Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna"

Átírás

1 A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII XVIII. SZÁZADBAN Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon Bibliográfia Szerkesztette: Szedmák Andrea Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

2 AZ ISKOLAI SZÍNJÁTSZÁSRÓL ÁLTALÁBAN SCHOOL DRAMAS IN GENERAL I. 1. BALOGH F. András, Szent István alakja és a német irodalom történelmi diskurzusának változása a század fordulóján = Hol vagy, István király? A Szent István-hagyomány évszázadai, szerk. BENE Sándor, Gondolat, Budapest, 2006, [Girzich Franz Xavier Szent István drámájáról] I. 2. BÉCSY Tamás, Másvilág és evilág: A XVIII. századi magyar drámák műfajairól, It, 1996/1 2., I. 3. BENE Sándor, Theatrum politikum: Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a kora újkorban, Kossuth Egyetemi, Debrecen, I. 4. BENŐ Attila, Drámafordítás és pragmatikai adaptáció = Ismeretség. Interkulturális kapcsolatok a színház révén, Scientia, Kolozsvár, 2005, I. 5. BÍRÓ Béla, Drámaelmélet, Scientia, Kolozsvár, I. 6. BODÓ Márta, Gyermekek barátja. Gyermeknevelő, erkölcsnemesítő színjáték házi használatra. Nevelés és színház a 18. század végén = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) I. 7. BODÓ Márta, Iskola és színház: az iskoladráma neveléstörténeti és pedagógiai szerepe, Verbum, Kolozsvár, I. 8. BORSA Gedeon, Euripidész magyar fordításának 16. századi kiadása, Magyar Könyvszemle, 1998/1., I. 9. CZIBULA Katalin, Két napnak a nagy égen nincs helye Szent László király alakja az iskolai színpadon és a hivatásos színjátszás kezdetén = Vállal magasb mindeneknél : A Szent László-herma Győrbe érkezésének 400. évfordulóján megtartott tudományos konferencia előadásai, szerk. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert SZÉKELY Zoltán, Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága, Győr, 2008, I. 10. CZIBULA Katalin, Néhány iskoladráma női szerepeinek vizsgálata = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) 2

3 I. 11. CZIBULA Katalin, Sciencia és sapientia = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I. 12. Andrzej DABRÓWKA, Genre questions around early drama = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár; Partium, Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) I. 13. Andrzej DABRÓWKA, Medieval theatre of schools. Educational beginnings of early drama = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I. 14. Andrzej DABRÓWKA, The Middle Ages after the Middle Ages. Medievalism in the Study of European Drama and Theatre History = Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest, 2008, (A régi magyar színház, 3.) I. 15. DEMETER Júlia, Allegories in Occasional Performances on Eighteenth-Century Hungarian School Stage = Irene EYNAT-CONFINO Eva SORMOVA, Patronage, Spectacle, and the Stage, Theatre Institute, Prague, 2006, I. 16. DEMETER Júlia, Anachronistic School drama: Flourishing Theatre = Franz A. J. SZABÓ Antal SZÁNTAY István György TÓTH, Politics and Culture in the Age of Joseph II., Budapest Edmonton, 2005, I. 17. DEMETER Júlia, A Buda trágédiája és az iskolai színjáték = Kolligátum. Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére, szerk. DEVESCOVI Balázs SZILÁGYI Márton VADERNA Gábor, Ráció, Budapest, 2007, I. 18. DEMETER Júlia, Égi és földi hatalom. A hatalom legitimációs kérdései a 18. századi magyar színpadon = Testis Temporum. Tanulmányok a magyar művelődés történetéből, szerk. ZÁVODSZKY Géza, ELTE TFK Alapiskolai Tanárképzésért Alapítvány, Budapest, 2003, I. 19. DEMETER Júlia, Fösvények, parasztok, bohócok (Magyar nyelvű iskolai komédiák) = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) I. 20. DEMETER Júlia, From teaching a moral to professional entertainment = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, 3

4 Miskolc, I. 21. DEMETER Júlia, Hungarian School Theatre. A Short Survey = Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest, 2008, (A régi magyar színház, 3.) I. 22. DEMETER Júlia, Játékunkból víg oktatást vegyetek : A magyar nyelvű komédia a 18. század második felében, ItK, 1998/3 4., I. 23. DEMETER Júlia, La rencontre du baroque et du classicisme sur la scène hongroise = Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Philosophica, Miskolc, 1998, I. 24. DEMETER Júlia, Palotás cselek a színpadon. A hatalom legitimációs dilemmái az iskolai színpadon = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS- SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) I. 25. DEMETER Júlia, Vers vagy próza? A 18. századi magyar nyelvű színjátékszövegek átalakulása = Szövegkönyv. Tanulmányok Kerényi Ferenc hatvanadik születésnapjára, szerk. SZILÁGYI Márton VÖLGYESI Orsolya, Ráció, Budapest, 2005, I. 26. DEMETER Zsuzsa, The dramaturgy of Baroque court love A barokk udvari szerelem dramaturgiája = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I. 27. Amadeo DI FRANCESCO, Metastasio heroikus drámáinak fordításai a 18. századi magyar irodalomban = Amadeo DI FRANCESCO, Kölcsönhatás, újraírás, formula a magyar irodalomban. Tanulmányok, Universitas, Budapest, 2005, I. 28. Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a színház- és drámatörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, (A régi magyar színház, 4.) I. 29. Források és ritkaságok a győri színjátszás történetéből a 17. század elejétől 1849-ig, I., szerk. BANA József MÁRFI Attila, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Győr,

5 I. 30. Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD- ROM, Miskolc, I. 31. JÁNOS István, A Bor és a Víz vetélkedése, Néprajzi Látóhatár, 2001/1 4., I. 32. JÁNOS István, A bor és víz vetélkedése = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I. 33. JÁNOS István, Parabolák a színpadon = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) I. 34. JÁNOS István, A profán mint példázat az iskolai színjátszásban = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I. 35. JÁNOS István, A Theatrum mundi és az iskolai színjátszás = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) I. 36. JÁNOS Szabolcs [JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs], Az érzékenység mint dramaturgiai kategória = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I. 37. JÁNOS-SZATMÁRI Ildikó, Az idegen alakja a XVIII XIX. század fordulójának magyar drámáiban = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I. 38. JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Az érzékenység drámái, Partiumi Egyetemi Szemle, 2002/1., I. 39. JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Műfaji kategória és dramaturgiai jelentés, Theatron, 2003/1., I. 40. JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Színház, templom, iskola, Theatron, 2000/4., I. 41. Irena KADULSKA, The Community of Viewers. Theatre Audiences in Poland in the 18th Century = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és 5

6 színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS- SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) I. 42. KERÉNYI Ferenc, Szent István alakja a régi magyar drámákban, Somogy, 27. (1999/6.) I. 43. KILIÁN István, A századi magyarországi drámák tipológiája = Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest, 2008, (A régi magyar színház, 3.) I. 44. KILIÁN István, Beszámoló a századi magyar dráma- és színházkutatás eredményeiről ( ), Magyar Könyvszemle, 2002/2., I. 45. KILIÁN István, Church, School Drama and Stage in the 17 18th Centuries = Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Philosophica, Miskolc, 1998, I. 46. KILIÁN István, Dráma Dobó Istvánról és az egri vár védelméről. Eger 1700., Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve, 2000, I. 47. KILIÁN István, Egyház, iskola, dráma és színjáték a XVII XVIII. században = A magyar művelődés és a kereszténység: La civiltá ungherese e il cristianesimo: A IV. Hungarológiai Kongresszus előadásai, szerk. JANKOVICS József MONOK István NYERGES Judit, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Scriptum, Budapest Szeged, 1998, I. 48. KILIÁN István, Ismeretlen iskoladráma gyűjtemény a XVII XVIII. századból, Borsod Miskolci Füzetek, Irodalomtörténet 5., Miskolc, 1967, 95. I. 49. KILIÁN István, Latin nyelvű komédia 1720-ból a miskolci Levéltárban: Voluptas a deluso adolescente delusa, Herman Ottó Múzeum Évkönyve X., Miskolc, 1971, I. 50. KILIÁN István, A régi magyar dráma többnyelvűsége a XVII XVIII. században = Hatalom és kultúra, I., szerk. JANKOVICS József NYERGES Judit, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2004, I. 51. KILIÁN István, Régi magyar Mária-siralmak = Nyelv Irodalom Társadalom. A Felvidék szerepe a magyar tudományosságban, szerk. BÁRCZI Zsófia VANČONÉ KREMMER Ildikó, Univerzita Konštantína Filozofa v. Nitre, Nyitra, 2007,

7 I. 52. KILIÁN István, Színjáték a jelenlegi Szlovákia területén a században = Kolligátum. Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére, szerk. DEVESCOVI Balázs SZILÁGYI Márton VADERNA Gábor, Ráció, 2007, I. 53. Markéta KLOSOVÁ, Zwei Spiele des Sebastian Macer und J. A. Comenius Schola ludus (Pars I IV) = Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest, 2008, (A régi magyar színház, 3.) I. 54. KNAPP Éva, Emblematic Mode of Expression in the 17 th 18 th Centuries in Hungarian School-dramas Emblematikus kifejezésmód a XVII XVIII. századi magyarországi iskoladrámában = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I. 55. KNAPP Éva, Esterházy Pál és az iskolai színjátszás = KNAPP Éva, Judit képit én viseltem. Kora újkori színház- és drámatörténeti tanulmányok, Argumentum, Budapest, 2007, I. 56. KNAPP Éva, Emblematikus kifejezésmód a XVII XVIII. századi iskoladrámában = KNAPP Éva, Irodalmi emblematika Magyarországon a században: Tanulmány a szimbolizmus ábrázolásának történetéhez, Universitas, Budapest, 2003, I. 57. KONCZ Attila, A rendezői utasítások vizsgálata egy 18. századi magyar dráma szövegében = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I. 58. A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, I. 59. A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, I. 60. MÁRFI Attila, A pécsi színjátszás kezdete a 18. században, Pécsi Szemle, 1998/tavasz nyár, I. 61. MÁRFI Attila, A pécsi színjátszás korai szakaszának kiemelkedő egyéniségei = Az Előadások Pécs történetéből '94 és az Előadások Pécs történetéből '95 című konferenciák válogatott előadásai, szerk. VONYÓ József, Pécs Története Alapítvány, Pécs, 1996,

8 I. 62. MÁRFI Attila, Thália papjai Pécsett. A pécsi színjátszás a XVIII. században és a reformkorban, Pro Pannonia, Pécs, I. 63. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, A magyarországi barokk iskoladráma-színlapok feltárásának és kiadásának főbb kérdései és első eredményei = Pro Scientia Aranyérmesek VII. Konferenciája. Gödöllő, november Előadások, szerk. PÁSZTORI Bernadett RADNAI Márton, Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, Budapest, 2006, I. 64. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, Az utolsó ítélet a magyarországi barokk iskoladrámákban = Apokaliptika és posztmodernitás, szerk. ŐZE Sándor SZELKE László, Szent Vince Szakkollégium, Piliscsaba, 2009, I. 65. MÉSZÁROS István, Ünnep, ifjúság, iskola egykor, Új Pedagógiai Szemle, 1995/12., I. 66. NAGY Imre, Ágistól Bánkig: a dramaturgia nyelve és a nyelv dramaturgiája, Pro Pannonia, Pécs, I. 67. NAGY Imre, Bögre, fazék, zatskó, bugyor (A magyar Zsugori és alakváltozatai) = Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest, 2008, (A régi magyar színház, 3.) I. 68. NAGY Imre A két egyhasiak (Magyar menekmusok) = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I. 69. NAGY Imre, Kűlgy, tűzbe, vaba. (Az ismétlődés dramaturgiája és a női szerepkör XVIII. századi közjátékaiban), Új Dunatáj, 2005/3., I. 70. NAGY Júlia, Hitvitázó drámák a században = Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne. Tanulmányok XVI XIX. századi hitvitáinkról, szerk. HELTAI János TASI Réka, Miskolci Egyetem BTK, Miskolc, 2005, I. 71. NAGY Júlia, Az iskolai színjáték a 18. századi nevelés-oktatásban, Iskolakultúra, 2004/1., I. 72. NAGY Júlia, Történelemoktatás drámajátékkal: 18. századi történelmi drámák a jezsuita nevelés és oktatás szolgálatában, Iskolakultúra, 2003/3.,

9 I. 73. NAGY Szilvia, A consultatio és a 18. századi iskolai színjátékok = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) I. 74. NAGY Zsófia Borbála, Színműfordító nők a XVIII. század végén = Ismeretség. Interkulturális kapcsolatok a színház révén, Scientia, Kolozsvár, 2005, I. 75. Néző, játék, olvasó. Dráma- és színháztörténeti tanulmányok, szerk. EGYED Emese, Kriterion, Kolozsvár, I. 76. NISTOR András, Egy műfaj igézete = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I. 77. NYÍRI Emese, Látvány és költészet (A 18. századi magyar árkádizmus problémái) = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) I. 78. PETRŐCZI Éva, English and a Hungarian Anti-Episcopal dialogue from the 16 th 17 th Centuries = Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest, 2008, (A régi magyar színház, 3.) I. 79. PETRŐCZI Éva, Religious and Secular Elements in the Emblems of Francis Quarles Francis Quarles Emblémáinak vallásos és szekuláris elemei = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I. 80. PINTÉR Márta Zsuzsanna, Bachusnak víg birodalma. A bor és víz vetélkedése a régi magyar színpadon = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS- SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) I. 81. PINTÉR Márta Zsuzsanna, A kárhozatos szerelemtől a szív jogáig. Szülői önkény és szülői szeretet az iskolai színpadon = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I. 82. PINTÉR Márta Zsuzsanna, La représentation de l eau sur la scène scolaire hongroise = Représentation de l eau dans la création théâtrale et musicale, (publiée sous la 9

10 direction d Irene Mamczarz), Editions de la Société Internationale d histoire Comparée du Théâtre, de l Opera et du Ballet, Paris, 2008, I. 83. PINTÉR Márta Zsuzsanna, Les succès et problèmes de l édition des anciennes oeuvres de théâtre hongroises = Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest, 2008, (A régi magyar színház, 3.) I. 84. PINTÉR Márta Zsuzsanna, Magyar nyelvűség a 18. század színmű-irodalmában = Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből, szerk. BÍRÓ Ferenc, Argumentum, Budapest, 2005, I. 85. PINTÉR Márta Zsuzsanna, A magyarországi Zsuzsanna-drámák = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) I. 86. PINTÉR Márta Zsuzsanna, A passiójátékok = A színháztudomány az akadémiai diszciplínák rendjében. In honorem Bécsy Tamás, szerk. JÁKFALVI Magdolna KÉKESI KUN Árpád, L Harmattan, Budapest, 2009, I. 87. PINTÉR Márta Zsuzsanna, Szent István alakja a régi magyar drámairodalomban = Hol vagy, István király?. A Szent István-hagyomány évszázadai, szerk. BENE Sándor, Gondolat, Budapest, 2006, I. 88. PINTÉR Márta Zsuzsanna, A történelem a nemzeti hagyományban = Társadalmak, nyelvek, civilizációk, szerk. GARACZI Imre SZILÁGYI István, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém, 2008, [Történelmi drámáinkról.] I. 89. PINTÉR Márta Zsuzsanna VARGA Imre, Nemzeti múltunk drámák tükrében, Vigilia, 2002/1., I. 90. Régi magyar prédikációk, század: egyetemi szöveggyűjtemény [A csíksomlyói passiók forrásaihoz], összeáll. SZELESTEI N. László, Szt. István Társulat, Budapest, I. 91. SÁRKÖZY Péter, Metastasio a 18. századi magyar iskolai színpadon = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I. 92. Summa: Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, PPKE BTK, Piliscsaba,

11 I. 93. SZABÓ Ferenc SJ, Az illúziótól a szent valóságig. Lét és látszat a színművészetben = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) I. 94. SZABÓ Ferenc SJ, A szent és a profán = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I. 95. SZÉKELY György, Boszorkák és királynők = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I. 96. SZELESTEI N. László, Gerhard Cornelius Driesch és az iskolai színjátékok = Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest, 2008, (A régi magyar színház, 3.) I. 97. SZELESTEI N. László, A Szűz Máriának siralmárul : barangolás a magyar passiók apokrif forrásvidékén, Vigilia, 2006/4., I. 98. SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Euripidész magyar fordítása a 16. század második feléből = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) I. 99. SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Euripidész magyar fordítása a 16. század második feléből, ItK, 1998/1 2., I SZIGETI Jenő, Hitvita a látomásban. Gál József 18. századi látása és az iskoladráma = Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne. Tanulmányok XVI XIX. századi hitvitáinkról, szerk. HELTAI János TASI Réka, Miskolci Egyetem BTK, Miskolc, 2005, I SZILÁRDFY Zoltán, Ádám és Éva barokk kultuszának és ikonográfiájának nyomai Magyarországon = Ikonográfia Kultusztörténet. Képes tanulmányok, Balassi, Budapest, 2003, I Színházvilág világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma XIII XIX. századi történetéből, szerk. CZIBULA Katalin, Ráció, Budapest,

12 I A színjátszó iskola a XVII XVIII. században. Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia, szerk. NAGY Júlia, Universitas, Budapest, I TAR Gabriella-Nóra, Gyermek a 18. és 19. századi Magyarország és Erdély színpadán, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, I TAR Gabriella-Nóra, Gyermekszínjátszás a 18. századi Magyarországon = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) I TAR Gabriella-Nóra, Gyermekszínjátszás a 18. századi Magyarországon, Doktori disszertáció, Kolozsvár, I TAR Gabriella-Nóra, Társulat és közönség kommunikációja a felvilágosodás és a reformkor erdélyi színlapjainak tükrében = Ismeretség. Interkulturális kapcsolatok a színház révén, Scientia, Kolozsvár, 2005, I TUSNÁDY László, A dráma, mint az emberi teljesség nagy lehetősége = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, I VARGA Imre PINTÉR Márta Zsuzsanna, Történelem a színpadon. Magyar történelmi tárgyú iskoladrámák a században, Argumentum, Budapest, I VÖRÖS Imre, Péczeli József Zaïre-fordítása = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) KATOLIKUS ISKOLADRÁMÁK CATHOLIC SCHOOL DRAMAS K. 1. BODÓ Márta, Színház, színjáték és a katolikus nevelés = Néző, játék, olvasó. Dráma- és színháztörténeti tanulmányok, szerk. EGYED Emese, Kriterion, Kolozsvár, 2004, K. 2. BODÓ Márta, Színjátszás és egyház, Keresztény Szó, 2002/1., K. 3. HUBERT Ildikó SZELESTEI N. László, Köszöntő versek, színjátékok Barkóczy Ferenc tiszteletére = Nem sűlyed az emberiség!. Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, főszerk. JANKOVICS József, felelős szerk. CSÁSZTVAY Tünde, szerk. CSÖRSZ RUMEN István SZABÓ G. Zoltán, MTA 12

13 Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 2007, Internetes kiadvány. Nyitólap: Tanulmány: K. 4. MÉSZÁROS István, A katolikus iskola ezeréves története Magyarországon, Szent István Társulat, Budapest, K. 5. OLLÉ Viktória, Katolikus népénekeink a barokk korban. A Nagyölvedi énekeskönyv, Szakdolgozat, PPKE BTK Magyar Irodalomtudományi Intézet, Piliscsaba, K. 6. PINTÉR Márta Zsuzsanna, Egyházi és világi mecenatúra a századi színjátszásban = A magyar művelődés és a kereszténység: La civiltá ungherese e il cristianesimo: A IV. Hungarológiai Kongresszus előadásai, szerk. JANKOVICS József MONOK István NYERGES Judit, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Scriptum, Budapest Szeged, 1998, p. K. 7. STAUD Géza, Színház a pozsonyi templomban = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) K. 8. SZELESTEI N. László, Adalékok Esterházy Imre hercegprímás műpártolásához, Művészettörténeti Értesítő, 50. (2001/1 2.) FERENCES ISKOLAI SZÍNJÁTÉKOK FRANCISCAN SCHOOL DRAMAS F. 1. BENEDEK Fidél OFM, Csíksomlyó. Tanulmányok, s. a. r. és a bev. írta SAS Péter, előszó: P. BENEDEK Domokos OFM provinciális. A kísérőtanulmányt írta és a bibliográfiát összeállította P. PAP Leonard OFM, Kolozsvár, F. 2. DEMETER Júlia, A csíksomlyói passiók műfaji sajátosságai = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) F. 3. DEMETER Júlia, Műfaj és funkció összefüggései a csíksomlyói ferences színpadon = A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 1 2., szerk. ŐZE Sándor MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, PPKE BTK METEM, Piliscsaba Budapest, 2005, F. 4. DEMETER Júlia, Nap, Hold és csillagok, velem zokogjatok! Csíksomlyói passiójátékok a 18. századból, utószó PINTÉR Márta Zsuzsanna, a drámák latin nyelvű részeit és a rendezői utasításokat ford. KILIÁN István, Argumentum, Budapest,

14 F. 5. DEMETER Júlia, Nincsen fájdalom, mint az én fájdalmam. A Csíksomlyón április 23-án, nagypénteken előadott passiójáték, Új Forrás, 2004/9., F. 6. DOMOKOS Mária, Csíki énekeskönyvek. Egy könyvsorozat kézirata és dokumentumai Domokos Pál Péter hagyatékában, A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2004, Csíkszereda, 2004, F. 7. ERDÉLYI Zsuzsanna, Aki ezt az imádságot. Élő passiók, Kalligram, Pozsony, F. 8. A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 1 2., szerk. ŐZE Sándor MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, PPKE BTK METEM, Piliscsaba Budapest, F. 9. KARÁTH Tamás, Az angol misztériumjátékok gyökerei a ferences spiritualitásban = A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 1 2., szerk. ŐZE Sándor MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, PPKE BTK METEM, Piliscsaba Budapest 2005, F. 10. KEDVES Csaba, A XVIII. századi ferences misztériumdrámák poétikai-retorikai vizsgálatának lehetőségei = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, F. 11. KEDVES Csaba, Actio Parascevica: Történeti rétegek a csíksomlyói misztériumdrámákban, Székelyföld, 1999/5., F. 12. KEDVES Csaba, A csíksomlyói misztériumdrámák szerkezeti kérdései = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) F. 13. KEDVES Csaba, Kájoni és a régi magyar dráma, Magyar Felsőoktatás, 1996/4., ; 1996/5 6., F. 14. KEDVES Csaba, Magyar nyelvű drámatöredék a 15. század végéről = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) F. 15. KILIÁN István, Adatok Csíksomlyó színpada és szcenikája történetéhez = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. 14

15 DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) F. 16. KILIÁN István, Szent Ferenc élete Csíksomlyó színpadán = Élet és világ. Írások Keresztesné Várhelyi Ilona tiszteletére, szerk. LAKNER Lajos, Debrecen, 2007, F. 17. KILIÁN István, Theaterbühne und Scenerie in Csíksomlyó = Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 29., (100. Jahrgang (2006), Heft 2., F. 18. KŐVÁRI Réka, Énekek az között előadott csíksomlyói misztériumjátékokban = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS- SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) F. 19. KŐVÁRI Réka, Zenetörténet és népzene Egy XVIII. századi csíki ferences kézirat dallamai a népzenei gyűjteményekben = Mozart Liszt Bartók. Tanulmánykötet, szerk. DOMBI Józsefné MACZELKA Noémi, SZTE JGYTFK Ének-zene Tanszék, Szeged, 2007, F. 20. LATZKOVITS Miklós, A Filius prodigusról és egy drámaszerkesztési eljárásról, ItK, 1998/1 2., F. 21. LUKÁCS István, Dramatizált kaj-horvát Mária-siralom Erdélyből (1626) = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) F. 22. LUKÁCS István, Dramatizirani Kajkavski Marijin plač iz Erdelja Dramatizált kaj-horvát Mária-siralom Erdélyből, Comp-Press, Budapest, F. 23. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, Biblia Pauperum a csíksomlyói színpadon a passiójátékok előképrendszere = Mindent az Evangéliumért : Gyürki László 70. születésnapjára, szerk. FANCSALI Andrásné SOÓS Viktor Attila, Körmendi Szent Erzsébet Egyházközség Képviselő Testülete, Körmend, 2002, F. 24. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere, MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, PPKE Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Piliscsaba Budapest,

16 F. 25. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, Ferences és jezsuita nagypénteki színjátékok összefüggései a barokk kori színlapok tanúsága szerint = Labor omnia vincit. Tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjára, szerk. BRETZ Annamária CSÖRSZ RUMEN István HEGEDŰS Béla, Balassi MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 2005, F. 26. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, A ferences lelkiség hatása az 1767-es csíksomlyói passiójátékra: bevezető szavak az Inductio de passione Christi című dráma bemutatásához és az Aranymiatyánk énekhez = A ferences lelkiség hatása az újkori Közép Európa történetére és kultúrájára, 2., szerk. ŐZE Sándor MEDGYESY- SCHMIKLI Norbert, PPKE BTK METEM, Piliscsaba Budapest, 2005, F. 27. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, Hány csepp vért hullatott edes Jesusotok, / Én mingyárt meg mondom, ide halgassatok!. A csíksomlyói misztériumdrámák egyik legősibb motívuma, A Csíki Székely Múzeum Évkönyve. Társadalom- és Humántudományok, 2006, F. 28. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, A hitoktatás és színjátszás kapcsolata néhány ferences és egy piarista dráma alapján = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, F. 29. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, Johannes Gritsch devóciós passiójának nyomai a csíksomlyói színpadon = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) F. 30. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, Összefoglaló elemzés a csíksomlyói misztériumdrámák forrásairól = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) F. 31. MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, Összefüggések a jezsuita és a ferences barokk drámák között a színlapok alapján = A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig. [A Piliscsabán november között megtartott tudományos konferencia tanulmányai], szerk. SZILÁGYI Csaba, PPKE BTK, Piliscsaba, 2006, F. 32. NAGY Júlia, A csíksomlyói történelmi drámák = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) 16

17 F. 33. NAGY Szilvia, Motívumátvételek néhány csíksomlyói drámában = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) F. 34. NAGY Szilvia, Teológiai ismeretek egy iskolai színjátékban = Iskola és színház School and Theatre. School and theatre in the Past and Nowadays Az iskolai színjátszás múltja és jelene, szerk. KEDVES Csaba NAGY Júlia, CD-ROM, Miskolc, F. 35. PINTÉR Márta Zsuzsanna, A csíksomlyói iskoladrámák, Hargita Népe, szeptember 18., 5. F. 36. PINTÉR Márta Zsuzsanna, A csíksomlyói kézirategyüttes története = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) F. 37. PINTÉR Márta Zsuzsanna, A magyarországi ferences rend középfokú iskolái a XVII XVIII. században = A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 2., szerk. ŐZE Sándor MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, PPKE BTK METEM, Piliscsaba Budapest, 2005, F. 38. PINTÉR Márta Zsuzsanna, Les mystères de la Passion de Csiksomlyó: la tradition médiévale et la forme baroque au XVIIIe siècle = Europejskie zwiazki dawnego teatru szkolnego i europejska wspólnota dawnych kalendarzy, redakcja naukowa Irena KADULSKA, Gdansk, 2003, F. 39. PINTÉR Márta Zsuzsanna, Szerzetes játékok avagy költött komédiák, Új Forrás, 2004/9., F. 40. Régi magyar prédikációk, század: egyetemi szöveggyűjtemény, összeáll. SZELESTEI N. László, Szt. István Társulat, Budapest, [A csíksomlyói passiók forrásaihoz] F. 41. SCHMIKLI Norbert [MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert], Csíksomlyói Mária-siralmak elő- és utóélete = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) F. 42. SCHMIKLI Norbert [MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert], A csíksomlyói passiójátékok forrásvidéke = PPKE Műhelytanulmányok, szerk. PPKE Műhely Szakkollégium Bizottsága, Budapest, 1999,

18 F. 43. SCHMIKLI Norbert [MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert], Ott vagyon a Boldogasszony, Pázmány Campus, november 25., 7, F. 44. SCHMIKLI Norbert [MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert], Térjetek meg immár bűnös népek, Pázmány Campus, február 28., 2, F. 45. SZELESTEI N. László, Magyar ferencesek prédikációs gyakorlata a 17. században. Csíksomlyói kéziratos prédikációk, PPKE BTK, Piliscsaba, F. 46. SZELESTEI N. László, Magyar nyelvű ferences prédikációk a XVII. századból = A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 2., szerk. ŐZE Sándor MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, PPKE BTK METEM, Piliscsaba Budapest, 2005, F. 47. SZENTIMREY-VÉN Dénes, Egy csíksomlyói moralitás és változatai = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolc, Miskolci Egyetemi, 2003, (A régi magyar színház, 2.) GÖRÖG KATOLIKUS SZÍNJÁTÉKOK GREEK CATHOLIC SCHOOL DRAMAS G. 1. Cinzia FRANCHI, Occfisio Gregorii in Moldavia vode tragedice expressa: Az erdélyi román iskoladráma kezdetei és forrásai, Pallas Akadémiai, Csíkszereda Budapest, JEZSUITA ISKOLAI SZÍNJÁTÉKOK JESUIT SCHOOL DRAMAS J. 1. BALASSA Brúnó, A történet a jezsuiták iskoláiban = A történettanítás múltja hazánkban: Neveléstörténeti forrástanulmány, szerk. BALASSA Brúnó, Dunántúl Egyetemi Nyomda, Pécs, 1929, J. 2. BARDI Terézia, Soproni jezsuita díszletkönyv, CD-ROM, Budapest, J. 3. BJORN ANDERSEN Zsuzsanna, Ludvig Holberg Hegyi Erasmusa mint jezsuita dráma = A magyar művelődés és a kereszténység: La civiltá ungherese e il cristianesimo: A IV. Hungarológiai Kongresszus előadásai, szerk. JANKOVICS József MONOK István NYERGES Judit, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Scriptum, Budapest Szeged, 1998, J. 4. CZIBULA Katalin, Faludi és a magyar iskolai színjátszás hagyománya = A jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, [A Piliscsabán november között 18

19 megtartott tudományos konferencia tanulmányai], szerk. SZILÁGYI Csaba, Piliscsaba, 2006, J. 5. CZIBULA Katalin, A jezsuiták szerepe az európai klasszicista dramaturgiai hagyomány magyarországi elterjedésében = Historia Societatis Iesu. Szilas László Emlékkönyv, szerk. MOLNÁR Antal SZILÁGY Csaba ZOMBORI István, Budapest, 2007, J. 6. CZIBULA Katalin, Simai Kristóf Igazházijának forrásvidéke = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) J. 7. Amadeo Di FRANCESCO Arianna QUARANTOTTO, Papok és garabonciások. Illei, Hagymási, Brezovački és a magyar-horvát iskoladráma garabonciása ~ grabancijaša = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) J. 8. Amadeo DI FRANCESCO Arianna QUARANTOTTO, Preti e negromanti. Illei, Hagymási, Brezovački e il garabonciás ~ grabancijaš del dramma scolastico ungarocroato = Studi Finno-Ugrici, I., J. 9. Nigel GRIFFIN, Többnyelvűség a korai jezsuita színpadon = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) J. 10. GRUBER Miklós, A jezsuita rend és hazánk, Magyar kultúra, 1941/1., J. 11. Aurelian J. HETS OSB, A jezsuiták iskolái Magyarországon a 18. század közepén, Korda, Pannonhalma Budapest, [A IV. fejezetben (A jezsuita tanítás módszere és eredményei) a jezsuita színjátszásról, ] J. 12. Irena KADULSKA, III. Várnai Ulászló Lengyelország és Magyarország királya Wacław Rzewuski Hetman életművében = A magyar színház születése. Az évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2000, (A régi magyar színház, 1.) J. 13. Irena KADULSKA, The Baroque and Classical Tradition of the Jesuit Theatre in Belarus = A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi, Miskolc, 2003, (A régi magyar színház, 2.) J. 14. KÁRMÁN Gábor, Jezsuita iskoladráma Rákóczi Zsigmond esküvője tiszteletére = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, 19

20 szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) J. 15. KILIÁN István, A gergelyezés szokása a 18. században néhány jezsuita iskolában = Mindenes Gyűjtemény I. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára, szerk. CSÖRSZ RUMEN István, ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, 2005, J. 16. KILIÁN István, Iskolai színjátszás Patatich püspök idejében Nagyváradon és Kalocsán = Patatich Ádám érsek emléke: zajezdai báró Patachich Ádám, kalocsai érsek ( ) halálának 220. évfordulója alkalmából rendezett konferencia és kiállítás emlékkönyve, szerk. LAKATOS Adél, Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, Kalocsa, 2005, J. 17. KILIÁN István, Liturgia és színjáték a marosvásárhelyi jezsuita iskolában = Imádságos asszony. Erdélyi Zsuzsanna köszöntése, szerk. CZÖVEK Judit, Gondolat, Budapest, 2003, J. 18. KILIÁN István, A nagyszombati jezsuita iskolaszínház szcenikája = A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, szerk. SZILÁGYI Csaba, PPKE BTK, Piliscsaba, 2006, J. 19. KILIÁN István, Neue Daten über die Schauspielpraxis der Jesuiten in Bratislava = Aurora Musas nutrit. Die Jesuiten und die Kultur Mitteleuropas in Jahrhundert. Acta Conventus Bratislavae Septembris 2007, Redigerunt Ladislav KAČIC Svorad ZAVARSKÝ, Bratislava, J. 20. KILIÁN István, Szent Iván napi színjátékok néhány 18. századi jezsuita iskolában = Summa. Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, PPKE BTK, Piliscsaba, 2007, J. 21. KILIÁN István, Színjátékszerű elemek a nagyváradi jezsuiták liturgiájában = Historicus Societatis Iesu. Szilas László emlékkönyv, szerk. MOLNÁR Antal SZILÁGYI Csaba ZOMBORI István, METEM, Budapest, 2007, J. 22. KILIÁN István, Teátrális szertartáselemek, akadémiák, declamatiok, színjátékok és drámák Nagyváradon = Dráma múlt, színház jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin EMŐDI András JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs, Erdélyi Múzeum-Egyesület Partium, Kolozsvár Nagyvárad, 2009, (A régi magyar színház, 4.) J. 23. KILIÁN István, Vallásos és profán teátrális rendezvények a besztercebányai jezsuita iskolában ( ), Magyar Könyvszemle, 1999/4.,

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Szín játék költészet

Szín játék költészet Szín játék költészet Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére Szerkeszte e Czibula Katalin Demeter Júlia Pintér Márta Zsuzsanna Partium Kiadó Protea Egyesület r e c i t i Budapest Nagyvárad

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

ÉS ELMÉLETE (TUDOMÁNYOS KONFERENCIA)

ÉS ELMÉLETE (TUDOMÁNYOS KONFERENCIA) A KORA ÚJKORI PRÓZAI KEGYESSÉGI MŰFAJOK RENDSZERE ÉS ELMÉLETE (TUDOMÁNYOS KONFERENCIA) DEBRECEN, 2012. MÁJUS 24 26. A KONFERENCIA HELYSZÍNEI: 2012. május 24 25. az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Kilián István publikációi (1959 2013)

Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Összeállíto a Medgyesy S. Norbert Protea Egyesület r e c i t i Budapest 2013 Kiadványunk a Creative Commons Nevezd meg! Ne add

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

Kedves Kollégák! Címe: A felemelő 19. század. A magyar dualizmus kori városfejlődés sajátosságai múzeumi források, relikviák és kiállítások tükrében

Kedves Kollégák! Címe: A felemelő 19. század. A magyar dualizmus kori városfejlődés sajátosságai múzeumi források, relikviák és kiállítások tükrében Tárgy: Történész muzeológusok szakági szakmai továbbképzése Ügyintéző: dr. Varga Éva Kedves Kollégák! A történész muzeológusok 2010. évi szakmai továbbképzésére a Magyar Múzeumi Történész Társulat, az

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Tóth Péter 98,5 Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg Kálnásiné Katona Judit II. Bencze Nóra 98 Páneurópa Általános

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Magyar osok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. 5. osztály. I.emelet 9.

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. 5. osztály. I.emelet 9. 5. osztály I.emelet 9. 1. Albert Renáta Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 88 pont 10. hely 2. Arany Barbara Garay János Általános Iskola, Fót 88 pont 9. hely Jobb tollbamondással 3. Bódizs Szabolcs Vörösmarty

Részletesebben

Akkreditáltak listája

Akkreditáltak listája Akkreditáltak listája Achilles Peklaris Athens Voice newspaper, Soul magazine Ambrus András PĂ cs.index Bakos Petra symposi-online közéleti kultúrmonitor Vajdaság www.symposion.org.yu Balassa Tamás Somma.hu

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE 1 MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE KÖNYVTÁRAK 15.századi kódex, két ősnyomtatvány teljes restaurálása, A Patachich-, és az ősnyomtatvány gyűjtemény állományvédelme 2 400 000 Kecskeméti Református

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

1978-82 között az ELTE TTK Tudományos Szocializmus tanszékén tanársegédként

1978-82 között az ELTE TTK Tudományos Szocializmus tanszékén tanársegédként Dr. Simon Mária Szakmai önéletrajz Középiskolai tanulmányaimat Budapesten az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló iskolájában végeztem 1965-ben. Ebben az évben felvettek az ELTE Bölcsészettudományi Kar történelem-orosz

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Dimény Attila - Szakmai tevékenységek

Dimény Attila - Szakmai tevékenységek Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2015. július 10.: Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum szervezésében a Fiatal Néprajzkutatók XII. Szemináriuma keretében

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Guruz Laszlo 2. Kelemen Imre 3. Kiss Adrienn Alexandra 4. Radosits Ambrus Zoltan 5. Olajos Katalin 6. Forgacs Bianka 7. Hogye Gyula 8. Nemeth Balint 9. Pakay Bela 10. Pirvacsi Istvan Zsolt 11. Popovics

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás Figyelembe véve azt, hogy a gazdasági képzésen nagyon alacsony az államilag támogatott helyek száma, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a pályázatban részt vehessenek az önköltséges

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Meghívó. Nemzetpolitika és magyarságtudomány. című nemzetközi konferenciára.

Meghívó. Nemzetpolitika és magyarságtudomány. című nemzetközi konferenciára. Meghívó Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, valamint a Gazdaságetika.hu Szerkesztősége meghívja Önt Nemzetpolitika és magyarságtudomány című nemzetközi

Részletesebben

A CISZTERCI REND MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN

A CISZTERCI REND MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN A CISZTERCI REND MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN MÛVELÕDÉSTÖRTÉNETI MÛHELY Rendtörténeti konferenciák 5. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Új- és Legújabbkori

Részletesebben

A Köztársaság elnökének. határozata. egyetemi tanári kinevezésekről

A Köztársaság elnökének. határozata. egyetemi tanári kinevezésekről A Köztársaság elnökének. /2009./ /KE határozata egyetemi tanári kinevezésekről Az Alkotmány 30/A. (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsőoktatásról szóló 2005. CXXXIX. törvény 100.

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

1-es altéma Katona Produkciós pályázat

1-es altéma Katona Produkciós pályázat 1-es altéma Katona Produkciós pályázat pályázó színház támogató önkormányzat bemutatandó mű (szerző cím) megítélt támogatás Astoria Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

XVII. ÔSZI SZIMPÓZIUM

XVII. ÔSZI SZIMPÓZIUM XVII. ÔSZI SZIMPÓZIUM A Magyar Oxyologiai Társaság Tudományos Ülése és az Országos Mentôszolgálat Értekezlete Bük, Konferenciaközpont 2011. október 6-7. 2011. OKTÓBER 6. 10.00 10.30 MEGNYITÓ Németh Sándor

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.com Tanulmányok: Alapfokú képzés: 1995 2004 Ráti Általános Iskola

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia K épület ek ABC sorrendben Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia Dr. Villányi Zsolt 71-317 1 Dr. Varjú Kornélia Audiológia és Dr. Horváth Emilia 71-666 465-1837 otoneurológia Baleseti

Részletesebben

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló Hallgató Képzés A gyakorlat típusa A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2 Megjegyzés Krämer Kinga N, 5 csoportos t. Varga Ágnes Hajdú Zsuzsanna francia Aradi (Palkó) Nikolett

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A CSÍKSOMLYÓI MISZTÉRIUMDRÁMÁK FORRÁSAI

A CSÍKSOMLYÓI MISZTÉRIUMDRÁMÁK FORRÁSAI Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola Eszmetörténeti Műhely Medgyesy-Schmikli Norbert A CSÍKSOMLYÓI MISZTÉRIUMDRÁMÁK FORRÁSAI ÉS FERENCES LELKISÉGTÖRTÉNETI

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

9.54 4. Piarista Gimnázium Wettstein Márk. 10.00 6. Piarista Gimnázium Illényi János. 10.12 10. Szent Angéla Rózsadombi dudások

9.54 4. Piarista Gimnázium Wettstein Márk. 10.00 6. Piarista Gimnázium Illényi János. 10.12 10. Szent Angéla Rózsadombi dudások Várható időpont Iskola Név 9.45 1. Kabócák 9.48 2. Piarista Gimnázium Boldizsár Botond - hegedű (édesapja kíséri brácsán) 9.51 3. Szlávik Bence 9.54 4. Piarista Gimnázium Wettstein Márk 9.57 5. Budapest

Részletesebben

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 SZEMÉLYI ADATOK Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 novaknezsuzsi@freemail.hu Nő 1961.03.05. Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT Érettségi vizsgaelnök

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely:

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely: Szakmai önéletrajz Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168 Munkahely: 2005 a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének tanársegédje

Részletesebben

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ 031530 VERSENYEREDMÉNYEK 2009/2010-ES TANÉV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM GÁRDONYI GÉZA MEGYEI VERS-, PRÓZA-, MESEMONDÓ

Részletesebben

2013.06.01 6. Balaton CLASSiC VÉGEREDMÉNY Hivatalos - módositott

2013.06.01 6. Balaton CLASSiC VÉGEREDMÉNY Hivatalos - módositott 1 23 Ilkovits Ádám Kemenes Csilla Volkswagen Bogár 1965 Extra 1 0 18 0 144 126 Szakaszeredmények: 1: 13(3.) 2: 12(7.) T1: 15(27.) 3: 20(5.) T2: 2(7.) T3: 2(6.) 4: 1(2.) 5: 9(2.) 6: 18(2.) T4: 2(4.) 7:

Részletesebben

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730)

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) Papnevelés Egerben Telekessy István - 1704-ben (alapítólevél 1709. augusztus 4-én) oktatás helyszínei teológiai kar

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Unitas Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja

Unitas Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja Unitas Közös Katalógusa és Információs Portálja www.unitas.hu "In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus autem charitas A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Férfi soft I. osztály eredmény

Férfi soft I. osztály eredmény Férfi soft I. osztály eredmény 1 Várady György Soul DC 20 2 Takács Gábor Pestújhelyi SC 16 3 Balogh Béla Pestújhelyi SC 13 4 Silárszky István WBSE 11 5 Juhász Béla Vecsési SE 9 5 Őri József Smile DC 9

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2.

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2. Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske Szent István u. 42. www.csokonaialtisk.hu; titkarsag@csokonaialtisk.hu Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola Újlaki Általános Iskola Nemes

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról A szakmai beszámoló és fotódokumentáció megtekinthető az alábbi linken: http://szinhaziintezet.hu/index.php?action=kiallitas&aid=55

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben