Lendület záróbeszámoló ( ) A beszámolási időszakban a témában született publikációk listája (2012. július február 15. [június 30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lendület záróbeszámoló ( ) A beszámolási időszakban a témában született publikációk listája (2012. július február 15. [június 30."

Átírás

1 A beszámolási időszakban a témában született publikációk listája (2012. július február 15. [június 30.]) Kutatócsoport-vezető neve: Tusor Péter 1) Péter Tusor, The Papal Consistories and Hungary in the 15th 16th centuries: To the history of the Hungarian Royal Patonage and Supremacy, Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE p. (Collectanea Vaticana Hungariae; Classis II, tom. 4.) (ISBN: ), ) Péter Tusor, Gli agenti dei prelati ungheresi a Roma nel Seicento, QUELLEN UND FORSCHUNGEN AUS ITALIENISCHEN ARCHIVEN UND BIBLIOTHEKEN (ISSN: ) 92: pp , ) Tusor Péter, XI. Ince pápa és Magyarország,, VIGILIA 77:(8) pp (2012), ) Tusor Péter (szerk.): Magyarország és a római Szentszék (Források és távlatok), Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE p. Collectanea Vaticana Hungariae, Classis I, vol. 8.) (ISBN: ), ) Tusor Péter, Pázmány és Klesl levélváltása 1626/1627 fordulóján: (Forrásközlés a firenzei Magalotti-levéltárból), Collectanea Vaticana Hungariae I/8, Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE, , ) Tusor Péter; Tóth Krisztina: Az újonnan megnyitott vatikáni fondok és a magyar történetkutatás,, Collectanea Vaticana Hungariae I/8, Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE, p , ) Tusor Péter, Lukcsics József elfeledett okmánytára a Camera Apostolica magyarországi forrásairól, EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 13:(1) pp (2012), ) Monostori Tibor, Martí Tibor, Tusor Péter: Pázmány Péter kiadatlan követi instrukciója: (1632. február 14.), MAGYAR SION, ) Tusor Péter, Egy "epizód" Magyarország és a római Szentszék kapcsolataiból: Pázmány Péter esztergomi érseki kinevezése: (Mikropolitkai tanulmány) 362 p (MTA Doktora) 10) Tusor Péter, Kardinalsnominierungen der Habsburger im 17. Jahrhundert, RÖMISCHE HISTORISCHE MITTEILUNGEN 55: pp (2013) 11) Tusor Péter, Why did Pázmány of the Jesuit Order Become a Somascan? In: Fodor Pál et al. (szerk.) More Modoque. Die Wurzeln der europäischen Kultur und deren Rezeption im Orient und Okzident: Festschrift für Miklós Maróth zum siebzigsten Geburtstag Budapest: Argumentum Kiadó; MTA BTK, pp ) Tusor Péter, Bericht der päpstlichen Diplomatie über denwiener Hof (Herbst 1621), In: Anna Fundarková, István Fazekas (szerk.), Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im Jahrhundert. Wien: Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien; Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, pp (Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien; 8.) (ISBN: ) 13) Tusor Péter, A Szentszék és a magyarországi katolicizmus a 17. században: Svatá Stolica a katolicizmus v Uhorsku v 17. storocí, In: Kónya Péter (szerk.) Rekatolizáció, ellenreformáció és katolikus megújulás Magyarországon: Rekatolizácia, protireformácia a katolicka restaurácia v Uhorsku. Konferencia helye, ideje: Eperjes, Szlovákia, Presov: Presov Institut, pp (ISBN: ) 14) Tusor Péter, Pázmány pápai bullái és palliuma. (Adatok az esztergomi érseki szék évi római konzisztoriális betöltéséhez), In: Kádár Zsófia, Lakatos Bálint, Zarnóczki Áron (szerk.), Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. 723 p. Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, pp (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai; 13.) (ISBN: )

2 15) Tusor Péter, Ki lehetett Pázmány jezsuita feljelentője? In: Ajkay Alinka, Bajáki Rita (szerk.) Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Vác: MondAt Kiadó, pp ) Tusor Péter, Carlo Caraffa pápai nuncius első relációja a bécsi udvarról, FONS- FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 20:(4) pp (2013) 17) Tusor Péter, A legkorábbi Pázmány-portré "rejtélye", MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ 62:(2) pp (2013) 18) Tusor Péter, A jezsuita Pázmány szomaszka szerzetessége. Miért? In: Fodor György, Sarbak Gábor (szerk.), Ünnepi kötet Maróth Miklós hetvenedik születésnapja tiszteletére. 227 p. Budapest: Szent István Társulat, pp (ISBN: ) 19) Lukcsics József, Tusor Péter, Fedeles Tamás (szerk.), Cameralia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae ( ): Obligationes, solutiones 1. Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, p. (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis I; 9.) 1., Obligationes, Solutiones (ISBN: ) 20) Lukcsics József, Tusor Péter, Fedeles Tamás (szerk.), Cameralia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae ( ): Divisiones, provisiones, visitationes, qiundennia, rationes, annatae, obl. part., legationes, varia, taxae 2. Budapest; Róma: Gondolat; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, p. (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis I; 10.) 2., Divisiones, Provisiones, Visitationes, Quindennia, Rationes, Annatae, Obligationes particulares, Legationes, Varia, Taxae (ISBN: ) 21) Péter Tusor, Tamás Fedeles, Documents of the Camera Apostolica and Church in the Medieval Hungarian Kingdom In: Lukcsics József, Tusor Péter, Fedeles Tamás (szerk.), Cameralia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae ( ): Divisiones, provisiones, visitationes, qiundennia, rationes, annatae, obl. part., legationes, varia, taxae p. Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, pp (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis I; 10.) 2., Divisiones, Provisiones, Visitationes, Quindennia, Rationes, Annatae, Obligationes particulares, Legationes, Varia, Taxae (ISBN: ) 22) Péter Tusor, Matteo Sanfilippo (szerk.), IL PAPATO E LE CHIESE LOCALI. Studi = THE PAPACY AND THE LOCAL CHURCHES. Studies Viterbo: Sette Città, p. (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche; 4.) (ISBN: ) 23) Péter Tusor, Matteo Sanfilippo Introduction: Introduzione In: Péter Tusor, Matteo Sanfilippo (szerk.) IL PAPATO E LE CHIESE LOCALI. Studi = THE PAPACY AND THE LOCAL CHURCHES. Studies. 482 p. Viterbo: Sette Città, pp (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche; 4.) (ISBN: ) 24) Péter Tusor. Episcopalist Crisis in the Hungarian Episcopate (1639), In: Péter Tusor, Matteo Sanfilippo (szerk.), IL PAPATO E LE CHIESE LOCALI. Studi = THE PAPACY AND THE LOCAL CHURCHES. Studies. 482 p. Viterbo: Sette Città, pp (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche; 4.) (ISBN: ) 25) Péter Tusor La Santa Sede e l Ungheria durante il pontificato di Innocenzo XI In: Richard Bo sel, Antonio Menniti Ippolito, Andrea Spiriti, Claudio Strinati, Maria Antonietta Visceglia (szerk.) Innocenzo XI Odescalchi: Papa, politico, committente. 488 p. Roma: Viella, pp (I libri di Viella; 182.) (ISBN: ) 26) Tusor Péter, Forgó András, Guitman Barnabás, Katolikus konfesszionalizáció a kora újkori Magyarországon: Digitális kiadású egyetemi tankönyv, Piliscsaba: Pilisart Kft., ) Tusor Péter, Pázmány Péter esztergomi érseki kinevezése: A Habsburg-, a pápai udvar és Magyarország az 1610-es évek derekán SZÁZADOK 145:(5) pp (2014)

3 28) Tusor Péter, Zrinius ipse desperat Die Korrespondenz von Erzbischof Lippay und Graf Porzia ( ), In: Zsuzsanna Peres, Zsuzsanna Cziráki, Anna Fundárková, Orsolya Manhercz, Márta Vajnág (szerk.) Wiener Archivforschungen: Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. 420 p. Wien: Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien; Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, pp (ublikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien; 10.) (ISBN: ) 29) Tusor Péter, Dynastic Politics, Diplomacy and the Catholic Church: Péter Pázmány s 1616 Appointment as Archbishop of Esztergom In: Brzeziński Szymon, Zarnóczki Áron (szerk.) A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks and Representations, Vol. 2. Diplomacy, Information Flow and Cultural Exchange. 225 p. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp (A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks and Representations; 2.) Diplomacy, Information Flow and Cultural Exchange (ISBN: ) 30) Tusor Péter A konstanzi bulla alkalmazása. A magyar királyi főkegyúri jog a században In: Bárány Attila, Pósán László (szerk.), "Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris": Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. Debrecen: Printart- Press, pp (ISBN: ) 31) Tusor Péter (forráskiad.), Írom kegyelmednek, mint igaz magyar igaz magyarnak.: Lippay György veszprémi és egri püspök, esztergomi érsek levelei magyar arisztokratákhoz, nemesekhez ( ), Budapest: Gondolat; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, (Collectanea Studiorum et Textuum; I/1.) (ISBN: ) 32) Török József, Tusor Péter, Tóth Krisztina (szerk.), Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában: Tanulmányok és inventárium, Budapest: MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, p. (Collectanea Studiorum et Textuum; 2/1.) (ISBN: ) 33) Török József, Tusor Péter, Előszó, In: Török József, Tusor Péter, Tóth Krisztina (szerk.): Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában: Tanulmányok és inventárium, Budapest: MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, p. (Collectanea Studiorum et Textuum; 2/1.) (ISBN: ) 34) Tusor Péter, Lippay prímás, a vasvári béke és a német birodalmi rendek (1664. október), In: Klestenitz Tibor, Zombori István (szerk.), Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt: Tanulmányok Adriányi Gábor 80. születésnapjára. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, pp ) Tusor Péter, Bevezetés, In: Tusor Péter (forrás kiad.): Írom kegyelmednek, mint igaz magyar igaz magyarnak.: Lippay György veszprémi és egri püspök, esztergomi érsek levelei magyar arisztokratákhoz, nemesekhez ( ). Budapest: Gondolat ; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, pp. IX-LIV. (Collectanea Studiorum et Textuum; I/1.) (ISBN: ) 36) Tusor Péter, Die Briefe von György Lippay Vertrauter und Nachfolger von Kardinal Pázmány an ungarische Aristokraten und Adeligen ( ), In: Tusor Péter (forrás kiad.); Írom kegyelmednek, mint igaz magyar igaz magyarnak.: Lippay György veszprémi és egri püspök, esztergomi érsek levelei magyar arisztokratákhoz, nemesekhez ( ). Budapest: Gondolat ; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, pp (Collectanea Studiorum et Textuum; I/1.) (ISBN: ) 37) Tusor Péter, Die Briefe von György Lippay Vertrauter und Nachfolger von Kardinal Pázmány an ungarische Aristokraten und Adeligen ( ), In: Tusor Péter (forrás kiad.); Írom kegyelmednek, mint igaz magyar igaz magyarnak.: Lippay György veszprémi és egri püspök, esztergomi érsek levelei magyar arisztokratákhoz, nemesekhez ( ). Budapest: Gondolat ; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, pp (Collectanea Studiorum et Textuum; I/1.) (ISBN: )

4 38) Tusor Péter: A prímás, a bán és a bécsi udvar ( ), TÖRTÉNELMI SZEMLE 57:(2) pp (2015) 39) Tusor Péter: Pázmány Péter kiadatlan feljegyzése a pálos reformról (1619), In: Ekler Péter, Varga Bernadett (szerk.): Serpentarius viginti quatuor stellis decoratus: Baráti ajándék Farkas Gábor Farkasnak. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), p. 49. (ISBN: ) 40) Tóth Krisztina, Tusor Péter: Inventarium Vaticanum I: A Budapesti Apostoli Nunciatúra levéltára ( ), Budapest; Róma: MTA-PPKE "Lendület" Egyháztörténeti Kutatócsoport; Gondolat, (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Series I. Collectanea Vaticana Hungariae; I/14.) (ISBN: ) 41) Tóth Krisztina, Tusor Péter: The Archives of the Apostolic Nunciature in Budapest ( ). A Synoptic Inventory, In: Tóth Krisztina, Tusor Péter: Inventarium Vaticanum I: A Budapesti Apostoli Nunciatúra levéltára ( ). Budapest; Róma: MTA-PPKE "Lendület" Egyháztörténeti Kutatócsoport; Gondolat, pp (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Series I. Collectanea Vaticana Hungariae; I/14.) (ISBN: ), ISBN ebook ) Tusor Péter, Pázmány, a jezsuita érsek: Kinevezésének története, (Mikropolitikai tanulmány), Budapest; Róma: MTA-PPKE "Lendület" Egyháztörténeti Kutatócsoport; Gondolat, p.(bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Series I: Collectanea Vaticana Hungariae; I/13.) (ISBN: ) 43) Tusor Péter: "Rationes ob quas cancellarius Ungariae a residentia episcopali excusari merito debet" (1638), In: Horn Ildikó, Lauter Éva, Várkonyi Gábor, Hiller István, Szirtes Zsófia, Balogh Zsuzsanna, Pásztor Katalin, Tamás Máté (szerk.) Művészet és mesterség: Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére 1-2. Budapest: L'Harmattan Kiadó, pp (ISBN: ; ), 1. köt. 662 p. ISBN: , 2. köt. 518 p. ISBN: ) Tusor Péter: The Baroque Papacy ( ), Viterbo: Sette Citta, p. (ISBN: ) 45) Tusor Péter: Le culte liturgique des saints patrons de la Hongrie et la Congrégation des Rites ( ), In: Marie-Élizabeth DUCREUX (szerk.): Dévotion et légitimation: Patronages sacrés dans l Europe des Habsbourg. Liege: Presses Universitaires de Liège, pp (Collection Religions Comparatisme Histoire Anthropologie; 8.) 46) Tusor Péter: Papstvo i Vengriâ v XVII v., In: К А Кочегаров, Л К Новосельцева (отв секретарь), А Форго, О В Хаванова (отв редактор) (szerk.): Взаимодействия и конфликты на конфессионально и этнически смешанных территориях Центральной и Восточной Европы, p. Moszkva; Szentpétervár: Nestor-Istoria, pp (ISBN: ) 47) Tusor Péter: The National Council and the Habsburg State Power in Hungary in the year of the Peace of Westphalia, ANNUARIUM HISTORIAE CONCILIORUM 46 (2014): pp (2016) 48) Tusor Péter: The Hungarian Royal Patronage and Supremacy in the Hunyadis and Jagiellonians Age, In: Bárány Attila Pál (szerk.): Egyéb szerzőség: Bacsa Balázs Antal (sajtó alá rend.); Das Konzil von Konstanz und Ungarn. 275 p. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, Debrecen: MTA, pp (Memoria Hungariae; 1.) (ISBN: ) 49) Tusor Péter: Trinkell Zakariás prímási gyóntató küldetése a bécsi udvarba (1664. augusztus), In: Nyerges Judit, Verók Attila, Zvara Edina (szerk.): MONOKgraphia: Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára. 847 p. Budapest: Kossuth Kiadó, pp (ISBN: ) 50) Tusor Péter: Új adatok és szempontok Pázmány Péter családi viszonyaihoz, MAGYAR SION 10 [52]:(2) pp (2016)

