ZÖLD Sárvár. A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület kiadványa ADOMÁNYGYŐJTÉS A VÖRÖSISZAP KÁROSULTAKNAK!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÖLD Sárvár. A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület kiadványa ADOMÁNYGYŐJTÉS A VÖRÖSISZAP KÁROSULTAKNAK!"

Átírás

1 ZÖLD Sárvár NOVEMBER IV. évfolyam 3. szám A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület kiadványa ADOMÁNYGYŐJTÉS A VÖRÖSISZAP KÁROSULTAKNAK! A TARTALOMBÓL: október 4-én Hétfın délben átszakadt az ajkai timföldgyár vörös iszap tározójának a gátja, és elöntötte Kolontárt és Devecsert. A sületünk a károsultak megsegítésére. A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület irodájánál (Selyemgyár út 4.) kedden, 12-én is győjtést mint külföldi állampolgárok is nagyszámban adományoztak a bajba jutottaknak. Szinte mindenki megmozdult, és segítı akarásukról tettek tanúbizony- 1. old. ADOMÁNYGYÜJTÉS KÁROSULTAKNAK 2. old. ÉRTÉKESEK SZÁMUNKRA - KOCKÁSSIKLÓ 3. old. RAKONCZAIY ZOL- TÁN 80 ÉVES 4. old. FELHÍVÁS MÉHÉSZEKHEZ 5. old. DIÁKELİADÓK A KÖRNYEZETVÉ- Dİ SZAKKÖR 6. old. A NÁDASDY ISKOLA KÖRNYEZETVÉDİ PROGRAMJAI 7. old TÁMOGATÓINK Foto: Internet 8. old. A IV: KÖRNYEZET- VÉDELMI NAP KÉ- PEKBEN szerencsétlenségben kilenc ember meghalt, heten eltőntek, száznál többen megsérültek. Sárvári Tesco segítıkészségének köszönhetıen, szombaton 9.-én 10 órától 18 óráig adománygyőjtést szervezett egyeszerveztünk. A majdnem 5 tonna adományt szerdán vittük el Devecserbe. Az adományok tartós élelmiszerekbıl, tisztítóés tisztálkodó szerekbıl, ruhanemőkbıl állt. Tapasztalatunk, hogy Sárvár és környéke, vala- ságot. Környezetvédı egyesület lévén, kötelességünknek éreztük, hogy egy nagy mértékő környezetszennyezési katasztrófában segítséget nyújtsunk! Az adománygyőjtés és az ado- 9. old. A IV: KÖRNYEZET- VÉDELMI NAP KÉ- PEKBEN 10.old. A BEMER TERÁPIA 11.old. SZEMLÉLET FORMÁLÁS 12.old. PÁLYÁZAT, REJTVÉNY Foto: Bokor Ernı mány eljuttatásához az alábbiaktól kaptunk segítséget: Tesco áruházlánc, Gerencsér Béla vállalkozó, Varga Jenı képviselı Úr Külön köszönjük mindenkinek, aki - akár ezen az akción, akár bárhol, bárki által szervezett adománygyőjtésen keresztül - hozzásegítette a károsultakat ahhoz, hogy tudjanak enni és felöltözni! Bokorné Csonka Judit

2 2. oldal ZÖLD Sárvár Értékesek Számunkra!? tény akár 25 db tojást is rakhat, melybıl nap alatt kelnek ki a kicsik, melyek csak méretükben különböznek felnıtt társaiktól. A kicsik kikelésük után máris a vízbe iramodnak, és az elsı vedlésük után elkezdenek táplálkozni, étrendjüket általában ebihalak teszik ki. Ellenségük legfıképpen a gázlómadarak, de a kisebbeket elıszeretettel felfalják a nagyobb békák is. Sajnos el kell monda- Az öt sikló és kettı kígyófaj közül melyek elıfordulnak Magyarországon, most a Kockássiklót (Natrix tesellata) szeretném röviden bemutatni Önöknek. Ezt az igen szép és értékes siklót Európa sok részén, (Appenninifélsziget, Balkán, Kárpát-medence ) egészen Közép Ázsiáig bezárólag a meleg viző tavak és állóvizek környékén lelhetjük fel. Magyarországon a Balaton, Velencei-tó és a Fertıtó környékén is igen gyakran találkozhatunk vele mivel, fajtársával, a vízisiklóval ellentétben, ı vízhez kötött életet él. Fajtársaihoz képest kistermető hüllı maximum cm hosszúságra nı. A nıstények itt is nagyobbak a hímeknél, de színük általában megegyezik, alapszínük olajzöld és sötétbarna vagy fekete, négyzetek díszítik a hátukat. Fejük hosszúkás, amelyen nagy szemek találhatók, ajakpajzsuk sárgás színő. Kis termete miatt kisebb halakkal, békákkal táplálkozik. Érdekessége hogy zsákmányra várva akár órákig képes víz alatti rejtekhelyén várni áldozatára, és általában ott is fogyasztja el a kisebbeket. Meleg idıben ki sem jön a vízbıl, a hideg beálltával, száraz avar alá, mélyedésekbe húzódik és csendes meleg helyen vészeli át a téli idıszakot. Egészen április közepéig elı sem bújik, majd a meleg beköszöntével elkezdıdik a párzási idıszaka. Augusztus elején a nısnom, hogy az emberi nemtörıdömség, és az ok nélküli félelem is a faj létét, fennmaradását fenyegeti, mivel állóvizeink egyre szennyezettebbek és a szennyezés által nem csak a zsákmányállat pusztul el, ha nem maga a sikló is. Az ember ok nélküli félelme is rengeteg kárt okoz, általában elpusztítják az állatot abban a tudatban, hogy egy veszéllyel kevesebb. Lakossághoz Ezek az állatok nem veszélyesek és nem gyızzük hangsúlyozni, hogy hasznot hajtanak és hozzá tartoznak ahhoz a csodálatos világhoz melyben élünk. Magyarországon minden hüllı védett és természetesen a Kockássikló is. Foto: Kápolnási Tamás Legyen ennek a kis állatnak eszmei, erkölcsi értéke számunkra. Védjük és óvjuk a természetet és a benne élı soksok kis csodát!!! Kápolnási Tamás Védjük együtt a környezetet és a természetet! A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület felhívja a sárvári lakosok figyelmét, hogy jelzéssel élhetnek egyesületünk felé, környezeti és természeti károkról. A bejelentéseket bizalmasan kezeljük. Elérhetıségeink: Tel: 06-70/

3 2010. NOVEMBER IV. évfolyam 3. szám 3. oldal A magyar természetvédelem élı legendája Rakonczay Zoltán nyolcvan éves A magyar természetvédelem kezdetét a szakemberek általában 1872-re teszik, összekapcsolva az elsı vadászati törvény létrejöttével. Ekkor jelennek meg elıször szakszerően megállapított vadászati tilalmi idık (az általános tilalom február 1- tıl augusztus 15-ig tartott). Ekkortól védték a madárfészkeket, a tojásokat és a fiókákat. A világon az élenjárók közé tartoztunk (ebben az évben alapítják a világ elsı nemzeti parkját is). Nehogy azt higyjük, hogy mi találtuk ki a természetvédelmet, az elmúlt száznegyven évben sok kiváló szakember dolgozott azért, hogy a magyar természetvédelem eljusson a mai kiemelkedı szintig. A világon elsıként nálunk alapít Herman Ottó ornitológiai intézetet 1893-ban, amelynek utóda ma is mőködik Magyar Madártani Intézet néven. A századforduló évtizedeiben sokat köszönhetett a természetvédelem Darányi Ignác földmővelésügyi miniszternek. A magyar természetvédelem legnagyobb alakja Kaán Károly erdımérnök, aki több mint három évtizeden keresztül ( ) szolgálta értékeink megırzésének ügyét is. Nehéz idıszakban szolgálta ( ig) a természetvédelmet ifj. Tildy Zoltán, majd megkezdte tevékenységét (1972 júniusától) a legeredmén y e s e b b s z a k e m b e r Rakonczay Zoltán, a magyar természetvédelem élı legendája. Apja földeáki (Csongrád megye) származású volt, erdészként dolgozott, így érthetı, hogy Rakonczay Zoltán Sopronban a Bánya-, Kohó- és Erdımérnöki Karon kezdte meg tanulmányait 1949-ben. Az elsı év sikeres vizsgái után nyelvtudásának köszönhetıen állami ösztöndíjjal a brassói egyetemre kerül (érdekesség: Brassót ekkor Sztálinvárosnak nevezik románul), ahol erdımérnöki oklevelet szerez 1954-ben. A Mátrai Erdıgazdaságnál dolgozik i g, m a j d felvezénylik Budapestre, ahol a minisztériumi szerveknél különbözı szakmai beosztásokban tevékenykedik ben nevezik ki az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökévé, ekkortól a hivatásos természetvédelem elsı számú szakmai vezetıje ben miniszter-helyettesként nyugdíjazzák ugyan, de 1999-ig miniszteri biztosként szolgálta védendı értékeinket ben az ország területének 0,4%-a volt védett, az ezredfordulóra 9.6%-a (huszonnégyszeres növekedés!). Irányítása alatt egy mőködıképes szervezet jött létre, amely példátlan eredményeket tud felmutatni: tíz nem- A gombák közül 35 faj, a zuzmók közül 8 faj védett. 720 növényfaj védett (ebbıl 71 fokozottan védett), 995 állatfaj védett, ebbıl 137 faj fokozottan védett. Rakonczay Zoltán sokat tett a civil természetvédelemért és az oktatásért is. Munkája mellett közel kettıszáz cikket írt, 13 könyvet, 43 könyv társszerzıje, 19 könyv szerkesztıje. Sopronban 1974-tıl, az ELTE-n 1980-tól, Keszthelyen 1990-tıl tanított. Sokat tett az İrségi Nemzeti Park létrejöttézeti parkunk van, 38 tájvédelmi körzetünk, 160 természetvédelmi területünk. A világon egyedülálló módon valamennyi barlagunk védett (4 083 db), ebbıl 147 fokozottan védett. Foto: Greguss László ért, 2002-ben az avatáson díszvendég volt, e sorok írója büszke arra, hogy az ünnepségen asztaltársa lehetett egykori egyetemi tanárának. Szerdahelyi Török Miklós

4 4. oldal ZÖLD Sárvár FELHÍVÁS - MÉHÉSZEKHEZ HELYI, AKTUÁLIS A Sárváron bekövetkezett fertızı méhbetegség lokalizálása végett méheink egészségének védelmében, kérem azokat a méhtartó és méheket szeretı személyeket akik nincsenek a területileg illetékes méhegészségügyi felügyelıknél nyilvántartásban szeptember 30-ig keressék fel valamelyik Sárváron is tevékenykedı méhegészségügyi felügyelıt, hogy méhcsaládjaikat ellenırizni tudják. A méhegészségügyi felügyelık a hatósági állatorvos képviseletében dolgoznak. Ez minden méhtartónak személyes érdeke és jogszabályban elıirt kötelezettsége is. fel- Méhegészségügyi ügyelık. Gombkötı István: Tel.: Gájer János Tel.: Méheket bárki tarthat a tartásukra vonatkozó rendelkezések betartása mellett. Minden méhtartónak azonban van jogszabályban elıírt kötelezettsége. - Méhcsaládokat minden év február végéig be kell jelenteni a tartás helye szerint illetékes polgármesteri hivatalhoz. - Köteles minden méhtartó méhegészségügyi könyvet vezetni. Meglétét a hatósági állatorvos ellenırzi. - Minden év július 1. és szeptember 30. között a méhegészségügyi felügyelıvel meg kell vizsgáltatni a méhcsaládokat nyúlós költésrothadásra. A vizsgálat ingyenes. A költségeket az állam viseli. -A tulajdonosnak legalább háromhetente ellenırizni kell a méhcsaládokat nyúlós költésrothadás kizárása végett. Kétes esetet jelenteni kell a méhegészségügyi felügyelınek vagy a hatósági állatorvosi hivatalnak. - A méhállományt be kell jelenteni a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal területi képviseletéhez. A bejelentési kötelezettségrıl a 119/2007 (X.18.) FVM rendelet és a 2008 (VII.25) FVM rendelet intézkedik. A kapcsolódó MVH / Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal/ nyomtatványok száma: 2150 és a Ezek a tartás és a tenyészet bejelentésének nyomtatványai. - A bejelentés elmulasztása kizárja a méhtartót a beteg családok megsemmisítését követı esetleges állami kártérítésbıl minden egyéb jogszabály betartása esetén is. Minden a témához tartozó ügyben szívesen ad tájékoztatást a területileg illetékes kerületi hatósági állatorvosi hivatal Sárvár, Selyemgyár u. 2. illetve Pálla Lajos a méhészegyesület elnöke illetve Keve György az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Vas megyei szaktanácsadója. Tel: Pálla Lajos Elnök Sárvár és Vidéke Méhészegyesület Lakossághoz Védjük együtt a környezetet és a természetet! A Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület felhívja a sárvári lakosok figyelmét, hogy jelzéssel élhetnek egyesületünk felé, környezeti és természeti károkról. A bejelentéseket bizalmasan kezeljük. Elérhetıségeink: Tel: 06-70/ Foto: Sebestyén József Virágport győjtı méh / MÉHÉSZET szám./ Felhívás! Tisztelt Sárváriak! Egyesületünk, a Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület nyílt, közhasznú szervezet. Szeretnénk bıvíteni tagjaink sorát, várjuk azokat a 18 éven felüli sárvári és városkörnyéki lakosokat, akik az egyesület keretein belül szeretnének tenni a környezetükért. Telefon:

5 2010. NOVEMBER IV. évfolyam 3. szám 5. oldal DIÁKELŐADÓK A IV. KÖRNYEZETVÉDELMI NAPON A es tanévben csapatommal (Csejtei Tamás, Csonka Fruzsina, Hamadi Mirjam, Németh Zoltán) úgy döntöttünk, hogy nevezünk Global Travel and Tourism P a r tn e r sh ip ( G T T P ) Research Award évi kiírásával összhangban, az Iskolafejlesztési Alapítvány által meghirdetett turisztikai versenyen. Idén ennek a témája így hangzik: Green Tourism: Fact or Fad? azaz: "Zöld turizmus: tény vagy divat?". A mi pályázatunk címe: Fesztiválok és konferenciák zöld szemmel. Ebben a zöld, azaz a fenntarthatóság eszméjét szem elıtt tartó rendezvényeket dolgozzuk fel, és a címben szereplı kérdésre igyekszünk választ adni. A pályázat sikerességének egyik fontos kritériuma a diákok saját munkája, gyakorlata a témával kapcsolatban. Ezért is örültünk, hogy lehetıséget kaptunk részt venni a Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület által megrendezett IV. Környezetvédelmi Napon, ami egy igaz zöld rendezvény. A Nádasdy várban rendezett esemény nagyon sok színes programot tartogatott az oda látogatók számára: a vár szabadtéri színpadán kulturális programokkal fogadták a vendégeket, a Kanona Band már kora reggel jó kedvre derített minket elıadásával. Rengeteg gyermekes család látogatott el a kézmőves foglalkozásokra, a játszóházhoz, és nevezett be a rajzpályázatra. A házasságkötı teremben szakmai elıadások színesítették rendezvényt. Az elsı elıadó, Dr. Borovics Attila a fenntartható erdıgazdálkodásról tartott elıadást, mely minden korosztály számára érthetı és érdekes volt. Majd következett Dr. Kereszty Gábor prezentációja a modern állatvédelemrıl. Témavezetınk Vígh Viktor tanárúr a Zöld turizmusról tartott elıadást, amelynek részeként mi is lehetıséget kaptunk, hogy bemutassuk prezentációnkat. Az utolsó elıadást Dr. Kulcsár László tartotta, a Sárvár környékének védett növényeirıl. Összességében elmondhatjuk, hogy rengeteg tapaszta- DIÁKÉLET - KÖRNYEZETVÉDŐ SZAKKÖRÜNK latot győjtöttünk a szakmabeliektıl és tanárunktól egyaránt. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy mi is részesei lehettünk a környezetvédelmi napnak, mind segítıként, mind pedig fiatal elıadókként. Foto: Bokor Ernı Reméljük, hogy jövıre, az V. Környezetvédelmi Napon is meghívást kapunk! Csonka Fruzsina 11. B osztályos tanuló Mőanyag nyílászárók, redınyök forgalmazása beépítéssel. Ingyenes felmérés és ajánlat készítése. Kovács Tamás Sárvár, Vitnyédi u. 3. Mobil: Tel./Fax.: ZSOLDOS ISTVÁN KÜLSŐ HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS ÁLLVÁNYOZÁSSAL

6 6. oldal ZÖLD Sárvár A Nádasdy Iskola környezetvédelmi programjai DIÁKÉLET Iskolánkban nagyon fontosnak tartjuk diákjaink környezettudatos nevelését, ezért évek óta folyamatosan szervezünk olyan programokat, amelyek a környezetvédelemrıl szólnak. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a Sárvári Huke céggel, évente két alkalommal ısszel és tavasszal szervezünk iskolai papírgyőjtést, amelynek során nemcsak a diákokat, hanem a szülıket, nagyszülıket is sikerül mindig mozgósítanunk. A papírgyőjtés több napon keresztül zajlik, iskolai rekordunk valószínőleg országosan is megállná a helyét: több mint 32 tonna! Ezúton is köszönjük a családok támogatását tavaszán elıször PETpalackokat is győjtöttünk, s ehhez kapcsolódóan gyárlátogatáson vettünk részt, hogy a gyerekek lássák az újrahasznosítás folyamatát. Rendszeresen szervez iskolánk diákönkormányzata környezetvédelmi hetet, amelynek keretében a tavalyi tanévben az ÖKO- Pannon Kht által kiadott Körforgás címő oktatófilmet vetítettük le diákjainknak, valamint vetélkedıt szerveztünk. Elızetes faladatként az osztályoknak hulladékokból kellett olyan makettet készíteniük, amely a környezetvédelemre hívja fel a figyelmet. Az elkészült makettekbıl kiállítás készült. Iskolánk udvarának rendbetételében, virágosításában is segítenek a gyerekek: osztályonként egy adott területet kell gondozniuk: faleveleket összegereblyézni, járdát söpörni, szemetet szedni, növényeket ültetni stb. Magyarországon viszonylag új energiaforrásnak számítanak a szélerımővek. Nagy sikere volt az ostffyasszonyfai kirándulásunknak, amikor több busszal utaztunk oda, hogy közelrıl is szemügyre vehessék a diákok a szélerımővet és megismerkedhessenek a legfontosabb paramétereivel. Ehhez kapcsolódóan a szélerımő építési munkálatairól tartott prezentációt a felsısöknek Gecse József polgármester úr. Évente egy alkalommal a vépi szélerımhöz is kirándulnak diákjaink. A tavalyi tanévben is resztvettünk a Zöldkréta programban, nagy sikere volt a várparkolóban megrendezett Road-Shownak. Az idei tanévben is szeretnénk a diákok figyelmét felhívni a környezetvédelem fontosságára, ezért most is szándékunkban áll ehhez kapcsolódóan különbözı programokat szervezni, a diákokat mozgósítani. Eredicsné Mayer Éva Diákönkormányzat-segítı pedagógus Foto: Nádasdy Iskola KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS Egyesületünk ezúton szeretné megköszönni Tar Károly Úrnak, az eddigi anyagi támogatást, mellyel nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Zöldsárvár újság negyedéves szinten a sárvári lakosság körébe eljuthasson. Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület

7 2010. NOVEMBER IV. évfolyam 3. szám 7. oldal A IV. Környezetvédelmi Nap anyagi dologi támogatói: Bánó Kertészet Cseng Kft. Dékán és Kiricsi Fa Kft. Gyógy- és Wellnesfürdı Hír Trafik Kft. HUKE Kft. Karjcár Kft. Kovács Ferenc a Vas Megyei Közgyőlés Elnöke Maci Pékség Máhr Tivadar Úr Nádasdy-vár Mővelıdési Központ Németh Csomagolástechnika Popella Filmnyomás UniCredit Bank Sága Foods Zrt. Sárvári Coop Kft. Sárvár Város Önkormányzata Sárvári TV Sárvár Város Tőzoltósága Sibaris Bt. Taravis Kft. Zöldfa Italkereskedés Papirusz Nyomtatványbolt A IV. Környezetvédelmi Nap résztvevı támogatói: Barabás Gy. Mőszaki Középiskola Bokor Zsófia Csorba Tamás Dr. Borovics Attila Dr. Kereszty Gábor Dr. Kulcsár László Fekete I. Állatvédı Egyesület FITOMED-VARGA JÓZSEF Gangler László Jubilate énekkar Kanona Band Megoldás Kft. Nádasdy Történelmi és Hagyományırzı Egyesület Németh Imre Nyugat-d.-i Környezetvédelmi Központ Oltalom Alapítvány Sárvári Hagyományırzı Íjász Egyesület Simon Attila Segítı Kezek Alapítvány Stop and Go tánccsoport Varga Diána és a HB Musical Színpad Minden kedves támogatónknak köszönjük, hogy segítségükkel és közremőködésükkel színvonalasabbá tették rendezvényünket!

8 8. oldal ZÖLD Sárvár IV. KÖRNYEZETVÉDELMI NAP KÉPEKBEN ( )

9 2010. NOVEMBER IV. évfolyam 3. szám 9. oldal

10 10. oldal ZÖLD Sárvár A BEMER terápia a XXI. század egyik legsikeresebb alternatív gyógymódja, a harmadik évezred mőszaki orvoslása! ÉLETMÓD Az İsrobbanás, majd bolygónk születése után bizonyos részecskék (ionok, atomok), különbözı formában megjelenı energiák (hı, fény, elektromágneses energia) álltak rendelkezésre ahhoz, hogy hatására megindulhasson az élet kialakulása. Egyes részecskék molekulákká, majd vegyi anyagokká váltak, szervezett, törvényszerő kapcsolatra léptek egymással. A ma élı szervezet is ugyanúgy ionokból, atomokból és molekulákból épül fel, mint bolygónk kialakulásakor. A test molekulái elképzelhetetlen sebességgel lépnek kapcsolatba egymással, másodpercenként 21 trilliárd reakció megy végbe! Így alakulhatott ki a legkisebb életképes egység, a sejt, majd a magasabb rendő életformák, a specializált sejtek együttmőködése alapján az emlısök és az emberiség. Ahhoz, hogy ez a sejthalmaz, mely késıbb szövetekké, szervekké, szervrendszerekké, végül szervezetté válhatott, folyamatos energia ellátásra volt szüksége. A szerves életet felfoghatjuk az anyagi és funkcionális alkalmazkodás érdekében a mindenkori adott fizikális és vegyi feltételekhez kötıdı, rendkívül bonyolult lefolyású optimalizálási folyamatok pillanatnyi végtermékeként. Ez érvényes mind a hosszutávú evolúciós, mind pedig a mindenkori egyéni élet során lezajló rövidtávú folyamatokra. Ezek a folyamatok vezettek az élet fenntartásához szükséges ellenırzı és szabályzó mechanizmusok kialakulásához. (Prof. Dr. Wolf A. Kafka) Az élet az embert tökéletesre teremtette, mégis, ha ebben a bonyolult, csodálatos harmóniában zavarok keletkeznek, és a szabályzó rendszer már nem tud kompenzálni, megbetegszünk. Végsı soron megállapítható, hogy az egészség, vitalitás, életerı, összefüggésben áll a szabályzó mechanizmusok állapotával, és energetikai szintjével. A kérdés az lehet, mily módon avatkozhatunk be ebbe az évmilliárdok alatt kialakult rendszerbe, mily módon emelhetjük meg a szabályzó rendszerek energetikai szintjét? A probléma sokkal bonyolultabb annál, hogy azt gondolnánk, kalóriadús étrenddel, a szervezet részére bıségesen bevitt energiával érhetjük el az optimális állapotot. A sejtek energia szükségletét elsısorban a tápanyagok oxigén jelenlétében történı lebontása fedezi, tehát, az anyagcseréhez szükséges energiának a rendelkezésre bocsátása a sejtek oxigénellátásától függ. Az elosztó szerepet a vér látja el, ami nem homogén folyadék, és alkotórészei különbözı sebességgel biztosítják a mikrocirkulációs folyamatokat a hajszálerekben. A sejtek és szövetek vérellátásának zavarai, és fıként az ezzel járó oxigén hiány az univerzális biológiai energiaforrás, az ATP hiányát okozzák. A vérellátás zavara, és annak járulékos következményei a szervezet önszabályozó folyamatait korlátozzák, ebbıl következıen számos betegség kialakulásáért felelısek. A BEMER (Bio- Elektro-Mágneses-Energia- Reguláció) terápia kulcsfontosságú mozzanata a Prof. Dr. Wolf A. Kafka által kifejlesztett és szabadalmaztatott speciális stimulációs jel, melynél minden egyes impulzus az ingerlési lehetıségek széles spektrumát alkalmazza. Az általánosságban használt hagyományos mágnesmezın alapuló terápiás eljárások a statikus (permanens mágnesek), illetve szinusz-, négyszög-, trapéz-, és főrészfog-formájú pulzáló mezık alkalmazására támaszkodnak és korlátozódnak. A Prof. Dr. Wolf A. Kafka által kifejlesztett speciális stimulációs jel a fentieknél lényegesen többet tud, ezért rendkívüli hatással bír a mikrocirkulációs folyamatokra. Mikrocirkuláció alatt a vér alkotórészeinek a szervezet milliárdnyi aprócska hajszálereiben, kapillárisaiban történı elosztását értjük. A mikrokcirkulációs folyamatoknak nem csak a sejtek anyagcseréjében van szerepe, hanem elengedhetetlen az immunvédekezés fıszereplıinek, a fehérvérsejtek mőködéséhez is. 2 perces BEMER terápia után a mikrokeringés 24%-al javul, és a mintegy km érhálózat, valamint a szív által napközben pumpált liter vér olyan optimális állapotba kerül, hogy szinte betegségtípustól függetlenül gyógyító hatással van a szervezetre. Fentiek ismeretében kifejezetten fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a Bemer terápia nem egyenlı a mágneses-mezı terápiával! Folytatjuk... Gangler László

11 2010. NOVEMBER IV. évfolyam 3. szám 11. oldal Tisztelt Sárváriak! - Szemléletformálás Egy olyan dologról szeretnék ezen újság oldalain írni, amely régóta foglalkoztat már engem. Az emberek itt Magyarországon, nagyon eltávolodtak egymástól, ugyanezt tapasztalhatjuk Sárváron is. Nincs idı arra, hogy embertársainkkal akár csak egy kicsit is törıdjünk, hogy elfogadjunk mindenkit olyannak amilyen, persze társadalmi normatíváknak megfelelıen. A magyar emberekbıl, hosszú évtizedek-évszázadok alatt sikerült kiölni az együvé tartozást, az együtt érzést, az együtt élést. Egyúttal elgondolkodtató, hogy milyen okokra is lehetne ezt visszavezetni. Talán az egyik ilyen ok az, hogy önmagunkat sem szeretjük, hát hogy szerethetnénk másokat! Nem vagyunk egyformák, és ez az igazán nagyszerő dolog. De ahelyett, hogy ezt elfogadnánk, hiszen mindenkinek mi sem felelhetünk meg a mindennapi életben, inkább kiközösítjük, lenézzük, gátoljuk, és még folytathatnám, hogy még mit nem teszünk meg ellene. Holott, csak egy a bőne embertársunknak, jelesen, hogy másképpen vélekedik dolgokról, mint mi. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez is egyfajta környezet szennyezés, igaz itt a lelkünk sérül, amelynek gyógyulásához nagyon hosszú idıre van szükség. Kérdem én, hol van rá jogalapunk, hogy másokat kritizáljunk, mert másképpen vélekednek dolgokról, mint mi. Mindenki egy egyéniség, mindenkinek van olyan értéke, amely senki másban nem található meg. Néhányan mégis úgy gondolják, ık ezt megtehetik, mi alapján, hát a pénzük által. De ez hiú ábránd, hiszen a közelmúlt történelme bebizonyította, hogy milyen sérülékeny is a vagyon. Van egy nagyon bölcs mondása a magyarnak, a pénz nem boldogít! Nézzünk magunkba, és bevallhatjuk, nagy igazság az, amit elıdeink megfogalmaztak. Ennek ellenére ezt a szemléletet fogadjuk el. Ebbıl egyenesen következik, hogy a felnıttek példáját átveszik a gyermekek, gyermekeink. Ugyanúgy viszonyulnak a késıbbiekben az élet dolgaihoz, mint mi most. Nem csoda, hiszen ezt látják szüleiktıl, és a médiában egyaránt. Az utóbbi sok más rosszat is tesz velünk, de ez most még sok ember számára nem látható! A szü-lık pedig a nevelést összetévesztik drága ajándékok vásárlásával, valamint a mindent megen-gedek felfogással. Mondván nincs idım a gyermekemre. Tehát arra az egy dologra nem szánunk idıt, tisztelet a kivételnek, amiért megszülettünk. Valójában a gyermekeken keresztül hagyunk nyomot magunk után a földön. İk viszik tovább az elıdök által összegyőjtött tudást. De a tudás önmagában nem sokat ér. Lélek is kel hozzá, szeretet és önbecsülés. És az a gyü-mölcs amit most learatunk, az gyermekeink öröksége, amit ık visznek tovább! Elfeledjük, hogy történelmi felelısséggel tartozunk gyermekeinknek és az utókornak. Elfeledjük, hogy környezetünket, jövınket tesszük kockára akkor, amikor olyan dolgokat teszünk, amelyek ellentétesek a természettel és ehhez nincs jogunk. Az ilyen környezet szennyezés ezerszer pusztítóbb, mint amit az ember materiális dolgokkal elkövethet. Jó lenne, ha változtatnánk közösen ezen a felfogáson, ami most Magyarországon dívik. Nagyon egyszerő, de mégis hihetetlenül nehéz a megoldás. Szeretni kell embertársainkat. Egy kis energiát nem szabad sajnálni arra, hogy megismerjük a másikat. Mi sokkal többet kapunk általa vissza, igaz nem akkor és nem abban a formában! De talán a legfontosabb az, hogy önmagunkat szeressük és ismerjük meg. Mert, ahogy én szeretek úgy szeretnek mások, úgy lesz ellenségem, úgy lesz jó barátom! Mert a szeretetnek sokkal nagyobb a hatalma, mint azt mi egyáltalán el tudnánk képzelni. Kiváló költınk,józsef Attila szavaival zárnám mondandómat: Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, Hisz zúzmarás a város, a berek Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni És rakni, adjon sok-sok meleget Horváth Ferenc HUZATSZABÁLYOZÁS FELSİFOKON! CSOMAGOLÓ- ANYAG IPARI VÁLLALKOZÁS Tel./fax.: 95 / , 30/ Penészmentesítés véglegesen! SIMON ATTILA Schimmer Lajos Üvegezés képkeretezés hı- és hangszigetelt üveg készítése. Batthyány u 34. Telefon.: Sárvár Csallóköz 19. Tel: EGYESÜLETÜNK Fİ TÁMOGATÓI: - TARAVIS KFT - SÁRVÁR VÍZ KFT. KÖSZÖNJÜK!

12 III. évfolyam ZÖLD Sárvár ZÖLDSÁRVÁR Kiadja: Sárvári Környezetvédı és Természetbarát Egyesület 9600 Sárvár, Tomori Pál u.14. Felelıs kiadó: Bokorné Csonka Judit Telefon: Felelıs szerkesztı: Enzsöl Róbert Hirdetésszervezı: Simon Attila Fotók: Bokor Ernı Kápolnási Tamás Szabó Klaudia Nyomda: Újsziget-rota, Sárvár NEKED KINCS A TISZTA VÍZ RAJZPÁJÁZAT DIJAZOTTJAI: ÓVODÁS KORCSOPORT: 1.) BARASITS ADÉL Petıfi úti óvoda 2.) MÉSZÁROS LILI Petıfi úti óvoda 3.) TÓTH REBEKA Petıfi úti óvoda VARGA KATA NAGY KATALIN KÜLÖNDÍJ: ISKOLÁS KORCSOPORT: Petıfi úti óvoda Petıfi úti óvoda 1.) GÁL BOGLÁRKA Gárdonyi G. Ált. Iskola 2.) KISS VIRÁG Váci Mihály Ált. Iskola 3.) WINKELBAUER ÁDÁM Gárdonyi G. Ált. Iskola KÜLÖNDÍJ: HONLAPUNK: Tel: GRODVALT ÉVA MÁRIA FÖLDES ANNA Szt. László Ált. Iskola Váci Mihály Ált. Iskola KEDVES GYEREKEK! Áprilisi keresztrejtvényünk megfejtése EZÜSTHÁRS volt. Szerencsés megfejtınk: Dénes Donát volt Köszönjük! Nyereményét postázzuk! A mostani rejtvény megfejtését is az egyesület címére (9600 SÁRVÁR, Tomori Pál u. 14.) kérjük beküldeni! Jó szórakozást! 1. Szerves hulladékból készül /alma csutka, krumpli héj stb./. 2. A Szuperkukák c. dalt ez az együttes énekli 3. Kék szelektív győjtıbe dobjuk 4. A földbe ásott veszélyes hulladék ezt szennyezi 5. Taposd laposra, majd dobd a sárga győjtıbe 6. Nemzeti park az Alföldön 7. Termése a makk 8. Zöld szelektív győjtıbe dobjuk MOLNÁR ÉS TÁRSAI BT. 06 / 70 / FA NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ÉS FORGALMAZÁSA KIVÁLÓ MINİSÉGBEN ÉS PONTOS HATÁRÍDİVEL. MEGBÍZHATÓ REFERENCIÁK!

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A következıkben vázlatosan, a teljesség igénye nélkül megkíséreljük bemutatni

Részletesebben

Az ÖKO-Pannon Kht. oktatási programja. Haraszti Beáta oktatási referens 2007. Február 28.

Az ÖKO-Pannon Kht. oktatási programja. Haraszti Beáta oktatási referens 2007. Február 28. Az ÖKO-Pannon Kht. oktatási programja Haraszti Beáta oktatási referens 2007. Február 28. Hasznosítási célkitőzések az EU és hazánk szabályozása alapján Általános hasznosítási arány 60% Anyagában 55% Anyagfajtánként

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-8/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. szeptember 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

Óratervezet 2007/2008-as tanév

Óratervezet 2007/2008-as tanév Szelektív hulladékgyőjtés és környezetvédelem népszerősítése a gyerekek körében, az ÖKO-Pack Kht. mőködési területén Óratervezet 2007/2008-as tanév - Osztály: 3-4. osztály - Tantárgy: Környezetismeret

Részletesebben

2. Honnan jött az ötlet, hogy a káposztásmegyeri Foltvarró Klub munkáiból kiállítás készüljön?

2. Honnan jött az ötlet, hogy a káposztásmegyeri Foltvarró Klub munkáiból kiállítás készüljön? Energia Detektívek - Interjú Bakos Mónikával, a Karinthy Frigyes Általános Mővelıdési Központ kiállítás szervezıjével (fotók és hangfelvétel) Idıpontja: 2011. október 24. Kérdéseink: 1. Mi a feladata egy

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Bevezetı, helyzetelemzés

Bevezetı, helyzetelemzés Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2002./VI.26./ számú önkormányzati rendelete a közmővelıdésrıl a módosításáról szóló 16/2007.(IX.26.) és a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel egységes

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 19076533-1-05 05 Miskolci Törvényszék 05 PK 60824 /1990/2 05/01/824 3525 Miskolc, Kossuth utca 13 2013 Oldal: 2 1. Tárgyévben végzett

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. október 18-án hétfın 18 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. október 18-án hétfın 18 órakor Alsónémedi Önkormányzat Megválasztott Polgármesterétıl Szám: /2010. M E G H Í V Ó A 2010. október 03-án megválasztott Képviselı-testület alakuló ülésére 2010. október 18-án hétfın 18 órakor kerül sor,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A

Részletesebben

SZEKSZÁRDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

SZEKSZÁRDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZEKSZÁRDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG Iktatószám: IV. 66/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2013. december 11. napján (szerdán) 10 óra 00 perckor a

Részletesebben

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek A madárbarát Magyarországért! www.mme.hu A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek Halmos Gergı Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Országos konferencia a biológiai sokféleség

Részletesebben

Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18.

Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18. 1 Tartalom: 1. Program 2. Kis-Balaton története 3. Hídvégi tó 4. Fenéki tó 5. Elért eredmények Ábrajegyzék,

Részletesebben

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl A Pullus Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011-es évrıl 8226 Alsıörs, Mátyás Király utca 7. Alapadatok A szervezet neve: Pullus Alapítvány Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Alapítás éve: 2010

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu T á j é k o z t a t ó - a Képviselı-testületnek - A Tokaj-Hegyalja

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2010-2011. Sarusi-Kiss József közgazdász

Energetikai pályázatok 2010-2011. Sarusi-Kiss József közgazdász Energetikai pályázatok 2010-2011. Elıadás társszerzı: Sarusi-Kiss József közgazdász Gyakorlat: tanácsadó és technológia szállító cégek vezetıje, tulajdonosa, széles hazai és nemzetközi projektmenedzsment

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 Budapest, 2006. február 28. 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Mazsihisz Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Közhasznú jelentés! 2008.

Közhasznú jelentés! 2008. Az egyesület nyilvántartási száma: 2045 Közhasznú jelentés! 2008. Az egyesületet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság a következı adatokkal, mint közhasznú szervezetet 2005 Február 14-én a Kny.63.404/2004/6

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

Szelektív Szilárdtól a Szuperkukákig

Szelektív Szilárdtól a Szuperkukákig Szelektív Szilárdtól a Szuperkukákig SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉSI KOMMUNIKÁCIÓS SZAKMAI NAP 2010. február 4. Elıadásom fıbb pontjai 1. Hulladékból Termék kiállítás 2. Honlapok 3. Tükörben a Világ kiállítás

Részletesebben

C É G I S M E R T E Tİ M A J U T E M É R N Ö K I R O D A

C É G I S M E R T E Tİ M A J U T E M É R N Ö K I R O D A Központ: H-3100 Salgótarján, Kıvirág út 6. Iroda: H-1183 Budapest, Üllıi út 454. Telefon: (32) 310-565; Fax: (70) 901-5644 Mobil: (70) 319-7843 e-mail: info@majute.hu web: www.majute.hu C É G I S M E R

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Som ogy M egyei E rdész és Term észetvédı E gyesület 74 00 K aposvár B ajcsy-z s. u. 21. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: Nemzeti kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: 2008.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: Nemzeti kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: 2008. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott A nem kormányzati szervek (NGO-k) bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balaton Régióban címő pályázathoz

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

Beszámoló a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 2006. évi tevékenységérıl

Beszámoló a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 2006. évi tevékenységérıl Beszámoló a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 2006. évi tevékenységérıl A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület 1998. május 12-én kezdte meg KÖZHASZNÚ tevékenységét. A Csongrád Megyei Bíróság

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET : - TÁRGY: Beszámoló a 2009. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010.

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Hegyhát Vidék Vagyonvédelmi Közalapítvány létrehozásához

ALAPÍTÓ OKIRAT. Hegyhát Vidék Vagyonvédelmi Közalapítvány létrehozásához ALAPÍTÓ OKIRAT Hegyhát Vidék Vagyonvédelmi Közalapítvány létrehozásához /Egységes szerkezetben a Vas Megyei Bíróság által Pk.60.134/1995/6. számú, Pk.60.134/1995/9. számú és Pk. 60.134/1995/11. számú végzésekkel

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2. sz. melléklet TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2008. évi tevékenységérıl Készült a TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2008. évi mőködésérıl A közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja.

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja. Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 155/2014.(VII.25.) az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében hitel felvétele tárgyában új döntés meghozataláról 1. Szekszárd

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

SAUBERMACHER MAGYARORSZÁG KFT. CSR - KOLONTÁR VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA

SAUBERMACHER MAGYARORSZÁG KFT. CSR - KOLONTÁR VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA PD 71685 A környezettudatosság összetevői és mérési lehetőségeik 2008-2011 Kutatásvezető: Dr. Berényi László SAUBERMACHER MAGYARORSZÁG KFT. CSR - KOLONTÁR VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA Dr. Szabó Attila esettanulmány

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Önkéntes Tőzoltó Egyesület Völcsej. Mo-i Gradistyei Horvátok Egyesülete Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

JEGYZİKÖNYV. Önkéntes Tőzoltó Egyesület Völcsej. Mo-i Gradistyei Horvátok Egyesülete Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Szám: 1/2009 JEGYZİKÖNYV Készült: az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület 2009.március 04 én 16:00 órai kezdettel megtartott közgyőlésrıl, melynek címe: FÓKUSZBAN A GAZDASÁGFEJLESZTÉS Az ülés helye: Fertıszentmiklós

Részletesebben

Kölcsön, hitel. Szint: középfok

Kölcsön, hitel. Szint: középfok Kölcsön, hitel Rövid leírás: Ez a lecke a hitelfelvétellel kapcsolatos kritikai gondolkodást segíti elı és megismerteti a tanulókat a hazai diákhitel rendszer mőködésével. Szint: középfok Cél: a tanulók

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái -

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - Az Alapítvány A Múzeumok és Látogatók Alapítvány 2004. januárjában azzal az alapvetı célkitőzéssel jött létre,

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai. Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17.

AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai. Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17. AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17. Egyszer a kislányom még gyermekkorában megálmodta nekem a világ szerkezetét. Lila pillangóval álmodott, amelynek

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETİK SZAKMAI NAPJAI

INTÉZMÉNYVEZETİK SZAKMAI NAPJAI MEGHÍVÓ AZ INTÉZMÉNYVEZETİK SZAKMAI NAPJAI CÍMŐ MŐHELYFOGLALKOZÁSAINKRA Naponta változó helyszínnel: BUDAI KÖZÉPISKOLA, WESSELÉNYI MIKLÓS MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA, BOLYAI JÁNOS FİV. GYAK.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

ÚÁMIPSZ Erkel Ferenc Tagintézménye 4244 Újfehértó Kodály Zoltán út 1.

ÚÁMIPSZ Erkel Ferenc Tagintézménye 4244 Újfehértó Kodály Zoltán út 1. Projektterv A projekt leírása A projekt címe : Játékos egészség-, és környezetvédelmi témahét A projekt írója és megvalósítója: Rubóczkiné Nagy Marianna A projektben résztvevık köre, száma: tanulók 33

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A kuratóriumi tagok egyhangúan elfogadják a napirendi pontokat, kiegészítéssel, javaslattal senki nem él.

Jegyzıkönyv. A kuratóriumi tagok egyhangúan elfogadják a napirendi pontokat, kiegészítéssel, javaslattal senki nem él. Jegyzıkönyv Készült: a Jövıformáló Alapítvány kuratóriumának és felügyelı bizottságának összevont ülésén. Helyszín: Huzella Tivadar Általános Iskola ( 2131 Göd, Petıfi S. u. 48.) Idıpont: 2009. május 4.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Gyermekeint Egészséges Felnıtt Koráért Alapítvány Székhelye: 1039 Budapest, Hunyadi J utca 4.sz Az Alapítvány rövidített neve: GYEFKA 2010.április 26-2010.december 31. Közhasznúsági jelentés Alapítvány

Részletesebben

A Program 30.000 Ft támogatást nyert el Veszprém város önkormányzatának CIVIL ALAP pályázatából.

A Program 30.000 Ft támogatást nyert el Veszprém város önkormányzatának CIVIL ALAP pályázatából. VESZPRÉM JUTASI U. 79/A 8200 Adószám: 18935426-1-19 Számlaszám: 73200127-11255651 Veszprém, 2011-05-24 Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2010. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép:

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép: 11/2010 Bajót Község Önkormányzata Képviselı-testületének rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet módosításáról Bajót község önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(IV.03.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A sportról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE VI. 68/2010. ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009-ben

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Fordulónap: 2009.december 31. Beszámolási idıszak: 2009.július 14-2009.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Kossuth L. u. 65-67 Azonosító adatok:

Részletesebben

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért Feladatellátási hely: alapfokú mővészetoktatási intézmény Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Pf. 23. / : (27) 532-115 TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 98 MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való

Részletesebben

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3.

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3. Alapító okirat Alapítvány létrehozása tárgyában A jogi személyként mőködı és az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján közhasznúnak minısülı alapítványt alulírott Prokisch Sándor (Debrecen, 1947. február

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

VII. Szöveges beszámoló a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 2004. évi közhasznú tevékenységérıl A Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 1999 nyarán jött létre, és a

Részletesebben

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat.

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat. Szám: 101-1/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 24-én 9.00 órakor a Képviselıi Irodaház (Budapest Széchenyi rakpart 19.) V./570-es tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl Jelen vannak: Vargha Tamás

Részletesebben

Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása. Solymosy József Bonifácz

Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása. Solymosy József Bonifácz Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása Solymosy József Bonifácz Országos Egészségfejlesztési Intézet EüM - roma gyermekek iskolai beilleszkedését segítı program szükséges 2003-2010. Projekt generálás

Részletesebben

ZÖLD FORRÁS 2011 ZÁRÓJELENTÉS

ZÖLD FORRÁS 2011 ZÁRÓJELENTÉS ZÖLD FORRÁS 2011 ZÁRÓJELENTÉS A programban megvalósítandó feladatokat a Zöld Forrás pályázat NKP-III. szerinti célterülete határoztuk meg, ezek: 1.2 Környezettudatos termelés és fenntartható fogyasztás

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója

Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója IGAZSÁGÜGYI HIVATAL PÁRTFOGÓ FELÜGYELİI SZOLGÁLATA JÓVÁ-TETT- 1088 BUDAPEST SZENTKIRÁLYI U. 8. V.em. TELEFON: +(36 1) 327 0533 EMAIL: kepzesikozpont@pjsz.gov.hu P-03 PROTOKOLL AZ ÖNKÉNTESEK BEVONÁSA A

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

Régiók Fejlesztéséért Egyesület

Régiók Fejlesztéséért Egyesület Régiók Fejlesztéséért Egyesület 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1. A EGYESÜLET ADATAINAK ISMERTETÉSE Az egyesület neve: Régiók Fejlesztéséért Egyesület A egyesület közhasznú fokozata: közhasznú A egyesület

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot:

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot: Intézményünk a pályázat útján nyert összegbıl táboroztatott hátrányos helyzető gyermekeket. A hét minden napján 16 gyermek és 4 családgondozó vett részt a programokon. Az Intézményünkhöz tartozó 6 település

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 13/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 43-46. TARTALOMJEGYZÉK 43/2011.(X.24.) PBH.

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben