EI6terjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a évi ifjúsági céltartalékból nyújtott támogatások elszámolásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EI6terjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a 2012. évi ifjúsági céltartalékból nyújtott támogatások elszámolásáról"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA. KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: Ügyiratszám: /2013.XIV. Ügyintéző: Doka Diána EI6terjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a évi ifjúsági céltartalékból nyújtott támogatások elszámolásáról Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2012. (1.20.) számú önkormányzati rendelete alapján a évi költségvetés terhére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata ifjúsági célfeladatainak előirányzata 1. pontja- drogmegelőzés, prevenció - illetve 6. pontja - Nyír-Diák-Napok támogatása- keret terhére támogatásban részesültek: AlterEgo Észak-kelet Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület Nyír-Diák Egyesület. Az egyesületek a támogatás felhasználásáról szóló elszámolásukat határidőre (2013. január 31.) megküldték. A megkötött támogatási szerződések alapján tájékoztatás céljából az alábbi dokumentumokat kellett a Támogatottaknak megküldeniük: a támogatásról szóló pénzügyi összesítő elszámolás és pénzügyi beszámoló, valamint szakmai beszámoló, a támogatás felhasználását igazoló számlák nyilatkozattal hitelesített másolata, a kifizetés tényét igazoló bankszámlakivonat, illetve kiadási pénztárbizonylat- a támogatott által hitelesített másolati példánya. A beszámolókat a nagy mennyiségre való tekintettel nem töltöttük fel, a tételes - számlákkal igazolt pénzügyi és szakmai beszámolók a bizottsági ülésen vagy a hivatal 112/A helységében megtekinthetőek. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2012. (1.20.) számú önkormányzati rendelete alapján, az ifjúsági célfeladat előirányzatából nyújtott támogatások beérkezett pénzügyi beszámolónak összefoglaló NYíREGYHÁZA

2 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: táblázatát etőterjesztésünk 1. számú mellékiete, a szöveges beszámolókat a 2-3. számú melléklet tartalmazza. Kérjük a Tisztelt Bizottságot a beszámolók elfogadásához kapcsolódó döntések meghozatalára. Nyíregyháza, április 16. Tisztelettel, C/1 1 Dr. Krizsai Anita osztályvezető NyíREGYHÁZA

3 1. számú melléklet Ügyiratszám Támogatott neve Elszámolás megfelelése a formai követelményeknek /2013. XIV. AlterEgo Észak-Kelet Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület Tá mogatásként ka pott összeg Támogatás felhasználása megfelelő adatlap , - szakértői feladatellátás: , - Kef futás karszalag gyártása: , - hangosítás biztosítása: , - Regi Kef tagok ellátása: 2.520, - hangosítás biztosítása: , - pavilon 7.000, - Naturaqua ásv. - Kef ülés ellátása: 516, - gyümölcsök, Kef ülés ellátás: 1.525, - élelmiszer, Kef ülés ellátás: 2.370, - postai szolgáltatás: 720, - irodaszer: , - műanyag pohár: 2.235, - postai szolgáltatás: 1.310, - Kef ülés, ellátás: , - irodaszer: 1.755, - postai szolgáltatás: 890, - postai szolgáltatás: 1.340, - postai szolgáltatás: 1.070, adminisztrációs szolgáltatás: , összesen: , Megjegyzés előírásoknak megfelel /2013. IX. Nyír-Diák Egyesület megfelelő adatlap , - meghívó készítés: , - plakát készítés: , - üdítő, édesség: 3.595, előírásoknak megfelel 1

4 2 várostörténeti vetélkedő szervezése: 5.000, - tollkészletek ajándékba: , - ajándéktárgyak, jutalmazásra: , - vendéglátás: 5.400, összesen: , L-

5 AlterEgo Eszak-Kelet f\.lagyarorszagi SzenvedélybetegségeKet Megeloző Eg/e~ulet Nyíregyháza Kábítósze rügyi Egyeztető Fórum év tevékenységét seg ítő szakma elszámolás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részé re Szakmai megvalósító neve: Szakmai megvalósító címe: Szakmai összesítő készítője: Szakmai összesítő AlterEgo Észak- Kelet Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület 4400 Nyíregyháza, Damjanich u Papp Marianna KEF Titkár Szakmai január december 31. tevékenység/támogatási időszaka: Szakmai leírás: Az AlterEgo Észak- Kelet Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület 1998-ban alakult. A tizenöt éves működése során, folyamatosan törekedett az állandó fejlődésre, fejiesztésekre, munkatársak bővítésére és céljainak megvalósítására. Kiemeit feladatunknak tekintjük, hogy munkánkkal, programjainkkal csökkentsük az egészségbe I i esélyegyenlőtlenséget. Egészségszociológia i kutatásokat végeztünk a cigányság, büntetés végrehajtási intézetben élők, drogfogyasztó, nevelőintézeti és más hátrányos helyzetű csoportok körében (az eredményeket publikáltuk). Tö bb éves partnerségi kapcsolatunk van a Családse g ítő, Gyermekjóléti és más szociális intézményekkel, népegészségügyi I szolgálattal (korábbi ÁNTSZ), rendőrség, Első Nyírségi Fejlesztési I Társaság, Monbebé Alapítvány, más civil szervezetek, for profit! szervezetekkel (Pnmom, Ke rékva r, NYlrpláza, stb), I önkormányzatok, Közép Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás. I Kiterjedt nemzetközi kapcsolatunk keretében együttműködünk a WHO RHN (Egészséges Régiók európai hálózata), valamint uniós pályázatok keretében spanyol, olasz, brit, svájci, ukrán, román I szervezetekkel., KEF - a Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum alapító és egyben aktív tagjaként folyamatosan segítjük a drogprobléma megoldásában szerepet vállaló szervezetek közötti koordinációt, szakma i programok kidolgozását és monitorozását (www.nyirkef.hu). Szervezetünk a honlappal ka pcsolatos tájékoztatók frissítését, hasznos információk továbbadását I I

6 AlterEgo Észak-Kelet Magyarorszagl SlenvedélybetegségeKet I,legel6z6 EgyesLlei Nyíregyháza '-----.J:ódokumentáció csatolva. biztosítja. E mellet állandó kapcsolatot tartanak a KEF tagokkal a en keresztü l. Ezen felületek folyamatos fejlesztésével és feltöltésével a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet valamint a helyi és Régión belüli KEF szervezetek által megrendezésre kerülő programok időpontjairól tagtársaink folyamatosan értesülhetnek.. Szervezetünk rendszeresen segíti a KEF munkáját. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működéséhez és szakma i tevékenységeihez meghirdetett állami támogatásokat szervezetünk munkatársai segítségéve I a többi civil szervezettel szorosan együttműködve készítjük el és adjuk be. Az elmúlt évbe beadásra kerültek a pályázati programok, állami támogatást a Nyíregyházi KEF számára nem sikerült elnyerni. Azonban az önkormányzati támogatás nagy segítséget nyújtott a további programok és KEF ülések megszervezéséhez és lebonyolításához. Az elmúlt egy évben rendszeresen sor került KEF ülések megrendezésére, melyek helyszínei többek között a volt ÁNTSZ, a Szociális Gondozási Központ valamint a Civil ház volt. A kef ülések lehetőséget biztosított a helyi problémák feltérképezésére és a megoldási lehetőségek kidolgozására. A KEF ülésekhez tartozó Jegyzőkönyveket mellékletként csatoltuk. Két alkalommal a drog elleni küzdelem Világnapja alkalmából egész napos rendezvényt szerveztünk az iskolák, valamint szakemberek bevonásával. Az eredetileg egy alkalomra tervezett program nagy sikerére való tekintettel került megrendezésre, melynek megvalósításában a KEF tagszervezetek vezető szerepet játszottak. Meghívó és Nyíregyháza, január 31. /c.t.pp llot-j{ C4ú-L.::::.. Papp Marianna KEF Titkár

7 2012. KEF Program Nyíregyháza Megyei JogJ Város.. Kábítószerügyi Egyeztet&Fóru ma ~, ~. ot t "

8 JEGYZŐKÖNYV ' ~ e l y : ;.,: szü lt a Nyíregy f;' -c' Me6V'-'í Jo ;'..; \.~j( 05 I< ~ bí tósz e rügyi E gyeztető Fórumának Hel yszín: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. Időpont: ; 14 óra Jegyzőkönyvvezető: Papp Marianna- KEF Titkár Jegyzőkönyv hitelesítő: Szilvásiné Bojda Márta- KEF Elnök Javasolt Napirendi pontok: 1. Köszöntő 2. Csoportmunka: ~ A helyi stratégiához kapcsolódóan az éves cselekvési terv kialakítása helyzetfelmérés - ellátási mátrix elkészítése ~ feladattervek kidolgozása Jelen vannak: 22 fő (külön íven is csatolva jelenléti ív): Résztvevő tagok névsora: l. Papp Marianna: KEF titkár, AlterEgo Egyesület 2. Nagy Nóra: AlterEgo Egyesület 3. Dr. Varga Zsolt: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet 4. Dr. Szakáiné Újhelyi Anita: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 5. Szabó Attila: Filadelfia Szociális Központ 6. Budainé Kiss Tünde: Talentum Alapítvány 7. Kovácsné Tamás Zsuzsanna: Talentum Alapítvány 8. Kiss Bernadett: Bánki Donát MK!. 9. Szabóné Révész Judit: Széchenyi IKSZI 10. Jánosik Tamás: Inczédy György Középiskola ll. Dr. Balázsné Bódi Mária: Zay Anna Eü. SZK. ISK. 12. Tóth Zsolt: Zay Anna Eü. SZK. ISK. 13. Pásztor Gyöngyi: Adelante Alapítvány 14. Hadobásné Kiss Hedvig: SZSZBMKH VSZSZ. 15. Szabó Zoltán: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei MRFK. 16. Eszenyi Viktória: Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium 17. Kőváriné Kulcsár Gabriella: Arany János Gimnázium és Kollégium 18. Hámoriné Lóki Beáta : Oltalom Szeretetszolgálat 2

9 l ( _ Ba ra nyi- Sza ba d Erzsé be t: SKSZK. 2L. _Dr. Erdélyi Ág ne.<- 2, UV1SZ ;-iod, ar Jánosne. :.. dcse: ',I Fe renc Gimnázium 5zi'\'.'sin,; Bojd,' [,.,- t,;!'-'u Eln ök, MONBEBÉ Alapítvány Elnöke 1. Napirendi pont: Köszöntő Szilvásiné Bojda Márta KEF Elnök Asszony köszönti a jelenlevőket. Tájékoztatást ad a napi p rogramtervről. Örömmel értesíti a KEF tagszervezetek képviselőit, hogya Kölcsey Televízió segítségével a jövőben is folytatódni fog a KEF 6 perces beszámolója a televízióban. Felkéri a je lenlevőket, hogy amennyiben van olyan kábítószerüggyel kapcsolatos programjuk, amiről szívesen beszámolnának a jövőben jelezzék. 2.Csoportmunka: );> A helyi stratégiához kapcsolódóan az éves cselekvési terv kialakítása helyzetfelmérés - ellátási mátrix elkészítése, problémafeltárás );> feladattervek kidolgozása Először egyéni, majd csoportos munka keretében a KEF Tagszervezeti képviselők 10 problémát írtak le, amiket összegezve és megfelelő gondolatmenet alapján ezt követően csoportosítottak. A Problémafeltárás eredményeként különböző csoportok alakultak ki, amik a további tervezéshez szükségesek. (Problémafeltárás és elemzés tábla csatolva.) Szilvási né Bojda Márta megkérte a résztvevőket, hogy az előzőekben kiküldött tanulmány (AlterEgo Egyesület: "Drog probléma ellátó rendszerének benchmarkingja") alapján a következő alakalomra gondolják át, hogy az Addiktológiai ellátási piramis elemein belül, milyen tevékenységeket végeznek. Közös megegyezéssel a következő találkozó időpontja: március 12. Szilvásiné Bojda Márta kor megköszönte a jelenlevőknek a részvételt és lezárta az ülést. Kelt.: Nyíregyháza, február 27. Jegyzőkönyvvezető Papp Marianna KEF Titkár Jegyzőkönyv hitelesítő $zilvásiné Bojda Márta KEF Elnök 3

10 / / / til,q) N e ~ <lj /... Q)./ til '<lj /.// / / til 'C\S ~ / 'C\S ~... +-' ~... c\s o c.. 8 o v'l u ro '<lj ~...-4 c,.c E o ~ :::! ro.: N LJ... UJN ri ::.:::'=! c::: N, - ri ~O ~ ZN

11 ~..;;;. m_ (. -~ -. ~ ~ értékválság ~ bizalom hiánya ~ túlterheltség ~ elmágányosodás ~ meghallgatás h.iánya, ~ bizonytalan jőv6kép 'I ~ érdektelenség FOR RÁ<;.,. tá mog,jc;ísok hián y, ). külső t ám ogatók hi d: /" :11 11, csaljei, kl,,",~ éi:, MEGKE RES l utcai bandák feltérképczl">cnp.k hi ány;) kliens elérése HÁTI ÉR ~ jogszabályi háttér értelmczcsl'ne k problém,ii ~ szakemberek hiánya ~ lyukas ellátórendszer ~ rehabilitációs intézmények hl <Ínya ~ drogügyi koordinátorok sze repének tiszt ázéí)q... _*m,_ ~., MEGELŐZÉS ~ működő prevenciós programok hiánya ~ felvilágosítás hiánya ~ kortárs csoportok, önkéntesek hiánya ~ iskolák elzárkózása a programoktó! ~ szexuális fel",ilágosítás hiány a fiatalok körében

12 PROBLÉMA ELEMZÉS A feltárt probléma csoportok segítségével a résztvevő KEF Tagszervezetek kielemzik a csoportokat, saját eredményeiket és tapasztalataikat figyelembe éve és azt elemezve. Javaslatokat tesznek a probléma megoldására. ~> értékválság ~ bizalom hiánya túfterheltség, ',.".*',,<elméig,á nyosodás meg}1allgatás hiánya, biiohylalan jövőkép ir 'V ',"'\1,. '1 -: érd~!telemség ~ ~ it ''\-' KEF tagszervek, akik adatokkal rendelkeznek a problémák elemzéséhez: A probléma kezelésére tett eddigi lépések KEF tagonként: Sikeres programok a témában: Sikertele programok a témában:

13 SZENVEDÉLYEK,- alkohol probléma a tizenévesek körében r élénkítő legális szerek "> szórakozóhelyek 'r alkohol+ gyógyszerekmegjelenése az iskolákban >- ku lturális és szabadidős tevékenységek Iérhetőségének hiánya ).> legális drogok ~ "elektromos világ" függősége pl.:. számitógép. KEF tagszervek, akik adatokkal rendelkeznek a problémák elemzéséhez: A probléma kezelésére tett eddigi lépések KEF tagonként: Sikere programok a témában: Sikertelen programok a témában:

14 FORRÁS r r tcill lcjgi:ltas ok hiánya ku/so támogatók hiánya u m. csa lád, közösség,._: _, :v' i -,;, ' é' problémák elemzéséht:z: A probléma kezelésére tett eddigi lépések KEF tagonként: Sikeres programok a témában : Sikertelen programok a témában :

15 TÁRSAS KAPCSOLATOK ;- csa ládi háttér hiánya ;... generációs problémák erősödé se KEF tagszervek, akik adatokkal rendelkeznek a problémák elemzéséhez: A probléma kezelésére tett eddigi lépések KEF tagonként: Sikeres programok a témában: Sikertelen programok a témában:

16 MEGELŐZÉS r II, /"oud prevenciós programok ;,ianya fe lvilágosítás II iá nya, kortárs csoportok, önkéntesek hiánya ijkolák elzárkózása a programoktó l r '~ :x uális felvilágosítá s hi;íny il fiatalok ~,j/ ében KEF t agszervek, akik adatokkal rendelkeznek a problémák elemzéséhez: A probléma kezelésére tett eddigi lépések KEF tagonként: Sikeres programok a témában: Sikertelen programok a témában:

17 HÁTT ÉR 'igsza bályi háttér érte lrnez e:;enek prooiérnai, sz akemberek hiánya r r!lu kas ellátórendszer lc'h ab ilitációs intézmények hiánya :' : ogu gyi koordináto ro k szere;jenek 1lszl,úasa KEF ta gszervek, akik adatokkal rendel kezn ek a problémák elemzéséhez: A probléma kezelésére t ett eddigi lépések KEF tagonként: Sikeres programok a témába n: Sikertelen programok a témába n:

18 MEGKERESÉ lju:ai bdlld,"\ felt érké pez ésének hián')'d,. klie ns elérése KE F ta9'~'~: Je k, ak i!..:.l datokkal re ndelkezne k a problémá k elemzéséhez: A problém a kezelésére tett eddigi lépések KEF tagonként: Sikeres rogramok a témában: Sikertelen programok a témában:

19 2012. KEF Program $.; ~ Nyíregyháza Megyei Jogú Város ~,:, Kábítószerűgyi Egyeztető Fóruma ~

20 JE GY ZŐKÓ NY V Mely l<.eszl1lt a Nyíre gyh jz>; f.. íegyei Jogú Vá ros K,'Íbit Cis zerügyi E g yezte tő Fórumának évi programjúoi. Helyszín: Szociális Gondozási Központ (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.) Időpont: ; 14 óra Jegyzőkönyvvezető : Papp Marianna- KEF Titkár J e gyzőkönyv hitelesítő : Szilvásiné Bojda Márta- KEF Elnök Javasolt Napirendi pontok: 1. Köszöntő 2. Csoportmunka: ~ A helyi stratégiához kapcsolódóan az éves cselekvési terv kialakítása ~ feladattervek, felelősök kidolgozása Jelen vannak: 12 fő (külön íven is csatolva jelenléti ív): R észtvevő tagok névsora: 1. Papp Marianna: KEF titkár, AlterEgo Egyesület 2. Nagy Nóra: AlterEgo Egyesület 3. Bogdándi István SZSZBMKH NSZSZ Egészségfejlesztési Osztály 4. Szabó Attila: Filadelfia Szociális Központ 5. Pankotai Zsolt: Talentum Alapítvány 6. Kiss Bernadett: Bánki Donát MKI. 7. Virányi Beáta- Adelante Alapítvány 8. Kosztor Mariann- Krúdy Gyula Gimnázium 9. Jánosik Tamás: Inczédy György Középiskola 10. Hámoriné Lóki Beáta: Oltalom Szeretetszolgálat 11. Bodnár Jánosné: Kölcsey Ferenc Gimnázium 12. Szilvásiné Bojda Márta: KEF Elnök, MONBEBÉ Alapítvány Elnöke 1. Napirendi pont: Köszöntő Szilvásiné Bojda Márta KEF Elnök Asszony köszönti a jelenlevőket. progra mtervről. Tájékoztatást ad a napi 2.Csoportmunka: 2

21 it A he ly i strat égiá hoz kapcsolódóan az éves cselekvési terv kialakítása, feladattervek kidolgozása, felelősök kiválasztása. ')ző alkalommal elk é,_~ t: r 'c:blématérkép segítségével 3 külön területen jelentek meg J nro blé mák : SZOCIÁLIS OKTATÁSI HATÓSÁGI Ez en fő területek mentén kerü lt sor a évi cselekvési terv kialakítására. Szilvásiné Bojda Márta hangsúlyozta, hogya cselekvési tervet úgy kell kialakítanunk, hogy ahhoz semmiféle anyagi forrásra nem számíthat a KEF (pályázati). SZOCIÁLIS: 1) KEF Információs pont létrehozása: A résztvevők egyöntetű megállapították, hogy szükséges lenne egy olyan helyre a városban, ahol a különböző szervezetek képviseltethetik magukat a problémával küszködő kliensek fogadására. Jelenleg a városba több szervezethez fordulhatnak problémáikkal a kliensek (Adelante Alapítvány, Talentum Alapítvány, Filadelfia Szociális Központ, Oltalom Szeretetszolgálat). Egy mindenki számára elérhető helyet kellene találni, ahol szervezetek ügyeletet tartanának heti(vagy 8 napos) egy alkalommal (soros felváltásban) az iskolai drog ügyi koordinátorokkal együttműködve(pedagógusok bevonásával). Tervezett feladatok és felelősök: ~ Helyszín biztosítása: I umánnet Alapítványi Szilvásiné Bojda Márta veszi fel a kommunikációt a Humánnet Alapítvány vezetőjével Nyírcsák Jánossal. Az irodaműködtetéséhez szükség lenne egy telefonos elérhetőségre is. IAdelante Alapítványi Virá nyi Beáta az Adelante Alapítvány képviselője továbbítja a kérdést a vezetője Nagy Alex Irányába. ~ Informálás: A működtetéshez szükséges szervezetek részére Szilvási né Bojda Márta információ levelet küld ki a szervezetek irányába a lehetőségről (Ki vesz, ki akar részt venni a programban?). 2) Kiadvány készítése: Rövid kiadvány készítése, mely tartalmazza a szervezetek adatait, tevékenységi körét, valamint az KEF Információs pont adta lehetőségeket a Kliensek részére. Tervezett feladatok és felelősök: ~ Kommunikáció: Az KEF információs irod áról való informáló levél kiküldését követően, valamint a visszajelzések alapján a kiadvány anyagait táblázatban összerendezve Papp Marianna elküldi a résztvevő szervezeteknek a minta anyagot. ~ Nyilvánosság: A kiadvány elkészül pdf. formátumban (fekete-fehér) is, hogy az a jövőben is sokszorosítható legyen.(www. nyirkef.hu honlapon, valam int az Iskolák honlapján nyilvánossá tehető). ~ Informálás: Plakát készítése: az KEF Információs pont adta lehetőségeket és elérhetőséget tartalmazná. 3

22 ;>.~ [j0 g füg gő elkészíté '~(: '\ p!.jj. átok kihe!yezé.>.' : orvosi rend elők, posta, GYEJO stb. O ~' Tl\TÁS : (. Prevenciós programok feltérképezése : Egyé rtelműen szükséges egy olyan li sta Illegléte, amely LF ta lmazz él "!'Yl egvalósuió prevenciós programok listáját. Ezen lista segít ségéve l valamint a KEF ajánlás elkészítésével az iskolákban jelentkező szervezeteket az Iskol ák nyugodtan fogadhatnák. Fel adatok és felelősök: r Adatbekérés: Szilvásiné Bojda Márta bekéri a GYEJÓ-tól az éves adattáblát.,. Csoport összehívása: adatelemzéshez: Felelős: Bogdándi István. 2) Drog elleni küzdelem világnapja: KEF Futás szervezése az előző éves program sikerére tekintettel. Indulás Stadiontól indulásérkezés: Kossuth Tér?, Rákóczi utca vége? Az érkezés helyszínén program: zene, vagy tánc, vagy Retró kívánság műsor. A KEF szervezetek az útvonalon, standokon helyezkednek el, ahol információt tudnak adni tevékenységeikről. A START és a CÉL vonalon egyelőre kinyomtatott nyomtatványon pecsétet kaphatnak a távot sikeresen megtevő résztvevők, amiket egy közös kalapba helyezve sorsoljuk ki a RETRO Rádió vagy egyéb felajánlások során beérkezett ajándékokat. A futással kapcsolatban a résztvevőket megfelelően tájékoztatni szükséges az útvonalról, szabályokról. Feladatok és felelősök: ~ A Futás szervezésért felelős: Szabó Attila (Filadelfia Szociális kp.). Tervezett időpontok június l-én. ~ Kiállítás szervezése a CÉL helyszínén: aktuális kiállításokkal kapcsolatos információ szerzése a bűnmegelőzési osztálytól Kosztor Mariann. ~ Önkéntes centrummal kapcsolatfelvétel, Bernáth Imrével kapcsolat felvétele: Rebenyák Erika ~ Médiával való kapcsolatfelvétel, Y2K: Szilvási né Bojda Márta ~ Útvonal biztosítása, önkormányzattal való kapcsolatfelvétel: Szilvásiné Bojda Márta ~ Power plate bemutató: Kiss Bernadett ~ Díjazás: oklevél az első 3 helyezettnek ~ Szponzorok keresése: mindenki feladata Szilvásiné Bojda Márta kor megköszönte a jelenlevőknek a részvételt és lezárta az ülést. Következő ülés időpontja: április óra, Vécsey Köz 2. Kelt.: Nyíregyháza, április 02. Jegyzőkönyvvezető Papp Marianna KEF Titkár Jegyzőkönyv hitelesítő Szilvásiné Bojda Márta KEF Elnök 4

23 .}'\. :!J

24

25 2012. //.. ZO~ONY\l KEF Program Nyíregyháza Megyei Jogú Város,.. Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma , ~ i, II

26 JEGYZŐKÖNYV 'Jlely ke cz ült a Nyíregvh,4z a Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának évi programjáról. Helyszín : Szociális Gondozási Központ (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.) Időpont: ; 14 óra Jegyzőkönyvvezető: Papp Marianna- KEF Titkár Jegyzőkönyv hitelesítő: Szilvásiné Bojda Márta- KEF Elnök Javasolt Napirendi pontok: 1. Köszöntő 2. Csoportmunka: ~ A helyi stratégiához kapcsolódóan az éves cselekvési terv bővítése ~ feladattervek kidolgozása, felelősök kijelölése Jelen vannak: 14 fő (külön íven is csatolva jelenléti ív): Résztvevő tagok névsora: 1. Papp Marianna: KEF titkár, AlterEgo Egyesület 2. Baranyi- Szabad Erzsébet- Drogambulancia 3. Békésiné Koncos Erika: Human-net Alapítvány 4. Lengyelné Pogácsás Mária- Human-net Alapítvány 5. Nagy Nóra: AlterEgo Egyesület 6. Bogdándi István SZSZBMKH NSZSZ Egészségfejlesztési Osztály 7. Szabó Attila: Filadelfia Szociális Központ, Kékkereszt 8. Pankotai Zsolt: Talentum Alapítvány 9. Virányi Beáta- Adelante Alapítvány 10. Hámoriné Lóki Beáta: Oltalom Szeretetszolgálat 11. Szilvásiné Bojda Márta: KEF Elnök, MONBEBÉ Alapítvány Elnöke 12. Dr. Huba Péterné- Vasvári Pál Gimnázium 13. Tóth Zsolt: Zay Anna Gimnázium és EÜ. Szakközépiskola 14. Rebenyák Erika: NYF Eötvös József Általános Iskola és Gimnázium 1. Napirendi pont: Köszöntő Szilvásiné Bojda Márta KEF Elnök Asszony köszönti a jelenlevőket. Tájékoztatást ad a napi programtervről. Valamint beszámol az előző alkalommal megbeszélt tevékenységekről. 2

27 2. Csoportmunka: A helyi strat égi ához ka pcsolódóan az eves cselekvési terv kialakítása, f eladattervek i<idolgoz3sa, felelő s ök kivá las ztása Az előző alkalommal elkész ített problématérkép segítségével 3 külön területen jelentek meg a problémák: SZOCIÁLIS s OKTATÁSI HATÓSÁGI Ez en fő területek mentén ke rült sor a évi cselekvési terv kialakítására. A program során még egyszer kitértünk a szociális és oktatási területekre. SZOCIÁLIS: 1) Kiadvány készítése: Rövid kiadvány készítése, mely tartalmazza a szervezetek adatait, tevékenységi körét, valamint az KEF Információs pont adta lehetőségeket a Kliensek részére. Tervezett feladatok és felelősök: ~ Papp Marianna tisztázó kérdésben kérte a jelenlevőket, hogy pontosítsák az eddig elküldött anyagot, mivel ezen dokumentumok nem egységesek. Papp Marianna a szervezeteknek visszaküldi az általuk elkészített dokumentumot, hogy az rövid-tömör és a lényegre fókuszáló információkat tartalmazzon. Amennyiben kialakul egy egységes rendszer a kiadvány tartalmával kapcsolatban elindítható a tervezési fázis a nyomdával. ~ Nyilvánosság: A kiadvány elkészül pdf. formátumban (fekete-fehér) is, hogy az a jövőben is sokszorosítható legyen.(www. nyirkef.hu honlapon, valamint az Iskolák honlapján nyilvánossá tehető). ~ Informálás: Plakát készítése: az KEF Információs pont adta lehetőségeket és elérhetőséget tartalmazná. (költségfüggő elkészítése). A plakátok kihelyezése: orvosi rendelők, posta, GYEJO stb. OKTATÁS: 1) Prevenciós programok feltérképezése: Egyértelműen szükséges egy olyan lista megléte, amely tartalmazza a megvalósuló prevenciós programok listáját. Ezen lista segítségével valamint a KEF ajánlás elkészítésével az iskolákban jelentkező szervezeteket az Iskolák nyugodtan fogadhatnák. Feladatok és felelősök: ~ Adatbekérés: Szilvásiné Bojda Márta bekéri a GYEJÓ-tól az éves adattáblát. ~ Csoport összehívása: adatelemzéshez: Felelős: Bogdándi István. Elért eredmény a legutóbbi találkozó óta nem történt. Szilvásiné Bojda Márta április 20-ig lekéri az adatokat a GYEJÓ-tól és Bogdándi Istvánnal egységes szerkezetbe rendezik. Az így kialakított érintett iskolák és csoportok li stáj át május 7-én közösen elemzi ki a KEF, az érintett iskolák meghívásával és jelenlétével. A meghívás en keresztül történik a megadott lista alapján, melyet Papp Mariann juttat el az érintett iskolák irányába. 3

28 licl':",iberi,l Z isko la nen, t,h) i)sz t ve rlni a t alálko zón, Ci,. rö vid leírást kell eljuttatniuk a KU rész ére, mely tartalrnazza az iskolá béln előző évben megrendezésre kerülő szakmai p((!"ram rövid leírás át. '1, Dro? e/ legi k üzd e!( ~' J' ~..::n <lpj(l;!': előző al kalon'i!,?i rne rült feladatok mellet az alábl)i ötletek jöttek: Feladatok és felelősök: ~ A Futás szervezésért felelős: Szabó Attila (Filadelfia Szociális kp.). Tervezett i dőpontok június l -én. T Start: Pecsétes cetli acélnál dobozba helyezés, sorsolás; Felelős: KEF tagok ~ Kiállítás szervezése a CÉL helyszínén: Pankotai Zsolt, Paravánok kiszállítása, biztosítása: Szabó Attila;Fa aszta lok biztosítása az önkormányzattól: Szilvásiné Bojda Márta; Fa asztalok hiányában sátor biztosítása Humánnet Alapítvány, Talentum, > Mentők, tűzoltók(katasztrófa védelmisek) értesítése, fellépők keresése: Rebenyák Erika ~ fellépők keresése: Lengyelné Pogácsás Mária ~ Médiával való kapcsolatfelvétel, Retró Rádió technikai biztosítása a fellépők részére valamint Stadion biztosítása a START-hoz: Szilvási né Bojda Márta ~ Útvonal biztosítása: Gurbán Csaba segítségével» Szponzorok keresése: mindenki feladata május 7-ig, Hivatalos levél a KEF-től szponzorok keresésére Papp Marianna előkészíti, Szilvásiné Bojda Márta véglegesíti. Szükséges megtudni, hogy van-e azon a napon más városi rendezvény a helyszíne: Márti HATÓSÁGI Fontos a dizájner drogokat árusító helyek napvilágra kerülése ezen helyek feltérképezése. szilvásiné Bojda Márta kor megköszönte a jelenlevőknek a részvételt és lezárta az ülést. K övetk ező ülés időpontja: május óra, Vécsey Köz 2. Kelt.: Nyíregyháza, április 16. J e gyzőkönyvvezető Papp Marianna KEF Titkár Jegyzőkönyv hitelesítő szilvásiné Bojda Márta KEF Elnök 4

29 , 17 ~)JOw KEF NYIREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város ÖWKORMÁNYZATÁNAK KABlTószEROGYI EGYEZTETO FÓRUMA "Közös futással a drogfogyasztás ellen!" Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma közös futást szervez az oktatási intézmények tanujói és pedagógusai számára. A rendezvény célja Felhívni a fiatalok figyeimét az önálló felelősségteljes döntések jelentőségére, életszemlélet - életvezetés fontosságára, az egészséges életfilozófiára. a pozitív A rendezvény időpontja június Ol. péntek óra között 9.00 Gyü leke ző és regisztráció hel yszíne abuszacsa Bujtos utcai parkolója 9.45 Üdvözlés - Szilvásiné Bojda Márta KEF elnök 9.50 Bemelegítés - Hanász Róbert, a TIGERS játékos edzőjév el Rajt Célba érkezés élő koncertek bemutatók, tanácsadás Az iskolák csapatai a saját iskolai - vagy torna pólójukban jelenjenek meg. Általános iskolákból a felső tagozatos diákokat várjuk. Előzet es bejelentkezés szükséges - címen, az intézmény neve, címe, a hozzávetőleges létszám megadásával. A futás útvonala ~ ~Ö$I,.,~ '. ~ i.'.;>?> i ~ l A futás útvonalán forgalomirányító polgárőrök és rendőrök figyelik és segíti majd a futókat. A Kossuth téren felállított színpadnál, a beérkező fiatalokat tanácsadás, kiállítás, műsor és óra között a Cool Rock Band élő koncertje várja. A rendezvény a NYÍRKEF tagszervezetinek összefogásával, Nyíregyháza város támogatásával valósul meg!

30 Iskola neve, cfme, elérhet6sége (e mall, telefon) elérhetősége Futók létszáma KlséNS felnőttek száma Iskolai összekötő (pedagógus) neve, elérhető.. Rubázat ( póló szlne) Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 4400 Nyiregyháza, Városmajor u. 4. Tel: 42/ , Fax: 42/ e mall: Nylregyházl FŐiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium eotvosfjlnyf.hu 42/ , Pomlchalné Piros Gyöngyvér Igazgatóhelyettes 42/ Rebenyák Erika piros fehér Westslk Vilmos tlelmlszerlparl Szakközépiskola és Szakiskola 4400 NylreByhha, Semmelweis u. 15. sullfjlwest5lk.sullnet.hu 06-42/ Nylregyhhl Evon,éllkus Kossuth lajos Glmnablum Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nylregyhha, Arak u. 53. Bencs Unió Szakiskola és Ált."nos Iskola 4400 Nylregyháza, Tiszavasvári út / Borszéki Péter 06 30/ Kiss Zsolt 30 Szondi Ágnes 14 Batárl Ferencné 20/ fehér piros kék Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Ta,lntézmény 4400 Nylregyháza, Arok u. 17. kaznyh2fjlchello.hu 42/437-()35 10 Halász Levente 20/ fehér Zay Anna Gimnázium, EgészséBOgyi Szakközépiskola és KolléSlum. Bánki Donát MOszaki Középiskola és KOlléslum 4400 Nylregyháza, Korányi F. u. 15. banklfjlbankldonat.hu 80 Összesen: Kiss Bernadett zöld

31 Még több fotó:

32 2012. KEF Program Nyíregyháza Megyei Jogú Váro_s,~,,' -, Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma " \I : 1

33 JEGYZŐKÖNYV M ely ké szü lt a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának évi programjáról. Helyszín : 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. Időpont: ; 14 óra Jegyzőkönyvvezető: Papp Marianna- KEF Titkár Jegyzőkönyv hitelesítő : Szilvásiné Bojda Márta- KEF Elnök Javasolt Napirendi pontok: 1. Köszöntő 2. Csoportmunka: ~ KEF Futás eredményességének megbeszélése: pozitívumok, hibák stb. ~ június 26. KEF konferencia tervezése ~ KEF Elnökkel kapcsolatos változások bejelentése ~ KEF tanácsadó napok Jelen vannak: 10 fő (külön íven is csatolva jelenléti ív): Résztvevő tagok névsora: 1. Papp Marianna: KEF titkár, AlterEgo Egyesület 2. Nagy Nóra: AlterEgo Egyesület 3. Szabó Attila: Filadelfia Szociális Központ 4. Pásztor Gyöngyi: Adelante Alapítvány 5. Hámoriné Lóki Beáta: Oltalom Szeretetszolgálat 6. Baranyi- Szabad Erzsébet: SKSZK. 7. Szilvási né Bojda Márta: KEF Elnök, MONBEBÉ Alapítvány Elnöke 8. Darai Dóra: Human-net Alapítvány 9. Bogdándi István SZ-SZ-B MKH NSZSZ Egészségfejlesztési osztály 10. Pankotai Zsolt: Talentum Alapítvány 1. Napirendi pont: Köszöntő Szilvásiné Bojda Márta KEF Elnök Asszony köszönti a jelenlevőket. programtervről. Tájékoztatást ad a napi 2.Csoportmunka: ~ KEF Futás eredményességének megbeszélése: pozitívumok, hibák stb. 2

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben Új Gyáli 2012 április Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Önkormányzati támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek 4. oldal Lesz gyáli adóslista Az évfordulók városa 5. oldal

Részletesebben

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza XX. évfolyam 1. szám 2010. január 14. Nemzetiségek napja Anemzetiségek napja alkalmából decemberben a városháza dísztermében adták át a kisebbségekért díjakat. Békéscsaba Megyei Jogú Város nevében Kutyej

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

Égnek az adventi gyertyáink

Égnek az adventi gyertyáink S O R O K S Á R Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A XIX. évfolyam 11. szám 2013. december Égnek az adventi gyertyáink Sárga helyett kék lesz januártól a Soroksár-busz Hosszas egyeztető tárgyalások

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

I. /a. Felmérni a Tiszavasváriban élő fiatalok droghasználatát. A helyi drogstratégia aktualizálásához.

I. /a. Felmérni a Tiszavasváriban élő fiatalok droghasználatát. A helyi drogstratégia aktualizálásához. í KAB-KEF-13-13989 azonosító számú Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása pályázat megvalósulásának beszámolója. Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Nemzeti Család-,

Részletesebben

Melléklet: 2014-es falinaptár!

Melléklet: 2014-es falinaptár! XV. évfolyam 12. szám 2013. december Tar ta lom ból: Melléklet: 2014-es falinaptár Adventi gyertyagyújtás 2013 képekben Szociális Munka Napja Ilyen volt 2013 Ongán! Szép magyar beszéd 2013 versenyeredményei

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek ellátása (Nagy Gabriella

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA 2009. május XI. évfolyam, 3. szám Megjelenik havonta. Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA TÁJÉKOZTATÁS A BOJTI ÚTI SERTÉSTELEPPEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁKRÓL Városunk lakóinak

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy XII. OTDK MISKOLCON REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TRANSZKULTURÁLIS ESEMÉNYEK Minden tagunkhoz eljutunk! Magnézium Tartalmú Természetes

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

Születés Hete Pesterzsébeten

Születés Hete Pesterzsébeten XXXV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR 25. BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA Születés Hete Pesterzsébeten Választási Közlemény Tisztelt Választópolgárok! Fotó: Internet

Részletesebben

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk Élet Orosházi XIV. évfolyam. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 9. február., péntek Kitartani a végek ekenen Az idei évi költségvetési rendeletet mutatta be dr. Dancsó József alpolgármester csütörtök reggel.

Részletesebben

Május 1. Gyerekprogramok

Május 1. Gyerekprogramok 2. oldal 2013. június Május 1. Gyerekprogramok Fotó: Lukácsi Tibor Gyermekrajz pályázat A hely, ahol élünk Óvodás kategória: 1. hely: Buda Vanessza 2. hely: Horváth Boglárka Takács Adél Mós Anna 3. hely:

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XIII. évfolyam, (137.) 2015. március 19. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány Március 5-én a vártnál korábban hajnali 1 óra 15

Részletesebben

Városi Sportbál hetedszer

Városi Sportbál hetedszer 2007. február Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 2. szám 2007. február Ára: 150 Ft Városi Sportbál hetedszer Abony Sportcsarnoka adott helyszínt február 17-én annak a nagyszabású rendezvénynek,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben