Dávid Andrea Móricz Rita Szauer Csilla. Ígéretes gyakorlatok. Foglalkozási rehabilitációs példák Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dávid Andrea Móricz Rita Szauer Csilla. Ígéretes gyakorlatok. Foglalkozási rehabilitációs példák Magyarországon"

Átírás

1 Dávid Andrea Móricz Rita Szauer Csilla Ígéretes gyakorlatok Foglalkozási rehabilitációs példák Magyarországon

2

3 Ígéretes gyakorlatok Foglalkozási rehabilitációs példák Magyarországon

4 Szerzõk: Dávid Andrea, Móricz Rita, Szauer Csilla Szakmai lektorok: Dr. Hegedüs Lajos és Kovács Gábor Felelős kiadó: Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, Dr. Tausz Katalin, a Kuratórium elnöke A projekt irányítója: Nagy Zsuzsa Anita Illusztráció: Meilinger Zita A kiadvány megjelenését gondozta: ÖNkorPRess Kiadói Kft. A kiadvány elérhető a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány honlapján: Fogyatékosok Esélye Közalapítvány Minden jog fenntartva. Jelen könyvet tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon a kiadó engedélye nélkül közölni. ISBN Megjelent 2007-ben.

5 Tartalomjegyzék* Elõszó A távolabbi perspektíva A fogyatékosság változó definíciói A közelebbi perspektíva Az Európai Unió Fogyatékosügyi Akcióterve Bevezetés A jelenlegi helyzet Áttekintés A foglalkoztatás támogatása A fogyatékos emberek társadalmi integrációja Az Európai Unió Akcióterve a fogyatékos emberek esélyegyenlőségéért A második két év fő területei ( ) Összefoglalás Az Európai Unió Fogyatékosügyi Akciótervének Braille változata Az Európai Unió Fogyatékosügyi Akciótervének könnyen érthetõ változata Ígéretes gyakorlatok Szociális foglalkoztatás a gyakorlatban IRMÁK KHT. Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon. és Intézményei Zala Megyei Önkormányzat Szenvedélybetegek Otthona. és Rehabilitációs Intézménye Védett foglalkoztatási gyakorlatok CONTACT Munkarehabilitáció Kht Help Esőemberekért Rehabilitációs Foglalkoztató Kht INTERPLÁN Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi. és Szolgáltató Kft Komló-HABILITAS Kht UWYTA Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kht Nyílt munkaerőpiaci megoldások A 10 GENIUS Bt Babati és Társa Húsfeldolgozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Diagnosticum Zrt dm Kft GE Hungary ZRt. Nagykanizsai Fényforrásgyár Magyar Posta Zrt Mobil ASK Kft S.K. Oltalom Termelő és Szolgáltató Bt Sárvári HUKE Hulladékkezelési Kft Technoplast Kft Vodafone Magyarország Zrt Alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások Ébredések Alapítvány Emberbarát Alapítvány Kiemelkedõen Közhasznú Fehér Bot Alapítvány Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Oktatási, Továbbképző és Távmunka Intézet (MEOSZ OTTI) Salva Vita Alapítvány * A kiadvány elektronikus változata Az Európai Unió Fogyatékosügyi Akciótervének Braille változatát nem tartalmazza ( oldal). Az oldalak számozása a nyomtatott változattal megegyezõ.

6

7 Elõszó

8

9 A távolabbi perspektíva Levinas A XX. század legnagyobb gondolkodói közé tartozó Emmanuel Levinasnak, egyik veretes gondolatát kissé parafrazálva, az ember feladata egyáltalában véve az, hogy minden tapasztalás jelentését visszavezetve az ember és ember közötti etikai viszonyra, az egyén felelősségére apellálva melyben rátalálhat kiválasztottságára és pótolhatatlanságára előmozdítson egy olyan társadalmat, ahol az embereket emberszámba veszik (Levinas, 1997). Ezt az emberszámba vételt minden társadalomban, minden helyi közösségben a többitől eltérő, sajátos viszonyok között lehet megvalósítani, és ezek a viszonyok erősen vagy gyengén támogatóak vagy korlátozóak lehetnek a cél megvalósítása szemszögéből. A diszkrimináció A kimondott vagy leírt, szóban vagy bármely más cselekedettel megvalósított hátrányos megkülönböztetés az említett emberszámba vétel lehetőségének erős korlátozó tényezője. Az emberek, minden ember, köztük a nők és a férfiak, a vendégmunkások, a szegények, a roma, a megváltozott munkaképességű, illetőleg mozgássérült, hallássérült, másoknál lassabban gondolkodó vagy látássérült, vak és így tovább (összefoglalva: fogyatékossággal élő emberek) és mások sokáig folytatható még e sor emberszámba vételét ma, 2007-ben is szükséges megfogalmaznunk, értelmeznünk, és gyakorolnunk. Ennek feltétele, hogy a helyi és a központi politikaformálás szintjén, a helyi közösségek mindennapi életében folyamatosan és tudatosan korlátozódjanak mindazok a jelenségek, amelyek hátráltatják a támogatott foglalkoztatás, a foglalkozási rehabilitáció megvalósítását. Az emberszámba vétel jelentősége Ez volt a rövidre fogott távolabbi perspektíva. Végső soron valamiféle indikátorként működik. Megmutatja, hogy ha egy országban a védett foglalkoztatásban, a nyílt munkaerőpiacon és az alternatív munkaerőpiaci szolgáltatásokban miként ebben a kötetben is közel két tucat cég valójában arra vállalkozik, hogy fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztasson, ezzel arra vállalkozik, hogy saját konkrét területén példát mutasson az emberek emberszámba vételéből. Példájuk világít: egy egész ország sőt, ha a kontinensen, közelebbről az Európai Unióban zajló folyamatokat is figyelembe vesszük egy egész földrész számára. Mert az úgynevezett vak, a cigány, a migráns munkás és például a kerekesszékes siket egyetlen valamiben közös, abban, hogy ember. És ettől fogva teljesen mindegy, hogy ez az emberszámba vétel milyen indíttatásból történik. Akár tetszik ez nekünk, akár nem, a jó és a rossz együtt, egyszerre van jelen a világban, és ha a jó mennyiségét, tartalmát, intenzitását növeljük, azzal a rossz megvalósulásának és kifejlődésének vetünk gátat. Jó gyakorlatok Az elmúlt évek egyik jelentős és tartalmas kötetét tartja a kezében az Olvasó. Magának a könyvnek és a könyvben foglaltak jelentőségét távolabbi és közelebbi perspektívákból ítélhetjük meg. Erre teszünk kísérletet az alábbi írásban. A kötet szóhasználata ígéretes gyakorlatokról, példaértékű gyakorlatokról beszél, a másutt, vagy korábban jó gyakorlatok -nak (best practices) nevezett összefüggésre utalva. Ez olyan pozitív szándékú cselekvés, amely innovatív, sikeres, más területen is alkalmazható, azaz többszörözhető és fenntartható. Sikerességét az adott célt szolgáló pozitív eredmények, innovativitását pedig a megvalósított újszerűség nyújtja. A többszörösítésen kommunikálhatóságát, disszeminálhatóságát, azaz szétszórhatóságát, fenntarthatóságán pedig hosszan fennálló voltát értjük. Jelen kötet túlnyomó többségében nem a foglalkozási rehabilitáció tevékenységi körébe tartozó, hanem a támogatott foglalkoztatás működési módjához közelebb álló modelleket mutat be. (A kettő közötti lényegi különbséget az adja, hogy az utóbbiak sokkal inkább hosszú távúak és személyre, egyénre szabottak, szemben az előbbiekkel, amelyek időben erősen korlátosak). A támogatott foglalkoztatásnak ma már Magyarországon is számos egymással rokon, mégis erősen eltérő modellje létezik, amit jól példáz e kötet tartalma is: olyanok is léteznek, amelyeket Előszó. 7

10 nem mutat be szerkesztőit nem a teljességre törekvés, hanem az erős keresztmetszet előállítása motiválta ami annál inkább örvendetes, mivel ebben a szférában hazai vizeken összehasonlító tudományos vizsgálódást sem indítottak még. A foglalkozási rehabilitáció és a támogatott foglalkoztatás példaértékű gyakorlatai egyébként azzal az alapvető meggyőződéssel járulnak hozzá a mindennapi társadalmi működéshez és a társadalomfejlődéshez, hogy az embereknek meg kell adni a lehetőséget a munkaerőpiaci részvételre és a versenyképes bérezésre (Albrecht, 2005, 1528). A fogyatékosság változó definíciói Egyre nehezebb a fogyatékosság definícióját megadni. Részben azért, mert világunk és fogalmaink is változnak. A folyamatos változás az egyik jellemzően gátló összefüggés 1. További nehézséget okoz az a tény, hogy nem mindegy, fogalmainkat milyen célra alkotjuk; ráadásul a fogalmak közmegegyezés vagy részleges közmegegyezés eredményei. A probléma az, hogy a fogyatékosságfogalom esetében nem áll fenn közmegegyezés. Ezért a következőkben a teljesség igénye nélkül bemutatok néhány alternatív fogyatékosság-definíciót, olyanokat, amelyek különféle helyzetekben, különféle szituációkra, különféle célok érdekében születtek. Az egy időben létező és versengő definíciók elemzése a fogyatékosság jelenségének mélyebb megértésére vezethet bennünket, de toleranciára és alázatra is nevel, annak esetleges beláttatásával, hogy lehet, hogy nincs is szükség egyetlen, omnipotens fogyatékosságfogalomra, hanem olyan fogalomra van szükség, amely az éppen adott konkrét megoldandó feladathoz megfelelő. Néhány példa: Az 1990-es évek utolsó harmadában, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló, évi XXVIos számú törvény készítése idején nem a fogyatékosság jelenségére, hanem a fogyatékossággal élő emberre koncentráltunk. A törvény alkotása során a következő fogalmat használtuk: 4. a) fogyatékos személy: az, aki érzékszervi így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. Törekedtünk rá, hogy a szociális hátrány és a széles értelemben vett, azaz nemcsak a fizikai-orvosi, hanem a körülményekkel összevetett, az azokkal interakcióban lévő állapotot ragadjuk meg. S, ha ez az állapot megfelelően súlyos és tartós volt (pl. pszichiátriai betegség), akkor fogyatékossággal élőnek tekintettük a személyt. 2 Egy, az 1990-es évek végéről származó, másik jellemző fogalomhasználat a Disability Studies-é, és valójában nem is a fogyatékosságot határozza meg, hanem az ún. szociális modell középpontjában álló, alapvető összefüggést hangsúlyozza: A Fogyatékosságügyi Tanulmányok (Disability Studies) a társadalmak politikáit és gyakorlatát vizsgálja, hogy jobban megértsük a fogyatékossággal kapcsolatos sokkal inkább társadalmi, mint fizikai tapasztalatokat. A Fogyatékosságügyi Tanulmányokat az- 1 Ezt több szakíró megjegyzi. Ld. pl.: Barnes, J. C. Mercer, G. Shakespeare, T Ettől teljesen függetlenül történt, hogy amikor az akkori közigazgatási államtitkárhoz a kodifikátor jogászokkal együtt egyeztetésre bementünk, hogy a törvény majdani személyi hatályát megadó definíciót véglegesítsük, ő azt mondta, hogy érti az érvelésünket, de annyi pénz a világon nincsen, hogy az általunk javasolt, megfelelően széles definíciót fenntartsuk, így annak erős szűkítése mellett döntött, és nekünk ott további szavunk nem volt, mert nem lehetett. Ezért került az erősen szűkített meghatározás a jogszabályba. 8. Előszó

11 zal a céllal fejlesztették ki, hogy a károsodás jelenségét kibogozza a mítoszok, az ideológiák és a stigma szociális interakciókra és a társadalompolitikára ráboruló hálójából. E tudományág megkérdőjelezi azt az eszmét, amely szerint a fogyatékossággal élő emberek gazdasági és társadalmi státusza és kijelölt szerepei állapotuk elkerülhetetlen következményei lennének. (A Fogyatékosságügyi Tanulmányok Társasága, 1998). A harmadik pedig fontos és tartalmas érdekességként az új, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló, várhatóan rövidesen hatályba lépő ENSZ-egyezmény központi fogalma, amelyet kormánytisztviselők, szakemberek és a civil társadalom nagyszámú képviselője végül konszenzussal fogadott el, és amely szintén az emberre koncentrál: 1. cikk, 2. bekezdés: Fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, mentális, intellektuális vagy érzékelési károsodásban szenved, amely számos egyéb akadállyal együtt fellépve korlátozza az adott személy teljes körű, hatékony és egyenlő társadalmi szerepvállalását. A közelebbi perspektíva A kötet tartalmát áttekintve az először szemünk elé idézi az Európai Bizottság Közleményét, amely a kibővült Európai Unió Fogyatékosságügyi Akcióterve a és a évre. Az EU fogyatékosságügyi stratégiája három pilléren nyugszik. A pillérek a következők: i. az egyéni jogok érvényesítése karöltve a hátrányos megkülönböztetés (diszkrimináció) tilalmával, ii. a tágabb értelemben vett környezet akadálymentesítése iii. és a fogyatékosság problémájának, illetőleg a fogyatékossággal élő személyeknek a főáramba vitele. Miközben az Európai Unió miként a szociálpolitika más részterületeit is a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására irányuló kezdeményezéseket is tagállami hatáskörbe szorítja, egyszerre folyamatosan támogató és kritikus figyelemmel kíséri a nemzeti szintű megvalósítás eredményeit és kudarcait. A kötet, melynek integráns része az említett közlemény Braille és könnyen érthető formátumban történő nyilvánosságra hozatala is, négy fő területen, rövid, lényegre törő formában mutatja be az említett területnek a közelmúltban Magyarországon megvalósított példaértékű gyakorlatait. A négy fő terület a következő A gyakorlatban megvalósított szociális foglalkoztatás néhány eredménye Az IRMÁK Kht. Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményei kétségkívül legkiemelkedőbb, ám valószínűleg igen nehezen reprodukálható eredménye az, hogy az itt, mind az összes fogyatékossággal élő 153 lakó az intézmény saját vállalkozásában megszervezett munkaterületein biokertészet, gyertyaöntő üzem stb. vagy bérmunkákban (irodaszerek csomagolása, betanított kötészeti munkák stb.) kivétel nélkül dolgozik. Az otthonban integrált munkavégzésre történő felkészítés (pl. felnőtt munkahelyi gyakorlat) és integrált foglalkoztatás is zajlik. A Zala Megyei Önkormányzat Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye komplex rehabilitációs tevékenységének eredményeként 17 ember visszakerült a családba, tizenketten új párkapcsolatban folytatnak önálló életvitelt, heten pedig saját házukba tértek vissza. A foglalkoztatás elsősorban mezőgazdasági, képzőművészeti és iparművészeti területen valósul meg. 3 Forrás: Előszó. 9

12 A védett foglalkoztatás eredményes gyakorlatai Az UWYTA Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kht ben bekapcsolódott a 4M 4 programba, melynek keretében személyre szabott munkaerőpiaci szolgáltatást biztosít, de közel 40 telephelyen 12 megyében működik 1300 főt foglalkoztatva. A Komló-HABILITAS Kht. tevékenységét elsősorban fából készült késztermékek gyártása terén fejti ki több mint 50 fő foglalkoztatásával. Az INTERPLÁN Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. elsődlegesen egyszer használatos orvostechnikai eszközökre, azok szerelésére és csomagolására specializálódott, kiemelkedő eredményük az ISO 9001 minőségirányítású tanúsítvány megszerzése 2005-ben ben a CONTACT Munkarehabilitáció Kht. is megkapta az ISO 9001-es tanúsítványt; saját fejlesztésű textiljáték termékcsalád gyártása jelenti tevékenységének legfontosabb foglalkozási rehabilitációt célzó elemét. A Help Esőemberekért Rehabilitációs Foglalkoztató Kht. hozzávetőleg 70 megváltozott munkaképességű, értelmileg akadályozott, illetőleg autizmussal élő munkavállalót foglalkoztat. A nyílt munkaerőpiacon megvalósított példaértékű megoldások A dm Kft. a Salva Vita Alapítvánnyal fennálló együttműködési megállapodás keretében hetedik éve foglalkoztat értelmi akadályozottsággal élő munkavállalókat címkéző munkakörben. A Mobil ASK Kft. tanulásban akadályozott, pszichés problémával élő és mozgáskorlátozott munkavállalókat foglalkoztat, szintén a TF (támogatott foglalkoztatás) szolgáltatás igénybevételével a Salva Vita Alapítvány közreműködésével. A GE Hungary ZRt. Nagykanizsai Fényforrásgyár 19 megváltozott munkaképességű munkavállalónak nyújt munkát, döntő többségük nő. Ezt a tevékenységet 2003-ban indították, részben a 4M Program hatására, de nem véletlenül. A General Electric az Amerikai Egyesült Államokban is foglalkoztat megváltozott munkaképességű embereket. Tevékenységük alapja a vállalatvezetés, a sokszínű, multikulturális munkahely megteremtését célzó alapszemlélete, amit tréningeken is és az egész vállalati atmoszférán keresztül is közvetít dolgozóinak. (Colvert Smith, 2000). A Babati és Társa Húsfeldolgozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nél nyolcadik éve folyamatosan dolgoznak megváltozott munkaképességű munkavállalók, jövőbeli foglalkoztatásukra az eddigi tapasztalatok alapján továbbra is nyitottak. A Magyar Posta Zrt.-nél összesen mintegy 150 megváltozott munkaképességű munkavállaló dolgozik, többségükben nők, különféle munkakörben foglalkoztatják őket. A Sárvári HUKE Hulladékkezelési Kft. 50 dolgozója közül hárman megváltozott munkaképességűek, leszázalékoltak, és a velük hasonló munkakörben dolgozókkal azonos bért kapnak. TECHNOPLAST Kft. A cég 80 dolgozója közül kilencen megváltozott munkaképességű munkavállalók. A megváltozott munkaképességű dolgozók az autóiparban felhasználásra kerülő műanyag alkatrészek öntés utáni készre munkálása, finiselése területén dolgoznak 8 vagy 7 órás munkaidőben a többi hasonló munkakörben dolgozóval egyenlő bérért. A Vodafone Magyarország Zrt. nyolc esztendővel ezelőtti megalakulása óta folyamatosan hangsúlyt fektet a megváltozott munkaképességű (jelenleg összesen négy) munkavállaló foglalkoztatására. Ez irányú pozitív attitűdjük, elkötelezettségük nem csökken, a Motiváció Alapítvánnyal szakmai kooperációban valósul meg az egyik munkavállaló foglalkoztatása, egy másikat a munkahely fizikai akadálymentesítésén túl a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének Szállítószolgálata támogatja. Az S.K. Oltalom Termelő és Szolgáltató Bt. 61 munkavállalójából 57-en megváltozott munkaképességűek; bérmunkákat végeznek, elektrotechnikai, varrodai és egyéb területeken. A foglalkozáshoz jutás sikerességét felkészült belső szakmai team támogatja. 4 Megoldás munkáltatóknak és Megváltozott munkaképességű Munkavállalóknak. 10 Előszó

13 A Diagnosticum Zrt. a Salva Vita Alapítvány TF szolgáltatásának igénybevételével egy évtizede foglalkoztat jelenleg két értelmi akadályozottsággal élő munkatársat. A 10 GENIUS Bt. távmunkában alkalmaz 10 főállású, látássérüléssel élő munkavállalót, többségük feladata az internetes honlapfigyelés. Alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások Az Emberbarát Alapítvány a szenvedélybeteg területre specializálódott, rehabilitációs és reszocializációs szolgáltatásai jelenleg 110 személyt érintenek; hangsúlyt fektetnek a komplex rehabilitáció kivitelezésére. A Salva Vita Alapítvány közel 15 éves működése elsősorban a támogatott foglalkoztatás (TF) szolgáltatás megvalósításával szerzett nevet magának, mindenekelőtt értelmi akadályozottsággal élő embereknek a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezésével és ennek később országos hálózattá fejlesztésével. Működésének legutóbbi 10 esztendejében mintegy 150 értelmi akadályozottsággal élő személy munkavállalását és munkahelyének megtartását segítette elő. A Kiemelkedõen Közhasznú Fehér Bot Alapítvány (Hajdúdorog) a Hajdú-Sansz Kft. keretében jelenleg 104 dolgozót foglalkoztat, a évben 25 látássérült munkavállalót helyeztek el nyílt munkaerőpiaci körülmények között. Az Ébredések Alapítvány munkarehabilitációs tevékenységnek nevezi a foglalkozási rehabilitációs, illetőleg a támogatott foglalkoztatás terén megvalósított foglalkoztatásait. E tevékenységét mintegy 10 éve végzi, az általa munkahelyhez juttatott munkavállalók mintegy fele képes a munkahely megtartására. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Oktatási, Továbbképző és Távmunka Intézet (MEOSZ OTTI) hatodik éve működik, több területen megvalósított távoktatás és munkaközvetítés területén. A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány nevében, abban a reményben indítom újtára a kötetet, hogy az elkövetkező évek során a benne megmutatott példaértékű gyakorlatok fennmaradnak és sokszorozódnak. Könczei György 5 Felhasznált irodalom Albrecht, G., Seelman K. D., Bury M. (2001). Handbook of disability studies. Thousand Oaks, California : The Age of the Scientist and the Professional Albrecht, G. et. al. (2005). Encyclopedia of Disability. Sage Publishing, Thousand Oaks, CA. Supported Employment : , és Vocational Rehabilitation : Barnes, J. C. Mercer, G. Shakespeare, T Exploring Disability. A sociological introduction. Cambridge, Polity Press Colvert, A. L.& Smith, J. W. (2000). What is reasonable? Workplace communication and people who are disabled. In D. O. Braithwaite& T. L. Thompson (Eds.). Handbook of communication and people with disabilities. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey, pp Levinas, E. (1997). Difficult Freedom. Essays on Judaism. Johns Hopkins Jewish Studies. Johns Hopkins University Press, Baltimore. Részletét magyarul Csillag Gábor fordításában ld. a következő oldalon: 5 Egyetemi tanár, ELTE GYFK, Foglalkozási Rehabilitációs Kutatócsoport. A szöveg megírásában segítséget nyújtottak a HEFOP 3.3 projekt keretében az ELTE GYFK Könyvtára számára beszerzett szakirodalmi források, melyekért a szerző mind a finanszírozónak, mind a könyvtárnak köszönettel tartozik. Az itt megjelenő szöveghez gondolati háttérként az az évek óta bontakozó szellemi műhelymunka szolgált, amely részben a FOKA-nál működött az elmúlt esztendők során. Ez a tudományágakon átívelő közös gondolkodás másrészt a kutatócsoportban és a szabadegyetemen zajlott, elsősorban Baján Ilona, Marton Kinga, Szauer Csilla részvételével, és kutatásokban (pl. Keszi Rolanddal és Horváth Péterrel közösen); de többekkel is, így: például Marton Mátyással, Torontáli Nórával és Durmits Ildikóval csapatmunkában. Előszó 11

14

15 Az Európai Unió Fogyatékosügyi Akcióterve* A fogyatékos emberek helyzete a kibővült Európai Unióban * A Bizottság Közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának COM(2005) 604.

16

17 Bevezetés Az Európai Unió a fogyatékos emberek hosszú távú foglalkoztatását szolgáló stratégiájának a célja az esélyegyenlőség biztosítása annak érdekében, hogy a fogyatékos emberek élhessenek az emberi méltósághoz, az egyenlő bánásmódhoz, a független életvitelhez és a társadalomban való aktív részvételhez való jogukkal. Az Európai Unió által kezdeményezett programok a Közösségek gazdasági és társadalmi értékrendjét erősítik azáltal, hogy lehetőséget adnak a fogyatékos emberek számára képességeik kibontakoztatására, a társadalmi és gazdasági életben való aktív szerepvállalásra. Az Európai Unió stratégiájának három pillére: (1) a Közösségek jogszabályai és intézkedései a hátrányos megkülönböztetés ellen garantálva ezzel az egyéni jogok érvényesítését; (2) a környezet mentesítése minden olyan akadálytól, amely hátráltatja a fogyatékos embereket képességeik kiteljesítésében, és (3) a fogyatékossággal kapcsolatos kérdések központi témává emelése a közösségi politikák körében elősegítve a fogyatékos emberek aktív társadalmi bevonását. Az Európai Unió Akcióterve a fogyatékos emberek esélyegyenlőségéről, amelyet az Európai Bizottság azzal a céllal hozott létre, hogy a Fogyatékos Emberek Európai Éve eredményeit szakpolitikai szempontból figyelemmel tudja kísérni a kibővült Európában, rugalmas keretet biztosít a közösségek fogyatékos emberekre vonatkozó foglalkoztatási stratégiájának kidolgozásához. Az Európai Unió változó gazdasági és társadalmi környezetében elengedhetetlen a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének érvényesítése. A fogyatékos emberek foglalkoztatásáról szóló szakpolitikák alapjában véve a tagállamok feladatkörébe tartoznak, a közösségi szintű szakpolitikák és kezdeményezések azonban számos módon befolyásolják a fogyatékos emberek helyzetét. A Tanács 6 ezt megerősítve azt javasolta a tagállamoknak, hogy a fogyatékos emberek foglalkoztatásáról szóló nemzeti szakpolitikák kidolgozásakor maradéktalanul vegyék figyelembe a fogyatékos emberek igényeit. Ebben az összefüggésben állapítja meg jelen Közlemény a Fogyatékosügyi Akcióterv második szakaszának ( ) fő céljait és feladatait, amelynek középpontjában a fogyatékos emberek aktív társadalmi bevonása áll. A jelenlegi demográfiai helyzetre tekintettel a re vonatkozó Szociális Menetrend 7 alapján tovább kell erősíteni a fogyatékos emberek gazdasági potenciálját, lehetséges hozzájárulásukat a gazdaság és a foglalkoztatás növekedéséhez. Az átdolgozott Lisszaboni Stratégia támogatásának részeként jelen Közlemény felszólítja a tagállamokat, hogy támogassák a fogyatékos emberek társadalmi befogadását a rövidesen megjelenő Reformprogramok a növekedésért és a munkahelyekért 8 kezdeményezések keretében. Jelen Közlemény egyúttal az első olyan átfogó európai uniós beszámoló a fogyatékos emberek helyzetéről, amelyet a Bizottság kétévente tesz közzé a Fogyatékos Emberek Európai Napján 9. Ez az egyik olyan eszköz a fogyatékosügyi szakpolitikák megalkotói számára egész Európában, amely kiegészíti és gazdagítja e szakpolitikák és programok értékét. A jelenlegi helyzet Áttekintés A fogyatékos személyek helyzetének feltérképezése egész Európában nehéz feladat. A fogyatékosság meghatározása és kritériumai szakpolitikai célonként, jogszabályonként és adminisztratív normánként eltérőek 10. A lakosság körében végzett felmérések szubjektív adatokat adnak, amelyeket az egyes december 1-i Tanácsi Következtetések, Tanácsi dokumentum /03 7 COM(2005) 33 végleges, COM(2005) 24 9 Lásd: 1 10 A Bizottság tanulmánya: Fogyatékosság meghatározása Európában: összehasonlító elemzés, Brunel Egyetem, szeptember Az Európai Unió Fogyatékosügyi Akcióterve 15

18 tagállamok egyéni kulturális látásmódja befolyásol 11. Továbbá az adatok a munkaképes korú lakosságra összpontosítanak, és figyelmen kívül hagyják a gyerekeket és az intézményekben élő embereket. Értékes előrelépést tesz lehetővé 12 az Európai Unió egységes adatgyűjtési rendszere 13, amelynek alapelveit a Jövedelmekről és Életfeltételekről szóló Európai Statisztikák (SILC), valamint az Európai Munkaerő Felmérés (LFS) fogyatékos emberek foglalkoztatásáról készült évi ad hoc modulja 14 is alkalmaz. Hozzávetőleg 44,6 millió 16 és 64 év közötti személy tartja azt magáról, hogy tartós egészségügyi problémája vagy fogyatékossága 15 van, amely az Európai Unió teljes munkaképes korú lakosságának mintegy 16 százalékát teszi ki. Ezek az adatok nem tesznek különbséget a fogyatékos emberek és a tartós egészségügyi problémával élők között. Az adatokat körültekintően kell kezelni, mivel nem adminisztratív adatokon, hanem felmérésen alapulnak. A fogyatékos emberek a gondozókkal és a szolgáltatásnyújtókkal együttesen a lakosság jelentős gazdasági hányadát képviselik. Sok fogyatékos ember képes dolgozni, ezért döntő jelentőségű munkaerőpiaci helyzetük megváltoztatása. Határozott összefüggés van a fogyatékosság és a növekvő kor között ben az 55 és 64 év közötti korcsoport közel 30 százaléka számolt be fogyatékosságról, tartós egészségkárosodásról 16. Ez új követelményeket jelent a családoknak, és égető kérdéseket vet fel a fogyatékos emberek, köztük az idősebb korosztály számára igénybe vehető gondozás és háttérszolgáltatások hatékonyságáról és irányításáról. A Share projektben készült felmérés 17 rámutat arra, hogy a fogyatékos emberek foglalkoztatását támogató kezdeményezések befolyásolják a korai nyugdíjba vonulást. Ezért a fogyatékos emberek számára olyan programokra van szükség, amelyekkel tovább támogatható a munkaerőpiaci részvétel és elősegíthető az aktív öregedés, nevezetesen a korai nyugdíjba vonulás megakadályozása. Az adatok eltérést jeleznek a fogyatékos emberek és a nem fogyatékos emberek foglalkoztatási mutatói között is: 2003-ban a fogyatékos emberek 40 százaléka rendelkezett munkahellyel szemben a nem fogyatékos emberek 64,2 százalékos arányával 18. A kismértékű fogyatékossággal élők aránya 50 százalék volt 19. Összességében a fogyatékos emberek kevesebb, mint fele rendelkezik munkahellyel. Ez a viszonylag alacsony foglalkoztatási ráta jelzi, hogy a fogyatékos emberek között a munkanélküliség továbbra is komoly figyelmet érdemel. A fogyatékos emberek inaktivitási mutatói kétszer magasabbak, mint a nem fogyatékos emberekre vonatkozó adatok. Ezek a statisztikák a tartós egészségügyi problémával vagy fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációjának alacsony szintjét és ugyanakkor a viszonylag alacsony oktatási és szakképzettségi szintet is mutatják. E nagymértékű inaktivitás okai tagállamonként eltérőek. A legerősebb hátráltató tényező a járadékcsapda: a különféle járadékok elvesztésének kockázata munkába állás esetén. Egy másik lehetséges ok, hogy a munkáltatók nem szívesen toboroznak fogyatékos munkavállalókat, mert tartanak a munkahely átalakításának jelentős költségeitől. Mindazonáltal a megkérdezettek 43,7 százaléka gondolja úgy, hogy megfelelő támogatással képes lenne dolgozni. Ezek az adatok ugyan tagállamonként és a munka típusától függően is eltérőek, azonban azoknak a fogyatékos álláskeresőknek, akiknek támogatásra van szükségük ahhoz, hogy dolgozni 11 Az embereknek arra a kérdésre kell választ adniuk, hogy véleményük szerint van-e tartós egészségügyi problémájuk vagy tartós fogyatékosságuk. 12 Azt az alapvető kérdést tették fel, hogy az adott személynek volt-e több mint hat hónapig tartó (vagy várhatóan hat hónapig tartó), tartós egészségügyi problémája vagy tartós fogyatékossága. Ezen állapotok meghatározásába az ember működésével kapcsolatos bármilyen súlyos megbetegedés beletartozik, kivételt képez az az alapelv, hogy az legalább bizonyos mértékig hatással legyen a megkérdezett napi tevékenységeire. 13 A Bizottság július 12-i 1566/2001 rendelete 14 Eurostat statisztikák a középpontban a évi témák 15 Az Európai Munkaerő Felmérésnek (LFS) a fogyatékos emberek foglalkoztatásáról készült évi ad hoc modulja 16 AZ LFS-nek a fogyatékos emberek foglalkoztatásáról készült évi ad hoc modulja 17 Share projekt: 18 Kok jelentés 2003 Több munkahelyet 19 Lásd: 9. megjegyzés 16 Az Európai Unió Fogyatékosügyi Akcióterve

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.11.2005 COM(2005) 604 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadása

A fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadása A fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadása Európa esélyegyenlőségi stratégiája Európai Bizottság Egyenlő esélyek az egyenlő jogokhoz Az európai hozzáadott érték A Fogyatékkal Élők Európai Éve (EYPD)

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

EGY ÚJ TUDOMÁNYÁG BEVEZETÉSE KUTATÁSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV A CHARLES SIMONYI ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKÁRA (KÖNCZEI GYÖRGY) ELŐZETES

EGY ÚJ TUDOMÁNYÁG BEVEZETÉSE KUTATÁSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV A CHARLES SIMONYI ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKÁRA (KÖNCZEI GYÖRGY) ELŐZETES EGY ÚJ TUDOMÁNYÁG BEVEZETÉSE KUTATÁSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV A CHARLES SIMONYI ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKÁRA (KÖNCZEI GYÖRGY) ELŐZETES Fogyatékosságtudománnyal (Disability Studies) mintegy 25 évvel ezelőtt kezdtem

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20.

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20. AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE dr. Juhász Péter 2008. november 20. Akadálymentesítés akadálymentesítés = rámpa Az akadálymentesség értelmezhető fizikai szempontból rámpa térdszabad

Részletesebben

Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal 2010. november 30. Fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon

Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal 2010. november 30. Fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon Salva Vita Alapítvány 1073 Bp. Erzsébet krt. 13. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal 2010. november 30. Fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon Előadó: Csányi Zsuzsanna,

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Teremts esélyt magadnak és másoknak! Támogatók: Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Sellei Anna 2008. június 26., Budapest Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány FAT intézményi

Részletesebben

Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós Budapest Az esélyek városa? kötetbemutató. Budapest, 2012. február 28.

Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós Budapest Az esélyek városa? kötetbemutató. Budapest, 2012. február 28. Hogyan segíthetjük elő a fogyatékos emberek különbözőségének tiszteletét és elfogadásukat az emberi sokszínűség részeként egy szakmai szolgáltató szervezet munkája által? Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós

Részletesebben

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig Földesi Erzsébet MEOSZ, alelnök EDF, alelnök Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) számokban

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetének javítására. NYÍREGYHÁZA 2010. december 14.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetének javítására. NYÍREGYHÁZA 2010. december 14. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetének javítására NYÍREGYHÁZA 2010. december 14. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja Ahogy a fogyatékosságról gondolkozunk,

Részletesebben

HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK

HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK Monitoring Bizottsági tagok felkészítése a fejlesztéspolitikai tevékenységükhöz kapcsolódóan 2015. június 3. HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK GYENE GYÖNGYVÉR MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A horizontális

Részletesebben

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban Áttekintés A férfiak részvétele a munkában Összehasonlító adatok (Népszámlálás 2002) 100 80 60 40 egyéb fogyatékosok 20 0 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 A nők

Részletesebben

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai Dr. Sullerné Polgár Márta szakvizsgázott szociálpolitikus, pedagógus A Fény Felé Alapítvány elnöke A munkaerő-piaci helyzet

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013. Újhartyán, 2012, szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása...

Részletesebben

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály FOREVER GURULÓ Kogon Mihály Tartalom 1. A projektről 2. Hogyan gondolkodunk a fogyatékosságról? 3. Kihívások 4. Válaszok GURULÓ műhelyhálózat - www.gurulo.hu Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében!

Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében! Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében! A FONAVITA Nonprofit Kft. 2008-ban jött létre azzal a céllal, hogy a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységek támogatásával

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KITEKINTÉS A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRŐL SZÓLÓ ALAPVETŐ SZABÁLYOK (STANDARD RULES) 1993 A "rehabilitáció"

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész) Címzett: a Tanács Előző dok. sz.: 16566/08

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31.

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31. A 4M program magyarországi gi gyakorlata Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ 2006. január 31. Magyarországi gi helyzetkép Foglalkoztatási arány: ~57 % Munkanélküliségi ráta: kisebb EU átlagnál Inaktivitási

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Civil Érték Egyesülettel együttműködési megállapodás

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

A demográfiai kihívás és az aktív idıskor lehetıségei

A demográfiai kihívás és az aktív idıskor lehetıségei A demográfiai kihívás és az aktív idıskor lehetıségei Az aktív idıskor támogatása önkormányzati szinten A Minıségi idıskor városi környezetben (Q-AGEING: Quality Ageing in Urban Environment) ) címő nemzetközi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

BUDAPEST. 2006. január 30.

BUDAPEST. 2006. január 30. A jó gyakorlat megosztása Európa szerte BUDAPEST 2006. január 30. A jó gyakorlat megosztása Európa szerte Mike Buckley Stratégiai és kampány igazgató A Fogyatékosság és Rehabilitáció Királyi Egyesülete

Részletesebben

1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat

1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről 1. A Kormány a) elfogadja az Országgyűlés 10/2006.

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről

1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről 1. A Kormány a) elfogadja az új Országos Fogyatékosügyi Programról

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2008/2237(INI) 4.12.2008 VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a

Részletesebben

A gyerekkel való beszélgetést kellene kötelezővé tenni! Konferenciát tartottak a korai iskolaelhagyás megelőzéséről

A gyerekkel való beszélgetést kellene kötelezővé tenni! Konferenciát tartottak a korai iskolaelhagyás megelőzéséről A gyerekkel való beszélgetést kellene kötelezővé tenni! Konferenciát tartottak a korai iskolaelhagyás megelőzéséről A korai iskolaelhagyás megelőzésével foglalkozó konferenciasorozat zárult tegnap Budapesten,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. január 1. 2016. december 31. közötti időszakra Preambulum Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓJA PROGRAMFÜZET

LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓJA PROGRAMFÜZET LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓJA PROGRAMFÜZET LÁTÁSSÉRÜLÉSEK TÍPUSAI 2 LÁTÁSSÉRÜLÉSEK TÍPUSAI Ha valaki vakként van nyilvántartva, a közvélekedés szerint egyáltalán nem lát semmit. A valóságban

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

Kérjük, jelölje be, hogy a szervezetet melyik néven tartsuk nyilván a logót használók nemzeti listáján: Teljes név Más név vagy rövidítés

Kérjük, jelölje be, hogy a szervezetet melyik néven tartsuk nyilván a logót használók nemzeti listáján: Teljes név Más név vagy rövidítés FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP KIS- KÖZÉPVÁLLALATOK,NON-PROFIT SZERVEZETEK ÉS 250 FŐ ALATTI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság-

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac A szociális gazdaság fejlesztése és a foglalkoztatás növelése szociális szövetkezeteken keresztűk Ruszkai Zsolt Magyar Munka Terv Közfoglalkoztatás Szociális gazdaság Nyílt munkaerőpiac 2 Szociális gazdaság

Részletesebben

Teremts esélyt magadnak és másoknak!

Teremts esélyt magadnak és másoknak! Teremts esélyt magadnak és másoknak! Graczka Sylvia 2008. június 26., Budapest SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Az esélyegyenlőség fogalma Egyenlő bánásmód Az egyenlő bánásmódról szóló törvény

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ - a rehabilitációs orvos gondolatai - Dr. Pettyán Ilona, Dr. Weinhoffer Judit HM ÁEK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet A foglalkoztatási rehabilitáció Egy folyamat,

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság- barát

Részletesebben

Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében. Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit!

Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében. Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit! Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit! A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével EGÉSZSÉGKÁROSODOTT

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában X. Országos tranzitfoglalkoztatási konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon hátrányos

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe Dr. Belyó Pál Közös ipari park II. Gazdaságfejlesztési workshop Tótszerdahely, 2012. június 12. 1 OLY KORSZAK VIRRADT RÁNK, MELYET

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM HÍD EGYESÜLET ALAPÍTVÁNY ÖSSZEGZÉS

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM HÍD EGYESÜLET ALAPÍTVÁNY ÖSSZEGZÉS ÖSSZEGZÉS A RÉV Alapítvány által a munkáltatók körében végzett közvéleménykutatási akció eredményéről A közvéleménykutatási akció az Átmeneti Támogatás 2006/018-176.03.01 számú Civil szervezetek és az

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE

TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymányosi Foglalkoztató Centrum, 1111 Budapest, Lágymányosi

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

A Bizottság konzultációt indított arról, hogyan kerülhetne Európa a Web 3.0-ra való átállás élvonalába

A Bizottság konzultációt indított arról, hogyan kerülhetne Európa a Web 3.0-ra való átállás élvonalába IP/08/1422 Brüsszel, 2008. szeptember 29. A Bizottság konzultációt indított arról, hogyan kerülhetne Európa a Web 3.0-ra való átállás élvonalába Európa vezető szerepet tölthetne be az internet következő

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS 1. A szolgáltatás célja A megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedési számának növelése, illetve felkészítésük a munka világára,

Részletesebben

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10.

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. 2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A CENTRAL EUROPE (KÖZÉP-EURÓPA) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai

Részletesebben

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus FOGYATÉKOSSÁGRÓL ÁLTALÁBAN A fogyatékosságot meghatározhatjuk: - orvosi, - társadalmi,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

1999.08.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 213. szám

1999.08.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 213. szám AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999. július 12-i 1784/1999/EK RENDELETE az Európai Szociális Alapról * AZ EURÓPAI PARLAMENT, AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Veszprém, Stromfeld A. u. 9/E 5/13 Veszprém, 2011. március

Részletesebben

EURÓPAI FOGYATÉKOSÜGYI FÓRUM 1997-2007: TÍZ ÉV KÜZDELEME A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK JOGAIÉRT

EURÓPAI FOGYATÉKOSÜGYI FÓRUM 1997-2007: TÍZ ÉV KÜZDELEME A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK JOGAIÉRT EURÓPAI FOGYATÉKOSÜGYI FÓRUM 1997-2007: TÍZ ÉV KÜZDELEME A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK JOGAIÉRT Legyen a fogyatékos emberek hátrányos megkülönböztetése a múlté A fogyatékos emberek hátrányos megkülönböztetése

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2250(INI) 15.4.2015

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2250(INI) 15.4.2015 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 15.4.2015 2014/2250(INI) JELENTÉSTERVEZET a lányok társadalmi szerepvállalásának az oktatáson keresztül történő ösztönzéséről az Európai

Részletesebben

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Milyen célt szolgálnak az Európai Üzemi Tanácsok? Az Európai Üzemi Tanácsok adott vállalat európai munkavállalóit képviselik.

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 038451 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 10-14.. Tel.: 78/461-667, e-mail: nebulokalocsa@gmail.com ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Így, ha egy cég betartja a különböző limiteket és feltételeket, tízezer forintnyi fizetésemelés esetén - kétszázezer forintos bruttó bérrel számolva - a béren kívüli juttatások használatával 2850 forintnyi

Részletesebben

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT)

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Európa Tanács, Strasbourg 2004-2006. Őszi Tamásné - gyógypedagógus A bizottság létrejötte: A P-RR-AUT létrehozásáról

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben