Gyógypedagógia rehabilitáció adaptált testkultúra és sport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyógypedagógia rehabilitáció adaptált testkultúra és sport"

Átírás

1 2012. ÉVI VAS IMRE-EMLÉKELŐADÁS Gyógypedagógia rehabilitáció adaptált testkultúra és sport Aktuális gondolatok a mozgásterápiától a fogyatékos személyek sportjáig a paralimpia jegyében Benczúr Miklósné Az előadás a mozgáskorlátozott személyek rehabilitációjából a mozgásterápiától a paralimpiáig vezető utat mutatja be. Kiemeli a mozgás és a sportolás tanításának szerepét a gyógypedagógiai szomatopedagógia nevelés során. Összefoglalja a paralimpiai mozgalom aktuális jellemzőit, a sportolók osztálybasorolása rendjét és a hazai sportolók részvételét a XIV. Paralimpiai Játékokon (London). Kulcsszavak: mozgásnevelés, szomatopedagógia, fogyatékos személyek sportja, paralimpia Somatopedagogy rehabilitation adepted sportexercise in respect to paralympics Author evaluates the way of rehabilitation of the physically handicapped persons from physiotherapy leading to Paralympic Games. Gives special emphasis to the role of the teaching the sports movements and the special education (somatopedagogic) creating the competition condition in the Paralympic Games. Summarizes the current characteristics of the paralympic conception, the recent practice of the categorization of disabled persons and demonstrates the participation our national team at the XIV th Paralympic Games (London). Key words: physically handicapped, special (somatopedagogic) education, Paralympic Games Levelezési cím: BENCZÚR MIKLÓSNÉ DR., t-online.hu A mozgásrehabilitáció integrálása a mozgáskorlátozottak gyógypedagógiai nevelésébe. A gyógytornától a sportolásig iskoláskorban A Mozgásjavító Általános Iskola 1903 óta a mozgáskorlátozott gyermekek gyógypedagógiai nevelésének színtere. Ebben az iskolában a hatvanas évektől kezdődően alakult-módosult az ép értelmű, de mozgásában korlátozott iskoláskorú tanulók nevelése-oktatása. A testnevelés helyett mozgásnevelés tantárgyat tanítottunk, amelyben módszertanilag sikerült ötvözni a gyógytornát az adaptált testneveléssel és sportolással, a funkcionális foglalkoztatással (ergoterápiával), valamint a kommunikáció motoros feltételeinek javításával (1. ábra).3 Mindez az iskolai nevelés minden területén megjelent. A tantárgyi oktatásban és a nevelés más területein is hangsúlyt kapott a mozgásos akadályozottság és következményeinek sajátos korrekciója. A nevelési és oktatási folyamatba integrált ilyen irányú rehabilitáció újjá alakította a mozgáskorlátozott gyermekek gyógypedagógiai rehabilitációját, beleértve a súlyosan és halmozottan sérült mozgáskorlátozottak nevelését is.10 Ehhez speciálisan felkészült szakemberekre volt szükség. A hetvenes-nyolcvanas évekre megteremtődtek a feltételek a gyógypedagógus-képzésben egy új gyógypedagógiai szakterület létrehozására szomatopedagógia néven, amelyben olyan képzési anyagra épülő gyógypedagógus-képzés valósult meg hasonlón a gyógypedagógia többi szakterületéhez, amelyben ötvöző- 16

2 Adaptált Sport Gyógytorna testnevelés Napi Kommunikáció tevékenység motoros (ADL) feltételei Eszközhasználat 1. ábra. A mozgásnevelés komplexitása dik a gyógyítás, a pedagógia és a rehabilitáció.8,10 A képzés során az elmélet és a gyakorlat összekapcsolására kiemelt hangsúlyt fektettünk. Fontos volt, hogy az új szak mindenkor hiteles szakmai alapokon álljon. Megalapozott és kipróbált, tudományosan is elfogadott technikák, módszerek integrálódjanak a terápiás és rehabilitációs folyamatba, a személyiség fejlesztésének életkori és sérülésspecifikus nevelési-oktatási folyamatába. Ezért szoros szakmai kapcsolatot tartottunk a gyógytornász szakmával és a képzéssel, valamint a pszichológia és az orvosi rehabilitáció, illetve a gyógypedagógia más szakterületeivel. A tartós, maradandó mozgásos akadályozottság gyógypedagógiai rehabilitációjában a mozgásszervi rehabilitáció mellett az életkori sajátosságoknak megfelelő iskolai oktatás ismeretnyújtás is szükséges. A mozgásos akadályozottság nemcsak a motorium oldaláról kíván megfelelő rehabilitációt, hanem a személyiségfejlődés megsegítésén túl az életkornak megfelelő egyéb tevékenységek körében is, így például a kommunikáció, a tanulás, a mindennapi tevékenykedés és egyéb, a szocializáció köréhez tartozó képességfejlesztés területén is. A szomatopedagógia komplex összhatás, amelyben többtényezős rehabilitációs tevékenység ötvöződik, célja az eredményes fejlődés, a tanulás és a sikeres társadalmi beilleszkedés segítése (2. ábra).10 A rehabilitációs szemlélet továbbfejlesztése érdekében az ELTE Gyógypedagógiai Kar Szomatopedagógiai tanszéke ezért dolgozott ki olyan további, a rehabilitáció más részeivel foglalkozó szakirányú továbbképzéseket, amelyek a hazai képzési rendszerben mindaddig nem voltak jelen. Ezek diplomára épülő, ún. szakirányú továbbképzési szakok formájában integrálódtak az ELTE Gyógypedagógiai Kar képzési rendszerébe. A szakmai hitelesség érdekében a továbbképzések óra- és vizsgatervének, tananyagának kidolgozásában minden esetben együttműködtünk az illetékes társ-szakmákkal és szakemberekkel. Ilyen szakirányú továbbképzési programok voltak: a rehabilitáció foglalkoztató terapeuta (RFT) továbbképzési szak együttműködésben az OORIval, Mogánné Tölgyessy Szilviával és a SE EÜ Főiskola Fizioterápiai Tanszék szakembereivel, a rehabilitációs célú úszásoktatásra való felsőfokú szakot (RUO) tanszéki munkatársam, Bernolák Béláné együttműködésben az SE Testnevelés és Sporttudományi Karával, valamint az adaptált testnevelés és sport (ATS) szakirányú továbbképzési szakot együttműködésben a fogyatékosok sportja hazai szervezeteivel dolgoztuk ki. A testgyakorlás-sportolás hathatós eszköz a rehabilitációban Hosszú és nehéz a rehabilitáció útja a fogyatékos vagy fogyatékossá vált személy életében. Rehabilitációjuk egyik csúcseredménye, ha a fogyatékos vagy fogyatékossá vált személy olyan területen ér el eredményt, amelyben akadályozottsága alapvető módosító feltételként van jelen. Ennek egyik fontos területe a sportolás. A sportolás mint eszköz elősegíti nemcsak a mozgásbeli képességek javulását, hanem az elfogadás és a változó körülményekhez való fogyatékosság-specifikus alkalmazkodást is. A fogyatékos tanulók sporttevékenységének hatása integrálódik a szocializáció folyamatába. Hatással van az alapvető tartási és mozgási formákra, cselekvésformákra, a mozgáskreativitás fejlődésére, Szocializáció építése Környezeti tényezők Életkor- és fogyatékosság-specifikus Mozgásnevelés Ismeretnyújtás Kommunikáció fejlesztése Technikai megsegítés 2. ábra. Szomatopedagógia mint gyógypedagógiai diszciplína Benczúr Miklósné: Gyógypedagógia rehabilitáció adaptált testkultúra és sport 17

3 Sportolj velünk! 1986 Országos diáksportfesztivál Vereczkei Zsolt londoni paralimpiai csapattag Eddigi eredmények: hátúszás 50 méter S Barcelona arany; Atlanta arany; Athén bronz; Peking bronz; London bronz 3. ábra. Mozgásneveléstől a paralimpiáig Vereczkei Zsolt a Mozgásjavító Általános Iskola volt tanulója, ma többszörös paralimpiai bajnok a motoros képességekre (erő, ügyesség, gyorsaság, edzettség, mozgáskoordináció és mozgáskészség javulása), az egészségmagatartás alakulására, a szocializációra, az emberi kapcsolatokra, a magatartás alakulására, a konfliktushelyzetek megoldására és a küzdőképességre, és befolyással van a személyiségfejlődésre.3,4 Ezt felismerve már a hetvenes években elkezdtük a budapesti mozgásjavító iskolában a tanulók sportoltatását rendszeres iskolai, iskolák közötti és nemzetközi ügyességi versenyek, sportági vetélkedők formájában.6 Az iskolából kilépő mozgáskorlátozott fiatalok részére az intézmény létrehozta 1971-ben az első hazai sportklubot Halassi Olivér Sport Club néven. Ez volt az első lépés a mozgáskorlátozott személyek szervezett hazai sportélete felé. Ezt megelőzően csak egyéni kezdeményezések voltak, pl. Fejes András (1972, Heidelberg, atlétika, bronzérem) (3. ábra).14 A 2012 nyarán lezajlott paralimpia indokolja, hogy a továbbiakban összefoglaljam a fogyatékos személyek sportjának azokat a fontos ismereteit, amelyek a sport területén a nemzetközi, illetve a hazai sportéletben az utóbbi évtizedekben kialakultak és amelyek a paralimpia működésének megértését szolgálják. A paralimpia helye és szerepe a fogyatékos személyek sportjában Az első Stoke Mandeville-i (Anglia) nemzeti (1948) majd nemzetközi játékok (1950) sikere indította el nemcsak nemzetközi szinten, hanem az egyes országok életében is a szervezett sportéletet. Rohamosan szerveződtek, alakultak a munka koordinálására a fogyatékosság-specifikus világszervezetek:5,15, Nemzetközi Stoke Mandeville-i Játékok Szövetsége ISMGF (ISMWGF) (petyhüdt bénultak részére) 1964 Sérültek Nemzetközi Sportszervezete: ISOD (amputáltak és egyéb sérültek részére) 1978 Agyi Sérültek Nemzetközi Sport és Rekreációs Szövetsége: CP-ISRA 1981 Látássérültek Nemzetközi Sportszövetsége: IBSA 1981 Siketek Nemzetközi Sportbizottsága: CISS (Csendes Játékok Nemzetközi Bizottság jogutódja) 1982 Nemzetközi Koordinációs Bizottság: ICC (tagjai: CP-ISRA, ISOD, ISMGF, IBSA) 1986 Mentálisan Sérültek Nemzetközi Sportszövetsége: INAS FMH 1986 Szervátültetettek Világjátékának Szövetsége: VTGF A szabályok összehangolására 1989-ben megalakult a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (továbbiakban IPC). Alapító szervezetei: ISMGF, ISOD, IBS, CP-ISRA, CISS, INAS-FHM. A nemzetközi fogyatékosságspecifikus sportszövetségek az idők folyamán kialakították versenyrendszerüket, sportágaikat és azok szabályait. Jelenleg négy világszervezet működik, mindegyik saját versenyrendszerrel. A speciális olimpiai mozgalom (Nemzetközi Speciális Olimpia, SOI) a súlyosan és halmozottan fogyatékos sportolók eseményeit fogja össze, célja a testmozgásban való részvétel és nem a teljesítmény növelése. A siketlimpia és a szervátültetettek világjátékai nevükben hordozzák kompetenciájukat.5,15 A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság a látássérültek és mozgáskorlátozottak, valamint az intellektuálisan enyhén érintett személyek sportját fogja össze legmagasabb szinten. Mint ismeretes, a évi olimpiai játékot követő hetekben zajlott le a XIV. paralimpia Londonban 164 ország 4200 sportolója részvételével.17,19 A paralimpiai játékok, ha nem is ezen a néven, de 1960-ban kezdődtek és minden negyedik évben kerültek megrendezésre ben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság közötti megállapodás vezetett arra, hogy azonos feltételekkel, egymást követően, azonos helyen kell megrendezni az olimpiát és a paralimpiát től a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság feladata összehangolni a versenyrendezést, sportági és osztálybasorolási szabályokat, vizsgálóeljárásokat a paralimpiai sportágakban. A sportban a versenyzés feltétele a teljesítmények összehasonlíthatósága és az ennek alapján elvégzett rangsorolás. A fogyatékos sportolók kategória és osztály megállapítását nemzetközi szabályok segítik. A rendszer az IPC és a nemzetközi sportszövetségek közös munká- 18

4 ja alapján jött létre. A fogyatékosság és annak súlyossága, a sportmozgáshoz szükséges képességek változása indokolja, hogy a teljesítmények összehasonlíthatósága érdekében egységesen járjanak el, kidolgozzanak olyan, a lehetőségekhez mérten objektív rendszert, amely alapján a sportolók teljesítménye összehasonlítható és a rangsorolás elvégezhető.1,2 Látássérülteknél a látásélesség vizsgálatával, értelmi sérülteknél a mentális képességek minősítésével történik a sportolók besorolása. Például az úszósportágban három fogyatékosságspecifikus, mozgás, látás- és intellektuálisan károsodottak kategóriája szerepelt a londoni paralimpián, 14 osztályban. Tíz osztály a mozgás, három osztály a látássérültek részére és egy osztály az intellektuálisan sérült úszók részére. Asztaliteniszben a jelenlegi paralimpán 11 osztály volt. Mozgáskorlátozott kategóriában 10 osztály (5-5 osztály az ülő- és állójátékosoknak) és az intellektuálisan sérültek kategóriájában egy osztályt hirdetett meg az IPC.7,18,19 Mozgáskorlátozott személyeknél funkcionális vizsgálat alapján határozzák meg a sportolók versenyosztályait. Az 1. táblázat az évek során kialakult klasszikus sérülésspecifikus IPC kategóriákat mutatja: a CL kategória a harántlézió és polio utáni állapotok osztályait fogja össze, A jelzéssel a végtaghiányos és CP a cerebralis sérültek részére kialakított kategóriákat és alosztályokat mutatja. Most van kialakulóban, illetve egyre jobban terjedően a mozgásszervi diagnózistól független, ún. kombinált vagy funkcionális kategóriák rendszere, amelyben nem a mozgásszervi diagnózis, hanem a sportmozgás és a funkcionális károsodás viszonyát értékelik, és ennek alapján határozzák meg a sportoló sportági osztályát. Ennek legfontosabb indoka a kategóriák és alosztályok számának csökkentése, az integráció előrehaladásának segítése.2,7 A mozgáskorlátozott sportolók funkcionális vizsgálatát és a sportolók osztályba sorolását nemzetközileg kidolgozott vizsgálóeljárásokkal sajátosan felkészített szakemberek, orvosok, gyógytornászok és sportszakemberek végzik. A sportoló osztályba sorolása az izomerő, ízületi mobilitás, koordináció és egyéb paraméterek megállapításával történik függően a mozgásszervi diagnózistól és sportágtól. A besorolásban hangsúlyt kap a sportágspecikus mozgások vizsgálata is, például kerekesszékes sportoknál az ülésegyensúly vizsgálata vagy más sportágaknál a sporteszköz mibenléte. Nyilvántartásba veszik a sportoló gyógyászati segédeszközeit, sajátos sporteszközeit, gyógyszerelését és egyéb betegségeit. Meghatározzák a besorolás kötelezettségének mibenlétét, gyakoriságát, a segítségadás szükségességét, pl. progresszív kórformáknál előírják a verseny előtti besorolást.2,18 Példának az úszássportág besorolási vizsgálatát mutatjuk be. Mozgáskorlátozottság esetében a funkcionális felmérés két részből áll. A funkcionális státusz megállapítása egyrészt vizsgálóasztalon történik a mozgásszervi diagnózistól függően az izomerő, ízületi mobilitás vagy mozgáskoordináció vizsgálata alapján, másrészt a vízben végzett tesztelésből. A vízben végzett tesztelésnél értékelik a rajt kivitelezését (0 10 pont), a fordulás módját (0 10 pont) és a vízben az úszásnem kivitelezését. Koordinációs probléma esetében (pl. CP) úszásnemenként legalább 50 méter úszást írnak elő kötelezően, és ennek alapján szükségszerűen korrigálják a vizsgált sportoló funkcionális képességeit. Végül a felső és alsó végtagok, a törzs, a start és fordulás pontértékének összege alapján végzik el a sportoló besorolását a megfelelő sportági osztályba. A kettő számszerű eredménye adja meg a sportoló osztályát, 10 osztály a mell úszásnemre és 10 osztály a gyors, hát és pillangó úszásnemre. Végtaghiány esetében a megmaradt végtag/ok mértéke adja meg a besorolás alapját, természetesen a rajt és fordulás minősítésével összhangban.2,7,18 A számszerű értékelésre kidolgoztak és egységesítettek egy 5-ös értékelő skálát. A közismert izomerő-vizsgálat 5-ös értékelő formuláját alkalmazták nemcsak petyhüdt bénulásoknál, hanem annak adaptált formáját egyéb kórformák esetében, pl. az ízületi mobilitás és a mozgáskoordináció számszerűsítésére is. Ízületi mobilitás mérésére pl. arthrogryposis esetében, vagy a mozgáskoordinációs képesség értékelésére pl. CP esetében. Példa a számszerű értékelésre: a könyök flexió-extenzió minősítése folyamatos mozgáskivitelezés során teljes értékű 5 pont, 75%-os kivitelezés 4 pont, 50%-os kivitelezés 3 pont, 25%-os kivitelezés 2 pont. 1. táblázat. Mozgáskorlátozott sportolók esélyegyenlőségét segítő alapkategóriák és alosztályok7 Sérülésspecifikus kategóriák és nemzetközi jelük CL Súlyosság szerinti alosztályok Petyhüdt jellegű 1 a/ b /c - 6 alosztályok bénulások (harántlézió, polio stb.) A Végtaghiány 1-9 alosztály CP La Kombinált vagy funkcionális kategória Agyi bénulás utáni állapotok Egyéb (előzőkbe nem sorolható kórformák) Mozgásszervi dg.-tól független 1-8 alosztály Sportáganként változó (álló -, ülőkategóriák és ezen belüli alosztályok) Sportág- és mozgásállapot-függő alosztályok Benczúr Miklósné: Gyógypedagógia rehabilitáció adaptált testkultúra és sport 19

5 Látássérülteknél a látásélesség szerint 3 alosztály van, a látásélesség megállapítását szakorvos végzi: B 1 kategória: fényérzékelés teljes hiánya B 2 kategória: kéz alakjának a felismerésétől, 2/60 látásélesség és/vagy 5 foknál szűkebb látótér B 3 kategória: 2/60-nál nagyobb látásélesség és/vagy 5 foknál nagyobb látótér. 6/60 látásélesség és/vagy 20 foknál szűkebb látótér.16,18 XIV. Paralimpia aug. 29. szept. 9., London Hazai képviselet: 33 sportoló 9 sportág asztalitenisz, atlétika, erőemelés, evezés, dzsúdó, sportlövészet, kerekesszékes tenisz, úszás, vívás 4. ábra XIV. Paralimpia. 2012, London17 Engelhardt Katalin paralimpikon eredményei: 1992, Barcelona, 50 m pillangó (S6), ezüst; 1996, Atlanta, 200 m vegyes (SM5); és 50 m pillangó (S5), bronz; 4 50 m vegyes (S1-6.), arany; 2000, Sydney, 50 m pillangó (S5), bronz; 2004, Athén, 50 m pillangó (S5), bronz; 2008, Peking; 2012, London, 200 vegyes (S5) 8. hely 5. ábra. Engelhardt Katalin paralimpikon Sors Tamás 100 m pillangóúszás (S9 kategória) aranyérem Szabó Nikolett Dzsúdó (B1 kategória) bronzérem 2 aranyérem, 6 ezüstérem, 6 bronzérem Pálos Péter Asztalitenisz (TT11 kategória) aranyérem 6. ábra. Példaképek a XIV. londoni paralimpia hazai nyerteseiből17 A hazai helyzetről A hazai mozgáskorlátozott sportolók vizsgálata sajátos hazai vizsgálati rendszerrel történt a hetvenes években, majd a nemzetközi szabályokat fokozatosan adaptáltuk a hazai gyakorlatra és fokozatosan tértünk át annak használatára a hazai versenyrendszerben is. Végső formában 1992-ben vettük át a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott rendszert, kialakítva a hazai nyilvántartási rendszert. Ekkor már közel 900 hazai mozgáskorlátozott sportoló szerepelt nyilvántartásunkban között a vizsgálatokat és osztályba sorolást dr. Plesa István és dr. Szerb Imre, majd dr. Pantó Tamás szakorvosok és jómagam végeztük.1,2 Az utóbbi években dr. Bejek Zoltán és Kiss Erika végzi a mozgáskorlátozott sportolók osztályba sorolását. Az új sporttörvény a hazai sportszerveződésben jelentős változásokat hozott re a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) keretében működik minden hazai sportszövetség. A Magyar Olimpiai Bizottság koordinálja az olimpiai és nem olimpiai sportágakat, a szabadidő- és diáksportot. A fogyatékos személyek sportját képviselő MOB fogyatékosok sportjáért felelős szakmai tagozat keretében a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB, megalakulása 1997) integrálja a mozgás-, látás-, hallássérültek és az enyhe értelmi sérültek országos sportszövetségeit. A szervátültetett személyek sportjának országos szervezete a Magyar Szervátültetettek Sportszövetsége (megalakulása 1997) és a súlyosan értelmi sérültek részére működő Magyar Speciális Olimpia Szövetség (megalakulása 1984) nem tartozik közvetlenül a Magyar Paralimpiai Bizottsághoz. A fogyatékos személyek diákés szabadidősportját a Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége koordinálja (megalakulása 2008).15 A magyar sportolók hivatalosan 1976-ban Torontóban vettek részt először paralimpián 12 sportolóval. A megnyitót követő harmadik napon a magyar csapatot politikai okok miatt a kormány visszahívta. Így Tauber Zoltán asztaliteniszező aranyérmét, és Oláh József atléta bronzérmét a rendezők törölték.14 A hazai csapat azóta is folyamatosan részt vesz a négyévenként rendezett játékokon. A XIV. paralimpián Londonban 33 sportoló képviselte hazánkat (4. ábra). A fogyatékos vagy fogyatékossá vált személy életében a fizikai aktivitás és sportolás jelentősége nagy. Nem mindenkiből lesz paralimpikon, de a sport hozzásegít a teljesértékűség megéléséhez (5. ábra).9 Engelhardt Katalin többszörös paralimpikon útja szintén a mozgásjavító általános iskolából, a mozgásneveléstől vezetett a paralimpiáig: Orvosilag csak egy diagnózis, nekem viszont meg kellett tanulnom vele élni, ebben nagyon sokat segített a mozgás, a sport fogalmazza meg.12 20

6 Ezt a folyamatot mi, rehabilitációs szakemberek csak segíthetjük, de a végső megvalósulás személy szerint az Ő érdemük (6. ábra). Összegzés Előadásomban a munkám során szerzett tapasztalatok és szakirodalom alapján foglaltam össze a rehabilitációs folyamatnak a mozgásterápiától a sportolásig vezető útját. Aktualitása folytán röviden összefoglaltam a parasport néhány kérdését azzal céllal, hogy a rehabilitációban jártas szakemberek áttekintést kapjanak a jelenleg is folyó paralimpia szakmai hátteréről és elősegítsem ezzel is a rehabilitáció eredményességének bizonyítását a sport vonatkozásában. Köszönetnyilvánítás Köszönöm a Szomatopedagógiai Tanszék kollégáinak és külső munkatársainak, valamint a sport területén a közös munkában részt vevő munkatársaimnak támogatásukat! A Vas Imre-emlékérem nemcsak engem illetett, hanem munkatársaimat is. Köszönjük! Köszönetet mondok továbbá a Vas Imre-emlékbizottságnak, illetve a Társaság vezetőségének, hogy érdemesnek tartott a díjra. IRODALOM 1. Benczúr M-né: Az esélyegyenlőség elvének érvényesülése a mozgáskorlátozottak sportjában. Mozgáskorlátozott sportolók kategorizálása és osztályozása. Magyar Testnevelési Egyetem, egyetemi doktori értekezés. Budapest, 1992; Benczúr M-né: Mozgáskorlátozott sportolók osztályba sorolása. Kézikönyv. Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége, Budapest, 1992; Benczúr M-né: Sérülésspecifikus mozgásnevelés. Mozgáskorlátozottak mozgásterápiája, adaptált testnevelése és mindennapos tevékenységre nevelése. ELTE BG Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, 2000; Benczúr M-né (szerk.): Adaptált testnevelés és sport. I. kötet. Speciális nevelési szükségletű tanulók adaptált testnevelése és sportági felkészítése. Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Budapest, 2003; Benczúr M-né (szerk.): Adaptált testnevelés és sport. II. kötet. Fogyatékos személyek sportjának kiegészítő ismeretei. Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Budapest, Benczúr M-né: A mozgáskorlátozott gyermekek sportjának kialakulása. In: Nádas P (szerk.): Magyar Paralimpiai Történetek. Magyar Paralimpiai Bizottság, Budapest, 2005; Benczúr M-né: Esélyegyenlőség a mozgáskorlátozott személyek sportjában. In: Nádas P (szerk.): Paralimpiai Történetek. Magyar Paralimpiai Bizottság, Budapest, 2005; Benczúr M-né: A szomatopedagógia kapcsolata a gyógypedagógia speciális pedagógiáival. Gyógypedagógiai Szemle 2011; XXXIX: Benczúr M-né: Fogyatékos személyek fizikai aktivitásának, sportolásának sportszakmai és egészségi háttere. Sportágválasztás szempontjai mozgáskorlátozott személyeknél. Rehabilitáció 2011; 21: Benczúr M-né: Mozgáskorlátozottság miatt módosult tanítás-tanulásszervezés speciális színtereken. In: Gordosné Szabó A (szerk.): Gyógyító pedagógia. Második kiadás. Medicina Kiadó, Budapest, 2012; Benczúr M-né: A fogyatékos személyek sportja nemzetközi és hazai története, sportszakmai kérdései. A mozgáskorlátozott személyek sportja, besorolási és speciális szabályok, sportszervezés, sportágak. Budapesti Sportszövetségek Úniója, OKJ képzés, előadások. Budapest, Engelhart K: Önmagunkat legyőzni az egyetlen és tökéletes győzelem. Fejlesztő Pedagógia 2002; 4-5: Nádas P: A fogyatékos személyek sportjának általános kérdéseiről. In: Benczúr M-né (szerk.): Adaptált testnevelés és sport. II. kötet. Fogyatékos személyek sportjának kiegészítő ismeretei. Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Budapest, 2003; Nádas P: Paralimpiai történetek. Magyar Paralimpiai Bizottság, Budapest, 2005; Nagy J: Gondolatok a fogyatékosok sportjáról. Magyar Szervátültetettek Sportszövetsége. Konferencia, MTA, Budapest, Weisz I: Látássérült személyek speciális sportja. In: Benczúr M-né (szerk.): Adaptált testnevelés és sport. II. kötet. Fogyatékos személyek sportjának kiegészítő ismeretei. Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Budapest, 2003; (2005) 19. /sites /default /files /document / _2012 +Classification +Guide +2nd +edition.pdf Benczúr Miklósné: Gyógypedagógia rehabilitáció adaptált testkultúra és sport 21

Nemzetközi történet. Nemzetközi paralimpiai játékok története. Írta: Nádas Pál

Nemzetközi történet. Nemzetközi paralimpiai játékok története. Írta: Nádas Pál Nemzetközi történet Nemzetközi paralimpiai játékok története Írta: Nádas Pál A paralimpiai játékok története 1948-ban kezdődött azzal, hogy az angliai, London melletti Aylesburyben működő Stoke Mandeville-i

Részletesebben

Rövid történeti áttekintés

Rövid történeti áttekintés Rövid történeti áttekintés Kialakulása Európában a világháborúkhoz szorosan kapcsolódik sport, mint a rehabilitáció eszköze Oktatási intézmények (vakok, mozgássérültek) 1903. Nyomorék Gyerekek Menhelye

Részletesebben

A parakenu sport specialis orvosi sajátságai - kategorizálás. Dr. Bejek Zoltán Ph.D.

A parakenu sport specialis orvosi sajátságai - kategorizálás. Dr. Bejek Zoltán Ph.D. A parakenu sport specialis orvosi sajátságai - kategorizálás Dr. Bejek Zoltán Ph.D. Fogyatékosság Valamely természetes adottság veleszületett vagy szerzett hiánya: Mozgásszervi Érzékszervi Értelmi Belszervi

Részletesebben

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus FOGYATÉKOSSÁGRÓL ÁLTALÁBAN A fogyatékosságot meghatározhatjuk: - orvosi, - társadalmi,

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Továbbképzési Bizottság

Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Továbbképzési Bizottság FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SPORTOLÁSA Fogyatékos személyek fizikai aktivitásának, sportolásának sportszakmai és egészségi háttere. Sportágválasztás szempontjai mozgáskorlátozott személyeknél* Benczúr Miklósné

Részletesebben

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint)

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) 23 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged. Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged. Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged Egyesületünk - Az ATSK Szeged alakulása: 1996 - Utánpótlás-nevelésre

Részletesebben

Fábián László. Sportigazgató Rio 2016 Csapatvezető Magyar Olimpiai Bizottság

Fábián László. Sportigazgató Rio 2016 Csapatvezető Magyar Olimpiai Bizottság Fábián László Sportigazgató Rio 2016 Csapatvezető Magyar Olimpiai Bizottság 2016 augusztus 5-21. 2016 szeptember 7-18. XV. Nyári Paralimpiai Játékok XV. Nyári Paralimpia Első alkalommal Dél-Amerikában

Részletesebben

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport!

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ megalakulásának indítékai Közel 80.000 fogyatékos diák tanul integrált és szegregált oktatási intézményekben Magyarországon;

Részletesebben

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) Tantárgyak A tantárgy felvételének féléve A tantárgy felvételének előfeltétele

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén G Ö M ÖRI Z S O LT, E L N Ö K M AGYA R PA R A L I M P I A I B I Z OT T S ÁG Fogyatékosok sportját érő társadalmi hatások összetevői

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+ tanév) Tantárgy Félévek/óraszám/kredit Kredit Vizsgaforma KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ (75 kredit

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Magyar Triatlon Szövetség KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 A Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény a továbbiakban Stv.- 23.

Részletesebben

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Aphasia Centrum Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

/2013/EH Határozati javaslat

/2013/EH Határozati javaslat MOB Elnökségi ülés -2013. október 14. 7. napirendi pont: Döntés a "Fogyatékosok versenysportjának támogatása - 70 M Ft", valamint a "Speciális Világjátékokon történő részvétel támogatás - 16 M Ft" felosztásáról,

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

12:20 Berecki Dezső asztalitenisz egyéni, selejtezők ExCel 13:40 Csonka András asztalitenisz egyéni, selejtezők ExCel

12:20 Berecki Dezső asztalitenisz egyéni, selejtezők ExCel 13:40 Csonka András asztalitenisz egyéni, selejtezők ExCel dátum időpont versenyző sportág versenyszám helyszín 9:00 Csonka András asztalitenisz egyéni, selejtezők ExCel 9:41 Illés Fanni úszás, előfutamok 100 hát Aquatics Centre, Olympic Park 10:19 Csúri Ferenc

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Képesítési Szabályzat A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdésének f) pontja, a 77. p) pontja, a sport

Részletesebben

SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013.

SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013. SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013. EGYÜTTMŰKÖDÉSI FELHÍVÁS - ADATLAP A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZABADIDŐSPORT PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSÁRA 1 A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) együttműködési felhívás keretében

Részletesebben

5/ számú határozat: Az MPB közgyűlése 4.-es pontként elfogadta:

5/ számú határozat: Az MPB közgyűlése 4.-es pontként elfogadta: 2008 évi Közgyűlési határozatok 2008. február 15. - Rendkívüli közgyűlés: 1/2008.02.15 sz. határozat: Az MPB közgyűlése a jelenleg előkészített sporttörvény módosítási javaslatot elfogadni nem tudja, azt

Részletesebben

VIII. MOZGÁSJAVÍTÓ KUPA. Ügyességi verseny. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége. és a. Magyar Paralimpiai Bizottság.

VIII. MOZGÁSJAVÍTÓ KUPA. Ügyességi verseny. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége. és a. Magyar Paralimpiai Bizottság. VIII. MOZGÁSJAVÍTÓ KUPA Ügyességi verseny A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége és a Magyar Paralimpiai Bizottság meghirdeti a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium,

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

MOB fogyatékosok sportjáért felelős szakmai tagozat ügyrendje

MOB fogyatékosok sportjáért felelős szakmai tagozat ügyrendje 1 MOB fogyatékosok sportjáért felelős szakmai tagozat ügyrendje 1. Az ügyrend személyi hatálya: Fogyatékosok sportjáért felelős szakmai tagozat tagjai. (1. sz. melléklet) 2. Az ügyrend célja:a fogyatékossággal

Részletesebben

Előterjesztés a MOB Elnökség március 22-i ülésére TERVEZET

Előterjesztés a MOB Elnökség március 22-i ülésére TERVEZET Előterjesztés a MOB Elnökség 2016. március 22-i ülésére TERVEZET I. 2016. évi szövetségi ösztöndíj-felosztási javaslatok A MOB Közgyűlése a 2016. február 2-i ülésén elfogadta a MOB 2016. évi költségvetését.

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány (Budapest) Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Életünk értelme

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI FOGALMI MEGHATÁROZÁS KIK ŐK? HAZAI HELYZET fogalom 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 3. melléklet: A súlyos halmozott fogyatékosság

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév) Tantárgyak A tantárgy felvételének A tantárgy felvételének előfeltétele féléve KÖZÖS

Részletesebben

Az iskola szerepe a szabadidő sportra nevelésben. Boronyai Zoltán Magyar Diáksport Szövetség

Az iskola szerepe a szabadidő sportra nevelésben. Boronyai Zoltán Magyar Diáksport Szövetség Az iskola szerepe a szabadidő sportra nevelésben Boronyai Zoltán Magyar Diáksport Szövetség A sport hagyományos szerepe a köznevelésben SPORT ESZKÖZ Testnevelés - testkultúra CÉL Tehetséggondozás élsport

Részletesebben

TENISZEZZ VELÜNK! JÓ GYAKORLAT bemutatása egy általános iskolában a mindennapos testnevelés keretein belül

TENISZEZZ VELÜNK! JÓ GYAKORLAT bemutatása egy általános iskolában a mindennapos testnevelés keretein belül TENISZEZZ VELÜNK! JÓ GYAKORLAT bemutatása egy általános iskolában a mindennapos testnevelés keretein belül KÖÁI József Attila Általános Iskolája Emelt szintű testnevelés oktatásunk 1979 óta évfolyamonként

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra!

Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra! A MAGYARORSZÁGON ÉLŐ NEMZETISÉGEK JOGAINAK VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra! a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia - Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Egyetemi év : I. év Félév : 1. Általános

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 2016. szeptember, PTE Sport és Parasport Bizottság) 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Sport és Parasport Ösztöndíjának alapszabálya

Részletesebben

XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro

XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro A riói olimpia célkitűzései A sportfinanszírozásban bekövetkezett kedvező változások hatására a nemzetek versengésében, az éremversenyben és a nem hivatalos pontversenyben

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

2013.11.17. Tatabánya Megye Bajnokság, 50m gyorsúszás aranyérem 50m hátúszás aranyérem 100m mellúszás aranyérem

2013.11.17. Tatabánya Megye Bajnokság, 50m gyorsúszás aranyérem 50m hátúszás aranyérem 100m mellúszás aranyérem A Komárom város által meghirdetett programban Minden komáromi gyermek tanuljon meg úszni intézményünk, a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda harmadik éve vesz részt. Az óvodából a nagycsoportosok,

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a 4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:. végzettségi

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben

Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben A labdarúgás technikai elemeinek oktatása, és mérési lehetőségei testnevelésórán Utánpótlás korú labdarúgók

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Az Úszás és Vízi Sportok tanszék 2012. évi szakmai és tudományos jelentésének melléklete

Az Úszás és Vízi Sportok tanszék 2012. évi szakmai és tudományos jelentésének melléklete Az Úszás és Vízi Sportok tanszék 2012. évi szakmai és tudományos jelentésének melléklete Nemzetközi szereplések DEBRECEN, Európa-bajnokság dr. Sós Csaba - TV szakkommentátor Kovácshegyi Ferenc - Gyurta

Részletesebben

ASZTALITENISZ 14:00 férfi egyes selejtező SM8 kategória (Csonka András, Zborai Gyula)

ASZTALITENISZ 14:00 férfi egyes selejtező SM8 kategória (Csonka András, Zborai Gyula) SZEPTEMBER 7 22:30 megnyitó SZEPTEMBER 8 14:00 férfi egyes selejtező SM8 kategória (Csonka András, Zborai Gyula) 14:40 női egyes selejtező SF8 (Arlóy Zsófia) 15:20 férfi egyes selejtező SM9 (Berecki Dezső)

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

DIÁKOLIMPIAI 2013/2014

DIÁKOLIMPIAI 2013/2014 DIÁKOLIMPIAI 2013/2014 www.fodisz.hu KAPKODD a LÁBAD! JÁTÉKOS SOR- és VÁLTÓVERSENY ZALAEGERSZEG, 2014. ÁPRILIS 11-12. Általános Tudnivalók Csapatok érkezése: 2014. április.11. /péntek/ 14.00-ig Cím: Zalaegerszeg

Részletesebben

VEROCS. Írta: Gabriella Vlcek július 21. kedd, 08:23 - Módosítás: szeptember 08. csütörtök, 12:25

VEROCS. Írta: Gabriella Vlcek július 21. kedd, 08:23 - Módosítás: szeptember 08. csütörtök, 12:25 A sérült túrák alapötlete Verocstól, Mikolovits Veronikától ered, aki a Nemzetközi Pető Intézetben konduktorként dolgozott, és évek óta barlangászott, hegyet mászott, és sok sportágat kipróbált, hosszabb-rövidebb

Részletesebben

Mozgások, sportmozgások a terápia és a teljesítménynövelés szolgálatában

Mozgások, sportmozgások a terápia és a teljesítménynövelés szolgálatában Mozgások, sportmozgások a terápia és a teljesítménynövelés szolgálatában Kälbli Katalin Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kar Sportági Intézet 1. Bevezetés Napjainkban a rehabilitáció szót

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú

Részletesebben

Magyar Paralimpiai Bizottság 2012. november 19. Beszámoló XIV. Londoni Paralimpiai Játékok Gömöri Zsolt elnök

Magyar Paralimpiai Bizottság 2012. november 19. Beszámoló XIV. Londoni Paralimpiai Játékok Gömöri Zsolt elnök Magyar Paralimpiai Bizottság 2012. november 19. Beszámoló XIV. Londoni Paralimpiai Játékok Gömöri Zsolt elnök Résztvevő országok száma a nyári játékokon Éremtábla Adatok Szlogen: Üdvözöljük egy korlátok

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ - a rehabilitációs orvos gondolatai - Dr. Pettyán Ilona, Dr. Weinhoffer Judit HM ÁEK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet A foglalkoztatási rehabilitáció Egy folyamat,

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

A tételsor a 20/2008. (VII. 29.) OKM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 20/2008. (VII. 29.) OKM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 2011. A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. p) pontjának, valamint a sport területén képesítéshez

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek és az FNO felhasználásával Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Vizsgálati személyek kiválasztásának szempontjai Akut stroke-beteg az intézményi

Részletesebben

pedagógia szakos tanár, szociálpedagógia specializáció Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, pedagógia szak

pedagógia szakos tanár, szociálpedagógia specializáció Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, pedagógia szak Önéletrajz Név: Rózsáné Czigány Enikő Születési hely: Budapest Születési idő: 1953. szeptember 19. Tanulmányok: (fordított időrendi sorrendben) fénykép helye Tanulmányok 1998-2001 Végzettség / képesítés

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

Táblázat a Fogyatékosügyi Keretre évben beérkezett nyertes pályázatokról. Megvalósítás időszaka

Táblázat a Fogyatékosügyi Keretre évben beérkezett nyertes pályázatokról. Megvalósítás időszaka 1/5 1. 2. 3. 4. Mozgáskorlátozottak Egyesülete Szeged Városi csoportja Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete Dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézete Halmozottan Sérültek Szövetsége

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

készítette: KOVÁCS TAMÁS paralimpiai vívóválogatott szövetségi kapitánya

készítette: KOVÁCS TAMÁS paralimpiai vívóválogatott szövetségi kapitánya készítette: KOVÁCS TAMÁS paralimpiai vívóválogatott szövetségi kapitánya I.OLIMPIÁK - PARALIMPIÁK 1896 Athén 1960 Róma (2004-től azonos helyszín) Olimpia - legnívósabb sportesemény, emberfeletti teljesítmények,

Részletesebben

I. KI MIBEN BRONZÉRMES? - HELSINKI 1952

I. KI MIBEN BRONZÉRMES? - HELSINKI 1952 I. KI MIBEN BRONZÉRMES? - HELSINKI 1952 A feladat az, hogy gyűjtsétek össze, hogy az 1952-es helsinki olimpián kik voltak bronzérmeseink egyéni számban, és melyik sportágban, melyik versenyszámban nyerték

Részletesebben

Égéssérült gyermekek rehabilitációja

Égéssérült gyermekek rehabilitációja Égéssérült gyermekek rehabilitációja dr.paraicz Éva MRE Bethesda Gyermekkórház Rehabilitációs Osztály Kávészünet, 2012.05.11. A rehabilitáció fogalma (WHO) Az a szervezett tevékenység, amelyet a társadalom

Részletesebben

Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban. Dr. Lővei Csilla

Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban. Dr. Lővei Csilla Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban Dr. Lővei Csilla 2015. 10. 29. Rehabilitációt igénylő gyermekkori kórállapotok: Neurológiai kórképek (myelodysplasia, CP, neuromuscularis bet., neurotraumat.)

Részletesebben

A DESIGN FOR ALL TERVEZÉSI SZEMLÉLET A BME ERGONÓMIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK KÉPZÉSEIBEN, KURZUSAIBAN. Jókai Erika

A DESIGN FOR ALL TERVEZÉSI SZEMLÉLET A BME ERGONÓMIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK KÉPZÉSEIBEN, KURZUSAIBAN. Jókai Erika A DESIGN FOR ALL TERVEZÉSI SZEMLÉLET A BME ERGONÓMIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK KÉPZÉSEIBEN, KURZUSAIBAN Jókai Erika Alap- és mesterképzési kurzusok Ergonómia, Speciális termékmenedzsment ismeretek, Termékmenedzsment

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége 2015. március 17-i ülésén megtárgyalásra került a 2. napirendi pont a Gerevich-ösztöndíjakról,

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Fogyatékosságtani ismeretek A tantárgy sikeres elsajátításával a résztvevő ismerje meg a fogyatékosok

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Tanítás-tanulás integráló környezetben

Tanítás-tanulás integráló környezetben Tanítás-tanulás integráló környezetben Papp Gabriella papp.gabriella@barczi.elte.hu MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Didaktikai Albizottság 2016. május 6. Fogalmak Nem csak tanulásban akadályozott (enyhén

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben