úniója, OKJ képzés, előadások. Budapest, Engelhart K: Önmagunkat legyőzni az egyetlen és tökéletes győzelem. Fejlesztő Pedagógia 2002; 4-5: Nádas P: A fogyatékos személyek sportjának általános kérdéseiről. In: Benczúr M-né (szerk.): Adaptált testnevelés és sport. II. kötet. Fogyatékos személyek sportjának kiegészítő ismeretei. Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Budapest, 2003; Nádas P: Paralimpiai történetek. Magyar Paralimpiai Bizottság, Budapest, 2005; Nagy J: Gondolatok a fogyatékosok sportjáról. Magyar Szervátültetettek Sportszövetsége. Konferencia, MTA, Budapest, Weisz I: Látássérült személyek speciális sportja. In: Benczúr M-né (szerk.): Adaptált testnevelés és sport. II. kötet. Fogyatékos személyek sportjának kiegészítő ismeretei. Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Budapest, 2003; (2005) 19. /sites /default /files /document / _2012 +Classification +Guide +2nd +edition.pdf Benczúr Miklósné: Gyógypedagógia rehabilitáció adaptált testkultúra és sport 21

A parakenu sport specialis orvosi sajátságai - kategorizálás. Dr. Bejek Zoltán Ph.D.

A parakenu sport specialis orvosi sajátságai - kategorizálás. Dr. Bejek Zoltán Ph.D. A parakenu sport specialis orvosi sajátságai - kategorizálás Dr. Bejek Zoltán Ph.D. Fogyatékosság Valamely természetes adottság veleszületett vagy szerzett hiánya: Mozgásszervi Érzékszervi Értelmi Belszervi

Részletesebben

Rövid történeti áttekintés

Rövid történeti áttekintés Rövid történeti áttekintés Kialakulása Európában a világháborúkhoz szorosan kapcsolódik sport, mint a rehabilitáció eszköze Oktatási intézmények (vakok, mozgássérültek) 1903. Nyomorék Gyerekek Menhelye

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Továbbképzési Bizottság

Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Továbbképzési Bizottság FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SPORTOLÁSA Fogyatékos személyek fizikai aktivitásának, sportolásának sportszakmai és egészségi háttere. Sportágválasztás szempontjai mozgáskorlátozott személyeknél* Benczúr Miklósné

Részletesebben

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint)

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) 23 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését

Részletesebben

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén G Ö M ÖRI Z S O LT, E L N Ö K M AGYA R PA R A L I M P I A I B I Z OT T S ÁG Fogyatékosok sportját érő társadalmi hatások összetevői

Részletesebben

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus FOGYATÉKOSSÁGRÓL ÁLTALÁBAN A fogyatékosságot meghatározhatjuk: - orvosi, - társadalmi,

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

/2013/EH Határozati javaslat

/2013/EH Határozati javaslat MOB Elnökségi ülés -2013. október 14. 7. napirendi pont: Döntés a "Fogyatékosok versenysportjának támogatása - 70 M Ft", valamint a "Speciális Világjátékokon történő részvétel támogatás - 16 M Ft" felosztásáról,

Részletesebben

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport!

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ megalakulásának indítékai Közel 80.000 fogyatékos diák tanul integrált és szegregált oktatási intézményekben Magyarországon;

Részletesebben

készítette: KOVÁCS TAMÁS paralimpiai vívóválogatott szövetségi kapitánya

készítette: KOVÁCS TAMÁS paralimpiai vívóválogatott szövetségi kapitánya készítette: KOVÁCS TAMÁS paralimpiai vívóválogatott szövetségi kapitánya I.OLIMPIÁK - PARALIMPIÁK 1896 Athén 1960 Róma (2004-től azonos helyszín) Olimpia - legnívósabb sportesemény, emberfeletti teljesítmények,

Részletesebben

SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013.

SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013. SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013. EGYÜTTMŰKÖDÉSI FELHÍVÁS - ADATLAP A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZABADIDŐSPORT PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSÁRA 1 A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) együttműködési felhívás keretében

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

Mozgások, sportmozgások a terápia és a teljesítménynövelés szolgálatában

Mozgások, sportmozgások a terápia és a teljesítménynövelés szolgálatában Mozgások, sportmozgások a terápia és a teljesítménynövelés szolgálatában Kälbli Katalin Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kar Sportági Intézet 1. Bevezetés Napjainkban a rehabilitáció szót

Részletesebben

4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a 4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:. végzettségi

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) Tantárgyak A tantárgy felvételének féléve A tantárgy felvételének előfeltétele

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

pedagógia szakos tanár, szociálpedagógia specializáció Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, pedagógia szak

pedagógia szakos tanár, szociálpedagógia specializáció Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, pedagógia szak Önéletrajz Név: Rózsáné Czigány Enikő Születési hely: Budapest Születési idő: 1953. szeptember 19. Tanulmányok: (fordított időrendi sorrendben) fénykép helye Tanulmányok 1998-2001 Végzettség / képesítés

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Képesítési Szabályzat A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdésének f) pontja, a 77. p) pontja, a sport

Részletesebben

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Aphasia Centrum Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése

Részletesebben

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Részletesebben

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:...

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:... OLIMPIAI KVÍZ Athéntól Londonig Kérdések az újkori olimpiák magyar vonatkozású eseményeiről Jelölje meg a helyes válaszokat, majd 2012. augusztus 3-án, pénteken 16 óráig dobja be a kölcsönzőpultnál elhelyezett

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ - a rehabilitációs orvos gondolatai - Dr. Pettyán Ilona, Dr. Weinhoffer Judit HM ÁEK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet A foglalkoztatási rehabilitáció Egy folyamat,

Részletesebben

Előterjesztés a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére 2014. január 27.

Előterjesztés a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére 2014. január 27. Előterjesztés a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére 2014. január 27. 2. napirendi pont javaslat: A Magyar Olimpiai Bizottság 2014. évi költségvetésének elfogadása 1 Bevezetés: A Magyar Kormány

Részletesebben

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia - Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Egyetemi év : I. év Félév : 1. Általános

Részletesebben

MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG 2015.03.17 tervezett bevételek (2015.)

MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG 2015.03.17 tervezett bevételek (2015.) tervezett bevételek (2015.) 4. számú melléklet ek 2015. bevételek MIND saját ok áthúzódó 2015. évi bevétel 1 361 777 863 577 436 519 1 797 800 000 451 589 628 2 826 826 147 423 600 000 3 250 426 147 1

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI FOGALMI MEGHATÁROZÁS KIK ŐK? HAZAI HELYZET fogalom 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 3. melléklet: A súlyos halmozott fogyatékosság

Részletesebben

A mozgásszervi fogyatékosok

A mozgásszervi fogyatékosok Okok, következmények, rehabilitáció A mozgásszervi fogyatékosok A mozgásszerv: tartó és mozgatóapparátus A fogalom definíciója, gyakorlati szempontok alapján: Mozgásfogyatékos az a személy, akinél aktív

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

A DESIGN FOR ALL TERVEZÉSI SZEMLÉLET A BME ERGONÓMIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK KÉPZÉSEIBEN, KURZUSAIBAN. Jókai Erika

A DESIGN FOR ALL TERVEZÉSI SZEMLÉLET A BME ERGONÓMIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK KÉPZÉSEIBEN, KURZUSAIBAN. Jókai Erika A DESIGN FOR ALL TERVEZÉSI SZEMLÉLET A BME ERGONÓMIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK KÉPZÉSEIBEN, KURZUSAIBAN Jókai Erika Alap- és mesterképzési kurzusok Ergonómia, Speciális termékmenedzsment ismeretek, Termékmenedzsment

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

Elnökségi határozatok tára 2014. (Magyar Paralimpiai Bizottság)

Elnökségi határozatok tára 2014. (Magyar Paralimpiai Bizottság) Határozat száma 1/20140123/EH. sz. határozat 2/20140123/EH. sz. határozat 3/20140123/EH. sz. határozat 4/20140123/EH. sz. határozat 5/20140123/EH. sz. határozat 6/20140123/EH. sz. határozat 7/20140123/EH.

Részletesebben

1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia (Special Needs Education)

1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia (Special Needs Education) GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia (Special Needs Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő

Részletesebben

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY PARALIMPIA

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY PARALIMPIA 18...2 18.1 A I JÁTÉKOK RÖVID TÖRTÉNETE...2 18.2 A KÖVETELMÉNYRENDSZERE...3 18.2.1 NOB/IPC megállapodás...3 18.2.2 Sportlétesítmények...4 18.2.3 Egészségügyi ellátás...7 18.2.4 Szállás...8 18.2.5 Közlekedés...10

Részletesebben

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS OKTATÁS A SPORTBAN SPORT AZ OKTATÁSBAN II. SZAKMAI KONFERENCIA ELTE Kihívások az új köznevelési és felsőoktatási törvény koncepciói alapján

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

adjunktus, mb. intézetigazgató 2012. augusztus 1-től 2014. augusztus 31-ig Oktatott elméleti tanegységek

adjunktus, mb. intézetigazgató 2012. augusztus 1-től 2014. augusztus 31-ig Oktatott elméleti tanegységek Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) E-mail(ek) Állampolgárság agota.szekeres@barczi.elte.hu magyar Születési dátum 1977. 01. 11. Neme Munkakör nő adjunktus, mb. intézetigazgató

Részletesebben

A FOGYATÉKOSOK SPORTJA ÉS A LABDARÚGÁS

A FOGYATÉKOSOK SPORTJA ÉS A LABDARÚGÁS A FOGYATÉKOSOK SPORTJA ÉS A LABDARÚGÁS 1. A fogyatékosok sportja és az általános sportmozgalom kapcsolata A fogyatékkal élő emberek sportjának elhelyezése az általános sportmozgalomban 1.4. A fogyatékos

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Pedagógiai Csoport. VI. Országos Sporttudományi 1

Pedagógiai Csoport. VI. Országos Sporttudományi 1 A SPORTISKOLAI RENDSZER FEJLESZTÉSÉNEK AKCIÓKUTATÁSSOROZATA Pedagógiai Csoport 1 Szakmai vezető: DR. SZABÓ TAMÁS utánpótlás-nevelési nevelési igazgató Programvezető: LEHMANN LÁSZLÓ pedagógiai csoportvezető

Részletesebben

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek és az FNO felhasználásával Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Vizsgálati személyek kiválasztásának szempontjai Akut stroke-beteg az intézményi

Részletesebben

Kedves Tanárnô! Kedves Tanár Úr!

Kedves Tanárnô! Kedves Tanár Úr! Kedves Tanárnô! Kedves Tanár Úr! A parasport hôsei tanulmányaikat többen speciális (gyógypedagógiai) intézményekben, de nagyon sokan többségi iskolákban (általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola)

Részletesebben

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 2011. A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. p) pontjának, valamint a sport területén képesítéshez

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Rehabilitációs támogató technológiák. Jókai Erika

Rehabilitációs támogató technológiák. Jókai Erika Rehabilitációs támogató technológiák Jókai Erika A könyv.. Még meg nem írt könyv egy le nem zárt témában.. Egységesítés, összehangolás folyamata Folyamatos változás, fejlődés Jelenlegi és jövőbe mutató

Részletesebben

A betegség reprezentáció tartalmi jellemzői és annak dimenziói a rehabilitációs teamben: a kommunikáció minőségi elemzése

A betegség reprezentáció tartalmi jellemzői és annak dimenziói a rehabilitációs teamben: a kommunikáció minőségi elemzése Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXIX. Vándorgyűlése Szeged, 2010. szeptember 2-4. A betegség reprezentáció tartalmi jellemzői és annak dimenziói a rehabilitációs teamben:

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. szeptember 15-től Kelt: Budapest, 2010. szeptember 15-én Lázár Vilmos elnök A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG (a továbbiakban: Szövetség) elnöksége a sportról szóló 2004.

Részletesebben

Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere

Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere Intézményes ellátás A közoktatás intézményrendszere Nevelési - oktatási intézmények Óvoda Általános iskola Szakiskola Gimnázium Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatási intézmény Gyógypedagógiai, konduktív

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KÔPATAKINÉ MÉSZÁROS MÁRIA NÁDAS PÁL. Ismerkedô könyv

KÔPATAKINÉ MÉSZÁROS MÁRIA NÁDAS PÁL. Ismerkedô könyv KÔPATAKINÉ MÉSZÁROS MÁRIA NÁDAS PÁL Ismerkedô könyv KÔPATAKINÉ MÉSZÁROS MÁRIA NÁDAS PÁL Ismerkedô könyv A paralimpiai sportok társadalmi befogadás szemléletváltás Magyar Paralimpiai Bizottság Az Ismerkedô

Részletesebben

K I V O N A T. 2013. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. 2013. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 13. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 27/13. (V.27.) Sportbizottsági határozat

Részletesebben

5. napirendi pont: 5. Döntés az utánpótlás nevelési feladatok 2014. évi előirányzatainak felhasználásáról

5. napirendi pont: 5. Döntés az utánpótlás nevelési feladatok 2014. évi előirányzatainak felhasználásáról MOB Elnökségi ülés 2015. február 3. 5. napirendi pont: 5. Döntés az utánpótlás nevelési feladatok 2014. évi előirányzatainak felhasználásáról Előterjesztő: Szabó Bence főtitkár./2015/eh Határozati javaslat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója címre. A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója címre. A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója címre A Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot ír ki A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013 cím elnyerésére A pályázat

Részletesebben

A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 13/1996. (XI. 5.) MKM-BM együttes rendelet a sportszakmai képesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról I. A szakképesítés Országos

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex tételsor alapján történik. A szóbeli, központilag összeállított

Részletesebben

Sérülés és sportág-specifikus edzés mozgáskorlátozott sportolók ülőröplabdázók - számára

Sérülés és sportág-specifikus edzés mozgáskorlátozott sportolók ülőröplabdázók - számára Sérülés és sportág-specifikus edzés mozgáskorlátozott sportolók ülőröplabdázók - számára Doktori értekezés Kälbli Katalin Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. habil.

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT A hely, ahol nemcsak szeretik a gyermeket -bár az sem árt nekihanem a szükségleteihez igazodó viszonyulásban részesítik: ez az igazi otthon (

Részletesebben

A LENDVA KÖZSÉGI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2015. ÉVI TÁRSFINANSZÍROZÁSÁNAK PROGRAMJA

A LENDVA KÖZSÉGI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2015. ÉVI TÁRSFINANSZÍROZÁSÁNAK PROGRAMJA A Községi Tanács 5. /rendes/ ülése 2015 márciusa A LENDVA KÖZSÉGI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2015. ÉVI TÁRSFINANSZÍROZÁSÁNAK PROGRAMJA AZ ANYAGOT KÉSZÍTETTE: Polgármesteri Hivatal ELŐTERJESZTŐ: Župan - Polgármester

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

Pontszámítás egyetemi felvételihez

Pontszámítás egyetemi felvételihez Pontszámítás egyetemi felvételihez A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra. A pontszámítás alapját a tanulmányi

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. (1) bekezdése alapján a kötelező

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Látássérült gyermekek ellátása az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben

Látássérült gyermekek ellátása az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben Látássérült gyermekek ellátása az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben gyógypedagógus ( Elhangzott 2013. március 22-én, a budapesti Gyengénlátók Általános Iskolája és Egységes

Részletesebben

2011.03.28. Mit tehet a gyógytornász? Súlyos mozgásfogyatékosság. Enyhe fokú mozgásfogyatékosság. Pozícionálás. Passzív mozgatás

2011.03.28. Mit tehet a gyógytornász? Súlyos mozgásfogyatékosság. Enyhe fokú mozgásfogyatékosság. Pozícionálás. Passzív mozgatás Gyógytorna és ergoterápia jelentősége a fogyatékossággal élők mindennapjaiban Hőgye Zsófia Gyógytornász ergoterapeuta DEOEC-ORFMT Mit tehet a gyógytornász? Segít a szövődmények kialakulásának megelőzésében

Részletesebben

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2009. Miskolc GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.06.05. György Annamária ETI-2011. Egészség (WHO): www.lemtrener.hu 1

Gyakorló ápoló képzés 2012.06.05. György Annamária ETI-2011. Egészség (WHO): www.lemtrener.hu 1 György Annamária ETI-2011. 1 Egészség (WHO): 2 www.lemtrener.hu 1 Betegség: 3 Rehabilitáció, habilitáció Megváltozott egészségi állapotú egyén testi, lelki, és szociális körülményeinek minimalizálása Participáció!

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2013. június 26-i Elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2013. június 26-i Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság 2013. június 26-i Elnökségi üléséről Készült: a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2013. június 26. napján 8:30 órakor, a Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest,

Részletesebben

A fenti célok megvalósulását az alábbi kiemelt részcélok támogatják: a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének

A fenti célok megvalósulását az alábbi kiemelt részcélok támogatják: a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének Innovatív iskolák fejlesztése TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innováció a jövő útja 2013.01.01-2014.12.31. A pályázati konstrukció célja: Elősegíti a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges készségek, ismeretek

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

2. Adatok a tantárgyról 2.1 Tantárgy megnevezése Mozgássérültek gyógypedagógiája

2. Adatok a tantárgyról 2.1 Tantárgy megnevezése Mozgássérültek gyógypedagógiája TANTÁRGY-LEÍRÓ ŰRLAP 1. Adatok a programról 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4 Tanulmányi

Részletesebben

54 140 01 0000 00 00 Gyógypedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens

54 140 01 0000 00 00 Gyógypedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Olympic Agenda 2020. elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco

Olympic Agenda 2020. elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco Olympic Agenda 2020 elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco Schmitt Pál A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlés 2015. február 6. Agenda 2020 - Cél

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011)

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) Készítette: Kusztor Csaba (elnök) Mágocs Községi Sport Kör Mágocs, 2008. december 18. 1. Mágocs nagyközség sportjának elemzése Mágocs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes. szerkezetben)

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes. szerkezetben) A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2015. június 10. napjától Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 AZ EGYETEMES MAGYAR SPORT ALAPELVEI... 6 I. FEJEZET...

Részletesebben

AZ ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

AZ ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI AZ ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú

Részletesebben

V. HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ

V. HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ V. HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ SPORTTÖRTÉNET KÖNYVBEN KÉPEN NETEN ELÉRHETŐ PONTSZÁM: 86 1. A képen szentesi sportlétesítmények részletei láthatók. Írjátok a képek alá a helyes megnevezést! 1 2. Az alábbi képeken

Részletesebben

Az intézmény rövid bemutatása

Az intézmény rövid bemutatása 1 Mit jelent a súlyosan halmozottan fogyatékosság? Képesek-e a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek az önálló életvezetésre? Milyen mértékben különbözteti meg a társadalom a fogyatékkal élőket és

Részletesebben

Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete intézményei, szolgáltatásai

Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete intézményei, szolgáltatásai Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete intézményei, szolgáltatásai 1992-ben alakult meg a Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete, mely önálló jogi személyként működik, az öntevékenység, az

Részletesebben

Speciális Olimpia Nyári Európa Játékok Antwerpen, Belgium 2014

Speciális Olimpia Nyári Európa Játékok Antwerpen, Belgium 2014 Speciális Olimpia Nyári Európa Játékok Antwerpen, Belgium 2014 1 2 / Special Olympics Általános ismertető A Speciális Olimpia Nyári Európai Játéka Antwerpen városában, Belgiumban került megrendezésre 2014.

Részletesebben

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe A koragyermekkori intervenció, mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe Szűcs Sándor gyógytornász A korai fejlesztés és intervenció Születéstől kezdve jogosultak rá azok,

Részletesebben

LilL. számú előterjesztés

LilL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere LilL. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a sajátos nevelési igényű

Részletesebben

Égéssérült gyermekek rehabilitációja

Égéssérült gyermekek rehabilitációja Égéssérült gyermekek rehabilitációja dr.paraicz Éva MRE Bethesda Gyermekkórház Rehabilitációs Osztály Kávészünet, 2012.05.11. A rehabilitáció fogalma (WHO) Az a szervezett tevékenység, amelyet a társadalom

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására

ESETTANULMÁNY. a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására ESETTANULMÁNY a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására Példa eset orvos-szakmai jellemzői: 58 éves friss stroke beteg, akit az akut ellátását végző kórházában a stroke akut

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

Sporttal kapcsolatos kommunikáció a fogyatékossággal élők felé

Sporttal kapcsolatos kommunikáció a fogyatékossággal élők felé Összegző tanulmány a TÁMOP 6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása c. projekt keretében végzett kutatás eredményeiről "Innovatív és kreatív kommunikációs,

Részletesebben

MOZGÁSJAVÍTÓ DIÁK SPORTEGYESÜLET 1145 Budapest Mexikói út 60.

MOZGÁSJAVÍTÓ DIÁK SPORTEGYESÜLET 1145 Budapest Mexikói út 60. Statisztikai számjel: 18178711926252101 Adószám: 18178711-1-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 10185 Nyilvántartási szám: 11.PK.60850/2002/4 MOZGÁSJAVÍTÓ DIÁK SPORTEGYESÜLET 1145 Budapest

Részletesebben