ZÖLD Sárvár. A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület kiadványa ADOMÁNYGYŐJTÉS A VÖRÖSISZAP KÁROSULTAKNAK!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÖLD Sárvár. A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület kiadványa ADOMÁNYGYŐJTÉS A VÖRÖSISZAP KÁROSULTAKNAK!"

Átírás

1 ZÖLD Sárvár NOVEMBER IV. évfolyam 3. szám A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület kiadványa ADOMÁNYGYŐJTÉS A VÖRÖSISZAP KÁROSULTAKNAK! A TARTALOMBÓL: október 4-én Hétfın délben átszakadt az ajkai timföldgyár vörös iszap tározójának a gátja, és elöntötte Kolontárt és Devecsert. A sületünk a károsultak megsegítésére. A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület irodájánál (Selyemgyár út 4.) kedden, 12-én is győjtést mint külföldi állampolgárok is nagyszámban adományoztak a bajba jutottaknak. Szinte mindenki megmozdult, és segítı akarásukról tettek tanúbizony- 1. old. ADOMÁNYGYÜJTÉS KÁROSULTAKNAK 2. old. ÉRTÉKESEK SZÁMUNKRA - KOCKÁSSIKLÓ 3. old. RAKONCZAIY ZOL- TÁN 80 ÉVES 4. old. FELHÍVÁS MÉHÉSZEKHEZ 5. old. DIÁKELİADÓK A KÖRNYEZETVÉ- Dİ SZAKKÖR 6. old. A NÁDASDY ISKOLA KÖRNYEZETVÉDİ PROGRAMJAI 7. old TÁMOGATÓINK Foto: Internet 8. old. A IV: KÖRNYEZET- VÉDELMI NAP KÉ- PEKBEN szerencsétlenségben kilenc ember meghalt, heten eltőntek, száznál többen megsérültek. Sárvári Tesco segítıkészségének köszönhetıen, szombaton 9.-én 10 órától 18 óráig adománygyőjtést szervezett egyeszerveztünk. A majdnem 5 tonna adományt szerdán vittük el Devecserbe. Az adományok tartós élelmiszerekbıl, tisztítóés tisztálkodó szerekbıl, ruhanemőkbıl állt. Tapasztalatunk, hogy Sárvár és környéke, vala- ságot. Környezetvédı egyesület lévén, kötelességünknek éreztük, hogy egy nagy mértékő környezetszennyezési katasztrófában segítséget nyújtsunk! Az adománygyőjtés és az ado- 9. old. A IV: KÖRNYEZET- VÉDELMI NAP KÉ- PEKBEN 10.old. A BEMER TERÁPIA 11.old. SZEMLÉLET FORMÁLÁS 12.old. PÁLYÁZAT, REJTVÉNY Foto: Bokor Ernı mány eljuttatásához az alábbiaktól kaptunk segítséget: Tesco áruházlánc, Gerencsér Béla vállalkozó, Varga Jenı képviselı Úr Külön köszönjük mindenkinek, aki - akár ezen az akción, akár bárhol, bárki által szervezett adománygyőjtésen keresztül - hozzásegítette a károsultakat ahhoz, hogy tudjanak enni és felöltözni! Bokorné Csonka Judit

2 2. oldal ZÖLD Sárvár Értékesek Számunkra!? tény akár 25 db tojást is rakhat, melybıl nap alatt kelnek ki a kicsik, melyek csak méretükben különböznek felnıtt társaiktól. A kicsik kikelésük után máris a vízbe iramodnak, és az elsı vedlésük után elkezdenek táplálkozni, étrendjüket általában ebihalak teszik ki. Ellenségük legfıképpen a gázlómadarak, de a kisebbeket elıszeretettel felfalják a nagyobb békák is. Sajnos el kell monda- Az öt sikló és kettı kígyófaj közül melyek elıfordulnak Magyarországon, most a Kockássiklót (Natrix tesellata) szeretném röviden bemutatni Önöknek. Ezt az igen szép és értékes siklót Európa sok részén, (Appenninifélsziget, Balkán, Kárpát-medence ) egészen Közép Ázsiáig bezárólag a meleg viző tavak és állóvizek környékén lelhetjük fel. Magyarországon a Balaton, Velencei-tó és a Fertıtó környékén is igen gyakran találkozhatunk vele mivel, fajtársával, a vízisiklóval ellentétben, ı vízhez kötött életet él. Fajtársaihoz képest kistermető hüllı maximum cm hosszúságra nı. A nıstények itt is nagyobbak a hímeknél, de színük általában megegyezik, alapszínük olajzöld és sötétbarna vagy fekete, négyzetek díszítik a hátukat. Fejük hosszúkás, amelyen nagy szemek találhatók, ajakpajzsuk sárgás színő. Kis termete miatt kisebb halakkal, békákkal táplálkozik. Érdekessége hogy zsákmányra várva akár órákig képes víz alatti rejtekhelyén várni áldozatára, és általában ott is fogyasztja el a kisebbeket. Meleg idıben ki sem jön a vízbıl, a hideg beálltával, száraz avar alá, mélyedésekbe húzódik és csendes meleg helyen vészeli át a téli idıszakot. Egészen április közepéig elı sem bújik, majd a meleg beköszöntével elkezdıdik a párzási idıszaka. Augusztus elején a nısnom, hogy az emberi nemtörıdömség, és az ok nélküli félelem is a faj létét, fennmaradását fenyegeti, mivel állóvizeink egyre szennyezettebbek és a szennyezés által nem csak a zsákmányállat pusztul el, ha nem maga a sikló is. Az ember ok nélküli félelme is rengeteg kárt okoz, általában elpusztítják az állatot abban a tudatban, hogy egy veszéllyel kevesebb. Lakossághoz Ezek az állatok nem veszélyesek és nem gyızzük hangsúlyozni, hogy hasznot hajtanak és hozzá tartoznak ahhoz a csodálatos világhoz melyben élünk. Magyarországon minden hüllı védett és természetesen a Kockássikló is. Foto: Kápolnási Tamás Legyen ennek a kis állatnak eszmei, erkölcsi értéke számunkra. Védjük és óvjuk a természetet és a benne élı soksok kis csodát!!! Kápolnási Tamás Védjük együtt a környezetet és a természetet! A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület felhívja a sárvári lakosok figyelmét, hogy jelzéssel élhetnek egyesületünk felé, környezeti és természeti károkról. A bejelentéseket bizalmasan kezeljük. Elérhetıségeink: Tel: 06-70/

3 2010. NOVEMBER IV. évfolyam 3. szám 3. oldal A magyar természetvédelem élı legendája Rakonczay Zoltán nyolcvan éves A magyar természetvédelem kezdetét a szakemberek általában 1872-re teszik, összekapcsolva az elsı vadászati törvény létrejöttével. Ekkor jelennek meg elıször szakszerően megállapított vadászati tilalmi idık (az általános tilalom február 1- tıl augusztus 15-ig tartott). Ekkortól védték a madárfészkeket, a tojásokat és a fiókákat. A világon az élenjárók közé tartoztunk (ebben az évben alapítják a világ elsı nemzeti parkját is). Nehogy azt higyjük, hogy mi találtuk ki a természetvédelmet, az elmúlt száznegyven évben sok kiváló szakember dolgozott azért, hogy a magyar természetvédelem eljusson a mai kiemelkedı szintig. A világon elsıként nálunk alapít Herman Ottó ornitológiai intézetet 1893-ban, amelynek utóda ma is mőködik Magyar Madártani Intézet néven. A századforduló évtizedeiben sokat köszönhetett a természetvédelem Darányi Ignác földmővelésügyi miniszternek. A magyar természetvédelem legnagyobb alakja Kaán Károly erdımérnök, aki több mint három évtizeden keresztül ( ) szolgálta értékeink megırzésének ügyét is. Nehéz idıszakban szolgálta ( ig) a természetvédelmet ifj. Tildy Zoltán, majd megkezdte tevékenységét (1972 júniusától) a legeredmén y e s e b b s z a k e m b e r Rakonczay Zoltán, a magyar természetvédelem élı legendája. Apja földeáki (Csongrád megye) származású volt, erdészként dolgozott, így érthetı, hogy Rakonczay Zoltán Sopronban a Bánya-, Kohó- és Erdımérnöki Karon kezdte meg tanulmányait 1949-ben. Az elsı év sikeres vizsgái után nyelvtudásának köszönhetıen állami ösztöndíjjal a brassói egyetemre kerül (érdekesség: Brassót ekkor Sztálinvárosnak nevezik románul), ahol erdımérnöki oklevelet szerez 1954-ben. A Mátrai Erdıgazdaságnál dolgozik i g, m a j d felvezénylik Budapestre, ahol a minisztériumi szerveknél különbözı szakmai beosztásokban tevékenykedik ben nevezik ki az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökévé, ekkortól a hivatásos természetvédelem elsı számú szakmai vezetıje ben miniszter-helyettesként nyugdíjazzák ugyan, de 1999-ig miniszteri biztosként szolgálta védendı értékeinket ben az ország területének 0,4%-a volt védett, az ezredfordulóra 9.6%-a (huszonnégyszeres növekedés!). Irányítása alatt egy mőködıképes szervezet jött létre, amely példátlan eredményeket tud felmutatni: tíz nem- A gombák közül 35 faj, a zuzmók közül 8 faj védett. 720 növényfaj védett (ebbıl 71 fokozottan védett), 995 állatfaj védett, ebbıl 137 faj fokozottan védett. Rakonczay Zoltán sokat tett a civil természetvédelemért és az oktatásért is. Munkája mellett közel kettıszáz cikket írt, 13 könyvet, 43 könyv társszerzıje, 19 könyv szerkesztıje. Sopronban 1974-tıl, az ELTE-n 1980-tól, Keszthelyen 1990-tıl tanított. Sokat tett az İrségi Nemzeti Park létrejöttézeti parkunk van, 38 tájvédelmi körzetünk, 160 természetvédelmi területünk. A világon egyedülálló módon valamennyi barlagunk védett (4 083 db), ebbıl 147 fokozottan védett. Foto: Greguss László ért, 2002-ben az avatáson díszvendég volt, e sorok írója büszke arra, hogy az ünnepségen asztaltársa lehetett egykori egyetemi tanárának. Szerdahelyi Török Miklós

4 4. oldal ZÖLD Sárvár FELHÍVÁS - MÉHÉSZEKHEZ HELYI, AKTUÁLIS A Sárváron bekövetkezett fertızı méhbetegség lokalizálása végett méheink egészségének védelmében, kérem azokat a méhtartó és méheket szeretı személyeket akik nincsenek a területileg illetékes méhegészségügyi felügyelıknél nyilvántartásban szeptember 30-ig keressék fel valamelyik Sárváron is tevékenykedı méhegészségügyi felügyelıt, hogy méhcsaládjaikat ellenırizni tudják. A méhegészségügyi felügyelık a hatósági állatorvos képviseletében dolgoznak. Ez minden méhtartónak személyes érdeke és jogszabályban elıirt kötelezettsége is. fel- Méhegészségügyi ügyelık. Gombkötı István: Tel.: Gájer János Tel.: Méheket bárki tarthat a tartásukra vonatkozó rendelkezések betartása mellett. Minden méhtartónak azonban van jogszabályban elıírt kötelezettsége. - Méhcsaládokat minden év február végéig be kell jelenteni a tartás helye szerint illetékes polgármesteri hivatalhoz. - Köteles minden méhtartó méhegészségügyi könyvet vezetni. Meglétét a hatósági állatorvos ellenırzi. - Minden év július 1. és szeptember 30. között a méhegészségügyi felügyelıvel meg kell vizsgáltatni a méhcsaládokat nyúlós költésrothadásra. A vizsgálat ingyenes. A költségeket az állam viseli. -A tulajdonosnak legalább háromhetente ellenırizni kell a méhcsaládokat nyúlós költésrothadás kizárása végett. Kétes esetet jelenteni kell a méhegészségügyi felügyelınek vagy a hatósági állatorvosi hivatalnak. - A méhállományt be kell jelenteni a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal területi képviseletéhez. A bejelentési kötelezettségrıl a 119/2007 (X.18.) FVM rendelet és a 2008 (VII.25) FVM rendelet intézkedik. A kapcsolódó MVH / Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal/ nyomtatványok száma: 2150 és a Ezek a tartás és a tenyészet bejelentésének nyomtatványai. - A bejelentés elmulasztása kizárja a méhtartót a beteg családok megsemmisítését követı esetleges állami kártérítésbıl minden egyéb jogszabály betartása esetén is. Minden a témához tartozó ügyben szívesen ad tájékoztatást a területileg illetékes kerületi hatósági állatorvosi hivatal Sárvár, Selyemgyár u. 2. illetve Pálla Lajos a méhészegyesület elnöke illetve Keve György az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Vas megyei szaktanácsadója. Tel: Pálla Lajos Elnök Sárvár és Vidéke Méhészegyesület Lakossághoz Védjük együtt a környezetet és a természetet! A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület felhívja a sárvári lakosok figyelmét, hogy jelzéssel élhetnek egyesületünk felé, környezeti és természeti károkról. A bejelentéseket bizalmasan kezeljük. Elérhetıségeink: Tel: 06-70/ Foto: Sebestyén József Virágport győjtı méh / MÉHÉSZET szám./ Felhívás! Tisztelt Sárváriak! Egyesületünk, a Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület nyílt, közhasznú szervezet. Szeretnénk bıvíteni tagjaink sorát, várjuk azokat a 18 éven felüli sárvári és városkörnyéki lakosokat, akik az egyesület keretein belül szeretnének tenni a környezetükért. Telefon:

5 2010. NOVEMBER IV. évfolyam 3. szám 5. oldal DIÁKELŐADÓK A IV. KÖRNYEZETVÉDELMI NAPON A es tanévben csapatommal (Csejtei Tamás, Csonka Fruzsina, Hamadi Mirjam, Németh Zoltán) úgy döntöttünk, hogy nevezünk Global Travel and Tourism P a r tn e r sh ip ( G T T P ) Research Award évi kiírásával összhangban, az Iskolafejlesztési Alapítvány által meghirdetett turisztikai versenyen. Idén ennek a témája így hangzik: Green Tourism: Fact or Fad? azaz: "Zöld turizmus: tény vagy divat?". A mi pályázatunk címe: Fesztiválok és konferenciák zöld szemmel. Ebben a zöld, azaz a fenntarthatóság eszméjét szem elıtt tartó rendezvényeket dolgozzuk fel, és a címben szereplı kérdésre igyekszünk választ adni. A pályázat sikerességének egyik fontos kritériuma a diákok saját munkája, gyakorlata a témával kapcsolatban. Ezért is örültünk, hogy lehetıséget kaptunk részt venni a Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület által megrendezett IV. Környezetvédelmi Napon, ami egy igaz zöld rendezvény. A Nádasdy várban rendezett esemény nagyon sok színes programot tartogatott az oda látogatók számára: a vár szabadtéri színpadán kulturális programokkal fogadták a vendégeket, a Kanona Band már kora reggel jó kedvre derített minket elıadásával. Rengeteg gyermekes család látogatott el a kézmőves foglalkozásokra, a játszóházhoz, és nevezett be a rajzpályázatra. A házasságkötı teremben szakmai elıadások színesítették rendezvényt. Az elsı elıadó, Dr. Borovics Attila a fenntartható erdıgazdálkodásról tartott elıadást, mely minden korosztály számára érthetı és érdekes volt. Majd következett Dr. Kereszty Gábor prezentációja a modern állatvédelemrıl. Témavezetınk Vígh Viktor tanárúr a Zöld turizmusról tartott elıadást, amelynek részeként mi is lehetıséget kaptunk, hogy bemutassuk prezentációnkat. Az utolsó elıadást Dr. Kulcsár László tartotta, a Sárvár környékének védett növényeirıl. Összességében elmondhatjuk, hogy rengeteg tapaszta- DIÁKÉLET - KÖRNYEZETVÉDŐ SZAKKÖRÜNK latot győjtöttünk a szakmabeliektıl és tanárunktól egyaránt. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy mi is részesei lehettünk a környezetvédelmi napnak, mind segítıként, mind pedig fiatal elıadókként. Foto: Bokor Ernı Reméljük, hogy jövıre, az V. Környezetvédelmi Napon is meghívást kapunk! Csonka Fruzsina 11. B osztályos tanuló Mőanyag nyílászárók, redınyök forgalmazása beépítéssel. Ingyenes felmérés és ajánlat készítése. Kovács Tamás Sárvár, Vitnyédi u. 3. Mobil: Tel./Fax.: ZSOLDOS ISTVÁN KÜLSŐ HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS ÁLLVÁNYOZÁSSAL

6 6. oldal ZÖLD Sárvár A Nádasdy Iskola környezetvédelmi programjai DIÁKÉLET Iskolánkban nagyon fontosnak tartjuk diákjaink környezettudatos nevelését, ezért évek óta folyamatosan szervezünk olyan programokat, amelyek a környezetvédelemrıl szólnak. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a Sárvári Huke céggel, évente két alkalommal ısszel és tavasszal szervezünk iskolai papírgyőjtést, amelynek során nemcsak a diákokat, hanem a szülıket, nagyszülıket is sikerül mindig mozgósítanunk. A papírgyőjtés több napon keresztül zajlik, iskolai rekordunk valószínőleg országosan is megállná a helyét: több mint 32 tonna! Ezúton is köszönjük a családok támogatását tavaszán elıször PETpalackokat is győjtöttünk, s ehhez kapcsolódóan gyárlátogatáson vettünk részt, hogy a gyerekek lássák az újrahasznosítás folyamatát. Rendszeresen szervez iskolánk diákönkormányzata környezetvédelmi hetet, amelynek keretében a tavalyi tanévben az ÖKO- Pannon Kht által kiadott Körforgás címő oktatófilmet vetítettük le diákjainknak, valamint vetélkedıt szerveztünk. Elızetes faladatként az osztályoknak hulladékokból kellett olyan makettet készíteniük, amely a környezetvédelemre hívja fel a figyelmet. Az elkészült makettekbıl kiállítás készült. Iskolánk udvarának rendbetételében, virágosításában is segítenek a gyerekek: osztályonként egy adott területet kell gondozniuk: faleveleket összegereblyézni, járdát söpörni, szemetet szedni, növényeket ültetni stb. Magyarországon viszonylag új energiaforrásnak számítanak a szélerımővek. Nagy sikere volt az ostffyasszonyfai kirándulásunknak, amikor több busszal utaztunk oda, hogy közelrıl is szemügyre vehessék a diákok a szélerımővet és megismerkedhessenek a legfontosabb paramétereivel. Ehhez kapcsolódóan a szélerımő építési munkálatairól tartott prezentációt a felsısöknek Gecse József polgármester úr. Évente egy alkalommal a vépi szélerımhöz is kirándulnak diákjaink. A tavalyi tanévben is resztvettünk a Zöldkréta programban, nagy sikere volt a várparkolóban megrendezett Road-Shownak. Az idei tanévben is szeretnénk a diákok figyelmét felhívni a környezetvédelem fontosságára, ezért most is szándékunkban áll ehhez kapcsolódóan különbözı programokat szervezni, a diákokat mozgósítani. Eredicsné Mayer Éva Diákönkormányzat-segítı pedagógus Foto: Nádasdy Iskola KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS Egyesületünk ezúton szeretné megköszönni Tar Károly Úrnak, az eddigi anyagi támogatást, mellyel nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Zöldsárvár újság negyedéves szinten a sárvári lakosság körébe eljuthasson. Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület

7 2010. NOVEMBER IV. évfolyam 3. szám 7. oldal A IV. Környezetvédelmi Nap anyagi dologi támogatói: Bánó Kertészet Cseng Kft. Dékán és Kiricsi Fa Kft. Gyógy- és Wellnesfürdı Hír Trafik Kft. HUKE Kft. Karjcár Kft. Kovács Ferenc a Vas Megyei Közgyőlés Elnöke Maci Pékség Máhr Tivadar Úr Nádasdy-vár Mővelıdési Központ Németh Csomagolástechnika Popella Filmnyomás UniCredit Bank Sága Foods Zrt. Sárvári Coop Kft. Sárvár Város Önkormányzata Sárvári TV Sárvár Város Tőzoltósága Sibaris Bt. Taravis Kft. Zöldfa Italkereskedés Papirusz Nyomtatványbolt A IV. Környezetvédelmi Nap résztvevı támogatói: Barabás Gy. Mőszaki Középiskola Bokor Zsófia Csorba Tamás Dr. Borovics Attila Dr. Kereszty Gábor Dr. Kulcsár László Fekete I. Állatvédı Egyesület FITOMED-VARGA JÓZSEF Gangler László Jubilate énekkar Kanona Band Megoldás Kft. Nádasdy Történelmi és Hagyományırzı Egyesület Németh Imre Nyugat-d.-i Környezetvédelmi Központ Oltalom Alapítvány Sárvári Hagyományırzı Íjász Egyesület Simon Attila Segítı Kezek Alapítvány Stop and Go tánccsoport Varga Diána és a HB Musical Színpad Minden kedves támogatónknak köszönjük, hogy segítségükkel és közremőködésükkel színvonalasabbá tették rendezvényünket!

8 8. oldal ZÖLD Sárvár IV. KÖRNYEZETVÉDELMI NAP KÉPEKBEN ( )

9 2010. NOVEMBER IV. évfolyam 3. szám 9. oldal

10 10. oldal ZÖLD Sárvár A BEMER terápia a XXI. század egyik legsikeresebb alternatív gyógymódja, a harmadik évezred mőszaki orvoslása! ÉLETMÓD Az İsrobbanás, majd bolygónk születése után bizonyos részecskék (ionok, atomok), különbözı formában megjelenı energiák (hı, fény, elektromágneses energia) álltak rendelkezésre ahhoz, hogy hatására megindulhasson az élet kialakulása. Egyes részecskék molekulákká, majd vegyi anyagokká váltak, szervezett, törvényszerő kapcsolatra léptek egymással. A ma élı szervezet is ugyanúgy ionokból, atomokból és molekulákból épül fel, mint bolygónk kialakulásakor. A test molekulái elképzelhetetlen sebességgel lépnek kapcsolatba egymással, másodpercenként 21 trilliárd reakció megy végbe! Így alakulhatott ki a legkisebb életképes egység, a sejt, majd a magasabb rendő életformák, a specializált sejtek együttmőködése alapján az emlısök és az emberiség. Ahhoz, hogy ez a sejthalmaz, mely késıbb szövetekké, szervekké, szervrendszerekké, végül szervezetté válhatott, folyamatos energia ellátásra volt szüksége. A szerves életet felfoghatjuk az anyagi és funkcionális alkalmazkodás érdekében a mindenkori adott fizikális és vegyi feltételekhez kötıdı, rendkívül bonyolult lefolyású optimalizálási folyamatok pillanatnyi végtermékeként. Ez érvényes mind a hosszutávú evolúciós, mind pedig a mindenkori egyéni élet során lezajló rövidtávú folyamatokra. Ezek a folyamatok vezettek az élet fenntartásához szükséges ellenırzı és szabályzó mechanizmusok kialakulásához. (Prof. Dr. Wolf A. Kafka) Az élet az embert tökéletesre teremtette, mégis, ha ebben a bonyolult, csodálatos harmóniában zavarok keletkeznek, és a szabályzó rendszer már nem tud kompenzálni, megbetegszünk. Végsı soron megállapítható, hogy az egészség, vitalitás, életerı, összefüggésben áll a szabályzó mechanizmusok állapotával, és energetikai szintjével. A kérdés az lehet, mily módon avatkozhatunk be ebbe az évmilliárdok alatt kialakult rendszerbe, mily módon emelhetjük meg a szabályzó rendszerek energetikai szintjét? A probléma sokkal bonyolultabb annál, hogy azt gondolnánk, kalóriadús étrenddel, a szervezet részére bıségesen bevitt energiával érhetjük el az optimális állapotot. A sejtek energia szükségletét elsısorban a tápanyagok oxigén jelenlétében történı lebontása fedezi, tehát, az anyagcseréhez szükséges energiának a rendelkezésre bocsátása a sejtek oxigénellátásától függ. Az elosztó szerepet a vér látja el, ami nem homogén folyadék, és alkotórészei különbözı sebességgel biztosítják a mikrocirkulációs folyamatokat a hajszálerekben. A sejtek és szövetek vérellátásának zavarai, és fıként az ezzel járó oxigén hiány az univerzális biológiai energiaforrás, az ATP hiányát okozzák. A vérellátás zavara, és annak járulékos következményei a szervezet önszabályozó folyamatait korlátozzák, ebbıl következıen számos betegség kialakulásáért felelısek. A BEMER (Bio- Elektro-Mágneses-Energia- Reguláció) terápia kulcsfontosságú mozzanata a Prof. Dr. Wolf A. Kafka által kifejlesztett és szabadalmaztatott speciális stimulációs jel, melynél minden egyes impulzus az ingerlési lehetıségek széles spektrumát alkalmazza. Az általánosságban használt hagyományos mágnesmezın alapuló terápiás eljárások a statikus (permanens mágnesek), illetve szinusz-, négyszög-, trapéz-, és főrészfog-formájú pulzáló mezık alkalmazására támaszkodnak és korlátozódnak. A Prof. Dr. Wolf A. Kafka által kifejlesztett speciális stimulációs jel a fentieknél lényegesen többet tud, ezért rendkívüli hatással bír a mikrocirkulációs folyamatokra. Mikrocirkuláció alatt a vér alkotórészeinek a szervezet milliárdnyi aprócska hajszálereiben, kapillárisaiban történı elosztását értjük. A mikrokcirkulációs folyamatoknak nem csak a sejtek anyagcseréjében van szerepe, hanem elengedhetetlen az immunvédekezés fıszereplıinek, a fehérvérsejtek mőködéséhez is. 2 perces BEMER terápia után a mikrokeringés 24%-al javul, és a mintegy km érhálózat, valamint a szív által napközben pumpált liter vér olyan optimális állapotba kerül, hogy szinte betegségtípustól függetlenül gyógyító hatással van a szervezetre. Fentiek ismeretében kifejezetten fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a Bemer terápia nem egyenlı a mágneses-mezı terápiával! Folytatjuk... Gangler László

11 2010. NOVEMBER IV. évfolyam 3. szám 11. oldal Tisztelt Sárváriak! - Szemléletformálás Egy olyan dologról szeretnék ezen újság oldalain írni, amely régóta foglalkoztat már engem. Az emberek itt Magyarországon, nagyon eltávolodtak egymástól, ugyanezt tapasztalhatjuk Sárváron is. Nincs idı arra, hogy embertársainkkal akár csak egy kicsit is törıdjünk, hogy elfogadjunk mindenkit olyannak amilyen, persze társadalmi normatíváknak megfelelıen. A magyar emberekbıl, hosszú évtizedek-évszázadok alatt sikerült kiölni az együvé tartozást, az együtt érzést, az együtt élést. Egyúttal elgondolkodtató, hogy milyen okokra is lehetne ezt visszavezetni. Talán az egyik ilyen ok az, hogy önmagunkat sem szeretjük, hát hogy szerethetnénk másokat! Nem vagyunk egyformák, és ez az igazán nagyszerő dolog. De ahelyett, hogy ezt elfogadnánk, hiszen mindenkinek mi sem felelhetünk meg a mindennapi életben, inkább kiközösítjük, lenézzük, gátoljuk, és még folytathatnám, hogy még mit nem teszünk meg ellene. Holott, csak egy a bőne embertársunknak, jelesen, hogy másképpen vélekedik dolgokról, mint mi. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez is egyfajta környezet szennyezés, igaz itt a lelkünk sérül, amelynek gyógyulásához nagyon hosszú idıre van szükség. Kérdem én, hol van rá jogalapunk, hogy másokat kritizáljunk, mert másképpen vélekednek dolgokról, mint mi. Mindenki egy egyéniség, mindenkinek van olyan értéke, amely senki másban nem található meg. Néhányan mégis úgy gondolják, ık ezt megtehetik, mi alapján, hát a pénzük által. De ez hiú ábránd, hiszen a közelmúlt történelme bebizonyította, hogy milyen sérülékeny is a vagyon. Van egy nagyon bölcs mondása a magyarnak, a pénz nem boldogít! Nézzünk magunkba, és bevallhatjuk, nagy igazság az, amit elıdeink megfogalmaztak. Ennek ellenére ezt a szemléletet fogadjuk el. Ebbıl egyenesen következik, hogy a felnıttek példáját átveszik a gyermekek, gyermekeink. Ugyanúgy viszonyulnak a késıbbiekben az élet dolgaihoz, mint mi most. Nem csoda, hiszen ezt látják szüleiktıl, és a médiában egyaránt. Az utóbbi sok más rosszat is tesz velünk, de ez most még sok ember számára nem látható! A szü-lık pedig a nevelést összetévesztik drága ajándékok vásárlásával, valamint a mindent megen-gedek felfogással. Mondván nincs idım a gyermekemre. Tehát arra az egy dologra nem szánunk idıt, tisztelet a kivételnek, amiért megszülettünk. Valójában a gyermekeken keresztül hagyunk nyomot magunk után a földön. İk viszik tovább az elıdök által összegyőjtött tudást. De a tudás önmagában nem sokat ér. Lélek is kel hozzá, szeretet és önbecsülés. És az a gyü-mölcs amit most learatunk, az gyermekeink öröksége, amit ık visznek tovább! Elfeledjük, hogy történelmi felelısséggel tartozunk gyermekeinknek és az utókornak. Elfeledjük, hogy környezetünket, jövınket tesszük kockára akkor, amikor olyan dolgokat teszünk, amelyek ellentétesek a természettel és ehhez nincs jogunk. Az ilyen környezet szennyezés ezerszer pusztítóbb, mint amit az ember materiális dolgokkal elkövethet. Jó lenne, ha változtatnánk közösen ezen a felfogáson, ami most Magyarországon dívik. Nagyon egyszerő, de mégis hihetetlenül nehéz a megoldás. Szeretni kell embertársainkat. Egy kis energiát nem szabad sajnálni arra, hogy megismerjük a másikat. Mi sokkal többet kapunk általa vissza, igaz nem akkor és nem abban a formában! De talán a legfontosabb az, hogy önmagunkat szeressük és ismerjük meg. Mert, ahogy én szeretek úgy szeretnek mások, úgy lesz ellenségem, úgy lesz jó barátom! Mert a szeretetnek sokkal nagyobb a hatalma, mint azt mi egyáltalán el tudnánk képzelni. Kiváló költınk,józsef Attila szavaival zárnám mondandómat: Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, Hisz zúzmarás a város, a berek Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni És rakni, adjon sok-sok meleget Horváth Ferenc HUZATSZABÁLYOZÁS FELSİFOKON! CSOMAGOLÓ- ANYAG IPARI VÁLLALKOZÁS Tel./fax.: 95 / , 30/ Penészmentesítés véglegesen! SIMON ATTILA Schimmer Lajos Üvegezés képkeretezés hı- és hangszigetelt üveg készítése. Batthyány u 34. Telefon.: Sárvár Csallóköz 19. Tel: EGYESÜLETÜNK Fİ TÁMOGATÓI: - TARAVIS KFT - SÁRVÁR VÍZ KFT. KÖSZÖNJÜK!

12 III. évfolyam ZÖLD Sárvár ZÖLDSÁRVÁR Kiadja: Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület 9600 Sárvár, Tomori Pál u.14. Felelıs kiadó: Bokorné Csonka Judit Telefon: Felelıs szerkesztı: Enzsöl Róbert Hirdetésszervezı: Simon Attila Fotók: Bokor Ernı Kápolnási Tamás Szabó Klaudia Nyomda: Újsziget-rota, Sárvár NEKED KINCS A TISZTA VÍZ RAJZPÁJÁZAT DIJAZOTTJAI: ÓVODÁS KORCSOPORT: 1.) BARASITS ADÉL Petıfi úti óvoda 2.) MÉSZÁROS LILI Petıfi úti óvoda 3.) TÓTH REBEKA Petıfi úti óvoda VARGA KATA NAGY KATALIN KÜLÖNDÍJ: ISKOLÁS KORCSOPORT: Petıfi úti óvoda Petıfi úti óvoda 1.) GÁL BOGLÁRKA Gárdonyi G. Ált. Iskola 2.) KISS VIRÁG Váci Mihály Ált. Iskola 3.) WINKELBAUER ÁDÁM Gárdonyi G. Ált. Iskola KÜLÖNDÍJ: HONLAPUNK: Tel: GRODVALT ÉVA MÁRIA FÖLDES ANNA Szt. László Ált. Iskola Váci Mihály Ált. Iskola KEDVES GYEREKEK! Áprilisi keresztrejtvényünk megfejtése EZÜSTHÁRS volt. Szerencsés megfejtınk: Dénes Donát volt Köszönjük! Nyereményét postázzuk! A mostani rejtvény megfejtését is az egyesület címére (9600 SÁRVÁR, Tomori Pál u. 14.) kérjük beküldeni! Jó szórakozást! 1. Szerves hulladékból készül /alma csutka, krumpli héj stb./. 2. A Szuperkukák c. dalt ez az együttes énekli 3. Kék szelektív győjtıbe dobjuk 4. A földbe ásott veszélyes hulladék ezt szennyezi 5. Taposd laposra, majd dobd a sárga győjtıbe 6. Nemzeti park az Alföldön 7. Termése a makk 8. Zöld szelektív győjtıbe dobjuk MOLNÁR ÉS TÁRSAI BT. 06 / 70 / FA NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ÉS FORGALMAZÁSA KIVÁLÓ MINİSÉGBEN ÉS PONTOS HATÁRÍDİVEL. MEGBÍZHATÓ REFERENCIÁK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: A 2009. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása Az elıterjesztést készítette: Földházi

Részletesebben

Az Országgyőlés Mezıgazdasági bizottsága Erdészeti albizottsága. Meghívó

Az Országgyőlés Mezıgazdasági bizottsága Erdészeti albizottsága. Meghívó Az Országgyőlés Mezıgazdasági bizottsága Erdészeti albizottsága Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt és érdeklıdı munkatársait az Országház Felsıházi Termében 2010. október 8-án 10.30 órakor kezdıdı Erdészeti

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. évre

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. évre KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. évre A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület 1998. május 12-én kezdte meg KÖZHASZNÚ tevékenységét. A Csongrád Megyei Bíróság által 1401. sorszám alatt bejegyzett társadalmi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 Készítette: Mujzer Richárd ÖKOiskola vezető Győr, 2013. szeptember 5. Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Néhány tény A különbözı rendszerek egymás negentórpiájával, szabad energiájával táplálkoznak A szabad-energia a rendezettség mértékének fenntartásához kell Az ember

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

1 2 3 4 Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA (vitaanyag) 2010-2014 5 Gazdasági program 1. Történelmi áttekintés A falu nevét a helyi hagyomány a nyírerdıktıl származtatja, de más források

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS LEHETİSÉGEI NYÍREGYHÁZÁN

A LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS LEHETİSÉGEI NYÍREGYHÁZÁN ZÖLDSZEMLÉLET MINDEN NAPRA AVAGY A TÉRSÉGI HULLADÉK- GAZDÁLKODÁSI KFT. KÖRNYEZETVÉDELMI KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE Hajzerné Hajnal Tünde PR referens A LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS LEHETİSÉGEI NYÍREGYHÁZÁN

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Az ÖKO-Pannon Kht. oktatási programja. Haraszti Beáta oktatási referens 2007. Február 28.

Az ÖKO-Pannon Kht. oktatási programja. Haraszti Beáta oktatási referens 2007. Február 28. Az ÖKO-Pannon Kht. oktatási programja Haraszti Beáta oktatási referens 2007. Február 28. Hasznosítási célkitőzések az EU és hazánk szabályozása alapján Általános hasznosítási arány 60% Anyagában 55% Anyagfajtánként

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 464/2011.(XII.15.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Az orvosi ügyelet ellátásának

Részletesebben

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7.

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Madzagfalvi Hírmondó BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA A VÁROSHÁZI KRÓNIKA KÜLÖNSZÁMA WWW.BEKESVAROS.HU INGYENES 2008. AUGUSZTUS XI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Tisztelt

Részletesebben

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A következıkben vázlatosan, a teljesség igénye nélkül megkíséreljük bemutatni

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-8/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. szeptember 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a -es tanévre Osztályterem-díszítı verseny A -es tanévben a Diákönkormányzat bevezeti a pontozásos rendszerő osztályterem-díszítı

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: 18592333-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60.107/2003 SORSZ: 2193 Bodonyi Hagyományırzı és 3243 Bodony, Kossuth út 22. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan!

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan! Napharcos biológiai sejtjavító specialista NAPHARCOS MAGAZIN 2014 november, 1. évfolyam. III. szám Légy erős, élj hosszan! Legyen több élet a napjaidban és több nap az életedben! AZ ÉLET DIADALA A Napharcos

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Biodiverzitás és védelme Svájc esete. Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez

Biodiverzitás és védelme Svájc esete. Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez Biodiverzitás és védelme Svájc esete Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez Városok terjeszkedése Beépített terület (km2) Surface construite Surface construite + 277% száz

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt!

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Tájékoztató füzet Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek 2012 Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Helen Doron Early English Oktató Központ A Helen Doron Gyerekangol Oktató Központ

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2012.(VII.12.) önkormányzati rendelete Bér Község címerérıl és

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. június 25-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 6-8. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai. Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17.

AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai. Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17. AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17. Egyszer a kislányom még gyermekkorában megálmodta nekem a világ szerkezetét. Lila pillangóval álmodott, amelynek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

Szelektív Szilárdtól a Szuperkukákig

Szelektív Szilárdtól a Szuperkukákig Szelektív Szilárdtól a Szuperkukákig SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉSI KOMMUNIKÁCIÓS SZAKMAI NAP 2010. február 4. Elıadásom fıbb pontjai 1. Hulladékból Termék kiállítás 2. Honlapok 3. Tükörben a Világ kiállítás

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN Az elmúlt évtizedben a Magyar Határırség történetében soha nem látott szervezeti korszerősítés

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése es évrıl

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése es évrıl A Pullus Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es évrıl 8226 Alsıörs, Mátyás Király utca 7 Alapadatok A szervezet neve: Pullus Alapítvány Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Alapítás éve: 2010

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

SAUBERMACHER MAGYARORSZÁG KFT. CSR - KOLONTÁR VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA

SAUBERMACHER MAGYARORSZÁG KFT. CSR - KOLONTÁR VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA PD 71685 A környezettudatosság összetevői és mérési lehetőségeik 2008-2011 Kutatásvezető: Dr. Berényi László SAUBERMACHER MAGYARORSZÁG KFT. CSR - KOLONTÁR VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA Dr. Szabó Attila esettanulmány

Részletesebben

Beretzk Péter Természetvédelmi Klub

Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 1998-2010 KUTATÁS -madármegfigyelések -élıhelytérképezés -fajösszetétel -régiós összehasonlítások 2006: beépítéssel való veszélyeztetettség: 4 HELYI VÉDETT 1998-2010

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 102-6/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elıállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenırzésének részletes

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

Káptalantóti Önkormányzat lapja VII. évfolyam 7. szám 2010. JÚLIUS Kedves Tótiak!

Káptalantóti Önkormányzat lapja VII. évfolyam 7. szám 2010. JÚLIUS Kedves Tótiak! Káptalantóti Önkormányzat lapja VII. évfolyam 7. szám Kedves Tótiak! Az újság szerkesztıi megkértek, hogy írjak pár gondolatot a Tóti Tócsi napról. Úgy érzem, nem kimondottan a polgármester értékelése

Részletesebben

Miskolci Egyetem Diák Iroda Azonosító szám:. REGISZTRÁCIÓS LAP. (A Miskolci Egyetem Hallgatói Öntevékeny Csoportjainak Nyilvántartásához)

Miskolci Egyetem Diák Iroda Azonosító szám:. REGISZTRÁCIÓS LAP. (A Miskolci Egyetem Hallgatói Öntevékeny Csoportjainak Nyilvántartásához) Miskolci Egyetem Diák Iroda Azonosító szám:. REGISZTRÁCIÓS LAP (A Miskolci Egyetem Hallgatói Öntevékeny Csoportjainak Nyilvántartásához) 1. A szervezet adatai: Név: ESN Miskolc Székhely: - (Amennyiben

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S az önkormányzat civil stratégiája tapasztalatainak áttekintésérıl

E L İ T E R J E S Z T É S az önkormányzat civil stratégiája tapasztalatainak áttekintésérıl Budapest Fıváros XV. Kerület Önkormányzata 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. 1601 Bp., Pf. 46. Fogadónap: Minden hónap elsı csütörtök: 13 30-17 15 Telefon: 307 6479 Fax: 307-7360 Ikt. sz.: Ülésszám: Képviselı-testületi

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M PÁLYÁZAT AZ ÁDÁM JENİ ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETİI MUNKAKÖRÉRE KÉSZÍTETTE: REGİSNÉ NYIRİ ILDIKÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 2013. MÁJUS 24. 1 VEZETİI PROGRAM SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Tíz

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántódi Hírlevél www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántód Község Képviselõ-testületének lapja 2014. szeptember XVIII. évf. 5. szám Önkormányzati Választások 2014 Szántódi Hírlevél 2. oldal 2014.

Részletesebben

Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület

Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület MEZİKOVÁCSHÁZI KISTÉRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI HÍRLEVELE 2009 JANUÁR A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület, a Mezıkovácsházi Kistérség Helyi Vidékfejlesztési Iroda és a Magyar Agrárkamara Mezıkovácsházi

Részletesebben

Óratervezet 2007/2008-as tanév

Óratervezet 2007/2008-as tanév Szelektív hulladékgyőjtés és környezetvédelem népszerősítése a gyerekek körében, az ÖKO-Pack Kht. mőködési területén Óratervezet 2007/2008-as tanév - Osztály: 3-4. osztály - Tantárgy: Környezetismeret

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18.

Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18. 1 Tartalom: 1. Program 2. Kis-Balaton története 3. Hídvégi tó 4. Fenéki tó 5. Elért eredmények Ábrajegyzék,

Részletesebben

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Ridzi Gizella Fotókat készítette: Tauber Norbert, Péter András, Ráksi Mihály Szerkesztette: Fekete Balázs EU CODE WEEK - A PROGRAMOZÁS HETE EURÓPÁBAN IGY A SZISZKIBEN

Részletesebben

KOLLÉGIUM FELNİTTKÉPZÉSI

KOLLÉGIUM FELNİTTKÉPZÉSI Oldal: 1/6 A SURÁNYI ENDRE SZAKKÉPZİ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELNİTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK VEVİSZOLGÁLATA ÉS E Oldal: 2/6 Cél: a Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium felnıttképzési tevékenységében

Részletesebben