A VALKÓI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKÛ IDÕSZAKI LAPJA 2007 II. évfolyam 2.szám Április-Május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VALKÓI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKÛ IDÕSZAKI LAPJA 2007 II. évfolyam 2.szám Április-Május"

Átírás

1 VALKO A VALKÓI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKÛ IDÕSZAKI LAPJA 2007 II. évfolyam 2.szám Április-Május Május és Majális Az esztendõ minden hónapjának meg van a szépsége, kedvessége. Mégis az év legszebb hónapja a MÁJUS,- a tavasz hírnöke, a természet ébredése, amit a téli hónapok után már nagyon várunk, - még akkor is ha nem volt nagy telünk -. Petõfi Sándor nagy költõnk nem egy versében írta: Jöjj tavasz, jöjj vagy A virágnak megtiltani nem lehet, Hogy ne nyíljék, ha jõ a szép kikelet Újul a természet. Rügyeznek, zöldülnek a bokrok, a fák. Az erdõk illata, madárdala hívogatja az embereket ki a szabadba. A mindennapok kiskerti, mezõgazdasági munkák után, az ember számára pihenést, megnyugvást jelent. Petõfi Sándor Ki a szabadba! Ki a szabadba látni a tavaszt. Meglátni a természet színpadát! Az operákban ki gyönyörködik? Majd hallhat ott kinn kedves operát. A természet pompás színpadán A primadonna a kis fülemile: Ki volna énekesnõk! Köztetek Merész: versenyre kelni õvele? Megannyi páholy minden bokor, Amelyben ülnek ifjú ibolyák, Miként figyelmes hölgyek. Hallgatván A primadonna csattogó dalát. És minden hallgat, és minden figyel, És minden a legforróbb érzelem. A kõsziklák a vén kritikusok, Maradnak csak kopáran, hidegen. Régi hagyományaink szerint MÁJUS 1. - MAJÁLIS a szabadidõparkban. Ünnepeljünk, pihenjünk, szórakozzunk együtt kicsik és nagyok a természet lágyölén. Tartalomból: - Testületi ülésrõl - Közérdekû Információk - Nyugdíjasklubb - Kábeltv-Internet - Sport

2 Minden én május elsõ vasárnapja ANYÁK napja. Ezen a napon nagy tisztelettudással és szeretettel köszönti minden gyermek és felnõtt ember az édesanyját, nagymamáját. A szeretet méltóságához, - ha csak egy szál virág, néhány kedves köszöntõ szó, egy kis versike, - mind-mind gondosságot jelent. Petõfi Sándor egyik versében írja: S anyánkat, ezt az édes jó anyát, Ó Pistikém, szeresd, tiszteld, imádd! Mi õ nekünk? Azt el nem mondhatom, Mert nincs rá szó, nincs rá fogalom, De megmutatná a nagy veszteség, Ha elszólítaná õt az ég! ANYA csak egy van! Anyák Napja Minden nõ anyaságot vállal, aki gyermeke születése pillanatában mélységes anyai szeretetet érez, - Õ az igazi anya. Anyának lenni az élet egyik legnagyobb kiváltsága. Mindenki jó anya, ha vállalja az anyaságot, és élete végéig szeretettel, gondossággal viseli gyermeke életét. S hogy mindez életörömmé váljon, - szükséges az anya iránt is a gyermeki szeretet, a tisztelet, a megértés, a segítõkészség: a mélységes köszönet és hála. Szomorú és sajnálatos, hogy ez nem minden családban adatik meg. Vannak anyák és vannak gyerekek, akik kitaszítják egymást a családi szeretetbõl. Akik ilyen sorsra jutnak, már nem lehetnek teljes értékû és szeretetérzelmû emberek. Egy ország társadalmának lehet bármilyen formája, de benne a kis családnak,- abban az anyának, mint a méhkaptárban a királynõnek, - szeretetben és gondoskodásban kell maradnia. Anyák napjára minden édesanyának, nagymamának, déd mamának szeretettel övezõ, örömteli boldog életet kívánunk. Molnár Antal Nonapi ünnepség Március 7-én délután az általános iskola ebédlõjében gyülekeztek a nyugdíjasklub tagjai és a meghívott vendégek. Pál János a klubelnöke köszöntötte a megjelent hölgyeket, - Sziráki Szilárd polgármester urat, Jánosik György jegyzõ urat, az önkormányzat megjelent képviselõit, és minden kedves vendéget. Pál János egy szép verssel és egy nótával kedveskedett a hölgyeknek. Ezután Sziráki Szilárd polgármester nõnapi köszöntõje hangzott el és az önkormányzat által adományozott 1-1 szál szegfût adtak át a férfiak a hölgyeknek. Juhász Tibor a VÍZMÛ ügyvezetõje az ünnepségen nem tudott megjelenni, de 1-1 szál szegfû küldeménnyel köszöntötte a hölgyeket. A klub egy kis uzsonnával is kedveskedett az ünnepség résztvevõinek. Baráti beszélgetések, társalgások alakultak ki, miközben Tusor László önkormányzati képviselõ szólt a község jövõbeli terveirõl, a megoldandó feladatokról, - kiemelten a környezetvédelemrõl a közös összefogás reményében. Az ünnepség a Dalkórus március 15-i ünnepélyre felkészülõ énekpróbájával zárult. Molnár Antal 2007 Május Valkói Hírmondó

3 Önkormányzati Hírek VALKO Valkó Nagyközség Tisztelt Lakossága! Szokáshoz híven rövid áttekintés keretében kívánom Önöket tájékoztatni a április 4-én órai kezdettel megtartott képviselõ-testületi ülés történéseirõl, illetve hozott döntéseirõl. Az AGAPE Alapszolgáltatási Központ évi tevékenységérõl Mészáros Csaba plébános úr tartott az elõzetes írásos tájékoztatót kiegészítõ beszámolót. A családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat ellátását végzõ szervezet mûködése során normatív támogatás csökkenése következtében finanszírozási nehézségek állottak elõ. Az önkormányzat képviselõ-testülete úgy foglalt állást, hogy az igényelt támogatás összegére vonatkozóan a pénzügyi bizottság tárgyalja meg, illetve vizsgálja meg az önkormányzat pénzügyi lehetõségeit. A képviselõ-testület egyhangú szavazattal elfogadta a Valkó-Vácszentlászló VÍZMÛ Kft évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A részletes a gazdálkodás szintjeire kiterjedõ beszámoló tartalmából kitûnt, hogy mint közüzemi szolgáltató irányába lévõ kintlévõségek meghaladják a 4 millió Ft összeghatárt. A kintlévõségek behajtása érdekében mind a szolgáltató, mind pedig a Valkó Nagyközség Önkormányzat a szükséges intézkedések foganatosítását megkezdte. A szociálpolitikai feladatok ellátásáról Párkányi Jánosné igazgatási fõmunkatárs tájékoztatta a képviselõ testületet. Az önkormányzati kötelezõ szociálpolitikai feladatkört érintõ, az utóbbi idõben bekövetkezett jogszabályi változások új kihívásokat, valamint plusz feladatokat jelentenek az önkormányzat igazgatási tevékenységébe. E terület összetettségére, emberi sorsokat közvetlenül érintõ döntéseire figyelemmel különös szakértelmet és szakmai gyakorlatot igényel. A beszámolóban számszerûen kitûnnek azon adatok, melyek a különbözõ feladatok ellátása kapcsán az önkormányzat költségvetésében a kiadási oldalon jelennek meg. A képviselõ testület a beszámolót egyhangú szavazattal elfogadta, külön méltatva Párkányi Jánosné lelkiismeretes, becsületes, embert próbáló munkájának elismerésével. A bizottságok évi munkatervének megvitatása és megtárgyalása képezte 4-ik napirendi pont tárgykörét. A bizottságok munkatervei tükrözi az adott bizottságok tevékenységének, rendeltetésének és ezekhez kapcsolódó feladatköreinek leírásait, ezen feladatok végrehajtását, megoldásának módozatait. A képviselõ testület támogatta, illetve javaslatot tett a Tiszta Valkóért mozgalom elindítására, e tevékenységgel összefüggõ kampány folytatására és egyben a lakosság támogató részvételének megnyerésére. A képviselõ testület a bizottságok munkatervét egyhangú szavazattal támogatta. A szervezeti és mûködési szabályzat rendelettervezetét a képviselõ testület megvitatta, illetve arra az álláspontra jutott, hogy az SzMSz egyes pontjainak kiegészítése, megváltoztatása és pontosítása szükségeltetik. A beterjesztett önkormányzat gazdasági programját a képviselõ testület véleményezte és megvitatta. A gazdasági program fõ irányvonalának prioritásainak meghatározó szempontjaival a képviselõ testület egyetértett és azt egyhangú szavazattal támogatta. A képviselõ testület egyhangú szavazattal határozatban támogatta a HÖF CÉDE pályázat benyújtását, mely megnyerése esetén a Móra Ferenc Általános Iskola elõtti járda szakasz és térburkolat kialakítását tervezik megoldani. KÖZÉRDEKÛ FELHÍVÁS! Az önkormányzathoz több bejelentés is érkezett, hogy illegális módon szennyvizet vezetnek az ásott kutakba, a közterületen lévõ árkokba, valamint a szennyvíztárolóból szivattyúval a szennyvizet a szabadba juttatják. Minden egyes bejelentést helyszíni bejárással, az illetékes hatóság ( ÁNTSZ ) bevonásával ellenõrizni fogjuk. A szabálytalan szennyvízelvezetés pénzbírság kiszabását, illetve súlyosabb esetben környezetkárosítás esetén büntetõeljárás megindítását vonja maga után. Mindannyiunk érdeke, hogy a környezetünket, ivóvíz bázisunkat a káros behatásoktól megóvjuk. Jánosik György jegyzõ 2007 Május Valkói Hírmondó

4 nyugdíjas klub A hagyományõrzõ Nyugdíjasklub életébõl: Március 21-én köszöntöttük a Sándor és József nevû klubtagjainkat egy kis bensõséges ünnepléssel. Március 23-án Gyálon voltunk a Népdalkörök 2. Tavaszi Találkozóján. Népdalkörünk is fellépett a találkozón, s az elõadott dalok elismeréseként egy szép Emléklapot kaptunk. Március 24-én a helyi általános iskolában a Gödöllõ és Galgavidéki Nyugdíjasklubok közös kistérségi fórumának találkozóját rendeztük meg. A fórum fõ témája: az Idõsek Érdekvédelme, -s a kistérségek együttes összefogása az idõs, nyugdíjas emberek érdekében. A rendezvényen részt vett: Krizsonyevky Lajos a pest megyei közgyûlés helyettes elnöke. Sasvári Istvánné Életet az Éveknek Pest megyei elnöke. Bognár István a NYOK Pest megyei elnöke. Kovács László Aszódi kistérség elnöke Pásztor László Erdõkertes Bobál István Hévízgyörk A társközségekbõl jelen voltak polgármesterek, nyugdíjas klubvezetõk, - s a házigazdák: Sziráki Szilárd polgármester, valamint Pál János nyugdíjasklub vezetõje. A fórumon az elõadások elhangzása után sok kérdés, kérés, - azokra adott válasz, majd közös megbeszélések, tanácskozások alakultak ki a nyugdíjas idõs emberek képviselete, segítése érdekében. Pál János klubvezetõ Madarak és Fák Napja A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület minden tanévre Országos Versenyt hirdet tanulók részére. A valkói általános iskola erre még nem nevezett be, de a szabadidõparkban megemlékezést szoktak tartani. A természet része: - az ember, a növény- és állatvilág. A madarakat szeretni és védeni kell. A növényi kártevõk /levéltetvek, hernyók, bogarak stb./ pusztításával az ember segítõ társai a növényvédelemben a vegyszerek használata helyett. A Magyar Madártani Egyesület a mezei verebet választotta az év madarának 2007-ben., mivel populációja az utóbbi évtizedekben drasztikusan csökkent. Faludy György így emlékezett a madarakról: Miért szeretem a madarakat? Mert az ember mellett az egyetlen élõlények, melyek jókedvükben fütyülnek és énekelnek. Végezetül minden természetrajongónak, kirándulónak ajánlom figyelmébe: AZ ERDÕ FOHÁSZA Vándor, ki elhaladsz mellettem ne emelj rám kezet! Én vagyok tûzhelyed melege hideg téli éjszakákon, én vagyok tornácod barátságos fedele, melynek árnyékába menekülsz a tûzõ nap elõl és gyümölcsöm oltja szomjadat. Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja, én vagyok asztalod lapja, és vagyok az ágy, melyben fekszel, a deszka, melybõl csónakodat építed. Én vagyok a házad ajtaja, bölcsõd fája koporsód fedele. Vándor, ki elmégy mellettem, hallgasd a kérésem: NE BÁNTS! Molnár Antal 2007 Május Valkói Hírmondó

5 Vízmu Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2007 április 1.-tõl változott a vízdíj beszedési rendszerünk. A 2007 I. negyedéves vízszámlájukat csekkel ellátott számlanyomtatvány formátumban kapják kézhez postai úton, levélben. Ezután a számla összegének kiegyenlítését, postai úton a kitöltött csekk feladásával teljesíthetik. A folyószámlájukon nyilvántartott díjhátralékukat továbbra is a vízmû pénztáránál rendezhetik. Nem változik a vízóra leolvasásának rendszere, vagyis munkatársaink minden negyedév végén felkeresik Önöket, hogy rögzítsék vízórájuk állását. Kérjük a számlán illetve a csekken szereplõ adataikat ellenõrizzék le annak érdekében, hogy a postai kézbesítés zökkenõmentes legyen. Amennyiben adataikat / név, cím, levelezési cím / pontosítani szeretnék, azt megtehetik a telefonon, illetve a címen, vagy levélben 2114 Valkó Szabadság út 1/A címre. Köszönjük szíves közremûködésüket! Tisztelettel: Valkói és Vácszentlászlói Vízmû Kft. Fogászati információ Tisztelt Betegeim! Ezúton értesítek mindenkit, hogy május 2.-tól a fogorvosi rendelési idõ megváltozik. Hétfõ: Kedd: 8-14 Szerda:13-19 Csütörtök:8-14 Péntek:8-14 Az eddig megszokott rendszert folytatva tömés készítésére, fogkõeltávolításra továbbra is idõpontot kell kérni a es telefonszámon, viszont a korábbi panaszokat orvosolva a napi ellátás ezentúl érkezési sorrendben történik majd (a rendelõ ajtaja melletti tartóból sorszámot kell venni), tehát az idõpontot is csak a naptári napra adjuk. Ezzel biztosítjuk azt, hogy a megbeszélt kezelés aznap ellátásra kerül. Várunk minden kedves érdeklõdõt rendelésünkön. Üdvözlettel Dr. Pekola Ildikó Értesítjük a lakosságot, hogy Valkó községben a évi tüdõszûrés május közötti idõszakban lesz. május 21, 23-án (hétfõ, szerda) óráig május 22, 24, 25-én (kedd, csütörtök, péntek) óráig A szûrés helye: Régi Polgármesteri Hivatal (nyomda udvar) Személyi igazolványt, TB kártyát, elõzõ évben kapott tüdõszûrõ igazolást hozza magával Május Valkói Hírmondó

6 iskolai hírek Pillanatképek iskolánk életébõl Amikor ezeket a sorokat olvassák, már egy héttel túl vagyunk, iskolánk egyik legfontosabb eseményén a Nyílt héten. Immár negyedik éve, hogy minden tavasszal, elsõsorban az új elsõ osztályosok beiratkozása elõtt, megnyitjuk iskolánk kapuját és egy héten keresztül 8 órától 12 óráig várjuk az érdeklõdõket iskolánkba, hogy betekinthessenek mindennapjainkba, megtekinthessék hogyan zajlik az élet az általános iskolába. Fontosnak tartjuk, hogy az érdeklõdõk megismerjék munkánkat, hogy ne csak halljanak, olvassanak iskolánkról, hanem maguk tapasztalják meg, hogy mi igaz abból, amit eddig hallottak. Mindig izgalommal készülünk erre a hétre, szeretnénk ha minél többen látogatnának el hozzánk. Nem izgultunk hiába, nagyon sokan, 98-an látogattak meg bennünket a Nyílt hét alatt. Látogatóink kellemes élményekkel távoztak iskolánkból, ami bennünket jó érzéssel tölt el. Köszönjük az õszinte érdeklõdést. Külön öröm volt számunkra, hogy helyi óvodából nagyon sok leendõ iskolás is eljött az óvó nénivel együtt, és megtekintették a nálunk folyó munkát. A jövõ tanévben újra megrendezzük a Nyílt hét programot, melyre továbbra is várjuk a kedves látogatókat. Iskolánkban ez az idõszak a várakozás idõszaka is. Hiszen lezárultak a továbbtanuláshoz szükséges felvételik idõszakai, a végzõs nyolcadik osztályosok és tanáraik izgatottan várják a végsõ eredményt. Nemcsak diáknak, de nekünk pedagógusoknak is izgalmas ez az idõszak, hiszen a mi munkánk is értékelésre kerül azáltal, hogy melyik tanulónkat hová veszik fel. Az idei nyolcadik osztály, az eddigi évekhez képest nagyon nagy létszámú. A 28 fõs osztályból mindenki beadta a továbbtanulási lapját, valamilyen középfokú oktatási intézménybe. Az eredményekrõl most még nem tudok beszámolni, hiszen a középiskolai felvételi eljárás elég bonyolult és végsõ eredmény csak késõbb várható, de a felvételik tapasztalatait már ismerjük. Tanulóink nagy többsége, 12 fõ a központi felvételi eljárás keretében matematikából és magyarból írt dolgozatot. Az idei központi írásbeli dolgozatok, - és ez nem csak a mi véleményünk, - az eddigiekhez képest nehezebbek voltak. Ennek ellenére voltak olyan tanulóink, aki a 60 %-hoz közeli teljesítményt értek el, ami országos viszonylatban is jónak mondható. Ezek a feladatsorok elsõsorban a logikai gondolkodásra, a lényeglátásra és kevésbé a tárgyi tudásra helyezik a hangsúlyt. Ilyen és ehhez hasonló feladatsorokkal több éve mérjük tanulóinkat, és a matematika és magyar oktatás során a számonkérésnél erre is odafigyelünk. Ennek köszönhetõ, hogy tanulóink évek óta egyre jobb eredményt érnek el a központi felvételi eljárásban. A felvételi második része a középiskolák által szervezett írásbeli-szóbeli vizsgák. Ezek eredményeit a középiskolák általában internetes honlapjaikon közzé teszik. Innen ismerhetik meg a tanulók, szüleik és minden érdeklõdõ, hogy milyen sikeres volt a felvételi. Ezeket böngészve nagyon jó érzés volt látni, hogy a Budapesti Gyakorló utcai Közgazdasági Szakközépiskolába, ahová minden évben többszörös a túljelentkezés, Bene Barbara 8. osztályos tanulónkat a közel 300 jelentkezõbõl az elsõ helyre rangsorolták. Az oda jelentkezett tanulóink közül többen is az elsõ húsz helyen szerepeltek. Az a tapasztalat, hogy a rangsorban az elsõ 100 helyen lévõ tanulók bekerülnek a választott iskolákba. Nagy esélye van így a nyolcadik osztályosainknak, hogy a választott iskolába kerüljenek. Szorítunk nekik, hiszen együtt éltük át a 8 évet. Az õ kudarcuk a mi kudarcunk, az õ sikerük a mi sikerünk is. Az iskolai tanulás mellett tanórán kívüli programokon is részt veszünk. Tanulóink közül a Zrinyi Ilona Országos Matematika Versenyen 15-en vettek részt, több ezer gyerekkel mérték össze matematika tudásukat tanulóink, az eredményeket csak késõbb tudjuk meg. Immár hagyomány, hogy megrendezzük minden évben Március 15-e tiszteletére az iskolák közötti teremfoci kupát. Az idén Vácszentlászló, Zsámbok, Dány és a házigazda Valkó csapatai versenyeztek a Kupáért. Örömmel számolhatok be róla, hogy iskolánk felsõs csapata az idei kupát megnyerte, így nálunk maradt a díszes Március 15-e Kupa. Évek óta részt veszünk Zsámbokon a József Attila emlékére megrendezett vetélkedõn, az idén egy csapattal indultunk és a 12 csapatból a középmezõnyben végeztünk. A nyolcadik helyezés nem rossz, hiszen ezek a tanulóink elõször vettek részt ezen a versenyen. Mozgalmas lesz a következõ idõszak is, hiszen május a kirándulások idõszaka, hagyományos Május 1-ei majálison iskolánk tanulói is bemutatják tánctudásukat és fellép az egy éve mûködõ iskolai néptánccsoport is. Két napos kirándulást tervezünk a felsõ tagozatosakkal Sárospatakra, valamint a végzõs nyolcadik osztályosok sem maradnak le a hagyományos kõszegi kirándulásról sem. Észre sem vesszük és már megint elröpül egy tanév és mindnyájan öregebbek leszünk egy évvel. De addig még nagyon sok tennivalónk van, úgy hogy tegyük a dolgunkat és öregbítsük iskolánk jó hírét. Szigeti István igazgató 2007 Május Valkói Hírmondó

7 A nagy érdeklõdésre való tekintettel szeretném tájékoztatni az érdeklõdõket a hamarossan beüzemelésre kerülõ kábeltv és internet szolgáltatásról: A szolgáltatásokat kizárólag a lentebb felsorolt telefonszámokon lehet megrendelni! Kábeltelevizió: Alapcsomag (41 TV csatorna) 3650 Ft HBO, HBO2 mozicsatorna 2600 FT Internet: Minden csomag Fix IP címmel és korlátlan adatforgalommal kerül beüzemelésre. MINI csomag : 3750 Ft /hó 384/192 kbit/s - 2db cím - 30 MB webtárhely ALAP csomag : 6250 Ft /hó 512/512 kbit/s - 2db cím - 30 MB webtárhely NORMÁL csomag : 7200 Ft /hó 1024/768 kbit/s - 5db cím - 50 MB webtárhely MAXI csomag : 8200 Ft /hó 1512/1024 kbit/s - 5db cím - 50 MB webtárhely EXTRA csomag : Ft /hó 2512/1512 kbit/s - 5db cím - 50 MB webtárhely Az árak az ÁFA-t tartalmazzák! Egyszeri hálózatra csatlakozás díja : 0 Ft Internet szolgáltatás eléréséhez szükséges kábelmodem letelepítés díja : 9000 Ft További információ és szolgáltatások megrendelése: HFC-Network Kft vagy Hétfõtõl-Péntekig Gugó Endre Sorszám Mûsor Nyelv Csomag 1 Vox német ALAPCSOMAG 2 MGM magyar ALAPCSOMAG 3 Duna TV magyar ALAPCSOMAG 4 Rai Uno olasz ALAPCSOMAG 5 M2 magyar ALAPCSOMAG 6 Bp TV magyar ALAPCSOMAG 7 TV 2 magyar ALAPCSOMAG 8 HBO magyar MOZICSATORNA 9 HBO2 magyar MOZICSATORNA 10 Mezzo francia ALAPCSOMAG 11 M1 magyar ALAPCSOMAG 12 Film m úzeum magyar ALAPCSOMAG 13 Minim ax magyar ALAPCSOMAG 14 Hálózat magyar ALAPCSOMAG 15 Super 1 Music magyar ALAPCSOMAG 16 MTV Europe angol ALAPCSOMAG 17 VH-1 angol ALAPCSOMAG 18 Romantica magyar ALAPCSOMAG 19 Magyar ATV magyar ALAPCSOMAG 20 RTL klub magyar ALAPCSOMAG 21 Sport Klub magyar ALAPCSOMAG 22 He lyi - ALAPCSOMAG 23 Viasat 3 magyar ALAPCSOMAG 24 Spektrum magyar ALAPCSOMAG 25 Viasat Explorer magyar ALAPCSOMAG 26 Viasat History magyar ALAPCSOMAG 27 Sport 1 magyar ALAPCSOMAG 28 Sport 2 magyar ALAPCSOMAG 29 Discovery magyar/angol ALAPCSOMAG 30 Anim al Planet magyar/angol ALAPCSOMAG 31 Hír TV magyar ALAPCSOMAG 32 Pax TV magyar ALAPCSOMAG 33 National Geographic Ch. magyar ALAPCSOMAG 34 Film + magyar ALAPCSOMAG 35 Reality magyar ALAPCSOMAG 36 TV Paprika magyar ALAPCSOMAG 37 Moteours francia ALAPCSOMAG 38 Private spice - ALAPCSOMAG 39 Eurosport magyar/angol ALAPCSOMAG 40 Story TV magyar ALAPCSOMAG 41 VIVA magyar ALAPCSOMAG 42 Jetix magyar ALAPCSOMAG 43 Cool TV magyar ALAPCSOMAG 2007 Május Valkói Hírmondó

8 óvoda Óvodai beíratkozás január 1-tõl intézményünkben újra 4 csoport mûködik, ezáltal az óvodáskorú gyermekek felvétele biztosított, kihasználtságunk elérheti a 100 fõt (100 %-ot). Akik már betöltötték a 3. életévüket, vagy május 31-ig töltik, és még nem jelentkeztek óvodánkba, azok szüleit kérjük, hogy gyermekük érdekeit szem elõtt tartva kérjék gyermekük elõfelvételét az intézménybe. Azok a gyermekek, akik június 1-tõl május 31-ig töltik be a 3. életévüket azok részére május 7-tõl május 11-ig ÓVODAI BEÍRATÁS lesz. A szülõk gyermekeik beíratása esetén a következõ dokumentumokat hozzák el: - gyermek anyakönyvi kivonatát, - oltási könyvét, - lakcím és TB kártyáját. Az intézmény mûködtetéséhez elengedhetetlenül fontos a teljes óvodai férõhely kihasználása. Éppen ezért kérjük a szülõket, éljenek törvény adta jogaikkal, gyermekük részére igényeljék 3 éves koruktól az óvodai nevelést, ellátást. Máté Mária Köszönjük együttmûködésüket! óvodavezetõ Felhívás! Tisztelt valkói lakosok! Környezetünk tisztábbá tétele érdekében, valamint a képviselõtestület által elfogadott Tiszta Valkóért Mozgalom keretében szemétgyûjtési akciót szervezünk. A cél érdekében fontos lenne, hogy minél többen csatlakozzanak akciónkhoz. Ideje: április 28. reggel 8,00 óra Gyülekezési helyek: 1. Polgármesteri Hivatal 2. Homok Presszó 2007 Május Valkói Hírmondó

9 Sport M.III.O. GÖDÖLLÕ CSOPORT ÉVI FELNÕTT BAJNOKSÁG TAVASZI SORSOLÁS 15. forduló: április óra 16. forduló: május óra VÁCSZENTLÁSZLÓ - GÖDÖLLÕ II. GALGAHÉVÍZ ISASZEG ISASZEG - GALGAMÁCSA GÖDÖLLÕ II. - GALGAMÁCSA GALGAHÉVÍZ - KARTAL SZADA - HÉVÍZGYÖRK II. HÉVÍZGYÖRK II. - VALKÓ KARTAL - VALKÓ KISTARCSA - SZADA VÁCSZENTLÁSZLÓ- KISTARCSA 17. forduló: május óra 18. forduló: május óra GALGAMÁCSA - VÁCSZENTLÁSZLÓ GALGAMÁCSA - GALGAHÉVÍZ GALGAHÉVÍZ - GÖDÖLLÕ II. KARTAL - KISTARCSA VALKÓ - ISASZEG ISASZEG - SZADA SZADA - KARTAL GÖDÖLLÕ II. - VALKÓ KISTARCSA - HÉVÍZGYÖRK II. HÉVÍZGYÖRK II. - VÁCSZENTLÁSZLÓ Gödöllõi Körzeti Versenybizottság Még igényelhetõ a valkói labdarúgó csapat pártolótagsági igazolványa. Amennyiben szeretné támogatni a csapatot a kártya megvásárlásával, akkor keresse a sportvezetõinket. ND 030 Valkói Sportkör Pártoló Tagsági Igazolvány 2007 Tavasz, Nyugdíjas / Diák 1.000,- Ft A kártya tulajdonosa jogosult a hazai mérkõzések díjmentes látogatására! A kártya NEM ruházható át másra! Köszönjük Támogatását! F 030 Valkói Sportkör Pártoló Tagsági Igazolvány 2007 Tavasz, Felnõtt 1.500,- Ft A kártya tulajdonosa jogosult a hazai mérkõzések díjmentes látogatására! A kártya NEM ruházható át másra! Köszönjük Támogatását! Úszótanfolyam! 3 hetes intenzív úszótanfolyam indul kezdõk és haladók részére,5 éves kortól. Helye: Valkó, Móra Ferenc Általános iskola tanuszodája Ideje: június 18 - július 06.-ig Részvételi díj: 9000 Ft.-/Fõ Jelentkezés: es telefonszámon Hamar Judit Úszásoktatónál 2007 Május Valkói Hírmondó

10 Meghívó Tisztelettel meghívjuk Valkó Község minden lakóját a valkói Szabadidõparkba május 1-én 10 órakor kezdõdõ május 1-én 10 órakor kezdõdõ MAJÁLISRA Program: Óvodások, iskolások mûsora Sportversenyek Május 1. Kupa mérkõzései Köszöntõt mond: Sziráki Szilárd polgármester VALKÓ ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉRDEKÛ KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Valkó Önkormányzata Fõszerkesztõ: Molnár Antal Szerkesztõk: Szekeres Péterné, Gugó Endre A szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal 2114 Valkó, Rákóczi út 3.

1. Csatornakiosztás, programcsomagok havi díjai és egyszeri díjak

1. Csatornakiosztás, programcsomagok havi díjai és egyszeri díjak 1. Csatornakiosztás, programok havi díjai és egyszeri díjak 1. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési

Részletesebben

Digitális idegen. Program- hely. Program Jelleg Nyelv

Digitális idegen. Program- hely. Program Jelleg Nyelv Digitális idegen 1. ORF1 Általános Német 2. ORF2 Általános Német 3. ARD Általános Német 4. ZDF Általános Német 5. Sat1 Általános Német 6. PRO7 Általános Német 7. RTL Általános Német 8. RTL2 Általános Német

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Szeged-Kiskundorozsma, Bordány, Forráskút, Zsombó területén igénybe vehetı szolgáltatások

Szeged-Kiskundorozsma, Bordány, Forráskút, Zsombó területén igénybe vehetı szolgáltatások Szeged-Kiskundorozsma, Bordány, Forráskút, Zsombó területén igénybe vehetı szolgáltatások KTV Mini** m1, Információs csatorna, Homokhát Televízió, Duna II Televízió, RTL Klub, m2, TV2, ATV, HírTV, Danubius

Részletesebben

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Digitális csatornakiosztas

Digitális csatornakiosztas Digitális csatornakiosztas Csatorna Frekvencia Program Jelleg, profil Nyelv S24 330 MHz Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna QAM256 SYm:6000 d1 TV kulturális műsorok M1 HD közszolgálati

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások A SuperOne HD felnőtt csatorna 2014. március 3-tól, időkorlát nélkül elérhető. Szolgáltató 2014. március 31. napjában határozza

Részletesebben

Kivonat a 2015. január 01-től életbe lépő KTV ÁSZF módosításról:

Kivonat a 2015. január 01-től életbe lépő KTV ÁSZF módosításról: Kivonat a 2015. január 01-től életbe lépő KTV ÁSZF módosításról: Az időközi jogszabályváltozásokra hivatkozva, valamit hatósági eljárási tapasztalatokra figyelemmel az alábbi pontokat érintő módosításokat

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

1600 Ft/hó. KTV Mini ** 3400 Ft/hó. KTV Start. KTV Szuper. 4850 Ft/hó. 5050 Ft/hó. DTV Start *

1600 Ft/hó. KTV Mini ** 3400 Ft/hó. KTV Start. KTV Szuper. 4850 Ft/hó. 5050 Ft/hó. DTV Start * I. számú melléklet. Szeged Kiskundorozsma, Bordány, Csólyospálos, Forráskút és Zsombó területén igénybe vehető szolgáltatások KTV Mini ** DTV Start * RTL Klub, m2, TV2, ATV, HírTV Klassz FM, Rádió 88,

Részletesebben

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. október 1-től

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. október 1-től Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Alap csomag 1 m1 1 m1 2 m2 2 m2 3 Duna Tv 3 Duna TV 4 Duna World 4 Duna World 5 RTL Klub 5 RTL Klub 6 TV2 6 TV2 7 Discovery Channel

Részletesebben

HBO PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG CINEMAX PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG HBO MAXPAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG FILMBOX DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG

HBO PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG CINEMAX PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG HBO MAXPAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG FILMBOX DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG Digitális programcsomagok Digitális programcsomagok vételéhez set-top box, vagy alkalmas TV készüléknél CA modul szükséges (3.2. pont). Nagyfelbontású (HD) műsorvételhez HD set-top box szükséges (3.2.

Részletesebben

Megnevezés Szolgáltatás tartalma Szolgáltatás díja

Megnevezés Szolgáltatás tartalma Szolgáltatás díja Szeged Kiskundorozsma, Bordány, Csólyospálos, Forráskút és Zsombó területén igénybe vehető szolgáltatások KTV Mini ** DTV Start * MR3 Bartók Rádió, MR1 Kossuth Rádió, MR Szegedi stúdió, 100.2 Rádió Plusz

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2015. március 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

1.1 Analóg TV csatornák

1.1 Analóg TV csatornák 1. melléklet Csatornakiosztás, programcsomagok 1.1 Analóg TV csatornák 1.1.1 Bezenye 1 Sat.1 85,25 2 RTL 93,25 3 Muzsika TV 126,25 4 ORF 1 133,25 5 ORF 2 140,25 6 Magyar ATV 147,25 7 Hír TV 154,25 8 TV

Részletesebben

Csatornakiosztás KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK. Szélmalom Kábeltévé Zrt.

Csatornakiosztás KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK. Szélmalom Kábeltévé Zrt. DTV Szuper 6600 Ft/hó KTV Szuper 4950 Ft/hó KTV Start 3 2015. SZEPTEMBER 1-TŐL KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK CSATORNA NEVE

Részletesebben

Analóg műsorok Teljes név Csatorna Frekvencia Kategória Nyelv 1 M4 Sport C02 48,25 sportcsatorna magyar 2 M2 C03 55,25 közszolgálati magyar 3 Duna

Analóg műsorok Teljes név Csatorna Frekvencia Kategória Nyelv 1 M4 Sport C02 48,25 sportcsatorna magyar 2 M2 C03 55,25 közszolgálati magyar 3 Duna nalóg műsorok eljes név Csatorna Frekvencia Kategória Nyelv 1 4 Sport C02 48,25 sportcsatorna magyar 2 2 C03 55,25 közszolgálati magyar 3 Duna C04 62,25 hír- és kulturális műsorok magyar 4 Régió Plusz

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2013. II. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2013. II. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2013. II. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ 2012. és 2013. II. negyedév 400 350 300 357 346 250 270 268 200 224 226 150 180 184 100 50 0 TOTAL

Részletesebben

Kivonat a Változásokról. Műsorok, műsor,- és díjcsomagok választéka

Kivonat a Változásokról. Műsorok, műsor,- és díjcsomagok választéka Kivonat a Változásokról. 1. sz. melléklet Műsorok, műsor,- és díjcsomagok választéka 1. Analóg programcsomagok választéka 1) Szociális csomag fejér A programcsomag érvényessége: 2014.december 30. 1 Music

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

E. MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztás

E. MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztás Készítés időpontja: 2004. december 19. Módosítás időpontja: 2015. január 30. E. MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztás Szolgáltató 2015. március 31. napjában határozza meg az

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról

Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról ÁSZF Változások kivonat 1 / 5 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2015. július 01-jétől hatályos televízió és rádió műsorelosztási szolgáltatásunk Általános Szerződési

Részletesebben

Minimum programcsomag

Minimum programcsomag Érvényes: 2012.01.01.-től Terület megjelölése: Bősárkány KTV a.) jel-elosztási szolgáltatás, csatornakiosztás és előfizetési díj: Minimum programcsomag Teljes programcsomag 1 ORF1 német Általános S5 133,25

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Tisztelt Előfizetők!

Tisztelt Előfizetők! Tisztelt Előfizetők! A Szabolcs Kábeltelevízió Kft. összevont egységes Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF), melyben 2011. december 15-én az alábbi módosításokat eszközöltük: A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

A továbbított rádióműsorok az alábbiak: Kossuth rádió (98,2 MHz) Petőfi rádió (99,8 MHz) Bartók rádió (102,5 MHz)

A továbbított rádióműsorok az alábbiak: Kossuth rádió (98,2 MHz) Petőfi rádió (99,8 MHz) Bartók rádió (102,5 MHz) Területi megjelölés: Budapest, XXI. kerület, Szigetszentmiklós Érvényes: 2015. január 01.-től I. PROGRAMCSOMAG havi előfizetési díja: 2441 Ft/hó + 659 Ft/hó Áfa = 3100 Ft/hó Program Frekvencia Csatorna

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kivonat a Változásokról 1. sz. melléklet. Műsorok, műsor,- és díjcsomagok választéka

Kivonat a Változásokról 1. sz. melléklet. Műsorok, műsor,- és díjcsomagok választéka Kivonat a Változásokról 1. sz. melléklet Műsorok, műsor,- és díjcsomagok választéka 1. Analóg programcsomagok választéka 1) Szociális csomag fejér (Sárosd, Szabadegyháza, Besnyő, Beloiannisz) A programcsomag

Részletesebben

Programhely Csatorna Csomag Műhold Transzponder Frekvencia Polarizáció Formátum SymbolRate FEC Tematika Encryption

Programhely Csatorna Csomag Műhold Transzponder Frekvencia Polarizáció Formátum SymbolRate FEC Tematika Encryption A frekvencialista segítséget nyújt az előfizetett -csomag csatornáinak újrahangolásában. Amennyiben a mediaboxot a UPC Direct biztosította az Ön számára, a a legtöbb esetben automatikusan frissülnek a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. HATÁROZATOK SZÁMA: 52, 53/2007. Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 18/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1.) Kötelező közszolgáltatások

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

E. MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztás

E. MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztás Készítés időpontja: 2004. december 19. Módosítás időpontja: 2015. január 30. E. MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztás Szolgáltató 2015. február 28. napjában határozza meg az

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

ÁSZF Változások kivonat 1 / 8 Szarvasi Általános Informatikai Kft.

ÁSZF Változások kivonat 1 / 8 Szarvasi Általános Informatikai Kft. ÁSZF Változások kivonat 1 / 8 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2014. január 1-jétől hatályos televízió és rádió műsorelosztási és internet hozzáférési (ellátási)

Részletesebben

Szolgáltatási paraméterek a DVB-T multiplexekben 2015 július 22.-étől

Szolgáltatási paraméterek a DVB-T multiplexekben 2015 július 22.-étől Szolgáltatási paraméterek a DVB-T multiplexekben 2015 július 22.-étől Original Network ID "A"-multiplex (Közszolgálati multiplex) 1 M1 HD M4 Sport HD Magyar Televízió Magyar Televízió 100 1001 1001 1002

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

MUX A E38 (610MHz) (Széchenyi Hegy: 100kW, Gödöllő: 0,78kW) (8MHz QAM64 8k LP: ½ HP: ¾ Védelmi Int.: ¼) 111 TXT HUN 1440 x 1080 16:9 444 TXT

MUX A E38 (610MHz) (Széchenyi Hegy: 100kW, Gödöllő: 0,78kW) (8MHz QAM64 8k LP: ½ HP: ¾ Védelmi Int.: ¼) 111 TXT HUN 1440 x 1080 16:9 444 TXT Csatorna Ingyenes Alap Családi HBO Aktív + Világjáró Filmbox Pak Jellege Videó felbontás Képarány PMT PID V-PID A-PID Hangformátum Bitráta MUX A E38 (610MHz) (Széchenyi Hegy: 100kW, Gödöllő: 0,78kW) (8MHz

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester 3. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. február 12.-én 18.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs alpolgármester, Jakus Árpádné,

Részletesebben

HAVI STATISZTIKÁK 2014. JÚNIUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

HAVI STATISZTIKÁK 2014. JÚNIUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS HAVI STATISZTIKÁK 2014. JÚNIUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS A TELEVÍZIÓZÁSRA FORDÍTOTT IDŐ NAPI ÁTLAGA 2014. június; egész nap Teljes népesség Nem Nő Férfi Életkor (3) 4-17 18-49 50+ Életkor (8) 4-7 8-12 13-17

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 19-én 14.00 órakor kezdődő a Balatonszemesi Községházának tanácskozó termében közösen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rg ysoroza t

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rg ysoroza t Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (178-180) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés Balkány

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2014. I. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2014. I. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2014. I. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ 2013. és 2014. I. negyedév 450 400 350 411 407 300 250 200 150 318 311 212 205 271 261 100 50 0 TOTAL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről Határozatok mutatója 49/2013. (V. 30.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 50/2013. (V. 30.) sz. határozat:

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 82-5/2014. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján, szerdán 10

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2014. II. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2014. II. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2014. II. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ 2013. és 2014. II. negyedév 400 350 300 346 362 250 200 150 268 278 184 188 226 233 100 50 0 TOTAL

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2012. III. negyedév

TV PIACI KÖRKÉP 2012. III. negyedév TV PIACI KÖRKÉP 2012. III. negyedév Nielsen Közönségmérés EGY FŐRE JUTÓ NAPI ÁTLAGOS TÉVÉNÉZÉSI IDŐ (ATV PERC) Időszak: 2011. és 2012. III. negyedév (július 1 - szeptember 30.) 261 261 TOTAL 4+ 187 183

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok Bugac és Bugacpusztaháza Községek Önkormányzatának Jegyzőjétől 6114 Bugac Béke u. 10. Tel: 76/575-100 Fax: 76/575-107 ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1.) A közfeladatot ellátó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KARAKÓSZÖRCSÖK K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Szám:16-14 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. december

Részletesebben

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BALATONFÜRED Szám: 1054- /2008. Előkészítő: Horváth József E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2008. március 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában (Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére) Kunfehértó Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása Községi Önkormányzat Lövő 6-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 40/2014.(VII.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 41/2014.(VII.03.) BETONÉPFOR Kft. többletmunkák kifizetésére

Részletesebben

HAVI STATISZTIKÁK 2015. JANUÁR NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

HAVI STATISZTIKÁK 2015. JANUÁR NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS HAVI STATISZTIKÁK 2015. JANUÁR NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS A TELEVÍZIÓZÁSRA FORDÍTOTT IDŐ NAPI ÁTLAGA 2015. január; egész nap; Live Teljes népesség Nem Nő Férfi Életkor (3) 4-17 18-49 50+ Életkor (8) 4-7 8-12

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 10/2014. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én (csütörtök) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

HAVI STATISZTIKÁK 2014. SZEPTEMBER NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

HAVI STATISZTIKÁK 2014. SZEPTEMBER NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS HAVI STATISZTIKÁK 2014. SZEPTEMBER NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS A TELEVÍZIÓZÁSRA FORDÍTOTT IDŐ NAPI ÁTLAGA 2014. szeptember; egész nap Teljes népesség Nem Nő Férfi Életkor (3) 4-17 18-49 50+ Életkor (8) 4-7 8-12

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 20-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

TV REKLÁMPIACI KÖRKÉP 2014. ELSŐ FÉLÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV REKLÁMPIACI KÖRKÉP 2014. ELSŐ FÉLÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV REKLÁMPIACI KÖRKÉP 2014. ELSŐ FÉLÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS REKLÁMOK NÉZETTSÉGE 2014 I. FÉLÉV Naponta 7,0 millió ember nézett TV-t. Ebből 6,6 millió látott reklámot. A napi TV-nézési idő 294 perc. Ebből

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben