CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése"

Átírás

1 CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma által kiírt pályázatra NCA-ÖNSZ-07-A-P-0319 Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület 2008

2

3 Tartalom BEVEZETŐ 1. MÚLT A MOZAIK DARABKÁI JELEN A HÁLÓ ÖSSZEÁLL JÖVŐ A CIVILÉSZ KIVETI HÁLÓJÁT EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEK A HÁLÓ SZEMEI 55. ZÁRSZÓ 56.

4 Bevezető CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Kiadvány Felelős kiadó Kis Varga István Szerkesztette és tördelte: Infopiac Bt.6300Kalocsa Zöldfa utca 24. Összeállította: Zalay Dóra Csenrgeri Emilné Kis Varga István, Pécs 2008 Kiadja: Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület 7629 Pécs, Komlói út Megjelenik egy alkalommal az NCA- ÖNSZ-07-A-P-0319 Nemzeti Civil Alap pályázat támogatásával A lap tartalma kizárólag a kiadó beleegyezésével használható fel más kiadványokban.

5 március 5-én indult útjára Párbeszéd címmel Pécs Keleti Városrész közéleti szolgáltató ingyenes hetilapja. A lapgazda a Pécsi Origó KFT, szerkesztő bizottsági tagjai: Traj Ferenc, Nádai Imre, Dr. Takács József, Dr. Koltai Dénes, Gyura Barbara, Andirkó Sándor voltak. Az újságban megjelent írások a napi aktuális ünnepeket és a helyi aktualitásokat egyaránt követték. Helyi érdekeltségű, a környezetük iránt felelősséget vállaló emberek írták meg véleményüket, vagy épp rovatot vezetve rendszeresen hallatták hangjukat. Az újságban megjelent kultúra, honismeret, oktatás, szociális téma, valamint a politikai vezetés és ellenzék egyaránt helyt kapott az újság oldalain. Egészségügy, sport, közlekedésbiztonság témákban szintén sok írás jelent meg rendszeresen, s végül, de nem utolsó sorban mindig szóhoz jutott olyan helyi lakos, aki életével, munkásságával mintaként szolgál a helyi közügyekben. A vidám fejtörők, levelező rovatok biztosították a személyes érdekeltséget minden mecsekszabolcsi lakos számára. Az utolsó, rendszeresen megjelenő lapszám június 17-én jelent meg. Ezután alkalmi megjelenéssel jelentkezett a lap.

6 1999 Első Pécsi Teleház megalakulása az Origó-Házban. Ezzel új lehetőségek nyíltak meg a gazdaságfejlesztésben, szociális területen, az üzleti életben, valamint a közszolgáltatásokban és ezek révén a fenntarthatóság stabilizálásában. A települési kisközösségek életesélyeinek javítása az információs társadalom körülményei között és annak lehetőségei felhasználásával. Ez év végén megalakult a Dél- Dunántúli Teleház Régió Szövetség. Együttműködési megállapodás a VOSZ és a PTE között a régió szakmai feladatainak hatékonyabb ellátása, a vállalkozói szféra és az egyetemi oktatók tartós szakmai kapcsolatának kiépítése érdekében. Térségi Fogyasztóvédelmi Klubok Első Országos Találkozóján egyesületünk képviseltette magát Kis Varga István által. Dr Tóth József, a PTE rektora felkérte Kis Varga Istvánt, egyesületünk elnökét, hogy az Egyetem által a társadalmi környezettel való szorosabb együttműködés kialakítása és fenntartása céljából felállított Társadalmi Szenátus testületi munkájában vegyen részt. Október 9-én 32 szervezet részvételével megalakult a Pécsi Civil Szervezetek Kerekasztala. Mérföldkő a civil szektor együttműködésében, fenntartható fejlődésében az egymással való együttműködés. HÍD- Európáért Nemzetiségi Civil Egyeztető Fórum (ENCEF) megalapítása Kis Varga István nevéhez fűződik. A Szervezet híd szerepet tölt be a nemzetiségi civil szervezetek és közösségek között, képviseli érdekeiket, előmozdítja a nemzetközi kapcsolatok kiépítését. Együttműködési Megállapodás Pécs város, Pécs-Vasas, Pécs-Somogy, Pécs- Hird, Pécs-Szabolcs és Hosszúhetény települések között Szövetség formájában a települések és térségük környezet- és természetvédelmének, a lakosság egészségvédelmének érdekében. Környezetvédelmi témában Szövetség jött létre Béta-Akna Hulladék Akkumulátor feldolgozó üzem környezetkárosító hatásai ellen. Augusztus 8-án került megrendezésre a Pécsi Kupa VIII. szakasz - Origó Autóház Kerékpárverseny. A táv 47km volt Pécs-Hird-Hosszúhetény-Zobáktető-Komló- Magyarszék-Mánfa-Árpádtető érintésével.

7 ben az egyesület vezetője akkor még magánemberként jutott el arra az elgondolásra, hogy a környezet kultúra, oktatás, kisebbségi ügyek kezelése a térségi közösségfejlesztés sarkalatos pontja és megoldás egyesület létrehozása, mely támogatja fenti törekvéseket. Ezeknek a kezelésére jött létre 2000-ben a Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület, ezen belül az Öntevékeny Keleti Városrész Mozgalom (ÖKV). Egyesületünk együttműködést alakított ki a Társadalmi Unió civil szervezetek országos tömörülésével. A tagszervezetek által képviselt társadalmi rétegeket és csoportokat, a társadalom sorsát érintő ügyekben közös állásfoglalás kialakítására törekszik és azt képviseli. Kiemelt célja az európai értelemben vett demokratikus polgárság kialakulásának előmozdítása és ezen belül az egyik legfontosabb állampolgári jognak tekintett fogyasztóvédelem megerősítése, társadalmasítása, különösen a fogyasztóvédelemre oktatás, képzés. A fogyasztóvédelem egyfajta demokrácia program. A kapcsolat eredményeként két napos Fogyasztóvédelmi Akadémia került megrendezésre novemberben. Városrészi Teleház Program célja a lakosság széles rétegeinek bevonása az állami feladatokat meghaladó humán, szociális, kulturális és gazdasági tevékenységbe, ezzel is előmozdítva az önkormányzati, civil szervezetek és a lakosság együttműködését. Dr. Mikes Éva Politikai Államtitkár Asszony az Első Pécsi Teleház működése kapcsán támogatásáról biztosította Egyesületünket. Március 6-án az Egyesület belépett a Teleházak Üzleti Klubjába, mivel is a Tele Üzlet Felhívás által megfogalmazott célokat és kötelezettségeket vállalta. Megalakult a Csák Oroszlánja Hagyományőrző Csoportunk és megrendezte a Mecsek és Környékének Kultúrtörténeti Értékei c. konferenciát, melyen helyi hagyományokkal foglalkozó előadások szerepeltek. A keleti városrész közbiztonságának javítása érdekében az Egyesület megrendezte a Polgári Közbiztonsági Akadémiát, melyen a rendőrség szakértői tartottak közbiztonsággal kapcsolatos előadásokat a lakosságnak. Júniusban jószolgálati csoportunk a lakosság bevonásával a Vöröskereszt szervezésében Önkéntes véradó napot szervezett.

8 2001 Dr Pálinkás József oktatási miniszter felkérte Kis Varga Istvánt, mint a VOSZ elnökét, hogy az újonnan felállított Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájában állandó tagként vegyen részt. A Mecsek és Vidékének kultúrtörténeti értékei c. konferencia 2. alkalommal került megrendezésre az Origó-Házban. Március 15-e megünneplése alkalmából az Egyesület udvarában kopjafa került felavatásra, melyet Bóka András Református Esperes áldott meg. Honismereti csoportunk rendszeresen rendezte meg megemlékezéseit a nevezetes ünnepeinken, így augusztus 20-án Szent István Király 1100 éves évfordulója sem maradt ki az ünnepeink sorából. Október 23-án ünnepi megemlékezést tartottunk az 56-os Forradalomról az Origó- Ház ez alkalommal felavatott Nemzeti Emlékparkjában, melyet rövid, Kossuth személyiségéről szóló előadás követett Faltysné Ujvári Anna előadásában. Ezzel egyidőben Helytörténeti Múzeumunkban megnyílt Kossuth-tal a XIX. Században című kiállításunk. Júniusban Egyesületünk felvételt nyert a Magyar Teleház Szövetség rendes tagjainak sorába. Júniusban gyógynövénygyűjtő túrát szerveztünk a természetgyógyászat iránt érdeklődő lakosok számára, szakember irányításával, tanácsadásával. Ezt követte novemberben kellemes őszi túránk, helyi lakosok kis csoportjával, megismerni a környék természeti szépségeit, s ápolni az egymás közötti kapcsolatokat, barátságainkat. December közepén Karácsonyváró ünnepélyt tartottunk a helyi lakosoknak, első sorban a gyerekeknek.

9 2002 Év elején az Origó-Házban tartott a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) a Széchenyi Kártyáról tájékoztatást nyújtó Vállalkozói Fórumot, melyen 45 fő vállalkozó vett részt. Kupa Mihály is jelen volt meghívott vendégként. Ismerjük meg az e- kormányzatot címmel szervezett rendezvényt a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság az Origó-Házban, melyen a Hivatal eddigi eredményeinek ismertetése volt a cél, különös tekintettel az elektronikus aláírásról szóló törvény gyakorlati megvalósítására. Márciusban 50 fő meghívottal Nőnapi ünnepséget tartottunk. A meghívottak szórakoztatásáról N. Szabó Sándor gondoskodott. Egyesületünk, elnöke révén szoros kapcsolatban áll a Pán Európai Unióval. Ez év márciusában az Origó-Ház vendége volt Emeritus Prof. Dr. Pungor Ernő akadémikus, exminiszter, aki a Lenau Házban tartott előadást. Hagyományőrző csoportunk ebben az évben is szorgosan munkálkodott. Múltidéző Tábort szervezett, neves ünnepekkor megemlékezéseket tartott, s Vadon Kupa Íjász versenyt, valamint Pásztorjátékot szervezett. Környezetvédő csoportunk Mecseki Barangolás programunk keretében tett rendszeres túrát a Mecsek oldalában, megismertetve a hely szépségeivel a résztvevőket.

10 2003 A Civil Együttműködési Program (CEP) elindításának célja a kormányzat és a civil társadalom közötti kapcsolatok egyenrangú, partneri alapon történő rendezése volt. Négy munkacsoport felállítására került sor, melyek jogi és pénzügyi kérdésekkel, valamint az országos civil érdekképviselet kialakításának és a kormányzati-civil együttműködési megállapodás előkészítésével foglalkoztak. Az Origó-Ház Egyesület jelezte kapcsolódási szándékát a programhoz, melynek fontos fejleménye volt a kormányzat civil stratégiája, valamint a Nemzeti Civil Alapprogram törvénytervezetének elkészítése. Áprilisban került sor a Tavaszi nagytakarításra, melynek során a Fehérhegyi kiserdő a Meszesi Környezetvédő és Szépítő Egyesülettel összefogásban, a Csokonai Vitéz Mihály Iskola pedig az iskolával és annak tagintézményeivel lett megtisztítva. Környezetvédő csoportunk a Madarak és fák napja alkalmából szervezett programot a környék gyermekeinek. A Csák Oroszlánja Hagyományőrző Csoport társrendezője volt egy addig példátlan megyei összefogás eredményeként létrejött Szabolcs Napi játék szervezésének és lebonyolításának. A Mecsekszabolcs születése c. történelmi dráma- és hadijáték forgatókönyvének megírása a csoport vezetőjének, ifj. Lebedy János nevéhez főződik. Nyáron történelmi hagyományőrző hadi tábor szervezésével 30 gyerek hasznos és vidám nyaralását tettük lehetővé. Ezen kívül több, gyermekeknek szóló programot szerveztünk sport, játszóház, kézműves programok. A Magyarország az én hazám Népdalénekeskör rendszeresen tartotta foglalkozásit Egyesületünkben, majd kibővültünk a Nyugdíjas csoporttal, kik szintén nálunk tartották összejöveteleiket, próbáikat, szabadidős programjaikat. Március 15-ét és augusztus 20-át Helytörténeti Csoportunk által szervezett kis műsorral tettük színesebbé a hozzánk ellátogató helyi lakosok számára. Rendszeresen kerültek megszervezésre játszóházi, kézműves és sport programok, valamint nagycsaládos találkozók. Karitatív csoportunk rendszeresen szervezett gyűjtéseket, év bégén pedig jótékonysági bált rendezett.

11 2004 Jelentkezés az Istenkuti Közösségért Egyesület Szomszédságban nevű térségi közösségfejlesztő (képzési és hálózatépítési) programra. Januárban megtörtént az ÖKV munkacsoportjainak felállítása a következő témák szerinti csoportosításban: 1. oktatás, kultúra, 2. szociális- és foglalkoztatáspolitika, 3. gazdaság- kereskedelem és területfejlesztés, 4. közösségek- kisebbségek, egyház és közélet, 5. közbiztonság, 6. közlekedés, infrastruktúra, 7. környezetvédelem, 8. egészségügy, 9. kommunikáció, sajtó, internet, 10. sport, ifjúság. Közös munkával a csoportok tagjai megtárgyalták a települést érintő főbb problémákat, és megoldásukra stratégiát dolgoztak ki közösen, melyben mindenki a maga által vállalt rész elvégzésével igyekezett segítséget nyújtani. Az év első felében elsősorban szakmai csoportjaink programjai zajlottak előadások, fórumok formájában, szinte minden héten. Ezeken nagy hangsúlyt kapott a keleti városrész fejlődésének lehetősége, az itt élő emberek életkörülményeinek javítása. Egyesületünk kapcsolódott az Önkormányzat segítségével beindult ISPA Programhoz, felvállalva a lakosság többszöri szórólapozását, tájékoztatását, a kivitelezéssel kapcsolatos problémák tisztázását, megbeszélését, a szándéknyilatkozatok begyűjtését. Mivel működésünkben nagy hangsúlyt kap a környezetvédelem, a város által megcélzott Ökováros, ökorégió programhoz kapcsolódva fórumaink zöme a környezeti neveléssel, tájsebészettel, bányarekultivációval, szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkozott. A téma népszerűsítésére neves szakembereket hívtunk meg előadónak (pl. Papp Béla, Herbert Tamás, Pintér Tibor ) Áprilisban a Lépjünk tiszta Magyarországgal az Európai Unióba című, Környezetvédelmi Minisztérium felhívására kezdeményezett takarítási akcióhoz csatlakoztunk. Több környékbeli település csatlakozásával és 200 fő részvételével zajlott a sikeres akció. A partnerségszervezés más civil szervezetekkel egyre bővült. Találkozóink során megbeszéltük problémáinkat, s a tapasztalatcsere segített az aktuális problémák megoldásában. Pályázaton elnyertük az ORTT engedélyét frekvenciahasználatra, így a következő évtől megkezdetjük kisközösségi rádiónk működtetését. Novemberben megalakult hagyományőrző és sport jelleggel a Magor Íjász Kör. A Csák Oroszlánjai Hagyományőrző Csoport ez évi legnívósabb rendezvénye a Szent Mihály Nap volt, melynek keretében helytörténeti kiállítást is rendeztek. Mecsekszabolcs Kincsei névvel mini konferenciát szerveztek, majd hely- és bányatörténeti kiállítást nyitottak az Origó-Házban. A rendezvényhez kapcsolódva dobos- és íjásztalálkozót is tartottak, melyen vendég volt Sólyomfi Nagy Zoltán táltos, regös, tanító. BMMK-tól 1 fő foglalkoztatása.

12 2005 Csák Oroszlánja Hagyományőrző Csoportunk igen gazdag programsorozattal tette színessé a 2005-ös évet. Rendszeres meghívásoknak eleget téve a környékbeli falvakban tartottak középkori viselet és fegyverbemutatókat, rendhagyó történelemórákat, íjász bemutatókat. Júniusban részt vettek a Siklós III. Hagyományőrző Nyári Táborban. Csapatunk mellett közel 40 fő részvételével zajlott le a program. A táborban vendég előadók is voltak, akik az elméleti ismereteken túl a közösségfejlesztés ügyében is helytálltak. Júliusban Forum Pannonicum időutazás a római kori Pannoniába címmel napközis-tábort szerveztek. Nemzeti ünnepeink alkalmából továbbra is szervezte a megemlékezéseket. Párbeszéd c. helyi újságunk ez évtől ismét megjelent, hírt adva a helyi aktualitással bíró rendezvényeknek, eseményeknek. Munkálkodásaink kiteljesedése képpen nemzeti ünnepeink megemlékezése hagyományt teremtett. Fogyasztóvédelmi témában működő Társadalmi Unió ismertté vált a lakosság számára, s Pán Európai kapcsolataink révén is több rendezvényt szervezhettünk. A már előző években szervezett Véradó napon felbuzdulva tovább folytattuk annak szervezését, a Vöröskereszt és a Véradó Állomás segítségével. Környezetvédelmi csoportunk bekapcsolódott az ÁNTSZ által meghirdetett Parlagfű mentesítési akcióba, s a pályázaton nyert gépekkel, a lakossággal együttműködve vettük fel a harcot az átkos gaz ellen. A Misina Egyesülettel közös szervezésben tartottuk meg a Föld Napja nevű rendezvényünket. Mecseki Karsztkutató Csoportunk a Spirál-barlang feltárásában vette ki részét. Létrarendszert építve a barlangba, segítette a feltárási munkálatokat.

13 2006 Csoportjaink munkája egyre inkább kezdi felölteni azt az arculatot, ami átfogó képet adva teljesíti ki segítő tevékenységünket az Öntevékeny Keleti Városrész fejlesztése érdekében. Futás a Parlagfűmentes Magyarországért névvel. rendezett egészségnevelésikörnyezetvédelmi programot, melyhez Egyesületünk is kapcsolódott. A Zöld Pont Civil Tájékoztató Iroda előkészítési munkálatai megkezdődtek. A témát vezető munkatársunk Zöld Pont koordinátori oktatásban vett részt. A témát érintő civil fórumokat szervezett egyesületünk. Júliusban Fórum Pannonicum névvel hagyományőrző tábort szervezett Csák Oroszlánja csoportunk, s továbbra is rendszeresen tettek eleget a rendhagyó történelem órák tartására tett felkéréseknek. Mátyás Király Általános Iskola meghívására a Mátyás és kora c. iskolai rendezvényen vettek részt.

14 2007 Ebben az évben több Együttműködési Megállapodást kötött az Origó-Ház. Egyiket a PTE Közgazdaságtudományi Kar, Karrier Irodával hallgatói tapasztalatszerzési lehetőség kialakítására, másikat a PTE Rektori Hivatal Központi Hallgatói Szolgáltató Irodájával, szintén hallgatói tapasztalatszerzés, munkavállalás és pályázati együttműködés keretében. Harmadik megállapodását a Pécsi Rendőrkapitánysággal kötötte az Egyesület Mecsekszabolcs település közbiztonságának javítása érdekében. Ez év novemberében Új utakon Közbiztonsági Road Show, komplex biztonságkezelési program lebonyolítására került sor, melybe több helybeli iskola is bekapcsolódott. Októberben elindult a Mentor Program, melynek résztvevői a Budai Városkapu Iskolaközpont, az Origó-Ház Egyesület és a kijelölt mentor tanárok voltak. A program célja a hátrányos helyzetű, nehézségekkel küzdő gyerekek patronálása. Szeptemberben a Barátok Verslista Dél-Dunántúli találkozó lebonyolítására került sor az Origó-Házban. Ez egy 7 éve működő internetes amatőr irodalmi társaság. Kulturális programjaink a Fullextra.hu független kulturális, művészeti portál alkotóinak vendégül látásával folytatódtak. A több éve működő társaság internetes portálja révén megjelenési felületet biztosít a keleti városrész legnépszerűbb amatőr művészei számára. Május 2-án a Pécs-Baranyai Origó-Ház Zöld Pont Iroda avatására került sor. Július Szabolcs Napok rendezvény, mely hagyományőrző csoportok vetélkedőn 12 csapat mérte össze tudását, bátorságát, kitartását. Szervező partner a Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Íjász és Lovasíjász Egyesület volt. Ősszel az Öntevékeny Keleti Városrész mozgalom környezetvédelmi csoportjának kezdeményezésére megrendezték a Takarítás Napját, melyen a környéket tisztították meg a szeméttől, sőt a veszélyes hulladékot is elszállították. Október 23-án versekkel és történetekkel emlékeztek meg a hősi halált halt mártírokról. Szeptember 29-én Mecsekszabolcsi Beszélgetések néven környezet-kultúrahagyomány-kapcsolatok témák köré csoportosítva előadássorozat-párbeszéd került megrendezésre, melyen Mecsekszabolcs díszpolgárai, vendégeink és barátaink vettek részt. Díszpolgári oklevelet kaptak azok a mecsekszabolcsi lakosok, akik életük során példamutató, közösségükért aktívan tevékenykedő közösségi munkát végeztek.

15 2008 Február 21. Együttműködési Megállapodás a PVV Zrt. És Az Origó- Ház között egy Üzemelési és Fejlesztési Pont működtetésére, mely segítségével egy folyamatos on-line kapcsolati rendszer kiépítésén keresztül a lakossági megkeresések esetén tartalmában és mechanizmusában egyaránt megbízható tájékoztatás és információ áramoltatás válik biztosítottá. Márciusban útjára indítottuk a Közbiztonsági Akadémia c. előadássorozatot a Közbiztonsági Alapítvány segítségével. Környezetvédelemmel foglalkozó munkatársunk részt vett a Zöld Pont Konferencián, melyről sok új információval tért haza. A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezet is megtartotta év eleji képzését, melyen szintén ott volt képviselőnk. Részt vettünk az ÁNTSZ szervezte Parlagfű mentesítő Fórumon, ahol az előadók hasznos és aktuális tanácsokkal látták el a résztvevő szervezetek képviselőit. Az év folyamán az ÖNSZ fórumok is megrendezésre kerültek (Pécsett és Kalocsán), mely az igényeknek megfelelően alakult, így biztosítva a fenntarthatóságot. Áprilisban az ÖNSZ Fórum következő helyszíne Pénzesgyőr volt, ahol a program kiegészült a helyi aktuális környezetvédelmi problémák és megoldásaik értékelésével. Ez jó alkalmat teremtett a két régió közötti gyakorlati együttműködésre, mikor is beleláthattunk egymás munkájába, leszűrve a számunkra értékes tapasztalatokat. Pályázatot nyújtottunk be munkánk folytatásához. Pécs Városához beadtuk Szociális Városrehabilitációs pályázati anyagunkat, kiemelten Pécs Öntevékeny Keleti Városész oktatási és humán fejlesztési területére. Az Amerikában élő Charles Simonyi alapítványt hozott létre Magyarországi üzleti szféra fejlesztésére. A Pécs-Baranyai Origó-Ház Népfőiskola benyújtott egy városrészi szolgáltatóit összefogó fejlesztési tervezetet, mellyel elnyerte a bírálók érdeklődését, s ez év májusában fogadjuk az amerikai diákok látogatását egy program megbeszélésre. Májusban alapító tagként részt vettünk a Pécs Közművelődési Tanács megalakulásában. Hét civil szervezettel együtt alakult meg a Tanács, melynek munkája három éven keresztül a város kulturális programjainak szervezésében, véleményezésében való részvétel. Programjainkkal szeretnénk kapcsolódni az EKF programokhoz, ezért az év első felében intenzív tárgyalásba kezdtünk az EKF Iroda vezetőségével, ami jelenleg is folyamatban van. Népfőiskolánk szervezésében megalakult a SZ.E.M. Mozgalom és a Hegyőrség. Kulturális téren hatalmas előrelépést tettünk: CINKE (Civilek Nevezetes Kulturális Eseményei) néven pedig rendszeres irodalmi estek, kiállítások kerülnek megrendezésre.

16 CIVILÉSZ NCA-ÖNSZ-07 A Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület Civil Zöld-Pont Tájékoztató Irodájának és az S.O.S. Ifjúsági Információs Egyesületnek a kezdeményezésére indult el a munkakapcsolat, mely szakmai együttműködés kialakítása a Zöldszem Egyesülettel, civil zöldszervezetekkel, a Környezetvédelmi Felügyelettel, KÖVIZIG-el, és a Hatóságokkal a lakosság szolgálatának érdekében. A program célja Baranya, Somogy és Bács-Kiskun megyében a külső Zöld Pont Információs Irodát működtető szervezetek hálózatos együttműködésének kialakítása. A Nemzeti Civil Alap által kiírt Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése c. nyertes pályázat útjára indított egy olyan, civil szervezetek közti mintaértékű együttműködést, amely bebizonyította, hogy a környezeti igényekhez alkalmazkodva a civil szervezetek aktívan, hatékonyan képesek az együttműködésre a kitűzött céljuk elérése érdekében. A program elemei: - Tréning-kerekasztal beszélgetés (moderátor segítségével) A program fontos kommunikációs része, melyeken párbeszéd formájában a résztvevő szervezetek erősíthetik személyes kapcsolataikat, s az információáramlás is hatékonyabbá válhat.

17 - Kiadvány Összegzi a fórum sorozatot, s a megbeszéléseken elhangzottakat A képzési program témakörei: 1. Civil hálózatfejlesztési lehetőségek - Az erőforrások és a korlátok számbavétele, a tervezés lépcsői, akadályok, megvalósíthatósági terv készítése. 2. Önismereti modul - Önismeret és önkontroll, személyiségünk rejtett erői, az I.Q. és E.Q. összefüggései, érzelmi intelligenciánk, szembesülések és döntések. 3. Kapcsolatépítési képességek fejlesztése Kapcsolatépítés, velem vagy ellenem, az időkezelés technikái, konfliktuskezelési technikák, konfliktusvállalás vagy - elkerülés, asszertivitás. 4. Problémamegoldó technikák fejlesztése vezetés, vezérlés és segítés, problémamegoldó technikák, célok és eredmények, helyzetértékelés, hatékonyság-növelés. 5. Csapatépítési modul - A hatékonyan együttműködő csoport, a csapat-ember, a csapatmunka, csapattag-típusok, hálózati működések, fenntarthatóság. 6. Széllel szemben konferencia társszervezése A hálózatépítés módszertana a célok alapján került megtervezésre. A résztvevők pszichológiai, pedagógiai és kommunikációs ismereteket sajátíthattak el, mert a civil szervezetek képviselőinél a bizalom, a következetesség és a hitelesség nem választási lehetőség, hanem felelősségteljes kötelesség mások érdekében. A legmodernebb közösség- és személyiségfejlesztési módszerek segítségével igyekeztünk ráébreszteni a különböző civil szervezetekben dolgozókat eddig csak látensen meglévő lehetőségeikre, egyúttal azokra a veszélyekre, amelyek akadályozzák fejlődésüket és együttműködésüket.

18 Eredmények: - Megalakult a CIVILÉSZ (Civil Érdekvédelmi Szövetség) - Munkakapcsolat kialakulása: lehetőséget nyújt a civil szervezetek rugalmasságának és a hatóság szakmai tudásának az ötvözésére, a civil szervezetek közötti hálózati együttműködés kialakulására és nem utolsó sorban a személyes kapcsolatok mélyítésére. - Lehetőséget nyújt új ismeretek szerzésére, a saját vélemény megfogalmazására és ütköztetésére, erősítve a résztvevők személyes kompetenciáját is. - Öt szakmai terület felállítása történt meg(környezetvédelem, közbiztonság, kultúra, jószolgálat és egészséges életmód), így minden szervezet az általa képviselt célkitűzésének megfelelően kapcsolódhat a munkához. - Közös problémamegoldással, folyamatos kommunikációval kapcsolódási pontokat keres a hatóságokkal, a civil szervezetekkel, a zöld szervezetekkel és a lakossággal. - Kiadvány: A munka során szerzett tapasztalatok, konklúziók leírása nagymértékben nyújthat segítséget más civil szervezetek munkáját. - Weblap indításának igénye született meg a záró találkozó alkalmával, aminek szerkesztési munkálatai már meg is kezdődtek. Így egyazon weboldalon mindenki megjelenéshez jut, ezáltal az információáramlás is gyorsul és hatékonyabbá vélik. - A fórumokhoz folyamatos lehetőség nyílik a csatlakozásra a civil és zöldszervezetek részéről.

19 - A folyamatosság és a fenntarthatóság jegyében közös gondolkodás újabb források feltárásán, a közös programok megvalósítása érdekében. - A keleti városrész civil közösségére gyakorolt hatás jelentős, egyrészt, mert a civil szervezetek egysége jelentősebb erőt képvisel, másrészt pedig kiegészülve egymás előnyeivel, saját tevékenységük, munkájuk hatékonyabbá válik.

20 A program helyszínei: Pécs, Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület Kalocsa S.O.S. Ifjúsági Innovációs Egyesület Pécs, ÁNTSZ Pécs, Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület Pénzesgyőr Pangea Egyesület Pécs, Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület

21 ORIGÓ-HÁZ NÉPFŐISKOLA A Pécs-Baranyai Origó-ház Egyesület nyolc év munkájának eredményeként november 28- án életre hívta az Origó-Ház Népfőiskolát. Tanulmányok sora igazolja, hogy Pécs keleti városrészének több területen is felzárkóztatásra van szüksége. Ezt a fejlesztő folyamatot tudja elősegíteni egy innovatív népfőiskolai forma, mely felgyorsult világunk kihívásaira nyújt segítséget egyén és közösség számára egyaránt. Az Origó- Ház Népfőiskola a Pécs-Baranyai Origó-ház Egyesület kezdeményezésére meginduló civil innovációs programok kidolgozása révén aktív korszakába léphet. Az új szervezeti forma az Öntevékeny Keleti Városrész (ÖKV) közösség alakításának, művelődésének egyik legjelentősebb szolgáltatójává válhat, a nem formális felnőttoktatás megvalósítójaként az Európai Unió kompatibilis intézményi formáját képviselve, amely az élethosszig tartó tanulás perspektívájában, a hagyományos értelemben vett felnőttképzést és a közösségi művelődést egyaránt jelentheti. Hatása, kisugárzó ereje a népfőiskolai hagyományoknak megfelelően segítheti az egyén, a helyi társadalom, a városrész közösségének fejlődését, rugalmasan alkalmazkodva gyorsan változó világunkhoz. Az Origó-Ház Népfőiskola - hitvallása szerint - a helyi szintű változtatáshoz nyújt szakmai alapokon nyugvó segítséget. Híd szerepet tölthet be a városvezetés és az Öntevékeny Keleti Városrész között. Ez a példa mintaként szolgálhat más városok, régiók számára. Lehetőséget teremt olyan tartalmak átadására, amelyek segítséget nyújtanak a helyi lakosoknak abban, hogy Ők maguk foglalkozzanak életük megoldásával. Az oktatási rendszerből kimaradt embereknek lehetőséget nyújt a tanulásra, az információhoz való hozzájutásra. Mindezen elvek megvalósítása révén Pécs Öntevékeny Keleti városrészét olyan tanuló városrésszé kívánjuk alakítani, amely példaértékűvé válhat a Kulturális Főváros többi városrésze számára is, előre vetítve Pécs számára a Tanuló Városok rendszerébe való bekapcsolódás lehetőségét. Felépítettük az önmagáért és környezetéért aktív felelősséget vállaló egyénhez vezető utat, melynek stratégiai csomópontjai a következők: környezetvédelem, jószolgálat, közlekedés és közbiztonság, kultúra és egészséges életmód, valamint egy stratégiai csoport, mely a tervezést,

22 koordinálást és lebonyolítást végzi.a területek szakmaiságának biztosításában több szervezet is segítségünkre van, akikkel együttműködési megállapodást kötöttünk (Pécsi Rendőrkapitányság, Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelési Zrt., PTE Közgazdaság Tudományi Kar Karrier Iroda, valamint a PTE Rektori Hivatal Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda). Több szervezettel folyamatban vannak a tárgyalások és a megállapodások megkötései (PTE FEEK, Ifjúsági Központ, EKF, PTE) Az Egységben az erő elv alapján a Kéz a kézben a Jövőért Roma Közhasznú Egyesülettel és az EUROM Roma Közhasznú Egyesülettel együttműködésben a helyi roma lakosság számára programsorozatot szervezünk. Az Origó-Népfőiskola a kultúraközvetítés és ismeretátadás eszközeivel nyújthat segítséget identitásuk újra megtalálásában és hátrányos helyzetük leküzdésében. A népfőiskolai képzési rendszerben résztvevők már egészségesebb szemléletükkel, életmódjukkal mutathatnak példát az elkövetkező nemzedék számára. Az Origó-Népfőiskola témakörei: I. Környezetvédelem Az utóbbi években a világ biztatóan haladt előre a fenntartható fejlődés útján. Ám továbbra is tudatába vagyunk annak, hogy a globális környezet állapota nem javult. Sőt folyamatosan romlik, és különösen a hátrányos helyzetű települések számára nehéz feladat a fenntartható fejlődés útján haladni. Programjainkkal elő kívánjuk segíteni, hogy a környezetvédelem alapvető állami politikává váljon. Civil szervezetekkel együttműködve kívánjuk a helyi lakosság körében általánossá és elfogadottá tenni a környezetvédelmet, kialakítani az öko tudatos gondolkodást, ami továbblépve elősegítheti az öko városrész, öko város kialakulását. Zöld Kuckó Iskolák kihasználatlan kapacitásának hasznosítására terveztük a kialakítandó zöld kuckókat. Ezekben a kis helységekben meghitt környezetben zajlanak a foglalkozások gyermekek és felnőttek részére egyaránt. Célunk a környezeti nevelés, öko gondolkodású, a környezetükért felelősséget vállaló emberek nevelése játékos formában.

23 Zöld Pont Információs Iroda Feladata a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szervezeti keretein belül működő közönségszolgálati iroda feladatköre a korrekt, naprakész környezeti információk biztosítása, környezetvédelmet, természetvédelmet, vízügyet érintő szakmai ügyek intézése. Mindezt ügyfélbarát ügyintézés keretében. A lakossági panaszok, bejelentések megoldásának előkészítése, a területileg illetékes hatósághoz való továbbítás, valamint engedélyek igazolások kiadásában való segédkezés. Fő feladat még az ingyenes kiadványok, szakmai tájékoztatók lakossághoz való juttatása és a jogszabályok ismertetése. Cél a környezeti nevelés támogatása. Tiszta udvar, rendes ház Lakóhelyünk környezete nagyban befolyásolja hangulatunkat, településünk értékét. Ezt pozitívan befolyásolandó a Vöröskereszttel együttműködve ismét útjára kívánjuk bocsátani a Tiszta udvar, rendes ház mozgalmat. A helybeli lakosság érdekeltté tételével és egy egészséges, serkentő versenyszellem kialakításával szeretnénk pozitívan befolyásolni Pécs Öntevékeny Keleti Városrészének átértékelődését. Mecseki Karsztkutató Csoport A Mecseki Karsztkutató Csoport a Mecsek hegység területén végez feltáró kutatási tevékenységet a hegységben található, elsősorban a Vízfő forrás vízgyűjtő területéhez tartozó barlangokban. A munkák célja ezen objektumok feltárása, megismerése és dokumentálása, remény szerint esetleg egy új, nagyobb, a nagyközönség számára is látogathatóvá tehető barlangszakasz megtalálása érdekében.

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT A GYAKORLAT SORÁN MEGISMERT IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉG SAJÁTOSSÁGAI, FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Konzulens: Szebeni Rita Készítette:

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám. 2011. március

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám. 2011. március 125 Ft Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám 2011. március CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány C É L C s o p o r t T é r s é g f e j l e s z t ő, P r o j e k t t e r v e z ő é s M e n e d z s m e n t K f t. 8330 Sümeg, Hunyadi J. u. 2. Tel: (87) 350 621, 70/365 0939 - Fax: (87) 350 621 1 Szükségletfelmérés

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Női terek II. [2013] Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon. Készítette: Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa

Női terek II. [2013] Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon. Készítette: Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa Női terek II. Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon Készítette: a REGINA Alapítvány megbízásából Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa www.reginanet.hu A kiadvány a Svájci

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok

Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest, 2007 A kiadvány, az Egészségügyi Minisztérium projekt támogatásával készült Tartalomjegyzék Bevezetés....................................................................

Részletesebben

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK IFJÚSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TERÜLETEN 2006 Támogatónk az A LEGKÖZÖSEBB ÜGY - A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS Csongrád-megye civil szervezetei Ifjúsági-, természet-, és környezetvédelmi

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

TÉMÁINKBÓL. Fejér Megyei Népművelők Egyesülete. Fókuszban. 2010. január 2. évfolyam

TÉMÁINKBÓL. Fejér Megyei Népművelők Egyesülete. Fókuszban. 2010. január 2. évfolyam Fejér Megyei Népművelők Egyesülete 2010. január 2. évfolyam Fókuszban TÉMÁINKBÓL Szakmai tanulmányút 2009. szeptember 3 5. 1 3. oldal Vidékfejlesztés, közösségek, közösségi terek tanácskozás Kőszárhegyen

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések Szerkesztette: Krenedits Sándor - Pásztor Ildikó Szakértő: Dr. Gyarmathy Éva Előszó... 2 Bevezetés...

Részletesebben

III. évfolyam, 1. szám

III. évfolyam, 1. szám III. évfolyam, 1. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Magyar Vidéki Mozaik Tartalom AKTUÁLIS 3 FŐIGAZGATÓI köszöntő DOLGOZZUNK együtt, a vidékért! Fonjuk az MNVH hálóját! KITARTÁSSAL és akaraterővel válhat

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI Délvidéki civil folyóirat

KÖZÖSSÉGI Délvidéki civil folyóirat 2010. április 15. I. évfolyam, 2.sz. KÖZÖSSÉGI Délvidéki civil folyóirat civil szféra határon innen, határon túl TÉR Fény Ifjúsági Szervezet Hódegyházán A Fény Ifjúsági Szervezet 2007. október 14-étôl

Részletesebben

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1.

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1. Ajánlás Semmilyen törvény nem mûködik, ha az állampolgárok nem szólhatnak bele a szabályozás kialakításába, amennyiben viszont igen, a törvény céljai nemcsak kifejezik az állampolgárok akaratát, hanem

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben