Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány"

Átírás

1 1. dia Összefoglaló az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány működéséről és támogatási stratégiájáról a megalapítástól napjainkig Balatonföldvár 2010 Készítette: 1

2 2. dia Összefogás A megalapításhoz vezető út, alapítói célok 2

3 3. dia Budapest Főváros Közgyűlése május 27-i ülésén elfogadta a Beszámoló a fővárosi hajléktalan-ellátás kiépüléséről és feladatok a továbbfejlesztés tükrében c. előterjesztést és határozatait. Az előterjesztés rögzítette: A szerződéses kapcsolatok esetében az államigazgatás szereplőivel a kiszámíthatóságra, a kerületi önkormányzatokkal a tényleges feladat-ellátást követő tehermegosztásra, a civil szervezetek esetében pedig a kölcsönös érdekek elismerésére, és érvényesítésére, a biztonságos működési feltételek megteremtésére kell törekedni. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy az országos és a fővárosi hajléktalan-ellátás helyzetének különbözősége, fejlődésének fázis-eltolódása miatt sajátos fővárosi érdekek, és érvényesítésükre a központi szabályozási tendenciáktól eltérő, sajátos fővárosi szabályozás alkalmazására is szükség van. A téli krízis-ellátás területén e követelményeknek elsősorban az egységes fővárosi irányítás és koordináció megteremtésével egyes szolgáltatások esetében a finanszírozás kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé, tételével, kríziskezelő alap létrehozásával és működtetésével lehet megfelelni. 3

4 4. dia Miután összegeztük az elmúlt évek tapasztalatait, negatívumként mondható el többek között, hogy a főhatósági és fővárosi pályázati rendszerek koordinálatlanok, a minisztériumi pályázati kiírások és döntések nem veszik figyelembe az ellátásért végső soron felelős Fővárosi Önkormányzat cselekvési programjában foglaltakat, az esetenként felmerülő tényleges szükségleteket, nem mindig voltak figyelemmel a budapesti ellátó rendszer összefüggéseire, emiatt a közpénzek biztosítása nem kellően hatékony, maga a pályázati finanszírozás visszatérően az ellátás kiszámíthatatlanságát eredményezi, ráadásul az eljárások hosszadalmasak, melynek következtében sokszor a finanszírozás az egyes, egyébként szükségesnek ítélt szolgáltatások megvalósítását is veszélybe sodorta. 4

5 5. dia Ugyanakkor pozitív folyamatként értékelhető többek között, hogy: kialakult a fővárosi civil és nem-civil hajléktalan-ellátások rendszere, az ellátók közötti koordináció stabil szervezeti formái alakultak ki (az ellátókat, önkormányzati delegáltakat, egyéb társszervezeteket tömörítő Fővárosi Hajléktalanügyi Fórum, az ellátók által választott Tizek tanácsa ) a fővárosi ellátók közötti koordináció magas színvonalát jelzi, hogy évről-évre közös szakmai munkaterv készül a téli ellátásra vonatkozóan, melyet a résztvevők írásbeli megállapodásba foglalnak (ez jelenti évenkénti pályázataik alapját) a végrehajtás során is biztosított a napi szintű koordináció (Diszpécser Központ, Krízis autók utcai szolgálatok, éjjeli menhelyek, lábadozók stb.) 5

6 6. dia Mindezen előzmények eredményeképpen került sor elején annak a három oldalú megállapodásnak az aláírására, mely a Szociális és Családügyi Minisztérium, a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi hajléktalan-ellátó szervezetek képviselői között jött létre. Ez a megállapodás többek között rögzíti, hogy a minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat együttműködik olyan megoldás kidolgozásában, mely figyelembe veszi a budapesti ellátás megszervezésének sajátosságait; lehetővé teszi a budapesti téli hajléktalan-ellátás sajátos és egységes rendszerként való kezelését. ennek érdekében megvizsgálják az ESzCsM és a Fővárosi Önkormányzat vonatkozó támogatási forrásai, eljárásai, szerződései és szervezési lépései rendszerszerű összehangolásának lehetőségeit, Ezt követően került sor 2002-ben az EszCsM és a Fővárosi Önkormányzat vezetői közötti tárgyalásokra, majd szakértői szintű egyeztetésekre, melyeken a felek megerősítették szándékukat arra vonatkozóan, hogy az elmúlt évek pozitív folyamatait megerősítendő, a negatív tapasztalatokat elkerülendő, a fővárosi hajléktalan-ellátó rendszer stabilitása és továbbfejlesztése érdekében új szervezeti formaként létre kell hozni egy közös közalapítványt. 6

7 7. dia A közalapítvány célja: a hajléktalan emberek téli speciális ellátásának összehangolt működtetése, továbbfejlesztése, finanszírozása, az általuk igénybe vett szociális intézményhálózat fejlesztése-támogatása, az ellátásukat segítő önsegítő és professzionális közösségi kezdeményezések támogatása, prevenciós, hajléktalanságból kijutási rendszerek, lakhatási modell-kísérletek támogatása, az e szociális szolgáltatásokat szervezők, az e területen dolgozó szakemberek és laikusok szerveződéseinek és továbbképzésének a támogatása a magán-, a társadalmi, a polgári és egyházi, valamint az önkormányzati és állami, minisztériumi kezdeményezések, erőforrások összekapcsolása, pályázatok kiírása. 7

8 8. dia A közalapítvány előnyei, várható pozitívumok: a főhatósági és fővárosi támogatási rendszerek koordinált kiírása, elbírálása, monitorozása, a források és a lebonyolítás egyesítése révén, a támogatási szerződések a jövőben támaszkodhatnak az ellátásért végső soron felelős Fővárosi Önkormányzat cselekvési programjában foglaltakra, az esetenként felmerülő tényleges szükségletekre, a budapesti ellátó rendszer összefüggéseire, ezzel jelentősen javulhat a közpénzek felhasználásnak hatékonysága, erősödhet az ellátás kiszámíthatósága, egyszerűbbé és így gyorsabbá válhatnak a szükséges eljárások, s ez elősegítheti a szükségesnek ítélt szolgáltatások megvalósítását. A Közalapítvány működése során alkalmas arra is, hogy egyéb belföldi, illetve külföldi, nemzetközi pályázatokon részt vegyen, további forrásokat vonjon be a szolgáltatás finanszírozására. 8

9 9. dia A kontexusról : Az ún. "30 %-os fővárosi kiegészítő normatívára" vonatkozó közszolgáltatási szerződések Férőhely-normatíva kiegészítő fővárosi támogatás SZERVEZET támogatott férőhely (db) Magyar Vöröskereszt Budapesti Központ 348 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 208 Hajléktalanokért Közalapítvány 150 Oltalom Karitatív Egyesület 114 Menhely Alapítvány 70 Léthatáron Alapítvány 76 RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány 35 Tiszta Forrás Alapítvány 22 Fiatalok Önsegítő Egyesülete 15 Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület 14 Menedék Alapítvány 12 Twist Olivér Alapítvány 33 Összesen

10 10. dia A kontexusról : Speciális - hajléktalanellátó - szolgáltatásokra szerződött budapesti civil szervezetek Speciális - hajléktalanellátó - szolgáltatásokra szerződött budapesti civil szervezetek Magyar Vöröskereszt Budapesti Központ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Oltalom Karitatív Egyesület Menhely Alapítvány Léthatáron Alapítvány RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány Fiatalok Önsegítő Egyesülete 10

11 11. dia Összefogás A működés módjára és az ellátás-szervezésre vonatkozó stratégiai célok, és azok megvalósulása 11

12 12. dia Stratégiai cél: összefogás, koordináció, kompetencia A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Fővárosi Önkormányzat Főpolgármest ere által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A szociális ügyekért felelős miniszter által javasolt személy A kuratórium összetétele: 4 fő ellátók 2 fő főváros 2 fő kormány 1 fő Pest megye A Fővárosi Önkormányzat Főpolgármest ere által javasolt személy A Pest Megyei Közgyűlés Elnöke által javasolt személy A szociális ügyekért felelős miniszter által javasolt személy 12

13 A Fővárosi Önkormányzat Főpolgármestere által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Fővárosi Önkormányzat Főpolgármestere által javasolt személy A Fővárosi Önkormányzat Főpolgármestere által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Fővárosi Önkormányzat Főpolgármestere által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Pest Megyei Közgyűlés Elnöke által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Pest Megyei Közgyűlés Elnöke által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A szociális ügyekért felelős miniszter által javasolt személy A szociális ügyekért felelős miniszter által A Fővárosi Hajléktalan javasolt személy Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A szociális ügyekért felelős miniszter által javasolt személy A szociális ügyekért felelős miniszter által javasolt személy Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 13. dia Pályázati kiírás előkészítése Stratégiai cél: Együttműködés, közös fejlesztés, nevesíthető felelősség Döntés a pályázati kiírásról HKA Tizek Szakértő k Pályázatok megírása Monitorozás Szakértők Szervezetek Szervezetek Szakértő k Szerződéskötés, végrehajtás Pályázatok elbírálása 13

14 14. dia A működésre vonatkozó további stratégiai célok: Átláthatóság Transzparencia Nyilvánosság Kiszámíthatóság Konszenzus alapú döntések Jól szabályozottság Lehető gyorsaság Szigorú belső és külső ellenőrzés 14

15 15. dia Ellátásfejlesztésre vonatkozó további stratégiai célok: Prioritás: téli krízis-kapkodás helyett tervezett szolgáltatási háló Prioritás: finanszírozási lyukak szükségletalapú betömése Prioritás: utcán élők ellátása, becsalogatása Prioritás: aktivizáló, visszaintegráló szolgáltatások kialakítása Prioritás: önállóság, kilépési lehetőségek, önálló lakhatás erősítése Prioritás: szervezetközi együttműködések ösztönzése Prioritás: ellátórendszer hálózatként kezelése Prioritás: szakmai visszacsatolások és folyamatos monitorozás 15

16 16. dia A források fölhasználása az alapítás óta 16

17 Ft Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 17. dia Az éves támogatási keret nem stabil, az utóbbi években érzékenyen csökkenő ÖKA támogatás összesen év 17

18 Ft Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 18. dia A keret döntő része a folyó működtetést szolgálja, összege követi a teljes keretösszeg változásait ÖKA támogatás működtetésre év 18

19 Ft Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 19. dia A beruházási keret az évi 40 millió Ft körül a maradvány elv szerint alakul ÖKA támogatás beruházásra év 19

20 20. dia Hat év alatt összesen 1,67 milliárd Ft támogatási kerettel gazdálkodott a közalapítvány Beruházás Működtetés Összesen Együtt

21 Ft Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 21. dia Jelentősebb támogatási blokkok: étkeztetés A támogatások mintegy 6-10 %-a jut étkeztetésre ÖKA étkeztetés támogatása év 21

22 22. dia Jelentősebb támogatási blokkok: egészségügy A támogatások mintegy %-át köti le az egészségügyi ellátás kiegészítése ÖKA egészségügyi támogatás

23 Ft Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 23. dia Jelentősebb támogatási blokkok: kiegészítők A támogatások egyre nagyobb összege jut különböző ún. kiegészítő tevékenységekre ÖKA kiegészítők támogatása év 23

24 Ft Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 24. dia Jelentősebb támogatási blokkok: beruházás A beruházásokra fordított támogatások a teljes keret és a működési támogatások függvényében változik ÖKA beruházások támogatása év 24

25 25. dia Jelentősebb támogatott beruházások BMSZKI BMSZKI Twist Oliver HKA Oltalom Karitatív Magyar Vöröskereszt BMSZKI MET Menedék HKA HKA MMSZ Magyar Vöröskereszt Magyar Vöröskereszt MMSZ Léthatáron MMSZ MMSZ Menhely Magyar Vöröskereszt Baptista használt eszközök, berendezések pótlása, részleges bútorzatcsere. telephelyek korszerűsítése Nappali melegedő létrehozása 30 fős tartós betegek részére lábadozó kialakítása 20 férőhelyes éjjeli menedékhely kialakítása Női szálló létrehozása 100 férőhelyes Nappali melegedő kialakítása A "Fűtöt utca" hajléktalan ellátó központ korszerűsítése Menedék Fiűotthon épületének korszerűsítése Szobi u-i intézmény tárgyi feltételeinek biztosítása (akadálymentesítés- lift) Férőhely bővítés a HKA Pro Domo Éjjeli Menedékhelyén Murányi utcai Nappali melegedő felújítása Ágyak cseréje a Csepeli Férfi szálló 110 férőhelyén Ágycsere a Madridi úti Szállón Nappali melegedő belső felújítása és bútorzat cseréje Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) 25

26 Ft Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 26. dia Jelentősebb támogatási blokkok: önálló lakhatás A támogatások közel 1/3-a stabilan a visszailleszkedést, önálló lakhatást szolgálja ÖKA lakhatási támogatás év 26

27 Ft Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 27. dia A teljes keret összeg évenkénti változásai eltérő mértékben érintették a különböző támogatási célok megvalósíthatóságát ÖKA támogatások szerkezete év lakhatás egyéb kiegészítő eü étkeztetés beruházás 27

28 % Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 28. dia Nagy vonalakban: a támogatások 1/3-a fejlesztést, kiléptetést, 1/3-a folyó működést, kríziskezelést, 1/3-a a prevenciót, a kreatív kezdeményezések megvalósítását szolgálta ÖKA támogatások szerkezete (%) 100% 80% 60% 40% 20% 0% lakhatás egyéb kiegészítő eü étkeztetés beruházás év 28

29 29. dia Mennyire, miben sikerült az eredeti célokat teljesíteni? 29

30 30. dia Következtetések - 1: speciális rendszerszintű szolgáltatások kifejlesztése, fenntartása: diszpécser szolgálat krízis autó(k), speciális utcai szolgálatok rugalmas alkalmazkodás a finanszírozás változásaihoz: utcai szolgálatok normatív támogatása ÖKA támogatás nappali melegedők normatív támogatása ÖKA támogatás előremutató, kreatív helyi innovációk ösztönzése: álláskeresők, teleszobák, kulturális, közösségi programok hospice, gyógytorna, terápiás foglalkozások 30

31 31. dia Következtetések - 2: a sikerágazat visszailleszkedési (lakhatási) támogatás: között 1743 hajléktalan embert segítettünk többnyire 12 hónapos önálló lakhatáshoz a sikertelen ágazat utcán élők alacsonyküszöbű befogadása átmeneti szállókra: néhány kivételtől eltekintve nincs erre jelentkező, vállalkozó 31

32 32. dia A monitorozás néhány tapasztalata: Döntést támogató visszacsatolás: kiírás, elbírálás minőségének javítása Elszivárgások kiszűrése Segítő-támogató monitorozás: a szakmai munka folyamatos fejlesztésének eszköze Folyamatos monitorozás ( fórumok ): közös tanulás, korrekció, fejlesztés Pályázók védelme az utólagos visszavonásoktól Összefoglalóan: olcsó, egyszerű, célratörő, folyamatos, segítő monitorozás nélkül jó támogatási rendszert nem lehet működtetni 32

33 33. dia A bírálatra és monitorozásra jelölt, jelentkezett és résztvett szakemberek: Bírálatra felkért szakértők Antal Kálmán Budai Erzsébet Éliás Éva Erdei József Ghyczy Gellért Grátzer Mihályné Gróf András Győri Péter Gyuris Tamás Juhász Arnold Kártyás Irén Maróthy Márta Szabó Attiláné Szoboszlai Katalin Virág Tamás Monitorozásra felkért szakértők Antal Kálmán Bartolomeo Inacio Dezanove Bársony Zsolt Bércesi Ildikó Borsi Ibolya Breitner Péter Budai Erzsébet Dabisné Zsoldos Mónika Földi Bernadett Gurály Zoltán Győri Péter Hajdú Krisztián Horváth Takács Bernadett Hunyadi Anett Juhász Arnold Lengyel Eszter Pattyán László Pinke Mónika Pocsai-Farkas Anikó Simon Viola Tóth Ferencné Varga Dóra Varsányi Nóra Végh Árpád Verasztó Edina Vida Judit Zsák Györgyi 33

34 34. dia Taktikák - praktikák: Mit és mennyit (kiknek) vásárolunk? krízis autó(k) speciális utcai szolgálatok nappali melegedők plusz nyitva tartása étkeztetés támogatott lakhatás lábadozók gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 34

35 35. dia Köszönöm a figyelmeteket! 35

36 36. dia Melléklet: Főbb programokra fordított támogatási összegek évenként 36

37 37. dia Melléklet: egyes támogatási célokra fordított összegek Program támogatásberuházásra támogatás- működésre Együtt 2004 I.1 utca I.2 étkeztetés I.3 hétvégi I.5 Tartósan utcán élők lakhatásának támogatása II1 beruházás II.2 kiegészítő II.3 téli kiegészítő III.1 Krízis autó III.2 támogatott lakhatás III. 3 támogatott lakhatás (bón) IV. 1 diszpi IV. 2 módszertan együtt

38 38. dia Melléklet: egyes támogatási célokra fordított összegek Program támogatásberuházásra támogatás- működésre Együtt étkeztetés hétvégi eü diszpi kiegészítő téli kiegészitő beruházás támogatott lakhatás foglalkoztatás együtt

39 39. dia Melléklet: egyes támogatási célokra fordított összegek Program támogatásberuházásra támogatás- működésre Együtt 2006 I./2 diszpi I./3 Étkeztetés I./4. hétvégi I./5 Rendkívüli időjárás Nappali I./6. Alacsony küszöbű szolgáltatások I./7 Tartósan utcán élők lakhatásának támogatása II./1 beruházás II./2 Kiegészítő II./3. A téli ellátást kiegészítő II./4. eü III./1 támogatott lakhatás együtt

40 40. dia Melléklet: egyes támogatási célokra fordított összegek Program támogatásberuházásra támogatás- működésre Együtt 2007 I/2 diszpi I/2 diszpi I/3 Étkeztetés I/4 hétvégi I/5 Beléptető I/6 nyitott szolgáltatások II/1/3. beruházás II/2 Kiegészítő II/3 Téli ellátást kiegészítő II/4. eü III/1 támogatott lakhatás együtt

41 41. dia Melléklet: egyes támogatási célokra fordított összegek Program támogatásberuházásra támogatás- működésre Együtt 2008 I/1 Krízisautók és spec. Utca I/2 diszpi I/3 Étkeztetés I/4 hétvégi I/5 Beléptető I/6 nyitott szolgáltatások II/1/3 beruházás II/2 Kiegészítő II/3 A téli ellátást kiegészítő II/4 eü III/1 támogatott lakhatás együtt

42 42. dia Melléklet: egyes támogatási célokra fordított összegek Program támogatásberuházásra támogatás- működésre Együtt 2009 I/1 Krízisautók és spec. Utca I/2 diszpi I/3 Étkeztetés I/4 hétvégi I/5 Beléptető I/6 nyitott szolgáltatások II/1 beruházás II/2 Kiegészítő II/3 Téli ellátást kiegészítő II/4 eü III/ 1 támogatott lakhatás együtt

43 43. dia Pályázó szervezet neve Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete támogatásberuházásra támogatásműködésre támogatási cél Krízisautó működtetésének támogatása Speciális utcai gondozó szolgálat működtetésének támogatása Speciális utcai gondozó szolgálat működtetésének támogatása Speciális utcai gondozó szolgálat működtetésének támogatása Krízisautó működtetésének támogatása Menhely Alapítvány Speciális utcai gondozó szolgálat működtetésének támogatása Speciális utcai gondozó szolgálat működtetésének támogatása Menhely Alapítvány Krízisautó működtetése 2009/2010 telén. Menhely Alapítvány Krízisautó működtetése 2010 nyarán. Menhely Alapítvány Regionális diszpécser Szolgálat üzemeltetésére 12 hónapon keresztül 43

44 44. dia "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Érd Város Önkormányzat Szociális Gondozó Központ Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány fő étkeztetése éjjeli menedékhelyen, 166 napon át fő étkeztetése éjjeli menedékhelyeken (Előd, Dózsa, Könyves), 166 napon át fő étkeztetése éjjeli menedékhelyen, 166 napon át fő étkeztetése éjjeli menedékhelyen (Gránátos u.), 166 napon át. 57 fő étkeztetése éjjeli menedékhelyen (Jászberényi út), 166 napon át fő étkeztetése éjjeli menedékhelyen (Szobi u.), 166 napon át. Léthatáron Alapítvány fő étkeztetése éjjeli menedékhelyen, 166 napon át. Magyar Evangéliumi Testvérközösség Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Tiszta Forrás Alapítvány Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház fő étkeztetése éjjeli menedékhelyeken 166 napon át fő étkeztetése éjjeli menedékhelyen, 166 napon át fő étkeztetése éjjeli menedékhelyen, 166 napon át. (megvalósítási időszak: ig) Nappali melegedők hétvégi nyitvatartása 660 fő részére (Fehér köz 300 fő, Könyves 290 fő, Dózsa Origóc 70 fő) 46 napon át (étkeztetés nélkül). Nappali melegedő hétvégi nyitvatartása 180 fő részére 46 napon át (étkeztetés nélkül). 44

45 45. dia "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány Konvektorok és tartozékaik beszerzésének támogatása Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei A BMSZKI telephelyeinek eszközbeszerzésének támogatása (nem támogatott tételek: forgószék, TV.) Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei vizesblokk konténer telepítésének támogatása Érd Város Önkormányzat Szociális Gondozó Központ Nappali melegedő rekonstrukciójának támogatása Hajléktalanokért Közalapítvány Ablakcsere támogatása a HKA kiléptető lakásában Léthatáron Alapítvány Éjjeli Menedékhely korszerűsítésének támogatása (támogatott tétel: tetőszigetetlés) Léthatáron Alapítvány Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Magyar Evangéliumi Testvérközösség A "Fűtött utca" hajléktalan ellátó központ korszerűsítésének támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nappali Centrum fűtésének korszerűsítése Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület A "Vonat" Éjjeli menedékhelyen 70 db ágy rendbe tételének támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület MMSZ Eötvös utcai Nappali melegedő légtechnikai berendezésének felújítása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Éjjeli Menedékhely felújításának támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Ágyak cseréjének támogatása a Csepeli Férfi szállón Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet XIX. kerületi Nappali melegedő felújításának támogatása (támogatott tétel: burkolási költségek) Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Ágycsere a Madridi úti Szállón Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Menedék Alapítvány A Menedék Fiúotthon vizesblokk felújításának támogatása Menhely Alapítvány Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház Oltalom Karitatív Egyesület Hajléktalanok Nappali melegedőjének korszerűsítésének támogatása (támogatási kitétel:burkolás, szellőztető rendszer és az asztalosipari munkák) Az Anyaotthon korszerűsítésének és felújításának támogatása (támogatási kitétel: a működési engedély megtartásához kapcsolódó beruházások) Twist Olivér Alapítvány Fűtéskorszerűsítés és melegvíz-kapacitás növelésének támogatása Új Út Szociális Egyesület Nappali melegedő felújításának támogatása a végleges működési engedély megszerzése érdekében "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány Eszközbeszerzés az éjjeli menedékhelyen 45

46 46. dia Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Hajléktalanokért Közalapítvány Keresztény Advent Közösség Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház Twist Olivér Alapítvány Utcai gondozó szolgálatok téli ellátásainak kiegészítése. Utcai gondozó szolgálat téli ellátásainak kiegészítése. Utcai gondozó szolgálat és nappali melegedő téli ellátásainak kiegészítése. Utcai gondozó szolgálat téli ellátásainak kiegészítése. (II. III. XI. XXII. Kerületekben) 10 fő kiegészítő étkeztetése lábadozóban, 166 napon át. (megvalósítási időszak: ig) Utcai gondozó szolgálat és nappali melegedő téli ellátásainak kiegészítése: 100 db kórházi csomag beszerzése. Utcai gondozó szolgálat téli ellátásainak kiegészítése. 46

47 47. dia Magyar Evangéliumi Testvérközösség db téli kiegészítő felszerelés gyártásának támogatása (támogatási kitétel: bérköltségek) "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány Gyógyszer és gyógyászati segédeszközök kiváltásának támogatása, ápoló személyzet alkalmazásával Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei A 20 fh bővítés a BMSZKI Lábadozóján Rehabilitáció a BMSZKI Krónikus osztályán Higiénés, terápiás és szociális áplás kieészítésének támogatása a BMSZKI fekvőbeteg részlegén "Hajléktalan Hospice" c. program támogatása Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gyógytorna foglakozás mozgássérült hajléktalanok részére (támogatási kitétel: projektvezető bére nem támogatott) Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Érd Város Önkormányzat Szociális Gondozó Központ Hajléktalan kliensek fogászati kezelésének támogatása a BMSZKI Egészségügyi Centrumában Oltóanyag vásárlásának támogatása Hajléktalan személyek preventív támogatása támogatott időszak Gyógyszertámogatás és fogprotézis Fiatalok Önsegítő Egyesülete Pszichiáter munkabérének támogatása, gyógyszerköltségek és beteglátogatás Hajléktalanokért Közalapítvány Gyógyszerköltségek támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület "Látásbarát szemüveg" c. porgram támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület A Mozgó Orvosi rendelő gyógyszerköltségeinek támogatása Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz biztosítása az Éjjeli menedékhelyen Menhely Alapítvány Gyógyszer, gyógyeszköz és szemüveg támogatása (támogatási kitétel: személyi költségek nélkül) Menhely Alapítvány Egy 35 ágyas lábadozó működtetése a téli időszakban Oltalom Karitatív Egyesület Gyógyszerek, kötszerek biztosítása az Oltalom kórházában 47

Hajléktalanügyi teendők 2015

Hajléktalanügyi teendők 2015 Hajléktalanügyi teendők 2015 Utcától lakásig Javaslatok a hajléktalan emberek ellátásának átalakítására 3. 0. M u n k a v á l t o z a t Összefoglalta: dr. Győri Péter A Hajléktalanokért Közalapítvány kuratóriuma

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

BMSZKI MÓDSZERTAN 2012 ÉVI BESZÁMOLÓ

BMSZKI MÓDSZERTAN 2012 ÉVI BESZÁMOLÓ BMSZKI MÓDSZERTAN 2012 ÉVI BESZÁMOLÓ MUNKATÁRSAK: FEHÉR BORÓKA TATÁR BABETT VIDA JUDITH 1 1. REGIONÁLIS MÓDSZERTANI TEVÉKENYSÉGEK A Közép-magyarországi régió Módszertani feladatait a Magyar Máltai Szeretetszolgálat,

Részletesebben

Tartalom. Kecskemét. Miért? MMSz. A Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium tagja. VI. évfolyam/2. szám HÍRLEVÉL 2009 június

Tartalom. Kecskemét. Miért? MMSz. A Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium tagja. VI. évfolyam/2. szám HÍRLEVÉL 2009 június MMSz Kecskemét A Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium tagja VI. évfolyam/2. szám HÍRLEVÉL 2009 június Tartalom Dilemmák a Szakértői Ellenőrzési Program (SZEP) bevezetéséről FOGLAK -

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE (HEP HE)... 10 1. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA figyelembe véve a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában foglaltakat is V. GIESSWEIN

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ 2008-ban végzett munkájáról

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ 2008-ban végzett munkájáról Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ 3100 Salgótarján, Füleki út 41. Tel/Fax: 32/431-349 e-mail: eszk@salgotarjan.hu Ikt. sz.: 143/2009 Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2013 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 3 114/2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2006. (III. 29.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról A Közgyűlés a mellékletben

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 8. szám 2011. augusztus 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása

Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-i rendes ülésére Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása Előterjesztő:

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (Husznay

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben