Az elnökség a fent említett tárgyról tanácsi következtetéstervezetet készített, amelyet a környezetvédelmi munkacsoport megvitatott és jóváhagyott.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az elnökség a fent említett tárgyról tanácsi következtetéstervezetet készített, amelyet a környezetvédelmi munkacsoport megvitatott és jóváhagyott."

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, december 13. (17.12) (OR. en) 17495/10 ENV 843 ENER 356 RECH 406 FIN 703 COMPET 418 ONU 212 FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a Tanács Előző dok. sz.: 16795/2/1/10 ENV 802 ENER 342 RECH 390 FIN 642 COMPET 383 ONU 200 REV 1 Tárgy: Fenntartható anyaggazdálkodás, fenntartható termelés és fogyasztás: kulcsfontosságú hozzájárulás Európa erőforrás-hatékonnyá tételéhez Tervezet A Tanács következtetései A fenntartható anyaggazdálkodás egy integrált megközelítés, amely arra törekszik, hogy csökkentse az anyagfelhasználás környezeti hatásait és a teljes életcikluson keresztül megőrizze a természeti erőforrásokat, hiszen ez az előfeltétele annak, hogy Európa hatékonyabban aknázza ki erőforrásait. Az elnökség a fent említett tárgyról tanácsi következtetéstervezetet készített, amelyet a környezetvédelmi munkacsoport megvitatott és jóváhagyott. Az Állandó Képviselők Bizottsága december 8-án megvizsgálta és jóváhagyta a szöveget, amely e feljegyzés mellékletében szerepel. A Tanács felkérést kap, hogy fogadja el a tanácsi következtetéstervezetet /10 (ol/ol)/kb 1 DG I 1A LIMITE HU

2 MELLÉKLET Fenntartható anyaggazdálkodás, fenntartható termelés és fogyasztás: kulcsfontosságú hozzájárulás Európa erőforrás-hatékonnyá tételéhez Tervezet A Tanács következtetései - Az Európai Unió Tanácsa, AGGODALOMMAL szemlélve, hogy az EU jelenlegi termelési és fogyasztási mintái általánosságban veszélyeztetik az erőforrások rendelkezésre állását, és mind Európában, mind pedig Európán kívül káros hatást gyakorolnak a levegő, a víz és a talaj minőségére, az emberi egészségre, az éghajlatra és a biológiai sokféleségre; AGGODALOMMAL TEKINTVE arra, hogy az EU intenzív erőforrás-felhasználása és nagymértékű energiaimport-függősége a világ lakosságának növekedésével és a gazdasági fejleményekkel együttesen fenyegetést jelent a jövőben Európa számára az erőforrás-ellátás és az erőforrásokhoz való hozzáférés területén; TUDATÁBAN annak a sürgető igénynek, hogy Európa az erőforrásokkal fenntarthatóbb módon gazdálkodjon és törekedjen arra, hogy a gazdasági növekedés teljes mértékben függetlenné váljon az erőforrások használatától és az annak következményeként jelentkező környezetkárosodástól; ELISMERVE, hogy a jelenlegi gazdasági és környezeti kihívások alkalmat kínálnak a fenntartható termelésen és fogyasztáson, valamint a fenntarthatóbb életmódokon alapuló, erőforrás-hatékony gazdaság irányába való elmozdulásra; elismerve továbbá, hogy ez az elmozdulás Európában és azon kívül egyaránt javítani fogja a környezet minőségét, beleértve az éghajlatot, a biológiai sokféleséget, valamint az egészséget és általában az életminőséget; ÚJÓLAG MEGERŐSÍTVE, hogy a fenntartható és erőforrás-hatékony gazdaság kialakítása a tervek szerint fokozza majd az EU versenyképességét, hiszen új vállalkozási lehetőségeket teremt, ösztönzi az innovációt, és alapvetően fontos szerepet játszik a zöld és fenntartható foglalkoztatás kialakításában; 17495/10 (ol/ol)/kb 2

3 ÜDVÖZÖLVE a Biológiai Sokféleség Egyezménynek a COP10 által 2010 októberében elfogadott stratégiai tervében szereplő kiemelt célkitűzést, amely értelmében a kormányok, a vállalkozások és az érdekeltek legkésőbb 2020-ig minden szinten megvalósítják a fenntartható termelést és fogyasztást célzó terveket, vagy ezek megvalósítására lépéseket tesznek, illetve a természeti erőforrások felhasználásának hatásait a biztonságos ökológiai korlátok között tartják; TUDOMÁSUL VÉVE Az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség gazdaságtana című tanulmánynak (TEEB) a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások gazdasági értékével kapcsolatos megállapításait, valamint azt, hogy ki kell dolgozni a fenntartható termelés és fogyasztás gazdaságilag hatékony politikai kereteit; továbbá TUDOMÁSUL VÉVE az UNEP fenntartható erőforrás-gazdálkodással foglalkozó nemzetközi munkacsoportja által végzett munkát; 1. EMLÉKEZTET arra, hogy az Európa 2020 stratégia célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés, ezen belül elsősorban a fokozottan energia- és erőforrás-hatékony, környezetbarát és versenyképes európai gazdaság megvalósítása; 2. EMLÉKEZTET arra, hogy a fenntartható anyaggazdálkodás (Sustainable Materials Management, SMM) az OECD meghatározása szerint egy olyan megközelítés, amelynek célja az anyagok fenntartható használatának előmozdítása, és amely olyan intézkedéseket kapcsol össze, amelyek célja a környezetre gyakorolt káros hatások csökkentése, illetve a természeti tőke megőrzése az anyagok teljes életciklusa alatt, a gazdásági hatékonyságra és a társadalmi méltányosságra figyelemmel 1 ; TOVÁBBÁ emlékeztet arra, hogy a környezetvédelmi miniszterek a július án Gentben a fenntartható anyaggazdálkodásról tartott informális találkozójukon elismerték, hogy az erőforráshatékonyság tekintetében integrált, uniós szintű, az anyagok teljes életciklusára kiterjedő megközelítést kell kidolgozni; 3. MEG VAN GYŐZŐDVE ARRÓL, hogy integrált szakpolitikai megközelítésre van szükség ahhoz, hogy 2020-ra megvalósulhasson a fenntartható, erőforrás-hatékony és alacsony széndioxid-kibocsátású európai gazdaság, valamint hogy a fenntartható anyaggazdálkodás és a fenntartható fogyasztás és termelés nagyban elősegítheti e cél elérését; 1 Az OECD hulladékkeletkezés-megelőzéssel és újrahasznosítással foglalkozó munkacsoportjának a fenntartható anyaggazdálkodásról tartott első szakmai találkozóról (Szöul, november ) szóló beszámolója /10 (ol/ol)/kb 3

4 4. FELKÉRI a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az anyaglánc egyes szempontjaira összpontosító, fragmentált szakpolitikákról térjenek át az anyagok teljes életciklusára ezen belül a nyersanyag előállítására vagy betakarítására, a tervezésre, a gyártásra, a forgalmazásra, a fogyasztásra, az újrafelhasználásra, az újrahasznosításra és a végső kezelésre egyaránt kiterjedő integrált szakpolitikai megközelítésre, amelyben összeegyeztethetővé válnak az energiahatékonysági és az anyaghatékonysági követelmények; 5. TUDATÁBAN VAN ANNAK, hogy a fenntartható és erőforrás-hatékony európai gazdaság irányába való elmozdulás a technológiai innováció mellett a társadalmi-gazdasági rendszerünk szintjén is szükségessé teszi az innovációt, vagyis olyan új üzleti modelleket (pl.: termék-szolgáltatási rendszerek, ipari szimbiózis és integrált láncgazdálkodás), új fogyasztási modelleket és új kormányzási modelleket kell kidolgozni, amelyek az anyagok teljes életciklusán átívelő fenntartható anyaggazdálkodásra törekszenek; 6. MEGJEGYZI, hogy számos uniós szakpolitikai eszköz és stratégia így például az EU fenntartható fejlődési stratégiája, a természeti erőforrások fenntartható felhasználásáról szóló tematikus stratégia, a hulladékkeletkezés megelőzésére és a hulladékok újrafeldolgozására irányuló tematikus stratégia, a fenntartható fogyasztásról, termelésről és iparpolitikáról szóló cselekvési terv, a nyersanyag-politikai kezdeményezés, a hulladékokról szóló keretirányelv, a környezetbarát tervezésről szóló irányelv, a termékekkel kapcsolatos egyéb irányelvek, valamint a REACH 2 már részben választ ad erre a kihívásra; 7. ÚGY ÍTÉLI MEG, hogy az erőforrás- és anyagfelhasználásra vonatkozó meglévő uniós szakpolitikák és jogszabályok további erősítése és fokozottabb előmozdítása, végrehajtása és alkalmazása terén továbbra is nagy lehetőségek vannak a számunkra; /06, COM (2005) 670, COM (2005) 666, COM (2008) 397, COM (2008) 699, az Európai Parlament és a Tanács november 19-i 2008/98/EK irányelve a hulladékokról, az Európai Parlament és a Tanács október 21-i 2009/125/EK irányelve az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról, az Európai Parlament és a Tanács december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) /10 (ol/ol)/kb 4

5 8. ÜDVÖZLI, hogy az Európa 2020 stratégiában kulcsszerepet kapott az erőforráshatékonyság, és VÁRAKOZÁSSAL TEKINT az erőforrás-hatékonysággal kapcsolatos kiemelt kezdeményezés továbbfejlesztése, valamint uniós és nemzeti szintű végrehajtása elé; 9. ÜDVÖZLI a Bizottság azon szándékát, hogy 2011-ben egy ütemtervet is magában foglaló, erőforrás-hatékonyságra vonatkozó stratégiát alakít ki a további munka irányítása és strukturálása érdekében; 10. SÜRGETI a Bizottságot, hogy a fenntartható anyaggazdálkodást és a fenntartható fogyasztást és termelést tegye az erőforrás-hatékonyságra vonatkozó stratégiája szerves részévé, továbbá FELSZÓLÍTJA a Bizottságot, hogy az erőforrás-hatékonyság fogalmát annak tág értelmében alkalmazza, amely magában foglalja az összes természeti erőforrást, ideértve az energiaforrásokat és a nem energiajellegű erőforrásokat, a biotikus és az abiotikus anyagokat, a vizet, a levegőt, a talajt, az élő szervezeteket, az ökoszisztémákat és a biológiai sokféleséget, és amelynek egyaránt célja a forráshatékonyság növelése, a korlátozott mértékben rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás és az erőforrások felhasználásából eredő környezeti hatások csökkentése; 11. A marrákesi folyamat eredményei alapján FELSZÓLÍTJA a tagállamokat és az érdekelt feleket, hogy támogassák a 2011 májusában az ENSZ Fenntartható Fejlődési Bizottságának 19. ülésén elfogadandó átfogó, tízéves fenntartható fogyasztási és termelési keretprogramot ( ), és vegyék ki részüket annak végrehajtásából; a keretprogramnak fel kell gyorsítania a fenntartható fogyasztásra és termelésre való átállást, és tartalmaznia kell az erőforrás-hatékonysággal és a fenntartható anyaggazdálkodással kapcsolatos főbb környezetpolitikákat, valamint a zöld és fenntartható foglalkoztatással kapcsolatos főbb szociálpolitikákat; a keretprogramnak továbbá hozzá kell járulnia a fenntartható fejlődéssel foglalkozó évi ENSZ-konferencia ( Rio+20 ) előkészítéséhez; I. A fenntartható életciklus-megközelítés felé 12. FELKÉRI a Bizottságot és a tagállamokat, hogy folytassák arra irányuló erőfeszítéseiket, hogy az európai erőforrás- és anyagfelhasználást az életciklus egésze során fenntarthatóbbá tegyék az alábbiak révén: 17495/10 (ol/ol)/kb 5

6 a) a lehető legkisebb környezeti és egészségügyi hatással járó termékek tervezésének ösztönzése, továbbá a termékekre vonatkozó jogszabályok és termékelőírások kidolgozása során nagyobb figyelem fordítása a tervezési szakaszra (pl.: fenntarthatósági kritériumok bevezetésével, továbbá az energia-, víz- vagy anyaghatékonyságra, a veszélyes anyagok helyettesítésére vagy megengedett legnagyobb koncentrációjuk megállapítására, az erőforrások minimális mértékű felhasználására, valamint a beágyazott erőforrások és az energia maximális újrafelhasználására, újrahasznosítására és visszanyerésére vonatkozó követelmények meghatározásával); b) a környezetbarát tervezésről szóló uniós irányelv rendelkezéseinek optimális kiaknázása azáltal, hogy a végrehajtási intézkedések kidolgozása során nem csak a használati szakasz alatti energiahatékonyságot veszik figyelembe, hanem minden jelentős környezeti kritériumot (pl. erőforrás-hatékonyság) az életciklus egészére nézve; továbbá a piacfelügyelet erősítése a meglévő irányelv rendelkezéseinek és végrehajtási intézkedéseinek való jobb megfelelés érdekében; c) a veszélyes anyagok a nehézfémeket is beleértve felhasználásának csökkentésére vonatkozó további lehetőségek feltárása, illetve azoknak az egyes termékekben és termelési folyamatokban való helyettesítésének az előmozdítása többek között az újrafelhasználás és újrahasznosítás elősegítése, valamint a veszélyes anyagok nem szándékolt hatásainak elkerülése és visszakerülésének megakadályozása céljából; d) a meghatározott módszereknek például a termékek életciklus-értékelésének a környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági szempontokat szem előtt tartó további optimalizálása és előmozdítása, aminek során figyelembe kell venni az életciklusreferenciaadatok nemzetközi rendszere (ILCD) és az UNEP keretében végzett munkát; e) a meglévő és az új szakpolitikák és jogszabályok értékelése az erőforrások felhasználására gyakorolt hatásuk és az ezzel összefüggő, teljes életciklus alatti környezetterhelés tekintetében; f) a vonatkozó szakpolitikai területek azaz a környezet-, az energia-, az ipar-, az innovációs politika, a kereskedelempolitika, a gazdaság, a mezőgazdaság, a halászat és más területek politikai döntéshozói közötti együttműködés fokozása; 17495/10 (ol/ol)/kb 6

7 g) közös, életciklus-alapú megközelítés kidolgozása a szervesanyag-áramok (például az élelmiszer) világszintű hatásának csökkentése érdekében, valamint abból a célból, hogy e kérdésben nagyobb összhang alakuljon ki a környezet-, az energia-, az ipar-, a kereskedelem-, a földhasználati, az agrárpolitika és más vonatkozó szakpolitikák között; h) nagyobb figyelem fordítása az EU globális szinten meglévő felelősségére, emellett a fenntartható fogyasztás és termelés, illetve a fenntartható anyaggazdálkodás elvének további előmozdítása és támogatása a nemzetközi fórumokon, elsősorban az OECD és az ENSZ keretében; 13. FELKÉRI a Bizottságot, hogy a) a termékek értékelésének és címkézésének támogatása érdekében dolgozzon ki közös módszertant a termékek környezeti hatásának a teljes életciklusra kiterjedő kvantitatív mérésére; b) a környezetbarát tervezés tekintetében hajtson végre ambiciózus európai politikát, 2012-ben pedig alaposan vizsgálja meg a környezetbarát tervezésről szóló irányelv és végrehajtási intézkedései eredményességét, különös tekintettel arra, hogy helyénvaló-e az irányelv hatályát kiterjeszteni az olyan kiemelten fontos, nem energiával kapcsolatos termékekre, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a környezetre 3 ; c) határozza meg az életciklus-módszerek eredményeinek kiaknázása szempontjából legmegfelelőbb szakpolitikai lehetőségeket, így például a termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó előírások és címkézés bevezetését, valamint a fogyasztók tájékozottságát javító egyéb intézkedéseket; d) dolgozzon ki a vállalati társadalmi felelősségvállalás megerősítésére, és különösen az ellátási lánc fenntartható irányításának előmozdítására irányuló intézkedéseket; 3 Lásd a 2009/125/EK irányelv 21. cikkét /10 (ol/ol)/kb 7

8 e) alakítson ki erős szinergiákat az erőforrás-hatékonyságra vonatkozó kiemelt kezdeményezés és az Európa 2020 stratégia egyéb kiemelt kezdeményezései között, gondolva itt elsősorban az Innovatív Unió, az Iparpolitika a globalizáció korában és az Új készségek és munkahelyek menetrendje kezdeményezésre; II. Az európai anyaghasználatot fenntarthatóbbá tevő koherens intézkedéscsomag felé 14. FELKÉRI a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki az európai anyaghasználatot fenntarthatóbbá tevő koherens intézkedéscsomagot, az alábbiak mérlegelésével: a) olyan piaci alapú eszközök alkalmazása, amelyek a piacot az újrahasznosításra, a hulladékcsökkentésre és az újrahasznosítási tanúsítványok alkalmazására ösztönzik; a környezetvédelmi költségek internalizálása, és különösen annak a tagállamok által történő mérlegelése, hogy van-e lehetőség arra, hogy a nemzeti költségvetések bevételeinek alapját a munkalapú adóztatás helyett az energia és az erőforrások felhasználásának adóztatása jelentse; továbbá az olyan támogatásoknak a tagállamok egyedi sajátosságainak figyelembevételével történő fokozatos megszüntetése, amelyek a környezet jelentős terhelését vonják maguk után; b) az újrafelhasználási és újrahasznosítási piacok további erősítése a következők segítségével: hulladékgazdálkodási rendszerek, egyes termékkategóriákban az újrahasznosított anyag arányára vonatkozó megfelelő követelmények meghatározása ezzel egyidejűleg a veszélyes anyagok visszakerülésének megakadályozására vonatkozó követelmény szem előtt tartása, zöld közbeszerzés, az újrahasznosított anyagok tekintetében a véghulladékra vonatkozó kritériumok és a minőségi kritériumok kidolgozásának és alkalmazásának optimalizálása, valamint az olyan nemzetközi tanúsítási rendszerek kidolgozásához való hozzájárulás lehetséges módjainak feltérképezése, amelyek előmozdítják a környezetbarát hulladékkezelésre vonatkozó nemzetközi előírásoknak való megfelelést; c) a társadalmi-gazdasági és környezetvédelmi költségek és előnyök vizsgálata alapján a gyártói tudatosság növelése és a kibővített gyártói felelősség további erősítése annak érdekében, hogy a gyártók a teljes értéklánc tekintetében ténylegesen felelősek legyenek a termékeikért, és ezáltal ösztönzést kapjon a környezetbarát tervezés és a zártláncú rendszerek alkalmazása; 17495/10 (ol/ol)/kb 8

9 d) a fogyasztói tudatosság növelése azáltal, hogy valamennyi fogyasztó helytállóbb tájékoztatást kap fogyasztásának környezeti és társadalmi hatásairól az alábbiak segítségével: a termékek által teljes életciklusuk alatt okozott környezeti és társadalmi hatások széles skáláját figyelembe vevő integrált megközelítésen alapuló címkézési rendszerek, a vonatkozó társadalmi szempontokkal kapcsolatos információkkal frissített környezetvédelmi terméknyilatkozatok (EDP) és a termékekre vonatkozó egyéb információk; a fenntartható fogyasztásnak az oktatás szerves részévé való tétele, valamint a termék környezetbarát voltára utaló kereskedelmi állítások szigorúbb ellenőrzése; e) a zöld munkahelyekbe és készségekbe történő beruházások ösztönzése többek között az oktatás és a képzés segítségével; III. A rendszerszintű innováció, valamint jobb adatok és mutatók felé 15. ÖSZTÖNZI a Bizottságot és a tagállamokat, hogy: a) erősítsék meg és adott esetben módosítsák, illetve hangolják össze az anyagáramokra a rejtett áramokat is beleértve, valamint a fenntartható fogyasztásra és termelésre vonatkozó adatgyűjtési módszertanaikat; b) tükrözzék az erőforrás-hatékonyság fontosságát a környezeti-gazdasági elszámolásokban; c) irányozzák elő az Európa 2020 stratégia célkitűzései elérésében alapvető szerepet játszó fenntartható anyaggazdálkodás és fenntartható fogyasztás és termelés előmozdítását célzó finanszírozási eszközöket; 17495/10 (ol/ol)/kb 9

10 16. FELKÉRI a Bizottságot, hogy a) folytassa a munkát és dolgozzon ki megfelelő mutatókat az anyaghasználatra és az azzal járó hatásokra vonatkozóan, különös tekintettel a kiemelt fontosságú erőforrásokra, figyelembe véve az életciklus szempontját, a más régiókra való vagy az erőforrások közötti potenciális terhelésáthelyeződést, a társadalmi szempontokat, valamint többek között az EKÜ, az OECD és az UNEP által végzett munkát; és a munka eredményei alapján tegyen javaslatot számszerűsített és mérhető célértékekre az erőforrás-hatékonyság tekintetében; b) dolgozzon ki olyan stratégiai kutatási programot, amelynek középpontjában a fenntartható és erőforrás-hatékony európai gazdaság irányába való elmozdulást kísérő rendszerszintű innováció áll; c) mérlegelje annak lehetőségét, hogy a meglévő uniós pénzügyi eszközökön így a 8. K+F keretprogramon, a versenyképességi és innovációs keretprogramon, a hamarosan várható ökoinnovációs cselekvési terven, a kohéziós politikán, valamint a közös agrár- és halászati politikán keresztül támogassa a rendszerszintű innovációt; d) mérlegelje, hogyan lehet a már meglévő kezdeményezésekkel való komplementaritás biztosítása mellett az erőforrás-hatékonyságra vonatkozó célkitűzéseket egy olyan többszereplős platform létrehozásával támogatni és megvalósítani, amely összefogja az intézményeket, a közigazgatás különböző szintjeiből a regionális és helyi szintet is beleértve érkező szakpolitikai döntéshozókat, az ipart, az üzleti szférát, a kutatóintézeteket, az egyetemeket, a fogyasztókat, a szakszervezeteket és a munkáltatói egyesületeket, valamint a nem kormányzati szervezeteket /10 (ol/ol)/kb 10

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.2. COM(2015) 614 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, 2012. június 13-14. Fenntartható termelés és fogyasztás Szuppinger Péter Kállay Tamás szakértők Regionális Környezetvédelmi Központ Regional Environmental

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága /

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája 2013. október 4. Budapest Szepesi András Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája - 1998 Az EU-ban nincs közös erdészeti politika,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) 5549/15 ACP 12 FIN 69 PTOM 6 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: az AKCS-munkacsoport az Állandó Képviselők Bizottsága/a

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

8035/17 gu/ol/kf 1 DG E - 1C

8035/17 gu/ol/kf 1 DG E - 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 2. (OR. en) 8035/17 JEUN 48 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága Előző dok. sz.: 7679/17 JEUN 39 Tárgy: az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács

Részletesebben

8831/16 eh/ju 1 DG C 1

8831/16 eh/ju 1 DG C 1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 12. (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. május 12. Címzett: a delegációk Előző dok. sz.:

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen

Részletesebben

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. július 7. (OR. en) 11267/04 CORDROGUE 59 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: a COREPER/Tanács Tárgy: Tervezet - Tanácsi állásfoglalás

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Az uniós jogalkotási trendek az ELV szabályozásban

Az uniós jogalkotási trendek az ELV szabályozásban Az uniós jogalkotási trendek az ELV szabályozásban Bontunk, de hogyan? Az autóbontás jövője KSZGYSZ konferencia Budapest, 2016. 09. 27. Hotel Griff 2014. szeptember 23. Markó Csaba KSZGYSZ szakértő A körforgásos

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 8. (OR. en) Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) Intézményközi referenciaszámok: 2016/0010 (CNS) 2016/0011 (CNS) 5827/16 LIMITE PUBLIC FISC 14 ECOFIN 71 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett:

Részletesebben

A Tanács (Ecofin) következtetései az Európa 2020 stratégiáról

A Tanács (Ecofin) következtetései az Európa 2020 stratégiáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. június 9. (11.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács (Ecofin)

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, április 29. (05.05) (OR. en) 8843/10 AUDIO 16 CULT 35 RECH 137 PI 44

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, április 29. (05.05) (OR. en) 8843/10 AUDIO 16 CULT 35 RECH 137 PI 44 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. április 29. (05.05) (OR. en) 8843/10 AUDIO 16 CULT 35 RECH 137 PI 44 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész) Címzett: a Tanács Előző dok. sz.:

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0282B (COD) 15577/17 ADD 1 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 10449/16 SOC 421 EMPL 280 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága a delegációk Előző dok. sz.: 9891/16 SOC 384 EMPL 259 Tárgy:

Részletesebben

1. A népegészségügyi munkacsoport megvitatta és jóváhagyta a mellékletben foglalt tanácsi következtetéstervezetet.

1. A népegészségügyi munkacsoport megvitatta és jóváhagyta a mellékletben foglalt tanácsi következtetéstervezetet. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 17. (23.11) (OR. en) 16709/11 SAN 239 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)/a Tanács A FOGLALKOZTATÁSI,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

A KAP második pillére Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája Varga Ágnes

A KAP második pillére Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája Varga Ágnes A KAP második pillére Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája Varga Ágnes egyetemi tanársegéd varga.agi14@gmail.com Vidékföldrajz és vidékfejlesztés III. Szociológia alapszak, regionális és településfejlesztés

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2011/0276(COD) 2.4.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT TERÜLETI BEFEKTETÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a spordiplomáciáról szóló, a Tanács november i ülésén elfogadott tanácsi következtetéseket.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a spordiplomáciáról szóló, a Tanács november i ülésén elfogadott tanácsi következtetéseket. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 23. (OR. en) 14279/16 SPORT 79 FREMP 180 RELEX 932 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. november 22. Címzett: a delegációk Előző

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az EU Kína vám-együttműködési vegyes bizottságban az Európai Unió engedélyezett gazdálkodói programja

Részletesebben

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014. augusztus 26. Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról Általános információk A partnerségi megállapodás öt alapot

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Az EGTC-k jövője. Esztergom, 2012. december 6.

Az EGTC-k jövője. Esztergom, 2012. december 6. Az EGTC-k jövője Esztergom, 2012. december 6. Az EGTC-k Európában Az EGTC-k Magyarországon Az EGTC-k jövőjével kapcsolatos kérdések 1. A jogi keretek változása 2. Finanszírozási kérdések 1. A jogi keretek

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM A LIFE

KÖRNYEZETVÉDELEM A LIFE KÖRNYEZETVÉDELEM A LIFE PÁLYÁZATOKBAN SZIJÁRTÓ ÁGNES LIFE KAPACITÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT KOORDINÁTOR FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM LIFE INFORMÁCIÓS NAP 2017. JÚNIUS 8. KÖRNYEZETVÉDELEM ALPROGRAM A környezetvédelem,

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra

A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra Dr. Weisz Miklós társelnök Budapest, 2013. február 22-23.

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás megelőzése és csökkentése érdekében NÉB)( Maradék nélkül konferencia 2016. november 18. Szöllősi Réka Élelmiszer-feldolgozók Országos

Részletesebben

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY TÉMÁK TÉMÁK I. Célok, célkitűzések, prioritások, műveletek II. Régiótípusok, alapok III. Elvek, fogalmak IV. Éves fejlesztési

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész) Címzett: a Tanács Előző dok. sz.: 16566/08

Részletesebben

EU / UNDP projekt a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának, mint a harmonizáció, versenyképesség és szociális kohézió eszköze, felgyorsítása az EU hat új tagállamában és két tagjelölt országban 2007.

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az Európai Bizottság 2011 októberében elfogadta a 2014 és 2020 közötti kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási javaslatokat

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28. MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság 2014. Október 28. Budapest Az EU integrált európai klíma és energia politika fő célkitűzései

Részletesebben

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra (szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet) dr. Czene Zsolt, vezető tervező, NAKVI, Projektiroda Az 1600/2012. (XII. 17.) Korm.

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Európai Parlament 2014-2019 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2016/2024(BUD) 26.5.2016 MÓDOSÍTÁS: 1-19 Liisa Jaakonsaari (PE580.791v01-00) A 2017. évi költségvetés tervezetéről szóló háromoldalú

Részletesebben

Innovációs fordulat előtt

Innovációs fordulat előtt Innovációs fordulat előtt Dr. Nikodémus Antal, főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium, Innovációs és K+F Főosztály 2012. március 22. Az előadás szerkezete: II.Az ipari közlegelők szerepe III.Uniós

Részletesebben

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium A kibocsátás csökkentés globális feladat A világ átlaghőmérséklet-növekedésének 2 C fok alatt tartása nemzetközileg

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 15. (OR. en) 5282/14 ENV 25

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 15. (OR. en) 5282/14 ENV 25 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. január 15. (OR. en) 5282/14 ENV 25 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. január 9. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D029989/02

Részletesebben

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK ÉS TÁRSADALMI INNOVÁCIÓK

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK ÉS TÁRSADALMI INNOVÁCIÓK 7 régió, 1 cél: a társadalmi vállalkozások ökoszisztémájának erősítése Európai Uniós regionális politikai döntéshozók számára kialakított szakpolitikai diagnosztikai rendszer segítségével. Az utóbbi években,

Részletesebben

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Nyári á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Új szervezeteink HU-000016: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. HU-000017:

Részletesebben

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. MEGHATÁROZÁS 2014. évi 1303 sz. EU Rendelet

Részletesebben

2006. június 1., csütörtök: FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA

2006. június 1., csütörtök: FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. május 30. (30.05) (OR. en) 9806/06 OJ/CONS 31 SOC 271 SAN 149 CONSOM 43 TERVEZETT NAPIREND Küldi: Az EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK (FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLPOLITIKA, EGÉSZSÉGÜGY

Részletesebben

Bardócz Tamás Halászati osztály

Bardócz Tamás Halászati osztály A Közös Halászati Politika reformja és ennek tükrében a Vidékfejlesztési Minisztérium hazai halászati ágazat fejlesztésével kapcsolatos stratégiája és koncepciója Bardócz Tamás Halászati osztály Az előadás

Részletesebben

A Halászati Operatív Program értékelése és a halgazdálkodás várható támogatása a idıszakban május 22.

A Halászati Operatív Program értékelése és a halgazdálkodás várható támogatása a idıszakban május 22. A Halászati Operatív Program értékelése és a halgazdálkodás várható támogatása a 2014-2020 idıszakban Bardócz Tamás, Mihálffy Szilvia 2013. május 22. HOP támogatás 2007-2013 Európai Halászati Alap + nemzeti

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 27. Európai Minőségügyi Szervezet 1. K+F+I pozíciónk Európában EU27 - Egyesített innovációs

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD)

Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 6. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD) 8576/15 AGRILEG 102 CODEC 651 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az elnökség a Tanács Előző dok. sz.: 14760/14,

Részletesebben

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposal for a A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai

Részletesebben

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Budapest, 2013. október 30. Zöld beszerzés villásreggeli Varga Katalin, Energiaklub Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

Nemzeti Klaszter Konferencia

Nemzeti Klaszter Konferencia Nemzeti Klaszter Konferencia 2012. Március 27. Pécs Tartalom DCCA rövid bemutatása Duna Stratégia rövid bemutatása A klasztertevékenységek kapcsolódása a Stratégiához / PA 8/ PA 8 terület projektpéldáinak

Részletesebben