a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 1"

Átírás

1 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 1 A Diósgyőri Gimnázium nagy múltú iskola, mint ahogy Miskolc is régóta iskolaváros. Már 1496-ban is működött a városban tanintézet. A miskolci középiskolákban a humán jelleg uralkodott, az 1940-es évek elején 4 gimnáziuma, 4 tanítóképzője, 2 kereskedelmi iskolája volt. A gimnáziumunk történetét 1917-től számítjuk, Miskolcon, hiszen 1897-ben alapították Ungvárott, ez ekkor városi állami főreáliskola volt. Elnéptelenedése miatt Miskolcra helyezték át 1917-ben ben gimnáziummá vált a főreáliskolából. Az iskolát minisztériumi rendelettel es tanévben Kassára telepítették ben kiutasítják az iskolát Kassáról, és ismét Miskolcra került. Az alapkőletétel, az iskola mostani helyén (Kiss tábornok u. 42.) június 23-án volt, Ortutay Gyula miniszter mondott beszédet.( 1. számú függelék) A jelenlegi iskolaépület tervezője Dávid Károly. A hagyományok őrzése, ápolása a közösség összetartó ereje, formálója. Éppen ezért érezte fontosnak dr. Peja Győző igazgató úr a hagyományőrzést is. Húsz éves igazgatósága alatt az iskola reformok sorát élte át és újabb hagyományokkal gazdagodott. A Magyar értelmező kéziszótár szerint a hagyomány: A közösségben tovább élő, tudatosan ápolt szokás, ízlés, felfogás, illetve szellemi örökség. Régóta általánosan ismert, használt. A nevelésben a hagyomány valamely nevelő közösségben folyamatosan tovább élő nézetek, szokások, érintkezési és kommunikációs formák, szabályok, szimbólumok és a hozzájuk fűződő megnyilvánulások rendszere. Hosszú időn keresztül kialakult szokások, hiedelmek, magatartásformák. Öröklődik és befolyásolja az egyén viszonyulását a közösséghez. A hagyományok szimbólumok, jelképek, szertartások megjelenési formái: A közösség jelképei: az iskolához való tartozás (sapka, jelvény, zászló, az iskola neve) az osztályhoz való tartozás (osztályképek, tablók) A közösséghez tartozást erősítő szertartások, ünnepségek: hivatalos ünnepek (évzáró, évnyitó) iskolai ünnepségek diák "ünnep"(diák napok, kilián-hét, japán nap ) A ballagáshoz köthető hagyományok: szalagavató

2 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 2 tablókészítés bolondballagás szerenád érettségi bankett érettségi találkozók tarisznya, pogácsa, fokos Új hagyományok, hagyományteremtés: új zászló új név ünnepélyes érettségi találkozók Tárgyi emlékek: meghívók iskolaújságok A miskolci Hunfalvy János Gimnázium Deák Ferenc utcai épülete

3 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 3 A névadás koronként is változik. Az iskola számára különböző személyek lehetnek fontosak, vagy a területi kötődésük, vagy valamilyen egyházhoz való tartozásuk a meghatározóbb. Miskolcon is általában az iskolák egy-egy híres, a történelmet befolyásoló személyiségről kapták a nevüket (Zrínyi Ilona Gimnázium, Herman Ottó Gimnázium, Könyves Kálmán Általános Iskola ). A név a közösséghez való tartozás egyik kifejezője. Fontos és meghatározó egy iskola életében a névadás, névváltás. A Diósgyőri Gimnázium háromszor változtatta meg a nevét ben vette fel a Diósgyőri Gimnázium nevet, jelképezve, hogy Diósgyőr egyetlen gimnáziuma, hagyományai is Diósgyőrhöz kötik. A ballagás is minden évben a Várban fejeződik be, jelvényében is a vár látható. Az iskola óta Diósgyőr zászlajának őrzője. Az 1997-es névadáskor felmerült az eredeti név, a Hunfalvy János felvétele, de Nagy Lajos királyé és Ernye báné is et megelőzően Kilián György Gimnáziumként volt ismert, ezt a nevet a minisztérium 1950-ben rendelte el. Az iskola nem is ismerte először a névadót, később kért majd kapott egy Kilián György életrajzot. (2. ábra) Kilián György az újvértanúknak, a munkásosztály, a párt hős mártírjainak egyike volt. A lakatostanonc gyári munkás Kilián az 1920-as évek végén a kommunista ifjúsági mozgalom vezetője volt március 21-én, Kispesten született, szegény munkáscsaládban. Az illegális üzemi újságot, a Vörös Tungsramot, majd az Ifjú Proletárt szerkesztette. Moszkvában végzett egyéves pártiskolát. Miután hazatért a rendőrség kémkedéssel vádolta, a bíróság hat év börtönre ítélte. Szabadulása után Bécsbe, majd Párizsba utazott, visszatért, a kémelhárítás megfigyelés alatt Kilián György tartotta. A Szovjetunióba szökött (egy szénszállító uszályon), mert Magyarországon helyzete egyre kilátástalanabbá vált. Egy óragyárban dolgozott, ahol sztahanovista lett. A II. világháborúban a szovjet

4 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 4 hadsereg katonája lett. ( 3. ábra) 1944-ben halt meg, tűnt el ismeretlen körülmények között állítólag Lengyelországban. Diósgyőr egyetlen gimnáziumát, majd az iskola köré kiépülő lakótelepet is Kilián Györgyről nevezték el. Az iskola 1956-ban kísérletet tett a neve megváltoztatására - Állami Szemere Bertalan Általános Gimnázium -, de ez a törekvés nem sikerült csak a bélyegző készült el. (3. ábra) 1950-ig az európai hírű földrajztudós, Hunfalvy János volt a névadó ben vette fel Hunfalvy János nevét, Weszprémy Jenő javaslatára. Több név merült fel ekkor is. Hunfalvy János a Szepességből származik, Nagyszalókon született 1820-ban. Eperjesen, Bártfán, majd a miskolci líceumban tanult. Eperjesen tanított, nevelősködött. Részt vett a szabadságharcban, majd Leiningen tábornok árváinak nevelését vállalta el. Támogatta az Afrika-kutató Magyar Lászlót, segítette könyve kiadásában. Tanított egyetemen - gimnáziumban is és volt magántanár, írt tankönyveket. Kitűnt nyelvtudásával. Anyanyelvén, a németen kívül megtanult magyarul, szlovákul, franciául, angolul. A klasszikus görög, római szerzőket eredetiben olvasta. Tanult Hunfalvy János olaszul, spanyolul. Eperjesen héber nyelvből vett leckéket. Elsajátított több keleti nyelvet is. Buda polgármestere volt. Szakterülete a földrajz volt, amit autodidakta módon tanult meg, jogi és teológiai egyetemeket végzett Németországban. Az MTA tagjai közé választotta. Ezekből a kis képekből is látszik, hogy milyen sokoldalú, színes egyéniség volt december 6-án hunyt el június 29-én a miskolci főreáliskola felvette a nevét. Tevékenységére emlékezve a miskolci ifjúság őrizte a késmárki gimnázium, az eperjesi líceum hagyományait, ébren tartotta a reformkor jeles felvidéki személyiségeinek emlékét. Az iskola neve mellett az iskola zászlója is összekapcsolja az iskola tanárait, diákjait. Több mint 100 éves története folyamán három zászlója volt. Az elsőről, a hunfalvysról, a kassairól nem tudjuk, hogyan nézett ki, de az évkönyvekből kiderül, hogy a diákok gyűjtöttek rá, mert fontosnak érezték, hogy legyen az összetartozásukat kifejező szimbólumuk.

5 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 5 A második zászlót ben veszi az iskola a vasgyári dolgozók adományából. A zászlót az iskola diákjai hímezték Weszprémy Jenőné irányítása alatt. Egyik oldalán a köztársaság címerével, a másikon a Hunfalvy János Gimnázium 1848 emlékére 1948 felirattal. Avatására május 8-án került sor, anyák napján a Stadionban ben, az iskola átadásának 50. évfordulója alkalmából kapta a mostani, a harmadik zászlaját. Az egyik oldalának alapja fehér, rajta van az iskola új jelvénye, és a 2000-es évszám, illetve a Diósgyőri Gimnázium felirat. A zászló másik oldala zöld színű, itt a 2000-es és az 1897-es dátum szerepel, a zászló közepén Ungvár Miskolc Kassa Diósgyőr felirat fogja körbe az aranyszállal hímzett könyvet és a tollat. A zászlórúd is igen idős. Az 1948/49-es zászló rúdjára került a 70-as években a Tanulni, tanulni, tanulni! feliratú KISZ-es zászló, 1990-ben a nemzeti zászló, november 20-án az új iskolazászló. Az ünnepségek kezdetét az iskolazászló bevonulása jelzi, elvonulása pedig az ünnepség végét. Hagyomány, hogy két tizenegyedikes, rendszerint egy fiú és egy lány, viszi be az ünnepségekre a zászlót, amit egy év múlva, mikor már 12.-esek, lesznek ünnepélyesen átadják a ballagáskor a következő párosnak, akkor rátűznek egy szalagot a zászlórúdra. Az iskola, ahogyan a nevét is a jelvényét is sokszor változtatta meg. Négy jelvénye volt. A Hunfalvy Gimnázium jelvénye a magyar koronás kiscímer volt, az Miskolczi m. kir. Áll. Hunfalvy János Reáliskola felirat szegélyezi alul. Ez volt az első és a legegyszerűbb. A második jelvényét az iskola az 1950-es években kapta, jellegzetesen szocialista szimbólumokkal, emlékeztet a Rákosi-címerre. A címer zárt. A belsejében aranyozott, függőlegesen sávozott tartományban, a jelvény tulajdonképpeni közepében látható egy A és egy G betű, utalva a gimnázium állami voltára. A két betű egy könyvön áll, és egy toll választja el őket. Ugyanaz a motívum, mint az új zászlón. Az egész mezőt körbefogja egy nemzeti

6 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 6 színekkel átfont babérkoszorú, a koszorú tetején az ötágú vörös csillag. Iskolai és politikai szimbólumok egyaránt vannak tehát rajta. A harmadikat az 1950-es évek közepén tervezték, visszaemlékezések szerint dr. Peja Győző igazgató úr. Pajzs alakú, felül egy vékony piros mezőben Kilián Gimn. felirat aranyszínnel. A címer közepét kettévágja egy kétszínű mező. A sötétebb kék mezőben a függőleges magyar zászló látható, a világosabb kék mezőben a Diósgyőri vár stilizált képe helyezkedik el, alatta a Diósgyőr felirat. A pajzs alját piros sáv zárja. A negyedik, a mostani címer alakja hasított pajzs. A gimnázium ben készítette, mikor nevét is megváltoztatta. Sötétkék alapon a Diósgyőri vár aranyszínű, stilizált képe látható. A fenti felirat: Diósgyőri Gimnázium. Az alsó: Miskolc. A címer bal sarkába a piros-fehér-zöld trikolór van festve. Az iskolai formaruha és a jelvény az iskolai ünnepek fontos kelléke. Vannak olyan ünnepélyek - évzáró, évnyitó, március amikor formaruhát viselnek a tanulók. Ez ma is és régen is a lányoknál matrózblúz, fekete szoknya. A fiúk sötét ünneplő öltönyben, nyakkendőben kötelesek megjelenni. Ma nincs az iskolában egyenruha, de régebben megszabták, hogy milyen ruhában illik iskolába járni. A lányoknak hétköznap sötétszínű (fekete vagy kék) színű munkaköpenyt, a fiuknak nem cifra és nem hivalkodó utcai ruhát kellett viselni. Megszabták, hogy a fiuk hajviselete nem lehetet 5 cm-nél hosszabb. (Egy hirdetés: A csúnya, kócos főket egyszerűen kopaszra nyíratjuk! ) A miskolci diákság körében is elterjedt a diáksapka viselete, az 1950-es 60-as évekre a legjellemzőbb. A sapka jól megkülönböztette az iskolák diákjait. Az as tanévtől kezdődően kötelező volt az ifjúság számára a megállapított és tisztán magyaros motívumú zöld diáksapka, ami ún. Bocskai-sapka volt, elöl az iskola jelvénye, a koronás magyar címer, alul és hátoldalán zöld színű koszorúval. A miskolci diákok még mindenfelé a német "Burschenmütze"-t viselték, amikor növendékeink már

7 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 7 címerpajzzsal díszített magyaros katonasapkát hordtak. 1932/33-as évkönyvben: Testületi kivonulások alkalmából a tanulóifjúság katonás rendben mindig diáksapkában (tollal) jelent meg. Az 1950-es évek elején sötétkék színű ködvágó volt a kötelező viselet. Az 1955/56-os tanévben (április 25-étől) új, siltes sapkát vezettek be. (5. ábra) Az osztályközösség formálásában nagy szerepe van másik két hagyománynak. Az egyik, egy nagyon régi hagyomány az osztályfényképezés, mióta megvan hozzá a technika és a pénz, készülnek az osztályokról fényképek. Mostanság már egy évben két kép is Hunfalvy iskolás osztálykép készül az osztályokról, egy az osztályteremben, a másik kint az iskola előtt, a képen látszik a gimnázium homlokzata. A másik, igen régi hagyomány a negyedikesek tablókészítése. Ez minden iskolára jellemző. Új hagyomány a tablóképek kiállítása a város valamilyen üzletének kirakatában. A régi tablókon általában csak a fényképek, az érettségi időpontja, az első érettségi találkozó, az iskola neve és esetleg a tagozat neve szerepel. (6. ábra) A tablókon megjelenik a kor ízlése, a régieken szecessziós keretben vannak a fényképek, a háború után megjelenik a magyaros motívum. A kor politikája is felismerhető néhányon, különösen az 1950-es évek első felében: kalapácsos munkásember, gabonakévét tartó paraszt, traktor, a korszakot szimbolizáló galamb, földgömb, csillag. Sok tablón vannak a tudást, a tanulást jelképező tárgyak, mint például könyv, bagoly, toll. A vár sokkal többön jelenik meg, mint a gimnázium képe, bár ilyen is van. A tablón a fotók elhelyezése a kor haladó művészeti ágát is képviselik. A 70-es években készült tablók felosztása ilyen: Itt a fényképeket a különböző mezőkben helyezték el, középen a tanárok, a két szélen általában a diákok, néha külön a fiúk, lányok. A képek néha csoportosítva vannak elhelyezve. Az 1997-es tablón egy graffittys fal a háttér.

8 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 8 A tabló külső megjelenése megmutatja az osztály szellemiségét, jellegét. Az osztályok mindig törekszenek a legfeltűnőbb tablót elkészíteni, bár ennek korlátot szab az anyagi helyzet. A negyedik évfolyamhoz még sok más szokás is fűződik. Az utolsó évben elsőnek a szalagavató adódik, december elején. Egy 1954/55-ből származó feljegyzés a végzősök búcsúztatásáról: Ma lesz a IV. osztályosok csengőbúcsúja Este 7 órakor zártkörű iskolaest lesz. Május én a IV. osztályosok összefoglalója elnök jelenlétében. Akkor még csengőbúcsú volt, egy évvel később (1955/56) már szalagavató vacsorát említenek. A rendezvényt a 60-as években az iskola tornatermében rendezték meg, majd egy pár évig a Hámor Étteremben, a 80-as évektől a Vasasban, amely helyszíne volt az iskolai báloknak is, csak mostanában kerültek át az ITC székházba. A szalagavatónak is hagyományos, mára már egységesen kialakult szertartása van. Megszokott, hogy minden osztály, minden éven készít meghívót a tanároknak, az osztály igényességétől függ ennek a kinézete. A diákok osztályonkénti bevonulása után feltűzik a szalagjukat. Az olyan diákoknak, akiknek valamelyik szülője is kiliános volt ő tűzheti fel, a többieknek az osztályfőnök. Ez a kis szalag 2-5 cm széles. Eleinte valamilyen szövetből készült, később selyemből, ma már a legtöbb bársonyból. Akadnak különleges anyagúak is, mint például az 1973-ban végzett IV. C-é műbőrből készült. Legrégebben csak egyszerűen filctollal írták rá a szöveget, később rányomták, de a legtöbb hímzett szalag. Azokon is, mint a tablókon is rajta van a kor művészete, az 1966-ban végzettek geometriai alakzatokat rajzoltak rá például. (8. sz. függelék) A régi szalagok egyszerűbbek, azokra nem volt kiírva a gimnázium neve, csak a monogramja, vagy a címere köré írták fel. Van olyan szalag is, ahol nincsen megnevezve az iskola. A érettségi időpontja minden szalagon szerepel, van, ahol az is, mikortól járnak a gimnáziumba. Az osztályok attól függően, hogy mit tartottak fontosabbnak felírták rá a tagozatot, vagy az azt szimbolizáló jelet, vagy az iskola jelvényét. Ezt a szalagot a télen a kabátjukra erősítve hordják. Így különböznek meg, ütnek el a többiektől. A szalag feltűzése után kisebb műsorral zárul az este. A szalagavató tekinthető a diákhét első programjának, bár rendszerint nincsenek egy héten. A mai diákhét a régi forradalmi diáknapokból nőtte ki magát. Általában az első és utolsó évesekhez kapcsolódik, hiszen ők vesznek részt benne.

9 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 9 Az elsősöknek ekkor van a kopaszavató. A név változó volt, hívták: cumi-bulinak, balekavatónak is. Ez az első évesek beavatása. Megszokott módon elmondanak egy fogadalmat, ami 1988-ban így szólt: Én fogadom, hogy Miskolc városának- mely nekem otthont ad és tudással vértez föl- hűséges és szorgalmas polgára leszek: iskolai kötelezettségeim híven teljesítem, a társadalom javait őrzöm, megbecsülöm és-lehetőség szerint gyarapítom. Méltó leszek mindazokhoz, kik ezt a várost létrehozták, megvédték, építették: munkájukkal és eszméikkel gazdagították. Őrzöm és ápolom a magyar szabadság és függetlenség zászlóvivőinek szellemét, nevét, emlékét. Tisztelettel fordulok minden békés nép felé: s erősítem a testvéri barátságot szocialista országok népei között. Fogadj be Miskolc, hozd felszínre értékeimet, formálj nemessé, eddz acélossá, s égesd belém országformáló hited, hogy majd én is formálhassak! Ez a szöveg túlságosan komoly a maiakhoz képest, ma már viccesebb oldalról közelítenek, és sokkal lazább a szövege. Napjainkban ez a fogadalom tréfás, diákos hangvételű. A negyedikeseknél a legfontosabb program a diákigazgató választás, amire műsorral, kampánnyal készülnek. A hét legrégebbi programja a tanár-diák kosárlabda mérkőzés, amelyet először 1958-ban rendeztek, a végeredmény döntetlen volt. A másik ilyen kevésbé régi hagyomány a diákigazgató választás. A diákigazgatót 1985-től választanak, eddig is volt ilyen műsor, csak a diákigazgatót megbízták, rendszerint az ifjúsági szervezet vezetőjét december 3-án volt az első diákhét kísérleti jelleggel, a korábbi egy napos programok helyett. A korábban megszokott december eleji időpontról átkerült a téli szünetet megelőző hétre. A Diósgyőri Gimnáziumban már évek óta hagyomány a diákhét rendezvénysorozat. December első hetére időzítették, (a város ekkor emlékezett meg felszabadulásának évfordulójáról. (1944. december elején foglalták el az orosz és a román csapatok Miskolcot.) Ennek keretében a szerdai önkormányzati napon az iskola irányítását a diákigazgató vesz kezébe. S hogy ki lesz az igazgató az a hetet megelőző csatározások során dől el. A negyedikesek nemcsak ezekben az újságokban, hanem az óraközi szünetekben, pólóval, plakátokkal is kampányolhatnak. A győztes egy napra átveheti az iskola jelképes kulcsát. Ezen a napon rendszerint fordított nap van és volt.

10 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 10 Mindegyik jelölt mögött természetesen ott áll az osztály. Rendezvényünket divatbemutató, Ki mit tud, tanár-diák meccsek, diszkó és az elsősök hagyományos tréfás avatása színesítették. Régen készítettek erre az alkalomra meghívókat is, ma már nem. Az 1940-es évek elején jelent meg Kassán a Hunfalvys diák című diákújság. A legrégebbi a Hunfalvys diák, amelyben az önképzőkör diákjainak munkája jelenik meg nyomtatásban. Az újságban sok cikk témája foglalkozik az 1920-as trianoni gyásszal: Üzenünk néktek, erdélyi diákok!, Ami a románoké maradt: ARAD. Megjelennek benne az önképzőkör diákjainak verse, elbeszélése, viccek, aranyköpések, hirdetések. Szól cikk a névadóról és más híres emberekről( Watt), van benne könyvajánlás, olvasónapló, sport eseményekről szóló vagy éppen azt beharangozó beszámolók és megjelennek benne az iskola hírei is től 1989-ig jelent meg az Iskolánk életéből című iskolaújság 16 száma. Alkalmanként példányban. Szerkesztői: Gazsó Lászlóné, Tatár Albertné, Fábián József voltak. Az újság amellett, hogy az ifjúság szocialista szellemű nevelését szolgálta, megörökítette az iskolaév fontosabb eseményeit, a versenyeredményeket, megemlékezett az iskola neves személyiségeiről. A mai diákújságok általában a diákheti kampányt szolgálják. 3-3 kiadást élt meg a NEWS(O) 1998, és a Suliújság Lapkísérletek voltak: Irkafirka, Áfonya, Lumbágó Híradó, ÉS?!, Törökverő. A NEWS(O), Suliújság egy sémájú. Bemutatják benne az új évfolyamokat, írnak a diákhét eseményeiről, az elmaradhatatlanok a viccek, aranyköpések, képregények és a keresztrejtvények. Beszámolnak az év eseményeiről is vagy egy már megtörtént eseményről, (kopaszavató, szalagavató, sítábor) rövid ismertetése. Kisebb elbeszélések, történeteket is közreadott. A Törökverő című újság csak propaganda fogás, hiszen a Diák-hétre készült horoszkóppal, rejtvénnyel, viccel, műsorajánlóval.1989-ben indult az Áfonya Szabó Gábor szerkesztette, csak pár hónapos újság volt. A Kilián-hét utolsó napján van a karácsonyi műsor, amit 1989-től tartanak meg az aulában. A karácsonyfa attól az évtől kezdve minden évben az előcsarnokban van felállítva.

11 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él ban volt az első ballagás az iskolában. A ballagás korai formái az évkönyvekben: A VIII. osztályú tanulók május 5-én, az utolsó tanítási óra után, megható módon búcsúztak el a tanári kartól és az egész tanuló ifjúságtól, majd Ballag már a vén diák-ot dudolva körüljárták az iskola udvarát és eltávoztak az intézetből. Fiatal iskolánkban ez volt az első eset, hogy a távozó diákok így búcsúztak el. 1 A következő évben a nyolcadikosok már bementek a tantermekbe is május 7-én Péter Imre nyolcadikos tanuló már búcsúzó szavakat intézett az iskola tanulóihoz. Az évi értesítőben a ballagásnak már külön rovata van, (eddig az iskolai élet egyéb eseményei között említik meg): ebben az évben már kialakul a ballagás szertartásrendje: A VIII. osztályú tanulók május 9-én, az utolsó tanítási óra után, megható módon búcsúztak el a tanári kartól és az egész tanuló ifjúságtól és ünnepélyes keretek közt adták át az intézeti zászlót a VII. osztálynak. Az ünneplőbe öltözött osztály díszmenetben vonult el a zászló előtt, majd az egész tanuló ifjúság jelenlétében átadta ezt a VII. osztálynak. 2 Molnár Sándor a hetedikesekhez, Bíró László az iskola tanáraihoz és tanulóihoz szólt. Ezután az évkönyvek rendre közreadják a nyolcadikos diák beszédét. A negyedikesek következő időbeni sorrendet követve - szokása a bolondballagás. A hivatalos ballagást megelőzően furcsán, bolondosan felöltözve és a szokottól eltérően is elbúcsúznak iskolájuktól, tanáraiktól. Tanáraiktól egy másik szertartással is búcsút vesznek, a szerenáddal, ez mindig a ballagás előtti este van. A ballagók énekelnek a tanáraik háza, ablaka előtt. A ballagás köré egész sor hagyomány, szokás, tárgy csoportosul. A ballagásra készülnek meghívók, amiben a tanárokat, szülőket hívják meg ünnepségükre. Ennek a meghívónak hagyományos formája van. Az elején vagy a vár, vagy az iskola képe, vagy valamilyen tanulást, tudást, esetleg ballagást szimbolizáló képet helyeznek el. Egy meghívóban van együtt a 4 párhuzamos 1 A miskolci m. kir. Áll. Hunfalvy János Reáliskola XI. évi értesítője az iskolai évről. Miskolc, p A miskolci m. kir. Áll. Hunfalvy János Reáliskola XI. évi értesítője az iskolai évről. Miskolc, p. 35.

12 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 12 osztály, feltüntetve azokat is, akiktől búcsúznak. Minden oldalon egy útra bocsátó üzenettel. Az iskolát és a IV. osztályosok termét a III. osztályosok díszítik fel az alsóbb évesek hozta virágokból. A ballagás előtt egy kis műsort is adnak. Majd a végzősök végigjárják utoljára az iskolájukat, ballagási énekeket énekelve, a hivatalos műsor a sportpályán van, ahol átadják a zászlót, és az igazgató úr elbúcsúztatja őket. Az 1964-es ballagás jellegzetessége, újdonsága a lampionos felvonulás, az Észak és Dél Kiliáni lakótelepen. A Diósgyőrhöz való kötődés egyik szimbóluma az is, hogy a végzősöket minden évben a várban búcsúztatják fáklyás menettel. Ez a hagyomány 1970-ben kezdődött el, akkor is volt egy kis műsor a Várban. Fénykép. (13. számú függelék) A ballagás alkalmából adják át a dr. Peja Győző emlékgyűrűt és az Alma Mater díjat is. A dr. Peja Győző emlékgyűrű alapítvány 1993-ban jött létre.kuratóriuma emlékgyűrűt adományoz mindazon tanároknak, akik kiemelkedő szerepet töltöttek vagy töltenek be az iskola életében ben az Alma Mater díj létrehozása, amit végzős diákok kapnak. A végzősök útravalóul a 11-esektől kapnak egy tarisznyát. A tarisznya jellege, dísztelensége, vagy éppen díszessége koronként változik. Régen inkább a dísztelen volt a népszerűbb, a régi útra, világgá menő legények jelképének követése miatt. A hagyománykövetőbb 11-esek inkább posztóból készítettnek tarisznyát, mások filcből, de akadnak bársonyból készültek is. Kívülről ráírják a dátumokat, esetleg az iskola címerét tetetik még rá. És a kor ízlésének megfelelő mintát hímeztetnek bele, ez általában valamilyen magyaros motívum. A tarisznyába kerül hagyományosan egy egyforintos, a szegénylegény motívumból adódóan hamuba sült pogácsa és az iskola fényképe, illetve egy verses idézetes kis könyvecske. Régen a fiúknak egy fokost adtak, amire ráakaszthatták a tarisznyát, mint egy útra induló vándor. Az iskolában először május 17-én érettségiztek, ekkor tizenketten júniusában vizsgáztak először lányok. Az elballagott diákok az érettségi találkozókon találkozhatnak újra, amiket rendszerint 5 évente rendeznek. (16. számú függelék) Új hagyománya az iskolának,

13 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 13 hogy az érettségi találkozóra jövők először az elhunyt tanároknak emléket állító emléktáblához mennek az előcsarnokban. Az érettségi után hagyományosan megrendezik az érettségi bankettet, aminek a hangulata már egy kicsit komolyabb, érettségizettekhez méltó. Az anyagi helyzettől függ az, hogy ki melyik éttermet választja, vagy rendez-e egyáltalán. De nemcsak a régi osztálytársak találkoznak öt évente, hanem a régi tanártársak is ben rendezték az első tanártalálkozót, amit aztán évente rendeznek meg. A nyugdíjba vonult, más iskolába átment és a megmaradt tanárok találkozója. A tanárok körében elterjedt, régi hagyomány a karácsonyi vacsora. Amit az 1950-es évektől minden évben megrendeznek. Bartha István, volt igazgató elmondása: Tudomásom szerint korábban Miskolcon nem volt olyan iskola, ahol karácsony előtt családi jellegű tanári vacsorát rendeztek volna. "Kalapból" kihúzott nevek alapján egymást kölcsönösen megajándékoztuk, és az ajándékhoz testre szabott szöveget is írtunk. Nem lehetett kivételezés, részrehajlás, mert a megajándékozandó személy nevét a véletlen döntötte el. Ismerni kellett egymást, hogy ne kövessünk el nagyobb bakit. Az est fénypontját jelentette a csaknem mindenkit célba vevő paródia felolvasása, amely megtörtént eseményeket, egyéni gyengeségeket figurázott ki. A paródia atyamestere, megalkotója, előadója Kiss András igazgatóhelyettes volt az én időmben. Az iskola egyéb hagyományai, szokásai Az 1985/86-os tanévben a Kamarás István tiszteletére Kamarás István Középiskolás Kosárlabda Emléktornát indítottak a Kilián-hét részeként. Az első tornát a Földes Ferenc Gimnázium csapata nyerte. A vándorserleget Kamarás Istvánné adta át a győztes csapat kapitányának, amit egy évig birtokolhattak től a lányoknak is rendeznek ilyen versenyt. A Kamarás-Kupát minden évben megrendezik a középiskolák között, ez a kezdeményezés hagyománnyá vált. (A kosárlabda sport meghonosítása a Kamarás házaspár nevéhez fűződik.) Ehhez kapcsolódik a Japán nap rendezvényei. Az 1993/94-es tanévben kezdődött el a japán tanítása, anyanyelvi tanárokkal. Ezen a napon, meg lehet

14 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 14 ismerkedni a japán kultúrával, szokásokkal, viselettel, ételekkel. A japán tanárnő vezetésével a nyelvet tanuló diákok adnak elő kisebb műsort. A tanárgyerekeknek hagyományosan rendeznek az iskola diákjainak részvételével Mikulás-napi estet, ez a klubban szokás lebonyolítani. Különböző iskolai szervezetek vannak a kezdetektől fogva, ezek nagy része még Kassán alakult ki. Úgy, mint az első önképzőkörök, vallási egyesületek (1946 a Soli Deo Gloria Alvinczi Péter Kollégiumának megalapítása.),a 202. számú Örvénykő Cserkészcsapat, ami mindig részt vett a különböző kassai rendezvényeken. A kassai sportéletet, a Toldi Miklós Sportkör jelentette, tanulót foglalkoztatott (foci, atlétika, kosárlabda, torna, vívás, úszás, téli sportok) szeptember 26-án a fizikaszertárért felelős Diákkaptár megalakulása szeptember 26. Petőfi Sándor önképző kör ezen belül Sakk-kör is működött. A Kassán induló Segítő Egyesület, ami tanulót könyvekkel segített nem kezdhette meg munkáját Miskolcon es tanévben a Szülői Munkaközösséget szervezik meg, ami még most is működik. A, hagyományosan minden évben megrendezett kirándulások: 1985-től Németországba, 1990-től Franciaországba, 1981-től a tátrai sítábor (ami egy cserediák rendszerből nőtt ki) Ma már nem hagyomány az egész iskolás bükki kirándulások, az osztályok rendszeres pesti színházlátogatása. Rendszeresen, minden évben rendeznek az iskolában farsangi bált, jótékonysági bált tól van minden decemberben az iskolában ásványbörze és a hozzákapcsolódó Vaskobak geológiai verseny (a fenti kép erre a rendezvényre való meghívó) Az iskola hagyományosan részt vesz óta a grazi matematika versenyen. Az 1950-es, 60-as évekre volt jellemző, hogy a szünetekben öt fős sorokban kellett sétálni. Az iskola avatta fel Tompa Mihály emléktábláját: A Magyar Könyvhéttel kapcsolatban május hó 18-án iskolánk felavatta és megkoszorúzta a Tompa utcában Tompa Mihály emléktábláját. Ünnepélyünk műsora a következő volt: 1. Himnusz.

15 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 15 Énekelte az egész tanuló ifjúság. 2. Tompa Mihály: A madár fiaihoz. Szavalta Kovács Béla VI. o. tan. 3. Avató beszédet mondott és az emléktáblát megkoszorúzta Pólay Vilmos dr. tanár. 4. Szózat. Énekelte a tanuló ifjúság. A jobb osztályok vezettek magukról, osztályukról osztálykrónikát. Hagyomány volt, hogy az őszi munkával, szürettel összeszedett pénzből vettek egy könyvet az iskolai könyvtár részére. Új hagyomány, hogy az iskola kiad magáról egy képeslapot. A tavalyi képeslap: Diákélet Alapítvány kapja. A képeslap eladásából befolyó pénzt a A Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él Ez a felirat olvasható a kiskunmajsai 1956-os múzeum egyik termének a falán. Szerintem ez örök igazság. A Diósgyőri Gimnázium mindenkori tanulói és tanárai számára is meghatározó a múlt, a hagyományok, a régi nagyok hagyatékai. Mert a diákok az iskolán keresztül határozzák meg magukat a város életében és majd a világban. A diákok és hagyományai tesznek olyanná egy iskolát, mint amilyen. Az iskola számára fontos a hagyomány, mert nélküle nem képzelhető el a Jövő.

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2.

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (I.29.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának történelmi zászlóiról Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A tanév rendje Szeptember 180 tan. nap

A tanév rendje Szeptember 180 tan. nap Szeptember 180 tan. nap 1. hét 2. hét dátum 22 23 24 25 26 27 28 alakuló értekezlet gólyatábor javító, osztályozó vizsgák gólytábor munkaközösségi megbeszélések dátum 29 30 31 1 2 3 4 1 2 munkaközösségi

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

ÜTEMTERV tanév

ÜTEMTERV tanév ÜTEMTERV 2013 2014. tanév SZEPTEMBER 2. h Az első tanítási nap 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra Felső tagozat: 1-5.óra: osztályfőnöki óra Ebéd

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE O K T Ó B E R

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE O K T Ó B E R S Z E P T E M B E R 1 K Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 7 H Szülői értekezlet - Széchenyi Szülői közösségi értekezlet 8 K Szülői értekezlet Pattantyús Művészetis szülői értekezlet Szülői közösségi

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve A Madách Imre Kollégium éves munkaterve a 2014 / 2015. tanévre Készítette: Magyar Zoltán Balassagyarmat 2014. augusztus 1 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: 2014. szeptember 1. A tanév záró napja:

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Programtervezet 2015/2016. tanév

Programtervezet 2015/2016. tanév Augusztus Szeptember Október Ebédbefizetés 08.18. - 19. Pedagógus csapatépítő tréning 08.24. Pótvizsga 08.26. Értekezlet 08.26. Munkavédelmi oktatás 08.27. Tankönyvkiosztás 08.31. Pótbefizetés 08.31. Tanévnyitó

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium. Ütemterv

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium. Ütemterv Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium Ütemterv 2016-2017 Készült az emberi erőforrások minisztere 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján dátum esemény 2016.

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a 2014. évről A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltésen működő Általános Iskola tanulóinak támogatása. Különösen

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2016/2017-es tanév

Rendezvénynaptár 2016/2017-es tanév Rendezvénytár 2016/2017-es tanév Dátum Nap Tan. Óra Feladat Megjegyzés 31 Szerda 17:00 Tanévnyitó ünnepély 1 1 Csütörtök 2 2 Péntek 3 Szombat 4 Vasár 5 Hétfő 3 4 6 Kedd Őszi érettségire jelentkezés határideje

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola Kollégiumi Tagintézménye 2016/2017 tanév munkarendje

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola Kollégiumi Tagintézménye 2016/2017 tanév munkarendje Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola Kollégiumi Tagintézménye 2016/2017 tanév munkarendje Időpont Nap Események megnevezése 2016. aug.31. sze Beköltözés a

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDŐSZAK Első tanítási nap 2016. szeptember 1. Utolsó tanítási nap 2017. június 15. Első félév vége 2017. január 20. A 12. osztályosok utolsó tanítási napja 2017.

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

TANÉV RENDJE

TANÉV RENDJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. p sz v h k sze cs p sz v szept. h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k 1 6

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 2016/2017 Megnevezés Időpont Felelős/program Tanév kezdő napja 2016. szeptember 1. Tanévzáró napja Szorgalmi idő 2016. szeptember 1. Az első félév vége 2017. január 20. Értesítés az

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 2015/2016. Helyi országos 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18 K 19 Sz 20 Cs Ünnep 21 P 22 Szo 2015. augusztus 23 V 24

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

1.. AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI. Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi jelképeket alapítja:

1.. AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI. Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi jelképeket alapítja: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT JJELKÉPEIIRÖL SSZÓLÓ 4/11995..((IIIIII.. 011..)) KT.. SSZ.. RENDELETÉNEK A 16/ /2005.(IX.. 01..)) RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben