JEGYZŐKÖNYV. Készült: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének február 23-án megtartott ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 23-án megtartott ülésén."

Átírás

1 1/2012. KT. JEGYZŐKÖNYV Készült: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének február 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Suhajda Antal polgármester, Gyuris Ferenc alpolgármester, Csehi Zoltán, Martinkovics Tibor képviselők (5 fő), Tanácskozási joggal: Varga Béláné jegyző, Kovács Nándorné gazdasági vezető, Csehi Zoltánné faluház igazgató, Madácsiné Végh Edit óvodavezető, Pál Jánosné iskola igazgató, Bengő Margit idősek napközi otthonának vezetője, Továbbá: Petróczkyné Neumann Tímea jegyzőkönyvvezető, valamint a KTV munkatársai. Suhajda Antal köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet, majd az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a képviselőtestület 4 fővel határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat és javasolta még egy napirend felvételét, nevezetesen: a civil szervezetek pályázati támogatásának kiírását. Javasolta, hogy a testület a kiküldött meghívóban szereplő napirendet a fenti kiegészítéssel fogadja el. A testület a javaslatot egyhangú szavazattal elfogadta, és az ülés napirendjét a következők szerint állapította meg: NAPIREND: 1.) Közmeghallgatás 2.) Akasztó Önkormányzata évi költségvetésének módosítása Varga Béláné jegyző Kovács Nándorné gazdasági vezető 3.)A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása Előterjesztő. Suhajda Antal polgármester Varga Béláné jegyző 4.)A gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítás megalkotása Varga Béláné jegyző 5.) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet megalkotása Kovács Nándorné gazdasági vezető 6.) Az adóigazgatási feladatokat ellátók érdekeltségi rendszeréről szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Varga Béláné jegyző

2 7.) évi bérleti és szolgáltatási díjak (Faluház, Tornacsarnok, Könyvtár, Önkormányzat) megállapítása 8.)A stabilitási törvény 45. (1) bekezdésének a) pontja szerinti határozat meghozatala Varga Béláné jegyző Kovács Nándorné gazdasági vezető 9.) Beszámoló az átmeneti időszak gazdálkodásáról 10.) Akasztó Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet megalkotása Varga Béláné jegyző Kovács Nándorné gazdasági vezető 11.) Közvetett támogatási kérelmek elbírálása 12.) Akasztó Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása Varga Béláné jegyző Kovács Nándorné gazdasági vezető 13.) Civil szervezetek pályázati támogatásának kiírása 14.) Akasztói Polgárőr Egyesület bérleti kérelemének elbírálása 15.) Akasztói FC Sportcsarnok használat kérelemének elbírálása 16.)Gyepmesteri telep létrehozásáról és működtetéséről, valamint egyes állategészségügyi feladatok ellátásáról szóló megállapodás 17.)Credit-Holding Kft. forgalmi rend ideiglenes megváltoztatás kérelme rendezvény miatt Előterjesztés: Suhajda Antal polgármester 18.) Antóni Tamás Közút kezelői hozzájárulás kérelme Előterjesztő: Varga Béláné jegyző 19.) Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 2012.évi munkaterve 20.)Tájékoztató a Kőrösvíz Kft. leveléről 21.)Általános Iskola és Könyvtár-Szathmáry Kereskedőház Kft. tankönyvellátási szerződésének jóváhagyása

3 TANÁCSKOZÁS: 1.) Közmeghallgatás Suhajda Antal tájékoztatásul elmondta: a meghallgatáson érdeklődő személy nem jelent meg. A KTV-n keresztül tájékoztatta a lakosságot a kerékpárút építéssel kapcsolatban. Elmondta, hogy az építési engedélyek lejártak, Natura 2000 Kft. környezettanulmányt kért a környezet terhelésével kapcsolatban-ez volt a feltétele az út építésének február 15-én érkezett levél szerint az ügyintézési határidőt 1 hónappal meghosszabbították. Ezért szeptemberben derül ki, hogy ki építi a kerékpárutat. A háttér munkálatok folyamatosak (földvásárlás, föld kimérés), de ezek nem látványos dolgok. Másik fontos dolog hogy a Csengődi úton- az Arany János utca és a Sallai utca közti szakaszon, melynek hossza 400 méter- fél év alatt két halálos gázolás történt. Ezen az útszakaszon járda hiányában csak az úttest szélén lehet közlekedni. Ez az útszakasz a Magyar Közút Kezelő Kht. tulajdona, velük történő egyeztetés után egy salakkal feltöltött nemesített padkát kellene készíteni, melyben számít a lakosság mindenfajta segítségére. Pályázati forrást ebben az esetben nem igényelünk, mert az hosszú folyamat, e probléma megoldása viszont sürgető. Csehi Zoltán ezzel egyet értett, és hozzátette, hogy ezen az útszakaszon levő autóbusz-megálló előterét is ismét fel lehetne tölteni salakkal, mert a tömegközlekedésre való felszállás nagyon nehézkes. Suhajda Antal elmondta, sok terület van, amit javítani szükséges, ezek egy részét önerőből a közmunkások segítségével meg lehet oldani. A Képviselőtestület a tájékoztatót tudomásul vette. 2.) Akasztó Önkormányzata évi költségvetésének módosítása Az előterjesztést és a rendelet-tervezet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Suhajda Antal szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a kiküldött anyag mindent tartalmazott, a testületi ülést kettő Pénzügyi és Kulturális Bizottsági ülés előzte meg, melyen a rendelet minden részletét megvitatta a bizottság. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta az Önkormányzat 2011.évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal a következő rendeletet alkotta: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2012.(II.23.) rendelete Akasztó Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.7) rendelete módosításáról E rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

4 3.)A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása Varga Béláné ismertette az előterjesztést, melyet a rendelet-tervezettel együtt a képviselők a meghívóval megkaptak. Elmondta, hogy a rendelet módosítására azért volt szükség, mert új intézmény - Idősek Napközi Otthona- nyílt meg a községben, valamint a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálásban is változás történt. Suhajda Antal a napirend felett a vitát megnyitotta.. Csehi Zoltán: A támogatási összegek felkerülnek-e a honlapra? A kérdésre válaszolva Varga Béláné elmondta, hogy a rendeletek, valamint támogatáshoz szükséges nyomtatványok a honlapon megtekinthetők és letölthetők. Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) rendelet módosításának elfogadását. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal a következő rendeletet alkotta: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012.(II.23.) rendelete a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) számú rendelet módosításáról E rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 4.)A gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítás megalkotása Varga Béláné ismertette az előterjesztést, melyet a rendelet-tervezettel együtt a képviselők a meghívóval kézhez kaptak. Szóbeli kiegészítésben elmondta, hogy önkormányzati támogatást azok kapnak, akiknek az egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíj minimum 150 %-át és nem kaptak ingyenes tankönyveket. Ez a támogatás március 1-jével lép hatályba, amennyiben a testület megalkotja a rendeletet. Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság vélemányét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosításának elfogadását. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal a következő rendeletet alkotta. Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2012.(II.23.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 13/2003. (VIII.26.) rendeletének módosításáról E rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

5 5.) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet megalkotása Suhajda Antal ismertette az előterjesztést, melyet a rendelet-tervezettel együtt a képviselők a meghívóval kézhez kaptak. Felkérte Kovács Nándornét, ismertesse a számadatokat. Kovács Nándorné elmondta, azok kaphatnak önkormányzati támogatást, akiknél a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át. Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal a következő rendeletet alkotta: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2012.(II.23.) rendelete a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak megállapításáról E rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 6.) Az adóigazgatási feladatokat ellátók érdekeltségi rendszeréről szóló rendelet módosítása Varga Béláné ismertette az előterjesztést, melyet a rendelet-tervezettel együtt a képviselők a meghívóval kézhez kaptak. Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta az adóigazgatási feladatokat ellátók érdekeltségi rendszeréről szóló rendelet módosítását. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal a következő rendeletet alkotta: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2012.(II.23.) rendelete az adóigazgatási feladatokat ellátók érdekeltségi rendszeréről szóló 3/2011. (II.7.) rendelet módosításáról E rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 7.) évi bérleti és szolgáltatási díjak (Faluház, Tornacsarnok, Könyvtár, Önkormányzat) megállapítása Suhajda Antal ismertette az előterjesztést és kérte a véleményét.

6 Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a 2012.évi bérleti és szolgáltatási díjak 5 %-os emelését (Faluház, Általános Iskola és Könyvtár, Önkormányzat) Ezt követően Suhajda Antal egyenként szavazásra bocsátotta az előterjesztéseket. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 1/2012. (II.23.) határozata a gyógyszertár bérleti díjáról a Gyógyszertár bérleti díját március 1- től áfa (27%) Ft/hó összegben állapítja meg. Közüzemi díj: (ivóvíz-, szennyvíz díj, kéményseprés, fűtés, szemétszállítás) az önkormányzat részére az adott évben ténylegesen kiszámlázott évi díj 3/10-e. A bérleti díjakat és a kiszámlázott közüzemi díjakat negyedévente kell az önkormányzat részére megfizetni. Felelős: polgármester Határozatról értesül: bérlő-szerződéssel, gazdálkodási csoport 2/2012. (II.23.) határozata az Önkormányzati lakások bérleti díjáról az önkormányzati lakások bérleti díját március 1-től a következők szerint állapítja meg. összkomfortos lakások 139 Ft/m2/hó komfortos lakások 110 Ft/m2/hó garázsok 110 Ft/m2/hó A külön szolgáltatások közül a víz és csatornadíj a vízmérővel fel nem szerelt lakások esetében a következők szerint állapítja meg a 18/1990.(I.31.) MT rendelet alapján: a Szent István u. 3. szám alatti lakások víz és csatornadíja a 2011.évi díj változatlanul hagyása mellett, Áfa változás miatt: Ft/hó A Szent István utca 1. szám alatti lakások víz és csatornadíja: az önkormányzat részére kiszámlázott adott évben felmerülő ivóvíz-, szennyvíz díj lakásokra eső 1/10-1/10-e A külön szolgáltatások közül a fűtés: A Szent István u. 1. szám alatti lakások esetén: Havonta a ténylegesen adott évben felmerülő és az önkormányzat részére kiszámlázott díj 1/10-e.

7 A vállalkozó orvosok az önkormányzat részére kiszámlázott adott évben felmerülő közüzemi díj (ivóvíz-, szennyvíz díj, fűtés, szemétszállítás, kéményseprés 1,5/10-1,5/10-ét, villany ½-½-ét) A vállalkozó fogorvos az önkormányzat részére kiszámlázott adott évben felmerülő közüzemi díj (kéményseprés 1/1-ét). Az önkormányzattal szolgálati viszonyban nem állók lakbére és garázs díja a 2./ pontban írt összegek kétszerese. Felelős: polgármester Határozatról értesül: bérlők-szerződéssel, gazdálkodási csoport 3/2012. (II.23.) határozata a faházak alatti terület bérleti díjáról a Szent István u. 1. szám alatti (faházak alatti terület) önkormányzati ingatlanok bérleti díját március 1-től bérlőként Ft/hó összegben állapítja meg. Felelős: polgármester Határozatról értesül: bérlők-szerződéssel, gazdálkodási csoport 4/2012. (II.23.) határozata a haszonbérleti díjakról a haszonbérleti díjakat március 1. napjától kezdődően a következők szerint állapítja meg: belterületi ingatlanok esetében: külterületi ingatlanok esetében: 4,55 Ft/m2/év Ft/AK/év Felelős: polgármester Határozatról értesül: bérlők-szerződéssel, gazdálkodási csoport 5/2012. (II.23.) határozata Általános Iskola tornacsarnok, terem bérleti és könvvtárhasználati díjairól az Általános Iskola és Könyvtár tornacsarnok, terem bérleti és könyvtárhasználati díját március 1. napjától kezdődően a következők szerint állapítja meg:

8 Tornacsarnok bérleti díj: Alkalmanként /Ft/óra/: Felnőtt: FT Diák: FT Bérlet: Egy évre Fél évre Negyed évre Egy hónapra: Ennek díja: 1 óra év 2125,98 Ft+ ÁFA= ,95 Ft+ÁFA= ,13 Ft+ÁFA=2450 FT Diákbérlet: 50% 1000 Ft+ÁFA=1270 FT Terembérleti díj /tanterem/: Ft/óra+ÁFA=2540 FT /számítástechnika terem/: Ft/óra+ÁFA=3810 FT Könyvtárhasználati díj: Beiratkozási díj: év közötti olvasó: 606,29 Ft/év+ÁFA=770 FT - 50%-os kedvezmény illeti meg: diák, nyugdíjas, kismama - Mentesül a díj alól: 14 éven aluli és 70 éven felüli olvasó Számítógép használat: 55,12 Ft/30perc+ÁFA=70 FT Internethasználat: perc+áfa=100 FT 78,74 Ft/30 Nyomtatás, fénymásolás: / A postai árak fölé nem célszerű menni, ezért beépítjük az eredeti árba az áfát./ Szöveg: 23,62 Ft/oldal+ÁFA=30 Ft/oldal Kép, grafika: 55,19Ft/oldal+ÁFA=70 Ft/oldal Fehérhátterű színes kép 78,74Ft/oldal+ÁFA=100 Ft/oldal Színes hátterű színes kép 118,11Ft/oldal+ÁFA=150 Ft/oldal Laminálás 173,23Ft/db+ÁFA= 220 Ft/db Felelős: intézményvezető Határozatról értesül: gazdálkodási csoport

9 6/2012. (II.23.) határozata a Faluház bérleti díjáról Nagyterem(200m2) Lakodalom (péntek de.10órától-vasárnap de.8.00óráig) Ft+fűtés Kisterem 7.300Ft (lakodalomnál, egyéb rendezvénynél a nagyterem használata mellé) Családi, céges rendezvény(1 nap) Ft/nap+fűt. Gyűlés 4.600Ft/óra Kereskedelmi rendezvény 7.100Ft/óra Oktatás 2.000Ft/óra Kisterem(45m2) Családi rendezvény(születésnap, ballagás) Gyűlés Tanfolyam Kereskedelmi rendezvény (termékbemutató) 9.000Ft/nap+f Ft/óra 1.500Ft/óra 3.800Ft/óra Klub(20m2) Tanfolyam Kereskedelmi rendezvény 1.000Ft/óra 1.900Ft/óra Hátsó szoba (20m2) Tanfolyam Kereskedelmi rendezvény 1.000Ft/óra 1.900Ft/óra Előtér(80m2) Kereskedelmi rendezvény(vásár,egyéb) Étkezéssel egybekötött rendezvény Ft/4óra Ft/nap+fűtés Edény és egyéb Edény és evőeszköz Régi asztal (bérbeadás esetén) Szék (bérbeadás esetén) Terítő Terítő svédasztalra 140Ft/fő 190Ft/db 120Ft/db 180Ft/db 790Ft/db Felelős: intézményvezető Határozatról értesül: gazdálkodási csport

10 8.)A stabilitási törvény 45. (1) bekezdésének a) pontja szerinti határozat meghozatala Suhajda Antal ismertette az előterjesztést, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak. Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a stabilitási törvény 45. (1) bekezdésének a) pontja szerinti határozat elfogadását. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta az előterjesztést. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7/2012. (II.23.) határozata a stabilitási törvény 45. (1) bekezdésének a) pontja szerinti határozat meghozataláról Akasztó Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési évet követő három év várható saját bevételeit valamint a várható adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeit az alábbiak szerint állapítja meg: Bevételek Helyi adóból származó bevétel Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosítása 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből v. privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék-, díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen: Adósságot keletkeztető ügyletek Világítótestek bérlete Összesen: Határidő: 2012.december 31. Felelős: Suhajda Antal polgármester 9.) Beszámoló az átmeneti időszak gazdálkodásáról

11 Suhajda Antal tájékoztatta a Testület tagjait az átmeneti időszak gazdálkodásáról. Elmondta a bevételek folyamatosan érkeznek, de jelentősebb növekedés március hónapban várható. Suhajda Antal kérte a képviselők véleményét. Csehi Zoltán: A szennyvíz hozzájárulásoknál mennyi a hátralék? Kovács Nándorné: Ft, amit az adócsoport folyamatosan próbál behajtani több, kevesebb sikerrel. Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a évi átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a beszámolót. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 8/2012. (II.23.) határozata a évi átmeneti gazdálkodásról elfogadja a 2012.évi átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót. Felelős: Suhajda Antal polgármester 10.) Akasztó Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet megalkotása Varga Béláné ismertette az előterjesztést, melyet a rendelet-tervezettel együtt a képviselők a meghívóval kézhez kaptak. Varga Béláné elmondta, e rendelet megalkotására- többek között- azért volt szükség, mert az intézményeknek át kell adni a vagyont. Suhajda Antal javasolta a Képviselőtestületnek a rendelet-tervezet egyhangú elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról szóló rendelet-tervezetet. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal a következő rendeletet alkotta: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2012.(II.23.) rendelete az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról E rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

12 11.) Közvetett támogatási kérelmek elbírálása Suhajda Antal egyenként ismertette a beadott kérelmeket, melyeket a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. Javasolta a képviselőknek a közvetett támogatások megadását, melynek együttes összege 2012-ben forint. Elmondta ez jelentős összeg, ezen bevételtől az intézmény elesik. Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a közvetett támogatási kérelmek elfogadását. Ezt követően Suhajda Antal egyenként szavazásra bocsátotta a támogatási kérelmeket. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9/2012. (II.23.) határozata A Ritmika Sportegyesület közvetett támogatásáról a Ritmika Sportegyesület kérelmének helyt ad, és részükre Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház, 10/2012. (II.23.) határozata Akasztói Karizmatikus Közösség közvetett támogatásáról az Akasztói Karizmatikus Közösség kérelmének helyt ad, és részükre Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház, 11/2012. (II.23.) határozata Főnix Tánciskola közvetett támogatásáról a Főnix Tánciskola kérelmének helyt ad, és részükre Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja.

13 Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 12/2012. (II.23.) határozata Akasztó Hegyközség közvetett támogatásáról az Akasztó Hegyközség kérelmének helyt ad, és részükre Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 13/2012. (II.23.) határozata az Akasztói Önkéntes Tűzoltó Egyesület közvetett támogatásáról az Akasztói Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 14/2012. (II.23.) határozata az Akasztói Mozgáskorlátozottak Egyesülete közvetett támogatásáról az Akasztói Mozgáskorlátozottak Egyesülete kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház

14 15/2012. (II.23.) határozata az Akasztói Polgárőr Egyesület közvetett támogatásáról az Akasztói Polgárőr Egyesület kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 16/2012. (II.23.) határozata a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete közvetett támogatásáról Akasztó Község Képviselőtestülete a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 17/2012. (II.23.) határozata a Sakk-kör közvetett támogatásáról a Sakk-kör kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 18/2012. (II.23.) határozata az Oltalom Alapítvány közvetett támogatásáról az Oltalom Alapítvány kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja.

15 Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 19/2012. (II.23.) határozata A Szabadidőklub közvetett támogatásáról a Szabadidőklub kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 20/2012. (II.23.) határozata a Nyugdíjas klub közvetett támogatásáról a Nyugdíjas klub kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 21/2012. (II.23.) határozata a Fürge Ujjak kézimunka kör közvetett támogatásáról a Fürge Ujjak kézimunka kör kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 22/2012. (II.23.) határozata

16 a Kossuth Vadásztársaság közvetett támogatásáról a Kossuth Vadásztársaság kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 23/2012. (II.23.) határozata az Akasztó FC közvetett támogatásáról az Akasztó FC kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház, 24/2012. (II.23.) határozata a Tartsd Életben a Zenét Egyesület közvetett támogatásáról a Tartsd Életben a Zenét Egyesület kérelmének helyt ad, és részére közvetett támogatásként a Faluház raktár helyiségét, valamint Forint értékben a próba helyiséget bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház, 25/2012. (II.23.) határozata az Akasztói Focisuli Egyesület közvetett támogatásáról az Akasztói Focisuli Egyesület kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja.

17 Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház, 26/2012. (II.223.) határozata az Evangélikus Gyülekezet közvetett támogatásáról az Evangélikus Gyülekezet kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház, Suhajda Antal polgármester, mint az Akasztói Sporthorgász Egyesület elnöke bejelentette személyes érintettségét és kéri kizárását e napirend vonatkozásában a döntéshozatalból, az ülés vezetését Gyuris Ferenc alpolgármesternek adja át. Gyuris Ferenc szavazásra bocsátotta Suhajda Antal bejelentését és kérését e napirend vonatkozásában a döntéshozatalból történő kizárásával kapcsolatban. A testület egyhangú szavazattal elfogadta Suhajda Antal bejelentését és kérését, e napirend vonatkozásában a döntéshozatalból kizárta. Gyuris Ferenc alpolgármester szavazásra bocsátotta a Sporthorgász Egyesület közvetett támogatási kérelmét. A testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 27/2012. (II.23.) határozata a Sporthorgász Egyesület közvetett támogatásáról a Sporthorgász Egyesület kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Felelős: alpolgármester, faluház igazgató Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház, Ezt követően Gyuris Ferenc az ülésvezetés jogát visszaadta Suhajda Antal polgármesternek. 28/2012. (II.223.) határozata

18 az Általános Iskola Szülői Munkaközösségének közvetett támogatásáról az Általános Iskola Szülői Munkaközösség kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház, 12.) Akasztó Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása Suhajda Antal ismertette az előterjesztést, melyet a képviselők a rendelet-tervezettel együtt a meghívóval kézhez kaptak. Suhajda Antal szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az Önkormányzat költségvetése stabil, de az állami támogatásokból 21 millió forinttal kevesebb folyt be és az Idősek Napközi Otthonához az önrészt is hitel helyett a kiadási megtakarításokból finanszíroztuk, mintegy 20 millió Forint értékben. A pénzmaradvány várható mértéke idén csak 16 millió Forint. A évi költségvetéssel kapcsolatban az intézményekkel két egyeztető megbeszélés volt, Akasztó Önkormányzat Pénzügyi és Kulturális Bizottságával is két ülés volt. Mindent összevetve: Az Önkormányzat működési hiánya: 7 millió Forint, az eredeti előterjesztés szerint. (Endrődi Ferenc megérkezett, a Képviselőtestület tagjainak száma: 5 fő.) Suhajda Antal elmondta, hogy a 2012.február 21-i bizottsági ülésen elhangzottak szerint az eredeti előterjesztésben a civilek támogatására 1 millió Forintot terveztek be, melyre pályázatot lehet benyújtani. Így az önkormányzat működési hiánya 8 millió Forint. Átadta a szót Varga Béláné jegyzőnek. Varga Béláné tájékoztatta a képviselőket, hogy a hiány kezelésére, ha szükséges, lehet felvenni működési hitelt, de azt ez év végéig vissza kell fizetni. Hozzátette, bízik benne, hogy az adóhátralékokból befolyik akkora összeg, ami fedezi a hiányt, és esetlegesen az elvett támogatásokat is vissza lehet állítani. Ezt követően Suhajda Antal a napirend felett a vitát megnyitotta. Martinkovics Tibor véleménye az volt, hogy ekkora hiány még elfogadható, és a televízión keresztül arra kérte hátralékos vállalkozókat, minél előbb fizessék be hátralékaikat és akkor a falunak is jobb lesz. Több kérdés, hozzászólás nem volt. Suhajda Antal rövid szünetet rendelt el. A testületi ülés szünetében megérkezett dr. Palágyi János, így a képviselőtestület létszáma 6 fő lett. Az ülés szünetében dr. Palágyi János elnökletével összeült Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottsága és Endrődi Ferenc leadta vagyonnyilatkozatát. A szünet után Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét.

19 Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a 2012.évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet elfogadását. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. A Képviselőtestület öt igen és egy nem szavazattal a következő rendeletet alkotta: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2012.(II.23.) rendelete Akasztó Önkormányzatának évi költségvetéséről E rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 13.)Civil szervezetek pályázati támogatásának kiírása Suhajda Antal ismertette a pályázati kiírást, a Képviselőtestület döntése alapján a költségvetési rendeletben elkülönített keret összeg: 1 millió Forint. Kérdés, hozzászólás nem volt,ezért kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a civil szervezeteknek kiírt pályázatot. Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a pályázati kiírást. A testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 29/2012. (II.23.) határozata Civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló Pályázati kiírásról AKASZTÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE PÁLYÁZATI KIÍRÁSA CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Akasztó Község Képviselőtestületének a civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 2/2011. (II.7) önkormányzati rendelet alapján, valamint a 29/2012. ( II. 23.) határozata alapján Akasztó Község Önkormányzata elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a községben működő önszerveződő közösségek (továbbiakban civil szervezet) az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak, ezért az alábbi pályázati kiírást teszi közzé. 1.) A pályázat célja: A forrásból az alábbi célok támogathatók: a) civil szervezetek működésének támogatása, b) civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,

20 c) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok hazai és határon túli rendezvények támogatása, d) hazai és határon túli rendezvényeken és fesztiválokon való részvétel támogatása, európai integrációt elősegítő civil programok támogatása, e) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő-segítő tevékenységek támogatása, f) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai publikációk támogatása, g) pályázati önerőként történő felhasználás. 2.) A támogatás feltételei: A rendelet alapján pályázatot nyújthat be és támogatásban részesíthető a) azon jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, amelyet a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, illetve nyilvántartása folyamatban van és az alapító okiratnak, a szabályzatoknak megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja, b) azon önálló jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny közösség és csoport, amely a pályázat kiírását megelőzően legalább egy éve dokumentálhatóan folyamatosan működött. feltéve, hogy a község közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkezik és tevékenységét a községben fejti ki. 3.) A pályázati dokumentáció: A pályázatnak tartalmaznia kell a konkrét cél meghatározását, megvalósításának teljes összegét részletes és ellenőrizhető költségvetést, a kért támogatás összegének felhasználási tervét, saját forrás igazolását, valamint a pályázati kiírás szerint csatolandó okiratokat. A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 5. számú irodájában, valamint letölthető a honlapról, február 27-től. 4.) A pályázati dokumentáció benyújtásának helye és határideje: A pályázatokat ajánlott postai küldeményként (6221 Akasztó, Fő u. 40.) vagy személyesen a polgármesternek vagy a jegyzőnek kell benyújtani, a rendelet 1. számú melléklete szerinti adatlapon, a kötelező mellékletekkel együtt. A pályázat benyújtásának határideje: március ) A pályázat elbírálásának rendje és határideje és az eredményről történő értesítés módja: A pályázatokat Akasztó Község Képviselőtestülete a Pénzügyi és Kulturális Bizottság véleményezése után bírálja el, és határozattal dönt, a pályázat benyújtási határidejétől számított 30 napon belül. A nyertes pályázókat határozatban értesítjük. A pályázattal kapcsolatos egyéb itt nem szabályozott - rendelkezéseket, Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2011. (II.7) a civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza. A rendelet megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az 5. és 6. számú irodában, illetve a honlapon. Határozatról értesül: gazd.csop, Határidő: március ) Akasztói Polgárőr Egyesület bérleti kérelemének elbírálása

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 23-án (hétfő) 15: 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben