Egyenlő esélyű hozzájutás a vízhez és a szanitációhoz workshop

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyenlő esélyű hozzájutás a vízhez és a szanitációhoz workshop"

Átírás

1 Tárgy: Egyenlő esélyű hozzájutás a vízhez és a szanitációhoz workshop Időpont: október 8. OKI/OTH telephelye, 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. T épület Helyszín: Fodor terem Külföldi előadók: Oliver Schmoll, WHO Európai Regionális Iroda Nicholas Bonvoisin, ENSZ EGB, Környezetegészségügyi Részleg David Alves, Portugál íziközmű-szolgáltató Szabályozó Hatóság (ERSAR) Résztvevők: Kormányzati résztvevők: Illés Dorottya, BM, Közfoglalkoztatási és ízügyi Államtitkárság Domahidy László, BM, Közfoglalkoztatási és ízügyi Államtitkárság Németh Balázs Attila, BM, Közfoglalkoztatási és ízügyi Államtitkárság Nagyné Sós Ida, BM, Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkárság Komenczi Lajosné, BM, Önkormányzati Koordinációs Iroda Hegyes Orsolya, BM, Önkormányzati Koordinációs Iroda Dr. Biró Krisztina, EMMI, Egészségpolitikai Főosztály Tóthné Meszlényi Ágota, EMMI, Egészségpolitikai Főosztály Tenczer Tamás, EMMI, Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős Államtitkárság Galambos Mária, Földművelésügyi Minisztérium Konkoly Mária, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Aujeszky Pál, Központi Statisztikai Hivatal, Környezeti és vidékfejlesztési statisztikai osztály Dr. Pump Judit, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Dr. Dura Gyula, Országos Környezetegészségügyi Intézet Mihály, Országos Környezetegészségügyi Intézet Dr. argha Márta, Országos Környezetegészségügyi Intézet Gyulai Éva, Országos Környezetegészségügyi Intézet Hofer Ádám, Országos Környezetegészségügyi Intézet Kálmán Emese, Országos Környezetegészségügyi Intézet Dávidovits Zsuzsanna, Országos Környezetegészségügyi Intézet Brodmann Tibor Országos Környezetegészségügyi Intézet Németh Dávid, Országos Tisztifőorvosi Hivatal * K = Kérdés, I = Információ, P = Probléma felvetés, = álasz erzió: 01 Oldal 1 / 7 Készült:

2 Készítette: Civil szervezetek és szolgáltatók: Polacsek Györgyi, Magyar öröskereszt Iványi Ábel, Oltalom Karitatív Egyesület Barsi Márton, Oltalom Karitatív Egyesület dr. Gayer József, GWP Magyarország Alapítvány Dr. Simek Ágnes, Magyar Faluegészségügyi Tudományos Társaság Orbán Tímea, OTH, Nemzetközi Főosztály Megjegyzés: Jelen jegyzőkönyv elfogadottnak tekinthető, ha a megküldést követő 1 héten belül módosítási javaslat nem érkezik október 8. délelőtti szekció Fodor terem Sz. Típ. Leírás Felelős Határidő 1 I Résztvevők köszöntése, a workshop megnyitása. Dr. Dura A probléma vázlatos áttekintése. A kérdéssel érdemes foglalkozni, még a XXI. században, még Európában is. 2 I A íz és Egészség Jegyzőkönyv (EJ) végrehajtása Magyarországon A EJ történeti áttekintése (az 1999-es londoni ENSZ EGB életbe léptető határozattól kezdve napjainkig), a EJ tagországai (26 uniós, 8 EECCA-SEE, 2 EFTA), célja (vízeredetű járványok és megbetegedések megelőzése), főbb jellemzői (közös alapelvek, közös kötelezettségek, nemzetközi együttműködés, végrehajtás felülvizsgálata, formális szervezet), magyar részvétel a EJ-ben, hazai végrehajtás (felelőse az egészségügyért, környezetvédelemért és vízügyért felelős minisztérium), célok és céldátumok, EJ és az EU acquis, a EJ megközelítései és eszköztára. 3 K A GWP Magyarország Alapítvány kiemelkedő feladata a Közép- és Kelet-Európa régió (Magyarország, Szlovénia, Csehország, Lengyelország ) támogatása az egyedi és környezetbarát szennyvízkezelési módszerek kialakításában. Ennek keretében képzéseket szerveznek az adott országok szakemberei számára és javaslatokat fogalmaznak meg. ajon lehet-e kapcsolódási pont a GWP Magyarország ezen tevékenysége és a magyarországi vízhez és szanitációhoz jutás felmérési vizsgálat között? Gayer * K = Kérdés, I = Információ, P = Probléma felvetés, = álasz erzió: 01 Oldal 2 / 7 Készült:

3 Igen, hasznos lenne az együttműködés. 4 I A vízellátás és a szanitáció kérdésén túl: fókuszban az esélyegyenlőség Schmoll Köszönet az OKI-nak, amiért kezdetektől részt vett a EJ munkájában és segített annak kezdeti kialakításában. Miért kell az egyenlőséggel foglalkozni? Az egyenlő esélyek biztosítása a WHO mandátum szerinti prioritása. Az Egészség 2020 politikai keretterv szintén az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentését célozza meg. Az ENSZ évi közgyűlése emberi jogként határozza meg a biztonságos és tiszta ivóvízhez és szanitációhoz való jogot. Alapelvek: megkülönböztetés-mentesség, megfizethetőség. Millenniumi Fejlesztési Célok 7c pontja: 2015-re feleződjön azok száma, akik nem férnek hozzá, 2030-ra mindenkinek legyen biztosított a hozzájutás. Egyenlőtlenségi paraméterek (nem, kor, fogyatékosság, etnikai hovatartozás város/vidék, város/nyomornegyed, gazdag/szegény, hátrányos helyzetű/átlagos). Az egyenlőtlenség megszüntetéséhez nem az átlagos lakosságra, hanem a hátrányos helyzetűekre kell koncentrálni. Magyarországon a hozzájutás a statisztikák alapján szinte 100%, de a szolgáltatás szintjében jelentős különbségek vannak. 5 I Egyenlő Esély Értékelőlap: a vízhez és szanitációhoz való emberi jog megvalósulását célzó szakpolitikai folyamatok támogatása Bonvoisin Esélyegyenlőség a EJ-ben (a páneurópai régióban 110 millió ember nem jut egészséges ivóvízhez), No One Left Behind (publikáció: jó gyakorlatok gyűjteménye), egyenlőtlenséget befolyásoló tényezők (földrajzi, szociális és gazdasági egyenlőtlenségek) és megoldási javaslatok (a No One Left Behind jó gyakorlatai). Egyenlő Esélyű Hozzájutás Értékelőlap: önértékelő, önelemző eszköz a helyzet feltárására. Az értékelőlapot eddig kitöltött országok: Franciaország (Párizs és környéke), Portugália, Ukrajna. Az értékelőlap felépítése (országprofil, 4 tematikus szakasz, eredmények áttekintése). 6 Beszámoló tapasztalatokról: Portugália A portugál próbafelmérés nagyon hasznosnak bizonyult a nemzeti vízstratégia kialakításában. Fő partnerek (koordináció: ERSAR, Emberi Jogok Országos Bizottsága, támogatók: szaktárcák, helyi szolgáltatók, egyházi és civil szervezetek), hatáskör (országos), időtartam (7 hónap). Az értékelőlap kitöltése bonyolult és időigényes, ezért érdemes ritkán, de alaposan elvégezni. Legfontosabb eredmények: jó gyakorlatok kialakítása, szociális tarifa * K = Kérdés, I = Információ, P = Probléma felvetés, = álasz Alves (skype kapcsolat) erzió: 01 Oldal 3 / 7 Készült:

4 bevezetése, stratégiai célok meghatározása, a szolgáltatók motiválása a szolgáltatás színvonalának közzétételével. Feltárt hiányosságok: a cselekvési politikák integrációjának hiánya (a szaktárcák nem hangolják össze az akcióikat), információhiány, fogyasztókkal történő kommunikáció javításának szükségessége, támogatás szükségessége a különleges igényű csoportoknak (pl. hajléktalanok), áreltérések és régiók közti különbségek. Következő lépések: informális hálózat létrehozása az érdekelt felek számára, javaslatok előterjesztése a víziközműszolgáltatók számára, útmutatók/kézikönyvek. Konklúzió: Fontos a megfelelő partnerek megtalálása, a civil és a kormányzati részvétel egyensúlya, a vízhez és szanitációhoz való jog mint emberi jog új téma, ezért fontos a széleskörű figyelemfelkeltés október 8. délutáni szekció Fodor terem Sz. Típ. Leírás Felelős Határidő 1 I Az értékelőlap kitöltésének célja, terve és ütemezése 2013-ban az oslói Részes Felek Találkozóján döntés született a EJ os munkatervéről, melynek 2.4 programterületét (íz, szanitáció és higiéné az iskolákban) Magyarország és Grúzia vezeti. Cél: a víz és szanitáció egyenlő esélyű elérésének megvalósulásának felmérése. A mai workshop célja: figyelemfelkeltés a problémát illetően, érdekelt felek beazonosítása, célkitűzések megvitatása, a munka elindítása. Ütemezési terv: indító workshop ( ), hivatalos adatbekérő levelek kiküldése ( ), adatok összesítése ( ), egyeztetés a civil szervezetekkel folyamatosan, a feltárt eredmények széleskörű megvitatása ( ), az értékelőlap első verziójának megvitatása ( ), az értékelőlap végleges verziójának megvitatása és elfogadása ( ). Dr. argha 2 K Milyen kompetenciával rendelkeznek a jelenlévők által képviselt szervezetek a problémát illetően? BM, ÖKI: Ivóvíz minőségi projektekkel foglalkoznak. MEKH: íziközmű fejlesztéssel és szabályozással foglalkoznak. EMMI, EgPol: Közegészségügyi és ivóvízzel kapcsolatos jogszabályokat alkotnak. Hegyes Konkoly Tóthné * K = Kérdés, I = Információ, P = Probléma felvetés, = álasz erzió: 01 Oldal 4 / 7 Készült:

5 BM, ízügy: jétől a vízgazdálkodás első számú felelőse a belügyminiszter. Adatszolgáltatásban, releváns szervezetek megszólításában tudnak segíteni, ha mandátumot kapnak. Domahidy KSH: Statisztikai adatok szolgáltatásában tudnak segíteni. BM, Nemzetközi: ízügyi szakterület nemzetközi kérdéseivel foglalkoznak. Oltalom: Szociális intézmény, melynek fő profilja a hajléktalan ellátás, egyéb tevékenység: idősgondozás, szociális ellátás, kórházi ellátás. idéki intézményekkel is rendelkeznek. A terepmunka során szerzett tapasztalatok megosztása, mely az éves beszámolókban is szerepel. OTH, Közeg: OKI támogatása, együttműködés. öröskereszt: Civilek bekapcsolódása egyeztetés szerint. Aujeszky Nagyné Iványi Németh Polacsek 3 I Másodlagos célkitűzések: tudatosság növelése, politikai szervezésbe beintegrálni ezt a kérdést, emberi jogként elismerni a vízhez és szanitációhoz való jutást. 4 K Kulcsszereplők: adatokkal rendelkezők, jogalkotáshoz közel állók, szakpolitika formálás közelében lévők. Cél: érvanyagot adni a politikaformálók kezébe. További feladatok: alapcsapat létrehozása, potenciális résztvevők beazonosítása, munkamódszerek lefektetése. Javasolt munkamódszer: 1. fázis: információk begyűjtése (forrással együtt, fontos a megbízhatóság), 2. fázis: értékelőlap kitöltése (alapcsapat végzi a begyűjtött adatok alapján), 3. fázis: értékelés konszenzus alapján (szavazás). Problémakörök: az esélyegyenlőség szempontrendszer-e egy szervezetben, levezethető-e a magyar jogrendből az esélyegyenlőség, vannak-e a szolgáltatóknak ösztönzői? Mi a jelenlévők véleménye az elmondottakkal kapcsolatban? BM: Mandátum nélkül nem tudnak kötelezettséget vállalni az alapcsapat munkájában való részvételre, felkérő levél szükséges. EMMI: Az EMMI részvétele feltétlenül szükséges lenne az eredményes munkához. Domahidy Tóthné * K = Kérdés, I = Információ, P = Probléma felvetés, = álasz erzió: 01 Oldal 5 / 7 Készült:

6 MEKH: A MEKH részvétele feltétlenül szükséges lenne az eredményes munkához. Konkoly BM, ÖKI: Jó az együttműködésük az önkormányzatokkal. Hegyes 5 I öröskereszt: Napi szinten találkoznak hátrányos helyzetű településrészeken az egészséges vízhez jutás kihívásaival, illetve a szanitációval kapcsolatos problémákkal. A kérdőívben szerepelnek olyan kérdések (pl. a traveller csoportokra vonatkozóan), melyek magyar viszonylatokban nehezen értelmezhetőek. KSH: Fontos a gondos adathasználat, az adatokat definiálni kell, hogy mire vonatkoznak és mire nem. A problémakörhöz kapcsolódóan számos hazai és nemzetközi jelentés készült a közelmúltban, vannak meglévő adatok, beszámolók, ezeket érdemes lenne összegyűjteni és hasznosítani. Az alapcsapat munkájában való részvételhez a KSH részére is szükséges a KSH elnökének címzett levél. Fontos észben tartani, hogy az értékelőlap az adott ország előrehaladását értékelő eszköz, nem jár jelentési kötelezettséggel és nem az országok összehasonlítása a cél. A lényeg, hogy a kormányzati és a civil szervezetek találkozzanak, osszák meg az adataikat és ez alapján szülessen döntés az országban a problémát illetően. Szintén fontos megjegyezni, hogy az értékelőlap maga is egy olyan segédeszköz, ami módosítható, frissíthető a tapasztalatok alapján. További feladatok: lista összeállítása az érdekelt felekről (témákra lebontva), alapcsapat létrehozása (összefogó adminisztratív feladat), tematikus csapatok létrehozása (adott kérdések megvitatására), az alapcsapat 1-1 tagja 1-1 téma felelőse lehetne. Polacsek Aujeszky Schmoll P A civil szervezetek bevonása nehezebb, de részvételük fontos, mert kontrollt jelentenek és a lakossági témákban kompetensebbek lehetnek (pl. cigány lakosság). 6 I A workshop eredményes volt, a probléma a résztvevők szerint egybehangzóan fontos és érdemes vele foglalkozni. A kormányzati szervek részvételéhez magasabb szintű mandátum kell, ezért a hivatalos felkérő levelek hamarosan kiküldésre kerülnek. * K = Kérdés, I = Információ, P = Probléma felvetés, = álasz erzió: 01 Oldal 6 / 7 Készült:

7 7 I Köszönet a részvételért, a workshop lezárása. Dr. Dura * K = Kérdés, I = Információ, P = Probléma felvetés, = álasz erzió: 01 Oldal 7 / 7 Készült:

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2006. Az összeállítást készítették a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

Országjelentés Magyarországról. a fogyatékossággal élő gyermekekkel. foglalkozó tagállami szakpolitikákról szóló tanulmányhoz

Országjelentés Magyarországról. a fogyatékossággal élő gyermekekkel. foglalkozó tagállami szakpolitikákról szóló tanulmányhoz BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA C. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ÉS ALKOTMÁNYOS ÜGYEK ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGY Országjelentés Magyarországról a fogyatékossággal élő gyermekekkel

Részletesebben

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2003 1 Szerkesztette: RITTER ILDIKÓ az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa és Dr. FELVINCZI KATALIN A Nemzeti

Részletesebben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról M AG YA R O R S Z ÁG O N 2012-ben DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020)

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Budapest,

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

SEEMIG nemzeti és helyi adatstratégiák: migrációval kapcsolatos adatrendszerek és adatfelhasználás

SEEMIG nemzeti és helyi adatstratégiák: migrációval kapcsolatos adatrendszerek és adatfelhasználás SEEMIG nemzeti és helyi adatstratégiák: migrációval kapcsolatos adatrendszerek és adatfelhasználás A projekt a South East Europe Programban az Európai Unió és Magyarország tásfinanszírozásával valósul

Részletesebben

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1.

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1. Ajánlás Semmilyen törvény nem mûködik, ha az állampolgárok nem szólhatnak bele a szabályozás kialakításába, amennyiben viszont igen, a törvény céljai nemcsak kifejezik az állampolgárok akaratát, hanem

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

BUDAPEST TÖBB, MINT ESÉLY

BUDAPEST TÖBB, MINT ESÉLY BUDAPEST TÖBB, MINT ESÉLY B F II. INTÉZKEDÉSI TERV Készült a Fővárosi Közgyűlés megbízásából a Budapest Esély Nonprofit Kft. szakmai műhelyében ISBN 978-963-08-0572-8 Budapest Esély Nonprofit Kſt. 1084

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Almáskamarás Községi Önkormányzat

Almáskamarás Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Almáskamarás Községi Önkormányzat HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

A nyelvtanulástól a politikai részvételig

A nyelvtanulástól a politikai részvételig A nyelvtanulástól a politikai részvételig A nyelvtanulástól a politikai részvételig Bevándorlók integrációját támogató programok az Európai Unióban A kötetet szerkesztette Bodolai Anna Borbála és Kováts

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben Helyzetfeltáró tanulmány Készítette: Nagy Zita Éva Pál Zsolt Szerepi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Útmutató. Gazdasági és Társadalmi Ügyek Osztálya (DESA)

Útmutató. Gazdasági és Társadalmi Ügyek Osztálya (DESA) Útmutató Gazdasági és Társadalmi Ügyek Osztálya (DESA) A Gazdasági és Társadalmi Ügyek Osztálya létfontosságú kapocs (az ENSZ szervezetén belül) a globális gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi szférák

Részletesebben

Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette

Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi rendszerben június 2011 Challenging Discrimination Promoting Equality Copyright: Európai Roma

Részletesebben