JEGYZŐKÖNYV. Készült: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének február 23-án megtartott ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 23-án megtartott ülésén."

Átírás

1 1/2012. KT. JEGYZŐKÖNYV Készült: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének február 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Suhajda Antal polgármester, Gyuris Ferenc alpolgármester, Csehi Zoltán, Martinkovics Tibor képviselők (5 fő), Tanácskozási joggal: Varga Béláné jegyző, Kovács Nándorné gazdasági vezető, Csehi Zoltánné faluház igazgató, Madácsiné Végh Edit óvodavezető, Pál Jánosné iskola igazgató, Bengő Margit idősek napközi otthonának vezetője, Továbbá: Petróczkyné Neumann Tímea jegyzőkönyvvezető, valamint a KTV munkatársai. Suhajda Antal köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet, majd az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a képviselőtestület 4 fővel határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat és javasolta még egy napirend felvételét, nevezetesen: a civil szervezetek pályázati támogatásának kiírását. Javasolta, hogy a testület a kiküldött meghívóban szereplő napirendet a fenti kiegészítéssel fogadja el. A testület a javaslatot egyhangú szavazattal elfogadta, és az ülés napirendjét a következők szerint állapította meg: NAPIREND: 1.) Közmeghallgatás 2.) Akasztó Önkormányzata évi költségvetésének módosítása Varga Béláné jegyző Kovács Nándorné gazdasági vezető 3.)A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása Előterjesztő. Suhajda Antal polgármester Varga Béláné jegyző 4.)A gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítás megalkotása Varga Béláné jegyző 5.) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet megalkotása Kovács Nándorné gazdasági vezető 6.) Az adóigazgatási feladatokat ellátók érdekeltségi rendszeréről szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Varga Béláné jegyző

2 7.) évi bérleti és szolgáltatási díjak (Faluház, Tornacsarnok, Könyvtár, Önkormányzat) megállapítása 8.)A stabilitási törvény 45. (1) bekezdésének a) pontja szerinti határozat meghozatala Varga Béláné jegyző Kovács Nándorné gazdasági vezető 9.) Beszámoló az átmeneti időszak gazdálkodásáról 10.) Akasztó Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet megalkotása Varga Béláné jegyző Kovács Nándorné gazdasági vezető 11.) Közvetett támogatási kérelmek elbírálása 12.) Akasztó Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása Varga Béláné jegyző Kovács Nándorné gazdasági vezető 13.) Civil szervezetek pályázati támogatásának kiírása 14.) Akasztói Polgárőr Egyesület bérleti kérelemének elbírálása 15.) Akasztói FC Sportcsarnok használat kérelemének elbírálása 16.)Gyepmesteri telep létrehozásáról és működtetéséről, valamint egyes állategészségügyi feladatok ellátásáról szóló megállapodás 17.)Credit-Holding Kft. forgalmi rend ideiglenes megváltoztatás kérelme rendezvény miatt Előterjesztés: Suhajda Antal polgármester 18.) Antóni Tamás Közút kezelői hozzájárulás kérelme Előterjesztő: Varga Béláné jegyző 19.) Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 2012.évi munkaterve 20.)Tájékoztató a Kőrösvíz Kft. leveléről 21.)Általános Iskola és Könyvtár-Szathmáry Kereskedőház Kft. tankönyvellátási szerződésének jóváhagyása

3 TANÁCSKOZÁS: 1.) Közmeghallgatás Suhajda Antal tájékoztatásul elmondta: a meghallgatáson érdeklődő személy nem jelent meg. A KTV-n keresztül tájékoztatta a lakosságot a kerékpárút építéssel kapcsolatban. Elmondta, hogy az építési engedélyek lejártak, Natura 2000 Kft. környezettanulmányt kért a környezet terhelésével kapcsolatban-ez volt a feltétele az út építésének február 15-én érkezett levél szerint az ügyintézési határidőt 1 hónappal meghosszabbították. Ezért szeptemberben derül ki, hogy ki építi a kerékpárutat. A háttér munkálatok folyamatosak (földvásárlás, föld kimérés), de ezek nem látványos dolgok. Másik fontos dolog hogy a Csengődi úton- az Arany János utca és a Sallai utca közti szakaszon, melynek hossza 400 méter- fél év alatt két halálos gázolás történt. Ezen az útszakaszon járda hiányában csak az úttest szélén lehet közlekedni. Ez az útszakasz a Magyar Közút Kezelő Kht. tulajdona, velük történő egyeztetés után egy salakkal feltöltött nemesített padkát kellene készíteni, melyben számít a lakosság mindenfajta segítségére. Pályázati forrást ebben az esetben nem igényelünk, mert az hosszú folyamat, e probléma megoldása viszont sürgető. Csehi Zoltán ezzel egyet értett, és hozzátette, hogy ezen az útszakaszon levő autóbusz-megálló előterét is ismét fel lehetne tölteni salakkal, mert a tömegközlekedésre való felszállás nagyon nehézkes. Suhajda Antal elmondta, sok terület van, amit javítani szükséges, ezek egy részét önerőből a közmunkások segítségével meg lehet oldani. A Képviselőtestület a tájékoztatót tudomásul vette. 2.) Akasztó Önkormányzata évi költségvetésének módosítása Az előterjesztést és a rendelet-tervezet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Suhajda Antal szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a kiküldött anyag mindent tartalmazott, a testületi ülést kettő Pénzügyi és Kulturális Bizottsági ülés előzte meg, melyen a rendelet minden részletét megvitatta a bizottság. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta az Önkormányzat 2011.évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal a következő rendeletet alkotta: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2012.(II.23.) rendelete Akasztó Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.7) rendelete módosításáról E rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

4 3.)A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása Varga Béláné ismertette az előterjesztést, melyet a rendelet-tervezettel együtt a képviselők a meghívóval megkaptak. Elmondta, hogy a rendelet módosítására azért volt szükség, mert új intézmény - Idősek Napközi Otthona- nyílt meg a községben, valamint a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálásban is változás történt. Suhajda Antal a napirend felett a vitát megnyitotta.. Csehi Zoltán: A támogatási összegek felkerülnek-e a honlapra? A kérdésre válaszolva Varga Béláné elmondta, hogy a rendeletek, valamint támogatáshoz szükséges nyomtatványok a honlapon megtekinthetők és letölthetők. Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) rendelet módosításának elfogadását. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal a következő rendeletet alkotta: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012.(II.23.) rendelete a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) számú rendelet módosításáról E rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 4.)A gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítás megalkotása Varga Béláné ismertette az előterjesztést, melyet a rendelet-tervezettel együtt a képviselők a meghívóval kézhez kaptak. Szóbeli kiegészítésben elmondta, hogy önkormányzati támogatást azok kapnak, akiknek az egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíj minimum 150 %-át és nem kaptak ingyenes tankönyveket. Ez a támogatás március 1-jével lép hatályba, amennyiben a testület megalkotja a rendeletet. Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság vélemányét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosításának elfogadását. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal a következő rendeletet alkotta. Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2012.(II.23.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 13/2003. (VIII.26.) rendeletének módosításáról E rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

5 5.) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet megalkotása Suhajda Antal ismertette az előterjesztést, melyet a rendelet-tervezettel együtt a képviselők a meghívóval kézhez kaptak. Felkérte Kovács Nándornét, ismertesse a számadatokat. Kovács Nándorné elmondta, azok kaphatnak önkormányzati támogatást, akiknél a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át. Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal a következő rendeletet alkotta: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2012.(II.23.) rendelete a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak megállapításáról E rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 6.) Az adóigazgatási feladatokat ellátók érdekeltségi rendszeréről szóló rendelet módosítása Varga Béláné ismertette az előterjesztést, melyet a rendelet-tervezettel együtt a képviselők a meghívóval kézhez kaptak. Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta az adóigazgatási feladatokat ellátók érdekeltségi rendszeréről szóló rendelet módosítását. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal a következő rendeletet alkotta: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2012.(II.23.) rendelete az adóigazgatási feladatokat ellátók érdekeltségi rendszeréről szóló 3/2011. (II.7.) rendelet módosításáról E rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 7.) évi bérleti és szolgáltatási díjak (Faluház, Tornacsarnok, Könyvtár, Önkormányzat) megállapítása Suhajda Antal ismertette az előterjesztést és kérte a véleményét.

6 Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a 2012.évi bérleti és szolgáltatási díjak 5 %-os emelését (Faluház, Általános Iskola és Könyvtár, Önkormányzat) Ezt követően Suhajda Antal egyenként szavazásra bocsátotta az előterjesztéseket. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 1/2012. (II.23.) határozata a gyógyszertár bérleti díjáról a Gyógyszertár bérleti díját március 1- től áfa (27%) Ft/hó összegben állapítja meg. Közüzemi díj: (ivóvíz-, szennyvíz díj, kéményseprés, fűtés, szemétszállítás) az önkormányzat részére az adott évben ténylegesen kiszámlázott évi díj 3/10-e. A bérleti díjakat és a kiszámlázott közüzemi díjakat negyedévente kell az önkormányzat részére megfizetni. Felelős: polgármester Határozatról értesül: bérlő-szerződéssel, gazdálkodási csoport 2/2012. (II.23.) határozata az Önkormányzati lakások bérleti díjáról az önkormányzati lakások bérleti díját március 1-től a következők szerint állapítja meg. összkomfortos lakások 139 Ft/m2/hó komfortos lakások 110 Ft/m2/hó garázsok 110 Ft/m2/hó A külön szolgáltatások közül a víz és csatornadíj a vízmérővel fel nem szerelt lakások esetében a következők szerint állapítja meg a 18/1990.(I.31.) MT rendelet alapján: a Szent István u. 3. szám alatti lakások víz és csatornadíja a 2011.évi díj változatlanul hagyása mellett, Áfa változás miatt: Ft/hó A Szent István utca 1. szám alatti lakások víz és csatornadíja: az önkormányzat részére kiszámlázott adott évben felmerülő ivóvíz-, szennyvíz díj lakásokra eső 1/10-1/10-e A külön szolgáltatások közül a fűtés: A Szent István u. 1. szám alatti lakások esetén: Havonta a ténylegesen adott évben felmerülő és az önkormányzat részére kiszámlázott díj 1/10-e.

7 A vállalkozó orvosok az önkormányzat részére kiszámlázott adott évben felmerülő közüzemi díj (ivóvíz-, szennyvíz díj, fűtés, szemétszállítás, kéményseprés 1,5/10-1,5/10-ét, villany ½-½-ét) A vállalkozó fogorvos az önkormányzat részére kiszámlázott adott évben felmerülő közüzemi díj (kéményseprés 1/1-ét). Az önkormányzattal szolgálati viszonyban nem állók lakbére és garázs díja a 2./ pontban írt összegek kétszerese. Felelős: polgármester Határozatról értesül: bérlők-szerződéssel, gazdálkodási csoport 3/2012. (II.23.) határozata a faházak alatti terület bérleti díjáról a Szent István u. 1. szám alatti (faházak alatti terület) önkormányzati ingatlanok bérleti díját március 1-től bérlőként Ft/hó összegben állapítja meg. Felelős: polgármester Határozatról értesül: bérlők-szerződéssel, gazdálkodási csoport 4/2012. (II.23.) határozata a haszonbérleti díjakról a haszonbérleti díjakat március 1. napjától kezdődően a következők szerint állapítja meg: belterületi ingatlanok esetében: külterületi ingatlanok esetében: 4,55 Ft/m2/év Ft/AK/év Felelős: polgármester Határozatról értesül: bérlők-szerződéssel, gazdálkodási csoport 5/2012. (II.23.) határozata Általános Iskola tornacsarnok, terem bérleti és könvvtárhasználati díjairól az Általános Iskola és Könyvtár tornacsarnok, terem bérleti és könyvtárhasználati díját március 1. napjától kezdődően a következők szerint állapítja meg:

8 Tornacsarnok bérleti díj: Alkalmanként /Ft/óra/: Felnőtt: FT Diák: FT Bérlet: Egy évre Fél évre Negyed évre Egy hónapra: Ennek díja: 1 óra év 2125,98 Ft+ ÁFA= ,95 Ft+ÁFA= ,13 Ft+ÁFA=2450 FT Diákbérlet: 50% 1000 Ft+ÁFA=1270 FT Terembérleti díj /tanterem/: Ft/óra+ÁFA=2540 FT /számítástechnika terem/: Ft/óra+ÁFA=3810 FT Könyvtárhasználati díj: Beiratkozási díj: év közötti olvasó: 606,29 Ft/év+ÁFA=770 FT - 50%-os kedvezmény illeti meg: diák, nyugdíjas, kismama - Mentesül a díj alól: 14 éven aluli és 70 éven felüli olvasó Számítógép használat: 55,12 Ft/30perc+ÁFA=70 FT Internethasználat: perc+áfa=100 FT 78,74 Ft/30 Nyomtatás, fénymásolás: / A postai árak fölé nem célszerű menni, ezért beépítjük az eredeti árba az áfát./ Szöveg: 23,62 Ft/oldal+ÁFA=30 Ft/oldal Kép, grafika: 55,19Ft/oldal+ÁFA=70 Ft/oldal Fehérhátterű színes kép 78,74Ft/oldal+ÁFA=100 Ft/oldal Színes hátterű színes kép 118,11Ft/oldal+ÁFA=150 Ft/oldal Laminálás 173,23Ft/db+ÁFA= 220 Ft/db Felelős: intézményvezető Határozatról értesül: gazdálkodási csoport

9 6/2012. (II.23.) határozata a Faluház bérleti díjáról Nagyterem(200m2) Lakodalom (péntek de.10órától-vasárnap de.8.00óráig) Ft+fűtés Kisterem 7.300Ft (lakodalomnál, egyéb rendezvénynél a nagyterem használata mellé) Családi, céges rendezvény(1 nap) Ft/nap+fűt. Gyűlés 4.600Ft/óra Kereskedelmi rendezvény 7.100Ft/óra Oktatás 2.000Ft/óra Kisterem(45m2) Családi rendezvény(születésnap, ballagás) Gyűlés Tanfolyam Kereskedelmi rendezvény (termékbemutató) 9.000Ft/nap+f Ft/óra 1.500Ft/óra 3.800Ft/óra Klub(20m2) Tanfolyam Kereskedelmi rendezvény 1.000Ft/óra 1.900Ft/óra Hátsó szoba (20m2) Tanfolyam Kereskedelmi rendezvény 1.000Ft/óra 1.900Ft/óra Előtér(80m2) Kereskedelmi rendezvény(vásár,egyéb) Étkezéssel egybekötött rendezvény Ft/4óra Ft/nap+fűtés Edény és egyéb Edény és evőeszköz Régi asztal (bérbeadás esetén) Szék (bérbeadás esetén) Terítő Terítő svédasztalra 140Ft/fő 190Ft/db 120Ft/db 180Ft/db 790Ft/db Felelős: intézményvezető Határozatról értesül: gazdálkodási csport

10 8.)A stabilitási törvény 45. (1) bekezdésének a) pontja szerinti határozat meghozatala Suhajda Antal ismertette az előterjesztést, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak. Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a stabilitási törvény 45. (1) bekezdésének a) pontja szerinti határozat elfogadását. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta az előterjesztést. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7/2012. (II.23.) határozata a stabilitási törvény 45. (1) bekezdésének a) pontja szerinti határozat meghozataláról Akasztó Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési évet követő három év várható saját bevételeit valamint a várható adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeit az alábbiak szerint állapítja meg: Bevételek Helyi adóból származó bevétel Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosítása 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből v. privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék-, díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen: Adósságot keletkeztető ügyletek Világítótestek bérlete Összesen: Határidő: 2012.december 31. Felelős: Suhajda Antal polgármester 9.) Beszámoló az átmeneti időszak gazdálkodásáról

11 Suhajda Antal tájékoztatta a Testület tagjait az átmeneti időszak gazdálkodásáról. Elmondta a bevételek folyamatosan érkeznek, de jelentősebb növekedés március hónapban várható. Suhajda Antal kérte a képviselők véleményét. Csehi Zoltán: A szennyvíz hozzájárulásoknál mennyi a hátralék? Kovács Nándorné: Ft, amit az adócsoport folyamatosan próbál behajtani több, kevesebb sikerrel. Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a évi átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a beszámolót. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 8/2012. (II.23.) határozata a évi átmeneti gazdálkodásról elfogadja a 2012.évi átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót. Felelős: Suhajda Antal polgármester 10.) Akasztó Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet megalkotása Varga Béláné ismertette az előterjesztést, melyet a rendelet-tervezettel együtt a képviselők a meghívóval kézhez kaptak. Varga Béláné elmondta, e rendelet megalkotására- többek között- azért volt szükség, mert az intézményeknek át kell adni a vagyont. Suhajda Antal javasolta a Képviselőtestületnek a rendelet-tervezet egyhangú elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról szóló rendelet-tervezetet. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal a következő rendeletet alkotta: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2012.(II.23.) rendelete az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról E rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

12 11.) Közvetett támogatási kérelmek elbírálása Suhajda Antal egyenként ismertette a beadott kérelmeket, melyeket a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. Javasolta a képviselőknek a közvetett támogatások megadását, melynek együttes összege 2012-ben forint. Elmondta ez jelentős összeg, ezen bevételtől az intézmény elesik. Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a közvetett támogatási kérelmek elfogadását. Ezt követően Suhajda Antal egyenként szavazásra bocsátotta a támogatási kérelmeket. A Képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9/2012. (II.23.) határozata A Ritmika Sportegyesület közvetett támogatásáról a Ritmika Sportegyesület kérelmének helyt ad, és részükre Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház, 10/2012. (II.23.) határozata Akasztói Karizmatikus Közösség közvetett támogatásáról az Akasztói Karizmatikus Közösség kérelmének helyt ad, és részükre Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház, 11/2012. (II.23.) határozata Főnix Tánciskola közvetett támogatásáról a Főnix Tánciskola kérelmének helyt ad, és részükre Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja.

13 Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 12/2012. (II.23.) határozata Akasztó Hegyközség közvetett támogatásáról az Akasztó Hegyközség kérelmének helyt ad, és részükre Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 13/2012. (II.23.) határozata az Akasztói Önkéntes Tűzoltó Egyesület közvetett támogatásáról az Akasztói Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 14/2012. (II.23.) határozata az Akasztói Mozgáskorlátozottak Egyesülete közvetett támogatásáról az Akasztói Mozgáskorlátozottak Egyesülete kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház

14 15/2012. (II.23.) határozata az Akasztói Polgárőr Egyesület közvetett támogatásáról az Akasztói Polgárőr Egyesület kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 16/2012. (II.23.) határozata a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete közvetett támogatásáról Akasztó Község Képviselőtestülete a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 17/2012. (II.23.) határozata a Sakk-kör közvetett támogatásáról a Sakk-kör kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 18/2012. (II.23.) határozata az Oltalom Alapítvány közvetett támogatásáról az Oltalom Alapítvány kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja.

15 Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 19/2012. (II.23.) határozata A Szabadidőklub közvetett támogatásáról a Szabadidőklub kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 20/2012. (II.23.) határozata a Nyugdíjas klub közvetett támogatásáról a Nyugdíjas klub kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 21/2012. (II.23.) határozata a Fürge Ujjak kézimunka kör közvetett támogatásáról a Fürge Ujjak kézimunka kör kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 22/2012. (II.23.) határozata

16 a Kossuth Vadásztársaság közvetett támogatásáról a Kossuth Vadásztársaság kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház 23/2012. (II.23.) határozata az Akasztó FC közvetett támogatásáról az Akasztó FC kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház, 24/2012. (II.23.) határozata a Tartsd Életben a Zenét Egyesület közvetett támogatásáról a Tartsd Életben a Zenét Egyesület kérelmének helyt ad, és részére közvetett támogatásként a Faluház raktár helyiségét, valamint Forint értékben a próba helyiséget bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház, 25/2012. (II.23.) határozata az Akasztói Focisuli Egyesület közvetett támogatásáról az Akasztói Focisuli Egyesület kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja.

17 Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház, 26/2012. (II.223.) határozata az Evangélikus Gyülekezet közvetett támogatásáról az Evangélikus Gyülekezet kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház, Suhajda Antal polgármester, mint az Akasztói Sporthorgász Egyesület elnöke bejelentette személyes érintettségét és kéri kizárását e napirend vonatkozásában a döntéshozatalból, az ülés vezetését Gyuris Ferenc alpolgármesternek adja át. Gyuris Ferenc szavazásra bocsátotta Suhajda Antal bejelentését és kérését e napirend vonatkozásában a döntéshozatalból történő kizárásával kapcsolatban. A testület egyhangú szavazattal elfogadta Suhajda Antal bejelentését és kérését, e napirend vonatkozásában a döntéshozatalból kizárta. Gyuris Ferenc alpolgármester szavazásra bocsátotta a Sporthorgász Egyesület közvetett támogatási kérelmét. A testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 27/2012. (II.23.) határozata a Sporthorgász Egyesület közvetett támogatásáról a Sporthorgász Egyesület kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Felelős: alpolgármester, faluház igazgató Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház, Ezt követően Gyuris Ferenc az ülésvezetés jogát visszaadta Suhajda Antal polgármesternek. 28/2012. (II.223.) határozata

18 az Általános Iskola Szülői Munkaközösségének közvetett támogatásáról az Általános Iskola Szülői Munkaközösség kérelmének helyt ad, és részére Forint értékben közvetett támogatásként a Faluházat bérbe adja. Határozatról értesül: kérelmező, gazdálkodási csoport, faluház, 12.) Akasztó Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása Suhajda Antal ismertette az előterjesztést, melyet a képviselők a rendelet-tervezettel együtt a meghívóval kézhez kaptak. Suhajda Antal szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az Önkormányzat költségvetése stabil, de az állami támogatásokból 21 millió forinttal kevesebb folyt be és az Idősek Napközi Otthonához az önrészt is hitel helyett a kiadási megtakarításokból finanszíroztuk, mintegy 20 millió Forint értékben. A pénzmaradvány várható mértéke idén csak 16 millió Forint. A évi költségvetéssel kapcsolatban az intézményekkel két egyeztető megbeszélés volt, Akasztó Önkormányzat Pénzügyi és Kulturális Bizottságával is két ülés volt. Mindent összevetve: Az Önkormányzat működési hiánya: 7 millió Forint, az eredeti előterjesztés szerint. (Endrődi Ferenc megérkezett, a Képviselőtestület tagjainak száma: 5 fő.) Suhajda Antal elmondta, hogy a 2012.február 21-i bizottsági ülésen elhangzottak szerint az eredeti előterjesztésben a civilek támogatására 1 millió Forintot terveztek be, melyre pályázatot lehet benyújtani. Így az önkormányzat működési hiánya 8 millió Forint. Átadta a szót Varga Béláné jegyzőnek. Varga Béláné tájékoztatta a képviselőket, hogy a hiány kezelésére, ha szükséges, lehet felvenni működési hitelt, de azt ez év végéig vissza kell fizetni. Hozzátette, bízik benne, hogy az adóhátralékokból befolyik akkora összeg, ami fedezi a hiányt, és esetlegesen az elvett támogatásokat is vissza lehet állítani. Ezt követően Suhajda Antal a napirend felett a vitát megnyitotta. Martinkovics Tibor véleménye az volt, hogy ekkora hiány még elfogadható, és a televízión keresztül arra kérte hátralékos vállalkozókat, minél előbb fizessék be hátralékaikat és akkor a falunak is jobb lesz. Több kérdés, hozzászólás nem volt. Suhajda Antal rövid szünetet rendelt el. A testületi ülés szünetében megérkezett dr. Palágyi János, így a képviselőtestület létszáma 6 fő lett. Az ülés szünetében dr. Palágyi János elnökletével összeült Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottsága és Endrődi Ferenc leadta vagyonnyilatkozatát. A szünet után Suhajda Antal kérte a bizottság véleményét.

19 Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a 2012.évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet elfogadását. Ezt követően Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. A Képviselőtestület öt igen és egy nem szavazattal a következő rendeletet alkotta: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2012.(II.23.) rendelete Akasztó Önkormányzatának évi költségvetéséről E rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 13.)Civil szervezetek pályázati támogatásának kiírása Suhajda Antal ismertette a pályázati kiírást, a Képviselőtestület döntése alapján a költségvetési rendeletben elkülönített keret összeg: 1 millió Forint. Kérdés, hozzászólás nem volt,ezért kérte a bizottság véleményét. Martinkovics Tibor elmondta, hogy a bizottság egyhangú szavazattal támogatta a civil szervezeteknek kiírt pályázatot. Suhajda Antal szavazásra bocsátotta a pályázati kiírást. A testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 29/2012. (II.23.) határozata Civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló Pályázati kiírásról AKASZTÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE PÁLYÁZATI KIÍRÁSA CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Akasztó Község Képviselőtestületének a civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 2/2011. (II.7) önkormányzati rendelet alapján, valamint a 29/2012. ( II. 23.) határozata alapján Akasztó Község Önkormányzata elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a községben működő önszerveződő közösségek (továbbiakban civil szervezet) az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak, ezért az alábbi pályázati kiírást teszi közzé. 1.) A pályázat célja: A forrásból az alábbi célok támogathatók: a) civil szervezetek működésének támogatása, b) civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,

20 c) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok hazai és határon túli rendezvények támogatása, d) hazai és határon túli rendezvényeken és fesztiválokon való részvétel támogatása, európai integrációt elősegítő civil programok támogatása, e) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő-segítő tevékenységek támogatása, f) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai publikációk támogatása, g) pályázati önerőként történő felhasználás. 2.) A támogatás feltételei: A rendelet alapján pályázatot nyújthat be és támogatásban részesíthető a) azon jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, amelyet a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, illetve nyilvántartása folyamatban van és az alapító okiratnak, a szabályzatoknak megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja, b) azon önálló jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny közösség és csoport, amely a pályázat kiírását megelőzően legalább egy éve dokumentálhatóan folyamatosan működött. feltéve, hogy a község közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkezik és tevékenységét a községben fejti ki. 3.) A pályázati dokumentáció: A pályázatnak tartalmaznia kell a konkrét cél meghatározását, megvalósításának teljes összegét részletes és ellenőrizhető költségvetést, a kért támogatás összegének felhasználási tervét, saját forrás igazolását, valamint a pályázati kiírás szerint csatolandó okiratokat. A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 5. számú irodájában, valamint letölthető a honlapról, február 27-től. 4.) A pályázati dokumentáció benyújtásának helye és határideje: A pályázatokat ajánlott postai küldeményként (6221 Akasztó, Fő u. 40.) vagy személyesen a polgármesternek vagy a jegyzőnek kell benyújtani, a rendelet 1. számú melléklete szerinti adatlapon, a kötelező mellékletekkel együtt. A pályázat benyújtásának határideje: március ) A pályázat elbírálásának rendje és határideje és az eredményről történő értesítés módja: A pályázatokat Akasztó Község Képviselőtestülete a Pénzügyi és Kulturális Bizottság véleményezése után bírálja el, és határozattal dönt, a pályázat benyújtási határidejétől számított 30 napon belül. A nyertes pályázókat határozatban értesítjük. A pályázattal kapcsolatos egyéb itt nem szabályozott - rendelkezéseket, Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2011. (II.7) a civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza. A rendelet megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az 5. és 6. számú irodában, illetve a honlapon. Határozatról értesül: gazd.csop, Határidő: március ) Akasztói Polgárőr Egyesület bérleti kérelemének elbírálása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 30-án az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján Kovács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 1-én megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.)

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.) Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 9.-én 11 óra kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 08-án megtartott testületi ülése. Rendeletek:

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 08-án megtartott testületi ülése. Rendeletek: 3-19/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. november 08-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 82/2012. (XI.08.) D6 83/2012. (XI.08.) D1 Rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről 264/2/2015. Z A L A megye KÁNYAVÁR Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 57-59/2013./IX.2./ ÖK. sz. RENDELETE 10./2013./IX.9./

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

5 / 2. n a p i r e n d i p o n t

5 / 2. n a p i r e n d i p o n t 5 / 2. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. 215/3/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án 13.40. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes,

Részletesebben

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 318-2/2013. 1/2013. számú 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-2/2013. (I. 24.) sz. Kth.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: -, d./ határozata:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 18/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1.) Kötelező közszolgáltatások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó

Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. december 17-én (csütörtök) 18,00 órára összehívom. Az ülés helyszíne: Az önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése 3-22/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. december 06-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 110/2012. (XII.06.) Z1 111/2012. (XII.06.) Z1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Z e b e c k e. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Z e b e c k e. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Z e b e c k e Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 17/2015.(VI.05.) 18/2015.(VI.05.) 19/2015.(VI.05.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-17/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik:

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik: A R N Ó T KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3713. Arnót, Petőfi u. 120. Tel: + 36 46/ 500-740 fax: + 36 46/500-749 e-mail: arnot@arnot.hu Ikt. szám: /2014.. Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről. Jelen vannak: Bolyki

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester 3. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. február 12.-én 18.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs alpolgármester, Jakus Árpádné,

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 11/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről Határozatok száma: 67-68. TARTALOMJEGYZÉK 67/2014.(XII.18.)

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1638/1/2015 Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 13.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok: 1/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án - pénteken - du. 14,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 7-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 7-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-8 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 7-én 18.00 órakor megtartott

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/21-32/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. január 31-i ülésére

Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. január 31-i ülésére Iktatószám: 3/8-1/1/2014. Tárgy: Középtávú tervezés, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek és a saját bevételek alakulása a következő három évben Melléklet:

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. február 27. 16.00 órától 17.30 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-i üléséről 227 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Hajzerné Oláh Ildikó Támba Borbála Szitár Emese Buzák Zsolt Lisovszki Tamás

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. május 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. május 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tanácskozási joggal meghívott: Távolmaradását bejelentette: Csizmadia Csaba és Szigeti Dezső képviselő.

J e g y z ő k ö n y v. Tanácskozási joggal meghívott: Távolmaradását bejelentette: Csizmadia Csaba és Szigeti Dezső képviselő. 1 Noszlop-Oroszi-Doba Községek Körjegyzősége 8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45. Tel./Fax: 88/505-820, 505-821 Mobil: 06/20-524-2323 E-mail: noszlop@ajkanet.hu Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Noszlop

Részletesebben

Nagy Lajos és Sipos Istvánné balatonedericsi képviselők Kovács Lajos nemesvitai képviselő

Nagy Lajos és Sipos Istvánné balatonedericsi képviselők Kovács Lajos nemesvitai képviselő Balatonederics Települési Önkormányzat Nemesvita Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. 8311 Nemesvita, Dózsa u. 4. Telefon: 87 466 133, Telefon:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én 17.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. 290/5/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Határozat: 45/2015.(VI.2.)kt.határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben