E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó : Benczikné Tóth Magdolna igazgató Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett : Benczikné Tóth Magdolna igazgató Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi kulturális hagyományok megőrzése, méltó folytatása, a közösségi és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítása, a polgárok életminőségét javító, értékhordozó tevékenységek, valamint az ezek megvalósulására létrejött intézmények és szervezetek működésének elősegítése a társadalom közös érdeke. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer: fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, állami fenntartása stratégiai jelentőségű. (1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről) Bevezető A zirci Városi Könyvtár tevékenységei közé 2003-ban integrálták a közművelődési, 2005-ben a turisztikai szakfeladatokat. Az átalakítás szervezeti (tevékenységek önálló költségvetése megszűnt), szerkezeti (létszámleépítés, munkakörök változása, dolgozói és intézményvezetői feladatok megsokszorozódása), és telephelyi változással (a könyvtár a művelődési ház épületébe költözött) is együtt járt. Mindegyik döntés önmagában is feszültségekkel járt volna. Az elmúlt 5 év alatt pozitív megerősítést nyertünk, hogy az összevonásba fektetett rengeteg energia, küzdelem és a közjóért vállalt és elvégzett szakmai munka nem volt hiábavaló. Ilyen színvonalú munkát csak kvalifikált dolgozókkal lehet végezni, a megfelelő szakmai irányítással. Közművelődési intézményünk a város minden civil szervezetével, oktatási és kulturális intézményeivel jó kapcsolatokat ápol. Erre az együttműködésre soha nem volt nagyobb szükség, mint napjainkban. Programjaink jó részében aktívan kiveszik részüket a helyi pedagógusok és diákok egyaránt. A megváltozott fogyasztási szokások, a társadalom mélyülő értékválsága, a talmi, felszínes csillogást és öncélú magamutogatást preferáló médiajelenlét a kulturális fogyasztásokban is változásokat indukált. A helyi kisközösségek fogyatkozó számban, de annál nagyobb lelkesedéssel veszik ki részüket a város közéletéből. A Városi Nyugdíjas Klub segítségére bizton számíthat minden közérdekű rendezvény, megmozdulás. A helyi művészeti csoportok (Városi Vegyeskórus, művésztanárok, Égig érő fa néptánccsoport stb.) színvonalas előadásai emelik minden városi ünnepség fényét. Az intézmény alapdokumentumai: Alapító Okirat (2009. július 1.); Szervezeti és Működési Szabályzat (melléklet: Könyvtár- és Internet-használati Szabályzat, szeptember 7.). Bejövő és kimenő iratainkról elektronikus iktatókönyvet vezetünk. Adattárunkban CD-n és DVD-n archiváljuk programjainkat, rendezvényeinket (fotó-, film- és hanganyagok). A továbbiakban beszámolunk az intézmény szakfeladatairól és a szolgáltatásokról. Beszámolónk a január-novemberi időszakot tartalmazza. A beszámolót készítette: Benczikné Tóth Magdolna, intézményvezető

3 Az intézmény működésének feltételei Személyi feltételek A zirci Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc személyi állománya 2009-ben 8 fő, ebből szakalkalmazott 7 fő, 1 fő technikai dolgozó májustól egy közcélú foglalkoztatott dolgozik intézményünkben. A képesítési előírásoknak a dolgozók megfelelnek. A továbbképzési kötelezettségeinknek eleget tettünk. Munkakör és végzettség szerint: Intézményvezető: diplomás informatikus-könyvtáros és művelődésszervező Olvasószolgálati és gyermek könyvtáros: magyar-gyors- és gépírás szakos tanár, könyvtáros aszszisztens, Módszertanos könyvtáros (kistérségi ellátórendszer): Diplomás könyvtáros, marketing spec. koll., ECDL-Start vizsga, E-Tanácsadó Feldolgozó könyvtáros I.: Történelem szakos bölcsész tanár és régész-technikus, diplomás művelődésszervező(nonprofit menedzser szakirány), középfokú C típ. olasz nyelvvizsga, alapfokú C típ. német nyelvvizsga Feldolgozó könyvtáros II.: filozófia szakos bölcsész és filozófia szakos tanár, általános iskolai tanító (jelenleg PhD-képzés), felsőfokú angol nyelvtudás Népművelő: Középfokú népművelő, szervező-ügyintéző, OKJ-s számítógép-kezelő Turisztikai referens: diplomás idegenforgalmi és szálloda szakos közgazdász, angol középfokú nyelvvizsga, német alapfokú szaknyelvi nyelvvizsga Az intézmény minden dolgozója legalább felhasználói szintű informatikai tudással rendelkezik. Szórólapjainkat, plakátjainkat költséghatékony módon, saját kivitelezésben készítjük. Tárgyi feltételek Épület: Az intézmény 110 éves épülete folyamatos felújítást, karbantartást igényel. A 2006-os felújításkor a belső átalakítás távlati tervei miatt elmaradt egy nyílászáró cseréje, amelyet jövőre pótolni szeretnénk. A korszerűtlen, közintézményben alkalmatlan, elavult gázkonvektorok folyamatos felújítást igényelnek. Az összetett funkciójú épületnek nincs raktárhelyisége. A 40 m 2 es, földes aljzatú (raklapokkal lefedett) pincében tároljuk a használaton kívüli eszközöket. A tető is folyamatos karbantartást igényel, többször beáztak az irodák. A KHT ezt megelőzendő - folyamatosan tisztítja az ereszcsatornát, megritkították a tetőre nyúló öreg fák lombjait, amelyek a tetőbe vezették a csapadékvizet. A penészedést az idén tisztasági meszeléssel sikerült megállítani. A használaton kívüli, rossz állapotú kémények veszélyeztetik a palatetőt, ugyanakkor visszabontásuk során is sérülhet a tetőzet. A további pályázatok segítségével a tető teljes cseréje jelent csak hosszú távú megoldást. Intézményünk felújított udvara és rendezett, tiszta külső megjelenése üde színfoltja lett a belvárosnak. A gyermekkönyvtár egy légtérben van a folyóirat-olvasóval, az olvasószolgálattal és az internethozzáféréssel. A gyermekeknek szükségük lenne elkülönített könyvtári térre, így nem csak hétfői,

4 zárt napokon tudnánk a gyermekeket könyvtári órákon fogadni, hanem a hét bármely napján. Erre a problémára a Szakfelügyelők is kitértek idei jelentésükben. A tervezett épület-felújítás további szakaszában ezt a célt kiemelkedő jelentőségűnek tartjuk. Technikai eszközök: Nyilvános, ingyenes szélessávú internet szolgáltatás működtetünk óta 5 számítógépen. A hálózatba kötött gépekhez szerver gépet vásároltunk a letöltések és felnőtt tartalmak szűrésére, felügyeletére. A felhasználóknak lehetőségük van szkennelésre és nyomtatásra (térítéses szolgáltatások). A dolgozók 6 számítógépen és egy laptopon dolgoznak, 1 színes és 3 fekete-fehér nyomtatóval ellátott hálózatban. Vetítőberendezéssel rendelkezünk (projektor, laptop), az előadóterembe tervezzük az internethozzáférés kiépítését. Az előadóterem indukciós hurokkal és hangosítás-technikával felszerelt. A terem kb. 80 fő befogadására alkalmas, célunk 80 egyforma széket beszerezni.. Technikai eszközeinket pályázati forrásokból szereztük be, karbantartásuk folyamatos. Pályázatok A felsorolt pályázatokat a megyei TÁMOP pályázat kivételével - saját kivitelezésben készítettük el. A külső, pályázatíró cég által összeállított munkához szakmai anyagot készítettünk. Megnevezés Pályázat Eredmény XI. Bakonyi Betyárnapok hagyományőrző programja Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt Új tudás Műveltséget mindenkinek program keretében a Komplex kulturális fejlesztések a kistérségekben program részeként a Komplex kistérségi napok altéma ,- Ft támogatás 10 % önerő A pozitív értesítést én kézhez kaptuk, azóta nincs még pályázati szerződés. XI. Bakonyi Betyárnapok (2009.) Technikai költségei Ktl /kd09 Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány Nem támogatták Közkönyvtárak Uniós programjának évi támogatása Egyházzenei kórustalálkozó megrendezése 2009-ben Külügyminisztérium NKA Közművelődési Szakmai Kollégium Veszprém megyei közkönyvtárak szolgáltatásainak, adat- 2008/4794/09 TÁMOP / ,- Ft Önerő 0 % ,- Ft Önerő 20 % Forráshiány miatt elutasítva (Tartaléklistán)

5 bázisainak összehangolása a minőségi oktatás, az iskolarendszerű oktatáson kívüli képzések támogatására, olvasási és digitális kompetenciák fejlesztésére. Konzorciumban a Megyei Könyvtár vezetésével 4 városi könyvtárral Bakony-Balaton Együttműködés: Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése _ Tudásdepó Expressz. Konzorciumban Balatonfüred és Balatonalmádi városi könyvtáraival. Egyházzenei kórustalálkozó megrendezése 2010-ben Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás TIOP-1.2.3/09/01 NKA Közművelődési Szakmai Kollégium 2008/5068 OKM (Zircre eső pályázati összeg ,- Ft, önerő 0 %) Nyertes pályázat (Zircre eső megpályázott összeg: ,- Ft, önerő 0 %) ,- Ft Önerő 25 % ,- Ft A Házban működő civil szervezetek és csoportok munkáját pályázatírással is támogatjuk. Önállóan benyújtott pályázataikhoz segítségül pénzügyi lebonyolítást, támogató- és befogadónyilatkozatot vállalunk. A GAESZ segítségével pénzügyi lebonyolítói vagyunk a zirci Civil pályázati alapból elnyert támogatásoknak. Könyvtári szakfeladat A könyvtár az alábbi alap- és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja a heti 32 órás nyitva tartási időben: 1. Nyilvános könyvtári szolgálat biztosítása: - Helyben használat - kölcsönzés (könyv, folyóirat, könyvtárközi kölcsönzés) - tájékoztatás (beleértve a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól szóló ismeretnyújtás) - közhasznú információszolgáltatás - internet szolgáltatás - másolatszolgáltatás 2. Szolgálati terek biztosítása úgy, mint - gyermek és felnőtt olvasószolgálat - felnőtt olvasóterem - hírlap és folyóirat-olvasó - információs szolgálat - internet hozzáférés biztosítása 3. Könyvtári dokumentumok beszerzése az évente jóváhagyott költségvetési előirányzat mértékéig: - szépirodalom klasszikus művek teljes körűen egyéb irodalom válogatva

6 - szakirodalom alap kézikönyvek teljes körűen tudományos és ismeretterjesztő művek válogatva helytörténet teljes körűen - folyóiratok, hírlapok - CD, CD-ROM, DVD lemez, hangos könyvek az intézmény feladataival összefüggő alkalmakon hasznosítható hangdokumentumok - szoftverek, számítógépes programok 4. Könyvtári tájékoztatás biztosítása katalógusok online elektronikus katalógus (http://zirc.asp.hunteka.hu) raktári katalógus tájékoztató kiadványok, ismertetők 5. Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatása gyermekeknek bemutató foglalkozások 6. Olvasóvá nevelés, irodalmi ízlés fejlesztése - rendhagyó irodalomórák - találkozók, irodalmi ankétok - könyvbemutatók, könyvünnepek - könyvtári-, helytörténeti tájékoztató és információs kiadványok megjelentetése - könyvtári füzetek, bibliográfiák - adattárak, információs kiadványok 7. Ünnepekhez, évfordulókhoz, könyvtári rendezvényekhez kapcsolódó vetélkedők, versenyek, pályázatok kiírása, szervezése, lebonyolítása 8. Kapcsolattartás helyi, megyei és országos szervezetekkel, társintézményekkel, a könyvtári információszolgáltató központokkal. 9. Időszakos, külön feladat: a könyvtár állományának feldolgozása a HUNTÉKA program segítségével. Nyitva tartási idő Könyvtár gyermek és felnőtt részleg, internet-használat: Hétfő: zárt nap, nincs könyvtári kölcsönzés és internet szolgáltatás Kedd: óráig Szerda: óráig Csütörtök: óráig Péntek: óráig Állománygyarapítás 2009-ben Városi Könyvtár, Zirc 1083 kötet ,- Ft Kistérségi Ellátórendszer 2560 kötet ,- Ft Összesen 3643 kötet ,- Ft Az állománygyarapítási keret költséghatékony felhasználással, körültekintően történik elsősorban nagy kedvezményeket, ingyenes, azonnali kiszállítást vállaló internetes könyváruházak segítségével, valamint antikváriumi vásárlással. Olvasóink is gyakran ajánlanak fel ajándékköteteket, az idei évben egy teljes hagyatékhoz is hozzájutottunk.

7 Névadónk, Békefi Antal munkáinak, eddig nem publikált gyűjtéseinek és róla szóló irodalomnak igyekszünk teljes anyagát begyűjteni, feldolgozni. Állomány feldolgozás 2007-ben tértünk át a SZIRÉN rendszerről a HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer alkalmazására ban konvertáltuk át az állományunkat. Jelenleg a katalógus rekordot tartalmaz. A kötetek feldolgozása az autopszia elvén történik és csak analitikusan feltárt dokumentumok kerülnek a rögzítésre. Az így elvégzett munka haszna kettős: az elektronikus rekordokkal az állomány revízióját is el tudjuk végezni. A hálózatba kötött gépeken az integrált könyvtári rendszer segítségével több állomáson párhuzamosan történik a feldolgozás és a könyvtári kölcsönzés is. Kölcsönzés Személyes használat összesen Ebből 14 éven aluli 5065 Távhasználat összesen 6 Kölcsönzések összesen 7551 Ebből Kölcsönzések 14 év aluli Kölcsönzött dokumentumok összesen Ebből: Nyomtatott dokumentum kölcsönzése Az összesből 14 éven aluli kölcsönzés

8 Egyéb dokumentum kölcsönzés Audiovizuális dokumentum kölcsönzés Elektronikus dokumentum kölcsönzés Helyben használt dokumentumok összesen Az összesből 14 év aluli: Könyvtárközi kölcsönzések Küldött kérések 73 Adott dokumentumok eredetiben 6 Adott dokumentumok nyomtatott formában 2 Kapott dokumentumok eredetiben 66 Referensz kérdések Regisztrált használó: 1638 fő 14 év alatti: 402 fő 14 év és 65 között: 1073 fő 65 feletti: 163 fő 26 könyvtárhasználati csoportos foglalkozást tartottunk 668 fő részére. Állományellenőrzés Célunk a HUNTÉKA integrált rendszerben rögzített leltárkönyv és a könyvtár eddigi 19 papíralapú leltárkönyvének összevetése. Ennek eredményeként, decemberre teljessé válik a könyvtári állomány teljes revíziója. Gyakori probléma a késő olvasói könyvtári tartozások behajtása, ebben Zirc város jegyzője nyújt támogatást részünkre. A könyvtári állomány a nemzeti vagyon része, a védelmére hozott törvények betartatása közös érdekünk. Mozgókönyvtári feladatellátás a Zirci Kistérségben Az intézmény könyvtári feladatai a városi közművelődési könyvtári feladatok mellett ben kibővültek a kistérségi szintű mozgókönyvtári feladatellátással. Ennek keretében a Zirci Kistérség 12 községében szolgáltatunk könyvtári ellátást: Bakonybél, Bakonynána, Borzavár, Csetény, Dudar, Eplény, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár. Kistérségi szolgáltató könyvtárként 12 települési önkormányzattal állunk kapcsolatban és a társulási munkaszervezettel kötött megállapodás szerint végeztük az állományfeltöltéseket és a

9 szakmai tájékoztatást. A mozgókönyvtári feladatellátásban a könyvbeszerzés helyeztük előtérbe. Elsődleges célunk, hogy az adott településen élő könyvtárhasználókat olyan kurrens dokumentumokhoz juttassuk, amelyhez a helyi könyvtár saját ereje nem elegendő. A köteteket állományba vettük, vonalkóddal, lelőhelybélyegzővel, szükség esetén katalóguslappal láttuk el, a HUNTÉKA adatbázisában történő feldolgozás után kerültek ki a községi könyvtárakba. A zirci báziskönyvtár OPAC-jában nyomon követhető az egyes lelőhelyek gyarapodása, az újonnan beszerzett kötetek már megtalálhatók és visszakereshetők a közös katalógusban. Az elmúlt években minden könyvtárban állapotfelmérést végeztünk. A községi könyvtárak zömében az állomány egy része régi, elavult, könyvtári célokra alkalmatlan volt. A könyvtári munka egyik legfontosabb területe a folyamatos állományapasztás. A tartalmilag, ideológiailag és fizikailag sérült dokumentumokat folyamatosan ki kellett vonni az állományokból ben feldolgozásra került az Eplényi Községi Könyvtár teljes állománya, a Dudari Községi Könyvtár és a Bakonynánai Községi Könyvtár egy része. Célunk a teljes kistérségi könyvvagyon adatbázisba történő feldolgozása. A Kistérségi Könyvtárellátási feladatainkról szóló éves beszámolókat a Társulás Munkaszervezetéhez nyújtjuk be a tárgyévet követő február 15-ig. Szakmai kapcsolatok A könyvtárosok tagjai a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezetének, amely nagy hangsúly fektet a folyamatos továbbképzésre, a szakmát érintő aktuális törvényi, pályázati stb. változásokat érintő tájékoztatókra (évi 5 alkalom, változó helyszínnel). Intézményünk EBSCO hozzáféréssel rendelkezik. (Academic Search Complete: több mint 4500 folyóirat teljes szövegét tartalmazza, beleértve több mint lektorált kiadvány teljes szö-

10 vegű változatát. Jóval több, mint száz folyóirat régebbi állományának PDF változata érhető el ig visszamenőleg, továbbá 1000 kiadvány esetében kereshető hivatkozási listát biztosít.) A Könyvtárunk NAVA-pontként működik (Nemzeti Audiovizuális Archívum: magyar nemzeti műsorszolgáltatói köteles példány archívum, amely az országos földfelszíni terjesztésű televíziók és rádiók magyar gyártású vagy magyar vonatkozású műsorait tartalmazza január 1-től). A Városi Könyvtár tagja a HUNGARNET Egyesületnek. Az intézményvezető vezetőségi tagja az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek (IKSZ). Az intézményvezető félévente szakmai beszámolót tart a Megyei Könyvtár által összehívott Városi Könyvtári igazgatói értekezleten az aktuális történésekről. Felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzés Az idei évben szakfelügyeleti vizsgálat volt intézményünkben. Pálmann Judit és Tóth Judit szakfelügyelő, valamint Schreiber Márta vezető szakfelügyelő jelentéséből idézünk: Az intézményben korábban, 2005-ben Balogh Ferencné már végzett szakfelügyeleti vizsgálatot, akkor még a minőségi kérdőív kitöltése nélkül. Az akkori megállapításokhoz képest sok előrelépés történt a Békefi Antal Városi Könyvtárban, részben a fenntartó Zirc Város Önkormányzatának, részben a könyvtárban dolgozó kollégáknak köszönhetően. A pozitív változások: 2005-ben a legnagyobb problémát az intézmény költségvetése, a dokumentum beszerzésre fordítható összeg hiánya jelentette. Ezzel szemben 2009-es szakfelügyelői megfogalmazás szerint Költségvetése biztosított, stabil, a fenntartó jóindulata, gondoskodása, korrektsége érezhető. Lényegesen több fajta dokumentumtípussal rendelkeznek, mint 2005-ben: Az állományban már megtalálhatók a CD-k és DVD-k is. A szervezeti változásoknak megfelelően átdolgozták a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a változásokat követik a Használati szabályzatban (az utolsó átdolgozás évszáma 2009). Megtörtént az épület részleges felújítása és akadálymentesítése. Az állomány feltárását a HUNTÉKA rendszerrel végzik. Közönségkapcsolatok Ezen a téren a legjelentősebb előrelépés a saját honlap szerkesztése, elindítása volt (www.vkmh-zirc.koznet.hu) októbertől elérhető intézményi honlapunk mindhárom szakfeladat tekintetében a közérdeklődésre számot tartó információkat megjeleníti. Fokozatosan töltjük fel a szakmai anyagokat, a könyvtári katalógus linkje integrálásra került a honlapra. Az intézmény dolgozói kezelik, szerkesztik a honlap felületét. Keressük a további átlinkelési lehetőségeket, ezzel bővítjük, generáljuk a honlapra mutató találati arányok számát. Havonta összeállított szórólapon tájékoztatjuk Olvasóinkat, látogatóinkat az aktuális programokról. Az épület falán elhelyezett vitrinben plakátokon hirdetjük a kistérség programkínálatát. A STÚDIÓ KB heti hírműsora tudósít rendezvényeinkről, az intézményünket érintő közérdekű információkról. A Veszprém Megyei Napló hivatalos tudósítója beszámol a nagyrendezvényekről a lap hasábjain. Sajnos sajtóbeszámolókra, kommünikére ritkán marad idő egy-egy rendezvény lezárásakor, értékelésekor. Együtt a Könyvtárért Alapítvány Az Együtt a könyvtárért Alapítványt 2000-ben hoztuk létre a városi könyvtár működési feltételeinek javítására. Alapítója Nagy Károlyné, aki 25 éven keresztül volt igazgatója a könyvtárnak. Neki köszönhető a könyvtárat / és könyvtárosokat ma is jellemző kiegyensúlyozott légkör, a felhasználókat középpontba helyező és az új szolgáltatásokra mindig nyitott szemlélet.

11 Az Együtt a könyvtárért Alapítvány elsősorban a civil pályázati lehetőségeket használja ki gyermekprogramok, szavalóversenyek, mesemondó versenyek, játszóházak támogatására. Munkánkat rendszeres támogatják képviselői tiszteletíjak felajánlásával is. Hagyományosan, minden novemberben a Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Körével közösen természettudományi vetélkedőt szervezünk általános iskolásoknak márciusában zirci civil szervezetekkel közösen megalakítottuk a Zirci Civil Kerekaszalt, az összejöveteleket a Városi Könyvtárban tartjuk.

12 Közművelődési szakfeladat 1. a) Közösségi művelődés klubok és egyéb azonos érdeklődésű lakóhelyi életkori közösségek, helyi közösségi vitafórumok keretében folyó közművelődési tevékenység, művelődési és szórakoztató rendezvények szervezése, támogatása. A település civil szervezeti együttműködésének támogatása b) Körök, művészeti rendezvények szervezése. Amatőr alkotó és művészeti csoportoknak bemutatkozási lehetőség szervezése. A város művészeti, helytörténeti értékeinek időszaki vagy tematikus bemutatása. c) Ismeretterjesztés és iskolán kívüli felnőttoktatás: előadássorozatok szervezése és rendezése d) Helyi internetes információs bázis létrehozása és működtetése e) Különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a testvérvárosok kultúrájának, művészetének megismertetése. f) Szórakoztató programok szervezése: a szabad idő kultúrált eltöltését biztosító könnyű műfaj, szabadidős programok szervezése az ifjúsági korosztály számára is g) Képzőművészeti kiállítások szervezése, rendezése h) Az ünnepek, évfordulók lebonyolítása, azok színvonalas megrendezése, az ünnepek fontosságának tudatosítása. Városi rendezvények tartalmi és technikai szervezése, lebonyolítása, segítése 2. Önköltséges alapon és/vagy pályázat terhére tanfolyamok, tréningek szervezése szakkörök szervezése szabadidős szórakoztató programok szervezése 3. Alaptevékenységbe nem tartozó tevékenységi körök a.) termékbemutatók (bevételszerző tevékenység) b.) vetélkedők szervezése, lebonyolítása c.) az intézmény helyiségeinek bérbeadása (ha az alaptevékenységet nem zavarja) Közművelődés nyitva tartási rendje Hétfő: 8 16 óráig este program szerint Kedd: 8 16 óráig este program szerint Szerda: óráig Csütörtök: 8 16 óráig, este program szerint Péntek: 8 16 óráig, este program szerint Szombat: rendezvénytől függően Vasárnap: rendezvénytől függően Állandó rendezvényeink, időrendben: - Magyar Kultúra Napja ünnepi műsor - Játszóházak minden hónap utolsó csütörtökén, zárásként táncházzal - Ünnepekhez kötődő játszóházak (farsang, Húsvét, anyák napja, gyermeknap, Advent), kézműves foglalkozások (könyvkötés, csuhézás, anyagozás, természetes anyagok feldolgozása) - Költészet Napi Versmondó Ünnep (április 11.) - Kórusok Egyházzenei Hangversenye május második péntekén (Bazilika, szervező Zirci Városi Nyugdíjas Klub) - Nemzeti ünnepeinken tartott városi ünnepségek: március 15.- Hagyományosan a Reguly Antal Általános Iskola diákjainak közreműködésével, augusztus 20.- vendégművészekkel, október 23.- III. Béla Gimnázium tanulóinak közreműködésével) - Múzeumok éjszakája: képzőművészeti kiállítás megnyitó, koncertek

13 - Zirc Városért szakmai kitüntetések átadása az ünnepi Kt-ülés műsora - Bakonyi Betyárnapok - Bányásznapi megemlékezés - Magyar Népmese Napja mesemondó verseny (szeptember 30.) - Októberi Könyvtári Napok (baba, tini, nagyi könyvtári napok, 2009-ben október 5-11.) - Bakonyi Turisztikai Konferencia (november második péntekén) - Múzeumok őszi fesztiválja, Múzeumok Őszi éjszakája - Városi Mikulás ünnepség: Zenés műsoros est gyermekeknek (december 6.) - Színházi járatok bérletes előadásai: Veszprémi Petőfi Színház, Győri Nemzeti Színház - Tihanyi Tetőtéri Esték szervezett látogatása Képzőművészeti kiállítások 2009-ben - Szél : a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény diákjainak kiállítása - Pásztor János festőművész kiállítása - Biblia a Magyar Képzőművészetben az Oltalom Alapítvány gyűjteményéből - Darvasi László festőművész kiállítása - Dr. Hevesi Gusztávné gobelin kiállítása - Zirci alkotók csoportos őszi kiállítása - Szajkó István festőművész kiállítása - Babakiállítás Varga Béláné (Veszprém) gyűjteményéből - Gyűszűkék Foltvarró klub kiállítása - Honyecz Helga gyöngyfűzött és szövött ékszereinek kiállítása - B. Dobos Teréz népi iparművész csuhészobrainak kiállítása - Szurgyi Zsuzsanna népi kismesterség-oktató bőrműves, csuhé és szalma alkotásai Ismeretterjesztő előadások 2009-ben - Dr. Praznovszky Mihály: Kölcsey Ferenc himnusza - H. Dr. Harmat Beáta muzeológus: Csodálatos rovarvilág - Dr. Payrich Mária: A másik nem.? - Horváth Ferenc csillagász: A csillagászat legújabb eredményei - Szegedi József: A Káli-medence történelmi és természeti értékei - Dr. Jáger Ida: Válság és Boldogság - Korbély Barnabás: A Bakony Balaton Geopark - Dr. Hídvéginé Kovács Annamária: II.-es típusú diabétesz mint napjaink világjárványa - Katona Lajos Tamás: A felsőrákosi őselefánt - Dr. Reisinger János irodalomtörténész: Mit nyerhetünk a Bibliából? - Vecsey Katalin református lelkész: Ünnepvárás Irodalmi és színházi kamara előadások Múzsák Társulata: Utazás egy siker körül kabaré vígjáték (május 1.) - TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad: Virág voltam, gyökér lettem (április 16.) - Zirc Város felnőtt versmondói: Költők és Évfordulók (május 6.) - Békefi Antal névadó ünnepség (május 16.) - Kincses Színház: A kisgömböc (szeptember 19.) - Hűvösvölgyi Ildikó önálló estje (október 17.) - P. Tófeji Valéria író olvasó találkozója (november 11.) - TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad: Csiribiri Zenés irodalmi kabaré (november 21.)

14 - Váradi Péter Pál Lőwey Lilla: Erdély Székelyföld fotóalbum sorozat új kötetének bemutatója (december 7.) Koncertek - Jamprovise bluesrock- jazzfunk (július 11.) - Rapszódia Énekegyüttes kamara estje (augusztus 15.) - Lauder Javne Zeneiskola Klezmer zenekar koncertje (augusztus 18.) - Transylmania koncert (augusztus 20.) - Utcabál: Weekend tánczenekar (augusztus 20.) - Térzene: SÉD-PARTY Hagyományőrző fúvós zenekar (augusztus 23.) - Magyar nóta est (szeptember 30.) - Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola koncertje a Zene Világnapján (október 1.) - Csizmadia Géza zenés műsora (március 8., november 25.) - III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zenepedagógusainak adventi hangversenye (december 17.) Civil szervezetek programjai - Zirc Városi Vegyeskórus: minden hét kedd, péntek óráig - Zirci Városi Nyugdíjas Klub: minden hét szerda óráig - Zirc Város Felnőtt Versmondóinak Köre: minden hét szerda óráig - Gyűszűkék Foltvarró Klub: kéthetente pénteken óráig - KÖZKINCS Kerekasztal: havonta egy alkalommal - Zirci Civil Kerekasztal: havonta egy alkalommal - Magas-Bakonyi Méhész Egyesület programjai: igény szerint - Kórusok Egyházzenei Hangversenye május második péntekén - Finnbaráti Kör: igény szerint - Bakony Turizmusáért Egyesület: igény szerint Egyházak Bérea Pünkösdi Közösség (terembérletes minden vasárnap óráig) Bibliai hétfők: április, november (terembérletes) Festményvásár Árkád Galéria (terembérletes, április 7.) Alkalmankénti, igény szerinti programok: - Esélyek Háza Kistérségi Fórum nyugdíjasoknak (március 25.) - Ezeréves Megye Gyermek megyenapok történelmi barangolások Veszprém megyében, Megyei Közművelődési Intézet szervezésében (június 6.) tagú német Harmonika Zenekar koncertje (július 26.) - Virágos Zircért díjátadó ünnepség Pék László önkormányzati képviselő szervezésében (augusztus 14.) - Közönségtalálkozó Aschenbrenner György autóversenyzővel (október 28.) - Társulási Tanácsülés (március 13.) - Gyermekszínházi előadás (A rest macska) 1-2. osztályosoknak, a Reguly Antal Általános Iskola szervezésében (november 27.)

15 Egyéb, kistérségi hatókörű tevékenység: Jó szakmai kapcsolatokat ápolunk a Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanács Munkaszervezetével és a kistérség kulturális szakembereivel. A Társulási Tanács megbízásával nyújthattuk be az idei Betyárnap hagyományőrző programjainak támogatását szolgáló KÖZKINCS pályázatunkat. Intézményünk alapító tagja a Zirc Kistérségi KÖZKINCS Kerekasztalnak. Aktívan hozzájárultunk a Zirci Kistérség Értékleltárának összeállításához. A Kerekasztal megbízásából egy munkacsoportot létrehozva elkészítettük Zirc kistérség Közművelődési Stratégiája c. szakmai anyagot, amely januárjában kerül a Társulási Tanács elé.

16 Idegenforgalmi szolgáltató irodai tevékenység a) Tájékoztatás és információnyújtás alapvető idegenforgalmi szolgáltatásokról, alapellátásról, látnivalókról, rendezvényekről, szabadidő eltöltési lehetőségekről b) A turisztikai piac kínálati elemeinek rendszeres összegyűjtése, adatbázis létrehozása c) Az információáramlás segítése az önkormányzat és az idegenforgalmi szervek között, kapcsolattartás a turisztikai piac szereplőivel d) Propaganda tevékenység - közreműködés a város és térsége arculatának kialakításában e) Közreműködés a kiemelt idegenforgalmi rendezvények megszervezésében, a turistabarát helyi szemlélet kialakításában f) A város és térségének képviselete az idegenforgalmi piacon g) Idegenvezetés, szállásközvetítés, rendezvényeken szakmai közreműködés h) Kulturális, idegenforgalmi és sport rendezvényekre jegyárusítás I. Rövid történeti áttekintés Tourinform Zirc Készítette: Hevesiné Németh Mariann Turisztikai referens A Bakony és benne a fővárosaként emlegetett Zirc város is kiemelkedő táji, természeti és kulturális értékei miatt vonzó hazai céldesztináció a turisták körében. Felismerve a helyi turizmus jelentőségét, a turisztikai adottságok megőrzésének, az újak kiaknázásának, hasznosításának és fejlesztésének rendkívül nagy gazdaságélénkítő hatását döntött úgy a városvezetés, hogy információs irodát hoz létre Zircen. Az alapítás évében, második felében ZIRCINFORM néven kezdte meg működését az apátság épületénél, majd 1999-ben névhasználati szerződést kötött a Magyar Turizmus Zrt-vel és így az országos tourinform iroda hálózat tagjaként Tourinform néven folytatta működését. Az iroda Zirc Város Önkormányzat fenntartásában az alapítás évétől kezdve folyamatosan üzemel június 1-től a hatékonyabb költséggazdálkodás és humánerőforrás kihasználás miatt öszszevonták a Városi Könyvtár és Művelődési Házzal és új épületbe költözött. Jelenlegi neve és címe: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc, 8420 Zirc, József Attila út. 1. Feladatai között kiemelt szerepet kap a zirci kistérség turisztikai értékeinek számbavétele és népszerűsítése. Az iroda gyűjtőterületéhez 19 település tartozik, név szerint: Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Gic, Hárskút, Jásd, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Tés és Zirc. II. Működési jellemzők 1. Tárgyi feltételek Az iroda épülete az intézmény összevonás következtében a felújított Művelődési Házban kapott helyet. Az új környezet tiszta, rendezett, tágas, kultúrált és vendégfogadásra kiválóan alkalmas, bár épületen belüli elhelyezkedése nem túl optimális, ugyanis az előadóterem megközelítése csak a tourinform irodán keresztül lehetséges, így a különböző programokra érkezők (pl. termékbemutatókra, kulturális programokra, kiállításokra, énekkari próbákra, nyugdíjas klub ösz-

17 szejöveteleire ) az irodában gátolják a zavartalan munkavégzést. Továbbá nyitottsága miatt (nem zárható le külön az iroda) az értékmegőrzés, felelősségvállalás kérdése sem megoldott. Ugyan nem közvetlen a fő látnivalók mellett, de központi helyen található, a vendégek által könnyen megközelíthető, előtte a parkolás ingyenesen biztosítható. Az iroda alap-infrastrukturális technikai háttere elfogadhatónak mondható. Rendelkezik számítógéppel, nyomtatóval, fénymásolóval, telefon fővonallal és faxkészülékkel. A munkavégzéshez szükséges tematizált kiadványtárolóval felszerelt és prospektusraktárral is ellátott. A vendégek komfortérzetét szolgálja a gondosan tisztántartott illemhely, külön mozgássérült WC-vel. 2. Személyi feltételek Az intézményi összevonásnak köszönhetően az 1 fő főállású alkalmazott távollétében (szakmai okok, betegség, szabadság esetén) a helyettesítés megoldható. Irodánk a főszezonban megnövekedő vendégforgalom kiszolgálását nyári gyakorlatos munkaerővel igyekszik megerősíteni és gyorsabbá tenni. Az iroda tevékenységében, a megfelelő tárgyi és személyi feltételek biztosításában, a napi feladatok ellátásában az intézményvezető is folyamatosan részt vesz, segíti és felügyeli a munkát. 3. Pénzügyi feltételek A működés költségeit Zirc Város Önkormányzatának költségvetése és a Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Turisztikai Hivatalon keresztül finanszírozza. Általánosan jellemző és közismert az önkormányzatok forráshiányos állapota, amely csak egy szűkös anyagi keret felhasználását teszi lehetővé, a tárgyi és személyi háttér fejlesztésére már nem jut kellő fedezet. 4. Nyitva tartás Az iroda szezon szerinti nyitva tartási ideje: és között hétfőtől-péntekig hétfőtől-péntekig IV. Szakmai tevékenység A Tourinform irodák figyelembe véve a névhasználati szerződésben rögzített non-profit jelleget és piac semlegességet, sokrétű munkát végeznek. 1. Információ-és adatgyűjtés Irodánk elsődleges feladata a térség turisztikai adottságainak összegyűjtése, a Magyar Turizmus Zrt. által fenntartott országos adatbázisban (NETA= Nemzeti Turisztikai Adatbázis) való rögzítése és az adatok folyamatos frissítése. Az országos információáramlásba való bekapcsolás is elősegíti a kistérségről megjelenő hiteles és aktuális információcserét, az értékek népszerűsítését és ezáltal a terület turisztikai fejlődését. Az adatgyűjtés folyamatos frissítést, karbantartást igényel. Alapot szolgáltat a különböző (helyi/megyei/regionális/országos) kiadványokban a térség turisztikai kínálatának megjelenítéséhez. A 2009-es évben a NETA adatbázis aktualizált feltöltése a kiemelt határidős feladatok között szerepelt és ennek irodánk maradéktalanul eleget tett.

18 2. Információ-és adatszolgáltatás A helyileg és országosan létrehozott adatbázis révén a területre látogató bel-és külföldi turisták számára pontos, naprakész és széleskörű információt nyújtunk nemcsak a térségről, hanem egész Magyarországról. A helyi lakosság folyamatosan igénybe veszi belföldi utazási elképzelései megvalósításához szükséges tájékoztatásunkat. A szakmai irányítók felé havonta statisztikát készítünk az irodánkban megjelenő (személyes, telefonos, írásos) vendégforgalomról és a különböző határidős feladatok elvégzésével az aktualizált, hiteles, tematikus adathalmazok létrehozásához is hozzájárulunk. A Magyar Turizmus Zrt. által létrehozott Tourinform Faliújságon keresztül érkező feladatokat (pl. egy-egy kiadvány szakmai véleményezése, információszolgáltatás a gyűjtőterülethez tartozó vonzerőkről, fejlesztésekről, nagyrendezvényekről ) is elvégezzük. A Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság (KDRMI) felé minden hónap elején megküldjük az előző hónap szakmai beszámolóját, amelyeket havi bontásban jelen beszámolóhoz is mellékelünk. 3. Marketing tevékenység Az iroda másik fő feladata a kistérség turisztikai piacon való megjelentetése a marketing eszközrendszer széles tárházának felhasználásával. Ezek közül kiemelt a vásárokon, kiadványokban és az interneten való megjelenés ben irodánk személyesen részt vett az Utazás 2009 kiállításon, Budapesten a KDRMIvel közös standon a Zirci kistérség égisze alatt és a Más, mint másutt kiállításon Veszprémben ben is részt kíván venni mindkét vásáron. Azokon a további bel-és külföldi turisztikai vásárokon, ahol a megye illetve régió képviselteti magát kiadványainkkal, információs anyagainkkal vagyunk jelen. A 2009-ben megjelent ZKTTT által kiadott Bakony üzenete, a BATUE által kiadott 4 évszak a Bakonyban és a Tourinform Veszprém által ismét megjelentetett (nyári és külön őszi/téli szám) Útitárs című kiadványok előkészítési és terjesztési munkálataiban vettünk részt. A Bemutatkozik Magyarország útikönyv, a Bakony északi része térkép és a Veszprém Megye Atlasz kiadásában is közreműködtünk a térségre vonatkozó információk, leírások, képanyagok összeállításával. A jelenkort jellemző internetes megjelenés fontosságát megerősítve folyamatosan adatokkal, aktuális hírekkel, közleményekkel szolgálunk a Zirc város (www.zirc.hu), Zirc és kistérsége (www.zirckisterseg.hu), valamint a honlapján. A helyi kábeltévén keresztül is rendszeresen publikáljuk a turisztikai történéseket. Az év folyamán rendszeresen készített beharangozó és értékelő riportot a helyi Tv irodánkkal egy-egy nagyobb rendezvény kapcsán. A Naplóban és az Itthon-otthon van belföldi turisztikai magazinban több alkalommal jelent meg híranyag, illetve népszerűsítő PR cikk irodánk közreműködése révén. Irodánk rendszeres és aktív promóciós tevékenységet folytat a Cuha völgyi vasútvonal megmentését illetően. A Visitors Országos Idegenforgalmi Összefogás és a Zirci Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa közötti szerződésnek köszönhetően lehetőségünk volt a Duna Tv Dunatér című műsorában rendezvényeinket, kiemelkedő kiállításainkat bemutatni, amelyekhez a szöveges és képi anyagot irodánk biztosította. Minden térségi/megyei/regionális/országos hírközlési lehetőséggel igyekszünk élni.(veszprém Megyei Turisztikai Hivatal honlapja, a veszprémi Tourinform iroda saját honlapja, KDRMI hírlevele, Fesztiválkalauz, Esemény naptárak...) Turisztikai kínálatunk terjesztésében testvérvárosi kapcsolataink is segítenek ben nagyszabású testvérvárosi találkozóra került sor Admontban, amelyhez megfelelő kiadványokkal, prospektusokkal láttuk el a kiutazó delegációt.

19 Továbbra is alkalmaztuk a Bakonyi friss levegőt szimbolizáló marketingeszközünket (=dunsztos üveg levegő), amelyet vidáman fogadott a célközönség ben szeretnénk ezt az eszközt még hatékonyabban alkalmazni a turisztikai piacon, melynek eredményeképpen azt szeretnénk elérni, hogy pár év múlva egy üres dunsztos üveg láttán vagy a friss levegő szó hallatán egyből a Bakonyra asszociáljon a potenciális turista. 4. Kereskedelmi tevékenység Irodánk a turisták igényeinek minél szélesebb körű kiszolgálása érdekében különböző térképek, atlaszok, képeslapok, kiadványok és CD/DVD-k értékesítésével is foglalkozik. Az ebből származó forgalom évről-évre folyamatosan növekszik. Erre az évre is kértünk és kaptunk az APEH-től pénztárgép használati mentességet, a forgalom volumenére hivatkozva, de ha a bevétel-növekedés továbbra is jellemző lesz a kereskedelmi tevékenységünkre (ami célunk), előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik a pénztárgép beszerzése, alkalmazása és a vele járó költségek (pl. APEH leolvasás díja) felvállalása. 5. Rendezvények A város kiemelt rendezvényei közül kettőnek a szervezését irodánk látta el. A XI. Bakonyi Betyárnapok és Országos Betyártalálkozó augusztus 7-8-án eredményesen megvalósult. A technikai háttér (személyi és tárgyi feltételek), a szolgáltatások és a különböző programok biztosításához sikerült egy nagyon előnyös szerződést kötnünk a Szabadtéri Vendéglátók és Szolgáltatók Egyesületével. Több mint ember vett részt a rendezvényen, többek véleménye szerint az elmúlt évek legsikeresebb Betyárnapja volt. A színvonalas programok, a személyi-és technikai háttér megszervezése, a pályázatok megírása, az egyéb anyagi források megteremtése, szponzorok felkutatása, a lebonyolítás, az elszámolás a szolgáltatókkal, az egyesülettel, a pályázatok pénzügyi elszámolása, mind irodánk munkája révén valósult meg. A XII. Bakonyi Turisztikai Konferencia november 13-án, előadóinak, a témáknak és a kísérőrendezvényként mellé szervezett Kistérségünk kincsei nevet viselő vándorkiállításnak köszönhetően eredményesen zárult. Bár a térség turisztikai szereplőit nem a tervezett mértékben és intenzitásban sikerült megmozgatni, a jelenlevők sok hasznos szakmai ismerettel lettek gazdagabbak. Ezen kívül a kistérség egyéb rendezvényeinek (pl. A BULI, No motor rally, falunapok, Bányásznap, Cseszneki Nyár programsorozat, Apátsági orgonakoncertek, Szomszédolás, Nemzeti Vágta, Gyermekkarácsony és Városi Nagykarácsony, különböző sport-és kulturális rendezvények.) koordinálásában, aktív propagálásában és szakmai előkészítő munkájában is számítanak irodánkra. 6. Pályázatok Irodánk folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, részt vett a KDOP pályázatok társadalmi egyeztető fórumain, tematikus napjain. A megszerzett információkat közli az érintettekkel (szállásadók, turisztikai vállalkozások, rendezvényszervezők, programgazdák, turisztikai attrakciók üzemeltetői, önkormányzatok, civil szervezetek, egyesületek ). Rendszeresen informálódik az aktuális (NKA, ROP, Veszprém Megyei Önkormányzat, RIB, Veszprém Megyéért Alapítvány, Veszprém Megye Idegenforgalmáért Alapítvány, ÚMVP, LEADER) pályázatokról és igyekszik fel-illetve kihasználni ez irányú ismereteit ben az iroda közreműködésével benyújtott turisztikai pályázatok: -Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett Új tudás-műveltséget mindenkinek program keretében Komplex kulturális fejlesztések a kistérségekben című pályázati felhívásra beadtuk a XI. Bakonyi Betyárnapok hagyományőrző programja című projektre irányuló pá-

20 lyázatunkat. Az országosan beadott 152 pályázat közül az intézményünkét is támogatásra érdemesnek találta a bíráló bizottság és Ft-nyi támogatást ítélt meg. Továbbá benyújtottunk közösen a város rendezvényszervezőivel egy Leader pályázatot Hagyományteremtő és hagyományőrző rendezvények témakörben Zirci Hagyományőrző Napok 2010 címmel, de a beszámoló készítésének időpontjában még nem ismert az eredménye. (Az irodánkra vonatkozó programrészre Ft pályázati támogatást kértünk.) 2009-et végigkísérte a Turisztikai Desztinációs Menedzsmentek (TDM) létrehozására irányuló pályázat beadásának előkészítése. Így nagyon sok megbeszélésen, szakmai fórumon, tematikus napon, vitán, értekezleten, helyi TDM szervezet megalakulását célzó szakmai előkészítő team munkaülésen vettünk részt és rengeteg ilyen irányú társadalmi munkát végeztünk. A beadási határidőig (szeptember 4. ) a korábban megtörtént sikeres regisztráció ellenére sem volt képes a kistérség elkészíteni a pályázatot az alulról építkezés, az összefogás hiánya és a minimum 5 éves pénzügyi fenntarthatóság bevállalásának kockázata miatt. V. Értékelés 1. Számszerűsíthető eredmények január-novemberi vendégforgalom Személyes Telefonos Írásos I-XI. hó fő fő fő I-XI. hó fő fő fő 98 % 95 % 168 % Értékelés: 2 %-os csökkenés 5 %-os csökkenés 68 %-os növekedés Összehasonlítva a 2008-as év forgalmi adatait az idei év hasonló időszakával, megállapíthatjuk, hogy a személyes megkeresés 2 %-kal, a telefonos érdeklődés 5 %-kal csökkent, az írásos (levél, ) megkeresés pedig 68 %-kal nőtt. Az írásos adatok nagymértékű növekedését elsősorban az interneten keresztül érkező gyors és költséghatékony ek egyre nagyobb térhódítása okozza. A 2 illetve 5 %-os csökkenést mutató eredmény kiértékelésénél azt is figyelembe kell venni, hogy 2008-ban a főszezonban a Magyar Turizmus Zrt. finanszírozásának köszönhetően nyitva voltunk szombaton és vasárnap is este 19 óráig. A vendégkör megoszlása a tavalyi évhez hasonlóan változatlanul a belföldi 3/4 és a külföldi 1/4 arányt mutatja, ezen a területen lényeges változás, elmozdulás 2009-ben sem volt tapasztalható. 2. Nem számszerűsíthető eredmények, tapasztalatok, következtetések A zirci Tourinform iroda fontos szerepet tölt be a kistérség turisztikai életében. A folyamatos információáramoltatás, a rendszeres kapcsolattartás az érintettekkel (turisztikai szereplők, önkormányzatok ), a gyakorlati munka (pl. rendezvényszervezés, kiadványszerkesztés) ellátása mind-mind az iroda szükségességét igazolja. Ezért megtartása és fejlesztése indokolt. A turizmussal kapcsolatos kérdésekben mind az önkormányzatok, mind a civil szféra kikéri az iroda állásfoglalását, és döntéseikben építenek szakmai véleményére, tapasztalataira.

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2005. május 30- i ülésére Tárgy: Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja 2014 2018. Készítette: Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató és Soponyai Ilona esélyegyenlőségi felelős 2014. 1 Előzmények Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség

Részletesebben

I. Szervezeti kérdések

I. Szervezeti kérdések Tartalomjegyzék I. Szervezeti kérdések... 3 TÁMOP 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése... 4 II. Szakmai működés... 5 1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 5 2. Intézményi

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. BEVEZETÉS II. A KEZDETEK III. KLUBKÖNYVTÁR (1968-1997) IV. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Településfejlesztési koncepció megalapozó vizsgálat elfogadása. 2. Pályázati felhívás a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum magasabb vezetői beosztásának ellátására. 3.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020. MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015 BESZÁMOLÓ Központ 2014 Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015 Tartalom BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI PROGRAM 2014... 5 AGÓRA FUNKCIÓK... 8 HELYSZÍNEK...10 KÜLSŐ SZERVEZETEK

Részletesebben

8. Promóció, reklám, kommunikáció

8. Promóció, reklám, kommunikáció 8. Promóció, reklám, kommunikáció Az intézkedés célja és indokoltsága: Egy tematikus út esetében a fejezet címében szereplő tevékenységek a Palóc Út üzenetének eljuttatása a célközönséghez a legfontosabb

Részletesebben

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2010. január 1. Készítette: dr. Horváth Sándor Domonkos könyvtárigazgató Jóváhagyom: Borkai Zsolt polgármester 1 A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010.

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010. BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2010. július 1-jétől Könyvtár SzMSz 2010. 2 BEVEZETŐ A Balatoni Regionális Történeti

Részletesebben

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány C É L C s o p o r t T é r s é g f e j l e s z t ő, P r o j e k t t e r v e z ő é s M e n e d z s m e n t K f t. 8330 Sümeg, Hunyadi J. u. 2. Tel: (87) 350 621, 70/365 0939 - Fax: (87) 350 621 1 Szükségletfelmérés

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2009-ben ötödik, teljes évi tevékenységét zárta.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére TARTALOMMUTATÓ 1. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2015. évi munkaterve. 2. Huszár Gábor polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. 3. Egyes külföldi állampolgárok Szentgotthárdon

Részletesebben