Pályázat. Konyhai mérleg tervezése látássérült embereknek. tárgyú Diplomaterv iparjogvédelmi hátterének feltárása. Csortán Beáta

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat. Konyhai mérleg tervezése látássérült embereknek. tárgyú Diplomaterv iparjogvédelmi hátterének feltárása. Csortán Beáta"

Átírás

1 Pályázat Pro Progressio Alapítvány Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Konyhai mérleg tervezése látássérült embereknek tárgyú Diplomaterv iparjogvédelmi hátterének feltárása Csortán Beáta Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ipari terméktervező mérnök MSc Budapest 2011

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés Szellemi tulajdonvédelem Oltalmi formák Adatbázisok Oltalmi formák ismertetése Iparjogvédelmi oltalmi formák Szabadalom Használati minta Formatervezési minta Védjegy Földrajzi árujelző Kiegészítés Osztályozási rendszerek Saját megoldás ismertetése Védelemre kiválasztott oltalom Melyik oltalmi forma lenne jó számomra? Oltalmazni kívánt elemek Szabadalomi oltalom Formatervezési minta oltalom Kutatás Szabadalmi oltalom e-kutatás Espacenet Formatervezési minta oltalom e-kutatás Összefoglalás Törvényi kritériumoknak való megfelelés

3 1 Bevezetés 1.1 Szellemi tulajdonvédelem 1 Célja: A szellemi tulajdonvédelem a tevékeny, alkotó ember elismerésének szabályait fogja rendszerbe. Célja a tudomány és technika fejlesztése, az alkotó- és vállalkozókészség ösztönzése és erősítése, az emberi kreativitás és önmegvalósítási vágy fokozása. Formái: A szellemi tulajdonvédelem szabályai tiltják meg, hogy az alkotást a szerzőn kívül más a sajátjának tüntesse fel, bitorolja, plagizálja. Anyagi elismerésként a szerző a művét meghatározott ideig kizárólagosan hasznosíthatja, vagyis a szellemi tulajdonvédelmi jog monopolhelyzetet teremt számára. 1.2 Oltalmi formák Lényege: A szellemi tulajdon védelme érdekében kialakított jogok és oltalmak az egyén és a társadalom érdekeit egyaránt védik. Az oltalmi idő lejárta után viszont az alkotás a köz birtokába kerül, így azt az emberi tudást gyarapítja. A társadalmi érdek a szellemi tulajdonvédelem érvényesítésével a művészeti, a tudományos vagy műszaki alkotások támogatott készítésében és bizonyos idő utáni szabad felhasználásában nyilvánul meg. Formái: A szellemi tulajdon oltalmának két formája van, ezek a szerzői jog és az iparjogvédelem a polgári jog speciális területét alkotják. Szerzői jog: A szerzői jog hatálya alá a művészeti, tudományos munkák tartoznak. Iparjogvédelmi jog: Az iparjogvédelem a műszaki megoldások, formai kialakítások és az áruk vagy szolgáltatások megkülönböztetésére alkalmas megjelölések oltalmát szolgálja. Az iparjogvédelem körébe a szabadalom, a használati mintaoltalom, a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalma, az ipari mintaoltalom, az ipari oltalom a védjegy és a földrajzi árujelzők oltalmára terjed ki. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) foglalkozik ezen ügyekkel. 1.3 Adatbázisok Magyar: e-kutatás Ingyenes több ország szabadalmait tartalmazó adatbázisok: DEPATISnet (német), ESPACENET (tagállamok), LATIPAT (latin.amerika), National Informatics Centre (indiai), Freepatentsonline Térítésköteles egy/több ország szabadalmait tartalmazó adatbázisok: Delphion, DialogSelect, Minesoft, PatentWeb, PATOLISe, PATON, QPAT, STN Easy, SurflP 1 Forrás: 3

4 2 Oltalmi formák ismertetése Iparjogvédelmi oltalmi formák 2.2 Szabadalom Célja: A szabadalmi oltalom alapján a szabadalom jogosultjának, azaz a szabadalmasnak, kizárólagos joga van a találmány hasznosítására. Feltétele: Szabadalmaztatható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmány. Ahhoz, hogy egy találmány szabadalmazható legyen, mindhárom kritériumnak teljesülnie kell. Bármelyik szabadalmazhatósági feltétel hiányzik, a megoldás nem kaphat szabadalmi oltalmat. Meddig érvényes? A végleges szabadalmi oltalom a bejelentés napjától húsz évig érvényes, amely nem hosszabbítható meg. Mit kell benyújtani? Benyújtani a leírást, igénypontokat, a műszaki kivonatokat, rajzokat és egyéb mellékleteket kell. Mi az igénypont? A szabadalmi oltalom terjedelmét az igénypontok határozzák meg. Az igénypontokat a leírás és a rajzok alapján kell értelmezni. A szabadalmi oltalom az olyan termékre vagy eljárásra terjed ki, amelyben az igénypont összes jellemzője megvalósul. 2.3 Használati minta Célja: A használati mintaoltalom olyan műszaki megoldások védelmére szolgáló iparjogvédelmi eszköz, amelynél a megoldás színvonala a szabadalmazható találmányok műszaki színvonalánál kisebb, de meghaladja a mesterségben járatos személy rutintevékenységével létrehozható megoldás szintjét. Feltétele: Három lényeges feltétele van, melyek az újdonság a feltalálói tevékenység és az ipari alkalmazhatóság. Használati mintaoltalom szerezhető valamely tárgy kialakítására, szerkezetére, részeinek elrendezéseire. Használati mintaoltalomban részesülhet a tárgy kialakítása, szerkezete vagy részeinek elrendezése, ha új, feltalálói lépésen alapul és iparilag alkalmazható. Meddig érvényes? A használati minta engedélyezési eljárása egyszerűbb, de az oltalmi idő is rövidebb, mint a szabadalmi oltalom esetében. A bejelentés napjától számított tíz évig érvényes. Mit kell benyújtani? Benyújtani a leírását, az igénypontokat, műszaki kivonatot, rajzot és egyéb mellékletet kell. 2.4 Formatervezési minta Célja: A jogosul kizárólagos jogot szerez a minta hasznosítására. Feltételei: Formatervezési mintaoltalomban részesülhet minden új, egyéni jellegű minta. Mintának minősül a térbeli és síkbeli jellemzők. Terméknek minősül bármely ipari vagy kézműipari cikk. Meddig érvényes? Érvényessége öt év, amelyet további három alkalommal öt évre a jogosult kérelmére meg lehet hosszabbítani. Mit kell benyújtani? Benyújtani a minta fényképét vagy rajzát kell. 2 Forrás: 4

5 2.5 Védjegy Célja: A védjegy az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására szolgál. Feltétele: Az oltalomképes megjelölés alapvető és pozitív feltételei a megkülönbözető jelleg és a grafikai ábrázolhatóság. Mi lehet a védjegyoltalom tárgya? A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvény az alábbi lajstromozható megjelöléseket jelöli meg: szó, szóösszetétel, betű, szám, ábra, kép, sík vagy térbeli alakzat, szín, színösszetétel, fényjel, hologram, hang, illetve az előbbiek kombinációja. Meddig érvényes? Tíz évig érvényes, mely további tetszőleges számú 10 éves időtartamokra megújítható. Mit kell benyújtani? Akárcsak az iparjogvédelmi eljárások általában, a védjegy lajstromozási eljárás is a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz intézett bejelentéssel indul meg. A védjegybejelentésben meg kell jelölni az árujegyzéket, azaz az áruknak, illetve a szolgáltatásoknak azon felsorolását, amelyekkel kapcsolatban az adott megjelölésre a védjegyoltalmat igénylik. 2.6 Földrajzi árujelző Célja: A termék földrajzi származásának a megkülönböztetése. Fajtái: A földrajzi jelzés és az eredet megjelölése. Feltétele: Az előírt követelményeknek megfeleljen, ami termékfüggő. Mit kell benyújtani? Az árujelző megnevezését és az érintett termékjegyzéket. 2.7 Kiegészítés Újdonság: A vonatkozó törvény szerint akkor tekinthető újnak a megoldás, ha nem tartozik a technika állásához, azaz a bejelentés napját megelőzően sem írásbeli közlés, sem pedig belföldi gyakorlatba vétel révén nem jutott oly mértékben nyilvánosságra, hogy ahhoz bárki hozzáférhessen. Az újdonság szempontjából azonban figyelembe kell venni mindazon iparjogvédelmi bejelentések tartalmát is, amelyeket a bejelentés napja előtt nyújtottak be a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz, de a közzététel, illetőleg az oltalom megadásának meghirdetése a vizsgált használati minta bejelentés napját követően történt meg. Feltalálói tevékenység jelentése: A feltalálói lépésen a törvény szövegének értelmezéseként azt kell tekinteni, hogy a megoldás kidolgozása a technika állásához képest a mesterségben jártas személy, azaz egy átlagos felkészültségű szakember számára nem nyilvánvaló. Nincs szükség azonban olyan alkotói teljesítményre, amely a szabadalmazható találmányok esetében alapkövetelmény. Ipari alkalmazhatóság jelentése: Az ipari alkalmazhatóság azt a kritériumot takarja, amely szerint a minta valamely iparágban előállítható vagy használható. Ilyen értelemben iparágnak tekinthető a mezőgazdaság is. 5

6 2.8 Osztályozási rendszerek 3 Nemzetközi Szabadalmi osztályozás (NSZO) Az 1971-ben aláírt, Strasbourgi Megállapodás feladatul tűzte ki, hogy kiküszöbölje azokat a nehézségeket, amelyeket a sokféle nemzeti szabadalmi osztályozás használata okozott a több ország szabadalmi dokumentumira kiterjedő kutatások során. A megállapodással meghatározott közös osztályozási rendszer egyaránt vonatkozik a találmányi szabadalmakra, a használati mintákra, valamint a szerzői és a hasznossági tanúsítványokra. Az NSZO egy hierarchikus rendszer, szintjei felülről lefelé haladva: szekciók, osztályok, alosztályok, fő- és alcsoportok. Az osztályozási rendszer nyolc szekcióból áll, melyeket A-tól H-ig terjedő betűkkel jelölnek. Egyegy osztályjelzet betűk és számok kombinációjából épül fel, pl.: A 04 A 239/13. Nizzai osztályozás Az áruk és szolgáltatások védjegylajstromozás céljából történő nemzetközi osztályozására vonatkozik és az június 15-i nizzai diplomáciai konferencián hozták létre. A Megállapodást 1967-ben Stockholmban és 1977-ben Genfben felülvizsgálták. A Tagországai az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Unió keretén belül külön uniót hoztak létre. Bécsi osztályozás A védjegyek ábrás elemeinek osztályozására vonatkozó Bécsi Megállapodás 1973-ban jött létre és 1985-ben lépett életbe. A figuratív elemeket összesen 29 kategóriába, 144 fejezetbe és 1634 osztályba sorolja. A Bécsi Osztályozást szerte a világon azokban az országokban is alkalmazzák, amelyek nem részesei az egyezménynek tól az 5. kiadás van érvényben. Locarnói osztályozás Az ipari és formatervezési minták nemzetközi osztályozására vonatkozó Locarnoi Megállapodás (1968) azzal a céllal jött létre, hogy jelentősen megkönnyítse a kutatást ezen a téren. Az osztályokból, valamint alosztályokból álló jegyzékből, és az ipari mintát hordozó áruféleségek alfabetikus listájából áll. A rendszer 32 osztályt, 223 alosztályt, valamint 6250 megnevezett tételt tartalmaz. A Locarnoi Uniónak Magyarország is tagja. 3 Forrás: 6

7 3 Saját megoldás ismertetése A témaválasztásom a látássérült emberek részére az otthoni súlymérést megkönnyítő eszköz fejlesztésére esett, amely használható konyhai mérlegként és esetleg megfelelő kiegészítővel csecsemőmérlegként is. Célom egy olyan termék létrehozása, melyet könnyedén és szívesen tudnak használni a látássérült és a látó felhasználók is egyaránt, illetve a nagyon fontos, hogy elérhető áron lehessen beszerezni, hogy minél több emberhez juthasson el. A szerkezetben rengeteg olyan lehetőség van, amivel még komfortosabbá tudjuk tenni a használatát, csak az előbb említett anyagi vonzatok miatt egy alapfelszereltségű mérleget dolgoztam ki, de ezen lehetőségeket összefoglaltam a tervezés alatt. A téma több fajta irányból való megközelítése érdekében gyakorlaton vettem részt, megkerestem látássérült embereket és a velük foglalkozó szakembereket, illetve mérlegekkel foglalkozó cégekkel is konzultáltam. Üzembe helyezése 1. ábra: Konyhai mérlegként való használat A mérleg két darab (AA típusú) ceruzaelemmel működik, amiket gyorsan és egyszerűen lehet cserélni. Az első használat előtt illetve elemcserekor, az alján lévő ajtó kinyitása után kitapinthatóak a végződéseknek megfelelő fémlemezek, amik közé bepattintjuk az elemeket. Cserekor pedig az elemek végeit az ujjbegyünkkel megfogva kiszedjük. Használat előtt be tudjuk állítani egy kétállású kapcsolóval, hogy milyen mértékegységben jelezze ki a mért súlyt (g 4 vagy lb 5 ), illetve egy háromállású kapcsolóval pedig, a képernyő vagy a hangszóró működését tudjuk kikapcsolni. A kapcsoló középső állásában hangot és képet is ad, a két szélső állásában pedig ezeket lehet külön-külön állítani. Ezen funkcióval energiát tudunk megtakarítani. Működtetése A mérleg használata a következő módon történik: Miután felhelyeztük rá a tálat, bekapcsoljuk a baloldalon lévő nagy gombbal. Amennyiben a tálat a bekapcsolás után raktuk a mérőlapra, úgy annak a súlyát kisípolja, így ebből tudjuk, hogy le kell nullázni. Amennyiben egy ismeretlen súlyú terméket szeretnénk megmérni, úgy azt a tálba belerakjuk, és amint a mérleg érzékelte a jelet, úgy kijelzi és egyúttal a helyiértékeket balról jobbra felé haladva kisípolja. Amennyiben újabb termék súlyát szeretnénk megtudni, úgy vagy a kijelzőt kinullázzuk hosszan megnyomva a 4 g: gramm 5 lb: 1 angol font ( pound ). 1 lb = 453,59237 gramm 7

8 jobb felső gombot, vagy pedig a tál tartalmát kicseréljük. Ha újra szeretnénk megismételtetni a mérleggel a kijelzett súlyt, úgy a jobb alsó gombot megnyomjuk. Abban az esetben pedig amikor előre tudjuk, hogy 100 g lisztet szeretnénk méri, úgy a kijelző alján a középső négy gomb segítségével tudjuk ezt betáplálni. 100 gramm betáplálása a következő: (baloldalról kezdve) az első gombot nem nyomjuk meg vagy pedig hosszan, ami a kinullázást jelenti. A második gombot egyszer röviden megnyomjuk (ha a hangszóró be van kapcsolva, akkor úgy és annyit sípol ahányszor megnyomjuk, egyfajta visszajelzést küldve nekünk). A harmadik és negyedik gombnál az elsőnél említett opciók valamelyikét kell alkalmazni. Amennyiben befejeztük a betáplálást, úgy a jobb felső gombot röviden megnyomva elindítjuk a mérést, vagyis kezdhetjük önteni az alapanyagot a tálba. A mérleg a vízszintjelző elvén sípol, vagyis egyre sűrűbben, ahogyan a kívánt értékhez közeledünk. Látó emberek számára, akik a hangszórót kikapcsolják, a mérleg a megszokott vizuális információkkal kommunikál. Az alig- és gyengénlátók illetve az időseknek nagyon fontos a kontrasztos kijelző, hiszen a látássérült emberek a látásmaradványukat használni tudják. Nekik a képernyő is és a hangjelzés is be van kapcsolva. A mérleg adatai 2. ábra: Babamérlegként való használat Méréshatár: 9999g ~10kg Mérésskála: g között 1g, g között 5 g Tápellátás: 2 db AA elem Képernyő: LCD A mérleg funkciói Nullázás o TARA gomb/gombok Energiatakarékos üzem o Automata kikapcsolás a használaton kívüli állapot után 5 perccel o Lekapcsolható hangszóró és képernyő Utolsó mérés eredményét tárolja Kijelző értékét elismétli A kívánt súlyérték betáplálhatósága a mérés előtt Mérés elindítása A súlyértéket hangjelzéssel is közli Nagyméretű kijelzett számok (20 mm) Kontrasztos kijelző 8

9 Mérleg alkatrészei Egyedi alkatrészek 3. ábra: Robbantott ábra no. megnevezés térfogat 6 [mm] 1. Felső burkolat 202 x 302 x 43,5 2. Alsó burkolat 202 x 302 x Mérőlap 159 x 150 x Burkolat ajtó 70 x 105,5 x 6,5 5. Kijelző fólia 114 x 40,5 x 2 Szabványos alkatrészek 1. táblázat: Egyedi tervezésű műanyag alkatrészek no. megnevezés db térfogat 7 [mm] 6. Szerelt elektronika (képernyővel) x 57 x 10,5 7. Hangszóró 1 50 x Szerelt nyúlásmérő bélyeg 1 54 x 80 x Szerelt elektronika (kapcsolókkal) 1 63,5 x 50 x 22,5 10. Gumitalpak 7 15 x Csavarok táblázat: Szabványos alkatrészek 6 a térfogat adatainak sorrendje: szélesség, mélység, magasság 7 a térfogat adatainak sorrendje: szélesség, mélység, magasság 9

10 4 Védelemre kiválasztott oltalom Melyik oltalmi forma lenne jó számomra? A szabadalmat választom, mert olyan műszaki szerkezeti megoldásról van szó, amely eléri a szabadalmaztathatóság színvonalát, emellett a külső formai kialakítása védelmére a formatervezési minta is megfelelő. 4.2 Oltalmazni kívánt elemek 4. ábra: Mérleg Szabadalomi oltalom 5. ábra: Mérleg a babatállal A következő egységeket szeretném a továbbiakban vizsgálni: a mérleget látássérült és látó emberek is egyaránt tudják használni az elemeket könnyedén lehet cserélni benne a mérleg képernyőjének kialakításán a gombok elrendezését, vagyis hogy a helyiértékek betáplálása külön történik meg, ami a kijelző alatt van a tányér dupla funkcióját, hogy tálat és babatálat is lehet rá erősíteni Formatervezési minta oltalom A következő egységeket szeretném a továbbiakban vizsgálni: a kijelző és maga a burkolat, vagyis a kezelő felület színeinek kontrasztos kialakítása a kijelző nem a burkolat síkjában fekszik, ezzel a könnyebb olvashatóságot is biztosítja a nagyméretű számok a kijelzőn, szintén az olvashatóságot javítják a gombok jól tapinthatóak 8 Forrás: 10

11 5 Kutatás Fontos a kutatások nemzeti és nemzetközi viszonylatban való feltárása, hogy tényleges képet kapjak a termékek jelenlegi állásáról. 5.1 Szabadalmi oltalom e-kutatás A kutatást a nemzeti és európai minták között végeztem. A konyhai mérlegnek megfelelő NSZO jelzet a G01G, A47J. 1.1) Amikor csak a G01G NSZO jelzet szerint kerestem, akkor 159 db találatot adott ki. Ez túl nagy adathalmaz, így szűkítettem keresőszóval. 1.2) A keresőszó a mérleg* volt, amire 88 db találatot adott ki a rendszer. A konyhai mérleg* keresőszóra nem dobott ki találatot. Ez a halmaz már könnyebben kezelhető, így megkerestem azon mérleget, melyek a legközelebb áll az általam tervezetthez. Mérleg Ügyszám: E Jogosult: Leifheit Aktiengesellschaft, D Nassau (DE) Feltaláló: Stree, Klaus, Backnang (DE) Az európai bejelentés közzétételi napja: NSZO jelzet: G01G 19/44 A találmány mérlegre vonatkozik, amelynek egy megmérendő tömeg felvételére szolgáló hordlemeze, valamint a mérleg egy funkciójának a ki vagy megválasztására szolgáló elektromos kapcsolószerkezete van. Egy ilyen mérleg például elektronikus személyi mérlegként ismeretes, és egy, a hordlemezen álló személy súlyának a mérésére és kijelzésére szolgál. A mérleg egy kapcsolószerkezet segítségével be és kikapcsolható, úgyhogy e mérleg elektromos energiaigénye tisztán a mérési és kijelzési műveletekre korlátozható. A kapcsolási művelet megindításához a mérleg egy kontaktkapcsolóval rendelkezik, amelyet a mérleget használó személy a lábával tud működésbe hozni. E kontaktkapcsolónak az a hátránya, hogy egyrészt költséges a felkábelezése, másrészt megköveteli a használójától, hogy a mérleg egy pontosan meghatározott helyére nevezetesen a kontaktkapcsolóra célzott hatást gyakoroljon a kapcsolószerkezet működtetése érdekében. A keresési találatok között ezen személyi mérleg volt az egyetlen, ami közel állt valamilyen szinten is az általam tervezett mérleghez. Ahogy a leírásban is olvasható az energiaigénye nem nagy, így környezettudatosnak mondható. Látássérült emberek számára sajnos nem használható, mert nincsen rajta olyan felület mely velük tudna kommunikálni (se hangképző egység, se olyan kijelző, amit le tudnának tapogatni). 1) Amikor csak a A47J NSZO jelzet szerint kerestem, akkor 415 db találatot adott ki. Ez túl nagy adathalmaz, így szűkítettem keresőszóval. 2) A keresőszó a mérleg* volt, amire 3 db találatot adott ki a rendszer. A konyhai mérleg* keresőszóra nem dobott ki találatot. Ez a halmaz már könnyebben kezelhető, viszont nem találtam olyan szerkezetet, ami a mérleghez közel állt volna. 11

12 5.1.2 Espacenet 1.1) Amikor csak a G01G NSZO jelzet szerint kerestem, akkor db találatot adott ki. Ez túl nagy adathalmaz, így szűkítettem keresőszóval. 1.2) A keresőszó a scale* volt, amire db találatot adott ki a rendszer. Pontosítottam a keresőszót kitchen scale*-re, amire viszont 13 db találat jött ki. Megkerestem azon mérleget, melyek a legközelebb áll az általam tervezetthez. Balance, e.g. kitchen or domestic weighing scales - have LCD display on glass plate carrying conducting tracks connecting display to driver circuit mounted on plate Ügyszám: DE (A1) Jogosult: Soehnle Waagen GmbH & Co (DE) Feltaláló: Verzicht des Erfinders auf Nennung Az európai bejelentés közzétételi napja: NSZO jelzet: G01G 23/36 The balance (1) includes a device (3) which holds the object to be weighed, a weighing cell (4) to convert its deflection into a corresp. wt. signal, an evaluation circuit (12), a display (7) on a carrier, esp. a LCD, and a driver circuit (11) associated with the display. The driver circuit is mounted on the display carrier (8). The transparent carrier is plate-shaped and is esp. a glass plate. The driver is connected to the display via conducting tracks, esp. on the common carrier. ADVANTAGE - Simplified construction for improved reliability. 6. ábra: Konyhai mérleg A mérleg hasonlít az általam tervezetthez, de ez egy egyszerűbb változata, amit speciális felhasználók már nem tudnak igénybe venni. A kijelzője és a kezelő felülete szintén nem erre a célra szolgál. Tálat nem lehet hozzá rögzíteni. Weighing apparatus e.g. kitchen scale, for weighting ingredient, has electronic control circuit controlling main lighting mode of one of control keys corresponding to recommended function for following step in weighing cycle Ügyszám: FR (A1) Jogosult: SEB SA (FR) Feltaláló: Caregnato Stephane (FR), Verjat Emmanuelle (FR) Az európai bejelentés közzétételi napja: NSZO jelzet: G01G 19/44 The apparatus (1) has virtual control keys (10-13), where each control key respectively selects a function e.g. taring function, liquid weighing function, solid weighing function and 12

13 measurement storing function, during a step for carrying out a weighing cycle. Lighting devices i.e. LEDs, light the control keys and an electronic control circuit is constituted by an electronic card and controls a main lighting mode of one of the control keys corresponding to the recommended function for the following step in the weighing cycle. 7. ábra: Konyhai mérleg Kialakításában nagyon hasonló az általam tervezett mérleghez a funkcióiban is és a kezelő felületében is, amely el van határolva, és a látássérültek is ki tudják tapintani a gombokat. Azt sajnos nem láttam, hogy beszélne-e a mérleg, amivel kommunikálni tudna azok felé, akiknek arra szüksége van. Tálat nem lehet rá helyezni. 2.1) Amikor csak a A47J NSZO jelzet szerint kerestem, akkor db találatot adott ki. Ez túl nagy adathalmaz, így szűkítettem keresőszóval. 2.2) A keresőszó a scale* volt, amire 71 db találatot adott ki a rendszer. Ez a halmaz már könnyebben kezelhető, viszont nem találtam olyan szerkezetet, ami a konyhai mérleghez közel állt volna. Konklúzió Látássérültek számára nem találtam használható mérleget, és olyat sem amivel a babákat meg lehetne mérni. Többségében még a tálat sem lehet a mérleghez rögzíteni. A kijelzők között voltak olyanok, amelyek könnyen olvashatóak, de mindegyik a mérleg síkjával azonos, így a szöge nem megfelelő. Beszélő mérleggel nem találkoztam a termékek között. Találkoztam olyan mérlegekkel, melyek közel állnak az általam tervezetthez, de olyannal nem, mely ugyanolyan vagy nagyon hasonló lenne. 5.2 Formatervezési minta oltalom 8. ábra: Általam tervezett konyhai mérleg 13

14 Az általam tervezett konyhai mérleget fogom a továbbiakban összehasonlítani a hozzá legközelebb álló formatervezési minta oltalmakhoz e-kutatás A kutatást a nemzeti, nemzetközi és közösségi minták között végeztem. A konyhai mérlegnek megfelelő Locarnoi osztályjelzet a ) Amikor csak a Locarnoi osztály szerint kerestem, akkor 2093 db találatot adott ki. Ez túl nagy adathalmaz, így szűkítettem keresőszóval. 1.2) A keresőszó a konyhai mérleg* volt, amire 30 db találatot adott ki a rendszer. Ez a halmaz már könnyen kezelhető, így megkerestem azon három mérleget, melyek a legközelebb állnak az általam tervezetthez. Konyhai mérleg3 Lajstromszám: R Jogosult: LAICA S.p.A.; Barbarano Vicentino (Vicenza) Viale del Vavoro, (IT) Szerző: Mauritzio Moretto Az elismert bejelentés napja: Locarnoi osztályjelzet: E minta 9. ábra: Konyhai mérleg Formailag közel áll az általam tervezett mérleghez, de a képernyője a mérleggel egy síkban van, ami annak az olvashatóságát teszi így nehezebbé. A mérleg oldalról íves így az asztalhoz kevés ponton tud kapaszkodni, ami inkább hátrány. A tál rögzítése a felületek tapadásának elvén történik, mint az enyémnél is. A kijelző mérete nem elég nagy az idősek és látássérültek számára. A gombok egy síkban vannak a kijelző fóliáján, így látássérültek számára nem használható ez a mérleg, ellenben az általam tervezettel. Konyhai mérlegek/kitchen scales Lajstromszám: R Jogosult: LEIFHEIT AG; Nassau Leifheitstr (DE) Szerző: (x) Az elismert bejelentés napja: Locarnoi osztályjelzet: E10-04 Formailag ez áll a legközelebb az általam tervezett konyhai mérleghez. Tál sajnos nem rögzíthető hozzá. A képernyője nem elég nagy, viszont a gombjai már elkülönülnek a kezelő felülettől. 14

15 Konyhai mérlegek/kitchen scales Lajstromszám: R ábra: Konyhai mérleg Jogosult: Camry Industries (H.K.) Limited, Tsimshatsui, Kowloon Room, 2105, Sun Life Tower, The Gataway, Harbour City, 15 Canton Road, (HK) Szerző: Chun Chun CHIU Az elismert bejelentés napja: Locarnoi osztályjelzet: E ábra: Konyhai mérleg Ezen mérleg áll a legtávolabb az itt felsoroltak között, mert nincsenek rajta lekerekítések, de a kezelő felület elhelyezése viszont hasonlóan el van különítve. A kijelző nagyon kicsi, így bizonyosan állíthatom, hogy nehéz lehet a leolvasása bárki számára. Konklúzió Az összességében elmondható, hogy látássérült emberek számára is használható mérleget még nem szabadalmaztattak. A kontrasztos színek alkalmazásával sehol sem találkoztam, sőt a mérlegek mind fehérek vagy szürkék. A kezelő felület és a képernyő mind azonos síkban van a mérleggel, így nehezebben leolvasható is ez által, illetve a képernyő mindenhol alul van méretezve. Találkoztam olyan mérlegekkel, melyek közel állnak az általam tervezetthez, de olyannal nem, mely ugyanolyan vagy nagyon hasonló lenne. 15

16 6 Összefoglalás A diplomatervezésem lényei célja az volt, hogy egy olyan konyhai mérleget tervezzek, mely több a boltban kaphatóaknál. Integráltam a konyhai- és babamérleget egy egységbe, és kiegészítettem azzal, hogy az idősek és látássérült emberek is könnyedén tudják használni. Ezen funkciók összességével elértem, hogy innovatív legyen a piacon, és egyúttal sokak számára használható. A felhasználói kört szélesítése magával vonzza a darabszám növelését, így az ára is elérhetővé válik ez által mindenki számára. Ezen pályázati célom az volt, hogy az általam tervezett mérleget a diplomatervemben is részletezett információgyűjtésen túl még szélesebb körben megkutassam, hogy valóban olyan terméket hoztam létre mely egyedülálló. Az elképzeléseim igaznak bizonyultak, ugyanis sem a hazai sem a nemzetközi szabadalmak között nem találtam olyan terméket, mely a fent említett kritériumoknak megfelel. A kutatást szabadalmi és formatervezési minta oltalomra folytattam sikeresen az e-kutatás és az Espacenet adatbázisban magyar és angol nyelven. A hazai adatbázisban nehezen, de a külföldiben már könnyebben találtam szabadalmaztatott konyhai mérlegeket, melyekhez hozzá tudtam hasonlítani az általam tervezettet. A nehézséget az okozta, hogy nem konkrét kialakítási elvet kerestem, hanem megoldási változatokat, amiből kevesebb volt. 6.1 Törvényi kritériumoknak való megfelelés Újdonság Az általam tervezett mérleggel kutatásaim során nem találkoztam eddig, aminek az oka főként az, hogy látássérültek számára nem terveztek még konyhai mérleget, amivel a baba súlyát is meg lehetne mérni. Feltalálói tevékenység A mérleg kialakítása egy átlagos felkészültségű szakember számára nem nyilvánvaló, illetve eltérő össze benyomást tesz számára. Ipari alkalmazhatóság A konyhai mérleg iparilag alkalmazható, ugyanis a tervezés során minden egyes alkatrészt egyénileg gyártáshelyesen alakítottam ki a sorozatgyártásra. A termék elemei fröccsöntéssel készülnek. Kizáró okot tehát nem találtam az oltalmazhatóság ellen az előzetes információszerzések során. A szabadalmai bejelentés lehetősége fenn áll, de anyagi megfontolásból nem tudom elkezdeni, viszont a formatervezési minta oltalmat D es lajstromszámmal elindítottam. Az adatlapot kitöltöttem és 2x3 db ábrát, illetve egy hallgatói jogviszony igazolást mellékeltem a kérelem benyújtásához. 16

Földrajzi árujelző. Néhány közismert földrajzi jelzés a mezőgazdasági termékek világából

Földrajzi árujelző. Néhány közismert földrajzi jelzés a mezőgazdasági termékek világából Földrajzi árujelző Néhány közismert földrajzi jelzés a mezőgazdasági termékek világából Földrajzi árujelző Az eredetmegjelölés valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve, amelyet az e helyről

Részletesebben

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet. a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet. a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1992. évi

Részletesebben

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1992. évi

Részletesebben

2011. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2011. április 15.

2011. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2011. április 15. 2011. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2011. április 15. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság szakmai közreműködésével a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

A védjegyoltalom megszerzése és megszűnése

A védjegyoltalom megszerzése és megszűnése A védjegyoltalom megszerzése és megszűnése Dr. Lukácsi Péter Ügyvéd / Partner SBGK Védjegyjogi Szeminárium, 2015. március 31. Az oltalom alapfeltételei Grafikai ábrázolhatóság Sieckman feltételek: világos,

Részletesebben

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet. egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet. egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

A szellemi tulajdon és a szellemitulajdon-védelem a Horizont2020-ban

A szellemi tulajdon és a szellemitulajdon-védelem a Horizont2020-ban A szellemi tulajdon és a szellemitulajdon-védelem a Horizont2020-ban Boros Ilona Európai Uniós Osztály Külkapcsolatok Főosztálya, NIH Horizont 2020 információs nap Gyakorlati pályázati ismeretek adminisztratív,

Részletesebben

Szerzõdés: Miért vesznek licenciát? Miért adnak licenciát?

Szerzõdés: Miért vesznek licenciát? Miért adnak licenciát? Licencia (licentia) a latin nyelvben - többek között - engedélyt jelent. Az iparjogvédelmi és szerzõi jogok jogosultjait megilletõ kizárólagos jog gyakorlására kötött szerzõdés keretében és feltételei

Részletesebben

Az eredetvédelem aktuális kérdései

Az eredetvédelem aktuális kérdései Az eredetvédelem aktuális kérdései XVI. Szőlészeti, Borászati és Bormarketing Konferencia Lakitelek 2015. január 28. Kókai-Kunné Dr. Szabó Ágnes A bor és a szellemi tulajdonvédelem Szabadalom Növényfajta-oltalom

Részletesebben

A Párizsi Uniós Egyezmény 6 ter cikkének gyakorlati alkalmazása

A Párizsi Uniós Egyezmény 6 ter cikkének gyakorlati alkalmazása A Párizsi Uniós Egyezmény 6 ter cikkének gyakorlati alkalmazása dr. Tóháti Márta Nemzetközi Védjegy Osztály Védjegy és Mintaoltalmi Főosztály Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal Lajstromozást kizáró ok és

Részletesebben

B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe

B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe 4. előadás: Termék- és szolgáltatás-fejlesztés Kecskemét, 2012. december 17. A B-Innovative projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul

Részletesebben

2013. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2013. április

2013. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2013. április 2013. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2013. április A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság szakmai közreműködésével a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

Nemzetközi továbbítási kérelmek gyakori hiányosságai

Nemzetközi továbbítási kérelmek gyakori hiányosságai Nemzetközi továbbítási kérelmek gyakori hiányosságai dr. Kiss Gabriella Védjegy és Mintaoltalmi Főosztály Nemzetközi Védjegy Osztály Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Ügyfélfórum SZTNH-MVE Tartalom Formanyomtatvány

Részletesebben

Tájékozódás az élelmiszerek világában. Élelmiszer-jelölés, szabályozás, jelek és védjegyek

Tájékozódás az élelmiszerek világában. Élelmiszer-jelölés, szabályozás, jelek és védjegyek Tájékozódás az élelmiszerek világában. Élelmiszer-jelölés, szabályozás, jelek és védjegyek Pálfi Erzsébet, dietetikus,, főiskolai tanársegéd Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Ételed az életed!

Részletesebben

Tárgyalási rend. Iparjogvédelem I Lényege A szabadalmi jog. Iparjogvédelem II Egyéb védelmi formák Nki vonatkozások

Tárgyalási rend. Iparjogvédelem I Lényege A szabadalmi jog. Iparjogvédelem II Egyéb védelmi formák Nki vonatkozások Iparjogvédelem I. Tárgyalási rend Iparjogvédelem I Lényege A szabadalmi jog Iparjogvédelem II Egyéb védelmi formák Nki vonatkozások Iparjogvédelem I. 1. Lényege, helye a jogrendszerben 2. Szerzői jog iparjogvédelem

Részletesebben

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának új elektronikus hatósági szolgáltatásai

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának új elektronikus hatósági szolgáltatásai A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának új elektronikus hatósági szolgáltatásai Dr. Tószegi Zsuzsanna, elnöki főtanácsadó, EKOP szakmai projektvezető Barna Tamás, főosztályvezető-helyettes, IT fejlesztési

Részletesebben

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BILLENTYŰZET 1) ON/OFF gomb: a mérleg ki- és bekapcsolása 2) TARE gomb: tárázás/nullázás 3) MODE gomb: mértékegység váltás MŰSZAKI PARAMÉTEREK 1) Méréshatár: 60.00kg

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

A szabadalmi rendszer újdonságai és szerepe az innovációban AZ ÖTLETTŐL AZ ÜZLETI SIKERIG

A szabadalmi rendszer újdonságai és szerepe az innovációban AZ ÖTLETTŐL AZ ÜZLETI SIKERIG A szabadalmi rendszer újdonságai és szerepe az innovációban 1 European Innovation Scoreboard országrangsor a szellemitulajdon-védelmi teljesítmény és annak változása alapján 2 A nemzeti szabadalmi aktivitás

Részletesebben

2008-ban még fenntartott szabadalmak száma: 53 db, új bejelentés: 5db

2008-ban még fenntartott szabadalmak száma: 53 db, új bejelentés: 5db A szellemi vagyon védelme és szerepe az oktatásban a Miskolci Egyetemen Dr. Dobróka Mihály tudományos és nemzetközi rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. 1 A Miskolci Egyetem oktatói-kutatói kutatói

Részletesebben

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet. a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet. a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1992. évi

Részletesebben

A kezelési eljárásokon és az őssejtek alkalmazásán alapuló találmányok szabadalmazhatóságával kapcsolatos legújabb európai döntések érdekességei

A kezelési eljárásokon és az őssejtek alkalmazásán alapuló találmányok szabadalmazhatóságával kapcsolatos legújabb európai döntések érdekességei MIE konferencia 2011. május 26 27. A kezelési eljárásokon és az őssejtek alkalmazásán alapuló találmányok szabadalmazhatóságával kapcsolatos legújabb európai döntések érdekességei Dr. Pethő Árpád, szabadalmi

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

2015. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2015. május

2015. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2015. május 2015. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2015. május A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság szakmai közreműködésével a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Középpontban a a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 62. (2) bekezdése 2011. előtt és

Részletesebben

Technológia Transzfer Iroda a Nyugat-magyarországi egyetemen a vállalkozások szolgálatában. Dr. Walter Katalin

Technológia Transzfer Iroda a Nyugat-magyarországi egyetemen a vállalkozások szolgálatában. Dr. Walter Katalin Technológia Transzfer Iroda a Nyugat-magyarországi egyetemen a vállalkozások szolgálatában Dr. Walter Katalin TTI története 2005 Innovációs törvény Magyarországon = Felsőoktatási intézmények megszerezhetik

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ. [Itt felvehet egy kivonatot vagy más fontos kimutatást. A kivonat általában a dokumentum tartalmának rövid összegzése.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ. [Itt felvehet egy kivonatot vagy más fontos kimutatást. A kivonat általában a dokumentum tartalmának rövid összegzése. Guard Control Kft 1112 Budapest Repülőtéri u. 2. Telefon+3612037557 Fax+3612033742 http://szemelykivalaszto.hu TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ [Itt felvehet egy kivonatot vagy más fontos kimutatást. A kivonat általában

Részletesebben

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9 Niko érintőképernyő 1. Általános leírás A Nikobus érintőképernyő segítségével könnyen kezelhetővé válik a telepített épületautomatizálási rendszer. A képernyő könnyen felszerelhető a falra, csak 1 szerelő

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007384T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 757801 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 HU Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 Használati útmutató Max. súly 3000g (3kg), minimális súly 1g Elem 1x 2032 Mérőpohár űrtartalma 1 l Használati útmutató Funkciók 1. Hozzávalók mérése 2. Tej, olaj

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008612T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76412 (22) A bejelentés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS AZ OLIMPIAI JELKÉPEK SZABÁLYSZERŰ HASZNÁLATÁRÓL MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS AZ OLIMPIAI JELKÉPEK SZABÁLYSZERŰ HASZNÁLATÁRÓL MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS AZ OLIMPIAI JELKÉPEK SZABÁLYSZERŰ HASZNÁLATÁRÓL MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN Az utóbbi időben számos alkalommal találkoztunk az olimpiai ötkarika és más olimpiai jelképek, illetve maga

Részletesebben

Közvetett bitorlás gyakorlati problémák Ravadits Imre szabadalmi ügyvivő

Közvetett bitorlás gyakorlati problémák Ravadits Imre szabadalmi ügyvivő Közvetett bitorlás gyakorlati problémák Ravadits Imre szabadalmi ügyvivő TEVA Magyarország zrt. 1 A törvény Szt. 19. (3) A kizárólagos hasznosítási jog alapján a szabadalmas felléphet továbbá azzal szemben

Részletesebben

kizáró ok a védjegyeljárásokban

kizáró ok a védjegyeljárásokban A megtévesztés es tés mint feltétlen e kizáró ok a védjegyeljárásokban dr. Hegedűs Viktóriai osztályvezető Nemzeti Védjegy Osztály MIE IP konferencia, 2015. 05. 14. A megtévesztés előfordulása a védjegyjogban

Részletesebben

2010. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2010. május

2010. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2010. május 2010. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság szakmai közremőködésével a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

I. A változások összefoglalása

I. A változások összefoglalása Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek főbb változásairól (Ajánlattevők és egyéb, a közbeszerzések iránt érdeklődő felhasználók számára) Ezúton tájékoztatjuk az ajánlattevőket

Részletesebben

ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014

ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014 ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014 VERSENYFELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2014. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület a B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe

Részletesebben

Szellemi Tulajdon Világnapja

Szellemi Tulajdon Világnapja Szellemi Tulajdon Világnapja A védjegyhasználat aktuális kérdései Dr. Szamosi Katalin 2010.ápr.23. A közösségi védjegyhasználat területi terjedelme Dr. Ficsor Mihály cikke 2010.febr. Iparjogvédelmi és

Részletesebben

SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYTA A SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT IGAZGATÓ TANÁCSA 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat

Részletesebben

Hatóanyag vs. adjuváns/excipiens. Avagy miért nem hatóanyag egy ható anyag?

Hatóanyag vs. adjuváns/excipiens. Avagy miért nem hatóanyag egy ható anyag? Hatóanyag vs. adjuváns/excipiens Avagy miért nem hatóanyag egy ható anyag? A kérdések A kezdetek C-431/04 MIT A gyógyszer hatóanyag-kombinációja fogalom megköveteli-e, hogy a kombináció alkotórészei mind

Részletesebben

Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz. A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén

Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz. A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén 1 Partnercég opció bemutatása 2009. január 1-jétől új taggal bővült a

Részletesebben

A védjegyről mindenkinek

A védjegyről mindenkinek A védjegyről mindenkinek Kereskedők, szolgáltatók figyelem! E kiadvány célja, hogy a hazánkban legelterjedtebb iparjogvédelmi jogintézményről: a védjegyről adjon tájékoztatást, felhívja a figyelmet ezen

Részletesebben

ÜZLETI TERV ÍRÓ VERSENY, 2014

ÜZLETI TERV ÍRÓ VERSENY, 2014 ÜZLETI TERV ÍRÓ VERSENY, 2014 VERSENYFELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2014. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület a B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe keretében

Részletesebben

A szellemi tulajdon védelme

A szellemi tulajdon védelme Az innováció finanszírozása. HVCA, a Magyar Innovációs Szövetség és az M27 ABSOLVO közös rendezvénye A szellemi tulajdon védelme A K+F társaságba történı befektetés elıtti jogi átvilágítás 2012. szeptember

Részletesebben

SEMMI, VAGY MÉG ANNYI SEM Zéró vagy negatív időtartamú SPC

SEMMI, VAGY MÉG ANNYI SEM Zéró vagy negatív időtartamú SPC 2008.06.25. SEMMI, VAGY MÉG ANNYI SEM Zéró vagy negatív időtartamú SPC Daróczi Klára iparjogvédelmi osztályvezető 1./ 1901/2006/EK rendelet a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerekről - a

Részletesebben

Használati mintaoltalom Hasznos tudnivalók vállalkozóknak

Használati mintaoltalom Hasznos tudnivalók vállalkozóknak Használati mintaoltalom Hasznos tudnivalók vállalkozóknak Összeállította: Rónaszéki Tibor Lektorálta: Dr. Jakabné Molnár Judit Szerkesztő: KOSZTOLÁNYI Tamás Kézirat lezárva: 2003. november 30. 2 Kinek

Részletesebben

Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerbe illeszkedő Postázási modul ismertetése

Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerbe illeszkedő Postázási modul ismertetése Oldalak: 1/10 Ez a modulkiegészítés a Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerben elkészülő nyomtatványok postai vagy kézi kézbesítésének fárattságos dokumentálását hivatott felváltani gépi nyilvántartással.

Részletesebben

Mobilalkalmazás! RÖVID ÁTTEKINTÉS: HOGYAN MŰKÖDIK AZ ALKALMAZÁS? " 2015, QBSW, Inc.

Mobilalkalmazás! RÖVID ÁTTEKINTÉS: HOGYAN MŰKÖDIK AZ ALKALMAZÁS?  2015, QBSW, Inc. Mobilalkalmazás! RÖVID ÁTTEKINTÉS: HOGYAN MŰKÖDIK AZ ALKALMAZÁS? " A City Monitor mobilalkalmazás lehetővé teszi" az állampolgárok számára, hogy a városukban felmerülő helyi problémákat könnyen és gyorsan

Részletesebben

T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv

T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv Tartalom A csomag tartalma... 3 Telepítés... 4 A monitor csatlakoztatása a számítógéphez... 4 A monitor csatlakoztatása az áramforráshoz...

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben

Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. február 12.

Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. február 12. Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. február 12. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A védjegyek és a

Részletesebben

Digitális hőmérő Modell DM-300

Digitális hőmérő Modell DM-300 Digitális hőmérő Modell DM-300 Használati útmutató Ennek a használati útmutatónak a másolásához, terjesztéséhez, a Transfer Multisort Elektronik cég írásbeli hozzájárulása szükséges. Bevezetés Ez a készülék

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005094T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 797487 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ - FONTOS TEENDŐK VIDEOKONFERENCIA ELŐTT - A VIDEOKONFERENCIA ÜZEMBE HELYEZÉSE - HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE ÉS FOGADÁSA - A KAMERA ÉS A MIKROFON HASZNÁLATA

Részletesebben

Kérdés felelet. védjegyoltalom. Közösségi. Magyar Szabadalmi Hivatal 2007

Kérdés felelet. védjegyoltalom. Közösségi. Magyar Szabadalmi Hivatal 2007 Kérdés felelet K Közösségi védjegyoltalom Magyar Szabadalmi Hivatal 2007 Összeállította: dr. Gonda Imre Sorozatszerkesztő: Bana Zsuzsanna Tipográfia: Plette Péter ISSN 1788-4462 ISBN 978-963-9157-56-9

Részletesebben

Kitöltési útmutató az iratbetekintésre irányuló kérelem űrlapjához 1

Kitöltési útmutató az iratbetekintésre irányuló kérelem űrlapjához 1 BELSŐ PIACI HARMONIZÁCIÓS HIVATAL (OHIM) Védjegyek és formatervezési minták Kitöltési útmutató az iratbetekintésre irányuló kérelem 1 1. Általános megjegyzések 1.1 Az űrlap használata Az űrlap ingyen beszerezhető

Részletesebben

124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet

124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára és a termékek ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról A védjegyek és a földrajzi árujelzők

Részletesebben

ER Kereskedelmi. mérleg ÁRSZORZÓ MÉRLEG HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ER Kereskedelmi. mérleg ÁRSZORZÓ MÉRLEG HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÁRSZORZÓ MÉRLEG ER Kereskedelmi mérleg HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK....................................... 3 KIJELZÔ................................................ 4 A kijelzô..............................................

Részletesebben

Érvényesíteni csak pontosan, szépen. az európai szabadalmak fordításával kapcsolatos problémák

Érvényesíteni csak pontosan, szépen. az európai szabadalmak fordításával kapcsolatos problémák Érvényesíteni csak pontosan, szépen az európai szabadalmak fordításával kapcsolatos problémák A magyar különleges nyelv - áldás-e vagy átok? Aki dolgozik, hibázik is, vagyis A magyar különleges nyelv -

Részletesebben

A formatervezési mintaoltalomról

A formatervezési mintaoltalomról A formatervezési mintaoltalomról A modern piacgazdaságban a termék megjelenése, a külcsín a fogyasztó nézőpontjából gyakran éppen olyan fontos ha nem fontosabb, mint a belbecs, azaz a termék hasznossága,

Részletesebben

Megfelelőség értékelés a vendéglátásban WESSLING Hungary Kft.

Megfelelőség értékelés a vendéglátásban WESSLING Hungary Kft. Megfelelőség értékelés a vendéglátásban WESSLING Hungary Kft. Dr. Martin Andrea vezető tanácsadó és szakértő Amiről ma szó esik: I. Megfelelőség és a megfelelőségértékelés jogi háttere II. III. Terméktanúsítás

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

GYAKORLATI JEGYZŐKÖNYV CSOPORT TAGJAI: Németh Henrietta Oroszki Dániel Horváth Csanád Kristanová Anita

GYAKORLATI JEGYZŐKÖNYV CSOPORT TAGJAI: Németh Henrietta Oroszki Dániel Horváth Csanád Kristanová Anita GYAKORLATI JEGYZŐKÖNYV CSOPORT TAGJAI: Németh Henrietta Oroszki Dániel Horváth Csanád Kristanová Anita Puzder Gyula Imre László Kasza Gergely TCNFKC WEADNE BYB33E KQ03UU L93BP7 AFAW9V OZ1TC5 TERMEK MEGISMERÉSE

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS 2003

TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS 2003 TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS 2003 Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest, 2004. január TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 3 I. SZELLEMI TULAJDONVÉDELMI JOGSZABÁLY-ELŐKÉSZÍTÉS ÉS JOGALKALMAZÁS... 6 1. JOGSZABÁLYOK ELŐKÉSZÍTÉSE...

Részletesebben

b/ Az Európai Szabadalmi Hivatal Espacenet adatbázisában való önálló kutatással

b/ Az Európai Szabadalmi Hivatal Espacenet adatbázisában való önálló kutatással SZEGÉNYEK SZABADALMA Előkészítő feladatok A/ Szabadalomkutatás A szabadalmaztatást megelőző előkészítő lépés a technika állásának feltárása. Gyakorlati tapasztalat, hogy ennek 20 %-át ismerheti maga a

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IMMERSION CELSIUS BÚVÁRÓRA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IMMERSION CELSIUS BÚVÁRÓRA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IMMERSION CELSIUS BÚVÁRÓRA IMMERSION CELSIUS 1.0 BEVEZETÉS Köszönjük, hogy megvásárolta az Immersion CELSIUS-t. Ez a modern és kifinomult szerkezet sokkal biztonságosabbá és élvezetesebbé

Részletesebben

( ;. f'.'.(/o Díj. EAICSOLÜSI ELREHDEZÉS SUGARSZEIJIÍYEZEa?TsáQJÍÉ[iÓ KÉSZÜLÉK EATEÍÍÉTER IDŐÁlMBDŐJiÖJAK TRAKZIEíSMEUTES VÁLTÁSÁRA

( ;. f'.'.(/o Díj. EAICSOLÜSI ELREHDEZÉS SUGARSZEIJIÍYEZEa?TsáQJÍÉ[iÓ KÉSZÜLÉK EATEÍÍÉTER IDŐÁlMBDŐJiÖJAK TRAKZIEíSMEUTES VÁLTÁSÁRA H í ( ' J.iÜZ Taj. rr-f Képviselő: DAHUBIA SZABADALMI IRODA Budapest a /f MÜ - ( ;. f'.'.(/o Díj Szolgálati találmány EAICSOLÜSI ELREHDEZÉS SUGARSZEIJIÍYEZEa?TsáQJÍÉ[iÓ KÉSZÜLÉK EATEÍÍÉTER IDŐÁlMBDŐJiÖJAK

Részletesebben

Tájékoztató és minősítő rendszerek. Összeállította: Sallai András

Tájékoztató és minősítő rendszerek. Összeállította: Sallai András Tájékoztató és minősítő rendszerek Összeállította: Sallai András Tanúsítás olyan eljárás, amellyel egy független fél írásban igazolja, hogy egy termék, egy folyamat, egy szolgáltatás megfelel az előírt

Részletesebben

1. Biztonsági utasítások és fontos figyelmeztetések. Lézer sugárzás Tilos a közvetlenül a lézersugárba tekinteni! I. lézer osztály

1. Biztonsági utasítások és fontos figyelmeztetések. Lézer sugárzás Tilos a közvetlenül a lézersugárba tekinteni! I. lézer osztály 1. Biztonsági utasítások és fontos figyelmeztetések Lézer sugárzás Tilos a közvetlenül a lézersugárba tekinteni! I. lézer osztály - Az LC 14 lézer-konténer az I. lézerosztályba van besorolva, és megfelel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával Közlekedésbiztonsági ötlet pályázatot hirdet a közúti közlekedésben résztvevők biztonságának

Részletesebben

Az eredetvédelem szerepe és jelentősége. TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes

Az eredetvédelem szerepe és jelentősége. TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes Az eredetvédelem szerepe és jelentősége TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes TERRA MADRE Slow Food (komótos étkezés) (1986) Biológiai Sokféleség Egyezmény A tagállamok nemzeti jogalkotásukban

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról

2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról Dr. Berta Gyula 2012 évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról 2012.12.12. 1. oldal Postatörvény Cél: mindenki számára elérhető, megfelelő minőségű

Részletesebben

A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális. Ficsor Mihály (MSZH)

A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális. Ficsor Mihály (MSZH) A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális bíráskodás, Londoni Megállapodás) Ficsor Mihály (MSZH) A szellemi tulajdon biztonsága: új eszközök és törekvések MIE-továbbképzés

Részletesebben

Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer

Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer Wellion CALLA Light Színt hoz az életébe 4 divatos színben Jobb olvashatóság a legmagasabb kontraszt által Wellion CALLA Light Egyszerűen kezelhető Zárt egységek

Részletesebben

IRÁNYELVEK. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/24/EK IRÁNYELVE (2009. április 23.) a számítógépi programok jogi védelméről. (kodifikált változat)

IRÁNYELVEK. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/24/EK IRÁNYELVE (2009. április 23.) a számítógépi programok jogi védelméről. (kodifikált változat) L 111/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.5.5. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/24/EK IRÁNYELVE (2009. április 23.) a számítógépi programok jogi védelméről (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

A szellemi tulajdon. A szellemi tulajdon

A szellemi tulajdon. A szellemi tulajdon A szellemi tulajdon A szellemi tulajdon Az innováció és a tudás eredményei egyrészt a versenyképesség és a gazdasági növekedés motorjai, másrészt alapvetően határozzák meg mindennapi életünket. Használati

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet

158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről A Kormány a

Részletesebben

Pályázati Kisokos VIII. rész

Pályázati Kisokos VIII. rész Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2015. szeptember 02. Alapvető cél Rendelkezésre álló forrás A támogatás mértéke Pályázók köre Gazdálkodásra vonatkozó feltételek A felhívás célja

Részletesebben

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Bevezető Tisztelt engedélyes! Üdvözöljük Önt a Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár - Adatgyűjtő alrendszerének felhasználói

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 038 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 038 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007038T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 038 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 728985 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Szent István Egyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata Gödöllő, 2006. Preambulum

Szent István Egyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata Gödöllő, 2006. Preambulum Szent István Egyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata Gödöllő, 2006. Preambulum A 2005. január l-én hatályba lépett a kutatás-fejlesztésről és a technológia innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SEMMELWEIS EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 82/2005. (XII. 15.) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2005 TARTALOMJEGYZÉK I. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK... 3 III. JOGSZABÁLYOK...6 IV. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Az ÓBUDIA EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDIA EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 35. függelék Az ÓBUDIA EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. május TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás AB GENERATOR Termék száma: 1515 Használati utasítás Fontos: olvassa el figyelmesen a használati leírást, mielőtt használatba venné ezt a terméket. Fontos biztonsági figyelmeztetések 1. Maximális terhelhetőség:

Részletesebben

Tisztelt látogató, kedves szülő!

Tisztelt látogató, kedves szülő! Tisztelt látogató, kedves szülő! Köszönjük, hogy megtisztel figyelmével, és megtekinti az ÁlomVirág babalégzésfigyelő készülékünk rövid ismertetőjét, mely orvosok által tesztelt és tanácsolt, a Babára

Részletesebben

Gumibitumen a MOL-tól minőségi utakat elérhető áron!

Gumibitumen a MOL-tól minőségi utakat elérhető áron! Gumibitumen a MOL-tól minőségi utakat elérhető áron! Dr. Geiger András Fejlesztő mérnök MOL DS Fejlesztés, Finomítói Termékfejlesztés ageiger@mol.hu +36 30 380 3898 Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozója

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver hu Használati utasitás 00000 0-4 Használati útmutató A STABILA egyszerűen kezelhető vevő, amellyel gyorsan érzékelhetők a lézersugarak. A vevő képes a STABILA vonallézer impulzusmodulált lézersugarai

Részletesebben

Vigyázz, kész, egység! Nemzetközi szellemitulajdon-védelem, európai szabadalmi reform

Vigyázz, kész, egység! Nemzetközi szellemitulajdon-védelem, európai szabadalmi reform Vigyázz, kész, egység! Nemzetközi szellemitulajdon-védelem, európai szabadalmi reform dr. Vass László Ádám Jogi és Nemzetközi Főosztály Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Budapest, 2014. november 20. A

Részletesebben

A szellemi tulajdon védelme. Kürtössy Jenő Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A szellemi tulajdon védelme. Kürtössy Jenő Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala A szellemi tulajdon védelme Kürtössy Jenő Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala valóban egzotikus fogalmak?? szellemi tulajdon védelem iparjogvédelem szerzői jog védjegyek szabadalmak 2012 a szabadalmi háború

Részletesebben

Mark like a Professional. FlyMarker PRO Jelölő rendszer

Mark like a Professional. FlyMarker PRO Jelölő rendszer Mark like a Professional FlyMarker PRO Jelölő rendszer Mark like a Professional FlyMarker PRO MOBIL Berendezés FlyMarker PRO kézi jelölő rendszer szinte gyerekjátékká teszi a terjedelmes, nagy, nem mozdítható

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

RECON-PRO, AML1000 BEVETÉS - NORMÁL MŰKÖDÉS (SOP) Thursday, November 10, 11

RECON-PRO, AML1000 BEVETÉS - NORMÁL MŰKÖDÉS (SOP) Thursday, November 10, 11 RECON-PRO, AML1000 BEVETÉS - NORMÁL MŰKÖDÉS (SOP) BEVETÉS ELŐTTI BEÁLÍLTÁS 1. Telepek behelyezve, kapacitás ellenőrzés A: KI / Be kapcsoló 4 sípolás=teljes töltés 3 sípolás=75% 2 sípolás=50% 1 sípolás=cseréljen

Részletesebben

Elektronikus konyhai mérleg

Elektronikus konyhai mérleg Elektronikus konyhai mérleg használati útmutató HU Funkciók és jellemzők 1. Óra, amely akkor is mutatja az időt, ha a mérleg használaton kívül van 2. Beállítható stopper, környezeti hőmérséklet érzékelő

Részletesebben

MÁV-START Tudáspróba Felhasználói kéziköny

MÁV-START Tudáspróba Felhasználói kéziköny MÁV-START Tudáspróba Felhasználói kéziköny Tartalomjegyzék Bejelentkezés a tudáspróbára... 3 Kijelentkezés... 3 Megkezdett tudáspróba folytatása... 4 Tudáspróba kiválasztása... 5 Tudáspróba kiválasztása...

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 082 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 082 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007082T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 082 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 008185 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) bejelentés nyelve francia angol spanyol

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) bejelentés nyelve francia angol spanyol Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM Az OHIM tölti ki: Érkezett Oldalszám 0 (kötelező A Madridi Jegyzőkönyv alapján tett nemzetközi védjegybejelentés Az OHIM előtt folyó eljáráshoz szükséges részletek

Részletesebben