Pályázat. Konyhai mérleg tervezése látássérült embereknek. tárgyú Diplomaterv iparjogvédelmi hátterének feltárása. Csortán Beáta

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat. Konyhai mérleg tervezése látássérült embereknek. tárgyú Diplomaterv iparjogvédelmi hátterének feltárása. Csortán Beáta"

Átírás

1 Pályázat Pro Progressio Alapítvány Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Konyhai mérleg tervezése látássérült embereknek tárgyú Diplomaterv iparjogvédelmi hátterének feltárása Csortán Beáta Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ipari terméktervező mérnök MSc Budapest 2011

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés Szellemi tulajdonvédelem Oltalmi formák Adatbázisok Oltalmi formák ismertetése Iparjogvédelmi oltalmi formák Szabadalom Használati minta Formatervezési minta Védjegy Földrajzi árujelző Kiegészítés Osztályozási rendszerek Saját megoldás ismertetése Védelemre kiválasztott oltalom Melyik oltalmi forma lenne jó számomra? Oltalmazni kívánt elemek Szabadalomi oltalom Formatervezési minta oltalom Kutatás Szabadalmi oltalom e-kutatás Espacenet Formatervezési minta oltalom e-kutatás Összefoglalás Törvényi kritériumoknak való megfelelés

3 1 Bevezetés 1.1 Szellemi tulajdonvédelem 1 Célja: A szellemi tulajdonvédelem a tevékeny, alkotó ember elismerésének szabályait fogja rendszerbe. Célja a tudomány és technika fejlesztése, az alkotó- és vállalkozókészség ösztönzése és erősítése, az emberi kreativitás és önmegvalósítási vágy fokozása. Formái: A szellemi tulajdonvédelem szabályai tiltják meg, hogy az alkotást a szerzőn kívül más a sajátjának tüntesse fel, bitorolja, plagizálja. Anyagi elismerésként a szerző a művét meghatározott ideig kizárólagosan hasznosíthatja, vagyis a szellemi tulajdonvédelmi jog monopolhelyzetet teremt számára. 1.2 Oltalmi formák Lényege: A szellemi tulajdon védelme érdekében kialakított jogok és oltalmak az egyén és a társadalom érdekeit egyaránt védik. Az oltalmi idő lejárta után viszont az alkotás a köz birtokába kerül, így azt az emberi tudást gyarapítja. A társadalmi érdek a szellemi tulajdonvédelem érvényesítésével a művészeti, a tudományos vagy műszaki alkotások támogatott készítésében és bizonyos idő utáni szabad felhasználásában nyilvánul meg. Formái: A szellemi tulajdon oltalmának két formája van, ezek a szerzői jog és az iparjogvédelem a polgári jog speciális területét alkotják. Szerzői jog: A szerzői jog hatálya alá a művészeti, tudományos munkák tartoznak. Iparjogvédelmi jog: Az iparjogvédelem a műszaki megoldások, formai kialakítások és az áruk vagy szolgáltatások megkülönböztetésére alkalmas megjelölések oltalmát szolgálja. Az iparjogvédelem körébe a szabadalom, a használati mintaoltalom, a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalma, az ipari mintaoltalom, az ipari oltalom a védjegy és a földrajzi árujelzők oltalmára terjed ki. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) foglalkozik ezen ügyekkel. 1.3 Adatbázisok Magyar: e-kutatás Ingyenes több ország szabadalmait tartalmazó adatbázisok: DEPATISnet (német), ESPACENET (tagállamok), LATIPAT (latin.amerika), National Informatics Centre (indiai), Freepatentsonline Térítésköteles egy/több ország szabadalmait tartalmazó adatbázisok: Delphion, DialogSelect, Minesoft, PatentWeb, PATOLISe, PATON, QPAT, STN Easy, SurflP 1 Forrás: 3

4 2 Oltalmi formák ismertetése Iparjogvédelmi oltalmi formák 2.2 Szabadalom Célja: A szabadalmi oltalom alapján a szabadalom jogosultjának, azaz a szabadalmasnak, kizárólagos joga van a találmány hasznosítására. Feltétele: Szabadalmaztatható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmány. Ahhoz, hogy egy találmány szabadalmazható legyen, mindhárom kritériumnak teljesülnie kell. Bármelyik szabadalmazhatósági feltétel hiányzik, a megoldás nem kaphat szabadalmi oltalmat. Meddig érvényes? A végleges szabadalmi oltalom a bejelentés napjától húsz évig érvényes, amely nem hosszabbítható meg. Mit kell benyújtani? Benyújtani a leírást, igénypontokat, a műszaki kivonatokat, rajzokat és egyéb mellékleteket kell. Mi az igénypont? A szabadalmi oltalom terjedelmét az igénypontok határozzák meg. Az igénypontokat a leírás és a rajzok alapján kell értelmezni. A szabadalmi oltalom az olyan termékre vagy eljárásra terjed ki, amelyben az igénypont összes jellemzője megvalósul. 2.3 Használati minta Célja: A használati mintaoltalom olyan műszaki megoldások védelmére szolgáló iparjogvédelmi eszköz, amelynél a megoldás színvonala a szabadalmazható találmányok műszaki színvonalánál kisebb, de meghaladja a mesterségben járatos személy rutintevékenységével létrehozható megoldás szintjét. Feltétele: Három lényeges feltétele van, melyek az újdonság a feltalálói tevékenység és az ipari alkalmazhatóság. Használati mintaoltalom szerezhető valamely tárgy kialakítására, szerkezetére, részeinek elrendezéseire. Használati mintaoltalomban részesülhet a tárgy kialakítása, szerkezete vagy részeinek elrendezése, ha új, feltalálói lépésen alapul és iparilag alkalmazható. Meddig érvényes? A használati minta engedélyezési eljárása egyszerűbb, de az oltalmi idő is rövidebb, mint a szabadalmi oltalom esetében. A bejelentés napjától számított tíz évig érvényes. Mit kell benyújtani? Benyújtani a leírását, az igénypontokat, műszaki kivonatot, rajzot és egyéb mellékletet kell. 2.4 Formatervezési minta Célja: A jogosul kizárólagos jogot szerez a minta hasznosítására. Feltételei: Formatervezési mintaoltalomban részesülhet minden új, egyéni jellegű minta. Mintának minősül a térbeli és síkbeli jellemzők. Terméknek minősül bármely ipari vagy kézműipari cikk. Meddig érvényes? Érvényessége öt év, amelyet további három alkalommal öt évre a jogosult kérelmére meg lehet hosszabbítani. Mit kell benyújtani? Benyújtani a minta fényképét vagy rajzát kell. 2 Forrás: 4

5 2.5 Védjegy Célja: A védjegy az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására szolgál. Feltétele: Az oltalomképes megjelölés alapvető és pozitív feltételei a megkülönbözető jelleg és a grafikai ábrázolhatóság. Mi lehet a védjegyoltalom tárgya? A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvény az alábbi lajstromozható megjelöléseket jelöli meg: szó, szóösszetétel, betű, szám, ábra, kép, sík vagy térbeli alakzat, szín, színösszetétel, fényjel, hologram, hang, illetve az előbbiek kombinációja. Meddig érvényes? Tíz évig érvényes, mely további tetszőleges számú 10 éves időtartamokra megújítható. Mit kell benyújtani? Akárcsak az iparjogvédelmi eljárások általában, a védjegy lajstromozási eljárás is a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz intézett bejelentéssel indul meg. A védjegybejelentésben meg kell jelölni az árujegyzéket, azaz az áruknak, illetve a szolgáltatásoknak azon felsorolását, amelyekkel kapcsolatban az adott megjelölésre a védjegyoltalmat igénylik. 2.6 Földrajzi árujelző Célja: A termék földrajzi származásának a megkülönböztetése. Fajtái: A földrajzi jelzés és az eredet megjelölése. Feltétele: Az előírt követelményeknek megfeleljen, ami termékfüggő. Mit kell benyújtani? Az árujelző megnevezését és az érintett termékjegyzéket. 2.7 Kiegészítés Újdonság: A vonatkozó törvény szerint akkor tekinthető újnak a megoldás, ha nem tartozik a technika állásához, azaz a bejelentés napját megelőzően sem írásbeli közlés, sem pedig belföldi gyakorlatba vétel révén nem jutott oly mértékben nyilvánosságra, hogy ahhoz bárki hozzáférhessen. Az újdonság szempontjából azonban figyelembe kell venni mindazon iparjogvédelmi bejelentések tartalmát is, amelyeket a bejelentés napja előtt nyújtottak be a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz, de a közzététel, illetőleg az oltalom megadásának meghirdetése a vizsgált használati minta bejelentés napját követően történt meg. Feltalálói tevékenység jelentése: A feltalálói lépésen a törvény szövegének értelmezéseként azt kell tekinteni, hogy a megoldás kidolgozása a technika állásához képest a mesterségben jártas személy, azaz egy átlagos felkészültségű szakember számára nem nyilvánvaló. Nincs szükség azonban olyan alkotói teljesítményre, amely a szabadalmazható találmányok esetében alapkövetelmény. Ipari alkalmazhatóság jelentése: Az ipari alkalmazhatóság azt a kritériumot takarja, amely szerint a minta valamely iparágban előállítható vagy használható. Ilyen értelemben iparágnak tekinthető a mezőgazdaság is. 5

6 2.8 Osztályozási rendszerek 3 Nemzetközi Szabadalmi osztályozás (NSZO) Az 1971-ben aláírt, Strasbourgi Megállapodás feladatul tűzte ki, hogy kiküszöbölje azokat a nehézségeket, amelyeket a sokféle nemzeti szabadalmi osztályozás használata okozott a több ország szabadalmi dokumentumira kiterjedő kutatások során. A megállapodással meghatározott közös osztályozási rendszer egyaránt vonatkozik a találmányi szabadalmakra, a használati mintákra, valamint a szerzői és a hasznossági tanúsítványokra. Az NSZO egy hierarchikus rendszer, szintjei felülről lefelé haladva: szekciók, osztályok, alosztályok, fő- és alcsoportok. Az osztályozási rendszer nyolc szekcióból áll, melyeket A-tól H-ig terjedő betűkkel jelölnek. Egyegy osztályjelzet betűk és számok kombinációjából épül fel, pl.: A 04 A 239/13. Nizzai osztályozás Az áruk és szolgáltatások védjegylajstromozás céljából történő nemzetközi osztályozására vonatkozik és az június 15-i nizzai diplomáciai konferencián hozták létre. A Megállapodást 1967-ben Stockholmban és 1977-ben Genfben felülvizsgálták. A Tagországai az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Unió keretén belül külön uniót hoztak létre. Bécsi osztályozás A védjegyek ábrás elemeinek osztályozására vonatkozó Bécsi Megállapodás 1973-ban jött létre és 1985-ben lépett életbe. A figuratív elemeket összesen 29 kategóriába, 144 fejezetbe és 1634 osztályba sorolja. A Bécsi Osztályozást szerte a világon azokban az országokban is alkalmazzák, amelyek nem részesei az egyezménynek tól az 5. kiadás van érvényben. Locarnói osztályozás Az ipari és formatervezési minták nemzetközi osztályozására vonatkozó Locarnoi Megállapodás (1968) azzal a céllal jött létre, hogy jelentősen megkönnyítse a kutatást ezen a téren. Az osztályokból, valamint alosztályokból álló jegyzékből, és az ipari mintát hordozó áruféleségek alfabetikus listájából áll. A rendszer 32 osztályt, 223 alosztályt, valamint 6250 megnevezett tételt tartalmaz. A Locarnoi Uniónak Magyarország is tagja. 3 Forrás: 6

7 3 Saját megoldás ismertetése A témaválasztásom a látássérült emberek részére az otthoni súlymérést megkönnyítő eszköz fejlesztésére esett, amely használható konyhai mérlegként és esetleg megfelelő kiegészítővel csecsemőmérlegként is. Célom egy olyan termék létrehozása, melyet könnyedén és szívesen tudnak használni a látássérült és a látó felhasználók is egyaránt, illetve a nagyon fontos, hogy elérhető áron lehessen beszerezni, hogy minél több emberhez juthasson el. A szerkezetben rengeteg olyan lehetőség van, amivel még komfortosabbá tudjuk tenni a használatát, csak az előbb említett anyagi vonzatok miatt egy alapfelszereltségű mérleget dolgoztam ki, de ezen lehetőségeket összefoglaltam a tervezés alatt. A téma több fajta irányból való megközelítése érdekében gyakorlaton vettem részt, megkerestem látássérült embereket és a velük foglalkozó szakembereket, illetve mérlegekkel foglalkozó cégekkel is konzultáltam. Üzembe helyezése 1. ábra: Konyhai mérlegként való használat A mérleg két darab (AA típusú) ceruzaelemmel működik, amiket gyorsan és egyszerűen lehet cserélni. Az első használat előtt illetve elemcserekor, az alján lévő ajtó kinyitása után kitapinthatóak a végződéseknek megfelelő fémlemezek, amik közé bepattintjuk az elemeket. Cserekor pedig az elemek végeit az ujjbegyünkkel megfogva kiszedjük. Használat előtt be tudjuk állítani egy kétállású kapcsolóval, hogy milyen mértékegységben jelezze ki a mért súlyt (g 4 vagy lb 5 ), illetve egy háromállású kapcsolóval pedig, a képernyő vagy a hangszóró működését tudjuk kikapcsolni. A kapcsoló középső állásában hangot és képet is ad, a két szélső állásában pedig ezeket lehet külön-külön állítani. Ezen funkcióval energiát tudunk megtakarítani. Működtetése A mérleg használata a következő módon történik: Miután felhelyeztük rá a tálat, bekapcsoljuk a baloldalon lévő nagy gombbal. Amennyiben a tálat a bekapcsolás után raktuk a mérőlapra, úgy annak a súlyát kisípolja, így ebből tudjuk, hogy le kell nullázni. Amennyiben egy ismeretlen súlyú terméket szeretnénk megmérni, úgy azt a tálba belerakjuk, és amint a mérleg érzékelte a jelet, úgy kijelzi és egyúttal a helyiértékeket balról jobbra felé haladva kisípolja. Amennyiben újabb termék súlyát szeretnénk megtudni, úgy vagy a kijelzőt kinullázzuk hosszan megnyomva a 4 g: gramm 5 lb: 1 angol font ( pound ). 1 lb = 453,59237 gramm 7

8 jobb felső gombot, vagy pedig a tál tartalmát kicseréljük. Ha újra szeretnénk megismételtetni a mérleggel a kijelzett súlyt, úgy a jobb alsó gombot megnyomjuk. Abban az esetben pedig amikor előre tudjuk, hogy 100 g lisztet szeretnénk méri, úgy a kijelző alján a középső négy gomb segítségével tudjuk ezt betáplálni. 100 gramm betáplálása a következő: (baloldalról kezdve) az első gombot nem nyomjuk meg vagy pedig hosszan, ami a kinullázást jelenti. A második gombot egyszer röviden megnyomjuk (ha a hangszóró be van kapcsolva, akkor úgy és annyit sípol ahányszor megnyomjuk, egyfajta visszajelzést küldve nekünk). A harmadik és negyedik gombnál az elsőnél említett opciók valamelyikét kell alkalmazni. Amennyiben befejeztük a betáplálást, úgy a jobb felső gombot röviden megnyomva elindítjuk a mérést, vagyis kezdhetjük önteni az alapanyagot a tálba. A mérleg a vízszintjelző elvén sípol, vagyis egyre sűrűbben, ahogyan a kívánt értékhez közeledünk. Látó emberek számára, akik a hangszórót kikapcsolják, a mérleg a megszokott vizuális információkkal kommunikál. Az alig- és gyengénlátók illetve az időseknek nagyon fontos a kontrasztos kijelző, hiszen a látássérült emberek a látásmaradványukat használni tudják. Nekik a képernyő is és a hangjelzés is be van kapcsolva. A mérleg adatai 2. ábra: Babamérlegként való használat Méréshatár: 9999g ~10kg Mérésskála: g között 1g, g között 5 g Tápellátás: 2 db AA elem Képernyő: LCD A mérleg funkciói Nullázás o TARA gomb/gombok Energiatakarékos üzem o Automata kikapcsolás a használaton kívüli állapot után 5 perccel o Lekapcsolható hangszóró és képernyő Utolsó mérés eredményét tárolja Kijelző értékét elismétli A kívánt súlyérték betáplálhatósága a mérés előtt Mérés elindítása A súlyértéket hangjelzéssel is közli Nagyméretű kijelzett számok (20 mm) Kontrasztos kijelző 8

9 Mérleg alkatrészei Egyedi alkatrészek 3. ábra: Robbantott ábra no. megnevezés térfogat 6 [mm] 1. Felső burkolat 202 x 302 x 43,5 2. Alsó burkolat 202 x 302 x Mérőlap 159 x 150 x Burkolat ajtó 70 x 105,5 x 6,5 5. Kijelző fólia 114 x 40,5 x 2 Szabványos alkatrészek 1. táblázat: Egyedi tervezésű műanyag alkatrészek no. megnevezés db térfogat 7 [mm] 6. Szerelt elektronika (képernyővel) x 57 x 10,5 7. Hangszóró 1 50 x Szerelt nyúlásmérő bélyeg 1 54 x 80 x Szerelt elektronika (kapcsolókkal) 1 63,5 x 50 x 22,5 10. Gumitalpak 7 15 x Csavarok táblázat: Szabványos alkatrészek 6 a térfogat adatainak sorrendje: szélesség, mélység, magasság 7 a térfogat adatainak sorrendje: szélesség, mélység, magasság 9

10 4 Védelemre kiválasztott oltalom Melyik oltalmi forma lenne jó számomra? A szabadalmat választom, mert olyan műszaki szerkezeti megoldásról van szó, amely eléri a szabadalmaztathatóság színvonalát, emellett a külső formai kialakítása védelmére a formatervezési minta is megfelelő. 4.2 Oltalmazni kívánt elemek 4. ábra: Mérleg Szabadalomi oltalom 5. ábra: Mérleg a babatállal A következő egységeket szeretném a továbbiakban vizsgálni: a mérleget látássérült és látó emberek is egyaránt tudják használni az elemeket könnyedén lehet cserélni benne a mérleg képernyőjének kialakításán a gombok elrendezését, vagyis hogy a helyiértékek betáplálása külön történik meg, ami a kijelző alatt van a tányér dupla funkcióját, hogy tálat és babatálat is lehet rá erősíteni Formatervezési minta oltalom A következő egységeket szeretném a továbbiakban vizsgálni: a kijelző és maga a burkolat, vagyis a kezelő felület színeinek kontrasztos kialakítása a kijelző nem a burkolat síkjában fekszik, ezzel a könnyebb olvashatóságot is biztosítja a nagyméretű számok a kijelzőn, szintén az olvashatóságot javítják a gombok jól tapinthatóak 8 Forrás: 10

11 5 Kutatás Fontos a kutatások nemzeti és nemzetközi viszonylatban való feltárása, hogy tényleges képet kapjak a termékek jelenlegi állásáról. 5.1 Szabadalmi oltalom e-kutatás A kutatást a nemzeti és európai minták között végeztem. A konyhai mérlegnek megfelelő NSZO jelzet a G01G, A47J. 1.1) Amikor csak a G01G NSZO jelzet szerint kerestem, akkor 159 db találatot adott ki. Ez túl nagy adathalmaz, így szűkítettem keresőszóval. 1.2) A keresőszó a mérleg* volt, amire 88 db találatot adott ki a rendszer. A konyhai mérleg* keresőszóra nem dobott ki találatot. Ez a halmaz már könnyebben kezelhető, így megkerestem azon mérleget, melyek a legközelebb áll az általam tervezetthez. Mérleg Ügyszám: E Jogosult: Leifheit Aktiengesellschaft, D Nassau (DE) Feltaláló: Stree, Klaus, Backnang (DE) Az európai bejelentés közzétételi napja: NSZO jelzet: G01G 19/44 A találmány mérlegre vonatkozik, amelynek egy megmérendő tömeg felvételére szolgáló hordlemeze, valamint a mérleg egy funkciójának a ki vagy megválasztására szolgáló elektromos kapcsolószerkezete van. Egy ilyen mérleg például elektronikus személyi mérlegként ismeretes, és egy, a hordlemezen álló személy súlyának a mérésére és kijelzésére szolgál. A mérleg egy kapcsolószerkezet segítségével be és kikapcsolható, úgyhogy e mérleg elektromos energiaigénye tisztán a mérési és kijelzési műveletekre korlátozható. A kapcsolási művelet megindításához a mérleg egy kontaktkapcsolóval rendelkezik, amelyet a mérleget használó személy a lábával tud működésbe hozni. E kontaktkapcsolónak az a hátránya, hogy egyrészt költséges a felkábelezése, másrészt megköveteli a használójától, hogy a mérleg egy pontosan meghatározott helyére nevezetesen a kontaktkapcsolóra célzott hatást gyakoroljon a kapcsolószerkezet működtetése érdekében. A keresési találatok között ezen személyi mérleg volt az egyetlen, ami közel állt valamilyen szinten is az általam tervezett mérleghez. Ahogy a leírásban is olvasható az energiaigénye nem nagy, így környezettudatosnak mondható. Látássérült emberek számára sajnos nem használható, mert nincsen rajta olyan felület mely velük tudna kommunikálni (se hangképző egység, se olyan kijelző, amit le tudnának tapogatni). 1) Amikor csak a A47J NSZO jelzet szerint kerestem, akkor 415 db találatot adott ki. Ez túl nagy adathalmaz, így szűkítettem keresőszóval. 2) A keresőszó a mérleg* volt, amire 3 db találatot adott ki a rendszer. A konyhai mérleg* keresőszóra nem dobott ki találatot. Ez a halmaz már könnyebben kezelhető, viszont nem találtam olyan szerkezetet, ami a mérleghez közel állt volna. 11

12 5.1.2 Espacenet 1.1) Amikor csak a G01G NSZO jelzet szerint kerestem, akkor db találatot adott ki. Ez túl nagy adathalmaz, így szűkítettem keresőszóval. 1.2) A keresőszó a scale* volt, amire db találatot adott ki a rendszer. Pontosítottam a keresőszót kitchen scale*-re, amire viszont 13 db találat jött ki. Megkerestem azon mérleget, melyek a legközelebb áll az általam tervezetthez. Balance, e.g. kitchen or domestic weighing scales - have LCD display on glass plate carrying conducting tracks connecting display to driver circuit mounted on plate Ügyszám: DE (A1) Jogosult: Soehnle Waagen GmbH & Co (DE) Feltaláló: Verzicht des Erfinders auf Nennung Az európai bejelentés közzétételi napja: NSZO jelzet: G01G 23/36 The balance (1) includes a device (3) which holds the object to be weighed, a weighing cell (4) to convert its deflection into a corresp. wt. signal, an evaluation circuit (12), a display (7) on a carrier, esp. a LCD, and a driver circuit (11) associated with the display. The driver circuit is mounted on the display carrier (8). The transparent carrier is plate-shaped and is esp. a glass plate. The driver is connected to the display via conducting tracks, esp. on the common carrier. ADVANTAGE - Simplified construction for improved reliability. 6. ábra: Konyhai mérleg A mérleg hasonlít az általam tervezetthez, de ez egy egyszerűbb változata, amit speciális felhasználók már nem tudnak igénybe venni. A kijelzője és a kezelő felülete szintén nem erre a célra szolgál. Tálat nem lehet hozzá rögzíteni. Weighing apparatus e.g. kitchen scale, for weighting ingredient, has electronic control circuit controlling main lighting mode of one of control keys corresponding to recommended function for following step in weighing cycle Ügyszám: FR (A1) Jogosult: SEB SA (FR) Feltaláló: Caregnato Stephane (FR), Verjat Emmanuelle (FR) Az európai bejelentés közzétételi napja: NSZO jelzet: G01G 19/44 The apparatus (1) has virtual control keys (10-13), where each control key respectively selects a function e.g. taring function, liquid weighing function, solid weighing function and 12

13 measurement storing function, during a step for carrying out a weighing cycle. Lighting devices i.e. LEDs, light the control keys and an electronic control circuit is constituted by an electronic card and controls a main lighting mode of one of the control keys corresponding to the recommended function for the following step in the weighing cycle. 7. ábra: Konyhai mérleg Kialakításában nagyon hasonló az általam tervezett mérleghez a funkcióiban is és a kezelő felületében is, amely el van határolva, és a látássérültek is ki tudják tapintani a gombokat. Azt sajnos nem láttam, hogy beszélne-e a mérleg, amivel kommunikálni tudna azok felé, akiknek arra szüksége van. Tálat nem lehet rá helyezni. 2.1) Amikor csak a A47J NSZO jelzet szerint kerestem, akkor db találatot adott ki. Ez túl nagy adathalmaz, így szűkítettem keresőszóval. 2.2) A keresőszó a scale* volt, amire 71 db találatot adott ki a rendszer. Ez a halmaz már könnyebben kezelhető, viszont nem találtam olyan szerkezetet, ami a konyhai mérleghez közel állt volna. Konklúzió Látássérültek számára nem találtam használható mérleget, és olyat sem amivel a babákat meg lehetne mérni. Többségében még a tálat sem lehet a mérleghez rögzíteni. A kijelzők között voltak olyanok, amelyek könnyen olvashatóak, de mindegyik a mérleg síkjával azonos, így a szöge nem megfelelő. Beszélő mérleggel nem találkoztam a termékek között. Találkoztam olyan mérlegekkel, melyek közel állnak az általam tervezetthez, de olyannal nem, mely ugyanolyan vagy nagyon hasonló lenne. 5.2 Formatervezési minta oltalom 8. ábra: Általam tervezett konyhai mérleg 13

14 Az általam tervezett konyhai mérleget fogom a továbbiakban összehasonlítani a hozzá legközelebb álló formatervezési minta oltalmakhoz e-kutatás A kutatást a nemzeti, nemzetközi és közösségi minták között végeztem. A konyhai mérlegnek megfelelő Locarnoi osztályjelzet a ) Amikor csak a Locarnoi osztály szerint kerestem, akkor 2093 db találatot adott ki. Ez túl nagy adathalmaz, így szűkítettem keresőszóval. 1.2) A keresőszó a konyhai mérleg* volt, amire 30 db találatot adott ki a rendszer. Ez a halmaz már könnyen kezelhető, így megkerestem azon három mérleget, melyek a legközelebb állnak az általam tervezetthez. Konyhai mérleg3 Lajstromszám: R Jogosult: LAICA S.p.A.; Barbarano Vicentino (Vicenza) Viale del Vavoro, (IT) Szerző: Mauritzio Moretto Az elismert bejelentés napja: Locarnoi osztályjelzet: E minta 9. ábra: Konyhai mérleg Formailag közel áll az általam tervezett mérleghez, de a képernyője a mérleggel egy síkban van, ami annak az olvashatóságát teszi így nehezebbé. A mérleg oldalról íves így az asztalhoz kevés ponton tud kapaszkodni, ami inkább hátrány. A tál rögzítése a felületek tapadásának elvén történik, mint az enyémnél is. A kijelző mérete nem elég nagy az idősek és látássérültek számára. A gombok egy síkban vannak a kijelző fóliáján, így látássérültek számára nem használható ez a mérleg, ellenben az általam tervezettel. Konyhai mérlegek/kitchen scales Lajstromszám: R Jogosult: LEIFHEIT AG; Nassau Leifheitstr (DE) Szerző: (x) Az elismert bejelentés napja: Locarnoi osztályjelzet: E10-04 Formailag ez áll a legközelebb az általam tervezett konyhai mérleghez. Tál sajnos nem rögzíthető hozzá. A képernyője nem elég nagy, viszont a gombjai már elkülönülnek a kezelő felülettől. 14

15 Konyhai mérlegek/kitchen scales Lajstromszám: R ábra: Konyhai mérleg Jogosult: Camry Industries (H.K.) Limited, Tsimshatsui, Kowloon Room, 2105, Sun Life Tower, The Gataway, Harbour City, 15 Canton Road, (HK) Szerző: Chun Chun CHIU Az elismert bejelentés napja: Locarnoi osztályjelzet: E ábra: Konyhai mérleg Ezen mérleg áll a legtávolabb az itt felsoroltak között, mert nincsenek rajta lekerekítések, de a kezelő felület elhelyezése viszont hasonlóan el van különítve. A kijelző nagyon kicsi, így bizonyosan állíthatom, hogy nehéz lehet a leolvasása bárki számára. Konklúzió Az összességében elmondható, hogy látássérült emberek számára is használható mérleget még nem szabadalmaztattak. A kontrasztos színek alkalmazásával sehol sem találkoztam, sőt a mérlegek mind fehérek vagy szürkék. A kezelő felület és a képernyő mind azonos síkban van a mérleggel, így nehezebben leolvasható is ez által, illetve a képernyő mindenhol alul van méretezve. Találkoztam olyan mérlegekkel, melyek közel állnak az általam tervezetthez, de olyannal nem, mely ugyanolyan vagy nagyon hasonló lenne. 15

16 6 Összefoglalás A diplomatervezésem lényei célja az volt, hogy egy olyan konyhai mérleget tervezzek, mely több a boltban kaphatóaknál. Integráltam a konyhai- és babamérleget egy egységbe, és kiegészítettem azzal, hogy az idősek és látássérült emberek is könnyedén tudják használni. Ezen funkciók összességével elértem, hogy innovatív legyen a piacon, és egyúttal sokak számára használható. A felhasználói kört szélesítése magával vonzza a darabszám növelését, így az ára is elérhetővé válik ez által mindenki számára. Ezen pályázati célom az volt, hogy az általam tervezett mérleget a diplomatervemben is részletezett információgyűjtésen túl még szélesebb körben megkutassam, hogy valóban olyan terméket hoztam létre mely egyedülálló. Az elképzeléseim igaznak bizonyultak, ugyanis sem a hazai sem a nemzetközi szabadalmak között nem találtam olyan terméket, mely a fent említett kritériumoknak megfelel. A kutatást szabadalmi és formatervezési minta oltalomra folytattam sikeresen az e-kutatás és az Espacenet adatbázisban magyar és angol nyelven. A hazai adatbázisban nehezen, de a külföldiben már könnyebben találtam szabadalmaztatott konyhai mérlegeket, melyekhez hozzá tudtam hasonlítani az általam tervezettet. A nehézséget az okozta, hogy nem konkrét kialakítási elvet kerestem, hanem megoldási változatokat, amiből kevesebb volt. 6.1 Törvényi kritériumoknak való megfelelés Újdonság Az általam tervezett mérleggel kutatásaim során nem találkoztam eddig, aminek az oka főként az, hogy látássérültek számára nem terveztek még konyhai mérleget, amivel a baba súlyát is meg lehetne mérni. Feltalálói tevékenység A mérleg kialakítása egy átlagos felkészültségű szakember számára nem nyilvánvaló, illetve eltérő össze benyomást tesz számára. Ipari alkalmazhatóság A konyhai mérleg iparilag alkalmazható, ugyanis a tervezés során minden egyes alkatrészt egyénileg gyártáshelyesen alakítottam ki a sorozatgyártásra. A termék elemei fröccsöntéssel készülnek. Kizáró okot tehát nem találtam az oltalmazhatóság ellen az előzetes információszerzések során. A szabadalmai bejelentés lehetősége fenn áll, de anyagi megfontolásból nem tudom elkezdeni, viszont a formatervezési minta oltalmat D es lajstromszámmal elindítottam. Az adatlapot kitöltöttem és 2x3 db ábrát, illetve egy hallgatói jogviszony igazolást mellékeltem a kérelem benyújtásához. 16

A szellemi tulajdon. A szellemi tulajdon

A szellemi tulajdon. A szellemi tulajdon A szellemi tulajdon A szellemi tulajdon Az innováció és a tudás eredményei egyrészt a versenyképesség és a gazdasági növekedés motorjai, másrészt alapvetően határozzák meg mindennapi életünket. Használati

Részletesebben

Kutatás és üzlet az ELTE-n

Kutatás és üzlet az ELTE-n Kutatás és üzlet az ELTE-n Gyakorlati tanácsok kutatók számára Készítette: Az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központ a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével és lektorálásával

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR. Gép- és Terméktervezés Tanszék. Diplomaterv

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR. Gép- és Terméktervezés Tanszék. Diplomaterv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Gép- és Terméktervezés Tanszék Diplomaterv OTTHONI SÚLYMÉRÉSRE ALKALMAS ESZKÖZ TERVEZÉSE LÁTÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK SZÁMÁRA 2010/11/02 félév

Részletesebben

A védjegy és piaci előnyei

A védjegy és piaci előnyei A védjegy és piaci előnyei Készítette: Dr. Fekete László 2011 Budapest 1. Bevezetés A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája, továbbá a piacgazdaságban az iparjogvédelem egyik legfontosabb jogintézménye.

Részletesebben

1995. évi XXXIII. törvény. a találmányok szabadalmi oltalmáról

1995. évi XXXIII. törvény. a találmányok szabadalmi oltalmáról 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról A magyar nemzetgazdaság műszaki fejlődésének, a korszerű technika meghonosításának, valamint a feltalálók erkölcsi és anyagi elismerésének

Részletesebben

Dr. Munkácsi Péter * : Szerzői jogok és jogsértések Magyarországon. 2009. november 27. Tihany, MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

Dr. Munkácsi Péter * : Szerzői jogok és jogsértések Magyarországon. 2009. november 27. Tihany, MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Dr. Munkácsi Péter * : Szerzői jogok és jogsértések Magyarországon 2009. november 27. Tihany, MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (az elhangzott prezentáció írott változata) Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Részletesebben

A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon

A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon KUTATÁSI JELENTÉS 2013. szeptember A kutatás a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület megbízásából készült 2013.évben. A kutatást az industorg védjegyiroda

Részletesebben

Algoritmusok egynyelvű és különböző nyelvek közötti fordítások és plágiumok megtalálására. Pataki Máté

Algoritmusok egynyelvű és különböző nyelvek közötti fordítások és plágiumok megtalálására. Pataki Máté Algoritmusok egynyelvű és különböző nyelvek közötti fordítások és plágiumok megtalálására doktori (Ph.D.) disszertáció Pataki Máté Témavezető: Prószéky Gábor, az MTA doktora Pázmány Péter Katolikus Egyetem,

Részletesebben

Polgári jogi alapfogalmak

Polgári jogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Polgári jogi alapfogalmak Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009-11 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Témakör: A személyhez- és a szellemi alkotáshoz fűződő jogok 4.o. 1) A

Részletesebben

Hangoskönyv megoldások és szabványok, A magyarországi helyzet elemzése. Tartalomjegyzék

Hangoskönyv megoldások és szabványok, A magyarországi helyzet elemzése. Tartalomjegyzék 1. A vak és gyengénlátó emberek számára alkalmazható hangoskönyv megoldások és szabványok áttekintése 2., potenciális megoldási javaslatok kidolgozása Készítette az Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

9. Mérés és értékelés

9. Mérés és értékelés 9 fejezet_2.qxd 9/8/02 12:14 PM Page 217 9. Mérés és értékelés 9.1. Bevezetés A mérés 1 kifejezést ebben a fejezetben a nyelvhasználó készségszintjének mérésére vonatkozóan használjuk. Minden nyelvi teszt

Részletesebben

A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT. 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról

A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT. 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT 01248/07/HU WP 136 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról Az elfogadás időpontja: június 20. Ez a munkacsoport a 95/46/EK irányelv 29. cikke

Részletesebben

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 608/2013/EU RENDELETE (2013. június 12.) a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II.

A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II. A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II. Szeged, 2010. Helyi adók, gépjárműadó, illeték A helyi adózás magyarországi rendszere teljes mértékben megfelel az európai normáknak,

Részletesebben

Mûkincs vagy mûködõ tõke?

Mûkincs vagy mûködõ tõke? Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. október (902 918. o.) CSERES-GERGELY ZSOMBOR CSORBA GERGELY Mûkincs vagy mûködõ tõke? Gondolatok a kutatási célú adatok hozzáférhetõségérõl A cikk célja a közérdekû

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

Egyetemes Tervezés. Készítette: Marót Ádám

Egyetemes Tervezés. Készítette: Marót Ádám Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány Egyetemes Tervezés Készítette: Marót Ádám Budapest, 2007 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL I. Az új szabályozás kialakítását meghatározó alapvető szempontok 1.) Az Alaptörvényhez való kapcsolódások Magyarországon

Részletesebben

2012 /2. szám TOPIK. A Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ kiadványa

2012 /2. szám TOPIK. A Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ kiadványa 2012 /2. szám TOPIK A Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ kiadványa A Semmelweis Egyetem az OTKA pályázatok tükrében Vállalkozási alapismeretek egészségügyben dolgozók részére Hogyan költünk közpénzt

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A NEMZETI ÉLELMISZER-MINŐSÉGRENDSZEREK ÉS VÉDJEGYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON TERVEZET

AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A NEMZETI ÉLELMISZER-MINŐSÉGRENDSZEREK ÉS VÉDJEGYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON TERVEZET AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A NEMZETI ÉLELMISZER-MINŐSÉGRENDSZEREK ÉS VÉDJEGYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON Agrárgazdasági Kutató Intézet, 2014 Szerzők: Közreműködött: Opponensek: Felelős kiadó: Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA

REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA [A koncepció az új repülésről szóló törvényben szabályozandó tárgyköröket, alapelveket tartalmazza. Meghatározza az átfogó módosítás tartalmát, és az egyes tárgykörökben

Részletesebben

KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK

KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK Az európai öröklési rendelet tervezete Dr. Horváth Gyöngyi 1 Európai öröklési jogi rendelet a végintézkedések

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék Elektronikus fizetési csatornák alkalmazási lehetőségei az Internetes jegyzetkereskedelemben Konferencia tanulmány

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői Weiser Attila Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul száma: 0067-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL Általános ismertető 2015 1. Bevezető... 4 1.1. A dokumentum célja... 4 1.2. A dokumentum felhasználása... 4 1.3. Az eleketronikus számla fogalma... 4 2. Az elektronikus számlázás

Részletesebben