E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó : Benczikné Tóth Magdolna igazgató Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett : Benczikné Tóth Magdolna igazgató Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi kulturális hagyományok megőrzése, méltó folytatása, a közösségi és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítása, a polgárok életminőségét javító, értékhordozó tevékenységek, valamint az ezek megvalósulására létrejött intézmények és szervezetek működésének elősegítése a társadalom közös érdeke. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer: fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, állami fenntartása stratégiai jelentőségű. (1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről) Bevezető A zirci Városi Könyvtár tevékenységei közé 2003-ban integrálták a közművelődési, 2005-ben a turisztikai szakfeladatokat. Az átalakítás szervezeti (tevékenységek önálló költségvetése megszűnt), szerkezeti (létszámleépítés, munkakörök változása, dolgozói és intézményvezetői feladatok megsokszorozódása), és telephelyi változással (a könyvtár a művelődési ház épületébe költözött) is együtt járt. Mindegyik döntés önmagában is feszültségekkel járt volna. Az elmúlt 5 év alatt pozitív megerősítést nyertünk, hogy az összevonásba fektetett rengeteg energia, küzdelem és a közjóért vállalt és elvégzett szakmai munka nem volt hiábavaló. Ilyen színvonalú munkát csak kvalifikált dolgozókkal lehet végezni, a megfelelő szakmai irányítással. Közművelődési intézményünk a város minden civil szervezetével, oktatási és kulturális intézményeivel jó kapcsolatokat ápol. Erre az együttműködésre soha nem volt nagyobb szükség, mint napjainkban. Programjaink jó részében aktívan kiveszik részüket a helyi pedagógusok és diákok egyaránt. A megváltozott fogyasztási szokások, a társadalom mélyülő értékválsága, a talmi, felszínes csillogást és öncélú magamutogatást preferáló médiajelenlét a kulturális fogyasztásokban is változásokat indukált. A helyi kisközösségek fogyatkozó számban, de annál nagyobb lelkesedéssel veszik ki részüket a város közéletéből. A Városi Nyugdíjas Klub segítségére bizton számíthat minden közérdekű rendezvény, megmozdulás. A helyi művészeti csoportok (Városi Vegyeskórus, művésztanárok, Égig érő fa néptánccsoport stb.) színvonalas előadásai emelik minden városi ünnepség fényét. Az intézmény alapdokumentumai: Alapító Okirat (2009. július 1.); Szervezeti és Működési Szabályzat (melléklet: Könyvtár- és Internet-használati Szabályzat, szeptember 7.). Bejövő és kimenő iratainkról elektronikus iktatókönyvet vezetünk. Adattárunkban CD-n és DVD-n archiváljuk programjainkat, rendezvényeinket (fotó-, film- és hanganyagok). A továbbiakban beszámolunk az intézmény szakfeladatairól és a szolgáltatásokról. Beszámolónk a január-novemberi időszakot tartalmazza. A beszámolót készítette: Benczikné Tóth Magdolna, intézményvezető

3 Az intézmény működésének feltételei Személyi feltételek A zirci Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc személyi állománya 2009-ben 8 fő, ebből szakalkalmazott 7 fő, 1 fő technikai dolgozó májustól egy közcélú foglalkoztatott dolgozik intézményünkben. A képesítési előírásoknak a dolgozók megfelelnek. A továbbképzési kötelezettségeinknek eleget tettünk. Munkakör és végzettség szerint: Intézményvezető: diplomás informatikus-könyvtáros és művelődésszervező Olvasószolgálati és gyermek könyvtáros: magyar-gyors- és gépírás szakos tanár, könyvtáros aszszisztens, Módszertanos könyvtáros (kistérségi ellátórendszer): Diplomás könyvtáros, marketing spec. koll., ECDL-Start vizsga, E-Tanácsadó Feldolgozó könyvtáros I.: Történelem szakos bölcsész tanár és régész-technikus, diplomás művelődésszervező(nonprofit menedzser szakirány), középfokú C típ. olasz nyelvvizsga, alapfokú C típ. német nyelvvizsga Feldolgozó könyvtáros II.: filozófia szakos bölcsész és filozófia szakos tanár, általános iskolai tanító (jelenleg PhD-képzés), felsőfokú angol nyelvtudás Népművelő: Középfokú népművelő, szervező-ügyintéző, OKJ-s számítógép-kezelő Turisztikai referens: diplomás idegenforgalmi és szálloda szakos közgazdász, angol középfokú nyelvvizsga, német alapfokú szaknyelvi nyelvvizsga Az intézmény minden dolgozója legalább felhasználói szintű informatikai tudással rendelkezik. Szórólapjainkat, plakátjainkat költséghatékony módon, saját kivitelezésben készítjük. Tárgyi feltételek Épület: Az intézmény 110 éves épülete folyamatos felújítást, karbantartást igényel. A 2006-os felújításkor a belső átalakítás távlati tervei miatt elmaradt egy nyílászáró cseréje, amelyet jövőre pótolni szeretnénk. A korszerűtlen, közintézményben alkalmatlan, elavult gázkonvektorok folyamatos felújítást igényelnek. Az összetett funkciójú épületnek nincs raktárhelyisége. A 40 m 2 es, földes aljzatú (raklapokkal lefedett) pincében tároljuk a használaton kívüli eszközöket. A tető is folyamatos karbantartást igényel, többször beáztak az irodák. A KHT ezt megelőzendő - folyamatosan tisztítja az ereszcsatornát, megritkították a tetőre nyúló öreg fák lombjait, amelyek a tetőbe vezették a csapadékvizet. A penészedést az idén tisztasági meszeléssel sikerült megállítani. A használaton kívüli, rossz állapotú kémények veszélyeztetik a palatetőt, ugyanakkor visszabontásuk során is sérülhet a tetőzet. A további pályázatok segítségével a tető teljes cseréje jelent csak hosszú távú megoldást. Intézményünk felújított udvara és rendezett, tiszta külső megjelenése üde színfoltja lett a belvárosnak. A gyermekkönyvtár egy légtérben van a folyóirat-olvasóval, az olvasószolgálattal és az internethozzáféréssel. A gyermekeknek szükségük lenne elkülönített könyvtári térre, így nem csak hétfői,

4 zárt napokon tudnánk a gyermekeket könyvtári órákon fogadni, hanem a hét bármely napján. Erre a problémára a Szakfelügyelők is kitértek idei jelentésükben. A tervezett épület-felújítás további szakaszában ezt a célt kiemelkedő jelentőségűnek tartjuk. Technikai eszközök: Nyilvános, ingyenes szélessávú internet szolgáltatás működtetünk óta 5 számítógépen. A hálózatba kötött gépekhez szerver gépet vásároltunk a letöltések és felnőtt tartalmak szűrésére, felügyeletére. A felhasználóknak lehetőségük van szkennelésre és nyomtatásra (térítéses szolgáltatások). A dolgozók 6 számítógépen és egy laptopon dolgoznak, 1 színes és 3 fekete-fehér nyomtatóval ellátott hálózatban. Vetítőberendezéssel rendelkezünk (projektor, laptop), az előadóterembe tervezzük az internethozzáférés kiépítését. Az előadóterem indukciós hurokkal és hangosítás-technikával felszerelt. A terem kb. 80 fő befogadására alkalmas, célunk 80 egyforma széket beszerezni.. Technikai eszközeinket pályázati forrásokból szereztük be, karbantartásuk folyamatos. Pályázatok A felsorolt pályázatokat a megyei TÁMOP pályázat kivételével - saját kivitelezésben készítettük el. A külső, pályázatíró cég által összeállított munkához szakmai anyagot készítettünk. Megnevezés Pályázat Eredmény XI. Bakonyi Betyárnapok hagyományőrző programja Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt Új tudás Műveltséget mindenkinek program keretében a Komplex kulturális fejlesztések a kistérségekben program részeként a Komplex kistérségi napok altéma ,- Ft támogatás 10 % önerő A pozitív értesítést én kézhez kaptuk, azóta nincs még pályázati szerződés. XI. Bakonyi Betyárnapok (2009.) Technikai költségei Ktl /kd09 Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány Nem támogatták Közkönyvtárak Uniós programjának évi támogatása Egyházzenei kórustalálkozó megrendezése 2009-ben Külügyminisztérium NKA Közművelődési Szakmai Kollégium Veszprém megyei közkönyvtárak szolgáltatásainak, adat- 2008/4794/09 TÁMOP / ,- Ft Önerő 0 % ,- Ft Önerő 20 % Forráshiány miatt elutasítva (Tartaléklistán)

5 bázisainak összehangolása a minőségi oktatás, az iskolarendszerű oktatáson kívüli képzések támogatására, olvasási és digitális kompetenciák fejlesztésére. Konzorciumban a Megyei Könyvtár vezetésével 4 városi könyvtárral Bakony-Balaton Együttműködés: Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése _ Tudásdepó Expressz. Konzorciumban Balatonfüred és Balatonalmádi városi könyvtáraival. Egyházzenei kórustalálkozó megrendezése 2010-ben Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás TIOP-1.2.3/09/01 NKA Közművelődési Szakmai Kollégium 2008/5068 OKM (Zircre eső pályázati összeg ,- Ft, önerő 0 %) Nyertes pályázat (Zircre eső megpályázott összeg: ,- Ft, önerő 0 %) ,- Ft Önerő 25 % ,- Ft A Házban működő civil szervezetek és csoportok munkáját pályázatírással is támogatjuk. Önállóan benyújtott pályázataikhoz segítségül pénzügyi lebonyolítást, támogató- és befogadónyilatkozatot vállalunk. A GAESZ segítségével pénzügyi lebonyolítói vagyunk a zirci Civil pályázati alapból elnyert támogatásoknak. Könyvtári szakfeladat A könyvtár az alábbi alap- és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja a heti 32 órás nyitva tartási időben: 1. Nyilvános könyvtári szolgálat biztosítása: - Helyben használat - kölcsönzés (könyv, folyóirat, könyvtárközi kölcsönzés) - tájékoztatás (beleértve a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól szóló ismeretnyújtás) - közhasznú információszolgáltatás - internet szolgáltatás - másolatszolgáltatás 2. Szolgálati terek biztosítása úgy, mint - gyermek és felnőtt olvasószolgálat - felnőtt olvasóterem - hírlap és folyóirat-olvasó - információs szolgálat - internet hozzáférés biztosítása 3. Könyvtári dokumentumok beszerzése az évente jóváhagyott költségvetési előirányzat mértékéig: - szépirodalom klasszikus művek teljes körűen egyéb irodalom válogatva

6 - szakirodalom alap kézikönyvek teljes körűen tudományos és ismeretterjesztő művek válogatva helytörténet teljes körűen - folyóiratok, hírlapok - CD, CD-ROM, DVD lemez, hangos könyvek az intézmény feladataival összefüggő alkalmakon hasznosítható hangdokumentumok - szoftverek, számítógépes programok 4. Könyvtári tájékoztatás biztosítása katalógusok online elektronikus katalógus (http://zirc.asp.hunteka.hu) raktári katalógus tájékoztató kiadványok, ismertetők 5. Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatása gyermekeknek bemutató foglalkozások 6. Olvasóvá nevelés, irodalmi ízlés fejlesztése - rendhagyó irodalomórák - találkozók, irodalmi ankétok - könyvbemutatók, könyvünnepek - könyvtári-, helytörténeti tájékoztató és információs kiadványok megjelentetése - könyvtári füzetek, bibliográfiák - adattárak, információs kiadványok 7. Ünnepekhez, évfordulókhoz, könyvtári rendezvényekhez kapcsolódó vetélkedők, versenyek, pályázatok kiírása, szervezése, lebonyolítása 8. Kapcsolattartás helyi, megyei és országos szervezetekkel, társintézményekkel, a könyvtári információszolgáltató központokkal. 9. Időszakos, külön feladat: a könyvtár állományának feldolgozása a HUNTÉKA program segítségével. Nyitva tartási idő Könyvtár gyermek és felnőtt részleg, internet-használat: Hétfő: zárt nap, nincs könyvtári kölcsönzés és internet szolgáltatás Kedd: óráig Szerda: óráig Csütörtök: óráig Péntek: óráig Állománygyarapítás 2009-ben Városi Könyvtár, Zirc 1083 kötet ,- Ft Kistérségi Ellátórendszer 2560 kötet ,- Ft Összesen 3643 kötet ,- Ft Az állománygyarapítási keret költséghatékony felhasználással, körültekintően történik elsősorban nagy kedvezményeket, ingyenes, azonnali kiszállítást vállaló internetes könyváruházak segítségével, valamint antikváriumi vásárlással. Olvasóink is gyakran ajánlanak fel ajándékköteteket, az idei évben egy teljes hagyatékhoz is hozzájutottunk.

7 Névadónk, Békefi Antal munkáinak, eddig nem publikált gyűjtéseinek és róla szóló irodalomnak igyekszünk teljes anyagát begyűjteni, feldolgozni. Állomány feldolgozás 2007-ben tértünk át a SZIRÉN rendszerről a HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer alkalmazására ban konvertáltuk át az állományunkat. Jelenleg a katalógus rekordot tartalmaz. A kötetek feldolgozása az autopszia elvén történik és csak analitikusan feltárt dokumentumok kerülnek a rögzítésre. Az így elvégzett munka haszna kettős: az elektronikus rekordokkal az állomány revízióját is el tudjuk végezni. A hálózatba kötött gépeken az integrált könyvtári rendszer segítségével több állomáson párhuzamosan történik a feldolgozás és a könyvtári kölcsönzés is. Kölcsönzés Személyes használat összesen Ebből 14 éven aluli 5065 Távhasználat összesen 6 Kölcsönzések összesen 7551 Ebből Kölcsönzések 14 év aluli Kölcsönzött dokumentumok összesen Ebből: Nyomtatott dokumentum kölcsönzése Az összesből 14 éven aluli kölcsönzés

8 Egyéb dokumentum kölcsönzés Audiovizuális dokumentum kölcsönzés Elektronikus dokumentum kölcsönzés Helyben használt dokumentumok összesen Az összesből 14 év aluli: Könyvtárközi kölcsönzések Küldött kérések 73 Adott dokumentumok eredetiben 6 Adott dokumentumok nyomtatott formában 2 Kapott dokumentumok eredetiben 66 Referensz kérdések Regisztrált használó: 1638 fő 14 év alatti: 402 fő 14 év és 65 között: 1073 fő 65 feletti: 163 fő 26 könyvtárhasználati csoportos foglalkozást tartottunk 668 fő részére. Állományellenőrzés Célunk a HUNTÉKA integrált rendszerben rögzített leltárkönyv és a könyvtár eddigi 19 papíralapú leltárkönyvének összevetése. Ennek eredményeként, decemberre teljessé válik a könyvtári állomány teljes revíziója. Gyakori probléma a késő olvasói könyvtári tartozások behajtása, ebben Zirc város jegyzője nyújt támogatást részünkre. A könyvtári állomány a nemzeti vagyon része, a védelmére hozott törvények betartatása közös érdekünk. Mozgókönyvtári feladatellátás a Zirci Kistérségben Az intézmény könyvtári feladatai a városi közművelődési könyvtári feladatok mellett ben kibővültek a kistérségi szintű mozgókönyvtári feladatellátással. Ennek keretében a Zirci Kistérség 12 községében szolgáltatunk könyvtári ellátást: Bakonybél, Bakonynána, Borzavár, Csetény, Dudar, Eplény, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár. Kistérségi szolgáltató könyvtárként 12 települési önkormányzattal állunk kapcsolatban és a társulási munkaszervezettel kötött megállapodás szerint végeztük az állományfeltöltéseket és a

9 szakmai tájékoztatást. A mozgókönyvtári feladatellátásban a könyvbeszerzés helyeztük előtérbe. Elsődleges célunk, hogy az adott településen élő könyvtárhasználókat olyan kurrens dokumentumokhoz juttassuk, amelyhez a helyi könyvtár saját ereje nem elegendő. A köteteket állományba vettük, vonalkóddal, lelőhelybélyegzővel, szükség esetén katalóguslappal láttuk el, a HUNTÉKA adatbázisában történő feldolgozás után kerültek ki a községi könyvtárakba. A zirci báziskönyvtár OPAC-jában nyomon követhető az egyes lelőhelyek gyarapodása, az újonnan beszerzett kötetek már megtalálhatók és visszakereshetők a közös katalógusban. Az elmúlt években minden könyvtárban állapotfelmérést végeztünk. A községi könyvtárak zömében az állomány egy része régi, elavult, könyvtári célokra alkalmatlan volt. A könyvtári munka egyik legfontosabb területe a folyamatos állományapasztás. A tartalmilag, ideológiailag és fizikailag sérült dokumentumokat folyamatosan ki kellett vonni az állományokból ben feldolgozásra került az Eplényi Községi Könyvtár teljes állománya, a Dudari Községi Könyvtár és a Bakonynánai Községi Könyvtár egy része. Célunk a teljes kistérségi könyvvagyon adatbázisba történő feldolgozása. A Kistérségi Könyvtárellátási feladatainkról szóló éves beszámolókat a Társulás Munkaszervezetéhez nyújtjuk be a tárgyévet követő február 15-ig. Szakmai kapcsolatok A könyvtárosok tagjai a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezetének, amely nagy hangsúly fektet a folyamatos továbbképzésre, a szakmát érintő aktuális törvényi, pályázati stb. változásokat érintő tájékoztatókra (évi 5 alkalom, változó helyszínnel). Intézményünk EBSCO hozzáféréssel rendelkezik. (Academic Search Complete: több mint 4500 folyóirat teljes szövegét tartalmazza, beleértve több mint lektorált kiadvány teljes szö-

10 vegű változatát. Jóval több, mint száz folyóirat régebbi állományának PDF változata érhető el ig visszamenőleg, továbbá 1000 kiadvány esetében kereshető hivatkozási listát biztosít.) A Könyvtárunk NAVA-pontként működik (Nemzeti Audiovizuális Archívum: magyar nemzeti műsorszolgáltatói köteles példány archívum, amely az országos földfelszíni terjesztésű televíziók és rádiók magyar gyártású vagy magyar vonatkozású műsorait tartalmazza január 1-től). A Városi Könyvtár tagja a HUNGARNET Egyesületnek. Az intézményvezető vezetőségi tagja az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek (IKSZ). Az intézményvezető félévente szakmai beszámolót tart a Megyei Könyvtár által összehívott Városi Könyvtári igazgatói értekezleten az aktuális történésekről. Felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzés Az idei évben szakfelügyeleti vizsgálat volt intézményünkben. Pálmann Judit és Tóth Judit szakfelügyelő, valamint Schreiber Márta vezető szakfelügyelő jelentéséből idézünk: Az intézményben korábban, 2005-ben Balogh Ferencné már végzett szakfelügyeleti vizsgálatot, akkor még a minőségi kérdőív kitöltése nélkül. Az akkori megállapításokhoz képest sok előrelépés történt a Békefi Antal Városi Könyvtárban, részben a fenntartó Zirc Város Önkormányzatának, részben a könyvtárban dolgozó kollégáknak köszönhetően. A pozitív változások: 2005-ben a legnagyobb problémát az intézmény költségvetése, a dokumentum beszerzésre fordítható összeg hiánya jelentette. Ezzel szemben 2009-es szakfelügyelői megfogalmazás szerint Költségvetése biztosított, stabil, a fenntartó jóindulata, gondoskodása, korrektsége érezhető. Lényegesen több fajta dokumentumtípussal rendelkeznek, mint 2005-ben: Az állományban már megtalálhatók a CD-k és DVD-k is. A szervezeti változásoknak megfelelően átdolgozták a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a változásokat követik a Használati szabályzatban (az utolsó átdolgozás évszáma 2009). Megtörtént az épület részleges felújítása és akadálymentesítése. Az állomány feltárását a HUNTÉKA rendszerrel végzik. Közönségkapcsolatok Ezen a téren a legjelentősebb előrelépés a saját honlap szerkesztése, elindítása volt (www.vkmh-zirc.koznet.hu) októbertől elérhető intézményi honlapunk mindhárom szakfeladat tekintetében a közérdeklődésre számot tartó információkat megjeleníti. Fokozatosan töltjük fel a szakmai anyagokat, a könyvtári katalógus linkje integrálásra került a honlapra. Az intézmény dolgozói kezelik, szerkesztik a honlap felületét. Keressük a további átlinkelési lehetőségeket, ezzel bővítjük, generáljuk a honlapra mutató találati arányok számát. Havonta összeállított szórólapon tájékoztatjuk Olvasóinkat, látogatóinkat az aktuális programokról. Az épület falán elhelyezett vitrinben plakátokon hirdetjük a kistérség programkínálatát. A STÚDIÓ KB heti hírműsora tudósít rendezvényeinkről, az intézményünket érintő közérdekű információkról. A Veszprém Megyei Napló hivatalos tudósítója beszámol a nagyrendezvényekről a lap hasábjain. Sajnos sajtóbeszámolókra, kommünikére ritkán marad idő egy-egy rendezvény lezárásakor, értékelésekor. Együtt a Könyvtárért Alapítvány Az Együtt a könyvtárért Alapítványt 2000-ben hoztuk létre a városi könyvtár működési feltételeinek javítására. Alapítója Nagy Károlyné, aki 25 éven keresztül volt igazgatója a könyvtárnak. Neki köszönhető a könyvtárat / és könyvtárosokat ma is jellemző kiegyensúlyozott légkör, a felhasználókat középpontba helyező és az új szolgáltatásokra mindig nyitott szemlélet.

11 Az Együtt a könyvtárért Alapítvány elsősorban a civil pályázati lehetőségeket használja ki gyermekprogramok, szavalóversenyek, mesemondó versenyek, játszóházak támogatására. Munkánkat rendszeres támogatják képviselői tiszteletíjak felajánlásával is. Hagyományosan, minden novemberben a Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Körével közösen természettudományi vetélkedőt szervezünk általános iskolásoknak márciusában zirci civil szervezetekkel közösen megalakítottuk a Zirci Civil Kerekaszalt, az összejöveteleket a Városi Könyvtárban tartjuk.

12 Közművelődési szakfeladat 1. a) Közösségi művelődés klubok és egyéb azonos érdeklődésű lakóhelyi életkori közösségek, helyi közösségi vitafórumok keretében folyó közművelődési tevékenység, művelődési és szórakoztató rendezvények szervezése, támogatása. A település civil szervezeti együttműködésének támogatása b) Körök, művészeti rendezvények szervezése. Amatőr alkotó és művészeti csoportoknak bemutatkozási lehetőség szervezése. A város művészeti, helytörténeti értékeinek időszaki vagy tematikus bemutatása. c) Ismeretterjesztés és iskolán kívüli felnőttoktatás: előadássorozatok szervezése és rendezése d) Helyi internetes információs bázis létrehozása és működtetése e) Különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a testvérvárosok kultúrájának, művészetének megismertetése. f) Szórakoztató programok szervezése: a szabad idő kultúrált eltöltését biztosító könnyű műfaj, szabadidős programok szervezése az ifjúsági korosztály számára is g) Képzőművészeti kiállítások szervezése, rendezése h) Az ünnepek, évfordulók lebonyolítása, azok színvonalas megrendezése, az ünnepek fontosságának tudatosítása. Városi rendezvények tartalmi és technikai szervezése, lebonyolítása, segítése 2. Önköltséges alapon és/vagy pályázat terhére tanfolyamok, tréningek szervezése szakkörök szervezése szabadidős szórakoztató programok szervezése 3. Alaptevékenységbe nem tartozó tevékenységi körök a.) termékbemutatók (bevételszerző tevékenység) b.) vetélkedők szervezése, lebonyolítása c.) az intézmény helyiségeinek bérbeadása (ha az alaptevékenységet nem zavarja) Közművelődés nyitva tartási rendje Hétfő: 8 16 óráig este program szerint Kedd: 8 16 óráig este program szerint Szerda: óráig Csütörtök: 8 16 óráig, este program szerint Péntek: 8 16 óráig, este program szerint Szombat: rendezvénytől függően Vasárnap: rendezvénytől függően Állandó rendezvényeink, időrendben: - Magyar Kultúra Napja ünnepi műsor - Játszóházak minden hónap utolsó csütörtökén, zárásként táncházzal - Ünnepekhez kötődő játszóházak (farsang, Húsvét, anyák napja, gyermeknap, Advent), kézműves foglalkozások (könyvkötés, csuhézás, anyagozás, természetes anyagok feldolgozása) - Költészet Napi Versmondó Ünnep (április 11.) - Kórusok Egyházzenei Hangversenye május második péntekén (Bazilika, szervező Zirci Városi Nyugdíjas Klub) - Nemzeti ünnepeinken tartott városi ünnepségek: március 15.- Hagyományosan a Reguly Antal Általános Iskola diákjainak közreműködésével, augusztus 20.- vendégművészekkel, október 23.- III. Béla Gimnázium tanulóinak közreműködésével) - Múzeumok éjszakája: képzőművészeti kiállítás megnyitó, koncertek

13 - Zirc Városért szakmai kitüntetések átadása az ünnepi Kt-ülés műsora - Bakonyi Betyárnapok - Bányásznapi megemlékezés - Magyar Népmese Napja mesemondó verseny (szeptember 30.) - Októberi Könyvtári Napok (baba, tini, nagyi könyvtári napok, 2009-ben október 5-11.) - Bakonyi Turisztikai Konferencia (november második péntekén) - Múzeumok őszi fesztiválja, Múzeumok Őszi éjszakája - Városi Mikulás ünnepség: Zenés műsoros est gyermekeknek (december 6.) - Színházi járatok bérletes előadásai: Veszprémi Petőfi Színház, Győri Nemzeti Színház - Tihanyi Tetőtéri Esték szervezett látogatása Képzőművészeti kiállítások 2009-ben - Szél : a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény diákjainak kiállítása - Pásztor János festőművész kiállítása - Biblia a Magyar Képzőművészetben az Oltalom Alapítvány gyűjteményéből - Darvasi László festőművész kiállítása - Dr. Hevesi Gusztávné gobelin kiállítása - Zirci alkotók csoportos őszi kiállítása - Szajkó István festőművész kiállítása - Babakiállítás Varga Béláné (Veszprém) gyűjteményéből - Gyűszűkék Foltvarró klub kiállítása - Honyecz Helga gyöngyfűzött és szövött ékszereinek kiállítása - B. Dobos Teréz népi iparművész csuhészobrainak kiállítása - Szurgyi Zsuzsanna népi kismesterség-oktató bőrműves, csuhé és szalma alkotásai Ismeretterjesztő előadások 2009-ben - Dr. Praznovszky Mihály: Kölcsey Ferenc himnusza - H. Dr. Harmat Beáta muzeológus: Csodálatos rovarvilág - Dr. Payrich Mária: A másik nem.? - Horváth Ferenc csillagász: A csillagászat legújabb eredményei - Szegedi József: A Káli-medence történelmi és természeti értékei - Dr. Jáger Ida: Válság és Boldogság - Korbély Barnabás: A Bakony Balaton Geopark - Dr. Hídvéginé Kovács Annamária: II.-es típusú diabétesz mint napjaink világjárványa - Katona Lajos Tamás: A felsőrákosi őselefánt - Dr. Reisinger János irodalomtörténész: Mit nyerhetünk a Bibliából? - Vecsey Katalin református lelkész: Ünnepvárás Irodalmi és színházi kamara előadások Múzsák Társulata: Utazás egy siker körül kabaré vígjáték (május 1.) - TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad: Virág voltam, gyökér lettem (április 16.) - Zirc Város felnőtt versmondói: Költők és Évfordulók (május 6.) - Békefi Antal névadó ünnepség (május 16.) - Kincses Színház: A kisgömböc (szeptember 19.) - Hűvösvölgyi Ildikó önálló estje (október 17.) - P. Tófeji Valéria író olvasó találkozója (november 11.) - TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad: Csiribiri Zenés irodalmi kabaré (november 21.)

14 - Váradi Péter Pál Lőwey Lilla: Erdély Székelyföld fotóalbum sorozat új kötetének bemutatója (december 7.) Koncertek - Jamprovise bluesrock- jazzfunk (július 11.) - Rapszódia Énekegyüttes kamara estje (augusztus 15.) - Lauder Javne Zeneiskola Klezmer zenekar koncertje (augusztus 18.) - Transylmania koncert (augusztus 20.) - Utcabál: Weekend tánczenekar (augusztus 20.) - Térzene: SÉD-PARTY Hagyományőrző fúvós zenekar (augusztus 23.) - Magyar nóta est (szeptember 30.) - Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola koncertje a Zene Világnapján (október 1.) - Csizmadia Géza zenés műsora (március 8., november 25.) - III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zenepedagógusainak adventi hangversenye (december 17.) Civil szervezetek programjai - Zirc Városi Vegyeskórus: minden hét kedd, péntek óráig - Zirci Városi Nyugdíjas Klub: minden hét szerda óráig - Zirc Város Felnőtt Versmondóinak Köre: minden hét szerda óráig - Gyűszűkék Foltvarró Klub: kéthetente pénteken óráig - KÖZKINCS Kerekasztal: havonta egy alkalommal - Zirci Civil Kerekasztal: havonta egy alkalommal - Magas-Bakonyi Méhész Egyesület programjai: igény szerint - Kórusok Egyházzenei Hangversenye május második péntekén - Finnbaráti Kör: igény szerint - Bakony Turizmusáért Egyesület: igény szerint Egyházak Bérea Pünkösdi Közösség (terembérletes minden vasárnap óráig) Bibliai hétfők: április, november (terembérletes) Festményvásár Árkád Galéria (terembérletes, április 7.) Alkalmankénti, igény szerinti programok: - Esélyek Háza Kistérségi Fórum nyugdíjasoknak (március 25.) - Ezeréves Megye Gyermek megyenapok történelmi barangolások Veszprém megyében, Megyei Közművelődési Intézet szervezésében (június 6.) tagú német Harmonika Zenekar koncertje (július 26.) - Virágos Zircért díjátadó ünnepség Pék László önkormányzati képviselő szervezésében (augusztus 14.) - Közönségtalálkozó Aschenbrenner György autóversenyzővel (október 28.) - Társulási Tanácsülés (március 13.) - Gyermekszínházi előadás (A rest macska) 1-2. osztályosoknak, a Reguly Antal Általános Iskola szervezésében (november 27.)

15 Egyéb, kistérségi hatókörű tevékenység: Jó szakmai kapcsolatokat ápolunk a Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanács Munkaszervezetével és a kistérség kulturális szakembereivel. A Társulási Tanács megbízásával nyújthattuk be az idei Betyárnap hagyományőrző programjainak támogatását szolgáló KÖZKINCS pályázatunkat. Intézményünk alapító tagja a Zirc Kistérségi KÖZKINCS Kerekasztalnak. Aktívan hozzájárultunk a Zirci Kistérség Értékleltárának összeállításához. A Kerekasztal megbízásából egy munkacsoportot létrehozva elkészítettük Zirc kistérség Közművelődési Stratégiája c. szakmai anyagot, amely januárjában kerül a Társulási Tanács elé.

16 Idegenforgalmi szolgáltató irodai tevékenység a) Tájékoztatás és információnyújtás alapvető idegenforgalmi szolgáltatásokról, alapellátásról, látnivalókról, rendezvényekről, szabadidő eltöltési lehetőségekről b) A turisztikai piac kínálati elemeinek rendszeres összegyűjtése, adatbázis létrehozása c) Az információáramlás segítése az önkormányzat és az idegenforgalmi szervek között, kapcsolattartás a turisztikai piac szereplőivel d) Propaganda tevékenység - közreműködés a város és térsége arculatának kialakításában e) Közreműködés a kiemelt idegenforgalmi rendezvények megszervezésében, a turistabarát helyi szemlélet kialakításában f) A város és térségének képviselete az idegenforgalmi piacon g) Idegenvezetés, szállásközvetítés, rendezvényeken szakmai közreműködés h) Kulturális, idegenforgalmi és sport rendezvényekre jegyárusítás I. Rövid történeti áttekintés Tourinform Zirc Készítette: Hevesiné Németh Mariann Turisztikai referens A Bakony és benne a fővárosaként emlegetett Zirc város is kiemelkedő táji, természeti és kulturális értékei miatt vonzó hazai céldesztináció a turisták körében. Felismerve a helyi turizmus jelentőségét, a turisztikai adottságok megőrzésének, az újak kiaknázásának, hasznosításának és fejlesztésének rendkívül nagy gazdaságélénkítő hatását döntött úgy a városvezetés, hogy információs irodát hoz létre Zircen. Az alapítás évében, második felében ZIRCINFORM néven kezdte meg működését az apátság épületénél, majd 1999-ben névhasználati szerződést kötött a Magyar Turizmus Zrt-vel és így az országos tourinform iroda hálózat tagjaként Tourinform néven folytatta működését. Az iroda Zirc Város Önkormányzat fenntartásában az alapítás évétől kezdve folyamatosan üzemel június 1-től a hatékonyabb költséggazdálkodás és humánerőforrás kihasználás miatt öszszevonták a Városi Könyvtár és Művelődési Házzal és új épületbe költözött. Jelenlegi neve és címe: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc, 8420 Zirc, József Attila út. 1. Feladatai között kiemelt szerepet kap a zirci kistérség turisztikai értékeinek számbavétele és népszerűsítése. Az iroda gyűjtőterületéhez 19 település tartozik, név szerint: Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Gic, Hárskút, Jásd, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Tés és Zirc. II. Működési jellemzők 1. Tárgyi feltételek Az iroda épülete az intézmény összevonás következtében a felújított Művelődési Házban kapott helyet. Az új környezet tiszta, rendezett, tágas, kultúrált és vendégfogadásra kiválóan alkalmas, bár épületen belüli elhelyezkedése nem túl optimális, ugyanis az előadóterem megközelítése csak a tourinform irodán keresztül lehetséges, így a különböző programokra érkezők (pl. termékbemutatókra, kulturális programokra, kiállításokra, énekkari próbákra, nyugdíjas klub ösz-

17 szejöveteleire ) az irodában gátolják a zavartalan munkavégzést. Továbbá nyitottsága miatt (nem zárható le külön az iroda) az értékmegőrzés, felelősségvállalás kérdése sem megoldott. Ugyan nem közvetlen a fő látnivalók mellett, de központi helyen található, a vendégek által könnyen megközelíthető, előtte a parkolás ingyenesen biztosítható. Az iroda alap-infrastrukturális technikai háttere elfogadhatónak mondható. Rendelkezik számítógéppel, nyomtatóval, fénymásolóval, telefon fővonallal és faxkészülékkel. A munkavégzéshez szükséges tematizált kiadványtárolóval felszerelt és prospektusraktárral is ellátott. A vendégek komfortérzetét szolgálja a gondosan tisztántartott illemhely, külön mozgássérült WC-vel. 2. Személyi feltételek Az intézményi összevonásnak köszönhetően az 1 fő főállású alkalmazott távollétében (szakmai okok, betegség, szabadság esetén) a helyettesítés megoldható. Irodánk a főszezonban megnövekedő vendégforgalom kiszolgálását nyári gyakorlatos munkaerővel igyekszik megerősíteni és gyorsabbá tenni. Az iroda tevékenységében, a megfelelő tárgyi és személyi feltételek biztosításában, a napi feladatok ellátásában az intézményvezető is folyamatosan részt vesz, segíti és felügyeli a munkát. 3. Pénzügyi feltételek A működés költségeit Zirc Város Önkormányzatának költségvetése és a Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Turisztikai Hivatalon keresztül finanszírozza. Általánosan jellemző és közismert az önkormányzatok forráshiányos állapota, amely csak egy szűkös anyagi keret felhasználását teszi lehetővé, a tárgyi és személyi háttér fejlesztésére már nem jut kellő fedezet. 4. Nyitva tartás Az iroda szezon szerinti nyitva tartási ideje: és között hétfőtől-péntekig hétfőtől-péntekig IV. Szakmai tevékenység A Tourinform irodák figyelembe véve a névhasználati szerződésben rögzített non-profit jelleget és piac semlegességet, sokrétű munkát végeznek. 1. Információ-és adatgyűjtés Irodánk elsődleges feladata a térség turisztikai adottságainak összegyűjtése, a Magyar Turizmus Zrt. által fenntartott országos adatbázisban (NETA= Nemzeti Turisztikai Adatbázis) való rögzítése és az adatok folyamatos frissítése. Az országos információáramlásba való bekapcsolás is elősegíti a kistérségről megjelenő hiteles és aktuális információcserét, az értékek népszerűsítését és ezáltal a terület turisztikai fejlődését. Az adatgyűjtés folyamatos frissítést, karbantartást igényel. Alapot szolgáltat a különböző (helyi/megyei/regionális/országos) kiadványokban a térség turisztikai kínálatának megjelenítéséhez. A 2009-es évben a NETA adatbázis aktualizált feltöltése a kiemelt határidős feladatok között szerepelt és ennek irodánk maradéktalanul eleget tett.

18 2. Információ-és adatszolgáltatás A helyileg és országosan létrehozott adatbázis révén a területre látogató bel-és külföldi turisták számára pontos, naprakész és széleskörű információt nyújtunk nemcsak a térségről, hanem egész Magyarországról. A helyi lakosság folyamatosan igénybe veszi belföldi utazási elképzelései megvalósításához szükséges tájékoztatásunkat. A szakmai irányítók felé havonta statisztikát készítünk az irodánkban megjelenő (személyes, telefonos, írásos) vendégforgalomról és a különböző határidős feladatok elvégzésével az aktualizált, hiteles, tematikus adathalmazok létrehozásához is hozzájárulunk. A Magyar Turizmus Zrt. által létrehozott Tourinform Faliújságon keresztül érkező feladatokat (pl. egy-egy kiadvány szakmai véleményezése, információszolgáltatás a gyűjtőterülethez tartozó vonzerőkről, fejlesztésekről, nagyrendezvényekről ) is elvégezzük. A Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság (KDRMI) felé minden hónap elején megküldjük az előző hónap szakmai beszámolóját, amelyeket havi bontásban jelen beszámolóhoz is mellékelünk. 3. Marketing tevékenység Az iroda másik fő feladata a kistérség turisztikai piacon való megjelentetése a marketing eszközrendszer széles tárházának felhasználásával. Ezek közül kiemelt a vásárokon, kiadványokban és az interneten való megjelenés ben irodánk személyesen részt vett az Utazás 2009 kiállításon, Budapesten a KDRMIvel közös standon a Zirci kistérség égisze alatt és a Más, mint másutt kiállításon Veszprémben ben is részt kíván venni mindkét vásáron. Azokon a további bel-és külföldi turisztikai vásárokon, ahol a megye illetve régió képviselteti magát kiadványainkkal, információs anyagainkkal vagyunk jelen. A 2009-ben megjelent ZKTTT által kiadott Bakony üzenete, a BATUE által kiadott 4 évszak a Bakonyban és a Tourinform Veszprém által ismét megjelentetett (nyári és külön őszi/téli szám) Útitárs című kiadványok előkészítési és terjesztési munkálataiban vettünk részt. A Bemutatkozik Magyarország útikönyv, a Bakony északi része térkép és a Veszprém Megye Atlasz kiadásában is közreműködtünk a térségre vonatkozó információk, leírások, képanyagok összeállításával. A jelenkort jellemző internetes megjelenés fontosságát megerősítve folyamatosan adatokkal, aktuális hírekkel, közleményekkel szolgálunk a Zirc város (www.zirc.hu), Zirc és kistérsége (www.zirckisterseg.hu), valamint a honlapján. A helyi kábeltévén keresztül is rendszeresen publikáljuk a turisztikai történéseket. Az év folyamán rendszeresen készített beharangozó és értékelő riportot a helyi Tv irodánkkal egy-egy nagyobb rendezvény kapcsán. A Naplóban és az Itthon-otthon van belföldi turisztikai magazinban több alkalommal jelent meg híranyag, illetve népszerűsítő PR cikk irodánk közreműködése révén. Irodánk rendszeres és aktív promóciós tevékenységet folytat a Cuha völgyi vasútvonal megmentését illetően. A Visitors Országos Idegenforgalmi Összefogás és a Zirci Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa közötti szerződésnek köszönhetően lehetőségünk volt a Duna Tv Dunatér című műsorában rendezvényeinket, kiemelkedő kiállításainkat bemutatni, amelyekhez a szöveges és képi anyagot irodánk biztosította. Minden térségi/megyei/regionális/országos hírközlési lehetőséggel igyekszünk élni.(veszprém Megyei Turisztikai Hivatal honlapja, a veszprémi Tourinform iroda saját honlapja, KDRMI hírlevele, Fesztiválkalauz, Esemény naptárak...) Turisztikai kínálatunk terjesztésében testvérvárosi kapcsolataink is segítenek ben nagyszabású testvérvárosi találkozóra került sor Admontban, amelyhez megfelelő kiadványokkal, prospektusokkal láttuk el a kiutazó delegációt.

19 Továbbra is alkalmaztuk a Bakonyi friss levegőt szimbolizáló marketingeszközünket (=dunsztos üveg levegő), amelyet vidáman fogadott a célközönség ben szeretnénk ezt az eszközt még hatékonyabban alkalmazni a turisztikai piacon, melynek eredményeképpen azt szeretnénk elérni, hogy pár év múlva egy üres dunsztos üveg láttán vagy a friss levegő szó hallatán egyből a Bakonyra asszociáljon a potenciális turista. 4. Kereskedelmi tevékenység Irodánk a turisták igényeinek minél szélesebb körű kiszolgálása érdekében különböző térképek, atlaszok, képeslapok, kiadványok és CD/DVD-k értékesítésével is foglalkozik. Az ebből származó forgalom évről-évre folyamatosan növekszik. Erre az évre is kértünk és kaptunk az APEH-től pénztárgép használati mentességet, a forgalom volumenére hivatkozva, de ha a bevétel-növekedés továbbra is jellemző lesz a kereskedelmi tevékenységünkre (ami célunk), előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik a pénztárgép beszerzése, alkalmazása és a vele járó költségek (pl. APEH leolvasás díja) felvállalása. 5. Rendezvények A város kiemelt rendezvényei közül kettőnek a szervezését irodánk látta el. A XI. Bakonyi Betyárnapok és Országos Betyártalálkozó augusztus 7-8-án eredményesen megvalósult. A technikai háttér (személyi és tárgyi feltételek), a szolgáltatások és a különböző programok biztosításához sikerült egy nagyon előnyös szerződést kötnünk a Szabadtéri Vendéglátók és Szolgáltatók Egyesületével. Több mint ember vett részt a rendezvényen, többek véleménye szerint az elmúlt évek legsikeresebb Betyárnapja volt. A színvonalas programok, a személyi-és technikai háttér megszervezése, a pályázatok megírása, az egyéb anyagi források megteremtése, szponzorok felkutatása, a lebonyolítás, az elszámolás a szolgáltatókkal, az egyesülettel, a pályázatok pénzügyi elszámolása, mind irodánk munkája révén valósult meg. A XII. Bakonyi Turisztikai Konferencia november 13-án, előadóinak, a témáknak és a kísérőrendezvényként mellé szervezett Kistérségünk kincsei nevet viselő vándorkiállításnak köszönhetően eredményesen zárult. Bár a térség turisztikai szereplőit nem a tervezett mértékben és intenzitásban sikerült megmozgatni, a jelenlevők sok hasznos szakmai ismerettel lettek gazdagabbak. Ezen kívül a kistérség egyéb rendezvényeinek (pl. A BULI, No motor rally, falunapok, Bányásznap, Cseszneki Nyár programsorozat, Apátsági orgonakoncertek, Szomszédolás, Nemzeti Vágta, Gyermekkarácsony és Városi Nagykarácsony, különböző sport-és kulturális rendezvények.) koordinálásában, aktív propagálásában és szakmai előkészítő munkájában is számítanak irodánkra. 6. Pályázatok Irodánk folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, részt vett a KDOP pályázatok társadalmi egyeztető fórumain, tematikus napjain. A megszerzett információkat közli az érintettekkel (szállásadók, turisztikai vállalkozások, rendezvényszervezők, programgazdák, turisztikai attrakciók üzemeltetői, önkormányzatok, civil szervezetek, egyesületek ). Rendszeresen informálódik az aktuális (NKA, ROP, Veszprém Megyei Önkormányzat, RIB, Veszprém Megyéért Alapítvány, Veszprém Megye Idegenforgalmáért Alapítvány, ÚMVP, LEADER) pályázatokról és igyekszik fel-illetve kihasználni ez irányú ismereteit ben az iroda közreműködésével benyújtott turisztikai pályázatok: -Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett Új tudás-műveltséget mindenkinek program keretében Komplex kulturális fejlesztések a kistérségekben című pályázati felhívásra beadtuk a XI. Bakonyi Betyárnapok hagyományőrző programja című projektre irányuló pá-

20 lyázatunkat. Az országosan beadott 152 pályázat közül az intézményünkét is támogatásra érdemesnek találta a bíráló bizottság és Ft-nyi támogatást ítélt meg. Továbbá benyújtottunk közösen a város rendezvényszervezőivel egy Leader pályázatot Hagyományteremtő és hagyományőrző rendezvények témakörben Zirci Hagyományőrző Napok 2010 címmel, de a beszámoló készítésének időpontjában még nem ismert az eredménye. (Az irodánkra vonatkozó programrészre Ft pályázati támogatást kértünk.) 2009-et végigkísérte a Turisztikai Desztinációs Menedzsmentek (TDM) létrehozására irányuló pályázat beadásának előkészítése. Így nagyon sok megbeszélésen, szakmai fórumon, tematikus napon, vitán, értekezleten, helyi TDM szervezet megalakulását célzó szakmai előkészítő team munkaülésen vettünk részt és rengeteg ilyen irányú társadalmi munkát végeztünk. A beadási határidőig (szeptember 4. ) a korábban megtörtént sikeres regisztráció ellenére sem volt képes a kistérség elkészíteni a pályázatot az alulról építkezés, az összefogás hiánya és a minimum 5 éves pénzügyi fenntarthatóság bevállalásának kockázata miatt. V. Értékelés 1. Számszerűsíthető eredmények január-novemberi vendégforgalom Személyes Telefonos Írásos I-XI. hó fő fő fő I-XI. hó fő fő fő 98 % 95 % 168 % Értékelés: 2 %-os csökkenés 5 %-os csökkenés 68 %-os növekedés Összehasonlítva a 2008-as év forgalmi adatait az idei év hasonló időszakával, megállapíthatjuk, hogy a személyes megkeresés 2 %-kal, a telefonos érdeklődés 5 %-kal csökkent, az írásos (levél, ) megkeresés pedig 68 %-kal nőtt. Az írásos adatok nagymértékű növekedését elsősorban az interneten keresztül érkező gyors és költséghatékony ek egyre nagyobb térhódítása okozza. A 2 illetve 5 %-os csökkenést mutató eredmény kiértékelésénél azt is figyelembe kell venni, hogy 2008-ban a főszezonban a Magyar Turizmus Zrt. finanszírozásának köszönhetően nyitva voltunk szombaton és vasárnap is este 19 óráig. A vendégkör megoszlása a tavalyi évhez hasonlóan változatlanul a belföldi 3/4 és a külföldi 1/4 arányt mutatja, ezen a területen lényeges változás, elmozdulás 2009-ben sem volt tapasztalható. 2. Nem számszerűsíthető eredmények, tapasztalatok, következtetések A zirci Tourinform iroda fontos szerepet tölt be a kistérség turisztikai életében. A folyamatos információáramoltatás, a rendszeres kapcsolattartás az érintettekkel (turisztikai szereplők, önkormányzatok ), a gyakorlati munka (pl. rendezvényszervezés, kiadványszerkesztés) ellátása mind-mind az iroda szükségességét igazolja. Ezért megtartása és fejlesztése indokolt. A turizmussal kapcsolatos kérdésekben mind az önkormányzatok, mind a civil szféra kikéri az iroda állásfoglalását, és döntéseikben építenek szakmai véleményére, tapasztalataira.

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. 2014-2020. évekre szóló továbbképzési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/374/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tourinform Iroda

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre ELŐTERJESZTÉS e 2007. október 29-i ülésre Tárgy: A 42/2007.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása Előadó: Ottó Péter Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: Városi Zeneiskola alapító okiratának módosítása és a Bakonynána, mint tagozat csatlakozásának

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. március 21-ei ülésére Tárgy: A közösségi ellátásokra vonatkozó megállapodás jóváhagyása Előadó Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2005. május 30- i ülésére Tárgy: Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. NAPIREND Ügyiratszám: 1/383/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Tourinform Iroda tájékoztatója a 2013. évi működésről és a 2014. évi tervekről

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/16-5/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 21.-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda továbbképzési tervének jóváhagyása Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2002. ( VI. 17.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 Módosította: 11/2008. (XII.08.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Elszámolás alatt lévő összeg Tervezett benyújtandó összeg. 3.2 Az eszköz tárolásának helye: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.

Elszámolás alatt lévő összeg Tervezett benyújtandó összeg. 3.2 Az eszköz tárolásának helye: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület PROJEKTBESZÁMOLÓ Célterület azonosító: 1 004 447 Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: Rendezvények lebonyolításához szükséges mobil

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 10-i ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 10-i ülésére TÁJÉKOZTATÓ A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Előadó : Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2007. június 18 - augusztus 31-ig) Ottó

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

1. ÜGYFÉL ADATAI Szentkirályszabadja Község Önkormányzata

1. ÜGYFÉL ADATAI Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Leader Helyi Akciócsoport 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Levelezési cím: 8181 Berhida, Pf. 12. Telefon/Fax: 06-88/786-892 E-mail: bbkkekozpont@upcmail.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 17-i ülésére Tárgy: Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/220/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. Tárgy: Tourinform Iroda tájékoztatója a 2014. évi működésről és a 2015.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/220/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. Tárgy: Tourinform Iroda tájékoztatója a 2014. évi működésről és a 2015. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/220/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Tourinform Iroda tájékoztatója a 2014. évi működésről és a 2015. évi tervekről

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

Együttműködési megállapodás módosítás

Együttműködési megállapodás módosítás Együttműködési megállapodás módosítás Amely létrejött egyfelől Zirc Kistérség Többcélú Társulása (8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b.) - továbbiakban: Társulás képviseletében Kropf Miklós, a Társulási Tanács

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata. 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Szajol Község Önkormányzata. 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Szajol Község Önkormányzata 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év október 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az el pályázatok ellenőrzéséről Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Némethné Hajdu Márta projekt menedzser Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2011. 03. 17 Mint a csillagokat a távcsövek, úgy húztam körém, s egyre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. augusztus 11-i rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat egészségügyi alapellátás ügyeleti feladatának finanszírozása

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben