A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1."

Átírás

1 A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1. Összeállította: Lengyel Zsuzsanna Mariann A válogatás a könyvkiadók kínálata és az Országos Széchényi Könyvtár online adatbázisa alapján, a teljesség igénye nélkül készült. Magyar szerzők idegen nyelven Benedek András Nyíri Kristóf The Iconic Turn in Education. Frankfurt am Main, Peter Lang Bodnár István Michael Chase Michael Share Simplicius: On Aristotle Physics Bristol Classical Press (Ancient Commentators on Aristotle Series) Gondek, Hans-Dieter Tobias Nikolaus Klass Tengelyi László (szerk.) Phänomenologie der Sinnereignisse. Paderborn, Fink Verlag Heller Ágnes The Concept of the Beautiful. United Kingdom, Lexington Books Heller Ágnes Gerd Schwandner Wilhelm Heitmeyer Brigitta Muntendorf an Agnes Heller. Oldenburg, Stadt Oldenburg Hofer-Szabó Gábor Rédei Miklós Szabó László E The Principle of the Common Cause. Cambridge, Cambridge University Press Kekes, John The human condition. Oxford, Clarendon Press Kiefer Ferenc Bánréti Zoltán (szerk.) Twenty Years of Theoretical Linguistics in Budapest. A selection of papers from the 2010 conference celebrating the twentieth anniversary of the Theoretical Linguistics Programme of Eötvös Loránd University. Budapest, Hungarian Academy of Sciences, Research Institute for Linguistics and Tinta Publishing House Kondor Zsuzsanna (szerk.) Enacting Images Representation Revisited. Köln, Herbert von Halen Lőrincz Csongor (szerk.) Pygmalion und Gorgo: Die Gegenwart des Bildes in der Sprache. Berlin, Kulturverlag Kadmos Mezei M. Balázs Religion and Revelation after Auschwitz. London New Delhi New York Sydney, Bloomsbury Publishing Rózsa Erzsébet Michael Quante (szerk.) Antropologie und Technik. Ein deutschungarischer Dialog. (Neuzeit & Gegenwart) München, Wilhelm Fink Verlag Rózsa Erzsébet Modern Individuality in Hegel s Practical Philosophy. (Critical Studies in German Idealism, vol. 9.) Ford. Nyirkos Tamás. Leiden Boston, Brill Academic Publishers Šajda, Peter et al Affectivity, agency and intersubjectivity. Budapest, L Harmattan Ullmann Tamás Jean-Louis Vieillard-Baron (szerk.) Actualité d Henri Bergson. Paris, Archives Karéline Magyarul megjelent filozófiai szakirodalom Agárdi Péter (szerk.) A valóság fellazulása A 70 éves Sziklai László tiszteletére. Budapest, Lukács Archívum Argumentum Almási Miklós A szerelem lehetetlensége. Budapest Pozsony, Kalligram 168.

2 210 szemle Bacsó Béla Ön-arc-kép: szempontok a portréhoz. Budapest, Kijárat Bakos Gergely (szerk.) Korunk iránytűje: a Caritas in veritate kezdetű enciklika jelentőségéről: a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszéke november 19-i konferenciáján elhangzott előadásokból. Budapest, L Harmattan Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. 64. Bányai Ferenc Nagypál Szabolcs Bakos Gergely (szerk.) A vallási tapasztalat megértése. Jog, bölcselet, teológia. Budapest, L Harmattan (Békés Gellért Ökumenikus Könyvek) Bartha-Kovács Katalin A csend alakzati a festészetben. Francia festészetelmélet a XVII XVIII. Században. Budapest, L Harmattan (Laokoón könyvek) Boros Gábor Olay Csaba Tilmann Reitz (szerk.) Filozófia, tudás, szociológia: előadások Berlinben és Budapesten. Budapest, Német Magyar Filozófiai Társaság Csejtei Dezső Az utószó jogán: Filozófiatörténeti tanulmányok. Veszprém, Veszprémi Humán Tudományok Alapítvány Csejtei Dezső Juhász Anikó Filozófiai elmélkedések a tájról. Máriabesnyő Gödöllő, Attraktor Darida Veronika Hisztériák. Budapest, Kijárat Deczki Sarolta Az érzékiség dicsérete. Budapest, Pesti Kalligram Dénes Iván Zoltán (szerk.) Bibó 100: Recepciók, értelmezések, alkalmazási kísérletek. Budapest, Argumentum Kiadó Bibó István Szellemi Műhely (Eszmetörténeti Könyvtár, 17.) Egyed Péter (szerk.) Felvilágosodás, magyar századforduló: a VII. Hungarológiai Kongresszus filozófia szekcióinak előadásai. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület Farkas Attila Kollár Csaba Laurinyecz Ágnes (szerk.) A filozófia párbeszéde a tudományokkal: A 70 éves Tóth Tamás professzor köszöntése. Budapest: Protokollár Tanácsadó Iroda Farkas Péter A szeretet civilizációjáért Társadalompolitika Szociálpolitika családpolitika és a keresztény társadalometika. Budapest, L Harmattan Fehér M. István Lengyel Zsuzsanna Mariann Nyírő Miklós Olay Csaba (szerk.) Szót érteni egymással : Hermeneutika, tudományok, dialógus. Budapest, L Harmattan MTA ELTE Hermeneutika Kutatócsoport (A filozófia útjai, 15.) Fenyvesi Kristóf Orbán Jolán (szerk.) Érzéki tapasztalat és kritikai gondolkodás, Nietzsche-Symposion A tragédia újászületésének 140. évfordulója alkalmából. Pécs, Jelenkor Frenyó Zoltán (szerk.) Ervin Gábor emlékezete. Ervin Gábor bölcseleti munkái: Fejezet a magyar neotomizmus történetéből. Budapest, L Harmattan Gál László Egyed Péter (szerk.) Fogalom és kép 3. Kolozsvár, Bolyai Társaság Gárdos Bálint Földönjáró romantikusok. Budapest, L Harmattan (Laokoón könyvek) Gausz András Filozófusok esélyei szépségkirálynő-választásokon: könyv Kant kopernikuszi fordulatáról és a tudományos konferenciák természetéről. Budapest Szeged, Közélet Kiadó Gelenczey-Miháltz Alirán Xenophón. Hierón, avagy a zsarnokságról. Budapest, Typotex [Gyenge Zoltán] Pszeudo Kierkegaard A megfordult világ Ismeretlen Kierkegaard-kézirat. Közread. Gyenge Zoltán. Budapest, Kalligram Gurka Dezső Tudósok a megismerés színterein A romantikus tudományok és a századi tudóssztereotípiák. Budapest, Gondolat Hárs Endre Herder tudománya Az elgondolhatóság határain. Pozsony, Kalligram Heidl György Kendeffy Gábor (szerk.) Szentírás-értelmezés és teremtésfelfogás az ókeresztény korban. Szent István Társulat (Studia Patrum, 4.) Heidl György A Jelenlét vonzásában. Szent Ambrus Izsákról és a lélekről. Bevezető, fordítás és kommentár. Budapest, L Harmattan. 140.

3 Szemle 211 Hévizi Ottó Idő és szinkretizmus (állandó tekintettel Nietzschére). Budapest, Kalligram Hoppál-Kál Bulcsú Az igazság dialógusa közéleti írások. Kráter Kiadó Horváth Orsolya A leleplező ige. Hermeneutikai helyzetek az Újszövetségben. Szerk. Fabiny Tibor. Budapest, Hermeneutikai Kutatóközpont. 64. Kaposi Márton Hagyomány és modernség B. Croce eszmevilágában. Budapest, Eötvös Karikó Sándor Szécsi Gábor (szerk.) Válság és kommunikáció. Budapest, Áron Laczkó Sándor Faragó Emese (szerk.) Az ész. Szeged, Státus Kiadó: Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány Budapest: Magyar Filozófiai Társaság, 350 p. (Lábjegyzetek Platónhoz, 10.) Lánczi András A politikai tudásról. Máriabesnyő Gödöllő, Attraktor Lánczi András Politikai tudás és cselekvés. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem Losonczi Péter Xeravits Géza (szerk.) Vita és párbeszéd: a monoteista hagyománytörténeti perspektívában. Budapest, L Harmattan (Dialogos) Mándi Tibor Ideológia és hagyomány. Budapest, Századvég Mekis D. János Z. Varga Zoltán (szerk.) Írott és olvasott identitás az önéletrajzi műfajok kontextusai. Budapest, L Harmattan (Szöveg és emlékezet) Mesterházi Miklós Az álomittas bőregér Kant a fej betegségeiről. Budapest, Brozsek Áron Mogyoródi Emese Akhilleusz és Szókratész Morálpszichológia és politikafilozófia a görög archaikus és klasszikus korban. Budapest, Gondolat (Electa sorozat) Nagy Edina (szerk.) A kép a médiaművészet korában Válogatás kortárs német esztétikai, médiaelméleti és művészettörténeti írásokból. Budapest, L Harmattan (Láthatatlan Múzeum, 3.) Nyírő Miklós (szerk.) Filozófia mint de(- kon)strukció: Heidegger és Derrida. Budapest, L Harmattan Magyar Filozófiai Társaság (A filozófia útjai, 14.) Őri Sándor Konfuciusz bölcseletei. Lun jü. Budapest, Golden Goose Kiadó Paksi Dániel Kertész Gergely (szerk.) Emergens evolúció. Budapest, L Harmattan (Tudománytörténet és tudományfilozófia) Papp Zoltán (szerk.) Viharnak kitett szavak által : tanulmányok Bacsó Béla hatvanadik születésnapjára. Budapest, ELTE BTK Pléh Csaba A megismeréstudomány alapjai: Az embertől a gépig és vissza. Budapest, Typotex Pogonyi Szabolcs Közösségelvűség és politikai liberalizmus. Charles Taylor liberalizmuskritikája. Budapest, L Harmattan (Cogito könyvek, 9.) Prancz Zoltán A valószínűségtől a bizonyosságig: megfejthetők-e Pascal Gondolatai? Budapest, Oltalom Alapítvány Rózsa Erzsébet Kőműves Sándor (szerk.) A személy bioetikai kontextusa: Tanulmánykötet. Utószó Rózsa Erzsébet. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó (Meditor sorozat) Rózsa Erzsébet A modern individualitás Hegel gyakorlati filozófiájában. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó Rugási Gyula A historizmus fantomja. Budapest, Jószöveg Műhely Sík Domonkos A modernizáció ingája Egy genetikus kritikai elmélet vázlata. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó Simon József Létre nyílt lehetőség. Ismeretelmélet és metafizika Aquinói Szent Tamás és Duns Scotus filozófiájában. Budapest, L Harmattan Sylvain Camilleri Takács Ádám (szerk.) Jean-Luc Marion kartezianizmus, fenomenológia, teológia. Budapest, Gondolat (Francia Intézet Filozófiai Füzetei) Szabó Gábor A valószínűség interpretációi. Budapest, Typotex (Alkalmazott matematika) Szabó Zsigmond A libidó antinómiája (és más paradoxonok). Budapest, L Harmattan (Aspecto könyvek, 2.) Takó Ferenc Tóth Olivér István (szerk.) de van benne rendszer Tanul-

4 212 szemle mányok az Eötvös Collegium 15 éves Filozófia Műhelyének tiszteletére. Budapest, Eötvös Collegium Filozófia Műhely Ullmann Tamás Az értelem dimenziói. Budapest, L Harmattan (Aspecto könyvek, 1.) Vajda Mihály Vajda Mihály válogatott művei Fiatalkori írások. Budapest, Pesti Kalligram Weissmahr Béla Szombath Attila Az emberi lét értelme. Budapest, Akadémiai Külföldi szakirodalom magyar fordításban Améry, Jean Az ember önmagáé Értekezés a meghívott halálról. Ford. Blaschtik Éva. Budapest, Múlt és Jövő Kiadó Assmann, Jean A varázsfuvola Opera és misztérium. Ford. Tatár Sándor. Sorozatszerk. Mesterházy Miklós. Budapest, Atlantisz Balibar, Étienne Marx filozófiája. Ford. Mihancsik Zsófia. Budapest, Typotex Barthes, Roland Gyásznapló. Ford. Szabó Marcell. Szerk. Darida Veronika. Budapest, Kijárat Kiadó Bergson, Henri A gondolkodás és a mozgó: esszék és előadások. Ford. Dékány András. Budapest Szeged, L Harmattan SZTE Filozófia Tanszék (Rezonőr) Bliesemann de Guevara, Berit Reiber, Tatjana (szerk.) Karizma és hatalom. Ford. Kajtár Mária, Olay Csaba. Szerk. Gellériné Lázár Márta. Budapest, Napvilág Capellanus, Andreas A szerelemről. Ford. Rajnavölgyi Géza. Budapest, Balassi. Cicero, M. Tullius A legfőbb jóról és rosszról I II. (Latinul és magyarul). Ford., az utószót írta Szekeres Csilla. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. Frankl, Viktor E A szenvedő ember: Patodícea-kísérlet. Ford. Bruncsák István, Kalocsai Varga Éva. Szerk. Battyány Alexander Sárkány Péter. Budapest, Jel (Értelmes élet) Fukuyama, Francis A politikai rend eredete: az ember előtti időktől a francia forradalomig. Ford. Pető Márk. Budapest, Akadémiai Genet, Jean Töredékek és más írások. Ford. Bereczki Péter Levente. Szerk. Darida Veronika, Demcsák Katalin. Budapest, Kijárat. 93. Habermas, Jürgen Esszé Európa alkotmányáról. Ford. Papp Zoltán. Budapest, Atlantisz Hadinger B. Kurz W. Mrusek R Értelemkeresés és személyiségfejlesztés. Szerk. Sárkány Péter, Vik János. Budapest, Jel Honneth, Axel Harc az elismerésért A társadalmi konfliktusok morális grammatikája. Ford., és a sorozatszerk. Weiss János. Budapest, L Harmattan (Kritikai elméletek) Kierkegaard, Søren Építő keresztény beszédek (reprint kiadás). Ford. Bohács Zoltán, Molnár Anna. Vál., előszó Kocziszky Éva. Szerk. Fabiny Tibor. Budapest, Hermeneutikai Kutatóközpont (Hermeneutikai Füzetek) Kolakowski, Leszek Mit kérdeznek tőlünk a nagy filozófusok? Ford. Pálfalvi Lajos. Budapest, Typotex Marion, Jean-Luc Az erotikus fenomén Hat meditáció. Ford. Szabó Zsigmond. Budapest, L Harmattan (Rezonőr) Nietzsche, Friedrich Wilhelm Vegyes nézetek és mondások. Ford. Óvári Csaba. Máriabesnyő Gödöllő, Attraktor Platón Menón Platón összes művei kommentárokkal. Ford. a jegy., utószót írta Bárány István. Budapest, Atlantisz Quante, Michael Bevezetés az általános etikába. Ford. Drimál István. Szerk. Rózsa Erzsébet Kőműves Sándor. Utószó Rózsa Erzsébet. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó (Meditor: bioetikai sorozat) Quante, Michael Emberi méltóság és személyes autonómia: demokratikus értékek és élettudományok összefüggésében. Ford. Drimál István. Szerk. Rózsa Erzsébet Kőműves Sándor. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó (Meditor: bioetikai sorozat)

5 SZEmLE 213 Russel, Bertrand A hatalom A társadalom újszerű elemzése. Ford. ádám András (változatlan utánnyomás). Budapest, Typotex Sainsbury, R. mark Paradoxonok. Ford. Csaba Ferenc. Budapest, Typotex Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph Filozófia és vallás. Ford. Weiss János. Szerk. gyenge Zoltán. máriabesnyő gödöllő, Attractor Schopenhauer, Arthur A szerelem metafizikája. Ford. mikes Lajos. Budapest, Fapadoskönyv. 84. Spengler, oswald Válságok árnyékában Filozófiai írások. Ford., és az utószót írta Csejtei dezső, Juhász Anikó. Budapest, noran Libro Swinburne, Richard Isten volt-e Jézus? Ford. Paár Tamás. Budapest, Helikon 200. Weil, Simone Begyökerezettség Előhang az emberi lénnyel szembeni kötelességek nyilatkozatához. Ford., a jegyzeteket írta gutbrod gizella. Budapest, gondolat A Gondolat Kiadó ajánlata A Vétkek és választások az elmúlt ötven év morális felelősségről szóló szakirodalmának legfontosabb szövegeit gyűjti össze, melyek többek között az alábbi kérdésekre keresik a választ: Megítélhetők vagyunk-e olyan dolgokért, amelyeket nem befolyásolhatunk? Felelősek vagyunk-e az érzelmeinkért és vágyainkért? Milyen szerepet játszanak az érzelmek a felelősnek tartás és felelősségvállalás gyakorlatában? Túl filozófiai jelentőségükön a cikkek az angolszász tradíció méltó képviselői: elméleti tisztaságukkal, szellemes példáikkal és elegáns érveikkel kitűnően alkalmasak arra, hogy a felsőoktatásban (vagy akár a középiskolában) tanulók számára világossá tegyék a kérdéses problémák jelentőségét, és kedvet csináljanak a filozófia és etika tanulmányozásához.

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi Vassányi Miklós PhD TER 0010 Bevezetés a filozófiába N: 30 3 Vassányi Miklós őszi v endeffy Gábor Ajánlott félév: I. kollokvium 1. A filozófia keletkezése, fogalma és felosztása. A logika mint egyetemes

Részletesebben

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. MÁJUS 12 17., BUDAPEST V., FERENCIEK TERE (KÖNYVHETI TÁJÉKOZTATÓ) Megnyitó A Szent István Társulat szervezésében

Részletesebben

Kritika és interpretáció. Válasz Zuh Deodáthnak *

Kritika és interpretáció. Válasz Zuh Deodáthnak * Lengyel Zsuzsanna Mariann Kritika és interpretáció. Válasz Zuh Deodáthnak * [A]z [ ] állítások valamiféle dialektikai küzdőteret tárnak elénk, ahol mindig az a fél kerekedik felül, amelyik engedélyt kap

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény KÖNYVES HAVILAP XIII. ÉVFOLYAM 15 16. SZÁM 2009. AUGUSZTUS ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps Murányi Gábor

Részletesebben

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából.

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. Időpontja: 2012. május 3 4. Helyszíne: ELTE BTK I épület, Bence György terem Web: http://phil.elte.hu/nietzsche

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A 78. Ünnepi Könyvhét és a 6. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke

Új Szöveges dokumentum A 78. Ünnepi Könyvhét és a 6. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke A 78. Ünnepi Könyvhét és a 6. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke ANTOLÓGIÁK A magyar esszé antológiája III. (Osiris) kb. 1000 oldal, 5500 Az év esszéi 2007 (Magyar Napló) kb. 250 oldal, kb. 2730 Berlin

Részletesebben

válik. Stéphane Audoin-Rouzeau, Anette Becker: 1914 1918 Az újraírt háború SZEMLE

válik. Stéphane Audoin-Rouzeau, Anette Becker: 1914 1918 Az újraírt háború SZEMLE SZEMLE Stéphane Audoin- Rouzeau Anette Becker: 1914 1918 Az újraírt háború Ford., elôszó: Fisli Éva. L Harmattan Atelier, Budapest, 2006. 217 old., 2300 Ft (Atelier füzetek) Az első világháború történetírása

Részletesebben

Ész, trónfosztás, demokrácia

Ész, trónfosztás, demokrácia Ész, trónfosztás, demokrácia Lukács György újraértelmezése Reinterpreting of Georg Lukács A sorozat szerkesztõi Editors Boros János (Pécs) Heller Ágnes (New York, Budapest) Vajda Mihály (Budapest, Debrecen)

Részletesebben

Mindig lesz benne felfedeznivaló

Mindig lesz benne felfedeznivaló Sipos Lajos Mindig lesz benne felfedeznivaló A Babits-recepcióról Egy költő vagy író recepciójában sok mindennek lehet szerepe. Meghatározó az értelmező-befogadó korszak irodalom fogalma, a korszak értéktulajdonítási

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU

Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 29 FT WWW.KONYV7.HU Fotó: Szabó J. Judit Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó HAMAROSAN MEGJELENIK Fritz Hennenberg...IGAZÁN A ZENÉBEN

Részletesebben

SZVETELSZKY ZSUZSANNA

SZVETELSZKY ZSUZSANNA 2014 SZÁZAD VÉG HÁLÓZAT Inkább adunk ajándékot egy olyan barátnak, aki ezt sosem viszonozza, mint egy idegennek, akitől a viszonzás várható. A hálózat fenntartásáért adakozunk: magának a hálózatnak tulajdonítunk

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

NEHOGY ÉRVGYŰLÖLŐK LEGYÜNK. Tanulmánykötet Máté András 60. születésnapjára

NEHOGY ÉRVGYŰLÖLŐK LEGYÜNK. Tanulmánykötet Máté András 60. születésnapjára NEHOGY ÉRVGYŰLÖLŐK LEGYÜNK Tanulmánykötet Máté András 60. születésnapjára Budapest, 2013 A kötet megjelenését támogatták: a szerzők, valamint Bárdos Judit, Betegh Gábor, Bitai Tamás, Bodnár István, Borbély

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

Jólét és erény. Tanulmányok Széchenyi István. Hitel című művéről

Jólét és erény. Tanulmányok Széchenyi István. Hitel című művéről Jólét és erény Tanulmányok Széchenyi István Hitel című művéről reciti Hagyományfrissítés sorozatszerkesztő Fórizs Gergely Gróf Széchenyi István Hitel című, -ban megjelent könyve ma is a. század egyik legtöbbet

Részletesebben

Nyíri Kristóf A tiszta kép kritikája. Szemlélet, fogalom, séma * ELÔKÉP

Nyíri Kristóf A tiszta kép kritikája. Szemlélet, fogalom, séma * ELÔKÉP VILÁGOSSÁG 2004/6. Nyíri Kristóf A tiszta kép kritikája Nyíri Kristóf A tiszta kép kritikája Szemlélet, fogalom, séma * ELÔKÉP 1804-ben bekövetkezett halála előtt néhány évvel jegyezte fel Kant a Tiszta

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30.

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Filozófia I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Filozófia I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Filozófia I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 FILOZÓFIA A vizsgázónak a követelményrendszerben és

Részletesebben

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény 1991 - A kaland és a rend költészete. (esszé) Folyam, 1990 91/4, 34 41. 1991 - Az egyetemes ember. (tanulmány) In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája,

Részletesebben

tanulmány szemle Cs. Czachesz Erzsébet A multikulturális neveléstõl az interkulturális pedagógiáig 3

tanulmány szemle Cs. Czachesz Erzsébet A multikulturális neveléstõl az interkulturális pedagógiáig 3 tanulmány Cs. Czachesz Erzsébet A multikulturális neveléstõl az interkulturális pedagógiáig 3 Nagy Péter Tibor Társadalmilag kanonizált elitek a 19 20. században 12 Szabó Rita Kép, idõ, hang és mozdulat

Részletesebben

A VALLÁSI TAPASZTALAT MINT FENO ME- NOLÓGIAI TAPASZTALAT. VALLÁSI ÉLET ÉS FENOMENOLÓGIAI MÓDSZER KAPCSOLATA A FIATAL HEIDEGGER GONDOLKODÁSÁBAN 1

A VALLÁSI TAPASZTALAT MINT FENO ME- NOLÓGIAI TAPASZTALAT. VALLÁSI ÉLET ÉS FENOMENOLÓGIAI MÓDSZER KAPCSOLATA A FIATAL HEIDEGGER GONDOLKODÁSÁBAN 1 JANI ANNA A VALLÁSI TAPASZTALAT MINT FENO ME- NOLÓGIAI TAPASZTALAT. VALLÁSI ÉLET ÉS FENOMENOLÓGIAI MÓDSZER KAPCSOLATA A FIATAL HEIDEGGER GONDOLKODÁSÁBAN 1 John D. Caputo 2 Heidegger gondolkodói pályájának

Részletesebben