Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna"

Átírás

1 A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII XVIII. SZÁZADBAN Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon Bibliográfia Szerkesztette: Szedmák Andrea Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

2 AZ ISKOLAI SZÍNJÁTSZÁSRÓL ÁLTALÁBAN SCHOOL DRAMAS IN GENERAL I. 1. BALOGH F. András, Szent István alakja és a német irodalom történelmi diskurzusának változása a század fordulóján = Hol vagy, István király? A Szent István-hagyomány évszázadai, szerk. BENE Sándor, Gondolat, Budapest, 2006, [Girzich Franz Xavier Szent István drámájáról] I. 2. BÉCSY Tamás, Másvilág és evilág: A XVIII. századi magyar drámák műfajairól, It, 1996/1 2., I. 3. BENE Sándor, Theatrum politikum: Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a kora újkorban, Kossuth Egyetemi, Debrecen, I. 4. BENŐ Attila, Drámafordítás és pragmatikai adaptáció = Ismeretség. Interkulturális kapcsolatok a színház révén, Scientia, Kolozsvár, 2005, I. 5. BÍRÓ Béla, Drámaelmélet, Scientia, Kolozsvár, I. 6. BODÓ Márta, Gyermekek barátja. Gyermeknevelő, erkölcsnemesítő színjáték házi használatra. Nevelés és színház a 18. század végén = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) I. 7. BODÓ Márta, Iskola és színház: az iskoladráma neveléstörténeti és pedagógiai szerepe, Verbum, Kolozsvár, I. 8. BORSA Gedeon, Euripidész magyar fordításának 16. századi kiadása, Magyar Könyvszemle, 1998/1., I. 9. CZIBULA Katalin, Két napnak a nagy égen nincs helye Szent László király alakja az iskolai színpadon és a hivatásos színjátszás kezdetén = Vállal magasb mindeneknél : A Szent László-herma Győrbe érkezésének 400. évfordulóján megtartott tudományos konferencia előadásai, szerk. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert SZÉKELY Zoltán, Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága, Győr, 2008, I. 10. CZIBULA Katalin, Néhány iskoladráma női szerepeinek vizsgálata = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) 2

3 I. 11. CZIBULA Katalin, Sciencia és sapientia = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I. 12. Andrzej DABRÓWKA, Genre questions around early drama = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár; Partium, Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) I. 13. Andrzej DABRÓWKA, Medieval theatre of schools. Educational beginnings of early drama = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I. 14. Andrzej DABRÓWKA, The Middle Ages after the Middle Ages. Medievalism in the Study of European Drama and Theatre History = Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest, 2008, (A régi magyar színház, 3.) I. 15. DEMETER Júlia, Allegories in Occasional Performances on Eighteenth-Century Hungarian School Stage = Irene EYNAT-CONFINO Eva SORMOVA, Patronage, Spectacle, and the Stage, Theatre Institute, Prague, 2006, I. 16. DEMETER Júlia, Anachronistic School drama: Flourishing Theatre = Franz A. J. SZABÓ Antal SZÁNTAY István György TÓTH, Politics and Culture in the Age of Joseph II., Budapest Edmonton, 2005, I. 17. DEMETER Júlia, A Buda trágédiája és az iskolai színjáték = Kolligátum. Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére, szerk. DEVESCOVI Balázs SZILÁGYI Márton VADERNA Gábor, Ráció, Budapest, 2007, I. 18. DEMETER Júlia, Égi és földi hatalom. A hatalom legitimációs kérdései a 18. századi magyar színpadon = Testis Temporum. Tanulmányok a magyar művelődés történetéből, szerk. ZÁVODSZKY Géza, ELTE TFK Alapiskolai Tanárképzésért Alapítvány, Budapest, 2003, I. 19. DEMETER Júlia, Fösvények, parasztok, bohócok (Magyar nyelvű iskolai komédiák) = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) I. 20. DEMETER Júlia, From teaching a moral to professional entertainment = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, 3

4 Miskolc, I. 21. DEMETER Júlia, Hungarian School Theatre. A Short Survey = Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest, 2008, (A régi magyar színház, 3.) I. 22. DEMETER Júlia, Játékunkból víg oktatást vegyetek : A magyar nyelvű komédia a 18. század második felében, ItK, 1998/3 4., I. 23. DEMETER Júlia, La rencontre du baroque et du classicisme sur la scène hongroise = Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Philosophica, Miskolc, 1998, I. 24. DEMETER Júlia, Palotás cselek a színpadon. A hatalom legitimációs dilemmái az iskolai színpadon = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS- SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) I. 25. DEMETER Júlia, Vers vagy próza? A 18. századi magyar nyelvű színjátékszövegek átalakulása = Szövegkönyv. Tanulmányok Kerényi Ferenc hatvanadik születésnapjára, szerk. SZILÁGYI Márton VÖLGYESI Orsolya, Ráció, Budapest, 2005, I. 26. DEMETER Zsuzsa, The dramaturgy of Baroque court love A barokk udvari szerelem dramaturgiája = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I. 27. Amadeo DI FRANCESCO, Metastasio heroikus drámáinak fordításai a 18. századi magyar irodalomban = Amadeo DI FRANCESCO, Kölcsönhatás, újraírás, formula a magyar irodalomban. Tanulmányok, Universitas, Budapest, 2005, I. 28. Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a színház- és drámatörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, (A régi magyar színház, 4.) I. 29. Források és ritkaságok a győri színjátszás történetéből a 17. század elejétől 1849-ig, I., szerk. BANA József MÁRFI Attila, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Győr,

5 I. 30. Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD- ROM, Miskolc, I. 31. JÁNOS István, A Bor és a Víz vetélkedése, Néprajzi Látóhatár, 2001/1 4., I. 32. JÁNOS István, A bor és víz vetélkedése = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I. 33. JÁNOS István, Parabolák a színpadon = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) I. 34. JÁNOS István, A profán mint példázat az iskolai színjátszásban = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I. 35. JÁNOS István, A Theatrum mundi és az iskolai színjátszás = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) I. 36. JÁNOS Szabolcs [JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs], Az érzékenység mint dramaturgiai kategória = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I. 37. JÁNOS-SZATMÁRI Ildikó, Az idegen alakja a XVIII XIX. század fordulójának magyar drámáiban = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I. 38. JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Az érzékenység drámái, Partiumi Egyetemi Szemle, 2002/1., I. 39. JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Műfaji kategória és dramaturgiai jelentés, Theatron, 2003/1., I. 40. JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Színház, templom, iskola, Theatron, 2000/4., I. 41. Irena KADULSKA, The Community of Viewers. Theatre Audiences in Poland in the 18th Century = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és 5

6 színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS- SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) I. 42. KERÉNYI Ferenc, Szent István alakja a régi magyar drámákban, Somogy, 27. (1999/6.) I. 43. KILIÁN István, A századi magyarországi drámák tipológiája = Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest, 2008, (A régi magyar színház, 3.) I. 44. KILIÁN István, Beszámoló a századi magyar dráma- és színházkutatás eredményeiről ( ), Magyar Könyvszemle, 2002/2., I. 45. KILIÁN István, Church, School Drama and Stage in the 17 18th Centuries = Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Philosophica, Miskolc, 1998, I. 46. KILIÁN István, Dráma Dobó Istvánról és az egri vár védelméről. Eger 1700., Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve, 2000, I. 47. KILIÁN István, Egyház, iskola, dráma és színjáték a XVII XVIII. században = A magyar művelődés és a kereszténység: La civiltá ungherese e il cristianesimo: A IV. Hungarológiai Kongresszus előadásai, szerk. JANKOVICS József MONOK István NYERGES Judit, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Scriptum, Budapest Szeged, 1998, I. 48. KILIÁN István, Ismeretlen iskoladráma gyűjtemény a XVII XVIII. századból, Borsod Miskolci Füzetek, Irodalomtörténet 5., Miskolc, 1967, 95. I. 49. KILIÁN István, Latin nyelvű komédia 1720-ból a miskolci Levéltárban: Voluptas a deluso adolescente delusa, Herman Ottó Múzeum Évkönyve X., Miskolc, 1971, I. 50. KILIÁN István, A régi magyar dráma többnyelvűsége a XVII XVIII. században = Hatalom és kultúra, I., szerk. JANKOVICS József NYERGES Judit, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2004, I. 51. KILIÁN István, Régi magyar Mária-siralmak = Nyelv Irodalom Társadalom. A Felvidék szerepe a magyar tudományosságban, szerk. BÁRCZI Zsófia VANČONÉ KREMMER Ildikó, Univerzita Konštantína Filozofa v. Nitre, Nyitra, 2007,

7 I. 52. KILIÁN István, Színjáték a jelenlegi Szlovákia területén a században = Kolligátum. Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére, szerk. DEVESCOVI Balázs SZILÁGYI Márton VADERNA Gábor, Ráció, 2007, I. 53. Markéta KLOSOVÁ, Zwei Spiele des Sebastian Macer und J. A. Comenius Schola ludus (Pars I IV) = Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest, 2008, (A régi magyar színház, 3.) I. 54. KNAPP Éva, Emblematic Mode of Expression in the 17 th 18 th Centuries in Hungarian School-dramas Emblematikus kifejezésmód a XVII XVIII. századi magyarországi iskoladrámában = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I. 55. KNAPP Éva, Esterházy Pál és az iskolai színjátszás = KNAPP Éva, Judit képit én viseltem. Kora újkori színház- és drámatörténeti tanulmányok, Argumentum, Budapest, 2007, I. 56. KNAPP Éva, Emblematikus kifejezésmód a XVII XVIII. századi iskoladrámában = KNAPP Éva, Irodalmi emblematika Magyarországon a században: Tanulmány a szimbolizmus ábrázolásának történetéhez, Universitas, Budapest, 2003, I. 57. KONCZ Attila, A rendezői utasítások vizsgálata egy 18. századi magyar dráma szövegében = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I. 58. A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, I. 59. A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, I. 60. MÁRFI Attila, A pécsi színjátszás kezdete a 18. században, Pécsi Szemle, 1998/tavasz nyár, I. 61. MÁRFI Attila, A pécsi színjátszás korai szakaszának kiemelkedő egyéniségei = Az Előadások Pécs történetéből '94 és az Előadások Pécs történetéből '95 című konferenciák válogatott előadásai, szerk. VONYÓ József, Pécs Története Alapítvány, Pécs, 1996,

8 I. 62. MÁRFI Attila, Thália papjai Pécsett. A pécsi színjátszás a XVIII. században és a reformkorban, Pro Pannonia, Pécs, I. 63. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, A magyarországi barokk iskoladráma-színlapok feltárásának és kiadásának főbb kérdései és első eredményei = Pro Scientia Aranyérmesek VII. Konferenciája. Gödöllő, november Előadások, szerk. PÁSZTORI Bernadett RADNAI Márton, Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, Budapest, 2006, I. 64. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, Az utolsó ítélet a magyarországi barokk iskoladrámákban = Apokaliptika és posztmodernitás, szerk. ŐZE Sándor SZELKE László, Szent Vince Szakkollégium, Piliscsaba, 2009, I. 65. MÉSZÁROS István, Ünnep, ifjúság, iskola egykor, Új Pedagógiai Szemle, 1995/12., I. 66. NAGY Imre, Ágistól Bánkig: a dramaturgia nyelve és a nyelv dramaturgiája, Pro Pannonia, Pécs, I. 67. NAGY Imre, Bögre, fazék, zatskó, bugyor (A magyar Zsugori és alakváltozatai) = Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest, 2008, (A régi magyar színház, 3.) I. 68. NAGY Imre A két egyhasiak (Magyar menekmusok) = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I. 69. NAGY Imre, Kűlgy, tűzbe, vaba. (Az ismétlődés dramaturgiája és a női szerepkör XVIII. századi közjátékaiban), Új Dunatáj, 2005/3., I. 70. NAGY Júlia, Hitvitázó drámák a században = Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne. Tanulmányok XVI XIX. századi hitvitáinkról, szerk. HELTAI János TASI Réka, Miskolci Egyetem BTK, Miskolc, 2005, I. 71. NAGY Júlia, Az iskolai színjáték a 18. századi nevelés-oktatásban, Iskolakultúra, 2004/1., I. 72. NAGY Júlia, Történelemoktatás drámajátékkal: 18. századi történelmi drámák a jezsuita nevelés és oktatás szolgálatában, Iskolakultúra, 2003/3.,

9 I. 73. NAGY Szilvia, A consultatio és a 18. századi iskolai színjátékok = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) I. 74. NAGY Zsófia Borbála, Színműfordító nők a XVIII. század végén = Ismeretség. Interkulturális kapcsolatok a színház révén, Scientia, Kolozsvár, 2005, I. 75. Néző, játék, olvasó. Dráma- és színháztörténeti tanulmányok, szerk. EGYED Emese, Kriterion, Kolozsvár, I. 76. NISTOR András, Egy műfaj igézete = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I. 77. NYÍRI Emese, Látvány és költészet (A 18. századi magyar árkádizmus problémái) = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) I. 78. PETRŐCZI Éva, English and a Hungarian Anti-Episcopal dialogue from the 16 th 17 th Centuries = Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest, 2008, (A régi magyar színház, 3.) I. 79. PETRŐCZI Éva, Religious and Secular Elements in the Emblems of Francis Quarles Francis Quarles Emblémáinak vallásos és szekuláris elemei = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I. 80. PINTÉR Márta Zsuzsanna, Bachusnak víg birodalma. A bor és víz vetélkedése a régi magyar színpadon = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS- SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) I. 81. PINTÉR Márta Zsuzsanna, A kárhozatos szerelemtől a szív jogáig. Szülői önkény és szülői szeretet az iskolai színpadon = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I. 82. PINTÉR Márta Zsuzsanna, La représentation de l eau sur la scène scolaire hongroise = Représentation de l eau dans la création théâtrale et musicale, (publiée sous la 9

10 direction d Irene Mamczarz), Editions de la Société Internationale d histoire Comparée du Théâtre, de l Opera et du Ballet, Paris, 2008, I. 83. PINTÉR Márta Zsuzsanna, Les succès et problèmes de l édition des anciennes oeuvres de théâtre hongroises = Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest, 2008, (A régi magyar színház, 3.) I. 84. PINTÉR Márta Zsuzsanna, Magyar nyelvűség a 18. század színmű-irodalmában = Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből, szerk. BÍRÓ Ferenc, Argumentum, Budapest, 2005, I. 85. PINTÉR Márta Zsuzsanna, A magyarországi Zsuzsanna-drámák = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) I. 86. PINTÉR Márta Zsuzsanna, A passiójátékok = A színháztudomány az akadémiai diszciplínák rendjében. In honorem Bécsy Tamás, szerk. JÁKFALVI Magdolna KÉKESI KUN Árpád, L Harmattan, Budapest, 2009, I. 87. PINTÉR Márta Zsuzsanna, Szent István alakja a régi magyar drámairodalomban = Hol vagy, István király?. A Szent István-hagyomány évszázadai, szerk. BENE Sándor, Gondolat, Budapest, 2006, I. 88. PINTÉR Márta Zsuzsanna, A történelem a nemzeti hagyományban = Társadalmak, nyelvek, civilizációk, szerk. GARACZI Imre SZILÁGYI István, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém, 2008, [Történelmi drámáinkról.] I. 89. PINTÉR Márta Zsuzsanna VARGA Imre, Nemzeti múltunk drámák tükrében, Vigilia, 2002/1., I. 90. Régi magyar prédikációk, század: egyetemi szöveggyűjtemény [A csíksomlyói passiók forrásaihoz], összeáll. SZELESTEI N. László, Szt. István Társulat, Budapest, I. 91. SÁRKÖZY Péter, Metastasio a 18. századi magyar iskolai színpadon = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I. 92. Summa: Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, PPKE BTK, Piliscsaba,

11 I. 93. SZABÓ Ferenc SJ, Az illúziótól a szent valóságig. Lét és látszat a színművészetben = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) I. 94. SZABÓ Ferenc SJ, A szent és a profán = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I. 95. SZÉKELY György, Boszorkák és királynők = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I. 96. SZELESTEI N. László, Gerhard Cornelius Driesch és az iskolai színjátékok = Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest, 2008, (A régi magyar színház, 3.) I. 97. SZELESTEI N. László, A Szűz Máriának siralmárul : barangolás a magyar passiók apokrif forrásvidékén, Vigilia, 2006/4., I. 98. SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Euripidész magyar fordítása a 16. század második feléből = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) I. 99. SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Euripidész magyar fordítása a 16. század második feléből, ItK, 1998/1 2., I SZIGETI Jenő, Hitvita a látomásban. Gál József 18. századi látása és az iskoladráma = Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne. Tanulmányok XVI XIX. századi hitvitáinkról, szerk. HELTAI János TASI Réka, Miskolci Egyetem BTK, Miskolc, 2005, I SZILÁRDFY Zoltán, Ádám és Éva barokk kultuszának és ikonográfiájának nyomai Magyarországon = Ikonográfia Kultusztörténet. Képes tanulmányok, Balassi, Budapest, 2003, I Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest,

12 I A színjátszó iskola a XVII XVIII. században. Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia, szerk. NAGY Júlia, Universitas, Budapest, I TAR Gabriella-Nóra, Gyermek a 18. és 19. századi Magyarország és Erdély színpadán, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, I TAR Gabriella-Nóra, Gyermekszínjátszás a 18. századi Magyarországon = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I TAR Gabriella-Nóra, Gyermekszínjátszás a 18. századi Magyarországon, Doktori disszertáció, Kolozsvár, I TAR Gabriella-Nóra, Társulat és közönség kommunikációja a felvilágosodás és a reformkor erdélyi színlapjainak tükrében = Ismeretség. Interkulturális kapcsolatok a színház révén, Scientia, Kolozsvár, 2005, I TUSNÁDY László, A dráma, mint az emberi teljesség nagy lehetősége = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I VARGA Imre PINTÉR Márta Zsuzsanna, Történelem a színpadon. Magyar történelmi tárgyú iskoladrámák a században, Argumentum, Budapest, I VÖRÖS Imre, Péczeli József Zaïre-fordítása = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) KATOLIKUS ISKOLADRÁMÁK CATHOLIC SCHOOL DRAMAS K. 1. BODÓ Márta, Színház, színjáték és a katolikus nevelés = Néző, játék, olvasó. Dráma- és színháztörténeti tanulmányok, szerk. EGYED Emese, Kriterion, Kolozsvár, 2004, K. 2. BODÓ Márta, Színjátszás és egyház, Keresztény Szó, 2002/1., K. 3. HUBERT Ildikó SZELESTEI N. László, Köszöntő versek, színjátékok Barkóczy Ferenc tiszteletére = Nem sűlyed az emberiség!. Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, főszerk. JANKOVICS József, felelős szerk. CSÁSZTVAY Tünde, szerk. CSÖRSZ RUMEN István SZABÓ G. Zoltán, MTA 12

13 Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 2007, Internetes kiadvány. Nyitólap: Tanulmány: K. 4. MÉSZÁROS István, A katolikus iskola ezeréves története Magyarországon, Szent István Társulat, Budapest, K. 5. OLLÉ Viktória, Katolikus népénekeink a barokk korban. A Nagyölvedi énekeskönyv, Szakdolgozat, PPKE BTK Magyar Irodalomtudományi Intézet, Piliscsaba, K. 6. PINTÉR Márta Zsuzsanna, Egyházi és világi mecenatúra a századi színjátszásban = A magyar művelődés és a kereszténység: La civiltá ungherese e il cristianesimo: A IV. Hungarológiai Kongresszus előadásai, szerk. JANKOVICS József MONOK István NYERGES Judit, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Scriptum, Budapest Szeged, 1998, p. K. 7. STAUD Géza, Színház a pozsonyi templomban = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) K. 8. SZELESTEI N. László, Adalékok Esterházy Imre hercegprímás műpártolásához, Művészettörténeti Értesítő, 50. (2001/1 2.) FERENCES ISKOLAI SZÍNJÁTÉKOK FRANCISCAN SCHOOL DRAMAS F. 1. BENEDEK Fidél OFM, Csíksomlyó. Tanulmányok, s. a. r. és a bev. írta SAS Péter, előszó: P. BENEDEK Domokos OFM provinciális. A kísérőtanulmányt írta és a bibliográfiát összeállította P. PAP Leonard OFM, Kolozsvár, F. 2. DEMETER Júlia, A csíksomlyói passiók műfaji sajátosságai = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) F. 3. DEMETER Júlia, Műfaj és funkció összefüggései a csíksomlyói ferences színpadon = A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 1 2., szerk. ŐZE Sándor MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, PPKE BTK METEM, Piliscsaba Budapest, 2005, F. 4. DEMETER Júlia, Nap, Hold és csillagok, velem zokogjatok! Csíksomlyói passiójátékok a 18. századból, utószó PINTÉR Márta Zsuzsanna, a drámák latin nyelvű részeit és a rendezői utasításokat ford. KILIÁN István, Argumentum, Budapest,

14 F. 5. DEMETER Júlia, Nincsen fájdalom, mint az én fájdalmam. A Csíksomlyón április 23-án, nagypénteken előadott passiójáték, Új Forrás, 2004/9., F. 6. DOMOKOS Mária, Csíki énekeskönyvek. Egy könyvsorozat kézirata és dokumentumai Domokos Pál Péter hagyatékában, A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2004, Csíkszereda, 2004, F. 7. ERDÉLYI Zsuzsanna, Aki ezt az imádságot. Élő passiók, Kalligram, Pozsony, F. 8. A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 1 2., szerk. ŐZE Sándor MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, PPKE BTK METEM, Piliscsaba Budapest, F. 9. KARÁTH Tamás, Az angol misztériumjátékok gyökerei a ferences spiritualitásban = A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 1 2., szerk. ŐZE Sándor MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, PPKE BTK METEM, Piliscsaba Budapest 2005, F. 10. KEDVES Csaba, A XVIII. századi ferences misztériumdrámák poétikai-retorikai vizsgálatának lehetőségei = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, F. 11. KEDVES Csaba, Actio Parascevica: Történeti rétegek a csíksomlyói misztériumdrámákban, Székelyföld, 1999/5., F. 12. KEDVES Csaba, A csíksomlyói misztériumdrámák szerkezeti kérdései = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) F. 13. KEDVES Csaba, Kájoni és a régi magyar dráma, Magyar Felsőoktatás, 1996/4., ; 1996/5 6., F. 14. KEDVES Csaba, Magyar nyelvű drámatöredék a 15. század végéről = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) F. 15. KILIÁN István, Adatok Csíksomlyó színpada és szcenikája történetéhez = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. 14

15 DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) F. 16. KILIÁN István, Szent Ferenc élete Csíksomlyó színpadán = Élet és világ. Írások Keresztesné Várhelyi Ilona tiszteletére, szerk. LAKNER Lajos, Debrecen, 2007, F. 17. KILIÁN István, Theaterbühne und Scenerie in Csíksomlyó = Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 29., (100. Jahrgang (2006), Heft 2., F. 18. KŐVÁRI Réka, Énekek az között előadott csíksomlyói misztériumjátékokban = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS- SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) F. 19. KŐVÁRI Réka, Zenetörténet és népzene Egy XVIII. századi csíki ferences kézirat dallamai a népzenei gyűjteményekben = Mozart Liszt Bartók. Tanulmánykötet, szerk. DOMBI Józsefné MACZELKA Noémi, SZTE JGYTFK Ének-zene Tanszék, Szeged, 2007, F. 20. LATZKOVITS Miklós, A Filius prodigusról és egy drámaszerkesztési eljárásról, ItK, 1998/1 2., F. 21. LUKÁCS István, Dramatizált kaj-horvát Mária-siralom Erdélyből (1626) = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) F. 22. LUKÁCS István, Dramatizirani Kajkavski Marijin plač iz Erdelja Dramatizált kaj-horvát Mária-siralom Erdélyből, Comp-Press, Budapest, F. 23. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, Biblia Pauperum a csíksomlyói színpadon a passiójátékok előképrendszere = Mindent az Evangéliumért : Gyürki László 70. születésnapjára, szerk. FANCSALI Andrásné SOÓS Viktor Attila, Körmendi Szent Erzsébet Egyházközség Képviselő Testülete, Körmend, 2002, F. 24. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere, MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, PPKE Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Piliscsaba Budapest,

16 F. 25. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, Ferences és jezsuita nagypénteki színjátékok összefüggései a barokk kori színlapok tanúsága szerint = Labor omnia vincit. Tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjára, szerk. BRETZ Annamária CSÖRSZ RUMEN István HEGEDŰS Béla, Balassi MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 2005, F. 26. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, A ferences lelkiség hatása az 1767-es csíksomlyói passiójátékra: bevezető szavak az Inductio de passione Christi című dráma bemutatásához és az Aranymiatyánk énekhez = A ferences lelkiség hatása az újkori Közép Európa történetére és kultúrájára, 2., szerk. ŐZE Sándor MEDGYESY- SCHMIKLI Norbert, PPKE BTK METEM, Piliscsaba Budapest, 2005, F. 27. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, Hány csepp vért hullatott edes Jesusotok, / Én mingyárt meg mondom, ide halgassatok!. A csíksomlyói misztériumdrámák egyik legősibb motívuma, A Csíki Székely Múzeum Évkönyve. Társadalom- és Humántudományok, 2006, F. 28. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, A hitoktatás és színjátszás kapcsolata néhány ferences és egy piarista dráma alapján = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, F. 29. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, Johannes Gritsch devóciós passiójának nyomai a csíksomlyói színpadon = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) F. 30. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, Összefoglaló elemzés a csíksomlyói misztériumdrámák forrásairól = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) F. 31. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, Összefüggések a jezsuita és a ferences barokk drámák között a színlapok alapján = A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig. [A Piliscsabán november között megtartott tudományos konferencia tanulmányai], szerk. SZILÁGYI Csaba, PPKE BTK, Piliscsaba, 2006, F. 32. NAGY Júlia, A csíksomlyói történelmi drámák = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) 16

17 F. 33. NAGY Szilvia, Motívumátvételek néhány csíksomlyói drámában = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) F. 34. NAGY Szilvia, Teológiai ismeretek egy iskolai színjátékban = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, F. 35. PINTÉR Márta Zsuzsanna, A csíksomlyói iskoladrámák, Hargita Népe, szeptember 18., 5. F. 36. PINTÉR Márta Zsuzsanna, A csíksomlyói kézirategyüttes története = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) F. 37. PINTÉR Márta Zsuzsanna, A magyarországi ferences rend középfokú iskolái a XVII XVIII. században = A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 2., szerk. ŐZE Sándor MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, PPKE BTK METEM, Piliscsaba Budapest, 2005, F. 38. PINTÉR Márta Zsuzsanna, Les mystères de la Passion de Csiksomlyó: la tradition médiévale et la forme baroque au XVIIIe siècle = Europejskie zwiazki dawnego teatru szkolnego i europejska wspólnota dawnych kalendarzy, redakcja naukowa Irena KADULSKA, Gdansk, 2003, F. 39. PINTÉR Márta Zsuzsanna, Szerzetes játékok avagy költött komédiák, Új Forrás, 2004/9., F. 40. Régi magyar prédikációk, század: egyetemi szöveggyűjtemény, összeáll. SZELESTEI N. László, Szt. István Társulat, Budapest, [A csíksomlyói passiók forrásaihoz] F. 41. SCHMIKLI Norbert [MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert], Csíksomlyói Mária-siralmak elő- és utóélete = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) F. 42. SCHMIKLI Norbert [MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert], A csíksomlyói passiójátékok forrásvidéke = PPKE Műhelytanulmányok, szerk. PPKE Műhely Szakkollégium Bizottsága, Budapest, 1999,

18 F. 43. SCHMIKLI Norbert [MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert], Ott vagyon a Boldogasszony, Pázmány Campus, november 25., 7, F. 44. SCHMIKLI Norbert [MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert], Térjetek meg immár bűnös népek, Pázmány Campus, február 28., 2, F. 45. SZELESTEI N. László, Magyar ferencesek prédikációs gyakorlata a 17. században. Csíksomlyói kéziratos prédikációk, PPKE BTK, Piliscsaba, F. 46. SZELESTEI N. László, Magyar nyelvű ferences prédikációk a XVII. századból = A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 2., szerk. ŐZE Sándor MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, PPKE BTK METEM, Piliscsaba Budapest, 2005, F. 47. SZENTIMREY-VÉN Dénes, Egy csíksomlyói moralitás és változatai = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolc, Miskolci Egyetemi, 2003, (A régi magyar színház, 2.) GÖRÖG KATOLIKUS SZÍNJÁTÉKOK GREEK CATHOLIC SCHOOL DRAMAS G. 1. Cinzia FRANCHI, Occfisio Gregorii in Moldavia vode tragedice expressa: Az erdélyi román iskoladráma kezdetei és forrásai, Pallas Akadémiai, Csíkszereda Budapest, JEZSUITA ISKOLAI SZÍNJÁTÉKOK JESUIT SCHOOL DRAMAS J. 1. BALASSA Brúnó, A történet a jezsuiták iskoláiban = A történettanítás múltja hazánkban: Neveléstörténeti forrástanulmány, szerk. BALASSA Brúnó, Dunántúl Egyetemi Nyomda, Pécs, 1929, J. 2. BARDI Terézia, Soproni jezsuita díszletkönyv, CD-ROM, Budapest, J. 3. BJORN ANDERSEN Zsuzsanna, Ludvig Holberg Hegyi Erasmusa mint jezsuita dráma = A magyar művelődés és a kereszténység: La civiltá ungherese e il cristianesimo: A IV. Hungarológiai Kongresszus előadásai, szerk. JANKOVICS József MONOK István NYERGES Judit, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Scriptum, Budapest Szeged, 1998, J. 4. CZIBULA Katalin, Faludi és a magyar iskolai színjátszás hagyománya = A jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, [A Piliscsabán november között 18

19 megtartott tudományos konferencia tanulmányai], szerk. SZILÁGYI Csaba, Piliscsaba, 2006, J. 5. CZIBULA Katalin, A jezsuiták szerepe az európai klasszicista dramaturgiai hagyomány magyarországi elterjedésében = Historia Societatis Iesu. Szilas László Emlékkönyv, szerk. MOLNÁR Antal SZILÁGY Csaba ZOMBORI István, Budapest, 2007, J. 6. CZIBULA Katalin, Simai Kristóf Igazházijának forrásvidéke = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) J. 7. Amadeo Di FRANCESCO Arianna QUARANTOTTO, Papok és garabonciások. Illei, Hagymási, Brezovački és a magyar-horvát iskoladráma garabonciása ~ grabancijaša = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) J. 8. Amadeo DI FRANCESCO Arianna QUARANTOTTO, Preti e negromanti. Illei, Hagymási, Brezovački e il garabonciás ~ grabancijaš del dramma scolastico ungarocroato = Studi Finno-Ugrici, I., J. 9. Nigel GRIFFIN, Többnyelvűség a korai jezsuita színpadon = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) J. 10. GRUBER Miklós, A jezsuita rend és hazánk, Magyar kultúra, 1941/1., J. 11. Aurelian J. HETS OSB, A jezsuiták iskolái Magyarországon a 18. század közepén, Korda, Pannonhalma Budapest, [A IV. fejezetben (A jezsuita tanítás módszere és eredményei) a jezsuita színjátszásról, ] J. 12. Irena KADULSKA, III. Várnai Ulászló Lengyelország és Magyarország királya Wacław Rzewuski Hetman életművében = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) J. 13. Irena KADULSKA, The Baroque and Classical Tradition of the Jesuit Theatre in Belarus = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) J. 14. KÁRMÁN Gábor, Jezsuita iskoladráma Rákóczi Zsigmond esküvője tiszteletére = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, 19

20 szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) J. 15. KILIÁN István, A gergelyezés szokása a 18. században néhány jezsuita iskolában = Mindenes Gyűjtemény I. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára, szerk. CSÖRSZ RUMEN István, ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, 2005, J. 16. KILIÁN István, Iskolai színjátszás Patatich püspök idejében Nagyváradon és Kalocsán = Patatich Ádám érsek emléke: zajezdai báró Patachich Ádám, kalocsai érsek ( ) halálának 220. évfordulója alkalmából rendezett konferencia és kiállítás emlékkönyve, szerk. LAKATOS Adél, Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, Kalocsa, 2005, J. 17. KILIÁN István, Liturgia és színjáték a marosvásárhelyi jezsuita iskolában = Imádságos asszony. Erdélyi Zsuzsanna köszöntése, szerk. CZÖVEK Judit, Gondolat, Budapest, 2003, J. 18. KILIÁN István, A nagyszombati jezsuita iskolaszínház szcenikája = A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, szerk. SZILÁGYI Csaba, PPKE BTK, Piliscsaba, 2006, J. 19. KILIÁN István, Neue Daten über die Schauspielpraxis der Jesuiten in Bratislava = Aurora Musas nutrit. Die Jesuiten und die Kultur Mitteleuropas in Jahrhundert. Acta Conventus Bratislavae Septembris 2007, Redigerunt Ladislav KAČIC Svorad ZAVARSKÝ, Bratislava, J. 20. KILIÁN István, Szent Iván napi színjátékok néhány 18. századi jezsuita iskolában = Summa. Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, PPKE BTK, Piliscsaba, 2007, J. 21. KILIÁN István, Színjátékszerű elemek a nagyváradi jezsuiták liturgiájában = Historicus Societatis Iesu. Szilas László emlékkönyv, szerk. MOLNÁR Antal SZILÁGYI Csaba ZOMBORI István, METEM, Budapest, 2007, J. 22. KILIÁN István, Teátrális szertartáselemek, akadémiák, declamatiok, színjátékok és drámák Nagyváradon = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) J. 23. KILIÁN István, Vallásos és profán teátrális rendezvények a besztercebányai jezsuita iskolában ( ), Magyar Könyvszemle, 1999/4.,

Publikációs lista. Pintér Márta Zsuzsanna

Publikációs lista. Pintér Márta Zsuzsanna 1 Publikációs lista Pintér Márta Zsuzsanna Könyvek A magyarországi katolikus tanintézmények színjátszásának forrásai és irodalma 1800-ig. Fontes ludorum scenicorum in scholis institutisque catholicis Hungariae.

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Szín játék költészet

Szín játék költészet Szín játék költészet Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére Szerkeszte e Czibula Katalin Demeter Júlia Pintér Márta Zsuzsanna Partium Kiadó Protea Egyesület r e c i t i Budapest Nagyvárad

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13.

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai Szerkesztette: Font Márta és Vargha Dezső Pécs Története Alapítvány Pécs, 2003 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Kiegészítések az 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiájához. Összeállította: Kónya Franciska

Kiegészítések az 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiájához. Összeállította: Kónya Franciska Kiegészítések az 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiájához Összeállította: Kónya Franciska MTA PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Budapest 2015 Szövegkiadás

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16.

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16. Bartók István Publikációs jegyzék (1978 2004) Könyv Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk, Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630 1700 között, Akadémiai Kiadó Universitas Kiadó, Bp., 1998. (Irodalomtudomány

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p.

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. Székely Júlia Publikációs jegyzék Könyvek és könyvrészletek Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. A másik Bethlen Kata, in Eszmei és poétikai kérdések a régi

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER Szül. hely és idő: Debrecen, 1974. december 13. Állampolgárság: Magyar Cím: 4225 Debrecen, Platán utca 12. e-mail: petkom@kih.gov.hu (publikus) TANULMÁNYOK:

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30005/88066/2015 2015.11.20 Szektor : 53

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30005/88066/2015 2015.11.20 Szektor : 53 Veszprém 8201, Vörösmarty tér 9. Pf.121. Oldal: 1 / 11 I. R É S Z 1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatok terület kat.t.jöv. alosztály adatok mûvelési ág/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jöv

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltásai, műfaji rendszere és adattára a XVI-XVIII. században

A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltásai, műfaji rendszere és adattára a XVI-XVIII. században A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltásai, műfaji rendszere és adattára a XVI-XVIII. században Részletes jelentés a kutatás eredményeiről és folyamatáról A fenti kutatásra 2001. január

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26.

BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. CSÜTÖRTÖK, 2013. OKTÓBER 24. Babeş-Bolyai Tudományegyetem központi

Részletesebben

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı Vers-és prózamondó verseny 5- évf. eredménye A tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus Intézmény neve Helyezés Pappas Timon próza Jósvai Mária Dr. Béres József - Kiserdı Lendvai Máté próza

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

Publikációim listája

Publikációim listája Publikációim listája Könyvek 1. Diskurzusok összjátéka (Tanulmányok, kritikák), Balassi Kiadó, Bp., 2001. 2. Garaczi László (monográfia), Kalligram, Pozsony, 2002. 3. A csúf másik (Kosztolányi Dezső :

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A korábbi II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár kiadványai 60 év a Megyei Könyvtár életéből : könyvtártörténeti kolligátum a II. Rákóczi Ferenc Megyei

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT:

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Baja Balassagyarmat Balkány Berettyóújfalu Budaörs ÚÁMK Felsővárosi Tagintézménye

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

Az erdélyi magyar tudomány a rendszerváltás után

Az erdélyi magyar tudomány a rendszerváltás után Az erdélyi magyar tudomány a rendszerváltás után A magyar irodalomtudományi kutatások új fejezete (Erdély,1990 2010) Egyed Emese A Magyar Tudomány Napja Erdélyben, 10. fórum Kolozsvár, 2011. nov. 25-26.

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

DEMETER ZSUZSA. Tel.: 00-40-740-218.647 Kisbács (Baciu), nr. 313A, K1, ap. 7. E-mail: aszusz@yahoo.com

DEMETER ZSUZSA. Tel.: 00-40-740-218.647 Kisbács (Baciu), nr. 313A, K1, ap. 7. E-mail: aszusz@yahoo.com Tel.: 00-40-740-218.647 Kisbács (Baciu), nr. 313A, K1, ap. 7. E-mail: aszusz@yahoo.com DEMETER ZSUZSA Személyi adatok Név: Demeter Zsuzsa Születési dátum: 1977. 12. 12. Születési hely: Székelyudvarhely

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

LÓGIAÉS FILO LÓGIA A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN

LÓGIAÉS FILO LÓGIA A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN LÓGIAÉS Ajkay Alinka Almási Gábor Bajáki Rita Balázs- Hajdu Péter Baricz Ágnes Bartók István Békés Enikő Bene Sándor Bogár Judit Bognár Péter Czibula Katalin Cziczka Katalin Csörsz Rumen István Demeter

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Kilián István publikációi (1959 2013)

Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Összeállíto a Medgyesy S. Norbert Protea Egyesület r e c i t i Budapest 2013 Kiadványunk a Creative Commons Nevezd meg! Ne add

Részletesebben

FIZIKA. 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

FIZIKA. 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: FIZIKA FIZIKA 1 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

ÉS ELMÉLETE (TUDOMÁNYOS KONFERENCIA)

ÉS ELMÉLETE (TUDOMÁNYOS KONFERENCIA) A KORA ÚJKORI PRÓZAI KEGYESSÉGI MŰFAJOK RENDSZERE ÉS ELMÉLETE (TUDOMÁNYOS KONFERENCIA) DEBRECEN, 2012. MÁJUS 24 26. A KONFERENCIA HELYSZÍNEI: 2012. május 24 25. az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

Bolyai-Refi 41. Testnevelés. Testnevelés. Elkészült az órarend:2015-09-18. asc ÓraRend 10:00-10:50 16:10-17:00 11:10-12:00 9:00-9:50 15:10-16:00

Bolyai-Refi 41. Testnevelés. Testnevelés. Elkészült az órarend:2015-09-18. asc ÓraRend 10:00-10:50 16:10-17:00 11:10-12:00 9:00-9:50 15:10-16:00 Bolyai-efi : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : T Bálint Júlia T Bálint Júlia Elkészült az órarend:-- Bolyai-efi : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : T Bálint

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék 1088 Budapest,

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben