Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány"

Átírás

1 1. dia Összefoglaló az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány működéséről és támogatási stratégiájáról a megalapítástól napjainkig Balatonföldvár 2010 Készítette: 1

2 2. dia Összefogás A megalapításhoz vezető út, alapítói célok 2

3 3. dia Budapest Főváros Közgyűlése május 27-i ülésén elfogadta a Beszámoló a fővárosi hajléktalan-ellátás kiépüléséről és feladatok a továbbfejlesztés tükrében c. előterjesztést és határozatait. Az előterjesztés rögzítette: A szerződéses kapcsolatok esetében az államigazgatás szereplőivel a kiszámíthatóságra, a kerületi önkormányzatokkal a tényleges feladat-ellátást követő tehermegosztásra, a civil szervezetek esetében pedig a kölcsönös érdekek elismerésére, és érvényesítésére, a biztonságos működési feltételek megteremtésére kell törekedni. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy az országos és a fővárosi hajléktalan-ellátás helyzetének különbözősége, fejlődésének fázis-eltolódása miatt sajátos fővárosi érdekek, és érvényesítésükre a központi szabályozási tendenciáktól eltérő, sajátos fővárosi szabályozás alkalmazására is szükség van. A téli krízis-ellátás területén e követelményeknek elsősorban az egységes fővárosi irányítás és koordináció megteremtésével egyes szolgáltatások esetében a finanszírozás kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé, tételével, kríziskezelő alap létrehozásával és működtetésével lehet megfelelni. 3

4 4. dia Miután összegeztük az elmúlt évek tapasztalatait, negatívumként mondható el többek között, hogy a főhatósági és fővárosi pályázati rendszerek koordinálatlanok, a minisztériumi pályázati kiírások és döntések nem veszik figyelembe az ellátásért végső soron felelős Fővárosi Önkormányzat cselekvési programjában foglaltakat, az esetenként felmerülő tényleges szükségleteket, nem mindig voltak figyelemmel a budapesti ellátó rendszer összefüggéseire, emiatt a közpénzek biztosítása nem kellően hatékony, maga a pályázati finanszírozás visszatérően az ellátás kiszámíthatatlanságát eredményezi, ráadásul az eljárások hosszadalmasak, melynek következtében sokszor a finanszírozás az egyes, egyébként szükségesnek ítélt szolgáltatások megvalósítását is veszélybe sodorta. 4

5 5. dia Ugyanakkor pozitív folyamatként értékelhető többek között, hogy: kialakult a fővárosi civil és nem-civil hajléktalan-ellátások rendszere, az ellátók közötti koordináció stabil szervezeti formái alakultak ki (az ellátókat, önkormányzati delegáltakat, egyéb társszervezeteket tömörítő Fővárosi Hajléktalanügyi Fórum, az ellátók által választott Tizek tanácsa ) a fővárosi ellátók közötti koordináció magas színvonalát jelzi, hogy évről-évre közös szakmai munkaterv készül a téli ellátásra vonatkozóan, melyet a résztvevők írásbeli megállapodásba foglalnak (ez jelenti évenkénti pályázataik alapját) a végrehajtás során is biztosított a napi szintű koordináció (Diszpécser Központ, Krízis autók utcai szolgálatok, éjjeli menhelyek, lábadozók stb.) 5

6 6. dia Mindezen előzmények eredményeképpen került sor elején annak a három oldalú megállapodásnak az aláírására, mely a Szociális és Családügyi Minisztérium, a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi hajléktalan-ellátó szervezetek képviselői között jött létre. Ez a megállapodás többek között rögzíti, hogy a minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat együttműködik olyan megoldás kidolgozásában, mely figyelembe veszi a budapesti ellátás megszervezésének sajátosságait; lehetővé teszi a budapesti téli hajléktalan-ellátás sajátos és egységes rendszerként való kezelését. ennek érdekében megvizsgálják az ESzCsM és a Fővárosi Önkormányzat vonatkozó támogatási forrásai, eljárásai, szerződései és szervezési lépései rendszerszerű összehangolásának lehetőségeit, Ezt követően került sor 2002-ben az EszCsM és a Fővárosi Önkormányzat vezetői közötti tárgyalásokra, majd szakértői szintű egyeztetésekre, melyeken a felek megerősítették szándékukat arra vonatkozóan, hogy az elmúlt évek pozitív folyamatait megerősítendő, a negatív tapasztalatokat elkerülendő, a fővárosi hajléktalan-ellátó rendszer stabilitása és továbbfejlesztése érdekében új szervezeti formaként létre kell hozni egy közös közalapítványt. 6

7 7. dia A közalapítvány célja: a hajléktalan emberek téli speciális ellátásának összehangolt működtetése, továbbfejlesztése, finanszírozása, az általuk igénybe vett szociális intézményhálózat fejlesztése-támogatása, az ellátásukat segítő önsegítő és professzionális közösségi kezdeményezések támogatása, prevenciós, hajléktalanságból kijutási rendszerek, lakhatási modell-kísérletek támogatása, az e szociális szolgáltatásokat szervezők, az e területen dolgozó szakemberek és laikusok szerveződéseinek és továbbképzésének a támogatása a magán-, a társadalmi, a polgári és egyházi, valamint az önkormányzati és állami, minisztériumi kezdeményezések, erőforrások összekapcsolása, pályázatok kiírása. 7

8 8. dia A közalapítvány előnyei, várható pozitívumok: a főhatósági és fővárosi támogatási rendszerek koordinált kiírása, elbírálása, monitorozása, a források és a lebonyolítás egyesítése révén, a támogatási szerződések a jövőben támaszkodhatnak az ellátásért végső soron felelős Fővárosi Önkormányzat cselekvési programjában foglaltakra, az esetenként felmerülő tényleges szükségletekre, a budapesti ellátó rendszer összefüggéseire, ezzel jelentősen javulhat a közpénzek felhasználásnak hatékonysága, erősödhet az ellátás kiszámíthatósága, egyszerűbbé és így gyorsabbá válhatnak a szükséges eljárások, s ez elősegítheti a szükségesnek ítélt szolgáltatások megvalósítását. A Közalapítvány működése során alkalmas arra is, hogy egyéb belföldi, illetve külföldi, nemzetközi pályázatokon részt vegyen, további forrásokat vonjon be a szolgáltatás finanszírozására. 8

9 9. dia A kontexusról : Az ún. "30 %-os fővárosi kiegészítő normatívára" vonatkozó közszolgáltatási szerződések Férőhely-normatíva kiegészítő fővárosi támogatás SZERVEZET támogatott férőhely (db) Magyar Vöröskereszt Budapesti Központ 348 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 208 Hajléktalanokért Közalapítvány 150 Oltalom Karitatív Egyesület 114 Menhely Alapítvány 70 Léthatáron Alapítvány 76 RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány 35 Tiszta Forrás Alapítvány 22 Fiatalok Önsegítő Egyesülete 15 Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület 14 Menedék Alapítvány 12 Twist Olivér Alapítvány 33 Összesen

10 10. dia A kontexusról : Speciális - hajléktalanellátó - szolgáltatásokra szerződött budapesti civil szervezetek Speciális - hajléktalanellátó - szolgáltatásokra szerződött budapesti civil szervezetek Magyar Vöröskereszt Budapesti Központ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Oltalom Karitatív Egyesület Menhely Alapítvány Léthatáron Alapítvány RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány Fiatalok Önsegítő Egyesülete 10

11 11. dia Összefogás A működés módjára és az ellátás-szervezésre vonatkozó stratégiai célok, és azok megvalósulása 11

12 12. dia Stratégiai cél: összefogás, koordináció, kompetencia A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Fővárosi Önkormányzat Főpolgármest ere által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A szociális ügyekért felelős miniszter által javasolt személy A kuratórium összetétele: 4 fő ellátók 2 fő főváros 2 fő kormány 1 fő Pest megye A Fővárosi Önkormányzat Főpolgármest ere által javasolt személy A Pest Megyei Közgyűlés Elnöke által javasolt személy A szociális ügyekért felelős miniszter által javasolt személy 12

13 A Fővárosi Önkormányzat Főpolgármestere által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Fővárosi Önkormányzat Főpolgármestere által javasolt személy A Fővárosi Önkormányzat Főpolgármestere által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Fővárosi Önkormányzat Főpolgármestere által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Pest Megyei Közgyűlés Elnöke által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A Pest Megyei Közgyűlés Elnöke által javasolt személy A Fővárosi Hajléktalan Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A szociális ügyekért felelős miniszter által javasolt személy A szociális ügyekért felelős miniszter által A Fővárosi Hajléktalan javasolt személy Embereket ellátó Szervezetek által javasolt személy A szociális ügyekért felelős miniszter által javasolt személy A szociális ügyekért felelős miniszter által javasolt személy Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 13. dia Pályázati kiírás előkészítése Stratégiai cél: Együttműködés, közös fejlesztés, nevesíthető felelősség Döntés a pályázati kiírásról HKA Tizek Szakértő k Pályázatok megírása Monitorozás Szakértők Szervezetek Szervezetek Szakértő k Szerződéskötés, végrehajtás Pályázatok elbírálása 13

14 14. dia A működésre vonatkozó további stratégiai célok: Átláthatóság Transzparencia Nyilvánosság Kiszámíthatóság Konszenzus alapú döntések Jól szabályozottság Lehető gyorsaság Szigorú belső és külső ellenőrzés 14

15 15. dia Ellátásfejlesztésre vonatkozó további stratégiai célok: Prioritás: téli krízis-kapkodás helyett tervezett szolgáltatási háló Prioritás: finanszírozási lyukak szükségletalapú betömése Prioritás: utcán élők ellátása, becsalogatása Prioritás: aktivizáló, visszaintegráló szolgáltatások kialakítása Prioritás: önállóság, kilépési lehetőségek, önálló lakhatás erősítése Prioritás: szervezetközi együttműködések ösztönzése Prioritás: ellátórendszer hálózatként kezelése Prioritás: szakmai visszacsatolások és folyamatos monitorozás 15

16 16. dia A források fölhasználása az alapítás óta 16

17 Ft Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 17. dia Az éves támogatási keret nem stabil, az utóbbi években érzékenyen csökkenő ÖKA támogatás összesen év 17

18 Ft Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 18. dia A keret döntő része a folyó működtetést szolgálja, összege követi a teljes keretösszeg változásait ÖKA támogatás működtetésre év 18

19 Ft Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 19. dia A beruházási keret az évi 40 millió Ft körül a maradvány elv szerint alakul ÖKA támogatás beruházásra év 19

20 20. dia Hat év alatt összesen 1,67 milliárd Ft támogatási kerettel gazdálkodott a közalapítvány Beruházás Működtetés Összesen Együtt

21 Ft Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 21. dia Jelentősebb támogatási blokkok: étkeztetés A támogatások mintegy 6-10 %-a jut étkeztetésre ÖKA étkeztetés támogatása év 21

22 22. dia Jelentősebb támogatási blokkok: egészségügy A támogatások mintegy %-át köti le az egészségügyi ellátás kiegészítése ÖKA egészségügyi támogatás

23 Ft Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 23. dia Jelentősebb támogatási blokkok: kiegészítők A támogatások egyre nagyobb összege jut különböző ún. kiegészítő tevékenységekre ÖKA kiegészítők támogatása év 23

24 Ft Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 24. dia Jelentősebb támogatási blokkok: beruházás A beruházásokra fordított támogatások a teljes keret és a működési támogatások függvényében változik ÖKA beruházások támogatása év 24

25 25. dia Jelentősebb támogatott beruházások BMSZKI BMSZKI Twist Oliver HKA Oltalom Karitatív Magyar Vöröskereszt BMSZKI MET Menedék HKA HKA MMSZ Magyar Vöröskereszt Magyar Vöröskereszt MMSZ Léthatáron MMSZ MMSZ Menhely Magyar Vöröskereszt Baptista használt eszközök, berendezések pótlása, részleges bútorzatcsere. telephelyek korszerűsítése Nappali melegedő létrehozása 30 fős tartós betegek részére lábadozó kialakítása 20 férőhelyes éjjeli menedékhely kialakítása Női szálló létrehozása 100 férőhelyes Nappali melegedő kialakítása A "Fűtöt utca" hajléktalan ellátó központ korszerűsítése Menedék Fiűotthon épületének korszerűsítése Szobi u-i intézmény tárgyi feltételeinek biztosítása (akadálymentesítés- lift) Férőhely bővítés a HKA Pro Domo Éjjeli Menedékhelyén Murányi utcai Nappali melegedő felújítása Ágyak cseréje a Csepeli Férfi szálló 110 férőhelyén Ágycsere a Madridi úti Szállón Nappali melegedő belső felújítása és bútorzat cseréje Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) 25

26 Ft Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 26. dia Jelentősebb támogatási blokkok: önálló lakhatás A támogatások közel 1/3-a stabilan a visszailleszkedést, önálló lakhatást szolgálja ÖKA lakhatási támogatás év 26

27 Ft Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 27. dia A teljes keret összeg évenkénti változásai eltérő mértékben érintették a különböző támogatási célok megvalósíthatóságát ÖKA támogatások szerkezete év lakhatás egyéb kiegészítő eü étkeztetés beruházás 27

28 % Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban 28. dia Nagy vonalakban: a támogatások 1/3-a fejlesztést, kiléptetést, 1/3-a folyó működést, kríziskezelést, 1/3-a a prevenciót, a kreatív kezdeményezések megvalósítását szolgálta ÖKA támogatások szerkezete (%) 100% 80% 60% 40% 20% 0% lakhatás egyéb kiegészítő eü étkeztetés beruházás év 28

29 29. dia Mennyire, miben sikerült az eredeti célokat teljesíteni? 29

30 30. dia Következtetések - 1: speciális rendszerszintű szolgáltatások kifejlesztése, fenntartása: diszpécser szolgálat krízis autó(k), speciális utcai szolgálatok rugalmas alkalmazkodás a finanszírozás változásaihoz: utcai szolgálatok normatív támogatása ÖKA támogatás nappali melegedők normatív támogatása ÖKA támogatás előremutató, kreatív helyi innovációk ösztönzése: álláskeresők, teleszobák, kulturális, közösségi programok hospice, gyógytorna, terápiás foglalkozások 30

31 31. dia Következtetések - 2: a sikerágazat visszailleszkedési (lakhatási) támogatás: között 1743 hajléktalan embert segítettünk többnyire 12 hónapos önálló lakhatáshoz a sikertelen ágazat utcán élők alacsonyküszöbű befogadása átmeneti szállókra: néhány kivételtől eltekintve nincs erre jelentkező, vállalkozó 31

32 32. dia A monitorozás néhány tapasztalata: Döntést támogató visszacsatolás: kiírás, elbírálás minőségének javítása Elszivárgások kiszűrése Segítő-támogató monitorozás: a szakmai munka folyamatos fejlesztésének eszköze Folyamatos monitorozás ( fórumok ): közös tanulás, korrekció, fejlesztés Pályázók védelme az utólagos visszavonásoktól Összefoglalóan: olcsó, egyszerű, célratörő, folyamatos, segítő monitorozás nélkül jó támogatási rendszert nem lehet működtetni 32

33 33. dia A bírálatra és monitorozásra jelölt, jelentkezett és résztvett szakemberek: Bírálatra felkért szakértők Antal Kálmán Budai Erzsébet Éliás Éva Erdei József Ghyczy Gellért Grátzer Mihályné Gróf András Győri Péter Gyuris Tamás Juhász Arnold Kártyás Irén Maróthy Márta Szabó Attiláné Szoboszlai Katalin Virág Tamás Monitorozásra felkért szakértők Antal Kálmán Bartolomeo Inacio Dezanove Bársony Zsolt Bércesi Ildikó Borsi Ibolya Breitner Péter Budai Erzsébet Dabisné Zsoldos Mónika Földi Bernadett Gurály Zoltán Győri Péter Hajdú Krisztián Horváth Takács Bernadett Hunyadi Anett Juhász Arnold Lengyel Eszter Pattyán László Pinke Mónika Pocsai-Farkas Anikó Simon Viola Tóth Ferencné Varga Dóra Varsányi Nóra Végh Árpád Verasztó Edina Vida Judit Zsák Györgyi 33

34 34. dia Taktikák - praktikák: Mit és mennyit (kiknek) vásárolunk? krízis autó(k) speciális utcai szolgálatok nappali melegedők plusz nyitva tartása étkeztetés támogatott lakhatás lábadozók gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 34

35 35. dia Köszönöm a figyelmeteket! 35

36 36. dia Melléklet: Főbb programokra fordított támogatási összegek évenként 36

37 37. dia Melléklet: egyes támogatási célokra fordított összegek Program támogatásberuházásra támogatás- működésre Együtt 2004 I.1 utca I.2 étkeztetés I.3 hétvégi I.5 Tartósan utcán élők lakhatásának támogatása II1 beruházás II.2 kiegészítő II.3 téli kiegészítő III.1 Krízis autó III.2 támogatott lakhatás III. 3 támogatott lakhatás (bón) IV. 1 diszpi IV. 2 módszertan együtt

38 38. dia Melléklet: egyes támogatási célokra fordított összegek Program támogatásberuházásra támogatás- működésre Együtt étkeztetés hétvégi eü diszpi kiegészítő téli kiegészitő beruházás támogatott lakhatás foglalkoztatás együtt

39 39. dia Melléklet: egyes támogatási célokra fordított összegek Program támogatásberuházásra támogatás- működésre Együtt 2006 I./2 diszpi I./3 Étkeztetés I./4. hétvégi I./5 Rendkívüli időjárás Nappali I./6. Alacsony küszöbű szolgáltatások I./7 Tartósan utcán élők lakhatásának támogatása II./1 beruházás II./2 Kiegészítő II./3. A téli ellátást kiegészítő II./4. eü III./1 támogatott lakhatás együtt

40 40. dia Melléklet: egyes támogatási célokra fordított összegek Program támogatásberuházásra támogatás- működésre Együtt 2007 I/2 diszpi I/2 diszpi I/3 Étkeztetés I/4 hétvégi I/5 Beléptető I/6 nyitott szolgáltatások II/1/3. beruházás II/2 Kiegészítő II/3 Téli ellátást kiegészítő II/4. eü III/1 támogatott lakhatás együtt

41 41. dia Melléklet: egyes támogatási célokra fordított összegek Program támogatásberuházásra támogatás- működésre Együtt 2008 I/1 Krízisautók és spec. Utca I/2 diszpi I/3 Étkeztetés I/4 hétvégi I/5 Beléptető I/6 nyitott szolgáltatások II/1/3 beruházás II/2 Kiegészítő II/3 A téli ellátást kiegészítő II/4 eü III/1 támogatott lakhatás együtt

42 42. dia Melléklet: egyes támogatási célokra fordított összegek Program támogatásberuházásra támogatás- működésre Együtt 2009 I/1 Krízisautók és spec. Utca I/2 diszpi I/3 Étkeztetés I/4 hétvégi I/5 Beléptető I/6 nyitott szolgáltatások II/1 beruházás II/2 Kiegészítő II/3 Téli ellátást kiegészítő II/4 eü III/ 1 támogatott lakhatás együtt

43 43. dia Pályázó szervezet neve Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete támogatásberuházásra támogatásműködésre támogatási cél Krízisautó működtetésének támogatása Speciális utcai gondozó szolgálat működtetésének támogatása Speciális utcai gondozó szolgálat működtetésének támogatása Speciális utcai gondozó szolgálat működtetésének támogatása Krízisautó működtetésének támogatása Menhely Alapítvány Speciális utcai gondozó szolgálat működtetésének támogatása Speciális utcai gondozó szolgálat működtetésének támogatása Menhely Alapítvány Krízisautó működtetése 2009/2010 telén. Menhely Alapítvány Krízisautó működtetése 2010 nyarán. Menhely Alapítvány Regionális diszpécser Szolgálat üzemeltetésére 12 hónapon keresztül 43

44 44. dia "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Érd Város Önkormányzat Szociális Gondozó Központ Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány fő étkeztetése éjjeli menedékhelyen, 166 napon át fő étkeztetése éjjeli menedékhelyeken (Előd, Dózsa, Könyves), 166 napon át fő étkeztetése éjjeli menedékhelyen, 166 napon át fő étkeztetése éjjeli menedékhelyen (Gránátos u.), 166 napon át. 57 fő étkeztetése éjjeli menedékhelyen (Jászberényi út), 166 napon át fő étkeztetése éjjeli menedékhelyen (Szobi u.), 166 napon át. Léthatáron Alapítvány fő étkeztetése éjjeli menedékhelyen, 166 napon át. Magyar Evangéliumi Testvérközösség Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Tiszta Forrás Alapítvány Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház fő étkeztetése éjjeli menedékhelyeken 166 napon át fő étkeztetése éjjeli menedékhelyen, 166 napon át fő étkeztetése éjjeli menedékhelyen, 166 napon át. (megvalósítási időszak: ig) Nappali melegedők hétvégi nyitvatartása 660 fő részére (Fehér köz 300 fő, Könyves 290 fő, Dózsa Origóc 70 fő) 46 napon át (étkeztetés nélkül). Nappali melegedő hétvégi nyitvatartása 180 fő részére 46 napon át (étkeztetés nélkül). 44

45 45. dia "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány Konvektorok és tartozékaik beszerzésének támogatása Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei A BMSZKI telephelyeinek eszközbeszerzésének támogatása (nem támogatott tételek: forgószék, TV.) Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei vizesblokk konténer telepítésének támogatása Érd Város Önkormányzat Szociális Gondozó Központ Nappali melegedő rekonstrukciójának támogatása Hajléktalanokért Közalapítvány Ablakcsere támogatása a HKA kiléptető lakásában Léthatáron Alapítvány Éjjeli Menedékhely korszerűsítésének támogatása (támogatott tétel: tetőszigetetlés) Léthatáron Alapítvány Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Magyar Evangéliumi Testvérközösség A "Fűtött utca" hajléktalan ellátó központ korszerűsítésének támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nappali Centrum fűtésének korszerűsítése Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület A "Vonat" Éjjeli menedékhelyen 70 db ágy rendbe tételének támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület MMSZ Eötvös utcai Nappali melegedő légtechnikai berendezésének felújítása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Éjjeli Menedékhely felújításának támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Ágyak cseréjének támogatása a Csepeli Férfi szállón Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet XIX. kerületi Nappali melegedő felújításának támogatása (támogatott tétel: burkolási költségek) Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Ágycsere a Madridi úti Szállón Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Menedék Alapítvány A Menedék Fiúotthon vizesblokk felújításának támogatása Menhely Alapítvány Autó vásárlásának támogatása (személyszállításra alkalmas autó) Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház Oltalom Karitatív Egyesület Hajléktalanok Nappali melegedőjének korszerűsítésének támogatása (támogatási kitétel:burkolás, szellőztető rendszer és az asztalosipari munkák) Az Anyaotthon korszerűsítésének és felújításának támogatása (támogatási kitétel: a működési engedély megtartásához kapcsolódó beruházások) Twist Olivér Alapítvány Fűtéskorszerűsítés és melegvíz-kapacitás növelésének támogatása Új Út Szociális Egyesület Nappali melegedő felújításának támogatása a végleges működési engedély megszerzése érdekében "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány Eszközbeszerzés az éjjeli menedékhelyen 45

46 46. dia Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Hajléktalanokért Közalapítvány Keresztény Advent Közösség Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház Twist Olivér Alapítvány Utcai gondozó szolgálatok téli ellátásainak kiegészítése. Utcai gondozó szolgálat téli ellátásainak kiegészítése. Utcai gondozó szolgálat és nappali melegedő téli ellátásainak kiegészítése. Utcai gondozó szolgálat téli ellátásainak kiegészítése. (II. III. XI. XXII. Kerületekben) 10 fő kiegészítő étkeztetése lábadozóban, 166 napon át. (megvalósítási időszak: ig) Utcai gondozó szolgálat és nappali melegedő téli ellátásainak kiegészítése: 100 db kórházi csomag beszerzése. Utcai gondozó szolgálat téli ellátásainak kiegészítése. 46

47 47. dia Magyar Evangéliumi Testvérközösség db téli kiegészítő felszerelés gyártásának támogatása (támogatási kitétel: bérköltségek) "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány Gyógyszer és gyógyászati segédeszközök kiváltásának támogatása, ápoló személyzet alkalmazásával Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei A 20 fh bővítés a BMSZKI Lábadozóján Rehabilitáció a BMSZKI Krónikus osztályán Higiénés, terápiás és szociális áplás kieészítésének támogatása a BMSZKI fekvőbeteg részlegén "Hajléktalan Hospice" c. program támogatása Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gyógytorna foglakozás mozgássérült hajléktalanok részére (támogatási kitétel: projektvezető bére nem támogatott) Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Érd Város Önkormányzat Szociális Gondozó Központ Hajléktalan kliensek fogászati kezelésének támogatása a BMSZKI Egészségügyi Centrumában Oltóanyag vásárlásának támogatása Hajléktalan személyek preventív támogatása támogatott időszak Gyógyszertámogatás és fogprotézis Fiatalok Önsegítő Egyesülete Pszichiáter munkabérének támogatása, gyógyszerköltségek és beteglátogatás Hajléktalanokért Közalapítvány Gyógyszerköltségek támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület "Látásbarát szemüveg" c. porgram támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület A Mozgó Orvosi rendelő gyógyszerköltségeinek támogatása Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz biztosítása az Éjjeli menedékhelyen Menhely Alapítvány Gyógyszer, gyógyeszköz és szemüveg támogatása (támogatási kitétel: személyi költségek nélkül) Menhely Alapítvány Egy 35 ágyas lábadozó működtetése a téli időszakban Oltalom Karitatív Egyesület Gyógyszerek, kötszerek biztosítása az Oltalom kórházában 47

Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Balatonföldvár, 2010. szeptember 9-10.

Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Balatonföldvár, 2010. szeptember 9-10. 1. dia A közalapítvány tevékenységének áttekintése 1 2. dia A közalapítvány tevékenységei HKA A hajléktalan-ellátás fejlesztése Intézményfenntartás FOGLAK projektiroda Módszertani tevékenység Nyilvánosság

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Gyorsjelentés a 2011. évi hajléktalan-adatfelvételről Válaszadó

Részletesebben

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése támogatás (Ft) 1051 Budapest Arany János u. 31. 1051 Budapest Arany János u. 31.

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése támogatás (Ft) 1051 Budapest Arany János u. 31. 1051 Budapest Arany János u. 31. KMR-101 TÁMOGATÁSI DÖNTÉS az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hajléktalanokért Közalapítvány között kötött, 13880-4/2015/SZOCSZOLG ügyiratszámú együttműködési megállapodás alapján, a Hajléktalanokért

Részletesebben

Javasolt Pályázati. Igényelt Pályázó szervezet neve Megvalósítás helyszíne Javasolt program. támogatás azonosító

Javasolt Pályázati. Igényelt Pályázó szervezet neve Megvalósítás helyszíne Javasolt program. támogatás azonosító Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése a Hajléktalanokért Közalapítvány által 2012. november 9-én közzétett Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-Magyarországi régióban 2012-13.

Részletesebben

A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése

A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése Első Szakasz 2011. november 1. 2012. március 31. Balatonföldvár 2012. augusztus 30.-31. Aknai Zoltán Közterület helyett emberibb Körülmények (Menhely Alapítvány)

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a 2013-14-es időszakban

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a 2013-14-es időszakban Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a 2013-14-es időszakban KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE: PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2013/14. 1 A közalapítvány tevékenységei H A J L É K T A L A N O K É R T K Ö Z A L A P Í T

Részletesebben

1. oldal, összesen: 21

1. oldal, összesen: 21 KMR-101 KMR-102 KMR-103 KMR-104 KMR-105 KMR-106 KMR-107 KMR-108 KMR-109 Misszió Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Szociális Gondozó Központ 1194 Budapest, Viola utca 30. Dankó u. 11. 2030 Érd,

Részletesebben

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése KMR-101 KMR-102 KMR-103 KMR-104 KMR-105 KMR-106 KMR-107 KMR-108 KMR-109 KMR-110 KMR-111 KMR-112 KMR-113 KMR-114 KMR-115 KMR-116 KMR-117 KMR-118 KMR-119 1. program ÖSSZESEN Újlak Caritas Léthatáron Myrai

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

A FŐVÁROSI HAJLÉKTALANELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK ALAP INFORMÁCIÓS KIADVÁNY

A FŐVÁROSI HAJLÉKTALANELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK ALAP INFORMÁCIÓS KIADVÁNY A FŐVÁROSI HAJLÉKTALANELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK ALAP INFORMÁCIÓS KIADVÁNY ÉJJELI MENEDÉKHELYEK Intézmény Férőhely Feltétel Rés Alapítvány Rés-női Podmaniczky u. 33. T/F: 269-3601 BMSZKI Könyves 1087 Könyves Kálmán

Részletesebben

A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN

A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN 1. KÖZTERÜLETEN NE ÉLJENEK ÉS NE ALUDJANAK EMBEREK?! SPECIÁLIS KIHÍVÁSOK AZ UTCAI SZOLGÁLTATÁSOK KAPCSÁN SZEKCIÓVEZETŐ: MORVA EMÍLIA (MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET)

Részletesebben

Székhely Program megnevezése Indoklás. Közterületen élő hajléktalanok részére ruházat biztosítása Győrben. Krízisszállás működtetése Keszthelyen

Székhely Program megnevezése Indoklás. Közterületen élő hajléktalanok részére ruházat biztosítása Győrben. Krízisszállás működtetése Keszthelyen TK-01 Segítőház Alapítvány Győr 9027 Győr, Avar u. 3. TK-02 Egyesített Szociális Intézmény Keszthely 8360 Keszthely, Csók I. u. 1/A Közterületen élő hajléktalanok részére ruházat biztosítása Győrben Krízisszállás

Részletesebben

Az utcai szolgálatok új finanszírozási rendszere

Az utcai szolgálatok új finanszírozási rendszere Az utcai szolgálatok új finanszírozási rendszere Balatonföldvár 2011. szeptember 15. 1. A jelenlegi helyzet elért eredmények Törvényi kötelezettség a működtetésre. Jogszabályban foglalt szakmai követelmények,

Részletesebben

Megmozdítani a mozdíthatatlant

Megmozdítani a mozdíthatatlant Megmozdítani a mozdíthatatlant A Vissza az utcáról program tapasztalatai Szabó Andrea (Hajléktalanokért Közalapítvány) 1 A vissza az utcáról program előzményei 2010: 2011: a Magyar Köztársaság 2010. évi

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

HAJLÉKTALANSÁG. Összeállította: Orvos Adrienn

HAJLÉKTALANSÁG. Összeállította: Orvos Adrienn HAJLÉKTALANSÁG Összeállította: Orvos Adrienn Csak néhány szám vagyis ember A KSH adatai szerint Magyarországon évente 300 fővel növekszik az otthonukat elveszítő emberek száma. Budapesten és Pest megyében

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert.

KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert. KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert.hu Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. Dr. Felkai

Részletesebben

Labdarúgó-beruházásokra és hajléktalanokra fordított közpénzek a 2013-2014. évi költségvetésekben

Labdarúgó-beruházásokra és hajléktalanokra fordított közpénzek a 2013-2014. évi költségvetésekben Labdarúgó-beruházásokra és hajléktalanokra fordított közpénzek a 2013-2014. évi költségvetésekben 2013. október 15. A tanulmány az Open Society Archive megrendelésére készült. Összefoglaló Összefoglalva

Részletesebben

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE ... napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE Győr városában az utcán élő hajléktalanok száma 250-300 fő körüli, közülük

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A leghidegebb napok 2011/2012 telén,

A leghidegebb napok 2011/2012 telén, A leghidegebb napok 2011/2012 telén, avagy mi történt február 1. és február 15. között? (Menhely Alapítvány) 1 Regionális Diszpécser Szolgálatok Intézmény Ellátási terület Telefonszám Utcai Szociális Segítők

Részletesebben

Beszámoló a Hajléktalanokért Közalapítvány által szervezett TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt záró-konferenciájáról

Beszámoló a Hajléktalanokért Közalapítvány által szervezett TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt záró-konferenciájáról Beszámoló a által szervezett TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt záró-konferenciájáról A 2008-ban kezdte el azt a módszertani segítő munkát, mely a hajléktalan emberek önálló lakhatáshoz segítését, munkaerő-piaci

Részletesebben

Hogyan tovább Budapest? A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium feladatai. Szemléletváltás?!

Hogyan tovább Budapest? A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium feladatai. Szemléletváltás?! Hogyan tovább Budapest? A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium feladatai. Szemléletváltás?! Morva Emília Balatonföldvár, 2012. 08. 30. (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület) 1 Korábbi feladatmeghatározásunk

Részletesebben

Előzmények. Eredeti cél: a fogyatékos személyeket ellátó nagy bentlakásos intézmények lebontása az önálló életvitel kialakítása és fenntartása

Előzmények. Eredeti cél: a fogyatékos személyeket ellátó nagy bentlakásos intézmények lebontása az önálló életvitel kialakítása és fenntartása Tá m o g a t o t t l a k h a t á s - e g y r é g i - ú j s z o c i á l i s e l l á t á s Maróthy Márta A hajléktalanellátás országos konferenciája 2014. Előzmények Eredeti cél: a fogyatékos személyeket

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról

ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról Készítette: Szimoncsikné dr. Laza Margit

Részletesebben

Szakmai beszámoló. 2011. január 1. - 2011.december 31.-ig 2011.

Szakmai beszámoló. 2011. január 1. - 2011.december 31.-ig 2011. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertana A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének gesztorálásával működő Dél-alföldi Regionális Módszertani Intézmény Konzorciumi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 4. Megyei Civil Partnerségi Fórum 2014. október 20. A közigazgatás és a civil szervezetek Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A területi közigazgatás

Részletesebben

Szakmai beszámoló módszertani munkáról 2008. 01. 01 2008. 07. 01.

Szakmai beszámoló módszertani munkáról 2008. 01. 01 2008. 07. 01. Az a támasz, amelyet az ember az életben leggyakrabban használ, a remény. (Veltman) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertana Szakmai beszámoló módszertani munkáról

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR.

EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR. EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR. ~,L~~J 8 S'5.. a b Iktatószám: 17332/201 5/P ARL lliv. szám: K/3899. Schmuck Erzsébet országgy űlési képvisel ő részére LMP Budapest Tisztelt

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

KOMPLEX SZÜKSÉGLETEKKEL RENDELKEZŐ HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA DUBLINBAN

KOMPLEX SZÜKSÉGLETEKKEL RENDELKEZŐ HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA DUBLINBAN KOMPLEX SZÜKSÉGLETEKKEL RENDELKEZŐ HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA DUBLINBAN Szabó Andrea 2011. Szeptember 15. Balatonföldvár ÍRORSZÁG LAKOSSÁG: 4.2 MILLIÓ FŐ TERÜLET: 70.282 KM 2 DUBLIN LAKOSSÁG: 525,383

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

Az Egészségügyi Centrumok működése

Az Egészségügyi Centrumok működése ellátásáért a gazdasági válság árhullámaival szemben Az Egészségügyi Centrumok működése Dr. Kass Ferenc MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT - magyar katolikus jótékonysági hálózat, kiemelkedően közhasznú szervezet,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag A Kormány 1106/2012. határozata A megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Szabó Andrea A hivatalos nyilvántartások szerint Az országban egy

Részletesebben

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylésének./2009.(...). rendelete az önkormányzat szociális szolgáltatásairól szóló 12/2008. (04. 01.) rendelet módosításáról A Közgylés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu MELLÉKLET HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ 1. A Nemzeti Rehabilitációs

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

1/16. Pályázati azonosító. Igényelt támogatás (Ft) Javasolt támogatás (Ft) Pályázó szervezet neve Megvalósítás helyszíne Javasolt program

1/16. Pályázati azonosító. Igényelt támogatás (Ft) Javasolt támogatás (Ft) Pályázó szervezet neve Megvalósítás helyszíne Javasolt program Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése a Hajléktalanokért Közalapítvány által 2012. november 9-én közzétett Hajléktalan személyek téli ellátásának biztosítása a konvergencia-régiókban 2012-13.

Részletesebben

Tájékoztató a családon belüli erőszak elkövetői részére (bántalmazó részére)

Tájékoztató a családon belüli erőszak elkövetői részére (bántalmazó részére) Tájékoztató a családon belüli erőszak elkövetői részére (bántalmazó részére) Éjjeli Menedékhely Sörháztér 3. Kapcsolattartó: Fodor Mónika ÉJJELI MENEDÉKHELYEK Intézmény Felettes szerv Férőhely Feltétel

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi

Részletesebben

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29.

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29. SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás i döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek Feladatmutatóra jutó támogatás összege Békés Megyei Hajnal István Szociális 1 SZF-SZ-002/2-2010 Békés Megyei

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 17. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 17. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 17. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének módosítására Előadó:

Részletesebben

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.)

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.) The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. EGYÜTTES ERŐVEL Menhely Alapítvány

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére 195-5/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére Tárgy: A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2010. évi szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Adószám: 18549861 2 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888 BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 1 1. Beszámolási időszak: 2011. január

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Iktatószám: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ripka András Emberjogi tanácsnok Napirendi pont:... ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Tárgy:

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, 1173 Bp., Pesti út 117. Az időpont kialakítás alatt.

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, 1173 Bp., Pesti út 117. Az időpont kialakítás alatt. A Közép-magyarországi Szociális Módszertani Intézmény konzorciumi partnerei által szervezett szociális továbbképzési rendszerben minősített továbbképzések 1 Továbbképzés neve, engedélyszáma Mentálisan

Részletesebben

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 3. sz. melléklet Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 1. i fenntartású intézmények 1.1. ápolást, gondozást nyújtó intézmények 1.1.1. idősek otthona Fenntartó neve Intézmény neve, férőhelyeinek

Részletesebben

Szolgáltató neve Szolgáltató székhelye Engedélyezett szolgáltatási tevékenység SZIFIGYET Közhasznú Nonprofit Kft. 2476 Kápolnásnyék, Búzavirág u. 12.

Szolgáltató neve Szolgáltató székhelye Engedélyezett szolgáltatási tevékenység SZIFIGYET Közhasznú Nonprofit Kft. 2476 Kápolnásnyék, Búzavirág u. 12. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. (2) bekezdése alapján vezetett nyilvántartás A Szociális és Gyámhivatal által Fejér

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Mester Dániel NRSZH. Hajléktalan-ellátás Országos Konferenciája 2013 Balatonföldvár 2013. augusztus 30.

Mester Dániel NRSZH. Hajléktalan-ellátás Országos Konferenciája 2013 Balatonföldvár 2013. augusztus 30. Mester Dániel NRSZH Hajléktalan-ellátás Országos Konferenciája 2013 Balatonföldvár 2013. augusztus 30. Rehabilitációs és Szociális Hivatal) 1 Igénybevevői Nyilvántartásról Célja: az ágazati szolgáltatások

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete E Ü D SZ M Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete II. Közgyűlés Budapest, 2010. 12. 10. "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,

Részletesebben

11/2007. (II. 22.) MÖK

11/2007. (II. 22.) MÖK 11/2007. (II. 22.) MÖK határozat A Veszprém megyei egészségügyi ellátórendszer struktúra-átalakításának támogatása, az intézményi átalakítások megkezdése céljából a Veszprém megyei önkormányzati fenntartású

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt A projekt bemutatása - Előzmények Rehabilitációs szolgáltatások

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

JELENTÉS. A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése. 0613 2006. június

JELENTÉS. A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése. 0613 2006. június JELENTÉS A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése 0613 2006. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései. Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes

A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései. Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes Aktualitások humánerőforrás kríziskezelés tekintetében Képzéstámogatás Szakképzés átalakítás- Gyakorlati képzés hangsúlyossá

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

Belső nyilvántartások a hajléktalanokat segítő munkában

Belső nyilvántartások a hajléktalanokat segítő munkában Belső nyilvántartások a hajléktalanokat segítő munkában MENHELY ALAPTVÁNY Diszpécser Szolgálat Krízis autó Kürt utcai ügyfélszolgálat A. Ügyfélnyilvántartás B. Intézményi regiszter C. Esemény napló D.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-5/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 73/2008. (VI. 27.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

HAJLÉKTALANOKAT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK

HAJLÉKTALANOKAT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK HAJLÉKTALANOKAT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK VIP Hajléktalan Ápoló- Gondozóház - Léthatáron Isola Léthatáron Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Átmeneti Szálló Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Rehabilitációs Szálló

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései Foglalkoztatási célok 2020 Az Europa 2020 Stratégia egyik kiemelt célkitűzése: a 20 64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. A Központi

Részletesebben

JELENE ÉS JÖVŐJE. A FEANTSA Európai Kutatási Intézete European Observatory on Homelessness. EOH kutatások és a magyar kapcsolódási pontok

JELENE ÉS JÖVŐJE. A FEANTSA Európai Kutatási Intézete European Observatory on Homelessness. EOH kutatások és a magyar kapcsolódási pontok A FEANTSA Európai Kutatási Intézete European Observatory on Homelessness EOH kutatások és a magyar kapcsolódási pontok Teller Nóra Városkutatás Kft./European Observatory on Homelessness 2012. augusztus

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése. 3700 Kazincbarcika, Építők útja 13-15. 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u.

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése. 3700 Kazincbarcika, Építők útja 13-15. 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. KONV-101 KONV-102 KONV-103 KONV-104 KONV-105 Badalik Bertalan Szociális 6800 Hódmezővásárhely, Szolgáltató Csomorkányi u. 17. Magyar Vöröskereszt Heves Megyei 3300 Eger, Klapka Gy. u. 9. Magyar Vöröskereszt

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére 6129/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére Tárgy: Javaslat a megye szociális intézményeiben a szakosított szociális ellátások igénybevételének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Pályázati kiírás bemutatása - Nevelési intézmények fejlesztése DAOP-4.2.1-11; ÉAOP-4.1.1/A-11; ÉMOP- 4.3.1/A-11; KMOP-4.6.1-11 Felhívás A1. Alapvető célok - férőhelybővítés Óvodai feladatellátási helyek

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a szociális ellátás feltételrendszerének javítására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a szociális ellátás feltételrendszerének javítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a szociális ellátás feltételrendszerének javítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére Tárgy: Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése c. (DAOP-2007-4.1.1.) pályázat előkészítése Az

Részletesebben