5 51) Tusor Péter: Az évi Pázmány-processzus tanúvallomásainak irodalomtörténeti vonatkozásai, In: Maczák Ibolya (szerk.): Útmutató: Tanulmányok Pázmány Péter Kalauzáról. 255 p. Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, pp (Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok; 14.) (ISBN: ) 52) Tusor Péter: Prohászka Ottokár a római Sacra Congregatio Consistorialis előtt ( ), Prohászka-tanulmányok, (szerk. Mózessy Gergely), Székesfehérvár 2017, Tóth Krisztina főállású tud. smst , tud. mts: ) Tóth Krisztina: Egy apostoli adminisztrátori kinevezés háttere. Gróf Mikes János lemondása a szombathelyi püspökségről, Collectanea Vaticana Hungariae I/8, Budapest; Róma: Gondolat; PPKE, p , ) Tusor Péter, Tóth Krisztina: Az újonnan megnyitott vatikáni fondok és a magyar történetkutatás, In: Tusor Péter (szerk.): Magyarország és a római Szentszék : Források és távlatok: Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére [Hungary and the Holy See of Rome : sources and perspectives : studies in honour of cardinal Erdő]. 466 p. Budapest; Róma: MTA-PPKE "Lendület" Egyháztörténeti Kutatócsoport; Gondolat, pp (Bibliotheca historiae ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nuncupatae. Series 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1.; 8.) (ISBN: ) 3) Tóth Krisztina: PHILIPPE CHENAUX, Il Concilio Vaticano II (Quality Paperbacks 387), Carocci editore, Roma 2012, 192 pp., NOTES ET DOCUMENTS 24: p. 82. (2012) 4) Krisztina Tóth: The echo of a pontifical initiative: The beginnings of the Opus Vocationis in the diocese of Szombathely, NOTES ET DOCUMENTS 36:(25-26) pp , ) Tóth Krisztina: The Papacy and the Local Churches (16th 20th centuries): Budapest, május 8 12., EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 14:(4) pp , ) A szombathelyi egyházmegye ( ): Grősz József szombathelyi egyházkormányzása 262 p (PhD) Disszertáció. 7) Adriana Valerio: Madri del Concilio. Ventitré donne al Vaticano II, Carocci editore Sfere, Roma 2012 STUDIA THEOLOGICA TRANSSYLVANIENSIA 16:(1) pp (2013). 8) Tóth Krisztina: Rizzi, Filippo: Quelli che fecero il Concilio. Interviste e testimonianze, EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 14:(1) pp (2013) 9) Tóth Krisztina: F.X. Nguyên Van Thuân, Lettere pastorali sulle orme del Concilio Vaticano II, a cura del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013, 166 pp., NOTES ET DOCUMENTS 27: p. &. (2013) 10) Tóth Krisztina: Miért érdemes az esperesi koronák jegyzőkönyveivel foglalkozni?: Válasz a szombathelyi egyházmegye es koronáin keresztül, MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 25:(1-2) pp (2013) 11) Tóth Krisztina: Akik nem voltak ott az 1938-as eucharisztikus világkongresszuson: A román görög katolikus püspökök távolmaradása, LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK pp (2014) 12) Tóth Krisztina: A káptalanok 1936-os értekezletének tanulságai, EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 15:(3) pp (2014) 13) Tóth Krisztina: An account about the international workshop The Papacy and the local churches (16th 20th centuries), In: Péter Tusor, Matteo Sanfilippo (szerk.): IL PAPATO E LE CHIESE LOCALI. Studi = THE PAPACY AND THE LOCAL CHURCHES. Studies. 482 p. Viterbo: Sette Citta, pp (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche; 4.) (ISBN: ) 14) Tóth Krisztina: Modernkori katolicizmus vs. neobarokk államegyház: Mi vezetett Cesare Orsenigo nuncius felszólalásához egy magyar püspökkari konferencián? In: Klestenitz Tibor, Zombori István (szerk.) Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt: Tanulmányok Adriányi

6 Gábor 80. születésnapjára. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, pp ) Tóth Krisztina: A bécsi Augustineum és Magyarország: Piliscsaba, december 4. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 16:(1) pp (2015) 16) Tóth Krisztina: "Vigilate et orate semper!": Klempa Sándor Károly beszámolója a II. Vatikáni Zsinat harmadik ülésszakáról, In: Török József, Tusor Péter, Tóth Krisztina (szerk.) Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában: Tanulmányok és inventárium. 434 p. Budapest: MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, pp (Collectanea Studiorum et Textuum; 2/1.) (ISBN: ) 17) Tóth Krisztina: A magyar zsinati atyák levéltári anyagának kutatása In: Török József, Tusor Péter, Tóth Krisztina (szerk.) Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában: Tanulmányok és inventárium. 434 p. Budapest: MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, pp (Collectanea Studiorum et Textuum; 2/1.) (ISBN: ) 18) Tóth Krisztina: A szombathelyi egyházmegye története Grősz József egyházkormányzása idején ( ) Budapest: Gondolat ; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, p. (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Collectanea Studiorum et Textuum; Classis I. Vol. 2.) (ISBN: ) 19) Tóth Krisztina: The History of the Diocese of Szombathely under the Church Governance of József Grősz ( ) In: Tóth Krisztina A szombathelyi egyházmegye története Grősz József egyházkormányzása idején ( ). 326 p. Budapest: Gondolat ; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, pp (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Collectanea Studiorum et Textuum; Classis I. Vol. 2.) (ISBN: ) ISBN ebook: ) Török József, Tusor Péter, Tóth Krisztina (szerk.): Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában: Tanulmányok és inventárium Budapest: MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, p. (Collectanea Studiorum et Textuum; 2/1.) (ISBN: ) 21) Tóth Krisztina: Egy szerzetes a II. Vatikáni Zsinaton: Klempa Sándor Károly OPraem zsinati részvétele, In: Karlinszky Balázs (szerk.): Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében: A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán augusztus án rendezett konferencia előadásai. 453 p. Veszprém: Veszprémi Főegyházmegye, pp (A Veszprémi egyházmegye múltjából; 26.) (ISBN: ) 22) Tóth Krisztina: Adalékok Mikes János püspök lemondásához, In: Bakó Balázs, Pál Ferenc (szerk.): Tanulmányok gróf Mikes János szombathelyi megyéspüspökről. 244 p. Szombathely: Martinus Kiadó, pp (Géfin Gyula Kiskönyvtár; 2.) (ISBN: ) 23) Tóth Krisztina: Lorenzo Schioppa nuncius követutasítása, In: Fejérdy András (szerk.): Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai Konferencia helye, ideje: Róma, Olaszország, Budapest: METEM; Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány; Accademia d'ungheria in Roma, pp (METEM Könyvek; 84..) (ISBN: ) 24) Krisztina Tóth: Documents of the Hungarian Council Fathers in Hungarian Archives. Lessons and perspectives of a teamwork, In: Chenaux Philippe (szerk.): Il concilio Vaticano II alla luce degli archivi dei padri conciliari. Citta del Vaticano: Lateran University Press, pp (Centro studi sul Concilio Vaticano II; 5.) (ISBN: ) 25) Tóth Krisztina, Tusor Péter: Inventarium Vaticanum I: A Budapesti Apostoli Nunciatúra levéltára ( ) Budapest; Róma: MTA-PPKE "Lendület" Egyháztörténeti Kutatócsoport; Gondolat, (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Series I. Collectanea Vaticana Hungariae; I/14.) (ISBN: ) 26) Krisztina Tóth, Péter Tusor: The Archives of the Apostolic Nunciature in Budapest ( ). A Synoptic Inventory, In: Tóth Krisztina, Tusor Péter, Inventarium Vaticanum I: A Budapesti Apostoli Nunciatúra levéltára ( ). Budapest; Róma: MTA-PPKE "Lendület"

7 Egyháztörténeti Kutatócsoport; Gondolat, pp (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Series I. Collectanea Vaticana Hungariae; I/14.) (ISBN: ) 27) Tóth Krisztina: Ígéretes tehetséget veszített a magyar történésztársadalom: In memoriam Csíky Balázs ( ), EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 50:(2) pp (2016) 28) Tóth Krisztina: A veszprémi püspökség és káptalan gazdálkodása a második világháború idején, In: Karlinszky Balázs, Varga Tibor László (szerk.): "Nehéz időkben dönteni kell": A veszprémi püspökség a második világháború idején: a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán augusztus 26-án rendezett konferencia előadásai. 256 p. Konferencia helye, ideje: Veszprém, Magyarország, Veszprém: Veszprémi Főegyházmegye, pp (A veszprémi egyházmegye múltjából; 29.)(ISBN: ) 29) Tóth Krisztina: Tusor Péter Pázmány, a jezsuita érsek. Kinevezésének története, (Mikropolitikai tanulmány) című könyvének bemutatója: Budapest, február 8., EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 17:(3) pp (2016) 30) Tóth Krisztina: Instructions for Nuncio Lorenzo Schioppa at the Beginning of His Mission, In: Fejérdy András (szerk.): Rapporti diplomatici tra la Santa Sede e l'ungheria ( ). 390 p. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, pp (Atti e documenti; 45.) (ISBN: ) június 30-ig megjelenő publikációk: 31) Tóth Krisztina: A főkegyúri jog a Rendkívüli Egyházi Ügyek Kongregációja agendáján az as évek fordulóján, In: Magyarország és a római Szentszék. Vatikáni magyar kutatások a 21. században (CVH I/15), Budapest Róma ) Tóth Krisztina: Prohászka Ottokár jelöltsége a kalocsai érseki székre (A püspökkinevezések gyakorlatának próbája a király nélküli királyságban). Vatikáni levéltári források alapján, a Mózessy Gergely által szerkesztett Prohászka kötetben, Székesfehérvár Szerződéses munkatársak A) SZERZŐDÉSES, KÖZREMŰKÖDŐ MUNKATÁRSAK TANULMÁNYAI, ISMERTETÉSEI 1 A szerződéses munkatársak megbízása egy-egy konkrét projektre megvalósítására szól (pl. II. Vatikáni Zsinat magyar résztvevőinek archivisztikai adatbázisa; Cameralia Documenta Pontificia; Il papato e le chiese locali). Kapcsolódó konferencia-előadásaik, tanulmányaik e részprojektek alkalmi, önkéntes kiegészítései. (Azaz ilyen jellegű előírt feladatuk a projektben nem volt.) 1) Rétfalvi Balázs: Czapik Gyula 1948-as római útja és az apostoli vizitáció ügye, Egyháztörténeti Szemle 2011/ , ) Rétfalvi Balázs: Sárközy Pál főapáti kinevezése., Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon, Pannonhalm, 2012, pp ) Rétfalvi Balázs: L Archivio della Nunziatura Apostolica in Italia, I, ( ). Cenni storici e Inventario. A cura di Giovanni Castaldo Giuseppe Lo Bianco [Collectanea Archivi Vaticani 82], Századok 2013 (147. évf.) 1, pp ) Rétfalvi Balázs: Kovács Sándor útja a püspöki székhez., Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2014 (26. évf.) 3-4, pp ) Sági György, Egy katolikus főpap vívódásai. Hamvas Endre csanádi püspök és az államhatalom, Egyháztörténeti Szemle 14 (2013) 2. pp

8 6) Sági György, Fr. Kálmán Peregrin OFM: Dokumentumok Grősz József kalocsai érsek hagyatékából, In: Századok (148. évf.) 1. sz. pp ) Sági György, Magyarország és a Római Szentszék (Források és távlatok) Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére. (szerk. Tusor Péter). In: Vigilia 78 (2013) 10. pp ) Sági György, P. Szabó Ferenc SJ: A Vatikán keleti politikája közelről. Az Ostpolitik színe és visszája. In: Magyar Sion-Új folyam 7/49 (2013) 2. pp ) Sági György: Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatékának rendezése a MTA-PPKE Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport keretein belül, LEVÉLTÁRI SZEMLE 65:(4) pp (2015) 10) Sági György: Giovanni Barberini: A párbeszéd politikája: Casaroli keleti politikája, KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 25:(4) pp (2016) 11) Sági György: A kalocsai érseki szék 1961-es megüresedése, EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 17:(3) pp (2016) 12) Sági György, Kanász Viktor: A MTA-PPKE Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport két újabb kötetének bemutatója Szombathely, november 3., EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 17:(1) pp (2016) 13) Fedeles Tamás, A Camera Apostolica és a magyar egyházi javadalmak a konciliarizmus időszakában. In: Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris Tanulmányok a Konstanzi Zsinat 600. évfordulója alkalmából. Szerk. Bárány Attila, Pósán László. Debrecen, ) Kanász Viktor, Intrikák közt is férfiúnak maradni - A Pázmány Péter érseki kinevezéséről írt monográfia bemutatója, február 10, Újkor online folyóirat, 15) Kanász Viktor, Két új könyv a magyar egyháztörténetről, december 12, Újkor online folyóirat:

9 B) SZERZŐDÉSES, KÖZREMŰKÖDŐ MUNKATÁRSAK PUBLIKÁCIÓI TANULMÁNYKÖTETINKBEN Gárdonyi Máté: Teológiai szempontok a magyar katolikusok kommunizmus alatti történetéhez In: Török József, Tusor Péter, Tóth Krisztina (szerk.): Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában: Tanulmányok és inventárium. Budapest: MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, pp (Collectanea Studiorum et Textuum; 2/1.) (ISBN: ) 2. Rétfalvi Balázs: Kovács Sándor szombathelyi püspök a II. Vatikáni Zsinaton, In: Török József, Tusor Péter, Tóth Krisztina (szerk.): Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában: Tanulmányok és inventárium. Budapest: MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, pp (Collectanea Studiorum et Textuum; 2/1.) (ISBN: ) 3. Sági György Brezanóczy Pál útkeresése Egyház és pártállam között, In: Török József, Tusor Péter, Tóth Krisztina (szerk.): Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában: Tanulmányok és inventárium. Budapest: MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, pp (Collectanea Studiorum et Textuum; 2/1.) (ISBN: ) 4. Jávor Miklós Katolikus és protestáns békeszervezetek és béketevékenység a Kádár-korszakban, In: Török József, Tusor Péter, Tóth Krisztina (szerk.): Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában: Tanulmányok és inventárium. Budapest: MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, pp (Collectanea Studiorum et Textuum; 2/1.) (ISBN: ) 5. Beke Péter Az Állami Egyházügyi Hivatal Szolnok megyei tevékenysége az 1970-es években, In: Török József, Tusor Péter, Tóth Krisztina (szerk.): Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában: Tanulmányok és inventárium. Budapest: MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, pp (Collectanea Studiorum et Textuum; 2/1.) (ISBN: ) 6. Benyhe Péter Bokor Állam Egyház. A Bulányi György-féle Bokor közösség, a kommunista pártállam és a magyar katolikus hierarchia, In: Török József, Tusor Péter, Tóth Krisztina (szerk.): Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában: Tanulmányok és inventárium. Budapest: MTA- PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, pp (Collectanea Studiorum et Textuum; 2/1.) (ISBN: ) 7. Alexander Koller The definition of a new ecclesiastical policy by the papal curia after the Council of Trent and its reception in partibus, In: Péter Tusor, Matteo Sanfilippo (szerk.): IL PAPATO E LE CHIESE LOCALI. Studi = THE PAPACY AND THE LOCAL CHURCHES. Studies, Viterbo: Sette Cittá, pp (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche; 4.) (ISBN: ) 8. Elisabeth Zingerle et per ciò sentirò molto piacere ch ella procuri informarsi et raguagliarmi di questo particolare Le reti informative del nunzio Girolamo Portia di Graz ( ), In: Péter Tusor, Matteo Sanfilippo (szerk.): IL PAPATO E LE CHIESE LOCALI. Studi = THE PAPACY AND THE LOCAL CHURCHES. Studies, Viterbo: Sette Cittá, pp (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche; 4.) (ISBN: ) 9. Tamás Kruppa

10 Apostolic nunciature in a Protestant country: the Transylvanian mission of Alfonso Visconti, Bishop of Cervia ( ), In: Péter Tusor, Matteo Sanfilippo (szerk.): IL PAPATO E LE CHIESE LOCALI. Studi = THE PAPACY AND THE LOCAL CHURCHES. Studies Viterbo: Sette Cittá, pp (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche; 4.) (ISBN: ) 10. Silvano Giordano Politica, giurisdizione, dottrina. La Santa Sede alla ricerca di un equilibrio nella seconda metà del Seicento, In: Péter Tusor, Matteo Sanfilippo (szerk.): IL PAPATO E LE CHIESE LOCALI. Studi = THE PAPACY AND THE LOCAL CHURCHES. Studies, Viterbo: Sette Cittá, pp (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche; 4.) (ISBN: ) 11. Alessandro Catalano Riforma cattolica e fragilità giuridica: i decreti del Concilio di Trento e la Boemia, In: Péter Tusor, Matteo Sanfilippo (szerk.): IL PAPATO E LE CHIESE LOCALI. Studi = THE PAPACY AND THE LOCAL CHURCHES. Studies, Viterbo: Sette Cittá, pp (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche; 4.) (ISBN: ) 12. Matteo Sanfilippo Il Settecento come fulcro della seconda età moderna, In: Péter Tusor, Matteo Sanfilippo (szerk.) IL PAPATO E LE CHIESE LOCALI. Studi = THE PAPACY AND THE LOCAL CHURCHES. Studies, Viterbo: Sette Cittá, pp (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche; 4.) (ISBN: ) 13. Antonio Menniti-Ippolito Chiese nazionali e papato nella prima età moderna. Note dagli archivi vaticani, In: Péter Tusor, Matteo Sanfilippo (szerk.): IL PAPATO E LE CHIESE LOCALI. Studi = THE PAPACY AND THE LOCAL CHURCHES. Studies, Viterbo: Sette Cittá, pp (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche; 4.) (ISBN: ) 14. Giovanni Pizzorusso Nuovo Mondo cattolico e papato: Chiesa coloniale, Chiesa missionaria, Chiesa locale (secoli XVI-inizio XIX), In: Péter Tusor, Matteo Sanfilippo (szerk.): IL PAPATO E LE CHIESE LOCALI. Studi = THE PAPACY AND THE LOCAL CHURCHES. Studies, Viterbo: Sette Cittá, pp (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche; 4.) (ISBN: ) 15. Benedetta Albani Un nunzio per il Nuovo Mondo. Il ruolo della Nunziatura di Spagna come istanza di giustizia per i fedeli americani tra Cinque e Seicento, In: Péter Tusor, Matteo Sanfilippo (szerk.): IL PAPATO E LE CHIESE LOCALI. Studi = THE PAPACY AND THE LOCAL CHURCHES. Studies, Viterbo: Sette Cittá, pp (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche; 4.) (ISBN: ) 16. Esther Jiménez The Church in Spain, the Holy See and the First Propaganda Fide Missionaries in the Indies, In: Péter Tusor, Matteo Sanfilippo (szerk.): IL PAPATO E LE CHIESE LOCALI. Studi = THE PAPACY AND THE LOCAL CHURCHES. Studies, Viterbo: Sette Cittá, pp (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche; 4.) (ISBN: ) 17. Gaetano Platania Uno sguardo alla storia della Chiesa in Polonia attraverso l Archivio della Sacra Congregazione de Propaganda Fidei, In: Péter Tusor, Matteo Sanfilippo (szerk.): IL PAPATO E LE CHIESE LOCALI. Studi = THE PAPACY AND THE LOCAL CHURCHES. Studies, Viterbo: Sette Cittá, pp (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche; 4.) (ISBN: ) 18. Raynald Becker

11 Ultramontane Encounters. German Bishops at Early Modern Italian Universities, In: Péter Tusor, Matteo Sanfilippo (szerk.): IL PAPATO E LE CHIESE LOCALI. Studi = THE PAPACY AND THE LOCAL CHURCHES. Studies, Viterbo: Sette Cittá, pp (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche; 4.) (ISBN: ) 19. Olivier Poncet La territorialità del nunzio in Francia (XVI XIX secolo), In: Péter Tusor, Matteo Sanfilippo (szerk.): IL PAPATO E LE CHIESE LOCALI. Studi = THE PAPACY AND THE LOCAL CHURCHES. Studies, Viterbo: Sette Cittá, pp (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche; 4.) (ISBN: ) 20. Klaus Unterburger The Munich Nunciature: The Papacy and the local churches in Bavaria , In: Péter Tusor, Matteo Sanfilippo (szerk.): IL PAPATO E LE CHIESE LOCALI. Studi = THE PAPACY AND THE LOCAL CHURCHES. Studies, Viterbo: Sette Cittá, pp (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche; 4.) (ISBN: ) 21. Roberto Regoli Tramonto delle Chiese nazionali e nuovo giorno del Papato? La lunga epoca dei cambiamenti In: Péter Tusor, Matteo Sanfilippo (szerk.): IL PAPATO E LE CHIESE LOCALI. Studi = THE PAPACY AND THE LOCAL CHURCHES. Studies, Viterbo: Sette Cittá, pp (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche; 4.) (ISBN: ) 22. Andreas Gottsmann Le nomine vescovili nella monarchia danubiana nel lungo ottocento, In: Péter Tusor, Matteo Sanfilippo (szerk.): IL PAPATO E LE CHIESE LOCALI. Studi = THE PAPACY AND THE LOCAL CHURCHES. Studies, Viterbo: Sette Cittá, pp (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche; 4.) (ISBN: ) 23. Igor Salmic Oriente e Occidente si toccano ancora, ma non si confondono. Relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni/Jugoslavia alla luce delle trattative concordatarie ( ), In: Péter Tusor, Matteo Sanfilippo (szerk.): IL PAPATO E LE CHIESE LOCALI. Studi = THE PAPACY AND THE LOCAL CHURCHES. Studies, Viterbo: Sette Cittá, pp (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche; 4.) (ISBN: ) Fazekas István: A magyar püspökök pápai megerősítése (kinevezése) 1554-ben. Bécsi levéltári források tükrében,, Collectanea Vaticana Hungariae I/8, Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE, p , Fedeles Tamás: Az Apostoli Kamara középkori nyugtái,, Collectanea Vaticana Hungariae I/8, Budapest; Róma: Gondolat PPKE, p , Nemes Gábor: VII. Kelemen pápa magyar vonatkozású brévéi ( ). Adatok a Magyar Királyság és a Szentszék kapcsolataihoz, Collectanea Vaticana Hungariae I/8, Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE, p , Palotai Ágnes (ford.): Hungary and the Holy See of Rome (Souerces and Perspectives), Collectanea Vaticana Hungariae I/8, Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE, p , Rétfalvi Balázs: A vatikáni magyar követség villája és az Opus Dei, Collectanea Vaticana Hungariae I/8, Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE, p , 2012.

Beszámoló a Lendület program keretében született eredményekről július június 30.

Beszámoló a Lendület program keretében született eredményekről július június 30. Beszámoló a Lendület program keretében született eredményekről 2012. július 1. 2015. június 30. Szöveges összefoglaló a beszámolási időszakban elért eredményekről a szerződésben szereplő kutatási tervek

Részletesebben

Lendület záróbeszámoló ( ) A beszámolási időszakban hazai rendezvényen tartott tudományos előadások

Lendület záróbeszámoló ( ) A beszámolási időszakban hazai rendezvényen tartott tudományos előadások Kutatócsoport-vezető neve: Tusor Péter Lendület záróbeszámoló (2012-2017) A beszámolási időszakban hazai rendezvényen tartott tudományos előadások Rendezvény 2012. szeptember 27, Szeged, Habilitációs előadások,

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Tóth Krisztina. Kutatási beszámoló a 2012. évi Klebelsberg Kunó-ösztöndíjhoz

Tóth Krisztina. Kutatási beszámoló a 2012. évi Klebelsberg Kunó-ösztöndíjhoz 1 Tóth Krisztina Kutatási beszámoló a 2012. évi Klebelsberg Kunó-ösztöndíjhoz I. Név: Tóth Krisztina II. A kutatás témája: 1., A Rendkívüli Egyházi Ügyek Kongregációja Levéltárában (Archivio della Sacra

Részletesebben

A Budapesti Apostoli Nunciatúra levéltára (1920 1939)

A Budapesti Apostoli Nunciatúra levéltára (1920 1939) COLLECTANEA VATICANA HUNGARIAE vol. 14 INVENTARIUM VATICANUM I A Budapesti Apostoli Nunciatúra levéltára (1920 1939) TÓTH KRISZTINA, TUSOR PÉTER BUDAPEST 2016 u RÓMA bibliotheca historiae ecclesiasticae

Részletesebben

The Papacy and the Local Churches (16th 20th centuries) Budapest, május 8 12.

The Papacy and the Local Churches (16th 20th centuries) Budapest, május 8 12. BESZÁMOLÓK The Papacy and the Local Churches (16th 20th centuries) Budapest, 2013. május 8 12. Rangos nemzetközi konferenciát szervezett az MTA-PPKE Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport a Viterbói Egyetem

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd 2014. november 5. 11:00 - A konferencia megnyitása: Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

122 Egyháztörténeti Szemle XIV/4 (2013)

122 Egyháztörténeti Szemle XIV/4 (2013) 122 Egyháztörténeti Szemle XIV/4 (2013) Magyarország és a Római Szentszék. (Források és távlatok). Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére. Szerk.: Tusor Péter. Budapest-Róma, Gondolat Kiadó, 2012. (Collectanea

Részletesebben

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13.

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai Szerkesztette: Font Márta és Vargha Dezső Pécs Története Alapítvány Pécs, 2003 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

THE HISTORY OF THE DIOCESE OF SZOMBATHELY

THE HISTORY OF THE DIOCESE OF SZOMBATHELY bibliotheca historiae ecclesiasticae universitatis catholicae de petro pázmány nuncupatae series ii THE HISTORY OF THE DIOCESE OF SZOMBATHELY under the Church Governance of József Grõsz (1936 1944) Written

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Rivista di Studi Ungheresi Olaszországi Hungarológiai Szemle XXX. évfolyam, új sorozat 15. szám, 2016 TARTALOMJEGYZÉK

Rivista di Studi Ungheresi Olaszországi Hungarológiai Szemle XXX. évfolyam, új sorozat 15. szám, 2016 TARTALOMJEGYZÉK Rivista di Studi Ungheresi Olaszországi Hungarológiai Szemle XXX. évfolyam, új sorozat 15. szám, 2016 TARTALOMJEGYZÉK I. Irodalomtörténet Máté Ágnes, A királynék bűnbak -szerepe, avagy Griselda története

Részletesebben

Gli archivi della Santa Sede e il Regno d Ungheria (secc. 15-20) Az Apostoli Szentszék levéltárai és Magyarország (15-20 sz.)

Gli archivi della Santa Sede e il Regno d Ungheria (secc. 15-20) Az Apostoli Szentszék levéltárai és Magyarország (15-20 sz.) Gli archivi della Santa Sede e il Regno d Ungheria (secc. 15-20) Az Apostoli Szentszék levéltárai és Magyarország (15-20 sz.) università degli studi della tuscia. centro studi sull età dei sobieski e della

Részletesebben

A szombathelyi egyházmegye (1936 1944) Grősz József szombathelyi egyházkormányzása

A szombathelyi egyházmegye (1936 1944) Grősz József szombathelyi egyházkormányzása Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Egyháztörténeti Műhely Tóth Krisztina A szombathelyi egyházmegye (1936 1944) Grősz József szombathelyi

Részletesebben

Paolo Segneri (1624 1694) és magyarországi recepciója

Paolo Segneri (1624 1694) és magyarországi recepciója Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Paolo Segneri (1624 1694) és magyarországi recepciója Száraz Orsolya Témavezetők: Dr. Bitskey István Dr. Pete László DEBRECENI EGYETEM Irodalomtudományok Doktori

Részletesebben

Soós Viktor Attila. Publikációs lista. Önálló kötet: Szerkesztői munka:

Soós Viktor Attila. Publikációs lista. Önálló kötet: Szerkesztői munka: Soós Viktor Attila Publikációs lista Önálló kötet: 1. Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila.

Részletesebben

TUDOMÁNYOS PÁLYARAJZ (2012-ig)

TUDOMÁNYOS PÁLYARAJZ (2012-ig) TUDOMÁNYOS PÁLYARAJZ (2012-ig) 1967-ben született Gödöllőn, az általános iskolát a Pest megyei Turán végezte. A kecskeméti piarista gimnáziumban 1986-ban megszerzett érettségit követően teológiai tanulmányokat

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Járási Gyámhivatal 2500

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Takács László: Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnuszok Hárs Endre:

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

1. Asztalos Antónia 2008 Békéscsaba Előre ÚK 0:45,58 141p 5. Kósa Nikolett 2008 Békéscsaba Előre ÚK 1:03,7 51p

1. Asztalos Antónia 2008 Békéscsaba Előre ÚK 0:45,58 141p 5. Kósa Nikolett 2008 Békéscsaba Előre ÚK 1:03,7 51p 50 m. leány gyorsúszás 7. Csendes Eszter 2007 Békéscsaba Előre ÚK 0:46,73 130p 8. Hrabovszki Lara 2007 Békéscsaba Előre ÚK 0:47,00 128p 14. Endrényi Lara 2007 Békéscsaba Előre ÚK 1:05,30 48p 1. Asztalos

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent. Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban

Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent. Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent. Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban Pécs, 2016 A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 13. Új könyvtár

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Várgesztesi Terepfutás május 12, vasárnap

Várgesztesi Terepfutás május 12, vasárnap Várgesztesi Terepfutás 2013. május 12, vasárnap 500 m 1. 7 Vámos András f 2007-1 2:38 2. 6 Ujhelyi Balázs f 2007-2 2:42 3. 3 Takács-Lissai Máté f 2007-3 2:52 4. 2 Kusztván Menyhért f 2007-4 3:18 5. 1 Miksa

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A KÖTET SZERZŐI: Botos János történész, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóhelyettese Domány Gyula közgazdász, az MNB igazgatóhelyettese

Részletesebben

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An 2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An International Journal of Food Science) 1972 1995 Acta Antiqua

Részletesebben

Számunk szerzői BAGI ZOLTÁN

Számunk szerzői BAGI ZOLTÁN Számunk szerzői BAGI ZOLTÁN BAJÁNHÁZY ISTVÁN BALOGH LÁSZLÓ BRANDL GERGELY GALAMB GYÖRGY GAUSZ ILDIKÓ HOFFMANN ZSUZSANNA KÁRMÁN GÁBOR KELEMEN ZOLTÁN PAPP SÁNDOR PÉDERI TAMÁS SIPOS GÁBOR SZABADOS JÁNOS SZÉKELY

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba 50 éve történt. A Kádár-rendszer megszilárdulásának levéltári forrásai Magyar Országos

Részletesebben

A második nap előadásai az emlékezetépítés konkrét példáit elemezték egy-egy esettanulmányon keresztül. Csorba Dávid (PhD, főiskolai docens, SRTA,

A második nap előadásai az emlékezetépítés konkrét példáit elemezték egy-egy esettanulmányon keresztül. Csorba Dávid (PhD, főiskolai docens, SRTA, Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 204108/01367 A református emlékezet helyei címmel rendezett interdiszciplináris konferenciát Sárospatakon, 2017. április 21-22-én a Sárospataki Református Kollégium

Részletesebben

24. KIDS KUPA MEZEI FUTÓBAJNOKSÁG MÁRCIUS 24. BALASSAGYARMAT, IPOLY-GÁT EREDMÉNYEK

24. KIDS KUPA MEZEI FUTÓBAJNOKSÁG MÁRCIUS 24. BALASSAGYARMAT, IPOLY-GÁT EREDMÉNYEK CSAPAT EREDMÉNYEK: 24. KIDS KUPA MEZEI FUTÓBAJNOKSÁG 2017. MÁRCIUS 24. BALASSAGYARMAT, IPOLY-GÁT EREDMÉNYEK I. korcsoport LÁNY: (4 csapat) 1. Szent Imre Kat. Ált. Iskola Kecskemét 2. Szent Imre Balassagyarmat

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55. 5. Kovács Martin Mór 2003 Békéscsabai EÚK 0:37,26. 2. Nagy Dominik Donát 2004 Békéscsabai EÚK 0:36,6

4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55. 5. Kovács Martin Mór 2003 Békéscsabai EÚK 0:37,26. 2. Nagy Dominik Donát 2004 Békéscsabai EÚK 0:36,6 V. SZUSE KUPA Szarvasi "Szent Klára" Gyógyfürdő, 2015.04.25 50 m. fiú hátúszás 1. versenyszám 4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55 2002 2. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsabai EÚK 0:33,00 5. Fazekas

Részletesebben

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p.

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. Székely Júlia Publikációs jegyzék Könyvek és könyvrészletek Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. A másik Bethlen Kata, in Eszmei és poétikai kérdések a régi

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15 18. században

Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15 18. században Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15 18. században II. Neolatin Konferencia Szeged, 2015. november 5 7. SZTE BTK Kari konferenciaterem, Szeged Egyetem u. 2. 2015. november 5. (csütörtök)

Részletesebben

Dr. Kormos József. Végzettség(ek): Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola. Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK. Pázmány Péter Katolikus Egyetem HTK

Dr. Kormos József. Végzettség(ek): Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola. Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK. Pázmány Péter Katolikus Egyetem HTK Dr. Kormos József Végzettség(ek): Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK Pázmány Péter Katolikus Egyetem HTK Szakképzettség: Villamos üzemmérnök, műszaki tanár Filozófia

Részletesebben

Túlélés együttm ködés ellenállás

Túlélés együttm ködés ellenállás Túlélés együttm ködés ellenállás A katolikus egyház stratégiái a népi demokráciákban Gárdonyi Máté A második világháború után kialakult új világrend a katolikus egyház számára Kelet-Közép-Európában járt

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Tankönyvlista Ágoston Kitti

Tankönyvlista Ágoston Kitti Ágoston Kitti Oktatási azonosító 73018020444 Varga Ildikó Díjbekérő postázási címe 8713 Kéthely, Hegyalja utca 29. KN-0041 Irodalmi szöveggyűjtemény 12. 985 Ft 1 db Feldolgozás alatt Tankönyv a 12. számár

Részletesebben

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg EREDMÉNYEK Férfi 60 méter fedett pálya Előfutam 1. Futam 11:50 1. nap Hely. Atléta Sz. év Nevező Pálya Eredmény 1 Balogh Péter 1996 ZALASZÁM-ZAC 6 6.9h q 2 Baki Barnabás 1999 ZALASZÁM-ZAC 4 7.0h q 3 Horváth

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2016/2017 tanév Kecskemét III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2016/2017 tanév Kecskemét III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság 1 12 Vezető: Bálint Erika Lánchíd Utcai Sport Ált. Isk. Vincze Ágnes 9,000 8,000 9,250 26,250 Bene Vivien 9,250 9,250 9,300 27,800 Kovács Csenge 8,700 9,400 9,400 27,500 Koi Viktória 9,150 9,300 9,300

Részletesebben

Goreczky Tamás. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Goreczky Tamás. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet Goreczky Tamás BURIÁN ISTVÁN, EGY MAGYAR DIPLOMATA AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA SZOLGÁLATÁBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny Nyírerdő-Futás 2500m leány U11 (2005-2006) 11:00 1 Hajdú Barbara 2006 Hajdúböszörmény HTE 2 Vágó Erika 2005 Hajdúsámson 3 Kovács Panna Borbála 2007 Boyai Ált. Isk Nyírerdő-Futás 2500m leány U13 (2003-2004)

Részletesebben

Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár, tanulmányi igazgató

Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár, tanulmányi igazgató Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár, tanulmányi igazgató Tudományos minősítés: PhD, Habilitáció 1999 kánonjog summa cum laude Mikor ítélkezhet az egyházi bíró a kánoni szabályok ellenében? (aequitas)

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Javaslat a Bodajki Segítő Szűz Mária kegytemplom és épített örökség valamint a bodajki búcsú települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Bodajki Segítő Szűz Mária kegytemplom és épített örökség valamint a bodajki búcsú települési értéktárba történő felvételéhez 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Bodajki Segítő Szűz Mária kegytemplom és épített örökség valamint a bodajki búcsú települési értéktárba történő felvételéhez Készítette:

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE. Az adatokban történő változások:... Megnyitva: 2014. év május hó 30. nap. ügyvezető aláírása

HATÁROZATOK KÖNYVE. Az adatokban történő változások:... Megnyitva: 2014. év május hó 30. nap. ügyvezető aláírása Határozatok könyve HATÁROZATOK KÖNYVE Az egyesület neve: Magyar Germanisták Társasága Az egyesület rövidített neve: MGT Az egyesület székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 5. szám (ELTE BTK Germanisztikai

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

M Bodó Levente 85 DSC-SI M Pokol Csaba 83 DSC-SI M Szabó Tamás 84 DSC-SI M Szabó Róbert 85 DSC-SI Pál Tamás 89 DSC-SI DNS

M Bodó Levente 85 DSC-SI M Pokol Csaba 83 DSC-SI M Szabó Tamás 84 DSC-SI M Szabó Róbert 85 DSC-SI Pál Tamás 89 DSC-SI DNS Atlétikai Világnap - VIII. Nemzetközi Tiszaújvárosi Verseny Tiszaújváros - 2008. május 17. 100 m síkfutás férfi junior 1. időfutam M Bodó Levente 85 DSC-SI 10.92 100 m síkfutás férfi junior 2. időfutam

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

A SZENTSZÉK ÉS A MAGYARORSZÁGI KATOLICIZMUS A 17. SZÁZADBAN1. TUSOR Péter

A SZENTSZÉK ÉS A MAGYARORSZÁGI KATOLICIZMUS A 17. SZÁZADBAN1. TUSOR Péter A SZENTSZÉK ÉS A MAGYARORSZÁGI KATOLICIZMUS A 17. SZÁZADBAN1 TUSOR Péter The Holy See and Catholicism in the Kingdom o f Hungary in the 171' century The process o f re-catholicization in the Kingdom o

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék BUDAPEST Oktató neve szoba-szám telefon e-mail Dr. Bartók István 309 06-1/450-2420/235 mellék bartok.istvan@edutus.hu Fabricius-Ferke György 06-1/450-2420/225 mellék

Részletesebben

1. futam. 4. futam. 3. futam. 2. futam. össz. Borsod MTB Bajnoka 2016 Helyezés Név / Felnıtt/ Szül. év Egyesület

1. futam. 4. futam. 3. futam. 2. futam. össz. Borsod MTB Bajnoka 2016 Helyezés Név / Felnıtt/ Szül. év Egyesület Helyezés Név / Felnıtt/ 1977-1997 Szül. év Egyesület Nıi Kallus Edit 1980 Team 3K, Miskolc 125 125 125 125 375 Kovács Piroska 1989 Kazincbarcika 100 100 100 80 300 Németh Réka 1981 Bükkszentkereszt 70

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom.

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom. 124 Krónika Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. november 7. november 12. november 19. november 24. december 5-6. december 7. december 11. december 27. Szent Márton konferencia

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton Abszolút eredmények 1. 30. Daniel Matis 1962 0:14:18 2. 12. Szendrei Zsolt 1985 0:15:08 3. 97. Vajas Roland 1976 015:16 4. 36. Marcsa Dániel 1984 0:15:31 5. 35. Csillag Balázs 1996 0:15:45 6. 24. Sáling

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Egyéni futók Férfi korosztály éves korosztály

Egyéni futók Férfi korosztály éves korosztály 2013. évi Balaton Szupermaraton futóverseny katonai eredmények Helyezés Egyéni futó (k) Férfi korosztály -25 évig korosztály Rajtszám Név/csapat név Összesen idő 1 IV. 301 Bódis Tamás 17:56:57 Egyéni futók

Részletesebben

Önéletrajz. Universität Konstanz (Németország - DAAD Ösztöndíj) Szakirány: Irodalomtudomány, Német irodalom

Önéletrajz. Universität Konstanz (Németország - DAAD Ösztöndíj) Szakirány: Irodalomtudomány, Német irodalom Önéletrajz CSISZAR Klara Antonia Gabrielerstr. 171 A-2340 Maria Enzersdorf Österreich Születési idő: 1981 július 26. Születési hely: Szatmárnémeti, Románia Állampolgárság: román Nemzetiség: magyar Telefon:

Részletesebben