EI6terjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a évi ifjúsági céltartalékból nyújtott támogatások elszámolásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EI6terjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a 2012. évi ifjúsági céltartalékból nyújtott támogatások elszámolásáról"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA. KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: Ügyiratszám: /2013.XIV. Ügyintéző: Doka Diána EI6terjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a évi ifjúsági céltartalékból nyújtott támogatások elszámolásáról Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2012. (1.20.) számú önkormányzati rendelete alapján a évi költségvetés terhére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata ifjúsági célfeladatainak előirányzata 1. pontja- drogmegelőzés, prevenció - illetve 6. pontja - Nyír-Diák-Napok támogatása- keret terhére támogatásban részesültek: AlterEgo Észak-kelet Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület Nyír-Diák Egyesület. Az egyesületek a támogatás felhasználásáról szóló elszámolásukat határidőre (2013. január 31.) megküldték. A megkötött támogatási szerződések alapján tájékoztatás céljából az alábbi dokumentumokat kellett a Támogatottaknak megküldeniük: a támogatásról szóló pénzügyi összesítő elszámolás és pénzügyi beszámoló, valamint szakmai beszámoló, a támogatás felhasználását igazoló számlák nyilatkozattal hitelesített másolata, a kifizetés tényét igazoló bankszámlakivonat, illetve kiadási pénztárbizonylat- a támogatott által hitelesített másolati példánya. A beszámolókat a nagy mennyiségre való tekintettel nem töltöttük fel, a tételes - számlákkal igazolt pénzügyi és szakmai beszámolók a bizottsági ülésen vagy a hivatal 112/A helységében megtekinthetőek. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2012. (1.20.) számú önkormányzati rendelete alapján, az ifjúsági célfeladat előirányzatából nyújtott támogatások beérkezett pénzügyi beszámolónak összefoglaló NYíREGYHÁZA

2 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: táblázatát etőterjesztésünk 1. számú mellékiete, a szöveges beszámolókat a 2-3. számú melléklet tartalmazza. Kérjük a Tisztelt Bizottságot a beszámolók elfogadásához kapcsolódó döntések meghozatalára. Nyíregyháza, április 16. Tisztelettel, C/1 1 Dr. Krizsai Anita osztályvezető NyíREGYHÁZA

3 1. számú melléklet Ügyiratszám Támogatott neve Elszámolás megfelelése a formai követelményeknek /2013. XIV. AlterEgo Észak-Kelet Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület Tá mogatásként ka pott összeg Támogatás felhasználása megfelelő adatlap , - szakértői feladatellátás: , - Kef futás karszalag gyártása: , - hangosítás biztosítása: , - Regi Kef tagok ellátása: 2.520, - hangosítás biztosítása: , - pavilon 7.000, - Naturaqua ásv. - Kef ülés ellátása: 516, - gyümölcsök, Kef ülés ellátás: 1.525, - élelmiszer, Kef ülés ellátás: 2.370, - postai szolgáltatás: 720, - irodaszer: , - műanyag pohár: 2.235, - postai szolgáltatás: 1.310, - Kef ülés, ellátás: , - irodaszer: 1.755, - postai szolgáltatás: 890, - postai szolgáltatás: 1.340, - postai szolgáltatás: 1.070, adminisztrációs szolgáltatás: , összesen: , Megjegyzés előírásoknak megfelel /2013. IX. Nyír-Diák Egyesület megfelelő adatlap , - meghívó készítés: , - plakát készítés: , - üdítő, édesség: 3.595, előírásoknak megfelel 1

4 2 várostörténeti vetélkedő szervezése: 5.000, - tollkészletek ajándékba: , - ajándéktárgyak, jutalmazásra: , - vendéglátás: 5.400, összesen: , L-

5 AlterEgo Eszak-Kelet f\.lagyarorszagi SzenvedélybetegségeKet Megeloző Eg/e~ulet Nyíregyháza Kábítósze rügyi Egyeztető Fórum év tevékenységét seg ítő szakma elszámolás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részé re Szakmai megvalósító neve: Szakmai megvalósító címe: Szakmai összesítő készítője: Szakmai összesítő AlterEgo Észak- Kelet Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület 4400 Nyíregyháza, Damjanich u Papp Marianna KEF Titkár Szakmai január december 31. tevékenység/támogatási időszaka: Szakmai leírás: Az AlterEgo Észak- Kelet Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület 1998-ban alakult. A tizenöt éves működése során, folyamatosan törekedett az állandó fejlődésre, fejiesztésekre, munkatársak bővítésére és céljainak megvalósítására. Kiemeit feladatunknak tekintjük, hogy munkánkkal, programjainkkal csökkentsük az egészségbe I i esélyegyenlőtlenséget. Egészségszociológia i kutatásokat végeztünk a cigányság, büntetés végrehajtási intézetben élők, drogfogyasztó, nevelőintézeti és más hátrányos helyzetű csoportok körében (az eredményeket publikáltuk). Tö bb éves partnerségi kapcsolatunk van a Családse g ítő, Gyermekjóléti és más szociális intézményekkel, népegészségügyi I szolgálattal (korábbi ÁNTSZ), rendőrség, Első Nyírségi Fejlesztési I Társaság, Monbebé Alapítvány, más civil szervezetek, for profit! szervezetekkel (Pnmom, Ke rékva r, NYlrpláza, stb), I önkormányzatok, Közép Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás. I Kiterjedt nemzetközi kapcsolatunk keretében együttműködünk a WHO RHN (Egészséges Régiók európai hálózata), valamint uniós pályázatok keretében spanyol, olasz, brit, svájci, ukrán, román I szervezetekkel., KEF - a Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum alapító és egyben aktív tagjaként folyamatosan segítjük a drogprobléma megoldásában szerepet vállaló szervezetek közötti koordinációt, szakma i programok kidolgozását és monitorozását (www.nyirkef.hu). Szervezetünk a honlappal ka pcsolatos tájékoztatók frissítését, hasznos információk továbbadását I I

6 AlterEgo Észak-Kelet Magyarorszagl SlenvedélybetegségeKet I,legel6z6 EgyesLlei Nyíregyháza '-----.J:ódokumentáció csatolva. biztosítja. E mellet állandó kapcsolatot tartanak a KEF tagokkal a en keresztü l. Ezen felületek folyamatos fejlesztésével és feltöltésével a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet valamint a helyi és Régión belüli KEF szervezetek által megrendezésre kerülő programok időpontjairól tagtársaink folyamatosan értesülhetnek.. Szervezetünk rendszeresen segíti a KEF munkáját. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működéséhez és szakma i tevékenységeihez meghirdetett állami támogatásokat szervezetünk munkatársai segítségéve I a többi civil szervezettel szorosan együttműködve készítjük el és adjuk be. Az elmúlt évbe beadásra kerültek a pályázati programok, állami támogatást a Nyíregyházi KEF számára nem sikerült elnyerni. Azonban az önkormányzati támogatás nagy segítséget nyújtott a további programok és KEF ülések megszervezéséhez és lebonyolításához. Az elmúlt egy évben rendszeresen sor került KEF ülések megrendezésére, melyek helyszínei többek között a volt ÁNTSZ, a Szociális Gondozási Központ valamint a Civil ház volt. A kef ülések lehetőséget biztosított a helyi problémák feltérképezésére és a megoldási lehetőségek kidolgozására. A KEF ülésekhez tartozó Jegyzőkönyveket mellékletként csatoltuk. Két alkalommal a drog elleni küzdelem Világnapja alkalmából egész napos rendezvényt szerveztünk az iskolák, valamint szakemberek bevonásával. Az eredetileg egy alkalomra tervezett program nagy sikerére való tekintettel került megrendezésre, melynek megvalósításában a KEF tagszervezetek vezető szerepet játszottak. Meghívó és Nyíregyháza, január 31. /c.t.pp llot-j{ C4ú-L.::::.. Papp Marianna KEF Titkár

7 2012. KEF Program Nyíregyháza Megyei JogJ Város.. Kábítószerügyi Egyeztet&Fóru ma ~, ~. ot t "

8 JEGYZŐKÖNYV ' ~ e l y : ;.,: szü lt a Nyíregy f;' -c' Me6V'-'í Jo ;'..; \.~j( 05 I< ~ bí tósz e rügyi E gyeztető Fórumának Hel yszín: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. Időpont: ; 14 óra Jegyzőkönyvvezető: Papp Marianna- KEF Titkár Jegyzőkönyv hitelesítő: Szilvásiné Bojda Márta- KEF Elnök Javasolt Napirendi pontok: 1. Köszöntő 2. Csoportmunka: ~ A helyi stratégiához kapcsolódóan az éves cselekvési terv kialakítása helyzetfelmérés - ellátási mátrix elkészítése ~ feladattervek kidolgozása Jelen vannak: 22 fő (külön íven is csatolva jelenléti ív): Résztvevő tagok névsora: l. Papp Marianna: KEF titkár, AlterEgo Egyesület 2. Nagy Nóra: AlterEgo Egyesület 3. Dr. Varga Zsolt: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet 4. Dr. Szakáiné Újhelyi Anita: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 5. Szabó Attila: Filadelfia Szociális Központ 6. Budainé Kiss Tünde: Talentum Alapítvány 7. Kovácsné Tamás Zsuzsanna: Talentum Alapítvány 8. Kiss Bernadett: Bánki Donát MK!. 9. Szabóné Révész Judit: Széchenyi IKSZI 10. Jánosik Tamás: Inczédy György Középiskola ll. Dr. Balázsné Bódi Mária: Zay Anna Eü. SZK. ISK. 12. Tóth Zsolt: Zay Anna Eü. SZK. ISK. 13. Pásztor Gyöngyi: Adelante Alapítvány 14. Hadobásné Kiss Hedvig: SZSZBMKH VSZSZ. 15. Szabó Zoltán: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei MRFK. 16. Eszenyi Viktória: Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium 17. Kőváriné Kulcsár Gabriella: Arany János Gimnázium és Kollégium 18. Hámoriné Lóki Beáta : Oltalom Szeretetszolgálat 2

9 l ( _ Ba ra nyi- Sza ba d Erzsé be t: SKSZK. 2L. _Dr. Erdélyi Ág ne.<- 2, UV1SZ ;-iod, ar Jánosne. :.. dcse: ',I Fe renc Gimnázium 5zi'\'.'sin,; Bojd,' [,.,- t,;!'-'u Eln ök, MONBEBÉ Alapítvány Elnöke 1. Napirendi pont: Köszöntő Szilvásiné Bojda Márta KEF Elnök Asszony köszönti a jelenlevőket. Tájékoztatást ad a napi p rogramtervről. Örömmel értesíti a KEF tagszervezetek képviselőit, hogya Kölcsey Televízió segítségével a jövőben is folytatódni fog a KEF 6 perces beszámolója a televízióban. Felkéri a je lenlevőket, hogy amennyiben van olyan kábítószerüggyel kapcsolatos programjuk, amiről szívesen beszámolnának a jövőben jelezzék. 2.Csoportmunka: );> A helyi stratégiához kapcsolódóan az éves cselekvési terv kialakítása helyzetfelmérés - ellátási mátrix elkészítése, problémafeltárás );> feladattervek kidolgozása Először egyéni, majd csoportos munka keretében a KEF Tagszervezeti képviselők 10 problémát írtak le, amiket összegezve és megfelelő gondolatmenet alapján ezt követően csoportosítottak. A Problémafeltárás eredményeként különböző csoportok alakultak ki, amik a további tervezéshez szükségesek. (Problémafeltárás és elemzés tábla csatolva.) Szilvási né Bojda Márta megkérte a résztvevőket, hogy az előzőekben kiküldött tanulmány (AlterEgo Egyesület: "Drog probléma ellátó rendszerének benchmarkingja") alapján a következő alakalomra gondolják át, hogy az Addiktológiai ellátási piramis elemein belül, milyen tevékenységeket végeznek. Közös megegyezéssel a következő találkozó időpontja: március 12. Szilvásiné Bojda Márta kor megköszönte a jelenlevőknek a részvételt és lezárta az ülést. Kelt.: Nyíregyháza, február 27. Jegyzőkönyvvezető Papp Marianna KEF Titkár Jegyzőkönyv hitelesítő $zilvásiné Bojda Márta KEF Elnök 3

10 / / / til,q) N e ~ <lj /... Q)./ til '<lj /.// / / til 'C\S ~ / 'C\S ~... +-' ~... c\s o c.. 8 o v'l u ro '<lj ~...-4 c,.c E o ~ :::! ro.: N LJ... UJN ri ::.:::'=! c::: N, - ri ~O ~ ZN

11 ~..;;;. m_ (. -~ -. ~ ~ értékválság ~ bizalom hiánya ~ túlterheltség ~ elmágányosodás ~ meghallgatás h.iánya, ~ bizonytalan jőv6kép 'I ~ érdektelenség FOR RÁ<;.,. tá mog,jc;ísok hián y, ). külső t ám ogatók hi d: /" :11 11, csaljei, kl,,",~ éi:, MEGKE RES l utcai bandák feltérképczl">cnp.k hi ány;) kliens elérése HÁTI ÉR ~ jogszabályi háttér értelmczcsl'ne k problém,ii ~ szakemberek hiánya ~ lyukas ellátórendszer ~ rehabilitációs intézmények hl <Ínya ~ drogügyi koordinátorok sze repének tiszt ázéí)q... _*m,_ ~., MEGELŐZÉS ~ működő prevenciós programok hiánya ~ felvilágosítás hiánya ~ kortárs csoportok, önkéntesek hiánya ~ iskolák elzárkózása a programoktó! ~ szexuális fel",ilágosítás hiány a fiatalok körében

12 PROBLÉMA ELEMZÉS A feltárt probléma csoportok segítségével a résztvevő KEF Tagszervezetek kielemzik a csoportokat, saját eredményeiket és tapasztalataikat figyelembe éve és azt elemezve. Javaslatokat tesznek a probléma megoldására. ~> értékválság ~ bizalom hiánya túfterheltség, ',.".*',,<elméig,á nyosodás meg}1allgatás hiánya, biiohylalan jövőkép ir 'V ',"'\1,. '1 -: érd~!telemség ~ ~ it ''\-' KEF tagszervek, akik adatokkal rendelkeznek a problémák elemzéséhez: A probléma kezelésére tett eddigi lépések KEF tagonként: Sikeres programok a témában: Sikertele programok a témában:

13 SZENVEDÉLYEK,- alkohol probléma a tizenévesek körében r élénkítő legális szerek "> szórakozóhelyek 'r alkohol+ gyógyszerekmegjelenése az iskolákban >- ku lturális és szabadidős tevékenységek Iérhetőségének hiánya ).> legális drogok ~ "elektromos világ" függősége pl.:. számitógép. KEF tagszervek, akik adatokkal rendelkeznek a problémák elemzéséhez: A probléma kezelésére tett eddigi lépések KEF tagonként: Sikere programok a témában: Sikertelen programok a témában:

14 FORRÁS r r tcill lcjgi:ltas ok hiánya ku/so támogatók hiánya u m. csa lád, közösség,._: _, :v' i -,;, ' é' problémák elemzéséht:z: A probléma kezelésére tett eddigi lépések KEF tagonként: Sikeres programok a témában : Sikertelen programok a témában :

15 TÁRSAS KAPCSOLATOK ;- csa ládi háttér hiánya ;... generációs problémák erősödé se KEF tagszervek, akik adatokkal rendelkeznek a problémák elemzéséhez: A probléma kezelésére tett eddigi lépések KEF tagonként: Sikeres programok a témában: Sikertelen programok a témában:

16 MEGELŐZÉS r II, /"oud prevenciós programok ;,ianya fe lvilágosítás II iá nya, kortárs csoportok, önkéntesek hiánya ijkolák elzárkózása a programoktó l r '~ :x uális felvilágosítá s hi;íny il fiatalok ~,j/ ében KEF t agszervek, akik adatokkal rendelkeznek a problémák elemzéséhez: A probléma kezelésére tett eddigi lépések KEF tagonként: Sikeres programok a témában: Sikertelen programok a témában:

17 HÁTT ÉR 'igsza bályi háttér érte lrnez e:;enek prooiérnai, sz akemberek hiánya r r!lu kas ellátórendszer lc'h ab ilitációs intézmények hiánya :' : ogu gyi koordináto ro k szere;jenek 1lszl,úasa KEF ta gszervek, akik adatokkal rendel kezn ek a problémák elemzéséhez: A probléma kezelésére t ett eddigi lépések KEF tagonként: Sikeres programok a témába n: Sikertelen programok a témába n:

18 MEGKERESÉ lju:ai bdlld,"\ felt érké pez ésének hián')'d,. klie ns elérése KE F ta9'~'~: Je k, ak i!..:.l datokkal re ndelkezne k a problémá k elemzéséhez: A problém a kezelésére tett eddigi lépések KEF tagonként: Sikeres rogramok a témában: Sikertelen programok a témában:

19 2012. KEF Program $.; ~ Nyíregyháza Megyei Jogú Város ~,:, Kábítószerűgyi Egyeztető Fóruma ~

20 JE GY ZŐKÓ NY V Mely l<.eszl1lt a Nyíre gyh jz>; f.. íegyei Jogú Vá ros K,'Íbit Cis zerügyi E g yezte tő Fórumának évi programjúoi. Helyszín: Szociális Gondozási Központ (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.) Időpont: ; 14 óra Jegyzőkönyvvezető : Papp Marianna- KEF Titkár J e gyzőkönyv hitelesítő : Szilvásiné Bojda Márta- KEF Elnök Javasolt Napirendi pontok: 1. Köszöntő 2. Csoportmunka: ~ A helyi stratégiához kapcsolódóan az éves cselekvési terv kialakítása ~ feladattervek, felelősök kidolgozása Jelen vannak: 12 fő (külön íven is csatolva jelenléti ív): R észtvevő tagok névsora: 1. Papp Marianna: KEF titkár, AlterEgo Egyesület 2. Nagy Nóra: AlterEgo Egyesület 3. Bogdándi István SZSZBMKH NSZSZ Egészségfejlesztési Osztály 4. Szabó Attila: Filadelfia Szociális Központ 5. Pankotai Zsolt: Talentum Alapítvány 6. Kiss Bernadett: Bánki Donát MKI. 7. Virányi Beáta- Adelante Alapítvány 8. Kosztor Mariann- Krúdy Gyula Gimnázium 9. Jánosik Tamás: Inczédy György Középiskola 10. Hámoriné Lóki Beáta: Oltalom Szeretetszolgálat 11. Bodnár Jánosné: Kölcsey Ferenc Gimnázium 12. Szilvásiné Bojda Márta: KEF Elnök, MONBEBÉ Alapítvány Elnöke 1. Napirendi pont: Köszöntő Szilvásiné Bojda Márta KEF Elnök Asszony köszönti a jelenlevőket. progra mtervről. Tájékoztatást ad a napi 2.Csoportmunka: 2

21 it A he ly i strat égiá hoz kapcsolódóan az éves cselekvési terv kialakítása, feladattervek kidolgozása, felelősök kiválasztása. ')ző alkalommal elk é,_~ t: r 'c:blématérkép segítségével 3 külön területen jelentek meg J nro blé mák : SZOCIÁLIS OKTATÁSI HATÓSÁGI Ez en fő területek mentén kerü lt sor a évi cselekvési terv kialakítására. Szilvásiné Bojda Márta hangsúlyozta, hogya cselekvési tervet úgy kell kialakítanunk, hogy ahhoz semmiféle anyagi forrásra nem számíthat a KEF (pályázati). SZOCIÁLIS: 1) KEF Információs pont létrehozása: A résztvevők egyöntetű megállapították, hogy szükséges lenne egy olyan helyre a városban, ahol a különböző szervezetek képviseltethetik magukat a problémával küszködő kliensek fogadására. Jelenleg a városba több szervezethez fordulhatnak problémáikkal a kliensek (Adelante Alapítvány, Talentum Alapítvány, Filadelfia Szociális Központ, Oltalom Szeretetszolgálat). Egy mindenki számára elérhető helyet kellene találni, ahol szervezetek ügyeletet tartanának heti(vagy 8 napos) egy alkalommal (soros felváltásban) az iskolai drog ügyi koordinátorokkal együttműködve(pedagógusok bevonásával). Tervezett feladatok és felelősök: ~ Helyszín biztosítása: I umánnet Alapítványi Szilvásiné Bojda Márta veszi fel a kommunikációt a Humánnet Alapítvány vezetőjével Nyírcsák Jánossal. Az irodaműködtetéséhez szükség lenne egy telefonos elérhetőségre is. IAdelante Alapítványi Virá nyi Beáta az Adelante Alapítvány képviselője továbbítja a kérdést a vezetője Nagy Alex Irányába. ~ Informálás: A működtetéshez szükséges szervezetek részére Szilvási né Bojda Márta információ levelet küld ki a szervezetek irányába a lehetőségről (Ki vesz, ki akar részt venni a programban?). 2) Kiadvány készítése: Rövid kiadvány készítése, mely tartalmazza a szervezetek adatait, tevékenységi körét, valamint az KEF Információs pont adta lehetőségeket a Kliensek részére. Tervezett feladatok és felelősök: ~ Kommunikáció: Az KEF információs irod áról való informáló levél kiküldését követően, valamint a visszajelzések alapján a kiadvány anyagait táblázatban összerendezve Papp Marianna elküldi a résztvevő szervezeteknek a minta anyagot. ~ Nyilvánosság: A kiadvány elkészül pdf. formátumban (fekete-fehér) is, hogy az a jövőben is sokszorosítható legyen.(www. nyirkef.hu honlapon, valam int az Iskolák honlapján nyilvánossá tehető). ~ Informálás: Plakát készítése: az KEF Információs pont adta lehetőségeket és elérhetőséget tartalmazná. 3

22 ;>.~ [j0 g füg gő elkészíté '~(: '\ p!.jj. átok kihe!yezé.>.' : orvosi rend elők, posta, GYEJO stb. O ~' Tl\TÁS : (. Prevenciós programok feltérképezése : Egyé rtelműen szükséges egy olyan li sta Illegléte, amely LF ta lmazz él "!'Yl egvalósuió prevenciós programok listáját. Ezen lista segít ségéve l valamint a KEF ajánlás elkészítésével az iskolákban jelentkező szervezeteket az Iskol ák nyugodtan fogadhatnák. Fel adatok és felelősök: r Adatbekérés: Szilvásiné Bojda Márta bekéri a GYEJÓ-tól az éves adattáblát.,. Csoport összehívása: adatelemzéshez: Felelős: Bogdándi István. 2) Drog elleni küzdelem világnapja: KEF Futás szervezése az előző éves program sikerére tekintettel. Indulás Stadiontól indulásérkezés: Kossuth Tér?, Rákóczi utca vége? Az érkezés helyszínén program: zene, vagy tánc, vagy Retró kívánság műsor. A KEF szervezetek az útvonalon, standokon helyezkednek el, ahol információt tudnak adni tevékenységeikről. A START és a CÉL vonalon egyelőre kinyomtatott nyomtatványon pecsétet kaphatnak a távot sikeresen megtevő résztvevők, amiket egy közös kalapba helyezve sorsoljuk ki a RETRO Rádió vagy egyéb felajánlások során beérkezett ajándékokat. A futással kapcsolatban a résztvevőket megfelelően tájékoztatni szükséges az útvonalról, szabályokról. Feladatok és felelősök: ~ A Futás szervezésért felelős: Szabó Attila (Filadelfia Szociális kp.). Tervezett időpontok június l-én. ~ Kiállítás szervezése a CÉL helyszínén: aktuális kiállításokkal kapcsolatos információ szerzése a bűnmegelőzési osztálytól Kosztor Mariann. ~ Önkéntes centrummal kapcsolatfelvétel, Bernáth Imrével kapcsolat felvétele: Rebenyák Erika ~ Médiával való kapcsolatfelvétel, Y2K: Szilvási né Bojda Márta ~ Útvonal biztosítása, önkormányzattal való kapcsolatfelvétel: Szilvásiné Bojda Márta ~ Power plate bemutató: Kiss Bernadett ~ Díjazás: oklevél az első 3 helyezettnek ~ Szponzorok keresése: mindenki feladata Szilvásiné Bojda Márta kor megköszönte a jelenlevőknek a részvételt és lezárta az ülést. Következő ülés időpontja: április óra, Vécsey Köz 2. Kelt.: Nyíregyháza, április 02. Jegyzőkönyvvezető Papp Marianna KEF Titkár Jegyzőkönyv hitelesítő Szilvásiné Bojda Márta KEF Elnök 4

23 .}'\. :!J

24

25 2012. //.. ZO~ONY\l KEF Program Nyíregyháza Megyei Jogú Város,.. Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma , ~ i, II

26 JEGYZŐKÖNYV 'Jlely ke cz ült a Nyíregvh,4z a Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának évi programjáról. Helyszín : Szociális Gondozási Központ (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.) Időpont: ; 14 óra Jegyzőkönyvvezető: Papp Marianna- KEF Titkár Jegyzőkönyv hitelesítő: Szilvásiné Bojda Márta- KEF Elnök Javasolt Napirendi pontok: 1. Köszöntő 2. Csoportmunka: ~ A helyi stratégiához kapcsolódóan az éves cselekvési terv bővítése ~ feladattervek kidolgozása, felelősök kijelölése Jelen vannak: 14 fő (külön íven is csatolva jelenléti ív): Résztvevő tagok névsora: 1. Papp Marianna: KEF titkár, AlterEgo Egyesület 2. Baranyi- Szabad Erzsébet- Drogambulancia 3. Békésiné Koncos Erika: Human-net Alapítvány 4. Lengyelné Pogácsás Mária- Human-net Alapítvány 5. Nagy Nóra: AlterEgo Egyesület 6. Bogdándi István SZSZBMKH NSZSZ Egészségfejlesztési Osztály 7. Szabó Attila: Filadelfia Szociális Központ, Kékkereszt 8. Pankotai Zsolt: Talentum Alapítvány 9. Virányi Beáta- Adelante Alapítvány 10. Hámoriné Lóki Beáta: Oltalom Szeretetszolgálat 11. Szilvásiné Bojda Márta: KEF Elnök, MONBEBÉ Alapítvány Elnöke 12. Dr. Huba Péterné- Vasvári Pál Gimnázium 13. Tóth Zsolt: Zay Anna Gimnázium és EÜ. Szakközépiskola 14. Rebenyák Erika: NYF Eötvös József Általános Iskola és Gimnázium 1. Napirendi pont: Köszöntő Szilvásiné Bojda Márta KEF Elnök Asszony köszönti a jelenlevőket. Tájékoztatást ad a napi programtervről. Valamint beszámol az előző alkalommal megbeszélt tevékenységekről. 2

27 2. Csoportmunka: A helyi strat égi ához ka pcsolódóan az eves cselekvési terv kialakítása, f eladattervek i<idolgoz3sa, felelő s ök kivá las ztása Az előző alkalommal elkész ített problématérkép segítségével 3 külön területen jelentek meg a problémák: SZOCIÁLIS s OKTATÁSI HATÓSÁGI Ez en fő területek mentén ke rült sor a évi cselekvési terv kialakítására. A program során még egyszer kitértünk a szociális és oktatási területekre. SZOCIÁLIS: 1) Kiadvány készítése: Rövid kiadvány készítése, mely tartalmazza a szervezetek adatait, tevékenységi körét, valamint az KEF Információs pont adta lehetőségeket a Kliensek részére. Tervezett feladatok és felelősök: ~ Papp Marianna tisztázó kérdésben kérte a jelenlevőket, hogy pontosítsák az eddig elküldött anyagot, mivel ezen dokumentumok nem egységesek. Papp Marianna a szervezeteknek visszaküldi az általuk elkészített dokumentumot, hogy az rövid-tömör és a lényegre fókuszáló információkat tartalmazzon. Amennyiben kialakul egy egységes rendszer a kiadvány tartalmával kapcsolatban elindítható a tervezési fázis a nyomdával. ~ Nyilvánosság: A kiadvány elkészül pdf. formátumban (fekete-fehér) is, hogy az a jövőben is sokszorosítható legyen.(www. nyirkef.hu honlapon, valamint az Iskolák honlapján nyilvánossá tehető). ~ Informálás: Plakát készítése: az KEF Információs pont adta lehetőségeket és elérhetőséget tartalmazná. (költségfüggő elkészítése). A plakátok kihelyezése: orvosi rendelők, posta, GYEJO stb. OKTATÁS: 1) Prevenciós programok feltérképezése: Egyértelműen szükséges egy olyan lista megléte, amely tartalmazza a megvalósuló prevenciós programok listáját. Ezen lista segítségével valamint a KEF ajánlás elkészítésével az iskolákban jelentkező szervezeteket az Iskolák nyugodtan fogadhatnák. Feladatok és felelősök: ~ Adatbekérés: Szilvásiné Bojda Márta bekéri a GYEJÓ-tól az éves adattáblát. ~ Csoport összehívása: adatelemzéshez: Felelős: Bogdándi István. Elért eredmény a legutóbbi találkozó óta nem történt. Szilvásiné Bojda Márta április 20-ig lekéri az adatokat a GYEJÓ-tól és Bogdándi Istvánnal egységes szerkezetbe rendezik. Az így kialakított érintett iskolák és csoportok li stáj át május 7-én közösen elemzi ki a KEF, az érintett iskolák meghívásával és jelenlétével. A meghívás en keresztül történik a megadott lista alapján, melyet Papp Mariann juttat el az érintett iskolák irányába. 3

28 licl':",iberi,l Z isko la nen, t,h) i)sz t ve rlni a t alálko zón, Ci,. rö vid leírást kell eljuttatniuk a KU rész ére, mely tartalrnazza az iskolá béln előző évben megrendezésre kerülő szakmai p((!"ram rövid leírás át. '1, Dro? e/ legi k üzd e!( ~' J' ~..::n <lpj(l;!': előző al kalon'i!,?i rne rült feladatok mellet az alábl)i ötletek jöttek: Feladatok és felelősök: ~ A Futás szervezésért felelős: Szabó Attila (Filadelfia Szociális kp.). Tervezett i dőpontok június l -én. T Start: Pecsétes cetli acélnál dobozba helyezés, sorsolás; Felelős: KEF tagok ~ Kiállítás szervezése a CÉL helyszínén: Pankotai Zsolt, Paravánok kiszállítása, biztosítása: Szabó Attila;Fa aszta lok biztosítása az önkormányzattól: Szilvásiné Bojda Márta; Fa asztalok hiányában sátor biztosítása Humánnet Alapítvány, Talentum, > Mentők, tűzoltók(katasztrófa védelmisek) értesítése, fellépők keresése: Rebenyák Erika ~ fellépők keresése: Lengyelné Pogácsás Mária ~ Médiával való kapcsolatfelvétel, Retró Rádió technikai biztosítása a fellépők részére valamint Stadion biztosítása a START-hoz: Szilvási né Bojda Márta ~ Útvonal biztosítása: Gurbán Csaba segítségével» Szponzorok keresése: mindenki feladata május 7-ig, Hivatalos levél a KEF-től szponzorok keresésére Papp Marianna előkészíti, Szilvásiné Bojda Márta véglegesíti. Szükséges megtudni, hogy van-e azon a napon más városi rendezvény a helyszíne: Márti HATÓSÁGI Fontos a dizájner drogokat árusító helyek napvilágra kerülése ezen helyek feltérképezése. szilvásiné Bojda Márta kor megköszönte a jelenlevőknek a részvételt és lezárta az ülést. K övetk ező ülés időpontja: május óra, Vécsey Köz 2. Kelt.: Nyíregyháza, április 16. J e gyzőkönyvvezető Papp Marianna KEF Titkár Jegyzőkönyv hitelesítő szilvásiné Bojda Márta KEF Elnök 4

29 , 17 ~)JOw KEF NYIREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város ÖWKORMÁNYZATÁNAK KABlTószEROGYI EGYEZTETO FÓRUMA "Közös futással a drogfogyasztás ellen!" Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma közös futást szervez az oktatási intézmények tanujói és pedagógusai számára. A rendezvény célja Felhívni a fiatalok figyeimét az önálló felelősségteljes döntések jelentőségére, életszemlélet - életvezetés fontosságára, az egészséges életfilozófiára. a pozitív A rendezvény időpontja június Ol. péntek óra között 9.00 Gyü leke ző és regisztráció hel yszíne abuszacsa Bujtos utcai parkolója 9.45 Üdvözlés - Szilvásiné Bojda Márta KEF elnök 9.50 Bemelegítés - Hanász Róbert, a TIGERS játékos edzőjév el Rajt Célba érkezés élő koncertek bemutatók, tanácsadás Az iskolák csapatai a saját iskolai - vagy torna pólójukban jelenjenek meg. Általános iskolákból a felső tagozatos diákokat várjuk. Előzet es bejelentkezés szükséges - címen, az intézmény neve, címe, a hozzávetőleges létszám megadásával. A futás útvonala ~ ~Ö$I,.,~ '. ~ i.'.;>?> i ~ l A futás útvonalán forgalomirányító polgárőrök és rendőrök figyelik és segíti majd a futókat. A Kossuth téren felállított színpadnál, a beérkező fiatalokat tanácsadás, kiállítás, műsor és óra között a Cool Rock Band élő koncertje várja. A rendezvény a NYÍRKEF tagszervezetinek összefogásával, Nyíregyháza város támogatásával valósul meg!

30 Iskola neve, cfme, elérhet6sége (e mall, telefon) elérhetősége Futók létszáma KlséNS felnőttek száma Iskolai összekötő (pedagógus) neve, elérhető.. Rubázat ( póló szlne) Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 4400 Nyiregyháza, Városmajor u. 4. Tel: 42/ , Fax: 42/ e mall: Nylregyházl FŐiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium eotvosfjlnyf.hu 42/ , Pomlchalné Piros Gyöngyvér Igazgatóhelyettes 42/ Rebenyák Erika piros fehér Westslk Vilmos tlelmlszerlparl Szakközépiskola és Szakiskola 4400 NylreByhha, Semmelweis u. 15. sullfjlwest5lk.sullnet.hu 06-42/ Nylregyhhl Evon,éllkus Kossuth lajos Glmnablum Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nylregyhha, Arak u. 53. Bencs Unió Szakiskola és Ált."nos Iskola 4400 Nylregyháza, Tiszavasvári út / Borszéki Péter 06 30/ Kiss Zsolt 30 Szondi Ágnes 14 Batárl Ferencné 20/ fehér piros kék Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Ta,lntézmény 4400 Nylregyháza, Arok u. 17. kaznyh2fjlchello.hu 42/437-()35 10 Halász Levente 20/ fehér Zay Anna Gimnázium, EgészséBOgyi Szakközépiskola és KolléSlum. Bánki Donát MOszaki Középiskola és KOlléslum 4400 Nylregyháza, Korányi F. u. 15. banklfjlbankldonat.hu 80 Összesen: Kiss Bernadett zöld

31 Még több fotó:

32 2012. KEF Program Nyíregyháza Megyei Jogú Váro_s,~,,' -, Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma " \I : 1

33 JEGYZŐKÖNYV M ely ké szü lt a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának évi programjáról. Helyszín : 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. Időpont: ; 14 óra Jegyzőkönyvvezető: Papp Marianna- KEF Titkár Jegyzőkönyv hitelesítő : Szilvásiné Bojda Márta- KEF Elnök Javasolt Napirendi pontok: 1. Köszöntő 2. Csoportmunka: ~ KEF Futás eredményességének megbeszélése: pozitívumok, hibák stb. ~ június 26. KEF konferencia tervezése ~ KEF Elnökkel kapcsolatos változások bejelentése ~ KEF tanácsadó napok Jelen vannak: 10 fő (külön íven is csatolva jelenléti ív): Résztvevő tagok névsora: 1. Papp Marianna: KEF titkár, AlterEgo Egyesület 2. Nagy Nóra: AlterEgo Egyesület 3. Szabó Attila: Filadelfia Szociális Központ 4. Pásztor Gyöngyi: Adelante Alapítvány 5. Hámoriné Lóki Beáta: Oltalom Szeretetszolgálat 6. Baranyi- Szabad Erzsébet: SKSZK. 7. Szilvási né Bojda Márta: KEF Elnök, MONBEBÉ Alapítvány Elnöke 8. Darai Dóra: Human-net Alapítvány 9. Bogdándi István SZ-SZ-B MKH NSZSZ Egészségfejlesztési osztály 10. Pankotai Zsolt: Talentum Alapítvány 1. Napirendi pont: Köszöntő Szilvásiné Bojda Márta KEF Elnök Asszony köszönti a jelenlevőket. programtervről. Tájékoztatást ad a napi 2.Csoportmunka: ~ KEF Futás eredményességének megbeszélése: pozitívumok, hibák stb. 2

ELŐTERJESZTÉS. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. a 2014.évi köznevelési eseti kérelmek támogatásának elszámolására

ELŐTERJESZTÉS. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. a 2014.évi köznevelési eseti kérelmek támogatásának elszámolására 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585i FAX: +36 42 524-586 Ügyiratszám:5722/2015.05 Ügyintéző: Kertész Sné ELŐTERJESZTÉS a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a 2014.évi

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALPOLGÁRMESTER 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-510; FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: ALPOLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:

Részletesebben

Előterjesztés. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUHll ÉR 1. PF.: 83. 1[lEf ON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

4401 NYIREGYHA7A, I\OSSU1H lfr 1. PF.: 83. TE L[FON: ~36 42524 58si FAX: ~36 42524'586. ~ MAIL: NYHSZOC@NYIRfGYHAZA.HU.

4401 NYIREGYHA7A, I\OSSU1H lfr 1. PF.: 83. TE L[FON: ~36 42524 58si FAX: ~36 42524'586. ~ MAIL: NYHSZOC@NYIRfGYHAZA.HU. Ali NYíREGYHÁZA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY MEGYEJ JOGÚ VÁROS 4401 NYIREGYHA7A, I\OSSU1H lfr 1. PF.: 83 POLGÁRMESTERI HIVATALA TE L[FON: ~36 42524 58si FAX: ~36 42524'586 ~ MAIL: NYHSZOC@NYIRfGYHAZA.HU

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119/2009. (V. 25.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közoktatási intézményei alapító okiratának módosításáról és az intézmények alapító

Részletesebben

4401 NyiRfGYHÁZA, KOSSUlH lér 1. PF.: 83. II l [f ON: +36 42 524 585i r AX: +36 42524.586 f-mail: NYHSZOC@NYIR~GYHAZA.HU

4401 NyiRfGYHÁZA, KOSSUlH lér 1. PF.: 83. II l [f ON: +36 42 524 585i r AX: +36 42524.586 f-mail: NYHSZOC@NYIR~GYHAZA.HU NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NyiRfGYHÁZA, KOSSUlH lér 1. PF.: 83. II l [f ON: +36 42 524 585i r AX: +36 42524.586 f-mail: NYHSZOC@NYIR~GYHAZA.HU

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-566 E-mail: nyhhuman@nyirhalo.hu Ügyiratszám:2212/2009. IX. Ügyintéző: Kovács Zoltán/Kerényi

Részletesebben

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 74/0. (X..) számú határozata a 0/0. tanévelőkészítéséről, a feladatellátás racionálisabb megszervezéséről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában

Részletesebben

\t N Y R E G Y H Á Z A "'-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

\t N Y R E G Y H Á Z A '-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-3968-3j2014. Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás átszervezésére...~......

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

4~Cl NvimcvI1Á7A,K05SU ~P(Rl Pf :83

4~Cl NvimcvI1Á7A,K05SU ~P(Rl Pf :83 NYíREGYHÁZA MEGYiEij JOGÚ VÁROS POlGÁRMESTlHU HVATALA POLGÁRMESTER KABNET 4~Cl Nvimcv1Á7A,K05SU ~P(Rl Pf :83 TElE.ON: +3642524-544; FAX: +36 42 311-041 E-MAil: POLC.ARMESTER.ABN ET@r. VREGYHAZA.-U Ügyiratszám:

Részletesebben

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag Lehetőségek kiaknázása, igényfelmérés Saját tulajdonú csarnok, megfelelő infrastruktúrával Utánpótlás

Részletesebben

Rendezvényszervezési forgatókönyv

Rendezvényszervezési forgatókönyv 5.sz. melléklet: Rendezvényszervezési forgatókönyv Tervezés Szakmai nap esetén: A rendezvény célja, témája A meghívottak köre: célcsoport, létszám Időpont kijelölése A helyszín kiválasztása Szervezők kiválasztása

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +36 42 524-54' E MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. november 6-án 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. NYILVIÍNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. NYILVIÍNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGIÍRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. lk/o sz.: I. 341-812008. E/oodó: Opauszki Zoltán Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi Ügyiratszám: 30.004/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÓOSZTÁL Y _~,,~~... SZOCIÁLIS OSZTÁLY ~., _... ~_~_~»..m"_h _. ~...._ 4401 Nyíregyháza,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás (e Ft) (e Ft) % e Ft Induló tőke 40.408 40.408 0 0 Tőkeváltozás 87.938 121.355

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről

Jegyzőkönyv. Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről Jegyzőkönyv mely készült a Gyerekesély Iroda (7530 Kadarkút, Fő u. 7.) 2013. július 11. napján 14 órakor tartott Kadarkúti- Nagybajomi Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről Jelen

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Munkaterv 2013/2014-as tanév A Diákönkormányzat által szervezett programokról Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Nyíregyháza, 2013. augusztus 29. A 2013/2014-es tanév legfőbb célkitűzései

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 1 Bács-Kiskun I. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Kecskemét Szabó István 2 Borsod-A-Z Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus

Részletesebben

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8.

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. PROGRAM Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív időskor Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. 1 2 PROGRAM 2012. november 6. (kedd) Az Egészséges Városok

Részletesebben

REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRME.STERI KABINET. ,1_. ~[ \; Ll lj' Batizi Tamás. Ügyiratszám: PKAB/102-23/ 2014.

REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRME.STERI KABINET. ,1_. ~[ \; Ll lj' Batizi Tamás. Ügyiratszám: PKAB/102-23/ 2014. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRME.STERI KABINET 4401 WiHI (,YHÁZA. KOSSUTH TÉR 1. PI.: 83. TE~EFON: +3642514.>44; FAX: +,6 41 311 041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIRH.YHAZA.Hv

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰL~S~NEK 313/2012. (XII.13.) számű határozata Nyíregyháza Megyei Jogű Város Önkormányzata által a köznevelési intézmények működtetésére létrehozott költségvetési szervek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet)

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet) Békés Megyei Lovas Szövetség JEGYZŐKÖNYV a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről Időpont: 2012. június 18. 17 00 óra Helye: Békéscsaba, Pásztor u. 34. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. számú

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. július 17. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-585; FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

//).-- REGYHAZA. Ügyiratszám: PKAB/48-6/ 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! POLGÁRMESTERI KABINET

//).-- REGYHAZA. Ügyiratszám: PKAB/48-6/ 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! POLGÁRMESTERI KABINET NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524'544i FAX: +3642311-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Helyszín, időpont: A találkozót 2000. november 10.-11.-ig rendezzük meg Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnáziumban

Helyszín, időpont: A találkozót 2000. november 10.-11.-ig rendezzük meg Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnáziumban "Konferencia a civilszervezetek és az iskolák együttműködési lehetőségeiről " avagy Kiegészítés vagy kompenzáció? címmel A program célja: Az iskolákkal folytatott sikeres együttműködésünk tapasztalatai

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATJ\LA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURAlIS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 40-1/2015.

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 2. komponens Szenvedélybetegségek leküzdésére irányuló kezdeményezések Moravcsik-Kornyicki

Részletesebben

Intézmény, szervezet megnevezése. Megállapított támogatás Ft. időpontja. Szabó Pál Téri Általános Iskola

Intézmény, szervezet megnevezése. Megállapított támogatás Ft. időpontja. Szabó Pál Téri Általános Iskola 2009. II. félévben megvalósított egészségfejlesztési programok a Békéscsaba Megyei Jogú Város egészség megőrzési önkormányzati keretének terhére Intézmény, szervezet Szabó Pál Téri Általános Iskola Erzsébethelyi

Részletesebben

Tárgy: a Sokproblémás Családokért Alapítvány támogatása. Tisztelt Képviselőtestület!

Tárgy: a Sokproblémás Családokért Alapítvány támogatása. Tisztelt Képviselőtestület! gx Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 1102 Budapest Endre u. 10. i), "'", * s ntí '< *- * > kerület' Kőbán %-y '

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSIOSZTÁ LY MEGYEI JOGÚ VÁROS 440' NYíREGYHÁZA. KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSIOSZTÁ LY MEGYEI JOGÚ VÁROS 440' NYíREGYHÁZA. KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSIOSZTÁ LY MEGYEI JOGÚ VÁROS 440' NYíREGYHÁZA. KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA TELEFON: +)6 1524'S'H; FAX: +)6 41 Jto-{47 E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREC.YHAZA.HU

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

A szervezet/ intézmény tevékenysége mely szakterülethez köthető? A. Közösség és együttműködés B. Prevenció C. Kezelés-ellátás D.

A szervezet/ intézmény tevékenysége mely szakterülethez köthető? A. Közösség és együttműködés B. Prevenció C. Kezelés-ellátás D. 4. SZÁMÚ MELLÉKLET: Tagintézmények listája KAB-KEF-12 A táblázat célja, hogy láttassa a területi intézményrendszert, valamint az intézmények és egyben az egyes szakterületek arányos képviseletét a KEF-ben,

Részletesebben

PANNON EGYETEM. Georgikon Kar Hallgatói Önkormányzat. Beszámoló. a Pannon Egyetem Georgikon Kar Hallgatói Önkormányzatának. február havi munkájáról

PANNON EGYETEM. Georgikon Kar Hallgatói Önkormányzat. Beszámoló. a Pannon Egyetem Georgikon Kar Hallgatói Önkormányzatának. február havi munkájáról PANNON EGYETEM Georgikon Kar Hallgatói Önkormányzat Beszámoló a Pannon Egyetem Georgikon Kar Hallgatói Önkormányzatának február havi munkájáról (kivonat) 2014. február (állandó feladatok): Benke Richárd

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y Ügyiratszám: 2654-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007.... tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2007. (...) KGY. sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta az Oktatási, Kulturális

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

NYíREGYHÁZA 4400 NYíRE GYH ÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: +36 42524-530; FAX: +36 42501-154 crmzetes FŐJEGYZ ŐJE

NYíREGYHÁZA 4400 NYíRE GYH ÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: +36 42524-530; FAX: +36 42501-154 crmzetes FŐJEGYZ ŐJE NYíREGYHÁZA 4400 NYíRE GYH ÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: +36 42524-530; FAX: +36 42501-154 crmzetes FŐJEGYZ ŐJE E-MAI L: NYHJ EG YZ@ NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 26.932/2013. XIII,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez POLGÁRMESTE~I HIVATALA TELEFON: +36 42 524-553; FAX; +36 42 311-041 SZOCIÁLIS ÉS KŐZNEV E LÉS I OSZTALY TELEFON: +36 42 524''585i FAX: '3642524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: PKAB/S/2014

Részletesebben

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ 031530 VERSENYEREDMÉNYEK 2009/2010-ES TANÉV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM GÁRDONYI GÉZA MEGYEI VERS-, PRÓZA-, MESEMONDÓ

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB/389/2014 Ügyintéző : dr.berényi Judit ELŐTERJESZTÉS - a

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 1 Bács-Kiskun I. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Kecskemét Szabó István 2 Borsod-A-Z Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2009. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2009-ben

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai 1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött

Részletesebben

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Partnereink 2014/2015 1 Paksi Benedek Elek Óvoda Ifjúság út 1/b 75/510 917 nincs benedekelek@paks.hu Bosnyák Zoltánné Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája

Részletesebben

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőzőfelvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv 2008/1. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2008. február 23-án az Érdligeti Közösségi Házban, Érd, Fürdő u.1. A 9:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA V. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ Nyíregyháza, 2015. május 29-31. RÉSZTVEVŐK LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 31-én tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 31-én tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 31-én tartandó rendes testületi ülésére Az előterjesztés tárgya: A fogyatékos személyekre vonatkozó feladatellátási szerződés

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Q.J R E G Y H Á Z A N Y ...~~... SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. Ügyiratszám: SZOC-422-8j2014.

Q.J R E G Y H Á Z A N Y ...~~... SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. Ügyiratszám: SZOC-422-8j2014. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585i FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-422-8j2014.

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

Eseménynaptár 2011. 2011. Az önkéntesség európai éve

Eseménynaptár 2011. 2011. Az önkéntesség európai éve Eseménynaptár 2011. 2011. Az önkéntesség európai éve 2011. február 10. Híranyag küldés a Gotthárdi Körkép havilap szerkesztőségébe: Civil Fórumhoz tartozó szervezetek adószámainak ismertetése, az adó 1%-ának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben