Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest,

2 Tartalomjegyzék Bevezetés oldal Kifejtés 1. A CSR gazdaságtörténeti megközelítése oldal 1.1 A gyógyszeripar gazdaságtörténete oldal 2. A CSR gondolatának fogalmainak meghatározása oldal 2.1 A CSR gondolata oldal 2.2 A CSR fogalma oldal 3. A fogyasztó és a vállalat kapcsolata oldal 3.1 Két elengedhetetlen fogalom a felelős vállalatok számára oldal 4. Vállalati társadalmi felelősségvállalás és a kormányzat oldal 4.1 Milyen hatással van a politika a CSR-re? oldal 4.2 Az egészségügyi reformok és a gyógyszeripar alakulása oldal Az egészségügyi rendszerek oldal A gyógyszergyártó cégek három alaptípusa oldal A jogszabályok anomáliái oldal A különkeretes gyógyszerbeszerzés jogszabályi ellentmondásai oldal Kizárólagos jog, tárgyalásos eljárás oldal Az intézmények gyógyszergazdálkodása oldal A kialakult helyzet gazdasági hatásai oldal 5. Egészségügyi reformtervezet Magyarországon oldal 5.1. Az első lépések oldal 6. Az állam és a vállalatok kapcsolata a társadalmi felelősségvállalásban oldal 6.1. Társadalmi aktivitások fontossága oldal Az esélyegyenlőségről oldal A prevenció, mint elsődleges felelősségi tényező oldal 6.2. A gyógyszergyárak társadalmi aktivitásai a CSR jegyében oldal A Béres Alapítvány oldal A Ricther Gedeon Nyrt oldal A hazai leányvállalatok oldal 7. CSR stratégiai szempontok oldal 7.1. A stratégia lehetséges három szintje oldal 4

3 7.2. CSR Bizottságok a vállalaton belül oldal 8. Hogyan mérhető a CSR tevékenység? oldal 8.1. CSR eszközök és mérési módszerek csoportosítása oldal Ceres Principle oldal GRI oldal ISO standardok oldal 9. CSR Magyarországon oldal 9.1. Az adományozásról oldal 9.2. A jelentéskészítés gyakorlata oldal 9.3. A CSR helyzete Magyarországon oldal Milyen helyet tölt be a CSR a vállalatoknál? oldal A civil szervezetek a CSR gyakorlatában oldal Befejezés oldal Irodalomjegyzék oldal Mellékletek oldal 1. sz. melléklet oldal 2. sz. melléklet oldal 3. sz. melléklet oldal 4. sz. melléklet oldal 5. sz. melléklet oldal 6. sz. melléklet oldal 5

4 Nem létezik olyan kényszerűség, amely minden alternatívát kizárna: mindig és mindenképpen adva van a felelősséget megvalósító cselekvés valamilyen módja. /Tordai Zádor/ 6

5 A szakdolgozati cím tartalmi áttekintése Szakdolgozatom célja egy olyan elméleti meghatározás bemutatása, melynek az elméletén túl sokkal jelentősebb gyakorlati oldala is létezik már. Ez a témakör a vállalatok társadalmi felelősségvállalása, idegen néven a CSR (Corporate Social Responsability). A tanulmány elkészítésével szeretnék egy átfogó képet nyújtani a társadalmi felelősségvállalás jelentőségéről, aktualitásáról és ezzel együtt rámutatni arra, hogy a CSR nem pusztán egy látványelem, hanem nagyon komoly elméleti és gyakorlati háttere van. A megvalósítás azonban sokszor nem olyan egyszerű. Témaválasztásomat az indokolja, hogy tanulmányaim során egyre többször találkoztam a felelősség szóval, és tudományos téren a CSR- rel valamint, hogy a szakmai gyakorlati időm alatt sok társadalmi felelősségvállalássl összefüggéspe hozható témával találkoztam. Tanulmányaim utolsó néhány hónapját az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban OEP) Beszerzési Főosztályán töltöttem, ahol beleláttam a beszerzési eljárások nehézségeibe, részese lettem annak, hogy az aktuális kormányreform hogyan hat ki az állam ezen területére is. Az OEP révén kapcsolatba kerülhettem számos neves gyógyszergyártó és/vagy forgalmazó vállalattal. Vállalatok társadalmi felelősségvállalásának bemutatását kifejezetten az egészségügyre kihegyezve kívánom bemutatni. Ennek oka, hogy a gyógyszeripar egy igen speciális és kényes terület is egyben, hiszen a K+F folyamata és a gyártás során is számos környezeti tényező sérülhet, ugyanakkor a gyógyítás szempontjából elengedhetetlen a működésük. Ez a terület sok tapasztalattal rendelkezik a fenntarthatóság és egyre inkább a társadalmi felelősségvállalás terén is. Mivel azonban a CSR tevékenység megvalósításának komoly gazdasági követelménye is van, ezért egy- egy ország gazdaságától nagyban függ a gyakorlati megvalósítás lehetősége. Hazánkban is fellelhetőek ezek a problémák, melyet az elinduló egészségügyi reform is egyre inkább gerjeszt. Itt jegyezném meg, hogy a dolgozatom megírása során bekövetkezett változásokat a reformmal kapcsolatban nem követtem, hiszen akkor nap, mint nap változtatásokkal kellett volna, hogy éljek. A dolgozat felépítésekor igyekeztem egy átfogó elméleti képet alkotni a CSR kialakulásáról, leginkább használt fogalmairól, valamint ezek gyakorlatban történő megvalósításáról. Lévén, hogy az OEP-nél töltöttem a gyakorlati időmet, összefoglaló 7

6 jelleggel kívántam bemutatni a gyógyszerbeszerzések folyamatát és nehézségeinek okát. Felhasználásával született meg a saját kutatásom, melynek eredményeit igyekeztem minél részletesebben kifejteni. A dolgozat 3 fő tartalmi elemből áll, mely összesen 9 fejezetre bomlik. A részek megoszlási aránya a következő: A dolgozat tartalmi megoszlása 14% a CSR elméleti háttere 57% 29% az OEP gyógyszerbeszerzési felelőssége és annak nehézségei az állam és a gyógyszergyárak felelsősségvállalása elméleti és gyakorlati szinten Látható, hogy a dolgozat a CSR elméleti fogalmainak tisztázásával indul, amire azért van szükség, mert még mindig kevésbé ismert a fogalomkör. Mivel a gyógyszerellátás szervesen kötődik az állami felelősségvállaláshoz, és mivel az egészségügyi ellátórendszer egyik fő eleme, ezért valamennyire összefoglalva ez is bemutatásra kerül a szakdolgozat során. Erre azért szántam időt és oldalt, mert talán kevesen tudják, hogy milyen bonyolult és nehézkes feladat is a gyógyszerbeszerzés. A fő téma azonban, amire a legnagyobb hangsúlyt fektettem az a gyógyszergyárak CSR tevékenysége. Igyekeztem minél jobban belelátni abba, hogy Magyarországon milyen hatékonysággal valósítható meg a társadalmi felelősségvállalás, és, hogy mennyire bevett gyakorlat ez manapság hazánkban. Szakdolgozatom során megpróbálom bemutatni és megválaszolni a következő kérdéseket: Hogyan is határozható meg a CSR lényege? Milyen kapcsolat figyelhető meg a vállalat és a fogyasztó között? Milyen szerepe van a kormánynak a társadalmi felelősségvállalásban? Mik azok a társadalmi aktivitások a CSR gyakorlatában? 8

7 Mi a különbség a CSR és az adományozás között? Hogyan mérhető a CSR? Milyen helyzetben van a CSR Magyarországon? Munkámat nagyban segítette az Országos Egészségbiztosítási Pénztár beszerzési főosztályának vezetője, Rajnai Attila, akinek ezúton is szeretnék köszönetet mondani. A vele készített interjúk kapcsán sok érdekes összefüggésre sikerült rávilágítanom. Ezen kívül lehetőségem nyílt hét gyógyszergyártó illetve forgalmazó céggel kapcsolatba kerülnöm, ahol igen hasznos válaszokat kaptam a kérdéseimre. Kutatási módszereim között szerepelt továbbá az Internet, valamint különböző magyar és angol nyelvű kiadványok és könyvek elolvasása október 19-én pedig, hogy tágítsam ismereteimet a témával kapcsoltban, részt vettem egy CSR konferencián a Corinthia Grand Hotel Royal-ban, ahol a témában jártas szakemberek szólaltak meg. 9

8 1. A CSR gazdaságtörténeti megközelítése Mint oly sok mindennek a világban, a CSR-nek is van múltja, gyökere, történelme, mely nem is gondolnánk, de igen sokrétű. Megtalálhatóak a gazdaságtörténeti lépcsőfokokban, különböző világkonferenciákon elhangzott beszédekben, de még a fogyasztói szokásokban is. Ha egy percre leülünk és elgondolkodunk a minket körülvevő világról, hamar be kell látnunk, hogy végleg betettük a lábunkat a piacgazdaság tárt karokkal várt, óriási kapuján. Kicsit mélyebben átgondolva, ez egy igen logikus, egymásra épülő gazdaságtörténeti folyamatok következményeként jött létre. A Szovjetunió bukásával a kapitalista rendszer elsöprő győzelmet aratott: soha nem volt ennyi ország bekapcsolva a globális kereskedelembe, és soha nem működött ennyi országban a piacgazdaság, mint napjainkban. 1 A szocializmus bukását követően Kelet- Európa szerte elárasztotta a piacokat a nyugat széles áruválasztéka. Ezeknek hatásait napjainkban is igen intenzíven érzékelhetjük, ha bemegyünk egy üzletbe, és az áru valamint márka dömping közepette órákat töltünk a megfelelő termék kiválasztásával. És még akkor sem biztos, hogy valóban a számunkra legmegfelelőbbet választottuk. 1.1 a gyógyszeripar történetében Magyarország viszonylag hamar, már a századforduló után bekapcsolódott a nemzetközi együttműködésbe és a kialakult gyógyszeripar rendkívül jelentős fejlődésen ment keresztül, különösen a II. világháború után. Ez azzal is magyarázható, hogy ezt az iparágat a tervgazdálkodás kiemelt ágazatnak tekintette és KGST-tagságunk alapján is valamiféle gyógyszeripari specializálódásra volt lehetőségünk. A szocialista országokba irányuló gyógyszerexportunk mind mennyiségben, mind értékben kiemelkedően magas volt. A kimagasló eredményekhez hozzájárult az is, hogy a KGST országok többsége, köztük hazánk is, abban az időben nem írta alá a termékszabadalom-védelemről szóló megállapodást. Így a hazai gyógyszergyárak (elsősorban kiváló vegyészeik) az eljárásszabadalom oltalma alatt könnyűszerrel tudtak viszonylag korszerű termékeket 1 DEMOS Magyarország Alapítvány tanulmánya (Deák Kinga, Győri Gábor, Báron Péter, Ágoston László) : Több, mint üzlet: vállalati társadalmi felelősségvállalás, Budapest, ( május), 6.o. 10

9 e1őállítani és azokat nagy volumenben eladni az akkori szocialista országokban. A fejlődést különösen elősegítette a 60-as évek végén, illetve a 70-es években átvett licenszkészítmények gyártása és ezek külpiaci értékesítése is. Miután Magyarország gazdasága egyre inkább nyitottá vált és bekapcsolódott a nemzetközi gyógyszerpiacba, hazánkban is egyre erősebben jelent meg az igény a külföldön előállított gyógyszerkészítményekre. Az úgynevezett kötött devizagazdálkodás idejében az egészségügyi kormányzat által megállapított kontingensek mértékéig lehetett itthon nem gyártott gyógyszereket külföldről, elsősorban nyugati országokból behozni. A gyógyszerek importját a MEDIMPEX Külkereskedelmi Vállalat bonyolította le és az áru beérkezése után, azt átadta a GYÓGYÉRT-nek belföldi elosztásra. Már ebben az időben elkezdődött az elosztásban és a felhasználásban is az úgynevezett kiskapuk keresése, melyre az akkori külkereskedők az ún. konszignációs raktárak létrehozását találták ki. Ez valamely piac közvetlen, folyamatos kiszolgálása érdekében bizományosi szerződés alapján létesített raktár. A raktárkészlet egészen az értékesítésig a megbízó tulajdonában van. 2 A konstrukció kedvező volt az eladó számára, ugyanis kiküszöbölte a meglehetősen nehéz, bonyolult és időben elhúzódó szállítási problémákat. Ezáltal termékeik mindig elérhetőek voltak a magyar piacon. A belföldi felhasználók szempontjából szintén előnyös volt, hogy olyan állandó készletekkel rendelkeztek, amelyet nem kellett finanszírozni, ugyanakkor megfeleltek a devizagazdálkodás szabályainak is. Az áru ellenértékének kiegyenlítése a havi elszámolások alapján, utólag történt, ezzel gyakorlatilag a gyógyszer értékesítése hamarabb ment végbe, mint a külföldi kifizetés. Az 1989-es importliberalizáció után a konszignációs raktárak jelentősége még inkább megnőtt. Az importgyógyszerek vásárlásának és felhasználásának már nem voltak devizagazdálkodási korlátai. Megkezdődött a piac eladói oldalának drasztikus átrendeződése, elsősorban azért, mert a belföldi gyógyszergyárak önálló exporttevékenységet kezdtek el folytatni, míg az import szabaddá válása után egyre jobban megnövekedett az importforgalom Magyarországon. 3 Érdekes módon a gyógyszer-nagykereskedelmi engedélyek kiadását követően viszonylag korlátozott számú gyógyszerimportőr jelent meg, illetve maradt meg a hazai gyógyszerpiacon. Az 1990-es éveket megelőzően, a szocialista országokban nagyon alacsony gyógyszerárak voltak, melyet a mesterségesen nyomott árszínvonal, az ingyenes 2 3 Dr. Matejka Zsuzsanna: Gyógyszrgazdaság, OEP (1996), 2-29;

10 egészségügyi ellátás mítoszának fenntartása, valamint a KGST országok biztos, piaci versenytől független kereslete is indokolt. A gyógyszerek árában mind a promóciós költségek, mind a kutatás-fejlesztési kiadások csak minimális szinten voltak jelen. Az alacsony gyógyszeráraknak köszönhetően a kereslet egyáltalán nem volt árrugalmas, a dobozszámot tekintve pedig az egy főre jutó gyógyszerfogyasztás volumene kiemelkedően magas értéket mutatott. A rendszerváltást követően a hazai piac is egyre inkább közelebb került a világpiaci árakhoz részben azért, mert a multinacionális gyógyszergyártók készítményei elárasztották az immár mesterségesen nem védett hazai piacot és termékeiket a világpiaci árhoz közelítő szinten forgalmazták. Másrészről pedig a magyarországi gyógyszergyárak privatizációját követően, a hazai cégek is erőteljesebb promóciós aktivitásba kezdtek, hogy fel tudják venni a versenyt a konkurenciával. A gyógyító szakmát szinte teljesen felkészületlenül érte a gyártók agresszív marketing tevékenysége. Ugyanakkor be kell ismerni, hogy a hazai gyártású gyógyszerkészítmények döntő többsége generikum volt, így a magyar gyógyszerpaletta összességében olcsóbb készítményeket tartalmazott, mint az import termékek köre. 4 A változások következtében a gyógyszerekre fordított magyarországi összkiadás jelentősen nőtt, melyet az 1. táblázat is jól szemléltet. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatásra fordított kiadások 1. sz. táblázat Év Összes kiadás, milliárd Ft gyógyszer ebből: gyógyászati segédeszköz Egy lakosra jutó összes kiadás, Ft ebből: gyógyszer kiadás ,6 25,9 1, ,6 70,8 10, ,4 150,8 22, ,9 209,0 28, ,8 251,8 35, ,9 288,9 43, Forrás: OEP Statisztikai Zsebkönyv 2004 A statisztikai kimutatás jól érzékelteti azt a nagyon gyors ütemű emelkedést, ami az elmúlt években a gyógyszerkassza ráfordításainak alakulásában tapasztalható volt. Kilenc év alatt mind a gyógyszerre, mind a gyógyászati segédeszközökre fordított 4 Horváth Beatrix: Gyógyszer- támogatási kiadások korlátozásának elvi lehetőségei, Medicina Kiadó (2001),

11 kiadás mértéke, több mint négyszeresére emelkedett. Az inflációt messze meghaladó, nagyarányú, folyamatos növekedést a piaci áremelkedéseken túl, az alábbi tényezők befolyásolták: - a krónikus betegségek elterjedésének növekedése, - a társadalom elöregedése, - az állami támogatás jelentős mértéke (a gyógyszerek széles köre támogatott, a szolgáltatások lényegében ingyenesek a betegek számára), - az egészségügyi szolgáltatók számának növekedése (gyógyszertárak és nagykereskedők, orvosok, egyéb szakdolgozók), - a megnövekedett igények az egészségügyi szolgáltatásokra és gyógyszerekre, - a gyógyszeripari-technológia fejlődése, a kutatások költségeinek jelentős emelkedése, - a gyógyszergyártók erőteljes marketing tevékenysége, - a terápiás gyakorlat megváltozása a magasabb árú gyógyszerek javára Mindezeket azért tartottam fontosnak bemutatni, hogy lássuk, a gyógyszeripar mennyire jelentős iparág volt már több tíz évvel ezelőtt is, csak úgy, mint napjainkban. Ennek legfőbb oka, hogy egyre inkább felismerik mind az államok, a kormányok, mind pedig az egyének az egészség fontosságát, ezért nagy szükség van a gyógyszergyártók folyamatos, és megújuló tevékenységére. Azonban mint iparági tevékenység, a gyógyszernek és előállításának egyaránt vannak pozitív és negatív tulajdonságai. Ezért is kap egyre nagyobb jelentőséget a gyógyszergyártásban a társadalmi szerepvállalás és felelősség kérdése, hiszen ki másra másra számíthatnánk egy-egy betegség legyőzésének küzdelmekor, vagy járványok megfékezésekor, ha nem a gyógyszergyárakra és ezen vállalatok jótékony adományira. Azonban mostanra már nem csupán a profitszerzés reménye vezérli a gyógyszergyárak tulajdonosait, hanem különböző érdekcsoportjaik felismerték, hogy termelő tevékenységükkel a saját maguknak kitermelt hasznon kívül számos, a társadalom számára is hasznos tevékenységet képes és egyre inkább akar is végezni. Hiszen azon túl, hogy társadalmi aktivitásaival felelős részévé válik az emberek életének, egyidejűleg erősíti és pozitív irányba tereli hírnevét, mely végső soron megint csak gazdasági haszonnal jár, de immár a haszon kettős: társadalmi és gazdasági egyaránt. 13

12 2. A CSR gondolatának, és talán legtöbbet használt fogalmainak meghatározása 2.1 a CSR gondolata : Ez a fogalom a szakirodalomban már a hatvanas években felbukkant, 1972-ben már részletesen kifejtették. A szakmai, illetve a tágabb nyilvánosságban azonban inkább csak a 80-as, és még inkább a 90-es években terjedt el. A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának fogalmával úgy gondolom számos más fogalom is összefüggésben áll. Ilyen például a tripple button line - vagyis a hármas mérce szemlélet, a sustainability report- fenntarthatósági jelentés, a social audit report, és még természetesen mások is, de én e néhányat tartom fontosnak kiemelni. Sajnos, mivel a CSR még igen új fogalomnak számít hazánkban, mondhatnánk azt is, hogy még gyerekcipőben jár, ezért sok kifejezésnek még nincsen magyar megfelelője, mely a fenti sorokból is kitűnik. A tripple button line szemlélete talán a leginkább ismert fogalom a többi előbb említett kifejezés közül. Török Attila közgazdász valóságos mozgalomként tekint a fogalom alkalmazóira, melyhez önként csatlakoznak vállalatok, követve azt a gyakorlatot, hogy az üzleti eredményekről ez az első mérce beszámoló jelentést a vállalat környezeti, illetve társadalmi teljesítményét is bemutató jelentésekkel egészítik ki. (Ez a második, illetve harmadik mérce.) A fenntarthatósági jelentés egy úgynevezett Burtland- jelentés hatására alakult ki. Ezzel a fenntarthatóság egyébként nem új keletű fogalma 1987-ben került be végérvényesen a szélesebb közvélemény látókörébe. Ebben fogalmazódott meg a fenntartható fejlődésnek az alábbi, máig is irányadó meghatározása. Eszerint az ilyen fejlődés úgy elégíti ki a jelen szükségleteit, hogy eközben nem sodorja veszélybe a jövő nemzedékek szükségletei kielégítésének lehetőségét. A fogalom később gyorsan utat talált az üzleti kommunikációba, és mint a hármas mérce második környezeti elemének elnevezése fordul elő a leggyakrabban. Különösen a nagy környezeti terheléssel, esetleg hatásokkal működő így olajipari, vegyipari vállalatok tesznek közzé ilyen fenntarthatósági jelentéseket. Példáért még csak külföldre se kell menni: a legnagyobb magyarországi olajipari vállalat már 1997-ben közzétette Egészség, biztonság és környezet c. jelentését, beszámolva a fentiek érdekében kifejtett erőfeszítéseiről. 14

13 A social audit report az a társadalmi teljesítménnyel összefüggésben elvégzett mérésekről beszámoló jelentés. Elsősorban a szerteágazó társadalmi hatásokkal működő vállalatok, például a hitelezési tevékenységükön keresztül áttételesen nagyon nagy számú ember életére kiható pénzintézetek és a hatalmas alkalmazotti létszámmal működő óriásvállalatok készítenek ilyet. A szakirodalom által mérvadónak elismert első ilyen jelentés 1989-ben készült, egy amerikai fagylaltgyártó vállalat felkérésére (Ben&Jerry). Első ízben fordult elő, hogy a felmérést amelyet Stakeholder Report néven tettek közzé egy, a vállalati szervezeten kívülről érkező, de széleskörű információszerzési jogosítványokkal felruházott társadalmi auditor végezte el. 5 Ezekből az adatokból láthatjuk, hogy a CSR gondolatának és fogalmainak megszületéséhez számos, már használatban lévő fogalom és gyakorlat is segítségére volt. Nyilvánvaló azonban, hogy szükség volt egy átfogó, mindenki által áttekinthető és világos fogalomrendszer kidolgozására ahhoz, hogy alkalmazási kereteit megfoghatóak legyenek. Ezen felbuzdulva számos fogalomalkotási kísérlet született, mely önmagában mindegyik megállja a helyét, és alapjait tekintve hasonló elveket fogalmaz meg. 2.2 a CSR fogalma Lévén, hogy a CSR- definíciójának nincs egyetlen, általánosan elfogadott meghatározása, sokan, sokféleképpen látják ennek lényegét. Összességében azonban elmondható, hogy a lényeg mindegyikben ugyanaz: a FELELŐSSÉG és az ÖNKÉNTESSÉG. Azt, hogy ezt ki, milyen formában látja, ki, hogyan fogalmazza meg e szavak jelentőségét, átültetve a vállalati tevékenységekbe, azt a következő néhány meghatározás alapján szeretném bemutatni. Először is szeretnék rávilágítani arra, hogy a társadalmi felelősségvállalás nem is olyan új keletű dolog, ahogy sokan gondolják. Japánban már régóta létezik, az úgynevezett Keyosei elve. A Keyosei lényege az, hogy együtt éljünk, és közösen dolgozzunk a közjó érdekében, lehetővé téve az együttműködést, és a kölcsönös jólétet, valamint az egészséges és fair versenyhelyzetet. 6 Már ez a fogalom is jól szemlélteti, hogy mennyire fontos a kölcsönös felelősségvállalás csak úgy a társadalom, mint a gazdasági verseny szempontjából. Hiszen a 5 6 Nyárády Gáborné dr, Dr Szeles Péter: Public Relations II., Perfekt kiadó, Budapest (2004), 263.o. 15

14 kölcsönösségből fakadóan segíthetjük egymást, felmérve a másik igényeit és így hozzájárulhatunk a másik érdekeinek kielégítéséhez. A lényeg a közösségben van a közös cselekedetben, és abban, hogy együttes fellépés során többet és jobbat tehetünk mind a magunk, mind mások érdekében. Jeremy Moon álláspontja szerint a vállalati társadalmi felelősségvállalás minden önkéntes pénzügyi, termékbeli vagy szolgáltatásbeli hozzájárulás, ami közösségi vagy kormányzati célokat támogat. Ebbe nem tartoznak bele az olyan tevékenységek, amelyek közvetlenül kötődnek a vállalat gyártó- vagy kereskedelmi tevékenységéhez. Az olyan tevékenység sem része ennek, amely törvény vagy kormányzati szabályozás alapján kötelező. 7 Ebből a megfogalmazásból kiemelhető a CSR egyik nagy jelentősége, hogy a vállat által megvalósított felelősségvállalásnak önkéntesen kéne megszerveződnie. Tükrözi azt, hogy nem egy törvényben elfogadott és előírt normakövetésről kell szólnia. Ez azért fontos, hogy mind a vállalat, mind pedig a társadalom érezze, hogy ez egy olyan, vállalat által nyújtott plusz szolgáltatás, amely abból ered, hogy az adott intézmény felismerte a társadalmilag felelős tevékenység lényegét. És túl azon, hogy felismerte, magáénak vallja, ez által képes vele azonosulni, és így a társadalom felé hitelesen tudja e tevékenységét kommunikálni. Ez azért fontos, mert mindannyian tudjuk, talán saját tapasztalatból is, hogy, amit elfogadunk, amivel azonosulni tudunk, azt egy kicsit magunkénak is érezzük. Ez által egy szorosabb kötelék fűz minket ehhez a bizonyos dologhoz, jelen esetben vállalathoz, és ez a fajta pozitív vélekedés a vállalt hírnevére és a szolgáltatásai iránt való elkötelezettségre is jó hatással van. Társadalmi felelősségvállalása során a vállalat úgy járul hozzá az aktuális problémák javításához, ahogyan tud, amire megfelelő erőforrása van, legyen az pénzbeli juttatás, termékadományozás vagy szolgáltatásbeli segítségnyújtás. Az IBE (Institute of Business Ethics) által használt definíció szerint a társadalmi felelősségvállalás a vállalat által végrehajtott önkéntes cselekvés, amelynek célja, hogy reagáljon az üzleti tevékenysége erkölcsi, szociális és környezeti hatásaira, valamint megfeleljen a fő vállalati érintettek érdekeinek. 8 Ez a fajta rálátás is hangsúlyozza a felelősségvállalás önkéntes jellegét. Itt a felelősségvállalás már egy mélyebb kutatás 7 Deák Kinga, Győri Gábor, Báron Péter, Ágoston László: Több, mint üzlet: vállalati társadalmi felelősségvállalás, DEMOS Magyarország Alapítvány Tanulmánya (2006), 14.o. 8 Deák Kinga, Győri Gábor, Báron Péter, Ágoston László: Több, mint üzlet: vállalati társadalmi felelősségvállalás, DEMOS Magyarország Alapítvány Tanulmánya (2006), 16.o. 16

15 eredményeként kell, hogy létrejöjjön. Felhívja a figyelmet arra, hogy amit teszünk, azt úgy tegyük, hogy számoljunk a tettünk környezetben elért hatásával. Csak olyat cselekedjünk, ami nem csak nekünk érdek, hanem a vállalati tevékenységben érintett valamennyi résztvevő érdekét is szolgálja. Ez nem csak a természeti környezetet jelenti, hanem az alkalmazottakat is, a humánerőforrás fejlesztését, az egészség és biztonság megőrzését egyaránt. Míg a vállalatok helyi környezetbe való integrálódása a CSR külső dimenzióját jelenti, addig az összes többi a belső dimenziót alkotják. Lévén, hogy hazánk, 2004 óta az Európai Unió tagja, nem feledkezhetünk meg az EU CSR- rel kapcsolatos tevékenységéről sem. Ahhoz, hogy az EU ez irányú cselekvéseiről számot adjak, egy újabb tanulmányt kéne írnom, de mivel ezen dolgozat célja nem ez, ezért csak a Green Paper, vagyis az EU által elfogadott meghatározásra térnék ki. E szerint a vállalati társadalmi felelősség közös európai értelmezése a következő: a vállalatok önkéntesen szociális és környezeti szempontokat érvényesítenek üzleti tevékenységükben és a partnereikkel fenntartott kapcsolatban. 9 Ezen fogalom olvasásakor is felfigyelhetünk az önkéntes kifejezés fontosságára, és arra, hogy a társadalmi felelősségvállalás nem csak vállalaton belül értelmezendő, hanem a vállalat környezetében kialakított kapcsolatokra is. Tehát önkéntes alapon kell bevonni a társadalmi és környezeti szempontokat a vállalati működésbe és az érintettekkel való kapcsoltatokba. Végignézve az általam példaként felhozott fogalmakat, észrevehető, hogy mindegyikben fellelhetjük az önkéntes kifejezést. Saját kutatásom során is ezt a tapasztalatot vontam le, amikor is az általam megkérdezett hét- Magyarországon egyaránt működő- gyógyszergyártó és/ vagy forgalmazó szinte kivétel nélkül azt a választ adta, hogy szerintük a CSR egy hasznos és önkéntes tevékenység. Volt, aki számára ez nem is volt kérdés, hiszen a cég szellemiségéből adódóan ez a tevékenységük természetes része (Biotest Hungaria Kft.). Azt gondolom, hogy a válasz jogos, hiszen a CSR csak akkor lehet igazán eredményes, ha nem kényszer szüli, hanem a vállalati értékekből fakadó, önzetlen tevékenység. Példaként fontosnak tartom kiemelni, hogy a Lilly Hungaria Kft. olyan programokat támogat és hoz létre melyek semmilyen formában nem támogatják a közvetlen gyógyszerpromóciót. A Liliom 9 Európai Közösségek bizottsága, A növekedési és munkahely-teremtési partnerség megvalósítása: Európa, mint kiválósági központ a vállalatok társadalmi felelőssége terén, Brüsszel,

16 programot például 2005 és 2006-ban összesen 40 millió forinttal támogatta a vállalat annak ellenére, hogy méhnyakrákban nincs és várhatóan nem is lesz készítménye. A definíciók sorából úgy érzem, nem hagyhatom ki az Egyesült Királyság kormánya által adott megfogalmazást. Ennek oka az, hogy ebben az országban alakult ki elsőként önálló CSR minisztérium, ma már Olaszországban is van, és Magyarországon is megindultak az erre irányuló kezdeményezések, az által, hogy Kóka János, gazdasági miniszter, kinevezte Lakatos Sándort CSR igazgatónak. Visszakanyarodva a brit fogalom-meghatározáshoz, mely a következőt állítja: a vállalati társadalmi felelősségvállalás azt jelenti, hogy a vállalkozások működésük során figyelembe veszik a gazdaságra, a társadalomra és a környezetre gyakorolt hatásukat- a lehető legnagyobb hasznot hajtva a lehető legkevesebb hátrány mellett. 10 A fogalom meghatározása és a témában való elmélyülésem során eredményeként rá kellett jönnöm, hogy különbséget kell tenni a CSR (Corporate Social Responsability) és a CR (Corporate Responsability) között. Sokan inkább az utóbbi rövidítést használják. Ennek oka abban keresendő, hogy míg a CSR a vállalatok társadalmi vagy másképpen fordítva szociális felelősségvállalását jelenti, addig a CR egy ennél tágabb fogalom. A CSR-t sokan a társadalmi jószolgálattal és közvetlen üzleti haszon és nyereség elvárása nélkül, kifejezetten jószolgálati cselekedettel azonosítják a social vagyis a szociális jelző miatt. A CR azonban túlmutat ezen, felelős vállalati magatartást és irányítást érthetünk ez alatt. Ide tartozik az etikus promóció, a szabálykövető pénzügyi, környezeti alapelvek vagy a munkavállalók szabályos alkalmazása, környezetvédelem stb. Azonban az, hogy ki melyik megfogalmazást, rövidítést használja, az úgy gondolom, hogy teljesen privát hatáskör. Végiggondolva, hogy a vállalat tevékenysége melyikhez áll közelebb, esetleg segíthet a kettő elhatárolásában, de nem hiszem, hogy nem elfogadhatatlan bűn, ha valaki esetleg a CSR kifejezést kedveli jobban. 10 a Magyarosrszági Brit Kereskedelmi Kamara Kiadványa: Corporate Social Responsability, Britain in Hungary 2006, 5.o. 18

17 3. A fogyasztó és a vállalat kapcsolata Kapcsolatról minden esetben beszélhetünk vállalat és vevő között, a különbség csak a kapcsolat minőségében és jellegében van. Lehet ez a kapcsolat egyszerűen csak jó vagy rossz, tartós vagy rövid ideig tartó, kölcsönös vagy egyoldalú és még sok egyéb más. A lényeg, hogy kapcsolat van vevő és vállalat között, hiszen a vásárlónak szüksége van a vállalat nyújtotta termékekre és szolgáltatásokra, ugyanakkor a vállalatnak is szüksége van arra, hogy amit termel azt el tudja adni a piacon. Röviden összefoglalva a vállalat klasszikus értelemben vett célja a haszonszerzés a vevők szükségleteinek kielégítése által. Napjainkban azonban egyre többször találkozunk azzal, hogy nem csak a haszonszerzés mindenáron a cél, hanem társadalmilag felelős termelés és vállalati tevékenység. Ez a társadalmilag felelős működés figyel a környezetünk védelmére, az emberek egészségére, az alapanyagok természetességére, vagyis sok olyan dologra, mellyel megalapozza és hozzájárul a fenntartható fejlődés gyakorlatához. Azonban mindezek a tényezők megjelennek a termékek és szolgáltatások árában is, ami azt jelenti, hogy ezen termékek és szolgáltatások ára magasabb lesz. Ezért sokáig luxus terméknek számított ilyen áruk megvásárlása. Idővel azonban, hála a vállalatok marketing és PR aktivitásainak, az emberek mára jóval többen keresik tudatosan azokat a termékeket, melyekről tudják, hogy drágább ugyan, de egészségesebb vagy éppen meglátják benne a társadalmi hasznosságot. Ez azonban nem minden esetben a termékekhez kötött, sokszor a szolgáltatás minősége alapján is megítélhetjük a felelős vállalati magatartást; például a lakhelyünk mellett működő gumigyár azon túl, hogy autóinkra abroncsot készít, környezetbarát technológiája lévén védi a lakók egészségét. Ezek az emberek fogyasztói szemlélete megváltozik, úgy is mondhatnánk, hogy egy értékorientációs változáson mennek át. Vagyis nem az lesz az elsődleges, hogy a szükséglet kielégüljön, hanem az, hogy hogyan? Minél szélesebb körben terjed ez a fajta szemléletmód, kialakul az etikus fogyasztók szegmense, mely már együtt, csoportban jobban tudja támogatni ezt a fajta szemlélet módot, hozzájárulva ezzel a vállalatok CSR tevékenységének sikerességéhez. Hiszen ezen fogyasztók vásárlói preferenciáit a társadalmi érdek és értékek fogják meghatározni. Például, ha ma már bemegyek egy drogériába testápolási termékeket vásárolni, nem az lesz az első, hogy megnézem az árát, hanem a minőségét és egyéb tényezőit is (pl. az 19

18 összetevőket). És lehet, hogy a Piros csodakrém olcsóbb, de tudom, ha megveszem a minőségi márkának számító NIVEA krémet, akkor nem kapok kiütést a használat után egy nappal, és nem károsítom a bőrömet különböző, ismeretlen vegyhatású készítményekkel. Talán kicsit leegyszerűsített példának tűnik, de úgy érzem jól szemlélteti a lényeget. Természetesen nem csak az ár az egyedüli tényező, mely meghatározhatja egy termék minőségét. Tisztában kell lennem vele, hogy amit vásárolok-, maradjunk a krémnél- nem valamelyik kihalóban lévő állatfaj értékes részéből kivont anyagokból készült, csak azért, hogy az én bőrömet szebbé tegye. Emellett bízom benne, hogy környezettudatos technológia mellett gyártották, tehát a környezetemet is védem vele. Azért mondom azt, hogy bízom benne, mert sajnos még kevés az olyan vállalat, aki nyíltan, valamilyen médiát felhasználva közzé tenné igenis pozitív, a környezetre nem olyan káros termelő tevékenységét. Ami nem biztos, hogy a vállalat nem akarásán múlik, lehet számos más, gátló tényező, melyre a későbbiekben majd kitérek. Az, hogy az emberek tudatában kialakuljon a felelős gondolkodás saját maguk és környezetük iránt, az úgynevezett casual- related marketing- ügy-marketing- is szerepet játszik. Az így készült reklámok célja már nem elsősorban a primer szükségletek kialakítása, hanem azon túlmenően létező szükségletet is kielégíteni kíván. Ez a szükséglet pedig egy jobb, élhetőbb környezet kialakítása, ami elsősorban a vállalatokon múlik, és azon a vállalatok felelős tevékenységén, melyek jobbá tehetik a társadalmat. Másod sorban a fogyasztóról is szól, aki ugyanezen felelős gondolkodásmódot magáénak érezve támogatja ezen vállalatok termékeinek megvásárlást. Összességében elmondható, hogy ha egyelőre nem is széles körben, de a vevő árminőség kapcsolatáról való eddigi vélekedés kezd megváltozni. Bár nem minden termékre mondható ez el, de egyes esetekben megfigyelhető, hogy a fogyasztói döntéseket már nem minidig az ár, hanem a minőség is meghatározza. Természetesen még sok munka vár azokra a vállalati marketing és PR szakemberekre, akik azzal foglalkoznak, hogy megpróbálják az emberek tudatát ráébreszteni erre a fajta fogyasztói szemléletre. Másrészről, pedig meggyőzni a vállalatokat, hogy nem mennek tönkre, ha környezettudatos technológiát alkalmaznak, melynek költségei árnövelő hatással vannak a termékeire. Nyilvánvaló, hogy a piaci versenyt egyelőre nem ezek a vállalatok irányítják, hanem a sokat olcsón termelő cégek, de úgy gondolom a jövő nagy kihívása az a nemes feladat, hogy ezen változtasson. A hiteles társadalmi 20

19 felelősségvállalásnak nincs pontosan meghatározható szintje, de ki lehet indulni abból, hogy a figyelmes fogyasztók, civil szervezetek és politikusok hosszú távon könnyebben meg tudják különböztetni azokat a vállalatokat, amelyek valóban pozitív változást akarnak, illetve azokat, akik csak pro forma tevékenységet folytatnak a kedvezőbb imázs érdekében. Arról nem is beszélve, hogy ha a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos imázs adta előny valódi és jelentős mértékű lesz, akkor a vállalatok közötti verseny is megnehezíti az átlagos gyakorlat folytatását. 11 A fogyasztók pozitív megítélése kedvezően befolyásolhatja az üzleti teljesítményt is, ezáltal nagyobb és/ vagy kitartóbb társadalmi felelősségvállalást eredményezhet. Erre vonatkozóan azonban, hogy Magyarországon a fogyasztói gondolkodást és döntéshozatalt mennyire befolyásolja, ha egy cég CSR/CR tevékenységet végez illetve, hogy van e már ennek érezhető hatása saját kutatásom eredményeként elmondhatom, hogy ezt sokan sokféleképpen látják. Az általam megkérdezett gyógyszergyártó és/vagy forgalmazó cégek erre irányuló válaszaiból az derült ki számomra, hogy vannak, akik úgy érzik, még nem eléggé érezteti hatását a CSR fogyasztói döntésbefolyásoló hatása. Ezt a SOLAMED Kft. és az AstraZeneca Kft. egyaránt így látja. Az előbb említett cég azt is hozzátette, hogy náluk nincs igazán érezhető hatása. Volt olyan válaszadó, aki szerinte a vállalat méretétől és az érintett társadalmi csoport nagyságától sok függ, hogy mennyire befolyásolható a fogyasztói gondolkodás. Aztán kicsit belegondoltam, hogy talán gyógyszerek esetében nem is igen lehet beszélni arról, hogy befolyásolja e fogyasztásunkat a gyárak/ cégek CSR tevékenysége, hiszen akármennyire is fogyasztói vagyunk bizonyos gyógyszereknek, a cél, hogy minél kevesebbet kelljen életünk során gyógyszeres kezelésben részesülnünk. Gyógyszergyártó és forgalmazó vállalatok esetében inkább arról beszélhetünk, hogy a környezetünket mennyire védik, milyen terülteket támogatnak, és ez az, ami inkább elismeréssel tölt el minket, ha rájuk gondolunk. A Richter Gedeon Rt. fogalmazta meg talán a legkifejezőbben ez irányú felvetésemet, mert ők is úgy látják, hogy a gyógyszer speciális áru, a fogyasztói gondolkodás oldaláról nem közelíthető meg. A CSR-nek a Társaság és a készítményei iránti bizalom növelésében van jelentősége. Jelenleg a magyar fogyasztói társadalomnak csak bizonyos rétegei érzékenyek a vállalat társadalmi felelősség 11 Deák Kinga, Győri Gábor, Báron Péter, Ágoston László: Több, mint üzlet: vállalati társadalmi felelősségvállalás, DEMOS Magyarország Alapítvány Tanulmánya (2006), 39.o. 21

20 vállalására. A fogyasztói döntéshozatalt lényegesen nagyobb mértékben befolyásolja az ár-érték arány és az egyes termékek árrugalmassága. 3.1 Két elengedhetetlen fogalom a felelős vállalatok számára Ahhoz, hogy a fent említett kölcsönösen előnyös, ugyanakkor felelős kapcsolat létrejöjjön, elengedhetetlen a szavahihetőség és az elégedettség fogalmainak megléte. Hiszen nem elég csupán mondani, hogy amit csinálunk, az helyes, hanem gyakorlati példákon be is kell tudni mutatni. És néha még a példálózás is kevés, addig kell csinálni, amíg valóban hitelt nem érdemel a vállalati tevékenység. Amikor ez létrejött, akkor beszélhetünk az elégedettségről. Ez utóbbi kifejezés során különbséget kell tennünk a fogyasztói elégedettség és a gyártói elégedettség között. Lényegében az egyik a másikból következik, mert ha a vevő elégedett a vállalat tevékenységével, termékeivel és szolgáltatásaival, akkor a gyártó is elégedett lesz önmagával. A legnagyobb szó, pedig az, ha ezt a kettős elégedettséget a szavahihetőség és a hitelesség kihangsúlyozásával és bebizonyításával éri el a vállalat. És, ami talán még ennél is nehezebb feladat, az elért állapotot fenntartani, esetleg tovább fejleszteni. A társadalmi felelősségvállalás egyik célja közé tartozik, hogy hitelessé tegye a vállalat elkötelezettségét a társadalmi célok és értékek mellett, és szavahihető társadalmi partner legyen, ha a közérdekről folytatott vitákról van szó. 12 A szavahihetőség és az elégedettség a bizalom és a kapcsolatok kiépítésével indítható el. Ehhez elengedhetetlen feltétel az érintettekkel való kapcsolat felvétele és megtartása. Mindez azonban nem elegendő, fejleszteni kell az egyének, a közösségek, szervezetek és kormány összefogását, együttműködését. A legfontosabb talán az, hogy elsősorban azokat vonjuk be, akik közvetlenül érdekeltet és érintettek az adott témában. Ezáltal fog nőni az egyes döntések hitelessége és jelentősége is, hiszen ha az érdekeltek és az érintettek bevonásával történik, és a kommunikáció két irányú, tehát oda- vissza zajló, akkor olyan döntések születnek, melyek mindkét fél számára kielégítőek. A hitelesség és az elégedettség azonban függ egy másik tényezőtől is, ez pedig a kifelé irányuló kommunikáció, pontosabban fogalmazva a szervezeti kommunikáció, mely 12 Deák Kinga, Győri Gábor, Báron Péter, Ágoston László: Több, mint üzlet: vállalati társadalmi felelősségvállalás, DEMOS Magyarország Alapítvány Tanulmánya ( 2006), 38.o. 22

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás,,marketing, public relations és reklám az egészségügyben'' XV. Országos Konferencia Budapest, 2012. február 16-17. Barát Tamás Főiskolai tanár, a CCO Magazin

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23.

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? dr. Győri Zsuzsanna KÖVET Egyesület 2013. szeptember 19. Bevezető kérdés Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 1 Felelősség a közjóért

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött?

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött? 2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. Mi van a név mögött? Miértek Célok és eszközök Mi tettünk eddig? Miért érdemes hozzánk csatlakozni? www.hungariancsr.org 3. Mi a CSR Mátrix? Kik

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció:

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció: 2. Sikeres CSR kommunikáció Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen 2014. 02. 15. Sikeres CSR kommunikáció: megfelelő üzenet megfelelő mennyiségű információ megfelelő eszköz (mindig a média???) 3. Hogyan?

Részletesebben

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt.

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. Erős vállalati márkára épülő gyógyszerbrand-kommunikáció Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. RICHTER GEDEON NYRT. Innováció-orientált, multinacionális specializált gyógyszercég

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: kiadások

A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: kiadások A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: hálapénz és egyéb egészségügyi célú kiadások dr. Lukács Marianna, Patika-csoport 211. február 7. Egészséggazdasági Monitor Konferencia Budapest, Aranytíz Művelődési

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Dr. Szuchy Róbert, PhD

Dr. Szuchy Róbert, PhD Az ületi bizalom erősítése Magyarországon a felelős vállalatirányítás fejlesztéséve Budapesti Gazdasági Főiskola Dr. Szuchy Róbert, PhD Társadalmi értékteremtés és felelős vállaltirányítás Budapest, 2012.

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS KÖZBESZERZÉS

INNOVÁCIÓ ÉS KÖZBESZERZÉS INNOVÁCIÓ ÉS KÖZBESZERZÉS Dr. Varga Ágnes Nemzetközi és Oktatási Főosztály főosztályvezető-helyettes 2013. május 8. Fenntartható közbeszerzések az Európai Unióban - Célkitűzések Európa 2020 stratégia Intelligens,

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest A fenntartható fejlődés mítosza A jelen szükségleteinek kielégítése a jövő sérelme nélkül. A jelen szükségleteinek

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Konferencia a lakossági pénzügyek egyes kérdéseiről MeH - PSZÁF 2007. május 22. Braun Róbert egyetemi docens, Corvinus Egyetem ügyvezető,

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI Dr. Polereczki Zsolt DE-GTK Marketing és Kereskedelem Intézet Élelmiszer Kutató és Marketing Szolgáltató Központ Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter A MARKETING

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Forráskivonás a gyógyszeriparból

Forráskivonás a gyógyszeriparból Forráskivonás a gyógyszeriparból Napi Gazdaság konferencia 2010. szeptember 29. Bogsch Erik elnök MAGYOSZ Tartalomjegyzék Hazai gyógyszergyártók nemzetgazdasági szerepe Kormányzati célok Finanszírozás

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye. Hogyan mőködik a gyakorlatban?

Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye. Hogyan mőködik a gyakorlatban? Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye Hogyan mőködik a gyakorlatban? A törvény születése 4 oldalas törvényjavaslat készült a Föld Barátai EWNI (Anglia, Wales és É-Írország) londoni irodájában 2004-ben

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben!

Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben! Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben! Információtartalom vázlata: A vállalkozás fogalma o Az üzleti vállalkozás célja, érdekeltjei,

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer DOMBI Judit PhD-hallgató Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Magyar

Részletesebben

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI A felnõttoktatás funkciója, az intézményrendszer mûködésének feltételei évek óta átalakulóban vannak. Változik a képzés iránti kereslet, s változik a kínálat

Részletesebben

CSR PROFIL 2009. október

CSR PROFIL 2009. október 1 a Kreatív CSR tevékenységeket bemutató kiadványa 2009. október IMPRESSZUM CSR Profil a Kreatív CSR tevékenységeket bemutató kiadványa Esszék a hazai cégek társadalmi szerepvállalásáról Kiadja a Professional

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke EU célkitűzések Az Európa Parlament ajánlása 1994./1248

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi

Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi számítástechnika területén A gyógyszerészekkel együtt éltem végig

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Bogsch Erik 2011. december 14. Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált, vertikálisan integrált, magyarországi központú multinacionális

Részletesebben

Lehetőségek az egészségügy kiegészítő magánfinanszírozásában

Lehetőségek az egészségügy kiegészítő magánfinanszírozásában GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Lehetőségek az egészségügy kiegészítő magánfinanszírozásában Népszabadság 2. egészségbiztosítási konferencia 2008. március 11. Skultéty László ügyvezető igazgató A magánfinanszírozás

Részletesebben

PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI ÉS MAGYAR JOGI SZABÁLYOZÁSRÓL A KÖRNYEZETJOGI ALAPELVEK, KÜLÖNÖSEN A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TÜKRÉBEN PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZERZŐ: TAHYNÉ DR KOVÁCS

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében

Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében Kutatás a Sun Microsystems Kft. részére Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében Lőrincz Vilmos 2007 GKIeNET Kft. A felmérésről Bázis: az 50 fő feletti magyar vállalatok, mintegy 5300 cég

Részletesebben

A védjegyekkel kapcsolatos fogyasztói reakciók. Kiváló minőségű pálinkák megkülönböztetése a piacon Budapest, 2014. május 21. Dr.

A védjegyekkel kapcsolatos fogyasztói reakciók. Kiváló minőségű pálinkák megkülönböztetése a piacon Budapest, 2014. május 21. Dr. A védjegyekkel kapcsolatos fogyasztói reakciók Kiváló minőségű pálinkák megkülönböztetése a piacon Budapest, 2014. május 21. Dr. Totth Gedeon A téma aktualitása - környezetváltozás változik a fogyasztói

Részletesebben

A szociális gazdaság létrejöttének okai

A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükséglet Ezeknek az igényeknek az olcsó kielégíthetősége A nagy munkanélküliség, és a formális

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Amikor a hátrányos helyzet előny

Amikor a hátrányos helyzet előny Amikor a hátrányos helyzet előny Az akadálymentes turizmus, mint versenyelőny és bevételforrás Több napra látogatók 1 3 éjszakát eltöltők száma (ezer fő) kiadásai, millió Ft egy fő egy napjára jutó költése

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft.

Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft. Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft. Társadalmi hatás logikája Models of Impact by Verynice.co - Termék www.modelsofimpact.co Models of Impact by Verynice.co - Szolgáltatás

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible MISSION:Possible Miért nem beszél a szűrésekről a média? - Elkötelezettség hiánya,

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása Az ECOSE Technológia rövid bemutatása Mi az ECOSE Technológia? egy forradalmian új, természetes, formaldehid-mentes kötőanyagtechnológia, mely üveg-, kőzetgyapot és számos más termék gyártásakor biztosítja

Részletesebben

Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok

Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok A hazai cégeknél egyelőre a vagyonbiztosításoknál magas viszonylag a penetráció, a

Részletesebben

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért A makroökonómia tárgya és módszertana Mit tanultunk mikroökonómiából? Miben más és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért van külön makroökonómia? A makroökonómia módszertana. Miért fontos a makroökonómia

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Együttműködések támogatása Tószegi Orsolya Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Főosztály Gyarmat 2015.10.21. Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben