BIZOTTSÁGI ÜLÉS. Forster Központ Budapest, január 14., 11:00

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZOTTSÁGI ÜLÉS. Forster Központ Budapest, 2014. január 14., 11:00"

Átírás

1 VÖSZB_2014_1_07 Budapest, január 14. BIZOTTSÁGI ÜLÉS Forster Központ Budapest, január 14., 11:00 A napirend 7. pontja: Beszámoló az ICOMOS-IUCN tanácsadó misszióról a Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj világörökségi helyszínen (2013. május ) ÖSSZEFOGLALÁS A dokumentum áttekintést ad az az ICOMOS-IUCN tanácsadó misszióról. A misszió előkészítéséről szóló beszámolót a Szakbizottság a januári ülése megtárgyalta. A döntéstervezetet ld. 13. bekezdésben

2 I. Előzmények 1. A Világörökségi Egyezmény Működési Irányelveinek 172. bekezdésében meghatározott Részes Állami kötelezettségnek eleget téve az osztrák Oktatási, Művészeti és Kulturális Szövetségi Miniszter nevében a Világörökségi Egyezmény osztrák kapcsolattartója december 28-án tájékoztatta az UNESCO Világörökség Központot a helyszín kiemelkedő egyetemes értékét esetlegesen érintő szélerőmű projektekről és tanácsadó missziót hívott. 2. A misszió feladata az volt, hogy felmérje milyen hatással van a határ osztrák oldalán létesülő három új szélerőmű telep a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékére. Az összesen mintegy 162 széltorony a világörökségi területtől északra, illetve északkeletre épül 8-15 km távolságban Mosontarcsa (93 db), Barátudvar (46 db) és Miklóshalma (23 db) külterületein, darabonként 3000 kw teljesítményű m összmagasságú széltoronnyal. A szélerőmű parkok a világörökségi helyszínen kívül épülnek ugyan, de szükséges volt megvizsgálni, hogy működésük milyen hatással lehet például a helyszín természeti értékeire (madarak élőhelyei, vándorlási útvonalai) illetve a helyszín látványára és az onnan való kilátásokra. 3. Az eredetileg csak az ICOMOS (International Council on Monuments and Sites - a Műemlékek és Műemléki Együttesek Nemzetközi Tanácsa) szakértőjéből álló misszió feladatleírását Állandó UNESCO Képviseletünkkel közösen fellépve sikerült úgy módosítani, hogy a feltehetően érintett természeti értékekre való tekintettel a misszióba a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) szakemberét is bevonják. A kéttagú szakértői misszió május 13-án és 14-én látogatott a Fertő/Neusiedlersee világörökségi helyszínre és környezetére. Tagjai Cristina Castel-Branco, az ICOMOS által felkért szakértő és Daniel Pullan, az IUCN által felkért szakértő voltak. Mivel a határon átívelő helyszín megőrzése és fenntartása közös felelősségünk, a tanácsadó misszió meghívását és céljait Magyarország is támogatta. Előkészítésében és lebonyolításában a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ is aktívan részt vett, ugyanakkor fontosnak tartottuk, hogy a hangsúly a kezdeményező és finanszírozó osztrák fél oldalán maradjon és Magyarország kifejezetten szakmai szinten vegyen részt a programban. 4. A misszió szakértői azt is megvizsgálták, hogy a hatályos jogszabályi környezet, ágazati politikák és területrendezési tervek általánosságban is megfelelően kezelik-e a szélerőművek világörökségi helyszínre gyakorolt hatását, valamint azt, hogy új eljárások kialakítása szükséges-e, például a környezeti hatáselemzések módszertanára vagy a tervtanácsi rendeletekre vonatkozóan. II. A misszión résztvevő szervek 5. - Az ICOMOS és IUCN szakemberei - Osztrák részről: Oktatási, Művészeti és Kulturális Szövetségi Minisztérium Osztrák Terület Tervezési Intézet

3 Burgenland tartomány kormányhivatalának környezet- és természetvédelmi osztálya Burgenland tartomány kormányhivatalának regionális tervezési osztálya Neusiedlersee-Seewinkel Nemzeti Park Neusiedlersee kultúrtáj helyszínkezelője Winden am See önkormányzata Műemlékvédelmi hivatal, Burgenland Befektetők (Burgenlandi elektromos művek, magánbefektető) Burgenland tartományi környezetvédelmi ombudsman Bird Life Ausztria WWF Ausztria - Magyar részről: Forster központ, Fertő kultúrtáj helyszínkezelője Fertő-Hanság Nemzeti Park Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály, valamint Természetmegőrzési Főosztály Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Magyar Madártani Egyesület III. A misszió főbb programpontjai 6. - Osztrák előadások: A világörökségi helyszín és kezelési terve, a Burgenland tartományi szélerőmű parkok létesítése és vonatkozó szabályozások, a helyszín természeti értékei és madárvédelme, madárhalálozási tanulmányok, Burgenland energiatermelése. - Civil szervezetek meghallgatása: Az UNESCO-nak levelet küldő helyi lakos, Bird Life Ausztria, WWF. - Magyar előadások: Vidékfejlesztési Minisztérium - az Espoo-i egyezmény alkalmazásáról az épülő szélerőmű parkokra vonatkozóan és egyben az osztrák fogadókészség hiányáról e tárgyban, Fertő-Hanság Nemzeti Park madártani szempontok, Örökségvédelem (járási iroda) a szélerőmű parkok láthatósága - Területek bejárása: Az épülő szélerőmű parkok egyes részei, valamint a Fertő tó déli és nyugati oldala: rálátás a tó északi és keleti oldalán elhelyezkedő szélerőmű parkokra. IV. A misszió előzetes, szóbeli megállapításai 7. A misszió összegző konzultációján kiemelte, hogy a jó szervezés, a nyílt kommunikáció és készséges információszolgáltatás mind az osztrák mind a magyar oldalról kedvező benyomást nyújtott és bizonyította a világörökségi cím mindkét ország számára való fontosságát és a két Részes Állam elkötelezettségét. Példamutató gyakorlatnak tartotta az osztrák szélerőmű park-tervezés jól strukturált folyamatát, ami kitér az örökség- és természetvédelem kérdéseinek vizsgálatára és fontosnak tartja az esztétikai megjelenést, a

4 magas minőségű formatervezést is. Továbbá jó gyakorlatnak tartotta, hogy a területi tervezésben meg van határozva a szélerőművek lehetséges helye, bár a misszió során az is kiderült, hogy nem volt megfelelő hatékonyságú együttműködés a két ország között. Vizuális szempontból a szélerőmű parkok létesítésének hatására megváltozik a tájkép. Az alakuló táj a gazdasági átalakulást tükrözi: az Eszterházy idők tájképéből megmaradtak a gazdálkodásra használt földek, a fasorok, az erdők, ugyanakkor a 21. század tájképében megjelennek a széltornyok. A világörökségi helyszínre a látvány nincs jó hatással. A klímaváltozás hatásainak mérséklése érdekében feltétlenül helyeslendő a megújuló energiatermelés és szélerőművek létesítése, ugyanakkor fontos, hogy olyan helyre kerüljenek, ahol minimális a közvetlen környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásuk. 8. Ezért a további szélerőmű parkok építése csak a világörökségi szempontok fokozottabb figyelembevételével történhet és további vizsgálatokat igényel három területen: 1. madárvédelem (a megépült tornyok hatásai) 2. örökségvédelem (látvány tanulmányok) 3. mezőgazdaság, tájgazdálkodás. A misszió hangsúlyozta a már meglévő szélerőmű parkok hatásainak további tanulmányozásának jelentőségét is, mivel ez példaértékű modell lehet más olyan világörökségi helyszínek számára, melyek hasonló vizuális fenyegetettségnek vannak kitéve. Javasolta az elkészülő tanulmányok publikálását és bemutatását Európa szerte. Hangsúlyozták továbbá a fokozottabb együttműködés szükségességét és hatékonyságának növelését a két Részes Állam között. 9. A jelenlegi helyzet kezelésére és a további tanulmányok tekintetében a misszió előzetesen öt kérdéskört illetve megoldási lehetőséget határozott meg. Ezek kidolgozása nem csak a világörökségi terület közelében létesülő szélerőmű parkok esetleges káros hatásainak elkerülését segíthetik elő, hanem a továbbiakban Ausztria és Magyarország szorosabb együttműködését eredményezhetik e területen. Az egyes témakörök kidolgozásában a misszió javaslatokat kért az illetékes szakemberektől, akik további anyagok megküldését vállalták 2013 május 30-ig az alábbiak szerint: Témakör A misszió számára megküldendő anyag 1 Tájgazdálkodás A tájgazdálkodás eszközei (meglévő és javasolt) 2 Szélerőművek Az engedélyezési folyamat és engedélyezése javaslatok az osztrák folyamat során szükséges határon átívelő 3 A világörökségi védőövezet bővítése 4 A kezelési tervek felülvizsgálata és átdolgozása a két ország összehangolásának egyeztetésekre A védőövezet bővítésének lehetősége, illetve egyéb jogi megoldások Javaslatok a kezelési terv közös kidolgozásának megvalósítására Magyar felelős Ambrus András (FHNP) Pocsai Zsuzsa (VM) Soós Gábor (Forster, VT) Árgay Zoltán (VM) Soós Gábor (Forster, VT) Soós Gábor (Forster, VT) Taschner Tamás (v.ö. helyszínkez.)

5 növelésével 5 A szélerőmű parkok kumulatív hatása Javaslatok a megépült parkok monitoringolására és a káros hatások enyhítésére Halmos (MME) FHNP Gergő FHNP = Fertő-Hanság Nemzeti Park Forster, VT = Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, MME = Magyar Madártani Egyesület VM =Vidékfejlesztési Minisztérium v.ö. helyszínkez. = A Fertő kultúrtáj világörökségi helyszín kezelője 10. A kért dokumentációkat a megadott felelősök elkészítették és a misszió számára eljuttattuk. 11. A misszió munkatársai az UNESCO, az ICOMOS és az IUCN eljárásrendje szerint jelentést készítettek és a helyszínnel kapcsolatos javaslatokat is tettek, a két Részes Állam és az UNESCO Világörökség Bizottsága számára. A jelentést szokatlanul hosszú idő múlva - többszöri rákérdezésre mind az ICOMOS-nál, mind az UNESCO Világörökség Központnál december 6-án küldték meg Ausztria és Magyarország számára. A jelentés véleményezésére február 10-ig van lehetőség, ettől kezdve az UNESCO honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé válik. A jelentést előzetesen angol nyelven megküldtük a hazai partnereknek, fordítása folyamatban van. Az angol nyelvű példányt mellékeljük. V. Következtetések 12. Magyar részről egyetértettünk azzal, hogy a világörökségi helyszín megfelelő kezelése érdekében fontos volna szorosabb együttműködést kialakítani Ausztria és Magyarország, illetve Burgenland és Magyarország között. Bár eddig nagyrészt az Espoo-i egyezményre szorítkoztunk, világossá vált, hogy ez önmagában egy korlátolt eszköz, az egyeztetést és közös tervezést makró szinten érdemes kezdeni. A világörökségi helyszín érintettsége is későn került szem elé, a misszió meghívása azonban ráirányította a figyelmet. Magyarország számára három fő következtetést vonhatunk le: 1. A szélerőmű parkok tervezése és hatásvizsgálatai során eredetileg nem fordítottak nagy figyelmet a világörökségi helyszínre gyakorolt hatásokra. Burgenland tartomány sem makró szinten, sem az Espoo-i egyezmény szintjén nem vette kellő mértékben tekintetbe Magyarország szempontjait. Világörökségi szinten azonban már nem orvosolhatók azok a problémák, amiket korábban nem sikerült rendezni. Ezen tapasztalatokból kölcsönösen levonjuk a tanulságokat, a misszió szerint az együttműködés növelése a megoldás. 2. a) Szükséges volna Magyarországon belül a már meglévő osztrák-magyar illetve a burgenlandi-magyar együttműködési keretekről egyeztetni és megvizsgálni, hogy milyen lehetőséget adnak a szorosabb és érdemibb együttműködésre és

6 érdekeink érvényesítésére főképp, de nem kizárólag a világörökségi helyszín tekintetében. Esetleg szükséges lehet új együttműködési struktúrákat létrehozni. Az együttműködés azért is érdekünk, mert csak így van esélyünk befolyásolni az osztrák oldali folyamatokat. b) A következő lépések megvalósításában nagy szerepe lehet a misszió által megjelölt eszközöknek, különös tekintettel a kezelési terv elkészítése során megvalósuló fokozott együttműködésnek. E tekintetben a a Világörökségről szóló évi LXXVII. sz. törvényben meghatározott világörökségi kezelési tervről szóló 315/2011 Korm. rendelet szerint készülő kezelési terv készítése során törekedni fog az osztrák partnerrel való egyeztetésre. 3. Tanulságos lehet az osztrák/burgenland tartományi szabályozás, engedélyeztetés és hatásvizsgálati folyamatok megismerése és a jó gyakorlatok átvétele. A területrendezési tervekben a szélerőmű parkok létesítését tiltó zónák meghatározása nálunk is hasznos volna, akár országos, akár megyei szinten, de mindenképpen központilag meghatározott módszertan szerint. A szabályozás szakmai megalapozottságához elengedhetetlen a megfelelő módszertan kialakítása (köztük jó európai példák átvételével) aminek a kulturális és természeti örökségi értékeket és látképvédelmi szempontokat is tekintetbe véve, saját szempontrendszerrel kell rendelkeznie.

7 13. Döntéstervezet / VÖMNB_2014_1_07 A szakbizottság 1. áttekintve a beszámolót az ICOMOS-IUCN tanácsadó misszióról a Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj világörökségi helyszínen (2013. május ); 2. megköszöni a misszióban részt vett partnerek közreműködését, a Forster Központ nak a misszió magyar részének koordinálását; 3. kéri az érintett partnereket, hogy a megküldött jelentést legkésőbb január 24-ig véleményezzék. 4. javasolja, hogy a Miniszter felkérésére az érintett tárcák vizsgálják meg az együttműködés lehetőségeit a világörökségi helyszín tekintetében; továbbá egyeztessenek a már meglévő osztrák-magyar illetve a burgenlandi-magyar együttműködési keretekről, és hogy milyen lehetőséget adnak a szorosabb és érdemibb együttműködésre és érdekeink érvényesítésére főképp, de nem kizárólag, illetve, hogy szükséges-e új együttműködési struktúrákat létrehozni; 5. javasolja, hogy a területrendezési tervek készítése során legyenek figyelemmel a tervezett Ajánlott megyei övezetek: szélerőmű-park telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület kialakítására, lehetőleg központilag meghatározott módszertan szerint térjenek ki a szélerőmű parkok létesítésével kapcsolatos szabályozásra, útmutatásra. 6. kéri ot, hogy a Világörökségről szóló évi LXXVII. sz. törvényben meghatározott világörökségi kezelési tervről szóló 315/2011 korm. rendelet szerint készülő kezelési terv készítése során törekedjen az osztrák partnerrel való egyeztetésre. 7. kéri a Titkárságot, hogy az összesített véleményt a tanácsadói misszió jelentéséről a Miniszter jóváhagyásával küldje ki az UNESCO részére.

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2006. Az összeállítást készítették a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

4. sz. melléklet Nemzetközi gyakorlat áttekintése a fenntartási tervek készítéséről

4. sz. melléklet Nemzetközi gyakorlat áttekintése a fenntartási tervek készítéséről ZÁRÓJELENTÉS (2009. december 1.) a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor. átképzési- és közszolgálati továbbképzési program

Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor. átképzési- és közszolgálati továbbképzési program ÁROP 2.2.21. Bejárható Magyarország Keretprogram Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor átképzési- és közszolgálati továbbképzési program 3. modul: Infrastruktúra, környezet (kulturális

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

EMLA Egyesület. A civilek részvételével zajló környezeti ügyek legfontosabb problémái

EMLA Egyesület. A civilek részvételével zajló környezeti ügyek legfontosabb problémái EMLA Egyesület A civilek részvételével zajló környezeti ügyek legfontosabb problémái 2009 A CIVILEK RÉSZVÉTELÉVEL ZAJLÓ KÖRNYEZETI ÜGYEK LEGFONTOSABB PROBLÉMÁI dr. Bendik Gábor, dr. Berki Zsuzsanna, dr.

Részletesebben

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály E L Ő T E R J E S Z T É S az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának,

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 J/13837 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2014

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu szám: 02/27-18/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

Tudományoktól a döntéshozatalig

Tudományoktól a döntéshozatalig IX. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Tudományoktól a döntéshozatalig Helyszín: Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ Időpont: 2014. november 20-23. Absztrakt-kötet

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig

É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig Jóváhagyva: 2013. április 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 3 1.1 Az agrobiodiverzitás jelentősége... 3 1.2 A stratégia

Részletesebben

Magyarországon. A környezeti demokrácia megvalósulása

Magyarországon. A környezeti demokrácia megvalósulása Magyarországon 2002 A környezeti demokrácia megvalósulása RÖVIDÍTÉSEK Irta: F. Nagy Zsuzsa, dr. Fülöp Sándor, Móra Veronika Szerkesztette: Varga Éva Tipográfia, tördelés: Typoézis Kft. Kiadja: Ökotárs

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK (EGYEZTETÉSI ANYAG) Készült

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről 1107 2011. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE *

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Napjainkra a környezetszennyezés

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben