EI6terjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a évi ifjúsági céltartalékból nyújtott támogatások elszámolásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EI6terjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a 2012. évi ifjúsági céltartalékból nyújtott támogatások elszámolásáról"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA. KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: Ügyiratszám: /2013.XIV. Ügyintéző: Doka Diána EI6terjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a évi ifjúsági céltartalékból nyújtott támogatások elszámolásáról Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2012. (1.20.) számú önkormányzati rendelete alapján a évi költségvetés terhére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata ifjúsági célfeladatainak előirányzata 1. pontja- drogmegelőzés, prevenció - illetve 6. pontja - Nyír-Diák-Napok támogatása- keret terhére támogatásban részesültek: AlterEgo Észak-kelet Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület Nyír-Diák Egyesület. Az egyesületek a támogatás felhasználásáról szóló elszámolásukat határidőre (2013. január 31.) megküldték. A megkötött támogatási szerződések alapján tájékoztatás céljából az alábbi dokumentumokat kellett a Támogatottaknak megküldeniük: a támogatásról szóló pénzügyi összesítő elszámolás és pénzügyi beszámoló, valamint szakmai beszámoló, a támogatás felhasználását igazoló számlák nyilatkozattal hitelesített másolata, a kifizetés tényét igazoló bankszámlakivonat, illetve kiadási pénztárbizonylat- a támogatott által hitelesített másolati példánya. A beszámolókat a nagy mennyiségre való tekintettel nem töltöttük fel, a tételes - számlákkal igazolt pénzügyi és szakmai beszámolók a bizottsági ülésen vagy a hivatal 112/A helységében megtekinthetőek. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2012. (1.20.) számú önkormányzati rendelete alapján, az ifjúsági célfeladat előirányzatából nyújtott támogatások beérkezett pénzügyi beszámolónak összefoglaló NYíREGYHÁZA

2 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: táblázatát etőterjesztésünk 1. számú mellékiete, a szöveges beszámolókat a 2-3. számú melléklet tartalmazza. Kérjük a Tisztelt Bizottságot a beszámolók elfogadásához kapcsolódó döntések meghozatalára. Nyíregyháza, április 16. Tisztelettel, C/1 1 Dr. Krizsai Anita osztályvezető NyíREGYHÁZA

3 1. számú melléklet Ügyiratszám Támogatott neve Elszámolás megfelelése a formai követelményeknek /2013. XIV. AlterEgo Észak-Kelet Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület Tá mogatásként ka pott összeg Támogatás felhasználása megfelelő adatlap , - szakértői feladatellátás: , - Kef futás karszalag gyártása: , - hangosítás biztosítása: , - Regi Kef tagok ellátása: 2.520, - hangosítás biztosítása: , - pavilon 7.000, - Naturaqua ásv. - Kef ülés ellátása: 516, - gyümölcsök, Kef ülés ellátás: 1.525, - élelmiszer, Kef ülés ellátás: 2.370, - postai szolgáltatás: 720, - irodaszer: , - műanyag pohár: 2.235, - postai szolgáltatás: 1.310, - Kef ülés, ellátás: , - irodaszer: 1.755, - postai szolgáltatás: 890, - postai szolgáltatás: 1.340, - postai szolgáltatás: 1.070, adminisztrációs szolgáltatás: , összesen: , Megjegyzés előírásoknak megfelel /2013. IX. Nyír-Diák Egyesület megfelelő adatlap , - meghívó készítés: , - plakát készítés: , - üdítő, édesség: 3.595, előírásoknak megfelel 1

4 2 várostörténeti vetélkedő szervezése: 5.000, - tollkészletek ajándékba: , - ajándéktárgyak, jutalmazásra: , - vendéglátás: 5.400, összesen: , L-

5 AlterEgo Eszak-Kelet f\.lagyarorszagi SzenvedélybetegségeKet Megeloző Eg/e~ulet Nyíregyháza Kábítósze rügyi Egyeztető Fórum év tevékenységét seg ítő szakma elszámolás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részé re Szakmai megvalósító neve: Szakmai megvalósító címe: Szakmai összesítő készítője: Szakmai összesítő AlterEgo Észak- Kelet Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület 4400 Nyíregyháza, Damjanich u Papp Marianna KEF Titkár Szakmai január december 31. tevékenység/támogatási időszaka: Szakmai leírás: Az AlterEgo Észak- Kelet Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület 1998-ban alakult. A tizenöt éves működése során, folyamatosan törekedett az állandó fejlődésre, fejiesztésekre, munkatársak bővítésére és céljainak megvalósítására. Kiemeit feladatunknak tekintjük, hogy munkánkkal, programjainkkal csökkentsük az egészségbe I i esélyegyenlőtlenséget. Egészségszociológia i kutatásokat végeztünk a cigányság, büntetés végrehajtási intézetben élők, drogfogyasztó, nevelőintézeti és más hátrányos helyzetű csoportok körében (az eredményeket publikáltuk). Tö bb éves partnerségi kapcsolatunk van a Családse g ítő, Gyermekjóléti és más szociális intézményekkel, népegészségügyi I szolgálattal (korábbi ÁNTSZ), rendőrség, Első Nyírségi Fejlesztési I Társaság, Monbebé Alapítvány, más civil szervezetek, for profit! szervezetekkel (Pnmom, Ke rékva r, NYlrpláza, stb), I önkormányzatok, Közép Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás. I Kiterjedt nemzetközi kapcsolatunk keretében együttműködünk a WHO RHN (Egészséges Régiók európai hálózata), valamint uniós pályázatok keretében spanyol, olasz, brit, svájci, ukrán, román I szervezetekkel., KEF - a Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum alapító és egyben aktív tagjaként folyamatosan segítjük a drogprobléma megoldásában szerepet vállaló szervezetek közötti koordinációt, szakma i programok kidolgozását és monitorozását (www.nyirkef.hu). Szervezetünk a honlappal ka pcsolatos tájékoztatók frissítését, hasznos információk továbbadását I I

6 AlterEgo Észak-Kelet Magyarorszagl SlenvedélybetegségeKet I,legel6z6 EgyesLlei Nyíregyháza '-----.J:ódokumentáció csatolva. biztosítja. E mellet állandó kapcsolatot tartanak a KEF tagokkal a en keresztü l. Ezen felületek folyamatos fejlesztésével és feltöltésével a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet valamint a helyi és Régión belüli KEF szervezetek által megrendezésre kerülő programok időpontjairól tagtársaink folyamatosan értesülhetnek.. Szervezetünk rendszeresen segíti a KEF munkáját. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működéséhez és szakma i tevékenységeihez meghirdetett állami támogatásokat szervezetünk munkatársai segítségéve I a többi civil szervezettel szorosan együttműködve készítjük el és adjuk be. Az elmúlt évbe beadásra kerültek a pályázati programok, állami támogatást a Nyíregyházi KEF számára nem sikerült elnyerni. Azonban az önkormányzati támogatás nagy segítséget nyújtott a további programok és KEF ülések megszervezéséhez és lebonyolításához. Az elmúlt egy évben rendszeresen sor került KEF ülések megrendezésére, melyek helyszínei többek között a volt ÁNTSZ, a Szociális Gondozási Központ valamint a Civil ház volt. A kef ülések lehetőséget biztosított a helyi problémák feltérképezésére és a megoldási lehetőségek kidolgozására. A KEF ülésekhez tartozó Jegyzőkönyveket mellékletként csatoltuk. Két alkalommal a drog elleni küzdelem Világnapja alkalmából egész napos rendezvényt szerveztünk az iskolák, valamint szakemberek bevonásával. Az eredetileg egy alkalomra tervezett program nagy sikerére való tekintettel került megrendezésre, melynek megvalósításában a KEF tagszervezetek vezető szerepet játszottak. Meghívó és Nyíregyháza, január 31. /c.t.pp llot-j{ C4ú-L.::::.. Papp Marianna KEF Titkár

7 2012. KEF Program Nyíregyháza Megyei JogJ Város.. Kábítószerügyi Egyeztet&Fóru ma ~, ~. ot t "

8 JEGYZŐKÖNYV ' ~ e l y : ;.,: szü lt a Nyíregy f;' -c' Me6V'-'í Jo ;'..; \.~j( 05 I< ~ bí tósz e rügyi E gyeztető Fórumának Hel yszín: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. Időpont: ; 14 óra Jegyzőkönyvvezető: Papp Marianna- KEF Titkár Jegyzőkönyv hitelesítő: Szilvásiné Bojda Márta- KEF Elnök Javasolt Napirendi pontok: 1. Köszöntő 2. Csoportmunka: ~ A helyi stratégiához kapcsolódóan az éves cselekvési terv kialakítása helyzetfelmérés - ellátási mátrix elkészítése ~ feladattervek kidolgozása Jelen vannak: 22 fő (külön íven is csatolva jelenléti ív): Résztvevő tagok névsora: l. Papp Marianna: KEF titkár, AlterEgo Egyesület 2. Nagy Nóra: AlterEgo Egyesület 3. Dr. Varga Zsolt: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet 4. Dr. Szakáiné Újhelyi Anita: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 5. Szabó Attila: Filadelfia Szociális Központ 6. Budainé Kiss Tünde: Talentum Alapítvány 7. Kovácsné Tamás Zsuzsanna: Talentum Alapítvány 8. Kiss Bernadett: Bánki Donát MK!. 9. Szabóné Révész Judit: Széchenyi IKSZI 10. Jánosik Tamás: Inczédy György Középiskola ll. Dr. Balázsné Bódi Mária: Zay Anna Eü. SZK. ISK. 12. Tóth Zsolt: Zay Anna Eü. SZK. ISK. 13. Pásztor Gyöngyi: Adelante Alapítvány 14. Hadobásné Kiss Hedvig: SZSZBMKH VSZSZ. 15. Szabó Zoltán: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei MRFK. 16. Eszenyi Viktória: Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium 17. Kőváriné Kulcsár Gabriella: Arany János Gimnázium és Kollégium 18. Hámoriné Lóki Beáta : Oltalom Szeretetszolgálat 2

9 l ( _ Ba ra nyi- Sza ba d Erzsé be t: SKSZK. 2L. _Dr. Erdélyi Ág ne.<- 2, UV1SZ ;-iod, ar Jánosne. :.. dcse: ',I Fe renc Gimnázium 5zi'\'.'sin,; Bojd,' [,.,- t,;!'-'u Eln ök, MONBEBÉ Alapítvány Elnöke 1. Napirendi pont: Köszöntő Szilvásiné Bojda Márta KEF Elnök Asszony köszönti a jelenlevőket. Tájékoztatást ad a napi p rogramtervről. Örömmel értesíti a KEF tagszervezetek képviselőit, hogya Kölcsey Televízió segítségével a jövőben is folytatódni fog a KEF 6 perces beszámolója a televízióban. Felkéri a je lenlevőket, hogy amennyiben van olyan kábítószerüggyel kapcsolatos programjuk, amiről szívesen beszámolnának a jövőben jelezzék. 2.Csoportmunka: );> A helyi stratégiához kapcsolódóan az éves cselekvési terv kialakítása helyzetfelmérés - ellátási mátrix elkészítése, problémafeltárás );> feladattervek kidolgozása Először egyéni, majd csoportos munka keretében a KEF Tagszervezeti képviselők 10 problémát írtak le, amiket összegezve és megfelelő gondolatmenet alapján ezt követően csoportosítottak. A Problémafeltárás eredményeként különböző csoportok alakultak ki, amik a további tervezéshez szükségesek. (Problémafeltárás és elemzés tábla csatolva.) Szilvási né Bojda Márta megkérte a résztvevőket, hogy az előzőekben kiküldött tanulmány (AlterEgo Egyesület: "Drog probléma ellátó rendszerének benchmarkingja") alapján a következő alakalomra gondolják át, hogy az Addiktológiai ellátási piramis elemein belül, milyen tevékenységeket végeznek. Közös megegyezéssel a következő találkozó időpontja: március 12. Szilvásiné Bojda Márta kor megköszönte a jelenlevőknek a részvételt és lezárta az ülést. Kelt.: Nyíregyháza, február 27. Jegyzőkönyvvezető Papp Marianna KEF Titkár Jegyzőkönyv hitelesítő $zilvásiné Bojda Márta KEF Elnök 3

10 / / / til,q) N e ~ <lj /... Q)./ til '<lj /.// / / til 'C\S ~ / 'C\S ~... +-' ~... c\s o c.. 8 o v'l u ro '<lj ~...-4 c,.c E o ~ :::! ro.: N LJ... UJN ri ::.:::'=! c::: N, - ri ~O ~ ZN

11 ~..;;;. m_ (. -~ -. ~ ~ értékválság ~ bizalom hiánya ~ túlterheltség ~ elmágányosodás ~ meghallgatás h.iánya, ~ bizonytalan jőv6kép 'I ~ érdektelenség FOR RÁ<;.,. tá mog,jc;ísok hián y, ). külső t ám ogatók hi d: /" :11 11, csaljei, kl,,",~ éi:, MEGKE RES l utcai bandák feltérképczl">cnp.k hi ány;) kliens elérése HÁTI ÉR ~ jogszabályi háttér értelmczcsl'ne k problém,ii ~ szakemberek hiánya ~ lyukas ellátórendszer ~ rehabilitációs intézmények hl <Ínya ~ drogügyi koordinátorok sze repének tiszt ázéí)q... _*m,_ ~., MEGELŐZÉS ~ működő prevenciós programok hiánya ~ felvilágosítás hiánya ~ kortárs csoportok, önkéntesek hiánya ~ iskolák elzárkózása a programoktó! ~ szexuális fel",ilágosítás hiány a fiatalok körében

12 PROBLÉMA ELEMZÉS A feltárt probléma csoportok segítségével a résztvevő KEF Tagszervezetek kielemzik a csoportokat, saját eredményeiket és tapasztalataikat figyelembe éve és azt elemezve. Javaslatokat tesznek a probléma megoldására. ~> értékválság ~ bizalom hiánya túfterheltség, ',.".*',,<elméig,á nyosodás meg}1allgatás hiánya, biiohylalan jövőkép ir 'V ',"'\1,. '1 -: érd~!telemség ~ ~ it ''\-' KEF tagszervek, akik adatokkal rendelkeznek a problémák elemzéséhez: A probléma kezelésére tett eddigi lépések KEF tagonként: Sikeres programok a témában: Sikertele programok a témában:

13 SZENVEDÉLYEK,- alkohol probléma a tizenévesek körében r élénkítő legális szerek "> szórakozóhelyek 'r alkohol+ gyógyszerekmegjelenése az iskolákban >- ku lturális és szabadidős tevékenységek Iérhetőségének hiánya ).> legális drogok ~ "elektromos világ" függősége pl.:. számitógép. KEF tagszervek, akik adatokkal rendelkeznek a problémák elemzéséhez: A probléma kezelésére tett eddigi lépések KEF tagonként: Sikere programok a témában: Sikertelen programok a témában:

14 FORRÁS r r tcill lcjgi:ltas ok hiánya ku/so támogatók hiánya u m. csa lád, közösség,._: _, :v' i -,;, ' é' problémák elemzéséht:z: A probléma kezelésére tett eddigi lépések KEF tagonként: Sikeres programok a témában : Sikertelen programok a témában :

15 TÁRSAS KAPCSOLATOK ;- csa ládi háttér hiánya ;... generációs problémák erősödé se KEF tagszervek, akik adatokkal rendelkeznek a problémák elemzéséhez: A probléma kezelésére tett eddigi lépések KEF tagonként: Sikeres programok a témában: Sikertelen programok a témában:

16 MEGELŐZÉS r II, /"oud prevenciós programok ;,ianya fe lvilágosítás II iá nya, kortárs csoportok, önkéntesek hiánya ijkolák elzárkózása a programoktó l r '~ :x uális felvilágosítá s hi;íny il fiatalok ~,j/ ében KEF t agszervek, akik adatokkal rendelkeznek a problémák elemzéséhez: A probléma kezelésére tett eddigi lépések KEF tagonként: Sikeres programok a témában: Sikertelen programok a témában:

17 HÁTT ÉR 'igsza bályi háttér érte lrnez e:;enek prooiérnai, sz akemberek hiánya r r!lu kas ellátórendszer lc'h ab ilitációs intézmények hiánya :' : ogu gyi koordináto ro k szere;jenek 1lszl,úasa KEF ta gszervek, akik adatokkal rendel kezn ek a problémák elemzéséhez: A probléma kezelésére t ett eddigi lépések KEF tagonként: Sikeres programok a témába n: Sikertelen programok a témába n:

18 MEGKERESÉ lju:ai bdlld,"\ felt érké pez ésének hián')'d,. klie ns elérése KE F ta9'~'~: Je k, ak i!..:.l datokkal re ndelkezne k a problémá k elemzéséhez: A problém a kezelésére tett eddigi lépések KEF tagonként: Sikeres rogramok a témában: Sikertelen programok a témában:

19 2012. KEF Program $.; ~ Nyíregyháza Megyei Jogú Város ~,:, Kábítószerűgyi Egyeztető Fóruma ~

20 JE GY ZŐKÓ NY V Mely l<.eszl1lt a Nyíre gyh jz>; f.. íegyei Jogú Vá ros K,'Íbit Cis zerügyi E g yezte tő Fórumának évi programjúoi. Helyszín: Szociális Gondozási Központ (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.) Időpont: ; 14 óra Jegyzőkönyvvezető : Papp Marianna- KEF Titkár J e gyzőkönyv hitelesítő : Szilvásiné Bojda Márta- KEF Elnök Javasolt Napirendi pontok: 1. Köszöntő 2. Csoportmunka: ~ A helyi stratégiához kapcsolódóan az éves cselekvési terv kialakítása ~ feladattervek, felelősök kidolgozása Jelen vannak: 12 fő (külön íven is csatolva jelenléti ív): R észtvevő tagok névsora: 1. Papp Marianna: KEF titkár, AlterEgo Egyesület 2. Nagy Nóra: AlterEgo Egyesület 3. Bogdándi István SZSZBMKH NSZSZ Egészségfejlesztési Osztály 4. Szabó Attila: Filadelfia Szociális Központ 5. Pankotai Zsolt: Talentum Alapítvány 6. Kiss Bernadett: Bánki Donát MKI. 7. Virányi Beáta- Adelante Alapítvány 8. Kosztor Mariann- Krúdy Gyula Gimnázium 9. Jánosik Tamás: Inczédy György Középiskola 10. Hámoriné Lóki Beáta: Oltalom Szeretetszolgálat 11. Bodnár Jánosné: Kölcsey Ferenc Gimnázium 12. Szilvásiné Bojda Márta: KEF Elnök, MONBEBÉ Alapítvány Elnöke 1. Napirendi pont: Köszöntő Szilvásiné Bojda Márta KEF Elnök Asszony köszönti a jelenlevőket. progra mtervről. Tájékoztatást ad a napi 2.Csoportmunka: 2

21 it A he ly i strat égiá hoz kapcsolódóan az éves cselekvési terv kialakítása, feladattervek kidolgozása, felelősök kiválasztása. ')ző alkalommal elk é,_~ t: r 'c:blématérkép segítségével 3 külön területen jelentek meg J nro blé mák : SZOCIÁLIS OKTATÁSI HATÓSÁGI Ez en fő területek mentén kerü lt sor a évi cselekvési terv kialakítására. Szilvásiné Bojda Márta hangsúlyozta, hogya cselekvési tervet úgy kell kialakítanunk, hogy ahhoz semmiféle anyagi forrásra nem számíthat a KEF (pályázati). SZOCIÁLIS: 1) KEF Információs pont létrehozása: A résztvevők egyöntetű megállapították, hogy szükséges lenne egy olyan helyre a városban, ahol a különböző szervezetek képviseltethetik magukat a problémával küszködő kliensek fogadására. Jelenleg a városba több szervezethez fordulhatnak problémáikkal a kliensek (Adelante Alapítvány, Talentum Alapítvány, Filadelfia Szociális Központ, Oltalom Szeretetszolgálat). Egy mindenki számára elérhető helyet kellene találni, ahol szervezetek ügyeletet tartanának heti(vagy 8 napos) egy alkalommal (soros felváltásban) az iskolai drog ügyi koordinátorokkal együttműködve(pedagógusok bevonásával). Tervezett feladatok és felelősök: ~ Helyszín biztosítása: I umánnet Alapítványi Szilvásiné Bojda Márta veszi fel a kommunikációt a Humánnet Alapítvány vezetőjével Nyírcsák Jánossal. Az irodaműködtetéséhez szükség lenne egy telefonos elérhetőségre is. IAdelante Alapítványi Virá nyi Beáta az Adelante Alapítvány képviselője továbbítja a kérdést a vezetője Nagy Alex Irányába. ~ Informálás: A működtetéshez szükséges szervezetek részére Szilvási né Bojda Márta információ levelet küld ki a szervezetek irányába a lehetőségről (Ki vesz, ki akar részt venni a programban?). 2) Kiadvány készítése: Rövid kiadvány készítése, mely tartalmazza a szervezetek adatait, tevékenységi körét, valamint az KEF Információs pont adta lehetőségeket a Kliensek részére. Tervezett feladatok és felelősök: ~ Kommunikáció: Az KEF információs irod áról való informáló levél kiküldését követően, valamint a visszajelzések alapján a kiadvány anyagait táblázatban összerendezve Papp Marianna elküldi a résztvevő szervezeteknek a minta anyagot. ~ Nyilvánosság: A kiadvány elkészül pdf. formátumban (fekete-fehér) is, hogy az a jövőben is sokszorosítható legyen.(www. nyirkef.hu honlapon, valam int az Iskolák honlapján nyilvánossá tehető). ~ Informálás: Plakát készítése: az KEF Információs pont adta lehetőségeket és elérhetőséget tartalmazná. 3

22 ;>.~ [j0 g füg gő elkészíté '~(: '\ p!.jj. átok kihe!yezé.>.' : orvosi rend elők, posta, GYEJO stb. O ~' Tl\TÁS : (. Prevenciós programok feltérképezése : Egyé rtelműen szükséges egy olyan li sta Illegléte, amely LF ta lmazz él "!'Yl egvalósuió prevenciós programok listáját. Ezen lista segít ségéve l valamint a KEF ajánlás elkészítésével az iskolákban jelentkező szervezeteket az Iskol ák nyugodtan fogadhatnák. Fel adatok és felelősök: r Adatbekérés: Szilvásiné Bojda Márta bekéri a GYEJÓ-tól az éves adattáblát.,. Csoport összehívása: adatelemzéshez: Felelős: Bogdándi István. 2) Drog elleni küzdelem világnapja: KEF Futás szervezése az előző éves program sikerére tekintettel. Indulás Stadiontól indulásérkezés: Kossuth Tér?, Rákóczi utca vége? Az érkezés helyszínén program: zene, vagy tánc, vagy Retró kívánság műsor. A KEF szervezetek az útvonalon, standokon helyezkednek el, ahol információt tudnak adni tevékenységeikről. A START és a CÉL vonalon egyelőre kinyomtatott nyomtatványon pecsétet kaphatnak a távot sikeresen megtevő résztvevők, amiket egy közös kalapba helyezve sorsoljuk ki a RETRO Rádió vagy egyéb felajánlások során beérkezett ajándékokat. A futással kapcsolatban a résztvevőket megfelelően tájékoztatni szükséges az útvonalról, szabályokról. Feladatok és felelősök: ~ A Futás szervezésért felelős: Szabó Attila (Filadelfia Szociális kp.). Tervezett időpontok június l-én. ~ Kiállítás szervezése a CÉL helyszínén: aktuális kiállításokkal kapcsolatos információ szerzése a bűnmegelőzési osztálytól Kosztor Mariann. ~ Önkéntes centrummal kapcsolatfelvétel, Bernáth Imrével kapcsolat felvétele: Rebenyák Erika ~ Médiával való kapcsolatfelvétel, Y2K: Szilvási né Bojda Márta ~ Útvonal biztosítása, önkormányzattal való kapcsolatfelvétel: Szilvásiné Bojda Márta ~ Power plate bemutató: Kiss Bernadett ~ Díjazás: oklevél az első 3 helyezettnek ~ Szponzorok keresése: mindenki feladata Szilvásiné Bojda Márta kor megköszönte a jelenlevőknek a részvételt és lezárta az ülést. Következő ülés időpontja: április óra, Vécsey Köz 2. Kelt.: Nyíregyháza, április 02. Jegyzőkönyvvezető Papp Marianna KEF Titkár Jegyzőkönyv hitelesítő Szilvásiné Bojda Márta KEF Elnök 4

23 .}'\. :!J

24

25 2012. //.. ZO~ONY\l KEF Program Nyíregyháza Megyei Jogú Város,.. Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma , ~ i, II

26 JEGYZŐKÖNYV 'Jlely ke cz ült a Nyíregvh,4z a Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának évi programjáról. Helyszín : Szociális Gondozási Központ (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.) Időpont: ; 14 óra Jegyzőkönyvvezető: Papp Marianna- KEF Titkár Jegyzőkönyv hitelesítő: Szilvásiné Bojda Márta- KEF Elnök Javasolt Napirendi pontok: 1. Köszöntő 2. Csoportmunka: ~ A helyi stratégiához kapcsolódóan az éves cselekvési terv bővítése ~ feladattervek kidolgozása, felelősök kijelölése Jelen vannak: 14 fő (külön íven is csatolva jelenléti ív): Résztvevő tagok névsora: 1. Papp Marianna: KEF titkár, AlterEgo Egyesület 2. Baranyi- Szabad Erzsébet- Drogambulancia 3. Békésiné Koncos Erika: Human-net Alapítvány 4. Lengyelné Pogácsás Mária- Human-net Alapítvány 5. Nagy Nóra: AlterEgo Egyesület 6. Bogdándi István SZSZBMKH NSZSZ Egészségfejlesztési Osztály 7. Szabó Attila: Filadelfia Szociális Központ, Kékkereszt 8. Pankotai Zsolt: Talentum Alapítvány 9. Virányi Beáta- Adelante Alapítvány 10. Hámoriné Lóki Beáta: Oltalom Szeretetszolgálat 11. Szilvásiné Bojda Márta: KEF Elnök, MONBEBÉ Alapítvány Elnöke 12. Dr. Huba Péterné- Vasvári Pál Gimnázium 13. Tóth Zsolt: Zay Anna Gimnázium és EÜ. Szakközépiskola 14. Rebenyák Erika: NYF Eötvös József Általános Iskola és Gimnázium 1. Napirendi pont: Köszöntő Szilvásiné Bojda Márta KEF Elnök Asszony köszönti a jelenlevőket. Tájékoztatást ad a napi programtervről. Valamint beszámol az előző alkalommal megbeszélt tevékenységekről. 2

27 2. Csoportmunka: A helyi strat égi ához ka pcsolódóan az eves cselekvési terv kialakítása, f eladattervek i<idolgoz3sa, felelő s ök kivá las ztása Az előző alkalommal elkész ített problématérkép segítségével 3 külön területen jelentek meg a problémák: SZOCIÁLIS s OKTATÁSI HATÓSÁGI Ez en fő területek mentén ke rült sor a évi cselekvési terv kialakítására. A program során még egyszer kitértünk a szociális és oktatási területekre. SZOCIÁLIS: 1) Kiadvány készítése: Rövid kiadvány készítése, mely tartalmazza a szervezetek adatait, tevékenységi körét, valamint az KEF Információs pont adta lehetőségeket a Kliensek részére. Tervezett feladatok és felelősök: ~ Papp Marianna tisztázó kérdésben kérte a jelenlevőket, hogy pontosítsák az eddig elküldött anyagot, mivel ezen dokumentumok nem egységesek. Papp Marianna a szervezeteknek visszaküldi az általuk elkészített dokumentumot, hogy az rövid-tömör és a lényegre fókuszáló információkat tartalmazzon. Amennyiben kialakul egy egységes rendszer a kiadvány tartalmával kapcsolatban elindítható a tervezési fázis a nyomdával. ~ Nyilvánosság: A kiadvány elkészül pdf. formátumban (fekete-fehér) is, hogy az a jövőben is sokszorosítható legyen.(www. nyirkef.hu honlapon, valamint az Iskolák honlapján nyilvánossá tehető). ~ Informálás: Plakát készítése: az KEF Információs pont adta lehetőségeket és elérhetőséget tartalmazná. (költségfüggő elkészítése). A plakátok kihelyezése: orvosi rendelők, posta, GYEJO stb. OKTATÁS: 1) Prevenciós programok feltérképezése: Egyértelműen szükséges egy olyan lista megléte, amely tartalmazza a megvalósuló prevenciós programok listáját. Ezen lista segítségével valamint a KEF ajánlás elkészítésével az iskolákban jelentkező szervezeteket az Iskolák nyugodtan fogadhatnák. Feladatok és felelősök: ~ Adatbekérés: Szilvásiné Bojda Márta bekéri a GYEJÓ-tól az éves adattáblát. ~ Csoport összehívása: adatelemzéshez: Felelős: Bogdándi István. Elért eredmény a legutóbbi találkozó óta nem történt. Szilvásiné Bojda Márta április 20-ig lekéri az adatokat a GYEJÓ-tól és Bogdándi Istvánnal egységes szerkezetbe rendezik. Az így kialakított érintett iskolák és csoportok li stáj át május 7-én közösen elemzi ki a KEF, az érintett iskolák meghívásával és jelenlétével. A meghívás en keresztül történik a megadott lista alapján, melyet Papp Mariann juttat el az érintett iskolák irányába. 3

28 licl':",iberi,l Z isko la nen, t,h) i)sz t ve rlni a t alálko zón, Ci,. rö vid leírást kell eljuttatniuk a KU rész ére, mely tartalrnazza az iskolá béln előző évben megrendezésre kerülő szakmai p((!"ram rövid leírás át. '1, Dro? e/ legi k üzd e!( ~' J' ~..::n <lpj(l;!': előző al kalon'i!,?i rne rült feladatok mellet az alábl)i ötletek jöttek: Feladatok és felelősök: ~ A Futás szervezésért felelős: Szabó Attila (Filadelfia Szociális kp.). Tervezett i dőpontok június l -én. T Start: Pecsétes cetli acélnál dobozba helyezés, sorsolás; Felelős: KEF tagok ~ Kiállítás szervezése a CÉL helyszínén: Pankotai Zsolt, Paravánok kiszállítása, biztosítása: Szabó Attila;Fa aszta lok biztosítása az önkormányzattól: Szilvásiné Bojda Márta; Fa asztalok hiányában sátor biztosítása Humánnet Alapítvány, Talentum, > Mentők, tűzoltók(katasztrófa védelmisek) értesítése, fellépők keresése: Rebenyák Erika ~ fellépők keresése: Lengyelné Pogácsás Mária ~ Médiával való kapcsolatfelvétel, Retró Rádió technikai biztosítása a fellépők részére valamint Stadion biztosítása a START-hoz: Szilvási né Bojda Márta ~ Útvonal biztosítása: Gurbán Csaba segítségével» Szponzorok keresése: mindenki feladata május 7-ig, Hivatalos levél a KEF-től szponzorok keresésére Papp Marianna előkészíti, Szilvásiné Bojda Márta véglegesíti. Szükséges megtudni, hogy van-e azon a napon más városi rendezvény a helyszíne: Márti HATÓSÁGI Fontos a dizájner drogokat árusító helyek napvilágra kerülése ezen helyek feltérképezése. szilvásiné Bojda Márta kor megköszönte a jelenlevőknek a részvételt és lezárta az ülést. K övetk ező ülés időpontja: május óra, Vécsey Köz 2. Kelt.: Nyíregyháza, április 16. J e gyzőkönyvvezető Papp Marianna KEF Titkár Jegyzőkönyv hitelesítő szilvásiné Bojda Márta KEF Elnök 4

29 , 17 ~)JOw KEF NYIREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város ÖWKORMÁNYZATÁNAK KABlTószEROGYI EGYEZTETO FÓRUMA "Közös futással a drogfogyasztás ellen!" Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma közös futást szervez az oktatási intézmények tanujói és pedagógusai számára. A rendezvény célja Felhívni a fiatalok figyeimét az önálló felelősségteljes döntések jelentőségére, életszemlélet - életvezetés fontosságára, az egészséges életfilozófiára. a pozitív A rendezvény időpontja június Ol. péntek óra között 9.00 Gyü leke ző és regisztráció hel yszíne abuszacsa Bujtos utcai parkolója 9.45 Üdvözlés - Szilvásiné Bojda Márta KEF elnök 9.50 Bemelegítés - Hanász Róbert, a TIGERS játékos edzőjév el Rajt Célba érkezés élő koncertek bemutatók, tanácsadás Az iskolák csapatai a saját iskolai - vagy torna pólójukban jelenjenek meg. Általános iskolákból a felső tagozatos diákokat várjuk. Előzet es bejelentkezés szükséges - címen, az intézmény neve, címe, a hozzávetőleges létszám megadásával. A futás útvonala ~ ~Ö$I,.,~ '. ~ i.'.;>?> i ~ l A futás útvonalán forgalomirányító polgárőrök és rendőrök figyelik és segíti majd a futókat. A Kossuth téren felállított színpadnál, a beérkező fiatalokat tanácsadás, kiállítás, műsor és óra között a Cool Rock Band élő koncertje várja. A rendezvény a NYÍRKEF tagszervezetinek összefogásával, Nyíregyháza város támogatásával valósul meg!

30 Iskola neve, cfme, elérhet6sége (e mall, telefon) elérhetősége Futók létszáma KlséNS felnőttek száma Iskolai összekötő (pedagógus) neve, elérhető.. Rubázat ( póló szlne) Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 4400 Nyiregyháza, Városmajor u. 4. Tel: 42/ , Fax: 42/ e mall: Nylregyházl FŐiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium eotvosfjlnyf.hu 42/ , Pomlchalné Piros Gyöngyvér Igazgatóhelyettes 42/ Rebenyák Erika piros fehér Westslk Vilmos tlelmlszerlparl Szakközépiskola és Szakiskola 4400 NylreByhha, Semmelweis u. 15. sullfjlwest5lk.sullnet.hu 06-42/ Nylregyhhl Evon,éllkus Kossuth lajos Glmnablum Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nylregyhha, Arak u. 53. Bencs Unió Szakiskola és Ált."nos Iskola 4400 Nylregyháza, Tiszavasvári út / Borszéki Péter 06 30/ Kiss Zsolt 30 Szondi Ágnes 14 Batárl Ferencné 20/ fehér piros kék Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Ta,lntézmény 4400 Nylregyháza, Arok u. 17. kaznyh2fjlchello.hu 42/437-()35 10 Halász Levente 20/ fehér Zay Anna Gimnázium, EgészséBOgyi Szakközépiskola és KolléSlum. Bánki Donát MOszaki Középiskola és KOlléslum 4400 Nylregyháza, Korányi F. u. 15. banklfjlbankldonat.hu 80 Összesen: Kiss Bernadett zöld

31 Még több fotó:

32 2012. KEF Program Nyíregyháza Megyei Jogú Váro_s,~,,' -, Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma " \I : 1

33 JEGYZŐKÖNYV M ely ké szü lt a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának évi programjáról. Helyszín : 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. Időpont: ; 14 óra Jegyzőkönyvvezető: Papp Marianna- KEF Titkár Jegyzőkönyv hitelesítő : Szilvásiné Bojda Márta- KEF Elnök Javasolt Napirendi pontok: 1. Köszöntő 2. Csoportmunka: ~ KEF Futás eredményességének megbeszélése: pozitívumok, hibák stb. ~ június 26. KEF konferencia tervezése ~ KEF Elnökkel kapcsolatos változások bejelentése ~ KEF tanácsadó napok Jelen vannak: 10 fő (külön íven is csatolva jelenléti ív): Résztvevő tagok névsora: 1. Papp Marianna: KEF titkár, AlterEgo Egyesület 2. Nagy Nóra: AlterEgo Egyesület 3. Szabó Attila: Filadelfia Szociális Központ 4. Pásztor Gyöngyi: Adelante Alapítvány 5. Hámoriné Lóki Beáta: Oltalom Szeretetszolgálat 6. Baranyi- Szabad Erzsébet: SKSZK. 7. Szilvási né Bojda Márta: KEF Elnök, MONBEBÉ Alapítvány Elnöke 8. Darai Dóra: Human-net Alapítvány 9. Bogdándi István SZ-SZ-B MKH NSZSZ Egészségfejlesztési osztály 10. Pankotai Zsolt: Talentum Alapítvány 1. Napirendi pont: Köszöntő Szilvásiné Bojda Márta KEF Elnök Asszony köszönti a jelenlevőket. programtervről. Tájékoztatást ad a napi 2.Csoportmunka: ~ KEF Futás eredményességének megbeszélése: pozitívumok, hibák stb. 2

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - - Gyermekeinkért,,16" Alapítvány és a Sóstóhegyi Gyermekvilág Alapítvány-

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - - Gyermekeinkért,,16 Alapítvány és a Sóstóhegyi Gyermekvilág Alapítvány- NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KULTURÁLIS OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42524-524/323 E-MAIL: KULTURALlS@NYIREGVHAZA.HU Ügyíratszám: KULT- 7-1/2016. Ügyíntéző: Doka Diána

Részletesebben

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/323 E-MAIL: KULTURAUS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 6-1/2015.

Részletesebben

Előterjesztés. 2014. évi támogatás (eh) 3.700

Előterjesztés. 2014. évi támogatás (eh) 3.700 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/323 E-MAIL: KULTURALlS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT-11-1 /2015.

Részletesebben

Előterjesztés. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUHll ÉR 1. PF.: 83. 1[lEf ON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. a 2014.évi köznevelési eseti kérelmek támogatásának elszámolására

ELŐTERJESZTÉS. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. a 2014.évi köznevelési eseti kérelmek támogatásának elszámolására 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585i FAX: +36 42 524-586 Ügyiratszám:5722/2015.05 Ügyintéző: Kertész Sné ELŐTERJESZTÉS a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a 2014.évi

Részletesebben

Előte rjesztés. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előte rjesztés. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALPOLGÁRMESTER 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-5'0; FAX: +36 42 524-50' E-MAIL: ALPOLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:

Részletesebben

t!2-- R f G Y II A Z A POLGÁRMESTERI KABINlET N " Tisztelt Bizottság! Nyh~EGYHAZA MlEGYíEi JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERi HIVATALA

t!2-- R f G Y II A Z A POLGÁRMESTERI KABINlET N  Tisztelt Bizottság! Nyh~EGYHAZA MlEGYíEi JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERi HIVATALA Nyh~EGYHAZA MlEGYíEi JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERi HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINlET 4401 NV(R[(.VUÁZA, KOSSU1H TÉR l Pf.: &3. TELEFON: +36 42 524'544; FAX: +36 42 311-041 E MAfL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.I-tU

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. EI6terjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz kulturális eseti kérelmek elbírálására

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. EI6terjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz kulturális eseti kérelmek elbírálására NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIl: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALPOLGÁRMESTER 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-510; FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: ALPOLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:

Részletesebben

4401 NYIREGYHA7A, I\OSSU1H lfr 1. PF.: 83. TE L[FON: ~36 42524 58si FAX: ~36 42524'586. ~ MAIL: NYHSZOC@NYIRfGYHAZA.HU.

4401 NYIREGYHA7A, I\OSSU1H lfr 1. PF.: 83. TE L[FON: ~36 42524 58si FAX: ~36 42524'586. ~ MAIL: NYHSZOC@NYIRfGYHAZA.HU. Ali NYíREGYHÁZA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY MEGYEJ JOGÚ VÁROS 4401 NYIREGYHA7A, I\OSSU1H lfr 1. PF.: 83 POLGÁRMESTERI HIVATALA TE L[FON: ~36 42524 58si FAX: ~36 42524'586 ~ MAIL: NYHSZOC@NYIRfGYHAZA.HU

Részletesebben

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 74/0. (X..) számú határozata a 0/0. tanévelőkészítéséről, a feladatellátás racionálisabb megszervezéséről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-566 E-mail: nyhhuman@nyirhalo.hu Ügyiratszám:2212/2009. IX. Ügyintéző: Kovács Zoltán/Kerényi

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

R E ( Y fi Á l A N Y. POlGÁRMlESl ERI KABINlEl. POlGÁRMlESTIERi H~VATAlA. Tisztelt Bizottság! NY~RIEGYHÁZA MEGYlEl JOGÚ VÁROS

R E ( Y fi Á l A N Y. POlGÁRMlESl ERI KABINlEl. POlGÁRMlESTIERi H~VATAlA. Tisztelt Bizottság! NY~RIEGYHÁZA MEGYlEl JOGÚ VÁROS NY~RIEGYHÁZA MEGYlEl JOGÚ VÁROS POlGÁRMlESTIERi H~VATAlA POlGÁRMlESl ERI KABINlEl 4401 NvíRfGYFÁU\ KOSSUl li lér l. PF.: /;3. TELEFON:.3642 524-544; FAX: +3642 311-0 41 E-MAfl: FOlGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelmek elbírálására

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelmek elbírálására SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:8305/2015.05 Ügyintéző : Kertész Sándorné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Rendezvényszervezési forgatókönyv

Rendezvényszervezési forgatókönyv 5.sz. melléklet: Rendezvényszervezési forgatókönyv Tervezés Szakmai nap esetén: A rendezvény célja, témája A meghívottak köre: célcsoport, létszám Időpont kijelölése A helyszín kiválasztása Szervezők kiválasztása

Részletesebben

1/4. 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv

1/4. 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. Levélcím: 2031 Érd, Pf.204 1/4 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2011. április

Részletesebben

4401 JYfR[(,YHÁ1A, KOSS UI ti lfr 1. pr.: 83.

4401 JYfR[(,YHÁ1A, KOSS UI ti lfr 1. pr.: 83. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 JYfR[(,YHÁ1A, KOSS UI ti lfr 1. pr.: 83. TELEFON: ~36 42 524-544; FAX: +36 42 311-041 E-MAfL: POLGARMESTERIKABINET@NVIREGVHAZA.KU

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 Ügyiratszám: 285-16/2011.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné MEGHívó Nyíregyháza

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 216/1999. (IX.27.) számú. h a t á r o z a t a. az iskolaszékekben a fenntartói képviselet.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 216/1999. (IX.27.) számú. h a t á r o z a t a. az iskolaszékekben a fenntartói képviselet. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 216/1999. (IX.27.) számú h a t á r o z a t a az iskolaszékekben a fenntartói képviselet módosításáról A Közgyűlés a közoktatásról szóló többször módosított 1993.

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. 62/564-364 Iktatószám: 23924-49//2016. Előadó: dr. Antal Anikó 564-223 Tárgy:

Részletesebben

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986-2/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

4401 NyiRfGYHÁZA, KOSSUlH lér 1. PF.: 83. II l [f ON: +36 42 524 585i r AX: +36 42524.586 f-mail: NYHSZOC@NYIR~GYHAZA.HU

4401 NyiRfGYHÁZA, KOSSUlH lér 1. PF.: 83. II l [f ON: +36 42 524 585i r AX: +36 42524.586 f-mail: NYHSZOC@NYIR~GYHAZA.HU NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NyiRfGYHÁZA, KOSSUlH lér 1. PF.: 83. II l [f ON: +36 42 524 585i r AX: +36 42524.586 f-mail: NYHSZOC@NYIR~GYHAZA.HU

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

\t N Y R E G Y H Á Z A "'-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

\t N Y R E G Y H Á Z A '-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-3968-3j2014. Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás átszervezésére...~......

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 299/2004. (X. 27. ) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 299/2004. (X. 27. ) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 299/2004. (X. 27. ) számú h a t á r o z a t a egyes nevelési oktatási intézmények magasabb vezetőinek megbízására pályázat kiírásáról A Közgyűlés A többször

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Nyíregyházi Tankerülete 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés

FIT-jelentés :: KLIK Nyíregyházi Tankerülete 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés FIT-jelentés :: 2013 KLIK Nyíregyházi Tankerülete 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. Fenntartói azonosító: 39011654-153000 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1 Az intézmények kódtáblázata

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Heves Megyei Közgyűlés tagja. oktatási referens jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Heves Megyei Közgyűlés tagja. oktatási referens jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: A Hatvani Középiskola Szakiskola, és Kollégiumot Működtető Intézményfenntartó Társulás Tanácsa (továbbiakban: HKSZKMITT) 2011. augusztus 24-én (szerdán) 15:00 órai kezdettel Hatvanban,

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +36 42 524-54' E MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119/2009. (V. 25.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közoktatási intézményei alapító okiratának módosításáról és az intézmények alapító

Részletesebben

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Sné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Sné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524 500 FAX: +36 42 524 501 E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986 7/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Készítette: a PIGYÖ képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó a Pigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás 740-15/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. szeptember 25.-én a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524'585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi Ügyiratszám: 30.004/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÓOSZTÁL Y _~,,~~... SZOCIÁLIS OSZTÁLY ~., _... ~_~_~»..m"_h _. ~...._ 4401 Nyíregyháza,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

NYíREGYHÁZA TELEFON: +36 42 524-520; FAX: +36 42 524-521 ALPOLGÁRMESTERE. Előterjesztés

NYíREGYHÁZA TELEFON: +36 42 524-520; FAX: +36 42 524-521 ALPOLGÁRMESTERE. Előterjesztés NYíREGYHÁZA TELEFON: +36 42 524-520; MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-521 ALPOLGÁRMESTERE E-MAIl: KULTALPOLG@NYIREGYHAZA.HU 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: PKAB- 136-2/2015. Ügyintéző

Részletesebben

HURO/1001/065/ számú projekt keretében az Ember és a Természet címmel szervezett környezetvédelmi, környezeti nevelési vetélkedő

HURO/1001/065/ számú projekt keretében az Ember és a Természet címmel szervezett környezetvédelmi, környezeti nevelési vetélkedő HURO/1001/065/1.3.1. számú projekt keretében az Ember és a Természet címmel szervezett környezetvédelmi, környezeti nevelési vetélkedő II. gyakorlati forduló Egyesületünk programot valósít meg a Magyarország-Románia

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet)

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet) Békés Megyei Lovas Szövetség JEGYZŐKÖNYV a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről Időpont: 2012. június 18. 17 00 óra Helye: Békéscsaba, Pásztor u. 34. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. számú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottságának 2009. február 25-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

...&...«.w.~... Dr. Ulrich Attila alpolgármester

...&...«.w.~... Dr. Ulrich Attila alpolgármester NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE Ügyiratszám : KULT-l -lj2014. Ügyintéző : Doka Diána Előterjesztés - a Közgyűl éshe z egyes gyermek és ifjúsági feladatok

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák!

MEGHÍVÓ. Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák! MEGHÍVÓ Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák! A Nyugat-dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Központ tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a A jövő iskolája, a közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax:

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax: Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) 311-211, 515-115 Fax: 515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY ELŐTERJESZTÉS. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY ELŐTERJESZTÉS. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGVHAZA_HU Ügyiratszám:4554/2016.05 Ügyintéző: Kertész Sné ELŐTERJESZTÉS a Köznevelési,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

2015. évi közhasznúsági jelentése

2015. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2015. évi közhasznúsági jelentése TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4 3.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. november 6-án 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Családok Európai Éve 2014.

Családok Európai Éve 2014. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÖRÖSÖK VIDÉKE EGYESÜLET BÉKÉSCSABA 48. MAGYAR NYELV HETE BÉKÉS MEGYÉBEN 2014. április 7-19. Családok Európai Éve 2014. Társadalmi felelősségvállalási pályázati kollégiuma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről

Jegyzőkönyv. Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről Jegyzőkönyv mely készült a Gyerekesély Iroda (7530 Kadarkút, Fő u. 7.) 2013. július 11. napján 14 órakor tartott Kadarkúti- Nagybajomi Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről Jelen

Részletesebben

C11_. számú előterjesztés

C11_. számú előterjesztés ------------------ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere C11_. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az érettségi vizsgák támogatási összegének felszabadításáról

Részletesebben

KT /a JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről. Rendeletek:

KT /a JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről. Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV 2014. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 204, 205/2014. (X.09.) KT-2014-16/a J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 340/2001. (XII.17.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 340/2001. (XII.17.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 340/2001. (XII.17.) számú h a t á r o z a t a a 2002. évben Nyíregyházán megrendezésre kerülő jelentősebb rendezvények támogatásáról A Közgyűlés 1.) az 1. számú

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 35/2013.(11.25.) számú határozata a 2013. évi Egyéb csapat és egyéni sportágak keretre beérkezett kérelmekkel kapcsolatos

Részletesebben

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA 2011. január 11. Színház az egész világ - Drámapedagógiai műhely 2011. január 12. Természettudományokról másképp Természettudományi műhely 2011. január 13. Vissza a múltba

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. ElŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. ElŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +3 6 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGVHAZA.HU Ügyiratszám:8305/2015.05 Ügyintéző: Kertész Sándorné

Részletesebben

Tárgy: a Sokproblémás Családokért Alapítvány támogatása. Tisztelt Képviselőtestület!

Tárgy: a Sokproblémás Családokért Alapítvány támogatása. Tisztelt Képviselőtestület! gx Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 1102 Budapest Endre u. 10. i), "'", * s ntí '< *- * > kerület' Kőbán %-y '

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

NyrREGYHÁlA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 33/2013.{1I. 25.) számú. határozata

NyrREGYHÁlA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 33/2013.{1I. 25.) számú. határozata NyrREGYHÁlA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 33/2013.{1I. 25.) számú határozata a 2013. évi Kiemeit csapatsportágak keretre beérkezett kérelmekkel kapcsolatos döntésről

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 09. 13-án tartott ülésén. Jelen vannak: Pocsai Blanka, a bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság alelnöke,

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 6 SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ A részletekben történő finanszírozás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai 1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATJ\LA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURAlIS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 40-1/2015.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont (év,

Részletesebben

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-S85i FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

4~Cl NvimcvI1Á7A,K05SU ~P(Rl Pf :83

4~Cl NvimcvI1Á7A,K05SU ~P(Rl Pf :83 NYíREGYHÁZA MEGYiEij JOGÚ VÁROS POlGÁRMESTlHU HVATALA POLGÁRMESTER KABNET 4~Cl Nvimcv1Á7A,K05SU ~P(Rl Pf :83 TElE.ON: +3642524-544; FAX: +36 42 311-041 E-MAil: POLC.ARMESTER.ABN ET@r. VREGYHAZA.-U Ügyiratszám:

Részletesebben