LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások"

Átírás

1 LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, február 28. Tartalom Utasítások oldal 3/2014. (II. 21.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 2/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról /2014. (II. 21.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról Körlevelek 3/2014. (II. 28.) főov. körlevél formanyomtatvány bevezetéséről és módosításáról, valamint az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról szóló 2/2007. (ÜK. 2.) főov. körlevél módosításáról /2014. (II. 28.) főov. körlevél a vádiratok elektronikus küldéséről Személyi hírek Kinevezések Kinevezés és megbízás Áthelyezések és kinevezések Áthelyezések Megbízások Szolgálati viszony megszűnések Igazolványok érvénytelenítése Közlemények A Legfőbb Ügyészség alapító okirata Tájékoztató a lakásépítési alap évi felhasználásáról Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

2 154 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám Utasítások A legfőbb ügyész 3/2014. (II. 21.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő utasítást adom ki: 1. Az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklete az utasítás melléklete szerint módosul. 2. (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti az SZMSZ 2. mellékletének 5. pontja. Dr. Polt Péter s. k., legfőbb ügyész Melléklet a 3/2014. (II. 21.) LÜ utasításhoz 1. Az SZMSZ 2. mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az alapító okirat kelte, száma: január 23. Gazd. 27/8/ Az SZMSZ 2. mellékletének 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 8. A költségvetési szerv engedélyezett létszáma január 1-jén: 4771 fő. Ezen belül a gazdasági szervezet létszáma: 83 fő. 3. Az SZMSZ 2. mellékletének 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 9. A költségvetési szerv által ellátott alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása: ügyészségi tevékenység, társadalomtudományi, humán alapkutatás.

3 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám 155 A legfőbb ügyész 4/2014. (II. 21.) LÜ utasítása az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az ügyészségi érdek-képviseleti szervek és az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsa véleményét is figyelembe véve a következő utasítást adom ki: 1. Az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.) 27. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A jogerőre emelkedett írásbeli figyelmeztetést, fegyelmi, kártérítési, illetve sérelemdíj megfizetésére kötelező határozatot a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálynak, a határozat rendelkező részét az Üjt a (1) bekezdésének c) f) pontjában, illetve ának c) pontjában meghatározott fegyelmi büntetések kiszabása, továbbá kártérítésre, valamint sérelemdíj megfizetésére kötelezés esetén a Gazdasági Főigazgatóságnak is meg kell küldeni. 2. (1) Az Ut. 4. -a (1) bekezdésének b) pontjában a hatósági bizonyítványt, szövegrész helyébe a hatósági erkölcsi bizonyítványt, szöveg lép. (2) Az Ut. a) 10. -a (2) bekezdésének b) pontjában a távolléti díjban szövegrész helyébe az illetményben, b) 17. -ának (1) bekezdésében és 23/B. -ának (7) bekezdésében a távolléti díj szövegrész helyébe az illetmény, c) 23/A. -ának (1) bekezdésében a távolléti díj illeti meg [Mt (3) bekezdés b) pont]. szövegrész helyébe az illetmény jár [Mt (3) bekezdés b) pont, Üjt (5) bekezdés g) pont]. szöveg lép. (3) Az Ut át megelőző alcímben az eljárásra vonatkozó szövegrész helyébe az eljárásra, illetve sérelemdíj megfizetésére vonatkozó szöveg lép. 3. (1) Ez az utasítás a (2) bekezdésben írt kivétellel a közzétételét követő napon lép hatályba. (2) Az 1. és a 2. (3) bekezdése március 15. napján lép hatályba. Dr. Polt Péter s. k., legfőbb ügyész

4 156 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám Körlevelek Az Informatikai Főosztály vezetőjének 3/2014. (II. 28.) főov. körlevele formanyomtatvány bevezetéséről és módosításáról, valamint az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról szóló 2/2007. (ÜK. 2.) főov. körlevél módosításáról Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 9. -ának (3) bekezdésében, valamint az egyes formanyomtatványok bevezetésének és módosításának rendjéről szóló 3/2007. (ÜK. 2.) LÜ utasítás 2. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő körlevelet adom ki: 1. pont A körlevél 1. melléklete szerinti Hordozható informatikai eszköz átvétele elnevezésű formanyomtatványt bevezetem. 2. pont Az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról szóló 2/2007. (ÜK. 2.) főov. körlevél (a továbbiakban: Fny.) 1. számú mellékletében az 53. sorszám szerinti Mobil adathordozó igénylése elnevezésű formanyomtatványt a körlevél 2. melléklete szerinti Hordozható informatikai eszköz igénylése elnevezésű és tartalmú formanyomtatványra változtatom. 3. pont Az Fny. 1. számú mellékletében 53. sorszám alatt a Mobil adathordozó igénylése szövegrész helyébe a Hordozható informatikai eszköz igénylése szöveg lép. 4. pont Az Fny. 1. számú melléklete a következő sorral egészül ki: (Sorsz.) (Ny.sz.) (Cím) Hordozható informatikai eszköz átvétele 5. pont A körlevélben foglaltakat a közzétételét követő naptól kell alkalmazni. Dr. Nagy Tibor s. k., főosztályvezető ügyész

5 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám melléklet a 3/2014. (II. 28.) főov. körlevélhez Hordozható informatikai eszköz átvétele Az átvevő felhasználó neve: Szolgálati helye: Beosztása: Informatikai felhasználói azonosító: Az átvett hordozható informatikai eszköz megnevezése, típusa (gyári száma): Alulírott kijelentem, hogy az eszköz használata során az 1/2013. (I. 14.) LÜ utasítással bevezetett Informatikai Biztonsági Szabályzat, az Informatikai Biztonsági Felhasználói Kézikönyv amelynek alkalmazásáról a 4/2013. (VIII. 31.) főov. körlevél rendelkezik, valamint az ügyészségi informatikáról szóló 17/2013. (VIII. 9.) LÜ utasítás rendelkezéseit betartom; a munkakörömből adódóan megismert személyes adatok, a tudomásomra jutott minősített adatok, információk titkosságát megőrzöm, azokról másolatot engedély nélkül nem készítek, a minősített adatok kezelésére vonatkozó szabályokat betartom; a tárolt adatok kezelése az eszköz elvesztése, megsemmisülése során az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának bevezetéséről szóló 6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasítás (a továbbiakban: ISz.) Melléklete I. fejezetének 1. -ára figyelemmel (így elvesztésre, megsemmisülésre) az ISz.-ban leírtakat betartom; gondoskodom az eszköz fizikai védelmének biztosításáról; gondoskodom a rendeltetésszerű használatról, ennek keretében az eszköz meghibásodása esetén azt az informatikusnak leadom; a szolgálati helyem változásakor az új munkáltatói jogkör gyakorlóját és az illetékes informatikus(oka)t tájékoztatom a használatomban lévő hordozható informatikai eszközről. Kijelentem, hogy az átvett eszközt a szolgálati viszony megszűnésekor az informatikusnak leadom. Kelt: ( ) aláírás Az átvevő felhasználó

6 158 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám 2. melléklet a 3/2014. (II. 28.) főov. körlevélhez Hordozható informatikai eszköz igénylése Igénylő neve: Szolgálati helye: Beosztása: Informatikai azonosítója: Az igényelt hordozható informatikai eszköz megnevezése (típusa): Az eszköz használatánál figyelemmel leszek a 17/2013. (ÜK. 8.) LÜ utasításban és a 6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasításban foglaltakra. Tudomásul veszem, hogy az eszköz elvesztése, illetve rongálódása esetén kártérítési felelősséggel tartozom. Kelt: igénylő Az igénylést az alábbiak szerint* támogatom: Az igényelt eszköz rendelkezésre áll / beszerzést igényel.** Az eszköz leadásáról és annak okáról az Informatikai Főosztály vezetőjét értesítem. Kelt: munkáltatói jogkör gyakorlója Engedélyezem / Nem engedélyezem.** Kelt: Informatikai Főosztály vezetője * A felhasználás célját, illetőleg annak esetleges korlátozását meg kell jelölni. ** A megfelelő rész aláhúzandó.

7 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám 159 Az Informatikai Főosztály vezetőjének 4/2014. (II. 28.) főov. körlevele a vádiratok elektronikus küldéséről Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 9. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Kiemelt és Katonai Ügyek Főosztálya, valamint a Nyomozás Felügyeleti és Vádelőkészítési Főosztály vezetőjével egyetértésben a következő körlevelet adom ki: 1. pont A vádiratoknak a Be ának (1) bekezdése alapján történő, elektronikus csatornán való megküldését (a továbbiakban: elektronikus küldés) az Országos Bírósági Hivatal felé az ügyészségi elektronikus irat- és dokumentumkezelő rendszer (EIR) alkalmazásával kell elvégezni. Az elektronikus küldést a vádiratot benyújtó szervezeti egység végzi. 2. pont Az elektronikus küldés technikai és iratkezelési szabályait a körlevél melléklete tartalmazza pont Az elektronikus küldés végrehajtására a szervezeti egység vezetője legalább két ügyintézőt jelöl ki. 4. pont A vádirat papír alapon történő benyújtásának szabályai nem változnak, a Be ának (1a) bekezdése alapján a vádirat benyújtásához fűződő joghatások továbbra is a papír alapon benyújtott vádirat bírósághoz történő beérkezéséhez kötődnek. 5. pont A körlevél rendelkezéseit március 1-jétől kell alkalmazni. A körlevél rendelkezéseit az ügyészségre érkező, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Dr. Nagy Tibor s. k., főosztályvezető ügyész 1 A mellékletet az ügyészségi intranet tartalmazza

