Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány"

Átírás

1 1. dia Összefoglaló az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány működéséről és támogatási stratégiájáról a megalapítástól napjainkig Balatonföldvár 2010 Készítette: 1

2 2. dia Összefogás A megalapításhoz vezető út, alapítói célok 2

3 3. dia Budapest Főváros Közgyűlése május 27-i ülésén elfogadta a Beszámoló a fővárosi hajléktalan-ellátás kiépüléséről és feladatok a továbbfejlesztés tükrében c. előterjesztést és határozatait. Az előterjesztés rögzítette: A szerződéses kapcsolatok esetében az államigazgatás szereplőivel a kiszámíthatóságra, a kerületi önkormányzatokkal a tényleges feladat-ellátást követő tehermegosztásra, a civil szervezetek esetében pedig a kölcsönös érdekek elismerésére, és érvényesítésére, a biztonságos működési feltételek megteremtésére kell törekedni. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy az országos és a fővárosi hajléktalan-ellátás helyzetének különbözősége, fejlődésének fázis-eltolódása miatt sajátos fővárosi érdekek, és érvényesítésükre a központi szabályozási tendenciáktól eltérő, sajátos fővárosi szabályozás alkalmazására is szükség van. A téli krízis-ellátás területén e követelményeknek elsősorban az egységes fővárosi irányítás és koordináció megteremtésével egyes szolgáltatások esetében a finanszírozás kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé, tételével, kríziskezelő alap létrehozásával és működtetésével lehet megfelelni. 3

4 4. dia Miután összegeztük az elmúlt évek tapasztalatait, negatívumként mondható el többek között, hogy a főhatósági és fővárosi pályázati rendszerek koordinálatlanok, a minisztériumi pályázati kiírások és döntések nem veszik figyelembe az ellátásért végső soron felelős Fővárosi Önkormányzat cselekvési programjában foglaltakat, az esetenként felmerülő tényleges szükségleteket, nem mindig voltak figyelemmel a budapesti ellátó rendszer összefüggéseire, emiatt a közpénzek biztosítása nem kellően hatékony, maga a pályázati finanszírozás visszatérően az ellátás kiszámíthatatlanságát eredményezi, ráadásul az eljárások hosszadalmasak, melynek következtében sokszor a finanszírozás az egyes, egyébként szükségesnek ítélt szolgáltatások megvalósítását is veszélybe sodorta. 4

5 5. dia Ugyanakkor pozitív folyamatként értékelhető többek között, hogy: kialakult a fővárosi civil és nem-civil hajléktalan-ellátások rendszere, az ellátók közötti koordináció stabil szervezeti formái alakultak ki (az ellátókat, önkormányzati delegáltakat, egyéb társszervezeteket tömörítő Fővárosi Hajléktalanügyi Fórum, az ellátók által választott Tizek tanácsa ) a fővárosi ellátók közötti koordináció magas színvonalát jelzi, hogy évről-évre közös szakmai munkaterv készül a téli ellátásra vonatkozóan, melyet a résztvevők írásbeli megállapodásba foglalnak (ez jelenti évenkénti pályázataik alapját) a végrehajtás során is biztosított a napi szintű koordináció (Diszpécser Központ, Krízis autók utcai szolgálatok, éjjeli menhelyek, lábadozók stb.) 5

6 6. dia Mindezen előzmények eredményeképpen került sor elején annak a három oldalú megállapodásnak az aláírására, mely a Szociális és Családügyi Minisztérium, a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi hajléktalan-ellátó szervezetek képviselői között jött létre. Ez a megállapodás többek között rögzíti, hogy a minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat együttműködik olyan megoldás kidolgozásában, mely figyelembe veszi a budapesti ellátás megszervezésének sajátosságait; lehetővé teszi a budapesti téli hajléktalan-ellátás sajátos és egységes rendszerként való kezelését. ennek érdekében megvizsgálják az ESzCsM és a Fővárosi Önkormányzat vonatkozó támogatási forrásai, eljárásai, szerződései és szervezési lépései rendszerszerű összehangolásának lehetőségeit, Ezt követően került sor 2002-ben az EszCsM és a Fővárosi Önkormányzat vezetői közötti tárgyalásokra, majd szakértői szintű egyeztetésekre, melyeken a felek megerősítették szándékukat arra vonatkozóan, hogy az elmúlt évek pozitív folyamatait megerősítendő, a negatív tapasztalatokat elkerülendő, a fővárosi hajléktalan-ellátó rendszer stabilitása és továbbfejlesztése érdekében új szervezeti formaként létre kell hozni egy közös közalapítványt. 6

7 7. dia A közalapítvány célja: a hajléktalan emberek téli speciális ellátásának összehangolt működtetése, továbbfejlesztése, finanszírozása, az általuk igénybe vett szociális intézményhálózat fejlesztése-támogatása, az ellátásukat segítő önsegítő és professzionális közösségi kezdeményezések támogatása, prevenciós, hajléktalanságból kijutási rendszerek, lakhatási modell-kísérletek támogatása, az e szociális szolgáltatásokat szervezők, az e területen dolgozó szakemberek és laikusok szerveződéseinek és továbbképzésének a támogatása a magán-, a társadalmi, a polgári és egyházi, valamint az önkormányzati és állami, minisztériumi kezdeményezések, erőforrások összekapcsolása, pályázatok kiírása. 7

8 8. dia A közalapítvány előnyei, várható pozitívumok: a főhatósági és fővárosi támogatási rendszerek koordinált kiírása, elbírálása, monitorozása, a források és a lebonyolítás egyesítése révén, a támogatási szerződések a jövőben támaszkodhatnak az ellátásért végső soron felelős Fővárosi Önkormányzat cselekvési programjában foglaltakra, az esetenként felmerülő tényleges szükségletekre, a budapesti ellátó rendszer összefüggéseire, ezzel jelentősen javulhat a közpénzek felhasználásnak hatékonysága, erősödhet az ellátás kiszámíthatósága, egyszerűbbé és így gyorsabbá válhatnak a szükséges eljárások, s ez elősegítheti a szükségesnek ítélt szolgáltatások megvalósítását. A Közalapítvány működése során alkalmas arra is, hogy egyéb belföldi, illetve külföldi, nemzetközi pályázatokon részt vegyen, további forrásokat vonjon be a szolgáltatás finanszírozására. 8

9 9. dia A kontexusról : Az ún. "30 %-os fővárosi kiegészítő normatívára" vonatkozó közszolgáltatási szerződések Férőhely-normatíva kiegészítő fővárosi támogatás SZERVEZET támogatott férőhely (db) Magyar Vöröskereszt Budapesti Központ 348 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 208 Hajléktalanokért Közalapítvány 150 Oltalom Karitatív Egyesület 114 Menhely Alapítvány 70 Léthatáron Alapítvány 76 RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány 35 Tiszta Forrás Alapítvány 22 Fiatalok Önsegítő Egyesülete 15 Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület 14 Menedék Alapítvány 12 Twist Olivér Alapítvány 33 Összesen

10 10. dia A kontexusról : Speciális - hajléktalanellátó - szolgáltatásokra szerződött budapesti civil szervezetek Speciális - hajléktalanellátó - szolgáltatásokra szerződött budapesti civil szervezetek Magyar Vöröskereszt Budapesti Központ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Oltalom Karitatív Egyesület Menhely Alapítvány Léthatáron Alapítvány RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány Fiatalok Önsegítő Egyesülete 10

11 11. dia Összefogás A működés módjára és az ellátás-szervezésre vonatkozó stratégiai célok, és azok megvalósulása 11

12 12. dia Stratégiai cél: összefogás, koordináció, kompetencia A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Fővárosi Önkormányzat Főpolgármest ere által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A szociális ügyekért felelős miniszter által javasolt személy A kuratórium összetétele: 4 fő ellátók 2 fő főváros 2 fő kormány 1 fő Pest megye A Fővárosi Önkormányzat Főpolgármest ere által javasolt személy A Pest Megyei Közgyűlés Elnöke által javasolt személy A szociális ügyekért felelős miniszter által javasolt személy 12

13 A Fővárosi Önkormányzat Főpolgármestere által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Fővárosi Önkormányzat Főpolgármestere által javasolt személy A Fővárosi Önkormányzat Főpolgármestere által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Fővárosi Önkormányzat Főpolgármestere által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Pest Megyei Közgyűlés Elnöke által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Pest Megyei Közgyűlés Elnöke által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A szociális ügyekért felelős miniszter által javasolt személy A szociális ügyekért felelős miniszter által A Fővárosi Hajléktalan javasolt személy Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A szociális ügyekért felelős miniszter által javasolt személy A szociális ügyekért felelős miniszter által javasolt személy Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 13. dia Pályázati kiírás előkészítése Stratégiai cél: Együttműködés, közös fejlesztés, nevesíthető felelősség Döntés a pályázati kiírásról HKA Tizek Szakértő k Pályázatok megírása Monitorozás Szakértők Szervezetek Szervezetek Szakértő k Szerződéskötés, végrehajtás Pályázatok elbírálása 13

14 14. dia A működésre vonatkozó további stratégiai célok: Átláthatóság Transzparencia Nyilvánosság Kiszámíthatóság Konszenzus alapú döntések Jól szabályozottság Lehető gyorsaság Szigorú belső és külső ellenőrzés 14

15 15. dia Ellátásfejlesztésre vonatkozó további stratégiai célok: Prioritás: téli krízis-kapkodás helyett tervezett szolgáltatási háló Prioritás: finanszírozási lyukak szükségletalapú betömése Prioritás: utcán élők ellátása, becsalogatása Prioritás: aktivizáló, visszaintegráló szolgáltatások kialakítása Prioritás: önállóság, kilépési lehetőségek, önálló lakhatás erősítése Prioritás: szervezetközi együttműködések ösztönzése Prioritás: ellátórendszer hálózatként kezelése Prioritás: szakmai visszacsatolások és folyamatos monitorozás 15

16 16. dia A források fölhasználása az alapítás óta 16

17 Ft Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 17. dia Az éves támogatási keret nem stabil, az utóbbi években érzékenyen csökkenő ÖKA támogatás összesen év 17

18 Ft Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 18. dia A keret döntő része a folyó működtetést szolgálja, összege követi a teljes keretösszeg változásait ÖKA támogatás működtetésre év 18

19 Ft Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 19. dia A beruházási keret az évi 40 millió Ft körül a maradvány elv szerint alakul ÖKA támogatás beruházásra év 19

20 20. dia Hat év alatt összesen 1,67 milliárd Ft támogatási kerettel gazdálkodott a közalapítvány Beruházás Működtetés Összesen Együtt

21 Ft Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 21. dia Jelentősebb támogatási blokkok: étkeztetés A támogatások mintegy 6-10 %-a jut étkeztetésre ÖKA étkeztetés támogatása év 21

22 22. dia Jelentősebb támogatási blokkok: egészségügy A támogatások mintegy %-át köti le az egészségügyi ellátás kiegészítése ÖKA egészségügyi támogatás

23 Ft Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 23. dia Jelentősebb támogatási blokkok: kiegészítők A támogatások egyre nagyobb összege jut különböző ún. kiegészítő tevékenységekre ÖKA kiegészítők támogatása év 23

24 Ft Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 24. dia Jelentősebb támogatási blokkok: beruházás A beruházásokra fordított támogatások a teljes keret és a működési támogatások függvényében változik ÖKA beruházások támogatása év 24

25 25. dia Jelentősebb támogatott beruházások BMSZKI BMSZKI Twist Oliver HKA Oltalom Karitatív Magyar Vöröskereszt BMSZKI MET Menedék HKA HKA MMSZ Magyar Vöröskereszt Magyar Vöröskereszt MMSZ Léthatáron MMSZ MMSZ Menhely Magyar Vöröskereszt Baptista használt eszközök, berendezések pótlása, részleges bútorzatcsere. telephelyek korszerűsítése Nappali melegedő létrehozása 30 fős tartós betegek részére lábadozó kialakítása 20 férőhelyes éjjeli menedékhely kialakítása Női szálló létrehozása 100 férőhelyes Nappali melegedő kialakítása A "Fűtöt utca" hajléktalan ellátó központ korszerűsítése Menedék Fiűotthon épületének korszerűsítése Szobi u-i intézmény tárgyi feltételeinek biztosítása (akadálymentesítés- lift) Férőhely bővítés a HKA Pro Domo Éjjeli Menedékhelyén Murányi utcai Nappali melegedő felújítása Ágyak cseréje a Csepeli Férfi szálló 110 férőhelyén Ágycsere a Madridi úti Szállón Nappali melegedő belső felújítása és bútorzat cseréje Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) 25

26 Ft Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 26. dia Jelentősebb támogatási blokkok: önálló lakhatás A támogatások közel 1/3-a stabilan a visszailleszkedést, önálló lakhatást szolgálja ÖKA lakhatási támogatás év 26

27 Ft Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 27. dia A teljes keret összeg évenkénti változásai eltérő mértékben érintették a különböző támogatási célok megvalósíthatóságát ÖKA támogatások szerkezete év lakhatás egyéb kiegészítő eü étkeztetés beruházás 27

28 % Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 28. dia Nagy vonalakban: a támogatások 1/3-a fejlesztést, kiléptetést, 1/3-a folyó működést, kríziskezelést, 1/3-a a prevenciót, a kreatív kezdeményezések megvalósítását szolgálta ÖKA támogatások szerkezete (%) 100% 80% 60% 40% 20% 0% lakhatás egyéb kiegészítő eü étkeztetés beruházás év 28

29 29. dia Mennyire, miben sikerült az eredeti célokat teljesíteni? 29

30 30. dia Következtetések - 1: speciális rendszerszintű szolgáltatások kifejlesztése, fenntartása: diszpécser szolgálat krízis autó(k), speciális utcai szolgálatok rugalmas alkalmazkodás a finanszírozás változásaihoz: utcai szolgálatok normatív támogatása ÖKA támogatás nappali melegedők normatív támogatása ÖKA támogatás előremutató, kreatív helyi innovációk ösztönzése: álláskeresők, teleszobák, kulturális, közösségi programok hospice, gyógytorna, terápiás foglalkozások 30

31 31. dia Következtetések - 2: a sikerágazat visszailleszkedési (lakhatási) támogatás: között 1743 hajléktalan embert segítettünk többnyire 12 hónapos önálló lakhatáshoz a sikertelen ágazat utcán élők alacsonyküszöbű befogadása átmeneti szállókra: néhány kivételtől eltekintve nincs erre jelentkező, vállalkozó 31

32 32. dia A monitorozás néhány tapasztalata: Döntést támogató visszacsatolás: kiírás, elbírálás minőségének javítása Elszivárgások kiszűrése Segítő-támogató monitorozás: a szakmai munka folyamatos fejlesztésének eszköze Folyamatos monitorozás ( fórumok ): közös tanulás, korrekció, fejlesztés Pályázók védelme az utólagos visszavonásoktól Összefoglalóan: olcsó, egyszerű, célratörő, folyamatos, segítő monitorozás nélkül jó támogatási rendszert nem lehet működtetni 32

33 33. dia A bírálatra és monitorozásra jelölt, jelentkezett és résztvett szakemberek: Bírálatra felkért szakértők Antal Kálmán Budai Erzsébet Éliás Éva Erdei József Ghyczy Gellért Grátzer Mihályné Gróf András Győri Péter Gyuris Tamás Juhász Arnold Kártyás Irén Maróthy Márta Szabó Attiláné Szoboszlai Katalin Virág Tamás Monitorozásra felkért szakértők Antal Kálmán Bartolomeo Inacio Dezanove Bársony Zsolt Bércesi Ildikó Borsi Ibolya Breitner Péter Budai Erzsébet Dabisné Zsoldos Mónika Földi Bernadett Gurály Zoltán Győri Péter Hajdú Krisztián Horváth Takács Bernadett Hunyadi Anett Juhász Arnold Lengyel Eszter Pattyán László Pinke Mónika Pocsai-Farkas Anikó Simon Viola Tóth Ferencné Varga Dóra Varsányi Nóra Végh Árpád Verasztó Edina Vida Judit Zsák Györgyi 33

34 34. dia Taktikák - praktikák: Mit és mennyit (kiknek) vásárolunk? krízis autó(k) speciális utcai szolgálatok nappali melegedők plusz nyitva tartása étkeztetés támogatott lakhatás lábadozók gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 34

35 35. dia Köszönöm a figyelmeteket! 35

36 36. dia Melléklet: Főbb programokra fordított támogatási összegek évenként 36

37 37. dia Melléklet: egyes támogatási célokra fordított összegek Program támogatásberuházásra támogatás- működésre Együtt 2004 I.1 utca I.2 étkeztetés I.3 hétvégi I.5 Tartósan utcán élők lakhatásának támogatása II1 beruházás II.2 kiegészítő II.3 téli kiegészítő III.1 Krízis autó III.2 támogatott lakhatás III. 3 támogatott lakhatás (bón) IV. 1 diszpi IV. 2 módszertan együtt

38 38. dia Melléklet: egyes támogatási célokra fordított összegek Program támogatásberuházásra támogatás- működésre Együtt étkeztetés hétvégi eü diszpi kiegészítő téli kiegészitő beruházás támogatott lakhatás foglalkoztatás együtt

39 39. dia Melléklet: egyes támogatási célokra fordított összegek Program támogatásberuházásra támogatás- működésre Együtt 2006 I./2 diszpi I./3 Étkeztetés I./4. hétvégi I./5 Rendkívüli időjárás Nappali I./6. Alacsony küszöbű szolgáltatások I./7 Tartósan utcán élők lakhatásának támogatása II./1 beruházás II./2 Kiegészítő II./3. A téli ellátást kiegészítő II./4. eü III./1 támogatott lakhatás együtt

40 40. dia Melléklet: egyes támogatási célokra fordított összegek Program támogatásberuházásra támogatás- működésre Együtt 2007 I/2 diszpi I/2 diszpi I/3 Étkeztetés I/4 hétvégi I/5 Beléptető I/6 nyitott szolgáltatások II/1/3. beruházás II/2 Kiegészítő II/3 Téli ellátást kiegészítő II/4. eü III/1 támogatott lakhatás együtt

41 41. dia Melléklet: egyes támogatási célokra fordított összegek Program támogatásberuházásra támogatás- működésre Együtt 2008 I/1 Krízisautók és spec. Utca I/2 diszpi I/3 Étkeztetés I/4 hétvégi I/5 Beléptető I/6 nyitott szolgáltatások II/1/3 beruházás II/2 Kiegészítő II/3 A téli ellátást kiegészítő II/4 eü III/1 támogatott lakhatás együtt

42 42. dia Melléklet: egyes támogatási célokra fordított összegek Program támogatásberuházásra támogatás- működésre Együtt 2009 I/1 Krízisautók és spec. Utca I/2 diszpi I/3 Étkeztetés I/4 hétvégi I/5 Beléptető I/6 nyitott szolgáltatások II/1 beruházás II/2 Kiegészítő II/3 Téli ellátást kiegészítő II/4 eü III/ 1 támogatott lakhatás együtt

43 43. dia Pályázó szervezet neve Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete támogatásberuházásra támogatásműködésre támogatási cél Krízisautó működtetésének támogatása Speciális utcai gondozó szolgálat működtetésének támogatása Speciális utcai gondozó szolgálat működtetésének támogatása Speciális utcai gondozó szolgálat működtetésének támogatása Krízisautó működtetésének támogatása Menhely Alapítvány Speciális utcai gondozó szolgálat működtetésének támogatása Speciális utcai gondozó szolgálat működtetésének támogatása Menhely Alapítvány Krízisautó működtetése 2009/2010 telén. Menhely Alapítvány Krízisautó működtetése 2010 nyarán. Menhely Alapítvány Regionális diszpécser Szolgálat üzemeltetésére 12 hónapon keresztül 43

44 44. dia "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Érd Város Önkormányzat Szociális Gondozó Központ Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány fő étkeztetése éjjeli menedékhelyen, 166 napon át fő étkeztetése éjjeli menedékhelyeken (Előd, Dózsa, Könyves), 166 napon át fő étkeztetése éjjeli menedékhelyen, 166 napon át fő étkeztetése éjjeli menedékhelyen (Gránátos u.), 166 napon át. 57 fő étkeztetése éjjeli menedékhelyen (Jászberényi út), 166 napon át fő étkeztetése éjjeli menedékhelyen (Szobi u.), 166 napon át. Léthatáron Alapítvány fő étkeztetése éjjeli menedékhelyen, 166 napon át. Magyar Evangéliumi Testvérközösség Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Tiszta Forrás Alapítvány Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház fő étkeztetése éjjeli menedékhelyeken 166 napon át fő étkeztetése éjjeli menedékhelyen, 166 napon át fő étkeztetése éjjeli menedékhelyen, 166 napon át. (megvalósítási időszak: ig) Nappali melegedők hétvégi nyitvatartása 660 fő részére (Fehér köz 300 fő, Könyves 290 fő, Dózsa Origóc 70 fő) 46 napon át (étkeztetés nélkül). Nappali melegedő hétvégi nyitvatartása 180 fő részére 46 napon át (étkeztetés nélkül). 44

45 45. dia "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány Konvektorok és tartozékaik beszerzésének támogatása Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei A BMSZKI telephelyeinek eszközbeszerzésének támogatása (nem támogatott tételek: forgószék, TV.) Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei vizesblokk konténer telepítésének támogatása Érd Város Önkormányzat Szociális Gondozó Központ Nappali melegedő rekonstrukciójának támogatása Hajléktalanokért Közalapítvány Ablakcsere támogatása a HKA kiléptető lakásában Léthatáron Alapítvány Éjjeli Menedékhely korszerűsítésének támogatása (támogatott tétel: tetőszigetetlés) Léthatáron Alapítvány Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Magyar Evangéliumi Testvérközösség A "Fűtött utca" hajléktalan ellátó központ korszerűsítésének támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nappali Centrum fűtésének korszerűsítése Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület A "Vonat" Éjjeli menedékhelyen 70 db ágy rendbe tételének támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület MMSZ Eötvös utcai Nappali melegedő légtechnikai berendezésének felújítása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Éjjeli Menedékhely felújításának támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Ágyak cseréjének támogatása a Csepeli Férfi szállón Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet XIX. kerületi Nappali melegedő felújításának támogatása (támogatott tétel: burkolási költségek) Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Ágycsere a Madridi úti Szállón Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Menedék Alapítvány A Menedék Fiúotthon vizesblokk felújításának támogatása Menhely Alapítvány Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház Oltalom Karitatív Egyesület Hajléktalanok Nappali melegedőjének korszerűsítésének támogatása (támogatási kitétel:burkolás, szellőztető rendszer és az asztalosipari munkák) Az Anyaotthon korszerűsítésének és felújításának támogatása (támogatási kitétel: a működési engedély megtartásához kapcsolódó beruházások) Twist Olivér Alapítvány Fűtéskorszerűsítés és melegvíz-kapacitás növelésének támogatása Új Út Szociális Egyesület Nappali melegedő felújításának támogatása a végleges működési engedély megszerzése érdekében "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány Eszközbeszerzés az éjjeli menedékhelyen 45

46 46. dia Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Hajléktalanokért Közalapítvány Keresztény Advent Közösség Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház Twist Olivér Alapítvány Utcai gondozó szolgálatok téli ellátásainak kiegészítése. Utcai gondozó szolgálat téli ellátásainak kiegészítése. Utcai gondozó szolgálat és nappali melegedő téli ellátásainak kiegészítése. Utcai gondozó szolgálat téli ellátásainak kiegészítése. (II. III. XI. XXII. Kerületekben) 10 fő kiegészítő étkeztetése lábadozóban, 166 napon át. (megvalósítási időszak: ig) Utcai gondozó szolgálat és nappali melegedő téli ellátásainak kiegészítése: 100 db kórházi csomag beszerzése. Utcai gondozó szolgálat téli ellátásainak kiegészítése. 46

47 47. dia Magyar Evangéliumi Testvérközösség db téli kiegészítő felszerelés gyártásának támogatása (támogatási kitétel: bérköltségek) "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány Gyógyszer és gyógyászati segédeszközök kiváltásának támogatása, ápoló személyzet alkalmazásával Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei A 20 fh bővítés a BMSZKI Lábadozóján Rehabilitáció a BMSZKI Krónikus osztályán Higiénés, terápiás és szociális áplás kieészítésének támogatása a BMSZKI fekvőbeteg részlegén "Hajléktalan Hospice" c. program támogatása Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gyógytorna foglakozás mozgássérült hajléktalanok részére (támogatási kitétel: projektvezető bére nem támogatott) Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Érd Város Önkormányzat Szociális Gondozó Központ Hajléktalan kliensek fogászati kezelésének támogatása a BMSZKI Egészségügyi Centrumában Oltóanyag vásárlásának támogatása Hajléktalan személyek preventív támogatása támogatott időszak Gyógyszertámogatás és fogprotézis Fiatalok Önsegítő Egyesülete Pszichiáter munkabérének támogatása, gyógyszerköltségek és beteglátogatás Hajléktalanokért Közalapítvány Gyógyszerköltségek támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület "Látásbarát szemüveg" c. porgram támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület A Mozgó Orvosi rendelő gyógyszerköltségeinek támogatása Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz biztosítása az Éjjeli menedékhelyen Menhely Alapítvány Gyógyszer, gyógyeszköz és szemüveg támogatása (támogatási kitétel: személyi költségek nélkül) Menhely Alapítvány Egy 35 ágyas lábadozó működtetése a téli időszakban Oltalom Karitatív Egyesület Gyógyszerek, kötszerek biztosítása az Oltalom kórházában 47

Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Balatonföldvár, 2010. szeptember 9-10.

Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Balatonföldvár, 2010. szeptember 9-10. 1. dia A közalapítvány tevékenységének áttekintése 1 2. dia A közalapítvány tevékenységei HKA A hajléktalan-ellátás fejlesztése Intézményfenntartás FOGLAK projektiroda Módszertani tevékenység Nyilvánosság

Részletesebben

Javasolt Pályázati. Igényelt Pályázó szervezet neve Megvalósítás helyszíne Javasolt program. támogatás azonosító

Javasolt Pályázati. Igényelt Pályázó szervezet neve Megvalósítás helyszíne Javasolt program. támogatás azonosító Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése a Hajléktalanokért Közalapítvány által 2012. november 9-én közzétett Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-Magyarországi régióban 2012-13.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 21

1. oldal, összesen: 21 KMR-101 KMR-102 KMR-103 KMR-104 KMR-105 KMR-106 KMR-107 KMR-108 KMR-109 Misszió Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Szociális Gondozó Központ 1194 Budapest, Viola utca 30. Dankó u. 11. 2030 Érd,

Részletesebben

A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése

A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése Első Szakasz 2011. november 1. 2012. március 31. Balatonföldvár 2012. augusztus 30.-31. Aknai Zoltán Közterület helyett emberibb Körülmények (Menhely Alapítvány)

Részletesebben

A FŐVÁROSI HAJLÉKTALANELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK ALAP INFORMÁCIÓS KIADVÁNY

A FŐVÁROSI HAJLÉKTALANELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK ALAP INFORMÁCIÓS KIADVÁNY A FŐVÁROSI HAJLÉKTALANELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK ALAP INFORMÁCIÓS KIADVÁNY ÉJJELI MENEDÉKHELYEK Intézmény Férőhely Feltétel Rés Alapítvány Rés-női Podmaniczky u. 33. T/F: 269-3601 BMSZKI Könyves 1087 Könyves Kálmán

Részletesebben

Székhely Program megnevezése Indoklás. Közterületen élő hajléktalanok részére ruházat biztosítása Győrben. Krízisszállás működtetése Keszthelyen

Székhely Program megnevezése Indoklás. Közterületen élő hajléktalanok részére ruházat biztosítása Győrben. Krízisszállás működtetése Keszthelyen TK-01 Segítőház Alapítvány Győr 9027 Győr, Avar u. 3. TK-02 Egyesített Szociális Intézmény Keszthely 8360 Keszthely, Csók I. u. 1/A Közterületen élő hajléktalanok részére ruházat biztosítása Győrben Krízisszállás

Részletesebben

HAJLÉKTALANSÁG. Összeállította: Orvos Adrienn

HAJLÉKTALANSÁG. Összeállította: Orvos Adrienn HAJLÉKTALANSÁG Összeállította: Orvos Adrienn Csak néhány szám vagyis ember A KSH adatai szerint Magyarországon évente 300 fővel növekszik az otthonukat elveszítő emberek száma. Budapesten és Pest megyében

Részletesebben

Labdarúgó-beruházásokra és hajléktalanokra fordított közpénzek a 2013-2014. évi költségvetésekben

Labdarúgó-beruházásokra és hajléktalanokra fordított közpénzek a 2013-2014. évi költségvetésekben Labdarúgó-beruházásokra és hajléktalanokra fordított közpénzek a 2013-2014. évi költségvetésekben 2013. október 15. A tanulmány az Open Society Archive megrendelésére készült. Összefoglaló Összefoglalva

Részletesebben

A leghidegebb napok 2011/2012 telén,

A leghidegebb napok 2011/2012 telén, A leghidegebb napok 2011/2012 telén, avagy mi történt február 1. és február 15. között? (Menhely Alapítvány) 1 Regionális Diszpécser Szolgálatok Intézmény Ellátási terület Telefonszám Utcai Szociális Segítők

Részletesebben

A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN

A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN 1. KÖZTERÜLETEN NE ÉLJENEK ÉS NE ALUDJANAK EMBEREK?! SPECIÁLIS KIHÍVÁSOK AZ UTCAI SZOLGÁLTATÁSOK KAPCSÁN SZEKCIÓVEZETŐ: MORVA EMÍLIA (MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET)

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert.

KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert. KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert.hu Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. Dr. Felkai

Részletesebben

Szakmai beszámoló. 2011. január 1. - 2011.december 31.-ig 2011.

Szakmai beszámoló. 2011. január 1. - 2011.december 31.-ig 2011. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertana A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének gesztorálásával működő Dél-alföldi Regionális Módszertani Intézmény Konzorciumi

Részletesebben

Beszámoló a Hajléktalanokért Közalapítvány által szervezett TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt záró-konferenciájáról

Beszámoló a Hajléktalanokért Közalapítvány által szervezett TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt záró-konferenciájáról Beszámoló a által szervezett TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt záró-konferenciájáról A 2008-ban kezdte el azt a módszertani segítő munkát, mely a hajléktalan emberek önálló lakhatáshoz segítését, munkaerő-piaci

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

Hogyan tovább Budapest? A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium feladatai. Szemléletváltás?!

Hogyan tovább Budapest? A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium feladatai. Szemléletváltás?! Hogyan tovább Budapest? A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium feladatai. Szemléletváltás?! Morva Emília Balatonföldvár, 2012. 08. 30. (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület) 1 Korábbi feladatmeghatározásunk

Részletesebben

Szakmai beszámoló módszertani munkáról 2008. 01. 01 2008. 07. 01.

Szakmai beszámoló módszertani munkáról 2008. 01. 01 2008. 07. 01. Az a támasz, amelyet az ember az életben leggyakrabban használ, a remény. (Veltman) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertana Szakmai beszámoló módszertani munkáról

Részletesebben

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Tájékoztató a családon belüli erőszak elkövetői részére (bántalmazó részére)

Tájékoztató a családon belüli erőszak elkövetői részére (bántalmazó részére) Tájékoztató a családon belüli erőszak elkövetői részére (bántalmazó részére) Éjjeli Menedékhely Sörháztér 3. Kapcsolattartó: Fodor Mónika ÉJJELI MENEDÉKHELYEK Intézmény Felettes szerv Férőhely Feltétel

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

Mester Dániel NRSZH. Hajléktalan-ellátás Országos Konferenciája 2013 Balatonföldvár 2013. augusztus 30.

Mester Dániel NRSZH. Hajléktalan-ellátás Országos Konferenciája 2013 Balatonföldvár 2013. augusztus 30. Mester Dániel NRSZH Hajléktalan-ellátás Országos Konferenciája 2013 Balatonföldvár 2013. augusztus 30. Rehabilitációs és Szociális Hivatal) 1 Igénybevevői Nyilvántartásról Célja: az ágazati szolgáltatások

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, 1173 Bp., Pesti út 117. Az időpont kialakítás alatt.

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, 1173 Bp., Pesti út 117. Az időpont kialakítás alatt. A Közép-magyarországi Szociális Módszertani Intézmény konzorciumi partnerei által szervezett szociális továbbképzési rendszerben minősített továbbképzések 1 Továbbképzés neve, engedélyszáma Mentálisan

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról

ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról Készítette: Szimoncsikné dr. Laza Margit

Részletesebben

Az Egészségügyi Centrumok működése

Az Egészségügyi Centrumok működése ellátásáért a gazdasági válság árhullámaival szemben Az Egészségügyi Centrumok működése Dr. Kass Ferenc MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT - magyar katolikus jótékonysági hálózat, kiemelkedően közhasznú szervezet,

Részletesebben

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 3. sz. melléklet Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 1. i fenntartású intézmények 1.1. ápolást, gondozást nyújtó intézmények 1.1.1. idősek otthona Fenntartó neve Intézmény neve, férőhelyeinek

Részletesebben

HAJLÉKTALANOKAT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK

HAJLÉKTALANOKAT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK HAJLÉKTALANOKAT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK VIP Hajléktalan Ápoló- Gondozóház - Léthatáron Isola Léthatáron Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Átmeneti Szálló Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Rehabilitációs Szálló

Részletesebben

Belső nyilvántartások a hajléktalanokat segítő munkában

Belső nyilvántartások a hajléktalanokat segítő munkában Belső nyilvántartások a hajléktalanokat segítő munkában MENHELY ALAPTVÁNY Diszpécser Szolgálat Krízis autó Kürt utcai ügyfélszolgálat A. Ügyfélnyilvántartás B. Intézményi regiszter C. Esemény napló D.

Részletesebben

Belső nyilvántartások a hajléktalanokat segítő munkában

Belső nyilvántartások a hajléktalanokat segítő munkában Belső nyilvántartások a hajléktalanokat segítő munkában MENHELY ALAPTVÁNY Diszpécser Szolgálat Krízis autó Kürt utcai ügyfélszolgálat A. Ügyfélnyilvántartás B. Intézményi regiszter C. Esemény és forgalmi

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

1/16. Pályázati azonosító. Igényelt támogatás (Ft) Javasolt támogatás (Ft) Pályázó szervezet neve Megvalósítás helyszíne Javasolt program

1/16. Pályázati azonosító. Igényelt támogatás (Ft) Javasolt támogatás (Ft) Pályázó szervezet neve Megvalósítás helyszíne Javasolt program Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése a Hajléktalanokért Közalapítvány által 2012. november 9-én közzétett Hajléktalan személyek téli ellátásának biztosítása a konvergencia-régiókban 2012-13.

Részletesebben

3. 9/1999. (XI. 24.) Sz.Cs.M. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

3. 9/1999. (XI. 24.) Sz.Cs.M. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások Cím: Budapest 1138 Zsilip u.13. Telefonszám: +36-20-353-6483 Megbízott vezető: Császár Gyula Balázs Nagyobb térképre váltás Szakmai program I. A működést biztosító és szabályozó jogi háttér: 1. 1949. évi

Részletesebben

Hajléktalanok jogvédelme

Hajléktalanok jogvédelme TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Hajléktalanok jogvédelme Összeállította: Forgács Béla Ellátottjogi képviselő 2014. Június 11.. HAJLÉKTALANOK

Részletesebben

JELENTÉS. A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése. 0613 2006. június

JELENTÉS. A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése. 0613 2006. június JELENTÉS A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése 0613 2006. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése. 3700 Kazincbarcika, Építők útja 13-15. 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u.

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése. 3700 Kazincbarcika, Építők útja 13-15. 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. KONV-101 KONV-102 KONV-103 KONV-104 KONV-105 Badalik Bertalan Szociális 6800 Hódmezővásárhely, Szolgáltató Csomorkányi u. 17. Magyar Vöröskereszt Heves Megyei 3300 Eger, Klapka Gy. u. 9. Magyar Vöröskereszt

Részletesebben

Krizsán Ildikó 2014. november 27. 2014. november 27. Krizsán Ildikó

Krizsán Ildikó 2014. november 27. 2014. november 27. Krizsán Ildikó SZOCIÁLIS JOG I. 1. Szociálistörvényalkalmazása 2. A szociális törvény és a hozzá kapcsolódóvégrehajtásirendeletek 3. Változások az ágazati szabályozásban (külön diasor). Témakörök Alaptörvény Szociális

Részletesebben

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylésének./2009.(...). rendelete az önkormányzat szociális szolgáltatásairól szóló 12/2008. (04. 01.) rendelet módosításáról A Közgylés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR.

EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR. EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR. ~,L~~J 8 S'5.. a b Iktatószám: 17332/201 5/P ARL lliv. szám: K/3899. Schmuck Erzsébet országgy űlési képvisel ő részére LMP Budapest Tisztelt

Részletesebben

Szolgáltató neve Szolgáltató székhelye Engedélyezett szolgáltatási tevékenység SZIFIGYET Közhasznú Nonprofit Kft. 2476 Kápolnásnyék, Búzavirág u. 12.

Szolgáltató neve Szolgáltató székhelye Engedélyezett szolgáltatási tevékenység SZIFIGYET Közhasznú Nonprofit Kft. 2476 Kápolnásnyék, Búzavirág u. 12. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. (2) bekezdése alapján vezetett nyilvántartás A Szociális és Gyámhivatal által Fejér

Részletesebben

Előzmények. Eredeti cél: a fogyatékos személyeket ellátó nagy bentlakásos intézmények lebontása az önálló életvitel kialakítása és fenntartása

Előzmények. Eredeti cél: a fogyatékos személyeket ellátó nagy bentlakásos intézmények lebontása az önálló életvitel kialakítása és fenntartása Tá m o g a t o t t l a k h a t á s - e g y r é g i - ú j s z o c i á l i s e l l á t á s Maróthy Márta A hajléktalanellátás országos konferenciája 2014. Előzmények Eredeti cél: a fogyatékos személyeket

Részletesebben

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése. 4024 Debrecen, Szent Anna u. 21. 9700 Szombathely, Zanati út 1.

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése. 4024 Debrecen, Szent Anna u. 21. 9700 Szombathely, Zanati út 1. TÁMOGATÁSI DÖNTÉS az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hajléktalanokért Közalapítvány között kötött, 13880-4/2015/SZOCSZOLG ügyiratszámú együttműködési megállapodás alapján, a Hajléktalanokért Közalapítvány

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu MELLÉKLET HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ 1. A Nemzeti Rehabilitációs

Részletesebben

Az ellátórendszer intézményei A prostitúció és az emberkereskedelem áldozatait segítő ellátórendszer főbb feladatai, szakmai, etikai alapelvei B.A. H.K. Ártalomcsökkentő, alacsony küszöbű szolgáltatások

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Hajléktalanok. Az utca emberei

Hajléktalanok. Az utca emberei Hajléktalanok Az utca emberei Hajléktalanok Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok.

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2014 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2014 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2014 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Gurály Zoltán Szabó Andrea A hivatalos nyilvántartások szerint Az

Részletesebben

Az EU-s támogatások jelentősége

Az EU-s támogatások jelentősége Az ESZA NKft, mint Közreműködő Szervezet szerepe a hajléktalanellátás fejlesztésében az EU-s források hatékony szétosztása, kezelése és monitorozása Előadó: Laczkó Brigitta, programirányító Miről lesz

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Győri Péter. A hajléktalanügyet támogató információs rendszerek kialakításának lehetőségeiről. Jelenlegi helyzet lehetséges továbblépések

Győri Péter. A hajléktalanügyet támogató információs rendszerek kialakításának lehetőségeiről. Jelenlegi helyzet lehetséges továbblépések Győri Péter A hajléktalanügyet támogató információs rendszerek kialakításának lehetőségeiről Jelenlegi helyzet lehetséges továbblépések Jelenlegi helyzet Vannak-e információink a következőkről (példák)?

Részletesebben

Bemutatkozik a hódmezővásárhelyi Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény Korsós Sándor (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely)

Bemutatkozik a hódmezővásárhelyi Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény Korsós Sándor (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) Bemutatkozik a hódmezővásárhelyi Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény Korsós Sándor (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) A szociális ellátás minősége, annak gyakorlati tapasztalatai,

Részletesebben

Egyéb fenntartású intézmények

Egyéb fenntartású intézmények Egyéb fenntartású intézmények 1./ Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei Szervezete Fenntartó címe: Miskolc, Győri kapu 123. Vezető: Grubert Roland T: 509-431., 509-434, Ellátási forma: központ 2./ Magyar

Részletesebben

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN!

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN! FELHÍVÁS Tisztelt miskolci lakosok! Évente nagyon sok ember válik a tél áldozatává, és szenved kihűléses halált lakáson belül és kívül egyaránt. FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére 6129/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére Tárgy: Javaslat a megye szociális intézményeiben a szakosított szociális ellátások igénybevételének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7.

Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7. Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. május 27. Szőke Zsolt elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Lélek-Hang Egyesület 2013. évben gazdálkodásáról

Részletesebben

Hajléktalan ellátás. 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati

Hajléktalan ellátás. 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati Hajléktalan ellátás Kötelező irodalom: 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben. Új Mandátum, 2001. 2. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI

BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI BEVEZETÉS BEVEZETÉS A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) a Fővárosi Önkormányzat hajléktalanellátó szervezete. 1993-ban

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

Eredmények és kihívások a hajléktalan személyek visszailleszkedésében. Rigóné Kiss Éva MMSz Kecskemét

Eredmények és kihívások a hajléktalan személyek visszailleszkedésében. Rigóné Kiss Éva MMSz Kecskemét Eredmények és kihívások a hajléktalan személyek visszailleszkedésében Rigóné Kiss Éva MMSz Kecskemét Az MMSz feladata, hogy segítséget nyújtson a szükségben lévőknek, amelynek érdekében a társadalom és

Részletesebben

Összefoglaló a Hajléktalanellátás 2007 országos konferencia egészségügyi szekciójáról.

Összefoglaló a Hajléktalanellátás 2007 országos konferencia egészségügyi szekciójáról. Összefoglaló a Hajléktalanellátás 2007 országos konferencia egészségügyi szekciójáról. dr. Gajdátsy Árpád és Vajdovics Viktória A szekció meghirdetett címe Egészségügyi rendszer változásai kapcsán a hajléktalan-ellátás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Iktatószám: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ripka András Emberjogi tanácsnok Napirendi pont:... ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Tárgy:

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

Összefoglaló a 2010. alapszolgáltatási szakmai napokról

Összefoglaló a 2010. alapszolgáltatási szakmai napokról Közép-Magyarországi Regionális Szociális Módszertani Intézmény 1033 Budapest, Miklós u. 32. tel: 06-1-388-8920 e-mail: modszertaniintezmeny[kukac] maltai.hu web: www.maltai.hu/kmomodszertan Tartalom 1.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE

KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 1. /Fax: (54) 465 856 E-mail: szockozpont@freemail.hu Iktatószám: /2011. 21. T Á J

Részletesebben

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.)

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.) The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. EGYÜTTES ERŐVEL Menhely Alapítvány

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Miért tartunk itt? Hajléktalanügyi országos konferencia 2008. Győri Péter: Miért tartunk itt?

Miért tartunk itt? Hajléktalanügyi országos konferencia 2008. Győri Péter: Miért tartunk itt? Győri Péter: Előadásomat ismét és még mindig Solt Ottília, Mezei György, Pik Katalin, Ungi Tibor és Bognár Szabolcs emlékének ajánlom Egy gondolatmenet lépései tézisek: 1. Az otthontalanság lakástalanság

Részletesebben

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolást, gondozást nyújtó, idısek otthona

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolást, gondozást nyújtó, idısek otthona szociális intézmény neve, címe fenntartója szolgáltatásai elérhetısége Dél-Borsodi Szociális Otthon 3441 Mezıkeresztes, Május 1. tér 7. Szent József Idısek Otthona 3400 Mezıkövesd, Rákóczi u. 21. Árpádházi

Részletesebben

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE .. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. május 15-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. május 15-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Egyesített Szociális Intézmény pályázatainak támogatása

Részletesebben

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése. Étkeztetés 45 hajléktalan ember részére 2800 Tatabánya, Cseri u. 34.

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése. Étkeztetés 45 hajléktalan ember részére 2800 Tatabánya, Cseri u. 34. Pályázó szervezet neve Székhely program megnevezése KONV-101 Szent Anna Főplébánia Caritas 4024 Debrecen, Szent Anna u. Étkeztetés 100 hajléktalan ember 21. részére Debrecenben KONV-102 Badalik Bertalan

Részletesebben

2011. ÉVI BESZÁMOLÓ MUNKATÁRSAK: ANDORKÓ ÉVA BREITNER PÉTER FEHÉR BORÓKA VIDA JUDITH TATÁR BABETT

2011. ÉVI BESZÁMOLÓ MUNKATÁRSAK: ANDORKÓ ÉVA BREITNER PÉTER FEHÉR BORÓKA VIDA JUDITH TATÁR BABETT BMSZKI MÓDSZERTAN 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ MUNKATÁRSAK: ANDORKÓ ÉVA BREITNER PÉTER FEHÉR BORÓKA VIDA JUDITH TATÁR BABETT 1 1. REGIONÁLIS MÓDSZERTANI TEVÉKENYSÉGEK A Közép-magyarországi régió Módszertani feladatait

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Balatonföldvár, 2010. szeptember 9-10.

Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Balatonföldvár, 2010. szeptember 9-10. 1. Dia És mégis bejöttek Nagy Zoltán Szakmai igazgató Menedékház Alapítvány 2010. szeptember 9 10. Üdvözlök mindenkit! Nagy Zoltán vagyok a Menedékház Alapítvány munkatársa. Előadásom egy modell kísérletről

Részletesebben

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag A Kormány 1106/2012. határozata A megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-85/2014. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Menhely Alapítvány

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok Kerület Családsegítő és Gyermekjóléti Elérhetőség Ügyfélfogadás Szolgálatok II. III. IV.

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok Kerület Családsegítő és Gyermekjóléti Elérhetőség Ügyfélfogadás Szolgálatok II. III. IV. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok Kerület Családsegítő és Gyermekjóléti ok I. Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási II. Vezető: Madár Csaba szakmai vezető: Dukay Tibor Családsegítő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló 3. I. Beszámoló az intézményi ellátásokról 9. Éjjeli Menedékhelyek 10. Egészségügyi feladatok

Részletesebben

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29.

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29. SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás i döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek Feladatmutatóra jutó támogatás összege Békés Megyei Hajnal István Szociális 1 SZF-SZ-002/2-2010 Békés Megyei

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete E Ü D SZ M Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete II. Közgyűlés Budapest, 2010. 12. 10. "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,

Részletesebben

A kórházi szociális munka

A kórházi szociális munka EÜDSZM Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete A kórházi szociális munka Kik a kórházi szociális munkások? A szociális munka egy professzionális segítő tevékenység, mely elősegíti

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2007. JANUÁR

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2007. JANUÁR Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2007. JANUÁR SEGÍTSÜNK EMBERTÁRSAINKON! "Az 54 éves férfi éjszaka ittasan ért haza, saját házának udvarán összeesett,

Részletesebben

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 3. sz. melléklet Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 1. i, kistérségi fenntartású intézmények 1.1. ápolást, gondozást nyújtó intézmények 1.1.1. idősek otthona Fenntartó neve Mohácsi Többcélú

Részletesebben

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19. Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások 2004. február 19. Témák I. Szabályozás célja és elvei II. Önsegélyező pénztárak szolgáltatásai III. Egészségpénztári szolgáltatások

Részletesebben

Hajléktalanellátás Országos Konferenciája, Balatonföldvár, 2011. szeptember 15-16. Utcáról hova? A hajléktalanellátás megújulási lehetőségei

Hajléktalanellátás Országos Konferenciája, Balatonföldvár, 2011. szeptember 15-16. Utcáról hova? A hajléktalanellátás megújulási lehetőségei Utcáról hova? A hajléktalan-ellátás megújulási lehetőségei Országos Konferencia, Housing First, avagy elsőként lakhatást A lakhatás tiszteletben tartandó jog és nem kiérdemlendő privilégium! Mi a Housing

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 2. sz. melléklet Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 1. i, kistérségi fenntartású intézmények 1.1. ápolást, gondozást nyújtó intézmények 1.1.1. idősek otthona Fenntartó neve Pécs M. J. Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8196/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Szenvedélybetegek Otthona Országos Módszertani Központ, Kaskantyú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2013. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2013. január 30-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-51/2013. ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2013. január 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztatás az Új Út Szociális

Részletesebben