a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 1"

Átírás

1 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 1 A Diósgyőri Gimnázium nagy múltú iskola, mint ahogy Miskolc is régóta iskolaváros. Már 1496-ban is működött a városban tanintézet. A miskolci középiskolákban a humán jelleg uralkodott, az 1940-es évek elején 4 gimnáziuma, 4 tanítóképzője, 2 kereskedelmi iskolája volt. A gimnáziumunk történetét 1917-től számítjuk, Miskolcon, hiszen 1897-ben alapították Ungvárott, ez ekkor városi állami főreáliskola volt. Elnéptelenedése miatt Miskolcra helyezték át 1917-ben ben gimnáziummá vált a főreáliskolából. Az iskolát minisztériumi rendelettel es tanévben Kassára telepítették ben kiutasítják az iskolát Kassáról, és ismét Miskolcra került. Az alapkőletétel, az iskola mostani helyén (Kiss tábornok u. 42.) június 23-án volt, Ortutay Gyula miniszter mondott beszédet.( 1. számú függelék) A jelenlegi iskolaépület tervezője Dávid Károly. A hagyományok őrzése, ápolása a közösség összetartó ereje, formálója. Éppen ezért érezte fontosnak dr. Peja Győző igazgató úr a hagyományőrzést is. Húsz éves igazgatósága alatt az iskola reformok sorát élte át és újabb hagyományokkal gazdagodott. A Magyar értelmező kéziszótár szerint a hagyomány: A közösségben tovább élő, tudatosan ápolt szokás, ízlés, felfogás, illetve szellemi örökség. Régóta általánosan ismert, használt. A nevelésben a hagyomány valamely nevelő közösségben folyamatosan tovább élő nézetek, szokások, érintkezési és kommunikációs formák, szabályok, szimbólumok és a hozzájuk fűződő megnyilvánulások rendszere. Hosszú időn keresztül kialakult szokások, hiedelmek, magatartásformák. Öröklődik és befolyásolja az egyén viszonyulását a közösséghez. A hagyományok szimbólumok, jelképek, szertartások megjelenési formái: A közösség jelképei: az iskolához való tartozás (sapka, jelvény, zászló, az iskola neve) az osztályhoz való tartozás (osztályképek, tablók) A közösséghez tartozást erősítő szertartások, ünnepségek: hivatalos ünnepek (évzáró, évnyitó) iskolai ünnepségek diák "ünnep"(diák napok, kilián-hét, japán nap ) A ballagáshoz köthető hagyományok: szalagavató

2 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 2 tablókészítés bolondballagás szerenád érettségi bankett érettségi találkozók tarisznya, pogácsa, fokos Új hagyományok, hagyományteremtés: új zászló új név ünnepélyes érettségi találkozók Tárgyi emlékek: meghívók iskolaújságok A miskolci Hunfalvy János Gimnázium Deák Ferenc utcai épülete

3 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 3 A névadás koronként is változik. Az iskola számára különböző személyek lehetnek fontosak, vagy a területi kötődésük, vagy valamilyen egyházhoz való tartozásuk a meghatározóbb. Miskolcon is általában az iskolák egy-egy híres, a történelmet befolyásoló személyiségről kapták a nevüket (Zrínyi Ilona Gimnázium, Herman Ottó Gimnázium, Könyves Kálmán Általános Iskola ). A név a közösséghez való tartozás egyik kifejezője. Fontos és meghatározó egy iskola életében a névadás, névváltás. A Diósgyőri Gimnázium háromszor változtatta meg a nevét ben vette fel a Diósgyőri Gimnázium nevet, jelképezve, hogy Diósgyőr egyetlen gimnáziuma, hagyományai is Diósgyőrhöz kötik. A ballagás is minden évben a Várban fejeződik be, jelvényében is a vár látható. Az iskola óta Diósgyőr zászlajának őrzője. Az 1997-es névadáskor felmerült az eredeti név, a Hunfalvy János felvétele, de Nagy Lajos királyé és Ernye báné is et megelőzően Kilián György Gimnáziumként volt ismert, ezt a nevet a minisztérium 1950-ben rendelte el. Az iskola nem is ismerte először a névadót, később kért majd kapott egy Kilián György életrajzot. (2. ábra) Kilián György az újvértanúknak, a munkásosztály, a párt hős mártírjainak egyike volt. A lakatostanonc gyári munkás Kilián az 1920-as évek végén a kommunista ifjúsági mozgalom vezetője volt március 21-én, Kispesten született, szegény munkáscsaládban. Az illegális üzemi újságot, a Vörös Tungsramot, majd az Ifjú Proletárt szerkesztette. Moszkvában végzett egyéves pártiskolát. Miután hazatért a rendőrség kémkedéssel vádolta, a bíróság hat év börtönre ítélte. Szabadulása után Bécsbe, majd Párizsba utazott, visszatért, a kémelhárítás megfigyelés alatt Kilián György tartotta. A Szovjetunióba szökött (egy szénszállító uszályon), mert Magyarországon helyzete egyre kilátástalanabbá vált. Egy óragyárban dolgozott, ahol sztahanovista lett. A II. világháborúban a szovjet

4 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 4 hadsereg katonája lett. ( 3. ábra) 1944-ben halt meg, tűnt el ismeretlen körülmények között állítólag Lengyelországban. Diósgyőr egyetlen gimnáziumát, majd az iskola köré kiépülő lakótelepet is Kilián Györgyről nevezték el. Az iskola 1956-ban kísérletet tett a neve megváltoztatására - Állami Szemere Bertalan Általános Gimnázium -, de ez a törekvés nem sikerült csak a bélyegző készült el. (3. ábra) 1950-ig az európai hírű földrajztudós, Hunfalvy János volt a névadó ben vette fel Hunfalvy János nevét, Weszprémy Jenő javaslatára. Több név merült fel ekkor is. Hunfalvy János a Szepességből származik, Nagyszalókon született 1820-ban. Eperjesen, Bártfán, majd a miskolci líceumban tanult. Eperjesen tanított, nevelősködött. Részt vett a szabadságharcban, majd Leiningen tábornok árváinak nevelését vállalta el. Támogatta az Afrika-kutató Magyar Lászlót, segítette könyve kiadásában. Tanított egyetemen - gimnáziumban is és volt magántanár, írt tankönyveket. Kitűnt nyelvtudásával. Anyanyelvén, a németen kívül megtanult magyarul, szlovákul, franciául, angolul. A klasszikus görög, római szerzőket eredetiben olvasta. Tanult Hunfalvy János olaszul, spanyolul. Eperjesen héber nyelvből vett leckéket. Elsajátított több keleti nyelvet is. Buda polgármestere volt. Szakterülete a földrajz volt, amit autodidakta módon tanult meg, jogi és teológiai egyetemeket végzett Németországban. Az MTA tagjai közé választotta. Ezekből a kis képekből is látszik, hogy milyen sokoldalú, színes egyéniség volt december 6-án hunyt el június 29-én a miskolci főreáliskola felvette a nevét. Tevékenységére emlékezve a miskolci ifjúság őrizte a késmárki gimnázium, az eperjesi líceum hagyományait, ébren tartotta a reformkor jeles felvidéki személyiségeinek emlékét. Az iskola neve mellett az iskola zászlója is összekapcsolja az iskola tanárait, diákjait. Több mint 100 éves története folyamán három zászlója volt. Az elsőről, a hunfalvysról, a kassairól nem tudjuk, hogyan nézett ki, de az évkönyvekből kiderül, hogy a diákok gyűjtöttek rá, mert fontosnak érezték, hogy legyen az összetartozásukat kifejező szimbólumuk.

5 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 5 A második zászlót ben veszi az iskola a vasgyári dolgozók adományából. A zászlót az iskola diákjai hímezték Weszprémy Jenőné irányítása alatt. Egyik oldalán a köztársaság címerével, a másikon a Hunfalvy János Gimnázium 1848 emlékére 1948 felirattal. Avatására május 8-án került sor, anyák napján a Stadionban ben, az iskola átadásának 50. évfordulója alkalmából kapta a mostani, a harmadik zászlaját. Az egyik oldalának alapja fehér, rajta van az iskola új jelvénye, és a 2000-es évszám, illetve a Diósgyőri Gimnázium felirat. A zászló másik oldala zöld színű, itt a 2000-es és az 1897-es dátum szerepel, a zászló közepén Ungvár Miskolc Kassa Diósgyőr felirat fogja körbe az aranyszállal hímzett könyvet és a tollat. A zászlórúd is igen idős. Az 1948/49-es zászló rúdjára került a 70-as években a Tanulni, tanulni, tanulni! feliratú KISZ-es zászló, 1990-ben a nemzeti zászló, november 20-án az új iskolazászló. Az ünnepségek kezdetét az iskolazászló bevonulása jelzi, elvonulása pedig az ünnepség végét. Hagyomány, hogy két tizenegyedikes, rendszerint egy fiú és egy lány, viszi be az ünnepségekre a zászlót, amit egy év múlva, mikor már 12.-esek, lesznek ünnepélyesen átadják a ballagáskor a következő párosnak, akkor rátűznek egy szalagot a zászlórúdra. Az iskola, ahogyan a nevét is a jelvényét is sokszor változtatta meg. Négy jelvénye volt. A Hunfalvy Gimnázium jelvénye a magyar koronás kiscímer volt, az Miskolczi m. kir. Áll. Hunfalvy János Reáliskola felirat szegélyezi alul. Ez volt az első és a legegyszerűbb. A második jelvényét az iskola az 1950-es években kapta, jellegzetesen szocialista szimbólumokkal, emlékeztet a Rákosi-címerre. A címer zárt. A belsejében aranyozott, függőlegesen sávozott tartományban, a jelvény tulajdonképpeni közepében látható egy A és egy G betű, utalva a gimnázium állami voltára. A két betű egy könyvön áll, és egy toll választja el őket. Ugyanaz a motívum, mint az új zászlón. Az egész mezőt körbefogja egy nemzeti

6 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 6 színekkel átfont babérkoszorú, a koszorú tetején az ötágú vörös csillag. Iskolai és politikai szimbólumok egyaránt vannak tehát rajta. A harmadikat az 1950-es évek közepén tervezték, visszaemlékezések szerint dr. Peja Győző igazgató úr. Pajzs alakú, felül egy vékony piros mezőben Kilián Gimn. felirat aranyszínnel. A címer közepét kettévágja egy kétszínű mező. A sötétebb kék mezőben a függőleges magyar zászló látható, a világosabb kék mezőben a Diósgyőri vár stilizált képe helyezkedik el, alatta a Diósgyőr felirat. A pajzs alját piros sáv zárja. A negyedik, a mostani címer alakja hasított pajzs. A gimnázium ben készítette, mikor nevét is megváltoztatta. Sötétkék alapon a Diósgyőri vár aranyszínű, stilizált képe látható. A fenti felirat: Diósgyőri Gimnázium. Az alsó: Miskolc. A címer bal sarkába a piros-fehér-zöld trikolór van festve. Az iskolai formaruha és a jelvény az iskolai ünnepek fontos kelléke. Vannak olyan ünnepélyek - évzáró, évnyitó, március amikor formaruhát viselnek a tanulók. Ez ma is és régen is a lányoknál matrózblúz, fekete szoknya. A fiúk sötét ünneplő öltönyben, nyakkendőben kötelesek megjelenni. Ma nincs az iskolában egyenruha, de régebben megszabták, hogy milyen ruhában illik iskolába járni. A lányoknak hétköznap sötétszínű (fekete vagy kék) színű munkaköpenyt, a fiuknak nem cifra és nem hivalkodó utcai ruhát kellett viselni. Megszabták, hogy a fiuk hajviselete nem lehetet 5 cm-nél hosszabb. (Egy hirdetés: A csúnya, kócos főket egyszerűen kopaszra nyíratjuk! ) A miskolci diákság körében is elterjedt a diáksapka viselete, az 1950-es 60-as évekre a legjellemzőbb. A sapka jól megkülönböztette az iskolák diákjait. Az as tanévtől kezdődően kötelező volt az ifjúság számára a megállapított és tisztán magyaros motívumú zöld diáksapka, ami ún. Bocskai-sapka volt, elöl az iskola jelvénye, a koronás magyar címer, alul és hátoldalán zöld színű koszorúval. A miskolci diákok még mindenfelé a német "Burschenmütze"-t viselték, amikor növendékeink már

7 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 7 címerpajzzsal díszített magyaros katonasapkát hordtak. 1932/33-as évkönyvben: Testületi kivonulások alkalmából a tanulóifjúság katonás rendben mindig diáksapkában (tollal) jelent meg. Az 1950-es évek elején sötétkék színű ködvágó volt a kötelező viselet. Az 1955/56-os tanévben (április 25-étől) új, siltes sapkát vezettek be. (5. ábra) Az osztályközösség formálásában nagy szerepe van másik két hagyománynak. Az egyik, egy nagyon régi hagyomány az osztályfényképezés, mióta megvan hozzá a technika és a pénz, készülnek az osztályokról fényképek. Mostanság már egy évben két kép is Hunfalvy iskolás osztálykép készül az osztályokról, egy az osztályteremben, a másik kint az iskola előtt, a képen látszik a gimnázium homlokzata. A másik, igen régi hagyomány a negyedikesek tablókészítése. Ez minden iskolára jellemző. Új hagyomány a tablóképek kiállítása a város valamilyen üzletének kirakatában. A régi tablókon általában csak a fényképek, az érettségi időpontja, az első érettségi találkozó, az iskola neve és esetleg a tagozat neve szerepel. (6. ábra) A tablókon megjelenik a kor ízlése, a régieken szecessziós keretben vannak a fényképek, a háború után megjelenik a magyaros motívum. A kor politikája is felismerhető néhányon, különösen az 1950-es évek első felében: kalapácsos munkásember, gabonakévét tartó paraszt, traktor, a korszakot szimbolizáló galamb, földgömb, csillag. Sok tablón vannak a tudást, a tanulást jelképező tárgyak, mint például könyv, bagoly, toll. A vár sokkal többön jelenik meg, mint a gimnázium képe, bár ilyen is van. A tablón a fotók elhelyezése a kor haladó művészeti ágát is képviselik. A 70-es években készült tablók felosztása ilyen: Itt a fényképeket a különböző mezőkben helyezték el, középen a tanárok, a két szélen általában a diákok, néha külön a fiúk, lányok. A képek néha csoportosítva vannak elhelyezve. Az 1997-es tablón egy graffittys fal a háttér.

8 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 8 A tabló külső megjelenése megmutatja az osztály szellemiségét, jellegét. Az osztályok mindig törekszenek a legfeltűnőbb tablót elkészíteni, bár ennek korlátot szab az anyagi helyzet. A negyedik évfolyamhoz még sok más szokás is fűződik. Az utolsó évben elsőnek a szalagavató adódik, december elején. Egy 1954/55-ből származó feljegyzés a végzősök búcsúztatásáról: Ma lesz a IV. osztályosok csengőbúcsúja Este 7 órakor zártkörű iskolaest lesz. Május én a IV. osztályosok összefoglalója elnök jelenlétében. Akkor még csengőbúcsú volt, egy évvel később (1955/56) már szalagavató vacsorát említenek. A rendezvényt a 60-as években az iskola tornatermében rendezték meg, majd egy pár évig a Hámor Étteremben, a 80-as évektől a Vasasban, amely helyszíne volt az iskolai báloknak is, csak mostanában kerültek át az ITC székházba. A szalagavatónak is hagyományos, mára már egységesen kialakult szertartása van. Megszokott, hogy minden osztály, minden éven készít meghívót a tanároknak, az osztály igényességétől függ ennek a kinézete. A diákok osztályonkénti bevonulása után feltűzik a szalagjukat. Az olyan diákoknak, akiknek valamelyik szülője is kiliános volt ő tűzheti fel, a többieknek az osztályfőnök. Ez a kis szalag 2-5 cm széles. Eleinte valamilyen szövetből készült, később selyemből, ma már a legtöbb bársonyból. Akadnak különleges anyagúak is, mint például az 1973-ban végzett IV. C-é műbőrből készült. Legrégebben csak egyszerűen filctollal írták rá a szöveget, később rányomták, de a legtöbb hímzett szalag. Azokon is, mint a tablókon is rajta van a kor művészete, az 1966-ban végzettek geometriai alakzatokat rajzoltak rá például. (8. sz. függelék) A régi szalagok egyszerűbbek, azokra nem volt kiírva a gimnázium neve, csak a monogramja, vagy a címere köré írták fel. Van olyan szalag is, ahol nincsen megnevezve az iskola. A érettségi időpontja minden szalagon szerepel, van, ahol az is, mikortól járnak a gimnáziumba. Az osztályok attól függően, hogy mit tartottak fontosabbnak felírták rá a tagozatot, vagy az azt szimbolizáló jelet, vagy az iskola jelvényét. Ezt a szalagot a télen a kabátjukra erősítve hordják. Így különböznek meg, ütnek el a többiektől. A szalag feltűzése után kisebb műsorral zárul az este. A szalagavató tekinthető a diákhét első programjának, bár rendszerint nincsenek egy héten. A mai diákhét a régi forradalmi diáknapokból nőtte ki magát. Általában az első és utolsó évesekhez kapcsolódik, hiszen ők vesznek részt benne.

9 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 9 Az elsősöknek ekkor van a kopaszavató. A név változó volt, hívták: cumi-bulinak, balekavatónak is. Ez az első évesek beavatása. Megszokott módon elmondanak egy fogadalmat, ami 1988-ban így szólt: Én fogadom, hogy Miskolc városának- mely nekem otthont ad és tudással vértez föl- hűséges és szorgalmas polgára leszek: iskolai kötelezettségeim híven teljesítem, a társadalom javait őrzöm, megbecsülöm és-lehetőség szerint gyarapítom. Méltó leszek mindazokhoz, kik ezt a várost létrehozták, megvédték, építették: munkájukkal és eszméikkel gazdagították. Őrzöm és ápolom a magyar szabadság és függetlenség zászlóvivőinek szellemét, nevét, emlékét. Tisztelettel fordulok minden békés nép felé: s erősítem a testvéri barátságot szocialista országok népei között. Fogadj be Miskolc, hozd felszínre értékeimet, formálj nemessé, eddz acélossá, s égesd belém országformáló hited, hogy majd én is formálhassak! Ez a szöveg túlságosan komoly a maiakhoz képest, ma már viccesebb oldalról közelítenek, és sokkal lazább a szövege. Napjainkban ez a fogadalom tréfás, diákos hangvételű. A negyedikeseknél a legfontosabb program a diákigazgató választás, amire műsorral, kampánnyal készülnek. A hét legrégebbi programja a tanár-diák kosárlabda mérkőzés, amelyet először 1958-ban rendeztek, a végeredmény döntetlen volt. A másik ilyen kevésbé régi hagyomány a diákigazgató választás. A diákigazgatót 1985-től választanak, eddig is volt ilyen műsor, csak a diákigazgatót megbízták, rendszerint az ifjúsági szervezet vezetőjét december 3-án volt az első diákhét kísérleti jelleggel, a korábbi egy napos programok helyett. A korábban megszokott december eleji időpontról átkerült a téli szünetet megelőző hétre. A Diósgyőri Gimnáziumban már évek óta hagyomány a diákhét rendezvénysorozat. December első hetére időzítették, (a város ekkor emlékezett meg felszabadulásának évfordulójáról. (1944. december elején foglalták el az orosz és a román csapatok Miskolcot.) Ennek keretében a szerdai önkormányzati napon az iskola irányítását a diákigazgató vesz kezébe. S hogy ki lesz az igazgató az a hetet megelőző csatározások során dől el. A negyedikesek nemcsak ezekben az újságokban, hanem az óraközi szünetekben, pólóval, plakátokkal is kampányolhatnak. A győztes egy napra átveheti az iskola jelképes kulcsát. Ezen a napon rendszerint fordított nap van és volt.

10 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 10 Mindegyik jelölt mögött természetesen ott áll az osztály. Rendezvényünket divatbemutató, Ki mit tud, tanár-diák meccsek, diszkó és az elsősök hagyományos tréfás avatása színesítették. Régen készítettek erre az alkalomra meghívókat is, ma már nem. Az 1940-es évek elején jelent meg Kassán a Hunfalvys diák című diákújság. A legrégebbi a Hunfalvys diák, amelyben az önképzőkör diákjainak munkája jelenik meg nyomtatásban. Az újságban sok cikk témája foglalkozik az 1920-as trianoni gyásszal: Üzenünk néktek, erdélyi diákok!, Ami a románoké maradt: ARAD. Megjelennek benne az önképzőkör diákjainak verse, elbeszélése, viccek, aranyköpések, hirdetések. Szól cikk a névadóról és más híres emberekről( Watt), van benne könyvajánlás, olvasónapló, sport eseményekről szóló vagy éppen azt beharangozó beszámolók és megjelennek benne az iskola hírei is től 1989-ig jelent meg az Iskolánk életéből című iskolaújság 16 száma. Alkalmanként példányban. Szerkesztői: Gazsó Lászlóné, Tatár Albertné, Fábián József voltak. Az újság amellett, hogy az ifjúság szocialista szellemű nevelését szolgálta, megörökítette az iskolaév fontosabb eseményeit, a versenyeredményeket, megemlékezett az iskola neves személyiségeiről. A mai diákújságok általában a diákheti kampányt szolgálják. 3-3 kiadást élt meg a NEWS(O) 1998, és a Suliújság Lapkísérletek voltak: Irkafirka, Áfonya, Lumbágó Híradó, ÉS?!, Törökverő. A NEWS(O), Suliújság egy sémájú. Bemutatják benne az új évfolyamokat, írnak a diákhét eseményeiről, az elmaradhatatlanok a viccek, aranyköpések, képregények és a keresztrejtvények. Beszámolnak az év eseményeiről is vagy egy már megtörtént eseményről, (kopaszavató, szalagavató, sítábor) rövid ismertetése. Kisebb elbeszélések, történeteket is közreadott. A Törökverő című újság csak propaganda fogás, hiszen a Diák-hétre készült horoszkóppal, rejtvénnyel, viccel, műsorajánlóval.1989-ben indult az Áfonya Szabó Gábor szerkesztette, csak pár hónapos újság volt. A Kilián-hét utolsó napján van a karácsonyi műsor, amit 1989-től tartanak meg az aulában. A karácsonyfa attól az évtől kezdve minden évben az előcsarnokban van felállítva.

11 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él ban volt az első ballagás az iskolában. A ballagás korai formái az évkönyvekben: A VIII. osztályú tanulók május 5-én, az utolsó tanítási óra után, megható módon búcsúztak el a tanári kartól és az egész tanuló ifjúságtól, majd Ballag már a vén diák-ot dudolva körüljárták az iskola udvarát és eltávoztak az intézetből. Fiatal iskolánkban ez volt az első eset, hogy a távozó diákok így búcsúztak el. 1 A következő évben a nyolcadikosok már bementek a tantermekbe is május 7-én Péter Imre nyolcadikos tanuló már búcsúzó szavakat intézett az iskola tanulóihoz. Az évi értesítőben a ballagásnak már külön rovata van, (eddig az iskolai élet egyéb eseményei között említik meg): ebben az évben már kialakul a ballagás szertartásrendje: A VIII. osztályú tanulók május 9-én, az utolsó tanítási óra után, megható módon búcsúztak el a tanári kartól és az egész tanuló ifjúságtól és ünnepélyes keretek közt adták át az intézeti zászlót a VII. osztálynak. Az ünneplőbe öltözött osztály díszmenetben vonult el a zászló előtt, majd az egész tanuló ifjúság jelenlétében átadta ezt a VII. osztálynak. 2 Molnár Sándor a hetedikesekhez, Bíró László az iskola tanáraihoz és tanulóihoz szólt. Ezután az évkönyvek rendre közreadják a nyolcadikos diák beszédét. A negyedikesek következő időbeni sorrendet követve - szokása a bolondballagás. A hivatalos ballagást megelőzően furcsán, bolondosan felöltözve és a szokottól eltérően is elbúcsúznak iskolájuktól, tanáraiktól. Tanáraiktól egy másik szertartással is búcsút vesznek, a szerenáddal, ez mindig a ballagás előtti este van. A ballagók énekelnek a tanáraik háza, ablaka előtt. A ballagás köré egész sor hagyomány, szokás, tárgy csoportosul. A ballagásra készülnek meghívók, amiben a tanárokat, szülőket hívják meg ünnepségükre. Ennek a meghívónak hagyományos formája van. Az elején vagy a vár, vagy az iskola képe, vagy valamilyen tanulást, tudást, esetleg ballagást szimbolizáló képet helyeznek el. Egy meghívóban van együtt a 4 párhuzamos 1 A miskolci m. kir. Áll. Hunfalvy János Reáliskola XI. évi értesítője az iskolai évről. Miskolc, p A miskolci m. kir. Áll. Hunfalvy János Reáliskola XI. évi értesítője az iskolai évről. Miskolc, p. 35.

12 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 12 osztály, feltüntetve azokat is, akiktől búcsúznak. Minden oldalon egy útra bocsátó üzenettel. Az iskolát és a IV. osztályosok termét a III. osztályosok díszítik fel az alsóbb évesek hozta virágokból. A ballagás előtt egy kis műsort is adnak. Majd a végzősök végigjárják utoljára az iskolájukat, ballagási énekeket énekelve, a hivatalos műsor a sportpályán van, ahol átadják a zászlót, és az igazgató úr elbúcsúztatja őket. Az 1964-es ballagás jellegzetessége, újdonsága a lampionos felvonulás, az Észak és Dél Kiliáni lakótelepen. A Diósgyőrhöz való kötődés egyik szimbóluma az is, hogy a végzősöket minden évben a várban búcsúztatják fáklyás menettel. Ez a hagyomány 1970-ben kezdődött el, akkor is volt egy kis műsor a Várban. Fénykép. (13. számú függelék) A ballagás alkalmából adják át a dr. Peja Győző emlékgyűrűt és az Alma Mater díjat is. A dr. Peja Győző emlékgyűrű alapítvány 1993-ban jött létre.kuratóriuma emlékgyűrűt adományoz mindazon tanároknak, akik kiemelkedő szerepet töltöttek vagy töltenek be az iskola életében ben az Alma Mater díj létrehozása, amit végzős diákok kapnak. A végzősök útravalóul a 11-esektől kapnak egy tarisznyát. A tarisznya jellege, dísztelensége, vagy éppen díszessége koronként változik. Régen inkább a dísztelen volt a népszerűbb, a régi útra, világgá menő legények jelképének követése miatt. A hagyománykövetőbb 11-esek inkább posztóból készítettnek tarisznyát, mások filcből, de akadnak bársonyból készültek is. Kívülről ráírják a dátumokat, esetleg az iskola címerét tetetik még rá. És a kor ízlésének megfelelő mintát hímeztetnek bele, ez általában valamilyen magyaros motívum. A tarisznyába kerül hagyományosan egy egyforintos, a szegénylegény motívumból adódóan hamuba sült pogácsa és az iskola fényképe, illetve egy verses idézetes kis könyvecske. Régen a fiúknak egy fokost adtak, amire ráakaszthatták a tarisznyát, mint egy útra induló vándor. Az iskolában először május 17-én érettségiztek, ekkor tizenketten júniusában vizsgáztak először lányok. Az elballagott diákok az érettségi találkozókon találkozhatnak újra, amiket rendszerint 5 évente rendeznek. (16. számú függelék) Új hagyománya az iskolának,

13 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 13 hogy az érettségi találkozóra jövők először az elhunyt tanároknak emléket állító emléktáblához mennek az előcsarnokban. Az érettségi után hagyományosan megrendezik az érettségi bankettet, aminek a hangulata már egy kicsit komolyabb, érettségizettekhez méltó. Az anyagi helyzettől függ az, hogy ki melyik éttermet választja, vagy rendez-e egyáltalán. De nemcsak a régi osztálytársak találkoznak öt évente, hanem a régi tanártársak is ben rendezték az első tanártalálkozót, amit aztán évente rendeznek meg. A nyugdíjba vonult, más iskolába átment és a megmaradt tanárok találkozója. A tanárok körében elterjedt, régi hagyomány a karácsonyi vacsora. Amit az 1950-es évektől minden évben megrendeznek. Bartha István, volt igazgató elmondása: Tudomásom szerint korábban Miskolcon nem volt olyan iskola, ahol karácsony előtt családi jellegű tanári vacsorát rendeztek volna. "Kalapból" kihúzott nevek alapján egymást kölcsönösen megajándékoztuk, és az ajándékhoz testre szabott szöveget is írtunk. Nem lehetett kivételezés, részrehajlás, mert a megajándékozandó személy nevét a véletlen döntötte el. Ismerni kellett egymást, hogy ne kövessünk el nagyobb bakit. Az est fénypontját jelentette a csaknem mindenkit célba vevő paródia felolvasása, amely megtörtént eseményeket, egyéni gyengeségeket figurázott ki. A paródia atyamestere, megalkotója, előadója Kiss András igazgatóhelyettes volt az én időmben. Az iskola egyéb hagyományai, szokásai Az 1985/86-os tanévben a Kamarás István tiszteletére Kamarás István Középiskolás Kosárlabda Emléktornát indítottak a Kilián-hét részeként. Az első tornát a Földes Ferenc Gimnázium csapata nyerte. A vándorserleget Kamarás Istvánné adta át a győztes csapat kapitányának, amit egy évig birtokolhattak től a lányoknak is rendeznek ilyen versenyt. A Kamarás-Kupát minden évben megrendezik a középiskolák között, ez a kezdeményezés hagyománnyá vált. (A kosárlabda sport meghonosítása a Kamarás házaspár nevéhez fűződik.) Ehhez kapcsolódik a Japán nap rendezvényei. Az 1993/94-es tanévben kezdődött el a japán tanítása, anyanyelvi tanárokkal. Ezen a napon, meg lehet

14 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 14 ismerkedni a japán kultúrával, szokásokkal, viselettel, ételekkel. A japán tanárnő vezetésével a nyelvet tanuló diákok adnak elő kisebb műsort. A tanárgyerekeknek hagyományosan rendeznek az iskola diákjainak részvételével Mikulás-napi estet, ez a klubban szokás lebonyolítani. Különböző iskolai szervezetek vannak a kezdetektől fogva, ezek nagy része még Kassán alakult ki. Úgy, mint az első önképzőkörök, vallási egyesületek (1946 a Soli Deo Gloria Alvinczi Péter Kollégiumának megalapítása.),a 202. számú Örvénykő Cserkészcsapat, ami mindig részt vett a különböző kassai rendezvényeken. A kassai sportéletet, a Toldi Miklós Sportkör jelentette, tanulót foglalkoztatott (foci, atlétika, kosárlabda, torna, vívás, úszás, téli sportok) szeptember 26-án a fizikaszertárért felelős Diákkaptár megalakulása szeptember 26. Petőfi Sándor önképző kör ezen belül Sakk-kör is működött. A Kassán induló Segítő Egyesület, ami tanulót könyvekkel segített nem kezdhette meg munkáját Miskolcon es tanévben a Szülői Munkaközösséget szervezik meg, ami még most is működik. A, hagyományosan minden évben megrendezett kirándulások: 1985-től Németországba, 1990-től Franciaországba, 1981-től a tátrai sítábor (ami egy cserediák rendszerből nőtt ki) Ma már nem hagyomány az egész iskolás bükki kirándulások, az osztályok rendszeres pesti színházlátogatása. Rendszeresen, minden évben rendeznek az iskolában farsangi bált, jótékonysági bált tól van minden decemberben az iskolában ásványbörze és a hozzákapcsolódó Vaskobak geológiai verseny (a fenti kép erre a rendezvényre való meghívó) Az iskola hagyományosan részt vesz óta a grazi matematika versenyen. Az 1950-es, 60-as évekre volt jellemző, hogy a szünetekben öt fős sorokban kellett sétálni. Az iskola avatta fel Tompa Mihály emléktábláját: A Magyar Könyvhéttel kapcsolatban május hó 18-án iskolánk felavatta és megkoszorúzta a Tompa utcában Tompa Mihály emléktábláját. Ünnepélyünk műsora a következő volt: 1. Himnusz.

15 a Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él 15 Énekelte az egész tanuló ifjúság. 2. Tompa Mihály: A madár fiaihoz. Szavalta Kovács Béla VI. o. tan. 3. Avató beszédet mondott és az emléktáblát megkoszorúzta Pólay Vilmos dr. tanár. 4. Szózat. Énekelte a tanuló ifjúság. A jobb osztályok vezettek magukról, osztályukról osztálykrónikát. Hagyomány volt, hogy az őszi munkával, szürettel összeszedett pénzből vettek egy könyvet az iskolai könyvtár részére. Új hagyomány, hogy az iskola kiad magáról egy képeslapot. A tavalyi képeslap: Diákélet Alapítvány kapja. A képeslap eladásából befolyó pénzt a A Múlt erős gyökér Jelen és Jövő belőle él Ez a felirat olvasható a kiskunmajsai 1956-os múzeum egyik termének a falán. Szerintem ez örök igazság. A Diósgyőri Gimnázium mindenkori tanulói és tanárai számára is meghatározó a múlt, a hagyományok, a régi nagyok hagyatékai. Mert a diákok az iskolán keresztül határozzák meg magukat a város életében és majd a világban. A diákok és hagyományai tesznek olyanná egy iskolát, mint amilyen. Az iskola számára fontos a hagyomány, mert nélküle nem képzelhető el a Jövő.

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2.

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (I.29.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának történelmi zászlóiról Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve A Madách Imre Kollégium éves munkaterve a 2014 / 2015. tanévre Készítette: Magyar Zoltán Balassagyarmat 2014. augusztus 1 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: 2014. szeptember 1. A tanév záró napja:

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola MUNKATERV 2014-15 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 2014. SZEPTEMBER H 1 8 15 22 29 Évnyitó + 3. of óra Enapló ellenőrzése szept. 14-19. lengyel diákcsere

Részletesebben

1.. AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI. Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi jelképeket alapítja:

1.. AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI. Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi jelképeket alapítja: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT JJELKÉPEIIRÖL SSZÓLÓ 4/11995..((IIIIII.. 011..)) KT.. SSZ.. RENDELETÉNEK A 16/ /2005.(IX.. 01..)) RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A 2014/2015. tanév helyi rendje

A 2014/2015. tanév helyi rendje A 2014/2015. tanév helyi rendje A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló EMMI rendelet (3. ) előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmények munkatervükben hatátozzák meg a tanév helyi rendjét.

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. szept. 1-7 8.00 Évnyitó utána 3 osztályfőnöki óra 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2. szept. 8-14 a 12-es évfolyam

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az adományozható iskolai díjak kritériumrendszere Tartalom 1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum ( Iskolánkért a magyarországi

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Bibó István Gimnázium. arculati kézikönyv 2009

Bibó István Gimnázium. arculati kézikönyv 2009 Bibó István Gimnázium arculati kézikönyv 2009 A kézikönyv részei arculati alapelemek arculati kiegészítők arculati azonosítók 1.01. embléma 1.02. jelmondat 1.03. jelvény 1.04. zászló 1.05. betűtípus 2.01.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1. P 2. Szo 3. V 4. H 5. K 6. Sz 7. Cs 8. P 9. Szo 10. V 11. H 12. K 13. Sz 14. Cs 15. P 16. Szo 17. V 18. H 19. K 20. Sz Ünnep 21. Cs 22. P 23. Szo 24. V 25. H 26. K 27.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban

Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban Történelemtanítás a gyakorlatban Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban Repárszky Ildikó Saját családi fényképeim alapján néhány elképzelhető téma, illetve az odatartozó képek elemzési szempontjai,

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV igazgató Időpont Esemény Felelős SZEPTEMBER 1. 17.00 Tanévnyitó ünnepség a 9. évfolyam számára Poór Mária, Berczeliné

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben