TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013."

Átírás

1 MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP INTÉZMÉNY NEVE: FERENCZY MÚZEUM VEZETŐJE: DR. HABIL. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításai, stb. teljesülése) A létszámadatok a Ferenczy Múzeum és tagintézményeinek, valamint megállapodás alapján tagintézményeinek adatait tartalmazzák. Engedélyezett összlétszám (fő, töredék is lehet) Ebből magasabb vezető vagy vezető (fő, töredék is lehet) Ebből szakmai munkakörben foglalkoztatottak (fő, töredék is lehet) Ebből nem szakmai munkakörben foglalkoztatottak (fő, töredék is lehet) tény tény * tény** tény*** *2012. december 1. napjától a múzeum a fenntartótól engedélyt kapott 44 fő teremőr és 7 fő takarító felvételére. A feladatot november 30-ig külső vállalkozás látta el. **2013. január 1-től a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CLII. törvény (Kult. tv.) 30. (2) bekezdése és a megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények fenntartásáról szóló 1311/2012. (VIII.23.) Korm. határozat 1.3 pontja értelmében a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (PMMI) megszűnt és a Ferenczy Múzeum, mint megyei hatókörű városi múzeum, valamint a szentendrei kiállítóhelyek, mint a megyei múzeumi szervezet Szentendre Város Önkormányzata területén működő múzeumai Szentendre Város Önkormányzatának fenntartásába kerülnek, a PMMI Pest megyei tagintézményeit összesen 29 fő létszámmal a helyi önkormányzatok vették át. 1

2 ***Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a január 24-i ülésén a Ferenczy Múzeum szervezetété érintő 5/2013. (I.24.) Kt. sz. határozatot hozott. A határozat alapján a Ferenczy Múzeum szervezetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. (Kjt.) 30. (1) b./ pontja szerinti létszámcsökkentést kellett végrehajtani összesen 24 fő vonatkozásában az intézmény teljes létszámában, 2013.március 1. napjával kezdődő felmentési idővel. A létszámcsökkentést a múzeum végrehajtotta, a folyamat december 14. napján lezárult. 2) A megyei hatókörű városi múzeumok fenntartóváltásának tapasztalatai, év közben felmerült problémák II. Szakmai működés A beszámolóban alkalmazott rövidítések: FM : Ferenczy Múzeum és kiállítóhelyei (Pajor Kúria, Ámos Imre Anna Margit Kiállítás, Barcsay Jenő Kiállítás, Czóbel Béla Kiállítás, Ilosvai Varga István Állandó Kiállítás, Kmetty János és Kerényi Jenő Kiállítása, Kovács Margit Kerámia Kiállítás, Népművészetek Háza, Szentendrei Képtár, Vajda Lajos Emlékkiállítás, MűvészetMalom) BM : Blaskovich Múzeum, GM : Gorka Kerámia Kiállítás Szőnyi István Emlékmúzeum MO: Művészeti Osztály MUO: Muzeológiai Osztály RO: Régészeti Osztály 1) Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései (szöveges ismertetés és értékelés) A múzeumkertre vonatkozó AVOP- Leader és KMOP pályázatok fenntartási kötelezettsége megvalósult. A tetőbeázás megszüntetésére benyújtott pályázat nem kapott támogatást. A riasztó rendszere kibővült a múzeumkertben elhelyezett Blaskovich szobor érvédelmével. Elkészült a Blaskovich szobor beton alapzata. Elkészült a Blaskovich szobor múzeumkerti elhelyezéséhez szükséges tervdokumentáció, ami a Csáky és Társa Mérnöki Iroda térítésmentes munkájának köszönhető. A műemléki hatósági engedélyt a múzeumkerti elhelyezéshez megkaptuk. 2

3 2) Gyűjteménygondozás és feldolgozás Régészeti és őslénytani feltárások száma és alapterülete (db és nm) Gyűjteménygyarapítási alkalmak száma és időtartama (kivéve régészeti és őslénytani feltárások) (db és nap) tény terv tény 5/2000 RO: 1 db, 4000 RO: 41 db ásatás nm nm 50 db szakfelügyelet 87 munkanap MO: Hugyecsek Balázs plasztika (30 réteg) Éves gyűjteménygyarapodás száma (tétel, db, példány, stb.) Gyarapodási naplóba vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) RO: 57 M0 rekesz, Néprajz: 26 db, Történeti dokumentum: 20 db, Történeti forrásértékű fotó: 92 db 4, Néprajz: 26 db, Történeti tárgy: 692 db, Történeti dokumentáció: 844 db 10, Lelt.sz.: , Bartl József akril, vászon (Színes jelek feketében) Néprajz: 1346 db, MO: 2 db, 80 db, adattár 62 tétel, Tört. dok.628 db, archív foto: 115 db Néprajz: db, MO: 2 db, 80 db Szakleltárkönyvbe vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Szekrénykataszteri nyilvántartásba vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) RO: db, Néprajzi: 26 db, Történeti tárgy: 692 db, Történeti dokumentáció: 844 db Néprajz: 26, 4 db FM: db Néprajz: db, MO: 142 db 3

4 Elkészült, képi ábrázolással is ellátott leírókartonok száma (db) Revíziózott tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Tisztított, konzervált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Restaurált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) 4 db 500 db FM: db db + 44 múzeumi láda régészeti kerámia töredék, MUO: 209 db + 24 múzeumi láda kerámia, RO: 400 db FM: db db 1, 2, MUO: 162 db, RO: 15 db MUO: 320 db, RO: 1000 db 10, MUO: 180 db, RO: 50 db MO: 142 db 50 db Ámos Imre alkotás 70 db Anna Margit alkotás 5 db Vajda Júlia alkotás 8 db Modok Mária 12 db Szántó Piroska 1, MUO: múzeumi láda kerámia+1036 db kőtöredék, RO: 2400 db + 40 M30 láda 10, 26, MUO: 204 db, RO: 40 db a) Gyarapodás és arányainak tervezése és teljesülése MO: a) Feladat Felelős Határidő SZGM Szitanyomatok Herpai András március Gy. Molnár István: Zsiványok, NKA pályázat Herpai András március Anyagiak hiányában a múzeum gyűjteményében fejlesztést nem tervezhetünk. Kedvező vételi lehetőséggel csak pályázati pénz birtokában élhetnénk. A gyűjtemény az utóbbi években csak ajándékozás útján gyarapodott. Tárgyi gyarapodás nem volt tervezve, mert nincs raktári hely. Történeti dokumentum és archív fotógyarapodás történt. 4

5 b) Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése Szőnyi Zsuzsa ajándékaként kerültek a múzeumba Triznya Mátyás eredeti rajzai, melyeket 1950-ben Vittorio de Sica Csoda Milánóban című filmjének forgatása alatt rajzolt. (80db) RO: Az év folyamán a pilisszentkereszti középkori ciszter kolostor kőfaragványai külső nem megfelelő állapotú raktárból bekerültek a Ferenczy Múzeum látvány és kutató raktárába. c) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok megvalósulása, különös tekintettel a számítógépes nyilvántartásra Az éves gyarapodás feldolgozás egyelőre a hagyományos leltárkönyvben történik, a számítógépes feldolgozáshoz a fotózást készítjük. A teljes adattári anyagot felvittük egy adatkezelő bázisba, így többféle tárgyszó alapján kereshetők a dokumentumok, ezáltal nem szükséges a leltárkönyv állandó lapozgatása. d) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) régészeti és őslénytani anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében évben előirányzott feladatok teljesülése e) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében évben előirányzott feladatok teljesülése MO: Feladat Felelős Határidő régebbi leltározatlan Herpai András július szitanyomatok, 20 db 5

6 2013. május elejétől október 10-ig a múzeum felújítása folyt. A műtárgyállomány feldolgozásának folytatására nem volt lehetőség. Leltározatlan történeti dokumentumok feldolgozása terén történt előrelépés. f) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos évi feladatok teljesülése MO: Feladat Felelős Határidő Kovács Margit Múzeum raktárának profiltisztítása és revíziója Herpai András- Herczeg Zoltán dec. A múzeumépület felújítása után új rakodó helyek alakultak ki, ( iroda galéria, padlás) így a visszapakolásnál már sokkal rendezettebben tudtuk lehelyezni a műtárgyakat. Az új raktárrend kialakítása folyamatban van. Gyűjteményi raktári rendet fenntartottuk. Restaurálás és kiállítás céljára a kölcsönzést rendben elvégeztük. g) Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos évi feladatok teljesülése A múzeum raktárában őrzött műtárgyakat rendszeresen ellenőrizzük, amennyiben hibát, károsodást, egyéb eltérést tapasztalunk, a szentendrei kollégáknak azonnal jelezzük. MUO: A Ferenczy Múzeum épületének átadásával megvalósult az optimális műtárgykörnyezetet biztosító képzőművészeti raktár az épület tetőterében. A festmények, grafikák mellett, elkülönített, de szintén klimatizált helyiségben, fémszekrényekben került elhelyezésre a történeti gyűjtemény plakát- és fotó gyűjteménye. 6

7 A Ferenczy kiállításban szereplő Ferenczy Noémi gobelinek a régi kiállítás bontása és az új kiállítás rendezése közti hosszú időt raktárban töltötték, ezért szükségesnek ítéltük fagyasztásos fertőtlenítésüket, melyet a Néprajzi Múzeumban végeztek el. A néprajzi textilraktár átköltöztetése után megtörtént a raktár gázos fertőtlenítése, elkezdődött az anyag átcsomagolása, újra rendezése. Gázos fertőtlenítés történt a történeti tárgyi raktárban is, ahol sok szerves alapanyagú tárgyat őrzünk, textileket, bútorokat, vegyes anyagú műtárgyakat. A Népművészetek Háza jelenleg egy játék kiállításnak ad otthont, itt aktív rovarfertőzés miatt került sor gázos fertőtlenítésre. Folyamatos a raktárak és kiállítóhelyek hőmérsékletének és páratartalmának, valamint fényviszonyainak ellenőrzése. Pályázatot nyertünk kiállító helyeink ablakainak fényvédő fóliázására, a megvalósításra 2014-ben kerülhet sor. A restaurátorok feladata az ideiglenes kiállítások műtárgyvédelmi előírásoknak megfelelő kialakítása is, valamint a kölcsönzendő műtárgyak állapotfelmérése, a számunkra kölcsönzött művek állapotának folyamatos ellenőrzése, naplózása. A Múzeumi Állományvédelmi Program keretében Pest megyében az állományvédelmi felelős 34 gyűjteményt és kiállítóhelyet látogatott meg és készítették el az intézmény megelőző műtárgyvédelmének helyzetére vonatkozó kérdőívet. A további intézmények látogatása tavasszal folytatódik, mivel a legtöbb tájház a téli időszakban zárva tart. Konzultációs lehetőséget biztosítunk a hozzánk forduló intézményvezetőknek, gyűjtemény kezelőknek műtárgyvédelmi kérdésekben, igény esetén műhelygyakorlatot, módszertani bemutatót tartunk. Segítséget nyújtunk műtárgyvédelemmel kapcsolatos pályázatok megírásához is. h) Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos évi feladatok teljesülése A szentendrei kollégák ütemezetten végzik a műtárgyak konzerválását, restaurálását. Ebben az évben a múzeum felújítása utáni megnyitóra elkészült a hatágú, aranyozott fa mennyezeti csillár, Bartóky József portréja és a múzeum tulajdonában lévő képek tisztítása. Az NKA Közgyűjteményi Kollégium pályázatán elnyert Ft-os támogatásával a 26 ötvöstárgy lett restaurálva. Papp János okleveles restaurátor 7 ezüst tárgyat, Kincsem goodwoodi díját, 7 ezüstszerelékes pipát, 6 díszpatkót, 6 aranyozott és réz ötvös darabot tisztított és konzervált. 7

8 MUO: A 2013-ra tervezettel összhangban a Ferenczy Múzeum átadására három képzőművészeti kiállítás anyagának nagy részét restauráltuk: festményeket, kereteket, grafikákat, kisplasztikákat, érmeket, szobrokat, bútorokat. A középkori kőtár anyagának válogatása, tisztítása, a padlótéglák revíziójával összekötött tisztítása, segítség a kőtár és a Gertudis kiállítás berendezésében restaurátori feladat volt. Czóbel Béla tárgyi hagyatékának restaurálására pályázatot adtunk be, az elnyert összegből 2014-ben valósulhat meg az anyag restaurálása. A MűvészetMalom kiállításaira 18 képzőművészeti alkotást restauráltunk. Néprajz: A megtalált hagyomány c. kiállításra 64 textil és egyéb anyagú műtárgy tisztítása, konzerválása történt meg, 5 tárgyat (bútor, dokumentum, textil) restauráltunk. A néprajzi textilraktár költöztetése után az anyag rendezése, átcsomagolása folyamatos. A Népművészetek Háza kiállításának karbantartására évente kétszer kerül sor. Régészet: Budakalász Kálvária ásatás anyagából 74 db fém tárgy, freskótöredék konzerválása, 8 láda kerámia tisztítása, válogatása, ragasztása, 4 edény kiegészítése készült el. Vácduka, ásatás: fémleletek, gyöngyök -34 db Dabas Templomdomb ásatási anyagból szerves anyagokat (párta, fémszálas öv, textil maradványok) konzerváltunk, 138 db fémtárgyat, köztük 76 db nemesfémet tisztítottunk, konzerváltunk. Régészeti kiállításokra újra restauráltunk 6 edényt és 14 fém tárgyat. Elkészült a Római Kőtár 38 nagyméretű kőemlékének (sírkövek, szarkofágok, oltárok) tisztítása, konzerválása, valamint a pilisszentkereszti apátság köveinek, padlótégláinak, válogatása, tisztítása. 3) Digitalizálás, virtuális hozzáférhetőség, kutathatóság: a) A digitalizálás helyzete év végén, az intézmény digitalizálási stratégiájának szöveges bemutatása Év végén kaptuk meg a MUSEUM+ digitális nyilvántartási rendszert, a képző- és iparművészeti anyag feltöltése 2014-ben kezdődik. 8

9 Mutatók Digitalizált objektumok összesen (db) év végéig digitalizált tételszám Történeti: 400, Néprajzi: 230, re tervezett digitalizálás A évben digitalizált állomány A év végéig digitalizált állományból honlapon hozzáférhető Néprajz: ebből műtárgy (db) Fotó: 200, Néprajz: Archív fotó: 230, írott dokumentum (oldal) Dokumentum: , audiovizuális (db, ill. perc) digitális fotó 1200 db digitális video 480 perc Gyűjteményekre, kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai letölthető segédanyagok (db) b) Kutatószolgálat Mutató tény terv tény Kutatók száma 40 RO: 5, Néprajz: 5, MO: 15, 8, RO: 10, Kutatási alkalmak száma 88 és 188 óra RO: 30, Néprajz: 5, MO: 13, 15, RO: 86 9

10 c) Múzeumi könyvtár Mutató tény terv tény Szaktájékoztatások száma (személyes, tel., stb.) FM: 500, 10, 6 FM: 450, 10, 5 FM: 400, 10, 8 Könyvtárhasználók száma FM: 70, 10 FM: 70, 5 FM: 70, 6 Könyvtárhasználatok száma FM: 3.400, 10 FM: 2.800, 10 FM: 2.500, 21 Helyben használt könyvek, folyóiratok száma FM: 3.200, 8 FM: 1.800, 10 FM: 1.800, 14 Kölcsönzött könyvek száma FM: FM: FM: ) Tudományos kutatás: Szöveges értékelés és ismertetés mellett a következő számszerűsített adatok feltüntetése: Tudományos munka mutatói Tudományos munkatársak száma (fő) Tudományos fokozattal rendelkező munkatársak száma (fő) Tárgyévben megszerzett tudományos fokozatok száma (db) A tudományos munkatársak által kivett / a tudományos munkatársak számára engedélyezett összes kutatónap száma FM: 4, 2, 1 FM: tény terv tény 2, 1 FM: 68 / 68, FM: 33, 1, 1, 1 FM: 8 FM: 3 (jogász), 1 FM: 1 FM: 360 kivett, FM: 694 eng., 7 10

11 Kutatónapot igénybe vehető tudományos munkatársak száma (fő) A múzeum által kiadott önálló tudományosmuzeológiai kiadványok száma (monográfia, tanulmánykötet, folyóirat, kiállítási- és gyűjteményi katalógus, évkönyv) (db) (magyar idegen nyelven) A munkatársak által írt, saját múzeumi kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar idegen nyelven) A munkatársak által írt egyéb tudományos kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar idegen nyelven) FM: 3, 1 1 FM: 9, RO: 8, 1 FM: 4, FM: 6, FM: 11 FM: 8, FM: 11, FM: 12 FM: 15, MO: 8, 2, RO: 2, FM: 29, MO: 8, 12, MO: 10, RO: 5, 10, FM: 39 MO: 16, RO: 3, heti 1 nap FM: 9, 10, RO: 1, A munkatársak FM: 18, FM: 19, MO: 6, 8, FM: 18 FM: 3 11

12 által tartott tudományos előadások, összeállított poszterek száma (db) (itthon külföldön) A múzeum által megjelentetett ismeretterjesztő, pedagógiai kiadványok száma (db) (magyar idegen nyelven) A munkatársak által saját múzeumi vagy egyéb kiadványban megjelentetett ismeretterjesztő írások (magyar idegen nyelven) Kiállítási forgatókönyvek száma (állandó időszaki) (db) Megvalósult kiállítások száma (állandó időszaki) (db) MO: 3, 6, RO: 3, FM: 2, 1 FM: 26, 1 FM: 1, MO: 3 MO: 3, 1, MO: 3, 12, FM: 3, FM: 23, 3 FM: 24, MO: 3, 7 FM: 11, MO: 3, 4, 2, RO: 5 MO:12, 4, RO: MO: 1, 3 MO: 4, 2 MO: 6, 2, 2, 5 FM: 4 MO: 10, 2 2, FM: 5, MO: 10, 2, 2, 8, RO: 1 2, FM: 16 5, RO: 3 időszaki, FM: 16, 2, RO: 3 időszaki, Hazai tudományos programokban való részvétel (programok száma résztvevő munkatársak száma) FM: 9, RO: 5, FM: 16, MO: 1, RO: 4, MO: 1, FM: 15 MO: 1, RO: 6, FM: 9, Nemzetközi FM: 4, FM: 4, RO: 3, FM: 4, FM: 4, 12

13 tudományos programokban való részvétel (programok száma résztvevő munkatársak száma) Felsőoktatásban oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45 perc) Felnőttképzésben oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45 perc) RO: 3, RO: 2, FM: 4, FM: 240, MO: 1, 2 MO: 30 FM: 3 MO: 1, 2 FM: 72, FM: 4 FM: 5 a) A évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak bemutatása (célok, feladatok megvalósítása, eredmények bemutatása) MO: A Művészeti Osztály legfontosabb feladata az időszaki kiállítások mellett június 18-án megnyíló Pajor Kúria új állandó kiállításainak megrendezése volt. Az ezekhez végzett kutatások, valamint a katalógusok, kiadványok elkészítésének előkészítése évek óta tartó tudományos munkát jelentett. Szőnyi István grafikai munkásságának feldolgozása Egy raktár rejtett kincsei című kiállítás sorozat segítségével lehetővé teszi, hogy a raktárban tárolt fényérzékeny grafikák minél nagyobb részét megismerje a közönség Májusig ezt a válogatást láthatták a múzeumba látogatók Október 10-én nyílt meg a felújított Szőnyi múzeum. Lehetőség nyílt az állandó kiállítás újrarendezésére, felfrissítésére. Az állandó kiállítás új teremmel gyarapodott a Triznya Mátyás-Szőnyi Zsuzsa emlékszobával. A korábbi vetítő helyiséget alakítottuk át 13

14 kiállító teremmé, ahol a Triznya házaspár munkásságával, életének fő csomópontjaival ismerkedhet meg a látogató. Érdekes időszaki kiállítással nyitottuk meg a felújított múzeumot, Rejtett kincsek Szőnyi Zsuzsa gyűjteményéből címmel. Eddig sohasem publikált grafikák kerülhettek a múzeum falaira. A Szőnyi Zsuzsától kapott dokumentumok, levelek feldolgozása újabb adalékokkal gyarapítják Szőnyi István életművének feldolgozását. A tápiószelei múzeumnak két fő kutatási témája van. Az első a Blaskovich család, gyűjtemény és múzeumtörténet, a másik Tápiószele helytörténete. b) A tudományos munkatársak kutatónapjával kapcsolatos munkáltatói intézkedések bemutatása (a kutatónapban részesülő tudományos munkatársak és az engedélyezett kutatónapok száma, az engedélyezés szempontjai, a kutatónapokhoz kapcsolódó egyéni tudományos teljesítmények bemutatása) A múzeumigazgató-történész csak 7 kutatónapot tudott igény venni, a kismúzeum szakmai és közművelődési tevékenységének szervezése miatt. c) Kiadott, eladott és raktáron lévő saját múzeumi kiadványok száma, a remittenda kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv teljesülése A 16 féle saját kiadvány raktározása nem jelent gondot, az eladás folyamatos, több kiadványunkból másod és harmad kiadás van forgalomban. eladott kiadványok (db) készlet (db) Foglalkoztató füzet 24 db 429 db Viczián István: Életem és korom 3 db 2 db Pipakatalógus 0 db 15 db Fegyverkatalógus 0 db 40 db Múzeumi és helytörténeti kiadványokat a múzeumbaráti kör, mint közhasznú civil egyesület jelentet meg. 14

15 d) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai FM: Tudományos együttműködés az Archeologie et Gobelet genfi tudományos társasággal. Részvétel a SHAM- Szíriai Magyar Régészeti Misszió- keretein belül a margati vár kutatásában. GM: Meredith Morten amerikai keramikusművész kiállítása kapcsán felvettük a kapcsolatot a Fulbright Programmal, melynek keretében hallgatók érkezhetnek a Szabadiskolára a világ minden tájáról. A kiállításra érkező amerikai keramikus művészpár az ottani fatüzelésű kemencék egyesületének a vezetői, a szakmai kapcsolatot velük is felvettük. Továbbra is irányítjuk az 1985-ben alakult Blaskovich Múzeum Baráti Köre tevékenységét, szerveztük összejöveteleit, programjait, kirándulását. Együttműködünk a Tápiószelei Természetbarát Klubbal az országos túráinak megszervezésében (Kincsem, aranyszarvas túra). Együttműködünk a tápiószelei Növényi Diverzitás Központtal (korábbi Agrobotanikai Intézet) a Magtól magig állandó kiállítása kapcsán Együttműködtünk a helyi Blaskovich János Általános Iskolával múzeumpedagógiai programunk végrehajtása érdekében. Együttműködünk a helyi művelődési házzal (Blaskovich napok, Expo, városnap). Jó kapcsolatot ápoltunk a helyi önkormányzattal. Irányítjuk a néprajzi ház állandó kiállításának bemutathatóságát és programjait. Együttműködünk a Magyar Madártani Egyesület tápiómenti csoportjával a kert madárvilágának megőrzése terén. Erősítjük felvidéki magyar kapcsolatunkat a Blaskovich család szellemi öröksége mentén. Együttműködünk az MVH Hajt-a csapat Leader Kistérségi Irodával. Együttműködés a tápiómenti helytörténész közösséggel. Jó kapcsolatot ápolunk a nagykátai tájházzal, esetenként egymás programjait segítjük. 15

16 5) Kiállítási tevékenység GM: a) Nyitva tartás:.. nap/év. (az ünnepi nyitva tartás jellemzői) GM: 245 nap/év, 311 nap/év, 237 nap/év, a FM kiállításai 4, illetve 8 órás nyitva tartással működnek, ezért 201, 253, 362 nap/év között mozog a nyitva tartás. b) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök 2013-ban pályázati pénzből megépült 2 db fatüzelésű kerámiakemencénk, melyek nagyban hozzásegítenek a látogatószám növekedéséhez. Már a kemence építése is sok látogatót vonzott, az első kemence bontásakor 250 látogató volt, az eseményhez kapcsolódó Gorka Tűzfesztiválnak több mint 3000 fő résztvevője volt. Csoportos tárlatvezetések, diákkedvezmények, pályázatok, vetélkedők, versenyek. Személyesen tájékoztattuk a környékbeli általános iskolákat és két középiskolát múzeum pedagógiai kínálatunkról. A MOKK-kal közösen múzeumpedagógiai információs napot tartottunk a nagykátai és ceglédi kistérség iskoláinak. c) Látogatószám növelésének tervezett stratégiájának teljesülése Az interneten is elérhető információ naprakész. Sajnos a látogatószám csökkent, a felnőtt (nyugdíjas) csoportok látogatása minimális. Az iskolák személyes megkeresése, a rendszeres közvetlen, es tájékoztatás nem hozta a várt eredményt, nem emelkedett a diák látogatószám és a múzeumpedagógiai foglalkozásokat igénylők száma. Új múzeumpedagógia kínálat volt a heti 1 alkalommal megszervezett nyári múzeumi műhely, de csak néhány fő vette ezt igénybe alkalmanként. A helyi óvodás csoportok körében igen kedvelt lett a múzeumi foglalkozás, de ezek nem jelentenek bevételt, mert az önkormányzattal kötött megállapodás szerint ezek ingyenesek. 16

17 GM: d) Az épületen belüli információs eszközök Projektor, vetítővászon, hangosítás Az idegen nyelvű feliratok hiányoznak. Minden látogató élőszavas tárlatvezetésben részesül. Tárgyfeliratok, teremtájékoztatók háromnyelvűek. e) Múzeumi bolt, büfé, kávézó Múzeumi bolt működik személyes f) Az akadálymentesítés helyzete g) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban fogadjuk őket, személyes kíséretben részesítjük őket h) Kiállítások: Állandó kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): Kiállítás címe tény terv tény GM: Három generáció Szőnyi István lakóháza és műtermei Triznya Mátyás-Szőnyi Zsuzsa Emlékszoba Nemesi kúria a 19. században- Blaskovich gyűjtemény FM: Ámos Imre - Anna Margit Kiállítás

18 FM: Barcsay Jenő gyűjteménye FM: Czóbel Béla - Modok Mária kiállítása FM: Ilosvai Varga István Kiállítás FM: Kmetty János és Kerényi Jenő kiállítása FM: Kovács Margit kerámia kiállítás FM: Népművészetek háza FM: Művészetmalom FM: Szentendrei Képtár FM: Vajda Lajos emlékkiállítás FM (Pajor Kúria): Az alapító nyolcak Egy aranykor modern mesterei Szentendre művészete a 20. században Új és áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): Kiállítás címe tény terv tény FM (Barcsay): Barcsay ösztöndíjasok kiállítása 4 elem Lukács Tibor FM (Pajor Kúria): "A királynét megölni nem kell félnetek, jó lesz " Merániai Gertrúd emlékezete FM: (MűvészetMalom): Testobjektív Budapest Art Expo 2013 Fiatal Képzőművészek nemzetközi biennáléja Jel - tranzit Egy modern festő és klasszikus gyűjteménye - Válogatás Ernest Zmeták alkotásaiból és

19 gyűjteményéből A látvány szépsége - válogatás Nagy János gyűjteményéből Vide et plein - Nemzetközi grafikai kiállítás a 20. század második feléből FM (Szentendrei Képtár): Gy. Molnár István útravaló A Dunakanyar a középkorban A megtalált hagyomány - Nemzetiségi hagyományok a 21. században "És nem vesz rajtuk erőt a halál" SZEKKO V. szentendrei építészek kiállítása GM: Somogyi Győző festőművész Arabukó Sokoke Szemadám György Aknay János festőművész Kádasi Éva keramikusművész Fekete László keramikusművész Csíkszentmihályi Róbert szobrász Egy raktár rejtett kincsei Válogatás Szőnyi István festményeiből és grafikáiból Rejtett kincsek Szőnyi Zsuzsa gyűjteményéből Színek és színhelyek - Nagy János festőművész ( ) alkotásai és a művésztelepek A BLASKOVICHOK VILÁGA 2. rész - Fénnyel írt családtörténet Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósult kiállítások látogatószámmal (saját épületben): Kiállítás címe tény terv tény 19

20 Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások keretében megvalósult kiállítások látogatószámmal (külső helyszínen): Kiállítás címe, bemutatás helyszíne Múzeumok Majálisa Művészek a Szőnyi szabadiskoláért tény terv tény i) Látogatottság: A látogatottsági adatok a Ferenczy Múzeumnak és tagintézményeinek, valamint megállapodás alapján tagintézményeinek állandó és időszakos kiállításainak adatait tartalmazzák. Mutatók tény terv tény Összes látogatószám ebből: teljes árat fizető látogató kedvezményes árat fizető ingyenes Diák látogatók Ebből külföldi látogatók (becsült százalék) 33% 20% 6) Közművelődési tevékenység tervezése Mutatók tény terv tény Tárlatvezetések száma (alkalom) FM: fő, 201, 33, 30 FM: fő, GM: 155, 66, 32 Ebből szakvezetések száma (alkalom) FM: 26 alkalom, 201 FM: 7 90 fő 66 Ebből tanulmánytári/látványtári vezetések száma (alkalom) látogatószám (fő) FM: 1 FM: 26 fő 20

21 Ebből szolgáltatással (rendezvényekkel) egybekötött vezetések száma (alkalom) Ebből idegen nyelvű vezetések száma (alkalom) Múzeumpedagógiai foglalkozások száma (alkalom) látogatószám (fő) Diákok részére tartott egyéb rendezvények száma (alkalom) látogatószám (fő) Egyéb közművelődési rendezvények száma (alkalom) látogatószám (fő) FM: 18, 1 FM: fő FM: 41db 32, 38 FM: 1 nyári tábor, 1 pályázat 39, 5 FM: 25 db 17, 16 FM: 837 fő 415 fő, 724 fő FM: 132 fő 2480 fő, 344 fő FM: fő 250, fő 1 7 MÚZÉJ (1 db Gödöllő) 13 db kurátori vezetés GM: 8, 1 FM: fő, 1 FM: 64, 10, 30 FM: 1 nyári tábor GM: 12 15, 14 FM: 67 + MÚZÉJ 32 + MŐF 6 + Éjjel nappal 4, GM: 1 2, 16 FM: fő, 200 fő, 557 fő F: 32 fő, GM: 305 fő, 450 fő, 76 fő FM: fő, GM: fő, 50 fő, fő a) Az intézmény 2013-ra tervezett közművelődési tevékenységének és PR stratégiájának teljesülése (Új célcsoportok megszólításának stratégiája, a megvalósítás módja, eszközei, személyi feltételeinek biztosítása /gyakornokok, önkéntesek, stb./, 21

22 költségvetésen kívüli finanszírozási lehetőségek bevonása /pl.: TÁMOP, szponzorok, együttműködések/). FM: A év a Ferenczy Múzeum számára egyértelműen fordulópont volt. A MűvészetMalom 2012-es kezelésbe vétele után június 18-án megnyitottuk az Új Ferenczy Múzeumot. Ettől kezdve végérvényesen új időszámítás kezdődött az Intézmény életében, hiszen a 8 kis kiállítóhely mellett két nagyméretű több kiállítóhellyel is rendelkező múzeumot kell közönséghasznosítanunk. Ez azt jelenti, hogy időnként a 11 állandó kiállítás mellett akár 4-5 időszakos kiállítást ajánlunk egyszerre. Ez eredményezte a hatványozottan megnövekedett rendezvény- és látogatószámot is. Futó TÁMOP pályázataink még vannak, a fenntartási időszakban vagyunk ennek köszönhetően ezen jellegű foglalkozásaink száma csökkent. Új együttműködést a 2013-as év végén a Rákóczi Általános Iskola és Gimnáziummal kötöttünk ennek keretében összesen 614 diákot fogadunk a 2013/14-es tanévben. A projekt felén már túl vagyunk. Gyakornokokat minden évben fogadunk a közönségkapcsolati csoport egy MOME hallgatót és két szlovák diákot fogadott a 2013-as évben összesen 180 órában. A középiskolások közösségi szolgálatának programját befogadtuk együttműködési megállapodásunk 2 iskolával van, de hangsúlyozzuk, hogy az együttműködést a keretek csak nagyon nehezen teszik lehetővé. Önkéntesek a MÚZÉJ nagyrendezvényen vettek részt - összesen 20 órában. Szponzorok bevonását hangsúlyosan kezeltük, de az világossá válik, hogy anyagi támogatást csak ritkán tudunk kapni. Szponzori támogatással jött létre részben a MÚZÉJ, valamint több kiállítás installációját segítették külsős cégek. Célcsoportok kérdése: nagy hangsúlyt és komoly erőfeszítéseket fektetünk a budapesti közönség Szentendrére történő kicsalogatására. Ennek megfelelően alakítják művészettörténészeink a kiállítási naptárat és a közönséghasznosítás is ezt tekinti fő elvnek. Olyan programokat szervezünk, melyek célcsoportja nem elsősorban a városi közönség. A MÚZÉJ, MŐF programok, a VLS kiállításhoz kapcsolódó kétnapos záróesemény, a Középeurópai Művészeti Központok Találkozója (nemzetközi konferencia), az általános kortárs kérdésköröket feszegető Malom Estek, a Szentendrei Nyári Teátrum eseménysorozatában való részvétel (kiállításokhoz kacsolódó színielőadások TESTOBJEKTÍV: Frenák Pál kortárs tánctársulat; GERTRUDIS Bánk bán előadás). Teljesen új célcsoport a műgyűjtők köre (MűvészetMalom) számukra több programot is szerveztünk. Régi célcsoportok új hangsúlyokkal: Az új múzeumpedagógiai ajánló (melyet eljuttatunk a környék minden tanárának) és 5 alkalomból álló 30 órás pedagógusképzés óriási előrelépés a tanárokkal való kapcsolattartásban. Legújabb ajánlatunk pedig a 22

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Sióagárdi Tájház Intézményazonosító: 0032622 Az adatszolgáltató székhelye: 77Sióagárd Utca, Zrínyi utca 3. házszám:

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2012.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2012. 5. melléklet MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2012. INTÉZMÉNY NEVE: DORNYAY BÉLA MÚZEUM (2012-BEN NÓGRÁDI TÖRTÉNETI MÚZEUM) VEZETŐJE: DR. SZIRÁCSIK ÉVA I. Szervezeti kérdések (2012.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

(A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján)

(A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján) MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A SÁROSPATAKI SZENT NEGYEDBEN (A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján) RÉSZLETES PROGRAMTERV Pályázó: Sidinfó Nonprofit Kft

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/285-26/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

730/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat

730/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat 730/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére 6415-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Tárgy: Katona József Múzeum beruházási koncepciója a 2007. évi címzett támogatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeumpedagógiai szolgáltatások Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Blaskovich Múzeum Pest Tápiószele 2766

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. január

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere Nemzeti

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat:

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-160 /2013. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Beszámoló a Pásztói

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

1./ Jogi szabályozás

1./ Jogi szabályozás V E Z E T Ő I P R O G R A M Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (2012-2017) A Pest megyei múzeumi szervezet intézményeivel a megye kulturális életében egyedi szerepet tölt be. Az egységes, komplex intézményhálózat

Részletesebben

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t.

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t. Zeneszalon Alapítvány 2008. évi szakmai beszámolója 2008-ban folytatódott a Chopin koncertsorozat az MTA-ban. A Zeneszalon Alapítvány közönségszervezésben segített biztosítani a koncertek látogatottságát.

Részletesebben

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban A KUNSZENTMÁRTONI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMCSOMAGJA 2010. augusztus 20. 2011. augusztus 31. 1 Múzeumok és iskolák

Részletesebben

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében Stabilitás Innováció Inspiráció Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. vándorgyűlése Múzeumi és mezőgazdasági szekció Győr, 2012. június

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

NYILVANOS ÜLÉS napirendje

NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 38912013. Előadó: Túriné Kovács Márta, Tarné Stuber Éva, Varga Tamás, dr. Csernus Ibolya Mell.: 2 db Hiv. sz.:-

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum oktatást támogató tevékenysége

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum oktatást támogató tevékenysége A Szabadtéri Néprajzi Múzeum oktatást támogató tevékenysége A Múzeumi Oktatási és Képzési Központjának eredményei az iskolán kívüli oktatás fejlesztésében Dr. Bereczki Ibolya 2013. augusztus 23. Budapest

Részletesebben

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló Pályázati azonosító: 3543/00205 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra pályázat

Részletesebben

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők Képzési program Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők A képzés a Múzeumok Oktatási és Képzési Központja (Szentendre) és a Megyei Múzeumi Igazgatóság közös szervezése. Önkéntes tárlatvezető képzés 5 helyszínen:

Részletesebben

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2010 1 I. BEVEZETÉS A Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának 2010. évi munkatervében hangsúlyos helyen szerepelnek azok a szentendrei feladatok,

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont)

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont) 130/2007. (VI. 28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt: Képviselői Keret

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

A NÁDASDY FERENC MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS 2013. JANUÁR 1-TŐL

A NÁDASDY FERENC MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS 2013. JANUÁR 1-TŐL A NÁDASDY FERENC MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS 2013. JANUÁR 1-TŐL ZÁRADÉK: Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2013./I.24./

Részletesebben

"A Kultúra Magyar Városa 2006" cím

A Kultúra Magyar Városa 2006 cím A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma együttműködésben a Belügyminisztériummal, a Külügyminisztériummal, a Magyar Turisztikai Hivatallal, a Megyei Jogú Városok Szövetségével, valamint a Kisvárosi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Célterületenkénti bontásban soroljuk fel a LEADER jogcím második körös nyertes pályázóit akciócsoportunk területén.

Célterületenkénti bontásban soroljuk fel a LEADER jogcím második körös nyertes pályázóit akciócsoportunk területén. 2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc út 2-4. HAJT-A Csapat Tel./FAX: 06-53-583-550 A HAJT-A Csapat hírei Célterületenkénti bontásban soroljuk fel a LEADER jogcím második körös nyertes pályázóit akciócsoportunk

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

Az El Kazovszkij Alapítvány. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése

Az El Kazovszkij Alapítvány. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése Az El Kazovszkij Alapítvány 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. május 29. 1 Az El Kazovszkij Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2013-as évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az El Kazovszkij Alapítvány

Részletesebben

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Név Telefon E-mail Név Megrendelés Telefon E-mail Aquincumi Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban B E S Z Á M O L Ó A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban Gödöllőn évek óta hagyomány, hogy a Múzeumok Éjszakájának programsorozatát városi összefogásban valósítjuk meg. Tehát nemcsak

Részletesebben

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 Váci Dunakanyar Színház Nonprofit KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 Vác, 2014. április Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN 2015 C Főépület C épület 1. emeleti terasz Kilátás a Kupolából Múzeumunk a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő és a helyszínhez

Részletesebben

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok:

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok: A kormány 258/2011 (XII.7) Kormányrendelete meghatározza a megyei intézményfenntartó központ feladat- és hatásköreit, mindezek értelmében 10. (1) A megyei intézményfenntartó központ ellátja az egyes ágazati

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

Hagyomány és átváltozás Jávai wayang bábok és Gaál József kortárs képzőművész alkotásai című kiállítás (NKA 3906/10537)

Hagyomány és átváltozás Jávai wayang bábok és Gaál József kortárs képzőművész alkotásai című kiállítás (NKA 3906/10537) Hagyomány és átváltozás Jávai wayang bábok és Gaál József kortárs képzőművész alkotásai című kiállítás (NKA 3906/10537) 2013. november 21-én nyílt meg a Hagyomány és átváltozás. Jávai wayang bábok és Gaál

Részletesebben

2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KSH 23560220900457208 2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET Győr, 2014.03.24. Szilasi Péter Tamás Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 2013.

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma középtávú stratégiai céljai 2012-2015

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma középtávú stratégiai céljai 2012-2015 A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma középtávú stratégiai céljai 2012-2015 Alapelvek A közgyűjtemények a kulturális értékek, információk megőrzésének, gyarapításának és közvetítésének (feldolgozásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KÉKFESTŐ MÚZEUM 6. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kékfestő Múzeum tevékenységéről Előadó: Dr. Nagy L. István intézményvezető A Kékfestő Múzeum

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-172 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Természettudományos Muzeológusok Találkozója 2013. pályázathoz azonosító szám 3508/01107

Szakmai beszámoló a Természettudományos Muzeológusok Találkozója 2013. pályázathoz azonosító szám 3508/01107 Szakmai beszámoló a pályázathoz azonosító szám 3508/01107 A találkozó ismertetése 2013. augusztus 26 28-án rendeztük meg a természettudományos muzeológusok 31. találkozóját. A Magyar Természettudományos

Részletesebben

25/2008. SZÁMÚ MEGYEI MÚZEUMIGAZGATÓI UTASÍTÁS Közlési szabályzat a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága intézményeiben

25/2008. SZÁMÚ MEGYEI MÚZEUMIGAZGATÓI UTASÍTÁS Közlési szabályzat a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága intézményeiben PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA - FERENCZY MÚZEUM 2001 Szentendre, Pf. 49 Ügyiratszám: A/192/1/2008 /Fax +36 06-26 310-790, 310-244 Ügyintéző: Bertók Judit SZJ 193. Adósz: 15440196-2-13 Hivatk.sz.: Szlasz.:

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap EMMI kultúráért felelős miniszter Nemzeti Kulturális

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ KÖPÖCZI RÓZSA MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ, A SZENT ISTVÁN KIRÁLY ALAPÍTVÁNY ÜGYVEZETŐ ELNÖKE

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ KÖPÖCZI RÓZSA MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ, A SZENT ISTVÁN KIRÁLY ALAPÍTVÁNY ÜGYVEZETŐ ELNÖKE SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ KÖPÖCZI RÓZSA MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ, A SZENT ISTVÁN KIRÁLY ALAPÍTVÁNY ÜGYVEZETŐ ELNÖKE Személyi adatok: Születési hely: Budapest Születési idő: 1955. Szeptember 22. Anyja neve: Dékány Róza

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. A munkatervben meghatározott feladatok ellátása 2009. október 1-étől két részre oszlik. Az IH által megadott munkaterv

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

A 1973-86 között feltárt velemi kerámia anyag és a vaskeresztesi I-II. tumulus fém tárgyain elvégzett állagmegóvási feladatok szakmai beszámolója

A 1973-86 között feltárt velemi kerámia anyag és a vaskeresztesi I-II. tumulus fém tárgyain elvégzett állagmegóvási feladatok szakmai beszámolója Beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap, Közgyűjtemények Kollégiuma 3560 kódszámú A Savaria Múzeum Őskori Gyűjteménye két legkiemelkedőbb leletegyüttesének preventív állagvédelme című pályázatához Azonosító:

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

-1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4

-1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2010. Beszámolási időszak: 2010. január 01. - 2010. december 31.

Részletesebben

1. melléklet a VMJVÖ Közjóléti Bizottságának 113/2013. (IX. 2.) a Lackó Dezső Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról határozathoz

1. melléklet a VMJVÖ Közjóléti Bizottságának 113/2013. (IX. 2.) a Lackó Dezső Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról határozathoz 1. melléklet a VMJVÖ Közjóléti Bizottságának 113/2013. (IX. 2.) a Lackó Dezső Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról határozathoz A LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) Régészeti bevezető 3: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

2900 Komá rom, Keleme n L. u. 22. Tel./Fax: (36)34 344-697, mobil 06 20 619 1102; emese@ja mk.hu

2900 Komá rom, Keleme n L. u. 22. Tel./Fax: (36)34 344-697, mobil 06 20 619 1102; emese@ja mk.hu KOMÁROMI Klapka György Múzeum 2900 Komá rom, Keleme n L. u. 22. Tel./Fax: (36)34 344-697, mobil 06 20 619 1102; emese@ja mk.hu Ikt. szám: 6/2014 Tárgy: Szakmai beszámoló a 3506/01895 számú pályázat elszámolásához

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Múzeumok éjszakájához kapcsolódó programcsomag megvalósítása a Mátra Múzeumban. Pályázati azonosító: 3507/00147

Szakmai beszámoló. Múzeumok éjszakájához kapcsolódó programcsomag megvalósítása a Mátra Múzeumban. Pályázati azonosító: 3507/00147 Szakmai beszámoló Múzeumok éjszakájához kapcsolódó programcsomag megvalósítása a Mátra Múzeumban Pályázati azonosító: 3507/00147 Esemény helye: Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma, Gyöngyös

Részletesebben

A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja

A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja Minden jog fenntartva. 2009 Koller Galéria Győjteményfelmérés (Példa István gyüjteménye) Az alábbiakban egy 23 mőtárgyból

Részletesebben

Együttműködési lehetőségek a Rippl-Rónai Múzeum és a Kaposvári Egyetem PFK Felnőttképzési Tanszéke között

Együttműködési lehetőségek a Rippl-Rónai Múzeum és a Kaposvári Egyetem PFK Felnőttképzési Tanszéke között Együttműködési lehetőségek a Rippl-Rónai Múzeum és a Kaposvári Egyetem PFK Felnőttképzési Tanszéke között Múzeum és felsőoktatás Az oktatás a felsőoktatásban ok és ok (gyakorlati órák) keretében általában

Részletesebben

RAJZ- ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ- ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ- ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KERÜLETI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2014/2015-ös TANÉVRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BENKŐ CSILLA KERÜLETI MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ I. A munkaközösség helyzetének elemzése - a munkaközösség tagjai

Részletesebben

Találkozzunk a könyvtárban!

Találkozzunk a könyvtárban! Találkozzunk a könyvtárban! Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-19. A Berzsenyi Dániel Könyvtár megvalósult programjai Életkortól és lakóhelytől függetlenül, minden korcsoport számára állítottunk

Részletesebben

Ráfordított munka mennyisége (óra) Ráfordított költség (Ft)

Ráfordított munka mennyisége (óra) Ráfordított költség (Ft) Összesítő táblázat Szakfeladat megnevezése PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK (856020) KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜLI MÉRÉSEK EGYÉNI,

Részletesebben

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség)

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség) A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei Múzeumok - tegnap Műgyűjtés, műélvezet Tudományos kutatás, gyűjtés Tudományos feldolgozás Raktározás Bemutatás Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Gyűjtés

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 1/2. rész

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

MODEM ÉS BALTAZÁR DEZSŐ TÉR. 16.30 o Kirakat Art Tárlatvezetése a Modemben berendezett Kirakat Tárlat előtt,

MODEM ÉS BALTAZÁR DEZSŐ TÉR. 16.30 o Kirakat Art Tárlatvezetése a Modemben berendezett Kirakat Tárlat előtt, Múzeumok Éjszakája 2015. június 20. MODEM ÉS BALTAZÁR DEZSŐ TÉR 16.30 o Kirakat Art Tárlatvezetése a Modemben berendezett Kirakat Tárlat előtt, utána indulás a város vmely kirakatában elhelyezett művekhez

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Szakmai beszámoló Hogyan (ne) bánjunk (el) gyűjteményünkkel Gyakorlati tanácsok a műtárgyak állapotának megőrzésére (Állományvédelmi továbbképzés)

Szakmai beszámoló Hogyan (ne) bánjunk (el) gyűjteményünkkel Gyakorlati tanácsok a műtárgyak állapotának megőrzésére (Állományvédelmi továbbképzés) Szakmai beszámoló Hogyan (ne) bánjunk (el) gyűjteményünkkel Gyakorlati tanácsok a műtárgyak állapotának megőrzésére (Állományvédelmi továbbképzés) A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és

Részletesebben