TANULMÁNYOK A SZENT ISTVÁN-TERVHEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYOK A SZENT ISTVÁN-TERVHEZ"

Átírás

1 TANULMÁNYOK A SZENT ISTVÁN-TERVHEZ

2 Kiadta a Professzorok Batthyány Köre. A kiadásért felel: NÁRAY- SZABÓ GÁBOR.AL A TEX-szövegszerkesztést végezte: LOVAS REZSŐ. Információ: Kapcsolat: A borítót tervezte: KOZÁK TAMÁS. Nyomás és kötés: Grafél Nyomdaipari és Reklámpropaganda Kft. Felelős vezető: KUNKLI IMRE. ISBN

3 TANULMÁNYOK A SZENT ISTVÁN-TERVHEZ Professzorok Batthyány Köre

4 Írta: Alvincz József, Ángyán József, Czvikovszky Tibor, Freund Tamás, Hoffmann Rózsa, Kiss Ádám, Kollár István, Kopp Mária, Kovács Péter, Kurutzné Kovács Márta, Lovas Rezső, Márton János, Nagy Bálint, Náray-Szabó Gábor, Pálinkás József, Réffy József, Skrabski Árpád, Sohár Pál, Szabó Gábor, Szakolczai György, Szentirmai Attila, Szentkláray Ferenc, Szeremley Béla, Szollár Lajos, Tanka Endre, Vajna Zoltán, Veress László Szerkesztette: Ács Margit c Professzorok Batthyány Köre, 2006

5 Tartalom Előszó MAI ADOTTSÁGOK ÉS A MÚLT ÖRÖKSÉGE 3 Kopp Mária, Freund Tamás és Skrabski Árpád: Ember az emberek között 5 Náray-Szabó Gábor: A fogyasztás zsákutcája Lovas Rezső: Ésszerűség és kényszerűség 1848 nyomán Lovas Rezső: 1956 forradalmának emléke MINDEN VÁLTOZÁS KULCSA: AZ OKTATÁS 45 Hoffmann Rózsa: Köznevelésünkről másképpen Kiss Ádám, Kollár István, Kurutzné Kovács Márta és Réffy József: A magyar felsőoktatás fejlesztésének irányai Szabó Gábor: Észrevételek a magyar felsőoktatás reformjáról Pálinkás József: Felsőoktatás és tudomány Szentirmai Attila: A hátrányos helyzetű rétegek oktatása Czvikovszky Tibor és Sohár Pál: Tennivalók a magyar ösztöndíjpolitikában GAZDASÁG A NEMZETÉRT 115 Szakolczai György: A mai közgazdaság-tudomány belső ellentétei és korunk alapvető kérdéseinek eltérő megítélése Szakolczai György: A washingtoni konszenzus, és ami utána következik 141 Veress László, Ángyán József, Tanka Endre, Nagy Bálint, Szeremley Béla és Márton János: A magyar mezőgazdasági politika és vidékfejlesztés jövőképe Alvincz József: A magyar termőföld védelme Tanka Endre: Javaslat a családi gazdálkodást megalapozó és a birtokszerkezetet korszerűsítő törvény megalkotásáról v

6 vi TARTALOM Szakolczai György: A magyar gazdaság központi problémája: a folyó fizetési mérleg felhalmozódó hiánya és a hiány csökkentése Szentkláray Ferenc: A közlekedés jövőképe A NEMZETI LÉT ESÉLYEI 237 Szollár Lajos: Egészség-irányeszmék Magyarországon a XXI. század elején Szakolczai György: A rendszerváltás és a politikai váltógazdaság demográfiai hatásai Boros János: A nemzet fogalmának megújítása felé. Az európai posztnacionális konstellácó Kovács Péter és Vajna Zoltán: Magyar kisebbségek a Kárpát-medencében 303 A kötet szerzői 323

7 Előszó 2002 őszén Orbán Viktor biztatására a Professzorok Batthyány Köre Szent Istvánterv fedőnéven átfogó nemzetstratégiai alapozó munka írásába kezdett. Megszületett egy logikai vázlat, az önjelölt szerkesztők pedig felosztották a vállalkozó szerzők tagok és felkért résztvevők között a fejezeteket, megszabva a terjedelmet. A teljes terjedelmet oldalasra terveztük, a megvalósult kötetéhez hasonló lap- és betűméretekkel. A lassan megszülető résztanulmányok átlagosan négy-ötször olyan hosszúak lettek, mint a kért szövegek, és ez rögtön mutatta, hogy a tervezett terjedelmet túl fogjuk lépni. A kész szöveget igen feszesre szabtuk, mégis kétszer olyan hosszúra kezdett formálódni, mint eredetileg akartuk. Hamarosan az is világos lett azonban, hogy a Szent István-terv egységes szövegéből számtalan igen értékes és fontos gondolatot ki kell hagyni, mert nem maradt hely a számukra. Ezért született meg eme tanulmánykötet terve. E könyv azokat az eredeti tanulmányokat tartalmazza, csorbítatlanul vagy tartalmi veszteség nélküli rövidítéssel, amelyek magának a Szent István-terv szövegének a kiindulópontjául szolgáltak. Ajánljuk a Szent István-terv minden olvasójának, aki kedvet érez arra, hogy a tudósok és szakértők többnyire népszerű, de mégiscsak részletesebb és mélyebb gondolatmenetét is végigjárja. A kötet arról árulkodik, hogy bizonyos témák közelebb állnak a Batthyány Kör tagjaihoz, mint mások. Az oktatásügy főként a felsőoktatás különösen szívügyünk. A figyelmes olvasó felfedezheti, hogy egyes tanulmányok feleselnek egymással vagy a Szent István-tervben kanonizált szöveggel. Vannak olyan cikkek is, amelyek nem széles tárgykört fognak át, hanem egy-egy részletet mélyítenek el. Ezek is elég olvasmányosak ahhoz, hogy e kötetben közreadjuk őket. A Szent István-terv fegyelmezettebb, az egysége által is átgondoltságot sugalló szövege mellé, ím, átnyújtjuk az olvasónak a természetes zamatokat jobban őrző nyersebb szöveget is. Talán tartozunk az utókornak is azzal, hogy a Szent István-terv nyersanyagát mint útkeresésünk egy állomását közreadjuk. Fogadják ezt a kötetet mint az igaznak hitt vélekedések kimondásának kényszerétől hajtott, de a tévedés jogát magának fenntartó szerzőcsoport munkájának gyümölcsét. 1 Lovas Rezső, a Szent István-terv szerkeszője

8

9 MAI ADOTTSÁGOK ÉS A MÚLT ÖRÖKSÉGE

10

11 Ember az emberek között Kopp Mária, Freund Tamás és Skrabski Árpád 1. Helyzetkép Az emberiség életfeltételei az utolsó ötven száz évben alapvetően megváltoztak. Ezek a változások az ember biológiai alkalmazkodóképességének korlátait messze túllépték, és ezáltal olyan krízishelyzetet teremtettek a társadalom további fejlődésében, amelynek komolyságát egyelőre csak kevés szakember ismeri fel, a megkongatott vészharangok pedig visszhang nélkül maradnak hazánkban, de a fejlett nyugati országok többségében is. Pedig a történelem számos példát hozott arra, hogy egy-egy történelmi válaszúton a járható út irányának felismerése vagy fel nem ismerése hogyan vezetett egyes népek fennmaradásához, más népek eltűnéséhez. Ilyen eset volt a magyar történelemben a rendi társadalom kialakítása, a kereszténység felvétele Szent István idejében. A civilizáció fejlődésének jelen szakasza, az információrobbanás globalizálódó világunkban hasonló kritikus helyzetet teremt, hiszen az egyes agyakat és azok hálózatait, ami tulajdonképpen a társadalom, jelen formájában rendkívüli és teljesen újszerű megoldások keresése elé állítja. Állíthatjuk, hogy ma minden nemzet sikerességének és életben maradásának alapvető kérdése, hogy képes-e újszerű, eredményes, kreatív stratégiát kidolgozni ennek a problémának a kezelésére. Ugyanakkor látnunk kell, hogy az emberiségnek ez az új korszaka hihetetlen lehetőségeket hordoz magában, amelyek megragadását csak bizalmon alapuló önkéntes közösségek teszik lehetővé. Mint Teilhard de Chardin írta: Napjainkban az egyre fokozódóbb, egész földre terjedő és csakugyan teremtő elrendeződés hatására a sok-sok egyedi gondolatközpont ami mi vagyunk, külön-külön mindegyikünk kezd ellenállhatatlanul eggyé szerveződni és végképp egyetlen és valódi gondolkodó rendszert alkotni. Magyarországon ebből a szempontból annyiban előnyösebb a helyzetünk, hogy a modernizáció folyamatában késésben vagyunk, így tanulhatunk a nyugati zsákutcák példájából. A magyar társadalomra jellemző a rendkívüli kezdeményezőkészség, amit többek között jól jelez, hogy a rendszerváltozás után nálunk több mint tízszer több önkéntes szervezet, egyesület, alapítvány jött 5

12 6 KOPP MÁRIA,FREUND TAMÁS,SKRABSKI ÁRPÁD létre, mint a környező országokban. Ugyanakkor a tartós, megbízható, bizalmon alapuló, valódi együttműködés helyett a rivalizálás, bizalmatlanság a magyar lelkiállapot legsúlyosabb kórjelzője. Ez a lelkiállapot összefügg a magyar társadalom fokozott teljesítménymotivációjával, és azzal, hogy a teljesítményt igen sokan csak az egyéni anyagi előrejutással mérik. A teljesítménymotiváció és a bizalom hiánya, az ellenségesség miatt igen sokan érzik úgy, hogy kudarcot vallottak és 1995 között rendkívüli mértékben csökkent a magyar társadalomban az ún. társas támogatás mértéke, tehát az, hogy mennyire érzik úgy, hogy nehéz élethelyzetben számíthatnak mások segítségére. Ez a negatív tendencia azonban megfordult: a Hungarostudy 2002 eredményei szerint 1995 óta jelentősen csökkent az ellenségesség, nőtt a bizalom és a társas támogatottság országos átlagban, bár ebben a tekintetben igen nagy rétegkülönbségek vannak. Az 1970-es évektől a magyar társadalom átalakulása nem a korábbi szerves fejlődés folytatása, hanem igen nehezen áttekinthető, rendkívül gyors, tehát a megbirkózási készségeket különösen igénybe vevő folyamat alanyai vagyunk. Ennek van pozitívuma is, hiszen a kezdeményezőkészségnek sokkal tágabb teret enged, mint egy stabilabb társadalom, így különösen a fiatal generációban a megbirkózás és együttműködés számos újszerű formájának lehetünk tanúi. A lemaradó rétegekben, azok között, akik külső vagy belső okokból nem képesek lépést tartani a változásokkal, akik helyzetüket kilátástalannak tartják, rendkívüli az életminőség- és egészségromlás. Az utolsó három évtizedben a középkorú magyar népességet tragikus egészségromlási és halálozási arányok jellemzik, míg korábban a mutatóink nem voltak rosszabbak több nyugat-európai országnál. A éves férfiak halálozási arányai még 2003-ban is magasabbak voltak, mint az 1930-as években. Ezer azonos korú és nemű lakosra 1999-ben a magyar férfiak halálozási átlaga 16,1, míg az európai átlag 9 volt; a magyar női halálozási átlag 8,9, az európai átlag pedig 5,3 volt. Hatvannégy éves kor alatt a magyar férfiak halálozási átlaga 7,3, míg az európai átlag 3 volt; a magyar női halálozási átlag 2,9, az európai átlag pedig 1,5 volt. A középkorú népesség halálozási arányai nagy mértékben különböznek a megyék között, 2001-ben ezer éves férfi közül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 21, Győr-Moson-Sopronban 16, Budapesten 15 férfi halt meg. Bár a gazdasági eltérések és a munkanélküliség szerepe jelentős a halálozási különbségek kialakulásában, rögtön ezek után az ún. társadalmi tőke, a bizalom, a kölcsönösség más-más szintjének is befolyása van rá. E különbségeket pl. a civil szervezetekben való részvételi arányok jól mutatják. Megállapítható tehát, hogy ma a magyar népesség életminősége lényegesen rosszabb, mint azt az ország gazdasági fejlettsége alapján várhatnánk, azonban igen jelentős regionális, nemi és rétegkülönbségek vannak az országon belül. 2. A jövőkép meghatározása A társadalom alakításában a jövőről alkotott határozott elképzeléseknek igen nagy a jelentőségük. Idézhetjük Montesquieu-t: Céltalan hajósnak mindig

13 EMBER AZ EMBEREK KÖZÖTT 7 rosszul fúj a szél. Ugyanakkor a jövőkép tervezésénél ma világszerte alig veszik figyelembe azokat az alapvető törvényszerűségeket, amelyeket az agykutatás, a pszichológia, szociológia, etika, antropológia mond az emberről, az emberi alkalmazkodó- és főleg megbirkózási képesség korlátairól és lehetőségeiről. Ezeket a törvényszerűségeket ismernünk és alkalmaznunk kell ahhoz, hogy az ezredfordulón ne csupán áldozatai, de alakítói lehessünk egy olyan fejlődésnek, amely a magyar társadalom dinamizmusára és erőforrásaira támaszkodva vezet ki a mai krízisből. Mi lehet az alapvető rendező elv, iránytű hazánk polgárai számára személyiségfejlődésük, társadalmi integrációjuk szempontjából? Milyen jövőképet tudunk megrajzolni számukra egy olyan magyar társadalomban, amely megtalálja és megerősíti helyét a régióban, Európában, a globalizálódó világban? Olyan jövőképre van szükségünk, amely figyelembe véve a világtendenciákat, az evolúciós törvényszerűségeket és a magyar sajátosságokat a társadalom és a benne élők hosszú távú érdekeit szolgálja. A modern polgári felfogás szerint a fejlődés a kooperáció magasabb, új formája, amely képessé tesz arra, hogy megbirkózzunk az információrobbanással, és tudatosabban tudjunk élni. Az atomok világától hosszú volt az evolúciós út a jelenlegi emberi társadalom szervezettségéig. Immár tudatosan kell az egész emberiség egysége, együttműködése felé haladunk, különben a modern társadalom menthetetlenül elpusztítja önmagát. Valódi, bizalmon alapuló együttműködésre azonban csak fejlett személyiségű emberek társadalma képes. Az érett személyiség alakításában meghatározó szerepe van a családnak, iskolának, egyházaknak, de a munkahelynek és az önkéntes szerveződéseknek is, ezért ezeket okvetlenül támogatni kell. Különösen fontos a veszélyeztetett gyermekekkel való külön foglalkozás, ami a pedagógusok, szociálpedagógusok feladata. Erre a tanítóképző főiskoláknak kell felkészíteniük őket. Durkheim homo duplex -modellje szerint az embernek önző, ösztöneitől vezérelt oldala mellett van egy értékbefogadó és -megvalósító oldala is. Ez teszi lehetővé a társadalom kialakulását, a kollektív tudatot, az értékkonszenzust. Az emberiség valódi fejlődését olyan emberek segítik elő, akiket társadalmi attitűd, tehát az egész társadalomért, az emberiség egységéért való elhivatottság jellemez. Az élhető világ feltételeit a hosszú távon tervező, együttműködő, vállalkozó szellemű, harmonikus, érett személyiségű emberek teremthetik meg. A személyiségfejlődésnek ez a foka egyáltalán nem az értelmiségi társadalom privilégiuma. Több ilyen érett, harmonikus személyiségű öregembert találunk falun, kisvárosokban, tanyákon, mint a társadalom jövőjéért felelős vezető rétegekben. Az érett személyiségre jellemző, hogy választ keres arra a kérdésre, hogy mi az élet értelme, ami Einstein szerint a vallásosság lényege. Wittgenstein szerint Istenben hinni azt jelenti: látni, hogy az életnek értelme van. Ez a hit nem feltétlenül vallási meggyőződés formáját ölti, hanem hívat -ást, el- hivatott -ságot jelent, ahogy a magyar nyelv igen kifejezően nevezi. Jövőképünket is meghatározza, ha hiszünk a jövő hívásában. Ennek tagadásaként vált kimondva vagy kimon-

14 8 KOPP MÁRIA,FREUND TAMÁS,SKRABSKI ÁRPÁD datlanul az Isten meghalt nietzschei jóslata a XX. század két totális diktatúrájának és a fogyasztói világnak vezető ideológiájává. Történelme során az emberiség többször lépett át néhány jól meghatározott küszöböt a világ szerkezetéről alkotott felfogásában. Ma ilyen küszöböt kell átlépnünk az emberről alkotott felfogásunkban. Az emberi társadalom az emberek által folyamatosan alakított szerveződés. Az emberiség életben maradása függ ma már attól, hogy képes lesz-e élni lehetőségeivel. Thomas Merton fejezte ki talán legtalálóbban ezt a konfliktust: Az, hogy gondolkozó állatok vagyunk, nem azt jelenti, hogy úgy gondolkozunk, mint az ember, és úgy élünk, mint az állat. Emberként kell gondolkoznunk és élnünk is. 3. A fejlődés zsákutcái Az emberi kiteljesedés célja nem lehet pusztán a technikai, gazdasági fejlődés, amely az utóbbi évszázadok, különösen a XX. század meghatározó eszméje volt. A verseny, a valóban soha nem látott eredmények következtében olyan társadalmak jöttek létre, amelyek csak nagyon korlátozottan felelnek meg a személyiség, a környezetét alakító, önálló alkotó ember létfeltételeinek, sőt a fogyasztói embertípus szinte nagyipari előállításának kedveznek. Agyunk biológiailag adott feldolgozókapacitása ma már nem képes lépést tartani a feldolgozandó információ rohamos növekedésével. Százezer évvel ezelőtt az ősember fős törzsi közösségekben halászott, vadászott, tudta, kivel hányadán áll, megosztotta-e vele a szomszéd a sikeres vadászat zsákmányát. Ebben az információban szegény környezetben a szociális viszonyok átláthatók voltak az emberi agy számára. Az agy ilyen mennyiségű információ feldolgozására képződött meg evolúciója során. Azóta az agy mérete, komplexitása, feldolgozóképessége biológiailag csekély mértékben fejlődött, ami megfelelt a feldolgozandó információ növekedésének egészen évvel ezelőttig. Csupán az evolúció törvényszerűségei folytán mi történik az emberrel, ha bekerül egy jóval nagyobb közösségbe? Erre vonatkozó biológiai példa a Dél- Amerika őserdeiben élő vérszívó denevérek életmódja. Ezek a denevérek egyedből álló kis közösségekben élnek. Éjszaka indulnak vadászatra, de mindig csak néhány olyan denevér akad, aki talál megfelelő méretű emlős állatot, amelynek véréből jól tud lakni. Nappalaikat azzal töltik, hogy vakarásszák egymást, elsősorban a hasi tájékot. Így tájékozódnak arról, hogy vajon melyik denevér az, amelyik előző este jóllakott. És amelyik jóllakott, attól az éhen maradtak kérni fognak táplálékot. A jóllakott denevér képes felöklendezni a vért, és szájból szájba táplálni társait. Ha egy denevér bármikor kér is a többiektől, rendszerint kap. Mi történik, ha egy denevér mégis úgy gondolja, hogy ő akkor jár jól, ha ő sosem ad, amikor kérnek tőle? Így természetesen több tápanyaghoz és energiához jutna, ami jobb szaporodóképességet tenne lehetővé, azaz ezeket az önző géneket

15 EMBER AZ EMBEREK KÖZÖTT 9 hordozó egyedek szaporodnának jobban a populációban. Hogy ez mégsem így történik, annak az az oka, hogy a denevérek agya pontosan képes memorizálni egy egyedből álló közösségben, ki az, aki önző volt, és ki az, aki nem. És akitől soha nem kaptak, annak ők sem adnak. Ez ahhoz vezet, hogy az önző géneket hordozó denevérek egyszerűen kipusztulnak, kiszorul a populáció génállományából az a génegyüttes, amelyiknek a működése önző viselkedésre hajlamosít. Mi történne azonban, ha valamilyen módon rákényszerítenénk ezeket a denevéreket arra, hogy több tízezer vagy százezer fős közösségekben éljenek? Akkor az a denevér járna a legjobban, amelyik senkinek nem ad, de ha kér, ő mindenkitől kap, hiszen ilyen nagy közösségben képtelenek a denevérek memorizálni, hogy kivel hányadán állnak, és az önző egyedek rejtve maradnak. Ebben az esetben az evolúció, a szelekció az önző génállománynak kedvezne. Tehát egy olyan nagy (genetikailag zárt) közösségben, amelyben az agy kapacitása már nem elég arra, hogy pontosan monitorozza a közösség egyes résztvevőivel való szociális kapcsolatot, az evolúció az önző géneket (viselkedésmintázatokat) részesíti előnyben, míg kis közösségekben, ahol az agy képes erre a monitorozásra, az együttműködő géneket (viselkedést) támogatja. Ez a törvényszerűség úgy tűnik emberi társadalmakban is működik, de nem a genetikai, hanem a kulturális evolúció szintjén, és olyan embertípus kifejlődéséhez vezethet, amely kis közösségben mint például munkahely, falu együttműködő, de nagyobb közösségben mint egy nagyváros vagy nemzet már önző, és kihasználja mások altruizmusát. A fogyasztói társadalom, belső törvényszerűségei miatt, a fenti gondolatkísérlet értelmében a nagy tömegbe helyezett vérszívó denevérek módjára viselkedő embertípust termeli ki. Az arctalan, elidegenedett, magányos tömegben élő, saját eredeti közösségéből kiszakított, természetes közösségbe nem tartozó ember igen könnyen válik ezeknek az ősi evolúciós törvényszerűségeknek a rabjává. A fogyasztói társadalom termeli az értékektől, emberi kapcsolatoktól elszakított, az emberi személyiség spirituális dimenzióját elfojtó, mindenkiben riválist látó egyedeket, hiszen ők az ideális fogyasztók. Ennek kialakításában a modern gyermeknevelés feltételei, a megzavart anya gyermek kapcsolat, a csonka család, a nagycsalád hiánya, az elidegenedett, csak racionális teljesítményt követelő iskolarendszer, a munkahely és család szétválása, a rendkívüli munkahelyi túlterhelés vagy ellentéteként a fenyegető munkanélküliség, kommunikáció helyett a silány tömegkommunikáció máris rendkívüli károkat okoztak Magyarországon is. II. János Pál pápa folyamatosan figyelmeztetett ennek a folyamatnak a veszélyeire. Modern paradoxon, hogy az érett személyiség nem ideális fogyasztó; az ideális fogyasztó a kapcsolataitól, céljaitól megfosztott, magányosan szorongó ember. A fogyasztói társadalom ideálja az infantilis személyiség, akinek jellemzői: bizalmatlanság, sőt ellenségesség, unalom, öncélú izgalomkeresés, erőszak, agresszivitás mint szorongásoldás. Az az ember, akinek nincsenek hosszú távú céljai, aki nem bízik senkiben, és a kapcsolatokat is fogyasztási cikknek tekinti, a legkönnyebben manipulálható, befolyásolható. A fogyasztói társadalmat fenntartó

16 10 KOPP MÁRIA,FREUND TAMÁS,SKRABSKI ÁRPÁD gazdasági erőket nem szabad gonosz erőknek tekinteni, hiszen mindannyian élünk a kényelem adta lehetőségekkel, mi hoztuk létre. De alapvető érdeke a társadalomnak, hogy felismerje: óriási gazdasági erők állnak a kiszolgáltatott, magányosan szorongó tömeg, a legjobb fogyasztó előállításának szolgálatában, ezt erősíti a reklámok legnagyobb része, a szórakoztatóipar: filmek, videók. Az elmagányosodott ember valós szociális igényeit elégítik ki mesterségesen a szappanoperák és a valóságshow -k özönével, meggátolva ezzel a kitörés vágyát. Ennek a folyamatnak a következményeként ma már a tibeti falvak fiatalsága is diszkóba jár, farmernadrágot hord, kólát iszik, és hamburgert eszik, ugyanazt a zenét hallgatja, hasonló témákról beszélget, mint a világ más civilizált országaiban. Sőt, nemsokára ugyanazt a züllesztő és népbutító valóságshow -t fogják nézni, mint itt Budapesten, Amszterdamban vagy New Yorkban. A globalizáció révén lassan eltűnnek az egyes kultúrák közötti különbségek, pedig a kulturális evolúció fő hajtóereje az egymástól különböző kultúrák közötti verseny, ezek egymást gazdagító, de önazonosságukat megőrző sokszínűsége. Napjainkban az utazás jelentős egyszerűsödésével, a rádió, televízió, telefon, internet, mobiltelefon megjelenésével járó információrobbanással agyunk már nem képes lépést tartani. Az információs környezetben lezajlott radikális méretű változás az evolúció törvényeinek megfelelően elindította, majd felgyorsította agyunkban az adaptációs útvonalak keresését. Ezek közül igen sok az egész társadalom számára súlyos veszélyhelyzetet teremtő zsákutca. A kiútkeresés egyik példája, hogy az egyén megpróbálja limitálni az információözönt, kiköltözik a nagyvárosokból, nem használ mobiltelefont, internetet, a televíziót kihajítja. Ez egyfajta kerülése a konfliktushelyzetnek, menekülés a megváltozott környezetből. Az információk hatékony szűrése jó, azonban a romantikus menekülési kísérletek nem adnak követhető és követendő példát. Ma már nem lehet és nem is kellene megsemmisíteni, amit létrehoztunk. Le kellene azonban lassítani a további fogyasztói kényszerpályákat, mint a Római Klub is javasolja, a fenntartható fejlődés érdekében. Tudatos ellenállást kellene tanúsítanunk a több és felesleges fogyasztást sugalló manipulációkkal szemben, és ennek a nevelésben nagy súlyt kellene kapnia. Egy másik mód az előbbinél sokkal rosszabb, de sajnos egyre gyakoribb : az alkoholizmus, a drogok világába való menekülés. A harmadik variáció, ami nem sokkal lelkesítőbb az előbbinél: sokan megpróbálkoznak az információ feldolgozásával, de nem sikerül nekik, s ez magyarázza a szorongás, a pánikbetegség, a depresszió gyakoriságának rohamos emelkedését. Aki irreálisan sokat vár önmagától, és ennek nem tud megfelelni, folyamatosan negatívan minősíti önmagát. Mind az irreális megfelelési kényszer, mind a belső üresség, unalom lelki megbetegedésekhez vezethet. Az utóbbi évtizedekben a lelki megbetegedések és zavarok rendkívül gyakorivá váltak világszerte. A civilizált világban, elsősorban a viszonylag fiatalabb népességben ma már az egészségügy központi problémái közé tartoznak, részben közvetlen munkaképességet, életminőséget korlátozó következményeik mi-

17 EMBER AZ EMBEREK KÖZÖTT 11 att, részben pedig másodlagos, más nagy népegészségügyi jelentőségű megbetegedésekben játszott kockázati szerepük révén. Ma a világon 450 millióra becsülik a lelki betegek számát, négy ember közül egy szenved élete során valamilyen lelki betegségben. A munkaképesség-csökkenés leggyakoribb oka a depresszió, ez a megbetegedés ma negyedik a tíz legnagyobb társadalmi terhet jelentő betegség közül, de az előrejelzések szerint 20 éven belül a második helyre fog kerülni. Az egész világon közel 70 millió ember és környezete szenved alkoholfüggőségben, millió ember kísérel meg öngyilkosságot évente, közülük egymillióan serdülők és fiatalok is halnak meg öngyilkosság miatt. A WHO-előrejelzések szerint a 2000 utáni évtizedben az egészségügy legsúlyosabb problémái a lelki betegségek, ezen belül is a depresszió és következményei lesznek. Ezen a téren a magyar népesség körében végzett vizsgálataink szerint különösen a leszakadó, alacsony végzettségű rétegekben Magyarországon különösen súlyos a helyzet. A Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés szerint a 18 évesnél idősebb népesség 27%-a panaszkodik depressziós tünetekről, klinikai depressziót találtunk 13%-ban, súlyos depressziót 7%-ban. A csak nyolc általánost végzett rétegben ugyanezek az arányok: 38%, 21% és 13%. A reményevesztett ember pszichológiailag nem szabad, nem tudja felismerni lehetőségeit, és nem tud élni velük. Pszichológiai értelemben a szabadság azt jelenti, hogy rendelkezünk a helyzetünk értékeléséhez, megoldásához szükséges lényeges információkkal, és képesek vagyunk cselekvően hozzájárulni saját helyzetünk alakításához. Beszélhetünk-e egyáltalán szabadságról és demokráciáról, ha az ember nem képes megbirkózni az információáradattal? Hogyan lehetünk úrrá az információáradaton? Milyen lépések kellenek a magyar társadalom egész -ségének helyreállításához, a felülkerekedés képességének megerősítéséhez? 4. A jövőkép megvalósításának legfontosabb összetevői 4.1. Együttműködés, bizalom, önkéntes közösségek, generációk közötti párbeszéd A hagyományos társadalmakban a közös erkölcsi elvek, magatartásformák megkérdőjelezhetetlenek voltak, a közösséghez tartozás igen erős megtartó erő, de egyben kényszer is volt. A természeti környezetben élők számára a közösségből való kizárás fizikailag is halálos következményekkel járhat, mint ezt már Cannon kimutatta a bennszülöttek között előforduló voodoo-halál elemzése kapcsán. Andorka Rudolf már az 1980-as évek közepétől az úgynevezett anómiás lelkiállapot terjedésével magyarázta a magyar egészségi és demográfiai mutatók rosszabbodását. Az emberi magatartás torzulásai a modern társadalomban szociológiai értelemben a Durkheim által leírt anómiás, gyökértelen lelkiállapot általá-

18 12 KOPP MÁRIA,FREUND TAMÁS,SKRABSKI ÁRPÁD nossá válásából erednek. Mindez a közös erkölcsi elvek elvesztését, a társadalmikulturális azonosságtudat visszafejlődését jelenti. A kettő szorosan összetartozik, hiszen a közös értékek elfogadása, összecsiszolódása minden kultúra egyik legfontosabb jellemzője. Ugyanakkor az ép személyiség legalapvetőbb jellemzője az élet során folyamatosan fejlődő azonosságtudat, amely kijelöli helyünket a világban, önértékelésünk alapjait, céljainkat és beállítódásunkat. Ha ez nem alakul ki, külső célok, az anyagi javak mindenáron való megszerzése válhat az önértékelés alapjává. A mai magyar társadalom lelkiállapotának ez az egyik legsúlyosabb kórtünete. Hogy e problémát le lehessen küzdeni, együttműködő, közös erkölcsi elveket valló, egymásban bízó kis közösségeket kell alakítani. A jól együttműködő tudományos team, munkacsoport, család, kisközösség, kölcsönösségen alapuló önkéntes segítség szervezetei, a mutualité -k tagjai az információfeldolgozás feladatait meg tudják osztani egymás között, közös gondolkozásuk alakul ki. A fejlődés elsősorban ezeknek a közösségeknek a szerveződését, belső épülését kellene hogy jelentse, ezzel erősítve a kulturális sokszínűséget. Az ilyen közösségek már nem feltétlenül helyi összetartozáson alapulnak, hanem az együttgondolkozáson, közös erkölcsi elveken, ahol azonban mindenki éppen saját erős nemzeti és kulturális azonosságtudata révén gazdagítja a csoportot. Egy személy több ilyen közösség tagja is lehet, a világ különböző országaiban élő emberek között is kialakulhat ilyen összetartozás-élmény, ahol a csoport tagjai ismerik egymást, és felhasználják a mai kommunikációs eszközöket a közös világkép megvalósítására. A lényeg az, hogy a közösség tagjai bíznak egymásban, közös sikernek érzik egymás sikereit, és társadalmi értékek, célok megvalósítására együtt törekszenek. A magyar társadalom jövője azon áll, képes lesz-e ilyen közösségekké átstrukturálódni, beilleszkedik-e a világ ilyen irányú átszerveződési folyamataiba. Az értékkonszenzuson alapuló közösségek kiemelten fontos típusát alkotják a vallási közösségek; éppen ezért váltak a diktatúrák legfőbb ellenségeivé. A vallási közösségek olyan belső tartást, ellenálló-képességet adnak, amely a lelki egészség szempontjából alapvető, de bizonyíthatóan általános egészségvédő szerepük is van. A 18 évesnél idősebb magyar népesség 30%-a mondta azt a Hungarostudy 2002 felmérés során, hogy egyházában gyakorolja vallását, 45% a maga módján vagy nem gyakorolja vallását, és csupán 25% válaszolta azt, hogy nem hívő. Ezek az arányok a társadalom óriási tartalékát mutatják, és azt, hogy az egyházaknak sokkal személyesebben kellene megszólítaniuk a támpontot kereső embereket. Az egyházukban vallásukat gyakorlók mind testileg, mind lelkileg és különösen az életmód tekintetében lényegesen egészségesebbek, mint akik nem tartoznak egyházi közösséghez. Igen fontos jellemző, hogy azok, akik számára a vallás fontos mindennapi életvezetésükben, lényegesen toleránsabbak, együttműködőbbek és kevésbé ellenségesek, mint akiknek a vallás nem fontos. Az egyházak világszerte kiemelkedő szerepet vállalnak az önkéntes segítség szervezeteiben, hiszen ez küldetésük lényegéhez tartozik. Inkább számíthatnak gyermekeikre nehéz élethelyzetben azok, akik vallási

19 EMBER AZ EMBEREK KÖZÖTT 13 közösséghez tartoznak. A generációk közötti természetes egymásrautaltság, együttműködés igen fontos a társadalom egészséges fejlődéséhez. A fogyasztói társadalom ezt az egymásrautaltságot is alapjaiban támadja meg, tagadja. Pár száz éve még a fiú úgy gondolkozott a világ dolgairól, mint a nagyapja vagy dédapja. Ma viszont gyakran már apa és gyermek sem érti meg egymást. A biológiai evolúció során, ha túl nagy a genetikai változás egyik generációról a másikra, az szörnyszülöttek kialakulásához vezet. A hasonlóan felgyorsult társadalmikulturális evolúció is produkál szörnyszülött jelenségeket, mint például a terrorizmus vagy a családellenes szekták. Fontos itt hangsúlyozni, hogy semmi sem áll távolabb a valódi spiritualitástól, mint a vallási köntösben megjelenő politikai érdekütközés, gyűlölködés, türelmetlenség Érzelmi, intuitív gondolkozás, kreativitás, nevelés A vezetéstudomány egyik alapelve, hogy a különböző gondolkozási típusok együttműködése biztosítja a csoportok eredményességét és harmonikus együttműködését. Miközben az egyes ember gondolkozásmódját a racionális (igaz hamis), érzelmi (jó rossz), empirikus és intuitív dimenziók együttese alkotja, a különböző típusok, ha képesek valódi együttműködésre, együttesen sokkal eredményesebben tudnak megbirkózni az információáradattal. A mai oktatás, nevelés elhanyagolja az érzelmi és az intuitív, kreatív gondolkozásmód fejlesztését, a művészeti nevelést. Az érzelmek általánosságban az állandóan változó környezet és az egyén viselkedése között közvetítenek, ösztönző és kommunikatív feladatot töltenek be, így a mai, gyorsan változó világban különösen sokat segítenek abban, hogy megküzdjünk nehézségeinkkel. Ezért vált az érzelmi intelligencia ma a kommunikáció, a vezetéselmélet, szervezéselmélet központi fogalmává. Az érzelmi intelligencia azt a képességet jelenti, amellyel megfejtjük mások érzelmeit, és ezt felhasználjuk a legmegfelelőbb magatartásválaszra. Az agykutatás legújabb eredményei egyértelműen igazolják, hogy fejlett belső világ, azaz erőteljes érzelmi, motivációs impulzusok szükségesek a hatékony tanuláshoz, a kreatív gondolkodáshoz. Az érzelemvilág gazdagításának leghatékonyabb módja a művészeti nevelés, ami sajnos egyre kevesebb figyelmet kap világszerte napjainkban. Pedig ebben kiváló hagyományaink révén élen járhatnánk elég, ha a Kodály-módszert említjük, amelyet ma is tőlünk tanul a világ. A mai fiatalság körében egyértelműen észlelhetők a lelki elsivárosodás jelei. Ezt előmozdítja az internet, a számítógépek virtuális valósága, a szelektálatlan információáradat, de a hit és vallási erkölcs száműzése is. Iskoláinkba vissza kell hozni az erkölcsi, etikai, vallási nevelést, és a gyerekeknek színjátszással, költészettel, zeneművek, képzőművészeti alkotások nyújtotta élményekkel, a befogadás folyamatának elsajátításával többet kellene foglalkozniuk. Szélesre kell tárni a befogadás folyosóját agyunk és a külvilág között, hiszen ugyanezen a folyosón közlekedik az alkotóképesség is, csak ellenkező irányban. Ezáltal nemcsak kreativitásunk nő, hanem emberségesebb emberekké válhatunk a pénz, az önzés és

20 14 KOPP MÁRIA,FREUND TAMÁS,SKRABSKI ÁRPÁD az érdekkapcsolatok világában. Több vizsgálat bizonyította, hogy az utóbbi két évszázadban a rendkívül eredeti, kreatív gondolkozók között az átlagot lényegesen meghaladó számban vannak olyanok, akik gyermekkorukban tanyán, kis faluban, a természet közelségében nőttek fel. A gyermekkori természeti környezet rendkívüli lehetőségeket nyújt az önállóság, a sokoldalúság, az érzelemgazdagság, a testi edzettség és a természettel, a világegyetemmel való azonosulás kialakulására. A mai gyermeknevelés egyik legsúlyosabb hiányossága, hogy a gyerekekben nem hagyják kifejlődni az önálló játék, felfedezés képességét, pedig erre a kreativitás kialakulásához alapvetően szükség volna. A mai iskolarendszer elsősorban engedelmes csavarokat, robotokat próbál előállítani a társadalom számára, és nem ad teret a kreativitás, a művészi képességek kibontakozásának. Az angol iskolarendszer igen nagy figyelmet fordít az együttműködési készség fejlesztésére, ebben a színjátszásnak, drámapedagógiának, önképzőköröknek és a csoportos sportnak van alapvető szerepe. Itt megtanulják, hogy a verseny a jobb teljesítmény érdekében a csoporton belül is természetes, de a rivalizálás mindenkinek árt, elsősorban a csoport légkörének. A sport, a testmozgás, a művészeti nevelés azért is alapvető, mert ezeken a területeken sikerélményhez juthatnak azok a gyerekek is, akik a ma egyedüli értékmérőnek számító tanulmányi teljesítményben nem jeleskednek. A sikerélmény, önértékelés a személyiség érettségéhez alapvető azonosságtudat kialakulásának feltétele. Legáltalánosabb elv, hogy a tanult tehetetlenség (learned helplessness) helyett a tanult leleményesség, sikeresség, tanult erőforrás-gazdagság (learned resourcefulness) élményét kell elsajátítani már gyermekkorban, aminek alapfeltétele a bizalom és az együttműködés élménye és képessége. A sokoldalú együttműködő csoportok rendkívüli teljesítményekre képesek, mint ahogyan pl. a Linux számítógépi operációs rendszeren a világban szétszórtan dolgozó csoportok sikere mutatja. Ugyanígy világraszóló hatású a taizéi ökumenikus mozgalom, de hogy hazai példát mondjunk: a máltaiak tevékenysége is. Az új svéd népegészségügyi program az együttműködés, a bizalom, a kölcsönösség, az önkéntes szerveződés, azaz az ún. társadalmi tőke erősítését tűzte ki alapvető célként, hiszen a modern társadalomban ez mind az életminőség, mind az egészség javításának alapvető feltétele Közös erkölcsi elvek, társadalmi-kulturális azonosságtudat A évi közgazdasági Nobel-díj egyik nyertese, George Akerlof elmélete olyan szociológiai, szociálpszichiátriai és magatartás-tudományi kategóriákat emelt át a közgazdaságtanba, mint az identitás, a norma és az értékek. Az általa felvázolt modell szerint meghatározó gazdasági-társadalmi tényező az, hogy az emberek miképp élik át saját helyüket, szerepüket a társadalomban, mennyire vannak tisztában saját magukkal, milyen közös értékeket fogadnak el, s melyek azok a társadalmi rétegek, amelyekben ezek a folyamatok sérülnek.

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Az Öko-völgy Program szerepe a fenntartható nemzeti kultúra kialakításában

Az Öko-völgy Program szerepe a fenntartható nemzeti kultúra kialakításában Az Öko-völgy Program szerepe a fenntartható nemzeti kultúra kialakításában Sölétormos Jenő (Gaura Sakti das) Krisna-völgy elnöke Definíciók A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

A mai magyar társadalom lelki egészségi állapota Kopp Mária Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

A mai magyar társadalom lelki egészségi állapota Kopp Mária Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet A mai magyar társadalom lelki egészségi állapota Kopp Mária Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet 53. Magyar Pax Romana Kongresszus 6. Magyar Ökumenikus Találkozó Európai Protenstáns Magyar Szabadegyetem

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus rokonok között A legtöbb másolat az adott génről vagy az egyed

Részletesebben

Kopp Skrabski A magyar népesség életkilátásai

Kopp Skrabski A magyar népesség életkilátásai A MAGYAR NÉPESSÉG ÉLETKILÁTÁSAI Kopp Mária MTA doktor, egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet kopmar@net.sote.hu Skrabski Árpád CSc, főiskolai tanár, Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus rokonok között A legtöbb másolat az adott génről vagy az egyed

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet A család társas támogatása és a lelki egyensúly Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet Vonatkoznak-e az alábbi állítások a XXI. század családjaira? Biztonságos kötődést és

Részletesebben

Populáció A populációk szerkezete

Populáció A populációk szerkezete Populáció A populációk szerkezete Az azonos fajhoz tartozó élőlények egyedei, amelyek adott helyen és időben együtt élnek és egymás között szaporodnak, a faj folytonosságát fenntartó szaporodásközösséget,

Részletesebben

A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz

A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz Lőrincz Jenő Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Vázlat Fogalmak, elvek A kardiovaszkuláris kockázatok

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században

Részletesebben

TIENS EGÉSZSÉG KÖR ELMÉLET

TIENS EGÉSZSÉG KÖR ELMÉLET 1 Tartalom: Az egészségről mi az egészség az egészség alatti állapot veszélyei az egészség faktorai A kínai egészségmegőrző kultúra története módszerei és lényege A egészség kör elmélet tisztítás, pótlás,

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK Grezsa Ferenc KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK (témavázlat) Belső használatra! lelki változást, fejlődést igazán csak a szeretet tud kiváltani bennünk. (Buda) Emberi közösség hiánya egzisztenciális

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kurucz Orsolya Ágnes Nikitscher Péter A kutatásról

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Fajfenntartó viselkedés

Fajfenntartó viselkedés Fajfenntartó viselkedés Az állatok viselkedésének egyik alapvető megnyilvánulása a szaporodással kapcsolatos viselkedés. Ez az ivarérettséget elért egyedekre jellemző és a legtöbb fajnál meghatározott

Részletesebben

Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és

Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és TÁRSAS VISELKEDÉS Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és utódaik, kolóniát a nagy telepekben élő családok,

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Evolúció Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Mi az evolúció? Egy folyamat: az élőlények tulajdonságainak változása a környezethez való alkalmazkodásra Egy

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

A közép-kelet európai egészség paradoxon

A közép-kelet európai egészség paradoxon A közép-kelet európai egészség paradoxon Bevezetés a klinikai-és egészségpszichológiába 5. előadás, 2008 03 19 Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Kopp Mária : A közép-kelet európai egészség paradoxon

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TUDÁSKÖZVETÍTÉS ÉS AZ INNOVÁCIÓK ESÉLYEI Czibere Ibolya Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Alkoholstratégia Magyarországonmúlt. Dr. Vandlik Erika Országos Addiktológiai Intézet

Alkoholstratégia Magyarországonmúlt. Dr. Vandlik Erika Országos Addiktológiai Intézet Alkoholstratégia Magyarországonmúlt és jelen Dr. Vandlik Erika Országos Addiktológiai Intézet Az alkoholpolitika múltja 1945 óta azonosítható szakaszok Tagadás, másra koncentráló időszak 1956 után cselekvő

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA 4. Az átlagos szülési kor egyenletesen emelkedett a kerületekben az utóbbi 15 évben, mérsékelt különbség növekedés mellett. Hipotézisünk úgy szól, hogy a kerületi átlagos szülési kor párhuzamosan alakul

Részletesebben

Az érett személyiség Allport szerint

Az érett személyiség Allport szerint A tanár személye Az érett személyiség Allport szerint 1. Az én érzésének kiterjesztése, a szükséglet-kielégítéstol a külvilág iránti nyitottságig. 2. Meghitt viszony másokkal. Intimitás, megértés, tisztelet.

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich György Harcsa István (1998): A

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD?

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? Az ENSZ legutóbbi előrejelzése szerint a Föld lakossága 2050-re elérheti a 9 milliárd főt. De vajon honnan lesz ennyi embernek tápláléka, ha jelentős mértékben sem a megművelt

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 16. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Esszék

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA A témaválasztás és a cím rövid magyarázatra szorul abból a szempontból, hogyan kapcsolódik előadásom

Részletesebben

A globalizáció fogalma

A globalizáció fogalma Globális problémák A globalizáció fogalma átfogó problémák tudománya, amely az EGÉSZ emberiséget új j módon, tendenciájukban egyenesen egzisztenciálisan is érintik. Területei: például az ökológiai problematika,,

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

X. Változásmenedzselés - kultúraváltás

X. Változásmenedzselés - kultúraváltás BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség X. Változásmenedzselés - kultúraváltás Emberi Erőforrás Menedzsment 2013 Január 12 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

A magyar költségvetésről

A magyar költségvetésről A magyar költségvetésről másképpen Kovács Árpád 2014. április 3. Állami feladatok, funkciók és felelősségek Az állami feladatrendszer egyben finanszírozási feladatrendszer! Minden funkcióhoz tartozik finanszírozási

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Telepek Környezet egészségügyi felmérése. A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken

Telepek Környezet egészségügyi felmérése. A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken Telepek Környezet egészségügyi felmérése A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken Szélsőséges szegénységből fakadó betegség tünet együttes BNO kód: Z.59.5. Cigány és Magyar korfa 2001

Részletesebben

The Limits the Growth No Limits to Learning The Inner Limits of Mankind Perhaps the only limits to the human mind are those we believe in

The Limits the Growth No Limits to Learning The Inner Limits of Mankind Perhaps the only limits to the human mind are those we believe in Határok és korlátok The Limits the Growth No Limits to Learning The Inner Limits of Mankind Perhaps the only limits to the human mind are those we believe in Az emberi gondolkodás kezdeteitől fogva létezik

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben