TANULMÁNYOK A SZENT ISTVÁN-TERVHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYOK A SZENT ISTVÁN-TERVHEZ"

Átírás

1 TANULMÁNYOK A SZENT ISTVÁN-TERVHEZ

2 Kiadta a Professzorok Batthyány Köre. A kiadásért felel: NÁRAY- SZABÓ GÁBOR.AL A TEX-szövegszerkesztést végezte: LOVAS REZSŐ. Információ: Kapcsolat: A borítót tervezte: KOZÁK TAMÁS. Nyomás és kötés: Grafél Nyomdaipari és Reklámpropaganda Kft. Felelős vezető: KUNKLI IMRE. ISBN

3 TANULMÁNYOK A SZENT ISTVÁN-TERVHEZ Professzorok Batthyány Köre

4 Írta: Alvincz József, Ángyán József, Czvikovszky Tibor, Freund Tamás, Hoffmann Rózsa, Kiss Ádám, Kollár István, Kopp Mária, Kovács Péter, Kurutzné Kovács Márta, Lovas Rezső, Márton János, Nagy Bálint, Náray-Szabó Gábor, Pálinkás József, Réffy József, Skrabski Árpád, Sohár Pál, Szabó Gábor, Szakolczai György, Szentirmai Attila, Szentkláray Ferenc, Szeremley Béla, Szollár Lajos, Tanka Endre, Vajna Zoltán, Veress László Szerkesztette: Ács Margit c Professzorok Batthyány Köre, 2006

5 Tartalom Előszó MAI ADOTTSÁGOK ÉS A MÚLT ÖRÖKSÉGE 3 Kopp Mária, Freund Tamás és Skrabski Árpád: Ember az emberek között 5 Náray-Szabó Gábor: A fogyasztás zsákutcája Lovas Rezső: Ésszerűség és kényszerűség 1848 nyomán Lovas Rezső: 1956 forradalmának emléke MINDEN VÁLTOZÁS KULCSA: AZ OKTATÁS 45 Hoffmann Rózsa: Köznevelésünkről másképpen Kiss Ádám, Kollár István, Kurutzné Kovács Márta és Réffy József: A magyar felsőoktatás fejlesztésének irányai Szabó Gábor: Észrevételek a magyar felsőoktatás reformjáról Pálinkás József: Felsőoktatás és tudomány Szentirmai Attila: A hátrányos helyzetű rétegek oktatása Czvikovszky Tibor és Sohár Pál: Tennivalók a magyar ösztöndíjpolitikában GAZDASÁG A NEMZETÉRT 115 Szakolczai György: A mai közgazdaság-tudomány belső ellentétei és korunk alapvető kérdéseinek eltérő megítélése Szakolczai György: A washingtoni konszenzus, és ami utána következik 141 Veress László, Ángyán József, Tanka Endre, Nagy Bálint, Szeremley Béla és Márton János: A magyar mezőgazdasági politika és vidékfejlesztés jövőképe Alvincz József: A magyar termőföld védelme Tanka Endre: Javaslat a családi gazdálkodást megalapozó és a birtokszerkezetet korszerűsítő törvény megalkotásáról v

6 vi TARTALOM Szakolczai György: A magyar gazdaság központi problémája: a folyó fizetési mérleg felhalmozódó hiánya és a hiány csökkentése Szentkláray Ferenc: A közlekedés jövőképe A NEMZETI LÉT ESÉLYEI 237 Szollár Lajos: Egészség-irányeszmék Magyarországon a XXI. század elején Szakolczai György: A rendszerváltás és a politikai váltógazdaság demográfiai hatásai Boros János: A nemzet fogalmának megújítása felé. Az európai posztnacionális konstellácó Kovács Péter és Vajna Zoltán: Magyar kisebbségek a Kárpát-medencében 303 A kötet szerzői 323

7 Előszó 2002 őszén Orbán Viktor biztatására a Professzorok Batthyány Köre Szent Istvánterv fedőnéven átfogó nemzetstratégiai alapozó munka írásába kezdett. Megszületett egy logikai vázlat, az önjelölt szerkesztők pedig felosztották a vállalkozó szerzők tagok és felkért résztvevők között a fejezeteket, megszabva a terjedelmet. A teljes terjedelmet oldalasra terveztük, a megvalósult kötetéhez hasonló lap- és betűméretekkel. A lassan megszülető résztanulmányok átlagosan négy-ötször olyan hosszúak lettek, mint a kért szövegek, és ez rögtön mutatta, hogy a tervezett terjedelmet túl fogjuk lépni. A kész szöveget igen feszesre szabtuk, mégis kétszer olyan hosszúra kezdett formálódni, mint eredetileg akartuk. Hamarosan az is világos lett azonban, hogy a Szent István-terv egységes szövegéből számtalan igen értékes és fontos gondolatot ki kell hagyni, mert nem maradt hely a számukra. Ezért született meg eme tanulmánykötet terve. E könyv azokat az eredeti tanulmányokat tartalmazza, csorbítatlanul vagy tartalmi veszteség nélküli rövidítéssel, amelyek magának a Szent István-terv szövegének a kiindulópontjául szolgáltak. Ajánljuk a Szent István-terv minden olvasójának, aki kedvet érez arra, hogy a tudósok és szakértők többnyire népszerű, de mégiscsak részletesebb és mélyebb gondolatmenetét is végigjárja. A kötet arról árulkodik, hogy bizonyos témák közelebb állnak a Batthyány Kör tagjaihoz, mint mások. Az oktatásügy főként a felsőoktatás különösen szívügyünk. A figyelmes olvasó felfedezheti, hogy egyes tanulmányok feleselnek egymással vagy a Szent István-tervben kanonizált szöveggel. Vannak olyan cikkek is, amelyek nem széles tárgykört fognak át, hanem egy-egy részletet mélyítenek el. Ezek is elég olvasmányosak ahhoz, hogy e kötetben közreadjuk őket. A Szent István-terv fegyelmezettebb, az egysége által is átgondoltságot sugalló szövege mellé, ím, átnyújtjuk az olvasónak a természetes zamatokat jobban őrző nyersebb szöveget is. Talán tartozunk az utókornak is azzal, hogy a Szent István-terv nyersanyagát mint útkeresésünk egy állomását közreadjuk. Fogadják ezt a kötetet mint az igaznak hitt vélekedések kimondásának kényszerétől hajtott, de a tévedés jogát magának fenntartó szerzőcsoport munkájának gyümölcsét. 1 Lovas Rezső, a Szent István-terv szerkeszője

8

9 MAI ADOTTSÁGOK ÉS A MÚLT ÖRÖKSÉGE

10

11 Ember az emberek között Kopp Mária, Freund Tamás és Skrabski Árpád 1. Helyzetkép Az emberiség életfeltételei az utolsó ötven száz évben alapvetően megváltoztak. Ezek a változások az ember biológiai alkalmazkodóképességének korlátait messze túllépték, és ezáltal olyan krízishelyzetet teremtettek a társadalom további fejlődésében, amelynek komolyságát egyelőre csak kevés szakember ismeri fel, a megkongatott vészharangok pedig visszhang nélkül maradnak hazánkban, de a fejlett nyugati országok többségében is. Pedig a történelem számos példát hozott arra, hogy egy-egy történelmi válaszúton a járható út irányának felismerése vagy fel nem ismerése hogyan vezetett egyes népek fennmaradásához, más népek eltűnéséhez. Ilyen eset volt a magyar történelemben a rendi társadalom kialakítása, a kereszténység felvétele Szent István idejében. A civilizáció fejlődésének jelen szakasza, az információrobbanás globalizálódó világunkban hasonló kritikus helyzetet teremt, hiszen az egyes agyakat és azok hálózatait, ami tulajdonképpen a társadalom, jelen formájában rendkívüli és teljesen újszerű megoldások keresése elé állítja. Állíthatjuk, hogy ma minden nemzet sikerességének és életben maradásának alapvető kérdése, hogy képes-e újszerű, eredményes, kreatív stratégiát kidolgozni ennek a problémának a kezelésére. Ugyanakkor látnunk kell, hogy az emberiségnek ez az új korszaka hihetetlen lehetőségeket hordoz magában, amelyek megragadását csak bizalmon alapuló önkéntes közösségek teszik lehetővé. Mint Teilhard de Chardin írta: Napjainkban az egyre fokozódóbb, egész földre terjedő és csakugyan teremtő elrendeződés hatására a sok-sok egyedi gondolatközpont ami mi vagyunk, külön-külön mindegyikünk kezd ellenállhatatlanul eggyé szerveződni és végképp egyetlen és valódi gondolkodó rendszert alkotni. Magyarországon ebből a szempontból annyiban előnyösebb a helyzetünk, hogy a modernizáció folyamatában késésben vagyunk, így tanulhatunk a nyugati zsákutcák példájából. A magyar társadalomra jellemző a rendkívüli kezdeményezőkészség, amit többek között jól jelez, hogy a rendszerváltozás után nálunk több mint tízszer több önkéntes szervezet, egyesület, alapítvány jött 5

12 6 KOPP MÁRIA,FREUND TAMÁS,SKRABSKI ÁRPÁD létre, mint a környező országokban. Ugyanakkor a tartós, megbízható, bizalmon alapuló, valódi együttműködés helyett a rivalizálás, bizalmatlanság a magyar lelkiállapot legsúlyosabb kórjelzője. Ez a lelkiállapot összefügg a magyar társadalom fokozott teljesítménymotivációjával, és azzal, hogy a teljesítményt igen sokan csak az egyéni anyagi előrejutással mérik. A teljesítménymotiváció és a bizalom hiánya, az ellenségesség miatt igen sokan érzik úgy, hogy kudarcot vallottak és 1995 között rendkívüli mértékben csökkent a magyar társadalomban az ún. társas támogatás mértéke, tehát az, hogy mennyire érzik úgy, hogy nehéz élethelyzetben számíthatnak mások segítségére. Ez a negatív tendencia azonban megfordult: a Hungarostudy 2002 eredményei szerint 1995 óta jelentősen csökkent az ellenségesség, nőtt a bizalom és a társas támogatottság országos átlagban, bár ebben a tekintetben igen nagy rétegkülönbségek vannak. Az 1970-es évektől a magyar társadalom átalakulása nem a korábbi szerves fejlődés folytatása, hanem igen nehezen áttekinthető, rendkívül gyors, tehát a megbirkózási készségeket különösen igénybe vevő folyamat alanyai vagyunk. Ennek van pozitívuma is, hiszen a kezdeményezőkészségnek sokkal tágabb teret enged, mint egy stabilabb társadalom, így különösen a fiatal generációban a megbirkózás és együttműködés számos újszerű formájának lehetünk tanúi. A lemaradó rétegekben, azok között, akik külső vagy belső okokból nem képesek lépést tartani a változásokkal, akik helyzetüket kilátástalannak tartják, rendkívüli az életminőség- és egészségromlás. Az utolsó három évtizedben a középkorú magyar népességet tragikus egészségromlási és halálozási arányok jellemzik, míg korábban a mutatóink nem voltak rosszabbak több nyugat-európai országnál. A éves férfiak halálozási arányai még 2003-ban is magasabbak voltak, mint az 1930-as években. Ezer azonos korú és nemű lakosra 1999-ben a magyar férfiak halálozási átlaga 16,1, míg az európai átlag 9 volt; a magyar női halálozási átlag 8,9, az európai átlag pedig 5,3 volt. Hatvannégy éves kor alatt a magyar férfiak halálozási átlaga 7,3, míg az európai átlag 3 volt; a magyar női halálozási átlag 2,9, az európai átlag pedig 1,5 volt. A középkorú népesség halálozási arányai nagy mértékben különböznek a megyék között, 2001-ben ezer éves férfi közül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 21, Győr-Moson-Sopronban 16, Budapesten 15 férfi halt meg. Bár a gazdasági eltérések és a munkanélküliség szerepe jelentős a halálozási különbségek kialakulásában, rögtön ezek után az ún. társadalmi tőke, a bizalom, a kölcsönösség más-más szintjének is befolyása van rá. E különbségeket pl. a civil szervezetekben való részvételi arányok jól mutatják. Megállapítható tehát, hogy ma a magyar népesség életminősége lényegesen rosszabb, mint azt az ország gazdasági fejlettsége alapján várhatnánk, azonban igen jelentős regionális, nemi és rétegkülönbségek vannak az országon belül. 2. A jövőkép meghatározása A társadalom alakításában a jövőről alkotott határozott elképzeléseknek igen nagy a jelentőségük. Idézhetjük Montesquieu-t: Céltalan hajósnak mindig

13 EMBER AZ EMBEREK KÖZÖTT 7 rosszul fúj a szél. Ugyanakkor a jövőkép tervezésénél ma világszerte alig veszik figyelembe azokat az alapvető törvényszerűségeket, amelyeket az agykutatás, a pszichológia, szociológia, etika, antropológia mond az emberről, az emberi alkalmazkodó- és főleg megbirkózási képesség korlátairól és lehetőségeiről. Ezeket a törvényszerűségeket ismernünk és alkalmaznunk kell ahhoz, hogy az ezredfordulón ne csupán áldozatai, de alakítói lehessünk egy olyan fejlődésnek, amely a magyar társadalom dinamizmusára és erőforrásaira támaszkodva vezet ki a mai krízisből. Mi lehet az alapvető rendező elv, iránytű hazánk polgárai számára személyiségfejlődésük, társadalmi integrációjuk szempontjából? Milyen jövőképet tudunk megrajzolni számukra egy olyan magyar társadalomban, amely megtalálja és megerősíti helyét a régióban, Európában, a globalizálódó világban? Olyan jövőképre van szükségünk, amely figyelembe véve a világtendenciákat, az evolúciós törvényszerűségeket és a magyar sajátosságokat a társadalom és a benne élők hosszú távú érdekeit szolgálja. A modern polgári felfogás szerint a fejlődés a kooperáció magasabb, új formája, amely képessé tesz arra, hogy megbirkózzunk az információrobbanással, és tudatosabban tudjunk élni. Az atomok világától hosszú volt az evolúciós út a jelenlegi emberi társadalom szervezettségéig. Immár tudatosan kell az egész emberiség egysége, együttműködése felé haladunk, különben a modern társadalom menthetetlenül elpusztítja önmagát. Valódi, bizalmon alapuló együttműködésre azonban csak fejlett személyiségű emberek társadalma képes. Az érett személyiség alakításában meghatározó szerepe van a családnak, iskolának, egyházaknak, de a munkahelynek és az önkéntes szerveződéseknek is, ezért ezeket okvetlenül támogatni kell. Különösen fontos a veszélyeztetett gyermekekkel való külön foglalkozás, ami a pedagógusok, szociálpedagógusok feladata. Erre a tanítóképző főiskoláknak kell felkészíteniük őket. Durkheim homo duplex -modellje szerint az embernek önző, ösztöneitől vezérelt oldala mellett van egy értékbefogadó és -megvalósító oldala is. Ez teszi lehetővé a társadalom kialakulását, a kollektív tudatot, az értékkonszenzust. Az emberiség valódi fejlődését olyan emberek segítik elő, akiket társadalmi attitűd, tehát az egész társadalomért, az emberiség egységéért való elhivatottság jellemez. Az élhető világ feltételeit a hosszú távon tervező, együttműködő, vállalkozó szellemű, harmonikus, érett személyiségű emberek teremthetik meg. A személyiségfejlődésnek ez a foka egyáltalán nem az értelmiségi társadalom privilégiuma. Több ilyen érett, harmonikus személyiségű öregembert találunk falun, kisvárosokban, tanyákon, mint a társadalom jövőjéért felelős vezető rétegekben. Az érett személyiségre jellemző, hogy választ keres arra a kérdésre, hogy mi az élet értelme, ami Einstein szerint a vallásosság lényege. Wittgenstein szerint Istenben hinni azt jelenti: látni, hogy az életnek értelme van. Ez a hit nem feltétlenül vallási meggyőződés formáját ölti, hanem hívat -ást, el- hivatott -ságot jelent, ahogy a magyar nyelv igen kifejezően nevezi. Jövőképünket is meghatározza, ha hiszünk a jövő hívásában. Ennek tagadásaként vált kimondva vagy kimon-

14 8 KOPP MÁRIA,FREUND TAMÁS,SKRABSKI ÁRPÁD datlanul az Isten meghalt nietzschei jóslata a XX. század két totális diktatúrájának és a fogyasztói világnak vezető ideológiájává. Történelme során az emberiség többször lépett át néhány jól meghatározott küszöböt a világ szerkezetéről alkotott felfogásában. Ma ilyen küszöböt kell átlépnünk az emberről alkotott felfogásunkban. Az emberi társadalom az emberek által folyamatosan alakított szerveződés. Az emberiség életben maradása függ ma már attól, hogy képes lesz-e élni lehetőségeivel. Thomas Merton fejezte ki talán legtalálóbban ezt a konfliktust: Az, hogy gondolkozó állatok vagyunk, nem azt jelenti, hogy úgy gondolkozunk, mint az ember, és úgy élünk, mint az állat. Emberként kell gondolkoznunk és élnünk is. 3. A fejlődés zsákutcái Az emberi kiteljesedés célja nem lehet pusztán a technikai, gazdasági fejlődés, amely az utóbbi évszázadok, különösen a XX. század meghatározó eszméje volt. A verseny, a valóban soha nem látott eredmények következtében olyan társadalmak jöttek létre, amelyek csak nagyon korlátozottan felelnek meg a személyiség, a környezetét alakító, önálló alkotó ember létfeltételeinek, sőt a fogyasztói embertípus szinte nagyipari előállításának kedveznek. Agyunk biológiailag adott feldolgozókapacitása ma már nem képes lépést tartani a feldolgozandó információ rohamos növekedésével. Százezer évvel ezelőtt az ősember fős törzsi közösségekben halászott, vadászott, tudta, kivel hányadán áll, megosztotta-e vele a szomszéd a sikeres vadászat zsákmányát. Ebben az információban szegény környezetben a szociális viszonyok átláthatók voltak az emberi agy számára. Az agy ilyen mennyiségű információ feldolgozására képződött meg evolúciója során. Azóta az agy mérete, komplexitása, feldolgozóképessége biológiailag csekély mértékben fejlődött, ami megfelelt a feldolgozandó információ növekedésének egészen évvel ezelőttig. Csupán az evolúció törvényszerűségei folytán mi történik az emberrel, ha bekerül egy jóval nagyobb közösségbe? Erre vonatkozó biológiai példa a Dél- Amerika őserdeiben élő vérszívó denevérek életmódja. Ezek a denevérek egyedből álló kis közösségekben élnek. Éjszaka indulnak vadászatra, de mindig csak néhány olyan denevér akad, aki talál megfelelő méretű emlős állatot, amelynek véréből jól tud lakni. Nappalaikat azzal töltik, hogy vakarásszák egymást, elsősorban a hasi tájékot. Így tájékozódnak arról, hogy vajon melyik denevér az, amelyik előző este jóllakott. És amelyik jóllakott, attól az éhen maradtak kérni fognak táplálékot. A jóllakott denevér képes felöklendezni a vért, és szájból szájba táplálni társait. Ha egy denevér bármikor kér is a többiektől, rendszerint kap. Mi történik, ha egy denevér mégis úgy gondolja, hogy ő akkor jár jól, ha ő sosem ad, amikor kérnek tőle? Így természetesen több tápanyaghoz és energiához jutna, ami jobb szaporodóképességet tenne lehetővé, azaz ezeket az önző géneket

15 EMBER AZ EMBEREK KÖZÖTT 9 hordozó egyedek szaporodnának jobban a populációban. Hogy ez mégsem így történik, annak az az oka, hogy a denevérek agya pontosan képes memorizálni egy egyedből álló közösségben, ki az, aki önző volt, és ki az, aki nem. És akitől soha nem kaptak, annak ők sem adnak. Ez ahhoz vezet, hogy az önző géneket hordozó denevérek egyszerűen kipusztulnak, kiszorul a populáció génállományából az a génegyüttes, amelyiknek a működése önző viselkedésre hajlamosít. Mi történne azonban, ha valamilyen módon rákényszerítenénk ezeket a denevéreket arra, hogy több tízezer vagy százezer fős közösségekben éljenek? Akkor az a denevér járna a legjobban, amelyik senkinek nem ad, de ha kér, ő mindenkitől kap, hiszen ilyen nagy közösségben képtelenek a denevérek memorizálni, hogy kivel hányadán állnak, és az önző egyedek rejtve maradnak. Ebben az esetben az evolúció, a szelekció az önző génállománynak kedvezne. Tehát egy olyan nagy (genetikailag zárt) közösségben, amelyben az agy kapacitása már nem elég arra, hogy pontosan monitorozza a közösség egyes résztvevőivel való szociális kapcsolatot, az evolúció az önző géneket (viselkedésmintázatokat) részesíti előnyben, míg kis közösségekben, ahol az agy képes erre a monitorozásra, az együttműködő géneket (viselkedést) támogatja. Ez a törvényszerűség úgy tűnik emberi társadalmakban is működik, de nem a genetikai, hanem a kulturális evolúció szintjén, és olyan embertípus kifejlődéséhez vezethet, amely kis közösségben mint például munkahely, falu együttműködő, de nagyobb közösségben mint egy nagyváros vagy nemzet már önző, és kihasználja mások altruizmusát. A fogyasztói társadalom, belső törvényszerűségei miatt, a fenti gondolatkísérlet értelmében a nagy tömegbe helyezett vérszívó denevérek módjára viselkedő embertípust termeli ki. Az arctalan, elidegenedett, magányos tömegben élő, saját eredeti közösségéből kiszakított, természetes közösségbe nem tartozó ember igen könnyen válik ezeknek az ősi evolúciós törvényszerűségeknek a rabjává. A fogyasztói társadalom termeli az értékektől, emberi kapcsolatoktól elszakított, az emberi személyiség spirituális dimenzióját elfojtó, mindenkiben riválist látó egyedeket, hiszen ők az ideális fogyasztók. Ennek kialakításában a modern gyermeknevelés feltételei, a megzavart anya gyermek kapcsolat, a csonka család, a nagycsalád hiánya, az elidegenedett, csak racionális teljesítményt követelő iskolarendszer, a munkahely és család szétválása, a rendkívüli munkahelyi túlterhelés vagy ellentéteként a fenyegető munkanélküliség, kommunikáció helyett a silány tömegkommunikáció máris rendkívüli károkat okoztak Magyarországon is. II. János Pál pápa folyamatosan figyelmeztetett ennek a folyamatnak a veszélyeire. Modern paradoxon, hogy az érett személyiség nem ideális fogyasztó; az ideális fogyasztó a kapcsolataitól, céljaitól megfosztott, magányosan szorongó ember. A fogyasztói társadalom ideálja az infantilis személyiség, akinek jellemzői: bizalmatlanság, sőt ellenségesség, unalom, öncélú izgalomkeresés, erőszak, agresszivitás mint szorongásoldás. Az az ember, akinek nincsenek hosszú távú céljai, aki nem bízik senkiben, és a kapcsolatokat is fogyasztási cikknek tekinti, a legkönnyebben manipulálható, befolyásolható. A fogyasztói társadalmat fenntartó

16 10 KOPP MÁRIA,FREUND TAMÁS,SKRABSKI ÁRPÁD gazdasági erőket nem szabad gonosz erőknek tekinteni, hiszen mindannyian élünk a kényelem adta lehetőségekkel, mi hoztuk létre. De alapvető érdeke a társadalomnak, hogy felismerje: óriási gazdasági erők állnak a kiszolgáltatott, magányosan szorongó tömeg, a legjobb fogyasztó előállításának szolgálatában, ezt erősíti a reklámok legnagyobb része, a szórakoztatóipar: filmek, videók. Az elmagányosodott ember valós szociális igényeit elégítik ki mesterségesen a szappanoperák és a valóságshow -k özönével, meggátolva ezzel a kitörés vágyát. Ennek a folyamatnak a következményeként ma már a tibeti falvak fiatalsága is diszkóba jár, farmernadrágot hord, kólát iszik, és hamburgert eszik, ugyanazt a zenét hallgatja, hasonló témákról beszélget, mint a világ más civilizált országaiban. Sőt, nemsokára ugyanazt a züllesztő és népbutító valóságshow -t fogják nézni, mint itt Budapesten, Amszterdamban vagy New Yorkban. A globalizáció révén lassan eltűnnek az egyes kultúrák közötti különbségek, pedig a kulturális evolúció fő hajtóereje az egymástól különböző kultúrák közötti verseny, ezek egymást gazdagító, de önazonosságukat megőrző sokszínűsége. Napjainkban az utazás jelentős egyszerűsödésével, a rádió, televízió, telefon, internet, mobiltelefon megjelenésével járó információrobbanással agyunk már nem képes lépést tartani. Az információs környezetben lezajlott radikális méretű változás az evolúció törvényeinek megfelelően elindította, majd felgyorsította agyunkban az adaptációs útvonalak keresését. Ezek közül igen sok az egész társadalom számára súlyos veszélyhelyzetet teremtő zsákutca. A kiútkeresés egyik példája, hogy az egyén megpróbálja limitálni az információözönt, kiköltözik a nagyvárosokból, nem használ mobiltelefont, internetet, a televíziót kihajítja. Ez egyfajta kerülése a konfliktushelyzetnek, menekülés a megváltozott környezetből. Az információk hatékony szűrése jó, azonban a romantikus menekülési kísérletek nem adnak követhető és követendő példát. Ma már nem lehet és nem is kellene megsemmisíteni, amit létrehoztunk. Le kellene azonban lassítani a további fogyasztói kényszerpályákat, mint a Római Klub is javasolja, a fenntartható fejlődés érdekében. Tudatos ellenállást kellene tanúsítanunk a több és felesleges fogyasztást sugalló manipulációkkal szemben, és ennek a nevelésben nagy súlyt kellene kapnia. Egy másik mód az előbbinél sokkal rosszabb, de sajnos egyre gyakoribb : az alkoholizmus, a drogok világába való menekülés. A harmadik variáció, ami nem sokkal lelkesítőbb az előbbinél: sokan megpróbálkoznak az információ feldolgozásával, de nem sikerül nekik, s ez magyarázza a szorongás, a pánikbetegség, a depresszió gyakoriságának rohamos emelkedését. Aki irreálisan sokat vár önmagától, és ennek nem tud megfelelni, folyamatosan negatívan minősíti önmagát. Mind az irreális megfelelési kényszer, mind a belső üresség, unalom lelki megbetegedésekhez vezethet. Az utóbbi évtizedekben a lelki megbetegedések és zavarok rendkívül gyakorivá váltak világszerte. A civilizált világban, elsősorban a viszonylag fiatalabb népességben ma már az egészségügy központi problémái közé tartoznak, részben közvetlen munkaképességet, életminőséget korlátozó következményeik mi-

17 EMBER AZ EMBEREK KÖZÖTT 11 att, részben pedig másodlagos, más nagy népegészségügyi jelentőségű megbetegedésekben játszott kockázati szerepük révén. Ma a világon 450 millióra becsülik a lelki betegek számát, négy ember közül egy szenved élete során valamilyen lelki betegségben. A munkaképesség-csökkenés leggyakoribb oka a depresszió, ez a megbetegedés ma negyedik a tíz legnagyobb társadalmi terhet jelentő betegség közül, de az előrejelzések szerint 20 éven belül a második helyre fog kerülni. Az egész világon közel 70 millió ember és környezete szenved alkoholfüggőségben, millió ember kísérel meg öngyilkosságot évente, közülük egymillióan serdülők és fiatalok is halnak meg öngyilkosság miatt. A WHO-előrejelzések szerint a 2000 utáni évtizedben az egészségügy legsúlyosabb problémái a lelki betegségek, ezen belül is a depresszió és következményei lesznek. Ezen a téren a magyar népesség körében végzett vizsgálataink szerint különösen a leszakadó, alacsony végzettségű rétegekben Magyarországon különösen súlyos a helyzet. A Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés szerint a 18 évesnél idősebb népesség 27%-a panaszkodik depressziós tünetekről, klinikai depressziót találtunk 13%-ban, súlyos depressziót 7%-ban. A csak nyolc általánost végzett rétegben ugyanezek az arányok: 38%, 21% és 13%. A reményevesztett ember pszichológiailag nem szabad, nem tudja felismerni lehetőségeit, és nem tud élni velük. Pszichológiai értelemben a szabadság azt jelenti, hogy rendelkezünk a helyzetünk értékeléséhez, megoldásához szükséges lényeges információkkal, és képesek vagyunk cselekvően hozzájárulni saját helyzetünk alakításához. Beszélhetünk-e egyáltalán szabadságról és demokráciáról, ha az ember nem képes megbirkózni az információáradattal? Hogyan lehetünk úrrá az információáradaton? Milyen lépések kellenek a magyar társadalom egész -ségének helyreállításához, a felülkerekedés képességének megerősítéséhez? 4. A jövőkép megvalósításának legfontosabb összetevői 4.1. Együttműködés, bizalom, önkéntes közösségek, generációk közötti párbeszéd A hagyományos társadalmakban a közös erkölcsi elvek, magatartásformák megkérdőjelezhetetlenek voltak, a közösséghez tartozás igen erős megtartó erő, de egyben kényszer is volt. A természeti környezetben élők számára a közösségből való kizárás fizikailag is halálos következményekkel járhat, mint ezt már Cannon kimutatta a bennszülöttek között előforduló voodoo-halál elemzése kapcsán. Andorka Rudolf már az 1980-as évek közepétől az úgynevezett anómiás lelkiállapot terjedésével magyarázta a magyar egészségi és demográfiai mutatók rosszabbodását. Az emberi magatartás torzulásai a modern társadalomban szociológiai értelemben a Durkheim által leírt anómiás, gyökértelen lelkiállapot általá-

18 12 KOPP MÁRIA,FREUND TAMÁS,SKRABSKI ÁRPÁD nossá válásából erednek. Mindez a közös erkölcsi elvek elvesztését, a társadalmikulturális azonosságtudat visszafejlődését jelenti. A kettő szorosan összetartozik, hiszen a közös értékek elfogadása, összecsiszolódása minden kultúra egyik legfontosabb jellemzője. Ugyanakkor az ép személyiség legalapvetőbb jellemzője az élet során folyamatosan fejlődő azonosságtudat, amely kijelöli helyünket a világban, önértékelésünk alapjait, céljainkat és beállítódásunkat. Ha ez nem alakul ki, külső célok, az anyagi javak mindenáron való megszerzése válhat az önértékelés alapjává. A mai magyar társadalom lelkiállapotának ez az egyik legsúlyosabb kórtünete. Hogy e problémát le lehessen küzdeni, együttműködő, közös erkölcsi elveket valló, egymásban bízó kis közösségeket kell alakítani. A jól együttműködő tudományos team, munkacsoport, család, kisközösség, kölcsönösségen alapuló önkéntes segítség szervezetei, a mutualité -k tagjai az információfeldolgozás feladatait meg tudják osztani egymás között, közös gondolkozásuk alakul ki. A fejlődés elsősorban ezeknek a közösségeknek a szerveződését, belső épülését kellene hogy jelentse, ezzel erősítve a kulturális sokszínűséget. Az ilyen közösségek már nem feltétlenül helyi összetartozáson alapulnak, hanem az együttgondolkozáson, közös erkölcsi elveken, ahol azonban mindenki éppen saját erős nemzeti és kulturális azonosságtudata révén gazdagítja a csoportot. Egy személy több ilyen közösség tagja is lehet, a világ különböző országaiban élő emberek között is kialakulhat ilyen összetartozás-élmény, ahol a csoport tagjai ismerik egymást, és felhasználják a mai kommunikációs eszközöket a közös világkép megvalósítására. A lényeg az, hogy a közösség tagjai bíznak egymásban, közös sikernek érzik egymás sikereit, és társadalmi értékek, célok megvalósítására együtt törekszenek. A magyar társadalom jövője azon áll, képes lesz-e ilyen közösségekké átstrukturálódni, beilleszkedik-e a világ ilyen irányú átszerveződési folyamataiba. Az értékkonszenzuson alapuló közösségek kiemelten fontos típusát alkotják a vallási közösségek; éppen ezért váltak a diktatúrák legfőbb ellenségeivé. A vallási közösségek olyan belső tartást, ellenálló-képességet adnak, amely a lelki egészség szempontjából alapvető, de bizonyíthatóan általános egészségvédő szerepük is van. A 18 évesnél idősebb magyar népesség 30%-a mondta azt a Hungarostudy 2002 felmérés során, hogy egyházában gyakorolja vallását, 45% a maga módján vagy nem gyakorolja vallását, és csupán 25% válaszolta azt, hogy nem hívő. Ezek az arányok a társadalom óriási tartalékát mutatják, és azt, hogy az egyházaknak sokkal személyesebben kellene megszólítaniuk a támpontot kereső embereket. Az egyházukban vallásukat gyakorlók mind testileg, mind lelkileg és különösen az életmód tekintetében lényegesen egészségesebbek, mint akik nem tartoznak egyházi közösséghez. Igen fontos jellemző, hogy azok, akik számára a vallás fontos mindennapi életvezetésükben, lényegesen toleránsabbak, együttműködőbbek és kevésbé ellenségesek, mint akiknek a vallás nem fontos. Az egyházak világszerte kiemelkedő szerepet vállalnak az önkéntes segítség szervezeteiben, hiszen ez küldetésük lényegéhez tartozik. Inkább számíthatnak gyermekeikre nehéz élethelyzetben azok, akik vallási

19 EMBER AZ EMBEREK KÖZÖTT 13 közösséghez tartoznak. A generációk közötti természetes egymásrautaltság, együttműködés igen fontos a társadalom egészséges fejlődéséhez. A fogyasztói társadalom ezt az egymásrautaltságot is alapjaiban támadja meg, tagadja. Pár száz éve még a fiú úgy gondolkozott a világ dolgairól, mint a nagyapja vagy dédapja. Ma viszont gyakran már apa és gyermek sem érti meg egymást. A biológiai evolúció során, ha túl nagy a genetikai változás egyik generációról a másikra, az szörnyszülöttek kialakulásához vezet. A hasonlóan felgyorsult társadalmikulturális evolúció is produkál szörnyszülött jelenségeket, mint például a terrorizmus vagy a családellenes szekták. Fontos itt hangsúlyozni, hogy semmi sem áll távolabb a valódi spiritualitástól, mint a vallási köntösben megjelenő politikai érdekütközés, gyűlölködés, türelmetlenség Érzelmi, intuitív gondolkozás, kreativitás, nevelés A vezetéstudomány egyik alapelve, hogy a különböző gondolkozási típusok együttműködése biztosítja a csoportok eredményességét és harmonikus együttműködését. Miközben az egyes ember gondolkozásmódját a racionális (igaz hamis), érzelmi (jó rossz), empirikus és intuitív dimenziók együttese alkotja, a különböző típusok, ha képesek valódi együttműködésre, együttesen sokkal eredményesebben tudnak megbirkózni az információáradattal. A mai oktatás, nevelés elhanyagolja az érzelmi és az intuitív, kreatív gondolkozásmód fejlesztését, a művészeti nevelést. Az érzelmek általánosságban az állandóan változó környezet és az egyén viselkedése között közvetítenek, ösztönző és kommunikatív feladatot töltenek be, így a mai, gyorsan változó világban különösen sokat segítenek abban, hogy megküzdjünk nehézségeinkkel. Ezért vált az érzelmi intelligencia ma a kommunikáció, a vezetéselmélet, szervezéselmélet központi fogalmává. Az érzelmi intelligencia azt a képességet jelenti, amellyel megfejtjük mások érzelmeit, és ezt felhasználjuk a legmegfelelőbb magatartásválaszra. Az agykutatás legújabb eredményei egyértelműen igazolják, hogy fejlett belső világ, azaz erőteljes érzelmi, motivációs impulzusok szükségesek a hatékony tanuláshoz, a kreatív gondolkodáshoz. Az érzelemvilág gazdagításának leghatékonyabb módja a művészeti nevelés, ami sajnos egyre kevesebb figyelmet kap világszerte napjainkban. Pedig ebben kiváló hagyományaink révén élen járhatnánk elég, ha a Kodály-módszert említjük, amelyet ma is tőlünk tanul a világ. A mai fiatalság körében egyértelműen észlelhetők a lelki elsivárosodás jelei. Ezt előmozdítja az internet, a számítógépek virtuális valósága, a szelektálatlan információáradat, de a hit és vallási erkölcs száműzése is. Iskoláinkba vissza kell hozni az erkölcsi, etikai, vallási nevelést, és a gyerekeknek színjátszással, költészettel, zeneművek, képzőművészeti alkotások nyújtotta élményekkel, a befogadás folyamatának elsajátításával többet kellene foglalkozniuk. Szélesre kell tárni a befogadás folyosóját agyunk és a külvilág között, hiszen ugyanezen a folyosón közlekedik az alkotóképesség is, csak ellenkező irányban. Ezáltal nemcsak kreativitásunk nő, hanem emberségesebb emberekké válhatunk a pénz, az önzés és

20 14 KOPP MÁRIA,FREUND TAMÁS,SKRABSKI ÁRPÁD az érdekkapcsolatok világában. Több vizsgálat bizonyította, hogy az utóbbi két évszázadban a rendkívül eredeti, kreatív gondolkozók között az átlagot lényegesen meghaladó számban vannak olyanok, akik gyermekkorukban tanyán, kis faluban, a természet közelségében nőttek fel. A gyermekkori természeti környezet rendkívüli lehetőségeket nyújt az önállóság, a sokoldalúság, az érzelemgazdagság, a testi edzettség és a természettel, a világegyetemmel való azonosulás kialakulására. A mai gyermeknevelés egyik legsúlyosabb hiányossága, hogy a gyerekekben nem hagyják kifejlődni az önálló játék, felfedezés képességét, pedig erre a kreativitás kialakulásához alapvetően szükség volna. A mai iskolarendszer elsősorban engedelmes csavarokat, robotokat próbál előállítani a társadalom számára, és nem ad teret a kreativitás, a művészi képességek kibontakozásának. Az angol iskolarendszer igen nagy figyelmet fordít az együttműködési készség fejlesztésére, ebben a színjátszásnak, drámapedagógiának, önképzőköröknek és a csoportos sportnak van alapvető szerepe. Itt megtanulják, hogy a verseny a jobb teljesítmény érdekében a csoporton belül is természetes, de a rivalizálás mindenkinek árt, elsősorban a csoport légkörének. A sport, a testmozgás, a művészeti nevelés azért is alapvető, mert ezeken a területeken sikerélményhez juthatnak azok a gyerekek is, akik a ma egyedüli értékmérőnek számító tanulmányi teljesítményben nem jeleskednek. A sikerélmény, önértékelés a személyiség érettségéhez alapvető azonosságtudat kialakulásának feltétele. Legáltalánosabb elv, hogy a tanult tehetetlenség (learned helplessness) helyett a tanult leleményesség, sikeresség, tanult erőforrás-gazdagság (learned resourcefulness) élményét kell elsajátítani már gyermekkorban, aminek alapfeltétele a bizalom és az együttműködés élménye és képessége. A sokoldalú együttműködő csoportok rendkívüli teljesítményekre képesek, mint ahogyan pl. a Linux számítógépi operációs rendszeren a világban szétszórtan dolgozó csoportok sikere mutatja. Ugyanígy világraszóló hatású a taizéi ökumenikus mozgalom, de hogy hazai példát mondjunk: a máltaiak tevékenysége is. Az új svéd népegészségügyi program az együttműködés, a bizalom, a kölcsönösség, az önkéntes szerveződés, azaz az ún. társadalmi tőke erősítését tűzte ki alapvető célként, hiszen a modern társadalomban ez mind az életminőség, mind az egészség javításának alapvető feltétele Közös erkölcsi elvek, társadalmi-kulturális azonosságtudat A évi közgazdasági Nobel-díj egyik nyertese, George Akerlof elmélete olyan szociológiai, szociálpszichiátriai és magatartás-tudományi kategóriákat emelt át a közgazdaságtanba, mint az identitás, a norma és az értékek. Az általa felvázolt modell szerint meghatározó gazdasági-társadalmi tényező az, hogy az emberek miképp élik át saját helyüket, szerepüket a társadalomban, mennyire vannak tisztában saját magukkal, milyen közös értékeket fogadnak el, s melyek azok a társadalmi rétegek, amelyekben ezek a folyamatok sérülnek.

A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz

A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz Lőrincz Jenő Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Vázlat Fogalmak, elvek A kardiovaszkuláris kockázatok

Részletesebben

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet A család társas támogatása és a lelki egyensúly Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet Vonatkoznak-e az alábbi állítások a XXI. század családjaira? Biztonságos kötődést és

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

A változások kényszere

A változások kényszere Péterfi Ferenc: A változások kényszere Milyen közösségi kihívások várnak a szakmánkra és a művelődési intézményekre, szervezetekre? peterfi@kkapcsolat.hu A változások természetéről - A változás állandósul;

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK Grezsa Ferenc KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK (témavázlat) Belső használatra! lelki változást, fejlődést igazán csak a szeretet tud kiváltani bennünk. (Buda) Emberi közösség hiánya egzisztenciális

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat A devianciák értelmezése Társadalomtudományok 1 Tud.ág Kezdete Kutatója Tárgya Módszer Demográfia XVII. sz. közepe John Graunt népesedés statisztika Politikatudomány

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD?

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? Az ENSZ legutóbbi előrejelzése szerint a Föld lakossága 2050-re elérheti a 9 milliárd főt. De vajon honnan lesz ennyi embernek tápláléka, ha jelentős mértékben sem a megművelt

Részletesebben

Stressz 1936- Selye János (1907-1982)

Stressz 1936- Selye János (1907-1982) Stressz 1936- Selye János (1907-1982) Stressz A latin strictus (szoros) szóból származik Igénybevételt jelent Stressz fogalma: A szervezet nem specifikus reakciója minden olyan ingerre, amely kibillenti

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Az unalom, a céltalanság, mint a fiatalok legfőbb ellensége: mi a helyzet és hogyan lehet változtatni rajta?

Az unalom, a céltalanság, mint a fiatalok legfőbb ellensége: mi a helyzet és hogyan lehet változtatni rajta? Az unalom, a céltalanság, mint a fiatalok legfőbb ellensége: mi a helyzet és hogyan lehet változtatni rajta? Kopp Mária, Skrabski Árpád, Székely András www.magtud.sote.hu 2005.február 11. Látlelet az ifjúságról

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Ergonómia I.-Termék-ergonómia

Ergonómia I.-Termék-ergonómia A felhasználói kör fogalma, tervezői megközelítések Termék-ergonómia modellje Termékhasználat körülményei környezeti hatások társas, szociális környezet pillanatnyi állapot fizikai kialakítás testméretek,

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András

www.eduvital.net Soha sem késő! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András Az EDUVITAL koncepció és gyakorlat www.eduvital.net Mit tanít az EDUVITAL csapata? Küldetés nyilatkozat A magyar

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Fejleszthető/tervezhető egészség egészség-egyenlőtlenségek kezelési lehetőségei Solymosy József Bonifácz

Fejleszthető/tervezhető egészség egészség-egyenlőtlenségek kezelési lehetőségei Solymosy József Bonifácz Kérdés és válaszok, avagy SZEGÉNYSÉG és EGÉSZSÉG I. szakmai konferencia 2011. január 26. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Fejleszthető/tervezhető egészség egészség-egyenlőtlenségek kezelési

Részletesebben

Emberi erőforrás fejlesztése

Emberi erőforrás fejlesztése Emberi erőforrás fejlesztése Továbbtanulási és vállalkozási hajlam Lépések a kommunikációs és műszaki fejlődéssel -Alfred Marshall szelekció vagy kiválogatás elmélete (munkaerőpiacon, iskolában) szerint

Részletesebben

Összefogás a Depresszió Ellen, Kézikönyv a segít foglalkozásúak számára kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007. Kopp Mária

Összefogás a Depresszió Ellen, Kézikönyv a segít foglalkozásúak számára kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007. Kopp Mária Összefogás a Depresszió Ellen, Kézikönyv a segít foglalkozásúak számára kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007. Kopp Mária A közmondás szerint ép testben ép lélek, de ennek a fordítottja még inkább igaz,

Részletesebben

Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László

Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László Cégvezetési trendek 2015 KKV- AKADÉMIA BKIK IX. Osztály Piac & Profit 2015. április 29. Bemutatkozás Akadémia Üzleti tanácsadás + execusve coaching Karitatív

Részletesebben

A fenntartható fejlődés globális kihívásai

A fenntartható fejlődés globális kihívásai A fenntartható fejlődés globális kihívásai Társadalmi igazságtalanság, növekvő konfliktusok, fokozódó szegénység Erkölcsi hanyatlás A környezet degradációja, az erőforrások szűkössége a növekedés fenntartásához

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN)

ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN) ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN) VIKOTE előadás, 2015. június 6 Pléh Csaba Középeurópai Egyetem Kognitív tudományi Tanszéke vispleh@ceu.edu Áttekintés Klasszikus kognitív

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

A szociális környezet és az oktatás

A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet a társadalmi keretfeltételekből tevődik össze: ide tartoznak a gazdasági és politikai struktúrák, a gondolkodás és viselkedésformák, valamint a

Részletesebben

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010.

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010. Városföld Község Önkormányzata Állampolgári Tanács Települési Esélyegyenlőségi Program készítése Dr. Peredi Katalin, Guth Erika 2010. március 23 Kik vagyunk? Mit csinálunk? Jogszabályi háttér Mi az Állampolgári

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés A konfliktusok forrása a Családi Vállalkozásokban - illetve a nézeteltérések kezelése oly módon, hogy az eredmény mind az üzlet, mind a család javát szolgálja Chris

Részletesebben

Az urbanizáció Nyugaton. 1. BE A VÁROSBA mezőgazdasági forradalom ipari forradalom szállítási forradalom népességrobbanás

Az urbanizáció Nyugaton. 1. BE A VÁROSBA mezőgazdasági forradalom ipari forradalom szállítási forradalom népességrobbanás A város. Az urbanizáció Nyugaton 1. BE A VÁROSBA mezőgazdasági forradalom ipari forradalom szállítási forradalom népességrobbanás Az urbanizáció Nyugaton 2. KI A VÁROSBÓL szállítási forradalom ipari munkahelyek

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

Z GENERÁCIÓ: Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén Szombathely, 2012. május 31.

Z GENERÁCIÓ: Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén Szombathely, 2012. május 31. Z GENERÁCIÓ: Magyar serdülők életmódja és jellemző trendek az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) nemzetközi kutatás 1997-2010 közötti adatai alapján Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság

Részletesebben

Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Szociológia és Szociális Munka Kar. Egészségpszichológia és közegészségtan dr.

Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Szociológia és Szociális Munka Kar. Egészségpszichológia és közegészségtan dr. Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Szociológia és Szociális Munka Kar Egészségpszichológia és közegészségtan dr. Dégi László Csaba A tantárgy leírása Tartalmi leírás Az előadás megismerteti a szociális

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS?

KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS? KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS? AVAGY AZ ISKOLÁK ÉS A CIVILSZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL Sajnos az iskolák még mindig nem támaszkodhatnak a háttérként a szülőkre. Erre kellene az iskola vezetőségének nagyobb

Részletesebben

A 45-64 éves népesség egészségi állapota - a közép-kelet európai egészség paradoxon

A 45-64 éves népesség egészségi állapota - a közép-kelet európai egészség paradoxon A 45-64 éves népesség egészségi állapota - a közép-kelet európai egészség paradoxon Az ezredfordulón Magyarországon a középkorú, 50-64 éves férfiak halálozási arányai abszolút értékben is magasabbak, mint

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Előszó 11. Mi az életpszichológia?

Előszó 11. Mi az életpszichológia? Előszó 11 Mi az életpszichológia? Látszat és valóság 15 Az ember és világa 16 A történelem vége? 18 A liberális demokrácia 19 Az új világrend 20 Az emberi lényeg 23 A gének és a szociális viselkedés 24

Részletesebben

II. Biológiai perspektíva

II. Biológiai perspektíva II. Biológiai perspektíva Személyiség: idegrendszeri és hormonális rendszerek működésének következménye. 2 témakör: A személyiség örökletes meghatározottsága (öröklődés, evolúció, személyiség kapcsolata)

Részletesebben

Társadalmi egyenlőtlenségek a térben

Társadalmi egyenlőtlenségek a térben Prof. Dr. Szirmai Viktória Társadalmi egyenlőtlenségek a térben Kodolányi János Főiskola, Európai Város és Regionális Tanszék, tanszékvezető, egyetemi tanár viktoria.szirmai@chello.hu Regionális tudomány

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

TUDÁSALAP, TECHNOLÓGIA, FENNTARTHATÓSÁG KROÓ NORBERT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

TUDÁSALAP, TECHNOLÓGIA, FENNTARTHATÓSÁG KROÓ NORBERT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TUDÁSALAP, TECHNOLÓGIA, FENNTARTHATÓSÁG KROÓ NORBERT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VISEGRÁD 2012.05.10 TUDÁS ALAPÚ GAZDASÁG TUDÁS ALAPÚ TÁRSADALOM TUDÁS GENERÁLÁS TUDÁS MEGŐRZÉS TUDÁS TERJESZTÉS TUDÁS HASZNOSÍTÁS

Részletesebben

Rehabilitáció a pszichiátriában

Rehabilitáció a pszichiátriában Rehabilitáció a pszichiátriában Szélsőségek a pszichiátriai rehabilitációban Fenntartó gyógyszeres kezelés megfelelő gondozás mellett Dr. Tringer László Professor emeritus A Pszichiátriai Rehabilitációs

Részletesebben

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára FLOW és FOLYAMAT vagy FOLYAMAT és FLOW ( kihívások és lehetőségek a közszolgáltatásban dolgozó vezetők előtt ) Orosz Lajos NKE

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Szakály Zoltán Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék VIII. Táplálkozásmarketing Konferencia Az egészség dimenziói a táplálkozásmarketingben

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

Lelki egészség. Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

Lelki egészség. Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet Lelki egészség Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet érintés, intimitás, biztonság, testi közelség, református dicséret, kapcsolat a közösséggel, család része, lelki örökség, éneklés, gyülekezet,

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a Hódmezővásárhelyi Lakossági Egészségfelmérés HODEF2008 Dr. Vitrai József EgészségMonitor Nonprofit Közhasznú Kft. Kutatási cél, kutatási kérdések Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

A szánhúzó kutyák közül is csak az első élvezi a szép kilátást 2

A szánhúzó kutyák közül is csak az első élvezi a szép kilátást 2 dr. Gaál Zoltán 1 : A szánhúzó kutyák közül is csak az első élvezi a szép kilátást 2 Napjaink versenytempóját jól jellemzi a címül választott, fiatalok által megfogalmazott bölcsesség. Igen, mert azért

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

A TUDÁSFARM SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET TÁMOGATÁS- ÉS ADOMÁNYKÉRŐ LEVELE

A TUDÁSFARM SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET TÁMOGATÁS- ÉS ADOMÁNYKÉRŐ LEVELE A TUDÁSFARM SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET TÁMOGATÁS- ÉS ADOMÁNYKÉRŐ LEVELE Igentisztelt Hölgyem/Uram! Kedves Látogató! Ön a TudásFarm Szociális Szövetkezet támogatás- és adománykérő levelét olvassa. Ez az első

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Mentálhigiénés fejlesztés I. Folyamatelemzés II. Lelkület szükségletek III. Céok IV. Stratégia V. Eszközök., módszerek

Mentálhigiénés fejlesztés I. Folyamatelemzés II. Lelkület szükségletek III. Céok IV. Stratégia V. Eszközök., módszerek Grezsa Ferenc (Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet) Lelki segít szolgálatok fejlesztésének lehetségei Erdélyben - eladás vázlat - A lelki segítés útjai konferencia, Illyefalva, 2005.

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.04.03.

Gyakorló ápoló képzés 2012.04.03. NEVELÉSTUDOMÁNY - PEDAGÓGIA A neveléstudomány: az ember céltudatos alakításának tevékenységét tanulmányozó tudomány, mely feltárja az alakító és fejlesztő tevékenység alapvető összefüggéseit. pedagógia:

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek.

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Dr. Salavecz Gyöngyvér Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet egyetemi adjunktus, pszichológus, közgazdász Leggyakoribb

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

A területfejlesztés új szemléletű irányai a fenntartható fejlődés érdekében. Kaleta Jánosné

A területfejlesztés új szemléletű irányai a fenntartható fejlődés érdekében. Kaleta Jánosné A területfejlesztés új szemléletű irányai a fenntartható fejlődés érdekében Kaleta Jánosné Címválasztás oka Aktualitása Internet A területfejlesztés nélkül elképzelhetetlen a jövő fejlesztés, eddigi gyakorlat

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

Emberi erőforrás fejlesztése

Emberi erőforrás fejlesztése Emberi erőforrás fejlesztése Vállalkozási hajlam Műszaki fejlődés elfogadása Az iparosodás és automatizáció, vagy a kibernetizáció és az urbanizáció legfőképp az emberi erőforrás viselkedésére hatott.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben. Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben. Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzetközi előzmények (WHO, EU) Európai Elhízás-ellenes Charta WHO Európai

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS Az oktatás nem egy tartály megtöltése, hanem a tűz meggyújtása. -William Butler Yeats- TANÁRI KOMPETENCIÁK Tanárnak lenni nem csupán hivatás - elhivatottság. társadalmi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben