VII. Miskolci Taní-tani Konferencia A pedagógia kultúrája, február 7. Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VII. Miskolci Taní-tani Konferencia A pedagógia kultúrája, 2014. február 7. Program"

Átírás

1 VII. Miskolci Taní-tani Konferencia A pedagógia kultúrája, február 7. Program 8:30-10:00 Regisztráció, sajtótájékoztató 10:00-10:15 Megnyitó 10:15-10:45 Plenáris előadás Illésné Kovács Mária dékán, ME Bölcsészettudományi Kar Ugrai János főigazgató, ME Tanárképző Intézet Mátrai Zsuzsa egyetemi tanár, ELTE: A pedagógia mai kultúrája : kiruházás az emberi tőkéből 10:45-11:15 Plenáris előadás 11:15-11:30 Kávészünet Balogh László egyetemi tanár, Debreceni Egyetem: A szociális fejlesztés szerepe a tehetséggondozásban: a pedagógus és a család kiemelt szerepe 11:30-13:00 Taní-tani Szakmai Műhelyek 13:00-14:00 Ebédszünet A) DeMo szakmai műhely: A segítés kultúrája. A vitaindító előadást tartja: Galambos Rita, a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány stratégiai és fejlesztési igazgatója; a beszélgetést moderálja: Karlowits-Juhász Orchidea, a ME Tanárképző Intézet tanársegédje, a Csatárlánc önkéntes csoport koordinátora. B) HISZEM szakmai műhely: Pedagógiai kultúraváltás. A vitaindító előadást tartja: K. Nagy Emese, a hejőkeresztúri általános iskola igazgatója, a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének docense; a beszélgetést moderálja: Einhorn Ágnes, a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének docense. C) Roma Oktatási Alap szakmai műhely: Kora gyermekkori fejlesztés Felsőoktatási intézmények részvétele roma integrációs projektekben. A bevezető előadást tartja: Pallaghy Szilvia, a ROA projektvezetője, hozzászól a projekt több résztvevője; a beszélgetést moderálja: Knausz Imre, a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének docense. 14:00-15:30 Szekció-előadások I. (7 párhuzamos szekcióban) 15:30-15:45 Szünet 15:45-17:15 Szekció-előadások II. (7 párhuzamos szekcióban) 17:20-17:40 Zárszó Trencsényi László elnök, Magyar Pedagógiai Társaság 1

2 Szekció-előadások I. (14:00 15:30) I/1. A segítségnyújtás kultúrája I. Karlowits-Juhász Orchidea I/2. Neveléstörténet oktatástörténet Ugrai János I/3. Az agresszió dimenziói Trencsényi László I/4. Tehetség Balogh László Horváthné Valkó Szilvia Károlyi Júlia Kecskés Judit Kincses Eszter Lencse Máté Szűcs Norbert Bolvári-Takács Gábor Csejoszki Mihály Fáyné Dombi Alice Kovács László Pornói Imre Buda Mariann Hegedűs Judit Klement Mariann Lehmann Miklós Pap Kinga Agárdiné Burger Angéla Bajor Péter Inántsy-Pap Ágnes Kormos Dénes Páskuné Kiss Judit A segítés formái iskolánkban (Egy létező gyakorlat bemutatása) Mélyvíz, nemcsak úszóknak. A Pressley Ridge módszertani elemeinek bevezetése egy újonnan induló tanodában egy újonc szemével Együtthaladó Pályaorientációs segítségnyújtás migráns fiataloknak Tanulástámogatás egy zsáktelepülésen Tanoda Platform: a tanodamozgalom lehetőségei és kihívásai Az Állami Balett Intézet pedagógiai kultúrájának kialakulása az évi rendtartás tükrében Katolikus nevelés a politikai diktatúra évtizedeiben Kulturális emlékezet intertextualitás Értékteremtő kisebbségi közösségek a szerbek hatása Eger kultúrájára Struktúra Tartalom Politika: nép- és általános iskolai vetületei az 1940-es években Az iskolai zaklatás, a szociális intelligencia és az iskolai klíma kapcsolata Multikulturalizmus a zárt intézetek világában Iskolai konfliktusok konstruktív megoldásának lehetőségei Erőszak, kultúra és empátia kapcsolata A nyelvi agresszió jelensége a kortárs irodalomban és az ifjúság nyelvhasználatában Holisztikus pedagógia és szülői transzfer Debrecen-Józsán a Gönczy Tehetségpontban A Tehetséghidak program eddigi eredményei Nyelvi hátránykompenzációs és tehetséggondozó stratégiák a XXI. század szakképző iskoláiban és felsőoktatási intézményeiben Tehetségek segítése társadalmi partnerségben A tehetséggondozó programokba való bekapcsolódás: hozzáférés vagy távolmaradás? 2

3 Csík Orsolya Iskolafejlesztési koncepciók a tanulási I/5. eredményesség tükrében Tanulás tanulási Kovácsné Duró Andrea Iskolai sikerek és kudarcok eredmény Sápiné Bényei Rita Tanulási stratégiák az általános iskolában Knausz Imre Sáska Géza Sebestyén Krisztina Az általános iskola matematikatanárainak osztályozási kultúrája Az a bűvös 60% a május-júniusi emelt szintű német nyelvi érettségi vizsgák eredményeinek elemzése, Barnucz Nóra Anyanyelvi tudatosságra való nevelés lehetősége angol órán I/6. Idegen nyelvi nevelés Bognárné Szigeti Edit Fekete Adrienn Idegen nyelvi kompetenciafejlesztés az EU nyelvi stratégiájának tükrében Kultúraelemekkel integrált nyelvoktatás a célnyelvi civilizációval kapcsolatos ismeretek (mellék)szerepe Karlovitz János Tibor Nevelésügy a globális erőtérben Einhorn Ágnes Kósik Ferenc Az idegennyelv-tanulási tanácsadási kultúra továbbfejlesztésének kihívásai a kombinált tanulási formát alkalmazó gazdasági szaknyelvoktatásban Balogh Adrienn Nem elég jóra vágyni, a jót akarni kell Erkölcstan az iskolában pedagógus szemmel I/7. Értékek és módszerek Lubinszki Mária Fenyődi Andrea Pacsuta István Karikó Sándor Villányi Györgyné Az erkölcstan tantárgy tartalmi és módszertani kérdései a kerettantervben Felsőoktatásban részt vevő hallgatók értékcsoportjai A pedagógiai kultúra újragondolásáért Örökérvényűség és aktualitás az óvodai nevelésben 3

4 Szekció-előadások II. (15:45-17:15) II/1. A segítségnyújtás kultúrája II. Galambos Rita II/2. Nyelvi, irodalmi nevelés Kecskés Judit II/3. Pedagógiai kultúraértelmezések Einhorn Ágnes II/4. Család gyermek iskola Mészáros Ilona Endrődi Vince Tóth A segítés kultúrája alulnézetből: ki segít Tamás Május kinek és miért? Gruber Andrea Krízisméter A szakember tudatosságának szerepe a magatartászavar kezelésében Karlowits-Juhász Szeretetszolgálat. Kívülállás belülállás Orchidea Kelemen Valéria Mentortársas Társasjáték a hátrányos helyzetű tanulók iskolai életútjáról Tóbiás László Egyetemi tapasztalatokról a közösségi szolgálathoz Balogh Andrea Tanterv, tankönyv és irodalmi kánon az információs társadalomban Hrabovszky Edit Élményközpontú irodalomtanítás Molnár Cecília Sarolta Egy nyelvváltozat mind fölött? Nagy Zoltán Az anyanyelvi nevelés értelmezései és problémái Verebélyi Gabriella A helyesírás vizsgálata tanulásban akadályozott tanulók önálló szövegalkotásaiban Czike Bernadett Az iskola rejtett tantervének kultúrája Gaul Emil Jaó ez így! vagy mégsem? Tóth Tamás Május A kritikai pedagógia iskolakritikája és iskolai adaptációjának gyakorlati lehetőségei Knausz Imre A fókusz mint oktatáselméleti kategória L. Ritók Nóra Miért olyan nehéz az integráció? Páll Viktória A tanulási készség fejlesztése a pedagógusok és a szülők szemszögéből, az Okostojások módszere Pálnokné Pozsonyi A szülők és a pedagógusok Márta gyermekismeretének és együttműködési formáinak összehasonlítása Reho Anna A család és az iskola kapcsolatának gyakorlata a Kárpátaljai iskolákban Szilágyi Barnabás A család, a pedagógus, az iskola szerepe a Túri Ibolya Feketéné Szabó Éva vezetői kompetenciafejlesztésben A szülőkkel való kapcsolatépítés jó gyakorlata a Pető Intézetben 4

5 II/5. Hátrányos helyzet Pallaghy Szilvia II/6. Érettségi után módszerek és megközelítések Buda Mariann II/7. A kultúraközvetítés dimenziói Kovácsné Duró Andrea Halász Krisztina Németh Szilvia Tóthné Horváth Rita Vincze Mária Zsigmond István Laki Ildikó Bajzát Angéla Lencse Máté Bojda Beáta Farkas Éva Trencsényi László Bánszegi-Tóth Erzsébet Gulyás Enikő Gyurcsó Júlia Lévai Péter Tokodi Gábor Kitartásban a siker Szemléletformálás a Huszár-telepen Az iskola és a tanoda pedagógiai kultúrájának találkozása Tehetséges pedagógusok a szociokulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekért Konstruktivista pedagógiai törekvések kultúrák találkozásakor az iskolai nevelésben Lehetőség az utolsó padból Oktatás és képzés lehetősége a látás-, hallás- és mozgásfogyatékossággal élő felnőttek körében A tanárképzés és a tanári munka a doktori iskolákban A tanulás tanítása: egy tréning tapasztalatai A nem formális tanulási környezetben szerzett tanulási eredmények méréséhez és elismeréséhez szükséges modell kidolgozása Szakpedagógiai vizsgatételek és a pedagógiai kultúra Testhasználati praxisok és osztálytermi kultúra Fejlesztő biblioterápia, a kultúraközvetítés új lehetősége Hogyan vizsgálható és befolyásolható az iskolai könyvtár pedagógiai kultúrája? Így kell járni... úgy kell járni...? Így is lehet járni! A konstruktív néptánc pedagógiai módszertana A XVI-XVII. századi lantirodalom díszítéseinek korabeli alkalmazása és ennek mai magyar gyakorlata a klasszikus gitáros felsőoktatásban 5

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem MEGHÍVÓ a Magyar Szociológiai Társaság Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák című éves konferenciájára és közgyűlésére 2011.

Részletesebben

Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Levélcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. Telefon: 06-30-456-9649 E-mail: magye.1972.17@gmail.

Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Levélcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. Telefon: 06-30-456-9649 E-mail: magye.1972.17@gmail. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Levélcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. Telefon: 06-30-456-9649 E-mail: magye.1972.17@gmail.com KONFERENCIA FELHÍVÁS A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 2012. évi

Részletesebben

OMK szakkönyvtár. Pordán Ákos Kézenfogva Alapítvány 2012 Módszertani kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Egyesület

OMK szakkönyvtár. Pordán Ákos Kézenfogva Alapítvány 2012 Módszertani kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Egyesület 1. 2. Cím Szerző Kiadó Kiadás dátuma Kiadvány típusa Érintettek köre Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságának és eredményességének mérése: Kutatási összefoglaló az "Aktív

Részletesebben

A Kisgyermekek, nagy problémák című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2005-2015)

A Kisgyermekek, nagy problémák című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2005-2015) A Kisgyermekek, nagy problémák című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2005-2015) Lezárva: 2015. június A Együtt a gyermekekért A 1 Alapfogalmak A 2 Nyolcévesen iskolába kerülő

Részletesebben

a Regionális szakmai párbeszéd az idegennyelv-tanításról című konferenciára 2014. május 30. (péntek) 10 30 h-tól Helyszín:

a Regionális szakmai párbeszéd az idegennyelv-tanításról című konferenciára 2014. május 30. (péntek) 10 30 h-tól Helyszín: M E G H Í V Ó a Regionális szakmai párbeszéd az idegennyelv-tanításról című konferenciára 2014. május 30. (péntek) 10 30 h-tól Helyszín: Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900

Részletesebben

Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2. Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2

Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2. Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 1 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 2 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 3 Acta Academiae Beregsasiensis A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos

Részletesebben

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11 EE_BA / 1. Aczél Beáta Toborzás és kompetencia alapú vezető kiválasztása a magyar közszférában Krúdy Emese 2010 EE_BA / 2. Acsai Anna A tűzoltóság oktatási képzési rendszere Dr. Rudnák Ildikó 2012 EE_BA

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések Szerkesztette: Krenedits Sándor - Pásztor Ildikó Szakértő: Dr. Gyarmathy Éva Előszó... 2 Bevezetés...

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2012

Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Gödöllő, 2012 november 8. - 2012 november 30. TARTALOMJEGYZÉK Impresszum 3. Mottó 4. Előszó 5. 1. fejezet - A Magyar Tudomány Ünnepe 6. 2. fejezet - Programok 8. 2.1 - Idősek

Részletesebben

Médiatudatosság az oktatásban

Médiatudatosság az oktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013. évi konferencia MÉDIA OKTATÁS Médiatudatosság az oktatásban Konferenciakötet 2013 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013. évi konferencia MÉDIA OKTATÁS Médiatudatosság

Részletesebben

Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit. Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné

Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit. Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné FŐVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ 2010 Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné A szerkesztőbizottság tagjai: Gonda Judit Kollár Anett Szajkó

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2013

Magyar Tudomány Ünnepe 2013 Magyar Tudomány Ünnepe 2013 EURÓPAI STRATÉGIA 2020 és Magyarország tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán 2013. november 7. A konferencia védnöke: Vastagh Pál főiskolai tanár, az Általános

Részletesebben

MÁRKUS EDINA 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN. Absztrakt

MÁRKUS EDINA 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN. Absztrakt Szerző kézirat Közel azonos formában megjelent a Buda András és Kiss Endre által szerkesztett az Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai című kötetben (Buda András Kiss Endre (szerk.)

Részletesebben

Az individuálpszichológiáról röviden

Az individuálpszichológiáról röviden Az individuálpszichológiáról röviden Az individuálpszichológia mélylélektani irányzat, mely az emberi psziché tudattalan régiójának szerepét elismeri. E mellett a személyiség társadalmi-lény voltát helyezi

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

A KONFERENCIA PROGRAMJA

A KONFERENCIA PROGRAMJA A KONFERENCIA PROGRAMJA 10.45. 11.00. MEGNYITÓ 11.00. 13.00. Plenáris ülés: A GLOBALIZÁLODÓ VILÁG KIHÍVÁSAI Helyszín: 170. terem 11.00. 11.20. Prof. Dr. Gazdag Ferenc (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): A

Részletesebben

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok Kulcskompetenciák komplex fejlesztése Modellek és jó gyakorlatok Kötetünk a TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció kiemelt projektje A kulcskompetenciák komplex fejlesztésének vizsgálata

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. PEDAGÓGUS EST 2014. június 6. Újbuda Önkormányzata és a Kamaraerdei Ifjúsági Park támogatásával vacsora, zene, tánc, tombola

Pedagógiai Hírlevél. PEDAGÓGUS EST 2014. június 6. Újbuda Önkormányzata és a Kamaraerdei Ifjúsági Park támogatásával vacsora, zene, tánc, tombola Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 20. évfolyam 5. szám 2014. május Ó, Istenem, de csoda volna, ha az erdő megsokasodna, még erdőbb lenne, csupa gyémánt, és én ott állnék benne némán. Egy madár

Részletesebben

Új szakmai igények, új működési forma

Új szakmai igények, új működési forma Kőpatakiné Mészáros Mária Új szakmai igények, új működési forma az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények Országos Oktatási Integrációs Hálózat Utolsó Padból Program Bevezető...3 Együttnevelés

Részletesebben

KPN 2014. Megújuló köznevelés

KPN 2014. Megújuló köznevelés KPN 2014. Megújuló köznevelés Az idei KPN programjairól sok szélsőséges visszajelzést kaptunk a résztvevő pedagógusoktól, a vélemények azonban egy fontos terület vonatkozásában megegyeztek: minden műveltségterületen

Részletesebben

Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/

Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/ Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/ Baranya megye Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 1. A programot indító megnevezése: Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola 7621 Pécs,

Részletesebben

DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS

DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS In: Benedek András (szerk.) (2008): Szakképzési ismeretek. Budapest, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A szakképzés szerepének és funkcióinak értelmezéséhez

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010. Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában

A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010. Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010 Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában Szerkesztette: Márkus Eszter, M. Tóth László Konzulens: Csizmár

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2010 SALGÓTARJÁN 2011 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 800 B13 Bailey,

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja november Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja Bemutatkozik a szekszárdi Gyermeklánc Óvoda A tartalomból MEGHÍVÓ Felkészülés az Oktatási Hivatal

Részletesebben