8 160 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám Személyi hírek Kinevezések A legfőbb ügyész kinevezte dr. Almási Eszter mb. legfőbb ügyészségi főosztályvezető ügyészt szolgálati helyén a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztályon főosztályvezető ügyésszé; dr. Sárosi Dóra Veszprém megyei csoportvezető ügyészt szolgálati helyén büntetőjogi főügyészhelyettessé; dr. Halaj Valter mb. salgótarjáni járási ügyészségi vezetőhelyettes ügyészt szolgálati helyén vezetőhelyettes ügyésszé; dr. Hegedűs Károly Tamás mb. tatabányai járási ügyészségi csoportvezető ügyészt szolgálati helyén a Kiemelt és Gazdasági Ügyek Csoportjában csoportvezető ügyésszé; dr. Klekler Zoltánt, dr. Markó Szörény és dr. Mayer Ottó Richárd budapesti VIII., dr. Pál Anita budapesti IX., dr. Pály István budapesti XIV. és XVI., valamint dr. Sisák Noémi budapesti XI. és XXII. kerületi ügyészségi alügyészeket fővárosi kerületi ügyészséghez a fővárosi főügyész által meghatározott szolgálati helyre ügyésszé; Détáriné dr. Török-Berta Szilvia hódmezővásárhelyi járási ügyészségi fogalmazót szolgálati helyén, dr. Halmos-Józsa Katalin budapesti XIV. és XVI., dr. Zalán Barbara budapesti XI. és XXII. kerületi ügyészségi fogalmazókat fővárosi kerületi ügyészséghez, dr. Katona Dóra Éva veszprémi, dr. Lőrincz Katalin kaposvári, dr. Müller Nikolett Anna budakörnyéki, dr. Schabel Zsolt székesfehérvári és dr. Vigh Edit soproni járási ügyészségi fogalmazókat szolgálati helyükön alügyésszé.

9 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám 161 Kinevezés és megbízás A legfőbb ügyész kinevezte dr. Nagy Zsuzsannát a Nógrád Megyei Főügyészségre főügyészségi ügyésszé, és ezzel egyidejűleg megbízta szolgálati helyén a közjogi főügyészhelyettesi feladatok ellátásával. Áthelyezések és kinevezések A legfőbb ügyész áthelyezte dr. Miskolczi Barna mb. kabinetfőnök, kirendelt főosztályvezető-helyettes ügyészt a Legfőbb Ügyészség Kabinetjébe, és egyidejűleg kinevezte a kabinetfőnöki teendőket ellátó főosztályvezető-helyettes ügyésszé; dr. Fazekas Géza mb. legfőbb ügyészségi főosztályvezető-helyettes ügyészt a Legfőbb Ügyészségre, és egyidejűleg kinevezte a Kabinet Kommunikációs és Sajtóosztályát is vezető főosztályvezető-helyettes ügyésszé; dr. Sipos Lívia kaposvári nyomozó ügyészségi alügyészt a Kaposvári Járási Ügyészséghez, és egyidejűleg kinevezte ügyésszé. Áthelyezések A legfőbb ügyész áthelyezte dr. Péceli Ádám budapesti VIII. kerületi ügyészt a Kiemelt és Katonai Ügyek Főosztályához legfőbb ügyészségi ügyészi munkakörbe; dr. Szulics Kitti nyíregyházi járási ügyészségi alügyészt a Budakörnyéki Járási Ügyészséghez. A Csongrád megyei főügyész áthelyezte dr. Szabóné dr. Margit Ágota hódmezővásárhelyi járási ügyészségi alügyészt a Makói Járási Ügyészséghez. A Veszprém megyei főügyész áthelyezte dr. Sokoray Kinga veszprémi járási ügyészségi fogalmazót a Pápai Járási Ügyészséghez.

10 162 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám Megbízások A legfőbb ügyész megbízta dr. Gelencsérné dr. Végh Marianna fővárosi főügyészségi csoportvezető ügyészt szolgálati helyén a Büntetésvégrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Osztály osztályvezető ügyészi; dr. Kovács Balázs budakörnyéki járási ügyészségi ügyészt szolgálati helyén a Gazdasági Büntetőjogi Csoport, dr. Szécsényiné dr. Bécsi Orsolya budapesti VI. és VII. kerületi ügyészségi ügyészt szolgálati helyén a Közlekedési Ügyek Csoportja, dr. Végh Ildikó Szidónia címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Hajdú-Bihar megyei főügyészségi ügyészt szolgálati helyén a Gyermek- és Fiatalkorúak Bűnügyeinek Csoportja csoportvezető ügyészi feladatainak ellátásával. Szolgálati viszony megszűnések Szolgálati viszonya megszűnt, ill. megszűnik Juhász Tamásné főtanácsos, gazdasági főigazgatónak évi november hó 30. napjával, dr. Lehel Enikő Mária esztergomi járási ügyészségi alügyésznek évi január hó 31. napjával, dr. Mentusz Dorottya füzesabonyi járási ügyészségi fogalmazónak évi február hó 16. napjával, dr. Rádó Zsófia budapesti X. és XVII. kerületi ügyészségi fogalmazónak évi január hó 31. napjával, dr. Simon István Előd ceglédi járási ügyészségi fogalmazónak évi február hó 15. napjával, dr. Albecz Gabriella pestvidéki nyomozó ügyészségi, dr. Balogh Márk budapesti XIV. és XVI. kerületi ügyészségi megbízottaknak évi január hó 31. napjával, Bíróné Bókay Rita legfőbb ügyészségi tisztviselőnek évi december hó 30. napjával, Enyingi Károly László legfőbb ügyészségi tisztviselőnek évi október hó 31. napjával, Kecskés Zoltánné legfőbb ügyészségi írnoknak évi november hó 15. napjával. Igazolványok érvénytelenítése Pusztayné dr. Jakab Róza legfőbb ügyészségi tanácsos, főosztályvezető-helyettes ügyész B 00012, dr. Solti Irén címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Pest megyei főügyészségi osztályvezető ügyész B 00730, Bende Ilona budapesti V. és XIII. kerületi ügyészségi írnok E 00669, Szabados Lászlóné budapesti X. és XVII. kerületi ügyészségi írnok D 00597, valamint Czimbalmos Mária debreceni fellebbviteli főügyészségi írnok D sorszámú szolgálati igazolványát a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya érvénytelenítette.

11 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám 163 Közlemények A Legfőbb Ügyészség alapító okirata Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. -ának (6) bekezdése alapján a Legfőbb Ügyészség alapító okiratát a következők szerint adom ki: 1. A költségvetési szerv elnevezése: Legfőbb Ügyészség Idegen (angol) nyelvű neve: Office of the Prosecutor General 2. A költségvetési szerv székhelye: 1055 Budapest, Markó u. 16. A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba telephelyként felveendő területileg, feladatellátásában elkülönült, a gazdálkodás keretéül szolgáló részelőirányzatokkal rendelkező kötelezettségvállalási joggal felruházott, előirányzat-felhasználási keretszámlával és kincstári kártyafedezeti számlával rendelkező nem jogi személyiségű alárendelt egységei és azok címe: Legfőbb Ügyészség Gazdasági Hivatala 1055 Budapest, Markó u. 16. Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség 1055 Budapest, Markó u. 27. Debreceni Fellebbviteli Főügyészség 4025 Debrecen, Antall József u. 4. Győri Fellebbviteli Főügyészség 9021 Győr, Domb u.10. Pécsi Fellebbviteli Főügyészség 7623 Pécs, Rákóczi u. 50. Szegedi Fellebbviteli Főügyészség 6720 Szeged, Vörösmarty u. 5. Fővárosi Főügyészség 1054 Budapest, Akadémia u. 13. Baranya Megyei Főügyészség 7623 Pécs, Jókai u. 26. Bács-Kiskun Megyei Főügyészség 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7. Békés Megyei Főügyészség 5700 Gyula, Városház u Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség 3525 Miskolc, Dózsa György út 5 7.

12 164 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám Csongrád Megyei Főügyészség 6720 Szeged, Stefánia sétány 10. Fejér Megyei Főügyészség 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség 9021 Győr, Szent István u. 6. Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség 4025 Debrecen, Széchenyi u. 9. Heves Megyei Főügyészség 3300 Eger, Barkóczy út 1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség 5000 Szolnok, Jókai út 10. Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség 2800 Tatabánya I., Népház u. 6. Nógrád Megyei Főügyészség 2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2. Pest Megyei Főügyészség 1064 Budapest, Vörösmarty u. 34/A. Somogy Megyei Főügyészség 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 4. Tolna Megyei Főügyészség 7100 Szekszárd, Béla király tér 3. Vas Megyei Főügyészség 9700 Szombathely, Szily János u. 7. Veszprém Megyei Főügyészség 8200 Veszprém, Brusznyai Árpád u. 4. Zala Megyei Főügyészség 8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 2. Központi Nyomozó Főügyészség 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 38. Országos Kriminológiai Intézet 1122 Budapest, Maros u. 6/a.

13 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám A költségvetési szerv alapító szerve és az alapítás dátuma: Országgyűlés január A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló évi V. törvény Működését meghatározó törvény az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 5. A költségvetési szerv irányító szerve, székhelye: A legfőbb ügyész 1055 Budapest, Markó u. 16. Az alapítói jogok gyakorlója: Országgyűlés (1055 Budapest, Kossuth tér 1 3.) 6. A költségvetési szerv vezetője és választási rendje: A Legfőbb Ügyészséget a legfőbb ügyész vezeti. A legfőbb ügyészt az ügyészek közül a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja kilenc évre [Magyarország Alaptörvénye 29. cikk (4) bekezdés] 7. A költségvetési szerv illetékessége: Magyarország területe 8. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Az ügyészség az igazságszolgáltatás közreműködőjeként érvényesíti az állam büntetőigényét a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott feltételek szerint; irányítja, felügyeli, illetve elvégzi a vádat előkészítő nyomozási eljárást, képviseli a közvádat a bírósági eljárásban, felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett. Az ügyészség a közérdek védelme érdekében közreműködik annak biztosításában, hogy mindenki betartsa a törvényeket. A jogszabályok megsértése esetén törvényben meghatározott esetekben és módon fellép a törvényesség érdekében [Ütv. 1. (1)-(2) bekezdés]. 9. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az ügyészség a) a büntetőeljárásról szóló törvényben (a továbbiakban: büntetőeljárási törvény) meghatározott ügyekben nyomoz (ügyészségi nyomozás); b) felügyel arra, hogy a nyomozó hatóság az önállóan végzett nyomozást a törvény rendelkezéseit megtartva végezze (nyomozás feletti felügyelet); c) törvényben meghatározott egyéb jogokat gyakorol a nyomozással összefüggésben; d) közvádlóként gyakorolja a vádemelés közhatalmi jogkörét; a bírósági eljárásban képviseli a vádat, továbbá gyakorolja a büntetőeljárási törvényben számára biztosított jogorvoslati jogokat; e) törvényességi felügyeletet lát el a büntetések, a mellékbüntetések, az intézkedések, a személyi szabadságot elvonó és azt korlátozó eljárási kényszerintézkedések, az utógondozás, valamint a bűnügyi, a szabálysértési és a körözési nyilvántartás és a központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisának végrehajtásáról szóló jogszabályi rendelkezések megtartása felett, továbbá közreműködik a büntetésvégrehajtási bíró eljárásában; f) közreműködik abban, hogy a bírósági eljárásban a törvényeket helyesen alkalmazzák (az ügyész részvétele a bíróságok polgári, munkaügyi, közigazgatási és gazdasági jogi peres és nemperes eljárásaiban); g) elősegíti, hogy a hatósági jogkört gyakorló, illetve bíróságon kívüli jogvitát intéző szervek a jogszabályok rendelkezéseit megtartsák; h) kiemelt figyelmet fordít a kiskorúak által és sérelmére elkövetett bűncselekmények üldözésére, a fiatalkorúak ellen indult szabálysértési és büntetőeljárás különös szabályainak betartására; törvényben meghatározott esetekben közreműködik a kiskorúak jogainak érvényre juttatásában és eljárást kezdeményez a szükséges gyermekvédelmi intézkedések megtétele érdekében; i) ellátja a nemzetközi szerződésekből, különösen a jogsegély kérésével és nyújtásával összefüggésben rá háruló feladatokat;

14 166 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám j) teljesíti Magyarországnak az Eurojustban való részvételével kapcsolatos feladatokat; k) ellátja a tevékenysége körében okozott jogsértések és károk megtérítése miatt indított perekben való képviseletet [Ütv. 2. (1) bekezdés]. Az ügyészség tudományos és kutató intézménye az Országos Kriminológiai Intézet, amely a bűnözés kutatása, a kriminológia, a kriminalisztika és a büntető- jogtudományok elméletének és gyakorlatának fejlesztése céljából működik [Ütv. 10. (1) bekezdés]. Az alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása: ügyészségi tevékenység társadalomtudományi, humán alapkutatás Államháztartási szakágazati besorolás: ügyészségek tevékenysége 10. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: Az ügyészségi alkalmazottak a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) alapján ügyészségi szolgálati viszonyban állnak. A Magyar Honvédség hivatásos állományába tartozó katonai ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak szolgálati viszonyára a honvédek jogállásáról szóló évi CCV. törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell [Üjt (1) bekezdés]. 11. A költségvetési szerv jogelődje: nincs 12. A Legfőbb Ügyészség a közfeladat ellátása tekintetében jogutódja a december 31-i hatállyal megszűnt Katonai Ügyészségnek. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket az Ütv., az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás, továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok és legfőbb ügyészi utasítások szabályozzák. Az Áht a (5) bekezdésének megfelelően jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Legfőbb Ügyészség Gazd.: 1049/2011. azonosítójú, december 20-án kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Budapest, január 23. Gazd.: 27/8/2014. Dr. Polt Péter s. k., legfőbb ügyész

15 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám 167 Tájékoztató a lakásépítési alap évi felhasználásáról A Legfőbb Ügyészség Lakásbizottsága 2013-ban 75 kamatmentes munkáltatói kölcsön iránti kérelmet bírált el, ezzel összesen Ft vonatkozásában döntött évben mintegy 5%-kal kevesebb kölcsönkérelmet nyújtottak be, mint az azt megelőző évben. A hitelkérelmek közül hatot kellett elutasítani (három esetben a hitellel megvalósítani kívánt célt nem lehetett támogatni, három esetben a kérelmezők lakásigényének mértéke nem volt méltányolható). A Lakásbizottság által engedélyezett kérelmet az igénylők 3 esetben utólag visszavonták. A hitelkérelmek közül 8 előzetes állásfoglalásra irányult. A Lakásbizottság döntése alapján 66 hitelkérelem kapcsán került sor tényleges kifizetésre, összesen Ft összegben. Az egy főre jutó összeg az ingatlanpiaci árakhoz viszonyítottan alacsony, átlagosan Ft volt. Ez az összeg az előző évhez képest Ft növekedést mutat. A folyósítható összeg felső határa 2013-ban nem emelkedett. A lakásépítési alap évi nyitó egyenlege Ft volt. A hivatal ezt 10 millió forinttal egészítette ki, míg törlesztésből Ft folyt be. A munkáltatói kölcsönben részesítettek száma szervezeti egységek szerinti bontásban a következő: fő forint átlag Legfőbb Ügyészség Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség 0 Szegedi Fellebbviteli Főügyészség Pécsi Fellebbviteli Főügyészség 0 Debreceni Fellebbviteli Főügyészség Győri Fellebbviteli Főügyészség 0 Központi Nyomozó Főügyészség Fővárosi Főügyészség Baranya Megyei Főügyészség Bács-Kiskun Megyei Főügyészség Békés Megyei Főügyészség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség Csongrád Megyei Főügyészség 0 Fejér Megyei Főügyészség Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség Heves Megyei Főügyészség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség Nógrád Megyei Főügyészség Pest Megyei Főügyészség Somogy Megyei Főügyészség 0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség Tolna Megyei Főügyészség

16 168 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám fő forint átlag Vas Megyei Főügyészség Veszprém Megyei Főügyészség Zala Megyei Főügyészség 0 Országos Kriminológiai Intézet 0 Összesen Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény (Üjt.) 13. -ának (1) bekezdése és a 18. -ának (4) bekezdése alapján a legfőbb ügyész pályázatot hirdet a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség Büntetőjogi Osztályára fellebbviteli főügyészségi ügyészi, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Csoportjába főügyészségi csoportvezető ügyészi, a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség Gyermek- és Fiatalkorúak Bűnügyeinek Csoportjába főügyészségi csoportvezető ügyészi, a Fonyódi Járási Ügyészségre vezető ügyészi, a Nagyatádi Járási Ügyészségre vezető ügyészi, a Budakörnyéki Járási Ügyészségre büntetőjogi szakági ügyészi, a Ceglédi Járási Ügyészségre büntetőjogi szakági ügyészi, a Nagykátai Járási Ügyészségre büntetőjogi szakági ügyészi, a Székesfehérvári Járási Ügyészségre kettő büntetőjogi szakági ügyészi állás betöltésére. Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üjt ai állapítják meg. A Fonyódi és a Nagyatádi Járási Ügyészség vezető ügyészi álláshelyei esetében a kinevezés feltétele, hogy a jelöltek járuljanak hozzá nemzetbiztonsági ellenőrzésükhöz, illetve kezdeményezés esetén az ellenőrzés eredménye ne zárja ki a kinevezést. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség álláshelye esetében a kinevezés további, jogszabályban nem szereplő feltétele, hogy a pályázó legalább ötéves büntetőjogi szakágban szerzett ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkezzen. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a jelölt, aki másodfokú büntetőbírósági ügyek intézésében szerzett tapasztalattal rendelkezik. A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség álláshelye esetében a kinevezés jogszabályban nem szereplő feltétele, hogy a pályázó legalább hároméves ügyészi vagy bírói gyakorlattal, továbbá a büntetés-végrehajtási jog alkalmazása körében szerzett tapasztalattal rendelkezzen. A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség álláshelye, valamint a Fonyódi és a Nagyatádi Járási Ügyészség álláshelyei esetében a kinevezés jogszabályban nem szereplő feltétele, hogy a pályázók legalább hároméves büntetőjogi szakágban szerzett ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkezzenek.

17 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám 169 Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat, nem veheti igénybe öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, vagy más olyan pénzbeli ellátás folyósítását, amelyet a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani. A nem ügyész pályázót a legfőbb ügyész első alkalommal az Üjt ának (2) bekezdésében írt feltételektől függően három évre vagy határozatlan időre nevezi ki. Az ügyész járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak. A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az előírt képesítési követelményeknek és az Üjt a (2) bekezdésében írt kinevezési feltételeknek való megfelelést (az ott írt munkakörök betöltését) igazoló eredeti okiratok vagy azok hiteles másolatai. (Utóbbinál a tényleges működés tartamát csak külön felhívásra kell igazolni.) Az ügyészségi alkalmazottaknak és a volt ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem kell szerepeltetni, illetőleg nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz. (A szakmai önéletrajz nem mellőzhető.) A pályázónak a pályázatban fel kell tüntetni rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefon-, illetve telefaxszám stb.). A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, melyben kijelenti, hogy hajlandó alávetni magát a pályaalkalmassági vizsgálatnak, továbbá vállalja a vizsgálat költségeinek megelőlegezését, valamint hozzájárul ahhoz, miszerint az egészségügyi és személyes adatait a vizsgálat végzésében közreműködő szervek és személyek, a szakmai véleményt törvény alapján megismerni jogosult szervek és személyek kezeljék. A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor. A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak az általa ellátott munkaköröktől függően egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg, továbbá nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt. A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak a pályázathoz mellékelni kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását, továbbá csatolnia kell egy olyan nyilatkozatot is, amelyben kijelenti, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá nem tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytat. Az ügyészi kinevezéshez a tisztségre jelölt, pályázatot elnyert személynek külön felhívásra hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy az Üjt a (4) bekezdésének a) f) pontjaiban meghatározott körülmények vele szemben nem állnak fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény 3. -a (2) bekezdésének f) pontja értelmében az ügyész az 5. -a (3) bekezdésében írt eset kivételével vagyonnyilatkozat tételére kötelezett. E törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontja szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a 6. -a (2) bekezdésében írt kivétellel külön felhívásra, kinevezését megelőzően köteles eleget tenni. A pályázat érdemben nem bírálható el, ha elkésett, a hiányos pályázat benyújtója a kitűzött rövid határidő alatt a hiány pótlására szóló felhívásnak nem tesz eleget, a jelölt a kinevezés általános és különös feltételeinek nem felel meg. (A hatósági bizonyítványt és a vagyonnyilatkozatot említettek szerint külön felhívásra kell benyújtani.) A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi. A kinevezésről a legfőbb ügyész dönt. A pályázatnak (egy példányban): a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség álláshelye esetében a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészségre (1055 Budapest, Markó u. 27.), a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség álláshelye esetében a Bács-Kiskun Megyei Főügyészségre (6000 Kecskemét, Rákóczi u. 7.), a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség álláshelye esetében a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészségre (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.),

18 170 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám a Fonyódi és a Nagyatádi Járási Ügyészség álláshelyei esetében a Somogy Megyei Főügyészségre (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.), a Ceglédi és a Nagykátai Járási Ügyészség álláshelyei esetében a Pest Megyei Főügyészségre (1064 Budapest, Vörösmarty u. 34/A) március 17-én 15 óráig, a Székesfehérvári Járási Ügyészség álláshelyei esetében a Fejér Megyei Főügyészségre (8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. u. 1.) március 20-án 15 óráig, a Budakörnyéki Járási Ügyészség álláshelye esetében a Pest Megyei Főügyészségre (1064 Budapest, Vörösmarty u. 34/A) április 4-én 13 óráig kell beérkeznie. A pályázat eredményéről a jelentkezőket a pályázati határidő lejártát követő három hónapon belül írásban értesítjük. Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály

19 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám 171 A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó meg je len tet te Bárd Ká roly Em ber i jo gok és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás Eu ró pá ban A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben em be ri jog-dog ma ti kai ér te ke zés cí mû köny vét A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt ed dig meg je lent kö te - tei révén már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ek kép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát: A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em ber i Jo gi Bíróság az európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan alap ve tõ kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já ráshoz való jog he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagyajo gok ról va ló le mon dásés annak kor lá tai. El sõ sor ban a strasbourgi eset jog alap ján elem zematisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben min d a mai na pig bizony ta lan ság észlelhetõ a magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván abí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az össz hang a vé le mény nyil vá ní tás szabadsága ésabí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti érdek kö zött, mi legyen a tör vény sér tõ en meg szer zett bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl szól a könyv. Meg sok minden másról.. A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ár a 1500 fo rint áfá val. Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6.; tel.: /233), il let ve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , Meg ren de lem MEGRENDELÉS Bárd Ká roly Em ber i jo gok és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás Eu ró pá ban cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1500 fo rint áfával)... példányban, és ké rem, juttassák el az aláb bi címemre: A meg ren de lõ (cég) ne ve:... Cí me (vá ros, irá nyí tó szám):... Ut ca, ház szám:... Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma:... A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma:... A meg ren de lõ (cég) adószá ma:... A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt,aszál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8napon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy postai úton a fen ti címre. Kel te zés: cég sze rû alá írás

20 172 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 2. szám A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette dr. Kondorosi Ferenc Jogalkotás a XXI. század hajnalán címû könyvét A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározzaanemzetközi társadalmi és gazdasági környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak néhány olyan példája a nemzetek felett álló jognak, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók lehetnek. A megjelent kötet a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut. A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy a jogdogmatikai megfontolásokat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse. A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció kulisszatitkaiba, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe. A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató. Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért. A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 400 forint áfával. Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: /233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , MEGRENDELÉS Megrendelem dr. Kondorosi Ferenc Jogalkotás a XXI. század hajnalán címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 400 forint áfával)... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címemre: A megrendelõ (cég) neve:... Címe (város, irányítószám):.... Utca, házszám:... Ügyintézõ neve, telefonszáma:... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma:... A megrendelõ (cég) adószáma:... A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre. Keltezés: cégszerû aláírás

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. június 30. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 6/2010. (ÜK. 6.) LÜ utasítás a Legfõbb Ügyészség egyes gazdálkodási szabályairól...

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. május 31. Tartalom Utasítások oldal 8/2014. (V. 16.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak hivatalos

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek 9. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (I. 26.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Feltétel Multi Help Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az UNIQA Biztosító Zrt. (székhelye: 1134 Buda - pest, Róbert Károly krt. 7074. a továbbiakban: biztosító) se

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 76 78. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 12386-060 Travel Help utazási biztosítás Feltétel 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

VIRA SÁNDOR ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja

VIRA SÁNDOR ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 5. szám, 2013. május T A R T A L O M Vira Sándor rovata Az Európai Bíróság 1 ítéleteinek hatása az adóhatósági ellenôrzésekre Vadász

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

A) Ügyféltájékoztató 2. B) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás általános feltétel 3. C) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás különös feltétel 6

A) Ügyféltájékoztató 2. B) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás általános feltétel 3. C) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás különös feltétel 6 Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás feltételek Tartalomjegyzék A) Ügyféltájékoztató 2 B) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás általános feltétel 3 C) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás különös

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

Ajánlat. Med Help. Betegségbiztosítás

Ajánlat. Med Help. Betegségbiztosítás Ajánlat Med Help Betegségbiztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Med Help Betegségbiztosítás Ajánlat Ajánlatszám: Kötvényszám:

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben