DEBRECENI EGYESÜLETEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI EGYESÜLETEK"

Átírás

1 DEBRECENI EGYESÜLETEK Egyesület: Személyeknek valamely közös és állandó célra való társulásából keletkezett, jóváhagyott alapszabályok szerint, többnyire hatósági felügyelet alatt működő szervezete, testület írja a magyar nyelv értelmező szótára. Gyakran találkozunk az egylet elnevezéssel is. Az értelmező szótár így ír az egyletről: Valamely közös cél elérésére törekvő tagokból alakult szervezet, melynek működését hivatalosan jóváhagyott alapszabályok írják elő. Az egyesületek legtöbbjét Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 529/1945. M. E. számú rendelete alapján oszlatták fel, ami a fasiszta politikai és katonai jellegű szerveztek, feloszlásáról szól DEBRECENI JÓTÉKONY NŐEGYLET Alakulás éve: április 30. Taglétszám: 300 fő Elnök: Mikó Róza Célja: a Debrecenben lakó, fedhetetlen erkölcsi életű köztudomás szerint ismert házi szegények nyomorán enyhíteni, még pedig, vallás és nemzetségre való tekintet nélkül, az önhibájukon kívül szükségben sínylődő családokat és egyeseket segíteni. -sőt az emberi gyarlóságból elesetteket is javulásokhoz segíteni kezet nyújtván, fölemelni, ápolni, gyógyítatni az egészen elhagyott betegeket, fő súlyt, fektetni, pedig az ügyefogyott árvák jó gondviseltetésük és neveltetésük eszközlésére, szóval mentő kezet nyújtani az ínségre jutott becsületes embertársaknak, sőt a süllyedés szélén álló, de még javulható szerencsétlen egyéneknek is. Eszerint az egylet az utcai koldusokat, ápoldában tartott szegényeket, mint szintén az oly családokat és az egyeseket is, kik más nemű segedelmekben részesülnek jótékonyságból kizárva, gyámolításában, folyamodás vagy ajánlat útján a fennebb erőforrások és lelkiismeretes vizsgálódás folytán méltónak talált családokat és egyeseket részesíti. Debrecen április 30. Alapszabályok láttamozási száma: 3036/1869. június 3. Magyar Kir. Belügyminisztérium 19447/1903. BM. sz. leirattal /1911. BM. sz. leirattal. Módosítva: /1935. BM. sz. leirattal. Esetleges fiókegyesületek, intézmények: Árvaház /Péterfia u 78. sz/ Váradi Szabó János és Erzsébet alapítvány Csepei Zoltán Jánosné szül. Bay Amália alapítvány XXI. 505/a 10579/1947. Jelentés: Az egyesület kebelében van a Váradi Szabó és Csepei Zoltán féle alapítvány, melynek jövedelméből 90 % az árvaház fenntartására fordítandó 10 % pedig tőkésíttettik. Az alapítványoknak külön vagyonkezelési rendszere van teljesen elkülönítve a Jótékony Nőegylet vagyon kezelésétől február 22. Feloszlatva: /1949. IV/3 BM. leirattal. HBML. X X doboz 1.sorszám 1

2 DEBRECENI EGYETEMI KÖR Alakulása: szeptember 1. Taglétszám: 324 fő Elnök: P. Papp Tibor Célja: Az egyesület célja, hogy a debreceni m. kir. Tudományegyetem hallgatóinak önképzését, társadalmi tevékenységét és szórakozását megfelelő szervezetben biztosítsa, egyúttal pedig az ifjúság közös érdekeit előmozdítsa és az egyetemi szellemet, fejlessze. Nyomtatásban az alapszabálya megvan. Raktári szám: 1944 Az érvényes alapszabályok láttamozási éve, szám: 82786/1917/IV. BM. sz. Feloszlatva: /1947. IV. BM. sz. leirattal. HBML. X DEBRECENI EGYETEMI SPORTEGYESÜLET Alakulás éve: 1949 Elnök: Czirják János üb. titkár Az érvényes alapszabályok láttamozási számai: Alapszabály nem lett jóváhagyva, mert az egyesület, mint Szakszervezeti Üzemi Sporttitkárság működik tovább dec. 7. Polgármesteri szám: 5630/25/2/1949. HBML. X HÍRLAPTERJESZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLET DEBRECENI HELYI CSOPORTJA Alakulás éve: 1949 vagy 1950 Feloszlatva: A Belügyminiszter érdemben nem határozott. A Hírlapterjesztők Országos Egyesülete bejelentette, hogy a jövőben a Kiskereskedők Országos Szabad Szakszervezet helyi tagegyesületének keretén belül a megalakított szakosztályban fejti ki tevékenységét július 7. HBML. X BOCSKAI FOOTBALL CLUB Alakulás éve: 1927, aug. l6-án átszervezték Elnök: Dr.Nagy Géza Cél: Hogy a labdarugó sportot művészi tökéletességre fejlessze, ezáltal a labdarugó sportot népszerűsítse és a nemzeti irányú propaganda szolgálatába, állítsa. Az érvényes alapszabályok láttamozási száma: /1930. VII. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /l940. VII. BM. számú leirattal. HBML. X

3 BÖSZÖRMÉNYI ÚTI ÉS KÖRNYÉKE POLGÁRI OLVASÓKÖR Alakulás éve: január 31. Taglétszám 1928: 120 fő Elnök: Kelemen Imre Célja: A tagok közt hazafias és társas élet ápolása, fenntartása és a közművelődés terjesztése kapcsolatban az önképzéssel. Alapszabályok láttamozási éve, számai: /1926. VII/a BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /l946. IV/l4 BM leirattal, aug. 28. HBML. X DEBRECENI IPAROS DALEGYLET Alakulás éve: 1890 április Taglétszám40f, 1933: 94 fő 1943: 45 fő Elnök: Ifj. Dr. Magoss György /1928/ Cél: a dalegylet célja magyar ének, dal és zene művelése, ápolása és terjesztése, ezeknek nyilvános előadásaival az önképzés és nemesebb ízlés fejlesztése, a társadalomi élet hathatós előmozdítása, s mint jelentős kultúrtényezőnek a társadalom minden rétegében hívek, barátok és pártfogók szerzése. Az egyesület teljes politikamentes, kulturális egyesület s működését a tiszta valláserkölcsi s hazafias nemzeti érzés irányítja. Alapszabályok láttamozási száma, éve: 54925/1911. V. BM. sz leirattal. Módosítva: /1936. BM. leirattal. Feloszlatva: /l951. IV /5. BM. sz. leirattal. Kardos Imre az utolsó elnök kérésére a Dalkar a KIOSZ kebelében működik, mint a KIOSZ dalkara január /103/1951. Működését önként beszüntette és belügyminiszter a nyilvántartásból való törlését rendelte el /2/1951. IV/5/e. BM. sz július 9. HBMT Igazgatási Osztály /1951. KIOSZ keretében fejtenek ki tagjai kulturális tevékenységet. HBML. X BARTÓK BÉLA SZÖVETSÉG MAGYAR DOLGO- ZÓK ÉNEK ÉS ZENEKARÁNAK ORSZÁGOS KÖZ- PONTJA TISZÁNTÚLI KERÜLETE Alakulás éve: nem ismert Elnök: Ráthonyi Sándor Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1948. IV/3. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: 195l. július 2-án a BM.5633/8l7/l/195l.IV/5.számú intézkedésével. HBMT /1951. III. szám. HBML. X XXI. 505/a 10579/1949 3

4 BEREGI KÖR Alakulás éve: jún. 11. Elnöke: Dr. Papp Károly egyetemi tanár Cél: A Trianoni békekötés által elszakított Bereg vármegyéből kijött és kiutasított egyéneknek tömörítése. Hazafias érzés fenntartása, további művelése a magyar irodalom, tudomány és művészet által. Érvényes alapszabályok láttamozási éve és száma: /1928 VII. BM. leirattal. Feloszlatva: M. Kir. BM /1937. VII. számú leirattal. HBML. X BAROSS SZÖVETSÉG DEBRECENI HELYI SZER- VEZETE. Alakulás éve: 1935 körül Elnök: Vitéz Dávid Géza Célja: a magyar kereskedelem, ipar és őstermelés érdekeinek ápolása, nemzeti érdekek szolgálata, az üzleti tisztesség hagyományainak megőrzése, a magyar kéz munkájából eredő hazai iparcikkek fokozott megbecsülésének előmozdítása. Ebből a célból a Szövetség politikai pártállásra való tekintet nélkül egy táborban tömöríti mindazokat a kereskedőket, iparosokat, rokonszakmabelieket, termelőket és magánosokat, akik a nemzeti célok szolgálatát a keresztény gazdasági etika szellemében kívánják teljesíteni. Érvényes alapszabályok láttamozási éve, száma: M. Kir. Kereskedelemügyi Miniszter 1209/1935. XVIII. számú leirattal. /központi/ Feloszlatva: /1946. IV/3. számú leirat. HBML. X DEBRECENI IZRAELITA IFJAK DALKÖRE Alakulás éve: október 27. Taglétszám: 195 fő /1943/ Elnök: Dr.Brunner Lajos Cél: A zsidó egyházi énekek művelése és a klasszikus dalirodalom ápolása és terjesztése. Érvényes alapszabályok láttamozási száma, éve: 47428/1913. BM. sz leirattal Módosítva: /1938. VII. -a BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1947. IV/3. BM. sz. leirattal. HBML. X BOLDOGKERTI NÉPKÖR Alakulás éve: nov. 9. Elnök: Czikmány Béla Cél: az egymással való társalgás, könyvek, hírlapok, folyóiratok olvasása, felolvasások által tagjainak a kor igényelte műveltség színvonalára emelkedése, a társadalmi életnek megismertetése, megkedveltetése, hazánkat, városunkat érdeklő kérdések- 4

5 ben egymás felvilágosítása, hogy az egylet tagjai hazánk, városunk, törvényeink és egymás iránt tartozó jogaikat és kötelességeiket megismertessék, és helyes irányban gyakorolhassák. Érvényes alapszabály láttamozási száma, éve: 76734/1912.-V/1912. BM. sz. leirattal. Módosítva: M. Kir. BM /1931. VII. sz. Feloszlatva: 3705/1934. eln. Határozat Nevezett egyesület megalakulása óta /1931. nov. 17/ nem működik, sőt az egyesület megválasztott elnöke kijelentette, hogy az egyesület feloszlatását fogja kérni. Debrecen május 31. HBML. X BOLDOGFALVA KERTSÉG OLVASÓKÖRE Alakulás éve: szept. 8 Elnök: Juhász József Cél: a tagok között a hazafias felfogások és a társas élet ápolása, a közművelődés terjesztése önképzéssel kapcsoltan. Érvényes alapszabályok láttamozási éve, száma: 85265/1930. VII. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1937. VII. BM. számú leirattal. Vagyontárgyait az Országos Hadirokkantak helyi csoportjának adták dec. 30. HBML. X HBML. X. 56. BIKUR-CHOLIM DEBRECENI IZRAELITA BETEGSEGÉLYZŐ EGYLET Elnök: Neumann Mandel, Mező Ármin. Taglétszám: 273 fő Alakulás éve: l. aug. 12. /1899/ Célja: az egylet feladata az egyleti tagokat illetve családtagjaikat betegség esetén orvosilag gyógykezeltetni, azoknak gyógyszereket díjmentesen kiszolgáltatni, és azokat lehetőleg segélyezni. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 59586/V-10/1891. BM. sz. leirattal. Módosítva: január 9, /1898. BM. sz.leirattal. Módosítva: /1935. VII.-a. BM. számú leirattal. Feloszlatva: /1946-IV/3. sz.bm. leirattal. HBML X IV. B.1406/b IV. 19/1898 BÉKÉSI BÉLA VÍVÓ CLUB Alakulás éve: 1910 (1926) Elnök: Dr. Kölcsey Sándor Márk Endre 1914 őszén hősi halált halt, helyére szigeti Benedek Sándort választották. 5

6 Célja: Különösen a vívósport gyakorlása és fejlesztése. De célja általában a sportszellem ápolása és a testnek más zárt térben, avagy szabadtéri sportok művelésével való edzése. Érvényes alapszabály láttamozási éve, száma: /1926. VII. BM. sz. leirattal. Módosítva: /1940. VII. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1946. sz.bm. leirattal. HBM. X BÉKÉSSY BÉLA HONVÉDTISZTI VÍVÓ CLUB Alakulás éve: március 26. Elnök: Pongor István igazgató Cél: Elsősorban és különösen tagjai számára a vívósport gyakorlása és fejlesztése, lehetőségének biztosítása a fiatal nemzedékeknek a vívó életre való előképzésre, valamint utánpótlásról való gondoskodás mindkét nembeli ifjúságból. Alapszabályok láttamozási éve, száma: VKM. Országos Sportközpont /1943. VKM jún. 2. Feloszlatva: /1946. IV/14. BM. számú leirata, szeptember 3. HBML X ad. 18. M.KIR.ADÓHIVATALI TISZTVISELŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HAJDÚ ÉS CSONKA BIHAR VÁRMEGYÉK HELYI SZERVEZETE Alakulás éve: június 30. Elnök: Szakáts Mózes Célja: M. Kir. Adóhivatali tisztviselők egyesítése. Érvényes alapszabályok láttamozási éve, száma: A helyi szerv működési körét az anyaegyesület évi február 1-én jóváhagyott és jelenleg is érvényben lévő alapszabálya állapítja meg és annak 65. tartalmazza. Kérdőív ápr. 22. Feloszlatva: /l946. IV. BM. számú leirattal. HBML. X ÁLLAMI TANÍTÓK ÉS ÓVÓNŐK ORSZÁGOS EGYESÜLET HAJDÚ VÁRMEGYEI KÖRE Alakulás éve: jún. 2. Taglétszám: 170 fő Elnök: K. Nagy Sándor Cél: A helyi tanítók és óvónők egyesületbe való tömörítése és továbbképzése. Az állami népiskolai tanítók és tanítónők és óvónők között hazafias, vallásos közszellem fenntartása, anyagi érdek előmozdítása, népoktatási kérdések megvitatása. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1932. VIII. BM. számú leirattal. Feloszlatva: /1949. IV/3. BM. számú leirattal. HBML. X ; XXI. 505/a 10579/1949 6

7 ALKOHOLELLENES MUNKÁSSZÖVETSÉG DEBRECENI CSOPORTJA Alakulás éve: május 20. Elnök: K. Tóth Mihály Cél: A szövetség célja az egész ország lakossága körében igyekszik híveket szerezni az alkoholélvezettől való teljes tartózkodás eszméjének és minden törvényes eszközzel, küzd a szeszes italok terjesztése és élvezete ellen. Érvényes alapszabályok láttamozási éve, száma: Csak az Országos Alkoholellenes Szövetségnek van /l910. V-a. BM. sz leirattal. Feloszlatva: HBML. X AJTÓSI DÜRER CÉH GRAFIKA GYŰJTŐ ÉS GRA- FIKUSOK KÖRE Alakulás: okt. 29 Taglétszám: 87 fő Elnök: br. Berei Soó Rezső Cél: A grafikai művészet pártolása, grafikai gyűjtés és csere előmozdítása a grafika művészetnek minél szélesebb körben való terjesztése. Érvényes alapszabályok láttamozási éve, száma: /1938. VII. BM. sz. leirattal. Működését évi december 31-ig szüneteltette. Engedély szám: 26789/1946 BM. szám. Feloszlatva: /1948 IV./3. BM. számú leirattal. HBML X DEBRECENI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET Alakulási év: okt. 19 /1925/ Elnök: Uray Sándor /Dancsházy Sándor/ Cél: Egyházi társadalmi egyesület a debreceni református egyház oltalma alatt. Érvényes alapszabály láttamozási éve, száma: /1925. BM. sz. Módosítva: október 17-én /1939. VII. Feloszlatva: jan. 6-án /1949. IV/3. HBML. X NEKTÁR DEBRECENI MÉHÉSZETI EGYESÜLET Alakulás éve: március 14. Elnök: Nagy László Cél: méhészek egyesületbe tömörítése, a méhészközéletben való részvételének elősegítése. Érvényes alapszabály láttamozási éve, száma: 90086/1948. IV/3. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: 195l. július 4-én, /1951. IV/3. sz. leirattal HBML. X HBML. XXIII. 106/A 56. KERÜLETI MÉHÉSZETI EGYESÜLET 7

8 Alakulási éve: augusztus. Alapszabály láttamozás nincs, jóváhagyás alatt márc.27 /Vizsgálati jelentés szerint/ Feloszlatva: 5644/204-2/1951/IV. számú rendelettel március 23. Vagyonát a Debreceni Földműves Szövetkezet tulajdonába adta. HBML. X ad. 24. DEBRECENI SAKK-KÖR Alakulás éve: /1912. január 27/. Elnök: dr. Hüttl Tivadar Cél: A Debreceni Sakk-kör kizárólagos célja az, hogy tagjainak a sakk-játék gyakorlati és elméleti művelésére állandó és alkalmas helyet és termet biztosítson. A sakkjáték művelése és fejlesztése e célból versenyek rendezése. Semmi mással nem foglalkozik. Érvényes alapszabályok láttamozási éve, száma: 66670/1912. V-a. BM. sz. leirattal. Módosítva: /1934. VIII.-a. BM. leirattal. HBML. X DEBRECENI LEVENTE EGYESÜLET Alakulás: 1946 Elnök: nem ismert Cél: az egyesület célja az, hogy tagjaiból a kötelező leventefoglalkozások alatt és az iskolában nyert nevelés kiegészítése útján egységes szellemű és nemzeti érzésű, vallásos és küzdőképes ifjúságot neveljen, tagjaiból a nemzeti a katonai, a közösségi és a polgári erényeket, valamint a nemzeti, öntudatot kifejlessze és megszilárdítsa, az élethivatást és ezen át a nemzet harckészségét, szellemi és testi ellenálló képességét gyarapítani, vagyis gondoskodjék az ifjúság szabadidejének helyes felhasználásáról. Érvényes alapszabály láttamozási éve, száma: nincs adat. Feloszlatva: /1950. IV./3 BM. sz. leirattal. HBML. X DEBRECENI HELYŐRSÉGI TISZTHELYETTESI SORTEGYEGYLET. Alakulás: ápr. 3 Elnök: Tamássy József ügyvezető Cél: Tagjai versenyszerű, egészségügyi szórakoztató sportolásának irányítása. Alapszabály láttamozási éve, száma: VKM egyetértve a MBM /1943. OSK. szám május 26. Feloszlatva: /1949. IV./3. BM. számmal. 7330/1946. ME. rendelet alapján. HBML. X

9 DEBRECENI ORVOS-GYÓGYSZERÉSZ EGYLET Alakulás: 1887 Elnök: Dr. Varga Géza, Kenézy Gyula Cél: célja egyletnek folytonos haladás az orvos-gyógyszerészi és természettudományokban, -értekezések, eszmecsere, vizsgálódás, a gyógytan újabb vívmányainak bírálatos ismertetése, és a legjelesebb hazai s külföldi orvos gyógyszerészi folyóiratok és nagyobb terjedelmű szakmunkák megszervezése által, továbbá célja az egyletnek az ügyféli szeretet és szívélyességnek körébeni ápolása és fenntartása, végre az orvosokat és gyógyszerészeket külön-külön vagy együttesen érdeklő ügyeknek testületi elintézése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 69535/VII/1887. BM. sz. leirattal. Módosítva: 17556/VI-a/1898. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: 1726/V-a/1901. BM. leirattal. HBML. IV. B.1406/b IV. 19/1898. DEBRECENI ORVOSEGYESÜLET Alakulás éve: március 2. /1927. okt. 26/ Újonnan alakult: dec. 7-én. Elnök: Csiky József dr. Új elnök: Dr. Sántha Kálmán december 18-án készült alapszabályban az elnök: Dr. Hüttl Tivadar Cél: tudományos üléseket rendez, amelyen tagjai vagy meghívott vendégei előadásokat, felolvasásokat, bemutatásokat tartanak és a napirendre tűzött tudományos kérdéseket megvitatják. A szükséghez képest egyes tudományágak művelésére vagy különleges tudományos kérdések tárgyalására szakosztályokat létesíthet. Lehetőség szerint orvostudományi vagy rokon tudományos munkákra pályadíjat tűz ki. Az egyesület ülésein tartott előadásokat, bemutatásokat stb. az orvosi sajtóban vagy külön füzetben közzéteszi. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1926. VII. BM. sz. leirattal. Módosítva: /1937. VII. BM. sz. /Nyomtatásban megjelent, Debrecen 1932./ Az újonnan alakult egyesületnek az alapszabály láttamozását a belügyminiszter megtagadta. Feloszlatva: /1947. IV/3 BM. sz. leirattal. A feloszlatást kimondó határozatot hatálytalanította a BM / számú határozattal. Feloszlatva: december 20. BM / számú határozattal. HBML. X HBML. X DEBRECENI REFORMÁTUS TANÍTÓK SEGÉLY EGYESÜLETE 9

10 Alakult: május 21. /1909/ Elnök: Szabó István Cél: A tanítóság szellemi, anyagi és társadalmi helyzetének emelése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1909. V-a BM. leirattal. Módosítva: /l938. BM. leirattal. Feloszlatva: /l948. IV. 3 BM. számmal június 28-án megtartott rendkívüli közgyűlésének határozata értelmében minden vagyonával együtt beolvadt a Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete debreceni csoportja jóléti alapjába. Budapest, október 7. HBML. X DEBRECENI ZSIDÓ IFJÚSÁGI EGYESÜLET Alakulás: júl. 13. Elnök: Weisz Pál Cél: Az ifjúság hazafias vallásos és tudományos művelődésének önképzésének és társas életének előmozdítása, általában kulturális és szociális érdekeinek felkarolása. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 99750/1939/VII. a. Debreceni Zsidó Ifjúság Egyesület láttamozásának elutasítása. Feloszlatva: HBML. X DEBRECENI FÖLDMUNKÁSOK -NAPSZÁMOSOK ÉS MEZŐGAZDASÁGI CSELÉDEK EGYESÜLETE Alakulás éve: aug. 7. Elnök: Filep László Cél: Tagjainak a debreceni földmunkásoknak napszámosoknak és gazdasági cselédeknek az anyagi érdekeit védelemben részesíteni, jólétüket az egyesület rendelkezésére álló és az államhatalom részéről mindenkoron megengedett eszközökkel előbbre segíteni, valamint tagjai között a közművelődést és a kulturális, szellemi életet fejleszteni. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 8765/1922. II-a BM. sz. Feloszlatva: /1931. VII. sz.bm. leirattal. Vagyonát a Debreceni iskolás gyerekek, felsegélyezésére adományozta /1931. eln nov. 26. HBML. X DEBRECENI FÖLDMUNKÁSOK ÉS NAPSZÁMOSOK ÖNKÉPZŐ KÖRE Alakulás:

11 Elnök: Filep László HBML. X ad. 31. DEBRECEN-EBES-SZEPES VADÁSZTÁRSULAT Alakulás: február 10. Taglétszám: 17 fő Elnök: Erdei Péter Cél: A vadtenyésztés előmozdítása mellett a vadászatnak okszerű és sportszerű gyakorlása és fejlesztése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1931. VII. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1947. IV./3 BM. sz. leirattal. HBML. X MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ EGYESÜLET DEBRECEN VIDÉKÉNEK KERÜLETE Alakulás éve: 1933 körül taglétszám: 107 fő /1943/ Elnök: Dr. Gödény Sándor február 26-án meghalt. Cél: Gyógyszerész érdekvédelmi szerv Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1933. VIII. a. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1947. BM. sz. leirattal. HBML. X DEBRECENI ÚRKOCSIS EGYLET Alakulás éve: 1906 körül Elnök: Domahidy Elemér Cél: A lótenyésztés és lóértékesítés előmozdítása különös tekintettel a kocsi-ló anyag kipróbálására. Alapszabályok láttamozási év, száma: 5255/1906. I. BM. sz. Módosítva: 11122/1909. BM. sz. Feloszlatva: Jelentés IV. Debrecen Sz.Kir. Város Számvevőségtől óta semmilyen irányban működést nem fejt ki. Feloszlatva: /1934. VIII. sz.bm. leirattal. Vagyona: 6000,-hatezer korona összegű hadikölcsön kötvény. A városi szegény alap javára adományozva. HBML. X DEBRECENI SZABADSÁG KERÉKPÁROS EGYE- SÜLET Alakulás: 1945 Elnök: Ménes János Cél: a kerékpár és motorkerékpársport fejlesztése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 28900/1945. VKM. sz. 11

12 Feloszlatva: Az Államrendőrség Városi és Járási Kapitánysága 7839/1948. számú közlése. Az egyesület semmiféle vagyonnal nem rendelkezett jelenleg beolvadt a Szabadság Harcos Szövetség Motoros Szakosztályába, január 8. HBML. X VÁROSI ADÓHIVATAL SEGÉLYEGYLETE DEBRECEN SZ.KIR.VÁROS ADÓHIVATALA KEBELÉBEN ALAKÍTOTT SEGÉLY-EGYESÜLET Alakulás éve: VII. 7. Elnök: Lovász László Cél: Önsegélyezés Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1912. V-a BM. számú leirattal. Módosítva: /1935. VII-a BM. sz.leirattal. Feloszlatva: május 28. rendkívüli közgyűlés mondta ki felszámolását /1949. IV/3. sz.bm. leirattal. HBML. X DEBRECENI VADÁSZTÁRSASÁG Alakulás éve: aug. 4 Elnök: Kultsár Sándor Cél: A jogszabályok szigorú megtartása és a vadgazdálkodás nemzetgazdálkodási jelentőségének és vadban rejlő érték, mint nemzeti közvagyonvédelmének szem előtt tartása melyet okszerűen és a nemzeti közösség anyagi gyarapodása szempontjából hasznot hajtó módon gyakorolja. Alapszabályok láttamozási éve, száma: IX /1948. IV/3. BM. számú leirat. Feloszlatva: Nyomtatásban megjelent: A Debreceni Vadásztársaság Tudnivalója évre. Ebben az elnök: Bíró Béla HBML. X DEBRECENI VADÁSZ TÁRSULAT Alakulás éve: 1870 Újra alakult: július 21-én. Elnök: Magoss György Cél: A vadtenyésztés előmozdítása mellett a vadászatnak okszerű gyakorlására fejlesztése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 98615/1906-VII. BM. sz leirat Módosítva: 77000/1922. BM. 9900/1923. BM /1932. BM /1934.BM Új egyesület törzsszáma: IX /1949. BM. szám. Feloszlatva: /1946. IV/3. BM. leirattal. 12

13 HBML. X ad. 38. DEBRECEN ÉS HAJDÚ VÁRMEGYE TŰZOLTÓ SZÖVETSÉGE Alakulás éve: 1889 Újra alakult: dec. 7 Elnök: Rásó István Cél: tüzrendészet szervezése és fejlesztése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1926. VII. BM. sz. leirattal. Módosítva: /1928. VII. sz. leirattal. Feloszlatva: /1946. IV/3. BM. sz. leirattal. HBML. X DEBRECENI STATUSQUA ANTE IZRAELITA ANYAHITKÖZSÉG Alakulás éve: nem ismert Újra alakult: jún. 24 Elnök: Csengeri Leó HBML X DEBRECENI ZSIDÓ GIMNÁZIUM BARÁTAINAK EGYESÜLETE Alakulás éve: március 29. Elnök: Weisz Pál Cél: A debreceni zsidó gimnáziumot erkölcsileg és anyagilag támogatni, az iskola szegény diákjait segíteni, felszereléseit gyarapítani, épületét, berendezését növelni és a kor színvonalán tartani. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1940. VII. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1949. IV/3. BM. számú leirattal. HBML. X DEBRECENI SIMONYI POLGÁRI LÖVÉSZ EGYE- SÜLET Alakulás éve: január 29. Átszervezve: nov. 14. Elnök: Dr. Kölcsey Sándor Cél: A céllövő sport iránti érdeklődés felkeltése, ébrentartása és a céllövés gyakorlása. Az egyesület fő célként kitűzött céllövő sporton kívül súlyt helyez a tagok vallásos és hazafias érzésének erősbítésére, erkölcsi felfogásának nemesítésére, jellemének szilárdítására a lövész bajtársi szellem kifejlesztésére a tagok egymásközti, kölcsönös támogatására ismereteinek bővítése és a többi sportágak űzésére. 13

14 Alapszabályok láttamozási éve, száma: 98331/1930. VII. BM. számú leirattal. Módosítva: /1936. VII. BM. sz /1940. VII. BM. sz. Feloszlatva: november 14-én. Ugyanekkor a jelenvoltak megalakították a Debreceni Simonyi Polgári Lövészegyesületet. Feloszlatva: /1946. BM. számú leirattal. HBML. X ORSZÁGOS EGÉSZSÉGVÉDELMI SZÖVETSÉG HAJDÚ VÁRMEGYEI FIÓK SZÖVETSÉGE Alakulás éve: január 1. Korábban: Debreceni Stefánia Szövetség /1946. BM. számú rendelet rendelkezéseinek megfelelően átalakult. Elnök: Rásó István alispán Cél: Az egyesület az Országos Egészségvédelmi Szövetség munkáját kiegészítve általában magába foglalja az egészségvédelem keretében a bajok megelőzését s ezt a tevékenységét anyagi erejéhez képest az intézményes családvédelem keretében, kívánja megvalósítani nemzetiségi, felekezeti és társadalmi különbségekre tekintet nélkül. Gyámolítja a rászorulókat. Támogatja anya, csecsemő és gyermekvédelmet, valamint népbetegségek elleni küzdelmet és az ezeket végző egészségvédelmi intézményeket. Alapszabályok láttamozási éve, száma: Feloszlatva: /1948. IV./3. BM. számú leirata az Országos Egészségvédelmi Szövetség összes fiókjaival együtt tehát a debreceni fiókegyesületet is feloszlatta. Úgy rendelkezve azonban, hogy a szövetség által fenntartott intézmények, így a Debreceni Fiók Népházbeli Anya és Csecsemő Otthon ellátását továbbra is biztosítani kell április 20. Ingóságait a Népjóléti Minisztérium /1948. VI. számú leiratával a Vörös Kereszt Debreceni Fiókja kezelésébe utalja. Az ingatlan vagyonát /Zamádiban/ 3830/1946. ME. rendelet 2 -ban foglalt jogcím alapján az MDP tulajdonába juttatta a /1948.IV/3. számú BM. leirat szerint. Intézményei: január 1-je óta s azelőtt is. Fenntartott a debreceni Népházban/Bocskai tér/ 1. Anya és Csecsemő Otthont 2. Egy bölcsödét 3. Egy napközi gyermekotthont 4. Egy tejkonyhát 5. Zamárdiban egy gyermeküdülő telepet. HBML. X DEBRECENI FÜGGETLENSÉGI KÖR Alakulás éve: Taglétszám: 134 fő 1943 Elnök: Dr. Hegymegi Kiss Pál Cél: hazafias érzés, társas élet ápolása, polgári gondolat erősítése, a 48-as hagyományok ápolása. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1927. BM. sz.leirattal. Módosítva: /1931. BM. sz.leirattal. 14

15 Módosítva: /1941. BM. sz.leirattal. Feloszlatva: /1946. IV/3. BM. számú leiratával, szept. 26. Vagyona nem volt. HBML. X DEBRECENI FOTÓ CLUB Alakulás éve: május 10. Elnök: Ádám Gyula Cél: Az egyesület célja a magyar fényképészet ápolása, terjesztése és tökéletesítése, művészeti és tudományos fejlődésének előmozdítása, végül az egyesületi élet útján és annak keretében a tagok társadalmi érintkezése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1932. VII. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1946. IV/3. BM. sz.leirattal. HBML. X DEBRECENI VASUTAS SPORT CLUB Alakulás éve: 1912 /1902/ Elnök: Kabai György /1920/ Cél: Az összes sportágak művelése és fejlesztése a tagok ily irányú kiképzése és a társas érintkezés fenntartása ben alakult és a MÁV. TESTGYAKORLATOK KÖRÉVEL február 2- án fuzionált. Az egyesület új címe: Debreceni Lokomotív Sport Kör. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 92950/1925. Ker.Min. Feloszlatva: 92950/1925. VKM. sz leirattal. A tárgybeli egyesületnek a belügyminiszter úr nyilvántartásból való törlését rendelte el, mert működését önként beszüntette és tagjai a szakszervezet keretében, fejtenek ki sporttevékenységet /2/1951 BM. számú leirattal. Nyilvántartásból törölve: júl. 1-én. HBML. X DEBRECENI VASUTASOK SZÁRNYASKERÉK ÖNSEGÉLYZŐ TEMETKEZÉSI TÁRSULÁSA Alakulás éve: szept. 20. Elnök: Török B. Kálmán Cél: A társulati tagok elhalálozása esetén azok hátramaradottai, továbbá a társulati tagok a vele közös háztartásban élt törvényes neje, valamint a háztartást anya vagy nővér, avagy szülői ellátása alatt álló 20 éven aluli keresetnélküli gyermek elhalálozása esetén halálozási segélyben részesíti. Alapszabályok láttamozási éve, száma: M. Kir. Ker. Min /1923. számú leirattal. Módosítva: 83185/1925. V. KM /1929. KM /1930. KM /1933. KM /1934. II/a /1934. Ker. Min aug. 26-tól Vasutasok Szárnyaskerék Önképző és Önsegélyző Egyesülete. Feloszlatva: 20165/1945. BM. leirattal. Vagyona a Vasutasok és Hajósok Országos Szabadszakszervezete tulajdonába ment át. HBML. X

16 DEBRECENI CSAPÓKERTI FÜGGETLENSÉGI ÉS 48-AS OLVASÓKÖR Alakulás éve: április 1. Elnök: Szabó Ferenc dr. Cél: Célja az, hogy a Csapókert minden, de főleg középosztályú polgárát a kor igényelte művelődési előrehaladottság színvonalára emeljék, s e célt társalgás, másrészről hasznos könyvek s hírlapok olvasása - mint eszközök, által kívánja elérni. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 48624/1904. III. számú BM. leirattal. Feloszlatva: december 22-én tartott közgyűlés által. A közgyűlés egyhangúlag javasolta, hogy a feloszló kör tulajdonát képező könyvtárt, a köri zászlót és az egyéb ingóságait közgyűlési határozattal adja át az újonnan alakuló Csapókerti Református Olvasókörnek tulajdonául. HBML. X CSAPÓKERTI REFORMÁTUS OLVASÓKÖR Alakulás éve: január 8. Elnök: Szabó Ferenc dr. Cél: a vallás-erkölcsi életnek református szellemben történő gyakorlása. Egymással való társalgás, könyvek, folyóiratok olvasása, felolvasások rendezése, a felekezeti türelmetlenség kizárásával. A társadalmi életnek kedélyessé tétele, az általános szellemi művelődés, a szép, a nemes, intézmények megismertetése és másokkal leendő megkedveltetése. Az egylet anyagi erejéhez mérten jótékony segély adományozása. Hazánkat, református egyházunkat és városunkat érdeklő kérdésekben egymás felvilágosítása. Magyarország alkotmányának egymás között megismertetése, hogy az olvasókör tagjai hazánk, egyházunk, városunk, törvényeink, társadalmunk és egymás iránt tartozó jogainkat és kötelességeiket megismerhessék, és helyes irányban gyakorolhassák. A tagok között a hazafias érzés ápolása. Általában az olvasókör működési területén a tagok vallási, hazafias, kulturális és gazdasági érdekeinek szolgálata, a politikai tevékenység teljes kizárása mellett. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1933. VIII/a. BM. leirattal. Feloszlatva: /1946. IV/ feb. 22. Vagyona nem volt. HBML. X ad. 52. DEBRECENI IPAROS IFJÚSÁG ÖNKÉPZŐ KÖRE Alakulás éve: nov. 17. Elnök: Krisch Károly Cél: Az erkölcs nemesítés az iparűzéshez szükséges tudományok terjesztése és a szakértelem fejlesztése által az iparos ifjúság érdekeinek és művelődésének előmozdítása. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1929. VII. számú BM. leirattal. Feloszlatva: /1946. IV/3. BM. sz.leirattal. 16

17 HBML. X DEBRECENI ÖNKÉPZŐ IFJÚSÁGI EGYLET Alakulás éve: 1909 Elnök: nem ismert Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1909/V-a. BM. leirattal. Feloszlatva: /1926. sz.bm. leirattal VII. 27. Vagyona az nov. 17-én alakult kör részére került átadásra. /10 éven át letétbe volt ápr. 11./ HBML. X ad. 53. KATOLIKUS NÉPSZÖVETSÉGI OTTHON Alakulás éve: okt. 19. Elnök: Lindenberg János /1928/ Cél: a tagok önképzése, dal és a zene művelése s a hazafias szellemnek fejlesztése február 28. névváltozás: Debreceni Katolikus Otthon Alapszabályok láttamozási éve, száma: 34604/1914. BM. sz. leirattal. Módosítva: /1937. BM. leirattal. Feloszlatva: /1946. IV/3. sz.bm. leirattal ápr. 11. Vagyona: Kandia utcában házasingatlan, Debrecen thj. város közönségének tulajdonául jut.a BM /1948.IV/3.sz.leirattal. Budapest dec. 9. HBML. X DEBRECENI EGYETEMI GÉPHÁZ TISZA ISTVÁN DAL ÉS ÖNKÉPZŐKÖRE Alakulás éve: május 2. Elnök: Gaál Imre Cél: A magyar dalművészet fejlesztése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1931. VII. BM. sz. leirattal. Új név: Debreceni Egyetemi Gépház Tisza István Dal és Önképzőkörre módosult. BM /1935. VII. leirattal. Engedélyezte, ápr szeptember 21. Debreceni Egyetemi Gépház Tisza István Dal-önképző és Önsegélyző Egyesülete. Az alapszabály módosítását a Kereskedelmi és Iparkamara is ellenezte és a Belügyminiszter sem láttamozta, illetve kihúzta az önsegélyző szót /1940/VII.-a leirattal. Maradt az 1935-ös név. A Debreceni Egyetemi Gépház Tisza István Dal és Önképző Egyesület működésének szüneteltetését kérték júl. 24. A Polgármester 34244/1944. számú határozattal június 30-ig engedélyezte. Felterjesztve a BM-hez aug. 3-án szeptember 8-án újra kezdte működését, csupán az elnevezésben változott: Debreceni Egyetemi Dalkör Elnök: Krizsán Imre október 5. Alakuló közgyűlés 17

18 Debreceni Egyetemi Alkalmazottak Dal és Önképzőkör ismét alakul ezen a néven július 9-én, január 22-én kelt Polgármesteri határozatból megállapítható, hogy az egyesület még a Debreceni Egyetemi Gépház Tisza István Dal és Önképzőköre néven működhet tovább. HBML. X DEBRECENI VITÉZI ÉNEKKAR Alakulás éve: 1929 Taglétszám: 1943: 44 fő Elnök: vitéz Makádi Lajos Cél: Dalművészet ápolása, karéneklés, zenei oktatás, karirodalom fejlesztése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1929. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1946. IV/3. BM. sz.leirattal. HBML. X DEBRECENI ÚSZÓK EGYESÜLETE Alakulás éve: 1924 Elnök: Zöld József Cél: az uszássport fejlesztése Feloszlatva: /1947. IV/3. leirattal március 26. Vagyona nem volt. HBML. X DEBRECENI SVETITS SZÖVETSÉG Alakulás éve: okt. 28. Taglétszám: 237 fő Elnök: Nagy Pálné /vitéz/ Cél: A Svetits Intézet hagyományos nevelésének megfelelően a hazaszeretet, vallásosság a magyar kultúra és az összetartás érzésének ápolása továbbá az intézetbe járó és annak a fő-, szakiskolára vagy más pályára került ifjúságnak erkölcsi és anyagi támogatása. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1932. VII. BM. leirattal máj. 16. Módosítva: /1935. VII-a. leirattal szept. 28. Feloszlatva: /1947. IV/3. BM. sz. leirattal. Vagyona nem volt. HBML. X DEBRECENI REFORMÁTUS LEÁNYNEVELŐ IN- TÉZET ISKOLATÁRSAK SZÖVETSÉGÉNEK EGYESÜLETE Alakulás éve: június

19 Elnök: Koncz Aurélné Cél: A Debreceni Református Leánynevelő Intézet barátai, tanárai és volt növendékei között az intézet révén kifejlődött összetartozandóság ápolása nevelőintézet erkölcsi és anyagi támogatása. Az egyesület azon a gondolaton épül fel, hogy egyrészt a múlt hagyományainak tisztelete, másrészt nemes, nagy célok kitűzése és szolgálata a magyar nő egyik legszebb feladata, a magyar női erények egyik legszebbike. Az egyesület tagjai éppen azért igyekeznek a kapcsolatot fenntartani az intézettel, ahol tanulmányaikat legalább is részben végezték, igyekeznek annak tradícióit megőrizni és ennek megfelelően erejüket a lehetőségekhez képest mindenkor volt intézetük, az egyház és a haza szolgálatába állítani. Az intézet egyrészt az egyesület tagjai volt növendékei révén igyekszik a társadalommal szorosabb kapcsolatba lépni, másrészt a rendelkezésre álló eszközök útján erkölcsi támogatást nyújt tagjainak az egyházi és társadalmi életben. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1927. VII. BM. számú leirattal. Módosítva: /1934. VIII-a. BM. sz.leirattal. Megjegyzés: június 8-án. Debreceni Ref. Leánynevelő Intézeti Volt Iskolatársak Szövetsége szerepel. Feloszlatva: /1948. IV/3. sz.bm. leirattal. Vagyona nem volt, a berendezések az államosítás során az állam tulajdonába mentek át. HBML. X DEBRECENI REPÜLŐ CLUB Alakulás éve: dec. 19. Elnök: Fáy István Cél: A repülősport művelése, fejlesztése. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1938. VII.-a. BM leirattal, ápr. 11. Megjegyzés: 1832/1938. Polgármesteri jelentés szerint: Volt ugyan alakulóban, a múltban egy hasonló célkitűzésű egyesület, a Debreceni Sportrepülő Egyesület ez az egyesület azonban mielőtt az alapszabály tervezetét jóváhagyásra beterjesztette volna megszűnt. Feloszlatva: /1946. IV./14. számú BM. leirattal., jún. 3. HBML. X DEBRECENI REFORMÁTUS TANÍTÓK VEGYESKARA. Alakulás éve: szept. 11. Elnök: Mocsári László Cél: A magyar dalművészet ápolása, a karéneklés a zenei oktatás és a karirodalom fejlesztése és ezen a réven a magyar kultúra és nemzeti eszme előmozdítása. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1932. VII. BM. leirattal márc. 11-én. 19

20 Működését szüneteltette május 1-én. Hozzájárulás a BM-től /1943. VII. b. számú leirattal. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1932. VII. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1947. IV/b. BM. sz. leirattal. HBML. X DEBRECENI M. KIR. PÉNZÜGYI TISZTVISELŐK KUGLIZÓ EGYESÜLETE Alakulás éve: május 17. Elnök: Lánczy Gyula Cél: A társadalmi viszonyt az állami törvényhatósági magántisztviselők közt szilárdítani s a tagoknak alkalmat, nyújtani, hogy a szerencse és a tiltott játékok kizárásával kugli és egyéb társas játékokból álló szórakozással szabad idejüket kellemesen eltölthessék. Alapszabályok láttamozási éve, száma: 90401/1903-III./a BM.leirattal. Módosítva: /1931. VII. BM. leirattal /1937. VII. BM. leirattal. Debreceni M. Kir. Pénzügyi Tisztviselők Tekéző és Sportegyesülete március /1936. eln. szám Debreceni Pénzintézetek Sportegyesülete néven. Feloszlatva: /1946. IV/3. BM. leirattal HBML. X DEBRECENI POLGÁRI ÉS GAZDA KÖR Alakulás éve: 1865 Elnök: Kertész Imre Cél: Szórakoztató és gazdasági szakelőadások tartása mindenféle politikai kizárással. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1923. VIII. BM. leirattal. Módosítva: /1933. VIII. BM. leirattal /1940. BM. leirattal. Feloszlatva: évi október 14-én tartott rendkívüli közgyűlésen /1948. BM. leirattal. HBML. X DEBRECENI KLINIKAI ATLÉTIKAI CLUB Alakulás éve: szept. 25. Elnök: Went István Cél: A klinikai alkalmazottainak egymáshoz való viszonyát bensőségesebbé tenni, az alkalmazottaknak módot adni, hogy szabad idejüket káros szórakozások helyett testedzéssel töltsék el. A nemzeti cél szem előtt tartásával, úgy szellemileg, mint testileg a sportot hajlamuk és rátermettségük szerint művelhessék. Alapszabályok láttamozási éve, száma: /1936. VII.-a. BM. sz. leirattal. Feloszlatva: /1940. VII.-a. BM. sz. leirattal. 20

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei és tényezői Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei A nevelés színterei azok az egymással szoros kapcsolatban álló területek, amelyeken a nevelés célja által meghatározott feladatok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2004. (I. 30.) számú rendelete a sportról (egységes szerkezetben a módosításra kiadott 13/2009. (IX. 18.) számú rendelettel) Öreglak Község Önkormányzata

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Tájékoztató. A szerződés időtartama (amennyiben határozott időre kötik) vagy az ellenszolgáltatás teljesítésének határideje

Tájékoztató. A szerződés időtartama (amennyiben határozott időre kötik) vagy az ellenszolgáltatás teljesítésének határideje 1. támogatási Egészségügyi Központ Mezőcsát 2009. évi működési támogatás Egészségügyi Központ Mezőcsát 3450 Hősök tere 33. Dr. Siska András Intézetvezető főorvos 2009. jan.01-2009. dec. 31. 700 000 Ft

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

T/4038. számú. törvényjavaslat. a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

T/4038. számú. törvényjavaslat. a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4038. számú törvényjavaslat a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. március 2015. évi törvény a sportról

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Edelény környéki egyesületek a 19. század végétől a 20. század közepéig

Edelény környéki egyesületek a 19. század végétől a 20. század közepéig Edelény környéki egyesületek a 19. század végétől a 20. század közepéig 2007-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár kiadásában jelent meg a Borsod megyei egyesületek adattára című könyv, melyet Szegőfi

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

1989/1990-es tanév Eseménykrónika: március február 23.

1989/1990-es tanév Eseménykrónika: március február 23. 1989/1990-es tanév Eseménykrónika: 1989. március 3 1990. február 23. 1989. márc. 3. FDSZ Intézõbizottság ülése 1989. márc. 30. FDSZ-TUDOSZ-TDDSZ Fórum 1989. ápr. 11. Az Országgyûlés Kulturális Bizottságának

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. 3.3.2 Támogatások A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. Kedvezményezett neve (2010. évben) Bursa Hungarica

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év Kunszentmiklós, 2007. április 22. Tartalom I. A Puszta Hangja Egyesület alapadatai II. Számviteli beszámoló IV. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról V. A

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

Szombathely, a segítés városa

Szombathely, a segítés városa Szombathely Megyei Jogú Önkormányzata (polgármester: Dr. Puskás Tivadar) OMSZ Nyugat-Dunántúli Mentőszervezet (igazgató: Dr. Lórántfy Mária) Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány (elnök: Kovács Ferenc) Szombathely,

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950 V. 54. 838 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52 állvány, 3. polc Körjegyzőség közös anyaga 946 D/ Népi demokratikus kori iratok b/ Elöljárósági iratok 946,70 fm Váckisújfalu község 838 A/ Feudális

Részletesebben

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat Előterjesztő: Polgármester Iktatószám: 8476-23/2011. Tárgy: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás Melléklet: 1 db Határozati javaslat Készítette: Szociális, Családvédelmi

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 2009. december 31. V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Politikai pártok és ilyen célú társulások

Politikai pártok és ilyen célú társulások X. Egyesületek Politikai pártok és ilyen célú társulások 1 A NEP Csetényi Szervezetének iratai 1934 1935 0,01 ifm 401 Az MDP Veszprém Megyei Tanácsi Szervezetének iratai 1954 0,01 402 Az MDP Fenyőfői Szervezetének

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2016. (II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sport támogatásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának Működéséről 2008/2009 -1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait

Részletesebben

TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Felelő* kiadó: A kultúrotthon igazgatója Az MSZMP művelődési irányelvei meghatározzák, hogy elsősorban a munkásosztályunk művelődését biztosítsuk A közeljövőben

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére Tárgy: Javaslat a PEDALL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 3. egységes Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2015. április 20. IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK 1 1872-1949-ig terjedő

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Dunakeszi Város Polgármesterétől M E G H Í V Ó Dunakeszi Város Képviselő-testületének 2012. évi tizenharmadik ülését 2012. szeptember 27.-én 15 órakor összehívom Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

2014. évi támogatások

2014. évi támogatások 2014. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. Kispályás Műfüves Nonprofit Kft. 1 640 000 Ft 2014.

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám

0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 72156642585 Gloriett Sportiskolai Általános Iskola 65 2 72167903106 Szigetújfalui Móra Ferenc

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

13/2000. (V. 18.) RENDELETE

13/2000. (V. 18.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000. (V. 18.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TESTNEVELÉS ÉS SPORT, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS, A HELYI TESTNEVELÉS ÉS SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

EGYESÜLETEK DEBRECENBEN A HARMINCAS ÉVEKBEN

EGYESÜLETEK DEBRECENBEN A HARMINCAS ÉVEKBEN EGYESÜLETEK DEBRECENBEN A HARMINCAS ÉVEKBEN Gazdag István A kétvilágháború között Debrecen társadalmáról sokféle információval rendelkezünk. Elsősorban történeti és egyéb jellegű feldolgozásokból, statisztikákból

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 3/2015 OKSB BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015. március 24-én, (kedden) 15:00 órakor megtartott

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ 1. Az intézmény neve: Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ 2. Rövidített elnevezése: Forrás GYIK - EGER 3. Az intézmény székhelye: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6. 4. Az intézmény

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2014. október 08-09. között megtartott elektronikus szavazásának eredményeiről

JEGYZŐKÖNYV. 2014. október 08-09. között megtartott elektronikus szavazásának eredményeiről JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP 2014. október 08-09. között megtartott elektronikus szavazásának eredményeiről Az elektronikus szavazás kiírásának időpontja: 2014. október 08. 13:51 óra Az elektronikus

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 27/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. március 28-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Workshop - Jó gyakorlat börze. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

Workshop - Jó gyakorlat börze. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Workshop - Jó gyakorlat börze Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Orando et laborando Imádkozva és dolgozva A szolgálati tevékenység iskolai szervezésének folyamata diákok tájékoztatása

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő megállapodások. 5 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő megállapodások. 5 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/1868-33/2015 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő megállapodások Melléklet: 5 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Foglalkoztatási, Szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009.

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. IGAZGATÓSÁG PÉLDÁNYA A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. Tartalomjegyzék 1 A sportkör és tagsága... 3 1.1 A sportkör neve: Péterfy Sándor Általános Iskola Sportköre...

Részletesebben

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 I. KÖTET SZERKESZTETTE: GERGELY JENŐ A bevezető tanulmányt írta, a dokumentumokat összegyűjtötte, a bevezetőket és a lábjegyzeteket készítette: CIEGER ANDRÁS, GERGELY

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

RÁKOSMENTI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS. Készítette: Sebestyén Dávid József ügyintéző, Oktatási és Művelődési Csoport s.k.

RÁKOSMENTI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS. Készítette: Sebestyén Dávid József ügyintéző, Oktatási és Művelődési Csoport s.k. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA RÁKOSMENTI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE Előterjesztés száma: REB/6/2017/02.03. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 67. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulás keretében

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben