Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest,

2 Tartalomjegyzék Bevezetés oldal Kifejtés 1. A CSR gazdaságtörténeti megközelítése oldal 1.1 A gyógyszeripar gazdaságtörténete oldal 2. A CSR gondolatának fogalmainak meghatározása oldal 2.1 A CSR gondolata oldal 2.2 A CSR fogalma oldal 3. A fogyasztó és a vállalat kapcsolata oldal 3.1 Két elengedhetetlen fogalom a felelős vállalatok számára oldal 4. Vállalati társadalmi felelősségvállalás és a kormányzat oldal 4.1 Milyen hatással van a politika a CSR-re? oldal 4.2 Az egészségügyi reformok és a gyógyszeripar alakulása oldal Az egészségügyi rendszerek oldal A gyógyszergyártó cégek három alaptípusa oldal A jogszabályok anomáliái oldal A különkeretes gyógyszerbeszerzés jogszabályi ellentmondásai oldal Kizárólagos jog, tárgyalásos eljárás oldal Az intézmények gyógyszergazdálkodása oldal A kialakult helyzet gazdasági hatásai oldal 5. Egészségügyi reformtervezet Magyarországon oldal 5.1. Az első lépések oldal 6. Az állam és a vállalatok kapcsolata a társadalmi felelősségvállalásban oldal 6.1. Társadalmi aktivitások fontossága oldal Az esélyegyenlőségről oldal A prevenció, mint elsődleges felelősségi tényező oldal 6.2. A gyógyszergyárak társadalmi aktivitásai a CSR jegyében oldal A Béres Alapítvány oldal A Ricther Gedeon Nyrt oldal A hazai leányvállalatok oldal 7. CSR stratégiai szempontok oldal 7.1. A stratégia lehetséges három szintje oldal 4

3 7.2. CSR Bizottságok a vállalaton belül oldal 8. Hogyan mérhető a CSR tevékenység? oldal 8.1. CSR eszközök és mérési módszerek csoportosítása oldal Ceres Principle oldal GRI oldal ISO standardok oldal 9. CSR Magyarországon oldal 9.1. Az adományozásról oldal 9.2. A jelentéskészítés gyakorlata oldal 9.3. A CSR helyzete Magyarországon oldal Milyen helyet tölt be a CSR a vállalatoknál? oldal A civil szervezetek a CSR gyakorlatában oldal Befejezés oldal Irodalomjegyzék oldal Mellékletek oldal 1. sz. melléklet oldal 2. sz. melléklet oldal 3. sz. melléklet oldal 4. sz. melléklet oldal 5. sz. melléklet oldal 6. sz. melléklet oldal 5

4 Nem létezik olyan kényszerűség, amely minden alternatívát kizárna: mindig és mindenképpen adva van a felelősséget megvalósító cselekvés valamilyen módja. /Tordai Zádor/ 6

5 A szakdolgozati cím tartalmi áttekintése Szakdolgozatom célja egy olyan elméleti meghatározás bemutatása, melynek az elméletén túl sokkal jelentősebb gyakorlati oldala is létezik már. Ez a témakör a vállalatok társadalmi felelősségvállalása, idegen néven a CSR (Corporate Social Responsability). A tanulmány elkészítésével szeretnék egy átfogó képet nyújtani a társadalmi felelősségvállalás jelentőségéről, aktualitásáról és ezzel együtt rámutatni arra, hogy a CSR nem pusztán egy látványelem, hanem nagyon komoly elméleti és gyakorlati háttere van. A megvalósítás azonban sokszor nem olyan egyszerű. Témaválasztásomat az indokolja, hogy tanulmányaim során egyre többször találkoztam a felelősség szóval, és tudományos téren a CSR- rel valamint, hogy a szakmai gyakorlati időm alatt sok társadalmi felelősségvállalássl összefüggéspe hozható témával találkoztam. Tanulmányaim utolsó néhány hónapját az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban OEP) Beszerzési Főosztályán töltöttem, ahol beleláttam a beszerzési eljárások nehézségeibe, részese lettem annak, hogy az aktuális kormányreform hogyan hat ki az állam ezen területére is. Az OEP révén kapcsolatba kerülhettem számos neves gyógyszergyártó és/vagy forgalmazó vállalattal. Vállalatok társadalmi felelősségvállalásának bemutatását kifejezetten az egészségügyre kihegyezve kívánom bemutatni. Ennek oka, hogy a gyógyszeripar egy igen speciális és kényes terület is egyben, hiszen a K+F folyamata és a gyártás során is számos környezeti tényező sérülhet, ugyanakkor a gyógyítás szempontjából elengedhetetlen a működésük. Ez a terület sok tapasztalattal rendelkezik a fenntarthatóság és egyre inkább a társadalmi felelősségvállalás terén is. Mivel azonban a CSR tevékenység megvalósításának komoly gazdasági követelménye is van, ezért egy- egy ország gazdaságától nagyban függ a gyakorlati megvalósítás lehetősége. Hazánkban is fellelhetőek ezek a problémák, melyet az elinduló egészségügyi reform is egyre inkább gerjeszt. Itt jegyezném meg, hogy a dolgozatom megírása során bekövetkezett változásokat a reformmal kapcsolatban nem követtem, hiszen akkor nap, mint nap változtatásokkal kellett volna, hogy éljek. A dolgozat felépítésekor igyekeztem egy átfogó elméleti képet alkotni a CSR kialakulásáról, leginkább használt fogalmairól, valamint ezek gyakorlatban történő megvalósításáról. Lévén, hogy az OEP-nél töltöttem a gyakorlati időmet, összefoglaló 7

6 jelleggel kívántam bemutatni a gyógyszerbeszerzések folyamatát és nehézségeinek okát. Felhasználásával született meg a saját kutatásom, melynek eredményeit igyekeztem minél részletesebben kifejteni. A dolgozat 3 fő tartalmi elemből áll, mely összesen 9 fejezetre bomlik. A részek megoszlási aránya a következő: A dolgozat tartalmi megoszlása 14% a CSR elméleti háttere 57% 29% az OEP gyógyszerbeszerzési felelőssége és annak nehézségei az állam és a gyógyszergyárak felelsősségvállalása elméleti és gyakorlati szinten Látható, hogy a dolgozat a CSR elméleti fogalmainak tisztázásával indul, amire azért van szükség, mert még mindig kevésbé ismert a fogalomkör. Mivel a gyógyszerellátás szervesen kötődik az állami felelősségvállaláshoz, és mivel az egészségügyi ellátórendszer egyik fő eleme, ezért valamennyire összefoglalva ez is bemutatásra kerül a szakdolgozat során. Erre azért szántam időt és oldalt, mert talán kevesen tudják, hogy milyen bonyolult és nehézkes feladat is a gyógyszerbeszerzés. A fő téma azonban, amire a legnagyobb hangsúlyt fektettem az a gyógyszergyárak CSR tevékenysége. Igyekeztem minél jobban belelátni abba, hogy Magyarországon milyen hatékonysággal valósítható meg a társadalmi felelősségvállalás, és, hogy mennyire bevett gyakorlat ez manapság hazánkban. Szakdolgozatom során megpróbálom bemutatni és megválaszolni a következő kérdéseket: Hogyan is határozható meg a CSR lényege? Milyen kapcsolat figyelhető meg a vállalat és a fogyasztó között? Milyen szerepe van a kormánynak a társadalmi felelősségvállalásban? Mik azok a társadalmi aktivitások a CSR gyakorlatában? 8

7 Mi a különbség a CSR és az adományozás között? Hogyan mérhető a CSR? Milyen helyzetben van a CSR Magyarországon? Munkámat nagyban segítette az Országos Egészségbiztosítási Pénztár beszerzési főosztályának vezetője, Rajnai Attila, akinek ezúton is szeretnék köszönetet mondani. A vele készített interjúk kapcsán sok érdekes összefüggésre sikerült rávilágítanom. Ezen kívül lehetőségem nyílt hét gyógyszergyártó illetve forgalmazó céggel kapcsolatba kerülnöm, ahol igen hasznos válaszokat kaptam a kérdéseimre. Kutatási módszereim között szerepelt továbbá az Internet, valamint különböző magyar és angol nyelvű kiadványok és könyvek elolvasása október 19-én pedig, hogy tágítsam ismereteimet a témával kapcsoltban, részt vettem egy CSR konferencián a Corinthia Grand Hotel Royal-ban, ahol a témában jártas szakemberek szólaltak meg. 9

8 1. A CSR gazdaságtörténeti megközelítése Mint oly sok mindennek a világban, a CSR-nek is van múltja, gyökere, történelme, mely nem is gondolnánk, de igen sokrétű. Megtalálhatóak a gazdaságtörténeti lépcsőfokokban, különböző világkonferenciákon elhangzott beszédekben, de még a fogyasztói szokásokban is. Ha egy percre leülünk és elgondolkodunk a minket körülvevő világról, hamar be kell látnunk, hogy végleg betettük a lábunkat a piacgazdaság tárt karokkal várt, óriási kapuján. Kicsit mélyebben átgondolva, ez egy igen logikus, egymásra épülő gazdaságtörténeti folyamatok következményeként jött létre. A Szovjetunió bukásával a kapitalista rendszer elsöprő győzelmet aratott: soha nem volt ennyi ország bekapcsolva a globális kereskedelembe, és soha nem működött ennyi országban a piacgazdaság, mint napjainkban. 1 A szocializmus bukását követően Kelet- Európa szerte elárasztotta a piacokat a nyugat széles áruválasztéka. Ezeknek hatásait napjainkban is igen intenzíven érzékelhetjük, ha bemegyünk egy üzletbe, és az áru valamint márka dömping közepette órákat töltünk a megfelelő termék kiválasztásával. És még akkor sem biztos, hogy valóban a számunkra legmegfelelőbbet választottuk. 1.1 a gyógyszeripar történetében Magyarország viszonylag hamar, már a századforduló után bekapcsolódott a nemzetközi együttműködésbe és a kialakult gyógyszeripar rendkívül jelentős fejlődésen ment keresztül, különösen a II. világháború után. Ez azzal is magyarázható, hogy ezt az iparágat a tervgazdálkodás kiemelt ágazatnak tekintette és KGST-tagságunk alapján is valamiféle gyógyszeripari specializálódásra volt lehetőségünk. A szocialista országokba irányuló gyógyszerexportunk mind mennyiségben, mind értékben kiemelkedően magas volt. A kimagasló eredményekhez hozzájárult az is, hogy a KGST országok többsége, köztük hazánk is, abban az időben nem írta alá a termékszabadalom-védelemről szóló megállapodást. Így a hazai gyógyszergyárak (elsősorban kiváló vegyészeik) az eljárásszabadalom oltalma alatt könnyűszerrel tudtak viszonylag korszerű termékeket 1 DEMOS Magyarország Alapítvány tanulmánya (Deák Kinga, Győri Gábor, Báron Péter, Ágoston László) : Több, mint üzlet: vállalati társadalmi felelősségvállalás, Budapest, ( május), 6.o. 10

9 e1őállítani és azokat nagy volumenben eladni az akkori szocialista országokban. A fejlődést különösen elősegítette a 60-as évek végén, illetve a 70-es években átvett licenszkészítmények gyártása és ezek külpiaci értékesítése is. Miután Magyarország gazdasága egyre inkább nyitottá vált és bekapcsolódott a nemzetközi gyógyszerpiacba, hazánkban is egyre erősebben jelent meg az igény a külföldön előállított gyógyszerkészítményekre. Az úgynevezett kötött devizagazdálkodás idejében az egészségügyi kormányzat által megállapított kontingensek mértékéig lehetett itthon nem gyártott gyógyszereket külföldről, elsősorban nyugati országokból behozni. A gyógyszerek importját a MEDIMPEX Külkereskedelmi Vállalat bonyolította le és az áru beérkezése után, azt átadta a GYÓGYÉRT-nek belföldi elosztásra. Már ebben az időben elkezdődött az elosztásban és a felhasználásban is az úgynevezett kiskapuk keresése, melyre az akkori külkereskedők az ún. konszignációs raktárak létrehozását találták ki. Ez valamely piac közvetlen, folyamatos kiszolgálása érdekében bizományosi szerződés alapján létesített raktár. A raktárkészlet egészen az értékesítésig a megbízó tulajdonában van. 2 A konstrukció kedvező volt az eladó számára, ugyanis kiküszöbölte a meglehetősen nehéz, bonyolult és időben elhúzódó szállítási problémákat. Ezáltal termékeik mindig elérhetőek voltak a magyar piacon. A belföldi felhasználók szempontjából szintén előnyös volt, hogy olyan állandó készletekkel rendelkeztek, amelyet nem kellett finanszírozni, ugyanakkor megfeleltek a devizagazdálkodás szabályainak is. Az áru ellenértékének kiegyenlítése a havi elszámolások alapján, utólag történt, ezzel gyakorlatilag a gyógyszer értékesítése hamarabb ment végbe, mint a külföldi kifizetés. Az 1989-es importliberalizáció után a konszignációs raktárak jelentősége még inkább megnőtt. Az importgyógyszerek vásárlásának és felhasználásának már nem voltak devizagazdálkodási korlátai. Megkezdődött a piac eladói oldalának drasztikus átrendeződése, elsősorban azért, mert a belföldi gyógyszergyárak önálló exporttevékenységet kezdtek el folytatni, míg az import szabaddá válása után egyre jobban megnövekedett az importforgalom Magyarországon. 3 Érdekes módon a gyógyszer-nagykereskedelmi engedélyek kiadását követően viszonylag korlátozott számú gyógyszerimportőr jelent meg, illetve maradt meg a hazai gyógyszerpiacon. Az 1990-es éveket megelőzően, a szocialista országokban nagyon alacsony gyógyszerárak voltak, melyet a mesterségesen nyomott árszínvonal, az ingyenes 2 3 Dr. Matejka Zsuzsanna: Gyógyszrgazdaság, OEP (1996), 2-29;

10 egészségügyi ellátás mítoszának fenntartása, valamint a KGST országok biztos, piaci versenytől független kereslete is indokolt. A gyógyszerek árában mind a promóciós költségek, mind a kutatás-fejlesztési kiadások csak minimális szinten voltak jelen. Az alacsony gyógyszeráraknak köszönhetően a kereslet egyáltalán nem volt árrugalmas, a dobozszámot tekintve pedig az egy főre jutó gyógyszerfogyasztás volumene kiemelkedően magas értéket mutatott. A rendszerváltást követően a hazai piac is egyre inkább közelebb került a világpiaci árakhoz részben azért, mert a multinacionális gyógyszergyártók készítményei elárasztották az immár mesterségesen nem védett hazai piacot és termékeiket a világpiaci árhoz közelítő szinten forgalmazták. Másrészről pedig a magyarországi gyógyszergyárak privatizációját követően, a hazai cégek is erőteljesebb promóciós aktivitásba kezdtek, hogy fel tudják venni a versenyt a konkurenciával. A gyógyító szakmát szinte teljesen felkészületlenül érte a gyártók agresszív marketing tevékenysége. Ugyanakkor be kell ismerni, hogy a hazai gyártású gyógyszerkészítmények döntő többsége generikum volt, így a magyar gyógyszerpaletta összességében olcsóbb készítményeket tartalmazott, mint az import termékek köre. 4 A változások következtében a gyógyszerekre fordított magyarországi összkiadás jelentősen nőtt, melyet az 1. táblázat is jól szemléltet. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatásra fordított kiadások 1. sz. táblázat Év Összes kiadás, milliárd Ft gyógyszer ebből: gyógyászati segédeszköz Egy lakosra jutó összes kiadás, Ft ebből: gyógyszer kiadás ,6 25,9 1, ,6 70,8 10, ,4 150,8 22, ,9 209,0 28, ,8 251,8 35, ,9 288,9 43, Forrás: OEP Statisztikai Zsebkönyv 2004 A statisztikai kimutatás jól érzékelteti azt a nagyon gyors ütemű emelkedést, ami az elmúlt években a gyógyszerkassza ráfordításainak alakulásában tapasztalható volt. Kilenc év alatt mind a gyógyszerre, mind a gyógyászati segédeszközökre fordított 4 Horváth Beatrix: Gyógyszer- támogatási kiadások korlátozásának elvi lehetőségei, Medicina Kiadó (2001),

11 kiadás mértéke, több mint négyszeresére emelkedett. Az inflációt messze meghaladó, nagyarányú, folyamatos növekedést a piaci áremelkedéseken túl, az alábbi tényezők befolyásolták: - a krónikus betegségek elterjedésének növekedése, - a társadalom elöregedése, - az állami támogatás jelentős mértéke (a gyógyszerek széles köre támogatott, a szolgáltatások lényegében ingyenesek a betegek számára), - az egészségügyi szolgáltatók számának növekedése (gyógyszertárak és nagykereskedők, orvosok, egyéb szakdolgozók), - a megnövekedett igények az egészségügyi szolgáltatásokra és gyógyszerekre, - a gyógyszeripari-technológia fejlődése, a kutatások költségeinek jelentős emelkedése, - a gyógyszergyártók erőteljes marketing tevékenysége, - a terápiás gyakorlat megváltozása a magasabb árú gyógyszerek javára Mindezeket azért tartottam fontosnak bemutatni, hogy lássuk, a gyógyszeripar mennyire jelentős iparág volt már több tíz évvel ezelőtt is, csak úgy, mint napjainkban. Ennek legfőbb oka, hogy egyre inkább felismerik mind az államok, a kormányok, mind pedig az egyének az egészség fontosságát, ezért nagy szükség van a gyógyszergyártók folyamatos, és megújuló tevékenységére. Azonban mint iparági tevékenység, a gyógyszernek és előállításának egyaránt vannak pozitív és negatív tulajdonságai. Ezért is kap egyre nagyobb jelentőséget a gyógyszergyártásban a társadalmi szerepvállalás és felelősség kérdése, hiszen ki másra másra számíthatnánk egy-egy betegség legyőzésének küzdelmekor, vagy járványok megfékezésekor, ha nem a gyógyszergyárakra és ezen vállalatok jótékony adományira. Azonban mostanra már nem csupán a profitszerzés reménye vezérli a gyógyszergyárak tulajdonosait, hanem különböző érdekcsoportjaik felismerték, hogy termelő tevékenységükkel a saját maguknak kitermelt hasznon kívül számos, a társadalom számára is hasznos tevékenységet képes és egyre inkább akar is végezni. Hiszen azon túl, hogy társadalmi aktivitásaival felelős részévé válik az emberek életének, egyidejűleg erősíti és pozitív irányba tereli hírnevét, mely végső soron megint csak gazdasági haszonnal jár, de immár a haszon kettős: társadalmi és gazdasági egyaránt. 13

12 2. A CSR gondolatának, és talán legtöbbet használt fogalmainak meghatározása 2.1 a CSR gondolata : Ez a fogalom a szakirodalomban már a hatvanas években felbukkant, 1972-ben már részletesen kifejtették. A szakmai, illetve a tágabb nyilvánosságban azonban inkább csak a 80-as, és még inkább a 90-es években terjedt el. A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának fogalmával úgy gondolom számos más fogalom is összefüggésben áll. Ilyen például a tripple button line - vagyis a hármas mérce szemlélet, a sustainability report- fenntarthatósági jelentés, a social audit report, és még természetesen mások is, de én e néhányat tartom fontosnak kiemelni. Sajnos, mivel a CSR még igen új fogalomnak számít hazánkban, mondhatnánk azt is, hogy még gyerekcipőben jár, ezért sok kifejezésnek még nincsen magyar megfelelője, mely a fenti sorokból is kitűnik. A tripple button line szemlélete talán a leginkább ismert fogalom a többi előbb említett kifejezés közül. Török Attila közgazdász valóságos mozgalomként tekint a fogalom alkalmazóira, melyhez önként csatlakoznak vállalatok, követve azt a gyakorlatot, hogy az üzleti eredményekről ez az első mérce beszámoló jelentést a vállalat környezeti, illetve társadalmi teljesítményét is bemutató jelentésekkel egészítik ki. (Ez a második, illetve harmadik mérce.) A fenntarthatósági jelentés egy úgynevezett Burtland- jelentés hatására alakult ki. Ezzel a fenntarthatóság egyébként nem új keletű fogalma 1987-ben került be végérvényesen a szélesebb közvélemény látókörébe. Ebben fogalmazódott meg a fenntartható fejlődésnek az alábbi, máig is irányadó meghatározása. Eszerint az ilyen fejlődés úgy elégíti ki a jelen szükségleteit, hogy eközben nem sodorja veszélybe a jövő nemzedékek szükségletei kielégítésének lehetőségét. A fogalom később gyorsan utat talált az üzleti kommunikációba, és mint a hármas mérce második környezeti elemének elnevezése fordul elő a leggyakrabban. Különösen a nagy környezeti terheléssel, esetleg hatásokkal működő így olajipari, vegyipari vállalatok tesznek közzé ilyen fenntarthatósági jelentéseket. Példáért még csak külföldre se kell menni: a legnagyobb magyarországi olajipari vállalat már 1997-ben közzétette Egészség, biztonság és környezet c. jelentését, beszámolva a fentiek érdekében kifejtett erőfeszítéseiről. 14

13 A social audit report az a társadalmi teljesítménnyel összefüggésben elvégzett mérésekről beszámoló jelentés. Elsősorban a szerteágazó társadalmi hatásokkal működő vállalatok, például a hitelezési tevékenységükön keresztül áttételesen nagyon nagy számú ember életére kiható pénzintézetek és a hatalmas alkalmazotti létszámmal működő óriásvállalatok készítenek ilyet. A szakirodalom által mérvadónak elismert első ilyen jelentés 1989-ben készült, egy amerikai fagylaltgyártó vállalat felkérésére (Ben&Jerry). Első ízben fordult elő, hogy a felmérést amelyet Stakeholder Report néven tettek közzé egy, a vállalati szervezeten kívülről érkező, de széleskörű információszerzési jogosítványokkal felruházott társadalmi auditor végezte el. 5 Ezekből az adatokból láthatjuk, hogy a CSR gondolatának és fogalmainak megszületéséhez számos, már használatban lévő fogalom és gyakorlat is segítségére volt. Nyilvánvaló azonban, hogy szükség volt egy átfogó, mindenki által áttekinthető és világos fogalomrendszer kidolgozására ahhoz, hogy alkalmazási kereteit megfoghatóak legyenek. Ezen felbuzdulva számos fogalomalkotási kísérlet született, mely önmagában mindegyik megállja a helyét, és alapjait tekintve hasonló elveket fogalmaz meg. 2.2 a CSR fogalma Lévén, hogy a CSR- definíciójának nincs egyetlen, általánosan elfogadott meghatározása, sokan, sokféleképpen látják ennek lényegét. Összességében azonban elmondható, hogy a lényeg mindegyikben ugyanaz: a FELELŐSSÉG és az ÖNKÉNTESSÉG. Azt, hogy ezt ki, milyen formában látja, ki, hogyan fogalmazza meg e szavak jelentőségét, átültetve a vállalati tevékenységekbe, azt a következő néhány meghatározás alapján szeretném bemutatni. Először is szeretnék rávilágítani arra, hogy a társadalmi felelősségvállalás nem is olyan új keletű dolog, ahogy sokan gondolják. Japánban már régóta létezik, az úgynevezett Keyosei elve. A Keyosei lényege az, hogy együtt éljünk, és közösen dolgozzunk a közjó érdekében, lehetővé téve az együttműködést, és a kölcsönös jólétet, valamint az egészséges és fair versenyhelyzetet. 6 Már ez a fogalom is jól szemlélteti, hogy mennyire fontos a kölcsönös felelősségvállalás csak úgy a társadalom, mint a gazdasági verseny szempontjából. Hiszen a 5 6 Nyárády Gáborné dr, Dr Szeles Péter: Public Relations II., Perfekt kiadó, Budapest (2004), 263.o. 15

14 kölcsönösségből fakadóan segíthetjük egymást, felmérve a másik igényeit és így hozzájárulhatunk a másik érdekeinek kielégítéséhez. A lényeg a közösségben van a közös cselekedetben, és abban, hogy együttes fellépés során többet és jobbat tehetünk mind a magunk, mind mások érdekében. Jeremy Moon álláspontja szerint a vállalati társadalmi felelősségvállalás minden önkéntes pénzügyi, termékbeli vagy szolgáltatásbeli hozzájárulás, ami közösségi vagy kormányzati célokat támogat. Ebbe nem tartoznak bele az olyan tevékenységek, amelyek közvetlenül kötődnek a vállalat gyártó- vagy kereskedelmi tevékenységéhez. Az olyan tevékenység sem része ennek, amely törvény vagy kormányzati szabályozás alapján kötelező. 7 Ebből a megfogalmazásból kiemelhető a CSR egyik nagy jelentősége, hogy a vállat által megvalósított felelősségvállalásnak önkéntesen kéne megszerveződnie. Tükrözi azt, hogy nem egy törvényben elfogadott és előírt normakövetésről kell szólnia. Ez azért fontos, hogy mind a vállalat, mind pedig a társadalom érezze, hogy ez egy olyan, vállalat által nyújtott plusz szolgáltatás, amely abból ered, hogy az adott intézmény felismerte a társadalmilag felelős tevékenység lényegét. És túl azon, hogy felismerte, magáénak vallja, ez által képes vele azonosulni, és így a társadalom felé hitelesen tudja e tevékenységét kommunikálni. Ez azért fontos, mert mindannyian tudjuk, talán saját tapasztalatból is, hogy, amit elfogadunk, amivel azonosulni tudunk, azt egy kicsit magunkénak is érezzük. Ez által egy szorosabb kötelék fűz minket ehhez a bizonyos dologhoz, jelen esetben vállalathoz, és ez a fajta pozitív vélekedés a vállalt hírnevére és a szolgáltatásai iránt való elkötelezettségre is jó hatással van. Társadalmi felelősségvállalása során a vállalat úgy járul hozzá az aktuális problémák javításához, ahogyan tud, amire megfelelő erőforrása van, legyen az pénzbeli juttatás, termékadományozás vagy szolgáltatásbeli segítségnyújtás. Az IBE (Institute of Business Ethics) által használt definíció szerint a társadalmi felelősségvállalás a vállalat által végrehajtott önkéntes cselekvés, amelynek célja, hogy reagáljon az üzleti tevékenysége erkölcsi, szociális és környezeti hatásaira, valamint megfeleljen a fő vállalati érintettek érdekeinek. 8 Ez a fajta rálátás is hangsúlyozza a felelősségvállalás önkéntes jellegét. Itt a felelősségvállalás már egy mélyebb kutatás 7 Deák Kinga, Győri Gábor, Báron Péter, Ágoston László: Több, mint üzlet: vállalati társadalmi felelősségvállalás, DEMOS Magyarország Alapítvány Tanulmánya (2006), 14.o. 8 Deák Kinga, Győri Gábor, Báron Péter, Ágoston László: Több, mint üzlet: vállalati társadalmi felelősségvállalás, DEMOS Magyarország Alapítvány Tanulmánya (2006), 16.o. 16

15 eredményeként kell, hogy létrejöjjön. Felhívja a figyelmet arra, hogy amit teszünk, azt úgy tegyük, hogy számoljunk a tettünk környezetben elért hatásával. Csak olyat cselekedjünk, ami nem csak nekünk érdek, hanem a vállalati tevékenységben érintett valamennyi résztvevő érdekét is szolgálja. Ez nem csak a természeti környezetet jelenti, hanem az alkalmazottakat is, a humánerőforrás fejlesztését, az egészség és biztonság megőrzését egyaránt. Míg a vállalatok helyi környezetbe való integrálódása a CSR külső dimenzióját jelenti, addig az összes többi a belső dimenziót alkotják. Lévén, hogy hazánk, 2004 óta az Európai Unió tagja, nem feledkezhetünk meg az EU CSR- rel kapcsolatos tevékenységéről sem. Ahhoz, hogy az EU ez irányú cselekvéseiről számot adjak, egy újabb tanulmányt kéne írnom, de mivel ezen dolgozat célja nem ez, ezért csak a Green Paper, vagyis az EU által elfogadott meghatározásra térnék ki. E szerint a vállalati társadalmi felelősség közös európai értelmezése a következő: a vállalatok önkéntesen szociális és környezeti szempontokat érvényesítenek üzleti tevékenységükben és a partnereikkel fenntartott kapcsolatban. 9 Ezen fogalom olvasásakor is felfigyelhetünk az önkéntes kifejezés fontosságára, és arra, hogy a társadalmi felelősségvállalás nem csak vállalaton belül értelmezendő, hanem a vállalat környezetében kialakított kapcsolatokra is. Tehát önkéntes alapon kell bevonni a társadalmi és környezeti szempontokat a vállalati működésbe és az érintettekkel való kapcsoltatokba. Végignézve az általam példaként felhozott fogalmakat, észrevehető, hogy mindegyikben fellelhetjük az önkéntes kifejezést. Saját kutatásom során is ezt a tapasztalatot vontam le, amikor is az általam megkérdezett hét- Magyarországon egyaránt működő- gyógyszergyártó és/ vagy forgalmazó szinte kivétel nélkül azt a választ adta, hogy szerintük a CSR egy hasznos és önkéntes tevékenység. Volt, aki számára ez nem is volt kérdés, hiszen a cég szellemiségéből adódóan ez a tevékenységük természetes része (Biotest Hungaria Kft.). Azt gondolom, hogy a válasz jogos, hiszen a CSR csak akkor lehet igazán eredményes, ha nem kényszer szüli, hanem a vállalati értékekből fakadó, önzetlen tevékenység. Példaként fontosnak tartom kiemelni, hogy a Lilly Hungaria Kft. olyan programokat támogat és hoz létre melyek semmilyen formában nem támogatják a közvetlen gyógyszerpromóciót. A Liliom 9 Európai Közösségek bizottsága, A növekedési és munkahely-teremtési partnerség megvalósítása: Európa, mint kiválósági központ a vállalatok társadalmi felelőssége terén, Brüsszel,

16 programot például 2005 és 2006-ban összesen 40 millió forinttal támogatta a vállalat annak ellenére, hogy méhnyakrákban nincs és várhatóan nem is lesz készítménye. A definíciók sorából úgy érzem, nem hagyhatom ki az Egyesült Királyság kormánya által adott megfogalmazást. Ennek oka az, hogy ebben az országban alakult ki elsőként önálló CSR minisztérium, ma már Olaszországban is van, és Magyarországon is megindultak az erre irányuló kezdeményezések, az által, hogy Kóka János, gazdasági miniszter, kinevezte Lakatos Sándort CSR igazgatónak. Visszakanyarodva a brit fogalom-meghatározáshoz, mely a következőt állítja: a vállalati társadalmi felelősségvállalás azt jelenti, hogy a vállalkozások működésük során figyelembe veszik a gazdaságra, a társadalomra és a környezetre gyakorolt hatásukat- a lehető legnagyobb hasznot hajtva a lehető legkevesebb hátrány mellett. 10 A fogalom meghatározása és a témában való elmélyülésem során eredményeként rá kellett jönnöm, hogy különbséget kell tenni a CSR (Corporate Social Responsability) és a CR (Corporate Responsability) között. Sokan inkább az utóbbi rövidítést használják. Ennek oka abban keresendő, hogy míg a CSR a vállalatok társadalmi vagy másképpen fordítva szociális felelősségvállalását jelenti, addig a CR egy ennél tágabb fogalom. A CSR-t sokan a társadalmi jószolgálattal és közvetlen üzleti haszon és nyereség elvárása nélkül, kifejezetten jószolgálati cselekedettel azonosítják a social vagyis a szociális jelző miatt. A CR azonban túlmutat ezen, felelős vállalati magatartást és irányítást érthetünk ez alatt. Ide tartozik az etikus promóció, a szabálykövető pénzügyi, környezeti alapelvek vagy a munkavállalók szabályos alkalmazása, környezetvédelem stb. Azonban az, hogy ki melyik megfogalmazást, rövidítést használja, az úgy gondolom, hogy teljesen privát hatáskör. Végiggondolva, hogy a vállalat tevékenysége melyikhez áll közelebb, esetleg segíthet a kettő elhatárolásában, de nem hiszem, hogy nem elfogadhatatlan bűn, ha valaki esetleg a CSR kifejezést kedveli jobban. 10 a Magyarosrszági Brit Kereskedelmi Kamara Kiadványa: Corporate Social Responsability, Britain in Hungary 2006, 5.o. 18

17 3. A fogyasztó és a vállalat kapcsolata Kapcsolatról minden esetben beszélhetünk vállalat és vevő között, a különbség csak a kapcsolat minőségében és jellegében van. Lehet ez a kapcsolat egyszerűen csak jó vagy rossz, tartós vagy rövid ideig tartó, kölcsönös vagy egyoldalú és még sok egyéb más. A lényeg, hogy kapcsolat van vevő és vállalat között, hiszen a vásárlónak szüksége van a vállalat nyújtotta termékekre és szolgáltatásokra, ugyanakkor a vállalatnak is szüksége van arra, hogy amit termel azt el tudja adni a piacon. Röviden összefoglalva a vállalat klasszikus értelemben vett célja a haszonszerzés a vevők szükségleteinek kielégítése által. Napjainkban azonban egyre többször találkozunk azzal, hogy nem csak a haszonszerzés mindenáron a cél, hanem társadalmilag felelős termelés és vállalati tevékenység. Ez a társadalmilag felelős működés figyel a környezetünk védelmére, az emberek egészségére, az alapanyagok természetességére, vagyis sok olyan dologra, mellyel megalapozza és hozzájárul a fenntartható fejlődés gyakorlatához. Azonban mindezek a tényezők megjelennek a termékek és szolgáltatások árában is, ami azt jelenti, hogy ezen termékek és szolgáltatások ára magasabb lesz. Ezért sokáig luxus terméknek számított ilyen áruk megvásárlása. Idővel azonban, hála a vállalatok marketing és PR aktivitásainak, az emberek mára jóval többen keresik tudatosan azokat a termékeket, melyekről tudják, hogy drágább ugyan, de egészségesebb vagy éppen meglátják benne a társadalmi hasznosságot. Ez azonban nem minden esetben a termékekhez kötött, sokszor a szolgáltatás minősége alapján is megítélhetjük a felelős vállalati magatartást; például a lakhelyünk mellett működő gumigyár azon túl, hogy autóinkra abroncsot készít, környezetbarát technológiája lévén védi a lakók egészségét. Ezek az emberek fogyasztói szemlélete megváltozik, úgy is mondhatnánk, hogy egy értékorientációs változáson mennek át. Vagyis nem az lesz az elsődleges, hogy a szükséglet kielégüljön, hanem az, hogy hogyan? Minél szélesebb körben terjed ez a fajta szemléletmód, kialakul az etikus fogyasztók szegmense, mely már együtt, csoportban jobban tudja támogatni ezt a fajta szemlélet módot, hozzájárulva ezzel a vállalatok CSR tevékenységének sikerességéhez. Hiszen ezen fogyasztók vásárlói preferenciáit a társadalmi érdek és értékek fogják meghatározni. Például, ha ma már bemegyek egy drogériába testápolási termékeket vásárolni, nem az lesz az első, hogy megnézem az árát, hanem a minőségét és egyéb tényezőit is (pl. az 19

18 összetevőket). És lehet, hogy a Piros csodakrém olcsóbb, de tudom, ha megveszem a minőségi márkának számító NIVEA krémet, akkor nem kapok kiütést a használat után egy nappal, és nem károsítom a bőrömet különböző, ismeretlen vegyhatású készítményekkel. Talán kicsit leegyszerűsített példának tűnik, de úgy érzem jól szemlélteti a lényeget. Természetesen nem csak az ár az egyedüli tényező, mely meghatározhatja egy termék minőségét. Tisztában kell lennem vele, hogy amit vásárolok-, maradjunk a krémnél- nem valamelyik kihalóban lévő állatfaj értékes részéből kivont anyagokból készült, csak azért, hogy az én bőrömet szebbé tegye. Emellett bízom benne, hogy környezettudatos technológia mellett gyártották, tehát a környezetemet is védem vele. Azért mondom azt, hogy bízom benne, mert sajnos még kevés az olyan vállalat, aki nyíltan, valamilyen médiát felhasználva közzé tenné igenis pozitív, a környezetre nem olyan káros termelő tevékenységét. Ami nem biztos, hogy a vállalat nem akarásán múlik, lehet számos más, gátló tényező, melyre a későbbiekben majd kitérek. Az, hogy az emberek tudatában kialakuljon a felelős gondolkodás saját maguk és környezetük iránt, az úgynevezett casual- related marketing- ügy-marketing- is szerepet játszik. Az így készült reklámok célja már nem elsősorban a primer szükségletek kialakítása, hanem azon túlmenően létező szükségletet is kielégíteni kíván. Ez a szükséglet pedig egy jobb, élhetőbb környezet kialakítása, ami elsősorban a vállalatokon múlik, és azon a vállalatok felelős tevékenységén, melyek jobbá tehetik a társadalmat. Másod sorban a fogyasztóról is szól, aki ugyanezen felelős gondolkodásmódot magáénak érezve támogatja ezen vállalatok termékeinek megvásárlást. Összességében elmondható, hogy ha egyelőre nem is széles körben, de a vevő árminőség kapcsolatáról való eddigi vélekedés kezd megváltozni. Bár nem minden termékre mondható ez el, de egyes esetekben megfigyelhető, hogy a fogyasztói döntéseket már nem minidig az ár, hanem a minőség is meghatározza. Természetesen még sok munka vár azokra a vállalati marketing és PR szakemberekre, akik azzal foglalkoznak, hogy megpróbálják az emberek tudatát ráébreszteni erre a fajta fogyasztói szemléletre. Másrészről, pedig meggyőzni a vállalatokat, hogy nem mennek tönkre, ha környezettudatos technológiát alkalmaznak, melynek költségei árnövelő hatással vannak a termékeire. Nyilvánvaló, hogy a piaci versenyt egyelőre nem ezek a vállalatok irányítják, hanem a sokat olcsón termelő cégek, de úgy gondolom a jövő nagy kihívása az a nemes feladat, hogy ezen változtasson. A hiteles társadalmi 20

19 felelősségvállalásnak nincs pontosan meghatározható szintje, de ki lehet indulni abból, hogy a figyelmes fogyasztók, civil szervezetek és politikusok hosszú távon könnyebben meg tudják különböztetni azokat a vállalatokat, amelyek valóban pozitív változást akarnak, illetve azokat, akik csak pro forma tevékenységet folytatnak a kedvezőbb imázs érdekében. Arról nem is beszélve, hogy ha a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos imázs adta előny valódi és jelentős mértékű lesz, akkor a vállalatok közötti verseny is megnehezíti az átlagos gyakorlat folytatását. 11 A fogyasztók pozitív megítélése kedvezően befolyásolhatja az üzleti teljesítményt is, ezáltal nagyobb és/ vagy kitartóbb társadalmi felelősségvállalást eredményezhet. Erre vonatkozóan azonban, hogy Magyarországon a fogyasztói gondolkodást és döntéshozatalt mennyire befolyásolja, ha egy cég CSR/CR tevékenységet végez illetve, hogy van e már ennek érezhető hatása saját kutatásom eredményeként elmondhatom, hogy ezt sokan sokféleképpen látják. Az általam megkérdezett gyógyszergyártó és/vagy forgalmazó cégek erre irányuló válaszaiból az derült ki számomra, hogy vannak, akik úgy érzik, még nem eléggé érezteti hatását a CSR fogyasztói döntésbefolyásoló hatása. Ezt a SOLAMED Kft. és az AstraZeneca Kft. egyaránt így látja. Az előbb említett cég azt is hozzátette, hogy náluk nincs igazán érezhető hatása. Volt olyan válaszadó, aki szerinte a vállalat méretétől és az érintett társadalmi csoport nagyságától sok függ, hogy mennyire befolyásolható a fogyasztói gondolkodás. Aztán kicsit belegondoltam, hogy talán gyógyszerek esetében nem is igen lehet beszélni arról, hogy befolyásolja e fogyasztásunkat a gyárak/ cégek CSR tevékenysége, hiszen akármennyire is fogyasztói vagyunk bizonyos gyógyszereknek, a cél, hogy minél kevesebbet kelljen életünk során gyógyszeres kezelésben részesülnünk. Gyógyszergyártó és forgalmazó vállalatok esetében inkább arról beszélhetünk, hogy a környezetünket mennyire védik, milyen terülteket támogatnak, és ez az, ami inkább elismeréssel tölt el minket, ha rájuk gondolunk. A Richter Gedeon Rt. fogalmazta meg talán a legkifejezőbben ez irányú felvetésemet, mert ők is úgy látják, hogy a gyógyszer speciális áru, a fogyasztói gondolkodás oldaláról nem közelíthető meg. A CSR-nek a Társaság és a készítményei iránti bizalom növelésében van jelentősége. Jelenleg a magyar fogyasztói társadalomnak csak bizonyos rétegei érzékenyek a vállalat társadalmi felelősség 11 Deák Kinga, Győri Gábor, Báron Péter, Ágoston László: Több, mint üzlet: vállalati társadalmi felelősségvállalás, DEMOS Magyarország Alapítvány Tanulmánya (2006), 39.o. 21

20 vállalására. A fogyasztói döntéshozatalt lényegesen nagyobb mértékben befolyásolja az ár-érték arány és az egyes termékek árrugalmassága. 3.1 Két elengedhetetlen fogalom a felelős vállalatok számára Ahhoz, hogy a fent említett kölcsönösen előnyös, ugyanakkor felelős kapcsolat létrejöjjön, elengedhetetlen a szavahihetőség és az elégedettség fogalmainak megléte. Hiszen nem elég csupán mondani, hogy amit csinálunk, az helyes, hanem gyakorlati példákon be is kell tudni mutatni. És néha még a példálózás is kevés, addig kell csinálni, amíg valóban hitelt nem érdemel a vállalati tevékenység. Amikor ez létrejött, akkor beszélhetünk az elégedettségről. Ez utóbbi kifejezés során különbséget kell tennünk a fogyasztói elégedettség és a gyártói elégedettség között. Lényegében az egyik a másikból következik, mert ha a vevő elégedett a vállalat tevékenységével, termékeivel és szolgáltatásaival, akkor a gyártó is elégedett lesz önmagával. A legnagyobb szó, pedig az, ha ezt a kettős elégedettséget a szavahihetőség és a hitelesség kihangsúlyozásával és bebizonyításával éri el a vállalat. És, ami talán még ennél is nehezebb feladat, az elért állapotot fenntartani, esetleg tovább fejleszteni. A társadalmi felelősségvállalás egyik célja közé tartozik, hogy hitelessé tegye a vállalat elkötelezettségét a társadalmi célok és értékek mellett, és szavahihető társadalmi partner legyen, ha a közérdekről folytatott vitákról van szó. 12 A szavahihetőség és az elégedettség a bizalom és a kapcsolatok kiépítésével indítható el. Ehhez elengedhetetlen feltétel az érintettekkel való kapcsolat felvétele és megtartása. Mindez azonban nem elegendő, fejleszteni kell az egyének, a közösségek, szervezetek és kormány összefogását, együttműködését. A legfontosabb talán az, hogy elsősorban azokat vonjuk be, akik közvetlenül érdekeltet és érintettek az adott témában. Ezáltal fog nőni az egyes döntések hitelessége és jelentősége is, hiszen ha az érdekeltek és az érintettek bevonásával történik, és a kommunikáció két irányú, tehát oda- vissza zajló, akkor olyan döntések születnek, melyek mindkét fél számára kielégítőek. A hitelesség és az elégedettség azonban függ egy másik tényezőtől is, ez pedig a kifelé irányuló kommunikáció, pontosabban fogalmazva a szervezeti kommunikáció, mely 12 Deák Kinga, Győri Gábor, Báron Péter, Ágoston László: Több, mint üzlet: vállalati társadalmi felelősségvállalás, DEMOS Magyarország Alapítvány Tanulmánya ( 2006), 38.o. 22

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás,,marketing, public relations és reklám az egészségügyben'' XV. Országos Konferencia Budapest, 2012. február 16-17. Barát Tamás Főiskolai tanár, a CCO Magazin

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött?

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött? 2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. Mi van a név mögött? Miértek Célok és eszközök Mi tettünk eddig? Miért érdemes hozzánk csatlakozni? www.hungariancsr.org 3. Mi a CSR Mátrix? Kik

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Az OTP Bank CSR kutatása 2011 április

Az OTP Bank CSR kutatása 2011 április Az OTP Bank CSR kutatása 20 április mit jelent a vállalti felelősségvállalás? milyen jelenleg a magyar nagyvállalatok, illetve pénzintézetek megítélése a CSR szempontjából? CSR index avagy milyen a célcsoport?

Részletesebben

Forráskivonás a gyógyszeriparból

Forráskivonás a gyógyszeriparból Forráskivonás a gyógyszeriparból Napi Gazdaság konferencia 2010. szeptember 29. Bogsch Erik elnök MAGYOSZ Tartalomjegyzék Hazai gyógyszergyártók nemzetgazdasági szerepe Kormányzati célok Finanszírozás

Részletesebben

Az Év társadalmilag felelős bankja

Az Év társadalmilag felelős bankja Az Év társadalmilag felelős bankja Mottó: A marxisták szerint profitot csinálni bűn. Szerintem viszont veszteséget csinálni bűn! Sir Winston Churchill CSR konferencia, 2010. május 19. Mit jelent a bank

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2363-06 Jogi-, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2363-06 Jogi-, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok 1. feladat Barátja megkéri, adjon segítséget egyéni vállalkozása beindításához. Tájékoztassa barátját az egyéni vállalkozás beindításával kapcsolatos tudnivalókról! - az egyéni vállalkozásokra vonatkozó

Részletesebben

Dr. Szuchy Róbert, PhD

Dr. Szuchy Róbert, PhD Az ületi bizalom erősítése Magyarországon a felelős vállalatirányítás fejlesztéséve Budapesti Gazdasági Főiskola Dr. Szuchy Róbert, PhD Társadalmi értékteremtés és felelős vállaltirányítás Budapest, 2012.

Részletesebben

CSR Hungary Díj 2015. - pályázati útmutató. w ww. cs rhun gary. e u

CSR Hungary Díj 2015. - pályázati útmutató. w ww. cs rhun gary. e u CSR Hungary Díj 2015 - pályázati útmutató w ww. cs rhun gary. e u TARTALOM 1. A mérhető felelősség útján... 3 2. Információk, adatok a CSR Hungary Díj 2015-höz... 2.1 Infografika az eddigi pályázók adatai

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

Czirják László bemutatkozás

Czirják László bemutatkozás Czirják László bemutatkozás Társalapitó és ügyvezető partnere az ieurope Capital regionális magántőke befektetési alapnak - www.ieurope.com A United Way Magyarország Alapitvány elnöke - www.unitedway.hu

Részletesebben

Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? kommunikációs vezetője

Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? kommunikációs vezetője Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? Mihálszki Zsuzsa Kantar Media kommunikációs vezetője Márkus Ádám IMS Health Magyarország OTC-vezető Tematika Kik vagyunk,

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Bogsch Erik 2011. december 14. Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált, vertikálisan integrált, magyarországi központú multinacionális

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest A fenntartható fejlődés mítosza A jelen szükségleteinek kielégítése a jövő sérelme nélkül. A jelen szükségleteinek

Részletesebben

Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László

Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László Cégvezetési trendek 2015 KKV- AKADÉMIA BKIK IX. Osztály Piac & Profit 2015. április 29. Bemutatkozás Akadémia Üzleti tanácsadás + execusve coaching Karitatív

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

Bevezető Az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások

Bevezető Az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások Bevezető Az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások marketingstratégiáinak feltárása c. tanulmánysorozathoz A tanulmánysorozat témája az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások marketingstratégiáinak

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap I. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege

Részletesebben

A könyv segítségével megismerhetitek

A könyv segítségével megismerhetitek A könyv segítségével megismerhetitek az egyes vállalkozási formákat, a működés kereteit, a vállalatok különösen a kereskedelmi vállalatok tevékenységéhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket Az első

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

Pénzügyi tudatosság és felelősségvállalás az első magyar közösségi bankban

Pénzügyi tudatosság és felelősségvállalás az első magyar közösségi bankban 2011.06.15. Pénzügyi tudatosság és felelősségvállalás az első magyar közösségi bankban Salamon János vezérigazgató Alapvető kérdések Egyre többen vagyunk, akik környezettudatosak, akik érzik a felelősségüket,

Részletesebben

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció:

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció: 2. Sikeres CSR kommunikáció Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen 2014. 02. 15. Sikeres CSR kommunikáció: megfelelő üzenet megfelelő mennyiségű információ megfelelő eszköz (mindig a média???) 3. Hogyan?

Részletesebben

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Szakály Zoltán Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék VIII. Táplálkozásmarketing Konferencia Az egészség dimenziói a táplálkozásmarketingben

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

ELMONDJUK AZ ÖN TÖRTÉNETÉT BEMUTATKOZIK A PREMIER KOMMUNIKÁCIÓS IRODA

ELMONDJUK AZ ÖN TÖRTÉNETÉT BEMUTATKOZIK A PREMIER KOMMUNIKÁCIÓS IRODA ELMONDJUK AZ ÖN TÖRTÉNETÉT BEMUTATKOZIK A PREMIER KOMMUNIKÁCIÓS IRODA KIK VAGYUNK? KIK VAGYUNK? Egy csapat akik stratégiai több eszközre hogy elmondják melynek eredménye kommunikációs kommunikációs épülő,

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Bevezetés Az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés Konferenciája, Bezárva találkozóját, amelyet 1992. június 3-14. között Rio de Janeiróban tartott, Megerősítve

Részletesebben

Amit a gyógyszerárakról tudni érdemes

Amit a gyógyszerárakról tudni érdemes Amit a gyógyszerárakról tudni érdemes Ma már tízszer annyi gyógyszer kapható, mint néhány éve. Ez pedig nemcsak azt jelenti, hogy megközelítőleg 4500 különböző néven, mintegy 1000 gyógyszerhatóanyag segíti

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS Sasvári Péter PhD, egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet

Részletesebben

ELTERJESZTHETŐ-E A MARKETINGSZEMLÉLET A CIVIL SZERVEZETEK

ELTERJESZTHETŐ-E A MARKETINGSZEMLÉLET A CIVIL SZERVEZETEK ELTERJESZTHETŐ-E A MARKETINGSZEMLÉLET A CIVIL SZERVEZETEK ÉLETÉBEN? A Civilkomp alapítvány felmérésének eredményei A kutatócsapat tagjai: Vasné Dr. Egri Magdolna - Vajda Márta - Danó Györgyi A kutatás

Részletesebben

a minőségszínvonalat a vállalatoknál?

a minőségszínvonalat a vállalatoknál? ÁLTALÁNOS ÉS IRÁNYÍTÁSI KÉRDÉSEK 1.3 3.1 Hogyan lehet emelni a minőségszínvonalat a vállalatoknál? Tárgyszavak: minőségirányítás; vezetés; vezetéskultúra; minőségjobbítás; minőségszínvonal; teljesítménynövelés.

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Konferencia a lakossági pénzügyek egyes kérdéseiről MeH - PSZÁF 2007. május 22. Braun Róbert egyetemi docens, Corvinus Egyetem ügyvezető,

Részletesebben

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Kritikus barátok Feltérképezés, priorizálás, párbeszéd

Kritikus barátok Feltérképezés, priorizálás, párbeszéd Kritikus barátok Feltérképezés, priorizálás, párbeszéd Működésünk során mindig is fontosnak tartottuk, hogy folyamatosan kommunikáljunk érintetti csoportjainkkal, hiszen ők kritikus barátként, hasznos

Részletesebben

LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag. Gazdaságfejlesztés intézkedés A1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. 2014.

LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag. Gazdaságfejlesztés intézkedés A1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. 2014. LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag Gazdaságfejlesztés intézkedés A1 Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2014. december Cég bemutatása A pályázati intézkedésben meghatározott

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Érintetti párbeszéd. Érintettek = A vállalat lelkiismeretének hangjai. Érintetti párbeszéd. JVSZ CSR az érdekképviseleteknél, 2009.05.21.

Érintetti párbeszéd. Érintettek = A vállalat lelkiismeretének hangjai. Érintetti párbeszéd. JVSZ CSR az érdekképviseleteknél, 2009.05.21. Érintettek Érintetti párbeszéd Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. minden olyan egyén vagy csoport, aki befolyásol(hat)ja a szervezet célmegvalósítását vagy érintve van/lehet abban

Részletesebben

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

Részletesebben

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők Az értékesítési rendszer szereplői Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Tóth É. - Kereskedelmi ismeretek 2 Az értékesítési rendszer

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Florence Nightingale 1860 Bárki, aki felelős pozícióba kerül, tartsa észben a következőt: nem az a legfontosabb kérdés, hogy én magam hogyan tehetem

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Dr. Szántó Szilvia. Marketingkörnyezet

Dr. Szántó Szilvia. Marketingkörnyezet Dr. Szántó Szilvia Marketingkörnyezet Az előadás témái 1./ Marketingkörnyezet jellemzése 2./ A mikrokörnyezet alkotóelemei 3./ A makrokörnyezet jellemzése Marketingkörnyezet Azok a külső tényezők és erők,

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Budapest, 2013.02.27. Dr. G. Fekete Éva A modernizáció / globalizáció ára Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése Munkanélküliség szegénység Modernizáció Technikai

Részletesebben

Válaszok a Levegő Munkacsoport által feltett kérdésekre

Válaszok a Levegő Munkacsoport által feltett kérdésekre A Levegő Munkacsoportnak a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz intézett kérdéseire az Autóbusz Rekonstrukciós Programiroda az alábbi válaszokat adta. Válaszok a Levegő Munkacsoport által feltett

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

A gazdasági világválság hatása a geomatikai ipar szereplőire. GIS Open 2009. március 19. Bartha Csaba www.navicom.hu

A gazdasági világválság hatása a geomatikai ipar szereplőire. GIS Open 2009. március 19. Bartha Csaba www.navicom.hu A gazdasági világválság hatása a geomatikai ipar szereplőire GIS Open 2009. március 19. Bartha Csaba www.navicom.hu Gazdasági válság van Bemondta a rádió Mert minden földmérőnek joga van a csúcsminőséghez!

Részletesebben

31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó

31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA

A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA A mórahalmi Fenntartható Fejlődés Háza Pályázati azonosító: KEOP-6.2.0/B-2008-0007 Projekt gazda: Mórahalom Város Önkormányzata A fenntartható életmódot és az ehhez

Részletesebben

JÖVİKERESİ. www.nfft.hu. - In Search For The Future. Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács. jelentése a magyar társadalomnak.

JÖVİKERESİ. www.nfft.hu. - In Search For The Future. Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács. jelentése a magyar társadalomnak. JÖVİKERESİ - In Search For The Future A Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak (Report of the National Council for the Sustainable Development to the Hungarian Society)

Részletesebben

Az alábbi összefoglaló az elemzés legfontosabb eredményeit és megállapításait tartalmazza.

Az alábbi összefoglaló az elemzés legfontosabb eredményeit és megállapításait tartalmazza. Készítette: Varga Katalin 2008. szeptember ÖSSZEFOGLALÓ a magyarországi hőszivattyú-piacot bemutató elemzésről Az Energia Klub 2008. augusztusában végzett felmérést a hazai hőszivattyú-piacról, melynek

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK.

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. Repülőgép segítségével néhány óra alatt a Föld bármely pontjára eljuthatunk. A nemzetközi pénzügyi tranzakciók a számítógépek segítségével egy-két másodpercet vesznek igénybe.

Részletesebben