Főraktár: cs.ésk.sz.vegykészitményü gvára., wm fm «.,.».../, Maager W.x m. 39-dik szám.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Főraktár: cs.ésk.sz.vegykészitményü gvára., wm fm «.,.».../, Maager W.x m. 39-dik szám."

Átírás

1 608 VSÁRNPI UJSG 38 SZÁM 1875 SZEPTEMBEt TMÁSS DOLF Budpst váczi-utcz zsibás-utcz srká jálj bvásárlás tkittéből gyérdű t z közöség figyléb íjrt csg t- ru-rktárák LEGÚJBB ÁRJEGZÉKÉT Czukor lgfiobb frt 27jKávé Cub Mocc Jáv pörkölv KáTé Cub lgfiobb frt fio 1_ Rizs lgfiobb tábl Hv Eloór lgfi 103 fio Fiortt Mdol voli válog Holofrs közép > Jik lgfio 103 Mzsol tisztított Nlghry!- ixi olj lgfiobb o fio -9" B fio v közép ; 92 Kéyítő lgfi Cryi i> Mocc lgfio rábii 105 fio tüllg Jáv ry 105 Szpp kitüó házi K v Blc 1 I M -P II 20 Külöös figylt kérk fordíti lkülöíttt gy válsztásb lőállított t- rt-rktároir py~ z áruk kívátr lgtávolbb városrzb is házhoz szállítttk Vidéki grdlk gyors szközölttk Ezl v szrcsék t z közöségk tudtár di hogy folyó évi ájus í-tői krrpsi-út gy krszt-utz srká fkvő uj épültb (doháyutcz srká) yitottuk lyb folyto lgújbb lgdivtosbb KOCSIKBÓL gy válszték ld főrktár zob ztúl is gyárukb slétro-utz 4-ik szá ltt rd hol csk kz kocsikkl h idű kocsirzkkl is szolgálhtuk Mély tisztlttl 1090 Kölbr tstvérk cs k udvri kocsigyár Budpst Hsoló vkkl vló tévsztk lkrül itt lvlkr sürgöyökr Kürbx tstvérk iid-vri kocsigyár" ozi kitétl kértik 60-tól 280 frtig vlyi hibátl jó hgú csios külsővl bir ] Édr tl Gyul zogor-ügyökségéb ldó Budpst váczi-utcz 12-ik szá ltt koroutcz -irká Tudkozódásokr bárikor lggyobb kzséggl válsz dtik vlit kívátr árjgyzékk is küldtk oc-ttffi évk sorá át bbizo yúlt gyógyít gyors sikrrl btgségkt lélkztl szrvkk (I sz lpdcs) z zti szrvkk (II sz lp dcsbor) z idgrdszr gygségkt (III sz lpdcs coc-borsz) Egy dobos v üvg ár 2ft Kirítő flvilágosítás igy s bértv szrcs"-hz cziztt gyógytár áltl Mizb Rktárk Pst: Török J gyógyszr főrktár Mgyrországr ézv Tsváro : Pchr J gyógyszr Prágáb : FUrst Józsf gyógyszr Bécsb: Hubr Ed gyl-gyóg)tár Hof 6 fórk tár usztriár ézv 447 PRiESERVTIFS tíuuii é hl hölygból tucztj 2 írtől 6 frtig továbbá idfél gui rukt utávét lltt gküld titoktrtás Ígért lltt lvélbli grdlr is J K Shidlr fzzw' "PILEPSIE (hézkór) lévé! utjftgyógyitttik dr KILL1SCH külö! orvos áltl Drzdáb Wilhlspltz 4 sz ifzlőtt Brlib) Erdéyk százkét! Frkli-Társult jr irodli itézt kidásáb Budpst (gyt-utoz 4 szá) gjlt id köyvárusál V-phtói DOM-TR Mgyr épdoák élzk furcs ötltk gyűjtéy Ár fúzv 80 kr & FRNKLIN-TÁRSULT gyr irodli itézt kidásáb Budpst (gyt-to 4-ik szá ) gjlt id köyvárusi! kphtói RÓMI JOG D II TNKÖNVE Dr BOZÓK Szrd f évi szptbr 15-től kzdv pst-óbud-ujpsti hlyi-gőzösök vlit MRGITSZIGETI is kövtkző rdb fogk közlkdi s LJOS kir jogkdéii y r tár s gyvárdi bírói állvizsgálti bizottáy tgj áltl ir fűzv 4 forit 50 krjzár HJÓ fo-váháztől Óbudár z lsó szigtcsúcs kivétlévt id közbső álloási éritv órákit z gz ór-idő szrit rggli 5 órától sti 9 óráig; fö-váháztól Újpstr Tbá z lsó szigtcsúcs kivétlévl id közbsó álloást éritv órákit félóri idő szrit rggli V26 órától sti '/j9-ig; plébái-tplotól Mrgit-szigtr pdig z lsó szigtcsúcsr órákit félóri idő szrit rggli Vs8-tól sti V1Ö ig dél ltti gszkítás élkül déü idő ltt ugyis '/tl-től'2-ig illtőlg 1-töl 2-óráig z Óbudár Újpstr ő o jöv«v hlyi gőzösök - közlkdk pst-óbild-ujpsti hlyi-gózösök z óbudi du-ágo közlkdk Budpst 1875 szptbr 13-á gyrországi forgli igzgtóság ~ " - " K i d j yotj Frkli-Társult gyr irodli ii Cs 's kir szbdlzott g éb gytl htású ptkáy- gér-irtógír Egy bádogdoboz ár 1 frt 6 doboz ár 5 frt Cs kir szbdlzott gyökrs htó polosk-irtószr bútorok száár Egy üvg ár 5o'kr""«" 2 frt 55 kr 1 kis üvg ár 30 kr 6 üvg 1 frt 53 k r '' Fölülulhtl htású polosk-irtőszsz flzt sz' ij Fstél szlél vgy flk ázolásáál fstékb T" vgy vkoltb kvrr lkls Egy pits üvg ártr 1 6 pits üvg 5 frt 1 pits üvg légségs gy közé p '?J szobár "" Spcilitás kitűő biztos gyökrs htó sváhh (Hicb) irtó por 1 csog ár 50kr 6 soig csoi ár" ár l( 1 55 kr Vlódi prs rovr-por bolhák olyok lgyi hm stb kiirtásár Egy üvg ár kr 1/4 fotos csosos 55 kr '/j fotos csogokb 1 frt 1 fotos csogokb! Cslhttl biztos htású bárhol lklzhtó uicrguits légy-irtószr r 1 gy üvgk 40 kr 1 kis üvg 25 kr Mérgéts gyök- W htású uszkrovr lgkisbb rdléy is ugy z luljgyztt pj irtószr Egy üvg ár 1 frt Cjf gyár it szit luljgyztt bi főrktár áltl gyolö ir7 grdli összg lőr küld vgy utávét lltt pot! s szközölttk Egy forito luli rudléyk szközölttk J Riss B Főrktár: cskszvgykzitéyü gvár w fm «/ Mgr Wx kártékoy rovrok kiirtásár LUyKr W WHkf Budpst király-utc 46 j Bécs Hl Ht'iirkt iliá Frigys gy kir gyti köyvárus kidásáb Budpstl váczi-utcz Drsch-házb gjlt: tói trztt tiiiíi középtodák flsőbb osztályi száár JMIN Ptit trité d physiqu" cziü ukáj yoá irt KOHN GUL tár I rz Nhézség Hugyosság frt II r é s z hóról 96 ábrávl 1 frt 60 kr III rz Hítgt 8S ábrávl Sjtó lt: br hób fog gjli Pécsi ürös-spcis közlgő szürt-idéyr bátorkodik lólirtt közöség figylét z gydül áltl rdti ióségboj kzíttt kitűő jóságú ztu pécsi ürös-spcis"-r flhívi Ez spcisk gy kó üröshöz zük'gl dgokb csogolv kövtkző iőség ár szrii I kphtók: T 1 csog pécsi ksrű ürösk 20 kr 1 éds 40 ki 1 rácz 30 kr Kívátr kzít ódj i<közölttik Hisít ll id csig sjátkzű évllírásol vii llátv kék szíb Sipöcz Istvá lo98 gyógyszrz Pécstt Első cs k szb du-gözhjmsi társs!) F évi szptbr 20-ától kzdv Pst-Bud-Császárfürdő-Óbud tv --\ '\ \ - X C-" i'sivr közötti félórákiti hlyi közlkdkél ' kövtkző lépk éltb pdig: I liiy H váház plébái-tplo - Lipótváros - Óbud 12 kr 10 krváház plébái-tplo császárfiirdö' Lipótváros császárfiirdö 10 8 Tbá császárfűrdő Óbud 8 6 bob-tér- császárfiirdö Óbud 9 1 császárfiirdö' - Óbud 8 6 váház plébái-tplo Lipótváros 7 5 ti 7 5 váház-plébái-tplo Tbá -Lipótváros -bobtér 5 rgitszigti újpsti jgyk ár változtlul fog rdi Budpst 1876 szptbr 15-é 5-é gyrországi forgli igzgtóság té ' t 6i ko '0 yod Bupst (g y -ucz 4-k szá) '! ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK: Vsárpi Újság Politiki Újdoságok gyütt: Egz évr 12ft félévrtíft Csupá Vsárpi Újság: Egz évr 8 ft félévr 4ftCspá Politiki Újdoságok: Egz évr6ft félévr tr T Mts\l 10 krjzár Bélygdij külö id igts utá : 30 krjzár HIRDETÉSEK DIJ: Egy htszor hsábozott ptit sor vgy k hlv gyszri igttál 15kriczr; t«hh«iri i Moii- R Silrstátt Nr 2 Oppllk Wollzil Nr 22 Kidó-hivtluk szár hirdtéykt lfogd Bécsb: Hstl ot;lrr Wlltyhgss yr 1U 39-dik szá DONIZETTI K«jÍlszovszág iót több szrcsévl it érdl kivívt gységét ' állszrvzék héz küzdli z zkkl járó bjok közptt isétlv dt jlét zo gy tisztltk lylyl törtéti últj lylyl lhlt szll-óriási iráyáb vislttik Egyást kövtték kövtik z üpélyk lykkl Itáli gy íróik it Dt Ptrrc vgy hlhttl űvzik it Michl glo lékét üli btöltvé últ gy hirévl zt hézgot lyt szép ország közlúlt idők ostoh volták utóhtás ltt z gykori dicsőség tri utt Shol s uttkozik z olsz ép gység szbb tisztltréltóbb lkb it zti üpkb s ig Nétország ép égsdi gyjltőségű p lékét is politiki pártok álláspotjából érlgli ddig z olsz Sziczili csúcsától Hlvéczi hvs láczoltáig it gy cslád üpli zok lékét kik gységék biztos ltörölhtl lpját: ylvét űvztét trttték flvirágozttták Itt zvrj visszás hg z üpi örööt z urlkodó cslád tgjitól kuyhók lkójáig királypárti rpublikáus gzdg szgéy ur szolg gyrát llksdv vsz rzt s ép tögs átláos rzvétl z i Olszország zti üpik hírét országuk htárá ssz tul viszi s lgtávolbbi ztkb is érdklődt klt irátuk Nzti üpk zok szó vlódi értléb s it Mi üpélyé láttuk politiki pártok küzdli flül hlyzvék zk hullái áltl érittl rdk Myivl ikább áll z zo jlsk lékér ézv kik vükt oly tér ttték hlhttlá ly pioti srgk id vitézségéél s svoji ház szrcscsillgáál jobb biztositá z olsz gységi törkvk sikrét: szlli tér H Dtét éltá vzik z olsz gység szlli lpitóják: ép oly éltá tkithtjük százduk gy olsz űvzit z gység gvlósulás érdkéb folyttott küzdllőhrzosik zt lyt pró zsroki közélt id tréről lszorítottk űvztb s k z érzhz külöös gy tögk hgultához lgközvtlbbül szóló yiltkoztáb zéb tlált vigszt bből ríttt llksdt kitrtást küzdlhz Sját példák z lyotás közlúlt éviből sokkl közlbb fkvő (csk Réyi föllépér lékzzük vissz s k gyújtó htásár) its szükségs vol rzltkt gys stkt soroluk fl lykb z olsz ép gy űvzik ihlttt ii viből olvsá ki últják lékit jl sirls voltát s jövő réyit Oly hgo szóltk zok szivéhz lyt gérttt s ly zsrok czzori rdőri áltl llőrizhtő léíthtó volt XXII évfoly zti érz llksd vágyk réyk gyik ljhlttbb tolácsák 1 loizttik üpét ült éháy ppl zlőtt szülővárosbrgos vl hzáj lyk gységé it hű ukás dolgozott zéjék bűbájos hgjivl vigsztlvá llksítvé csüggdőkt z üldöztt héz pjib Doiztti z ujbb idők égy kiváló olsz zköltőjék csoportjáb ly rjt kívül Rossiiből Bttiből Vrdiből állt h is lgkitűőbb lggilisbl) d kétségkívül lguztisb jllgű; ő lgikább olsz idyi közt gz kizárólg zti éltéb íí- DONIZETTI 4

2 VSÁRNPI vib gyrát lig hié z br h o g y títój Myr Sio k k lékét hírs títváyáévl gyütt ü i M l t é k Brgob j á b o r bjor Síkus volt Jllzül ily hlyt fogll l Doi ztti vztt társi közt glitjük h o g y ig Rossii rzltk godos kidolgozás külső htásr száított c z i k o y á k lklzás áltl tűik fl id ás r o p p t lőyi lltt; ig Blli z lvjáró 11 Nor" P u r i t á o k " hl httl szrzőj klsszikus itákhoz rgszkodik; ig Vrdi Rigoltto" T r o v t o r " s lgújbb id'- szrzőj z utóbbi űvévl képs volt oly ozdu ltot ti Wgr-fél ét iráy flé lyért hofitársi közül vérsbbk gys hoárulássl vádolják s ly u g y látszik o k k is liogy Vrdi brgói üpélykről csk tüttőlg távol trtott g á t : ddig Doiztti lső fölléptétől utolsó kótájáig csk gyt isrt gyt trtott sz lőtt: z olsz z tulj doképi sjátságát: tiszt lódiát E k id gybt lár dlt s tgdhtl túlzási lykt dllosság érdkéb lkövttt kzí ttték lé lgikább tljt rőb lltéts iráy száár ly végtl j dllb" ép z olsz lódi tulk- ] psi ll krstt W g r fllép ót j orvoslást E z érdit Doiztti i r á y k W g r Richárd lghűbb pos toli s tgdják D o i z t t i G t o 1797 szp tbr 25-é szülttt B r g o b hol Myrtól yrt lső zi képzét z lső lklzást (1814) it gyházi lvéltárok bssist D soká rdt z gyház gyházi z köréb s á r 1819-b flléptt Vlczéb Erico di Brgog" cziü lső oprá jávl N g y o b b d ég idig i k á b b hlyi sikrt zob 1828-b rtott Nápolyb Esul di R o " dlű vl ig világhírét 1831-b irt Bol"-jávl lpított g Ezt kövtték gyors gyásutá Mrio Fliri 1 ' Lroori L u c i " Blisr" Lucrti Borgi" L i d di Chouix" s v i g oprái: vrázs-itl" D o P s q u l " z zrd l á y " s ások D ki győzé lősoroli kvsbb it 70 dlű- j vét lyk vét z gz ivlt világb isrtté dllit ég z utczi kitor- I ások czipzisok űvztéb is épszrűkké ttték s száiár ápolyi kosrvtoriub tári jd igzgtói álloást osztrák udvri krstrré ki vzt s idfél kitüttt szrztk Túlfszíttt ukásság ély dl űv prtitúráját 30 ór ltt kzité s párisi élt izgli élvi gtádták szrvztét gylágyulásb jtk Doi ztti kik dlli oly gyujtólg htottk k o r á k átláos pthiáj közb kik sikrét zjos kitörb viszhgozák űvlt világ lgtávolibb htári it érzéktl ébrlvásából si áltl fl költhtő élőhlott fjzt b sikr dicsőség yi jlévl lhlozott pályáját ápril 8-á ugyott hol éltét lső bbérjit yré Hvit hálás szülő v á r o s éháy ppl zlőtt gyszrű p o p á v l szállitott át St Mri Mggior gyházb hol Doiztti lglőször l k l z v volt N h g y h t j u k lít élkül z áldoztkzségt lylyl kis lig 40 UJSG zr lkossl biró Brgo g y hlottját s b ögát z utóbbi üpélyk lkl ávl gtisztltcsk z u t c z á k é s trk díszít didlivk fölállítás frkb krült s z összg lggyobb rzb g á dkozásokból folyt b S i g y r o k ily gyhz tuduk lhuyt gyjikk csk éilg is éltó lékkt állíti? ily rdé y k t utthtuk fl ott hol közöség hzfisságár s áldoztkzségér hivtko z u k? z összhsolítást brgói ü pély túság sját idvágó tpsztl tik közt olvsóikr bizzuk T L trptki völgyb Ssszáry őtt llkk gsb S it dár kitrjdt száryi Mrő állk llk is gállt E szép világot itt csodálli N föld ' ár z é bús világo Ez itt z égi llkk csrok S ft tul fllg lkdő szirt Mgák gy égk oszlop Ssszáry őtt llkk gállv légb' csüggő szikl-kupolá Nézk rgv ézk lrgdv Távolb körül fölé s lá Lt ssz csds flvk árylkj Tör gsb illó ködö át Muttv krcsú toryok krsztjé pk átszűrt hlváy sugrát Körül fyvskoszoruzt hgység fllgk fodros hullái Flüllt ttővl állv büszké És hóplástot hordv válli És ft h ft túl ssz gsb Csk ott v ég L o i c z ott rzg Mit fllgoszlop csillogó sugárb vé Szturusz rz örg Kárpátokk szikltoryát Más hjh ki lká it vé idő Mly gzt zrdévkt ár S túléli ég i úlik i jő? D fllgt vt ár p léb Hogy csk csodálj őt vizsg sz D g láss rczrdői áltl Titokztos gy llkét sohs L vissz hát z égből! i lőtt Világosbb hly s v láti it V láti it? Égy s-képt isét Tüdérvilágból llk álit T r p t k ély völgy z Flülről Ktté hsitv bérczt hgyt Ölik lá höpölygv zuhogv Egy óriás kárpáti csörgtg Huh it zuhog huh it zug lábiál uth-korszk cscsk csrly! Mit csuszsz it siklik gsból kőlpo töérdk ölyir? Mit zúzz szét gát zr drbr z útb álló szikl érczflá! S fhér szipork-köddé lkulv Rpül tovább ig isét összáll! Láto Szturusz llkd' ptkb Hiáb rjtd ott f rczodt; gyság: z rő ly dczol győz Mgsisit újr éltt d Szép szép völgy rgtg hgyk közt Egy hgy-öböl gy légi kikötő! Sziklás rő ély prtjit bszgv z égbyúló százdos fyő Száz ölyi ély fölött lkdik föl E két töör prt idgyi bérz Mid köv szélhossz ssz ködb rgtgb vz Kohlbch 39 SZÁM 1875 SZEPTEMBER 26 És ith vár vol' sziklflk Ott közép völgy élyibül Kiszókk gy oro s szélyl trülv z óriási bástyfokr ül Szöryű rősség! - Hát idő flhő Mgidul hgvoro s lszkd! Midő villá csttog ttőkö S bástyfl dörgő visszhgot d! Midő sziklák bősz zuhtgb Háykódv úszk törv hbot -Eis fyők sivítk ig szélvz Mit r ölyv flttök kvrog! Es hát Loicz? ő ft gsb fllgk fölött szilárd áll; z ég flé fordítj tr fjét vz vihr villá ltt jár Láto Szturusz újr llkdt Hiáb rjtd ott f rczodt; z üdv: yuglo lylyl t ézd Mig világ lttd ig s szkd Hjh! világ! E l vissz hát képpl lt hgyott v i l á g b! Trptk! Légy üdvözölv! Szép világodt ár Llkb zárt jó hogy láttlk! Fjs Istvá Moór Mrsl hős (Vég) V r o á b állítttott hovéd glédáb Ott osztották őkt szélyl z gys zrdkhz zászlóljkhoz Ktt álltk gyás lltt ikor rájuk krült sor K é t gyrkifju Egy űvltl yrs d száls törzstiszt i tézt hozzájuk kérdkt Háy évs ö?" kérdé társától törzstiszt Huszogy évs" fllt hovéd Miő állásb volt l á z d ó k á l? " Százdos volt hovédhdsrg él g y v g y d i k zászlóljb" Tcskó!" s z ó l t gőggl törzstiszt U r fllt h r s á y h g o ho védtiszt Első Frcz Józsf osztrák csá szár ásfél évvl fitlbb it é jgyzz g ö" törzstiszt tudott v g y rt viszozásr gflli H dühéb lkékülv fordult Kuhoz Mi z ö v? " Ku Bél" Háy évs?" Húsz" Mi volt lázdó srgb?" Százdos Würtbrghuszár-zrdél!" N g y szó volt z k k o r igzi osztrák kto lőtt Már huszár is tkitély volt lőtt hát ég Wiil-tbrghuszár kivált k k p i t á y! törzstiszt külöb is dühös volt ár H i t v á y k ö l y ö k! " kiáltá fékzhtl bosszuidulttl K u Bél szólt g y szót s br j o b b kzévl ly z óriás sbk yoi oly világosk vlák lss llt fövgt holokáról s rzról száz k r d v á g á s k lig bhggdt sb hly féyltt gőgös törzstiszt flé it féylik glóri törzstiszt lhlváyodott K t o volt ő is s érzé h o g y kto áll lőtt Ő r g y ur fllt kkor lfojtott idulttól rszktő hgo hovéd oóri cstáb gy zrd lovs roht g g t gydül s grohó lovsság ő r g y gróf Schffgotsch ott fkszik oóri csttér" 39 SZÁM 1875 SZEPTEMBER 26 VSÁRNPI UJSG bsorozott hovédkk ski s Néháy prz ltt z gz város s z volt ztúl o l y j ó brátjuk it gorob gz ápolyi hdsrg vd ijdség r törzstiszt K u Bélávl kétszr is lbszél tlék ltt gyú pusk összvissz szólt ttt oóri r o h iythoszát ith rdszrs cst fjlődött vol ki Midő vég ltt z osztrák szolgáltk: z átláos zvrt fölhszálv K u Ku Bél jött hz Ott rdt Itáli Bél visszfordul v g y htv lovt össz szép g ltt s z olsz háborút Viktor fogdostt s ötszáz ápolyi gylogot kisz Eául pioti király srgb hr- kítv fgyvrét ltétti s it foglyát czolt végig z osztrák srg ll hjtj g lőtt ztá Gribldi zászlóiák ltt vitéz U g y é zvrb z llségs hd 0 is gyik volt rs li zr hősk srg összszdi szétzilált csptit kivoul Vitéz ttti hdi kldji összolvdtk városból s lkzdi rdszrs vissz z zr hős tttivl kldjivl Gribldi voulást szrtt őt it gyrkét K u Bél g y délzg viszi zsák Mikor á r két Sziczili királyi trój á y á t hz flé összolott ikor á r csk Gt vidék király Viktor Eául hllj állott ápolyi király url ltt s ikor g y ridlt d kérdir flli g Viktor E á u l állott flszbditó tud ski srg élér: kkor á r K u Bél g y r Elvégr g idul kísértévl tábo légió lovssági osztályák prcsok r á k lőőrsi flé volt Szközt jött vl K u Bél Tl Ez osztály lig állott kétszáz lgéy lóvl fogolylyl Hlottj ics két ből D kétszáz lgéy ztá gyr volt sbsültjét lóháto vzti két lgéy huszár lgjvából Prcsokuk lég it királyt glátj villákét pézzl rdlkztt h o g y cspt száát léj ugrt suhogó krdjávl gtszi szporíts D z olsz g rdt szokásos üdvözltt s cstjltt ál H i á b öltözttt zt fszs doláyb lődj: sujtásos drágb hiáb ttt fjér Fölségs u r! z llségk gy hd klpgot s oldlár trsolyt: lszökött z tstét Trtto városb cstár kéyszri o g y r fiuk csk g u k rd ttt hdtstt visszvrt várost t k így is volt z lgjobb gtisztított zsákáy 70 ló 500 II Frcz ápolyi király ár Gt fogoly Vsztség: hlott si; sbsült váráb voult d vár é g volt kö 2 közvitéz" Ezzl újr üdvözli királyt két lép rülzárolv ápolyi srg ég yilt tér is lfogdt hrzot Viktor Eául cs sl hátr voul s várj pi prcsot dliás királyk láll lélkzt Hisz ptivl ő rről it s t u d! Ki ttt rdlk Ez időtájb gy lklol K u Bél zkt iő hdcsptok vttk rzt z g llé vsz 34 huszárt s lidul ké ütköztb; ikor ikét ki áltl trvz szlér z llségs hdsrg lé K o r tttt z gz: gyszóvl s od ki rggl s z idő ködös volt ski Holott ő főhdvzér s tudt Előtt gy kisdd városk volt ly gy lőr tolt hdosztályk főhdiszállását élkül vol szbd törtéi sik Boszus tpsztlt rdtlség itt képzé hdosztály állott v g y égyzr brből lovssággl tüzérséggl s i k é y hgo kérdi Kutól K p i t á y ur iő hdcsptok s dl kllőlg flszrlv kik rdlkzéből vttk rzt z ütkö K u Bél lőr küld é g y lgéyt lő z t b?" őrsk E z k fölfdzik z llség lovs Fölségs ur g y r légió huszár lőőrsit s jltik zt p r c s o k u k k huszárprcsok vkrő sőt lh- csptából g y szksz 34 lgéy yl z httl trvt érllt g g y á b 0 vk é vzérlt lltt!" király lsskét gérti dolgot rők z olsz lhttlk trtá Egz csptávl gközlité z ll rcz fölvidul kpitáyyl kzt ségs lőőrsöt s idő közl ért gkzdé szőrit Háro szivr volt ál zt háro lgéyk od dj foglyokról rdl pokoli hjrát Trv z volt h o g y z lőőrsökkl kzik sbsültk ápolását gpr gyütt roh b z llségs hdosztály csolj kpitáyt lgéységévl gyütt közpéb h o g y zok hírt dhssk s kísértéb fölvszi Visszidul s útköz b zt odj kdélys huszárokk: őt kz fogdják Bráti ily bolodot csk trv sikrült z lőőrsökt idütt lérték lovik t i t h t t k z é é p r r ról lhjigálták őkt s béksségs város v l ó " E z volt j u t l u k 8 z gz llségs hdsrg rr ébrdt föl h o g y légioárius huszárság város k hdsrgk s főhdiszállásk Vég ltt hrzk kllő közpéb! Hirtl it vihr s Mtáál gsbsült Gribldi is llállhtlul it z árviz z lső glptb sztül hitték oóri rsli hős fogságb krült h o g y v k r ő huszárok ögött V i k t o r társivl gyütt it börtö jtj Eául Gribldi gz hdsrg gyílt hzjött tizöt évi távollét utá szrttt hóáb youl lőr N si képű gyrkőcz volt Ezk pdig pihtk szép többé Npégtt rczárói k é t zt sz picz közpé fgyvrgulák körül bdsághrczák hosszú küzdl volt S tyázott gylogság gy rz Ezkt olvshtó Miő rcz volt z! ki l á t t : j szétrobbti pillt űv volt soh fldi E b r r c z vsk re g y i k llékutczáb lovsság kz czához soh s hsolított jobb T it j dtt kifjlődi E r r prcsok huszd gávl rájuk rotott s vd futásr k é y - z övé pj is ghlt v g y o is tökr j szrité őkt szűk hly trzts t Gzdsághoz látott d bék ű- j vhtték hszát tögükk 611 véb kísért szrcs Vszpré gy dott ki gy kis szréy hivtlt Másfél év ót ár hlott Gróf Schffgotsch űvzi lék ott áll oóri csttér hősk lék álljo itt sorokb Eötvös Károly Krthrthusi-lk" Svábhgy Biz z csk Svábhgy" rdt! Iiiáb krsztltük l Széchyi"-hgyk H zért égis kdvs hly sok szép lék lsz hozzá cstolv z irodlob is lsz vz tsség rt több oly yrlój volt ly b írói körük szokták gforduli Jóki villáj Fridvldszkyé (lyb kdvs lékű Bérczy Károlyt szokták volt yáro fl krsi bráti) szité vztsk d kybbé vzts boldogult Eötvösé kik lékét költő philosoph z állférfi hárs bbérjávl koszorúzt g Mgyrország budpsti br ikor fogskrkű vspályá fölhgrg gyo kvst törődik vl hogy z vdéglő ott z álloásfőél ifél hly volt zlőtt Lgfljbb zt krsi: jó- sr? izlts- rátott csirk borjuszlt? gjárj- bor?fris- vj? podvás- rtk? - ' H vli szllk lgik is körül jó yárspolgárt zt hiszi hogy z csu pá fris szllő fuvllt lyt vsárp délutá oly jól sik (plástul vtv kbátot) gz szbdo élvzi hét át ukáb görydt tstk H jó vidéki br vádor tuló llks gyr br ásr is godol it főváros gyik rdkívüli közlkdi szközér ikor fogskrkű vsúthoz kzülődik Krthusi" Godoltok" irój jut széb kiről hllott hogy ott f Svábhgy Krthusi-völgyr tkitő épültb sokt idő zött tlá irt is sőt tlá ép ott irt gyik vgy ásik kitűő ukáját! úzsák lköltöztk ár oét éds bráto! Eötvös lékéből kvst fogsz ott tláli h flégy is! Bchus vgy lgfölbb Trpszychoré vtt birodláb költő hjlé kát s fogskrkű vspály tuljdoosi zt hisz gz yáro át szivs lgdik zt csdt gáyt ly utá t óhjtozol hogy költő szllévl iél kllsbb iél élybb lrghss lboroghss Itt is olyfor törtét it z gol gy városok gyikéb hol gy tploot vttk g vsúti idóházk költő hjlé kából fogdó ltt! Vgy it? Hisz gírt Ptőfi hogy z ist házából is lht csárd! H hát i vrsk szép zért idig köyű zt z éltb gszoki! báró Eötvös Józsf yrlóját lőször tul j dokép Trfort vtt 8 ugy dott blől rzt brátják vőtársák: Eötvösk két cslád évkig lkott ott gyütt s forrd lo lőtt Eötvös gykr járt fl l lóháto; éh pokét kétszr is rt bédr is fl t övéihz Első iisztrség ltt is ott töltött yrt s forrdlo utá is od tért vissz csládjávl yrlót ép ugy lpusz títv tlált hztérő költő it yi i dt bb hob lyk épét vissztérv yir tlált boldogk vissztérők k volt it hlyr hozi Mikor Trfort vidékr költözött csládjá vl kkor vtt át z gz yrlót b Eötvös s ib ddig s gátolt ski zutá gz kdvér rdzkdtt Virágok bokrok fák füvk ápolásb rzsültk s z szék szlli világáb élő költő tudós tré szttl is jó hróiáb élt s it ápolásár thttt szivs szrtttl dt g szép rózsáko ás virágoko kivül volt ott gy óvtos goddl kzlt lgágy lyből tvsz lső éksségi gyát szbbél szbb hicythok krültk lő: hsolók gzd költői széihz lyk szíbli válsztékos ság disz lltt soh sicsk z illt élybb htó báj élkül Eötvös gy yári lk llé ly ost vdéglőül szolgál ttól ssz gy pár szobából álló kis épü ltt is ltttt hol z árys kis svájzi lkb gykr időzött gydül godoltib lélydv vgy ukái dolgozv Ezt kis lkot ly ost gy lléképülttl kibővitv

3 VSÁRNPI UJSG 39 SZÁM w SZEPTEMBER SZÁM 1875 SZEPTEMBER 26 VSÁRNPI UJSG i;i;; kávézó hly is Krthusi-lk"-k vzik s völgyt Krthu3Í-völgy"-k Pdig lgdák köréb trtozik z hir ly ujbb trjdt l hogy Krthusit is itt irt vol rt tlá kkor ég is volt vill gszrzv ikor z bátk köyv" ár gjlt; d yi téy hogy Eötvös gyo szrtt zt szép hlyt s it lőbb Trfort ugy kőbb ő is sokt költött rá hogy iél kdvsbb hly lgy csládjukk Szrttt itt Eötvös dolgozi iri s hogy véb jövő kor irój ki Eötvös éltrjzát kzitdi jd igzt szolgáltt ki zokkl képvislőkkl szb kik htk át tádták ostroolták gyúsították hogy ztá végé gy illiót szvzzk g ki égis bizloból lyt kért Óh bh héz volt kkor styrát iri ki is ásk is! övéyvilág is gyr gyérül ritkul változik s utoljár végkép lyzik E tkittb földük övéylpl vlóságos földrjzi hévérő lyél két lltéts szélsőségt z gylítő srkok képzik z gylítőél hőérő higyoszlop lgség-okozt kitrjdél fogv lggsbb fokr hág; ig llb srkokál gy hidg áltl okozott összhúzódás kövtkztéb lglcsoybb fokr száll lá Ép igy v z övéyországb is lkji z gylítő ltt érik l kifjlőd Z ÖRÖKÖS HÓ HTÁRÁN KTON-TPUSOK Z OSZTRÁK-MGR HDSEREGBŐL Svábhgy vlób kdvs hly volt utijw z is hogy óhjtás szrit id két lyáyák ott svábhgyi kápoláb volt z sküvőj i kyér (hogy török odást Miks Kltől lkölcsöözz) száár itt volt ltév: z bizoyár sokkl több boldogság közt klt l it it budi várb Sádorutczáb klltt léli Csk kvb últ hogy ő is rr fkdt: Óh z é lhibázott élt!" D tgvük szrhávásokt z ő z örök hó vidékék övéyvilág Midő z utzó vllyik gs hoy ljától k csúcs flé igykszik káriő égöv ltt idütt ugyzo lssú fokoztos d égis köy zrvhtő változásr fog tláli táj övéyztéb ith forró földövi trtoáyokból srkvidékkr utzék Erzi fogj hogy lvgő lg id jobb-jobb fogy gőz- vgy cspp-lku víz lsskét örökös jéggé változik át 3 vé<- hogy lg folytoos pdásávl gyszrsid lggsbb fokát; övéyk törzsi lvli virági óriásokká övkdk ott; szipoipájok rgyogóvá illtuk széditővé válik Ellb srkokál z óriás is törpévé siláyul; övéyk bokrok pró lvli lyk itt durvábbkk bőrszrübbkk látszk hoályos zöld sziük koork it srkvidékk hosszú éji Csk itt-ott csillog fl g gy-gy övéy z itt lig sjttt szigzdgság ith Észk csodás éjféli pják s gyöyörű srkféyék vol gyors lhlváyuló visszsugárzás ssz láthtáro KKTHUSI-LK" Z EÖTVÖS VILL KÖZELÉBEN SVÁBHEGEN

4 S9 SZÁM 1875 SZEPTEMBER VSÁRNPI UJSG báyásztk ikké budi zkő s psti o-yg csk z ipr krskd áltl tud átváltozi zob tchikilg is s kivált ujbb időb bcss ygokt szolgálttk vis grádi hgyk fővárosk olyokt lykr i tőszoszédos hgyik kvsé lklsok: ért z utczi kövztt T r chytból áll P s t kövzt Bogdáyál szt-dri szigt csúcs iráyáb báyászszák frgják úszttják ztá lflé Duá Eél is vztsbb fzk v Szt-Lászlóál Szt-László pdig fkszik Lvcz ptk völgyéb ly Vis grádo flül torkollik Duáb Ebb völgy b pritják trchyt-kőszikl tögét szép gylő koczkákr hogy türll vislj psti kopttóik ócsárlásit Mrt psti köv ztt ily ritká dicséri oly gykr róvj g bölcst játszó flültsség hol ujbb időkb kövzt ltti tljt lőször szilárddá tszik bbizoyul hogy ddig s visgrádi trchyt h roszul érttt gzdálkodás dott okot yi pszr kövzt kátyúit kő kopás h lásüppd okozt i kis Prisukb visgrádi hgyk trchytják ég tör déki orzsléki s hszotlok fővá rosr ézv Külső útjik kdáj trchyt-zúzdékból kzül D z bri kéz zúzt tördék kivül trzt kzíttt orzsái is gyo hszálhtók Kitűő kvics kzül sgdlévl lyért is kll hjó i Visgrádig rt g csúszott lá hozzák közlbb Isét Kőbáyát kll kilük ly ár téglát kövt dott Itt gy yiségb hlozódott fl kovás kvics d közéj kvrdtt sok ost is ép állpotb lvő trchytdrb lyk doku tálják sját hzájukt visgrádi hgykt Ez trchytos kvics it dr Szbó g külöbözttül többitől lvzi Kivái s lht él jobbt útcsiálásr lgsivá rbb futóhook hátár gyszrű rá kll jó vstgo tríti h utt kruk csiáli s sokár oly szilárd össztrtó kérggé válik hogy évkig kll ki jvitás Si gyéb it trchyt ély oszldéki y vzik össz tszik kéyyé z állvsuttársság gy báyákt yitott kvicsból Eljétől fogv szt-lőriczi htárb K ő báy Vcs közt roppt yiségb hszált fl j ó ygot Nyitott gyt Vácz Dukszi között is psti városligtt fállás ót csk ost 1875-b kzdik kitűő kvicscsl biz tosíti por sár ll kőbáyi városi báyából viz ég sszbb tájkr is lszál lított trchyt-orzslékot s tül szszbbr vitt ál próbb szű Lisztfioságu rzi távoli lföldö vk ltrítv sziksó trchytk z ő troából virágzik sok hly" ' htk át folytoos osolygó yári p gyög féyéb füvk gyéb övéyk lvli sötétbb dvdúsbb szíztt ölt k gukr Ellb virágok szi tisztább világosbb E szoorú vidékk övéyzt gyo hsolit i hvsi tájuk övéyvilágához z örökös hó vidék külöböző égljk ltt külöböző gsságb kzdődik Például 8vájczi lpoko hóvol átlg vév 2800 étr (8600 párisi láb) gsságr thtő tgr szi fölött ig z gylitő volhoz közlbb déli Prub Hilyá étr ( párisi láb) gsság b krsdő hóvol Moduk is fölös lgs tlá hogy srkokál z zki illtőlg déli szélsség ik foki ltt gz tgr sziévl sik össz z H gy Örökös hóvl fdtt gs csúcsról z lt ltrülő lpályr jövük l öt külö böző úgyvztt övéyövö foguk áthldi ép ugy ith például Spitzbrg-szigtkről Olszországb utzák cskhogy hgyi utzásál övéyövk trzts összébb v k szorítv s záltl külöbségk is szb tűőbbk hgységk vidékét ly köz vtlül z örökös hó htáráál kzdődik l p régiók (hvsi vidékk) vzik s z svájczi hvsokál körülblől 2600 étr (8000 láb) gsságig yúlik l hgyk oldlá többi övéyvidékk igy kövtkzk gyás utá it hgy oldlá lflé j ö v ü k : hvsi bokrok (hvsi rózsák lglők) tűlvlű fák lvlikt lhulltó lobos fák s végr z örök zöld lobos fák vidék Rjzuk z lső vgyis lp-vidékről tütt föl gy kis övéycsoportoztot lyb z örö kös hó htári tlálhtó érdksbb szbb övéyk id föl vk vév E övéyk zordo időjárásk sokfél ostohságit kéy tlk főlg őszszl tél tvszszl ltűri d zért bár guk gyszrűk jltékt lk s lig ujjyi vgy hüvlykyi gsr yúlk ki fgyos tljból jd idyáj gyöyörű s fltűő gy virágokt yitk E szép gy virágok képzik hvsi övéy világ gyik lggyobb kllét z lp-flór ásodik érdksségét s vozrjét g körüléy képzi hogy z br p á r ór ltt övéy fjlődk lgkülöbözőbb fokoztit végig tkithti ihz sikságo több hó pr trjdő utzás l szükségs ifél fát vgy -bokrot z iét lig pár száz lépsl lább érő vgy értt gyüölcsökkl boritv láttuk zt itt ég csk virágzásb s é g fljbb ugyé övéyt csk rügyzb fogjuk tláli rjzuko fltütttt hvsi övéycsoportoztb közbül sok fjú k s r ü g y ö k é r (ci) gyik lgszbb fj kocsáytl ksrügyökér láthtó hrglku sötét ultrri-kék virágivl J o b b r től rózsvirágu l g k i s b b k k l i tovább szikl szélé c s u k s z i ü k ő t ö r ő (sxifrg) s ás hzák lföldi téréi tljs isrtl hvsi övéyk vk lrjzolv lyk it Pst Bud építő ygik hvsi vádorrl éháy pilltr fldtti tudják hogy z örökös hó birodlák htár isrtté végig t s kiuttt hogy ikép lkultk yugto dél klt zko szélé bolyog S L főváros hgyi s ggyrázt hogy Du is hogy vhtt útját ép rr hlyr : gy uj kérdt vsz lő lyb zt fjtgti hogy Bud-Pst földj soroksári Du-ágk Cspl fluál is Slo Frczk B - P Szlé"-b láthtó sziklgátj Duá tul is folyttódott s gjlt tuláyából últ száukb főváros hly vizfék volt idddig iig zt közöltük zo ygok isrttét lykből Du át tört E r r votkozólg érdks főváros épült Lássuk ost zt hoét vszi tulságos fjtgtkkl gy sok évvvl Budpst g kövztét? gológii téyyl táogtott léltt állit fl Mrőb külöböző trztű képződ hogy psti dobok völgyk ig vlósziü i zki hgytögik törzs idzoktól d l t -képződéyk s zutá j ő bfjző lykről ddig szóltuk z lőbbi kotrsz rz lyt isét gz közlük olvsóikkl tokhoz járult visgrádi hgységé ly áig z ddigi közkltű hypothsis bból i is több tkittb ás jllű it budi dul ki hogy Pst lpályá idzt i di hgység s lőbbi oly ygokt szolgáltt trrá gyg fölött v tudiillik kvics ho lykt hiáb krsék z utóbbikb ok iszp Du hordt id Ebből zt kövt visgrádi hgység dúsbb loboztú kzttik hogy thát csööri doboktól sűrű rdi gykori forrási ptkji áltl budi Du-prtig ics gy tlpltyi föld külöböztti g gát budi hgyktől ly gykor Du-fék ltt vol Hivt Régi királyik kdvcz ultó h l y i kozk rr hogy cskugy Pst Csöör döösi klstro s Visgrád vár z hgység közt gy völgy v ly yilvá holt Du k D u á r dűlő rzi fküszk gyobb zz gykor itt volt folyuk dr Ebből zt vd is gzdgbb tvztü hgykt krs- kövtkzttik hogy Du gykor csööri vé budi vár gykori urik Visgrád vidé hgyk ljáb folyt zutá idig yugotbbr ké volt trzts vdskrtj börzsöyi költözttt drét ig i folyásávl lért hgykb hjd ég ryt s züstöt is továbbot Hivtkozk zo áltláos szép 39 SZÁM ISIS SZEPTEMBER 26 '/ törvéyr ly szrit id hosszbb folyású viz ép ugy jobb prtját oss idig it hoo-y lokootivok kizökkkor többyir jobbflé zökkk ki s tüzér jobb flé hibázz l rds czélt told forgásából gy rázzák tüéyt trztk gy törvéyét s voh to kétségb sőt ilőtt ilysről hllott vol fltűt k Duák zo törkv hogy yir bjárt idütt jobb prt j á t szrti osi ly pdig rősbb gátkt vt léb it többyir si lpos bl prt Mid lltt is hogy Du it Du psti völgy klti rzé kzdt vol lfolyá sát bb ár csk álfogv is kétlkdt rt gy llodást látt thoriáb Mrt h budi hgyk klti lábáál gy goló gii rpd volt yitott g it lg élybbt Duákk z okvttlül z tájo s gy értföldyir folyt vol id járt kzdtb i pdig hjdi Du-drkt illti gyt h lglább is h á r t tudok utti psti völgyb E g y i k vol szt-ihályi puszt Plot közt gy hosszú ély d ly futóhookb csk szlk vok brázdákt külöb rőb i véltl s gé sz tréktl gy trktus Másik vol idébb ép gy j ó D u szélsségr G ó l y á tul Kzdődik z állvspály külső idóházáál s kisérhti Pschlí loig sőt rákosi ks télyig H r d i k láthtó z Istvá-zőtől kzdv délk losoczi pály krsztb tszi s ig fltűő kivhtő idő lóvsuto Pstről v Kőbáyához _gy kis ágyulövyir érük k é t utóbbi d r csk ép gy-gy D u szélsségévl h áig is viz yős tljávl vztht zo godoltr hogy itt folyt gykor Du zob gy okok szólk föltv ll Mrt drkt h tovább-tovább kisér j ü k csk délről zárják l kisbb-gyobb lkdk (s közblső Rákosál kőbáyi dobok ögött kyrodik kltk) h i lgroszbb éjszko idütt ég gyobb lkdk áltl vk lzárv csk ás völgyktől h D u i folyásától is E hjdi Du-drk kttjék sját ság z hogy bök gy-gy ptk folydo gál szt-ihályib Szils-ptk rákosib Rákos-ptk zob élkül hogy z; rövid folyású ig lssú s koráts ásó-vő h fltöltögtő ukát folyttó itgy gyrkkorb végr jutott j á b o r folyók-: k tuljdoithtók széls dr vágását E ptkok trzts z gykori Du drb körülblől llkző iráyb folyk it it D u á k kll klltt folytti N déli h éilg zki iráyb hö pölyögk lssú sitsl Duáb z iráy tuljdokép zk-yugti d h Du itt folyt z okvtlül llkző zz dél-klti iráyt trtott H á r ost hrdik Du-árkot kisér j ü k Kőbáyától zt látjuk hogy z is zk yugtk trt ig léri zuj városligt iittt dobjit s itt gy ptk-árok szélsségr szorul össz Du-dr Ebb ptk jllg foly h gy lcspoló árok vzt Kőbáyától losoczi vs utt krpsi utt krsztülvágv z Istvázőr i régi városligtb o is glvő tób lyt gykor tápláli tudott vizévl d ly itt gkdt rt város ligt ögött z gykori puskporos toroyál v z gslt ly z árdások lli strségs védgát kiidulási potj ltlá vév vidék ptkji lcspolsi éjszkyugti iráyt trtvá zt kll o duk hogy psti völgyk gubcsi pusz tától lkzdv zk-yugti dűl v thát éilg llkző iráyú ljt D u folyá sávl s gyrzb z dűl okozt hogy 1838-b z árviz csk zkról yugotról tádt g várost h délről vissz krülv rotott b Kivált Frcz- Józsf várost déltől zkk trtó árviz Ötött l Bjos hát lképzli hogy z összs Du it tuljdoképi foly psti sikság kltibb rzib folyt vol Midz llodások lyzk h Pst táját Dlt-képződk vszszük lyb gykori folyárkok s g tó is lőbb töltöt ték fl z lsóbb déli drkt ugy hogy llkző iráyb foly bök ptk Értht jük hogy tók kkor is körülblől z volt lgélybb rz s lfolyásák fő iráy i i Du ál fogv lglább városligt tájától fl Mgyrig s zo tul is gy hook dobok vk hulláztosi flrkv uoy hogv Rákosk s ás ptkikk puh dobokb ély árkot klltt vágiok kőbb hogy i Duáb juths3kérthtjükhogy z kivül it tó széli fljbb húzódtk uj g uj kiágzásokb szkdt blé lssított folyású Du ly kiágzásokt költözköd kor flülről isét g ltkrt lulról tó hullái tkrták l hookzátoyokkl hogy yoit shol s lht végig kíséri több tpsztlti dtból rittt ftbbi dlt-hypothsist grősítik gyo figylr éltó léltk lykt rikáb z óriási foly ok hzájáb votk l gologok í g y D szrit folyok kltkzök lső korszká b sok hly váltk tvkká hol i cs tó zob z dlt-képződ fölvétl l ltt is bizoyos hogy Du it gz folyi jllt öltött viz jobb vgy yugoti prtj flé trt ott v sodr ott rotj pr tot ig jobbt töltögti Elősgíti z tr zti hjláb z hogy Bécstől Pstig hsolíthttlul több folyó ölik bl bl it s jobb prtjá s zk iszpj bl pr to rkodik l Mid budpsti br látt hogy Duák Pst flőli fl zvrosbb Bud flőliél sőt z gykr zvros ig z gyo ritká Mgtörtéik hogy psti oldl vstgo gygszi zvros ig budi tisztá k odhtó zvrt okozó iszp it Du gávl hoz z Ipolyból Grból tlá Vágból is hsolíthttlul gyobb értékb rkodik l psti blprt hosszáb it budi rz E z is hozzájárul hogy Duák jobb prt flé igykzzék tért foglli zob Du ily tdtiáj lltt h tsz is ély historiilg is fotos változttá sokt folyásá zok gy érvűk s trjdk gy értföldyir iót budpsti tóból budpsti Du ltt Ez változás ugy állott b hogy rzit viz id élybbrélybbr ost cspli sziklgátt külöös Prootor flőli ágo rzit hogy g tó drt zo kdály sziültéig fltöltögtt kvicscsl hookkl iszppl zob gy tó lvoultávl is száos élydb kisbb tvk rdtk hátr lykk lék zo sok vizyős hly s hookrétgk között zo sok hly tlált turfás fkt rétg ly tói övéykből kép ződött Pst htár zob gy tó lvoultávl fjzt b gológii képződét z lsó kéy gyágrétgkr hook kvics trült s vizvzt zzl kz állott z sők hóolvdá sük viz lszürődik lz borítéko z gyg rétgig ly bocsátj tovább z gz köryék vizbőség dolgáb lltét köryéké k Midütt biztos kuttás s ig város kultúr trjdt volt ki yir jd idütt jó gzségs vizt dtk kutk Rákos zj ly hjd osi ország gyűlik táboroztk lovk brk száár vló ivóvíz dolgáb korát s volt Shr pusztáj bár gyo régi időb gz lkh ttlk látszó vidék volt Fátl tréktl buczkákr ocsá rokr tkittt itt l trt rggl i ocsár idz sivár hook volt lyből szél kzdtt olyfor játékot űzi it z lőtt foly tó hullái Egy-gy vizi dár épsíthtt áds tócsákt jósltkép hogy z z br ki lőször id tlpdik okvttlül hlász lsz budi rz z ltt ig Pstk száz s zr évkkl ifjbb táj vizfék volt id job b i forához közldtt Hgyttőit sők olások lsiították hgyi zuhtgok gy völgykt hsitottk völgyktlokt állitottk lő s kopár sziklákt trő gygok borítot ták Előállott l ő s z z oldlko vékoy völgykb vstg rétgkb D u s rdő vd álltok srgivl boritott ár budi hgykt völgykt s ár z br gjl is köz Hochstttrt kövt lősz lőállításák l dötött kérdéb ki hlys okokból trtj vizi lrkodásk rétgzt élkül s csk szárzi csigákt gáb foglló hookos szs gygot vgyis löszt 615 VSÁRNPI ÜJSG ldtt vgy b is kövtkztt ikor Pst ég gy ocsáros sivtg volt lyr Du ál gykrbb ötött k i tül régbbi időt vszük fl; rt folyás itt ál lssúbb volt s Csplél ál skélybb dr Mig Bud köryék z ő löszévl árgájávl lgrégibb időkb kcsgttő lkhly volt földivsk száár s kőbbi korokb virágzó szőlőtrszt állott lő rdk hgyoldlokb Pst jllgi trülté sit s dott g kz trzt lggysz rűbb töldivlr s Síkságák két lkt l közül ocsárokt lőször l k'ltt C8poli futóhookot pdig gköti kövériti hogy zi gzdság lső gyökrit vrhss z vidék Thát ég gy gyszrű fluk kltkzér is z tájo lhtő lgkvsbb kcsgttőt dt g trzt TT i H o g y vrosk szolgáljo fudtoul tlj ég lkltlbb volt Csk oly hly k kltkzhttk szilárdbb épültk ly k hook gsb dobokká hlozódhtott fl S zk is csk lszigtlt potok voltk ocsárok Du árdási ély viz-ri közt iő például i blvárosk régibb fl lyk közpotjául brátok-trét v htjük Mig Bud gsbb potji kár lkh lyül kár rősségül trzt roboló rj ll biztosbbk voltk: Pst tljt tkitv trzt doáyi yoá h zok llér lpitttott fjlődött Kivált régibb időb v joguk psti lguákról bszéli; rt h városukk oly gy ér tékb klltt is folyto dczoli tré szttl it Vlczék bizoyos z hogy idig fő fő fldt volt hook igováy dczár szilárd lpot trti strségs utó s örökös védi gát fltöltögtk áltl rá ézv gykr vszélys vizk ivsiój ll Hogy égis lkdtt virágzott k z építőygok közl voltá kivül vzts trzti ok gogrphii fkvéb kr sdő ly vizi szárzi közlkd tré szts közpotjává ttt: szóvl g o g r p h i i szpot Elkdék zob vzts gyrázt s főtéyzőj g z br zo ztk politiki közgzdsági viszo yi lyk országukt lkták szóvl h i s t ó r i i szpot zob id go grphii id törtéli szpotokt külö szkszokb kro tárgyli it itt főkép ki krt li z hogy fővárosukk vidékék tlj fj lőd b tlálhtó fltétli sok rzb lőr ghtározták jllét s lőkzíttték kotrstot fővárosuk két rz között B u d hgyi rdi sokáig brk tyái lhttk ig Pst gy tófék volt; Budá foldivl thtt irtásit ig Pst lgfölbb hlászkuyhók kltkztk; Bud város volt ig psti oldlo oád épk ütöttk olykor uldó tyát; Bud rős vár volt ig Pst ocsárok vizárkok szolgáltk védlül históri z lső szkszi i idő ár czivilizáczió gsb fokáról szólhtuk középkor drkától végéig zt odhtjuk: Bud hdk áltl yrt fotosságot ig Pst it vár gyobb rőr vrgődi birvá hdi dicsőségéről kvst bszél króik; B u d id időb gy drb flfold Pst gy drb lföld volt Békbb időkb ért vé z újkort(1700-tól pjikig) gfordítv Bud bir vrsyzi Psttl Pst ép ivl fóldivlb sokr vihtt krskd s ipr áltl sgittt gá; i gzdgságk bővbb biztosbb forrás fóldivlél Pst szó szorosbb értlé b vtt gy város; Bud áig is túlyoó földivs B u d á : Divi tur ddit gros"; Pst : rs hu dificvit urb!" É s idz lltét dczár is szoszé dos flföldi lföldi két város gyást hth tós lősgíttték fjlődökb s iót id kttők históriáját isrjük folytoos össz volt foódv sorsuk Kigzítik s ki fogják gziti gyást gyik pótoli ásik hiáyát trzt dt kotrstok áltl csk li fkv szépségit ib fővárosuk k kv vrsytárs ilhtő Európáb" Nyugoti szoszédik (Néháy osztrák épszokás) Nyugoti szoszéduk z osztrák ét g kll vlluk kdélys gy ép Társs ultságokb külöös kdvét tlálj zo b téy hogy társlgási odor ért tuljdoképi épt gyr zt g fllő osztályáál durvább Egyik kdélys szokásuk ly áluk ég ddig kvsé isrts z úgyvztt tél-bhrgozás Siti kll pdig z ily szoká sok gőrzévl rt zk gőzgépk korá b gyors közldk z yzt flé tél bhrgozás" sjátságos ép szokás vlób zo vidékk hol ég ost is szokásb v viszhgzk is től z gz őszö át D kzdjük lölről dolgot Oszszl ikor tr ár b v tkrítv s gy uk lvégzv lővszik hátulsó krából csttogttó ostort (Schlzgiszl); z örgk csk osolyogk visszlékzvé z lúlt jó időkr d z ifjúság örö hgos yiltko ztokb tör ki bkövtkző ultozás (hllodri) fölött z iittt csttogttó it Rosggr z osztrák s külöös styrii lpok lgjobb isrőj irj hol lgikább is él ég szokás áll gy gykr több öl hosszú k drfolból kzült ostorból ly hogy kllő sulylyl is birjo szurokkl bőv b v kv olyyir hogy yél flőli végé gykr két hüvlykyi vstg; iét folytoos véko yodik s vég csk cskély slyfotból áll Mg csttogttás kövtkzőkép gy v é g h z : csttogttóvl fölszrlt lgéyk kiáltk vlly hgy -oldlár gyástól bizoyos távolságb Lggyobb csttogttój v z lső lgéyk lgkisbb szolggyr kk kik zob z is gy örö hogy lgéyk soráb flvszik Mikor idyáj rdb vk z lső lgéy jól két kézr fogj csttogttóját s zzl gy gyot csttt z bucsu z ltávozó yártól; yob kövti gy ásik ly z lőbbiél gy csp pt s áll hátrább z z ősz illtőlg tél üdvözlt Ez csk yitáy volt csttogttás csk kkor kzdődik vlób Előszór szolggyrk csttt gyt lgkisbb thát lggsbb hgú ostorávl E z t kövti sorb többi s zzl oly lárát cspk hogy zivtrk y'dörgk véléd it hgyk viszhgzik S zt többször isétlik gyásutá íg frdó időközökt dlolás ugrálás é birkózássl töltik l S igy gy z z gz őszö át z lső hóhullásig id szobt sté ly it ásutt is id ffél ép ultságok válsztott idj Ncsk hllodri" kdvéért szrtik csttogttást d ki zt jól tudj forgti köybb k p vlly gzdáál szolgáltot rt gzd csttogttót tkiti g hogy gklhss ldő szolgáják vgy bérsék rjét; sőt z ily fhér ép lőtt is érdks gyéiség i szit gvtdő z ifjú széb Mi k szokásk z rdt? kérdi z olvsó d rr htározott flltt di tudok vlósziülg vlly pogáy szokás rdváy lyk zob lék is kiv sztt ép tudtából Hogy égis fllhssk z olvsók idéz Rosggr költői gfjté sét lyt gyik lbszéléb bizoyos Thutr vű irás tudó br szájáb á d : Is ritk- övéyország hrgjit? ugy- ; kkor hát l kll zok törtétét bszél z lbizkodott ásváyország gy izb igy szólott övéyországhoz: Szégyld gd hisz hrgod sics z üpk féyék lér Tudo hrgvirágidr fogsz utli d it é r zok szg h tudk hgot di it érz toroyb" Ez ig gbotrá' kozott övéyország s igy szólott kdrhz: N szolgálj ztúl z ásváyországk hrg kötél gyát h légy gd z ütő s cspj \ ist lvgőjéhz hogy oly szép hgot djo I it z érz s z brk is gyöyörködjk j bd" S zót v csttogttó lyk hgj vtélkdik hrgévl Szoszédikk zob többi között gy gy hibárjok v: ig bboásk Ek I ok rzit hgys vidék trztéb rjlik

5 6ir> rt tudjuk hogy hgyi lkók trzt oyszrű jlségi áltl körülvév 9okkl hjldóbbk trztfltti dolgok hivér it sikságok lkói rzit pdig vl hiáyosságák tuljdoithtó rt hisz ki iskoláb j á r t is csk ist bütték tkiti z li cspásokt it zt szt törté tkb tulj s trzts tüé ykk bboák gyébirát it ép Ősvllásák rdváyi s világézlték bizoyíté ki lég érdksk rr hogy vlők éh-éh fogllkozzuk jövő gtudásák vágy yugoti szo szédikál is gyik főtárgyát képzi bboá k E g y i k sjátságos k z u Lsí" sorsot lgikább gtudhti z év lgrövidbb pji közül égy u Sz Tás pjá krácsokor uj évkor vízk rsztkor Lvt Moll kritii völgykb it Witzr irj lgszokottbb Sz Tás pi L s l " (dczbr 21-é) Ilykor sok láy őtl ifjú fölkrkdik s lgy vlly közl lvő forráshoz hol gy vrst odk l lyt szt T á s - i á k (Thosbt) vzk s ly igy hgzik: Sz Tás kér lk utsd g yuglob békéb utsd g for rásb tisztá ki lsz szrtő gy év úlv" (z rdti kritii szójárásb igy hg zik: ííiligr Thos i' bitt' zig r i Ru ud i Frid zig r i d'r Qull' o klohr W r wird i B u (ill tőlg Didl) übr's J o h r ) E k k o r glátj éphit sz rit z illtő jövdőblij képét vizbd z osztrák ép külöb is sokt d jövdőodásr olyyir hogy h czigáy csptok tévdk hozzájok s koráyk sikrül zo kt i hozzák h z " toloczozi sokkl jobb rtásr tszk szrt it áluk Szgéy szoszédikt külöös ijsztgti Bszt F i d " (goosz llség = rósz szll) kit ély vidék tid'l (tlá = tufl) vgy glé-k vzk Hso lókép fél vrázsiótói boszor káytól is E z utóbbik külö ös thkt szrtik groti" d gzd cs ládják is sok kárt thtk Ellük lgjobb óvszr krsztkirás jtókr krítkr ég pdig idkét lk b: - - X vgy háro szt király vik lső btűi krsztkkl: C + M + B + hgyi lkók pdig Szt Bczéb v gy bizodl iért is bcz-fillérkt" (própéz ly Szt B cz kép v) tsz küszöb lá Bboáikb gy szrp v jégső lli szrkk Igz hogy lig is lht vli sujtóbb szgéy földivlőr it idő éháy óri rósz idő gz évi fárdság gyü ölcsét lpusztitj húsvétkor sztlt brkát kirkják ugykkor földkr i it odják jó trt lősgíti s jégsőt ltávolítj D h gy zivtr közldik kdrszár krsztkt csillgokt rkk földkr zk éztök szrit lvszik flhőtolók htlát s ás útr kéyszritik őkt ép ugyis zt véli hogy flhőkt bizoyos gyék id s tov tolják kikt élyk ügys sz ég fölisri is képs kdr-krszt rkás lulsztását kritii prszt csk vigyáztlságk h gys bűk trtj Ezt bizoyítj gy Lvrt-völgyi od lyt ár lőbb is idéztt Witzr yoá közlök: E g y forró ugusztusi po kórlpokról jövő trhs zivtr-flhő közldtt g Guics-hgy fkvő Zodr-udvr" flé VSÁRNPI UJSG 39 SZÁM 1875 SZEPTEMBEK 26 Illtos hgyák Txsb gy hosszú tstű éji hgyfjt fdztk föl lyk fj fkt hs sárgás szíű h z br ujji közt szétorzsolj oly fio illtot árszt szét lylyl lgdrágább illtszrk s állják ki vrsyt Egy otti orvos közlbbről gy yiségű fél hgyát fog össz gyűjti s gvizsgálás végtt vllyik tudoáyos tstültk fogj bküldi - Dli Lá Móriái Diplotiqu" jlti hogy lgközlbb gy oly fjdl hlt g kik lgtöbb lttvlój v s kik hlál égis zrvét lül rdt Ez ugyis Dli-Lá Vlháyszor gy Dli-Lá ghl z séyt óvkodk tud tul di; ppok kik z lhuytt köryzik rögtö guk közül ülttk gyt hlyéb ugy hogy hívk s szélyváltozásról s Buddh llkék isétlt vádorlásáról vszk zr sit Csk éháy hór rá tudi g hogy gy Lá hldó tti vissztértk porb" Buddh-vllásk lgtöbb kövtőj v; buddhistát i ics kvsbb it 405 illió 600 zr ig krsztéyk szá 399 illió 200 zr brhioké 174 illió 200 zr zokivül v ég 96 illió uzulá 5 illió zsidó 11 illió pogáy ftisiádó stb E szrit buddhisták száosb bk it áltláb krsztéyk ég gyszr yi vk it ktholikusok kikk szá összs itgy 200 illió síplio" fltlálój Vrob pokb hlt g Brit ki sipho"-év ltt isrt ké szülékt tlált fl ki hricz évr vissz tud ég lékzi jól tudhtj hogy régt ily bjjl járt sodviz vgy ás hbzó itlok hszált: hbzó folydék vgy kiszbdult börtöéből ég ilőtt z sztlhoz krült vol vgy pohárból szétfolyt z sz tlo vgy pdlózt flé szök kt Midki vttt d ski s válllkozott rr hogy krzos itlból flszolgáljo Brit szorgls godolkozó ukás volt flttt gáb hogy gáztrtl itlokt fék fogj trti Sikrült is ki sipho" év isrt kis kzülékt össz állíti Ezáltl tts vgyor ttt szrt rt sod gyéb hbzó itlok fogysztás csk sipho" fltlálás utá ölthttt oly gy érvkt tgr ltt z gol lpok élék fogllkozk zo kérdsl hogy Vgurd" tört szvdtt s lsülydt hjót lht- gti hjó körül blül 19 ölyir sülydt ily ély ségb pdig búvárok ég köyy tudk dolgozi volt rá st hogy 34 ölyi élységb h toltk : pdig ár 19 öls vizb is fot sulylyl yoj őkt viz Husz-huszoöt öl élységb lggyobb köyűséggl dol gozk kőűvsukát végzk fát vágk vstg vslzkt JPÁNI TEMPLOM BELSEJE ozditk l hlyükről szóvl csk ugy dolgozk ith szárzföldö gy földb s ugyyi év úlv j ő p- j volák H roszul érzik gukt vgy vszély fy féyr Ez villákő" ég sok ás bj ll j gti őkt jlt dk kkor flhúzzák őkt; d zt is hszálhtó Tűz ll vk ég ráolvsá- ig óvtos kll ti; gy búvár kit gyo gyor sok is lykt áz ilysivl fogllkozó gyé s húztk fl viz szíér itt rögtö ghlt k lorogk sőt z ilyszrü irt jllét is Midik búvárt gtítják gy-gy strségr gti házt tűztől rgályos btgsé ly összkötttb áll hjóépitsl z gyik ács ásik lktos hrdik gépz stb ugy h gv gktől Szly Józsf idik ügys vtott kézzl végzi g u Nétföldö id prsztudvrk v sját káját vsztgt sok időt tpogtódzássl v p Zodr-udvr (Zodrhof); gzd iét kpj lpo? réy v hogy Vgurd"-ot g vét it Zodr gzd (Zodrbur) tik rt pl Sbstopolál is sikrült z 5000 to tárti u Vldiir"-t kili vizböl é Vgu rd" s hzbb zoflül itt oly búvárok Egyvlg dolgozk kikt évk át gykoroltk strsé / Pálik fürzporból köbül Svédországb gükb gy idő ót roppt yiségb kzítik pálikát HL Jípttlo krdj zo törtéli érdkkl fürzporból s zt odják hogy rdkívül olcsó biró krdr votkozólg lyt Npólo sdi lőállított szsz ép oly jó it káriö ás fjú ütközt utá dott át Vilos császárk brlii lpok pálik Egy riki vgyz pdig zt állítj hogy ost zt jltik hogy Bisrck hrczg ég l i lkoholt vgyis pálikszszt kovgsziklából is gy b visszszolgálttt zt Cstlu táborokk yiségb lht hoz vló kzülék sgélyévl ki Npólo föhdsgédék szűri s tárgyról kirítő értkzt közölt z riki Chicl Xws" cziü vgyti szklpb Zodr gzd szolgái szolgálói kit dolgoz tk földk idő zrvtték zivtr közldét bbhgyták ukát lrkták szokásos kdr-krsztkt s ép iád kozi krtk idő gzd széttépt zokt s igy szólott: Hgyjátok bolodságokt zk óvk g zivtrtól; ikább dolgozz t o k " cslédk tudvá szokást csk vo ttv gdlskdtk gzdák s folytt ták dolgukt i éháy prz úlv lcs pott villá s gyo ütött gzdát Ezutá cspokb hullott lá jég lpusztitá k vtét sőt gy ásodik villácspás flgyúj tott házát s lpusztított z gz gzdsá got" E z volt bütt prszt hittlségéért s Zodr-tlk zót pusztá áll hgy ttjé tűz lli óvszrk közül külöösség folytá glíthtjük villá vgy zivtr kövt" ép véléy szrit id villá cspás visz gávl gy hárooldlú kristály tiszt kövt ly kéységéél fogv vil lá lyukát fúrj Ez kilcz ölyi élységig 39 S/M 1875 SZEPTEMBER 26 VSÁRNPI UJSG 617 Szi-Mu lőd Tfio-Didszi gy flbtő volt Iszjáb Nipo szigt déli rzék gyik trtoáyáb szülttt s ott is hlt g iutá ig sok báultos hőstttt vitt véghz Szülő hlyé tploot épitttk száár ly szi Vllás hitrgzt gorú utáozott itképül szolgált J p á jpái városok épülti között lgikább összs szito-tploi száárugy hogy gyik tplook kápolák voják gukr z tljs oly it ásik Mid hőst idgk figylét rgéys fkvók po sztt it olyokt rdkívüli vdégsz pás köryztük áltl E g y jpái földkép szrit rtttl fogdtk s Buddh is rzsült kitüt ly z gz szigtbirodlt lőtütti z tb sőt yir tk hogy őt gávl országb kvsbb it tplo Tfio-Didszil ugyzoositották ik v lyk közül z ország ősvllásár kövtkztéb jpáik vllásos széi k i - vgy sz itő-vllásr sik többib fogli szöryű ódo összzvrodtk d pdig B u d d h - i s t t iádják kik tisztlt ásflől körüléyk tuljdoithtó z ott Khiából szárzott át Jpáb' urlkodó vllásbli türlsség is yib id jpái tplo hsolit jpáik hit szrit id félist gyáshoz hogy épitőik lgszbb hlykt gy-gy külö prdicsor ügyl föl Például válsztották ki száukr hol trzt gyik légb ásik tgr fké hr ostohául osztogtt szépségit űvzttl dik pb s ások holdb csillgok sgitttk dolgo s tplook köryékét b stb széklk s id hivő zt prdi bári áro s báryi fárdsággl d i csoot szli ki g száár ly dkor széppé rgéyssé tudták ti Szép vágyik lgikább gfll krtk pr ok lőállításáb külöb is z istk félistk hősökö kivül gy strk jpáik tplook szá vk ég lsóbb fjú csládi vgy házi ist ár többyir gs fkvő hgykt válsz k kikt jpáik boldogság istik" tk ki ho szép kilátás kiálkozik z vzk zok thát gybk it z lt ltrülő lpályr vgy tgrr; popás bri boldogságok szélysitői oly lkok díszövéykből lkotott sétáyókkl bok iőkt ép hidl lkot gák H é t rokkl trk lvlű virágú fcsoportoztokily ist v u hosszú élt gzdgság k l bbuszkritsl gs féyükkl idpi táplálék glégd szl vszik körül zokt lyk közül itt-ott büszk li thtségk s szrl dicsőség ist czédrusok gslk k i ; csörgdző ptkok Ritká törtéik hogy vlly cslád id gyszíű kvicsokkl csios kirkott ösvé hét boldogság-ist védökség lá hlyzé yk tréky szátóföldk flusis csd gát ép br lgtöbbször glég g á y : ily lgtöbb jpái tplo kör szik idpi kyér isték iádásávl yék buddhist tplook zokivül ég is s lgfljbb ég csk gzdgságistét gyszrű épitzti izlök gsságuk vszi z lőbbihz Már krskdők osztály trjdlök vlit űvzis frgváyik szívs odvszi két lőbbihz hosszú élt ryozásuk gyéb diszitéyik áltl is glégd istét is Ezt égyt gyüt éltá ébrszthtik föl z idgk figylét ts jó szrcs boldogulás isték í B á r Buddh-tisztlt Khiából krült vzik J p á b igy jpái Buddh-tplook Mid boldogság-istt z áltluk jlké glhtős hsolók khiikhoz brátsá pztt áldást kifjző lkb ttributugos kiczók tisztságuk égis kdvző okkl képzlk jpáik Például S l i i u - R ő Shiu-Ro hosszú élt ist külöböztti g zoktól tplook tlj hosszú élt ist z gz istcsoport között fhér gyékéyszőyggl v btritv z oltá s átlá vév jpái közép gz hitrgzrok bálváyképk cskúgy rgyogk sok téb lgtisztltréltóbb lk Mithogy rytól s hsoltosság ktholikus tplo élt végélküli vit látott vit godolok brdzéhz itt ég ikább szb kozott yit lélkdtt hogy holok tűik it khii buddhist tplookál báultos gyságúvá őtt s hosszú szkál gz lléig ér Mikor lssú léptkkl bl szrtrtás g is fltűő hsolit lg álodozásb élydv gyik kzéb pász ktholikus isttisztlthz E g y tkitt torbotot trt ásik kzék ujji közt pdig gyobbik rjzukr ly Quo tploá szpilláják lghosszbb szőrszálát húzogtj k blsjét uttj rögtö zrvétti zt g g k o r itt gfhérdtt szrvs képéb vlük Quo szité vli Buddh-ist is gykr szokták lfsti Kdvcz állti ség kit jábor hivők z ég föld között tkős bék dru Shiu-Ró lléklt rjz htls közbjárók trtk rdti jpái fstéy utá kzült vlit Vlháyszor bb tplob g y " ásik rjzuk is ly D i k o k ú t gzdg isttisztlt v töérdk ép gyűl ott össz ság istét ábrázolj E z t szité rdkívül gy hogy főpp b- kivoulásák sztúi tisztltb rzsitik jpáik főlg krs lhssk tplo védisték Quokdők H bszülött űvzk ál Szák oltárát z próbb istségk kápol koikusbb lkot csiáltk blől Kis zöök ái vszik körül képvislv v ott z gz lkk fstik fjé lpos sipkávl óriási gy jpái zti hitrgzt kivév Rók koát csizákkl gyögyfüzérrl bkötött két g y kit tisztsségs hlyről kiszorítottk E g y rizs-zsáko állv Egyik kzéb báyászkl ötlts pgód buddh-hitk többi vl pácsot ásikb vállár vtv kicskkl tlt lások fölött vló flsőségét krj jlképzi zsákot trt Mrő tréfából ptkáyt ttték kd tplo blsjéb yzt htls vörös vcz álltává ly tudvlvőlg id g oszlopoko yugszik s hjó fli rysziü boák s gyéb összrághtó vgyok sküdt lpr vzttt szép fstéykkl vk Dikoku gzdgság ist llség boldogság többi istit is többédiszitv z gyik llékkápoláb ddo kvbbé koikus lkokb tuljdookkl lgszbb őik rczképi s ás ily tárgyú kép csoportok láthtók töjéfüsttől gz l y külöös ügyl rr hogy H k o bfo szokták jpái űvzk lfsti s záltl itgy ki krják gúyoli ép vágyit gbrult khorusb lgvztsbb tárgy lyás csupá llki ügykr ozoritkozzék főoltár ly Q u o - S z bálváy kép M á r iák vgy szito-tplook csupá köyhivőségét gy vsrácsozt ögött láthtó tplo yib hsolítk buddhit iházkhoz hjój ig trjdls sztségtől gs hogy zok is rds lgszbb potoko frácsozt válsztj l ; sztélyb ido- fküszk; áskülöb jltéktlk kisb közös rádiáról tl gyházi öltöyökb bujt bozok sgéd bk oly díszsk Bálváyképk ics Fővárosi tárcz kzk főppk gogok tburiok ékt k zokb csupá gy tükör láthtó z oltár l hgjivl Nély hivők rácsozto át fölött vgy éh ögött it K i vgy H p t á k rksz s u t! " Ktoákról szól z fhér ppírdrbokb gögyölt vs-pézdr ist jlkép kik tplo sztlv v ék Csup isrős rcz it rjzoló képü bokt vtk z id s tov járkáló ppok lábi ki tükörb tud ézi élkül hogy lpi hoz ; ások viszgyrtyákt vásárolk ly ruljo" igy titj zt szíto- vllás gy kö görökittt Mith idgyikkl tlál kt z gyházfi kíálgt kik Kívül pdig dül z éltó rr hogy z istség lé járuljo koztál vol á r vlh z éltb z ylk bkgyrk ott kép ásodik glédájáb" gy lád fogdj b j á b o r hivők áldoztit; hozzá iádkozzék" tüzs szivl vékoyr sodrott bjszávl lád godos b v zárv s olykor is Szíto" isti tudoáyt jlt s ugygy hozzá férhtő h isttisztlt ics ppok jltű K i " szóvl Szi K i z é g ly szit kiszurássl fygti szit id időb ódot yújtk kgys hívik lkói" két ythologii ist- félist- szksztott oly it tudo lyik zrd háydik kopáiáj lyik zug"k z áhittosság ffél gykorolhtásár dysztiák képvislői lyk Szi-Mut J p á ják vitézlő frjtr"-j yi bizoyos hogy főpp üpélys bvoulás éi vál lső világi urlkodóját czivilizátorát glőz láttd ár vlh vllyik fővárt" vgy toztosságot idéz lő külöb uls szr ték kiről Dirik z országtörvéys urlkodói trtásb" h j H u b r t E éltóságtljs Mikó fővárosb ig korlátolt htlol Lásd Kto-typusok z osztrák-gyr hds uri gyéiség fhér ruháj fölött hgys ká- flruházott gyházi" fjdlk szárzk rgből" cziü képükt Jpá hjdú ost zsáju vrs köpyt zöld koczkás slyből kzült stólát visl Utá fitl ujocz pp lépdl ki lltt iisztrás gyrk tisz tét tljsiti Sjátságos hjdiszéhz ég külö ösbb öltözt j á r u l : fhér bugygyos drág fhér öv gy lfűggő ujjú kis tsthz álló ujjs ily öltöztb kiséri kispp urát strét hogy k ihlyst it gy csz thát yújtso át ly kzéb trtott szédczéb lyk ylét idkét kzé vl trtj ár kz várkozik" Buddh-hit csk K r u 552-b t át Khiából Jpáb d oly gyors trjdt hogy éháy évszázd úlv csk ltűrt h átláos lfogdott flkztté s csk hr zutá urlkodó vllássá ltt budd histák gyházi fj Szki Hko ki Mikob székl s olyszrü htl v it pápák csk ép hogy sztté vtht skit! ü vzi ki tudikt vgyis zárdák főökit zob kivzkt koráy rősiti g

6 618 kszáry kpuj lőtt brjtsft"-b : fjé szr vágott csákóvl drká ptrotássl oldlá pgéttl lyr gyo büszk bk iót ics többé oly fogpisz káló foráj E g y jókor dg phtáziávl zt rkolttl llátott régibbél jóvl hoszszbb vágószuroyt krdk is ézhté z br Már tudiillik hogyh z br bk csos Mrt Rothschild illióit vgy z gol bk érczlpját lht koczkáztti gy hit váy piczul vgy épséggl fiiltl gob lléb hogy z br rczu kcskrigós bjszú huszár kit rjzoló vkrőség gy sorb állított likávl ég hlál órájá s fogj krd-félék ézi zt ksrvs gyiklsőt h idjárt ybéli jussát vásárol htá is g hlybhgyássl J ó fjt ku gyrk z i huszáruk N odhtá g : Rdczkykál vgy Likistváok ál" káplároskodik- ő kl h hogy vl hol Kuságb ült g ég tcskó gyrk koráb z lső lovt z oly igz it tiz prcsolt Széls z országb hozzá hsoló kéy rczélü rczo képű s orék sziéél csk gy árylttl világosbb rczu lgéykk Ngy- Kiskuság délibábos szülőföld Ugy hol kdt rá rjzoló? Köztük idhz- vgy Ngy-Lgylországb" vgy csh földö? Midgy Hlyr lgéy igzi typus gyr huszárk Oly örg ktoákt llb iő ott husiár szoszéd ságáb z csrpár strázsstr is kik vstg hosszú bjsz it szoorúfűz ág lóg l köpöyg ufslág"-jái i pság kvst utt ár föl z árádi hdsrg gifjodott z átláos védkötlzttség bho ztl s szolgálti idő lszállítás ót lgtöbb zrdél ár csk rgék szólk zok ról vé ltisztkről kik két-háro kpitulácziót szolgáltk ki rgtél s kikt rkrut gyrkk gyás között kllő pitássl pjukk hivtk Jól stt láti sok fitl rcz között vé ktoák ráczos holokát r czo képét s őszb csvrodott bjuszát ly gyébirát p r á d é " idjé kifogástl fktségb tüdökölt suviksztól Dhogy vtt vol obsitot" g jószá tából z ily vé káplár vgy czugfirr" U g y klltt ltuszkoli z zrdtől ikor ár örg lábi gtgdták szolgáltot s dpó"-ál s vhtték többé hszát rgt volt csládj ottho id U g y hozzátpdt hhoz it gyrk yj kbléhz ztá i sors is várt rá husz-hricz évyi ktoás kodás utá? Szülőföldé idgé ltt odhz gz uj zdékt tlált g körül s prszt" fogllkozáshoz láti kő volt J ó h fölfogdták várgy ktoáják vgy ursági huszárk Lglább grdt old lá krd Mi pság zob z örg kto szit fhér holló hdsrgb Lgfölbb gy-gy ipuls őrstr húzz ki kétsziü posz tób ddig korig ikor drsdik hj potrohosul hs zért képükö is fitl rczok vk többségb S zk is typusi gygy fgyvrk Külöb Dutschistr"-t godoli s ig lht ál félrcspott csákóju lrchfldi vgy lsrgrudi ficzkóál z utolsólőtti gléd közpé ki plyhdző bjszár rákt vgy gy fél doboz dbrczi bjuszkőcsöt hogy glássák bjusz hlyét U g y kll ki iért szülttt gyrk Most ár vol it pödöriti z orr ltt z fss" tüzérfőhdgy táborok szoszédságáb sokkl csiosbb fiu shogy csk oly várk bvétlé törhté fjét i őkről hdi tudoáyb v szó J ó rczu g y r k ; rá fogá hogy gyr h oly éds kv l gyrjku tüzértisztk szá közös rdiáb P d i g tüzérség z urlgó cstdötő fgyvr tudoáyk gyik fgyvrhz sics yi köz it ép éhz ly kobiál ér száit s ágyúit ugy hlyzgti csttér it skkjátékos g figuráit E g y ütgprcsok htls téyző hrczző ki körüléykhz sját gyors flfogási thtségéhz képst oly kor dötőbb bfolyást gykorolht z ütközt kitlér it gy gz ddár vgy hd osztály B ég it gyszrű tüzérszázdos gytl kllő hly lklzott ütggl 39 SZÁM 1875 SZEPTEMBER 2o VSÁRNPI UJSG lgyl hdsrgr ézv kdvzőbb fordultot dott z gz ostrolki ütköztk Lóháto ics párj gyrk ; gylog vtkdik lglhirsztltbb ktosággl; iért kr hrdik fgyvrb is z lsők közé trtozi? V hozzá vló sz thtség Ög tpsztlt huszohét évvl zlőtt hogy ért hozzá h uszáj" zok z iskolák irodákból lőkrült s házi tűzhly llől lőbujt plyhtl rczu fiuk kikből Mck őrgy szrvzt kkor gyr tüzér ségt cskhr oly ügysséggl övrirozt k " lőttk hrczző hogy z llfél vé tüzéri tudtk hová li glptükb N forog fö thát sifél zszrű ok iért krülj z értls gyr ifjúság lyk úgy is kll ktoáskodi ép zt fgyvrt És égis gylogság s lovs sághoz csp fól jd vlyi gyévs ökéytsük ith is létzék tüzér ség P d i g i közös rádiák tüzérség lgjobbk gyik Ott v ról hitls illtéks bizoyítváy porosz táborkr gy űvéb z 1866-diki hdjártról S fgyvr tisztikr llodás élkül lgképzt tbb z gz hdsrgb Nics b gőgös jukr-l it lovsságál s ég ki hlt kásli-szll" it gylogságál ztá odáig v z hogy iért ég ics hovédtüzérség zutá s lgy M á r pdig gy szgéységi bizoyitváy l rzükr h kkor gyr tüzértisztk hiáy itt idg ájkukt kll odállítuk z Uchtius-ágyuk llé Föltév prsz hogy d dig jobbkt tlál föl fráy burkus Mrt Uchtius czélbroz ágyuják dicsőség is csk ddig fog trti ig külöbt fudál ki kár ét kr uszk vgy frczi tüzér gyébirát gyr lht vl hogy z ő fgyvr z gytl lyt huszár rspktál d t ágyuj égs cskélyldő l lfél Oly örg golyóbisokkl köszöt z brr hogy gz glédákt söpör l gyszrr S h ég hord oly ékű sszir! D ir tkb hozzáférht lovsság lhull dli vitézk szi-jv élkül hogy dolg kdt vol krdk Vlób hrczdztt bjokok régi kto ák bizoyítják hogy ics rtttőbb pházis hrczk it ikor tétlül gy hlyb állv kll tűri vlly csptk z ll ágyutüzét Előr rohi tádásr iduli s közb hszáli fgyvrt: z llksít bátor ságot kölcsööz s idklőtt huszárk l H z br lgy yrgb vgy tlpá ki g tudj trti hidgvérét kkor ikor ki v állitv ozdultl czéltáblák gy ütg lé s látj hogy szdgti jobbr s blr től áldoztit szétpttó grá át vgy shrpll Nics z huszár kár ily szlidllkü lgy is áskülöb ki ilykor l kríté zt kifordított bu dáb járó dicsőségs hjlát g jég kopogó fá fütyölő ksrvs Jriását vlyi stblis tisztk Ilykor girigyli ég pocsolykrülő striílib szülttt csrpárt is ki ott ptliáz z llséggl lhlászv orr lől dicsőségt N hiáb ist ktoáj" huszár h ics is hozzá foghtó lovsság s tá dás vkrőségér sé roh gyorsságár ' 17" 11 / b ézv Ktoi ylksgr ézv g épség gl itkto kiről h csk félévig szolgált is l lht o d i : Ez huszár jj b ylk Földt lig ér tlp Srktyúját gpgti trsolyát háyj-vti" H olykor látsz is gy-gy huszárt kik s ggos járás s tkros u d u r " - j : százt thtsz gy lléb hogy gy pár hts rgrut z istdt drág is zért fityg rjt rt dpótól kpt hol szbják ruhát idki tr téhz H csk gy rgt ázsiáját éháy hópig oly hlyr huszár lsz blől it prcsolt Mg s állj hogy xtr-drágot vársso gák h idjárt léugból" kll is Összzsugorgti gy ksrvs z árát iért huszár lovo jár bkát rt ttő kicsiyli s gyo ksrű sorsk trtj hogy k osztályrz krüli srt" s czipli borjut s glétát zért ékli bkcsos sorsáról h o g y : Átkozott csizáj! b rövid szár Hj id óráb lrül sárb Vrj g z ist záros bárdját Hj ért vgdost l kis borjú lábát Most kis borjú tud lábá jári Szgéy bkcsosk hátá kll hordi" H á t z bizoy igy v h zért bkcsos g éb ép oly hirhdtt drék kto it huszár Ktt ttték ők hirssé gyr zt ktoi föléyét háy vzts ütköztt vivott birodlo árádiáj csk százd ljétől kzdv is gyr zrdké volt bük z oroszlárz győzv vgy gvrtv z utóbbi ugy s rjtuk últ Mgyr gylogság roh dö- tött l z spri ütköztt; gyr sorzr dkből állt Lipcséél z osztrák hdsrg zö; bkcsosok küzködtk brül z ujbb cs tákb is D gyr gylogság rdkívüli tuljdoi lgféysbb hároszíű lobogó ltt érvéysültk Kápol Bryicskó Isszg Szolok BudKoáro gyi vk lyk lévülhtlül hirdtik gyr gy logság dicsőségét H á t csk tréfálózzék huszár bk rová sár s lgy g hit hogy közt s bk csos között lőször is gy rgtg gy si ztá gy z oprcziás tgrrl vtélkdő pocsoly ztá gy lvágott llségkből álló hgy ég zutá tiz si s végül gy ro gyos kputrok v csk kkor kövtkzvé bkcsos: zt örül rjt büszk rá hogy két ily gyásr éltó ktoáj v I t t z ősz hdgykorltok idj Szbdságosok trtlékosk brukkoltk rg thz Estv jött prcsolt Violszí pcsét ltt" hogy lgéyk ilőbb jltkzzk dpó zászlóljál N sokáig lszk távol hzulról s bj s köryékzi őkt hcsk kurtvs lkjáb d zért gyikk ásikk közülök égis gy szoorúságár v brukkolás Hogy ikor l klltt búcsúzi bbá jától kivl csk rtáskor isrkdtt g H j pdig láy oly szoorú éklgtt ár z lválást glőző sték: Sárg ló sárg ló ry ptkó rjt Most krt kdvs hozzá jöi rjt Most krt vl jobb isrkdi Fújták trobitát klltt sírozi" sirozásból ősz idjé bőv kijut gylog ktoák téli porczió is Mghjszol j á k trtós rsb r o h b hgyk föl hookbuczkáko át árko b o k r o tölt krsztül Csiálttk vlük cstárláczot rohoszlopot égyszögt Mgtszik lőőrsk utóörsk kéllő csptk ágyufödöztk s ég sok idk it hogy is győzék itt lősoroli H d d szokj g kutygolást s szrzz gák hdgykorltoko g közlítő foglt háború fárdliról külöböző fgyvrk gyütt űköd k gykorltoko ddárok hdosztályokb sorozv it hrczző gylogság cstárláczb hrczol tögkb övriroz flukt véd fogll l ; lovsság vkrő tkokkl yugtlítj zvrj szorítj z llfélt; tüzérség lőyös positiókról iprko dik gák urlt biztosíti hrcztér fölött Vlóságos ütközt ltkitv hogy krd szuroy vktölt kövtl áldoz tokt gák háborús játékb S közb föl-fölhrsogk zkrok llksítő idulói hdosztályok között hdsgédk ordoáczok" vágttk lóhláláb közvtítv prcsokok utsításit Ütközt vér é l k ü l Bár is krül sor ásokr it ilykr H zért hdd tulj g ktoáskodást től lposbb gyr fitlság kár közös hdsrg kár hovédség zászlói ltt N tudi it rjt jövő s - krül ég oly sorsuk ikor ridót fog hrsogi dob trobit zt zgv hogy idyájukk l kll i! " Borostyá Nádor hétről Bécs város sokszor volt ár Mgyr ország fjdli székváros s idig ásfél kép Hdvrő Mátyás király idjéb is székvárosuk volt cskhogy ő prcsolt 39 SZÁM 1875 SZEPTEMBER VSÁRNPI UJSG korlottságot igéylő szrpk kll tulj Dr Hiszlr Józsf dobrádi rf llkz doíti Csios üd hgját s biztos ékét től Hlotti gyházi bszédk" czi ltt gy zob z st is kitüttő tpsokkl fogdt kött prédikáczió jlt g Ptrik Géz közöség N g y é - B z Id sszoy Egyházi köyvtár" cziü válllt folyáb gy htássl éklt urlkodv gz sté át szrző v léggé isrts protstás gyházi körökb irodlob s igy légk szípdo z lődást g E r k l Frcz trtjuk csupá glíti hogy uj kött vzéylt kit gyszáú közöség több izb Ptrik Géz kidásáb jlvé g ál s szípdr tpsolt Szrdá Schillr H áltl id köyvárusál kphtó csios r i á i " krültk szír Moor Károlyt N g y kiállítású kött 243 lpr trjdt s ár 1 frt Ir ábrázolt sok hévvl Moor Frczt U j h á z y cskély száú közöség gtp 60 krjczár solt id kttőt Uj tköyvk Kiliá Frigys kidásá épszíház épülték fölszrl ár Biz ugy odjutottuk ég ost ár g b gjlt: k í s é r l t i t r é s z t t csk tljs b v fjzv s z í p d o szlídült gykor vd tigrisk" is S ics ás t k ö y v " középtodák flsőbb osz ly két gy rzr oszlik sülysztők szí tályi száár J i ukáj yoá irt vigsztlásuk it z hogy z plot ly K o h Gyul tár Második rz: hőről 276 flk s ás külső gépztk tljs lkzülvék b gyr dlgáczió ülit trtj Szt l p ; 96 szövgb yottott ábrávl 3-ik s ár világitásr szükségs kzülékk is bistvá birodlák képzi kigzítő trré füzt ly hgtt trtlzz októbrb \ rdzvék sülysztők közt v többk közt fog gjli Ttty Nádor kidásáb gy gy gy ly 80 brt képs gyszrr uát 40 lpr trjdő kis T r é s z 11 " jlt gáb foglli s gy ásik ly g é bécsik kczgáyt vártk btörő g flsőbb épiskolák száár Szrksz b ég ddig gytl szrkzttl két Bdguzok Blbérok válli g kócs- ttték Pollák H Süghy J titók Á r gyét képs közvtlül gyásutá ltütti Mg é z ő h l y phithtrlis lkb gos forgót z sztrká kucsáko csgőbogó kötv 40 kr Ugycsk Ttty kidásáb v épitv; id gys rzéhz ig czéljlt g : T é r y i s é g k volok srktyút sárg szttyá csizáko s gyo szrü külö fljárt vzt sőt páholyok sikok tstk étrrdszrb száítás" l voltk hgolv ikor id bből spkszáár külö bjárás is v körszékk ráy czi ltt todái gáhszáltr irt fűzt tkli"-ból láttk sit s iutá Horváth Zsigod gri főgyáziui tár lg gy hlyt fogllk l ig zártszékk dlgátusik gyszrű ruháb jltk g Á r 48 kr hly kisbb it zti szíházb pá z gykori kczyllárii plotáb hol z Orvosi zsbptár" Légrády tstvé holyok válszfl élkül vk épitv krzt rk kidásáb 1876-r is gjltszrkszti hrdik lt flül v zob br gyr dlgáczió ülzik dz szoktlul csios s itt it többi osz D zért klti typus z rczoko s jó d r Hochhlt Károly ptári rz kívül tályokál is külö kéyls ruhrktár v gyógyszr-árszbváyokt törvéyszéki orvo gzségs szí sugár bjusz villogó sz sok vit lkhlyét fővárosi orvosok v krzthoz vztő lépcső tkitttl gy égis csk lárulj lőttük z ázsii szárzást s lkjgyzékét stb trtlzz Ár 1 ft 20 kr tögr lgszélsbb z lső lti páholyok s k sitk csodájár rá fogvá i jábor V Egzségi éltti tácsdó" lltt bodzf-utcz flé féys társlgó s czukrászd v ryozott s rbszk díszítk vérikr többé-kvbbé brbár furcsságokt gyr csládok száár" czi ltt uj válllt idult g f évi okt 2-től dr K l Józsf kl s rkélykkl Átláb épszíház br z gyik lp rá sküszik hogy ikor gy fővárosi krülti orvos szrkszt ltt Előfi dz sokkl tökéltsbb it ddigi szíhá gyr dlgátus órát krt vásároli lyért zti ár gz évr csk 2 frt; z lőfizti zikál szokásb volt s g z épült éltá htv foritot kértk zt kérdzé z órástól pézk kidó-hivtlb Budpst gyögy- sorolhtó lgtökéltsbb szíházi épültk llé ézőtér több it kétzr gyét ké hogy háy órát j á r z z ór gy p ltt?" tyuk-utcz 7 sz külddők ps bfogdi s tlt sziház stéb itgy z Uj idők" cziü szépirodli htilp H á t huszoégyt" válszolt z órás oso ásfél zr forit bvétlr lht száíti d lőfizti flhívás z októbrrl kzdődő év lyogv M i t? " pttt fl bús gyr gydr hozzák is bküldttt E szépirodli czár k hogy hlyárk it értsülük csk huszoégyt? Kpok é Szögdéb htilp ly Bdk ldár szrkszt l jltéky olcsóbbk lszk it áluk szokásb v sőt krzti állóhly ár csk oly órát i száz órát is ljár pokét" ltt uj év ót jlik g ár léggé isrts 10 krjczár ld z lső lődás októbr 15-é E g y ásikr rá fogják hogy gut f zo körökb lykk közlöyéül száv lsz kt kutyáját s idp lötti vízzl s kiál v s igy zúttl lég lsz yit glít tsvári uj sziház szpt 22-é yílt ük hogy ői igéykk gflli tör lítj pr hogy gfj rdjék i t vászo g gyr szíztk zob csk yi kdő 8 hvokéti divttárczávl llátott htilp köz hozzá hogy gyitó lődás gyr Ilykkl ultk jó bécsik i ro lőfizti ár évgydr 2 frt 50 kr Stolp budpsti köyvkrskdő gy volt s ost ár ét szízt vtt át vásukr Tljék kdvök b Csk ztá ott Díszs sziház lyt gy rzvéys társság hol z yé-tidről" v szó járjk trjdlű kölcsököytárák jgyzékit kül építtt 8 Frcz Józsf-sziház"-kczizik dött b szrksztőségükhöz E yilváos tul z szükö kölcsököyvtár 12 év ót áll f jllg zti sziház tgjit ár z idóházál is ár 36 zr köttt fogll gáb Évről évr üpélys fogdták s K l á r főügyz üd gyrpodik z 1872-b gjlt trtlo vözölt őkt ir Flki odott köszöő sz jgyzékt ár 4-dik pótlékkött kövti z vkt gyitási üpélyr yi közöség Kövtkzőszáukb gkzdjük V r 1876-ik évr külföldi kólcsököyvtárk jlt g yi csk lfért szíházb z Gyul R j t l s s z i g t " cziü gy ér kivált fővárosik gz szállítáyokt is lkli prologot lyt Csiky Grgly irt Flki szvlt l; zt Nőurlo" lődás dkű rgéyék hrdik (s bfjző) rzét; küldk szrt vidékr s vlóságos Cirkukövtt lyb Flki-pár Prill Koréli rz külö czi: s z i g t t i t k " Olv ltios-librryk it z golok vzik sóik kik ű két lső rzét isrik szívs Ép zért kivált vztsb írók uj ukáit Nády űvzi játékát ovácziókkl fogdt fogják vi h k bfjzévl is gis száz sőt több száz példáyb is rdlik g közöség Ttszttk Lh áltl fsttt rttjük zo trtls kivotb iőb hogy lgt thssk rohos krsltk szép díszltk is Elődás utá gy lko z lőbbi rzkt közöltük volt z lső r é s z : Náluk kkor krsttségr ég l volt Csiky áltl irt P r o l ó g " gyr szó léghjó törtji" lpuk últ évi dczbri kdtk d zért ksziók olvsókörök fölhgzását postrofálj: száib jlt g ásodik rzt: z l köyvtári lltt idstr fotosk s tplo áll z ig száryr kl hgytott" folyó év yrá közöltük z r kivált kvbbé ódos olvsóközöségr ézv Oh hlljátok ily szó vtj fl? Kr idg szó isrtl: dtib is ost jlik g hrdik rz s kéylsk rt hvokét 50 kr lfizt viszhg odj ly rá gfll k közlét ost ár gkzdhtjük lltt álldó szolgálk olvsáyokkl z ég lég f por rög itt l Mgyr tudoáyos uk Kutz Gyul Egyforá b isrősr ll: És szivtkb viszhgzik-: ztgzdsági szék fjlődi törté Nzti sziház Vsárp st zsúfolt Oh drág szó éds gyr ig! t bfolyás közviszoyokr Mgyr ház lőtt H á r o s z é k i l á y o k"-t országo" cziü ukáj szrző flügy Eléulok D lhgzott- hgo? lt ltt kzítv z rdtiél vlivl dták B 1 h á é zúttl utolszor léptt föl Elvz légb it ürs bszéd? rövidbb kidolgozásb étül is gjlt dr zo év ltt lyk oly gy vrázst tudott Oh! viszhg ott v szb jko di Ezutá ár it S o l d o s é folyttj S válszt llksült hordj szét: Schillr Zsigod fordításáb szrző köz Mgyr szó hgzott lső hly kéz forgó gyr ukáj sokkl isrt dlos pályáját kdvlt űvzőt s ü r ü végső is gyr lsz Ugy lgy! sbb shogy rról véléyt kll duk tpsok fogdták gjlkor lyk vih roskká v á l t k idő hrdik fölvoás igy csupá zo öröükk lht kifjzt duk hogy gygyl szporodott zo kv kzdté Mros viz folyik csds" kz ukákk sor lykből külföld is hlys dtű dlb szürt utá lsz z sküvő" z rdzti gysült közgyűlé lyt hlytt szürt l ő t t lsz z sküvő"-t isrtt szrzht hzákról Pilis-Mrótho trtottk Bdő lbrt gysü éklt szrplők közül idki kdvvl trztvizsgálók ló'ptki gygyűl lti titkár bjlttt hogy gr Kglvich Bél ltt iutá z ugyszólv pról-pr ás játszott Hétfő st B o é r E sszoy z lökségről lodott gyűl lökévé hlyr vádorolt jlt g szokásos kolozsvári sziház tgj léptt fól vdég Mlcsk Gusztáv kir tácsost kérték föl kik Npi közlöy" hét zob két füztt gyát G i l b r t " cziszrpéb közép vzt ltt folytk l tárgylások lődások vttük élyk gyűl szíhlyik lírásá szrű sikrrl Lgjobb z lső fölvoásb válsztások z gysült lökévé T i s z vl fogllkozk Egyik É l ő p t k é s v i htott közöség rokoszvs élttt Ljost válsztották g llökivé pdig b d é k " 125 lp csios zsbkidásb Otrob vdégszrplő'űvző igykztét Kdd L i p t h y Bélát W g r Károlyt köz Nádor Ngy Gusztáv orvosoktól ásodik E r d é l y i Mritt k léptt föl ásodszor gyűl H o f f Sádor érdks isrtér László" T u s á d é s g y ó g y f o r r á s i " isrtti it Gr Mári H u y d y pilis-róthi közlpítváyi urdlo rdő dlűb E föllépéb kvbbé volt sz Lgyl Gyul orvostudor; 32 lpyi gydgzdságát Ez z urdlo holdból áll rcs it lőször it tá rdkivüli gyrétü füzt kük d i ki Visszdt zob köl csöt busás ohácsi vz utá ikor is hároszázötv sztdig rr látszottuk csupá trtv li hogy Bécs gyságához féyéhz ygot szolgáltssuk Most hogy z országgyűl szütl s lgfotosbb bizottságbécsb t x pucto közös ügyk": isét lodhtjuk hogy Bécsb v Mgyrország lgfotosbb álli ügyi fölött rdlkző htlo király dlgáczió Irodlo űvzt Közitéztk gyltk M

7 VSÁRNPI UJSG 620 lyből 9233 holdt tsz z rdő E z rdőség évi jövdl frt s iutá frt kidás v rá holdkét égis 4 frt 68 kr tiszt jövdl rd Egyház iskol z iskoli év gyitásáról több t itézt rzéről vttük értsitkt ly kt kövtkzőkb foglluk össz: b u d psti kir g y r t u d o á y g y t birtások októbr 1-től bzárólg 14-ig trt k szülzői tfoly okt 1-é kzdődik g y v á r d i k i r j o g - á l l t u d o á y i k r á l birtások okt 1-től 8-ig tör ték pót isétlő vizsgáltok 15-ig trtt k k c s k é t i r f o r l y c u b birtások jvitó- pót- gávizsgák okt ik pji trttk g y ö k i h l v h i t v g y á z i u á l z 187 R -diki tévr birtások flvétli jvitó vizsgák okt ik pji t r t t k ; tév üpélys gyitás okt 4-é lsz Áz álli láyközéptod it H o " jlti gyilik jövő hób Hlyiség gy lőr z Erzsébt-tér lsz E középtod 4 évi tfolyr v trvlv lvk lső évi folyáb 12 évt btöltött s tljs li iskolát vgy á polgári iskol tfolyából lglább két évt lvégztt láyok véttk fl Lti görög ylv llőzv v z gol ylv csk fkulttív ttárgy z ék rds d z Tstgykorlt rjz brt kötlztt ttársvk Jllg csk z lőkzítő osztály s z lső évi tfoly lsz gyitv z ité zt élé M o l á r ldár fog álli it iisz tri gbízott élkül hogy ög vlly ttárgyt lőd Mit tárok fogk ű ködi : Brcz tl Hrrch Józsf Káldy z ékr s Károly G y H u g ó ki ár átttt lkását Kssáról fővárosb Ezkívül 2 títóő z itézt fokokéti lkdévl álldó tá rok is fogk kivztti sárosptki rf főiskoláb szpt 16-á törtét g két uj jogtár: dr B l l g i Géz dr S z á t h ó G y u l üpélys bigt tás z üpély K u Brtl supcritds it gyházi főgodokk vzt ltt t végb főiskol itréb z gz tári kr z összs tuló ifjúság jllétéb supritds lkli bszéd utá két ifjú tár trtott szokás szrit székfoglló bszédt; dr Száthó Gyul rói j o g jltőségéről dr Bllgi Géz pdig sjtóügyi politikáról értkztt Tárok kivz közokttási i isztr B ö t h y Zsolt pézügyiisztri sgéd foglzót képztt thtségs íróik gyikét vizsgált tárjlöltt budpsti V I krülti (trézvárosi) álli főráltodához rds t árrá vzt ki gyr irodli tszékr; P l ó c z y Lipótot budpsti I I krülti álli főráltodához frczi ylv tárává Pstgy iskolftrtó htóságik tud tár dj tkrülti kir flügylőség hogy Dllos Gyul kir ásodtflügylő ur folyó szptbr hó 15-ik ót Budpstr hlyzt át lkását iért is őt id hivtlos ügyb kár gá lkásá kár pstgyi kir t flügylőség irodájáb (id kttő I V kr blváros gyt-tér 2 szá 2 udvr 2 lt) szívskdjk gkrsi z érdklt flk Budpst 1875 szpt 18 D ö ö t ö r J tt o s pstgyi kir tflügylő Blstk li cspások Ngy tűzvz fővárosb K d d st 11 ór utá tűzlár risztott föl tűzőrségt s Frczváros lkosságát z lsó-dupr to váház közléb lvő G r g r s - f é l gy trjdlű fgyár odott időb kigyúlt tűz lyt óriási dszk- prkét- bútor stb kzlt élszttt oly rdkivül gyors tr jdt hogy ir tűzoltók hlyziéim értk á r vlóságos tűztgrhz hsolitott z gz yártlp lágok htls gsságr csp ódtk gvilágítv ég Gllérthgyt s budi prt lsó rzét is Mgti gyárból sit s lhttt roppt hőség szrt cspkodó lágok itt s tűzoltókk o-z rjükt rr klltt fölhszáli hogy gvéd j é k szoszédos épültkt Lgikább gy bőr gyár volt fygtv lyb állítólg ásfél illióyi érték v Szrcsér tűz tovtr jdét ggátolt drék tűzoltók buzgósáo- f kik ásp délig dolgoztk hlyszíé hol ég füstölgött kkor z oldék Duprto lvő roppt f-rkás is kigyulldt s jóllht háro szivttyúból rszttték rá vizt égis csk több óri fársztó uk utá olthtták l Eltrjdt hír hogy tűz ok gyújtogtás volt Szrcsétlség is törtét S z b d o s vű városi tűzoltó párkáyok körül dolgozott idő gy párkáy lszkdt vállát súlyos gsbsíttt ugy hogy zol hz klltt szállíti kárt zr foritr bcsü lik zob tlp biztosítv volt 300 zr frt rjéig külföldi biztositó társultokál ép szíház blső flszrl bútori is gyárb kzültk d ár l voltk szállítv gyárból ikor tűz tádt Vsúti blst Bázlből távirják folyó hó 22-dikéről: M d 11 órkor zürichi tó blflé lvő vsút tölt horgi álloás lőtt 100 láb hosszúságb tób sülydt ttól trtk hogy z gz horgi idóház épít éyit is hsoló sors fygti" Mi ujság? zo t lfffiztólkt kikk lőfizt szptbr hó végévl ljár kidó-hivtluk grdlk ilőbbi bküldér kéri fúl hogy lp küldéb fkdás törtéjék Dák Frczél városligti yári lkásá szpt 21-é tisztlgtt budpst-blvárosi vá lsztók küldöttség hogy képvislőjlöltség lválllásár isét fölkérj Várdy Károly küldöttségi lök bszédér D á k Frcz kövt kzőlg válszolt: K ö s z ö ö bráti Pst-blváros vá lsztóik gsr bcsült bizlát lylyl g flkroltk évk ót táogtk ég ost is idő kor súlyos hosszs btgség tljs gtörtk zót hogy válsztásról kéytl volt lodi gzség tt s j v u l t ugy d ég hlyr állott rt ég súlyos bjok köryzk többi közt lábib lykt tudok hszáli vzt élkül i tudok; főbjo z sth ost is gykr kioz Ig vlószíű thát íg gyobbérvü jvulás b áll é kötlsségk lyt rá rók tljs ugy it krá gfllhti fogok D válsztás éháy hétr hópr h évkr törtéik é gzség jvulá sák réyéb köszöttl ig is lfogdo válsztást zt kér hogy válsztókk tudtul dják iszrit gshtik hogy ugy yir vhtk rzt közügykb it yir óhjto Köszöö szivs brátságukt" D á k zutá küldöttség tgjivl hosszbb idig élék jó kdvvl társlgott s többk közt fóllité hogy ddig lht város ligtb rd körülblől okt végéig; réli hogy z időjárás ztúl is klls lsz ugy it ddig E z t úgyod ál is ikább réli rt áluk z ősz rds kllsbb tvszál Időjárásról lvé szó Dák Frcz szób hozt hzák sjátságos églji viszoyit zok jllzér fölhozt z 1805-ik évt E z úgyod gyo lékzts sz tdő kkor oly gy volt fgy hogy tizkét hóp közül csk kttő últ l fgy dér él kül z gyik hó július kkor volt fgy ugusztusb ár isét volt fgy ásik hóp ly fgy élkül últ l ovbr hv volt Szpt 23-á rggl 8 órkor törtét g válsztás idő blvárosi válsztók tki télys szál gyűltk össz városház tács tréb hol V á r d y Károly föllítvé ikép Dák Frcz jvulás réyéb lfo gdt fóljált jlöltségt őt zl huszo gy válsztó véb képvislők jálj E r r áltláos éljz hgzott fól Félór ultá ztá z lök ithogy ás jlölt jl tttt b D á k Frczt jllvők zjos éljz között országos képvislők yilváitá válsztás utá tkitélys küldöttség krst fól Dák Frczt hogy gvigy ki válsztási jgyzőköyvt Dák Frcz ki küldöttségt városligti lk vrdájá várt Hvs Igácz válsztási lök üdvözlő I szvir gköszöt válsztók bizlát s j igy végzé bszédét: Köszöö blváros i válsztóik hogy yi türll voltk irá 39 SZÁM 1875 SZEITEMBER 26 yob Örökké trtht bj kkor gtsz kötlsségt jálo gt szivs brátságukb!" Királyi P l blvárosi válsztók véb két éks virágbokrétát yúj tott át z örg u r " ápolóik: Ndczky kissszoyokk királyé Rudolf fffhrczg jövő hó ljé fővárosb érkzk i Gödöllőr rádulk hol z őszi hópokt tölti fogják király á r vsárp Gödöllőr j ő jl lsz hdgykorltoko lykot hó 27-é 28-á Péczl Krsztúr Krps községk él trtk V Frdiád özvgy Mári királyé ghtott vtt tudoásul gyr képvi slőház vlit P s t g y rzvétfólírtát fölkérvé gyúttl iisztrlök urt hogy őszit köszötét yilváíts ugy képvislőház k it Pstgy közöségék lbrcht fó'hrczg ki több pig v dég volt ét császárk s rzt vtt porosz csptok gy hdgykorlti Ligitz Köryéké f hó 18-á r t h u r gol hrczggl visszutzott Bécsb főhrczg fltt szivs ódo búcsúzott l ét császártól Egyátlá főhrczg ott ultás idjé folyvást ig szivs viszoyb állott ét császárhoz Mit illtéks szkértő gy érdkkl kisért porosz csptok hdgykorltit s ét csá szár ig örvdtt k hogy ktoi körökb oly gyr bcsült vdég yi rz vétt túsít porosz"ktoi ü g y k irát Féys sküvő volt hétfő Béc# lltt Ebthlb Királyék fivér: M i k s E á u l b j o r h r z g vztt oltárhoz K ob u r g áli hrczgőt z sktt Hyld Ljos klocsi érsk végzt J l volt K ob u r g - c s l á d jd id tgj Józsf főhrczg it közli r o k o K á r o l y Ljos Rjr főhrczgk Nours ul Motpsir lgo orlsi hrczgk r t h u r h r c z g it z gol Károly Tódor it bjor udvr képvislőj brüssli lissboi udvrokt illtő kövtik képvislték vdégk lggyobb rz vsár p érkztt Bécsb többik közt lco hrczgé királyék ifjbb tstvér Király ékt ssstoti blst trtott vissz g jltől királyt Károly Ljos főhrczg képvislt Esküvő utá béd volt Ezutá fitl pár Müchb utzott Blháé sküvőj hétfő déllőtt gy féyyl t végb blvárosi plébái tplob tágs gyházt közöség szó szoros értléb zsúfolásig tölt g ugy hogy ászépk lig lhttt utt yiti tplob fért közöség z utczá szorogott s ikor ysszoyt g látt zjos éljkkl üdvözlé ászép féys látváyt yújtott vőlgéy: S o l d o s Sádor gr Péchy Mó ászgy gr Kglvich Tibor vőfély gyr díszruháb jltk g ysszoy fhér slyruháb ry yl átszőv csios gyr főkötőb; Flkié Pulié ászsszoyok; Szigligti Frik Kölsi Mrisk Dri Kroli yoszolyó láyok féys gyr öltöztkt visltk B Podiczky Frigys itdás ki it tú szrplt hovédőrgyi gyruháb v o l t ; báró Bldácsy tl ászgy Mártofíy Frigys ' Ujházy E d vőfélyk úgyszité zti sziház tgji közül több ttilát visltk z skt ltt oly gygyá övkdtt közöség lyk lggyobb rzét ők kép zk hogy ászép httt ki főb jártoko h kis llékjtó át klltt távozi s tplo városház közti tér szállt kocsib I t t is gy éptög volt gyütt -ly zjos éljkkl fogdt kijövő y sszoyt Házsság Cslko Istvá tár gyr óvári flsőbb gzdsági titéztél f hó 23-á trtá sküvőjét lipótvárosi tplob Hosszú Szidói kissszoyyl Dr Rór Flőris jl3 régzük hét rzt vtt ét trzttudósok gráczi gygyűlé hol hízlgő ováczlóvl fogdták s gyik szkosztály lökévé válsztották g Thisz Elk sjtópörét Czppl Károly P L l o y d " uktárs ll szpt 23-ká tár gylták z sküdtszék lőtt Okot szolgálttott sjtópörr z iittt lp zo közléy hogy htósági közgk pizoko id fél zsrolásokt űzk z sküdtszék 621 VSÁRNPI UJSG 33 SZÁM 1875 SZEHTKMBKR 20 tlált ráglt közléyb s vádlot tt 11 szóvl 1 lléb flttt s fők pitáyt 50 forit 82 kr ljárási költségb lrsztlt Ery gyilkosi ég idig krültk ' kézr Erős gyú forog tó zob R y d l tstvérk ll kik hosszbb idig lktk Bud pst hol vsúti válllkozókk érökökk st dták ki gukt voltkép pdig kártyából éltk főkpitáyság f hó Í8-á yoozó lvlt dott ki llük N v ü k : Rydl Igácz Rydl Gotthrd idkttő gliczii trovi szültű Jutlodíj kézrkritők 2000 frt Rydl Igácz 45 évs ró kth őtl kö zéptrtű izos tstlktú gzségs gö bölyű rczu őszbvgyült szők vstgorru bszél étül lgylül frcziául; Rydl Gotthrd 48 évs ró kth rős izos o-s férfi sötétszők őszbvgyült hjjl vstg orru sárgás szű Midkttő his kártyás z utóbbi öt évig börtöb is volt Állítólg Krkób vk ' Mrgitszigt ó'szszl z őszi hűvös szllők hosszú sték ár idflől vissz űzik fővárosb zokt kik yár hv lől köryék zöld táji vgy távolbb vidékk krstk kült Budpsthz közl fkvő yári trtózkodási hlyk közül gyik s utt fl örvdtsb ldültt ég fogskrkű vsút áltl rdkivül lkdtt Svábhgyt s vév ki it Mrgitszigt fővárosi D u á k kis szigt lyt id gyvárosi idg kik lkl volt b gyöyörködi éltá irigyl tőlük H Szjá h Spr h Thsé h i Duáko vol ily szigt ily klls hly városi légkör lől kvr! sóhjt fl Pris k Brlik Lodok vgy Bécsk Bdkrrl flfgyvrkztt ivdék D bizoy kük is jól fog gukk is szükségük v rá Hová küljük hgyoáyos rákosi futóhookk psti porrá dstillált fuvtgji lől h D u kllős közpér z óriási trbély fák áryékáb lykt százdok lőtti kultúr rdváyikét jl kor go dos kz vtt újr ápolás lá Csod- hát h csk fővárosból félórákét közlkdő hjók hozk térdk látogtót kikk szá kivált üp- vsárpoko zrkr rug pár óri időzr h fővárosi lkosság zo rz is lyt hivtás vgy gyéb kö rüléyk gátolk városból ltávozásb idikább blátj éltáyolj zo lő yökt lykt Mrgitszigt városhoz közlbb fkvő yrlók közül külöös klls kéyls közlkd áltl yújt Ncsk yiségilg iőségilg is gyr podik szigt álldó yári lkosság; z országgyűl iisztri tács főhivtlok gy fárdt tgj krs bizottságok hivtlok fárdli utá üdült zo élvz tkb lykt szigt lkás oly bőv yújt D csk főváros yrlójkét ugy is it fürdőhly lkdik Mrgitszigt hir szporodk látogtói s ő távolság ly látogtok élyikék hzáját tőlük lvá lsztj lg forrás rdti rjéb buzog fól s fürdő id szükségltét llátv it gy kis vizs otj párolgó vizét Duáb Itt állht b vizszükség! főhrczgi igzgtóság z idé is sokt ttt vdégk kéylér j ó llátásár s csk pártl prk rdb trtásár közöség pdig z oázb lyt Józsf főhrczg bőkzű áldozt kzség trttt psti por sár Shrájá b oly jól érzi gát hogy csk héz szívvl vsz bucsut hulló lvlk sárguló lobok ivdjá kdvczétől jövő tvszo ldő viszotlátás réyéb ' dkozás budi vizkárosultk rzér IX-ik k ö z l é y V Újság szrksztősé géhz ujbb kövtkző doáyok érkztk: Motrlból (Észk-rikából) Ngy Did 37 frt 82 kr rcsról Szrcsáyi Istvá 2 frt I X - i k közléy összg: 39 frt 82 kr Vsárpi Újság" szrksztőségéél bgyült összs 439 frt 48 kr gy d rb züst tllér költzt si szll! N éri g zt tlj ív ppirost ir l v irv k z ár pdig csk gy krjzár Dév B K kérdztt földrjzi ii gyr for dításb ég ddig jlt g SKKJÁTÉK 825 sz fldv GrishwW -tól (Lodob) Hlálozások Mii Gróf W r t s l b Ágosto hzfis szllű fó'ur diki hovédzrds f hó 19-é huyt l Moor lltti frksdi birtoká boldogult ki ét v dczár gyik volt lggyrosbb fő urikk szbdsághrcz végévl két évt töltött z rdi vár börtöéb Szélhűd folytá hirtl hlál ll últ ki 71 évs koráb Gróf B t h l Dookos légid gr Bthl Jáos fi f hó 19-é ghlt rdélyi birtoká élt 36-ik évéb vérérgz folytá Egyik btg lovák ugyis orvosságot dvá btgség érgs yg gy kzé lvő sbb htolt ik folytá éháy p ltt kiult z lhuyt it drék képztt lovgis szllű férfi volt isrts O b r k z s v i t s Árkád gykikidi krült főkpitáy szrb jkúd hzfis érzlű tisztvislő ki ztiségi tulzók ll rélylyl küzdött f hó 18-á hlt gngy-kikidá élt 58-dik évéb K i Frigys dévi kir törvéyszéki irod-igz gtó f hó 16-á huyt l Dévá élt 38-dik évéb Dr T h o i Róbrt lgyl kült riki szbdköivs s volt zrdorvos z riki Egy sült-állok hdsrgéb lhuyt Budpst Bthsd-kórházb élt 48-dik évéb Thoi ki orvosi diploáját zürichi gyt yrt 1848b rztvtt párisi torlszhrczokb jd ri káb t hol 17 évig lkott ig Törökországo át hol gy idig kórházi főorvos volt Mgyrországb jött Ttét fővárosi szbdköivsk rdzték E ö r d ö g h Károly volt tgrzti hjókpitáy s z olszországi gyr légió gykori tgj ki utóbb it ylvstr űködött f hó 16-á huyt l Guáb 53 évs koráb D o b s (Muzits) Liszk szíűvző Huy Józsf ysszoy folyó hó 17-é élt 26-dik vé b hosszs szvd utá tüdösoryd&sb lhuyt Külföldö: d l b r t Vilos György bjor hr czg ltáborgy bjor király gybátyj lhuyt Müchb 47 évs koráb TiligOL Világos idul s z gydik lépr ttot od Szrksztői odivló Csipké8 Kristóf"' ugy v kidolgozv hogy közölhssük Elbszéli ódj ég gyo kzdt lgs odoros Cslkéy szkdékos jllz gyg Szóvl bszélyirás léygs kllékik ég zutá kll kifjlődi h kifjlődk z z izt X Miklósr X M i k l ó s k szólt kézirtot gy drbig gtrtjuk s visszvhtő Budpst Dr M czikkt sokár közöljük Időhöz kötött közléyk gátolták ddig gjl ét Budpst T két vrs rkölcsilg többt ér it költőilg N költöitl ugy gyik s d ég több gykorltr v szükség hogy dctylusok forilg is trtlilg is trztsk lgyk Törkvét éltáyoljuk d ég várkozást jáluk Uj-Brs hxtrk pthtrk (igy? pttr) oly szbtosk it ö godolj Pl 4-dik sorb dctillus íigy? dctylus) hlytt égy tgú láb ( kifk-) v sok hlytt rövid szótg hoszszuk v vév s viszot Eyit kfilforár vrs trtl ép oly g y g költői kép b hogy költői h udorító Rotváry rg lődás gyszrűk lég gyszrű sőt gyo is prlgi N bből áll épis ség Hosszú lér rszttt próz biz z lhtő lgkz dtlgsbb vrslsl ztá s-i lkítás si 820-dik s z á f l d v á y VII 1 Hf6 d7 i Másár 27; Hétfő 28jKdd 29 Szrd íiocsüt l Pét 2Szob szptbr C 19 Czipri Jst IC 18 Nilus Elzr Koz Djé Vczl Vczl király Mihály Mihály főgyl jjroos Hiroyus ldár Rigius püspök Thophil Thophil püspök Iirliták ptár CSrög-ortsi ptár Ktbolikus protstás ptár 14 ; szptbr (6) E 151 flg Nictás Euphi Zsófi Kuiius Trofi Eustchius Elul l o s c h Böjt z év v Tisri 5636 Ijér IjéT i i Skk Tsb Hold változási í> Első gyd 7-é 5 ór 21 prczkor délutá _N_p kél yűg ó pló 5 53 ő : ft r t Kf7 6: 2 V d 8-8 T K6 d5 3 V8 4 f 4 Hd7 f6 v V4 6 t többi változt köyű ttsz szrit Hívs fjttték g: Vszpréb: Fülöp Józsf Glsé: Glcsigr Zsigod Sárosptko: Gérci Károly Itbrb: Zgyv Ir Szigt-Csép: Myr Károly Hiskolfio: Hrt tstvérk Szbdká: Kosztoláyi Árpád riiyos-flriitlii: GF Büttr Júli B Büttr Li Bdk ldár Budpst: K J P H psti skk-kör Előfizti fölhívás VSÁRNPI ÚJSÁG POLITIKI ÚJDONSÁGOK 1875 jlis dczbri folyár zo t lőfiztőikt kikk lőfizt szptbr hó végévl ljár fölkérjük hogy ilőbb szivskd jk gújíti grdlikt hogy félév kö rül z lőfiztk össztorlódás vgy lk itt kdl álljo b lpok küldéb Előfizti föltétlk: Posti szétküldsl vgy Budpst házhoz hordv Vsárpi Ujság Politiki Újdoságok Négy gyütt: vr (okt dczbr) 3 ft Csupá Vsárpi Ujság: Ngydévr (okt dczhr) 2 ft Csupá Politiki Újdoságok: Ngydévr (okt dczbr) 1 ft 50 kr J V z lőfiztk lgczélszrübb postutl váy áltl szközölhtők H E T I - N P T R jlópi ktip gfjt <Ckld Sutól Bécsb) Hold kl" rug é PI ó p : ! ; 5 54 rgg; st' Vsárpi Ujság Politiki Újdoságok kidó-hivtl (Budpst g t-utci 4 sz ) T á r t i o Doiztti (rczkép) trptki völgyb Moór Mi sl hős (vég) Krthusi! lk-' Svábhgy (képpl) z örök hó vidé! kék övéyvilág (képpl) Bud-Pst földj j Nyugoti szoszédik Egyvlg Ml léklt- Jpá hjd ost (háro képpl)! közös ádiáról (képpl) hétről Iroi dlo űvzt Közitéztk gyltk Egyház iskol Mi ujság? dkozások i Hlálozások Szrksztői odivló skkjáték Hti-ptár Fhlös szrksztő: N«;j MIkW il zukor-utz 11 sz)

8 VSKKPI UJSG VSÁRNPI ÚJSÁG SZÁM 1875 S Z E P T E M B E R 26 3'J S Z Á M SZIil'TliMIitlt- 623 T FRKKLIK-TÁRSULT Cslástól óvtik! Htschk Miks ur lyélé z lisrt j l s s é g ü Dr Ljoss-fél párisi Bvisst"-l)öl Dr LEJOSSE-tól Fríb Csk hivtlos g v i z s g á l t é r g i t s tiszt é s tlj s árulti RVISSNTE bir zo rővl z bri bőrt id sérültől g t i utóbjoktól g ó v i é s gépséf s itlu-ájíot biztosíti H R v i - «t pokit g y s z r z ujjbygyl z rczr v g y á s tst rzr dörzsölttik ár törülköz utá tpsz tlhtó jd csodáltos htás z rczo tádt ráczok é s b i l ö b l y k lsiitttk RviHiit iíjurczszit idéz lö bort fhéríti frissíti fioítj; ltávolít lgrövidbb idö ltt szép löt ájfol tokt orrvörösségt s bör i d tisztátlságít Már z lső kísérlt utá lhtározzák t h ö l g y k j ö v ő r c s u pá csk D r L E J Ü S S E v i l á g h í r ű R v U s i i t - ' - j á t h s z á l i E g y ü v g t o k á r 1 ft 5 0 k r é s S í r t 5 0 k r Posti küldél 20 kr több Hisíttlul kphtó gyb kicsiyb Budpst: Dr Ljoss főrktári Schwrz Hrik-él K r i s t ö f - t é r 1 s z Vértssy Sádor k udvri ilttsxrzh C V i d é k i rdléyk l g f s z i g f o r v i l > l > t o k t r t & S zlőtt liók rktárt trtott s lyt től fotos okok itt k é y t l v l é k g v o i LRvis-tDt prfctioó é v ltt vli D r Ljossé-töl (!?!) g y tljs htástl g y likus áltl rt bizoyár ilyk kll Htschk lát szrz urt tkiti kzíttt kőcsöt h o z közö ség l é ii l y t ö csiáláyák dott s vlódi Kviss u t " - é b o z h s o l ó é v áltl tévútr vztvé ; záltl c s k t z k ö z ö s é g k h v l ó d i k é s z í t é y lisrt hírék is árti iprkodik T é y z h o g y Htschk Miks-fél t ö r v é y s b j g y z t t c z é g u j l s vlódi Rvist' sikri áltl k á p rázttv g y «ját k é s z i l i ó i i y i i I i i - i l v y \ H! t z k ö z ö s é g t k i z s á k á y o l i tlált éltóságá lulik H t s c h k ur g t i s rá krt bíri z<> cslr hogy z ö áltl kzíttt ygólt vlódi R v i s s hlytt áru sít l több százlékot ígérvé it dr L j o s s E z ljs jáltot p d i g trzts idigfióvl v i s s z u t s i t á s é g i s v z i t u r v l ó d i R v i s s t - t h i s í t v á y k yil v á í t i rzl holott ő hisító O v it thát id t rktártrtó urkt i d k i c s i y b vásárlókt hisított ú g y v z t t L R v í s s u t Prfctioé" vétlétől lgcsttósb bizoyítékot t fogysztók bizoyár g u k costtálhtják iutá Htschk úr c s í y á l á y c s k k ö z ö s é g s á z - f s t é k lévé p d i g é v h z hozzár gsztott Prféctior" s z ó szrit dr Ljossé-fél vlódi gyártáy jvított iőségb dr Ljoss-fél Rvisst 1 tér l g t ö k é l t s b b é s g y á t l á k í v á többé j v í t á s t it zt ál tlál h t ó s z á o s lisrő irt k i l é g í t ő ó d o bizoyíthtj Midzo sztl hzugságokt l y k t H t s c h k ú r v i l á g g á bocsáti iprkodik l k l ld rövid idö ú l v h l y dr L j o s s urák Prisb klt rdti lvlivl g czáfothti é s csupá zt kro é g g j g y z i i s z rit gyj Mr dr d Ljossé is létzik é'i z é v csk H t s c h k urák tláláyáb ly é p u g y it z állítólgos évláírás áításr v fkttv E l s ő ó v á s o b láíráso csupá szdő hibáj itt rdt k i ; gyátlá l é v é o k o rr h o g y vt l y t k ü l ö b összs v v ő i i s r k ltitkolj D r Ljoss párisi R v i s 9 t t l - j g y b é s kicsiy b g y d ü l é s s s k v l ó d i i ő s é g b c s u p i á l k p htó s k ü v g k u p k j á hszálti utsításo k í v ü l frczi y l v é g k ö v t k z ő s z v k i s állk : D r L j o s s P r i s E x c i t t i o d l buté'- é s k é s z í t ő pcsét jévl llátv t rktártrtó urk thát v l ó d i hisíttl Rvisst g r d l é s czéljából szívskdjk u g y i t zlőtt zutá i s i d i g c s k g y s h o z z á forduli SCHWRZ HENRIK ti- biztosítás lltt utávéttl szközölttk Dr "Ljoss fö- szétküldt rktár ország száár Budpst Kristóffér usztri-mgyr 1-sö szá jjj Ö Kllr Zsitvy PÉNZ-ELÜLEGEK I Budpst szrvittér b á r l y g s ö-sz'gb i d ű SOI"SJgyk á l l p p í r o k - é s r é S Z T é y k r l g l ö y ö s b tltétlk lltti Visszfizt ttsz szrit g y s z r r v g y rzltkb M i d ű s o r s j g y k ry é s z ü s t bvásárlási j P i u/t óű o pj Szlvéyk bváltás Vidékröli gbízások potosul tljsítttk p í>: gyr Irodli itét kidásáb Budpst (gyt-utój 4-ik ) szrviták épültéb F jálják v l ó d i kz ruhák gzdgo é i >z-rlt TT' Kliták V k o d K lóit figylzttjük V V V HéUxvu L f r t Í I f i í ' i í o u x - f í r y v I t b <<"> v i fiobb iliiimxkcnóvl frt 2950 SÍ st 1 rácz JJEr 1 frim' jálj bvásárlás tkittéből gyérdű t z közöség figyléb g y r t c s g t - é s ru-rlitíirál! l g LE&ÜJBB ÁRJEGZÉKÉT Bécsi fotokét Czükor lgfiobb Káré Cub > fio H v Eloór lgfi frt 2 7 i K á v é 102' 1 _ Rizs j Q2i " Bécsi fotokét Cub Mocc Jáv pörkölv lgfiobb frt lgfiobb tábl -16 fio F i o r t t Mdol voli válogtott közép Jik lgfio 0 i- - Mzsol tisztított Nlghry 1- ixi olj lgfiobb izzi fio -96 fio közép ; -92 Kéyítő lgfi Crystl M o c c lgfio rábii 1021 fio tüllgl Jáv ry 105 Szpp kitűő bázi Kr i' B 1 ' polló l s c Külöös figylt kérk fordíti lkülöíttt gy tusb lőállított ttt- ru-rktúror z áruk kívátr lgtávolbb városrzb is házhoz szállítttk Vidéki grdlk gyors szközölttk tí Holofrs ' zzl szrcs godélküli jövőt szrzt gk X~X~XX~X~X~XXX középiskolák lsóbb osztályi száár!sr DL k közokttásügyi iist középiskoli ttrv értléb ír sásiáb KÁ L H r d i k r é s z r f ű z v 430 k r j z r Áz lső ásodik füzt ár gykét szit 60 kr 20 válsz- KÖZHSZNÚ CSLÁDI KOKTVTÁR Egy-gy kött ftizv 40 kr gyr irodli r1 FRNKLIN-TÁRSULT itézt kidásáb Budpst köyvárusál (gyt-utcz kphtó : 4-ik szá) gjlt - id L Lgújbb lvlzö-köyv gyr ép száár Szrk Vröczi Sádor z lkls házi ügyvéd törvéyjárts tácsdó Szrk Vröczi Sádor Mgyrország törtét rövid voásokb Szász Káról rtól 5 Rgéli) Istvá bácsi Multv okttó csládköyv izrzé Májr Istvá (üzdsszoyok köyv Vörös Esztrtől z ügys szkácső Vörös Esztrtől 9 Egzség köyv Biczky Irától WM tollsok világ Gykorlti útuttás brofi külöfél díszdrk czi ápolásár tyztér K B i c z k y Ir 1120 évk sorá át bbizo yult gyógyít gyor s sikrrl btg ségkt lélkzti szrvk k (I sz lpdcs) z zti szr vkk (II sz lpdchbor) z idgrdszr íí'o'sségkt (III szlp lcs coc-borsz) fw doboz v üvg ár 2fU Kiritö flvilágosítás ift bértv s z r '6"-hz cziztt gyógytár tl Mizb Rktárk Pst: J"1 ' gyógyszr főrktár g) Írországr ézv Ts : Pchr J gyógyszr 'Mb: Fürsl Józsf gyógy:r ' Bécsb: Hubr Ed Ul-gyögytár Hof 6 fórk' sztriár ézv 47 "NfiSERVTIFS ráliskolák 4-5-ik osztály száár z uj ttrv igéyihz lklzv Dr HDU GUL s z ö v g b yoott Ár fűzt frt 20 kr ftgzttl gyr kir iuisztrio áltl kibosájtott törvéuykzi rdltk I JJi hl hólygból tucztj «6l6frti(f t o v á b b á idfél fj ' rkt utávét lltt g JJ Htoktrtá ígért lltt l I o-i grdlr is -;"""iub: f yttbu Stiftgss 1B 1 «uidlr trtlol Uátv b í r ó s g o k hí éi folyot Ár kötv 5 forit osztr ért l t r üv utá gyrított fúzvt> száár Tkitttl z lélt gykorlt igéyir iroáypéldákkl 1 frt 50 kr fs+ +<+ «ss O I (hézkór) l v r l u l j g y ó gyitttik d r K l I I I S t II küiödl o r v o s áltl D r z d - ] W i l h l s p l t z 4 s z "«lött Brlib) déyk sxáxkétl llátv írták DT DÁRDI SÁNDOR ÉS ZLINSZK IMRE JtgUtúiji k'öilij" itrkmitvjt puli kirlji ítélő tábl pótiiráj II kött bji fiu rdkívüli kldji világrzb II r fűzv 1 forit 2 0 krjzár E ásodik kött gykorlti útuttásokt sgéd szközökt it díjszbályztot bélygtörvéyt stb gykiritó iroáypéldák gyűjtéyét trtlzz z lső köttk ár szit lfrt Mgyr épköyv 20 kr NÉMET NELVTN külöös tkitttl srdültbb ifjúságr Második kidás gy képpl Ár diszkstb 2 frt 40 kr Ullrich Ágosto (1 közép- rál- polári isiolui iépztlét itt száár iiifi<2őhszí~utr GRÁF JKB XísotlíU r é s z Á r füs-v 1 f r t z lső rz ár 80 kr '<h!? Egy hovéd-kőztüzér élt b T O r t é t l O > ó l t l r Ár fűzv 1 frt 40 kr % j Divtrzéb B U D P E S T I B Z B " d id szá áb uídiü divt iii uiiuik köréb ső illustrációkt szkértii gyráztokkl divttutlósitássl Flváltv gyik száb gy szbásivkt ásikb rdti trzts szbásitákt ppírból kivágv Gyöyörű szí ztt divtképt több lkkl id száb Mid divt öiuk háztrtás köréb vágó cikkk végtt grdli közbjárást szközöl szrksztőség bová grdli lvlk utsitdók (Budpst szrviták ház Dl lt) Kdvs löfizctööik lpukb fogllt szátl öltöyitákról szité szrksztőséghz itéztt gkrsr : tljs kivágott sz básitát kphtk Szépirodli rzéb B U D P E S T I B Z B " i d szá d rdti fordított bszélykt költéykt isrt vű irók tollából Érdks ultttó tulságos tárccikkkt; fővárosi élt szlé jét st lp borítékjá liirszkréybu id érdksbb oztot társsélt irodlo űvzt köréből T olvsóöikk tért yituk hszos tré fás kérdkr flltkr Kis gzdsszoy" rovt gfll cziék Szr ksztői lvlz divt köréb vágó hirdtk st Király ' fllős Jáos szrksztő Koócsy Józsf főuktárs Előfizti ár: Félévr 5 frt Ngydévr 2 frt 50 kr GÜJTEMÉNK Btűrds KEHI oc-tzitéyk ÉS ÁSVÁNTN TNKÖNVE ff-x Törtéti kutforrások lpjá gy trói K SZÁMTN r+ képs boritdkb ötödfél H l trub lások irtállis llit gyors kssolttft H s-l sgjlt id köyvirsál kphtói 30 kr Hálás szívvl jf > gyr irodli itét kidásib Budpst (gyt-tcs 4-ik i t ) EMÍLI Frilkli-Társult g y r irodli i t é z t kidásáb B u d p s t (gytll yilváos kijlt hogy Orlic Rudolf tár utcz 4-ik s z á ) g j l t é s i d k ö y v á r u s á l kphtó: ik Brli Wilhlstrss 125 gyik játékutsitásávl gy Budpst váczi-tz zsibárus-utz srká Klti r > TMÁSS DOLF é I 1M f KIR KÖZJEGZŐK H l KEBTÉ8ZÉEIHBRTS I J\- K i v i t r k ; s z i t é s ó d j 'közölttik Hisítások IE rok rvolvr1- tí50 9 írtig I f u h x f é l é k ciák i d c s o g s j á t k z ű é v l í i r á s o l v ' i/i irt 8 lü 12 Egyszrű vttk frt i3 U 16 fiobb lillitáfiik frt ) K t t x i i i i r y u l o (L- [llátv k é k s z í b Sipöcz Istvá r t r ) Iritlvtfl iák frt fliiim>k frt <>98 gyógyszrz P é c s t t SÍI f'r ig S z b á l y s z r ű h d i r v o l v r k frtig twet" Mii:r!(7 tjirpykról rébzlt rjzokbl llátott árjgyzékk «/'vkc f o l p t l k : w 9 V ~ Árjgyzékt kívátr igy bér tv küldök i t v pécsi ürös-spcis"-r " ' w kitűő rvolvrk -V$t vs-ii Ár fűzv 60 kr vdászt id gyéb klléki budpspffykir hitlsíttt: lidütuiiyosiil) gyári ári lltt közlgő s z ü r t - i d é y r b á t o r k o d i k l ó l i i t t z figylét z g y d ü l á l t l r d é 1 i j ö s é g h kzíttt k i t i i ö j ó s á g ú é s z t u l j «! i l i i i \ é s Irti s<<>r-t tsy v r k id librji i >>7 pr 15 toriiittá] kzdv iői-gük szrit 34 foritig fclhivi Kz spcisk g y k ó üröshöz szükséglt t Itdugokbti c s o g o l v k ö v t k z ő i ő s é g é s á r s z r i t TttlÜ'kéNKi'iltk f o j t á s o k V R f l s z f s k t t l> iphtók : fi i i c l i x P I - i i s t «i - l o i w h o o i ö v k lőporw 1 csog pécsi ksrű ürbsk 20 kr Ü t k ö u ét ( i k v d t N z l i i i i l ö k é s J l d ó k sift i ftk N y í k o k 1 ii l y v / l o U y k r v l ó k «1 éds 40 ki «IN1<C «k f - i r y T r l o k k é s x s k o k v d c s l osrh szigorolt FRNKLIN-TÁRSULT Pécsi ürös-spcis Ppir töltéyhüvlyk (Ptrook áltl réz-étrsúlyokt folydék- sárz-értiktkt étrrudkt igysúly Hd- is jétstórudt érlght 3\ frr- közöség frt 40 4JQ Iiiiif-r f r y v k R H c s o v l fi o i i t b b JIIIII;IZIÍ< «O<-I 5<> trttf főhithiitő-liiitul Kordos Gusztáv d u s v á l s z t é k á r ir«siióm f g y v r k Irt i uyvhftvii Budpst gyző-tz II sz jó iőségű jutáyos vdász-fgyvrik gyári rktárt zkkl vló száolási ód N étr'rt'kk súlyok érlgk títók szülők vlök száár küldtk X étr-crtm lpjá gz ú j o fl- bértv " tizds törtk tításához K ihák flöltök stli sját s z b ó t t t r ü k b lgújbb divt szrit gyors é s ig é r s é k l t áro kzii tétk y - jálj kitűő isségb «ői divtáru-rktárukt l U D r E S T I - f MÓDSZERES MUTTÁS ' 11 fé divtos ői ruliklék Pívéb öi d i v t c z i k k k k l r kt J gjlt id köyvárusál kphtót flöltők posztó- bársoy-budák bk- (áltó-üzlt Budpst Józsf-tár 2 sz r ru d C _~ líóiiiiii gájog! E l s ő JtOtot: Tiszt rói jog ygyis INSTITUTIÓK Dr Bozoky Második j v í t o t t ljos bövittt z lőfizti pézk BUDPESTI BZÁR" kidohivtláho külddők (Frkli-Társult" Budpst gyt-utcz 4 szá) Vidéki töflzté&rk lyczéuzffrilbbti ptutlváj/yl Kk&zölhtók Ár fzv 4 forit kidfts

9 rnir-blzsm Dr Lgil Frigys ÜJ P X btorrktár X>llX\/ «Bécs L Bz; FrMijríits Nr 20 /X% jálj & <% vv kz Mtorszrléyit xsv> H például -t zhárs övéyil z rcz vgy ás dv ly uyirböl vlly hly igkfoly hok törzsö ctil" á r kfivrtkét gszúrlk krxü ri-gcrlr rkbrlékzt ó t OJ it IIIIII é/rvlirtl lgkitűőbb szépitöpikkrl>-kiliikl iz:r islrrtc ; d h hőiről ly z udv kzítő utáltl féyéi fhér irj& szri Dt vgyr> lúsy II'HX bj s/ti utó blzsá szi zrcxotádt kzítttik g csk ráczukt hilőkt kkor yr jd lsiítj iíiu rczcsodáltos htást csoiius uisi -%i x «- j S7 it idéz lő; bőrk fhérségt lágyságot frisssgt kol coz ltávolítj lgrövidbb idö lt szcplökt jtoltokt uyigvkt orrvörösség' tkát s bör id tisztátlsgtt külöf«l foráb s id fükböl ét- liluhzobk «-- " Ú;y korsó ár hszálti utsítássl 1 frt 5u kr Posti s z á l l o d á k ursági lkok rürdöiiitéztk brdzér ig kdkldéfld' drb csogolásáért 10 kr síél vzo tltétlk szilárd ukák évkr trjdő jotálss lltt KKTÁR: P s t : Tfw/ik JÚZ-M-I' gyógyszrzél Rutor-itrjzokt trtlzó árj ígyzékk iráutr bi v király-cx T sz l ' o i i >" P l M l o ' y gyógy szrzél Mihálykpu t W ' é hlybli vidéki vásár'ó kózöi-gt figylzt t hogy trtózkodjk oly bútor-hirdtktől lyk uriágoktól szállodákhói szárzvák llitólg: lutzás hlálst s t t fogásos ürügyökö zsibárusok réfzéröl lpsz'--lm' f i - k / téyi szilárdigáról bizoyitíáuv >k; s7igltito 'fifztlf-jl zkokttás flütm srirj«l< fsmli szmöiíyolt pdig z gyszrű l kttős J Iskoli jlt J H u s z o k é t é v ót fálló köyvvitl gykorlt lklzásáb idfél üzltágr krskrt r politiki zátiihii gyr s ét lvlzrbrii s váltúisi'bt'ii köy flfoghtó világot s lpos okttást d : ö ' Nóvák Sádor { iiiyilváflos krskdli isloláis krskd szktudoáyok oki tár psti kir fyitötörvéuyszékél krskd üzlti köyvk gviz gálsár hits álldó szkértő vlő-itéztb W 8-12-ig délutái 3 -S-ig z igzgtósági irodáb Fölőttk kik tlá bírák lég kzültséggl krskd tudoáyok sikrs gtulásár tljs bh lol fordulhták boz/á s lgrövidbb idö ltt«hiáyzót pótoldják Budpst szrvit-tér 6 sz Budpst ország-út 4-ik szá 1 lt törték ' Elórjzok kívátr igy bértv küli dtk s w Figylztt TS ÉS TÁRSI övdékk 'lvétl szptbr 13-á kzdődik I birtások flvétli vizsgák ptól V szptbr végéig pokit déllőtti qm ( kzdv jálják gyszrű dús brdztt ői divt kz ruh-rktárukt lg olcsóbb árk lltt gyérdű kö zöségk iftbdp«styillds dióf-utc 81 ILt' 12 RÖSr M igzgtó évi sikr id kétség fölé hclyzé iszrit Thdo tár Igk biztosíték lltt Chiffo si lll dbj frt ráczozott lll dbj frt rézsútos llldbj frt híztt lll dbj frt Oxford-igk gy gllérrl frt 2 50 két gllérrl frt 270 Szís flll-igk dbj frt Duxi- vgy gzségi igk urk vgy hölgyk száár dbj 80 kr 90 kr 1 frt 1 frt 20 1 frt 40 1 frt 80 2 frt 2 frt 50 kr Effi U g r F V fi Dák-utcz 5 H O T SZKÁLL HGMÁJ V lgjobb lgbizlosb szr szt'p ssájiúlhiöví-s f/'rvr-! Szátlok lggsbb állású lértik közül is szép szkállukt csupá z szrk Köszöhtik Ez szr szkáll övét bihtl gyorssággl lrásrti ugy hogy 16 évs fitlbrk is lgrövidbb idö ltt liji rős szkállt yrtk áltl lyt bizoyítváyok zri bizoyítk Miutá száos sirvló bisitás ugy zo év ltt árub bocsátttik jó lsz rr ügyli hogy id csog fltlálók itt lyoott pcsétjévl lgy llátv r gy rgk 2 l't 1 0 kr posti küldsl 10 krrl több Schwrzbch 1875 fbrft Fürsi Józsf gyógyszrz urá Prágáb Szívs köszött szkáll-bgyáért; >z igt tásosk bizoyult b é idkik lgjobb jálhtó Hírt Károly J k építi válllti Vlódi iőségb kphtó: Budpst Torok JM gyógyszrzél király-utcz4 sz P o z s o y b : Pisztoryl lk dog gyógyszrzél Mihálykpuál orsz szb lápgyártó jál lggyobb világhírk örvdő tlpéről lápákt id fjtából" ép ugy ptrólu it oljr z árk gyártáyok lisrt szilárdság dczár olcsóbbk it bl- külföld id többi gyártáyiál Rktár id gyobb lisrtbb üzltb Óvás I Mid tökélts láp föbbi gyári j g y g y i v llátv fjf~ 8 T Phöix- üvgk bjgyztt gyári jlvéyyl llátv pttk szét gz gyújtói (Brrj szrkztéhz vk lklzv zokr külö ös flhívo & figylt; üvgk ugyzo évvl d ás jlvéykkl utázások X Ditr JB Budpst Rktár Józsftér (Fáll 1835 ót) Első cs k szb d-gozhjézási társs F évi szptbr 2 8-ától kzdv Hétfő f évrszptbr 27-től kzdv ] h l y i szélyszálitó hjók kövtkző rdb fogk közlkdi úgyit: H l y i IfcL Jd> ü fö-váháztól Óbudár'rggli 6 órától sti Újpstről P s t r : lső t rggli '/i7-kor 8 óráig; sti '/8-kor utolsó rggli 6 órkor fő-váháztól Újpstr (Tbá álloás Óbudáról P s t r : lső sti 8 órkor flső szigtcsúcs érit élkül) rggli utolsó rggli 8 órkor /7 órától sti V8-ig ; Mrgitszigtről lső sti 9 órkor psti plébái-tplotól Mrgit-szi utolsó gtr pdig z lsó szigtcsúcsr rg gli V«8-tól sti %9-ig! tk Óbudár félórákit szigtr Újpstr órákit szptbr 13-ki ttrv tzrit ár közrbocsátott érséklt árk lltt törték Szélyszállító hjók P s t r ő l DSUsr délutái 2 órkor [ Ujszőjről P s t r it ddig rg 4 órkor Döösről P s t r rggli 6 órkor Esztrgából P s t r z uj szóyi hjógp s t r ő l Ujszőyr? it ddig délut 3-kor érkzt utá rggli 6 órkor tk P s t r ő l lásr vissz f hó 27-kétól kzdv bszüttttk z utolsó t föl- lflé vsárp f hó 26-á fog végbi Budpst Pk kötött közlkdő szélyszállító hjó csk F p l d T á r i g fog közlkdi Idulás Budpstről pokit déllőtti l t órkor FSldTirról sti 7 Ugyzo ptól kzdv pokit déli «/ órkor görög tplo lőtti «hlyről gy szély-szállitő hjó fog Váczr Vrőczér i ly szrd f hó 29-tól kzdv pokit rggli 5 ' / Í órkor Vrőcétől «' 6 órkor Váczról fog Budpstr vissztéri Budpst 1875 szptbr 23-á Budpst 1875 szptbr 13-á gyrországi forgli igzgtóság gyrországi forgli igzgtó?! Kidj yotj g r f c l l - T r s u l t gyr trodli itézt köyvyod Budpst (gyt-utcz 4-ik szá) 40-dik szá ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK: Vsárpi Újság Politiki Újdoságok gyütt: Egz évr 12 ft félévr 6 ft Csupá Vsárpi Újság: Egz évr 8 ft félévr 4 ft Csupá Politiki Újdoságok: Egz évr 6 ft félévr 3 ft X X I I évfoly HIKDETÉSEK DIJ: Egy htszor hsábosott ptit sor v i _ k hly gyszri igttásál 15 krjczár: többszöri igttásil 10 kriczár Bélygdii külö id igttás utá 30 krizár Kidó-hivtluk záár hirdtéykt lfogd Bécsb: Hti Voglr Wischgss Nr 10 Hóáé R Silrsttt Nr 2 " 2s Oppllk WolUil Sr 22 MOMMSEN TIVDR PMgpuk rczképcsrokáb hzi 'MiP közélt politik tudoáy iro S dlo s űvzt kiválóbb lkí w ji kivül rdr-rdr olvsóik lé vztjük külföld vztsségit is hogy tájékozást yújtsuk s érdkt klt sük zok irát kik közlb vgy távol b z bri szll fjlsztér htottk s vgy tudoáy lőbbvitlévl s gy űlkotásokkl vgy ztk sorsák itézéb rddó érdkt szrz tk gokk z briség körül s hlh ttl vt vivtk ki z urópi tudoáyosság gyik lg kiválóbb képvislőjét uttjuk b z lk lol Mos Tivdrb Róik Törtét" gyvű Írójáb kik űv tud kdéi kidásáb gyrul is közkéz forog s ki zo kvsk gyik kik ély tudoáyosságot világos élvzhtő lődássl párosítják s lltt hogy gy tudósok olvsott épszrű írók is gyszrsid E két tuljdo gy sül kivált ét tudósb ritk rt ig z golok világosság s frziák lődásbli köyűség gy íróikk is jllző sjátság ddig ét szll hézksség s z tuljdo hogy iróik id súlyt csk trtlor k lposságár s élységér szrtk fk tti for irát pdig átláb kv érzékkl birk csk kivétls gdi g gy tudós gy iró gyástól lütő bár ép összférhttl sját ságik gysülét törtét-buvár l t : tudoáy törtétírás pdig űvzt S Mosb z kttő gy értékb gysül M o s Tivdr 1817 ovbr 30-ká szülttt Grdigb Schlswig yugoti prtjá hol tyj vg llkz volt Háro fiu övkdtt z gyszrű llkzlkb két fitlbbikból TychoÁgostbóljlsylvzklttklgidősb Tivdr jogi pályár dt gát sit jogász jogtörtét-iró idk fölött pdig it törtét-buvár iró ltt kitű ővé Öcscsévl Tychovl gyütt t 1838-b kiéli gytr hol öt évt töltött Burchrdi Osbrügg tárok htottk rá lgjobb külöös z utóbbi ki jogász ylvz volt s kitől fitl Mos idkét iráyb csk sokt tult h tudoáyos iráyt is vtt Első gyobb üv Collgiuokról Sodliciuokról ár utolsó gyti évéb (1843) jlt g s zt kövtkző évb ásodik kövtt: rói tribusokról közigzgtási tkittb/ - Midkét ű is lső rgot fogll l rói tör téli kuttások közt d külöös v zts z utóbbi lyb rói törtél gy rgrátorák Nibuhrk ki Livius séib vló fltétl hitt lö igtt g lpos tévditől s tulhjtásitól vgy it g vzi rgyogó képzlőditők' htározott rőfszítsl s öállósásrg'l tud küli Ki tévd szivs ily str társságáb? kérdi élőbszédéb D z igzság rj gyobb tkitélyél is s Mos l tudt rázi zt k védl ltt MOMMSEN TIVDR

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése A közpotos furérhámozás éháy alapösszfüggés 1. ábra: A hámozás jllmző myiségi Az 1. ábra forrása: Dr. Lugosi Armad ( szrk. ) : Faipari szrszámok és gépk kéziköyv Műszaki Köyvkiadó, Budapst, 1987, 57. oldal.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE K Ö N Y V T Á R E L L Á T Á S I S Z O L G Á L TAT Ó R E N D S Z E R GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE Dr. Kovács Pá Mgyi Köyvár és Közösségi Tér Győr, 2013

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP 2009. jnuár 23. MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2009. jnuár 23. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2006. jnuár 27. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évolymosok számár 2006. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai Országos Szilárd Ló fizikavrsny fladatai I katgória döntő, 5 április 9 Paks A fladatok mgoldásáoz 8 prc áll rndlkzésr Mindn sgédszköz asználató Mindn fladatot külön lapra írjon, s mindn lapon lgyn rajta

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata Mágnss anyagok lktronmikroszkópos vizsgálata 1. Transzmissziós lktronmikroszkóp 1.1. A mágnss kontraszt rdt a TEM-bn Az lktronmikroszkópban 100-200 kv-os (stlg 1 MV-os) gyorsítófszültséggl gyorsított lktronok

Részletesebben

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer 19. Függvéyek rekurzív megdás, mester módszer Algoritmusok futási idejéek számítás gykr vezet rekurzív egyelethez, külööse kkor, h z lgoritmus rekurzív. Tekitsük például h z összefésülő redezés lábbi lgoritmusát.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22.

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22. Országos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rgionális) foruló 2008. fruár 22. Mgolás 1 Országos Szkiskoli Közismrti Irolom Mgyr nylv és hlysírás Tnulmányi

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

A lᔗ卧 ᔗ卧 s l ok l pj h f él om s k s és, v g m s s v l ᔗ卧kö p lés g ol ol g om f l, m l síkm s és g képsíko k ll vég h j s l ok s v l. A m g o s vo l

A lᔗ卧 ᔗ卧 s l ok l pj h f él om s k s és, v g m s s v l ᔗ卧kö p lés g ol ol g om f l, m l síkm s és g képsíko k ll vég h j s l ok s v l. A m g o s vo l ᔗ卧 ), 2012 A f él om s k s és ol g om g po os s l ok l pj lé ho o ᔗ卧fo m m gs k s ésé j l ví s s, f lül é ) o. K ul ké ᔗ卧 s vo l sm jük, m s fo m c cs s ükség. hh cs k k ll l, hog ᔗ卧 f lül é m l ᔗ卧h jl

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2007. jnuár 26. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2007. jnuár 26. 14:00 ór A 1 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap 200. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számár M 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást fltlpon végzz! Mllékszámításokr z utolsó, ürs

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK SZÁÚ ÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEÉNYEZÉSI SZAKASZ ÁRCIUS ALÁÍRÓLAP KŐSZEG VÁROS Településrendezési eszözeine számú módosíás Egyszerűsíe eljárás - Véleményezési

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP 2009. jnuár 29. MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2009. jnuár 29. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2009. jnuár 29. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2009. jnuár 29. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 2 feladatlap. Név:...

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 2 feladatlap. Név:... 2005. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolymosok számár A 2 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn.

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

Heiter megkísérli az őserdő ekőljegával helyettesíteni a nemzetközi jogot

Heiter megkísérli az őserdő ekőljegával helyettesíteni a nemzetközi jogot BÉKÉS MEGYEI I960. M Á JU S 26., CSÜ TÖ RTÖ K * Ar: 50 fillér Vilá proltárji ysüljt A Z M S Z M P M E G Y E I B IZ O T T S Á G A É S A M E G Y E I T A N Á C S L A P J A Kép Budpsti Ipri Vásárról V. ÉVFOLYAM,

Részletesebben

(anyagmérnök nappali BSc + felsőf. szakk.) Oktatók: Dr. Varga Péter ETF (előtan. feltétel): ---

(anyagmérnök nappali BSc + felsőf. szakk.) Oktatók: Dr. Varga Péter ETF (előtan. feltétel): --- A ttárgy eve: Mtemtik I Heti órszám: 3+3 (6 kredit) Ttárgy kódj: GEMAN0B (ygmérök ppli BSc + felsőf szkk) A tárgy lezárás: láírás + kollokvium Okttók: Dr Vrg Péter ETF (előt feltétel): --- Algebr, lieáris

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. fruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]...

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]... A Guss elimiáció Tekitsük egy lieáris egyeletredszert, mely m egyeletet és ismeretlet trtlmz: A feti egyeletredszer együtthtómátri és kibővített mátri: A Guss elimiációs módszer tetszőleges lieáris egyeletredszer

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS Orszáos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rionális) oruló 2006. ruár 17... Hlyszín jélyzőj Vrsnyző Pontszám Kój Elértő Elért Százlék. 120.. % Jvító tnár Zsűri

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2010. jnuár 23. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

Rockfall lejtésképző elemek

Rockfall lejtésképző elemek LAPOSTETŐ SZIGETELÉS LEZÁRVA: 00. MÁRCIUS. Rokll ljtésképző lmk Műszki tlp Vonlr-, lln- és pontrljtő lmk, ttikék A Rokwool Rokll rnszrévl iztosíthtó ttők tökélts vízlvztés Műgynt kötésű, tljs krtmtsztén

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író N Kƅ rk ás p rk Nyírplo H r yán köz A főere körülvevő fás-ligees prk nyon is kellees klíá bizí, ind érnek, ind pedig nk. Zs kv A Fő ere egységesen sbilizál kvics, íg keskenyebb fák közöi uk, ööríe kvics

Részletesebben

Váci Országos Börtön

Váci Országos Börtön ideiglenes raktári jegyzék Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.3.1 Váci Országos Börtön (1897) 1945-1960 (1999) 72 kisdoboz (8,64 ifm), 7 doboz (0,36 ifm), 47 kötet (2,35 ifm); összesen:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára ÚJ FELADATLAP 2007. ruár 1. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évolymosok számár 2007. ruár 1. 14:00 ór ÚJ FELADATLAPI NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és

Részletesebben

Villamos érintésvédelem

Villamos érintésvédelem Villamos érintésvédlm A villamos nrgia ipari mértű flhasználása a század ljén kzdtt gyr nagyobb mértékbn ltrjdni és zzl gyidőbn jlntkztk az áramütésből rdő balstk is. Ennk kövtkztébn nagyarányú kutatás

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy2 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 28. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2006. ruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évolymosok számár 2006. ruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A mgolásr

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Lineáris programozás

Lineáris programozás Lieáris progrmozás Lieáris progrmozás Lieáris progrmozás 2 Péld Egy üzembe 4 féle terméket állítk elő 3 féle erőforrás felhszálásávl. Ismert z erőforrásokból redelkezésre álló meyiség (kpcitás), termékek

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

PONTRENDSZEREK MECHANIKÁJA. A pontrendszert olyan tömegpontok alkotják, amelyek nem függetlenek egymástól, közöttük kölcsönhatás van (belső erők).

PONTRENDSZEREK MECHANIKÁJA. A pontrendszert olyan tömegpontok alkotják, amelyek nem függetlenek egymástól, közöttük kölcsönhatás van (belső erők). PONTRENDSZEREK ECHANIKÁJA A potrdszrt olya tögpotok alkotják, alyk függtlk gyástól, közöttük kölcsöhatás va (blső rők). F F F F F F F F Blső rők: F Külső rők: F F Nwto III.: rő-llrő párok F F F F A potrdszr

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2008. 1. Tedd ki a megfelelő relációjelet! ; 4

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2008. 1. Tedd ki a megfelelő relációjelet! ; 4 Mtmtik záróvizsg Név:... osztály:... 1. T ki mgllő rláiójlt! 15 4 675 ; 180 115, 151, ; 31% 10 3 1000 ; 4 5 5 + ; 8. Mlyik átváltás hiás? A hlyskt jlöl pipávl, hiás átváltásoknál húz át z gynlőségjlt!.

Részletesebben

Feladatok megoldással

Feladatok megoldással Fladatok mgoldással. sztmbr 6.. Halmazrdszrk. Igazoljuk! A \ B A r (A r B) (A [ B) r ((A r B) [ (B r A)) Mgoldás. A r (A r B) A \ A \ B A \ A [ B A \ A [ (A \ B) A \ B (A [ B) r ((A r B) [ (B r A)) (A

Részletesebben

TARTALOM. 37. oldal. Trekking MTB. Cross. City Sport. Junior. City. Partnereink. 24 Gravito 44. oldal 20 Gravito 45. oldal. Citerra Lady / Citerra LS

TARTALOM. 37. oldal. Trekking MTB. Cross. City Sport. Junior. City. Partnereink. 24 Gravito 44. oldal 20 Gravito 45. oldal. Citerra Lady / Citerra LS KATALÓGU TATALOM 1. oldl Tig Co City pot City Qt Lgd Tvl Avlo / Ab Al / A / A L Lgd Tvl Avlo / Ab Qt Al pi Elg Ci ivi Cit Gt Cit Ldy / Cit L Picic Flow -3. oldl 4-. oldl 6-. oldl 8-9. oldl 1-11. oldl 1-13.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata Tudományos Diákköri Konrncia Thrhordó üvg ödémszrkzt: T grnda ragasztott öv-grinc kapcsolatának numrikus vizsgálata Készíttt: Gál Tamás F17JCS építőmérnök hallgató Konzulns: Dr. Vigh László Grgly Egytmi

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

Erő- és munkagépek I.

Erő- és munkagépek I. Áramlás- és Hőtikai Gék Taszék r. zabó zilárd Erő- és mkagék I. Előadásvázlat iskol-egytmváros 005 r. zabó zilárd: Erő- és mkagék Készült r. Nyíri Adrás Erő- és mkagék I. és II. gytmi jgyzti (iskoli Egytmi

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2006. február 2. 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV:

ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2006. február 2. 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV: ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór ÚJ FELADATSOR! NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr

Részletesebben

LVÉNY. SZERE Kft. 598/599

LVÉNY. SZERE Kft. 598/599 L RE 598/5 IITEL K I R I B GÖ n.hu v l n.hu v l EL RI KIIT I B GÖ EIFIKÁIÓK: Tlj fut. típu. Δp mx.: b HZNÁLT: Koóív köh indn köön foldk tbn. x. Hőmklt Átl: 0. x. Nomá Átl: 1 b DN-i 10 b fltt ÁLZTÉK: Rthtó

Részletesebben

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés -! KIE B Kjü 4 8370425--0 Eül ú j f I Kr 205 B j K VII fl Él E ről ó rül l l r l Ú l l l l A l ól r rülr l: r jrű l Il l ll (jrű) l (r l l l) A r rről ü jí A jrű flől ű Pl r fllő rlrű lr ll lí frl l ó

Részletesebben

DOMUSLIFT KATALÓGUS IV. RESET homeliftek

DOMUSLIFT KATALÓGUS IV. RESET homeliftek OMUSLIT KTLÓGUS IV. RST homliftk Miért jó a RST homlift? RST homliftk a omuslift széria lgolcsóbb darabjai, d tudásokban és biztonságosságukban gyáltalán nm különböznk a trmékcsalád többi tagjától. Ugyanazoknak

Részletesebben

(a n A) 0 < ε. A két definícióbeli feltétel ugyanazt jelenti (az egyenlőtlenség mindkettőben a n A < ε), ezért a n A a n A 0.

(a n A) 0 < ε. A két definícióbeli feltétel ugyanazt jelenti (az egyenlőtlenség mindkettőben a n A < ε), ezért a n A a n A 0. Földtudomáy lpszk 006/07 félév Mtemtik I gykorlt IV Megoldások A bármely ε R + számhoz v oly N N küszöbidex, hogy mide N, >N eseté A < ε A 0 bármely ε R + számhoz v oly N N küszöbidex, hogy mide N, > N

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben