Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna"

Átírás

1 A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII XVIII. SZÁZADBAN Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon Bibliográfia Szerkesztette: Szedmák Andrea Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

2 AZ ISKOLAI SZÍNJÁTSZÁSRÓL ÁLTALÁBAN SCHOOL DRAMAS IN GENERAL I. 1. BALOGH F. András, Szent István alakja és a német irodalom történelmi diskurzusának változása a század fordulóján = Hol vagy, István király? A Szent István-hagyomány évszázadai, szerk. BENE Sándor, Gondolat, Budapest, 2006, [Girzich Franz Xavier Szent István drámájáról] I. 2. BÉCSY Tamás, Másvilág és evilág: A XVIII. századi magyar drámák műfajairól, It, 1996/1 2., I. 3. BENE Sándor, Theatrum politikum: Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a kora újkorban, Kossuth Egyetemi, Debrecen, I. 4. BENŐ Attila, Drámafordítás és pragmatikai adaptáció = Ismeretség. Interkulturális kapcsolatok a színház révén, Scientia, Kolozsvár, 2005, I. 5. BÍRÓ Béla, Drámaelmélet, Scientia, Kolozsvár, I. 6. BODÓ Márta, Gyermekek barátja. Gyermeknevelő, erkölcsnemesítő színjáték házi használatra. Nevelés és színház a 18. század végén = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) I. 7. BODÓ Márta, Iskola és színház: az iskoladráma neveléstörténeti és pedagógiai szerepe, Verbum, Kolozsvár, I. 8. BORSA Gedeon, Euripidész magyar fordításának 16. századi kiadása, Magyar Könyvszemle, 1998/1., I. 9. CZIBULA Katalin, Két napnak a nagy égen nincs helye Szent László király alakja az iskolai színpadon és a hivatásos színjátszás kezdetén = Vállal magasb mindeneknél : A Szent László-herma Győrbe érkezésének 400. évfordulóján megtartott tudományos konferencia előadásai, szerk. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert SZÉKELY Zoltán, Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága, Győr, 2008, I. 10. CZIBULA Katalin, Néhány iskoladráma női szerepeinek vizsgálata = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) 2

3 I. 11. CZIBULA Katalin, Sciencia és sapientia = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I. 12. Andrzej DABRÓWKA, Genre questions around early drama = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár; Partium, Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) I. 13. Andrzej DABRÓWKA, Medieval theatre of schools. Educational beginnings of early drama = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I. 14. Andrzej DABRÓWKA, The Middle Ages after the Middle Ages. Medievalism in the Study of European Drama and Theatre History = Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest, 2008, (A régi magyar színház, 3.) I. 15. DEMETER Júlia, Allegories in Occasional Performances on Eighteenth-Century Hungarian School Stage = Irene EYNAT-CONFINO Eva SORMOVA, Patronage, Spectacle, and the Stage, Theatre Institute, Prague, 2006, I. 16. DEMETER Júlia, Anachronistic School drama: Flourishing Theatre = Franz A. J. SZABÓ Antal SZÁNTAY István György TÓTH, Politics and Culture in the Age of Joseph II., Budapest Edmonton, 2005, I. 17. DEMETER Júlia, A Buda trágédiája és az iskolai színjáték = Kolligátum. Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére, szerk. DEVESCOVI Balázs SZILÁGYI Márton VADERNA Gábor, Ráció, Budapest, 2007, I. 18. DEMETER Júlia, Égi és földi hatalom. A hatalom legitimációs kérdései a 18. századi magyar színpadon = Testis Temporum. Tanulmányok a magyar művelődés történetéből, szerk. ZÁVODSZKY Géza, ELTE TFK Alapiskolai Tanárképzésért Alapítvány, Budapest, 2003, I. 19. DEMETER Júlia, Fösvények, parasztok, bohócok (Magyar nyelvű iskolai komédiák) = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) I. 20. DEMETER Júlia, From teaching a moral to professional entertainment = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, 3

4 Miskolc, I. 21. DEMETER Júlia, Hungarian School Theatre. A Short Survey = Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest, 2008, (A régi magyar színház, 3.) I. 22. DEMETER Júlia, Játékunkból víg oktatást vegyetek : A magyar nyelvű komédia a 18. század második felében, ItK, 1998/3 4., I. 23. DEMETER Júlia, La rencontre du baroque et du classicisme sur la scène hongroise = Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Philosophica, Miskolc, 1998, I. 24. DEMETER Júlia, Palotás cselek a színpadon. A hatalom legitimációs dilemmái az iskolai színpadon = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS- SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) I. 25. DEMETER Júlia, Vers vagy próza? A 18. századi magyar nyelvű színjátékszövegek átalakulása = Szövegkönyv. Tanulmányok Kerényi Ferenc hatvanadik születésnapjára, szerk. SZILÁGYI Márton VÖLGYESI Orsolya, Ráció, Budapest, 2005, I. 26. DEMETER Zsuzsa, The dramaturgy of Baroque court love A barokk udvari szerelem dramaturgiája = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I. 27. Amadeo DI FRANCESCO, Metastasio heroikus drámáinak fordításai a 18. századi magyar irodalomban = Amadeo DI FRANCESCO, Kölcsönhatás, újraírás, formula a magyar irodalomban. Tanulmányok, Universitas, Budapest, 2005, I. 28. Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a színház- és drámatörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, (A régi magyar színház, 4.) I. 29. Források és ritkaságok a győri színjátszás történetéből a 17. század elejétől 1849-ig, I., szerk. BANA József MÁRFI Attila, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Győr,

5 I. 30. Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD- ROM, Miskolc, I. 31. JÁNOS István, A Bor és a Víz vetélkedése, Néprajzi Látóhatár, 2001/1 4., I. 32. JÁNOS István, A bor és víz vetélkedése = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I. 33. JÁNOS István, Parabolák a színpadon = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) I. 34. JÁNOS István, A profán mint példázat az iskolai színjátszásban = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I. 35. JÁNOS István, A Theatrum mundi és az iskolai színjátszás = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) I. 36. JÁNOS Szabolcs [JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs], Az érzékenység mint dramaturgiai kategória = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I. 37. JÁNOS-SZATMÁRI Ildikó, Az idegen alakja a XVIII XIX. század fordulójának magyar drámáiban = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I. 38. JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Az érzékenység drámái, Partiumi Egyetemi Szemle, 2002/1., I. 39. JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Műfaji kategória és dramaturgiai jelentés, Theatron, 2003/1., I. 40. JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Színház, templom, iskola, Theatron, 2000/4., I. 41. Irena KADULSKA, The Community of Viewers. Theatre Audiences in Poland in the 18th Century = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és 5

6 színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS- SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) I. 42. KERÉNYI Ferenc, Szent István alakja a régi magyar drámákban, Somogy, 27. (1999/6.) I. 43. KILIÁN István, A századi magyarországi drámák tipológiája = Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest, 2008, (A régi magyar színház, 3.) I. 44. KILIÁN István, Beszámoló a századi magyar dráma- és színházkutatás eredményeiről ( ), Magyar Könyvszemle, 2002/2., I. 45. KILIÁN István, Church, School Drama and Stage in the 17 18th Centuries = Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Philosophica, Miskolc, 1998, I. 46. KILIÁN István, Dráma Dobó Istvánról és az egri vár védelméről. Eger 1700., Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve, 2000, I. 47. KILIÁN István, Egyház, iskola, dráma és színjáték a XVII XVIII. században = A magyar művelődés és a kereszténység: La civiltá ungherese e il cristianesimo: A IV. Hungarológiai Kongresszus előadásai, szerk. JANKOVICS József MONOK István NYERGES Judit, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Scriptum, Budapest Szeged, 1998, I. 48. KILIÁN István, Ismeretlen iskoladráma gyűjtemény a XVII XVIII. századból, Borsod Miskolci Füzetek, Irodalomtörténet 5., Miskolc, 1967, 95. I. 49. KILIÁN István, Latin nyelvű komédia 1720-ból a miskolci Levéltárban: Voluptas a deluso adolescente delusa, Herman Ottó Múzeum Évkönyve X., Miskolc, 1971, I. 50. KILIÁN István, A régi magyar dráma többnyelvűsége a XVII XVIII. században = Hatalom és kultúra, I., szerk. JANKOVICS József NYERGES Judit, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2004, I. 51. KILIÁN István, Régi magyar Mária-siralmak = Nyelv Irodalom Társadalom. A Felvidék szerepe a magyar tudományosságban, szerk. BÁRCZI Zsófia VANČONÉ KREMMER Ildikó, Univerzita Konštantína Filozofa v. Nitre, Nyitra, 2007,

7 I. 52. KILIÁN István, Színjáték a jelenlegi Szlovákia területén a században = Kolligátum. Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére, szerk. DEVESCOVI Balázs SZILÁGYI Márton VADERNA Gábor, Ráció, 2007, I. 53. Markéta KLOSOVÁ, Zwei Spiele des Sebastian Macer und J. A. Comenius Schola ludus (Pars I IV) = Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest, 2008, (A régi magyar színház, 3.) I. 54. KNAPP Éva, Emblematic Mode of Expression in the 17 th 18 th Centuries in Hungarian School-dramas Emblematikus kifejezésmód a XVII XVIII. századi magyarországi iskoladrámában = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I. 55. KNAPP Éva, Esterházy Pál és az iskolai színjátszás = KNAPP Éva, Judit képit én viseltem. Kora újkori színház- és drámatörténeti tanulmányok, Argumentum, Budapest, 2007, I. 56. KNAPP Éva, Emblematikus kifejezésmód a XVII XVIII. századi iskoladrámában = KNAPP Éva, Irodalmi emblematika Magyarországon a században: Tanulmány a szimbolizmus ábrázolásának történetéhez, Universitas, Budapest, 2003, I. 57. KONCZ Attila, A rendezői utasítások vizsgálata egy 18. századi magyar dráma szövegében = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I. 58. A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, I. 59. A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, I. 60. MÁRFI Attila, A pécsi színjátszás kezdete a 18. században, Pécsi Szemle, 1998/tavasz nyár, I. 61. MÁRFI Attila, A pécsi színjátszás korai szakaszának kiemelkedő egyéniségei = Az Előadások Pécs történetéből '94 és az Előadások Pécs történetéből '95 című konferenciák válogatott előadásai, szerk. VONYÓ József, Pécs Története Alapítvány, Pécs, 1996,

8 I. 62. MÁRFI Attila, Thália papjai Pécsett. A pécsi színjátszás a XVIII. században és a reformkorban, Pro Pannonia, Pécs, I. 63. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, A magyarországi barokk iskoladráma-színlapok feltárásának és kiadásának főbb kérdései és első eredményei = Pro Scientia Aranyérmesek VII. Konferenciája. Gödöllő, november Előadások, szerk. PÁSZTORI Bernadett RADNAI Márton, Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, Budapest, 2006, I. 64. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, Az utolsó ítélet a magyarországi barokk iskoladrámákban = Apokaliptika és posztmodernitás, szerk. ŐZE Sándor SZELKE László, Szent Vince Szakkollégium, Piliscsaba, 2009, I. 65. MÉSZÁROS István, Ünnep, ifjúság, iskola egykor, Új Pedagógiai Szemle, 1995/12., I. 66. NAGY Imre, Ágistól Bánkig: a dramaturgia nyelve és a nyelv dramaturgiája, Pro Pannonia, Pécs, I. 67. NAGY Imre, Bögre, fazék, zatskó, bugyor (A magyar Zsugori és alakváltozatai) = Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest, 2008, (A régi magyar színház, 3.) I. 68. NAGY Imre A két egyhasiak (Magyar menekmusok) = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I. 69. NAGY Imre, Kűlgy, tűzbe, vaba. (Az ismétlődés dramaturgiája és a női szerepkör XVIII. századi közjátékaiban), Új Dunatáj, 2005/3., I. 70. NAGY Júlia, Hitvitázó drámák a században = Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne. Tanulmányok XVI XIX. századi hitvitáinkról, szerk. HELTAI János TASI Réka, Miskolci Egyetem BTK, Miskolc, 2005, I. 71. NAGY Júlia, Az iskolai színjáték a 18. századi nevelés-oktatásban, Iskolakultúra, 2004/1., I. 72. NAGY Júlia, Történelemoktatás drámajátékkal: 18. századi történelmi drámák a jezsuita nevelés és oktatás szolgálatában, Iskolakultúra, 2003/3.,

9 I. 73. NAGY Szilvia, A consultatio és a 18. századi iskolai színjátékok = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) I. 74. NAGY Zsófia Borbála, Színműfordító nők a XVIII. század végén = Ismeretség. Interkulturális kapcsolatok a színház révén, Scientia, Kolozsvár, 2005, I. 75. Néző, játék, olvasó. Dráma- és színháztörténeti tanulmányok, szerk. EGYED Emese, Kriterion, Kolozsvár, I. 76. NISTOR András, Egy műfaj igézete = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I. 77. NYÍRI Emese, Látvány és költészet (A 18. századi magyar árkádizmus problémái) = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) I. 78. PETRŐCZI Éva, English and a Hungarian Anti-Episcopal dialogue from the 16 th 17 th Centuries = Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest, 2008, (A régi magyar színház, 3.) I. 79. PETRŐCZI Éva, Religious and Secular Elements in the Emblems of Francis Quarles Francis Quarles Emblémáinak vallásos és szekuláris elemei = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I. 80. PINTÉR Márta Zsuzsanna, Bachusnak víg birodalma. A bor és víz vetélkedése a régi magyar színpadon = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS- SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) I. 81. PINTÉR Márta Zsuzsanna, A kárhozatos szerelemtől a szív jogáig. Szülői önkény és szülői szeretet az iskolai színpadon = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I. 82. PINTÉR Márta Zsuzsanna, La représentation de l eau sur la scène scolaire hongroise = Représentation de l eau dans la création théâtrale et musicale, (publiée sous la 9

10 direction d Irene Mamczarz), Editions de la Société Internationale d histoire Comparée du Théâtre, de l Opera et du Ballet, Paris, 2008, I. 83. PINTÉR Márta Zsuzsanna, Les succès et problèmes de l édition des anciennes oeuvres de théâtre hongroises = Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest, 2008, (A régi magyar színház, 3.) I. 84. PINTÉR Márta Zsuzsanna, Magyar nyelvűség a 18. század színmű-irodalmában = Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből, szerk. BÍRÓ Ferenc, Argumentum, Budapest, 2005, I. 85. PINTÉR Márta Zsuzsanna, A magyarországi Zsuzsanna-drámák = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) I. 86. PINTÉR Márta Zsuzsanna, A passiójátékok = A színháztudomány az akadémiai diszciplínák rendjében. In honorem Bécsy Tamás, szerk. JÁKFALVI Magdolna KÉKESI KUN Árpád, L Harmattan, Budapest, 2009, I. 87. PINTÉR Márta Zsuzsanna, Szent István alakja a régi magyar drámairodalomban = Hol vagy, István király?. A Szent István-hagyomány évszázadai, szerk. BENE Sándor, Gondolat, Budapest, 2006, I. 88. PINTÉR Márta Zsuzsanna, A történelem a nemzeti hagyományban = Társadalmak, nyelvek, civilizációk, szerk. GARACZI Imre SZILÁGYI István, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém, 2008, [Történelmi drámáinkról.] I. 89. PINTÉR Márta Zsuzsanna VARGA Imre, Nemzeti múltunk drámák tükrében, Vigilia, 2002/1., I. 90. Régi magyar prédikációk, század: egyetemi szöveggyűjtemény [A csíksomlyói passiók forrásaihoz], összeáll. SZELESTEI N. László, Szt. István Társulat, Budapest, I. 91. SÁRKÖZY Péter, Metastasio a 18. századi magyar iskolai színpadon = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I. 92. Summa: Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, PPKE BTK, Piliscsaba,

11 I. 93. SZABÓ Ferenc SJ, Az illúziótól a szent valóságig. Lét és látszat a színművészetben = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) I. 94. SZABÓ Ferenc SJ, A szent és a profán = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I. 95. SZÉKELY György, Boszorkák és királynők = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I. 96. SZELESTEI N. László, Gerhard Cornelius Driesch és az iskolai színjátékok = Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest, 2008, (A régi magyar színház, 3.) I. 97. SZELESTEI N. László, A Szűz Máriának siralmárul : barangolás a magyar passiók apokrif forrásvidékén, Vigilia, 2006/4., I. 98. SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Euripidész magyar fordítása a 16. század második feléből = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) I. 99. SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Euripidész magyar fordítása a 16. század második feléből, ItK, 1998/1 2., I SZIGETI Jenő, Hitvita a látomásban. Gál József 18. századi látása és az iskoladráma = Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne. Tanulmányok XVI XIX. századi hitvitáinkról, szerk. HELTAI János TASI Réka, Miskolci Egyetem BTK, Miskolc, 2005, I SZILÁRDFY Zoltán, Ádám és Éva barokk kultuszának és ikonográfiájának nyomai Magyarországon = Ikonográfia Kultusztörténet. Képes tanulmányok, Balassi, Budapest, 2003, I Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest,

12 I A színjátszó iskola a XVII XVIII. században. Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia, szerk. NAGY Júlia, Universitas, Budapest, I TAR Gabriella-Nóra, Gyermek a 18. és 19. századi Magyarország és Erdély színpadán, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, I TAR Gabriella-Nóra, Gyermekszínjátszás a 18. századi Magyarországon = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I TAR Gabriella-Nóra, Gyermekszínjátszás a 18. századi Magyarországon, Doktori disszertáció, Kolozsvár, I TAR Gabriella-Nóra, Társulat és közönség kommunikációja a felvilágosodás és a reformkor erdélyi színlapjainak tükrében = Ismeretség. Interkulturális kapcsolatok a színház révén, Scientia, Kolozsvár, 2005, I TUSNÁDY László, A dráma, mint az emberi teljesség nagy lehetősége = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I VARGA Imre PINTÉR Márta Zsuzsanna, Történelem a színpadon. Magyar történelmi tárgyú iskoladrámák a században, Argumentum, Budapest, I VÖRÖS Imre, Péczeli József Zaïre-fordítása = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) KATOLIKUS ISKOLADRÁMÁK CATHOLIC SCHOOL DRAMAS K. 1. BODÓ Márta, Színház, színjáték és a katolikus nevelés = Néző, játék, olvasó. Dráma- és színháztörténeti tanulmányok, szerk. EGYED Emese, Kriterion, Kolozsvár, 2004, K. 2. BODÓ Márta, Színjátszás és egyház, Keresztény Szó, 2002/1., K. 3. HUBERT Ildikó SZELESTEI N. László, Köszöntő versek, színjátékok Barkóczy Ferenc tiszteletére = Nem sűlyed az emberiség!. Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, főszerk. JANKOVICS József, felelős szerk. CSÁSZTVAY Tünde, szerk. CSÖRSZ RUMEN István SZABÓ G. Zoltán, MTA 12

13 Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 2007, Internetes kiadvány. Nyitólap: Tanulmány: K. 4. MÉSZÁROS István, A katolikus iskola ezeréves története Magyarországon, Szent István Társulat, Budapest, K. 5. OLLÉ Viktória, Katolikus népénekeink a barokk korban. A Nagyölvedi énekeskönyv, Szakdolgozat, PPKE BTK Magyar Irodalomtudományi Intézet, Piliscsaba, K. 6. PINTÉR Márta Zsuzsanna, Egyházi és világi mecenatúra a századi színjátszásban = A magyar művelődés és a kereszténység: La civiltá ungherese e il cristianesimo: A IV. Hungarológiai Kongresszus előadásai, szerk. JANKOVICS József MONOK István NYERGES Judit, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Scriptum, Budapest Szeged, 1998, p. K. 7. STAUD Géza, Színház a pozsonyi templomban = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) K. 8. SZELESTEI N. László, Adalékok Esterházy Imre hercegprímás műpártolásához, Művészettörténeti Értesítő, 50. (2001/1 2.) FERENCES ISKOLAI SZÍNJÁTÉKOK FRANCISCAN SCHOOL DRAMAS F. 1. BENEDEK Fidél OFM, Csíksomlyó. Tanulmányok, s. a. r. és a bev. írta SAS Péter, előszó: P. BENEDEK Domokos OFM provinciális. A kísérőtanulmányt írta és a bibliográfiát összeállította P. PAP Leonard OFM, Kolozsvár, F. 2. DEMETER Júlia, A csíksomlyói passiók műfaji sajátosságai = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) F. 3. DEMETER Júlia, Műfaj és funkció összefüggései a csíksomlyói ferences színpadon = A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 1 2., szerk. ŐZE Sándor MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, PPKE BTK METEM, Piliscsaba Budapest, 2005, F. 4. DEMETER Júlia, Nap, Hold és csillagok, velem zokogjatok! Csíksomlyói passiójátékok a 18. századból, utószó PINTÉR Márta Zsuzsanna, a drámák latin nyelvű részeit és a rendezői utasításokat ford. KILIÁN István, Argumentum, Budapest,

14 F. 5. DEMETER Júlia, Nincsen fájdalom, mint az én fájdalmam. A Csíksomlyón április 23-án, nagypénteken előadott passiójáték, Új Forrás, 2004/9., F. 6. DOMOKOS Mária, Csíki énekeskönyvek. Egy könyvsorozat kézirata és dokumentumai Domokos Pál Péter hagyatékában, A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2004, Csíkszereda, 2004, F. 7. ERDÉLYI Zsuzsanna, Aki ezt az imádságot. Élő passiók, Kalligram, Pozsony, F. 8. A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 1 2., szerk. ŐZE Sándor MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, PPKE BTK METEM, Piliscsaba Budapest, F. 9. KARÁTH Tamás, Az angol misztériumjátékok gyökerei a ferences spiritualitásban = A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 1 2., szerk. ŐZE Sándor MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, PPKE BTK METEM, Piliscsaba Budapest 2005, F. 10. KEDVES Csaba, A XVIII. századi ferences misztériumdrámák poétikai-retorikai vizsgálatának lehetőségei = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, F. 11. KEDVES Csaba, Actio Parascevica: Történeti rétegek a csíksomlyói misztériumdrámákban, Székelyföld, 1999/5., F. 12. KEDVES Csaba, A csíksomlyói misztériumdrámák szerkezeti kérdései = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) F. 13. KEDVES Csaba, Kájoni és a régi magyar dráma, Magyar Felsőoktatás, 1996/4., ; 1996/5 6., F. 14. KEDVES Csaba, Magyar nyelvű drámatöredék a 15. század végéről = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) F. 15. KILIÁN István, Adatok Csíksomlyó színpada és szcenikája történetéhez = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. 14

15 DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) F. 16. KILIÁN István, Szent Ferenc élete Csíksomlyó színpadán = Élet és világ. Írások Keresztesné Várhelyi Ilona tiszteletére, szerk. LAKNER Lajos, Debrecen, 2007, F. 17. KILIÁN István, Theaterbühne und Scenerie in Csíksomlyó = Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 29., (100. Jahrgang (2006), Heft 2., F. 18. KŐVÁRI Réka, Énekek az között előadott csíksomlyói misztériumjátékokban = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS- SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) F. 19. KŐVÁRI Réka, Zenetörténet és népzene Egy XVIII. századi csíki ferences kézirat dallamai a népzenei gyűjteményekben = Mozart Liszt Bartók. Tanulmánykötet, szerk. DOMBI Józsefné MACZELKA Noémi, SZTE JGYTFK Ének-zene Tanszék, Szeged, 2007, F. 20. LATZKOVITS Miklós, A Filius prodigusról és egy drámaszerkesztési eljárásról, ItK, 1998/1 2., F. 21. LUKÁCS István, Dramatizált kaj-horvát Mária-siralom Erdélyből (1626) = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) F. 22. LUKÁCS István, Dramatizirani Kajkavski Marijin plač iz Erdelja Dramatizált kaj-horvát Mária-siralom Erdélyből, Comp-Press, Budapest, F. 23. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, Biblia Pauperum a csíksomlyói színpadon a passiójátékok előképrendszere = Mindent az Evangéliumért : Gyürki László 70. születésnapjára, szerk. FANCSALI Andrásné SOÓS Viktor Attila, Körmendi Szent Erzsébet Egyházközség Képviselő Testülete, Körmend, 2002, F. 24. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere, MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, PPKE Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Piliscsaba Budapest,

16 F. 25. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, Ferences és jezsuita nagypénteki színjátékok összefüggései a barokk kori színlapok tanúsága szerint = Labor omnia vincit. Tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjára, szerk. BRETZ Annamária CSÖRSZ RUMEN István HEGEDŰS Béla, Balassi MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 2005, F. 26. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, A ferences lelkiség hatása az 1767-es csíksomlyói passiójátékra: bevezető szavak az Inductio de passione Christi című dráma bemutatásához és az Aranymiatyánk énekhez = A ferences lelkiség hatása az újkori Közép Európa történetére és kultúrájára, 2., szerk. ŐZE Sándor MEDGYESY- SCHMIKLI Norbert, PPKE BTK METEM, Piliscsaba Budapest, 2005, F. 27. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, Hány csepp vért hullatott edes Jesusotok, / Én mingyárt meg mondom, ide halgassatok!. A csíksomlyói misztériumdrámák egyik legősibb motívuma, A Csíki Székely Múzeum Évkönyve. Társadalom- és Humántudományok, 2006, F. 28. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, A hitoktatás és színjátszás kapcsolata néhány ferences és egy piarista dráma alapján = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, F. 29. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, Johannes Gritsch devóciós passiójának nyomai a csíksomlyói színpadon = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) F. 30. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, Összefoglaló elemzés a csíksomlyói misztériumdrámák forrásairól = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) F. 31. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, Összefüggések a jezsuita és a ferences barokk drámák között a színlapok alapján = A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig. [A Piliscsabán november között megtartott tudományos konferencia tanulmányai], szerk. SZILÁGYI Csaba, PPKE BTK, Piliscsaba, 2006, F. 32. NAGY Júlia, A csíksomlyói történelmi drámák = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) 16

17 F. 33. NAGY Szilvia, Motívumátvételek néhány csíksomlyói drámában = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) F. 34. NAGY Szilvia, Teológiai ismeretek egy iskolai színjátékban = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, F. 35. PINTÉR Márta Zsuzsanna, A csíksomlyói iskoladrámák, Hargita Népe, szeptember 18., 5. F. 36. PINTÉR Márta Zsuzsanna, A csíksomlyói kézirategyüttes története = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) F. 37. PINTÉR Márta Zsuzsanna, A magyarországi ferences rend középfokú iskolái a XVII XVIII. században = A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 2., szerk. ŐZE Sándor MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, PPKE BTK METEM, Piliscsaba Budapest, 2005, F. 38. PINTÉR Márta Zsuzsanna, Les mystères de la Passion de Csiksomlyó: la tradition médiévale et la forme baroque au XVIIIe siècle = Europejskie zwiazki dawnego teatru szkolnego i europejska wspólnota dawnych kalendarzy, redakcja naukowa Irena KADULSKA, Gdansk, 2003, F. 39. PINTÉR Márta Zsuzsanna, Szerzetes játékok avagy költött komédiák, Új Forrás, 2004/9., F. 40. Régi magyar prédikációk, század: egyetemi szöveggyűjtemény, összeáll. SZELESTEI N. László, Szt. István Társulat, Budapest, [A csíksomlyói passiók forrásaihoz] F. 41. SCHMIKLI Norbert [MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert], Csíksomlyói Mária-siralmak elő- és utóélete = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) F. 42. SCHMIKLI Norbert [MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert], A csíksomlyói passiójátékok forrásvidéke = PPKE Műhelytanulmányok, szerk. PPKE Műhely Szakkollégium Bizottsága, Budapest, 1999,

18 F. 43. SCHMIKLI Norbert [MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert], Ott vagyon a Boldogasszony, Pázmány Campus, november 25., 7, F. 44. SCHMIKLI Norbert [MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert], Térjetek meg immár bűnös népek, Pázmány Campus, február 28., 2, F. 45. SZELESTEI N. László, Magyar ferencesek prédikációs gyakorlata a 17. században. Csíksomlyói kéziratos prédikációk, PPKE BTK, Piliscsaba, F. 46. SZELESTEI N. László, Magyar nyelvű ferences prédikációk a XVII. századból = A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 2., szerk. ŐZE Sándor MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, PPKE BTK METEM, Piliscsaba Budapest, 2005, F. 47. SZENTIMREY-VÉN Dénes, Egy csíksomlyói moralitás és változatai = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolc, Miskolci Egyetemi, 2003, (A régi magyar színház, 2.) GÖRÖG KATOLIKUS SZÍNJÁTÉKOK GREEK CATHOLIC SCHOOL DRAMAS G. 1. Cinzia FRANCHI, Occfisio Gregorii in Moldavia vode tragedice expressa: Az erdélyi román iskoladráma kezdetei és forrásai, Pallas Akadémiai, Csíkszereda Budapest, JEZSUITA ISKOLAI SZÍNJÁTÉKOK JESUIT SCHOOL DRAMAS J. 1. BALASSA Brúnó, A történet a jezsuiták iskoláiban = A történettanítás múltja hazánkban: Neveléstörténeti forrástanulmány, szerk. BALASSA Brúnó, Dunántúl Egyetemi Nyomda, Pécs, 1929, J. 2. BARDI Terézia, Soproni jezsuita díszletkönyv, CD-ROM, Budapest, J. 3. BJORN ANDERSEN Zsuzsanna, Ludvig Holberg Hegyi Erasmusa mint jezsuita dráma = A magyar művelődés és a kereszténység: La civiltá ungherese e il cristianesimo: A IV. Hungarológiai Kongresszus előadásai, szerk. JANKOVICS József MONOK István NYERGES Judit, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Scriptum, Budapest Szeged, 1998, J. 4. CZIBULA Katalin, Faludi és a magyar iskolai színjátszás hagyománya = A jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, [A Piliscsabán november között 18

19 megtartott tudományos konferencia tanulmányai], szerk. SZILÁGYI Csaba, Piliscsaba, 2006, J. 5. CZIBULA Katalin, A jezsuiták szerepe az európai klasszicista dramaturgiai hagyomány magyarországi elterjedésében = Historia Societatis Iesu. Szilas László Emlékkönyv, szerk. MOLNÁR Antal SZILÁGY Csaba ZOMBORI István, Budapest, 2007, J. 6. CZIBULA Katalin, Simai Kristóf Igazházijának forrásvidéke = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) J. 7. Amadeo Di FRANCESCO Arianna QUARANTOTTO, Papok és garabonciások. Illei, Hagymási, Brezovački és a magyar-horvát iskoladráma garabonciása ~ grabancijaša = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) J. 8. Amadeo DI FRANCESCO Arianna QUARANTOTTO, Preti e negromanti. Illei, Hagymási, Brezovački e il garabonciás ~ grabancijaš del dramma scolastico ungarocroato = Studi Finno-Ugrici, I., J. 9. Nigel GRIFFIN, Többnyelvűség a korai jezsuita színpadon = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) J. 10. GRUBER Miklós, A jezsuita rend és hazánk, Magyar kultúra, 1941/1., J. 11. Aurelian J. HETS OSB, A jezsuiták iskolái Magyarországon a 18. század közepén, Korda, Pannonhalma Budapest, [A IV. fejezetben (A jezsuita tanítás módszere és eredményei) a jezsuita színjátszásról, ] J. 12. Irena KADULSKA, III. Várnai Ulászló Lengyelország és Magyarország királya Wacław Rzewuski Hetman életművében = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) J. 13. Irena KADULSKA, The Baroque and Classical Tradition of the Jesuit Theatre in Belarus = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) J. 14. KÁRMÁN Gábor, Jezsuita iskoladráma Rákóczi Zsigmond esküvője tiszteletére = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, 19

20 szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) J. 15. KILIÁN István, A gergelyezés szokása a 18. században néhány jezsuita iskolában = Mindenes Gyűjtemény I. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára, szerk. CSÖRSZ RUMEN István, ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, 2005, J. 16. KILIÁN István, Iskolai színjátszás Patatich püspök idejében Nagyváradon és Kalocsán = Patatich Ádám érsek emléke: zajezdai báró Patachich Ádám, kalocsai érsek ( ) halálának 220. évfordulója alkalmából rendezett konferencia és kiállítás emlékkönyve, szerk. LAKATOS Adél, Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, Kalocsa, 2005, J. 17. KILIÁN István, Liturgia és színjáték a marosvásárhelyi jezsuita iskolában = Imádságos asszony. Erdélyi Zsuzsanna köszöntése, szerk. CZÖVEK Judit, Gondolat, Budapest, 2003, J. 18. KILIÁN István, A nagyszombati jezsuita iskolaszínház szcenikája = A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, szerk. SZILÁGYI Csaba, PPKE BTK, Piliscsaba, 2006, J. 19. KILIÁN István, Neue Daten über die Schauspielpraxis der Jesuiten in Bratislava = Aurora Musas nutrit. Die Jesuiten und die Kultur Mitteleuropas in Jahrhundert. Acta Conventus Bratislavae Septembris 2007, Redigerunt Ladislav KAČIC Svorad ZAVARSKÝ, Bratislava, J. 20. KILIÁN István, Szent Iván napi színjátékok néhány 18. századi jezsuita iskolában = Summa. Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, PPKE BTK, Piliscsaba, 2007, J. 21. KILIÁN István, Színjátékszerű elemek a nagyváradi jezsuiták liturgiájában = Historicus Societatis Iesu. Szilas László emlékkönyv, szerk. MOLNÁR Antal SZILÁGYI Csaba ZOMBORI István, METEM, Budapest, 2007, J. 22. KILIÁN István, Teátrális szertartáselemek, akadémiák, declamatiok, színjátékok és drámák Nagyváradon = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) J. 23. KILIÁN István, Vallásos és profán teátrális rendezvények a besztercebányai jezsuita iskolában ( ), Magyar Könyvszemle, 1999/4.,

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

800 ÉVES A FERENCES REND TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A REND LELKISÉGÉRŐL, TÖRTÉNETI HIVATÁSÁRÓL ÉS KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI SZEREPÉRŐL

800 ÉVES A FERENCES REND TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A REND LELKISÉGÉRŐL, TÖRTÉNETI HIVATÁSÁRÓL ÉS KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI SZEREPÉRŐL 800 ÉVES A FERENCES REND TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A REND LELKISÉGÉRŐL, TÖRTÉNETI HIVATÁSÁRÓL ÉS KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI SZEREPÉRŐL 1 800 ÉVES A FERENCES REND. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A REND LELKISÉGÉRŐL, TÖRTÉNETI

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN GHESAURUS Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN rec.iti Budapest 2010 3 A kötet megjelenését támogatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szerzők

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény 1991 - A kaland és a rend költészete. (esszé) Folyam, 1990 91/4, 34 41. 1991 - Az egyetemes ember. (tanulmány) In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája,

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM A MAGYAR MÛEMLÉKVÉDELEM FOLYÓIRATA LII.évf. 2008 6.szám Alapította: Gerô László Szerkesztôbizottság:

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

színházi előadások filmvetítése Ars Sacra Fesztivál irodalmi estek kiállítások gyermekprogramok színházi előadások filmvetítések 14 22.

színházi előadások filmvetítése Ars Sacra Fesztivál irodalmi estek kiállítások gyermekprogramok színházi előadások filmvetítések 14 22. INGYENES/FREE 2013/20. KÜLÖNSZÁM szeptember 14 22. A programok ingyenesek! koncertek koncertek ok Ars Sacra Fesztivál 2013 Templomok Éjszakája szeptember 14. ok Ki méltó látni a csodát, Az a csodát magában

Részletesebben

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp 2013.11.12. 21:36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT 1959 1. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos

Részletesebben

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. MÁJUS 12 17., BUDAPEST V., FERENCIEK TERE (KÖNYVHETI TÁJÉKOZTATÓ) Megnyitó A Szent István Társulat szervezésében

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2664. A szót, az igazit : emlékeztetőül nak / BORDÁS Győző. = HN, márc. 13., 10. sz., 16-17. p. ARANY János 2670. A két Arany : összehasonlító tanulmányok. Szerkesztette:

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona Erdőgazdálkodás Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette:

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Tisztelettel köszöntök minden kedves érdeklődőt a Szegedi Tudományegyetemen! Az Őszi Kulturális Fesztivál minden évben jó alkalmat kínál az egyetemi vendégeskedésre.

Részletesebben

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b)

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Katalógus 2 Katalógus Ajánló Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Örömmel tesszük közkinccsé azokat az ismeretterjesztő és hitépítő filmeket, amelyek 1996 és 2008 között

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET -

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - 5., BŐVÍTETT, JAVÍTOTT VÁLTOZAT Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat

Részletesebben

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény KÖNYVES HAVILAP XIII. ÉVFOLYAM 15 16. SZÁM 2009. AUGUSZTUS ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps Murányi Gábor

Részletesebben

Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU

Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 29 FT WWW.KONYV7.HU Fotó: Szabó J. Judit Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó HAMAROSAN MEGJELENIK Fritz Hennenberg...IGAZÁN A ZENÉBEN

Részletesebben

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955. K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI

Részletesebben

PEREGRINÁCIÓ ÉS MŰVELŐDÉS A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN A 16 17. SZÁZADBAN

PEREGRINÁCIÓ ÉS MŰVELŐDÉS A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN A 16 17. SZÁZADBAN VARGA SZABOLCS PEREGRINÁCIÓ ÉS MŰVELŐDÉS A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN A 16 17. SZÁZADBAN Bevezetés A középkor végén a magyar társadalmat élénk vallási élet jellemezte. 1 A templomi hitélet mellett egyházi közösségek

Részletesebben