P R O G R A M: Himnusz Dalcsokor a Szent István Király Általános Iskola énekkarának elõadásában Ünnepi beszédet mond: Vágó Sándor gimnáziumi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P R O G R A M: Himnusz Dalcsokor a Szent István Király Általános Iskola énekkarának elõadásában Ünnepi beszédet mond: Vágó Sándor gimnáziumi"

Átírás

1 2009. október XV. évfolyam 10. szám M E G H Í V Ó Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére rendezendõ ünnepségre T ö r t e l K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját, OKTÓBER 22-én, 16 órára, a Déryné Mûvelõdési Ház nagytermébe. P R O G R A M: Himnusz Dalcsokor a Szent István Király Általános Iskola énekkarának elõadásában Ünnepi beszédet mond: Vágó Sándor gimnáziumi tanár Emlékmûsor a nagykõrösi Arany János Kulturális Központ Musical Csoportjának elõadásában Koszorúzás a Szent István téren Szózat A Sztálin-szobor története részletek A diktatúra szimbólumát, a Sztálin-szobrot a forradalom kitörése napján, október 23-án döntötték le. A gigászi méretû szobor törzsét a Blaha Lujza térig vonszolták, ahol szétvágták darabjaira. A Sztálin-szobor felépítése A személyi diktatúra korában a csatlós országok sem kerültették el, hogy Sztálinnak monumentális emlékmûveket állítsanak. Magyarországon december 20-án, Sztálin születésnapjának elõestéjén döntött úgy a vezetés, hogy a diktátornak korabeli szóhasználattal a haladó és békére törekvõ lángeszû vezérének szobrot emelnek. A meghívásos pályázaton 25 szobrász vett részt, a gyõztes mûrõl pedig politikusokból és mûvészekbõl álló zsûri döntött. A pályázatra benyújtott munkákat a zsûri értékelhetetlennek tartotta: az a benyomása alakult ki, hogy a szobrászok kifejezetten nem szeretnének nyerni, ezért a négy legjobb pályamû alkotóinak újabb fordulót írt ki. A második pályázatot Mikus Sándor, Kossuth-díjas mûvész nyerte meg. A tervezett szobor magassága késõbb az eredeti hat méterrõl nyolc méterre nõtt, így külön mûtermet kellett építeni, egy olyat, amibe befér az alkotás. A talapzat további tíz méterrel toldotta meg a szobrot, vagyis Sztálin 18 méter magasról tekintett le a tömegre. A szobor elkészítéséhez a háborúban megsérült és a politikai okok miatt eltávolított bronzalkotások alapanyagait használták fel, többek között Andrássy Gyula vagy Tisza István szobrát is beolvasztották. A szobor végsõ helyét nem sokkal felavatása elõtt döntötték el. A Dózsa György Folytatása a 2. oldalon. Sulyok Vince: Egy õsz örök emléke 1956 címû könyvébõl vett versekkel idézzük meg a forradalom és szabadságharc néhány mozzanatát. Fekete napok Mikor már ésszerûbbet nem tehettem: gyalog és vonatokra kapaszkodva a forradalmas fél országon át az óvó házba hazamenekedtem. Újságot szerkesztettem, fegyverem csõre töltöttem, jártam sorok élén. Enyémnek vallottam a forradalmat, s legtöbbünk együtt járt velem. Az újságot most más írja. A fegyvert elrejtettem. De éj és napon át kínban csodálom, ahogy ellenáll ez a kis ország, ez a megvert. Napok születnek megfúló napokra. Magamat marva mérem én az udvart a konyhától a füstölgõ ganéig, s szétpattog a jég a lábam alatt darabokra. Ménfõcsanak, november 20. Menekülés Egy ároknál megállt kísérõm, s fojtottan súgta: Ez itt a határ... segítse Jézus! Kezem megragadta, s csendesen ment is vissza már. Háromnegyed kettõ volt. Fénylett a mutató, az óra zümmögött. A hûvös köd derengve rettent egybe imbolygó vállai mögött. Magam maradtam. Átugortam. A dobbanástól visszhangzott a táj, s lihegve vártam, fuldokolva... higgyem, hogy mögöttem van minden borzadály? S mert rágondoltam: mint az ostor az állatot, a szörnyû félelem úgy végigvert, hogy futottam, rohantam! S a Szabadság már ott futott velem... Jugoszlávia, február 28.

2 2. oldal TÖRTELI A Sztálin-szobor története... Folytatás az 1. oldalról. utat kiszélesítették, ennek következtében lebontották a Regnum Marianum templomot és a Városligeti Színházat. Nemcsak a szobor, hanem a költségek is gigásziak voltak. Az avatásra 1951 decemberében került sor nyolcvanezer ember jelenlétében. A Felvonulási tér, az állami ünnepségek színhelye kiegészült a szobor talapzatába épült tribünnel, ahol a vezetõk foglalták el helyüket a felvonulások alatt. A Sztálin-szobor ledöntése A magyar történelemben a hatalom birtokosai szisztematikusan átrendezték az ország köztereit. A spontán módon ledöntött Sztálin-szobor egyedülálló esemény a köztérrendezésben. A diktatúra szimbólumát, a Sztálin-szobrot a forradalom kitörése napján, október 23-án döntötték le. A gigászi méretû szobor törzsét a Blaha Lujza térig vonszolták, ahol szétvágták darabjaira. A forradalmárok október 23-án este kezdték meg a diktatúra jelképének elbontását: a szobor nyakába kötelet akasztottak, csörlõkkel, teherautókkal és más erõgépekkel próbálták ledönteni, sikertelenül. Miután a hegesztõk megérkeztek az akkor Sztálin térnek nevezett Dózsa György útra, lángvágókkal elválasztották a törzset a csizmától, és rövid idõ alatt ledöntötték a szobrot. A tömeg Sztálin testét egészen a Blaha Lujza térig vitte, ahol tovább darabolták, pontosabban szétverték. A Felvonulási téren a hatalmas tribünön csak a csizma meredt az égbe, a budapestiek pedig Csizma térnek gúnyolták a helyszínt. AKCIÓ! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ÖKOVÍZ Kft. az építkezésekhez kedvezõ õszi idõjárás végett október 31-ig meghosszabbítja az építési-bontási hulladék elhelyezésével kapcsolatos akcióját, az alábbi tudnivalók szerint: A ceglédi regionális hulladéklerakón, egyéni beszállítás esetén, térítésmentesen helyezhetõek el mennyiségi korlátozás nélkül, a következõ minõségi követelmények mellett az alábbi hulladékok: homogén, tiszta és szennyezõdésmentes beton; homogén, tiszta és szennyezõdésmentes tégla; homogén, tiszta és szennyezõdésmentes beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke; homogén, tiszta és szennyezõdésmentes föld és kövek. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a regionális hulladéklerakó kizárólag a fenti felsorolásban szereplõ hulladékfajtákat fogadja térítésmentesen! Kevert építési és bontási hulladék továbbra is az érvényes lerakati díjak ellenében helyezhetõ el a lerakón. ÖKOVÍZ Kft. Megújult a Takarékszövetkezet A Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet az elmúlt évek során a tizennégy kirendeltségébõl minden évben újjáépített vagy felújított egyet. Ennek a hagyománynak 2009-ben is eleget tettünk, most a törteli kirendeltséget építettük újjá. A kirendeltség épülete teljesen új, megfelel a legkorszerûbb igényeknek is. Jelentõsen megnõtt az ügyféltér. Kényelmesen és gyorsan tudják ügyfeleink intézni pénzügyeiket. Az ünnepélyes átadásra szeptember 19. napján került sor. Nyugodtan mondhatjuk, hogy most Törtel egyik legszebb épületét avatták fel a község és a takarékszövetkezet vezetõi. Ezzel az átadással is ismét bizonyította a takarékszövetkezet, hogy banki színvonalú szolgáltatást tud nyújtani a lakosságnak, a kisvállalkozóknak és az önkormányzatoknak. Nem véletlenül vezetik a takarékszövetkezet mûködési területe kisebb településeinek önkormányzatai számlájukat a takarékszövetkezetnél. A takarékszövetkezetekre mindig lehet számítani, hiszen a hazai pénzügyi rendszer legstabilabb elemét képezik. A betétesek megtakarításai a takarékszövetkezetekben vannak a legnagyobb biztonságban. A banki termékek széles körû választékából ügyfeleink igényeiknek megfelelõen maguk választhatnak. A takarékszövetkezetek egész létükkel bizonyítják, hogy érdemes a magyarországi lakosok és vállalkozók érdekében tevékenykedni. ÕSZ A TÖRTELI TULIPÁN ÓVODÁBAN Hej, óvoda, óvoda, De sok gyerek jár oda. Olyan, mint egy kacsalábon forgó, Ékes palota! A nyári szünet után, ez év szeptemberében is, nagy szeretettel és izgalommal vártuk a régi és az új gyermekeket. Az új gyermekek fogadását a nagyobb gyermekek is izgatottan várták, hiszen Õk is részesei voltak a kicsik minél könnyebb beszoktatásának. Minden nap készült valamelyik csoport valamilyen szeretet ajándékkal. Verssel, mesével, kis bábbal, ölbeli játékkal, énekes játékkal, gyümölccsel. Még meg sem melegedtek a gyermekek az óvodában, már színes programokat szerveztünk számukra. Néphagyomány ápolása keretében, elsõ programunk a SZÜRET volt. A középsõ- és nagycsoportosok, ebben az évben is a Török János Mezõgazdasági Szakközépiskola szõlészetében szüreteltek. Köszönetet szeretnénk mondani, hogy több éve lehetõséget biztosítanak a gyermekeknek, hogy ismerkedjenek ezzel a munkával. A gyerekek nagy örömmel, lelkesedéssel és ügyességgel szedték a szõlõt. A leszüretelt szõlõt elhoztuk az óvodába, és a következõ napon, már a kicsik segítségével leszemeztük és kipréseltük. A délelõttöt versenyjátékok, énekes játékok, táncház színesítette. A szorgalmas munka után jólesett a finom must és a nagyok által elkészített zsíros kenyér. Minden csoport folytatta az õszi betakarító munkákat: gyümölcsszüret, diószüret, kukorica törés, zöldség betakarítás, stb. Köszönetet szeretnénk mondani azoknak a szülõknek, nagyszülõknek, ismerõsöknek, akik lehetõséget biztosítottak kertjükben ezekre a munkákra. Szeptember elsõ napjaiban nyitottuk az elsõ OVI GALÉRIA kiállítását, melyen az abonyi Donkó Károly fazekas mester szemet gyönyörködtetõ mázas edényeit, gyertyatartóit, kaspóit csodálhattuk. Köszönjük a mesternek és családjának, hogy rendelkezésünkre bocsátotta munkáit. Szeptember 25-én a Kecskeméti Zeneiskola tanáraitól Kányádi Sándor megzenésített verseit hallgathattuk, cso- Folytatása a 3. oldalon.

3 HÍRADÓ 3. oldal A TULIPÁN ÓVODA HÍREI Folytatás a 2. oldalról. dálatos hangszerelésben. Nagy élmény volt mindannyiunk számára. Október elsõ napjaiban a Búzavirág, a Napsugár és a Katica csoport az Abonyi Vadasparkba látogatott. Október 3-án a Katica nagycsoportosok énekes játékokkal kedveskedtek a Szüreti Fesztiválon résztvevõknek. Október 14-én táncházat szerveztünk az óvodában, a Szandaszõlõsi Mûvészeti Iskola oktatói vezetésével. Minden csoportnak lehetõsége volt megismerni és gyakorolni, néhány népi tánclépést, élõ zenére. Szeretettel vártuk ezen a délelõttön a kedves szülõket is. Október 15-én a Kecskeméti Ciróka Bábszínházba látogattunk. Ez a program is több éves hagyomány. Csodálatos elõadásokat láthattak a gyermekek. Ebben az évben új lehetõség az óvodába még nem járó, 2 évesnél nagyobb gyermekeknek a MINI OVI. Minden héten kedd délután, édesanyjukkal együtt ismerkedhetnek az óvodával, az óvodai élettel. Lakiné Godó Ildikó óvó néni színes tevékenységekkel (mondóka, mese, ének, rajz, mintázás, játékos mozgás, udvari játék) szeretteti meg a gyermekekkel az óvodát. Így talán még könnyebb lesz 3 évesen beilleszkedniük az óvodába. Ebben az évben is november 7-én megrendezésre kerül, az immár hagyománynak számító JÓTÉKONY- SÁGI OVI BÁL. A meghívókon értesülhetnek a bállal kapcsolatos információkról. Kérjük, hogy minél többen tiszteljék meg jelenlétükkel rendezvényünket és töltsenek velünk egy hangulatos estét. A bál bevételét most is szeretnénk a gyermekekre, az óvoda szépítésére fordítani. Az elmúlt év báli bevételébõl egy csoportszoba teljes felújítása történt. Új bútort, mûanyagpadlót vásároltunk. Pályázaton nyert az óvoda a mindennapi tevékenységeik során használni tudnak. Reméljük, hogy õszi programjainkkal sok új ismerethez juttattuk a gyermekeket, gyönyörködhettek a csodálatos õszi természet szépségeiben, és Ft-ot, ebbõl az önkormányzat Ftot biztosított, önrészként. A nyert öszszegbõl a csoportoknak a rajz, mintázás, kézimunka tevékenységhez formalyukasztókat, ollókat, gyapjút, aszfaltkrétát, dekor kartonokat és még sok minõségi eszközt vásároltunk, amit a gyermekek ezek a csodák felejthetetlenek maradnak számukra. Bízunk abban, hogy már óvodáskorban megtanulják szeretni, megóvni az õket körülvevõ természetet, és tisztelni természeti értékeinket. Bakos Imréné és Godó Jánosné óvodapedagógusok Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Párját, Ismerõseit, Barátait november 7-én, 19 órakor tartandó JÓTÉKONYSÁGI ÓVODA BÁLUNKRA. A bál helyszíne: Törteli Sportcsarnok Belépõ: 3000 Ft + tombolatárgy Zene: Kiséri együttes Vacsora: Svédasztal Meleg ételek: Töltött palacsinta Jóasszony-módon (tejszínes, sonkás, gombás, gyöngyhagymás ragu); Csirkemell érmék mézes-mustáros szószban, parajos spagettivel; Borjúpaprikás galuskával, kovászos uborkával; Kolozsvári mini töltött káposzta tejfölösen; Rántott szelet párolt rizzsel; Rántott zöldségek (karfiol, gomba, hagyma, cukkini) rizibizivel és tartármártással. Hideg ételek: Szezámmaggal sült csirkecomb; Pulykamell Kék Szalag-módon; Hagymás pulykamáj; Mexikói chilis csirkeszárnyak ropogósra sütve; Csabai kolbászos karaj; Fûszeres fasírtgolyók; Fõtt füstölt sertéscsülök, csemege tormával; Sajt fatál zöldségekkel, gyümölcsökkel. Kevert saláták: Franciasaláta; Majonézes hagymás burgonyasaláta; Milánói spagettisaláta reszelt sajttal; Joghurtos kerti vitaminsaláta, kaporral ízesítve. Desszertek: Házi leveles rétes; Édes aprósütemények; Gyümölcs. Jegyek kaphatók Bakos Imréné óvó néninél, vagy megrendelhetõk a 06/ telefonon. Törteli Tulipán Óvoda dolgozói

4 4. oldal TÖRTELI A Szent István Király Általános Iskola hírei Termé szet- é s környezetvédelmi nap Törtelen, a Szent István Király Általános Iskolában a 2009/2010. tanévben egyik feladatunk a természetvédelem és a biológiai sokszínûség bemutatása. Évek óta mûködik iskolánkban a Zöld Béka -program. Ennek nyitó rendezvényére került sor szeptember 18-án. Reggelre esett az esõ, így felkészülve mindkét eshetõségre, az iskolatáskát és a kirándulós hátizsákot is magunkkal vittük. A tantermekben megtartottuk a balesetvédelmi oktatást, a napközisek megkapták az egész napra szóló hideg élelemcsomagot. Ekkorra már kiderült az ég, s napsütésben ülhettünk fel a lovas kocsik szalmabáláira. Az 1., 2. és 3. osztályosok lovas kocsival, a felsõbb osztályok tanulói kerékpárral tették meg az utat a Vadászházig. A felsõsök Nagy István és Palástiné Demeter Zsuzsanna vezetésével a Kákás tanösvényen tettek meg egy szakaszt gyalogosan. Az alsó tagozatosokra 8 állomáson feladatok vártak. A feladatokat a tanító nénik ismertették, a szülõk pedig, akik velünk tartottak, segítették a végrehajtást, s vezették, irányították a gyerekeket az erdõben. Fél 12-kor a békaugrástól, puzzleösszerakástól, mocsárjárástól, pohár fújástól elcsigázott tanulók másztak fel a lovas kocsikra. A déli harangszó után pár perccel visszaérkeztünk az iskolába, s a szép õszi napsütésben örömmel nyugtáztuk, hogy jól telt el ez a nap. Köszönjük a szülõknek, hogy velünk tartottak, segítették az iskola dolgozóinak munkáját. A konyha dolgozóinak is köszönettel tartozunk, hogy idõben hozták az élelemcsomagokat, s változatosan állították össze. Köszönjük az apukák, nagypapák munkáját, akik lehetõvé tették, hogy felülhessünk a lovas kocsira, s megtapasztaljuk lovuk erejét. Kirándulás Hollókõre Iskolánkban hagyománnyá vált, hogy a Kézmûves szakkör minden évben kirándulást szervez. Az idén Hollókõ és Szécsény meglátogatását tûztük ki célul. Kis csoportunk október 3-án, szombaton reggel indult az útra. Útközben megpihentünk, majd folytattuk utunkat Szécsényre. Szécsény városa az Ipoly völgyében húzódó fennsíkon épült. Már 1334-ben város, a török elleni harcban végvár. A Rákóczi-féle szabadságharc idején, ben országgyûlés helyszíne. Nevezetességei: Forgách-kastély, a barokk stílusú tûztorony és az 1332-ben épült Ferences templom és kolostor. Késõ délelõtt értünk Szécsényre, s elsõ utunk a Forgách-kastélyban lévõ Kubinyi Ferenc Múzeumba vezetett. Itt megtekinthettük Nógrád megye régészeti és történeti emlékeit. Csodálkozva néztük a falakra aggatott vadásztrófeákat, középkori festményeket, korabeli ruhába bújtatott harcosokat, maketteket. Legjobban azt hiszem mindenkinek a fõúri pompával berendezett szobák tetszettek. Búcsút vettünk a kastélytól és a szüreti fesztivál lázában égõ várostól, s meg sem álltunk Hollókõig. Hollókõ a béke palóc szigete. Különlegesen védett, az UNESCO által adományozott kulturális, valamint a természeti világörökségi cím tulajdonosa. A varázslatos kis falu a XVII-XVIII. században jött létre, s a mai napig megõrizte teljesen eredeti állapotát, felidézve a hagyományos palóc falusi életet. Hollókõ zsákfalu, egyetlen utcából áll. Mindössze 400 lakosa van, ebbõl 300 nyugdíjas. Hollókõre érve elsõ dolgunk volt a vár megmászása, melyet az as években épített a Kacsics nemzetség. Sík terephez szokott lábainkat alaposan igénybe vette a hegyi túra, de a várból való panoráma, ami a szemünk elé tárult, kárpótolt bennünket a fáradságért. A várból levezetõ úton már könnyebben haladtunk, s a levegõt sem kellett sûrûn kapkodni. Csoportokra oszlottunk és mindenki nézelõdhetett kedvére és érdeklõdési körének megfelelõen. Fél négykor gyülekeztünk a templomnál. Mindenki egy kis ajándékkal a kezében érkezett meg, gondolva az otthoniakra. A hazaindulásig még volt idõ egy kis fagyizásra is. Úgy érzem, nagyon jól sikerült a kirándulás. Csodálatos õszi napsütésben mesebeli tájakat, nevezetességeket láttunk. Remélem, a kirándulás résztvevõi is így gondolják, s kellemes emlékekkel tértek haza. Tóth Dénesné tanár néni Kirándulás az abonyi Vadasparkban Állatkertbe járni jó dolog. Egy családias, gyermekközpontú állatkertbe ellátogatni még jobb dolog. Ha ez az állatkert alig több mint 10 km-re van tõlünk, az a legjobb dolog. És ha ott még kölyökoroszlánokat is lehet ölben dédelgetni, simogatni, hát az meg egyenesen a legeslegjobb dolog, ami történhet egy csapat kisiskolással. Szeptemberben látogattunk el az ország egyetlen magántulajdonú állatkertjébe, Abonyba. Tanítás után igencsak siettünk odaérni, mivel az Interneten közzétett információk szerint délután 2 órakor hozzák ki a kisoroszlánokat, és ha jó kedvük van, akár kézbe is lehet õket venni. Az idõzítés remek volt minden tekintetben. Napsütéses, kellemesen meleg idõben, pontban 2 órakor értünk oda, és a 3 oroszlángyereket remek hangulatban találtuk. A gondozóik türelmesen adogatták a lelkes felnõtt látogatók kezébe Folytatása az 5. oldalon.

5 HÍRADÓ 5. oldal A Szent István Király Általános Iskola hírei Az iskolai hulladékgyûjté srõl Iskolánkban minden évben õsszel és tavasszal megszervezzük a vas- és papírgyûjtést, amit 4. alkalommal gumiabroncsgyûjtéssel is kiegészítettünk. Az õszi gyûjtést október 6-án tartottuk, kellemes, gyûjtésre alkalmas tiszta idõben. Köszönjük a lakosságnak, hogy sokan önök közül hónapokig gyûjtik és raktározzák a kiolvasott újságokat, szórólapokat, csomagolóanyagokat, stb., és ahelyett, hogy a szemeteszsákokba gyömöszölnék és kitennék a szemétszállítás napján, inkább odaadják tanulóinknak. Ezzel nem csak pénzhez segítik az iskolánkat és az osztályokat, hanem önök is hozzájárulnak a hulladékok újrahasznosításához, ezzel együtt a környezetvédelemhez. Sajnos sokan csak legyintenek, ha ez a téma szóba kerül. Úgy gondolják, hogy pár iskolás gyerek munkája mit sem ér a környezet megóvásáért folytatott globális küzdelemben, pedig számokkal bizonyítható, hogy sok kicsi valóban sokra megy. Gyerekeink 6172 kg papírt és 2994 kg vasat szállítottak kézi erõvel, taligákon, húzós kiskocsikon az iskolaudvarra. Legnagyobb örömünkre a gumiabroncsgyûjtés is egyre népszerûbb, sokan élnek ezzel a kényelmes és hasznos megoldással, hogy a háznál feleslegessé váló gumiktól megszabaduljanak. A kezdeti szerényebb mennyiség után ebben a szezonban meglepõen sok gyûlt össze ebbõl is. Nagy mennyiségben hoztak a gyerekek kerékpár belsõ- és külsõ gumikat is, tehát mindenkit arra biztatunk, hogy a használhatatlanná vált, lecserélt kerékpárgumikkal várják meg a tavaszi gyûjtésünket, és adják oda a gyerekeknek. Andó Mihály helyi vállalkozó veszi át tõlünk a gumit, aki a hasznavehetetlen, környezetkárosító szemétbõl újra felhasználható alapanyagot állít elõ. Kérjük a lakosságot, hogy vegyék komolyan a gyerekek munkaerejét és gyûjtõkedvét, és segítsék iskolánkat azzal, hogy félreteszik erre a napra a felesleges papír-, vas- és gumi hulladékot. Mindenkinek van az ismerõsi körében, vagy lakik az utcájában általános iskolás gyerek, ha szólnak nekik, szívesen elmennek, és elszállítják a felesleges szemetet. Végül szeretnénk megköszönni a lakosság türelmét, hiszen az utakat ellepõ gyerekcsoportok sokszor vétenek a közlekedési szabályok ellen, annak ellenére is, hogy a gyûjtés elõtt minden osztályfõnök felhívja a biztonságos és körültekintõ közlekedésre tanulói figyelmét. A legveszélyesebb Ceglédi úti keresztezõdésben a gyûjtés teljes ideje alatt Ábrahám László és Kádár István felügyelete mellett kelhettek át a gyerekek az úttesten. Ezúton is köszönjük nekik a munkájukat. Felnõtt felügyeletet biztosítottunk a Szent István úti keresztezõdésnél, és a Sportcsarnok elõtti gyûjtõhelynél is a gyerekek biztonsága érdekében, de nem lehetünk ott mindenhol. Ennek ellenére soha nem történik közlekedési baleset. Köszönjük, hogy figyelnek gyermekeinkre, és ezen a délutánon lassabban és óvatosabban vezetnek. Õrsy Anett DÖK vezetõ PROJEKTINDÍTÓ RENDEZVÉNY ISKOLÁNKBAN OKTÓBER 5-én, TÖRTELEN, A SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló, ingyenes programokat biztosító projekt nyitórendezvényére került sor. A programról részletes információk a 6-9. oldalon olvashatók. Folytatás a 4. oldalról. a kölyköket. A gyerekek nem tarthatták a kezükben a kis fenevadakat, mivel elég kiszámíthatatlanul viselkedtek, harapdáltak, incselkedtek, rúgkapáltak, és már nem is voltak túl könnyûek. De a gyerekeknek lehetõségük volt megsimogatni õket, meghallhattuk furcsa hangjukat, és jókat nevettünk, mikor egy-egy óvatlan felnõtt arcát végignyalták, vagy tûhegyes kis fogaikkal célba vették annak orrát vagy füleit, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy csak úgy játékból leharapják azt. A nagy kaland után a park szelídebb lakóit is meglátogattuk. Sétánk során meglepõdve tapasztaltuk, hogy a nyuszik kedvükre, szabadon ugrándozhatnak mindenfelé. Népszerûek voltak a lovak, föleg a törpe lovak, a csacsik nagy szomorú tekintetükkel, a kecskék rámenõs hízelgésükkel egy kis élelem reményében, és hát Gyõzike zebrája, aki a kezdeti szégyenlõsség után végül kézbõl ette a tápot. A park másik népszerû lakója Buborék, a vízilóbébi. Jöttünket egy falka liba fülsiketítõ gágogással jelezte neki, mire õ kitûnõ üzleti érzékkel eltátotta száját, és a mi csapatunk csak dobálta, dobálta, dobálta ebbe a feneketlen kútba a zoo-csemegét. Sokat idõztünk a majmok birodalma elõtt is, akik egy kis élelemért cserébe szívesen produkálták magukat a gyermek közönség elõtt. Izgalmas volt futóversenyt rendezni a struccokkal, majd megjutalmazni õket leveles ágakkal, amit egy szempillantás alatt lecsupaszítottak. De még hosszan sorolhatnám, hisz meglepõen sok és sokféle állat található ebben a nagy kertben. Az állatok kifutói mellett egy nagy játszóteret is kialakítottak a gyerek látogatók kedvére. A nézelõdés, állatetetés után tanítványaink boldogan vették birtokukba a csúszdákat, hintákat, sõt volt, aki lovagolt is. Szomorúan vették tudomásul, hogy ott kell hagyjuk ezt a kis gyermekparadicsomot. A kijárat felé még elbúcsúztunk a kedvencektõl, az utolsó szem állateledelt is szétosztogattuk, és a délután esett kalandokról csiripelõ csapatunkkal elindultunk haza. Õrsy Anett

6 6. oldal TÖRTELI A Szent István Király Általános Iskola hírei Újabb lehetõség a törteli iskolások számára A MARCZIBÁNYI DRÁMA ÉS KOMPLEX MÛVÉSZETI KÖZPONT címû Európai Uniós pályázat együttmûködõ partnerei a bagi, jászkarajenõi, kocséri és törteli általános iskolák. A Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ (Budapest, II. kerület, Marczibányi tér 5./a) Építõ közösségek a közmûvelõdés a nem formális és informális tanulás szolgálatában (TÁMOP /2/KMR ) pályázaton nyertes projektet valósít meg Marczibányi dráma és komplex mûvészeti központ címmel. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg szeptember 1. és június 30. között. A Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ a drámapedagógia hazai centrumaként a drámapedagógia és a mûvészetek segítségével a fiatalok iskolán kívüli nevelését, személyiségformálását valósítja meg. A saját élményen alapuló készség-, képességfejlesztéssel az élethosszig tartó tanulásra motiváló attitûdök kiépítésén dolgozunk. A programmal 8250 gyermeket érünk el a fõvárosban és Pest megyében. Közülük 4 községbõl Bag, Jászkarajenõ, Kocsér, Törtel 1112 fõ hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû, 3 fõvárosi intézetbõl 760 fogyatékkal élõ gyermek. A programmal célunk a közoktatási rendszer hatékonyságának növelése, amit a gyermek és ifjúsági korosztály formális oktatást kiegészítõ új tanulási formákba, informális tanulási programokba, szolgáltatásokba való bevonásával érhetünk el. Ez a cél valósul meg a tehetséggondozást és kreativitást fejlesztõ szakkörök, a cselekvõ egyéni részvételre építõ komplex mûvészeti programok, történeti játszóházak, színházi nevelési programok során. Ezen új tanulási formák elterjesztését különösen fontosnak tartjuk a területi és társadalmi hátrányokkal sújtott népesség számára. Projektünkben a kulturális kompetenciák fejlesztése mellett a társadalmi készségek, állampolgári kompetenciák fejlesztése, ezen belül is a demokratikus jogok gyakorlása, valamint a tanulás megtanulása, mint az egész életen át tartó tanulás alapja kapott kiemelt szerepet. A dráma- és mûvészetpedagógiára épülõ szolgáltatásaink játékos formában valósítják meg a fenti célokat, melyek újszerûen, a konzervatív oktatástól eltérõ módon javítják a közoktatás hatékonyságát, ezáltal éppen a lemaradó rétegek gyermekeit képesek munícióval ellátni. A kiscsoportos foglalkozások az egyéni fejlesztés mellett az állampolgári és demokratikus nevelést is szolgálják. A program a II. kerületben már ismert, népszerû és bevált drámapedagógia módszerét juttatja el többek között a hátrányos helyzetû térségek községeibe, hogy az ott élõ, helyzetüknél fogva talán még inkább készségfejlesztésre szoruló tanulók is részesülhessenek az iskolán kívüli, de azt kiegészítõ képzések pozitív hozadékaiból. A projekt során a bagi, jászkarajenõi, kocséri és törteli gyermekek színházi-nevelési programokon, történeti játszóházakban, kiscsoportos fejlesztõ foglalkozásokon és intézménylátogatásokon vesznek részt lakóhelyükön és a fõvárosban, továbbá 2010 és 2011 nyarán 3 vidéki, bentlakásos tábort szervezünk az iskolások részére. Valamennyi program a pályázat keretein belül, a résztvevõk számára térítésmentesen, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Makofka Tünde sajtóreferens Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ Budapest

7 HÍRADÓ 7. oldal A Szent István Király Általános Iskola hírei Társadalmi Megújulás Operatív Programja TÁMOP /2/KMR Építõ közösségek közmûvelõdési intézmények az egész életen át tartó tanulásért címû pályázat Marczibányi dráma és komplex mûvészeti központ A projekt rövid leírása Projektünkben intézményünk a drámapedagógia hazai centrumaként a drámapedagógia és a mûvészetek segítségével a fiatalok iskolán kívüli nevelését, személyiségformálását valósítja meg. A saját élményen alapuló készség-, képességfejlesztéssel az élethosszig tartó tanulásra motiváló attitûdök kiépítésén dolgozunk. A programunkkal 8250 gyermeket érünk el a fõvárosban II., III., VIII., XVII., XXII. kerületben és Pest megyében. Közülük 4 községbõl Bag, Jászkarajenõ, Kocsér, Törtel 1112 fõ hátrányos helyzetû, 3 fõvárosi III. és VIII. kerületi intézetbõl 760 fogyatékkal élõ gyermek. A 10 intézménylátogatás 300 fõvel, 36 óra kiscsoportos demokrácia fejlesztõ foglalkozásai 252 fõvel az állampolgári és demokratikus nevelést szolgálják. Színházi-nevelési programokban és Komplex mûvészeti foglalkozásainkban a cselekvõ részvételre és problémamegoldásra épülõ drámapedagógia módszereket alkalmazzuk. Az alkotó közösségek, a sérült fiatalok Nyitott ajtó foglalkozásai és a fejlesztõ kiscsoportok tevékenységében is a saját élményû tanulás a meghatározó. Módszereink elterjesztésére kiadványaink és konferenciáink szolgálnak. A projekt jelentõsége az intézmény céljaiban, fejlõdési lehetõségeiben A projekt a II. kerületben már ismert, népszerû és bevált színházi nevelés (TIE) drámapedagógia módszerét juttatja el többek között hátrányos helyzetû térségek községeibe, hogy az ott élõ, helyzetüknél fogva talán még inkább készségfejlesztésre szoruló tanulók is részesülhessenek az iskolán kívüli, de azt kiegészítõ képzések pozitív hozadékaiból. A helyi népmûvelõk, tanárok, civil szervezetek bevonásával, a módszerrõl szóló ismereteik bõvítésével az a célunk, hogy felismerve a módszer jelentõségét és szükségességét, folyamatos kapcsolattartás révén a projekt befejezését követõen is szervezzenek TIE elõadásokat saját lakóhelyükön, ez a projekt fenntartásának is része. A budapesti iskolák kiválasztásánál is törekedtünk arra, hogy a szociálisan szintén hátrányosabb kerületek tanintézményei közül találjunk a programban résztvevõket. Mûvészetpedagógiai céljaink része, hogy a nevelõotthonokban élõ, sajátos igényû fiatalok részesei és létrehozói legyenek fejlõdésüket segítõ foglalkozásoknak. Képességeik és önkifejezésük fejlesztésével szocializálódásukat, integrációjukat segítjük. A módszernek országos ismertséget szerzünk, országos hatáskörben mûködõ DRÁMAPEDA- GÓGIAI MÓDSZERTANI KÖZPONT-tá válunk: Intézményünk számára cél a drámapedagógiát mûvelõ és az iránta érdeklõdõ célközönség, mûvelõdésszervezõk és pedagógusok adatbázisának létrehozása, fejlesztése, egységesítése, mûködtetése. A drámapedagógia mind szélesebb körben megjelenõ disszeminációját valósítjuk meg, hogy a többcsatornás kommunikáció útján minél több szakember érdeklõdését keltsük fel és elégítsük ki megszerezhetõ tudással, ismerettel, tapasztalattal. Regionális informális továbbképzéseket szerveznünk szakembereknek, kibõvítjük és elmélyítjük a területhez kötõdõ civil szervezetekkel a kapcsolatot. Mindenki számára elérhetõvé válnak a módszertani anyagok. Távolabbi célunk a nemzetközi tematikus kapcsolatok kiépítése, beleértve partnerségek létrehozását, és EU-s pályázatokon való részvételt. A projekt indokoltsága, fejlesztési igények A projekt a drámapedagógia és a komplex mûvészetpedagógia eszközeivel kívánja az iskolai oktatás hatékonyságát növelni. A hazai oktatás az ismeretek átadására koncentrál, s kevésbé tudja nyújtani azokat a kompetenciákat, amelyek segítik, hogy a fiatalok képessé váljanak eligazodni a világban, az új iránt nyitottak legyenek, rugalmasan és kreatívan kezeljenek nehéz váltásokat, öntudatosan és magabiztosan létezzenek családban, közösségben, társadalomban, hogy egészséges, harmonikus, felnõtt állampolgárrá váljanak. Már a nyolcvanas évek elején felismertük munkatársainkkal, hogy szükség van a közmûvelõdés speciális eszközeit, módszereit felhasználni az iskolán kívüli nevelésben, kreativitásfejlesztésben. Intézményünk ezért fõ tevékenységi területként a gyerekek mûvészeti nevelését tûzte ki célul, különös tekintettel a drámapedagógiára. A gyerekek alkotó együttmûködésére építõ módszer legkülönfélébb formáit alkalmaztuk, évrõl évre gyarapítva a tevékenységi formákat. A hagyományos alkotó csoportok mellett beindultak az angolszász területrõl meghonosított Színházi nevelési foglalkozások, melyeken a Káva és a Kerekasztal színész-drámatanárai feldolgoznak egy-egy fontos kérdést a gyerekekkel, azokat szerepbe helyezve tanítják õket gondolkodni és dönteni. Mindezt élvezetes játékként élik meg a gyerekek. A Komplex játszóházakat munkatársaink kísérletezték ki, a módszer lényege szintén a gyerekek cselekvõ részvételére épít. Itt az adott történelmi korról szóló ismereteket mélyítik el gazdag játékos eszközökkel. A tanulás megtanulása az egész életen át tartó tanulás egyik alapvetése. A drámás és mûvészeti csoportos foglalkozásokon közösségben dolgozók megismerik a fegyelmet és az önálló, erõfeszítést igénylõ, kitartó munka és felfedezés örömét. A felelõs állampolgári magatartás egyik sarokköve az erkölcs. A drámapedagógia kínálta saját élményen alapuló tapasztalat ezt a fontos nevelési területet is képes befolyásolni. A társadalmi készségek, személyközi kompetenciák tekintetében is hiányosságokat érzékelünk az együttérzés, a szociális érzékenység, a tolerancia, az együttmûködés képessége, a mások tisztelete területeken. Pályázati programjaink segítik az integrációt, a harmonikus együttélést, a toleranciát. Programunk egy részében a fõvárosi gyerekek a vidéki, hátrányos helyzetûekkel (Bag, Kocsér, Törtel, Jászkarajenõ) együttmûködve vesznek részt. Az egymás elfogadása, tisztelete, a szolidaritás a foglalkozásokon, a közös programokon, a táborozásokon alakul ki, erõsödik. A hátrányos helyzetû gyerekek közremûködésével tervezett foglalkozások a demokrácia gyakorlását saját élmény szintjén segítik. Dr. Szitó Imre kutatásai igazolják, hogy a drámapedagógia mérhetõen hatékonyabb nevelõeszköz, mint a hagyományos pedagógia. (Szitó Imre: A drámajáték, mint társas befolyásolás és korrektív emocionális tapasztalat.) Tapasztalatainkat ez a tanulmány alátámasztja, megerõsíti. Programunk fõ elemei eddigi tevékenységünkben is jelen voltak, de forráshiány miatt nem volt mód horizontális terjesztésre. A pályázati programunkkal a korábbinál sokkal több gyereket érünk el foglalkozásainkkal, ráadásul azon társadalmi csoportok gyermekeit, akiknek a legnagyobb szükségük van ezekre a fejlesztésekre saját és az egész társadalom esélyeinek javítása céljából. A megvalósítás során szerzett tapasztalatok, kialakuló kapcsolatok és együttmûködési rendszer alapján az általunk preferált módszerek elterjesztését is szolgálják. Országunkban a gyermekekkel foglalkozó közmûvelõdési szakemberek és pedagógusok Folytatása a 8. oldalon.

8 8. oldal TÖRTELI A Szent István Király Általános Iskola hírei Folytatás a 7. oldalról. nagy része még nem ismeri a dramatikus módszerekben rejlõ lehetõségeket, ezért szükség van az általunk immár másfél évtizede alkalmazott módszerek elterjesztésére, megismertetésére egyrészt a konferenciákon, másrészt a módszertani kiadványok segítségével. Intézményünk a munkatársak képzésekre történõ beiskolázásával a jövõbeni sikeres pályázatokat, az eredményesebb kommunikációt és minõségbiztosítást készíti elõ, mely egyben a projekt folytatását segíti. A projekt célja A képzéseken kollégáink az EU-s pályázatíráshoz, a minõségfejlesztéshez kapnak új tudást. Az igényfelméréssel bizonyítjuk, hogy az általunk kínált új, élményközpontú tanulási formák valós szükségletekre épülnek. A 4 drámás szakkör (Gong, Kaktusz, Dominó, Varázsló-Titán) célja 88 fiatal fejlesztése és tehetséggondozása. A közös alkotómunka eredménye a kreatív kifejezésekben járatos, változásokra képes személyiség kialakulása. A 35 fogyatékkal élõ fiatal a Nyitott Ajtó szakkör keretében az önálló életre és szakmai tevékenységre válik alkalmassá. A környezeti nevelést a Madarász-suli szakkörrel 15 fõvel biztosítjuk. Kiscsoportos fejlesztõ foglalkozásokkal a tehetséggondozást, a fogyatékkal élõ gyerekeknél az egyéni fejlõdést, a társadalmi beilleszkedést segítjük. A 3 tábor elõsegíti a 120 gyermek tehetséggondozása mellett a társadalmi csoportok integrációját, az esélyegyenlõség növelését. Az osztályoknak szervezett 186 Színházi nevelési foglalkozáson gyerek a saját életére és a világra vonatkozó valós tudásra és tapasztalatra tesz szert felelõs, döntésképes, toleráns, magabiztos, felnõtté válása érdekében. A 60 Komplex mûvészeti játszóházban 1800 gyerek, az 50 Marczi mûhelyben 1500 gyermek válik környezettudatos, a történelem kontinuitásában és összefüggéseiben járatos, fejlett identitású egyénné. 2 módszertani kiadvánnyal a szakembereink által kidolgozott módszereket népszerûsítjük. 2 szakmai konferencián a dráma és a komplex mûvészetpedagógia módszerét adjuk át, továbbgondolkodásra ösztönzünk. 10 alk. demokrácia fejlesztés témában 4 intézmény felkeresésével, 300 hátrányos helyzetû fiatal megismerkedik az állampolgári léthez kapcsolódó szervezetek mûködésével, tudatosodnak a jogok és kötelezettségek. 36*2*45 perces kiscsoportos fejlesztésen 252 gyermek társadalmi tanulásával a személyközi interkulturális és szociális kompetencia, viselkedésforma fejlõdik. Megtanulják az agresszió, a személyes problémák kulturált kezelését. A pályázat megvalósítása a projekt által Intézményünk fejlesztését szakembereink humán erõforrás fejlesztése, továbbképzése által valósítjuk meg. A közoktatási rendszer hatékonyságának növelését a gyermek és ifjúsági korosztály formális oktatást kiegészítõ új tanulási formákba, informális tanulási programokba, szolgáltatásokba való bevonásával érjük el. Ez a cél valósul meg a nem formális és informális oktatási nevelési szolgáltatásaink fejlesztése révén, mint a tehetséggondozást és kreativitást fejlesztõ szakkörök, valamint a cselekvõ egyéni részvételre építõ Komplex mûvészeti programok, Történeti játszóházak, Színházi nevelési programok. Ezen új tanulási formák elterjesztését különösen fontosnak tartjuk a területi és társadalmi hátrányokkal sújtott népesség számára. Projektünkben a kulturális kompetenciák fejlesztése mellett a társadalmi készségek, állampolgári kompetenciák fejlesztése, ezen belül is a demokratikus jogok gyakorlása, valamint a tanulás megtanulása, mint az egész életen át tartó tanulás alapja kapott kiemelt szerepet. A dráma és mûvészetpedagógiára épülõ szolgáltatásaink játékos formában valósítják meg a fenti célokat, melyek újszerûen, a konzervatív oktatástól eltérõ módon javítják a közoktatás hatékonyságát, ezáltal éppen a lemaradó rétegek gyermekeit képesek munícióval ellátni. A fejlesztõ kiscsoportos foglalkozások az egyéni fejlesztést szolgálják. A társadalmi tanulási folyamat a fogyatékkal élõ fiatalok számára az önálló életre való képességet segíti. A projekt célcsoportja Elsõdleges célcsoportunk fiatalok szociológiailag három különbözõ közössége. Az együttmûködõ iskoláktól helyzetfelmérést kértünk. Kerületünk gyerekei jó anyagi körülmények között élnek, többségüknek azonban mentálisan, érzelmileg jelentõs deficitje van a tolerancia, az együttérzés számukra tanulandó terület. Az elit körülmények kódolják sokuk vezetõvé válását. Társadalmi érdek, hogy a nehézsorsú társaikkal együttmûködve tapasztalják a szolidaritást, és konfliktusos helyzetekkel drámafoglalkozásokon, alkotó csoportokban szembesüljenek. Így a valós életben adekvát válasz adására lesznek képesek. Másik célcsoportunk 4, területileg és szociálisan hátrányos helyzetû község 1112 gyereke (átlag 57,5% HH vagy HHH). Az iskolákkal együttmûködtünk egy integrációs HEFOP programban. Az elõkészítõ konzultációk során nyilvánvalóvá vált, hogy programjainkkal itt érhetünk el maradandó eredményeket, különösen az esélyegyenlõség elõsegítésével. Sokuknak probléma az anyanyelv használata is, ezért az aktív részvételen alapuló, kirekesztést nem tûrõ, fontos élethelyzeteket feldolgozó dráma- és mûvészetpedagógiai programok az átélésen keresztül történõ tanulást segítik. A demokrácia gyakorlása, az öntudatos lét programjaink jelentõs témája. Mindez óriási segítség az élethosszig tartó tanuláshoz, az alkalmazkodáshoz, a munkaerõpiacon való boldoguláshoz. Mivel sokuk életét meghatározza a szegénység, munkanélküliség, kilátástalanság, ezért szükségük van az értékek mentén való kitörésre! Harmadik célcsoportunk az állami gondozott, értelmileg középsúlyosan fogyatékos fiatalok, 760 fõ. E program keretei között van módjuk olyan kiváló mûvészet- és környezeti nevelési pedagógusokkal együtt munkálkodni, akik a közös alkotás által segítik integrálódásukat, sikerélményhez juttatják õket. A szakemberek tapasztalatcseréi a dráma- és mûvészetpedagógiai módszerek elterjesztését szolgálják a program fenntarthatósága érdekében, hasonlóan a program elemeirõl készülõ módszertani kiadványokhoz. A fejlesztés szakmai tartalma Két munkatársunkat EU-s pályázatkészítõ, egy fõt közmûvelõdési minõségfejlesztõ képzésre iskolázunk be. Megszerzett tudásukkal a projekt fenntarthatóságát segítjük elõ. Igényfelmérést készítünk, hogy célcsoportjaink a felkínált mûvészetpedagógiai szolgáltatásainkat milyen mértékben és témakörökben tudják hasznosítani. A fõvárosi együttmûködõ iskolákat és nevelõ intézményeket kérdezzük meg, velük a projekt megvalósítására szerzõdést kötöttünk. Intézményünkben másfél évtizede különbözõ formában jelen voltak/vannak projektünk fõbb elemei, de a projektben megvalósuló tevékenységeknél most tudatosan és célirányosan fogjuk megvalósítani és elmélyíteni a készség, képesség és fõleg az alapkompetenciák fejlesztését. A horizontális struktúrák fejlesztése, a beszéd és gondolkodás tanítása programunk központi elemei. Közösségek: Intézményünk dolgozta ki a mai napig egyedülálló Nyitott ajtó közösségi programot, halmozottan sérült fogyatékkal élõ fiatalok interaktív, mûvészet centrikus és környezeti nevelési módszerét, életesélyük és integrációjuk javítására. A kéthetente ismétlõdõ foglalkozásokon táncház, kézmûvesség és meseház szolgálja a célok megvalósítását. A Gong színjátszó, a Kaktusz és a Dominó drámajáték és a Varázsló-Titán fantáziajáték szakköri csoport tevékenységében készség-, képesség- és kompetenciafejlesztést, személyiségformálást és tehetséggondozást valósí- Folytatása a 9. oldalon.

9 HÍRADÓ 9. oldal A Szent István Király Általános Iskola hírei Folytatás a 8. oldalról. tunk meg az együttes alkotómunka során. A Madarász-suli szakkör foglalkozásain az élõ környezet megtapasztalása a környezettudatos életmódot garantálja. Kiscsoportos készségfejlesztés: Az Agyagos mûhely és a Radírpók vizuális mûhely kiscsoportos fejlesztõ foglalkozás kisiskolásoknak. A Nyitott ajtó programon belül egyéni és kiscsoportos fejlesztõ foglalkozásokon a fogyatékkal élõ fiatalokat egyénre szabottan speciális módszerekkel segítjük életvezetési képességeik kibontakoztatásában, fókuszálva a társadalmi és szociális kapcsolatokra (kézmûves, improvizáló, mozgásfejlesztõ, környezetismereti tevékenységek). Alkotótáborainkban a hátrányos helyzetû vidéki gyerekek a fõvárosiakkal közösen drámajáték, komplex mûvészeti, kézmûves és madarász kiscsoportokban dolgoznak vetésforgószerûen. Az intenzív együttlét során a kulturális, anyanyelvi és állampolgári kompetenciákat, a környezet- és természetvédelmi ismereteket fejlesztjük. Projektünk speciális eleme az angolszász területrõl meghonosított oktatást kiegészítõ Színházi nevelési foglalkozások (TIE), melyeken tematikától függõen meghatározott korú osztályközösségek vesznek részt. A csoportos játéktevékenység során a gyerekek fiktív világot építenek fel, a képzeletbeli világban szereplõként valós problémákkal találkoznak és ebbõl saját életükre vonatkozó tudásra és tapasztalásra tesznek szert az átélt élmény segítségével. A Komplex mûvészeti programok (történeti és környezeti nevelési tematikájú játszóházak) is az élményközpontú, cselekvõ részvételen alapuló, játékos fejlesztést szolgálják. A Marczi mûhely kísérleti program során szakembereink tananyaghoz kapcsolódó, de az érzelmi hatásra építõ drámás kompetenciafejlesztõ foglalkozásokat tartanak, fókuszálva a kirekesztés, elõítélet, rasszizmus témakörre. Módszertani anyagokat készítünk a Komplex mûvészeti programokról, az alkotótáboraink metodikájáról, melyekkel az élményközpontú mûvészet és drámapedagógia alkalmazási lehetõségeit terjesztjük. A konferenciákon a mûvészetpedagógia alkalmazási területeit mutatjuk be a módszer elterjesztése, a továbblépés, a fenntarthatóság érdekében. Intézménylátogatásokon (10 alk.) az ifj. korosztály megismerkedik a CFCF (Esélyt a Hátrányos Helyzetû Gyerekeknek) Alapítvány, az Oltalom Alapítvány, a Demokratikus Ifjúságért Egyesület és a HUMUSZ környezetvédelmi alapítvány programjaival. Kiscsoportos foglalkozásokat a hátrányos fiatalokkal (36 alk.) a demokratikus jogok és kötelességek, a társas viselkedés és felelõsség témakörét intenzív drámás módszerekkel dolgozzuk fel. 55 éves osztálytalálkozó A projekt eredményeinek fenntartása Projektünkben, és a projektet követõen a rendkívül hatékony drámapedagógiai élményközpontú módszerek alkalmazását kiterjesztjük hátrányos helyzetû térségek, valamint fogyatékkal élõ gyermekek irányába. Vállaljuk, hogy a program befejezését követõen is biztosítjuk a tanárok, közmûvelõdési szakemberek számára évente egy alkalommal a tapasztalatcsere lehetõségét, a célcsoportok közül a hátrányos helyzetûek részére önerõbõl iskolánként egy-egy osztály részére biztosítunk Színházi nevelési (4 órás) képzõ-foglalkozást és egy Komplex játszóházat, tovább mûködtetjük a Gong szakkört, a Madarász szakkört, a Radírpók mûhely kiscsoportos fejlesztõ foglalkozásait, évente egy komplex mûvészeti fejlesztõ tábort, és egy szakmai konferenciát rendezünk. A D. komponens keretében demokratikus jogok témában évente egy intézménylátogatást és két kiscsoportos foglalkozást szervezünk. A program egyik nagy hozadékának tartjuk, hogy szoros munkakapcsolatba kerültünk a kocséri kistérség hátrányos helyzetû gyermekcsoportjaival és lehetõség nyílik a program mellett olyan együttmûködésre is, ami a különbözõ anyagi, szociális és helyi adottságokból és lehetõségekbõl fakad. Ez az együttmûködés a projekt megvalósulásával minta értékû lehet. Meggyõzõdésünk, hogy a projekt segítségével elindulhat egy mozgalom annak érdekében, hogy a különbözõ társadalmi, szociális és anyagi helyzetben lévõ gyerekcsoportok folyamatosan találkozhassanak és együttmûködjenek, ehhez a fenntartó intézmények szoros együttmûködése is hozzájárul. A projekt eredményeként intézményünk közmûvelõdési tevékenységébe beépül, megerõsödik, és integrálódik az alapkompetenciák mûvészetpedagógiával történõ fejlesztése ben rendeztük meg az ötven éves általános iskolai osztálytalálkozót, az 1954-ben végzett leányosztály tanulói részére. Annak sikerén felbuzdulva ismét megszerveztük az 55 éves találkozót, augusztus 29-én. A 39-es létszámú osztályból 21-en eljöttek, ki botra, ki kerékpárra támaszkodva. Örültünk egymásnak, és, hogy részesei lehetünk ennek a találkozásnak. Elsõ utunk az öreg iskolába vezetett. Megtisztelt bennünket jelenlétével és tájékoztatójával az iskola igazgatónõje. Örömmel nyugtáztuk, hogy az utóbbi 5 évben is sokat fejlõdött és szépült az iskola, valamint magas színvonalú munka folyik falai között. Az osztályteremben megbeszéltük az 5 év alatt történteket. Boldogságtól sugárzó arccal mesélhettünk a családunkról, unokáinkról, de meghatottan, könnyes szemmel osztoztunk egymás fájdalmán is. Majd a 12 elhunyt osztálytársunkért szentmisét mondattunk a katolikus templomban. Ezt követõen a Hobby vendéglõben közös ebéden vettünk részt, ahol tovább beszélgettünk, osztottuk meg sorsunk részleteit egymással. Úgy nyugtáztuk ezt a napot, hogy megérte a fáradságot, és ha élünk, 5 év múlva is megrendezzük a 60 éves találkozót. Az osztály nevében: Kamocsai Pálné (Kiss Rózsi)

10 10. oldal TÖRTELI Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Nyitva a hét minden napján Érdeklõdés és megrendelés: 53/ , 06-30/ TÛZIFA még mindig a tavalyi áron! Vastag akác Ft/q Vékony vegyes (csak keményfa) Ft/q Száraz tölgy (félig hasított) Ft/q Száraz tölgy (hasított) Ft/q DRÓTFONAT 1 m magas, 25 fm/tek Ft 1,2 m magas, 25 fm/tek Ft 1,5 m magas, 25 fm/tek Ft ACÉLIPARI TERMÉKEK Zártszelvények Szögvasak Gömbacélok Csövek Lemezek Hegesztett hálók Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es) Kengyel anyag szálban és karikában Térhálók három méretben BÁDOGOS TERMÉKEK Horganyzott sima lemez Horganyzott trapéz lemez PB GÁZPALACK cserelehetõség! Betonoszlopok 2,4 m hosszban SZÉLEZETLEN AKÁC DESZKÁK 1 fm-tõl 3 fm-ig Hullámpala több méretben! AKÁCFAOSZLOPOK 2 m; 2,5 m; 3 m és 4 m hosszban. Kérésre kérgezve, felezve, bitumenezve

11 HÍRADÓ 11. oldal NÉMET SZÉNBRIKETT Kötegelt: 25 kg/köteg 1600 Ft 1 mázsa 6400 Ft kályha, kandalló, kazán csövek minden méretben; csõtisztító kefe több méretben; samottlap különbözõ méretben (méretre vágható); koromtalanító adalék, samott liszt, alágyújtós Ajánlataink Fûtse kályháját, kandallóját, kazánját FABRIKETTEL! 10 kg-os kiszerelés: 499 Ft favágás, szénhordás, salakolás helyett tisztaság, nagyobb fûtõérték (19,5 MJ/kg), hosszabb égési idõ, kevés hamu (1.4%), mely a talaj javítására is szolgál, könnyû tárolás, 10 kg-os fóliázott csomagolás, száraz tüzelõanyag, annyit kap, amennyit rendel. KÁLYHÁK, KANDALLÓK ÉRTÉKESÍTÉSE DÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! LAMPART BUDAFOK kályha, 4 kw Ft WAMSLER LUPO kandalló, 6.5 kw Ft METALIKA román kályha, 5 kw Ft WAMSLER KAMINO íves kandalló, 6 kw Ft WAMSLER KAMINO NOSZTALGIA, 8 kw Ft Sakret csemperagasztó (fagyálló) 25 kg Ft/zsák Sakret flexibilis csemperagasztó 25 kg Ft/zsák Sakret hõszigetelõlap ragasztó 25 kg Ft/zsák Sakret vakoló és falazóhabarcs 40 kg Ft/zsák Nagyobb mennyiségû vásárlás esetén az árut díjtalanul házhoz szállítjuk! Zár Vasalat Kötõelem Szerszám Szerelvény Csapágy Festék Tel.: 53/ Nyitva: Hétfõ Péntek: ; Szombat:

12 12. oldal TÖRTELI ÓRIÁSI BAROMFI VÁSÁR A BÚCSÚS BT. DÓZSA GYÖRGY ÚT 35. SZÁM ALATTI HÚSBOLTJÁBAN! FRISSEN VÁGOTT BAROMFI, NAGYON KEDVEZÕ ÁRON, ÁLLANDÓAN KAPHATÓ. EGÉSZ HÁZI TYÚK ,-FT/KG EGÉSZ KACSA ,-FT/KG RÁNTANI VALÓ CSIRKE ,-FT/KG LIBA SZÁRNYTÕ ,-FT/KG CSIRKE FAR-HÁT NYAKKAL ,-FT/KG CSIRKESZÁRNY ,-FT/KG CSIRKEMELL ,-FT/KG CSIRKECOMB ,-FT/KG CSIRKEMÁJ ,-FT/KG BÕRÖS KACSAHÁJ ,-FT/KG SZERETETTEL VÁRJA KEDVES VÁSÁRLÓIT BÚCSÚS MIHÁLY CÉGVEZETÕ. AZ UDVARBAN RUHAÜZLET! ÚJ RUHÁK A LEGOLCSÓBBAN, CIPÕK ÉS SZINTE MINDEN, AMI ÖLTÖZTET, OLCSÓN: FORINT. VÁRJA KEDVES VÁSÁRLÓIT BÚCSÚSNÉ CSILLAG MÓNIKA. Tisztelt Törteliek! Már hagyomány, hiszen 7. éve hirdetjük meg ruhagyûjtési akciónkat. Kérjük, hogy akinek jó állapotú, tiszta, számára már feleslegessé vált ruhanemûje van, hozza el a református templomba, ahol Istráb József gondnok úr átveszi. Szívesen fogadunk cipõket, könyveket, játékokat, használati tárgyakat, melyre Önöknek már nincsen szüksége, de másnak még hasznos lehet. Tudjuk, hogy adni mindig nagyobb öröm, mint kapni! Adjuk meg ezt a lehetõséget magunknak és nehezebb körülmények között élõ embertársainknak! Az összegyûjtött adományok kiosztása december 12-én szombaton lesz 9 12 óráig a Református Imaházban, Törtel, Dózsa Gy. út 36. szám alatt. FIDESZ Törteli Csoportja Ön 3 éven belül tisztíttatta-e v i l l a n y b o j l e r é t? Ha nem, hívjon! Tel.: 53/ , 30/ Kerekes & Kerekes Kft. Megnyitottuk irodáinkat t e l j e s k ö r û ü g y i n t é z é s s e l! Nyitva: Hétfõ Péntek 8h 16h TEMETKEZÉS Törtel, Dózsa György út 6. Tel.: 53/ Jászkarajenõ, Széchenyi út 43. Tel.: 53/ Ügyelet: 16h-tól Kerekes Géza és Kerekes Nándor ügyvezetõk

13 HÍRADÓ 13. oldal Civil szervezeteink Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület Törtelieket ábrázoló festmény A múlt havi számban a törteli képviselõ-testület as ülésének egyik jegyzõkönyvét idéztük. Most maradnánk ugyanennél az évnél. Dr. Erdei Antal orvos, Törtel szülöttje és Petrovics Sándorné tanárnõ hívta fel a figyelmet rá, hogy a Magyar Nemzeti Galériában található egy festmény, amely Törtelen készült. Valóban! Bihari Sándor (1855, Rézbánya 1906, Budapest) festõmûvész (a szolnoki mûvésztelep egyik meghatározó tagja, megalakítója) gyakori, rendszeres vendég volt községünkben. Egy ismerõs családnál nyaralt, itt festette néhány arcképét, és pár jelentékeny képét: [ A kútnál (1892); Az õ nótája (1893); Vasárnap délután (1893); Szegény ember gyermeke (1894)]. Magyar életképeket elõtte is, utána is sokat festettek anélkül, hogy hasonló népszerûségre tettek volna szert. Az õ népszerûsége a Vasárnap délután címû festményével máshol keresendõ. A mindennapi élet a maga egyszerûségében, természetességében az õ képein jelent meg elõször ünneplõ ruha és etnográfiai érdekesség nélkül. A közönség mindegyik alakot ismerni vélte és örömét lelte bennük. Talán a korabeli bíró, jegyzõ és társasága veri a blattot magyar kártyával. A millenniumi idõk úri Magyarországáról ad hiteles korképet némi gunyoros színezettel. Az aprócseprõ falusi ügyek érdekelték, ezek között is jobbára az élet derûs hangulatai. A vidéki élet csendes folyása is vonzotta: a falusi vasárnap csendje kártyázó uraival, kávézó asszonyaival. No, meg a tajtékpipával és a borral! Pásztor József Lakodalmi sátor kölcsönzés * Kisebb rendezvénysátrak, * Hûtõkocsik, * Egységes, igényes teríték, * 20 fõtõl 300 fõig Színvonalas modern sátor. Baráti családi összejövetelekre, vagy céges rendezvényekre. Kérjük, foglaljon idõben! Karai István võfély Tel.: 30/ vagy este: 53/

14 14. oldal TÖRTELI A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI VII. SZÜRETI FESZTIVÁL Hetedik alkalommal sorakoztak fel az ünneplõ falusiakkal megtömött lovas kocsik a törteli Dózsa György úton, hogy végigvonulva a falun, hírt adjanak a lakosságnak a napi fesztiválról. A Déryné Mûvelõdési Ház elõtt kisbíró Míg a lovas hírvivõk járták a falut, a mûvelõdési központtá szépült malom mellett, a piactéren, sürgés-forgás jelezte, hogy valami készül. Készült is, melyrõl az egyre jobban terjengõ illatok tanúskodtak. A fedett piacon különbözõ helyi szervezetek és társaságok egymással versengve állították fel üstházaikat és ki-ki ízlése szerint fõzte birkapörköltjét. A Ceglédi út felõl hangos zeneszó jelezte, hogy megindult a szüreti felvonulás. Elöl a csikósok, a következõ kocsin zenészek, Angyal Tibor és Angyal Zoltán biztosították a jó hangulatot, népviseletbe öltözött leányok-asszonyok, tagjai elkezdték kóstolgatni a csapatok által elkészített birkapörköltet és a délutáni zenés-táncos mûsor kezdése elõtt kihirdetésre került a sorrend: I. helyezett: II. Rákóczi Ferenc Vadásztársaság, Törtel; II. helyezett: Csipet Csapat, Abony; III. helyezett: Tóth-ok, Törtel. A három díjazott csapat ajándékkosarat vehetett át, de a többi csapat sem távozott üres kézzel. Sajnos a 4-es csapatot, a Tûri István Horgász Egyesületet a zsûri véletlenül kifelejtette a felsorolásból, ezúton is elnézésüket kérjük ezért a hibáért. A délutáni mûsor jó hangulata mindenkit magával ragadott és reméljük, dobolta ki a nap programját és az egy hét múlva rendezendõ szüreti bált. pomponos iskolások, betyár legények alkották a sort, egészen a Szent István térig, majd visszafordultak a piachoz, ahol a zenész kocsiról szóló csárdásra többen táncra perdültek. A dél is elérkezett és a nap érdekessége volt, hogy a Kossuth Rádióban a törteli templom harangjának hangja üdvözölte az ünneplõket. Ezután Kecskés Ferencné, Sebõk Mihály és Borsos Vince, a zsûri hogy a vendégek is elégedetten, új élményekkel feltöltve tértek haza. Az idén elõször a szüreti bál egy héttel késõbb került megrendezésre, ahol a jó hangulatot a Kiséri zenekar biztosította, a finom vacsora pedig Szabó-Mester Ferencnének és segítõinek köszönhetõ. A vidám mûsort helyi mûvészek biztosították, de Alexandra, akit már az Anna bálon sokan hallhattak, most ismét lenyûgözte a vendégeket csodálatos hangjával. A tombolahúzás után reggelig tartott a dínom-dánom és ezzel ért véget a VII. Szüreti Fesztivál. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak, elsõsorban Törtel Község Önkormányzata Mûvelõdési, Egészségügyi és Sportbizottságának, akik Ft-tal támogatták a rendezvényt, valamint köszönjük a támogatást: a J&J Pékségnek, Hajas Gyulánénak, Sebõk Mihálynak, Bakosné Fehér Dittének, Hornyák Zoltánnénak, Búcsúsné Vágó Évának, a Nyugdíjas Klubnak és mindenkinek, akik az értékes tombolatárgyakkal hozzájárultak a bál bevételéhez. KM: Törteli Uniós Nõk Egyesülete

15 HÍRADÓ 15. oldal Idõsek Világnapja Az ENSZ elõször 1991-ben rendezte meg az Idõsek Világnapját, azóta minden év október 1-jén megemlékezünk a Föld mintegy hatszázmillió idõs lakosáról. Így tesz a Déryné Mûvelõdési Központban az a Nyugdíjas Klub is, akik évek óta a Nyársapáti Nyugdíjas Klubbal ünnpelik meg ezt a napot. Október 8-án dr. Pásztor Ferencné Ilonka néni köszöntötte a vendégeket és nyilvánosan itt jelentette be elõször, hogy januártól a klub vezetését átadja Czeróczki Jánosné Marikának. Ilonka néni 18 éven keresztül vezette lelkiismeretesen és erõn felül ezt a közel 80 fõs klubot. Mindenki szereti õt, de most úgy gondolta, hogy átadja a stafétabotot. Köszöntõjében elmondta, hogy ezután is aktív tagja kíván lenne a klubnak, de a vezetõi teendõket jó szívvel adja át Marikának. Ezután Czeróczki János polgármester úr, majd Kiss Miklós polgármester úr és Miczi Flóriánné Zsuzsika köszöntötte a nyugdíjasokat. A köszöntõk után a Szent István Király Általános Iskola napközis csoportja, a mûvelõdési központ tánccsoportja és Bekõ Dóra szórakoztatta a szépkorú vendégeket. A mûsor után közösen énekelték el a nyugdíjas indulót és a nyugdíjas himnuszt, majd a finom birkapörkölt elfogyasztása után, amit Sebõk Mihály fõzött, Kovács Zoltán zenéjére mulathattak az idõs emberek. Kívánunk nekik még sok ilyen szép közös délutánt és jó erõt, egészséget. K.M. Tisztelt Olvasók! Hét éve vagyok fõszervezõje a szüreti fesztiválnak és öt éve elnöke a Törteli Uniós Nõk Egyesületének. Most úgy érzem, hogy eljött az ideje annak, hogy átadjam másnak az elnöki teendõket, ezért október 13-án az elnöki tisztemrõl lemondtam. A tagság remélem hamarosan új elnököt választ, én továbbra is tagja maradok az egyesületnek és segítem munkájukat erõmhöz mérten. Ezúton köszönöm a megtisztelõ tisztséget azoknak, akik öt éven keresztül bizalmukkal megtiszteltek és az új elnöknek elõre is kívánok jó erõt és kitartást a munkájához. Tisztelettel: Koncz Margit Õszikék Kincsvadászat A ceglédi Kossuth Mûvelõdési Központ és Könyvtár szervezésében kistérségi kincsvadászat indult szeptember 19-én. A törteli csapat reggel fél 9 órakor indult a mûvelõdési ház elõl, hogy képviselje településünket a versenyen. Csapattagok: Czeróczki Tünde, Kamocsai Réka, Homokiné Vörös Ildikó, Búcsús Tamás, Török Zsolt, Mihály Zoltán. Cegléden derült ki, hogy melyik csapat hova kerül. A törteli csapat Ceglédet húzta, míg a mi településünk a nyársapáti csapatot fogadta. A helyi akadályok végrehajtása nagyon tetszett a 4 fõbõl álló nyársapátiaknak. Elõször a Tanya Színházhoz kellett nekik kimenni, ahol szendvicseket kellett készíteniük, amit persze a végén meg is ehettek. Majd lovaskocsival mentek a következõ állomásra, a törteli dzsakuzihoz, ahol a meleg vízben kellett végrehajtani a feladatot. A Millenniumi Parkban íjászat, karikás ostor és rovás írás megfejtése, majd az általános iskolában puzzle kirakása volt a feladat. Végül a mûvelõdési házban megtalálták a kincses ládát és a finom ebéd elfogyasztása után indultak vissza Ceglédre. A mi csapatunk is helyt állt és minden feladatot megoldott. Nagy élményekkel tértek haza. Reméljük, jövõre is lehetõség lesz arra, hogy részt vegyünk a kincsvadászatban és fogadhassunk ismét kistérségi csapatot. Szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatal támogatását, melybõl vendégül tudtuk látni a nyársapáti csapatot és azoknak a segítségét, akik az állomásokon fogadták õket és az akadályok kialakításában és végrehajtásában segítettek: Skoláné Rózsika, Palástiné Zsuzsi, Székely László, Godó János, Godóné Marianna, Pintérné Tûri Éva, Striflerné Koncz Sarolta, Õrsy Anett, Fehér Betti, Bekõné Irénke és Molnárné Sárika.

16 16. oldal TÖRTELI KÁLVIN NAPOK november éve született Kálvin János, református vallásunk megalapítója. Az évforduló alkalmából Kálvin Napok-at tartunk Törtelen, melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt a Mûvelõdési Házba. Szeretnénk Kálvin János életútját, tevékenységét megismertetni a látogatókkal; tanításait, munkáját, társadalmi kérdésekben elfoglalt álláspontját közelebb hozni a ma emberéhez; mi is a lényege, esszenciája mindannak, amit az õ nevéhez kapcsolunk. P R O G R A M November 13., péntek 17 óra Elõadás: Mit köszönhetünk Kálvin Jánosnak? dr. Lányi Gábor (Károli Gáspár Református Egyetem) Kiállítás megnyitása: Kálvin Fal (az 5x2 méteres interaktív alkotás Kálvin életét mutatja be) Református szimbólumok (törteli gyermekek fafaragásai) Biblia kiállítás (mintegy 30 kötetnyi ritkaság) November 14., szombat 9-12 óráig Játékos vetélkedõ a Törtel Jászkarajenõ Kõröstetétlen-i református gyermekek számára. November 15., vasárnap 15 óra Pápai különkiadás címû film vetítése, majd beszélgetés a filmet rendezõ Szakács Sárával. (A film Gulyás Lajos mártír lelkipásztorról és családjáról szól.) A kiállítás folyamatosan megtekinthetõ közvetlenül a programok elõtt (ill. szombaton a vetélkedõ ideje alatt is). Nyitás: pénteken délután 3 órakor. Református Egyházközség REFORMÁTUS: AZ EVANGÉLIUM SZERINT MEGÚJÍTOTT Kálvin János ( ) A reformáció és a reformátorok nem akartak új embert, új világot alkotni. Amit anynyira a szívükön viseltek, az az anyaszentegyház megújulása volt. Jézus Krisztus gyülekezete az Isten Igéje által reformált gyülekezet. A reformátorok olyan korabeli egyházzal szembesültek, amelyben a tudatlanság feneketlen mélysége tátongott, és a tévelygéseknek rettentõ sötétsége borult az akkori világra. Ezért református eleink a legfontosabbnak a Szentíráson keresztül Isten igazi megismerését tartották. Így lett a Biblia a megújított gyülekezet és egyház, valamint a keresztyén élet iránytûje, szabályozója. ISTEN MENNYEI DICSÕSÉGE MIBENNÜNK Kálvin szerint nem szabad csak a túlvilágba, a távoli mennyekbe helyezni Isten dicsõségét, és a földi viszonyainkból kiszorítani. Észre kell vennünk, hogy sok nyilvánvaló utalás jelenik meg körülöttünk, ami Isten dicsõségére mutat: Isten minden egyes mûvébe oly tisztán és világosan véste be dicsõsége biztos jegyeit, hogy még a legtanulatlanabb ember sem hozhatja fel mentségéül, hogy Istent nem ismeri... Bárhova veti is az ember tekintetét, nincs az egész világon oly parányi hely, melyen dicsõségének legalább valami kis szikráját ne látnók ragyogni (Institutio I. 5,1). Kálvin mind az Ó-, mind az Újszövetséget buzgón tanulmányozta és élete genfi idejében minden hétköznap prédikálta. Igehirdetéseinek száma meghaladta a t, ennek közel a fele maradt fenn. Ezekben a prédikációkban gyakran találkozunk a dicsõség, tisztelet szavakkal. Kálvin jelmondata is így hangzik: Egyedül Istené a dicsõség (Soli Deo Gloria). Számára ez nem elvont teológiai eszme volt, hanem viszonyfogalom. Ott ragyog fel Isten dicsõsége az emberben, ahol Isten irgalmasságából és jóságából veszünk át valamit. Ám önmagától senki nem keresi az Isten akaratát. Bizonyos jó dolgokat elsajátítunk magunkban, Isten akaratáról azonban amint az például a Tízparancsolat elsõ tábláján olvasható, mintha nem is akarnánk tudomást venni. Nem tiszteljük, még kevésbé szeretjük Õt önmagunktól. Az ember eltelt fennhéjázással és becsvággyal, s önszeretetétõl elvakult (Inst II. 8,1). Istenhez tartozásunkról és az Õ szeretetérõl Jézus Krisztus keresztáldozata gyõzhet meg bennünket. Ha erre a tökéletes szeretetre viszontszeretettel válaszolunk, akkor leszünk képesek Isten akaratára is odafigyelni. BARÁTSÁGOS EGYHÁZFEGYELEM Híressé, de sokak által vitatottá is vált a Kálvin által Genfben bevezetett egyházfegyelmezés. A Genfi Egyházi Rendtartásban az szerepel, hogy lehetséges egyes gyülekezeti tagok megintése, illetve azok eltiltása az úrvacsorától, akik rendetlenül éltek. Ez kifejezetten barátságos feddés formájában történt. A titkos vagy rejtegetett dolgokat négyszemközt kellett szóba hozni, rendezni. Ha valaki letagadta egy ilyen beszélgetésben bûnét, akkor el kellett õt utasítani. Néhány éve nyilvánosságra kerültek genfi presbitériumi jegyzõkönyvek, melyek szerint az egyházfegyelmezés csak ritka esetben, extrém dolgokban került alkalmazásra, s vezetett eltiltáshoz az úrvacsorától. Legtöbb esetben lelkigondozásról volt szó, amit a tapasztalt presbiterek úgy igyekeztek végezni, hogy a vitás helyzeteket együtt oldják meg. A SZEGÉNYSÉG BOTRÁNY A LUXUS ÖNZÉS Kálvin kiváltképpen az uzsorások ellen küzdött. Az uzsorások mindig új és tetszetõs reklámok mögé bújtak, megpróbálva megejteni és átejteni a rászorulókat. Ezért Kálvin felemelte szavát a nyelvezettel, a megfogalmazással való visszaélések miatt is. Tanítóként állandóan felhívta a genfiek figyelmét a szegények és a gazdagok közötti igazságtalan viszonyokra. A középkorban is ismerték az adakozás, az alamizsnálkodás jó cselekedetét, ám a jót cselekvõk szemében az már egyáltalán nem volt zavaró, hogy a szegények továbbra is szegények maradtak. A szegénységbõl még erényt is csináltak, ami a szentek jellemzõje lett. Ezzel szemben Kálvin a szegénységet, a nyomort tûrhetetlen botránynak nevezte. A szegénység elviselhetetlenségérõl alkotott kálvini gondolatokat ebben a mondatban foglalta össze N. Wolterstorff: A szociális igazságtalanság és a szociális áldozatok könnyei megsebzik Istent is. A Franciaországból Genfbe érkezett gazdag menekültek részt vállaltak a szegények gondozásában. Mindezt azzal a céllal tették, hogy gyakorolják a szociális szolidaritást. Kálvin felelõsségvállalása tehát azért, hogy a szociálpolitika révén kialakuljon a társadalom és az egyén egyensúlyi helyzete, valójában tökéletes ellentéte annak a mai gazdasági világválságot okozó irányzatnak, amelyet Adam Smith, a klasszikus kapitalizmus elméletének megalkotója képviselt. Kálvin szerint a meggyógyult, helyreállított humanitás nem individualista, egyénieskedõ, hanem mindig szociális, közösségi. (Forrás: reformatus.com.ua.) Szõke Attila református lelkipásztor Elõzõ számunkban a katolikus templom harangjáról írtunk, melynek kora helyesen: hatvan év. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik FAJKA JÁNOS temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak, vagy együttérzésüket fejezték ki. A gyászoló család Törteli Híradó A Törteli Önkormányzat tájékoztatója Megjelenik havonta 1600 példányban A kiadvány ingyenes Szerkesztõség címe: Törtel, Szent István tér 1. Fõszerkesztõ: Káldiné Megyeri Éva Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Felelõs kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Nyomdai elõkészítés: Pásztor Zoltán Nyomdai munka: CSATORNA U. 8. Tel.: (06-30) , (53) Terjeszti a Magyar Posta

Ünnepi köszöntõ. Wass Albert: Magyar karácsony az égben. 2010. december. XVI. évfolyam 12. szám

Ünnepi köszöntõ. Wass Albert: Magyar karácsony az égben. 2010. december. XVI. évfolyam 12. szám 2010. december XVI. évfolyam 12. szám www.tortel.hu Ünnepi köszöntõ Wass Albert: Magyar karácsony az égben Aki még nem tudott róla, ám tudja meg, hogy amikor lent a földön megszólalnak a karácsonyesti

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. XIII. évfolyam 2. szám 2010. június. Grafika: Varga Ádám

Jánoshidai Híradó. XIII. évfolyam 2. szám 2010. június. Grafika: Varga Ádám Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XIII. évfolyam 2. szám 2010. június Arany János: A rab gólya Árva gólya áll magában

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

Megjelenik havonta. Ára: 150 forint

Megjelenik havonta. Ára: 150 forint Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Arad a magyar Golgota Ára: 150 forint Megjelenik havonta XXIII. év fo lyam 10. szám 2008. október Látogatás lengyel testvérvárosunkban A szabadságharc

Részletesebben

Ingyenes. II. évfolyam, 14. szám 2008. július 18. Ceglédi. Fõszerepben: a ceglédi kanna. 3. oldal

Ingyenes. II. évfolyam, 14. szám 2008. július 18. Ceglédi. Fõszerepben: a ceglédi kanna. 3. oldal Ingyenes Ceglédi II. évfolyam, 14. szám 2008. július 18. P A N O R Á M A Fõszerepben: a ceglédi kanna 3. oldal 5 kamrás mûanyag ablakok 1.0 hõszigeteléssel, a szabvány méretekben raktárkészletrõl. ÚJDONSÁG

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT JÁTSZANI JÓ, JÓ, JÓ! Kis játékmesterek Csanádapácán A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, Akarsz-e mindig, mindig játszani (Kosztolányi Dezső) Ezzel a kérdéssel

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Schmitt Pál Köztársasági Elnök köszöntötte a GyĘztesek Versenye résztvevęit. A képen községünk ifjú lakójával, Borsos Norberttel fog kezet. A több mint 500 induló

Részletesebben

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!!

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!! Elismerés 50 éves szolgálatért Frajna András esperes urat 1963-ban avatták pappá. Az 50 éves szolgálatból 12 évet töltött Kerepesen, mely szolgálat elismeréseként a kerepesi hívôk kereszttel-, az önkormányzat

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Fiatalokkal útban a demokrácia felé *

Fiatalokkal útban a demokrácia felé * AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Fiatalokkal útban a demokrácia felé * A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi

Részletesebben

Indul az e-napló. Györfi Sándor kiállítása

Indul az e-napló. Györfi Sándor kiállítása CEGLÉDI Kék Újság XVII. évfolyam 40. szám 2009. október 7. Ára: 147 Ft, előfizetve: 140 Ft TRANZIT TÜZÉP: Húsz éve az építkezők szolgálatában Indul az e-napló Ismét színesben! Színesen! KEDVES OLVASÓINK!

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Idôsen is derûsen. » A Swietelsky építi a városházát 3.» Megemlékezés Trianonról 7.» Sikeres az éremgyûjtôk cserenapja 9.» Celliek a Mont Blanc-on 13.

Idôsen is derûsen. » A Swietelsky építi a városházát 3.» Megemlékezés Trianonról 7.» Sikeres az éremgyûjtôk cserenapja 9.» Celliek a Mont Blanc-on 13. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XXI. ÉVFOLYAM 18. SZÁM (501) 2009. SZEPTEMBER 25. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» A Swietelsky építi a városházát

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Tankerületi tanévnyitó

Részletesebben

NAGYKÖRŰ A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Újraszentelés

NAGYKÖRŰ A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Újraszentelés NAGYKÖRŰ ÁRA: 290 Ft A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2009. Május Újraszentelés Szobor szentelés Alternatív munkaerő piac Önkormányzati hírek Polgárőrség a faluban Tartalom Kampány a fenntartható fejlődésért

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

Közösségi Beavatkozási Terv

Közösségi Beavatkozási Terv 1 Közösségi Beavatkozási Terv Varsány település számára Jóváhagyta: 1. Varsány község Önkormányzata Pintérné Kanyó Judit Polgármester Egyetértett: 2. A célcsoport képviselője: Petrovics Ferenc 3. TKKI

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2012. november 8., VI. évf., 37. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Klaudia a japánok kedvence Az újpesti Kozma Klaudia Japánban

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

FÓRUM. 23. évfolyam 4. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

FÓRUM. 23. évfolyam 4. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM 23. évfolyam 4. szám O Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja 2012. április BÁBOLNAI FÓRUM SONKÁK, FÜSTÖLT ÍZEK MUSTRÁJA BÁBOLNÁN Mikosevity Tiboré lett a legízletesebb egész sonka

Részletesebben

hírmondó 2013. OKTÓBER

hírmondó 2013. OKTÓBER HALÁSZTELKI Népünk dicsőséges felkelése lerázta a nép és az ország nyakáról a Rákosiuralmat, kivívta a nép szabadságát és az ország függetlenségét Büszkék vagyunk arra, hogy a fegyveres felkelésben és

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2 2009. augusztus Öt éve ment el Dr. Olasz Imre Õ elment, de emléke eleven marad, alakja úgy él tovább családja, községünk lakossága emlékében, mint amilyen

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 5. szám 2015. május. Majális és Európa nap

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 5. szám 2015. május. Majális és Európa nap DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 5. szám 2015. május Majális és Európa nap AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT. 2030 ÉRD, KIS-DUNA U. 9. TEL.: +36 (23) 524 028 WEB.: WWW.AUTOCENTRUMSZABO.HU Migrain

Részletesebben