A VALKÓI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKÛ IDÕSZAKI LAPJA 2007 II. évfolyam 2.szám Április-Május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VALKÓI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKÛ IDÕSZAKI LAPJA 2007 II. évfolyam 2.szám Április-Május"

Átírás

1 VALKO A VALKÓI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKÛ IDÕSZAKI LAPJA 2007 II. évfolyam 2.szám Április-Május Május és Majális Az esztendõ minden hónapjának meg van a szépsége, kedvessége. Mégis az év legszebb hónapja a MÁJUS,- a tavasz hírnöke, a természet ébredése, amit a téli hónapok után már nagyon várunk, - még akkor is ha nem volt nagy telünk -. Petõfi Sándor nagy költõnk nem egy versében írta: Jöjj tavasz, jöjj vagy A virágnak megtiltani nem lehet, Hogy ne nyíljék, ha jõ a szép kikelet Újul a természet. Rügyeznek, zöldülnek a bokrok, a fák. Az erdõk illata, madárdala hívogatja az embereket ki a szabadba. A mindennapok kiskerti, mezõgazdasági munkák után, az ember számára pihenést, megnyugvást jelent. Petõfi Sándor Ki a szabadba! Ki a szabadba látni a tavaszt. Meglátni a természet színpadát! Az operákban ki gyönyörködik? Majd hallhat ott kinn kedves operát. A természet pompás színpadán A primadonna a kis fülemile: Ki volna énekesnõk! Köztetek Merész: versenyre kelni õvele? Megannyi páholy minden bokor, Amelyben ülnek ifjú ibolyák, Miként figyelmes hölgyek. Hallgatván A primadonna csattogó dalát. És minden hallgat, és minden figyel, És minden a legforróbb érzelem. A kõsziklák a vén kritikusok, Maradnak csak kopáran, hidegen. Régi hagyományaink szerint MÁJUS 1. - MAJÁLIS a szabadidõparkban. Ünnepeljünk, pihenjünk, szórakozzunk együtt kicsik és nagyok a természet lágyölén. Tartalomból: - Testületi ülésrõl - Közérdekû Információk - Nyugdíjasklubb - Kábeltv-Internet - Sport

2 Minden én május elsõ vasárnapja ANYÁK napja. Ezen a napon nagy tisztelettudással és szeretettel köszönti minden gyermek és felnõtt ember az édesanyját, nagymamáját. A szeretet méltóságához, - ha csak egy szál virág, néhány kedves köszöntõ szó, egy kis versike, - mind-mind gondosságot jelent. Petõfi Sándor egyik versében írja: S anyánkat, ezt az édes jó anyát, Ó Pistikém, szeresd, tiszteld, imádd! Mi õ nekünk? Azt el nem mondhatom, Mert nincs rá szó, nincs rá fogalom, De megmutatná a nagy veszteség, Ha elszólítaná õt az ég! ANYA csak egy van! Anyák Napja Minden nõ anyaságot vállal, aki gyermeke születése pillanatában mélységes anyai szeretetet érez, - Õ az igazi anya. Anyának lenni az élet egyik legnagyobb kiváltsága. Mindenki jó anya, ha vállalja az anyaságot, és élete végéig szeretettel, gondossággal viseli gyermeke életét. S hogy mindez életörömmé váljon, - szükséges az anya iránt is a gyermeki szeretet, a tisztelet, a megértés, a segítõkészség: a mélységes köszönet és hála. Szomorú és sajnálatos, hogy ez nem minden családban adatik meg. Vannak anyák és vannak gyerekek, akik kitaszítják egymást a családi szeretetbõl. Akik ilyen sorsra jutnak, már nem lehetnek teljes értékû és szeretetérzelmû emberek. Egy ország társadalmának lehet bármilyen formája, de benne a kis családnak,- abban az anyának, mint a méhkaptárban a királynõnek, - szeretetben és gondoskodásban kell maradnia. Anyák napjára minden édesanyának, nagymamának, déd mamának szeretettel övezõ, örömteli boldog életet kívánunk. Molnár Antal Nonapi ünnepség Március 7-én délután az általános iskola ebédlõjében gyülekeztek a nyugdíjasklub tagjai és a meghívott vendégek. Pál János a klubelnöke köszöntötte a megjelent hölgyeket, - Sziráki Szilárd polgármester urat, Jánosik György jegyzõ urat, az önkormányzat megjelent képviselõit, és minden kedves vendéget. Pál János egy szép verssel és egy nótával kedveskedett a hölgyeknek. Ezután Sziráki Szilárd polgármester nõnapi köszöntõje hangzott el és az önkormányzat által adományozott 1-1 szál szegfût adtak át a férfiak a hölgyeknek. Juhász Tibor a VÍZMÛ ügyvezetõje az ünnepségen nem tudott megjelenni, de 1-1 szál szegfû küldeménnyel köszöntötte a hölgyeket. A klub egy kis uzsonnával is kedveskedett az ünnepség résztvevõinek. Baráti beszélgetések, társalgások alakultak ki, miközben Tusor László önkormányzati képviselõ szólt a község jövõbeli terveirõl, a megoldandó feladatokról, - kiemelten a környezetvédelemrõl a közös összefogás reményében. Az ünnepség a Dalkórus március 15-i ünnepélyre felkészülõ énekpróbájával zárult. Molnár Antal 2007 Május Valkói Hírmondó

3 Önkormányzati Hírek VALKO Valkó Nagyközség Tisztelt Lakossága! Szokáshoz híven rövid áttekintés keretében kívánom Önöket tájékoztatni a április 4-én órai kezdettel megtartott képviselõ-testületi ülés történéseirõl, illetve hozott döntéseirõl. Az AGAPE Alapszolgáltatási Központ évi tevékenységérõl Mészáros Csaba plébános úr tartott az elõzetes írásos tájékoztatót kiegészítõ beszámolót. A családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat ellátását végzõ szervezet mûködése során normatív támogatás csökkenése következtében finanszírozási nehézségek állottak elõ. Az önkormányzat képviselõ-testülete úgy foglalt állást, hogy az igényelt támogatás összegére vonatkozóan a pénzügyi bizottság tárgyalja meg, illetve vizsgálja meg az önkormányzat pénzügyi lehetõségeit. A képviselõ-testület egyhangú szavazattal elfogadta a Valkó-Vácszentlászló VÍZMÛ Kft évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A részletes a gazdálkodás szintjeire kiterjedõ beszámoló tartalmából kitûnt, hogy mint közüzemi szolgáltató irányába lévõ kintlévõségek meghaladják a 4 millió Ft összeghatárt. A kintlévõségek behajtása érdekében mind a szolgáltató, mind pedig a Valkó Nagyközség Önkormányzat a szükséges intézkedések foganatosítását megkezdte. A szociálpolitikai feladatok ellátásáról Párkányi Jánosné igazgatási fõmunkatárs tájékoztatta a képviselõ testületet. Az önkormányzati kötelezõ szociálpolitikai feladatkört érintõ, az utóbbi idõben bekövetkezett jogszabályi változások új kihívásokat, valamint plusz feladatokat jelentenek az önkormányzat igazgatási tevékenységébe. E terület összetettségére, emberi sorsokat közvetlenül érintõ döntéseire figyelemmel különös szakértelmet és szakmai gyakorlatot igényel. A beszámolóban számszerûen kitûnnek azon adatok, melyek a különbözõ feladatok ellátása kapcsán az önkormányzat költségvetésében a kiadási oldalon jelennek meg. A képviselõ testület a beszámolót egyhangú szavazattal elfogadta, külön méltatva Párkányi Jánosné lelkiismeretes, becsületes, embert próbáló munkájának elismerésével. A bizottságok évi munkatervének megvitatása és megtárgyalása képezte 4-ik napirendi pont tárgykörét. A bizottságok munkatervei tükrözi az adott bizottságok tevékenységének, rendeltetésének és ezekhez kapcsolódó feladatköreinek leírásait, ezen feladatok végrehajtását, megoldásának módozatait. A képviselõ testület támogatta, illetve javaslatot tett a Tiszta Valkóért mozgalom elindítására, e tevékenységgel összefüggõ kampány folytatására és egyben a lakosság támogató részvételének megnyerésére. A képviselõ testület a bizottságok munkatervét egyhangú szavazattal támogatta. A szervezeti és mûködési szabályzat rendelettervezetét a képviselõ testület megvitatta, illetve arra az álláspontra jutott, hogy az SzMSz egyes pontjainak kiegészítése, megváltoztatása és pontosítása szükségeltetik. A beterjesztett önkormányzat gazdasági programját a képviselõ testület véleményezte és megvitatta. A gazdasági program fõ irányvonalának prioritásainak meghatározó szempontjaival a képviselõ testület egyetértett és azt egyhangú szavazattal támogatta. A képviselõ testület egyhangú szavazattal határozatban támogatta a HÖF CÉDE pályázat benyújtását, mely megnyerése esetén a Móra Ferenc Általános Iskola elõtti járda szakasz és térburkolat kialakítását tervezik megoldani. KÖZÉRDEKÛ FELHÍVÁS! Az önkormányzathoz több bejelentés is érkezett, hogy illegális módon szennyvizet vezetnek az ásott kutakba, a közterületen lévõ árkokba, valamint a szennyvíztárolóból szivattyúval a szennyvizet a szabadba juttatják. Minden egyes bejelentést helyszíni bejárással, az illetékes hatóság ( ÁNTSZ ) bevonásával ellenõrizni fogjuk. A szabálytalan szennyvízelvezetés pénzbírság kiszabását, illetve súlyosabb esetben környezetkárosítás esetén büntetõeljárás megindítását vonja maga után. Mindannyiunk érdeke, hogy a környezetünket, ivóvíz bázisunkat a káros behatásoktól megóvjuk. Jánosik György jegyzõ 2007 Május Valkói Hírmondó

4 nyugdíjas klub A hagyományõrzõ Nyugdíjasklub életébõl: Március 21-én köszöntöttük a Sándor és József nevû klubtagjainkat egy kis bensõséges ünnepléssel. Március 23-án Gyálon voltunk a Népdalkörök 2. Tavaszi Találkozóján. Népdalkörünk is fellépett a találkozón, s az elõadott dalok elismeréseként egy szép Emléklapot kaptunk. Március 24-én a helyi általános iskolában a Gödöllõ és Galgavidéki Nyugdíjasklubok közös kistérségi fórumának találkozóját rendeztük meg. A fórum fõ témája: az Idõsek Érdekvédelme, -s a kistérségek együttes összefogása az idõs, nyugdíjas emberek érdekében. A rendezvényen részt vett: Krizsonyevky Lajos a pest megyei közgyûlés helyettes elnöke. Sasvári Istvánné Életet az Éveknek Pest megyei elnöke. Bognár István a NYOK Pest megyei elnöke. Kovács László Aszódi kistérség elnöke Pásztor László Erdõkertes Bobál István Hévízgyörk A társközségekbõl jelen voltak polgármesterek, nyugdíjas klubvezetõk, - s a házigazdák: Sziráki Szilárd polgármester, valamint Pál János nyugdíjasklub vezetõje. A fórumon az elõadások elhangzása után sok kérdés, kérés, - azokra adott válasz, majd közös megbeszélések, tanácskozások alakultak ki a nyugdíjas idõs emberek képviselete, segítése érdekében. Pál János klubvezetõ Madarak és Fák Napja A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület minden tanévre Országos Versenyt hirdet tanulók részére. A valkói általános iskola erre még nem nevezett be, de a szabadidõparkban megemlékezést szoktak tartani. A természet része: - az ember, a növény- és állatvilág. A madarakat szeretni és védeni kell. A növényi kártevõk /levéltetvek, hernyók, bogarak stb./ pusztításával az ember segítõ társai a növényvédelemben a vegyszerek használata helyett. A Magyar Madártani Egyesület a mezei verebet választotta az év madarának 2007-ben., mivel populációja az utóbbi évtizedekben drasztikusan csökkent. Faludy György így emlékezett a madarakról: Miért szeretem a madarakat? Mert az ember mellett az egyetlen élõlények, melyek jókedvükben fütyülnek és énekelnek. Végezetül minden természetrajongónak, kirándulónak ajánlom figyelmébe: AZ ERDÕ FOHÁSZA Vándor, ki elhaladsz mellettem ne emelj rám kezet! Én vagyok tûzhelyed melege hideg téli éjszakákon, én vagyok tornácod barátságos fedele, melynek árnyékába menekülsz a tûzõ nap elõl és gyümölcsöm oltja szomjadat. Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja, én vagyok asztalod lapja, és vagyok az ágy, melyben fekszel, a deszka, melybõl csónakodat építed. Én vagyok a házad ajtaja, bölcsõd fája koporsód fedele. Vándor, ki elmégy mellettem, hallgasd a kérésem: NE BÁNTS! Molnár Antal 2007 Május Valkói Hírmondó

5 Vízmu Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2007 április 1.-tõl változott a vízdíj beszedési rendszerünk. A 2007 I. negyedéves vízszámlájukat csekkel ellátott számlanyomtatvány formátumban kapják kézhez postai úton, levélben. Ezután a számla összegének kiegyenlítését, postai úton a kitöltött csekk feladásával teljesíthetik. A folyószámlájukon nyilvántartott díjhátralékukat továbbra is a vízmû pénztáránál rendezhetik. Nem változik a vízóra leolvasásának rendszere, vagyis munkatársaink minden negyedév végén felkeresik Önöket, hogy rögzítsék vízórájuk állását. Kérjük a számlán illetve a csekken szereplõ adataikat ellenõrizzék le annak érdekében, hogy a postai kézbesítés zökkenõmentes legyen. Amennyiben adataikat / név, cím, levelezési cím / pontosítani szeretnék, azt megtehetik a telefonon, illetve a címen, vagy levélben 2114 Valkó Szabadság út 1/A címre. Köszönjük szíves közremûködésüket! Tisztelettel: Valkói és Vácszentlászlói Vízmû Kft. Fogászati információ Tisztelt Betegeim! Ezúton értesítek mindenkit, hogy május 2.-tól a fogorvosi rendelési idõ megváltozik. Hétfõ: Kedd: 8-14 Szerda:13-19 Csütörtök:8-14 Péntek:8-14 Az eddig megszokott rendszert folytatva tömés készítésére, fogkõeltávolításra továbbra is idõpontot kell kérni a es telefonszámon, viszont a korábbi panaszokat orvosolva a napi ellátás ezentúl érkezési sorrendben történik majd (a rendelõ ajtaja melletti tartóból sorszámot kell venni), tehát az idõpontot is csak a naptári napra adjuk. Ezzel biztosítjuk azt, hogy a megbeszélt kezelés aznap ellátásra kerül. Várunk minden kedves érdeklõdõt rendelésünkön. Üdvözlettel Dr. Pekola Ildikó Értesítjük a lakosságot, hogy Valkó községben a évi tüdõszûrés május közötti idõszakban lesz. május 21, 23-án (hétfõ, szerda) óráig május 22, 24, 25-én (kedd, csütörtök, péntek) óráig A szûrés helye: Régi Polgármesteri Hivatal (nyomda udvar) Személyi igazolványt, TB kártyát, elõzõ évben kapott tüdõszûrõ igazolást hozza magával Május Valkói Hírmondó

6 iskolai hírek Pillanatképek iskolánk életébõl Amikor ezeket a sorokat olvassák, már egy héttel túl vagyunk, iskolánk egyik legfontosabb eseményén a Nyílt héten. Immár negyedik éve, hogy minden tavasszal, elsõsorban az új elsõ osztályosok beiratkozása elõtt, megnyitjuk iskolánk kapuját és egy héten keresztül 8 órától 12 óráig várjuk az érdeklõdõket iskolánkba, hogy betekinthessenek mindennapjainkba, megtekinthessék hogyan zajlik az élet az általános iskolába. Fontosnak tartjuk, hogy az érdeklõdõk megismerjék munkánkat, hogy ne csak halljanak, olvassanak iskolánkról, hanem maguk tapasztalják meg, hogy mi igaz abból, amit eddig hallottak. Mindig izgalommal készülünk erre a hétre, szeretnénk ha minél többen látogatnának el hozzánk. Nem izgultunk hiába, nagyon sokan, 98-an látogattak meg bennünket a Nyílt hét alatt. Látogatóink kellemes élményekkel távoztak iskolánkból, ami bennünket jó érzéssel tölt el. Köszönjük az õszinte érdeklõdést. Külön öröm volt számunkra, hogy helyi óvodából nagyon sok leendõ iskolás is eljött az óvó nénivel együtt, és megtekintették a nálunk folyó munkát. A jövõ tanévben újra megrendezzük a Nyílt hét programot, melyre továbbra is várjuk a kedves látogatókat. Iskolánkban ez az idõszak a várakozás idõszaka is. Hiszen lezárultak a továbbtanuláshoz szükséges felvételik idõszakai, a végzõs nyolcadik osztályosok és tanáraik izgatottan várják a végsõ eredményt. Nemcsak diáknak, de nekünk pedagógusoknak is izgalmas ez az idõszak, hiszen a mi munkánk is értékelésre kerül azáltal, hogy melyik tanulónkat hová veszik fel. Az idei nyolcadik osztály, az eddigi évekhez képest nagyon nagy létszámú. A 28 fõs osztályból mindenki beadta a továbbtanulási lapját, valamilyen középfokú oktatási intézménybe. Az eredményekrõl most még nem tudok beszámolni, hiszen a középiskolai felvételi eljárás elég bonyolult és végsõ eredmény csak késõbb várható, de a felvételik tapasztalatait már ismerjük. Tanulóink nagy többsége, 12 fõ a központi felvételi eljárás keretében matematikából és magyarból írt dolgozatot. Az idei központi írásbeli dolgozatok, - és ez nem csak a mi véleményünk, - az eddigiekhez képest nehezebbek voltak. Ennek ellenére voltak olyan tanulóink, aki a 60 %-hoz közeli teljesítményt értek el, ami országos viszonylatban is jónak mondható. Ezek a feladatsorok elsõsorban a logikai gondolkodásra, a lényeglátásra és kevésbé a tárgyi tudásra helyezik a hangsúlyt. Ilyen és ehhez hasonló feladatsorokkal több éve mérjük tanulóinkat, és a matematika és magyar oktatás során a számonkérésnél erre is odafigyelünk. Ennek köszönhetõ, hogy tanulóink évek óta egyre jobb eredményt érnek el a központi felvételi eljárásban. A felvételi második része a középiskolák által szervezett írásbeli-szóbeli vizsgák. Ezek eredményeit a középiskolák általában internetes honlapjaikon közzé teszik. Innen ismerhetik meg a tanulók, szüleik és minden érdeklõdõ, hogy milyen sikeres volt a felvételi. Ezeket böngészve nagyon jó érzés volt látni, hogy a Budapesti Gyakorló utcai Közgazdasági Szakközépiskolába, ahová minden évben többszörös a túljelentkezés, Bene Barbara 8. osztályos tanulónkat a közel 300 jelentkezõbõl az elsõ helyre rangsorolták. Az oda jelentkezett tanulóink közül többen is az elsõ húsz helyen szerepeltek. Az a tapasztalat, hogy a rangsorban az elsõ 100 helyen lévõ tanulók bekerülnek a választott iskolákba. Nagy esélye van így a nyolcadik osztályosainknak, hogy a választott iskolába kerüljenek. Szorítunk nekik, hiszen együtt éltük át a 8 évet. Az õ kudarcuk a mi kudarcunk, az õ sikerük a mi sikerünk is. Az iskolai tanulás mellett tanórán kívüli programokon is részt veszünk. Tanulóink közül a Zrinyi Ilona Országos Matematika Versenyen 15-en vettek részt, több ezer gyerekkel mérték össze matematika tudásukat tanulóink, az eredményeket csak késõbb tudjuk meg. Immár hagyomány, hogy megrendezzük minden évben Március 15-e tiszteletére az iskolák közötti teremfoci kupát. Az idén Vácszentlászló, Zsámbok, Dány és a házigazda Valkó csapatai versenyeztek a Kupáért. Örömmel számolhatok be róla, hogy iskolánk felsõs csapata az idei kupát megnyerte, így nálunk maradt a díszes Március 15-e Kupa. Évek óta részt veszünk Zsámbokon a József Attila emlékére megrendezett vetélkedõn, az idén egy csapattal indultunk és a 12 csapatból a középmezõnyben végeztünk. A nyolcadik helyezés nem rossz, hiszen ezek a tanulóink elõször vettek részt ezen a versenyen. Mozgalmas lesz a következõ idõszak is, hiszen május a kirándulások idõszaka, hagyományos Május 1-ei majálison iskolánk tanulói is bemutatják tánctudásukat és fellép az egy éve mûködõ iskolai néptánccsoport is. Két napos kirándulást tervezünk a felsõ tagozatosakkal Sárospatakra, valamint a végzõs nyolcadik osztályosok sem maradnak le a hagyományos kõszegi kirándulásról sem. Észre sem vesszük és már megint elröpül egy tanév és mindnyájan öregebbek leszünk egy évvel. De addig még nagyon sok tennivalónk van, úgy hogy tegyük a dolgunkat és öregbítsük iskolánk jó hírét. Szigeti István igazgató 2007 Május Valkói Hírmondó

7 A nagy érdeklõdésre való tekintettel szeretném tájékoztatni az érdeklõdõket a hamarossan beüzemelésre kerülõ kábeltv és internet szolgáltatásról: A szolgáltatásokat kizárólag a lentebb felsorolt telefonszámokon lehet megrendelni! Kábeltelevizió: Alapcsomag (41 TV csatorna) 3650 Ft HBO, HBO2 mozicsatorna 2600 FT Internet: Minden csomag Fix IP címmel és korlátlan adatforgalommal kerül beüzemelésre. MINI csomag : 3750 Ft /hó 384/192 kbit/s - 2db cím - 30 MB webtárhely ALAP csomag : 6250 Ft /hó 512/512 kbit/s - 2db cím - 30 MB webtárhely NORMÁL csomag : 7200 Ft /hó 1024/768 kbit/s - 5db cím - 50 MB webtárhely MAXI csomag : 8200 Ft /hó 1512/1024 kbit/s - 5db cím - 50 MB webtárhely EXTRA csomag : Ft /hó 2512/1512 kbit/s - 5db cím - 50 MB webtárhely Az árak az ÁFA-t tartalmazzák! Egyszeri hálózatra csatlakozás díja : 0 Ft Internet szolgáltatás eléréséhez szükséges kábelmodem letelepítés díja : 9000 Ft További információ és szolgáltatások megrendelése: HFC-Network Kft vagy Hétfõtõl-Péntekig Gugó Endre Sorszám Mûsor Nyelv Csomag 1 Vox német ALAPCSOMAG 2 MGM magyar ALAPCSOMAG 3 Duna TV magyar ALAPCSOMAG 4 Rai Uno olasz ALAPCSOMAG 5 M2 magyar ALAPCSOMAG 6 Bp TV magyar ALAPCSOMAG 7 TV 2 magyar ALAPCSOMAG 8 HBO magyar MOZICSATORNA 9 HBO2 magyar MOZICSATORNA 10 Mezzo francia ALAPCSOMAG 11 M1 magyar ALAPCSOMAG 12 Film m úzeum magyar ALAPCSOMAG 13 Minim ax magyar ALAPCSOMAG 14 Hálózat magyar ALAPCSOMAG 15 Super 1 Music magyar ALAPCSOMAG 16 MTV Europe angol ALAPCSOMAG 17 VH-1 angol ALAPCSOMAG 18 Romantica magyar ALAPCSOMAG 19 Magyar ATV magyar ALAPCSOMAG 20 RTL klub magyar ALAPCSOMAG 21 Sport Klub magyar ALAPCSOMAG 22 He lyi - ALAPCSOMAG 23 Viasat 3 magyar ALAPCSOMAG 24 Spektrum magyar ALAPCSOMAG 25 Viasat Explorer magyar ALAPCSOMAG 26 Viasat History magyar ALAPCSOMAG 27 Sport 1 magyar ALAPCSOMAG 28 Sport 2 magyar ALAPCSOMAG 29 Discovery magyar/angol ALAPCSOMAG 30 Anim al Planet magyar/angol ALAPCSOMAG 31 Hír TV magyar ALAPCSOMAG 32 Pax TV magyar ALAPCSOMAG 33 National Geographic Ch. magyar ALAPCSOMAG 34 Film + magyar ALAPCSOMAG 35 Reality magyar ALAPCSOMAG 36 TV Paprika magyar ALAPCSOMAG 37 Moteours francia ALAPCSOMAG 38 Private spice - ALAPCSOMAG 39 Eurosport magyar/angol ALAPCSOMAG 40 Story TV magyar ALAPCSOMAG 41 VIVA magyar ALAPCSOMAG 42 Jetix magyar ALAPCSOMAG 43 Cool TV magyar ALAPCSOMAG 2007 Május Valkói Hírmondó

8 óvoda Óvodai beíratkozás január 1-tõl intézményünkben újra 4 csoport mûködik, ezáltal az óvodáskorú gyermekek felvétele biztosított, kihasználtságunk elérheti a 100 fõt (100 %-ot). Akik már betöltötték a 3. életévüket, vagy május 31-ig töltik, és még nem jelentkeztek óvodánkba, azok szüleit kérjük, hogy gyermekük érdekeit szem elõtt tartva kérjék gyermekük elõfelvételét az intézménybe. Azok a gyermekek, akik június 1-tõl május 31-ig töltik be a 3. életévüket azok részére május 7-tõl május 11-ig ÓVODAI BEÍRATÁS lesz. A szülõk gyermekeik beíratása esetén a következõ dokumentumokat hozzák el: - gyermek anyakönyvi kivonatát, - oltási könyvét, - lakcím és TB kártyáját. Az intézmény mûködtetéséhez elengedhetetlenül fontos a teljes óvodai férõhely kihasználása. Éppen ezért kérjük a szülõket, éljenek törvény adta jogaikkal, gyermekük részére igényeljék 3 éves koruktól az óvodai nevelést, ellátást. Máté Mária Köszönjük együttmûködésüket! óvodavezetõ Felhívás! Tisztelt valkói lakosok! Környezetünk tisztábbá tétele érdekében, valamint a képviselõtestület által elfogadott Tiszta Valkóért Mozgalom keretében szemétgyûjtési akciót szervezünk. A cél érdekében fontos lenne, hogy minél többen csatlakozzanak akciónkhoz. Ideje: április 28. reggel 8,00 óra Gyülekezési helyek: 1. Polgármesteri Hivatal 2. Homok Presszó 2007 Május Valkói Hírmondó

9 Sport M.III.O. GÖDÖLLÕ CSOPORT ÉVI FELNÕTT BAJNOKSÁG TAVASZI SORSOLÁS 15. forduló: április óra 16. forduló: május óra VÁCSZENTLÁSZLÓ - GÖDÖLLÕ II. GALGAHÉVÍZ ISASZEG ISASZEG - GALGAMÁCSA GÖDÖLLÕ II. - GALGAMÁCSA GALGAHÉVÍZ - KARTAL SZADA - HÉVÍZGYÖRK II. HÉVÍZGYÖRK II. - VALKÓ KARTAL - VALKÓ KISTARCSA - SZADA VÁCSZENTLÁSZLÓ- KISTARCSA 17. forduló: május óra 18. forduló: május óra GALGAMÁCSA - VÁCSZENTLÁSZLÓ GALGAMÁCSA - GALGAHÉVÍZ GALGAHÉVÍZ - GÖDÖLLÕ II. KARTAL - KISTARCSA VALKÓ - ISASZEG ISASZEG - SZADA SZADA - KARTAL GÖDÖLLÕ II. - VALKÓ KISTARCSA - HÉVÍZGYÖRK II. HÉVÍZGYÖRK II. - VÁCSZENTLÁSZLÓ Gödöllõi Körzeti Versenybizottság Még igényelhetõ a valkói labdarúgó csapat pártolótagsági igazolványa. Amennyiben szeretné támogatni a csapatot a kártya megvásárlásával, akkor keresse a sportvezetõinket. ND 030 Valkói Sportkör Pártoló Tagsági Igazolvány 2007 Tavasz, Nyugdíjas / Diák 1.000,- Ft A kártya tulajdonosa jogosult a hazai mérkõzések díjmentes látogatására! A kártya NEM ruházható át másra! Köszönjük Támogatását! F 030 Valkói Sportkör Pártoló Tagsági Igazolvány 2007 Tavasz, Felnõtt 1.500,- Ft A kártya tulajdonosa jogosult a hazai mérkõzések díjmentes látogatására! A kártya NEM ruházható át másra! Köszönjük Támogatását! Úszótanfolyam! 3 hetes intenzív úszótanfolyam indul kezdõk és haladók részére,5 éves kortól. Helye: Valkó, Móra Ferenc Általános iskola tanuszodája Ideje: június 18 - július 06.-ig Részvételi díj: 9000 Ft.-/Fõ Jelentkezés: es telefonszámon Hamar Judit Úszásoktatónál 2007 Május Valkói Hírmondó

10 Meghívó Tisztelettel meghívjuk Valkó Község minden lakóját a valkói Szabadidõparkba május 1-én 10 órakor kezdõdõ május 1-én 10 órakor kezdõdõ MAJÁLISRA Program: Óvodások, iskolások mûsora Sportversenyek Május 1. Kupa mérkõzései Köszöntõt mond: Sziráki Szilárd polgármester VALKÓ ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉRDEKÛ KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Valkó Önkormányzata Fõszerkesztõ: Molnár Antal Szerkesztõk: Szekeres Péterné, Gugó Endre A szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal 2114 Valkó, Rákóczi út 3.

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2.

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2. HÍRek LAjosmizse Portáján Környezetvédelem 2012 VII. évfolyam 2. szám, 2012. május augusztus Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyót, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben,

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló ANYÁM

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló ANYÁM INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 5. szám 2004. HÉVÍZ ANYÁK NAPJA A május azért is szép, mert mindjárt az elsõ vasárnapján köszöntjük az édesanyákat. A temetõk sem üresek ilyenkor, hiszen sokan

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. (Népi locsolóvers) XV. évfolyam 1. szám 2012. április

Jánoshidai Híradó. Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. (Népi locsolóvers) XV. évfolyam 1. szám 2012. április Jánoshidai Híradó Önkormányzati lap 150 Ft POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu XV. évfolyam 1. szám 2012. április Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes

Részletesebben

Négycsillagos a gyógy- és strandfürdő

Négycsillagos a gyógy- és strandfürdő Pedagógusnap Idén a tiszaújvárosi oktatási intézmények közül elsőként a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanári karát köszöntötték. /7. oldal Beszámolódömping, támogatások

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Hírmondó XXV. évfolyam 3. szám Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Városi elismerések átadása Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Mezeiné Szegedi Erzsébet a Mazsorett Együttes

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben Új Gyáli 2012 április Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Önkormányzati támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek 4. oldal Lesz gyáli adóslista Az évfordulók városa 5. oldal

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

Hogyan éljük meg a hazaszeretetet?

Hogyan éljük meg a hazaszeretetet? A Zalalövõi Általános Iskola tanulóinak mûsorával emlékezett a város az 1848-as eseményekre a Salla Mûvelõdési Központban 2013. március 14- én este. A gyermekek elõadását követõen ünnepi beszédet mondott

Részletesebben

Településőrség mindenkiért. A tartalomból. Indulhat az újabb megnyert pályázat megvalósítása

Településőrség mindenkiért. A tartalomból. Indulhat az újabb megnyert pályázat megvalósítása Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. / Tamási Áron/ ARNÓTI HÍREK Az arnóti önkormányzat lapja III. évfolyam 1 szám - 2013. március Kellemes húsvéti ünnepeket kíván községünk valamennyi

Részletesebben

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára Tisztelt Tápiószecsői Polgárok! A Szecsői Tükör februári számában tájékoztattam Önöket a Képviselő-testület azon döntéseiről, melyek a település közbiztonsági kérdéseit érintik. Ennek folytatásaként szeretnék

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség! Saj (t) ó~szögedről 2013. március XVII. évfolyam 1. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Zártkertek bejelentése........ 5 Megadom a szót 6 Anyakönyvi hírek... 6 Beruházások~fejlesztések..

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! Boldog Új Évet, Szentkirály! Adjon

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

Május 1. Gyerekprogramok

Május 1. Gyerekprogramok 2. oldal 2013. június Május 1. Gyerekprogramok Fotó: Lukácsi Tibor Gyermekrajz pályázat A hely, ahol élünk Óvodás kategória: 1. hely: Buda Vanessza 2. hely: Horváth Boglárka Takács Adél Mós Anna 3. hely:

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk Tompa Mihály:

Részletesebben

A KAPOSMÉRŐI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE

A KAPOSMÉRŐI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE új ÉrtékMérő 2011/1 1.oldal 2011 A KAPOSMÉRŐI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2.oldal új ÉrtékMérő 2011/1 Feltámadás A t a v a s z érkeztével, ahogy a természet ébredezni kezd, kizöldül a fű,

Részletesebben

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot XXV. 5. SZÁM 2015. június ÉVFOLYAM AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot június elsejével. Az immár

Részletesebben