Értékpapírügyletek számvitele az IFRS alapján, eltérés a hazai számviteltől március 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Értékpapírügyletek számvitele az IFRS alapján, eltérés a hazai számviteltől. 2014. március 20."

Átírás

1 Értékpapírügyletek számvitele az IFRS alapján, eltérés a hazai számviteltől március 20. 1

2 Tartalomjegyzék Az IFRS koncepciójának rövid bemutatása Pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek csoportjai Értékelés és Valós érték Valós érték összefoglaló példa Amortizált bekerülési érték és az effektív kamatláb módszer Összefoglaló feladatok valós érték Értékesíthető eszközök Valós érték összefoglaló példa Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok 2

3 Az IFRS koncepciójának rövid bemutatása

4 Az IFRS koncepciójának rövid bemutatása A pénzügyi instrumentumokkal foglalkozó standardok IAS 32: Pénzügyi instrumentumok: Bemutatás ( IAS 32 ) IAS 39: Pénzügyi instrumentumok: Megjelenítés és Értékelés ( IAS 39 ) IFRS 7: Pénzügyi instrumentumok: Közzététel ( IFRS 7 ) + IFRS 9: Pénzügyi instrumentumok + IFRS 13: Valós érték mérése 4

5 Az IFRS koncepciójának rövid bemutatása A pénzügyi instrumentumokhoz kapcsolódó értelmezések IFRIC 9 Reassessment of Embedded Derivatives ( A beágyazott származékos termékek újraértékelése ) IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation ( Külföldi érdekeltségbe történt nettó befektetés fedezeti ügyletei ) IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments ( Pénzügyi kötelezettségek megszüntetése tőkeinstrumentumokkal ) 5

6 Az IFRS koncepciójának rövid bemutatása Cél IAS 32 Előírások a pénzügyi instrumentumoknak a kibocsátó szemszögéből nézve a pénzügyi eszközök, pénzügyi kötelezettségek és tőkeinstrumentumok közé való besorolására a kapcsolódó kamat, osztalék, veszteségek és nyereségek besorolására valamint azon körülményekre vonatkoznak, melyek esetében a pénzügyi eszközöket a pénzügyi kötelezettségekkel szemben be kell számítani (offsetting) 6

7 Az IFRS koncepciójának rövid bemutatása Cél (folyt.) IAS 39 Megállapítja a pénzügyi eszközökkel, pénzügyi kötelezettségekkel, valamint egyes, nem pénzügyi tételek adás-vételével kapcsolatos megjelenítési, értékelési és közzétételi alapelveket. IFRS 7 A gazdálkodók a pénzügyi kimutatásokban olyan közzétételeket szerepeltessenek, amelyek képessé teszik a felhasználókat a következők értékelésére: a pénzügyi instrumentumok jelentősége a pénzügyi instrumentumokból eredő azon kockázatok jellege és mértéke, és hogy a gazdálkodó hogyan kezeli ezeket a kockázatokat. 7

8 Az IFRS koncepciójának rövid bemutatása Hatókör A pénzügyi instrumentumok valamennyi típusára alkalmazandóak az egyes standardokban meghatározott bizonyos kivételekkel, pl. Konszolidáció (IAS 27, IAS 28, IAS 31, IFRS 3, IFRS 10*) Munkavállalói juttatások (IAS 19) Biztosítási szerződések (IFRS 4) Részvény alapú juttatások (IFRS 2) Lízingek (IAS 17) DE(!): egyes kivételt jelentő pénzügyi instrumentum tipusok csak bizonyos előírások alól kivételek 8

9 Az IFRS koncepciójának rövid bemutatása Definíciók Pénzügyi instrumentumok Az egyik fél számára pénzügyi eszközt, míg a másik fél számára kötelezettséget vagy saját tőkét (tőkeinstrumentumot) létrehozó szerződéses megállapodások Példák 9 vevőkövetelések, adott kölcsönök szállítói kötelezettségek, felvett hitelek értékpapírok részvény, üzletrész származékos ügyletek (derivatívák) pénzügyi lízing

10 Az IFRS koncepciójának rövid bemutatása Kulcsfontosságú szempontok A derivatívák nem mérlegen kívüli tételek, eredményüktől függően eszközöket és kötelezettségeket hoznak létre Valós érték - mint a pénzügyi eszközök és kötelezettségek értékelési alapja Amortizált bekerülési érték a maradék eszközökre és kötelezettségekre A derivatívák valós értékében történő változások az eredménykimutatásban kerülnek elszámolásra, kivéve egyes fedezeti ügyleteket 10

11 Az IFRS koncepciójának rövid bemutatása Definíciók (folyt.) Pénzügyi eszközök a) Készpénz, b) Tulajdonjogot megtestesítő instrumentum egy másik vállalkozásban (ide nem értve a társult vállalatokat és a vegyes vállalatokat), c) Szerződéses jog: 11 más pénzügyi eszközök vagy készpénz megszerzésére; pénzügyi eszközök vagy kötelezettségek potenciálisan kedvező feltételekkel való kicserélésére vonatkozó jog (opció) d) A társaság saját részvényeivel rendezendő (rendezhető) bizonyos szerződések DE! : nem foglalja magában a visszavásárolt (a vállalat saját tulajdonában lévő) saját részvényeket

12 Az IFRS koncepciójának rövid bemutatása Definíciók (folyt.) Pénzügyi kötelezettségek a) -, b) -, c) Szerződéses kötelezettség: más pénzügyi eszközök vagy készpénz kifizetésére; pénzügyi eszközök vagy kötelezettségek potenciálisan kedvezőtlen feltételekkel való kicserélésére vonatkozó kötelezettség (opció) d) A társaság saját részvényeivel rendezendő (rendezhető) bizonyos szerződések 12

13 Az IFRS koncepciójának rövid bemutatása Definíciók (folyt.) Tőkeinstrumentum (saját tőke) A gazdálkodó összes kötelezettségének a levonása után a gazdálkodó eszközeiben meglévő maradvány érdekeltséget testesíti meg. 13

14 Az IFRS koncepciójának rövid bemutatása Definíciók (folyt.) Egyéb definíciók Származékos termék fogalma Csoportosítással kapcsolatos fogalmak oértékesíthető pénzügyi eszközök onyereséggel vagy veszteséggel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség olejáratig tartandó befektetések okölcsönök és követelések (IN8) 14

15 Az IFRS koncepciójának rövid bemutatása Definíciók (folyt.) Egyéb definíciók (folyt.) Megjelenítés és értékelés fogalmai oamortizált bekerülési érték oeffektív kamatláb módszer ovalós érték oáltalános módon történő vétel vagy eladás otranzakciós költségek okivezetés 15

16 Az IFRS koncepciójának rövid bemutatása Definíciók (folyt.) Egyéb definíciók (folyt.) Fedezeti elszámolás ofedezet hatékonysága ofedezett tétel ofedezeti instrumentum obiztos elkötelezettség oelőrejelzett ügylet 16

17 Pénzügyi eszközök és kötelezettségek csoportjai

18 Pénzügyi eszközök és kötelezettségek csoportjai Pénzügyi eszközök Kereskedési célú pénzügyi eszközök 18 aktív és rendszeres vétel és eladás, és derivatívák Értékesíthető pénzügyi eszközök részesedések és egyéb célú pénzügyi eszközök Lejáratig tartandó pénzügyi eszközök szándék és képesség a lejáratig tartásra Kölcsönök és követelések fix vagy meghatározható kifizetéssel rendelkeznek nincs aktív piac nem származékos pénzügyi eszközök

19 Pénzügyi eszközök és kötelezettségek csoportjai Pénzügyi kötelezettségek Kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek derivatívák és kereskedési célú kötelezettségek Egyéb pénzügyi kötelezettségek minden egyéb kötelezettség 19

20 Pénzügyi eszközök és kötelezettségek csoportjai Pénzügyi instrumentumok Pénzügyi eszközök Pénzügyi kötelezettségek Kereskedési célú eszközök Valós értéken, eredmény Kereskedési célú kötelezettségek Valós értéken, eredmény Értékesíthető Valós értéken, saját tőke Egyéb kötelezettség Amortizált könyv szerinti érték Lejáratig tartandó eszközök Kölcsönök és követelések Amortizált könyv szerinti érték Amortizált könyv szerinti érték 20

21 Pénzügyi eszközök és kötelezettségek csoportjai Pénzügyi eszközök (ÚJ) Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök ( FVTPL ) Kereskedési célú pénzügyi eszközök Bekerüléskor idesorolt eszközök Értékesíthető pénzügyi eszközök ( AFS ) Lejáratig tartandó pénzügyi eszközök ( HTM ) Kölcsönök és követelések ( LR ) 21

22 Pénzügyi eszközök és kötelezettségek csoportjai Pénzügyi kötelezettségek (ÚJ) Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek (FVTPL) Kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek Bekerüléskor idesorolt kötelezettségek Egyéb pénzügyi kötelezettségek ( OFL ) 22

23 Pénzügyi eszközök és kötelezettségek csoportjai Lejáratig tartandó eszközök Rögzített vagy megállapítható kifizetések Pozitív szándék és képesség a lejáratig tartásra Tiltó rendelkezések eladás illetve átruházás esetére tárgyévben vagy az előző két pénzügyi évben bizonyos helyzetekben kivételt képez az eladás illetve átruházás 23

24 Pénzügyi eszközök és kötelezettségek csoportjai Lejáratig tartandó eszközök Nem lehet lejáratig tartandónak minősíteni semmilyen pénzügyi eszközt, ha a tárgyévben vagy a megelőző két évben a vállalkozás a lejáratot megelőzően, értékesített vagy átsorolt jelentéktelennek nem minősülő összegű, lejáratig tartandó eszközt. Ha jelentős mértékű értékesítésre vagy átsorolásra került sor, a maradék lejáratig tartandó pénzügyi eszközt valós értéken kell értékelni, és át kell sorolni más kategóriába (Értékesíthető). 24

25 Pénzügyi eszközök és kötelezettségek csoportjai Lejáratig tartandó eszközök Kivétel, ha az átsorolás vagy értékesítés: olyan közel volt a lejárathoz, hogy a piaci kamatok változásának nem lett volna jelentős hatása az eszköz valós értékére, elött a vállalkozás lényegében megszerezte az eszköz eredeti névértékét a törlesztésekkel és az előtörlesztésekkel, a társaság ellenőrzésén kívül álló okból, egyszeri és nem visszatérő, reálisan előre nem jelezhető eseményként történt. 25

26 Pénzügyi eszközök és kötelezettségek csoportjai Általános: valós értéken történő értékelés IFRS HAS összehasonlítás Téma IFRS HAS Kereskedési célú eszközök fogalma Kategóriák megnevezése/1 Kategóriák megnevezése/2 Értékelési szabályok - Értékesíthető pénzügyi eszközök Kötelező a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére Tartalmi kereskedés Eredménnyel szemben valós értéken értéken értékelt pénzügyi eszközök és kötelezettségek (FVTPL) Kölcsönök és követelések Kötelező a valós értékelés Választható a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére Forgóeszközként besorolás is elég FVTPL, mint kategória nem létezik (kereskedési célú pénzügyi eszközök és kötelezettségek) Gazdálkodó által keletkeztetett kölcsönök és követelések Választható a valós értéken történő értékelés (számviteli politika) 26

27 Pénzügyi eszközök és kötelezettségek csoportjai IFRS HAS összehasonlítás (folyt.) Téma IFRS HAS Egyéb - átsorolási lehetőségek a, Kereskedési célú nem derivatívok - 'ritka körülmények' esetén átsorolás a lejáratig tartott, vagy értékesíthető kategóriába b, Kereskedési célú nem derivatívok és értékesíthető - átsorolás kölcsön- és követelés kategóriába, ha megfelel a definíciónak, illetve képesség van a lejáratig, vagy belátható időn belül való megtartásra. a, Lejáratig tartott eszközök átsorolása kereskedési célúvá, vagy értékesíthetővé 'tainting rule' esetén (kivétel: rendkívüli körülmények) b, Kereskedési célú kategóriából való átsorolás - ha rendkívüli körülmények miatt változik a tartás szándéka. Kereskedési kategóriába való átsorolás - ha a kereskedési tevékenység ezt indokolja. Ezeken felül viszont a pénzügyi instrumentumok besorolását és értékelését következetesen kell alkalmazni. 27

28 Pénzügyi eszközök és kötelezettségek csoportjai IFRS HAS összehasonlítás (folyt.) Téma IFRS HAS Egyéb - átsoroláskori átértékelés Átsorolás következményeként az átsorolt instrumentumot az átsorolás napján érvényes valós értékre kell értékelni. Átsorolás esetén a bekerülés (beszerzés) időpontjában meglévő állapotra kell visszarendezni az eszközhöz kapcsolódó elszámolásokat, ezzel egyidejűleg el kell számolni az átsorolás utáni besorolásnak megfelelő tételeket. 28

29 Pénzügyi eszközök és kötelezettségek csoportjai Példák: Melyik kategóriá(k)ba sorolhatóak be a Magyar Államkincstár által kibocsátott diszkontkincstárjegyek (DKJ)? Melyik kategóriába sorolható be egy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal-al szembeni, adók túlfizetéséből eredő követelés? Melyik kategóriába sorolható be egy nyíltvégű, lejárat nélküli befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy(pl.: OTP Optima, Pioneer Pénzpiaci Alap)? Melyik kategóriába sorolható be egy szállítói kötelezettség? 29

30 Pénzügyi eszközök és kötelezettségek csoportjai Megoldás Megnevezés IFRS HAS Diszkont kincstárjegy NAV-al szembeni követelés Befektetési jegy -Eredménnyel szemben valós értéken értékelt (FVTPL) -Értékesíthető (AFS) -Lejáratig tartandó (HTM) N/A, nem pénzügyi instrumentum -Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszköz (FVTPL) -Értékesíthető (AFS) -Kereskedési célú -Értékesíthető (AFS) -Lejáratig tartandó (HTM) N/A, nem pénzügyi instrumentum -Kereskedési célú -Értékesíthető (AFS) Szállítói kötelezettség Egyéb pénzügyi kötelezettség Egyéb pénzügyi kötelezettség 30

31 Pénzügyi eszközök és kötelezettségek csoportjai Átsorolási szabályok Lehetőség: értékesíthető lejáratig tartott Kereskedési célú kategóriából, illetve kategóriába nem lehet átsorolni más kategóriába Kivétel: ritka körülmények DE: derivativokat ebben az esetben sem lehet átsorolni Lejáratig tartandó közé sorolt eszközből jelentős részt nem lehet átsorolni más kategóriába Kivétel: tainting rule 31

32 Pénzügyi eszközök és kötelezettségek csoportjai Pénzügyi eszköz Pénzügyi eszközök valós értéken az EK-val szemben (FVTPL) Lejáratig tartandó Értékesíthető Kölcsönök és követelések Keresekedési célú eszközök Kezdeti bekerüléskor idesorolt Megfelel a kölcsön és követelés definiciójának Derivatíva Nem-derivatíva A közeli jövőben nem kereskedési célra van tartva és Képesség a megtartásra a belátható jövőben vagy lejáratig Átsorolni kölcsönök és követelések közé az átsoroláskori valós értéken Igen (1) (2) Megfelel a kölcsön és Ritka követelés definíciójának körülmények és 32 Képesség a megtartásra a belátható jövőben vagy lejáratig Átsorolni értékesíthető vagy lejáratig tartottba az átsoroláskori valós értéken

33 Értékelés

34 Értékelés Megjelenítés (kezdeti értékelés) Emlékeztető: valamennyi pénzügyi eszköz és kötelezettség esetén valós értéken Átsorolás is megjelenítésnek számít átsorolás utáni új kategóriában való megjelenés is valós értéken Nem FVTPL kategória esetén a közvetlen ügyleti költségek is a bekerülési érték részét képezi. 34

35 Értékelés Pénzügyi eszközök és kötelezettségek bekerülési értéke: Bekerülési = Bekerüléskori = Fizetett ellenérték érték valós érték? Általában a fizetett ellenérték megegyezik a valós értékkel, vagy az eltérés nem jelentős (first day gain-loss). Eltérhet nem piaci feltételű ügyleteknél (dolgozóknak adott kamatmentes kölcsönök) A bekerüléskori valós érték és a fizetett ellenérték különbözetét az eredménykimutatásban kell elszámolni. 35

36 Értékelés Későbbi értékelés Valamennyi pénzügyi eszköz és kötelezettség esetén valós értéken vagy amortizált bekerülési értéken (ld. összefoglaló táblázat) Kivételek - Pénzügyi eszközök Tőkeinstrumentumok, melyeknek nincs aktív piacuk, és valós értékük megbízhatóan nem becsülhető vagy mérhető, bekerülési értéken értékelendők. Ezen tőkeinstrumentumokra vonatkozó bizonyos származékos szerződések is bekerülési értéken értékelendők Fedezeti elszámolás alá eső pénzügyi eszközök 36

37 Értékelés Későbbi értékelés Valamennyi pénzügyi eszköz és kötelezettség esetén valós értéken vagy amortizált bekerülési értéken (ld. összefoglaló táblázat) Kivételek - Pénzügyi kötelezettségek Folytatódó részvétel módszere alapján kimutatott pénzügyi kötelezettségek Pénzügyi garancia szerződésekből eredő pénzügyi kötelezettségek Kötelezettségvállalások piacinál alacsonyabb kamaton történő hitelnyújtásra Fedezeti elszámolás alá eső pénzügyi kötelezettségek 37

38 Értékelés Összefoglaló későbbi értékelés Pénzügyi eszközök Pénzügyi kötelezettségek FVTPL Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök Valós értéken, eredmény Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek Valós értéken, eredmény AFS Értékesíthető Valós értéken, saját tőke Egyéb kötelezettség Amortizált könyv szerinti érték HTM LR Lejáratig tartandó eszközök Kölcsönök és követelések Amortizált könyv szerinti érték Amortizált könyv szerinti érték 38

39 Értékelés Eszközök értékvesztése Valamennyi fordulónapon fel kell mérni, hogy van-e objektív bizonyítéka annak, hogy egy pénzügyi eszköz vagy pénzügyi eszközcsoport értékvesztett. Feltétel: Objektív bizonyíték létezik az értékvesztésre vonatkozóan egy vagy több esemény eredménye, amelyek kezdeti megjelenítése után történtek ( veszteséget okozó esemény ) veszteséget okozó eseménynek hatása van a pénzügyi eszköz vagy a pénzügyi eszközök egy csoportja becsült jövőbeni cash flow-ira értéke megbízhatóan becsülhető 39

40 Értékelés Eszközök értékvesztése (folyt.) A jelenlegi incurred loss modell koncepciója: A pénzügyi eszközökre értékvesztést csak a beszámolási időszak végéig bekövetkezett, értékvesztésre utaló objektív bizonyíték ( hitelezési esemény ) következményeként lehet elszámolni A beszámolási időszak végén csak valószínűsített esemény alapján nem lehet értékvesztést képezni, függetlenül attól, hogy az esemény mennyire valószínű. Elkülönül a piaci érték csökkenése (fair value) és a veszteséget okozó eseményből elszámolt értékvesztés. 40

41 Értékelés Eszközök értékvesztése (folyt.) Veszteséget okozó események A kibocsátó vagy adós jelentős pénzügyi nehézsége Szerződésszegés, úgy mint tőke és kamatfizetések nem teljesítése vagy bűntény A hitelező, az adós pénzügyi nehézségeiből következően, gazdasági vagy jogi indokokból olyan engedményt tesz az adósnak, amelyet egyébként nem tenne meg Valószínűvé válik, hogy az adós csődbe megy, vagy más pénzügyi reorganizációba kezd Pénzügyi nehézségek miatt megszűnik az adott pénzügyi eszköz aktív piaca 41

42 Értékelés Veszteséget okozó események eszközcsoportnál Pénzügyi eszközök csoportjára vonatkozóan, megfigyelhető adat, amely mérhető csökkenést eredményez a jövőbeni cashflowkban, annak ellenére, hogy az az egyedi eszközök szintjén nem mérhető: a csoportban lévő adósok fizetési státuszának kedvezőtlen változása (fizetési késedelmek növekedése, hitelkártya-limitek maximális kihasználásakor a minimális törlesztőrészlettel fizetők számának növekedése, stb.), vagy nemzeti vagy helyi közgazdasági tényezők, amelyek korrelálnak az eszközcsoport várható fizetőképességével (munkanélküliségi ráta növekedése az adósok egy földrajzilag elhatárolt területén, jelzáloggal terhelt ingatlanárak csökkenése, kedvezőtlen hatású iparági változások, amelyek az eszközcsoport adósaira hatnak, stb.) 42

43 Értékelés Értékvesztés elszámolása Amortizált bekerülési értéken értékelt eszközök effektív kamatláb módszer Kalkuláció: könyv szerinti érték, valamint a becsült jövőbeni cash flow-knak az eredeti effektív kamatlábával diszkontált jelenértéke közötti különbözet összegében A veszteséget eredményben kell elszámolni Ha egy későbbi időszakban az értékvesztés miatti veszteség csökken, az elszámolt értékvesztés miatti veszteséget vissza kell írni LD. Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok 43

44 Valós érték

45 Értékelés Összefoglaló későbbi értékelés Pénzügyi eszközök Pénzügyi kötelezettségek Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök Értékesíthető Valós értéken, eredmény Valós értéken, saját tőke Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek Egyéb kötelezettség Valós értéken, eredmény Amortizált könyv szerinti érték Lejáratig tartandó eszközök Kölcsönök és követelések Amortizált könyv szerinti érték Amortizált könyv szerinti érték 45

46 Valós érték Fogalma (IFRS és HAS szerint) Az az érték, amelyen egy adott eszköz elcserélhető, vagy egy kötelezettség rendezhető egymástól független, jól informált, szerződéskötési szándékukat kifejező felek között. 46

47 Valós érték IFRS szerint: Aktív piac esetén: jegyzett ár, árfolyam bizonyos esetekben értékelési modell Inaktív piaci esetén: értékelési modell bizonyos esetekben bekerülési érték 47

48 Valós érték HAS szerint Piaci ár Tőzsdén jegyzett árfolyam Két fél szabad megállapodása szerinti érték Hasonló pénzügyi instrumentum árából levezetett érték Általános értékelési eljárásokkal (pl. jelenérték számítás) megállapított piaci érték 48

49 Valós érték Aktív piac fogalma IFRS-HAS összehasonlítás Téma IFRS HAS Definiált - jegyzett árakat azonnal és rendszeresen be lehet szerezni Nem definiált - az árak a szokásos piaci feltételek alapján végbemenő, rendszeres piaci tranzakciók során alakulnak ki Jegyzett ár (piaci érték) alapú valós értékelés Értékelési modell használata Értékelési modellek inputjai Piaci ár alapú valós értékelés esetén a piaci árak figyelembe vételének szabályai - pl. bid árak long pozíció esetén - Piaci résztvevők által szokásosan használt modellek - Elérhető piaci inputok maximális használata Szabályozott - pénz időértéke, - hitelkockázat - tőzsdei árfolyamok Hierarchia alapján, viszont nem szabályozott a piaci ár alapján meghatározott valós érték (bid, offer, mid árak). Nem részletezett Nem részletezett 49

50 Valós érték IFRS-HAS összehasonlítás (folyt.) Téma IFRS HAS Valós értékre vonatkozó közzétételek IFRS 7 - valós érték hierarchia szintek Nem szabályozott Értékesíthető értékpapírok valós értéke Bekerülési érték Fordulónapra (beszámolási időszak végére) vonatkozó valós érték adatok FVTPL kategória: Valós érték Egyéb kategóriák: Valós érték + tranzakciós költségek Mérlegkészítéskor ismert valós Kereskedési célú, AFS: Valós érték Egyéb kategóriák: könyv szerinti érték (nincs kiigazítás a valós érték és a vételár különbözetére vonatkozóan, ld. pl. HTM) 50

51 Valós érték Értékpapírok valós értéke példák 1. Mennyi a 2012/B államkötvény valós értéke december 31- én? 2. Mennyi az FHB Jelzálogbank Nyrt. által nyilvánosan kibocsátott FJ13NF01 jelzáloglevél valós értéke december 31-én? 51

52 Valós érték Értékpapírok valós értéke példák 3. Mennyi a valós értéke december 31-én annak a likvid piaccal nem rendelkező konszolidációs államkötvénynek, melyekre fordulónapon a következő információkat tudjuk: Névérték 10,000 Aktuális kamatláb 9.61% Felhalmozott kamat 0.51% Utolsó kamatfizetés napja Benchmark kötvények hozama % Lejárat

53 Valós érték Megoldás /B államkötvény Forrás: Alapinformációk Állampapírok > Állampapír alapadatok Piaci információk > Másodpiaci információk > Legjobb eladási és vételi árfolyamok > Szűrés a dátum alapján ISIN: HU Név: A120612B06 (MÁK 2012/B) Vételi árfolyam: ; eladási árfolyam:

54 Valós érték /B államkötvény (folyt.) 54

55 Valós érték Megoldás 2. FJ13NF01 jelzáloglevél valós értéke Alapinformációk 55 Kibocsátás, lejárat, kamatfizetések/törlesztések, stb. Piaci információk Kereskedési és elszámolási adatok > Dátum szűrés Tőzsdei záróár: 101,5050 (Probléma: utolsó tőzsdenapi kereskedés dátuma: (!))

56 Valós érték 2. FJ13NF01 (folyt.) 56

57 Valós érték 2. FJ13NF01 (folyt.) 57

58 Valós érték 3. Konszolidációs államkötvény Mivel nincs likvid piac, ezért a valós érték a piaci árfolyam, illetve az ajánlati árfolyamok alapján nem határozható meg. A valós értéket az általános értékelési eljárások szerint kell meghatározni. 58

59 Valós érték 3. Konszolidációs államkötvény (folyt.) Értékeléshez szükséges információk összefoglalása: Névérték 10,000 Aktuális kamatláb 9.61% Felhalmozott kamat 0.51% Benchmark kötvények hozama % Utolsó kamatfizetés napja

60 Valós érték 3. Konszolidációs államkötvény (folyt.) ei kamat cash-flow: * 9.61% / 365 nap * 182 nap = 482 Az értékelés szempontjából a változó kamatozású kötvényt úgy tekintjük, mintha az a következő kamatfizetéskor lejárna, mert a kamatfizetés napján az értéke 100%. A bruttó valós érték tartalmazza azonban a december 31-ig felhalmozott kamatot is (A felhalmozott kamat számítása a következő: 9.61%/360 nap* 19 nap = 0.51%). 60 Dátum Cash-flow Napok száma Elvárt hozam Diszkont faktor DCF 12-Jun % Jun , % ,512 Bruttó valós érték 9,971 Felhalmozott kamat 51 Nettó valós érték 9,920

61 Valós érték Az alkalmazandó valós érték: Bruttó valós érték : 99.71% Felhalmozott kamat 0.51% Nettó valós érték : %. (ld. még 01_Segedlet Valos Ertek Bemutato Pelda) 61

62 Amortizált bekerülési érték és az effektív kamatláb módszer

63 Értékelés Összefoglaló későbbi értékelés Pénzügyi eszközök Pénzügyi kötelezettségek Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök Értékesíthető Valós értéken, eredmény Valós értéken, saját tőke Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek Egyéb kötelezettség Valós értéken, eredmény Amortizált könyv szerinti érték Lejáratig tartandó eszközök Kölcsönök és követelések Amortizált könyv szerinti érték Amortizált könyv szerinti érték 63

64 Amortizált bekerülési érték és az effektív kamatláb módszer Amortizált bekerülési érték Egy pénzügyi eszköz vagy kötelezettség amortizált könyv szerinti értéke az az összeg, amelyen az adott eszköz vagy kötelezettség a könyvekbe bekerül, - csökkentve a tőketörlesztésekkel, kamatfizetésekkel -+ növelve vagy csökkentve a halmozott amortizációval (kezdeti bekerülési érték és a lejáratkor realizált érték különbözete) - csökkentve a behajthatatlanság okán elszámolt értékvesztéssel (impairment) = Amortizált bekerülési érték 64

65 Amortizált bekerülési érték és az effektív kamatláb módszer Alkalmazni kell a következő tételekre: Lejáratig tartandó értékpapírokra, Kölcsönökre és egyéb követelésekre, Nem kereskedési célú pénzügyi kötelezettségekre, Értékvesztés számítás szempontból minden egyéb (kereskedési célú és értékesíthető) kölcsön-instrumentumra is. 65

66 Amortizált bekerülési érték és az effektív kamatláb módszer Effektív kamatláb módszer: Az effektív kamatláb az a kamatláb, amellyel a pénzügyi eszköz vagy kötelezettség várható élettartama alatti várható jövőbeni pénzbevételeket és kiadásokat diszkontálva a nettó jelenérték pontosan az eszköz vagy kötelezettség könyv szerinti értékével egyezik meg. A számításnak tartalmaznia kell minden díjat vagy marge-ot, amely fizetendő vagy jár a két fél közötti szerződés alapján és szerves része az effektív kamatlábnak, tranzakciós költségeket és egyéb prémiumokat és diszkontokat, de nem tartalmazhatja a jövőbeni hitelezési veszteségeket 66

67 Amortizált bekerülési érték és az effektív kamatláb módszer Példa A Társaság megvásárol januárjában egy 1,250 ezer Ft névértékű államkötvényt 1,000 ezer Ft bekerülési értéken. A kötvény évente fix 4,8%- os kamatot fizet. Az effektív kamatláb 10%. (tranzakciós költség nincs) Év (a) (b = a 10%) (c) (d = a + b c) 67 Amortizált bekerülési érték év elején Kamatbevétel Cash Flow Amortizált bekerülési érték év végén , , , , , , , , , ,

68 Amortizált bekerülési érték és effektív kamatláb módszer IFRS-HAS összehasonlítás Téma IFRS HAS Amortizált bekerülési érték A nem valós értéken értékelt pénzügyi eszközök és kötelezettségek körére alkalmazandó Nem definiált Effektív kamatláb módszer Értékpapír árfolyamkülönbözetek elhatárolása 68 Kötelezően alkalmazandó módszer az amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentumokra -Lejáratig tartandó értékpapíroknál kötelező - Értékesíthető értékpapíroknál is kötelezően alkalmazandó a kamatbevételekre Nem definiált -Befektetési célú értékpapíroknál lineáris módon, de nem kötelező -Valós értékelés esetén az értékesíthető kategóriára nézve tilos

69 Összefoglaló példák valós érték

70 Összefoglaló példák/1 értékesíthető eszközök

71 Értékesíthető eszközök elszámolása Az A Társaság 2011-ben vásárolt eft névértékű államkötvényt bruttó eft értéken, a felhalmozott kamat eft. A vállalkozás a kötvényt értékesíthető kategóriába sorolta (IFRS-ben és HAS-ban egyaránt). A HAS beszámoló esetében a mérlegkészítés időpontja március 1. A társaság a HAS beszámoló esetében is alkalmazza a valós értéken történő értékelést. A kötvény valós értékei: december eft március eft december eft március eft december eft március eft A társaság a kötvényt májusában értékesíti eft-ért, a felhalmozott kamat eft. Mutassuk be a számviteli elszámolásokat az 2011-től 2014-ig mind a HAS, mind az IFRS beszámoló szerint!

72 Értékesíthető eszközök elszámolása I. HAS szerinti könyvelések (alkalmazza a valós értékelést) 1. Értékpapír vásárlás T 3. Értékpapírok K 3. Pénzeszközök T 9. Kamatbevételek K 3. Pénzeszközök Valós érték korrekció elszámolása T 3. Értékpapírok értékelési különbözete K 4. Valós érték értékelési tartaléka (Megjegyzés: mivel értékesíthető pénzügyi eszköz a valós értékét a mérlegkészítéskor kell meghatározni.)

73 Értékesíthető eszközök elszámolása 3. Valós érték korrekció elszámolása 2012 T 4. Valós érték értékelési tartaléka K 3. Értékpapírok értékelési különbözete Az értékelési különbözet negatív lenne, ezért meg kell szüntetni. Ha a negatív különbözet (jelen esetben eft) tartósnak mutatkozik, értékvesztést kell elszámolni > ebben az esetben feltételezzük, hogy a tartósság és jelentősség a különbözet kapcsán nem teljesül. 4. Valós érték korrekció elszámolása T 3. Értékpapírok értékelési különbözete K 4. Valós érték értékelési tartaléka 2.000

74 Értékesíthető eszközök elszámolása 5. Értékesítés elszámolása Könyv szerinti érték kivezetése és eredmény elszámolása T 3. Pénzeszközök K 3. Értékpapír elsz. szla T 3. Értékpapír elsz. szla K 9. Kamatbevételek T 3. Értékpapír elsz. szla K 3. Értékpapírok T 3. Értékpapír elsz. szla K 9. Kereskedési tevékenység bevételei Kapcsolódó értékelési különbözet megszüntetése T 4. Valós érték értékelési tartaléka K 3. Értékpapírok értékelési különbözete 2.000

75 Értékesíthető eszközök elszámolása II. IFRS szerinti könyvelések Legfontosabb különbségek (ismétlés) Az értékesíthető eszközök valós értékét az IFRS szerint a fordulónapi valós érték szerint kell meghatározni. A valós érték korrekció lehet negatív is. 1. Értékpapír vásárlása 2011 NINCS különbség, ld HAS szerinti könyvelések 2. Valós érték korrekció elszámolása 2011 T 3. Értékpapírok értékelési különbözete K 4. Valós érték értékelési tartaléka 6.000

76 Értékesíthető eszközök elszámolása 3. Valós érték korrekció elszámolása 2012 T 4. Valós érték értékelési tartaléka K 3. Értékpapírok értékelési különbözete (A valós érték korrekció lehet negatív is (!))

77 Értékesíthető eszközök elszámolása 4. Valós érték korrekció elszámolása T 3. Értékpapírok értékelési különbözete K 4. Valós érték értékelési tartaléka Értékesítés elszámolása 2014 Könyv szerinti érték kivezetése és eredmény elszámolása NINCS különbség, ld HAS szerinti könyvelések Kapcsolódó értékelési különbözet megszüntetése T 4. Valós érték értékelési tartaléka K 3. Értékpapírok értékelési különbözete 3.000

78 Értékesíthető eszközök elszámolása További kérdések Foglaljuk össze, hogy mennyiben változnának a fenti elszámolások, amennyiben 1. Az államkötvény lejárata 2014 február (értelemszerűen ebben az esetben a 2014 májusában történő értékesítésre vonatkozó információ érvényét veszti. A valós értékre vonatkozó legfrissebb információ is csak a lejárat előtti időpontra vonatkozik) 2. Az államkötvény értékesítésének időpontja 2014 február (minden más feltétel változatlan) 3. Az államkötvény bekerülése időpontjában a valós érték eft.

79 Értékesíthető eszközök elszámolása További kérdések megoldások 1. Mérlegkészítés időpontja előtti lejárat IFRS nincs változás HAS mérlegkészítés napja szerint valós érték nem értelmezhető. Megoldás: a legutolsó rendelkezésre álló valós érték információ a lejáratra vonatkozik alternatív módon ez veendő figyelembe valós értékként. 2. Mérlegkészítés időpontja előtti értékesítés IFRS nincs változás HAS mérlegkészítés napja szerint valós érték nem értelmezhető, mivel a kötvény már értékesítésre került. Megoldás: mérlegkészítésig felmerült információ a kötvény értékesítése, illetve a tranzakciós ár alternatív módon ez veendő figyelembe valós értékként

80 Értékesíthető eszközök elszámolása További kérdések megoldások 3. Vételártól különböző valós érték IFRS a vételár és a bekerüléskori valós érték különbözete azonnal elszámolásra kerül T 4. Valós érték értékelési tartaléka K 3. Értékpapírok értékelési különbözete (Az értékelési különbözeteket érintő későbbi elszámolások ehhez az induló értékhez igazodnak) HAS ld. IFRS.

81 Összefoglaló példák/2 valós érték

82 Valós érték Összefoglaló példa Az A Társaság 2011-ben vásárolt eft névértékű államkötvényt bruttó eft értéken, a felhalmozott kamat eft. A társaság a kötvényt eredetileg értékesíthető kategóriába sorolta, majd a kötvények felét átsorolta december 31-én lejáratig tartott kategóriába. Az értékesíthető kategóriában maradt kötvények fele áprilisában értékesítésre kerül eft-ért, melyből a felhalmozott kamat 500 eft. A HAS szerinti beszámolóban a mérlegkészítés időpontja március 1, a társaság a HAS-ban is alkalmazza a valós értéken történő értékelést A kötvény valós értékei: december % március % december % március 1. 98% Mutassuk be a számviteli elszámolásokat 2011-ben és 2013-ben az IFRS szerinti beszámolóban!

83 Valós érték Összefoglaló példa I. HAS szerinti elszámolások 1. Értékpapír vásárlás T 1. Értékesíthető értékpapírok K 3. Pénzeszközök T 9. Befektetett pü. eszközök kamatai, árfolyamnyeresége K 3.Pénzeszközök 3.000

84 Valós érték Összefoglaló példa 2. Átsorolás lejáratig tartottba eft / 2 = eft T 1. Lejáratig tartott értékpapírok K 1. Értékesíthető értékpapírok

85 Valós érték Összefoglaló példa 3. Értékesíthető értékpapírok valós érték korrekciójának elszámolása eft * 103% eft = eft T 1. Értékesíthető értékpapírok értékelési különbözete K 4. Valós érték értékelési tartaléka 2.000

86 Valós érték Összefoglaló példa 4. Értékesíthető értékpapírok eladása T 3. Pénzeszközök K 3. Értékpapír elszámolási számla T 3. Értékpapír elszámolási számla K 9. Befektetett pü. eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 500 T 3. Értékpapír elszámolási számla K 1. Értékesíthető értékpapírok T 3. Értékpapír elszámolási számla K 9. Befektetett pü. eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 750

87 Valós érték Összefoglaló példa 5. Valós érték korrekció kivezetése eft / 2 = eft T 4. Valós érték értékelési tartaléka - K 1. Értékesíthető értékpapírok értékelési különbözete 1.000

88 Valós érték Összefoglaló példa 6. Valós érték elszámolása December 31-én. T 4. Valós érték értékelési tartaléka - K 1. Értékesíthető értékpapírok értékelési különbözete Mivel a valós érték korrekciós negatív lenne, ezért meg kell szüntetni.

89 Valós érték Összefoglaló példa II. IFRS szerinti elszámolások 1. Értékpapír vásárlás NINCS különbség, ld. HAS szerinti elszámolások 2. Átsorolás lejáratig tartottba Az átsoroláskor az eszközt valós értékre kell értékelni: eft * 105% eft = eft T Lejáratig tartott értékpapírok K Értékesíthető értékpapírok T Lejáratig tartott értékpapírok K Kamateredmény 3.000

90 Valós érték Összefoglaló példa 3. Értékesíthető értékpapírok valós érték korrekciójának elszámolása ( eft * 105% eft = eft) T Értékesíthető értékpapírok értékelési különbözete K Egyéb átfogó eredmény (A valós értéket a mérlegfordulónapon kell megállapítani.) 4. Értékesíthető értékpapírok eladása NINCS különbség

91 Valós érték Összefoglaló példa 5. Valós érték korrekció kivezetése T Egyéb átfogó eredmény - K Értékesíthető értékpapírok értékelési különbözete Valós érték elszámolása december 31-én. T Egyéb átfogó eredmény - K Értékesíthető értékpapírok értékelési különbözete A negatív valós érték korrekciót is el kell számolni.

92 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok

93 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok A Társaság megvásárol jén egy 1,250 ezer Ft névértékű államkötvényt 1,000 ezer Ft bekerülési értéken (a tranzakciós költségtől tekintsünk el). A kötvény évente fix 4,8%-os kamatot fizet. A törlesztés a 2015 végén egy összegben történik, a kamatfizetések minden év utolsó napján esedékesek. Feladatok 1. Összegezzük a kötvény cash-flow-kat a bekerüléstől egészen a lejáratig! 2. A cash flow tábla alapján számítsuk ki az effektív hozamot! 3. Mutassuk be az amortizált bekerülési érték alakulását az egyes időszakok végén és elején! 93

94 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Feladatok (folytatás) első napján a kibocsátó tájékoztatása szerint módosítás történik a törlesztés tekintetében. Ennek értelmében a kötvény az egy összegben történő törlesztés helyett két egyenlő részletben, a 2013 végén és 2015 végén kerül törlesztésre A, Vázoljuk fel a módosított cash flow táblát! B, Mutassuk be, hogy mi történik a kötvény effektív hozamával! C, Vezessük le az amortizált bekerülési értéket érintő változásokat! 5. Könyveljük az értékpapírral kapcsolatos elszámolásokat A, az feladatban fennálló körülmények; B, a 4. feladatban fennálló körülmények esetén! 94

95 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Feladatok (folytatás) 6. Könyveljük az értékpapírral kapcsolatos a feladatban meghatározott paraméterek szerinti elszámolásokat HAS beszámoló esetében is, amennyiben tudjuk azt, hogy az értékpapír a befektetett eszközök közé kerül besorolásra; a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kívánunk élni; a kamatszelvényes értékpapírok esetében élni kívánunk a névérték alatt, vagy felett történő vásárlás miatti árfolyamkülönbözet elhatárolásának lehetőségével 7. Mutassuk be és elemezzük az 5A. és 6. szerinti eredményhatásokat az egyes évekre vonatkozóan. (Segédlet: ld. 01_Segedlet Amort beker Ertek) 95

96 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Megoldás 1. Feladat CF tábla (eft) Névérték 1,250 Kamat 4.8% Éves kamat összege 1,250 * 4.8% = 60 CF - Időpont CF - Kamat CF - Tőke CF - Összesen december december december december december ,250 1,310 96

97 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Megoldás 2. Feladat Effektív kamatláb kalkulációja (eft) Év CF - Kamat CF - Tőke CF - Összesen DCF ,250 1, Total 1,000 Bekerülési érték 1,000 Célérték 0 Effektív hozam 10%

98 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Megoldás 3. Feladat Amortizált bekerülési érték alakulása (eft) Év (a) (b = a 10%) (c) (d = a + b c) Amortizált bekerülési érték év elején Kamatbevétel Cash Flow Amortizált bekerülési érték év végén , , , , , , , , , ,

99 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Megoldás 4A, Feladat Módosított CF tábla (eft) Első törlesztés utáni névérték 625 Kamat 4.8% Éves kamat összege módosított 625 * 4.8% = 30 CF - Időpont CF - Kamat CF - Tőke CF - Összesen december december december december december

100 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Megoldás 4B, Feladat Effektív kamatláb kérdése Megoldás NINCS változás Amennyiben megváltozik a fizetendő vagy befolyó összegekre vonatkozó becslés, a pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség könyv szerinti értékét úgy módosítania kell, hogy az a tényleges és módosított becsült cash flow-kat tükrözze. A könyv szerinti értéket a becsült jövőbeni cash flow-knak a pénzügyi instrumentum eredeti effektív kamatlábán számított jelenérték kiszámításával kell módosítani. A módosítás bevételként vagy ráfordításként kerül elszámolásra a nyereségben vagy veszteségben. 100

101 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Megoldás 4C, Feladat Amortizált bekerülési érték változása (eft) Módosítás előtti állapot Év Amortizált bekerülési érték év elején Kamatbevétel Cash Flow Amortizált bekerülési érték év végén 1 1, (69) 101

102 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Megoldás 4C, Feladat Amortizált bekerülési érték változása (eft) Év Amortizált bekerülési érték év elején Kamatbevétel Cash Flow Amortizált bekerülési érték év végén 1 1, = 1, Célérték - Módosítás

103 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Megoldás 4C, Feladat Amortizált bekerülési érték változás (eft) Év (a) (b = a 10%) (c) (d = a + b c) Amortizált bekerülési érték év elején Kamatbevétel Cash Flow Amortizált bekerülési érték év végén 1 1, , , , ,

104 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Megoldás 5A. Könyvelés Értékpapír vásárlás T Értékpapír (HTM) K Pénzeszközök Amortizáció elszámolása T Értékpapír (HTM) K Kamatbevétel (PL) 101 Kamatfizetés elszámolása T Pénzeszközök K Értékpapír (HTM) 60

105 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Megoldás 5A. Könyvelés (folyt.) Amortizáció elszámolása T Értékpapír (HTM) K Kamatbevétel (PL) 105 Kamatfizetés elszámolása T Pénzeszközök K Értékpapír (HTM) 60

106 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Megoldás 5A. Könyvelés (folyt.) Amortizáció elszámolása T Értékpapír (HTM) K Kamatbevétel (PL) 109 Kamatfizetés elszámolása T Pénzeszközök K Értékpapír (HTM) 60

107 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Megoldás 5A. Könyvelés (folyt.) Amortizáció elszámolása T Értékpapír (HTM) K Kamatbevétel (PL) 115 Kamatfizetés elszámolása T Pénzeszközök K Értékpapír (HTM) 60

108 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Megoldás 5A. Könyvelés (folyt.) Amortizáció elszámolása T Értékpapír (HTM) K Kamatbevétel (PL) 120 Kamatfizetés + törlesztés elszámolása T Pénzeszközök K Értékpapír (HTM) 1.310

109 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Megoldás 5B. Könyvelés Értékpapír vásárlás T Értékpapír (HTM) K Pénzeszközök Amortizáció elszámolása T Értékpapír (HTM) K Kamatbevétel (PL) 101 Kamatfizetés elszámolása T Pénzeszközök K Értékpapír (HTM) 60

110 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Megoldás 5B. Könyvelés (folyt.) Amortizáció elszámolása T Értékpapír (HTM) K Kamatbevétel (PL) 105 Kamatfizetés elszámolása T Pénzeszközök K Értékpapír (HTM) 60

111 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Megoldás 5B. Könyvelés (folyt.) Amortizált bekerülési érték módosítása T Értékpapír (HTM) K Kamatbevétel (PL) Amortizáció elszámolása T Értékpapír (HTM) K Kamatbevétel (PL) 115 Kamatfizetés + törlesztés elszámolása T Pénzeszközök K Értékpapír (HTM) 685

112 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Megoldás 5B. Könyvelés (folyt.) Amortizáció elszámolása T Értékpapír (HTM) K Kamatbevétel (PL) 57 Kamatfizetés elszámolása T Pénzeszközök K Értékpapír (HTM) 30

113 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Megoldás 5B. Könyvelés (folyt.) Amortizáció elszámolása T Értékpapír (HTM) K Kamatbevétel (PL) 60 Kamatfizetés + törlesztés elszámolása T Pénzeszközök K Értékpapír (HTM) 655

114 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Megoldás 6. Az alapinformációk összefoglalása Megnevezés Összeg Névérték 1,250 Bekerülési érték 1,000 Diszkont 250 Hátralévő futamidő 5 év Egy évre jutó árfolyamkülönbözet (nyereség) 50

115 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Megoldás 6. Könyvelés HAS beszámolóban Értékpapír vásárlás T 1. Tartós hitelviszonyt megtest. ép. K 3. Pénzeszközök Kamatfizetés T 3. Pénzeszközök K 9. Befektett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége (PL) 60 Árfolyamnyereség elhatárolása T 3. Bevételek AIE K 9. Pénzügyi műv. egyéb eredm. (PL) 50

116 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Megoldás 6. Könyvelés HAS beszámolóban (folyt.) Kamatfizetés T 3. Pénzeszközök K 9. Befektett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége (PL) 60 Árfolyamnyereség elhatárolása T 3. Bevételek AIE K 9. Pénzügyi műv. egyéb eredm. (PL) 50

117 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Megoldás 6. Könyvelés HAS beszámolóban (folyt.) Kamatfizetés T 3. Pénzeszközök K 9. Befektett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége (PL) 60 Árfolyamnyereség elhatárolása T 3. Bevételek AIE K 9. Pénzügyi műv. egyéb eredm. (PL) 50

118 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Megoldás 6. Könyvelés HAS beszámolóban (folyt.) Kamatfizetés T 3. Pénzeszközök K 9. Befektett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége (PL) 60 Árfolyamnyereség elhatárolása T 3. Bevételek AIE K 9. Pénzügyi műv. egyéb eredm. (PL) 50

119 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Megoldás 6. Könyvelés HAS beszámolóban (folyt.) Kamatfizetés T 3. Pénzeszközök K 9. Befektett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége (PL) 60 Árfolyamnyereség elhatárolása T 3. Bevételek AIE K 9. Pénzügyi műv. egyéb eredm. (PL) 50

120 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Megoldás 6. Könyvelés HAS beszámolóban (folyt.) (folyt.) Árfolyamnyereség feloldása T 9. Pénzügyi műv. egyéb eredm. (PL) K3. Bevételek AIE 250 Tőketörlesztés T 3. Pénzeszközök K 9. Tartós hitelviszonyt megtest. ép. 1,000 T 3. Pénzeszközök K 9. Pénzügyi műv. egyéb eredm. (PL) 250

121 Amortizált bekerülési érték gyakorló feladatok Megoldás 7. Eredmények összefoglalása és elemzése HAS Év IFRS Kamat Árfolyameredmény Összes Különbség Összesen

122 A Deloitte név az Egyesült Királyságban company limited by guarantee formában alapított Deloitte Touche Tohmatsu Limited társaságra és tagvállalatainak hálózatára utal, amelyek mindegyike önálló, egymástól elkülönülő jogi személy. A Deloitte Touche Tohmatsu Limited és tagvállalatai jogi struktúrájának részletes bemutatását a következő link alatt találja: Deloitte Magyarország. 122

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21.

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21. Pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos standardok IAS 32 IFRS 13 2014. január 1-től Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés IFRS 7 2013. január 1-től Megjelenés: 2014. július, Alkalmazás: 2018.

Részletesebben

Általános útmutatók a prezentációhoz:

Általános útmutatók a prezentációhoz: Általános útmutatók a prezentációhoz: A feladatok során, amennyiben a feladat szövegezése alapján lehetőség van több lehetőség közüli választásra, a hallgató választ a lehetséges esetek közül. Az esettanulmányokban

Részletesebben

IAS 32, IAS 39, IFRS7, IFRS 9. IAS 39 Megjelenítés és értékelés. IAS 32 Bemutatás. IFRS 7 Közzétételek. IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok.

IAS 32, IAS 39, IFRS7, IFRS 9. IAS 39 Megjelenítés és értékelés. IAS 32 Bemutatás. IFRS 7 Közzétételek. IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok. IAS 32, IAS 39, IFRS7, IFRS 9 IAS 32 Bemutatás IAS 39 Megjelenítés és értékelés IFRS 7 Közzétételek IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok 2 1 Bármely szerződés, amely egy gazdálkodónál pénzügyi eszközt, ugyanakkor

Részletesebben

Valós értéken történő értékelés

Valós értéken történő értékelés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Valós értéken történő értékelés Várkonyiné Dr. Juhász Mária Jogszabályi háttér Hazai 2000.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2011. november 14.

MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2011. november 14. MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2011. november 14. Problémás hitelek számvitele, valamint a gyűjtőszámla-hitel konstrukció és a devizahitel előtörlesztés számviteli kezelése (magyar számvitel és IFRS)

Részletesebben

IFRS KLUB 2016.szeptember 14.

IFRS KLUB 2016.szeptember 14. Pénzügyi instrumentumok IFRS 9 Besorolás és értékelés IFRS KLUB 2016.szeptember 14. Agenda Alapfogalmak Megjelenítés Amortizált bekerülési érték Üzleti modell teszt Cash flow teszt Gyakorlati kérdések

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

Ismertetendő fogalmak

Ismertetendő fogalmak Ismertetendő fogalmak 1. szintű inptuok (IFRS 13) 2. szintű inputok (IFRS 13) 3. szintű inputok (IFRS 13) a (kormányzati) támogatással összefüggő bevétel a (kormányzati) támogatással összefüggő eszköz

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió által

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Sajátos értékelési szabályok

Sajátos értékelési szabályok MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Sajátos értékelési

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok Pénzügyi számvitel VI. előadás Értékpapírok Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt jogot Átruházása a jog átruházását is jelenti Nyomdai úton előállítható, vagy

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Név: Érdemjegy:.. Neptun kód:... Aláírás:. MINTA MEGOLDÁS 180 perc Feladat Elérhető pontszám Elért pontszám 1. 8 pont 2. 25 pont 3. 15 pont 4. 20 pont 5. 13 pont 6. 19 pont Összesen: 100 pont javította

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

A cash flow kimutatás fogalmát a következők szerint definiálhatjuk (IAS 7 Cash-flow kimutatások alapján):

A cash flow kimutatás fogalmát a következők szerint definiálhatjuk (IAS 7 Cash-flow kimutatások alapján): A cash flow kimutatás fogalmát a következők szerint definiálhatjuk (IAS 7 Cash-flow kimutatások alapján): A cash flow pénzeszközök be- és kiáramlását jelenti, ahol pénzeszközök alatt a pénztári készpénzállományt

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS. Az értékbeni számbavétel

Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS. Az értékbeni számbavétel Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS Az értékbeni számbavétel 1 Mérlegelméletek: - Materiális (statikus, dinamikus, organikus) - Reáltudományos, klasszikus (tőkemegtartás orientációjú, jövőorientált, antimérleg,

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A SZEPTEMBER 30-ÁVAL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL Budapest, november

Részletesebben

IFRS 1 - TOTAL. Gazdasági események a 20X6. január 1-jei főkönyvi kivonat alapján:

IFRS 1 - TOTAL. Gazdasági események a 20X6. január 1-jei főkönyvi kivonat alapján: IFRS 1 - TOTAL A következő gazdasági események TOTAL könyveiben szerepelnek, aki úgy döntött, hogy IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokat készít 20X7. december 31-ére vonatkozóan. A vállalkozás az

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 2009 Hungarian Accounting Advisory Group

IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 2009 Hungarian Accounting Advisory Group IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 009 Hungarian Accounting Advisory Group A pénzügyi kimutatások prezentálásának és közzétételének trendje a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságok esetében A projekt

Részletesebben

4. Gyakorlat Számvitel II Pénzügyi eszk. besz. [Válasszon dátumot]

4. Gyakorlat Számvitel II Pénzügyi eszk. besz. [Válasszon dátumot] 1. A vállalkozás befektetési céllal 100 db részvényt vásárolt egy magánszemélytől. Ezzel 5 százalékos részesedést szerzett a társaságban. A részvények névértéke 100 000 forint, vételi árfolyama 120 százalék.

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

Számvitel Intézeti Tanszék

Számvitel Intézeti Tanszék 1. példa Pénzintézeti tevékenységünkhöz EU-n kívüli országból beszereztünk egy tárgyi eszközt, amellyel kapcsolatos kiadásaink a következők (az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák): - tárgyi eszköz számla szerinti

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Az IFRS első alkalmazása

Az IFRS első alkalmazása Az IFRS első alkalmazása 2005. KBA Oktatási Kft., magyar korlátolt felelősségű társaság. Minden jog fenntartva. 1 Tartalom Általános elvek: Ki? Mikor? Mit? Kivételek Évközi jelentés Közzététel 2005. KBA

Részletesebben

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 17 Lízing. Füredi-Fülöp Judit

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 17 Lízing. Füredi-Fülöp Judit Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek IAS 17 Lízing Füredi-Fülöp Judit A standard célja, hatóköre Lízingügyletek értelmezése Elszámolási sajátosságainak szabályozása és összefoglalása Közzétételi

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now. .5 Feladatok 1. példa Pénzintézeti tevékenységünkhöz EU-n kívüli országból beszereztünk egy tárgyi eszközt, amellyel kapcsolatos kiadásaink a következõk(az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák): - tárgyi eszköz

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens

IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens Törvényi háttér 1387/2015 kormányhatározat 2015. évi CLXXVIII. törvény: IFRS törvény 2016.

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ RŐL Budapest, 2006. február 14. TARTALOMJEGYZÉK Az Országos

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Az IFRS szabványok változásai és hatásuk a magyar beszámolókra

Az IFRS szabványok változásai és hatásuk a magyar beszámolókra Az IFRS szabványok változásai és hatásuk a magyar beszámolókra Témák EFRAG döntések IFRS9 IFRS14 IFRS15 IFRS-ek fejlesztései/módosításai IFRS várható változásai 2 3 IFRS 9 - pénzügyi instrumentumok szabvány

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. 2017. FÉLÉVES JELENTÉS Jóváhagyta a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. igazgatósága 2017. augusztus 24-én Vezetőségi jelentés 2017. 1. félév működésének főbb jellemzői:

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

ONLINE IFRS KÉPZÉS Tematika 205 perc

ONLINE IFRS KÉPZÉS Tematika 205 perc ONLINE IFRS KÉPZÉS Tematika 205 perc Tematika: IFRS 15 (vevők) IAS 37 (céltartalék, függő követelés, kötelezettség) IFRS 1 (áttérés) IFRS 8 (működési szegmensek) IAS 10 (fordulónap utáni események) 00:00:00-00:41:00

Részletesebben

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását!

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! 1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! Mérleg Eredmény Cash Flow Eszközök Forrás Költ- Ssz. Gazdasági

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

mol magyar Olaj- és gázipari nyrt. és LEányVáLLALATAi

mol magyar Olaj- és gázipari nyrt. és LEányVáLLALATAi mol magyar Olaj- és gázipari nyrt. és LEányVáLLALATAi nemzetközi Pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált Pénzügyi kimutatások A független könyvvizsgálói jelentéssel együtt 2013.

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben