JEGYZŐKÖNYV. Készült: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének február 23-án megtartott ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 23-án megtartott ülésén."

Átírás

1 1/2012. KT. JEGYZŐKÖNYV Készült: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének február 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Suhajda Antal polgármester, Gyuris Ferenc alpolgármester, Csehi Zoltán, Martinkovics Tibor képviselők (5 fő), Tanácskozási joggal: Varga Béláné jegyző, Kovács Nándorné gazdasági vezető, Csehi Zoltánné faluház igazgató, Madácsiné Végh Edit óvodavezető, Pál Jánosné iskola igazgató, Bengő Margit idősek napközi otthonának vezetője, Továbbá: Petróczkyné Neumann Tímea jegyzőkönyvvezető, valamint a KTV munkatársai. Suhajda Antal köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet, majd az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a képviselőtestület 4 fővel határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat és javasolta még egy napirend felvételét, nevezetesen: a civil szervezetek pályázati támogatásának kiírását. Javasolta, hogy a testület a kiküldött meghívóban szereplő napirendet a fenti kiegészítéssel fogadja el. A testület a javaslatot egyhangú szavazattal elfogadta, és az ülés napirendjét a következők szerint állapította meg: NAPIREND: 1.) Közmeghallgatás 2.) Akasztó Önkormányzata évi költségvetésének módosítása Varga Béláné jegyző Kovács Nándorné gazdasági vezető 3.)A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása Előterjesztő. Suhajda Antal polgármester Varga Béláné jegyző 4.)A gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítás megalkotása Varga Béláné jegyző 5.) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet megalkotása Kovács Nándorné gazdasági vezető 6.) Az adóigazgatási feladatokat ellátók érdekeltségi rendszeréről szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Varga Béláné jegyző

2 7.) évi bérleti és szolgáltatási díjak (Faluház, Tornacsarnok, Könyvtár, Önkormányzat) megállapítása 8.)A stabilitási törvény 45. (1) bekezdésének a) pontja szerinti határozat meghozatala Varga Béláné jegyző Kovács Nándorné gazdasági vezető 9.) Beszámoló az átmeneti időszak gazdálkodásáról 10.) Akasztó Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet megalkotása Varga Béláné jegyző Kovács Nándorné gazdasági vezető 11.) Közvetett támogatási kérelmek elbírálása 12.) Akasztó Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása Varga Béláné jegyző Kovács Nándorné gazdasági vezető 13.) Civil szervezetek pályázati támogatásának kiírása 14.) Akasztói Polgárőr Egyesület bérleti kérelemének elbírálása 15.) Akasztói FC Sportcsarnok használat kérelemének elbírálása 16.)Gyepmesteri telep létrehozásáról és működtetéséről, valamint egyes állategészségügyi feladatok ellátásáról szóló megállapodás 17.)Credit-Holding Kft. forgalmi rend ideiglenes megváltoztatás kérelme rendezvény miatt Előterjesztés: Suhajda Antal polgármester 18.) Antóni Tamás Közút kezelői hozzájárulás kérelme Előterjesztő: Varga Béláné jegyző 19.) Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 2012.évi munkaterve 20.)Tájékoztató a Kőrösvíz Kft. leveléről 21.)Általános Iskola és Könyvtár-Szathmáry Kereskedőház Kft. tankönyvellátási szerződésének jóváhagyása

3 TANÁCSKOZÁS: 1.) Közmeghallgatás Suhajda Antal tájékoztatásul elmondta: a meghallgatáson érdeklődő személy nem jelent meg. A KTV-n keresztül tájékoztatta a lakosságot a kerékpárút építéssel kapcsolatban. Elmondta, hogy az építési engedélyek lejártak, Natura 2000 Kft. környezettanulmányt kért a környezet terhelésével kapcsolatban-ez volt a feltétele az út építésének február 15-én érkezett levél szerint az ügyintézési határidőt 1 hónappal meghosszabbították. Ezért szeptemberben derül ki, hogy ki építi a kerékpárutat. A háttér munkálatok folyamatosak (földvásárlás, föld kimérés), de ezek nem látványos dolgok. Másik fontos dolog hogy a Csengődi úton- az Arany János utca és a Sallai utca közti szakaszon, melynek hossza 400 méter- fél év alatt két halálos gázolás történt. Ezen az útszakaszon járda hiányában csak az úttest szélén lehet közlekedni. Ez az útszakasz a Magyar Közút Kezelő Kht. tulajdona, velük történő egyeztetés után egy salakkal feltöltött nemesített padkát kellene készíteni, melyben számít a lakosság mindenfajta segítségére. Pályázati forrást ebben az esetben nem igényelünk, mert az hosszú folyamat, e probléma megoldása viszont sürgető. Csehi Zoltán ezzel egyet értett, és hozzátette, hogy ezen az útszakaszon levő autóbusz-megálló előterét is ismét fel lehetne tölteni salakkal, mert a tömegközlekedésre való felszállás nagyon nehézkes. Suhajda Antal elmondta, sok terület van, amit javítani szükséges, ezek egy részét önerőből a közmunkások segítségével meg lehet oldani. A Képviselőtestület a tájékoztatót tudomásul vette. 2.) Akasztó Önkormányzata évi költségvetésének módosítása Az előterjesztést és a rendelet-tervezet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Suhajda Antal szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a kiküldött anyag mindent tartalmazott, a testületi ülést kettő Pénzügyi és Kulturális Bizottsági ülés előzte meg, melyen a rendelet minden részletét megvitatta a bizottság. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta az Önkormányzat 2011.évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal a következő rendeletet alkotta: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2012.(II.23.) rendelete Akasztó Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.7) rendelete módosításáról E rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

4 3.)A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása Varga Béláné ismertette az előterjesztést, melyet a rendelet-tervezettel együtt a képviselők a meghívóval megkaptak. Elmondta, hogy a rendelet módosítására azért volt szükség, mert új intézmény - Idősek Napközi Otthona- nyílt meg a községben, valamint a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálásban is változás történt. Suhajda Antal a napirend felett a vitát megnyitotta.. Csehi Zoltán: A támogatási összegek felkerülnek-e a honlapra? A kérdésre válaszolva Varga Béláné elmondta, hogy a rendeletek, valamint támogatáshoz szükséges nyomtatványok a honlapon megtekinthetők és letölthetők. Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) rendelet módosításának elfogadását. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal a következő rendeletet alkotta: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012.(II.23.) rendelete a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) számú rendelet módosításáról E rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 4.)A gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítás megalkotása Varga Béláné ismertette az előterjesztést, melyet a rendelet-tervezettel együtt a képviselők a meghívóval kézhez kaptak. Szóbeli kiegészítésben elmondta, hogy önkormányzati támogatást azok kapnak, akiknek az egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíj minimum 150 %-át és nem kaptak ingyenes tankönyveket. Ez a támogatás március 1-jével lép hatályba, amennyiben a testület megalkotja a rendeletet. Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság vélemányét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosításának elfogadását. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal a következő rendeletet alkotta. Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2012.(II.23.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 13/2003. (VIII.26.) rendeletének módosításáról E rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

5 5.) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet megalkotása Suhajda Antal ismertette az előterjesztést, melyet a rendelet-tervezettel együtt a képviselők a meghívóval kézhez kaptak. Felkérte Kovács Nándornét, ismertesse a számadatokat. Kovács Nándorné elmondta, azok kaphatnak önkormányzati támogatást, akiknél a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át. Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal a következő rendeletet alkotta: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2012.(II.23.) rendelete a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak megállapításáról E rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 6.) Az adóigazgatási feladatokat ellátók érdekeltségi rendszeréről szóló rendelet módosítása Varga Béláné ismertette az előterjesztést, melyet a rendelet-tervezettel együtt a képviselők a meghívóval kézhez kaptak. Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta az adóigazgatási feladatokat ellátók érdekeltségi rendszeréről szóló rendelet módosítását. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal a következő rendeletet alkotta: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2012.(II.23.) rendelete az adóigazgatási feladatokat ellátók érdekeltségi rendszeréről szóló 3/2011. (II.7.) rendelet módosításáról E rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 7.) évi bérleti és szolgáltatási díjak (Faluház, Tornacsarnok, Könyvtár, Önkormányzat) megállapítása Suhajda Antal ismertette az előterjesztést és kérte a véleményét.

6 Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a 2012.évi bérleti és szolgáltatási díjak 5 %-os emelését (Faluház, Általános Iskola és Könyvtár, Önkormányzat) Ezt követően Suhajda Antal egyenként szavazásra bocsátotta az előterjesztéseket. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 1/2012. (II.23.) határozata a gyógyszertár bérleti díjáról a Gyógyszertár bérleti díját március 1- től áfa (27%) Ft/hó összegben állapítja meg. Közüzemi díj: (ivóvíz-, szennyvíz díj, kéményseprés, fűtés, szemétszállítás) az önkormányzat részére az adott évben ténylegesen kiszámlázott évi díj 3/10-e. A bérleti díjakat és a kiszámlázott közüzemi díjakat negyedévente kell az önkormányzat részére megfizetni. Felelős: polgármester Határozatról értesül: bérlő-szerződéssel, gazdálkodási csoport 2/2012. (II.23.) határozata az Önkormányzati lakások bérleti díjáról az önkormányzati lakások bérleti díját március 1-től a következők szerint állapítja meg. összkomfortos lakások 139 Ft/m2/hó komfortos lakások 110 Ft/m2/hó garázsok 110 Ft/m2/hó A külön szolgáltatások közül a víz és csatornadíj a vízmérővel fel nem szerelt lakások esetében a következők szerint állapítja meg a 18/1990.(I.31.) MT rendelet alapján: a Szent István u. 3. szám alatti lakások víz és csatornadíja a 2011.évi díj változatlanul hagyása mellett, Áfa változás miatt: Ft/hó A Szent István utca 1. szám alatti lakások víz és csatornadíja: az önkormányzat részére kiszámlázott adott évben felmerülő ivóvíz-, szennyvíz díj lakásokra eső 1/10-1/10-e A külön szolgáltatások közül a fűtés: A Szent István u. 1. szám alatti lakások esetén: Havonta a ténylegesen adott évben felmerülő és az önkormányzat részére kiszámlázott díj 1/10-e.

7 A vállalkozó orvosok az önkormányzat részére kiszámlázott adott évben felmerülő közüzemi díj (ivóvíz-, szennyvíz díj, fűtés, szemétszállítás, kéményseprés 1,5/10-1,5/10-ét, villany ½-½-ét) A vállalkozó fogorvos az önkormányzat részére kiszámlázott adott évben felmerülő közüzemi díj (kéményseprés 1/1-ét). Az önkormányzattal szolgálati viszonyban nem állók lakbére és garázs díja a 2./ pontban írt összegek kétszerese. Felelős: polgármester Határozatról értesül: bérlők-szerződéssel, gazdálkodási csoport 3/2012. (II.23.) határozata a faházak alatti terület bérleti díjáról a Szent István u. 1. szám alatti (faházak alatti terület) önkormányzati ingatlanok bérleti díját március 1-től bérlőként Ft/hó összegben állapítja meg. Felelős: polgármester Határozatról értesül: bérlők-szerződéssel, gazdálkodási csoport 4/2012. (II.23.) határozata a haszonbérleti díjakról a haszonbérleti díjakat március 1. napjától kezdődően a következők szerint állapítja meg: belterületi ingatlanok esetében: külterületi ingatlanok esetében: 4,55 Ft/m2/év Ft/AK/év Felelős: polgármester Határozatról értesül: bérlők-szerződéssel, gazdálkodási csoport 5/2012. (II.23.) határozata Általános Iskola tornacsarnok, terem bérleti és könvvtárhasználati díjairól az Általános Iskola és Könyvtár tornacsarnok, terem bérleti és könyvtárhasználati díját március 1. napjától kezdődően a következők szerint állapítja meg:

8 Tornacsarnok bérleti díj: Alkalmanként /Ft/óra/: Felnőtt: FT Diák: FT Bérlet: Egy évre Fél évre Negyed évre Egy hónapra: Ennek díja: 1 óra év 2125,98 Ft+ ÁFA= ,95 Ft+ÁFA= ,13 Ft+ÁFA=2450 FT Diákbérlet: 50% 1000 Ft+ÁFA=1270 FT Terembérleti díj /tanterem/: Ft/óra+ÁFA=2540 FT /számítástechnika terem/: Ft/óra+ÁFA=3810 FT Könyvtárhasználati díj: Beiratkozási díj: év közötti olvasó: 606,29 Ft/év+ÁFA=770 FT - 50%-os kedvezmény illeti meg: diák, nyugdíjas, kismama - Mentesül a díj alól: 14 éven aluli és 70 éven felüli olvasó Számítógép használat: 55,12 Ft/30perc+ÁFA=70 FT Internethasználat: perc+áfa=100 FT 78,74 Ft/30 Nyomtatás, fénymásolás: / A postai árak fölé nem célszerű menni, ezért beépítjük az eredeti árba az áfát./ Szöveg: 23,62 Ft/oldal+ÁFA=30 Ft/oldal Kép, grafika: 55,19Ft/oldal+ÁFA=70 Ft/oldal Fehérhátterű színes kép 78,74Ft/oldal+ÁFA=100 Ft/oldal Színes hátterű színes kép 118,11Ft/oldal+ÁFA=150 Ft/oldal Laminálás 173,23Ft/db+ÁFA= 220 Ft/db Felelős: intézményvezető Határozatról értesül: gazdálkodási csoport

9 6/2012. (II.23.) határozata a Faluház bérleti díjáról Nagyterem(200m2) Lakodalom (péntek de.10órától-vasárnap de.8.00óráig) Ft+fűtés Kisterem 7.300Ft (lakodalomnál, egyéb rendezvénynél a nagyterem használata mellé) Családi, céges rendezvény(1 nap) Ft/nap+fűt. Gyűlés 4.600Ft/óra Kereskedelmi rendezvény 7.100Ft/óra Oktatás 2.000Ft/óra Kisterem(45m2) Családi rendezvény(születésnap, ballagás) Gyűlés Tanfolyam Kereskedelmi rendezvény (termékbemutató) 9.000Ft/nap+f Ft/óra 1.500Ft/óra 3.800Ft/óra Klub(20m2) Tanfolyam Kereskedelmi rendezvény 1.000Ft/óra 1.900Ft/óra Hátsó szoba (20m2) Tanfolyam Kereskedelmi rendezvény 1.000Ft/óra 1.900Ft/óra Előtér(80m2) Kereskedelmi rendezvény(vásár,egyéb) Étkezéssel egybekötött rendezvény Ft/4óra Ft/nap+fűtés Edény és egyéb Edény és evőeszköz Régi asztal (bérbeadás esetén) Szék (bérbeadás esetén) Terítő Terítő svédasztalra 140Ft/fő 190Ft/db 120Ft/db 180Ft/db 790Ft/db Felelős: intézményvezető Határozatról értesül: gazdálkodási csport

10 8.)A stabilitási törvény 45. (1) bekezdésének a) pontja szerinti határozat meghozatala Suhajda Antal ismertette az előterjesztést, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak. Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a stabilitási törvény 45. (1) bekezdésének a) pontja szerinti határozat elfogadását. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta az előterjesztést. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7/2012. (II.23.) határozata a stabilitási törvény 45. (1) bekezdésének a) pontja szerinti határozat meghozataláról Akasztó Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési évet követő három év várható saját bevételeit valamint a várható adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeit az alábbiak szerint állapítja meg: Bevételek Helyi adóból származó bevétel Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosítása 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből v. privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék-, díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen: Adósságot keletkeztető ügyletek Világítótestek bérlete Összesen: Határidő: 2012.december 31. Felelős: Suhajda Antal polgármester 9.) Beszámoló az átmeneti időszak gazdálkodásáról

11 Suhajda Antal tájékoztatta a Testület tagjait az átmeneti időszak gazdálkodásáról. Elmondta a bevételek folyamatosan érkeznek, de jelentősebb növekedés március hónapban várható. Suhajda Antal kérte a képviselők véleményét. Csehi Zoltán: A szennyvíz hozzájárulásoknál mennyi a hátralék? Kovács Nándorné: Ft, amit az adócsoport folyamatosan próbál behajtani több, kevesebb sikerrel. Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a évi átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a beszámolót. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 8/2012. (II.23.) határozata a évi átmeneti gazdálkodásról elfogadja a 2012.évi átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót. Felelős: Suhajda Antal polgármester 10.) Akasztó Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet megalkotása Varga Béláné ismertette az előterjesztést, melyet a rendelet-tervezettel együtt a képviselők a meghívóval kézhez kaptak. Varga Béláné elmondta, e rendelet megalkotására- többek között- azért volt szükség, mert az intézményeknek át kell adni a vagyont. Suhajda Antal javasolta a Képviselőtestületnek a rendelet-tervezet egyhangú elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról szóló rendelet-tervezetet. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal a következő rendeletet alkotta: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2012.(II.23.) rendelete az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról E rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

12 11.) Közvetett támogatási kérelmek elbírálása Suhajda Antal egyenként ismertette a beadott kérelmeket, melyeket a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. Javasolta a képviselőknek a közvetett támogatások megadását, melynek együttes összege 2012-ben forint. Elmondta ez jelentős összeg, ezen bevételtől az intézmény elesik. Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a közvetett támogatási kérelmek elfogadását. Ezt követően Suhajda Antal egyenként szavazásra bocsátotta a támogatási kérelmeket. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9/2012. (II.23.) határozata A Ritmika Sportegyesület közvetett támogatásáról a Ritmika Sportegyesület kérelmének helyt ad, és részükre Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház, 10/2012. (II.23.) határozata Akasztói Karizmatikus Közösség közvetett támogatásáról az Akasztói Karizmatikus Közösség kérelmének helyt ad, és részükre Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház, 11/2012. (II.23.) határozata Főnix Tánciskola közvetett támogatásáról a Főnix Tánciskola kérelmének helyt ad, és részükre Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja.

13 Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 12/2012. (II.23.) határozata Akasztó Hegyközség közvetett támogatásáról az Akasztó Hegyközség kérelmének helyt ad, és részükre Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 13/2012. (II.23.) határozata az Akasztói Önkéntes Tűzoltó Egyesület közvetett támogatásáról az Akasztói Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 14/2012. (II.23.) határozata az Akasztói Mozgáskorlátozottak Egyesülete közvetett támogatásáról az Akasztói Mozgáskorlátozottak Egyesülete kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház

14 15/2012. (II.23.) határozata az Akasztói Polgárőr Egyesület közvetett támogatásáról az Akasztói Polgárőr Egyesület kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 16/2012. (II.23.) határozata a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete közvetett támogatásáról Akasztó Község Képviselőtestülete a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 17/2012. (II.23.) határozata a Sakk-kör közvetett támogatásáról a Sakk-kör kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 18/2012. (II.23.) határozata az Oltalom Alapítvány közvetett támogatásáról az Oltalom Alapítvány kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja.

15 Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 19/2012. (II.23.) határozata A Szabadidőklub közvetett támogatásáról a Szabadidőklub kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 20/2012. (II.23.) határozata a Nyugdíjas klub közvetett támogatásáról a Nyugdíjas klub kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 21/2012. (II.23.) határozata a Fürge Ujjak kézimunka kör közvetett támogatásáról a Fürge Ujjak kézimunka kör kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 22/2012. (II.23.) határozata

16 a Kossuth Vadásztársaság közvetett támogatásáról a Kossuth Vadásztársaság kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 23/2012. (II.23.) határozata az Akasztó FC közvetett támogatásáról az Akasztó FC kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház, 24/2012. (II.23.) határozata a Tartsd Életben a Zenét Egyesület közvetett támogatásáról a Tartsd Életben a Zenét Egyesület kérelmének helyt ad, és részére közvetett támogatásként a Faluház raktár helyiségét, valamint Forint értékben a próba helyiséget bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház, 25/2012. (II.23.) határozata az Akasztói Focisuli Egyesület közvetett támogatásáról az Akasztói Focisuli Egyesület kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja.

17 Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház, 26/2012. (II.223.) határozata az Evangélikus Gyülekezet közvetett támogatásáról az Evangélikus Gyülekezet kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház, Suhajda Antal polgármester, mint az Akasztói Sporthorgász Egyesület elnöke bejelentette személyes érintettségét és kéri kizárását e napirend vonatkozásában a döntéshozatalból, az ülés vezetését Gyuris Ferenc alpolgármesternek adja át. Gyuris Ferenc szavazásra bocsátotta Suhajda Antal bejelentését és kérését e napirend vonatkozásában a döntéshozatalból történő kizárásával kapcsolatban. A testület egyhangú szavazattal elfogadta Suhajda Antal bejelentését és kérését, e napirend vonatkozásában a döntéshozatalból kizárta. Gyuris Ferenc alpolgármester szavazásra bocsátotta a Sporthorgász Egyesület közvetett támogatási kérelmét. A testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 27/2012. (II.23.) határozata a Sporthorgász Egyesület közvetett támogatásáról a Sporthorgász Egyesület kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Felelős: alpolgármester, faluház igazgató Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház, Ezt követően Gyuris Ferenc az ülésvezetés jogát visszaadta Suhajda Antal polgármesternek. 28/2012. (II.223.) határozata

18 az Általános Iskola Szülői Munkaközösségének közvetett támogatásáról az Általános Iskola Szülői Munkaközösség kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház, 12.) Akasztó Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása Suhajda Antal ismertette az előterjesztést, melyet a képviselők a rendelet-tervezettel együtt a meghívóval kézhez kaptak. Suhajda Antal szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az Önkormányzat költségvetése stabil, de az állami támogatásokból 21 millió forinttal kevesebb folyt be és az Idősek Napközi Otthonához az önrészt is hitel helyett a kiadási megtakarításokból finanszíroztuk, mintegy 20 millió Forint értékben. A pénzmaradvány várható mértéke idén csak 16 millió Forint. A évi költségvetéssel kapcsolatban az intézményekkel két egyeztető megbeszélés volt, Akasztó Önkormányzat Pénzügyi és Kulturális Bizottságával is két ülés volt. Mindent összevetve: Az Önkormányzat működési hiánya: 7 millió Forint, az eredeti előterjesztés szerint. (Endrődi Ferenc megérkezett, a Képviselőtestület tagjainak száma: 5 fő.) Suhajda Antal elmondta, hogy a 2012.február 21-i bizottsági ülésen elhangzottak szerint az eredeti előterjesztésben a civilek támogatására 1 millió Forintot terveztek be, melyre pályázatot lehet benyújtani. Így az önkormányzat működési hiánya 8 millió Forint. Átadta a szót Varga Béláné jegyzőnek. Varga Béláné tájékoztatta a képviselőket, hogy a hiány kezelésére, ha szükséges, lehet felvenni működési hitelt, de azt ez év végéig vissza kell fizetni. Hozzátette, bízik benne, hogy az adóhátralékokból befolyik akkora összeg, ami fedezi a hiányt, és esetlegesen az elvett támogatásokat is vissza lehet állítani. Ezt követően Suhajda Antal a napirend felett a vitát megnyitotta. Martinkovics Tibor véleménye az volt, hogy ekkora hiány még elfogadható, és a televízión keresztül arra kérte hátralékos vállalkozókat, minél előbb fizessék be hátralékaikat és akkor a falunak is jobb lesz. Több kérdés, hozzászólás nem volt. Suhajda Antal rövid szünetet rendelt el. A testületi ülés szünetében megérkezett dr. Palágyi János, így a képviselőtestület létszáma 6 fő lett. Az ülés szünetében dr. Palágyi János elnökletével összeült Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottsága és Endrődi Ferenc leadta vagyonnyilatkozatát. A szünet után Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét.

19 Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a 2012.évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet elfogadását. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. A Képviselőtestület öt igen és egy nem szavazattal a következő rendeletet alkotta: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2012.(II.23.) rendelete Akasztó Önkormányzatának évi költségvetéséről E rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 13.)Civil szervezetek pályázati támogatásának kiírása Suhajda Antal ismertette a pályázati kiírást, a Képviselőtestület döntése alapján a költségvetési rendeletben elkülönített keret összeg: 1 millió Forint. Kérdés, hozzászólás nem volt,ezért kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a civil szervezeteknek kiírt pályázatot. Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a pályázati kiírást. A testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 29/2012. (II.23.) határozata Civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló Pályázati kiírásról AKASZTÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE PÁLYÁZATI KIÍRÁSA CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Akasztó Község Képviselőtestületének a civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 2/2011. (II.7) önkormányzati rendelet alapján, valamint a 29/2012. ( II. 23.) határozata alapján Akasztó Község Önkormányzata elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a községben működő önszerveződő közösségek (továbbiakban civil szervezet) az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak, ezért az alábbi pályázati kiírást teszi közzé. 1.) A pályázat célja: A forrásból az alábbi célok támogathatók: a) civil szervezetek működésének támogatása, b) civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,

20 c) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok hazai és határon túli rendezvények támogatása, d) hazai és határon túli rendezvényeken és fesztiválokon való részvétel támogatása, európai integrációt elősegítő civil programok támogatása, e) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő-segítő tevékenységek támogatása, f) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai publikációk támogatása, g) pályázati önerőként történő felhasználás. 2.) A támogatás feltételei: A rendelet alapján pályázatot nyújthat be és támogatásban részesíthető a) azon jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, amelyet a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, illetve nyilvántartása folyamatban van és az alapító okiratnak, a szabályzatoknak megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja, b) azon önálló jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny közösség és csoport, amely a pályázat kiírását megelőzően legalább egy éve dokumentálhatóan folyamatosan működött. feltéve, hogy a község közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkezik és tevékenységét a községben fejti ki. 3.) A pályázati dokumentáció: A pályázatnak tartalmaznia kell a konkrét cél meghatározását, megvalósításának teljes összegét részletes és ellenőrizhető költségvetést, a kért támogatás összegének felhasználási tervét, saját forrás igazolását, valamint a pályázati kiírás szerint csatolandó okiratokat. A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 5. számú irodájában, valamint letölthető a honlapról, február 27-től. 4.) A pályázati dokumentáció benyújtásának helye és határideje: A pályázatokat ajánlott postai küldeményként (6221 Akasztó, Fő u. 40.) vagy személyesen a polgármesternek vagy a jegyzőnek kell benyújtani, a rendelet 1. számú melléklete szerinti adatlapon, a kötelező mellékletekkel együtt. A pályázat benyújtásának határideje: március ) A pályázat elbírálásának rendje és határideje és az eredményről történő értesítés módja: A pályázatokat Akasztó Község Képviselőtestülete a Pénzügyi és Kulturális Bizottság véleményezése után bírálja el, és határozattal dönt, a pályázat benyújtási határidejétől számított 30 napon belül. A nyertes pályázókat határozatban értesítjük. A pályázattal kapcsolatos egyéb itt nem szabályozott - rendelkezéseket, Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2011. (II.7) a civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza. A rendelet megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az 5. és 6. számú irodában, illetve a honlapon. Határozatról értesül: gazd.csop, Határidő: március ) Akasztói Polgárőr Egyesület bérleti kérelemének elbírálása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 30-án az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján Kovács

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. 215/3/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 1-én megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyz Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Bodolai Andrea gazdálkodási el adó

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyz Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Bodolai Andrea gazdálkodási el adó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL -TESTÜLETE Arnót, Pet fi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 3/2014 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képvisel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése 2-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. november 30-án MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 18/2010. (XI.30.) G2 19/2010. (XI.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án 13.40. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 8/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik:

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik: A R N Ó T KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3713. Arnót, Petőfi u. 120. Tel: + 36 46/ 500-740 fax: + 36 46/500-749 e-mail: arnot@arnot.hu Ikt. szám: /2014.. Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2/2014. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 22. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 08-án megtartott testületi ülése. Rendeletek:

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 08-án megtartott testületi ülése. Rendeletek: 3-19/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. november 08-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 82/2012. (XI.08.) D6 83/2012. (XI.08.) D1 Rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 57-59/2013./IX.2./ ÖK. sz. RENDELETE 10./2013./IX.9./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-4/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Keébe György megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?

Keébe György megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testület GAZDASÁGI ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV a Bizottság 2012. november hó 12. napján tartott üléséről (Budapest, XXII.

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: -, d./ határozata:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben