TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013."

Átírás

1 MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP INTÉZMÉNY NEVE: FERENCZY MÚZEUM VEZETŐJE: DR. HABIL. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításai, stb. teljesülése) A létszámadatok a Ferenczy Múzeum és tagintézményeinek, valamint megállapodás alapján tagintézményeinek adatait tartalmazzák. Engedélyezett összlétszám (fő, töredék is lehet) Ebből magasabb vezető vagy vezető (fő, töredék is lehet) Ebből szakmai munkakörben foglalkoztatottak (fő, töredék is lehet) Ebből nem szakmai munkakörben foglalkoztatottak (fő, töredék is lehet) tény tény * tény** tény*** *2012. december 1. napjától a múzeum a fenntartótól engedélyt kapott 44 fő teremőr és 7 fő takarító felvételére. A feladatot november 30-ig külső vállalkozás látta el. **2013. január 1-től a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CLII. törvény (Kult. tv.) 30. (2) bekezdése és a megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények fenntartásáról szóló 1311/2012. (VIII.23.) Korm. határozat 1.3 pontja értelmében a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (PMMI) megszűnt és a Ferenczy Múzeum, mint megyei hatókörű városi múzeum, valamint a szentendrei kiállítóhelyek, mint a megyei múzeumi szervezet Szentendre Város Önkormányzata területén működő múzeumai Szentendre Város Önkormányzatának fenntartásába kerülnek, a PMMI Pest megyei tagintézményeit összesen 29 fő létszámmal a helyi önkormányzatok vették át. 1

2 ***Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a január 24-i ülésén a Ferenczy Múzeum szervezetété érintő 5/2013. (I.24.) Kt. sz. határozatot hozott. A határozat alapján a Ferenczy Múzeum szervezetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. (Kjt.) 30. (1) b./ pontja szerinti létszámcsökkentést kellett végrehajtani összesen 24 fő vonatkozásában az intézmény teljes létszámában, 2013.március 1. napjával kezdődő felmentési idővel. A létszámcsökkentést a múzeum végrehajtotta, a folyamat december 14. napján lezárult. 2) A megyei hatókörű városi múzeumok fenntartóváltásának tapasztalatai, év közben felmerült problémák II. Szakmai működés A beszámolóban alkalmazott rövidítések: FM : Ferenczy Múzeum és kiállítóhelyei (Pajor Kúria, Ámos Imre Anna Margit Kiállítás, Barcsay Jenő Kiállítás, Czóbel Béla Kiállítás, Ilosvai Varga István Állandó Kiállítás, Kmetty János és Kerényi Jenő Kiállítása, Kovács Margit Kerámia Kiállítás, Népművészetek Háza, Szentendrei Képtár, Vajda Lajos Emlékkiállítás, MűvészetMalom) BM : Blaskovich Múzeum, GM : Gorka Kerámia Kiállítás Szőnyi István Emlékmúzeum MO: Művészeti Osztály MUO: Muzeológiai Osztály RO: Régészeti Osztály 1) Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései (szöveges ismertetés és értékelés) A múzeumkertre vonatkozó AVOP- Leader és KMOP pályázatok fenntartási kötelezettsége megvalósult. A tetőbeázás megszüntetésére benyújtott pályázat nem kapott támogatást. A riasztó rendszere kibővült a múzeumkertben elhelyezett Blaskovich szobor érvédelmével. Elkészült a Blaskovich szobor beton alapzata. Elkészült a Blaskovich szobor múzeumkerti elhelyezéséhez szükséges tervdokumentáció, ami a Csáky és Társa Mérnöki Iroda térítésmentes munkájának köszönhető. A műemléki hatósági engedélyt a múzeumkerti elhelyezéshez megkaptuk. 2

3 2) Gyűjteménygondozás és feldolgozás Régészeti és őslénytani feltárások száma és alapterülete (db és nm) Gyűjteménygyarapítási alkalmak száma és időtartama (kivéve régészeti és őslénytani feltárások) (db és nap) tény terv tény 5/2000 RO: 1 db, 4000 RO: 41 db ásatás nm nm 50 db szakfelügyelet 87 munkanap MO: Hugyecsek Balázs plasztika (30 réteg) Éves gyűjteménygyarapodás száma (tétel, db, példány, stb.) Gyarapodási naplóba vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) RO: 57 M0 rekesz, Néprajz: 26 db, Történeti dokumentum: 20 db, Történeti forrásértékű fotó: 92 db 4, Néprajz: 26 db, Történeti tárgy: 692 db, Történeti dokumentáció: 844 db 10, Lelt.sz.: , Bartl József akril, vászon (Színes jelek feketében) Néprajz: 1346 db, MO: 2 db, 80 db, adattár 62 tétel, Tört. dok.628 db, archív foto: 115 db Néprajz: db, MO: 2 db, 80 db Szakleltárkönyvbe vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Szekrénykataszteri nyilvántartásba vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) RO: db, Néprajzi: 26 db, Történeti tárgy: 692 db, Történeti dokumentáció: 844 db Néprajz: 26, 4 db FM: db Néprajz: db, MO: 142 db 3

4 Elkészült, képi ábrázolással is ellátott leírókartonok száma (db) Revíziózott tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Tisztított, konzervált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Restaurált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) 4 db 500 db FM: db db + 44 múzeumi láda régészeti kerámia töredék, MUO: 209 db + 24 múzeumi láda kerámia, RO: 400 db FM: db db 1, 2, MUO: 162 db, RO: 15 db MUO: 320 db, RO: 1000 db 10, MUO: 180 db, RO: 50 db MO: 142 db 50 db Ámos Imre alkotás 70 db Anna Margit alkotás 5 db Vajda Júlia alkotás 8 db Modok Mária 12 db Szántó Piroska 1, MUO: múzeumi láda kerámia+1036 db kőtöredék, RO: 2400 db + 40 M30 láda 10, 26, MUO: 204 db, RO: 40 db a) Gyarapodás és arányainak tervezése és teljesülése MO: a) Feladat Felelős Határidő SZGM Szitanyomatok Herpai András március Gy. Molnár István: Zsiványok, NKA pályázat Herpai András március Anyagiak hiányában a múzeum gyűjteményében fejlesztést nem tervezhetünk. Kedvező vételi lehetőséggel csak pályázati pénz birtokában élhetnénk. A gyűjtemény az utóbbi években csak ajándékozás útján gyarapodott. Tárgyi gyarapodás nem volt tervezve, mert nincs raktári hely. Történeti dokumentum és archív fotógyarapodás történt. 4

5 b) Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése Szőnyi Zsuzsa ajándékaként kerültek a múzeumba Triznya Mátyás eredeti rajzai, melyeket 1950-ben Vittorio de Sica Csoda Milánóban című filmjének forgatása alatt rajzolt. (80db) RO: Az év folyamán a pilisszentkereszti középkori ciszter kolostor kőfaragványai külső nem megfelelő állapotú raktárból bekerültek a Ferenczy Múzeum látvány és kutató raktárába. c) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok megvalósulása, különös tekintettel a számítógépes nyilvántartásra Az éves gyarapodás feldolgozás egyelőre a hagyományos leltárkönyvben történik, a számítógépes feldolgozáshoz a fotózást készítjük. A teljes adattári anyagot felvittük egy adatkezelő bázisba, így többféle tárgyszó alapján kereshetők a dokumentumok, ezáltal nem szükséges a leltárkönyv állandó lapozgatása. d) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) régészeti és őslénytani anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében évben előirányzott feladatok teljesülése e) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében évben előirányzott feladatok teljesülése MO: Feladat Felelős Határidő régebbi leltározatlan Herpai András július szitanyomatok, 20 db 5

6 2013. május elejétől október 10-ig a múzeum felújítása folyt. A műtárgyállomány feldolgozásának folytatására nem volt lehetőség. Leltározatlan történeti dokumentumok feldolgozása terén történt előrelépés. f) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos évi feladatok teljesülése MO: Feladat Felelős Határidő Kovács Margit Múzeum raktárának profiltisztítása és revíziója Herpai András- Herczeg Zoltán dec. A múzeumépület felújítása után új rakodó helyek alakultak ki, ( iroda galéria, padlás) így a visszapakolásnál már sokkal rendezettebben tudtuk lehelyezni a műtárgyakat. Az új raktárrend kialakítása folyamatban van. Gyűjteményi raktári rendet fenntartottuk. Restaurálás és kiállítás céljára a kölcsönzést rendben elvégeztük. g) Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos évi feladatok teljesülése A múzeum raktárában őrzött műtárgyakat rendszeresen ellenőrizzük, amennyiben hibát, károsodást, egyéb eltérést tapasztalunk, a szentendrei kollégáknak azonnal jelezzük. MUO: A Ferenczy Múzeum épületének átadásával megvalósult az optimális műtárgykörnyezetet biztosító képzőművészeti raktár az épület tetőterében. A festmények, grafikák mellett, elkülönített, de szintén klimatizált helyiségben, fémszekrényekben került elhelyezésre a történeti gyűjtemény plakát- és fotó gyűjteménye. 6

7 A Ferenczy kiállításban szereplő Ferenczy Noémi gobelinek a régi kiállítás bontása és az új kiállítás rendezése közti hosszú időt raktárban töltötték, ezért szükségesnek ítéltük fagyasztásos fertőtlenítésüket, melyet a Néprajzi Múzeumban végeztek el. A néprajzi textilraktár átköltöztetése után megtörtént a raktár gázos fertőtlenítése, elkezdődött az anyag átcsomagolása, újra rendezése. Gázos fertőtlenítés történt a történeti tárgyi raktárban is, ahol sok szerves alapanyagú tárgyat őrzünk, textileket, bútorokat, vegyes anyagú műtárgyakat. A Népművészetek Háza jelenleg egy játék kiállításnak ad otthont, itt aktív rovarfertőzés miatt került sor gázos fertőtlenítésre. Folyamatos a raktárak és kiállítóhelyek hőmérsékletének és páratartalmának, valamint fényviszonyainak ellenőrzése. Pályázatot nyertünk kiállító helyeink ablakainak fényvédő fóliázására, a megvalósításra 2014-ben kerülhet sor. A restaurátorok feladata az ideiglenes kiállítások műtárgyvédelmi előírásoknak megfelelő kialakítása is, valamint a kölcsönzendő műtárgyak állapotfelmérése, a számunkra kölcsönzött művek állapotának folyamatos ellenőrzése, naplózása. A Múzeumi Állományvédelmi Program keretében Pest megyében az állományvédelmi felelős 34 gyűjteményt és kiállítóhelyet látogatott meg és készítették el az intézmény megelőző műtárgyvédelmének helyzetére vonatkozó kérdőívet. A további intézmények látogatása tavasszal folytatódik, mivel a legtöbb tájház a téli időszakban zárva tart. Konzultációs lehetőséget biztosítunk a hozzánk forduló intézményvezetőknek, gyűjtemény kezelőknek műtárgyvédelmi kérdésekben, igény esetén műhelygyakorlatot, módszertani bemutatót tartunk. Segítséget nyújtunk műtárgyvédelemmel kapcsolatos pályázatok megírásához is. h) Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos évi feladatok teljesülése A szentendrei kollégák ütemezetten végzik a műtárgyak konzerválását, restaurálását. Ebben az évben a múzeum felújítása utáni megnyitóra elkészült a hatágú, aranyozott fa mennyezeti csillár, Bartóky József portréja és a múzeum tulajdonában lévő képek tisztítása. Az NKA Közgyűjteményi Kollégium pályázatán elnyert Ft-os támogatásával a 26 ötvöstárgy lett restaurálva. Papp János okleveles restaurátor 7 ezüst tárgyat, Kincsem goodwoodi díját, 7 ezüstszerelékes pipát, 6 díszpatkót, 6 aranyozott és réz ötvös darabot tisztított és konzervált. 7

8 MUO: A 2013-ra tervezettel összhangban a Ferenczy Múzeum átadására három képzőművészeti kiállítás anyagának nagy részét restauráltuk: festményeket, kereteket, grafikákat, kisplasztikákat, érmeket, szobrokat, bútorokat. A középkori kőtár anyagának válogatása, tisztítása, a padlótéglák revíziójával összekötött tisztítása, segítség a kőtár és a Gertudis kiállítás berendezésében restaurátori feladat volt. Czóbel Béla tárgyi hagyatékának restaurálására pályázatot adtunk be, az elnyert összegből 2014-ben valósulhat meg az anyag restaurálása. A MűvészetMalom kiállításaira 18 képzőművészeti alkotást restauráltunk. Néprajz: A megtalált hagyomány c. kiállításra 64 textil és egyéb anyagú műtárgy tisztítása, konzerválása történt meg, 5 tárgyat (bútor, dokumentum, textil) restauráltunk. A néprajzi textilraktár költöztetése után az anyag rendezése, átcsomagolása folyamatos. A Népművészetek Háza kiállításának karbantartására évente kétszer kerül sor. Régészet: Budakalász Kálvária ásatás anyagából 74 db fém tárgy, freskótöredék konzerválása, 8 láda kerámia tisztítása, válogatása, ragasztása, 4 edény kiegészítése készült el. Vácduka, ásatás: fémleletek, gyöngyök -34 db Dabas Templomdomb ásatási anyagból szerves anyagokat (párta, fémszálas öv, textil maradványok) konzerváltunk, 138 db fémtárgyat, köztük 76 db nemesfémet tisztítottunk, konzerváltunk. Régészeti kiállításokra újra restauráltunk 6 edényt és 14 fém tárgyat. Elkészült a Római Kőtár 38 nagyméretű kőemlékének (sírkövek, szarkofágok, oltárok) tisztítása, konzerválása, valamint a pilisszentkereszti apátság köveinek, padlótégláinak, válogatása, tisztítása. 3) Digitalizálás, virtuális hozzáférhetőség, kutathatóság: a) A digitalizálás helyzete év végén, az intézmény digitalizálási stratégiájának szöveges bemutatása Év végén kaptuk meg a MUSEUM+ digitális nyilvántartási rendszert, a képző- és iparművészeti anyag feltöltése 2014-ben kezdődik. 8

9 Mutatók Digitalizált objektumok összesen (db) év végéig digitalizált tételszám Történeti: 400, Néprajzi: 230, re tervezett digitalizálás A évben digitalizált állomány A év végéig digitalizált állományból honlapon hozzáférhető Néprajz: ebből műtárgy (db) Fotó: 200, Néprajz: Archív fotó: 230, írott dokumentum (oldal) Dokumentum: , audiovizuális (db, ill. perc) digitális fotó 1200 db digitális video 480 perc Gyűjteményekre, kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai letölthető segédanyagok (db) b) Kutatószolgálat Mutató tény terv tény Kutatók száma 40 RO: 5, Néprajz: 5, MO: 15, 8, RO: 10, Kutatási alkalmak száma 88 és 188 óra RO: 30, Néprajz: 5, MO: 13, 15, RO: 86 9

10 c) Múzeumi könyvtár Mutató tény terv tény Szaktájékoztatások száma (személyes, tel., stb.) FM: 500, 10, 6 FM: 450, 10, 5 FM: 400, 10, 8 Könyvtárhasználók száma FM: 70, 10 FM: 70, 5 FM: 70, 6 Könyvtárhasználatok száma FM: 3.400, 10 FM: 2.800, 10 FM: 2.500, 21 Helyben használt könyvek, folyóiratok száma FM: 3.200, 8 FM: 1.800, 10 FM: 1.800, 14 Kölcsönzött könyvek száma FM: FM: FM: ) Tudományos kutatás: Szöveges értékelés és ismertetés mellett a következő számszerűsített adatok feltüntetése: Tudományos munka mutatói Tudományos munkatársak száma (fő) Tudományos fokozattal rendelkező munkatársak száma (fő) Tárgyévben megszerzett tudományos fokozatok száma (db) A tudományos munkatársak által kivett / a tudományos munkatársak számára engedélyezett összes kutatónap száma FM: 4, 2, 1 FM: tény terv tény 2, 1 FM: 68 / 68, FM: 33, 1, 1, 1 FM: 8 FM: 3 (jogász), 1 FM: 1 FM: 360 kivett, FM: 694 eng., 7 10

11 Kutatónapot igénybe vehető tudományos munkatársak száma (fő) A múzeum által kiadott önálló tudományosmuzeológiai kiadványok száma (monográfia, tanulmánykötet, folyóirat, kiállítási- és gyűjteményi katalógus, évkönyv) (db) (magyar idegen nyelven) A munkatársak által írt, saját múzeumi kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar idegen nyelven) A munkatársak által írt egyéb tudományos kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar idegen nyelven) FM: 3, 1 1 FM: 9, RO: 8, 1 FM: 4, FM: 6, FM: 11 FM: 8, FM: 11, FM: 12 FM: 15, MO: 8, 2, RO: 2, FM: 29, MO: 8, 12, MO: 10, RO: 5, 10, FM: 39 MO: 16, RO: 3, heti 1 nap FM: 9, 10, RO: 1, A munkatársak FM: 18, FM: 19, MO: 6, 8, FM: 18 FM: 3 11

12 által tartott tudományos előadások, összeállított poszterek száma (db) (itthon külföldön) A múzeum által megjelentetett ismeretterjesztő, pedagógiai kiadványok száma (db) (magyar idegen nyelven) A munkatársak által saját múzeumi vagy egyéb kiadványban megjelentetett ismeretterjesztő írások (magyar idegen nyelven) Kiállítási forgatókönyvek száma (állandó időszaki) (db) Megvalósult kiállítások száma (állandó időszaki) (db) MO: 3, 6, RO: 3, FM: 2, 1 FM: 26, 1 FM: 1, MO: 3 MO: 3, 1, MO: 3, 12, FM: 3, FM: 23, 3 FM: 24, MO: 3, 7 FM: 11, MO: 3, 4, 2, RO: 5 MO:12, 4, RO: MO: 1, 3 MO: 4, 2 MO: 6, 2, 2, 5 FM: 4 MO: 10, 2 2, FM: 5, MO: 10, 2, 2, 8, RO: 1 2, FM: 16 5, RO: 3 időszaki, FM: 16, 2, RO: 3 időszaki, Hazai tudományos programokban való részvétel (programok száma résztvevő munkatársak száma) FM: 9, RO: 5, FM: 16, MO: 1, RO: 4, MO: 1, FM: 15 MO: 1, RO: 6, FM: 9, Nemzetközi FM: 4, FM: 4, RO: 3, FM: 4, FM: 4, 12

13 tudományos programokban való részvétel (programok száma résztvevő munkatársak száma) Felsőoktatásban oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45 perc) Felnőttképzésben oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45 perc) RO: 3, RO: 2, FM: 4, FM: 240, MO: 1, 2 MO: 30 FM: 3 MO: 1, 2 FM: 72, FM: 4 FM: 5 a) A évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak bemutatása (célok, feladatok megvalósítása, eredmények bemutatása) MO: A Művészeti Osztály legfontosabb feladata az időszaki kiállítások mellett június 18-án megnyíló Pajor Kúria új állandó kiállításainak megrendezése volt. Az ezekhez végzett kutatások, valamint a katalógusok, kiadványok elkészítésének előkészítése évek óta tartó tudományos munkát jelentett. Szőnyi István grafikai munkásságának feldolgozása Egy raktár rejtett kincsei című kiállítás sorozat segítségével lehetővé teszi, hogy a raktárban tárolt fényérzékeny grafikák minél nagyobb részét megismerje a közönség Májusig ezt a válogatást láthatták a múzeumba látogatók Október 10-én nyílt meg a felújított Szőnyi múzeum. Lehetőség nyílt az állandó kiállítás újrarendezésére, felfrissítésére. Az állandó kiállítás új teremmel gyarapodott a Triznya Mátyás-Szőnyi Zsuzsa emlékszobával. A korábbi vetítő helyiséget alakítottuk át 13

14 kiállító teremmé, ahol a Triznya házaspár munkásságával, életének fő csomópontjaival ismerkedhet meg a látogató. Érdekes időszaki kiállítással nyitottuk meg a felújított múzeumot, Rejtett kincsek Szőnyi Zsuzsa gyűjteményéből címmel. Eddig sohasem publikált grafikák kerülhettek a múzeum falaira. A Szőnyi Zsuzsától kapott dokumentumok, levelek feldolgozása újabb adalékokkal gyarapítják Szőnyi István életművének feldolgozását. A tápiószelei múzeumnak két fő kutatási témája van. Az első a Blaskovich család, gyűjtemény és múzeumtörténet, a másik Tápiószele helytörténete. b) A tudományos munkatársak kutatónapjával kapcsolatos munkáltatói intézkedések bemutatása (a kutatónapban részesülő tudományos munkatársak és az engedélyezett kutatónapok száma, az engedélyezés szempontjai, a kutatónapokhoz kapcsolódó egyéni tudományos teljesítmények bemutatása) A múzeumigazgató-történész csak 7 kutatónapot tudott igény venni, a kismúzeum szakmai és közművelődési tevékenységének szervezése miatt. c) Kiadott, eladott és raktáron lévő saját múzeumi kiadványok száma, a remittenda kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv teljesülése A 16 féle saját kiadvány raktározása nem jelent gondot, az eladás folyamatos, több kiadványunkból másod és harmad kiadás van forgalomban. eladott kiadványok (db) készlet (db) Foglalkoztató füzet 24 db 429 db Viczián István: Életem és korom 3 db 2 db Pipakatalógus 0 db 15 db Fegyverkatalógus 0 db 40 db Múzeumi és helytörténeti kiadványokat a múzeumbaráti kör, mint közhasznú civil egyesület jelentet meg. 14

15 d) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai FM: Tudományos együttműködés az Archeologie et Gobelet genfi tudományos társasággal. Részvétel a SHAM- Szíriai Magyar Régészeti Misszió- keretein belül a margati vár kutatásában. GM: Meredith Morten amerikai keramikusművész kiállítása kapcsán felvettük a kapcsolatot a Fulbright Programmal, melynek keretében hallgatók érkezhetnek a Szabadiskolára a világ minden tájáról. A kiállításra érkező amerikai keramikus művészpár az ottani fatüzelésű kemencék egyesületének a vezetői, a szakmai kapcsolatot velük is felvettük. Továbbra is irányítjuk az 1985-ben alakult Blaskovich Múzeum Baráti Köre tevékenységét, szerveztük összejöveteleit, programjait, kirándulását. Együttműködünk a Tápiószelei Természetbarát Klubbal az országos túráinak megszervezésében (Kincsem, aranyszarvas túra). Együttműködünk a tápiószelei Növényi Diverzitás Központtal (korábbi Agrobotanikai Intézet) a Magtól magig állandó kiállítása kapcsán Együttműködtünk a helyi Blaskovich János Általános Iskolával múzeumpedagógiai programunk végrehajtása érdekében. Együttműködünk a helyi művelődési házzal (Blaskovich napok, Expo, városnap). Jó kapcsolatot ápoltunk a helyi önkormányzattal. Irányítjuk a néprajzi ház állandó kiállításának bemutathatóságát és programjait. Együttműködünk a Magyar Madártani Egyesület tápiómenti csoportjával a kert madárvilágának megőrzése terén. Erősítjük felvidéki magyar kapcsolatunkat a Blaskovich család szellemi öröksége mentén. Együttműködünk az MVH Hajt-a csapat Leader Kistérségi Irodával. Együttműködés a tápiómenti helytörténész közösséggel. Jó kapcsolatot ápolunk a nagykátai tájházzal, esetenként egymás programjait segítjük. 15

16 5) Kiállítási tevékenység GM: a) Nyitva tartás:.. nap/év. (az ünnepi nyitva tartás jellemzői) GM: 245 nap/év, 311 nap/év, 237 nap/év, a FM kiállításai 4, illetve 8 órás nyitva tartással működnek, ezért 201, 253, 362 nap/év között mozog a nyitva tartás. b) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök 2013-ban pályázati pénzből megépült 2 db fatüzelésű kerámiakemencénk, melyek nagyban hozzásegítenek a látogatószám növekedéséhez. Már a kemence építése is sok látogatót vonzott, az első kemence bontásakor 250 látogató volt, az eseményhez kapcsolódó Gorka Tűzfesztiválnak több mint 3000 fő résztvevője volt. Csoportos tárlatvezetések, diákkedvezmények, pályázatok, vetélkedők, versenyek. Személyesen tájékoztattuk a környékbeli általános iskolákat és két középiskolát múzeum pedagógiai kínálatunkról. A MOKK-kal közösen múzeumpedagógiai információs napot tartottunk a nagykátai és ceglédi kistérség iskoláinak. c) Látogatószám növelésének tervezett stratégiájának teljesülése Az interneten is elérhető információ naprakész. Sajnos a látogatószám csökkent, a felnőtt (nyugdíjas) csoportok látogatása minimális. Az iskolák személyes megkeresése, a rendszeres közvetlen, es tájékoztatás nem hozta a várt eredményt, nem emelkedett a diák látogatószám és a múzeumpedagógiai foglalkozásokat igénylők száma. Új múzeumpedagógia kínálat volt a heti 1 alkalommal megszervezett nyári múzeumi műhely, de csak néhány fő vette ezt igénybe alkalmanként. A helyi óvodás csoportok körében igen kedvelt lett a múzeumi foglalkozás, de ezek nem jelentenek bevételt, mert az önkormányzattal kötött megállapodás szerint ezek ingyenesek. 16

17 GM: d) Az épületen belüli információs eszközök Projektor, vetítővászon, hangosítás Az idegen nyelvű feliratok hiányoznak. Minden látogató élőszavas tárlatvezetésben részesül. Tárgyfeliratok, teremtájékoztatók háromnyelvűek. e) Múzeumi bolt, büfé, kávézó Múzeumi bolt működik személyes f) Az akadálymentesítés helyzete g) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban fogadjuk őket, személyes kíséretben részesítjük őket h) Kiállítások: Állandó kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): Kiállítás címe tény terv tény GM: Három generáció Szőnyi István lakóháza és műtermei Triznya Mátyás-Szőnyi Zsuzsa Emlékszoba Nemesi kúria a 19. században- Blaskovich gyűjtemény FM: Ámos Imre - Anna Margit Kiállítás

18 FM: Barcsay Jenő gyűjteménye FM: Czóbel Béla - Modok Mária kiállítása FM: Ilosvai Varga István Kiállítás FM: Kmetty János és Kerényi Jenő kiállítása FM: Kovács Margit kerámia kiállítás FM: Népművészetek háza FM: Művészetmalom FM: Szentendrei Képtár FM: Vajda Lajos emlékkiállítás FM (Pajor Kúria): Az alapító nyolcak Egy aranykor modern mesterei Szentendre művészete a 20. században Új és áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): Kiállítás címe tény terv tény FM (Barcsay): Barcsay ösztöndíjasok kiállítása 4 elem Lukács Tibor FM (Pajor Kúria): "A királynét megölni nem kell félnetek, jó lesz " Merániai Gertrúd emlékezete FM: (MűvészetMalom): Testobjektív Budapest Art Expo 2013 Fiatal Képzőművészek nemzetközi biennáléja Jel - tranzit Egy modern festő és klasszikus gyűjteménye - Válogatás Ernest Zmeták alkotásaiból és

19 gyűjteményéből A látvány szépsége - válogatás Nagy János gyűjteményéből Vide et plein - Nemzetközi grafikai kiállítás a 20. század második feléből FM (Szentendrei Képtár): Gy. Molnár István útravaló A Dunakanyar a középkorban A megtalált hagyomány - Nemzetiségi hagyományok a 21. században "És nem vesz rajtuk erőt a halál" SZEKKO V. szentendrei építészek kiállítása GM: Somogyi Győző festőművész Arabukó Sokoke Szemadám György Aknay János festőművész Kádasi Éva keramikusművész Fekete László keramikusművész Csíkszentmihályi Róbert szobrász Egy raktár rejtett kincsei Válogatás Szőnyi István festményeiből és grafikáiból Rejtett kincsek Szőnyi Zsuzsa gyűjteményéből Színek és színhelyek - Nagy János festőművész ( ) alkotásai és a művésztelepek A BLASKOVICHOK VILÁGA 2. rész - Fénnyel írt családtörténet Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósult kiállítások látogatószámmal (saját épületben): Kiállítás címe tény terv tény 19

20 Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások keretében megvalósult kiállítások látogatószámmal (külső helyszínen): Kiállítás címe, bemutatás helyszíne Múzeumok Majálisa Művészek a Szőnyi szabadiskoláért tény terv tény i) Látogatottság: A látogatottsági adatok a Ferenczy Múzeumnak és tagintézményeinek, valamint megállapodás alapján tagintézményeinek állandó és időszakos kiállításainak adatait tartalmazzák. Mutatók tény terv tény Összes látogatószám ebből: teljes árat fizető látogató kedvezményes árat fizető ingyenes Diák látogatók Ebből külföldi látogatók (becsült százalék) 33% 20% 6) Közművelődési tevékenység tervezése Mutatók tény terv tény Tárlatvezetések száma (alkalom) FM: fő, 201, 33, 30 FM: fő, GM: 155, 66, 32 Ebből szakvezetések száma (alkalom) FM: 26 alkalom, 201 FM: 7 90 fő 66 Ebből tanulmánytári/látványtári vezetések száma (alkalom) látogatószám (fő) FM: 1 FM: 26 fő 20

21 Ebből szolgáltatással (rendezvényekkel) egybekötött vezetések száma (alkalom) Ebből idegen nyelvű vezetések száma (alkalom) Múzeumpedagógiai foglalkozások száma (alkalom) látogatószám (fő) Diákok részére tartott egyéb rendezvények száma (alkalom) látogatószám (fő) Egyéb közművelődési rendezvények száma (alkalom) látogatószám (fő) FM: 18, 1 FM: fő FM: 41db 32, 38 FM: 1 nyári tábor, 1 pályázat 39, 5 FM: 25 db 17, 16 FM: 837 fő 415 fő, 724 fő FM: 132 fő 2480 fő, 344 fő FM: fő 250, fő 1 7 MÚZÉJ (1 db Gödöllő) 13 db kurátori vezetés GM: 8, 1 FM: fő, 1 FM: 64, 10, 30 FM: 1 nyári tábor GM: 12 15, 14 FM: 67 + MÚZÉJ 32 + MŐF 6 + Éjjel nappal 4, GM: 1 2, 16 FM: fő, 200 fő, 557 fő F: 32 fő, GM: 305 fő, 450 fő, 76 fő FM: fő, GM: fő, 50 fő, fő a) Az intézmény 2013-ra tervezett közművelődési tevékenységének és PR stratégiájának teljesülése (Új célcsoportok megszólításának stratégiája, a megvalósítás módja, eszközei, személyi feltételeinek biztosítása /gyakornokok, önkéntesek, stb./, 21

22 költségvetésen kívüli finanszírozási lehetőségek bevonása /pl.: TÁMOP, szponzorok, együttműködések/). FM: A év a Ferenczy Múzeum számára egyértelműen fordulópont volt. A MűvészetMalom 2012-es kezelésbe vétele után június 18-án megnyitottuk az Új Ferenczy Múzeumot. Ettől kezdve végérvényesen új időszámítás kezdődött az Intézmény életében, hiszen a 8 kis kiállítóhely mellett két nagyméretű több kiállítóhellyel is rendelkező múzeumot kell közönséghasznosítanunk. Ez azt jelenti, hogy időnként a 11 állandó kiállítás mellett akár 4-5 időszakos kiállítást ajánlunk egyszerre. Ez eredményezte a hatványozottan megnövekedett rendezvény- és látogatószámot is. Futó TÁMOP pályázataink még vannak, a fenntartási időszakban vagyunk ennek köszönhetően ezen jellegű foglalkozásaink száma csökkent. Új együttműködést a 2013-as év végén a Rákóczi Általános Iskola és Gimnáziummal kötöttünk ennek keretében összesen 614 diákot fogadunk a 2013/14-es tanévben. A projekt felén már túl vagyunk. Gyakornokokat minden évben fogadunk a közönségkapcsolati csoport egy MOME hallgatót és két szlovák diákot fogadott a 2013-as évben összesen 180 órában. A középiskolások közösségi szolgálatának programját befogadtuk együttműködési megállapodásunk 2 iskolával van, de hangsúlyozzuk, hogy az együttműködést a keretek csak nagyon nehezen teszik lehetővé. Önkéntesek a MÚZÉJ nagyrendezvényen vettek részt - összesen 20 órában. Szponzorok bevonását hangsúlyosan kezeltük, de az világossá válik, hogy anyagi támogatást csak ritkán tudunk kapni. Szponzori támogatással jött létre részben a MÚZÉJ, valamint több kiállítás installációját segítették külsős cégek. Célcsoportok kérdése: nagy hangsúlyt és komoly erőfeszítéseket fektetünk a budapesti közönség Szentendrére történő kicsalogatására. Ennek megfelelően alakítják művészettörténészeink a kiállítási naptárat és a közönséghasznosítás is ezt tekinti fő elvnek. Olyan programokat szervezünk, melyek célcsoportja nem elsősorban a városi közönség. A MÚZÉJ, MŐF programok, a VLS kiállításhoz kapcsolódó kétnapos záróesemény, a Középeurópai Művészeti Központok Találkozója (nemzetközi konferencia), az általános kortárs kérdésköröket feszegető Malom Estek, a Szentendrei Nyári Teátrum eseménysorozatában való részvétel (kiállításokhoz kacsolódó színielőadások TESTOBJEKTÍV: Frenák Pál kortárs tánctársulat; GERTRUDIS Bánk bán előadás). Teljesen új célcsoport a műgyűjtők köre (MűvészetMalom) számukra több programot is szerveztünk. Régi célcsoportok új hangsúlyokkal: Az új múzeumpedagógiai ajánló (melyet eljuttatunk a környék minden tanárának) és 5 alkalomból álló 30 órás pedagógusképzés óriási előrelépés a tanárokkal való kapcsolattartásban. Legújabb ajánlatunk pedig a 22

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum 2012. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése

Magyar Természettudományi Múzeum 2012. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése 1 Magyar Természettudományi Múzeum 2012. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése Készült: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 19558-3/2013/KTF számú intézkedésében meghatározott szempontok szerint.

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe: Intézmény neve:

Részletesebben

I. Szervezeti kérdések

I. Szervezeti kérdések Tartalomjegyzék I. Szervezeti kérdések... 3 TÁMOP 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése... 4 II. Szakmai működés... 5 1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 5 2. Intézményi

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja 2014 2018. Készítette: Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató és Soponyai Ilona esélyegyenlőségi felelős 2014. 1 Előzmények Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL A Tanács tevékenységének stratégia mentén megvalósult területi programjai 2014-ben A Magyar Nemzeti Tanács stratégiái az elmúlt

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT JÁTSZANI JÓ, JÓ, JÓ! Kis játékmesterek Csanádapácán A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, Akarsz-e mindig, mindig játszani (Kosztolányi Dezső) Ezzel a kérdéssel

Részletesebben

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása Budapest, 2015. április 28. Dr. Kupper András kancellár Szabó Ágnes pénzügyi

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. BEVEZETÉS II. A KEZDETEK III. KLUBKÖNYVTÁR (1968-1997) IV. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig VÁROS PÁLYÁZAT FIÁKER ÜZEMELTETÉS Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé belvárosi fiákerek üzemeltetésére: Lázár cár térnél Dunakorzó - Görög utca találkozásánál Jókai u. - Dumtsa

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2012. évi beszámoló Ez a beszámoló a TIT SE Elnöksége, Ellenőrző

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T.

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T. 2013. OKTÓBER 23. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja SZÜRETI F E LV O N U L Á S ZÁNKA, 2013.10.12. Fotó: T. Horváth Lajos 23. évfolyam

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

Hírmondó. 2007. október

Hírmondó. 2007. október Hírmondó SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK ÉS BÉKÉS MEGYE KÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZ VEZETŐINEK A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet és a Békés Megyei Könyvtár

Részletesebben

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 1.) A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány 2011. évi számviteli beszámolója és mellékletei Mérleg Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel

Részletesebben

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 2. szám 2013. március-április Ingyenes IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON 2013. április 11.-e fontos dátum Putnok város és a Sajóvölgye Focisuli életében.

Részletesebben