CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése"

Átírás

1 CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma által kiírt pályázatra NCA-ÖNSZ-07-A-P-0319 Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület 2008

2

3 Tartalom BEVEZETŐ 1. MÚLT A MOZAIK DARABKÁI JELEN A HÁLÓ ÖSSZEÁLL JÖVŐ A CIVILÉSZ KIVETI HÁLÓJÁT EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEK A HÁLÓ SZEMEI 55. ZÁRSZÓ 56.

4 Bevezető CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Kiadvány Felelős kiadó Kis Varga István Szerkesztette és tördelte: Infopiac Bt.6300Kalocsa Zöldfa utca 24. Összeállította: Zalay Dóra Csenrgeri Emilné Kis Varga István, Pécs 2008 Kiadja: Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület 7629 Pécs, Komlói út Megjelenik egy alkalommal az NCA- ÖNSZ-07-A-P-0319 Nemzeti Civil Alap pályázat támogatásával A lap tartalma kizárólag a kiadó beleegyezésével használható fel más kiadványokban.

5 március 5-én indult útjára Párbeszéd címmel Pécs Keleti Városrész közéleti szolgáltató ingyenes hetilapja. A lapgazda a Pécsi Origó KFT, szerkesztő bizottsági tagjai: Traj Ferenc, Nádai Imre, Dr. Takács József, Dr. Koltai Dénes, Gyura Barbara, Andirkó Sándor voltak. Az újságban megjelent írások a napi aktuális ünnepeket és a helyi aktualitásokat egyaránt követték. Helyi érdekeltségű, a környezetük iránt felelősséget vállaló emberek írták meg véleményüket, vagy épp rovatot vezetve rendszeresen hallatták hangjukat. Az újságban megjelent kultúra, honismeret, oktatás, szociális téma, valamint a politikai vezetés és ellenzék egyaránt helyt kapott az újság oldalain. Egészségügy, sport, közlekedésbiztonság témákban szintén sok írás jelent meg rendszeresen, s végül, de nem utolsó sorban mindig szóhoz jutott olyan helyi lakos, aki életével, munkásságával mintaként szolgál a helyi közügyekben. A vidám fejtörők, levelező rovatok biztosították a személyes érdekeltséget minden mecsekszabolcsi lakos számára. Az utolsó, rendszeresen megjelenő lapszám június 17-én jelent meg. Ezután alkalmi megjelenéssel jelentkezett a lap.

6 1999 Első Pécsi Teleház megalakulása az Origó-Házban. Ezzel új lehetőségek nyíltak meg a gazdaságfejlesztésben, szociális területen, az üzleti életben, valamint a közszolgáltatásokban és ezek révén a fenntarthatóság stabilizálásában. A települési kisközösségek életesélyeinek javítása az információs társadalom körülményei között és annak lehetőségei felhasználásával. Ez év végén megalakult a Dél- Dunántúli Teleház Régió Szövetség. Együttműködési megállapodás a VOSZ és a PTE között a régió szakmai feladatainak hatékonyabb ellátása, a vállalkozói szféra és az egyetemi oktatók tartós szakmai kapcsolatának kiépítése érdekében. Térségi Fogyasztóvédelmi Klubok Első Országos Találkozóján egyesületünk képviseltette magát Kis Varga István által. Dr Tóth József, a PTE rektora felkérte Kis Varga Istvánt, egyesületünk elnökét, hogy az Egyetem által a társadalmi környezettel való szorosabb együttműködés kialakítása és fenntartása céljából felállított Társadalmi Szenátus testületi munkájában vegyen részt. Október 9-én 32 szervezet részvételével megalakult a Pécsi Civil Szervezetek Kerekasztala. Mérföldkő a civil szektor együttműködésében, fenntartható fejlődésében az egymással való együttműködés. HÍD- Európáért Nemzetiségi Civil Egyeztető Fórum (ENCEF) megalapítása Kis Varga István nevéhez fűződik. A Szervezet híd szerepet tölt be a nemzetiségi civil szervezetek és közösségek között, képviseli érdekeiket, előmozdítja a nemzetközi kapcsolatok kiépítését. Együttműködési Megállapodás Pécs város, Pécs-Vasas, Pécs-Somogy, Pécs- Hird, Pécs-Szabolcs és Hosszúhetény települések között Szövetség formájában a települések és térségük környezet- és természetvédelmének, a lakosság egészségvédelmének érdekében. Környezetvédelmi témában Szövetség jött létre Béta-Akna Hulladék Akkumulátor feldolgozó üzem környezetkárosító hatásai ellen. Augusztus 8-án került megrendezésre a Pécsi Kupa VIII. szakasz - Origó Autóház Kerékpárverseny. A táv 47km volt Pécs-Hird-Hosszúhetény-Zobáktető-Komló- Magyarszék-Mánfa-Árpádtető érintésével.

