e: Masarykova 16, 1000 Ljubljana t: , f:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "e: Masarykova 16, 1000 Ljubljana t: , f:"

Átírás

1 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT REPUBLIKA SLOVENIJA e: Masarykova 16, 1000 Ljubljana t: , f:

2 2

3 Spoštovani uporabniki kataloga! Z veseljem ugotavljamo, da Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na svetovnem spletu koristno uporabljate. Da bi vam še bolj približali njegovo uporabo, se trudimo upoštevati vaše namige in pripombe glede funkcionalnosti programa in upamo, da nam uspeva. Poenostavljeno iskanje programov in možnost tiskanja prijavnice sta funkciji programa, ki ju uporabljate že kar vsi. Le-to je povezano tudi z nedavno uvedenim obveznim elektronskim izpolnjevanjem evalvacijskega vprašalnika. Elektronsko izpolnjevanje evalvacijskega vprašalnika je koristno predvsem za nadgradnjo in načrtovanje sistema nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, saj na ta način udeleženci lahko neposredno posredujete ministrstvu svoje mnenje glede posameznih programov. To nam je posebej v pomoč pri načrtovanju in objavljanju programov za naslednje šolsko leto. V veliki meri ste že spoznali prednosti elektronskega prijavljanja udeležencev, ki so zaposleni v vzgoji in izobraževanju. Na ta način ni potrebno izpolnjevati obrazcev prijavnice in jo pošiljati po pošti, ampak se prijava direktno zabeleži v bazo programa, ki je na voljo izvajalcu programa. V katalogu so za šol. leto 2010/11 objavljeni posodobitveni programi (PSD) in prenovljeni programi za izpopolnjevanje izobrazbe strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (IZP). Skupno je objavljenih manj programov kot v preteklih letih, ker letos ni objavljenih predpisanih programov (PRP). Potrebe po izobraževanju v teh programih so bile le še posamične. To pomeni, da ste skoraj vsi strokovni delavci že zadovoljili potrebo po tovrstnem izobraževanju in za večino predpisanih programov ni bilo več zanimanja. Znanje, ki ste ga strokovni delavci pridobili v predpisanih programih, boste lahko nadgrajevali v okviru posodobitvenih programov (PSD), ki so prvenstveno namenjeni posodabljanju disciplinarnega oz. strokovnega znanja v povezavi z didaktičnim usposabljanjem za uvajanje novosti v vzgojno-izobraževalno delo. Zavedamo se, da se je v množici ponudb in zahtev za izobraževanje včasih težko znajti in poiskati pravo informacijo, pa tudi, da je Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2010/11 le ena izmed mnogih možnosti nadaljnjega izobraževanja. Želimo, da bi v naboru objavljenih programov našli tiste, ki bodo prispevali k vašemu profesionalnemu razvoju, zadovoljili vaše potrebe po strokovni in osebni rasti in pripomogli k večjemu zadovoljstvu pri vašem vzgojno-izobraževalnem delu. 3

4 4

5 KAZALO PROGRAMI ZA IZPOPOLNJEVANJE IZOBRAZBE Računalništvo in informatika Računalništvo in informatika ŠTUDIJSKI PROGRAM IZPOPOLNJEVANJA IZ RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE - ŠPIRI Pedagoško andragoška izobrazba pedagoško-andragoška izobrazba za učitelje v osnovnem in srednjem šolstvu PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE POSODOBITVENI PROGRAMI Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah Slovenščina SLOVENŠČINA KOT DRUGI/TUJI JEZIK V JEZIKOVNO HOMOGENIH IN HETEROGENIH RAZREDIH IZBRANA POGLAVJA IZ SVETOVNE KNJIŽEVNOSTI IN LITERARNE TEORIJE NOVEJŠI TOKOVI V SLOVENISTIKI - KNJIŽEVNOST V TEORIJI IN ŠOLSKI PRAKSI POUK SLOVENŠČINE V LUČI KOMPETENČNIH PRISTOPOV (SLOVENSKI) JEZIK MED JAVNIM IN ZASEBNIM NOVOSTI V PROZI SODOBNIH SLOVENSKIH PISATELJIC DOMAČE BRANJE GLEDALIŠČE - PREDSTAVA - IGRALEC KAKO POVEZOVATI SPORAZUMEVALNO ZMOŽNOST Z JEZIKOVNIM IN S KNJIŽEVNIM ZNANJEM? OCENJEVANJE PISNEGA DELA IZPITA IZ SLOVENŠČINE NA POKLICNI MATURI37 OPISMENJEVANJE PRED NOVIMI IZZIVI RAZVIJANJE IN VREDNOTENJE JEZIKOVNE ZMOŽNOSTI PRI POUKU SLOVENŠČINE V 3. TRILETJU OSNOVNE ŠOLE RAZVIJANJE RECEPCIJSKE ZMOŽNOSTI PRI POUKU SLOVENŠČINE V 3. TRILETJU OSNOVNE ŠOLE USTNI DEL IZPITA IZ SLOVENŠČINE NA POKLICNI MATURI ZAKLJUČNI IZPIT IZ SLOVENŠČINE madžarščina

6 MADŽARSKI JEZIK IN KULTURA V PRVEM TRILETJU DVOJEZIČNE OSNOVNE ŠOLE tuji jeziki SREČANJE PROFESORJEV ŠPANSKEGA JEZIKA KOT TUJEGA JEZIKA HRVAŠČINA: UVAJANJE PREDMETA S POUDARKOM NA METODIČNO- DIDAKTIČNEM PODROČJU ITALIJANŠČINA KOT J2 / TJ V OSNOVNI ŠOLI MENTORSTVO ŠTUDENTOM GERMANISTIKE -PRIHODNJIM UČITELJEM- V OŠ IN SŠ (MODUL I) MENTORSTVO ŠTUDENTOM - PRIHODNJIM UČITELJEM NEMŠČINE - V OŠ IN SŠ (MODUL II) NOVI STROKOVNI PRISTOPI PRI POUKU FRANCOŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA - MEDPREDMETNO IN MEDKULTURNO NOVOSTI PRI POUKU KLASIČNIH JEZIKOV NOVOSTI PRI SPLOŠNI MATURI - NEMŠČINA NOVOSTI STROKE I - STALNO STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE ZA PROFESORICE IN PROFESORJE ANGLEŠČINE NA OSNOVNIH ŠOLAH NOVOSTI STROKE II - STALNO STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE ZA PROFESORICE IN PROFESORJE ANGLEŠČINE NA SREDNJIH ŠOLAH RETORIKA ZA UČITELJE NEMŠČINE ROMANISTIČNE DIDAKTIČNE DELAVNICE FEHLERDIDAKTIK ALI KAKO BODO MOJI UČENCI BOLJŠI GOVORCI NEMŠČINE? SODOBNI MEDIJI PRI POUČEVANJU ANGLEŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA ZGODNJE UČENJE TUJEGA JEZIKA - INTEGRATIVNI PRISTOP ANGLEŠČINA V DRUGEM OBDOBJU OSNOVNE ŠOLE LETNI SLOVENSKO-FRANCOSKI SEMINAR MLAJŠI UČENCI IN UČENJE ANGLEŠKEGA JEZIKA (VRTEC, ŠOLA ) MLAJŠI UČENCI IN UČENJE NEMŠKEGA JEZIKA (VRTEC, ŠOLA) POKLICNA MATURA - ANGLEŠČINA POTI DO INDIVIDUALIZACIJE POUKA ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI PRIPRAVA OCENJEVALCEV NA POKLICNO MATURO IZ NEMŠČINE družba NOVI IZZIVI ZA POUK PRI PREDMETU DRUŽBA filozofija SODOBNI TOKOVI V ETIKI IN NJENEM POUČEVANJU FILOZOFIJA V GIMNAZIJI geografija DRUGAČNA GEOGRAFIJA - O MANJŠINAH IN VEČINAH

7 SPREMINJAJOČE SE PODEŽELJE V ZAVAROVANIH OBMOČJIH zgodovina SLOVENSKO-ITALIJANSKI ODNOSI 20. STOLETJA: VSEBINSKE IN METODOLOŠKE NOVOSTI MUZEJI IN IZOBRAŽEVALNI PROCES OSMANSKA DRŽAVA IN TURŠKI VPLIVI NA BALKANU POUČEVANJE O ČLOVEKOVIH PRAVICAH PRI ZGODOVINI V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH umetnostna zgodovina BAROČNA UMETNOST V SLOVENIJI IN SREDNJI EVROPI (OŠ) BAROČNA UMETNOST V SLOVENIJI IN SREDNJI EVROPI (SŠ) KAKO RAZUMETI SODOBNO UMETNOST DANES? - 2. DEL spoznavanje okolja in študij okolja SPOZNAVANJE OKOLJA - PRILOŽNOST ZA AKTIVNO UČENJE gospodinjstvo DIDAKTIČNE IGRE PRI POUKU GOSPODINJSTVA NAČRTOVANJE PREHRANE tehnika in tehnologija MODELI ZA PREOBLIKOVANJE UMETNIH MAS MODELIRANJE KOVIN MODELIRANJE LESA fizika IZBRANA POGLAVJA IZ FIZIKE 2010/11 - OPTIKA IN 50-LETNICA LASERJA kemija KEMIJA HRANE - PROJEKTNO DELO V ŠOLI KEMIJA ZA VSAKDAN KEMIJSKA VARNOST Z OSNOVAMI TOKSIKOLOGIJE biologija BIOLOGIJA GENOV ČEBELARSTVO MIKROBIOLOGIJA - DANES IN JUTRI MOLEKULSKA GENETIKA ŽIVALI PRI POUKU BIOLOGIJE IN NARAVOSLOVJA: OSKRBA, ROKOVANJE, HIGIENA IN ZAKONODAJA GENETIKA V OSNOVNI ŠOLI RAČUNALNIŠKO PODPRT BIOLOŠKI, FIZIKALNI IN KEMIJSKI LABORATORIJ.. 71 VKLJUČEVANJE BIOTEHNOLOŠKIH VSEBIN IN DEJAVNOSTI V POUK NARAVOSLOVJA

8 BIOLOŠKO EKSPERIMENTALNO IN TERENSKO DELO VARSTVO NARAVE DELO Z BESEDILI V PYTHONU računalništvo in informatika IZBRANA POGLAVJA IZ INFORMATIKE 2010/11 - DELAVNICE VEČPREDSTAVNOST V ŠOLI PROGRAM IZ RAČUNALNIŠTVA matematika MODERNI IZZIVI POUČEVANJA MATEMATIKE 2010/ IZBOLJŠAVE POUKA MATEMATIKE NA PREDMETNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE 77 IZBOLJŠAVE POUKA MATEMATIKE NA RAZREDNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE.. 78 POUČEVANJE MATEMATIKE: DODATNA ZNANJA, KI BODO V PRENOVLJENIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH POSTALA STANDARDNA MATEMATIČNE IGRE NA RAZREDNI STOPNJI MATEMATIKA SKOZI RAZISKOVANJE IN REŠEVANJE PROBLEMOV POKLICNA MATURA IZ MATEMATIKE V NOVIH IN PRENOVLJENIH PROGRAMIH POVEZOVANJE MATEMATIČNIH IN DRUGIH ZNANJ V POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU PRISTOPI K REŠEVANJU MATEMATIČNIH PROBLEMOV NA RAZREDNI STOPNJI81 PROBLEMSKI PRISTOP PRI POUKU MATEMATIKE NA RAZREDNI STOPNJI UPORABA GRAFIČNIH RAČUNAL PRI POUKU MATEMATIKE V POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU naravoslovje ASTRONOMIJA V OSNOVNI ŠOLI FIZIKALNE VSEBINE IN PRAKTIČNO DELO V NARAVOSLOVJU naravoslovje in tehnika ASTRONOMIJA - AKTIVNE OBLIKE DELA NA RAZREDNEM POUKU glasba in glasbena vzgoja MEDPREDMETNE POVEZAVE PRI POUKU GLASBE V OSNOVNI IN SREDNJI ŠOLI: KONKRETNE REŠITVE POJEMO, PLEŠEMO IN IGRAMO RAZVIJANJE USTVARJALNOSTI PRI GLASBENEM POUKU NA RAZREDNI STOPNJI TERAPEVTSKI VIDIKI GLASBENE VZGOJE: UČINKOVITE METODE ZA SPROŠČANJE IN ZMANJŠEVANJE HIPERAKTIVNOSTI OTROK, UČENCEV IN DIJAKOV GIB IN GLASBA: IDEJNI KONCEPT CARLA ORFFA GLASBENA PRAVLJICA NA IZVIRNIH INSTRUMENTIH - OD IDEJE DO IZVEDBE89 8

9 GLASBENA VZGOJA V 1. IN 2. TRILETJU OSNOVNE ŠOLE MALA ZBOROVSKA ŠOLA POSLUŠANJE GLASBE POSLUŠANJE GLASBE SLOVENSKI LJUDSKI PLESI ZBOROVSKA ŠOLA likovna vzgoja ALTERNATIVNE LIKOVNE TEHNIKE IN LIKOVNO IZRAŽANJE KIPARSTVO IN ARHITEKTURA V ŠOLI NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE LIKOVNIH NALOG V DRUGEM TRILETJU OŠ NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE LIKOVNIH NALOG V PRVEM TRILETJU OŠ NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH LIKOVNIH NALOG SODOBEN UČITELJ LIKOVNE VZGOJE športna vzgoja DESKANJE NA SNEGU, PRIVLAČNA IN ZANIMIVA DEJAVNOST OTROK IN MLADINE (NADALJEVALNI SEMINAR) JOGA V ŠOLI ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG MINI IN MALA ODBOJKA V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU S PRIMERI DOBRE PRAKSE NOVOSTI PRI NUDENJU PRVE POMOČI MLADOSTNIKOM PRI POUKU ŠPORTNE VZGOJE NOVOSTI PRI POUČEVANJU ODBOJKE V ŠOLI S PRIMERI DOBRE PRAKSE (NADALJEVALNI SEMINAR) NOVOSTI PRI POUČEVANJU ODBOJKE V TRETJEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE S PRIMERI DOBRE PRAKSE (ZAČETNI SEMINAR) PREPOZNAVANJE VREDNOT V MEDOSEBNIH ODNOSIH SKOZI USTVARJALNI GIB SMUČATI SE NAUČIMO NA IGRIV NAČIN SODOBNI DIDAKTIČNI PRISTOPI UČENJA ALPSKEGA SMUČANJA V OKVIRU ZIMSKIH ŠPORTNIH DNI IN ŠOL V NARAVI S PRIMERI DOBRE PRAKSE SODOBNI PRISTOPI KONDICIJSKE PRIPRAVE OTROK IN MLADOSTNIKOV - OSNOVNI SEMINAR SODOBNI PRISTOPI KONDICIJSKE PRIPRAVE OTROK IN MLADOSTNIKOV - NADALJEVALNI SEMINAR ŠPORTNE DEJAVNOSTI ZA RAZVOJ GIBALNE KOMPETENTNOSTI OTROK TRENDI IN NOVOSTI NA PODROČJU POUČEVANJA PLESA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE VAJE ZA KREPITEV IN OBLIKOVANJE TELESA V SMISLU KONDICIJSKE PRIPRAVE PRI ŠPORTNI VZGOJI GIMNASTIKA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

10 S HOJO IN TEKOM RAZVIJAJMO GIBALNE IN FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI OTROK ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU POPESTRITEV POUKA ŠPORTNE VZGOJE Z RAZLIČNIMI REKVIZITI, ORODJI IKT IN VSEBINAMI VARNOSTI S SODOBNO METODIKO IN DIDAKTIKO DO ŠPORTNEGA ZNANJA izbirni predmeti ZAKONITOSTI RISANJA VZORCEV ZA KLEKLJANJE RETORIKA RETORIKA ZA UČITELJE 2 (NADALJEVALNI SEMINAR) MEDIJSKA PISMENOST UPORABA TELESKOPA PRI IZBIRNIH PREDMETIH IZ ASTRONOMIJE BLIŽNJICA DO SODOBNEGA PLESA IN GLEDALIŠČA GIBA DELAVNICA ANIMIRANEGA FILMA IZBIRNI PREDMET ŠAH: ŠAH 1 - ŠAHOVSKE OSNOVE IZBIRNI PREDMET ŠAH: ŠAH 2 - ŠAHOVSKO KOMBINIRANJE Medpredmetne vsebine okoljska vzgoja RAZMIŠLJAMO IN DELUJEMO TRAJNOSTNO OKOLJE, IZOBRAŽEVANJE IN PERSPEKTIVA ČLOVEŠTVA KAKO ŽIVETI Z NEVARNIMI SNOVMI ALI KEMIJSKA VARNOST zdravstvena vzgoja DIHALNE VAJE - PREDIHAJMO STRES NOVI TRENDI ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA MED ŠOLSKIMI IN TELESNIMI OBREMENITVAMI MLADOSTNIKOV REVOLUCIONARNI WELLNESS PROGRAM MINDFULNESS - REDUKCIJA STRESNIH ODZIVOV S POMOČJO PSIHOFIZIOLOŠKE RAČUNALNIŠKE TEHNOLOGIJE BIOFEEDBACK IN OPTIMIZIRANIH TEHNIK MEDITACIJE, PRILAGOJENIH MODERNEMU TEMPU ŽIVLJENJA SODOBNI PRISTOPI ZA PREPREČEVANJE KRONIČNIH BOLEZNI V ŠOLI STRES IN TEHNIKE SPROŠČANJA V ŠOLI IN VSAKODNEVNEM ŽIVLJENJU DROGE IN NASILJE - UKREPANJE IN PREPREČEVANJE PRVA POMOČ V ŠOLI - UČITELJ POMAGA PRVI kulturna vzgoja (koordinacija) IZOBRAŽEVANJE ZA KULTURNO IN DRŽAVLJANSKO VZGOJO TER VZGOJO MEDKULTURNEGA DIALOGA KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA V ŠOLI vzgoja za odgovorno državljanstvo VZGOJA ZA MEDIJE KOT OSNOVA SODOBNEGA DRŽAVLJANSTVA

11 MEDKULTURNO IN INKLUZIVNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V SLOVENSKEM VRTCU IN ŠOLI POSAMEZNIK, KULTURA SOBIVANJA IN IZZIVI ČASA RAZSEŽNOSTI SOBIVANJA - RAZISKOVALNI TABOR SOCIALNO UČENJE Z IGRO DO RAZUMEVANJA RAZLIČNOSTI IN SODELOVANJA prometna vzgoja in kolesarski izpit PRAKTIČNA VOŽNJA - PRIPRAVA NA IZVAJANJE KOLESARSKIH IZPITOV V OŠ128 PROMETNA VZGOJA IN KOLESARSKI IZPITI V OŠ vzgoja za zdravo prehranjevanje PREHRANA KOT SESTAVNI DEL ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA vzgojno delovanje šole IDEALI IN VREDNOTE POSTAVLJANJE MEJA PRI TVEGANEM VEDENJU TVEGANO VEDENJE MLADIH IN STRATEGIJE DELOVANJA VLOGA ŠOLE IN STARŠEV PRI VZDRŽEVANJU IN VZPOSTAVLJANJU DISCIPLINE VZPOSTAVLJANJE DISCIPLINE V RAZREDU vzgojno delo v dijaških domovih SEMINAR ZA RAVNATELJE DIJAŠKIH DOMOV - POZITIVNA PSIHOLOGIJA SEMINAR ZA VZGOJITELJE DIJAŠKIH DOMOV - POZITIVNA PSIHOLOGIJA, SOCIALNE SPRETNOSTI, MEDIACIJA IN EVALVACIJA V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM PROCESU vsebine vzgojno-izobraževalnega dela po posebnih pedagoških načelih ALTERNATIVNI VZGOJNI UKREPI, VZGOJNI PROGRAM ŠOLE IN NEVROLINGVISTIČNI PRISTOPI dnevi dejavnosti PROJEKTNO UČNO DELO V OBLIKI MEDPREDMETNIH POVEZAV OB DNEVIH DEJAVNOSTI IN PROJEKTNIH TEDNIH I VEČDNEVNE POLETNE IN ZIMSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI V NARAVI V VRTCU IN NIŽJH RAZREDIH OSNOVNE ŠOLE interesne dejavnosti MENTORJI IN MLADINSKO RAZISKOVALNO DELO TELESKOPI IN DRUGI PRIPOMOČKI PRI OPAZOVANJU NEBA FILMSKA DELAVNICA KOT ŠOLSKA INTERESNA DEJAVNOST - 2. DEL podaljšano bivanje NAČRTOVANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V PODALJŠANEM BIVANJU

12 PODALJŠANO BIVANJE - STRATEGIJE ZA RAZVIJANJE KLJUČNIH KOMPETENC ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE PODALJŠANO BIVANJE - VPLIV SPREMEMB IN IZZIVI ZA SOOČANJE Z NJIMI tečaj plavanja OBNOVITVENI SEMINAR ZA ORGANIZACIJO IN VODENJE 20 URNIH PLAVALNIH TEČAJEV V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE SEMINAR ZA PRIDOBITEV NAZIVA VADITELJ PLAVANJA UČENJE PLAVANJA IN VODNE AKTIVNOSTI V ŠOLI V NARAVI vzgoja in izobraževanje za strpnost in tolerantnost OTROCI PRISELJENCI IN MEDKULTURNI DIALOG SODOBNI IZZIVI - SPOL, KURIKUL IN "ENAKOST MOŽNOSTI" SOOČANJE Z NASILJEM NA DELOVNEM MESTU V VIZ Strokovno-teoretična področja v srednjem in višjem izobraževanju umetniška gimnazija - dramsko-gledališka smer KNJIŽEVNOST KOT TEKST FILMA IN GLEDALIŠČA ekonomska, trgovska in upravno UČNO PODJETJE - MODEL PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA OSEBNE FINANCE elektrotehnika SODOBNI TRENDI V PROGRAMIH IN KURIKULIH SREDNJEGA POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA TER PRIZNAVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA ZA SPODBUJANJE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA gostinstvo in turizem KAKOVOSTNO USPOSABLJANJE V VERTIKALI IZOBRAŽEVANJA NA PODROČJU GOSTINSTVA IN TURIZMA NOVI TRENDI V KULINARIKI - FUSION KUHINJA RESTAVRACIJSKE SLADICE ZA POSEBNE PRILOŽNOSTI ŠTUDIJ PRIMERA ODLIČNOSTI IZOBRAŽEVANJA NA PODROČJU GOSTINSTVA IN TURIZMA USPOSABLJANJE OCENJEVALNE KOMISIJE NA PODROČJU GOSTINSTVA IN TURIZMA predšolska vzgoja USTVARJALNOST DIJAKOV NA PLESNO GIBALNEM PODROČJU: METODE IN OBLIKE DELA PRI MODULU USTVARJALNO IZRAŽANJE / PLES storitvene dejavnosti SPLETANJE DOLGIH LAS strojništvo in metalurgija PRIPRAVA PISNE POLE NA POKLICNI MATURI ZA PREDMET STROJNIŠTVO zdravstvo in farmacija

13 PRIPRAVA PISNE POLE NA POKLICNI MATURI ZA PREDMETE FARMACIJA, KOZMETIKA, LABORATORIJSKA BIOMEDICINA, ZDRAVSTVENA NEGA IN ZOBNA PROTETIKA Procesno-didaktične vsebine individualizacija in diferenciacija pouka UPORABA MAPE UČNIH DOSEŽKOV S POUDARKOM NA PRIPRAVI OSEBNEGA ŽIVLJENJEPISA DIFERENCIACIJA - POT DO INDIVIDUALIZACIJE IN PERSONALIZACIJE POUKA različne didaktične strategije (projektni pouk RAZVOJ BRALNIH UČNIH STRATEGIJ ZA DOSEGANJE KOMPETENCE "UČENJE UČENJA" METODA 6 KLOBUKOV RAZMIŠLJANJA ALI METODA UČINKOVITEGA RAZMIŠLJANJA USPEŠNA KOMUNIKACIJA IN OBVLADOVANJE KONFLIKTOV USPEŠNO JAVNO NASTOPANJE KAKO UČENCE NAUČITI UČITI SE KAKO UČENCE NAUČITI UČITI SE DIDAKTIČNI PRISTOPI K EKSPERIMENTALNEMU DELU PRI NARAVOSLOVNIH PREDMETIH V PROGRAMIH SSI IN SPI KAKO SPODBUJATI RAZVOJ KRITIČNEGA MIŠLJENJA V ŠOLI? NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA SPODBUJA NARAVOSLOVNO RADOVEDNOST 168 SODOBNI PRISTOPI PRI UČENJU IN POUČEVANJU V 1. IN 2. VIO OŠ SPECIALNA DIDAKTIKA GOSPODINJSTVA MODUL: EKONOMIKA GOSPODINJSTVA S POUDARKOM NA VZGOJI POTROŠNIKA medpredmetno povezovanje ZGODNJE TUJE JEZIKOVNO POUČEVANJE V SODOBNI PERSPEKTIVI VEČJEZIČNOSTI IN VEČKULTURNOSTI preverjanje in ocenjevanje znanja ter določanje minimalnih standardov PRIPRAVA PISNE POLE NA POKLICNI MATURI ZA PREDMETE KMETIJSTVO, HORTIKULTURO, GOZDARSTVO, NARAVOVARSTVO IN VETERINO PRIPRAVA PISNE POLE NA POKLICNI MATURI ZA PREDMETE LOGISTIKA, GRADITEV OBJEKTOV, OKOLJEVARSTVO, MODNA OBLAČILA, FOTOGRAFIJA, MEDIJSKA IN GRAFIČNA TEHNOLOGIJA TER KEMIJA PRIPRAVA PISNE POLE ZA PREDMETE ELEKTROTEHNIKA, RAČUNALNIŠTVO, MEHATRONIKA IN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE NA POKLICNI MATURI ZAKLJUČNO DELO V PROGRAMIH SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA ELEKTRIKAR, RAČUNALNIKAR IN MEHATRONIK OPERATER ZAKLJUČNO DELO V PROGRAMIH SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA STROJNIŠTVA ZAKLJUČNO DELO V PROGRAMU SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA BOLNIČAR NEGOVALEC

14 MINIMALNI STANDARDI - OVIRA ALI ODSKOČNA DESKA OCENJEVANJE IN SESTAVLJANJE PREIZKUSOV ZNANJA OD FORMATIVNEGA SPREMLJANJA DO OCENJEVANJA ZNANJA V OSNOVNI ŠOLI (ZAČETNI) sodelovalno učenje SODELOVALNO UČENJE V OSNOVNI ŠOLI delo v kombiniranih oddelkih KOMBINIRANI POUK V SODOBNI ŠOLI drugo OBLIKOVANJE UČNEGA OKOLJA, KI OTROKOM/UČENCEM OMOGOČA RAZISKOVANJE, SAMOSTOJNOST IN RAZVIJANJE OBČUTKA PRIPADNOSTI POTI USPEŠNEGA OPISMENJEVANJA SISTEMATIČNO SPREMLJANJE RAZVOJA, UČENJA IN DOSEŽKOV OTROK/UČENCEV VKLJUČEVANJE OTROK/UČENCEV IN STARŠEV V OCENJEVANJE IN NAČRTOVANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA MEDIACIJA IN KOMUNIKACIJA PRI REŠEVANJU KONFLIKTOV V ŠOLI CELOSTNE VEŠČINE ZA SPODBUJANJE UGLAŠENEGA SOBIVANJA V RAZREDU: NON-VIOLENT COMMUNICATION IN BODY READING SPODBUJANJE OSEBNOSTNEGA RAZVOJA UČENCEV: BACHOVA CVETNA TERAPIJA IN CVETNI PLESI II SPODBUJANJE OSEBNOSTNEGA RAZVOJA UČENCEV: BACHOVA CVETNA TERAPIJA IN CVETNI PLESI I Predšolska vzgoja gibanje PLES V VRTCU PREDŠOLSKA ŠPORTNA VZGOJA Z VIDIKA KURIKULUMA ZA VRTCE S PRIMERI DOBRE PRAKSE GIMNASTIKA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU umetnost LIKOVNO IZRAŽANJE V PREDŠOLSKEM IN ZGODNJEŠOLSKEM OBDOBJU LUTKE IN GLASBA GLASBENA PRAVLJICA - OD IDEJE DO IZVEDBE ZBOROVSKA ŠOLA ZA VRTCE družba PRAZNIKI IN PRAZNOVANJA V VRTCU matematika MATEMATIČNE IGRE V VRTCU drugi programi usposabljanja

15 ČUSTVENE REAKCIJE OTROK V PREDŠOLSKEM OBDOBJU: KAKO POMAGATI OTROKU RAZUMETI SVOJA ČUSTVA TER SE NANJE USTREZNO ODZIVATI NAČRTOVANJE V SKLADU S KURIKULOM IN INTERESI TER POTREBAMI OTROK PORAJAJOČA SE PISMENOST V VRTCU VLOGA VZGOJITELJA PRI SPODBUJANJU EMOCIONALNEGA IN SOCIALNEGA RAZVOJA VZGOJNO ZAHTEVNEJŠI OTROCI: KAKO DELATI Z NJIMI TER KAKO SODELOVATI Z NJIHOVIMI STARŠI NTC UČENJE - SPODBUJANJE RAZVOJA UČNIH POTENCIALOV V PREDŠOLSKEM OBDOBJU LUTKE V VRTCU IN ŠOLI OTROK RAZISKUJE RAZVOJ OTROKA S POMOČJO MONTESSORI PEDAGOGIKE DA SIJE SONCE KULTURNA VZGOJA V VRTCU - OD DEDIŠČINE DO MEDKULTURNOSTI MALČEK V VRTCU STROKOVNA PODPORA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEMU DELU STROKOVNIH DELAVCEV V VRTCU Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami delo v programih s prilagojenim izvajanjem za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah IGRALNO TERAPEVTSKE URE ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI NADOMESTNA KOMUNIKACIJA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU - I. DEL NADOMESTNA KOMUNIKACIJA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU - II. DEL NARAVOSLOVNI TABOR IN ŠOLE V NARAVI ZA GIBALNO OVIRANE UČENCE201 PRILAGOJENA ŠPORTNA VZGOJA ZA GIBALNO OVIRANE UČENCE IN DIJAKE202 PSIHOLOŠKO USPOSABLJANJE SPREMLJEVALCEV, KI DELAJO Z GIBALNO OVIRANIMI UČENCI IN DIJAKI - I. DEL PSIHOLOŠKO USPOSABLJANJE SPREMLJEVALCEV, KI DELAJO Z GIBALNO OVIRANIMI UČENCI IN DIJAKI - II. DEL SUPERVIZIJA ZA OSEBNE SPREMLJEVALCE UPORABA PRILAGOJENIH TIPKOVNIC IN RAČUNALNIKA PRI OPISMENJEVANJU GIBALNO OVIRANEGA UČENCA VLOGA SPREMLJEVALCA PRI IZOBRAŽEVANJU GIBALNO OVIRANEGA UČENCA/DIJAKA - OSNOVNI VZGOJA GIBALNO OVIRANIH OTROK IN MLADOSTNIKOV DELO Z GLUHIMI IN NAGLUŠNIMI OTROKI DELO Z OSEBAMI Z MOTNJO JECLJANJA

16 KAKO POMAGAMO OTROKOM Z GOVORNO JEZIKOVNO MOTNJO V OSNOVNI ŠOLI NA POTI DO GOVORA IN JEZIKA VKLJUČEVANJE OTROK Z MOTNJAMI SLUHA DELO S STARŠI DELO S STARŠI - 2. STOPNJA USPEŠNEJŠE POUČEVANJE IN DELO Z VEDENJSKO TEŽAVNIMI UČENCI V RAZREDU DELO Z OTROKI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI V OSNOVNI ŠOLI UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI PRI POUKU ŠPORTNE VZGOJE POMOČ PRI UČENJU PLAVANJA IN IGRAH V VODI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI STRATEGIJE URAVNAVANJA VEDENJA PRI PREDŠOLSKIH IN OSNOVNOŠOLSKIH OTROCIH PRIPOROČILO ZA DELO Z INTEGRIRANIM UČENCEM, DIJAKOM S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI MOTNJAMI PRIPOROČILO ZA DELO Z INTEGRIRANIM DIJAKOM V POKLICNEM, STROKOVNEM, SREDNJEM ŠOLSTVU IN GIMNAZIJAH TO ZMORE TUDI NAŠ OTROK, MLADOSTNIK DELO S PREDŠOLSKIM GLUHIM ALI NAGLUŠNIM OTROKOM METODE IN OBLIKE DELA Z GLUHIM IN NAGLUŠNIM UČENCEM ALI DIJAKOM215 OTROCI Z MOTNJO AVTISTIČNEGA SPEKTRA V VRTCU IN ŠOLI POSEBNOSTI PRI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM DELU Z OTROKI IN MLADOSTNIKI S POSEBNIMI POTREBAMI SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK ČETRTA STOPNJA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK DRUGA STOPNJA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK PRVA STOPNJA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK TRETJA STOPNJA SUPERVIZIJA ZA UČITELJE IN VZGOJITELJE GLUHIH ALI NAGLUŠNIH OTROK V INTEGRACIJI Z GOVORNO-JEZIKOVNO MOTNJO V VRTEC IN ŠOLO SEMINAR ZA UČITELJE SLEPIH IN SLABOVIDNIH UČENCEV V 1. IN 2. TRIADI OSNOVNE ŠOLE SEMINAR ZA UČITELJE SLEPIH IN SLABOVIDNIH UČENCEV V 3. TRIADI OSNOVNE ŠOLE IN SREDNJI ŠOLI specialno SPODBUJANJE RAZVOJA SENZORIKE, MOTORIKE, KOGNICIJE, GOVORA IN JEZIKA SMERNICE PRI OBRAVNAVI ČUSTVENEGA DOŽIVLJANJA UČENCEV

17 PROGRAM IZ SPECIALNO PEDAGOŠKIH ZNANJ TRENING SOOČANJA S PSIHIČNO IN FIZIČNO AGRESIVNOSTJO individualna in skupinska pomoč PROGRAM IZ INDIVIDUALNIH IN SKUPINSKIH POMOČI Glasbeno šolstvo osnovni glasbeni in plesni program HARMONIKARSKI SEMINAR SEMINAR KLASIČNE KITARE PEVSKI SEMINAR - STILNA INTERPRETACIJA PEVSKI SEMINAR - ANGLEŠKA IN NEMŠKA PEVSKA LITERATURA NOVOSTI PRI POUČEVANJU TEORIJE GLASBE NA OSNOVNI IN SREDNJI STOPNJI SEMINAR ZA KLARINET- IZBOR SKLADB NA OSNOVNI STOPNJI GŠ IN DELO S KOMORNIMI SKUPINAMI SODOBNA SLOVENSKA GLASBA ZA KOMORNE SKUPINE S KITARO drugi programi usposabljanja za glasbeno šolstvo RAZLIČNI VIDIKI OCENJEVANJA NA GLASBENIH ŠOLAH INSTRUMENTIRANJE IN PRIREJANJE Šolstvo narodnih skupnosti, zamejskih Slovencev, zdomcev in medkulturno sodelovanje medkulturno sodelovanje NA POTI DO INTERKULTURNEGA SPORAZUMEVANJA šolstvo narodnih skupnosti SEMINAR V REPUBLIKI ITALIJI SEMINAR ITALIJANSKEGA JEZIKA IN KULTURE DRAMA V IZOBRAŽEVANJU II. - DRÁMAPEDAGÓGIAI KÉPZÉS II JEZIKOVNO SPOPOLNJEVANJE VZGOJITELJIC DVOJEZIČNIH VRTCEV IN UČITELJEV DVOJEZIČNIH ŠOL RAZVIJANJE JEZIKOVNIH ZMOŽNOSTI IN MEDPREDMETNO POVEZOVANJE šolstvo zamejskih Slovencev SEMINAR ZA PEDAGOŠKE DELAVCE ZAMEJSKIH DIJAŠKIH DOMOV vzgoja in izobraževanje Romov VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE UČENCEV ROMOV V OŠ vzgoja in izobraževanje otrok migrantov v vrtcih in šolah DIDAKTIČNO METODIČNE PRILAGODITVE ZA DELO Z UČENCI TUJCI Izobraževanje odraslih drugi programi usposabljanja za izobraževanje odraslih METASUPERVIZIJA - 1. DEL METASUPERVIZIJA - 2. DEL

18 MODELI IN OBLIKE SUPERVIZIJE: INDIVIDUALNI IN SKUPINSKI KOUČING Drugo strokovno delo knjižničar BIBLIOPEDAGOŠKA ŠOLA svetovalni delavec INTERVIZIJA SUPERVIZIJA - 1. DEL SUPERVIZIJA - 2. DEL mentorstvo študentom PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO USPOSABLJANJE MENTORJEV ŠTUDENTOM NA PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVANJU UČINKOVITO MENTORSTVO ŠTUDENTOM NA PRAKTIČNEM PEDAGOŠKEM USPOSABLJANJU MENTORSTVO ŠTUDENTOM ROMANISTIKE NA PEDAGOŠKI PRAKSI mentorstvo pripravnikom in začetnikom USPOSABLJANJE UČITELJEV MENTORJEV ZA OPRAVLJANJE SPECIFIČNIH VLOG MENTORSTEV UČITELJEM ZAČETNIKOM programi za pripravnike in začetnike PROGRAM ZA UČITELJE ZAČETNIKE UVAJANJE STROKOVNIH DELAVCEV PRIPRAVNIKOV V PEDAGOŠKO DELO V OŠ - MODUL UVAJANJE STROKOVNIH DELAVCEV PRIPRAVNIKOV V PEDAGOŠKO DELO V OŠ - MODUL UVAJANJE STROKOVNIH DELAVCEV PRIPRAVNIKOV V PEDAGOŠKO DELO V SŠ - MODUL UVAJANJE STROKOVNIH DELAVCEV PRIPRAVNIKOV V PEDAGOŠKO DELO V SŠ - MODUL UVAJANJE STROKOVNIH DELAVCEV PRIPRAVNIKOV V PEDAGOŠKO DELO V VVZ - MODUL UVAJANJE STROKOVNIH DELAVCEV PRIPRAVNIKOV V PEDAGOŠKO DELO V VVZ - MODUL delo drugih strokovnih delavcev JOJ, MOJ GLAS VREDNOTE, JEZIK IN ŠOLSTVO 19. STOLETJA IN DANES - 2. SLOMŠKOV SIMPOZIJ MEDITACIJA IN ČLOVEKOVO MIŠLJENJE NASTAJANJE RAZISKOVALNE NALOGE ODKRIVANJE RAZISKOVALNEGA PROBLEMA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO PO NAČELIH WALDORFSKE PEDAGOGIKE258 SUPERVIZIJA

19 SUPERVIZIJA USTVARJANJE VIZIJE

20 20

21 IZP Programi za izpopolnjevanje izobrazbe PROGRAMI ZA IZPOPOLNJEVANJE IZOBRAZBE 04. Računalništvo in informatika 21

22 IZP Programi za izpopolnjevanje izobrazbe 22

23 IZP Programi za izpopolnjevanje izobrazbe 01. Računalništvo in informatika ŠTUDIJSKI PROGRAM IZPOPOLNJEVANJA IZ RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE - ŠPIRI UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska 19, 1000 Ljubljana Št. programa: 1 Št. izvajalca: Št. točk: 0 mag. Matija Lokar; ; Št. ur: 405 (v več delih) Št. udeležencev: 30 Ciljna skupina: Gimnazijski učitelji informatike, učitelji izbirnih predmetov s področja računalništva v OŠ in računalničarji, organizatorji informacijske dejavnosti (ROID) v OŠ. Udeležencem želimo dati široko pregledno znanje osnov informatike in računalništva. Pomemben cilj je zagotavljanje kontinuitete na področju izobraževanja visoko usposobljenih kadrov, ki bodo potrebni pri delu z novimi tehnologijami, ki jih danes še ne poznamo, in ki bodo sposobni nadaljevati in širiti pedagoško in inovativno dejavnost na področju računalništva in informacijske tehnologije. O snove operacijskih sistemov in omrežij - skupno - dr. Andrej Bauer, dr. Alen Orbanić Osnove programiranja - skupno - dr. Martin Juvan, mag. Martija Lokar Programski jeziki - poučevanje - dr. Martin Juvan, mag. Matija Lokar Učna gradiva na spletu - skupno - dr. Bor Plestenjak, dr. Matjaž Zaveršnik Podatkovne strukture in algoritmi - poučevanje - dr. Jernej Kozak, mag. Matija Lokar Programska oprema pri pouku - skupno - dr. Tomaž Pisanski, dr. Iztok Kavkler Učenje z računalnikom - skupno - dr. Vladimir Batagelj, dr. Primož Lukšič Didaktika računalništva in informatike - poučevanje - dr. Vladimir Batagelj, dr. Matjaž Zaveršnik Praktikum iz sistemske programske opreme - ROID - dr. Alen Orbanić, dr. Boris Horvat Spletni strežniki - ROID - dr. Bor Plestenjak, dr. Boris Horvat Priprava učnih gradiv - ROID - dr. Vladimir Batagelj, dr. Iztok Kavkler 30 P,LV 45 P,LV 60 P,LV 45 P,LV 60 P,LV 60 P,LV 45 P,LV 60 P,LV 60 P,LV 60 P,LV 60 P,LV Pogoji: Za dokončanje predlaganega študija mora študent opraviti vse izpite in druge študijske obveznosti v obsegu 35 kreditnih točk. V program se lahko vpiše, kdor ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih najmanj prve stopnje ali enakovredno izobraževanje v tujini Ljubljana Najvišja dovoljena kotizacija: 952,03 Opombe: Slušatelji z opravljenim izpopolnjevanjem bodo usposobljeni za delo na področju poučevanja in za svetovalno delo na področju računalniških in informacijsko komunikacijskih tehnologij. Več informacij je na naslovu 23

24 IZP Programi za izpopolnjevanje izobrazbe 24

25 IZP Programi za izpopolnjevanje izobrazbe 06. Pedagoško andragoška izobrazba 25

26 IZP Programi za izpopolnjevanje izobrazbe 26

27 IZP Programi za izpopolnjevanje izobrazbe 01. pedagoško-andragoška izobrazba za učitelje v osnovnem in srednjem šolstvu PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria Št. programa: 1 Št. izvajalca: Št. točk: 0 mag. Dario Felda, višji predavatelj; tel.: , fax: ; Št. ur: 630 (strnjeno) Št. udeležencev: 30 Ciljna skupina: Strokovni delavci brez pedagoške izobrazbe. Program je namenjen kandidatom, ki so zaključili t. i. nepedagoški študijski program prve ali druge stopnje za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju. Kandidati bodo pridobili znanja s področja pedagoških, psiholoških, didaktičnih, pedagoško-andragoških in specialno pedagoških vsebin, ki so potrebna za uspešno pedagoško delo v osnovnih in srednjih šolah. Andragogika - Dejan Hozjan Pedagoško raziskovanje - Majda Cencič Pedagoška praksa - / Specialna pedagogika - Božidar Opara Specialna didaktika - Milena Valenčič Zuljan, Mirko Slosar, Jožica Bezjak, Milena Valenčič Zuljan, Mirko Slosar, Jožica Bezjak, Mirko Slosar, Jožica Bezjak, Mirko Slosar, Milena Valenčič Zuljan, Jožica Bezjak, Milena Valenčič Zuljan, Jožica Bezjak, Mirko Slosar, Milena Valenčič Zuljan Vzgoja za medije in medosebno sporočanje - izbirni - Beno Arnejčič Osnove pedagogike - Irena Lesar Didaktika - Milena Valenčič Zuljan, Romina Plešec, Milena Valenčič Zuljan Psihologija otroka in mladostnika - Alenka Gril 75 P,SV 75 P,LV,SE 15 LV 75 P,SV,IP 165 P,LV,SE,SV,IP 75 P,LV,SE,SV 75 P,SV,IP 75 P,LV,SE,IP 75 P,SE,V,IP Pogoji: Seminarske naloge, nastopi, izpiti, praksa Diploma dodiplomskega ali podiplomskega študijskega programa, sprejeta pred ter visokošolski ali univerzitetni program prve, druge ali tretje stopnje Koper Najvišja dovoljena kotizacija: 953,02 Opombe: Informacija: V primeru, da bi fakulteta morala sprejeti sklep o omejitvi vpisa, bodo imeli prednost kandidati z višjo povprečno oceno zaključenega študijskega programa. PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana Št. programa: 1 Št. izvajalca: Št. točk: 0 dr. Cveta Razdevšek Pučko, izr.prof.; 01/ , 01/ , 01/ , Fax: ; Št. ur: 840 (v več delih) Št. udeležencev: 30 Ciljna skupina: Diplomanti različnih študijskih programov, ki niso vključevali pedagoških, psiholoških, andragoških, didaktičnih in specialno didaktičnih vsebin, ki so potrebne za uspešno delovanje na področju VIZ. Temeljni cilj programa je (na zaporedni način) nadgraditi nepedagoško strokovno ali univerzitetno izobrazbo kandidatov s pedagoško-psihološkim, specialno-didaktičnim in praktično-pedagoškim znanjem; omogočiti integracijo tega znanja s predmetno vsebinskim znanjem, ki so ga kandidati pridobili v predhodnem študiju ter zagotoviti preizkušanje tako integriranega znanja v praktičnih pedagoških situacijah. 27

28 IZP Programi za izpopolnjevanje izobrazbe PEDAGOGIKA - Dr. Mojca Peček Čuk 60 P,SE,V PEDAGOŠKA METODOLOGIJA - Dr. Janez Vogrinc 60 P,SE,V DIDAKTIKA - Dr. Milena Valenčič Zuljan 75 P,SE,V RAZVOJNA IN PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA - Dr. Cveta Razdevšek Pučko, Dr. Marjanca Pergar 105 P,SE,V Kuščer, Dr. Cveta Razdevšek Pučko, Dr. Marjanca Pergar Kuščer, Dr. Cveta Razdevšek Pučko ANDRAGOGIKA - Dr. Janko Muršak 45 P,SE SOCIOLOGIJA VZGOJE - Dr. Slavko Gaber 60 P,SE FILOZOFIJA EDUKACIJE - Dr. Darij Zadnikar 60 P,SE INKLUZIVNA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE - Dr. Marija Kavkler, Dr. Alenka Kobolt, Dr. Marija Kavkler, Dr. 60 P,V Alenka Kobolt DIDAKTIKA STROKE Z IKT IN PRAKTIČNIM PEDAGOŠKIM USPOSABLJANJEM - habilitiran učitelj 180 P,SE,V didaktike izbrane stroke PEDAGOŠKA PRAKSA - habilitiran učitelj didaktike izbrane stroke 15 V IZBIRNI PREDMET iz nabora PeF UL (iz nabora izbirnih predmetov, ki ni bilo predmet njihovega 60 P,SE predhodnega študija) - nosilec izbirnega predmeta PROSTI IZBIRNI PREDMET iz nabora PeF ali UL (med izbirnimi predmeti PeF UL in UL, vendar ob tem 60 P,SE ne morejo uveljavljati predmetov, ki jih je že opravil v svojem predhodnem študiju) - nosilec izbirnega predmeta Pogoji: Za dokončanje študija mora udeleženec/ka opraviti vse obveznosti, predpisane z učnimi načrti. V študijski program za izpopolnjevanje se lahko vpišejo: - diplomanti nepedagoških študijskih programov, - kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini Ljubljana Najvišja dovoljena kotizacija: 1.055,84 Opombe: V primeru, da bo potrebno sprejeti sklep o omejitvi vpisa, bodo imeli prednost kandidati, ki so zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja. Študijski program se praviloma izvaja kot izredni študij, ob koncu tedna (petek,sobota), po dogovoru tudi med tednom.izvedba ne bo obsegala več kot 600KU. PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO, Koroška c. 160, 2000 Maribor Št. programa: 1 Št. izvajalca: Št. točk: 0 mag. Andreja Špernjak; ; ; Št. ur: 525 (v več delih) Št. udeležencev: 30 Ciljna skupina: Izpopolnjevanje je namenjeno kandidatom, ki potrebujejo pedagoško andragoško izobrazbo za poučevanje v osnovni in/ali srednji šoli. Diplomanti visokošolskih programov pridobijo temeljno psihološko, pedagoško in didaktično znanje ter razvijejo spretnosti in sposobnosti za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v osnovnem in srednjem izobraževanju. S tem si pridobijo pedagoško andragoško izobrazbo, ki jo po 100. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja morajo imeti (Ur. l. RS št. 16/2007). Pedagoška praksa - dr. Milena Ivanuš Grmek oz didaktiki posameznih področij Psihologija razvoja in učenja - dr. Nobert Jaušovec Didaktika - dr. Milena Ivanuš Grmek Izbirni predmet - dr. Milena Ivanuš Grmek oz didaktiki posameznih področij Izobraževanje odraslih - dr. Majda Pšunder Pedagogika - dr. Majda Pšunder Predmetna didaktika - dr. Milena Ivanuš Grmek oz didaktiki posameznih področij 30 LV,SV 60 P,SE,SV 60 P,SE,SV 90 P,LV 45 P,SE 60 P,SE,SV 180 P,LV,SE,SV Pogoji: Pogoj za dokončanje študija oz. izobraževanja so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku, z zbranimi najmanj 60 ECTS. V program se lahko vpišejo kandidati, ki zadostujejo razpisnim pogojem zapisanim v akreditacijski vlogi programa za izpopolnjevanje. 28

29 IZP Programi za izpopolnjevanje izobrazbe Maribor Najvišja dovoljena kotizacija: 883,94 Opombe: V primeru prevelikega števila prijav, bodo v program prednostno vključeni udeleženci s področja vzgoje in izobraževanja na kar nas zavezuje 6. člen Pogodbe o izvajanju, financiranju in sofinanciranju programov izpopolnjevanja izobrazbe strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju RS. PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE UNIVERZA V MARIBORU, FILOZOFSKA FAKULTETA, Koroška c. 160, 2000 Maribor Št. programa: 1 Št. izvajalca: Št. točk: 0 Jožica Slana ; ; Št. ur: 705 (strnjeno) Št. udeležencev: 30 Ciljna skupina: Diplomanti nepedagoških študijskih programov druge stopnje, diplomanti nepedagoških študijskih programov prve stopnje Diplomanti nepedagoških študijskih programov pridobijo temeljno psihološko, pedagoško, andragoško in didaktično znanje ter razvijejo temeljne spretnosti in veščine za izvajanje vzgojno - izobraževalnega procesa v osnovnem in srednjem izobraževanju oziroma drugih vzgojno - izobraževalnih organizacijah, ki izvajajo izobraževalni proces. S tem si pridobijo pedagoško in pedagoško - andragoško izobrazbo, ki jo morajo imeti po določilih Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Psihologija učenja in razvoj mladostnika - Norbert Jaušovec 75 P,LV,SE Pedagogika - Majda Pšunder 60 P,LV,SV Andragogika - Majda Pšunder 45 P,SV Didaktika - Martin Kramar 75 P,LV,SV Delo z otroki s posebnimi potrebami - Majda Schmidt 45 P,SV Predmetna didaktika - Marina Tavčar Krajnc, Marija Javornik Krečič, Marija Javornik Krečič, Marina 120 P,LV,SV Tavčar Krajnc, Marina Tavčar Krajnc, Marija Javornik Krečič Uvajalni interdisciplinarni praktikum - Izvajalec posameznega predmeta, Izvajalec posameznega predmet 90 LV,SV Pedagoški praktikum - Marina Tavčar Krajnc, Marija Javornik Krečič 15 LV Izbirni predmet s skupine fakultetne liste - izvajalec za predmet 2, izvajalec za predmet 1, izvajalec za 180 P,SE predmet 3, izvajalec za predmet 1, izvajalec za predmet 4, izvajalec za predmet 3, izvajalec za predmet 4, izvajalec za predmet 2 Udeleženci opravljajo obveznosti po programih posameznih učnih enot. Pogoji: Maribor Najvišja dovoljena kotizacija: 1.088,47 Opombe: Izpopolnjevanje zaključi, kdor je opravil vse s študijskim programom določene obveznosti in je zbral najmanj 60 ECTS. Didaktike predmeta, ki se izvajajo na oddelkih Filozofske fakultete, izvajajo habilitirani predavatelji na oddeklih za posamezna predmetna področja. PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor Št. programa: 1 Št. izvajalca: Št. točk: 0 Andreja Žiško; , fax: ; Št. ur: 630 (strnjeno) Št. udeležencev: 30 Ciljna skupina: Diplomanti nepedagoških študijskih programov prve in druge bolonjske stopnje oz. diplomanti študijskih programov, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi prve in druge bolonjske stopnje. 29

30 IZP Programi za izpopolnjevanje izobrazbe Program omogoča diplomantom študijskih programov pridobitev temeljnega, pedagoško-psihološkega, andragoškega in didaktičnega znanja. Prispeva k razvoju temeljnih spretnosti n veščin, ki so potrebne za uspešno izvajanje pedagoškega procesa v osnovnem in srednjem izobraževanju ter v drugih vzgojno-izobraževalnih organizacijah, ki izvajajo vzgojno-izobraževalni proces. Pedagogika - red. prof. dr. Majda Pšunder Andragogika za učitelje - red. prof. dr. Ana Krajnc Psihologija za učitelje - doc. dr. Katja Košir Didaktika - red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek Predmetna didaktika - red. prof. dr. Samo Fošnarič ter habilitirani sod. za posamezna pred. področja Uvajalna praksa - Nosilci predmetov iz ped-psih-did. sklopa Pedagoška praksa - red. prof. dr. Samo Fošnarič ter habilitirani sod. za posamezna pred. področja Izbirni predmeti - Izvajalc glede na izbran predmet 60 P,SE 60 P,SE 75 P,LV,SE 75 P,LV,SE 120 P,LV,SV 60 LV,SE 60 LV,SE 120 P,SE,SV Pogoji: Pisni ali ustni izpit pri posameznem predmetu. Izdelava seminarskih in projektnih nalog. Opravljen učni nastop ter izdelana vsa potrebna poročila v zvezi s pedagoško prakso. Končan študijski program prve ali druge bolonjske stopnje oz. dosežena raven izobrazbe pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi prve ali druge bolonjske stopnje Maribor Najvišja dovoljena kotizacija: 948,28 Opombe: Kandidati zaključijo izobraževanje, ko izpolnijo vse s študijskim programom predvidene obveznosti in tako skupno zberejo najmanj 60 KT. 30

31 POSODOBITVENI PROGRAMI 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah 31

32 32

33 01. Slovenščina SLOVENŠČINA KOT DRUGI/TUJI JEZIK V JEZIKOVNO HOMOGENIH IN HETEROGENIH RAZREDIH UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER, Titov trg 5, 6000 Koper - Capodistria Št. programa: 1 Št. izvajalca: Št. točk: 1 Jasna Zorko; 05/ ; Št. ur: 16 (v dveh delih) Št. udeležencev: 30 Ciljna skupina: Učitelji slovenščine in razrednega pouka Dodatna usposobitev učiteljev slovenščine in razrednega pouka na področju slovenščine kot J2. Temeljni cilj programa je tako posredovanje potrebnih znanj in spretnosti za uspešno osvajanje jezikovnih kompetenc tistih učencev oz. dijakov, ki jim slovenščina ni prvi jezik. Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik in medkulturna zmožnost - Vesna Mikolič 4 P,V Metode poučevanja slovenskega jezika kot J2 v jezikovno homogenih in heterogenih razredih - Vladka Tucović, 8 V Martina Mejak, Marijanca Ajša Vižintin Preverjanje znanja slovenskega jezika kot J2 v jezikovno homogenih in heterogenih razredih - Sonja Starc 4 P,V Pogoji: Aktivno sodelovanje udeležencev, izdelava poročila. Dokončana visokošolska izobrazba slovenistične/slavistične smeri in razrednega pouka Koper, UP FHŠ Najvišja dovoljena kotizacija: 19,25 IZBRANA POGLAVJA IZ SVETOVNE KNJIŽEVNOSTI IN LITERARNE TEORIJE UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana Št. programa: 1 Št. izvajalca: Št. točk: 1 Luka Hrovat; 01/ ; Št. ur: 16 (v dveh delih) Št. udeležencev: 30 Ciljna skupina: Učiteljice/učitelji in profesorice/profesorji na osnovnih in srednjih šolah Posodobitev strokovnega znanja (seznanitev z novostmi na področju svetovne in slovenske književnosti ter literarne teorije ter poglobitev znanja.) Književnost in intermedialnost? - Vanesa Matajc Trubadurji - Boris A. Novak Imagologija: teorija in zgodovina? - Tone Smolej Novo branje Kosovelovih 'Konsov' - Janez Vrečko 4 P 4 P 6 P Pogoji: Prisotnost in aktivna udeležba Učiteljice/učitelji, profesorice/profesorji na osnovnih in srednjih šolah Ljubljana Najvišja dovoljena kotizacija: 26,72 33

34 NOVEJŠI TOKOVI V SLOVENISTIKI - KNJIŽEVNOST V TEORIJI IN ŠOLSKI PRAKSI UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana Št. programa: 2 Št. izvajalca: Št. točk: 1 Luka Hrovat; 01/ ; Št. ur: 16 (v dveh delih) Št. udeležencev: 30 Ciljna skupina: Osnovnošolski in srednješolski učitelji slovenščine 1. seznaniti učitelje slovenskega jezika s strokovnimi novostmi oz. novimi teoretičnimi spoznanji; 2. seznaniti učitelje slovenskega jezika z novimi didaktičnimi pristopi pri pouku; 3. seznaniti učitelje z različnimi oblikami in metodami povezave novih strokovnih, teoretičnih spoznanj s področja jezikoslovja z didaktičnimi pristopi izobraževalnega procesa. Pripovedno besedilo - Alojzija zupan sosič Wikipedija za Wikivir v šoli - Miran Hladnik Literatura in fikcija (primer Smolnikar) - Aleš Bjelčević Sodobna slovenska dramatika - Mateja Pezdirc Bartol Erotična ljubezen in sodobna slovenska kratka proza - Alenka Žbogar Najnovejša slovenska poezija - Irena Novak Popov 3 P 3 P 3 P 3 P Interaktivno sodelovanje udeležencev in izdelava seminarske naloge Ljubljana Najvišja dovoljena kotizacija: 25,21 POUK SLOVENŠČINE V LUČI KOMPETENČNIH PRISTOPOV UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana Št. programa: 3 Št. izvajalca: Št. točk: 0,5 Luka Hrovat; 01/ ; Št. ur: 8 (strnjeno) Št. udeležencev: 30 Ciljna skupina: Osnovnošolski in srednješolski učitelji slovenščine Teoretična seznanitev, kritična refleksija in modeli praktičnega udejanjanja kompetenčno usmerjenega pouka slovenščine. Pouk slovenskega jezika in književnosti - presečišče kompetenc učitelja in učenca - Boža Krakar Vogel Učiteljeve kompetence za poučevanje slovenskega jezika - Jerca Vogel Učiteljeve kompetence za poučevanje književnosti - Boža Krakar Vogel Didaktični modeli za poučevanje slovenskega jezika s ciljem razvijanja učenčevih kompetenc - Jerca Vogel Didaktični modeli za poučevanje književnosti s ciljem razvijanja učenčevih kompetenc - Boža Krakar Vogel 1 SE 1 SE Obveznosti udeležencev: predhodna izdelava kratke refleksije o učnem načrtu za slovenščino (do 250 besed), kratko poročilo o izvedbi didaktičnega modela, zasnovanega v delavnici ( besed) Št. izpeljav : 2 Rok prijave Predvideni čas izpeljave Kraj izvedbe Ljubljana Ljubljana Najvišja dovoljena kotizacija: 13,19 34

35 (SLOVENSKI) JEZIK MED JAVNIM IN ZASEBNIM UNIVERZA V MARIBORU, FILOZOFSKA FAKULTETA, Koroška c. 160, 2000 Maribor Št. programa: 2 Št. izvajalca: Št. točk: 1 mag. Jožica Slana; ; Št. ur: 16 (strnjeno) Št. udeležencev: 30 Ciljna skupina: Učitelji slovenskega jezika na osnovnih šolah, srednjih šolah in drugi, ki sodelujejo v učno-vzgojnem procesu Cilji seminarja so prikazati: (a) kako jezikovne prakse definirajo institucije in (b) kako institucije določajo jezikovne izbire, in to na različnih tipih govorjenih in pisanih besedil, ki nastajajo: v zasebni ali javni sferi, v radijskem in tiskanem mediju. Seminar je namenjen spoznavanju novih teoretičnih jezikoslovnih pristopov pri analizi in interpretaciji jezikovnega gradiva ter spodbujanju svežih pristopov pri obravnavi različnih besedilnih vrst. Na podlagi jezikoslovne analize se bo odprla diskusija o delovanju jezika v medijskem, oglaševalskem, političnem, strokovnem področju. Zasebna pogovarjanja - Doc. dr. Mira Krajnc Ivič Medbesedilnost v oglasih - Red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik Športni žargon in knjižni jezik v govorjenih medijih (jezikovnokulturni vidik) - Doc. dr. Alenka Valh Lopert Športni žargon in knjižni jezik v govorjenih medijih - Doc. dr. Melita Zemljak Jontes Jezik v šoli - Asist. dr. Simona Pulko Jezik v slovenskem parlamentu - Asist. dr. Branislava Vičar Jezik v šoli - Mag. Gordana Rodinger Jezik v šoli - Tanja Brčič 2,50 P,D,D 2,50 P,D 2,50 P,D 2,50 P,D 1 D 1 D Št. izpeljav : 2 Rok prijave Predvideni čas izpeljave Kraj izvedbe Zreče Zreče Najvišja dovoljena kotizacija: 28,61 NOVOSTI V PROZI SODOBNIH SLOVENSKIH PISATELJIC UNIVERZA V MARIBORU, FILOZOFSKA FAKULTETA, Koroška c. 160, 2000 Maribor Št. programa: 1 Št. izvajalca: Št. točk: 0,5 mag. Jožica Slana, dr. Silvija Borovnik ; Št. ur: 8 (strnjeno) Št. udeležencev: 30 Ciljna skupina: Učitelji v osnovnih in srednjih šolah, knjižničarji/-ke Pregled sodobne slovenske proze, ki so jo v zadnjih letih ustvarile slovenske avtorice; roman, kratka proza. Umestitev v sobesedilo novejših literarnih smeri, spoznavanje in analiza pripovednih postopkov ter slogovnih sredstev. Analiza tematskih značilnosti, tudi t.i. ženskega v književnosti. Novosti v prozi sodobnih slovenskih pisateljic - red. prof. dr. Silvija Borovnik Pregled sodobne proze slovenskih avtoric - red. prof. dr. Silvija Borovnik 4 P Maribor Najvišja dovoljena kotizacija: 14,51 35

36 DOMAČE BRANJE ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana Št. programa: 1 Št. izvajalca: Št. točk: 0,5 Mira Hedžet Krkač; ; Št. ur: 8 (strnjeno) Št. udeležencev: 30 Ciljna skupina: Učiteljice in učitelji slovenščine v prvih letnikih srednjih šol. - preveriti, kaj berejo za domače branje učenci tretjega triletja devetletke, - preveriti, kaj berejo dijaki prvih letnikov srednjih šol za prostoizbirnodomače branje, - dopolnjevati že obstoječi priporočilni seznam, - preveriti predlagani didaktični model obravnave izbirnega domačega branja, - oblikovati drugačne modele obravnave. Kaj berejo za domače branje in prostoizbirno branje v tretji triadi, metode dela - Dragica Kapko Domače in prostoizbirno branje, bralne navade slovenskih srednješolcev - Lidija Golc Didaktični model obravnave prostoiizbirnega domačega branja - Lidija Golc Možnosti obravnave prostoizbirnega domačega branja, dopolnjevanje seznama - Lidija Golc Učitelji navedejo pet predlogov prostoizbirnega branja iz svojih prvih letnikov (avtor, naslov, leto izida). Eno od predlaganih besedil prinesejo s seboj Ljubljana, Poljanska 28 Najvišja dovoljena kotizacija: 11,44 Opombe: Dobili bodo v praksi preverjeni priporočilni seznam, dopolnili ga bodo v skupinah. Dobili bodo predlog (model) obravnave in ga dopolnjevali, spreminjali, oblikovali na novo. GLEDALIŠČE - PREDSTAVA - IGRALEC ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana Št. programa: 2 Št. izvajalca: Št. točk: 1 Ira Ratej; , ; Št. ur: 16 (strnjeno) Št. udeležencev: 20 Ciljna skupina: Učitelji predmeta gledališki klub in mentorji gledaliških krožkov. Posredovati udeležencem osnovne informacije in osnove praktičnih znanj za izvedbo predmeta gledališki klub in vodenje gledališkega krožka. Med osnovami, ki jih udeleženci pridobijo, je spoznavanje ustroja gledališke hiše in delovnih procesov, ki so potrebni za nastanek gledališke uprizoritve. Udeleženci se seznanijo z značilnimi poklicnimi profili in njihovimi delovnimi nalogami. Poseben poudarek je na spoznavanju petih odločilnih dejavnosti v gledališču: igra, režija, dramaturgija, scenografija in kostumografija. Zakulisje ali kako deluje gledališka hiša - Ira Ratej, Branka Bezeljak Glazer Nastajanje gledališke predstave (od besedila do uprizoritve) - Zvone Šedlbauer, Ira Ratej Metode dela z otroki in bazične igralske tehnike - Branka Bezeljak Glazer Igralec in vloga, igralčev inštrument sta njegovo telo in glas - Ira Ratej, Mojca Funkl Ogled in analiza predstave - Branka Bezeljak Glazer, Ira Ratej Gledališka analiza in interpretacija besedila - metodika postavljanja prizorov z otroki - Branka Bezeljak Glazer Scenografija in kostumografija v predstavi - Ira Ratej, Barbara Matul Kalamar Ljubljana Najvišja dovoljena kotizacija: 44,96 36

Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014

Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014 Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014 PRIPRAVA MENTORJEV ZA POUČEVANJE V IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU UČENJE ZA ŽIVLJENJE - MENTORJI - I.

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: ELEKTRIKAR Izobraževalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ Ime in sedež šole, ki izdaja spričevalo/ A bizonyítványt kibocsátó iskola neve és székhelye: PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ O ZAKLJUČNEM IZPITU / A ZÁRÓVIZSGÁRÓL (Ime in priimek)/ (Vezetéknév

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: ADMINISTRATOR Izobraţevalni program, prilagojen za dvojezično

Részletesebben

KATALOG UČBENIKOV DOŠ I LENDAVA ZA ŠOL. L. 2016/2017 AZ 1. SZ. LENDVAI KÁI 2016/2017-OS TANÉVRE VONATKOZÓ TANKÖNYVEINEK KATALÓGUSA

KATALOG UČBENIKOV DOŠ I LENDAVA ZA ŠOL. L. 2016/2017 AZ 1. SZ. LENDVAI KÁI 2016/2017-OS TANÉVRE VONATKOZÓ TANKÖNYVEINEK KATALÓGUSA UČBENIK JE V PROGRAMU PRENOVE za š.l. 2016/17 UČBENIK JE IZŠEL v ŠOLSKEM LETU 2015/16 **UČBENIKU JE PRENEHALA VELJAVNOST *DOVOLJENA UPORABA v š.l. 2016/17 SPREMEMBE 1. razred / 1. osztály SLOVENSKA JEZIKOVNA

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: TRGOVEC Izobraţevalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o poklicni maturi po izobraževalnem programu: EKONOMSKI TEHNIK (ID:151655) (1) V izvirnem jeziku. 2. PREVOD IMENA

Részletesebben

DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA

DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA DIJAK/DIJAKINJA TANULÓ. ( IME IN PRIIMEK / UTÓ- ÉS CSALÁDI NÉV) Letnik:. évfolyam Šolsko leto:. tanév DNEVNIK PRAKTIČNEGA POUKA V ŠOLI AZ ISKOLAI

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o poklicni maturi po izobraževalnem programu: GASTRONOMIJA Izobraževalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR Izobraževalni program, prilagojen za

Részletesebben

LETNI PROGRAM TURIZMA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 2014

LETNI PROGRAM TURIZMA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 2014 Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04 in 57/2012), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ Ime in sedež šole, ki izdaja spričevalo/ A bizonyítványt kibocsátó iskola neve és székhelye: PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ O POKLICNI MATURI/ A SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL (Ime in priimek)/

Részletesebben

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ A MURAVDÉKI MAGYAR RÁDIÓ ÉS A LENDVAI TÉVÉSTÚDIÓ SZABÁLYZATA A MŰSORIDŐ FELHASZNÁLÁSÁRÓL A POLGÁRMESTERI, HELYHATÓSÁGI ÉS A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSAIBA TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSOK IDEJÉRE 2014. OKTÓBER 5. PRAVILA

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG Izobraţevalni program, prilagojen

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: AVTOSERVISER Izobraţevalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ Ime in sedež šole, ki izdaja spričevalo/ A bizonyítványt kibocsátó iskola neve és székhelye: PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ O POKLICNI MATURI/ A SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL (Ime in priimek)/

Részletesebben

MATURITETNI IZPITNI KATALOG

MATURITETNI IZPITNI KATALOG Ljubljana 2010 DRŽAVNA KOMISIJA ZA SPLOŠNO MATURO MATURITETNI IZPITNI KATALOG za splošno maturo leta 2012 SKLEP STROKOVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE Na podlagi 19. in 21. člena

Részletesebben

UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE

UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014 UČENJE ZA ŽIVLJENJE I. UVOD V informacijski družbi je uporabno

Részletesebben

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ A MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ ÉS A LENDVAI TÉVÉSTÚDIÓ SZABÁLYZATA A MŰSORIDŐ FELHASZNÁLÁSÁRÓL A POLGÁRMESTERI, HELYHATÓSÁGI ÉS A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSAIBA TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSOK IDEJÉRE 2010. OKTÓBER 10.

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ Izobraţevalni program, prilagojen

Részletesebben

AKREDITACIJA UNIVERZITETNEGA DVOPREDMETNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PRVE STOPNJE MADŽARSKI JEZIK S KNJIŽEVNOSTJO

AKREDITACIJA UNIVERZITETNEGA DVOPREDMETNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PRVE STOPNJE MADŽARSKI JEZIK S KNJIŽEVNOSTJO VLOGA ZA PRIDOBITEV SOGLASJA K UNIVERZITETNEMU DVOPREDMETNEMU ŠTUDIJSKEMU PROGRAMU PRVE STOPNJE MADŽARSKI JEZIK S KNJIŽEVNOSTJO FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU AKREDITACIJA UNIVERZITETNEGA DVOPREDMETNEGA

Részletesebben

KATALOG DELOVNIH ZVEZKOV DOŠ I LENDAVA ZA ŠOL. L. 2016/2017 AZ 1. SZ. LENDVAI KÁI 2016/2017-ES TANÉVRE VONATKOZÓ MUNKAFÜZETEINEK KATALÓGUSA

KATALOG DELOVNIH ZVEZKOV DOŠ I LENDAVA ZA ŠOL. L. 2016/2017 AZ 1. SZ. LENDVAI KÁI 2016/2017-ES TANÉVRE VONATKOZÓ MUNKAFÜZETEINEK KATALÓGUSA KATALOG DELOVNIH ZVEZKOV DOŠ I LENDAVA ZA ŠOL. L. 2016/2017 AZ 1. SZ. LENDVAI KÁI 2016/2017-ES TANÉVRE VONATKOZÓ MUNKAFÜZETEINEK KATALÓGUSA 1. razred/1. osztály SLOVENSKA JEZIKOVNA SKUPINA SLOVENŠČINA

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M10123112* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA Aleš Mrkela, Irányító hatóság/organ upravljanja 18.1.2016, Radenci, Slovenija Programozás

Részletesebben

1. razred / 1. osztály

1. razred / 1. osztály UČBENIK JE V PROGRAMU PRENOVE za š.l. 2015/16 UČBENIK JE IZŠEL v ŠOLSKEM LETU 2014/15 1. razred / 1. osztály SLOVENSKA JEZIKOVNA SKUPINA MAGYAR CSOPORT MAGYAR NYELV HOP/PÍO MAGYAR NYELV Jamnik: BERILO

Részletesebben

PROGRAM OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRA@EVANJA ÁLTALÁNOS ISKOLA

PROGRAM OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRA@EVANJA ÁLTALÁNOS ISKOLA Ucni ˇ nacrt ˇ Tanterv Izbirni predmet Választható tantárgy PROGRAM OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRA@EVANJA ÁLTALÁNOS ISKOLA GLEDALIŠCE ˇ IN DRAMA SZÍNHÁZ ÉS DRÁMA Ucni ˇ nacrt ˇ Tanterv Izbirni predmet Választható

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ Ime in sedež šole, ki izdaja spričevalo/ A bizonyítványt kibocsátó iskola neve és székhelye: PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ O POKLICNI MATURI/ A SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL (Ime in priimek)/

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M13123112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Slušno razumevanje Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat

Részletesebben

1 BIO EXPERIENCE 2 TOURISM & MEDIA 3 ROMA CARAVAN. Znesek dodeljenih ESRR* sredstev (v EUR) / Az elnyert ERFA* összeg nagysága (euró)

1 BIO EXPERIENCE 2 TOURISM & MEDIA 3 ROMA CARAVAN. Znesek dodeljenih ESRR* sredstev (v EUR) / Az elnyert ERFA* összeg nagysága (euró) SEZNAM OPERACIJ, ZA KATERE SO BILE PODPISANE POGODBE ZA ESRR SREDSTVA V OKVIRU 2. JAVNEGA RAZPISA / A MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN ALÁÍRT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK LISTÁJA Operativni

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o poklicni maturi po izobraževalnem programu: STROJNI TEHNIK (ID: 472143) (1) V izvirnem jeziku. 2. PREVOD IMENA

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M11123111* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Torek, 14.

Részletesebben

PUBLIKACIJA PUBLIKÁCIÓ

PUBLIKACIJA PUBLIKÁCIÓ DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA II LENDAVA II. SZ. LENDVAI KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Ulica Sv. Štefana 21, 9220 Lendava Tel.: (02)5788150; Fax: (02)5788151 dosmslen@guest.arnes.si www.dos2-lendava.si PUBLIKACIJA

Részletesebben

E L A B O R A T. Za izvedbo vaje reševanje na vodi v gramoznici Krog

E L A B O R A T. Za izvedbo vaje reševanje na vodi v gramoznici Krog E L A B O R A T Za izvedbo vaje reševanje na vodi v gramoznici Krog Vsebina elaborata: 1. Sklep o izvedbi vaje 2. Cilji vaje 3. Oblike in metode usposabljanja 4. Udeleženci 5. Trajanje usposabljanja 6.

Részletesebben

(neznani avtor) Spoštovani starši!

(neznani avtor) Spoštovani starši! »Če želimo živeti z namenom, moramo poiskati tisto, kar najbolj goreče ljubimo, dati vse, kar imamo, nato pa to predati naprej kot štafeto tistim, ki nam sledijo.«(neznani avtor) Spoštovani starši! Pred

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o poklicni maturi po izobraževalnem programu: EKONOMSKI TEHNIK Izobraževalni program, prilagojen za dvojezično

Részletesebben

Rokodelska akademija Kézműves Akadémia Glasilo projekta Projekthíradó

Rokodelska akademija Kézműves Akadémia Glasilo projekta Projekthíradó Rokodelska akademija Kézműves Akadémia Glasilo projekta Projekthíradó Letnik II, št. 2, december 2010 II. évfolyam, 2. szám, 2010 december Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Projekthíradó

Részletesebben

Program spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2006

Program spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2006 Program spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2006 Lendva Község mezőgazdaságának és vidékfejlesztésének ösztönzése 2006. évben I. Pravne osnove Jogi alapok Mnenje Ministrstva

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola 2 2. feladatlap Esejske naloge / Esszé típusú faladatok. Torek, 5. junij 2012 / 120 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola 2 2. feladatlap Esejske naloge / Esszé típusú faladatok. Torek, 5. junij 2012 / 120 minut Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M12152112M* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK Izpitna pola 2 2. feladatlap Esejske naloge / Esszé típusú

Részletesebben

1. SPLOŠNE DOLOČBE. 1. člen. (predmet pravilnika) 2. člen. (pravica do plače in plačila)

1. SPLOŠNE DOLOČBE. 1. člen. (predmet pravilnika) 2. člen. (pravica do plače in plačila) Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 ZUJF), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB13, 13/10,

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8.

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8. Š i f r a u ~ e n c a: A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N0710121M* REDNI ROK RENDES MÉRÉS MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8., kedd /

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M05223111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Petek, 9. september 2005 / 60 minut (20 + 40) JESENSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA

Részletesebben

MADŽARŠČINA KOT MATERINŠČINA. 2012, dokler ni določen novi. Veljavnost kataloga za leto, v katerem. Ljubljana 2010

MADŽARŠČINA KOT MATERINŠČINA. 2012, dokler ni določen novi. Veljavnost kataloga za leto, v katerem. Ljubljana 2010 Ljubljana 2010 MADŽARŠČINA KOT MATERINŠČINA Predmetni izpitni katalog za splošno maturo Predmetni izpitni katalog se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2012, dokler ni določen novi. Veljavnost

Részletesebben

Božične delavnica razrednik

Božične delavnica razrednik 1. RAZRED Zdravje 23. 9. 2015 razrednik Poskusi z vodo 19. 1. 2016 Razrednik Vrt 31. 3. 2016 Razrednik Tehniški dnevi (3) Termin Nosilci Opombe Promet 6. 10. 2015 razrednik Božične delavnica 24. 11. 2015

Részletesebben

VP PP Ime upravičenca / Kedvezményezett neve

VP PP Ime upravičenca / Kedvezményezett neve SEZNAM OPERACIJ, ZA KATERE SO BILE PODPISANE POGODBE ZA ESRR SREDSTVA V OKVIRU 1. JAVNEGA RAZPISA / AZ ELSŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN ALÁÍRT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK LISTÁJA Operativni

Részletesebben

1 BIO EXPERIENCE. Znesek dodeljenih javnih** sredstev (v EUR) / Az elnyert közpénzes** finanszírozás (euró) 1. prioriteta / 1.

1 BIO EXPERIENCE. Znesek dodeljenih javnih** sredstev (v EUR) / Az elnyert közpénzes** finanszírozás (euró) 1. prioriteta / 1. SEZNAM POGOJNO ODOBRENIH OPERACIJ V OKVIRU 2. JAVNEGA RAZPISA / A MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN FELTÉTELESEN JÓVÁHAGYOTT PÁLYÁZATOK LISTÁJA OP SI-HU Operativni program Slovenija Madžarska 2007-2013

Részletesebben

Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2

Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2 Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2 Glasilo projekta Letnik V, št. 1, julij 2013 Projekthíradó V. évfolyam, 1. szám, 2013 július UVODNIK Rokodelec kam gre tvoja pot? Rokodelci, ki živijo na zahodnem

Részletesebben

Dr`avni izpitni center. Osnovna raven MADŽAR[^INA. Izpitna pola 1. Bralno razumevanje / 30 minut. Dele` pri oceni: 20 %

Dr`avni izpitni center. Osnovna raven MADŽAR[^INA. Izpitna pola 1. Bralno razumevanje / 30 minut. Dele` pri oceni: 20 % [ifra kandidata: Dr`avni izpitni center *001J3111* 001 Osnovna raven MADŽAR[^INA Izpitna pola 1 Bralno razumevanje / 30 minut Dele` pri oceni: 20 % Dovoljeno dodatno gradivo in pripomo~ki: kandidat prinese

Részletesebben

Majthényi László. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Magyar és Szlovén Barátaink!

Majthényi László. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Magyar és Szlovén Barátaink! 20 éves a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor Majthényi László Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Magyar és Szlovén Barátaink! Különleges és sajátos alkalom a mai konferencia, hiszen olyan

Részletesebben

http://www.lendava.si

http://www.lendava.si Občina Lendava, marec 2007 http://www.lendava.si POVZE TEK RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LENDAVA ZA OBDOBJE 2007-2013 POVZETEK RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2007-2013 UVOD mag. Anton Balažek župan Občine

Részletesebben

Seznam potrebščin za šolsko leto 2015/2016 za 1. razred

Seznam potrebščin za šolsko leto 2015/2016 za 1. razred Dvojezična osnovna šola Genterovci Seznam potrebščin za šolsko leto 2015/2016 za 1. razred Seznam učbenikov 1 V. Medved Udovič, T. Jamnik, J. Ciber Gruden: BERILO 1, KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK?, berilo

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M04023111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Marec 2004 / 60 minut (20 + 40) PREDPREIZKUS MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM

Részletesebben

bibliotekarka, pesnica, pisateljica, publicistka,prevajalka, habilitirana lektorica madžarskega jezika

bibliotekarka, pesnica, pisateljica, publicistka,prevajalka, habilitirana lektorica madžarskega jezika ZÁGOREC CSUKA, Judit bibliotekarka, pesnica, pisateljica, publicistka,prevajalka, habilitirana lektorica madžarskega jezika Rojena: 24. marec 1967, Murska Sobota Odraščala je v Genterovcih, kjer je tudi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on. Weeds are flowers too, once you get to know them.

TARTALOMJEGYZÉK. In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on. Weeds are flowers too, once you get to know them. 1 2 KAZALO TARTALOMJEGYZÉK Lapsusu na pot 3 Útravalóul Dijaška skupnost se predstavi 7 Dijaški sekcija KŠL 7 A LEK Diákszekciója Dijaški tornado znanja in prihodnosti 9 A tudás és a jövő diáktornádója

Részletesebben

O D L O K o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Dobrovnik I. SPLOŠNE DOLOČBE

O D L O K o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Dobrovnik I. SPLOŠNE DOLOČBE Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 UPB1, 33/2007 ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008 in 108/2009), 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah/zgjs/ (Uradni

Részletesebben

MAGYAR NÉPZENE VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY

MAGYAR NÉPZENE VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY Általános iskola MAGYAR NÉPZENE VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY Tanterv 7. vagy 8. osztály: 35 óra 9. osztály: 32 óra Általános iskola MAGYAR NÉPZENE Választható tantárgy Tanterv A tanterv szerzője: Cseke József,

Részletesebben

Rokodelska akademija Kézműves Akademia

Rokodelska akademija Kézműves Akademia Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik III, št. 2, december 2011 Projekthíradó III. évfolyam, 2. szám, 2011 december Delavnica pečarstva. Kályhaépítő műhelyfoglalkozás. Ivan Kuhar,

Részletesebben

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 [ifra kandidata: *M06123112* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Kraj{i vodeni sestavek Torek, 13. junij 2006 / 70 minut (40 + 30) SPOMLADANSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI

Részletesebben

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O D L O K A o lokacijskem načrtu za kmetijsko poslovno cono v Dobrovniku

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O D L O K A o lokacijskem načrtu za kmetijsko poslovno cono v Dobrovniku Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. list RS št.34 /99,23 /01 50/01, 49/02 in 35/07) je občinski svet Občine Dobrovnik

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M04123111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Sobota, 5. junij 2004 / 60 minut (20 + 40) SPOMLADASKI ROK MAD@AR[^IA KOT DRUGI JEZIK A ARODO

Részletesebben

Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije

Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije 1 Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije e-pravosodje. Operacija e-pravosodje se izvaja v okviru

Részletesebben

Rokodelska akademija Kézműves Akademia

Rokodelska akademija Kézműves Akademia Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik III, št. 1, julij 2011 Projekthíradó III. évfolyam, 1. szám, 2011 július Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik III,

Részletesebben

Levéltár és iskola, avagy a szlovén magyar Nemzetközi levéltári kutatótábor helytörténeti és oktatási aspektusai

Levéltár és iskola, avagy a szlovén magyar Nemzetközi levéltári kutatótábor helytörténeti és oktatási aspektusai Takács Adrián Donát Levéltár és iskola, avagy a szlovén magyar Nemzetközi levéltári kutatótábor helytörténeti és oktatási aspektusai Népünk és hazánk története a világtörténelem szerves része, a helytörténet

Részletesebben

Predstavitev projekta PANNON PLEASURE - Izgradnja Športno-kolesarskega centra Čentiba -

Predstavitev projekta PANNON PLEASURE - Izgradnja Športno-kolesarskega centra Čentiba - Priloga 1 Predstavitev projekta PANNON PLEASURE - Izgradnja Športno-kolesarskega centra Čentiba - 1. PARTNERJI PROJEKTA / Projektpartnerek - Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. - Skanzen Értékvédõ-,

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M09123112* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

Üres oldal. Prazna stran *N M03* 3/28

Üres oldal. Prazna stran *N M03* 3/28 *N14140121M* 2/28 *N14140121M02* Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! *N14140121M03* 3/28 Prazna stran Üres oldal OBRNI

Részletesebben

Gondolatok a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor jövőjéről

Gondolatok a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor jövőjéről 20 éves a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor Paksy Zoltán Gondolatok a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor jövőjéről Egy táborvezető elképzelései 1 Az ifjúsági kutatótábor története

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 Š i f r a k a n d i d a t a : *M08223112* Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

1. člen. 2. člen. 3. člen

1. člen. 2. člen. 3. člen Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10, 33/07

Részletesebben

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ PREIZKUS ZNANJA/FELMÉRŐLAP. Ponedeljek, 9. maj 2011 / 60 minut 2011. május 9.

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ PREIZKUS ZNANJA/FELMÉRŐLAP. Ponedeljek, 9. maj 2011 / 60 minut 2011. május 9. Š i f r a u č e n c a: A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N11150131M* GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ PREIZKUS ZNANJA/FELMÉRŐLAP REDNI ROK RENDES MÉRÉS 3. obdobje/ szakasz Ponedeljek, 9. maj 011 / 60 minut

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Sreda, 4. maj 2016 / 60 minut

Državni izpitni center MATEMATIKA. Sreda, 4. maj 2016 / 60 minut Š i f r a u č e n c a : A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N16140131M* 9. razred MATEMATIKA Sreda, 4. maj 016 / 60 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese modro/črno nalivno pero

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

SZOCIOLÓGIA. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2012 SZOCIOLÓGIA Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2014. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké

30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké 30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké 30 éves a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke Maribor 30 éves a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke Szerkesztette:

Részletesebben

Rokodelska akademija Kézműves Akademia

Rokodelska akademija Kézműves Akademia Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik IV, št. 1, julij Projekthíradó IV. évfolyam, 1. szám, július Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik IV, št. 1, julij

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCI ÉS IRÁNYVONALAI A KÉSŐI I MODERNI TÁRSADALOMBAN. RSADALOMBAN Lidija Bedenik, Andreja Pintarič

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCI ÉS IRÁNYVONALAI A KÉSŐI I MODERNI TÁRSADALOMBAN. RSADALOMBAN Lidija Bedenik, Andreja Pintarič FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCI CIÓ,, A REHABILITÁCI CIÓS DOKTRÍNA KIHÍVÁSAI ÉS IRÁNYVONALAI A KÉSŐI I MODERNI TÁRSADALOMBAN RSADALOMBAN Lidija Bedenik, Andreja Pintarič TARTALOM Általános és szakmai kiindulópontok

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola 1. A) Bralno razumevanje B) Poznavanje in raba jezika C) Tvorjenje kratke besedilne vrste

Državni izpitni center. Izpitna pola 1. A) Bralno razumevanje B) Poznavanje in raba jezika C) Tvorjenje kratke besedilne vrste Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M14223111* JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 1 A) Bralno razumevanje B) Poznavanje in raba jezika C) Tvorjenje kratke besedilne vrste Sreda, 27. avgust

Részletesebben

MURAVIDÉKI ISKOLÁK ÉS KÖNYVTÁRAK AZ ANYANYELV MEGMARADÁSÁÉRT ŠOLE IN KNJIŽNICE V PREKMURJU ZA OHRANITEV MATERNEGA JEZIKA

MURAVIDÉKI ISKOLÁK ÉS KÖNYVTÁRAK AZ ANYANYELV MEGMARADÁSÁÉRT ŠOLE IN KNJIŽNICE V PREKMURJU ZA OHRANITEV MATERNEGA JEZIKA MURAVIDÉKI ISKOLÁK ÉS KÖNYVTÁRAK AZ ANYANYELV MEGMARADÁSÁÉRT ŠOLE IN KNJIŽNICE V PREKMURJU ZA OHRANITEV MATERNEGA JEZIKA Szerkesztő Urednik Ruda Gábor Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület HETÉS Kultúregyesület

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Torek, 7. maj 2013 / 60 minut

Državni izpitni center MATEMATIKA. Torek, 7. maj 2013 / 60 minut Š i f r a u č e n c a : A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N13140131M* REDNI ROK RENDES MÉRÉS 3. obdobje MATEMATIKA Torek, 7. maj 013 / 60 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese

Részletesebben

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M09250121M* GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ Izpitna pola 1 1. feladatlap Obča geografija Izbrane regije Általános földrajz Választott

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M06223111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Petek, 8. september 2006 / 60 minut (20 + 40) JESENSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA

Részletesebben

KNJIŽNIČNA DEJAVNOST ZA POTREBE SLOVENCEV V ZAMEJSTVU A KÜLFÖLDÖN ÉLŐ SZLOVÉNEK KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉGE

KNJIŽNIČNA DEJAVNOST ZA POTREBE SLOVENCEV V ZAMEJSTVU A KÜLFÖLDÖN ÉLŐ SZLOVÉNEK KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉGE KNJIŽNIČNA DEJAVNOST ZA POTREBE SLOVENCEV V ZAMEJSTVU A KÜLFÖLDÖN ÉLŐ SZLOVÉNEK KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉGE Marjan Gujtman Ministrstvo za kulturo RS - Szlovén Művelődési Minisztérium Monošter, 14. 11. 2016

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Sreda, 30. maj 2012 / 60 minut

Državni izpitni center MATEMATIKA. Sreda, 30. maj 2012 / 60 minut Š i f r a u č e n c a : A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N14011M* NAKNADNI ROK UTÓLAGOS MÉRÉS. obdobje MATEMATIKA Sreda, 0. maj 01 / 60 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese modro/črno

Részletesebben

Zbornik povzetkov Összefoglalók

Zbornik povzetkov Összefoglalók Mednarodna konferenca Primeri dobrih praks slovensko-madžarskih knjižničarjev Szlovén-Magyar könyvtári tapasztalatok a gyakorlatban nemzetközi konferencia Zbornik povzetkov Összefoglalók Hotel Lipa Monošter,

Részletesebben

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 [ifra kandidata: *M05223112* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Kraj{i vodeni sestavek Petek, 9. september 2005 / 70 minut (40 + 30) JESENSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI

Részletesebben

Prijazne velikonoène praznike

Prijazne velikonoène praznike Glasilo obèine Lendava 8. letnik, 1. številka 26. III. 2005. A Lendvai község közleménye 8. évfolyam, 1. szám 2005. III. 26. Prijazne velikonoène praznike Kellemes húsvéti ünnepeket mag. Anton BALAŽEK

Részletesebben

Társadalompolitikai alapismeretek. 1. rész. Készítette: Darja Galun, egyetemi végzettségű szociológus Maribor, 2010 szeptember

Társadalompolitikai alapismeretek. 1. rész. Készítette: Darja Galun, egyetemi végzettségű szociológus Maribor, 2010 szeptember Társadalompolitikai alapismeretek 1. rész. Készítette: Darja Galun, egyetemi végzettségű szociológus Maribor, 2010 szeptember A MAI SZLOVÉN TÁRSADALOM JELLEMZŐI Demográfia jellemzők a népesség öregedése

Részletesebben

Odlok o prostorskem načrtu Občine Dobrovnik. I. Uvodne določbe

Odlok o prostorskem načrtu Občine Dobrovnik. I. Uvodne določbe Na podlagi 1. odstavka 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10, 57/12, 109/12 in 35/13) ter 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS

Részletesebben

Dr`avni izpitni center *001J3215* Vi{ja raven MADŽAR[^INA. Navodila za ocenjevanje in to~kovnik IZPITI IZ TUJIH JEZIKOV ZA ODRASLE RIC 2006

Dr`avni izpitni center *001J3215* Vi{ja raven MADŽAR[^INA. Navodila za ocenjevanje in to~kovnik IZPITI IZ TUJIH JEZIKOV ZA ODRASLE RIC 2006 Dr`avni izpitni center *001J3215* 001 Vi{ja raven MADŽAR[^INA Navodila za ocenjevanje in to~kovnik IZPITI IZ TUJIH JEZIKOV ZA ODRASLE C RIC 2006 2 001-J32-1-5 Izpitna pola 1 BRALNO RAZUMEVANJE Po presoji

Részletesebben

Državni izpitni center. Torek, 10. junij 2014 / 90 minut

Državni izpitni center. Torek, 10. junij 2014 / 90 minut Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M14150112M* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK Izpitna pola 2 2. feladatlap Obča geografija Geografija

Részletesebben

Uvodnik. Lapsus. Bevezető

Uvodnik. Lapsus. Bevezető 1 S t r a n / O l d a l Uvodnik V letošnjem letu so dijaki novinarskega kroga bili ves čas na preži in zbirali izvirne dijaške lapsuse, po katerih slovimo. Sledili so dogodkom na šoli in izven nje, ki

Részletesebben

O D L O K o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dobrovnik I. SPLOŠNI DOLOČBI. 1. člen (predmet odloka)

O D L O K o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dobrovnik I. SPLOŠNI DOLOČBI. 1. člen (predmet odloka) Na podlagi 3. odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1B, 108/09-ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZPNačrt-B in 57/12-ZUPUDPP-A,

Részletesebben

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA Aleš Mrkela, Irányító hatóság/organ upravljanja Moravske Toplice, Slovenija Programterület

Részletesebben

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah

Részletesebben

popisati gradivo, ki zajema dokumentaci jo, ki se nanaša na Slovenijo oz. Prekmurje

popisati gradivo, ki zajema dokumentaci jo, ki se nanaša na Slovenijo oz. Prekmurje HU-MNL_PAM-Söv 2014 Gordana Šövegeš Lipovšek BUDIMPEŠTA, MADŽARSKA Država Madžarska Uradni naziv ustanove in kraj Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár, Budapest Madžarski nacionalni arhiv, državni

Részletesebben

Gondolatok a 20 éves múltra visszatekintő szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor munkájáról és értékeiről

Gondolatok a 20 éves múltra visszatekintő szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor munkájáról és értékeiről Göncz László Gondolatok a 20 éves múltra visszatekintő szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor munkájáról és értékeiről Vannak programok és események, amelyeket akár megérdemelten, akár nem a jó

Részletesebben

KÉMIA. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

KÉMIA. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2015 KÉMIA Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2017. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Praznični december Varázslatos december

Praznični december Varázslatos december LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 16. letnik, 5. številka 20. XII. 2013 Lendva Község közleménye 16. évfolyam, 5. szám 2013. XII. 20. Foto Fotó: Tomaž Galič Praznični december Varázslatos

Részletesebben

Barve prebujanja Az ébredés színei

Barve prebujanja Az ébredés színei LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 18. letnik, 1. 2. številka Lendva Község közlönye 18. évfolyam, 1. 2. szám 2015. III. 27. Barve prebujanja Az ébredés színei Aktualno Aktuális Okoljske

Részletesebben

Dr`avni izpitni center TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA TECHNIKA ÉS TECHNOLÓGIA PREIZKUS ZNANJA FELMÉRŐLAP

Dr`avni izpitni center TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA TECHNIKA ÉS TECHNOLÓGIA PREIZKUS ZNANJA FELMÉRŐLAP Š i f r a u ~ e n c a: tanuló kódszáma: r`avni izpitni center *N08643M* RENI ROK RENES MÉRÉS TEHNIK IN TEHNOLOGIJ TEHNIK ÉS TEHNOLÓGI PREIZKUS ZNNJ FELMÉRŐLP Sreda, 7. maja 008 / 60 minut 008. május 7.,

Részletesebben

Dr`avni izpitni center. Vi{ja raven MADŽAR[^INA. Izpitna pola 1. Bralno razumevanje / 40 minut. Dele` pri oceni: 20 %

Dr`avni izpitni center. Vi{ja raven MADŽAR[^INA. Izpitna pola 1. Bralno razumevanje / 40 minut. Dele` pri oceni: 20 % [ifra kandidata: Dr`avni izpitni center *001J3211* 001 Vi{ja raven MADŽAR[^INA Izpitna pola 1 Bralno razumevanje / 40 minut Dele` pri oceni: 20 % Dovoljeno dodatno gradivo in pripomo~ki: kandidat prinese

Részletesebben

GARDRÓB, ÖSSZECSUKHATÓ ZLOžljiva GARDEROBA

GARDRÓB, ÖSSZECSUKHATÓ ZLOžljiva GARDEROBA MANUAL DEVELOPED IN GERMANY Használati útmutató Navodila za uporabo GARDRÓB, ÖSSZECSUKHATÓ ZLOžljiva GARDEROBA Magyar... Oldal 06 Slovenski... Stran 17 myhansecontrol.com User-friendly Manual ID: #05007

Részletesebben