MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG"

Átírás

1 KvVM/KJKF/1379/2007 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium MUNKAANYAG A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által a LIFE NATURE pénzügyi eszközből a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek nyújtandó támogatás Kormány általi engedélyezéséről Budapest, augusztus Készítette: dr. Kiss Andrea, Kovács Eszter, Látta:Dr. Gosztonyi Ádám, Jóváhagyta: Dr. Erdey

2 Vezetői Összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a VI. fejezet Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása (10/2/40) fejezeti kezelésű előirányzatból a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület részére az alábbi jogcímeken kíván támogatást nyújtani: Végső kedvezményezett Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Nemzetközi pályázat címe A túzok védelme Magyarországon A kék vércse védelme a Pannon régióban A kerecsensólyom védelme a Kárpátmedencében A nemzetközi pályázati forrás megnevezése A pályázat megvalósításához évben nyújtandó támogatás összege (eft) LIFE Nature LIFE Nature LIFE Nature Összesen MME A Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása előirányzat a KvVM területi szervei (nemzeti park igazgatóságok, környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok) és társadalmi szervezetek nemzetközi természetvédelmi pályázataihoz biztosítja a hazai társfinanszírozást. A LIFE Nature az Európai Unió természetvédelmi politikáját támogató pénzügyi eszköz, melynek fő célja a vadon élő madarak védelméről szóló, április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: madárvédelmi irányelv) és az a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: élőhelyvédelmi irányelv) végrehajtásának, különösen az európai jelentőségű védett területek hálózatának, a Natura 2000 hálózat kialakításának elősegítése. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, többek között a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület partnersége mellett 2004-ben nyert LIFE Nature támogatást a magyarországi túzok (Otis tarda) állomány kedvező védelmi helyzetének megalapozására. A KvVM társfinanszírozás összegéből a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság közreműködésével adott támogatás összege 2006-ban eft volt ben adandó támogatás összege: eft évre a fennmaradó támogatási összeg e Ft, 250 Ft/euró árfolyamon számolva. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, többek között a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület partnersége mellett 2005-ben nyert LIFE Nature támogatást a kárpát-medencei kék vércse (Falco vespertinus) állomány kedvező védelmi helyzetének megalapozására. A KvVM társfinanszírozás összegéből a Magyar Madártani és 2

3 Természetvédelmi Egyesületnek a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság közreműködésével 2006-ban nyújtott támogatás összege: eft, a évben nyújtandó támogatás összege: eft. A évi időszakra a fennmaradó támogatási összeg a pályázat költségvetésében szereplő 250 Ft/euró árfolyamon eft. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, többek között a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület partnersége mellett 2006-ban nyert LIFE Nature támogatást a kárpát-medencei kerecsensólyom (Falco cherrug) állomány kedvező védelmi helyzetének megalapozására. A KvVM társfinanszírozás összegéből a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság közreműködésével a évben nyújtandó támogatás összege: eft. A évi időszakra a fennmaradó támogatási összeg 250 Ft/euró árfolyamon számolva eft. Az egyesület a nemzetközi projektek megvalósításával állami feladatot vállal át, ezért különösen indokolt a támogatás biztosítása. II. Kapcsolódás a kormányprogramhoz A projektek megvalósítása segíti a kormányprogram Tisztább és egészségesebb környezet fejezetében megfogalmazott természetvédelmi célkitűzések elérését. III. Előzmények Az államháztartásról szóló évi VIII. törvény (Áht.) 94. rendelkezései alapján a központi költségvetési szerv - a törvényben meghatározott kivételeken kívül - kizárólag a Kormány engedélyével támogathat társadalmi szervezetet. Az Áht. 94. (4) és (5) bek. szerinti kivételek szerint nincs a Kormány engedélyéhez kötve a tárca költségvetésében a fejezeti kezelésű előirányzatokból címzetten külön-külön megtervezett, vagy közösen szereplő és a jogszabályban meghatározott eljárásrend szerint, pályázati úton odaítélt támogatás, továbbá, ha a támogatás összege nem haladja meg szervezetenként és évente az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (II. 30.) Korm. rendelet 57. -ának (15) bekezdésében meghatározott 7,0 millió forintos értékhatárt. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium előterjesztésének célja, hogy a Kormány az Áht a szerinti jogkörében engedélyezzen támogatást társadalmi szervezet részére a 7,0 millió Ft-os értékhatárt meghaladó esetben. IV. Várható szakmai hatások A nemzetközi pályázatok megvalósításával a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hozzájárul Magyarország Natura 2000 hálózat fenntartásával kapcsolatos európai uniós kötelezettségeinek teljesítéséhez, a biológiai sokféleség megőrzéséhez. 3

4 V. Várható gazdasági hatások MUNKAANYAG A társadalmi szervezet költségvetésből történő támogatásának előzetes kormányzati kontrollja segíti a közpénzek átlátható elosztását, és erősíti a tárcán belüli felhasználás nyilvánosságát. VI. Várható társadalmi hatások Az Egyesület munkáján keresztül a lakosság tudatosabbá tehető a biológiai sokféleség megőrzésének fontosságában, és ezáltal az egészségesebb környezet kialakulásában, kialakításában és megőrzésében is. VII. Kapcsolódások Nincs. VIII. Fennmaradt vitás kérdések I. Javaslat a sajtó tájékoztatására Az előterjesztés kommunikációja Igen Nem Javasolt-e a kommunikáció Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató További szakmai programok szervezése További lakossági tájékoztatás A kommunikáció tartalma (sajtózáradék): Tárcán belüli nyilatkozók szintje: államtitkár 4

5 JEGYZŐKÖNYVI HATÁROZAT A Kormány 1. megtárgyalta és elfogadta a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által a LIFE NATURE pénzügyi eszközből a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek nyújtandó támogatás Kormány általi engedélyezéséről szóló előterjesztést, és engedélyezi az előterjesztésben szereplő eft összegű támogatást. 2. felkéri a környezetvédelmi és vízügyi minisztert, hogy gondoskodjék a támogatási összegnek a minisztérium honlapján történő közzétételéről. Felelős: környezetvédelmi és vízügyi miniszter Határidő: a határozat elfogadását követő 5 napon belül 5

6 Előterjesztés A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a VI. fejezet Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása (10/2/40) fejezeti kezelésű előirányzatból a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület részére az alábbi jogcímeken kíván támogatást nyújtani: Végső kedvezményezett Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Nemzetközi pályázat címe A túzok védelme Magyarországon A kék vércse védelme a Pannon régióban A kerecsensólyom védelme a Kárpátmedencében A nemzetközi pályázati forrás megnevezése A pályázat megvalósításához évben nyújtandó támogatás összege (eft) LIFE Nature LIFE Nature LIFE Nature Összesen MME A Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása előirányzat a KvVM területi szervei (nemzeti park igazgatóságok, környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok) és társadalmi szervezetek nemzetközi természetvédelmi pályázataihoz biztosítja a hazai társfinanszírozást. A LIFE Nature az Európai Unió természetvédelmi politikáját támogató pénzügyi eszköz, melynek fő célja a vadon élő madarak védelméről szóló, április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: madárvédelmi irányelv) és az a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: élőhelyvédelmi irányelv) végrehajtásának, különösen az európai jelentőségű védett területek hálózatának, a Natura 2000 hálózat kialakításának elősegítése. A Life Nature program jogszabályi hátterét a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről szóló, július 17-i 1655/2000/EK rendelet, valamint az azt módosító 1682/2004/EK rendelet adja, melynek 3. cikke tartalmazza a LIFE Nature programra vonatkozó előírásokat, így a támogatott intézkedéseket, a társfinanszírozás maximális arányát és a pályázati rendszer jellemzőit. A Bizottság az elfogadott projektekről határozatot fogad el és 2005 után támogatási megállapodást köt a kedvezményezettel, rögzítve az elfogadott projekt előzetesen becsült összköltségét és a közösségi pénzügyi támogatás összegét. A projekt elfogadott tartalmát 2004-ig külön dokumentum rögzíti, 2005-től a támogatási megállapodás melléklete tartalmazza. A pénzügyi eljárásokat, az ellenőrzés módját, illetve az egyéb rendelkezéseket 2004-ig az ún. általános adminisztratív rendelkezések (Standard Administrative Provisions), 6

7 2005-től pedig az ún. közös rendelkezések (Common Provisions) nevű szabályzat foglalja magában. A Közösség pénzügyi támogatásának kifizetése három részletben a következők szerint történik: Az első részletet - mely a Közösségi pénzügyi támogatás 40%-ának felel meg - szerződéskötés után, a második részletet - mely a Közösségi pénzügyi hozzájárulás 30%-a - a köztes jelentés benyújtása után folyósítja a Bizottság. A harmadik részlet (30%) a végső jelentés Bizottság általi elfogadása után kerül kifizetésre. A társfinanszírozó a projektjavaslat benyújtásakor nyilatkozik a projekthez való hozzájárulásának mértékéről. A projektterv nem tartalmazza, hogy milyen ütemezésben kell a társfinanszírozónak az összeget biztosítania, de a projekt lezárultával a Bizottság megvizsgálja a társfinanszírozás pénzügyi teljesülését is. Amennyiben a projekt végén a pénzügyi terv nem teljesül a társfinanszírozó hozzájárulásának elmaradása miatt, akkor előfordulhat, hogy a Közösségi támogatás arányos részét is vissza kell fizetni a Bizottságnak. A Bizottság független monitorozó szervezet útján folyamatosan ellenőrzi a pályázatok előrehaladását. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, többek között a Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, valamint a Tiszatáj Közalapítvány partnersége mellett 2004-ben nyert LIFE Nature támogatást a magyarországi túzok (Otis tarda) állomány kedvező védelmi helyzetének megalapozására (projektazonosító: LIFE04NAT/HU/000109). A túzok hazai állománya az elmúlt évtizedekben jelentősen megfogyatkozott, a korábbi 3000-ről 1200 példányra. A csökkenésért legfőképpen az intenzív mezőgazdasági termelés tehető felelőssé, bár az állomány összeomlásában kétségkívül nagy szerepe van a migrációs, vonulási veszteségeknek is. A túzok ökológiai igényeit figyelmen kívül hagyó gazdálkodási módszerek, a téli táplálékhiány, a fragmentáció (az élőhely feldarabolódása) az állomány további csökkenéséhez vezethetnek. Szükségessé vált egy országos szinten koordinált program, mely összehangolt intézkedései révén a fenti negatív folyamatot leállíthatja. A projekt célja a hazánkban fokozottan védett túzok helyben történő védelmének kiterjesztése és a túzok állomány 10%-os növekedése a projekt négy éves időszaka alatt. A között zajló program a következő főbb tevékenységeket foglalja magában: élőhely-kezelés, állománymonitoring és kapcsolódó kutatások, fészekőrzés, tojásmentés, a lakosság, a vadászok, gazdák tájékoztatása, szemléletformálása a faj helyzetéről, illetve a védelem fontosságáról, a téli táplálékhiány kiküszöbölése, légkábel földkábelre cserélése stb. A projekt megvalósításában a Kedvezményezett Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság mellett a Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány, a Bükki, Fertő-Hanság és Őrségi, Hortobágyi, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Nyugat-Magyarországi Egyetem, és a Tiszatáj Közalapítvány, valamint 2007-től az ÉMÁSZ, mint partnerszervezetek vesznek részt, társfinanszírozásában, pedig részt vállal a KvVM. A projekt összköltsége euró, amelynek 44,35%-a a Közösségi hozzájárulás, 1,51%- a a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság önrésze, 14,21%-a a partneri önrészek és az ÉMÁSZ hozzájárulása és 39,92%-a a KvVM társfinanszírozás. A KvVM társfinanszírozás összegéből a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság közreműködésével adott támogatás összege 2006-ban eft volt ben adandó támogatás összege: eft évre a fennmaradó támogatási összeg e Ft, 250 Ft/euró árfolyamon számolva. 7

8 A pénzösszeg támogatásként való biztosítása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságon keresztül történik, mert a program végrehajtásához az Európai Bizottság közvetlen irányítást kér a Kedvezményezettől, mivel a Kedvezményezett, jelen esetben a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság jogi és pénzügyi szempontból is felel a program egészéért. Ez szükségessé teszi, hogy az igazgatóság rendelkezzen az összes pénzforrás felhasználása felett. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, többek között a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület partnersége mellett 2005-ben nyert LIFE Nature támogatást a kárpát-medencei kék vércse (Falco vespertinus) állomány kedvező védelmi helyzetének megalapozására (projektazonosító: LIFE05NAT/H/000122). A kék vércse Magyarországon fokozottan védett és többek között a Madárvédelmi Irányelv I. mellékletén is szereplő, valamint világszinten is az ún. sérülékeny kategóriába sorolt faj, mely hazánkban éri el elterjedési területének nyugati határát. A kék vércse állománya az közötti időszakban teljes költőterületén csökkent. Magyarországon a 20. század ötvenes éveiben a költőpárok száma között volt, jelenleg a teljes magyarországi állományát , a szintén programterülethez tartozó nyugat-romániai állományát pedig párra becsülik. A projekt célja e drasztikusan fogyatkozó számú ragadozómadarunk állománycsökkentésének megállítása, a hosszú távú fennmaradás feltételeinek biztosítása. A között zajló program a következő főbb tevékenységeket foglalja magában: mesterséges költőládakihelyezések, facsoport-telepítések, állománymonitoring és kapcsolódó kutatások, a lakosság informálása, szemléletformálása a faj helyzetéről, illetve a védelem fontosságáról. A projekt megvalósításában a Kedvezményezett Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság és az említett Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület mellett a Bükki, a Duna-Ipoly, a Hortobágyi és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, valamint Romániában a Bihar Megyei Környezetvédelmi Ügynökség és a Milvus Egyesület vesznek részt, társfinanszírozásában pedig részt vállal a KvVM. A projekt összköltsége euró, amelynek 49,93%-a a Közösségi hozzájárulás, 2,85%- a a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság önrésze, 20,14%-a a partneri önrészek és 27,08 %-a a KvVM társfinanszírozás. A KvVM társfinanszírozás összegéből a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság közreműködésével 2006-ban nyújtott támogatás összege: eft, a évben nyújtandó támogatás összege: eft. A évi időszakra a fennmaradó támogatási összeg a pályázat költségvetésében szereplő 250 Ft/euró árfolyamon eft. A pénzösszeg támogatásként való biztosítása a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon keresztül történik, mert a program végrehajtásához az Európai Bizottság közvetlen irányítást kér a Kedvezményezettől, mivel a Kedvezményezett, jelen esetben a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság jogi és pénzügyi szempontból is felel a program egészéért. Ez szükségessé teszi, hogy az igazgatóság rendelkezzen az összes pénzforrás felhasználása felett. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, többek között a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány és az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület partnersége mellett 2006-ban nyert LIFE Nature támogatást a kárpát-medencei kerecsensólyom (Falco cherrug) állomány kedvező védelmi helyzetének megalapozására (projektazonosító: LIFE06 NAT/H/000096). A projekt célja a kerecsensólyom mint a Madárvédelmi Irányelv I. Függelékében szereplő, világszerte veszélyeztetett fajnak a Kárpát medencében élő magyar és szlovák populációjának 8

9 megerősítése. A faj teljes európai állományát jelenleg 450 párra becsülik. Fenti két ország a teljes európai állomány mintegy 40%-ának ad otthont, ezért a Kárpátmedencei populáció megőrzése kulcsfontosságú a faj európai jövőjének szempontjából. Bár az állomány a két országban növekedett 1990 és 2000 között, a faj teljes állománya összességében 20%-kal csökkent az utóbbi tíz évben. Az ellentmondásosnak tűnő helyzet okairól nincs megbízható információ. Fentieket figyelembe véve, a faj fenntartására irányuló törekvések csak úgy lehetnek sikeresek, ha egyfelől sikerül tisztázni a vonulás során az állományt ért hatásokat, és az állományt veszélyeztető tényezők hatását, másrészt, ha sikerül kompenzálniuk a csökkenést a Kárpát-medencei állomány megerősítésével. A között zajló program a következő főbb tevékenységeket foglalja magában: élőhely-kezelés, állománymonitoring, fészekőrzés, tojásvizsgálat, gazdák és vadászok tájékoztatása, szemléletformálás, ürge áttelepítés, szigetelés, költőláda kihelyezés stb. A projekt megvalósításában a Kedvezményezett Bükki Nemzeti Park Igazgatóság mellett az említett Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület az Aggteleki-, a Balatoni-, a Duna-Dráva-, a Duna-Ipoly-, a Fertő-Hanság és Őrségi-, a Hortobágyi-, a Körös- Maros- és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, valamint Szlovákiában a Raptor Protection of Slovakia, a SOS BirdLife Slovakia, a State Nature Conservency és a West- Slovak Electric Company vesznek részt, társfinanszírozásában pedig részt vállal a KvVM. A projekt összköltsége euró, amelynek 74,66 %-a a Közösségi hozzájárulás, 1,93 %-a a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság önrésze, 15,36 %-a a partnerek önrésze és 8,04 %-a a KvVM társfinanszírozás. A KvVM társfinanszírozás összegéből a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság közreműködésével a évben nyújtandó támogatás összege: eft. A évi időszakra a fennmaradó támogatási összeg 250 Ft/euró árfolyamon számolva eft. A pénzösszeg támogatásként való biztosítása a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságon keresztül történik, mert a program végrehajtásához az Európai Bizottság közvetlen irányítást kér a Kedvezményezettől, mivel a Kedvezményezett, jelen esetben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság jogi és pénzügyi szempontból is felel a program egészéért. Ez szükségessé teszi, hogy az igazgatóság rendelkezzen az összes pénzforrás felhasználása felett. Az egyesület a nemzetközi projektek megvalósításával állami feladatot vállal át, ezért különösen indokolt a támogatás biztosítása. Budapest, augusztus Dr. Fodor Gábor 9

A Magyar Nemzeti Parkok Hete keretében kerül fel az utolsó, idei műholdas jeladó egy kerecsensólyomra

A Magyar Nemzeti Parkok Hete keretében kerül fel az utolsó, idei műholdas jeladó egy kerecsensólyomra LIFE06 NAT/H/000096 A kerecsensólyom védelme a Kárpát medencében Kedvezményezett: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság 3304 EGER, Sánc u. 6. A Magyar Nemzeti Parkok Hete keretében kerül fel az utolsó, idei műholdas

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ LIFE PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ LIFE PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ LIFE PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON Természetvédelmi célú LIFE projektek Magyarországon Impresszum Szerkesztette: Sashalmi Éva, Érdiné dr. Szekeres Rozália Írta: Bankovics András, Bodnár

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére TERVEZET GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/77/3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Hulladékhasznosító Közhasznú Társaság végelszámolásáról, és feladatainak a Közlekedéstudományi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

4. sz. melléklet Nemzetközi gyakorlat áttekintése a fenntartási tervek készítéséről

4. sz. melléklet Nemzetközi gyakorlat áttekintése a fenntartási tervek készítéséről ZÁRÓJELENTÉS (2009. december 1.) a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között a vadászható fajok körét és az apróvadfajok vadászati idényét, valamint egyes trófeák behozatalát illetően amely létrejött:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről 0603 2006. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-09-055/2005-2006. Témaszám:

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér Budapest, 2013 A bevezetés, a kortörténeti összeállítás

Részletesebben