7 ben az egyesület vezetője akkor még magánemberként jutott el arra az elgondolásra, hogy a környezet kultúra, oktatás, kisebbségi ügyek kezelése a térségi közösségfejlesztés sarkalatos pontja és megoldás egyesület létrehozása, mely támogatja fenti törekvéseket. Ezeknek a kezelésére jött létre 2000-ben a Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület, ezen belül az Öntevékeny Keleti Városrész Mozgalom (ÖKV). Egyesületünk együttműködést alakított ki a Társadalmi Unió civil szervezetek országos tömörülésével. A tagszervezetek által képviselt társadalmi rétegeket és csoportokat, a társadalom sorsát érintő ügyekben közös állásfoglalás kialakítására törekszik és azt képviseli. Kiemelt célja az európai értelemben vett demokratikus polgárság kialakulásának előmozdítása és ezen belül az egyik legfontosabb állampolgári jognak tekintett fogyasztóvédelem megerősítése, társadalmasítása, különösen a fogyasztóvédelemre oktatás, képzés. A fogyasztóvédelem egyfajta demokrácia program. A kapcsolat eredményeként két napos Fogyasztóvédelmi Akadémia került megrendezésre novemberben. Városrészi Teleház Program célja a lakosság széles rétegeinek bevonása az állami feladatokat meghaladó humán, szociális, kulturális és gazdasági tevékenységbe, ezzel is előmozdítva az önkormányzati, civil szervezetek és a lakosság együttműködését. Dr. Mikes Éva Politikai Államtitkár Asszony az Első Pécsi Teleház működése kapcsán támogatásáról biztosította Egyesületünket. Március 6-án az Egyesület belépett a Teleházak Üzleti Klubjába, mivel is a Tele Üzlet Felhívás által megfogalmazott célokat és kötelezettségeket vállalta. Megalakult a Csák Oroszlánja Hagyományőrző Csoportunk és megrendezte a Mecsek és Környékének Kultúrtörténeti Értékei c. konferenciát, melyen helyi hagyományokkal foglalkozó előadások szerepeltek. A keleti városrész közbiztonságának javítása érdekében az Egyesület megrendezte a Polgári Közbiztonsági Akadémiát, melyen a rendőrség szakértői tartottak közbiztonsággal kapcsolatos előadásokat a lakosságnak. Júniusban jószolgálati csoportunk a lakosság bevonásával a Vöröskereszt szervezésében Önkéntes véradó napot szervezett.

8 2001 Dr Pálinkás József oktatási miniszter felkérte Kis Varga Istvánt, mint a VOSZ elnökét, hogy az újonnan felállított Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájában állandó tagként vegyen részt. A Mecsek és Vidékének kultúrtörténeti értékei c. konferencia 2. alkalommal került megrendezésre az Origó-Házban. Március 15-e megünneplése alkalmából az Egyesület udvarában kopjafa került felavatásra, melyet Bóka András Református Esperes áldott meg. Honismereti csoportunk rendszeresen rendezte meg megemlékezéseit a nevezetes ünnepeinken, így augusztus 20-án Szent István Király 1100 éves évfordulója sem maradt ki az ünnepeink sorából. Október 23-án ünnepi megemlékezést tartottunk az 56-os Forradalomról az Origó- Ház ez alkalommal felavatott Nemzeti Emlékparkjában, melyet rövid, Kossuth személyiségéről szóló előadás követett Faltysné Ujvári Anna előadásában. Ezzel egyidőben Helytörténeti Múzeumunkban megnyílt Kossuth-tal a XIX. Században című kiállításunk. Júniusban Egyesületünk felvételt nyert a Magyar Teleház Szövetség rendes tagjainak sorába. Júniusban gyógynövénygyűjtő túrát szerveztünk a természetgyógyászat iránt érdeklődő lakosok számára, szakember irányításával, tanácsadásával. Ezt követte novemberben kellemes őszi túránk, helyi lakosok kis csoportjával, megismerni a környék természeti szépségeit, s ápolni az egymás közötti kapcsolatokat, barátságainkat. December közepén Karácsonyváró ünnepélyt tartottunk a helyi lakosoknak, első sorban a gyerekeknek.

9 2002 Év elején az Origó-Házban tartott a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) a Széchenyi Kártyáról tájékoztatást nyújtó Vállalkozói Fórumot, melyen 45 fő vállalkozó vett részt. Kupa Mihály is jelen volt meghívott vendégként. Ismerjük meg az e- kormányzatot címmel szervezett rendezvényt a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság az Origó-Házban, melyen a Hivatal eddigi eredményeinek ismertetése volt a cél, különös tekintettel az elektronikus aláírásról szóló törvény gyakorlati megvalósítására. Márciusban 50 fő meghívottal Nőnapi ünnepséget tartottunk. A meghívottak szórakoztatásáról N. Szabó Sándor gondoskodott. Egyesületünk, elnöke révén szoros kapcsolatban áll a Pán Európai Unióval. Ez év márciusában az Origó-Ház vendége volt Emeritus Prof. Dr. Pungor Ernő akadémikus, exminiszter, aki a Lenau Házban tartott előadást. Hagyományőrző csoportunk ebben az évben is szorgosan munkálkodott. Múltidéző Tábort szervezett, neves ünnepekkor megemlékezéseket tartott, s Vadon Kupa Íjász versenyt, valamint Pásztorjátékot szervezett. Környezetvédő csoportunk Mecseki Barangolás programunk keretében tett rendszeres túrát a Mecsek oldalában, megismertetve a hely szépségeivel a résztvevőket.

10 2003 A Civil Együttműködési Program (CEP) elindításának célja a kormányzat és a civil társadalom közötti kapcsolatok egyenrangú, partneri alapon történő rendezése volt. Négy munkacsoport felállítására került sor, melyek jogi és pénzügyi kérdésekkel, valamint az országos civil érdekképviselet kialakításának és a kormányzati-civil együttműködési megállapodás előkészítésével foglalkoztak. Az Origó-Ház Egyesület jelezte kapcsolódási szándékát a programhoz, melynek fontos fejleménye volt a kormányzat civil stratégiája, valamint a Nemzeti Civil Alapprogram törvénytervezetének elkészítése. Áprilisban került sor a Tavaszi nagytakarításra, melynek során a Fehérhegyi kiserdő a Meszesi Környezetvédő és Szépítő Egyesülettel összefogásban, a Csokonai Vitéz Mihály Iskola pedig az iskolával és annak tagintézményeivel lett megtisztítva. Környezetvédő csoportunk a Madarak és fák napja alkalmából szervezett programot a környék gyermekeinek. A Csák Oroszlánja Hagyományőrző Csoport társrendezője volt egy addig példátlan megyei összefogás eredményeként létrejött Szabolcs Napi játék szervezésének és lebonyolításának. A Mecsekszabolcs születése c. történelmi dráma- és hadijáték forgatókönyvének megírása a csoport vezetőjének, ifj. Lebedy János nevéhez főződik. Nyáron történelmi hagyományőrző hadi tábor szervezésével 30 gyerek hasznos és vidám nyaralását tettük lehetővé. Ezen kívül több, gyermekeknek szóló programot szerveztünk sport, játszóház, kézműves programok. A Magyarország az én hazám Népdalénekeskör rendszeresen tartotta foglalkozásit Egyesületünkben, majd kibővültünk a Nyugdíjas csoporttal, kik szintén nálunk tartották összejöveteleiket, próbáikat, szabadidős programjaikat. Március 15-ét és augusztus 20-át Helytörténeti Csoportunk által szervezett kis műsorral tettük színesebbé a hozzánk ellátogató helyi lakosok számára. Rendszeresen kerültek megszervezésre játszóházi, kézműves és sport programok, valamint nagycsaládos találkozók. Karitatív csoportunk rendszeresen szervezett gyűjtéseket, év bégén pedig jótékonysági bált rendezett.

11 2004 Jelentkezés az Istenkuti Közösségért Egyesület Szomszédságban nevű térségi közösségfejlesztő (képzési és hálózatépítési) programra. Januárban megtörtént az ÖKV munkacsoportjainak felállítása a következő témák szerinti csoportosításban: 1. oktatás, kultúra, 2. szociális- és foglalkoztatáspolitika, 3. gazdaság- kereskedelem és területfejlesztés, 4. közösségek- kisebbségek, egyház és közélet, 5. közbiztonság, 6. közlekedés, infrastruktúra, 7. környezetvédelem, 8. egészségügy, 9. kommunikáció, sajtó, internet, 10. sport, ifjúság. Közös munkával a csoportok tagjai megtárgyalták a települést érintő főbb problémákat, és megoldásukra stratégiát dolgoztak ki közösen, melyben mindenki a maga által vállalt rész elvégzésével igyekezett segítséget nyújtani. Az év első felében elsősorban szakmai csoportjaink programjai zajlottak előadások, fórumok formájában, szinte minden héten. Ezeken nagy hangsúlyt kapott a keleti városrész fejlődésének lehetősége, az itt élő emberek életkörülményeinek javítása. Egyesületünk kapcsolódott az Önkormányzat segítségével beindult ISPA Programhoz, felvállalva a lakosság többszöri szórólapozását, tájékoztatását, a kivitelezéssel kapcsolatos problémák tisztázását, megbeszélését, a szándéknyilatkozatok begyűjtését. Mivel működésünkben nagy hangsúlyt kap a környezetvédelem, a város által megcélzott Ökováros, ökorégió programhoz kapcsolódva fórumaink zöme a környezeti neveléssel, tájsebészettel, bányarekultivációval, szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkozott. A téma népszerűsítésére neves szakembereket hívtunk meg előadónak (pl. Papp Béla, Herbert Tamás, Pintér Tibor ) Áprilisban a Lépjünk tiszta Magyarországgal az Európai Unióba című, Környezetvédelmi Minisztérium felhívására kezdeményezett takarítási akcióhoz csatlakoztunk. Több környékbeli település csatlakozásával és 200 fő részvételével zajlott a sikeres akció. A partnerségszervezés más civil szervezetekkel egyre bővült. Találkozóink során megbeszéltük problémáinkat, s a tapasztalatcsere segített az aktuális problémák megoldásában. Pályázaton elnyertük az ORTT engedélyét frekvenciahasználatra, így a következő évtől megkezdetjük kisközösségi rádiónk működtetését. Novemberben megalakult hagyományőrző és sport jelleggel a Magor Íjász Kör. A Csák Oroszlánjai Hagyományőrző Csoport ez évi legnívósabb rendezvénye a Szent Mihály Nap volt, melynek keretében helytörténeti kiállítást is rendeztek. Mecsekszabolcs Kincsei névvel mini konferenciát szerveztek, majd hely- és bányatörténeti kiállítást nyitottak az Origó-Házban. A rendezvényhez kapcsolódva dobos- és íjásztalálkozót is tartottak, melyen vendég volt Sólyomfi Nagy Zoltán táltos, regös, tanító. BMMK-tól 1 fő foglalkoztatása.

12 2005 Csák Oroszlánja Hagyományőrző Csoportunk igen gazdag programsorozattal tette színessé a 2005-ös évet. Rendszeres meghívásoknak eleget téve a környékbeli falvakban tartottak középkori viselet és fegyverbemutatókat, rendhagyó történelemórákat, íjász bemutatókat. Júniusban részt vettek a Siklós III. Hagyományőrző Nyári Táborban. Csapatunk mellett közel 40 fő részvételével zajlott le a program. A táborban vendég előadók is voltak, akik az elméleti ismereteken túl a közösségfejlesztés ügyében is helytálltak. Júliusban Forum Pannonicum időutazás a római kori Pannoniába címmel napközis-tábort szerveztek. Nemzeti ünnepeink alkalmából továbbra is szervezte a megemlékezéseket. Párbeszéd c. helyi újságunk ez évtől ismét megjelent, hírt adva a helyi aktualitással bíró rendezvényeknek, eseményeknek. Munkálkodásaink kiteljesedése képpen nemzeti ünnepeink megemlékezése hagyományt teremtett. Fogyasztóvédelmi témában működő Társadalmi Unió ismertté vált a lakosság számára, s Pán Európai kapcsolataink révén is több rendezvényt szervezhettünk. A már előző években szervezett Véradó napon felbuzdulva tovább folytattuk annak szervezését, a Vöröskereszt és a Véradó Állomás segítségével. Környezetvédelmi csoportunk bekapcsolódott az ÁNTSZ által meghirdetett Parlagfű mentesítési akcióba, s a pályázaton nyert gépekkel, a lakossággal együttműködve vettük fel a harcot az átkos gaz ellen. A Misina Egyesülettel közös szervezésben tartottuk meg a Föld Napja nevű rendezvényünket. Mecseki Karsztkutató Csoportunk a Spirál-barlang feltárásában vette ki részét. Létrarendszert építve a barlangba, segítette a feltárási munkálatokat.

13 2006 Csoportjaink munkája egyre inkább kezdi felölteni azt az arculatot, ami átfogó képet adva teljesíti ki segítő tevékenységünket az Öntevékeny Keleti Városrész fejlesztése érdekében. Futás a Parlagfűmentes Magyarországért névvel. rendezett egészségnevelésikörnyezetvédelmi programot, melyhez Egyesületünk is kapcsolódott. A Zöld Pont Civil Tájékoztató Iroda előkészítési munkálatai megkezdődtek. A témát vezető munkatársunk Zöld Pont koordinátori oktatásban vett részt. A témát érintő civil fórumokat szervezett egyesületünk. Júliusban Fórum Pannonicum névvel hagyományőrző tábort szervezett Csák Oroszlánja csoportunk, s továbbra is rendszeresen tettek eleget a rendhagyó történelem órák tartására tett felkéréseknek. Mátyás Király Általános Iskola meghívására a Mátyás és kora c. iskolai rendezvényen vettek részt.

14 2007 Ebben az évben több Együttműködési Megállapodást kötött az Origó-Ház. Egyiket a PTE Közgazdaságtudományi Kar, Karrier Irodával hallgatói tapasztalatszerzési lehetőség kialakítására, másikat a PTE Rektori Hivatal Központi Hallgatói Szolgáltató Irodájával, szintén hallgatói tapasztalatszerzés, munkavállalás és pályázati együttműködés keretében. Harmadik megállapodását a Pécsi Rendőrkapitánysággal kötötte az Egyesület Mecsekszabolcs település közbiztonságának javítása érdekében. Ez év novemberében Új utakon Közbiztonsági Road Show, komplex biztonságkezelési program lebonyolítására került sor, melybe több helybeli iskola is bekapcsolódott. Októberben elindult a Mentor Program, melynek résztvevői a Budai Városkapu Iskolaközpont, az Origó-Ház Egyesület és a kijelölt mentor tanárok voltak. A program célja a hátrányos helyzetű, nehézségekkel küzdő gyerekek patronálása. Szeptemberben a Barátok Verslista Dél-Dunántúli találkozó lebonyolítására került sor az Origó-Házban. Ez egy 7 éve működő internetes amatőr irodalmi társaság. Kulturális programjaink a Fullextra.hu független kulturális, művészeti portál alkotóinak vendégül látásával folytatódtak. A több éve működő társaság internetes portálja révén megjelenési felületet biztosít a keleti városrész legnépszerűbb amatőr művészei számára. Május 2-án a Pécs-Baranyai Origó-Ház Zöld Pont Iroda avatására került sor. Július Szabolcs Napok rendezvény, mely hagyományőrző csoportok vetélkedőn 12 csapat mérte össze tudását, bátorságát, kitartását. Szervező partner a Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Íjász és Lovasíjász Egyesület volt. Ősszel az Öntevékeny Keleti Városrész mozgalom környezetvédelmi csoportjának kezdeményezésére megrendezték a Takarítás Napját, melyen a környéket tisztították meg a szeméttől, sőt a veszélyes hulladékot is elszállították. Október 23-án versekkel és történetekkel emlékeztek meg a hősi halált halt mártírokról. Szeptember 29-én Mecsekszabolcsi Beszélgetések néven környezet-kultúrahagyomány-kapcsolatok témák köré csoportosítva előadássorozat-párbeszéd került megrendezésre, melyen Mecsekszabolcs díszpolgárai, vendégeink és barátaink vettek részt. Díszpolgári oklevelet kaptak azok a mecsekszabolcsi lakosok, akik életük során példamutató, közösségükért aktívan tevékenykedő közösségi munkát végeztek.

15 2008 Február 21. Együttműködési Megállapodás a PVV Zrt. És Az Origó- Ház között egy Üzemelési és Fejlesztési Pont működtetésére, mely segítségével egy folyamatos on-line kapcsolati rendszer kiépítésén keresztül a lakossági megkeresések esetén tartalmában és mechanizmusában egyaránt megbízható tájékoztatás és információ áramoltatás válik biztosítottá. Márciusban útjára indítottuk a Közbiztonsági Akadémia c. előadássorozatot a Közbiztonsági Alapítvány segítségével. Környezetvédelemmel foglalkozó munkatársunk részt vett a Zöld Pont Konferencián, melyről sok új információval tért haza. A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezet is megtartotta év eleji képzését, melyen szintén ott volt képviselőnk. Részt vettünk az ÁNTSZ szervezte Parlagfű mentesítő Fórumon, ahol az előadók hasznos és aktuális tanácsokkal látták el a résztvevő szervezetek képviselőit. Az év folyamán az ÖNSZ fórumok is megrendezésre kerültek (Pécsett és Kalocsán), mely az igényeknek megfelelően alakult, így biztosítva a fenntarthatóságot. Áprilisban az ÖNSZ Fórum következő helyszíne Pénzesgyőr volt, ahol a program kiegészült a helyi aktuális környezetvédelmi problémák és megoldásaik értékelésével. Ez jó alkalmat teremtett a két régió közötti gyakorlati együttműködésre, mikor is beleláthattunk egymás munkájába, leszűrve a számunkra értékes tapasztalatokat. Pályázatot nyújtottunk be munkánk folytatásához. Pécs Városához beadtuk Szociális Városrehabilitációs pályázati anyagunkat, kiemelten Pécs Öntevékeny Keleti Városész oktatási és humán fejlesztési területére. Az Amerikában élő Charles Simonyi alapítványt hozott létre Magyarországi üzleti szféra fejlesztésére. A Pécs-Baranyai Origó-Ház Népfőiskola benyújtott egy városrészi szolgáltatóit összefogó fejlesztési tervezetet, mellyel elnyerte a bírálók érdeklődését, s ez év májusában fogadjuk az amerikai diákok látogatását egy program megbeszélésre. Májusban alapító tagként részt vettünk a Pécs Közművelődési Tanács megalakulásában. Hét civil szervezettel együtt alakult meg a Tanács, melynek munkája három éven keresztül a város kulturális programjainak szervezésében, véleményezésében való részvétel. Programjainkkal szeretnénk kapcsolódni az EKF programokhoz, ezért az év első felében intenzív tárgyalásba kezdtünk az EKF Iroda vezetőségével, ami jelenleg is folyamatban van. Népfőiskolánk szervezésében megalakult a SZ.E.M. Mozgalom és a Hegyőrség. Kulturális téren hatalmas előrelépést tettünk: CINKE (Civilek Nevezetes Kulturális Eseményei) néven pedig rendszeres irodalmi estek, kiállítások kerülnek megrendezésre.

16 CIVILÉSZ NCA-ÖNSZ-07 A Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület Civil Zöld-Pont Tájékoztató Irodájának és az S.O.S. Ifjúsági Információs Egyesületnek a kezdeményezésére indult el a munkakapcsolat, mely szakmai együttműködés kialakítása a Zöldszem Egyesülettel, civil zöldszervezetekkel, a Környezetvédelmi Felügyelettel, KÖVIZIG-el, és a Hatóságokkal a lakosság szolgálatának érdekében. A program célja Baranya, Somogy és Bács-Kiskun megyében a külső Zöld Pont Információs Irodát működtető szervezetek hálózatos együttműködésének kialakítása. A Nemzeti Civil Alap által kiírt Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése c. nyertes pályázat útjára indított egy olyan, civil szervezetek közti mintaértékű együttműködést, amely bebizonyította, hogy a környezeti igényekhez alkalmazkodva a civil szervezetek aktívan, hatékonyan képesek az együttműködésre a kitűzött céljuk elérése érdekében. A program elemei: - Tréning-kerekasztal beszélgetés (moderátor segítségével) A program fontos kommunikációs része, melyeken párbeszéd formájában a résztvevő szervezetek erősíthetik személyes kapcsolataikat, s az információáramlás is hatékonyabbá válhat.

17 - Kiadvány Összegzi a fórum sorozatot, s a megbeszéléseken elhangzottakat A képzési program témakörei: 1. Civil hálózatfejlesztési lehetőségek - Az erőforrások és a korlátok számbavétele, a tervezés lépcsői, akadályok, megvalósíthatósági terv készítése. 2. Önismereti modul - Önismeret és önkontroll, személyiségünk rejtett erői, az I.Q. és E.Q. összefüggései, érzelmi intelligenciánk, szembesülések és döntések. 3. Kapcsolatépítési képességek fejlesztése Kapcsolatépítés, velem vagy ellenem, az időkezelés technikái, konfliktuskezelési technikák, konfliktusvállalás vagy - elkerülés, asszertivitás. 4. Problémamegoldó technikák fejlesztése vezetés, vezérlés és segítés, problémamegoldó technikák, célok és eredmények, helyzetértékelés, hatékonyság-növelés. 5. Csapatépítési modul - A hatékonyan együttműködő csoport, a csapat-ember, a csapatmunka, csapattag-típusok, hálózati működések, fenntarthatóság. 6. Széllel szemben konferencia társszervezése A hálózatépítés módszertana a célok alapján került megtervezésre. A résztvevők pszichológiai, pedagógiai és kommunikációs ismereteket sajátíthattak el, mert a civil szervezetek képviselőinél a bizalom, a következetesség és a hitelesség nem választási lehetőség, hanem felelősségteljes kötelesség mások érdekében. A legmodernebb közösség- és személyiségfejlesztési módszerek segítségével igyekeztünk ráébreszteni a különböző civil szervezetekben dolgozókat eddig csak látensen meglévő lehetőségeikre, egyúttal azokra a veszélyekre, amelyek akadályozzák fejlődésüket és együttműködésüket.

18 Eredmények: - Megalakult a CIVILÉSZ (Civil Érdekvédelmi Szövetség) - Munkakapcsolat kialakulása: lehetőséget nyújt a civil szervezetek rugalmasságának és a hatóság szakmai tudásának az ötvözésére, a civil szervezetek közötti hálózati együttműködés kialakulására és nem utolsó sorban a személyes kapcsolatok mélyítésére. - Lehetőséget nyújt új ismeretek szerzésére, a saját vélemény megfogalmazására és ütköztetésére, erősítve a résztvevők személyes kompetenciáját is. - Öt szakmai terület felállítása történt meg(környezetvédelem, közbiztonság, kultúra, jószolgálat és egészséges életmód), így minden szervezet az általa képviselt célkitűzésének megfelelően kapcsolódhat a munkához. - Közös problémamegoldással, folyamatos kommunikációval kapcsolódási pontokat keres a hatóságokkal, a civil szervezetekkel, a zöld szervezetekkel és a lakossággal. - Kiadvány: A munka során szerzett tapasztalatok, konklúziók leírása nagymértékben nyújthat segítséget más civil szervezetek munkáját. - Weblap indításának igénye született meg a záró találkozó alkalmával, aminek szerkesztési munkálatai már meg is kezdődtek. Így egyazon weboldalon mindenki megjelenéshez jut, ezáltal az információáramlás is gyorsul és hatékonyabbá vélik. - A fórumokhoz folyamatos lehetőség nyílik a csatlakozásra a civil és zöldszervezetek részéről.

19 - A folyamatosság és a fenntarthatóság jegyében közös gondolkodás újabb források feltárásán, a közös programok megvalósítása érdekében. - A keleti városrész civil közösségére gyakorolt hatás jelentős, egyrészt, mert a civil szervezetek egysége jelentősebb erőt képvisel, másrészt pedig kiegészülve egymás előnyeivel, saját tevékenységük, munkájuk hatékonyabbá válik.

20 A program helyszínei: Pécs, Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület Kalocsa S.O.S. Ifjúsági Innovációs Egyesület Pécs, ÁNTSZ Pécs, Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület Pénzesgyőr Pangea Egyesület Pécs, Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület

21 ORIGÓ-HÁZ NÉPFŐISKOLA A Pécs-Baranyai Origó-ház Egyesület nyolc év munkájának eredményeként november 28- án életre hívta az Origó-Ház Népfőiskolát. Tanulmányok sora igazolja, hogy Pécs keleti városrészének több területen is felzárkóztatásra van szüksége. Ezt a fejlesztő folyamatot tudja elősegíteni egy innovatív népfőiskolai forma, mely felgyorsult világunk kihívásaira nyújt segítséget egyén és közösség számára egyaránt. Az Origó- Ház Népfőiskola a Pécs-Baranyai Origó-ház Egyesület kezdeményezésére meginduló civil innovációs programok kidolgozása révén aktív korszakába léphet. Az új szervezeti forma az Öntevékeny Keleti Városrész (ÖKV) közösség alakításának, művelődésének egyik legjelentősebb szolgáltatójává válhat, a nem formális felnőttoktatás megvalósítójaként az Európai Unió kompatibilis intézményi formáját képviselve, amely az élethosszig tartó tanulás perspektívájában, a hagyományos értelemben vett felnőttképzést és a közösségi művelődést egyaránt jelentheti. Hatása, kisugárzó ereje a népfőiskolai hagyományoknak megfelelően segítheti az egyén, a helyi társadalom, a városrész közösségének fejlődését, rugalmasan alkalmazkodva gyorsan változó világunkhoz. Az Origó-Ház Népfőiskola - hitvallása szerint - a helyi szintű változtatáshoz nyújt szakmai alapokon nyugvó segítséget. Híd szerepet tölthet be a városvezetés és az Öntevékeny Keleti Városrész között. Ez a példa mintaként szolgálhat más városok, régiók számára. Lehetőséget teremt olyan tartalmak átadására, amelyek segítséget nyújtanak a helyi lakosoknak abban, hogy Ők maguk foglalkozzanak életük megoldásával. Az oktatási rendszerből kimaradt embereknek lehetőséget nyújt a tanulásra, az információhoz való hozzájutásra. Mindezen elvek megvalósítása révén Pécs Öntevékeny Keleti városrészét olyan tanuló városrésszé kívánjuk alakítani, amely példaértékűvé válhat a Kulturális Főváros többi városrésze számára is, előre vetítve Pécs számára a Tanuló Városok rendszerébe való bekapcsolódás lehetőségét. Felépítettük az önmagáért és környezetéért aktív felelősséget vállaló egyénhez vezető utat, melynek stratégiai csomópontjai a következők: környezetvédelem, jószolgálat, közlekedés és közbiztonság, kultúra és egészséges életmód, valamint egy stratégiai csoport, mely a tervezést,

22 koordinálást és lebonyolítást végzi.a területek szakmaiságának biztosításában több szervezet is segítségünkre van, akikkel együttműködési megállapodást kötöttünk (Pécsi Rendőrkapitányság, Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelési Zrt., PTE Közgazdaság Tudományi Kar Karrier Iroda, valamint a PTE Rektori Hivatal Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda). Több szervezettel folyamatban vannak a tárgyalások és a megállapodások megkötései (PTE FEEK, Ifjúsági Központ, EKF, PTE) Az Egységben az erő elv alapján a Kéz a kézben a Jövőért Roma Közhasznú Egyesülettel és az EUROM Roma Közhasznú Egyesülettel együttműködésben a helyi roma lakosság számára programsorozatot szervezünk. Az Origó-Népfőiskola a kultúraközvetítés és ismeretátadás eszközeivel nyújthat segítséget identitásuk újra megtalálásában és hátrányos helyzetük leküzdésében. A népfőiskolai képzési rendszerben résztvevők már egészségesebb szemléletükkel, életmódjukkal mutathatnak példát az elkövetkező nemzedék számára. Az Origó-Népfőiskola témakörei: I. Környezetvédelem Az utóbbi években a világ biztatóan haladt előre a fenntartható fejlődés útján. Ám továbbra is tudatába vagyunk annak, hogy a globális környezet állapota nem javult. Sőt folyamatosan romlik, és különösen a hátrányos helyzetű települések számára nehéz feladat a fenntartható fejlődés útján haladni. Programjainkkal elő kívánjuk segíteni, hogy a környezetvédelem alapvető állami politikává váljon. Civil szervezetekkel együttműködve kívánjuk a helyi lakosság körében általánossá és elfogadottá tenni a környezetvédelmet, kialakítani az öko tudatos gondolkodást, ami továbblépve elősegítheti az öko városrész, öko város kialakulását. Zöld Kuckó Iskolák kihasználatlan kapacitásának hasznosítására terveztük a kialakítandó zöld kuckókat. Ezekben a kis helységekben meghitt környezetben zajlanak a foglalkozások gyermekek és felnőttek részére egyaránt. Célunk a környezeti nevelés, öko gondolkodású, a környezetükért felelősséget vállaló emberek nevelése játékos formában.

23 Zöld Pont Információs Iroda Feladata a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szervezeti keretein belül működő közönségszolgálati iroda feladatköre a korrekt, naprakész környezeti információk biztosítása, környezetvédelmet, természetvédelmet, vízügyet érintő szakmai ügyek intézése. Mindezt ügyfélbarát ügyintézés keretében. A lakossági panaszok, bejelentések megoldásának előkészítése, a területileg illetékes hatósághoz való továbbítás, valamint engedélyek igazolások kiadásában való segédkezés. Fő feladat még az ingyenes kiadványok, szakmai tájékoztatók lakossághoz való juttatása és a jogszabályok ismertetése. Cél a környezeti nevelés támogatása. Tiszta udvar, rendes ház Lakóhelyünk környezete nagyban befolyásolja hangulatunkat, településünk értékét. Ezt pozitívan befolyásolandó a Vöröskereszttel együttműködve ismét útjára kívánjuk bocsátani a Tiszta udvar, rendes ház mozgalmat. A helybeli lakosság érdekeltté tételével és egy egészséges, serkentő versenyszellem kialakításával szeretnénk pozitívan befolyásolni Pécs Öntevékeny Keleti Városrészének átértékelődését. Mecseki Karsztkutató Csoport A Mecseki Karsztkutató Csoport a Mecsek hegység területén végez feltáró kutatási tevékenységet a hegységben található, elsősorban a Vízfő forrás vízgyűjtő területéhez tartozó barlangokban. A munkák célja ezen objektumok feltárása, megismerése és dokumentálása, remény szerint esetleg egy új, nagyobb, a nagyközönség számára is látogathatóvá tehető barlangszakasz megtalálása érdekében.

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

1. Számviteli beszámoló: 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása: A beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként megtekinthető. 1.2. Könyvvizsgálat: Az alapítvány nem könyvvizsgálatra kötelezett 1.3.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. február 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. február 13-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 31/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. február 13-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi Idősügyi

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Zöld Suli, avagy a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban és általános iskolákban - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Készítette: Rácz Henriett Tünde marketingvezető BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 30.116/2014. Javaslat a PÁR-BESZÉD - Partnerségben Salgótarjánnal elnevezésű projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! a Siketek

Részletesebben

KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 PROJEKT A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja A KIS- PONGRÁC PROJEKT

KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 PROJEKT A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja A KIS- PONGRÁC PROJEKT A KIS- PONGRÁC PROJEKT Hogyan jutottunk el a Kis-Pongrác projekt megvalósításához? Urbact városfejlesztési hálózat RomaNet projekt Kőbánya Kis-Pongrác lakótelep Bihari út 8./c 3 CÉLOK: 1. A KIS-PONGRÁC

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO.: 1388-3/2007. Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására Összeállította: Tóth Józsefné vezető főtanácsos, esélyegyenlőségi referens Egyeztetve: Dr.

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Egyesület megnevezése: Életminőségért Alapítvány Egyesület címe: 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9 Adószám:18571705-2-10. Közhasznúsági jelentés 2011.

Egyesület megnevezése: Életminőségért Alapítvány Egyesület címe: 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9 Adószám:18571705-2-10. Közhasznúsági jelentés 2011. Egyesület megnevezése: Életminőségért Alapítvány Egyesület címe: 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9 Adószám:18571705-2-10 Közhasznúsági jelentés 1 Tartalom: 1. Számviteli beszámoló (eredmény kimutatás és mérleg)

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9.

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program Dr. Csányi Sándor 2005-ben magánvagyonából 1 milliárd forintos alaptőkével, létrehozta a Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítványt.

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOP-1.4.5-2012/1-2012-0008 ZÁRÓ KONFERENCIA PÉCS-TUDÁSKÖZPONT 2014. DECEMBER 11.

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOP-1.4.5-2012/1-2012-0008 ZÁRÓ KONFERENCIA PÉCS-TUDÁSKÖZPONT 2014. DECEMBER 11. PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOP-1.4.5-2012/1-2012-0008 ZÁRÓ KONFERENCIA PÉCS-TUDÁSKÖZPONT 2014. DECEMBER 11. és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás A alapfilozófiája; Szakképzéssel,

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag Lehetőségek kiaknázása, igényfelmérés Saját tulajdonú csarnok, megfelelő infrastruktúrával Utánpótlás

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA Tartalomjegyzék 1 A KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA CÉLJA... 3 2 A KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA CÉLRENDSZERE... 3 3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 7 4 KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK... 8 5 KOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2006 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület Rövid név: MABUHASZ KHE 2013. évi Közhasznúsági melléklet 1. A KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ADATAI Név: Mabuhasz Közhasznú Egyesület Székhely:

Részletesebben

Környezetvédő Egyesület Érd. www.avarosvedo.hu

Környezetvédő Egyesület Érd. www.avarosvedo.hu Környezetvédő Egyesület Érd www.avarosvedo.hu Küldetési nyilatkozat Az Érdi Környezetvédő Egyesület célja lakóhelyünk, Érd természeti, épített és kulturális értékeinek, megismerése, megismertetése, és

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. július 1 1. A Nap Klub Alapítvány munkaszervezete 1.1. A Nap Klub Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) munkaszervezete az elnök,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET működéséről A Segélyszervezettel kapcsolatos fontosabb adatok, információk Székhely 1055 Budapest, Alkotmány u. 12. Jogi forma egyesület Jelleg közhasznú Alakulás

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

2015. április 14. Budapest ISZEF Nemzetpolitikai munkacsoport ülése

2015. április 14. Budapest ISZEF Nemzetpolitikai munkacsoport ülése Garbai Ádám elnökségi tag beszámolója Eseménynaptár 2015. március 1. 2015. május 1. Időpont Helyszín Esemény 2015. március 6. Budapest HÖOK Elnökségi ülése 2015. március 6. Budapest HÖOK Választmányi ülése

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK. Név UDVAROS RENÁTA Cím 7400 KAPOSVÁR, DAMJANICH U. 8-10. Telefon 30/ 518-8747 Fax 82/ 477-079 E-mail udvarosrenata@freemail.

SZEMÉLYES ADATOK. Név UDVAROS RENÁTA Cím 7400 KAPOSVÁR, DAMJANICH U. 8-10. Telefon 30/ 518-8747 Fax 82/ 477-079 E-mail udvarosrenata@freemail. ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név UDVAROS RENÁTA Cím 7400 KAPOSVÁR, DAMJANICH U. 8-10. Telefon 30/ 518-8747 Fax 82/ 477-079 E-mail udvarosrenata@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1976. 08.

Részletesebben

Küldöttgyűlés határozata Társadalmi Unió 2013. november 25.

Küldöttgyűlés határozata Társadalmi Unió 2013. november 25. Küldöttgyűlés határozata Társadalmi Unió 2013. november 25. A Társadalmi Unió, 23 országos hatókörű civil szervezet együttműködésének szövetsége, regionális hatókörű fogyasztóvédelmi/közösségi klubok fenntartója,

Részletesebben

Komplex Telep Rehabilitáció Pécs, György-telep TÁMOP 5.3.6-11/1

Komplex Telep Rehabilitáció Pécs, György-telep TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex Telep Rehabilitáció Pécs, György-telep TÁMOP 5.3.6-11/1 Hol vagyunk? György-telep Pécs északi, észak-keleti végpontján helyezkedik el, a Szabolcsi szegregátum legmélyebb krízisterülete. Városrehabilitációs

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Tárgy: A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata

Részletesebben

Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása

Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0582 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Új horizont projekt A projekt összegző adatai: - A projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 1. -

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 1.) A Tisztségviselői Kabinet főbb feladatai a.) Általános feladatok: Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Bevezetés, ráhangolódás

Bevezetés, ráhangolódás Beszélgetés Csoport helye: Edelény létszáma összesen (fő): 20 időpontja: 2010.11.26. ebből férfiak száma (fő) 8 moderátor: Lepsényi Ildikó életkor év (átlag vagy tól-ig) 12-18 Bevezetés, ráhangolódás 1.

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Munkaterv 2013/2014-as tanév A Diákönkormányzat által szervezett programokról Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Nyíregyháza, 2013. augusztus 29. A 2013/2014-es tanév legfőbb célkitűzései

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

Hírlevél 3. szám. Az Ügyészségi eljárások elektronizálása című EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010. Tartalom. Köszöntő. Beszámoló a szerződéskötésről

Hírlevél 3. szám. Az Ügyészségi eljárások elektronizálása című EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010. Tartalom. Köszöntő. Beszámoló a szerződéskötésről Hírlevél 3. szám Tartalom Köszöntő Beszámoló a szerződéskötésről Egyéb információk a projektről 1. 2. 3. Bemutatkozik a Projektiroda 4. Kedves Olvasóink! Tisztelettel köszöntjük Önöket hírlevelünk 3. számának

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez - más szakterületek, ágazatok esetében és szakmaközi komplexitásban is megvalósítható- I. Célja: 1. Alakuljon helyi

Részletesebben

Az ifjúság helye és szerepe a Gersekaráti IKSZT-ben. IKSZT Szakmai műhely, Gersekarát, 2015.04.02.

Az ifjúság helye és szerepe a Gersekaráti IKSZT-ben. IKSZT Szakmai műhely, Gersekarát, 2015.04.02. Az ifjúság helye és szerepe a Gersekaráti IKSZT-ben IKSZT Szakmai műhely, Gersekarát, 2015.04.02. Előzmények 2000-től alkalmaz a helyi önkormányzat ifjúsági referenst az ifjúság összefogása 2001-2002 -

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány 1139 Budapest, Teve u. 9/c 3/15. Budapest, 2013. április 24. képviselő www.vitafutura.hu * info@vitafutura.hu * Tel.:

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

SZKSZF. egy felelősen gondolkodó városi közösség

SZKSZF. egy felelősen gondolkodó városi közösség SZKSZF egy felelősen gondolkodó városi közösség 1 KIK IS VAGYUNK? SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKEMBEREK ÁLTAL ALAPÍTOTT TÁRSADALMI SZERVEZET Alapítótag: 27 fő - vállalatok környezetvédelmi szakemberei

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben