A VALKÓI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKÛ IDÕSZAKI LAPJA 2007 II. évfolyam 2.szám Április-Május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VALKÓI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKÛ IDÕSZAKI LAPJA 2007 II. évfolyam 2.szám Április-Május"

Átírás

1 VALKO A VALKÓI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKÛ IDÕSZAKI LAPJA 2007 II. évfolyam 2.szám Április-Május Május és Majális Az esztendõ minden hónapjának meg van a szépsége, kedvessége. Mégis az év legszebb hónapja a MÁJUS,- a tavasz hírnöke, a természet ébredése, amit a téli hónapok után már nagyon várunk, - még akkor is ha nem volt nagy telünk -. Petõfi Sándor nagy költõnk nem egy versében írta: Jöjj tavasz, jöjj vagy A virágnak megtiltani nem lehet, Hogy ne nyíljék, ha jõ a szép kikelet Újul a természet. Rügyeznek, zöldülnek a bokrok, a fák. Az erdõk illata, madárdala hívogatja az embereket ki a szabadba. A mindennapok kiskerti, mezõgazdasági munkák után, az ember számára pihenést, megnyugvást jelent. Petõfi Sándor Ki a szabadba! Ki a szabadba látni a tavaszt. Meglátni a természet színpadát! Az operákban ki gyönyörködik? Majd hallhat ott kinn kedves operát. A természet pompás színpadán A primadonna a kis fülemile: Ki volna énekesnõk! Köztetek Merész: versenyre kelni õvele? Megannyi páholy minden bokor, Amelyben ülnek ifjú ibolyák, Miként figyelmes hölgyek. Hallgatván A primadonna csattogó dalát. És minden hallgat, és minden figyel, És minden a legforróbb érzelem. A kõsziklák a vén kritikusok, Maradnak csak kopáran, hidegen. Régi hagyományaink szerint MÁJUS 1. - MAJÁLIS a szabadidõparkban. Ünnepeljünk, pihenjünk, szórakozzunk együtt kicsik és nagyok a természet lágyölén. Tartalomból: - Testületi ülésrõl - Közérdekû Információk - Nyugdíjasklubb - Kábeltv-Internet - Sport

2 Minden én május elsõ vasárnapja ANYÁK napja. Ezen a napon nagy tisztelettudással és szeretettel köszönti minden gyermek és felnõtt ember az édesanyját, nagymamáját. A szeretet méltóságához, - ha csak egy szál virág, néhány kedves köszöntõ szó, egy kis versike, - mind-mind gondosságot jelent. Petõfi Sándor egyik versében írja: S anyánkat, ezt az édes jó anyát, Ó Pistikém, szeresd, tiszteld, imádd! Mi õ nekünk? Azt el nem mondhatom, Mert nincs rá szó, nincs rá fogalom, De megmutatná a nagy veszteség, Ha elszólítaná õt az ég! ANYA csak egy van! Anyák Napja Minden nõ anyaságot vállal, aki gyermeke születése pillanatában mélységes anyai szeretetet érez, - Õ az igazi anya. Anyának lenni az élet egyik legnagyobb kiváltsága. Mindenki jó anya, ha vállalja az anyaságot, és élete végéig szeretettel, gondossággal viseli gyermeke életét. S hogy mindez életörömmé váljon, - szükséges az anya iránt is a gyermeki szeretet, a tisztelet, a megértés, a segítõkészség: a mélységes köszönet és hála. Szomorú és sajnálatos, hogy ez nem minden családban adatik meg. Vannak anyák és vannak gyerekek, akik kitaszítják egymást a családi szeretetbõl. Akik ilyen sorsra jutnak, már nem lehetnek teljes értékû és szeretetérzelmû emberek. Egy ország társadalmának lehet bármilyen formája, de benne a kis családnak,- abban az anyának, mint a méhkaptárban a királynõnek, - szeretetben és gondoskodásban kell maradnia. Anyák napjára minden édesanyának, nagymamának, déd mamának szeretettel övezõ, örömteli boldog életet kívánunk. Molnár Antal Nonapi ünnepség Március 7-én délután az általános iskola ebédlõjében gyülekeztek a nyugdíjasklub tagjai és a meghívott vendégek. Pál János a klubelnöke köszöntötte a megjelent hölgyeket, - Sziráki Szilárd polgármester urat, Jánosik György jegyzõ urat, az önkormányzat megjelent képviselõit, és minden kedves vendéget. Pál János egy szép verssel és egy nótával kedveskedett a hölgyeknek. Ezután Sziráki Szilárd polgármester nõnapi köszöntõje hangzott el és az önkormányzat által adományozott 1-1 szál szegfût adtak át a férfiak a hölgyeknek. Juhász Tibor a VÍZMÛ ügyvezetõje az ünnepségen nem tudott megjelenni, de 1-1 szál szegfû küldeménnyel köszöntötte a hölgyeket. A klub egy kis uzsonnával is kedveskedett az ünnepség résztvevõinek. Baráti beszélgetések, társalgások alakultak ki, miközben Tusor László önkormányzati képviselõ szólt a község jövõbeli terveirõl, a megoldandó feladatokról, - kiemelten a környezetvédelemrõl a közös összefogás reményében. Az ünnepség a Dalkórus március 15-i ünnepélyre felkészülõ énekpróbájával zárult. Molnár Antal 2007 Május Valkói Hírmondó

3 Önkormányzati Hírek VALKO Valkó Nagyközség Tisztelt Lakossága! Szokáshoz híven rövid áttekintés keretében kívánom Önöket tájékoztatni a április 4-én órai kezdettel megtartott képviselõ-testületi ülés történéseirõl, illetve hozott döntéseirõl. Az AGAPE Alapszolgáltatási Központ évi tevékenységérõl Mészáros Csaba plébános úr tartott az elõzetes írásos tájékoztatót kiegészítõ beszámolót. A családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat ellátását végzõ szervezet mûködése során normatív támogatás csökkenése következtében finanszírozási nehézségek állottak elõ. Az önkormányzat képviselõ-testülete úgy foglalt állást, hogy az igényelt támogatás összegére vonatkozóan a pénzügyi bizottság tárgyalja meg, illetve vizsgálja meg az önkormányzat pénzügyi lehetõségeit. A képviselõ-testület egyhangú szavazattal elfogadta a Valkó-Vácszentlászló VÍZMÛ Kft évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A részletes a gazdálkodás szintjeire kiterjedõ beszámoló tartalmából kitûnt, hogy mint közüzemi szolgáltató irányába lévõ kintlévõségek meghaladják a 4 millió Ft összeghatárt. A kintlévõségek behajtása érdekében mind a szolgáltató, mind pedig a Valkó Nagyközség Önkormányzat a szükséges intézkedések foganatosítását megkezdte. A szociálpolitikai feladatok ellátásáról Párkányi Jánosné igazgatási fõmunkatárs tájékoztatta a képviselõ testületet. Az önkormányzati kötelezõ szociálpolitikai feladatkört érintõ, az utóbbi idõben bekövetkezett jogszabályi változások új kihívásokat, valamint plusz feladatokat jelentenek az önkormányzat igazgatási tevékenységébe. E terület összetettségére, emberi sorsokat közvetlenül érintõ döntéseire figyelemmel különös szakértelmet és szakmai gyakorlatot igényel. A beszámolóban számszerûen kitûnnek azon adatok, melyek a különbözõ feladatok ellátása kapcsán az önkormányzat költségvetésében a kiadási oldalon jelennek meg. A képviselõ testület a beszámolót egyhangú szavazattal elfogadta, külön méltatva Párkányi Jánosné lelkiismeretes, becsületes, embert próbáló munkájának elismerésével. A bizottságok évi munkatervének megvitatása és megtárgyalása képezte 4-ik napirendi pont tárgykörét. A bizottságok munkatervei tükrözi az adott bizottságok tevékenységének, rendeltetésének és ezekhez kapcsolódó feladatköreinek leírásait, ezen feladatok végrehajtását, megoldásának módozatait. A képviselõ testület támogatta, illetve javaslatot tett a Tiszta Valkóért mozgalom elindítására, e tevékenységgel összefüggõ kampány folytatására és egyben a lakosság támogató részvételének megnyerésére. A képviselõ testület a bizottságok munkatervét egyhangú szavazattal támogatta. A szervezeti és mûködési szabályzat rendelettervezetét a képviselõ testület megvitatta, illetve arra az álláspontra jutott, hogy az SzMSz egyes pontjainak kiegészítése, megváltoztatása és pontosítása szükségeltetik. A beterjesztett önkormányzat gazdasági programját a képviselõ testület véleményezte és megvitatta. A gazdasági program fõ irányvonalának prioritásainak meghatározó szempontjaival a képviselõ testület egyetértett és azt egyhangú szavazattal támogatta. A képviselõ testület egyhangú szavazattal határozatban támogatta a HÖF CÉDE pályázat benyújtását, mely megnyerése esetén a Móra Ferenc Általános Iskola elõtti járda szakasz és térburkolat kialakítását tervezik megoldani. KÖZÉRDEKÛ FELHÍVÁS! Az önkormányzathoz több bejelentés is érkezett, hogy illegális módon szennyvizet vezetnek az ásott kutakba, a közterületen lévõ árkokba, valamint a szennyvíztárolóból szivattyúval a szennyvizet a szabadba juttatják. Minden egyes bejelentést helyszíni bejárással, az illetékes hatóság ( ÁNTSZ ) bevonásával ellenõrizni fogjuk. A szabálytalan szennyvízelvezetés pénzbírság kiszabását, illetve súlyosabb esetben környezetkárosítás esetén büntetõeljárás megindítását vonja maga után. Mindannyiunk érdeke, hogy a környezetünket, ivóvíz bázisunkat a káros behatásoktól megóvjuk. Jánosik György jegyzõ 2007 Május Valkói Hírmondó

4 nyugdíjas klub A hagyományõrzõ Nyugdíjasklub életébõl: Március 21-én köszöntöttük a Sándor és József nevû klubtagjainkat egy kis bensõséges ünnepléssel. Március 23-án Gyálon voltunk a Népdalkörök 2. Tavaszi Találkozóján. Népdalkörünk is fellépett a találkozón, s az elõadott dalok elismeréseként egy szép Emléklapot kaptunk. Március 24-én a helyi általános iskolában a Gödöllõ és Galgavidéki Nyugdíjasklubok közös kistérségi fórumának találkozóját rendeztük meg. A fórum fõ témája: az Idõsek Érdekvédelme, -s a kistérségek együttes összefogása az idõs, nyugdíjas emberek érdekében. A rendezvényen részt vett: Krizsonyevky Lajos a pest megyei közgyûlés helyettes elnöke. Sasvári Istvánné Életet az Éveknek Pest megyei elnöke. Bognár István a NYOK Pest megyei elnöke. Kovács László Aszódi kistérség elnöke Pásztor László Erdõkertes Bobál István Hévízgyörk A társközségekbõl jelen voltak polgármesterek, nyugdíjas klubvezetõk, - s a házigazdák: Sziráki Szilárd polgármester, valamint Pál János nyugdíjasklub vezetõje. A fórumon az elõadások elhangzása után sok kérdés, kérés, - azokra adott válasz, majd közös megbeszélések, tanácskozások alakultak ki a nyugdíjas idõs emberek képviselete, segítése érdekében. Pál János klubvezetõ Madarak és Fák Napja A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület minden tanévre Országos Versenyt hirdet tanulók részére. A valkói általános iskola erre még nem nevezett be, de a szabadidõparkban megemlékezést szoktak tartani. A természet része: - az ember, a növény- és állatvilág. A madarakat szeretni és védeni kell. A növényi kártevõk /levéltetvek, hernyók, bogarak stb./ pusztításával az ember segítõ társai a növényvédelemben a vegyszerek használata helyett. A Magyar Madártani Egyesület a mezei verebet választotta az év madarának 2007-ben., mivel populációja az utóbbi évtizedekben drasztikusan csökkent. Faludy György így emlékezett a madarakról: Miért szeretem a madarakat? Mert az ember mellett az egyetlen élõlények, melyek jókedvükben fütyülnek és énekelnek. Végezetül minden természetrajongónak, kirándulónak ajánlom figyelmébe: AZ ERDÕ FOHÁSZA Vándor, ki elhaladsz mellettem ne emelj rám kezet! Én vagyok tûzhelyed melege hideg téli éjszakákon, én vagyok tornácod barátságos fedele, melynek árnyékába menekülsz a tûzõ nap elõl és gyümölcsöm oltja szomjadat. Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja, én vagyok asztalod lapja, és vagyok az ágy, melyben fekszel, a deszka, melybõl csónakodat építed. Én vagyok a házad ajtaja, bölcsõd fája koporsód fedele. Vándor, ki elmégy mellettem, hallgasd a kérésem: NE BÁNTS! Molnár Antal 2007 Május Valkói Hírmondó

5 Vízmu Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2007 április 1.-tõl változott a vízdíj beszedési rendszerünk. A 2007 I. negyedéves vízszámlájukat csekkel ellátott számlanyomtatvány formátumban kapják kézhez postai úton, levélben. Ezután a számla összegének kiegyenlítését, postai úton a kitöltött csekk feladásával teljesíthetik. A folyószámlájukon nyilvántartott díjhátralékukat továbbra is a vízmû pénztáránál rendezhetik. Nem változik a vízóra leolvasásának rendszere, vagyis munkatársaink minden negyedév végén felkeresik Önöket, hogy rögzítsék vízórájuk állását. Kérjük a számlán illetve a csekken szereplõ adataikat ellenõrizzék le annak érdekében, hogy a postai kézbesítés zökkenõmentes legyen. Amennyiben adataikat / név, cím, levelezési cím / pontosítani szeretnék, azt megtehetik a telefonon, illetve a címen, vagy levélben 2114 Valkó Szabadság út 1/A címre. Köszönjük szíves közremûködésüket! Tisztelettel: Valkói és Vácszentlászlói Vízmû Kft. Fogászati információ Tisztelt Betegeim! Ezúton értesítek mindenkit, hogy május 2.-tól a fogorvosi rendelési idõ megváltozik. Hétfõ: Kedd: 8-14 Szerda:13-19 Csütörtök:8-14 Péntek:8-14 Az eddig megszokott rendszert folytatva tömés készítésére, fogkõeltávolításra továbbra is idõpontot kell kérni a es telefonszámon, viszont a korábbi panaszokat orvosolva a napi ellátás ezentúl érkezési sorrendben történik majd (a rendelõ ajtaja melletti tartóból sorszámot kell venni), tehát az idõpontot is csak a naptári napra adjuk. Ezzel biztosítjuk azt, hogy a megbeszélt kezelés aznap ellátásra kerül. Várunk minden kedves érdeklõdõt rendelésünkön. Üdvözlettel Dr. Pekola Ildikó Értesítjük a lakosságot, hogy Valkó községben a évi tüdõszûrés május közötti idõszakban lesz. május 21, 23-án (hétfõ, szerda) óráig május 22, 24, 25-én (kedd, csütörtök, péntek) óráig A szûrés helye: Régi Polgármesteri Hivatal (nyomda udvar) Személyi igazolványt, TB kártyát, elõzõ évben kapott tüdõszûrõ igazolást hozza magával Május Valkói Hírmondó

6 iskolai hírek Pillanatképek iskolánk életébõl Amikor ezeket a sorokat olvassák, már egy héttel túl vagyunk, iskolánk egyik legfontosabb eseményén a Nyílt héten. Immár negyedik éve, hogy minden tavasszal, elsõsorban az új elsõ osztályosok beiratkozása elõtt, megnyitjuk iskolánk kapuját és egy héten keresztül 8 órától 12 óráig várjuk az érdeklõdõket iskolánkba, hogy betekinthessenek mindennapjainkba, megtekinthessék hogyan zajlik az élet az általános iskolába. Fontosnak tartjuk, hogy az érdeklõdõk megismerjék munkánkat, hogy ne csak halljanak, olvassanak iskolánkról, hanem maguk tapasztalják meg, hogy mi igaz abból, amit eddig hallottak. Mindig izgalommal készülünk erre a hétre, szeretnénk ha minél többen látogatnának el hozzánk. Nem izgultunk hiába, nagyon sokan, 98-an látogattak meg bennünket a Nyílt hét alatt. Látogatóink kellemes élményekkel távoztak iskolánkból, ami bennünket jó érzéssel tölt el. Köszönjük az õszinte érdeklõdést. Külön öröm volt számunkra, hogy helyi óvodából nagyon sok leendõ iskolás is eljött az óvó nénivel együtt, és megtekintették a nálunk folyó munkát. A jövõ tanévben újra megrendezzük a Nyílt hét programot, melyre továbbra is várjuk a kedves látogatókat. Iskolánkban ez az idõszak a várakozás idõszaka is. Hiszen lezárultak a továbbtanuláshoz szükséges felvételik idõszakai, a végzõs nyolcadik osztályosok és tanáraik izgatottan várják a végsõ eredményt. Nemcsak diáknak, de nekünk pedagógusoknak is izgalmas ez az idõszak, hiszen a mi munkánk is értékelésre kerül azáltal, hogy melyik tanulónkat hová veszik fel. Az idei nyolcadik osztály, az eddigi évekhez képest nagyon nagy létszámú. A 28 fõs osztályból mindenki beadta a továbbtanulási lapját, valamilyen középfokú oktatási intézménybe. Az eredményekrõl most még nem tudok beszámolni, hiszen a középiskolai felvételi eljárás elég bonyolult és végsõ eredmény csak késõbb várható, de a felvételik tapasztalatait már ismerjük. Tanulóink nagy többsége, 12 fõ a központi felvételi eljárás keretében matematikából és magyarból írt dolgozatot. Az idei központi írásbeli dolgozatok, - és ez nem csak a mi véleményünk, - az eddigiekhez képest nehezebbek voltak. Ennek ellenére voltak olyan tanulóink, aki a 60 %-hoz közeli teljesítményt értek el, ami országos viszonylatban is jónak mondható. Ezek a feladatsorok elsõsorban a logikai gondolkodásra, a lényeglátásra és kevésbé a tárgyi tudásra helyezik a hangsúlyt. Ilyen és ehhez hasonló feladatsorokkal több éve mérjük tanulóinkat, és a matematika és magyar oktatás során a számonkérésnél erre is odafigyelünk. Ennek köszönhetõ, hogy tanulóink évek óta egyre jobb eredményt érnek el a központi felvételi eljárásban. A felvételi második része a középiskolák által szervezett írásbeli-szóbeli vizsgák. Ezek eredményeit a középiskolák általában internetes honlapjaikon közzé teszik. Innen ismerhetik meg a tanulók, szüleik és minden érdeklõdõ, hogy milyen sikeres volt a felvételi. Ezeket böngészve nagyon jó érzés volt látni, hogy a Budapesti Gyakorló utcai Közgazdasági Szakközépiskolába, ahová minden évben többszörös a túljelentkezés, Bene Barbara 8. osztályos tanulónkat a közel 300 jelentkezõbõl az elsõ helyre rangsorolták. Az oda jelentkezett tanulóink közül többen is az elsõ húsz helyen szerepeltek. Az a tapasztalat, hogy a rangsorban az elsõ 100 helyen lévõ tanulók bekerülnek a választott iskolákba. Nagy esélye van így a nyolcadik osztályosainknak, hogy a választott iskolába kerüljenek. Szorítunk nekik, hiszen együtt éltük át a 8 évet. Az õ kudarcuk a mi kudarcunk, az õ sikerük a mi sikerünk is. Az iskolai tanulás mellett tanórán kívüli programokon is részt veszünk. Tanulóink közül a Zrinyi Ilona Országos Matematika Versenyen 15-en vettek részt, több ezer gyerekkel mérték össze matematika tudásukat tanulóink, az eredményeket csak késõbb tudjuk meg. Immár hagyomány, hogy megrendezzük minden évben Március 15-e tiszteletére az iskolák közötti teremfoci kupát. Az idén Vácszentlászló, Zsámbok, Dány és a házigazda Valkó csapatai versenyeztek a Kupáért. Örömmel számolhatok be róla, hogy iskolánk felsõs csapata az idei kupát megnyerte, így nálunk maradt a díszes Március 15-e Kupa. Évek óta részt veszünk Zsámbokon a József Attila emlékére megrendezett vetélkedõn, az idén egy csapattal indultunk és a 12 csapatból a középmezõnyben végeztünk. A nyolcadik helyezés nem rossz, hiszen ezek a tanulóink elõször vettek részt ezen a versenyen. Mozgalmas lesz a következõ idõszak is, hiszen május a kirándulások idõszaka, hagyományos Május 1-ei majálison iskolánk tanulói is bemutatják tánctudásukat és fellép az egy éve mûködõ iskolai néptánccsoport is. Két napos kirándulást tervezünk a felsõ tagozatosakkal Sárospatakra, valamint a végzõs nyolcadik osztályosok sem maradnak le a hagyományos kõszegi kirándulásról sem. Észre sem vesszük és már megint elröpül egy tanév és mindnyájan öregebbek leszünk egy évvel. De addig még nagyon sok tennivalónk van, úgy hogy tegyük a dolgunkat és öregbítsük iskolánk jó hírét. Szigeti István igazgató 2007 Május Valkói Hírmondó

7 A nagy érdeklõdésre való tekintettel szeretném tájékoztatni az érdeklõdõket a hamarossan beüzemelésre kerülõ kábeltv és internet szolgáltatásról: A szolgáltatásokat kizárólag a lentebb felsorolt telefonszámokon lehet megrendelni! Kábeltelevizió: Alapcsomag (41 TV csatorna) 3650 Ft HBO, HBO2 mozicsatorna 2600 FT Internet: Minden csomag Fix IP címmel és korlátlan adatforgalommal kerül beüzemelésre. MINI csomag : 3750 Ft /hó 384/192 kbit/s - 2db cím - 30 MB webtárhely ALAP csomag : 6250 Ft /hó 512/512 kbit/s - 2db cím - 30 MB webtárhely NORMÁL csomag : 7200 Ft /hó 1024/768 kbit/s - 5db cím - 50 MB webtárhely MAXI csomag : 8200 Ft /hó 1512/1024 kbit/s - 5db cím - 50 MB webtárhely EXTRA csomag : Ft /hó 2512/1512 kbit/s - 5db cím - 50 MB webtárhely Az árak az ÁFA-t tartalmazzák! Egyszeri hálózatra csatlakozás díja : 0 Ft Internet szolgáltatás eléréséhez szükséges kábelmodem letelepítés díja : 9000 Ft További információ és szolgáltatások megrendelése: HFC-Network Kft vagy Hétfõtõl-Péntekig Gugó Endre Sorszám Mûsor Nyelv Csomag 1 Vox német ALAPCSOMAG 2 MGM magyar ALAPCSOMAG 3 Duna TV magyar ALAPCSOMAG 4 Rai Uno olasz ALAPCSOMAG 5 M2 magyar ALAPCSOMAG 6 Bp TV magyar ALAPCSOMAG 7 TV 2 magyar ALAPCSOMAG 8 HBO magyar MOZICSATORNA 9 HBO2 magyar MOZICSATORNA 10 Mezzo francia ALAPCSOMAG 11 M1 magyar ALAPCSOMAG 12 Film m úzeum magyar ALAPCSOMAG 13 Minim ax magyar ALAPCSOMAG 14 Hálózat magyar ALAPCSOMAG 15 Super 1 Music magyar ALAPCSOMAG 16 MTV Europe angol ALAPCSOMAG 17 VH-1 angol ALAPCSOMAG 18 Romantica magyar ALAPCSOMAG 19 Magyar ATV magyar ALAPCSOMAG 20 RTL klub magyar ALAPCSOMAG 21 Sport Klub magyar ALAPCSOMAG 22 He lyi - ALAPCSOMAG 23 Viasat 3 magyar ALAPCSOMAG 24 Spektrum magyar ALAPCSOMAG 25 Viasat Explorer magyar ALAPCSOMAG 26 Viasat History magyar ALAPCSOMAG 27 Sport 1 magyar ALAPCSOMAG 28 Sport 2 magyar ALAPCSOMAG 29 Discovery magyar/angol ALAPCSOMAG 30 Anim al Planet magyar/angol ALAPCSOMAG 31 Hír TV magyar ALAPCSOMAG 32 Pax TV magyar ALAPCSOMAG 33 National Geographic Ch. magyar ALAPCSOMAG 34 Film + magyar ALAPCSOMAG 35 Reality magyar ALAPCSOMAG 36 TV Paprika magyar ALAPCSOMAG 37 Moteours francia ALAPCSOMAG 38 Private spice - ALAPCSOMAG 39 Eurosport magyar/angol ALAPCSOMAG 40 Story TV magyar ALAPCSOMAG 41 VIVA magyar ALAPCSOMAG 42 Jetix magyar ALAPCSOMAG 43 Cool TV magyar ALAPCSOMAG 2007 Május Valkói Hírmondó

8 óvoda Óvodai beíratkozás január 1-tõl intézményünkben újra 4 csoport mûködik, ezáltal az óvodáskorú gyermekek felvétele biztosított, kihasználtságunk elérheti a 100 fõt (100 %-ot). Akik már betöltötték a 3. életévüket, vagy május 31-ig töltik, és még nem jelentkeztek óvodánkba, azok szüleit kérjük, hogy gyermekük érdekeit szem elõtt tartva kérjék gyermekük elõfelvételét az intézménybe. Azok a gyermekek, akik június 1-tõl május 31-ig töltik be a 3. életévüket azok részére május 7-tõl május 11-ig ÓVODAI BEÍRATÁS lesz. A szülõk gyermekeik beíratása esetén a következõ dokumentumokat hozzák el: - gyermek anyakönyvi kivonatát, - oltási könyvét, - lakcím és TB kártyáját. Az intézmény mûködtetéséhez elengedhetetlenül fontos a teljes óvodai férõhely kihasználása. Éppen ezért kérjük a szülõket, éljenek törvény adta jogaikkal, gyermekük részére igényeljék 3 éves koruktól az óvodai nevelést, ellátást. Máté Mária Köszönjük együttmûködésüket! óvodavezetõ Felhívás! Tisztelt valkói lakosok! Környezetünk tisztábbá tétele érdekében, valamint a képviselõtestület által elfogadott Tiszta Valkóért Mozgalom keretében szemétgyûjtési akciót szervezünk. A cél érdekében fontos lenne, hogy minél többen csatlakozzanak akciónkhoz. Ideje: április 28. reggel 8,00 óra Gyülekezési helyek: 1. Polgármesteri Hivatal 2. Homok Presszó 2007 Május Valkói Hírmondó

9 Sport M.III.O. GÖDÖLLÕ CSOPORT ÉVI FELNÕTT BAJNOKSÁG TAVASZI SORSOLÁS 15. forduló: április óra 16. forduló: május óra VÁCSZENTLÁSZLÓ - GÖDÖLLÕ II. GALGAHÉVÍZ ISASZEG ISASZEG - GALGAMÁCSA GÖDÖLLÕ II. - GALGAMÁCSA GALGAHÉVÍZ - KARTAL SZADA - HÉVÍZGYÖRK II. HÉVÍZGYÖRK II. - VALKÓ KARTAL - VALKÓ KISTARCSA - SZADA VÁCSZENTLÁSZLÓ- KISTARCSA 17. forduló: május óra 18. forduló: május óra GALGAMÁCSA - VÁCSZENTLÁSZLÓ GALGAMÁCSA - GALGAHÉVÍZ GALGAHÉVÍZ - GÖDÖLLÕ II. KARTAL - KISTARCSA VALKÓ - ISASZEG ISASZEG - SZADA SZADA - KARTAL GÖDÖLLÕ II. - VALKÓ KISTARCSA - HÉVÍZGYÖRK II. HÉVÍZGYÖRK II. - VÁCSZENTLÁSZLÓ Gödöllõi Körzeti Versenybizottság Még igényelhetõ a valkói labdarúgó csapat pártolótagsági igazolványa. Amennyiben szeretné támogatni a csapatot a kártya megvásárlásával, akkor keresse a sportvezetõinket. ND 030 Valkói Sportkör Pártoló Tagsági Igazolvány 2007 Tavasz, Nyugdíjas / Diák 1.000,- Ft A kártya tulajdonosa jogosult a hazai mérkõzések díjmentes látogatására! A kártya NEM ruházható át másra! Köszönjük Támogatását! F 030 Valkói Sportkör Pártoló Tagsági Igazolvány 2007 Tavasz, Felnõtt 1.500,- Ft A kártya tulajdonosa jogosult a hazai mérkõzések díjmentes látogatására! A kártya NEM ruházható át másra! Köszönjük Támogatását! Úszótanfolyam! 3 hetes intenzív úszótanfolyam indul kezdõk és haladók részére,5 éves kortól. Helye: Valkó, Móra Ferenc Általános iskola tanuszodája Ideje: június 18 - július 06.-ig Részvételi díj: 9000 Ft.-/Fõ Jelentkezés: es telefonszámon Hamar Judit Úszásoktatónál 2007 Május Valkói Hírmondó

10 Meghívó Tisztelettel meghívjuk Valkó Község minden lakóját a valkói Szabadidõparkba május 1-én 10 órakor kezdõdõ május 1-én 10 órakor kezdõdõ MAJÁLISRA Program: Óvodások, iskolások mûsora Sportversenyek Május 1. Kupa mérkõzései Köszöntõt mond: Sziráki Szilárd polgármester VALKÓ ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉRDEKÛ KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Valkó Önkormányzata Fõszerkesztõ: Molnár Antal Szerkesztõk: Szekeres Péterné, Gugó Endre A szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal 2114 Valkó, Rákóczi út 3.

Előfizetői szolgáltatások és azok díjai

Előfizetői szolgáltatások és azok díjai Előfizetői szolgáltatások és azok díjai Mátészalka - Jármi - Papos Nyírmeggyes települések csatornakiosztása: O1 Kölcsey tv 49.25 regionális műsor O2 Mátészalka 1 59.25 Városi tv regionális csatorna O3

Részletesebben

1. Csatornakiosztás, programcsomagok havi díjai és egyszeri díjak

1. Csatornakiosztás, programcsomagok havi díjai és egyszeri díjak 1. Csatornakiosztás, programok havi díjai és egyszeri díjak 1. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési

Részletesebben

MINDEN EDDIGINÉL TÖBB TV CSATORNA KÍNÁLATUNKBAN!

MINDEN EDDIGINÉL TÖBB TV CSATORNA KÍNÁLATUNKBAN! HÍRLEVÉL 2016. JANUÁR MINDEN EDDIGINÉL TÖBB TV CSATORNA KÍNÁLATUNKBAN! Az elmúlt időszak műszaki fejlesztései lehetővé tették, hogy tovább bővíthessük a digitális TV szolgáltatásunk kínálatát. Még több

Részletesebben

Állománynév: Oritel ÁSZF 1szmelléklet2007-02-01.doc Létrehozás dátuma: 2006/12/29 12:32

Állománynév: Oritel ÁSZF 1szmelléklet2007-02-01.doc Létrehozás dátuma: 2006/12/29 12:32 1/1 1. sz. melléklet:, egyéb díjak, költségtérítések Oroszlány Sz. csatorna 1. MTV 2 magyar közszolgálati X 69,25 A2 st 2. DUNA TV magyar közszolgálati Y 76,25 A2 st 3. MTV 1 magyar közszolgálati Z 83,25

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2012.december

Részletesebben

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. kiskundorozsmai fejállomására csatlakozó előfizetők által megrendelhető szolgáltatások

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. kiskundorozsmai fejállomására csatlakozó előfizetők által megrendelhető szolgáltatások A Szélmalom Kábeltévé Zrt. kiskundorozsmai KTV Mini** m1, Információs csatorna, Duna II Autonómia, Cartoon Network/TCM, VIVA, Duna Televízió, RTL Klub, m2, TV2, ATV, HírTV, Danubius rádió, Petőfi rádió,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Csatornakiosztás, rendszeres díjak

Általános szerződési feltételek. Csatornakiosztás, rendszeres díjak Csatornakiosztás, rendszeres díjak 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma Közszolgálati csomag* 1. m1 közszolgálati 2. m2 közszolgálati 3. Duna TV közszolgálati 4. Duna II Autonómia közszolgálati Alapcsomag*

Részletesebben

HWR-Telecom Kft. Műsorkiosztás Budapest-központi fejállomás

HWR-Telecom Kft. Műsorkiosztás Budapest-központi fejállomás Alap programcsomag Bővített programcsomag HWR-Telecom Szolgáltatás típusa: Vezetékes műsorjel-elosztás Az igénybe vehető szolgáltatások tartalmi leírása: A vezetékes műsorelosztás a műsorszolgáltatók által

Részletesebben

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői III. II. I. 3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői I. Analóg Kábeltelevízió 1. Igénybe vehető: Győr, Mosonmagyaróvár, Pér, Győrújfalu, Vámosszabadi, Dunakiliti,

Részletesebben

Kivel néznek tévét a gyerekek?

Kivel néznek tévét a gyerekek? A tévénézés individualizálódása Magyarországon II. Magyarországon az elmúlt 10 év során kibıvült csatorna- és mősorkínálat, az újonnan megjelenı gyerekcsatornák, illetve a külföldi csatornák magyar nyelvővé

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2013. augusztus

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Csatornakiosztás, rendszeres díjak

Általános szerződési feltételek. Csatornakiosztás, rendszeres díjak Csatornakiosztás, rendszeres díjak 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma Alapcsomag* 1. RTL Klub kereskedelmi 2. tv2 kereskedelmi 3. m1 közszolgálati 4. m2 közszolgálati 5. Duna TV közszolgálati 6. Viasat3

Részletesebben

Digitális idegen. Program- hely. Program Jelleg Nyelv

Digitális idegen. Program- hely. Program Jelleg Nyelv Digitális idegen 1. ORF1 Általános Német 2. ORF2 Általános Német 3. ARD Általános Német 4. ZDF Általános Német 5. Sat1 Általános Német 6. PRO7 Általános Német 7. RTL Általános Német 8. RTL2 Általános Német

Részletesebben

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői III. II. I. 3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői I. Analóg Kábeltelevízió 1. Igénybe vehető: Győr, Mosonmagyaróvár, Pér, Győrújfalu, Vámosszabadi, Dunakiliti,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet. Csatornakiosztás. Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet. Csatornakiosztás. Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Kivonat a 2015. január 01-től életbe lépő KTV ÁSZF módosításról:

Kivonat a 2015. január 01-től életbe lépő KTV ÁSZF módosításról: Kivonat a 2015. január 01-től életbe lépő KTV ÁSZF módosításról: Az időközi jogszabályváltozásokra hivatkozva, valamit hatósági eljárási tapasztalatokra figyelemmel az alábbi pontokat érintő módosításokat

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2015. július 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Start Analóg Közszolgálati 3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői I. Analóg Kábeltelevízió 1. Igénybe vehető: Győr, Mosonmagyaróvár, Pér, Győrújfalu, Vámosszabadi,

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások A SuperOne HD felnőtt csatorna 2014. március 3-tól, időkorlát nélkül elérhető. Szolgáltató 2014. március 31. napjában határozza

Részletesebben

Nézettségi trendek: 2009-2010

Nézettségi trendek: 2009-2010 Nézettségi trendek: 2009-2010 2010-ben a korábbi évekhez hasonlóan továbbra sem csökkent a vállalkozó kedv a hazai tv piacon, így a kínálat tovább bővülhetett és színesedhetett a tévénézők legnagyobb örömére.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. kiskundorozsmai fejállomására csatlakozó előfizetők által megrendelhető szolgáltatások

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. kiskundorozsmai fejállomására csatlakozó előfizetők által megrendelhető szolgáltatások A Szélmalom Kábeltévé Zrt. kiskundorozsmai KTV Mini** m2, TV2, ATV, HírTV, Danubius rádió, Petőfi rádió, Sláger rádió, Bartók rádió, Kossuth rádió, MR Szegedi stúdió, 100.2 Rádió Plusz 1 320 Ft/hó 2 550

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/B. melléklet. Csatornakiosztás. Digitális kábeltelevízió csomagok tartalma. 1. Digitális alapcsomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/B. melléklet. Csatornakiosztás. Digitális kábeltelevízió csomagok tartalma. 1. Digitális alapcsomagok tartalma Csatornakiosztás Digitális kábeltelevízió csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2012. március 31. napjában határozza meg a csatornák

Részletesebben

Szeged-Kiskundorozsma, Bordány, Forráskút, Zsombó területén igénybe vehetı szolgáltatások

Szeged-Kiskundorozsma, Bordány, Forráskút, Zsombó területén igénybe vehetı szolgáltatások Szeged-Kiskundorozsma, Bordány, Forráskút, Zsombó területén igénybe vehetı szolgáltatások KTV Mini** m1, Információs csatorna, Homokhát Televízió, Duna II Televízió, RTL Klub, m2, TV2, ATV, HírTV, Danubius

Részletesebben

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2015. szeptember 30. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

Digitális csatornakiosztas

Digitális csatornakiosztas Digitális csatornakiosztas Csatorna Frekvencia Program Jelleg, profil Nyelv S24 330 MHz Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna QAM256 SYm:6000 d1 TV kulturális műsorok M1 HD közszolgálati

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői I. Analóg Kábeltelevízió 1. Igénybe vehető: Győr, Mosonmagyaróvár, Pér, Győrújfalu, Vámosszabadi, Dunakiliti, Halászi, Mezőörs,

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2015. március 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

1.1 Analóg TV csatornák

1.1 Analóg TV csatornák 1. melléklet Csatornakiosztás, programcsomagok 1.1 Analóg TV csatornák 1.1.1 Bezenye 1 Sat.1 85,25 2 RTL 93,25 3 Muzsika TV 126,25 4 ORF 1 133,25 5 ORF 2 140,25 6 Magyar ATV 147,25 7 Hír TV 154,25 8 TV

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2014. július

Részletesebben

Üzleti jelentés 2006. január-december

Üzleti jelentés 2006. január-december 46. SZ. MELLÉKLET Magyar nyelvű csatornák 1994-2006. (Kék: év folyamán megszűnt, vagy beolvadt piros: év folyamán indult) Üzleti jelentés 2006. január-december ES1994 ES1995 ES1996 ES1997 ES1998 ES1999

Részletesebben

Területi megjelölés: Budapest, XXI. kerület, Szigetszentmiklós

Területi megjelölés: Budapest, XXI. kerület, Szigetszentmiklós Területi megjelölés: Budapest, XXI. kerület, Szigetszentmiklós Érvényes: 2014. január 1.-től I. PROGRAMCSOMAG Hang 1 Információs csatorna Mono 168,25 S10 információs csatorna magyar 2 Nickelodeon Mono

Részletesebben

HBO PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG CINEMAX PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG HBO MAXPAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG FILMBOX DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG

HBO PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG CINEMAX PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG HBO MAXPAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG FILMBOX DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG Digitális programcsomagok Digitális programcsomagok vételéhez set-top box, vagy alkalmas TV készüléknél CA modul szükséges (3.2. pont). Nagyfelbontású (HD) műsorvételhez HD set-top box szükséges (3.2.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2015. január

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. október 1-től

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. október 1-től Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Alap csomag 1 m1 1 m1 2 m2 2 m2 3 Duna Tv 3 Duna TV 4 Duna World 4 Duna World 5 RTL Klub 5 RTL Klub 6 TV2 6 TV2 7 Discovery Channel

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma. 1. Alapkínálati csomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma. 1. Alapkínálati csomagok tartalma Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2015. augusztus

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Program- hely. Program Jelleg Nyelv

Program- hely. Program Jelleg Nyelv 500. Arte Általános Német 501. ORF1 Általános Német 502. ORF2 Általános Német 503. ARD Általános Német 504. ZDF Általános Német 505. Sat1 Általános Német 506. PRO7 Általános Német 507. RTL Általános Német

Részletesebben

1600 Ft/hó. KTV Mini ** 3400 Ft/hó. KTV Start. KTV Szuper. 4850 Ft/hó. 5050 Ft/hó. DTV Start *

1600 Ft/hó. KTV Mini ** 3400 Ft/hó. KTV Start. KTV Szuper. 4850 Ft/hó. 5050 Ft/hó. DTV Start * I. számú melléklet. Szeged Kiskundorozsma, Bordány, Csólyospálos, Forráskút és Zsombó területén igénybe vehető szolgáltatások KTV Mini ** DTV Start * RTL Klub, m2, TV2, ATV, HírTV Klassz FM, Rádió 88,

Részletesebben

A Vidanet Zrt. ÁSZF közleménye

A Vidanet Zrt. ÁSZF közleménye A Vidanet Zrt. ÁSZF közleménye Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy az analóg és digitális programkínálat változása, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény változása és a műsorszolgáltatóknak

Részletesebben

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. november 2-től

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. november 2-től Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Alap csomag Családi csomag 1 m1 1 m1 2 m2 2 m2 3 Duna Tv 3 Duna TV 4 Duna World 4 Duna World 5 RTL Klub 5 RTL Klub 6 TV2 6 TV2 7 Discovery

Részletesebben

Megnevezés Szolgáltatás tartalma Szolgáltatás díja

Megnevezés Szolgáltatás tartalma Szolgáltatás díja Szeged Kiskundorozsma, Bordány, Csólyospálos, Forráskút és Zsombó területén igénybe vehető szolgáltatások KTV Mini ** DTV Start * MR3 Bartók Rádió, MR1 Kossuth Rádió, MR Szegedi stúdió, 100.2 Rádió Plusz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA A Hello HD Kft. a mai nappal az alábbiak szerint módosítja az integrált Általános Szerződési Feltételeit: (A változott részek dőlt betűvel kiemelve.)

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

HAVI STATISZTIKÁK 2013. DECEMBER NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

HAVI STATISZTIKÁK 2013. DECEMBER NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS HAVI STATISZTIKÁK 2013. DECEMBER NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS A TELEVÍZIÓZÁSRA FORDÍTOTT IDŐ NAPI ÁTLAGA 2013. december; egész nap Teljes népesség Nem Nő Férfi Életkor (3) 4-17 18-49 50+ Életkor (8) 4-7 8-12

Részletesebben

Analóg műsorok Teljes név Csatorna Frekvencia Kategória Nyelv 1 M4 Sport C02 48,25 sportcsatorna magyar 2 M2 C03 55,25 közszolgálati magyar 3 Duna

Analóg műsorok Teljes név Csatorna Frekvencia Kategória Nyelv 1 M4 Sport C02 48,25 sportcsatorna magyar 2 M2 C03 55,25 közszolgálati magyar 3 Duna nalóg műsorok eljes név Csatorna Frekvencia Kategória Nyelv 1 4 Sport C02 48,25 sportcsatorna magyar 2 2 C03 55,25 közszolgálati magyar 3 Duna C04 62,25 hír- és kulturális műsorok magyar 4 Régió Plusz

Részletesebben

Csatornakiosztás KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK. Szélmalom Kábeltévé Zrt.

Csatornakiosztás KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK. Szélmalom Kábeltévé Zrt. DTV Szuper 6600 Ft/hó KTV Szuper 4950 Ft/hó KTV Start 3 2015. SZEPTEMBER 1-TŐL KISKUNDOROZSMÁN, BORDÁNYBAN, CSÓLYOSPÁLOSON, FORRÁSKÚTON ÉS ZSOMBÓN IGÉNYBE VEHETŐ KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSOK CSATORNA NEVE

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TÉVÉNÉZÉSRE FORDÍTOTT IDŐ ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ (PERC/FŐ/NAP) 2014 és 2015 egész év, egész nap, Total TV, Live+Playback 400 350 376 379

Részletesebben

6000 256QAM 1001 6000 256QAM 1001 6000 256QAM 1001. Gelka-Hírtech Kft. Digitális csatornakiosztás 2016.05.01. Hálózati azonosító. Jelleg, profil Nyelv

6000 256QAM 1001 6000 256QAM 1001 6000 256QAM 1001. Gelka-Hírtech Kft. Digitális csatornakiosztás 2016.05.01. Hálózati azonosító. Jelleg, profil Nyelv Közszolgálati 800 Ft Csatorna Frekvencia Program Jelleg, profil Nyelv Csomagok Symbol Moduláció Hálózati azonosító Gelka-Hírtech Kft. Digitális csatornakiosztás 2016.05.01. S2 S3 S4 S5 S6-114,5 MHz d1

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

A 2012. évi televíziós és rádiós reklámpiaci felmérés. 2013. március 7.

A 2012. évi televíziós és rádiós reklámpiaci felmérés. 2013. március 7. A 2012. évi televíziós és rádiós reklámpiaci felmérés 2013. március 7. Az előző évekhez hasonlóan elkészítettük a Reklámtortát 2012-re vonatkozóan is. 54 televízió és 111 rádió volt az adatszolgáltatók

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 24-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Dobos István alpolgármester, Tőzsér András képviselő, Nagy István képviselő Molnár Lászlóné

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-095-019/ 2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Nyúzó Péter jogi képviselı (dr. Nyúzó Péter Ügyvédi Iroda) által képviselt ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Minimum programcsomag

Minimum programcsomag Érvényes: 2012.01.01.-től Terület megjelölése: Bősárkány KTV a.) jel-elosztási szolgáltatás, csatornakiosztás és előfizetési díj: Minimum programcsomag Teljes programcsomag 1 ORF1 német Általános S5 133,25

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

1.1 Analóg TV csatornák

1.1 Analóg TV csatornák 1. melléklet Csatornakiosztás, programcsomagok 1.1 Analóg TV csatornák 1.1.1 Bezenye 2 Muzsika TV 93,25 3 ORF 1 133,25 német 4 ORF 2 140,25 német 5 Magyar ATV 147,25 6 Hír TV 154,25 7 TV 2 161,25 8 Sláger

Részletesebben

Elérés és nézett idı: a nézettség változásának dimenziói

Elérés és nézett idı: a nézettség változásának dimenziói Tanulmányok az AGB Nielsen nézettségi adatainak értelmezésérıl Elérés és nézett idı: a nézettség változásának dimenziói 2006 egyszerre volt a fejlıdés és a megtorpanás éve a hazai televíziós médiapiacon.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 3/2011. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2011. szeptember 27. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

Együtt az Erdőért! Arborétumi programok 2013.

Együtt az Erdőért! Arborétumi programok 2013. Pákozd Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola Együtt az Erdőért! Arborétumi programok 2013. Együtt az Erdőért! Tanuld-tanítsd, barangold be és fedezd fel az arborétum csodás tájait. Fedezzük fel együtt

Részletesebben

Kivonat a Változásokról. Műsorok, műsor,- és díjcsomagok választéka

Kivonat a Változásokról. Műsorok, műsor,- és díjcsomagok választéka Kivonat a Változásokról. 1. sz. melléklet Műsorok, műsor,- és díjcsomagok választéka 1. Analóg programcsomagok választéka 1) Szociális csomag fejér A programcsomag érvényessége: 2014.december 30. 1 Music

Részletesebben

A legrészletesebb számadatok az elektronikus médiumok 2009. évi reklámbevételeiről

A legrészletesebb számadatok az elektronikus médiumok 2009. évi reklámbevételeiről SAJTÓKÖZLEMÉNY 2010. március 11. Kapcsolat: Orbán Zsuzsa, Ernst & Young Ujszászi Diána, MEME mobil: 30 / 372 4581, email: zsuzsa.orban@hu.ey.com mobil: 20 / 432 1294, email: titkar@memeinfo.hu A legrészletesebb

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én (szerdán) 17 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/C. melléklet. Csatornakiosztás. Analóg kábeltelevízió csomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/C. melléklet. Csatornakiosztás. Analóg kábeltelevízió csomagok tartalma Csatornakiosztás Analóg kábeltelevízió csomagok tartalma 1. Budapest, Dunakeszi, Csömör, Üröm, Vecsés, Pomáz, Nagykovácsi, Remeteszőlős, Solymár, Piliscsaba, Tinnye, Perbál, Mende, Gyál, Üllő, Ecser, Gyömrő,

Részletesebben

Kábeltelevízió csomagok árai és csatornakínálat 2013. január

Kábeltelevízió csomagok árai és csatornakínálat 2013. január 1. oldal, összesen: 10 Kábeltelevízió csomagok árai és csatornakínálat 2013. január PROGRAMCSOMAG HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAI ÖSSZESEN MINIMÁL PROGRAMCSOMAG (A1) 945 Ft + 27% ÁFA 1.200 Ft MINI PROGRAMCSOMAG

Részletesebben

Hét község Önkormányzatának 11/2004. (V.28.)számú rendelete a településen működő kábel televíziós rendszer működéséről (egységes)

Hét község Önkormányzatának 11/2004. (V.28.)számú rendelete a településen működő kábel televíziós rendszer működéséről (egységes) Hét község Önkormányzatának 11/2004. (V.28.)számú rendelete a településen működő kábel televíziós rendszer működéséről (egységes) Hét község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA A HELLO HD Kft. a mai nappal az alábbiak szerint módosítja az integrált Általános Szerződési Feltételeit: (A változott részek dőlt betűvel kiemelve.)

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben