Védett területek kezelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Védett területek kezelése"

Átírás

1 Védett területek kezelése 2. Előadás Helyi jelentőségű védett területek kezelése Dr. Katona Krisztián Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet Mit jelent? 1996/LIII. tv. a természet védelméről: A természetvédelmi területek lehetnek országos vagy helyi jelentőségűek Országos jelentőségű területek esetében a miniszter hatáskörébe tartozik annak kijelölése Helyi jelentőségű területek esetén a települési önkormányzat jogosult a terület védetté nyilvánítására. természetvédelmi terület és természeti emlék lehet 1

2 2012 elején 1892 db helyi és 209 db országos jelentőségű 2

3 ÚTMUTATÓ HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELMÉHEZ Lukács Attila, Sándor Szilvia, Szilvácsku Zsolt Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) 2003 Természetvédelmi cél olyan értékes területek is védetté válnak, amelyek nem kerültek országos védelem alá kiegészíti az országosan védett területek hálózatát ökológiai folyosóként és ugródeszkaként funkcionálhatnak, összeköthetik az egymástól távolabb levő élőhelyeket A település közelében jellemző tájszerkezet, tájképi elemek, jellemző élővilága is megmaradhat Kulturális emlékek, gazdálkodási, kézműves módszerek és hagyományok megőrzése 3

4 Gazdasági és társadalmi fontosság Tiszta, természetes vagy természetközeli környezetben élés vágya Környezeti nevelés, szemléletformálás Szabadidő eltöltése (séta, sport, természetjárás) Egészségügyi szempontok, pl. erdőfolt levegőtisztítása Gazdasági előnye is származhat a településnek Turizmus (gyalogos, lovas, kerékpáros, vízi) fellendülhet Kapcsolódó szolgáltatások hasznot hoznak Ha mezőgazdasági tevékenység folyik, akkor a gazdálkodók részt vehetnek az agrár-környezetvédelmi program egyes célprogramjaiban A védetté nyilvánítás folyamata Megfelelő szakmai előkészítés az adott településen legveszélyeztetettebb vagy a védelemre leginkább érdemes területek kiválasztása Védelem alá helyezésük sorrendjének megállapítása Ezután védelem alá helyezni őket A szakmai előkészítés megalapozza a kötelezően elkészítendő kezelési terveket is Lehetőleg elismert ember végezze Tényleges értéket képviseljen a terület 4

5 Szakmai előkészítés Növénytani felméréssel, táji értékeléssel érdemes kezdeni Ezután a kutatások egy vagy több fajcsoportra terjedjenek ki: kisemlősök, madarak, hüllők, kétéltűek, halak, lepkék, szitakötők, futóbogarak, egyenesszárnyúak, tegzesek, vízi bogarak, stb. Ha idő- pénz, szakemberhiány van, akkor vizsgálandóak: indikátorcsoportok (pl. lepkék), várhatóan legnagyobb értéket képviselő fajcsoportok Szakmai előkészítés Meg kell vizsgálni: a védelem és a kezelés céljainak megvalósításához nélkülözhetetlen intézkedéseket a védelemhez és kezeléshez szükséges feltételek és pénzügyi eszközök biztosíthatóságát, a védelem várható következményeit A szakmai előkészítés után javaslatot kell kidolgozni, amelyet át kell adni a politikai döntéshozóknak kellő információval kell arról rendelkeznie a védettséget javasolóknak, illetve a védetté nyilvánítást megvalósítóknak, hogy: mely területek a legértékesebbek, mik azok az értékek, amelyek alapján ezt kijelentjük. Fontos, mert szinte minden település területén számos természeti terület és természeti érték található, de általában a települési önkormányzatok ezek közül csak korlátozott mértékben tudnak vagy kívánnak védelem alá helyezni területeket. Szár, Szárliget, Vértessomló, Várgesztes, Gánt és Tatabánya önkormányzata összehangolt védetté nyilvánítással 1994-ben a saját közigazgatási területén lévő Észak- Vértes 6500 hektár területen kialakította a zöld folyosót. 5

6 Az ideiglenes védettség Ha valamely védelemre tervezett területen a terület jelentős károsodásának veszélye áll fenn - az érdekelt hatóságok véleményének kikérése mellett -, a területet azonnal végrehajtható határozattal, egy alkalommal ideiglenesen védetté lehet nyilvánítani [Tvt. 27. (1)- (2)]. Ilyen veszély számos esetben előállhat, ezért az ideiglenes védettség lehetőségével számolni érdemes. Ma hazánkban ezzel a lehetőséggel még ritkán élnek Pedig gyakran tulajdonos, gazdálkodók, bérlők direkt természetpusztítása a korlátozások megelőzésére Az ideiglenes védettség a végleges védettséget kimondó jogszabály hatálybalépéséig, de legfeljebb három hónapig tartható fenn. Egyeztetés a nemzeti park igazgatósággal Jegyzőnek meg kell keresnie a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságot, hogy nem kívánja-e a terület országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánítását. Ritka az ilyen eset Ritka az is, hogy már létező helyi védelemből terjesztenek fel országos védelemre egy területet Főleg ha a helyi védelem is jól működik Kivételek pl. az ex lege területek /pl. lápok, szikes tavak/, melynek során számos, korábban helyi védett terület került országos védelem alá. 6

7 Egyeztetés az érintett tulajdonosokkal, a helyi lakossággal A jegyzőnek a természeti terület védetté nyilvánításának előkészítése során - az érdekeltek álláspontjának megismerése érdekében - egyeztető megbeszélést és - az indokoltsághoz képest - helyszíni szemlét kell kitűznie. A tulajdonosok nem értik a jogi nyelven közzétett nyilatkozatokat és kezelési terveket Személyes találkozással, el lehet magyarázni, hogy mit és miért, hogyan védünk az adott területen Korlátozások, kötelességek, kompenzáció, támogatások Ezután érdemes a helyi médián keresztül a nem tulajdonos lakosságot is tájékoztatni (de csak ezután!) 7

8 Természetvédelmi kezelési terv készítése A védetté nyilvánító önkormányzati rendelet kötelező részét képezi a természetvédelmi kezelési terv Egyéb eszközök az értékek védelmére: településfejlesztési koncepció településrendezési terv helyi építési szabályzat 8

9 Civilek szerepe Egy helyi, regionális természetvédő szervezet: igen jól ismerheti működési területének természeti értékeit felhívják a figyelmet a közelben található természeti értékre kezdeményezik helyi jelentőségű védett terület kijelölését Sok tapasztalattal rendelkeznek a természetvédelmi kezelések területén Sokszor ők készítik el a kezelési terv tervezetét Gyakori, hogy az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében civil szervezetek végzik a terület kezelését is a védetté nyilvánítást követően (pl. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár) Az iskolák, lakossági csoportok legfontosabb szerepe: Ráirányítják a figyelmet a településen és annak környezetében lévő természeti értékekre kezdeményezik annak helyi védelem alá helyezését adott esetben részt vesznek a védetté nyilvánítás folyamatában is Adatgyűjtés és monitoring Terepgyakorlatok, oktatás, bemutatás Szemléletformálás, szerepvállalás a terület kezelésében, szemétszedésben Önkormányzat lehetőségei és feladatai A természet védelmének helyi-területi feladatainak ellátására az önkormányzat környezetvédelmi alapjában természetvédelmi célokat szolgáló részt hozhat létre (nincs ilyen). Az viszont gyakori, hogy a települések környezetvédelmi alapjukból rendszeresen támogatnak természetvédelmi célokat. Természetvédelmi őrszolgálatot is működtethet (csak Dombóváron) Ehelyett a szerződéses alapon ellátott természetvédelmi kezelés részeként a megbízott szervezet elvégzi az őrzéssel kapcsolatos munkákat is. Emellett a mezőőrökkel együttműködés, hatáskörük kiegészítése A közterület-felügyelet hatáskörének külterületekre való kiterjesztése, valamint jogkörökkel való felruházásával hatékonyságát. Településen lakók polgári természetőr szolgálatot szervezhetnek jogszabályi keretek szerint Önkormányzat tevékenységeket tilthat, helyreállíttathat, bírságolhat Az állam után elővásárlási joga van a terület eladása esetén 9

10 Lehetséges bevételek Belépődíjak Kisebb látványosságnál, amelynek körbekerítése megoldható, lehet belépődíjat szedni, főleg akkor, ha a látványosság különleges (pl. arborétumok). Kiadványok árusítása A szemléletformálás egyik eszköze könyvek, füzetek, képeslapok, plakátok, térképek, matricák) elviszik a település hírét is távolabbi vidékekre Bérleti díjak ha a védett természeti területnek minősülő ingatlan vagy az azon lévő épületek önkormányzati tulajdonban állnak. Természetvédelmi bírság A bírságolásokból származó bevétel az önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába folyik be növelheti a lehetséges fenntartási, megőrzési és szemléletformálási munkálatokra fordítható összegek arányát. A bírságolásnak azonban soha nem lehet az a célja, hogy bevétel teremtődjön. Pályázati bevételek Lehetséges bevételek Agrár-környezetvédelmi, vidékfejlesztési programok Vendéglátás nem közvetlenül az önkormányzatnál csapódnak le, hanem a település lakóinál, vállalkozóinál jelennek meg. Adományok Alapítványok létrehozásával lehet ilyen bevételhez jutni főképp külföldi forrásból nem elhanyagolható az állampolgárok adójának 1%-ából származó lehetőség sem. A védett természeti terület nevének használatból befolyó díj A természet védelméről szóló évi LIII. törvény 70. lehetővé teszi, hogy a név, illetve jelkép felhasználásáért a jogosult önkormányzat díjat kérjen. 10

11 ÖNKORMÁNYZATOK A VÉRTESÉRT A terület A Vértes tájegység a m magas hegységet és az azt körülvevő réteket foglalja magába. Az eljárás sajátosságai A 314 km2-es Vértes-hegységből 1976-ban egy 130 km2-es országos védettségű területet jelöltek ki. Így a déli Vértes gazdaságtalan erdői védelem alá kerülhettek, míg az északi hűvösebb, csapadékosabb klímájú részeken kialakult értékes erdők nem A zöld folyosó elvének gyakorlati megvalósítását tűzte ki célul hat önkormányzat 1994-ben. Tatabánya, Szár, Szárliget, Vértessomló, Várgesztes, Gánt önkormányzata a Pro Vértes Közalapítvánnyal 1993-ban írtak alá szándéknyilatkozatot 1994 októberéig minden önkormányzat a saját közigazgatási területén lévő Észak-Vértes 6500 hektár területen kialakította a zöld folyosót. Az önkormányzatok a területek kijelölésénél figyelembe vették azt hogy számos helyen az eredeti élővilág egyszerűen a védett terület kicsinysége miatt elpusztul. A terület fenntartása, jelenlegi állapota A helyi (önkormányzati) védelem alatt álló terület szervesen kapcsolódik az országos jelentőségű védelem alatt álló Vértes Tájvédelmi Körzethez. A hat önkormányzat szerződést kötött a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvánnyal (melyet korábban egy helyi önkormányzat hozott létre) a helyi védett területek természetvédelmi feladatainak elvégzésére. A közalapítvány az adott védett területen folyamatosan dolgozik: természetvédelmi őröket foglalkoztat szakemberei révén előkészíti a hatósági feladatokat az illetékes jegyző számára megszervezi e helyi védelem alatt álló területek fenntartását és folyamatos kutatását természetvédelmi oktatási-nevelési és tudatformálási tevékenységet végez, elsősorban a környék lakosságának és diákságának körében. Elvégzi a helyi védett területek törvényben előírt információs és figyelemfelkeltő táblákkal történő ellátását. Mindezért a hat település önkormányzatai évente egy szerződéses összeggel járulnak hozzá a közalapítvány természetvédelmi tevékenységének folyamatos ellátásához. A védetté nyilvánítási eljárást a Pro Vértes Közalapítvány szakmai segítségével az önkormányzatok kezdeményezték. Ezt az Erdőfelügyelőség, a Vértesi Erdő Rt., és a Kincstári Vagyonigazgatóság ellenezte. 11

12 KIS RÉT, Sellye A terület elhelyezkedése Baranya megye D-i részén, Sellye város külterületén található. A helyi védelem alatt álló természetvédelmi terület közel 82 ha-os Kaszálórét, magassásos- és mocsárréttársulások, öreg fa- és bokorcsoportok A védetté nyilvánítási eljárás Az eljárás 1993 júniusában kezdődött és 2001 szeptemberében fejeződött be. Az eljárás szereplői Az MME javaslatot tett Sellye Város Önkormányzatának, hogy nyilvánítsa védetté a területet. 56 magánszemély, akik Sellye Város Önkormányzatán kívül a 82 ha-os rét tulajdonosai. A Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Osztálya is támogatta a védetté nyilvánítást. Az eljárás sajátosságai az 56 magánszemély tulajdona részarányban van kifejezve (osztatlan közös). A terület egy része kárpótlás útján került új tulajdonosához. A rét nagy része gyep művelési ágú, ezen kívül erdő és szántó is alkotja. A művelési ág megváltoztatása (pl. a rét szántóvá alakítása) alapvetően veszélyeztetné a természeti értékeket, A védelem alá vonást alapvetően ez indokolta A védelemről szóló rendelet és annak melléklete tartalmazza a terület kezelésére vonatkozó kötelezéseket és korlátozásokat. A tulajdonosok rosszallással fogadták a rendeletet. 12

13 A terület fenntartása, jelenlegi állapota Probléma, hogy a 82 ha-os rét az önkormányzaton kívül 56 magánszemély tulajdonát képezi. A magántulajdonban lévő területet a gondozatlanság jellemzi. A kezelés érdekében Sellye Város Önkormányzata létrehozta az Ormánság Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítványt Kérte a tulajdonosok hozzájárulását az aktuális kezelési, ápolási munkák elvégzéséhez. A kezelési terv tervezetét az MME Baranya megyei csoportjának útmutatása alapján készítették el. Annak ellenére, hogy a közalapítvány térítésmentesen ajánlotta fel szolgáltatását, csak néhány tulajdonos jelzett vissza és adta beleegyezését. Így csak az önkormányzati tulajdont képező 3,35 ha áll kezelés alatt, ezen kívül csak kb. 3 ha-t kaszálnak a magánszemélyek. Művelés hiányában megindult a beerdősülés A növényállomány megóvása érdekében a rétet kaszálni kell és el kell végezni a bozótirtást; elegendő talajvíz szükséges a mocsári társulásoknak és a ritka orchideáknak Sellye Város Önkormányzata 2003-ban pályázaton támogatást nyert így közmunkaprogram keretében lehetőség nyílik a terület tisztítására, kaszálására. A 3 hónapon át tartó munkák elvégzéséhez a tulajdonosok is hozzájárulnak, tehát akkor időlegesen megoldást találtak a problémára. SAS-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETET HATÁROLÓ DÉLI LEJTŐ A terület leírása védetté nyilvánítás előtt jégkorszaki, mediterrán növény- és állatvilág szikla-gyep, karsztbokor-erdő, pannongyík A déli lejtő hőforrásai miatt hidrogeológiailag védett városökológiailag is jelentős légcsatorna itt található egy földrengésjelző műszer is Védőövezet, egyes védett növények, már ide is átterjedtek A Sas-hegy egyre jobban beépül, a természetvédelmi terület északi határa körüli terület már teljes egészében építési terület lett. Legalább 200 m-es védőövezetre van szükség 13

14 Védetté nyilvánítási eljárás óta folyt a küzdelem a terület beépítése ellen külföldiek is pályáztak erre a területre (ausztrálhongkongi mulatóközpontot, irodaházakat, gyógycentrumot kívántak létesíteni). Lakossági tiltakozások geológiailag sem alkalmas a terület építmények elhelyezésére (suvadásos, barlangokkal kivájt) 1993 áprilisában a XI. kerület Önkormányzat Testülete megszavazta a helyi védettségi folyamat elindítását A Fővárosi Szabályozási Kerettervben a déli lejtő egésze turisztikai erdő kategóriába került. A terület fenntartása 1992 novemberében 150 db fa elültetése a lakosság közreműködésével Évente sétával egybekötött bemutatót tartanak a TVT területén a lakosság és érdeklődők részére. Tervet készítettek a tanösvény és madárvárta megvalósítására a déli lejtőre Pályázaton 2000 USD-t nyertek erre A természeti értékvédelmi és kertépítészeti tervet év végén átadták a XI. kerületi Önkormányzat polgármesterének. Nehézséget jelent az Önkormányzat pénzhiánya, a jogi problémák a tulajdonosokkal és a bérlőkkel. 14

15 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY A védetté nyilvánítási eljárás Jelenleg 5 terület védetté nyilvánítása van folyamatban ezekből négyet már kb. egy éve elindítottak Nem halad megfelelő sebességgel a folyamat pedig a javaslaton kívül a kezelési terv tervezetét és minden szükséges dokumentumot átadtak az önkormányzatnak, és többször sürgették is őket. A területek védelme A területek elhelyezkedése szempontjából fontos az, hogy megfelelő határok álljanak rendelkezésre Itteni tapasztalat az a gyepek esetében, hogy ahol a művelt területek nincsenek elválasztva a védett területektől úttal, árokkal stb., ott rendszeresek a beszántások Az érintettek közül a tulajdonosokkal és a kezelőkkel volt a legkevesebb probléma, mert előzetes egyeztetés után készítették el a javaslatot és a kezelési terv tervezetét A szakhatóságok részéről valamivel több aggály merült fel, leginkább az erdészet részéről Korábban vaddisznóskert céljából bekerítettek nőszirmokban és orchideákban gazdag tölgyest. A védelem érdekében további kerítések vagy kerítésáthelyezés lett volna szükséges, ami jelentős anyagi forrásokat igényelne, amiért tiltakozott az erdő- és a vadgazdálkodó is. Önkormányzatnál a természetvédelem nem prioritás és forrás is alig van 15

16 NÓGRÁD MEGYEI TAPASZTALATOK János aknai mocsár A terület a Zagyva árterén fekszik, egykori külszíni szénbánya gödrében. Miután 30 éve felhagyták a bányászatot, a terület spontán módon betelepült növényekkel és állatokkal. Értékes vízi életközösség alakult ki. A Madártani Egyesület helyi csoportja a terület védelmét javasolta az előterjesztését az önkormányzat pozitívan fogadta. A polgármester megígérte, hogy rövid időn belül a képviselőtestület elé terjeszti a javaslatot A természetvédő-madarászok pontosították a terület határait, majd megfogalmazták a védetté nyilvánító rendelet tervezetét. A szavazás azonban elmaradt. Közben kitudódott, hogy folyamatban van a mocsár védetté nyilvánítása tulajdonosváltás nyomán a terület egy helyi érdekeltségű vadásztársaság magántulajdonába került. Innentől kezdve kudarcba fulladt az egész eljárás. Az önkormányzat nem vállalta fel, hogy egy jelentéktelen helyi érdekkel szembeszálljon. a János aknai mocsár lekerült a palettáról Csádalj A terület az Ipoly hazai felső szakasza mentén fekszik Nagyon értékes láp, kiterjedése mintegy 250 hektár. A Madártani Egyesület helyi csoportja a megyei önkormányzathoz fordult, hogy ez a több települést is érintő vizes élőhely védettséget kapjon. A megyei közgyűlés segítségével települési találkozót szerveztek, Közben a helyi csoport ismeretterjesztési programokat szervezett az érintett két településen: Az előterjesztést mindenki szívesen fogadta, megígérték, hogy hamarosan megszavazzák a terület védettségét. A helyi csoport elkészítette a védetté nyilvánítási rendelet tervezetét. A szavazás azonban elmaradt. Felmerült ezek után, hogy a Madártani Egyesült vásárolja meg a területet. A láp végül egy magánszemély kezébe került. Ezek után az önkormányzatok már nem mertek szembeszállni a helyi érdekekkel A területet inkább turisztikai szempontból akarták fejleszteni: vadkacsa telepet, csónakázó tavat és turista paradicsomot akartak ott létrehozni. Azonban a jogszabályok értelmében minden láp ex lege védett A terület pontosabb botanikai és zoológiai felmérését a Madártani Egyesület elvégeztette, és az adatokat átadta a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak, A területet tájvédelmi körzetté nyilvánítják, s ezáltal országos védelmet kap. 16

17 Zagyva-menti havária tározó A Zagyva mentén több havária tározó is van, ezeket csak a szélsőségesen magas árvizekkor töltik fel vízzel. A helyi csoportnak az az ötlete támadt, hogy ha a tározóban állandóan tartanának egy kevés vizet ( cm mélységben), akkor kialakulhatna egy 2-3 hektáros vizes élőhely a Zagyva mellett. Ezen a vidéken nagyon kevés az ilyen sekély vízű terület. Természetvédelmi értékei mellett a tározó képes lett volna árvízvédelmi szerepét is ellátni. A helyi vízügyi hatóság engedélyezte a tervet. A budapesti Vízügyi Minisztériumban is majdnem átfutott a dolog. Ekkor jött egy olyan szélsőségesen magas áradás, amikor az említett tározóban centimétereken múlott csak, hogy a víz nem csapott át a gátakon és nem öntötte el a falvakat. Szerencsére a tározóban előzőleg nem volt víz, ha lett volna, óriási katasztrófa következett volna be. Civil szervezetek feladatai Önkormányzati védelmi eljárási kezdeményezések általában nem természetvédelmileg megalapozottak inkább a szépség, érdekesség, egyediség vezérli őket Meg kell teremteni a megfelelő kezelést kezelési terveket kell készíteni. Környezet- és természetvédelmi tanácsadó irodák működtetése önkormányzatok döntéseit, valamint a megfelelő jogi szabályozást és természetvédelmi kezelést segíti Segíteni kell az önkormányzatokat különböző pályázatok megírásában. Publikálni kell a megyei hivatalos lapokban Ezek közvetlenül a polgármesterekhez és a képviselőkhöz jutnak el. Ismeretterjesztés, környezeti tudatformálás önkormányzattal, iskolákkal. Együttműködések erősítése más szervezetekkel (nemzeti park igazgatóság, nemzetközi szervezetek stb.) 17

18 Helyi védelem jelene és jövője Jelenleg nagyon sok olyan védett terület van, amelyek nem szakmai szempontok alapján lettek kijelölve. Alaposan fel kellene mérni, majd felülvizsgálni a helyi védelmet élvező és a nem védett területeket. Egy kidolgozott értékelési rendszer alapján el lehet dönteni, hogy mely területeket kell védeni (megtartani a védelmet vagy védelem alá helyezni) és mely területek védelme nem fontos (esetleg megszüntetni a védelmet). Ezek után el kell készíteni a területek kezelési tervét, amit be kell tartani. Kell valaki, aki koordinálja az egész projektet Kellenek szakemberek, akik a felméréseket végzik, a terveket készítik. Nagyon sokat tud segíteni egy akcióban a helyi lakosság és a civil szervezet. 18

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport Cím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4. Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 132 Tel: 99/518-389, Fax:

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2011) VTK Innosystem Kft.

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2011) VTK Innosystem Kft. 4. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI, MÓDJAI ÉS FELELŐSEI környezet-egészségügyi programot, a vásár, illetve a piac működéséről szóló önkormányzati rendeletet. 4.1. Szervezeti, jogi és személyi feltételek Kistérségi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Natura 2000 az élő táj része. 3. oldal. A természeti területek kezelése. 4. oldal. Mezőgazdaság és Natura 2000. 6.

Tartalomjegyzék. Natura 2000 az élő táj része. 3. oldal. A természeti területek kezelése. 4. oldal. Mezőgazdaság és Natura 2000. 6. Európai Bizottság Tartalomjegyzék Natura 2000 az élő táj része A természeti területek kezelése Mezőgazdaság és Natura 2000 Erdőgazdálkodás és Natura 2000 Szabadidős tevékenységek Natura 2000 területeken

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK IFJÚSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TERÜLETEN 2006 Támogatónk az A LEGKÖZÖSEBB ÜGY - A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS Csongrád-megye civil szervezetei Ifjúsági-, természet-, és környezetvédelmi

Részletesebben

A Natura 2000 finanszírozása

A Natura 2000 finanszírozása A Natura 2000 finanszírozása Útmutató Összeállították: Clare Miller, Marianne Kettunen, IEEP Szerkesztő: Peter Torkler, WWF Stefanie Lang, Andreas Baumüller, WWF támogatásával Fordította: Dövényi Mária

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ LIFE PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ LIFE PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ LIFE PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON Természetvédelmi célú LIFE projektek Magyarországon Impresszum Szerkesztette: Sashalmi Éva, Érdiné dr. Szekeres Rozália Írta: Bankovics András, Bodnár

Részletesebben

A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Jósvafő 2013

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

Tudományoktól a döntéshozatalig

Tudományoktól a döntéshozatalig IX. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Tudományoktól a döntéshozatalig Helyszín: Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ Időpont: 2014. november 20-23. Absztrakt-kötet

Részletesebben

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály E L Ő T E R J E S Z T É S az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának,

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Osli Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...3 Célok...4 A Helyi

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi vagyongazdálkodásról és a 2015.

Részletesebben

6. évfolyam 3. szám (20.) 2011. december. Környezeti nevelés, természetismereti oktatás egy tájegységben

6. évfolyam 3. szám (20.) 2011. december. Környezeti nevelés, természetismereti oktatás egy tájegységben 6. évfolyam 3. szám (20.) 2011. december Természetvédelem Észak-Magyarországon 25 éve alapított Tokaj Bodrogzug Tájvédelmi Körzet a változások tükrében Környezeti nevelés, természetismereti oktatás egy

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 Összeállították: Dr. Kárpáti László igazgató Reischl Gábor általános igazgatóhelyettes Dr. Jakál Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

A biológiai sokféleség megőrzése

A biológiai sokféleség megőrzése A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg. A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége Szerkesztette

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

5. 2. 4. Közvetlen és közvetett természeti hatások... 47 6. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG... 48 6. 1. A természeti környezetet terhelő hatások... 48 6.

5. 2. 4. Közvetlen és közvetett természeti hatások... 47 6. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG... 48 6. 1. A természeti környezetet terhelő hatások... 48 6. A KÖRNYEZETKÍMÉLŐ, TERMÉSZETKÖZELI ERDŐGAZDÁLKODÁST SZOLGÁLÓ FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készítette: Mecseki Erdészeti Zrt. 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1.VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS...

Részletesebben