ZÖLD Sárvár. A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület kiadványa ADOMÁNYGYŐJTÉS A VÖRÖSISZAP KÁROSULTAKNAK!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÖLD Sárvár. A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület kiadványa ADOMÁNYGYŐJTÉS A VÖRÖSISZAP KÁROSULTAKNAK!"

Átírás

1 ZÖLD Sárvár NOVEMBER IV. évfolyam 3. szám A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület kiadványa ADOMÁNYGYŐJTÉS A VÖRÖSISZAP KÁROSULTAKNAK! A TARTALOMBÓL: október 4-én Hétfın délben átszakadt az ajkai timföldgyár vörös iszap tározójának a gátja, és elöntötte Kolontárt és Devecsert. A sületünk a károsultak megsegítésére. A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület irodájánál (Selyemgyár út 4.) kedden, 12-én is győjtést mint külföldi állampolgárok is nagyszámban adományoztak a bajba jutottaknak. Szinte mindenki megmozdult, és segítı akarásukról tettek tanúbizony- 1. old. ADOMÁNYGYÜJTÉS KÁROSULTAKNAK 2. old. ÉRTÉKESEK SZÁMUNKRA - KOCKÁSSIKLÓ 3. old. RAKONCZAIY ZOL- TÁN 80 ÉVES 4. old. FELHÍVÁS MÉHÉSZEKHEZ 5. old. DIÁKELİADÓK A KÖRNYEZETVÉ- Dİ SZAKKÖR 6. old. A NÁDASDY ISKOLA KÖRNYEZETVÉDİ PROGRAMJAI 7. old TÁMOGATÓINK Foto: Internet 8. old. A IV: KÖRNYEZET- VÉDELMI NAP KÉ- PEKBEN szerencsétlenségben kilenc ember meghalt, heten eltőntek, száznál többen megsérültek. Sárvári Tesco segítıkészségének köszönhetıen, szombaton 9.-én 10 órától 18 óráig adománygyőjtést szervezett egyeszerveztünk. A majdnem 5 tonna adományt szerdán vittük el Devecserbe. Az adományok tartós élelmiszerekbıl, tisztítóés tisztálkodó szerekbıl, ruhanemőkbıl állt. Tapasztalatunk, hogy Sárvár és környéke, vala- ságot. Környezetvédı egyesület lévén, kötelességünknek éreztük, hogy egy nagy mértékő környezetszennyezési katasztrófában segítséget nyújtsunk! Az adománygyőjtés és az ado- 9. old. A IV: KÖRNYEZET- VÉDELMI NAP KÉ- PEKBEN 10.old. A BEMER TERÁPIA 11.old. SZEMLÉLET FORMÁLÁS 12.old. PÁLYÁZAT, REJTVÉNY Foto: Bokor Ernı mány eljuttatásához az alábbiaktól kaptunk segítséget: Tesco áruházlánc, Gerencsér Béla vállalkozó, Varga Jenı képviselı Úr Külön köszönjük mindenkinek, aki - akár ezen az akción, akár bárhol, bárki által szervezett adománygyőjtésen keresztül - hozzásegítette a károsultakat ahhoz, hogy tudjanak enni és felöltözni! Bokorné Csonka Judit

2 2. oldal ZÖLD Sárvár Értékesek Számunkra!? tény akár 25 db tojást is rakhat, melybıl nap alatt kelnek ki a kicsik, melyek csak méretükben különböznek felnıtt társaiktól. A kicsik kikelésük után máris a vízbe iramodnak, és az elsı vedlésük után elkezdenek táplálkozni, étrendjüket általában ebihalak teszik ki. Ellenségük legfıképpen a gázlómadarak, de a kisebbeket elıszeretettel felfalják a nagyobb békák is. Sajnos el kell monda- Az öt sikló és kettı kígyófaj közül melyek elıfordulnak Magyarországon, most a Kockássiklót (Natrix tesellata) szeretném röviden bemutatni Önöknek. Ezt az igen szép és értékes siklót Európa sok részén, (Appenninifélsziget, Balkán, Kárpát-medence ) egészen Közép Ázsiáig bezárólag a meleg viző tavak és állóvizek környékén lelhetjük fel. Magyarországon a Balaton, Velencei-tó és a Fertıtó környékén is igen gyakran találkozhatunk vele mivel, fajtársával, a vízisiklóval ellentétben, ı vízhez kötött életet él. Fajtársaihoz képest kistermető hüllı maximum cm hosszúságra nı. A nıstények itt is nagyobbak a hímeknél, de színük általában megegyezik, alapszínük olajzöld és sötétbarna vagy fekete, négyzetek díszítik a hátukat. Fejük hosszúkás, amelyen nagy szemek találhatók, ajakpajzsuk sárgás színő. Kis termete miatt kisebb halakkal, békákkal táplálkozik. Érdekessége hogy zsákmányra várva akár órákig képes víz alatti rejtekhelyén várni áldozatára, és általában ott is fogyasztja el a kisebbeket. Meleg idıben ki sem jön a vízbıl, a hideg beálltával, száraz avar alá, mélyedésekbe húzódik és csendes meleg helyen vészeli át a téli idıszakot. Egészen április közepéig elı sem bújik, majd a meleg beköszöntével elkezdıdik a párzási idıszaka. Augusztus elején a nısnom, hogy az emberi nemtörıdömség, és az ok nélküli félelem is a faj létét, fennmaradását fenyegeti, mivel állóvizeink egyre szennyezettebbek és a szennyezés által nem csak a zsákmányállat pusztul el, ha nem maga a sikló is. Az ember ok nélküli félelme is rengeteg kárt okoz, általában elpusztítják az állatot abban a tudatban, hogy egy veszéllyel kevesebb. Lakossághoz Ezek az állatok nem veszélyesek és nem gyızzük hangsúlyozni, hogy hasznot hajtanak és hozzá tartoznak ahhoz a csodálatos világhoz melyben élünk. Magyarországon minden hüllı védett és természetesen a Kockássikló is. Foto: Kápolnási Tamás Legyen ennek a kis állatnak eszmei, erkölcsi értéke számunkra. Védjük és óvjuk a természetet és a benne élı soksok kis csodát!!! Kápolnási Tamás Védjük együtt a környezetet és a természetet! A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület felhívja a sárvári lakosok figyelmét, hogy jelzéssel élhetnek egyesületünk felé, környezeti és természeti károkról. A bejelentéseket bizalmasan kezeljük. Elérhetıségeink: Tel: 06-70/

3 2010. NOVEMBER IV. évfolyam 3. szám 3. oldal A magyar természetvédelem élı legendája Rakonczay Zoltán nyolcvan éves A magyar természetvédelem kezdetét a szakemberek általában 1872-re teszik, összekapcsolva az elsı vadászati törvény létrejöttével. Ekkor jelennek meg elıször szakszerően megállapított vadászati tilalmi idık (az általános tilalom február 1- tıl augusztus 15-ig tartott). Ekkortól védték a madárfészkeket, a tojásokat és a fiókákat. A világon az élenjárók közé tartoztunk (ebben az évben alapítják a világ elsı nemzeti parkját is). Nehogy azt higyjük, hogy mi találtuk ki a természetvédelmet, az elmúlt száznegyven évben sok kiváló szakember dolgozott azért, hogy a magyar természetvédelem eljusson a mai kiemelkedı szintig. A világon elsıként nálunk alapít Herman Ottó ornitológiai intézetet 1893-ban, amelynek utóda ma is mőködik Magyar Madártani Intézet néven. A századforduló évtizedeiben sokat köszönhetett a természetvédelem Darányi Ignác földmővelésügyi miniszternek. A magyar természetvédelem legnagyobb alakja Kaán Károly erdımérnök, aki több mint három évtizeden keresztül ( ) szolgálta értékeink megırzésének ügyét is. Nehéz idıszakban szolgálta ( ig) a természetvédelmet ifj. Tildy Zoltán, majd megkezdte tevékenységét (1972 júniusától) a legeredmén y e s e b b s z a k e m b e r Rakonczay Zoltán, a magyar természetvédelem élı legendája. Apja földeáki (Csongrád megye) származású volt, erdészként dolgozott, így érthetı, hogy Rakonczay Zoltán Sopronban a Bánya-, Kohó- és Erdımérnöki Karon kezdte meg tanulmányait 1949-ben. Az elsı év sikeres vizsgái után nyelvtudásának köszönhetıen állami ösztöndíjjal a brassói egyetemre kerül (érdekesség: Brassót ekkor Sztálinvárosnak nevezik románul), ahol erdımérnöki oklevelet szerez 1954-ben. A Mátrai Erdıgazdaságnál dolgozik i g, m a j d felvezénylik Budapestre, ahol a minisztériumi szerveknél különbözı szakmai beosztásokban tevékenykedik ben nevezik ki az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökévé, ekkortól a hivatásos természetvédelem elsı számú szakmai vezetıje ben miniszter-helyettesként nyugdíjazzák ugyan, de 1999-ig miniszteri biztosként szolgálta védendı értékeinket ben az ország területének 0,4%-a volt védett, az ezredfordulóra 9.6%-a (huszonnégyszeres növekedés!). Irányítása alatt egy mőködıképes szervezet jött létre, amely példátlan eredményeket tud felmutatni: tíz nem- A gombák közül 35 faj, a zuzmók közül 8 faj védett. 720 növényfaj védett (ebbıl 71 fokozottan védett), 995 állatfaj védett, ebbıl 137 faj fokozottan védett. Rakonczay Zoltán sokat tett a civil természetvédelemért és az oktatásért is. Munkája mellett közel kettıszáz cikket írt, 13 könyvet, 43 könyv társszerzıje, 19 könyv szerkesztıje. Sopronban 1974-tıl, az ELTE-n 1980-tól, Keszthelyen 1990-tıl tanított. Sokat tett az İrségi Nemzeti Park létrejöttézeti parkunk van, 38 tájvédelmi körzetünk, 160 természetvédelmi területünk. A világon egyedülálló módon valamennyi barlagunk védett (4 083 db), ebbıl 147 fokozottan védett. Foto: Greguss László ért, 2002-ben az avatáson díszvendég volt, e sorok írója büszke arra, hogy az ünnepségen asztaltársa lehetett egykori egyetemi tanárának. Szerdahelyi Török Miklós

4 4. oldal ZÖLD Sárvár FELHÍVÁS - MÉHÉSZEKHEZ HELYI, AKTUÁLIS A Sárváron bekövetkezett fertızı méhbetegség lokalizálása végett méheink egészségének védelmében, kérem azokat a méhtartó és méheket szeretı személyeket akik nincsenek a területileg illetékes méhegészségügyi felügyelıknél nyilvántartásban szeptember 30-ig keressék fel valamelyik Sárváron is tevékenykedı méhegészségügyi felügyelıt, hogy méhcsaládjaikat ellenırizni tudják. A méhegészségügyi felügyelık a hatósági állatorvos képviseletében dolgoznak. Ez minden méhtartónak személyes érdeke és jogszabályban elıirt kötelezettsége is. fel- Méhegészségügyi ügyelık. Gombkötı István: Tel.: Gájer János Tel.: Méheket bárki tarthat a tartásukra vonatkozó rendelkezések betartása mellett. Minden méhtartónak azonban van jogszabályban elıírt kötelezettsége. - Méhcsaládokat minden év február végéig be kell jelenteni a tartás helye szerint illetékes polgármesteri hivatalhoz. - Köteles minden méhtartó méhegészségügyi könyvet vezetni. Meglétét a hatósági állatorvos ellenırzi. - Minden év július 1. és szeptember 30. között a méhegészségügyi felügyelıvel meg kell vizsgáltatni a méhcsaládokat nyúlós költésrothadásra. A vizsgálat ingyenes. A költségeket az állam viseli. -A tulajdonosnak legalább háromhetente ellenırizni kell a méhcsaládokat nyúlós költésrothadás kizárása végett. Kétes esetet jelenteni kell a méhegészségügyi felügyelınek vagy a hatósági állatorvosi hivatalnak. - A méhállományt be kell jelenteni a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal területi képviseletéhez. A bejelentési kötelezettségrıl a 119/2007 (X.18.) FVM rendelet és a 2008 (VII.25) FVM rendelet intézkedik. A kapcsolódó MVH / Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal/ nyomtatványok száma: 2150 és a Ezek a tartás és a tenyészet bejelentésének nyomtatványai. - A bejelentés elmulasztása kizárja a méhtartót a beteg családok megsemmisítését követı esetleges állami kártérítésbıl minden egyéb jogszabály betartása esetén is. Minden a témához tartozó ügyben szívesen ad tájékoztatást a területileg illetékes kerületi hatósági állatorvosi hivatal Sárvár, Selyemgyár u. 2. illetve Pálla Lajos a méhészegyesület elnöke illetve Keve György az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Vas megyei szaktanácsadója. Tel: Pálla Lajos Elnök Sárvár és Vidéke Méhészegyesület Lakossághoz Védjük együtt a környezetet és a természetet! A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület felhívja a sárvári lakosok figyelmét, hogy jelzéssel élhetnek egyesületünk felé, környezeti és természeti károkról. A bejelentéseket bizalmasan kezeljük. Elérhetıségeink: Tel: 06-70/ Foto: Sebestyén József Virágport győjtı méh / MÉHÉSZET szám./ Felhívás! Tisztelt Sárváriak! Egyesületünk, a Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület nyílt, közhasznú szervezet. Szeretnénk bıvíteni tagjaink sorát, várjuk azokat a 18 éven felüli sárvári és városkörnyéki lakosokat, akik az egyesület keretein belül szeretnének tenni a környezetükért. Telefon:

5 2010. NOVEMBER IV. évfolyam 3. szám 5. oldal DIÁKELŐADÓK A IV. KÖRNYEZETVÉDELMI NAPON A es tanévben csapatommal (Csejtei Tamás, Csonka Fruzsina, Hamadi Mirjam, Németh Zoltán) úgy döntöttünk, hogy nevezünk Global Travel and Tourism P a r tn e r sh ip ( G T T P ) Research Award évi kiírásával összhangban, az Iskolafejlesztési Alapítvány által meghirdetett turisztikai versenyen. Idén ennek a témája így hangzik: Green Tourism: Fact or Fad? azaz: "Zöld turizmus: tény vagy divat?". A mi pályázatunk címe: Fesztiválok és konferenciák zöld szemmel. Ebben a zöld, azaz a fenntarthatóság eszméjét szem elıtt tartó rendezvényeket dolgozzuk fel, és a címben szereplı kérdésre igyekszünk választ adni. A pályázat sikerességének egyik fontos kritériuma a diákok saját munkája, gyakorlata a témával kapcsolatban. Ezért is örültünk, hogy lehetıséget kaptunk részt venni a Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület által megrendezett IV. Környezetvédelmi Napon, ami egy igaz zöld rendezvény. A Nádasdy várban rendezett esemény nagyon sok színes programot tartogatott az oda látogatók számára: a vár szabadtéri színpadán kulturális programokkal fogadták a vendégeket, a Kanona Band már kora reggel jó kedvre derített minket elıadásával. Rengeteg gyermekes család látogatott el a kézmőves foglalkozásokra, a játszóházhoz, és nevezett be a rajzpályázatra. A házasságkötı teremben szakmai elıadások színesítették rendezvényt. Az elsı elıadó, Dr. Borovics Attila a fenntartható erdıgazdálkodásról tartott elıadást, mely minden korosztály számára érthetı és érdekes volt. Majd következett Dr. Kereszty Gábor prezentációja a modern állatvédelemrıl. Témavezetınk Vígh Viktor tanárúr a Zöld turizmusról tartott elıadást, amelynek részeként mi is lehetıséget kaptunk, hogy bemutassuk prezentációnkat. Az utolsó elıadást Dr. Kulcsár László tartotta, a Sárvár környékének védett növényeirıl. Összességében elmondhatjuk, hogy rengeteg tapaszta- DIÁKÉLET - KÖRNYEZETVÉDŐ SZAKKÖRÜNK latot győjtöttünk a szakmabeliektıl és tanárunktól egyaránt. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy mi is részesei lehettünk a környezetvédelmi napnak, mind segítıként, mind pedig fiatal elıadókként. Foto: Bokor Ernı Reméljük, hogy jövıre, az V. Környezetvédelmi Napon is meghívást kapunk! Csonka Fruzsina 11. B osztályos tanuló Mőanyag nyílászárók, redınyök forgalmazása beépítéssel. Ingyenes felmérés és ajánlat készítése. Kovács Tamás Sárvár, Vitnyédi u. 3. Mobil: Tel./Fax.: ZSOLDOS ISTVÁN KÜLSŐ HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS ÁLLVÁNYOZÁSSAL

6 6. oldal ZÖLD Sárvár A Nádasdy Iskola környezetvédelmi programjai DIÁKÉLET Iskolánkban nagyon fontosnak tartjuk diákjaink környezettudatos nevelését, ezért évek óta folyamatosan szervezünk olyan programokat, amelyek a környezetvédelemrıl szólnak. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a Sárvári Huke céggel, évente két alkalommal ısszel és tavasszal szervezünk iskolai papírgyőjtést, amelynek során nemcsak a diákokat, hanem a szülıket, nagyszülıket is sikerül mindig mozgósítanunk. A papírgyőjtés több napon keresztül zajlik, iskolai rekordunk valószínőleg országosan is megállná a helyét: több mint 32 tonna! Ezúton is köszönjük a családok támogatását tavaszán elıször PETpalackokat is győjtöttünk, s ehhez kapcsolódóan gyárlátogatáson vettünk részt, hogy a gyerekek lássák az újrahasznosítás folyamatát. Rendszeresen szervez iskolánk diákönkormányzata környezetvédelmi hetet, amelynek keretében a tavalyi tanévben az ÖKO- Pannon Kht által kiadott Körforgás címő oktatófilmet vetítettük le diákjainknak, valamint vetélkedıt szerveztünk. Elızetes faladatként az osztályoknak hulladékokból kellett olyan makettet készíteniük, amely a környezetvédelemre hívja fel a figyelmet. Az elkészült makettekbıl kiállítás készült. Iskolánk udvarának rendbetételében, virágosításában is segítenek a gyerekek: osztályonként egy adott területet kell gondozniuk: faleveleket összegereblyézni, járdát söpörni, szemetet szedni, növényeket ültetni stb. Magyarországon viszonylag új energiaforrásnak számítanak a szélerımővek. Nagy sikere volt az ostffyasszonyfai kirándulásunknak, amikor több busszal utaztunk oda, hogy közelrıl is szemügyre vehessék a diákok a szélerımővet és megismerkedhessenek a legfontosabb paramétereivel. Ehhez kapcsolódóan a szélerımő építési munkálatairól tartott prezentációt a felsısöknek Gecse József polgármester úr. Évente egy alkalommal a vépi szélerımhöz is kirándulnak diákjaink. A tavalyi tanévben is resztvettünk a Zöldkréta programban, nagy sikere volt a várparkolóban megrendezett Road-Shownak. Az idei tanévben is szeretnénk a diákok figyelmét felhívni a környezetvédelem fontosságára, ezért most is szándékunkban áll ehhez kapcsolódóan különbözı programokat szervezni, a diákokat mozgósítani. Eredicsné Mayer Éva Diákönkormányzat-segítı pedagógus Foto: Nádasdy Iskola KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS Egyesületünk ezúton szeretné megköszönni Tar Károly Úrnak, az eddigi anyagi támogatást, mellyel nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Zöldsárvár újság negyedéves szinten a sárvári lakosság körébe eljuthasson. Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület

7 2010. NOVEMBER IV. évfolyam 3. szám 7. oldal A IV. Környezetvédelmi Nap anyagi dologi támogatói: Bánó Kertészet Cseng Kft. Dékán és Kiricsi Fa Kft. Gyógy- és Wellnesfürdı Hír Trafik Kft. HUKE Kft. Karjcár Kft. Kovács Ferenc a Vas Megyei Közgyőlés Elnöke Maci Pékség Máhr Tivadar Úr Nádasdy-vár Mővelıdési Központ Németh Csomagolástechnika Popella Filmnyomás UniCredit Bank Sága Foods Zrt. Sárvári Coop Kft. Sárvár Város Önkormányzata Sárvári TV Sárvár Város Tőzoltósága Sibaris Bt. Taravis Kft. Zöldfa Italkereskedés Papirusz Nyomtatványbolt A IV. Környezetvédelmi Nap résztvevı támogatói: Barabás Gy. Mőszaki Középiskola Bokor Zsófia Csorba Tamás Dr. Borovics Attila Dr. Kereszty Gábor Dr. Kulcsár László Fekete I. Állatvédı Egyesület FITOMED-VARGA JÓZSEF Gangler László Jubilate énekkar Kanona Band Megoldás Kft. Nádasdy Történelmi és Hagyományırzı Egyesület Németh Imre Nyugat-d.-i Környezetvédelmi Központ Oltalom Alapítvány Sárvári Hagyományırzı Íjász Egyesület Simon Attila Segítı Kezek Alapítvány Stop and Go tánccsoport Varga Diána és a HB Musical Színpad Minden kedves támogatónknak köszönjük, hogy segítségükkel és közremőködésükkel színvonalasabbá tették rendezvényünket!

8 8. oldal ZÖLD Sárvár IV. KÖRNYEZETVÉDELMI NAP KÉPEKBEN ( )

9 2010. NOVEMBER IV. évfolyam 3. szám 9. oldal

10 10. oldal ZÖLD Sárvár A BEMER terápia a XXI. század egyik legsikeresebb alternatív gyógymódja, a harmadik évezred mőszaki orvoslása! ÉLETMÓD Az İsrobbanás, majd bolygónk születése után bizonyos részecskék (ionok, atomok), különbözı formában megjelenı energiák (hı, fény, elektromágneses energia) álltak rendelkezésre ahhoz, hogy hatására megindulhasson az élet kialakulása. Egyes részecskék molekulákká, majd vegyi anyagokká váltak, szervezett, törvényszerő kapcsolatra léptek egymással. A ma élı szervezet is ugyanúgy ionokból, atomokból és molekulákból épül fel, mint bolygónk kialakulásakor. A test molekulái elképzelhetetlen sebességgel lépnek kapcsolatba egymással, másodpercenként 21 trilliárd reakció megy végbe! Így alakulhatott ki a legkisebb életképes egység, a sejt, majd a magasabb rendő életformák, a specializált sejtek együttmőködése alapján az emlısök és az emberiség. Ahhoz, hogy ez a sejthalmaz, mely késıbb szövetekké, szervekké, szervrendszerekké, végül szervezetté válhatott, folyamatos energia ellátásra volt szüksége. A szerves életet felfoghatjuk az anyagi és funkcionális alkalmazkodás érdekében a mindenkori adott fizikális és vegyi feltételekhez kötıdı, rendkívül bonyolult lefolyású optimalizálási folyamatok pillanatnyi végtermékeként. Ez érvényes mind a hosszutávú evolúciós, mind pedig a mindenkori egyéni élet során lezajló rövidtávú folyamatokra. Ezek a folyamatok vezettek az élet fenntartásához szükséges ellenırzı és szabályzó mechanizmusok kialakulásához. (Prof. Dr. Wolf A. Kafka) Az élet az embert tökéletesre teremtette, mégis, ha ebben a bonyolult, csodálatos harmóniában zavarok keletkeznek, és a szabályzó rendszer már nem tud kompenzálni, megbetegszünk. Végsı soron megállapítható, hogy az egészség, vitalitás, életerı, összefüggésben áll a szabályzó mechanizmusok állapotával, és energetikai szintjével. A kérdés az lehet, mily módon avatkozhatunk be ebbe az évmilliárdok alatt kialakult rendszerbe, mily módon emelhetjük meg a szabályzó rendszerek energetikai szintjét? A probléma sokkal bonyolultabb annál, hogy azt gondolnánk, kalóriadús étrenddel, a szervezet részére bıségesen bevitt energiával érhetjük el az optimális állapotot. A sejtek energia szükségletét elsısorban a tápanyagok oxigén jelenlétében történı lebontása fedezi, tehát, az anyagcseréhez szükséges energiának a rendelkezésre bocsátása a sejtek oxigénellátásától függ. Az elosztó szerepet a vér látja el, ami nem homogén folyadék, és alkotórészei különbözı sebességgel biztosítják a mikrocirkulációs folyamatokat a hajszálerekben. A sejtek és szövetek vérellátásának zavarai, és fıként az ezzel járó oxigén hiány az univerzális biológiai energiaforrás, az ATP hiányát okozzák. A vérellátás zavara, és annak járulékos következményei a szervezet önszabályozó folyamatait korlátozzák, ebbıl következıen számos betegség kialakulásáért felelısek. A BEMER (Bio- Elektro-Mágneses-Energia- Reguláció) terápia kulcsfontosságú mozzanata a Prof. Dr. Wolf A. Kafka által kifejlesztett és szabadalmaztatott speciális stimulációs jel, melynél minden egyes impulzus az ingerlési lehetıségek széles spektrumát alkalmazza. Az általánosságban használt hagyományos mágnesmezın alapuló terápiás eljárások a statikus (permanens mágnesek), illetve szinusz-, négyszög-, trapéz-, és főrészfog-formájú pulzáló mezık alkalmazására támaszkodnak és korlátozódnak. A Prof. Dr. Wolf A. Kafka által kifejlesztett speciális stimulációs jel a fentieknél lényegesen többet tud, ezért rendkívüli hatással bír a mikrocirkulációs folyamatokra. Mikrocirkuláció alatt a vér alkotórészeinek a szervezet milliárdnyi aprócska hajszálereiben, kapillárisaiban történı elosztását értjük. A mikrokcirkulációs folyamatoknak nem csak a sejtek anyagcseréjében van szerepe, hanem elengedhetetlen az immunvédekezés fıszereplıinek, a fehérvérsejtek mőködéséhez is. 2 perces BEMER terápia után a mikrokeringés 24%-al javul, és a mintegy km érhálózat, valamint a szív által napközben pumpált liter vér olyan optimális állapotba kerül, hogy szinte betegségtípustól függetlenül gyógyító hatással van a szervezetre. Fentiek ismeretében kifejezetten fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a Bemer terápia nem egyenlı a mágneses-mezı terápiával! Folytatjuk... Gangler László

11 2010. NOVEMBER IV. évfolyam 3. szám 11. oldal Tisztelt Sárváriak! - Szemléletformálás Egy olyan dologról szeretnék ezen újság oldalain írni, amely régóta foglalkoztat már engem. Az emberek itt Magyarországon, nagyon eltávolodtak egymástól, ugyanezt tapasztalhatjuk Sárváron is. Nincs idı arra, hogy embertársainkkal akár csak egy kicsit is törıdjünk, hogy elfogadjunk mindenkit olyannak amilyen, persze társadalmi normatíváknak megfelelıen. A magyar emberekbıl, hosszú évtizedek-évszázadok alatt sikerült kiölni az együvé tartozást, az együtt érzést, az együtt élést. Egyúttal elgondolkodtató, hogy milyen okokra is lehetne ezt visszavezetni. Talán az egyik ilyen ok az, hogy önmagunkat sem szeretjük, hát hogy szerethetnénk másokat! Nem vagyunk egyformák, és ez az igazán nagyszerő dolog. De ahelyett, hogy ezt elfogadnánk, hiszen mindenkinek mi sem felelhetünk meg a mindennapi életben, inkább kiközösítjük, lenézzük, gátoljuk, és még folytathatnám, hogy még mit nem teszünk meg ellene. Holott, csak egy a bőne embertársunknak, jelesen, hogy másképpen vélekedik dolgokról, mint mi. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez is egyfajta környezet szennyezés, igaz itt a lelkünk sérül, amelynek gyógyulásához nagyon hosszú idıre van szükség. Kérdem én, hol van rá jogalapunk, hogy másokat kritizáljunk, mert másképpen vélekednek dolgokról, mint mi. Mindenki egy egyéniség, mindenkinek van olyan értéke, amely senki másban nem található meg. Néhányan mégis úgy gondolják, ık ezt megtehetik, mi alapján, hát a pénzük által. De ez hiú ábránd, hiszen a közelmúlt történelme bebizonyította, hogy milyen sérülékeny is a vagyon. Van egy nagyon bölcs mondása a magyarnak, a pénz nem boldogít! Nézzünk magunkba, és bevallhatjuk, nagy igazság az, amit elıdeink megfogalmaztak. Ennek ellenére ezt a szemléletet fogadjuk el. Ebbıl egyenesen következik, hogy a felnıttek példáját átveszik a gyermekek, gyermekeink. Ugyanúgy viszonyulnak a késıbbiekben az élet dolgaihoz, mint mi most. Nem csoda, hiszen ezt látják szüleiktıl, és a médiában egyaránt. Az utóbbi sok más rosszat is tesz velünk, de ez most még sok ember számára nem látható! A szü-lık pedig a nevelést összetévesztik drága ajándékok vásárlásával, valamint a mindent megen-gedek felfogással. Mondván nincs idım a gyermekemre. Tehát arra az egy dologra nem szánunk idıt, tisztelet a kivételnek, amiért megszülettünk. Valójában a gyermekeken keresztül hagyunk nyomot magunk után a földön. İk viszik tovább az elıdök által összegyőjtött tudást. De a tudás önmagában nem sokat ér. Lélek is kel hozzá, szeretet és önbecsülés. És az a gyü-mölcs amit most learatunk, az gyermekeink öröksége, amit ık visznek tovább! Elfeledjük, hogy történelmi felelısséggel tartozunk gyermekeinknek és az utókornak. Elfeledjük, hogy környezetünket, jövınket tesszük kockára akkor, amikor olyan dolgokat teszünk, amelyek ellentétesek a természettel és ehhez nincs jogunk. Az ilyen környezet szennyezés ezerszer pusztítóbb, mint amit az ember materiális dolgokkal elkövethet. Jó lenne, ha változtatnánk közösen ezen a felfogáson, ami most Magyarországon dívik. Nagyon egyszerő, de mégis hihetetlenül nehéz a megoldás. Szeretni kell embertársainkat. Egy kis energiát nem szabad sajnálni arra, hogy megismerjük a másikat. Mi sokkal többet kapunk általa vissza, igaz nem akkor és nem abban a formában! De talán a legfontosabb az, hogy önmagunkat szeressük és ismerjük meg. Mert, ahogy én szeretek úgy szeretnek mások, úgy lesz ellenségem, úgy lesz jó barátom! Mert a szeretetnek sokkal nagyobb a hatalma, mint azt mi egyáltalán el tudnánk képzelni. Kiváló költınk,józsef Attila szavaival zárnám mondandómat: Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, Hisz zúzmarás a város, a berek Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni És rakni, adjon sok-sok meleget Horváth Ferenc HUZATSZABÁLYOZÁS FELSİFOKON! CSOMAGOLÓ- ANYAG IPARI VÁLLALKOZÁS Tel./fax.: 95 / , 30/ Penészmentesítés véglegesen! SIMON ATTILA Schimmer Lajos Üvegezés képkeretezés hı- és hangszigetelt üveg készítése. Batthyány u 34. Telefon.: Sárvár Csallóköz 19. Tel: EGYESÜLETÜNK Fİ TÁMOGATÓI: - TARAVIS KFT - SÁRVÁR VÍZ KFT. KÖSZÖNJÜK!

12 III. évfolyam ZÖLD Sárvár ZÖLDSÁRVÁR Kiadja: Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület 9600 Sárvár, Tomori Pál u.14. Felelıs kiadó: Bokorné Csonka Judit Telefon: Felelıs szerkesztı: Enzsöl Róbert Hirdetésszervezı: Simon Attila Fotók: Bokor Ernı Kápolnási Tamás Szabó Klaudia Nyomda: Újsziget-rota, Sárvár NEKED KINCS A TISZTA VÍZ RAJZPÁJÁZAT DIJAZOTTJAI: ÓVODÁS KORCSOPORT: 1.) BARASITS ADÉL Petıfi úti óvoda 2.) MÉSZÁROS LILI Petıfi úti óvoda 3.) TÓTH REBEKA Petıfi úti óvoda VARGA KATA NAGY KATALIN KÜLÖNDÍJ: ISKOLÁS KORCSOPORT: Petıfi úti óvoda Petıfi úti óvoda 1.) GÁL BOGLÁRKA Gárdonyi G. Ált. Iskola 2.) KISS VIRÁG Váci Mihály Ált. Iskola 3.) WINKELBAUER ÁDÁM Gárdonyi G. Ált. Iskola KÜLÖNDÍJ: HONLAPUNK: Tel: GRODVALT ÉVA MÁRIA FÖLDES ANNA Szt. László Ált. Iskola Váci Mihály Ált. Iskola KEDVES GYEREKEK! Áprilisi keresztrejtvényünk megfejtése EZÜSTHÁRS volt. Szerencsés megfejtınk: Dénes Donát volt Köszönjük! Nyereményét postázzuk! A mostani rejtvény megfejtését is az egyesület címére (9600 SÁRVÁR, Tomori Pál u. 14.) kérjük beküldeni! Jó szórakozást! 1. Szerves hulladékból készül /alma csutka, krumpli héj stb./. 2. A Szuperkukák c. dalt ez az együttes énekli 3. Kék szelektív győjtıbe dobjuk 4. A földbe ásott veszélyes hulladék ezt szennyezi 5. Taposd laposra, majd dobd a sárga győjtıbe 6. Nemzeti park az Alföldön 7. Termése a makk 8. Zöld szelektív győjtıbe dobjuk MOLNÁR ÉS TÁRSAI BT. 06 / 70 / FA NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ÉS FORGALMAZÁSA KIVÁLÓ MINİSÉGBEN ÉS PONTOS HATÁRÍDİVEL. MEGBÍZHATÓ REFERENCIÁK!

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

10. alkalommal megrendezendő Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra.

10. alkalommal megrendezendő Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra. XIII.ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. JÚLIUS Zsámbok Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját, 2012. augusztus 11-12-én 10. alkalommal megrendezendő Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra.

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián.

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián. XXII. évf. 3. (178.) szám 2013. március http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Múzeumi Húsvét a Rozsnyai Győjteményben A Rozsnyai István Muzeális Győjtemény

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK IFJÚSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TERÜLETEN 2006 Támogatónk az A LEGKÖZÖSEBB ÜGY - A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS Csongrád-megye civil szervezetei Ifjúsági-, természet-, és környezetvédelmi

Részletesebben

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL 2 Zsámboki Krónika Kedves Zsámbokiak! Az eltelt hónapokban Önkormányzatunk több rendeletet is módosított. Változott a Hulladékgazdálkodási, a Szociális és a Költségvetési rendelet. Testületi üléseinken

Részletesebben

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31.

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31. Szedj föl pár kilót! 2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. Az önkormányzat kezdeményezésére és koordinálásával, cégek, intézmények, civilek közremûködésével, minél több hulladéklerakót

Részletesebben

Az elmúlt idıszak eseményeirıl

Az elmúlt idıszak eseményeirıl 1 2 Zsámboki Krónika Az elmúlt idıszak eseményeirıl Kedves Zsámbokiak! Az elmúlt idıszakban a képviselıtestület jóváhagyta a Településszerkezeti Terv módosítását, melynek végleges változata megtekinthetı

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

ÚJSÁGOLÓ. Önkéntes tőzoltó egyesület alakul. A lakosság segítségével épül a Faluház. Új bérletrendszer. Virtuális hirdetıfal.

ÚJSÁGOLÓ. Önkéntes tőzoltó egyesület alakul. A lakosság segítségével épül a Faluház. Új bérletrendszer. Virtuális hirdetıfal. SZIGETMONOSTOR 2006. december 2007. január (XII. évf. 12. sz. XIII. évf. 1.sz.) Önkéntes tőzoltó egyesület alakul Szigetmonostor Önkormányzata a szentendrei-szigeti Önkormányzatokkal, valamint a Fıvárosi

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink!

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! NYIRlevél XI. évfolyam 4. szám 2009 december Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! Közeledik az év vége, s átgondoljuk tetteinket, értékeljük tevékenységeinket. Az önkormányzat is ezt teszi, vagy tette

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzı Fıiskolai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzı Fıiskolai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzı Fıiskolai Kar A szerzı neve: Katona Gabriella Ifjúságsegítı szak A cserkészet létjogosultsága napjainkban Magyarországon A témavezetı neve: Bányai Sándor

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kétmilliós segítség a kárpátaljai Eszenynek XXVII. évfolyam 15. szám 2015. április 23. Állás: jogász A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet

Részletesebben

DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWALTUNG NANNAU BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓNAP

DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWALTUNG NANNAU BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓNAP BKONYNÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWLTUNG NNNU BRÜNDEL GJVÖLGYE VIII. ÉVFOLYM, 2. SZÁM 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓNP BLLGÁS 2011 bolondballagók egy csoportja Von der Schule verschrobene

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI Urunk! MÉGIS Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erıt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük! Különszám - 2010. augusztus A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Amit

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN

Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN Bevezetés Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Nagykörőben mőködı Szövetség az Élı Tiszáért

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

Nagykálló polgármestere azon a rendezvényen, ahol ünnepélyes és hangulatos műsorral köszöntötték Nagykálló pedagógusait a Művelődési Házban.

Nagykálló polgármestere azon a rendezvényen, ahol ünnepélyes és hangulatos műsorral köszöntötték Nagykálló pedagógusait a Művelődési Házban. XXI. évfolyam 6. szám 2011. június A Nagykállói Hírmondó következő száma 2011 szeptemberében jelenik meg! A pedagógus munkája olyan, mint a csendes eső Így nevezte a tanárok és tanítók munkáját Juhász

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben