XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA december 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14."

Átírás

1 XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA december 14. Kedves Olvasó! Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. (Mikeás 5,1.) Korunk megalomániás (nagyzó) életszemlélete nem tűri el maga körül azt, amiről bebizonyosodik, hogy kicsi, kevés, gyenge, erőtlen. A legtöbb ember nagy akar lenni, hatalomra vágyik, erősnek szeretne mutatkozni. Már a kicsiny gyermek élete is ebbe az irányba mutat. Felnőve aztán igyekszünk mindent megmozgatni annak érdekében, hogy az élet legkülönfélébb területein ez így is legyen. Ám ezalatt így vagy úgy a legtöbb ember felemészti energiáit, előbb vagy utóbb kiderül: ha ideig-óráig sikerült is naggyá, erőssé, hatalmassá lenni, ettől még nem lett boldogabb az élete, sőt talán túl sokba került ezen célok bármelyikének az elérése. A Biblia ezzel szemben egészen meglepő módon beszél a karácsonyi események próféciájában arról, hogy az igazi nagyság a kevésben, a kicsinyben van elrejtve, ahogyan ezt Mikeás próféta is megfogalmazta. Láthatjuk: a Mikeás próféta által tolmácsolt isteni ígéret szerint a legkisebből támad majd a legnagyobb. Egy csaknem teljesen félreállított és már-már feledésbe merülő kicsiny nemzetségből a világ Megváltója, Jézus Krisztus. Az, Akinek már megszületése pillanatában sem volt helye az emberek között, s Akit már csecsemőként is halálra üldözött a hatalmát féltő Heródes király, ám Aki minden ellene irányuló hatalmi törekvés ellenére is meg tudott maradni a maga szentségében, tisztaságában. Így válhatott erőforrásul azóta is nemzedékről nemzedékre a Benne hívőknek, az Őt követőknek. Igazi aktualitása van ennek a több évezredes ígéretnek. Áldott biztatás ez arra nézve, hogy Isten előtt a kicsiny is drága, a kevés is fontos. Ma, amikor egy értékvesztő világban élünk, hiszen sok minden át- és leértékelődött, akkor nekünk, Krisztust követő embereknek ezt különösen is meg kell szívlelnünk. Nem mondhatunk le azokról az értékekről, amelyeket Isten Igéje, a Szentírás közvetít a ma embere felé is, miközben a világ értéktelen és haszontalan dolgok felé fordul. Merjük vállalni ezeket az értékeket a karácsonyt az esztendő üzletének tekintő kalmár szemlélettel szemben, s hirdessük az ingyen kegyelem lehetőségét és kiáradását, mely az első karácsonykor jelent meg minden ember számára! Legyünk ebben példák családi életünkben éppúgy, mint gyülekezetünkben vagy éppen munkahelyi közösségekben. Mutassuk fel a saját életünkben: Isten értékrendje nem azonos a világ értékrendjével. S ha ezt minél többen odaéljük a világ elé, akkor a bennünk és általunk is közvetített világosság talán valamit segít eloszlatni abból a sötétségből, ami az emberek életét uralja. Ebben segítsen minket a Mindenható Isten, s ajándékozzon Mindannyiunknak kegyelemmel teljes Karácsonyt és Boldog Újévet! Katona Gyula lelkipásztor Istentől áldott karácsonyi Ünnepeket és 2010-es esztendőt kívánunk! Túrmezei Erzsébet: Adventi emlék Ha már lehullt a hó, S fekete földünket befödte, Hogy szállott gyermekálmok röpte A fényes ég felé, Az égi trón elé De Téged nem talált meg. Az égi gyermeket kereste, Akiről, ha leszáll az este, Csodálatos mesék borulnak, Vágytól égő gyermekszívekre. Az égi gyermeket kereste És nem talált rád, nem ismert meg Hiszen Te nem vagy többé gyermek. Szétfoszlottak a régi álmok, Meghaltak a régi mesék. A karácsonyfa lángjait Oltogatták hideg szelek Még mindig nem ismertelek. Sok évbe telt, s ha Te nem jössz elém, Megváltóm, Uram, Messiásom, Ma sem ismerlek én. Hála neked, hogy megkerestél. Ó, most már van Karácsonyom, S ádventi, nagy csodavárásom. Megcsaltak mind a régi álmok, De benned nincs csalatkozásom. Benned mindenem megtalálom. A valóság szebb, mint az álom.

2 2. oldal december SZERKESZTŐI JEGYZET Ismét eltelt egy év és nyakunkon vannak az ünnepek. Sokak számára ez megterhelést, a pénztárca vészes kiürülését jelenti, mert az ajándékozás nem ismer határokat. Valóban fontos az ajándékozás, de talán nem annak értéke a lényeges, hanem az, hogy van. Pénzben ki nem fejezhető ajándékot kaphatunk azonban egy olyan személytől, aki mindenkinek ajándékot ad: Jézus Krisztust. Talán közhelyszámba megy, de a Karácsony nem pusztán a szeretet és a család ünnepe, sokkal inkább az isteni szereteté, amikor Isten elküldte nekünk Fiát, az Úr Jézus Krisztust. Az ünnepek során minden bizonnyal Önnek is lesz alkalma arra, hogy ismét átgondolja azt, hogy miért kellett Istennek emberi alakban eljönnie az emberek közé. Ebben a lapszámban a szeptember óta eltelt időszak összegzését olvashatja minden gyülekezeti tagunk. Három hónap alatt sok minden történt gyülekezetünkben, és biztosan állíthatom, gazdag áldást kapott, aki vette a fáradtságot, és eljött az istentiszteletekre, evangélizációkra. Nálunk járt Csépe Andrea misszionárus, dr. Pálhegyi Ferenc pszichológus, igét hirdetett templomunkban Baráth János, Feyér Sándor és Pető Balázs lelkész, megfordult itt a szikszói gyülekezet énekkara, eközben új épületszárnnyal bővült iskolánk. Az adventi időszakot használjuk fel arra, hogy az új egyházi és naptári évet mennyei erővel feltöltekezve kezdhessük el. Munkatársaim nevében mindenkinek áldott ünneplést kívánok: Mucsi András TISZTELT OLVASÓ, KEDVES REFORMÁTUS TESTVÉREM! Lassan véget ér az eseményekben, eredményekben, ugyanakkor sajnos megpróbáltatásokban is gazdag 2009-es esztendő. Most, az adventi ünnepvárás napjaiban egyre többet gondolunk az óesztendő emlékezetesebb pillanataira. Bízom benne, hogy többnyire kellemes érzésekkel tehetjük meg ezt. Bárhova is helyezett bennünket az Isteni gondviselés, egyetlen cél, egyetlen feladat lebeghet csak előttünk: a helytállásé. Családban, munkahelyen és hitünkben egyaránt. Hiszem, hogy Békés város és a Békési Református Gyülekezet megfelelt ennek a kihívásnak. Presbiterként és polgármesterként számomra különösen fontos, hogy minden, a közösségért tenni akaró csoport, így a református gyülekezet is megtalálta helyét a város életében. Kívánom, hogy a küszöbön álló ünnep, a Megváltó születésének csodája adjon erőt mindannyiunknak a következő esztendőben is. Családunk, szeretteink körében, az ünnep szentségében se feledkezzünk meg azonban a magánosan, szűkösen élő testvéreinkről. Vegyünk búcsút a mögöttünk hagyott rossz emlékektől, haragtól, forduljunk imádságos lélekkel a karácsony és az új esztendő felé. Ehhez kívánok valamennyiüknek jó erőt, egészséget, áldott karácsony és boldog új esztendőt. Izsó Gábor polgármester LÁBAM ELŐTT MÉCSES A TE IGÉD. Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! - mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek! Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá! Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. - Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól: Kiálts! Én kérdeztem: Mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. - Bizony csak fű a nép! Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. (Ézs 40,1-8) Igénk ismerősen cseng minden Bibliát olvasó embernek, ez nem kétséges. De tegyünk fel magunknak néhány kérdést az Igével kapcsolatban: Mit jelent az, hogy a hegyek és a halmok süllyedjenek le? És hogy a mélység emelkedjen fel? A krisztusi szintre kell lesüllyedni a magasaknak, akik nagy embernek gondolják magukat. Isten nem a tudás Istene, hanem a szívé. Keresztelő János viperák fajzatainak nevezi azokat, akik nem akarnak megtérni. A kígyó, a Sátán az, aki nem akar megtérni. Jézus mondja, hogy az Úr dicsőségét nekünk adta. Szeretet, egység, békesség. Ebben van Isten dicsősége. A megtérést kell kimunkálnia a Szentléleknek. A nagy embereknek nehéz meghajolni, de meg kell alázzuk magunkat, hogy le tudjunk hajolni, mint az irgalmas samaritánus. Lehajolt, és ellátta az összevert embert. Egy hang kiált. Ez a hang az isteni hang, amely azt mondja, térjetek meg. A készítsétek az utat is ugyanezt jelenti. Ez a hang kiált benned? Ha nem kiált, azt jelenti, hogy te sem tértél meg. Keresztelő Jánost Isten elküldte a pusztába, de amikor visszatért, kemény prédikációt mondott. Én is bajban vagyok, távol élem az életemet az Úrtól, ezt el kell ismernem. Akkor van megtérés. Szoktál kiáltani Istenhez? Isten Igéje örökre megmarad. Az ember olyan, mint a fű virága, megszárad, egyszer csak befejezi az életét. Mi lett a terveiddel, céljaiddal, amelyeket Isten nélkül próbáltál megvalósítani? Ami Istentől van, az örökké megmarad. De amit az ember saját maga formájára tervez, az nem sokáig tart. A világ öröme ez: most táncol és örül, másnap már szörnyűségek között van. Isten nélkül biztonságra és jólétre törekszik az ember, de az igazi biztonság csak Jézus Krisztussal van. Ő a védelmezőnk, az ő őrző angyalait küldi. Tűzfal gyanánt lesz nekünk, és azon még az ördög sem megy át. Karácsony nem az ünneplés ideje, hanem az újjászületésé. Hogy Jézus megszülessen bennem. Amíg nem született meg Jézus valakiben, nem született másodszor, annak nincs is igazi ünnepe. Az igazi ünnep az, hogy él bennem a Krisztus, aki bennem is megszületett. Kis Jézuska van még, és azt csinálok, amit akarok? Vagy ott él már bennem a Megváltó? Mucsi András

3 2009. december TŰZOLTÓ KÁNTOR Immár négy éve szolgál a gyülekezetünkben Farkas János kántor, aki Abaújból érkezett hozzánk. A kántor egyik hobbija a tűzoltó munka, amelyet immár hivatásszerűen is űz. Négy éve szolgál Békésen. Milyen benyomásokat szerzett a városról? A táj nagyon érdekes, mert én az aprófalvas Abaújból származok, ahol egymást érik a kis falvak. Békés megyében km-re is vannak egymástól a települések. Szeretem ezt a várost, és szeretek itt élni. Az emberek is barátságosak. Mi az, amit sikerként élt meg? Májusban rendeztük meg az egyházzenei vasárnapot, amelyen az énekek egyik versszakát az orgona, a másikat a rézfúvósok kísérték. Az énekkart Katona Gyulától vettem át, azóta én vezetem. A próbáink vasárnap este vannak, nagyobb fellépések előtt gyakrabban. Az énekkar többnyire idősekből áll, akik hallás után és nem kottából tanulnak. Éppen ezért nehezebb a betanítás. A gyülekezeti eseményeken derekasan helytáll az énekkar. Ön a hírek szerint tűzoltóként is dolgozik. Hogy jött ez az ötlet? Gyerekkoromban tagja voltam a baktakéki falusi tűzoltó egyesületnek. Nagyon szerettem ezt. Aztán elkerültem Miskolcra, a középiskolába, így értelemszerűen abba kellett hagynom ez irányú tevékenységemet ben lehetőséget kaptam arra, hogy nyaranta egy-egy hónapot eltöltsek a budapesti tűzoltóknál gyakorlaton. Ez nagyon sokat jelentett nekem. Amikor Békésre kerültem, először polgárőrként tevékenykedtem, de 2008 áprilisában váltottam, és jelentkeztem az önkéntes tűzoltók vonulós állományába. Egy éve december 1-jén alakult meg a köztestületi tűzoltóság, amelyhez ez év legelején csatlakoztak. Elvégeztem egy tanfolyamot is. Így hivatalosan a Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság egyik híradó ügyeletese vagyok. Éles bevetésre is járok. Ott voltam az Iskola utcai családi ház oltásánál is. Szörnyű élmény volt. Milyen tervekkel készül a 2010-es évre? Készülök az egyházzenei vasárnapra, terveim szerint ebbe bevonnánk az általános iskolánk és a gimnáziumunk diákjait is. Rézfúvósokat is fel szeretnék léptetni. Időszerű az énekkar feltöltése fiatalabbakkal. Kérem, keressen meg mindenki, aki ebben a szolgálatban részt kíván venni. Nagy szükség lenne rá. Régi vágyam az orgona felújítása, amely szintén aktuálissá vált. Ráférne szegényre egy hatalmas felújítás. Család? A feleségem, Bogi, óvónő, a kisfiam pedig júliusban volt két éves. Nagyon szeretem őket. Köszönjük a beszélgetést! 3. oldal ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET A TEMPLOMBAN Az idei reformációi istentisztelet egyik sajátossága az igen alacsony létszámú gyülekezet mellett az volt, hogy Feyér Sándor, a mezőberényi II. kerületi evangélikus egyházközség lelkipásztora hirdette Isten Igéjét. Mint évek óta, az alkalomra meghívást kaptak a református gyülekezet mellett a baptista és pünkösdi testvéreink is. Az istentiszteleten a református és baptista egyesített kórus is szolgált Farkas János és Erdei István vezénylete alatt, valamint verset mondott Kraszkó Ilona gyülekezeti tagunk. Feyér Sándor lelkipásztor a második korinthusi levél ismert igeszakasza ( ez a kincsünk cserépedényben van. ) alapján prédikált. Felidézte Luther és Kálvin alakját, és utalt arra, hogy egyikük sem lehetett volna az, akivé vált, ha nem Isten választotta és indította volna őket erre. Luther csendes szerzetes volt, Kálvin az íróasztal embere, de a Lélek indíttatására mégis forró lelkű reformátorok lettek. Mindketten szerelmesei voltak Isten igazságának, és együtt hirdették azt. Elmondta viszont, hogy nem Luther és nem Kálvin volt az, aki meggyújtotta a fényt, hanem Isten. Ők csupán engedelmes eszközök voltak Isten kezében. Feyér Sándor arra hívta fel hallgatóit, hogy legyenek az Igének hordozói és továbbadói, és ne féljünk szólni: Nekünk Krisztus által, Krisztusban kell élnünk mondta. Mucsi András presbiter, középiskolai tanár a reformáció hátterét és társadalmi hatásait mutatta be. A reformáció nem egységes folyamat, ezért szerencsésebb reformációkról beszélni, többes számban. Van lutheránus, református, anglikán, unitárius, anabaptista reformáció, más és más hatással. Kitért arra, hogy miként változott meg a templomok belseje, a lelkészek jogállása. Míg korábban latin nyelven, a népért és nem a néppel együtt folyt a mise, a reformáció után az istentisztelet az adott ország nyelvén folyt, és a fő helyet a prédikáció foglalta el, bár volt olyan hely is, ahol nem volt prédikáció. A katolikus hit nyomait nem lehetett teljes mértékben eltüntetni. A reformációs örökségről szólva a következőképpen fogalmazott: Lássuk meg a sok felekezetben Isten kegyelmét, Aki a sokféle mentalitású, kegyességű, Istent kereső ember számára sok különböző felekezetet ajándékoz. Ahogy a testnek is sok tagja van, úgy van ez a keresztyénségben is. Sokszínűségünk mellett együtt alkotjuk Isten egyházát. A jelen körülmények között mindenki megtalálja a saját kegyességének megfelelő gyülekezetet, legyen az a liturgiát előtérbe helyező, konzervatív vagy éppen a dicsőítő zenét preferáló közösség.

4 4. oldal december Ismét Zittauban járt a békési küldöttség, amelynek tagja Katona Gyula lelkész és felesége, valamint Mucsi András képviselő, presbiter is, aki a tolmácsolás feladatát is ellátta. A delegációban helyet kaptak a sajtó, valamint a szociális foglalkoztatás munkatársai is. Az egy évvel ezelőtti békési látogatáson a Szent Lázár Alapítvány is megismerte a kétoldalú kapcsolatot, és lévén, hogy a Zittau-i civil szervezet számos szociális és foglalkoztatási feladatot ellát, elsősorban a fogyatékossággal és szenvedéllyel élők között, a Szent Lázár Alapítvány pedig pszichiátriai betegeket foglalkoztat, a kapcsolat mindkét fél számára tanulságokat rejt. A patinás, középkori hangulatot árasztó főtéren áll a zittau-i városháza A mostani látogatáson három személy a Szent Lázár Alapítványt képviselte, és Duma Konstantin intézményvezető vezetésével megtekintették a Zittau-i foglalkoztató műhelyeket, amelyek a testileg és értelmükben akadályozottaknak adnak álláslehetőséget egy olyan településen, ahol egyébként óriási mértékű a munkanélküliség. Az alapvető kézműves tevékenységtől a szakmunkáig sokféle formája adott a különféle műhelyekben sérültek munkáltatására. Sőt, szolgáltatásokat végeznek a város és a lakosság felé, például ők végzik a település köztereinek kertészeti munkáit. A küldöttség visszalátogatott Herrnhutba is, arra a szászországi településre, amelynek gimnáziumával, három évvel ezelőtt testvériskolai kapcsolat kiépítését kezdeményezte a békési gyülekezet fenntartásában álló Szegedi Kis István Református Gimnázium vezetése. Akkor elutasították a közeledést, főleg amiatt, hogy a gimnázium csak kevéssel korábban indult be. Szabó Endréné igazgató, Katona Gyula vezető lelkipásztor, és Katonáné Nagy Andrea vallástanár örömmel láthatta, hogy az eltelt három év alatt jelentős változás történt az Evangéliumi Testvérközösség Zinzendorf Gimnáziumában. Átvették az állami gimnázium épületét és diákjait, immár évfolyamos osztályaik vannak, idén először érettségiztetnek is. A fiatal tantestület (a tanárok átlagéletkora 33 év!) újszerű pedagógiai eszközökkel és módszerekkel dolgozik, nagy teret engedve a diákok egyedi haladásának, diakóniai látásmódja formálódásának. A vallásoktatás kötelező, hiszen ez is egy keresztyén iskola mesélte Katrin Filschke igazgatónő. Ezúttal nyitottabbak voltak az együttműködésre is. Van egy most induló projektjük, melynek célja a rendszerváltozáskor történt társadalmi, gazdasági és szemléleti változások feldolgozása, megértetése a gyerekekkel. Ebbe a projektbe a békési iskola ZITTAUBAN JÁRTUNK is bekapcsolódhatna. A végső cél nyári, az idegen nyelvben elmélyülést szolgáló cserediák-kapcsolatok kiépítése lehet. E két fontos tárgyalás mellett, az ötnapos látogatás során további programokon ismerkedhettünk a térség sajátosságaival. Mivel Zittau Szászországban, a német-cseh-lengyel határon fekszik, kiváló kapcsolatot ápol a határon túli, hasonló nagyságú, közeli településekkel. A három határvárosnak: Zittau, Bogatynia, Hradek, az Európai Unió által is támogatott együttműködése kulturális és szociális téren kiválónak mondható. Éppen látogatásunkkor rendezték meg a lengyelországi Bogatyniaban az évenkénti Hármashatár Ünnepet, amely az itt élők közeledését hivatott segíteni kulturális fellépésekkel, kiállításokkal, játékokkal, a civil szervezetek bemutatkozásával. Az országhatár, Európának ezen részén szinte teljesen elvesztette jelentőségét. Ellátogattunk Turowba is, ahol közel négyezer személyt foglalkoztató külszíni barnakőszén bánya, valamint erőmű működik. Az erőmű biztosítja Lengyelország éves energiaigényének 13 százalékát. A külszíni fejtést Európa legnagyobb nyílt sebének is tartják, legmélyebb pontja a szinttől számított 250 méter mély. Várható kimerüléséig, 2040-ig, becslések szerint mintegy 40 millió tonna barnakőszenet nyernek ki. Mucsi András önkormányzati képviselő városirányítási kérdésekről eszmét cserélt dr. Rainer Harbarth-tal, Zittau alpolgármesterével, aki kezdettől szívén viseli a békési-zittaui kapcsolatokat. Harbarth úr városnéző körútra vitte küldöttségünket, és örömmel mutatta meg a közeli hetekben átadott, frissen felújított, impozáns, ötszintes városi uszodájukat, amely egyébként a legrégebbi ilyen célra készült épület egész Németországban. A látogatás végén ismét szomorúan búcsúztunk a tőlünk 870 kilométerre fekvő, egyre szépülő Zittau-i történelmi belvárostól, és az ismét nagyon kedves vendéglátóktól, a nőszövetség tagjaitól, továbbá az ott élő, mezőberényi származású Wendler Erzsébettől, akinek az egész baráti kapcsolat kiépítésének ötletét köszönhetjük. A kétoldalú kapcsolat folytatását reméli és ígéri mindkét fél. Jövőre a németek érkeznek hozzánk a Madzagfalvi Napok idején. Szegfű Katalin A Békési Harangszó médiapartnerei: Békési Újság Békésmátrix Keresse fel gyülekezetünk internetes oldalát:

5 2009. december IGÉK AZ ÜNNEPEKRE DECEMBER 24. (KARÁCSONY ESTE) Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. (Tit 2,11) Lektio: Mt 1,20b-23, Ézs 9,1-6 Textus: Jel 22,16-20 Szólj Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,9) Az angyal ezt mondta a pásztoroknak: Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. (Lk 2,10) Református kalauz szerint: 2Sám 16 Zsolt 96 Lk 2,1-20 DECEMBER 25. (KARÁCSONY ÜNNEPE) Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. (Jn 1,14) Lektio: Lk 2,1-14, Tit 2,1-15 Textus: Mik 5,1-4a Segíts meg, Uram, Istenem! Szabadíts meg kegyelmesen! (Zsolt 109,26) Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszem, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16) Református kalauz szerint: 2Sám 17 Zsolt 128 Lk 2,21-40 DECEMBER 26. (KARÁCSONY 2. NAPJA) Megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete. (Tit 3,4) Lektio: Lk 2,15-20, Tit 3,4-8 Textus: Ézs 49,13-16a Énekeljetek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az Úr, tudja meg ezt az egész föld! (Ézs 12,5) István pedig kegyelemmel és erővel telve nagy csodákat és jeleket tett a nép között. (ApCsel 6,8) Református kalauz szerint: 2Sám 18 Zsolt 97 Lk DECEMBER 31. (ÓÉV ESTE) Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. (Zsolt 103,8) Lektio: Lk 12,35-40, 2Tim 4,1-8 Textus: Zsolt 62,6-13 Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek. (Zsolt 5,12a) Boldogok, akik nem látnak és hisznek. (Jn 20,29) Református kalauz szerint: 2Sám 22 Préd 3 Lk 5,1-16 (az Útmutató című evangélikus és a Bibliaolvasó Kalauz című református kiadvány alapján) 5. oldal ADVENTNEK, A KARÁCSONYI ELŐKÉSZÜLETNEK VARÁZSOS HANGULATA VAN. Ennek az adventi időnek van fénye, van hangja-muzsikája, van illata, mégpedig bódító illata: fenyős és mézeskalácsos. Advent azonban nem megtéveszteni akar, nem hangulat-emberekké akar formálni. Advent nagyon reális. Advent számol a sötétséggel, nem tűzijátékkal, vakító, villanó fénnyel akar elkápráztatni. Advent fénye sötétségben támadt világosság, és ez a világosság nem csak úgy egyszerűen villámcsapásként szakad reánk, hanem fokozatosan érkezik. Úgy, mint ahogy ezt jelzik az adventi koszorún egymás után felgyulladó gyertyafények. Advent hangja, muzsikája zömmel a kisemmizett, megalázott, nehéz helyzetben élő emberek éneke; gondoljunk Zakariás, Erzsébet, Mária, Simeon énekére a Lukács evangéliumában. De karácsonykor a kisemberek énekének fényt, erőt, lendületet ad majd Krisztus születésekor a felharsanó mennyei kórus, az angyalok kara. Advent illata pedig voltaképpen a betlehemi jászolbölcső illata, nem megtévesztő-bódító, hanem nagyon is reális illat. Advent, Karácsony tehát nem mesevilág, adventnek a valósághoz van köze. Azt hirdeti, hogy Isten ügye, a legfontosabb ügye az ember, mégpedig a sötétségben veszteglő, a kisemmizett és megalázott, a társadalom perifériájára szorított ember. Istennek fontos, hogy a sötétségben fény gyulladjon ki. Istennek fontos, hogy a megalázottak, a kisemmizettek, a boldogtalanná tettek, megtanuljanak ismét örülni, énekelni és dalolni. Istennek fontos, hogy az Ő szeretete beletestesüljön az emberi életekbe, hogy az Ő szeretetének jó íze és illata töltse be a tereket, ahol naponta zajlik a magánés közösségi életünk. A keresztyén világ Keresztelő Jánost, mint kiemelkedő adventi személyiséget tartja nyilván. Keresztelő János ajkáról erőteljesen hangzik fel: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! Az adventi feladat tehát útkészítés: az egyenetlenségek kiküszöbölése, a ferdeségek és fonákságok megszüntetése, egyenes jellem és egyenes gerinc megteremtése, igaz szó és igaz tett megnyilvánítása. Advent útkészítés az érkezőnek: - És ki is érkezik? Hát a Betlehemi Gyermek, az Isteni Gyermek, Jézus Krisztus, az Élő Isten Fia. Advent a mi egyre inkább elöregedő, a lakosságát reprodukálni nem képes magyar társadalmunknak most azt üzeni: készítsetek utat a gyermekeknek, ne hárítsátok el a világra születni akaró gyermekek érkezését. Készítsetek utat a gyermekeknek, hiszen advent idején és karácsonykor egyébként is minden az Isteni Gyermek és az ember gyermekekről szól. Éltessük hát magunkban, szívünkben Jézust, az Isteni Gyermeket, hogy Ő is éltethessen bennünket! És engedjük életre születni az ember gyermekeket, hogy általuk éljen és élhessen az elkövetkezendő időkben is népünk és nemzetünk! Hagyjunk fel a sötéten látással, a borúlátással, a bénító pesszimizmussal, és merjünk adventi emberként, fénylátó és fényhordozó emberként élni ebben a meglehetősen sötét tónusú, bűn és múlandóság által beárnyékolt világban. Merjünk adventi emberként útkészítővé válni: hidakat és utakat építve szeretet által, lélektől lélekig, szívtől szívig. Boldog Adventet Kedves Mindnyájuknak! Derencsényi István a Tiszántúli Református Egyházkerület főjegyzője

6 6. oldal augusztus MISSZIÓI OLDAL Jézus Krisztus a missziói parancsában arra buzdította tanítványait, hogy menjenek el, és tegyenek tanítványokká minden népet (Mt 28, 19). Ennek a kötelességünknek eleget kell tennünk, hiszen minden egyes keresztyén egyben misszionárius is. Az elmúlt időszakban ennek szellemében több evangélizációnk, missziói alkalmunk volt, amelyekről ezen a két oldalon számolnánk be. A református és baptista egyesített kórus szolgálata templomunkban KITETT MAGÁÉRT AZ ÉNEKKAR Zsúfolt hétvégéje volt november első napjaiban a református egyház énekkarának: szombaton Kamuton, Muronyban, Bélmegyeren, vasárnap a békési Malomvégesi és Rózsa temetőben szolgáltak a halottak napi istentiszteleten, majd a vasárnap délutáni reformációi istentiszteleten is felléptek. Szombaton délután Kamuton, Muronyban és Bélmegyeren tartott halottainkra emlékező istentiszteletet a temetőháznál a református egyház, amelyen az énekkar Az Isten bárányára kezdetű énekkel szolgált. Vasárnap délután a Malomvégesi temetőben, majd a Rózsa temető ravatalozójában volt istentisztelet. A Rózsa temetőben virággal emlékeztünk meg több volt békési református lelkészről. A hétvégi istentiszteleteken igei szolgálatot végzett Katona Gyula, Fülep Anett és Fehér Sándorné. Verset mondott Kraszkó Ilona és Hégely László. A vasárnap esti ökumenikus istentiszteleten a baptista énekkarral közösen adtunk elő két énekszámot. Minden énekkaros társunknak köszönetet mondunk szolgálatáért! GYÜLEKEZETÜNKBEN EVANGÉLIZÁLT PETŐ BALÁZS November között a békési református gyülekezet vendége volt Pető Balázs, az Észak-Pesti Református Egyházmegye missziói lelkésze, aki szerdától szombati esténként a gyülekezeti teremben, vasárnap délelőtt pedig az első adventi istentiszteleten a templomban szolgált. Az adventi evangélizáció témája az imádság volt. Estéről estére olyan témák kerültek terítékre, mint az állhatatos és őszinte imádság, az önvizsgálat, megtérés, bűnvallás. A szerdai alkalmon úgy fogalmazott, hogy Isten a mi szerető Atyánk, aki várja az imáinkat, de nem mindig érkezik azonnal válasz ezekre. Az ima tárgyának ki kell kristályosodnia, nem kapunk meg mindent azonnal. A november 29-én, advent első vasárnapján a református templomban az 1Tim 1,15-17 alapján hirdette Isten Igéjét a lelkész. Egy történet alapján arra utalt, hogy az emberek néha meglátnak Istenből valamit, de teljes egészében nem tudják felfogni a lényét. Sok ember éppen emiatt nem tudja vagy nem akarja elfogadni Isten létezését. Olyan az ember, mint egy rossz rádió, amely ugyan fogja az Istentől jövő adást, de csak sercegést lehet benne hallani. Ez azért van, mert elidegenedtünk Istentől. mondta Pető Balázs. Az Istentől való elidegenedés következménye, hogy egymástól is eltávolodtunk, és a természettel sem törődünk már. A láthatatlan Isten ennek ellenére mindenkit keres, bár nem tudjuk teljesen felfogni Őt. Isten kézzel fogható formában jelent meg, hogy fel tudjuk Őt mégis fogni: Jézus Krisztusban a földre jött, és mindenhez hasonlóvá lett hozzánk, kivéve a bűnt. Jézus nem a saját bűnei miatt halt meg végül, hanem a mi bűneink miatt. A lelkész hangsúlyozta: igen, beszélni kell a bűnről, amelyet mindenki érez belülről, de nem akar világosságra hozni. A bűnök terhe elválaszt Istentől, és ezért nem találjuk meg az Urat. Ha viszont megvalljuk azokat, úgy foszlanak szét, mint a reggeli köd a napfényben fogalmazott a missziói lelkész. A bűntől való szabadulás után Isten helyreállítja az életemet. A misszió Csépe mezején: Andrea Pető misszionárius Balázs Katona Gyulával

7 2009. augusztus ANNAK VAN KÜLDETÉSE, AKINEK ELHÍVÁSA IS VAN Baráth János hirdette Isten Igéjét a református egyház missziói vasárnapján az október 25-i dél-előtti istentiszteleten. A szívhez szóló prédikáció középpontjában a Jézus Krisztushoz való megtérés áll. A prédikáció alapigéje Lévi (Máté) elhívása volt. A Máté és Márk evangéliumában egyaránt megtalálható történet (Mt 9,9-13; Mk 2,14) Lévi megté-rését adja elénk. A missziói vasárnap különösen aláhúzta a bibliai történet mondanivalóját: a misszió jelentése küldetés, amelynek lényege az, hogy elviszem Jézus Krisztus evangéliumát az emberek közé. Erre minden ember képes, minden embernek tud adni valamilyen feladatot a bennünket elhívó Isten mondta Füzesgyarmat református lelkésze. Egy példán keresztül szemléltette mindezt: találkozott Be-rekfürdőn, a református egyház egyik konferencia-központjában egy emberrel, aki alkoholizmusból tért meg, s aki átment a szomszédjához segíteni. A szomszéd hitetlenkedve fogadta az iszákos megté-rését, mire az úgy válaszolt neki, hogy pontosan Isten volt az, aki őt arra indította, hogy segítsen szomszédjának. Lévi egy zsidó vámszedő volt, aki a megszálló római hatalmat szolgálta ki. A vámszedőket gyűlöl-ték a zsidók, mert a saját népüket is becsapták anyagi előnyökért. Éppen ezért volt furcsa, hogy Jézus éppen őt szólította meg: Jöjj és kövess engem! Lévi megdöbbent azon, hogy pont őt látta meg az Úr, de nem gondolkozott, felállt és követte őt. Radikálisan szakított a korábbi életével, mert rádöbbent, hogy bűnös ember. Az igazán fontos dolog az, hogy megtérjünk, hogy nem vagyunk olyan jó emberek, ahogy azt ma-gunkról gondoljuk. A kérdés, hogy a mi szívünket megérintette-e már Isten Igéje az istentiszteleten? Nem elég hallgatni a lelkészt, a mögötte álló Krisztus szavát is meg kell hallanom. Amikor meghallottam az elhívó szót, szolgálatba kell állnom, a megújult életem jegyében fogalmazott Baráth János. Lévi nevének jelentése: körbefont, befont. Miután megtért, új nevet kapott: Máté, azaz Isten ajándéka. Amikor Jézus Krisztus belépett az életébe, megszabadult, és nem gondolkozott, hogy mi lesz ezután. Valóban Isten ajándéka lett, neki köszönhetjük az egyik evangéliumot. Az elhívás és megtérés után szolgálatba is kell állnunk, mert Isten szolgálatában sok munka van hallottuk az istentiszteleten. CSÉPE ANDREA: BIBLIÁT A MAGAROKNAK! 7. oldal október 25-én elérkezett az idő Csépe Andrea előadására, amire már 2 éve várt a békési református gyülekezet. Az érdekes beszámolót képekkel is illusztrálták. Csépe Andrea a Wycliffe Bibliafordítók munkatársa. 25 évesen olvasta először a Bibliát, és ezt követően megváltozott az élete Ebben nagy szerepe volt az Ézsaiás 43:2 igeversnek ben a Fülöp-szigetekre utazott, hogy egy két és fél hónapos tanfolyamot elvégezzen azért, hogy dolgozhasson. Ezt követően a célországba ment. A hivatalos nyelvet az egyetemen tanulhatta, majd keresett egy magar asszonyt, hogy a magar nyelvet is megtanulhassa. Miután már a hivatalos nyelvet jól, a magart pedig alapfokon tudta, úgy gondolta, hogy el kellene kezdeni dolgozni. A magar népet, amelynek nyelvére le kellett fordítani a Bibliát, meg kellett tanítani írni és olvasni is. A tanítást nem ő végezte, hanem ő volt a tanítók felkészítője. Írni és olvasni tanítottak. Mielőtt a tanításról beszélt, egy kicsit mesélt a magarokról: A magarok a hegyekben (Himalaja) élnek 1300 méter magasan. A falvak lakói nem nagyon beszélnek a másik falu népével. A magar keresztyének nem használják a Bibliát. Az asszonyok pálinkát főznek, szőnek, fonnak és kézzel gabonát őrőlnek. A férfiak állatokat próbálnak eladni. A gyerekek pedig már kicsi koruktól gyakorolják a teherhordást. A legszegényebbek pedig koldulnak. Több millió istent szolgálnak. 3 vallás terjedt el: a buddhizmus, a hinduizmus és a sámánizmus. De ma már meggyökerezett a kereszténység is óta vallásszabadság van az országban re fel is készültek a tanításra. Ezt követően elindították az első próbaosztályt, amely 15 hónapig tartott. Mindennap este 8-10-ig tanultak, mivel nappal dolgoztak. Az Újszövetségen kívül nem volt más olvasnivaló, ezért olvasó füzeteket készítettek, amelyekben 1-1 történet volt. Kétnyelvű füzeteket is készítettek, amelyekben egészségügyi felvilágosításról írtak. A füzetek első felét hivatalos nyelven a második felét pedig magar nyelven írták meg. Mostmár az Újszövetséget is olvassák ben haza kellett jönnie Andreának a beteg édesanyjához, aki ebben az évben megpihent. Jelenleg várja, hogy mikor mehet vissza Dél-Ázsiába, és szeretne néhány embert kivinni magával, hogy ők is megismerjék a magarokat. A beszámolót Bíró György református presbiter zárta le Novák László: Szeress amíg szeretni tudsz című verssel, amely azt hiszem, hogy mindenki számára tanulságos volt. Bagi Anikó A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény 11.f osztályos (média tagozatos) tanulója

8 8. oldal december SIKERES VOLT A MÁSODIK REFORMÁTUS BÁL Mintegy 120 vendég töltötte meg a Galéria nagytermét a november 14-én megtartott II. Békési Református Bálon. A bál háziasszonya Pocsai Ildikó tanár volt, aki erejét, idejét és fáradságát nem kímélve állt teljes odaadással a rendezvény ügye mellé, ő konferálta a bál eseményeit. A vendégek között találtuk Izsó Gábor polgármestert, Erdős Norbert országgyűlési képviselőt és alpolgármestert, Dr. Marjovszki Tibor lelkészt, a tavalyi bál védnökét. Utóda ezen a poszton Farkas Zoltán, a Megyegyűlés alelnöke volt, aki köszöntőjében idézett Pál apostol Galatákhoz írott levelének 6. részéből: A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Az est házigazdája, a református egyházközség vezető lelkésze, Katona Gyula pedig köszöntőjében arról szólt, hogy a bál célja a kellemes kikapcsolódáson túl az, hogy szeretnék a gyülekezet és a gimnázium arculatát ily módon is kivinni épületeik falain túl. Mi, akik akár a gyülekezetben, akár az egyház által fenntartott iskolában élünk, dolgozunk, tanítunk vagy tanulunk, ugyanolyan tagjai vagyunk hazánknak és városunknak, mint bárki más mondta a lelkipásztor. A műsorban fellépett Soós Enikő, aki az éppen 100 éve született Karády Katalin dalaiból énekelt, a gimnázium színjátszó köre, amely énekes számokkal és humoros jelenetekkel szórakoztatta a közönséget, Szeverényi Balázs tanuló egy Benedek Elek verset mondott el, továbbá a gimnázium 12. és 13. osztályos táncosai, akik Kenyeres Csaba betanításában Palotást, illetve Haydn Menüettjét táncolták. A zenénél maradva, a bál alatt az igényes táncdalokat, a popzenét és a jazzt a Sebestyén Duó szolgáltatta. A vacsora előétele hortobágyi húsos palacsinta volt, főételként pedig svédasztalos hidegtálakról lehetett fogyasztani, desszertként gyümölcsöt és házi süteményt kínáltak. A tombolasorsoláson sok értékes tárgy talált gazdára, a két fődíj pedig Csuta György festőművész és Püski Sándor grafikusművész egyegy festménye volt. Zsombok Imre ŐSZINTE EMBER VOLT EGY HAZUG KORBAN Nem mindennapi kiállítás tekinthető meg mostantól jövő év tavaszáig patinás Galériánk nagytermének falain. Negyvennégy festmény látható egy korábban elfeledett, egykor Békésen is szolgált református lelkipásztor-festőművésztől, Szúdy Nándortól. A többségében Biblia ihlette alkotásai meghökkentőek, első pillantásra hatásuk alá vonják a nézőket. A kiállítás megnyitásán dr. Reisinger János irodalomtörténész tartott előadást Szúdy Nándor művészetéről. Mivel azonban az életmű roppant nagy és kevéssé feltárt, még négy előadás lesz, amelyek megkísérlik a maga mélységében előhozni a lelkipásztorfestő művészetét. Szúdy Nándor Ipolyságon született (ma Szlovákia) 1913-ban. Rajztehetsége korán kitűnt, Szőnyi István tanítványa lett, de közben tudatosan készült a lelkészi pályára. Békésen között szolgált. Nagyon hamar tudatosult benne, hogy a művészettel is szolgálni akarja Istent. A bibliai témákon kívül festett tájképeket is, ugyanis a természetben szintén a Teremtő nagyságát fedezte fel. Hangsúlyosabbak azonban vallási témájú alkotásai. Ne gondoljunk realista festészetre. Nagyon bátor színkezeléssel és asszociatív motívumkinccsel élt. A Biblia nagy összefüggéseire és kulcskérdéseire kereste a válaszokat: teremtés, bűn, megváltás, halál, valamint Jézus példázatai. Utóbbinak teljes sorozatot szánt. Nem ritkán újra és újra visszatért egy-egy témához, akár négyszerötször is megfestette, aktuális lelki állapotát is vászonra vitte. A festményeken gyakran megjelenik a gonosz, ezért képeinek egy része démoni hatású. Ötven évvel ezelőtt megfestette azt, ami ma van: az önzés és a hazugság korát hangzott el ezzel kapcsolatban, utalva a művész életének utolsó szakaszát uraló depressziójára is. Festményein ugyanakkor a rossz mellett jelen van az örök jó, az isteni is, éppen ez adja a munkák drámaiságát. Végső üzenete mégiscsak ez: Isten nem hagyja magára az embert, a világot. Az 1975-ben elhunyt Szúdy Nándor kihagyhatatlan tárlata március 10-ig várja a látogatókat a Galériában, a Széchenyi téren. Szegfű Katalin 2008 nyarán a budakalászi Oltalom Alapítvány letétbe kapva katalogizálta és vándorkiállításon elindította az országban a Szúdy-gyűjteményt. Az első állomások Szegvár, Elek, Zirc és Körmend voltak. Az Oltalom Alapítvány továbbra is várja azok jelentkezését, akiknek tulajdonában Szúdy Nándor festmény van. Az alkotást nem kérik kölcsön, csak lefotózzák, és bekerül az eddig mintegy kétszáz festményt számláló, mindeddig töredékes katalógusba. Szúdy Nándor egyik, az angyali üdvözletet feldolgozó képe

9 2009. december ELKÉSZÜLT A BORZ UTCAI ÚJ ÉPÜLETSZÁRNY FOLYAMATOSAN BŐVÜL REFORMÁTUS ISKOLÁNK 9. oldal Megújult a régi Borz utcai épületszárny is Az utóbbi években örvendetesen bővül a református egyház közoktatási intézménye, már tényleg csak az óvoda hiányzik. Az egyre népesebb általános iskola mellett a gimnáziumi képzés iránt is van érdeklődés. A több mint száz éves főépület (a mai zeneiskola után 1903-ban költözött a mostani helyére az intézmény) mostanra már nem csak szűkösnek bizonyult, hanem az egyes tantárgyak speciális tantermeket igényelnek. Békés város önkormányzata már régen fontolgatta a Borz utca kibővítését, hogy a Teleky utca bevezető szakaszának veszélyes kanyarját tehermentesítsék. Ennek érdekében a város lebontotta volna a Borz és Teleky utca sarkán régóta üresen álló épületegyüttest, majd kibővítette volna az úttestet. Erre nem került sor, mert a gimnázium, valamint az azt üzemeltető református egyház kérte a várost: adja át neki az ingatlant. Erre májusig kellett várni, amikor a képviselő-testület azt térítésmentesen átadta az egyháznak. A nyár folyamán a külső-belső építési munkákat a Vektor Kft végezte el, majd szeptemberben az iskola el is kezdte ott az oktatást. 15 év után ismét a művelt emberfők képzését szolgálja az épület: két számítógépes termet, egy fizikai előadót és egy idegen nyelvi labort hoztak létre benne. Az átalakítás költségét az intézmény tartalék alapjából fedezték. Katona Gyula elmondta: semmiféle pályázati pénzt nem vettek igénybe, mivel ilyen lehetőség nem is került kiírásra. A hivatalos avatóra szeptember 30- án került sor Katona Gyula igei köszöntője és Izsó Gábor rövid beszéde mellett. Békés polgármestere korábban évekig az iskolában tanított. Mint mondta: reméli, hogy az új épületszárny is méltón fogja az oktatás ügyét szolgálni városunkban. Mi nem hiányozhat a karácsonyi istentiszteletről? A jó prédikáció a megkérdezett németek 73 %-a szerint a karácsonyi istentiszteleten a legfontosabb - erre az eredményre jutott az EMNID bielefeld-i közvélemény-kutató intézet legfrissebb felmérése. (Frankfurt am Main) - A protestáns magazin, a Chrismon felmérést készíttetett a közvélemény-kutató intézettel. A felmérés adatai szerint a 60 év felettieknek 83 %-a feltétlenül azt várja, hogy nagyon jó igehirdetés hangozzék el a karácsonyi istentiszteleten. A év közöttieknek 64 %-a mondta ugyanezt. A megkérdezetteknek a 72 %-a szerint a Csendes éj, szentséges éj kezdetű ének is feltétlenül hozzátartozik a karácsonyi ünnepi istentisztelethez. 68 % szerint nagyon fontos, hogy a karácsonyi történet is elhangozzék. 66 % szépen feldíszített templomban szeretné tölteni az ünnepi órákat, 64 % szeretné, ha sokan vennének részt az ünnepi alkalmon. A megkérdezetteknek 13 %-a az ünnepen egyáltalán nem megy templomba. Németország nyugati részén ez 10 %, a volt NDK területén 24 %. (idea.de dr. békefy www. reformatus.hu) Megjelent a Családért Alapítvány gondozásában a Békési Újság Kalendáriuma A mindössze 750 Ft-ért a parókián is kapható kiadványban több református vonatkozású cikket is talál: Katona Gyula a harangozásról, Mucsi András a templomtorony két új lakójáról is, míg az Asztalos utcai kút kapcsán Románné Tóth Julianna református lelkész, gyülekezetünk korábbi tagja tollából olvashatunk egy kis elbeszélést. A 2010-es kalendárium hasznos olvasnivaló az egész családnak, igen alkalmas ajándékozásra is. Impresszum:»Békési Harangszó A Békési Református Egyházközség ingyenes kiadványa a gyülekezet tagjai számára Megjelenik az egyházi ünnepekhez kapcsolódóan évente négyszer A lap a lelkészi hivatalban készült Felelős kiadó: Katona Gyula lelkipásztor Szerkesztő: Mucsi András Szerkesztőség tagjai: Katona Gyula, Mucsi András, Darvasi Ágota, Zsombok Imre Kapcsolat: 5630 Békés, Széchenyi tér 21. és «Tördelés és nyomtatás: Földesi és Társa Bt. Dévaványa. «

10 10. oldal december ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET MEGNYITOTTA KAPUIT A BÁRKA JÁTSZÓHÁZ Eddig is voltak vasárnapi istentiszteletek gyülekezetünkben, a gyülekezeti teremben, de a közelmúltban új otthonba költözhettek a gyermekek (és) szüleik. November 24-én indult be a református hívek, valamint minden további érdeklődő számára a parókia ifjúsági szobája melletti új, szépen felújított helyiségben a Bárka Játszóház, ahol kényelmes és családias környezet, pelenkázási lehetőség és sok játék várja a kisgyermekes családokat keddtől péntekig fél tíz és 11 óra között, valamint a vasárnap negyed tíz órakor kezdődő gyermek istentiszteletekre is. A foglalkozások ingyenesek, de a gyülekezet tagjaitól e célra adományokat elfogadunk. Külön persely van elhelyezve ezek fogadására a templomban. Továbbá azt is szeretnék és fontosnak tartják a foglalkoztatók, hogy a gyülekezeti tagok tartsanak kapcsolatot a szülőkkel és gyermekeikkel, s barátságosan invitálják őket a vasárnapi istentiszteleti alkalmakra is. Természetesen ez a tevékenység is, mint minden munka, sok szervezést és utánajárást, feladatokat rótt a szervezőkre. Szerénysége tiltakozott ugyan ellene, de mégis csak meg kell nevezni az egyik szervezőt, Bíró Anikót, Bíró György presbiter feleségét, akit sokan ismernek a gyülekezetben. Továbbá említést érdemel még Dávid László, aki ingyen, ellenszolgáltatás nélkül festette meg a terem csodaszép képeit, alakjait a falra. Illyés Attila volt az, aki felügyelte a munkálatokat, hogy minden a terveknek és elképzeléseknek megfelelően alakuljon. A Noé bárkája alakú fa csúszdát Juhos Balázs épület- és bútorasztalos készítette el. Sokan mások is segítettek még a játszóház létrehozásában. Köszönet érte mindenkinek! Várjuk tehát és azt hiszem, az egész református gyülekezet nevében mondhatom az érdeklődőket, a kisgyermekes családokat is, legyenek reformátusok vagy más felekezetűek. Éljünk ezzel a lehetőséggel, ha már olyan sokan időt, pénzt, energiát áldoztunk a megvalósítására. Zsombok Imre VÁLSÁGBAN VAN A CSALÁD INTÉZMÉNYE BÉKÉSEN TARTOTT ELŐADÁST DR. PÁLHEGYI FERENC A Szülők Akadémiája nevet viselő rendezvénysorozat legutóbbi előadásán dr.pálhegyi Ferenc, a neves pszichológus, házasságterapeuta volt az előadó, aki a Pasaréti Református Egyházközség presbitere is. A református általános iskolában megtartott előadáson szép számban jelentek meg pedagógusok és szülők a szervezők szándékának megfelelően. Pálhegyi professzor a családról és annak problémáiról beszélt. Előadásának témája Életünk lenyomata gyermekeink lelkén volt. A keresztyén életet küzdelemnek nevezte, hiszen a környezetet nem lehet kikapcsolni, és a remeteség sem biblikus. Ha valaki egyedül akar maradni, csak úgy szabad ezt megtennie, ha Istennel akar közösségben lenni. Jelenleg a gazdasági válságnál súlyosabb az erkölcsi válság. mondta. Mózes első könyvének első fejezetei rendkívül fontos allegóriákat tartalmaz. Nem egy réges-régi házaspárról van szó Ádám és Éva történetében, hanem igen aktuális kérdésekről. elmondja a történet, hogy az ember feladata Isten képviselete. Az ember megbízatása a természeten való uralkodás, de mi helyette kifosztjuk azt és egymáson uralkodunk. Uralkodni felelősség és gondoskodás. Meg kell ismernünk a természet törvényeit, a tudás hatalom. Kezünkben van a tudás hatalma ma is, de azt rosszra is lehet használni. Egymás meg nem értése van a házasságban is, egyre inkább. Az a kép, hogy észrevette Ádám és Éva, hogy mezítelenek, azt jelenti, hogy nincs titkunk a társunk előtt, nincs dugipénz, nincsenek rejtett vágyak. A szeretetben nincs félelem. A Biblia igazi élettársi kapcsolata hiányzik, és a hívőket is eléri ez a jelenség. Sajnos az újjászületett keresztyén kapcsolatai is megbetegedhetnek. A családi légkör a házaspár kapcsolatától függ, az ellenségeskedés a gyermekben szorongást vált ki, de Jézus jelenléte megoldja a gondokat. A családi életben és a nevelésben is szükség van bizonyos korlátokra, mert anélkül könnyen kisiklik az ember élete. A professzor a nevelést a fák gondozásához hasonlította: szükséges a fa nyírása, öntözése, trágyázása, ugyanígy a gyermekeinkkel is gondosan törődni kell. A jó családi légkör ózonpajzs a környezet ártó hatásaival szemben. Egymás tisztelete nyújt védelmet nyújt a külső támadásokkal szemben is. mondta Pálhegyi professzor. Az apákat a családi pásztorainak nevezte, akiknek a 23. zsoltár szellemében őrizni és védeni kell a rábízottakat, gondoskodnia kell családjáról, és vezetni őket. BIBLIAADOMÁNY MAGYARITTABÉNEK A Madzagfalvi Napok idején ismét városunkban járt Magyarittabé küldöttsége. A presbiterek és más magánszemélyek adományából 24 db új protestáns fordítású Bibliát vásárolt a református egyház, amelyet Katona Gyula lelkész adott át Szakáll Ferenc polgármesternek (Magyarittabé), aki feleségével együtt részt vett a szeptember 6-i istentiszteleten templomunkban. A polgármester megköszönte az ajándékot, és ígéretet tett arra, hogy azokat átadja Marton Károly esperesnek. Emlékeztetőül: Magyarittabé magyar lakosságú, református többségű falu a Bánság szerb részén, a Béga-folyó partján. Az ottaniak ősei Békésről és annak környékéről vándoroltak ki 200 évvel ezelőtt. A Bibliák megvásárlására érkezett adományokért e helyről is köszönetet mondunk!

11 2009. december GYÜLEKEZETI ANYAKÖNYVI HÍREK (2009. augusztus december 06. között) Megkereszteltettek: Szabó Tamás Gergő, Szabó Tamás, Jónás Petra Anita, Belleli Márton, Domokos Réka Rebeka, Fekete Boglárka, Fekete Bence, Rácz Lőrincz Kolos, Ilyés Attila Ádám, Ilyés Attila, Perei Zsuzsanna Éva, Szabó Kata Zsófia, Finna Ákos, Hőgye Kata, Szalacsi Alexandra Eszter, Sznyida Marianna Eszter,Szűcs Beáta Kira, Lévai Julianna Zita, Szekeres Julianna Ivett és Károlyi József Tamás. (Vastaggal szedve: felnőttkeresztségben részesült.) Konfirmált: Szabó Tamás, Ilyés Attila és Perei Zsuzsanna Éva. Házasságukra Isten áldását kérték: Éles Péter és Varga Erika, Hajnal László Norbert és Somlyai Eszter, Arató Tamás és Petneházi Anita valamint Kima Norbert és Kis Beáta. BÉKÉSEN: Úrvacsorai előkészítő bűnbánati alkalmak december ig a gyülekezeti teremben du. 5 órai kezdettel. Karácsony-esti ünnepély egyházi iskolásaink részvételével december 24-én, du. 4 órakor a templomban. Ünnepi úrvacsorai istentisztelet Karácsony mindkét napján de. 1/4 10-kor a templomban. Ünnepi, hálaadó istentisztelet Karácsony mindkét napján du. 5 órakor a gyülekezeti teremben. Óévi hálaadó istentisztelet december 31-én du. 5 órakor a templomban. Újévi istentisztelet január 1-jén de kor a templomban. * MURONYBAN: Karácsony 1. napján de kor úrvacsorai istentisztelet az általános iskolában. óévi hálaadó istentisztelet december 31-én du. 3 órakor Újév napján de kor ünnepi istentisztelet. ÜNNEPI ALKALMAINK: KAMUTON: Karácsony 1. napján de. 10-kor úrvacsorai istentisztelet. december 31-én du. 2 órakor óévi hálaadó istentisztelet. Újév napján de. 10 órakor ünnepi istentisztelet. * 11. oldal Elhunytak: özv. Csapó Gergelyné Mester Anna (88), özv. Kelemen Albertné Csarnai Julianna (90) Bélmegyer, Varga Lászlóné Csatári Zsófia Eszter (78), Boda Ferencné Grabarics Mária (57), Cziráné Szőke Mária (55), Molnárné Pocsai Katalin (56), Szász Péterné Bíró Eszter Anna (74) Bélmegyer, Baji Imre (86), özv. Nagy Zsigmondné Gubucz Ilona (60), Dancs Imre (86), Kattra Sándorné (70), Nagy Károly (76), özv. Püski Imréné Poszt Anna (98), özv. Lipcsei Lajosné Almási Zsuzsanna (77), Jankus Mihály (53), id. Kovács István (92), Gál Ágnes Julianna (59), Tamási Gézáné Higyed Eszter (78), özv. Kara Istvánné Szilágyi Margit (88), özv. Kiss Gergelyné Almási Eszter (87), Mucsi János (71), Gécs Gyula (62), Nika Dénes (85) Mezőberény, Vezsenyi Gábor (87), Seres Sándor (96) Bélmegyer, Püski Imre (83) Kamut (Békésen temetve), özv. Egeresi Lászlóné Pocsai Mária (88), Gergely Péterné Hegyesi Zsófia (79), Papp Jánosné Nánási Eszter (82), Oláh István (56), Varga László Gábor (90), özv. Lipcsei Gáborné Péter Julianna (84) valamint özv. Balogh Gáborné Berczi Eszter (87), Jézus mondta: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz énbennem, ha meghal is, él, s aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. (Jn 11,25-26.) BÉLMEGYEREN: Karácsony 1. napján du kor úrvacsorai istentisztelet a gyülekezeti teremben. december 31-én du órakor óévi hálaadó istentisztelet. Újév napján du kor ünnepi istentisztelet. * TARHOSON Karácsony 1. napján du. 4 órakor úrvacsorai istentisztelet * SZOCIÁLIS OTTHONBAN: Karácsonyi úrvacsorai istentisztelet december 24-én 14 órakor

12 12. oldal december A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LELKÉSZI HIVATALA 5630 BÉKÉS Széchenyi tér 21. Telefon/Fax: (66) /2009. sz. Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus (Lukács ev. 2,10-11.) KEDVES ATYÁNKFIA! 2009 Adventjében, Karácsonyhoz közeledve testvéri szeretettel küldjük köszöntésünket a fenti bibliai idézet biztató, felemelő üzenetével, melyben a félelemtől mentes, örömteli élet ígérete fogalmazódott meg Jézus Krisztus megszületésének az éjszakáján. Ma, amikor a bennünket körülvevő világ gyors változásai, jövőbeli kilátástalanságai egyre nagyobb félelmet gerjesztenek a szívekben, mindannyiunk kötelessége megvallani azt a reménységünket, hogy Isten Krisztusban elvégzett munkája ma is garanciája lehet a reményteljes életnek. Jézus Krisztusban sok mindent másképp láthatunk: ami addig értelmetlennek tűnt, az értelmessé válik; a sötétségben világosság ragyog fel; a kevés megsokasodik; a halálból élet lesz. A 2009-es évet mint tudjuk a világ reformátussága Kálvin János születésének 500. évfordulója alkalmából Kálvin-évnek nyilvánította (sőt halálának 450. évfordulójáig, 2014-ig Kálvinévek elnevezés alatt meghosszabbította). Gyülekezetünk júniusban egy, a templomban berendezett kiállítással és egy fél napos konferenciával adózott a nagy reformátor emléke előtt. Emellett minden vasárnap könyvjelző formájában Kálvin János fő művéből, az Institutio-ból adunk kézre egy-egy gondolatot. Ebben az évben is folytattuk a gyülekezeti élet megújítását célzó programok, események szervezését. Hitmélyítő napok, evangélizációs alkalmak, missziói vasárnap gazdagította a lélekben gyarapodni vágyókat. Gyülekezeti kiránduláson vehettünk részt, meglátogatva a híres Sárospataki Református Kollégiumot. A Galériában az idén is megrendeztük a Református Bált, immáron II. alkalommal. Néhány napja indult be a Gondnoki Hivatal melletti parókián egy hétköznap is működő gyermekjátszóház, ahová keddtől péntekig fél óra között és a vasárnap délelőtti istentisztelet alatt várjuk a kisgyermekes szülőket. A lelki gazdagodáson túl az elmúlt évben is gyarapodtunk a külső, látható dolgainkban. Felújítattuk a toronyórákat, s ezzel együtt beüzemeltük az évtizedek óta üzemen kívül lévő két órát a templom belső terében ill. a főtér felőli főbejárat fölött. Sikerült teljesen felújítani a Rózsa temető ravatalozóját, a vizesblokk a napokban kerül átadásra. Egy éve üzemel már Gyülekezetünk internetes honlapja (www.bekesireformatusok.hu címen), melyen számos hasznos és aktuális információ szerezhető be gyülekezetünk életéről, mindennapjairól. Ennek fejlesztése is napirenden van. Ez alkalommal is szeretettel hívogatunk mindenkit különféle alkalmainkra, nem csupán a vasárnapi és nagy ünnepi istentiszteletekre, hanem a hétközi alkalmakra is, melyek erősítik hitünket, közösség-hez való tartozásunkat! Ne engedjük, hogy a sokféle kísértés eltávolítson bennünket Istentől és egy-mástól! Biztassunk és bátorítsunk másokat is, akik valamilyen okból megfáradtak és megerőtlenedtek, hogy térjenek vissza a gyülekezetbe! Legyenek jelzéssel a lelkipásztorok, presbiterek felé, ha valahol családlátogatásra van igény, s különösen akkor legyenek jelzéssel, ha környezetükben beteg van, akit látogatásunkkal erősíthetünk, biztathatunk, vigasztalhatunk! A fentebb megfogalmazott gondolatok jegyében kívánunk kegyelemmel teljes, áldott Karácsonyt és békés, boldog új esztendőt minden kedves Testvérünknek, s hívogatjuk ünnepi alkalmainkra is. Ünnepi istentiszteleteinken borítékos hálaáldozatos adománnyal is segítheti gyülekezetünk szolgálatát, s enyhíthet anyagi gondjainkon. Békés, 2009 Karácsony havában Katona Gyula sk. lelkipásztor Kelemen János sk. gondnok

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Református hittan Évfolyam: 5. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben