Dávid Andrea Móricz Rita Szauer Csilla. Ígéretes gyakorlatok. Foglalkozási rehabilitációs példák Magyarországon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dávid Andrea Móricz Rita Szauer Csilla. Ígéretes gyakorlatok. Foglalkozási rehabilitációs példák Magyarországon"

Átírás

1 Dávid Andrea Móricz Rita Szauer Csilla Ígéretes gyakorlatok Foglalkozási rehabilitációs példák Magyarországon

2

3 Ígéretes gyakorlatok Foglalkozási rehabilitációs példák Magyarországon

4 Szerzõk: Dávid Andrea, Móricz Rita, Szauer Csilla Szakmai lektorok: Dr. Hegedüs Lajos és Kovács Gábor Felelős kiadó: Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, Dr. Tausz Katalin, a Kuratórium elnöke A projekt irányítója: Nagy Zsuzsa Anita Illusztráció: Meilinger Zita A kiadvány megjelenését gondozta: ÖNkorPRess Kiadói Kft. A kiadvány elérhető a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány honlapján: Fogyatékosok Esélye Közalapítvány Minden jog fenntartva. Jelen könyvet tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon a kiadó engedélye nélkül közölni. ISBN Megjelent 2007-ben.

5 Tartalomjegyzék* Elõszó A távolabbi perspektíva A fogyatékosság változó definíciói A közelebbi perspektíva Az Európai Unió Fogyatékosügyi Akcióterve Bevezetés A jelenlegi helyzet Áttekintés A foglalkoztatás támogatása A fogyatékos emberek társadalmi integrációja Az Európai Unió Akcióterve a fogyatékos emberek esélyegyenlőségéért A második két év fő területei ( ) Összefoglalás Az Európai Unió Fogyatékosügyi Akciótervének Braille változata Az Európai Unió Fogyatékosügyi Akciótervének könnyen érthetõ változata Ígéretes gyakorlatok Szociális foglalkoztatás a gyakorlatban IRMÁK KHT. Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon. és Intézményei Zala Megyei Önkormányzat Szenvedélybetegek Otthona. és Rehabilitációs Intézménye Védett foglalkoztatási gyakorlatok CONTACT Munkarehabilitáció Kht Help Esőemberekért Rehabilitációs Foglalkoztató Kht INTERPLÁN Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi. és Szolgáltató Kft Komló-HABILITAS Kht UWYTA Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kht Nyílt munkaerőpiaci megoldások A 10 GENIUS Bt Babati és Társa Húsfeldolgozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Diagnosticum Zrt dm Kft GE Hungary ZRt. Nagykanizsai Fényforrásgyár Magyar Posta Zrt Mobil ASK Kft S.K. Oltalom Termelő és Szolgáltató Bt Sárvári HUKE Hulladékkezelési Kft Technoplast Kft Vodafone Magyarország Zrt Alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások Ébredések Alapítvány Emberbarát Alapítvány Kiemelkedõen Közhasznú Fehér Bot Alapítvány Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Oktatási, Továbbképző és Távmunka Intézet (MEOSZ OTTI) Salva Vita Alapítvány * A kiadvány elektronikus változata Az Európai Unió Fogyatékosügyi Akciótervének Braille változatát nem tartalmazza ( oldal). Az oldalak számozása a nyomtatott változattal megegyezõ.

6

7 Elõszó

8

9 A távolabbi perspektíva Levinas A XX. század legnagyobb gondolkodói közé tartozó Emmanuel Levinasnak, egyik veretes gondolatát kissé parafrazálva, az ember feladata egyáltalában véve az, hogy minden tapasztalás jelentését visszavezetve az ember és ember közötti etikai viszonyra, az egyén felelősségére apellálva melyben rátalálhat kiválasztottságára és pótolhatatlanságára előmozdítson egy olyan társadalmat, ahol az embereket emberszámba veszik (Levinas, 1997). Ezt az emberszámba vételt minden társadalomban, minden helyi közösségben a többitől eltérő, sajátos viszonyok között lehet megvalósítani, és ezek a viszonyok erősen vagy gyengén támogatóak vagy korlátozóak lehetnek a cél megvalósítása szemszögéből. A diszkrimináció A kimondott vagy leírt, szóban vagy bármely más cselekedettel megvalósított hátrányos megkülönböztetés az említett emberszámba vétel lehetőségének erős korlátozó tényezője. Az emberek, minden ember, köztük a nők és a férfiak, a vendégmunkások, a szegények, a roma, a megváltozott munkaképességű, illetőleg mozgássérült, hallássérült, másoknál lassabban gondolkodó vagy látássérült, vak és így tovább (összefoglalva: fogyatékossággal élő emberek) és mások sokáig folytatható még e sor emberszámba vételét ma, 2007-ben is szükséges megfogalmaznunk, értelmeznünk, és gyakorolnunk. Ennek feltétele, hogy a helyi és a központi politikaformálás szintjén, a helyi közösségek mindennapi életében folyamatosan és tudatosan korlátozódjanak mindazok a jelenségek, amelyek hátráltatják a támogatott foglalkoztatás, a foglalkozási rehabilitáció megvalósítását. Az emberszámba vétel jelentősége Ez volt a rövidre fogott távolabbi perspektíva. Végső soron valamiféle indikátorként működik. Megmutatja, hogy ha egy országban a védett foglalkoztatásban, a nyílt munkaerőpiacon és az alternatív munkaerőpiaci szolgáltatásokban miként ebben a kötetben is közel két tucat cég valójában arra vállalkozik, hogy fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztasson, ezzel arra vállalkozik, hogy saját konkrét területén példát mutasson az emberek emberszámba vételéből. Példájuk világít: egy egész ország sőt, ha a kontinensen, közelebbről az Európai Unióban zajló folyamatokat is figyelembe vesszük egy egész földrész számára. Mert az úgynevezett vak, a cigány, a migráns munkás és például a kerekesszékes siket egyetlen valamiben közös, abban, hogy ember. És ettől fogva teljesen mindegy, hogy ez az emberszámba vétel milyen indíttatásból történik. Akár tetszik ez nekünk, akár nem, a jó és a rossz együtt, egyszerre van jelen a világban, és ha a jó mennyiségét, tartalmát, intenzitását növeljük, azzal a rossz megvalósulásának és kifejlődésének vetünk gátat. Jó gyakorlatok Az elmúlt évek egyik jelentős és tartalmas kötetét tartja a kezében az Olvasó. Magának a könyvnek és a könyvben foglaltak jelentőségét távolabbi és közelebbi perspektívákból ítélhetjük meg. Erre teszünk kísérletet az alábbi írásban. A kötet szóhasználata ígéretes gyakorlatokról, példaértékű gyakorlatokról beszél, a másutt, vagy korábban jó gyakorlatok -nak (best practices) nevezett összefüggésre utalva. Ez olyan pozitív szándékú cselekvés, amely innovatív, sikeres, más területen is alkalmazható, azaz többszörözhető és fenntartható. Sikerességét az adott célt szolgáló pozitív eredmények, innovativitását pedig a megvalósított újszerűség nyújtja. A többszörösítésen kommunikálhatóságát, disszeminálhatóságát, azaz szétszórhatóságát, fenntarthatóságán pedig hosszan fennálló voltát értjük. Jelen kötet túlnyomó többségében nem a foglalkozási rehabilitáció tevékenységi körébe tartozó, hanem a támogatott foglalkoztatás működési módjához közelebb álló modelleket mutat be. (A kettő közötti lényegi különbséget az adja, hogy az utóbbiak sokkal inkább hosszú távúak és személyre, egyénre szabottak, szemben az előbbiekkel, amelyek időben erősen korlátosak). A támogatott foglalkoztatásnak ma már Magyarországon is számos egymással rokon, mégis erősen eltérő modellje létezik, amit jól példáz e kötet tartalma is: olyanok is léteznek, amelyeket Előszó. 7

10 nem mutat be szerkesztőit nem a teljességre törekvés, hanem az erős keresztmetszet előállítása motiválta ami annál inkább örvendetes, mivel ebben a szférában hazai vizeken összehasonlító tudományos vizsgálódást sem indítottak még. A foglalkozási rehabilitáció és a támogatott foglalkoztatás példaértékű gyakorlatai egyébként azzal az alapvető meggyőződéssel járulnak hozzá a mindennapi társadalmi működéshez és a társadalomfejlődéshez, hogy az embereknek meg kell adni a lehetőséget a munkaerőpiaci részvételre és a versenyképes bérezésre (Albrecht, 2005, 1528). A fogyatékosság változó definíciói Egyre nehezebb a fogyatékosság definícióját megadni. Részben azért, mert világunk és fogalmaink is változnak. A folyamatos változás az egyik jellemzően gátló összefüggés 1. További nehézséget okoz az a tény, hogy nem mindegy, fogalmainkat milyen célra alkotjuk; ráadásul a fogalmak közmegegyezés vagy részleges közmegegyezés eredményei. A probléma az, hogy a fogyatékosságfogalom esetében nem áll fenn közmegegyezés. Ezért a következőkben a teljesség igénye nélkül bemutatok néhány alternatív fogyatékosság-definíciót, olyanokat, amelyek különféle helyzetekben, különféle szituációkra, különféle célok érdekében születtek. Az egy időben létező és versengő definíciók elemzése a fogyatékosság jelenségének mélyebb megértésére vezethet bennünket, de toleranciára és alázatra is nevel, annak esetleges beláttatásával, hogy lehet, hogy nincs is szükség egyetlen, omnipotens fogyatékosságfogalomra, hanem olyan fogalomra van szükség, amely az éppen adott konkrét megoldandó feladathoz megfelelő. Néhány példa: Az 1990-es évek utolsó harmadában, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló, évi XXVIos számú törvény készítése idején nem a fogyatékosság jelenségére, hanem a fogyatékossággal élő emberre koncentráltunk. A törvény alkotása során a következő fogalmat használtuk: 4. a) fogyatékos személy: az, aki érzékszervi így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. Törekedtünk rá, hogy a szociális hátrány és a széles értelemben vett, azaz nemcsak a fizikai-orvosi, hanem a körülményekkel összevetett, az azokkal interakcióban lévő állapotot ragadjuk meg. S, ha ez az állapot megfelelően súlyos és tartós volt (pl. pszichiátriai betegség), akkor fogyatékossággal élőnek tekintettük a személyt. 2 Egy, az 1990-es évek végéről származó, másik jellemző fogalomhasználat a Disability Studies-é, és valójában nem is a fogyatékosságot határozza meg, hanem az ún. szociális modell középpontjában álló, alapvető összefüggést hangsúlyozza: A Fogyatékosságügyi Tanulmányok (Disability Studies) a társadalmak politikáit és gyakorlatát vizsgálja, hogy jobban megértsük a fogyatékossággal kapcsolatos sokkal inkább társadalmi, mint fizikai tapasztalatokat. A Fogyatékosságügyi Tanulmányokat az- 1 Ezt több szakíró megjegyzi. Ld. pl.: Barnes, J. C. Mercer, G. Shakespeare, T Ettől teljesen függetlenül történt, hogy amikor az akkori közigazgatási államtitkárhoz a kodifikátor jogászokkal együtt egyeztetésre bementünk, hogy a törvény majdani személyi hatályát megadó definíciót véglegesítsük, ő azt mondta, hogy érti az érvelésünket, de annyi pénz a világon nincsen, hogy az általunk javasolt, megfelelően széles definíciót fenntartsuk, így annak erős szűkítése mellett döntött, és nekünk ott további szavunk nem volt, mert nem lehetett. Ezért került az erősen szűkített meghatározás a jogszabályba. 8. Előszó

11 zal a céllal fejlesztették ki, hogy a károsodás jelenségét kibogozza a mítoszok, az ideológiák és a stigma szociális interakciókra és a társadalompolitikára ráboruló hálójából. E tudományág megkérdőjelezi azt az eszmét, amely szerint a fogyatékossággal élő emberek gazdasági és társadalmi státusza és kijelölt szerepei állapotuk elkerülhetetlen következményei lennének. (A Fogyatékosságügyi Tanulmányok Társasága, 1998). A harmadik pedig fontos és tartalmas érdekességként az új, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló, várhatóan rövidesen hatályba lépő ENSZ-egyezmény központi fogalma, amelyet kormánytisztviselők, szakemberek és a civil társadalom nagyszámú képviselője végül konszenzussal fogadott el, és amely szintén az emberre koncentrál: 1. cikk, 2. bekezdés: Fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, mentális, intellektuális vagy érzékelési károsodásban szenved, amely számos egyéb akadállyal együtt fellépve korlátozza az adott személy teljes körű, hatékony és egyenlő társadalmi szerepvállalását. A közelebbi perspektíva A kötet tartalmát áttekintve az először szemünk elé idézi az Európai Bizottság Közleményét, amely a kibővült Európai Unió Fogyatékosságügyi Akcióterve a és a évre. Az EU fogyatékosságügyi stratégiája három pilléren nyugszik. A pillérek a következők: i. az egyéni jogok érvényesítése karöltve a hátrányos megkülönböztetés (diszkrimináció) tilalmával, ii. a tágabb értelemben vett környezet akadálymentesítése iii. és a fogyatékosság problémájának, illetőleg a fogyatékossággal élő személyeknek a főáramba vitele. Miközben az Európai Unió miként a szociálpolitika más részterületeit is a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására irányuló kezdeményezéseket is tagállami hatáskörbe szorítja, egyszerre folyamatosan támogató és kritikus figyelemmel kíséri a nemzeti szintű megvalósítás eredményeit és kudarcait. A kötet, melynek integráns része az említett közlemény Braille és könnyen érthető formátumban történő nyilvánosságra hozatala is, négy fő területen, rövid, lényegre törő formában mutatja be az említett területnek a közelmúltban Magyarországon megvalósított példaértékű gyakorlatait. A négy fő terület a következő A gyakorlatban megvalósított szociális foglalkoztatás néhány eredménye Az IRMÁK Kht. Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményei kétségkívül legkiemelkedőbb, ám valószínűleg igen nehezen reprodukálható eredménye az, hogy az itt, mind az összes fogyatékossággal élő 153 lakó az intézmény saját vállalkozásában megszervezett munkaterületein biokertészet, gyertyaöntő üzem stb. vagy bérmunkákban (irodaszerek csomagolása, betanított kötészeti munkák stb.) kivétel nélkül dolgozik. Az otthonban integrált munkavégzésre történő felkészítés (pl. felnőtt munkahelyi gyakorlat) és integrált foglalkoztatás is zajlik. A Zala Megyei Önkormányzat Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye komplex rehabilitációs tevékenységének eredményeként 17 ember visszakerült a családba, tizenketten új párkapcsolatban folytatnak önálló életvitelt, heten pedig saját házukba tértek vissza. A foglalkoztatás elsősorban mezőgazdasági, képzőművészeti és iparművészeti területen valósul meg. 3 Forrás: Előszó. 9

12 A védett foglalkoztatás eredményes gyakorlatai Az UWYTA Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kht ben bekapcsolódott a 4M 4 programba, melynek keretében személyre szabott munkaerőpiaci szolgáltatást biztosít, de közel 40 telephelyen 12 megyében működik 1300 főt foglalkoztatva. A Komló-HABILITAS Kht. tevékenységét elsősorban fából készült késztermékek gyártása terén fejti ki több mint 50 fő foglalkoztatásával. Az INTERPLÁN Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. elsődlegesen egyszer használatos orvostechnikai eszközökre, azok szerelésére és csomagolására specializálódott, kiemelkedő eredményük az ISO 9001 minőségirányítású tanúsítvány megszerzése 2005-ben ben a CONTACT Munkarehabilitáció Kht. is megkapta az ISO 9001-es tanúsítványt; saját fejlesztésű textiljáték termékcsalád gyártása jelenti tevékenységének legfontosabb foglalkozási rehabilitációt célzó elemét. A Help Esőemberekért Rehabilitációs Foglalkoztató Kht. hozzávetőleg 70 megváltozott munkaképességű, értelmileg akadályozott, illetőleg autizmussal élő munkavállalót foglalkoztat. A nyílt munkaerőpiacon megvalósított példaértékű megoldások A dm Kft. a Salva Vita Alapítvánnyal fennálló együttműködési megállapodás keretében hetedik éve foglalkoztat értelmi akadályozottsággal élő munkavállalókat címkéző munkakörben. A Mobil ASK Kft. tanulásban akadályozott, pszichés problémával élő és mozgáskorlátozott munkavállalókat foglalkoztat, szintén a TF (támogatott foglalkoztatás) szolgáltatás igénybevételével a Salva Vita Alapítvány közreműködésével. A GE Hungary ZRt. Nagykanizsai Fényforrásgyár 19 megváltozott munkaképességű munkavállalónak nyújt munkát, döntő többségük nő. Ezt a tevékenységet 2003-ban indították, részben a 4M Program hatására, de nem véletlenül. A General Electric az Amerikai Egyesült Államokban is foglalkoztat megváltozott munkaképességű embereket. Tevékenységük alapja a vállalatvezetés, a sokszínű, multikulturális munkahely megteremtését célzó alapszemlélete, amit tréningeken is és az egész vállalati atmoszférán keresztül is közvetít dolgozóinak. (Colvert Smith, 2000). A Babati és Társa Húsfeldolgozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nél nyolcadik éve folyamatosan dolgoznak megváltozott munkaképességű munkavállalók, jövőbeli foglalkoztatásukra az eddigi tapasztalatok alapján továbbra is nyitottak. A Magyar Posta Zrt.-nél összesen mintegy 150 megváltozott munkaképességű munkavállaló dolgozik, többségükben nők, különféle munkakörben foglalkoztatják őket. A Sárvári HUKE Hulladékkezelési Kft. 50 dolgozója közül hárman megváltozott munkaképességűek, leszázalékoltak, és a velük hasonló munkakörben dolgozókkal azonos bért kapnak. TECHNOPLAST Kft. A cég 80 dolgozója közül kilencen megváltozott munkaképességű munkavállalók. A megváltozott munkaképességű dolgozók az autóiparban felhasználásra kerülő műanyag alkatrészek öntés utáni készre munkálása, finiselése területén dolgoznak 8 vagy 7 órás munkaidőben a többi hasonló munkakörben dolgozóval egyenlő bérért. A Vodafone Magyarország Zrt. nyolc esztendővel ezelőtti megalakulása óta folyamatosan hangsúlyt fektet a megváltozott munkaképességű (jelenleg összesen négy) munkavállaló foglalkoztatására. Ez irányú pozitív attitűdjük, elkötelezettségük nem csökken, a Motiváció Alapítvánnyal szakmai kooperációban valósul meg az egyik munkavállaló foglalkoztatása, egy másikat a munkahely fizikai akadálymentesítésén túl a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének Szállítószolgálata támogatja. Az S.K. Oltalom Termelő és Szolgáltató Bt. 61 munkavállalójából 57-en megváltozott munkaképességűek; bérmunkákat végeznek, elektrotechnikai, varrodai és egyéb területeken. A foglalkozáshoz jutás sikerességét felkészült belső szakmai team támogatja. 4 Megoldás munkáltatóknak és Megváltozott munkaképességű Munkavállalóknak. 10 Előszó

13 A Diagnosticum Zrt. a Salva Vita Alapítvány TF szolgáltatásának igénybevételével egy évtizede foglalkoztat jelenleg két értelmi akadályozottsággal élő munkatársat. A 10 GENIUS Bt. távmunkában alkalmaz 10 főállású, látássérüléssel élő munkavállalót, többségük feladata az internetes honlapfigyelés. Alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások Az Emberbarát Alapítvány a szenvedélybeteg területre specializálódott, rehabilitációs és reszocializációs szolgáltatásai jelenleg 110 személyt érintenek; hangsúlyt fektetnek a komplex rehabilitáció kivitelezésére. A Salva Vita Alapítvány közel 15 éves működése elsősorban a támogatott foglalkoztatás (TF) szolgáltatás megvalósításával szerzett nevet magának, mindenekelőtt értelmi akadályozottsággal élő embereknek a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezésével és ennek később országos hálózattá fejlesztésével. Működésének legutóbbi 10 esztendejében mintegy 150 értelmi akadályozottsággal élő személy munkavállalását és munkahelyének megtartását segítette elő. A Kiemelkedõen Közhasznú Fehér Bot Alapítvány (Hajdúdorog) a Hajdú-Sansz Kft. keretében jelenleg 104 dolgozót foglalkoztat, a évben 25 látássérült munkavállalót helyeztek el nyílt munkaerőpiaci körülmények között. Az Ébredések Alapítvány munkarehabilitációs tevékenységnek nevezi a foglalkozási rehabilitációs, illetőleg a támogatott foglalkoztatás terén megvalósított foglalkoztatásait. E tevékenységét mintegy 10 éve végzi, az általa munkahelyhez juttatott munkavállalók mintegy fele képes a munkahely megtartására. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Oktatási, Továbbképző és Távmunka Intézet (MEOSZ OTTI) hatodik éve működik, több területen megvalósított távoktatás és munkaközvetítés területén. A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány nevében, abban a reményben indítom újtára a kötetet, hogy az elkövetkező évek során a benne megmutatott példaértékű gyakorlatok fennmaradnak és sokszorozódnak. Könczei György 5 Felhasznált irodalom Albrecht, G., Seelman K. D., Bury M. (2001). Handbook of disability studies. Thousand Oaks, California : The Age of the Scientist and the Professional Albrecht, G. et. al. (2005). Encyclopedia of Disability. Sage Publishing, Thousand Oaks, CA. Supported Employment : , és Vocational Rehabilitation : Barnes, J. C. Mercer, G. Shakespeare, T Exploring Disability. A sociological introduction. Cambridge, Polity Press Colvert, A. L.& Smith, J. W. (2000). What is reasonable? Workplace communication and people who are disabled. In D. O. Braithwaite& T. L. Thompson (Eds.). Handbook of communication and people with disabilities. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey, pp Levinas, E. (1997). Difficult Freedom. Essays on Judaism. Johns Hopkins Jewish Studies. Johns Hopkins University Press, Baltimore. Részletét magyarul Csillag Gábor fordításában ld. a következő oldalon: 5 Egyetemi tanár, ELTE GYFK, Foglalkozási Rehabilitációs Kutatócsoport. A szöveg megírásában segítséget nyújtottak a HEFOP 3.3 projekt keretében az ELTE GYFK Könyvtára számára beszerzett szakirodalmi források, melyekért a szerző mind a finanszírozónak, mind a könyvtárnak köszönettel tartozik. Az itt megjelenő szöveghez gondolati háttérként az az évek óta bontakozó szellemi műhelymunka szolgált, amely részben a FOKA-nál működött az elmúlt esztendők során. Ez a tudományágakon átívelő közös gondolkodás másrészt a kutatócsoportban és a szabadegyetemen zajlott, elsősorban Baján Ilona, Marton Kinga, Szauer Csilla részvételével, és kutatásokban (pl. Keszi Rolanddal és Horváth Péterrel közösen); de többekkel is, így: például Marton Mátyással, Torontáli Nórával és Durmits Ildikóval csapatmunkában. Előszó 11

14

15 Az Európai Unió Fogyatékosügyi Akcióterve* A fogyatékos emberek helyzete a kibővült Európai Unióban * A Bizottság Közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának COM(2005) 604.

16

17 Bevezetés Az Európai Unió a fogyatékos emberek hosszú távú foglalkoztatását szolgáló stratégiájának a célja az esélyegyenlőség biztosítása annak érdekében, hogy a fogyatékos emberek élhessenek az emberi méltósághoz, az egyenlő bánásmódhoz, a független életvitelhez és a társadalomban való aktív részvételhez való jogukkal. Az Európai Unió által kezdeményezett programok a Közösségek gazdasági és társadalmi értékrendjét erősítik azáltal, hogy lehetőséget adnak a fogyatékos emberek számára képességeik kibontakoztatására, a társadalmi és gazdasági életben való aktív szerepvállalásra. Az Európai Unió stratégiájának három pillére: (1) a Közösségek jogszabályai és intézkedései a hátrányos megkülönböztetés ellen garantálva ezzel az egyéni jogok érvényesítését; (2) a környezet mentesítése minden olyan akadálytól, amely hátráltatja a fogyatékos embereket képességeik kiteljesítésében, és (3) a fogyatékossággal kapcsolatos kérdések központi témává emelése a közösségi politikák körében elősegítve a fogyatékos emberek aktív társadalmi bevonását. Az Európai Unió Akcióterve a fogyatékos emberek esélyegyenlőségéről, amelyet az Európai Bizottság azzal a céllal hozott létre, hogy a Fogyatékos Emberek Európai Éve eredményeit szakpolitikai szempontból figyelemmel tudja kísérni a kibővült Európában, rugalmas keretet biztosít a közösségek fogyatékos emberekre vonatkozó foglalkoztatási stratégiájának kidolgozásához. Az Európai Unió változó gazdasági és társadalmi környezetében elengedhetetlen a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének érvényesítése. A fogyatékos emberek foglalkoztatásáról szóló szakpolitikák alapjában véve a tagállamok feladatkörébe tartoznak, a közösségi szintű szakpolitikák és kezdeményezések azonban számos módon befolyásolják a fogyatékos emberek helyzetét. A Tanács 6 ezt megerősítve azt javasolta a tagállamoknak, hogy a fogyatékos emberek foglalkoztatásáról szóló nemzeti szakpolitikák kidolgozásakor maradéktalanul vegyék figyelembe a fogyatékos emberek igényeit. Ebben az összefüggésben állapítja meg jelen Közlemény a Fogyatékosügyi Akcióterv második szakaszának ( ) fő céljait és feladatait, amelynek középpontjában a fogyatékos emberek aktív társadalmi bevonása áll. A jelenlegi demográfiai helyzetre tekintettel a re vonatkozó Szociális Menetrend 7 alapján tovább kell erősíteni a fogyatékos emberek gazdasági potenciálját, lehetséges hozzájárulásukat a gazdaság és a foglalkoztatás növekedéséhez. Az átdolgozott Lisszaboni Stratégia támogatásának részeként jelen Közlemény felszólítja a tagállamokat, hogy támogassák a fogyatékos emberek társadalmi befogadását a rövidesen megjelenő Reformprogramok a növekedésért és a munkahelyekért 8 kezdeményezések keretében. Jelen Közlemény egyúttal az első olyan átfogó európai uniós beszámoló a fogyatékos emberek helyzetéről, amelyet a Bizottság kétévente tesz közzé a Fogyatékos Emberek Európai Napján 9. Ez az egyik olyan eszköz a fogyatékosügyi szakpolitikák megalkotói számára egész Európában, amely kiegészíti és gazdagítja e szakpolitikák és programok értékét. A jelenlegi helyzet Áttekintés A fogyatékos személyek helyzetének feltérképezése egész Európában nehéz feladat. A fogyatékosság meghatározása és kritériumai szakpolitikai célonként, jogszabályonként és adminisztratív normánként eltérőek 10. A lakosság körében végzett felmérések szubjektív adatokat adnak, amelyeket az egyes december 1-i Tanácsi Következtetések, Tanácsi dokumentum /03 7 COM(2005) 33 végleges, COM(2005) 24 9 Lásd: 1 10 A Bizottság tanulmánya: Fogyatékosság meghatározása Európában: összehasonlító elemzés, Brunel Egyetem, szeptember Az Európai Unió Fogyatékosügyi Akcióterve 15

18 tagállamok egyéni kulturális látásmódja befolyásol 11. Továbbá az adatok a munkaképes korú lakosságra összpontosítanak, és figyelmen kívül hagyják a gyerekeket és az intézményekben élő embereket. Értékes előrelépést tesz lehetővé 12 az Európai Unió egységes adatgyűjtési rendszere 13, amelynek alapelveit a Jövedelmekről és Életfeltételekről szóló Európai Statisztikák (SILC), valamint az Európai Munkaerő Felmérés (LFS) fogyatékos emberek foglalkoztatásáról készült évi ad hoc modulja 14 is alkalmaz. Hozzávetőleg 44,6 millió 16 és 64 év közötti személy tartja azt magáról, hogy tartós egészségügyi problémája vagy fogyatékossága 15 van, amely az Európai Unió teljes munkaképes korú lakosságának mintegy 16 százalékát teszi ki. Ezek az adatok nem tesznek különbséget a fogyatékos emberek és a tartós egészségügyi problémával élők között. Az adatokat körültekintően kell kezelni, mivel nem adminisztratív adatokon, hanem felmérésen alapulnak. A fogyatékos emberek a gondozókkal és a szolgáltatásnyújtókkal együttesen a lakosság jelentős gazdasági hányadát képviselik. Sok fogyatékos ember képes dolgozni, ezért döntő jelentőségű munkaerőpiaci helyzetük megváltoztatása. Határozott összefüggés van a fogyatékosság és a növekvő kor között ben az 55 és 64 év közötti korcsoport közel 30 százaléka számolt be fogyatékosságról, tartós egészségkárosodásról 16. Ez új követelményeket jelent a családoknak, és égető kérdéseket vet fel a fogyatékos emberek, köztük az idősebb korosztály számára igénybe vehető gondozás és háttérszolgáltatások hatékonyságáról és irányításáról. A Share projektben készült felmérés 17 rámutat arra, hogy a fogyatékos emberek foglalkoztatását támogató kezdeményezések befolyásolják a korai nyugdíjba vonulást. Ezért a fogyatékos emberek számára olyan programokra van szükség, amelyekkel tovább támogatható a munkaerőpiaci részvétel és elősegíthető az aktív öregedés, nevezetesen a korai nyugdíjba vonulás megakadályozása. Az adatok eltérést jeleznek a fogyatékos emberek és a nem fogyatékos emberek foglalkoztatási mutatói között is: 2003-ban a fogyatékos emberek 40 százaléka rendelkezett munkahellyel szemben a nem fogyatékos emberek 64,2 százalékos arányával 18. A kismértékű fogyatékossággal élők aránya 50 százalék volt 19. Összességében a fogyatékos emberek kevesebb, mint fele rendelkezik munkahellyel. Ez a viszonylag alacsony foglalkoztatási ráta jelzi, hogy a fogyatékos emberek között a munkanélküliség továbbra is komoly figyelmet érdemel. A fogyatékos emberek inaktivitási mutatói kétszer magasabbak, mint a nem fogyatékos emberekre vonatkozó adatok. Ezek a statisztikák a tartós egészségügyi problémával vagy fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációjának alacsony szintjét és ugyanakkor a viszonylag alacsony oktatási és szakképzettségi szintet is mutatják. E nagymértékű inaktivitás okai tagállamonként eltérőek. A legerősebb hátráltató tényező a járadékcsapda: a különféle járadékok elvesztésének kockázata munkába állás esetén. Egy másik lehetséges ok, hogy a munkáltatók nem szívesen toboroznak fogyatékos munkavállalókat, mert tartanak a munkahely átalakításának jelentős költségeitől. Mindazonáltal a megkérdezettek 43,7 százaléka gondolja úgy, hogy megfelelő támogatással képes lenne dolgozni. Ezek az adatok ugyan tagállamonként és a munka típusától függően is eltérőek, azonban azoknak a fogyatékos álláskeresőknek, akiknek támogatásra van szükségük ahhoz, hogy dolgozni 11 Az embereknek arra a kérdésre kell választ adniuk, hogy véleményük szerint van-e tartós egészségügyi problémájuk vagy tartós fogyatékosságuk. 12 Azt az alapvető kérdést tették fel, hogy az adott személynek volt-e több mint hat hónapig tartó (vagy várhatóan hat hónapig tartó), tartós egészségügyi problémája vagy tartós fogyatékossága. Ezen állapotok meghatározásába az ember működésével kapcsolatos bármilyen súlyos megbetegedés beletartozik, kivételt képez az az alapelv, hogy az legalább bizonyos mértékig hatással legyen a megkérdezett napi tevékenységeire. 13 A Bizottság július 12-i 1566/2001 rendelete 14 Eurostat statisztikák a középpontban a évi témák 15 Az Európai Munkaerő Felmérésnek (LFS) a fogyatékos emberek foglalkoztatásáról készült évi ad hoc modulja 16 AZ LFS-nek a fogyatékos emberek foglalkoztatásáról készült évi ad hoc modulja 17 Share projekt: 18 Kok jelentés 2003 Több munkahelyet 19 Lásd: 9. megjegyzés 16 Az Európai Unió Fogyatékosügyi Akcióterve

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.11.2005 COM(2005) 604 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

Fogyatékosságpolitika. dr. Mélypataki Gábor

Fogyatékosságpolitika. dr. Mélypataki Gábor Fogyatékosságpolitika dr. Mélypataki Gábor Fogalomhasználat Hogyan alkossunk egységes fogalmat egy olyan csoportra, mely maga sem egységes?: Sérült ember (talán a legáltalánosabb) Akadályozott ember (a

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 23. A program szakmai háttere A hátrányos helyzet lehetséges okai Objektív okok, pl.: Alacsony iskolai

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20.

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20. AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE dr. Juhász Péter 2008. november 20. Akadálymentesítés akadálymentesítés = rámpa Az akadálymentesség értelmezhető fizikai szempontból rámpa térdszabad

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság IDEIGLENES 2006/2105(INI) 19.7.2006 JELENTÉSTERVEZET A fogyatékkal élık helyzete a kibıvült Európai Unióban: az Európai Akcióterv 2006-2007

Részletesebben

A fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadása

A fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadása A fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadása Európa esélyegyenlőségi stratégiája Európai Bizottság Egyenlő esélyek az egyenlő jogokhoz Az európai hozzáadott érték A Fogyatékkal Élők Európai Éve (EYPD)

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban Áttekintés A férfiak részvétele a munkában Összehasonlító adatok (Népszámlálás 2002) 100 80 60 40 egyéb fogyatékosok 20 0 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 A nők

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig Földesi Erzsébet MEOSZ, alelnök EDF, alelnök Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) számokban

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Szeminárium: "Hogyan alkalmazható a sikeresebb szociális párbeszéd rendszerek "bevált gyakorlata?" Magyarország, 2016.ápr.21. Ruairi Fitzgerald, ESZSZ

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály FOREVER GURULÓ Kogon Mihály Tartalom 1. A projektről 2. Hogyan gondolkodunk a fogyatékosságról? 3. Kihívások 4. Válaszok GURULÓ műhelyhálózat - www.gurulo.hu Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós Budapest Az esélyek városa? kötetbemutató. Budapest, 2012. február 28.

Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós Budapest Az esélyek városa? kötetbemutató. Budapest, 2012. február 28. Hogyan segíthetjük elő a fogyatékos emberek különbözőségének tiszteletét és elfogadásukat az emberi sokszínűség részeként egy szakmai szolgáltató szervezet munkája által? Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós

Részletesebben

EGY ÚJ TUDOMÁNYÁG BEVEZETÉSE KUTATÁSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV A CHARLES SIMONYI ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKÁRA (KÖNCZEI GYÖRGY) ELŐZETES

EGY ÚJ TUDOMÁNYÁG BEVEZETÉSE KUTATÁSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV A CHARLES SIMONYI ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKÁRA (KÖNCZEI GYÖRGY) ELŐZETES EGY ÚJ TUDOMÁNYÁG BEVEZETÉSE KUTATÁSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV A CHARLES SIMONYI ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKÁRA (KÖNCZEI GYÖRGY) ELŐZETES Fogyatékosságtudománnyal (Disability Studies) mintegy 25 évvel ezelőtt kezdtem

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A szociális partnerek mint kedvezményezettek

A szociális partnerek mint kedvezményezettek A szociális partnerek mint kedvezményezettek Az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatás a szociális partnerek részére a 2007 2013. időszakban 1. Bevezetés A szociális partnerek fogalmának meghatározása

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai Dr. Sullerné Polgár Márta szakvizsgázott szociálpolitikus, pedagógus A Fény Felé Alapítvány elnöke A munkaerő-piaci helyzet

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31.

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31. A 4M program magyarországi gi gyakorlata Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ 2006. január 31. Magyarországi gi helyzetkép Foglalkoztatási arány: ~57 % Munkanélküliségi ráta: kisebb EU átlagnál Inaktivitási

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KITEKINTÉS A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRŐL SZÓLÓ ALAPVETŐ SZABÁLYOK (STANDARD RULES) 1993 A "rehabilitáció"

Részletesebben

A projekt bemutatása. Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK

A projekt bemutatása. Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK A projekt bemutatása Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK 1. Projektkörnyezet 2. A projekt céljai 3. Tanulságok 1. Környezet MEREK: Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Rokkantság és rehabilitáció az Európai Unióban

Rokkantság és rehabilitáció az Európai Unióban Rokkantság és rehabilitáció az Európai Unióban Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2010-2020: megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt Fő célok: A 20 64 évesek legalább 75

Részletesebben

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2013.3.12. COM(2013) 145 final 2011/0268 (COD) Javaslat az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti

Részletesebben

IKT-alapú szociális innováció a tevékeny időskor és tartós gondozás szakpolitikai céljainak támogatásában

IKT-alapú szociális innováció a tevékeny időskor és tartós gondozás szakpolitikai céljainak támogatásában IKT-alapú szociális innováció a tevékeny időskor és tartós gondozás szakpolitikai céljainak támogatásában Kucsera Csaba tudományos munkatárs, Európai Bizottság, Közös Kutatóközpont, Technológiai Jövőkutatási

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában X. Országos tranzitfoglalkoztatási konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon hátrányos

Részletesebben

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 A BIZOTTSÁG 20/2009/EK RENDELETE (2009. január 13.) az 577/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a munka és a családi élet összeegyeztetésére vonatkozó

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései Foglalkoztatási célok 2020 Az Europa 2020 Stratégia egyik kiemelt célkitűzése: a 20 64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. A Központi

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház. Szervezeti és Működési Szabályzat. Esélyegyenlőségi.

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház. Szervezeti és Működési Szabályzat. Esélyegyenlőségi. Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzat Esélyegyenlőségi melléklete Hatályos: 2016. október 1. napjától BRTKK SZMSZ Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja

Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja Szeged, 2008.03.30. Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja Támogatónk: Előadó: Nagy Gábor Dániel Email: ngd@dartke.hu Web: www.dartke.hu A 7. keretprogram és háttere A közösségi szintű

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JELENLEGI HELYZETE DR. CSEH JUDIT

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JELENLEGI HELYZETE DR. CSEH JUDIT A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JELENLEGI HELYZETE DR. CSEH JUDIT A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓK INTEGRÁLT FOGLALKOZTATÁSA Megváltozott munkaképességű munkavállalók Makrogazdasági szint Társadalmi

Részletesebben

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Nemzetközi jogi kitekintés Az egyes nemzetállamok közötti kapcsolatok rendezését a nemzetközi egyezmények, nemzetközi szerződések szolgálják, melyek az államok

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

FEHÉR KÖNYV. A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final}

FEHÉR KÖNYV. A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} EURÓPI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.16. COM(2012) 55 final FEHÉR KÖNYV megfelelő, biztonságos és fenntartható európai díjak menetrendje (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} FEHÉR

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

12606/16 eh/zv/zv/eh/ju 1 DG B 1C

12606/16 eh/zv/zv/eh/ju 1 DG B 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 27. (OR. en) 12606/16 SOC 565 EMPL 375 ECOFIN 837 EDUC 302 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a szociális védelemmel foglalkozó bizottság az Állandó Képviselők

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

BUDAPEST. 2006. január 30.

BUDAPEST. 2006. január 30. A jó gyakorlat megosztása Európa szerte BUDAPEST 2006. január 30. A jó gyakorlat megosztása Európa szerte Mike Buckley Stratégiai és kampány igazgató A Fogyatékosság és Rehabilitáció Királyi Egyesülete

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére Európai Parlament 2014-2019 Kulturális és Oktatási Bizottság 2015/0278(COD) 10.5.2016 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére a

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

9. SZER GYORSJELENTÉS

9. SZER GYORSJELENTÉS 9. SZER GYORSJELENTÉS A Szolgáltatáselemző Rendszer (SZER) adatállományának elemzése a 2014. április 1. és 2016. november 30. közötti időszakra vonatkozóan Tartalom Bevezetés... 3 Álláskeresőkre vonatkozó

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

Az Európai Unió KKV politikája. Small Business Act

Az Európai Unió KKV politikája. Small Business Act Az Európai Unió KKV politikája Small Business Act Európai KKV hét Magyarországon Székesfehérvár, 2011. október 7. Németh István, Európai Bizottság Miért fontosak a KKV-k? Tőzsdén jegyzett Nagy Közepes

Részletesebben

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Teremts esélyt magadnak és másoknak! Támogatók: Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Sellei Anna 2008. június 26., Budapest Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány FAT intézményi

Részletesebben

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

7. SZER GYORSJELENTÉS

7. SZER GYORSJELENTÉS 7. SZER GYORSJELENTÉS A Szolgáltatáselemző Rendszer (SZER) adatállományának elemzése a 2014. április 1. és 2016. május 31. közötti időszakra vonatkozóan Tartalom Bevezetés... 3 Álláskeresőkre vonatkozó

Részletesebben

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 2 tagországában Eredményeket tartalmazó csomag az EU2 és Magyarország

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Biztos alapok az innovációhoz DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár EU Innovációs Eredménytábla (2013) Az innováció dimenziói Potenciálok Piaci tevékenység Eredmények Humánerőforrás

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Veszprém, Stromfeld A. u. 9/E 5/13 Veszprém, 2011. március

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben