XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA december 14.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14."

Átírás

1 XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA december 14. Kedves Olvasó! Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. (Mikeás 5,1.) Korunk megalomániás (nagyzó) életszemlélete nem tűri el maga körül azt, amiről bebizonyosodik, hogy kicsi, kevés, gyenge, erőtlen. A legtöbb ember nagy akar lenni, hatalomra vágyik, erősnek szeretne mutatkozni. Már a kicsiny gyermek élete is ebbe az irányba mutat. Felnőve aztán igyekszünk mindent megmozgatni annak érdekében, hogy az élet legkülönfélébb területein ez így is legyen. Ám ezalatt így vagy úgy a legtöbb ember felemészti energiáit, előbb vagy utóbb kiderül: ha ideig-óráig sikerült is naggyá, erőssé, hatalmassá lenni, ettől még nem lett boldogabb az élete, sőt talán túl sokba került ezen célok bármelyikének az elérése. A Biblia ezzel szemben egészen meglepő módon beszél a karácsonyi események próféciájában arról, hogy az igazi nagyság a kevésben, a kicsinyben van elrejtve, ahogyan ezt Mikeás próféta is megfogalmazta. Láthatjuk: a Mikeás próféta által tolmácsolt isteni ígéret szerint a legkisebből támad majd a legnagyobb. Egy csaknem teljesen félreállított és már-már feledésbe merülő kicsiny nemzetségből a világ Megváltója, Jézus Krisztus. Az, Akinek már megszületése pillanatában sem volt helye az emberek között, s Akit már csecsemőként is halálra üldözött a hatalmát féltő Heródes király, ám Aki minden ellene irányuló hatalmi törekvés ellenére is meg tudott maradni a maga szentségében, tisztaságában. Így válhatott erőforrásul azóta is nemzedékről nemzedékre a Benne hívőknek, az Őt követőknek. Igazi aktualitása van ennek a több évezredes ígéretnek. Áldott biztatás ez arra nézve, hogy Isten előtt a kicsiny is drága, a kevés is fontos. Ma, amikor egy értékvesztő világban élünk, hiszen sok minden át- és leértékelődött, akkor nekünk, Krisztust követő embereknek ezt különösen is meg kell szívlelnünk. Nem mondhatunk le azokról az értékekről, amelyeket Isten Igéje, a Szentírás közvetít a ma embere felé is, miközben a világ értéktelen és haszontalan dolgok felé fordul. Merjük vállalni ezeket az értékeket a karácsonyt az esztendő üzletének tekintő kalmár szemlélettel szemben, s hirdessük az ingyen kegyelem lehetőségét és kiáradását, mely az első karácsonykor jelent meg minden ember számára! Legyünk ebben példák családi életünkben éppúgy, mint gyülekezetünkben vagy éppen munkahelyi közösségekben. Mutassuk fel a saját életünkben: Isten értékrendje nem azonos a világ értékrendjével. S ha ezt minél többen odaéljük a világ elé, akkor a bennünk és általunk is közvetített világosság talán valamit segít eloszlatni abból a sötétségből, ami az emberek életét uralja. Ebben segítsen minket a Mindenható Isten, s ajándékozzon Mindannyiunknak kegyelemmel teljes Karácsonyt és Boldog Újévet! Katona Gyula lelkipásztor Istentől áldott karácsonyi Ünnepeket és 2010-es esztendőt kívánunk! Túrmezei Erzsébet: Adventi emlék Ha már lehullt a hó, S fekete földünket befödte, Hogy szállott gyermekálmok röpte A fényes ég felé, Az égi trón elé De Téged nem talált meg. Az égi gyermeket kereste, Akiről, ha leszáll az este, Csodálatos mesék borulnak, Vágytól égő gyermekszívekre. Az égi gyermeket kereste És nem talált rád, nem ismert meg Hiszen Te nem vagy többé gyermek. Szétfoszlottak a régi álmok, Meghaltak a régi mesék. A karácsonyfa lángjait Oltogatták hideg szelek Még mindig nem ismertelek. Sok évbe telt, s ha Te nem jössz elém, Megváltóm, Uram, Messiásom, Ma sem ismerlek én. Hála neked, hogy megkerestél. Ó, most már van Karácsonyom, S ádventi, nagy csodavárásom. Megcsaltak mind a régi álmok, De benned nincs csalatkozásom. Benned mindenem megtalálom. A valóság szebb, mint az álom.

2 2. oldal december SZERKESZTŐI JEGYZET Ismét eltelt egy év és nyakunkon vannak az ünnepek. Sokak számára ez megterhelést, a pénztárca vészes kiürülését jelenti, mert az ajándékozás nem ismer határokat. Valóban fontos az ajándékozás, de talán nem annak értéke a lényeges, hanem az, hogy van. Pénzben ki nem fejezhető ajándékot kaphatunk azonban egy olyan személytől, aki mindenkinek ajándékot ad: Jézus Krisztust. Talán közhelyszámba megy, de a Karácsony nem pusztán a szeretet és a család ünnepe, sokkal inkább az isteni szereteté, amikor Isten elküldte nekünk Fiát, az Úr Jézus Krisztust. Az ünnepek során minden bizonnyal Önnek is lesz alkalma arra, hogy ismét átgondolja azt, hogy miért kellett Istennek emberi alakban eljönnie az emberek közé. Ebben a lapszámban a szeptember óta eltelt időszak összegzését olvashatja minden gyülekezeti tagunk. Három hónap alatt sok minden történt gyülekezetünkben, és biztosan állíthatom, gazdag áldást kapott, aki vette a fáradtságot, és eljött az istentiszteletekre, evangélizációkra. Nálunk járt Csépe Andrea misszionárus, dr. Pálhegyi Ferenc pszichológus, igét hirdetett templomunkban Baráth János, Feyér Sándor és Pető Balázs lelkész, megfordult itt a szikszói gyülekezet énekkara, eközben új épületszárnnyal bővült iskolánk. Az adventi időszakot használjuk fel arra, hogy az új egyházi és naptári évet mennyei erővel feltöltekezve kezdhessük el. Munkatársaim nevében mindenkinek áldott ünneplést kívánok: Mucsi András TISZTELT OLVASÓ, KEDVES REFORMÁTUS TESTVÉREM! Lassan véget ér az eseményekben, eredményekben, ugyanakkor sajnos megpróbáltatásokban is gazdag 2009-es esztendő. Most, az adventi ünnepvárás napjaiban egyre többet gondolunk az óesztendő emlékezetesebb pillanataira. Bízom benne, hogy többnyire kellemes érzésekkel tehetjük meg ezt. Bárhova is helyezett bennünket az Isteni gondviselés, egyetlen cél, egyetlen feladat lebeghet csak előttünk: a helytállásé. Családban, munkahelyen és hitünkben egyaránt. Hiszem, hogy Békés város és a Békési Református Gyülekezet megfelelt ennek a kihívásnak. Presbiterként és polgármesterként számomra különösen fontos, hogy minden, a közösségért tenni akaró csoport, így a református gyülekezet is megtalálta helyét a város életében. Kívánom, hogy a küszöbön álló ünnep, a Megváltó születésének csodája adjon erőt mindannyiunknak a következő esztendőben is. Családunk, szeretteink körében, az ünnep szentségében se feledkezzünk meg azonban a magánosan, szűkösen élő testvéreinkről. Vegyünk búcsút a mögöttünk hagyott rossz emlékektől, haragtól, forduljunk imádságos lélekkel a karácsony és az új esztendő felé. Ehhez kívánok valamennyiüknek jó erőt, egészséget, áldott karácsony és boldog új esztendőt. Izsó Gábor polgármester LÁBAM ELŐTT MÉCSES A TE IGÉD. Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! - mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek! Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá! Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. - Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól: Kiálts! Én kérdeztem: Mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. - Bizony csak fű a nép! Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. (Ézs 40,1-8) Igénk ismerősen cseng minden Bibliát olvasó embernek, ez nem kétséges. De tegyünk fel magunknak néhány kérdést az Igével kapcsolatban: Mit jelent az, hogy a hegyek és a halmok süllyedjenek le? És hogy a mélység emelkedjen fel? A krisztusi szintre kell lesüllyedni a magasaknak, akik nagy embernek gondolják magukat. Isten nem a tudás Istene, hanem a szívé. Keresztelő János viperák fajzatainak nevezi azokat, akik nem akarnak megtérni. A kígyó, a Sátán az, aki nem akar megtérni. Jézus mondja, hogy az Úr dicsőségét nekünk adta. Szeretet, egység, békesség. Ebben van Isten dicsősége. A megtérést kell kimunkálnia a Szentléleknek. A nagy embereknek nehéz meghajolni, de meg kell alázzuk magunkat, hogy le tudjunk hajolni, mint az irgalmas samaritánus. Lehajolt, és ellátta az összevert embert. Egy hang kiált. Ez a hang az isteni hang, amely azt mondja, térjetek meg. A készítsétek az utat is ugyanezt jelenti. Ez a hang kiált benned? Ha nem kiált, azt jelenti, hogy te sem tértél meg. Keresztelő Jánost Isten elküldte a pusztába, de amikor visszatért, kemény prédikációt mondott. Én is bajban vagyok, távol élem az életemet az Úrtól, ezt el kell ismernem. Akkor van megtérés. Szoktál kiáltani Istenhez? Isten Igéje örökre megmarad. Az ember olyan, mint a fű virága, megszárad, egyszer csak befejezi az életét. Mi lett a terveiddel, céljaiddal, amelyeket Isten nélkül próbáltál megvalósítani? Ami Istentől van, az örökké megmarad. De amit az ember saját maga formájára tervez, az nem sokáig tart. A világ öröme ez: most táncol és örül, másnap már szörnyűségek között van. Isten nélkül biztonságra és jólétre törekszik az ember, de az igazi biztonság csak Jézus Krisztussal van. Ő a védelmezőnk, az ő őrző angyalait küldi. Tűzfal gyanánt lesz nekünk, és azon még az ördög sem megy át. Karácsony nem az ünneplés ideje, hanem az újjászületésé. Hogy Jézus megszülessen bennem. Amíg nem született meg Jézus valakiben, nem született másodszor, annak nincs is igazi ünnepe. Az igazi ünnep az, hogy él bennem a Krisztus, aki bennem is megszületett. Kis Jézuska van még, és azt csinálok, amit akarok? Vagy ott él már bennem a Megváltó? Mucsi András

3 2009. december TŰZOLTÓ KÁNTOR Immár négy éve szolgál a gyülekezetünkben Farkas János kántor, aki Abaújból érkezett hozzánk. A kántor egyik hobbija a tűzoltó munka, amelyet immár hivatásszerűen is űz. Négy éve szolgál Békésen. Milyen benyomásokat szerzett a városról? A táj nagyon érdekes, mert én az aprófalvas Abaújból származok, ahol egymást érik a kis falvak. Békés megyében km-re is vannak egymástól a települések. Szeretem ezt a várost, és szeretek itt élni. Az emberek is barátságosak. Mi az, amit sikerként élt meg? Májusban rendeztük meg az egyházzenei vasárnapot, amelyen az énekek egyik versszakát az orgona, a másikat a rézfúvósok kísérték. Az énekkart Katona Gyulától vettem át, azóta én vezetem. A próbáink vasárnap este vannak, nagyobb fellépések előtt gyakrabban. Az énekkar többnyire idősekből áll, akik hallás után és nem kottából tanulnak. Éppen ezért nehezebb a betanítás. A gyülekezeti eseményeken derekasan helytáll az énekkar. Ön a hírek szerint tűzoltóként is dolgozik. Hogy jött ez az ötlet? Gyerekkoromban tagja voltam a baktakéki falusi tűzoltó egyesületnek. Nagyon szerettem ezt. Aztán elkerültem Miskolcra, a középiskolába, így értelemszerűen abba kellett hagynom ez irányú tevékenységemet ben lehetőséget kaptam arra, hogy nyaranta egy-egy hónapot eltöltsek a budapesti tűzoltóknál gyakorlaton. Ez nagyon sokat jelentett nekem. Amikor Békésre kerültem, először polgárőrként tevékenykedtem, de 2008 áprilisában váltottam, és jelentkeztem az önkéntes tűzoltók vonulós állományába. Egy éve december 1-jén alakult meg a köztestületi tűzoltóság, amelyhez ez év legelején csatlakoztak. Elvégeztem egy tanfolyamot is. Így hivatalosan a Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság egyik híradó ügyeletese vagyok. Éles bevetésre is járok. Ott voltam az Iskola utcai családi ház oltásánál is. Szörnyű élmény volt. Milyen tervekkel készül a 2010-es évre? Készülök az egyházzenei vasárnapra, terveim szerint ebbe bevonnánk az általános iskolánk és a gimnáziumunk diákjait is. Rézfúvósokat is fel szeretnék léptetni. Időszerű az énekkar feltöltése fiatalabbakkal. Kérem, keressen meg mindenki, aki ebben a szolgálatban részt kíván venni. Nagy szükség lenne rá. Régi vágyam az orgona felújítása, amely szintén aktuálissá vált. Ráférne szegényre egy hatalmas felújítás. Család? A feleségem, Bogi, óvónő, a kisfiam pedig júliusban volt két éves. Nagyon szeretem őket. Köszönjük a beszélgetést! 3. oldal ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET A TEMPLOMBAN Az idei reformációi istentisztelet egyik sajátossága az igen alacsony létszámú gyülekezet mellett az volt, hogy Feyér Sándor, a mezőberényi II. kerületi evangélikus egyházközség lelkipásztora hirdette Isten Igéjét. Mint évek óta, az alkalomra meghívást kaptak a református gyülekezet mellett a baptista és pünkösdi testvéreink is. Az istentiszteleten a református és baptista egyesített kórus is szolgált Farkas János és Erdei István vezénylete alatt, valamint verset mondott Kraszkó Ilona gyülekezeti tagunk. Feyér Sándor lelkipásztor a második korinthusi levél ismert igeszakasza ( ez a kincsünk cserépedényben van. ) alapján prédikált. Felidézte Luther és Kálvin alakját, és utalt arra, hogy egyikük sem lehetett volna az, akivé vált, ha nem Isten választotta és indította volna őket erre. Luther csendes szerzetes volt, Kálvin az íróasztal embere, de a Lélek indíttatására mégis forró lelkű reformátorok lettek. Mindketten szerelmesei voltak Isten igazságának, és együtt hirdették azt. Elmondta viszont, hogy nem Luther és nem Kálvin volt az, aki meggyújtotta a fényt, hanem Isten. Ők csupán engedelmes eszközök voltak Isten kezében. Feyér Sándor arra hívta fel hallgatóit, hogy legyenek az Igének hordozói és továbbadói, és ne féljünk szólni: Nekünk Krisztus által, Krisztusban kell élnünk mondta. Mucsi András presbiter, középiskolai tanár a reformáció hátterét és társadalmi hatásait mutatta be. A reformáció nem egységes folyamat, ezért szerencsésebb reformációkról beszélni, többes számban. Van lutheránus, református, anglikán, unitárius, anabaptista reformáció, más és más hatással. Kitért arra, hogy miként változott meg a templomok belseje, a lelkészek jogállása. Míg korábban latin nyelven, a népért és nem a néppel együtt folyt a mise, a reformáció után az istentisztelet az adott ország nyelvén folyt, és a fő helyet a prédikáció foglalta el, bár volt olyan hely is, ahol nem volt prédikáció. A katolikus hit nyomait nem lehetett teljes mértékben eltüntetni. A reformációs örökségről szólva a következőképpen fogalmazott: Lássuk meg a sok felekezetben Isten kegyelmét, Aki a sokféle mentalitású, kegyességű, Istent kereső ember számára sok különböző felekezetet ajándékoz. Ahogy a testnek is sok tagja van, úgy van ez a keresztyénségben is. Sokszínűségünk mellett együtt alkotjuk Isten egyházát. A jelen körülmények között mindenki megtalálja a saját kegyességének megfelelő gyülekezetet, legyen az a liturgiát előtérbe helyező, konzervatív vagy éppen a dicsőítő zenét preferáló közösség.

4 4. oldal december Ismét Zittauban járt a békési küldöttség, amelynek tagja Katona Gyula lelkész és felesége, valamint Mucsi András képviselő, presbiter is, aki a tolmácsolás feladatát is ellátta. A delegációban helyet kaptak a sajtó, valamint a szociális foglalkoztatás munkatársai is. Az egy évvel ezelőtti békési látogatáson a Szent Lázár Alapítvány is megismerte a kétoldalú kapcsolatot, és lévén, hogy a Zittau-i civil szervezet számos szociális és foglalkoztatási feladatot ellát, elsősorban a fogyatékossággal és szenvedéllyel élők között, a Szent Lázár Alapítvány pedig pszichiátriai betegeket foglalkoztat, a kapcsolat mindkét fél számára tanulságokat rejt. A patinás, középkori hangulatot árasztó főtéren áll a zittau-i városháza A mostani látogatáson három személy a Szent Lázár Alapítványt képviselte, és Duma Konstantin intézményvezető vezetésével megtekintették a Zittau-i foglalkoztató műhelyeket, amelyek a testileg és értelmükben akadályozottaknak adnak álláslehetőséget egy olyan településen, ahol egyébként óriási mértékű a munkanélküliség. Az alapvető kézműves tevékenységtől a szakmunkáig sokféle formája adott a különféle műhelyekben sérültek munkáltatására. Sőt, szolgáltatásokat végeznek a város és a lakosság felé, például ők végzik a település köztereinek kertészeti munkáit. A küldöttség visszalátogatott Herrnhutba is, arra a szászországi településre, amelynek gimnáziumával, három évvel ezelőtt testvériskolai kapcsolat kiépítését kezdeményezte a békési gyülekezet fenntartásában álló Szegedi Kis István Református Gimnázium vezetése. Akkor elutasították a közeledést, főleg amiatt, hogy a gimnázium csak kevéssel korábban indult be. Szabó Endréné igazgató, Katona Gyula vezető lelkipásztor, és Katonáné Nagy Andrea vallástanár örömmel láthatta, hogy az eltelt három év alatt jelentős változás történt az Evangéliumi Testvérközösség Zinzendorf Gimnáziumában. Átvették az állami gimnázium épületét és diákjait, immár évfolyamos osztályaik vannak, idén először érettségiztetnek is. A fiatal tantestület (a tanárok átlagéletkora 33 év!) újszerű pedagógiai eszközökkel és módszerekkel dolgozik, nagy teret engedve a diákok egyedi haladásának, diakóniai látásmódja formálódásának. A vallásoktatás kötelező, hiszen ez is egy keresztyén iskola mesélte Katrin Filschke igazgatónő. Ezúttal nyitottabbak voltak az együttműködésre is. Van egy most induló projektjük, melynek célja a rendszerváltozáskor történt társadalmi, gazdasági és szemléleti változások feldolgozása, megértetése a gyerekekkel. Ebbe a projektbe a békési iskola ZITTAUBAN JÁRTUNK is bekapcsolódhatna. A végső cél nyári, az idegen nyelvben elmélyülést szolgáló cserediák-kapcsolatok kiépítése lehet. E két fontos tárgyalás mellett, az ötnapos látogatás során további programokon ismerkedhettünk a térség sajátosságaival. Mivel Zittau Szászországban, a német-cseh-lengyel határon fekszik, kiváló kapcsolatot ápol a határon túli, hasonló nagyságú, közeli településekkel. A három határvárosnak: Zittau, Bogatynia, Hradek, az Európai Unió által is támogatott együttműködése kulturális és szociális téren kiválónak mondható. Éppen látogatásunkkor rendezték meg a lengyelországi Bogatyniaban az évenkénti Hármashatár Ünnepet, amely az itt élők közeledését hivatott segíteni kulturális fellépésekkel, kiállításokkal, játékokkal, a civil szervezetek bemutatkozásával. Az országhatár, Európának ezen részén szinte teljesen elvesztette jelentőségét. Ellátogattunk Turowba is, ahol közel négyezer személyt foglalkoztató külszíni barnakőszén bánya, valamint erőmű működik. Az erőmű biztosítja Lengyelország éves energiaigényének 13 százalékát. A külszíni fejtést Európa legnagyobb nyílt sebének is tartják, legmélyebb pontja a szinttől számított 250 méter mély. Várható kimerüléséig, 2040-ig, becslések szerint mintegy 40 millió tonna barnakőszenet nyernek ki. Mucsi András önkormányzati képviselő városirányítási kérdésekről eszmét cserélt dr. Rainer Harbarth-tal, Zittau alpolgármesterével, aki kezdettől szívén viseli a békési-zittaui kapcsolatokat. Harbarth úr városnéző körútra vitte küldöttségünket, és örömmel mutatta meg a közeli hetekben átadott, frissen felújított, impozáns, ötszintes városi uszodájukat, amely egyébként a legrégebbi ilyen célra készült épület egész Németországban. A látogatás végén ismét szomorúan búcsúztunk a tőlünk 870 kilométerre fekvő, egyre szépülő Zittau-i történelmi belvárostól, és az ismét nagyon kedves vendéglátóktól, a nőszövetség tagjaitól, továbbá az ott élő, mezőberényi származású Wendler Erzsébettől, akinek az egész baráti kapcsolat kiépítésének ötletét köszönhetjük. A kétoldalú kapcsolat folytatását reméli és ígéri mindkét fél. Jövőre a németek érkeznek hozzánk a Madzagfalvi Napok idején. Szegfű Katalin A Békési Harangszó médiapartnerei: Békési Újság Békésmátrix Keresse fel gyülekezetünk internetes oldalát:

5 2009. december IGÉK AZ ÜNNEPEKRE DECEMBER 24. (KARÁCSONY ESTE) Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. (Tit 2,11) Lektio: Mt 1,20b-23, Ézs 9,1-6 Textus: Jel 22,16-20 Szólj Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,9) Az angyal ezt mondta a pásztoroknak: Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. (Lk 2,10) Református kalauz szerint: 2Sám 16 Zsolt 96 Lk 2,1-20 DECEMBER 25. (KARÁCSONY ÜNNEPE) Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. (Jn 1,14) Lektio: Lk 2,1-14, Tit 2,1-15 Textus: Mik 5,1-4a Segíts meg, Uram, Istenem! Szabadíts meg kegyelmesen! (Zsolt 109,26) Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszem, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16) Református kalauz szerint: 2Sám 17 Zsolt 128 Lk 2,21-40 DECEMBER 26. (KARÁCSONY 2. NAPJA) Megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete. (Tit 3,4) Lektio: Lk 2,15-20, Tit 3,4-8 Textus: Ézs 49,13-16a Énekeljetek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az Úr, tudja meg ezt az egész föld! (Ézs 12,5) István pedig kegyelemmel és erővel telve nagy csodákat és jeleket tett a nép között. (ApCsel 6,8) Református kalauz szerint: 2Sám 18 Zsolt 97 Lk DECEMBER 31. (ÓÉV ESTE) Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. (Zsolt 103,8) Lektio: Lk 12,35-40, 2Tim 4,1-8 Textus: Zsolt 62,6-13 Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek. (Zsolt 5,12a) Boldogok, akik nem látnak és hisznek. (Jn 20,29) Református kalauz szerint: 2Sám 22 Préd 3 Lk 5,1-16 (az Útmutató című evangélikus és a Bibliaolvasó Kalauz című református kiadvány alapján) 5. oldal ADVENTNEK, A KARÁCSONYI ELŐKÉSZÜLETNEK VARÁZSOS HANGULATA VAN. Ennek az adventi időnek van fénye, van hangja-muzsikája, van illata, mégpedig bódító illata: fenyős és mézeskalácsos. Advent azonban nem megtéveszteni akar, nem hangulat-emberekké akar formálni. Advent nagyon reális. Advent számol a sötétséggel, nem tűzijátékkal, vakító, villanó fénnyel akar elkápráztatni. Advent fénye sötétségben támadt világosság, és ez a világosság nem csak úgy egyszerűen villámcsapásként szakad reánk, hanem fokozatosan érkezik. Úgy, mint ahogy ezt jelzik az adventi koszorún egymás után felgyulladó gyertyafények. Advent hangja, muzsikája zömmel a kisemmizett, megalázott, nehéz helyzetben élő emberek éneke; gondoljunk Zakariás, Erzsébet, Mária, Simeon énekére a Lukács evangéliumában. De karácsonykor a kisemberek énekének fényt, erőt, lendületet ad majd Krisztus születésekor a felharsanó mennyei kórus, az angyalok kara. Advent illata pedig voltaképpen a betlehemi jászolbölcső illata, nem megtévesztő-bódító, hanem nagyon is reális illat. Advent, Karácsony tehát nem mesevilág, adventnek a valósághoz van köze. Azt hirdeti, hogy Isten ügye, a legfontosabb ügye az ember, mégpedig a sötétségben veszteglő, a kisemmizett és megalázott, a társadalom perifériájára szorított ember. Istennek fontos, hogy a sötétségben fény gyulladjon ki. Istennek fontos, hogy a megalázottak, a kisemmizettek, a boldogtalanná tettek, megtanuljanak ismét örülni, énekelni és dalolni. Istennek fontos, hogy az Ő szeretete beletestesüljön az emberi életekbe, hogy az Ő szeretetének jó íze és illata töltse be a tereket, ahol naponta zajlik a magánés közösségi életünk. A keresztyén világ Keresztelő Jánost, mint kiemelkedő adventi személyiséget tartja nyilván. Keresztelő János ajkáról erőteljesen hangzik fel: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! Az adventi feladat tehát útkészítés: az egyenetlenségek kiküszöbölése, a ferdeségek és fonákságok megszüntetése, egyenes jellem és egyenes gerinc megteremtése, igaz szó és igaz tett megnyilvánítása. Advent útkészítés az érkezőnek: - És ki is érkezik? Hát a Betlehemi Gyermek, az Isteni Gyermek, Jézus Krisztus, az Élő Isten Fia. Advent a mi egyre inkább elöregedő, a lakosságát reprodukálni nem képes magyar társadalmunknak most azt üzeni: készítsetek utat a gyermekeknek, ne hárítsátok el a világra születni akaró gyermekek érkezését. Készítsetek utat a gyermekeknek, hiszen advent idején és karácsonykor egyébként is minden az Isteni Gyermek és az ember gyermekekről szól. Éltessük hát magunkban, szívünkben Jézust, az Isteni Gyermeket, hogy Ő is éltethessen bennünket! És engedjük életre születni az ember gyermekeket, hogy általuk éljen és élhessen az elkövetkezendő időkben is népünk és nemzetünk! Hagyjunk fel a sötéten látással, a borúlátással, a bénító pesszimizmussal, és merjünk adventi emberként, fénylátó és fényhordozó emberként élni ebben a meglehetősen sötét tónusú, bűn és múlandóság által beárnyékolt világban. Merjünk adventi emberként útkészítővé válni: hidakat és utakat építve szeretet által, lélektől lélekig, szívtől szívig. Boldog Adventet Kedves Mindnyájuknak! Derencsényi István a Tiszántúli Református Egyházkerület főjegyzője

6 6. oldal augusztus MISSZIÓI OLDAL Jézus Krisztus a missziói parancsában arra buzdította tanítványait, hogy menjenek el, és tegyenek tanítványokká minden népet (Mt 28, 19). Ennek a kötelességünknek eleget kell tennünk, hiszen minden egyes keresztyén egyben misszionárius is. Az elmúlt időszakban ennek szellemében több evangélizációnk, missziói alkalmunk volt, amelyekről ezen a két oldalon számolnánk be. A református és baptista egyesített kórus szolgálata templomunkban KITETT MAGÁÉRT AZ ÉNEKKAR Zsúfolt hétvégéje volt november első napjaiban a református egyház énekkarának: szombaton Kamuton, Muronyban, Bélmegyeren, vasárnap a békési Malomvégesi és Rózsa temetőben szolgáltak a halottak napi istentiszteleten, majd a vasárnap délutáni reformációi istentiszteleten is felléptek. Szombaton délután Kamuton, Muronyban és Bélmegyeren tartott halottainkra emlékező istentiszteletet a temetőháznál a református egyház, amelyen az énekkar Az Isten bárányára kezdetű énekkel szolgált. Vasárnap délután a Malomvégesi temetőben, majd a Rózsa temető ravatalozójában volt istentisztelet. A Rózsa temetőben virággal emlékeztünk meg több volt békési református lelkészről. A hétvégi istentiszteleteken igei szolgálatot végzett Katona Gyula, Fülep Anett és Fehér Sándorné. Verset mondott Kraszkó Ilona és Hégely László. A vasárnap esti ökumenikus istentiszteleten a baptista énekkarral közösen adtunk elő két énekszámot. Minden énekkaros társunknak köszönetet mondunk szolgálatáért! GYÜLEKEZETÜNKBEN EVANGÉLIZÁLT PETŐ BALÁZS November között a békési református gyülekezet vendége volt Pető Balázs, az Észak-Pesti Református Egyházmegye missziói lelkésze, aki szerdától szombati esténként a gyülekezeti teremben, vasárnap délelőtt pedig az első adventi istentiszteleten a templomban szolgált. Az adventi evangélizáció témája az imádság volt. Estéről estére olyan témák kerültek terítékre, mint az állhatatos és őszinte imádság, az önvizsgálat, megtérés, bűnvallás. A szerdai alkalmon úgy fogalmazott, hogy Isten a mi szerető Atyánk, aki várja az imáinkat, de nem mindig érkezik azonnal válasz ezekre. Az ima tárgyának ki kell kristályosodnia, nem kapunk meg mindent azonnal. A november 29-én, advent első vasárnapján a református templomban az 1Tim 1,15-17 alapján hirdette Isten Igéjét a lelkész. Egy történet alapján arra utalt, hogy az emberek néha meglátnak Istenből valamit, de teljes egészében nem tudják felfogni a lényét. Sok ember éppen emiatt nem tudja vagy nem akarja elfogadni Isten létezését. Olyan az ember, mint egy rossz rádió, amely ugyan fogja az Istentől jövő adást, de csak sercegést lehet benne hallani. Ez azért van, mert elidegenedtünk Istentől. mondta Pető Balázs. Az Istentől való elidegenedés következménye, hogy egymástól is eltávolodtunk, és a természettel sem törődünk már. A láthatatlan Isten ennek ellenére mindenkit keres, bár nem tudjuk teljesen felfogni Őt. Isten kézzel fogható formában jelent meg, hogy fel tudjuk Őt mégis fogni: Jézus Krisztusban a földre jött, és mindenhez hasonlóvá lett hozzánk, kivéve a bűnt. Jézus nem a saját bűnei miatt halt meg végül, hanem a mi bűneink miatt. A lelkész hangsúlyozta: igen, beszélni kell a bűnről, amelyet mindenki érez belülről, de nem akar világosságra hozni. A bűnök terhe elválaszt Istentől, és ezért nem találjuk meg az Urat. Ha viszont megvalljuk azokat, úgy foszlanak szét, mint a reggeli köd a napfényben fogalmazott a missziói lelkész. A bűntől való szabadulás után Isten helyreállítja az életemet. A misszió Csépe mezején: Andrea Pető misszionárius Balázs Katona Gyulával

7 2009. augusztus ANNAK VAN KÜLDETÉSE, AKINEK ELHÍVÁSA IS VAN Baráth János hirdette Isten Igéjét a református egyház missziói vasárnapján az október 25-i dél-előtti istentiszteleten. A szívhez szóló prédikáció középpontjában a Jézus Krisztushoz való megtérés áll. A prédikáció alapigéje Lévi (Máté) elhívása volt. A Máté és Márk evangéliumában egyaránt megtalálható történet (Mt 9,9-13; Mk 2,14) Lévi megté-rését adja elénk. A missziói vasárnap különösen aláhúzta a bibliai történet mondanivalóját: a misszió jelentése küldetés, amelynek lényege az, hogy elviszem Jézus Krisztus evangéliumát az emberek közé. Erre minden ember képes, minden embernek tud adni valamilyen feladatot a bennünket elhívó Isten mondta Füzesgyarmat református lelkésze. Egy példán keresztül szemléltette mindezt: találkozott Be-rekfürdőn, a református egyház egyik konferencia-központjában egy emberrel, aki alkoholizmusból tért meg, s aki átment a szomszédjához segíteni. A szomszéd hitetlenkedve fogadta az iszákos megté-rését, mire az úgy válaszolt neki, hogy pontosan Isten volt az, aki őt arra indította, hogy segítsen szomszédjának. Lévi egy zsidó vámszedő volt, aki a megszálló római hatalmat szolgálta ki. A vámszedőket gyűlöl-ték a zsidók, mert a saját népüket is becsapták anyagi előnyökért. Éppen ezért volt furcsa, hogy Jézus éppen őt szólította meg: Jöjj és kövess engem! Lévi megdöbbent azon, hogy pont őt látta meg az Úr, de nem gondolkozott, felállt és követte őt. Radikálisan szakított a korábbi életével, mert rádöbbent, hogy bűnös ember. Az igazán fontos dolog az, hogy megtérjünk, hogy nem vagyunk olyan jó emberek, ahogy azt ma-gunkról gondoljuk. A kérdés, hogy a mi szívünket megérintette-e már Isten Igéje az istentiszteleten? Nem elég hallgatni a lelkészt, a mögötte álló Krisztus szavát is meg kell hallanom. Amikor meghallottam az elhívó szót, szolgálatba kell állnom, a megújult életem jegyében fogalmazott Baráth János. Lévi nevének jelentése: körbefont, befont. Miután megtért, új nevet kapott: Máté, azaz Isten ajándéka. Amikor Jézus Krisztus belépett az életébe, megszabadult, és nem gondolkozott, hogy mi lesz ezután. Valóban Isten ajándéka lett, neki köszönhetjük az egyik evangéliumot. Az elhívás és megtérés után szolgálatba is kell állnunk, mert Isten szolgálatában sok munka van hallottuk az istentiszteleten. CSÉPE ANDREA: BIBLIÁT A MAGAROKNAK! 7. oldal október 25-én elérkezett az idő Csépe Andrea előadására, amire már 2 éve várt a békési református gyülekezet. Az érdekes beszámolót képekkel is illusztrálták. Csépe Andrea a Wycliffe Bibliafordítók munkatársa. 25 évesen olvasta először a Bibliát, és ezt követően megváltozott az élete Ebben nagy szerepe volt az Ézsaiás 43:2 igeversnek ben a Fülöp-szigetekre utazott, hogy egy két és fél hónapos tanfolyamot elvégezzen azért, hogy dolgozhasson. Ezt követően a célországba ment. A hivatalos nyelvet az egyetemen tanulhatta, majd keresett egy magar asszonyt, hogy a magar nyelvet is megtanulhassa. Miután már a hivatalos nyelvet jól, a magart pedig alapfokon tudta, úgy gondolta, hogy el kellene kezdeni dolgozni. A magar népet, amelynek nyelvére le kellett fordítani a Bibliát, meg kellett tanítani írni és olvasni is. A tanítást nem ő végezte, hanem ő volt a tanítók felkészítője. Írni és olvasni tanítottak. Mielőtt a tanításról beszélt, egy kicsit mesélt a magarokról: A magarok a hegyekben (Himalaja) élnek 1300 méter magasan. A falvak lakói nem nagyon beszélnek a másik falu népével. A magar keresztyének nem használják a Bibliát. Az asszonyok pálinkát főznek, szőnek, fonnak és kézzel gabonát őrőlnek. A férfiak állatokat próbálnak eladni. A gyerekek pedig már kicsi koruktól gyakorolják a teherhordást. A legszegényebbek pedig koldulnak. Több millió istent szolgálnak. 3 vallás terjedt el: a buddhizmus, a hinduizmus és a sámánizmus. De ma már meggyökerezett a kereszténység is óta vallásszabadság van az országban re fel is készültek a tanításra. Ezt követően elindították az első próbaosztályt, amely 15 hónapig tartott. Mindennap este 8-10-ig tanultak, mivel nappal dolgoztak. Az Újszövetségen kívül nem volt más olvasnivaló, ezért olvasó füzeteket készítettek, amelyekben 1-1 történet volt. Kétnyelvű füzeteket is készítettek, amelyekben egészségügyi felvilágosításról írtak. A füzetek első felét hivatalos nyelven a második felét pedig magar nyelven írták meg. Mostmár az Újszövetséget is olvassák ben haza kellett jönnie Andreának a beteg édesanyjához, aki ebben az évben megpihent. Jelenleg várja, hogy mikor mehet vissza Dél-Ázsiába, és szeretne néhány embert kivinni magával, hogy ők is megismerjék a magarokat. A beszámolót Bíró György református presbiter zárta le Novák László: Szeress amíg szeretni tudsz című verssel, amely azt hiszem, hogy mindenki számára tanulságos volt. Bagi Anikó A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény 11.f osztályos (média tagozatos) tanulója

8 8. oldal december SIKERES VOLT A MÁSODIK REFORMÁTUS BÁL Mintegy 120 vendég töltötte meg a Galéria nagytermét a november 14-én megtartott II. Békési Református Bálon. A bál háziasszonya Pocsai Ildikó tanár volt, aki erejét, idejét és fáradságát nem kímélve állt teljes odaadással a rendezvény ügye mellé, ő konferálta a bál eseményeit. A vendégek között találtuk Izsó Gábor polgármestert, Erdős Norbert országgyűlési képviselőt és alpolgármestert, Dr. Marjovszki Tibor lelkészt, a tavalyi bál védnökét. Utóda ezen a poszton Farkas Zoltán, a Megyegyűlés alelnöke volt, aki köszöntőjében idézett Pál apostol Galatákhoz írott levelének 6. részéből: A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Az est házigazdája, a református egyházközség vezető lelkésze, Katona Gyula pedig köszöntőjében arról szólt, hogy a bál célja a kellemes kikapcsolódáson túl az, hogy szeretnék a gyülekezet és a gimnázium arculatát ily módon is kivinni épületeik falain túl. Mi, akik akár a gyülekezetben, akár az egyház által fenntartott iskolában élünk, dolgozunk, tanítunk vagy tanulunk, ugyanolyan tagjai vagyunk hazánknak és városunknak, mint bárki más mondta a lelkipásztor. A műsorban fellépett Soós Enikő, aki az éppen 100 éve született Karády Katalin dalaiból énekelt, a gimnázium színjátszó köre, amely énekes számokkal és humoros jelenetekkel szórakoztatta a közönséget, Szeverényi Balázs tanuló egy Benedek Elek verset mondott el, továbbá a gimnázium 12. és 13. osztályos táncosai, akik Kenyeres Csaba betanításában Palotást, illetve Haydn Menüettjét táncolták. A zenénél maradva, a bál alatt az igényes táncdalokat, a popzenét és a jazzt a Sebestyén Duó szolgáltatta. A vacsora előétele hortobágyi húsos palacsinta volt, főételként pedig svédasztalos hidegtálakról lehetett fogyasztani, desszertként gyümölcsöt és házi süteményt kínáltak. A tombolasorsoláson sok értékes tárgy talált gazdára, a két fődíj pedig Csuta György festőművész és Püski Sándor grafikusművész egyegy festménye volt. Zsombok Imre ŐSZINTE EMBER VOLT EGY HAZUG KORBAN Nem mindennapi kiállítás tekinthető meg mostantól jövő év tavaszáig patinás Galériánk nagytermének falain. Negyvennégy festmény látható egy korábban elfeledett, egykor Békésen is szolgált református lelkipásztor-festőművésztől, Szúdy Nándortól. A többségében Biblia ihlette alkotásai meghökkentőek, első pillantásra hatásuk alá vonják a nézőket. A kiállítás megnyitásán dr. Reisinger János irodalomtörténész tartott előadást Szúdy Nándor művészetéről. Mivel azonban az életmű roppant nagy és kevéssé feltárt, még négy előadás lesz, amelyek megkísérlik a maga mélységében előhozni a lelkipásztorfestő művészetét. Szúdy Nándor Ipolyságon született (ma Szlovákia) 1913-ban. Rajztehetsége korán kitűnt, Szőnyi István tanítványa lett, de közben tudatosan készült a lelkészi pályára. Békésen között szolgált. Nagyon hamar tudatosult benne, hogy a művészettel is szolgálni akarja Istent. A bibliai témákon kívül festett tájképeket is, ugyanis a természetben szintén a Teremtő nagyságát fedezte fel. Hangsúlyosabbak azonban vallási témájú alkotásai. Ne gondoljunk realista festészetre. Nagyon bátor színkezeléssel és asszociatív motívumkinccsel élt. A Biblia nagy összefüggéseire és kulcskérdéseire kereste a válaszokat: teremtés, bűn, megváltás, halál, valamint Jézus példázatai. Utóbbinak teljes sorozatot szánt. Nem ritkán újra és újra visszatért egy-egy témához, akár négyszerötször is megfestette, aktuális lelki állapotát is vászonra vitte. A festményeken gyakran megjelenik a gonosz, ezért képeinek egy része démoni hatású. Ötven évvel ezelőtt megfestette azt, ami ma van: az önzés és a hazugság korát hangzott el ezzel kapcsolatban, utalva a művész életének utolsó szakaszát uraló depressziójára is. Festményein ugyanakkor a rossz mellett jelen van az örök jó, az isteni is, éppen ez adja a munkák drámaiságát. Végső üzenete mégiscsak ez: Isten nem hagyja magára az embert, a világot. Az 1975-ben elhunyt Szúdy Nándor kihagyhatatlan tárlata március 10-ig várja a látogatókat a Galériában, a Széchenyi téren. Szegfű Katalin 2008 nyarán a budakalászi Oltalom Alapítvány letétbe kapva katalogizálta és vándorkiállításon elindította az országban a Szúdy-gyűjteményt. Az első állomások Szegvár, Elek, Zirc és Körmend voltak. Az Oltalom Alapítvány továbbra is várja azok jelentkezését, akiknek tulajdonában Szúdy Nándor festmény van. Az alkotást nem kérik kölcsön, csak lefotózzák, és bekerül az eddig mintegy kétszáz festményt számláló, mindeddig töredékes katalógusba. Szúdy Nándor egyik, az angyali üdvözletet feldolgozó képe

9 2009. december ELKÉSZÜLT A BORZ UTCAI ÚJ ÉPÜLETSZÁRNY FOLYAMATOSAN BŐVÜL REFORMÁTUS ISKOLÁNK 9. oldal Megújult a régi Borz utcai épületszárny is Az utóbbi években örvendetesen bővül a református egyház közoktatási intézménye, már tényleg csak az óvoda hiányzik. Az egyre népesebb általános iskola mellett a gimnáziumi képzés iránt is van érdeklődés. A több mint száz éves főépület (a mai zeneiskola után 1903-ban költözött a mostani helyére az intézmény) mostanra már nem csak szűkösnek bizonyult, hanem az egyes tantárgyak speciális tantermeket igényelnek. Békés város önkormányzata már régen fontolgatta a Borz utca kibővítését, hogy a Teleky utca bevezető szakaszának veszélyes kanyarját tehermentesítsék. Ennek érdekében a város lebontotta volna a Borz és Teleky utca sarkán régóta üresen álló épületegyüttest, majd kibővítette volna az úttestet. Erre nem került sor, mert a gimnázium, valamint az azt üzemeltető református egyház kérte a várost: adja át neki az ingatlant. Erre májusig kellett várni, amikor a képviselő-testület azt térítésmentesen átadta az egyháznak. A nyár folyamán a külső-belső építési munkákat a Vektor Kft végezte el, majd szeptemberben az iskola el is kezdte ott az oktatást. 15 év után ismét a művelt emberfők képzését szolgálja az épület: két számítógépes termet, egy fizikai előadót és egy idegen nyelvi labort hoztak létre benne. Az átalakítás költségét az intézmény tartalék alapjából fedezték. Katona Gyula elmondta: semmiféle pályázati pénzt nem vettek igénybe, mivel ilyen lehetőség nem is került kiírásra. A hivatalos avatóra szeptember 30- án került sor Katona Gyula igei köszöntője és Izsó Gábor rövid beszéde mellett. Békés polgármestere korábban évekig az iskolában tanított. Mint mondta: reméli, hogy az új épületszárny is méltón fogja az oktatás ügyét szolgálni városunkban. Mi nem hiányozhat a karácsonyi istentiszteletről? A jó prédikáció a megkérdezett németek 73 %-a szerint a karácsonyi istentiszteleten a legfontosabb - erre az eredményre jutott az EMNID bielefeld-i közvélemény-kutató intézet legfrissebb felmérése. (Frankfurt am Main) - A protestáns magazin, a Chrismon felmérést készíttetett a közvélemény-kutató intézettel. A felmérés adatai szerint a 60 év felettieknek 83 %-a feltétlenül azt várja, hogy nagyon jó igehirdetés hangozzék el a karácsonyi istentiszteleten. A év közöttieknek 64 %-a mondta ugyanezt. A megkérdezetteknek a 72 %-a szerint a Csendes éj, szentséges éj kezdetű ének is feltétlenül hozzátartozik a karácsonyi ünnepi istentisztelethez. 68 % szerint nagyon fontos, hogy a karácsonyi történet is elhangozzék. 66 % szépen feldíszített templomban szeretné tölteni az ünnepi órákat, 64 % szeretné, ha sokan vennének részt az ünnepi alkalmon. A megkérdezetteknek 13 %-a az ünnepen egyáltalán nem megy templomba. Németország nyugati részén ez 10 %, a volt NDK területén 24 %. (idea.de dr. békefy www. reformatus.hu) Megjelent a Családért Alapítvány gondozásában a Békési Újság Kalendáriuma A mindössze 750 Ft-ért a parókián is kapható kiadványban több református vonatkozású cikket is talál: Katona Gyula a harangozásról, Mucsi András a templomtorony két új lakójáról is, míg az Asztalos utcai kút kapcsán Románné Tóth Julianna református lelkész, gyülekezetünk korábbi tagja tollából olvashatunk egy kis elbeszélést. A 2010-es kalendárium hasznos olvasnivaló az egész családnak, igen alkalmas ajándékozásra is. Impresszum:»Békési Harangszó A Békési Református Egyházközség ingyenes kiadványa a gyülekezet tagjai számára Megjelenik az egyházi ünnepekhez kapcsolódóan évente négyszer A lap a lelkészi hivatalban készült Felelős kiadó: Katona Gyula lelkipásztor Szerkesztő: Mucsi András Szerkesztőség tagjai: Katona Gyula, Mucsi András, Darvasi Ágota, Zsombok Imre Kapcsolat: 5630 Békés, Széchenyi tér 21. és «Tördelés és nyomtatás: Földesi és Társa Bt. Dévaványa. «

10 10. oldal december ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET MEGNYITOTTA KAPUIT A BÁRKA JÁTSZÓHÁZ Eddig is voltak vasárnapi istentiszteletek gyülekezetünkben, a gyülekezeti teremben, de a közelmúltban új otthonba költözhettek a gyermekek (és) szüleik. November 24-én indult be a református hívek, valamint minden további érdeklődő számára a parókia ifjúsági szobája melletti új, szépen felújított helyiségben a Bárka Játszóház, ahol kényelmes és családias környezet, pelenkázási lehetőség és sok játék várja a kisgyermekes családokat keddtől péntekig fél tíz és 11 óra között, valamint a vasárnap negyed tíz órakor kezdődő gyermek istentiszteletekre is. A foglalkozások ingyenesek, de a gyülekezet tagjaitól e célra adományokat elfogadunk. Külön persely van elhelyezve ezek fogadására a templomban. Továbbá azt is szeretnék és fontosnak tartják a foglalkoztatók, hogy a gyülekezeti tagok tartsanak kapcsolatot a szülőkkel és gyermekeikkel, s barátságosan invitálják őket a vasárnapi istentiszteleti alkalmakra is. Természetesen ez a tevékenység is, mint minden munka, sok szervezést és utánajárást, feladatokat rótt a szervezőkre. Szerénysége tiltakozott ugyan ellene, de mégis csak meg kell nevezni az egyik szervezőt, Bíró Anikót, Bíró György presbiter feleségét, akit sokan ismernek a gyülekezetben. Továbbá említést érdemel még Dávid László, aki ingyen, ellenszolgáltatás nélkül festette meg a terem csodaszép képeit, alakjait a falra. Illyés Attila volt az, aki felügyelte a munkálatokat, hogy minden a terveknek és elképzeléseknek megfelelően alakuljon. A Noé bárkája alakú fa csúszdát Juhos Balázs épület- és bútorasztalos készítette el. Sokan mások is segítettek még a játszóház létrehozásában. Köszönet érte mindenkinek! Várjuk tehát és azt hiszem, az egész református gyülekezet nevében mondhatom az érdeklődőket, a kisgyermekes családokat is, legyenek reformátusok vagy más felekezetűek. Éljünk ezzel a lehetőséggel, ha már olyan sokan időt, pénzt, energiát áldoztunk a megvalósítására. Zsombok Imre VÁLSÁGBAN VAN A CSALÁD INTÉZMÉNYE BÉKÉSEN TARTOTT ELŐADÁST DR. PÁLHEGYI FERENC A Szülők Akadémiája nevet viselő rendezvénysorozat legutóbbi előadásán dr.pálhegyi Ferenc, a neves pszichológus, házasságterapeuta volt az előadó, aki a Pasaréti Református Egyházközség presbitere is. A református általános iskolában megtartott előadáson szép számban jelentek meg pedagógusok és szülők a szervezők szándékának megfelelően. Pálhegyi professzor a családról és annak problémáiról beszélt. Előadásának témája Életünk lenyomata gyermekeink lelkén volt. A keresztyén életet küzdelemnek nevezte, hiszen a környezetet nem lehet kikapcsolni, és a remeteség sem biblikus. Ha valaki egyedül akar maradni, csak úgy szabad ezt megtennie, ha Istennel akar közösségben lenni. Jelenleg a gazdasági válságnál súlyosabb az erkölcsi válság. mondta. Mózes első könyvének első fejezetei rendkívül fontos allegóriákat tartalmaz. Nem egy réges-régi házaspárról van szó Ádám és Éva történetében, hanem igen aktuális kérdésekről. elmondja a történet, hogy az ember feladata Isten képviselete. Az ember megbízatása a természeten való uralkodás, de mi helyette kifosztjuk azt és egymáson uralkodunk. Uralkodni felelősség és gondoskodás. Meg kell ismernünk a természet törvényeit, a tudás hatalom. Kezünkben van a tudás hatalma ma is, de azt rosszra is lehet használni. Egymás meg nem értése van a házasságban is, egyre inkább. Az a kép, hogy észrevette Ádám és Éva, hogy mezítelenek, azt jelenti, hogy nincs titkunk a társunk előtt, nincs dugipénz, nincsenek rejtett vágyak. A szeretetben nincs félelem. A Biblia igazi élettársi kapcsolata hiányzik, és a hívőket is eléri ez a jelenség. Sajnos az újjászületett keresztyén kapcsolatai is megbetegedhetnek. A családi légkör a házaspár kapcsolatától függ, az ellenségeskedés a gyermekben szorongást vált ki, de Jézus jelenléte megoldja a gondokat. A családi életben és a nevelésben is szükség van bizonyos korlátokra, mert anélkül könnyen kisiklik az ember élete. A professzor a nevelést a fák gondozásához hasonlította: szükséges a fa nyírása, öntözése, trágyázása, ugyanígy a gyermekeinkkel is gondosan törődni kell. A jó családi légkör ózonpajzs a környezet ártó hatásaival szemben. Egymás tisztelete nyújt védelmet nyújt a külső támadásokkal szemben is. mondta Pálhegyi professzor. Az apákat a családi pásztorainak nevezte, akiknek a 23. zsoltár szellemében őrizni és védeni kell a rábízottakat, gondoskodnia kell családjáról, és vezetni őket. BIBLIAADOMÁNY MAGYARITTABÉNEK A Madzagfalvi Napok idején ismét városunkban járt Magyarittabé küldöttsége. A presbiterek és más magánszemélyek adományából 24 db új protestáns fordítású Bibliát vásárolt a református egyház, amelyet Katona Gyula lelkész adott át Szakáll Ferenc polgármesternek (Magyarittabé), aki feleségével együtt részt vett a szeptember 6-i istentiszteleten templomunkban. A polgármester megköszönte az ajándékot, és ígéretet tett arra, hogy azokat átadja Marton Károly esperesnek. Emlékeztetőül: Magyarittabé magyar lakosságú, református többségű falu a Bánság szerb részén, a Béga-folyó partján. Az ottaniak ősei Békésről és annak környékéről vándoroltak ki 200 évvel ezelőtt. A Bibliák megvásárlására érkezett adományokért e helyről is köszönetet mondunk!

11 2009. december GYÜLEKEZETI ANYAKÖNYVI HÍREK (2009. augusztus december 06. között) Megkereszteltettek: Szabó Tamás Gergő, Szabó Tamás, Jónás Petra Anita, Belleli Márton, Domokos Réka Rebeka, Fekete Boglárka, Fekete Bence, Rácz Lőrincz Kolos, Ilyés Attila Ádám, Ilyés Attila, Perei Zsuzsanna Éva, Szabó Kata Zsófia, Finna Ákos, Hőgye Kata, Szalacsi Alexandra Eszter, Sznyida Marianna Eszter,Szűcs Beáta Kira, Lévai Julianna Zita, Szekeres Julianna Ivett és Károlyi József Tamás. (Vastaggal szedve: felnőttkeresztségben részesült.) Konfirmált: Szabó Tamás, Ilyés Attila és Perei Zsuzsanna Éva. Házasságukra Isten áldását kérték: Éles Péter és Varga Erika, Hajnal László Norbert és Somlyai Eszter, Arató Tamás és Petneházi Anita valamint Kima Norbert és Kis Beáta. BÉKÉSEN: Úrvacsorai előkészítő bűnbánati alkalmak december ig a gyülekezeti teremben du. 5 órai kezdettel. Karácsony-esti ünnepély egyházi iskolásaink részvételével december 24-én, du. 4 órakor a templomban. Ünnepi úrvacsorai istentisztelet Karácsony mindkét napján de. 1/4 10-kor a templomban. Ünnepi, hálaadó istentisztelet Karácsony mindkét napján du. 5 órakor a gyülekezeti teremben. Óévi hálaadó istentisztelet december 31-én du. 5 órakor a templomban. Újévi istentisztelet január 1-jén de kor a templomban. * MURONYBAN: Karácsony 1. napján de kor úrvacsorai istentisztelet az általános iskolában. óévi hálaadó istentisztelet december 31-én du. 3 órakor Újév napján de kor ünnepi istentisztelet. ÜNNEPI ALKALMAINK: KAMUTON: Karácsony 1. napján de. 10-kor úrvacsorai istentisztelet. december 31-én du. 2 órakor óévi hálaadó istentisztelet. Újév napján de. 10 órakor ünnepi istentisztelet. * 11. oldal Elhunytak: özv. Csapó Gergelyné Mester Anna (88), özv. Kelemen Albertné Csarnai Julianna (90) Bélmegyer, Varga Lászlóné Csatári Zsófia Eszter (78), Boda Ferencné Grabarics Mária (57), Cziráné Szőke Mária (55), Molnárné Pocsai Katalin (56), Szász Péterné Bíró Eszter Anna (74) Bélmegyer, Baji Imre (86), özv. Nagy Zsigmondné Gubucz Ilona (60), Dancs Imre (86), Kattra Sándorné (70), Nagy Károly (76), özv. Püski Imréné Poszt Anna (98), özv. Lipcsei Lajosné Almási Zsuzsanna (77), Jankus Mihály (53), id. Kovács István (92), Gál Ágnes Julianna (59), Tamási Gézáné Higyed Eszter (78), özv. Kara Istvánné Szilágyi Margit (88), özv. Kiss Gergelyné Almási Eszter (87), Mucsi János (71), Gécs Gyula (62), Nika Dénes (85) Mezőberény, Vezsenyi Gábor (87), Seres Sándor (96) Bélmegyer, Püski Imre (83) Kamut (Békésen temetve), özv. Egeresi Lászlóné Pocsai Mária (88), Gergely Péterné Hegyesi Zsófia (79), Papp Jánosné Nánási Eszter (82), Oláh István (56), Varga László Gábor (90), özv. Lipcsei Gáborné Péter Julianna (84) valamint özv. Balogh Gáborné Berczi Eszter (87), Jézus mondta: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz énbennem, ha meghal is, él, s aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. (Jn 11,25-26.) BÉLMEGYEREN: Karácsony 1. napján du kor úrvacsorai istentisztelet a gyülekezeti teremben. december 31-én du órakor óévi hálaadó istentisztelet. Újév napján du kor ünnepi istentisztelet. * TARHOSON Karácsony 1. napján du. 4 órakor úrvacsorai istentisztelet * SZOCIÁLIS OTTHONBAN: Karácsonyi úrvacsorai istentisztelet december 24-én 14 órakor

12 12. oldal december A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LELKÉSZI HIVATALA 5630 BÉKÉS Széchenyi tér 21. Telefon/Fax: (66) /2009. sz. Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus (Lukács ev. 2,10-11.) KEDVES ATYÁNKFIA! 2009 Adventjében, Karácsonyhoz közeledve testvéri szeretettel küldjük köszöntésünket a fenti bibliai idézet biztató, felemelő üzenetével, melyben a félelemtől mentes, örömteli élet ígérete fogalmazódott meg Jézus Krisztus megszületésének az éjszakáján. Ma, amikor a bennünket körülvevő világ gyors változásai, jövőbeli kilátástalanságai egyre nagyobb félelmet gerjesztenek a szívekben, mindannyiunk kötelessége megvallani azt a reménységünket, hogy Isten Krisztusban elvégzett munkája ma is garanciája lehet a reményteljes életnek. Jézus Krisztusban sok mindent másképp láthatunk: ami addig értelmetlennek tűnt, az értelmessé válik; a sötétségben világosság ragyog fel; a kevés megsokasodik; a halálból élet lesz. A 2009-es évet mint tudjuk a világ reformátussága Kálvin János születésének 500. évfordulója alkalmából Kálvin-évnek nyilvánította (sőt halálának 450. évfordulójáig, 2014-ig Kálvinévek elnevezés alatt meghosszabbította). Gyülekezetünk júniusban egy, a templomban berendezett kiállítással és egy fél napos konferenciával adózott a nagy reformátor emléke előtt. Emellett minden vasárnap könyvjelző formájában Kálvin János fő művéből, az Institutio-ból adunk kézre egy-egy gondolatot. Ebben az évben is folytattuk a gyülekezeti élet megújítását célzó programok, események szervezését. Hitmélyítő napok, evangélizációs alkalmak, missziói vasárnap gazdagította a lélekben gyarapodni vágyókat. Gyülekezeti kiránduláson vehettünk részt, meglátogatva a híres Sárospataki Református Kollégiumot. A Galériában az idén is megrendeztük a Református Bált, immáron II. alkalommal. Néhány napja indult be a Gondnoki Hivatal melletti parókián egy hétköznap is működő gyermekjátszóház, ahová keddtől péntekig fél óra között és a vasárnap délelőtti istentisztelet alatt várjuk a kisgyermekes szülőket. A lelki gazdagodáson túl az elmúlt évben is gyarapodtunk a külső, látható dolgainkban. Felújítattuk a toronyórákat, s ezzel együtt beüzemeltük az évtizedek óta üzemen kívül lévő két órát a templom belső terében ill. a főtér felőli főbejárat fölött. Sikerült teljesen felújítani a Rózsa temető ravatalozóját, a vizesblokk a napokban kerül átadásra. Egy éve üzemel már Gyülekezetünk internetes honlapja (www.bekesireformatusok.hu címen), melyen számos hasznos és aktuális információ szerezhető be gyülekezetünk életéről, mindennapjairól. Ennek fejlesztése is napirenden van. Ez alkalommal is szeretettel hívogatunk mindenkit különféle alkalmainkra, nem csupán a vasárnapi és nagy ünnepi istentiszteletekre, hanem a hétközi alkalmakra is, melyek erősítik hitünket, közösség-hez való tartozásunkat! Ne engedjük, hogy a sokféle kísértés eltávolítson bennünket Istentől és egy-mástól! Biztassunk és bátorítsunk másokat is, akik valamilyen okból megfáradtak és megerőtlenedtek, hogy térjenek vissza a gyülekezetbe! Legyenek jelzéssel a lelkipásztorok, presbiterek felé, ha valahol családlátogatásra van igény, s különösen akkor legyenek jelzéssel, ha környezetükben beteg van, akit látogatásunkkal erősíthetünk, biztathatunk, vigasztalhatunk! A fentebb megfogalmazott gondolatok jegyében kívánunk kegyelemmel teljes, áldott Karácsonyt és békés, boldog új esztendőt minden kedves Testvérünknek, s hívogatjuk ünnepi alkalmainkra is. Ünnepi istentiszteleteinken borítékos hálaáldozatos adománnyal is segítheti gyülekezetünk szolgálatát, s enyhíthet anyagi gondjainkon. Békés, 2009 Karácsony havában Katona Gyula sk. lelkipásztor Kelemen János sk. gondnok

Ideje van az örömnek. 2011. február XVIII. évf. 2. szám. Gyülekezeti tájékoztató

Ideje van az örömnek. 2011. február XVIII. évf. 2. szám. Gyülekezeti tájékoztató 1 Gyülekezeti tájékoztató 2011. február XVIII. évf. 2. szám Ideje van az örömnek Örülök szoktuk mondani akkor, amikor jó hírt hallunk, amikor kedves ismerőssel találkozunk, vagy amikor sikerült elérni

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LIX. évf. 4. szám 2006. december Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) Csomag

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója Így élünk A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax. 06-99/523-308 e-mail: pataki.emoke@chello.hu Az Úr kedves esztendeje Az advent szónak nem

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG A Soproni Református Egyházközség ünnepi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: sopron.refdunantul.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

Részletesebben

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA Újfolyam 33. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2006. június ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA (MÁRK 10,14)

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20)

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) magyarországi orvosok keresztény társasága XXV. évfolyam 2 3. szám 2014. augusztus Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) Tartalom A vezetőség munkája dr. Ujlaki

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten Szeretet 2012. JÚLIUS 7. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten Franklin Graham, a világhírû evangélistának, Billy

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) 2013. ősz XVII. évfolyam 3. szám Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) Mi lenne, ha? Mi lenne, ha? egy társasjáték neve.

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21)

MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21) III. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA 2010. június In nomine Dei MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21) Orr, orr, orr, fül, fül, fül, száj, száj, száj, szív, szív, szív

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja Sárospataki Református A Tiszáninneni Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LX. évf. 3. szám 2007. október A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre,

Részletesebben