TANULMÁNYOK A SZENT ISTVÁN-TERVHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYOK A SZENT ISTVÁN-TERVHEZ"

Átírás

1 TANULMÁNYOK A SZENT ISTVÁN-TERVHEZ

2 Kiadta a Professzorok Batthyány Köre. A kiadásért felel: NÁRAY- SZABÓ GÁBOR.AL A TEX-szövegszerkesztést végezte: LOVAS REZSŐ. Információ: Kapcsolat: A borítót tervezte: KOZÁK TAMÁS. Nyomás és kötés: Grafél Nyomdaipari és Reklámpropaganda Kft. Felelős vezető: KUNKLI IMRE. ISBN

3 TANULMÁNYOK A SZENT ISTVÁN-TERVHEZ Professzorok Batthyány Köre

4 Írta: Alvincz József, Ángyán József, Czvikovszky Tibor, Freund Tamás, Hoffmann Rózsa, Kiss Ádám, Kollár István, Kopp Mária, Kovács Péter, Kurutzné Kovács Márta, Lovas Rezső, Márton János, Nagy Bálint, Náray-Szabó Gábor, Pálinkás József, Réffy József, Skrabski Árpád, Sohár Pál, Szabó Gábor, Szakolczai György, Szentirmai Attila, Szentkláray Ferenc, Szeremley Béla, Szollár Lajos, Tanka Endre, Vajna Zoltán, Veress László Szerkesztette: Ács Margit c Professzorok Batthyány Köre, 2006

5 Tartalom Előszó MAI ADOTTSÁGOK ÉS A MÚLT ÖRÖKSÉGE 3 Kopp Mária, Freund Tamás és Skrabski Árpád: Ember az emberek között 5 Náray-Szabó Gábor: A fogyasztás zsákutcája Lovas Rezső: Ésszerűség és kényszerűség 1848 nyomán Lovas Rezső: 1956 forradalmának emléke MINDEN VÁLTOZÁS KULCSA: AZ OKTATÁS 45 Hoffmann Rózsa: Köznevelésünkről másképpen Kiss Ádám, Kollár István, Kurutzné Kovács Márta és Réffy József: A magyar felsőoktatás fejlesztésének irányai Szabó Gábor: Észrevételek a magyar felsőoktatás reformjáról Pálinkás József: Felsőoktatás és tudomány Szentirmai Attila: A hátrányos helyzetű rétegek oktatása Czvikovszky Tibor és Sohár Pál: Tennivalók a magyar ösztöndíjpolitikában GAZDASÁG A NEMZETÉRT 115 Szakolczai György: A mai közgazdaság-tudomány belső ellentétei és korunk alapvető kérdéseinek eltérő megítélése Szakolczai György: A washingtoni konszenzus, és ami utána következik 141 Veress László, Ángyán József, Tanka Endre, Nagy Bálint, Szeremley Béla és Márton János: A magyar mezőgazdasági politika és vidékfejlesztés jövőképe Alvincz József: A magyar termőföld védelme Tanka Endre: Javaslat a családi gazdálkodást megalapozó és a birtokszerkezetet korszerűsítő törvény megalkotásáról v

6 vi TARTALOM Szakolczai György: A magyar gazdaság központi problémája: a folyó fizetési mérleg felhalmozódó hiánya és a hiány csökkentése Szentkláray Ferenc: A közlekedés jövőképe A NEMZETI LÉT ESÉLYEI 237 Szollár Lajos: Egészség-irányeszmék Magyarországon a XXI. század elején Szakolczai György: A rendszerváltás és a politikai váltógazdaság demográfiai hatásai Boros János: A nemzet fogalmának megújítása felé. Az európai posztnacionális konstellácó Kovács Péter és Vajna Zoltán: Magyar kisebbségek a Kárpát-medencében 303 A kötet szerzői 323

7 Előszó 2002 őszén Orbán Viktor biztatására a Professzorok Batthyány Köre Szent Istvánterv fedőnéven átfogó nemzetstratégiai alapozó munka írásába kezdett. Megszületett egy logikai vázlat, az önjelölt szerkesztők pedig felosztották a vállalkozó szerzők tagok és felkért résztvevők között a fejezeteket, megszabva a terjedelmet. A teljes terjedelmet oldalasra terveztük, a megvalósult kötetéhez hasonló lap- és betűméretekkel. A lassan megszülető résztanulmányok átlagosan négy-ötször olyan hosszúak lettek, mint a kért szövegek, és ez rögtön mutatta, hogy a tervezett terjedelmet túl fogjuk lépni. A kész szöveget igen feszesre szabtuk, mégis kétszer olyan hosszúra kezdett formálódni, mint eredetileg akartuk. Hamarosan az is világos lett azonban, hogy a Szent István-terv egységes szövegéből számtalan igen értékes és fontos gondolatot ki kell hagyni, mert nem maradt hely a számukra. Ezért született meg eme tanulmánykötet terve. E könyv azokat az eredeti tanulmányokat tartalmazza, csorbítatlanul vagy tartalmi veszteség nélküli rövidítéssel, amelyek magának a Szent István-terv szövegének a kiindulópontjául szolgáltak. Ajánljuk a Szent István-terv minden olvasójának, aki kedvet érez arra, hogy a tudósok és szakértők többnyire népszerű, de mégiscsak részletesebb és mélyebb gondolatmenetét is végigjárja. A kötet arról árulkodik, hogy bizonyos témák közelebb állnak a Batthyány Kör tagjaihoz, mint mások. Az oktatásügy főként a felsőoktatás különösen szívügyünk. A figyelmes olvasó felfedezheti, hogy egyes tanulmányok feleselnek egymással vagy a Szent István-tervben kanonizált szöveggel. Vannak olyan cikkek is, amelyek nem széles tárgykört fognak át, hanem egy-egy részletet mélyítenek el. Ezek is elég olvasmányosak ahhoz, hogy e kötetben közreadjuk őket. A Szent István-terv fegyelmezettebb, az egysége által is átgondoltságot sugalló szövege mellé, ím, átnyújtjuk az olvasónak a természetes zamatokat jobban őrző nyersebb szöveget is. Talán tartozunk az utókornak is azzal, hogy a Szent István-terv nyersanyagát mint útkeresésünk egy állomását közreadjuk. Fogadják ezt a kötetet mint az igaznak hitt vélekedések kimondásának kényszerétől hajtott, de a tévedés jogát magának fenntartó szerzőcsoport munkájának gyümölcsét. 1 Lovas Rezső, a Szent István-terv szerkeszője

8

9 MAI ADOTTSÁGOK ÉS A MÚLT ÖRÖKSÉGE

10

11 Ember az emberek között Kopp Mária, Freund Tamás és Skrabski Árpád 1. Helyzetkép Az emberiség életfeltételei az utolsó ötven száz évben alapvetően megváltoztak. Ezek a változások az ember biológiai alkalmazkodóképességének korlátait messze túllépték, és ezáltal olyan krízishelyzetet teremtettek a társadalom további fejlődésében, amelynek komolyságát egyelőre csak kevés szakember ismeri fel, a megkongatott vészharangok pedig visszhang nélkül maradnak hazánkban, de a fejlett nyugati országok többségében is. Pedig a történelem számos példát hozott arra, hogy egy-egy történelmi válaszúton a járható út irányának felismerése vagy fel nem ismerése hogyan vezetett egyes népek fennmaradásához, más népek eltűnéséhez. Ilyen eset volt a magyar történelemben a rendi társadalom kialakítása, a kereszténység felvétele Szent István idejében. A civilizáció fejlődésének jelen szakasza, az információrobbanás globalizálódó világunkban hasonló kritikus helyzetet teremt, hiszen az egyes agyakat és azok hálózatait, ami tulajdonképpen a társadalom, jelen formájában rendkívüli és teljesen újszerű megoldások keresése elé állítja. Állíthatjuk, hogy ma minden nemzet sikerességének és életben maradásának alapvető kérdése, hogy képes-e újszerű, eredményes, kreatív stratégiát kidolgozni ennek a problémának a kezelésére. Ugyanakkor látnunk kell, hogy az emberiségnek ez az új korszaka hihetetlen lehetőségeket hordoz magában, amelyek megragadását csak bizalmon alapuló önkéntes közösségek teszik lehetővé. Mint Teilhard de Chardin írta: Napjainkban az egyre fokozódóbb, egész földre terjedő és csakugyan teremtő elrendeződés hatására a sok-sok egyedi gondolatközpont ami mi vagyunk, külön-külön mindegyikünk kezd ellenállhatatlanul eggyé szerveződni és végképp egyetlen és valódi gondolkodó rendszert alkotni. Magyarországon ebből a szempontból annyiban előnyösebb a helyzetünk, hogy a modernizáció folyamatában késésben vagyunk, így tanulhatunk a nyugati zsákutcák példájából. A magyar társadalomra jellemző a rendkívüli kezdeményezőkészség, amit többek között jól jelez, hogy a rendszerváltozás után nálunk több mint tízszer több önkéntes szervezet, egyesület, alapítvány jött 5

12 6 KOPP MÁRIA,FREUND TAMÁS,SKRABSKI ÁRPÁD létre, mint a környező országokban. Ugyanakkor a tartós, megbízható, bizalmon alapuló, valódi együttműködés helyett a rivalizálás, bizalmatlanság a magyar lelkiállapot legsúlyosabb kórjelzője. Ez a lelkiállapot összefügg a magyar társadalom fokozott teljesítménymotivációjával, és azzal, hogy a teljesítményt igen sokan csak az egyéni anyagi előrejutással mérik. A teljesítménymotiváció és a bizalom hiánya, az ellenségesség miatt igen sokan érzik úgy, hogy kudarcot vallottak és 1995 között rendkívüli mértékben csökkent a magyar társadalomban az ún. társas támogatás mértéke, tehát az, hogy mennyire érzik úgy, hogy nehéz élethelyzetben számíthatnak mások segítségére. Ez a negatív tendencia azonban megfordult: a Hungarostudy 2002 eredményei szerint 1995 óta jelentősen csökkent az ellenségesség, nőtt a bizalom és a társas támogatottság országos átlagban, bár ebben a tekintetben igen nagy rétegkülönbségek vannak. Az 1970-es évektől a magyar társadalom átalakulása nem a korábbi szerves fejlődés folytatása, hanem igen nehezen áttekinthető, rendkívül gyors, tehát a megbirkózási készségeket különösen igénybe vevő folyamat alanyai vagyunk. Ennek van pozitívuma is, hiszen a kezdeményezőkészségnek sokkal tágabb teret enged, mint egy stabilabb társadalom, így különösen a fiatal generációban a megbirkózás és együttműködés számos újszerű formájának lehetünk tanúi. A lemaradó rétegekben, azok között, akik külső vagy belső okokból nem képesek lépést tartani a változásokkal, akik helyzetüket kilátástalannak tartják, rendkívüli az életminőség- és egészségromlás. Az utolsó három évtizedben a középkorú magyar népességet tragikus egészségromlási és halálozási arányok jellemzik, míg korábban a mutatóink nem voltak rosszabbak több nyugat-európai országnál. A éves férfiak halálozási arányai még 2003-ban is magasabbak voltak, mint az 1930-as években. Ezer azonos korú és nemű lakosra 1999-ben a magyar férfiak halálozási átlaga 16,1, míg az európai átlag 9 volt; a magyar női halálozási átlag 8,9, az európai átlag pedig 5,3 volt. Hatvannégy éves kor alatt a magyar férfiak halálozási átlaga 7,3, míg az európai átlag 3 volt; a magyar női halálozási átlag 2,9, az európai átlag pedig 1,5 volt. A középkorú népesség halálozási arányai nagy mértékben különböznek a megyék között, 2001-ben ezer éves férfi közül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 21, Győr-Moson-Sopronban 16, Budapesten 15 férfi halt meg. Bár a gazdasági eltérések és a munkanélküliség szerepe jelentős a halálozási különbségek kialakulásában, rögtön ezek után az ún. társadalmi tőke, a bizalom, a kölcsönösség más-más szintjének is befolyása van rá. E különbségeket pl. a civil szervezetekben való részvételi arányok jól mutatják. Megállapítható tehát, hogy ma a magyar népesség életminősége lényegesen rosszabb, mint azt az ország gazdasági fejlettsége alapján várhatnánk, azonban igen jelentős regionális, nemi és rétegkülönbségek vannak az országon belül. 2. A jövőkép meghatározása A társadalom alakításában a jövőről alkotott határozott elképzeléseknek igen nagy a jelentőségük. Idézhetjük Montesquieu-t: Céltalan hajósnak mindig

13 EMBER AZ EMBEREK KÖZÖTT 7 rosszul fúj a szél. Ugyanakkor a jövőkép tervezésénél ma világszerte alig veszik figyelembe azokat az alapvető törvényszerűségeket, amelyeket az agykutatás, a pszichológia, szociológia, etika, antropológia mond az emberről, az emberi alkalmazkodó- és főleg megbirkózási képesség korlátairól és lehetőségeiről. Ezeket a törvényszerűségeket ismernünk és alkalmaznunk kell ahhoz, hogy az ezredfordulón ne csupán áldozatai, de alakítói lehessünk egy olyan fejlődésnek, amely a magyar társadalom dinamizmusára és erőforrásaira támaszkodva vezet ki a mai krízisből. Mi lehet az alapvető rendező elv, iránytű hazánk polgárai számára személyiségfejlődésük, társadalmi integrációjuk szempontjából? Milyen jövőképet tudunk megrajzolni számukra egy olyan magyar társadalomban, amely megtalálja és megerősíti helyét a régióban, Európában, a globalizálódó világban? Olyan jövőképre van szükségünk, amely figyelembe véve a világtendenciákat, az evolúciós törvényszerűségeket és a magyar sajátosságokat a társadalom és a benne élők hosszú távú érdekeit szolgálja. A modern polgári felfogás szerint a fejlődés a kooperáció magasabb, új formája, amely képessé tesz arra, hogy megbirkózzunk az információrobbanással, és tudatosabban tudjunk élni. Az atomok világától hosszú volt az evolúciós út a jelenlegi emberi társadalom szervezettségéig. Immár tudatosan kell az egész emberiség egysége, együttműködése felé haladunk, különben a modern társadalom menthetetlenül elpusztítja önmagát. Valódi, bizalmon alapuló együttműködésre azonban csak fejlett személyiségű emberek társadalma képes. Az érett személyiség alakításában meghatározó szerepe van a családnak, iskolának, egyházaknak, de a munkahelynek és az önkéntes szerveződéseknek is, ezért ezeket okvetlenül támogatni kell. Különösen fontos a veszélyeztetett gyermekekkel való külön foglalkozás, ami a pedagógusok, szociálpedagógusok feladata. Erre a tanítóképző főiskoláknak kell felkészíteniük őket. Durkheim homo duplex -modellje szerint az embernek önző, ösztöneitől vezérelt oldala mellett van egy értékbefogadó és -megvalósító oldala is. Ez teszi lehetővé a társadalom kialakulását, a kollektív tudatot, az értékkonszenzust. Az emberiség valódi fejlődését olyan emberek segítik elő, akiket társadalmi attitűd, tehát az egész társadalomért, az emberiség egységéért való elhivatottság jellemez. Az élhető világ feltételeit a hosszú távon tervező, együttműködő, vállalkozó szellemű, harmonikus, érett személyiségű emberek teremthetik meg. A személyiségfejlődésnek ez a foka egyáltalán nem az értelmiségi társadalom privilégiuma. Több ilyen érett, harmonikus személyiségű öregembert találunk falun, kisvárosokban, tanyákon, mint a társadalom jövőjéért felelős vezető rétegekben. Az érett személyiségre jellemző, hogy választ keres arra a kérdésre, hogy mi az élet értelme, ami Einstein szerint a vallásosság lényege. Wittgenstein szerint Istenben hinni azt jelenti: látni, hogy az életnek értelme van. Ez a hit nem feltétlenül vallási meggyőződés formáját ölti, hanem hívat -ást, el- hivatott -ságot jelent, ahogy a magyar nyelv igen kifejezően nevezi. Jövőképünket is meghatározza, ha hiszünk a jövő hívásában. Ennek tagadásaként vált kimondva vagy kimon-

14 8 KOPP MÁRIA,FREUND TAMÁS,SKRABSKI ÁRPÁD datlanul az Isten meghalt nietzschei jóslata a XX. század két totális diktatúrájának és a fogyasztói világnak vezető ideológiájává. Történelme során az emberiség többször lépett át néhány jól meghatározott küszöböt a világ szerkezetéről alkotott felfogásában. Ma ilyen küszöböt kell átlépnünk az emberről alkotott felfogásunkban. Az emberi társadalom az emberek által folyamatosan alakított szerveződés. Az emberiség életben maradása függ ma már attól, hogy képes lesz-e élni lehetőségeivel. Thomas Merton fejezte ki talán legtalálóbban ezt a konfliktust: Az, hogy gondolkozó állatok vagyunk, nem azt jelenti, hogy úgy gondolkozunk, mint az ember, és úgy élünk, mint az állat. Emberként kell gondolkoznunk és élnünk is. 3. A fejlődés zsákutcái Az emberi kiteljesedés célja nem lehet pusztán a technikai, gazdasági fejlődés, amely az utóbbi évszázadok, különösen a XX. század meghatározó eszméje volt. A verseny, a valóban soha nem látott eredmények következtében olyan társadalmak jöttek létre, amelyek csak nagyon korlátozottan felelnek meg a személyiség, a környezetét alakító, önálló alkotó ember létfeltételeinek, sőt a fogyasztói embertípus szinte nagyipari előállításának kedveznek. Agyunk biológiailag adott feldolgozókapacitása ma már nem képes lépést tartani a feldolgozandó információ rohamos növekedésével. Százezer évvel ezelőtt az ősember fős törzsi közösségekben halászott, vadászott, tudta, kivel hányadán áll, megosztotta-e vele a szomszéd a sikeres vadászat zsákmányát. Ebben az információban szegény környezetben a szociális viszonyok átláthatók voltak az emberi agy számára. Az agy ilyen mennyiségű információ feldolgozására képződött meg evolúciója során. Azóta az agy mérete, komplexitása, feldolgozóképessége biológiailag csekély mértékben fejlődött, ami megfelelt a feldolgozandó információ növekedésének egészen évvel ezelőttig. Csupán az evolúció törvényszerűségei folytán mi történik az emberrel, ha bekerül egy jóval nagyobb közösségbe? Erre vonatkozó biológiai példa a Dél- Amerika őserdeiben élő vérszívó denevérek életmódja. Ezek a denevérek egyedből álló kis közösségekben élnek. Éjszaka indulnak vadászatra, de mindig csak néhány olyan denevér akad, aki talál megfelelő méretű emlős állatot, amelynek véréből jól tud lakni. Nappalaikat azzal töltik, hogy vakarásszák egymást, elsősorban a hasi tájékot. Így tájékozódnak arról, hogy vajon melyik denevér az, amelyik előző este jóllakott. És amelyik jóllakott, attól az éhen maradtak kérni fognak táplálékot. A jóllakott denevér képes felöklendezni a vért, és szájból szájba táplálni társait. Ha egy denevér bármikor kér is a többiektől, rendszerint kap. Mi történik, ha egy denevér mégis úgy gondolja, hogy ő akkor jár jól, ha ő sosem ad, amikor kérnek tőle? Így természetesen több tápanyaghoz és energiához jutna, ami jobb szaporodóképességet tenne lehetővé, azaz ezeket az önző géneket

15 EMBER AZ EMBEREK KÖZÖTT 9 hordozó egyedek szaporodnának jobban a populációban. Hogy ez mégsem így történik, annak az az oka, hogy a denevérek agya pontosan képes memorizálni egy egyedből álló közösségben, ki az, aki önző volt, és ki az, aki nem. És akitől soha nem kaptak, annak ők sem adnak. Ez ahhoz vezet, hogy az önző géneket hordozó denevérek egyszerűen kipusztulnak, kiszorul a populáció génállományából az a génegyüttes, amelyiknek a működése önző viselkedésre hajlamosít. Mi történne azonban, ha valamilyen módon rákényszerítenénk ezeket a denevéreket arra, hogy több tízezer vagy százezer fős közösségekben éljenek? Akkor az a denevér járna a legjobban, amelyik senkinek nem ad, de ha kér, ő mindenkitől kap, hiszen ilyen nagy közösségben képtelenek a denevérek memorizálni, hogy kivel hányadán állnak, és az önző egyedek rejtve maradnak. Ebben az esetben az evolúció, a szelekció az önző génállománynak kedvezne. Tehát egy olyan nagy (genetikailag zárt) közösségben, amelyben az agy kapacitása már nem elég arra, hogy pontosan monitorozza a közösség egyes résztvevőivel való szociális kapcsolatot, az evolúció az önző géneket (viselkedésmintázatokat) részesíti előnyben, míg kis közösségekben, ahol az agy képes erre a monitorozásra, az együttműködő géneket (viselkedést) támogatja. Ez a törvényszerűség úgy tűnik emberi társadalmakban is működik, de nem a genetikai, hanem a kulturális evolúció szintjén, és olyan embertípus kifejlődéséhez vezethet, amely kis közösségben mint például munkahely, falu együttműködő, de nagyobb közösségben mint egy nagyváros vagy nemzet már önző, és kihasználja mások altruizmusát. A fogyasztói társadalom, belső törvényszerűségei miatt, a fenti gondolatkísérlet értelmében a nagy tömegbe helyezett vérszívó denevérek módjára viselkedő embertípust termeli ki. Az arctalan, elidegenedett, magányos tömegben élő, saját eredeti közösségéből kiszakított, természetes közösségbe nem tartozó ember igen könnyen válik ezeknek az ősi evolúciós törvényszerűségeknek a rabjává. A fogyasztói társadalom termeli az értékektől, emberi kapcsolatoktól elszakított, az emberi személyiség spirituális dimenzióját elfojtó, mindenkiben riválist látó egyedeket, hiszen ők az ideális fogyasztók. Ennek kialakításában a modern gyermeknevelés feltételei, a megzavart anya gyermek kapcsolat, a csonka család, a nagycsalád hiánya, az elidegenedett, csak racionális teljesítményt követelő iskolarendszer, a munkahely és család szétválása, a rendkívüli munkahelyi túlterhelés vagy ellentéteként a fenyegető munkanélküliség, kommunikáció helyett a silány tömegkommunikáció máris rendkívüli károkat okoztak Magyarországon is. II. János Pál pápa folyamatosan figyelmeztetett ennek a folyamatnak a veszélyeire. Modern paradoxon, hogy az érett személyiség nem ideális fogyasztó; az ideális fogyasztó a kapcsolataitól, céljaitól megfosztott, magányosan szorongó ember. A fogyasztói társadalom ideálja az infantilis személyiség, akinek jellemzői: bizalmatlanság, sőt ellenségesség, unalom, öncélú izgalomkeresés, erőszak, agresszivitás mint szorongásoldás. Az az ember, akinek nincsenek hosszú távú céljai, aki nem bízik senkiben, és a kapcsolatokat is fogyasztási cikknek tekinti, a legkönnyebben manipulálható, befolyásolható. A fogyasztói társadalmat fenntartó

16 10 KOPP MÁRIA,FREUND TAMÁS,SKRABSKI ÁRPÁD gazdasági erőket nem szabad gonosz erőknek tekinteni, hiszen mindannyian élünk a kényelem adta lehetőségekkel, mi hoztuk létre. De alapvető érdeke a társadalomnak, hogy felismerje: óriási gazdasági erők állnak a kiszolgáltatott, magányosan szorongó tömeg, a legjobb fogyasztó előállításának szolgálatában, ezt erősíti a reklámok legnagyobb része, a szórakoztatóipar: filmek, videók. Az elmagányosodott ember valós szociális igényeit elégítik ki mesterségesen a szappanoperák és a valóságshow -k özönével, meggátolva ezzel a kitörés vágyát. Ennek a folyamatnak a következményeként ma már a tibeti falvak fiatalsága is diszkóba jár, farmernadrágot hord, kólát iszik, és hamburgert eszik, ugyanazt a zenét hallgatja, hasonló témákról beszélget, mint a világ más civilizált országaiban. Sőt, nemsokára ugyanazt a züllesztő és népbutító valóságshow -t fogják nézni, mint itt Budapesten, Amszterdamban vagy New Yorkban. A globalizáció révén lassan eltűnnek az egyes kultúrák közötti különbségek, pedig a kulturális evolúció fő hajtóereje az egymástól különböző kultúrák közötti verseny, ezek egymást gazdagító, de önazonosságukat megőrző sokszínűsége. Napjainkban az utazás jelentős egyszerűsödésével, a rádió, televízió, telefon, internet, mobiltelefon megjelenésével járó információrobbanással agyunk már nem képes lépést tartani. Az információs környezetben lezajlott radikális méretű változás az evolúció törvényeinek megfelelően elindította, majd felgyorsította agyunkban az adaptációs útvonalak keresését. Ezek közül igen sok az egész társadalom számára súlyos veszélyhelyzetet teremtő zsákutca. A kiútkeresés egyik példája, hogy az egyén megpróbálja limitálni az információözönt, kiköltözik a nagyvárosokból, nem használ mobiltelefont, internetet, a televíziót kihajítja. Ez egyfajta kerülése a konfliktushelyzetnek, menekülés a megváltozott környezetből. Az információk hatékony szűrése jó, azonban a romantikus menekülési kísérletek nem adnak követhető és követendő példát. Ma már nem lehet és nem is kellene megsemmisíteni, amit létrehoztunk. Le kellene azonban lassítani a további fogyasztói kényszerpályákat, mint a Római Klub is javasolja, a fenntartható fejlődés érdekében. Tudatos ellenállást kellene tanúsítanunk a több és felesleges fogyasztást sugalló manipulációkkal szemben, és ennek a nevelésben nagy súlyt kellene kapnia. Egy másik mód az előbbinél sokkal rosszabb, de sajnos egyre gyakoribb : az alkoholizmus, a drogok világába való menekülés. A harmadik variáció, ami nem sokkal lelkesítőbb az előbbinél: sokan megpróbálkoznak az információ feldolgozásával, de nem sikerül nekik, s ez magyarázza a szorongás, a pánikbetegség, a depresszió gyakoriságának rohamos emelkedését. Aki irreálisan sokat vár önmagától, és ennek nem tud megfelelni, folyamatosan negatívan minősíti önmagát. Mind az irreális megfelelési kényszer, mind a belső üresség, unalom lelki megbetegedésekhez vezethet. Az utóbbi évtizedekben a lelki megbetegedések és zavarok rendkívül gyakorivá váltak világszerte. A civilizált világban, elsősorban a viszonylag fiatalabb népességben ma már az egészségügy központi problémái közé tartoznak, részben közvetlen munkaképességet, életminőséget korlátozó következményeik mi-

17 EMBER AZ EMBEREK KÖZÖTT 11 att, részben pedig másodlagos, más nagy népegészségügyi jelentőségű megbetegedésekben játszott kockázati szerepük révén. Ma a világon 450 millióra becsülik a lelki betegek számát, négy ember közül egy szenved élete során valamilyen lelki betegségben. A munkaképesség-csökkenés leggyakoribb oka a depresszió, ez a megbetegedés ma negyedik a tíz legnagyobb társadalmi terhet jelentő betegség közül, de az előrejelzések szerint 20 éven belül a második helyre fog kerülni. Az egész világon közel 70 millió ember és környezete szenved alkoholfüggőségben, millió ember kísérel meg öngyilkosságot évente, közülük egymillióan serdülők és fiatalok is halnak meg öngyilkosság miatt. A WHO-előrejelzések szerint a 2000 utáni évtizedben az egészségügy legsúlyosabb problémái a lelki betegségek, ezen belül is a depresszió és következményei lesznek. Ezen a téren a magyar népesség körében végzett vizsgálataink szerint különösen a leszakadó, alacsony végzettségű rétegekben Magyarországon különösen súlyos a helyzet. A Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés szerint a 18 évesnél idősebb népesség 27%-a panaszkodik depressziós tünetekről, klinikai depressziót találtunk 13%-ban, súlyos depressziót 7%-ban. A csak nyolc általánost végzett rétegben ugyanezek az arányok: 38%, 21% és 13%. A reményevesztett ember pszichológiailag nem szabad, nem tudja felismerni lehetőségeit, és nem tud élni velük. Pszichológiai értelemben a szabadság azt jelenti, hogy rendelkezünk a helyzetünk értékeléséhez, megoldásához szükséges lényeges információkkal, és képesek vagyunk cselekvően hozzájárulni saját helyzetünk alakításához. Beszélhetünk-e egyáltalán szabadságról és demokráciáról, ha az ember nem képes megbirkózni az információáradattal? Hogyan lehetünk úrrá az információáradaton? Milyen lépések kellenek a magyar társadalom egész -ségének helyreállításához, a felülkerekedés képességének megerősítéséhez? 4. A jövőkép megvalósításának legfontosabb összetevői 4.1. Együttműködés, bizalom, önkéntes közösségek, generációk közötti párbeszéd A hagyományos társadalmakban a közös erkölcsi elvek, magatartásformák megkérdőjelezhetetlenek voltak, a közösséghez tartozás igen erős megtartó erő, de egyben kényszer is volt. A természeti környezetben élők számára a közösségből való kizárás fizikailag is halálos következményekkel járhat, mint ezt már Cannon kimutatta a bennszülöttek között előforduló voodoo-halál elemzése kapcsán. Andorka Rudolf már az 1980-as évek közepétől az úgynevezett anómiás lelkiállapot terjedésével magyarázta a magyar egészségi és demográfiai mutatók rosszabbodását. Az emberi magatartás torzulásai a modern társadalomban szociológiai értelemben a Durkheim által leírt anómiás, gyökértelen lelkiállapot általá-

18 12 KOPP MÁRIA,FREUND TAMÁS,SKRABSKI ÁRPÁD nossá válásából erednek. Mindez a közös erkölcsi elvek elvesztését, a társadalmikulturális azonosságtudat visszafejlődését jelenti. A kettő szorosan összetartozik, hiszen a közös értékek elfogadása, összecsiszolódása minden kultúra egyik legfontosabb jellemzője. Ugyanakkor az ép személyiség legalapvetőbb jellemzője az élet során folyamatosan fejlődő azonosságtudat, amely kijelöli helyünket a világban, önértékelésünk alapjait, céljainkat és beállítódásunkat. Ha ez nem alakul ki, külső célok, az anyagi javak mindenáron való megszerzése válhat az önértékelés alapjává. A mai magyar társadalom lelkiállapotának ez az egyik legsúlyosabb kórtünete. Hogy e problémát le lehessen küzdeni, együttműködő, közös erkölcsi elveket valló, egymásban bízó kis közösségeket kell alakítani. A jól együttműködő tudományos team, munkacsoport, család, kisközösség, kölcsönösségen alapuló önkéntes segítség szervezetei, a mutualité -k tagjai az információfeldolgozás feladatait meg tudják osztani egymás között, közös gondolkozásuk alakul ki. A fejlődés elsősorban ezeknek a közösségeknek a szerveződését, belső épülését kellene hogy jelentse, ezzel erősítve a kulturális sokszínűséget. Az ilyen közösségek már nem feltétlenül helyi összetartozáson alapulnak, hanem az együttgondolkozáson, közös erkölcsi elveken, ahol azonban mindenki éppen saját erős nemzeti és kulturális azonosságtudata révén gazdagítja a csoportot. Egy személy több ilyen közösség tagja is lehet, a világ különböző országaiban élő emberek között is kialakulhat ilyen összetartozás-élmény, ahol a csoport tagjai ismerik egymást, és felhasználják a mai kommunikációs eszközöket a közös világkép megvalósítására. A lényeg az, hogy a közösség tagjai bíznak egymásban, közös sikernek érzik egymás sikereit, és társadalmi értékek, célok megvalósítására együtt törekszenek. A magyar társadalom jövője azon áll, képes lesz-e ilyen közösségekké átstrukturálódni, beilleszkedik-e a világ ilyen irányú átszerveződési folyamataiba. Az értékkonszenzuson alapuló közösségek kiemelten fontos típusát alkotják a vallási közösségek; éppen ezért váltak a diktatúrák legfőbb ellenségeivé. A vallási közösségek olyan belső tartást, ellenálló-képességet adnak, amely a lelki egészség szempontjából alapvető, de bizonyíthatóan általános egészségvédő szerepük is van. A 18 évesnél idősebb magyar népesség 30%-a mondta azt a Hungarostudy 2002 felmérés során, hogy egyházában gyakorolja vallását, 45% a maga módján vagy nem gyakorolja vallását, és csupán 25% válaszolta azt, hogy nem hívő. Ezek az arányok a társadalom óriási tartalékát mutatják, és azt, hogy az egyházaknak sokkal személyesebben kellene megszólítaniuk a támpontot kereső embereket. Az egyházukban vallásukat gyakorlók mind testileg, mind lelkileg és különösen az életmód tekintetében lényegesen egészségesebbek, mint akik nem tartoznak egyházi közösséghez. Igen fontos jellemző, hogy azok, akik számára a vallás fontos mindennapi életvezetésükben, lényegesen toleránsabbak, együttműködőbbek és kevésbé ellenségesek, mint akiknek a vallás nem fontos. Az egyházak világszerte kiemelkedő szerepet vállalnak az önkéntes segítség szervezeteiben, hiszen ez küldetésük lényegéhez tartozik. Inkább számíthatnak gyermekeikre nehéz élethelyzetben azok, akik vallási

19 EMBER AZ EMBEREK KÖZÖTT 13 közösséghez tartoznak. A generációk közötti természetes egymásrautaltság, együttműködés igen fontos a társadalom egészséges fejlődéséhez. A fogyasztói társadalom ezt az egymásrautaltságot is alapjaiban támadja meg, tagadja. Pár száz éve még a fiú úgy gondolkozott a világ dolgairól, mint a nagyapja vagy dédapja. Ma viszont gyakran már apa és gyermek sem érti meg egymást. A biológiai evolúció során, ha túl nagy a genetikai változás egyik generációról a másikra, az szörnyszülöttek kialakulásához vezet. A hasonlóan felgyorsult társadalmikulturális evolúció is produkál szörnyszülött jelenségeket, mint például a terrorizmus vagy a családellenes szekták. Fontos itt hangsúlyozni, hogy semmi sem áll távolabb a valódi spiritualitástól, mint a vallási köntösben megjelenő politikai érdekütközés, gyűlölködés, türelmetlenség Érzelmi, intuitív gondolkozás, kreativitás, nevelés A vezetéstudomány egyik alapelve, hogy a különböző gondolkozási típusok együttműködése biztosítja a csoportok eredményességét és harmonikus együttműködését. Miközben az egyes ember gondolkozásmódját a racionális (igaz hamis), érzelmi (jó rossz), empirikus és intuitív dimenziók együttese alkotja, a különböző típusok, ha képesek valódi együttműködésre, együttesen sokkal eredményesebben tudnak megbirkózni az információáradattal. A mai oktatás, nevelés elhanyagolja az érzelmi és az intuitív, kreatív gondolkozásmód fejlesztését, a művészeti nevelést. Az érzelmek általánosságban az állandóan változó környezet és az egyén viselkedése között közvetítenek, ösztönző és kommunikatív feladatot töltenek be, így a mai, gyorsan változó világban különösen sokat segítenek abban, hogy megküzdjünk nehézségeinkkel. Ezért vált az érzelmi intelligencia ma a kommunikáció, a vezetéselmélet, szervezéselmélet központi fogalmává. Az érzelmi intelligencia azt a képességet jelenti, amellyel megfejtjük mások érzelmeit, és ezt felhasználjuk a legmegfelelőbb magatartásválaszra. Az agykutatás legújabb eredményei egyértelműen igazolják, hogy fejlett belső világ, azaz erőteljes érzelmi, motivációs impulzusok szükségesek a hatékony tanuláshoz, a kreatív gondolkodáshoz. Az érzelemvilág gazdagításának leghatékonyabb módja a művészeti nevelés, ami sajnos egyre kevesebb figyelmet kap világszerte napjainkban. Pedig ebben kiváló hagyományaink révén élen járhatnánk elég, ha a Kodály-módszert említjük, amelyet ma is tőlünk tanul a világ. A mai fiatalság körében egyértelműen észlelhetők a lelki elsivárosodás jelei. Ezt előmozdítja az internet, a számítógépek virtuális valósága, a szelektálatlan információáradat, de a hit és vallási erkölcs száműzése is. Iskoláinkba vissza kell hozni az erkölcsi, etikai, vallási nevelést, és a gyerekeknek színjátszással, költészettel, zeneművek, képzőművészeti alkotások nyújtotta élményekkel, a befogadás folyamatának elsajátításával többet kellene foglalkozniuk. Szélesre kell tárni a befogadás folyosóját agyunk és a külvilág között, hiszen ugyanezen a folyosón közlekedik az alkotóképesség is, csak ellenkező irányban. Ezáltal nemcsak kreativitásunk nő, hanem emberségesebb emberekké válhatunk a pénz, az önzés és

20 14 KOPP MÁRIA,FREUND TAMÁS,SKRABSKI ÁRPÁD az érdekkapcsolatok világában. Több vizsgálat bizonyította, hogy az utóbbi két évszázadban a rendkívül eredeti, kreatív gondolkozók között az átlagot lényegesen meghaladó számban vannak olyanok, akik gyermekkorukban tanyán, kis faluban, a természet közelségében nőttek fel. A gyermekkori természeti környezet rendkívüli lehetőségeket nyújt az önállóság, a sokoldalúság, az érzelemgazdagság, a testi edzettség és a természettel, a világegyetemmel való azonosulás kialakulására. A mai gyermeknevelés egyik legsúlyosabb hiányossága, hogy a gyerekekben nem hagyják kifejlődni az önálló játék, felfedezés képességét, pedig erre a kreativitás kialakulásához alapvetően szükség volna. A mai iskolarendszer elsősorban engedelmes csavarokat, robotokat próbál előállítani a társadalom számára, és nem ad teret a kreativitás, a művészi képességek kibontakozásának. Az angol iskolarendszer igen nagy figyelmet fordít az együttműködési készség fejlesztésére, ebben a színjátszásnak, drámapedagógiának, önképzőköröknek és a csoportos sportnak van alapvető szerepe. Itt megtanulják, hogy a verseny a jobb teljesítmény érdekében a csoporton belül is természetes, de a rivalizálás mindenkinek árt, elsősorban a csoport légkörének. A sport, a testmozgás, a művészeti nevelés azért is alapvető, mert ezeken a területeken sikerélményhez juthatnak azok a gyerekek is, akik a ma egyedüli értékmérőnek számító tanulmányi teljesítményben nem jeleskednek. A sikerélmény, önértékelés a személyiség érettségéhez alapvető azonosságtudat kialakulásának feltétele. Legáltalánosabb elv, hogy a tanult tehetetlenség (learned helplessness) helyett a tanult leleményesség, sikeresség, tanult erőforrás-gazdagság (learned resourcefulness) élményét kell elsajátítani már gyermekkorban, aminek alapfeltétele a bizalom és az együttműködés élménye és képessége. A sokoldalú együttműködő csoportok rendkívüli teljesítményekre képesek, mint ahogyan pl. a Linux számítógépi operációs rendszeren a világban szétszórtan dolgozó csoportok sikere mutatja. Ugyanígy világraszóló hatású a taizéi ökumenikus mozgalom, de hogy hazai példát mondjunk: a máltaiak tevékenysége is. Az új svéd népegészségügyi program az együttműködés, a bizalom, a kölcsönösség, az önkéntes szerveződés, azaz az ún. társadalmi tőke erősítését tűzte ki alapvető célként, hiszen a modern társadalomban ez mind az életminőség, mind az egészség javításának alapvető feltétele Közös erkölcsi elvek, társadalmi-kulturális azonosságtudat A évi közgazdasági Nobel-díj egyik nyertese, George Akerlof elmélete olyan szociológiai, szociálpszichiátriai és magatartás-tudományi kategóriákat emelt át a közgazdaságtanba, mint az identitás, a norma és az értékek. Az általa felvázolt modell szerint meghatározó gazdasági-társadalmi tényező az, hogy az emberek miképp élik át saját helyüket, szerepüket a társadalomban, mennyire vannak tisztában saját magukkal, milyen közös értékeket fogadnak el, s melyek azok a társadalmi rétegek, amelyekben ezek a folyamatok sérülnek.

Kiadta a Professzorok Batthyány Köre és a Magyar Szemle Alapítvány.

Kiadta a Professzorok Batthyány Köre és a Magyar Szemle Alapítvány. SZENT ISTVÁN-TERV Kiadta a Professzorok Batthyány Köre és a Magyar Szemle Alapítvány. A kiadásért felel: NÁRAY-SZABÓ GÁBOR és KODOLÁNYI GYULA. A L A TEX-szövegszerkesztést végezte: LOVAS REZSŐ. Készült

Részletesebben

Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN A boldogság nem állapot, hanem aktivitás. (Arisztotelész) Az életminıség fogalma és jelentısége a modern társadalmak központi célkitőzéseként

Részletesebben

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának?

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Kitűnő írásában (Iskolakultúra, 2004. 5.) Pléh Csaba bemutatta a mai pozitív pszichológiai áramlatoknak a huszadik századi európai pszichológiában

Részletesebben

Magyarország 2025 Lehet másként is?!

Magyarország 2025 Lehet másként is?! Magyarország 2025 Lehet másként is?! Vezetői összefoglaló Nováky Erzsébet, az MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottságának elnöke Budapest 2008. március Bevezető gondolatok és köszönetnyilvánítás A jövőt

Részletesebben

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK 193 HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK Csányi Vilmos, Miklósi Ádám * (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Etológia Tanszék) Vezetői összefoglaló Humánetológiai kutatások

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon

Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon Kopp Mária Skrabski Árpád: Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon Kopp Mária Skrabski Árpád 1. Bevezetés A felnőtt népesség egészségi állapotának

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára Globális világproblémák Dr. Hajnal Klára 1. A problémarendszer megjelenése Történelmi fejlődésünk a XX. század utolsó évtizedeire létrehozta a termelőerők fejlettségének olyan szintjét, amely a munkamegosztás

Részletesebben

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

Család, gyerek, társadalom

Család, gyerek, társadalom A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Család, gyerek, társadalom Bodonyi Edit Busi Etelka Hegedűs Judit Magyar Erzsébet Vizely Ágnes Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium A Konzorcium

Részletesebben

Kiss Ferenc és Zsiros Anita

Kiss Ferenc és Zsiros Anita Kiss Ferenc és Zsiros Anita A környezeti neveléstől a globális nevelésig Oktatási segédanyag A környezeti nevelés című könyv alapján (Szerk: Kuknyó János) MPKKI, Nyíregyháza. 2006. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. Az egészség fogalma... 4 1.2. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők... 5 1.3. Az egészség

Részletesebben

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Apor Vilmos Katolikus Főiskola Természettudományi és Matematikai Intézet 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Konzulens:

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

MEGISMERÉS ÉS ELFOGADÁS

MEGISMERÉS ÉS ELFOGADÁS MEGISMERÉS ÉS ELFOGADÁS Pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21. század iskolájában Szerkesztette: Kállai Ernő és Kovács László MEGISMERÉS ÉS ELFOGADÁS Pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21.

Részletesebben

EMBERI SZEMÉLY A KOLLEKTÍV IPARI TÁRSADALOMBAN

EMBERI SZEMÉLY A KOLLEKTÍV IPARI TÁRSADALOMBAN Kovács K. Zoltán EMBERI SZEMÉLY A KOLLEKTÍV IPARI TÁRSADALOMBAN A személyiség alakulása a mai Magyarországon Az ember személyisége különböző természetű terhekkel, feszültségekkel küzd minden társadalmi

Részletesebben

Asztalitenisz Sport Klub Szeged TÁMOP-6.1.2-11/1-2012 program EGÉSZSÉGTERV. Szeged Tarján városrész 2013.

Asztalitenisz Sport Klub Szeged TÁMOP-6.1.2-11/1-2012 program EGÉSZSÉGTERV. Szeged Tarján városrész 2013. Asztalitenisz Sport Klub Szeged TÁMOP-6.1.2-11/1-2012 program EGÉSZSÉGTERV Szeged Tarján városrész 2013. 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Az egészségfejlesztésről röviden... 3 1.2. Az egészségterv háttere,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA GLOBAL1ZACIO ÁTALAKULÁS VÁLLALATI KÖRNYEZET Hámori Balázs: Bevezető gondolatok Simái Mihály: A globalizáció főbb tendenciái... TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Agh Attila: Globalizáció

Részletesebben

Kármán József Napi jegyzések és levelek 1795

Kármán József Napi jegyzések és levelek 1795 Oh be jó itt!...veteményes kertünk ajtaja megett, melyen a gyümölcsösbe járnak, a sövényt vastagon befutotta a komló, a mely általfonódik egy szép kökényfácskára, és ezen nyájas boltozat alatt áll az én

Részletesebben

Karl-Heinz Peschke A GAZDASÁG KERESZTÉNY SZEMMEL

Karl-Heinz Peschke A GAZDASÁG KERESZTÉNY SZEMMEL Karl-Heinz Peschke A GAZDASÁG KERESZTÉNY SZEMMEL Original (published in English): Karl-Heinz Peschke, SVD SOCIAL ECONOMY IN THE LIGHT OF CHRISTIAN FAITH Editor: ORDO SOCIALIS ISBN 3-7902-5204-2 Translation

Részletesebben

Dr. Pankucsi Márta, Miskolci Egyetem Társadalomkutató Kihelyezett Központ vezetője

Dr. Pankucsi Márta, Miskolci Egyetem Társadalomkutató Kihelyezett Központ vezetője BESZÁMOLÓ Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye szociális fejlesztési koncepciójának szociológiai megalapozása című kutatásáról Témavezető: Dr. Pankucsi Márta, Miskolci Egyetem Társadalomkutató Kihelyezett

Részletesebben

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

Részletesebben

Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok

Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest, 2007 A kiadvány, az Egészségügyi Minisztérium projekt támogatásával készült Tartalomjegyzék Bevezetés....................................................................

Részletesebben