Pályázat. Konyhai mérleg tervezése látássérült embereknek. tárgyú Diplomaterv iparjogvédelmi hátterének feltárása. Csortán Beáta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat. Konyhai mérleg tervezése látássérült embereknek. tárgyú Diplomaterv iparjogvédelmi hátterének feltárása. Csortán Beáta"

Átírás

1 Pályázat Pro Progressio Alapítvány Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Konyhai mérleg tervezése látássérült embereknek tárgyú Diplomaterv iparjogvédelmi hátterének feltárása Csortán Beáta Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ipari terméktervező mérnök MSc Budapest 2011

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés Szellemi tulajdonvédelem Oltalmi formák Adatbázisok Oltalmi formák ismertetése Iparjogvédelmi oltalmi formák Szabadalom Használati minta Formatervezési minta Védjegy Földrajzi árujelző Kiegészítés Osztályozási rendszerek Saját megoldás ismertetése Védelemre kiválasztott oltalom Melyik oltalmi forma lenne jó számomra? Oltalmazni kívánt elemek Szabadalomi oltalom Formatervezési minta oltalom Kutatás Szabadalmi oltalom e-kutatás Espacenet Formatervezési minta oltalom e-kutatás Összefoglalás Törvényi kritériumoknak való megfelelés

3 1 Bevezetés 1.1 Szellemi tulajdonvédelem 1 Célja: A szellemi tulajdonvédelem a tevékeny, alkotó ember elismerésének szabályait fogja rendszerbe. Célja a tudomány és technika fejlesztése, az alkotó- és vállalkozókészség ösztönzése és erősítése, az emberi kreativitás és önmegvalósítási vágy fokozása. Formái: A szellemi tulajdonvédelem szabályai tiltják meg, hogy az alkotást a szerzőn kívül más a sajátjának tüntesse fel, bitorolja, plagizálja. Anyagi elismerésként a szerző a művét meghatározott ideig kizárólagosan hasznosíthatja, vagyis a szellemi tulajdonvédelmi jog monopolhelyzetet teremt számára. 1.2 Oltalmi formák Lényege: A szellemi tulajdon védelme érdekében kialakított jogok és oltalmak az egyén és a társadalom érdekeit egyaránt védik. Az oltalmi idő lejárta után viszont az alkotás a köz birtokába kerül, így azt az emberi tudást gyarapítja. A társadalmi érdek a szellemi tulajdonvédelem érvényesítésével a művészeti, a tudományos vagy műszaki alkotások támogatott készítésében és bizonyos idő utáni szabad felhasználásában nyilvánul meg. Formái: A szellemi tulajdon oltalmának két formája van, ezek a szerzői jog és az iparjogvédelem a polgári jog speciális területét alkotják. Szerzői jog: A szerzői jog hatálya alá a művészeti, tudományos munkák tartoznak. Iparjogvédelmi jog: Az iparjogvédelem a műszaki megoldások, formai kialakítások és az áruk vagy szolgáltatások megkülönböztetésére alkalmas megjelölések oltalmát szolgálja. Az iparjogvédelem körébe a szabadalom, a használati mintaoltalom, a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalma, az ipari mintaoltalom, az ipari oltalom a védjegy és a földrajzi árujelzők oltalmára terjed ki. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) foglalkozik ezen ügyekkel. 1.3 Adatbázisok Magyar: e-kutatás Ingyenes több ország szabadalmait tartalmazó adatbázisok: DEPATISnet (német), ESPACENET (tagállamok), LATIPAT (latin.amerika), National Informatics Centre (indiai), Freepatentsonline Térítésköteles egy/több ország szabadalmait tartalmazó adatbázisok: Delphion, DialogSelect, Minesoft, PatentWeb, PATOLISe, PATON, QPAT, STN Easy, SurflP 1 Forrás: 3

4 2 Oltalmi formák ismertetése Iparjogvédelmi oltalmi formák 2.2 Szabadalom Célja: A szabadalmi oltalom alapján a szabadalom jogosultjának, azaz a szabadalmasnak, kizárólagos joga van a találmány hasznosítására. Feltétele: Szabadalmaztatható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmány. Ahhoz, hogy egy találmány szabadalmazható legyen, mindhárom kritériumnak teljesülnie kell. Bármelyik szabadalmazhatósági feltétel hiányzik, a megoldás nem kaphat szabadalmi oltalmat. Meddig érvényes? A végleges szabadalmi oltalom a bejelentés napjától húsz évig érvényes, amely nem hosszabbítható meg. Mit kell benyújtani? Benyújtani a leírást, igénypontokat, a műszaki kivonatokat, rajzokat és egyéb mellékleteket kell. Mi az igénypont? A szabadalmi oltalom terjedelmét az igénypontok határozzák meg. Az igénypontokat a leírás és a rajzok alapján kell értelmezni. A szabadalmi oltalom az olyan termékre vagy eljárásra terjed ki, amelyben az igénypont összes jellemzője megvalósul. 2.3 Használati minta Célja: A használati mintaoltalom olyan műszaki megoldások védelmére szolgáló iparjogvédelmi eszköz, amelynél a megoldás színvonala a szabadalmazható találmányok műszaki színvonalánál kisebb, de meghaladja a mesterségben járatos személy rutintevékenységével létrehozható megoldás szintjét. Feltétele: Három lényeges feltétele van, melyek az újdonság a feltalálói tevékenység és az ipari alkalmazhatóság. Használati mintaoltalom szerezhető valamely tárgy kialakítására, szerkezetére, részeinek elrendezéseire. Használati mintaoltalomban részesülhet a tárgy kialakítása, szerkezete vagy részeinek elrendezése, ha új, feltalálói lépésen alapul és iparilag alkalmazható. Meddig érvényes? A használati minta engedélyezési eljárása egyszerűbb, de az oltalmi idő is rövidebb, mint a szabadalmi oltalom esetében. A bejelentés napjától számított tíz évig érvényes. Mit kell benyújtani? Benyújtani a leírását, az igénypontokat, műszaki kivonatot, rajzot és egyéb mellékletet kell. 2.4 Formatervezési minta Célja: A jogosul kizárólagos jogot szerez a minta hasznosítására. Feltételei: Formatervezési mintaoltalomban részesülhet minden új, egyéni jellegű minta. Mintának minősül a térbeli és síkbeli jellemzők. Terméknek minősül bármely ipari vagy kézműipari cikk. Meddig érvényes? Érvényessége öt év, amelyet további három alkalommal öt évre a jogosult kérelmére meg lehet hosszabbítani. Mit kell benyújtani? Benyújtani a minta fényképét vagy rajzát kell. 2 Forrás: 4

5 2.5 Védjegy Célja: A védjegy az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására szolgál. Feltétele: Az oltalomképes megjelölés alapvető és pozitív feltételei a megkülönbözető jelleg és a grafikai ábrázolhatóság. Mi lehet a védjegyoltalom tárgya? A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvény az alábbi lajstromozható megjelöléseket jelöli meg: szó, szóösszetétel, betű, szám, ábra, kép, sík vagy térbeli alakzat, szín, színösszetétel, fényjel, hologram, hang, illetve az előbbiek kombinációja. Meddig érvényes? Tíz évig érvényes, mely további tetszőleges számú 10 éves időtartamokra megújítható. Mit kell benyújtani? Akárcsak az iparjogvédelmi eljárások általában, a védjegy lajstromozási eljárás is a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz intézett bejelentéssel indul meg. A védjegybejelentésben meg kell jelölni az árujegyzéket, azaz az áruknak, illetve a szolgáltatásoknak azon felsorolását, amelyekkel kapcsolatban az adott megjelölésre a védjegyoltalmat igénylik. 2.6 Földrajzi árujelző Célja: A termék földrajzi származásának a megkülönböztetése. Fajtái: A földrajzi jelzés és az eredet megjelölése. Feltétele: Az előírt követelményeknek megfeleljen, ami termékfüggő. Mit kell benyújtani? Az árujelző megnevezését és az érintett termékjegyzéket. 2.7 Kiegészítés Újdonság: A vonatkozó törvény szerint akkor tekinthető újnak a megoldás, ha nem tartozik a technika állásához, azaz a bejelentés napját megelőzően sem írásbeli közlés, sem pedig belföldi gyakorlatba vétel révén nem jutott oly mértékben nyilvánosságra, hogy ahhoz bárki hozzáférhessen. Az újdonság szempontjából azonban figyelembe kell venni mindazon iparjogvédelmi bejelentések tartalmát is, amelyeket a bejelentés napja előtt nyújtottak be a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz, de a közzététel, illetőleg az oltalom megadásának meghirdetése a vizsgált használati minta bejelentés napját követően történt meg. Feltalálói tevékenység jelentése: A feltalálói lépésen a törvény szövegének értelmezéseként azt kell tekinteni, hogy a megoldás kidolgozása a technika állásához képest a mesterségben jártas személy, azaz egy átlagos felkészültségű szakember számára nem nyilvánvaló. Nincs szükség azonban olyan alkotói teljesítményre, amely a szabadalmazható találmányok esetében alapkövetelmény. Ipari alkalmazhatóság jelentése: Az ipari alkalmazhatóság azt a kritériumot takarja, amely szerint a minta valamely iparágban előállítható vagy használható. Ilyen értelemben iparágnak tekinthető a mezőgazdaság is. 5

6 2.8 Osztályozási rendszerek 3 Nemzetközi Szabadalmi osztályozás (NSZO) Az 1971-ben aláírt, Strasbourgi Megállapodás feladatul tűzte ki, hogy kiküszöbölje azokat a nehézségeket, amelyeket a sokféle nemzeti szabadalmi osztályozás használata okozott a több ország szabadalmi dokumentumira kiterjedő kutatások során. A megállapodással meghatározott közös osztályozási rendszer egyaránt vonatkozik a találmányi szabadalmakra, a használati mintákra, valamint a szerzői és a hasznossági tanúsítványokra. Az NSZO egy hierarchikus rendszer, szintjei felülről lefelé haladva: szekciók, osztályok, alosztályok, fő- és alcsoportok. Az osztályozási rendszer nyolc szekcióból áll, melyeket A-tól H-ig terjedő betűkkel jelölnek. Egyegy osztályjelzet betűk és számok kombinációjából épül fel, pl.: A 04 A 239/13. Nizzai osztályozás Az áruk és szolgáltatások védjegylajstromozás céljából történő nemzetközi osztályozására vonatkozik és az június 15-i nizzai diplomáciai konferencián hozták létre. A Megállapodást 1967-ben Stockholmban és 1977-ben Genfben felülvizsgálták. A Tagországai az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Unió keretén belül külön uniót hoztak létre. Bécsi osztályozás A védjegyek ábrás elemeinek osztályozására vonatkozó Bécsi Megállapodás 1973-ban jött létre és 1985-ben lépett életbe. A figuratív elemeket összesen 29 kategóriába, 144 fejezetbe és 1634 osztályba sorolja. A Bécsi Osztályozást szerte a világon azokban az országokban is alkalmazzák, amelyek nem részesei az egyezménynek tól az 5. kiadás van érvényben. Locarnói osztályozás Az ipari és formatervezési minták nemzetközi osztályozására vonatkozó Locarnoi Megállapodás (1968) azzal a céllal jött létre, hogy jelentősen megkönnyítse a kutatást ezen a téren. Az osztályokból, valamint alosztályokból álló jegyzékből, és az ipari mintát hordozó áruféleségek alfabetikus listájából áll. A rendszer 32 osztályt, 223 alosztályt, valamint 6250 megnevezett tételt tartalmaz. A Locarnoi Uniónak Magyarország is tagja. 3 Forrás: 6

7 3 Saját megoldás ismertetése A témaválasztásom a látássérült emberek részére az otthoni súlymérést megkönnyítő eszköz fejlesztésére esett, amely használható konyhai mérlegként és esetleg megfelelő kiegészítővel csecsemőmérlegként is. Célom egy olyan termék létrehozása, melyet könnyedén és szívesen tudnak használni a látássérült és a látó felhasználók is egyaránt, illetve a nagyon fontos, hogy elérhető áron lehessen beszerezni, hogy minél több emberhez juthasson el. A szerkezetben rengeteg olyan lehetőség van, amivel még komfortosabbá tudjuk tenni a használatát, csak az előbb említett anyagi vonzatok miatt egy alapfelszereltségű mérleget dolgoztam ki, de ezen lehetőségeket összefoglaltam a tervezés alatt. A téma több fajta irányból való megközelítése érdekében gyakorlaton vettem részt, megkerestem látássérült embereket és a velük foglalkozó szakembereket, illetve mérlegekkel foglalkozó cégekkel is konzultáltam. Üzembe helyezése 1. ábra: Konyhai mérlegként való használat A mérleg két darab (AA típusú) ceruzaelemmel működik, amiket gyorsan és egyszerűen lehet cserélni. Az első használat előtt illetve elemcserekor, az alján lévő ajtó kinyitása után kitapinthatóak a végződéseknek megfelelő fémlemezek, amik közé bepattintjuk az elemeket. Cserekor pedig az elemek végeit az ujjbegyünkkel megfogva kiszedjük. Használat előtt be tudjuk állítani egy kétállású kapcsolóval, hogy milyen mértékegységben jelezze ki a mért súlyt (g 4 vagy lb 5 ), illetve egy háromállású kapcsolóval pedig, a képernyő vagy a hangszóró működését tudjuk kikapcsolni. A kapcsoló középső állásában hangot és képet is ad, a két szélső állásában pedig ezeket lehet külön-külön állítani. Ezen funkcióval energiát tudunk megtakarítani. Működtetése A mérleg használata a következő módon történik: Miután felhelyeztük rá a tálat, bekapcsoljuk a baloldalon lévő nagy gombbal. Amennyiben a tálat a bekapcsolás után raktuk a mérőlapra, úgy annak a súlyát kisípolja, így ebből tudjuk, hogy le kell nullázni. Amennyiben egy ismeretlen súlyú terméket szeretnénk megmérni, úgy azt a tálba belerakjuk, és amint a mérleg érzékelte a jelet, úgy kijelzi és egyúttal a helyiértékeket balról jobbra felé haladva kisípolja. Amennyiben újabb termék súlyát szeretnénk megtudni, úgy vagy a kijelzőt kinullázzuk hosszan megnyomva a 4 g: gramm 5 lb: 1 angol font ( pound ). 1 lb = 453,59237 gramm 7

8 jobb felső gombot, vagy pedig a tál tartalmát kicseréljük. Ha újra szeretnénk megismételtetni a mérleggel a kijelzett súlyt, úgy a jobb alsó gombot megnyomjuk. Abban az esetben pedig amikor előre tudjuk, hogy 100 g lisztet szeretnénk méri, úgy a kijelző alján a középső négy gomb segítségével tudjuk ezt betáplálni. 100 gramm betáplálása a következő: (baloldalról kezdve) az első gombot nem nyomjuk meg vagy pedig hosszan, ami a kinullázást jelenti. A második gombot egyszer röviden megnyomjuk (ha a hangszóró be van kapcsolva, akkor úgy és annyit sípol ahányszor megnyomjuk, egyfajta visszajelzést küldve nekünk). A harmadik és negyedik gombnál az elsőnél említett opciók valamelyikét kell alkalmazni. Amennyiben befejeztük a betáplálást, úgy a jobb felső gombot röviden megnyomva elindítjuk a mérést, vagyis kezdhetjük önteni az alapanyagot a tálba. A mérleg a vízszintjelző elvén sípol, vagyis egyre sűrűbben, ahogyan a kívánt értékhez közeledünk. Látó emberek számára, akik a hangszórót kikapcsolják, a mérleg a megszokott vizuális információkkal kommunikál. Az alig- és gyengénlátók illetve az időseknek nagyon fontos a kontrasztos kijelző, hiszen a látássérült emberek a látásmaradványukat használni tudják. Nekik a képernyő is és a hangjelzés is be van kapcsolva. A mérleg adatai 2. ábra: Babamérlegként való használat Méréshatár: 9999g ~10kg Mérésskála: g között 1g, g között 5 g Tápellátás: 2 db AA elem Képernyő: LCD A mérleg funkciói Nullázás o TARA gomb/gombok Energiatakarékos üzem o Automata kikapcsolás a használaton kívüli állapot után 5 perccel o Lekapcsolható hangszóró és képernyő Utolsó mérés eredményét tárolja Kijelző értékét elismétli A kívánt súlyérték betáplálhatósága a mérés előtt Mérés elindítása A súlyértéket hangjelzéssel is közli Nagyméretű kijelzett számok (20 mm) Kontrasztos kijelző 8

9 Mérleg alkatrészei Egyedi alkatrészek 3. ábra: Robbantott ábra no. megnevezés térfogat 6 [mm] 1. Felső burkolat 202 x 302 x 43,5 2. Alsó burkolat 202 x 302 x Mérőlap 159 x 150 x Burkolat ajtó 70 x 105,5 x 6,5 5. Kijelző fólia 114 x 40,5 x 2 Szabványos alkatrészek 1. táblázat: Egyedi tervezésű műanyag alkatrészek no. megnevezés db térfogat 7 [mm] 6. Szerelt elektronika (képernyővel) x 57 x 10,5 7. Hangszóró 1 50 x Szerelt nyúlásmérő bélyeg 1 54 x 80 x Szerelt elektronika (kapcsolókkal) 1 63,5 x 50 x 22,5 10. Gumitalpak 7 15 x Csavarok táblázat: Szabványos alkatrészek 6 a térfogat adatainak sorrendje: szélesség, mélység, magasság 7 a térfogat adatainak sorrendje: szélesség, mélység, magasság 9

10 4 Védelemre kiválasztott oltalom Melyik oltalmi forma lenne jó számomra? A szabadalmat választom, mert olyan műszaki szerkezeti megoldásról van szó, amely eléri a szabadalmaztathatóság színvonalát, emellett a külső formai kialakítása védelmére a formatervezési minta is megfelelő. 4.2 Oltalmazni kívánt elemek 4. ábra: Mérleg Szabadalomi oltalom 5. ábra: Mérleg a babatállal A következő egységeket szeretném a továbbiakban vizsgálni: a mérleget látássérült és látó emberek is egyaránt tudják használni az elemeket könnyedén lehet cserélni benne a mérleg képernyőjének kialakításán a gombok elrendezését, vagyis hogy a helyiértékek betáplálása külön történik meg, ami a kijelző alatt van a tányér dupla funkcióját, hogy tálat és babatálat is lehet rá erősíteni Formatervezési minta oltalom A következő egységeket szeretném a továbbiakban vizsgálni: a kijelző és maga a burkolat, vagyis a kezelő felület színeinek kontrasztos kialakítása a kijelző nem a burkolat síkjában fekszik, ezzel a könnyebb olvashatóságot is biztosítja a nagyméretű számok a kijelzőn, szintén az olvashatóságot javítják a gombok jól tapinthatóak 8 Forrás: 10

11 5 Kutatás Fontos a kutatások nemzeti és nemzetközi viszonylatban való feltárása, hogy tényleges képet kapjak a termékek jelenlegi állásáról. 5.1 Szabadalmi oltalom e-kutatás A kutatást a nemzeti és európai minták között végeztem. A konyhai mérlegnek megfelelő NSZO jelzet a G01G, A47J. 1.1) Amikor csak a G01G NSZO jelzet szerint kerestem, akkor 159 db találatot adott ki. Ez túl nagy adathalmaz, így szűkítettem keresőszóval. 1.2) A keresőszó a mérleg* volt, amire 88 db találatot adott ki a rendszer. A konyhai mérleg* keresőszóra nem dobott ki találatot. Ez a halmaz már könnyebben kezelhető, így megkerestem azon mérleget, melyek a legközelebb áll az általam tervezetthez. Mérleg Ügyszám: E Jogosult: Leifheit Aktiengesellschaft, D Nassau (DE) Feltaláló: Stree, Klaus, Backnang (DE) Az európai bejelentés közzétételi napja: NSZO jelzet: G01G 19/44 A találmány mérlegre vonatkozik, amelynek egy megmérendő tömeg felvételére szolgáló hordlemeze, valamint a mérleg egy funkciójának a ki vagy megválasztására szolgáló elektromos kapcsolószerkezete van. Egy ilyen mérleg például elektronikus személyi mérlegként ismeretes, és egy, a hordlemezen álló személy súlyának a mérésére és kijelzésére szolgál. A mérleg egy kapcsolószerkezet segítségével be és kikapcsolható, úgyhogy e mérleg elektromos energiaigénye tisztán a mérési és kijelzési műveletekre korlátozható. A kapcsolási művelet megindításához a mérleg egy kontaktkapcsolóval rendelkezik, amelyet a mérleget használó személy a lábával tud működésbe hozni. E kontaktkapcsolónak az a hátránya, hogy egyrészt költséges a felkábelezése, másrészt megköveteli a használójától, hogy a mérleg egy pontosan meghatározott helyére nevezetesen a kontaktkapcsolóra célzott hatást gyakoroljon a kapcsolószerkezet működtetése érdekében. A keresési találatok között ezen személyi mérleg volt az egyetlen, ami közel állt valamilyen szinten is az általam tervezett mérleghez. Ahogy a leírásban is olvasható az energiaigénye nem nagy, így környezettudatosnak mondható. Látássérült emberek számára sajnos nem használható, mert nincsen rajta olyan felület mely velük tudna kommunikálni (se hangképző egység, se olyan kijelző, amit le tudnának tapogatni). 1) Amikor csak a A47J NSZO jelzet szerint kerestem, akkor 415 db találatot adott ki. Ez túl nagy adathalmaz, így szűkítettem keresőszóval. 2) A keresőszó a mérleg* volt, amire 3 db találatot adott ki a rendszer. A konyhai mérleg* keresőszóra nem dobott ki találatot. Ez a halmaz már könnyebben kezelhető, viszont nem találtam olyan szerkezetet, ami a mérleghez közel állt volna. 11

12 5.1.2 Espacenet 1.1) Amikor csak a G01G NSZO jelzet szerint kerestem, akkor db találatot adott ki. Ez túl nagy adathalmaz, így szűkítettem keresőszóval. 1.2) A keresőszó a scale* volt, amire db találatot adott ki a rendszer. Pontosítottam a keresőszót kitchen scale*-re, amire viszont 13 db találat jött ki. Megkerestem azon mérleget, melyek a legközelebb áll az általam tervezetthez. Balance, e.g. kitchen or domestic weighing scales - have LCD display on glass plate carrying conducting tracks connecting display to driver circuit mounted on plate Ügyszám: DE (A1) Jogosult: Soehnle Waagen GmbH & Co (DE) Feltaláló: Verzicht des Erfinders auf Nennung Az európai bejelentés közzétételi napja: NSZO jelzet: G01G 23/36 The balance (1) includes a device (3) which holds the object to be weighed, a weighing cell (4) to convert its deflection into a corresp. wt. signal, an evaluation circuit (12), a display (7) on a carrier, esp. a LCD, and a driver circuit (11) associated with the display. The driver circuit is mounted on the display carrier (8). The transparent carrier is plate-shaped and is esp. a glass plate. The driver is connected to the display via conducting tracks, esp. on the common carrier. ADVANTAGE - Simplified construction for improved reliability. 6. ábra: Konyhai mérleg A mérleg hasonlít az általam tervezetthez, de ez egy egyszerűbb változata, amit speciális felhasználók már nem tudnak igénybe venni. A kijelzője és a kezelő felülete szintén nem erre a célra szolgál. Tálat nem lehet hozzá rögzíteni. Weighing apparatus e.g. kitchen scale, for weighting ingredient, has electronic control circuit controlling main lighting mode of one of control keys corresponding to recommended function for following step in weighing cycle Ügyszám: FR (A1) Jogosult: SEB SA (FR) Feltaláló: Caregnato Stephane (FR), Verjat Emmanuelle (FR) Az európai bejelentés közzétételi napja: NSZO jelzet: G01G 19/44 The apparatus (1) has virtual control keys (10-13), where each control key respectively selects a function e.g. taring function, liquid weighing function, solid weighing function and 12

13 measurement storing function, during a step for carrying out a weighing cycle. Lighting devices i.e. LEDs, light the control keys and an electronic control circuit is constituted by an electronic card and controls a main lighting mode of one of the control keys corresponding to the recommended function for the following step in the weighing cycle. 7. ábra: Konyhai mérleg Kialakításában nagyon hasonló az általam tervezett mérleghez a funkcióiban is és a kezelő felületében is, amely el van határolva, és a látássérültek is ki tudják tapintani a gombokat. Azt sajnos nem láttam, hogy beszélne-e a mérleg, amivel kommunikálni tudna azok felé, akiknek arra szüksége van. Tálat nem lehet rá helyezni. 2.1) Amikor csak a A47J NSZO jelzet szerint kerestem, akkor db találatot adott ki. Ez túl nagy adathalmaz, így szűkítettem keresőszóval. 2.2) A keresőszó a scale* volt, amire 71 db találatot adott ki a rendszer. Ez a halmaz már könnyebben kezelhető, viszont nem találtam olyan szerkezetet, ami a konyhai mérleghez közel állt volna. Konklúzió Látássérültek számára nem találtam használható mérleget, és olyat sem amivel a babákat meg lehetne mérni. Többségében még a tálat sem lehet a mérleghez rögzíteni. A kijelzők között voltak olyanok, amelyek könnyen olvashatóak, de mindegyik a mérleg síkjával azonos, így a szöge nem megfelelő. Beszélő mérleggel nem találkoztam a termékek között. Találkoztam olyan mérlegekkel, melyek közel állnak az általam tervezetthez, de olyannal nem, mely ugyanolyan vagy nagyon hasonló lenne. 5.2 Formatervezési minta oltalom 8. ábra: Általam tervezett konyhai mérleg 13

14 Az általam tervezett konyhai mérleget fogom a továbbiakban összehasonlítani a hozzá legközelebb álló formatervezési minta oltalmakhoz e-kutatás A kutatást a nemzeti, nemzetközi és közösségi minták között végeztem. A konyhai mérlegnek megfelelő Locarnoi osztályjelzet a ) Amikor csak a Locarnoi osztály szerint kerestem, akkor 2093 db találatot adott ki. Ez túl nagy adathalmaz, így szűkítettem keresőszóval. 1.2) A keresőszó a konyhai mérleg* volt, amire 30 db találatot adott ki a rendszer. Ez a halmaz már könnyen kezelhető, így megkerestem azon három mérleget, melyek a legközelebb állnak az általam tervezetthez. Konyhai mérleg3 Lajstromszám: R Jogosult: LAICA S.p.A.; Barbarano Vicentino (Vicenza) Viale del Vavoro, (IT) Szerző: Mauritzio Moretto Az elismert bejelentés napja: Locarnoi osztályjelzet: E minta 9. ábra: Konyhai mérleg Formailag közel áll az általam tervezett mérleghez, de a képernyője a mérleggel egy síkban van, ami annak az olvashatóságát teszi így nehezebbé. A mérleg oldalról íves így az asztalhoz kevés ponton tud kapaszkodni, ami inkább hátrány. A tál rögzítése a felületek tapadásának elvén történik, mint az enyémnél is. A kijelző mérete nem elég nagy az idősek és látássérültek számára. A gombok egy síkban vannak a kijelző fóliáján, így látássérültek számára nem használható ez a mérleg, ellenben az általam tervezettel. Konyhai mérlegek/kitchen scales Lajstromszám: R Jogosult: LEIFHEIT AG; Nassau Leifheitstr (DE) Szerző: (x) Az elismert bejelentés napja: Locarnoi osztályjelzet: E10-04 Formailag ez áll a legközelebb az általam tervezett konyhai mérleghez. Tál sajnos nem rögzíthető hozzá. A képernyője nem elég nagy, viszont a gombjai már elkülönülnek a kezelő felülettől. 14

15 Konyhai mérlegek/kitchen scales Lajstromszám: R ábra: Konyhai mérleg Jogosult: Camry Industries (H.K.) Limited, Tsimshatsui, Kowloon Room, 2105, Sun Life Tower, The Gataway, Harbour City, 15 Canton Road, (HK) Szerző: Chun Chun CHIU Az elismert bejelentés napja: Locarnoi osztályjelzet: E ábra: Konyhai mérleg Ezen mérleg áll a legtávolabb az itt felsoroltak között, mert nincsenek rajta lekerekítések, de a kezelő felület elhelyezése viszont hasonlóan el van különítve. A kijelző nagyon kicsi, így bizonyosan állíthatom, hogy nehéz lehet a leolvasása bárki számára. Konklúzió Az összességében elmondható, hogy látássérült emberek számára is használható mérleget még nem szabadalmaztattak. A kontrasztos színek alkalmazásával sehol sem találkoztam, sőt a mérlegek mind fehérek vagy szürkék. A kezelő felület és a képernyő mind azonos síkban van a mérleggel, így nehezebben leolvasható is ez által, illetve a képernyő mindenhol alul van méretezve. Találkoztam olyan mérlegekkel, melyek közel állnak az általam tervezetthez, de olyannal nem, mely ugyanolyan vagy nagyon hasonló lenne. 15

16 6 Összefoglalás A diplomatervezésem lényei célja az volt, hogy egy olyan konyhai mérleget tervezzek, mely több a boltban kaphatóaknál. Integráltam a konyhai- és babamérleget egy egységbe, és kiegészítettem azzal, hogy az idősek és látássérült emberek is könnyedén tudják használni. Ezen funkciók összességével elértem, hogy innovatív legyen a piacon, és egyúttal sokak számára használható. A felhasználói kört szélesítése magával vonzza a darabszám növelését, így az ára is elérhetővé válik ez által mindenki számára. Ezen pályázati célom az volt, hogy az általam tervezett mérleget a diplomatervemben is részletezett információgyűjtésen túl még szélesebb körben megkutassam, hogy valóban olyan terméket hoztam létre mely egyedülálló. Az elképzeléseim igaznak bizonyultak, ugyanis sem a hazai sem a nemzetközi szabadalmak között nem találtam olyan terméket, mely a fent említett kritériumoknak megfelel. A kutatást szabadalmi és formatervezési minta oltalomra folytattam sikeresen az e-kutatás és az Espacenet adatbázisban magyar és angol nyelven. A hazai adatbázisban nehezen, de a külföldiben már könnyebben találtam szabadalmaztatott konyhai mérlegeket, melyekhez hozzá tudtam hasonlítani az általam tervezettet. A nehézséget az okozta, hogy nem konkrét kialakítási elvet kerestem, hanem megoldási változatokat, amiből kevesebb volt. 6.1 Törvényi kritériumoknak való megfelelés Újdonság Az általam tervezett mérleggel kutatásaim során nem találkoztam eddig, aminek az oka főként az, hogy látássérültek számára nem terveztek még konyhai mérleget, amivel a baba súlyát is meg lehetne mérni. Feltalálói tevékenység A mérleg kialakítása egy átlagos felkészültségű szakember számára nem nyilvánvaló, illetve eltérő össze benyomást tesz számára. Ipari alkalmazhatóság A konyhai mérleg iparilag alkalmazható, ugyanis a tervezés során minden egyes alkatrészt egyénileg gyártáshelyesen alakítottam ki a sorozatgyártásra. A termék elemei fröccsöntéssel készülnek. Kizáró okot tehát nem találtam az oltalmazhatóság ellen az előzetes információszerzések során. A szabadalmai bejelentés lehetősége fenn áll, de anyagi megfontolásból nem tudom elkezdeni, viszont a formatervezési minta oltalmat D es lajstromszámmal elindítottam. Az adatlapot kitöltöttem és 2x3 db ábrát, illetve egy hallgatói jogviszony igazolást mellékeltem a kérelem benyújtásához. 16

MIRE JÓ A SZELLEMI- TULAJDON-VÉDELEM. SEED családi délelőtt 2009. November 5.

MIRE JÓ A SZELLEMI- TULAJDON-VÉDELEM. SEED családi délelőtt 2009. November 5. MIRE JÓ A SZELLEMI- TULAJDON-VÉDELEM SEED családi délelőtt 2009. November 5. HOGY A BEFEKTETETT CSALÁDI TŐKE NE MÁSNAK HOZZON HASZNOT Alapigazságok Ha valamilyen szellemi értéket létrehoztunk, oltalmazzuk

Részletesebben

MIRE JÓ A SZELLEMITULAJDON- VÉDELEM?

MIRE JÓ A SZELLEMITULAJDON- VÉDELEM? MIRE JÓ A SZELLEMITULAJDON- VÉDELEM? Dr. Gács János vezető főtanácsos Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Vállalkozónői Konferencia, 2012. április 26 (A Szellemi Tulajdon világnapja) No mire is..hát arra,

Részletesebben

IPARJOGVÉDELMI ALAPOK. SEED Hölgyek 2008.03.13.

IPARJOGVÉDELMI ALAPOK. SEED Hölgyek 2008.03.13. IPARJOGVÉDELMI ALAPOK SEED Hölgyek 2008.03.13. Cs2 A szellemi tulajdon védelme A szellemitulajdon-védelem a tevékeny, alkotó ember elismerésének, érdekei védelmének és érvényesítésének jogi szabályozását

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ VAGY SZABADALOM?

PUBLIKÁCIÓ VAGY SZABADALOM? PUBLIKÁCIÓ VAGY SZABADALOM? Dr. Gács János tanácsadó HIPAVILON nonprofit kft. Győr, 2012. október 17. 2 MINDKETTŐ, DE A MEGFELELŐ SORRENDBEN 3 MIRE JÓ A SZELLEMI TULAJDONVÉDELEM? Arra, hogy alkotásának

Részletesebben

Földrajzi árujelző. Néhány közismert földrajzi jelzés a mezőgazdasági termékek világából

Földrajzi árujelző. Néhány közismert földrajzi jelzés a mezőgazdasági termékek világából Földrajzi árujelző Néhány közismert földrajzi jelzés a mezőgazdasági termékek világából Földrajzi árujelző Az eredetmegjelölés valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve, amelyet az e helyről

Részletesebben

Őrizzük vagy őriztessük szellemi tulajdonunkat? K+F, innováció, szellemi tulajdonvédelem 2012. június 6. Dr. Czél György szabadalmi ügyvivőjelölt

Őrizzük vagy őriztessük szellemi tulajdonunkat? K+F, innováció, szellemi tulajdonvédelem 2012. június 6. Dr. Czél György szabadalmi ügyvivőjelölt Őrizzük vagy őriztessük szellemi tulajdonunkat? K+F, innováció, szellemi tulajdonvédelem 2012. június 6. Dr. Czél György szabadalmi ügyvivőjelölt Őriztessük, de mit? Megvalósult ötleteinket Szürke állományunk

Részletesebben

AZ IPARJOGVÉDELEM JOGI ALAPJAI

AZ IPARJOGVÉDELEM JOGI ALAPJAI AZ IPARJOGVÉDELEM JOGI ALAPJAI dr. Jókúti András Jogi és Nemzetközi Főosztály Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2014. június 5. A SZELLEMI TULAJDON VÉDELMÉNEK RENDSZERE Szerzői jog és kapcsolódó jogok

Részletesebben

VIII./1. fejezet: Iparjogvédelem

VIII./1. fejezet: Iparjogvédelem VIII./1. fejezet: Iparjogvédelem Az iparjogvédelem körébe a következő oltalmi formák tartoznak: A) a szabadalom; B) a védjegy; C) a használati minta; D) a formatervezési minta; E) a növényfajta; F) a földrajzi

Részletesebben

MAGYAR SZABADALMI ÜGYVIVŐI KAMARA 2014. 02. 03. DR. TÖRÖK FERENC szabadalmi ügyvivő

MAGYAR SZABADALMI ÜGYVIVŐI KAMARA 2014. 02. 03. DR. TÖRÖK FERENC szabadalmi ügyvivő 1. KAMARAI NAP MAGYAR SZABADALMI ÜGYVIVŐI KAMARA 2014. 02. 03. DR. TÖRÖK FERENC szabadalmi ügyvivő 1 A jogeset alapjai A tárgyalt ügy elsőbbsége: 1985. 01. 24., így az 1969. évi II. törvény alapján folyt

Részletesebben

2011. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2011. április 15.

2011. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2011. április 15. 2011. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2011. április 15. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság szakmai közreműködésével a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

Szellemitulajdon-védelem

Szellemitulajdon-védelem Szellemitulajdon-védelem Szombathely, 2013. Január 29. Innovációs konferencia Csiszár István Szellemi alkotások Műszaki (biotechnológiai) megoldások Formai kialakítások Megkülönböztető megjelölések Topográfiai

Részletesebben

Használati mintaoltalmi megsemmisítési eljárások tanulságai avagy SuperMmm..inta

Használati mintaoltalmi megsemmisítési eljárások tanulságai avagy SuperMmm..inta Használati mintaoltalmi megsemmisítési eljárások tanulságai avagy SuperMmm..inta Dr. Kacsuk Zsófia 2015. május 15. Versenypiac vs. Monopólium Egymással versengő termékek/szolgáltatások hatása: árverseny

Részletesebben

összefoglalás Hasznosítás? + Értékesítés Megadás/fenntart Publikáció Publikáció

összefoglalás Hasznosítás? + Értékesítés Megadás/fenntart Publikáció Publikáció összefoglalás Technika állása Előzetes UV Írásos vélem. Újdonság kut. Érd.vizsg.kérés Publikáció Kutatás/fejlesztés - Hasznosítás? + Gyártáselők. Gyártás Értékesítés Publikáció Titokvédelem Hazai bejelentés

Részletesebben

Dr. Millisits Endre Schwarzkopf József Újvári János Dr. Zábori Zoltán. Magyar Szabadalmi Hivatal February 20, 2009

Dr. Millisits Endre Schwarzkopf József Újvári János Dr. Zábori Zoltán. Magyar Szabadalmi Hivatal February 20, 2009 A műszaki innovációs folyamat jogi aspektusai műszaki innovációs folyamat egyes fázisaihoz kapcsolódó jogi aspektusok - irányelvek és harmonizált európai jogszabályok - szabadalmaztatás fontos kérdései

Részletesebben

Közös közlemény az IP Translator végrehajtásáról v1.2, február 20.

Közös közlemény az IP Translator végrehajtásáról v1.2, február 20. Közös közlemény az IP Translator végrehajtásáról v1.2, 2014. február 20. A Bíróság a C-307/10. sz. IP Translator ügyben 2012. június 19-én hozta meg ítéletét, amelyben a következő válaszokat adta a vonatkozó

Részletesebben

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet. a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet. a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1992. évi

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS FENNTARTHATÓSÁG EGYÜTT? A formatervezett termékek kizárólagos hasznosítási engedélyének megszerzése

VERSENYKÉPESSÉG ÉS FENNTARTHATÓSÁG EGYÜTT? A formatervezett termékek kizárólagos hasznosítási engedélyének megszerzése VERSENYKÉPESSÉG ÉS FENNTARTHATÓSÁG EGYÜTT? A formatervezett termékek kizárólagos hasznosítási engedélyének megszerzése Babilai Ildikó SZTNH 2013. november 28. A kizárólagos hasznosítási jog engedélyezésének

Részletesebben

az január 1 je elıtt benyújtott bejelentések alapján esedékessé vált díjakra vonatkozóan

az január 1 je elıtt benyújtott bejelentések alapján esedékessé vált díjakra vonatkozóan Az ipari és kereskedelmi miniszter 77/1995. (XII. 29.) IKM rendelete a Magyar Szabadalmi Hivatal elıtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról az 1996. január 1 je elıtt benyújtott bejelentések

Részletesebben

Milyen szabadalmat? Ip4inno képzési program 2008, ip4inno konzorcium, Magyar Szabadalmi Hivatal

Milyen szabadalmat? Ip4inno képzési program 2008, ip4inno konzorcium, Magyar Szabadalmi Hivatal Milyen szabadalmat? Nemzeti szabadalmi bejelentés : Egy országra kiterjedő piacvédelem esetén alkalmazható. Kiindulási alapnak ugródeszkaként kiválóan alkalmas arra, hogy további országokra, vagy közösségekre

Részletesebben

A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai

A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Múlt jelen jövő a szellemi tulajdon világában MIE szakmai konferencia, Visegrád, 2015. november 25.

Részletesebben

Szellemi tulajdonvédelem - mindenkinek

Szellemi tulajdonvédelem - mindenkinek Szellemi tulajdonvédelem - mindenkinek szabadalom használati mintaoltalom védjegyoltalom ipari mintaoltalom szerzõi jog Szellemi tulajdonvédelem - mindenkinek Szerzõ: Dr. Jakabné Molnár Judit Lektor: Dr.

Részletesebben

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet. egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet. egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

A védjegyoltalom megszerzése és megszűnése

A védjegyoltalom megszerzése és megszűnése A védjegyoltalom megszerzése és megszűnése Dr. Lukácsi Péter Ügyvéd / Partner SBGK Védjegyjogi Szeminárium, 2015. március 31. Az oltalom alapfeltételei Grafikai ábrázolhatóság Sieckman feltételek: világos,

Részletesebben

A szellemi tulajdon és a szellemitulajdon-védelem a Horizont2020-ban

A szellemi tulajdon és a szellemitulajdon-védelem a Horizont2020-ban A szellemi tulajdon és a szellemitulajdon-védelem a Horizont2020-ban Boros Ilona Európai Uniós Osztály Külkapcsolatok Főosztálya, NIH Horizont 2020 információs nap Gyakorlati pályázati ismeretek adminisztratív,

Részletesebben

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1992. évi

Részletesebben

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának új elektronikus hatósági szolgáltatásai

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának új elektronikus hatósági szolgáltatásai A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának új elektronikus hatósági szolgáltatásai Dr. Tószegi Zsuzsanna, elnöki főtanácsadó, EKOP szakmai projektvezető Barna Tamás, főosztályvezető-helyettes, IT fejlesztési

Részletesebben

A Párizsi Uniós Egyezmény 6 ter cikkének gyakorlati alkalmazása

A Párizsi Uniós Egyezmény 6 ter cikkének gyakorlati alkalmazása A Párizsi Uniós Egyezmény 6 ter cikkének gyakorlati alkalmazása dr. Tóháti Márta Nemzetközi Védjegy Osztály Védjegy és Mintaoltalmi Főosztály Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal Lajstromozást kizáró ok és

Részletesebben

a találmányokhoz fűződő szellemi tulajdon kezeléséről

a találmányokhoz fűződő szellemi tulajdon kezeléséről Az ELTE szabályzata a találmányokhoz fűződő szellemi tulajdon kezeléséről Varga Attila Pályázati és Innovációs Központ Tudás- és Technológiatranszfer Iroda varga.attila@rekthiv.elte.hu A szellemi tulajdon

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007147T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 147 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007068 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

INNOVÁCIÓ A GYAKORLATBAN. Lakker Kft (Ltd). Szeged / Hungary 2015.

INNOVÁCIÓ A GYAKORLATBAN. Lakker Kft (Ltd). Szeged / Hungary 2015. INNOVÁCIÓ A GYAKORLATBAN Lakker Kft (Ltd). Szeged / Hungary 2015. 1 KÜLSŐ ÉS BELSŐ INNOVÁCIÓ KÜLSŐ INNOVÁCIÓ-ról akkor beszélünk, amikor az új, innovatív termék vagy szolgáltatás külföldről jön, ami gyakorlatilag

Részletesebben

ÜZLETI JOG IPARJOGVÉDELEM

ÜZLETI JOG IPARJOGVÉDELEM ÜZLETI JOG IPARJOGVÉDELEM SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA Szerkezetileg közelítünk a jogviszonyokhoz: milyen tartalmú kapcsolatok alakulnak ki a szellemi alkotásokkal kapcsolatban? három módozat: alapjogviszonyok

Részletesebben

Innovációs és szellemitulajdonvédelmi

Innovációs és szellemitulajdonvédelmi Innovációs és szellemitulajdonvédelmi stratégia Huszár Enikő Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2014.11.13. Van egy ötletem.. hogyan védhetem? A szellemi alkotások védelme Műszaki megoldások - a megfelelő

Részletesebben

A fejezetcímek hatályának új értelmezése változások a gyakorlatban

A fejezetcímek hatályának új értelmezése változások a gyakorlatban A fejezetcímek hatályának új értelmezése változások a gyakorlatban dr. Hegedűs Viktória osztályvezető Nemzeti Védjegy Osztály Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Áttekintés I. Fejezetcímek használata Gyakorlat

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Nemzetközi továbbítási kérelmek gyakori hiányosságai

Nemzetközi továbbítási kérelmek gyakori hiányosságai Nemzetközi továbbítási kérelmek gyakori hiányosságai dr. Kiss Gabriella Védjegy és Mintaoltalmi Főosztály Nemzetközi Védjegy Osztály Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Ügyfélfórum SZTNH-MVE Tartalom Formanyomtatvány

Részletesebben

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet. egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet. egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

ip4inno képzési program 2008, ip4inno konzorcium, Magyar Szabadalmi Hivatal

ip4inno képzési program 2008, ip4inno konzorcium, Magyar Szabadalmi Hivatal A megszere t zhető iparjogvédelmi információ Ujvári János Szabadalmi Tár és Iparjogvédelmi Szakkönyvtár Budapest, 2008. április 9. 1 Miről lesz szó? Az IP információ elmélete: mit hogyan honnan? Fontosabb

Részletesebben

2013. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2013. április

2013. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2013. április 2013. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2013. április A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság szakmai közreműködésével a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

A kezelési eljárásokon és az őssejtek alkalmazásán alapuló találmányok szabadalmazhatóságával kapcsolatos legújabb európai döntések érdekességei

A kezelési eljárásokon és az őssejtek alkalmazásán alapuló találmányok szabadalmazhatóságával kapcsolatos legújabb európai döntések érdekességei MIE konferencia 2011. május 26 27. A kezelési eljárásokon és az őssejtek alkalmazásán alapuló találmányok szabadalmazhatóságával kapcsolatos legújabb európai döntések érdekességei Dr. Pethő Árpád, szabadalmi

Részletesebben

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BILLENTYŰZET 1) ON/OFF gomb: a mérleg ki- és bekapcsolása 2) TARE gomb: tárázás/nullázás 3) MODE gomb: mértékegység váltás MŰSZAKI PARAMÉTEREK 1) Méréshatár: 60.00kg

Részletesebben

A Bíróság a C-307/10. számú IP Translator ügyben június 19-én hozta meg ítéletét, amelyben a következő válaszokat adta a vonatkozó kérdésekre: 1

A Bíróság a C-307/10. számú IP Translator ügyben június 19-én hozta meg ítéletét, amelyben a következő válaszokat adta a vonatkozó kérdésekre: 1 Közös közlemény a nizzai osztályozás szerinti fejezetcímek általános kifejezéseire vonatkozó közös gyakorlatról v1.2, 2015. október 28. A Bíróság a C-307/10. számú IP Translator ügyben 2012. június 19-én

Részletesebben

A közösségi védjegyrendszer reformja

A közösségi védjegyrendszer reformja A közösségi védjegyrendszer reformja Dr. Lukácsi Péter MIE Konferencia Siófok, 2016. május 6. I. Áttekintés 1.A Európai Parlament és a Tanács 2015. december 16-i (EU) 2015/2436 Irányelve - Új Irányelv:

Részletesebben

Az eredetvédelem aktuális kérdései

Az eredetvédelem aktuális kérdései Az eredetvédelem aktuális kérdései XVI. Szőlészeti, Borászati és Bormarketing Konferencia Lakitelek 2015. január 28. Kókai-Kunné Dr. Szabó Ágnes A bor és a szellemi tulajdonvédelem Szabadalom Növényfajta-oltalom

Részletesebben

Használati útmutató. A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott EQC típusú digitális mérleghez.

Használati útmutató. A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott EQC típusú digitális mérleghez. Használati útmutató A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott EQC típusú digitális mérleghez. Használati útmutató A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott ASC típusú digitális mérleghez. Kérjük, a mérleg

Részletesebben

Tárgyalási rend. Iparjogvédelem I Lényege A szabadalmi jog. Iparjogvédelem II Egyéb védelmi formák Nki vonatkozások

Tárgyalási rend. Iparjogvédelem I Lényege A szabadalmi jog. Iparjogvédelem II Egyéb védelmi formák Nki vonatkozások Iparjogvédelem I. Tárgyalási rend Iparjogvédelem I Lényege A szabadalmi jog Iparjogvédelem II Egyéb védelmi formák Nki vonatkozások Iparjogvédelem I. 1. Lényege, helye a jogrendszerben 2. Szerzői jog iparjogvédelem

Részletesebben

Kereskedõk, szolgáltatók figyelem!

Kereskedõk, szolgáltatók figyelem! 2 Kereskedõk, szolgáltatók figyelem! E kiadvány célja, hogy a hazánkban legelterjedtebb iparjogvédelmi jogintézményrõl: a védjegyrõl adjon tájékoztatást, felhívja a figyelmet ezen a területen fontos kérdésekre,

Részletesebben

Szerzõdés: Miért vesznek licenciát? Miért adnak licenciát?

Szerzõdés: Miért vesznek licenciát? Miért adnak licenciát? Licencia (licentia) a latin nyelvben - többek között - engedélyt jelent. Az iparjogvédelmi és szerzõi jogok jogosultjait megilletõ kizárólagos jog gyakorlására kötött szerzõdés keretében és feltételei

Részletesebben

A védjegy és design oltalom jelentősége és gyakorlati kérdései. VIVACE+Szeged december 7. Rabné dr. Molnár Mónika

A védjegy és design oltalom jelentősége és gyakorlati kérdései. VIVACE+Szeged december 7. Rabné dr. Molnár Mónika A védjegy és design oltalom jelentősége és gyakorlati kérdései VIVACE+Szeged 2016. december 7. Rabné dr. Molnár Mónika A termékhez/szolgáltatáshoz kapcsolódó oltalmi formák árujelző, márka védjegy termék

Részletesebben

Szabadalmi bejelentési kérelem

Szabadalmi bejelentési kérelem Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Budapest Garibaldi u. 2. 1054 A Hivatal tölti ki Szabadalmi bejelentési kérelem Kérem az alábbi találmányra a szabadalmi oltalom megadását az 1995. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

A szabadalmi rendszer újdonságai és szerepe az innovációban AZ ÖTLETTŐL AZ ÜZLETI SIKERIG

A szabadalmi rendszer újdonságai és szerepe az innovációban AZ ÖTLETTŐL AZ ÜZLETI SIKERIG A szabadalmi rendszer újdonságai és szerepe az innovációban 1 European Innovation Scoreboard országrangsor a szellemitulajdon-védelmi teljesítmény és annak változása alapján 2 A nemzeti szabadalmi aktivitás

Részletesebben

A Magyar Szabadalmi Hivatal új elektronikus hatósági szolgáltatásai

A Magyar Szabadalmi Hivatal új elektronikus hatósági szolgáltatásai A Magyar Szabadalmi Hivatal új elektronikus hatósági szolgáltatásai Dr. Tószegi Zsuzsanna, elnöki főtanácsadó, szakmai projektvezető Barna Tamás, főosztályvezető-helyettes, IT fejlesztési vezető Miről

Részletesebben

Tájékozódás az élelmiszerek világában. Élelmiszer-jelölés, szabályozás, jelek és védjegyek

Tájékozódás az élelmiszerek világában. Élelmiszer-jelölés, szabályozás, jelek és védjegyek Tájékozódás az élelmiszerek világában. Élelmiszer-jelölés, szabályozás, jelek és védjegyek Pálfi Erzsébet, dietetikus,, főiskolai tanársegéd Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Ételed az életed!

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008262T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 262 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 725251 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 (2006.01) !HU000003213T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 005442 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004045T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 045 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 770559 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet. az iparjogvédelmi szakképesítésről

2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet. az iparjogvédelmi szakképesítésről 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet az iparjogvédelmi szakképesítésről A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 40. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kormányhivatalokat

Részletesebben

Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság a 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. -ának (2) bekezdése alapján.

Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság a 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. -ának (2) bekezdése alapján. A 2016. évi szabadalmi ügyvivői vizsga tárgyainak körébe tartozó hazai, európai közösségi és külföldi jogszabályok, illetve nemzetközi szerződések jegyzéke 1 Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság

Részletesebben

Ultrahangos távolságmérő. Modell: JT-811. Használati útmutató

Ultrahangos távolságmérő. Modell: JT-811. Használati útmutató Ultrahangos távolságmérő Modell: JT-811 Használati útmutató I. Funkciók 1) A mérés angolszász/metrikus mértékegységekben 2) Lehetőség van a kezdeti mérési pont kiválasztására 3) Adatrögzítés/adatok előhívása

Részletesebben

B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe

B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe 4. előadás: Termék- és szolgáltatás-fejlesztés Kecskemét, 2012. december 17. A B-Innovative projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul

Részletesebben

ASC. Kezelési útmutató. 6 8 0 0, H ó d m e z ő v á s á r h e l y. B o t o n d u. 1 0. T e l. : + 3 6 / 7 0 5 3 9 8 3 4 2

ASC. Kezelési útmutató. 6 8 0 0, H ó d m e z ő v á s á r h e l y. B o t o n d u. 1 0. T e l. : + 3 6 / 7 0 5 3 9 8 3 4 2 ASC Kezelési útmutató 6 8 0 0, H ó d m e z ő v á s á r h e l y B o t o n d u. 1 0. T e l. : + 3 6 / 7 0 5 3 9 8 3 4 2 W e b : w w w. i p a r i m e r l e g e k. h u E - m a i l : i p a r i m e r l e g e

Részletesebben

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9 Niko érintőképernyő 1. Általános leírás A Nikobus érintőképernyő segítségével könnyen kezelhetővé válik a telepített épületautomatizálási rendszer. A képernyő könnyen felszerelhető a falra, csak 1 szerelő

Részletesebben

Mit tartalmaz az adatbázis? A szellemi tulajdonra vonatkozóan: Bejelentések száma és státusza

Mit tartalmaz az adatbázis? A szellemi tulajdonra vonatkozóan: Bejelentések száma és státusza Iparjogvédelem és regionalizmus (Az iparjogvédelmi i aktivitási itá i térkép Magyarországon) Előadó: Dr. Molnár István, szabadalmi ügyvivő Dél alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Khe; Danubia Kft.

Részletesebben

A formatervezési minták

A formatervezési minták A formatervezési minták oltalma Iparjogvédelem középfokon Babilai Ildikó SZTNH Szellemi tulajdon védelem Szerzői jogok védelme: a mű létrehozásával keletkezett jog. Iparjogvédelem: hatósági engedélyezési

Részletesebben

Szerzői jog és iparjogvédelem a magyar magánjogban

Szerzői jog és iparjogvédelem a magyar magánjogban Grad-Gyenge Anikó Szerzői jog és iparjogvédelem a magyar magánjogban P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári

Részletesebben

Szellemi Tulajdon Világnapja

Szellemi Tulajdon Világnapja Szellemi Tulajdon Világnapja A védjegyhasználat aktuális kérdései Dr. Szamosi Katalin 2010.ápr.23. A közösségi védjegyhasználat területi terjedelme Dr. Ficsor Mihály cikke 2010.febr. Iparjogvédelmi és

Részletesebben

Green-tech GT-700 Infrafűtés-vezérlés

Green-tech GT-700 Infrafűtés-vezérlés Green-tech GT-700 Infrafűtés-vezérlés Tartalom 1. A vezérlés bemutatása 2. Egységek megnevezése, jellemzői 3. Vezetékelési vonalrajz 4. Vezérlő egység menüjének leírása 1. A vezérlés bemutatása Elsősorban

Részletesebben

I. A változások összefoglalása

I. A változások összefoglalása Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek főbb változásairól (Ajánlattevők és egyéb, a közbeszerzések iránt érdeklődő felhasználók számára) Ezúton tájékoztatjuk az ajánlattevőket

Részletesebben

BCSD. Kezelési útmutató. Botond u. 10.

BCSD. Kezelési útmutató. Botond u. 10. BCSD Kezelési útmutató 6800, Hódmezővásárhely Botond u. 10. Tel.:+36/705398342 Web:www.iparimerlegek.hu E-mail: iparimerlegek@iparimerlegek.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 2 1.1 Műszaki paraméterek...

Részletesebben

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Középpontban a a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 62. (2) bekezdése 2011. előtt és

Részletesebben

2008-ban még fenntartott szabadalmak száma: 53 db, új bejelentés: 5db

2008-ban még fenntartott szabadalmak száma: 53 db, új bejelentés: 5db A szellemi vagyon védelme és szerepe az oktatásban a Miskolci Egyetemen Dr. Dobróka Mihály tudományos és nemzetközi rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. 1 A Miskolci Egyetem oktatói-kutatói kutatói

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK 7. 1. Normál mérés 7. 2. Mérés tárával 7. 3. Instabil tömeg mérése 8

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK 7. 1. Normál mérés 7. 2. Mérés tárával 7. 3. Instabil tömeg mérése 8 TELECOM TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK 7 1. Normál mérés 7 2. Mérés tárával 7 3. Instabil tömeg mérése 8 Automatikus kikapcsolás 8 MELLÉKELET 9 Az elem 9 Hibaüzenetek 9

Részletesebben

Elektromos személyi mérleg LAICA PS 1036 150Kg-os méréshatár

Elektromos személyi mérleg LAICA PS 1036 150Kg-os méréshatár Elektromos személyi mérleg LAICA PS 1036 150Kg-os méréshatár Az ön új fürdőszobai mérlege rendkívül precíz és megbízható, és nem igényel semmilyen karbantartást. A legpontosabb eredmény érdekében mérje

Részletesebben

ÜZLETI JOG I. 2013/14

ÜZLETI JOG I. 2013/14 ÜZLETI JOG I. 2013/14 12.. előad adás Az oltalmi jogok Iparjogvédelem III. Áttekintés: I. A HASZNÁLATI MINTAOLTALOM I.1 Használati mintaoltalom A.) Az oltalom tárgya B.) Az oltalom sajátosságai I.2 Jogi

Részletesebben

A SZELLEMI TULAJDON VÉDELME

A SZELLEMI TULAJDON VÉDELME Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar A SZELLEMI TULAJDON VÉDELME A Nyugat-magyarországi Egyetem BA és MA szakos hallgatóinak készült előadásanyag a Szellemi

Részletesebben

MIE Mátraháza, május 26. avagy. Formatervezési minta elleni nemleges. Farkas Tamás Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda

MIE Mátraháza, május 26. avagy. Formatervezési minta elleni nemleges. Farkas Tamás Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda MIE Mátraháza, 2011. május 26. Utolsó figyelmeztetés, té avagy be vagytok keretezve Formatervezési minta elleni nemleges megállapítási eljárás margójára Farkas Tamás Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Az

Részletesebben

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet. a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet. a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1992. évi

Részletesebben

I. Egyéb oltalmi formák 1. Használati minta 2. Mikroelektronikai félvezető termékek topográfiája 3. Formatervezési minta 4. Védjegy 5.

I. Egyéb oltalmi formák 1. Használati minta 2. Mikroelektronikai félvezető termékek topográfiája 3. Formatervezési minta 4. Védjegy 5. Iparjogvédelem II I. Egyéb oltalmi formák 1. Használati minta 2. Mikroelektronikai félvezető termékek topográfiája 3. Formatervezési minta 4. Védjegy 5. Földrajzi árujelző és eredetmegjelölés II. Nemzetközi

Részletesebben

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk...

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk... A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk... Ami majdnem az, az nem az... ipad vs Galaxy Tab c. műsorunk helyett bemutatjuk: (Dátum) 1 Szomszédok folytatásos teleregény online térben és időben Aki előadja:

Részletesebben

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520. Használati útmutató

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520. Használati útmutató INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520 Használati útmutató TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági szabályok... 3 2. Megjegyzések... 3 3. A mérőműszer leírása... 3 4. LCD kijelző leírása... 4 5. Mérési mód...4 6. A pirométer

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

Érvényesíteni csak pontosan, szépen. az európai szabadalmak fordításával kapcsolatos problémák

Érvényesíteni csak pontosan, szépen. az európai szabadalmak fordításával kapcsolatos problémák Érvényesíteni csak pontosan, szépen az európai szabadalmak fordításával kapcsolatos problémák A magyar különleges nyelv - áldás-e vagy átok? Aki dolgozik, hibázik is, vagyis A magyar különleges nyelv -

Részletesebben

SZABADALOM. Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest

SZABADALOM. Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest KÉRDÉS FELELET SZABADALOM Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest Összeállította: dr. Jakabné Molnár Judit, Huszár Enikõ ISBN 963 5157 08 2 Felelõs kiadó: dr. Bendzsel Miklós BEVEZETÕ A szabadalmi feladatgyûjtemény

Részletesebben

2015. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2015. május

2015. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2015. május 2015. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2015. május A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság szakmai közreműködésével a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

SEMMI, VAGY MÉG ANNYI SEM Zéró vagy negatív időtartamú SPC

SEMMI, VAGY MÉG ANNYI SEM Zéró vagy negatív időtartamú SPC 2008.06.25. SEMMI, VAGY MÉG ANNYI SEM Zéró vagy negatív időtartamú SPC Daróczi Klára iparjogvédelmi osztályvezető 1./ 1901/2006/EK rendelet a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerekről - a

Részletesebben

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok Iparjogvédelem tansegédlet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok A szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok 86.

Részletesebben

Szabadalmaztatás külföldön

Szabadalmaztatás külföldön Szabadalmaztatás külföldön Szabadalom Kizárólagos jog a találmány hasznosítására Territoriális jog (országok, esetleg régiók) Törvényi feltételek: - Újdonság - Feltalálói tevékenység - Ipari alkalmazhatóság

Részletesebben

Digitális hangszintmérő

Digitális hangszintmérő Digitális hangszintmérő Modell DM-1358 A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. Használati útmutató Óvintézkedések

Részletesebben

1991. évi XXXVIII. törvény. a használati minták oltalmáról. I. fejezet. A használati mintaoltalom tárgya és tartalma. Az oltalmazható használati minta

1991. évi XXXVIII. törvény. a használati minták oltalmáról. I. fejezet. A használati mintaoltalom tárgya és tartalma. Az oltalmazható használati minta 1991. évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról I. fejezet A használati mintaoltalom tárgya és tartalma Az oltalmazható használati minta 1. (1) Használati mintaoltalomban (a továbbiakban: mintaoltalom)

Részletesebben

A találmányok legrégibb hagyományokkal rendelkező jogi oltalmi formája a szabadalom.

A találmányok legrégibb hagyományokkal rendelkező jogi oltalmi formája a szabadalom. A találmányok legrégibb hagyományokkal rendelkező jogi oltalmi formája a szabadalom. A szabadalom jogintézménye a találmány alkotója, a feltaláló (illetve jogutódja) részére időleges és kizárólagos jellegű

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007635T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 823526 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Technológia Transzfer Iroda a Nyugat-magyarországi egyetemen a vállalkozások szolgálatában. Dr. Walter Katalin

Technológia Transzfer Iroda a Nyugat-magyarországi egyetemen a vállalkozások szolgálatában. Dr. Walter Katalin Technológia Transzfer Iroda a Nyugat-magyarországi egyetemen a vállalkozások szolgálatában Dr. Walter Katalin TTI története 2005 Innovációs törvény Magyarországon = Felsőoktatási intézmények megszerezhetik

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ. [Itt felvehet egy kivonatot vagy más fontos kimutatást. A kivonat általában a dokumentum tartalmának rövid összegzése.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ. [Itt felvehet egy kivonatot vagy más fontos kimutatást. A kivonat általában a dokumentum tartalmának rövid összegzése. Guard Control Kft 1112 Budapest Repülőtéri u. 2. Telefon+3612037557 Fax+3612033742 http://szemelykivalaszto.hu TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ [Itt felvehet egy kivonatot vagy más fontos kimutatást. A kivonat általában

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007273T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 273 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 742371 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A SZELLEMI TULAJDON VÉDELME

A SZELLEMI TULAJDON VÉDELME Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar A SZELLEMI TULAJDON VÉDELME A Nyugat-magyarországi Egyetem BA és MA szakos hallgatóinak készült előadásanyag a Magyar Szabadalmi Hivatal honlapján található

Részletesebben

A szellemi tulajdon védelme, a K+F minősítés előnyei, a szabadalmaztatásra ösztönzés rendszere

A szellemi tulajdon védelme, a K+F minősítés előnyei, a szabadalmaztatásra ösztönzés rendszere A szellemi tulajdon védelme, a K+F minősítés előnyei, a szabadalmaztatásra ösztönzés rendszere Farkas Szabolcs műszaki elnökhelyettes Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala A Szegedi Tudományegyetem Innovációs

Részletesebben

CADcat. Bevezetés a program főbb funkcióiba

CADcat. Bevezetés a program főbb funkcióiba CADcat. Bevezetés a program főbb funkcióiba Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1 Telepítési útmutató...3 2 Alkatrész kiválasztása (példa: DIN 912, M5x30, 8.8, fémtiszta)...5 2.1 1. lehetőség: Az alkatrészek

Részletesebben

Formatervezési minta, mint a siker záloga

Formatervezési minta, mint a siker záloga Formatervezési minta, mint a siker záloga A hazai mintaoltalmi hagyományok és előírások: Hazai mintaoltalmi hagyományok és előírások változására vonatkozó történetünk 1907- től kezdődik, amikor a 107.709/1907

Részletesebben

Közös közlemény a nizzai osztályozás szerinti fejezetcímek általános kifejezéseire vonatkozó közös gyakorlatról v1.0, november 20.

Közös közlemény a nizzai osztályozás szerinti fejezetcímek általános kifejezéseire vonatkozó közös gyakorlatról v1.0, november 20. Közös közlemény a nizzai osztályozás szerinti fejezetcímek általános kifejezéseire vonatkozó közös gyakorlatról v1.0, 2013. november 20. A Bíróság a C-307/10. számú IP Translator ügyben 2012. június 19-én

Részletesebben

Műszerkönyv. Elektronikus számolómérleg. CS Típus

Műszerkönyv. Elektronikus számolómérleg. CS Típus Prominens Kft. Műszerkönyv Elektronikus számolómérleg CS Típus Dátum: 29. május Kód: MŰH DocNr.: CS / 29 / 1. változat Érvényesítve:... Dátum: 29.5.28... MŰH Doc.Nr.: CS / 29 / 1. változat 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben